Fişă de lucru

Fişă de lucru
1.Caută stăpânul fiecărei cuşti!
4x7

8

?

3+3
?

3x9

?

2x5

?

?

2x3
9+9+9
5+5
7+7+7+7
4+4
2.Completează tabelul:
a
ax2 ax3 ax4 ax5 ax6 ax7 ax8 ax9
1
2
3
4
5
3. Descoperă ,, cheia” şi continuă!
63
7

18
2

36

45

27

72

81

6-

8+

4+4

2x5

5+5

6+6+6

a
1
2
3
4
5

4+4+4

3x4

2x1

8

1+1

ax6 ax7

ax8 ax9

3 Descoperă ,, cheia” şi continuă:
9
81

4
36

7

6

8

5

3

2

4.Labirint:Rezolvă exerciţiile în ordinea indicată de săgeţi.
x3
+5
-9
+2
x9
-5

9x

3x6

2.Completează tabelul:
ax2 ax3 ax4 ax5

54

4.Labirint:Rezolvă exerciţiile în ordinea indicată de
săgeţi.
x7
+9
-10
x9
+2
3
28+

1.Trimite fiecare veveriţă la nuca sa!

6

8x

+7
8+

7x

5+

7-

3x