Sunteți pe pagina 1din 12

Liceul Tehnologic Szalardi Janos" Slard Centrul de documentare i informare Anul colar !"# $ !

"% &LA' (A'A)*+,AL -lan semestrial S*(*ST+.L , 'r/ Activitatea crt/ "/ &rezentarea CD,5 organizare s-ecific, regulament intern / Activit0i la -ro-unerea cadrelor didactice 4ra de lectur1Lectura imaginii =iua educa0iei 9> octom3rie; 8 dez3ateri, -rezentri &&T =iua mondial a snt0ii mentale 9"! octom3rie; 8 dez3atere i -rezentare &&T =iua interna0ional -entru reducerea riscului dezastrelor Ti-ul activit0ii &edagogic &erioada1 Durata 6nce-utul anului colar S", S , S# &ermanent 2eneficiari1 &ersoane im-licate Clasa , Clasa a 7 8 a, Toate clasele

Aviz Director,

+es-onsa3il &rof/ documentarist

43s/ Activitatea -oate fi organizat i la cererea cadrelor didactice -entru alte clase

&edagogice

#/ %/

Cultural Cultural

&ermanent 9o or -e s-tm:n; S%

Clasele , 8 ,7 Clasele 7 8 7,,,

>/

Cultural

S> Clasele 7 8 7,,,

Cadrele didactice, -rof/ documentarist &rof/ documentarist, <nv0toare &rof/ documentarist, consilier educativ &rof/ documentarist,

?/

&edagogic

S>

Clasele 7 8 7,,,

&rof/ documentarist

@/

A/

B/

"!/

""/

" / "#/

naturale 9"# octom3rie; 8 dez3atere i -rezentare &&T =iua ,nterna0ional &edagogic -entru eradicarea srciei 8 dez3atere i -rezentare &&T &ersonalitatea Cultural s-tm:nii 8 (ihail Sadoveanu 9moare la "B octom3rie "B?", nscut <n "AA!; 8 dez3atere i -rezentare &&T =iua 4rganiza0iei Cultural 'a0iunilor .nite 8 dez3atere i -rezentare &&T =iua Armatei +om:ne Cultural 9 > octom3rie; 8 dez3atere i -rezentare &&T &ersonalitatea Cultural s-tm:nii 8 Lucian )rigorescu 8 -ictor 9moare <n A octom3rie "B?>; CalloDeen 9#" Cultural octom3rie; =iua interna0ional a Cultural (rii 'egre 9#" octom3rie;

S? Clasele 7 8 7,,, S? Clasele 7 8 7,,,

&rof/ documentarist &rof/ documentarist

S@ Clasele 7 8 7,,, S@ Clasele 7 8 7,,, S@ Clasele 7 8 7,,,

&rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist

SA SA

Clasele 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,,

&rof/ documentarist &rof/ documentarist

"%/ ">/

"?/

"@/

"A/

"B/ !/ "/ /

=iua +adioului 'a0ional 8 " noiem3rie &ersonalitatea s-tm:nii 8 Anton &ann 9moare la noiem3rie "A>%; =iua ,nterna0ional de lu-t <m-otriva rasismului i antisemitismului 8 B noiem3rie &ersonalitatea s-tm:nii 8 )heorghe Dinic 9moare la "! noiem3rie !!B; &ersonalitatea s-tm:nii 8 *mil +acovi0 9se nate la "> noiem3rie "A?A; =iua interna0ional -entru toleran0 8 "? noiem3rie =iua interna0ional a studen0ilor 8 "@ noiem3rie 94E&; =iua mondial a televiziunii 8 " noiem3rie =iua mondial a salutului 8 " noiem3rie

Cultural Cultural

SA SA

Clasele 7 8 7,,,

&rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist

Clasele 7 8 7,,, &edagogic SB Clasele 7 8 7,,,

Cultural

SB Clasele 7 8 7,,,

&rof/ documentarist

Cultural

S"! Clasele 7 8 7,,,

&rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist, dirigin0i &rof/ documentarist &rof/ documentarist

Cultural &edagogic Cultural &edagogic

S"! S"! S"" S""

Clasele 7 8 7,,, Clasa a 7,,, $ a Clasele 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,,

#/

%/ >/

?/

@/ A/ B/ #!/ #"/

&ersonalitatea s-tm:nii 8 AleFandru (acedonsGi 9moare la % noiem3rie "B !; =iua interna0ional a nonviolen0ei 8 > noiem3rie =iua interna0ional -entru eliminarea violen0ei <m-otriva femeilor 8 > noiem3rie &ersonalitatea s-tm:nii 8 Jean 2art 9se nate la A noiem3rie "A@%; =iua mondial <m-otriva -ede-sei cu moartea =iua na0ional a +om:niei 8 " decem3rie (area unire de la " decem3rie "B"A =iua ,nterna0ional -entru a3olirea sclaviei 8 decem3rie &ersonalitatea s-tm:nii 8 =aharia Stancu 9moare la > decem3rie "B@%;H AleFandre Dumas

Cultural

S"" Clasele 7 8 7,,,

&rof/ documentarist

Cultural Cultural

S"" S""

Clasele 7 8 7,,,

&rof/ documentarist &rof/ documentarist

Clasele 7 8 7,,,

Cultural

S" Clasele 7 8 7,,,

&rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist

Cultural Cultural &edagogic Cultural Cultural

S" Clasele 7 8 7,,, S" Clasele 7 8 7,,, S" S" Clasele 7 8 7,,, S"# Clasele 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,,

# / ##/ #%/

#>/ #?/

#@/

9moare la > decem3rie "A@!;H Anca &arghel 9moare la > decem3rie !!A; =iua Constitu0iei +om:niei 8 A decem3rie =iua interna0ional <m-otriva coru-0iei 8 B decem3rie &ersonalitatea s-tm:nii 8 )ustave Ilau3ert 9se nate la " decem3rie "A "; =iua Ti-ografului 8 "# decem3rie 7aloare i nonvaloare 8 dez3atere des-re valorile -romovate <n mass$media i im-ortan0a lor 9"% decem3rie; S-tm:na Crciunului 8 eF-ozi0ii de desene, mini ser3are de colinde

Cultural &edagogic &edagogic

S"# S"# S"%

Clasele 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,,

&rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist

Cultural Cultural

S"% S"%

Clasele 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,,

Cultural

S"> Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,,

&rof/ documentarist

S*(*ST+.L al ,, 8 lea 'r/ Activitatea crt/

Ti-ul activit0ii

&erioada1 Durata
7

2eneficiari1 &ersoane im-licate

+es-onsa3il

43s/

"/ / #/

Activit0i la -ro-unerea cadrelor didactice Lumea co-iilor &ersonalitatea s-tm:nii 8 (ihai *minescu 9se nate la "> ianuarie "A>!; +om:ni care au -romovat +om:nia 8 -rezentare &&T 7ilen0a i nonviolen0a $ dez3atere &ersonalitatea s-tm:nii 8 Stendhal 9se nate la # ianuarie "@A#; =iua Academiei de &oli0ie 9 % ianuarie; .nirea &rinci-atelor +om:ne 9 % ianuarie "A>B; Colocaustul i victimele sale 9 @ ianurie 8 zi de comemorare a victimelor Colocaustului; &ersonalitatea s-tm:nii 8 Etefan Luchian, -ictor roman 9se nate la " fe3ruarie "A?A; 7ine, vine -rimvaraJ 8 eF-ozi0ie de desene (ari actori rom:ni 8 Etefan ,ordache 9nscut la # fe3ruarie

&edagogice Cultural Cultural

&ermanent &ermanent 9<nt:lniri s-tm:nale; S"?

Toate clasele )ru-a -regtioare Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,,

Cadrele didactice, -rof/ documentarist &rof/ documentarist, educatoare &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist, <nv0toare &rof/ documentarist

Activitatea -oate fi organizat i la clasele , 8 ,7 $ &rezentri &&TH $ LecturH $ +ecitri de -oezieH $ *F-ozi0ie de desene

%/ >/ ?/ @/ A/ B/

Cultural &edagogic Cultural &edagogic &edagogic &edagogic

S"? S"? S"@ S"@ S"@ S"@

"!/ ""/ " /

Cultural Cultural Cultural

S"A S"A S"A

Clasele 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7

Clasele 7 8 7,,,
8

"#/

"%/

"B%";H Etefan (ihilescu 2rila 9nscut la # fe3ruarie "B >; &ersonalitatea s-tm:nii 8 Charles DicGens 9se nate la @ fe3ruarie "A" ;H Jules 7erne 9se nate la A fe3ruarie "A A; Euncuiu 8 cas, dulce cas 8 dez3atere i -romovare turistic, tradi0ii locale +es-onsa3ilitate, dre-turi i o3liga0ii $ dez3atere &ersonalitatea s-tm:nii 8 Costache Caragiale 9moare la "# fe3ruarie "A@@, unchiul lui ,/ L/ Caragiale; Sf:ntul 7alentin 8 vizionare materiale &ersonalitatea s-tm:nii 8 Titu (aiorescu 9se nate la "> fe3ruarie "A%!; Drago3etele 8 sar3atoarea dragostei 8 varianta rom:neasc 8 vizionare film, dez3atere &ersonalitatea s-tm:nii 8 Tudor (uatescu 9nscut la fe3ruarie "B!#; +om:nesc sau strin 8 ce e mai valorosK dez3atere " martie 8 mr0ior 8 -oezii, mr0ioare, desene

Cultural

S"B Clasele 7 8 7,,,

&rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist, Ce <nseamn localitatea natal -entru eleviK De ce nu mai iu3im tradi0iileK Ce tradi0ii mai eFitK

&edagogic

S"B Clasele 7 8 7,,,

">/ "?/

&edagogic Cultural

S"B S !

Clasele 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,,

"@/ "A/ "B/

Cultural Cultural Cultural

S ! S ! S "

Clasele 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,,

!/ "/ /

Cultural Cultural Cultural

S " S " S
9

Clasele 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7

#/ %/ >/ ?/ @/ A/ B/

=iua ,nterna0ional a .rsului &olar 8 @ fe3ruarie =iua &rotec0iei civile 8 A fe3ruarie &ersonalitatea s-tm:nii 8 ,on Creang 9nscut la " martie "A#@; A martie 8 ziua mamei &ersonalitatea s-tm:nii 8 *rnest (aftei 9nscut la ? martie "B !; 7izionare desen animat din colec0ia DisneL &ersonalitatea s-tm:nii 8 )eorge Clinescu 9moare la " martie "B?>;H Al3ert *instein 9nscut la "% martie "A@B; =iua (ondial a Dre-turilor Consumatorilor 8 "> martieH =iua ,nterna0ional 6m-otriva 7iolen0ei &oli0iei 8 "> martie &ersonalitatea s-tm:nii 8 ,on 2ar3u 9nscut la "B martie "AB>; =iua interna0ional a Irancofoniei 8 ! martie =iua ,nterna0ional a Teatrului -entru Co-ii i Tineret

&edagogic &edagogic Cultural Cultural Cultural Cultural Cultural

S S S S # S # S # S %

Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7 Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7

<nv0toare &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist, <nv0toare &rof/ documentarist &rof/ documentarist, <nv0toare &rof/ documentarist

activit0i

Clasele 7 8 7,,,

#!/

Cultural

S %

Clasele 7 8 7,,,

&rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist

activit0i

#"/ # / ##/

Cultural Cultural Cultural

S > S > S >

Clasele 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,,


10

#%/ =iua mondial a teatrului de --ui =iua interna0ional a -oeziei =iua interna0ional a co-iilor strzii =iua interna0ional a Sindromului DoDn =iua interna0ional de lu-t -entru eliminarea discriminrii rasiale #>/ =iua (ondial a A-ei 8 martie #?/ =iua mondial a meteorologiei 8 # martie #@/ &ersonalitatea s-tm:nii 8 Marl (aL 9moare la #! martie "B" ; #A/ =iua &rofesorului 8 A martie #B/ %!/ %"/ $ (ari actori rom:ni (ari scriitori rom:ni

Cultural

S > Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,,

&rof/ documentarist

Toate sr3torite <n " martie > activit0i

Cultural Cultural Cultural Cultural Cultural Cultural

S > S > S ? S ? S @ S @ S @

Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,,

&rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist

S-tm:na activit0ilor eFtra curriculare # activit0i

% /

Dez3ateri5 Cultural 7iolen0a 8 un element negativ <n via0a noastrH $ Cartea i calculatorul 8 care -e careK $ Ecoala 8 un ru necesarK Lumin din lumin5 4u Cultural <ncondeiateH eF-ozi0ie de

S @

Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,,


11

&rof/ documentarist

deseneH o3iceiuri de &ate %#/ %%/ &ersonalitatea s-tm:nii 8 Nilliam ShaGes-eare 9moare la # a-rilie "?"?; =iua interna0ional a cr0ii i a dre-tului de autor 9Co-Lright; =iua for0elor terestre =iua (ondial a &ro-riet0ii ,ntelectuale &ersonalitatea s-tm:nii 8 )eorge *nescu 9(oare la % mai "B>>; =iua 'a0ional a Tineretului =iua (uncii =iua (ondial a Li3ert0ii &resei &ersonalitatea s-tm:nii 8 )eorge To-:rceanu 9moare la @ mai "B#@;, 4ctavian )oga 9moare la @ mai "B#A; =iua (ondial a Crucii +oiiH =iua &artidului Comunist +om:n =iua *uro-ei =iua ,nde-enden0ei 9<n +om:nia; =iua (ondial a lum:nrilor a-rinse 9comemorarea Cultural Cultural S A S A Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,, &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist # a-rilie

%>/ %?/ %@/ %A/ %B/ >!/

Cultural Cultural Cultural &edagogic &edagogic Cultural

S A S B S B S B S B S#!

? a-rilie

mai " mai # mai activit0i

>"/

Cultural &edagogic &edagogic &edagogic

S#!

activit0i

> / >#/

S#! S#"

Clasele 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,,


12

activit0i B mai "% mai

>%/ >>/

>?/ >@/ >A/ >B/ ?!/ ?"/ ? / ?#/ ?%/ ?>/

victimelor S,DA; &ersonalitatea s-tm:nii 8 Cultural 'icolae )rigorescu 9nscut la "> mai "A#A; =iua interna0ional a &edagogic familiilor =iua latinit0ii +om:nia5 =iua medicului veterinarH =iua familiei rom:ne =iua interna0ional a muzeelor Cultural &ersonalitatea s-tm:nii 8 7ictor Cugo 9moare la mai "AA>; =iua (ondial a 2roatelor Oestoase =iua euro-ean a -arcurilor =iua ,nterna0ional a Co-iilor Dis-ru0i &ersonalitatea s-tm:nii 8 ,oana DPArc 9moare la #! mai "%#"; =iua mondial fr tutun =iua Co-ilului &ersonalitatea s-tm:nii 8 'icolae ,orga 9nscut la ? iunie "A@" =iua (ondial a (ediului Cultural &edagogic Cultural &edagogic Cultural &edagogic Cultural Cultural &edagogic

S#" S#"

Clasele 7 8 7,,,

&rof/ documentarist &rof/ documentarist "> mai 9toate; % activit0i

Clasele 7 8 7,,,

S#" S# S# S# S# S## S## S## S#% S#%

Clasele 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,, Clasele 7 $ 7,,, Clasele , 8 ,7 Clasele 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7, 7
13

&rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist, <nv0toare &rof/ documentarist &rof/

"A mai

# mai % mai > mai

#" mai " iunie

> iunie

8 7,,, ??/ ?@/ ?A/ ?B/ @!/ =iua (ondial a 4ceanelor &ersonalitatea s-tm:nii 8 (atei Clinescu 9nscut la "> iunie "B#%; =iua ,nterna0ional a Donatorilor de S:nge &ersonalitatea s-tm:nii 8 (aria Tnase 9moart la iunie "B?#; =iua mondial a refugia0ilor &edagogic Cultural &edagogic Cultural &edagogic S#% S#> S#> S#? S#? Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,, Clasele 7 8 7,,, Clasele , 8 ,7, 7 8 7,,,

documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist &rof/ documentarist A iunie

"% iunie

! iunie

14