Sunteți pe pagina 1din 35

CAP.I.

KINETOLOGIA BAZELE TEORETICE ALE KINETOLOGIEI BAZELE PRACTICE ALE KINETOLOGIEI

Fizice

Fora (concentric, excentric, con en !al, o"! # $i%care (re"a! , &e"la are# Ener'ie ((iolo'ic, )ecanic, l!cr! )ecanic# Gra*itaie (ec+ili(r!, centr! &e 're!tate, (aza &e ! inere# $a%ini i)"le(",r'ii, "lan -nclinat, cri"ei# O Artic!laii. (/i(roa e.crani!l0 cartila'inoa e.*erte(re0 ino*iale ("lane, /eroi&ale cilin&rice, eli" oi&ale, elare# $!%c+i. (ele)ente )otoare, tran /or)area ener'iei (iolo'ice -n )ecanic# Ten&oane(/ixator &e ",r'+ii# 1i te)!l ner*o (circ!it!l electric, ina" a, cai *ol!ntare %i in*olntare#

Anato)ie Bazele Teoretice

Fiziolo'ice

Act re/lex (*ol!ntar.cortical0 in*ol!ntar. "inal#

Fizio"atolo'ie.Patolo'ie

Artic!lar (re&ori.con'enitale0 &o(,n&ite 2 lezi!ni. te'!)ent, ten&on, )!%c+i#, ino*ial, ner*oa e $! c!lat!r (atro/ii 2 &e i)o(ilizare, ne!ro'ene3 retract!ri, contract!ri 2 antal'ic, al'ic,)ial'ic, anal'ic# Ne!ro)! c!lat!r ( "a ticitate "ira)i&al,ri'i&itate, +i"otonie, atro/ie &e &ene*rare# Ne!ronal . in&ro)!l +i"o4inetic t!l(!rari extra"ira)i&ale, in&5 &i 4inetic (cra)"a criitor!l!i#, in& &e &ecoor&onare (a"raxia, ataxie &icoor&onare#, T!l(!rri &e en i(ilitate

Exercii!l

Po t!ra Co)an&a Priza 1tart

$i6loacele

P,r'+ii 1cri"ei Arc!ri A"arate 7 i)"le 8 co)"lexe ((iciclete, co)(ine#


)!lti/!ncionale

$eto&e

Ka(at Bo(at 9e Lor)e

BAZELE PRACTICE

Te+nici

Ana4inetice I)o(ilizri &e "!nere -n re"a! &e contenie &e corecie "o t!ri corecti*e /acilatorii

Kinetice tatice corecti*e /acilatorii &ina)ice acti*e re/lexe (&e -ntin&ere, &e ec+ili(rare, &e "oziie# *ol!ntare(li(ere, acti*o "a i*e, acti*e c! rezi ten# "a i*e(traci!ni, )i%cri !( ane tezie, a!to"a i*, )ecanic, "a i*o.acti* c! 4inetotera"e!t, )ani"!lare#

I. 1.Notiuni generale
Noi!nea &e 4inetolo'ie a /o t creat &e 9ALL: . ;<=>5 9e/iniie3 E te o %tiin ce e oc!" c! t!&i!l )i%crii ,or'ani )elor *ii %i al tr!ct!rilor ce "artici" la )i%care5 Kinetolo'ia )e&ical, ra)!r a 4inetolo'iei 'enerale ce t!&iaz )ecani )ele ne!ro)! c!lare %i artic!lare care a i'!r or'ani )!l!i !)an acti*iti )otrice nor)ale5 Kinetolo'ia )e&ical c!"rin&e3 Kinetoprofilaxia Kinetoterapia Kineto de recuperare ?Gi)na tica )e&ical? n! e te inoni) c! 4inetolo'ia )e&ical5 Gi)na tica )e&ical e a&re eaz o)!l!i nto "entr! a )enine o /or) /izic nor)al %i a re&!ce !nele &e/icite /!ncionale . "oate /i a e)nat c! 4ineto"ro/ilaxia5 Cele @ /or)e &e a"licare a 4inetolo'iei e &eo e(e c "rin3 o(iecti*ele !r)rite "ro'ra)ele 4inetice0 "er oanele carora li e a&re eaza5 Exe)"l!3 Acela%i "ro'ra) 4inetic "oate /i a"licat &i/ereniat "entr! "ro/ilaxie, 4inetotera"ie %i 4ineto &e rec!"erare5 Exe)"l!3 ;5In r!"t!ra &e )eni e , trata)ent!l e te c+ir!r'ical5 1e a"lic "ro'ra) 4inetic "ro/ilactic al 0 re&orii ec!n&are i)o(ilizarii, i)"otenei /!ncionale &eter)inata &e ca&erea /ortei )! c!lare, , in&!cerea artrozei ec!n&are5 A5In 'onartroz . e a"lic acela%i "ro'ra) 4inetic c! acelea%i te+nici %i )i6loace, &ar c! alt o(iecti* %i la ali "ara)etri 5Bn ca&r!l "ro'ra)!l!i &e 4inetotera"ie &in 'onartroz o(iecti*ele !r)arite !nt0 . "o t!rare corecta "entr! re&!cerea &!reri, . )entinerea )o(ilitatii , . )entinerea /ortei )! c!lare, . )entinerea coor&onarii in )er @5 Re&oarea "o t i)o(ilizare e te o ec+el &eter)inat &e )eninerea -n&el!n'at a !n!i a"arat 'i" at "e o artic!laie a! *ecina ei5 E te o a/eci!ne &e rec!"erare a !nei ec+ele, -n ace t caz o(iecti*!l e te rec!"erarea )o(ilitatii aric!lare, )entinerea /ortei )! c!lat!rii ne olicitate,)entinerea coor&onarii i alinia)ent!l!i cor"oral, )i6loacele 4inetice r),n acelea%i, &ar la ali "ara)etri %i alte /rec*ene &e a"licare5 Kinetoprofilaxie (K"# . e a"lic "er oanelor "entr!0a )enine o tare &e ntate %i a "re*eni tarea &e (oal5 Kineto"ro/ilaxia e !(-n"arte -n . Kinetoprofilaxia primar; )entine tarea &e anatate i "re*ine tarea &e (oala i e a"lica "er oanelor "re&i "! e la an!)ite a/ecti!ni a! care traie c in )e&ii c! /actori &e )e&i! a! "ro/e ionali care "ot in&!ce tarea &e (oala5

Kinetoprofilaxia secundar - e a"lic "entr! "re*enirea a'ra*rii !nor i)"to)e &e (oal &e6a exi tente %i a co)"licaiilor lor ec!n&are5 Kinetotera"ia (Kt# )eto&a tera"e!tica ce e a&re eaz i)"to)atolo'iei (olii &eter)inante e te !n )i6loc &e tera"ie al a/ectinilor loco)otorii, car&io*a c!lare, "!l)onare, en&ocrine, ne!rolo'ice# !r)are te ni te o(iecti*e (ine ta(ilite &e )e&ic!l tera"e!t, !tilizin& &i*er e )eto&e ,te+nici i exercitii ca )o&alitati &e l!cr!5 Kineto de recuperare (Kr#. e a&re eaz0 ec+elelor "ri)are %iC a! ec!n&are ( recente a! cronice# &eter)inate &e o a/eci!ne3 (loco)otorie, car&io*a c!lar, re "iratorie,ne!rolo'ica, )eta(olica#5

I.2.Ba ele teoretice ale !inetologiei


;5 BAZE FIZICE a# . /ora , e te !n *ector ce i)"ri) )i%carii en !l &e acti!ne (con en !al,excentric, concentric# (# . )i%carea e &e/ine te ca o c+i)(area !cce i* &e "oziii ale cor"!l!i /a &e alte cor"!ri &e re/erin a! ale !nor e')ente ale cor"!l!i /a &e cor"!l -n !%i, e te &e cele )ai )!lte ori )ecanic5 ATENDIE3 re"a! !l e te !n caz "artic!lar al )i%crii -n care ra"ort!rile cor"!l!i r),n acelea%i5 Forta "e !nitate &e )a a ;PaE ;NC ) "atrat ,)a a e )a oara in K' , /orta e )a oara in NeFton ; GElN Ener'ia (iolo'ic con !)at &e o) -n ti)"!l 4inetol"ro/ilaxiei,4inetotera"iei i rec!"erarii e te /!ncie &e l!cr!l )ecanic realizat5 L!cr! )ecanic &e"in&e &e3 . "!tere, . ti)", . *itez5 . 'ra*itaie, . "ri6in, . ec+ili(r! . centr! &e 're!tate al cor"!l!i . (az &e ! inere c# . )a%ini i)"le . cele care "ot i)"ri)a )i%carea (o erie &e a"arate &in ala &e 4ineto "e care le !tiliza) in ti)"!l acti*itatii noa tre# "re exe)"l! . ",r'+iile I, II, III0 "lan!l inclinat , cri"etii5 Pir'iile anato)ice ale a"arat!l!i loco)otor care &e/ine c an!)ite )i cari ale a"arat!l!i loco)otor /acilitin& )i cartile a! in're!nin&!.le5P-r'+iile "o/i )ecanice i anato)ice5 Exe)"le &e "ir'+i anato)ice0 I5 . (azin.ca" /e)!ral. )a i* /e ier (Balanta l!i PaFell # o "ir'+ie 'r5I5 F.1.R II5 . occi"!t 2 coloana *erte(rala o "ir'+ie 'r5II5 1 . R . F III5 . /lexia ante(ra!l!i "e (ra "rin contracie (ice" o "ir'+ie 'r5III F.R.1 A5 BAZELE ANATO$ICE ale a"arat!l!i loco)otor "ecializate in )entinerea "o t!rii corecte , &e initiere i )entinere a )i%carii i care -)"re!na alcat!ie c !nitatea 4inetica /or)at &in . o0 artic!laii0 )!%c+i

ner*i Oa e , c+elet!l a"arat!l!i loco)otor /or)at &in oa e l!n'i, "lane , /eroi&ale5 Artic!laii Fi(roa e . !nite "rin e !t con6!ncti* /i(ro ,(intera"o/izare C9L#0 Cartila'inoa e . !nite "rin /i(rocartila6, "er)it o an!)it )i%care ( i)/iza "!(ian, /i(rocartila6 inter*erte(ral#0 1ino*iale . !nite "rin ca" !l, "rezinta o ca*itate ino*ial "er)ite )i%cri a)"le (&iartroze#5 C! 'ra&e &e )o(ilitate &i/erite 'r5 I 2 "lane, H )o(ilitate0 /eroi&ale 'r5II )o(ilitate )e&ie0 'r5 III . /eroi&e 'ra& )are &e )o(ilitate Exe)"le3 Plane . tar iene 1/eroi&e . coxo/e)!rale Cilin&roi&e . tro+lee 1elare . conca*. con*ex $!%c+i!l . ele)ent!l )otor al !nitatii )otorii, iar contracia l!i tran /or) !( tana ener'etic , 'l!coza, -n ener'ie )ecanic, )i%carea e realizeaza "rin 'li area !nitatilor )iozinice "rinte cele actinice (ele)entele care "articio"a la contractie (actin, )iozin, )e)(rana Z, arcole), CaI, ina" #5 Ten&on!l . /ixator!l ",r'+iei, ele)ente /i(roa e &e in ertie a )! c!lat!rii "e o i care con/era rezi tenta ele)ent!l!i )otor5 Ner*!l . circ!it!l electric tran )ite co)enzile 1NC, 1NP0 ina" 0 ci )otorii *ol!ntare0 ci )otorii in*ol!ntare . arc!l re/lex "inal, Cai "ira)i&ale i extra"ira)i&ale care tran )it co)enzile centrale catre or'anele e/ectoare i "reia! in/or)atiile 4ine tezice "eri/erice "entr! a /i "rel!crate central in zona )otorie corticala5 Arc!l re/lex /or)at &in )otone!ron 'a)a . /i(raA'a)a./! ne!ro)! c!lar .ter)inaia "inal . "rotone!ron enziti* . )otone!ron al/a tonic5 @5BAZELE FIZIOLOGICE . acti*itatea !nitii )otorii la ni*el!l ina" ei ne!ro)otorii0 la ni*el!l /i(rei )! c!lare5 $i%carea *ol!ntar l!area &eciziei &e )i%care e te !n act cortical, con%tient &eter)inat &e a)(ient, con&iii /izice0 ela(orarea act!l!i )otric cortical e realizeaza "e (aza &atelor enziti* enzoriale "ro*enite &in "eri/erie5 "!nerea -n aci!ne a i te)!l!i "ira)i&al %i extra"ira)i&al ca i te)e )otorii exec!ti*e &e tran "ort a co)enzii %i "lan!l!i &e )i%care ctre )otone!ronii a %i 'a)a . &in corn!l "o terior %i &e aici "re or'an!l e/ector0 acti*area contin! a i te)!l!i )otor ( enziti* enzorial#, care tran )ite in/or)aii a !"ra )o&!l!i &e &e /%!rare a )i%crii . la i te)!l re'lator . cere(el . coar0 i te)!l re'lator a i'!r or'anizarea %i a6! tarea eta"elor tonice %i /azice ale i te)!l!i e/ector0 a"arat!l e/ector ()!%c+ii . artic!laiile# realizeaz )i%carea *ol!ntar -n con/or)itate c! "lan!l

ela(orat %i tran )i &e la cortex, "rel!crat &e !(cortex . "e (aza &atelor &in teren ( enziti* . enzorial#5 J5 BAZELE FIZIOPATOLOGICE . &i/ic!ltatea !n!i "acient &e a.%i !tiliza !n e')ent /iin& !r)area "ert!r(rii i te)!l loco)otor -nce",n& &e la cortex ",n la !n &!rion "lantar "eri/eric5Toate tr!ct!rile a"arat!l!i loco)otor "ot /i "ert!r(ate5 Artic!laiile "ot !/eri re&ori3con'enitale0 &o(,n&ite . "ot (ene/icia &e KT5 1!nt &ate &e3 lezi!ni te'!)entare0 lezi!ni a"one*rotice0 lezi!ni ten&inoa e0 )! c!lare0 ino*iale0 lezi!ni cartila'inoa e0 o oa e5 $!%c+ii "ot "rezenta &i*er e /or)e &e "atolo'ie3 atro/ia )! c!lar &e i)o(ilizare, ne!ro'ene0 retract!r )! c!lar contract!ra antal'ic (&!rere in artic!laii#0 contract!ra al'ic (&!rere )!%c+i#0 contract!ra anal'ic0 &e i)o(ilizare )io tatic )iotatic ( "a ticitate# &i tro/ia )! c!lar . ano)alia )!%c+ilor ( ec!n&ar %i con'enital# o(o eala )! c!lar . aci& lactic exce in !r)a !"ra olicitarii Co)"lex!l ner*i 2 )!%c+i "oate "rezenta3 "a ticitatea "ira)i&al c&erea &exteritii0 "ier&erea /orei0 cre%terea re/lexelor ten&inoa e0 cre%terea rezi tenei la -ntin&ere "a i*0 +i"eracti*itatea re/lex!l!i &e /lexie ri'i&itatea extra"ira)i&al . +i"ertonie )! c!lar, "rin&e /lexorii, exten orii +i"otonia )! c!lar . (oli ne!rolo'ice,"e )! c!lat!ra "roxi)al atro/ie . "arez c!(ital ra&ial . "e ner*i "eri/erici0 e )enine tarea &e /!nctionalitate a )!%c+ilor "rin 4inetotera"ie ",n la reiner*are Ner*ii "ot "rezenta 3 K 1in&roa)e +i"o4inetice . lezi!ni &e ne!roni )otori (centrali %i "eri/erici# )ono"le'ii +e)i"le'ii tetra"le'ii K 1in&roa)e +i"er4inetice . a(olirea /!nciei extra"ira)i&ale "ier&erea in+i(iiei )otorii a"ar )i%cri in*ol!ntare (+i"er4inezii#,con*!l ii, /a cic!laii, tic!ri5 1in&roa)e &i 4inetice . "ert!r(ri ale )ecani )elor &e re'lare ale )otilitii3 cra)"a criitor!l!i, "iani t!l!i, &an ator!l!i5 T!l(!rri -n coor&onarea )i%crilor *ol!ntare L a"raxie . n! "oate /ace )i%carea la co)an&, &ar "ontan o /ace "er/ect0 L ataxie . t!l(!rri &e control a &ireciei, "reciziei, *itezei,li)itei )i%crii *ol!ntare . ina&ec*at co"!l!i "ro"! 0

L &i coor&onare . t!l(!rri &e ec+ili(r!, lezi!ni enziti*e, )otorii, &e coor&onare,t!l(!rri &e en i(ilitate . "ert!r(area tran )iterii "ro"rioce"ti*e, a i)!l!i 4ine tezic &e la artic!laii, )!%c+i5 $entinerea "rel!n'ita a !nor a"arate 'i" ate /ara "re cri"tii 4inetice &e intretinere "ot 'enera "ert!r(ari ire*er i(ile ale ele)entelor con tit!iente ale a"arat!l!i loco)otor5 9eza*anta6ele "rel!n'irii3 in&!ce +i"otro/ii )! c!lare0 &eter)in re&ori0 t!l(!r circ!laia &e -ntoarcere, &eter)in e&e), tro)(oze0 &eter)in t!l(!rri tro/ice, o oa e0 creeaz &i con/ort /izic %i " i+ic5

I.".Ba ele practice ale !inetologiei


TEMNICI KINETICE 1TATICE N Contracia izo)etric , e !tilizeaz "entr! cre%teri &e /or )! c!lar, +i"erto/ie , e realizeaz cin& e!tilizeaza ten i!ni &e contractie "e te @=O &in ten i!nea )axi) )! c!lar5 Cea )ai e/icient e te at!nci cin& e !tilizeaza P=O &in ten i!nea )axi)a ,"entr! a o(ine cre%teri &e /or &e =O C "t5 La A=.@=O &in /orta )axi)a, )!%c+i!l -%i )enine /ora, !( AHO e "ier&e /ora tre"tat (n! e te ti)!l#5 Rit)!l . contracie P ec . ; &atCzi . /oarte rar /olo it contracie @H.JH ec5 . ; &atCzi contracie =.P ec . 'r!"ate @.= contracii noi !tiliz) @ contracii . =.P ec5 . "a!z A)in5C@.J oriCzi5 Exe)"l! "entr! toni/ierea c*a&rice" !l!i e !tilizeaza !n'+i!ri &i/erite &e /lexie a 'en!nc+i!4!i , in care e "ractica izo)etrie A=Q /lexie, PHQ . RHQ a"oi izo)etrie in !n'+i!ri &e &e cre tere RHQ . PHQ . AHQ c! <HO &in F$ &in "oziii &i/erite, @ "oziii in*er 5 A*anta6e cel )ai e/icient -n cre%terea /orei )! c!lare,+i"ertro/ie, te+nic la -n&e),n ori!n&e, oric!), ti)" c!rt, n! o(o e%te5 9eza*anta6e3 o(o e%te car&iac, n! a)elioreaz !"ra/eele artic!lare0 Kinetolo'ia c!"rin&e te+nici )eto&e exerciii . ele)ente co)"onente ale te+nicilor, . al/a(et!l tera"iei "rin )i%care TEMNICI3 N Ana4inetice K i)o(ilizarea K "o t!rarea

&e "!nere -n )i%care, contenie, corecie5 corecti*a

N K Kinetice tatice K &ina)ice

/acilitare contracia izo)etric0 relaxarea )! c!lar

acti*e - re/lexe - *ol!ntare, - li(ere, acti*o."a i*e, acti*e c! rezi ten "a i*e .traci!ni0 )i%cri !( ane tezie0 "!r a i tat0 a!to"a i*0 )ecanic0 "a i*o.acti*0 )ani"!lare &e 4inetotera"e!t I)o(ilizarea . te+nic ce )enine !n ti)" li)itat or'ani )!l a! "ri ale ace t!ia i)o(ilizate, e realizeaza c! a! /r a"arate5 I)o(ilizarea &e "!nere -n re"a! "entr! (oli car&io.*a c!lare (in/arct#0 ar !ri )ari0 "roce e in/la)atorii (artrite, ten&inite#0al'ii &e )o(ilizare5 &e contenie . (loc+eaz !n e')ent -ntr.!n a"arat 'i" at, atel, orteza (/ract!ri, l!xaii, entor e, &i co"atii# &e corecie . "rin acelea%i )i6loace . &i/er co"!l 1e')ent!l e a%eaz -n "o t!ra cori6at a! +i"ercori6at %i e i)o(ilizeaz -n a"arat exterior . o "o t!r corect "rel!n'it -n ti)" e !tilizeaza "entr!3 colioze, &e*ieri artic!lare, "aralizii, r!"t!ri &e ten&oane5 Re'!li &e i)o(ilizare3 a"arat!l n! 6eneze circ!laia05 n! "ro*oace lezi!ni te'!)entare0 n! "er)it 6oc li(er5 1ta(ilirea te+nicilor &e l!cr! Ace te te+nici "ot /i in&i*i&!ale a! 'r!"ate5 Sn "ro'ra) "loate c!"rin&e te+nica 2 antal'ica, antiin/la)atorie, &e "o t!rare, &e "re*enire a t!l(!rarilor *a c!lotro/ice control!l!i )otor, )o(ilizatoare, ta(ilizatoare, e&!carii )otrice, &e toni/iere o i+o./izica,

&e anterenare "ro're i*a a calitatilor )otrice &e antrenare a tarii &e /itne , ree&!carii ne!ro.)io.artro.4inetica a loco)otiei, a(ilitatii, rea&a"tarii la it!atii ne"re*az!te, 1ta(ilirea )i6loacelor &e"in&e &e o(iecti*ele "ro"! e, ex"erienta 4inetotera"e!t!l!i i "o i(ilitati "reci e,a&6!*ante co)"le)entare con/ort!l /izic i " i+ic 9eontolo'ia in ti"!l "ro'ra)!l!i 4inetic5 coo"erarea cle)enta, a6!tor incronizare *oce (lin&a "entr! cei c! &!rere,/er)a "entr! toni/iere, rezi tenta, text c!rt,clar a&a"ta 'ra&!l!i &e "re'atire i ca"acitatii &e intele'ere5 T!cce !l re! itei &e"in&e &e "rice"erea i ex"erieinta 4t0 Exerciti!l /izic e te !nitatea &e (aza a "ro'ra)!l!i 4inetic5 C!"rin&e Acti*itatea Tec+nica Ele)ent!l(1c5 Bo ton# Acti*itatea c!"rin&e 2 "o t!ra "ozitia &e tart a! &e "ornire 2/!n&a)entale,&eri*ate, )o&erne5 )i carea "ro"ri!zi a Pozitii /!n&a)entale !nt co i&erate "ozitiile &ec!(it ,,9,, 99,9U,9L.&rC t'5 a ezat5. ezin&, orto tati ), in 'en!nc+i, atirnat, Te#nici $de pro%o&are a %i'carii( )o(ilitate, ta(ilitate, )o(ilizare controlata, a(ilitate5 de pro%o&are a contratiei %u'culare izo)etrica (c! l!n'i)e )! c!lara c!rta,)e&ie i l!n'a5,la &i*er e !n'+i!ri &e /lexie5# izotonica ((o&V (!il&in'# concentrica excentrica,ina!ntr!l i in a/ara e')ent!l!i &e contractie5 izo4inetica c! a"arate "eciale5

Ele)ente ti)!latorii a! /acilitatorii ele)ente."ro"rioce"ti*e.( t+rec+,rezi tenta.)an!ala,)acanica,'ra*itatie,.'re!tatea cor"!l!i,*i(ratia,tele co"area,tracti!nea,(alan area,ro to'olirea5 ele)ente exteroce"ti*e ,atin'ere ! oara,)an!ala, cal!" c! '+iata,"eria6,te)"erat!ra. cal&,rece,,ta"otarea5 ele)ente co)(inate contacte )an!ale,"re i!ne "e ten&oane,"atr!"e&ie, ele)ente telerece"ti*e,ol/actia,a!z!l,*az!l,c!lorile alte "roce&!ri externe.)a a6,&! !(ac*al,ac!"!nct!ra5

TEMNICILE KINETICE 9INA$ICE ;5 Acti*e N $i carea re/lex . contracii re/lexe necontrolate ra "!n la ti)!l extern5 K )eto&e &e "ro*ocare re/lex &e -ntin&ere ( trec+ . re/lex#-ntin&ere (r! c E contracie, reacii &e ec+ili(rare . e &ezec+ili(reaz cor"!l &eter)in,n& contracii )! c!lare "entr! a e*ita c&erea0 re/lexele &e "oziie . orto tati )!l e te &eter)inat &e !n 6oc contin!! &e contracie 2 relaxare -ntre a'oni%ti . anta'oni%ti E )eto&a Bo(at+ N $i carea *ol!ntar )o(ilizare li(er (acti*, "a i*#5 1e /ace &!" "ara)etrii3 &irecie, a)"lit!&ine,rit), /or, &!rat, "oziie ("o t!r#0 )o(ilizare acti*o . "a i* , la /ora A.@ (acti* a i tat#5 Cerine3 /ora exterioar n! !( tit!ie /ora "ro"rie ,a"licat "e &irecia )!%c+i!l!i, a /ie aceea%i "e toat a)"lit!&inea )o(ilizare acti* c! rezi ten L rezi tena "e tot "arc!r !l, *aloare )ai )ic &ec,t /ora )! c!lar, !r)at &e relaxare, rit) rar . /or )are, rit) )are 2 /or )ic L e realizeaz "rin3 cri"ei c! 're!ti0 're!ti0 arc!ri0 )ateriale ela tice0 "rin a"0 Kt.!t!l cea )ai !til, "acient a!torezi ten ,n! a6!t coor&onarea0 n! creeaz /ee& . (ac4 I N Relaxarea re*enirea la nor)al a !n!i i te) &ezec+ili(rat0 re*enirea la ten i!nea nor)al a !nei ten i!ni cre c!te, relaxarea intrin ec . " i+ic ce in&!ce relaxarea )! c!lar, relaxarea extrin ec local , relaxarea extrin ec 'eneral . !tilizeaz )eto&e orientale %i )eto&a Gaco( on . &e realizare %i o con%tientizare a ten i!nii )! c!lare, /iin& cea )ai &e /olo it,relaxarea extrin ec local . "o t!rare orizontal, c!t!rare rit)ic Kt "a i*, )a a65

Te+nica Iaco( on "acient!l -n &ec!(it &or al,ca"!l "e o "ern )ic,'en!nc+ii !%or /lectai,)e)(rele !"5 a(&!cie @HQ, "al)ele "e "at,)e&i! con/orta(il /at z'o)ot, te)"erat!ra "lc!t5 Relaxarea Gaco( on (;= . JH)in5# N ti)"!l re "irator A . J)in5 e re"et a)"l! lini%tit . in "ir "e na ,ex"ir "e '!r, e !'ereaz . in "ir cal), ex"ir lent , 're!tatea )e)(relor i cor"!l!i ca !n "l!)( ce e -n/!n& -n "at5 N antrena)ent!l "ro"ri!.zi 1e -nce"e c!3 )e)(r!l !"erior &re"t, )e)(r!l !"erior t,n', a)(ele . -n in "ir e ri&ic a)(ele,),na -n /lexie, ",n &e'etele n! )ai atin' "at!l /ora ;=. @H ec5 e concentreaz "e e/ort!l /c!t &e )e)(rele !"erioare , in ex"ir, e la ca& )e)(rele !"erioare "e "at, l )in!t re "ir lini%tit 1e re"et A . @ ori c! &re"t!l, t,n'!l, a)(ele5 1e trece la )e)(r!l in/erior , &re"t!l, tin'!l ,a)(ele n! e ri&ic talon!l &oar re'i!nea "o"litee A . @ c) -n in "ir , e )entine ;=.@H ec5, &!"a care e ex"ira (r! c c! ca&erea )e)(relor "e "at, e re"eta &e A . @ ori &re"t!l, t,n'!l, a)(ele, "ina e in&!ce o tare &e relaxare totala, in tot ace t ti)" e re"eta ,, )iinile )ele !nt 'rele ca &e "l!)( i ca& ac!) ca !n o(iect &e "l!)( "e !"ra/ata "at!l!i , )a i)t relexat lini tit , n! )ai a) nici !n &i con/ort, tot!l e te cal) in 6!r!l )e!5 Toata 're!tatea e c!r'e in "at cor"!l )e! e i)te &in ce in ce )ai ! or, /oarte ! or , )iinile )ele !nt ! oare ca !n /!l', cor"!l )e! e te ! or "arca "l!te te 5La re*enire e re"eta tot ti)"!l, tot!l e te lini tit i relaxat in 6!r!l )e! )a i)t lini tit i relaxat, )! c+ii )ei !nt relaxati 59!"a care !r)eaza re*enirea in or&ine in*er a5 A5 Pa i* a"licat in 4inetotera"ie %i 4ineto &e rec!"erare . e/ect!at &e /ore exterioare, e/ecte "e a"arat!l loco)otor ti)!leaz ino*iala, cre%te !n'+i!l &e )o(ilitate, &i)in!eaz contract!ra Ka(at0 )enine treaz rece"ia )! c!lar0 "e 1NC " treaz c+e)a cor"oral0 c+e)a "aial0 )oral!l " i+ic5 "e car&io.*a c!lar "re*ine e&e)ele0 "re*ine e carele tro/icitate e !t!l!i )re%te tranzit!l, )re%te c+i)(!rile OA . MA N )i6loace traci!ni contin!i . a"arate "eciale orto"e&ice, traci!ni &i contin!i . "at, exten ie, traci!ni /ixaii5 $i carea "a i*a "!r a i tat &e"in&e &e3 "oziia "acient!l!i, "rizele, )ane*rele, /ora %i rit)!l

i)"ri)ate )i carii5 . Poziia "acient!l!i3 W &ec!(it &or al "entr! "rel!crarea3 !)r!l, cot, "!)n 2 ),n, %ol&!l . NS exten ie, 'en!nc+i, 'elzn . &e'ete5 W &ec!(it *entral !)r retro, %ol& retro, 'en!nc+i . /lexie W %ez,n& e "rel!creaza 3 coloana cer*icala, !)erii,cot, "!)n,&e'ete5 $ETO9E KINETICE 9e/iniie3 Sn 'r!"a6 &e exerciii c! acela%i o(iecti* /olo in& &i*er e )i6loace co)"!n o )eto&5 Exe)"l!3 $eto&a Ka(at , /olo e%te (te+nicile &e /acilitare ne!ro)! c!lar "ro"rioce"ti*# care a6!t a! 'r(e c r "!n !l ne!ro.)! c!lar "rin ti)!lare "ro"rioce"ti*5 Pentr! /iecare e')ent 3 Ca",',t,tr!nc+i !"erior.in/erior, )e)(re, exi t A &ia'onale &e )i%care , /iecare a*,n& A c+e)e anta'oni te "e /lexie %i exten ie ( A c+e)e /lexie 2 A c+e)e exten ie "e /iecare e')ent#5 Fiecare c+e) -n "iral %i &ia'onal re"rezint o )i%care c! @ co)"onente3 /lexie a! exten ie, a(&!cie a! a&&!cie, rotaie extern a! intern5 Ca" . ',t Pentr! /lexie "re &rea"ta . e "leac &in "oziia ca" . ',t . tr!nc+i !"erior .rotat t,n'a . ca"!l +i"erexten ie t,n'a c! "ri*irea "e te !)r -na"oi5 1e exec!t3 Rotaie ca" &rea"ta, Flexie c! rotaie ',t &rea"ta . (r(ia "e te linia )e&ian cor", "ri*irea "re &rea"ta, S)erii e roteaz "re &rea"ta, e a&!ce !)r!l t,n' "e te %ol&!l &re"t5 9ia'onale )e)(r! in/erior . i&e), "e te %ol&, /lexie c! rotaie, )e)(r! in/erior tin'a . &rea"at "re %ol&5 $e)(r! !"erior N /lexie co)(inat c! rotaie extern, N exten ie co)(inat c! rotaie intern5 $e)(r! in/erior N a&&!ctie c! rotaie extern, N a(&!ctie a ociat c! rotaie intern5 Exercii!3

$eto&e "eciale 9ia'onala ;5 . )e)(r! in/erior (/lexie# Pel*i (a c!lat -nainte Coa" /lexie, a&&!cie %i rotaie extern Gen!nc+i /lexie a! exten ie Picior &e'ete /lexie &or al %i in*er ie 9ia'onala A . &e exten ie Pel*i (a c!lat -na"oi Coa" exten ie, a(&!cie %i rotaie interna 9ia'onala A . ri&icat . /lexie, a(&!cie %i rotaie intern . /lexie . /lexie &or al %i e*er ie 9ia'onala A . co(or,t . exten ie, a&&!cie %i rotaie extern

Gen!nc+i 2 exten ie . /lexie a! exten ie Picior . /lexie "lantar %i e*er ie . /lexie "lantar %i in*er ie $ecanotera"ia, 1cri"etotera"i, 1! "en otera"ia, Tera"ia oc!"aional3 Er'otera"ie "eci/ic, Er'otera"ie 'lo(al5 $ani"!lri "e an!)ite zone0 Traci!ni . lO4' "e *ertical %ter' lor&oza, Mi&ro4inetotera"ie, Gi)na tic aero(ic, "ort tera"e!tic Kinetoprofilaxie )Kp* ( e a"lic "er oanelor "entr!0 a )enine o tare &e ntate %i a "re*eni tarea &e (oal5 Kineto"ro/ilaxia e te0 Kinetoprofilaxia primar0 )entine tarea &e anatate i "re*ine tarea &e (oala i e a"lica "er oanelor "re&i "! e la an!)ite a/ecti!ni a! care traie c in )e&ii c! /actori &e )e&i! a! "ro/e ionali care "ot in&!ce tarea &e (oala5 Kinetoprofilaxia secundar . e a"lic "entr! "re*enirea a'ra*rii !nor i)"to)e &e (oal &e6a exi tente %i a co)"licaiilor lor ec!n&are5 Kinetotera"ia (Kt# )eto&a tera"e!tica e a&re eaz i)"to)atolo'iei (olii &eter)inante e te !n )i6loc &e tera"ie al a/ectinilor loco)otorii, car&io*a c!lare, "!l)onare, en&ocrine, ne!rolo'ice# !r)are te ni te o(iecti*e (ine ta(ilite &e )e&ic!l tera"e!t, !tilizin& &i*er e )eto&e ,te+nici i exercitii ca )o&alitati &e l!cr!5 Kineto &e rec!"erare (K r#. e a&re eaz0 ec+elelor "ri)are %iC a! ec!n&are ( recente a! cronice# &eter)inate &e o a/eci!ne3 (loco)otorie, car&io*a c!lar, re "iratorie,ne!rolo'ica, )eta(olica#5 Kinetolo'ia t!&iaz )ecani )ele ne!ro)! c!lare %i artic!lare care a i'!r o)!l!i acti*itile )otrice nor)ale, "reoc!",n&!. e toto&at &e -nre'i trarea, analizarea %i corectarea &e/icientelor ne!ro)! c!lare i artic!lare ale a"arat!l!i loco)otor5 Cele trei )ari ca"itole ale 4ineziolo'iei en!)6erate )ai ! , KINETOP+O,ILA-IA. ) KTP*. KINETOTE+APIA() KTT*.

KINETO /E +EC0PE+A+E) KT+ *. 'e deo'e1e'c &oar "rin3 O(iecti*ele . !r)rite %i "er oanele crora e a&re eaz Pro'ra)ele 4inetice . intite "e /or)a &e 4ineto !tilizeaza acelea%i )eto&e %i )i6loace Kinetolo'ia . e a&re eaz a/eci!nilor i te)!l!i loco)otor5 Pentr! a "!tea inter*eni "e &i*er e /or)e &e "atolo'ie artic!lar %i "eriartic!lar 5 In *e&erea -n&e"linirii o(iecti*!l!i "ro"! tre(!ie c!noa%te) . tarea nor)al ()io, artic!lar#5 . tarea "atolo'ic &eter)inat &e orice a/eci!ne la ni*el!l a"arat!l!i loco)otor i care tre(!ie ra"ortat la *aloarea nor)al5 9i/erena -ntre tarea nor)al %i cea "atolo'ic tre(!ie ani+ilat "rin toat )eto&olo'ia )e&ical (tr5 $e&ica)ento , alo"at, /iziotera"ia, )a a6, +i&ro %i ter)otera"ie %i n! -n !lti)!l r,n& 4inetotera"ie#5 Tratarea a/eci!nilor a"arat!l!i loco)otor e realizeaza -n ec+i"3re!)atolo', orto"e& ,rec!"erator , Ktt.!t, !"ra*e'+eat &e a i tent5 Programul kinetic cuprinde3 o(iecti*e, )eto&e 2 )i6loace, te trea iniiala, te tare &e eta"a, te tare /inala, Te trile iniiale -n "atolo'ia loco)otorie !nt )arcate &e3 Te tin'!l artic!lar0 Te tin'!l )! c!lar0 Te tin'!l ne!rolo'ic . &e coor&onare a! a(ilitate Toate tae tarile a"arat!l!i loco)otor !nt acelea i in&i/erent &e /or)a &e 4ineto a"licata5 Te tari ale a"arat!l!i loco)otor Te'tingul articular ( 'e efectuea 2 cu gonio%etrul prin te#nici 'peciale pentru fiecare articula3ie. Artic!laia N 9e'ete artic!latiile inter/alan'iane . /lexie a(&!cie E ;=.AHQ RHQ . exten ie a&&!cie E ;=.AHQ H. AHQ &in "oziie extin &oar cele &i tale N $! c!lat!ra "olicel!i - a(&!cie PH.>HQ - a&&!cie re*enire la iniial - /lexie ;H.;=Q - exten ie A=.@HQ N $etacar"o/alan'ian ./lexie >H .>=Q .exten ie = .;HQ N P!)n . /lexie H . RHQ . exten ie H . >HQ . "a i* <HQ lat5 /lexie c!(ital (a&&!cie . JH.J=Q# lat5 /lexie ra&ial (a(&!cie . AH.@HQ# circ!)&!cia N Cot - /lexie . &e la H . ;J=. ;PHQ - exten ie . H.=Q co"ii, - "oziia /!ncionala (a"arat 'i" at /lexie J=Q, ),na

e)i"ronaie# N S)r a(&!cie H.;<HQ , RHQ a(&!cie (acro)io.cla*ic!lara#,PHQ (a c!larea ca"!lei (&in ca"!lo. toracic# ternocla*ic!lar @HQ acro)iocla*ic!lar @H -nclinarea lateral a coloanei %i +i"erlor&oz @HQ a&&!cie 2 re*enirea . H /lexie . (ante"!l ie H . ;<HQ# RHQ ca"!lo . +!)eral PHQ ca"!lo . toracic @HQ +i"erlor&oz lo)(ar exten ia . =H.PHQ acti* ,retro"!l ia . >H.RHQ "a i* rotaie . intern . RH.R=Q (&ec!(it &or al, la )ar'inea )e ei, (ra!l a(&! , cot!l RHQ, "al)a "ri*e%te cor"!l# . extern.<H.RHQ PH.P=Q . ca"!lo.+!)eral AH.A=Q. ca"!lo.toracic . circ!)&!cia N Coloana Cer*icala /lexie @H.J=Q exten ie @=.J= lateralitate JH.J=Q rotaie JH.>HQ 9or ala i lo)(ara /lexie <H.RHQ (=HQ &or al .JHQlo)(ar# exten ie AH.@HQ lateralitate A=.@HQ rotaie Poziia /!ncional a coloanei . "oziia H . anterioar @PQ, &or al @= , lo)(ar =HQ# . calc!late ra&iolo'ie "e (aza -nclinrii "lato!rilor *erte(rale5 N Xol& N Gen!nc+i /lexie H.;AH.;JHQ.;PHQ "a i* exten ie n!l rotaie intern %i extern )ini) &oar -n ax (intern @H.@=Q, extern JH.J=Q# lateralitate )ini) /lexie . acti*a H.RHQ, ;A=Q c! 'en!nc+i!l /lectat . "a i* ;J=Q exten ie ;H.;=Q, ;HQ c! 'en!nc+i!l /lectat a(&!cie J=Q a&&!cie @HQ . &e la H "re )e)(r!l o"! a(&! rotaia intern @= . J=Q rotaia externJ=Q

Glezn /lexie &or al (&or i/lexie# exten ie (/lexie "lantar# AH.A=Q J=Q

Picior!l a&&!cia . *,r/!l "re interior!l a tra'alocalcane!l!i a(&!cia *,r/!l "re -na/ara, )e&iotar iana total @H.JHQ ali a!tori ;H.AHQ !"inaia . "lanta "ri*e%te intern J=Q "ronaia . "lanta "ri*e%te extern A=.@Hc in*er ia RHQ (a&&!cie, !"ina,e, exten ie# e*er ie RHQ (a(&!cie, "ronaie, /lexie#5

L $etatar o/alan/iene . /lexie . exten ie L Inter/alan'iene . /lexie . exten ie

@H.JHQ >HQ+al!ce JHQ celelalte &e'ete @H.PHQ n!l

Bilantul %u'cular )te'ting %u'cular* ( i te) &e te+nici )an!ale "entr! e*al!area /orei )! c!lare in'!lar a! "e 'r!"e &e )i%care, (c*a&rice" .exten ie 'en!nc+i 'lo(al#5 I)"ortant "entr! &ia'no tic /!ncional co)"let ta(ilirea "ro'ra)!l!i KT &eter)in ti"!l !nei inter*enii c+ir!r'icale cont!reaz "ro'no tic!l 1i te)!l &e cotare internaional H.= Fora = (nor)al# . )!%c+i!l exec!t )i%carea "e toat a)"lit!&inea l!i ontra !nei /ore &e o"!nere, rezi tena e'al c! *aloarea /orei nor)ale (nor)al!l e te teaz la )e)(r!l o"! #5 Fora J ((!n# . )!%c+i!l /ace o )i%care co)"let anti'ra*itaional %i o rezi ten )e&ie Fora @ (acce"ta(il# . )!%c+i!l /ace o exec!ie co)"let contra 'ra*itaiei Fora A ()e&iocr# . )!%c+i!l e/ect!eaz )o(ilizarea -n en !l 'ra*itaiei Fora ; . e izarea contraciei )!%c+i!l!i -n -ncercarea &e a /ace )i%carea Fora H . n! realizeaz n!ci !n /el &e contracie E&aluarea glo1al2 A/L )accti&itie' of dail4 li&ing* $o(ilitate -n "at Dine o carte %i -ntoarce "a'ina0 $ane*reaz o(iectele &e "e no"tier0 1t -n %ez!t0 1e -ntoarce5 Ali)entarea $n,nc c! &e'etele0 $n,nc c! /!rc!lia0 $n,nc c! lin'!ra3

Taie c! c!it!l0 (ea &in "a+ar I'ien 1e "al "e ),ini0 1e "al "e /a0 1e "al "e &ini0 1e "ia"tn0 $ani"!leaz -)(rc)intea la YC0 Stilizeaz +,rtia i'ienic0 1"al "r!l0 Intr %i ie e &in ca&a &e (aie0 Face (aie (&!%#0 1e (r(iere%te5 I)(rcare B)(rac . &ez(rac +aina0 B)(rac . &ez(rac len6eria0 Bnc+eie na t!rii0 Bncal . &e cal "anto/ii0 Lea' &e /ace %iret Stiliti r !ce%te (!ton -ntrer!"tor0 r !ce%te ro(inet0 -nc!ie . &e c!ie !%a0 -nc+i&e . &e c+i&e ertar0 -nc+i&e . &e c+i&e !%a0 -nc+i&e . &e c+i&e /erea tra0 !tilizeaz /oar/ecele5 Co)!nicare 1crie n!)ele0 $ane*reaz (ani0 For)eaz n!)ere &e tele/on5 Loco)oie Intr . co(oar &in "at0 $er'e la (aie0 1e a%eaz %i e ri&ic &e "e ca!n0 $er'e c! ca!n c! rotile @H)in0 Src "anta c! ca!n!l c! rotile0 $er'e @H)in50 $er'e -na"oi lO)in50 $er'e lateral0 $er'e cr,n& o(iecte0 Src tre"te c! "ri6in &e (ar0 Src tre"te /r "ri6in &e (ar0 Src -n a!to(!z0 C!le'e o(iecte &e "e &!%!)ea0 1e a%eaz "e &!%!)ea (ri&ic#0

Tra*er eaz tra&a la e)a/or5 E&aluarea po'turii corecte ORTO1TATI1$ K 9in /a3 S)eri . alinierea cla*ic!lelor (e'al, a i)etric#0 Torace . )al/or)aii -n ",lnie, (!toi0 Pel*i . ni*el!l "inelor iliace antero. !"erior0 $e)(rele in/erioare . 'en! *al', 'en! *ar0 9e'ete "icioare . +al! *al'! 5 K Lateral3 Ca" . &e*iere anterioar %i "o terioar0 1ca"!la . !n'+i!l ca"!lar "re&o)in0 Coloana . ci/oz, "ate rot!n&, lor&oz, ci/olor&oz0 A(&o)en . la( )! c!lat!r a(&o)inal, c!te &e 'r i)e0 $e)(ra in/erior . 'en! rec!r*at!)0 Picior intern (olt, )aleolele5 K Po terior3 ,irul plu%1 ca"!l &re"t0 ca"!la . linia ca"!lar0 talia . colioze0 coloana . "ate "lat0 "icioare . ten&oanele /!' -n a/ara "rii "lantare5 E*al!area )er !l!i 1"ri6in &!(l! (-nce"e#0 1"ri6in &!(l!0 1"ri6in !ni"o&al 1e)i"a "o terior0 $o)ent!l *erticalei0 $o)ent!l anterior0 Ince"!t &!(l! "ri6in anterior0 Poziie )e&ie0 9e "rin&ere0 Balan are5 Orice )o&i/icare -n )er e e)nalizeaz

Kinetoprofilaxia )T.51eng#e.*
I5J5;5Noti!ni 'enerale Kineto"ro/ilaxie (K"# . e a"lic "er oanelor "entr!0 a )enine o tare &e ntate %i a "re*eni tarea &e (oal5 Kineto"ro/ilaxia 0 Kineto"ro/ilaxia "ri)ar0 )entine tarea &e anatate i "re*ine tarea &e (oala i e a"lica

"er oanelor "re&i "! e la an!)ite a/ecti!ni a! care traie c in )e&ii c! /actori &e )e&i! a! "ro/e ionali care "ot in&!ce tarea &e (oala5 Kineto"ro/ilaxia ec!n&ar . e a"lic "entr! "re*enirea a'ra*rii !nor i)"to)e &e (oal &e6a exi tente %i a co)"licaiilor lor ec!n&are5 Pro'ra)ele 4inetice &e "ro/ilaxie c!"rin& te tarea initiala, o(iecti*e te+nici, )eto&e, )i6loace te tarea &e eta"a, te tarea /inala Te tarea initiala in 4ineto"ro/ilaxie Te tarea )o(ilitatii artic!lare Exercii!l ; 9in orto tati ), c! 'en!nc+ii extin%i, "icioarele a"ro"iate e /lecteaz tr!nc+i!l ",n "acient!l atin'e &!%!)ea!a c! ),inile5 9ac atin'e c! "al)ele . ;H "!ncte 9ac atin'e c! &e'etele . < "!ncte 9ac atin'e c! *,r/!l &e'etelor . P "!ncte La Ac) &e ol . J "!ncte La P.;Hc) &e ol . @ "!ncte La ;H.;=c) &e ol . A "!ncte La ;= c) &e ol . ; "!nct Exercii!l A 9in %ez,n& "e "at, /lexia anterioar a tr!nc+i!l!i 9ac atin'e )e)(rele in/erioare c! *,r/!l na !l!i . = "!ncte La =c) &e )e)(re . J "!ncte La lOc) &e )e)(re . @ "!ncte La AHc) &e )e)(re . A "!ncte Pe te AHc) &e )e)(re . ; "!nct . oricare )e)(r! in/erior Exercii!l @ Orto tati ), )e)(r!l !"erior &re"t "e te !)r!l o"! 3 atin'e "al)a "atele0 )e)(r!l !"erior t,n' rotit "e "ate . &e'etele &e la a)(ele ),ini e atin'5 9ac &e"%e%te !)r!l o"! . = "!ncte 9ac atin'e !)r!l o"! . J "!ncte La =c) &e !)r!l o"! . @ "!ncte La lOc) &e !)r!l o"! . A "!ncte Pe te lOc) &e !)r!l o"! . ; "!nct . in*er are &e ),ini Exercii!l J "e "al)a &e c+i e a%eaz o ri'l (JH.=Hc)#, cot!l RHQ3 %i e (alan eaz n!)r,n&!. e (A;, AA, A@0 A; E ; # ",n ca&e ri'la5 Pe te ;A . = "!ncte ;H.;A . J "!ncte >.R . @ "!ncte J.P . A "!ncte !( @ . ; "!nct Exercii!l = e a%eaz !n "ro o" "e "o&ea0 -ntr.!n "icior "acient!l -ncearc "rin& c! &e'etele cel!ilalt "icior "ro o"!l %i ri&ice coa" a -n !n'+i &re"t0

N = -ncercri . ; "!nct "entr! /iecare -ncercare Te tarea /orei )! c!lare Exercii!l ; "acient!l -n &ec!(it &or al3 ri&ic conco)itent tr!nc+i!l %i )e)(rele in/erioare -ntin e r),n,n& "e ol &oar c! %ez!t!l0 )e)(rele !"erioare e a%eaz "e coa" e %i 'a)(e . e crono)etreaz5 Face A;.A@ ri&icri -n )ai )!lt &e J= . ;H "!ncte Face A;.A@ ri&icri -n J;.J= . R "!ncte Face A;.A@ ri&icri -n @PZJH . < "!ncte Face A;.A@ ri&icri -n P.; O . A "!ncte Face A;.A@ ri&icri !( = . ; "!nct Exercii!l A "acient!l -n &ec!(it *entral, c! "al)ele "e /e e3 ri&ic tr!nc+i!l %i )e)(rele in/erioare extin e P!ncta6!l ca la exercii!l ; Exercii!l @ "oziia "entr! /lotri . rit)!l e te &at &e nr5 A;, AA, A@, AJ0 /lotareC ec5 . a(&o)en!l atin'e &!%!)ea!a5 Br(ai Fe)ei A; /lotri ;J /lotri . ;H "!ncte ;< /lotri ;A /lotri . < "!ncte ;= /lotri ;H /lotri . > "!ncte ;A /lotri < /lotri . P "!ncte R /lotri P /lotri . = "!ncte P /lotri J /lotri . J "!ncte J /lotri @ /lotri . @ "!ncte @ /lotri A /lotri . A "!ncte A /lotri ; /lotare . ; "!nct Exercii!l J &in &ec!(it *entral, e trece -n "oziie "entr! /lotri ( "ri6in "e "al)e %i *,r/!l &e'etelor &e la "icioare# rit) A;.AA.A@0 e /ace rit!ra ie"!rel!i ('+e)!it ; , exten ie ; #5 Br(aiFe)ei "e te AJ rit!ri "e te ;P rit!ri . ;H "!ncte AJ rit!ri ;P rit!ri . R "!ncte A; rit!ri ;J rit!ri . < "!ncte ;< rit!ri ;A rit!ri . > "!ncte ;= rit!ri ;H rit!ri . P "!ncte ;A rit!ri < rit!ri . = "!ncte R rit!ri P rit!ri . J "!ncte P rit!ri J rit!ri . @ "!ncte J rit!ri J arit!ri . A "!ncte A rit!ri A arit!ri . ; "!nct Exercii!l = &in &ec!(it &or al, c! "al)ele "e coa" e3 e ri&ic tr!nc+i!l la *ertical, clc,iele e )enin -n contact c! &!%!)ea!a (; ri&icare, ; co(or,re#5 Br(ai Fe)ei "e te A> "e te ;<.;H "!ncte A> ;<.R "!ncte AJ ;P.< "!ncte A; ;J.> "!ncte

;< ;A.P "!ncte ;= ;H.= "!ncte ;A <.J "!ncte R P.@ "!ncte P J.A "!ncte J @.; "!nct Te tarea ca"acitii &e e/ort 1c&erea, ca"acitii &e e/ort (CE# o&at c! ci*ilizaia e te !n /eno)en 'eneral /oarte c!no c!t5Orice "ro'ra) &e recon/ortare *a c!"rin&e %i exerciii &e cre%tere a CE5 Pro(ele &e te tare "ot /i3 &e c!rt &!rat &e l!n' &!rat 2 con !)!l &e OA )axi), rit)!l car&iac, *entilaia la )er , aler'are, !rcat tre"te, co*or r!lant5 1e !tilizeaz &e o(icei -n "ro/ilaxia a/ecti!nilo re "iratorii i car&io.*a c!lare5CU &e )e&ie &!rat Cea )ai !tilizat )eto& e te R!//ier . 9ic4 on (a&a"tat# . con t -n @H 'en!/lexi!ni realizate -n J= 5 1e calc!leaz in&icele R!//ier &!" /or)!la3 (P I P; I PA.;HH#C;H P . "!l -n re"a! P; . "!l la /,r%it!l e/ort!l!i PA . "!l la ;)in5 &!" ter)inarea e/ort!l!i A"recierea in&icel!i3 H.= excelent =.;H (!n ;H.;= )e&i! ;=.AH la( Te t!l R!//ier (cla ic# e te !rcarea "e o trea"t &e @H oriC)in5 ti)" &e @H)ir![te la o -nli)e a tre"tei &e @Hc) . 'a)(a %i coa" a la RHQ5 Alte /or)e &e te tare . aler'are "e loc = )in!te . rit) &e <H "a%i &!(li5 Te tarea e realizeaz a&a"t,n& criteriile3 *,r t, ex, 're!tate5 I.6.2 Progra%e !inetice profilactice O1iecti&e )eninerea !"leei artic!lare )eninerea /orei )! c!lare )eninerea coor&onrii %i a(ilitilor -n )i%care )eninerea "o t!rii %i alinia)ent!l!i cor"oral )eninerea ca"acitii &e e/ort $eninerea !"leei artic!lare . )i%cri "e toat a)"lit!&inea . "e te li)ita o(i%n!it5 ;5 $o(ilizarea artic!laiei ),inii N&e'etele . /lexie.exten ie, a(&!cie, a&&!cie N "!)n . /lexie.exten ie, &e*iaie ra&ial c!(ital, circ!)&!cie N coate . /lexie.exten ie la orizonatal %i *ertical N !)eri . ri&icri.)e)(r!l !"erior extin , co(or,ri.)e)(r!l !"erior /lectat &e'etele "e !)r, rotaii anterior %i "o terior A5 $o(ilitate ca". ',t

/lexie.exten ie, tr!nc+i /ixat anterior %i lateral rotaii circ!)&!cii . atenie "er oanele c! t!l(!rri &e ec+ili(r! @5 $o(ilitate tr!nc+i N &or al0 )e)(r!l !"erior /lectat la cea/a e -ncearc rotaii, /lexii laterale tr!nc+i0 /ixarea !)erilor c! (a ton . /lexii . exten ii0 /lexii laterale &e tr!nc+i . c! (raele -n "rel!n'ire0 N lo)(ar3 /lexii anterioare la &!%!)ea . orto tati ) %i %ez!t /lexii "o terioare la "alier /lexii laterale la "alier L elon'aii . &ec!(it &or al, 'en!nc+ii /lectai, at,rnat la "alier J . ec5 J5 $o(ilitate ol&!ri N /lexie . exten ie %ol& "e loc &in3 orto tati ), la "alier "icior "e trea"t, c! -ntin&erea 'en!nc+ilor, e)i%"a'at, lateraliti la "alier0 N &in &ec!(it &or al . /lexie0 N &in &ec!(it *entral . exten ie0 N &ec!(it lateral . a(&!cii, a&&!cii =5 $o(ilitate 'en!nc+i N /lexie . exten ie N &ec!(it orto tati ) P5 $o(ilitate 'lezne &ec!(it orto tati ) Exercii! co)"lex . &ec!(it &or al . 'en!nc+i RHQ . a"lecat lateral . atin'e ol!l !)erii /ixai "e ol (ra!l o"! "icior!l!i /lectat la RHQ . -n a(&!cie RHQ ca"!l rotat &e "re (ra La -nce"!t A.;H exerciii %i e a6!n'e la =H exerciii . "entr! o(iecti*e "eci/ice5 $eninerea /orei )! c!lare(<# Fora )! c!lar n! e )enine %i n! "oate /i cre c!t &ec,t "rin contracii izo)etrice care &e"%e c @=O &in /ora )axi) a )!%c+i!l!i a! %i c! contracii &ina)ice c! rezi tena "ro're i*5Exerciiile izo)etrice !nt la -n&e),n %i &!" ce a! /o t -n*ate e "ot /ace la &o)icili! /r in talaii "eciale5 1e exec!t3 A.@ oriC =.P ec5 ;5 $e)(r!l !"erior3 N &e'etele . e "rin&e c! ),na rece"tor!l !n!i tele/on . cilin&r!, ticl, e tr,n'e "!ternic %i e relaxeaz5 1e toni/ic3 'r5 "rinci"al . /lexorii &e'etelor0 'r5 ec!n&ar . a(&!ctorii %i a&&!ctorii "!)n!l!i, "ronatorii %i !"inatorii ante(ra!l!i5 9e'etele &e la a)(ele ),ini e "re eaz "rin !lti)a /alan'3 e toni/ic /lexorii %i relaxare exten ori N cot!l t,n' e)i/lectat, ),na &rea"t a"!c trei)ea &i tal a ante(ra!l!i t,n' "e )ar'inea ra&ial, e -ncearc /lexia ante(ra!l!i t,n' ),na

&rea"t o"!n,n&!. e5 1e toni/ic3 'r5 "rinci"al . /lexorii ante(ra!l!i t,n', trice" !l &re"t, /lexorii "!)n!l!i &re"t0 'r5 ec5 . rotatorii !)r!l!i %i a&&!ctorii !)r!l!i5 NCot!l &re"t 1e)i/lectat, "!)n!l -nc+i %i tr,n , ),na t,n' "rin&e "!)n!l &re"t (&e'etele -ncon6!r,n& )ar'inea c!(ital# e exec!t o rotaie a (ra!l!i c! rezi ten5 1e toni/ic3 'r5 "rinci"al . rotatorii interni %i externi, /lexorii ante(ra!l!i t,n', "ronatorii t,n'i, /lexorii &e'etelor %i "!)n!l!i t,n'0 'r5 ec5 . )! c!lat!rii, cent!rii ca"!lare -n /aa !n!i "erete, !n "icior -naintea cel!ilalt, ),inile "e acel "erete, coatele /lectate3 e -)"in'e c! toat /ora -n "erete ( e alterneaz "icioarele#5 1e toni/ic3 'r5 "rinci"al . ri&icatorii !)r!l!i, exten orii ante(ra!l!i,exten orii 'en!nc+i!l!i, )!%c+ii 'a)(ei, /lexorii &e'etelor"icioarelor0 'r5 ec5 . )! c!lat!ra a(&o)inal (ant5 %i lat5#, )! c!lat!ra ante(rae5 In ca&r!l !nei !%ii, !(iect!l e !rc "e !n c!nel c! (raele -n ! coatele /lectate ),inile -)"in' ! 5 1e toni/ic3 'r5 "rinci"al . exten orii tr!nc+i!l!i %i a )e)(relor in/erioare %i !"erioare 'r5 ec5 . )!%c+ii "eretel!i a(&o)inal5 A5 Ca" . ',t N &e'etele -)"re!nate "e /r!nte, coatele -n&e"rtate in rezi tena -ncercrii &e a /lecta ca"!l5 1e toni/ic3 'r5 "rinci"al . /lexorii ca"!l!i . ',t!l!i, /lexorii ante(ra!l!i0 'r5 ec5 . a&&!ctorii ca"!lari, tra"ez!l, &inat!l anterior5 N &e'etele -)"re!nate la cea/a c! coatele -n&e"rtate e /ace exten ia ca"!l!i c! contrate5 1e toni/ic3 'r5 "rinci"al . exten orii ca" . ',t, a&&!ctori !)r0 'r5 ec5 . trice" !l, co(or,torii !)erilor, /lexorii "!)n!l!i5 N e "re eaz c! "al)a zona te)"oro . )an&i(!lar, (ra!l la RHQ5 e toni/ic3 'r5"rinci"al )! c!lat!ra laterala i anterioara ',t, "ectoral!l, !( ca"!lar!l0 'r5 ec!n&ar . /lexorii ante(ra!l!i, "ronatorii ante(ra!l!i5 @5 Zona &or al N &ec!(it *entral . e a%eaz ),na KT "e zona toracal !"5 2 !(iect!l -ncerc,n& /lexie tr!nc+i !"5 1e toni/ic3 )!%c+ii a(&o)inali0 )!%c+ii "ara*erte(rali5 N &ec!(it &or al . "ectoral!l, )!%c+ii ant5 )ari5 J5 Zona lo)(ar &ec!(it &or al . /lexie &e tr!nc+i c! rezi ten, ;C@ !"erioar torace0 &ec!(it *entral . exten ie torace5 Flexie )e)(r!l in/erior )eninere la J=Q, J.= ec5 Exerci3iile 7illia%' cu re i'ten32 du1l28 Artic!laia %ol&!l!i N In orto tati ) l,n' !n &!la" 're! "acient!l "rin&e )ar'inile ace t!ia %i -ncearc .; ri&ice5 1e toni/ic3 L'r5 "rinci"al . /lexorii &e'etelor, /lexorii "!)n!l!i, /lexorii ante(ra!l!i, /lexorii (ra!l!i, exten orii "atel!i0 L 'r5 ec!n&ar exten orii %ol&!l!i, exten orii 'en!nc+i!l!i, /lexorii "icior!l!i, /lexorii &e'etelor "icior!l!i5 N 9in %ez,n& "e ca!n e "rin&e lateral )ar'inile ca!n!l!i %i e tra'e -n ! 5

1e toni/ic3 ;5'r!"!l "rinci"al /lexorii ante(ra!l!i, /lexorii "!)n!l!i %i &e'etelor, exten orii "atel!i, exten orii %ol&!l!i0 A5 'r!"!l ec!n&ar . a&&!ctorii !)r!l!i, /lexorii &e'etelor "icioarelor5 N 9in %ez,n& "e ca!n, 'en!nc+ii &e"rtai, ),inile "rin& 'en!nc+ii &in "re lateral o"!n,n&!. e -ncercrii coa" elor &e a /ace a(&!cie5 1e toni/ic3 'r5 "rinci"al . a(&!ctorii %ol&!l!i, a&&!ctorii !)r!l!i0 'r5 ec5 . /lexorii ante(ra!l!i N Aceea%i "oziie c! ),na t,n' "e 'en!nc+i!l &re"t %i in*er ),inile e o"!n -ncercrii coa" elor &e a /ace a&&!cie5 1e toni/ic3 'r5 "rinci"al . a&&!ctorii %ol&!l!i0 'r5 ec5 . )!%c+ii !)r!l!i %i ante(ra!l!i5 N 9in "oziia %ez,n& . )e)(rele in/erioare extin e, 'a)(a &rea"t "e te cea t,n'0 )e)(r!l in/erior t,n' -ncearc e ri&ice "re orizontal, &re"t!l o"!ne rezi ten, ),inile e "ri6in "e )ar'inea ca!n!l!i5 1e toni/ic3 'r5 "rinci"al . c*a&rice" !l "icior!l!i &re"t, i c+io'a)(ierii "icior!l!i t,n'0 'r5 ec5 . &or i/lexorii "icior!l!i &re"t5 N 9in &ec!(it &or al )e)(rele in/erioare /ixate !( "ri)a trea"t a "alier!l!i, ),inile la cea/3 e ri&ic tr!nc+i!l la JH . J=Q, e )enine "oziie ;.A= ec5 1e toni/ic3 'r5 "rinci"al . )!%c+ii a(&o)inali, /lexorii %ol&!l!i . " oa 0 'r5 ec5 . exten orii 'en!nc+i!l!i N 9in &ec!(it *entral c! o "ern !( a(&o)en, )e)(r!l !"erior &!" cea/ -n zona cer*ical e ri&ic c,t )ai )!lt tr!nc+i!l %i e )enine "oziie5 1e toni/ic3 L exten orii &or ali %i lo)(ari5 Ace te )i%cri !nt a!to"a i*e %i acti*e /iin& &oar -n*ate -n lile &e KT %i a"oi exer ate la &o)icili! )car o &at "e "t),n5 L 'r5 ec5 . exten orii %ol&!l!i, exten orii 'en!nc+i!l!i, /lexorii "icior!l!i, /lexorii &e'etelor "icior!l!i5 N 9in %ez,n& "e ca!n e "rin&e lateral )ar'inile ca!n!l!i %i e tra'e -n ! 5 1e toni/ic3 'r5 "rinci"al . /lexorii ante(ra!l!i, /lexorii "!)n!l!i %i &e'etelor, exten orii "atel!i, exten orii %ol&!l!i0 'r5 ec5 . a&&!ctorii !)r!l!i, /lexorii &e'etelor "icioarelor5 N 9in %ez,n& "e ca!n, 'en!nc+ii &e"rtai, ),inile "rin& 'en!nc+ii &in "re lateral o"!n,n&!. e -ncercrii coa" elor &e a /ace a(&!cie5 1e toni/ic3 'r5 "rinci"al . a(&!ctorii %ol&!l!i, a&&!ctorii !)r!l!i0 'r5 ec5 . /lexorii ante(ra!l!i N Aceea%i "oziie c! ),na t,n' "e 'en!nc+i!l &re"t %i in*er ),inile e o"!n -ncercrii coa" elor &e a /ace a&&!cie5 1e toni/ic3 'r5 "rinci"al . a&&!ctorii %ol&!l!i0 'r5 ec5 . )!%c+ii !)r!l!i %i ante(ra!l!i5 N 9in "oziia %ez,n& . )e)(rele in/erioare extin e, 'a)(a &rea"t "e te cea t,n'0 )e)(r!l in/erior t,n' -ncearc e ri&ice "re orizontal, &re"t!l o"!ne rezi ten, ),inile e "ri6in "e )ar'inea

ca!n!l!i5 1e toni/ic3 'r5 "rinci"al . c*a&rice" !l "icior!l!i &re"t, i c+io'a)(ierii "icior!l!i t,n'0 'r5 ec5 . &or i/lexorii "icior!l!i &re"t5 N 9in &ec!(it &or al )e)(rele in/erioare /ixate !( "ri)a trea"t a "alier!l!i, ),inile la cea/3 e ri&ic tr!nc+i!l la JH . J=Q, e )enine "oziie ;.A= ec5 1e toni/ic3 'r5 "rinci"al . )!%c+ii a(&o)inali, /lexorii %ol&!l!i . " oa 0 'r5 ec5 . exten orii 'en!nc+i!l!i N 9in &ec!(it *entral c! o "ern !( a(&o)en, )e)(r!l !"erior &!" cea/a -n zona cer*ical e ri&ic c,t )ai )!lt tr!nc+i!l %i e )enine "oziie51e toni/ic3 L exten orii &or ali %i lo)(ari5 Ace te )i%cri !nt a!to"a i*e %i acti*e /iin& &oar -n*ate -n lile &e KT %i a"oi exer ate la &o)icili! )car o &at "e "t),n5 $eninerea coor&onrii %i a(ilitii . a%a n!)it t,n'cie ce e in taleaz c! *,r ta e te o li" &e coor&onare5 C,te*a exerciii &e coor&onare3 Ex5 ; . ;H "a%i c! o carte "e ca", &! . -ntor , cerc %i in*er 5 Ex5 A . O )in'e in!t "e /aa &or al a "icior!l!i c! &e'etele -n exten ie . t,n& -ntr.!n "icior5 Ex5 @ . Ar!ncarea a @ )in'i &e teni c! a)(ele ),ini &intr.o ),n -n alta (A &rea"ta, ; t,n'a#5 Ex5 J . C! a)(ele ),ini -nainte e /ace "rono !"inaia i)!ltan5 Ex, = . $er -nainte c! "icioarele -ncr!ci%ate "e te o linie &rea"t, )er -na"oi, )er lateral5 Ex5 P . $er "e (anc, ca!n &e 'i)na tic Ex5 > . C!)"na "e !n "icior5 Ex5 < . Pe *,r/!ri e trece -n '+e)!it %i in*er , (raele (alan ,n&!. e -nainte . -na"oi5 Ex5 R . 1rit!ri c! coar&a toate *ariantele5 Ex5 ;H . C!lcat "e o (anc (alan eaz cor"!l ,n'a . &rea"ta5 $eninerea "o t!rii, alinia)ent!l!i corect . "oziiile incorecte &e /iecare zi, )er , er*ici! &eter)in "oziiile *icioa e ale ca"!l!i, !)erilor, (azin!l!i E ci/oz, colioz5 Ex5 ; . -n orto tati ) "icioarele &re"te . ne "ri*i) 'leznele, "entr! acea ta e te ne*oie &e o aliniere "er/ect ;H.;= ec5 C ;H ori5 Ex5 A . 1"atele la "erete, cor"!l -n contact c! "eretele (clc,i, /e e, occi"!t#, e )enine = ec, re"et5 Ex5 @ . Aceea%i "oziie la care e ri&ic (raele la orizontal A ec, a"oi &ea !"ra ca"!l!i = ec5 . !r)ate &e 'en!/lexi!ni5 Ex5 J . Xez,n& c! "atele li"it &e "erete (raele e &!c -n cr!ce, /lect,n& %i &e/lect,n& 'en!nc+ii &e c,te*a ori5 Ex5 = . Xez,n& c! 'en!nc+ii extin%i, !n (a ton in!t "e o)o"lat, e ri&ic c! (raele %i e re*ine5 Ex5 P . $er "e toat tal"a, )er "e clc,ie, )er "e *,r/!ri ),inile la cea/a . e ri&ic alternati* c,te !n 'en!nc+i la "ie"t /r a )o&i/ica "oziie cor"!l!i (tr!nc+i#5 Ex5 > . 9ec!(it &or al3 'en!nc+ii la RHQ e "re eaz 'a)(a "e %ol&, acr!l (a c!l,n& !%or -n ! , a"oi e -ntin& 'en!nc+ii5 Ex5 < . 9ec!(it *entral "er/ect -ntin , (raele "e l,n' cor", "al)ele "e ol0 coatele /lectate, (raele "e l,n' cor", "al)ele "e ol la ni*el!l !)erilor . e ri&ic ante(raele %i "al)ele &e "e ol5 Ex5 R . 1e ci/ozeaz coloana a"oi e lor&ozeaz5 $eninerea ca"acitii &e e/ort -n 4ineto"ro/ilaxia "ri)ar e -nce"e c! Kineto"ro/ilaxia e&entari )!l!i5 1e !tilizeaz3 )er !l "e 6o , aler'area "e teren "lat . acci&entat, )er !l "e (iciclet, -not!l,

6oc!rile "orti*e, 4ineto"ro/ilaxie oc!"aional5 I&eea 'eneral "entr! )eninerea ca"acitii &e e/ort -n K" e te &e a a i'!ra !n e/ort /izic zilnic . A zile, &e &!rat c! i)"licarea a c,t )ai )!lte 'r!"e )! c!lare5 Ca e/ort =HO &in ca"acitatea )axi), ;AH.;@H (tiC)in0 ;.A oreCzi -n re"rize *ariate -n care intr !n 6oc "orti* (*olei, teni , (a c+et#5 1!nt a!tori care reco)an& c+iar -n ca&r!l K". "ri)are exerciii inten e &e c!rt &!rat c! o "re i!ne car&iac &e ;JH . ;J= (tiC)in5 Sn "ro'ra) co)"let &e K" . "ri)ar tre(!ie "rin& exerciii ce *izeaz toate o(iecti*ele ex"! e5 Sn "ro'ra) &!reaz ;H . ;=)in5 %i e re"et )o&i/ic,n& rit)!l a! c+i)(,n& "ro'ra)!l n! &e*in )onoton5 Kineto"ro/ilaxia . ec!n&ar3 e "ractic -naintea in talrii oricrei &e/iciene /!ncionale a! anato)ice %i !neori -naintea aci!nii /actorilor &e ri c5 K" . ec!n&ar -nce"e o&at c! a"ariia &e/icit!l!i, !r)rin& (locarea e*ol!iei "re inca"acitate "e ter)en l!n'5 9e aceea e !"ra"!ne "e te noi!nea &e tera"ie %i "arial "e te rec!"erare5 $i6loacele K" . ec!n&are . &e6a trateaz &e/icienele /!ncionale %i realizeaz co)"en ri "entr! cele anato)ice, &eter)inate &e (oli cronice c! "otenial e*ol!ti*5 Rol!l K" . ec!n&are e te -n*ee "acienii c! (oli cronice c!) e co)"orte "er)anent &in "!nct!l &e *e&ere al "o t!rii, )i%crii, aca , la er*ici! "entr! a (loca a! -ncetini (oala5 Exerciiile !nt "rezentate3 "eci/ic "entr! /iecare zon to"o'ra/ic, "eci/ic "entr! /iecare entitate "atolo'ic -n "arte5 Kineto"ro/ilaxia e "ractica . "e artic!laii3 nor)ale c! &e/icite &e )o(ilitate, /or, a(ilitate5

.Kinetoterapia
RELA\AREA . intro&! de Eduard Jacobson, e (azeaz "e i&enti/icarea 4ine tezic a trii &e ten i!ne )! c!lar, -n antitez c! li" a contraciei (relaxarea#5 9!rata )eto&ei Gaco( on (n!)it i )eto&a relaxrii "ro're i*e# e te -ntre AH.JH )in5 "entr! o relaxare local (zonal#, &ar e "oate "rel!n'ila ;.J ore "entr! relaxri 'lo(ale (-n caz!l "acienilor care n! "ot exec!ta contin!! e&ina &e relaxare, ea"lic re"rize &e relaxare, care -n n! /ie )ai c!rte &e = )in5#5 1e exec!t o e&in "e zi, &ar e "oate re"eta &e J.P ori "e zi5 Antrena)ent!l &!reaz l!ni &e zile i "re !"!ne c!noa terea )iolo'iei i a )ecanicii re "iratorii nor)ale (or&inea in "ir!l!i &ar i a ex"ir!l!i /iin& 2 a(&o)inal, toracic in/erior, toracic !"erior#5 Con&iiile &e )icrocli)at tre(!ie re "ectate5 Oc+ii n! tre(!ie -nc+i i re"e&e, ci tre"tat (-n A.@ )in5#5 A*,n&!. e -n *e&ere i relaxarea )!c+ilor )i)icii, )!c+ilor li)(ii, i e cere "acient!l!i e &econecteze )ental &e "ro(le)ele coti&iene, iar concentrarea "e /or)!lele !'e ti*e a! a!to !'e ti*e, i)"! e "rin co)enzile 4inetotera"e!t!l!i, e /ac /r !n e/ort "rea )are ("acient!l -n*ee e relaxeze )ai &e'ra( ]',n&in&!. e^ la in&icaiile &e relaxare, &ec,t e cra)"oneze "rintr.o exce i* concentrare#5 Uocea 4inetotera"e!t!l!i ai( o tonalitate "lc!t, (l,n&, iar inten itatea *ocii ca& "ro're i* "e "arc!r !l e&inei5 Pacient!l e te "oziionat -n &ec!(it &or al, ca"!l "e o "ern )ic, 'en!nc+ii ! or /lectai . "ri6inii "e !n !l, !)erii -n ! oar a(&!cie &e @Ho, "al)ele "e "at5 $eto&a e "oate a"lica, -n /!ncie &e ni*el!l "ro(le)ei.a/ectrii i &e ti)"!l a*!t la &i "oziie, at,t 'lo(al (a&ic re/erin&!. ne la -ntre'!l )e)(r!#, c,t i analitic (a&ic "e e')ente.artic!laii ale )e)(r!l!i, or&inea /iin& &e la &i tal "re "roxi)al#0 aci!nea e -nce"e c! !n 'r!" re tr,n &e )!c+i, tre"tat trec,n&!. e la 'r!"e )! c!lare )ai )ari, a"oi la )! c!lat!ra -ntre'!l!i )e)(r!, !r),n& )! c!lat!ra tr!nc+i!l!i, ',t!l!i i -n /inal la -ntre' cor"!l5

Te+nica &e l!cr! c!"rin&e .3 Prolo'!l re "irator, ce &!reaz A.J )in i con t -n re "iraii a)"le, co)"lete , lini tite(in "ir "e na , ex"ir "e '!r#5 Antrena)ent!l "ro"ri!.zi . -n in "iraie $1 e ri&ic lent &e "e "at, &oar ",n c,n& n! )ai atin'e "at!l, )enin,n&!. e "oziia "e a"nee ti)" &e ;=.@H ec5 A"oi (r! c, e la $1 ca&, "e ex"iraie (c! !n ]!!///^#, realiz,n& o lini te 4inetic total "e ti)" &e ; )in5 Re*enirea, con t la re-ntoarcerea la ton! !l )! c!lar nor)al, "rin )eninerea &e c,te*a ori "e a"nee,a !nei contracii izo)etrice "!ternice a )!c+ilor /eei i ),inilor (]1tr,n'e /aa i "!)nii^[#5 Bntr.o eta" !"erioar e !r)re te realizarea !nei relaxri &i/ereniate, "e 'r!"e &e )!c+i, "rintr.!n control al )!c+ilor -n ti)"!l acti*itilor coti&iene, at,t -n tatic c,t i -n &ina)ic5 9!" l!ni &e antrena)ent, e a6!n'e "erce"erea i ani+ilarea ten i!nilor )! c!lare, care !nt 'enerate &e ( a! care 'enereaz# ten i!ni e)oionale i i)"licit &e tre 5 Metoda Schultz Go+anne Meinric+ 1c+!ltz0 )eto&a *izeaz o(inerea relaxrii "rin te+nici &e ti" central, care in&!c "rin a!tocontrol )ental, i)a'inati*, o relaxare "eri/eric5 N!)it i )eto& &e relaxare a!to'en a! ]antrena)ent!l a!to'en^ (&in 'r5 a!to 2 "rin ine i 'enan 2 a "ro&!ce#, &!" "! ele a!tor!l!i, e te o a!to" i+oz, c! a6!tor!l creia e "ot o(ine control!l !nor /!ncii ale an!)itor or'ane, i i)"licit relaxare0 e te o )eto& &e a!to&econtractare concentrati*, !(iect!l cre,n&!. i "rin concentrare o tare +i"notic5 E/iciena &econexi!nii o(in!t "rin tarea +i"noi& e )aterializeaz "rin tarea &e 're!tate i "rin enzaia &e cl&!r5 $eto&a e a"lic in&i*i&!al a! -n 'r!", "eciali t!l con&!c,n& &oar "ri)ele e&ine &e relaxare5 $eto&a are la (az /a"t!l c toate /!nciile or'ani )!l!i !nt &iri6ate i controlate &e creier i c o "arte &in /!nciile controlate, con tiente, !nt -n*ate "e "arc!r !l exi tenei noa tre5 A t/el, cri !l, citit!l, ),ncat!l, con&!cerea a!to)o(il!l!i "ot &e*eni &e"rin&eri5 $!lte "er oane a! re! it -n*ee c!) &iri6eze !nele /!ncii ale i te)!l!i ner*o (c+iar i a i te)!l ner*o *e'etati*#5 Pri)a con&iie "entr! acea t realizare e te o(inerea &ec!"lrii i te)!l!i ner*o central &e la i)"!l !rile ne!ro)! c!lare "o t!rale5 Ace t l!cr! e te "o i(il n!)ai -ntr.o "oziie corect, co)o&, relaxant, a -ntre'!l!i cor"0 &eci e *a trece la l!area !nor "oziii con/orta(ile (*iziti! &e (ir6 a! "oziia &e ca&a*r!#, "e !n "at a! -ntr.!n /otoli!, !/icient &e )are5 Pri)!l cicl! c!"rin&e o"t exerciii ce !r)re c3 intro&!cerea cal)!l!i, &econtract!rarea )! c!lar e')entar i "ro're i*, o(inerea enzaiei &e 're!tate -ntr.!n!l &in e')ente a! -ntr.!n!l &in )e)(re, realizarea enzaiei &e cl&!r, o(inerea enzaiei &e rrire a (tilor ini)ii i &o(,n&irea control!l!i a !"ra ini)ii, o(inerea enzaiei &e cal) re "irator i re'larea /azelor re "iraiei, o(inerea &e cal) &i'e ti* i &e o(inere &e cl&!r la ni*el!l "lex!l!i olar, o(inerea enzaiei &e /r!nte "roa "t.rcorit59!rata ace t!i cicl! e te &e la trei l!ni a"roxi)ati* ",n la a e l!ni, &ar &e )!lte ori "oate /i i &e !n an, /razele (/or)!lele# tan&ar& "!t,n&!. e -nre'i tra "e (enzi5 9!" -n ! irea "er/ect i e izarea o(inerii enzaiilor &e )ai ! , e *a trece la -n ! irea cicl!l!i II, ce con t -n te+nici &e +i"noz !( tricta -n&r!)are i !"ra*e'+ere a !n!i "eciali t (" i+olo'#, &!rata l!i /iin& &e c,i*a ani5 Antrena)ent!l a!to'en 1c+!ltz e a"lic c! /oarte (!ne rez!ltate &e ctre "orti*i, arti ti i ca )eto& &e "ro/ilaxie i &e trata)ent rec!"erator "itale a! -n coli "ecial, /iin& in&icat -n3 +i"erten i!nea arterial, an'ina "ectoral, in/arct!l )iocar&ic, in o)nii, ne*roze, a t) (ron ic, !lcer 'a trointe tinal, i)"otena ex!al, /ri'i&itate, alcooli )5(Taina A*ra)e c!5# O1iecti&ele !inetoterapiei )26# Corectarea po'turii 9i alinia%entului corporal3 &e/or)ri &in co"ilrie, a&ole cen

( colioze %colare#0a/eci!ni ale a"arat!l!i loco)otor netratate, ne/ixate5 N Alinierea coloanei toracice %i cent!rii ca"!lare Toni/iere "entr! tra"ez !"erior %i )i6loci!0 ro)(oizi0 in/ra "ino !l0 )ic!l rot!n& Ex5 ; . &ec!(it &or al3 'en!nc+ii /lectai, (raele "e l,n' cor" . e a"latizeaz lor&oza cer*ical %i lo)(ar c! re*enire, e )o(ilizeaz ca"!lele0 Ex5 A . &ec!(it *entral3 (raele "e l,n' cor" . a&&!cia ca"!lelor c! traci!ne . e re*ine0 Ex5 @ . &ec!(it *entral, /r!ntea "e ol, ),inile c! "al)ele "e ol -n &re"t!l !)erilor . e a&&!c ca"!lele ri&ic,n& "al)ele &e "e ol ",n la ni*el!l !rec+ilor %i e re*ine0 Ex5 J . &ec!(it *entral, )e)(rele !"erioare -ntin e "e l,n' ca", /r!ntea "e ol . e ri&ic (raele c,t )ai ! "o i(il, /r!ntea r),ne0 e a&a!' o "ern !( "inele iliace anterioar %i !"erioar0 Ex5 = . %ez,n&, (raele la ni*el!l !)erilor, cot RHQ, ante(ra!l orizontal, "al)ele /a -n /a . e roteaz extern (raele, ",n ante(raele a6!n' la *ertical0 e a&&!c ca"!lele %i e la (raele -n 6o 5 Exten ie "entr!3 )arele &or al0 )arele rot!n&0 !( ca"!lar0 )are, )ic "ectoral5 Ex5 ; . &ec!(it &or al, 'en!nc+ii /lectai, ),inile !( cea/a . e a&&!c ca"!lele0 Ex5 A . &ec!(it &or al, 'en!nc+ii /lectai, (raele cr!ce !( ca" 2 e a&&!c 'en!nc+ii la "ie"t, /lexie )axi)0 Ex5 @ . %ez,n& )a+o)e&an, ),inile "rin e &e !n (a ton care e ri&ic &ea !"ra ca"!l!i . e a&!ce -n "ate "e ca"!le, ca" %i tr!nc+i -ntin e0 Ex5 J . orto tati ), c! /aa la col!l ca)erei, (raele ri&icate !%or /lectate, ante(rae "ri6inite "e c,te !n "erete, cor"!l a"lecat&in 'lezne, clc,ie "e ol, &re"t C9L . e a"ro"ie %i e -n&e"rteaz &e "erete0 Ex5 = . at,rnat "e "alier (/a . "ate# . e /lecteaz lent 'en!nc+ii N Alinierea coloanei lo)(are %i "el*i Toni/-ere "entr! /lexorii &e tr!nc+i . )!%c+ii &re"i a(&o)inali0 exten orii &e %ol& /e ier )are %i i c+io'a)(ieri0 Ex5 ; . &ec!(it &or al, 'en!nc+ii /lectati . &e contract &re"ii a(&o)inali Relaxare0 e contract /e ierii . relaxare0 Ex5 A . &ec!(it &or al, (raele "e l,n' cor" . e contract a(&o)en!l ( !'e (!rta#0 e contract /e ierii0 e a"latizeaz (azin!l anterior %i e re*ine0 e a&a!' a(&!cia (raelor (J=Q, RH&#0 Ex5 @ . &ec!(it &or al, 'en!nc+ii /lecta, (raele "e l,n' cor" a(&! e . e tra' 'en!nc+ii la "ie"t, e )enine . relaxare0 Ex5 J . &ec!(it &or al, 'en!nc+ii RHQ, (raele a(&! e J=Q a! ri&icate "e te ca" . e /ace !n )ic cerc c! 'en!nc+ii, tre"tat cerc!l e )re%te0 Ex5 = . &ec!(it &or al, 'en!nc+ii /lectati, (raele J=Q a! ri&icate "e l,n' ca" "rinz,n& )ar'inea )e ei . e tra' 'en!nc+ii "re "ie"t . exten ie0 Ex5 P . &ec!(it &or al . (icicleta0 Ex5 >.J la(e, "atele &re"t . e !'e (!rta _`re"et0

Ex5 < . &ec!(it *entral, (raele "e l,n' ca" . (a c!lare (azin c! ri&icare &e (rae0 Ex5 R . &ec!(it &or al, 'en!nc+ii /lectati . (raele e ri&ic c! tr!nc+i!l ",n a6!n' 'en!nc+ii, e re"et c! ante(raele -ncr!ci%ate0 Ex5 ;H . orto tati ) l,n' zi&, ;A . ;=c) clc,ie &e zi& 2 e /lecteaz 'en!nc+ii ",n atin' zi&!l, e re"et &e )ai )!lte ori0 K Exten ie lo)(ar "entr! exten ori lo)(ari0 erectori lo)(ari0 "trat!l lo)(ar Ex5l . &ec!(it &or al, 'en!nc+ii la "ie"t, "el*i !l rotat "o terior, li)(a atin'e ol!l . e )enine "o t!ra c! 'en!nc+ii /lectati la "ie"t "rin contracie0 Ex5 A . %ez,n& )a+o)e&an . e a"leac tr!nc+i!l -ntre coa" e c! contracia a(&o)en!l!i, e )enine %i e relaxeaz0 Ex5 @ . -n 'en!nc+i, %ez!t!l "e taloane . e a"leac tr!nc+i!l c! (raele extin e ",n e atin'e /r!ntea ol!l, contracia a(&o)en!l!i, relaxare0 Ex5 J . %ez,n& "e ca!n, coa" ele a(&! e . e a"leac tr!nc+i!l -ntre coa" e, contracia a(&o)en!l!i0 Ex5 = . &ec!(it &or al, 'en!nc+ii la J=Q . )e)(r!l !"erior &re"t extin "re 'en!nc+i!l t,n' %i in*er 0 Ex5 P . &ec!(it &or al, 'en!nc+ii /lectai, (raele /lectate !( ca" . e ri&ic coa" a &rea"t . rotaie %i in*er 0 Ex5 > . &ec!(it &or al, )e)(rele in/erioare extin e 2 )e)(r!l in/erior &re"t RHQ rotat "e te cel t,n' ",n atin'e ol!l0 Ex5 < . &ec!(it &or al, )e)(rele in/erioare "! e !( &!la" ( "alier# . /lexie tr!nc+i c! rotaie &rea"ta. t,n'a, (rae -ntin e, (rae &!" ca"5 K Exten ie /lexori %ol& Ex5 ; . &ec!(it &or al, 'en!nc+ii /lectai . e "rin&e c! ),na !n 'en!nc+i, e tra'e "re "ie"t, c! o"! -ntin , coloana &rea"t "e ol0 Ex5 A ."e ol, -ntr.!n 'en!nc+i cellalt extin "o terior, 'en!nc+i RHQ . e a"leac tr!nc+i!l . /lexie %ol&5 N Alinierea extre)itilor in/erioare K Toni/iere "entr! L rotatorii laterali Ex5 ; . &ec!(it &or al, "icioarele li"ite la +al!ce, clc,iele -n&e"rtate . e a"ro"ie clc,iele %i e "re eaz, relaxare0 Ex5 A . orto tati ), )e)(rele in/erioare &e"rtate 2 /lexie 'en!nc+i c! rotaie lateral a coa" ei, exten ie 'en!nc+i c! rotaie . relaxare5 L a(&!ctori %ol& Ex5 ; . 9L, 'en!nc+ii /lectai . a(&!cie J=Q . relaxare0 Ex5 A . orto tati ), )e)(rele !"erioare "ri6inite "e "tar . e ri&ic !n "icior %i e la ca& L exten ori %ol& Ex5 ; . &ec!(it *entral . exten ie coa" , relaxare (n! "rea )!lt &eoarece e "ro&!ce +i"erexten ie lo)(ar#0 Ex5 A . "e 'en!nc+i, /r!ntea "e ol . -ntin&e !n )e)(r! in/erior la aceea%i linie c! ca"!l0 Ex5 @ . orto tati ), "e ca!n!l . alternati* c,te !n "icior exten ie 'en!nc+i0 'en!/lexi!ni0 L "entr! rotatori Ex5J . %ez!t, "icioarele li"ite . e a"ro"ie la(ele &e (azin, a(&!cie &e 'en!nc+i I.:.".Cre'terea %o1ilitatii articulare

Pentr! a )arii )o(ilitatea !nei artic!latii e te in "ri)!l rin& nece ar a c!noa te) *alorile relati* nor)ale ale te tin'!l!i artic!lar5A)"lit!&inea &e )o(ilitate !nei artic!latii "oate /i 3)axi)a, )e&ie i /iziolo'ica5 Cre terea )o(ilitatii artic!lare e i)"!ne a/ecti!nilor "o t tra!)atice 'eneratoare &e re&ori, &ar i celor &eter)inate &e "atolo'ia, in/ectioa a, in/la)atorie i &e'enerati*a5Ace t o(iecti* e te ati /ac!t cele )ai (ine in caz!l a/ecti!nilor "o ttra!)atice !n&e rez!ltatele e "ot c!anti/ica &e la "ri)ele e&inte5 Re&ori . e !t!ri retractate0+i"ertonie )! c!lar0a)(ele "entr! re&ori &eter)inate &e e !t retractat e "re cri! "o t!rari li(ere c! 're!tti, li(ere a i tate &e 4t, /ixate . n! "e e !t in/la)at, )o(ilitatea )re%te in/la)aia i &!rerea5 c&erea +i"ertoniei . te+nici ne!ro"ro"rioce"ti*e Bo(at+ cre%terea &e )o(ilitate acti*0 acti*o."a i*0 "a i* I.:. 6. Cre'terea fortei %u'culare )21* 1e realizeaza "rin contracie )! c!lar izo)etric . n! )o&i/ic l!n'i)ea0 izotonic . n! )o&i/ic ton! !l0 izo4inetic . c! rezi tena re'lat la al!n'ire %i /or Izometric . AH contracii a P ec5 . AH ec "a!z (; %e&5Czi# . @ contracii a P ec5 . AH ec5 "a!z (A.@ oriCzi# Exercitii dinamice cu re i'ten32 progre'i&a , cre te i &e cre%te "ro're i* ,exerciii re"etiti*e la /orta )axi)a5 greutatea %axi%2 ; greutatea ridicat2 de 1< ori. 'e rete'tea a la : ile.1<(+= 1+= greutatea %axi%2 3inut2 :'ec. Exe)"l!3 ;5 $ca!een J et!ri . ;H R$ . ziC@ oriC "t5 A5 Te+nica 9e Lo!r)e . Yat4in c! rezi tenta "ro're i* 1et I3 ;H ri&icri c! ;HO R$ 1et II3 ;H ri&icri c! AH O R$, "a!z A.J )in5 1et III3 ;H ri&icri c! =HO R$ ; &atCzi J oriC "t e cre te "ro're i* "ina la ;HHO R$, a = a zi e te teaz ; R$, ;H R$ @5 Te+nica Re're i* Ox/or& 1etI3 ;H ri&icri c! ;H R$ 1et II3 ;H ri&icri RHO &in ;HR$ 1et III3 ;H ri&icri <HO c! ;H R$ 1et IU3 ;H ri&icri >HO c! ;H R$, e /ac ;H et!ri3 ;H ri&icri c! ;H R$ rete tare la > zile ATENDIE 2 re"etiii3 ;= . 'r5 )ici P.R . 'r5 )e&ii ;.@ . 'r5 )ari =H . ;AH )in!te . zilnic "entr! orice 'r!" )! c!lar &!" ca"acitatea /!ncional

(te tin'#5 1e -nce"e3 -nclzire li(er0 e te teaz /ora &r5C t'50 ;R$0 ;HR$ Cre'terea re i'tentei %u'culare ( capacitatea de a 'u'3ine un efort. 9e"in&e &e3 /ora )! c!lar0 *aloarea circ!laiei0 inte'ritatea )! c!lar0 )oti*aie, tre , excita(ilitate Te tare /or3 o(o eal co)"en at, o(o eal &eco)"en at "rin /or, &!rat, /rec*en51e exec!ta acelea i exercitii &oar c! incarcare )axi)a a &e*ina !n excitatnt tre ant "entr! /i(ra )! c!lara5In /iecare zi e incearca o !"ra olicitare "entr! a creea rezi tenta5 Cre'terea coordonarii 'i ec#ili1rului Pentr! coor&onare3 re"etarea . /r /or, "arte ntoa , "arte (olna*0 abilitate - ,,dibcia,, se obtine prin repetare perseverenta a miscarii in : lan kinetic nc!is - extremitatea distal este fixat, mi"carea se face din proximal si miscari in lan kinetic desc!is se execut cu extremitatea distal liber Exe)"l!3 l!n' "erone! lateral "ronator al )e&iatar !l!i -n lan &e c+i 0 &e*ine !"inator c,n& e ri&ic clc,i!l -n lan 4ineti4 -nc+i ("icior "e ol# I.:.>.+eeducarea 'en'i1ilitatii)?* 1e rec!"ereaz &e o(icei -n a/eci!nile 1NC ,-n oita a! n! &e &e/icit )otor 1en i(ilitatea "oate /i &e rece"ie . e !t, "iele0 &e tran )itere, "erce"tie central 1ec*enele e*al!rii enziti*e3 atin'ere !%oar . *at, (!rete0 "re i!nea "ielii c! o(iect (ont . rece"ie "ro/!n&0 te)"erat!ra . cal&, rece0 &!rere . -ne"are . c!), !n&e (&rea"ta, t,n'a# la /el0 i)!l "ro"rioce"iei ("oziiei# . )o&i/ic) "oziia e')entelor0 i)!l )i%crii (4ine tezic# . &irecia )i%crii (&rea"ta, t,n'a, /lexie,exten ie#0 N 1tereo'nozia . i&enti/icarea "rin "al"are a !n!i o(iect (/or),l!n'i)e, con i ten, text!r, )aterial . /ier, le)n, "la tic#5 Ree&!carea 2 re'!li in&i/erent &e ce e te ree&!carea e /ace !( "ri*irea "acienilor, ;H -ncercri, a"oi e aco"er oc+ii, =.;H )in5 1e re"et &e @ . J oriCzi, !n o(iect e te rec!no c!t -n

)o& or)al in PH ec, a"oi o(iect!l e te c+i)(at5 1e -nce"e c! ti)!l inten , 'ro olan, 're!, a "r! "re !n!l )ic, !%or,)oale0 "entr! ree&!carea "ro"rioce"iei (4inezicei# e "leac &e la artic!laiile )ari "re cele )ici0or&inea ree&!crii enziti*e3 e -nce"e c! ree&!carea la "re i!ne . &!rere. 4inezie . contin! .ter)ic (I rece, II cal&#0 tereo'nozia . e -nce"e c! o(iecte !z!ale, a"oi co)"licate5 1e -ncor"oreaz /!ncia )otric c! cea enziti* -n "ro'ra)e ce )i)eaz acti*iti !z!ale zilnice3 a"recierea !n!i o(iect &e "e )a 0 coaterea !n!i o(iect &intr.o c!tie a! ertar0 -n*,rtirea !nor ro(inete, (!toane0 r /oirea !nor cri5 .Exa%enul clinic al aparatului loco%otor. Con tit!ie in*entarierea t!t!ror a "ectelor anato)ice %i /!ncionale ale a"arat!l!i loco)otor a! a !nei zone a/ectate5 Exa)en!l clinic3 ana)nez0 in "ecia0 "al"area0 ) !rtori0 tatic %i )er 0 a(ilitatea Ana)nez "rezentarea . n!)e, "ren!)e, *,r ta, &ate &e "re "ro/e ie, (oal0 c!noa%terea co)"lex a "acient!l!i !( ra"ort "atolo'ic, ocial,e&!caional0 i toric!l (olii . ca!za, con&iii &e a"ariie, e*ol!ie, inter*enii, co)"licaii In "ecia ("ri*irea# ti"!l con tit!ional %i 're!tate . orto tati ), )er 0 "oziia . -n /lexie, exten ie, rotaie0 &e/or)ri artic!lare . li"artroz, &e/or)are, e&e)0 a "ect te'!)ente c!loare . circ!laie, ca"ilare, i c+e)ie0 tro/icitatea "ielii %i /anerelor0 reea!a *enoa !"er/icial5 Pal"area !r)are te3 te)"erat!ra te'!)ente cal&e . e&e), cel!lita, erizi"el0 te'!)ente reci "ali&e . al'o&i tro/ie0 'ra&!l &e !"lee te'!)entar, )o&i/icarea con tit!iei )! c!lare ! cci!ne, t!l(!rri tro/ice, +i"ertonic, +i"otonic, *arice, control tro)(o/le(it,

cicatrici c+eloi&e, &e"i tarea "!nctelor &!reroa e, control!l "!l aiilor arteriale5 $o(ilitatea anor)al artic!lar3 laxitate0 r!"t!ri li'a)entare cre"itaii $ !rtorile K e /ac co)"arati* )e)(r!l a/ectat )e)(r!l nto 0 K e noteaz circ!)/erina artic!lar, circ!)/erina e')ent!l!i, ( e&e), atro/ie# circ!n/erinta la =.;H c)5 !"ra i !( artic!lar l!n'i)ea e')entelor e realizeaza &in &i*er e "!ncte &e re"er, "re exe)"l!3 l!n'i)ea )e)(r!l!i in/erior e ince"e &e la "ina iliaca antero. !"erioara "ina la )aleola interna trecin& "rin "roe)inenta rot!lei5 cirto)etrie an*er'!r Afectiunile aparatului loco%otor)1<* A/eci!ni tra!)atice o . /ract!ri, entor e, /i !ri0 )!%c+i0)iozite,r!"t!ri, ten&oane . -ntin&ere0 li'a)ente . r!"t!r0 ner*i centrali . 1NC0 "eri/eric . r&cini, )&!*0 A/ecti!ni in/la)atorii PR ("oloartrita re!)atoi&a# PR ("oloartrita " oriazic0# 1A ( "on&ilita anc+ilo"oetica# RAA(re!)ati )!l artic!lar ac!t# 1ec!n&are in/ectioa e o "oate "rezenta orice artic!laie Afectiuni degenerati&e . artroze ;5 . i&io"atice ("ri)are# A5 . ec!n&are 1. idiopatice "eri/erice inter/alan'iene &i tale (Me(er&en#0 inter/alan'iene "roxi)ale (Bo!c+ar&#0 )etacar"o/alan'iene0

'en!nc+i0 %ol&0 ale coloanei *erte(rale "on&ilozele0 &i cartroza0 o teo/itoz *erte(ral0 artroz intera"o/izar0 i&io"atice "artic!lare artroze 'eneralizate . "oliartroze0 artroza erozi* in/la)atorie0 +i"ero toza c+eletic &i/!z0 . 2. 'ecundare "o ttra!)atice . ac!te %i cronice0 ano)alii con'enitale . &i "lazie !(l!xant a %ol&!l!i . 'en! *al' (oli )eta(olice ocronoza0 +e)ocro)atoza0 con&rocalcinoz0 (oli en&ocrine acro)e'alia0 &ia(et0 (oli o oa e "eciale en&ocrino )eta(olice, o teonecroza a e"tic, o teo"oroza Afectiunile po'ttrau%atice pot fii dupa8 l!xaii, /ract!ri, entor e, lezi!nite'!)entare, lezi!ni &e "arti )oi, lezi!ni ale iner*atiei "eri/erice, lezi!ni *a c!lare "eri/erice, Toate ace tea e e*al!eaza "rin3 'onio)etrie ,(ilan artic!lar () !rarea !n'+i!l!i &e )i%care#0 a)"lit!&inea (acti*, "a i*# ra"ortat la *alorile nor)ale0 te tarea )! c!lar ,a"recierea *alorii /orei /iecr!i )!%c+i ;5 li" a oricrei contracii0la "al"are e )i%c ten&on!l a! )!%c+i!l . te+nici &e te tare ,tre)!rt!ri, &ar n! )o(ilizeaz e')ent!l nici -n "oziii /acile0 A5 contracia "oate )o(iliza e')ent!l "e toat a)"lit!&inea co &e !( 'ra*itaie0 @5 contracia )! c!lar e/ect!eaz corect o a)"lit!&ine . -)"otri*a 'ra*itaiei0 J5 /ora &e contracie )! c!lar "oate -n*in'e o rezi ten )e&ie0 =5 /ora nor)al ca la cellalt e')ent nto 5 Aprecierea 'taticii 9i %er'ului 'tatica 'i %er'ul 'unt re ultatul conlucr2rii unui an'a%1lu de for3e %u'culare. de ten'iuni cap'uloliga%entare de ten'iuni %iotrofice ( coordonate central@ 'e notea 2)2?* tatica (i"olar %i !ni"olar

K K K

(aza &e ! inere, alinierea nor)al a e')entelor, (olta "lantar, ca"acitatea &e ! inere, )er nor)al0 l!n'i)ea "at!l!i0 (a ton, ; c,r60 A c,r6e0 ca&r!0 %ez!t, ri&icat &e "e ca!n0 )er "e loc, ec+ili(r!0 %c+io"tare . ti"!l &e %c+io"tare a"recierea a(ilitatii )e)(r!l !"erior . "re+en i!ne "ri)ar 2 'lo(al, ter)inal, ter)ino.ter)inal, ter)ino.laterala, latero.laterala, c+e)e o(i%n!ite , -nc+eiat, &e c+eiat "anto/, na t!re, &e /c!t!l !n!i no&, in*irtirea !nei c+ei in (roa ca, )ane*rarea clantei, ro(inet!l!i5

)e)(r!l in/erior )er nor)al, )er lateral, )er "icior &!" "icior "e o linie c! &ezec+ili(rri, !rcat ,co(orit cari )er "e *ir/!ri, )er "e calciie, Exa)en!l ne!rolo'ic 1en i(ilitate Re/lexe $o(ilitate *ol!ntara Or&inea con !lt!l!i a"arat!l!i loco)otor e te !r)atorea3 &e'ete )ana "!)n ..K cot _K !)r _K coloana cer*icala _K coloana &or ala..coloana lo)(are _K (azin. ol&_K coa" 'en!nc+i _K 'a)( 'lezna_K "icior )er (Ne tor#