Sunteți pe pagina 1din 28

NOIUNI DE NEUROLOGIE NOIUNI DE SEMIOLOGIE Examenul unui bolnav cu afeciune neurologic cuprinde interogatoriul, examenul fizic i examene paraclinice!

Interogatoriul "rebuie # cerce"e$e #i#"ema"ic #imp"omele de care #e pl%nge bolnavul &durere' "ulburri de mer#(' "ulburri #fmc"eriene' de limba) i p#i*ice &afec"ivi"a"e' a"enie' raionamen"' voin' memorie' orien"are +n "imp i #paiu' compor"amen"(! Examenul fizic e#"e examenul neurologic propriu,$i# i #e face de obicei +n"r,o anumi" ordine! -! Examenul a"i"udinii bolnavului' al #emnelor meningiene i al #"rii de con "ien"! -ce#" examen implic la r%ndul #u. a( Examenul sensibilitii face nece#ar colaborarea bolnavului i #e +ncepe cerce"%nd "ulburrile #ubiec"ive' care even"ual po" exi#"a. #en$aiii de +nep"uri' furnic"uri' amoreli' dureri #pon"ane e"c! dup care #e cerce"ea$ #en#ibili"a"ea obiec"iv! Se cere bolnavului # +nc*id oc*ii i #e explorea$ #ucce#iv #en#ibili"a"ea #uperficial &"ac"il' "ermic i dureroa#(' profund i complex! Sen#ibili"a"ea "ac"il #e explorea$ pun%nd +n con"ac" "egumen"ele cu pulpa dege"ului #au cu o buca" de va"/ #en#ibili"a"ea dureroa#' +nep%nd "egumen"ele cu un ac/ #en#ibili"a"ea "ermic' aplic%nd #ucce#iv pe "egumen"e dou eprube"e cu ap cald i ap rece' cer%nd bolnavului # comunice imedia" #en$aia re#imi"! Se acord +n"o"deauna a"enie unei po#ibili"i de #imulare! Sen#ibili"a"ea profund #e explorea$ urmrind dac bolnavul percepe vibraiile unui diapa$on #au are #imul a"i"udinilor #egmen"are! 0en"ru acea#"a #e aplic un diapa$on care vibrea$ pe regiunile o#oa#e proeminen"e &#imul vibra"or( #au #e imprim de c"re examina"or o anumi" mi care unui #egmen" de membru al bolnavului &dege" e"c!( i #e cere ace#"uia # pun membrul core#pun$"or de par"ea opu# +n aceea i po$iie &#imul ar"ro1ine"ic(! Examenul #en#ibili"ii #e comple"ea$ cu cerce"area #imului #"erogno#"ic' care con#" +n recunoa "erea unui obiec" prin a"ingere' cu oc*ii +nc*i i! Impo#ibili"a"ea recunoa "erii #e nume "e asteorognozie. +n "erminologia neurologic #e de#emnea$ prin anestezie pierderea #en#ibili"ii' prin hipoestezie diminuarea ace#"eia' iar prin hiperestezie, accen"uarea anormal a #en#ibili"ii' merg%nd p%n la #en$aie dureroa#' ade#ea cu carac"er de ar#ur! b( Examenul motilitii voluntare urmre "e depi#"area defici"ului mo"or prin #"udiul mi crilor ac"ive i al forei mu#culare #egmen"are! Se +ncepe examenul cer%nd bolnavului # execu"e mi cri de flexie' ex"en#ie' abduc"ie' ro"aie i #e ob#erv dac ace#"ea #e execu" cu u urin #au nu! 2ora mu#cular #egmen"ar #e cerce"ea$ cer%nd bolnavului # execu"e mi cri' +n "imp ce examina"orul #e opune +n efec"uarea lor! Modificrile pa"ologice poar" urm"oarele denumiri. parez &#lbire a forei mu#culare(' paralizie &ab#en comple" a forei mu#culare(/ hemiplegie &parali$ie a unei )um"i de corp(' paraplegie &parali$ie a prii inferioare a corpului(' monoplegie &parali$ie a unui #ingur membru(' tetraplegie &parali$ie a celor pa"ru membre(! 0arali$iile #e da"ore#c le$rii cii piramidale #au a neuronului mo"or periferic! c( Examenul tonusului muscular #e reali$ea$ cer%nd bolnavului #, i relaxe$e comple" membrul examina"' +n "imp ce examina"orul mobili$ea$ pa#iv fiecare membra' cerce"%nd re$i#"ena mu#cular i ampli"udinea mi crii! 3onu#ul normal e#"e carac"eri$a" prin",o #lab re$i#"en! Se +nelege prin hipertonie #au contractur muscular cre "erea re$i#"enei' deci exagerarea "onu#ului' iar prin hipotonie muscular, diminuarea ace#"uia! 4iper"oniile mu#culare #e +n"%lne#c +n le$iuni piramidale #au ex"rapiramidale' iar *ipo"onia' +n le$iunile neuronului mo"or periferic i
1

+n le$iunile cerebelului! d( examenul contraciilor i al micrilor involuntare. Mi crile au"oma"e fi$iologice , clipi"ul' pendularea membrelor +n mer# e"c! , #un" diminua"e #au aboli"e +n #indroamele ex"rapiramidale &boala 0ar1in#on(! 5on"raciile i mi crile involun"are apar de a#emenea +n numeroa#e boli #ub diferi"e forme. , "remur"uri. boala 0ar1in#on' alcooli#m' 6a#edo7' degenere#cen"e' #clero$a +n plci/ , con"rac"uri. "e"anie' "umori cerebrale' "e"ano#/ , mi cri coreice &mi cri involun"are de$ordona"e' bru "e i rapide(. coree' *emi,bali#m/ , mi cri a"e"o$ice &mi cri involun"are' len"e' care #e #c*imb fr +nce"are(. le$iuni ex"rapiramidale/ , convul#ii "onico,clonice. apar +n cri$ele epilep"ice! e( Coordonarea micrilor e#"e facul"a"ea de a pune +n aciune mai muli mu c*i pen"ru a efec"ua o mi care! Se realizeaz prin mecani#me complexe' la care par"icip cerebelul' apara"ul ve#"ibular' "runc*iul cerebral i #coara cerebral! Exci"aiile de la periferie' cule#e de propriocep"orii din mu c*i' "endoane i ar"iculaii' de recep"orii ve#"i,bulari i vi$uali' informea$ preci# de#pre po$iia corpului +n #paiu' #"adiul mi crilor i "onu#ului mu#cular! +n funcie de ace#"e informaii' #un" emi#e impul#uri care reglea$ "onu#ul mu#cular +n rapor" cu modificrile ec*ilibrului corpului i cu mi crile +n cur# de execu"are! Se #"udia$ cer%nd bolnavului # execu"e anumi"e mi cri ca. aducerea indexului pe v%rful na#ului' a clc%iului pe genunc*i #au execu"area rapid de ge#"uri al"erna"ive &mi cri rapide de #upinaie i pronaie(! 3ulburrile de coordonare poar" numele de atoxie i po" fi provoca"e de le$iuni cerebeloa#e! f( Examenul staiunii i al mersului implic nu numai coordonarea mi crilor' dar i ec*ilibrarea ace#"ora! Se examinea$ ob#erv%nd bolnavul +n or"o#"a"i#m' pe v%rful picioarelor #au pe clc%ie' precum i carac"erul mer#ului! Mer#ul are unele carac"ere care preci$ea$ ade#ea diagno#"icul! +n "abe#' mer#ul e#"e necoordona"' bolnavul arunc%nd picioarele i lovind pm%n"ul cu clc%iele &8mer# "alona"8(/ +n le$iunile cerebeloa#e mer#ul e#"e de om bea"' o#cilan"' in#"abil/ +n *emiplegie' la #"adiul de recuperare gamba e#"e rigid' membrul inferior e#"e +n"in#' a#pec"ul fiind de mer# co#ind/ +n le$iunile neuronului mo"or periferic' bolnavul #"epea$' gamba fiind ridica" #u#' pen"ru a nu lovi pm%n"ul cu v%rful piciorului! g( Examenul echilibrului #e face +n or"o#"a"i#m' cer%nd bolnavului #, i lipea#c picioarele. dac, i pierde ec*ilibrul +n "imp ce #" cu oc*ii de#c*i i' "ulburarea e#"e de na"ur cere,beloa#/ dac, i pierde ec*ilibrul numai la +nc*iderea oc*ilor &#emnul 9omberg po$i"iv(' le$iunea e#"e fie ve#"ibular' fie #pinal &"abe#' #indrom neuro,anemic e"c!(! *) Examenul reflexelor compor" cerce"area reflexelor o#"eo"endinoa#e cu"ana"e' de po#"ur i pa"ologie. Reflexele osteotendinoase #e examinea$ prin percuia cu ciocanul de reflexe a "endonului' mu c*iului care provoac la omul normal con"racia mu c*iului re#pec"iv! 5ele mai impor"an"e reflexe o#"eo"endinoa#e #un" urm"oarele. reflexe a*ilian ,care con#" +n flexia plan"ar a piciorului prin percuia "endonului a*ilian/ reflexul ro"ulian , care con#" +n ex"en#ia gambei pe coap# prin percuia "endonului cvadricep#ului/ reflexul bicipi"al , #e examinea$ percu"%nd "endonul bicep#ului la plica co"ului i provoac flexia u oar a an"ebraului/ reflexul "ricipi"al , +n care prin percuia "ricep#ului +n vecin"a"ea olecranului #e produce ex"en#ia u oar a an"ebraului e"c! +n "impul cerce"rii reflexelor' bolnavul "rebuie # fie +n relaxare mu#cular comple"! 9eflexele o#"eo"endinoa#e +n #i"uaii pa"ologice po" fi exagera"e' ceea ce "raduce o le$are a cii piramidale' diminua"e #au aboli"e &com' le$iuni de neuron mo"or periferic' a"rofii mari' "abe#(!

Reflexele cutanate cele mai impor"an"e #un". reflexul cu"ana" abdominal &con"racia mu c*ilor abdomenului prin a"ingerea pere"elui abdominal cu par"ea nea#cui" a unui ac( i reflexul cu"ana" plan"ar &la exci"area marginii ex"erne a plan"ei cu un ac apare flexia dege"elor(! 9eflexele de po#"ur #e examinea$ prin opo$iia la punc"ul de in#erie a unui mu c*i' dup care #e la# liber! +n"inderea len" produ# din "endina de a reveni la po$iia iniial declan ea$ o con"racie a mu c*iului' care duce la cre "erea "onu#ului po#"ural! Din"re reflexele pa"ologice care apar +n le$iunile cii piramidale' cel mai cuno#cu" e#"e #emnul 6abin#1i , ex"en#ia dege"ului mare de la picior' cu flexie plan"ar a celorlal"e dege"e' la $g%rierea u oar a marginii ex"erne a plan"ei! i) Examenul troficitii permi"e de a#emenea informaii impor"an"e! -"rofiile mu#culare #un" +n general de origine periferic &poliomieli"(! 5%nd #e +n#oe#c de fibrilaii mu#culare' #un" de na"ur medular &#clero$ la"eral amio"rofic(! -l"e "ulburri "rofice de na"ur nervoa# #e po" +n"%lni' la ar"iculaii &"abe#( #au "egumen"e' pielea fiind #ubire' lucioa# &le$iunile nervilor periferici( e"c! j) Examenul limbajului con#" +n punerea +n eviden a "ulburrilor de vorbire! 3ulburrile de vorbire po" in"ere#a +nelegerea limba)ului' afazie &care #e carac"eri$ea$ prin impo#ibili"a"ea exprimrii i +nelegerii cuvin"elor(' ar"icularea cuvin"elor (disartrie i pronunarea ace#"ora , disfazia &b%lb%ial(' disladia &impo#ibili"a"ea de a pronuna anumi"e #une"e! EXAMENUL NERVILOR RANIENI a) Nervul olfactiv &I(' nerv #en$orial pen"ru miro#' porne "e din mucoa#a na$al! Le$area #e duce la anosmie &pierderea miro#ului(! Se examinea$ d%nd bolnavului # recunoa#c #ub#"ane miro#i"oare neiri"an"e! !) Nervul optic &II(' nerv #en$orial pen"ru vedere' porne "e de la re"in! Le$area #a provoac amauroz &orbire( unila"eral! Se examinea$ cerce"%nd acui"a"ea vi$ual' c%mpul vi$ual i fundul de oc*i! c) Nervul oculomotor comun &III(' nerv mo"or care are nucleul de origine +n calo"a peduncular! Le$area #a duce la p"o$a &cderea( pleoapei #uperioare' vedere dubl (diplo!pie , dila"area pupilei (midriaz , #"rabi#m! d) Nervul patetic &I:( nerv mo"or' cu nucleul #i"ua" +n calo"a peduncular! Le$area #e duce la diplopie prin parali$ia oblicului mare! De reinu" c pa"e"icul e#"e #ingurul nerv din organi#m care inervea$ un mu c*i #i"ua" de par"ea opu# nucleului #u! e) Nervul trigemen &:( e#"e un nerv mix"! Nucleul #u mo"or e#"e +n pro"uberan"' iar cele #en$i"iv +n ganglionul Ga##er! Le$iunile iri"a"ive ale fibrelor #ale #en$i"ive produc nevralgia facial' iar le$iunile iri"a"ive ale fibrelor #ale mo"orii produc "ri#mu#ul &+ncle "area maxilarelor prin con"rac"ar ma#e"erilor(! Le$iunile di#"ruc"ive ale nervului "rigemen provoac ane#"e$ia feei' a mucoa#ei bucale i na$ale' a corneei' parali$ie a mu c*ilor ma#"ica"ori! f) Nervul oculomotor extern &:I( e#"e un nerv mo"or' cu nucleul +n pro"uberan"! 0arali$ia #a duce la diplopie i #"rabi#m in"ern &devierea globului ocular +nun"ru(! Nervii oculomo"ori &III' I:' :I( #e examinea$' cerce"%nd mo"ili"a"ea globilor oculari' fan"a palpebral' #"area pupilelor &reflexele pupilare(! ") Nervul facial &:II( e#"e un nerv mo"or ce a#igur inervarea mimicii i a crui le$are provoac parali$ia facial. fa a#ime"ric prin "ergerea cu"elor fi$iologice de pe *emi,faa de par"ea le$iunii' impo#ibili"a"ea +ncreirii frunii i a +nc*iderii oc*iului' comi#ura bucal mai cobor%" de par"ea bolnav! 5a nerv #en$orial i #e a#ocia$ nervul in"ermediar ;ri#berg' care a#igur #en#ibili"a"ea gu#"a"iv la nivelul celor dou "reimi an"erioare ale limbii! Le$area #a duce la "ulburri de gu#"! #) Nervul acusticovestibular &:III( e#"e un nerv #en$orial forma" din nervul audi"iv' a crui
3

le$are produce #urdi"a"e' i nervul ve#"ibular' a crui le$are produce #indromul ve#"ibular &ni#"agmu# i "ulburri de ec*ilibru(! i) Nervul glosofaringian &I<(' nerv mix"' cu nucleii #i"uai +n bulb! -#igur #en#ibili"a"ea faringelui i mi crile de +ng*iire! Le$iunea lui provoac "ulburri de gu#" +n "reimea po#"erioar a limbii i abolirea reflexului de fund de g%"' prin ane#"e$ia fundului g%"ului i refularea pe na# a lic*idelor' care nu mai po" fi +ng*ii"e! j) Nervul pneumogastric &<( e#"e un nerv mix"' al crui nucleu #e afl +n bulb' impor"ana #a deriv +n #pecial din rolul regla"or vege"a"iv' parali$ia lui pu"%nd duce la moar"e prin "ulburri de ri"m cardiac' "ulburri re#pira"orii i dige#"ive! $) Nervul spinal &<I(' nerv mo"or cu nucleii #i"uai +n bulb i mduva cervical! Le$area #a de"ermin parali$ia laringelui' a vlului pala"in i parali$a mu c*ilor #"erno,cleido,ma#"oidian i "rape$! %) Nervul hipoglos &<II( e#"e un nerv mo"or' al crui nucleu e#"e #i"ua" +n bulb! 0arali$ia #e duce la *emiparali$ia i *emia"rofia limbii' cu "ulburri +n ar"iculaia cuvin"elor' +n ma#"icaie i +ng*iire! Examene paraclinice Examenul clinic care permi"e ade#eori preci$area diagno#"icului nu "o"deauna e#"e #uficien"' +n ace#"e #i"uaii' examenele paraclinice #un" indi#pen#abile! 0e l%ng examenele de u$ curen"' exi#" anumi"e inve#"igaii obliga"orii! Din"re ace#"ea' examenul of"almologie e#"e obliga"oriu +n orice #u#piciune de neoformaie in"racranian! Examenele radiologice #un" de a#emenea u"ile! 9adiografia #impl a craniului' de fa i profil' e#"e frecven" u"ili$a" +n neurologie! Se prefer +n# +n vederea preci$rii unei even"uale "umori cerebrale fie ar"eriografia &care con#" +n in)ec"area unei #ub#"ane radioopace +n caro"ida in"ern' pen"ru a pune +n eviden arborele va#cular cerebral(' fie ven"riculograf+a' care #e execu" prin in)ec"area de aer +n ven"riculii la"erali prin "repana"ie cranian! Un al" examen u"ili$a" curen" +n inve#"igaia neurologic e#"e elec"roencefalografia' care con#" +n +n"regi#"rarea' cu a)u"orul unor elec"ro$i aplicai +n diferi"e punc"e ale pielii capului' a undelor elec"rice emi#e de emi#ferele cerebrale! Se u"ili$ea$ +n #pecial +n diagno#"icul epilep#iei i al "umorilor cerebrale! +n #f%r i" un al" examen de ba$ +n diagno#"icul neurologic e#"e examenul L!5!9! prin puncie ra*idian &#indrom meningian' compre#iuni medulare e"c!(! 0uncia ra*idian con#" +n ex"ragerea' +n #cop diagno#"ic #au "erapeu"ic' de lic*id cefalora*idian din #acul #ubara*noidian! Se prac"ic +n orice afeciune a #i#"emului nervo#' cu pruden la b"r%ni i cardiopai! O con"raindicaie ca"egoric e#"e *iper"en#iunea in"racranian! Deoarece #"a$a papilar e#"e cel mai precoce #emn de *iper"en#iune in"racranian' e#"e obliga"oriu prac"icarea unui examen de fund de oc*i +nain"ea punciei ra*idiene! 0o$iia cea mai prac"ic e#"e po$iia e$%nd' bolnavul #"%nd clare pe un #caun' cu frun"ea #pri)ini" pe braele +ncruci a"e pe #pe"ea$ #caunului' cu "runc*iul bine curba"! +n ca$uri deo#ebi"e' puncia #e face culca"' cu fiexia pu"ernic a capului i a coap#elor pe "runc*i! -#i#"en"a "rebuie # menin acea#" po$iie in%nd bolnavul! 0uncia #e face +n #paiul al III,lea' al I:,lea #au al :,lea lombar unde pericolul de a +nepa mduva nu mai exi#"! Locul punciei #e de$infec"ea$ cu "inc"ur de iod! Dup puncionare' lic*idul vine #ingur pe ac' +n pic"uri #au uneori +n )e" &+n #indroame de *iper"en#iune lic*idian(! E#"e preferabil # nu fie ex"ra# cu #eringa' ci l#a" # picure circa => ml +n eprube"! Dup puncie' eprube"a #"eril' e"ic*e"a" cu numele bolnavului i examenul #olici"a"' #e duce la labora"or! 6olnavul "rebuie # #"ea lini "i" +n decubi" ven"ral' fr pern' =,? ore' pen"ru a evi"a cefaleea care poa"e aprea uneori! 0uncia #uboccipi"al &Obregia( #e prac"ic +n #paiul cuprin# +n"re a"la# i occipu"' pe linia median! Nece#i" acelea i ma"eriale'' in#"rumen"e i de$infecie! 0o$iia e#"e e$%nd pe #caun' cu capul
4

u or flec"a"' meninu" de a#i#"en"! -van"a)ul ace#"ei puncii con#" +n fap"ul c #e poa"e evi"a cefaleea po#"puncional! Inve#"igarea S!N!5! cu a)u"orul i$o"opilor radioac"ivi #e face prin me"oda #cin"igrafiei cerebrale' u"il +n diagno#"icul "umorilor! In pa"ologia mu#cular i a S!N! periferic #e folo#e#c ca me"ode paraclinice EMG &elec"romiograf+a( care #"udia$ biocurenii mu c*iului' examenul vi"e$ei de conducere +n nervul periferic i biop#ia mu#cular! &RIN I&ALELE 'INDROAME NEUROLOGI E Sindromul piramidal #au sind(o)ul neu(onului )oto( cent(al e#"e an#amblul de #imp"ome provoca"e de le$iunile fa#ciculului piramidal pe "raiec"ul #u encefalic #au medular! Etiologie" acciden"e va#culare cerebrale' "umori cerebrale' mieli"e' frac"uri de ra*i#' "umori medulare' #clero$ la"eral amio"rofic e"c! #imptomatolgie" parali$ie a mi crilor volun"are' de obicei opu# le$iunii' cuprin$%nd "eri"orii +n"in#e &*emiplegie' paraplegie e"c!(' predomin%nd la ex"remi"a"ea membrelor' cu carac"er #pa#modic &con"rac"ur(/ reflexele o#"eo"endinoa#e #un" exagera"e &dup fa$a de oc(' #emnul 6abin#1i e#"e pre$en". apar "ulburri #finc"eriene/ a"rofia mu#cular e#"e ab#en"! Sindromul neuronului motor periferic e#"e an#amblul de #imp"ome i #emne provoca"e de le$iunile neuronului mo"or periferic pe "raiec"ul #u medular' radicular #au "run,c*iular! Etiologie" poliomieli" an"erioar acu"' compre#iuni' polinevri"e' poliradiculi"e! #imptomatologie" parali$ia e#"e +n"o"deauna de par"ea le$iunii' in"ere#%nd grupe mu#culare i$ola"e/ e#"e fla#c' cu *ipo"onie #au a"onie' cu a"rofii mu#culare precoce' cu abolirea reflexelor! Sindromul extrapiramidal e#"e an#amblul de #imp"ome provoca"e de le$iunile nucleilor cenu ii cen"rali! Se di#"ing dou "ipuri. hiperton!hipo$inetic &#indromul par1in#onian( produ# de le$iunile palidum,ului +n locu# niger i hipoton!hiper$inetic &#indrom coreic( produ# de le$iuni ale nucleului cauda" i pu"amen! Etiologie" boala 0ar1in#on' encefali" epidemic' in"oxicaie cu 5O' in"oxicaii cu neurolep"ice! #imptomatologie" a( +n #indromul par1in#onian , *iper"onia generali$a"' permanen"' cedea$ +n roa" dina" &#acada"(' omogen repar"i$a"/ #e +n#oe "e de exagerarea reflexelor de po#"ur &membrele p#"rea$ po$iia imprima" mul" mai mul" "imp dec%" la individul normal(. "remur"ur ampl i regula"' predomin%nd la membrele #uperioare' exagera" de a"enie i emoii' di#pr%nd la mi cri i +n repau# comple"/ a1ine$ie. facie# imobil' vorbire #acada"' mi cri len"e i rare! b( %n sindromul coreic ! mi cri involun"are de "ip coreic! Sindromul meningian cuprinde an#amblul manife#"rilor provoca"e de iri"aia #au inflamaia meningelor! Etiologie" meningi"e' *emoragii meningiene' edem cerebromeningian' unele "umori in"racraniene' a$o"emie e"c! #imptomatolgie" a( simptome funcionale ! cefalee difu$' permanen"' exagera" de $gomo"' lumin i mi cri/ vr#"uri/ con#"ipaie/ bradicardie/ b( #emne fi$ice , carac"eri$a"e +n principal prin con"rac"uri' uneori eviden"e i vi$ibile la primul examen/ al"eori di#cre"e' reclam%nd anumi"e manevre pen"ru a fi evidenia"e! Un prim #emn e#"e redoarea cefei' care con#" +n"r,o re$i#"en la +ncercarea de a flec"a len" ceafa bolnavului! 2oar"e impor"an" e#"e i #emnul @ernig. impo#ibili"a"ea de a ridica +n ung*i drep" pe "runc*i membrelei inferioare ale bolnavului' a e$a" +n po$iie +n"in#! Din"re #emnele ci"a"e' cefa,leea i con"rac"ura #un" ma)ore! Dar diagno#"icul nu poa"e fi afirma" dec%" examin%nd lic*idul cefalora*idian' preleva" prin puncie lombar' care ara" modificri de a#pec"' "en#iune' ci"ologie i compo$iie c*imic!
5

%*.+.%. 'INDROMUL ERE,ELO' E#"e un #indrom care apare +n ca$ul le$rii cerebelului #au a cilor cerebeloa#e! 0rincipalele funcii ale cerebelului #un". coordonarea mi crilor i reglarea ec*ilibrului i a "onu#ului mu#cular! Le$area vermi#ului provoac mai ale# "ulburri de ec*ilibru &a"axie cerebeloa#(' iar le$area emi#ferelor cerebeloa#e' "ulburri de coordonare a mi crilor! Etiologie" le$iuni inflama"orii &abce#' #ifili#(' #clero$ +n plci' "umori cerebeloa#e' acciden"e va#culare cerebrale i cerebeloa#e' "rauma"i#me craniene' boli degenera"ive &boala 2riedreic*' boala 0ierre Marie( a"rofii cerebeloa#e' in"oxicaii &alcool' luminai(' "umori cerebeloa#e #au neurinom de acu#"ic! #imptomatologie" tulburri de coordonare" #uferina cerebeloa# #e carac"eri$ea$ prin A #emne. a( hipermetria sau dismetria, adic dep irea de c"re mi carea elemen"ar a #copului propu#' cu impo#ibili"a"ea efec"urii mi crilor mai fine! Se pune +n eviden prin proba indice,na# #au clc%i,genunc*i! Se con#"a" c bolnavul e#"e incapabil # efec"ue$e mi carea cu preci$ie' fie dep ind in"a' fie oprindu,#e +nain"e! O prob +n"rebuina" mai e#"e i +nc*eia"ul i de#c*eia"ul na#"urilor' care #e efec"uea$ cu mul" greu"a"e. b( a#inergia #au de#compunerea mi crii complexe +n mai muli "impi' bolnavul fiind incapabil # execu"e mi cri combina"e! Se pune +n eviden prin proba flec"rii genunc*iului pe abdomen! 6olnavul nu poa"e execu"a #incron mi carea de flexie a genunc*iului i a coap#ei' flec"%nd +n"%i coap#a pe abdomen cu membrul inferior ex"in# i dup aceea gamba pe coap#! -#inergia #e mai cerce"ea$ i prin proba l#rii pe #pa"e' bolnavul cu le$iuni cerebeloa#e fiind incapabil # efec"ue$e concomi"en" flexia genunc*ilor/ l#%ndu,#e pe #pa"e' #e de$ec*ilibrea$/ c( adiadoc$inezia ! mi crile #ucce#ive rapide' ca BC> M-NU-L DE MEDI5IND IN3E9ND de exemplu. #upinaia i pronaia m%inilor' nu po" fi execu"a"e rapid' membrul de par"ea le$iunii +n"%r$iind i nefiind capabil # urme$e ri"mul celuilal"/ d( executarea cu %nt&rziere a actelor voluntare. 3ulburrile de coordonare influen"ea$ de#eori #cri#ul i vorbirea! Scri#ul e#"e "remura"' inegal i mare' iar vorbirea e#"e #acada"' explo$iv' len"' e$i"an"/ , tulburrile de tonus' bolnavul pre$in" *ipo"onie mu#cular' membrul de par"ea a"in# cade iner" c%nd #e ridic i #e la# bru#c! -mpli"udinea mi crilor dep e "e limi"a fi$iologic &genunc*iul a"inge cu u urin "oracele(/ , tulburri de echilibru" bolnavul cu #indrom cerebelo# + i depr"ea$ picioarele pen"ru a, i lrgi ba$a de #u#inere +n "impul or"o#"a"i#mului! De obicei' de i o#cilea$' nu cade &cu excepia ca$urilor grave(! 3ulburrile de ec*ilibru nu #un" exagera"e de +nc*iderea oc*ilor' #pre deo#ebire de "abe# i #indromul ve#"ibular! Mer#ul e#"e dificil' ne#igur' cu "endin la deviere de par"ea le$iunii' picioarele #un" depr"a"e i' +n general' creea$ impre#ia unui om bea" &mer# ebrio#(/ , tremurtura, #emn impor"an" +n bolile cerebelului' lip#e "e +n repau# i apare +n mi crile volun"are! De aceea #e nume "e "remur"ura intenional. O#cilaiile #un" ample i neregula"e/ , nistagmusul ! mi cri ri"mice i #ime"rice ale globului ocular , apare ca urmare a leg"urii #"r%n#e a cerebelului cu #i#"emul ve#"ibular! (ratamentul #indromului cerebelo# e#"e e"iopa"ogenic! %*.+.+. 'INDROMUL VE'-I,ULAR 0o$iia organi#mului +n #paiu #e modific con"inuu! -cea#" adap"are e#"e po#ibil da"ori" unui #i#"em care +nregi#"rea$ orice #c*imbare de po$iie' reali$%nd funcia de ec*ilibru a
6

organi#mului! 9olul cel mai impor"an" +n reglarea ec*ilibrului +l deine #i#"emul ve#"ibular' care cuprinde un apara" de recepie &poriunea ve#"ibular a urec*ii in"erne' numi" i labirin"(' o cale de "ran#mi"ere &nervul ve#"ibular( care duce la nucleii ve#"ibulari din bulb i pro"uberan"' i cile ve#"ibulare cen"rale' din"re care unele #e "ermin +n lobul "emporal! Organul periferic' ve#"ibular' e#"e forma" din dou ve$icule. u"ricula i #acula' i din "rei canale #emicirculare' orien"ale #pre cele "rei direcii ale #paiului! -para"ul ve#"ibular recepionea$ dou ca"egorii de exci"aii. acceleraiile' adic "recerea de la repau# la mi care' i #c*imbrile de po$iie ale capului! 2uncia ve#"ibular e#"e cerce"a" +n clinic prin urm"oarele probe. proba ro"a"orie &bolnavul' a e$a" pe un #caun "urnan"' e#"e ro"i" rapid , de $ece ori +n ?> de #ecunde(/ proba caloric &irigarea conduc"ului audi"i"iv ex"ern cu ap rece la =E , ?>F #au fierbin"e la AEF(/ proba galvanic &aplicarea a doi elec"ro$i pe "ragu#ul celor dou urec*i i "recerea unui curen" elec"ric #lab(! La ace "i exci"ani' +n linii generale' r#pun#ul fi$iologic con#" +n. ameeal &#en$aia de fal# depla#are' de ro"aie +n #paiu' #cufundare #au plu"ire(' aplecarea corpului i a membrelor +n"r,un anumi" #en#' ni#"agmu# &mi cri ri"mice i #ime"rice ale globilor oculari( +n"r,un anumi" #en#! #imptomatologie" a( simptome subiective ! ameeal &ver"i)(/ grea,vr#"uri/ b( simptome obiective ! ni#"agmu#ul' care #e cerce"ea$ cer%nd bolnavului # privea#c la"eral' +n #u# i +n )o#/ , deviaii "onice' adic depla#ri ale capului' "runc*iului i membrelor +n direcia ve#"ibulului le$a"/ #e cerce"ea$ prin. proba 9omberg &bolnavul +n picioare + i pierde ec*ilibrul la +nc*iderea oc*ilor(' proba mer#ului 8+n #"ea8 &bolnavul' lega" la oc*i i l#a" # mearg E,B pa i +nain"e i +napoi' devia$ de la direcia iniial' de#criind aproxima"iv o #"ea( i proba braelor +n"in#e! NOIUNI DE NEU9OLOGIE BC= )ormele clinice" sindromul vestibular periferic e#"e produ# de le$iuni "rauma"ice i inflama"orii ale urec*ii in"erne' d%nd ameeli violen"e' ni#"agmu# de par"ea opu# le$iunii i #urdi"a"e #au *ipoacu$ie/ sindromul vestibular central e#"e produ# prin le$iuni va#culare infec,fioa#e #au "umori la nivelul nucleilor i cilor ve#"ibulare cen"rale! Semnele #ubiec"ive #un" ne#i#"ema"i$a"e' apar #emne de #uferin ale formaiunii vecine' iar compen#area #imp"ome,lor #e face greu i "ardiv/ sindromul *aniere #e carac"eri$ea$ prin cri$e repe"a"e de ver")' cu mari "ulburri de ec*ilibru' +n#oi"e de grea' vr#"uri i anxie"a"e' urma"e de #urdi"a"e la nivelul urec*ii bolnave! 3ra"amen"ul con#" +n de#*idra"are i' uneori' +n #ecionarea nervului ve#"ibular/ r&ul de mare i de avion repre$in" o form fru#" a #indromului ve#"ibular' carac"eri$a" prin ameeal' paloare' grea' vr#"uri' lipo"imii! Evoluia i prognosticul depind de e"iopa"ogenie! (ratamentul e#"e e"iopa"ogenie! %*.+... 'INDROMUL 'EN/I-IV 3ulburrile de #en#ibili"a"e #un" de obicei #ubiec"ive &#pon"ane(' repre$en"%nd #en$aiile pe care le de#crie bolnavul. dureri' pare#"e$ii e"c! Exi#" i "ulburri obiec"ive de #en#ibili"a"e' +n care defici"ul #en#ibili"ii e#"e provoca" de le$iuni mai impor"an"e ale #i#"emului nervo#! +n cadrul "ulburrilor #ubiec"ive de #en#ibili"a"e' vor fi pre$en"e. cefa,leea' migrena i unele nevralgii! Cefaleea #au durerea de cap e#"e un #imp"om care apare +n foar"e mul"e afeciuni! 0oa"e fi provoca" de a"ingerea unor formaiuni care po" deveni dureroa#e i care #un" #i"ua"e fie +n in"eriorul cu"iei craniene (dura mater, va#ele in"racraniene' ar"erele menin,giene' marile "runc*iuri ar"eriale de la ba$a creierului' #inu#urile venoa#e(' fie +n ex"eriorul ace#"eia &pielea capului' aponevro$ele' ar"erele ex"racraniene' +n #pecial ar"era "emporal' cavi"ile na"urale cefalice. orbi"e' fo#e na$ale' faringe' urec*i e"c!(! 5ele mai frecven"e cau$e #un". *iper"en#iunea
7

ar"erial' in#uficiena renal' nevro$ele' in"oxicaiile cu 5O' "umorile cerebrale' "ulburrile oculare &de refracie(' afeciunile o"o,rino,laringolo,gice &o"i"e' #inu$i"e(' #pondilo$a cervical e"c! (ratamentul cefaleei e#"e +n primul r%nd e"iologic! Simp"oma"ic' #e admini#"rea$ #eda"ive' analge$ice' recomand%ndu,#e +n comple"are repau# p#i*ic i fi$ic' p#i*o"erapie! O form clinic #pecial de cefalee e#"e migrena. -cea#"a e#"e o afeciune carac"eri$a" prin cri$e de cefalee' de obicei *emicranie' cu "ulburri vi$uale i dige#"ive a#ocia"e! -re un carac"er familial i #e +n"%lne "e mai de# la femei' +ncep%nd din perioada puber"ar! E#"e provoca" de obicei de un #urmena) in"elec"ual' emoii' abu$ de "u"un #au alcool' perioada premen#"rual! 5ri$a dureroa# e#"e preceda" de un #"adiu prodromal' care durea$ ore #au $ile' carac"eri$a" prin iri"abili"a"e' greuri' vr#"uri' #omnolen' anorexie e"c! 5ri$a debu"ea$ prin "ulburri vi$uale' de obicei #co"oame #c%n"eie"oare &punc"e luminoa#e +n c%mpul vi$ual(! 5efaleea apare dup c%"eva minu"e' e#"e #"ric" unila"eral , de obicei fron"o,orbi"ar , cu o in"en#i"a"e care devine repede in"olerabil' cu carac"er pul#a"il' +n#oi" de greuri' vr#"uri' paloare a feei' *iperlacrimaie! E#"e agrava" de lumin i $gomo" i calma" parial de lini "e' +n"uneric i compre#e reci! (ratamentul e#"e profilac"ic. p#i*o"erapie' regim igienic de via' reducerea apor"ului de #are! 3ra"amen"ul cri$ei con#" +n admini#"rarea de -cid -ce"il#alicilic! -minofena,$on' cu cafeina i codein' "ar"ra" de ergo"amin &5ofedol' 5ofergo"(' infil"raii cu novo,cain +n )urul ar"erei "emporale #uperficiale! +evralgia trigeminal e#"e un #indrom durero# locali$a" pe "eri"oriul de di#"ribuie a nervului "rigemen! Se carac"eri$ea$ prin dureri paroxi#"ice' de obicei fr prodroame' locali$a"e unila"eral la nivelul regiunii #upraorbi"are i #uborbi"are #au mandibulare' 0 BC? M-NU-L DE MEDI5IND IN3E9ND a"roce' cu carac"er de de#crcri elec"rice' +n#oi"e de #pa#m al mu c*ilor feei! Durea$ c%"eva $ecimi de #ecund #au c%"eva minu"e i #e "ermin bru#c! In"re cri$e' durerea e#"e ab#en"! Se deo#ebe "e o form esenial de origine necuno#cu" , care apare mai ale# la femei i care pre$in" "abloul clinic de#cri# mai #u# , i o form secundar #au #imp"oma"ic provoca" de fac"ori locali' care comprim #au iri" nervul "rigemen &focare infec,ioa#e' #inu$ale #au den"are' glaucom cronic' "umori cerebrale' meningi"e cronice e"c!(! 2orma #imp"oma"ic #e carac"eri$ea$ prin dureri con"inue' di#cre"e' pe fondul crora apar paroxi#me dureroa#e' i prin "ulburri de #en#ibili"a"e. *ipoe#"e$ie' diminuarea reflexului corneean e"c! (ratamentul e#"e e"iologic +n nevralgia #ecundar. a#anarea focarelor de infecie &den"are #au #inu$ale(' in"ervenie neuroc*irurgical +n ca$ul unei "umori e"c! +n nevralgia e#enial #e pre#criu. 3egre"ol' Levomeproma$in! +n formele re$i#"en"e #e poa"e +ncerca infil"raia cu alcool a ramurilor "erminale ale "rigemenului #au neuro"omia "rigemenului &#eciunea rdcinii #en$i"ive a ramurilor "rigemenale +napoia ganglionului Ga##er(! +evralgia occipital #au nevralgia -rnold e#"e carac"eri$a" prin dureri per#i#"en"e' uneori de foar"e mare in"en#i"a"e' +n regiunea occipi"al' iradia"e #pre cre "e"ul capului' ade#ea bila"erale! 0re#iunea digi"al la )um"a"ea di#"anei ma#"oid i pro"uberan"a occipi"al ex"ern #ub occipu" provoac o durere violen"! 6oala e#"e da"ori" unui proce# inflama"or local' de"ermina" de frig' ume$eal' infecii de focar &den"ar' amigalian(' #pondilo$e cervicale e"c! (ratamentul #e face cu analge$ice' an"ireuma"ice' ul"ra#cur"e i' +n formele rebele' cu infil"raii locale cu xilin =G a#ocia" cu *idrocor"i$on!
8

+evralgia intercostal e#"e provoca" de #uferinele iri"a"ive ale nervilor in"erco#"ali! Durerile #un" locali$a"e de,a lungul coa#"elor' #ub forma unor cri$e violen"e' in"ermi"en"e! 5au$e mai frecven"e #un". frac"urile de coa#"e' o#"ei"ele' $ona $o#"er' "umorile ver"ebrale e"c! (ratamentul e#"e +n primul r%nd e"iologic! 3ra"amen"ul #imp"oma"ic con#" +n -mino,fena$on' -lgocalmin' infil"raii cu novocain #au xilin e"c! +evralgia sciatic e#"e un #indrom durero# locali$a" pe "raiec"ul nervului #cia"ic! 5au$a cea mai frecven" e#"e *ernia di#cal' carac"eri$a" prin *ernia po#"erioar a nucleului pulpo#' care pre#ea$ inelul fibre# i' +mpreun cu ace#"a' apa# pe rdcinile nervului #cia"ic' produc%nd durerea radicular carac"eri#"ic! 5au$e mai rare #un". ar"ro$a ver"ebral' morbul 0o""' cancerul ver"ebral #ecundar' #pondili"ele' "umorile de ba$in' fibromul u"erin' in)ecii in"rafe#iere cu #ub#"ane iri"a"ive e"c! Durerea e#"e #imp"omul carac"eri#"ic/ are #ediul +n regiunea lombo,#acra" i iradia$ +n regiunea fe#ier' faa po#"erioar a coap#ei' i' +n funcie de rdcina afec"a"' fie pe faa an"ero,ex"ern a gambei' do#ul piciorului' *aluce &LA,LE(' pie pefaa po#"ero,ex"ern a gambei' clc%i' plan"a piciorului &SH(! -re carac"er de furnic"ur' uneori de )ung*i #au de #en$aie de #f% ie"ur! In"en#i"a"ea e#"e variabil. uneori marca"' +mpiedic%nd #omnul' al"eori mai puin vie! +n general e#"e exacerba" de "u#e' #"rnu"' defecaie! 5%nd durerea e#"e vie' bolnavul cau" #,o reduc pre$en"%nd o po$iie vicioa# a "runc*iului' aplec%ndu,= la"eral' #pre a evi"a +n"inderea nervuiui #uferind' iar mer#ul e#"e pruden" i c*iop"a"' #pri)inindu,#e pe membrul inferior #n"o#! De obicei durerea e#"e unila"eral! Durerea bila"eral #e ob#erv +n cancerele ver"ebrale i infil"ra"ele neopla$ice din micul ba$in! Durerea poa"e fi provoca" i prin diferi"e manevre! 5ea mai cuno#cu" e#"e manevra La#egue &bolnavul fiind culca" pe #pa"e' flec"area membrului inferior' +n ex"en#ie' pe ba$in' provoac apariia durerii(! Durerea mai poa"e fi declan a" i prin compre#iunea unor punc"e pe "raie"ul nervului #cia"ic. poriunea mi)locie a fe#ei' faa po#"erioar a coap#ei' faa ex"ern a capului peroneului! 6olnavul pre$in" uneori *ipoe#"e$ia "eri"oriului afec"a"' cu diminuarea #au abolirea reflexului a*ilian! +n formele prelungi"e apare *ipo"onia mu#cula"urii' eviden" la nivelul regiunii fe#iere' +n care pliul inferior e#"e cobor%" de par"ea bolnav! NOIUNI DE NEU9OLOGIE BCI (ratament" prima m#ur e#"e imobili$area la pa"' cu genunc*ii flec"ai! 3ra"amen"ul #imp"oma"ic con#" +n. repau# pe pa" "are' cu pern #ub cap i genunc*i' 2enilbu"a$on C ,=> $ile &?,I comprima"e #au #upo$i"oareJ$i(' decon"rac"uran"e &5lor$oxa$on' 0araflex(' infil"raii radiculare cu novocain' xilin #au *idrocor"i$on' ra*iane#"e$ie' fi$io"erapie &ul"ra#cur"e' ul"raviole"e' cureni diadinamici(! +n formele parali$an"e #au +n cele +n care per#i#" dureri vii' dup mai mul"e #p"m%ni de imobili$are #e pune problema in"erveniei c*irurgicale! %*.+...%. -UL,UR1RI O,IE -IVE DE 'EN'I,ILI-A-E 3ulburrile obiec"ive de #en#ibili"a"e nu #e +n"%lne#c i$ola"' ci +n con"ex"ul unor #indroame complexe' +n care apar i "ulburri mo"orii' de ec*ilibru #au #en$oriale! 5ele mai cuno#c 2u"e #indroame #en$i"ive #un" urm"oarele. #indromul polinevritic" defici" #ime"ric de #en#ibili"a"e i mo"ili"a"e la ex"remi"a"ea membrelor! ,adiculitele #un" carac"eri$a"e prin di#"ri,bui ale "ulburrilor de #en#ibili"a"e dup un plan me"americ &ori$on"al pe g%"' "orace i abdomen' ver"ical pe membre( &fig! CK(! #indromul senzitiv medular" a( de "ip global' cu abolirea #en#ibili"ii #ub #egmen"ul le$ional &mieli"e' compre#iuni medulare' "rauma"i#me( , #e +n#oe "e de paraplegie #au "e"ra,plegie' iar ane#"e$ia in"ere#ea$ de obicei "oa"e "ipurile de #en#ibili"a"e/ b( de "ip di#ocia"' reali$%nd fie "ipul #iringomielicL &abolirea #en#ibili"i "ermoalgice(' fie "ipul "abe"ic &abolirea #en#ibili"ii
9

profunde(! #indromul senzitiv talamic" apare +n le$iunile "alamu#ului i #e +n#oe "e de *emi*ipoe#,"e$ie #uperficial &re#pec"%nd faa i mai accen"ua" la membre(' *iperpa"ie &dureri cu carac"er de ar#ur care apar la orice exci"are cu"ana"' c*iar a"ingerea u oar a "egumen"ului #au aplicarea unui obiec" rece(' *emiane#"e$ie profund' *emia"axie' *emianop#ie! #indromul senzitiv cortical" +n acea#"a din urm domin "ulburrile de #en#ibili"a"e #in"e"ic i di#crimina"iv! 2ig! CK , Di#"ribuia radicular. 5? , 5# , cervicale/ 3M , 3'? , "oracale/ L' , L? , lombare/ S' , S? , #acra"e! %*.+.2. 'INDROMUL DE DE3I I- MO-OR Defici"ul mo"or apare +n"r,o gam larg de afeciuni' cele mai impor"an"e #indroame ana"omo, clinice fiind. #indromul mu#cular' #indromul de neuron mo"or periferic' #in,droamele *emiplegie' paraplegie i "e"raplegic! BCA M-NU-L DE MEDI5IND IN3E9ND %*.+.2.%. 'INDROAME MU' ULARE Din"re ace#"ea' cele mai frecven"e #un" urm"oarele. *iopatia e#"e o boal eredofamilial cu de"ermini#m gene"ic' apr%nd de obicei +n copilrie #au adole#cen' carac"eri$a" prin #lbiciune progre#iv' a"rofii mu#culare bila"erale i #ime"rice' in"ere#%nd +n principal mu c*ii de la rdcina membrelor! Defici"ul mo"or apare i #e accen"uea$ paralel cu a"rofia mu#cular! Evoluia e#"e len" i progre#iv' duc%nd la imobili$area bolnavului la pa"! 3ra"amen"ul con#" +n admini#"rarea de Glicocol' vi"amine din grupul 6 i E' 2o#fobion' Madiol' fi$io"arapie e"c! *iotonia e#"e o afeciune de obicei congeni"al' carac"eri$a" prin dificul"a"ea de a decon"rac"a mu c*ii! Decon"racia #e face len" i cu efor"! 5%nd bolnavul execu" o mi care' mu c*ii rm%n con"rac"ai c%"eva #ecunde! 3ulburarea e#"e mai mare dup repau#ul mu#cular i #e reduce pe m#ur ce mi carea #e repe"! -pare +n copilrie i e#"e mai frecven" la brbai! Mu c*ii #un" uneori proemineni' d%nd bolnavului un a#pec" a"le"ic' dar fora mu#cular e#"e #c$u"! (ratamentul e#"e #imp"oma"ic. c*inin' procainamid' L! Dopa! -olimiozita e#"e o inflamaie difu$ a mu c*ilor' care poa"e cuprinde i "egumen"ele &derma"omio$i"( #au nervii +nvecinai &neuromio$i"(! -pare la orice v%r#"' mai frecven" la femei i la "ineri! 2orma acu" debu"ea$ cu #emne generale infecioa#e' urma"e de prinderea mu c*ilor &dureri' re$i#"en dureroa# la palpare(' uneori a "egumen"elor' edeme' de#en veno# +n"ri"' inflamaie a mucoa#elor i a nervilor &#emne de polinevri"(/ al"eori "umefacii ar"iculare dureroa#e' adenopa"ie' #plenomegalie e"c! Evoluea$ c"re a"rofie mu#cular i cu"ana"! 0rogno#"icul e#"e grav' moar"ea #urvenind prin"r,o "ulburare cardiac #au re#pira"orie! 2ormele #ubacu"e i cronice au o #imp"oma"ologie mai puin $gomo"oa#' cu evoluie mai +ndelunga"! i 3ra"amen"ul con#" +n repau# la pa"' mobili$area ac"iv a membrelor' "ra"amen" an"iin,fecio#' cor"ico"erapie' analge$ice &-minofeno$ona' -cid ace"il#alicilic e"c!(! *iastenia e#"e o afeciune carac"eri$a" prin defici" mu#cular' cu fa"igabili"a"e mu#cular' care apare #au #e accen"uea$ la efor"! E"iologia e#"e necuno#cu" dar #e pare c +n producerea ei ar in"erveni un mecani#m imunologic! 6oala apare mai frecven" la femei! Debu"ul e#"e #ubacu" #au in#idio#' cu #lbiciune mu#cular pe m#ur ce mu c*iul #e con"rac"! 3ulburarea apare mai frecven" la mu c*ii oculari' ai feei' limbii' ma#"ica"ori i ai laringelui! 0arali$iile #un" minime dimineaa' #e accen"uea$ la efor" i
10

devin maxime #eara! De obicei bolnavii pre$in" #"rabi#m i diplopie' iar vorbirea e#"e dificil! E#"e carac"eri#"c impo#ibili"a"ea bolnavului de a, i ine capul ridica"! 6oala evolueaz cu perioade de agravare i ameliorare 3ra"amen"ul con#" +n admini#"rarea de Mio#"iN &0ro#"igmin(' efedrina' cor"ico"erapie' vi"amino"erapie' "imec"omie i pro"e$are re#pira"orie +n ca$ de apariie a "ulburrilor de re#piraie &+n cri$a mia#"enic(! %*.+.2.+. 'INDROMUL DE NEURON MO-OR &ERI3ERI 5alea mo"orie cuprinde neuronul mo"or cen"ral , care + i are originea +n celulele piramidale din regiunea fron"al , i neuronul mo"or periferic , al crui corp celular #e afl #i"ua" +n cornul an"erior al mduvei' unde face leg"ura cu neuronul mo"or cen"ral! Neuronul mo"or periferic e#"e' dup cum #e "ie' calea mo"orie final' "ran#mi%nd mu c*iului re#pec"iv a"%" inci"aiile mo"orii ale cii piramidale' c%" i pe cele ale cii ex"rapiramidale! NOIUNI DE NEU9OLOGIE BCE -n#amblul de #imp"ome i #emne provoca"e de le$iunea neuronului mo"or periferic pe "raiec"ul #u medular' radicular #au "runc*iular #e nume "e sindrom de neuron motor periferic. Sindromul apare +n le$iunea corpului celular #au a fibrelor ace#"uia! Le$iunea poa"e fi #i"ua" deci la nivelul corpului celular &pericarion(' +n coarnele an"erioare ale m,duvei &poliomieli"' #clero$ la"eral amio"rofic' #iringomielie(' i con#" +n compre#iuni "umorale la nivelul rdcinii an"erioare &radiculi"e(' la nivelul plexurilor nervoa#e &plexi"e( #au al nervilor periferici &parali$ii i$ola"e , nevri"e i parali$ii bila"erale i #ime"rice , polinevri"e(! Sindromul de neuron mo"or periferic' cu "ulburri de #en#ibili"a"e impor"an"e' apar i +n poliradiculonevri"e i +n 8#indromul de coad de cale8! %*.+.2.+.%. Le4a(ea 5e(ica(ionului 6co(5ul celula( al neu(onului )oto( 5e(ife(ic) -oliomielita anterioar acut #au maladia 4eine Medin e#"e o boal viral care a"inge celulele mo"orii din coarnele an"erioare ale mduvei #pinrii' manife#"%ndu,#e clinic prin parali$ii fla "e ale unor grupuri mu#culare! Survine fie #ub forma unor mici epidemii' fie +n ca$uri #poradice! -pare mai ale# vara #au "oamna' afec"%nd cu predilecie copii i "ineri! Se "ran#mi"e pe cale dige#"iv i' #ecundar' pe care re#pira"orie! 2orma cea mai comun e#"e forma paralitic. Dup o incubaie "cu"' boala evoluea$ +n pa"ru perioade. o prim perioad, infecioas, cu febr i rinofaringi"' cu "ulburri dige#"ive &greuri' vr#"uri i dureri abdominale(/ ul"erior apare un #indrom menin,gian &redoare a cefei i con"rac"ar membrelor inferioare(/ dup =,E $ile apare perioada paralitic' parali$iile #un" fla "e' cu a"rofie mu#cular precoce i abolirea reflexelor "endinoa#e/ nu exi#" nici o "ulburare de #en#ibili"a"e/ dup c%"eva $ile' parali$iile +ncep # regre#e$e/ perioada de regresiune durea$ mai mul"e #p"m%ni/ dup c%"eva luni apar ul"ima perioad ! aceea a sechelelor. +n ca$urile #evere' parali$ia e#"e grav' afec"%nd "oa"e grupurile mu#culare' cu a"rofie impor"an"! +n ca$urile u oare' regre#iunea e#"e "o"al! Se mai de#criu forme clinice cu "ulburri re#pira"orii &ade#eori mor"ale(' forme dige#"ive &diaree i$ola"e(' ca"arale &rinofaringi"e obi nui"e' febrile(! Diagno#"icul diferenial "rebuie # elimine meningi"a acu" &prin puncie Oombar(' mieli"a' polinevri"a e"c! 3ra"amen". +n perioada parali"ic' #pi"ali$area e#"e obliga"orie! +n ca$ul formelor re#pira"orii' #e recomand pro"e$are re#pira"orie! +n ab#ena formelor re#pira"orii #e recomand repau# comple" pe un pa" "are' analge$ice i #eda"ive' aplicaii de compre#e umede calde' ma#a)e' mobili$ri al"ern%nd cu mi cri pa#ive! 3ra"amen"ul formelor abor"ive con#" +n repau# comple" la pa"! 0revenirea poliomieli"ei #e face prin vaccinare! -oliomielita anterioar cronic e#"e o afeciune degenera"iv #ime"ric a cornului medular
11

an"erior' carac"eri$a" prin a"rofii mu#culare #ime"rice' care +ncep cu poriunea di#"al a membrelor #uperioare' i parali$ii! 3ra"amen"ul ei e#"e #imilar cu cel al #clero$ei la"erale amio"rofice! #cleroza lateral amiotrofic e#"e o boal degenera"iv' care apare la v%r#"a adul" i in"ere#ea$ celulele din coarnele an"erioare ale mduvei #pinrii' nucleii mo"ori ai nervilor cranieni i fa#ciculul piramidal bila"eral! In"ere#ea$ a"%" neuronul mo"or cen"ral c%" i cel periferic! Etiologia e#"e necuno#cu"! 6oala debu"ea$ +n"re ?> i A> de ani! 3ulburrile de neuron mo"or periferic #e carac"eri$ea$ prin a"rofii di#"ale &eminenele "enar i *ipo"enar(' cu a#pec" de 8m%n +n g*ear8! -"rofiile #un" progre#ive' afec"%nd "rep"a" an"ebraul' braul i umrul! 3ulburrile de neuron mo"or cen"ral #e carac"eri$ea$ prin parali$ia #pa#modic a membrelor inferioare' cu #emne piramidale. exagerarea reflexelor o#"eo"en, 0 7 BCB M-NU-L DE MEDI5IND IN3E9ND dinoa#e' #emnul 6abin#1i' mer# #pa#modic! +n B , P luni apare parali$ia fla#c' cu con#ervarea reflexelor o#"eo"endinoa#e! -rognosticul e#"e fa"al +n ? , A ani! Gravi"a"ea e#"e +n funcie de apariia "ulburrilor bulbare' cu di#ar"rie' di#fagie i ade#ea pneumonie prin a#piraie! (ratamentul e#"e ne#pecif+c &va#odila"a"oare' m#uri de igien e"c!(! #iringomielia e#"e o boal cronic i progre#iv' carac"eri$a" prin formarea +n poriunea cen"ral a mduvei #au a bulbului a unor cavi"i! Debu"ul e#"e in#idio#' de obicei +n"re =E , I> de ani! +n funcie de "eri"oriile a"in#e' po" aprea "ulburri mo"orii #en$i"ive' vege"a"ive i "rofice! 5ea mai frecven" locali$are e#"e cervical! Qi aici apar #emne de #uferin ale neuronului mo"or periferic i ale neuronului mo"or cen"ral &fa#cicul piramidal(! Semnele de neuron mo"or periferic #e carac"eri$ea$ prin a"rofii ale membrului #uperior , #egmen"ul di#"al! -"rofia progre#ea$' d%nd a#pec"ul de g*ear! 2recven" #e con#"a" i a"rofia pielii' +n #f%r i"' abolirea reflexelor "endinoa#e la membrele #uperioare comple"ea$ "abloul #indromului de neuron mo"or periferic! Sindromul piramidal apare #ub nivelul le$iunii' e#"e mai "ardiv i #e carac"eri$ea$ prin"r,o parali$ie #pa#modic' cu exagerarea reflexelor o#"eo"endinoa#e la membrele inferioare i #emnul 6abin#1i! Sindromul #en$i"iv e#"e foar"e carac"eri#"ic. ane#"e$ie a #en#ibili"ii "ermice' cu p#"rarea #en#ibili"ii "ac"ile' ceea ce con#"i"uie disociaia siringomielic a sensibilitii. (ratamentul con#" +n roen"gen"erapie! %*.+.2.+.+. Le4a(ea (8d8cinii ante(ioa(e -cea#"a produce' de a#emenea' un #indrom de neuron mo"or periferic &radicular(! 2recven"' "ulburrile mo"orii #un" +n#oi"e de "ulburri de #en#ibili"a"e da"ori"e vecin"ii rdcinilor an"erioare cu cele po#"erioare! 5au$ele radiculi"elor #un" repre$en"a"e de fac"ori inflama"ori &infecii bac"eriene' viro"ice' +ndeo#ebi #ifili#(' compre#ivi &neurinoame' morbul 0o""' "umori ale meningelor' ale coloanei ver"ebrale e"c!( #au "rauma"ici! O form deo#ebi" de #uferin radicular e#"e .sindromul cozii de cal.. 2orma" din rdcinile lombo,#acrale L? / SE' le$area co$ii de cal #e carac"eri$ea$ prin parali$ia fla#c a membrelor inferioare' Lcu reflexe aboli"e' a"rofii i "ulburri de #en#ibili"a"e' "ulburri #f+nc"eriene i geni"ale! 5au$ele #un" varia"e &*ernii de di#c' "umori primi"ive #au me"a#"a$ice' de na"ur infecioa#' "rauma"ice(! O al" form clinic e#"e poliradiculonevrita carac"eri$a" prin"r,un #indrom #en$i"ivo,mo"or
12

bila"eral i #ime"ric' cu a#pec"e polinevri"ic' domina" de "ulburri de "ip radicular! 3ulburrile mo"orii i a"rofia mu#cular predomin la rdcinile membrelor #uperior i inferior! Din acea#" cau$' bolnavul nu #e poa"e ridica din pa" i nu poa"e merge' de i + i poa"e mi ca dege"ele' m%inile i picioarele! -l"eori parali$ia e#"e global! 3ulburrile de #en#ibili"a"e au carac"er radicular! Nervii cranieni' +ndeo#ebi cei mo"ori' #un" ade#ea afec"ai! -par modificri ale lic*idului cefalora*idian &di#ociaia albumino,ci"ologic(! 5au$ele #un" viro"ice #au alergice! Evoluia e#"e favorabil +n ? , B #p"m%ni! 3ra"amen"ul e#"e a#emn"or celui din polinevri"ele infecioa#e! %*.+.2.+... Le4a(ea 5lexu(ilo( 65lexite) Se carac"eri$ea$ prin"r,un #indrom de neuron mo"or periferic' la care #e a#ocia$ ade#ea "ulburri de #en#ibili"a"e! 2ormele clinice depind de locali$are! +n le$iunea plexu, NOIUNI DE NEU9OLOGIE BCC lui cervical apar "ulburri de mi care' flexie' ro"aie' +nclinare la"eral a capului i g%"ului i "ulburri re#pira"orii prin parali$ii ale diafragmului! In"ere#area plexului bra*ial de"ermin parali$ii +n "eri"oriul nervilor median' radial #au cubi"al! -fec"area plexului lombar i a celui #acra" produce #emne carac"eri#"ice #uferinei diver#elor ramuri "erminale #au cola"erale! =B!?!A!?!A! Le$iunile nervilor periferici 0o" # fie i$ola"e &nevri"e( #au bila"erale i #ime"rice &polinevri"e( #au bila"erale i a#ime"rice &polineuropa"ii(! In ambele forme #e +n"%lne#c a"%" "ulburri mo"orii' c%" i #en$i"ive! +evritele au o di#"ribuie #en$i"ivo,mo"orie' par"icular fiecrui nerv' deo#ebi" de cea radicular me"americ! Ele #e da"ore#c unor viro$e' compre#iuni &frac"uri' "umori( #au unor "rauma"i#me ale nervilor! 5ele mai +n"%lni"e nevri"e #un" urm"oarele. , -aralizia facial &afec"area celei de,a :il,a perec*i de nervi cranieni(' carac"eri$a" prin "ergerea cu"elor frunii de par"ea bolnav' impo#ibili"a"ea +nc*iderii comple"e a oc*iului' deviaia gurii #pre par"ea #n"oa#' impo#ibili"a"ea de a fluiera! Etiologia e#"e varia". infecioa#' "umoral' "rauma"ic! 5ea mai frecven" cau$ rm%ne cea frigore, viro"ic' cu evoluie +n general bun +n urma unui "ra"amen" cu vi"amine din grupul 6' vi"! 00' cor"ico"erapie' Glicocol i ioni$ri cu iodur de po"a#iu =G! , -aralizia nervului median e#"e o parali$ie a flexorilor mai ale# a indexului' mediu,#ului i eminenei "enare! Se carac"eri$ea$ prin defici" mo"or la nivelul dege"elor' +n #pecial al policelui' c%" i prin a"rofia eminenei "enare' m%na lu+nd a#pec"ul de 8m%n de maimu8! 2lexia indexului e#"e impo#ibil' iar a mediu#ului e#"e dificil! -par i "ulburri de #en#ibili"a"e &*ipo, #au ane#"e$ia feei palmare' +n #pecial a primelor "rei dege"e(! , -aralizia nervului radial e#"e o parali$ie a ex"en#orilor i duce la a#pec"ul de m%n 8+n g%" la lebd8' m%na cz&nd +n flexi pe an"ebra! S"r%ngerea pumnului #e face +n flexie palmar' ex"en#ia dege"elor e#"e dificil' iar ex"en#ia m%inii pe an"ebra i #u#pinaia an"ebraului #un" impo#ibile! 3ulburrile de #en#ibili"a"e apar pe faa dor#al a m%inii' +n "eri"oriul primelor "rei dege"e! 0arali$ia radial poa"e fi genera" de luxaii' frac"uri' "umori' "rauma"i#me' nevri"e "oxice' compre#iuni prelungi"e ale nervului pe faa in"ern a braului +n "impul #omnului! , -aralizia nervului cubital #e carac"eri$ea$ prin a#pec"ul m%inii , 8+n g*ear cubi"al8/ mi crile de la"erali"a"e ale dege"elor #un" impo#ibile! 2lexia primei falange i ex"en#ia ul"imelor dou falange #un" impo#ibile la inelar i auricular! , -aralizia nervului sciatic popliteu extern duce la parali$ia flexiei dor#ale a piciorului i dege"elor i la a"rofia an"ero,ex"ern a gambei! 6olnavul 8#"epea$8 +n "impul mer#ului i nu poa"e ba"e "ac"ul cu laba piciorului!
13

(ratamentul parali$iilor nervilor e#"e +n primul r%nd e"iologic' even"ual ciurugical #au or"opedic! Se mai recomand vi"aminele 6)' 00' cor"ico"erapie' fi$io"erapie!&ioni$ri' bi galvanice' mecano"erapie(' ma#a)e i cul"ur fi$ic medical! -olinevritele #un" afeciuni ale nervilor periferici' bila"erale i #ime"rice' carac"eri$a"e prin "ulburri mo"orii' #en$i"ive i "rofice! Dup etiologie #e deo#ebe#c. polinevri"ele "oxice &alcoolice' #a"urnine' ar#enicale' #ulfo, carbona"e' #ulfamidice' *idra$idice' #"rep"omicinice' barbinnice(' infecioa#e &dif"e,rice' "ifice' exan"ema"ice' gripale' "uberculoa#e' +eproa#e(' me"abolice &diabe"ice' uremice' ca ec"ice' neopla$ice(' careniale &avi"amino$ 6b pelagr' beri,beri(' alergice e"c! 0natomopatologic, exi#" le$iuni la nivelul nervilor periferici' unde apar manife#"ri de nevri" parenc*ima"oa#' cu le$iuni #egmen"are ce al"ernea$ oi poriuni rela"iv normale! -par uneori i le$iuni de nevri" in"er#"iia+! BCP M-NU-L DE MEDI5IND IN3E9ND #imptome" debu"ul e#"e uneori marca" de boala cau$al! Semnele principale #un" mai marca"e la membrele inferioare bila"eral' #ime"ric' predomin%nd la ex"remi"i i progre#%nd c"re rdcina membrelor! Semnele principale con#"au +n. , (ulburrile de motilitate" pare$e #au parali$ii fla "e' de diferi"e in"en#i"i' in"ere#%nd ex"remi"ile membrelor! 2ora mu#cular e#"e foar"e diminua"! 4ipo"onia mu#cular e#"e ne"' a"rofiile mu#culare impor"an"e! Da"ori" ace#"or "ulburri' picioarele devin balane' mer#ul cp"%nd un carac"er de #"epa) &piciorul a"inge #olul +n"%i cu v%rful i apoi cu clc%iul(! , (ulburrile de sensibilitate #un"' de a#emenea' #ime"rice i di#"ale i #e carac"eri$ea$ prin dureri i pare#"e$ii la ex"remi"ile membrelor' dureri la pre#iunea ma#elor mu#culare' ane#"e$ie #au *ipoe#"e$ie! , ,eflexele osteotendinoase #un" diminua"e i uneori ab#en"e! De#eori apar "ulburri va#omo"orii' edeme' ciano$' al"erri "rofice ale "egumen"elor i fanerelor! )orme clinice" #e de#criu polinevri"e mix"e #en$i"ivo,mo"orii &ar#enical' alcoolic(' forme mo"orii &#a"urnin' #ulfamidic(' forme #en$i"ive &alcoolic(! Exi#" i polinevri"e a#ocia"e cu le$iuni ale nervilor cranieni &polinevri"a bo"ulinic(' #a"i cu "ulburri p#i*ice! -olinevrita alcoolic e#"e cea mai frecven"! 6oala debu"ea$ prin furnic"uri' ameeli i dureri mu#culare' ade#ea paroxi#"ic' la ex"remi"ile membrelor! Ul"erior apare defici" mo"or' #ub form de pare$e #au parali$ii fla "e! M%inile cad iner"e' mer#ul e#"e +n #"epa)' reflexele o#"eo"endinoa#e #un" aboli"e' *ipo"onia mu#cular e#"e marca"' iar a"rofiile apar rapid! +n ca$urile grave poa"e aprea o paraplegie fla#c! Exi#" i forme p#eudo"abe"ice' +n care predomin "ulburrile de #en#ibili"a"e profund cre%nd confu$ii cu "abe#ul! O form #pecial e#"e cea psiho!polinevritic, +n care #e a#ocia$ #indromul @or#a1ov &de$orien"are' confabulaie i ui"area fap"elor recen"e(! -olinevrita arsenical are "o" predominan #en$i"iv pen"ru membrele inferioare! -cea#" form e#"e foar"e dureroa#! Diagno#"icul #e impune pe ba$a #emnelor de in"oxicaie ar#enical' "ulburrilor ga#"roin"e#"inale' #"riaiilor ung*iilor &dungile Mee#(! -olinevrita saturnin &in"oxicaia cronic cu plumb( pre$in" "ulburri mo"orii la membrele #uperioare +n "eri"oriul nervului radial cu impor"an"e a"rofii mu#culare i cu ab#ena "ulburrilor de #en#ibili"a"e! 1-olinevrita difteric prinde iniial mu c*ii vlului pala"ului i mu c*ii laringelui! Mai "%r$iu apar
14

pare$e ale membrelor inferioare' cu "ulburri de #en#ibili"a"e! -olinevrita diabetib apare la diabe"icii ne"ra"ai "imp +ndelunga"! In"ere#ea$ +n #pecial membrele inferioare i #e carac"eri$ea$ prin ab#ena reflexelor ro"uliene' "ulburri de #en#ibili"a"e' "ulburri vege"a"ive &"ran#piraii' "a*icardie( i le$iuni "rofice! Evoluia polinevri"elor e#"e +n general favorabil' vindecarea produc%ndu,#e +n c%"eva #p"m%ni' uneori luni' al"eori c*iar pe#"e = an! -olineuropatiile #un" prinderi difu$e i a#ime"rice ale nervilor periferici! -par +n cola,geno$e difu$e &periar"eri"a nodoa#' lupu#ul eri"ema"o# di#emina"(' +n "ulburri me"abolice &porfirie acu" in"ermi"en"( #au vege"a"ive! (ratamentul urmre "e comba"erea fac"orului cau$al! +n polinevri"e infecioa#e. an"ibio"ice' #ero"erapie e"c! +n in"oxicaiile cu me"ale grele. Dimercap"opropanol i Ede"amin e"c! 3ra"amen"ul general urmre "e regenerarea nervilor i +nl"urarea "ulburrilor provoca"e de agenii pa"ologici! 0en"ru acea#"a #e admini#"rea$ vi"aminele 6b 6? i 00 +n do$e ma#ive' Glicocol! +n ca$ul pare$elor pronuna"e ale membrelor inferioare #e recomand repau# la pa"'O ma#a)e i mi cri pa#ive! 2i$io"erapia &ioni$ri' bi galvanice( #e aplic a"unci c%nd fa$a acu" i durerile au di#pru"! 5omba"erea durerii prin analge$ice i #eda"ive comple"ea$ ar#enalul "erapeu"ic u"ili$a"! NOIUNI DE NEU9OLOGIE BCK %*.+.2... 'INDROMUL DE NEURON MO-OR EN-RAL 2a#ciculul piramidal e#"e poriunea iniial a cii mo"orii i e#"e forma" de axonii neuronilor mo"ori cen"rali' care + i au corpurile celulare locali$a"e +n circumvoluia fron"al a#cenden"! 2a#ciculul piramidal leag #coara mo"orie cu neuronul mo"or periferic! -n#amblul de #imp"ome provoca"e de le$iunile fa#ciculului piramidal pe "raiec"ul #u encefalic #au medular poar" numele de sindrom de neutron motor central #au sindrom piramidal. -pare +n acciden"e va#culare cerebrale' "umori cerebrale i medulare' mieli"e' frac"uri de ra*i#' #clero$a la"eral amio"rofic e"c! Semnele clinice principale con#"au +n pare$e #au parali$ii ale mi crilor volun"are' cu #ediul de obicei +n par"ea opu# le$iunii &da"ori" +ncruci rii cii mo"orii(! 0arali$ia cuprinde "eri"orii +n"in#e &*emiplegie' paraplegie(! E#"e #pa#modic' fie de la +ncepu"' fie dup o perioad #cur" de parali$ie fla#c! 9eflexele o#"eo"endinoa#e #un" exagera"e dup prima perioad de diminuare &fa$a de oc(! Semnul 6abin#1i e#"e pre$en"' "ulburrile #f+nc"eriene #un" obi nui"e' iar a"rofia mu#cular' ab#en"! Manife#"area principal a #indromului piramidal e#"e *emiplegia' carac"eri$a" prin pierderea mo"ili"i volun"are a unei )um"i a corpului' da"ori" le$rii unila"erale a cii piramidale! 5au$ele principale #un". acciden"ele va#culare cerebrale' "umorile in"racrani,ene i' mai rar' "rauma"i#mele! +n general' *emiplegia evoluea$ +n dou fa$e. prima' de hemiplegie flasc, cu *ipo"onie i reflexe o#"eo"endinoa#e aboli"e' a doua de hemiplegie spasmodic, cu con"rac"ar i reflexe exagera"e! Debu"ul poa"e fi progre#iv &"ulburri de mer#' de vorbire' )en +n mi cri e"c!(! 5el mai ade#ea e#"e bru#c' iar uneori e#"e de o bru"ali"a"e ex"rem &bolnavul in"r +n com(! 0rincipalele a#pec"e clinice #un" urm"oarele. 2emiplegia cu com" bolnavul e#"e incon "ien"' membrele' ridica"e pa#iv i l#a"e # cad' cad mai bru#c i mai iner" pe par"ea *emiplegic! 4emifafa parali$a" e#"e mai a"on' apr%nd #emne de parali$ie' comi#ura bucal de par"ea parali$a" cobor%" anul na#o,labial "er#' reflexul cornean aboli" de par"ea *emiplegiei! 2recven" exi#" o deviaie con)ugal a capului i oc*ilor! Semnul 6abin#1i e#"e pre$en"! -par modificri de "onu# i reflex!
15

2emiplegia flasc #e carac"eri$ea$ prin #emne de parali$ie facial' iar la nivelul membrelor inferior i #uperior *emiplegice' fora mu#cular e#"e aboli"' *ipo"onie i reflexe o#"eo"endinoa#e aboli"e' #emnul 6abin#1i pre$en"! 2emiplegia spasmodic apare dup perioada de *emiplegie fla#c! Se carac"eri$ea$ prin for mu#cular de obicei diminua" mul"' con"rac"ur i reflexe exagera"e' #emnul 6abin#1i pre$en"' apar #incine$ii! #indromul paraplegie" paraplegia e#"e parali$ia celor dou membre inferioare! 5%nd defici"ul mo"or e#"e incomple"' #e nume "e paraparez. 0araplegia apare fie +n le$iunea neuronului mo"or cen"ral &"raiec"ul in"ramedular(' c%nd #un" pre$en"e "ulburrile #finc"e,riene &re"enie de urin i fecale( i #emnul 6abin#1i bila"eral' fie +n cea a neuronului mo"or periferic' c%ndO ace#"e "ulburri nu #e ive#c! Semnul clinic comun e#"e defici"ul mo"or &di#pariia #au diminuarea forei mu#culare la nivelul membrelor inferioare(! 0araplegia poa"e fi fla#c #au #pa#"ic! a( -araplegia flasc e#"e produ# fie de le$area neuronului mo"or cen"ral &forma cen"ral(' fie de le$area neuronului periferic &forma periferic(! Semnele comune #un" defici"ul mo"or &paraplegie(' di#pariia reflexelor i diminuarea "onu#ului mu#cular! , )orma periferic #e carac"eri$ea$ prin ab#en #emnului 6abin#1i i a "ulburrilor #finc"eriene i prin apariia rapid a a"rofiilor mu#culare! -pare +n poliomieli" poliradi,culonevri"e polinevri"e i "umori 8de coad de cal8 &defici" mo"or' mer# +n #"epa)' "ulburri #f+nc"eriene' urinare i geni"ale(! , BP> M-NU-L DE MEDI5IND IN3E9ND )orma central, #e carac"eri$ea$ prin mari "ulburri #fmc"eriene pre$ena #emnului 6abin#1i ab#ena a"rofiilor mu#culare! 0oa"e evolua c"re paraplegia #pa#"ic! -pare +n frac"urile de ra*i# i mieli"a "ran#ver#! -cea#" ul"im afeciune #e carac"eri$ea$ prin defici" mo"or "o"al al membrelor inferioare' *ipo"onie' pre$ena #emnului 6abin#1i' reflexe o#"eo"endinoa#e aboli"e' "ulburri #fmc"eriene &incon"inen #au re"enie de urin(' "ulburri "rofice precoce &e#care( i *ipo, #au ane#"e$ie! Etiologia e#"e infecioa# &lue"ic' #"rep"ococic' #"af+lococic' viro"ic(' alergic! Evolueaz fie c"re exi"u#' prin e#care #au infecie urinar' fie c"re ameliorare progre#iv' fie c"re forme #pa#"ice! b( -araplegia spastic e#"e da"ori"' +n"o"deauna' le$rii neuronului mo"or cen"ral! #emnele clinice sunt" diminuarea forei mu#culare la nivelul membrelor inferioare' *ipo"onie' reflexe o#"eo"endinoa#e exagera"e' #emnul 6abin#1i pre$en"' "ulburri #finc"eriene! Se +n"%lne "e +n morbul 0o""' cancerul ver"ebral' "umori medulare' #clero$ +n plci' #clero$a la"eral amio"rofic' #iringomielie' #indroame neuro,anemice' ca i +n meningioa,mele paracen"rale! %*.+.9. 'INDROAME VA' ULARE ERE,RALE :a#culari$aia cerebral e#"e a#igura" de un #i#"em ar"erial proveni" din ramuri ale ar"erelor caro"ide in"erne i ver"ebrale' care #e ana#"omo$ea$ la ba$a creierului i formea$ poligonul ;illi#! Se a#igur a#"fel un larg #i#"em de #uplean"' indi#pen#abil circulaiei cerebrale' deoarece neuronii cerebrali nu re$i#" la lip#a de oxigen "imp +ndelunga" &dup I minu"e de anoxie apar le$iuni irever#ibile(! Scderea 3!-! #ub limi"a de C> mm 4g duce la le$iuni cerebrale i#c*emice/ "o"u i #i#"emul ar"erial cerebral are o capaci"a"e mare de #upleare! Dovad e#"e fap"ul c )um"a"e din numrul necrop#iilor la b"r%ni ara" "rombo$e unila"erale #au c*iar bila"erale' fr ca ace "ia # fi pre$en"a" #emne de #uferin +n "impul vieii! 0a"ologia circulaiei cerebrale e#"e domina" de "ulburrile de circulaie ar"erial! +n rapor" cu
16

"eri"oriul i impor"ana modificrilor va#culare' apar #indroame clinice variabile! Se di#"ing dou "ipuri de #indroame. insuficiena circulatorie cronic, cu #imp"oma"ologie di#cre"' i insuficiena circulatorie acut, cu #imp"oma"ologie de focar' uneori drama"ic' manife#"rile fiind cuno#cu"e #ub denumirea generic de accidente vasculare cerebrale. %*.+.9.%. IN'U3I IENA IR ULA-ORIE RONI 1 In#uficiena circula"orie cronic cuprinde mai mul"e forme clinice! 5au$ele #un" mul"iple' dar cea mai frecven" e#"e a"ero#clero$a cerebral! -seudoneurastenia aterosclerotic e#"e cea mai de# +n"%lni"! -pare de obicei dup AE de ani' +n #pecial la *iper"en#ivii moderai! 3ulburrile #un" de "ip nevro"ic &cefalee' in#omnie i a#"enie fi$ic i in"elec"ual(! 5efaleea e#"e mai in"en# dimineaa la de "ep"are' in#omnia per#i#"en" i penibil' bolnavul fiind $iua #omnolen"' iar noap"ea nepu"%nd dormi! 9andamen"ul in"elec"ual #cade' iar ameelile #un" frecven"e! Evoluia e#"e o#cilan"' cu "endin la agravare! (ratamentul adecva" an"ia"ero#clero"ic,igieno,die"e"ic i medicamen"o# , poa"e aduce remi#iuni durabile' +mpiedic%nd i apariia unor "ulburri mai grave! Insuficiena circulatorie tranzitorie e#"e o al" form clinic' +n"%lni" "o" la a"ero#cle,ro"ici' #ub a#pec"ul unor fenomene de defici" +n rapor" cu $ona ar"erial la nivelul creia NOIUNI DE NEU9OLOGIE BP= #,a produ# "ulburarea! Se carac"eri$ea$ prin "ulburri de vorbire' *emianop#ii' pare$e "rec"oare i ameeli! Dup c%"eva ore' fenomenle cedea$ rapid' per#i#"%nd mici #emne clinice! Uneori' ace#"e "ulburri preced i anun in#"alarea unui acciden" va#cular ma)or! (ratamentul "rebuie # fie energic i con"inuu. va#odila"a"oare &vi"amina 00' 6b 6B' 5omplamin' 0apaverin(' #eda"ive' 5lofibra"' 4eparin! 9epau#ul la pa" e#"e obliga"oriu' cel puin dou #p"m%ni! #indroriiul pseudobulbar e#"e o manife#"are grav' care apare la bolnavii cu le$iuni cerebrale &lacune(' da"ori" unor acciden"e va#culare mici' repe"a"e i ade#ea negli)a"e! Se in#"alea$ "rep"a" dup v%r#"a de E> de ani! :a#ele cerebrale pre$in" le$iuni a"ero#clero,"ice difu$e' le$iunile #un" mici i di#emina"e bila"eral +n emi#ferele cerebrale! Da"ori" +n"reruperii cilor piramidale bila"eral' apar "ulburri de deglu"iie i fonaie' "e"rapare$e i "ulburri #finc"eriene! De obicei bolnavul e#"e un vec*i a"ero#clero"ic' *iper"en#iv! 2aa e#"e inexpre#iv' labili"a"ea emo"iv pronuna" &pl%nge i r%de u or(' a"enia i memoria #un" diminua"e' "ulburrile de mer# #un" carac"eri#"ice &pa i mici' "%r%i pe #ol' mi cri len"e(! 9eflexele #un" exagera"e' vocea #lab' cu di#ar"rie! Evoluia e#"e progre#iv' fiecare nou pu#eu &microic"u#( agrav%nd "ulburrile prin #coa"erea din funciune a unor noi "eri"orii cerebrale! (ratamentul vi$ea$ a"ero#clero$a cerebral! O a"enie #pecial "rebuie acorda" m#urilor de igien i alimen"aie a bolnavului! %*.+.9.+. IN'U3I IENA IR ULA-ORIE A U-1 5uno#cu" i #ub numele de accident vascular cerebral, cuprinde mai mul"e forme clinice! 5%nd acciden"ul va#cular #e in#"alea$ bru"al' lovind bolnavul +n plin #n"a"e aparen"' e#"e denumi" ictus apoplectic. Edemul cerebral acu" #au encefalopa"ia *iper"en#iv apare de obicei ca urmare a unei "ulburri circula"orii' con#ecu"ive unei *iper"en#iuni ar"eriale i' mai rar' unui proce# in,fecio# alergic #au "oxic! 5reierul e#"e edemaia"' cu mici focare *emoragice #au i#c*emice! Debu"ul poa"e fi acu" #au #ubacu"' iar clinic #e manife#" prin"r,un #indrom de *iper"en#iune in"racranian &cefalee'
17

vr#"uri' #"a$ papilar(! Simp"omele #e po" in#"ala +n = , ? $ile #au numai +n c%"eva ore! 5efaleea e#"e a"roce' +n#oi" fiind de vr#"uri' in#omnie "o"al' "ulburri p#i*ice' convul#ii i #emne de a"ingere piramidal &pare$' afa$ie' 6abin#1i(! 6olnavul poa"e fi di#ar"rie #au afa$ic' are "ulburri de vedere' #"are de obnubilare i' uneori' coma,"o#! Simp"omele #un" de obicei "ran$i"orii' di#pr%nd dup c%"eva $ile! Dac #e repe"' po" aprea le$iuni organice grave! 3iagnosticul #e ba$ea$ pe cefaleea in"en#' vr#"uri' convul#ii' "ulburrile de vedere' ameeli' greu"a"ea +n g%ndire i exprimare' obnubilare' "ulburrile #ecundare unei cri$e *iper"en#ive! (ratamentul urmre "e #cderea 3!-! cu 2uro#emid &fiole de ?> mg' admini#"ra"e i!v!' repe"a" la P ore( i 9aunervil &fiole de ?'E mg' i!m! #au i!v! repe"a" la ? , A ore' +n funcie de r#pun#(! Edemul cerebral #e comba"e prin admini#"rarea de #ulfa" de magne$iu ?EG &=> , I> ml' i!v! len"( #au de #oluii *iper"onice de gluco$a ?>G &=>> , ?>> ml +n perfu$ie(! +n ca$ul +n care bolnavul e#"e agi"a"' #e admini#"rea$ 0legoma$in &i!v! #au i!m!( #au 2enobarbi"al &>'=> , >'?> g i!m!(! ,amolismentul cerebral e#"e un acciden" va#cular acu" care duce la necro$a i#c*emic a unui "eri"oriu din parenc*imul cerebral! 5au$ele cele mai frecven"e #un" "rombo$ele' emboliile i in#uficiena circula"orie fr ob#"rucie! BP? M-NU-L DE MEDI5IND IN3E9ND (romboza cerebral e#"e produ# de obicei de a"ero#clero$a va#elor cerebrale i' mai rar' de #ifili#' poliglobulie' in"oxicaia #a"urnin cronic! Uneori "rombo$a e#"e favori$a" de #pa#me va#culare prelungi"e )i de prbu irea "en#iunii ar"eriale! Ob#"rucia ar"erei cerebrale de"ermin i#c*emia +n e#u"ul +ncon)ur"or! I#c*emia nu e#"e "o"al dec%" +n regiunea vecin obli"errii' unde e#u"ul e#"e defini"iv pierdu" din punc" de vedere funcional! +n $onele +nvecina"e +n#' edemul i va#odila"aia' uneori cu mici $one de infarc"' re"rocedea$ +n "imp' explic%nd evoluia clinic ade#ea favorabil a unor ramoli#men"e "rombo,"ice! -cciden"ul va#cular poa"e fi uneori anuna"' cu c%"eva ore S)au $ile' de cefalee' a#"enie accen"ua"' pare#"e$ii' ameeli! Debu"ul e#"e de regul bru"al' #emnul revela"or fiind de obicei coma' defici"ul mo"or &monoplegie #au *emiplegie( #au cri$a convul#iv! 5oma nu e#"e obliga"orie! Dac acciden"ul apare noap"ea bolnavul #e "re$e "e dimineaa #au e#"e g#i" +n #"are de com! Dura"a comei e#"e variabil! Dac dep e "e AP de ore' progno#"icul e#"e re$erva"! 2aa e#"e conge#"iona"' pupilele nu reacionea$ la lumin' reflexul cornean e#"e ab#en"' iar re#piraia e#"e #"er"oroa#! Semnul carac"eri#"ic al diagno#"icului e#"e pre$ena *emiplegiei! -cea#"a evoluea$ +n "rei #"adii. #"adiul de hemiplegie flasc, ce durea$ c%"eva ore #au $ile' apoi cel de hemiplegie spasmodic, fa$ +n care unele mi cri devin po#ibile i #"adiul de schelete definitive. 5*iar i +n ul"ima fa$' recuperarea funcional parial e#"e po#ibil! 3rombo$a cerebral #e deo#ebe "e de embolia i *emoragia cerebral prin debu"ul #u mai puin bru#c' uneori c*iar progre#iv' cu #emne prodromale' prin parali$iile care apar len"' prin po#iblila ab#en a comei i a *iper"en#iunii ar"eriale i prin progno#"icul mai bun dec%" +n *emoragie' de i parali$iile per#i#" ade#eori! (ratamentul e#"e +n principal profilac"ic' adre#%ndu,#e a"ero#clero$ei! 3ra"amen"ul cura"iv con#" +n repau# la pa"' #onda)ul ve$icii urinare , dac e#"e nece#ar , #c*imbarea po$iiei bolnavului pen"ru evi"area e#carelor i a pneumoniei *ipo#"a"ice! Se mai admini#"rea$ #eda"ive' va#odila"a"oare &0apaverin' Miofilin' vi"amina 00(' an"icoagulan"e &4eparin' 3rombo#"op(' an"ibio"ice profilac"ice' pen"ru evi"area infeciilor' gluco$a IIG! 3ra"amen"ul #ec*elelor #e face prin ma#a)e i mi cri pa#ive ale mu c*ilor parali$ai i an"renarea bolnavului pen"ru a execu"a mi cri c%" mai precoce! Embolia cerebral e#"e o al" form clinic a ramoli#men"ului cerebral! E#"e da"ori" #"eno$ei
18

mi"rale' endocardi"ei len"e' infarc"ului de miocard i' excepional' unei embolii gr#oa#e! -#pec"ul clinic e#"e a#emn"or celui din "rombo$a' dar debu"ul e#"e bru#c' uneori drama"ic' ade#ea fr com profund! 9e u"ele #un" frecven"e' ob#erv%ndu,#e embolii i +n al"e vi#cere! L 3iagnosticul #e ba$ea$ pe in#"alarea bru"al a unui defici" neurologic de focar &*emiplegie' afa$ie' amauro$ e"c!(' la un bolnav care pre$in" o cardiopa"ie emboligen! (ratamentul con#" +n va#odila"a"oare &0apaverin' ?,A fiole' i!m!(' comba"erea edemului cerebral cu #ulfa" de magne$iu ?EG &i!v! len"( #au #oluie gluco$a" IIG &E> ,=>> ml(' uneori *emi#uccina" de *idrocor"i$on &E> , =>> mgJ?A de ore' +n perfu$ie i!v!( i "ra"amen" an"icoagulan" cu 4eparin &?>> , I>> mgJ$i(' +n A pri$e! 3o" +n vederea efec"ului an"icoagulan" recen" #e adaug 0er#an"in! %*.+.9... :EMORAGIA ERE,RALA 3efiniie" e#"e revr#area de #%nge +n parenc*imul cerebral! Etiopatogenie" cau$a cea mai obi nui" e#"e *iper"en#iunea ar"erial/ +n ab#ena ace#"uia' +n #pecial #ub v%r#"a de A> de ani' po" fi lua"e +n con#ideraie malformaiile va#culare congeni"ale &anevri#me #au angioame(' di#cra$iile #anguine' purpura i leucemia! De a#emenea' poa"e aprea ca urmare a unui "rauma"i#m cerebral! 4emoragia #e produce de NOIUNI DE NEU9OLOGIE BPI obicei prin diapede$ i' mul" mai rar' prin ruperea pere"elui va#cular! Sediul de predilecie al *emoragiei e#"e "eri"oriul ar"erei cerebrale mi)locii' cel mai ade#ea pe #"%nga! +n"inderea le$iunii e#"e amplifica" +n fa$a acu" de edemul perifocal! #imptomatologie" debu"ul e#"e de obicei de o bru"ali"a"e ex"rem' apr%nd cu oca$ia unui efor"' a unei emoii' me#e copioa#e' a unui pu#eu *iper"en#iv #au fr cau$ aparen"! 9areori #e +n"%lne#c prodroame +n $ilele premerg"oare! -#pec"ul clinic e#"e de ic"u# apoplec"ic' care apare +n plin #n"a"e' cu cefalee violen"' #emne meningiene &greuri' vr#"uri i redoare a cefei(! 6olnavul + i pierde rapid cuno "ina i cade +n"r,o com profund i prelungi" &c%"eva $ile(! +n ca$urile mai u oare' bolnavul nu in"r +n com i a#i#" la in#"alarea progre#iv a parali$iei! 5oma e#"e carac"eri$a" prin pierderea "o"al a cuno "inei' #en#ibili"ii i mo"ili"ii volun"are! +n forme grave apar "ulburrile de ri"m cardiac' re#pira"or' febr mare i "ran#piraii profu$e! 9e#piraia e#"e $gomo"oa#' faa bolnavului e#"e inexpre#iv' apare deviaia con)ugal a capului i a oc*ilor' membrele de par"ea parali$a" cad iner"e c%nd #un" ridica"e' obra$ul de par"ea parali$a" bombea$ +n "impul re#piraiei' aerul fiind expul$a" +n vecin"a"ea comi#urii bucale de aceea i par"e &8#emnul pipei8(! Lic*idul cefalora*idian e#"e de obicei *emoragie! Semnul clinic principal e#"e *emiplegia' care evoluea$ +n acelea i #"adii ca la "rombo$ &*emiplegia fla#c' #pa#"ic' #ec*ele defini"ive(! Evoluia e#"e variabil! Unii bolnavi mor +n $iua ic"u#ului' alii +n a "reia #au a pa"ra $i i unii #e po" vindeca' cu #ec*ele defini"ive! 9i#cul unei noi *emoragii +n lunile #au anii care urmea$ e#"e obi nui"! )ormele distincte #un" urm"oarele. a( 2emoragia cerebro!meningian e#"e o *emoragie iniial cerebral' care cuprinde apoi ven"riculii i #paiile #ubara*noidiene! 5oma e#"e profund' febra ridica"' #indromul meningian pre$en"' lic*idul cefalora*idian *emoragie' evoluia de obicei mor"al +n ?A ,AP de ore! b( 2emoragia cortico!meningian e#"e o al" form clinic' mai benign' +n care *emoragia e#"e iniial meningian' a"ing%nd ul"erior o mic poriune din cor"ex! c( hematomul intracerebral e#"e o *emoragie cerebral circum#cri#! (ratament" +n com' depla#area bolnavului e#"e in"er$i#' iar +ngri)irile igienice vor fi prac"ica"e
19

cu maxim a"enie! Se vor a#igura drena)ul ve$ical i cel rec"al! Se va menine o perfec" igien bucal i a pielii' pen"ru evi"area excarelor! 0rile expu#e con"ac"ului prelungi" cu pa"ul vor fi deo#ebi" de a"en" cura"e cu alcool' pudra"e cu "alc i pro"e)a"e prin colaci de cauciuc &banda)ai(! - "ernu"ul i len)eria vor fi mereu #c*imba"e i +n"in#e' pen"ru a evi"a cu"ele care po" duce la e#care! 4idra"area bolnavului e#"e principala gri) +n acea#" perioad' ea a#igur%ndu,#e prin perfu$ii cu #oluie gluco$a" i$o"onic #au #oluie cloruro#odic i$o"onic/ 3erapia medicamen"oa# urmre "e #cderea edemului cerebral cu #oluie gluco$a" *iper"onic IIG #au #ulfa" de magne$iu ?EG i!v! i comba"erea #%ngerrii prin *emo#"a"ice &vi"amina @' 4emofobin(! -n"ibio"icele #e recomand pen"ru prevenirea infeciilor! -#ocierea #eda"ivelor e#"e indica" la bolnavii agi"ai &de preferin 2enobarbi"al(! +n ca$ul formrii unui *ema"om in"raparenc*ima"o#' +n *ema"omul cronic #ubdural &po#""ra,uma"ic( #au +n angioame i anevri#me' in"ervenia neuroc*irugical #e impune! Dup ie irea din #"area de com' bolnavul pre$in" #emnele le$iunii cerebrale , +n general o *emiplegie! +n ace#" #"adiu #e con"inu "ra"amen"ul e"iologic &a"ero#clero$' diabe"' #ifili#' cardiopa"ie' *iper"en#iune(' ca i regimul alimen"ar indica"! Se adaug va#odila"a"oare i #eda"ive! Se reduce con"rac"ura cu 5lor$oxa$on &I "able"eJ$i(! Se fac ioni$ri cu clorur de calciu = G' =E , ?> de edine "ran#cerebrale! BPA M-NU-L DE MEDI5IND IN3E9ND De o deo#ebi" impor"an #un" mi crile pa#ive' care "rebuie fcu"e permanen" bolnavului la membrele parali"ice' i ma#a)ele' pen"ru a +mpiedica blocarea ar"iculaiilor! Imedia" ce e#"e po#ibil #e +ncep grada" cul"ura fi$ic medical i reeducarea mer#ului! d( 2emoragia meningian e#"e un acciden" va#cular cerebral rela"iv frecven"' apr%nd la orice v%r#"' dar +ndeo#ebi dup A> de ani! 5ele mai +n"%lni"e cauze #un". malformaiile va#culare &anevri#m' angioame(' a"ero,#clero$a va#elor cerebrale' cu #au fr *iper"en#iune ar"erial' "rauma"i#mele' di#cra$iile #anguine' le$iunile "oxice &alcool' oxid de carbon(' ar"eri"ele "ifice #au lue"ice e"c! 3ebutul e#"e bru#c' de obicei' +n plin ac"ivi"a"e' +n urma unui efor"' cu cefalee in"en#' exacerba" de $gomo" #au lumin i cu #emne de #indrom meningian. cefalee difu$' fo"ofobie' vr#"uri facile provoca"e de #c*imbarea de po$iie' redoarea cefei &re$i#"en la flec"area cefei(' #emnul @ernig &po$iia e$%nd +n pa" e#"e impo#ibil fr flexia membrelor inferioare(! 6olnavul e#"e agi"a"' *iper"ermic' uneori confu$' rar deliran"' ade#ea pre$en"%nd o #"are de com care de obicei nu e#"e profund! Lic*idul cefalora*idian e#"e *emoragie! 5%nd #uferina e#"e i cor"ical' apar #emne de iri"aie piramidal &6abin#1i' *iperreflec"ivi"a"e' uneori *emipare$e(! Mai rar' debu"ul e#"e progre#iv' cu cefalee' ameeli' obnubilare' vr#"uri! +n general' prognosticul e#"e favorabil' bolnavul vindec%ndu,#e fr #ec*ele! 0ericolul recidivelor e#"e +n# mare! (ratamentul e#"e #imilar celui aplica" +n *emoragiile cerebrale! %*.+.*. ,OLILE IN3E IOA'E ALE 'I'-EMULUI NERVO' 3efiniie" #un" boli de"ermina"e de ageni infecio i variai. bac"erii &meningococ' #"rep"ococ' pneumococ' bacii @oc* e"c!(' #piroc*e"e &#ifili#(' "oxine microbiene &"e"ano#' dif"erie' bo"uli#m' di$en"erie(' mico$e' pro"o$oare' dar de cele mai mul"e ori #un" da"ori"e neuroinfeciilor viro"ice! Dup #ediu #e grupea$ +n meningite &afeciuni inflama"orii ale meningelor(' encefalite &afeciuni inflama"orii ale encefalului( i mielite &afeciuni inflama"orii ale mduvei( i forme complexe' cu a"ingere i a #i#"emului nervo# periferic &encefalo,mielo,radiculo,nevri"e(! 5%nd proce#ul infecio# predomin pe #ub#"ana alb' afeciunea #e nume "e leuconevraxit' c%nd predomin pe #ub#"ana cenu ie' #e nume "e polinevraxit' c%nd e#"e difu$ e#"e vorba de o pannevraxi"! Encefalita epidemic &encefali"a le"argic( #au boala :on Economo' e#"e o neuroin,fecie viro"ic
20

din grupul polioencefali"elor' care efec"uea$ +n #pecial nucleii ex"rapira,midali din me$encefal i diencefal! E#"e mai frecven" la "ineri i evoluea$ +n dou #"adii. un #"adiu acu" i unul cronic &par1in#oni#mul po#"encefali"ic(! Epi#odul acu" apare dup o incubaie de = , I #p"m%ni &infecia #e "ran#mi"e pe cale na$ofaringian( i are un debu" cu a#pec" gripal &febr' fri#on' cefalee' vr#"uri(! Mai rar debu"ul e#"e in#idio# #au inaparen"! Debu"ul infecio# e#"e urma" de #emnele carac"eri#"ice bolii. #"are de #omnolen prelungi"' uneori inver#area ri"mului #omn, veg*e &*iper#omnie diurn' in#omnie noc"urn(' parali$ii oculare &p"o$ palpebral' #"rabi#m' diplopie(' "ulburri vege"a"ive &*iper#alivaie' cri$e #udorale( i mi cri involun"are! Dup o perioad &de' luni #au ani( #e in#"alea$ "rep"a" #"adiul cronic &par1in#oni#mul po#"encefali"ic(! -ce#" #"adiu e#"e carac"eri$a" prin *iper"onie &rigidi"a"e(' facie# inexpre#iv' mer# cu pa i mici' "remur"uri' +n #pecial la cap i m%ini! (ratamentul +n #"adiul acu" #e face cu an"ibio"ice' cor"ico"erapice i ganglioplegige! +n #"adiul de par1in#oni#m' cu 9ompar1in' "ranc*ili$an"e' vi"amine din grupa 6 i dopami,n! -$i nu mai +n"%lnim forma acu" de encefali" la"ergic! NOIUNI DE NEU9OLOGIE BPE %*.+.*.%. ' LERO/A ;N &L1 I 3efiniie" e#"e o neuroviro$ cronic' cu e"iologie pre#upu# viro"ic i pa"ogenie alergic! -pare la adul"ul "%nr &?> , I> de ani( i afec"ea$ #ub#"ana alb care e#"e #ediul unei demielini$ri! E#"e deci o leuconevraxi"! 6oala debu"ea$ prin a"ingerea nervilor cranieni. op"ic &pierdere "rec"oare a vederii( #au oculomo"or &#"rabi#m' diplopie(! #imptomatologie" +n perioada de #"are #e con#"a" a#ocierea a "rei #indroame. cerebe,lo#' ve#"ibular i piramidal! Sindromul ve#"ibular e#"e repre$en"a" de ni#"agmu#' ameeli i deviere +n mer#/ #indromul cerebelo# , de "ulburri de ec*ilibru' "remur"uri in"enionale' di#me"rie' vorbire explo$iv i mer# ebrio#/ #indromul piramidal , de o parapare$ #au paraplegie #pa#"ic! Evoluia bolii e#"e +ndelunga"' cu pu#euri evolu"ive #epara"e de perioade de ameliorare' de luni #au ani! 5u fiecare nou pu#eu evolu"iv' #imp"oma"ologia #e comple"ea$ i' +n final' bolnavul rm%ne un mare infirm! Moar"ea #e produce dup => , ?> de ani' prin ca exie' "ulburri re#pira"orii e"c! (ratamentul #e face +n perioadele acu"e i #ubacu"e cu cor"ico"erapie &cor"i$on i -534(' Imuran' vi"amino"erapie din grupul 6 i 5 i cul"ur fi$ic medical! -#igurarea corec" a igienei individuale' la formele parali"ice i cu "ulburrile #finc"eriene' e#"e obliga"orie' pen"ru a evi"a apariia e#carelor i a complicaiilor #ep"ice! Deo#ebi" de impor"an" e#"e p#i*o"erapia pen"ru moralul bolnavului! %*.+.*.+. OREEA A U-1 '<DEN:AM 3efiniie" e#"e o encefali" acu" infecioa#' alergo,reuma"i#mal' cu focare le$ionale +n corpii #"riai' +n"%lni" mai ale# +n"re E,=B ani la copii cu focare amigdaliene i reuma"i#m poliar"icular! Debu"ul bolii e#"e len"' cu nervo$i"a"e i a#"enie! Ul"erior apar mi cri involun"are bru "e' de$ordona"e' afec"%nd "oa"e grupele mu#culare! Membrele #uperioare #un" arunca"e de$ordona"' dege"ele nu po" p#"ra o po$iie da"! 3runc*iul i membrele inferioare pre$in" "re#riri con"inue! :orbirea e#"e profund "ulbura"' explo$iv' iar vocea #"in#! -rognosticul e#"e +n general bun' boala fiind curabil +n = , I luni! (ratamentul con#" +n eliminarea focarului de infecie' an"ibio"ice' 0enicilin' in#"i"uirea "erapiei an"ireuma"ice cu -cid -ce"ilo#alicilic &?,A gJ$i(' neurolep"ice ma)ore &5lor,dela$in' Ma)ep"il(' 0redni#on &C> , P> mgJ$i(! Co ere a cronic &4un"ing"on( apare la aduli i e#"e o boal degenera"iv eredi"ar! Le$iunile in"ere#ea$ corpii #"riai' cor"exul i cerebelul! De i mi crile #un" a#emn"oare cu cele din coreea acu"' #indromul p#i*ic merge progre#iv #pre demen' al"uri de per#i#"ena i agravarea
21

mi crilor coreice! (ratamentul cu p#i*olep"ice i "ranc*ili$an"e e#"e numai rela"iv ac"iv! %*.+.*... 'I3ILI'UL 'I'-EMULUI NERVO' Locali$rile #e da"ore#c microorgani#mului (repanema pallidum, care' da"ori" unui "ra"amen" in#uficien"' dup =>,=E ani invadea$ #i#"emul nervo#' produc%nd manife#"ri #evere! #imptomatologie" boala debu"ea$ prin"r,un ancru #ifili"ic cu $eci de ani +nain"ea manife#"rilor nervoa#e! +n "oa"e manife#"rile' modificrile pupilare #un" aproape con#"an"e! Un #emn carac"eri#"ic e#"e #emnul -rgRll,9ober"#on. inegali"a"ea pupilar' cu nere,gulari"a"ea con"urului pupilar i lip#a con"rac"rii la lumin &abolirea reflexului fo"omo,"or(! -de#ea #e +n#oe "e de locali$ri cardio,va#culare. in#uficien aor"ic i anevri#m aor"ic! BPB M-NU-L DE MEDI5IND IN3E9ND 3iagnosticul #e ba$ea$ pe reaciile #erologice de #ifili# +n #%nge' dar mai ale# +n lic*idul cefalora*idian! . %*.+.*.2. MIELI-A 'I3ILI-I 1 3efiniie" e#"e locali$area #ifili#ului la nivelul mduvei! Exi#" o form acu" i una cronic! 2orma acu" apare cam la A ani de la ivirea ancrului' bru#c' cu paraplegie fla#c' cu "ulburri #finc"eriene &re"enie de fecale i urin( i geni"ale' cu abolirea reflexelor o#"eo"endinoa#e' #emnul 6abin#1i i cu ane#"e$ie #ub nivelul le$ional! +n =E , ?> de $ile paraplegia devine #pa#"ic' +n con"rac"ar! Sub influena "ra"amen"ului #e obin ameliorri eviden"e' dar per#i" unele "ulburri! O form deo#ebi" o con#"i"uie paraplegia Erb ! paraplegie #pa#modic progre#iv' cu "ulburri #finc"eriene i geni"ale i "ulburri #en$i"ive di#cre"e! Evoluia clinic e#"e +ndelunga"' +n acea#" form "erapia e#"e mai puin ac"iv! %*.+.*.9. -A,E'UL 3efiniie" afeciune de na"ur #ifili"ic' carac"eri$a" prin a"ingerea cordoanelor i rdcinilor po#"erioare ale mduvei &meningoradiculi" po#"erioar' care ul"erior #e ex"inde i la cordoanele po#"erioare ale mduvei(! 6oala apare dup E , ?> de ani de la infecie' in#idio# i progre#iv! Semnele carac"eri#"ice #un" urm"oarele. a( (ulburri de sensibilitate, con#"%nd +n dureri cu carac"e"r de fulger"uri +n membrele inferioare' +n #pecial noc"urne' i +n di#ociaia "abe"ic. abolirea #en#ibili"ii profunde' cu con#ervarea #en#ibili"ii "ermice i dureroa#e i diminuarea celei "ac"ile! b( (ulburri de mers, care con#"i"uie a"axia "abe"ic i #e carac"eri$ea$ prin "ulburri de mer# exagera"e la +nc*iderea oc*ilor &mer# e$i"an"' con"rola" permanen" cu privirea' lovind pm%n"ul cu clc%iul(/ i proba 9omberg care e#"e po$i"iv &bolnavul +n picioare' cu clc%iele al"ura"e i oc*ii +nc*i i' o#cilea$ i cade(! 2ora mu#cular' e#"e normal! S c( ,eflexele osteotendinoase #un" aboli"e i *ipo"onia pronuna"! Nervii cranieni #un" frecven" prin i' cea mai grav fiind in"ere#area nervului op"ic' care poa"e duce la a"rofia op"ic "abe"ic' cu pierderea vederii! Semnul -rgRll,9ober"#on e#"e con#"an"! d( +n unele forme de "abe# apar complicaii. crize viscerale &ga#"ric' in"e#"inal' faringian' laringian( i tulburri trofice. 5ea mai obi nui" cri$ vi#ceral e#"e cri$a ga#"ric "abe"ic' carac"eri$a" prin dureri epiga#"rice a"roce' cu debu" i di#pariie bru#c' cu vr#"uri i de#*idra"are mare' dur%nd ore #au $ile i neinfluena"e de alcaline #au an"i#pa#"ice! 3ulburrile "rofice con#"au +n frac"uri #pon"ane' nedureroa#e' mai ale# la nivelul membrelor inferioare'
22

ulceraii cronice a"one &ulcerul perforan" plan"ar( i ar"ropa"ii nedureroa#e' locali$a"e +n #pecial la genunc*i' cu deformri mari' "umefieri nedureroa#e! (ratamentul #ifili#ului nervo# u"ili$ea$ 0enicilina +n do$e ma#ive &?'A mii! u! la ?A de ore' ?A mii! u! pe cur( i pire"o"erapia &malario"erapia(' +n unele ca$uri! =B!?!C! SIND9OMUL DE 4I0E93ENSIUNE IN39-59-NI-ND 3efiniie" e#"e an#amblul "ulburrilor care apar dup cre "erea volumului coninu"ului cranian! Sindromul apare fie da"ori" de$vol"rii unui proce# expan#iv in"racranian' fie acumulrii +n exce# a lic*idului cefalora*idian' fie cre "erii pa"ului va#cular' prin va#o,dila"aie ac"iv #au pa#iv cu "urge#cen cerebral' fie apariei unui edem cerebral peri,focal #au generali$a"! NOIUNI DE NEU9OLOGIE BPC #imptomatologie" a( #imptome principale" cefaleea' vr#"urile i #"a$a papilar! 5efaleea e#"e ma"inal' la +ncepu" locali$a"' mai "%r$iu generali$a"' i are "rei carac"ere de mare impor"an pen"ru diagno#"ic. apariia recen"' ab#ena unei cau$e locale &#inu$i"e e"c!(' accen"uarea de efor"' #"rnu"' "u#e' uneori apariia la cea mai mic mi care a capului! Diminua dup vr#"uri i e#"e foar"e re$i#"en" la "erapia obi nui"! :r#"urile apar mai frecven" dimineaa' uneori #e produc la #c*imbarea de po$iie a bolnavului' +n #pecial la mi crile capului! O form par"icular e#"e vr#"ura 8+n )e"8' fr grea! :r#"urile nu #un" +n leg"ur cu alimen"aia! S"a$a papilar' da"ori" #"a$ei venoa#e/ e#"e un #emn capi"al! 0apila nervului op"ic are marginile "er#e' iar +n )ur' focare *emoragice! La +ncepu" vederea e#"e normal' dar pe m#ura de$vol"rii a"rofiei op"ice 'acea#"a #cade p%n la orbirea defini"iv! a( #imptome accesorii" cri$e epilep"ice' locali$a"e #au generali$a"e' "ulburri p#i*ice &reducerea ac"ivi"ii in"elec"uale' diminuarea memoriei' de$orien"are i confu$ie' #omnolen i c*iar com(' "ulburri oculare &#cderea acui"ii vi$uale #au diplopie(' *ipoacu$ie' a#"enie' "ulburri dige#"ive' *iper"ermie i *iper#udora"ie i #ernne de defici" mo"or! 3iagnosticul e#"e preci$a" de o #erie de examene paraclinice. examenul df"alfnologic' radiografia cranian #impl &modificarea eii "urce "i' ampren"e digi"ale' de*i#cena #u"urilor' calcifieri in"ra"umorale(' Elec"roencefalografia &pune +n evidena le$iunea i uneori o locali$ea$(! :en"riculografia &in#uflarea ven"ricular cu aer prin guiri de "repan(' prac"ica" preopera"or' preci$ea$ diagno#"icul "opografic! -ngiografia cerebral &in)ec"area cu #ub#"ane de con"ra#" a va#elor cerebrale( evidenia$ "umorile cerebrale! )orme clinice etiologice" a( (umorile cerebrale" ace#"ea po" fi secundare #au primitive. 3umorile #ecundare #un" me"a#"a$e ale unui cancer vi#ceral! La brba" e#"e vorba de obicei de un cancer bron ic' iar la femei de un cancer la #%n! 5ele mai frecven"e #un" glioamele &"umori ale e#u"ului nervo#(' care redicivea$ ade#ea dup operaie' menin,gioamele &"umori ale meningelor(' neurinoamele acu#"ice' "umorile congeni"ale' va#culare &angioame(' glandulare &adenoame *ipofi$are(! Dup locali$area "umorii #e deo#ebe#c. "umori prefron"ale' carac"eri$a"e prin euforie' puerili#m' pierderrea #imului au"ocri"ic' "ulburri de mer# &a"axie fron"al(' apariia reflexelor de apucare fora"/ "umorile regiunii fron"ale a#cenden"e #e manife#" prin cri$e de epilep#ie )ac1#onian/ "umorile parie"ale #e manife#" prin "ulburri #en$i"ive' impo#ibili"a"ea efec"urii mi crilor adecva"e unui #cop/ "umorile occipi"ale' prin *alucinaii vi$uale i *emianop#ii/ "umorile "emporale/ epilep#ie "emporal' afa$ie! b( 0bcesul cerebral" cau$a cea mai frecven" e#"e o"i"a ne"ra"a"' dar apare i dup meningi"e purulen"e' "rauma"i#me craniene' #upuraii la di#"an &abce# pulmonar' bron, iec"a$ie' flegmon perinefre"ic( e"c! Sindromul de *iper"en#iune in"racranian e#"e +n#oi" de #lbire rapid' febr'
23

*iperleucoci"o$ #anguin! c( 0lte cauze #un". "uberculoamele' *ema"oamele' encefalopa"ia *iper"en#iv' "oxice' acciden"ele alergice e"c! (ratamentul e#"e rapor"a" la e"iologia #indromului! 3erapia deple"iv , gluco$a IIG' #ulfa" de magne$iu' Mani"ol ?>G &E>> ml +n perfu$ie(' e#"e eficace +n ca$ de edem cerebral! In"ervenia c*irurgical e#"e #ingurul "ra"amen" eficace +n "umorile cerebrale' cu condiia unui diagno#"ic i a unei in"ervenii precoce! =B!?!P! E0ILE0SI3efiniie" e#"e un #indrom clinic paroxi#"ic' cronic' cu debu" i #f%r i" bru#c' carac"eri$a" +n ca$ul cri$elor ma)ore de pierderea cuno "inei' +n#oi" de convul#ii "onicoclonice! 5%nd cri$ele de epilep#ie #e repe"' #e vorbe "e de#pre epilep#ia,boal! BPP M-NU-L DE MEDI5IND IN3E9ND Etiologie" +n ordinea frecvenei' principalele cau$e #un". a( "rauma"i#mul craniocere,bral' c%nd epilep#ia poa"e aprea imedia" &prin edem cerebral precoce( dup un in"erval de c%"eva ore &*ema"om #au edem cerebral(' #au "ardiv' dup luni #au ani/ b( neoforma,iile in"racraniene' +n care cri$ele #un" la +ncepu" limi"a"e i #e +n#oe#c de #emne de *iper"en#iune in"racranian/ c( "ulburrile va#culare cerebrale &ramoli#men"' encefalopa"ie *iper"en#iv' *emoragie meningian' "romboflebi"e cerebrale' embolii( e"c!/ d( epilep#ia e#enial' +n care nu #e g#e "e nici o e"iologie #au le$iune care # )u#"ifice boala! +n ace#" ca$ cri$ele #un" generali$a"e i apar +nc din copilrie/ e( al"e cau$e mai rare #un". "rauma"i#me ob#"e"ricale' in"oxicaii cu alcool' oxid de carbon' "ulburri me"abolice &uremie' *ipoglicemie(' proce#e infecioa#e cerebrale &encefali"e e"c!(! %*.+.=.%. E&ILE&'IA GENERALI/A-A a( Criza ma4or e#"e preceda" de prodroame &migren' nevralgii' pare#"e$ii(' care apar cu ore #au $ile +nain"e' i #emne care preced imedia" cri$a i care poar" numele de .aur.. -ura poa"e fi mo"orie &mi cri rapide ale membrelor' clipi"ul pleoapelor(' #en$i"iv &furnic"uri' ar#uri(' #en$orial &$gomo"e' voci' #c%n"ei' miro#uri diver#e(' p#i*ic &anxie"a"e(! Ea preced cu c%"eva $eci de #ecunde cri$a i permi"e bolnavului # ia po$iii de pro"ecie! -ura nu apare +n# +n"o"deauna! Debu"ul e#"e +n general bru"al' cu paloare bru#c' #"rig" i pierderea cuno "inei' cu prbu irea bolnavului! Se de#criu obi nui" !o faz tonic, #cur"' care durea$ ?> , I> de #ecunde' cu rigidi"a"ea membrelor' ciano$a feei' dinii #"r%n i' oc*ii imobili i "oracele +n expiraie fora"' i o a doua faz, numi" clonic, care durea$ =,? minu"e i #e carac"eri$ea$ prin mi cri violen"e ale capului i maxilarelor' cu mu carea limbii i apariia la nivelul gurii a unei #pume abunden"e i uneori #anguinolen"e' convul#ii ale membrelor i emi#iuni involun"are de urin i ma"erii fecale! Uneori cri$a convul#iv e#"e urma" de o #"are coma"oa#' care durea$ mai mul"e ore' cu reflexe aboli"e i re#piraie #"er"oroa#! Dup cri$ apar uneori #emne de defici" mo"or &pare$e' con"rac"ur(! -mne$ia cri$ei e#"e "o"al! Criza minor de epilep#ie apare mai frecven" la copii i #e carac"eri$ea$ de obicei prin ab#ene i con"racii mu#cualare pariale' cu o dura" de c%"eva $eci de #ecunde! -b#ena &forma cea mai frecven"( e#"e o #uprimare a funciilor p#i*ice de #cur" dura"' +n "impul crora bolnavul + i opre "e orice ac"ivi"a"e' per#i#"%nd numai au"oma"i#mele #imple &mer#ul' deglu"iia' me#"eca"ul e"c!(! +n formele u oare' bolnavii devin pali$i' #cap obiec"ele din m%n i + i revin fr # "ie ce #,a +n"%mpla"! %*.+.=.+. E&ILE&'IA LO ALI/A-1 E#"e cuno#cu" i #ub numele de cri$e )ac1#oniene i #e carac"eri$ea$ prin mi cri clonice' care +ncep +n"o"deauna +n acela i loc &m%n' picior #au fa( i #e propag la #egmen"ele vecine! 3ulburarea nu e#"e +n#oi" de pierderea cuno "inei' bolnavul a#i#"%nd la de#f urarea cri$ei!
24

%*.+.=... E :IVALENELE E&ILE&-I E Se carac"eri$ea$ prin fap"ul c bolnavul acionea$ +n"r,o #"are a a,numi" crepu#cular' merg%nd fr #cop #au +ndeplinind ge#"uri de care nu e#"e con "ien"! La fel #"area de ru epilep"ic' carac"eri$a" prin cri$e #ubin"ran"e! 3iagnosticul diferenial "rebuie # elimine #imularea' "e"ania' cri$a i#"eric! Ul"ima "ulburare e#"e declan a" de emoii i conflic"e p#i*ice' cri$a #e de#f oar +n pre$ena unor mar"ori' iar bolnavii + i aleg de obicei locul cderii! T NOIUNI DE NEU9OLOGIE BPK (ratament" regimul de via al bolnavului epilep"ic con#" +n program regula" de #omn de P ore' fr con#um de alcool' cu re#"ricie de #are' dulciuri i exci"an"e! -legerea profe#iunii e#"e capi"al' na"ura bolii con"raindic%nd "oa"e profe#iunile care impun ac"ivi"a"e la +nlime' +n ap' ma ini +n mer# e"c! 6a$a "ra"amen"ului medical con#" +n admini#"rarea de 2enobarbi"al +n do$e de = cgJan de v%r#"J$i! La adul"' do$a varia$ dup nece#i"i +n"re => i A> cgJ$i' a#ocia" cu 2eni"oin #au E"o"oin &?,A "able"eJ$ia(' 0rimidon #au 3repal! +n "impul cri$ei' bolnavul "rebuie meninu" culca"' cu crava"a' gulerul i cen"ura de#fcu"e i' even"ual' imobili$a" pen"ru evi"area lovi"urilor da"ori" convul#iilor! =B!I! 5OMELE 3efiniie" coma e#"e o #"are pa"ologic' carac"eri$a" prin pierderea comple" #au parial a cuno "inei' mo"ili"ii i #eni#bili"ii &funcii de relaie(' cu con#ervarea celor mai impor"an"e funcii vege"a"ive &re#piraie' circulaie' "ermoreglare e"c!(! Dup profun$imea comei' #e deo#ebe#c. , coma carus #au coma profund' +n care bolnavul nu reacionea$ la nici un fel de exci"an"' iar reflexele cornean' o#"eo"endinoa#e i de deglu"iie #un" ab#en"e/ , coma medie e#"e o form mai u oar. bolnavul r#punde la exci"ani mai pu"ernici i pre$in" uneori delir i #"are de agi"aie/ , obnubilarea e#"e forma cea mai u oar de "ulburare a cuno "inei/ bolnavul e#"e de$orien"a" i #omnolen"' execu" vag unele ordine i r#punde la +n"rebri' de i cu dificul"a"e! 0o#ibili"a"ea pro"e$rii cardio,re#pira"orii' cu meninerea funciilor' +n#oi" de moar"ea cerebral' permi" de#crierea #"adiului de com depit. 3iagnosticul diferenial al comelor impune eliminarea urm"oarelor #"ri morbide. a( sincopa ! pierderea bru#c i de #cur" dura" a cuno "inei' cu abolirea "o"al a funciilor vege"a"ive vi"ale &circulaie' re#piraie(' da"ori" opririi "rec"oare i rever#ibile a circulaiei cerebrale/ b( lipo"imia #au le inul &form minor a #incopei(' carac"eri$a" prin pierderea incomple"' u oar' a cuno "inei' cu meninerea circulaiei i a re#piraiei/ c( colap#ul circula"or e#"e un #indrom +n care funciile vege"a"ive &circulaie' re#piraie e"c!( #un" mul" diminua"e i oda" cu ele i funciile de relaie' dar cuno "ina bolnavului e#"e p#"ra"! 3iagnosticul pozitiv" bolnavul +n #"are de com profund e#"e imobil' incon "ien"' cu mu#cula"ura relaxa"! Nu r#punde la +n"rebri' nu reacionea$ la exci"ani' iar reflexele #un" aboli"e &"endinoa#e' cornean' de deglu"iie(! 6olnavul re#pir +n#' pul#ul e#"e pre$en"' +n funciile #ecre"oare +n general normale! 3iagnosticul etiologic are o impor"an fundamen"al' deoarece +n funcie de el #e #"abile "e "ra"amen"ul! 0en"ru acea#"a #un" nece#are o anamne$ amnuni"' un examen clinic aprofunda" i
25

unele examene paraclinice! In"eroga"oriul care #e adre#ea$ an"ura)ului bolnavului "rebuie # #"abilea#c an"eceden"ele bolnavului &boli' "ra"amen"e urma"e(' circum#"anele +n care #,a produ# coma &"rauma"i#me' in#olaie' inge#"ie de alcool #au diferi"e #ub#"ane' debu"ul bru#c #au progre#iv(' examenul clinic nu "rebuie # omi" nici un amnun". a#"fel' facie#ul conge#"iona" #ugerea$ o com alcoolic #au o *emoragie cerebral/ ro$a" , o com prin 5O/ ic"eric , o com *epa"ic/ a#ime"ria facial , o *emiplegie/ pre$ena #%ngelui i a #pumei la gur , epilep#ie/ b"ile frecven"e ale pleoapelor ,i#"eria e"c!/ miro#ul aerului expira" e#"e amoniacal,urino# +n coma uremic/ ace"onic &de mere( , +n diabe"' alcoolic , +n coma alcoolic/ re#piraia e#"e len" +n comele provoca"e ',TO BK> M-NU-L DE MEDI5IND IN3E9ND de barbi"urice' opiacee' *iper"en#iunea in"racranian i rapid +n coma uremic #au diabe"ic! 3en#iunea ar"erial e#"e ridica" +n *emoagia cerebral i encefalopa"ia *iper"en#iv i cobor%" +n comele "oxice' infecioa#e' diabe"ice e"c! 0re$ena unor #indroame neurologice e#"e revela"oare pen"ru diagno#"ic. #indromul piramidal &pare$e' parali$ii' *emiplegii( #ugerea$ un acciden" va#cular cerebral' #indromul de *iper"en#iune in"racranian &cefalce' vr#"uri' #"a$ papilar( #ugerea$ o "umoare' un abce# #au un *ema"om cerebral #au o encefalopa"ie *iper"en#iv' #indromul meningian &cefalee' vr#"uri' redoare a cefei' #emnul @ernig' modificri ale lic*idului cefalora*idian( indic o meningi" #au *emoragie meningian! Examenele paraclinice #e fac +n. #%nge &uree' glicemie' re$erv alcalin(' urin &albu,min' gluco$a' corpi ce"onici(' lic*idul cefalora*idian' +n vr#"uri e"c! Din punc" de vedere e"iologic #e deo#ebe#c mai mul"e forme de come. =B!I!=! 5OME NEU9OLOGI5E +n comele neurologice #e po" +n"%lni urm"oarele forme clinice. a( Come %nsoite de hemiplegie" *emoragia' "rombo$a i embolia cerebral! 4emoragia cerebral #e carac"eri$ea$ prin debu" bru"al' com profund' *iper"en#iune ar"erial' *iper"ermie' re#piraie #"er"oroa#' lic*id cefalora*idian *emoragie! 3rombo$a pre$in" un debu" mai puin bru"al' apare de obicei la v%r#"nici e#"e preceda" de prodroame/ lic*idul cefalora*idian e#"e nemodifica"! Embolia are un debu" bru#c i apare la "ineri #au aduli cu #"eno$ mi"ral' fibrilaie a"rial' infarc" miocardic! b( Come cu sindrom meningian" apare fie +n"r,o *emoragie meningian &lic*id cefalora*idian *emoragie(' fie la un bolnav cu meningi" acu"! c( Coma prin hipertensiune intracranian #e +n"%lne "e +n "umori #au abce#e in"race,rebrale i +n encefalopa"ia *iper"en#iv &com cu cri$e convul#ive i *iper"en#iune ar"erial(! d( Coma postepileptic, carac"eri$a" prin incon"inen de urin' #emne de mu care a limbii' convul#ii "onico,clonice e"c! e( Coma prin traumatism cranian, carac"eri$a" prin *emoragie #au pierderea lic*idului cefalora*idian prin na# #au urec*i! E#"e indi#pen#abil preci$area dac coma a fo#" da"ori" "rauma"i#mului #au dac coma a de"ermina" cderea bolnavului i "rauma"i#mul! =B!I!?! 5OME IN2E5IO-SE , Orice boal infecioa# poa"e a)unge la com' de i a#"$i' da"ori" an"ibio"icelor' acea#" #i"uaie e#"e mul" mai rar! 5oma e#"e preceda" de #"area infecioa# re#pec"iv &#ep"icemii' pneumonii e"c!(! =B!I!I! 5OME ME3-6OLI5E
26

a( Coma uremic apare +n cur#ul nefropa"iilor acu"e #au cronice i #e carac"eri$ea$ prin miro#ul amoniacal,urino# al aerului expira"' "egumen"e palide,glbui' re#piraie 5*eRne,S"o1e#' cre "erea ureei +n #%nge' anemie' albuminurie! b( Coma hepatic apare fie +n cur#ul unei ciro$e' fie +n cur#ul unei *epa"i"e virale' de obicei preceda" de o *emoragie #au puncie a#ci"ic! Se +n#oe "e de ic"er' a#ci"' re#pia,ie fe"id' uneori manife#"ri *emoragice! NOIUNI DE NEU9OLOGIE BK= c( Coma diabetic" piele u#ca"' miro# de ace"on' re#piraie @ii##maul' *iperglice,mie' glico$urie' ce"onurie' an"eceden"e #au #emne clinice de diabe"! d( Coma hipoglicemic apare de obicei ca urmare a #uprado$rii de in#ulina! E#"e mai puin profund' progre#iv' preceda" de "ran#piraii abunden"e i "remur"uri' +n#oi" de convul#ii' piele umed i cald! Diagno#"icul #e ba$ea$ pe *ipoglicemie i cedarea fenomenelor dup admini#"rarea de #oluie gluco$a"! =B!I!A! 5OME 3O<I5E a( Coma alcoolic" facie# vul"uo#' conge#"iona"' *ipo"en#iune ar"erial i *ipo"ermie' miro# de alcool' alcoolemie cre#cu"! b( Coma barbituric e#"e da"ori" inge#"iei de barbi"urice +n #copul #inuciderii! E#"e profund' calm' cu *ipo"en#iune ar"erial i *ipo"ermie' reflexe o#"eo"endinoa#e aboli"e' pre$ena barbi"uricelor +n urin i +n lic*idul de #pl"ur ga#"ric! c( Coma prin opiacee apare la "oxicomani! 0upilele #un" punc"iforme' cu *ipo"onie mu#cular accen"ua"' facie#ul palid i areflexie o#"eo"endinoa#! d( Coma atropinic #e +n#oe "e de midria$' u#cciune a bu$elor' "a*icardie i *ipo"en#iune ar"erial! e( Coma oxicarbonoas #e +n#oe "e de convul#ii' facie#ul e#"e ro$a"' "en#iunea ar"erial cobor%" i "empera"ura cre#cu"! (ratamentul e#"e e"iologic &pre$en"a" la capi"olele re#pec"ive( i general! -cea#"a din urm #e adre#ea$ "u"uror comelor' fr a ine #eama de cau$! Deoarece ade#eori a#i#"en"a medical e#"e prima per#oan care vine +n con"ac" cu bolnavul' e#"e obliga" # cunoa#c nu numai #imp"omele pen"ru iden"ificarea comelor' dar i m#urile "erapeu"ice! Deal"fel' bolnavul +n #"are de com nece#i" un con"rol ne+nce"a" din par"ea a#i#"en"ei! -cea#"a "rebuie # no"e$e pul#ul' "empera"ura' "en#iunea ar"erial' volumul urinelor' # #upraveg*e$e re#piraia' # previn ob#"rucia re#pira"orie prin #ecreii i vr#"uri' # a e$e capul +n po$iia cea mai po"rivi" e"c! O a"enie deo#ebi" va "rebui # #e acorde prevenirii rcelii , deoarece coma,"o ii #e de$vele#c incon "ien" ,' verificrii buio"elor &deoarece bolnavul' fiind in#en#ibil' nu #im"e ar#urile(' prevenirii e#carelor prin #c*imbri periodice de po$iie &decubi" la"eral i ven"ral(' ma#a)ul punc"elor de con"ac"' igienei locale' care "rebuie # fie riguroa#! Ne"e$irea pliurilor de la len)erie #au +mbrcmin"ea i igiena bucal' cu +nl"urarea muco$i"ilor pen"ru prevenirea ob#"ruciei re#pira"orii' #un" al"e m#uri impor"an"e! O a"enie deo#ebi" "rebuie acorda" "oale"ei i #c*imbrii repe"a"e a bolnavului' deoarece ace#"a #e ud frecven"' da"ori" "ulburrilor #finc"eriene! 3rebuie comb"u"e re"enia urinar i con#"ipaia! De a#emenea' coma"o ilor' +n general' nu "rebuie # li #e dea de bu"' din cau$a "ulburrilor de deglu"iie' care po" an"rena pneumonie de deglu"iie! 0ermeabili"a"ea cilor re#pira"orii e#"e e#enial! 0en"ru permebili$area cii re#pira"orii #e va folo#i curirea gurii i a faringelui cu un "ampon de va" +mbiba" +n ap alcalin i' dup ca$' a#piraia prin #ond na$al' bron*oa#piraia' in"ubaia' "ra*eo"omia i' +n #f%r i"' oxigeno"erapia! 2oar"e impor"an" e#"e *idra"area bolnavilor' care #e face pe cale paren"eral' prin perfu$ii
27

in"ravenoa#e i mai rar #ubcu"ana" cu #oluii i$o"onice clorura"e #au gluco$a"e! -por"ul caloric #e a#igur fie prin #ond dige#"iv &ri#c de vr#"uri(' fie prin alimen"aia pe cale paren"eral! Dup ca$' #e mai urmre#c. oprirea *emoragiei prin *emo#"a"ice i perfu$ii de #%nge/ prevenirea complicaiilor #ep"ice' prin an"ibio"ice/ "ra"amen"ul in#uficienei re#pira"orii acu"e/ prevenirea colap#ului/ #pla"uri ga#"rice +n ca$ul in"oxicaiilor recen"e e"c!

28