Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Transilvania din Braov

Facultatea de Alimentaie i Turism


Departamentul IMAT

Declaraie

Subsemnatul . cadru didactic titular /


asociat la Facultatea de Alimentaie i Turism, sunt de acord s coordonez
Lucrarea de Diplom a studentului:
.,
din anul IV, specializarea ..,
Grupa
Titlul proiectului de diploma:

....,

Nume i prenume cadru didactic,


Semntura

Data