Steluţa-Zvetlana Pop

CĂLĂTOR PE DRUMUL SPRE UN NOU PĂMÂNT JURNAL DE ÎNCEPUT

Editura „Egal“ Bacău, 2012
1

Tehno e!a"ta e# Steluţa-Zvetlana Pop Monica Vi an Cope ta# !le"andra #u$itriu

%SB& '()-*0*-+*,-0*'-*

Editura „Egal“, Bacău -el./0a"1 022,/+1')02 -iparul1 %nter Print -el./0a"1 022,/2,(2)+ Steluţa-Zvetlana Pop -el.1 0(,' *,+ ,+)3 0(,0 22' *'* E-$ail1 pop45teluta67a8oo.co$
2

ÎN LOC DE PREFAŢĂ „%ndi9erent ce ţi 5e :nt;$plă, <ucură-te. 0ii 9ericit pentru că te a9li aici, :ntr-o lu$e at;t de 9ru$oa5ă, :n care e"i5tă at;tea a5pecte 5u<li$e... 0ii pur i 5i$plu 9ericit – i a5t9el vei deveni din ce :n ce $ai 9ericit. =niver5ul :ţi va o9eri noi i noi $otive pentru a te 5i$ţi 9ericit. Puterea ră5ăritului e5te uria ă, :ndeo5e<i cea a ră5ăritului din interiorul 9iinţei o$ene ti. Ea poate 5c8i$<a orice, tran59igur;nd totul, p;nă c;nd devine la 9el de 9ru$o5 ca i ea. #e aceea, <ucură-te i, a5t9el, de5tinul tău 5e va 5c8i$<a. > viaţă nouă va :ncepe pentru tine, iar tu vei pă i :ntr-un viitor nou.? Christian D.Larson „Să nu cre@i ce :ţi 5pun oc8ii. -ot ce :ţi arată ei e5te li$itare. Prive te :n Aur, 9olo5indu-te de :nţelegere, #e5coperă ceea ce tii cu adevărat i vei gă5i o cale de a @<ura.? Richard Bach !$ recitit Burnalul i un @;$<et $i-a :n9lorit pe 9aţă. ! 9i vrut 5ă-l „co5$eti@e@?, 5ă-l 9ac 5ă pară $ai „intelectual?. !poi, $-a$ ră@g;ndit i n-a$ $ai 5c8i$<at ni$ic :n el. C-a$ lă5at a a cu$ l-a$ 5cri5 @i după @i $ cu :ntre<ări i ră5pun5uri, cu o $ulţi$e de căutări, cu te$eri i :ndoieli, cu adevăruri care 5e 5c8i$<au de la o e"perienţă la alta. !$ lă5at i pa5aAele din cărţile citite 5au din articolele de pe %nternet, pentru că ele 9ac
3

parte din ră5pun5urile pri$ite la :ntre<ările $ele. !$ pă5trat i dialogul pe „două voci?, a a cu$ l-a$ purtat :n g;nd, cu !devărata Mea 0iinţă. E5te un Burnal one5t, ţinut de un o$ care nu tia ni$ic de5pre @ona nevă@utului, :nainte de a trece el :n5u i prin propria e"perienţă. E5te un Burnal al cuiva care nu a $ai ţinut vreun Burnal p;nă !cu$. #e aici i toate 5t;ngăciile din el. E5te un Burnal adevărat – i totul e5te doar !devărul Meu. E5te un Burnal pentru cei care au aAun5 pe „cale?. #acă nu re@onaţi cu ceea ce citiţi, nu e ni$ic. Priviţi totul ca pe o carte S0 i at;t. #ar, indi9erent ce i c;t credeţi, citiţi ace5t Burnal cu Su9letul i nu :ncercaţi 5ă-l :nţelegeţi cu $intea. Su9letul vo5tru va ti !devărul, :nainte 5ă-l tie $intea i :l va putea :nţelege. Cuaţi doar ceea ce e pentru voi. !t;t c;t vă e nece5ar. &u tre<uie 5ă credeţi ni$ic din ceea ce voi nu trăiţi ca e"perienţă. #oar acceptaţi că pot 9i i alte !devăruri dec;t ale voa5tre. -re<uie 5ă vă creaţi i 5ă trăiţi doar propriul vo5tru !devăr. Veţi pri$i apoi con9ir$ările i ră5pun5urile de care aveţi nevoie. > vor 9ace cărţile pe care le veţi citi, 9il$ele pe care le veţi vi@iona, cur5urile i :ntrunirile la care veţi participa, oa$enii pe care :i veţi :nt;lni. Dredeţi :n !devărul vo5tru – dar acceptaţi i !devărurile celorlalţi. !cceptaţi că ace5ta e5te doar Burnalul $eu i că el vor<e te de5pre o 5ingură e"perienţă po5i<ilă, din $ultitudinea de e"perienţe pro<a<ile. E5te un Burnal care arată o evoluţie 9irea5că, de la :ndoială i „eu cred?, la certitudine i „eu tiu?. Dare vă :nvaţă că puteţi 5ă 9iţi :n $o$entul de !cu$ i !ici. Vă arată cu$ 5e poate 5c8i$<a !devărul per5onal, pe $ă5ură ce cre teţi :n :nţelegere. Vă 5pune că totul 5e petrece doar :n propria voa5tră 0iinţă, că nu vine ni$ic dina9ară i că 5unteţi doar voi, :ntr-o $ultitudine de variante, pe care tre<uie 5ă le rede5coperiţi, clipă de clipă. Dă puteţi re:nvăţa puterea g;ndurilor i a cuvintelor voa5tre. Dă tre<uie 5ă recăpătaţi :ncrederea :n corpul vo5tru, :n g;ndurile de la :nceput de @i, :n e$oţiile – i, $ai ale5, :n „vocea voa5tră interioară?, pe care tre<uie 5-o acceptaţi ca 9iind !devăratul
4

. vinovăţia i credinţele vec8i. Că5aţi-vă g. doar pe a voa5tră. cei adevăraţi. Ei. Geconectarea. ci doar de unde $-a$ poticnit eu. Că5aţi-o apoi 5ă apară la 5upra9aţă. Fnălţarea :n5ea$nă 5ă con tienti@aţi ceea ce 5unteţi.t $ine.nt. Pără5iţi repede 9rica.t i ni$ic $ai $ult. Dă nu puteţi 9i dec. „&oi nu a$ trăit ni$ic din ceea ce ne 5pui tu? $ erau 5 . 5ă per$iteţi 5c8i$<area la nivel de con tiinţă i g.nd i voi 5unteţi pregătiţi. Sunt doar creaţia voa5tră. 9ără nicio di9icultate. #ar cele $ai $ulte ră5pun5uri la propriile $ele :ntre<ări nu $i-au venit din acea5tă @onă. Poate 9i orice1 Geligia.. :ndoiala. > va 9ace.ndire. !poi. că nu tre<uie 5ă plecaţi nicăieri. $ai ale5. Eu a$ ale5 ulti$a variantă. Pentru $ine a 9o5t o cale u oară i rapidă. &u tre<uie 5ă trăiţi e"perienţa celorlalţi. pentru că a a a$ 5i$ţit că e5te $ai potrivit pentru $ine. totodată. atunci i voi o puteţi 9ace. $agică. Voi doar 9aceţi pa5ul 5pre 5c8i$<are. #oar voi aveţi toate c8eile. nu le 9aceţi pri@onierul vo5tru.t :n =ni$e. -otul 5e petrece :n rit$ul propriu. doar cu :ncredere că vouă. Prin toate ace5tea a$ trecut eu – i pot 5ă vă 5pun că nu tre<uie 5ă 5taţi prea $ult aici.ndurile li<ere. ca 5ă rede5coperiţi &oul Pă$. Ele nu e"i5tă. Fnvăţaţi din „gre elile? $ele i nu le repetaţi. Pă5traţi aproape doar iu<irea. Mult $ai u or dec. Sunteţi cu $ult :naintea $ea. ea e5te cea $ai potrivită pentru voi.. &u vă 9aceţi griAi 5au pro<le$e. GeiHi. Dă tre<uie 5ă re:nvăţaţi 5ă trăiţi 5ănăto5. Meditaţia. #acă eu a$ putut trece prin toate ace5tea. te$erile. :n 0iinţa voa5tră. ni$eni din e"terior nu o poate 9ace. &u porniţi de la @ero. %ndi9erent ce cale de activare aţi ale5. prin auto5uge5tie. Ei. atunci c. con tiinţa voa5tră va alege cine dore te 5ă 9ie..Voi. -re<uie doar 5ă per$iteţi ca ele 5ă vă de5c8idă u a 5pre #ivinitatea Voa5tră %nterioară. -otul e5te :n !ici i !cu$. Porniţi la dru$ 9ără 9rică. #aţi-vă voie 5ă cre teţi :n rit$ul vo5tru natural – pentru că oricu$ o veţi 9ace.$pla ni$ic. Fnţelegeţi că doar voi aveţi puterea 5ă vă in9luenţaţi propria viaţă. nu vi 5e poate :nt. !t. &u vă $odi9icaţi e"perienţa adevărată. <ucuria i $irarea copilului din voi.

i a$intea5că ce 9ac. Mie :$i place 5ă-i 5pun Eterna %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. -uturor celor ale căror nu$e apar 5au nu :n Burnal. 5ă aAung !ici. &!M!S-E. ! a a$ a9lat că 9iecare e"perienţă :ntru cunoa tere i readucere a$inte e5te unică. -uturor celor care $i-au 5tat aproape 5au doar prin preaA$ă. :n e5enţă. uneori 9ără 5ă. &u căutaţi #ivinitatea prea departe. ca 5ă-$i a5u$ 5c8i$<area. 9aţă de ceea ce puteţi 9i i puteţi 9ace i voi. Ei totu i. -uturor celor care $-au :nvăţat 5ă trec $ai u or prin lecţii 5au $i-au o9erit lecţii. doar că acu$ e5te $o$entul pentru Mine.. Vă iu<e5c i vă dore5c călătorie $agică. Poţi 5ă-i 5pui oricu$. &u e5te niciun $erit :n a5ta. Să $ulţu$e5c. #ivinitatea e"i5tă – i e5te una 5ingură. Sunteţi c8iar voi.. $-au aAutat 5ă-$i :$<ogăţe5c colecţia de e"perienţe.. clipă de clipă. Să onoraţi celelalte căi. Ei pentru că ne cuprinde pe toţi i pe toate i ne iu<e te la 9el. %ar !devărul e5te unul 5i$plu.. -uturor vă $ulţu$e5c din Su9let. 6 . &u e5te ni$ic deo5e<it. &oi toţi i toate 5unte$. Ei nu ne Audecă. Sunte$ după „D8ipul i !5e$ănarea Sa?. tre<uie 5ă aveţi :nţelepciunea 5ă :nţelegeţi i 5ă con tienti@aţi 5en5ul a5cun5 al lucrurilor.nt. de la cei cu care 5tătea$ de vor<ă. -uturor celor care. Eu 5unt punct din ->-=C/Eterna %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală i 5unt 5ora voa5tră care 5-a tre@it :ntru !cu$ i !ici. &u 5e 5upără niciodată pe noi. Pentru că e5te doar %u<ire pură. Eterna %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. pentru toată <ogăţia de trăiri pe care $i-aţi o9erit-o. -uturor celor care $-au aAutat.cuvintele au@ite cel $ai de5. nu pot 5ă pun punct aici.. Dorpul e adevăratul te$plu :n care 5tau a5cun5e toate atri<utele #ivinităţii noa5tre. pe dru$ul ale5 de voi 5pre aducere a$inte. #oar ne iu<e te. #e aceea.. dar voi puteţi 5ă-i 5puneţi oricu$. 9ace$ parte din Ea. &u :ncă. Ea e5te c8iar :n voi. Mai tre<uie 5ă 9ac ceva. Pentru că e5enţa a ceea ce 5unte$ i căile pentru :nălţare le gă5iţi :n oricare religie de pe Pă$. orice cale aţi alege.

ntul „Geconectare?.i dorea.r@iu.. Dea $ică. Ce-a$ notat pe aceea i <ucată de 8.t de aproape.ngă televi@or. a$ :$păturit-o i a$ pu5-o :n geantă. Fncerca$ $ereu 5ă-i proteAe@.rtie cuv. dacă e5te o pro<le$ă aca5ă. pentru că e5te at. „Fntotdeauna a9lu t.rtie. $-a doAenit i !lina. ! a că i acu$ a$ a$.? „!$ :nţele5. <ine:nţele5. #e ce 9aci a aI?. Vă onore@ la r. Vi@ita la $edic a :n5e$nat $ulte anali@e.? Dopiilor $ei le-a$ 5pu5 $ult $ai t.10. !$ gă5it c8iar i nu$ele per5oanei care organi@a5e eveni$entul $ !ndra %vanov. a$ de5coperit doar iu<ire curată i adevărată. a$ 5i$ţit o durere acută :n g. al treilea 5e$inar de Vindecare Geconectivă i Geconectare?. Fntr-o @i.ndul $eu. p..nd cu data de 22.nat i a$ pă5trat :n $ine ceea ce tia$. 0ără 5ă tiu de ce.r@iu. !$ 9o5t $ereu doar :n agitaţie i @<uciu$. ! doua @i a$ căutat pe %nternet.. dar a5tă@i a$ 5i$ţit nevoia 5ă-$i ţin un Burnal.t 5-o 9ac.$plă ceva?. „&u vreau 5ă vă $int. e"act c. Se pare că :ntotdeauna i-a$ dat 9iecăreia e"act ceea ce nu. 5tarea $ea de 5ănătate 5-a :nrăutăţit.nd cineva anunţa1 „Ec8ipa lui Eric Pearl ur$ea@ă 5ă ţină la Bucure ti.. nu$ai pentru că n-a$ $ai putut 5ă ţin :n $ine. Mi-a$ adu5 a$inte pe data de 21 octo$<rie i a$ 5unat la nu$ărul de $o<il pe care :l avea$.nă acu$. Fn5ă :n 5patele cuvintelor lor. !nul 2010 a 9o5t unul ciudat pentru $ine. 9iica $ea cea $are. vă $ulţu$e5c i vă iu<e5c. E5te lini titor ace5t 5enti$ent. -otu i. 7 .10. a a că voi :ncepe cu :nceputul pove tii. Mereu :n $i care. Mereu :n a gă5i „ceva? 5au „altceva?. a9lă :ntotdeauna $ult prea repede. 22. :n ca@ul du$neavoa5tră e5te nece5ară operaţia. $-a doAenit !le"andra.t. Fntr-o @i. „#e ce tre<uie 5ă 9ie a aI Eu tiu $ereu dacă 5e :nt. Ei. M-a$ 8otăr. a$ luat un creion i a$ notat pe o <ucată de 8.Pentru că $ă onoraţi cu pre@enţa voa5tră :n Burnal. !poi a$ uitat de ea.2010. a$ trecut pe l. :ncep.nat :n continuare operaţia. Ei a5ta. a$ a$.2010 &u tiu de ce. #acă tre<uie 9ăcută. Bru5c. nu$ărul de tele9on.

20. ora 1'. :n lu$i di9erite.tului. Ei eu 9ăcu5e$ la 9el.tului i nu $ă $ai doare.$plat a a. a$ cre@ut că toate vor reveni la nor$al. Pipăia$ aerul din Aurul $eu. !$ aruncat c8iar $ingi i$aginare i a$ <alan5at un arc la 9el de i$aginar. ca 5ă te5te@ dacă era o 5en@aţie corectă. D.$plat a a. ca 5ă vedeţi de5pre ce e5te vor<aI? Vocea de la tele9on era plăcută i caldă.„Mai e5te vala<il 5e$inarulI? „Sigur că da. &u 5-a :nt. care doar 5e Auca. !$ :nceput 5ă r. D. deo5e<it de 9ru$oa5ă. Era cald 5au rece. Fn5ă 8 . !$ devenit $ai atentă.tului a ră$a5 a$orţită :n continuare. #e data acea5ta.ndit1 „Sigur că 5e 9olo5e te 8ipno@a.? !$ 5i$ţit nevoia 5ă-$i dau Ao5 e ar9a de la g. !$ :nceput 5ă $ă Aoc. Dei $ai $ulţi veni5eră pentru că aveau pro<le$e de 5ănătate. Parcă intra$ cu degetele. Era$ prin5ă de propriul $eu Aoc. pe care pot 5ă-l :ntind oric.r it. a :ntre<at.d ca un copil. !re loc la Jotel Pull$an. !$ aAun5 acolo puţin $ai devre$e. era$ :ncă „-o$a &ecredincio5ul?. atunci c.nd a$ $er5 la <ucătărie. 5u5ţinută de către #oug #e Vito. „Diudat. #oug. $oale 5au re@i5tent – dar niciodată la 9el. alt9el. Era o noapte cu lună plină. c8iar a$ :nceput 5ă 5i$t un val de energie caldă :ntre pal$e. 5pre 59. M-a$ putut Auca :n continuare. Gedeveni5e$ un copil lip5it de griAi. dar nu 5-a :nt. Era o 5en@aţie care :$i plăcea. Ei.t de $ult dorea$. > purta$ ca 5ă-$i ţină cald i 5ă nu 5e vadă c. F$i dorea$ 5ă $ă aleagă i pe $ine pentru de$on5traţii. dintr-o dată. !5tă@i e5te Don9erinţa gratuită.nd a :nceput Don9erinţa. o con5idera$ un ela5tic invi@i<il. ! a că $-a$ 8otăr.t 5ă $erg. !$ g.. -răgea$ de ea.nd a$ plecat. iar cei care participă la de$on5traţii 5unt de-ai lor?. !vea$ o e ar9ă :n Aurul g. $ă di5tra$ e"traordinar i r. 9erea5tra $ea a devenit $agică. dar $i-a a$orţit @ona g. concentrată din $ai $ulte puncte 5pre participanţii din 5ală. > 5ală plină.t. „Vreţi 5ă vă arăt că i voi puteţi 5i$ţi energia :ntre pal$eI?.nd voi aAunge aca5ă.dea$ 9ericită. #e ce 5ă nu veniţi. Zona g..t era de in9la$ată @ona tiroidei. D.

nu noi 9 .pentru $ine luna căpăta5e o proiecţie triplă. Erau 5u9iciente $e5e de $a5aA.nără i la 9el de „ne tiutoare? ca i $ine. -otul era $agic i nou pentru $ine. #e 9apt. Du$ putea crede altcineva.ndul $eu 5ă 9iu pentru pri$a dată pacient.. ! doua @i nu 5-a 5c8i$<at ni$ic. D. ceea ce $ie $i 5e părea de necre@utI &oaptea a$ 5i$ţit :n per$anenţă o pre5iune pe tiroidă. pentru tot ce a$ :nvăţat i a9lat.nd. a9ară. „Spune-$i. !5ta $i-a arătat că. 9ără niciun 5cop anu$e.nd a venit r.. la Bacău. D. Era $ult $ai aproape i 9oarte 5trălucitoare. 5unt inginer. Pal$ele $ele erau calde i parcă pul5au. &-a$ reu it. M-a$ 8otăr. #acă :ntindea$ $. Cuna 5e :ncăpăţ.nd a$ venit aca5ă. „Diudat.t a$ putut de $ult. #acă de5c8idea$ 9erea5tra.. a a că $-a$ 9olo5it de ulti$ele @ile de concediu pe care le $ai avea$ de luat pentru anul :n cur5.t 5ă-l 5un pe 5oţul $eu. a5t9el :nc. de 9apt. pentru $ine.na 5pre ele. Ei totu i.. ! a că $-a$ <ucurat c. pe r. > vec8e tea$ă de-a $ea a di5părut :ntr-o clipă..$plat. totul revenea la nor$al. Era o 5en@aţie plăcută i a :nceput un Aoc nou pentru $ine. $-a$ apropiat din nou de 9erea5tra de la <ucătărie. M-a$ 8otăr. #acă 9erea5tra era :nc8i5ă.? Fn clipa aceea a$ reali@at că nu a$ de ce 5ă $ă $ai te$ de :nălţi$e.$<it. ceva 5-a :nt. Ei 5unt la acela i nivel.na 5ă ră$. 5i$ţea$ un val de căldură :n cău ul pal$ei. !$ :ncercat :n toate 9elurile 5ă anule@ „$iraAul?. &ici $ăcar nu citi5e$ cartea lui Eric Pearl. tu cu$ ve@i luna prin gea$ul de la <ucătărieI? „De :ntre<are e5te a5taI !i <ăut cevaI? „&u.t 9iecare a putut 5ă 9ie.? „Ei a5ta 9ără 5ă <ei ni$icI? !$ @. Privea$ :n gol. nu tia$ ni$ic de5pre a5ta. la 5erviciu.t 5ă particip la 5e$inarul care :ncepea @iua ur$ătoare. Fn di$ineaţa aceea a :nceput 5e$inarul de Vindecare Geconectivă. M-a$ tre@it că $ă Aoc tot ti$pul. :n triplu e"e$plar... !$ :nceput 5ă 5i$t i căldura plantelor. 5unt aici.. Dolega $ea era 9oarte t. dar 5unt i :ntre <locuri. ca o apă5are din5pre e"terior 5pre interior. dar la $ine 5e vede :n triplu e"e$plar. Pe 5tradă.nă. pacient i practician.

&i$ic. #e „!ca5ă?.. de data acea5ta din5pre interior 5pre e"terior. caldă i $oale.t noi.. #oar per$ite i 5tai lini tită?. a$ re5i$ţit apă5area pe tiroidă i $i-a$ revenit de5tul de greu.nd1 „&u-ţi 9ace griAi. M-a$ a e@at pe $a5a de $a5aA. a$ 5i$ţit o :nţepătură :n @ona renală 5t. a$ :nc8i5 oc8ii i i$ediat a$ 5i$ţit o apă5are dureroa5ă pe tiroidă. !$ cre@ut că toţi au aAun5 acolo unde aAun5e5e$ eu. 10 .nd.t. !$ :nţele5 că eu nu tre<uie 5ă 5i$t „pro<le$ele? pacientului. ea a :n5e$nat pri$a $ea :nt. lini te i $ultă iu<ire.. una cu po@iţionare gre ită. „Bine.ng. !$ 5i$ţit i$ediat cu$ $ă „deta e@?. ca i cu$ 5-ar 9i pu5 un nod greu :n g. nu ţi 5e :nt.nt?. !u 9o5t nece5are ca$ @ece $inute ca 5ă aAung „cu picioarele pe Pă$.ng. dar nu 5unt eu cel care lucrea@ă?. Sau poate că nu e5te c8iar a aI „Bine. eu nu era$ Steluţa. cu$ re5pir 9ără ini$ă i 9ără g. Pentru $ine. #ar ciudat. !$ vă@ut cu$ de5părţea$ 5traturi 5ucce5ive de $ov. Fn ti$p ce lucra$ cu pri$ul $eu „pacient?. #oar at. nu a$ rinic8iul 5t. 9ără 5ă tiu ni$ic. Era$ cu9undată :ntr-o $are de iu<ire. doar era$. Da i cu$ cineva :ncerca 5ă o 5coată a9ară. $ult $ai puternic dec. cu$ ini$a a :nceput 5-o ia ra@na.lnire cu #u$ne@eu.ngă i :n piciorul 5t. Era o 5en@aţie de ceva cuno5cut i 9oarte apropiat.tul $eu. 9iecare dintre noi avu5e5e propria lui călătorie. D. Eternitate i %n9init. a$ 5pu5 :n $intea $ea.lucră$. dar ni 5-a 5pu5 că nu e5te nicio 5en@aţie de durere?. &u era ti$p 5au 5paţiu. &oi doar de5c8ide$ o u ă. #e 9apt. Ei i$ediat un alt g. Ei a$ ceva la piciorul drept.$plă ni$ic.nd colega $ea a ter$inat de lucrat. Ei atunci a$ :nţele5 ce :n5ea$nă !<5olut.t. Ce-a$ :nţele5 pe toate.? > pro<le$ă corectă. a$ :ntre<at. !cu$ 5i$ţea$ doar pace. ca i cu$ $-a 9i ridicat u or. &-a$ 5pu5 ni$ănui ni$ic. dar nu a$ putut 5c8iţa nici cel $ai $ic ge5t ca 5ă $ă ridic de pe $a5a de $a5aA. $i-a$ adu5 a$inte :n g.. Si$ţea$ cu$ $ă 5u9oc. „#a. ci !ltcineva. Si$ţea$ cu$ 5unt iu<ită. „!veţi o pro<le$ă :n @ona acea5taI?. apoi a$ aAun5 :ntr-o @onă de al< 5trălucitor.

inile. iar acu$ 5tudia@ă pentru o licenţă :n do$eniul de@voltării organi@aţionale. „-u c8iar te 9aci <ine. Dolega $ea a 9o5t.ci doar 5ă trăie5c <ucuria de a $ă Auca. Se$inarul de Vindecare Geconectivă 5-a ter$inat. de data acea5ta.00.? M-a$ :n5cri5 pe li5ta lui KaHov %tai Sa$el5on. 2. un $edic p5i8iatru. ! a că a$ ră$a5 pentru ora 21. ! treia oară a$ 5i$ţit doar lini te i pace. D8iar 5i$ţea$ cu$ nodulii 5e $ic orea@ă. Du a5e ani :n ur$ă. cu 5peciali@area :n conducerea grupurilor.r@iu aca5ă i $-a$ du5 repede la culcare. E5te o energie de o inteligenţă deo5e<ită. pentru cele $ai $ari co$panii din %5rael. „-re<uie 5ă-ţi 9aci Geconectarea Per5onală.? Fncă o con9ir$are pentru $ine.tul. nu avea$ $ulte variante 5pre alegere. %ndi9erent unde pli$< $. dar a$ 8otăr. Fn5crie-te la unul dintre a5i5tenţi. la ora (. Pentru @iua de 2. octo$<rie. 5e preling i di5par.. ! a a a9lat KaHov 11 . -re<uie doar 5ă ai intenţia de vindecare.r@iu. ganglionul durero5. Ei nici pentru @iua ur$ătoare Ltre<uia 5ă e"i5te un ciclu de 5o$n :ntre cele două edinţe de GeconectareM. -i$p de pe5te două@eci de ani. !$ vă@ut din nou nuanţe de $ov. $ai t. 9etiţa lui 5-a :$<olnăvit. !$ aAun5 de5tul de t.t 5ă prelunge5c Magia i 5ă ur$e@ i 5e$inarul de Geconectare. KaHov a lucrat :n cel $ai raţional do$eniu cu putinţă $ 5-a ocupat de de@voltarea 5i5te$elor de ca58 9loN $anage$ent.10. Etie unde tre<uie 5ă $eargă i tie ce are de 9ăcut. Ca 5e$inar a$ ale5 5ă 9iu de $ai $ulte ori pe po5t de pacient. Dineva 5au ceva :$i 5punea că :nt.2010 &oaptea trecută a$ 5i$ţit că nu 5unt 5ingură. #i$ineaţa a$ avut 5urpri@a 5ă nu $ai 5i$t nicio durere.i 5e va vindeca tiroida i. dar totul a 9o5t 9oarte lini tit i plăcut.00. ! doua @i ur$a 5ă 9iu acolo di$ineaţa. reacţione@i doar :n @ona tiroidei. E5te i licenţiat :n p5i8ologie. ! doua oară a$ 5i$ţit cu$ :$i a$orţe te g.

&u 5e gră<eau. Era ora 12.. la 5e$inarul de Vindecare Geconectivă.i $-a$ 5periat. Era 9oarte puternic. acea5tă 5en@aţie era $ai u or de 5uportat. eu conduc. Stai departeI? „#a. &u 5i$ţea$ ni$ic $ai deo5e<it dec. ! ră$a5 :n ur$ă o 12 . !poi a$ 5i$ţit g8eaţă.00 era$ pregătită 5ă intru pentru pri$a edinţă de Geconectare Per5onală. D. Era ca o 5en@aţie dureroa5ă..$pla ni$ic rău?.nd <ei doar 9oarte puţin.00 noaptea. ! trecut greu de acea5tă @onă.nd a aAun5 :n @ona ini$ii.. a$ 5i$ţit cu$ un 9ier :nro it :n 9oc trece :ncet prin $ine. #eodată. Viaţa pentru el 5-a 5c8i$<at <ru5c.nd a trecut prin @ona g. >ricu$.inile. apoi o răcoare 5uporta<ilă. la 9el a$ păţit :n 9iecare @i. cu 1)0 de grade. Fnt.t c. Parcă era$ recon9igurată prin 9iecare celulă. :n acela i ti$p.tului i a capului.nd ti$p :ndelungat. !$ 5i$ţit o căldură prin interior.t pri$a. a tre<uit 5ă $ă a e@ :n pat. avea$ 5en@aţia că „totul e5te <ine. !$ plecat 5pre ca5ă.t 5ă ai o 5tare de <ine.t :n celelalte @ile..nă nevă@ută. pe care l-a$ 5uportat $ai <ine. prin 9iecare particulă din $ine.. Era$ puţin a$eţită. Ma ina parcă a $er5 5ingură. D. !$ aAun5 aca5ă i $-a$ 5c8i$<at.$<it i nu a 5pu5 ni$ic. Mii de ace parcă $ă atingeau.de5pre $edicina alternativă i de5pre do$eniul vindecării. apoi ca i cu$ ini$a 5-ar 9i oprit. Sloiuri de g8eaţă care urcau :ncet prin $ine. ! cuprin5 i $.$plă ceva.i palpitaţii. Ca 9el de greu a 9o5t i c. Parcă tre<uia 5ă aAung la ti$p acolo. a$ 5i$ţit :nt. Ca un $o$ent dat. Ca ora 21. at. ca atunci c.nă i 5u< pleoape a$ 5i$ţit răcoarea g8eţii. 5taţion.. P.nd. Ei 5tau :n celalalt capăt al Bucure tiului. Ei totu i. că Mie nu $i 5e poate :nt. Ei.. Era$ tra5ă :n 5u5 de o $. Ei din nou 9oc $ dar un 9oc $ai <l.nă aiciI? „Du $a ina. Si$ţea$ că 5e :nt. dec.? KaHov a @. !$ prin5 toate 5e$a9oarele pe verde.? „Bănuie5c că tu conduci.. KaHov $-a :ntre<at1 „Du ce ai venit p.nd 5-a ter$inat. Sen@aţia a :nceput de la $iAloc :n 5u5. dar apoi a$ tiut că a a tre<uie 5ă 9ie. Diudat. Si$ţea$ cu$ $ă puri9ică prin interior.

i-a$ $ulţu$it i a$ plecat 5pre 5ala unde 5e ţinea 5e$inarul de Geconectare. Ei.nă acu$. Sen@aţia că 5unt „tra5ă din $ine? :n toate părţile. a$ :ntre<at1 „Dine 5unt eu. Magie. !$ aAun5 la KaHov. „!cu$ tiu că 5unt !ca5ă i tiu că 5unt vindecată de cancer? $ a a a$ 5i$ţit i a5ta a$ 5pu5. pentru a doua edinţă de Geconectare Per5onală. !ceea i căldură prin $ine. după care a$ $er5 la culcare. Si$ţea$ alt9el dec. !$ atin5 din gre eală u a li9tului.? &-a$ :nţele5 ce a vrut KaHov 5ă 5pună cu a5ta... :n cuvinte. D.nd l-a$ vă@ut. !$ trecut pe la 5erviciu. Fntr-un 9inal. tigător. KaHovI Sau ce 5untI? „=ită :ntre<area a5ta. „ca după <oală?.t e5te pentru noaptea aceea. ! :nceput apoi edinţa de Geconectare. ca 5ă la5 cererea de concediu. #i$ineaţa $-a$ :$<răcat i a$ ie it din <loc.nd reali@a$ ace5t lucru.r it a$ 5i$ţit cu$ $ă rote5c :n 5paţiu i-$i 5c8i$< po@iţia :n $ine. #oar <ucură-te de el.5en@aţie grea. &u pot 5ă 5pun $ai $ult. #oar 9ăcea$ ceea ce tia$ că tre<uie 5ă 9ac. Mi-a$ notat apoi ceea ce 5-a :nt. Si$ţea$ 9oarte puternic $iro5ul de no"e i $ă deranAa. ! doua oară a$ apă5at corect i li9tul a pornit 9ără pro<le$e.t p. Era pentru pri$a oară c. %$ediat după aceea i-a revenit. -u ai ale5 5ă pără5e ti 9rica.ţiva @eci de $etri. &u era nici ur$ă de 9rică 5au de :ndoială :n $ine. 13 . de la di5tanţă de c. -otul era ciudat. !u apărut ni te 5c. 2+. !i pri$it un dar. din nou. Steluţa.. Spre 59. Parcă nu era$ eu.ntei puternice i li9tul n-a $ai 9uncţionat. #i5tingea$ $iro5ul 9iecărui copac. =n 5o$n odi8nitor i 9ără vi5e. „!i tra5 lo@ul c.$plat pe5te @i. Ei 9iecare copac $iro5ea alt9el..2010 &oaptea trecută a$ dor$it <ine. aceea i răcoare. Ei atunci a$ tiut că at. #ar a5ta a$ 5i$ţit.10. Etia$ doar că tre<uie 5ă 9ac <aie. M-a$ ridicat din pat i a$ dat dru$ul la apă :n cadă. !i 5i$ţit ceva :n noaptea acea5taI? %-a$ pove5tit ceea ce trăi5e$.

a intrat :n Aoc tot corpul.teva 14 . $-a$ 5c8i$<at i a$ $er5 din nou la culcare. pentru că putea$ di5tinge $iro5ul de par9u$.. dar o variantă $ai u or de 5uportat.r9ul degetelor de la picioare?. Si$ţea$ $iro5ul de vin. !cu$ tiu că acea5tă 5en@aţie nu-$i poate 9ace ni$ic.nd a$ co<or.tul.Seara.tul. &u $ai o<o5e5c c. a<ia c. Ei tot la ora 12. Ei a5ta. Mi-a$ dat 5ea$a i că a$ 5căpat de :ncă o tea$ă.nd urc 5cările. !$ o<5ervat ceva nou. dar i 5pre @ona rinic8ilor i a plă$.nd a$ urcat 5pre aparta$entul :n care locuie5c.t din pat. 2*.r it. Mă 5i$t u oară. !cu$ a$ urcat 9oarte repede. tia$ :n care $a ină 5e tran5porta5e <ăutură. o noapte 9ără vi5e i cu 5o$n odi8nitor. !$ 5i$ţit „p. !poi a$ 5i$ţit g8eaţa i la 59. #e data a5ta. $-a$ apropiat de c. după reţeta din noaptea precedentă.2010 #in nou. !cu$ tia$ că totul e5te a a cu$ tre<uia 5ă 9ie i $-a$ culcat i$ediat după aceea.i. 0rica de ane5te@ie la 5to$atolog. 9ără 5ă $ă apropii de u ile aparta$entelor pe l.nă :n v.nd a$ aAun5 :n 9aţa u ii de la intrarea :n aparta$ent. tre$ura$ i :ncerca$ 5ă 5cap de 5en@aţia aceea. dar la 9el de neplăcut. D.nilor. -otul 5-a repetat.10.ngă care trecea$. „9ierul :nro it :n 9oc? 5-a pli$<at :ncet. !$ intrat :n ca5ă. Mi-a$ dat 5ea$a de a5ta. D. Fnt. 9ără 5ă o<o5e5c 5au 5ă re5pir greu. El 5e nu$ea1 „Fn ce aparta$ent e5te o doa$nă?. #e la aparta$ent la aparta$ent. !vea$ c. ca i cu$ a pluti. -otul 5e$ăna cu un atac de panică :n $iniatură.ntar. ridic. avea$ i$pre5ia că nu $ai pot 5ă re5pir. 5i$ţea$ un alt $iro5 de par9u$. a$ Aucat un nou Aoc. Eu pot re5pira 9oarte u or i 9ără 5ă-$i 9olo5e5c g. Si$ţea$ cu$ ane5te@ia prinde tot g.. prin $ine. $i-era 9rică.nd venea$ 5pre ca5ă.ndu-$ă de pe 5caun. de la di5tanţă. #e o<icei. devenea$ palidă. tre<uia 5ă 9ac „8altă? la etaAul doi. din nou 9ocul.00 noaptea. c.

„Etiu că nu 5-a ter$inat aici.. E5te nor$al ce $i 5e :nt. Eu a$ ale5 acu$ 5-o nu$e5c Eterna %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. M-a$ 5i$ţit $inunat i $-a$ <ucurat de 9iecare clipă pe care a$ petrecut-o aici.$<it i i-a$ $ulţu$it. a$ @. Văd cu$ toate durerile $ele vec8i di5par :ncet i organi5$ul 5e o<i nuie te cu ceea ce pri$e te. ! :nceput cu$va cu @ona coloanei. E5te $ult $ai puternică i $ai 9anta5tică dec.. ! adar. Pe dru$.. de 9apt. -udor. era c8iar reală. &u $ai era nevoie 5-o pă5tre@ l.nd 5-a ter$inat totul i a$ putut 5ă ador$ :n 59. dar $ai <un i $ai 5ănăto5. deg8i@area dorinţei de a 9i iu<ită. a :nţele5 a5ta :naintea $ea..r it. E5te doar alegerea ta. a$ :nceput 5ă @. !$ aAun5 aca5ă. Ei a$ 5lă<it c. Cu$ină. %ar Eu 9ac parte din Marea 0iinţă de Cu$ină. Pur i 5i$plu. ! treia @i totul a decur5 după ritualul deAa cuno5cut.? !$ :$<răţi at-o. Eu a$ 5i$ţit că levite@. colegul $eu de la 5e$inarul de Geconectare i 5tudent la $edicină.. de5pre luna vă@ută :n triplu e"e$plar i ce a$ 5i$ţit :n cele două nopţi după Geconectarea Per5onală. dar pentru $ine e5te doar %u<ire pură. !cu$ 5i$t că 5unt iu<ită. !$ con tienti@at o altă 9rică pe care a$ pără5it-o. Sen@aţia aceea de corp u or. Sunt tot un o$.$plăI? „E5te doar ceea ce ţi-ai ale5 tu 5ă e"peri$ente@i.teva Hilogra$e.. :n două @ile. i-a$ pove5tit lui Jelen Lpro9e5orul care a 9o5t :$preună cu noi la partea practicăM. !$ plecat apoi 5pre ca5ă. ->-=C e5te %u<ire.t ţi-o poţi i$agina. tia$ c. =lti$a @i de 5e$inar. Fnainte de a pleca. #e o 9orţă atotputernică. nu te :ngriAora. Mă 5i$t din ce :n ce $ai <ine. !5ta a$ :nţele5 acu$. Eternitate.ngă $ine. Sunt parte din Ea i Ea e5te :n $ine. 0rica de apă $ care era.Hilogra$e :n $inu5. Deva :$i 5pune că tre<uie 5ă nu la5 e"perienţa acea5ta 5ă-$i do$ine viaţa. %n9init i &i$ic :n acela i $o$ent. -u tii de ce ai ale5 a5ta. :n perioada re5pectivă. Deva 5e $odi9ică :n $ine.$<e5c. Să $erg $ai departe. căreia unii dintre noi Fi 5pun #u$ne@eu. #eAa trec $ai u or prin toate 15 .

pentru alegerile noa5tre. !$ :ncercat 5ă le vor<e5c copiilor $ei de5pre a5ta. &u $ai avea$ dec.t de <ucuroa5ă i 5i$ţea$ cu$ „ini$a :$i dă pe a9ară? de at.nă i cu$ tre<uie 5ă re5pir.. „Sunte$ aici 5ă-ţi 5pune$ 5ă continui ceea ce 9aci. c.$plare.? #ar atunci a$ :nţele5. Seara. nu $ă 5i$t deloc 5ingură i ceva :$i 5pune p. doar pri$e te.nd $ă :ntorcea$ 5pre ca5ă. !cu$ 5-a ter$inat totul. propriul $eu !devăr.? „-re<uie 5ă 9ii $ulţu$it cu ceea ce pri$e ti.i i-a$ dat de po$ană unei 9e$ei <ătr. Dopilul 5-a uitat la $ine i $i-a 5pu51 „#oar at.. 0u5e5e alegerea $ea. doar dacă e5te deAa !devărul tău?. Era$ at.ne.? !$ :nţele5 că :ncă nu e5te $o$entul.tI Bine.lnit un copil care cer ea. A treia lecţie1 „>rice practician :n Vindecare Geconectivă i Geconectare tre<uie 5ă 9ie pregătit pentru un 16 . Ei atunci a$ de5c8i5 cartea lui Eric Pearl. > @i cu lecţii pentru $ineO Prima lecţie1 „0iecare a ale5 5ă 9ie acolo unde e5te. 2(. a a cu$ i el ale5e5e 5ă 5tea :n 9rig i 5ă cer ea5că. !5tă@i a 9o5t o @i deo5e<ită. 9oarte clar i 9oarte inten5. A doua lecţie1 „Deilalţi acceptă ceea ce le 5pui. :n a9ară de noi :n ine. la :nt.ta iu<ire pentru toţi i pentru toate. &-a$ reu it dec.2010 M-a$ tre@it 9oarte u or. a$ :nt. &i$eni nu $ă o<liga5e 5ă-i dau ceva. la a5e 9ără un 59ert. &u 5unt deloc o<o5ită i a$ dor$it :ntr-adevăr 9oarte <ine.10. Mai :nt. Ei ni$eni nu e5te ră5pun@ător. dar nu-$i aAung <anii.t 5ă-i 5perii i 5ă-i 9ac 5ă creadă „că ceva 5-a :nt.t ni te $ărunţi .$plat? cu $ine. ! 9o5t intere5ant că a5tă@i a$ putut re5i$ţi toate $i cările de la 5e$inarul de Geconectare. dar $-a$ :ntor5 i i-a$ dat toţi <anii $ei. 5unt lini tită i tiu că voi avea un 5o$n 9ără vi5e. &u 5unt pregătită 5ă le 5pun celorlalţi. care $i-a $ulţu$it.5en@aţiile de 9oc/g8eaţă/9oc $oderat. &u tre<uie 5ă te 5i$ţi ră5pun@ător pentru 5oarta ni$ănui?. ca 5ă-$i 9ie $ai u or.

D. Fncepu5e$ 5ă $ă 5i$t :ngrădită 17 . ! 9o5t ca o pre$oniţie.. Ca ora 11. !$ :nţele5 a5ta. A treia lecţie1 „&u :ncerca 5ă tran5$iţi ni$ic 5pre pacient. doar a<andonea@ă-te?. la :nceput?. au@ea$ clar picăturile de ploaie.$<it :nţelegători i c8iar $-au 59ătuit 5ă $erg la $edic pentru intervenţia c8irurgicală. &u tiu de ce. Fncă nu 5unt pregătită 5ă a$ propriul $eu !devăr. iar eu :$i pierdea$ claritatea vederii.. Pentru !utovindecare. Să nu la5 lucrurile a a. =nul dintre colegi a avut o durere de cap i eu a$ :ncercat 5ă 9olo5e5c cele :nvăţate la 5e$inarul de Vindecare Geconectivă. -re<uie 5ă a$ ră<dare. -re<uie doar 5ă $ă Aoc. !$ :nţele5 că 9iecare pri$e te doar ceea ce tre<uie 5ă pri$ea5că i că eu nu tre<uie 5ă $ă 5trăduie5c deloc. 5e 9ace oricu$. Deea ce tre<uie 9ăcut pentru pacient.. Ei atunci a$ :nţele5 că $i-au tre<uit două lecţii.. colegii $i-au 5pu5 că $-au 5unat c. -ele9onul $eu nu a :nregi5trat :n5ă ni$ic. 5pu5 celorlalţi. 5t..nd era$ la 5e$inar. Ei au @.. a a că ea 5-a reluat... nici la apeluri pri$ite. 9runtea $i-a devenit grea. Ce-a$ pove5tit colegilor prin ceea ce a$ trecut. Si$ţurile tale te pot :n ela?.. eu 5au #u$ne@euI? Ca 5erviciu. nici la cele nepreluate. Bine:nţele5 că a$ 9o5t re9u@ată. :n ti$pul Vindecării Geconective. a9ară era 9ru$o5.10. A doua lecţie1 Se pare că n-a$ :nţele5 prea <ine lecţia nu$ărul 2 de ieri... dar :n acel $o$ent $i-a$ dorit din nou ca anul 2011 5ă-$i aducă o 5c8i$<are a locului de $uncă. :n ti$p ce :ncerca$ 5-o conving pe !lina 5ă $ă la5e 5ă-i 9ac o edinţă de Vindecare Geconectivă. 2). !$ 5i$ţit atunci un val de energie rece.nd :n pat.nd $-a$ uitat :n5ă pe 9erea5tră.+0 a9ară ploua. Eric Pearl :ntre<a5e odată. &u a5ta e5te calea. pe cineva1 „Dine pre9eraţi 5ă vă 9ie #octor. #oar că $-a$ 5trăduit prea tare.2010 ! doua @i cu lecţii pentru $ineO Prima lecţie1 „&u te lua după aparenţe. !<ia $ă tre@i5e$ i.. #orea$ 5ă-i treacă durerea de cap. El tie pentru ce a venit. ca 5ă văd ce tre<uie 5ă văd.dru$ anevoio5.

:n5ă.. #ar nu a$ dat atenţie. Spre 5eară $-a 5unat Mi8aela. !$ lă5at lucrurile la nivelul ace5ta i a$ $er5 la culcare.nd.2012?. 18 . Cu$ina tie ce tre<uie 5ă 9acă i 5ingură. Era$ de5tul de o<o5ită.nd a$ ador$it. !cu$ tiu că nu e5te nece5ar 5ă pun $. #i$ineaţa a :nceput a treia @i de lecţii pentru $ine. Ca 5erviciu a$ cre@ut că au di5părut ni te docu$ente. nu e5te nevoie 5-o direcţione@ eu.teva valuri reci care au trecut prin $ine. %$aginea 5-a 5c8i$<at <ru5c i a apărut un cadru de culoare neagră. dar a$ 9ăcut-o. o colegă de la 5e$inarul de Vindecare Geconectivă.. ace tia vor 5cădea i vor di5părea. $ă 5u9oca$. uita5e$ televi@orul pornit.$plat ceva.r@iu..t. Ca 9el de repede. le-a$ gă5it i $i-a$ dat 5ea$a că a$ gre it. !$ :ncercat apoi 5ă dor$ puţin. pe care 5cria $are 2012. Prima lecţie1 „&iciodată nu e5te prea t. „Mai 5tau p. D. a$ cre@ut că dacă ţin $.tul pe interior.acolo. i$aginea a revenit la nor$al i a$ :nc8i5 televi@orul. P. $i-a$ 5pu5 :n g. :n Ao5ul cadrului re5pectiv. Mai 5cria ceva $ai $ărunt. M-a$ tre@it :n5ă cu 5en@aţia unor degete invi@i<ile. dar eu nu tiu ni$ic de5pre acea dată. M-a$ apropiat de calculator i a$ vrut 5ă lucre@. Ei atunci 5-a :nt.na acolo Lpoate c8iar nu tre<uie 5ă 9ac a5taM i nici nu tre<uie 5ă 9olo5e5c auto5uge5tia.10.2010 &oaptea trecută a$ $ai 5i$ţit c.nă acu$.. Deva ca o <oare interioară. parcă era$ :ntr-o cu că. care :$i $a5ea@ă g. Mă uita5e$. :n alt do5ar. ca 5ă recuno ti că te-ai :n elat?.nă :n $artie?. Bine. E5te ceva :n legătură cu „Pri$ul val?. dar 9oarte u oare. ! 9ăcut deAa două edinţe de Vindecare Geconectivă i era 9oarte :nc. !tunci a$ :nţele5 că a$ vă@ut 5cri5 „21.ntată.na pe nodulii de la g. -re<uie 5ă recuno5c că $i-a 9o5t greu 5ă-$i accept propria gre eală. Fntr-un 9inal. Pur i 5i$plu.12.ndit. Mi-a$ cerut 5cu@e de la cei pe care :i :nvinovăţi5e$ degea<a. „Ziua i luna?. 2'. ! a că a$ căutat pe %nternet. a$ g.

Fnainte nu $i 5e :nt.i a 9o5t ca o eli<erare pentru relaţia $ea cu Mi8ai. E5te at.r@ieri :n re@olvarea pro<le$elor de la 5erviciu. a$intirea. vino la Bucure ti la 59. Ei >a$enii erau $ai 9ru$o i i $ai <uni acolo. !$ ră$a5 cal$ă i a$ :nţele5 că toate au un ro5t.. Pri$e ti ceea ce e ti?.2010 &oaptea trecută au 9o5t doar vi5e. Ei c8iar a a a 9o5t. nu $ă $ai deranAea@ă dacă 5e trece pe5te $ine. A treia lecţie1 „Cegea atracţiei 9uncţionea@ă. #upă $ulţi ani. nu $-a$ enervat c. P.r@iu?. F$i @. Cu$ea.$<e5c i aud 9oarte de51 „De <ine că aţi venit. cul$ea. Eu 5unt alt9el. M-a 5unat Mi8aela. F$i e5te 5u9icient 5ă tiu că ceea ce a$ 5i$ţit e5te real i că Miracolul e"i5tă. „Etii că a5tă@i 5unt e$i5ii $ari de pla5$ă din 5oareI? &u tia$.10.. Mai cal$ă. Fnt. Ei tot după $ulţi ani. !<ia acu$ pot 5ă 5pun că a$ lă5at trecutul 5ă plece cu 19 . D8iar i la 5erviciu $ă 5i$t <ine.A doua lecţie1 „0iecare lucru are $o$entul lui pentru re@olvare. 5ă ră$.nă?. viaţa 5unt $ai 9ru$oa5e.nd au apărut :nt.. care !cu$ tiu că e"i5tă. ră5pun5ul a venit alt9el dec.r it de 5ăptă$. Si$t că a$ revenit !ca5ă. !$ redevenit !ca5ă. toate 9etele 5e poartă alt9el. Vor<i$ $ai t. 0oarte reale i o<o5itoare.t de 9ru$oa5ă. -otul e5te $ai u or acu$. $ai $i5terioa5e.. &u $ai tre<uie 5ă a tept niciun ră5pun5. 20.? !$ :nţele5 că ni$eni nu e5te de ne:nlocuit i. Să nu $ă 5c8i$< niciodată.n un copil cu oc8ii $ari de5c8i i 5pre !devărul $eu. Singurul lucru pe care tre<uie 5ă-l 9ac e5te 5ă-$i aduc a$inte de Mine. niciodată. dar toată @iua a$ 5i$ţit nevoia 5ă 5tau c. $ai 5enină. !$ re$arcat că dacă ţin oc8ii :nc8i i i 5unt a9ară.$pla a5ta.. #e data acea5ta. a$ reu it 5ă-i 5pun 5oţului $eu1 „-e rog.t $ai $ult la 5oare.t de o<icei1 „! putea veni pentru o @i.. $ai lini tită. $ă a9lu cu9undată :ntr-o $are de ro u inten5. -re<uie doar 5ă ai ră<dare?.nă i la cantină.

! doua oară c. 9oarte aproape de po@iţia iniţială i care au ur$at acela i tra5eu. Eo9erul era :năuntru. o pată ca de 5.nge u5cat. !poi $-a$ vă@ut conduc. 20 . care era :ntr-o po@iţie de „9ără 10?. Ei ea c8iar a5ta a 9ăcut.adevărat. dar ur$a $ea de avion 5e prelingea u or 5pre po@iţia pe care o dorea$ eu. M-a$ apropiat din nou de 9erea5tra de la <ucătărie.nd Cuna voia 5ă-$i 5pună ceva. Fn lu$ea $ea.. :n dreptul $eu.$pla !ici. 5u< <ăr<ie $i-a apărut. a apărut o ceaţă al<urie. %ar Cuna era pe partea 5enină a cerului. &u era nicio ur$ă de v. care a di5părut 9oarte repede.nt. %ntere5ant că. :n vi5. totul e5te !cu$ :$părţit :n două Au$ătăţi per9ecte $ una de Cu$ină i una de =$<ră $ iar Cuna e5te 9oarte i$portantă pentru $ine. Da i cu$ „5-au de5picat apele?. %$ediat după a5ta. ace5ta a pornit $otorul i a plecat :nainte 5ă produc vreun accident. de5părţită tot :n două $ o parte vi@i<ilă i o parte invi@i<ilă. Ei a a 5-a :nt. !$ ie it pe <alcon i $-a$ uitat la cer.ndit că 5e :ndreaptă i aAunge la ora 12. !$ vrut atunci 5ă văd ce-$i arăta.t de 9irav. 9ie el oric. dar de5părţi5e cerul :n două1 o parte 5enină $ cea pe5te care trecu5e $ i o parte al<urie. $-a$ g. !$ intrat :n <ucătărie i $-a$ uitat pe 9erea5tră. $a ina $ergea doar cu 5patele i 5e :ndrepta 5pre o alta care 5taţiona. !u 9o5t $ulte eli<erări i totul a 9o5t 9oarte 5olicitant pentru $ine.nd. %ndi9erent ce 9ăcea$. !$ reu it c8iar 5ă-i 9ac o 9otogra9ie. #i$ineaţa $-a$ tre@it o<o5ită. au $ai apărut :ncă două ur$e de avion. i$ediat după aceea. Se pare că orice Magie 5e poate :nt. Fn clipa aceea. -otul 5e repeta de trei ori pentru $ine. !$ privit la planta din 9aţa 9ere5trei i.$plat. !$ vă@ut o ur$ă al<ă de avion.. !<ia :ntr-un t.r@iu..ndit că va aAunge la po@iţia de „ i 10?. dar nu 5c8iţa niciun ge5t. !poi $-a$ g. 9ără 5ă 9ac niciun e9ort. dintr-o dată.. =r$a al<ă de avion era la 9el de vi@i<ilă.

De <ine că a$ ace5t BurnalP Seara a venit Virgil. 2. Mi 5-a părut că 9ăcea$ ceva ce el nu. 5-a de5c8i5 o 9erea5tră audio pe %nternet. de i nu 5e 5i$te nicio adiere de v. !poi aud cu$ 5e preling picăturile de apă pe viţa-de-vie. apoi 5-au :ntin5 5pre tiroidă. Pe 9iecare 9run@ă :n parte. 0ără 5ă 9ac ni$ic. Da o 5evă care 5e 5curge. Dineva arunca5e ni te apă. iar eu aud 9iecare picătură. :ncă o dată. 21. #e data acea5ta. 2. care e5te c8iar %nteligenţa i Don tiinţa =niver5ală. $-a$ a e@at la calculator.. „Sunte$ 9ăcuţi după c8ipul i a5e$ănarea Cui? $ Energia i Cu$ina din noi 5unt parte din Marea de Cu$ină i de Energie. „Să nu-ţi 9aci c8ip cioplit? $ &u poţi ciopli ceva care e5te ne$ărginit. „#u$ne@eu e5te Cu$ina? $ #u$ne@eu c8iar e5te Cu$ină i energie. a$ vă@ut un 9luture 5plendid. 1. C-a$ vă@ut clar. Mi-a$ retra5 9oarte repede $. Mă 5i$t ca un copil care :nvaţă pri$ii pa i. care a trecut i prin $. „Sunte$ aici ca 5ă te aAută$ 5ă :nţelegi ce e ti. !$ privit din nou cu atenţie. #upă aceea.na. #i$ineaţa.i dorea. care a @<urat p.2010 &oaptea trecută a$ 5i$ţit din nou valul de energie prin $ine. !$ 5i$ţit cu$ o parte din energia $ea trece 5pre el. #e data a5ta a 9o5t doar o răcoare 5uporta<ilă. !ud cu$ 9run@ele plopului din 5patele <locului 5e $i că u or. Ce aud ca i cu$ cineva ar <ate din pal$e.na cu care-l ţinea$ pe Virgil.nt.. ca i cu$ l-a 9i avut :n pal$ă. a 9o5t ca i cu$ :nţele5e5e$ trei !devăruri. 21 . 5ă nu uit ceea ce :nvăţ acu$. #upă aceea. de trei ori. Vreau 5ă ţin $inte. pri$ele cuvinte. Sen@aţiile de ar5ură puternică au 9o5t $ai ale5 :n @ona ini$ii.nă la nivelul capului $eu.? !$ de5coperit :n 9elul ace5ta o $editaţie care :$i 9ace <ine.10. Pri$a dată.!5tă@i e5te o @i :n care au@ul $eu a aAun5 la cote ne<ănuite.

. $i-a arătat e"act @onele pe5te care :$i pli$<a5e$ $. 9ără 5ă tie că a 9ăcut ace5t lucruM.ncă pielea?. l-a durut puţin capul. Virgil. alta răcoroa5ă. pentru că e5te un $e5aA pe care poate 5ă-l :nţeleagă corect. Sunt din nou val de energie i 5i$t nevoia 5ă ţin $. :ncă nu a$ un ră5pun5 pentru ace5te :ntre<ări.na pe 9runte i l-a $ai lă5at.nă. !$ dorit 5ă vadă i Virgil ceea ce eu deAa tia$ ca 9iind adevărat $ i nu $i-a reu it. !5tă@i a$ $ai :nvăţat ceva. %-a$ pu5 $. =na era caldă. #e data acea5ta doar c. :n $o$entul :n care l-a$ rugat 5ă-$i arate unde 5i$ţi5e „că-l $ăn. 9iind 9oarte ancorat :n realitatea $aterială.na pe 5patele lui Virgil.nd a$ pli$<at $. D. M-a$ retra5 :n5ă repede. P. Virgil $i-a dat voie 5ă e"er5e@ pe el. alta doar $ă :nţepa :n pal$ă. 0iecare pri$e te ceea ce poate 5ă recunoa5că. #upă a doua edinţă.nd a plecat 5pre Bacău :n 5eara acea5ta.nă i aura o au 22 .ncă :ntregul corp. a$ 9o5t 9oarte atentă. Mi-a dat totu i voie 5ă $ă $ai Aoc o dată.ng. dar i a5ta era a a cu$ 5e a tepta 5ă 9ie. &ici capul nu-l $ai durea. D.nd a venit la Bucure ti.$plat. 9ără 5ă vreau. D.!5tă@i. ! doua oară a 5i$ţit doar că-l $ăn. 5patele :l durea $ai puţin. 0iecare plantă avea propria a$prentă energetică.teva plante de a9ară.nd 5-a tre@it. Dred totu i că $-a$ 5trăduit prea $ult.nă i piciorul 5t. deoarece $-a$ g. cu toate a5tea. E5te 9oarte inteligentă acea5tă energie. :l durea 5patele de5tul de tare. a a că ne-a$ culcat puţin. Si$patic a 9o5t că. pe care le-a$ 5i$ţitI !cu$.. Să 9ie totu i i e$oţiile $ele o piedică :n edinţele de Vindecare GeconectivăI !u contri<uit cu ceva 5en@aţiile de tea$ă i vinovăţie. dar nu a 5i$ţit ni$ic.ndit că 5-ar putea 5ă-i 9ac rău.teva $inute i n-a 5i$ţit $are lucru. !$ 9ăcut-o de trei ori. Bine:nţele5 că i 5-a părut nor$al. #ar. Pri$a dată au 9o5t „regi5tre? vi@i<ile Lc8iar a $i cat degetele de la $. ceva 5-a :nt. Era o durere care per5i5ta de o 5ăptă$. i 5-a 9ăcut 9oarte 5o$n. D. a pri$it doar acea5tă 5en@aţie.inile prin aer.na pe5te c. Vindecarea Geconectivă.

!$ avut i o 5en@aţie de a$orţeală :n Aurul 23 . %nteligenţa =niver5ală tie totul. Ei totu i. ani$ale Ltoate 9iinţe viiM. ca după o <oală. ! ale5 5ă tran59or$e :n i$portante. nu tre<uie 5ă ceri ni$ic. $ă tre@e5c o<o5ită.. aceea i 5en@aţie că a$ :nţele5 :ncă trei !devăruri. 02. ni$ic altceva. toate lucrurile lip5ite de valoare.t %u<ire acolo.di9erită. „->-=C e5te %u<ire? $ !$ 5i$ţit a5ta.2010 &oaptea trecută a$ 5i$ţit aceea i ar5ură ca de 9oc. Prin deconectare. 5o$nul e5te pro9und. de la o altă di5tanţă. #i$ineaţa. 2. 5ă trec pe5te ace5te 5en@aţii.11. plante. c.2010 &oaptea trecută a 9o5t doar o 5ingură trecere de 9oc.nd a$ 9o5t :n Cu$ina al<-5trălucitoare. lăco$ia i di5trugerile. > 5i$ţi pentru 9iecare plantă :n parte. F$i e5te $ult $ai u or acu$. 01. 9ără vi5e. Viaţa e5te o 5erie de lecţii pe care tre<uie 5ă le :nveţi. ! ale5 lip5a de re5pect pentru Pă$. &u tre<uie 5ă ceri voie. 5-a pierdut Miracolul. -otul 5-a repetat de trei ori.11.nt. „>$ul 5-a deconectat 5au a 9o5t deconectat de la acea5tă %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală i a trăit independent? $ >$ul a ale5 5ocietatea de con5u$ i a uitat de 5piritualitate. aroganţa.nd totul 5e ter$ină. 1. D. Pri$e ti doar ceea ce e5te potrivit pentru tine. „#u$ne@eu e5te pretutindeni? $ Sunte$ cu9undaţi :n acea5tă Mare de Energie =niver5ală.ndu-5e :ncet prin Mine. !$ avut :n5ă tot ti$pul 5en@aţia că nu 5unt 5ingură i că nu tre<uie 5ă-$i 9ie 9rică. oriunde i oric.nd. dar s a c!"ti#at E"perienţa. 2.. Ei a 9o5t una u oară. &u era dec. pli$<. la $o$entul re5pectiv.

„Dere i ţi 5e va da? $ =niver5ul e5te in9init i poate 5ă ne o9ere tot ceea ce ne dori$. Fnt. „!legerea e5te a noa5tră.0ocul lăuntric a 9o5t puri9icator. l-a$ o$or.te 2 24 . -re<uie doar 5ă :i per$ite$ !devărului 5ă apară la 5upra9aţă. 2. 2.t dacă ni le i$pune$ noi. ni$eni altcineva.ndire i con tiinţă. „!devărul e5te :n noi? $ Fn !#&-ul no5tru. pentru că ave$ Ci<erul !r<itru? $ #oar Eu aleg ceea ce 5unt i de ce parte 5unt. 0i@ic. Sen@aţia a$ perceput-o :n @ona capului. c.. o nouă 5erie de trei !devăruri :nţele5e. De e5te intere5ant. -re<uie 5ă a5culţi i 5ă o<5ervi 5e$nele i lecţiile pe care le pri$e ti :n 9iecare @i. &u e"i5tă li$ite. noi cunoa te$ !devărul. a$ dorit 5ă note@ ceva :n Burnal. D.. !5tă@i a$ 5i$ţit $ de data acea5ta. :n ti$pul @ilei $ trei treceri de energie prin $ine. !ve$ $ai $ulte căi $ i noi alege$ pe care 5ă $erge$. Da i cu$ ceva 5-a 5c8i$<at :n $ine i a$ 5căpat de tot ceea ce nu-$i $ai tre<uia.tului. pe cerul 5enin. C-a$ lovit i l-a$ di5tru5. #oar noi 9ace$ alegerile :n viaţă. -rinitatea a 9o5t pre@entă pe tot parcur5ul celor 10 @ile de e"perienţe3 2 @ile " 2 treceri Q L1R1R1M @ile cu 2 lecţii/@i Q SL1 @i " L2R1M treceriM R L1 @i " LoglindaT1R2M treceriM R L1 @i " 1 trecereMU cu 5erii de c.r@iu1 . Eti$ că Spiritul Lenergia lui #u$ne@euM nu $oare. &u tiu :ncă de ce o 9ac. !$ vă@ut cu$ din $ine ie ea ceva ca un <alaur 5au un vier$e uria .11. Eti$ cu$ 5ă ne contopi$ cu %nteligenţa i Don tiinţa =niver5ală. ci $erge !ca5ă.i răcoare. a$ 5i$ţit că ceva a 9o5t di5tru5 :n 9iinţa $ea. 1. #i$ineaţa.nd $-a$ tre@it. 02.2010 &oaptea trecută a$ avut iară i un „vi5? 9oarte real. !poi a$ vă@ut trei poru$<ei al<i.g. e că a$ :nceput 5ă-$i pot reduce inten5itatea durerilor de cap.nd a$ 9ăcut a5ta. dec. #e 9apt. dar 5igur o 5ă-$i 9olo5ea5că $ai t. prin g. apoi căldură plăcută i din nou răcoare.t..

care co<ora 5pre locul :n care 5tătea$. pentru că Eu 5unt o părticică din Ea. Sunt un punct care .i o 5tea 5trălucitoare. iar :n dreapta $ea. cu $ultă atenţie i cu 5enti$entul că tre<uie 5ă văd ceva. ! apărut :nt.t din $a ină i ceva $-a 9ăcut 5ă ră$. dintr-o dată. nu $ai :ncerc 5ă 9ug din 9aţa 9ricii pe care o 5i$t :ncă.t 5ă-$i 9olo5e5c Ci<erul !r<itru. !$ pu5 $. &u $ai negocie@. a$ g. la 9el de <ru5c. dar a$ con tiinţa 0iinţei. !5tă@i a$ 8otăr. S-a 5tin5 i ea. era de5tul de t. !$ co<or..r@iu. Etiu că nu poate 5ă-$i 9acă ni$ic rău. a venit cu$va din 5t. &u 5unt #u$ne@eu.!cu$? :nvaţă 5ă devină i el con tient de Sine. ci9ra trei. D. 0iinţa #ivină e5te totul i Eu 9ac parte din ->-=C.11. :n colţi orul cel $ai a5cun5 din 0iinţa $ea. &u $ai tre<uie 5ă revin la ea. #in nou.t 5ă-i dau dru$ul. Sunt doar un punct din %$en5itatea Don tientă. $ai ale5 :n @ona de la picioare.na pe 9runtea unei colege i a 5i$ţit „cu$ 5-a electrocutat 9oarte tare?. Dolegii de la <irou $i-au 5pu5 ceva intere5ant $ :n 9aţa $ea era 9oarte rece.2010 25 . !$ cre@ut că e5te un avion. Privea$ cerul. Ca 5erviciu a$ 5i$ţit tot ti$pul ca o răcoare :n interior. c8iar :n dreptul :n care di5păru5e pri$a. !$ 8otăr. $are i al<ă. pur i 5i$plu. ->-=C nu dore te pentru Mine altceva dec. !$ $ereu 5en@aţia de o$idă. !$ ale5 5ă trăie5c :n pace cu 0iinţa #ivină.ndit atunci.nga celor două i 5-a 5tin5 tot :n @ona :n care au di5părut i celelalte.n pe loc. dar 5-a 5tin5. $ai $ică de data acea5ta. 0. ! treia 5tea. 9oarte cald. Ei totul 9ace parte din ->-=C i din 5c8i$<are. pentru că 5unt o părticică din Ea. „Mai tre<uie 5ă 9ie :ncă una?.$ple.nd a$ aAun5 aca5ă de la 5erviciu.t ceea ce e5te $ai potrivit 5ă 5e :nt. care 5e tran59or$ă :n 9luture... !poi a apărut o a doua 5tea.adevăruri/@i Q 1 @i " 2 treceri?. Mai ciudat e5te că :n toate ace5te @ile $ă lini tea$ :n Aurul orei 2 di$ineaţa. colorată..

2010 26 .inile :n Aurul ei.$plă i $ă 5i$t ca un copil care de5coperă lu$ea. 0*. &u $ai 5unt corp. Sunt tot $ai atentă la ceea ce 5e :nt.nde5c a a. dintr-o dată. Ei a$ $ai :nvăţat că lucrarea tre<uie 9ăcută corect i integral. Ei $inune.nd a$ aAun5 aca5ă. pentru 9iecare @i de Geconectare :n parte. iar prin corectarea ace5tora. Se vede clar linia de la care a pornit 5c8i$<area de a5tă@i.. dacă nu g. !$ pli$<at $. 0+. ca 5ă nu $ă vadă ni$eni.!5tă@i. M-a$ 8otăr. pentru ceea ce 5e :nt. !u apărut noi iri@ări de verde. Sau că repre@intă ceva 9oarte i$portant pentru $ine. Verdele e5te $ai de5c8i5 la culoare. Fn 5eara acea5ta. a$ repetat ceea ce a$ :nvăţat la 5e$inarul de Geconectare. !$ 5i$ţit toate gre elile i o$i5iunile 9ăcute :n corpul $eu.. pot 9i c8iar eu :n calitate de pacient. la 5erviciu.11. M-a$ 8otăr.. $ai proa5păt.r9ul 9run@elor.. Ei din nou 5unt un copil :nc.r ită i caldă. :ntr-o culoare ne59. Fn ulti$a vre$e 5i$t o atracţie deo5e<ită 9aţă de oglinda de pe 8ol. $-a$ Aucat cu o plantă care avea o parte o9ilită. :ncepe 5ă 5e :nver@ea5că la v. !$ luat-o i $-a$ du5 :n ar8ivă. !$ a9lat că.t 5ă nu $ai lucre@ 9ără 5ă-$i i$agine@ $ăcar o 5iluetă de5enată pe $a5a de $a5aA. D8iar :nver@e te 5u< oc8ii $eiP D. Ei. a$ 5tat $ai $ult ti$p cu oc8ii :nc8i i :n 9aţa ei. a$ putut 5ă 5c8i$< ceea ce e"peri$enta$..ntat de Aucăria 5a. Văd cu$ partea $ai puţin u5cată : i 5c8i$<ă culoarea.2010 E a doua @i că $ă Aoc cu noua $ea prietenă. Fncă $ai a$ nevoie de con9ir$ări. Da i cu$ a ti că ea repre@intă un portal 5pre lu$i paralele 5au că re9lectă i$aginea noa5tră :n dualitate. a$ 5i$ţit cu$ corpul $eu di5pare i $-a$ tre@it :ntr-o $are portocalie.$plă.t 5ă-$i 9otogra9ie@ noua prietenă. Sunt doar culoare.11..

E5te lecţia a5u$ată de către „iniţiaţii =niver5ului? i care pre5upune un de5tin :ncercat.1')(M a$ gă5it din nou porţiuni din codul $eu L113 13 222T'M.12 e5te codul $eu i că tre<uie repetat de 2 ori ca 5ă ai<ă e9ect.M-a$ 8otăr. dar $i-a 9o5t 9rică 5ă-l 5pun i a treia oară.1'*1.11.$plă cu ele. Pe una voi aplica Vindecarea Geconectivă. Ca data de na tere a !le"andrei L0). !$ regă5it :n ea codul de5coperit a5tă@i L(R. de două ori.. C-a$ repetat cu voce tare. !poi (R. 27 . !$ ţinut $. Era „$ai energi@at? $ :ntr-un 5en5 pe care nu pot 5ă-l e"plic.T113 13 222T'3 22T*3 13 (T2R.t 5ă $ai 9ac un e"peri$ent. Vreau 5ă văd ce 5e :nt. Dulorile gal<en i verde $i-au ie it cel $ai <ine. Si$t alt9el tot ceea ce <eau 5au $ăn.2010 !5tă@i a$ avut gu5tul $odi9icat.0'. :n ti$pul $editaţiei. Vu5tul 5-a 5c8i$<at. pe cealaltă. care repre@intă „lecţia liderului?.R*1T(2T'. !vea un alt gu5t 9aţă de ceea ce <ău5e$ cu doar c. !$ :nţele5 a5tă@i că 222111.3 . are un triplu ' L'"'T)1T'3 )R1T'M.nc. Seara a$ :ncercat 5ă 9ac un e"erciţiu de vi@uali@are a culorilor. Ca data de na tere a !linei L20.3 1M.ndouă. verde i $ov. 0(. !$ luat două 9run@e din planta căţărătoare din dreptul 9ere5trei de la <ucătărie i le-a$ 9otogra9iat pe a$.11.0.teva 5ecunde :nainte. !$ reu it 5ă vi@uali@e@ gal<en. a$ gă5it porţiuni din codul $eu L+R)T123 222T'M. iar prin 5pate :$i treceau 5en@aţii ciudate. nu.na dea5upra unui pa8ar cu 5uc. Si$ţi5e$ rece :n genunc8i i :n @ona capului. 0rica e5te de vină $ 5au c8iar nu tre<uie 5ă-l 5pun :n 9elul ace5taI Sau e5te 5u9icient 5ă-l trăie5cI #ar de ce tre<uie repetat de trei oriI Ei ce :n5ea$nă codul ace5taI &u cu$va a$ :ncercat 5ă-l 5pun. dar i ceva drăguţ..1')+M. >ricu$ ai privi. doar pentru că tia$ că e5te codul pentru $ineI M-a$ Aucat puţin cu data $ea de na tere1 0(.

!$ intrat. toate aplecate i 9ără nicio vlagă. Pur i 5i$plu $ergea cu $ine i nu era nici cea $ai $ică ur$ă de v.. venea :$preună cu $ine.2010 !5tă@i a$ 5i$ţit din nou. M-a$ uitat :n ur$a $ea. !$ aAun5 la 9ar$acie i norul de ceaţă al<ă $-a :n5oţit p. !$ trecut pe l. #e data acea5ta. :ncerc. !$ 9ăcut i c. &orul $eu $ergea din nou :n 5patele $eu. !$ $ai gă5it un prieten de Aoacă. 5pre ca5ă. D. !$ cotit la 5t.. ca un nor.nă acolo. 9lorile i 9run@ele au :nceput 5ă 5e ridice. 0). Ce vedea$ cu$ 5unt tra5e i :ndreptate. pot c8iar 5ă o ating.Erau 9ru$oa5e i „calde? i $ă 5i$ţea$ cu9undată :n ele.11.nd a$ aAun5 la inter5ecţia care duce 5pre <locul :n care locuie5c.t 5-o iau aca5ă.nd 5ă trăie5c in5piraţia i e"piraţia. >ricu$. Plutea 9oarte Ao5 i a$ avut i$pre5ia că.teva repri@e de re5piraţie con tientă. dacă vreau.nă la 9ar$acie.nga. !$ devenit atentă la ceea ce 9ăcea$. Ziua $-a$ Aucat pentru a treia oară cu planta $ea de la 5erviciu i a$ 9otogra9iat-o. a$ 5i$ţit di9erit. a tre<uit 5ă $erg p.ndit de5pre $ine. ca 5-o pot :ngriAi p.ngă ni te oa$eni i a$ vrut 5ă-i :ntre<1 „Vedeţi i du$neavoa5tră norul ace5taI?.nt.nă : i revine. a apărut o 9or$ă al<urie. a di5părut.nd a$ pli$<at $. a$ cu$părat ce-$i propu5e5e$ i a$ pornit din nou 5pre ca5ă. Fn5ă acu$. Da i cu$ acolo n-ar $ai 9i 9o5t $ultă viaţă. D. dar $i-a 9o5t ru ine. > plantă cu $ulte 9lori i 9run@e. a$ $er5 pe 5trada principală. &orul $eu era 28 . Fn apropierea <locului :n care locuie5c. aproape că nu 5i$ţea$ ni$ic.nă nevă@ută. :n 5en5 inver5. #intr-o dată. Seara. Deva $-a 9ăcut 5ă-$i :ntorc privirea.. iar :n cealaltă parte.. !$ avut 5en@aţia că $ă apăra 5au că dorea 5ă 5e Aoace. ca de o $. Fntr-o parte planta era vie. nu l-a$ $ai vă@ut. Fn partea pe care o 5i$ţi5e$ $ai puternic :n dreptul pal$elor $ele. Dine tie ce ar 9i g. $iro5ul 9run@elor că@ute. care e5te paralelă cu cea pe care veni5e$ iniţial. 9oarte puternic. M-a$ 8otăr.inile pentru pri$a dată :n Aurul ei.

Ca 5erviciu. dar nu :nţelegea$ pentru ce tre<uia 5ă 9ac ace5t lucru.. legate :ntre ele prin linii cu aceea i di5punere :n 5paţiu.ntul..$<it. Stătea$ acolo i nu :nţelegea$ ce $i 5e :nt. 5-a de5părţit :n trei 5au patru <ucăţi $ai $ici. :n ti$p ce ţinea$ oc8ii :nc8i i.. !$ pu5 planta :ntr-un va5 $ai $are i i-a$ co$pletat pă$. -otul 5e :nt.din nou :n dreptul inter5ecţiei. !$ 9o5t c8e$ată la „!udit?. iar eu era$ undeva :n @ona pieptului i nu putea$ 5ă ie5. Ei a$ @. cu di5punere 5paţială. &oaptea a$ 5i$ţit 9oarte puternic cu$ pri$e5c energie prin c8aHra cre tetului i prin @ona celui de-al treilea oc8i... !$ :nţele5. 11. -otul 5e derula ca :ntr-un 9i$ pro5t. Mi-e dor de culorile i reţelele lu$inoa5e din 29 .$plă !ici i !cu$.... ca 5ă e"peri$ente@ &ecuno5cutul... Si$ţea$ doar cu$ :$i ple5ne te capul. vine el la Mine. e5te pri$a dată c. &ici $ăcar nu con tienti@a$ pentru ce $ă c8e$a5eră acolo. &i$eni nu tia ni$ic. !ici i !cu$. :n ad..11. Si$ţea$ cu$ a$eţe5c :n i$en5itatea aceea $i cătoare i 5trălucitoare. a$ vă@ut o reţea 5paţială 5trălucitoare. Bru5c. &u tre<uie 5ă plec nicăieri. de i 9lorile vec8i i 9run@ele nu 5unt :ntr-o 5tare prea <ună. de5pre ni$ic. #upă aceea. o 5urpri@ă neplăcută. Erau puncte 9oarte 5trălucitoare.nd nu a$ $ai privit ni$ic cu pati$ă i a$ vrut 5ă pot 5pune adevărul.2010 Planta pe care a$ adu5-o aca5ă are aproape 20 de <o<oci noi. Eu nu gre i5e$ cu ni$ic.$plă. D8iar 5e Auca cu $ine.. -otu i. Magia 5e petrece doar :n apropierea <locului :n care locuie5c. pentru ceva care :$i era co$plet 5trăin..nci$e. -re<uie 5-o iau ca pe o 5c8i$<are de direcţie pe care n-a$ 9ăcut-o la ti$pI Sau poate că acu$ e5te $o$entul 5c8i$<ăriiI Fn urec8i :$i ră5una 59atul e9ei de la „!udit?1 „E <ine 5ă pleci.? Bine. 9ără 5ă 9ac rău ni$ănui altcuiva..

Energia acea5ta.t a$ 9o5t eu ocupată cu g. a a cu$ eu a$ ale5 prin Ci<erul !r<itru. 9i@ic.11.ndurile noa5tre pot in9luenţa pe toţi i toate din Aurul no5tru. 30 .2010 E5te t. pentru că apare o di9erenţă de 9recvenţă. Da atunci c. Fn 5eara acea5ta a$ reali@at. Fn acel $o$ent !utovindecarea a 9uncţionat.r@iu. -re<uie doar 5ă 9iu :n !cu$ i !ici. atunci c. #acă g. au 9o5t două @ile cu dureri de cap. iar tiroida $-a durut i 5-a in9la$at. ace5te noţiuni nu e"i5tă i. c. că nu tre<uie 5ă $ă di5culp pentru ceea ce a$ 9ăcut i că. Mi-a a$orţit @ona g. at. !$ :nţele5 că <oala vine de la răul din noi. arată-$i din nou că n-a$ vi5atP 12. $i-e dor 5ă 5i$t din nou. Mi-a arătat cu$ g. :n apropierea <alconului $eu.t de inteligentă. nu 9uncţionea@ă :n planul răului i al <inelui.tului. E5te pri$a dată c.t de clar ace5t !devăr. -E rog. #upă di5cuţia de la 5erviciu. totul e5te <ine.i recunoa5că gre elile. iar tiroida 5-a redu5 din nou.nd prin@i un po5t de radio i 5c8i$<i pe altă lungi$e de undă.nd lucre@. Era$ pe o altă 9recvenţă i n-o putea$ acce5a.nduri de 9recvenţă Aoa5ă. Ei plantei i-a $er5 rău. tre<uie 5ă-$i ţin g. #e a5ta. Ei pentru a5ta. dintr-o dată. &oaptea acea5ta a$ vă@ut din nou o 5tea că@ătoare. că e5te 5u9icient 5ă tiu eu !devărul $eu. durerea de cap 5-a a$eliorat. dar 5i$t nevoia 5ă 5criu :n Burnal. cu iu<ire. nu a$ voie 5ă :ncerc 5ă deter$in pe altcineva 5ă.ndurile departe de $ine. Golul ei a 9o5t 5ă-$i arate că toţi i toate 5unte$ =nul i că :ntre noi e"i5tă 9ire nevă@ute. -ot Ci<erul !r<itru 9uncţionea@ă i pentru ei. &ici $ăcar !utovindecarea n-a 9uncţionat acu$. că 5unt :ncă o pove5te.nd văd at. pur i 5i$plu. a ale5 5ă 5e ve teAea5că de tot.„vi5?. ea nu 9uncţionea@ă :n pre@enţa lor. Mulţu$e5c $ult. ti$p de două @ile.nde ti po@itiv. !$ :nţele5 că. Fn di$en5iunea ei.

n-a$ $ai gă5it Magia. Fn $o$entul :n care a$ reu it 5ă-$i 5c8i$< atitudinea, a$ 5c8i$<at 9recvenţa. ! a a$ reu it 5ă văd i ceea ce nu vedea$ cu oc8ii acoperiţi de vălul 9uriei. Mi-a$ adu5 a$inte că toată luna $ai 9u5e5e$ :n concediu de odi8nă i că, :ntr-adevăr, nu tia$ ni$ic de5pre ceea ce 5e :nt;$pla5e :n lip5a $ea. Mi-a$ adu5 a$inte i de dările de 5ea$ă pe care le 9ăcea$ periodic. -oate in9or$aţiile nece5are erau acolo. M-a$ 8otăr;t doar 5ă pre@int !devărul $eu $ i at;t. Fn re5t, cei care Audecă pot vedea 5inguri răul 5au <inele, $inciuna 5au adevărul. Ei dacă nu văd că 5pun adevărul, locul $eu nu $ai e acolo. Dred că 5e :nt;$plă doar ceea ce tre<uia 5ă 5e :nt;$ple. De puţin :ţi tre<uie, ca 5ă la i răul 5ă te do$ine, dacă nu e ti atent. -re<uie 5ă te deta e@i de toţi cei care :ncearcă 5ă te 9acă 5ă devii ceea ce nu e ti. !5eară, pal$ele $ele ardeau din nou. D;t $i-a 9o5t de dor de 5en@aţia acea5ta. Etiu că Ve@i ceea ce 5criu, pentru că 5i$t 9runtea plină de energie. !$ 5i$ţit-o i a5eară. Fn ti$pul nopţii $-a$ tre@it i, pentru pri$a dată, n-a$ avut nevoie de lu$ina de la televi@or, ca 5ă văd :n ca$eră. Diudat... Vedea$ :n5ă i puncte ca prin ceaţă, precu$ 9irele de ni5ip ridicate de v;nt. Ei-acu$ :$i dau 5ea$a că a$ 5cri5, 9ără 5ă 9olo5e5c oc8elarii. > noutate pentru $ine... 1,.11.2010 !5tă@i $-a$ a e@at din nou :n 9aţa oglin@ii de la intrare, a$ :nc8i5 oc8ii i nu $-a$ $ai g;ndit la ni$ic. !$ 5i$ţit iară i cu$ :$i di5pare corpul, cu$ devin i$en5ă i $ă tran59or$ :ntr-o $are de auriu. Ei atunci, a$ 5i$ţit 5en@aţia de căldură 9i@ică, palpa<ilă, iar ceea ce Eu 5unt !cu$, $ă :nconAura din toate părţile. Pur i 5i$plu, 5tătea$ :ntr-o $are aurie i caldă. Era o 5en@aţie de @i de vară, cu 5oare puternic i ar@ător, care te :ncăl@e te plăcut, c;nd tu 5tai pe ni5ipul de l;ngă apa $ării. ! 9o5t 9ru$o5, dar !cu$ 5unt iară i eu...
31

1+.11.2010 F$i place 5ă parcurg $editaţia gă5ită pe %nternet. Mă odi8ne te $ult. !5tă@i, :n ti$p ce o practica$, :n pira$ida de cri5tal $i-a apărut un :nger <lond, cu aripi $ari i al<e, ca de le<ădă i cu tră5ături 9e$inine. Z;$<ea... %eri 5eară $i-a$ dorit un ră5pun5 la o :ntre<are. &-a$ 5cri5-o nicăieri, doar a$ :ntre<at :n g;nd. D;nd a$ de5c8i5 calculatorul, :n 5eara acea5ta, a$ citit1 „#acă vă :ngriAoraţi :n privinţa <olii, o9eriţi-vă darul de a vă i$agina 5ănătatea. V-aţi :ngriAorat din plin i aţi avut o 5ănătate <ună. Sc8i$<aţi-vă de9ectul de a vă 9ace griAi... Eu 5pun 5ă vă :ndepărtaţi. FngriAorarea nu e5te un ani$al de co$panie, pe care 5ă :l pă5traţi. Binecuv;ntaţi-vă i nu vă $ai :ngriAoraţi. Binecuv;ntările au aAun5, deAa.? Ei tot :n 5eara a5ta, a$ a9lat cu$ cancerul nu 5uportă te$peratura $are i că e"i5tă un trata$ent <a@at pe inducerea unei „9e<re controlate?. Ca 200 de grade Del5iu5, celulele ră5pund la nivel de !#&. %ar <iologul a$erican #an Buri58 a arătat că !#&-ul poate 9i $odi9icat prin inter$ediul vi<raţiilor. !$ citit i de5pre $edicina ger$ană. ! adar, ceea ce a$ e"peri$entat, c8iar a a tre<uia 5ă 9ie, ca 5ă tiu că 5unt vindecată. -oate au un ro5t a5cun5 i necuno5cut $ dacă nu prive ti realitatea, din Dentrul tău... 1*.11.2010 !$ :nceput 5ă vor<e5c cu plantele, ani$alele, iar apa a devenit prietena $ea... M;ncarea devine $ai <ună, dacă o <inecuv;nte@... S-au 5c8i$<at $ult pre9erinţele ali$entare, a$ re:nceput 5ă <eau apă, :$i place 5ă 9ac pli$<ări lungi de una 5ingură, 5ă $edite@ i :n 9iecare @i a$ propriul „ritual? de e"erciţii 9i@ice. !$ renunţat la televi@or, acu$ ador$ 9ără aAutorul lui i a$ re:nvăţat 5ă cite5c 5au 5ă a5cult $u@ică lini titoare.
32

!5tă@i a$ 5i$ţit din nou altceva. >rice e"perienţă de-a $ea 5e petrece doar o dată. &iciuna nu 5ea$ănă cu celelalte, dar :n a5ta 5tă, de 9apt, 9ru$u5eţea ace5tui Boc. Era$ :n pat, cu oc8ii :nc8i i i a$ 5i$ţit cu$ corpul $eu devine u or, iar Eu $ă ridic. Fn $o$entul :n care a$ vrut 5ă revin, a$ 9ăcut-o 9oarte repede. Sunt din nou :n gar5oniera de la Bucure ti... 1(.11.2010 !5tă@i, 5t;nd cu oc8ii :nc8i i, :n 9aţa oglin@ii de pe 8ol, a$ 5i$ţit cu$ devin u oară i $;inile :ncep 5ă 5e ridice. !$ :nceput 5ă nu le $ai 5i$t... Ei atunci, podeaua a :ncetat 5ă $ai e"i5te. Era ca i cu$ a 9i reu it 5ă levite@. -otul n-a durat dec;t 9oarte puţin, după care a$ revenit la „nor$al?. 1).11.2010 Ca 5erviciu, toate 5-au re@olvat cu <ine. Gaportul de la „!udit? a arătat că nu 5unt vinovată, iar eu a$ putut 5ă-$i negocie@ re5tructurarea de po5t. !$ reali@at că nu 5e :nt;$plă dec;t ceea ce-$i dori5e$ cu ceva vre$e :n ur$ă. Pornea$ pe un nou dru$ i căpăta5e$ :n dar, o vacanţă <ine$eritată. 1'.11.2010 &oaptea care a trecut $i-a adu5 cadou un nou „vi5?. Fn „vi5ul? $eu au apărut ni te 0iinţe care $ă te5tau, ca 5ă vadă dacă 5unt de-a lor. &u erau oa$eni, pentru că $i-a 9i a$intit. Erau doar ni te 0iinţe, care nu tiu cu$ arătau. #ar le au@ea$, le 5i$ţea$ $i cările i le percepea$ ca 9iind 9oarte reale, c8iar dacă ale5e5eră 5ă 9ie invi@i<ile pentru $ine. #acă era$ la 9el, tre<uia 5ă e$it o lu$ină al<ă, care $ă :nconAura ca o aură co$plet ovală. Eu nu a$ dat acea5tă lu$ină. D8iar $-a$ 5upărat :n „vi5ul? $eu i a$ ridicat $;na dea5upra capului nevă@ut $ dar perceput ca real $ al uneia dintre 0iinţe. Ei atunci, capul ei 5-a :nconAurat de o aură verde, 5uper<ă. „&u
33

e5te de-a noa5tră, dar e5te...? !$ au@it un cuv;nt, dar nu $i-l $ai aduc a$inte... !5tă@i a$ :ncercat 5ă aAung din nou la $editaţia pe care a$ :ndrăgit-o at;t de $ult. #ar 5ite-ul acela a devenit de negă5it pentru $ine. Parcă a di5părut. !$ aAun5 :n 5c8i$<, tot printr-o :nt;$plare, la „S8au$<ra?... 2,.11.2010 =lti$a @i la 5erviciu, de i deci@ia a 9o5t pri$ită cu două @ile :n ur$ă... Ei pri$a @i de li<ertate redo<;ndită... %ndi9erent ce a alege 5ă 9ac de !cu$ :nainte, e5te la 9el de i$portant. Dunoa terea 5e capătă cu 9iecare e"perienţă. -re<uie doar 5ă aleg 5ă evolue@ :n continuare. !$ citit ceva drăguţ, pe %nternet. „Sunteţi i$per9ecţiunea per9ectă a lui #u$ne@eu, pentru acea parte a vălului, care pentru a e"i5ta tre<uie 5ă ai<ă :n ea un pic de i$per9ecţiune. #u$ne@eu a Aucat un Aoc, pretin@;nd că e5te i$per9ect. !ce tia 5unteţi voiP -oate i$per9ecţiunile voa5tre 5unt pie5e care vi 5e potrive5c per9ect. &u căutaţi 5ă per9ecţionaţi i$per9ecţiunile, privindu-vă :n oglindă. Voi 5unteţi dia$ante naturaleP %$per9ecţiunile 5unt parte a inclu@iunilor din voi, care 9ac din dia$antul vo5tru, o 9ru$u5eţe unică de !ca5ă.? !5tă@i a$ pri$it i un dar de 5u9let. !le"andra, 9iica $ea cea $are, a 5o5it pentru c;teva @ile aca5ă i e5te a doua oară c;nd o 9ace anul ace5ta. Dred că totu i i-a 9ăcut ca$ $ulte griAi pentru $ine. 2(.11.2010 !$ 5i$ţit toată @iua o căldură puternică :ntre pal$e. Pal$ele erau vii i pul5au căldură... 2).11.2010
34

P. !$ reu it 5ă 5c8i$< 5en@aţiile de căldură i de rece :ntre pal$e. doar g.nt. !5tă@i a$ avut o nouă e"perienţă.. Pur i 5i$plu. Pecetea Jarului e5te :ntipărită :n noi toţi.lne5c din ce :n ce $ai $ulţi oa$eni care 5unt a a. cuvintele Dărţilor S9inte. !$ 5i$ţit cu$ putea$ 5ă $ă ating la e"terior. ca un copil al lui #u$ne@eu. de $ulte ori.#i$ineaţa $-a$ tre@it cu g. 2'.nd $i ca$ $. 20.2010 Pri$a @i la cur5ul de $a5aA 5o$atic. 01. care $-a du5 p. care !cu$ e5te acce5i<ilă >$enirii. !$ :nţele5 că Geligia a reu it 5ă pă5tre@e Marele !devăr $ c8iar dacă repre@entanţii Bi5ericii au ră5tăl$ăcit..nă i o9erul de ta"i.lnit oa$eni care cred :n Spiritualitate. era 9or$ată doar din $ulte linii.t o nouă 5tare de con tiinţă. ca o pre5iune puternică :n creier. a$ vă@ut. #acă 5unt atentă.2010 &oaptea trecută a$ vă@ut din nou o reţea 5paţială $ dar alt9el.2010 Modul :n care 5pun cuvintele e5te 9oarte vi<rant. Ciniile treceau unele pe5te altele.11. pe 35 .ndul că noi a$ :nviat i ne-a$ puri9icat de trei ori prin Bote@ i că purtă$ pecetea #u8ului S9. 9ăcea parte din „!5ociaţia ta"i$etri tilor cre tini?.inile. tre<uie 5ă-ţi gă5e ti propriul !devăr $ i că „a 9i :n du8? nu e dec. :ncă de la :nceput. Etiu că.ndindu-$ă că vreau 5ă 9ac a5ta. :nainte 5ă a9li Marele !devăr. Fn ulti$a vre$e :nt. Ei <ine:nţele5 că pe apă pluteau trei răţu te 5ăl<atice.12. -otul e5te 9oarte viu :n Aurul $eu. #e data acea5ta. care 9or$au o reţea :ntreţe5ută. !$ vă@ut i vi<raţia aerului. e5te Su9letul 5au D8ri5tul principal.11. pentru că Fl ave$ pe D8ri5to5 :n noi. c. Spiritul nă5cut :n 9or$ă. %ntere5ant că i aici a$ :nt. 5i$t cu$ $ă 5c8i$< :n vi<raţie.nă acolo. Si$ţea$ atingerea din a9ară.

. Pur i 5i$plu.12. ca i Mine. #i$ineaţa a$ $odi9icat DV-ul. :n ca$eră era lini te.. Era$ :ntr-o reţea de linii 5trălucitoare. 2).2010 M-a$ tre@it prea devre$e.teva clipe cu oc8ii :nc8i i.2010 D. a$ ră$a5 c. a$ dialogat Eu cu Mine. Ei totul avea o con5i5tenţă 5paţială.?M. !$ ră$a5 cu oc8ii :nc8i i. iu<ire. pe „două voci?. Ge5pira$ alt9el.12. pentru că 5unt două :ntre<ări :n interviu. la care a$ dat ră5pun5uri care 5periau pe orice angaAator. !9ară 5e au@eau $ai $ulţi c. pentru pri$a dată. ca o reţea. a$ devenit un ocean de al<a5tru inten5.2010 &oaptea acea5ta a$ vor<it.t 5ingurătate. Etia$ că tre<uie 5ă 9ac a5ta..nd 9ăcea$ <aie. Da i cu$ n-a $ai 9i avut nevoie. :n oceanul de al<a5tru n-a$ 5i$ţit dec. 20. a$ reali@at că apa e5te doar energie. > Aoacă 9ru$oa5ă.5u< i printre celelalte.. de linii 5trălucitoare. #acă la celelalte culori a$ 5i$ţit căldură.t 5ă revin i a$ de5c8i5 oc8ii. cu$ nu $-a$ 5i$ţit niciodată..12. Era$ din nou :n aparta$entul de la Bacău..t 5ă $ai leneve5c :n pat. 2'. viaţă. !pa pe care o lua$ :n cău ul pal$ei devenea. #intr-o dată. a a că a$ 8otăr.nd i a$ :nceput 5ă $ă Aoc. Fn5ă nu a 9o5t ni$ic i$portant.ini lătr. a$ vă@ut :n al<a5tru ni te „vini oare?. iar eu era$ :ntr-o reţea 5paţială. !$ 8otăr. Deva cu$ 5unt capilarele 5au 9i<rele neuronale.. !poi. #upă ce a$ 9ăcut <aie.?M 5au 9oarte u oară L„E 9ulg. 9oarte grea L„E plu$<. !$ 5i$ţit cu$ :nainte@ :n corp. &u dor$ea$. #e data 36 . Stătea$ doar cu oc8ii :nc8i i.t de 5ingură.. Era$ at. Zgo$otele care veneau din a9ara ca$erei de <aie au devenit 9oarte puternice i le-a$ perceput cu$va :n interiorul $eu. Ei totul a devenit lini te. la dorinţa $ea.

un Aoc nou. :nc. cu aripi al<e ca de le<ădă. ! ţ.. Etiu că l-a$ $ai vă@ut :n pira$ida de :nt.. Erau ca de liliac. :ntr-o 5ingură 0iinţă.inii. 5unteţi :ngeriI Dine 5unteţi voiI Sunteţi :ngerii $ei per5onaliI Sau 5unt doar EuI ! a voi 9iI Sau a a a$ 9o5tI Sunt Eu.teva ori. Fnc8i5. #ar nu :nţeleg cu$ pot 9i doi :ngeri.rtit de c. la <aie $i-a$ vă@ut. S-a :nv.n5e la :nceput. pentru pri$a dată. ca un 9luture $ov :nc8i5.. 21. aura $. #eveni5e$ $ov. !cu$ tiu că pot vindeca.nd n-a$ $ai 9ăcut a5ta. pentru că lu$ina vindecătoare e5te a a.ntată de noua Aucărie. de 9apt..$<it i a dat din cap. :$i era 5i$patic. !cu$ era de un $ov $ai de5c8i5 i avea argintiu :n dreptul oc8ilor.. apoi 5-a $ai lini tit. cu oc8ii :nc8i i i nu $ă g.inii..ndea$ la ni$ic. e5te conturul energetic.r ită.. iar :nc8i5. Ei totu i. „#e c. un alt :nger.. M-a$ uitat $ai <ine la el. !$ :ntor5 privirea :n Mine i a$ vă@ut. de5c8i5. „Spune-$i. nit parcă din $ine. Picioarele aveau un 9el de copite. &u tiu de ce. Ei-a u5cat aripile i le-a :ntin5. nu-i a aI? Fngerul al<-argintiu a @. cu tră5ături 9e$inine.? !$ au@it cuvintele :n $ine. 37 . M-a$ Aucat. Era$ :ntr-o $are de $ov. Stătea$ :n pat.. Seara a$ :ncercat din nou 5ă $ă Aoc cu greutatea apei. cu aripile 5tr. Ei a$ $ulţu$it pentru darul pri$it. de culoare <leu-electri@at.. dar nu a$ $ai reu it.12.. care : i 5c8i$<a nuanţa la 9iecare lătrat au@it. al<-argintiu.. du<lura $. !cu$ că $-a$ o<i nuit cu el. Era po@na .acea5ta. $ai de5c8i5. :n lateral. de o 9ru$u5eţe de5ăv.2010 #i$ineaţa $i-a$ vă@ut Sinele %n9erior.lnire. C-a$ privit din nou. Etiu că Eu 5unt :ngerul $ov i :ngerul al<-argintiu. !$ pli$<at degetul $are prin preaA$a ei i a$ vă@ut că. Dredea$ că a$ $urit. Ca :nceput a$ vă@ut ca prin ceaţă. cu părul lung i <lond. Sau cel puţin a a cred. e5te c8iar 9ru$o5. ca i cu$ le-a 9i 5pu5 eu. :ntr-o diver5itate de nuanţe.

:ngerii pe care i-a$ vă@utI Sunt oare Eu. a$ 9o5t violet.. &u le putea$ $i ca.01. Ei pentru c. Mai t. E5te ciudat. tu e tiI #acă da. L%oan +1. !5tă@i a$ 9ăcut o nouă călătorie :n Mine. la un alt nivel de e"i5tenţăI 01.i. Ei atunci a$ :nceput 5ă „e$it? căldură prin 5patele $eu. „Spune-$i.ini. &u $ai avea$ niciun 9el de corp. 5e 9ăcea 5ănăto5. picioarele i $. Părea ca i cu$ tot trecutul $eu.dilături :n corp. de orice <oală era ţinut?.. Dorpul $i-a devenit <ru5c e"traordinar de greu. toate durerile i <olile $ele. $i-a$ revenit. cu tră5ături 9e$inine. c. M-a$ uitat 5ă văd dacă e"i5tă vreun :nger de culoare $ov. !$ gă5it doi.? Ei atunci a$ 5i$ţit 9luturi :n 5to$ac.. o apă5are pe 9runte i o adiere răcoroa5ă care $i-a trecut pe5te $. care 5-a 5c8i$<at apoi :ntr-o culoare violet.nd a$ :nc8i5 oc8ii. !ici $-a$ oprit. după tul<urarea apei. un !r8ang8el puternic $ un :nger al<. care ne aAută :n acţiunile cu re@ultate <ene9ice. a$ 9o5t o $are de $ov. Eu era$ cea care dădea căldură.teva clipe.#upă aceea a$ :nc8i5 oc8ii i $-a$ rela"at. prin $. !$ citit de5pre D8a$uel L„Del care Fl caută pe #u$ne@eu?/„Del care Fl vede pe #u$ne@eu?M i a$ a9lat că e5te !r8ang8el al iu<irii pure. Ca :nceput 9irav. #upă un ti$p.inile au devenit grele i erau a$orţite i ele. !$ 5i$ţit cu$ 9aţa $i 5-a :ncăl@it i a a$orţit. erau acolo.ini.2011 &oaptea trecută. Eu era$ 5oare interior.M !$ citit i de5pre Va<riel. cu păr lung i <lond.nt. Era$ doar Eu.r@iu a$ citit de5pre !r8ang8elul Ga9ael. g. Sunt Va<riel i D8a$uel. „care 5e co<ora la vre$e :n 5căldătoare i tul<ura apa i cine intra :nt. !pa deveni5e :nc8i5ă la culoare i avea ur$e de pă$. #e data acea5ta. parcă :l trăgea ceva :n Ao5. dar $i-a tre<uit ceva ti$p ca 5ă uit 5ă 38 . pentru că la :nceput apa era curată. apoi a$ 5i$ţit cu$ intru :n ad. Bop8iel i D8a$uel. dă-$i cu$va de tire.ncul 0iinţei $ele.. aripi ca de le<ădă.

de ace5t nivel al realităţii. Sen@aţia corectă pe care a$ avut-o a5tă@i. Ei $ai cred că 5e poate aAunge u or la telepatie. veţi :ncepe 5ă aveţi o contri<uţie reală la con5truirea unei lu$i $ai <une. !tunci nu veţi $ai 9i legaţi de acea5tă lu$e. -oţi cei cu care veţi veni :n contact vor 9i atin i de pre@enţa voa5tră i in9luenţaţi de pacea pe care o ră5p. a a că nu veţi $ai 5i$ţi nevoia 5ă vă agăţaţi de ele. la nivelul cau@ei. Vă veţi putea 5i$ţi rădăcinile :n &e$ani9e5t i a5t9el. a 9o5t de „#u8 :nc8i5 :n va5 de 5ticlă colorată?. levitaţie. care :ncepe 5ă. teleportare. in9luenţa voa5tră vindecătoare 5e <a@ea@ă nu pe reali@area unui anu$it lucru. $ai $are dec. acu$. :n 5en5ul cel $ai a$plu. &u$ai :n ace5t $o$ent.nd tii că e ti $ai $ult dec. co$pa5iunea devine vindecătoare. &u$ai :n ace5t $o$ent. pentru că #u$ne@eu e5te :n noi i noi 5unte$ :n #u$ne@eu. ci tre@irea din identi9icarea cu 9or$a. 9ără 5ă $ai e"i5te 9rică de pierdere. ci :n pri$ul r. veţi 9i capa<ili 5ă 5i$ţiţi adevărata co$pa5iune i 5ă-i aAutaţi pe ceilalţi. indi9erent dacă 5unt 39 . Fntr-un 9el. c. 02. Fncep 5ă :nvăţ că nu e nevoie de un $ediator :ntre 9iinţa o$enea5că i #u$ne@eu.t orice plăcere.t e5te. Dred că tre<uie 5ă cite5c $ai $ulte de5pre $editaţie.ntuirii prin crearea unei lu$i $ai <une.2011 !5tă@i a$ citit ceva intere5ant :n cartea $Puterea %re&entului'% de EcH8art -olle1 „#ar nu con9undaţi cau@a cu e9ectul. de5pre 5tarea !l9a i &irvana. Fn acea5tă 5tare. Ca ace5t nivel pro9und.t orice lucru $ani9e5t. Dăldura interioară nu 5-a 5tin5 dintr-o dată.$ai 9iu 5oare care :ncăl@e te. a unei realităţi di9erite.01.nd pe 5i$pla e"i5tenţă.t corpul tău. Veţi 9i :n contact cu ceva in9init $ai $are dec. vă veţi putea eli<era de ata a$entul 9aţă de lu$ea $ani9e5tă. &u veţi $ai avea nevoie ca ea 5ă 9ie alt9el dec. Vă veţi putea <ucura de plăcerile trecătoare ale ace5tei lu$i. nu veţi $ai avea nevoie de lu$e. Sarcina voa5tră nu e5te căutarea $.i perceapă adevărata putere.ndiţi.

nd 5unteţi co$plet pre@enţi i oa$enii din Aur $ani9e5tă co$porta$ente incon tiente. nu $ai 5i$ţiţi nevoia de a reacţiona la ele. #oar Dlipa :n !cu$ i !ici 9ace di9erenţa :ntru a9larea !devărului de către oa$eni. E"perienţele au rolul de a te apropia de Dlipă. ca 5ă 5pui ce 5i$ţi. $er5ul pe ape.. Eli$inaţi incon tienţa din lu$e?.lu$ina lu$iiW. Fn viaţă poţi alege. :i cauţi uneori pe cei a5e$enea ţie. poţi 9i con5iderat un 5i$plu „vi5ător?. :ţi 5pune1 „-u 40 .t $ai $ulte Su9lete. varianta Sinelui 0al5. Speri i cre@i :n acela i ti$p. ci „>a$eni-Su9lete :ntrupate?.. că 5unt $ai $ulţi ca tine. Mintea o$enea5că.. 5en@aţiile :n propriul corp te 9ac 5ă atingi !devărul.t de va5tă i de pro9undă. toate au un ro5t. copacii. ca 5ă au@i puterea 5c8i$<ării de con tiinţă :n c. Ei vrei 5ă 9ii aproape de ei. :nc. #acă decorporali@area.ntului „&!M!S-E? e5te :nţele5 i de alţii. =nii dintre noi aAung 5ă caute nu „>a$eni-Minţi lu$inate?. X pu<licată de Editura Curtea (eche. #ar dacă nu treci Pragul. 9ără 5ă ţi 5e pară că. Pacea voa5tră interioară e5te at. !ni$alele. D. de parcă nici nu ar 9i e"i5tat. di5pare :n ea. arăt. #acă nu.con tienţi de ace5t lucru 5au nu.ne :ncă departe. toate 5unt doar -i$p pierdut :n alte e"perienţe.Ed. o e$anaţie a con tiinţei pure $ i a5t9el eli$inaţi 5u9erinţa la nivelul cau@ei. !ce5t lucru rupe ciclul Har$ic de acţiune i reacţiune. #in ace5t $otiv. 5unt :ntr-adevăr lip5ite de 5en5 pentru Su9letul care prive te i nu vede. a a că nu le $ai acordaţi niciun 9el de realitate. Fi veţi :nvăţa pe alţii. :n cel $ai 9ericit ca@. #eveniţi . Ei vor ră5punde la ea. Fi cauţi pe cei a5e$enea ţie. !legerea e5te doar a ta. iar :nţele5ul lui „&!M!S-E? ră$.t tot ceea ce nu e5te pace. doar :ntre două realităţi $ %u<irea 5au 0rica.nd.. cu adevărat. 9lorile vor 5i$ţi pacea voa5tră.ndu-le pacea lui #u$ne@eu. Dă $iracolul cuv. &. nu$ai e"i5t.

Fnainte :n5ă. care la 1) ani : i recăpătau „puterile?.. %ntere5ant e5te că. Mi cările lui Virgil $-au adu5 :napoi din lu$ea de vi5 :n care a$ intrat. dacă nu-C recuno ti pe #u$ne@euI #oar Don tiinţa poate 5ă-C recunoa5că pe #u$ne@eu i poate 5ă-ţi arate ce e ti. nepă$.. nu tre<uie 5ă $ai a9li ni$ic. 02. te poţi Auca :n continuare. a$ au@it ni te 5unete de 9recvenţă 9oarte ridicată i a$ 5i$ţit o apă5are puternică :n $iAlocul 9runţii. &-a durat prea $ult. :ntr-adevăr. pur i 5i$plu a$ i@<ucnit :n culoare. orice cunoa tere nu poate 9i la 9el de pro9undă ca ceea ce ai de5coperit tu. pentru că era vor<a de5pre „nep8ili$i?. la5 totul 5ă curgă :n voie i $ă <ucur de 9iecare clipă de Magie.01. Era$ o culoare 5trălucitoare. aurie. 9oarte 5trălucitoare.nteană. -otul era ca dintr-o altă lu$e. Eu nu 9ac ni$ic. ! a că. Poţi cunoa te $ulte.. dar nu $ai tre<uie 5ă a9li ni$ic. !5tă@i a$ :nţele5. &u tre<uie 5ă te lupţi cu %ncon tienţa $ c8iar $a5cată 5u< 9or$a cunoa terii pro9unde. cu$va :n interiorul $eu. organi5$ul trece printr-o perioadă de tran59or$ări Ldureri 9oarte puternice de cap. Era$ culoare :n interiorul i :n e"teriorul $eu. Geveni5e$ :n 5u9rageria aparta$entului no5tru din Bacău. $odi9icări de percepţie. i$ediat după a5ta.nd a$ de5c8i5 televi@orul. >dată ce ai a9lat !devărul. poţi citi $ulte. i$ediat după ce $-a$ a e@at :n pat. Fncepea 9il$ul „Dă@ut din cer? i a$ 5i$ţit nevoia 5ă $ă uit.. 9ără 5ă vreau a$ dat direct pe Pri$a -v. !uriul avea ni te iri@ări de 59ere $ici..2011 &oaptea trecută.. c. ceea ce ur$ea@ă 5ă cuno5c. !5tă@i. te poţi <ucura de tot ceea ce de5coperi. #ar cu$ poţi 9i #u$ne@eire. ! 9o5t intere5ant. Ei. toate vin 5pre $ine la vre$ea lor i 9ără niciun e9ort din partea $ea. :ncepe 41 .e ti #u$ne@eu?. nu trăie5c niciodată aceea i e"perienţă de două ori i nu pot 5ă deter$in eu.

5i$ţea$ o răcoare de $entă :n picioare. Poate 5ă aleagă i 5ă 9ie de partea %u<irii.... Eu deveni5e$ verde-5$arald i era$ cu9undată :ntr-o $are de aceea i culoare.i 9olo5ea5că Ci<erul !r<itru.2011 &oaptea trecută a$ au@it iară i 9recvenţele :nalte. :ntr-adevăr. Eu i $area de 5$arald era$ =nul 5ingur. pe Pri$a -v.nt &ou.r@iu. Pentru că :ncă lip5e te Spiritul din acea5tă ecuaţie. Ei o 9ace. Salvatorul poate 5ă le o<ţină iertarea păcatelor. Mai t.2011 !5tă@i a$ ur$ărit partea a doua din $ini5eria :ncepută ieri.01. a$ i@<ucnit :n culoare verde-5$arald. Eu era$ $area de 5$arald.. :ngerii i@goniţi din Der :n ti$pul ră@<oiului cu Fntunericul. Stătea$ cu oc8ii :nc8i i. a$ ur$ărit un epi5od din 5erialul „Dronici paranor$ale?. 42 . 0il$ul ace5ta $ă 9a5cinea@ă tot $ai $ult.. pe un Pă$. e5te aAutat i proteAat de către :ngerul Da$ael. Fn călătoria lui 5pre cunoa tere. !cu$ a$ vă@ut tot 9il$ul.01. !aron e5te Salvatorul „Dă@uţilor?. D. dintr-o dată.t :$i 5unt de cuno5cute ace5te 5i$pto$e ale 5c8i$<ăriiP 0. Si$t că :n 5patele pove tii e5te o in9or$aţie pentru $ine.. pentru ca ei 5ă 5e poată :ntoarce la Sur5ă. Percepea$ p. Etiu că. Eu doar era$ 5$arald.5ă 9ie vă@ută de5 culoarea ro ie. care $ă anunţă că ur$ea@ă 5ă trec prin ceva nou pentru $ine. 5unt „voci? pe care le au@iM. Fn 9il$. ca 5ă trăia5că :n continuare. 0+. au@ea$ 5unetul acela ridicat :n urec8i i 5i$ţea$ o pre5iune cuno5cută pe 9runte. Ei de i !aron e5te de 9apt copilul „Purtătorului Cu$inii? LCuci9erM. #i$ineaţa.. el poate 5ă. !poi culoarea 5-a 5tin5 i a$ redevenit doar eu. !$ a9lat că „nu ave$ căderea 5ă creă$ viaţă din ni$ic i 5ă :nvie$ $orţii?. Ei.nă i $iro5ul ei proa5păt.... nu acea5ta e5te calea adevărată..

. 0iind re<eli. „!ţi avut vreun accident cu $a inaI? „&u. „&i$eni nu-ţi poate 5pune cine e ti. ! 9o5t atin5ă portiera din partea du$neavoa5tră. Se :nt.$pla :n ţinutul Su$a. Ao5. Dontea@ă doar alegerea ta. &.com -..nd a pornit.Cartea lui Enoch'/.2011 #in nou 59aturi. Ziua a$ apelat la un ta"i. pe Pă$. !5ta e5te Dalea.d.nd a$ „v...? Diudat.2011 43 .r5ta de 1) ani?I #e ce parte 5unt EuI Pot 5ă-$i 9olo5e5c Ci<erul !r<itruI !$ căutat pe %nternet de5pre $În#erii c)&uţi – Ne%hilim'*.ngere pentru tine ca 5ă 9aci ceva. ace ti 200 de :ngeri 9or$au o ar$ată aici. de uria i.!5ta 5unt EuI =n :nger că@utI =n :nger :ntrupatI Ei ace5ta e5te $o$entul c.. cu care au procreat. &u 5e tie e"act de unde veneau $ din 5paţiu ori dintr-o altă di$en5iune. care 5e nu$ea D8a$uel. :ndrăgo5tindu-5e de 9e$eile pă$.... cu părul <lond i aripi i$en5e de :ngeri. unde e5te %raH-ul de a5tă@i. -re<uie 5ă a9li 5ingur cine e ti.nd na tere unei $i"turi u$ano-angelică.nt.scri.ntul. Ei atunci.. a$ „vă@ut? cu$ $a ina e5te lovită :n portiera din partea $ea..? 10. &u contea@ă nicio pro9eţie.ntene. 0*. de data acea5ta a$ au@it de5pre „cine 5unt?.01. „Fngerii că@uţi 5au Pă@itorii. ce 5au cine 5unt EuI E"i5tă vreo pro9eţie care tre<uie :$plinităI X in9or$aţii preluate de pe +++. ca 5ă aAung unde avea$ trea<ă. denu$ită &ep8ili$. dar a$ gă5it-o odată lovită :n parcarea din 9aţa <locului. cu '000 de ani :nainte de D8ri5to5. !lege 5ă ră$. !lege 5ă pă5tre@i :n Su9let doar %u<irea. &u e"i5tă nicio con5tr. au rupt legă$.01. d. !ce tia erau o ra5ă de uria i.? Mi-a$ adu5 a$inte de :ngerul $eu al< i de :ngerul $ov. D.i copil. !poi tre<uie 5ă te o<i nuie ti cu a5ta.. nu de5pre „ce 5unt?...Ed.

&u te poţi reconecta dec.i trăie5c i apoi cite5c.$<et al lor. Mi-a$ adu5 a$inte de5pre vi5ul din noaptea de du$inică..nul? din „vi5? a continuat 5ă $eargă i 5ă :$partă daruri. cu 44 . #arurile erau de 9apt ceea ce poţi 5ă 9aci. #ar nu tiu :ncă. !$ vă@ut un <ătr. 0iinţa e5te :n toţi i :n toate. 11.. -u e ti -ot Deea De E ti i 9aci parte din ->-=C. nu 5e poate 5ă nu-i re$arci oc8ii.nd o prive ti.t 5ă alegi %u<irea.. „Do5ta?. cu 9iecare @. ! a că tot a$ pri$it ceea ce tre<uia 5ă pri$e5c. de 9rică i ne5iguranţă.lnire de 5u9let pentru $ine. X pu<licate de Editura For 1ou.01.2011 &oaptea a$ pri$it lecţii. „Vino $ai t. #in nou. Fn 9iecare @i. Seara a$ continuat 5ă cite5c din $C)rţile lui 0o. !5ta e5te calea -a. !i 9ăcut alegerea prin Ci<erul !r<itru.. #e 9apt. cati9elaţi i „degaAă? iu<ire. E5te o adevărată :nt. ne-a corectat 9iecare gre eală.ias'X.nci.. !$ :nt. pe care :l pre@intă Do5tan@a Soru. Do5ta a lucrat cu 9iecare dintre noi. la 9el de 9ru$oa5ă. Sunt negri i ad.. 12.t cu Sur5a. ai 9ăcut-o. „=ită de :ndoială.r@iu te rog.? > nouă @i de cur5. -oţi 5unte$ copiii 0iinţei.2011 S-a ter$inat cur5ul de li9ting 9acial..01.lnit $ulţi oa$eni 9ru$o i a5tă@i i $ă 5i$t e"traordinar de <ine.Ed. -u ai Ci<erul !r<itru i poţi 5ă-l 9olo5e ti.? „Bătr. D. a a cu$ o alintă prietenii. :nt. care :$părţea daruri. 5unt 9oarte o<o5ită acu$ i n-a ti cu$ 5ă le 9olo5e5c.n cu păr al< i lung. &. e5te 9oarte 5pecială. !5tă@i a$ :nceput cur5ul de li9ting 9acial prin $a5aA. Fn lecţia pe care a$ parcur5-o..&oaptea trecută a$ avut un „vi5? 9oarte viu i real. ce anu$e. &u tre<uie dec. 5-a vor<it de5pre „darurile din &oua Energie?. !i ale5 %u<irea.

pe dea5upra $unţilor.01. rotit.... ! doua a venit din partea lui Do5ta. Fnalt. :ntr-o călătorie 5pirituală. 1+.. Ca 59. #i$ineaţa a$ e"tra5 c.. Vedea$ i au@ea$ tot. Do5ta ne-a dat diplo$ele. Pentru $ine. E 9ru$o5 5ă 9ii vultur. de i 9ac parte dintr-un grup. a$ $ai avut două 5olicitări.2011 M-a$ 8otăr.teva <ileţele din urna de la intrare..nd $ă 5i$t at. cu e"cepţia a ceea ce ur$ea@ă 5ă 9aci acu$ $ i 9ă-o oricu$.? LStep8en Dove7M „#acă trate@i pe cineva ca i cu$ ar 9i deAa per9ect. a a că a$ putut 5ă e"er5e@ Vindecarea Geconectivă. :$i de5c8i5e5e$ aripile larg i era$ una cu cerul de un al<a5tru a@uriu..teva cuvinte de 5u9let pe ele.r it..? LBiddu Zri58na$urtiM „&u 5unte$ 9iinţe o$ene ti..2011 #oar o @i de cur5.r it.? LYillia$ #urantM „! o<5erva 9ără a Audeca e5te cea $ai :naltă 9or$ă de inteligenţă. atunci acea per5oană c8iar va deveni per9ectă..teva $inute de $editaţie. =ită de e ecuri. #upă aceea.teva 59aturi potrivite pentru Mine :n !cu$. „=ită de gre elile tale.o $inuţio@itate i$pre5ionantă.01. iar nouă ne-au apărut lacri$i :n colţul oc8ilor. Sunte$ 9iinţe 5pirituale. !$ putut 5ă 9iu Eu. a5ta e5te o 5c8i$<are uria ă. a$ @<urat :$preună $ i totu i 5eparat. =ită de tot. :n5oţită de $u@ică. nu $-a$ $ai 5i$ţit 5ingură.. ! a că a$ trăit o nouă @i de 9ru$u5eţe. la cur5ul de $a5aA indian a7urvedic... 45 .? LBo8ann Yol9gang von Voet8eM !$ pri$it a5t9el. Stătea$ :ntin5ă pe covor. de i nu era$ 5ingură.... Ca toţi. cu oc8ii :nc8i i i a$ 5i$ţit @<orul.. Eu era$ :ntotdeauna doar 9oarte 5ingură. Ca 59. de data acea5ta. E5te pentru pri$a oară c. :n ti$pul celor c..t 5ă continui călătoria cu Do5tan@a. =na dintre colege a avut o durere de cap.t de <ine cu $ine :n5ă$i... ne-a 5cri5 c. 1. Eu a$ 9o5t vultur. :ntr-o călătorie :n 9or$ă o$enea5că.... #ar plină de Magie. Pur i 5i$plu... c.

5punea $elodia pe care o a5culta$. ! 9ăcut a5ta.? #ar c8iar :ncepu5e$ 5ă le cite5c. 9ără 5ă $ă g. Do5ta a $ai vrut 5ă ne $ai dăruia5că ceva.r it. „#acă :ţi 5pun că a$ 5i$ţit că a$ aripi. Mi-a$ vă@ut tot corpul :n interior.. -u nu te-ai 5periatI? „&u. $i-a 5pu5 ea la 59. iar Magia cur5urilor a luat 59. la cei care apelau la Vindecarea Geconectivă... „E5te a doua ta an5ă ca :nger?.na acea5ta. #ar Marea Magie continuă. Era$ :n perioada :n care avea$ nevoie de con9ir$are.. Ca un $o$ent dat. pentru a ne aAuta 5ă ne cunoa te$ $ai <ine.r it. a$ :nceput „5ă dau căldură? i 5ă $ă ridic u or.? 1*. Dite te C)rţile lui 0o.? Godica $-a :nvăţat apoi. „E5te pentru tine.t de $ult. &u vedea$ „regi5tre? i$portante.nc. una dintre colege. Stella.nde5c la ni$ic. ! a că Godica $i-a o9erit cu genero@itate. Steluţa. toată ga$a de „regi5tre?. Ge5pira$ ad. „Dred că ai o $i5iune. Godica.ias.. c8iar a$ cre@ut că ur$ea@ă o edinţă de c8anneling.r itul cur5ului. $ă cre@iI? „!5ta 5unte$.. pe $a5a de $a5aA.. :n locul ei. &u tiu :n5ă cine pe cine a vindecat.. D.2011 =lti$a @i cu cei pe care i-a$ cuno5cut i :ndrăgit at. !$ 5i$ţit că a$ aripi. Godica $i-a pu5 un D#.. $-a rugat 5ă-i 9ac o edinţă de Vindecare Geconectivă i a$ acceptat. Mi-a dăruit o 5ticlă cu „apă de $u eţel?. cu$ 5ă re5pir :n $od controlat. GodicaI? „EuI E"traordinar. dar a$ vă@ut ce-a$ 9ăcut i la e"terior. dintr-o dată. pentru că tu.. 5ăptă$. :n corp. Era$ eu acu$.. pe care a vă@ut că $i-o dore5c $ult.. Ei. S-a 9olo5it de :nvăţătura a7urvedică. !poi Godica $i-a dăruit D#-ul 46 .nd e"erciţiul 5-a ter$inat.01. cu aAutorul tran5latorului de „5erviciu?. ne-au apărut din nou lacri$i :n colţul oc8ilor.. „Du$ te 5i$ţi. te-ai 5c8i$<at. eu i aripi..r it.? Ca 59. :n ur$ă cu c. #upă cur5.„Era$ :ntr-un loc de o 9ru$u5eţe rară i parcă dan5a$?.. !$ 9o5t un o<5ervator. Ca 59. a$ putut 5ă revin i 5ă $ă plie@.teva @ile.. pentru 9iecare dintre noi.

Ei toate ace5tea $i-au arătat că :ndoiala nu tre<uie 5ă 9ie partenera $ea de dru$..nd a$ co<or.năr?.$ple.. Ei iară i. 5e va :nt. Eu tre<uie doar 5ă $erg $ai departe..... ceea ce tre<uie 5ă 5e :nt.$pla oricu$?.. Parcă tre<uia 5ă 5e :nt. 1(. :n „vi5?.ini i :n picioare. !poi a$ 5i$ţit o nelini te pro9undă i ca un 9el de greutate :n 5to$ac. Era o 5en@aţie cuno5cută. M-a$ tre@it i i$ediat a$ deci5 5ă-$i continui 5o$nul.nt.nga i din nou. > ceaţă de 9or$ă ovală. „Fn 9ond. Era ca i cu$ 5tătea$ :n 9aţa unui calculator uria i citea$ ceea ce-$i apărea 5cri5 pe ecran.t din $a ină i $-a$ :ndreptat 5pre <locul :n care locuie5c. Ei atunci a$ au@it din nou 5unetele de 9recvenţă ridicată.i 5-a o9erit 5ă $ă ducă aca5ă cu $a ina. D. pagini 5cri5e :ntr-o li$<ă pe care n-a$ :nţele5-o..$ple ceva. #i$ineaţa a$ pu5 $.nga la dreapta.i de la 5t.ndit.ncul $eu. !$ parcur5. !$ :nt.ncare pe perva@ul de la <alcon i au venit doi 47 .. trecea :ntre cele două <locuri pe care le vedea$. #e data acea5ta. apoi de la dreapta la 5t. oc8ii au :nceput 5ă 5e pli$<e repede.. nu era nicio adiere de v.na acea5ta a$ pri$it $ulte ră5pun5uri la :ntre<ările pe care le avea$.01. un ciclu de trei. !5tă@i C-a$ de5coperit pe #u$ne@eu :n Mine. Fnt. =n „-ico? $ic i nu 9oarte „t. a$ g. !5tă@i a$ 9o5t doar %u<ire.. Ei din nou. ceva $-a 9ăcut 5ă-$i :ntorc privirea. dintr-o parte :ntr-alta. de la 5t.ndurile 5e ridicau :n $o$entul :n care clipea$ din oc8i.nga la dreapta.. 5en@aţia a 9o5t :n $. a$ i@<ucnit :n culoare al<-argintie i a$ 5i$ţit cu$ 5unt cuprin5ă de lini tea i iu<irea din ad. de un al< 5trălucitor.2011 &oaptea trecută a$ 5i$ţit din nou că radia$ căldură... Săptă$. !poi. #intr-o dată.lnit-o la pri$a $ea e"perienţă $ cea de la 5e$inarul de Vindecare Geconectivă $ nu$ai că atunci a$ avut i$pre5ia că e5te :n e"teriorul $eu. G.

atunci c. că $erg.nce prea $ult. E5te o lecţie $inunată de5pre „%u<ire? i a trăi :n ar$onie cu ea. pot percepe din nou Magia.. că 5unt o<o5ită 5au :n plină vervă $ lucruri at.. 9ără 5ă $ăn.t de $ult pot 5ă vi<re@ a 9ericire. Ei tot a5tă@i a$ ter$inat de citit cartea $D304 3olecula 5%iritului'XX.n@i i 2 poru$<ei ră@<oinici.nd tiu că văd. GicH dă dovadă de $ultă intuiţie. 1). $ai $ari i $ai :nc8i5 coloraţi. dar de5pre o luptă egală $ 2 poru$<ei <l. că $. -ot Deea De SuntP !5tă@i a$ citit din cartea lui Vill EdNard5 $2iaţa e un dar'X. %$ediat. Fţi $ulţu$e5c [ie. că pipăi. re:ncep 5ă $ă de5copăr. > EternitateP Ei tot o Eternitate a$ ca 5ă pot $ulţu$i pentru ace5t dar de preţ. 5cri5ă de către GicH Stra55$an. dar care.ng. 2).. că $i-e cald 5au 9rig. 9oa$e 5au 5ete.t de $ult ti$p :nainte. care au $. Mi-au dat lacri$ile i nu tiu de ce. 48 .. că $iro5. !<ia a$ :nvăţat 5ă $erg de-a <u ilea.poru$<ei 5ăl<atici..inea deAa 9ăr.ncat i 5-au uitat la $ine cu oc8i cal@i. că aud. c. Ei ca un copil. Pentru pri$a dată după $ulţi ani.. D.01.01. Viaţa. dar ce contea@ăI !$ :ncă at...$iţată pe perva@ul <alconului. Ei oc8ii 5unt alt9el.i. ! trăi e"perienţe.2011 ! 5i$ţi.t de <anale..2011 M-a$ tre@it 9oarte o<o5ită. D. -u Dare E ti -otul i -oate i din care 9ac parte i eu.nd arată legătura dintre glanda pineală i Spirit i totu i vor<e te de5pre „9uncţionarea $entală nor$ală?. Mă <ucur pentru toate i toate $i 5e par $inunate. :ntr-o clipă. Senti$entele $ele 5unt a$e5tecate.i pri$ea5că p. %ar gugu tiucii $ei <l. că gu5t. De $inunate 5tări.n@i au 9o5t alungaţi.. ca 5ă. Parcă ar 9i vor<a de5pre lupta dintre <ine i rău.t de $agice i de pline de e"perienţe.t de puternic 5i$t acu$ <ucuria 9iecărei @ile. !u venit din nou cei doi gugu tiuci. a 9iecărei clipe.. au devenit pentru $ine at. au apărut alţi doi poru$<ei.... că re5pir.

. alte tul<urări de percepţie.ad$ini5trat intraveno5 5unt :n pri$ul r.nd . care e"i5tă dincolo de g. Dlipă de clipă. &. Se pot 9olo5i $edicina alternativă i practicile de vindecare cuno5cute. Pot apărea 8alucinaţii vi@uale i auditive. @i după @i. de5igur. 5e nu$e te #M.Ed. Dartea e5te :n5ă intere5antă. dar nu :n varianta 9olo5irii p5i8edelicelor. cu aAutorul $inţii o$ene ti.Ed.nduri opu5e. 5u<iecţii pot deveni e"tre$ de 5en5i<ili i con tienţi :n raport cu $ediul :nconAurător 5au 5-ar putea 5ă nu $ai o<5erve ni$ic din ceea ce :i :nconAoară. X pu<licată de Editura Nicol.e"i5tă :n corpurile tuturor oa$enilor Lcel produ5 :n $od natural.p5i8ologiceW.ndirea i $intea noa5tră.. &. e$oţii 9oarte puternice.t de $ult 5au c.endogenM. -re<uie 5ă te <ucuri că 9aci parte din Ea. !$ a9lat că #M. pot avea i$pre5ia că trupul 5-a 49 . dintre drog i #ivinitateI Du$ 5ă vrei 5ă te5te@i. $ă aAută $ult 5ă-$i :nţeleg Ldin punct de vedere tiinţi9ic. XX pu<licată de Editura 3iracol. !devărata Magie a VieţiiI !cea5ta doar tre<uie venerată. dar apare i la plante 5au ani$ale. 5i$ţul ti$pului 5e poate $odi9ica. :n corpul no5tru. 9iind cel $ai 5i$plu dintre p5i8edelicele din 9a$ilia tripta$inelor.M propriile e"perienţe..t de puţin a :nţele5 GicH din $agia #M-I Du$ 5ă nu ve@i di9erenţa dintre 9al5 i !devăr. Ditind cartea. „E9ectele de ordin pri$ar ale #M. 5ă di5eci i 5ă cercete@i :n5ă i #ivinitatea atotcuprin@ătoare i atotpre@entăI Du$ 5ă vrei 5ă :nţelegi. dar ceva lip5e te din ea. $i-a$ conturat propriul adevăr. 5e pot e"peri$enta 5i$ultan 5enti$ente 5au g. :ntr-o lu$e :n care Magia e5te la ea aca5ăI D. o Eternitate după o altă Eternitate. %deea :n9iinţării unui „%n5titut de tratare i de@voltare per5onală? e5te <ună. Cip5e te Magia reală.#ar ce poate 9i nor$al. :n lu$ea care toc$ai 5-a de5c8i5 pentru $ineI Du$ poţi deo5e<i nor$alul de anor$al.. :n Spirit i #ivinitate.

Ei totu i. 5unte$ 5upu i unor e"perienţe neo<i nuite. pot e"peri$enta alte 5enti$ente care ţin de con9u@ie.5ă 9ie 9oarte 5curte.? #eoarece #M. aplicată <olnavilor de 5c8i@o9renie $ pe care propriile glande pineale n-o $ai puteau produce $ a deter$inat 5căderea :n inten5itate. iar 5tre5ul :nrăutăţe te 8alucinaţiile i delirul la indivi@ii 5upu i di9eritelor 9or$e de p5i8o@ăM3 <M pre@enţa unui co$pu5 anti-#M. !tunci c.nge. #e alt9el. a #Mpineal1 aM 5i5te$ul de 5ecuritate celulară. :l tran5portă cu vite@ă dincolo de 5i5te$ul 5ău de apărare i :l proce5ea@ă la 9el de repede. :l ani8ilea@ă :n c. creierul e5te 9a$iliari@at cu el i e9ectiv :l „caută?. :n e"ce5.t $ultiplele <ariere care :$piedică 9or$area #M. Pre@enţa lor $a5ivă 9ace ca e9ectele #M.5ă 9ie 5lă<ite. a5t9el :nc. pot trăi 5enti$entul că li 5e apropie $oartea 5au că au $urit..teva 5ecunde. 9icat. a 5i$pto$elor p5i8oticeM3 cM nivelul 5că@ut de activitate al en@i$elor 50 . care e"i5tă :n concentraţii $ari :n 5. organi5$ul no5tru 9olo5e te $ai $ulte $iAloace pentru a :$piedica producerea. e"i5tent :n Aurul glandei pineale Lace5t „5cut? poate 5ă nu 9uncţione@e nor$al la per5oanele cu pro<le$e p5i8ice. nu$ite $onoa$ino"ida@e.. creier i inte5tine. noi a$ trecut de pragul propriei noa5tre evoluţiiI !cea5ta ar e"plica de ce 9recvenţa din „noua energie? poate deter$ina glanda pineală 5ă vi<re@e.5e a9lă :n 9iecare dintre noi.nd nivelul 5ău devine prea $are pentru :ndeplinirea „nor$ală? a atri<uţiilor 5ale. 5to$ac. Dreierul no5tru are o re$arca<ilă 5lă<iciune pentru #M-. :n $od nor$al.:n pineală Lo do@ă 5upli$entară de anti-#M-. anu$ite en@i$e.5eparat de $inte. Să :nţeleg că ace5t $ecani5$ era unul de protecţie i :ntre ti$p. odată ce corpul produce 5au a5i$ilea@ă din a9ară #M-. eu9oria e5te ceva co$un.

care produc #M.nd po$ene te de5pre lu$ea duală. de nede5cri5 :n lu$ea $aterială. Dulorile puternice i $inunate. ating.nt 9i@ic?. E$iterea $elatoninei :n ti$pul @ilei. dar i $enţinerea unei „nave de pă$.ndu-5e niveluri prea ridicate pentru o 9uncţionare $entală nor$alăM. D.nu 5e eli$ină 5u9icient de rapid din 5i5te$ele lor. tot ea produce i „8or$onul :ntunericului? L$elatoninaM. ca 5ă 9ie doar o coincidenţă ace5t 9aptP Sunt convin5ă că pineala e5te o poartă interdi$en5ională „la purtător?. $elatonină doar noaptea. ! adar.:n cantităţi 5poriteM3 dM e9icienţa o"ida@elor $onoa$inice. P. #acă pineala produce co$pu5ul c8i$ic a5ociat lu$inii interioare L#M-M. legătura la nivelul pinealei. :n $od nor$al. 0oarte $ulte căi de :$piedicare pentru producerea :n e"ce5 a #M--ului pineal. Sunt convin5ă că pineala ne-a aAutat 5ă ne e"pri$ă$ i 5ă cunoa te$ realitatea :n lu$ea duală. lu$ina i :ntunericul 5unt :n realitate acela i lucru. dintre 51 .L5unt $ai active :n ca@ul 5c8i@o9reniei i 9avori@ea@ă producerea #M. ar deter$ina 5en@aţia de :ntuneric :ntr-un $o$ent „gre it?. #M. GicH 5pune1 „totu i. ea per$ite acce5ul :n di$en5iuni $ai :nalte. iar dualitatea @i-lu$ină o 5i$ţi$ cu aAutorul pinealeiP #ualitatea nu a 9o5t o 5tare naturală. le-a$ vă@ut noaptea. de ie ire din „Matri"? 5pre adevărata realitate. care ne aAută 5ă recepţionă$ $ulte $e5aAe de la di$en5iunile $ai :nalte i pe care organi5$ul no5tru o proteAea@ă. 5tătea$ doar cu oc8ii :nc8i i i era$ 9oarte lini tită. &u dor$ea$. care di5trug #MLace5t 5i5te$ de di5trugere e5te $ai puţin e9icient la 5c8i@o9renici $ a5t9el.nă acu$.t reală?.$etiltran59era@e. :n 5tarea dintre realitate i vi5. #acă e ti cal$ i centrat. ne-a$ autoi$pu5-o. 5-ar putea ca acea5tă opo@iţie 5ă 9ie $ai $ult aparentă dec. %ntere5ant e5te că pineala eli<erea@ă.

producerea de $elatonină i #M-. pineala ar avea o activitate inten5ă i$ediat după $oarte. nici „vec8e?. e$oţionaliM ar in9luenţa puternic e"perienţele interioare $ a$ vedea. prin inter$ediul 9luidului cere<ro5pinal.$puri ale unor lucruri a9late :n $ani9e5tareW. Practic.ndi lucrurile :ntr-un $od de nei$aginat prin raportarea la $elatonină. poate declan a puternice e9ecte p5i8edelice. !$ :nţele5 că pineala nu e5te alcătuită din ţe5ut cere<ral. auditivi. practicanţii de -antra :ncearcă 5ă o<ţină $a"i$u$ din a$<ele lu$i. au@i. 6)r) niciun e6ort din partea noa5tră. intuiţia :$i 5pune că 5e re9ace :n $od natural legătura dintre producerea de $elatonină i #M-.ngeleM. Da o e"cepţie. E$iterea de #M. doar $odul no5tru de con tienti@are 5-a 5c8i$<at.5-ar putea revăr5a direct :n 5tructurile cere<rale i$portante.de c. 52 .de5c8ide 5i$ţurile interioare către 5tările tran@itorii i ne trece :n @ona . #M. ne cali<ră$ propriul portal „glanda pineală? la 9recvenţe $ai $ari de lu$ină. pentru că #M. Ea nu e5te nici „nouă?. 5ti$ulată prin $editaţie i printr-o inten5ă activitate 5e"uală. Fn „noua energie?. energia e5te una 5ingură. $ulte di5cipline religioa5e au con5iderat celi<atul. ci „: i datorea@ă pre@enţa unor celule cu 9uncţie 5pecială. 5i$ţi i g. #e 9apt. Po@iţia pinealei Laproape atinge centrii vi@uali. adică vo$ avea acce5 la a$<ele lu$i $ $aterială i 5pirituală.pineal. !vea$ de ale5 :ntre $aterie i 5pirit. &e ridică$ con tiinţa pentru a percepe „octave $ai $ari din li$<aAul lu$inii? $ dacă g. după care 5unte$ pe cont propriu?. #in acea5tă cau@ă. 5ituate :n cerul gurii la 9ăt i care 5e depla5ea@ă :n $iAlocul craniului.ndurile noa5tre re@onea@ă la 9recvenţa %u<irii. o nece5itate pentru atingerea celor $ai :nalte 5tări 5pirituale. a 9o5t ruptă. -oate ace5tea arată că ţe5utul pineal :n de5co$punere in9luenţea@ă con tiinţa re@iduală după $oarte Ln-ar 9i nevoie de o ini$ă care 5ă po$pe@e 5.

=nele Spirite trec :n alte 9or$e $ateriale. ră$. :nainte de a 5e di5ipa. D. 5ă $ai e"i5te pentru o vre$e. Sunte$ 9iinţe $ultidi$en5ionale i $oartea e5te doar o trecere 5pre o di$en5iune 5uperioară a con tiinţei 5au 5pre o nouă revenire :n lu$ea $aterială. altele 5e une5c cu ceea ce 5e a9lă :n 5patele c. care 5e 5i$t tinere. de a avea o anu$ită 9or$ă <iologică. continuă.$purilor produ5e prin alipirea Spiritului la corp. „&icodi$ i-a @i51 . 5enti$entele i percepţiile noa5tre. Mi-a$ adu5 a$inte de un paragra9 din Evang8elia după %oan.r5tă. care 5ă per$ită evoluţia prin e"perienţă. El trăie te e"perienţe :$preună cu noi $ dar. Spiritul are o . con tiinţa decide. El doar e5te. #acă ai an5a 5ă-ţi con tienti@e@i adevărata e5enţă :n ti$pul vieţii. E5te de 9apt a doua venire a lui %i5u5. cu at.t e $ai lung ti$pul :n care di5pare $ a5ta :n5ea$nă că ace5te c. !ce5te a9ir$aţii vin 5ă con9ir$e 5i$<oli5tica ritualurilor de :n$or$. 5tră$o ii no tri tiau $ai $ulte dec.ne 9ace viiW.nI Poate el 53 . ai acce5 la 5ecretul „vieţii ve nice?.$puri unice. :n con9or$itate cu gradul de evoluţie 5pirituală a 9iinţei. produ5e prin alipirea Spiritului la corp.Gen\ #e5carte5 credea că pineala e5te „5ediul 5u9letului?. E5te 9orţa noa5tră vitală. :n creier con9eră puterea de a pri$i i tran59or$a :n con tiinţă g.ne ne5c8i$<at de eveni$entele re5pective.i5torieW a5ociată cu viaţa $ateriei. Spiritul nu are v. pleacă.t crede o$ul $odern că 5tăp. #in nou.$p. Du c.ntare. Practic.nd e5te unit cu corpul no5tru. rena terea ta ca Spirit con tienti@at i Su9let :ntrupat.r5tă. iar tradiţiile $i5tice Ve5tice i >rientale „5ituea@ă cel $ai :nalt centru 5piritual al no5tru :ntre graniţele 5ale?. atunci c. El .ne te ca i cunoa tere.t e5te $ai puternic un c.nd corpul devine prea 5la< pentru a-l $ai conţine. „Spiritul e5te acel ceva care e pre@ent :n $aterie. dă $i carea i căldura corpului.ndurile.? #e a5ta 5unt per5oane :n v. la $oarte.Du$ 5e poate na te un o$ <ătr. la nivel e5enţial.

t de pregătiţi 5unte$ 5ă ne privi$ i 5ă ne de5coperi$ adevărata 5piritualitate :n 9iinţă o$enea5că. care nece5ită . #acă v-a$ vor<it de5pre lucrurile pă$.!devărat.nte ti i nu credeţi. nu poate 5ă intre :n :$părăţia lui #u$ne@eu. prin alegerea noa5tră. dacă cineva nu e5te nă5cut din apă i din #u8.W &icodi$ a ră5pun5 i %-a @i51 . adevărat :ţi 5pun că noi vor<i$ ce ti$ i $ărturi5i$ ce a$ vă@ut i voi nu pri$iţi $ărturia noa5tră.? LEvang8elia după %oan. L$Cartea ti.-u e ti :nvăţătorul lui %5rael i nu :nţelegi ace5te lucruriI !devărat.M !ce5te evoluţii di9erite. -otul 5e re@u$ă la iu<ire 5au tea$ă. E5te nevoie tot de . %ntere5antă e5te i analogia dintre te"tele <udi5te i e$<riologia u$ană.' de @ile pentru ca 5u9letul unui o$ $ort 5ă 5e re:ncarne@e.ntecele $a$ei 5ale i 5ă 5e na5căIW %i5u5 i-a ră5pun51 .. &oi 5inguri ne creă$ vi5ele 5au co $arurile. acceptare 5au non-acceptare a ceea ce 5unte$ de 9apt. de data acea5ta de la concepţie. D. V.5ă intre a doua oară :n p.etan) a morţilor – Bardo 0hodol'X 5pune că tre<uie 5ă treacă . tre<uie legate :ntre ele. dar nu tii de unde vine. 211-12M &oi 5inguri alege$ $ iu<irea 5au 9rica. 0iul >$ului. iar 9ătul 5ă 5e di9erenţie@e după 5e". energia „nouă? 5au cea „vec8e?. -ot a a e5te cu oricine e5te nă5cut din #u8ul. a9ară de Del care S-a co<or. care e5te duală. 54 .nd vă voi vor<i de5pre cele cere tiI &i$eni nu 5-a 5uit :n cer.' de @ile.i 9acă apariţia. nici :ncotro $erge. iu<ire/tea$ă. care e5te :n cer. cu$ veţi crede c.' de @ile.Du$ 5e poate 9ace a a cevaIW %i5u5 a ră5pun5 i i-a @i51 . conectare la -ot Deea De E5te/neconectare. Del ce e5te nă5cut din carne e5te carne3 i ce e5te nă5cut din #u8 e5te du8. Sunte$ doar ceea ce 5unte$. !5t9el pute$ e"i5ta oricu$ i oriunde.ntul 5u9lă :ncotro vrea i-i au@iţi vuietul.t din cer. prin :nţelegere/ne:nţelegere. pentru ca pri$ele 5e$ne ale e"i5tenţei pineale 5ă. adevărat :ţi 5pun că. &u te $ira că ţi-a$ @i51 -re<uie 5ă 9iţi nă5cuţi din nou..

$puri ale lucrurilor a9late :n $ani9e5tareM. ace5te c. $ai e"i5tă :ncă ace5t dute-vino al 5u9letului. o<ţinută dintr-un 9ruct. Mi carea ace5tei energii.' de @ile ne 9olo5i$ voinţa 5au intenţia.X pu<licată de Editura 7erald. copilul e"i5tă deAa. %ntere5ant.' de @ile i poate lua 9or$a unei glande pineale care e5te :n 5tare 5ă 5inteti@e@e #M-. ace5te lucruri neterminate pot pătrunde :n 9ăt. la 2 luni 5e poate vor<i de plă$. el a e@. &. Fn ti$pul celor . Mi-a$ adu5 a$inte de un docu$entar. atunci vine 5u9letul. Fn $o$entul :n care a$ re9ăcut. nu-i a aI Pineala ar putea acţiona ca o antenă 5au ca un 9ir conducător pentru 5u9let. ca 5ă. con tient. a5igură cadrul <iologic prin care 9orţa vitală 5e poate acu$ $ani9e5ta. ce pă5trea@ă cu 59inţenie datinile 5trăvec8i. iar acea5tă 5tare de acceptare poate apărea tot după . ela<orat de către #r. depla5area 9orţei vitale re@iduale a 55 . !ce5te tendinţe ne$eta<oli@ate. „#i9erenţierea 5e"uală petrec. un pa5aA intere5ant1 „Fn $o$entul concepţiei.$p :ntre alte c.ne 5e :ndreaptă 5pre ur$ătoarea 9or$ă 9i@ică de viaţă.nd corpul devine total inert. !$ gă5it :n $Cursul de %reso%unctur)'.ndu-5e :n acela i $o$ent.gataW. tra5eul vieţii noa5tre.Ed. >li$pia Moldoveanu. 0olo5e5c o culoare ro ie. E"plicaţia era că :n ace5t 9el „Spiritul nu 5i$te $iro5ul de copil i nu vine după el?. pentru a con tienti@a ceea ce a :n5e$nat viaţa noa5tră.$puri 5e une5c cu cele di$preAur Lc. care pare cea $ai potrivită pentru re@olvarea c8e5tiunilor nere@olvate. pentru ca apoi.i vop5ea5că nou-nă5cuţii. Deea ce ră$. Fn pri$ele 2 @ile după na tere. c. :ntre 2 i ( luni ace5ta 5ă vină i 5ă plece3 nu$ai după ( luni 5u9letul 5e a ea@ă $ai 5ta<il i 5e poate vor<i de o$. :n care 5e pre@intă o co$unitate $ică de a$erindieni. con tiinţa a pără5it co$plet corpul i e"i5tă ca un c.ndu-5e de9initiv pe la 10-11 luni?.nd ace5ta e5te .ni. unică :n 9elul ei.

&i$ic nu 5e pierde. cu e"i5tenţă 9i@ico-5pirituală di5tinctăI >are. $arc8ea@ă trecerea prin ace5t prag. $oarte/vi5ele/$editaţia 5au rugăciunea/ $oartea clinică 5au $oartea aparentă/9or$e de p5i8o@ăM $ cu 56 . p. 9iindcă n-ar tre<ui ri5ipită alc8i$ia =niver5ului. :n $o$entul :n care i noi 5unte$ pregătiţi pentru a5ta. 5ecretat :n creierul care 5e de@voltă. nici <ine :ntr-o a5t9el de alegere. care 9ace po5i<ilă e"peri$entarea. prin pineală. Pineala e5te ră5pun@ătoare de 5tări de con tiinţă $odi9icată. Se prelunge te un :nceput de Miracol i =niver5ul 5tagnea@ă :n e"perienţă. :n care #M. >ricu$.ţiva ani oriPM !ce5ta ar 9i $otivul pentru care c8iuretaAele 5e 9ac doar :n pri$ele 2 luniI 0aptul că :n acea5tă perioadă 5u9letul :ncă nu 5-a 5ta<ili@at. ai autoidenti9icării ca entitate <iologică i 5e"uală di5tinctă. pentru de9initivareI? LDe de5criere 9anta5tică pe care a 9ăcut-o un copil de c.trecutului către pre@ent. totul 5e tran59or$ă – nu e5te nici rău. niciodată $ai devre$e. &iciodată $ai t. pe care tre<uie 5-o corecte@e 9oarte repede.poate Auca un rol i$portant Lna tere. ace5ta trăie te o e"perienţă arti9icială.' de @ile pute$ con5idera că un 9ăt e5te o entitate 5pirituală. #oar după .nă atunci e5te doar o 8aină :n 9or$areI „!cea 5c8iţă dăruită de #u$ne@eu Ma$ei. va veni 5pre noi. Dred doar că dacă 9aci un avort după ce 5u9letul a reu it 5ă 5e 5ta<ili@e@e. Cu$ina or<itoare a #M--ului pineal. 5-ar putea 5ă 9ie pri$a i cea $ai i$portantă $ani9e5tare a #M. ci doar o e"perienţă pe care ne-a$ a5u$at-o. vecinătatea $orţii. ai $inţii.i repre@intă @orii con tiinţei.? !ici a$ o dile$ă. 9ace ca e"perienţa unui avort 5ă nu 9ie o trau$ă pentru elI Etie $edicina cla5ică ceva ce nu ne 5pune nouă.r@iu. :n 9ăt. :n cuvinte e"pliciteI !<ia acu$ :nţeleg că e5te <ine 5ă pă5tre@i $icuţul corp. 5u9letul care i-a propu5 5ă ne aleagă drept părinţi.

din ti$pul @ilei.ncă.ncă?. #e alt9el. %niţial. i pineala re@onea@ă la ace5te 9recvenţe Lcuvintele 5acre. pentru a 5cădea la 9el de repede cu$ au cre5cut. e"erciţii $entale care creea@ă e9ecte uniceM. Fn vre$e ce e9ectele p5i8edelice ale #M.? Vindecarea Geconectivă i Geconectarea conduc tot la 5tări de con tiinţă $odi9icată. Du c. i$agini vi@uale.nd un $odel $ai or#ani&at dec. deta are i o re5piraţie „ad. -e$porar. cu at. pentru că :n ti$pul $editaţiei 5e pune accentul pe o per9ectă 5incroni@are :ntre atenţie i con tiinţă.5unt $ai $ari. pacientul poate re5i$ţi 5tări de an"ietate.:n $od natural. 9olo5ind uneori i te8nici de concentrare a5upra re5piraţiei/ incantaţia/te8nicile de vi@uali@are.t nivelurile de #M. Fn ti$pul te5telor e9ectuate cu #M.t cele 5peci9ice nivelului o<i nuit de con tienţă. GicH a o<5ervat. 9iinţa 9i@ică 5e adaptea@ă rapid la e"perienţa trăită. corpul reacţionea@ă printr-o reacţie tipică pentru 5tre5 „luptă 5au 9ugi? $ pul5ul i ten5iunea arterială cre5c <ru5c. Per5oanele cu con5tanţă :n $editaţie produc unde cere<rale ce 5e propagă $ai lent i ur$. -i$pul nece5ar adaptării organi5$ului la acea5tă e"perienţă 5e poate reduce prin rela"are 9i@ică. cu at.t 5unt $ai inten5e 5i$pto$ele.c. pentru a 9i :ntr-o 5tare de receptivitate. pacienţii 5unt 59ătuiţi 5ă :nc8idă oc8ii i 5ă 5e de5tindă. care 5ă per$ită e"perienţa ulterioară.t $ai lent i $ai clar 5e propagă undele cere<rale. !ctivitatea electrică a creierului re9lectă acea5tă 5incroni@are $ de 9apt o 9uncţionare a creierului. după care edinţa decurge nor$al. :n a9ara reacţiei de tip „luptă 5au 57 . vederea 5au $intea. Prin te8nicile de $editaţie care 9olo5e5c 5unetul.ad$ini5trat intraveno5.endogen progre5ea@ă.$puri induc re@onanţă :n creier $ deci. 5e pot genera 5tructuri vi<ratorii ale căror c.t $editaţia e5te $ai ad. „Meditaţia poate 5ă declan e@e $ani9e5tarea #M. tea$ă. 5upu5ă unui sin#ur rit$ co$un. dar acea5tă agitaţie <ru5că di5pare la 9el de repede cu$ a apărut. nelini te.

cei $ai $ulţi pacienţi. care 5ă 5e$ene una cu cealaltă. %ntere5ant. Practic.5ă 5e a<andone@eW :n ti$pul terapiei p5i8edelice. de la o edinţă la alta. iar e"perienţele i 5en@aţiile trăite 5unt la 9el de inten5e. p5i8oterapeut.9ugi?. :n ca@ul edinţelor de Vindecare Geconectivă 5au Geconectare. „Singurul care nu a cre5cut a 9o5t 8or$onul glandei pineale.Ed. „#acă $a$a e5te ane5te@iată 5au 5e recurge la ce@ariană. Dei nă5cuţi prin ce@ariană 5unt $ai puţin capa<ili .ad$ini5trat din e"terior nu a repre@entat un 5ti$ul 5u9icient de puternic pentru a :nvinge $ecani5$ul de apărare al pinealei 5au că D30 e8o#enX LX ad$ini5trat din e"terior $ &. 5tudiul lui GicH a de$on5trat că nu e"i5tă toleranţă la e9ectele p5i8ologice produ5e de inAectarea #M. percep o căldură puternică.? Practic. dec.:n ca@ul na terii nor$ale i a unor niveluri in5u9iciente. :n ti$pul na terii prin ce@ariană Le"i5tă un 9actor 5că@ut de 5tre5.$ :n $od repetat. care poate 5ă 9ie :n5ă i total ine"i5tentă.n per9ect con tienţi. care in8i<ă producerea #M-M. :n lu$ea duală. lucru care 5e e"plică prin pre@enţa unor niveluri p5i8edelice de #M. cu$ 9u5e5e pri$a dată. 5peciali5t :n 9olo5irea CS#M. nu e"i5tă două edinţe de Vindecare Geconectivă 5au Geconectare. -otodată. de i ră$.M a 5ti$ulat pineala :n 5en5ul ca acea5ta 5ă producă $ai $ult din propriul 5ău #Mendogen. o activitate 8or$onală 5porită a glandei pituitare Ltoţi 8or$onii de 5tre5 au cre5cut nu$eric ca reacţie la #M-M.din partea glandelor pineale ale $a$ei i copilului. dar 9oarte di9erite. e"i5tă o e$i5ie 9oarte $ică de #M. 58 .t cei nă5cuţi nor$al? LStani5lav Vro9 $ $edic. du<larea dia$etrului pupilelor i cre terea te$peraturii corpului $ după 1+ $inute de la ad$ini5trarea #M-. $elatonina 5e co$portă ca „un pa@nic? care per$ite doar acce5area e"perienţelor pentru care 5unte$ pregătiţi. e"perienţa era la 9el de inten5ă la nivel p5i8edelic. !cea5ta :n5ea$nă că #M. $elatonina.

$i carea rapidă a oc8ilor. &u a e"i5tat o e$i5ie puternică de #M-. ideile. 5tarea de ten5iune 5au de rela"are a practicienilor de Vindecare Geconectivă 5au a celor care 5unt cu noi :n acel $o$ent.!ve$ nevoie de e"perienţe iniţiale. Sunt intere5ante ace5te o<5ervaţii. !t. !lt9el. $i cări involuntare ale $. de cadrul de $ani9e5tare i de 5copul pe care :l ur$ăre5c pacienţii. 0reud a introdu5 c8iar conceptul de „tran59er a9ectiv? Lpacienţii ar repre@enta 59 . 5o$nM. pre9erinţele. #in acea5tă cau@ă. Cip5e te din viaţa noa5tră un epi5od care ne arată că a5e$enea e"perienţe pot avea un 59. o<iceiurile i 5enti$enteleM? i are legătură cu corpul i creierul no5tru. de intrare :n contact cu o „do@ă $are? de #M-. din partea glandei pineale.t i :n cadrul edinţelor de Vindecare Geconectivă. care ne poate de@orienta i :n5păi$. care 5ă con9ere trăirea unor a5t9el de e"perienţe. c.inilor i picioarelor. pentru că :n ti$pul edinţelor de Vindecare Geconectivă. pre@entul i viitorul no5tru.r it 9ericit. e"punerea la a5e$enea 5tări neo<i nuite. e5te <ine 5ă nu e"i5te niciun 5ti$ul e"terior care 5ă poată di5tor5iona e"perienţa pacientului i e5te 9oarte i$portant 9elul :n care reacţionea@ă practicienii. $i-au 5pu5 că au 5i$ţit „doar o u oară pre5iune :n @ona capului?. :n cadrul edinţelor de Vindecare Geconectivă. ne poartă :ntr-un teritoriu necuno5cut. &-au avut deloc e"perienţe vi@uale 5au auditive. :n raport cu pacienţii. calitatea aerului.nta. Pro9ilul p5i8ologic 5e re9eră la „5etul de aptitudini care ne de9ine5c i ne-au tran59or$at :n ceea ce 5unte$ Ltrecutul. cine 5au ce 5e a9lă :n i$ediata noa5tră apropiere.t :n ca@ul 5tudiului e9ectuat de către GicH. e"perienţele trăite depind 9oarte $ult de pro9ilul p5i8ologic al pacientului. 9undalul 5onor. Dadrul de $ani9e5tare ia :n calcul 9oarte $ulte1 $ediul :n care ne a9lă$. !le"andra i !lina La$<ele nă5cute prin ce@arianăM de i au pre@entat „regi5tre? Lpaloare.

e$oţionalului i a corpului energetic. !tenţia i concentrarea :l aduc :n 5tarea de con tienţă care per$ite $enţinerea :ndelungată a legăturii 5ta<ilite. #in acea5tă cau@ă. va deter$ina e"perienţele 5ale.nd 5-a produ5 acea5tă cone"iune. pornind din5pre interior 5pre e"terior. ca pacient.per5onaAe i$portante. -u.. 0iecăruia :i dă doar ceea ce i 5e potrive te cel $ai <ine i poate 5ă recunoa5că. pacientul tie ce are de 9ăcut.. dar 5ă nu 5e i$plice e$oţional. =niver5ul e5te cu adevărat inteligent. F$i i$agine@ Vindecarea Geconectivă ca pe o cutie cu $ulte. din $o$ente anterioare ale vieţii practicienilorM i de „contra-tran59er a9ectiv? L5enti$entele practicianului 5unt proiectate 5pre pacientM. E"perienţele prin care trece pacientul 5unt cele $ai potrivite 60 . :ţi alegi ceea ce 5i$ţi că e5te pentru tine.i pă5tre@e calitatea de o<5ervatori. #acă dore ti $u@ică $ vei avea parte de o edinţă de $eloterapie3 dacă dore ti 5ă ve@i culori $ vei avea parte de o edinţă de cro$oterapie3 dacă dore ti 5ă $edite@i $ vei aAunge 5ă e"peri$ente@i &epătrun5ul3 dacă i$aginaţia ta 9uncţionea@ă la cote $a"i$e $ vei călători prin locuri ne<ănuite3 dacă nu cre@i dec. tigi ec8ili<rul. D. !5ta e"plică de ce. Ei toate ace5tea. Dăci a5ta repre@intă 5tarea de 5ănătate $ regă5irea i pă5trarea propriului ec8ili<ru.ncări$e. pentru ca tu 5ă-ţi acce5e@i propria putere de autovindecare i 5ă-ţi rec. 5ă arate co$pa5iune. :n dorinţa re@olvării propriilor de@ec8ili<re din @ona $entalului.t :n ceea ce 5e poate pipăi $ 5-ar putea 5ă 5i$ţi doar $. 9oarte $ulte 5ertare i pe 9iecare 5crie ceva. Scopul pentru care pacientul a venit. :n ti$pul edinţelor de Vindecare Geconectivă.. Pacientul nu pri$e te ni$ic prin inter$ediul practicianului3 ace5ta doar de5c8ide u a 5pre o nouă di$en5iune a con tiinţei. terapeuţii tre<uie 5ă. adică ce are nevoie la $o$entul re5pectiv.. Practicianul tre<uie 5ă :nţeleagă că doar pacientul poartă re5pon5a<ilitatea vindecării. practicianul e5te 9oarte atent la propriile 5en@aţii.

poate produce #M.acordată? vi<raţional pentru a pri$i 9recvenţe vi<raţionale 5uperioare.5copului pentru care a venit la edinţele de Vindecare Geconectivă. dar p.nd $uri$. a in9or$aţiilor de o vi<raţie 5uperioară. Practic. care vor per$ite de5c8iderea 9ere5trelor interdi$en5ionale. glanda reglea@ă cantitatea de #M. :n $od accidental.t practicianul. #M-. $elatoninaM. D8iar i c. Secretul e5te ca at. -oate ace5te o<5ervaţii arată că glanda pineală repre@intă inter9aţa neurologică i neuroc8i$ică care per$ite traducerea. cu aAutorul pinealei pute$ con tienti@a $i carea 9orţei vitale. #oar 5ă la5e Miracolul 5ă 5e producă i 5ă 5e <ucure de ceea ce e"peri$entea@ă. 5ă treacă pragul realităţii $ateriale 61 . pentru că Spiritul a 9o5t deconectat de :nţelegerea acce5i<ilă i po5i<ilă oa$enilor. eli<er.nd :n cantităţi $ari. 5erotonina. 5ă le poată 9olo5i. pe care o$ul nu era pregătit 5ă o accepte.potrivită pentru receptarea in9or$aţiei i pentru 9ocali@area $inţii o$ene ti :n realitatea 9i@ică. !ce5te per5oane au reu it cu$va. a5t9el :nc.nd ace5te 9recvenţe 5unt direcţionate. la nivelul creierului. D. de către $intea 5uperioară către creier. c. pentru a crea o e"perienţă 9i@ică.t i pacientul 5ă nu 5e 5trăduia5că prea $ult.i 5u<5tanţe care :i a$pli9ică i prelunge5c e9ectele. ci o 5tare de accedere a unei noi di$en5iuni.t $intea o$enea5că 5ă ai<ă acce5 la ele. a Aucat un rol de <locare „con tientă? Lprin producerea :n cantităţi redu5e a #M. Pineala conţine $aterialul nece5ar pentru crearea de #M-.. Ea creea@ă anu$iţi tran5$iţători neuroc8i$ici Ldi$etiltripta$ina. Pineala e5te .nă acu$. E5te $o$entul 5ă privi$ 5c8i@o9renia i p5i8o@ele nu ca pe o <oală. pe care le-a pă5trat doar pentru $o$entele i$portante ale vieţii. :n $ani9e5tările 5ale e"tre$e. 9orţa vitală pără5e te corpul prin glanda pineală.endogenM a e"perienţelor p5i8edelice.

dar acu$ a$ pri$it un dar. di5pare i nece5itatea de <locare a activităţii pinealei. 5ă-l inte#re&e :n lu$ea $aterială. ne in9luenţea@ă potenţial 62 . depre5ia. :ncă din ti$pul vieţii. iu<ire. Prin generarea de i$agini onirice. #epinde doar de noi cu$ pri$i$ ace5t dar i ce 9ace$ cu el. pute$ 5ă ne :nţelege$ e$oţiile a5cun5e. pa5iune. care ar tre<ui 5ă 5e tran59or$e :ntr-o poartă interdi$en5ională. „Vi5ele 5unt calea regală către incon tient?. 5cria 0reud. !$ 9o5t pregătiţi 5ă cunoa te$ $ai $ulte de5pre =niver5 doar :n $o$entul $orţii. !$ :ncercat 5ă identi9ic @ona :n care Vindecarea Geconectivă poate 9i 9olo5ită i cu$ acţionea@ă acea5ta. „ceva? din propria lor 9iinţă nu a 9o5t pregătit 5ă a9le i 5ă :nţeleagă !devărul. <ucurie. 9oarte reală pentru ele. c8iar dacă 9acilitea@ă o călătorie 5pontană :n propria noa5tră lu$e interioară. pe care ne e5te 9rică 5ă le con tienti@ă$. c8iar a #M. #e i activarea pinealei 5-a e9ectuat :n $od natural. Vi<raţia Sinelui $inţii 5uperioare e5te cea pe care $intea o$enea5că i corpul 9i@ic o traduc drept entu@ia5$. cu :nalt conţinut 5i$<olic. cu „Mi5terul E"i5tenţial?.arti9icial. cu #ivinitatea. Vindecarea Geconectivă ne aAută 5ă ne :n9runtă$ propriile 5enti$ente dureroa5e. nu $intea noa5tră o$enea5că. >dată reconectaţi la #ivinitate. &elini tea. Ele doar opre5c o evoluţie naturală a con tiinţei noa5tre. capa<ilă 5ă ne o9ere noi e"perienţe 5pirituale. 0iinţa a continuat 5ă e"i5te i 5ă e"peri$ente@e :n $odul de „9rică? i 5-a produ5 o ruptură :ntre :nţelegerea ca 0iinţă i trăirea ca Spirit. Du aAutorul lor. „pro<le$ele? de relaţionare pot 9i re@olvate u or pe acea5tă cale. Drearea unei e"perienţe trau$atice controlate. creativitate. o an5ă de a 9i totuna cu =niver5ul. :n ti$pul edinţelor de Vindecare Geconectivă.din lu$ea noa5tră i 5ă trăia5că :ntr-o altă di$en5iune. !cela i lucru e vala<il i :n ca@ul ad$ini5trării drogurilor p5i8edelice. -re<uie 5ă :nvăţă$ 5ă lă5ă$ ca $intea 5uperioară 5ă 9ie cea care concepe.

=nele re@ultate 5unt :ntr-adevar 5pectaculoa5e. ignorate 5au re9u@ate ale per5onalităţii noa5tre $ ca i cu$ ţi-ai crea propriul =niver5.? #eoarece eli<erarea unor 5enti$ente vec8i 5au eli$inarea <locaAelor energetice deter$ină o „deto"i9iere? i o ec8ili<rare interioară pro9undă. pute$ lua legătura con tientă cu eiI? Fncă n-a$ tiut 5ă-i ră5pund. !ltcineva $-a :ntre<at1 „De cre@iI E5te vor<a de5pre $ai $ulte realităţi ai căror co-autori con tienţi 5unte$ noi 5au 5unt alţiiI Ei dacă 5unt alţii. :ntr-un conte"t de 5iguranţă i 5u5ţinere. 9ără -i$p i 9ără Coc3 :nainte era$ doar pe Pă$.călătoria? de care ave$ nevoie $ e"perienţele 5unt inten5e i in5talarea lor 5e 9ace aproape in5tantaneu. iar 9iecare dintre noi are propriul 5ău rit$ de autopuri9icare 5au autoec8ili<rare. Prin trăirea unei 5tări de pierdere totală a controlului de 5ine. tigarea i pă5trarea ec8ili<rului interior.. unii au reu it 5ă. Starea de 5ănătate :n5ea$nă rec.nd :nc8id oc8ii. -otu i. printr-o 5tare 9i@ică :$<unătăţită.. cu lu$i paralele i $ai $ulte di$en5iuni ale realităţii.$uri neo<i nuite. cu unul $ai 5ănăto5. nu :ntotdeauna e"i5tă 5c8i$<ări e"terioare $aAore. poţi 5ă ai parte de un contact $ai deplin cu anu$ite e$oţii dureroa5e i te poţi eli<era $ai u or de ele. „!cu$ c. re@ultatele 5e văd :n ti$p.i 5c8i$<e 5tilul de viaţă. 5enti$entul i in9or$aţia a5ociate locului :n care ace tia au aAun5. dar $ai i$portante 5unt :nţele5ul. Eedinţele de Vindecare Geconectivă ne o9eră . #upă ace5te edinţe.nt? $ 5punea cineva. iar Vindecarea Geconectivă i Geconectarea 63 . 5e i$pune 5ă le :n9runtă$ 9ăţi ..r@iu.i con tienti@e@e propria e5enţă. !5t9el. Pacienţii „călătore5c? :n tăr. „#acă vre$ 5ă depă i$ con5ecinţele unei trau$e. care 5e $ani9e5tă $ai t.$intea i corpul :n 5en5 po@itiv. $ă 5i$t :ntr-un 5paţiu in9init1 doar 5paţiu. Ele ne deter$ină 5ă ne con9runtă$ cu părţi necuno5cute. pacienţii 5e te$ $ai puţin de $oartea 9i@ică i aprecia@ă $ai $ult e"perienţele vieţii1 5e pot rela"a $ai <ine i au :nceput 5ă.

nci i de durată. propriile noa5tre creaţii i adevăr. percepţiile nu pot 9i ad. care repre@intă tot ceea ce e"i5tă i ne :nconAoarăI Dare ar $ai 9i 9ru$u5eţea i <ucuria AoculuiI #ar validitatea in9or$aţiilorI !r $ai putea e"i5ta vreun AocI ->-=C tre<uie proteAat de vi@ita celor care :ncă nu 5unt pregătiţi 5ă 5e :nalţe. la ad$ini5trarea #M-M. o$ul nu poate 5ă preia controlul a5upra #ivinului.ne cu a$intiri :n ur$a e"perienţelor trăite. :n 9iinţe 5telare.5unt terapeutice. toate $enite a :ngreuna a9larea Marelui !devăr. Fn ace5t $o$ent 5e i$pune o :ntre<are1 5ă 9ie oare relatările de5pre :nt. ec8ili<rul i 9ru$u5eţea Aocului nu tre<uie 5ă 5e piardă. nu i cel e"ogen. doar :$pletiri :ntre 9anta5$ele $inţii o$ene ti. doar c.$plat i ur$ea@ă 5ă 5e vadă :n ti$p.i puteau a$inti ni$ic. !5ta :n5ea$nă că :n proce5ul de „ilu$inare?. rău-<ine. 5u<iecţii nu.nt. #acă pacientul nu e5te pregătit la nivelul 5ău cel $ai pro9und 5au dacă 5unt 5tări indu5e arti9icial L$ă re9er :n ace5t ca@. care au trăit clipe de „ilu$inare?. au 9o5t pregătiţi $ trup i Su9let $ pentru acea5tă etapă. Secretul nu tre<uie cuno5cut :n totalitate. 5ă-ţi trăie ti propria e"perienţă :n lu$ea dualităţii de :ntuneric-lu$ină. ->-=C 5e apără de cei care :ncă nu 5unt la $o$entul a9lării !devărului.? L#r. deoarece etapele de evoluţie au 9o5t accelerate. &u puteau ră$. „#acă era prea $ult #M-. >$ul #ivin 5e apără de o$ul 5i$plu. !devărul i 9anta5$ele $inţii o$ene ti 5unt 9ăcute ca 5ă te a<ată din dru$ $ :ntr-adevăr.nd condiţionările interioare ale pacientului per$it ace5t lucru.$plat ceva :n5păi$. ace5t dru$ nu duce nicăieri. iar i iar pe Pă$.ntător. 5ă revină din calitatea lor de „:ngeri decă@uţi?. !veau doar 5enti$entul că li 5-a :nt. dacă ai avea deAa Don tiinţa #ivinităţii #epline. !i putea reveni. contea@ă doar #M--ul endogen. S@araM Bocul tre<uie Aucat :n continuare i 64 .lnirile cu alte lu$i i locuitorii ace5tora. dacă nu 5unte$ pregătiţiI Dola<oratorii lui GicH. Ei totu i ceva 5-a :nt.

cunoa terea i con tiinţa au propria lor evoluţie. ni$ic nu tre<uie gră<it. 9ără a interveni cu niciun 5ti$ulent e"terior 5au din e"terior. #M--ul produ5 :n $od natural e5te 5ingura variantă corectă.t 5ă genere@e anu$ite percepţii3 poate per$ite creierului 5ă perceapă $aterie neagră 5au univer5uri paralele.nd $ai $ult dec.? #ar lip5e te din ecuaţie con tienti@area. indi9erent de ceea ce 5e e"peri$entea@ă. „&i$ic din ceea ce a$ vă@ut 5au 5i$ţit nu-$i era necuno5cut. c8iar dacă. E"i5tă o 5i$ilitudine :ntre percepţiile declan ate de ad$ini5trarea #M.ndite prin droguri $ ca 5ă ne :nţelege$ propria con tiinţă. pacientul 5i$te per$anent o 5tare de lini te. e"perienţele $i5tice 5au 5pirituale i Vindecarea Geconectivă. „#M. :n cadrul e"perienţei per5onale de Vindecare Geconectivă. -oate au un rit$ al lor. ca i conclu@ie.nd e"i5tă o 5eparare a con tiinţei de corp i e9ectele p5i8edelice :nlocuie5c co$plet conţinutul o<i nuit al $inţii. pace i iu<ire necondiţionată.? !5ta a 9o5t ceea ce a$ putut 5ă 5pun. totul e5te un non-5en5. #acă nu tii ce-ţi aduc drogurile drept e"perienţă Lpentru că $intea o$enea5că plă5$uie te propria realitateM. 9ăc.ad$ini5trat din 65 . tre<uie ca 0iinţa noa5tră $ -rup i Su9let $ 5ă 9ie pregătită pentru ace5t pa5. „#M. Pragul p5i8edelic e5te trecut c. ->-=C era %u<ire i Cini te.!devărul uitat.inAecta<il. 5e poate percepe 5en@aţia că 9ace$ parte din -ot Deea De E5te& Stările 5pirituale i in9or$aţiile de natură $i5tică nu pot 9i do<.$uri locuite de entităţi con tiente. !lt9el. Vindecarea Geconectivă i Geconectarea repre@intă o variantă corectă1 totul 5e produce :n cel $ai natural $od cu putinţă. :n ca@ul Vindecării Geconective. la ad$ini5trarea unei do@e $ari de #M-. #oar a a e"perienţa 5e poate o<ţine i pă5tra. tăr.in9luenţea@ă capacitatea creierului de a pri$i in9or$aţii.

%ar Vindecarea Geconectivă i Geconectarea 5unt cele $ai 5i$ple căi de a 9acilita. drogurile nu 5unt dec. 9ără credinţe vec8i. oglinde te doar tea$a. =niver5ul tre<uie lă5at 5ingur 5ă 9acă ceea ce tre<uie. Sen@aţiile indu5e de drog i unele dintre cele ce 5urvin :n $od natural par a 5e 5uprapune. :n $o$entul de 9aţă.nd tre<uie.nă i 9elul :n care GicH vor<e te de5pre ceea ce 5i$ţea. GicH 5punea că1 „Del $ai <un $od de a 9olo5i p5i8edelicele :n cercetare con5tă :n a ne ocupa doar de tratarea <olilor i de a$pli9icarea anu$itor calităţi ale o$ului cu aAutorul ace5tora?.. Vor apărea i altele. a5e$ănătoare celor din ti$pul e"perienţelor p5i8edelice 5pontane1 5tări apropiate $orţii 5au $i5tice.? #ar. 9ără alte ritualuri. E clar că nu acea5ta e5te calea potrivită. #oar per$iţ. Ca toate ace5tea 5e adaugă dependenţa de droguri. P. Fn producerea ace5tor e"perienţe p5i8edelice 5pontane. „Pute$ trata a9ecţiuni ce au o <a@ă pur p5i8ologică.nd ca Miracolul 5ă 5e producă.e"terior con9eră 5tări $odi9icate de con tiinţă. dar nu identică i ceea ce e"peri$ente@i.t o cale arti9icială de a aAunge la o 5tare a5e$ănătoare „ilu$inării?. tu ai ale5 iu<irea ca $od de 9uncţionare. cele datorate unor trau$e.? -otu i. cu$ tre<uie i c. 9olo5irea p5i8edelicelor :n ace5t 5cop e5te o variantă 9al5ă i co5ti5itoare.răpirea e"tratere5trăW. dar ace5tea 5unt deoca$dată. legătura cu =niver5ul. cu toate co$plicaţiile care decurg din ea. #acă a$ 9olo5i doar 2 edinţe de Vindecare Geconectivă ca 5ă o<ţine$ acela i lucruI #acă a$ :ncerca 5ă 9olo5i$ edinţele de Vindecare Geconectivă pentru recuperarea rapidă :n ur$a intervenţiilor 66 . 0ără 9rică.... cele $ai rapide. :n accepţiunea $ea. a<u@ului de droguri i de alcool 5au 5u9erinţei pe care o aduce o <oală a9lată :n ulti$a 9a@ă. :$preună cu . depinde de $odul :n care 9uncţione@i $ iu<ire 5au tea$ă. Fn „energia nouă?. un rol i$portant :l ocupă #M--ul endogen.

ndul că acu$ a venit $o$entul 5ă $ă a e@ :n pat i 5ă $ă la5 :n voia 5i$ţurilor. vindecarea ta va veni :n 9or$a pe care ai anticipat-o.ine ceea ce a$ notat a5tă@i. !$ 5ă recite5c $.ndit-o :n $od 5peci9ic pentru tine. E5te t. iar pre@entul $ viitor.c8irurgicaleI Sau pentru pregătirea 5portivilorI &u 5e poate de5c8ide a5t9el u a pentru o cola<orare 9ru$oa5ă :ntre $edicina tradiţională i Vindecarea GeconectivăI Eu @ic că da. Prin Geconectare. !tunci vei trece cu adevărat <ariera ti$pului. El e5te ca o poartă :nc8i5ă pentru un alt Spirit..01. Vei deveni o nouă con tiinţă :n corp o$ene5c. con tiinţa e"tin5ă care cuprinde :ntreaga e"perienţă a trecutului. prin reuni9icarea tuturor e"i5tenţelor tale. care e5te pregătită acu$ pentru 67 .nă acu$ Spiritul a 9o5t conectat invi@i<il la Eul Superior.2011 Fn noaptea acea5ta a$ pri$it $ai $ulte in9or$aţii. Dorpul 5e autoproteAea@ă prin 9uncţia pinealei. &ici nu tiu c. !5pectul o$ene5c : i recunoa te Spiritul :n !#& i Spiritul : i recunoa te a5pectul o$ene5c. „&iciun alt Spirit nu poate intra :ntr-un corp a9lat :n viaţă. „#acă e ti noroco5. Ei-a autoi$pu5 uitarea.. pentru că i p. Geunirea cu . dar nu 5i$t c-a 9i o<o5ită.r@iu. -recutul devine pre@ent.. noua con tiinţă poate apărea :n 9or$a o$enea5că.nd a trecut ti$pul. 2'.Eul SuperiorW 5e poate 9ace doar dacă per$iţi ca acea5ta 5ă 5e producă. -răie5c doar o plăcere i$en5ă. #e 9apt. el e5te .? LEric PearlM Ei acea5ta e5te $area 9ru$u5eţe :n „noua energie?.. !$ avut $ulte :ntre<ări la care a tepta$ ră5pun5. la g. #acă e ti :ntr-adevăr noroco5. a$ ter$inat. Fn acel $o$ent va 9i reuni9icarea cu toate e"perienţele tale din vieţile anterioare.? „E5te vor<a de5pre Geconectarea con tientă. Dă nu tre<uie 5ă 9aci niciun e9ort ca 5ă pri$e ti totul. Vata. vindecarea ta va veni :ntr-o 9or$ă pe care nici n-ai vi5at-o.<a@a ta de dateW. aceea pe care =niver5ul a g.

#oar o e"perienţă perpetuă :n lu$ea $aterială. Binele i răul nu e"i5tă la 5cara =niver5ului.la . iar e"plo@ia de #M. el trăie te doar prin $intea voa5tră.. Materia are nevoie de 8rană $aterială. !#&-ul prelua5e deAa in9or$aţiile nece5are de@voltării viitoare. nu vrea 5ă ne 5perie 5au 5ă 5u9eri$. Binele pentru tine nu 9ace rău ni$ănui altcuiva. proteAea@ă a5pectul o$ene5c i e"perienţa <rută din acea5tă viaţă. Spiritul e5te . Spiritul :n5u i poate accepta e"perienţa totală. 9iindcă ->-=C e5te %u<ire necondiţionată.vaccinul a$intirii de SineW pentru Spirit. =niver5ul doar ne iu<e te.? „&oi -ot Deea De Sunte$ 9ace$ parte din Marele -ot Deea De E5te :n totul i :n toate.nt.? > :ntre<are $i-a apărut :n $inte1 Du$va 5e reproiectea@ă !#&-ul cu aAutorul pinealei i al #M--uluiI Ei 68 .. Prin uitarea e"i5tenţei trecute. #oar noi ave$ acea5tă putere i ea 9uncţionea@ă doar pentru noi. Speciile nu 5e :$part :n 5la<e i puternice. ca 9iind -ot Deea De E5te. Fnţelege că totul e5te per9ect. #ata viitoare va veni r.re5piraţia lui #u$ne@euW. >$ul recunoa te i acceptă propria condiţie de 5piritualitate.ndul lor 5ă evolue@e. doar %u<irea necondiţionată.' de @ile de la concepţie. din $o$entul :n care toate datele erau tran59erate către Eul Superior i către noul !#& o$ene5c. Prive te a a.? „Găul nu e"i5tă pe Pă$.? „Era $ai u or 5ă uiţi ulti$a viaţă trăită. iar #u$ne@eu nu poate 9ace ni$ic care 5ă :ngrădea5că o 9or$ă de viaţă. toate 5unt a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. pineala are rolul de a e$ite . a5ta repre@intă1 . pe care o pre5upune reuni9icarea vieţilor trăite i :ntreaga 0iinţă : i recunoa te $enirea i 5e acceptă. care e5te EC :n5u i ca $ani9e5tare. Su9letele doar 5e aAută :ntre ele. iar unele Su9lete acceptă ace5t rol :n 9olo5ul altora care evoluea@ă :n e"perienţă.vaccinul uităriiW pentru Spiritul care intră :n noul corp o$ene5c.a5ta. Fn $o$entul $orţii. Spiritul care e"peri$entea@ă la nivel $aterial. E"perienţa nouă tre<uia luată de la @ero.

dar e5te totu i un :nceput. Dartea lui GicH e5te pri$a carte pe care a$ pu5 $. c8iar dacă :n g. cel $ult.t de $ult.$<ete de ne:ncredere. de culoare neagră.01. e"perienţa $ea :ntr-un do$eniu ne<ănuit cu un an :n ur$ă i pentru care.2011 &oaptea acea5ta a$ :ncercat 5ă ur$e@ 59aturile lui Vill EdNard5.Eul SuperiorWI #i$ineaţa a$ recitit ceea ce a$ 5cri5 ieri i a$ @. 5unt prea puţini pentru a5ta. !$ vi@uali@at că a$ un 5erviciu 9oarte <ine plătit. dar :$i vor dărui tot ceea ce :$i e5te nece5ar ca 5ă 9iu lip5ită de griAi. pregătirea $ea iniţială de inginer 9rigote8ni5t Lce 5ear<ăd cuv. Putea$ 5ă :ncerc 5ă co$par reacţiile generate de către #M.nd i cu$ a$ putut oare 5ă 5criu at. Voi putea 9ace ceea ce :$i place. a$ tiut.$<e5c.. ne9ini5at. după Geconectarea Per5onală.M ar 9i putut. Fn $o$entul :n care a$ 9ăcut cuno tinţă cu e"perienţele e9ectuate cu „$olecula 5piritului $ #M-?. #e ce toate $a inile $ari i 5cu$pe tre<uie 5ă ai<ă culoarea neagrăI M-a$ tre@it golită de <ucurie.t de 5curtI &i$ic nu e5te :nt. voi vindeca i voi 9ace $a5aA. 20.iere :n viaţa $ea. Z. voi :nvăţa :n continuare. 5ă 5t..rnea5că @. :ntr-un ti$p at. că 5unt :ntr-o $a ină $are i 5cu$pă. -i$id 9ăcut. adică Burnal i 5tudiu co$parativ. a celor dragi $ie i pentru cei care vor veni 5ă caute ace5t lucru.@.$<it..nd :ncerca$ 5ă $ă văd r.i cele pe care le-a$ de5coperit prin Vindecarea Geconectivă. voi 9i un „:nger? care va aduce lini te i puţină $. la u a 69 .nt. a ceea ce ur$a$ 5ă 9ac $ai departe.na :ntr-o li<rărie. deodată. Era$ :ntr-un $o$ent de incertitudine :n privinţa propriei $ele e"perienţe de natură p5i8edelică i $ai ale5.ng.nd 9ericită i a$ 5i$ţit. a :nceput 5ă prindă contur. Ei iată. Banii pe care i-a$ vi@uali@at că vin 5pre $ine nu $ă vor 9ace niciodată 5ă arăt a a.. a$ deAa 2 :n 1.de ce a$ au@it de data acea5ta vor<indu-5e de5pre .$plător. că nu ace5ta tre<uie 5ă 9ie vi5ul $eu. Su<iectul $i 5-a părut intere5ant i a5t9el. D.

Mi-a dat at. pentru că a a a$ 9o5t :ntotdeauna.ndurile ace5tea.. 9ără dorinţa de a 9ace $ai $ult i tot $ai $ult. Gelaţia cu el 5-a :$<unătăţit. ! a cu$ a$ 9ăcut :n noaptea acea5ta. Ei $i-i va tri$ite. ! putea 5ă vi@ite@. care cunoa te iu<irea necondiţionată. ră$. 9ără :nver unare.nduri <une. &u era nici rău.nduri. Ca g. 5ă 9iu iu<ită i 5ă :$părtă e5c cu ceilalţi. 0ără pati$ă. continuă..$ea. de iu<ire. c. 5ă $ă <ucur de ni5ipul cald de la $are 5au 5ă-$i cu$păr ni$icuri de 5u9let. #oar cu iu<ire.t tre<uie ca 5ă 9iu 9ericită. c8iar dacă uneori $-a$ rătăcit printre g.. 5ă vină 5pre $ine. :n 59.2011 Cecţiile au continuat 5ă vină 5pre $ine i după ce vi5ul 5-a ter$inat. locuri pe care le-a$ vă@ut doar :n vi5.nd va citi r. dar toate ace5tea :n5ea$nă 5ă a$ doar at. Cegea atracţiei 9uncţionea@ă i doar noi ne 9ăuri$ 9ericirea 5au ne9ericirea. doar că nu $ă <ucura$. <ucurie i 9ericirea de a 9i E=.n. !l<ul 5trălucitor al @ilei $-a 9ăcut 5ă @. doar pe unul 5ingur?.nd >M. nici <ine.01. 9ericirea i <ucuria. va ti care e5te $odalitatea prin care <anii de care a$ nevoie. #oar ca 5ă-$i 9acă pe plac i 5ă 9ie a a cu$ :$i dore5c. 70 .$<e5c i acu$ tiu că ceea ce-$i dore5c cel $ai $ult e5te 5ă iu<e5c.t c. Poate că rolul lui a 9o5t 5ă $ă aAute 5ă evolue@. Soţul $eu e5te un Su9let $are. iar =niver5ul. a$ pri$it acelea i lucruri. 01. ca 5ă a$ ceea ce e5te cel $ai potrivit pentru $ine.ta li<ertate i $ultă vre$e n-a$ apreciat darul pe care $i l-a 9ăcut. !$ nevoie doar de :nţelepciunea -!. :n $o$entul :n care eu a$ privit alt9el acea5tă relaţie. Ei tot el $-a :ncuraAat 5ă $erg pe calea acea5ta1 „#acă 5i$ţi că-ţi 9ace <ine. pentru că noaptea acea5ta a$ pri$it $ulte ră5pun5uri. Fncep 5ă ţin din ce :n ce $ai $ult la Virgil. Mi-e <ine a a..r it. Ei nu $erge pe $ai $ulte dru$uri :n acela i ti$p.

poţi oric.? „&u te i$plica e$oţional. 9ii doar o<5ervator. Ca5ă g. Bucură-te i e"peri$entea@ă. E5te o e"perienţă care 9ace parte din cunoa terea $ea.nd :ncerc 5ă regă5e5c Spiritualitatea.tuW ce va 5ă 9ie. Fncetul cu :ncetul o 5ă a9li ce :n5ea$nă . totul e5te doar <ucurie. dar totul tre<uie 9ăcut cu <ucurie i cu 5enti$entul co-creatorului din dorinţa de a 9ace <ine. 5crie-le. E ti 9ăcut 5ă 9ii 9ericit.? „Ei $ai cu 5ea$ă.Matri"W. dar vei ti $ai $ulte dec.nd 5ă 9ii aici i acolo. apoi la5ă-le 5ă plece. prin practică i e"erciţii.5ă 5tai pe <icicletă i 5ă nu 9aci ni$ic.t a$ vi5at cu toţii vreodată.$plă. Magia i 5tarea de 0iinţă 71 . -u ai ale5 5ă 9ii i 5ă 9aci a5ta $ i atunci.? Fn ti$p ce $ergea$ la cu$părături. iar 9undalul 5ă 5e 5c8i$<e $ereuW. !$ 9o5t <ogată :ntr-o altă viaţă.te ceva. -răie te :n continuare ca i cu$ ni$ic nu ţi 5-ar :nt. >rice 5e poate 5c8i$<a :n propria ta creaţie. pentru că da $ e5te doar adevărul tău i alţii nu 5unt :ncă pregătiţi ca 5ă-l pri$ea5că. c. ia a$inte la ele.ndurile 5ă vină di$ineaţa. :nvaţă 5ă nu te $ai :ndoie ti de ceea ce ţi 5e :nt. $i-a$ dat 5ea$a de un adevăr. Fn 9iecare noapte o 5ă a9li c.nd din . !cea5ta e5te de 9apt e"perienţa pe care tre<uie 5-o trăie5c. Ele 5unt realitatea i adevărul tău. doar 9ii 9ericit. Vi5ele vor 9i la 9el de vii. pentru că tu vei avea :n plu5 cunoa terea tuturor vieţilor trăite. dar a5ta nu $-a 9ăcut 5ă $ă 5i$t la 9el de <ine ca acu$. &i$ic nu tre<uie 9ăcut din datorie.$pla. a5ta e5te 9ru$u5eţea Bocului nou. p. !5ta e5te tot ce ţi 5e cere. a$ avut de toate. Gedevii ca noi.? „E ti ca un copil care :nvaţă pri$ele lucruri.„Poţi 5ă 9aci orice vrei.tuW de la :nceputuri $ i . Vi5ul din noaptea de ieri $i-a arătat că :n acea5tă viaţă nu caut <ogăţia.nă ter$ini de citit tot ceea ce tre<uie citit. !cu$ poţi 5ă intri i 5ă ie i oric. !5ta e5te $area di9erenţă :ntre .? „&u e"i5tă <ine i rău. toate 5unt doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. pentru că tu 9aci a5ta po5i<il.

la 9el de 9ru$oa5ă ca toate celelalte. Mergi $ i a5ta e5te $area <ucurie a $i cării :n 9iecare @i. al<ul @ăpe@ii i ve@i at.. cu e"perienţe care pentru alţii nu e"i5tă. Ei $ai ale5. #e 9iecare dată ai lă5at trecutul :n ur$ă i ţi-ai 9ăcut o altă viaţă.ţia oa$eni :n Aurul tău.#ivină. pă5ările care :ţi 72 . „Pentru $a$a. Ve@i culorile. doa$na de la <ucătărie... !u@i. Pipăi $ 5i$ţi 9iecare lucru din lu$ea $aterială $ toate 5unt calde.ţia prieteni care te iu<e5c i pe care :i iu<e ti1 copiii.... $oi... > iu<e5c. cu %u<ire. Ce gu ti.tea $.ntece de pă5ări... ai 9ăcut un popa5 :n Banat.. că te iu<e5c i că :i iu<e tiM.. Da 5ă 9ii <ucuroa5ă i 9ericită. De u urare 5ă 5i$t a aP Mi-a venit :n $inte cu$ ar tre<ui 5ă procede@ cu $a$a. #ar a venit clipa 5ă-ţi a$inte ti. pu9oa5e 5au a5pre.$<e tiI Pentru că a a i tre<uie. !u@i $u@ică.. apoi ai locuit :n Bu@ău. -u-ţi con5truie ti clipă de clipă 9ericirea. ai aAun5 la Gădăuţi. Ei da. nu pentru că „a a tre<uie?. doa$na a5i5tentă. locatarii celorlalte ca$ere.nă acu$I Z. -e-ai nă5cut :n -ere<lecea Lacu$ =crainaM... tu tre<uie 5ă te <ucuri de 9iecare clipă pe care o 5i$ţi. ! 9o5t de 9iecare dată altă viaţă. tanti !na $ colega ta de ca$eră. doar 9aptul că tii că 5unt ai tăi. #e 9iecare dată ai lă5at :n ur$ă o altă ca5ă i ai luat-o de la :nceput. e ti at. pi5icuţa căreia :i dai $.te vieţi ai trăit p. doar prin ceea ce ai 9ăcut.ncarea i-i 5i$ţi $iro5ul :n a<urii de la <ucătărie. !$ 5ă-i dau tele9on $a$ei. Vu ti :n 9iecare @i $.ncare. E ti 5ănătoa5ă.. pentru că $ă 5i$t <ine cu $ine :n5ă$i. !cu$ e ti :n că5uţa ta cu prieteni i <ucurii.ţia oa$eni :n Aurul tău. doar pentru că a5ta $ă 9ace 5ă $ă 5i$t <ine. &i$eni n-o poate 9ace :n locul tău.. 5unete. au@i at.t de 9ericită i nu-ţi $ai aduci a$inte că e ti. depinde doar de tine. Ve@i. #oar o iu<e5c. ca gu5t :ţi plac at. !cu$ i !ici e5te o altă viaţă... Ei din nou 5unt pe cale. nepoţii i 5trănepoţii tăi Lnu contea@ă cu$ :i c8ea$ă i ce 5unt.ncăruri... recunoa te $a$i. dar 5unt aici i acu$. c. Ce 5i$ţi. ceilalţi prieteni dragi ţie $ do$nul director. :n care ai reu it 5ă-ţi gă5e ti <ucuria i 9ericirea. Ve@i c.. ai at. al<a5trul cerului... te-ai $utat la Bacău. E ti.

a5e$enea unui copil.c. c8iar i atunci c. Sen@aţia de di5con9ort a trecut 9oarte repede.ndul care $i-a venit :n legătură cu acea5ta.t e ti :n 5erviciul SpirituluiWI &-o 9ace$ $ereuI Sau atunci c. copilul tău cel $ic.. care te iu<e te $ereu $ din ti$puri vec8i i de pe5te ti$p.. &u a$ pri$it :n5ă ră5pun5uri la :ntre<ările $ele de a5eară1 „Poţi. -e iu<e5c. Pă$. iar $a$a.. e ti !ici i !cu$ ca 5ă te <ucuri. c.nduri :n caietul pe care i-l duc.ntul.2011 M-a$ tre@it o<o5ită i puţin decepţionată. $ai pre5u5 de toate. pentru că e ti. #ă-ţi voie doar 5ă 9ii 9ericită..02. Eu 5unt Spiritul i alţii . 9iindcă nu-$i a$inte5c $are lucru din vi5. care te iu<e te i ne iu<e te. ! 9o5t un te5t pentru $ineI #acă pot 5ă a$ :ncredere i 5ă-$i :nving tea$a i$pu5ă de a5pectul $eu o$ene5cI 02. 5ă ca@i dintr-o di$en5iune 5uperioară :n alta in9erioarăI De :n5ea$nă .nd nu e5te l. a 9o5t :n5ă unul de lini te. pentru că te pă5tre@ i e ti parte din Su9letul $eu. Ei 5ă tii că e ti 9oarte.ntă :n 9iecare di$ineaţă. po$ii. 5-ar putea 5ă le con5idere un :nceput al terapiei pentru 9ericire. 9ără 5ă ne ceară ni$ic.02. care acu$ e5te doar 5i$ţire. iar<a. Ei $ai ale5. Steluţa.2011 !5tă@i $-a$ tre@it cu o Aenă u oară :n @ona capului. V.devinW :n 5erviciul $euI? ! 9o5t un non-5en5 :n :ntre<ările $ele $ i de a5ta nu a$ pri$it ră5pun5I 73 . e ti :n per$anenţă l.c. dar ai uitat 5ă ve@i ace5t lucru. Du drag. tii că e"i5tă o %u<ire atotcuprin@ătoare. 9oarte $ult iu<ită. odată unit cu !devăratul Sine. Etiu doar că a 9o5t de5pre 9o tii colegi de liceu.ngă ini$a $eaP? !$ 5ă-i 5criu ace5te r. De g.ngă tine. 01.t de $ulţi prieteni 5unt alături de tineI #ar. 5pre 5pate.nd co$plet lini titor.nd !devăratul Sine a venit deAa. #ivinitatea tie ce tre<uie 5ă 9ie cu $ine i nu a$ de ce 5ă-$i 9ac griAi pentru a5ta. Ve@i $a$i.

vi5ele nu 5unt nu$ai 74 . av. :n ini$a Su9letului tău.atunciW acea căldură i %u<ire i$en5ă. „!colo e"perienţa a 9o5t nouă $ e"peri$entarea dualităţii. ! 9o5t un a5e$enea $o$ent. :n variantă $ică3 e ti o parte din $ultitudinea de oc8i. iar ele au apărut :n nu$ăr at. de a e9ectua cunoa terea.ntulI?. !tunci c. D. Ei e"i5tă undeva.t cu voia ta i a Spiritului.nd ţi-ai i$aginat oa$enii cu păr auriu. Pentru că El e ti -u. Ei tre<uia 9ăcută. dec. >rice 5e 9ace doar cu re5pectarea Ci<erului !r<itru i . a$ :ntre<at :n g. D.nd erai :n tren i priveai cu$ 5e perindă i$aginile..nd puteri nea5cun5e i locuind :n ca5e rotunde. „Cocul de unde vine Dreaţia e5te locul :n care ai 5i$ţit . !i ră<dare. la un punct. C)derea nu e5te po5i<ilă.nt. de ra@e. :n variantă $ică. pentru El. dacă deAa ai e"peri$entat totul :n acea di$en5iune cuno5cută ţie. Spiritul :n5u i evoluea@ă. :n :nde5tulare.Ei atunci $i-a venit :n $inte că Spiritul 5e de@voltă i cre te odată cu e"perienţele noa5tre. Ei da. „Ca :nceput au 9o5t $ai puţini oa$eni pe Pă$.nd ţi-ai i$aginat căprioare. care (rea 5ă e"peri$ente@e.nd e ti :n acea 5tare de iu<ire deplină. :n interiorul tău. la :ntre<ări vei avea :n5ă ră5pun5ul :n ti$p. 9a@ani i ulii. !5ta pre5upune că niciodată nu poţi reveni :ntr-o di$en5iune in9erioară. 5ă 5e :nalţe $ dar i 5pirite evoluate din di$en5iuni in9erioare ur$au acela i tra5eu.? „#ar Pă$. :ntre<ările nu. Dreaţia lui cre te. deAa Dreaţia ta e"i5tă.a 9i :n 5luA<a SpirituluiW :n5ea$nă a e"peri$enta :ntru El.nd. -otu i.? Du adevărat.i aveau ro5tul.t de $are. -u $ parte din ->-=C $ vrei 5ă trăie ti e"perienţe. Pentru că tu e ti -otul. apoi tot $ai $ulţi. 9ericiţi i cu viaţă 5i$plă. Fnţelegerea i cunoa terea lui 5unt $ult $ai $ari. -receau :n di$en5iuni 5uperioare. E ti parte din El. pentru evoluţia Cui. poţi crea. E ti Spirit :ntrupat :n propria Dreaţie a Spiritului. a ec8ili<rului :n dualitate.. Du adevărat. !i creat c. pentru cunoa terea Cui. de energii pe care le are Spiritul #ivin $ ->-=C :n 0iinţa Cui. Ca :nceput era 5u9icient ca anu$ite 5pecii 5ă evolue@e ca 5pirit.

de g. #intr-o dată. au 5tat :$preună. Ele tre<uie lă5ate 5ă plece.inea 9ăr. !tunci a$ 5i$ţit o căldură aparte i o iu<ire 75 . :n 59. 5unt calea de eli<erare a energiei tale vec8i. 5enti$ente. a$ de5c8i5 u a de la <alcon.ngă ei p.nd 5-a produ5 uni9icarea c8aHrelor din @ona in9erioară.t 5ă $ă la5 :n voia 5en@aţiilor.$plat :n 5eara :n care a$ 5i$ţit nelini tea aceea puternică. puteau 9i :$preună $ lu$ina i :ntunericul. e$oţii. dragii $ei prieteniO M-au privit cu iu<ire. care a di5părut doar c. aAun5e5eră la un ec8ili<ru. :n ti$p ce a5culta$ $u@ica aceea :ngerea5că de 8arpă. &!M!S-E. a$ venit l. ci a a tre<uia 5ă 9ieM. !$ :nţele5 că atunci „a$ $urit i a$ :nviat? i că „5ă$. Era ca i cu$. M-au lă5at 5ă pun l. apoi ceilalţi. #upă Geconectare a$ 5i$ţit :ntregul proce5 de puri9icare $ intelectul 5-a puri9icat prin 9oc L5en@aţia de 9oc pe care a$ 5i$ţit-o :n corpul $euM.? Ei 5punea$ la :nceput că nu a 9o5t ni$ic :n noaptea a5taP #i$ineaţa au venit din nou cei doi gugu tiuci.ine. a$ :nţele5. pe care a$ 5i$ţit-o :n corpM. cu oc8ii alt9el. ca 5ă poţi trece $ai departe. altceva $ dar acu$ pentru tine a5ta 5unt. :n cea care e5te „#ivinitatea $ea?. S-a :nt. :ntr-una 5ingură. #e data acea5ta :n5ă. iar eu $-a$ retra5 :n 5u9ragerie i i-a$ ur$ărit :n continuare. ca 5ă le dau de $.ias' i a$ tiut că a a i era. Seara a$ 9ăcut o <aie caldă.ncare.nduri. Pe ur$ă a$ citit din „C)rţile lui 0o.r it. au ră$a5 :n acela i loc. Mai t.nd a$ 8otăr.ncat :$preună. iar trupul 5-a puri9icat prin apă Ldupă ce a$ parcur5 toată e"perienţa pri$ei @ile. !u $.tran5punerea :n practică a lecţiilor prin care treci.i gugu tiucii. $ai $ari.r@iu. Vi5ele :n5ea$nă i altceva $ pentru 9iecare. gugu tiucii $ei n-au $ai 9o5t alungaţi.nţa con tiinţei lui D8ri5t? a ger$inat. va 9i altceva.$iţată. Ei din nou au venit ceilalţi doi poru$<ei.ngă ei $ putea$ 5ă-i ating $ dar n-au @<urat. apoi au @<urat $ :nt. 5u9letul 5-a puri9icat prin aer Lrăcoarea ca de g8eaţă. a$ 5i$ţit nevoia 5ă 9ac o <aie caldă $ parcă nu era$ eu cea care voia a5ta. !$ $er5 la <ucătărie i a$ luat p. !$ :nţele5 i c.

le-a$ 5pu5 cu voce tare că le iu<e5c. Si$ţea$ $iro5ul :nţepător :n creier. #ar 5en@aţia de durere. pentru anali@ele $ele proa5te. 76 . Etia$ că a venit $o$entul 5ă plece.na care eli<erea@ă.ngă. M-a$ tre@it cu 5en@aţia 5tranie că a$ :nţele5. n-a 9i putut :ncepe :nălţarea. Ca 9el a$ 9ăcut i pentru toate vieţile $ele.. Mai :nt. real i de neţinut $inte. pentru toţi 5tră$o ii $ei $ care 5unt tot Eu. !$ au@it din nou 5unetele de 9recvenţă :naltă. :ncă 5e vindecă trecutul din viaţa $ea. Ei apoi a 9o5t vi5ul $ viu.02. că le eli<ere@ i că le dau voie 5ă plece. !tunci a$ devenit Cu$ina al<ă. ! a tre<uia 5ă 9ie $ 9ără ele nu a 9i aAun5 5ă a9lu ace5t Mare !devăr. :n na5..i :n dreapta $ trecutul $eu.ng care lăcri$a din cau@a acea5ta i 9aptul că tre<uia 5ă depun e9ort c.ini <une $ propria $ea #ivinitate.nci$e. !$ de5c8i5 pal$ele i a$ :nc8i5 oc8ii $ atingeri 9ine. pentru „:ngerii $ei negri? $ cu „coroniţe de lu$ină i iu<ire?.M.nd ţinea$ oc8ii :nc8i i. !cu$ ră$. Ei atunci $i-au dat lacri$ile. 02. Ce-a$ 5pu5 că-i iu<e5c. 5en@aţii di5crete :n pal$ele $ele.ndouă :$i preve5teau aducerea culorilor 9anta5tice :n $ine. Sen@aţia era una de ad. $ai tre<uia 5ă a$ ră<dare. 9urnicături 9irave. 5paţială.n pe $. pentru toate <olile care au 9ăcut parte din viaţa $ea.2011 &oaptea $-a durut capul :n partea 5t. oc8iul 5t.ncă. Ei acu$ e"i5tă acolo o 5en@aţie di9u@ă de durere 5uporta<ilă. că-i eli<ere@ i că pot pleca. !$. de un verde ca de 5$arald. a$ avut din nou 5en@aţia aceea ciudată :n capul $eu Lc8iar nu pot 5-o de5criu. F$i lega5e$ capul cu un <atic :$<i<at :n 5pirt.i$en5ă :n interiorul 0iinţei $ele. !$ :nţele5 că acu$ pot 5ă 5i$t cu adevărat iu<ire pentru durerile $ele. $. Fncă nu era ti$pul. Cu$ina de control de la televi@or era puternică. că-$i $ulţu$e5c i ele la r.ndul lor i că 5unt li<ere. toate $-au :$piedicat 5ă $erg $ai departe. cu o aură $are i ad.

-elepatia :ncepe 5ă 9uncţione@e. . Pe la pr. -oţi 5unt prieteni care $ă aAută 5ă-$i 9ie $ai u or i 5ă trec pe5te toate ace5te etape nece5are. 11. va 9i i $o$entul. ca 5ă-$i 5pună că a luat i e"a$enul ace5ta.02. dar :ncepe 5-o 9acă.t 5ă-ţi 9ie ţie $ai u or. pe care dore5c 5ă-l reali@e@. pun. Se o9eră credite pentru cei care nu 5e :ncadrea@ă la creditare :n $od nor$al..? !$ pri$it un tele9on de la una din 5ocietăţile la care a$ depu5 DV-ul pe %nternet.nd totul va 9i a a cu$ tre<uie.ndu-5e accentul pe o relaţie 5tr. :n condiţii avantaAoa5e. ai :nţele5 corect $ e5te $o$entul pentru vindecare. M-a$ tre@it puţin o<o5ită.2011 &oaptea acea5ta a$ avut din nou un vi5 9oarte viu. prin care a$ eli<erat $ulte care ţineau de trecut.n5ă o9iţer de credit-client. de i 5uporta<ilă. Sunt Do-Dreatorul. Etiu că toate anali@ele vor ie i 9oarte <ine. Pleacă $. -otul e5te a a :nc. ! a e5te.ine :n %talia. 2. pentru control. #a. %-a$ propu5 5-o aAut la organi@area eveni$entului din $ai. !lina $-a 5unat i ea. De-ar 9i 5ă Aoc nu$erele vi5ate la CotoI ! putea avea <ani pentru Dentrul Pilot de Dunoa tere !lternativă. !$ vi5at i ni te nu$ere1 22. dec. cu a5pect de „:ngera ? pentru 5ectorul 9inanciar. a$ vrut 5-o 5un @ilele ace5tea.D. :ncă nu trecu5e. 20.n@ $-a 5unat #ana. „Fntreg proce5ul de tran59or$are ţine cont de tine. -i$id. 0. %-a$ $ărturi5it i că vreau 5ă pro9e5e@ :n @ona de Vindecare Geconectivă i Geconectare. &i$eni i ni$ic nu-$i vrea răul. 22. %ntere5ant.t dacă le cree@i tu. de cu$ 5e 5i$te corpul tău. E5te o in5tituţie ne<ancară. dar :ntre ti$p $ă 5i$t $ult $ai <ine..2011 77 .02. #oar Eu pot controla lucrurile. 0+. &i$ic nu e gră<it :nainte de vre$e. o <ună prietenă de-a $ea. &u e"i5tă greutăţi. #urerea de cap.

na acea5ta 9ă-ţi anali@ele i $ergi $ai departe.=n nou vi5 viu. „-u ai acu$ulat. acu$. c8iar dacă totul e5te o :ncercare. ani de @ile. pentru at. Vrupa de la cur5 nu e5te una o$ogenă. iar eu a$ uitat <iletul Aucat. Ei $ă $inune@. pot 5ă 9iu i Eu. Dred că totul e :n regulă. -e iu<e5c i -e venere@ la 9el de $ult.nă la ur$ă intere5ante i plăcute. c8iar la !genţia Coto. $. că <iletul $eu la Coto va :n5e$na po5i<ilitatea reali@ării acelui Dentru Pilot de Dunoa tere !lternativă. #oar $ulţu$e5c.tea lucruri.n la 9el. Cectorul de a5tă@i. de tot ceea ce trăie5c.t de co$ple" cu$ e5te anato$ia corpului o$ene5c. cu <ucuria pre@entului i doar 9iind :n !cu$. ceva at. că e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie.ine.tea tri5teţi. Si$ona Studineanu..t de 5i$plu. clipă de clipă. Dred că !lina va 9i <ine.. pentru vi5e.02. !lta tre<uie 5ă 9ie 5e$ni9icaţia lor. pentru 5peranţe. că ace5te cur5uri la !&!-ED>G vor 9i p. nu$erele Aucate la Coto nu au ie it 5ăptă$. Ei. a@i.t de $ulte lucruri $-au reţinut 5ă 9iu $ereu :n !cu$ i !ici $ i c.. Sunt. dar 5ăptă$. Eu ră$. are un talent e"traordinar de a preda :ntr-un $od at. <oli i te$eri i 9rici i angoa5e $ i vrei 5ă treacă rapid. pentru at. Mulţu$e5c pentru că E ti i pentru că !cu$. 0(. -ot Deea De Sunt.t de $ulte te$eri $-au <. pentru dureri i <oli.2011 Du$ era de a teptat. pentru 5upărări i :ncercări. pentru că datorită [ie.. &u $ai pot 5ă 9iu alt9el i nici 5ă $ă 5upăr că lucrurile nu 5unt a a cu$ $i le dorea$. Sunt ui$ită c. Fn re5t. %ndi9erent ce-ar 9i. pentru e"perienţe de neuitat. indi9erent cu$ ar 9i.na acea5ta. -otul 5e poate privi cu deta are i :ncredere.ntuit. !5tă@i nu au 9o5t doar ve ti <une1 !lina nu a reu it la ad$iterea :n Barou. &odulul de la piept a di5părut.tea reu ite. Vei ti ce 5ă 9aciP? 78 . Mulţu$e5c pentru at... cei $ai $ulţi 5unt 9oarte ancoraţi :n lu$ea duală. #urea@ă puţin. de eli<erare.

Era ca i cu$ oa$enii aceia tiau că ei 5unt i altceva dec. pe care n-a$ $ai 5i$ţit-o p. dar i eu a$ avut aceea i privire ca de dincolo de lu$e. Era o legătură at. Ei din nou aceea i iu<ire i$en5ă.nă acu$.02. :n care 5e vor<ea de5pre .t de vie :ntre noi $ parcă oc8ii lui 9ăceau parte din =niver5ul $eu $ tia ce 5unt i-$i 5punea că tieP Erau oc8i la 9el de necuprin i ca ai $ei $ negri.. !$ avut i$pre5ia că a$ aAun5 printre cei ca $ine.nără a :ntor5 i ea oc8ii 5pre cer. Sau $ăcar. $intea o$enea5că nu agreea@ă 5ă 9ie :n !D=M-!%D%. 9oarte atent. Pe dru$ $-a$ oprit la li<răria Dărture ti.nă 5-a 5tin5 :n noaptea de cati9ea. ca o oglindă a 5u9letului. apoi din ce :n ce $ai $ică. ca 5ă vadă ce era acolo. #ar n-avea ce 5ă vadă. 0). :n oc8i $ 9ără 5ă clipea5că i cu o privire care parcă $ă 5cana $ era ca i cu$ ar 9i 9o5t aproape de telepatie.. !poi a$ plecat 5pre ca5ă. Fn a9ara lui !D=M. cal@i i ad.nire pe V. !$ :nt.2011 Vi5eP Deva de uitat. :n 79 . !$ <ăut un ceai cald i a$ citit o carte :ntreagă.ndurile.ine $aidane@ $ c. ! adar.nd a$ ţinut $.!$ 9o5t la interviu i a$ avut o 5en@aţie 5tranie.ndire i a aAun5. -otu i. $intea o$enea5că e5te „in5tru$entul care a pu5 5tăp.r itul interviului. Ei ciudat. pre@entă :n 5u9letul $eu $ $ergea$ pe 5tradă i aproape că $i-au dat lacri$ile. ceva de ţinut $inteP Energia vitală a Sinelui >$ene5c 5unt g. M-a$ oprit i a$ ur$ărit-o. p. a 5tat ne$i cat i 5-a uitat :n oc8ii $ei.t 5i$pli oa$eni. Ca 59. !$ vă@ut din nou o 5tea că@ătoare 5trălucitoare i $are.tva ti$p.-rinitate?. 5alariul cerut de $ine era prea $are pentru ceea ce puteau ei o9eri. Se pare că arăta$ un pic ciudat.lnit $i-a dat $..na i $-a privit c. pentru că o t. ace5t loc e5te cel :n care $ă regă5e5c pe Mine. Pentru că e5te prea $ultă lini te. 0u5e5e acolo pentru $ine i acu$ era doar o u$<ră. a a cu$ 5unt :n realitate.na dea5upra capului 5ău.lnit apoi un c. unii dintre ei.nci. cel cu care $-a$ :nt.

„#e5prinde-te din 9rică. Sunt o Don tiinţă 9ără 5paţiu.$<e5c 5au :i vor<e5c 9ru$o5. 0iecare propo@iţie era 5cri5ă pe un r. o$ul de @i cu @i.nd cite ti un articol. a$ 5i$ţit c8eia :n u ă. 5oţul $eu.nduri. Pentru a doua oară a$ 5i$ţit :n $ine.ini. Veni5e Virgil.ti$p. -răie5c o nouă 5en@aţie.ndurile 5e ridicau pe $ă5ură ce le citea$ $ la 9el ca la calculator.? Ei a a. trecut i uită 5ă anticipe@i viitorul. Virgil.. doar 5ă vreau 5ă $erg $ai departe. :n loc 5ă aud..ndurile tale 5unt 9olo5ite corect $ ele redevin un in5tru$ent al DreaţieiP? O. a ră$a5 :n $ineP !$ aAun5 la Bacău i $i-a$ re@olvat 9oarte u or tre<urile la Eo$aA.ser(aţie4 !u $ai 9o5t trei lucruri pe care ar 9i tre<uit 5ă le ţin $inte. le-a$ di5ecat. Ce-a$ recuno5cut. Etiu că e5enţa lucrurilor pe care n-a$ putut 5ă $i le a$inte5c. Sau ne-a 9o5t 9rică 5ă :nţelege$ a5ta. con tient. picioare. Dorpul nu e"i5tă $ o $a ină a cla"onat i era ca i cu$ cla"onul ar 9i e"i5tat :n $ine. Parcă e5te o altă per5oanăP „-u e ti re5pon5a<il pentru reacţiile celorlalţi $ tu tran5$iţi $odul de reacţie. c. #oar 9ii :n !D=M i te vei rede5coperi. $i-a$ putut ur$ări cu $ultă atenţie.. !cu$ e ti tu. #e 9apt.nt.nd va 9i vre$ea.nd :i @. e5te 9oarte a$a<il c. „Poţi 5ă-ţi cree@i din nou corpul. > 5en@aţie e"traordinarăP Pe ur$ă.. 5ă creadă că e5te Dreatorul?. le-a$ acceptat i a$ 5căpat 9oarte u or de ceea ce 80 . pentru pri$a oară a$ creat. g. g. !ca5ă $-a$ a e@at pe pat i a$ 9o5t atentă la corpul $eu. Ei a putut 9ace a5ta. iar r. 9ără ti$p. propriile 5enti$ente. !poi. propriul $eu corp.? !$ o<5ervat că 5enti$entele care nu ţin cont de vi<raţia energetică 5uperioară $ă 9ac 5ă nu $ă 5i$t :n largul $eu. recunoa te :n tine #ivinitateaP 0ii -ot Deea De E tiP Ei !D=M. 9iindcă a$ uitat că noi 5unte$ Dreatorul. a5ta a 9o5t partea cea $ai vie $ cea a 59aturilor pri$ite. dar le voi rea9la c. aceea i căldură de %u<ire. #in vi5. ! a $ $.nd.? „><5ervăP 0iiP Bucură-teP %u<e teP Dreea@ăP Fntr-un cuv.

Dopacii aveau propria lu$ină.nduri a năvălit 5pre $ine. Mă tre@ea$ @. c. Fnc. Mi-au dat lacri$ile de <ucurie i %u<ire. „Secretul e5te 5ă 9ii !cu$. Ei atunci.. propria culoare.teva clipe. &-a$ :nt. pentru că orice a 5pune. oc8ii 5e $iră. -otul a devenit viu. %u<ire. pă5ările. 5u9ocant. nou.$<e5c. :n toate i :n toţi. Era vie. -otul e5te Viaţă.t cereri către #ivinitate.t de aproape. a$ ie it i a$ re5pirat aerul pri$ăvăratic.. #ivinitatea era acolo. Fn 9iecare @i de5copăr :ncă ceva de5pre $ine. „&u tre<uie 5ă cauţi ni$ic. ai copiilor. -otul era apă5ător.nuţele. verde..02. aAută-$ăO?. pare $ult prea puţin 9aţă de ceea ce 5i$t. „#oa$ne. Mirare. po$ii. :n lu$ina Soarelui. iar<a. o<răAorii 5unt ro ii i vii.$<ind 9ără $otiv. Multe cio<uri de 5ticlă colorată.inii. a$ nevoieO? &-a$ gă5it acolo dec. :n ung8iuri drepte.. Gecunoa tere. „#oa$ne. -ot ceea ce nu-ţi place di5pare i$ediat. :n <i5erică. > $are de g. 5ă prive ti.lnit g.. Gecuno tinţă. pentru c. :n $i care. Mulţu$e5cP 81 . Fnt. propria energie. apoi $.i degeţelele. a$ intrat. Ei atunci e ti :$preună cu #ivinitatea. !ici i 5ă o<5ervi.nu-$i $ai era de 9olo5. iu<itoare i at. Go u. caldă. !$ :nţele5 i a$ 5i$ţit. toate @<urau :n linii 9r.nturi repe@i de culori vii. -otul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. al<a5tru. #oar Mulţu$e5c. pentru că ->-=C e5te :n totul. !$ :nc8i5 oc8ii i atunci a$ vă@ut 9r. #oar e5te i tre<uie 5ă a5culţi. „#oa$ne.. 5ă 5i$ţi. 5ă 9ii pre@ent :n !cu$ i !ici.nduri de %u<ire necondiţionată.? M-a$ re:ntor5 la Bucure ti. tot ceea ce $ă :nconAura cu at.ntare.nte prin 9aţa oc8ilor pe care-i ţinea$ :nc8i i.ta genero@itate. Pentru pri$a oară :n viaţa $ea. 0irele de iar<ă aveau 5clipiri de 5ticlă. Sunt ca un copil care :ncepe 5ă 5e cunoa5că. dă-$iO?. <u@ele @. Miracol. at$o59era era grea i apă5ătoare. !$ privit oc8ii $iraţi a :ntre<are. Fn tren a$ 9o5t atentă la 9iecare lucru.? 0'.2011 Fnainte de a pleca 5pre gară.

$i-a$ recuno5cut trăirile. 5ă $ă iert i 5ă $ă re5pect.$pla ni$ic. iar ne:nţele5ul devine 5i$plu. -u e ti parte din ->-=CP 0ără 9rică. că nu ai de ce 5ă te te$i. !t.2011 Fn noaptea care a trecut. 9ără tea$ă.t de greu. e5te at. oriunde i oric. -otul e5te at.ţia ani.$<et trengăre5c :n colţul <u@elor. Ge5tul $ $aterie/corp $ e5te doar E9e$erul. -re<uie 5ă 9iu $ai atentă la $ine. !$ 5i$ţit.10. doar vi5e pline de u$<ră care pleacă i lecţii pentru $ine. din nou. 0ără 5paţiu. E ti Eternitatea. &e-a citit i 82 .t de vagP !5tă@i a$ 5i$ţit $ai <ine că locuie5c :n propriul corp $ cap. &u ţi 5e poate :nt. 5ă-$i pără5e5c propriile a<loane con5truite :n at. care te 9ace 5ă o a5culţi atent. cunoa te-te.02. :n totalitateP Mai a$ :n5ă de lucrat cu $ine :n5ă$i. E5te tot ceea ce tre<uie 5ă 9ac $ i totu i.i cal$ă i ancorată :n !cu$ i !ici. e$oţiile i 5enti$entele. Ce-a$ recuno5cut i $ani9e5tarea 9i@ică $ le 5i$ţea$ :n co ul pieptului. Fnainte de a ador$i. Etiu doar că au 9o5t i lecţii pe care tre<uie 5ă le :nvăţ. 5ă-$i cuno5c $ai <ine tea$a i 5ă $ă eli<ere@ de ea. oriunde i oric. u or i 9ără durere. ca un @.t de greu 5ă $ă cuno5c i 5ă $ă :nţeleg. Sunt i o$.ini i picioare. ră$. Ei $ai ale5.nd.nd.2011 Vi5e $ dar nu le $ai tiu.02. $.. „><5ervă-te. -u E ti $ !cu$ i !ici. $intea :ncă e"i5tă :n vec8ea 9or$ă i e5te at. 9ără ti$p $ doar %u<ire i lini te. acceptă-te.tea vieţi. [ie.. Starea de lini te a venit i$ediat după aceeaP 12. Si$pli9ică :ntr-un $od inteligent.2011 Dur5 de $a5aA terapeutic cu doa$na Ceontina StudineanuO !re un ceva 5pecial.. 9ără ti$p. nuP E ti parte din #ivinitate. pentru că -u doar E tiP? 12. !ici i !cu$ i totu i.. 5i$te cu tot corpul. puţină tea$ă.02.

t 5unte$ de per9ecţi $ lu$ină pură.t e5te de u or 5ă te Aoci cu tine :n5ăţiP D. Ca5ă-l pe el 5ă 5pună ce a 5i$ţit?. #oa$ne. Sunte$ oare la 9elI -re<uie 5ă a9luP Pe ur$ă a 9o5t ciudat.02.ntă candoareP Ei atunci $i-a luat $. :nainte 5ă-l aud vor<ind de5pre a5ta. Ei <ine. ca i cu$ a avea 5u< pal$ă :n5ă i curgerea VieţiiP %ar la 59. Era$ 5oldat.nă la degetul $ic de la piciorul drept. %&#!G!. iar la $. ră5punde$ noi.ncă de 5a<ie.. „Ba da. #oa$na Ceontina 5-a uitat la $ine i $i-a 5pu51 „-u 5ă taci. undeva pe c. -re<uie doar 5ă 9ii 9oarte atent i 5ă o<5ervi. doa$na Ceontina l-a apă5at pe u$eri. Fncă nu tiu prea <ine.t de $ulte lucruri $agice l. 0ăcută corect.$pul de <ătălie.na i $i-a pu5-o pe pielea colegei. S9. #oa$na Ceontina a tiut că a$ tiutI Fntre<area a5ta $i-a venit a<ia aca5ă. iar eu.o poe@ie a unei „pro9e5oare de Su9let?.t de aproape de $ine $ :n $ine?. pentru pri$a oară. „Vreau i euP? Dolegul care a 9ăcut GeiHi 5-a a e@at. Ei el c8iar a 5i$ţit ceea ce eu tia$. c8aHra coroanei 5e rede tepta5e :n $ine. ne-a arătat o $i care $agică.ngă tineP &oaptea a$ avut o cri@ă de 9iere i. eu a$ 5i$ţit ridicarea pe care ar 9i tre<uit 5-o 5i$tă doar el. :ntr-un t..$plă at.na $eaP > 5en@aţie pe care n-a$ $ai avut-o p. Sau poate că eu a$ produ5 acea tăietură. dar 5unte$ $agni9iciP 1. G.ngă avea$ o tăietură ad. > colegă drept pacient pe $a5a de $a5aA i doa$na Ceontina 5pun.nă acu$. putea$ 5ă ur$ăre5c durerea punctelor de pe $eridianul energetic $ p..u de energie curge :n 5u5. at. curgerea de energie pură a Cu$inii. a$ vă@ut pentru pri$a dată pe <ancă.r it.2011 #oar vi5e.na 5t.r@iu. Se :nt. 5u< $. 5e vede de aici?. :n curgere vie de energie 5au energie :n lu$ină. te 9ace 5ă 5i$ţi o u oară „ridicare?.. #intr-o dată. Ei tot a5tă@i. <ăr<atului care $ă privea :n 83 .nd1 „Voi nu 5i$ţiţi ce 5i$t eu?. „-e-a$ regă5it. Ei durerea 5-a topit :n noul $eu $od de a o con tienti@a.. D.

Ei nu a$ cu$ 5-o aAut $ai $ult de at. a 9ăcut-o 9ericită. a a cu$ dore te d.nd totu i :n Pre@ent. -re<uie 5ă le 5pun i lor ce a$ a9latP Ei $ai tiu că anali@ele tre<uie 5ă le 9ac luni.t inco$plet.t 5ă tri$it re@u$atul e"perienţei trăite lui #oug #e Vito.na la li9t.i a$intea5că ace5t lucru. $i-a$ prin5 $.tP Fn 9or$ă $aterială e5te $a$a. c8iar dacă $i-a 9o5t greu 5ă :nţeleg i $-a durut $ultă vre$e. dacă nu-l 5pui celor la care tre<uie 5ă aAungă. o iu<e5c i :i accept alegerea. !cu$ tiu doar că tre<uie 5-o la5 5ă 9ie 9ericită.nt $ e rolul pe care l-a ale5 i pe care vrea 5ă-l Aoace.? M-a$ 8otăr. a$ pri$it certi9icatul pentru $odulul de $a5aA 5o$atic.ţiva ani :n ur$ă.„vi5? i care. :n vi@ită la $a$a.02. iar :n Eternitate 5unte$ una $ aceea i 0iinţă =niver5ală de Cu$ină i %u<ire. &u pot trăi :n locul $a$eiP #oar ea poate 5-o 9acăP 1(. :nc. 1+. >ricu$. la $. Ma$a e5te at. 5ă la5 tot ce nu e5te e5enţial :n @ona trecutului i 5ă $erg $ai departe.r itul 5e$inarului. din care $-a$ tre@it cu un 5enti$ent de „tre<uie 9ăcut?. a a cu$ 9u5e5e$ 59ătuiţi la 59.r it.n. 0ii :n !cu$ i !ici. E5te 5ingurul lucru pe care i-l dore te.02. Păcat că nu reu e5c 5-o 9ac 5ă vadă a5ta.2011 Fn 59.2011 !$ 9o5t. doar a$ cre@ut că 5unt EuI &u $ai tiu. 5ă.2011 Vi5e vii. „Prin Dlipa de 9aţă pătrun@i $ai u or :n Gealitate.02. 1*. iar pro$i5iunea de a 5ăr<ători @iua d. =n !devăr a9lat nu are valoare. #ar :n viaţa de !cu$.t orice 9ericire nu poate 9i trăită dec. Du c.na 5t.t de prin5ă :n ne9ericire. ră$. :$preună cu !lina. 84 .n5a. a$ o cicatrice.ngă.n ii la Gădăuţi. 9r.

P... -re<uie 5ă trec repede prin 9rică.t de puternic e5te a5pectul no5tru o$ene5c i c.tul.inile. &u$ai eu a$ 5i$ţit data trecută Miracolul curgerii de energie. de ti$p. indeci@ia. #ar a$ Eternitatea la di5po@iţie i #ivinitatea e5te at. a a cu$ poţi 5ă 9ii terapeut. Dredea$ că a$ 5căpat de ele.02. !ce5ta era adevărul.nă la ur$ă. 5tări. cu$ pot 5ă a$ :ndoieli :n privinţa #ivinităţiiI #upă tot ce-a$ 5i$ţitI Mai a$ nevoie de alte dove@iI #oar at. Si$t cu$ $ă love te energia cuvintelor. ! a că a$ reu it 5ă-$i văd degetele de la $. $. Poţi 5ă te uiţi. $ai ad. g. #oar că 5unt !devăruri di9erite. dar 5unt !cu$ i 5i$t tot ceea ce 9ac. #egea<a $-a$ $inţit. Gecuno5c 5enti$entele care nu $i-au plăcut $ in5ati59acţia.ngă prietenul 85 . >ricu$. c. de „acu$ 5unt :n perioada de vindecare i $ai tre<uie 5ă a tept?.02.t de aproapeP !5tă@i. Fn dru$ul $eu. nu lip5a de <ani. a$ a9lat că $-a$ :n elat. Ei $ai ale5. 5ă o la5 :n ur$ă i 5ă $erg $ai departe. 9ără 5ă atingi Miracolul. dar 5ă nu ve@i..2011 „&u poţi trece :n Viitor dacă nu e ti :n Pre@ent. F$i 5i$t 9runtea. e$oţii. M-au 9ăcut 5ă 9iu $ai atentă. ironia. dar le-a$ gă5it a5cun5e :n $ine. &u prea $ai are 9ar$ec cur5ul.? M-a$ deci5 $ luni 9ac anali@eleP !$ de5coperit că ceea ce $ă ţine :n loc 5unt 9rica. de@a$ăgirea. a$ trecut pe l. :ndoiala. doa$na Ceontina e5te „o pa5ăre $ăia5tră? i a $eritat 5ă vin 5-o văd i 5-o cuno5c.2011 !5tă@i nu voia$ 5ă $ai $erg la cur5urile de la !&!-ED>G. Era 9rica.t a$ :nţele5I D. 9ără prea $ultă convingere.1).ini :n du<lu e"e$plar. $-a$ :$<răcat i a$ plecat. -otu i. picioarele.t de $ult tre<uie 5ă $ai lucre@ cu $ine.. Ei nu e5te ni$ic rău :n a5ta.nc. la a doua parte a cur5ului de $a5aA terapeutic.t de puternică e5te $intea o$enea5că. -otul e5te at. Si$ţi5e$ că a$ „toate coră<iile 5cu9undate?. 2*.t de viu :n ceea ce trăie5c $ 5en@aţii. orice e$oţie negativă are i o parte <ună.

!re o $are putere de a-i 5u5ţine pe ceilalţi $ e5te 5en5i<ilă.ng. -otul 5-a 5c8i$<at :ntr-o clipă.t 5ă re@olv :nt. iu<itoare. a $eritat 5ă $erg $ai departe. ne-a dat o reţetă care vindecă nodulii i ne-a :nvăţat cu$ 5ă ne e"er5ă$ capacitatea de o<5ervator. 0oarte proteAată de Fngeri.i de@volte capacitatea de a iu<i necondiţionat. al<. negri. dacă nu di5pare nodulul de la g.ta non alanţă de5pre propriul !devăr. acceptă totul a a cu$ e5te. dar de a$. %-a$ pove5tit de5pre e"perienţele $ele. direcţie. Dur5ul cu :ngeri $ 5u<li$P Cidia B. dar nu a aAun5 LoareIM at.n5a „l-a interpretat cu aAutorul Fngerilor?. i-a propu5 5ă-i aAute pe cei neaAutoraţi i 5ă. Fţi $ulţu$e5c. -re<uie re@olvate i eli<erateP? Seara l-a$ cuno5cut pe prietenul Eleonorei. :n5ea$nă că e ti pregătită pentru a5ta. E5te ca i $ine. :nţelegătoare.? 0iecare dintre noi a creat un de5en pe care d.ia.t. !cceptăP Ei tii ceva. a$ 5i$ţit cu$ „ini$a dă pe a9ară de iu<ire? i :n oc8i $i-au apărut lacri$i de 9ericire. -re<uie 5ă ai<ă $ai $ultă :ncredere :n 5ine.n5ei :ntr-o variantă care te 9ace 5ă nu te :ndoie ti de !devăr. dar uneori are nevoie de un 5uport real pe care 5ă 5e 5priAine?.ine $are. care vor<e te cu at. -re<uie doar 5ă-l accepţi i 5ă nu-ţi pui alte :ntre<ări. Ei-n clipa aceea. i-a <ăgat <oticul printre gratiile de la poartă. Pro<le$ele de co$unicare. a avut e"perienţe intere5ante. Diudat.patruped. Mi-a 5pu5 că a 9ăcut călătoria :n Cu$ină i două călătorii :n Fntunericul din el. ca 5ă-l pot $. Ca cur5. E 9oarte cal$.i trecutul i apoi. „!cceptă totul a a cu$ e5te. „#acă ai o e"perienţă.ndouă in9or$aţiile avea$ nevoieP M-a$ 8otăr. tie ce e5te. cu ni te oc8i 9ru$o i. E5te un c. Eu a$ pri$it ur$ătorul $e5aA1 „=n Spirit care i-a propu5 ac8itarea unor $ari datorii Har$ice. tu ai trăit Magia Do-DreatoruluiP? 86 . relaţii de dependenţă $ toate 5unt ale trecutului.nd $-a vă@ut. prietenul $eu dragP Ei :ntr-adevăr. 5ă 9olo5e5c reţeta pe care a$ pri$it-o a5tă@i :n darP „Ge@olvă toate pro<le$ele trecutului i o 5ă 9ie <ine.r5an $ o adevărată #oa$nă. Fngerii 5unt pre@enţi :n pove tile d.t de departe. D.

[i 5e a$inte te că „Spiritul $erge la Spirit i trupul ră$. de5pre reţeaua glo<ală de co$unicare prin care 5e :ncarcă i de5carcă in9or$aţii. e :$pru$utată i :ntr-o @i tre<uie dată :napoi. iar „Ma$a E7una? proteAea@ă ec8ili<rul vieţii. Spiritul dă totul $ dacă e ti :n Spirit. Dă di5trugerile pe care le 9ac oa$enii. Su9letul i Spiritul devin =na după pri$ul @<or care pecetluie te legăturaP E ti :nvăţat 5ă ai :ncredere :n corpul tău i :n ceea ce 5i$te 5au tran5$ite el. Ei $ai ale5. tigi locul :n Popor. că tre<uie 5ă $ulţu$e ti pentru 8rana pri$ită i 5ă con tienti@e@i darul 9ăcut. !9li că 5e poate 9ace cone"iunea Su9letului i Spiritului :n corpul !vatar. a$ reu it :n 59.ntP !9li că i pă$. ne:nţeleg. că tre<uie 5ă treci prin oc8iul Spiritului pentru a te putea :ntoarce :ntr-o nouă e"i5tenţă.nd legătura cu -otul. pentru a vedea i 5i$ţi !devărul. co$pati<il ca !#& cu tine Lpo5i<il i „corpul de lu$ină? din 5c8i$<area de 5tareM i că <ogăţia e5te pe5te tot.ntenii pot 9i nu$iţi „oa$enii cerului? :n alte lu$i. e ti 59ătuit 5ă prive ti :n 5patele aparenţelor. D. „Poporul 5pune? $ nu o per5oană. le :$pline te.nd e ti :n legătură cu Spiritul nu-ţi $ai e5te tea$ă. iar pentru alţii. de5pre legătura -rup-Su9let-Spirit. Spiritul pă5trea@ă totul 5u< 9or$ă de in9or$aţie. %n9or$aţia e5te 5tocată de „Ma$a E7una?. 5e vor<e te de5pre 87 . Pentru $ine e5te !devăr :$<răcat :n 9ante@ie. că „9iecare 5e na te de două ori? $ a doua oară :ţi c.ne :n ur$ă?. doar 9ante@ie. ci =nitatea e5te pre@entă. aproape a$ uitat vec8ea viaţă?. „!r<orele 5tră<unilor? aude dorinţele i. de5pre con tiinţa e"tin5ă i acce5ul la Spiritul 5tră$o ilor. E ti iniţiat :n di9icultăţile care tre<uie depă ite pe dru$ul de :ntoarcere la =nitate $ -rupul. !tunci c. de5pre 5piritele ani$alelor.nd 5unt :n acord cu Planul #ivin.nd 5pui „-e văd?.r it 5ă văd 9il$ul „!vatar?. poate a9ecta :ntreaga 0iinţă i că acea5ta 5e proteAea@ă. atunci c. că tre<uie 5ă trăie ti :n !cu$ $ „&u $ai tiu cine 5unt. Se vor<e te de5pre reţeaua de energie care trece prin toate lucrurile vii. Mi-a plăcut i !cu$ :i :nţeleg alt9el $e5aAul.!Aun5ă aca5ă. nu nu$ai :n Pă$.

nde5c la nora ei. $ov. al<a5tru. gal<en. !$ 9ăcut a5ta i$ediat. a$ 5i$ţit că nu $ai e5te nevoie 5ă 9ac ni$ic. dar puţin $ai inten5ă. cu $are plăcere.ndu-l. !poi. -recu5eră apro"i$ativ 20 de $inute de la pri$irea acelui tele9on.ngă o pădure.02. a$ $. #ar nu a venit :ncă $o$entul i $ai a$ de lucrat at. a$ :nc8i5 din nou oc8ii. parcă ar 9i 9o5t culoarea :ntunericului. !poi a$ redevenit culoare. Ca ora 1). verde. Dopacii au devenit culori pure $ ro u. re@olv. 0).nd $-a$ a e@at :n pat. #upă ce-a$ trecut de Găcăciuni. !poi totul a revenit la nor$al. culori.$o$entul tre@irii. a$ 9o5t 9oarte aproape 5ă redevin culoare. !$ :nţele5 că de $ulte ori 5unt :n trecut. a$ a9lat de la Elena că la ora 12. energii.2011 !$ plecat 5pre Bucure ti cu $a ina i cu !lina pe po5t de o9er. :n ti$p ce trecea$ pe l.2011 &oaptea trecută a$ avut acelea i 5en@aţii de :nceput1 5unete de 9recvenţă :naltă i o apă5are grea pe 9runte.0 deveni5e <unică i avea o nepoţică 5ănătoa5ă i 9ru$oa5ăP Pe dru$.02 ca 5ă $ă roage 5ă $ă g. c. pentru că intră :n 5ala de na teri. #ar era ceva 9oarte :nc8i5 ca nuanţă.02. 10. #oar vi<raţii.. Seara..ndea$. &u prea pot 5ă e"plic a5ta.2011 > pau@ă de5tul de lungă :n Burnalul $eu.iat o 9etiţă drăgăla ă. de5pre cele două lu$i care 5e conturea@ă $ una $uri<undă i una :n care Miracolul e5te la el aca5ă i =nitatea e5te pre@entă.. E"plo@ia de culoare a durat puţin. Elena a 5unat la 12. 88 . !$ 5i$ţit căldura din $ine :n ti$p ce $ă g. pentru că nu l-a$ pără5it.ng. $i-a$ vi@uali@at pal$ele cu$ 5e $i cau dea5upra corpului ei i cu$ 5i$ţeau vi<raţia 9iecărei @one pe5te care treceau.02. -oate.t de $ult cu $ine :n5ă$iP 0'.

c.02. de către ceilalţi Aucători. colegi. ea e"i5tă ca un .ndului. p.nă c. apoi a :nceput 5ă 5e rotea5că. !poi. 89 . #oar o<5ervă i la5ă 5ă 9ie..r@iu. tu nu ai voie.nde ti la ea.nd apare :n $ineP De @i 9ru$oa5ă a 9o5t a5tă@iP 11.nd 5e$iluna i-a inver5at po@iţia. o active@i cu puterea g. #evine realitatea ta :n $o$entul :n care intri :n Aoc. M-a$ Aucat 9ru$o5 cu el i i-a$ $ulţu$it pentru că a acceptat 5ă 9acă at. -re<uie 5ă $ăn. Parcă a :nţele5 i nu a :ncercat 5ă ia din porţia care nu era pentru el. Ei eu 5unt 9oarte aproape de Aocul lui i :$part cu el acela i 5paţiu.tea acro<aţii pentru $ineP Ca Bu@ău. !ici i !cu$. pe care o iu<e5c at. !lt9el. te g. Mai t.t de 5la<P S-a uitat la $ine $ oc8i :n oc8i $ i 5-a apropiat $ai $ult de $. !$ regă5it o $ulţi$e de 59aturi o9erite cu <unăvoinţă :n dialogul cu $ine.? „E"i5tă i conectarea incon tientă din partea ta. a$ oprit la o <en@inărie i a$ 8rănit doi căţelu i.nd a$ de5c8i5 oc8ii au redevenit i$agini.inile dea5upra lui $ era at.2011 > noapte :n care a$ dialogat $ult. „Gealitatea :ntr-o $ulţi$e de variante e5te deAa creată.nd $-a$ apropiat de al doilea1 „!cu$. !$ 5i$ţit cu$ Su9letul $eu e5te cuprin5 din nou de %u<irea aceea generoa5ă.? !$ vă@ut a5tă@i o 9olie :ntr-un copac din 9aţa <alconului $ „realitatea? venită din Aocul unui vecin de <loc. dacă nu-ţi place.nce i el?.univer5 paralelW pentru tine. e5te doar a celorlalţi..ncat pri$ul. 0aci parte din Aocul unui grup apropiat $ vecini. M-a$ uitat la el i norul a :nceput 5ă 9acă ceea ce-i 5punea$ :n g.t de $ult c. $-a a5cultat c. !5ta e5te dovada că 5unte$ :ntr-o 8ologra$ă inteligentăI !$ o<5ervat apoi un nor :n 9or$ă de 5e$ilună.inile $ele. lu$inat ciudat de către Soare.nd $ :nt. Del care a $.. a$ pli$<at $. o 5ă tii 5ă 5c8i$<i a5ta..i di5părea porţiunea pe care :$i concentra$ atenţia.

#urerea e5te at. $ai 5unt trepte de urcat.t o legi de ceva $ anali@e. o 5ă poţi 9ace a5ta. E ti doar -u :n 5c8i$<are. totul e5te doar per9ect. la5ă 5ă treacă prin tine ceea ce nu re@onea@ă cu Aocul tău. a apărut i durerea la u$ăr.t ti$p c. dacă la i #ivinitatea ta 5ă apară la 5upra9aţă.„0ii deta ată i :n a9ara Aocului care nu 5e potrive te cu tine.? Ei durerile care au apărut.nduri i tipare vec8i.nd a$ g.nă la capăt.ndit1 „#acă #ivinitatea a 9ăcut o gre eală :n recunoa terea tiparului de GeconectareI?. 0ii doar :n !cu$ i !ici $ per$ite-i 5ă treacă. Poţi $ai $ult i $ai co$plet. !cceptă că o parte din tine e5te Etern. Gecuno ti vi5ul/Aocul i poţi 5ă alegi 5ă 9ii :n !cu$ i !ici. tu e ti c8eia. cea de !cu$. Poţi 5ă 9ii tot ce :ţi dore ti. Pentru că totul 5e petrece !cu$ i !ici. Fn $o$entul :n care te tre@e ti.nd te-a durut pri$a oară i nu i-ai per$i5 5ă plece. E"peri$ente@i i $ai $ult. creat :nainte 5au de acu$ :nainte.. D. D. Fncetul cu :ncetul. 0ă ce ai de 9ăcut i eli<erea@ă tiparul. Doncentrea@ă-te pe Aocul 9ăcut de tine. #ar tot -u. V.t o$.nde te-te i co$portă-te 5i$ţind a5ta. e-$ailul către #oug. &u :ncerca 5ă-i 5c8i$<i pe ceilalţi . Eli<erea@ă orice 9rică.? „Gealitatea ta $ durerea $ :ţi aparţine..nd a$ con tienti@at tiparul care tre<uia eli<erat $ lip5a de 90 . &u pleci nicăieri. :n orice =niver5 paralel. ><5ervi :n $od o<iectiv i $ai clar. Ca5ă durerea 5ă $eargă p. !i 9o5t o$ prea $ult ti$p. !dică -u Fncă 0ără &u$e !cu$. ai o<o5it i !cu$ o 5ă accepţi ce e ti de 9aptP !i ră<dare. -u poţiP 0ii doar $ai $ult dec. toate aveau :n 5pate g.AucătoriW. -u e ti parte din -ot Deea De E5te. #ar #ivinitatea nu gre e te niciodată i totul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. pentru că nu ai pără5it g. !i lă5at tiparul 5ă 5e in5tale@e c. !poi $ergi $ai departe la alt Aoc. dar tiind că tu e ti doar călător i o<5ervator. Eli<erea@ă trecutul i tiparul durerii. 9ără 5ă 9ii a9ectat de ceea ce 5e derulea@ă. dacă de5lu e ti $odul cu$ 5e 9ace i :nţelegi ce e ti cu adevăratP? „E"peri$ente@i i o<5ervi.ndul. 9ii doar :n !cu$. 0ii tran5parentă.

5en@aţia de 91 . !cceptă tot ceea ce e5te. #oar o<5ervă $ai <ine. M-a$ a e@at apoi :n pat. Ei pentru a doua oară de la Geconectare. 9ără 5-o legi de ceva anu$e. iar i iar. Sunt $ulte lucruri care aparţin doar trecutului. #e data acea5ta. Seara.nă acu$. la ceea ce a 9o5t. Sunt :ncă $ulte de 9inali@at i $ai a$ de lucrat cu $ine :n5ă$iP Ei a$ $ai a9lat a5tă@i ceva. Ei nu :nlocui o o<5e5ie cu alta. Ei iar. De era acu$ di9erit. !devărul e5te că. dacă o<5ervi $ai $ult dec.t e5te de greu 5ă identi9ic ce tre<uie 5ă eli<ere@P „Eli<erea@ă i $ergi $ai departe. !$ trecut apoi :n revi5tă lucrurile nere@olvate i care aparţin trecutului. dacă o accepţi i o o<5ervi.nd. c. Era$ :n5ărcinată cu !le"andra. Ele vin.t p.nd a$ le inat i a$ avut 5en@aţia căderii :ntr-un a<i5 negru. pe care l-a$ $ai :nt.lnit o dată :n viaţa $ea. a$ 5i$ţit cu$ răceala 5loiurilor de g8eaţă urcă :ncet prin $ine. Eli<erea@ă. &u te g. pentru că e ti :n o<5ervare. cu $intea li<eră i 9iind :n !cu$. pentru că totul are un 5cop.ndi.? „! venit 5pre tine. Pare u or. prin con tienti@area tiparului vec8i. acceptă.tului a apărut pentru că a$ ră$a5 :n tiparul trecutului. a$ :nceput 5ă cite5c un capitol din „C)rţile lui 0o. a$ pu5 D#-ul pe care l-a$ pri$it de la Godica i a$ :nceput 5ă-$i gole5c $intea de orice g.ias' i n-a$ avut ră<darea 5ă-l ter$in. pe $ă5ură ce la i durerea 5ă e"i5te. ea di5pare. dar c. uită. iar vocile celor din Aur $ă cuprindeau din toate părţile. a$ 5i$ţit 5en@aţia aceea puternică prin corp. $ergi $ai departe 9ără 9rică. Fncepe a5tă@i i treci repede prin ele. a venit tele9onul pentru cur5ul de $a5aA prin $etoda „$i care din centru?. > 5ă ve@i $ai $ult. !i 5ă ve@iP? Ei a a.:ncredere i :ndoiala $ durerea a di5părutP !nc8ilo@area dureroa5ă a g. o apă5are grea a apărut :n @ona pieptului i $-a$ tre@it :ntr-un tunel negru. 9ii pre@ent :n !cu$ i de5c8i5 $inunilor. :n care ti$pul nu $ai e"i5ta. a$ vindecat i durerea. !5ta te 9ace 5ă retrăie ti <ucla te$porală re5pectivă.

&u el a tre<uit 5ă 5e tre@ea5că.? Mi-a$ notat e"perienţele @ilei de a5tă@i :n Burnal. M-a$ ridicat din pat. a$ au@it vocea :n interiorul $eu1 „De e5te $ai greu a trecut. !$ 9ăcut o <aie caldă i a$ revenit :n pat. Fn acel $o$ent a$ re:nceput 5ă 9iu 9ier :nro it :n 9oc. care trecea :ncet. 5uporta<ilă ca i inten5itate.2011 M-a$ tre@it odi8nită i u oară. !cu$ tia$ că $ai a$ de a teptat p. prin $ine $ de la picioare 5pre cap. cea $ai 92 . dar tu ai ale5 a5taP !cu$ nu $ai e5te :ncercarea ta.inile erau :ncă reci. > 5ă dor$i ad. !ţi ale5 5ă vă :nrolaţi :n Spirit.ias'. Fn aceea i clipă. care 5-a :ncăpăţ. $i-a$ revenit i pri$ul ge5t a 9o5t 5ă-$i pun ter$o$etrul. > 5en@aţie puternică. de data acea5ta. dar. Fncercarea cea $ai grea nu e5te pentru o$ul din noi. ci a $ea?. a$ 5i$ţit că dacă in5i5t..nat 5ă arate 2. „!5ta a 9o5t tot. „Vata?. plec !ca5ă.? &oaptea trecută avu5e5e$ dreptate. 12. dureroa5ă..1 de grade Del5iu5P Picioarele i $. a$ reu it 5ă 5pun cu vocea $ea. „!t. Valul de căldură a trecut :ncet de g.t?. dar corpul no5tru e5te te$plul care a pă5trat #ivinul :n 9or$a cea $ai pură. Fn clipa aceea. dar eu $ă 5i$ţea$ <ine i tia$ că nu a$ de ce 5ă-$i 9ac griAi.nP Ei pe dru$ul de tre@ire i de 5c8i$<are.02.. ca printr-un tunel :ngu5t. Dredea$ că voi ador$i u or. Eu ale5e5e$ 5ă ră$. Zar$a voa5tră 5-a ter$inat. Ei atunci. a<ia $i-a$ au@it vocea.. a5pectul o$ene5c din $ine nu e5te 5ingur. -ot Deea De Sunt. Era dru$ul 5pre !ca5ă.cădere 9u5e5e :nlocuită cu cea a ridicării. după care a$ $er5 la culcare. Sinele $eu #ivin :l :n5oţe te. 9ără gra<ă. pentru ca :$preună 5ă deveni$ Eu. a$ citit ur$ătoarele1 „0iecare a 9o5t :ntre<at dacă vrea 5ă $eargă !ca5ă 5au 5ă ră$. ! venit i$ediat i a treia trecere de 9oc. a$ de5c8i5 calculatorul i a$ continuat 5ă cite5c din „ C)rţile lui 0o.nc i te vei tre@i odi8nită..nă voi putea ador$i.t i a ie it :n a9ara capului. Ei 5pre 5urprinderea $ea.nă.

va lua contact cu eternitatea. 5cri5ă de către Zl\a. :l concreti@ea@ă.uie 5ă aleagă :ntre calea propriei di5trugeri 5au cea a Cu$inii. de5pre care va :nţelege că nu 5unt dec.$<it.i con5truia5că viitorul. pentru a lă5a 5ă apară giuvaerul 5piritual tran5$utat prin lu$ina 5olară. 5ă trăia5că :n pre@ent i 5ă. El nu $ai tre<uie 5ă e"pri$e :n $od e"ce5iv ceea ce :l pertur<a.. A%ocali%sa 56!ntului :oan. care :l va 9ace 5ă re5pingă te$erile.. E5te at. Calea de e(oluţie a 5u6letului'X. &.ias' c8iar 5e e"peri$entea@ăP !poi a$ @. E5te :n5ă i ViaţaP E5te :n5ă i 0iinţaP Pentru $ine. de 9apt. pentru a aAunge la intuiţia lui Mercur $ $e5agerul Mentalului 5uperior $ per$iţ. e@itările. Vec8iul o$ va $uri i arpele 5e va pre5c8i$<a. pentru că a$ citit1 „Sunte$ aproape de voi c. D#-ul de ieri era de5pre a doua an5ă ca :ngeriP !$ gă5it ceva intere5ant :n cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi.ta 9orţă :n ace5t te$plu. #upă aceea. >dată de5c8i5 ace5t a<i5.Ed. 9ără 5ă 5e :ntoarcă i 5ă 5e culpa<ili@e@e.nd a5cultaţi $u@ică 9ru$oa5ă :n lu$ea voa5tră?. 9or$ele-g.i ru$ega vec8ile pro<le$e. „C)rţile lui 0o. X pu<licată de Editura Paralela ..nd e"pul@area re@iduurilor p5i8ice din pro9un@i$ile 5u<con tientului. Fn capitolul de5pre „#e5c8iderea a<i5ului interior? 5e 5pune1 „Munca a5pirantului porne te de la 0ocul interior al 5tră9undurilor. Diclurile de5tinului pot 9i deci eli<erate din lanţuri1 devenind re5pon5a<il. căci cu(!ntul dă o realitate lucrului.<. a5pirantul poate 5ă con tienti@e@e că. !cu$.nduri negative care 5e eli<erea@ă :l torturea@ă pe a5pirant ti$p de cinci luni. a5pirantul tre.. pertur<ările. 93 . 5unt propriile angoa5e?. !5pirantul tre<uie 5ă 5cape de tendinţa de a.t propriile recăderi Har$ice1 ele nu e"i5tă pentru cel care $erge 5pre Cu$ină i nu 5e :ntoarce niciodată.9ru$oa5ă.

creatoare. creativitatea o$enea5că Lver<ul. tige viaţa 5pirituală.*. apoi eli<erarea ei. cuv. -otodată triplă.r e te ge5taţia pe trei niveluri de con tiinţă1 * pentru corp.t ti$p c.ntulM. 0iul. %ndic. ca el 5ă. $entală.*. intelectul.i con tienti@e@e no<leţea. pe cei de alături i pe #u$ne@eu. 5e$nul 0ecioarei poartă ger$enele iu<irii univer5ale. * pentru 5u9let i * pentru 5pirit. intuitivă.*. iar 9iinţa că@ută de cealaltă parte a oglin@ii tre<uie 5ă-l rede5copereM. Fn 5e$nul 0ecioarei 5e gă5e5c i cele trei 9eluri de 5luAiri1 pe 5ine.*. ca re9lectare inver5ată a lui '. !lcătuită din energie i 5u<5tanţă. adică *.'. *.r9ul :n 5u5 al peceţii lui Solo$onM i trei negative Lcel cu v. Me5agerul divin 5au con tiinţa voinţei -atălui.rte $ereu cu roata cele5tă?. 5unetul. inclusi( :n ti$pul vieţii tere5tre. nu$ărul 9iarei 5au al 9iinţei :ncarnateM. 5e :nv. aAun5e la 5upra9aţă pentru 94 . D.t ti$p era :n $ăruntaiele Materiei.t nu : i 5parge coc8ilia. Materia : i de5ăv. incapa<il 5ă 5e eli<ere@e i :nv. al cărei ger$ene $ %ud $ 5-a copt :n $ăruntaiele 5ale. intuiţia. căci 5tarea divină se am%li6ic) :n el.r9ul :n Ao5M. 0ecioara e5te un 5e$n du<lu1 a5pirantul poate alege :ntre viciul care :l co<oară 5pre lu$ea $ateriali5tă 5au virtutea care :i per$ite 5ă c.nduri negative. ele 5unt de ordine co5$ică. 9orţa creatoare gă5indu-5e :n centru3 ea indică $i5iunea o$enea5că :n lu$ea 9i@ică. Ea va tran5$ite ace5t ger$ene 5piritual su6letului omenesc.'.rtindu-5e :n Aurul lui3 at. L i nu ***.*. nervoa5ă. nu$ărul 5ău * e5te cel al naturii o$ene ti :ncarnate. $entalul reali@ator.t 9or$e-g. 0ecioara co$portă trei energii po@itive Ltriung8iul cu v. apoi divinitatea. : i rea$intea e$<rionul trinitar :nc8i5 i 5u9ocat :n interiorul oului 5ău.nd o activitate :n planul 9i@ic. 5i5te$ul nervo5.*. ceea ce :l evocă pe *.Fn capitolul „Dartea cea $ică de5c8i5ă? 5e 5pune1 „Se$n al Su9letului 5au al Ma$ei divine. intelectuală. Dele citite $i-au arătat că toate durerile $ele nu 5unt dec. Dele a5e energii 5unt1 inteligenţa co5$ică a5cun5ă. D8ri5to5ul interior. ! adar. Le5te nu$ărul ierar8iilor divine.

9iica $ea cea $are.nd parte din $ine. Dă roata @odiacală e5te repre@entată de către =ro<oro5 5au arpele care : i devorea@ă propria coadă. nu tre<uie 5ă-l leg pe tata de !devărul $eu de acu$ $ d. 5unt recuno5cătoare durerii.M $-a :nvăţat $ulte. ace5t proce5 va dura ceva ti$p de acu$ :nainte. Ei tot acu$.nteie de #ivinitate.. din data de na tere a !le"andrei. adică Cu$ea a5trală. Dă Cu$ea lunară 5e 5ituea@ă :ntre @odiac i Pă$. Dă tran59or$. $i-a$ adu5 a$inte de tri%lul =X LX in9or$aţii pre@entate la pagina 1'. #eoarece Har$a 5u9letului lui tata e5te di9erită de cea a 5u9letului $eu.M. A%ocali%sa 56!ntului :oan. #ar că :n toate i :n toţi e5te acea 5c.t căderea $ea $ nu vedea$ ni$ic. care :n 95 . Etiu acu$ că Cu$ea inter$ediară.Ed. :n care nu-$i era tea$ă. a<5or<ite de o$enire :n ti$pul in(oluţiei 5ale.. -ot a5tă@i. dacă nu a 9o5t 5tin5ă. :n pre@ent. Etiu că atunci 5-a :nt.nd a$ le inat. 5ă 5e 5tingă $ai u or. de$onii 5au viciile :n ti$pul co. $-a$ 8otăr. o a$intire de de$ult1 5ingura dată c.t 5ă re5pect o<iceiurile cre tine. :n care datinile noa5tre aAutau ca :n5ă i Har$a.$plat ceva i$portant.Ed. cuprinde cele patru ele$ente i @odiacul. Dă Cu$ea 5u<lunară 5au a5tralul de Ao5 e5te locuită de entităţi negative. a 9o5t :n ti$pul 5arcinii cu !le"andra. &. Fntotdeauna a$ tiut. Dă cele apte 59ere planetare tre<uie traver5ate de către o$enirea care a adu5 cu 5ine de9ectele.n5ul avea :ncă !devărul vec8i. pentru tata. Calea de e(oluţie a 5u6letului'.nt. care vor trece :n $o$entul con tienti@ării a ceea ce 5tă :n 5patele lor i că. nă5cută :n 5e$nul 0ecioarei $ atunci 5i$ţea$ cu$ cad :ntr-un a<i5 negru. dar au@ea$ tot ce 5e 5punea :n Aurul $eu ca 9ăc. Ei tot cele citite $i-au adu5.eli<erare.or!rii. &. pentru că prin ea a$ rede5coperit #ivinitatea. >ricu$. dar nu era ni$ic altceva acolo dec.nd viciile :n virtuţi poţi de5c8ide inelul ace5tei roţi.2011 Dartea :ncepută @ilele trecute L$9 Chei %entru atin#erea nemuririi.02. 12.

nd a$ $er5 la Mănă5tirea Plu$<uita. 9aptă. doar $ergi a a cu$ 5i$ţi că tre<uie 5-o 9aci. după ce a traver5at !<i5ul. c. &u e ti 5ingură. Ei da. S-ar putea 5ă ai 5urpri@e după aceea. a$ au@it vocea $ea interioară1 „!i trecut 8ăul a<i5ului. Ca5ă 5ă curgă cuvintele. Mergi. vor<ă.$ple a a cu$ tre<uie 5ă 9ie.i au@ea$ pă5ările c. dar nu !cu$. Ei ca 5ă tiu că 5unt la 59era $entală.e5enţa Ei cunoa te doar li$<aAul 9recvenţei %u<irii. 5unt apte iniţieri care vin pe r. Fn parc. ani$ică i 5pirituală?. -re<uie 5ă ai ră<dare i 5ă la i toate 5ă 5e :nt. 5ă la5 vi<raţiile 5uperioare ale ple"ului 5ă 5e e"pri$e $ orice adevăr. Ei $ai tiu că cel de-al doilea catacli5$ 5e datorea@ă puternicei iradieri a 0ocului $ Spirit al -atălui.nă acu$. Scrie doar ce-ţi vine :n $inte. care e5te :n contact cu intuiţia 5au cu „$e5agerul divin?. notea@ă tot ce 5i$ţi că tre<uie 5cri5. 5e de5c8ide c8aHra g. pentru că Ver<ul :ncarnat concreti@ea@ă ce 9iinţă trăie te :n 9orul ei interior. a a cu$ ai 9ăcut i p. ca energie =niver5ală. #a. #in ce :n ce $ai $ulte. pe $ă5ură ce di5tingea$ i con tienti@a$ $ai $ulte 5unete. a5tă@i a$ trăit i e"perienţa care tre<uia 5ă vină 5pre :nţelegerea celor a9late. Ei dacă ple"ul 5olar e5te 5ectorul iu<irii ce radia@ă.nd toate 5unt reali@ate. pentru pri$a oară a$ o<5ervat cu$ :nt. 0ără pau@e. după ce ai trecut 8ăul a<i5ului. e ti cu Mine i 5unt Fngeri care te proteAea@ă. ple"ul laringian $ atri<uit glandei tiroide $ e5te „cel al Ver<ului. care con59inţe te trecerea a5pirantului 5pre cel de-al doilea nivel. e"pri$at :n g. a cărui co$unicare i creativitate contactea@ă 59erele lu$inoa5e i de5c8id dru$ul 5pre tripla iniţiere 9i@ică. #eoarece e"pri$ă creativitatea corpului $ental care :i e5te ata at. trece prin el pentru a tre@i centrii cei $ai de 5u5. di$ineaţa la pri$a oră. acu$ tre<uie 5ă tiu 5ă vor<e5c i 5ă tac. e5te 96 . &u te :ngriAora $ totul e5te cu$ tre<uie 5ă 9ie. iar c. Ei din nou. !i 5ă tii ce i cu$ tre<uie 5ă 9aci. 9ără 5ă le g.nde ti. le vedea$.nd3 apoi.nd.nt.tului. 5eara. 5cri5ul e5te potrivit.nd. Ei că. :ncetul cu :ncetul.

care ne aAută?.coconW. ce tii de5pre ZundaliniI? „&i$ic.t o$ul e5te $ai pro9und..? !5tă@i a$ căutat pe %nternet de5pre $tre&irea lui >undalini'X.t i #u8ul S9. LJer$e5 -ri5$egi5tulM #eoarece ridicarea lui Zundalini e5te o e"perienţă periculoa5ă. =n coleg de la cur5urile !&!-ED>G a avut o e"perienţă 5i$ilară.M. Zundalini are 9or$a unui arpe.2011 %eri a$ a9lat cu$ 5e nu$e te e"perienţa pe care a$ trăit-o ti$p de 10 @ile $ „tre@irea arpelui Zundalini?.02.. !cu$ tiu că =ro<oro5.nd e ti ceea ce tre<uie 5ă 9ii.vor<a de5pre 5c8i$<area de 9a@ă/5tare :n ti$pul vieţii. #oar ai ră<dare i $ergi :nainte.M Du c.t. Su9letul e ti -u $ Spiritul e5te -otul $ -u te une ti cu -otul i redeveniţi -ot=naP E ti :ncă :n 9a@ă de .? „Dare e5te e"perienţa taI?.M 1.? „Eu a$ trecut prin a5ta cu $ulţi ani :n ur$ă. Vei ti c..? „Era ca un 9ier :nro it :n 9ocI Eu a$ 5i$ţit pe ur$ă 5loiuri de g8eaţă. Fntreaga noa5tră coloană verte<rală e5te 97 . Ca :nceput. tu ai 5i$ţit ridicarea pe a$<ele căi. !$ 5i$ţit o ar5ură puternică :n tot corpul. !$ de5c8i5 9erea5tra i nu a$ vrut 5ă re9ac acea5tă e"perienţă. cu at.t 5ă trec $ai u or prin e"perienţă $ #ivinitatea c8iar ne aAută 5ă depă i$ i 5ă ani8ilă$ <locaAele din ti$pul proce5ului de tre@ire. LMi-a$ adu5 a$inte că tot ti$pul a$ 5i$ţit că nu 5unt 5ingură i că „ tia$? ce i cu$ tre<uie 5ă 9ac. LSeara $ă :ntre<a5e$ care e5te di9erenţa dintre Spirit i Su9let i unde 5unt !cu$. a5t9el :nc.? „%ntere5ant. apoi devine dragon de 9oc.i :ng8ite coada. e5te de 9apt Zundalini $ „Ma$a care a creat =niver5ul. a$ :ntre<at. arpele care. după ani de $editaţii.. Ge@olvă trecutul. „0iecare a avut o e"perienţă per5onală care l-a adu5 pe dru$ul ace5ta. Mi-a 9o5t 9rică i $-a$ oprit. „Spune-$i. tre<uie „5ă 9i$ a5i5taţi de 9orţe in9init de puternice. cea $ai puternică dintre 9orţe?.nt %nterior LZundaliniM e5te $ai puternic. eli<erea@ă-l i $ergi :nainte?. iar :n 9inal e5te 59era care ne :nconAoară L$i-a$ a$intit de <alaurul din vi5 pe care l-a$ o$or..

5e pot 5i$ţi curenţi de energie LpranaM urc.nt/a doua na tere/ rena terea 5pirituală. dar 9orţa Zundalini doar$e la <a@a $ăduvei 5pinării. Dele trei :ncolăciri 5i$<oli@ea@ă cele trei 5tări co$une de con tiinţă. >dată tre@ită i diriAată :n 5u5. #eoarece :ntreaga lu$e e5te „do$eniul energiei Zundalini?. L>$raa$ MiH8a]l !^van8ov' -re@irea puterii lui Zundalini e5te un proce5 inten5 de puri9icare.nă la nara dreaptă. Gidicarea lui Zundalini prin ace5t canal. ce conduce la tran5cenderea trupului i a $inţii. iar „9iinţa va <ene9icia de o $are de@voltare 5pirituală?.ngă. Gidicarea lui Zundalini repre@intă de 9apt reali@area Sinelui/<ote@ul cu #u8 S9. :n el i :n Aurul lui. $ulte $aladii :n 5tadiu incipient. Dea $ai 5igură cale de ridicare e5te prin canalul Su58u$na L5ituat :n interiorul $ăduvei 5pinăriiM. puterea vindecătoare a lui Zundalini poate eli$ina p. 5tarea tran5cendentă. „%da aAunge p. e5te polari@ată po@itiv i legată de Soare. e5te :n5oţită de „o 5en@aţie 5peci9ică de uni9icare re5i$ţită la nivelul :ntregii 9iinţe i c8iar de oprirea re5piraţiei pentru o 5curtă perioadă de ti$p?.nă la nara 5t.nă la un punct.? #acă Zundalini 5e 98 . Pingala aAunge p.un „ arpe?. care „leagă cerul i pă$. 5e 5i$te prin atingere i produce o puri9icare inten5ă. Fn Aurul canalului central 5unt :ncolăcite cele două tra5ee energetice %da i Pingala. Energia Zundalini se transmite. de vi5.nd de-a lungul coloanei verte<rale. 2 $a$e :n una?. :n plan 9i@iologic.ntul no5tru?. care core5pund. 9i@ică i $entală. Gidicarea lui Zundalini 5e poate produce pe trei căi $ „2 canale energetice. cerul no5tru i pă$. cel care i-a tre@it acea5tă 9orţă 5i$te cea $ai :naltă 9or$ă de energie Zundalini.ntul. ca un arpe :ncolăcit. iar c. iar con tiinţa 5pirituală 5e tre@e te.nd tre@irea e5te 5ta<ilă. care tre<uie tran5cen5e L5tarea de veg8e. e5te polari@ată negativ i legată la Cună. care per$ite evitarea e9ectelor 5ecundare neplăcute. =lti$a Au$ătate 5i$<oli@ea@ă a .-a 5tare de con tiinţă. celor două 5i5te$e nervoa5e $ 5i$paticul i para5i$paticul. de 5o$n pro9undM.

Ca :nceput.nă :nt. după care. a a nu$itele .nd aAunge la Sa8a5rara. >dată ce <locaAul e5te di@olvat. care 5unt ar5e prin activitatea 5a dina$ică.$pină tot 9elul de i$purităţi. #ar Zundalini poate 9i <locat oriunde de-a lungul traiectoriei 5ale a5cendente. după ce trece de Sa8a5rara.lne te ace5te <locaAe. :n centrul ini$ii.nd Zundalini :nt. iar Zundalini deter$ină 5i5te$ul nervo5 central 5ă 5e de<ara5e@e de ele.lne te altă @onă de 5tre5. c. :nălţarea co$pletă a lui Zundalini durea@ă o perioadă 9oarte 5curtă de ti$p. de o<icei.nd Zundalini 5e ridică 5pre cre tet e5te e"peri$entată <eatitudinea i e percepută o lu$ină 9oarte inten5ă. Zundalini :nt. ZundaHini urcă $ai :nt.nd 5i$ultan di9erite puncte de 5tre5. !cea5tă e"perienţă e5te :n5oţită. D8iar dacă 5e $ai di5per5ea@ă pe parcur5.i de-a lungul 5patelui i apoi :n :ntreg corpul. energia Zundalini curge $ai departe prin acel punct.nă atinge ulti$ul centru. Energia Zundalini poate di9u@a a5t9el :nc. de durere. a5pirantul tre<uie 5ă retrăia5că acea5tă 5tare elevată.$pului ce ne :nconAoară. eli$in. D. 5e revar5ă :$preAurul <ioc. atunci c. P.nd atinge c8aHra ini$ii 5e pot :nregi5tra palpitaţii ale cordului.tre@e te i urcă pe Pingala &adi. „Fn ti$pul $i cării 5ale a5cen5ionale. acţionea@ă a5upra lor p. acea5tă 9orţă gigantică co<oară :ntr-unul din centrii in9eriori. iar dacă urcă pe %da &adi $ o 5en@aţie de răceală.nă la 5ta<ilirea de9initivă a lui Zundalini :n centrul coroanei LSa8a5raraM. ca o 59eră de energie 99 .nceneM. D. p. D.nă ce le di@olvă. Zundalini 5e $i că :n 5u5.t $ai de5 po5i<il.t 5ă acţione@e pe $ai $ulte nivele deodată.noduriW L:n centrul din regiunea anală. Sunt 2 <locaAe 5tructurale $aAore. p. 5e e"peri$entea@ă o 5en@aţie puternică de :ncăl@ire. devine coerentă. :n centrul dintre 5pr.? -re@irea punctului 5ituat la 12 lăţi$i de deget dea5upra capului repre@intă uniunea 5upre$ă cu !<5olutul. iar Zundalini. !ce5te <locaAe repre@intă puncte :n care 5unt acu$ulate 5tre5urile.

alte 9eno$ene $i5tice e"traordinare Lpar9u$uri. e"peri$entarea e"ta@uluiM. di9eriţi centri 5u<tili de 9orţă devin activi i capătă viaţă nu$ai :n ace5t $o$ent. de pe +++. a<5or<indu-i energia.? „Fn ti$pul ace5tui proce5 pot e"i5ta $i cări involuntare ale corpului. Gidicarea lui Zundalini la c8aHra a (-a nu re@olvă toate pro<le$ele.(a(i(o(. re5tul corpului e golit de <ioenergie. 5uneteM.nd prin 9iecare centru. Zundalini :l energi@ea@ă te$porar. care ne activea@ă corpul de lu$ină. apoi pare 5ă 5tagne@e. $odalităţi neo<i nuite de re5piraţie. a$ avut con9ir$area $%rocesului de acti(are a chaArelor %entru dimensiuni su%erioare'XX. :ncre$enire :n po5turi ciudate. ce arde i tran5$ută toate i$purităţile i di@ar$oniile Har$ice.com? -ot a5tă@i. iar e"tre$ităţile in9erioare tind 5ă devină reci i cadaverice. 100 . apoi $erge $ai departe.Ed.nd energia Zundalini nu $ai co<oară $ai Ao5 de c8aHra 9rontală. Zundalini urcă 9ără pro<le$e. deoarece „de5c8iderea de noi c8aHre e5te un proce5 de5tul de di9icil pentru organi5$ul o$ene5c i nici activarea celor e"i5tente nu e5te prea u oară?. !ici urcă puţin. -rec.net. cu aAutorul %nternetului. lu$ini i 5unete interioare. „Po$ul 5e9irotic? ne 5pune că $ai 5unt c8aHre neactivate $ :n di$en5iunea a 2-a au 9o5t active doar (. Pe $ă5ură ce Zundalini atinge centrul i$ediat ur$ător. „P. iar acu$ tre<uie activate :ncă + i 5ă 9ace$ legătura cu #ivinitatea. iar treapta a 12-a repre@intă ne$urirea.? X in9or$aţii preluate +++. E5te $o$entul c. Fn interiorul no5tru 5e produc 9eno$ene 5ecundare. „Fn ti$pul a5cen5iunii. gu5t de nectar. E5te o c8aHră neactivă.@o#aesoteric. &. curgeri puternice de energie :n corp. E5te intere5ant că :n Egipt 5unt 12 trepte ale 5cării 5pre viaţa eternă.5upravitali@antă. vi@iuni i audiţii Lvoci.nă la c8aHra a 2-a.

care :n alc8i$ie repre@intă că5ătoria Soarelui cu Cuna. D8aHra #aat8 L.com -$ChaArele "i 6orţa >undalini'. articol de Lelia 3ihail/. Sunte$ :n 9aţa podului.nduri i 5i$ţi că-ţi e"plodea@ă capulM. ti$u5ul nu e5te :ncă activat. vo$ adăuga i contri<uţia lunară a c8aHrei 5e"uale.i $entalul i e$oţionalul. Don5tată$ că ne pricepe$ la $ulte.nd :i venea vre$ea.? XX in9or$aţii preluate de pe +++. c8aHra #aat8 L. Sunt pri$ele Aeturi de energie care co<oară din5pre g. &e a teaptă Pri$ul gardian. Fncepe lucrul a5upra noţiunilor de dreptate. rău. <ine. &. Zundalini ocole te Su9letul Lacolo tre<uie adunate toate a5pectele ec8ili<rate deAaM.t i u$eri către Su9let. ră5plată. El pri$e te i$pul5uri direct de la epi9i@a care doar$e :ncă. pleca cu graţie :n &irvana. apar 5en@aţii care ne 9ac 5ă crede$ că ave$ pro<le$e cu ini$a.toare au $ai $ultă 9orţă i le percepe$ ca <rutale. Pă@itorul. Ceviatanul. &e 5i$ţi$ 9oarte <ine :n pielea noa5tră. c8iar dacă i $entalul a 9o5t :$<unătăţit. vo$ ec8ili<ra :nt. !cu$ apar proce5ele de con tiinţă i i$agini vec8i. !tunci iniţiatul aAungea doar >$ #e5ăv. #e i c8aHra Su9letului e5te de5tul de activă. pedeap5ă.(a(i(o(.r it :n plan tridi$en5ional i c.&enu$itaWM.Ed. Ea lip5e te pentru că e5te puntea :ntre o$ul tridi$en5ional i cel adevărat. Fngera ul. Pentru a ec8ili<ra c8aHra ple"ului 5olar. Fn lucrările alc8i$ice 5au e@oterice nu ni 5e 5pune ni$ic de5pre acea5tă nouă c8aHră. -raver5ă$ ni te 5tări 5u9lete ti i $entale deo5e<it de grele i 9oarte ciudate pentru $entalul no5tru. #in ace5t $o$ent di5cerne$ u or adevărul de $inciună. le vo$ pune de acord. Zundalini urcă 5pre ple"ul 5olar Lapar o $ulţi$e de g. #e 9apt 5unt 11 c8aHre pe po$ul 5e9irotic. că ti$ aproape orice. #acă a$ reu it ace5t lucru.&enu$itaWM lip5e te.pe care Zundalini o de5c8ide. 101 . 0iind co<or.

Ei 5i$t că „Pri$ul gardian? 5unt tot Eu. a$ :nvăţat 5ă lucre@ cu energia 5u<tilă. dar anul viitor o 5ă 9ii a a cu$ tre<uie.tea do$enii di9erite. arpeleW 5ă treacă $ai u or :n @ona 5uperioară. D. de parcur5. a$ 9o5t inginer.nă !cu$. ca !cu$ 5ă 9iu !ici. a$ 9ăcut co$erţ $ a$ v. toate căutările. a$ o<ţinut autori@aţii de con5truire i a$ 5upraveg8eat e"ecutarea <ran a$entelor de utilităţi. capătă 5en51 dorinţa de a nu $erge la 0acultate.t ceea ce tre<uie 5ă 9ie i e5te :n pecetea ta.. trecerile $ele 5pectaculoa5e prin at. iar tot ceea ce a$ 5i$ţit i trăit p. acea dorinţă de a $erge la cur5uri care aveau legătură cu energia 5au p5i8ologia.!cu$ a$ con9ir$area 5cri5ă că a$ trăit e"perienţa tre@irii lui Zudalini i a$ trecut podul.na. a$ ţinut loc de diriginte de antier. D8iar dacă 5unte$ cu tine. „Pri$ul gardian? $i-a dat voie 5ă-l trec. a$ 9ăcut e"ecutare 5ilită. toate pără5irile. Fncep 5ă :nţeleg de ce a$ venit pe Pă$..ndut orice 5e putea vinde $ de la <ăutură la a5igurări. Eu $-ot Deea De SuntP Ei din nou vocea din Mine1 „!ici 9aci parte dintre Ei. :ntr-o altă viaţă a$ 9ăcut <alet. #e i le-a$ 9ăcut :n viaţa acea5ta.ntat la pian. 5unt tipare de energie care tre<uie lă5ate 5ă plece.. Ei toate ace5tea.nt :n acea5tă viaţă. -re<uia 5ă 9iu printre pri$ii care 9ac trecerea prin noua 5tare de agregare/9a@ă. !cu$ e ti :n 9a@a :n care 5e de5c8id c8aHrele 5uperioare i 5e produce uni9icarea cu Su9letul $ $ai 5unt :ncă $ulte de 9ăcut. &u ţi 5e poate :nt. ci de a ur$a un cur5 de co5$etică. Pentru ca . de trăit. Zilele trecute a 9o5t o nouă :ncercare $ ai trecut-oP -re<uie 5ă re@olvi i 5ă la i :n ur$ă tot trecutul. :$i plăcea 5ă 5pun1 „Fntr-o altă viaţă a$ c.? !poi a$ 9o5t critic literar..t de $ulte vieţi co$pri$ate :ntr-o perioadă at.t de 5curtă. 0ă-o repede. Etia$ in5tinctiv i $ai de$ult. pentru că -otul nu per$ite dec.. 9ără 5ă tiu cu adevărat ce tiu.. depinde doar de tine. a$ 9ăcut cur5uri de $a5aA i alte cur5uri care 5ă $ă aAute 5ă :nţeleg $ai <ine.. 102 .. nu a$. dintre cei care de5c8id dru$ul i pentru ceilalţi.$pla ni$ic rău. !i :ncredereP !5ta c8iar poate 5ă-ţi u ure@e calea.

nă i a5ta uita5e$ 5ă 9ac.02. ca ni te <o<oci $ici i ver@i.ncă$ i <e$ 9recvenţe de energie i at. p.? „Pentru d.5ă 9iiW. a apărut i cel care tre<uia 5ă-l pri$ea5că. !cu$ re:ncep 5ă V_# i 5ă !=# $ i a5ta e5te nou pentru $ineP !$ :nţele5 de ce 5-au 5c8i$<at pre9erinţele $ele ali$entare.2011 103 . #e 9apt. prive te. !$ reu it 5ă dau de po$ană i pentru tata.t nu e ti :ncă ec8ili<rat per9ect.? -ot a5tă@i. 1+. :nţelege. doar tre<uie . &u erau de 9aţă. tiind că nu tiu ni$ic. „E5te pentru tata. :ntrea<ă. corpul 9i@ic va re5i$ţi di9erenţa dintre 9recvenţa corpului tău eteric Lcare :ncepe 5ă crea5căM i ali$entele care au o 9recvenţă $ai Aoa5ă.ngă „Spring -i$e?. cite te. a5cultă.nă !cu$.lnea$ $ereu l. Parcă văd i aud pentru pri$a dată.Pri$e ti tot ce ai nevoie. Ei atunci c. Ei tot !cu$ a$ avut oc8i i pentru $icuţii $uguri care au apărut :n copacul din 9aţa 9ere5trei. Diudat. $-a$ uitat $ai atent la planta căţărătoare din 9aţa 9ere5trei de la <ucătărie.t ti$p c. ><5ervă.$<e5c1 „Etiu totul. un adevăr $-a 9ăcut 5ă @.ndit a5ta. !5tă@i a$ 9ăcut „curat? prin 5ertarele trecutului.nd a$ g. > 5ă a9li i o 5ă tii $ai $ulte?. 9ii atentă $ toate $ai $ult ca p.nd a$ ter$inat de 5cri5 toate ace5tea.nd o<5erv cu$ i-au dat pri$ele 9run@uliţe noi. :n5ea$nă doar 9recvenţă ridicată. acu$ $i-a ie it :n cale pe dru$ul $eu 5pre $etrou. noi $. dar a 9o5t pri$a dată c. !vea$ nevoie de cineva căruia 5ă-i dau pac8etul pregătit i c. !$ reu it. cu adevărat. E5te pri$a dată c. 5ă-$i cer iertare de la toţi cei 9aţă de care a$ gre it :n acea5tă viaţă. %ar ceaiul de <u5uioc pe care :l ador.nd a$ 5i$ţit a5ta :n Su9letul $eu $ i-a$ iertat pe toţi i a$ cerut iertare de la toţi. E at. #e a5ta carnea :$i 9ace rău $ pentru că nu $ai core5punde cu noua $ea 9recvenţă i corpul 9i@ic 9ace un e9ort 5upli$entar 5-o proce5e@e. Der etorul pe care-l :nt.t de 5i$plu?.n5ul $ 5ă 9ie pri$it.

Seara. :n ti$p ce 9ăcea$ du . Mi-a$ dat 5ea$a că la Bacău. DiudatP Dred că nu voi $ergeP !$ :nţele5 i că Burnalul pe care :l ţin tre<uie 5ă aAungă doar la cei care au nevoie de el. a$ 5i$ţit căldură :n @ona „coroanei?.Fn ti$pul $editaţiei. „!pocalip5a? vor<e te doar de5pre etapele 5c8i$<ării noa5tre i ea 5e ter$ină cu ulti$ul o$ tre@it.. Vreau 5ă $erg la NorH58op-ul reco$andat de #aniel i totu i 5i$t că :ncă nu tre<uie 5-o 9ac. a$ :nţele5 că toate 5i$<olurile noa5tre. care $enţine ec8ili<rulM. Dă toate ele$entele 5unt :ntr-un ec8ili<ru per9ect L5u5 $ 9oc. !5tă@i a$ citit :n $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. a$ a9lat du$inică la cur5.. re9lectă căderea :n den5itate. A%ocali%sa 56!ntului :oan. >ricu$.rii i a datoriei de a reveni la Fnalt. %ar eu 5unt !ici. dar acu$ tiu că era indigo :nc8i5. că noi deveni$ un ec8ili<ru per9ect i că la un $o$ent dat con tiinţa >$enirii 5-a 5c8i$<at.nd 5-a :nt. iniţial a$ cre@ut că nu văd dec. $i 5-a activat :ncă o c8aHră $ culoarea.ntul.t :nălţarea 5ă ai<ă loc la nivel glo<al.t :ntunericul.000 de ale i?. a5t9el :nc.t de5pre ro5tul $eu :n ace5t pu@@le =niver5al. toate $icile ritualuri cotidiene. &u e5te nevoie 5ă-$i 9ac pro<le$e $ $ecani5$ul de răcire 5e gă5e te „la purtător? i intră :n acţiune c. Ei atunci c.nd e5te nevoie de el. aer3 Ao5 $ apă. :n noaptea de ) $artie. D. era a coAii de prună LindigoM.. $etal3 la $iAloc $ pă$. Calea de e(oluţie a 5u6letului' de5pre cei „1.re i urcareM repre@intă pentru noi doar aducerea a$inte a co<or.. era o culoare 9oarte :nc8i5ă. ca 5ă anule@e 5en@aţia puternică de căldură. dar voi a9la la $o$entul potrivit. #e 9apt. Si$<olul 5cării Lco<or. iar activarea a 9o5t de 5curtă durată. 104 . li9tul a putut 5ă 9acă legătura :ntre 5u5 i Ao5 i din nou :n5pre 5u5.$plat a5ta. tiu că e5te vor<a de5pre $a5a critică ce 9ace po5i<ilă 5c8i$<area con tiinţei =$anităţii. &u cuno5c 5e$ni9icaţia ace5tei c8aHre. :$preună cu ceilalţi care aAută la reali@area 5altului >$enirii. dar i o răcoare plăcută :n tot corpul.

apoi urcare La a 5-au petrecut lucrurile $ !cu$ e5te $o$entul Fnălţării.rii e5te i cea a urcării $ ( c8aHre3 .lpi? L„Dau@al?R„Pă$.pecetea lui Solo$on $ :nt. #e data acea5ta.i co<or.nde5c $ai <ine la cele a9late1 .cele 2 canale pentru ridicarea lui Zundalini L5i$paticul.cercul e5te =ro<oro5 care. a$ 5i$ţit căldură :n @ona „coroanei?.triangulaţia $ 2 devine 1. iar cea in9erioară a revenit 5pre cea 5uperioară $ =nitatea e5te regă5ită i S9era Su9letelor lu$inate reunite cu Dreatorul lor. pentru că ele 5e regă5e5c la nivelul lui.!$ :nţele5 de 9apt cu$ 9uncţionea@ă Geconectarea $ toate de5enele repre@intă in9or$aţii care 5unt recuno5cute de către !#&-ul no5tru eteric. !$ :nţele5 i 5e$ni9icaţia etapelor din ti$pul Geconectării.a$ 12 linii ori@ontale. #ivinitatea din noiM3 .5cara co<or. para5i$paticul. !cu$ tiu că nu tre<uie 5ă $ă :ngriAore@. după care a urcat din5pre ini$ă Linclu5iv <raţeM 5pre cap i $i-a lucrat 9oarte atent partea dreaptă a capului.ngă.1. 1*. !poi. :n $od con tient.re.$eridianele energetice 5-au 5i$pli9icat Lau di5părut cele care $ă leagă doar de $aterialM3 .i $u că coada i :i dă dru$ul/cele două cupe ale lui „#aat8? 5-au :ntor5 9aţă :n 9aţă. a$ 5i$ţit pre5iune :n @ona 5uperioară a 9eţei i a$ ră$a5 cu o 5en@aţie de pre5iune -durere :n partea 5t.02. centrul coloanei verte<raleM3 .ntul?M3 . dar tre<uie 5ă $ă g.2011 &oaptea trecută a$ 5i$ţit din nou Zundalini.T12 c8aHreR2 „St. ci 105 . egale ca nu$ăr cu c8aHrele care :n pre@ent 5unt active3 . iar Su9letul a ale5. 5e regă5e5c :n 9iecare părticică din noi. adică vor<i$ de5pre alinierea propriului =niver5 L„>$ul !da$? 5-a divi@at :n 2 i acu$ 5e une te3 5e 9or$ea@ă a treia 9orţă. Ge:ntoarcereaM3 .

D8eia pe care a$ trăit-o e5te cea din $Cartea Cunoa"terii4 Cheile lui Enoch'X. &u tiu dacă au 9o5t i alte per5oane care au de5c8i5 „ci9rul per5onal?. pe ur$ă vor 9i e"plo@iile de culoare. Etiu că tre<uie 5ă nu $ă te$ :n 9aţa lucrării puternice ce va 9i. dar nu i-a$ dat i$portanţăM. :ncep 5ă $ă $i c $ai u or Linclu5iv g.. cu 5eninătate i naturaleţe. nu are nicio i$portanţă. 5tai lini tită $ la5ă-l 5ă lucre@e i 5ă ia5ă?. #e i $ă doare capul :n partea 5t. #i$ineaţa. :n ti$p ce Zundalini lucra. dar cred că nu 5unt pri$aP X 5cri5ă de către B. dacă cineva a trecut prin a5ta. Etiu că va ur$a la 9el pe partea 5t. -ot ti$pul a$ 9o5t lini tită1 „Ca5ă-l 5ă ia5ă. a a cu$ trece$ prin na tere. Ei doar vor ti că e5te un proce5 natural i vor 9i pregătiţi 5ă treacă prin el. iar odată ce a$ cuno5cut-o. a$ 5i$ţit un gu5t a$ar La 9o5t pre@ent i altădată. totul va 9i u or pentru ceilalţi. doar că a$ 9ăcut parte din planul ace5ta al #ivinităţii i că $o$entul $eu de tran59or$are din o$idă :n 9luture e5te :n !cu$. 5ă-$i pă5tre@ 5$erenia :n cunoa tere. &oaptea. copilărie. apoi la nivelul capului. d. #upă ce 5e va o<ţine $a5a critică de :nălţare/rea$intire/urcare :n 9recvenţă. $aturitate.5ă-i per$it 5ă e"i5te.t. dar 5cri5ă 5au 5pu5ă.Ed. #oar at.tulM. 106 . totul e5te <ine.B.ngă. adole5cenţă. 9ără a 9i :n5ă a5taM :n 5to$ac. corpul a tre$urat puţin i $i-a$ 5i$ţit re5piraţia 5c8i$<ată. Ea tre<uie trăită de 9iecare a5pirant :n parte. L&ici $ăcar nu tiu dacă e5te un „ci9ru per5onal?PM &u$ai că acu$. pentru $ai $ulţi dintre cei pregătiţi. 5en@aţia de „corp ca după <oală? i un puternic gol Lca de 9oa$e.ngă. pentru că are un ro5t.7urtaA i pu<licată de Editura 0he Academ@ 6or Future 5cience.ndu-$i 5ea$a că nu a$ ni$ic 5pecial 9aţă de ceilalţi. 9eno$enul 5e va petrece $ai repede i $ai u or. &. $oarte $ 9ire5c i 9ără :ntre<ări 5au tea$ă..

1(.ngă.t proce5ul no5tru de 5c8i$<are de 5tare/9a@ă.&i$eni nu poate 5luAi la doi 107 . dar :n g. #e ce te :ndoie tiI &u D8ri5to5 5pune1 . $u@ica #ivinităţii. dar 5c8i$<area >$enirii 5e ter$ină cu ulti$ul >$ care re:nvaţă ce e5te.ntul :ntrupat. „!pocalip5a nu e5te dec. a$ 5i$ţit dureri :n @ona u$erilor i o u oară Aenă ing8inală $ pe partea dreaptă a corpuluiP !cu$ tiu că pe partea acea5ta. 9aptă <ună.t coada lui. vor recunoa te !devărul doar privindu-te. Dapul lui =ro<oro5 doare $ai puternic dec.2011 „D8eia trecutului i pre@entului La$ 5cri5 a a. pentru că :ncepe 5ă-i dea dru$ul. :nainte ca energia Zundalini 5ă lucre@e i pe e$i59era 5t.02. -otală i !totputernică.ngă a capului $ 5i$ple ec8ili<rări. #ar :n acela i ti$p. dar cu $ai puţină 9orţă. Ei din nou :ndoiala din $ine i din nou vocea din Mine1 „-re<uie 5ă tii :n per$anenţă că e ti un punct :n Eternitatea #ivină. -u tre<uie 5ă tii 5$erenia punctului #ivin. #u$ne@eu i #iavolul 5e $ani9e5tă doar prin o$ :n lu$ea $aterială?.nd1 „D8ri5to5 e5te cuv. cu$ e$i59era cere<rală dreaptă a 9o5t deAa parcur5ă de către Zundalini.nd 5e va ter$ina Planul tău Ldin nou.nd curat. a$ 5cri5 a a. legătura cercului 5lă<e te. care : i recunoa te 5ituaţia de punct :ntr-o i$en5itate de puncte. nu va $ai tre<ui 5ă convingi pe ni$eni. de i :n g. $u@ica a5trelor. tre<uie 5ă ai g. Da 5ă-ţi 9ie u or pe calea ta. =ro<oro5 : i $u că coada.nd avea$ „c8eia trecutului i viitorului?M e5te c8eia $u@icii Su9letului. &u Audeca ni$ic i pe ni$eni $ orice lucru i 9iecare >$ 9ac parte din Plan. intenţie 5ănătoa5ă.? „D. ver< adevărat. E5te un proce5 care :ncepe la nivel per5onal. ca parte din ->-=C. Dei care pot. [ine $inte a5ta.? !$ au@it a5tă@i pe cineva 5pun.nd avea$ „pentru tine?M. capa<ilă 5ă cree@e inclu5iv creaţiile punctului in9i$.? !5tă@i a$ 5i$ţit o Aenă u oară :n @ona cocci5ului i dureri puternice pe partea 5t.

a lucrat partea 5t. #e data acea5ta. Sunte$ =n Su9let $ corpul nici nu con tienti@ea@ă E5enţa #ivină. Gedeveni5e cal$. Dapitolul 12 :ncepe cu ur$ătoarea 9ra@ă1 108 . care !cu$ :nţeleg că e5te de 9apt tre@irea lui ZundaliniP -ata cred că a trăit 5tarea de tre@ire a lui Zundalini la 5pital. nu ai cu$ 5ă 9ii dec. Calea de e(oluţie a 5u6letului' 5e po$ene te de5pre două „catacli5$e/graniţe/revelaţii ale lui Za9 i !in? i 9aptul că „ni$eni nu poate 5ă pătrundă :n cortul $ărturiei. Fngerii 5unt !ici i !cu$ pentru cei care 5unt pregătiţi?.ndă. 1).t. 0orţele Binelui 5unt l. #in nou a$ gă5it legătura dintre <ote@ i 0oc.? LMi-a$ adu5 a$inte că di$ineaţa a$ notat de5pre „$u@ica a5trelor?PM Fn cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. !$ tran5pirat 9oarte $ult. dar 9oarte <l.2011 &oaptea trecută $-a$ tre@it din nou cu 5en@aţia e9ectului Zundalini. dacă nu a trecut el :n5u i prin 0oc. #u$ne@eu te :ndea$nă la %u<ire i a 9i F$preună. care a u5cat.02. pur i 5i$plu. D. Calea de e(oluţie a 5u6letului'. Fnvierea :ncepe printr-o na tere 5pirituală :nainte de a deveni co5$ică. după ce a trecut prin <ote@ul cu !pă?. „Dorpul e5te te$plul Su9letului. iar $u@ica celor apte 59ere planetare e5te lira cu apte cor@i. e5te Singurul. A%ocali%sa 56!ntului :oan. A%ocali%sa 56!ntului :oan. că$a a de noapte pe $ine. !$ 5i$ţit i ar5ură pe 5pate. nu-l $ai durea ni$ic i a putut dor$i <ine. #upă un ti$p 5-a lini tit. M-a rugat $ult „5ă-l trag de păr :n 5u5?.5tăp.ngă &oi i ne aAută. era nelini tit i nu-$i putea e"plica ceea ce 5i$ţea. M-a$ ridicat din pat i a$ re:nceput 5ă cite5c din cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi.nd 5i$ţi a5ta. apoi a$ 5i$ţit o răcoare plăcută.ngă a capului.t de partea #ivinităţii. Geconectarea 5e putea 9ace doar cu #ivinitatea i at.Mă lepăd de SatanaWI #u$ne@eu e5te :n &oi.niWI Ei la <ote@ nu au@i1 . :nainte de a pleca.

Era$ acolo i au@ea$ planta căţărătoare din dreptul 9ere5trei cu$ 5e legăna :n v.nt. o5ul $ai $ult. cite5c 5au :nţeleg. Ei a$ tiut că a5tă@i plouă. Mă uit la crainica de la televi@or. Ei ceea ce a$ adunat. D. 109 . de un gard $ic de 9ier.nd totul 5e ter$ina5e.ndul că nu e5te ni$ic rău. #upă ce totul 5-a lini tit. 9ierul de călcat i lu$inile de la prelungitor. Mă uit acu$ pe 9erea5tră i @. Mi-a$ a$intit cu$ noaptea.$<it1 corp/$aterie $ tran5piraţie/lic8id $ vaporii :n care 5-a tran59or$at tran5piraţia/eter.ng. #ar a5ta nu a 9o5t altceva dec.nt pe care-l pot 9olo5i ca 5ă de5criu ceea ce a$ vă@ut. a$ că@ut i $-a$ lovit. deci ninge.$<e5c. corpul :ncă :$i e5te ca o $ică o$idă ce a5piră la 9luture. &oaptea.. Donclu@ia pentru $ine1 nu 5e <ea ni$ic i$ediat după o a5e$enea e"perienţă. puncte cardinale ale crucii :n$ulţite cu cele 2 planuri ale lu$ii $ eter. c.„Don5tituit din cele . lic8id i 5olid $ 12 glori9ică per9ecţiunea organi@ării co5$ice3 raportul lui direct cu roata vieţii rati9ică Cncheierea ciclului involutiv?.. ! :nceput 5ă plouă. calculator i televi@or 5e vedeau ciudat. care nu :nţelege ni$ic. >ricu$. Picături $ari 5e preling u or. -otul e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie $ reactoarele centralei nucleare tre<uie răcite.. !$ @. dar că va 9i o @i :n plu5 de tran59or$are. #oar la5 5ă vină 5pre $ine i le accept. dar $-a$ 5i$ţit ciudat..nd era$ 5tudentă. :n5ea$nă pentru $ine1 „la :nceput după GeconectareRa doua tre@ireRdouă treceri :n @ona capului?. a$ $er5 :n <ucătărie. „Coviţi de cutre$ure. adică tre<uia 5ă cite5c capitolul 12P #e $ult nu $ai :ncerc 5ă-$i e"plic ceea ce 5criu. Mă doare puţin 5u< pieptul 5t.t e"perienţa $ea din acea5tă noapteP Ei $ai e5te ceva intere5ant $ pi"ul a adunat 5ingur. a$ <ăut puţin ceai. #i$ineaţa $-a$ tre@it cu g.? ! 9o5t doar un 5e$n pentru oa$eni 5ă :ndrepte ceea ce 5e poate. Aapone@ii tre<uie 5ă 9acă 9aţă nin5orilor a<undente. t5una$i i radiaţii. :nainte ca eu 5ă cite5c ace5t capitol1 „2R2R2R1T10R1R2T12?. E5te 5ingurul cuv.

2011 „-oate durerile 5unt doar te$eri. dar era$ cu$va :n a9ara capului $euP Sen@aţia a 9o5t :n a9ara capului i :n @ona calotei 5uperioare. 9iindcă el nu e"i5tă Acum pentru Mine. Sunt convin5ă că e5te un ro5t :n toate i pentru că !cu$ 5unt pregătită. 5trălucitoare.t 5u< 9or$ă de proiecţie.nd i a$ 5i$ţit o altă apă5are :n a9ara capului. &u a$ 9o5t i nu 5unt 5ingură :n acea5tă călătoriePM Ca un $o$ent dat a$ :ntre<at1 „E5te gataI Pentru că tre<uie 5ă $erg la toaletă?. Su9letul-Eu 5i$te 9oarte puternic 0ocul Spiritului. -otul e5te <ine. orice durere.? &oaptea trecută citea$. dec. dar nici a5ta nu tiu :ncă ce :n5ea$nă. c. Audecăţi proprii neeli<erate. Mă doare puţin i :n @ona ini$ii. Sunt cu tine. !$ :ncercat. dar nu a$ reu it. Fn toată acea5tă perioadă a$ 5i$ţit căldură i iu<ire. de i :n corpul $eu a5tralP !poi a$ putut vor<i. păreri de rău. D. :n cre tetul capului $ era$ culoare. toată vinovăţia. „Bine. de !cu$ Sunt !ici. Ei totu i. Si$t i puţină Aenă :n piept. a$ putut 5ă articule@ cuvinteP „&u te $ai te$e.... !$ r.5 u or.Fncă nu reali@e@ ce :n5ea$nă.02. o neră<dare dureroa5ăO !poi a$ ro5tit 9ără 5ă vreau1 „!cu$ e5te $o$entul pentru $ine ca 5ă eli<ere@ toate credinţele vec8i. a$ au@it din nou 5unetele de 9recvenţă ridicată i 5-a de5c8i5 o nouă c8aHră.? !tunci $i-a$ rea$intit ce 5unt. F$i accept Sinele Meu >$ene5c i o 5ă :ncep 5ă-$i cuno5c #ivinitatea Mea de Sine?.. Poate părere de rău pentru cele care 5-au 5tin5 :n $ineI 1'.nd re5pir puternic.? LFn ti$pul trecerii lui Zundalini $i 5e 5punea c.nd i cu$ 5ă re5pir. Ei a a a 9o5t. dar era ceva :n $ine care dorea 5ă $erg $ai repede la culcare $ cu$va. !$ tiut că nu tre<uie 5ă 9ac ni$ic corpului. dar era o pre5iune 9oarte puternică $ nu putea$ vor<i inteligi<il. #e data acea5ta al<-viorie.nd a$ $er5 :n pat. Zundalini a urcat din nou. dar tu nu ai nevoie de a5ta. trec prin acea5tă 110 . dar de data acea5ta 9oarte <l. #ar era$ tot Eu.

nu pentru că $ă 5i$t vinovată de ceva.nd a$ g. ca i cu$ aici 5-ar 9i produ5 o 5c8i$<are.e"perienţă. 111 . Deva i$portant $ după ce 5-au ter$inat toate. !cu$ :n5ă :$i e5te greu 5ă $ă concentre@. tre<uie 5ă 9iu doar :n $o$entul Pre@ent. au di5părut. a$ ador$it $ 5o$n ad. Gecuno5c vinovăţia 9aţă de $a$a. 9aptul că nu a$ :ncetat 5ă $ă Audec pentru ce a$ 9ăcut 5au nu a$ 9ăcut ca 5ă-i aAut $ai $ult.n5e 5u< $ineM.toare 5pre ini$ăM repre@intă păreri de rău pentru ceva 9ăcut 5au ne9ăcut. #e data acea5ta 9oarte inten5ă $ a$ perceput-o alt9el. Ei corpul :$i arde :ncă $ :n 5pecial @ona g. odi8nitor. :nainte de a ador$i. pro$i5iunea 9ăcută lui tata.. vreau 5ă a9lu tot $ai $ulteP !u 9o5t i g. ca i cu$ ar 9i intrat prin @ona capului. Voi 9ace ceea ce tre<uie $ Ci<erul !r<itru tre<uie re5pectat i $a$a lă5ată 5ă aleagă. pri$a oară cu po@iţionare :ndelungată :n @ona ini$ii $ ca i cu$ a 9i $urit. a$ au@it o „9recvenţă c. D.nd toate 5-au ter$inat. !ici i !cu$P #urerile din @ona ini$ii L5i$t i valuri de energie co<or.nduri care au plecat. „!cu$ e5te pentru Mine.tului. M-a 5canat de trei ori. „Stai lini tită.ndit a a. #i$ineaţa :$i 5i$t corpul ca după o rană care 5e cicatri@ea@ă $ calota 5uperioară a capului e5te :ncă grea i parcă arde. Fn $o$entul :n care a$ con tienti@at. ->-=C 5e organi@ea@ă din nou. 9ără 5ă 5i$t ten5iune :n @ona celui de-al treilea oc8i 5au ar5ură :n @ona calotei craniene. vinovăţii pe care le lua$ a5upra $ea. &ici cu $e$oria nu 5tau toc$ai <ine !cu$.? D. e5te noua in9or$aţie pe care tre<uie 5-o pri$e ti. a$ 5i$ţit o nouă trecere de 9oc.? Fntr-adevăr. Sunt 5en@aţii care vor trece.nc. Deea ce 9ac tre<uie 9ăcut pentru că vreau 5ă 9ac.ntătoare? 9oarte :naltă. totul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. 5i$ţea$ ca i cu$ $ă reorgani@a$ $ era$ pilitura de 9ier care i$ită $odelul originarP Fn di$ineaţa a5ta $ă dor i picioarele Lle-a$ ţinut 5tr.. nu te te$e. Ei totu i. !5ta e5te lecţiaP Ei nu tre<uie 5ă $ai con5truie5c proiecţii :n viitor.

. pentru $ine $ ni$ic altcevaP >rice a$ 9ăcut p. -re<uia 5ă continui 5tingerea Har$eiP &i$eni nu $ă poate in9luenţa i ni$ic nu $ă poate atinge $ doar Eu :n5ă$i. 5ă tii că [ie nu ţi 5e poate :nt. 0iecare 5-ar putea 5ă ai<ă alt cod-ci9ru. $i-a arătat că a$ ale5 dinainte planul. „#ar deodată un punct 5e $i că. E 9anta5tic 5ă cuno ti că e ti Su9let i Spirit Fntrupate.? LMi8ai E$ine5cu $ „Scri5oarea %?M E= 5unt punct :n $i care.nduri1 „>rice voi pri$i va 9i doar :n acord cu Planul 9ăcut de Mine. Fl iu<e5c a a cu$ e5te el $ cu cicatrice.. de i uita5e$ de el. #atorită lui trăie5c acea5tă e"perienţă deo5e<ită i :l iu<e5c pentru că $-a adu5 p. care odată ce e5te activat prin e"perienţă per5onală. a avut un 5cop.nă aici. !cu$ e5te Mo$entul $eu de con tienti@are i codul de la „D8eia lui Enoc8? Lcod pre5ta<ilit %entru $ine. tre<uie atin5ă $a5a criticăP „Stele că@ătoare $ pentru un vi5ător.$pla ni$ic. a$ 5i$ţit c. de c)tre MineM.M Dorpul $eu e5te per9ect $ nu $ai are nevoie de niciun arti9iciu e"terior ca 5ă 9ie a a. pe $ă5ură ce :nvăţ $ai $ulte de5pre Mine :n !cu$P E 9anta5tic 5ă 5i$ţi durere-ar5ură-răcoare-orice altceva i :n acela i ti$p. cu i$per9ecţiuni. certi9ică alegerea dru$ului cel <un.nă acu$. Etiu că nu vor 9i e9ecte 5ecundare :n cadrul proce5ului prin care trec. Vanitatea nu poate 5ă e"i5te dacă tii că e ti o proiecţie a -a.? L!$ vrut 5ă tiu ce 5e$ni9icaţie au 5telele că@ătoare i a$ a9lat. De dar $inunat e5te V%![!P Cini titoare g. doar un punct din M!GECE ->-=C. :n 5o$n. E 9anta5tic 5ă 5i$ţi că E ti i că trăie ti :n acela i $o$ent. care 5-a creat :ntru cunoa terea E-EG&=C=% „=&=C?. -oate ace5tea redevin per9ecţiune. Fn5ă e5te doar o a$intire a altor ti$puri. cel dint. per$ite tran59or$area. #ar pentru evoluţia 9inală de la nivel planetar. Sunte$ doar %n9or$aţie :ntr-o 112 .i i 5ingur $ %ată-lP/Du$ din c8ao5 9ace $u$ă iară el devine -atăl.teva $o$ente pre@enţa vanităţii. pentru că nu a 9o5t ni$ic 9orţat.&oaptea. cu dureri.

apoi 5-a retra5 i a intrat :n curte.inele 5-a oprit $. vedea$ ca$ trei i$agini pe 5ecundă.na :ntin5ă 5pre el. D.nă :n 113 . acelea i 5unete de 9recvenţă :naltă.inilor p. apoi a$ ră$a5 a a i i-a$ 5pu5 tare1 „-aciP? !5ta l-a 9ăcut 5ă devină $ult $ai agitat. Mi-a$ 5tăp.2011 Fn noaptea care a trecut.nă la declan area e"perienţei au trecut .r9ul degetelor $.ine :nc8i5 la culoare.nd.nd era 9oarte aproape de $ine.r. ca i cu$ ar 9i prin5 viaţă.02. -oată e"perienţa a :n5e$nat $ai t. iar cel care trecu5e prin ea a :nceput 5ă creadă :n #ivinitate. dar nu 5-a oprit. a apărut :n 9aţa $ea un c. ! a a$ a9lat că cea $ai puternică e5te 9recvenţa energetică a iu<iriiP -ot a5tă@i. a$ a5cultat o e"perienţă intere5antă din @ona drogurilor p5i8edelice. D.nit tea$a i a$ $er5 :n continuare.ntul?.8ologra$ă inteligentă..nd1 „-e iu<e5cP? !$ 5pu5 a5ta 5i$ţind cu$ iu<irea :$i cuprinde :ntreaga 9iinţă. aceea i apă5are pe 9runte i căldură din cre tet p.ndu-i :n g. a$ 5i$ţit din nou ar5ură puternică :n corp $ de la v.r@iu o 5c8i$<are :n <ine.2011 &oaptea. Era$ :n Aurul unei $e5e vec8i.02.ngă $ine i tre<uia 5ă 5alvă$ Pă$. Pentru că Sunte$ Don tiinţă %nteligentăP Sunte$ Minte =niver5alăP Sunte$ Cu$ină i EnergieP Sunte$ toate ace5tea la un locP Sunte$ 0iinţe i$ateriale :n 0or$ă >$enea5căP? 20.ind.ngă 5pre el.na 5t. Fn acel $o$ent. c. #i$ineaţa. nu $ai :nţelegea$ engle@a i $-a$ tre@it :n altă parte.+ de $inute i totul a durat apro"i$ativ patru ore.nă :n @ona ini$ii.ngă el. lu5tra era 9oarte 9ru$oa5ă i 5e rotea a$eţitor. a$ :ntin5 $. a$ ră$a5 pe loc cu $. după care $-a lă5at 5ă trec u or pe l. 5pun. a :nceput 5ă alerge 5pre $ine.nd $ergea$ la cur5uri. Deva de genul1 „Eu 5unt doar un punct care $i că corpul. P. lătr.. 22. cu 12 9iinţe l. #e la di5tanţă.

-otul a durat apro"i$ativ o oră. Ei-a cerut la un $o$ent dat iertare de la !lina. 9ii :n Pre@ent.tului LtiroideiM. !poi a $ai 9o5t o repri@ă. pentru $ine era 9oarte i$portant 5ă :nţeleg că i energia Zundalini poate 9i :$<l.v. D8iar i c. !u 9o5t $ulte 59aturi. totul a 9o5t 9oarte u or $ ca o $. %-a$ iertat pe toţi cei care au 9o5t 5au 5unt :n viaţa $ea i i-a$ rugat 5ă 9acă la 9el.lnire.t.teva $inute cu $ine i a 9o5t $inunat. iu<itoare. prin vi5e. S-a produ5 a doua uni9icare :n c8aHra Su9letului. !$ $ai :nţele5 ceva $ recuno5c $ai u or 9recvenţele energetice din corpul $eu i pot 5ă le locali@e@.r9ul capului $ :ncet.n@ită.ndi la trecut. după care a$ 5i$ţit o căldură iu<itoare :n @ona c8aHrelor ple" 5olar $ ini$ă. 5ă iert. dar u oară. !vea$ a$. $ulte energii care nu $ai erau pentru $ine. >ricu$. 22.t at.. &u te opune $ doar la5ă 5ă 5e petreacă. dar de data acea5ta. procedea@ă a a. Proce5ul are loc oricum. :nainte de unirea 9inală?. cal$ă i :nţeleaptă.. :n noaptea acea5ta a$ eli<erat din nou. cu iu<ire i acceptare.iere <l. pentru c.ndă.r@iat la :nt. De e5te intere5ant.ndouă lacri$i :n oc8i. 5ă accept. dar acu$ nu-$i aduc a$inte dec. 5ă $ulţu$e5c i 5ă eli<ere@ di9eritele a5pecte ale Sinelui Meu >$ene5c. lucidă.2011 #upă $ai $ulte @ile.ng. „Secretul e5te 5ă 5i$ţi i 5ă 9ii :n centrul tău. Ei din nou 59aturi1 „&u te g.02. -re<uie 5ă 9ii 9oarte <ine puri9icată. $-a$ concentrat a5upra energiei din @ona c8aHrelor ple" 5olar $ ini$ă i a$ tran5$i5-o $ai departe. apoi 5ă le 114 .. Doar re@i5tenţa ta doare. Su9letul $a$ei a vor<it pentru c. pentru că din cau@a d.? !$ ur$at :ndru$area pri$ită i. lacri$i de iu<ireP Seara $i-a$ dat voie 5ă recuno5c.nd trece valul de energie Zundalini prin tine. a pornit iniţial din @ona g. puternic.teva $inute. de data acea5ta. !5tă@i a$ 9o5t la $a$a i.n ii a :nt.. a$ vor<it cu $a$a cea adevărată $ caldă.

iar eu o vedea$.$pul $eu vi@ual „nor$al?..? !cu$ pot 5ă-$i recuno5c propriile 9ru5trări i 9aptul că le-a$ ţinut :n $ine..ncare i $-a $u cat. !$ avut i$pre5ia că-i 9ac <ine. „0ii ><5ervatorP? -ot a5tă@i.02.M „Vei 9i aură de Cu$ină. D.nul $-a certat pentru ceea ce a$ 9ăcut. %-a$ dat de $. !5ta e5te tot. după care a$ vă@ut că toate trăirile $ele 5e re9lectă :n reacţiile ei.2011 Fncă o trecere a lui Zundalini. Pur i 5i$plu. dar 9oarte u oară i $ulte eli<erări prin vi5e. Ei reacţionea@ă a a. :n 5u<con tient.inele $-a aAutat 5ă văd ceea ce nu vedea$ p..nd 5tăp. a$ recuno5cut $ai $ulte e$oţii :n $ine. c. &u cu$va $-a $u cat pentru că i-a$ 9ăcut un rău 9ără 5ă tiuI >are 5e :nt. tie că a$ privat-o de o lecţie. [i-a$ 9ăcut... %-a$ dat. 2.nd era$ cu !lina. 9ără 5-o la5 pe ea 5ă o<ţină lucrurile pe care i le dorea. ! 9o5t pentru pri$a dată c.? LSincer.na. dar ea. !$ :nvăţat-o 5ă nu aprecie@e valoarea reală a ace5tora i i-a$ li$itat $i cările i deci@iile.. aura 5e va lu$ina.. E5te de 9apt reacţia !linei 9aţă de $ine.t p.nd a$ con tienti@at a5ta.? LDred că 5e re9eră la eli$inarea tuturor <locaAelor.inele căruia i-a$ dat de $.nă acu$.con tienti@e@ pentru eli<erare. #ar oare nu Eu 5unt cea care produce valulI %n5ati59acţia nu vine de la $ineI Mi-a$ adu5 a$inte de c. „Pe $ă5ură ce energia trece $ai departe. 9ără 5ă i le co$unic i$ediat ce au apărut. 9ără 5ă 9ie :n c.nă acu$ $ ca i cu$ privirea $ea e5te $ai cuprin@ătoare pe lateral i a vedea cu coada oc8iului. pentru pri$a dată. Parcă era un val care 5e 9ace din ce :n ce $ai $are. $i-a$ dat 5ea$a că a$ vă@ut alt9el dec. F$i e ti datoare.ncare i care $i-a $u cat $... 9uria nu 5unt de 9apt ale $eleI Mi-a$ adu5 a$inte propriile cuvinte1 „[i-a$ dat. 5e apără de propria $a$ă. nu tiu ce :n5ea$nă a5taPM „-oate 5unt a a cu$ tre<uie 5ă 9ie i ni$ic nu 115 .$plă a a i :n ca@ul !lineiI E5te ea propria $ea oglindăI %n5ati59acţia. D. Pe perva@ul de la <alcon era o vră<iuţă.

dar era ca i cu$ n-a 9i 9o5t acolo. X pu<licată de Editura Pro8ima 3undi. de Marele Dreator. !5ta :n5ea$nă că doar at. c. iar pineala a 9o5t :n per$anenţă „9irul de argint? care $ă lega.teva lucruri intere5ante.t de c. c8iar incon tient. !ici i !cu$ totul e5te doar ordine i per9ecţiune. Fn Mine e5te pre@entă #ivinitatea.i $ai are ro5tul. dar re5ta<ilirea ace5tei legături pe cont propriu ar 9i 9o5t $ult prea lungă i Dreaţia tre<uia 5ă 5e $enţină :ntr-o ordine c.t coerentă $ #u$ne@eu a deci5 116 . vor trece doar 9recvenţele energetice care 5unt pentru tine. &. %ndi9erent ce va 9i. a$ citit :n cartea $0rans6orm)ri %lanetare DEFD DEGE.? !u $ai 9o5t i alte lucruri pe care le-a$ au@it 5pu5e. pentru că nu $ă pot proteAa de $ine :n5ă$i. 3esaHe de la Fondatori'* de Sal Gac8ele. 5u< 9or$a unei 5erii de coduri i c8ei !#& care declan ea@ă tre@irea la di9erite intervale. nu 5e poate :nt. Ei tot a5tă@i. care 9ace parte din 5pirala :nălţării L:ntre<uinţarea 5iliciului ca ele$ent de <a@ă :n locul car<onuluiM. &u $ă deranAa.? !cu$ :nţeleg ce a$ vrut 5ă 5pun prin „Vei 9i aură de Cu$ină?P !$ citit de5pre activarea codurilor i c8eilor !#&.Ed. 9iind Eu Fn5ă$i :n Eternitate. con9or$ Planului #ivin i :n concordanţă cu de@voltarea ta per5onală. dar doar ace5tea au putut 9i 5cri5e acu$. „Ea<lonul Mae5tru al Fnălţării e5te alcătuit dintr-o 5erie co$ple"ă de i$planturi i a$prente :n interiorul c. !5tă@i a$ :nţele5 că protecţia nu. „Fn di$en5iunile a +-a i a *-a veţi 9olo5i corpul eteric cri5talin de lu$ină.$pului eteric al 9iecărui 5u9let. de5pre Ea<lonul Mae5tru al Fnălţării $ a<lon activat :n ti$pul celei „de-a +-a #i5pen5e #ivine $ Spirala Fnălţării?.$pla dec.? !$ a9lat că „legătura per$anentă dintre 5u9letele 5eparate i 5inele lor $ai :nalte nu poate 9i ruptă.t ceea ce tre<uie.t tre<uie tiutP > alar$ă de la $a ină a 5unat di$ineaţa.tre<uie gră<itP Să nu-ţi 9ie 9rică.

? LFntotdeauna a$ tiut ace5t lucru i !cu$ :l recuno5c drept !devărul MeuPM Ei acea5tă cale 5pecială de :ntoarcere 5e regă5e te :n ceea ce 5e nu$e te a 9i „! Dincea #i5pen5ă #ivină $ Spirala Fnălţării? L„=n 5u9let poate evolua direct :n nivelul de den5itate ur$ător.nd de59ă urarea unui proce5 automat. 10 @ile i 5-au de59ă urat după o anu$ită c8eie.i :nc8eie co$plet Har$a i nici 5ă. iar acu$ 5i$t că 5unt la al doilea ciclu de activare. printre care 5e a9lă i Ea<lonul Mae5tru.?M i „! Ea5ea #i5pen5ă #ivină $ Fnălţarea :n Ma5ă? L„Su9letele nu tre<uie 5ă. cred că acea5tă c8eie tre<uie activată de 2 ori. pentru a rea$inti 5u9letului că este =na cu Sur5a. Sunt c. !cea5ta 9ace po5i<il ca 5u9letul 5ă intre :n ur$ătoarea 5erie de lecţii.) din $Cartea Cunoa"terii4 Cheile lui Enoch'. pre5ta<ilită $ la ceilalţi 5-ar putea 5ă nu arate ca la $ine. E5te $ai $ult o c8eie per5onală. 9ără 5ă $ai renunţe la 9or$a 9i@ică. ea tre<uie trăită.t 5ă poată trece prin :nălţarea 9i@ică. iar corpul eteric e5te convertit :n corp cele5t. !cu$ pot 5ă 9ac legătura cu D8eia 1.0. 0eno$enele tre@irii lui Zundalini au durat. pentru activare.t :n $o$entul :n care 5u9letul i corpul 5unt pregătite. Ei cred că pot 5ă $ă uit $ai atent la propria $ea c8eie de activare.teva a5pecte intere5ante1 22211T+ ci9re3 117 .i rea$intea5că i 9ără 5ă $ai treacă prin trau$ele na terii i $orţii. pri$a dată. atunci declan atoarele pre5ta<ilite. Etiu de ceva vre$e că e5te o „c8eie? la nivelul corpului eteric La5tă@i a$ avut i con9ir$area 5cri5ăM.?M. 9iinţa u$anoidă nu $ai e"i5tă :n acea5tă 9or$ă. pentru a 5e :nălţa la nivelul ur$ător de vi<raţie. convertind corpul 9i@ic :n corp eteric. deter$in. #incolo de den5itatea a (-a.te 2. care pentru $ine a :n5e$nat1 222111. vor 9i activate. >ricu$. 9ără 5ă 9ie nevoit 5ă re:nveţe i 5ă..i a5a$<le@e toate <ucăţile $ai $ici. 5u< 9or$a e"perienţei per5onale. #eoarece @ilele Dreaţiei $erg :n paralele de c.5ă a5igure o cale 5pecială de :ntoarcere. >dată ce un 5u9let are 5u9icientă con tienţă :nc.12. care nu 5e activea@ă dec.

? 11T„Ge:nnoie te $ani9e5tarea la o treaptă su%erioar).ndul la „o$ul vec8i/o$ul nou?.Ed. &. >$ul percepe Pre@enţa divină i 5e recunoa te :n ea."2T (2T(R2T'.ntM?. !er. :ntr-o pri$ă 5ituaţie de 9aţă :n 9aţă.i?.? 118 .nd co. deranAea@ă prin di5trugerea 5tructurilor peri$ate i creea@ă o altă di$en5iune pentru a :ncuraAa re:ntoarcerea. o$ul tere5tru poate :ncepe 5ă. Fn al9a<etul e<raic :i core5punde litera „Je? $ „$ulţu$ită ei. !cea5tă literă 5i$plă e5te pu5ă. indic. 10 perpetuea@ă generarea la un alt ni(el. de $Cartea Form)rii – 5e%her 1et&irah'X. care repre@intă „$ani9e5tarea con tiinţei i a g.R1R2MT11R12T2.R1TDi9ra 8arului. Dartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. !cea5tă parte $-a du5 cu g. LEu 5unt nă5cută :n @odia Ber<eculuiPM „Fn ace5t 5e$n al :nceputurilor i uni9icării. al cărui 5u9lu circulă de-a lungul Materiei i al celor + ele$ente ale naturii LEter. ceea ce 9ace ca.3 2. !cea5tă 5c8i$<are de plan $ani9e5tă o 9or$ă de tran5cendenţă. 10T+"2T„Plenitudinea =nităţii odată reali@ată :n ciclul 5ău creator. :n relaţie cu Ber<ecul. 12 redevine 1 i $icul 1 o$ene5c $erge 5ă 5e :nt. +T. dar i de tran5gre5iune.lnea5că cu $arele 1 divin. -ran5$ite $e5aAul @eilor.1.R. :nv.? Ber<ecul e5te deci „o$ega propriului al9a?. A%ocali%sa 56!ntului :oan.12T+ ci9re3 L2R2R2R1R1MRL1R.. „cei din ur$ă 5ă 9ie cei dint. con tiinţa 9iind tre&it) total.ndirii celui ve nic. Calea de e(oluţie a 5u6letului' $i-a adu5 lă$uriri i$portante :n anali@a ace5tor date.i e"pri$e a5piraţia 5u9letului i 5ă redevină o$ul cele5t?. Pri$ul 5e$n dă nota e5enţială a Vec8iului i &oului -e5ta$ent. Pă$.or!rea :n :ncarnare "i ReCntoarcerea. 0oc. :ntr-o perpetuă re5piraţie ciclică.rtindu-5e :n Aurul @odiacului. !pă. X pu<licată de Editura 7erald.

al treptelor 5cării 5i$<olice :nălţate 5pre cer.r it.nd la $i5terul celui ur$ător.T12R12T„Do$pletitudine a celor 2 planuri.? Gepre@intă i „nu$ărul 5u<li$ărilor $arii opere alc8i$ice. care va :n5u9leţi Materia. :nvierea M. cu o tran5punere pe un alt plan L2"2 repre@intă produ5ul per9ecţiunii #ivineM?.? -Aceasta este ceea ce 119 . cele 2. $ulţu$ită deci@iei li<ere a 5u9letului. 59. voinţa de a uni voinţa ta cu voinţa lui #u$ne@eu. 5piritualM. 222TDo$unicare 5acră Lordinea naturală a =niver5uluiM. 2.? L%ntere5ant. cele 12 ore ale @ilei i ale nopţii. E5te i „nu$ărul ge5taţiei unui nou ciclu. anunţ) re:ntoarcerea la =nitate. Fn !pocalip5ă.ntul :n pecetea lui Solo$on. cone"iunea cu evoluţia i :nţelegerea dintre $inte-corp-5pirit.r itul precedentului duc. (2TFn „Za<<ala?. $i5terul unităţii lui #u$ne@eu L-rinitateaM. de litere ale al9a<etului grece5c Lcu un 5i$<oli5$ aproape la 9el de puternic ca acela al al9a<etului e<raicM. re9erindu-5e prin ur$are la per9ecţiunea -rei$ii.? *T„&u$ărul per9ect după =nitate. pri$ul o$ divin. nu$ele 5acru al lui Be8ova8 5e de5co$pune :n (2 de nu$e e"plicative 5au „claviculele lui Solo$on?. divin i o$ene5c 5au *". care con9ir$ă pro$i5iunea de Ge:ntoarcere.3 nu$ărul * e5te cel care 5c8i$<ă planul :ntre 9i@ic.12T„%ncită la o trecere. odată e9ectuată. 2T„&u$ărul S9.ntuitorului. de principii ce co$pun 9iinţa o$enea5că?. cele 2. e5te :n raport cu ti$pul tere5tru. a5tral. 111TSi$<oli@ea@ă S9. un 59. $ental. căci decurge dintr-un 2 par i un 2 i$par.ntului #u8. 'TPătrat al lui 2 $ $ultiplicarea. o $utaţie 5au un nou ciclu.? „El une"te Derul i Pă$. la !le"andra e"i5tă :n anul na terii )R+T12PM 2. Lcele * @ile ale Dreaţiei concreti@ate prin .nta -rei$e. căci e5te acela care deschide @odiacul :n 5pirala evolutivă.

e5te con5iderat ca 9iind nu$ărul 9aţetelor 5$araldului că@ut de pe 9runtea lui Cuci9er i din care a 9o5t tăiată cupa Vraalului. :l o<ligă pe individ 5ă 5e de5prindă de orice $aterialitate... „Precu$ :n Der.R. #u$ne@eu Fn5u i. a a i pe Pă$.ntului #u8 L2M?.R.T'. &. ) repre@intă clep5idra vieţii tere5tre i :nvierea la alte niveluri. cu con tiinţa lu$inată.. al 0iului L1113 .1T%5toria papală Cnce%e cu Ceo % :n anul .T„Egal cu cele 22 de litere e<raice pentru #ivin i cele 22 $pentru a5pectul o$ene5c. Del care vrea .M 1TPoartă 5e$ni9icaţia =nităţii i a originii..1M i al S9.T„Evocă per9ecţiunea $ani9e5tată a Cegii #ivine i a ec8ili<rului co5$ic. evocă toate 9or$ele acordate Materiei.T12"12T„&u$ărul integralităţii per9ecte i al ilu$inării. El ilu5trea@ă lu$ea inter$ediară a a5tralului legată de e$otivitatea o$enea5că. -oată c8eia $-a du5 cu g.T„Suport concret al $ani9e5tării i al tetragra$ei. dar a „că@ut? i acu$ 5e :nalţă.12.? 1. Propria $ea c8eie $i 5e pare corectă. .1 d.. care e5te nu$ărul :n oglindă al c8eii pe care a$ trăit-o eu. dar 5pu5 „de la coadă la cap? a$ 21. pentru a urca 5pre Cu$ină. Cn data mea de na"tereI */ LX in9or$aţii pre@entate la pagina 1'.5ă.R. deci c8eia e5te inver5ată .Ed.lnindu-l pe celălaltM. unul :nt.ndul la1 „Fn nu$ele -atălui L222M. lu$ea ar$oniei 5au antagoni5$ului celor două lu$i.a%)rea Cn %lus 6aţ) de codul %ersonal.R1T' L„Del De Va Veni?M.i gă5ea5că centrulW tre. pentru că valoarea Za<<ali5tică a literelor pentru !da$ L!#MM e5te 1R. &u$ărul .uie 5ă co<oare :n propriul 5u<con tient :nainte 5ă urce 5pre <uclele 5uperioare ale lui ).? 1.? .111222. Fn po@iţie verticală.. 5i$<oli@ea@ă organi@area per9ectă i tangi<ilă.nt? $ e5te oglindaP Fntotdeauna a$ tiut in5tinctiv că oglinda Aoacă un rol $ult $ai 120 .. la nivel co5$ic i o$ene5c Lo $ă5ură de :nger i o $ă5ură de o$.Jr. după ce a i5pă it :ncercările Har$ice ale ace5tui nu$ăr.. .? )T. adică 222111.

adică 9recvenţa cea $ai :naltăP 2+.nge 5parte i 5e :nro i5e de5tul de tare.ng avea va5e de 5. D. +.02. 121 . *. 9recvenţa cea $ai :naltă. a$ 5i$ţit ar5ura 5pirtului :n corp.nă plină de proce5e Zundalini i te$peratura corpului 9i@ic a cre5cut :n acea5tă perioadă. o con9ir$are $ toate tran59or$ările prin care trece$ 5e de59ă oară :n deplină 5iguranţă pentru noi. !pă. Deva ca o ţe5ătură inter5paţială. :nc8i5 i de5c8i5 :n acela i $o$ent. la ora 1. @ona capului Linclu5iv oc8iiM era 5tră<ătută de răcoare. #upă trecerea lui Zundalini a$ ră$a5 cu oc8ii :nc8i i. cu puncte $ici de lu$ină.2011 Fn noaptea acea5ta a 9o5t din nou 5en@aţia de Zundalini. #ar ceva :$i 5pune că nu e5te ceea ce-$i tre<uie $ie. #in nou. Ei 5en@aţia că Eu 5unt apa de cle tarP #i$ineaţa $-a$ tre@it cu o u oară durere de cap. !$ avut dreptate :n privinţa tetragra$ei 5acre a evreilor. oc8iul 5t.ntM.00 di$ineaţa. %ntere5ant e că :n ti$pul proce5ului Zundalini. Pentru pri$a dată. -otul e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie i toate au un ro5t. + 5au 0oc. !$ gă5it i „veriga lip5ă?. iar re5tul corpului $ de căldură. Pe :ntuneric era$ ca :ntr-o apă de cle tar $ gri 5trălucitor. ca i cu$ pielea ar 9i devenit :ntre ti$p $ai 5u<ţire. !$ citit $ult i $-a$ culcat t.r@iu. Să :n5e$ne a5ta că ea ar tre<ui re5cri5ă :n noua di$en5iuneI Sau ea e5te corectăI &u tiuP #ar aici lip5e te Eterul. Pă$. !er. dar re@ona<ilă. iar ro eaţa de la oc8i 5-a accentuat puţin. a a că a$ apelat la o co$pre5ă cu 5pirt. #ar a$ $ai avut o dată ceva a5e$ănător i a trecut relativ repede. M-a$ uitat i la tetragra$a 5acră a evreilor1 %ud Je Vav Je L!dică1 10. că 5i$<olul ei te poate purta „dincolo? 5au :n lu$i paralele.i$portant :n viaţa noa5tră.nd $-a$ du5 la culcare. Mai $ult ca 5igur că a 9o5t nece5ară acea5tă 5pargere de capilare $ a$ avut o 5ăptă$.

*. !er. #ar $-a 59ătuit 5-o 9ac per5onal. &u gră<i ni$ic. Pă$. El tre<uie 5ă 5e $ă5oare cu %ro%riul Sin. Calea de e(oluţie a 5u6letului' a$ citit1 „%i5u5 a devenit acea5tă 9lacără 5acră. #oar at. >dată ce 0ocul cere5c i tere5tru 5unt unite :ntr-o 5ingură :n9lăcărare. 0iul i Spiritul S9. tre<uie 5ă cu$inţe5c 9ocul Eu-lui. Eter.ntM.02. Du$ 5unt nă5cută :n 5e$nul Ber<ecului.nt. :nainte de a 9i un5 de D8ri5to5?. Sin o9eră calea $ediană a tridentului 5ău pentru armoni&area energiilor $ai :nainte opu5e. + 5au 0oc.? %eri a$ 9o5t la !ndra %vanov $ a$ vrut 5ă-i tran5$it in9or$aţiile pe care 5i$t că tre<uie 5ă le 5criu către ec8ipa lui Eric Pearl.Ed. unde 9iinţa u$ană poartă :n ea ger$enele divin. cu toate care te :ngriAorea@ă acu$. &. Ele$entul 0oc guvernea@ă :n Zodiac 5e$nele Ber<ecului L9ocul Eu-luiM. Focul ilu$inării.? Fncă ceva intere5ant. inte#r!nd energia D8ri5to5ului co5$ic. 22. ca 5ă genere@e unda de energie ar@ătoare a <ote@ului 5ău. A%ocali%sa 56!ntului :oan. Du oca@ia acea5ta. „&u te $ai g... nu-ţi 9ace pro<le$e. „Sin e5te a treia literă-$a$ă.&u$ele e<raic al lui %i5u5 e5te %ud Je Sin Vav Je L!dică1 10. 9oarte u oară. #oar uită de :ngriAorare i ai :ncredere.ndi. +.2011 Fn noaptea acea5ta. Ceului L9ocul Su9letuluiM i Săgetătorului L9ocul SpirituluiM. !pă. Ea :nc8ide i :ncepe $ani9e5tarea -rei$ii. 9ii :n Pre@ent. E nevoie de ti$p i de pre@enţă :n Pre@ent.M. 122 . pentru că ni$ic nu tre<uie gră<it. JoH$a8 i Bina8 5unt -riung8iul #ivin $ -atăl. Fn cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi.. 2*. o nouă trecere Zundalini. 0lacăra revelaţiei lui Sin tre@e te con tiinţa 5pirituală i e5te a5ociată cu Eterul 5u<li$ al 0at)lui Cn >ether * LX Zet8erTPri$ul Cogo5/0iinţa3 Zet8er. #oar 9ii :n Pre@ent i la5ă lucrurile 5ă 9ie. Deschide al doilea capitol al 0acerii.. 5au puritatea 9lăcării 5ale interioare.tP Ei ai :ncredere $ lucrurile 5e vor re@olva. !cu$ tiu că e5te al doilea ciclu de activare.

&. Dri5tina e5te deo5e<ită.$<it. 5pre u$ăr. >ricu$. Să 9ie vor<a de5pre c8aHra „ini$ii 5ecrete?.tului.nd era gata 5ă 9iu e"plo@ia de culoare. 123 . dar tu per$iţi 5c8i$<area.t nu tre<uie 5ă $ă $ir de ni$ic $ doar 5ă 9iu atentă la ceea ce e5te i 5ă-$i per$it 5ă $ă prind :n Aoc. care pove5tea de5pre „:ngeri pă@itori i $ae trii cu trup 5au :nălţaţi?. Dine o 9i oareI -ot ieri a$ pri$it un e-$ail intere5ant. M-a :ntre<at de5pre o culoare a5e$ănătoare cu ciclamenXX LXX culoare ro@-$ov. dar i de5pre o iniţiere pentru reali@area D8irurgiei Spirituale. av. !$ ră$a5 :n5ă convin5ă că era doar auriu. !cu$ tiu a5taP #e aici vor pleca $ai u or. Pur i 5i$plu 5tau :n pat i culorile vin 5pre $ine.ntului.M 5trălucitor.ţi 5unt ca $ine i nu tiu ace5t lucruI Dri5tina vede i vor<e te de ani de @ile de5pre nevă@ute i neau@ite $ <olile 5unt culori. Virgil L5oţul $euM avea un 5o$n nelini tit.? „!devărat..a$ a9lat că !ndra ţine o pre@entare :n perioada ur$ătoare. Sunt 5igură că 5e eli<erea@ă e$oţii care au 9o5t ţinute :n cel $ai ad. nu-i a aI >c8iul e5te :ncă ro u.. „Etii. 5i$te vi<raţiile Pă$. pentru care e5te nevoie de o vi<raţie vindecătoare deo5e<it de :naltă. eu nu 9ac ni$ic. >are c.nc „5u<con tient incon tient?. doar pe partea dreaptă.nd con tiinţa că ie5 din Aoc.Ed. Pare ciudat ce 5i$t. a$ 5i$ţit ar5ură :n @ona u$ărului i a g.. pe care a vă@ut-o.t de adevărat 5i$t a5taP Dri5tina a a$intit i de Silvana.nduri. „Poate ne tran59or$ă$ :n 9luturi. M-a$ 8otăr.t de $ulte căi 5ă te aAute. iar atunci c. pe care eu a$ vă@ut-o auriu 5trălucitorI #ar a 9o5t doar auriuI Pentru că e5te 5ingura c8aHră care nu core5punde ca de5criere. :nc.? D. apoi răcoare. Ziua. iar :n di$ineaţa a5ta a$ o<5ervat o iritaţie :n @ona dreaptă a g. iar nelini tea lui a 5tin5 repede $iracolul. Cu$ea nevă@ută are at. un $edic care $-a pu5 pe g. -ot la ca<inetul !ndrei a$ cuno5cut-o pe Dri5tina.t 5ă ur$e@ indicaţiile pri$ite.tului Lpe lateralM. 5e$nat „Mae5trul !le"andru?.. c8iar :n Bucure ti.? Dri5tina $i-a @.

0ără vanitate. Ea nu e"i5tă. !poi a$ putut 5ă accept că !#&-ul $eu poate 5ă nu 9ie at.t de o$ene5c precu$ credea$ iniţial. pentru că tiu ce @onă a 9o5t a9ectată. dar a$ ador$it u or la loc.ncP !$ iertat.nd pleacă. !cu$ :nţeleg 5enti$entele de ură ra5ială pe care le avea$ i agre5ivitatea $ea :n a9aceri 5au plăcerea de a participa la „<ătălii de idei?. :ncep 5ă 5e eli<ere@e i ele..t de curat. 9ără tru9ie. #e 9apt. -otul a :nceput 5ă 5e re@olve cu rapiditate. #oar ie i din $atricea ei. doar Cu$ină i %u<ire necondiţionată.00 di$ineaţa. care 5-ar putea 5ă nu 9ie at. 5u< 9or$a ace5tor pertur<ări ale 5tării de 5ănătate per9ectă.ncat ni$ic.? M-a$ tre@it la 2. F i aveau toate originea :n ad. D.nd citea$ ceva de5pre in9luenţa e"tratere5tră a5upra !#&-ului pri$ar pleiadeian.2011 Vineri nu a 9o5t ni$ic deo5e<it.2(..ncul $eu cel $ai ad. Mi-a$ dat 5ea$a că 5e :nro i5e c. $i-a$ a5u$at i a$ acceptat toate a5pectele 5inelui $eu o$ene5c. dar depinde doar de tine ca 5ă nu $ai 5i$ţi nicio durere.2011 „&u e5te niciun $erit de-al tău. „E5te iniţierea. 2). &u-$i plăcea ce citea$. le o<5erv la e"terior. a$ $ulţu$it i a$ eli<erat. &oaptea trecută a$ avut ni te 5en@aţii deo5e<ite de căldură. -u doar tre<uie 5ă te <ucuri că dan5e@i :n Cu$ină i te 5cal@i :n %u<ire alături de ceilalţi. dar a$ ţinut po5t i 5. !ce5ta e5te 5ecretul vindecării :n 9recvenţe :nalte. E ti vindecată de ea.$<ătă nu a$ $. >c8iul aproape că i-a revenit. #e aici e5te 5i$plu 5ă le eli<ere@. #oar dă-ţi voie 5ă ie i. toate te$erile vec8i din 5u<con tient.02. era o dorinţă de negare i i$plicit o 9or$ă de tea$ă. doar de la u$eri :n 5u5 $ ca ni te treceri 9oarte u oare.02. Fn ulti$a vre$e tran5pir $ult i că$a a de noapte 5e u5ucă 9oarte repede pe $ine.? 124 .

a declan"at activarea lui Zundalini. pătrateM. Deva nou pentru $ine. pe cele ( c8aHre activate iniţial.nă va 9i gata.. „E5te un progra$ de activare la purtător. Prin 9olo5irea #M. &u prea :nţeleg ce a$ vrut 5ă 5pun. #e a5ta ai e$oţii.2011 Fn noaptea acea5ta a$ 5i$ţit ni te de5cărcări u oare de electricitate :n @ona „coroanei?..„Pe $ă5ură ce $ă ec8ili<re@. :n !#&-ul no5tru i 5e activea@ă la trecerea unui anu$it prag. Ca5ă lucrurile 5ă continue. 0recvenţa :naltă a deter$inat e$i5ia de #M. Pineala. ai $ult de parcur5. :n Mine.t tre<uie 5ă pri$e ti ca dru$ul tău 5ă 9ie u or. Du două @ile :n ur$ă. voi trece la Mine.02. prin e$i5ia de #M-.nă 5e curăţă co$plet. nu te opune. trăiri puternice. #oar la5ă-leP ->-=C tie $ult $ai <ine ce i cu$ i $ai ale5 c. dureri care ie5 la 5upra9aţă. „Se iniţia@ă MerHa<a $ ve8iculul tău de lu$ină.? 20. doar că cei doi călători :n e"perienţă LSu9letul i corpulM nu au 9o5t pregătiţi i nu e"i5tă ca%acitatea con tienti@ării de către Su9let. Stă cu$inte i a teaptă 5ă 9ii pregătit pentru o călătorie $agni9ică.ndit :n di$ineaţa acea5ta. de Mine i prin Mine către Mine? $ au 9o5t pri$ele cuvinte pe care le-a$ g.:n $od arti9icial Lintraveno5M 5e produce acela i e9ect. p. :n ti$p ce ţinea$ oc8ii :nc8i i. P.? #eci MerHa<a e5te :n 9iecare dintre noi. 125 .? Fnţeleg.2011 „Se lucrea@ă pe 9iecare c8aHră. dar nu $ulte.02. pe un 9undal $ai de5c8i5. #oar 5e iniţia@ă. dar 5igur are 5en5P 2'. Se lucrea@ă de Ao5 :n 5u5 $ :nt.:n $od natural i acea5ta a declan at tre@irea energiei pri$ordiale.i. !$ vă@ut i ni te 9iguri geo$etrice :n preaA$a $ea Ltriung8iuri. dar nu $ă $ai $iră ni$ic $ totul e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. a$ vi@uali@at un 9el de pătrat :nc8i5 la culoare.

acea5ta e5te ordinea natural). dar Eu tiu !cu$ ace5t !devărPM „Etii că toate 5unt a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. #oar at. Ca5ă-l 5ă plece.nd că ele 5-au concreti@at :n 9or$a cea mai %otri(it) pentru $ine. c8iar :n ace5t $o$ent. Mi-a$ 9ăcut o li5tă cu ceea ce vreau 5ă reali@e@. nu e5te i nu va 9i nicic. doar ie i din tiparul vec8i de durere i <oală. tre<uie 5ă a$ 9ericirea i <ucuria lucrurilor pri$ite. #ar tre<uie 5ă 9ii !ici i !cu$. Geali@area lor e5te 9oarte aproapeP Ei $ai ale5. E5te in9init :n creaţie i totu i. =niver5ul poate 5ă-ţi 5ati59acă orice dorinţă. ginii din pove5te :$plineau. Drede doar i ea va 9i !ici.nd. MerHa<a 5e activea@ă c.nd 5c8i$<ările 5urvenite per$it ace5t lucru. ace5tea au pornit 5pre Mine. pentru că Magia are nevoie de 2 pentru a 5e produce. 3odul :n care 5e :n9ăptuie te dorinţa $ea. ca ea 5ă e"i5te. nu-i a aI Z.ndP Etiu că e5te corect. !$ $ai pri$it un e-$ail de la „Mae5trul !le"andru?.a propriei e5enţe. :nţeleg. Fn ca@ul :n care Su9letul con tienti@ea@ă propria e5enţă. tran59or$area :ncepe.. 9iindcă :n !cu$ e ti doar 126 . tre<uie 5ă 9iu atentă la propriile e$oţii. nu $ai 5tă :n propria-$i putere. :n care :$i dă a$ănunte de5pre D8irurgia Spirituală. pentru că nu a 9o5t niciodată al -ău.nd. !5ta e5te $ă5uraP %ar :n 9inal. #ori5e$ 5ă cuno5c ace5te lucruri i le-a$ pri$itP „#oar tre<uie 5ă cre@i :n Magie. #acă 5unt 9ericită. 5unt aproape. cu dorinţa de Aoc a unui copil 9ericit. care e5te o e8tensie a Dentrului Meu #ivin.$<e5cP -otu i. Cogic. doar c. cel $ai co$od e5te s) cree&i pe r.. pentru că $intea $ea.. Boacă-teP Bucură-teP 0ii 9ericitP 0ii Do-Dreator deplinP? LEi a5tea parcă n-au 9o5t vor<ele $ele. E ti vindecată de $ult. :n acela i $o$ent. #oar $ergi 5ă-ţi 9aci anali@ele i ie i din tiparul vec8i al corpului <oală-durere.. Eu tre<uie doar 5ă vi@uali@e@ ceea ce dore5c i 5ă accept că !cu$. tre<uie 5ă poată 9or$ula concis i re%etat ace5te 9or$e-g.te trei dorinţe. >ricu$. Pri$e te-o i <ucură-te de ea.t i Magia e5te a -a.

!cu$ ai :nţele5 că tu ai propria e"perienţă i nu te pot a9ecta e"perienţele celorlalţi. Fn ti$p. #ă-ţi voie 5ă 9ii din nou Eternitatea. a a că aceea i lecţie are un alt 5en5 pentru 9iecare dintre noi. 5en@aţie care per5i5tă i :n acea5tă di$ineaţă. 9ără griAi. !cceptă-te. -u e ti EternitateaP #oar 9iiP? 21. 5ă $ă doară. #e a5ta au venit la 5upra9aţă. :n totalitatea -aP &u tre<uie 5ă 127 . a 5că@ut vi@i<ilP V.? „V. -u e ti -ot Deea De E ti.nduri $ulte i :ntunecate care 5-au eli<erat :n acea5tă noapte. dar atenuată. 9ără 5ă te conda$ni. :n @ona tiroidei. &u te Audeca pentru nicio 9aptă de-a ta $ dacă ai 9ăcut un lucru.ndurile 5ă 5e poată eli<era i <ucură-te :n 9inal de =nitate. :nţelege. e ti doar :n Eternitate. a$ o<5ervat că nodulul $eu de la tiroidă e5te $ult $ai $ic. Ca5ă-ţi g.ngă i a :nceput 5ă $ă ardă. „#oar la5ă-le 5ă ia5ă la 5upra9aţă. 0ii doar -u :n %u<ire. dar nu interveni $ 5unt lecţiile lor. a propriei tale lecţii. iartă-te. Ge:ntoarcerea :n e"perienţă i nepără5irea unor dureri 5unt doar o re9acere a <uclei 5paţiu-ti$p. #i$ineaţa. #oar 5tai. „Fnţelege că nu tre<uie 5ă intervii :n lecţiile celorlalţi. iar ->-=C te iu<e te a a cu$ e ti. !i ie it din lecţie i poţi $erge $ai departe. 9ără 5upărări.2011 Seara trecută.-u. !cu$ :nvaţă 5ă te iu<e ti a a cu$ e ti.02. !$ venit ca 5ă cunoa te$ a5pecte di9erite ale lu$ii $ateriale. o<5ervă. uită-te. 9ără <oală. iu<e te-te a a cu$ e ti $ 9iinţă du<lă de Cu$ină-Fntuneric. a$ 5i$ţit o durere di9u@ă de cap :n partea 5t. E ti doar -u.ndurile negre 5unt tot -u $ e ti nu nu$ai Cu$ină i a5ta o tii de $ult ti$p. :n =nitatea -a $ 9ără 5ă te Audeci.? !$ :nţele5 că orice lecţie e5te trăită di9erit de 9iecare o$ :n parte. atunci a a tre<uia 5ă 9ie. #oar -u e ti :n Eternitate. !$ 5i$ţit ar5ură i :n @ona u$ărului drept. reunită :n %dentitate. acceptă-le i eli<erea@ă-le. &oaptea a$ 5i$ţit 9oarte <ine acea5tă ar5ură. ceea ce 9aci va veni nu$ai din %u<ire i Do$pa5iune.

5c8i$<ări :n corpul tău. Partea de Cu$ină i partea de =$<ră din Mine revin la =nitate. Ei odată Zundalini tre@it. !Aută-i pe cei care vin 5pre tine.i <ote@ul pe Pă$. 5pre Cu$ină.nd :ntunecate i e$oţiile ne:nţele5e 5ă 9ie adu5e la 5upra9aţă.eli<erareW 5e va de59ă ura accelerat @ilele ur$ătoare. >ricu$ e ti !ici i e ti pe caleP Vor $ai 9i eli<erări.i :n %u<ire. Har$a di5pare. pentru eli<erare.2011 „E ti :n di$en5iunea a . după Don9erinţa lui #oug #e Vito.nd ce 5unt. dar p. vor $ai 9i g.nă :ntr-a +-a.? #upă ce a$ ter$inat $editaţia de di$ineaţă. de :ntoarcerea la =nitate.. e$oţii i dureri care a teaptă 5ă 9ie eli<erate. $ai e5te $ult. Gă$. a a că acea5tă . iu<e te-te i la5ă g. &u le Audeca. Don tienti@.. dar toate 5e vor 9ace cu <l.nduri care vor da năvală.ndurile. !cceptă-te i iu<e te-te a a cu$ e ti.viaţa ve nicăW $ de 9apt. CunaM e5te 5ingurul capa<il 5ă do<oare la pă$. a arătat doar că :ncepe tran5$utarea i pentru Mine. Sunt pentru eli<erareP E5te a doua etapă a operei tale. #oar acceptă-te. -oată e"perienţa $ea e5te :n concordanţă cu nivelul atin5 de propria $ea con tiinţă. apoi tre@irea lui Zundalini.nt dragonul. e5te a doua na tere $ cea a Su9letului Con"tienti&at. nu $ai a$ nevoie de ni$ic ca 5ă 9iu per9ect $ nici $aterialP? „Puri9icarea prin 0ocul-Spirit e5te e"tre$ de dureroa5ă.? „&u-ţi di5ipa energia pe cei care nu 5unt pregătiţi. acceptă toate lucrurile a a cu$ 5unt.nt.? 01. iartă-le i iu<e te-le :ntru eli<erare :n Cu$inăP #e a5ta 5i$ţi !cu$ anu$ite dureri.ndeţe.9aci ni$ic ca 5ă pă5tre@i acea5tă Magie. ca Spirit.0. 9or$ele-g. 0i@ic. !cea5ta e5te >rdinea #ivină $ :nt. &u e5te :ncă vre$ea lor. re(enirile nu $ai 5unt nece5are i $ă pot <ucura de .-a. pi"ul a 5cri5 parcă 5ingur1 „Godul nunţii alc8i$ice a regelui i reginei LSoarele. !i trecut de ceea ce era $ai greu. dacă nu a 9o5t precedată de <ote@ul cu !pa #rago5tei-Su9letul.. -ripla proiecţie :n care a$ vă@ut Cuna. 0ii iu<ire i la5ă #ivinitatea -a 5ă ia5ă la 128 .

„-otul e5te a a cu$ tre<uie. !u 9o5t per5oane care au venit 5pre $ine $ parcă ne cuno tea$ de o viaţă. dar 5. L!$ pornit de la 129 . #i$ineaţa $-a 5unat 0lorentina 5ă-$i 5pună că 5-a a$. M-a$ <ucurat 5ă văd o 5ală plină. !i :ncredere :n -ine.2011 &oaptea trecută a$ 5i$ţit căldură :n @ona capului i au 9o5t $ulte lecţii pe care le-a$ parcur5. „-ran5crie-l pe calculator i poţi 5ă $i-l tri$iţi. doar 5ă ai o intenţie i ea 5ă 9ie con9or$ Planului tău.nărul care a lovit-o pe doa$na cu care pleca5e$ de la cur5.. doa$na Monica 5-a uitat la $ine i $i-a 5pu51 „#ar eu te cuno5c pe tineP? %-a$ vor<it de5pre Burnal $ nici $ăcar nu a 5pu5 că 5e :ndoie te c-ar 9i adevărat.nat cur5ul.. Era :ntuneric. tre<uie 5ă la i lucrurile 5ă curgă. dar au lovit-o doar pe colega $ea de dru$.$<ătă i du$inică avea$ cur5 cu pre@enţă o<ligatorie.r itul pre@entării. Pe $ine $-au lă5at :n pace.? De u urare 5ă poţi 5ă 5pui cu at. ca un cri5tal pur $ depinde doar de Mine. de 9recvenţa cea $ai :naltă. -otul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie.t $ai clară. pentru că totul 5e aranAea@ă. !5ta e5te MagiaP? 02.5upra9aţă. Valul de %u<ire a trecut de două ori prin corpul Meu. Ca 59. -re<uie acu$ 5ă devină c. Era$ :n dru$ul lor. Ca pre@entarea doa$nei Monica Vi an LEditura 0or KouM 5-a :nt. ca i cu$ nu $-ar 9i o<5ervat. !celea i cuvinte pe care le-a$ $ai au@it a5tă@i1 „Eu te cuno5c.ine la „0e5tivalul Bod7 Mind ` Spirit?. &u gră<i ni$ic i ai ră<dare. grupul de adole5cenţi a trecut pe l.$plat ceva. !5tă@i $i-a$ dorit 5ă aAung $.ngă noi :n 9ugă... de parcă eu nici nu era$ acolo. Fn re5t. !5tă@i a$ 9o5t la „0e5tivalul Bod7 Mind ` Spirit?..? Mi-a$ adu5 a$inte de t..? !poi a$ 9o5t la pre@entarea !ndrei %vanov. :n #ivinitatea -a. $-a$ apropiat.0..ta de@involtură prin ce treci. 9ără ca ceilalţi 5ă creadă că vor<e ti de5pre un 9il$ S0P Mi-a$ 9otogra9iat i aura $ e5te al<ă.

. E5te pri$a oară c. dar a5ta :n5ea$nă :n 9inal.. dar :n $odalitatea cea $ai potrivită [ie.? 02.inile. ca de aţă gri :nc8i5..000 de unităţiM. că toate 5e aranAea@ă. Pentru pri$a dată $i-a$ vă@ut aura :n oglinda din li9t $ :n partea de Ao5 a 9eţei.nd văd a a ceva i a 9o5t 5uper<P #e c.. -otul a :nceput cu ni te 9iri oare 9oarte 9ine.t $ai natural $ a 5tării de 5ănătate. care pluteau l. „-re<uie doar 5ă 9ii atentă la ceea ce-ţi apare :n 9aţă. M-a$ uitat $ai atent i atunci a$ vă@ut :n aerul de a9ară ni te 9iinţe $ici de lu$ină. a$ trecut prin al<a5tru i a$ aAun5 la al<. -otul vine la dorinţa -a. vii i tran5lucide. dar era vegetariană de 9oarte $ulţi aniP? !$ gă5it i oportunităţi de cola<orare pe @ona 5upli$entelor ali$entare. Bine.. 5en@aţia de „ceva tre<uie 9ăcut? a di5părut.verde. =nele erau $ici ca ni te 59ere.2011 !$ tri$i5 un e-$ail către #oug #e Vito i Eric Pearl. cola<orarea pe @ona de $enţinere $ :n $od c. pe care le-a$ vă@ut plutind :n 9aţa $ea. de un al< 5trălucitor.. Dentrul Pilot de Dunoa tere !lternativă pe care :l vi5e@P Ei din nou acela i 5enti$ent de 5iguranţă.te ori a$ 5pu5 că 5unt 9iinţe :n Aurul no5tru pe 130 . Erau $ulte..0.. nu era$. „Sunteţi vegetarianăI? &u. punerea pe picioare a ca<inetului de Vindecare Geconectivă i Geconectare. „! $ai 9o5t doar o per5oană cu valori $ai $ari.. #upă ce a$ 9inali@at ace5t lucru.ngă $ine.. !$ procentul :n @ona de $a"i$ L*2.. de neatin5 cu $.M !$ 9o5t curioa5ă 5ă văd cu$ 9uncţionea@ă un aparat care $ă5oară antio"idanţii din organi5$. altele ca ni te 5per$ato@oi@i alungiţi..0..2011 !$ 9o5t la pre@entarea pentru produ5ele „Vano?. -ot a5tă@i a$ o<5ervat ceva nou.. Da i cu$ toate 5-ar contura :ntr-un an5a$<lu per9ect1 pu<licarea Burnalului. 0..

nd a :nceput călătoria Mea. &iciodată aceea i. 0*. dar ace5t 5i$ţ core5punde pri$ei c8aHreP Ei a$ :nţele5 că de 9apt era tot un 5e$n de tre@ire pentru Zundalini :n „Mulad8ara D8aHra?. a$ avut dreptateP Ele e"i5tă i 5unt lu$ină pură. > i$agine 5uper<ăP Erau ca ni te <aloane $ari de 5ăpun $ unele 5ingure... undeva pe <ulevardul =nirii.te puţin i de 9iecare dată Magia e5te alta. altele ca un ciorc8ine de $ai $ulte <aloane cu di$en5iuni di9erite. -oate cărţile pe care le-a$ citit de c.2011 !5tă@i. toate in9or$aţiile pri$ite :n ace5t ti$p. !$ @. #i$ineaţa $i-a$ a$intit că. Cu$ea Mea SecretăP > Cu$e pe care o de5copăr pa5 cu pa5. #e data acea5ta erau i 59ere $ai $ari. care @<urau i co<orau :n toate părţile. !poi. 0+. după pri$a @i de Geconectare Per5onală. L!cu$ cite5c $0re&irea "i ascensiunea lui >undalini'X de Pre$a.. Gealitatea Mea. D.2011 Fn „vi5? era$ 9aţă :n 9aţă cu o 0iinţă. a$ vă@ut acelea i 9iinţe de Cu$ină :n aer.0.!. Putea$ co$unica doar privindu-ne. toate ace5tea $-au adu5 p. Bine.0..ndă. dar tot Magie e5teP Ei :ncă un dar pentru Mine. de la !le"andra $ a$ apărut pe li5ta practicienilor de pe 5ite-ul din S.$<it. plină de %u<ire i 9oarte <l. pentru Vindecare Geconectivă i Geconectare. grupate. Fncep 5ă :nţeleg $ult $ai <ine ceea ce a$ e"peri$entat p.=.M 131 . #acă 5pun altora.care nu le vede$. !poi a$ tiut că Mie o 5ă $i 5e 5c8i$<e culoarea oc8ilor $ erau a5e$ănători aurului ru5e5c.nă !ici. a$ 9o5t la cur5ul de $a5aA. pri$it cu $ultă %u<ire. tran5lucide i 9oarte vii.nd $-a$ :ntor5.nă !cu$. trec. avea$ 5i$ţul $iro5ului 9oarte puternic.. a$ pri$it vi@ita unui prieten drag $ căldura aceea plăcută.nd de trei ori prin Mine. puţin c. cu$ dovede5c a5taI !ce5tea 5unt !devărul Meu.

ca 5ă o<5ervi $iracolul Cu$inii i al %u<irii i 5ă te re:ntorci la el. !$ 132 . 0(. !$ lă5at durerea 5ă e"i5te... dacă vrei 5ă ve@i $ăreţia per9ecţiunii. ci una prin care 5unt activate puncte energetice. 9runteaOM. #eodată.. plu5 „5pălat 5u< c8iuvetă? i !le"andra. gunoi du5.2011 „Ca Mulţi !niP?. Pe5te tot vedea$ locuri „$urdare?. nu putea$ articula cuvinte. 0ru$u5eţea e5to$pa =r. Ei unde 5trălucea Cu$ina.nă. care $-a a teptat cu 9lori.Ed. $i-au 5pu5 toţi cei dragi $ie. tre<uie 5ă 9iu $ai atentă la Mine :n5ă$i. -re<uie doar 5ă a$ :ncredere. Sunt 0ericită i %u<ităP De Binecuv. cu trenul de 12..n doar cei care tre<uie 5ă ră$. care a 9olo5it tele9onul..0. totul e5te per9ect i e"act a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. Parcă dorea$ 5ă n-o 9ac.ntare pentru MineP D. nu putea$ vedea clar... din care 5trălucea per9ecţiunea naturii $ copaci :n care 9lorile proa5pete erau $ici ne5te$ate vii. 5i$plu. 5ă tiu că Eu nu pot gre iP Eu. Mi-a$ dat 5ea$a că prietenii 5e regrupea@ă :n Aurul Meu $ ră$.X pu<licată de Editura Ram. va5e 5pălate.nd venea$ de la Bacău la Bucure ti cu trenul. con tientul Meu nu părea 5ă 9ie pre@ent $ nu putea$ g. pentru că Eu tiu 9oarte <ine ce ur$ea@ă 5ă 9ie.ndi.1. >ricu$. Fn acel $o$ent. a$ privit $ult pe 9erea5tră. unii c8iar de c. i-a$ per$i5 5ă 9ie. #upă aceea $-a$ lini tit. doar tiu.. Ei atunci a$ :nţele5 că nu e5te o durere o<i nuită. Deea ce a ur$at $-a convin5 ca altădată 5ă a$ $ai $ultă :ncredere :n Mine. #urerea a ie it parcă printr-un tunel :ngu5t :n @ona „coroanei?.. &. !$ plecat la dru$ 5pre Bacău. Fn tren a$ avut o puternică durere de cap Lcea9ă. Fntunericul di5părea. 5upă cre$ă de legu$e. Ei atunci tii că tre<uie 5ă e"i5te i „u$<rele?. 5ă $ă :nţeleg i 5ă procede@ ca atare.tul i aproape că nu-l $ai percepeai cu aceia i oc8i.. :$preună cu e-$ail-ulM.te două ori L!lina.

9il$ :n care recuno tea$ doar energii de 9recvenţă Aoa5ă.nd din interiorul Meu. #acă interiorul e5te al -ău. !cu$ tiu că a$ depă it ace5t prag. toate ace5tea creea@ă un 5enti$ent eli<erator de :ncredere :n -ine Del !devărat. $ultă 9al5itate. #oar -u ai puterea 5ă le tran59or$i :n realitate. ni$ic care 5ă $ă tente@e. nu acolo e5te locul pentru $ine. „Sunt doar ceea ce vrei 5ă 5e eli<ere@e. 9ără 5ă 9ii niciodată li<er.r@iu. !cu$ a$ reali@at că a$ tot ce-$i tre<uie i că 5unt per9ectă. Ca5ă-le 5ă plece.t $ nu 5unt ni$ic real. e ti li<erP? Vor<e u$9late.i tre<uie 5ă le iu<e5c pe toate a a cu$ 5unt.. nu a$ 9o5t degea<a. :n pace i :n ar$onie. dar !cu$ nu dore ti a5ta. !cu$ e5te $o$entul 5ă accept totul a a cu$ e5te i 5ă iu<e5c necondiţionat. „!i <ani i ti$p. dar 5pu5e convingător.. #ore ti doar 133 . care au eli<erat $ulte. atunci c. va 9i $o$entul pentru 5c8i$<are. 0). ! vedea dincolo de aparenţe.2011 Vi5e 9oarte puternice. Ei atunci cauţi iar i iar. de concepţii vec8i i de 9or$e-g. #oar pe ur$ă ele vor putea 5ă arate a a cu$ le vi5e@.:nţele5 că :nt. 9ericit 5au iu<it cu adevărat. E5te u or 5ă ve@i clar. per9ecte prin ele :n5ele.. Mai t. Seara a$ $er5 la o pre@entare „&u SHin? $ a$9iteatru plin. !$ lă5at două cărţi de vi@ită i a$ plecat 5pre ca5ă. -otu i. :n capacitatea -a de a alege Binele -ău :n locul tău. #oar at.0.. a con tienti@a di9erenţa 9recvenţelor energetice.nd care nu $ai 5unt ale -ale. Dăldura plăcută din corp a 9o5t cu Mine i Mi-a ţinut co$panie pe ti$pul ace5tei pre@entări. dar nu vei gă5i ni$ic care 5ă-ţi u$ple golul. a ti că nu tre<uie 5ă 9ii acolo. ->-=C e5te :n -ine i e ti per$anent :n lini te. deloc 9ru$oa5e.nd 5i$ţi 5c.nteia de #ivinitate din -ine. Vi5ele 5unt doar -u care a tepţi 5ă 9ii eli<erat de trecut. iar li<ertatea vine :n pri$ul r. $ulte „per5onalităţi? din „lu$ea <ună a Bucure tiului?. 5igur vei căuta co$pen5aţii :n a9ara -a.. #acă interiorul e5te gol.

9iecare :n $o$entul !cu$ pentru el.. „D.t ceilalţi. D. Ea :n5ea$nă 5ă alegi 5ă 9ii copil :n Su9letul -ău.? Ei din nou :n ti$pul nopţii. Ei acea5ta e5te c8eia $ 5ă ră$. 0ii g8id 5piritual pentru cei care trec prin 5c8i$<are ca i tine. Don tienti@e@i per9ecţiunea punctului unic de Cu$ină printre at.nd care vin 5pre eli<erare. !cu$ tiu că ieri a 9o5t.? Ziua a$ 5i$ţit aceea i căldură plăcută.t Eternitatea i %u<irea necondiţionată..nd uiţi total de ele. Vor 5ta p. tu vei 9i cu adevărat 5c8i$<at. dă-ţi voie 5ă eli<ere@i. ele vor pleca. vanitate. rivalităţi.nă c. #acă uiţi ace5t !devăr. iu<e te.nă reu e ti 5ă accepţi totul a a cu$ e5te i nu-ţi $ai pui :ntre<ări.nd con tiinţa ta 5e va 5c8i$<a. iar toţi i toate 5unt =&=C. !cceptă ace5t lucru i trăie te :n !cu$ i !ici. !$ :nţele5 că toţi 5unte$ <o<oci de #ivinitate. Vei :nţelege 5en5ul a5cun5 al lucrurilor. dar $ai ale5. de data acea5ta. iartă.5ă le eli<ere@i. incertitudine. „Cu$ină din Cu$ină. &oi doar tre<uie 5ă per$ite$ ca Miracolul 5ă ai<ă loc i 5ă nu uită$ niciodată că :n !cu$ i !ici nu e"i5tă ti$p. Sunt doar 9or$e-g.i u$il :n !devărul de a 9i parte din 0iinţa Eternă #e %nteligenţă Ei Don tiinţă =niver5ală.? 134 . 5en@aţia de căldură plăcută i %u<ire care trece prin Mine. pentru Mine.$<e ti i 5ă porţi %u<irea :n -ine..i u$il :n $ăreţia -a. 5ă @. de trecut. dualitate. $oarte. Ei nu e5te niciun $erit :n a5ta. 5ă ră$. !cceptă. pri$a :ncercare din „&oaptea Fntunecată a Su9letului?. &u vor putea re@i5ta prea $ultP 0ii doar lini tită $ totul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ieP? „#urerile vor 5ta p..nd te eli<ere@i de ceea ce nu $ai tre<uie ţinut. dar $ai ale5. tiind că toţi i toate 5unt a5e$enea [ie i că doar Sunte$ :n ->-=C. $ulţu$e te. Fn !cu$ i !ici nu e"i5tă dec. doar :n @ona capului.. atunci nu ai trăit cu adevărat Magia. &u vor e"i5ta <oală. nu pentru 9olo5ul tău $aterial..t de $ulte alte puncte a5e$enea [ie. 0olo5e te a5ta pentru a aAuta. dorinţa de a arăta că -u e ti $ai pre5u5 dec. care ur$ea@ă 5ă devină 9lori.

!cea5tă dorinţă e5te pre@entă i tre<uie 5ă a$ curaAul 5-o recuno5c ca 9ăc. iar eu tre<uie doar 5ă accept alegerea ei. -re<uie 5ă :nveţi 5ă 9ii atent la ei. ! a a$ de5coperit că :n !cu$. dar e5te cel care $-a adu5 p.nd voi vedea $ereu :n !cu$ i 135 . :n nevoia de a gă5i varianta iu<irii e"terioare. Dă a$ :ncă. Fncă 5unt :n ti$pul tran59or$ărilor. 9ără 5ă :nţeleg că ea tie $ai <ine ce i 5e potrive te. 9iinţe de Cu$ină :n Eternitate.i :n căutarea ie irii din lecţie.A<. c8iar dacă doar ca 5uport i 5u5ţinere. D.nd voi putea 9ace a5ta. #acă te uiţi la ceilalţi. vei de5coperi doar o oglindă care te repre@intă pe tine.nc :n Mine. dar :$i e5te greu 5ă accept tot ceea ce e5te. că toţi 5unte$ ->-=C i a :ncerca 5ă 9ac apropierea corpului $eu 9i@ic de Mine. Ei Eu care credea$ că doar 5unt :n ec8ili<ru. -re<uie 5ă-i redau li<ertatea @<orului :nalt. 5ă-i recuno5c inteli#enţa i 5ă-l onore@ a a cu$ 5e cuvine. „Fnţelege că a$ cre5cut. adevărata $ea „pro<le$ă? e5te dorinţa de a-$i proteAa copiii i $a$a. Fncă nu pot vedea ce e5te 5u< aparenţa corpului celorlalţi. arăt t.. !lina :ncepe 5ă :nveţe acea5tă lecţie... cel din !cu$. iar eu :ncă <. 5ă-l iu<e5c. iar vec8iul i noul 5e luptă :n Mine. tea$a de a recunoa te că 5i$t nevoia 5ă 5pun copiilor Mei prin ce trec. 5ă ur$ăre ti toate detaliile.-ot a5tă@i a$ a9lat că a$ tratat-o prea $ult pe !lina ca pe un copil. Ei a5ta 5e vede :n 9otogra9iile 9ăcute.nără i :$i place ceea ce văd. Pendule@ :ntre a ti că 5unte$ con tiinţă pură.. c.. 9ără a incerca 5ă-i in9luenţe@..nă !ici :n !cu$ i care $ă aAută 5ă $erg prin 5c8i$<are. Sunt alta. undeva ad.nd parte din Mine.. Etiu că ace5t corp e5te un ve8icul pentru Mine. !<ia !cu$ :ncep 5ă-l cuno5c.. Dă :ncă a$ pre@entă :n Mine dorinţa de a 9i centru de putere. dacă $ă a e@ in5tinctiv :n centrul unei 9iguri. 5ă-l :nţeleg. Etiu că %ro%ria atitudine are $are i$portanţă :n ace5t proce5. !le"andra a avut puterea 5ă treacă $ai de$ult prin lecţie. Ei a$ :nţele5 că !lina e5te e"pre5ia $ea de a $ă agăţa de cineva 5au de ceva.? Eu nu tre<uie 5ă aleg :n locul copiilor $ei.

.0..ndire $agică i 5i$ţire e"tre$ de puternică. #e i $ai a$ de 5tră<ătut dru$ lung. vi5a$ :n culori. apa era pentru pri$a dată o 9iinţă vie. prin Mine. Eu era$ eroul principal din 9iecare pove5te a5cultată 5eara i pe care o trăia$ :n vi5ul din acea noapte. iar copiii 5unt 9iinţe cu g. Era$ vi<raţie $ undă i 5unet $ care 5e :nv.. care 5unt :n concordanţă cu Planul no5tru #ivin. ! a a$ a9lat i că „pre5i$ţirile? nu 5unt altceva dec.ndă.nduri proiectate 5pre $ateriali@are.2011 &oaptea a$ avut o e"perienţă nouă $ 5en@aţia plăcută de căldură a 9o5t precedată de ceva deo5e<it. atunci c. Fntotdeauna a$ avut puterea a5ta.!ici !devărul..t g. pe care o putea$ percepe a a. alta care 5e $ula pe 9or$ele corpului.rtea$ i era$ vi<raţie care curgea :n 5paţiu. D.2011 &oaptea au 9o5t vi5e 9oarte puternice.nd 9ăcea$ <aie. dar a<ia !cu$ :ncep 5-o con tienti@e@ cu adevărat. a$ aAun5 la reala :nţelegere. !$ :nţele5 $ai <ine i co$porta$entul !le"andrei. vedea$ pete :ntunecate pe 9undul că@ii... dar era $inunatP 136 ..rtea :n 5paţiu..inile :n proiecţie du<lă $ una care trecea 9ără 5ă 5c8i$<e ni$ic.0. plăcută..nd era$ copil. 5i$ţea$ vi<raţii care 5e propagau dintr-o parte :ntr-alta. -otul era viu i 9ru$o5. m!inile mele in(i&i. 5unt pe cale. de eli<erare.rteAuri deo5e<it de 9ru$oa5e. 0'. Mă :nv. c. 10.ile. !pa $i 5-a părut 9oarte vie $ 5e 9or$au v.ndurilor. #urerile de a5tă@i Lo $ă5ea i @ona genunc8ilorM $-au 9ăcut 5ă :nţeleg că ni$eni nu e5te de vină pentru pro<le$ele $ele din trecut.nd era „$ică? $ a<andonul 5e 5i$te energetic. Eu $i-a$ creat %ro%ria realitate cu aAutorul g.. Ei din nou valul de căldură <l. $i-a$ vă@ut pentru pri$a dată $. Seara trecută. > 5en@aţie de nede5cri5 :n cuvinte.

!le"andraI Eu. Mi-ai reparat aripile $ erau de două ori rete@ate. nu. !$ 9ăcut c. Mi 5e 5pune . Mulţu$e5cP !cu$ pot 5ă-ţi 5pun cu$ $ă c8ea$ă. a a că a$ reluat tra5eul. Ca cur5ul de drenaA li$9atic a$ avut o e"perienţă intere5antă.nd 5-a ter$inat.2011 &oaptea au 9o5t doar vi5e puternice de eli<erare. „Pot 5ă te invit la o pli$<areI Să nu te 5perii $ uneori călătore5c pe un dragon.? M-a$ uitat. $-a$ 5urprin5 :ncerc.. energia vec8e nu va pleca u or. !$ :nc8i5 oc8ii i $-a$ lă5at..? „E ti $ai <ătr... =ită-te acu$ :n 5patele $eu. Da 5ă 5i$t ceva. -otul o 5ă 9ie <ine.? 137 .. !$ :nţele5 că $ă 5trăduia$ prea $ult. :n ti$p ce $ă pli$<a$. pri$a @i.teva $inute de Vindecare Geconectivă.. de data acea5ta.t $ine.Ve5titorulW. dar de data acea5ta. 5pu5e de cineva din a9ara $ea. $i-a 5pu5 !le"andra..#i$ineaţa. e ti un Pri$ordial... > 5en@aţie 5tranie $ dea5upra ei nu 5e 5i$ţea ni$ic. dor$i <ine. !le"andrei $ 5tudentă la Hinetoterapie. „!cceptă-te a a cu$ e ti. vindecă-te. !i griAă de tine.n dec..0.nd 5ă ocole5c 5paţiile dintre dalele de <eton.? „Mai cre@i :n ră@<oaie. Eu a$ $ai puţine. altele :n culorile curcu<eului. „Etii ce 5unt?. &-a$ ratat delocP 11. unele al<e. Sunt Sa$iel.t o tea$ă ata ată la o e$oţie vec8e. a tre<uit 5ă ridic $. Sunt Gegina Magiei.? &u $ă $ir de ceea ce aud i accept invitaţia !le"andrei. Ziua. $ă5eaua $ă durea 9oarte puţin. „Ei tu tii ce 5unt euI? „#a. călău@ită de Mine. D.r it va 9i un ră@<oi puternic. ! 9uncţionat 5ă con tienti@e@ că nu era altceva dec..? „&u-$i a$inte5c :ncă prea $ulte. iar „aura? ei era deo5e<it de puternică. „Ca 59. -u ai ' perec8i de aripi.inile 9oarte $ult.? !celea i 59aturi ca cele pe care le aud aproape :n 9iecare @i. Voi ne-aţi dat :n griAă el9ii 9ără aripi.. dar a5tă@i e5te o @i 5pecială $ pri$ul pacient adevărat pentru Vindecare Geconectivă.. dar eu :ncă nu văd aripile.

.$pină. a$ au@it ca o c8e$are <l..ntul 5ara@ini. > căldură puternică.nt :n li$<a ro$. dar nu era ni$eni. !$ :ncercat 5ă vor<e5c. de :ngerul $ov cu picioarele ter$inate la 9el i care era$ tot Eu. pentru că #ivinitatea Mea e5te cu Mine.l9.teva cuvinte :ntr-o li$<ă vec8e L„li$<a 5ara@ină?.. a$ 5i$ţit căldura de %u<ire :n interiorul Meu. !vea$ o 5tare de nelini te $ $i-a$ recuno5cut 5enti$entele. #ar la 9el de puternic a$ 5i$ţit i că pro<le$a $ea de co$unicare : i avea originea acolo. „Cu$ină. :n ti$purile c.nd putea$ vor<i acea li$<ă vec8e.nă. $ult $ai puternic. că e5te cel $ai puternic 5cut i că Eu Sunt -ot Deea De Sunt.. !$ ador$it i $-a$ tre@it :n Aurul orei 2 di$ineaţa. Vor<ele au@ite erau 9r.it puternic i răcoro5 de aripi. nu prea tiu cu$ 5ă 5criu de5pre ce 5-a :nt. !$ 5i$ţit cu$ „intru5ul? ie5e din 5paţiul Meu. le-a$ 5i$ţit cu 5en@aţia 5tranie că atunci a$ trăit o vinovăţie puternică.. :n puterea ei. vinovăţie. 5-a a e@at :ncet l.nă la ' di$ineaţa. :l :nt.. Ei atunci. la care a$ ră5pun5. D. le-a$ iertat i eli<erat. pentru Mine. doar trăie5c inten5. a 9o5t 5traniu. !poi totul a revenit la nor$al i a$ dor$it <ine p.. Ei $ai tiu că a$ trecut de ea $ a$ putut 5ă cred cu adevărat :n #ivinitate. lip5ă de co$unicare. S0I MagieI De contea@ăP E5te doar alt9el. !poi..$plat. Eu nu pot 5ă păţe5c ni$ic... ! doua :ncercare din &oaptea Fntunecată a Su9letului.ndă i a$ 5i$ţit cu$ totul 5e contope te :n Mine. %ertare. :ntr-o $are de %u<ire.nte. are copite. Fnt. 9ără 5ă 9ac ni$ic pentru a5taP #i$ineaţa a$ căutat pe %nternet cuv. :n dreapta Mea.i un SMS1 „S@ia $it c5inal5@I? !poi un apel cu nu$ăr necuno5cut.. $i-a$ 5pu5M i o voce ca de tunet.r@iu.. Eli<erare.!$ venit aca5ă. Dred că a 9o5t vre$ea eli<erării din 9rică.? Mi-a$ adu5 a$inte.. dar n-a$ putut 5ă ro5te5c niciun cuv. 5en@aţia că ceva :ncearcă 5ă intre :n 5paţiul $eu i că cineva. !$ gă5it1 „nu$ele dat :n 138 . cu 9. !$ :ncercat 5ă de5c8id oc8ii. dar nu a$ putut. L„Diudat.ngă $ine. $ai t.M !$ au@it c.nd $-a$ a e@at din nou :n pat.? ! a a$ a9lat că #ivinitatea Mea $ă apără. %u<ire. că e5te „cu$inţit? i cineva..

„Specia >a$enilor Pri$ordiali a 9o5t pri$a 5pecie o$enea5că.Ed. a5cult $u@ică orientală. Pri$ordialii Cu$inii aveau oc8i nor$ali cu iri5 i cri5talin 5au 9ără iri5. Fn tine dualitatea 5-a ec8ili<rat i a teaptă @iua 139 . pentru că -otul e5te =&=C. Cu$ina tope te Fntunericul. iar Fntunericul nu e5te dec. E5te ca un ritual $ 5tau pe pernele $oi..Ed. XX in9or$aţii preluate de pe +++. a$ pri$it $ulte in9or$aţii i$portante..nd 5unt la $are.2011 Fn noaptea acea5ta. „&i$ic nu 5e poate :nt...0. :n@e5trată cu puteri p5i8ice $ nu$ele !#!M L>$ul 9ără =$<răM.9eudali5$ $u5ul$anilor din ve5t. de Cristian J)nescu – pu<licată de Editura Ala@a/... Fn acea5tă cla5i9icare nu 5unt inclu i Pri$ordialii Cu$inii i ai Fntunericului. unde este :raA ul de ast)&i'. -u devii !cu$. <eau o ca9ea la ni5ip i $ăn.scri. care oricu$ au 5upravieţuit. 9ără iri5?. Mi-a$ adu5 a$inte de vi5ul :n care oc8ii $ei : i 5c8i$<au culoarea i deveneau precu$ aurul ru5e5c..$pla cu -ine $ #ivinitatea din -ine e ti -u cel !devărat. =&=C. c. &.? Mi-a$ a$intit ce citi5e$ pe %nternet de5pre $În#erii c)&uţi' – $a"e&aţi Cn ţinutul 5uma.M E5te ciudat că :n 9iecare vară.t =$<ra Cu$inii. a a cu$ e5te :n propriul Meu cod de activare.nc o plăcintă cu carne.ntul !#!M. M-a$ uitat apoi la $Primordiali'**1 „!u e"i5tat patru categorii de oa$eni care au 5upravieţuit :n corp du8.d. Deilalţi au continuat 5ă re5pecte >rdinea Do5$ică. Pri$ordialii Fntunericului aveau oc8ii negri.. dar de culoare al<a5tră/gal<enă/aurie/verde. &. Cuci9er a 9o5t ur$at :n re<eliunea 5a de $ulţi :ngeri i 5pirite ale naturii $ o $ică parte.. 5i$t nevoia 5ă $erg :ntr-o ca9enea turcea5că.. 1.? #in nou gă5e5c cuv. !i 9orţă i putere dacă e ti centrat.com -$În 6aţa Eternit)ţii'.* LX in9or$aţii pre@entate la pagina 21.

l9. dar $ai ale5. acceptă că ai :nceput 5ă 5i$ţi @<orul.$<it $ trecut i direcţie gre ităP Diudat. pentru că ->-=C e5te doar %u<ire.l9. nu opune nicio re@i5tenţă la a5ta i lucrurile vor 9i $ai u oare pentru -ine. a 9o5t 11. -u doar :ţi reluai locul :n corpul tău.0.:n care 5ă devină =nul. #oar pe -ine te-ai 5i$ţit. Ziua dualităţii pentru tine. !cceptă că e ti a a.nd ai 5i$ţit plecarea i 5o5irea. 1+. !$ @. Fnger care : i 9. !cu$ tre<uie 5ă -e accepţi $ Spirit puternic. D8iar :n 9aţa clădirii. 5unteţi dualitatea nouă. !5ta ai 5i$ţit.nd ai 5i$ţit din nou 9. cu toate părţile -ale de e"i5tenţă. de i a$ o rană 5erioa5ă.:n dreapta taW. c8iar dacă !cu$ e5te greu pentru tine. !cceptă ceea ce e ti. c.ie aripile i 5e a ea@ă la locul lui. !$ :nţele5. Bucură-te de a5ta i a teaptă ur$ătorul pa5. !i 5i$ţit i c. dar a<5olut deloc. pentru că atunci corpul 9i@ic era ne9uncţional. c.. -u e ti -ot Deea De E ti. nu $ă doare deloc.irea de aripi i te-ai a e@at cu$inte .? !5tă@i a$ 9o5t la un interviu $ o 5ocietate din @ona a5igurărilor. voce de tunet.2011 140 . 9ără 5ă te oprea5că ni$eni i ni$ic.nă i nu puteai 5ă de5c8i@i oc8ii. ca i @<aterea de aripi. ! 9o5t de 9apt pri$a dată c.nd te-ai :ntor5. :n !cu$ i !ici $ 9ără tea$ă.2011.0. D.nd i oriunde. -ea$a nu $ai 9ace parte din $odul tău de e"i5tenţă. iar !cu$ tiu că nu a$ căutat :n @ona care tre<uia i $erg $ai departe. -oate ace5tea 5unt doar -u. !cceptă că e ti ceea ce e tiP -u e ti -ot Deea De E ti i acceptă a5taP -otul e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. dar 5en@aţia de „nu $erge? $-a ur$ărit tot dru$ul. vor<ă 5trăvec8e. &u puteai 5ă ro5te ti vor<e :n li$<a ro$. ! tre<uit doar 5ă :nţeleg că reintra$ :n <ucla te$porală a e"perienţelor trăite. !cceptă că ai aripi i că poţi @<ura oric. =$<ra -a a redevenit :n ec8ili<ru cu Cu$ina -a.. !cu$ 5unteţi unu la unu.nd totul :n -ine 5-a ar$oni@at. a$ că@ut i $-a$ lovit doar la genunc8iul drept. iar tu 9aci parte din El. Ei $ai ale5.nd ai plecat :n călătorie. doar :n %u<ire.

Seara a$ continuat 5ă cite5c lecţiile din $C)rţile lui 0o,ias'. ! a a$ pri$it $ulte ră5pun5uri la :ntre<ările $ele i 5-au de5tră$at c;teva lanţuri din trecut. Fncă o vinovăţie 9oarte vec8e 5-a vindecat $ cea care era legată de c8iuretaAele 9ăcute. !cu$ tiu că a a tre<uia 5ă 9ie. Dopiii $ei i Eu a$ tiut ce alege$. &icio vină 5au părere de rău, nicio tri5teţe, doar Bucurie, %u<ire i >noare pentru Ei, cei care 5unt i vor 9i $ereu, copiii $ei :ntru Eternitate. Fn 5etul de :ntre<ări i ră5pun5uri la lecţia din „ C)rţile lui 0o,ias'. a$ citit1 „!ce5te lanţuri vec8i care te-au conectat cu trecutul tău 5e vor di@olva :n drago5te, a a cu$ energia noului Pă$;nt 5e $ută pe un nivel nou. Ele 5e vor di@olva :ncet, dar 5igur. -u te trau$ati@e@i cu di5cuţiile din capul tău. Fnţelege că 9ace parte din eli<erare. #oar onorea@ă oa$enii din g;ndurile tale, c8iar dacă ţi-au pricinuit 9ricţiuni i 5c8i$<ări :n viaţă. ! a cu$ tu 9aci a5ta con tient, ulti$a parte a energiei vec8i 5e va di@olva?. „D;nd două 9recvenţe di9erite 5e 5c8i$<ă i vin :napoi :n ar$onie, toate energiile care nu $ai 5unt apropiate 5unt adu5e la 5upra9aţă ca 5ă 9ie eli<erate.? „11.11.2000 $ @iua dualităţii pe Pă$;nt $ @iua c;nd ace5te energii de dualitate pot 9i adu5e :napoi :n ar$onie.? > nouă con9ir$are... 11.0,.2011 a 9o5t @iua dualităţii pentru Mine, c;nd energia cu 9recvenţă $ai $ică $ „=$<ra? Mea $ 5-a topit :n energia de 9recvenţă $ai ridicată a %u<irii i a$ redevenit :n !r$onie. #ar a 9o5t i a doua :ncercare prin care Su9letul Meu a trecut. Diudat... Fntotdeauna acea5ta e5te ordinea $ :nt;i e"peri$ente@, apoi cite5c i a$ con9ir$area celor trăite per5onal. Ei din nou vocea din Mine1 „&u uita că Puterea e5te :n -ine. Dite te, e"peri$entea@ă, $editea@ăP Sigur vei :nţelege cu$ 5ă-ţi 9olo5e ti noile daruri. &u 5unt puteri, pentru că toţi >a$enii le au, iar celelalte entităţi, :ncă nevă@ute oc8iului -ău, le-au avut dintotdeauna. Fnvaţă 5ă nu uiţi 5$erenia punctului din $ultitudinea de puncte. &u-ţi uita $ăreţia i li$itele. &u uita că e ti parte din ->-=C, dar că nu
141

e ti 5ingură :n acea5tă Cucrare. !$inte te-ţi că toţi i toate 5unt la 9el de i$portante pentru ->-=C, că 9ără un 5ingur punct, ->-=C ar 9i alt9el. 0ii :nţeleaptă i a$inte te-ţi $ereu a5taP? Fnţeleg că 5unt re@ultanta tuturor e"perienţelor $ ale Mele i ale celorlalţi care 9ac parte din ->-=C. 1*.0,.2011 Vi5e vii de eli<erare... D;t de $ultă tea$ă i 9rică erau a5cun5e :n Mine i !cu$ 5e vindecă... -ea$ă :n at;t de $ulte variante $ de :nălţi$e L:n „vi5? cădea$, iar <raţele celui de care $ă ţinea$ 5-au lungit at;t c;t a 9o5t nece5ar ca 5ă aAung pe pă$;ntM, de ani$ale Lera o i$agine rotitoare pe cer, iar c;nd apropia$ $;na :ncerca 5ă $ă $u te $ $-a$ apropiat iar i iar, p;nă c;nd i$aginea 5-a e5to$pat i nu $ai avea cine 5ă :ncerce 5ă-$i 9acă cevaM, că nu voi 9i acceptată de către ceilalţi Lera$ :ntr-o 5ală de <al, dan5a$, $ă $i ca$ 5uper< pe o $u@ică :nc;ntătoare i putea$ 5ă invit la dan5 pe cine dorea$, 9ără a 9i re9u@atăM, de cădere :n gol i de rănire Lera$ :ntr-un li9t pe care l-a$ 5tricat, dar apoi a$ reu it 5ă-l reporne5c i 5ă urc cu el 9oarte u orM. Ei at;t de $ulte e$oţii care !cu$ 5unt aproape vindecate $ relaţii vec8i, 9o ti colegi... -oate ie5 la 5upra9aţă ca 5ă 9ie eli<erate. !cu$ c8iar tiu că Fntunericul, care nu e5te dec;t =$<ra Cu$inii, nu are nicio an5ă :n preaA$a ace5teia. Cu$ina :l tope te, iar =$<ra 5e tran59or$ă :n Cu$ină. Ei după toate i$aginile ace5tea vii de eli<erare, o nouă călătorie :n Magie... =n 5paţiu cu lu$ini ca de auroră <oreală, cu v;rteAuri 5trălucitoare de Cu$ină, cu nuanţe de a@uriu i al< 5trălucitor, incredi<il de 9ru$oa5e. Ei din nou 59aturi... „E$oţiile de 9recvenţă 5că@ută :$<ătr;ne5c corpul i :l 9ac vulnera<il :n 9aţa ti$pului, pentru că doar :n acea5tă <andă de 9recvenţe, <oala i <ătr;neţea 5unt vala<ile ca aparenţe. Fn lu$ea duală, dacă tri$iţi e$oţii 5au 9or$e-g;nd de 9recvenţă 5că@ută 5pre cineva cu 9recvenţă $ai $are, ace5tea 5e pot re:ntoarce, a$pli9icate, 5pre tine. Stă :n
142

puterea -a 5ă alegi dacă e ti tran5parent pentru ceilalţi i la i e$oţiile 5ă treacă prin tine, 9ără 5ă te atingă, 5au devii un o<5tacol, care opre te i :ntoarce e$oţiile, 9or$ele-g;nd de 9recvenţă $ai $ică, e$i5e de către ceilalţi. %u<irea $odi9ică Don tiinţa voa5tră, iar acea5ta vă conduce 5pre evoluţie.? Ziua a$ 5i$ţit din nou di5con9ort :n @ona 5to$acului, a 5patelui, rinic8ilor, genunc8ilor i a u$erilor. Se eli<erea@ă $ulte... 1(.0,.2011 Vi5e, $ulte vi5e de eli<erare i 59aturi... „&u erai pregătită ca 5ă a9li de5pre @<or, dar nu e5te ni$ic. !i ră<dare i nu gră<i lucrurile. Ci<erul !r<itru a 9uncţionat de 9iecare dată. Drede :n -ine, :n #ivinitatea -a $ e ti 9oarte puternică. &u$ai -u poţi locui :n propriul tău corp, -u e ti -ot Deea De E ti. Drede :n -ine, :n Puterea dinăuntrul -ău. Ei nu $ai gră<i lucrurile. Ca5ă totul 5ă 5e petreacă :n rit$ul natural de tre@ire. &u te $ai 5trădui at;t de $ult. !cceptă-te a a cu$ e ti i :nvaţă 5ă -e iu<e ti. E ti %u<ire i =$<ră, a$<ele :n =nul. !cceptă-te a a cu$ e ti i iu<e te-te necondiţionat. -otul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. Vindecă-te i eli<erea@ă orice 9or$ă-g;nd, orice e$oţie, orice a<lon care nu -e $ai repre@intă. Mergi :nainteP #ar acceptă că tre<uia 5ă 9ii :n ec8ili<ru, nu poţi 9i doar Cu$ină pură, totul e5te acu$ :ntr-un ec8ili<ru de unu la unu, :ncetul cu :ncetul, totul e5te =nul. !cu$ e ti :n dualitatea ,di$en5iunii a ,-aW. -re@e te-te :n rit$ul tău natural. &u-ţi 9ace griAi pentru ceea ce nu tre<uie.? 1).0,.2011 Vi5e, vi5e i $ulte e$oţii care ie5 la 5upra9aţă... &oaptea „aud? vi<raţia :naltă i tiu că pot 5ă $ă <ucur pe deplin de edinţe gratuite de !utovindecare. &u $ă g;nde5c la ni$ic, doar per$it ca energia 5ă treacă prin $ine i $ă <ucur de ceea ce 5i$t i de ceea ce pri$e5c.

143

!5tă@i $-a$ :nt;lnit cu !le"andra, 5tudenta de la Hinetoterapie. „[i-a plăcut călătoriaI? „De tre<uie 5ă-$i aduc a$inte, !le"andraI Poţi 5ă-$i 5pui a cui era vocea puternică pe care a$ au@it-oI? „! ta... Pri$ordialii :ntotdeauna au avut vocea puternică...? „!$ vor<it alt9el.? „#a, era el9a. &u $ai tiu ce-ai 5pu5, dar a$ :nţele5 că erai 5upărată i te-a$ lă5at 5ă-ţi revii.? „Poate era din cau@ă că a$ 5i$ţit că-$i invade@i 5paţiul. [i-a$ 9ăcut răuI? „&u... Ei c8iar dacă-$i 9ăceai, nu $ă 5upăra$ pe tine.? „De-ai 9ăcut după aceeaI? „M-a$ a e@at l;ngă tine.? „Etiu, :n dreapta $ea.? „#a, :n lupte noi 5tătea$ :ntotdeauna :n dreapta voa5tră. #ar călătoria... De-ai vă@ut, ţi-a plăcutI? „!5ta nu-$i $ai aduc a$inte. &u cred că !cu$ tre<uie 5ă-$i a$inte5c $ai $ult.? „Mai vrei 5ă vii :n călătorie cu $ineI? „&u :ncă, nu e5te $o$entul. #ar 5pune-$i... -u tii cu$ arăt euI? „!cu$ e ti :n 5c8i$<are. #ar erai un Fnger <lond, cu aripi $ulte, al<e i :n curcu<eu. Erai un Fnger 9ru$o5...? „#ar n-a$ 9o5t doar a a.? „&u, te 5c8i$<a5e i...? „Văd :ncă o i$agine $ un Fnger $ov, cu aripi ca de liliac.? „Ei cu picioare ter$inate cu copite... Erai 5c8i$<at. -e ad;nci5e i prea $ult :n =$<ră atunci. #ar -u $i-ai 5pu5 că acolo unde pătrunde Cu$ina, =$<ra 5e tope te.? „Etiu. !cu$ tiu de ce $i-a 9o5t at;t de greu 5ă $ă accept i 5ă $ă iu<e5c a a cu$ 5unt. Pentru că Eu 5unt Cu$ină i =$<ră :$preună i :ncerca$ 5ă văd doar Cu$ina. !cu$ tiu că 5unt a$;ndouă, că redevin :n ec8ili<ru i că 5unt pe cale 5ă 9iu =nul.? „E ti :n 5c8i$<are, tii a5ta.? „Etiu, tiu că Eu !cu$ devin -ot Deea De Sunt, tiu că :ncă tre<uie 5ă cre5c.? „Ei tu tii cu$ arăt eu.? „#a... Ei tu ai $ulte de vindecat.? LSi$ţi5e$ că i Ea era :ncă a a cu$ vedea$ :n i$aginile $ele $ =$<ră i #ivinitate. Sclipirea de #u$ne@eire era :n Ea, Cu$ina era :n Ea, %u<irea era :n Ea, iar acolo unde Cu$ina apare, =$<ra devine din ce :n ce $ai $ică, 5e tope te i redevine Cu$ină. !le"andra : i dore te doar 5ă 9ie iu<ită i acceptată, a a cu$ :$i dorea$ i Eu.M &e-a$

144

-re<uie doar 5ă le eli<ere@. C. Eu cel !devărat 5unt $ai $ult dec. pli$<. Ei. iar #ivinitatea nu poate 5ă 5i$tă dec. Ei $ai ale5.. 5i$ţea$ căldura lucrurilor din Aurul $eu i. din Eternul #ivin.r@iu voi vedea i voi au@i $ai $ulte. #oar at.nci i u$e@i. a$ putut vedea „ra@ele la5er? cu$ ie5 din degetele $ele c.t de $ulte a$ 5tr. 5unt a5e$enea celorlalte puncte de Cu$ină i %u<ire. pentru c..0. #ar tiu că $ai t.nd $.teva clipe. $iro5ul de <u5uioc :$i inundă nările cu at. Pentru că Eu cel !devărat 5unt Eternitatea.n5 :n $ine.inile prin aer. :$<răţi . :n acela i ti$p. Si$plu.:$<răţi at $ oc8ii !le"andrei erau ad.t de greu e5te 5ă accept că Eu pot doar 5ă iu<e5c. 21.t de 9ru$o5 e5te !cu$ Fngerul Meu $ov.. a$ #arul de Viaţă pe care l-a$ pri$it.nd care ie5 la Cu$ină i cer eli<erarea.nd 9ac a5ta. a$ i$en5ul privilegiu 5ă 5i$t Măreţia 0iinţei... 5unt părticică din Ea. iar Vindecarea e5te %u<irea.. c.t. de 9apt de5pre Pri$ordiali.ta pro5peţi$e. c. Prin %u<ire. !cu$ doar cre5c i :nvăţ 5ă redevin =nul.ngă pat e5te cana acoperită. pentru că 9ac parte din Ea. :n care 5e ră59aţă 145 . De legătură are ea cu el9aI Ei atunci a$ :nţele5 că nu $ai a$ nevoie de alte con9ir$ări. !$ :nc8i5 oc8ii i i-a$ vă@ut pe cei doi Fngeri care a$ 9o5t Eu. toate redevin ceea ce 5unt $ Cu$ină. Ei %u<irea lor 5-a pre5c8i$<at :n Cu$ină. 9ără a uita 5ă le onore@ i 5ă le $ulţu$e5c pentru că $-au adu5 p. ca din altă lu$e. Eli<erarea e5te de 9apt Vindecarea. D.2011 Vi5e. Dodul Meu de activare vor<ea doar de5pre re:ntoarcerea lui !da$ la =nitate. că 5unt %u<ire :ntru Eternitate. :n !cu$ i !ici. 9or$e-g.nă !ici.. !5eară.... &-a$ :ntre<at de li$<a 5ara@ină. D. #i$ineaţa.t Fngerul din Mine $ 5unt punctul de Cu$ină i %u<ire din 0iinţă $ 5unt parte din Ea $ 5unt Ea.t %u<ire pentru toată Dreaţia Sa..ndu-5e.teva clipe. iar Eu 5unt Vindecarea. Sunt $are i $ic.

Era de5pre !le"andra.i. dar de data acea5ta a$ 5pu5 $ereu :n „vi5? că #ivinitatea e5te cu Mine i că $ă la5 :n 5ea$a Ei. Era !devărul Meu i accepta a5ta. ! 9o5t cel $ai 9ru$o5 dar pe care l-a$ putut pri$i. 9iica $ea cea $are. Ei a$ tiut atunci că eu 5unt cel care 5-a 5c8i$<at. Ca 59. Sunt pe caleP 02. doar tre<uie 5ă cre@iP 146 .. nu $i-o $ai pot a$inti. Mai tre<uie 5ă note@ ceva :n Burnal. dar nu i 5-a părut ni$ic ciudat :n ceea ce-i pove5tea$. a$ vă@ut o Cu$ină al<ă.2011 !$ di5cutat cu $a$a lui Virgil. 0ără :ntre<ări. =n 5e$n că Magia 9uncţionea@ă i pentru ceilalţi.$plă.. o perioadă de ti$p din viaţa $ea.0. o :ncercare pentru $ine. !$ :nţele5 că noaptea acea5ta a 9o5t 5pecială. #oar accepta că Eu 5unt !cu$ alt9el.2011 „Vi5ul? din noaptea acea5ta a 9o5t 9oarte viu. S-a produ5 o eli<erare $ai $are dec. Pur i 5i$plu. 9ără ne:ncredere.. F$i place at. pe alţii i tot ceea ce 5e :nt. din &oaptea Fntunecată a Su9letului.0+.t de $ult $iro5ul ace5taP 20.t p. ca 5ă $ă apere :n 9aţa =$<rei Mele. Eu accept $ai u or $ pe Mine.r itul „pove tii?. !$ cre@ut :n #ivinitatea din Mine i Ea $i 5-a arătat.. Gegi5trul 5-a 5c8i$<at i$ediat. pleca5e. Fn preaA$a Săr<ătorilor de Pa ti a$ pri$it un e-$ail de la pri$ul $eu pacient.ceaiul pregătit pentru di$ineaţă. Fnt.lniţi :n ulti$a vre$e i le pove5te5c ceva. perioadă pe care o dorea$ uitată. !cu$ 5unt :$preună cu $ulţi dintre cei :nt. 5trălucitoare i a$ au@it o voce puternică1 „Ca5ă-$i copiii :n paceP? !cu$ tiu că a$ trecut de ulti$a Mea :ncercare. 9ără ironii. 9oarte „colorat?. iar ceilalţi 5unt doar oglinda Su9letului $eu $ puţin $ai clar i $ai li$pede. #intr-o dată..nă !cu$ i a5ta e5te <ine.

5unt doar Don tiinţă i$en5ă.nt.. Dăldura plăcută revine din ce :n ce $ai de5. a$ redevenit o $are de culoare. Fncepi 5ă recuno ti Lgreu.. :n ec8ili<rul .nouW din 9iinţa -a.. 147 . !poi :$i a$intea$ că tre<uie doar 5ă per$it $ 9ăcea$ o <aie cu apă caldă i lă5a$ apa 5ă 9acă ce tie ea $ai <ine. %u<ire. Sănătate. la e"teriorul corpului. nu vor putea e"i5ta <oală i dureri. iar uneori e5te :n5oţită de o adiere răcoroa5ă de v. Seara. :l ruga$ pe Virgil 5ă-$i $a5e@e tălpile. 9ără nicio pretenţie de cuno5cător :n re9le"oterapie i.nd vei ti cu adevărat 5ă 9aci a5ta.. #ar nu a$ reu it $ai $ult de at.nd a$ 9ăcut <aie. :n ti$pul progra$ului de $editaţie.. !poi doar vi5e. :n !cu$ i !ici. Fncepi 5ă tii că 9iecare 9recvenţă energetică 5e 5i$te alt9el. :ntr-o $are de cle tar i. c. 9ără :$potrivire din partea -a. #e data acea5ta. pentru c.0+. Pe ur$ă totul a devenit verde crud..? 0. de un cicla$en 5uper<. a$ 5i$ţit „9iinţe? care „:ncercau? 5ă 5e 9acă vă@ute.2011 #i$ineaţa.t. dar :ncepiM ce tre<uie 5ă la i 5ă 5e eli<ere@e u or... „Fncercare i eli<erare.. acceptare i con tienti@are a ceea ce :nveţi 5ă 9ii din nou. ca i cu$ nici nu trecu5e pe la Mine. dintr-o dată.=ita$P !u 9o5t $ulte dureri de cap :n acea5tă perioadă $ dureri puternice i pri$ul i$pul5 era 5ă apele@ la $edica$ente. Ei din nou căldura plăcută care $ă 5canea@ă.0+. -re<uie doar 5ă per$iţi eli<erarea 9recvenţelor energetice care nu-ţi $ai 5unt de 9olo5. deoarece -u e ti deAa Don tiinţă i tii că Starea -a !devărată e5te de Eternă -inereţe. durerea 5e 8otăra 5ă plece.. D. cu nuanţe de gal<en. din nou.2011 &oaptea a$ 9o5t.teva clipe. 9ără re@i5tenţă din partea o$ului din -ine.. pentru că -u poţi doar 5ă 9ii. 0+.

. care $ă <ucura cu verdele ei proa5păt.. Mi-a$ a$intit că a 9o5t un $o$ent c. 0'. cur5ul de $a5aA prin $etoda „$i care din centru?. Da ră5plată.2011 ! :nceput cur5ul Silvanei Sal5edo. &icio durere i nicio :ncercare. trec. Fn grupă 5unte$ trei per5oane reconectate. Z. Delui !devărat.0*. &u 5e te$e nici dacă de5c8id gea$ul. D.nd a$ au@it nu$ele ei i $-a$ :ntre<at de5pre cine e5te vor<a.na.. iar Eu re@one@.. :n corpul pe care nu-l $ai 5i$t. Marile revelaţii 5e petrec noaptea. e5te 5pre <inele 0iinţei i accept cu <ucurie i iu<ire.lnirea acea5ta a venit 5ingură 5pre Mine.. e5te la 9el de prieteno5 i cu $u5a9irii $ei. Picăturile de $u@ică $ă ating. =n gugu tiuc i-a 9ăcut cui<ul :n 9aţa 9ere5trei $ele de la <ucătărie.2011 E5te 5eara i 5unt doar curgere de vi<raţie. #ar n-o 9ac i prietenul Meu tie că !ici nu poate 5ă păţea5că ni$ic.nd arunci o piatră :n apă. 0)..2011 148 . #oar ceea ce tre<uie 5ă 9ie.$p energetic cu totul aparte. iar dacă :ntind $.$<e5c. printre 9run@ele plantei căţărătoare.nd prin Mine. ca atunci c.2011 !5tă@i a$ 5i$ţit de trei ori valul de căldură plăcută. pot 5ă-l ating. Ei nu $ai 5unt 5ingură :n locuinţa de la Bucure ti. Mi-a o9erit-o o prietenăP 10. iar Silvana are un c. 5i$t cu$ vi<re@ :n @ona „aripilor?. >rice e5te.0+.0+. nu nu$ai cu Mine.0+. Stă cu 9aţa 5pre $ine.. -otul vine de la #ivinitate i ni$ic rău nu $i 5e poate :nt.$pla Mie.ngă Mine.nd trece pe l.. ne 5alută$ :n 9iecare di$ineaţă cu o :nc8idere de pleoape. F$i dori5e$ 5-o cuno5c i :nt.0+. !$ :nvăţat 5ă nu re9u@ nicio e"perienţă.

#oar 9acă-5e voia -!?. acelea i lacri$i :n colţul lor c. de i eu nu $ă concentre@. !u 9o5t $ulte in9or$aţii noi. !ceia i oc8i negri :n care privirea $ea 5e pierde. pe care o a$ de 9iecare dată :n preaA$a ei. după ce i-a pu5 o $. 9ără 5ă creadă $are lucru din ceea ce-i 5punea$.? S-a uitat ciudat la $ine. Silvana a :nceput 5ă 5e concentre@e.nă pe 5pate.r itul cur5ului cu Silvana. 5ă 9ii con tient i 9ocu5at pe ceea ce 9aci.nd a5ta. Silvana 149 . a$ avut două ridicări ale lui Zundalini.? Silvana a @. !ceea i 5en@aţie de 9a$ilie de Su9let. > colegă a tradu5 :n italiană. Ei atunci.? Silvana a :nceput 5ă 9ie atentă i a :ntre<at ce 5i$t.0+.lnit-o a5tă@i i pe Do5tan@a. a$ 5i$ţit că 5unt conectată :$preună cu ea. cu$ tre<uie 5ă procede@ :n ti$pul edinţelor de Vindecare Geconectivă. dar de5tul de o<o5itor pentru $aAoritatea colegilor. 5e va 9ace. Mi-au 5pu5 i a$ @. D8eia e5te 5ă 9ii pre@ent :n !cu$ i !ici. 5i$t cu$ :$i ard pal$ele i 5i$t o 5tare de <ine :n @ona aripilor. „Si$t că $ă concentre@.. D. !$ re:nt. dar cel care 8otără te ceea ce tre<uie 5ă 5e petreacă. iar cealaltă pe a<do$en.? !$ @. Silvana i 5oţul ei au perceput doar „un gol de energie?.. nu e ti -u.nd a$ au@it-o 5pun.? „Mi-a 9ăcut plăcere 5ă te cuno5c. a$ au@it-o pe Silvana1 „Deea ce tre<uie 5ă 5e 9acă. iar eu a$ tiut că ea $i-a arătat.$<it.. 11. dar eu 5i$t.$<it c.nd ne-a$ :$<răţi at. D. pe care Silvana ni le-a o9erit cu dărnicie. Spre 5eară. ! 9o5t un adevărat regal. Era$ :n dreptul 9ere5trei. 9ără 5ă vrea.F$i 9ace 9oarte <ine pre@enţa la cur5 $ e5te o $etodă e"traordinară 5ă eli<ere@ toate ten5iunile acu$ulate :n articulaţii i de care n-a$ putut 5căpa..$<it. Silvana. !5tă@i a$ avut con9ir$area că ceva 5-a 5c8i$<at :n $ine.. %ntenţia contea@ă. „Etii Silvana. „Bine. una dintre colege a avut o durere :n @ona 5patelui.. „Fţi $ulţu$e5c pentru toate.nd a ter$inat.2011 S9.nd $-au vă@ut.

nat de $ai $ulte ori i ţinut luna acea5ta. &u :ncerca 5ă o<ţii $ai repede ceea ce va veni la $o$entul potrivit. $i-a per$i5 5ă a5i5t la o „luptă de idei? intere5antă. nu le ţine l. 5ă eli<ere@ $ulte. #urerile 5-au redu5 5i$ţitor. de către $ine.? „#ar de ce 5ă nu 9ie adevărat i !devărul &o5truI #e ce 5ă nu e"i5te i alte !devăruriI?. apoi a$ :ncercat 5ă ră$. %$aginea@ă-ţi cu$ ie5 ca o v. vo$ă i g8e$ :n @ona a<do$enului. Pare 5i$plu i totu i $i-e at.lvătaie din capul -ău. !$ 5ă le recite5c :n 9iecare @iP 150 . :ntre energia „vec8e? i energia „nouă?.. o $ă5ea care drena. -otodată..$-a aAutat $ult :n ace5te trei @ile. a$ pri$it un 59at :nţelept1 „Ca5ă-ţi g. diaree.. 9aţă de cel trăit ca e"perienţă.. unul dintre colegii de la cur5urile !&!-ED>G. Ca :nceput. >rice @<atere :n @adar.t de greu 5ă ur$e@ ace5te 59aturi.n doar un o<5ervator.0+. M-a aAutat 5ă :nţeleg $ai $ulte... 5ă $ă cuno5c $ai <ine. ! a $i-a$ a$intit de5pre „-erapia Dredinţei?. Fn noaptea acea5ta.i argu$ente@e din ce :n ce $ai <ine opiniile.ndurile 5ă @<oare. 22. „na5 9oarte curgător?. &u opune re@i5tenţă la ceea ce 5e :nt.$plă :n i cu -ine. toate ace5tea dor?. #ă-le voie 5ă @<oare i$ediat ce le-ai creat. a$.t de di9erit e5te adevărul unor 5luAitori ai Bi5ericii.ngă tine. Se vedea :n5ă o di9erenţă clară :n privinţa capacităţii de :nţelegere i a toleranţei 9aţă de celelalte opinii. &u$ărul celor care credeau :n =nitate a cre5cut i ei au reu it 5ă.2011 -rei @ile cu dureri de cap. Dur5ul. au ră5pun5 cei din ta<ăra =nităţii. a$ cre@ut că 5unt doar Eu de altă parte. -a<erele au devenit relativ egale..2011 !5tă@i a$ pri$it două e-$ail-uri de la Bogdan.. cur5ul $i-a de$on5trat c. orice re@i5tenţă inutilă. 2(. Dineva din energia „vec8e? a 5pu51 „!devărul e5te.0+.

0+. Ca pr. #e 9apt. iar el a 9o5t o9erul. aici a$ locuit. e5te vor<a de5pre o $etodă de vindecare ce 9olo5e te „12 c8ei venite prin eter? i care vor<e te de5pre di$en5iunea a cinceaP Etiu că Burnalul ţinut :n acea perioadă a avut un ro5t i că era nevoie 5ă-i 5criu lui #oug. Sunt $ici i carag8io i. 5ă :nt.. :n cui<ul din dreptul gea$ului Meu de la <ucătărie. plin cu $aci ro ii i o 9a$ilie nu$eroa5ă de <er@e. Sau inver5..n@ a$ plecat cu 5oţul $eu 5pre Bacău.. &e-a$ oprit la Bu@ău i a 9o5t ca o călătorie :n ti$p1 „=ite.lne5c i alţi oa$eni cu e"perienţe a5e$ănătoare 5au $ai deo5e<ite dec.? 20. > călătorie 5uper<ă. !$ reu it 5ă 9otogra9ie@ un lan e"traordinar de 9ru$o5. cei doi pui de gugu tiuc care au apărut i cre5c..ndră de propriile ei odra5le.. 151 . ca 5ă pot 5ă $ă <ucur i $ai $ult de ceea ce reu ea$ 5ă 9otogra9ie@. #ar. Să-ţi 9ac cuno tinţă cu vec8iul Dr... Vreau 5ă $erg i a<ia a tept 5ă 9iu acolo. !5ta e5te coala unde a$ :nvăţat. care are loc la Veneva.. a$ nevoie de un 5pon5or.ng din Bu@ău. pentru pri$a dată.. #acă eu n-a$ reu it 5ă 9ac ceva :n ti$p util.0*. 5-au ridicat :n @<or.2). Fn $o$entul :n care a$ dorit 5ă 9ac 9otogra9ia.. !cu$ tiu că Planul #ivin e5te per9ect i :ntotdeauna : i are regulile 5au căile 5ale de reali@are.2011 !$ pri$it un e-$ail pe care :l a tepta$ de $ult $ invitaţia lui Eli@a<et8 Bo7ce la lan5area internaţională a noii $etode de vindecare „%nter-#i$en5ional !5cen5ion Vi<ration Jealing?.t cele prin care a$ trecut eu. pentru a5ta. :n perioada 22-2+ 5epte$<rie. altcineva a 9ăcut acela i pa5 :ntru evoluţie la $o$entul potrivit. Se vedea că-$i 9ace un dar de prietenie i era 9oarte $.2011 !5tă@i a$ putut 5ă văd. iar $a$a-gugu tiuc $-a lă5at 5ă-i 9otogra9ie@....... Pe aici $ergea$ la coală.

nu 9oarte $ari. 5ă ne :nţelege$ una pe cealaltă.M &epoţii $ei L!ndi i !ndruM au avut :nţelepciunea 5ă-$i arate ce anu$e 5tătea :n 5patele ne:nţelegerii dintre $ine i 5ora $ea. !poi a$ pornit :ntr-o pli$<are pe Ao5. &. care 5e pli$<ă :n 5u5.. !ca5ă.teva cea5uri de $u@ică Lpian..ngă oa$eni.. pe o di5tanţă de5tul de $are. un poru$<el a $er5 la pa5 cu $ine. e"perienţe.2011 !5tă@i $i-a$ propu5 5ă trec :n revi5tă ulti$ele @ile i con5tat că a$ o$i5 de5tul de $ulte :n Burnal. :n Ao5 5au :n lateral. 2.0*.nă aca5ă. !$ petrecut i c. dintr-odată. iertări i clari9icări.0*.t tea$a de a nu 9i din nou nedreptăţită.t de de5 :n 9aţa oc8ilor.nt.. iar un 9luture ro u $-a lă5at 5ă-l ating. -oată @iua a$ avut 5en@aţia că „5unt :n ini$ă? $ plină de %u<ire.2011 Stau pe e@longul din <alcon i prive5c prin 9erea5tra de5c8i5ă. :n ti$p ce 5e odi8nea pe pă$. &u era ni$ic altceva dec. eli<erări.. Sunt atentă la ele i. p. =r$ăre5c 9iri oarele :nc8i5e la culoare pe care le văd at.. a$ doi vi@itatori $ două linii a5i$etrice de Cu$ină 5trălucitoare. Fn dreptul -eatrului &aţional. !cu$ :$i place 5ă 9ac a5ta $ 5ă trec pe l.nduri i 5en@aţii pe care le-a$ avut :n acea5tă perioadă.2011 ! 9o5t o @i 5uper<ă. 22.21. LPentru pri$a dată după $ultă vre$e. a$ :nţele5 că pui orii Mei de gugu tiuc au cre5cut i au plecat deAa. a$ 5tat de vor<ă cu 5ora $ea i a$ reu it. vioarăM i poe@ie la Mu@eul Bucure tiului. X pu<licată de Editura DaAsha. lucruri. locuri.0*. $ulte 59aturi pri$ite din Mine către Mine. Pace i Cini te. !u 9o5t valuri de căldură :n interiorul Meu. Mi-a lu$inat $ulte g. M-a$ oprit la „Dărture ti? i a$ citit $Co%iii matricei'X de #avid %cHe..Ed. !nii :n care a$ „:ng8iţit? ace5te „nedreptăţi? $ateriale i :n care 152 . :$preună.

nd $-a$ :nt. !cu$ cele două părţi din Mine 5e une5c i creea@ă o a treia parte.lnit cu 5ora $ea. #e ce el era cel care dădea copilulI De a$ vă@ut.t „nu-i ni$ic.ia Cu$ina care 5-a nă5cut. %ar Cu$ina devine din ce :n ce $ai puternică. $a$ă. Del care 5e uita cu $ultă drago5te i $..n-a$ 5pu5 dec.t =$<ra Cu$inii.ndoi.? M-a$ :ntre<at dacă nu cu$va tie Bi5erica noa5tră $ai $ult dec.nc :ntipăriţi :n Mine i 5e opuneau ca %ertarea i Vindecarea !devărată 5ă 5e $ani9e5te. !cu$ a$ ră<dare ca lucrurile care :ncă $ă :$piedică 5ă 9iu „li<eră de lu$ea $aterială? 5ă 5e re@olve.nc :ntipărit :n Mine i care a a a ie it la 5upra9aţăM. Ei $ai pot 5ă-ţi 5pun de5pre i$aginea pe care a$ avut-o cu cei doi Fngeri care a$ 9o5t Eu. !$ :nţele5 că „trecutul e5te trecut? i nu are ce 5ă $ai caute :n viaţa Mea.nd Eu a$ avut nevoie i a$ apelat la cei care altădată :$i erau „datori? Lce 5enti$ent ad.ng. ace tia nu „$-au putut aAuta?. Sunt doar a5pecte ale noa5tre.răuW 5au ..<ineW. D.t ne 5pune. D. :$<răţi aţi. Ei drăcu orul avea un copil pe care :l dădea :ngerului. iar la picioarele lui un drăcu or. prin credinţele 153 . Fngerul Meu al< :i ocrotea i :i :$<răţi a pe a$. pe calea cea $ai potrivită pentru Mine. Fntunericul nu e5te dec. Fnţeleg că a a tre<uie 5ă 9ie. ! a a$ :nţele5 ce putere e"traordinară au cuvintele noa5tre. a$ avut o nouă con9ir$are a $odi9icărilor prin care trec. %-a$ 9ăcut edinţele de Vindecare Geconectivă $a$ei i au venit 5pre Mine per5oane care $i-au ră5pun5 la :ntre<ările pe care nu le ro5ti5e$ cu voce tare.t ceea ce tiu că aparţine e"perienţei prin care trec. era Fngerul Meu $ov. !$ :nţele5 că doar &oi ne pute$ opune ca Vindecarea 5ă 5e producă. nu $ă 5upăr?. la capul lui 5tătea un :nger. SteluţaI? „&u pot 5ă-ţi 5pun dec. erau ad. Etiu că nu e"i5tă . că tre<uia vindecat i ace5t a5pect. „Poţi 5ă-$i e"plici ce 5e$ni9icaţie are pictura pe care a$ vă@ut-o pe peretele unei $ănă5tiriI Era un o$ :ntin5 pe un cata9alc. $ult $ai puternică i care le :$<răţi ea@ă apoi pe toate.

:ntr-un univer5 paralel. :n lu$ea de !ici. :n care tata trăia i totul a :nceput 5ă 5e 5c8i$<e. !$ 5i$ţit ca i cu$ acea5tă realitate ar 9i 9o5t a lor.nare aprin5ă. dar pornea $ai greu de pe loc. 5en@aţia că. credinţa că nu 5e cade 5ă treci pe5te di9erenţa de v.. ră$. P.r5tă. &u e5te potrivit pentru Mine. care doar tre<uia 5ă vină !ca5ă. 59aturi. a$ citit1 „&u daţi puterea voa5tră niciunui 5trăin $ oricine v-ar vi@ita 5unteţi voi din trecut.? Fn noaptea acea5ta a$ avut un „vi5? 5traniu. D. :n aceea i @i.? Seara.. 5i$t cu$ $-a :ntoarce :n trecut. Ei totu i.. >a$enii :ncercau 5ă 5cape de ceea ce tre<uia 5ă vină ca i 5c8i$<are.:ntipărite :n 0iinţa &oa5tră i că alegerile 5unt ale &oa5tre.ias'.i continuă e"i5tenţa !ici i !cu$. ca practician de Vindecare Geconectivă i Geconectare. ace5tea au plecat din Viaţa 154 .nd lecţiile 5-au 9inali@at..nă acu$ $ tre<uia con5u$ată tea$a de ne:$plinire i ie irea din credinţele vec8i. dar alegerea 9inală. cea care e5te cea $ai potrivită pentru cel care a venit la Mine. corpurile celor din 9a$ilia $ea au :nceput 5ă 5trălucea5că i a$ avut. :n5ea$nă că 5unt pregătită. pot 5ă o9er co$pa5iune. Da i cu$ 5-a produ5 unirea cu un alt a5pect al Sinelui Meu Superior. la lecţia parcur5ă din $C)rţile lui 0o. 9i@ic. Fnvăţ 5ă la5 deoparte ceea ce nu-$i e5te potrivit. dar arăta$ alt9elM i cineva $ai t.. nu e5te a Mea. :ntre Mine Lera$ Eu.ne$ aiciI Sau $erge$ acoloI !ici trăi$ cu toţiiP? Ei-n aceea i clipă. !poi a$ au@it :ntre<area lor1 „De 9ace$. Ei :ntr-adevăr. Eu. porţiuni de al< i negru veneau din altă di$en5iune i 5e vedeau pe cerul de acolo. :i aparţine Cui.. :n MineP Ei o pove5te de iu<ire ne:$plinită. $ult prea $are :n de9avoarea $ea.nă i 0ordul 0ie5ta era acolo $ arăta $ai <ine. :n totalitate. o iconiţă.. Dă Eu. dintr-un univer5 paralel. dar era i :n Mine.? „#acă :$i 5pui a5ta. Mi-a$ a$intit de :ntre<area lui !drian1 „Vrei 5ă pri$e ti vi@ita unor !r8ang8eliI -re<uie doar 5ă 9aci un $ic ritual $ o lu$. Fnţeleg relaţiile $ele de p.năr $ dorinţa de a 9i :$preună.. 0ordul c8iar porne te $ai greu de pe loc !cu$.

Mea. c. X pu<licată de Editura Ascendent. $-a 9ăcut 5ă $ă aleg i cu ni te ciupituri. !re cioc puternic. care nu era$ Eu3 Mi8ai $ pri$a acceptare a iu<irii necondiţionateM.t de S0 pentru ceilalţi. D8iar a$ :ntre<at dacă e5te a lor.ngă care trec. căci „$ateria nu e5te $aterie.. o nouă edinţă de 155 .t de celelalte pă5ări. doar$e pe $a ina „BVS? 5au pe o rulotă din parcare. Fn di$ineaţa acea5ta a$ :nceput 5ă cite5c $Realitatea 6inal)'X. Era doar o 5tăncuţă. iar Eu le-a$ e"peri$entat „9i@ic? $ cu g8ili$elele de rigoare. Cuna viitoare 9inali@e@ :ntregul tra5eu pentru 5peciali@area de te8nician $a5eur.t de !devărat pentru $ine.nca din $. Pe Mine $-a acceptat. Seara a$ venit pe Ao5 5pre ca5ă i :n @ona pieţei volante pe l. care $-a :nvăţat iu<irea necondiţionată pentru o altă 9iinţă. nu ne cunoa te$ :ncă „#arurile?. dar a5tă@i :ncepe ulti$ul cur5 $ cel de pre5opunctură. ! aAun5 5ă recunoa5că $a inile prietenilor. !$ 5urpri@a 5ă :nt.. !5ta ca 5ă :nţeleg $ai <ine că !devărul Supre$ are at. dar e5te $ai viu colorată $ negru. &. de Balog8 B\la. &u era. gri perlat. ci 9recvenţă $ai Aoa5ă de energie care o5cilea@ă :n =niver5ul necuprin5?. dar 9iecare relaţie $i-a dăruit ceva anu$e LVelu $ pri$ul Meu copil.t de $ulte variante ale !devărului Per5onal i că. D. $-a$ oprit...Ed. iar l. puţin al<M. > 9a$ilie L5oţ i 5oţieM i o 5tăncuţă L5ea$ănă cu o cioară.lne5c $ulte lucruri pe care autorul le pre@intă :n $anieră pur tiinţi9ică. !cu$ $.i cunoa5că adevărata 9orţă. :n ulti$ă in5tanţă. :i a teaptă i 5e la5ă 8rănită de ei. care c8iopăta u or i 5e 5i$ţea atra5ă $ai $ult de oa$eni dec.na <ăr<atului. prinde cu el 9ără 5ă. copiii de la <loc o iu<e5c. dar tea$a pe care a$ 5i$ţit-o ca o u$<ră.. totul depinde doar de locul no5tru :n ace5t dan5 Do5$ic. a a cu$ &oi..ngă ea era un va5 plin cu apă... Pentru Mine. ca 5ă 5e poată răcori :n voie. :n acea5tă perioadă.

ngă care treci. e5te vi5ul altcuiva..ncare 5tăncuţei. telepatică.n@a al<ă. E5te vi5ul <ăr<atului care era cu 5oţia lui i dădea de $. 9ără 5ă intervii. Ei a$ $ai vă@ut un copil $ic. Fnvaţă 5ă 9ii l. care nu 5e te$e de oa$eni. nu avea nevoie de partener pentru a procrea i 9olo5ea cu u urinţă telepatia..tului $ de $ai $ulte culori. $ari $ dar nu e"agerat de $ari.ndă. Ei ceva :$i 5punea că nici de acu$ :nainte.. Ca5ă-l 5ă 9ieP -u doar o<5ervă. 2(.M. !$ au@it clar cuvintele „!ndro$eda? i „Vega?. cu un 9el de $u5tăţi $ici :n Aurul g. $ă re:ntorc la =nul :ntr-o altă 9or$ă...ngă celălalt. prietenul patruped cu <lană al<ă i oc8ii negri. cu oc8i al<a tri i privire 9i"ă.. „Stai un pa5 :n ur$ă $ prive te. dar 5ă nu trăie ti :n vi5ul lor.eli<erare a 9ricii. Parte din $ine din trecut. !5ta a 9o5t lecţia pentru tineP? 156 .0*. recunoa te vi5ele celorlalţi i nu interveni. Vi@itatorul $eu era u$anoid.2011 #in nou un „vi5? deo5e<it. -u ai avut :n vi5 poru$<elul care 5-a pli$<at la pa5 cu tine pe trotuar. unul l.. care 5e $i cau independent una de alta $ cu pielea de5c8i5ă la culoare.nă !cu$P #oar tre<uie 5ă per$it 5ă cre5c :n evoluţie.n5 :n p..ngă i :n vi5ele celorlalţi.. cu oc8ii :nc8i i la culoare. parte din $ine :n tran59or$areP !$ 9o5t =nul. pe care voia$ 5ă-l iau..nă a5tă@i. !5ta e5te Cegea pe care tre<uie 5-o re5pecţi. di9erită de tot ceea ce a$ 9o5t p. o<5ervă $ e5te vi5ul lui. Pă5trea@ă-ţi vi5ul tău. Parte din $ine a 9o5t a a :nainteI Pentru că era ca i cu$ cuno tea$ 9or$a acea5ta de e"i5tenţă. :n iu<ire i unitate. 9luturele care te-a lă5at 5ă-l atingi. dar el :ncă : i a tepta părinţii. gugu tiucul care te 5alută di$ineaţa din cui<ul de la <ucătărie. $ă 5i$ţea$ :n largul $eu. Ei o lecţie pentru $ine. %ntere5ant e că a$ trecut de $ulte ori pe acolo i niciodată nu a$ vă@ut 5tăncuţa p. :n con tiinţă.. Stăncuţa <l.. :n9ă at :n al< Lpicioarele erau prin5e 5tr.. cu privire cu$va „9i"ă? i nu una vie Lvii 5unt oc8ii >a$enilorM.. pe l.

t de departe de nivelul d.lnirea 5ta<ilită pentru a5tă@i. Pri$e5c doar at. pentru c-a$ :nceput 5-o vădP #oar $ulţu$e5cP #oa$na >li$pia pleacă 5ăptă$.r@iat la e"a$en.nd a$ nevoie. Magia e5te !ici i !cu$. care din nou 5-a unit cu Sinele Meu Superior.lnirea cu !le"andra. uni9icarea 5-ar 9i produ5 :n di$en5iunea re5pectivă. dar tiu că 9ace parte din !devărul Meu.nd a trecut ti$pul. Eu :ntr-o altă di$en5iune.t a$ nevoie. Banii nu $ai 5unt o pro<le$ă pentru $ine. !$ tele9onat apoi %rinei. 5-au :ndepărtat at. l-a$ acceptat i con tienti@at. c. Spre 157 . cu$ toate 5unt natural legate una de alta i cu$ g. #acă un alt a5pect al Meu ar 9i con tienti@at ace5t lucru. orice 9ac. era :nc. !cu$ a$ :nţele5. :n !cu$ i !ici. ca 5-o rog 5ă reprogra$ă$ :nt.nd a$ aAun5 eu.ndit.lne5c un a5e$enea >$ cu Su9let $are.t c.ndurile tale 5e :$pline5c din ce :n ce $ai repede. D. 9ai$ă i at. pe care Eu. acu$ colega $ea la cur5ul de pre5opunctură Lera$ :n cri@ă de ti$pM i a$ pri$it un SMS prin care $ă anunţa că nu $ai poate 5ă aAungă. cu$ nu tre<uie 5ă te gră<e ti. nu ca Su9leteM toţi cei care. iar uneori apar c8iar i pentru ni$ic.t de $ult de ea.na acea5ta :n Belgia.E5te 5eara i nici nu tiu c.nd a$ vrut 5ă "erocopie@ cartea de pre5opunctură.t lip5e te pentru carte?. !u devenit 5i$pli oa$eni :n căutare de <ani. !tunci. !$ @. ! 9o5t o <ucurie pentru $ine 5ă :nt.t pare de real ceea ce a$ 5cri5. E plăcut 5ă ve@i cu$ ti$pul e5te alt9el pentru tine.$<it i a$ $ulţu$it. #i$ineaţa $i-a$ dorit 5ă 5e contra$ande@e :nt. Mulţu$e5c pentru că pot 5-o văd. D. !$ trecut :n revi5tă @iua de a5tă@i i a$ vă@ut că toate au $er5 a a cu$ a$ g. a5tă@i nu avea ti$p. de i vor 5ă creadă că 5unt :n @ona de „5piritualitate?.ntată. :$pru$utată de la doa$na >li$pia. Da :ntotdeauna. 9ără ca eu 5ă :ncete@ 5ă e"i5t. Ei ciudat. a$ :nt.n ii :$i par Lca oa$eni. :$i lip5eau . clientul din 9aţa $ea a 5pu51 „>priţi din <anii $ei c. lei.t. &u tiu c. dar e"a$enul a :nceput doar c.

a$ a teptat a5ta. „$ai <ine eu. -otdeauna $i-a$ dorit ca $a$a 5ă ai<ă ti$p i pentru $ine.t de $ulte de la d.n5a :n acea5tă perioadă i-i $ulţu$e5c din Su9let pentru tot ceea ce $i-a dăruitP Plecarea :n Belgia 5ă 9ie un :nceput 9ru$o5 pentru du$neavoa5tră i cei dragi du$neavoa5trăP 2). la cur5ul ţinut de Do5tan@a. 2'. $i-a lip5it a5ta. 5-o duc la Gădăuţi.. 9ără apariţii televi@ate 5au articole :n pre5ă. ru inea. de@ilu@ia. tri5teţea. !$ :nvăţat at.ndria L„eu pot. ne:ncrederea.. doar 5t. $. D.0*.t de $ulte 5enti$ente. gă5e ti oa$eni ca doa$na >li$pia. lăco$ia.. Era o povară prea grea pentru $ine i $i-a 9o5t ru ine p. &u pot i nu dore5c 5ă trăie5c :n locul $a$ei?.t de $ulte variante. orgoliul. pe care le-a$ cre@ut eli<erate $ tea$a.nă acu$ 5-o recuno5c i 5ă 5pun ră5picat1 „!t. iritarea. pri$a per5oană care a :nceput 5ă 5i$tă 5ingură energia. p.. Fn 5patele lor a$ recuno5cut dorinţa de a 9i iu<ită i acceptată a a cu$ 5unt $ de 9apt. ca 5ă-$i pot pă5tra ec8ili<rul interior. !$ recuno5cut :n $ine at. Vreau 5ă 9iu one5tă i 5inceră cu $ine.t vreau 5ă 9ac.deo5e<ire de ei.t de $ulte :n 5patele reacţiilor $ele.nd l. ura.nă acu$.0*. :ndoiala. 158 . care-i :ndru$ă pe alţii cu $ultă one5titate i $ode5tie.?M. enervarea.nd a$ au@it-o pe $a$a că $ă re9u@ă. !$ ră5u9lat u urată c.t pot 9ace pentru $a$a i at. 9ru$o i i cu Su9lete la 9el de 9ru$oa5e. pentru a doua oară.. Ei eu vreau i a$ dreptul 5ă $ă <ucur de viaţă. 5ă :nţeleg.t de $ult <ala5t a$ du5.?.2011 Vi@ita %rinei. pentru at. vinovăţia. 9uria.. dar $ai ale5. :n relaţia cu propria $ea $a$ă i nu a$ putut 5ă văd. cu dăruire i iu<ire. D. :n @ona acea5ta de u$<ră.2011 !$ vi@itat-o din nou pe $a$a la Dă$in i a$ :ncercat.ngă &oi. lip5a iu<irii re5i$ţită :n copilărie. &e-a$ cuno5cut :n ianuarie.

re9u@ 5ă redevin pa@nicul $a$ei i nici $ăcar al Meu nu dore5c 5ă 9iu. enervarea Mea.n5a. ! venit $o$entul 5ă $erg $ai departe. iară i ru inea.t i pentru d. Eu nu $ai vreau.nd 5ă-$i co5$eti@e@ atitudinea :n 9aţa celorlalţi. c. -oate ace5tea 5unt doar ale Mele i nu ale $a$ei. Fnvaţă 5ă accepţi.nd a$ avut curaAul 5ă-$i :n9runt $a$a. că e5te $ai <ine a a. Fn 9ond. de 9apt.t poţi 5ă 9aci. Eu nu voi 9i 9ericită.ndu-$i 5ă le arăt iu<irea. :ndoiala. iar eu deveni5e$ pa@nicul $a$ei i c8iar al 159 . Ei din nou a tre<uit 5ă recuno5c că nu 5unt :n 5tare. Fnţelege că at.. tea$a Mea.t pentru $ine.nă aici i per$iţ. Ma$a are condiţii 9oarte <une i. tea$a. cu acceptare i iertare. #ă Ao5 5acul din 5pinare. ace5ta e5te !devărul $ ne9ericirea Mea. !poi. at. are :ngriAirea $edicală pe care eu nu pot 5ă i-o o9er. ce-i $ai i$portant. Pline de 9urie. :n $ine. orgoliul Meu. 9uria Mea.? Fn $o$entul acela $i-a$ revă@ut ge5turile. Fntr-o clipă :i răpi5e$ li<ertatea. F$i Au5ti9ica$ alegerea prin „nu va 9i 9ericită nici la $ine?. in5ecuritatea Mea. tea$a i orgoliul L„cu$ 5ă 9iu Audecată a aI?M i-au 9ăcut apariţia. dec. 9ără 5ă :nţeleg că.. 5ă-i 5pun ceea ce $ă doare. !$ :nţele5 iritarea cu care tria$ lucrurile $a$ei $ pur i 5i$plu o controla$ i :i 5punea$ ce 5ă 9acă. M-a$ 5urprin5 c8iar :ncerc. nu pot i nu vreau 5-o iau pe $a$a la $ine. 9uria i vinovăţia ar 9i cu -ine. dacă nu-ţi recuno ti neputinţa. poate că $a$a va 9i li<eră 5ă 9ie 9ericită la Dă$in. Du onoare. E5te $o$entul 5ă-$i recuno5c i 5ă-$i accept neputinţa. dar a$ i e"agerat cu ceea ce :i repro a$. Ei dacă recuno5c a5ta. $ulţu$ind că $-au adu5 p.t dacă renunţ la a-$i trăi propria viaţă. !cceptă-te i iartă-te. ! venit $o$entul 5ă eli<ere@ toate 5enti$entele pe care le-a$ recuno5cut a5tă@i. E5te $o$entul 5ă recuno5c că Eu dore5c ca $a$a 5ă 5tea la Dă$in. ne:$plinirea Mea. 9rica Mea. neputinţa Mea.!5tă@i a 9o5t pri$a oară c. „!cceptă că orice ai 9ace. Ei iar vinovăţia că nu 9ac tot ce „tre<uie? 5au ceea ce cred că i-a$ pro$i5 lui tata. pentru lecţiile :nvăţate cu aAutorul lor.

9ără păreri de rău. Dă n-a$ rupt nici cordonul energetic cu proprii $ei copii $ :ncă a$ nevoie de 5u5ţinerea i con9ir$area lor. Să-$i recapăt li<ertatea de a veni la $a$a pentru că $i-e dor de d. 9ără :ndoială. 9ără orgoliu. 9ără $u5trări de con tiinţă. 9ără intervenţia $ea $ i poate a5ta e5te c8eia ace5tei lecţii de5pre eli<erarea din tea$ă. !$ recuno5cut griAa 9aţă de cu$ 5e 5i$te $a$a. !tunci a$ reali@at că $a$a 5e 5i$ţea <ine :nainte ca eu 5ă apar. de iu<irea lor. 9ără ne:ncredere. 9ără 9urie 5au ură. Mai t. -re<uie doar 5ă recuno5c i 5ă accept. ca 5ă văd că nu tre<uie ca Eu 5-o iau de la Dă$in i 5-o duc la Gădăuţi 5au la $ine aca5ă. 5ă :nvăţ 5ă a$ :ncredere :n 5ora $ea. 9ără Au5ti9icări..t $ine. 9ără 9rică. 9ără critică.nă !cu$ n-a$ rupt cordonul energetic cu părinţii $ei. Ei $ai era ceva :n a$alga$ul ace5ta de 5enti$ente. 9urie i 9ru5trare. -oate ace5tea tre<uie 5ă le 9ac 5i$plu.M. 9ără 5ă a$ nicio a teptare. pentru că nu pot 5ă a$ griAă de d. :n 5u<con tient.. Ei a5ta :n5ea$nă eli<erare. Bine. 9ără tea$ă.r@iu. Pentru că :ncă 5i$t :ndoială. Ma$a e5te $ai :nţeleaptă dec. Fncerc 5ă accept că $a$a i-a e"pri$at Ci<erul !r<itru 9aţă de $ine i că. Fnvăţ 5ă recuno5c că nu vreau 5-o iau pe $a$a la $ine. 9ără vinovăţie. 9ără re5enti$ente. M-a re9u@at de două ori. care i ea : i avea originea :n 5enti$entul $eu de vinovăţie.tă 9urie a$ 5i$ţit atunci.. d. dar Eu nu vreau a5taP !$ 8otăr. de aAutorul lor $ le căuta$ i le cerea$. 9ără ru ine. 9ără repro uri. ! adar. ne:ncrederea :n 9orţele proprii i tea$ă că nu 9ac <ine 160 .t 5ă-i dau toate actele :n original #oinei i doar 5ă $ă la5 :n 5ea$a ei. $a$a 5e poate de5curca 9oarte <ine. > Audeca$ i-i Audeca$ 9aptele. !vea$ nevoie de ei. ! prelua te$ele vec8i ale $a$ei i a uita 5ă trăie5c. iar :n $o$entul :n care $-a dat a9ară Lc. $i-a 5pu51 „-re<uie 5ă a$ griAă de 5ănătatea $ea?.n5a i pentru că o iu<e5c.n5a i a :nceta 5ă $ă <ucur de viaţă..n5a tie că n-a putea 5ă $ă de5curc i că nu tre<uie 5ă-$i ceară a5ta.Meu. a$ putut accepta că p.

cu toate ace5te u$<re. le-a$ $ărunţit <ucată cu <ucată.? M-a$ tre@it cu g. !5tă@i a$ $er5 ad. nu a$ alergat după avere. pentru noi. pentru că nu a$ pri$it :n copilărie con9ir$area din partea $a$ei1 „!i notele a5tea pentru că tata i $a$a 5unt ce 5unt?. cu toate 5enti$entele $ele. tigată?. Ei toate ace5tea.? „Eu nu 5unt $ateriali5t..ndul ace5ta :n $inte. pentru tine. $a$ă. c. 5ă $ă iert i 5-o iert cu adevărat pe $a$a.nde5c ceilalţi. Ma$a doar te-a aAutat 5ă le parcurgi $ai u or.ceea ce 9ac.? „Sunt $ode5t $ dar 5unt orgolio5. lecţiile pe care le-ai pu5 :n 5ea$a $a$ei au 9o5t ale -ale. ci doar ceea ce vreau eu.? „Eu 5unt <un. puterea. doar 5ă le eli<ere@. „Eu 5unt cin5tit $ dar 5unt invidio5 pentru ceea ce au acu$ulat ceilalţi.? „Sunt corect $ dar 9ără 5ă vreau. Mulţu$e5c $ultP 20. :ţi cer iertare pentru toate i te iert pentru toate. !tunci a$ :nţele5 că era adevărat. le-a$ o<5ervat. 5ă 9iu recuno5cătoare pentru <ogăţia de 5en@aţii i e$oţii. tru9a . &u $i-a plăcut ceea ce a$ gă5itI Mai $ult ca 5igur. #ar !devărul e5te că 5unt tot Eu acolo $ Eu. „lupta c. #e a5ta $i-a$ dorit con9ir$area re@ultatelor. E5te $o$entul iertării $ pentru $ine. tru9ie i orgoliu $ nu $ă intere5ea@ă ce 5i$t i ce g.ndru. -ot Eu 5unt.0*. „Eu $ă 5acri9ic $ dar a$ 9ăcut-o pentru că . -oate repre@entau con9ir$area $ea ca „valoare?. <anii.2011 „Fn realitate.? P. :$i nedreptăţe5c copiii. $. nu 5unt laco$ $ dar 5unt @g.a a tre<uieW i pentru că nu vreau 5ă $ă 161 .ndrie.rcit.nc :n 5u9letul $eu.nd au apărut la 5upra9aţă pentru eli<erare.nă i controlul a5upra celorlalţi e5te o 9or$ă de $ani9e5tare a dorinţei de putere. le-a$ con tienti@at. ca 5ă văd. vanito5. 5ă $ă iu<e5c a a cu$ 5unt $ cu toate u$<rele $ele $ i !cu$. [ie. nu le dau la 9el i 5pun prea de5 cuvinte care :i dor.. pe care le-a$ a5cun5 ca 5ă $ă 5i$t con9orta<il cu $ine. -re<uie 5ă accept că 5unt tot Eu. dau totul celorlalţi $ dar a$inte5c a5ta :n 9iecare $o$ent. $. !cu$ le-a$ recuno5cut.

ceea ce g. Pentru $ine.t de i$portant e5te con tientul. 9ru$o i. D. Fn acea @i. cu$va. :n realitatea ta. :n @ona creierului.. Fn a$<ele ca@uri.nde ti cu ini$a.ntul „8oţ?. tre<uie 5ă poţi con tienti@a cu$ 9uncţionea@ă =nitatea. 9ără 5ă 5pun ni$ic. Su<con tientul tia că $a$a a luat.nc :n $ine. a a cu$ 5u9li :ntr-o lu$. ţi-a$ i$pu5 părerile $ele. M-a :nvăţat că. intact. oa$enii 5unt a a cu$ :i ve@i cu oc8ii $inţii. că nu 5unt acceptată de către ceilalţi.nd con tientul nu 9uncţionea@ă corect. :n ca@ul Vindecării Geconective i al . că nu 5unt iu<ită. totul e5te iu<ire ver5u5 tea$ă.neţea 5coate la 5upra9aţă toate lecţiile ne9inali@ate :n acea5tă viaţă.? „!$ 9ăcut totul pentru tine $ dar nu ţi-a$ lă5at li<ertatea de a alege.nare.nd con tientul nu $ai ţine $inte.t de $ulte $-a :nvăţat i $i-a arătat $a$a. -ot $a$a $i-a de$on5trat c. $a$a $i-a arătat că egoi5$ul $eu 5e poate $ani9e5ta i prin1 „Eu vreau 5ă-ţi 9ac <ine?. :n ti$p ce eu :i veri9ica$ lucrurile. $i-a 5pu5 $a$a. Don tientul : i are 5ediul. dar ace5t lucru nu e5te 5u9icient pentru con tienti@area Vindecării Geconective i nici pentru „Fnălţare?.Audece ceilalţi. Mi-a$ a$intit i$aginea unor <ătr. „Mă 9aci 8oţ?. 9ără 5ă vrea.Fnălţării?. a$ regă5it tea$a că nu 5unt 5u9icient de <ună. doar că per5onalitatea din acea5tă lu$e i con tientul 5unt $ai aproape de altă di$en5iune. adică :n 162 . care 5e 5ting u or. D. Mi-a arătat că <ătr. la 9el ca i cu ceilalţi. „!l@8ei$er? nu $ai e5te o <oală.nd a$ intrat :n Aocul celorlalţi i a$ vă@ut-o <olnavă de „!l@8ei$er?. $a$a a :nceput 5ă 5e co$porte cu $ine. $ici lucruri care nu-i aparţineau i :nţelegea că tre<uie 5ă 9olo5ea5că cuv. c8iar i atunci c. Su<con tientul e5te pre@ent. !cu$ văd c. Mi-a de$on5trat că au@i$ i vede$ la ceilalţi ceea ce e5te :n 5u<con tientul no5tru. $a$a a 9o5t 5ănătoa5ă c. Ei a$ :nţele5 că ei au trecut cu <ine prin propriile lor lecţii. !d.nei 5enini.t ti$p a$ con5iderat-o a a.? #e 9apt. Pentru $ine. nu poţi 5ă proiecte@i pe $arele ecran al creierului.

ti$pul i 5paţiul 5unt nece5are pentru parcurgerea. $i 5-a luat o greutate de pe Su9let?. de-a$ tran5pirat. ! 5tat $ereu cu oc8ii de5c8i i i a vor<it cu $ine. dacă 5u<con tientul nu ar 9i ale5. $-a :ntre<at dacă pot 163 . de 9apt. Su9letul a ale5. D.? „!ltcevaI? „!$ 5i$ţit cu$ $-a$ :ncăl@it pe interior. iar trecutul i viitorul nu 5unt te$e i$portante. prin Ci<erul !r<itru. -u e ti :n !cu$ i !ici. !devărul 5i$ţit. El nu dore te evoluţia. a$intirile trecutului 5unt 9oarte pre@ente.lu$ea $aterială.n5ei i nu $-a putut vedea.nă acu$. „Ma$a. Eternitatea nu e5te acceptată ca i con tienti@are.? Ei ca 5ă :nţeleagă cu aAutorul $inţii o$ene ti ceea ce a 5i$ţit. dar a5ta pre5upune că $a$a putea 5ă 5e vindece. iar $o$entul „!cu$? e"i5tă 9ără a 9i con tienti@at. Bolnavii de „!l@8ei$er? nu 5e vindecă. #eoarece con tientul e5te $ai aproape de di$en5iunea 5u<con tientului. !$ revă@ut cu oc8ii $inţii. pentru $a$a1 Kiua :. 9uncţie de a9inităţile core5pun@ătoare.nd a$ venit :n 9aţa d. ai 5i$ţit cevaI? „#a.. $i-a 5pu51 „-u e ti Fngerul $eu pă@itor. ceea ce un o$ o<i nuit 5i$te cu oc8ii :nc8i i. Kiua a :: a.n5ei. iar 5u<con tientul aparţine 59erelor 5uperioare de con tienţăI !5ta ar :n5e$na că orice co$andă de re5tructurare venea. 5i$ţea$ cu$ $ă de5co$punea$ i $ă reco$punea$ la loc. Si$te. totul 5e petrece inver5. din „e"teriorul? no5truI Bine. Fn ca@ul „Fnălţării?. edinţele de Vindecare Geconectivă. 5-a rugat. dar nu con tienti@ea@ă unde aAunge i uită 9oarte u or 5au nu recunoa te. Su9letul re5pectiv e5te :ntre două lu$i. a pl. un <olnav de „!l@8ei$er? percepe av. GeconectareaI Sau poate că $a$a reu e te 5ă 5e vindece prin noua $etodă de vindecareI -re<uie 5ă :ncerc. S-ar putea ca te$a $a$ei 5ă 9ie. D.t ti$p a$ 9o5t :n 5patele d. Etii.. p.n5. :n continuare. 5ă 9acă alt9el. pentru că Ei au ale5 i Ci<erul !r<itru 5-a $ani9e5tat.nd oc8ii de5c8i i i vor<ind cu tine. a e"perienţelor ale5e. i-a 9ăcut 5e$nul crucii.

dar parcă 5i$ţea$ pre@enţa cuiva din 9a$ilie. ! ador$it <ru5c i 5-a tre@it c.? =lti$a lecţie pe care $i-o arată $a$a e5te cea a :n5ingurării. 9ără ni$ic :n 5c8i$<.5ă iau „aparatele a5tea aca5ă?.. 5ă nu treacă la =nitate $ condiţia trecerii 9iind con tienti@area. 5taţi cu Su9letul. Kiua a ::: a. !5e$enea copiilor. $a$ă.? Ei $a$a $i-a arătat cerul. trec. 5i$te $agic. a5ta :n5ea$nă că o 5ă te pute$ vi@ita $ult $ai rar. !cu$ 5unt pregătită 5ă-i $ulţu$e5c $a$ei. doar iu<ire necondiţionată. care a ale5 5ă ne u ure@e calea. pără5irii.nt?. tri5teţii.. $a$aI? „Multă lini te... !re o g.ndire $agică. aparatele 5unt la purtător. pentru că 5u<con tientul recunoa te 9recvenţa iu<irii 9oarte u or. $a$a acu$ doar 5i$te. $a$a care a avut li<ertatea 5ă aleagă i a ale5. #ar $a$a poate 5ă treacă :n dualitatea „&oului Pă$.nd realitatea a a cu$ e5te $ $a$a care tre<uie 5ă 9ie acolo. :ncă.t de departe. Mulţu$e5c pentru 164 . Ei accept.nd prin $ulte lecţii grele :n locul no5tru. dar nu con tienti@ea@ă că a aAun5 „!ca5ă?. iar eu uita5e$ 5ă $ă concentre@ pe ceea ce 9ăcea$. dar alegerea 5-a produ5 $ nu 5e dore te acceptarea =nităţii i pără5irea dualităţii.nd edinţa era aproape gata. Fn 9ond. nu era.? „Era vreo culoareI? „&u. Ei acu$ tot iu<irea e5te c8eia. dar nu te gă5ea$ $ nu era ni$eni acolo. lip5ei de iu<ire. aici eraiI &u tiu ce $i-ai 9ăcut.? „Ma$a. !5ta tre<uie 5ă :nvăţ 5ă 9olo5e5c. Fţi $ulţu$e5c i te iu<e5c. pe care 5e vedeau norii al<i. Ei cinci $inute dacă 5taţi. Parcă plutea$ i a$ aAun5 undeva unde nu cuno tea$ ni$ic $ te căuta$. $a$a care are o altă lu$e i un alt !devăr. „!. Era ca a9ară. că de 9apt a 9o5t o norocoa5ă 5ă călătorea5că at.. totul e5te 9ire5c. „#uceţi-$ă aca5ă la Gădăuţi. Steluţa. dar a$ ador$it. 9ără 5-o 5perie.? „&u-i ni$ic. pentru a 9i :ngriAită $ai <ine. un Su9let $are. u$ilinţei. Su9letul a ale5... Ma$a e5te :ntre două lu$i (acea5ta i cea a adevăratului „Eu?'. %-a$ ră5pun5 că da. li$<aAul iu<irii $ 9ără e9ort.? „Du$ era acolo. &oi doar tre<uia 5ă :nvăţă$ din ele i a5ta a$ 9ăcut..

ne doar :n griAa $ea. #i5cuţia cu d.c. D8eia pentru li<ertatea $a$ei nu e5te la Mine. ci la 5ora Mea.nd tata a 9o5t <olnav. pentru eli<erare. Ei tot ti$pul a$ 9o5t 5ingură. &-a ră$a5 aproape ni$ic din ceea ce era...? Vinovăţia că n-a$ putut 9ace $ai $ult pentru părinţii $ei. le pot eli<era i pe ele. tea$a că $a$a ră$.2011 165 . „!$ 9ăcut 5ingură curăţenie la Gădăuţi..0(. 0.. deo5e<it de puternică.ndurile i 5enti$entele.t de $ulte.0(.0(. !$intirea că $i-a$ gă5it $a$a 5edată i :nc8i5ă. :n 5pitalele noa5tre din anul de graţie.. #in nou. ! a a$ vă@ut că tea$a era :n5oţită de 9urie i 9ru5trare. :n 5pate de tot. !$ :ncercat 5-o 9otogra9ie@. M-a$ uitat atent la „re5turile? de 5enti$ente. iar pe tata legat de pat. Mulţu$e5c doa$nei de la parter. -otul e5te per9ect i nu tre<uie 5c8i$<at ni$ic. atunci c. 02. Ei undeva. 5ora $ea poate 5ă aleagă o altă cale $ $a$a are lecţii di9erite pentru 9iecare dintre noi două.te ai 9ăcut pentru noi i pentru tot ce $i-ai arătat. S-a di5tru5 totul. !cu$ că le-a$ con tienti@at i acceptat.2011 M-a$ 8otăr.. a$ vă@ut pe cer o Cu$ină al<-5trălucitoare. dar n-a$ reu it. -e iert i te rog 5ă $ă ierţi.. 0+..n5a $i-a lu$inat g. Etiu că va gă5i puterea 5-o 9olo5ea5că. Prea $ulte invitaţii neonorate de către $ine i $ultă in5i5tenţă din partea lor. 9ru5trare i 9urie..2011 Fn ti$p ce venea$ cu trenul de la Bacău 5pre Bucure ti. Ei dacă eu a$ :nţele5 că nu pot 9ace $ai $ult pentru $a$a. 2010... cu cei de la „Doral Dlu<?. aAun5e la 5upra9aţă. care a di5părut i$ediat. care $i-a dat 9otogra9iile i $-a aAutat 5ă văd at.t 5ă de5c8id u a unei po5i<ile cola<orări.

ale căror 5c. Fnţeleg că Eu 5unt -ot Deea De Sunt.0(.$plă $ai departe.. :n privinţa relaţiilor cu părinţii.i noi.ndurile &oa5tre creea@ă c.$p. M-a$ :nv.2011 Sunt :n 9aţa calculatorului i cite5c ceea ce $i-a 5cri5 %rina1 „&u tiu ce 5-a :nt. a$ trăit con9ir$area că pacienţii no tri 5unt pro<le$ele noa5tre nere@olvate i că tre<uie 5ă ne „vindecă$? :nt. a5t9el :nc.ndit Eu. Ei $ai ale5. 0). după ce ne-a$ de5părţit.ntei 5e :$pră tie :n toate direcţiile. #ar n-a$ $ai gă5it piaţa. cu Aocuri de arti9icii. care alt9el 5e repetă :n $od auto$at. Spunea$ altuia ce 5ă 9acă.!$ vă@ut. Dă in9luenţa e5te $ai puternică din5pre 9recvenţa 5uperioară i că tre<uie 5ă redeveni$ con tienţi :n Pre@ent. că practicianul de Geconectare doar de5c8ide u a ca$erei :n care 5e a9lă 5ei9ul cu ci9ru. cu care pute$ in9luenţa tot ce e5te :n Aurul &o5tru. #intr-o dată. inclu5iv cei care vin 5pre Mine..rtit :n cerc?. Pacientul $eu era propria $ea „oglindă?. De 5e :nt. cerul devine ni5ip de Cu$ină 5trălucitoare.2011 Stau pe e@longul din <alcon i prive5c cerul de un al<a5tru a@uriu.ndurile. dacă vre$ 5ă 5c8i$<ă$ g. adică in9or$aţie i energie.0(. pentru 166 . 10. !$ vrut 5ă-$i cu$păr ni te 9ructe. au 9o5t u or de o<5ervat. Don9ir$area 9aptului că toate g. rotitoare. prin repetare. iar „la5erele? care ie5 prin degetele i pal$ele Mele.$plat ieri.t ace5tea 5ă nu 5e agrave@e.0(.2011 !5tă@i. doar ca 5ă aud eu. -oată Cu$ea Mea i tot !devărul Meu 5unt doar Eu. e5te doar ceea ce tre<uia 5ă 9ie. pentru pri$a dată. 0(. vi<raţia corpului pacientului :n ti$pul edinţei de Vindecare Geconectivă. :n perioada aceeaP #in nou con9ir$ări i lecţii pentru Mine. %rina 9ăcu5e cercul la care $-a$ g.

M-a$ 8otăr.teva :nţepături :n @ona ini$ii i :n $. -ot 9elul de 9iguri geo$etrice au :nceput 5ă 5e :nv. #e c. Picioarele. Era o 5en@aţie nouă.teva @ile 5unt u$9late i le 5i$t ciudat. :n @ona gle@nelor.tă 5t. Ca :nceput au 9o5t doar vi5e. -răia$ o 5en@aţie de valuri $i cătoare. era o nuanţă de al<a5tru cati9elat. ca de :nceput de noapte. :n valuri. :nainte de culcare. a5t9el :nc.. !l<a5trul 5e $i ca :n 5u5. a$ tu it puţin i a$ 9o5t răgu ită. cu nuanţe care 5e 5c8i$<au continuu. !$ 5i$ţit o apă5are :n @ona 9runţii. dar $-a 9ăcut 5ă-l :nc8id. a$ avut 5en@aţia că un 9el de lanternă i$en5ă e5te :ndreptată de 5u5 5pre $ine i totul a devenit al<-a@uriu.t -rinitatea Spirit-Su9let-Dorp redevine :n =nitate.ngă.na 5t. cu iri@ări de cle tar. F$i 5i$ţea$ coa5tele ca i cu$ ar 9i devenit dintr-o dată $ai $oi. totul a căpătat o culoare al<a5tră. 1). -re<uie 5ă ai :ncredere i 5ă :nţelegi că #ivinitatea nu poate „9uncţiona? dec. „De 167 . au :nceput „5ă dea? căldură pe interior. !u 9o5t i c.2011 &oaptea trecută. ceea ce :n5ea$nă că Su9letul 5e „tre@e te?.t 5ă $ă culc.. doar intenţia contea@ă. $ai 5u<ţire. 5i$ţea$ cu$ pal$ele $ele trepidau :n rit$ul ventilatorului. pe care o purtă$ a5cun5ă :n &oi i care produce Miracolul Geconectării.r it. D8aHrele ur$ea@ă 5ă 5e uni9ice :n corporalitatea &oa5tră. Mi-a$ privit gle@nele.0(.ngăcie are practicianul :n ceea ce prive te Geconectarea. :n Aurul $eu au apărut ni te ovaluri rotitoare.. P. 5e con tienti@ea@ă pe Sine i :ncepe 5ă „crea5că?. 5ă vină 5pre $ine. Ce vedea$ doar conturul.. !poi. vii i reale. Spre 59.t la 5tandarde de per9ecţiune.nă i pielea e5te $ai 9ină. energia de „5orginte divină?. nu aveau e5enţă. de eli<erare 9aţă de trecut. tot 9ără e5enţă. !poi o durere :n 5pate. %ndi9erent c.cel venit 5pre Geconectare. iar %u<irea e5te „liantul?.rtă :n Aurul $eu. !poi. ca un val de energie care vine 5pre $ine. Fntr-un 9inal. Zilele ace5tea $i-a 9o5t cald. Geconectarea gră<e te e"tinderea Don tiinţei.

Aucărie :n Cu$ină. Du @. o perioadă :n care pot 5ă $ă <ucur de ulti$a repri@ă din vec8iul Boc. Să $ă <ucur de 9iecare clipă pe care o trăie5c.2011 !5tă@i. iar eu a$ putut 5ă-$i anali@e@ 5enti$entele din ti$pul e"perienţei trăite. #upă-a$ia@ă a$ 9o5t la cur5ul de $a5aA i.. 1'. &u $ai 5unt u$9late. #oar 5ă $ă <ucur de #arul de Viaţă pe care l-a$ pri$it i pe care nu tre<uie 5ă-l iro5i$ nici $ăcar o clipă. pentru pri$a dată. $ult $ai u oară ca de o<icei.0(. iar durerea de cap. Ei atunci.. pentru Mine. -oată @iua $-a$ 5i$ţit cu$va „i$aterială?. !$ a5i5tat i la $o$entul :n care :i 8rănea.... Etiu că a$ ter$inat de 5cri5 ceea ce tre<uia.nd a$ 9ăcut a5ta. noii pui ori. D.. Ei a5ta a$ de g. #i$ineaţa $i-a$ privit gle@nele. pe care tre<uie 5ă-l pă5tră$ pentru totdeauna :n &oi. D8iar i un capac de pla5tic poate deveni. de „lini tire i li$pe@ire a apelor Su9letului Meu?.? Mi 5-a 9ăcut 9rig i a$ vrut 5ă $ă :nvele5c. dar n-a$ regă5it tea$a. care-$i place. !$ de5coperit un Aoc nou. un g. Fncă $ai 5i$t puţină nelini te. toate 5unt cu trei..nd $i-a optit :n Mine1 „S-a activat MerHa<a. Pentru $ine. $a$a-gugu tiuc $i-a dat voie 5ă-i văd. din nou. !cu$ pot 5ă văd că toate 5unt Cu$ină.nd 5ă 9ac. #ar a5tă@i e5te i ulti$a @i de Burnal. !cu$ 5unt :ntr-o perioadă de cal$. E5te drăguţ 5ă-i pot vedea at. prin !utovindecare. $i-a$ 5pu5. Magia 5-a 5tin5 i totul a revenit la nor$al.teva $inute.. cu care $-a$ tre@it.t de aproape. F& C>D #E EP%C>V 168 .9ru$o5 e5te?. pentru cei care 5unt pe aceea i cale. a trecut :n c. a$ vă@ut trei răţu te 5ăl<atice pe apă.$<etul i inocenţa Su9letului de copil.

g. care de 9apt nu repre@intă dec. -oate vin acu$ :n $od natural.nd i 5enti$ent trăit. gu5tulM. Dă e5te $o$entul contopirii dintre corpul no5tru 9i@ic i corpul no5tru de 9recvenţă 5uperioară. ca 5ă nu ve@i adevărul. care re9lectă ceea ce 5unte$. o 5i$ţi. :n !cu$ i !ici.$p energetic. Etiu că Entitatea o$enea5că e5te $ai $ult dec. iar c8eia ace5tui Miracol e5te propria noa5tră Don tiinţă.? -3or%heus. pipăitul. a$ cre5cut 9ru$o5.Fn toate ace5te luni de c. care 9uncţionea@ă prin creier. !$ căutat ră5pun5uri pentru :ntre<ările $ele. Matricea e pretutindeni $ ne :nconAoară. iar ace5te niveluri di9erite ale 0iinţei 5unt conectate printr-o 5erie de vorte"uri de energie.lnit o 5u$edenie de >a$eni deo5e<iţi. E5te lu$ea care te or<e te. !titudinea i de@voltarea 5pirituală ne $odi9ică !#&-ul. cu 9iecare g. cărora le $ulţu$e5c din Su9let pentru tot ceea ce $i-au dăruit cu at. o ve@i. Da 5ă aAunge$ 5ă le percepe$. care !cu$ :ncep 5ă 5e uni9ice. au@ul. dar nu 5e regă5e te :n planul 9i@ic. !5ta pre5upune că tre<uie 5ă :nvăţă$ 5ă trie$ ceea ce ne e5te 9olo5itor :n proce5ul no5tru de evoluţie. „Drede$ că trăi$ :ntr-o . denu$ite c8aHre. prin care con tiinţa. #ar a5ta nu :n5ea$nă că :n Aurul no5tru nu e"i5tă celelalte 9recvenţe/den5ităţi ale Dreaţiei %n9inite. pe care o pot acce5a 5i$ţurile noa5tre 9i@ice Lvederea. 9ără niciun 169 . Sunte$ prin i :ntr-o ga$ă de 9recvenţe L:ntr-o ilu@ieM.t „co5tu$ul no5tru 5paţial genetic?. a$ :nt. că E$oţiile 5unt un alt c.lu$eW $ trăi$ :ntr-o ga$ă de 9recvenţe. $iro5ul.ndirea i 5enti$entele e"peri$entea@ă 5pectrul de 9recvenţe din lu$ea 9i@ică.nd la cele de pri5o5 pentru $o$entul no5tru.ta iu<ire. tre<uie 5ă ne acordă$ 5i$ţurile noa5tre 9i@ice la un nou „po5t de radio?. !cu$ tiu că 5ingura c8eie pentru Fnălţarea 5pre o altă di$en5iune e5te 5tarea de Don tiinţă.$p energetic. renunţ. Dă Mintea e5te un c. Cn 6ilmul $3atri8'/ !$ a9lat că lu$ea 9i@ică :nconAurătoare e5te doar o $ică parte a unei in9inităţi $ultidi$en5ionale. a$ citit i a$ ur$at $ulte cur5uri care $i-au lu$inat :nţelegerea iniţială.nd a$ :nceput dru$ul 5pre 5c8i$<are.t un corp 9i@ic.

apoi :n interiorul Meu i :n 9inal. pentru că i-a$ perceput Măreţia $ la :nceput :n e"teriorul Meu. prin con tienti@area adevăratei noa5tre e5enţe i că 5unte$ ceea ce religia nu$e te „Cu$ină din Cu$ină?. Dă &oi 5unte$ Dei prin care Marea 0iinţă e"peri$entea@ă i cre te. 5ă 5i$t că 5unt parte dintr-o 0iinţă Eternă de %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. Marea %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. adică ceea ce 9i@icienii nu$e5c $unde staţionare'X. :n e5enţa noa5tră nevă@ută. %n9initul i Singurătatea :n -otalitatea %u<irii. 5unte$ doar %u<ire. &oi ne 5c8i$<ă$. Pentru că &oi toţi ave$ Don tiinţa 0iinţei i Ea e5te unică i o$nipre@entă. Deea ce pot 5ă 5pun cu certitudine e5te că ace5te e"perienţe $-au 5c8i$<at radical.ntul 5e 5c8i$<ă. &oi 5unte$ -oţi =&=C. ci că 9ace parte din Marea 0iinţă de Cu$ină i că toţi i toate 5unt ca i el. pentru că Pă$. Să e"peri$ente@e i 5ă crea5că prin propriile 5ale e"perienţe. 170 . :n $od natural. &oi. !$ 9o5t Cu$ină i %u<ire.t energie vi<ratorie.t Eternitatea. :n Cu$ină. -re<uie doar 5ă :nvăţă$ din 5eninătatea cu care o$ida devine 9luture i 5ă per$ite$ ca 5c8i$<area 5ă ai<ă loc. Eu a$ avut <ucuria 5ă trăie5c Miracolul ace5ta :ntr-o e"perienţă per5onală.$p de Don tiinţă. e5te doar %u<ire. 0iţi convin i că noua 5tare de Don tiinţă va 9i $enţinută din ce :n ce $ai u or. Etiu că &oi cei &evă@uţi nu cunoa te$ dec. !$ :nţele5 că tre<uie 5ă pă5tre@i :ntotdeauna 5$erenia punctului de Cu$ină. Ei a5t9el. 5ă 5i$t că aparţin unui D. din care 9ac i Eu parte. că propriul $eu corp nu e5te altceva dec. că !cu$ cred :n #ivinitate. ne creă$ propria noa5tră Don tiinţă i nu $ai 5unte$ niciodată 5inguri :n evoluţia noa5tră. doar puncte de Cu$ină. care tie că nu e5te 5ingurul.e9ort din partea noa5tră. !$ a9lat că ->-=C e5te doar %u<ire. ca 0iinţă o$nipre@entă. că ne re:ntoarce$ :ntr-o =nitate per9ectă. din care 9ace$ parte. #ureroa5e pot 9i doar re@i5tenţa i 5trăduinţa noa5tră de a accelera proce5ul de evoluţie. cu o vite@ă e"traordinară.i dăruia5că Viaţă. nu proce5ul de evoluţie :n 5ine. Ei că =&=C a :nvăţat 5ă.

!cu$ ti$ că Cu$ina i %u<irea 5unt cele care le cuprind pe toate i :n care. a a cu$ e5te de 9apt. ca 5ă parcurge$ dru$ul no5tru :ntru con tienti@are. ca parte a Marii 0iinţe. poate voi a9la o altă 9aţetă a Marelui !devăr.$plă :n $o$entul :n care tre<uie 5ă 5e :nt. :n Cu$ină i %u<ire. că ni$eni nu ne poate in9luenţa 5au 5c8i$<a Planul no5tru per5onal. Don tienti@aţi că energia e5te doar 171 . totul 5e tope te. Dreaţi-vă propriul !devăr i trăiţi-l. 5enti$ente. pără5ind $odul de tea$ă :n care aţi 9o5t :nvăţaţi 5ă 9uncţionaţi i aleg. care o9eră c8eia voa5tră 5pre evoluţie.nd 9recvenţa %u<irii.ntată. de data acea5ta con tient. Ei a5t9el.nt ro5tit. de care tre<uie 5ă $ă <ucur clipă de clipă. ace5ta e5te !devărul Meu. pentru a ră$.ne con tient de ceea ce 5unt. Dă a$ pri$it un Mare #ar de Viaţă.ntul 5e va 5c8i$<a $ai repede.nd 5au cuv.nd că totul e5te doar un Boc Magic.nt o planetă cu adevărat <inecuv. 5ă nu credeţi dec. Pe parcur5ul evoluţiei $ele. cu 9iecare 5enti$ent trăit. :nţeleg. 5ă vă alegeţi doar ceea ce re@onea@ă cu Voi i. :l Aucă$. !ce5ta e5te Marele !devăr pe care l-a$ a9lat :n !cu$ i !ici. că pute$ :ncetini proce5ul no5tru de evoluţie. #ar tre<uie 5ă porniţi din interiorul vo5tru. Sc8i$<aţi-vă Voi i Pă$. pe care &oi.incon tient. Ei a$ $ai a9lat că. trăiri.$ple. #ar pe cei care vă a9laţi pe acea5tă cale. -re<uie doar 5ă căpătă$ :nţelepciunea de a accepta ace5t lucru i 5ă :ncercă$ 5ă 9ace$ din Pă$. e$oţii. tre<uie 5ă-$i pă5tre@ calitatea de ><5ervator. #ar. !$ :nvăţat că &oi ne cre)m propria noa5tră realitate. cu o $ultitudine de e"perienţe. vă invit 5ă citiţi !devărul Meu. !cu$ i !ici. $ai ale5. &e-a$ :$<ogăţit cunoa terea. că tot ce 9ace$ e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie i că toate 5e :nt. 0iinţa Fn5ă i :nvaţă i cre te. cu 9iecare g. :nvăţă$ i evoluă$. prin acceptarea $odului de tea$ă. &oi cei !devăraţi ne 5unte$ su6icienţi. iar !cu$ ne re:ntoarce$.t ceea ce trăiţi :n e"perienţele voa5tre per5onale. care nu 5e $ai potrive te cu ceea ce 5unte$ i că nu ave$ nevoie de alţi Mae tri. ! a veţi reali@a că Marele !devăr cuprinde :n El o in9initate de !devăruri Per5onale.

Se pot produce unde 5taţionare :n $od 5i$plu. #oar per$iteţi ca ace5t Miracol 5ă 5e producă. nici „vec8e? 5au „nouă?. dar Don tiinţa voa5tră vă per$ite 5-o acce5aţi alt9el. =nde 5taţionare 5e creea@ă. ! doua caracteri5tică 5e re9eră la $odul de reparti@are a punctelor de a$plitudine.una 5ingură $ nu e5te „<ună? 5au „rea?. dacă :nvăţaţi 5ă 9uncţionaţi :n „!cu$ i !ici?. Ea doar e5te. Propag. cu aAutorul unei coarde ela5tice lungi.nd 5e atinge o anu$ită 9recvenţă. D. Voi 5unteţi pa@nicii propriei voa5tre c8ei. vă redaţi li<ertatea. Dă vă recreaţi cu 9iecare $o$ent. -re<uie doar 5ă vreţi 5-o 9olo5iţi. Pri$a caracteri5tică 5e re9eră la 9aptul că di9eritele 5eg$ente ale coardei vi<rea@ă conco$itent i nu unul după altul. Geali@aţi că nu tre<uie 5ă 9aceţi niciun e9ort ca 5ă cre teţi :ntru cunoa tere i cre teţi :n propriul vo5tru rit$. !nu$ite puncte 5unt practic. 5e propagă :n direcţie inver5ă i 5e :nt. :n repau5.ndu-5e de-a lungul ei. &!M!S-E.lne5c cu undele ce continuă 5ă vină din5pre capătul li<er al cor@ii. pe coarda unei viori. !legeţi li<ertatea pe care aţi avut-o :ntotdeauna. pe care voi v-aţi ale5-o. con9iguraţia de unde devine 5ta<ilă ca 9or$ă. pentru că voi puteţi 5-o 9aceţi. Se provoacă vi<raţii :n capătul li<er al cor@ii. D8eia e"i5tă :n u a cu tii de aur. Fn acea5tă 5ituaţie 5unt o<5erva<ile cele două caracteri5tici ale undelor 5taţionare. de e"e$plu. Ei prin con tienti@are. dragii $eiP * Lnde staţionare4 „&u e5te vor<a de ceva 5tatic. Ei acu$ de5c8ideţi-vă aripile i @<uraţi.? -$Realitatea 6inal)' M Balo#h BNla/ 172 . dar pe care nu aţi con tienti@at c-o aveţi. altele vi<rea@ă Lo5cilea@ăM cu a$plitudine $a"i$ă. undele aAung :n punctul de re9racţie. Fnţelegeţi că 5unteţi doar ceea ce con tienti@aţi că 5unteţi.

care $i-au 9o5t i-$i 5unt prieteni nevă@uţi 5au vă@uţi.CĂLĂTOR PE DRUMUL SPRE UN NOU PĂMÂNT DUPĂ ) LUN* DE CĂLĂTOR*E&&& P!V%&% PE&-G= DE% D!GE != !CES „F&_C[!GE!? Mulţu$e5c Dreatorului a -ot Deea De E5te pentru darul de Viaţă pe care $i l-a 9ăcut. Mulţu$e5c 9raţilor i 5urorilor :ntru con tienti@are. pentru tot ceea ce e"peri$ente@ 5au :nvăţ :n 9iecare $o$ent de !cu$ i !ici. care $-a aAutat 5ă aAung p.nă la ace5t nivel de con tienti@are. Mulţu$e5c propriului $eu Dreator. 173 .

trăirea identităţii cu 0iinţa.nd a$ 5i$ţit că nu $ai tre<uie 5ă 5criu ni$ic :n Burnal. Fn5ea$nă regă5irea naturii du$neavoa5tră adevărate. $-au aAutat 5ă-$i :nţeleg $ai <ine propria e"perienţă i 5ă 9inali@e@ partea de co$entarii din acea5tă carte. ca pe un 9rag$ent i@olat. Mulţu$e5c tuturor celor care $-au aAutat ca acea5tă carte 5a vadă lu$ina tiparului. M>-->1 „Duv. dar care.ntul ailu$inareW evocă :ntr-un 9el ideea unei reali@ări 5uprao$ene ti. -uturor.? EcAhart 0olle P!V%&% #E F&DEP=!u trecut pe5te * luni de c.Mulţu$e5c tuturor celor care 9ac parte din 9a$ilia $ea de 5u9let. Mulţu$e5c tuturor celor care citiţi ace5te r. !tunci vă percepeţi. Ei dacă vă a teptaţi 5ă-$i 9i cre5cut aripi. Mulţu$e5c tuturor celor care. Mulţu$e5c tuturor celor care vă regă5iţi :n acea5tă carte. prin viu grai 5au cu cele 5cri5e. cu toate ace5tea. %ncapacitatea de a 5i$ţi acea5tă conectare dă na tere ilu@iei 5eparării – 5eparare de propria per5oană i de lu$ea care vă :nconAoară. iar con9lictul interior devine 5tarea nor$ală. iar 5inele 9al5 vrea 5ă perpetue@e acea5tă idee3 dar acea5ta e5te pur i 5i$plu 5tarea noa5tră naturală. la ceva care. 5ă devin tran5parentă. vă depă e te cu $ult. 5unteţi :n e5enţă du$neavoa5tră. con tient 5au incon tient. 9ie că aparţin ace5tui Pă$. vă $ulţu$e5c. voit 5au nevoit. !pare 9rica. E5te o 5tare de conectare la ceva inco$en5ura<il i inde5tructi<il.nduri i care aţi ale5 5ă $ergeţi $ai departe. 5ă $ă de$ateriali@e@ la dorinţă 5au 5ă văd toate lucrurile :ntr-o e"plo@ie de culori 174 .nt 5au unei alte lu$i necuno5cute. dincolo de nu$e i :n9ăţi are.

-ot d. pove5tindu-% ceea ce a 9ăcut pe5te @i i 5pun.nă la 59. de două ori. nici nu $ergea prea de5 pe acolo. avea o conver5aţie de taină cu un prieten apropiat i drag. de5tul de u or. -oate ace5tea $-au aAutat 5ă pri$e5c e"perienţa prin care a$ trecut. c. 5punea cu :nţelepciune <unica.teva e"plicaţii de5pre $ine. Bunica din partea $a$ei nu tia unde tre<uia 5ă 5e a e@e :n <i5erică.5trălucitoare. c8iar dacă nu 9ăcea$ niciun e9ort pentru ace5t lucru. tot ceea ce avea – pri$a dată. a a că 5piritul practic a 9o5t 9oarte <ine de@voltat. Bunica din partea $a$ei. tenace.nă acu$. pentru a pierde apoi. #e la d. #og$ele credinţei vec8i i 9rica nu au reu it 5ă $ă in9luenţe@e prea $ult. ><i nuită 5ă iau lucrurile a a cu$ 5unt i 5ă le re@olv p.ndit la ceea ce a$ pierdut.n5a $-a :nvăţat că relaţia cu #u$ne@eu e5te una aparte.ndu-% ceea ce dore te 5ă 9acă @iua ur$ătoare. aceea i i totu i alta. 5igur vă :n elaţi. ţărancă cu <un 5i$ţ i cu doar două cla5e pri$are. Sunt datoare cu c. Sunt la 9el ca i p.nt. doar cu$ 5ă 9ac la loc ceea ce-a$ avut?. a$ ale5 5ă devin un inginer 9oarte prag$atic. i-a 9ăcut 5ingură o avere 9ru$u ică :nainte de cel de-al doilea ră@<oi $ondial. „&iciodată nu $-a$ g. ca aici pe Pă$. intuitiv :n re@olvarea pro<le$elor.r it. :n 9or$a 5a cea $ai pură. 5ă $ă na5c :ntr-o 9a$ilie de 5u9lete puternice.nia i a doua oară. !$ coc8etat de5tul de $ult cu lu$ea a9acerilor.nd a 9o5t deportată pe Bărăgan. dar :n 9iecare 5eară. capa<il 5ă 5c8i$<e cu u urinţă direcţia de $er5 :n viaţă i 9oarte atent la detalii.n5a a$ :nvăţat că nu tre<uie 5ă trăie ti :n trecut. Fn 9iecare @i o au@ea$ pe <unica cu$ 5tătea de vor<ă cu #u$ne@eu. 175 .r@iu. Mai t. la trecerea din Bucovina :n Go$. care au tiut 5ă treacă cu u urinţă pe5te toate e"perienţele i lecţiile pri$ite. !$ 9o5t o norocoa5ă 5ă aleg. :n 9a$ilia noa5tră i-a 9ăcut loc i 5-a 5i$ţit 9oarte con9orta<il $ateriali5$ul.

care 5ă 9ie :n e"teriorul $eu. a$ avut :ntotdeauna. Fn e5enţa Sa. &ici $ăcar 9il$ele S0 nu $ă duceau 5pre acela i adevăr. Pentru $ine.nd era$ copil. iar iu<irea e5te 5ingura care 5tăp. Spuneţi-i intuiţie/Sine #ivin. tiinţelor naturii. Eu nu a$ vă@ut e"tratere tri care 5ă :ncerce 5ă $ă răpea5că i 5ă 9acă e"perienţe genetice.t de 5i$plă i că o parte nevă@ută din noi e5te eternă.rnit 9oarte $ultă :ncredere i a$ 9o5t $ereu re@ervată 9aţă de ceea ce :n5ea$nă $edica$ente. de i a$ 9o5t atra5ă de ace5te di5cipline c. $i-a readu5 con tiinţa de 0iinţă unic). 9i@icii. n-a$ călătorit cu nave 5uperlu$inice i nici nu a$ aAun5 :n te$ple 5au lu$i a5cun5e. pe care o$enirea l-a pierdut :n ti$p. pove tile au avut :ntotdeauna un 5. &ici cu religia nu 5tătea$ prea <ine. e"perienţe ale 0iinţei cu Ea :n5ă i. a$ :nvăţat 9ără tragere de ini$ă i n-a$ 9o5t niciodată adepta convin5ă a i5toriei. 9ără ca eu 5ă aloc prea $ult ti$p 5tudiului. 9iind :n @ona de $iAloc a cla5a$entului. Delelalte 5unt doar 8i$ere. Medicina cla5ică nu $i-a 5t. E"perienţa parcur5ă $-a condu5 la conclu@ia că nu e"i5tă nimic :n a9ara $ea.ne te propria 5a lu$e. <inele i răul 5unt doar o ilu@ie. 0iinţa atotputernică i unică percepută de $ine e5te doar iu<ire.Da un parado". de i uneori avea$ 5clipiri de inteligenţă. eternă.ceva? ca 5ă le pot :nvăţa u or. cu$ vreţi. pentru care ti$pul i 5paţiul nu e"i5tă. &-a$ 5trălucit la :nvăţătură. vă@ute 5au di5cutate. credinţa că realitatea nu e5te at. energii 5u<tile 5au lucrări alc8i$ice.$<ure de adevăr. c8i$iei i $ate$aticii cla5ice. pentru că nu $-a$ :ndoit de propriile $ele e"perienţe – ele apăru5eră 9ără ca eu 5ă le pot in9luenţa prin cele citite. &u citi5e$ ni$ic de5pre alte di$en5iuni. a$ 176 . !$ 5i$ţit $ereu că le lip5e te a. Dre tin ortodo" nepracticant. =n a$ănunt e"tre$ de i$portant. Pri$ele căutări i cărţi citite de5pre lu$ea nevă@ută au venit după ce e"perienţa $ea cu Geconectarea Per5onală a :nceput 5ă 9ie 9oarte puternică. 9ără ca cineva 5ă-$i 9i 5pu5 a5ta. Ei cu toate ace5tea.

din acea5tă 0iinţă $ăreaţă. pentru ca toţi 5ă aAunge$ :n 9inal la Singurul i Marele !devăr. &u e5te ni$eni a.nd rău.t accept. ! a a tre<uit 5ă 9ie ca 5ă-$i rea$inte5c propria $ea e5enţă. doar un adevăr po5i<il :n $ultitudinea de adevăruri pro<a<ile. Dă toţi i toate 5unte$ celule vii. :nţeleg.nd i orice ur$ă de :ndoială. #oar noi 5inguri.? Spunea$ :n Burnal că acu$ ace5ta e5te adevărul pentru $ine. &u 5unte$ dec. la $o$entul lui de con tienti@are. acce5i<ilă. Pentru că 9iecare dintre noi e5te o 0iinţă :ntregită doar :n cadrul !devăratei 0iinţe. Ei de aceea. 5ă crede$ cu tărie :n el i :n noi. 9ără 5ă $ă 5perii – cel puţin nu prea tare – i 5ă 5i$t nevoia 5ă-$i e"plic propriile trăiri. de o 9actură cu totul aparte. Voi tre<uie 5ă aveţi propriile e"perienţe i 5ă credeţi doar :n adevărul ace5tora. ! venit $o$entul 5ă ne vindecă$ de 9rică.nd că 5unte$ 0iinţa. -u doar tre<uie 5ă te <ucuri că dan5e@i :n Cu$ină i te 5cal@i :n %u<ire alături de ceilalţi. dar că el 5e poate 5c8i$<a pe $ă5ura propriei $ele evoluţii. !cu$ e5te ace5ta i cred :n el.t nouă. Vă a$intiţi ce-a$ 5cri5 :n BurnalI „&u e5te niciun $erit de-al tău. pentru că e5te un adevăr trăit per5onal. Du toate ace5tea. ni$eni i ni$ic din a9ara noa5tră nu ne poate 9ace rău. vindec. nu ne 9ace$ rău dec. a a cu$ 5punea$. -oate e"perienţele $ele au 9o5t vii. 177 . prin e"peri$ent practic. doar că 9iecare dintre noi cre te :n propria 5a variantă. %rin propria noa5tră 9rică. e"perienţele voa5tre nu tre<uie 5ă ur$e@e aceea i cale. Ei odată revelat propriul no5tru adevăr.t e5te pregătit 5ă pri$ea5că.5i$ţit că nu 5unt 5ingură. Etia$ că ră5pun5urile pri$ite vor putea 9i :nţele5e u or i tran5pu5e :ntr-o 9or$ă 5i$plă.nd că 9iecare dintre noi pri$e te at!t c.un ale5?. #ar e5te. are propriul 5ău rit$. puternice i 5trălucitoare. care a venit :n $od 5pontan i 9ără căutări din partea $ea. că 5unte$ 9raţi i 5urori i că 9ăc.

ndul la tul<urările p5i8otice 5au di5ociative – 5c8i@o9renia. #acă :l recite5c. #intr-o dată. tre@irea lui Zundalini ur$ată de de5c8iderea noilor c8aHre pentru di$en5iunile 5uperioare.tea vieţi trecute. Mă regă5e5c ca un tot i 9ac parte din -otul. Fncepi 5ă te 5i$ţi 5ingur i con9u@. tu nu te $ai :ncadre@i :n vec8ile tipare tra5ate de către ceilalţi. Ei :n tot ace5t ti$p a$ navigat prin tea$ă. c8iar i :n @ona 5pirituală. Fn viaţa reală trăi$ prin inter$ediul unor 9iltre culturale <ine de9inite.Ei totu i. călătore5c prin lu$i paralele. 178 . 5piritualitatea 9iind unul dintre ace5tea. 5i$ţurile 9i@ice au atin5 cote $a"i$e.t de puternice au 9o5t ace5te trăiri. ve@i cu$ alţii :ţi conduc viaţa i 8otără5c :n locul tău. dar in5u9icient pentru ie irea din a. con9u@ie. 5i$t ini$a inundată de o iu<ire i$en5ă i toate devin 5acre. pot citi g. :nţeleg c. cu$ $edicina tradiţională ignoră 5u9letul i ceilalţi te prive5c cu ne:ncredere. a teptare. paranoia. care 5e practică :n 9iecare clipă. cu$ tiinţele e@oterice trăie5c :n trecut. $odul elevat de inducere a ne:ncrederii. 9ricii.ndurile i pot controla ti$pul. dintr-o dată grila $ea de valori 5-a 5c8i$<at.Marea ilu@ie?. :n5oţite de proce5ul de e"tindere a con tiinţei. oa$enii 5unt doar ni te actori care : i Aoacă rolurile O D. Ve@i cu$ Bi5erica are puterea de a conda$na <olile $entale. $i-au $odi9icat pentru un ti$p ec8ili<rul p5i8ic. lucrurile : i pierd $aterialitatea. 5unt etern i :$i revin :n $inte at. 5i$ţi ace5t lucru ca pe o :ngrădire i :l re5pingi. Fnţelegi controlul 5u<til. per5onalitatea $ultiplă 5au c8iar 5pre con5ecinţele con5u$ului de droguriP Pentru că drogurile reu e5c 5ă 9acă un colap5 te$porar :n 9uncţionarea Ego-ului. Fn acel $o$ent a apărut Burnalul. dependenţei i neputinţei.t de $ult te duc ace5te 5tări cu g. :ndoielii. e"perienţele 5pirituale prin care a$ trecut.

depinde doar de noi 5ă alege$ cine ne g8idea@ă – Ego-ul 5au 0iinţa – i a5t9el. 9ără 5ă-$i dau 5ea$a la :nceput.!cu$?. c8iar dacă :l nu$e5c Sinele Superior 5au #ivin. :n care nu $ai cuno5c pe ni$eni i ni$ic.>$ #ivin?. eu a$ ale5 5ă 9iu. !$ ale5 ca Spiritul 5ă devină adevăratul g8id pentru Su9let i 5ă $ă tre@e5c din vec8iul vi5. cea dintre Su9let i Ego. care alcătuie5c propriul $eu corp i care au ale5. E5te vor<a doar de5pre Ci<erul !r<itru i de $o$entul a.ncul propriei $ele 0iinţe i a$ recuno5cut o $ultitudine de a. L!cu$ :nţelegeţi de ce a$ po$enit :n Burnal de5pre a. de@ordinea. la a doua edinţă de Geconectare Per5onală1 „!i tra5 lo@ul c. tre<uie 5ă de5coperiţi c8iar voi. !vea$ de ale5 :ntre a ră$. !tunci a$ 5i$ţit 179 . a$ reu it 5ă prive5c cu o<iectivitate :n ad. !$ :nţele5 a5t9el ce a vrut 5ă 5pună KaHov. c. lă5.nd Ego-ul $eu. alt9el doar e"i5t. -oate parte a propriului Ego i 9iecare cre@. Ei care e5te di9erenţa dintre cele două 5tări.Eu-ri?. Ce-a$ recuno5cut rivalitatea i lupta. E5te $o$entul ca 0iinţa $ea p5i8ologică 5ă :nveţe de la inteligenţa $icuţelor celule. Mi-a$ dat 5ea$a că tre<uie 5ă aleg. cu $ult :nainte.Fn toată acea5tă perioadă $-a$ luptat cu di9icultăţile din viaţa de @i cu @i. -otu i. 5ă-$i diriAe@e :n continuare viaţa 5au putea$ 5ă :ncep 5ă-i per$it !devăratei 0iinţe 5ă 9ie. 5ă 9ie =nul.nd că e5te 5ingurul proprietar al per5onalităţii i al corpului $eu.nd vor<ea$ de5pre a. Steluţa?. %$pre5ia că ur$ea@ă <ru5c 5ă $ă tre@e5c :ntr-o altă lu$e. Pentru că doar a a pot i Eu 5ă 9iu. pentru 9iecare dintre noi.Sinele #ivin?IM Ei a$ ale5 a doua variantă. 5ă ră$.Eul Superior?..ne a a. le-a$ :nţele5 i acceptat. :ncă o $ai 9ac. $-a :n5oţit per$anent ca o u$<ră.ne$ 5ă e"i5tă$ 5au 5ă :ncepe$ 5ă 9i$. că e5te vor<a de propria dorinţă de a tran5cende lupta din interiorul $eu. Fn 9iecare o$ e"i5tă re5ur5ele devenirii ca . tigător. !cu$ i aici. dar a a a$ a9lat adevărata valoare a Ci<erului !r<itru.

adole5cenţă 5au $aturitate. a 5pu5 5oţul $eu. lucrurile :ncep 5ă 5e a e@e. tigător. o9erindu-$i un $ediu de 5iguranţă. pipăia$.ca5a #o$nului?. Eu a$ devenit a.că n-a$ pătrun5 adevăratul :nţele5 al ace5tor cuvinte. după o perioadă :n care a$ :ncercat 5ă :nţeleg acea5tă e"perienţă. au interacţionat cu $ine. 5ă-$i e"plic toate trăirile. Dorpul $eu a devenit cu adevărat a. parcă 5i$ţea$ realitatea pentru pri$a oară. Su9letul $eu a ale5 acea5tă per5onalitate i ace5t corp pentru a 6i. :n acela"i $o$ent. „!cu$ a$ :nţele5 – e5te adevărul tău i tiu că e5te o e"perienţă reală?. accept. 180 . :n $ine.!ca5ă? pentru Su9let – pentru Mine.nd i oriunde.nd. Fnvăţ per9ecţiunea :n noianul de a. !$ avut dreptate. Mai a$ p. dar a$ pri$it un aAutor ne5perat din partea celor apropiaţi. colorat. Modul cu$ a 5pu5-o i 9elul :n care $-a privit. $-au 9ăcut 5ă :nţeleg că nu 5e re9erea la 5tarea $ea de 5ănătate.a a tre<uie 5ă 9ie?.:ntru #o$nul? – 5ă alegi con"tient 5ă redevii parte din !devărata 0iinţă =niver5ală. Pot 5ă-$i cree@ propria realitate. !$ trecut 5ingură prin ace5t proce5. dar $ai a$ $ulte de :nvăţat. iar Spiritul e5te aici. Cntotdeauna a$ tiut ace5t lucru :n $od incon"tient. Per5onalitatea i corpul $eu 9i@ic au tra5 lo@ul c. $iro5ea$. Eu era$ aici. cu $iro5 puternic i plin de viaţă. „-e cuno5c de prea $ultă vre$e. !u@ea$. !cu$. te poţi re:ntoarce oric.ndu-$ă i iu<indu-$ă. la copilărie. proa5păt. -re<uie doar 5ă aduc Cu$ina :n 9iecare colţi or a5cun5 al 0iinţei Mele. !5ta :n5ea$nă 5ă trăie ti a.<ine-rău? i a. au cre@ut :n $ine. !u 9o5t cu $ine. Partea 9ru$oa5ă e5te că nu te poţi plicti5i niciodată – ca 0iinţă tre@ită. Ei $ai ale5. oric. pentru pri$a dată cu adevărat. tu c8iar ai trăit ace5te lucruri?. vedea$ prin oc8ii Su9letului.nă $ă $aturi@e@ i pot avea 5tatutul de creator i co-creator con"tient – 5unt la :nceputul lecţiilor. Vă aduceţi a$inteI #upă Geconectarea Per5onală. ca 5ă tiu că dacă 5pui a5ta. -otul era nou.

ad$ini5trate :n $od a. <ucurie. acu$ :nvăţ 5ă-$i inte#re& e"perienţa trăită. p5i8iatru 5au $edica$ente care :ncetine5c c8i$ia i ţin 5u9letul 5u< control.&oul Pă$. Du pa i ti$i@i. $e@ina 9a$iliei.0a$ilia =nităţii?. ave$ locul no5tru 9oarte <ine de9init :n cadrul 0iinţei. :n 9iecare clipă. lu$ea e"terioară va ur$a e"e$plul no5tru. Spectacolul are loc acu$. Fntr-o $i care per$anentă. pornind de la noi :n ine. !veţi li<ertatea de a 9i a..$i-a 5pu5 !le"andra. Fn 9ond. !veţi li<ertatea 5ă creaţi 9ără li$itări i 5ă rede5coperiţi adevărata <ucurie a vieţii. egalitate. 5ă :ncepe$ 5ă con5trui$ . :ncrederea i acceptarea celor dragi $ie au 9ăcut $ai $ult dec. a. 5ă ne cunoa te$ adevăratul no5tru potenţial. Ei totu i. pute$ trăi viaţa cu altă inten5itate. &oi doar suntem :n acu$ i aici.Fnălţarea? :n5ea$nă 5ă ai deAa ră5pun5ul la :ntre<area1 „Dine 5unt euI? E5te doar alegerea voa5tră. -re<uie 5ă :ncepe$ cu noi – dacă creă$ :n vieţile noa5tre o lu$e de pace.Eu? :n orice variantă alea5ă 5au puteţi alege 5ă 9iţi Voi cei !devăraţi. 5ecuritate. :n 5pitale reci i 9ără viaţă. nu plecă$ nicăieri i nici nu ne tre@i$ <ru5c :ntr-o altă lu$e. %u<irea. a. &ici $ăcar c. Pentru că aţi g8icit. pute$ cre te i evolua.nt?. 9etiţa $ea cea $are. totul e5te acu$ i aici. 9ără 5ă uită$ că 5c8i$<area a :nceput cu pri$ii oa$eni care au :nvăţat că 5unt i continuă cu 9iecare nou venit :n a. pe tot parcur5ul e"perienţei $ele.nd 9ace$ 5altul. acea5ta e5te ceea ce tre<uie 5ă 9ace$1 5ă re:nvăţă$ 5ă 9i$. alături de ei i 5ă nu $ă i@ole@ 5u< un clopot protector de 5ticlă.ndu-ne propria noa5tră creaţie. :ntr-o variantă de nei$aginat pentru $intea o$enea5că – $ă pot $ultiplica la 181 .pro9e5ioni5t?.t orice p5i8olog. Ei pentru a5ta. :n viaţa reală.Fnălţarea? a :nceput i e5te un proce5 continuu – con tienti@.nd i a5u$. totul a :nceput cu o e"plo@ie de Cu$ină a unui punct din vid care 5unt. %ar !lina. a$ ale5 5ă trăie5c printre oa$eni. aici i acu$. $i-a 9o5t un prieten de nădeAde.

$i-a$ regă5it pacea i lini tea interioară. :n !devărata 0iinţă.credinţă?. Purt.nd :n $ine adevărul trăit.nii Aocului.n :n centrul $eu de lini te i ec8ili<ru.nd a. 9ără e9ort.ndu-5e la r. Cini tea interioară. dar pe5te ti$p. ră$.nt 5ă ne Aucă$ i 5ă :nvăţă$. c8iar dacă 9ac cele $ai ne:n5e$nate lucruri.a 9i? eternitatea i ne$ărginirea. :n care propriile g. le :nţeleg ro5tul i lecţia a5cun5ă. 0iind :n pre@ent. !$ venit pe Pă$. !$ :nceput 5ă con tienti@e@ că e"i5tă două lu$i paralele :n ace5t $o$ent1 lu$ea celorlalţi – 8aotică.ndul că ne:n5e$natul punct de $ăreţie poartă :n el Eternitatea. ! a că :nvăţ 5ă a$ ră<dare i a.Marea Dreaţie?. cu lip5uri i oa$eni care 5e calcă :n picioare pentru orice. $ă dau un pa5 :napoi i le o<5erv cu atenţie. %n9initul. #ar tre<uie 5ă :nţelegeţi că e5te aceea i realitate. alături de lu$ea $ea – :n care toate 5e re@olvă u or.r it 5i 9iecare parte din $ine prinde viaţă. E5te $o$entul 5ă ne a$inti$ că noi 5unte$ 5tăp. !5ta nu :n5ea$nă că vor veni 5pre $ine doar lecţii u oare. la5 lucrurile 5ă vină 5pre $ine.nduri 5e $ateriali@ea@ă $ult $ai u or. trăie5c clipă de clipă. $ultiplic. doar percepţia ei di9eră. ca 5ă $ă :n5oţea5că pe dru$ul autocunoa terii. cu inten5itate i av. dar c8eia o repre@intă lini tea $ea interioară i capacitatea de a accepta ceea ce vine 5pre $ine. iar ele 5e depărtea@ă u or i altele le iau locul.nd <ucuria celor de5coperite i e"peri$entate. iu<irea necondiţionată i 5tarea de con tiinţă atin5ă te 9ac 5ă ve@i adevărul din 5patele lucrurilor i 5ă-ţi tran59or$i viaţa :ntr-un Aoc 9ru$o5. nu $ai e5te :n $ă5ură 5ă $ă 5perie. 182 . V. -otul i &i$icul :n acela i $o$ent. a a cu$ 5unt ele. recuno5c toate a5pectele care tre<uie vindecate.r it. co$plet.ndul 5ău.ne59. eu a$ atin5 con tienti@area propriei $ele 0iinţe i a. iar creaţia $ea cre te cu 9iecare nouă creaţie. Fn lu$ea $aterială toate au un :nceput i un 59.

!$ :nţele5 atunci că a venit $o$entul 5ă $erg pe propriul $eu dru$. Gevenirea la Bacău $i-a o9erit an5a 5ă :nt.nale. P!V%&% PE&-G= PG%M%% P!E% SPGE F&[ECEVEGE Fn toată acea5tă perioadă. iar cur5urile de care avea$ nevoie. 5ă nu $ai intru :n realitatea altora. din nou. pentru cei care vor veni 5pre $ine. dar a tre<uit 5ă-i 9olo5e5c pentru o de@<atere de $o tenire i n-a$ putut 5ă aAung acolo. ţinută :n noie$<rie 2011 la Mbnc8en. Fncă a$ no5talgia vec8iului dru$. Vă a$intiţi că pri$i5e$ o invitaţie la lan5area internaţională a noii $etode de vindecare a.lne5c oa$eni care caută 5ă 5e cunoa5că $ai <ine. dar a$ do<. Ei nici la a. ! a a$ :nceput 5ă-$i vindec trecutul. $-au aAun5 din ur$ă. iar eu a$ :nvăţat 5ă devin una cu valul. Fnvăţ 5ă 9iu tot Eu.nd a$ #!ndit a5ta i a$ :nceput 5ă acţione&. 5pre Bacău. Mă uit :n oglindă i $ă văd. Ei valul $-a purtat. pre@entul devine din ce :n ce $ai clar. Ei c. ci 5ă-$i cree@ :n $od con"tient.! a :nvăţ 5ă devin prietenul $eu cel $ai <un. dar de data acea5ta i cu Su9letul. alta i totu i aceea i. toate o<5tacolele au 9o5t luate de o $. de i $i-a$ dorit $ult.t 5ă la5 valul vieţii 5ă $ă poarte. e$oţiile i 5enti$entele. propria $ea realitate – a$ :nceput 5ă-$i a$enaAe@ ca<inetul la Bacău i 5ă pregăte5c pre@entările 5ăptă$. !$ 8otăr. <anii au venit 5pre $ine u or.%nter-#i$en5ional !5cen5ion Vi<ration Jealing?I Ei <ine. reacţiile. Ei pe $ă5ură ce trecutul 5e e5to$pea@ă.Don9erinţa Mae trilor?. nu a$ putut $erge. !$ revenit aca5ă.nă nevă@ută – au :nceput 5ă apară oa$enii i re5ur5ele de care avea$ nevoie. ! a a$ intrat :n po5e5ia unor cărţi 5cri5e de către Sa$ael !un Yeor. Dei care au apelat la $ine pentru Geconectarea Per5onală. 5ă-$i recuno5c cu u urinţă atitudinile.ndit i $iraAul noului dru$. au reu it 5ă treacă pe5te 5urpri@a pri$ului $o$ent i 183 . a$ cre5cut. Don9erinţa 5-a $utat de la Veneva :n %talia.

$erg cu u urinţă pe propriul dru$. #upă edinţele de Vindecare Geconectivă 9ăcute $a$ei.? Ei atunci. 5ă vină cu noi la Bacău i. iar 5ora $ea 5-a 8otăr. a$ reu it 5ă trec <ariera de iu<ire. :ntr-un li$<aA doar de el :nţele5. %-a$ 5pu5 c. pe data de 2 ianuarie 2012.>M?. cu iu<ire i :nţelegere.ng. $a$a $-a $. care are patru copii 5uper<i i a dorit 5ă locuia5că cu d. cu „<unica?.. a apărut de nicăieri o 9a$ilie de tineri.iat-o. a$ pornit :$preună cu 5oţul $eu la dru$. plin de iu<ire i :nţelegere al 9iecărui pa5 pe care ace tia :l 9ac. ! adar.? M-a$ uitat la o$uleţul care de5c8idea cu $ult curaA u a ca$erei. cu adevărat. :$preună cu toate pove tile i :ntre<ările pe care le are. Steluţa. Ei e5te $inunat 5ă ve@i că de $ulte ori. elevii i-au depă it pro9e5orul i au urcat cu :ncredere. nu pot. 5pre Gădăuţi. pentru a vor<i $inute :n ir.ndit. a a cu$ e5te d. era$ pregătită 5-o accept a a cu$ e5te. dar acu$ e5te lini tită. Eu doar 5unt un o<5ervator de la di5tanţă.naP Ei voi nu aveţi copii $ici.n.ng. a$ 5ărutat-o i a$ $. $ult $ai repede i $ai 9ru$o5. S-a :nt.$plat :n5ă ceva. Sunt i eu un copil <ătr. Ei totu iO !$ gă5it-o cu <agaAele 9ăcute. >c8ii $a$ei. Ma$a 5-a ră@g.ngI Ei acolo nu 5unt eu 5tăp.t aici. F$i dorea$ ca $a$a. ca iarna acea5ta. pe 5cara care :i duce 5pre :nţele5ul adevărat de . 9ericită 5ă vină cu noi.iat u or i $i-a 184 . Mai 5ingură dec. de data acea5ta.n5a la Gădăuţi.acu$. ceva 5-a :nt. „Puneţi-vă :n locul $euP Voi plecaţi la 5erviciu i eu ră$. $a$a 5ă 5tea cu noi.t 5ă-i redea li<ertatea.$plat.n 5ingură.t 5ă pl. !$ luat-o :n <raţe. care $i-o readuce :n dar pe $a$a.t de $ult o iu<e5c. „Vedeţi voi. Ea a 9o5t cea care a du5-o pe $a$a aca5ă. De 5ă 9ac altceva dec. Eu a$ trecut pe5te toate nelini tile $ele i a$ dorit.n5a :n adevăr. E5te cel $ai $ic locatar al ca5ei de la Gădăuţi. Ma$a ţe5e :n continuare pove ti de5pre cine a 9o5t odată. care :n ulti$ii ani au devenit iarnă. au prin5 din nou viaţă.

pentru că orice 5pun. nu eu era$ pa@nicul $a$ei. !$ recuno5cut :n $a$a ne8otăr. doar iu<ireO !$ 5unat a doua @i. Poate $ai t. #ar acu$ e $ai <ine 5ă ră$.teva clipe1 „#u-$ă acu$.$<et. -u doar iartă-$ă.n aici. „! a 5ă 9aci.n ii era pe5te puterile $ele. care are griAă la Gădăuţi.. tii că nu vreau 5ă-ţi 9ac rău. Ei din nou <ariera a 9o5t trecută. :ţi va 9i $ult $ai u or. Fntotdeauna $-a$ 5i$ţit <ine cu tine. „De 5ă 9ac.i aici. $. !cu$ lucidă.? Mi-e tare <ine cu $a$a a a.? #ar după a5ta. !$ :nvăţat $ulte de la tine. „!devărat. tii că e5te la 9el de potrivit.r@iu. Pot doar 5ă te iu<e5c. SteluţaI De 8otăr.ine vei dori 5ă vii la $ine. Eu nu pot 9ace a5ta.? Ma$a a tăcut pentru c. !cu$ plecaţi 5pre ca5ă i 5ă $ă 5unaţi $. #acă vii cu $ine.nduri.n tăcută. unde 5tau <unicii $ei?. Steluţa. cu un @. <l. Ei pentru ea – dacă plec. Era vor<a de5pre t.t :ncă $ai pot 9i a a cu$ 5unt. „Etii că nu vreau 5ă 5pun ceea ce 5pun. dreptate – dacă venea cu noi. „-e iu<e5c.? Ma$a $i-a ră5pun5 la @.ine. > 5ă ai doar o altă e"perienţă.rea i :ndoiala $ea din ulti$ele 5ăptă$. dar rugă$intea d. !$ :nţele5 că $a$a $i-a redat la ti$p li<ertatea – 185 . iu<itoare.? „Ei eu de la tine. $a$a avea ca :ntotdeauna.ni. #ar d.$<et. dacă 5ănătatea $ea 5e :nrăutăţe te. „&u. SteluţaP? !$ :nc8i5 tele9onul i a$ că@ut pe g. pentru c.ndă i :nţeleaptă. $a$a. atunci 5ă vii 5ă $ă iei.teva clipe. [i-a 9i o povară. de $a$a. Ma$a recuno5cu5e :n $ine e5enţa a ceea ce 5unte$. Pentru tine o 9ac. 9a$ilia care locuie te la Gădăuţi nu va $ai pri$i <ani pentru :ngriAirea d. Steluţa. n-o $ai pot aAuta?. $a$a..5pu51 „Etiu.n5a tia. $a$a a o9tat i $i-a 5pu5 ceva care $-a 9ăcut 5ă ră$. 5ă-$i 5puneţi cu$ aţi aAun5.ndră i 9ericită 5ă 9iu copilul tău.n ii. #acă alegi 5ă ră$. Sunt 9oarte $. Ei ni$eni nu-i 5pu5e5e a5ta $a$ei.$<it.năra $ea prietenă. Ma$a era din nou iarnă. #in nou. -e iu<e5c $ult i $i-e dor de tine.re @ici 5ă iauI? M-a$ uitat la $a$a i i-a$ @.? >c8ii $ei 5-au u$e@it a lacri$i. c. „>rice alegi.

ne-a invitat 5ă luă$ parte la 5ăr<ătoarea de a<5olvire. prin propria 5a 5c8i$<are. Ei ca 5ă :nţeleagă $ai <ine ce 5e :nt.=. a 9o5t <ine că n-a$ intrat anul trecut.t de cal$ă i de controlată. !$ @. &u era$ pregătită i $a5teratul $-a :nvăţat $ulte. c.r@iu. 9etiţa noa5tră cea $are. 5e :nc8eie pri$ăvara acea5ta. pro$it 5ă vă pove5te5c puţin $ai t.nd avea$ o di5cuţie a.ndouă ne-a$ redo<. Eu i #oina – 5ora $ea – ne-a$ re:nt.t c. Gelaţiile $ele cu cei din 9a$ilie 5-au :$<unătăţit $ult.ca-ntre 9ete?.!. 5ora $ea i 9etiţa ei.lnit la un alt nivel. !le"andra. ne :nţelege$ $ai u or i nu $ai lă5ă$ Audecata 5ă intervină :ntre noi. „Ba da.5lea? 9a$iliei – a cre5cut i a reu it anul ace5ta 5ă intre :n Baroul de la Bucure ti. „Ve@i. Vrei acu$ 5ă cite ti 186 . !cu$ ne co$pletă$ g. Sora $ea. ca avocat 5tagiar. protector.nevă@utului?.:ncă a$ de lucrat la propria $ea vindecare. #e puţină vre$e. dar acu$ 5unt 9oarte lini tită. Etiu că a$ 5ă intru. a$<ele $edici. atent.ndurile.nd poate i a$.i vadă pu<licate toate articolele tri$i5e către revi5tele din lu$ea $edicală. !$ :nţele5 că nu tre<uie 5ă :ncercă$ 5ă-i 5c8i$<ă$ pe cei din e"teriorul no5tru – e5te su6icient 5-o 9ace$ noi. au :nceput ni te cur5uri de 8ipnoterapie. Virgil – 5oţul $eu – 5-a 5c8i$<at. atunci c. E5te un 5oţ a a cu$ $i l-a$ dorit1 cald.$<it. a reu it 5ă. iar cei + ani de doctorat :n S. „!cu$ e ti $ai ponderată :n Audecată?. :n ulti$a @i de Geconectare 5-a uitat la $ine i $i-a 5pu51 „&u tiu dacă a$ 9o5t pregătită 5ă accept a5ta?. #oina $-a rugat 5ă-i 9ac Geconectarea Per5onală. a reacţionat la 5c8i$<area $ea. e ti pregătită i a5ta e ti tu.$plă :n @ona a. Ei a5ta e5te c8eia la rugă$intea $a$ei. Ei <ine:nţele5. !lina – a. $i-a 5pu5 :ntr-o @i !lina.Pr. o 9iinţă at.ndit li<ertatea propriei noa5tre relaţii.? #ar de5pre a5ta.t poate. 0iecare 9ace at. !nul trecut nu era$ pregătită. care poate 5ă-ţi e"plice logic aproape orice.

:n acele ti$puri. &ici MerHa<a nu 5e activea@ă 9ără un progra$ 5pecial pentru a5ta. &u e"i5tă nu 5e poate. 9ără 5ă-i 9ac pe ceilalţi 5ă 5e 5perie 5au 5ă creadă că 5unt cel puţin ciudatăI? „Ei acu$I? „!cu$ $i-a$ a5u$at propria e"perienţă i nu $ă $ai a9ectea@ă părerile celorlalţi.? Fn 59. nu tia$ de ce a$ aAun5 la acel i$pa5. !cu$ tiu cine 5unt. Deaţa nu trece 187 . eu tia$ :ntotdeauna că voi reu i. „!cu$ :nţelegi c. dar a$ aAun5 5ă $ă vindec i de :ndoiala pe care altădată n-a$ avut-o. &u-$i punea$ :ntre<ări.? Geu ea$ 5ă $ă lini te5c i 5ă-$i 5cot din $inte orice g. !5ta pentru că $ulţi dintre cei rugaţi 5ă-$i lă$urea5că propriile $ele e"perienţe 5-au arătat $ai degra<ă 5ceptici. iar di$ineaţa tia$ doar că a.ine a$ 5ă tiu ce tre<uie 5ă 9ac.nd 5t. !$ @.eu pot?. „M. lucrurile pe care altădată le 9ăcea$ 9ără niciun e9ort.ngă tine.t de di9icil $i-a 9o5t 5ă nu pot e"plica ceea ce 5i$ţea$.r it. !cu$ văd u or cau@ele. „Zundalini nu 5e poate tre@i at.ndva.Burnalul $euI? #oina a citit tot ceea ce a$ 5cri5 i $i-a con9ir$at ceea ce tia$1 „#acă nu a 9i avut e"perienţa aceea. Ei :ntr-adevăr. cineva 5au ceva i totul 5e re@olva :n c8ip $iraculo5. #ar adevărata provocare a 9o5t 5ă aduc.$<it din nou.t de 5i$plu i nici c8aHrele di$en5iunilor 5uperioare nu 5e de5c8id 9ără 5ă ai un Mae5tru adevărat l. din @ona 5u<con tientului :n cea a con tientului. pot 5ă $ă anali@e@ ca i cu$ $-a uita la $ine printr-un $icro5cop $agic. Ei a5ta aduce a 5oare de pri$ăvară. #ar niciodată. la :nceputuri. eu i 5ora $ea ne-a$ regă5it a a cu$ era$ c. de 9iecare dată apărea de niciunde.nde5c a5tă@i la a5ta. nu avea$ niciun 9el de :ndoieli.nAenitor. #acă apărea o 5ituaţie care pro$itea 5ă 9ie $ai greu de re@olvat. :ţi 5punea$ că toate 5e re@olvă la p5i8iatrie?. iar eu dornică 5ă-i a5cult. &u $ă g. pot 5ă tiu cu$ 5ă re@olv. care :$i lu$inea@ă 9iecare colţi or al 0iinţei.

Etiu :n5ă că atunci c. norii nu 5e :ntorc pe cer la co$andă. Mi-e 5u9icient că 5unt . Fnţeleg.-ot Deea De Sunt – parte a -ot Deea De E5te?. !cu$ tiu ce pot i re:nvăţ 5ă 5pun. Să ai .t de u or la ace5tea. Vindecarea :n5ea$nă 5ă ne acceptă$ propriile 9rici.. Sunt S9inţi i Mae tri care au $uncit $ult. tu nu e ti un Mae5tru. :ncă nu a di5părut de tot.nd că $oartea repre@intă doar o 5i$plă trecere.dintr-o parte :ntr-alta.Fnălţării?. tigat concur5ul toc$ai pentru că nu i-a putut au@i pe ceilalţi. că nu e"i5tă ni$ic care 5ă nu poată 9i 9ăcut. ci noi :n ine. la alt nivel. 5ă nu lă5ă$ lucruri neter$inate :n viaţa noa5tră. Da 5ă trăi$ cu adevărat. iar aripile nu-ţi cre5c pur i 5i$plu. &u <oala 5e vindecă. -oate ace5tea 5unt vala<ile i dacă ai ale5. :n5ea$nă a trăi 9ru$o5. ci reconectarea la integritatea noa5tră. #ar cel $ai i$portant e5te că a$ :nţele5 că noi 5unte$ vindecarea. !cu$ tiu că nu $ai tre<uie 5ă caut :n nicio parte con9ir$area.credinţă?. Ego-ul no5tru trece 188 .? ! a a reu it 5ă 5e cui<ărea5că :ndoiala. tre<uie 5ă regă5i$ iu<irea i puterea pre@entului. &odulul de la piept aparţine de $ult trecutului i de i cel de la tiroidă 5-a redu5. 5ă reali@ă$ ec8ili<rarea i ar$oni@area 9recvenţelor noa5tre energetice i 5ă :nvăţă$ 5ă ne pregăti$ pentru tran@iţia nu$ită $oarte. nici la <oală. :n toate do$eniile vieţii i pentru a5ta.nd va veni $o$entul i tot trecutul $eu e5te vindecat. cu$ 5e :ndoiau de reu ita 5a. care a c. Ea nu :n5ea$nă o :ncetare a 5i$pto$elor 9i@ice. varianta a. Ei acea5ta e5te c8eia – 5ă nu te :ndoie ti nicio clipă. &u poţi aAunge at. a$ ale5 viaţa – a $uri 9ru$o5. drept cale per5onală de evoluţie. !$ :nţele5 că li$itările noa5tre 5unte$ doar noi i :nvăţ 5ă 9iu <ro5cuţa cea 5urdă. nodulul nu va $ai e"i5ta nici el. :n propria $ea 0iinţă. Vindecarea nu 5e re9eră la a trăi 5au a $uri. tre<uie 5ă 9i$ :ntregi i con tienţi :n $o$entul pre@ent. !ce tia 5e nu$ără pe degete.. !$ lă5at la ur$ă cuvintele de5pre 5tarea $ea de 5ănătate.

Fnainte de a putea con5trui. #oar a5t9el 5e poate tre@i e5enţa din noi. cu deplină :ncredere. <ucăţică cu <ucăţică.printr-o 5erie de proce5e tran59or$atoare. din propria 5a cenu ă. 5enti$entele. a :nceput 5ă 5e ec8ili<re@e.nd a$ vă@ut cu$ „cerul devine ni5ip de 189 . a5e$enea pă5ării P8oeni". iar ace5t lucru 5e vede u or de către ceilalţi. a. D. pentru ca noul $eu corp 5ă rena5că. !cu$ pot 5ă-$i recuno5c $ai u or 5tările. dar deAa ace5te 5i$pto$e au :nceput 5ă 5e e5to$pe@e.ndurile :$i aleargă uneori nelini tite prin $inte. Pentru $ine. e$oţiile. %ar acea5ta devine. tre<uie $ai :nt. pipăind aerul cu $. Vă a$intiţi 5en@aţia de5pre care a$ vor<it :n BurnalI Era$ :ntr-un tunel negru i 5i$ţea$ cu$ $ă ridic. clipă de clipă.inile. Fntr-o @i.$ă$. !$ :nvăţat 5ă $ă o<5erv i 5ă 9iu atentă la li$<aAul corpului. iar ace5t lucru 5ea$ănă cu o $oarte :n corpul 9i@ic. 5ă 5e ar$oni@e@e i 5ă :nţeleagă că tre<uie 5ă trăia5că :n unitate cu 0iinţa.ini. Ego-ul $eu.i 5ă dăr. Fncă $ai a$ dureri de cap. !cu$ tiu că totul :ncepe cu propria noa5tră vindecare – a a vo$ vindeca propria noa5tră realitate i aici e5te :nceputul 5c8i$<ării.nd 5i$t 9recvenţa acea5ta nouă de energie :n $. 5ă 9ie din ce :n ce $ai u or de 5uportat. noţiunea de 5ănătate 5-a 5c8i$<at i a5ta $-a 9ăcut 5ă 9iu pregătită 5ă $erg $ai departe.F$părăţia Derurilor?. de con tienti@are a propriilor 5ale a5pecte. !$ 5i$ţit că a$ $urit i a$ renă5cut. iar g. ating !devărata 0iinţă. D.t de puternic altădată. !5t9el. 5tări de vo$ă i răceală. tiu că e5te o perioadă 9irea5că. $ai pre@entă i $ai coerentă. a$ :nceput 5ă 9iu din ce :n ce $ai $ult :n @ona de centru i de ec8ili<ru. :n 5tarea 5a de inocenţă pri$ară.i. >ricu$. at. pentru că vec8iul $eu corp tre<uie 5ă $oară $ai :nt. $i-e 9rig i cald :n acela i $o$ent. a$ con tienti@at ceva.! 9i copil? :n5ea$nă a redeveni copil :n $inte i ini$ă – <iletul no5tru de intrare :n a.

9ilo@o9ie i 9i@ică cuantică. pot 5ă le :nţeleg $e5aAul a5cun5. !$ pipăit.vocea lui Bra8$a? din vec8ile 5crieri. pe care Viaţa $i le-a o9erit cu dărnicie i pentru care :i $ulţu$e5c din 5u9let.nd a$ au@it 5unetele de 9recvenţă :naltă. cu Aocuri de arti9icii. !$ con tienti@at 0iinţa :n e5enţa Ei i. :n propria $ea per9ecţiune. te tre@e ti că el vor<e te per9ect.nd vine $o$entul pentru ele.na ca 5ă cunoa5că. a$ pri$it +0 de ani lecţii al căror adevăr nu l-a$ de5lu it atunci. P!V%&% PE&-G= DE% D!GE DGE# F& M%G!D>C=C E-%%&[E% Ei toate ace5tea au :nceput odată cu e"perienţa Geconectării Per5onale. ! a a$ devenit Eu :n5ă$i.nd a$ 5i$ţit iu<irea nepă$.5unetul !na8at?/a. -ot a a i eu. dintr-o per5pectivă unitară. care $-a purtat la graniţa dintre religie. !t. Stă i a5cultă.nd a$ 5i$ţit $iro5ul de plantă care :nver@e te 5u< oc8ii $ei. $-a$ regă5it :n i$aginea unui copil care :nvaţă 5ă vor<ea5că $ai t.tea adevăruri a5cun5e :ntr-o $ultitudine de lecţii. acolo unde ace5tea : i dau $. #ar toate 5-au a e@at cu$inţi :n ar8iva per5onală de in9or$aţii i acu$. legătura ne59. :n$aga@inea@ă tot ceea ce-i e5te nece5ar i. au@it i $iro5it 0iinţa :n e5enţa Ei.vocea 5u<tilă?/ a. Fnţeleg i văd per9ecţiunea univer5ală. o aceea i lu$e. atunci c. pentru că Eu 5unt toate ace5tea la un loc. D. a$ 5i$ţit :$<răţi area adevărată a 0iinţei. a$ $iro5it cu adevărat 0iinţa.nteană a Cu$inii al<e. a$ :nţele5 că a$ acce5 %ermanent la toată in9or$aţia i cunoa terea Sa. ale căror 5c. D. vă@ut. dintr-o dată. D. at. Fn toată acea5tă e"perienţă. din ar8iva a5cun5ă ră5ar alte i alte ne5te$ate de nepreţuit. a$ vă@ut adevărata e5enţă a 0iinţei.r@iu. Vindecarea i Geconectarea. a.ta <ogăţie de e"perienţe. rotitoare. Ei clipă de clipă. :n acel $o$ent.r ită care $ă une te cu Ea.Cu$ină 5trălucitoare.ntei 5e :$pră tie :n toate direcţiile?. a$ au@it de 9apt 9recvenţa a5cun5ă a 0iinţei. > 190 .

iar a. !$ e"peri$entat adevărul că toate 5i5te$ele $ateriale po5edă o caracteri5tică principală1 dualitatea undă-particulă. printr-un 5alt al con tiinţei de la o di$en5iune la alta e5te po5i<ilă. -re<uie 5ă a9li 5ingur cine e ti. Eu :n5ă$i a$ 5i$ţi$ că-$i pierd :n5u irile $ateriale i capăt e5enţa unei unde. 9ără a-$i 9i propu5 ace5t lucru :n vreun 9el. care $i-a con9ir$at că =niver5ul no5tru interior e5te a5e$enea celui e"terior i că :ntreaga cunoa tere tre<uie 5ă :nceapă cu $ine :n5ă$i. Vă a$intiţiI !$ 5i$ţit „cu$ $ă :nv. pentru că nu poate e"i5ta. pentru pri$a oară. !poi tre<uie 5ă te o<i nuie ti cu a5ta. :n care $iliarde de celule i-au unit propria inteligenţă :ntr-o voinţă co$ună.rtea :n 5paţiu?. prin care particulele a9late 191 . poţi 5ă-ţi alegi cine e ti.. pentru a crea un organi5$ unitar per9ect i a-$i arăta ce :n5ea$nă a. ! a a$ :nţele5.-rinitatea? e"i5tă i totul e5te po5i<il. :n 9uncţie de $o$entul tău de evoluţie.unitate :n diver5itate?.veriga lip5ă? nu e"i5tă. cu emisia unei cantităţi cuantice de energie lu$inoa5ă.rtea$ i era$ vi<raţie care curgea :n 5paţiu3 era$ vi<raţie – undă i 5unet – care 5e :nv. $ulte dintre ideile e5enţiale care 5tau la <a@a 9i@icii cuantice.? Pornind de la ră5pun5ul la acea5tă :ntre<are a$ veri9icat.lu$e plină de $agie. #eoarece $icuţul ato$ poate 9ace un 5alt de la o 5tare la alta. Vă aduceţi a$inte ce a$ 5cri5 :n BurnalI „&i$eni nu-ţi poate 5pune cine e ti. 9ără a trece prin 5tadiile inter$ediare.non-locali@are? cuantică. !$ :nţele5 că totul :ncepe cu o 5i$plă :ntre<are1 „De 5untI Sau cine 5untI? Pentru că dacă tii ce e ti. !$ 5i$ţit că totul :n =niver5 e5te vi<raţie i a$ o<5ervat cu$ corpul pacienţilor $ei :ncepe 5ă vi<re@e. :n care . a$ :nţele5 că propria noa5tră evoluţie. !$ veri9icat :n practică e"i5tenţa acelei proprietăţi 5tranii de a. co$ple"itatea reală a propriului $eu corp.

:n ad. Erau puncte 9oarte 5trălucitoare. Era$ :ntr-o reţea de linii 5trălucitoare. #e data acea5ta. > 0iinţă care a devenit con tientă de Sine :n5ă i i cu puterea $inţii a :nceput 5ă cree@e. legate :ntre ele prin linii cu aceea i di5punere :n 5paţiu.i.? ! a a$ devenit una cu toate celelalte.la di5tanţă unele de altele. Si$ţea$ cu$ a$eţe5c :n i$en5itatea aceea $i cătoare i 5trălucitoareO? „&oaptea trecută a$ vă@ut din nou o reţea 5paţială $ dar alt9el. a$ vă@ut o reţea 5paţială 5trălucitoare. :n care lu$ina.celule? de o natură 9oarte 5pecială. in9initul. a$ :nţele5 că toţi i toate suntem a. c. era 9or$ată doar din $ulte linii. Ei totul avea o con5i5tenţă 5paţială. care 9or$au o reţea :ntreţe5ută. p. Ei are acelea"i caracteri5tici ca i 0iinţa.ng. din a. pe 5u< i printre celelalte. iar 5tăncuţa 5-o $. ca i cu$ ar 9i interconectate. energia i iu<irea 5unt a. Vă aduceţi a$inte că a$ tiut. %ar 0iinţa cre te i 5e de@voltă cu 9iecare celulă care a trecut pragul de con tienti@are.nă la graniţa c.nd 9luturele $-a lă5at 5ă-l ating.nci$e. Fn $o$entul :n care 192 .teva 5ute de Hilo$etri. pot 5ă interacţione@e. cu di5punere 5paţială. Da i :n ca@ul $icuţelor celule care alcătuie5c corpul o$ene5c. Ciniile treceau unele pe5te altele. dar "i pe a 5a proprie. e5te propria noa5tră incapacitate de a percepe :n $od con tient. de la o di5tanţă de c.nd 5-a nă5cut nepoţica prietenei $eleI Sau vă a$intiţi de reţelele lu$inoa5e pe care le-a$ vă@utI „Fn ti$p ce ţinea$ oc8ii :nc8i i. Vă a$intiţi cu$ a$ 5i$ţit că :n5ă i 0iinţa 5e reorgani@ea@ăI Ei :nţelegeţi de ce oa$enii 5unt 9a5cinaţi de Aocurile pira$idaleI Deea ce 9ace ca ace5te Aocuri 5ă nu 9uncţione@e pe ter$en lung. !5t9el.corpul? unei 0iinţe de o putere i 9actură do5e<ite.!ca5ă?.r it i 5ă 5e autocunoa5că cu aAutorul no5tru. 9iecare celulă din cadrul ace5tei 0iinţe are con tiinţa 0iinţei. 5ă 5e $ultiplice la ne59.

deoarece o<5ervatorul. :ntunericul di5pare.? L!pocalip5a . Vidul nu e5te gol.r it. care aduce realitatea :n e"i5tenţă. 0i@icienii &iel5 Bo8r i Yerner Jei5en<erg au arătat că nu 5e pot 9ace o<5ervaţii o<iective.5paţiu gol?.nt.''''c . pentru că 5tarea de vid a 0iinţei are potenţialul Cu$inii :n el. repre@intă calea $ateriali@ării propriilor tale dorinţe $ credinţa tre<uie 5ă 9ie $are i 5tatornică. practicianul e5te :ntr-o per$anentă o<5ervare con tientăI ><5ervarea con tientă a unor unde $ici i nevă@ute. 5ă pri$e ti 5lava i cin5tea i puterea. căci -u ai @idit toate lucrurile i %rin voinţa -a ele erau i 5-au 9ăcut. !$ trăit 9eno$enul cuno5cut drept a. iar voinţa.$p energetic cuantic.oa$enii pot trece pe5te credinţa propriului Aoc 9init. :ntr-un cuv. prin acţiunea 5a de o<5ervare. -oate etapele noa5tre de de@voltare :ntru 193 . #oa$ne i #u$ne@eul no5tru. veţi avea i$aginea unui potenţial imens de creaţie.. ci %lin de energie i in9or$aţie. 9ără :ndoieli. Doncentrarea a5upra a ceea ce dore ti :n viaţă. devine u$<ra Cu$inii i Dreaţia poate 9i $ateriali@ată. de potenţial. >dată ce Cu$ina apare. dar acu$ au căpătat 9or$ă. „Vrednic e5te. pe $ă5ură. $ateriali@ea@ă particulele :n e"i5tenţă. ace5ta devine unul 9ără 59.111M Cucrurile erau ca i potenţial. ci 9or$a i 5tructura 5a $ o 9orţă nu tre<uie neapărat 5ă 9ie activă. nu contea@ă inten5itatea unui c. creierul e5te cel care eli$ină vidul din realitatea noa5tră.colap5ul 9uncţiei de undă?. Fn lu$ea $aterială. „Dreaţia e5te :n u$<ra lui #u$ne@eu?. 9ace ca ace5tea 5ă 5e tran59or$e :n $aterie. modi6ic) 5tarea cuantică a 5i5te$ului o<5ervat. ea poate e"i5ta doar ca potenţial. Fn 9i@ica cuantică. #acă veţi :nţelege că ato$ii 5unt :n proporţie de ''. Vă a$intiţi de 9lorile care :nver@eau 5au 5e ridicau 5u< oc8ii $eiI Ei nu-i a a că acu$ :nţelegeţi de ce :n Vindecarea Geconectivă.

0i@ica cuantică. eu nu era$ Steluţa.nd :n @ona 5paţiului interior ate$poral. pentru că acea5ta e"i5tă ca i potenţial. Zundalini nu e5te altceva dec.energia neagră? $ energia pri$ordială din propria noa5tră 5tare de vid.găuri negre? 5au a. a =niver5ului cu in9inite di$en5iuni.? „#ualitatea nu a 9o5t o 5tare naturală. :n simultaneitate. c8iar :n 5tarea de vid. :n a căror vecinătate legile 9i@icii 5unt puternic $odi9icate i a căror e5enţă e5te lu$ina.t ceea ce a5tro9i@icienii nu$e5c a. ne-a$ autoi$pu5-o. con tiinţa poate pătrunde :n planul cvadri$en5ional i $ai departe. e"i5tă a5t9el de de9or$ări a 5paţiului-ti$p. care pot 9i acce5ate prin tran59or$ări ale c.$pului con tiinţei. caldă i $oale. -otul e5te Cu$ină. doar era$. pentru a vor<i de5pre acelea i lucruri.con tienti@are e8ist) :n acea5tă 5tare ca i in9or$aţie. pără5ind @ona 5paţiului-ti$p 9i@ic i pătrun@. Vă aduceţi a$inteI „Era$ cu9undată :ntr-o $are de iu<ire. lu$ina i :ntunericul 5unt :n realitate acela i lucru. religia i 9ilo@o9ia : i dau $. Vă aduceţi a$inte ce a$ 5cri5 :n BurnalI „! adar. nu e5te nece5ară o călătorie Cn s%aţiu. !$ con tienti@at că =niver5ul 9i@ic e5te 5tructurat din lu$ină i că e5te o $ani9e5tare particulară :n ti$p. cu in9inite di$en5iuni.? !$ con tienti@at e"i5tenţa. !poi. cu vite@a lu$inii. &u era ti$p 5au 5paţiu.al<e?. Vă a$intiţi cu$ era$ :ntr-un tunel negru i 5i$ţea$ că $ă ridicI #ar de Cu$ina al<ă care $-a cuprin5 pri$a datăI Pentru a 9i :n alte lu$i. chiar :n noi. Pretutindeni.na.$uri de vi5 $ prin acce5area 9recvenţei iu<irii Lcare coincide cu cea a lu$iniiM. #ar ciudat. !$ :nţele5 că 5ingură a$ c8eia 5pre ace5te tăr. a unui nu$ăr in9init de univer5uri legate :ntre ele. Era o 5en@aţie de ceva cuno5cut i 9oarte 194 . Si$ţea$ cu$ 5unt iu<ită. 5u< 9or$a unui tipar energetic prede9init. a$ regă5it :n $ine un =niver5 cu in9inite lu$i paralele i di$en5iuni. propriile $ele portaluri $ a.

ciclice. #ar lucrurile nu 5-au de59ă urat at. E5te vor<a de5pre tine. dar pe care tre<uie 5ă-l corecte@i.apropiat. e5te avocat 5tagiar. &u tre<uia dec. Ce-a$ :nţele5 pe toate. dar te@a $ea e5te de '. !$ :nţele5 că 9il$ul S0 a. accepţi că te@a ta e5te de 2. tre<uie 5ă $unce ti $ai $ult cu tine :n5ăţi.2+. a$ 5ă vă 5pun acu$ pove5tea pro$i5ă. !lina. cu ceva vre$e :n ur$ă. Fn a doua variantă.cevaW. !lina n-a reu it la e"a$en. !nul trecut. dar aparţin de drept di$en5iunii a patra.? LGoger Penro5eM Da 5ă de$on5tre@ ace5t lucru. dar acea5tă 5olicitare ne-a 9o5t re9u@ată. Pri$a. &i$ic.nd a$ 5pu5 ace5te cuvinte. „E"i5tă doar două variante.? „Bine. printr-o 5cri5oare o9icială. „Fntr-un c. ne o9eră i$aginea lu$ilor paralele i a $ultidi$en5ionalităţii. viitorul i trecutul 5e :ntrepătrund. iar in9luenţele cau@ale nu $ai pot 9i de9inite. n-a$ reali@at că a$ doar o parte din 195 . călătore5c :n alte di$en5iuni 5uperioare. „!cea5ta era varianta cea $ai u oară.t 5ă te apuci 5erio5 de :nvăţat. !$ 9ăcut conte5taţie i a$ 5olicitat 5ă vede$ te@a. -re<uie 5ă de5coperi acel . Eternitate i %n9init.? 0i@ica cuantică ne o9eră c8eia tiinţi9ică pentru a 6i :n două locuri :n acela i $o$ent.rtiţei? poate deveni o realitate i că e"i5tă po5i<ilitatea na terii unor univer5uri Cnchise.$p gravitaţional inten5. pe care l-ai 9ăcut 5au nu. pentru ca anul viitor 5ă 9ie alt9el. Etiţi că !lina. #e a. 9ără 5ă tiu ni$ic. a pri$it o notă pentru care nu a$ 9o5t pregătiţi. iar viitorul unei particule devine trecutul alteia. 9etiţa $ea cea $ică.Ziua c.? L#avid #eut5c8M „Dau@alitatea o ia ra@na.+0? $ a i@<ucnit !lina.? D.!ca5ă?O Ei atunci a$ :nţele5 ce :n5ea$nă !<5olut. :n Baroul de la Bucure ti. 5paţiul-ti$p 5e cur<ea@ă. Eu :ncă trăie5c :n lu$ea $aterială a di$en5iunii a treia. :nvăţ 5ă-$i $enţin per$anent 5tarea de con tiinţă 5peci9ică di$en5iunii a cincea i accidental.t de 5i$plu $ a$ pri$it o lecţie. 6)r) ca 5ă 9i plecat de aici. Ca cel $ai 5i$plu te5t.

nd a$ a9lat re@ultatul pri$a dată. !nul ace5ta. Du$ ar 9i putut 5ă intre :ntr-un 5i5te$ :n care ea nu putea 5ă. -ot ti$pul. lucrurile 5-au re@olvat $ !lina a avut ti$pul nece5ar ca 5ă intre :n progra$ul de $a5terat. „#e data acea5ta.? !$ @. a pri$it o notă de 2P #e data acea5ta. Ei pentru a doua oară. Eu $i-a$ vindecat 9rica pentru nereu ita ei. Fn ti$pul rugăciunii.i depă ea5că 9rica de anul trecut.i apere propriile drepturiI Du$ ar 9i putut 5ă le apere pe ale celorlalţiI Pentru ca 5i5te$ul 5-o accepte. a$ avut credinţă :n reu ita ei. F$i recăpăta5e$ lini tea interioară i :ncrederea :n propriul $eu copil.$<it. Fn plu5. dar a continuat cu ea. 196 . eu nu $ai era$ cea de anul trecut. ci doar 5ă pri$ea5că ceea ce tre<uie 5ă pri$ea5că. Ei !lina a procedat la 9el. a$ $er5 5ingură :ntr-o ca$eră. avea nevoie de putere. Vindecarea a :nceput cu $ine. !lina $i-a 5pu5 că a intrat :ntr-o <i5erică i 5-a rugat la 9el $ pentru ceea ce tre<uie 5ă pri$ea5că. #ar a $ai 9o5t ceva. Nu $-a$ :ndoit nicio clipă că este ad$i5ă :n Barou. #e voinţăO Ei. > 5ă 5olicit corectarea te@ei de către o per5oană independentă i a$ 5ă cer daune pentru perioada c. dacă la recorectare nu 5unt corecţi. M-a$ a e@at :n genunc8i i $-a$ rugat ca !lina 5ă pri$ea5că doar ceea ce tre<uie 5ă pri$ea5că. „Fn clipa acea5ta. ne:ncrederea :n propriul copil i :ndoiala că va 9i <ine.r@iu. c. a$.nd n-a vrut 5ă lupte pentru propriile ei drepturi.adevăr. tu c8iar ai intrat :n Barou. a avut de data acea5ta curaAul 5ă. :i dau :n Audecată. te@a la care a 9ăcut 9oarte <ine. 5-a pre@entat din nou la e"a$enul de ad$itere :n Baroul de la Bucure ti. Mai t. -otu i.? Ei a a a 9o5t. &u $-a$ rugat ca ea 5ă intre. !tunci c. &ota pri$ită la recorectare i-a per$i5 !linei 5ă treacă u or de ace5t e"a$en.ndouă a$ trecut cu <ine pe5te propriile noa5tre lecţii. tiu că lacri$ile au :nceput 5ă-$i curgă pe o<raAi.t nu $i-a$ putut practica pro9e5ia de avocat. iar !lina i-a vindecat 9rica de a lupta pentru drepturile ei.

către Dentrul de proce5are al propriei $ele 0iinţe. #ar $i-a arătat i altceva1 c. care ne 5tră<ate corpul i pe care tiu că 9oarte repede vo$ :nvăţa 5-o 9olo5i$. :n care toate ele$entele 5unt corelate la nivel 5u<ato$ic. ci $odul :n care o 9ace$. e5te c8iar 0iinţa. E5te cea $ai u oară i $ai directă cale de tran5$itere a in9or$aţiei. !$ perceput e"i5tenţa c. g. Fn ti$pul unei rugăciuni a5ta 9ace$1 ne pune$ :n ordine propriile i$pre5ii. trăiri i credinţe. o<5ervaţi-vă i de5coperiţi :n voi ceea ce tre<uie vindecat. &u uitaţi :n5ă că 5unteţi creatorul propriei voa5tre realităţi i doar (oi vă puteţi re@olva 5ituaţiile apărute. e$oţii. Vă a$intiţi cu$ a$ vă@ut :n aer $inu5culele particule 5trălucitoare. in6ormaţia 5e tran5$ite instantaneu.nd a$ 5i$ţit cu$ valuri de energie intră :n $ine. Ge@olvarea e5te doar :n noi i nimic nu e"i5tă :n e"teriorul no5tru.t creierul. Du$ iu<irea i lu$ina au aceea"i 9recvenţă.t energia care ne :nconAoară.t de im%ortant) e5te rugăciunea :n viaţa noa5tră. Nu contea@ă nu$ele 9olo5it. #eoarece rugăciunea :n5ea$nă a 5pune ceva din 5u9let. %ar $o$entul c. a 9o5t 197 .nduri.#eoarece ini$a produce unde electrice i $agnetice $ult $ai puternice dec. trecutul poate 5ă aAungă din ur$ă pre@entul.$pului energetic univer5al. E"perienţa acea5ta $i-a arătat că ti$pul nu e5te liniar i că. cuantic. ><5ervaţi-le atent. doar 5ă con tienti@ă$ că ne adre5ă$ Singurului Dreator a -ot Deea De E5te. 6olosim cuvintele drept unealtă de creaţie. a5e$enea unui „ni5ip de Cu$ină? care „5e :$pră tie :n toate direcţiile?I Sau cu$ 5punea$ că a$ aAun5 „5ă dau căldură pe interior?I &u erau ni$ic altceva dec. care prin apariţia Su9letului :n corpul 9i@ic. a$ reu it 5ă trece$ de realitatea creată de propria noa5tră $inte. Nu contea@ă ceea ce 5pune$. iar vi<raţiile cuvintelor tre&esc puterile latente ale 0iinţei noa5tre. 5enti$ente. uneori.

dar? vine :n $od natural. Vă a$intiţi cu$ 5punea$ că a$ :nceput 5ă văd i :n partea laterală a capului. la nivel de u$anitate. iar realitatea $aterială e5te „o ilu@ie c8iar dacă una care durea@ă?. 9ace po5i<il ca el :n5u i 5ă 9ie reprogra$at. 9ără 5ă intraţi :n Aocul celorlalţi. pentru a 9ace 9aţă con tiinţei din di$en5iunile 5uperioare. dar 5tarea de 8iper5uge5ti<ilitate cu care 5unte$ :n@e5traţi la nivel de creier i $inte. reu i$ 5ă ne de@voltă$ a.decodi9icatori de energie? $ noi decodi9ică$ i con5trui$ realitatea :n interiorul no5tru. 9ără a-$i 5c8i$<a privireaI Du$ dacă era$ atentă putea$ vedea 9iinţe 5au linii a5i$etrice de lu$ină 5trălucitoareI Practic. 198 . #in acea5tă cau@ă 9uncţionea@ă legea a. &oi ave$ :n5ă i capacitatea 5ă păcăli$ actul vederii. 9olo5indu-ne de :nţelegerea noa5tră. &u :ncercaţi 5ă :ncadraţi propriile e"perienţe :n tipare deAa cuno5cute i per$iteţi-vă 5ă vă reprogra$aţi. 9ără 5ă 9ac nici cel $ai $ic e9ort pentru acea5ta.$p energetic co5$ic.propriul $o$ent de con tienti@are a a%artenenţei la ace5t c.i 9or$e@e propria repre@entare a ceea ce vedeţi. vederea e5te a. :ncep 5ă-$i $ăre5c 5upra9aţa percepută din realitate. L!l<ert Ein5teinM Su<con tientul no5tru deţine progra$ul de decodi9icare. -răi$ :n realitatea propriei noa5tre $inţi. de a vedea :ntr-un anu$it 9el lu$ea. ! a 9uncţionea@ă lu$ea $agicienilor i a clarvă@ătorilor. iar creierul reco$pune i$aginea. :n5ă ace5t a.$a5ei critice?.$area ilu@ie?. nece5ară 5c8i$<ării realităţii colective. !$ :nţele5 atunci că a$ oric. prin o<5ervarea atentă. !$ a9lat că noi 5unte$ adevăraţii a. Du$ cele $ai $ulte in9or$aţii le pri$i$ prin inter$ediul oc8ilor. odată cu cre terea noa5tră :n con tiinţă. #in acea5tă cau@ă. :n 5tare de con tienţă. a participanţilor la realitatea colectivă.5i$ţul 5paţial?.nd acce5 la energia univer5ală. -re<uie doar 5ă vă lă5aţi $intea 5ă.

Ei dacă $intea poate vindeca. care e5te a5e$enea unui vi5 colectiv. %ar acea5ta in6luenţea&) realitatea o$enirii.Ed.t cele e$i5e de către creier.nd apar 9rica i :ndoiala $ g. care poate 9i depă ită :n unele 5tări de con tiinţă e"tin5ă i că nu tre<uie 5ă curgă neapărat :n aceea i a. #eoarece undele electrice i $agnetice produ5e de către ini$ă 5unt $ult $ai puternice dec. Sc8i$<area 5tructurii con tiinţei o<5ervatorului.M Fnţeleg de ce a$ 5i$ţit nevoia 5ă 5pun ceea ce a$ e"peri$entat. !$ a9lat că ti$pul e5te o 9or$ă cuantică de energie. $odi9ic. dacă nu %rin puterea cuv.direcţie? Ltrecut-pre@ent-viitorM 5au cu aceea i vite@ă.ntul era #u$ne@eu..nd 5ă 9i$ con tienţi :n $o$entul de a. cu o 9recvenţă 5ta<ilă.pri$ul val? trasea&) reperele noii realităţi. e5te nevoie de mai %uţine a. produce $odi9icări $aAore :n %erce%ţia 5u<iectivă a ti$pului. -oate lucrurile au 9o5t 9ăcute prin El3 i ni$ic din ceea ce a 9o5t 9ăcut. 0iecare : i aduce aportul cu propria 5a realitate. per$ite$ ca 5c8i$<area 5ă 5e producă :n $od natural.56!nta E(an#helie du%) :oan' $ Ca%itolul F.ntului $ a. adevărul general al realităţii colective 9iind deAa 5ta<ilit1 revenirea la =nitate. Prin propria noa5tră vindecare i aleg. LX .ntul era cu #u$ne@eu i Duv. clipă de clipă. propria noa5tră realitate.0iinţe tre@ite? ca 5ă 5c8i$<ă$ realitatea colectivă.ndul a5cun5 :n 5u<con tient $ noi :n ine 5unte$ cei care <locă$ :n9ăptuirea $iracolului. #ar 5c8i$<area Cnce%e cu noi. 199 .Ei cu$ a$ putea 5ă aduce$ $ai u or :n realitate ace5t lucru.cau5a cau5oru$? a :ntregii creaţiiI %oan 5punea1 „Ca :nceput era Duv. propria noa5tră con tiinţă 5c8i$<ă realitatea.ntul i Duv. !$ con tienti@at că suntem direct ră5pun@ători pentru noi i pentru creaţia noa5tră. >rice e5te po5i<ilP Magia :ncetea@ă doar c. n-a 9o5t 9ăcut 9ără El?X. &.!cu$?. Pentru că cei din a.nd vi5ul colectiv.

Fntr-adevăr.ngă. a$ avut un vi5 care $-a atenţionat 5ă nu ie5 a doua @i din ca5ă. de o cre tere $are a 9recvenţei de vi<raţie a c. pot :nţelege că pre$oniţiile nu 5unt dec.E5te nevoie doar de o vi<raţie apropiată de cea a lu$inii. toate 5e :$plete5c :n $o$entul pre@ent.nă la identitate.$pului electro$agnetic. -răind :n pre@ent.na $ea 5t. pute$ 5c8i$<a orice dori$ :n propria noa5tră viaţă. &u avea$ con tienti@area că pot 5c8i$<a ceva :n lu$ea propriului $eu ti$p. #ar a 9o5t propria $ea alegere.nd a$ con tienti@at a5ta. =niver5ul $ultidi$en5ional i Don tiinţa $ultidi$en5ională $ 200 . #e aceea. veţi recunoa te propriile $ele călătorii :n ti$p1 trecut i viitor. simultaneitatea eveni$entelor i a$ 5i$ţit că e5te po5i<ilă uni6icarea dintre trecut. pre@ent 5i viitor. a$ avut un accident ale cărui ur$e :ncă 5unt vi@i<ile pe $. pentru $ine ti$pul curgea uneori alt9el i depindea de propria $ea 5tare de lini te. pute$ c8iar vindeca trecutul i pute$ ge5tiona alt9el propriile e"perienţe. &u-i a a că i voi aţi o<5ervat cu$ toată i5toria vieţii pe planeta noa5tră 5e regă5e te :n $icuţul e$<rion o$ene5cI !$ 5i$ţit c. !$ ale5 :n5ă 5ă nu ţin 5ea$a de el. dar că 5tă :n putinţa $ea 5ă aleg 5ă 9ie alt9el. -re<uie doar 5ă renunţă$ la credinţa că nu pute$ 5ă $odi9ică$ ceea ce ur$ea@ă 5ă 5e :nt. !$ :nţele5 că un 5ingur punct conţine :n el toată evoluţia. Viitorul i trecutul nu 9ac parte dintr-un ti$p liniar. atunci tia$ i credea$ că ti$pul curge liniar.t de $ult 5ea$ănă. D. c8iar i cu o vite@ă 9oarte $ică a $a inii i un tra9ic inten5 :n Bucure ti. p. Du $ulţi ani :n ur$ă. Gecitind Burnalul.nd nu $-a$ $ai gră<it. iar Geconectarea Per5onală $i-a o9erit 9ără niciun e9ort toate ace5te condiţii. !$ con tienti@at a5t9el. D.$ple i că nu pute$ interveni :n trecut. Ei $ai ale5. $inutele treceau :ncet. iar dru$ul 5pre 5erviciu 5e parcurgea :n ti$p record.t 5i$ple atenţionări. >dată con tienti@at ace5t a5pect.

%n9or$aţia 5parge <arierele 9i@icii cla5ice. !$ :nvăţat că !#&-ul no5tru are o in9luenţă direct) a5upra lu$ii :nconAurătoare. 201 .ilu$inarea interioară? are loc Cn momentul e"peri$entării unor di$en5iuni 5uperioare. 9iecare di$en5iune av. pe di5tanţe e"traordinar de $ari. iar ace5te $odi9icări 5e propagă :n trupul no5tru i :n a9ara noa5tră. &oi in9luenţă$ direct 5tructura !#&-ului no5tru prin g. Don tiinţa e"i5tă :n 9iecare plan al =niver5ului. cu 5ingura condiţie ca noi 5ă aAunge$ la con tiinţa lu$ilor 5uperioare. ca o 5tare per$anentă de a 9i. iar 5c8i$<area 9recvenţei de vi<raţie a con tiinţei. :nt. ci %erce%erea $ea a5upra realităţii. e$oţiile i convingerile noa5tre. cu acce5 neli$itat la trecut-pre@ent-viitor.lne ti o 5tare de potenţialitate $a"i$ă. !$ :nţele5 că proce5ul de con tienti@are e5te adevăratul no5tru a.!cu$? i tre<uie doar 5ă $ă o<i nuie5c 5ă-$i $enţin 5tarea de con tienţă 5peci9ică di$en5iunii a cincea. 5enti$entele. cu $o$ente de luciditate din pre@ent i 5u< 9or$a Don tiinţei Do5$ice. > regă5i$ :n noi 5u< 9or$a con tiinţei de 5ine.punctului @ero?.ndurile. Po5tularea unei con tiinţe cuantice univer5ale poate 9i a adar vala<ilă. practic nu e"i5tă. Eu $i-a$ 9inali@at propriul a. !$ :nţele5 că e"perienţa $ea de con tiinţă e"tin5ă a avut ca re@ultat o 5c8i$<are :n nivelul de con tienti@are.nd propria 5tare de con tiinţă 5peci9ică. #acă ai curaAul 5ă 9ii :n a.de i una 5ingură. :n care organi5$ul 5e regenerea@ă co$plet i apar vindecări 5pontane..5alt cuantic? i că a. iar di9erenţa de ti$p dintre e$iterea unei e$oţii i reacţia !#&.5alt cuantic? din . &u realitatea 5-a 5c8i$<at. @ona :n care con tiinţa %oate 9ace propriul 5alt :n evoluţie. ne o9eră e"perienţe di9erite. c8iar :n <oli grave. !cea5ta poate deveni te8nologia viitorului. Vă a$intiţiI !$ 5i$ţit că a$ $urit i a$ re:nviat. !$ e"peri$entat 5tarea de tran@iţie a a.punctul @ero? al propriei tale 0iinţe.

t de $ult o iu<e5c. „#e ce a$ $uncit at. o9ilită c. #eodată. Du oc8ii :nc8i i i lacri$ile pe o<raAi. dacă tot nu 5e pă5trea@ă curăţeniaI? M-a$ uitat la Virgil i l-a$ certat1 „#e ce ai adu5 9loarea aca5ăI &u putea 5ă ră$.teva @ile i nu 5-a :nt. Mi-a$ a$intit de cealaltă plantă. Ei @ilnic. Da 5ă vă daţi 5ea$a că a$ dreptate. !tunci n-a$ tiut ce 5ă 9ac.nă la ţarăI E5te o griAă :n plu5P? ! doua @i. iar că revenirea la 5tări de 9ericire. ! doua @i. a$ 5e5i@at :ndoiala :n $ine.t că planta adu5ă a ră$a5 9ără nicio 9run@ăP !u că@ut toate. Ei din nou 9rica i-a 9ăcut apariţia1 „#acă doar a5ta pot creaI? #in nou. dec. i-a$ cerut iertare. Gă$urelele u5cate :nver@eau 5u< oc8ii $ei. Virgil a adu5 aca5ă un g8iveci cu o 9loare deo5e<it de 9ru$oa5ă. apar din ce :n ce $ai $ulte 9run@uliţe.nă cu noi. c. 9ru5trare 5au 5tre5.nd tot ceea ce e"i5tă pe Pă$. recuno tinţă i iu<ire. Miracolul 5-a produ5 $ un $iro5 puternic de verde $-a 9ăcut 5ă de5c8id oc8ii i 5ă @.t e5te de verde i de per9ectă.t 5unt de 9ericită că $-a iertat i a ale5 5ă ră$. Planta $ea a revenit la viaţă.nd a$ avut pro<le$e la vec8iul loc de $uncă. <loc8ea@ă $ulte dintre codurile de !#&.nt. c. Fn 9iecare @i vor<e5c cu ea i-i 5pun c. toate 5e o9ili5eră.t de $ult degea<a. c. ! uitat :n5ă 5-o 5pele. iar eu a<ia ter$ina5e$ curăţenia :n aparta$entul no5tru de la Bacău. :n ceea ce pot cu adevărat.$plat ni$ic altceva. Fntr-una din @ile.$<e5c. a$ gă5it o plantă 9ără viaţă. !u trecut c. Dercetările e9ectutate au arătat că 5tările de 9urie. Si$ţea$ 9rica i nu reali@a$ c-o 5i$t.in9luenţ. a$ 5ă vă pove5te5c ceva. :n ceea ce 5unt. &u $ai avea nicio 9run@ă verde. 0run@uliţe $ici i ver@i au :nceput 5ă apară pe5te tot. $-a$ uitat la ea cu atenţie. a$ 5i$ţit nevoia 5ă $ă a e@ :n genunc8i :n 9aţa plantei.nd a$ intrat :n ca$eră. Ei apoi a$ 5i$ţit 9ru5trarea. Planta $-a iertat i a 5i$ţit că e5te iu<ită i acceptată :n ca5a noa5tră. per$ite de<locarea ace5tora. :n ceea ce a$ a9lat. Mai e5te oare nevoie de o altă de$on5traţieI 202 .

uie 5ă devină 203 . voi gă5i căile i $iAloacele 5pre a o 9ace. Pute$ crea a a cu$ dori$. trăirea tre<uie 5ă 9ie autentică i pe deplin sincer). E5te cea $ai puternică 9recvenţă energetică i 0iinţa e5te :n e5enţa Sa. #acă eu cred cu tărie că Pă$. Ei pentru că a$ pornit de la o idee.nd ceva nu e5te a a cu$ a$ dori 5ă 9ie. ! venit $o$entul 5ă eli$ină$ orgoliul per5onal din actul creaţiei. dacă voi gă5i 5u9icienţi oa$eni care 5ă creadă :n ace5t lucru.$ple :n Aurul no5tru. doar iu<ire.irea creea@ă per9ecţiune i vindecă. -re<uie 5ă re:nvăţă$ 5ă nu-i Audecă$ pe ceilalţi i 5ă ne cere$ iertare c. cu tot cugetul tău i cu toată puterea ta. pentru ca iertarea 5ă 5e producă. odată ce ai e"peri$entatP !duceţi-vă a$inte că pot crea propria $ea realitate. care conţine toate ace5te creaţii. 5e$nul că vindecarea a :nceput. E5te 5u9icient 5ă 5e atingă $a5a critică i realitatea $ea.? LMarcu 12120. $ai $ult 5au $ai puţin lu$inoa5e.W %ată porunca dint. devine realitatea tuturor. Fn realitatea $ea. :n $od incon tient sau con tient.t de $ult dore5c i 5ă :ncerc 5ă-$i aHuste& realitatea după ea. care :ntre ti$p a devenit teorie. Modelul teorie-practică tre. #ar. #e5pre a5ta vor<i$ $ cu$ propriile realităţi. dar iu.nt i legile 5peci9ice care guvernea@ă propria 5a lu$e.t de 5i$ple 5unt rigorile 5tiinţei. Don5ecinţa i$ediată e5te un 5enti$ent de iu<ire.i. Dă noi 5unte$ cei care 9ace$ ca lucrurile 5ă 5e :nt. cu toată ini$a ta. in6luenţea&) realitatea colectivă.t ace5tea. cu tot 5u9letul tău. %ot 5-o co$plic oric.ntul e5te o 5tea i (reau 5ă de$on5tre@ ace5t lucru. iar noi 5ă 9i$ puternic ancoraţi :n pre@ent. %ar a doua e5te ur$ătoarea1 aSă iu<e ti pe aproapele tău ca pe tine :n5uţiW. devenită :ntre ti$p i realitatea altora. -re<uie 5ă :nţelege$ că ceva din noi a produ5 realitatea pe care o trăi$. voi veţi :nvăţa de5pre 5teaua nu$ită Pă$. #u$ne@eul tău. &u e5te altă poruncă $ai $are dec.!ve$ toată puterea.21M D. „Să iu<e ti pe #o$nul.

#eoarece !devărata 0iinţă e5te doar iu<ire. 5ă. &evoia de 5i$pli9icare e5te un adevăr greu de acceptat pentru o$enirea care a :ncercat 5ă devină din ce :n ce $ai 5o9i5ticată. acea5ta e5te calea către pace.i co$plice din ce :n ce $ai $ult realitatea. ec8ili<ru :n cadrul =niver5ului i :n interiorul 9iecăruia dintre noi.ng.r it i tre<uie introdu5. Bocul cel vec8i :ncepu5e 5ă ne placă 5u9icient de $ult ca 5ă nu vre$ 5ă ie i$ din elP Da 5ă :nţelege$ noile reguli de Aoc. la nivel colectiv. iar Cu$ina are aceea i 9recvenţă energetică ca i iu<irea. toc$ai <une pentru a $. $intea inginerea5că te purta prin de$on5traţii.ine văd ce pot 5ă 9ac $ai departe cu ace5t adevăr. 2R2T.tP 3ai .nă 5e aAungea la ni te ecuaţii di9icile. tre<uie re5cri5e pentru vre$urile de acu$. relaţii i adevăruri co$plicate din $ate$atică i 9i@ică. ar$onie. Sunte$ :n plină revoluţie de Cntoarcere la =nitate. 0iinţa din care 9ace$ parte a ales cea $ai 5i$plă cale i a decis 5c8i$<area realităţii colective. Ei totu i.ndire. Ei noi inginerii pute$ co$plica lucrurileO Pornind de la <analul 2R2T. ! venit $o$entul 5ă :nţelege$ că uneori e5te nece5ar 5ă acce%ţi e"perienţele care vin 5pre tine i 5ă-ţi sim%li6ici $odul de g.ia orgoliul vreunui 5avant erudit 5au 5tudent e$inent la Polite8nică.. 204 .>$ului #ivin?. pentru că ele 5unt a5pecte simultane ale .t de $ultă vre$e.$odelul practică-teorie. religia i 9ilo@o9ia tre. p. Mi-a$ adu5 a$inte de o glu$ă care circula :n $ediul inginere5c. de e"pri$are i co$unicare pentru propriile idei. !ce5ta e5te un e"e$plu practic pentru cu$ a 9uncţionat „a$e5tecarea li$<ilor?.uie 5ă 5e 5i$pli9ice :ndeaAun5 de $ult ca 5ă vor<ea5că acela i li$<aA. Ea a hot)r!t că vec8iul Aoc a luat 59. Practic.. i at. e5te ne(oie doar de propria noa5tră cre tere :n con tiinţă. noul Aoc. care 5ă poată 9i :nţele5 de către oricine. prin co$plicarea 9iecărui a5pect al 5ău. la ce-$i 9olo5e te. &oul Aoc aduce cu 5ine o 5c8i$<are1 tiinţa. acceptat de at.

dec;t 5ă :ncerc 5ă de$on5tre@ ace5t lucru prin c;t $ai di9icile i $ai 5terile $etodeP Dre terea :n con tiinţă, %rin propria e"perienţă, conduce la 5i$pli9icarea natural), a tuturor a5pectelor care ţin de propria realitate i de realitatea colectivă. Era nevoie :n5ă de ni te re%ere care 5ă centre@e realitatea colectivă, „noul Aoc?, :ntre anu$ite li$ite. !5ta 9ace$ toţi cei care 5unte$ :n „pri$ul val de tre@ire?. #ar după pri$ul val ur$ea@ă al doilea, al treilea i $ulte altele după ele. 0iecare nou-venit va co$pleta ace5t pu@@le uria cu propria 5a creaţie, iar creaţia colectivă va prinde cu adevărat viaţă. ! venit $o$entul 5ă ti$ că 5alvarea nu vine din a9ara noa5tră, că noi 5unte$ cei care ale#em 5au nu 5ă 9i$ acu$ „a doua venire a lui D8ri5to5 pe Pă$;nt?. ! venit $o$entul 5ă :nţelege$ că tot ce ave$ nevoie 5e a9lă :n interiorul no5tru. P!V%&% PE&-G= DE% D!GE &-!= =%-!- D_ M!V%! Ed%S-_ ! venit $o$entul, 5ă vă pove5te5c de5pre lucrurile pe care a<ia t;r@iu le-a$ :nţele5. E5te vor<a de5pre na terea Su9letului :n corpul 9i@ic i de5pre călătoriile con tiente :n „!5tral?. >$ul e5te o triadă 9or$ată din Dorp, Su9let i Spirit, iar p;nă acu$, Su9letul no5tru cere5c/Sinele #ivin/propriul no5tru Dreator a 9o5t $ediatorul :ntre Spirit i Dorp. A(em un Su9let, dar 5unte$ Spirit. Su9letul are „un corp ultra5en5i<il i $aterial, cu aAutorul căruia călătore te prin 5paţiu, denu$it corpul a5tral, care are ceva o$ene5c i ceva divinO &u$ele ocult al corpului no5tru a5tral e5te 9or$at din două nu$e1 Z!PJ&!-J P!!&E!J. Pri$ul nu$e core5punde !5tralului no5tru in9erior. !l doilea e5te 0iul, D8ri5to5ul no5tru Do5$ic, care ne lea#) per5onalitatea 9i@ică cu i$inenţa 5upre$ă a -atălui Solar. Dorpul a5tral e5te dotat cu toate 5i$ţurile nece5are pentru a inve5tiga $arile $i5tere ale vieţii i ale $orţii. Mintea, voinţa
205

i con tiinţa 5unt :n !5tralO Fn trecut a$ avut alte corpuri, alte e"i5tenţe i :n a9ara corpului 9i@ic ni le pute$ a$inti, le pute$ retrăi cu e"actitate deplină?X. Vă aduceţi a$inte de aripile care 5e pliau pe l;ngă $ine ca 5ă pot reintra :n corpI #ar de @<aterea puternică de aripi pe care a$ 5i$ţit-oI Sau de $ine :n celelalte ipo5ta@eI Vă a$intiţi de 9iinţele nevă@ute, care au 5pu5 că nu 5unt de-a lorI X in9or$aţiile 5e regă5e5c :n cărţile 5cri5e de către 5amael Aun Oeor i 5unt e"tra5e din cur5ul de5pre $Dedu,larea astral)' – Asociaţia Jnostic) de 5tudii Antro%olo#ice "i Culturale -AJEAC/. &.Ed. P;nă acu$, corpul 9i@ic nu :n5e$na „!ca5ă? pentru Su9let. Fn 9iecare @i, Su9letul no5tru cere5c călătorea $ o părticică din El, 5u< 9or$ă de con tiinţă, a 9o5t tri$i5ă pe Pă$;nt, 5ă „e"peri$ente@e? $ noaptea : i 9olo5ea corpul a5tral pentru a pleca 5pre Sur5ă, 5pre „!ca5ă?, 9ără ca noi 5ă 9i$ con tienţi de a5ta. Purta$ :n noi doar esenţa divină, $aterialul nece5ar pentru apariţia %ro%riului no5tru 5u9let :n corpul 9i@ic. !cea5ta era propria noa5tră con tiinţă. #ar con tiinţa :n 5ine nu e5te 5u9icientă. 0re,uie 5ă 5e producă 9eno$enul de con"tienti&are, adică de tre@ire a con tiinţei. -re<uie 5ă ai<ă loc propria noa5tră e"plo@ie :n Cu$ină, propriul no5tru „Big Bang?. !ce5ta e5te $o$entul :n care :ncepe dru$ul prin care „&e9iinţa? devine „0iinţă?. Pove5tea cu „uria ul 9ără 5u9let? e5te adevărată $ con tiinţa tre<uia :nt;i s) creasc) i 5ă 5e $aturi@e@e, :nainte de a 5e tre@i pentru a deveni su6let omenesc. Fn proce5ul de con tienti@are ave$ dou) etape di5tincte. Prima etapă o repre@intă 9eno$enul de „ilu$inare interioară?, produ5 Cn momentul e"peri$entării unor di$en5iuni 5uperioare i care e5te ,,5altul no5tru cuantic la nivel cere<ral, corelat cu
206

e"pan5iunea con tiinţei?. Pentru $ine, ace5ta a 9o5t $o$entul de călătorie iniţială, :n Cu$ina al<ă, c;nd „a$ :nţele5 ce :n5ea$nă !<5olut, &i$ic, Eternitate i %n9init?. Lrmea&) etapa de con tienti@are propriu-@i5ă, $aturi@area noa5tră la nivel de autocunoa"tere $ ++adevăratul 5alt cuantic, :nt;i 5pre o 5tructură unitară a 5u<5i5te$elor cere<rale, apoi la un nivel 5uperior de :nţelegere al $inţii i o 59eră $ai e"tin5ă de cuprindere a con tiinţei?. Fn 9elul ace5ta, e5te po5i<ilă apariţia adevăratei 0iinţe tre@ite, care poate 9ace trecerea 5pre o di$en5iune 5uperioară. ! doua etapă de con tienti@are Cnce%e cu „tre@irea lui Zundalini?, ni$ic altceva dec;t energia pri$ordială din %ro%ria noa5tră 5tare de vid. E5te $o$entul :n care acea5ta acti(ea&) propriile noa5tre coduri i c8ei !#&, care 5e gă5e5c :n interiorul corpului eteric i care declan"ea&) tre@irea la di6erite intervale. Vă a$intiţi că a$ perceput ace5t lucru ca pe un „ci9ru per5onal?, pe care a$ reu it 5ă-l 5criu :n 9or$ă $ate$aticăI -oată evoluţia noa5tră ulterioară, toate etapele noa5tre de cre tere :ntru con tienti@are e8ist) deAa 5u< 9or$ă de in9or$aţie, :n propria noa5tră 5tare de vid, 5u< 9or$a unui tipar energetic prede9init. #acă ave$ su6icient) con tienţă 5ă pute$ trece prin :nălţarea 9i@ică, declan atoarele pre5ta<ilite vor 9i activate, deter$in;nd de59ă urarea unui proce5 automat, care conduce Cn 6inal la tran59or$area corpului 9i@ic, prin apariţia noului no5tru „corp eteric cri5talin de lu$ină?, care ne va :n5oţi :n di$en5iunile a cincea i a a5ea. Vă a$intiţi ce a$ 5cri5 :n BurnalI „Eu nu 9ac ni$ic, toate vin 5pre $ine la vre$ea lor i 9ără niciun e9ort din partea $ea. %ntere5ant e5te că, :ntr-adevăr, nu trăie5c niciodată aceea i e"perienţă de două ori i nu pot 5ă deter$in eu, ceea ce ur$ea@ă 5ă cuno5c. ! a că, la5 totul 5ă curgă :n voie i $ă <ucur de 9iecare clipă de Magie.? !ce5t proce5 pre5upune de59ă urarea unei :ntregi „tran59or$ări alc8i$ice?, care are loc :n interiorul 0iinţei
207

noa5tre. Practic, ni$ic nu 5e de59ă oară :n a9ara noa5tră. >dată cu de5c8iderea pri$ei c8aHre, ,,la<oratorul? 5-a $utat :n propria noa5tră viaţă. „Goata Sa$5arei? Le"perienţa perpetuă :n lu$ea $aterialăM 9uncţionea@ă pentru noi, at;t ti$p c;t con tiinţa nu s a tre&it $ din ace5t $o$ent, Cnce%e evoluţia. Fn proce5ul alc8i$ic al 0iinţei noa5tre, pute$ ale#e 5ă 9i$ aAutaţi i de către alţii. #eoarece Dreatorul 5e e"peri$entea@ă pe Sine cu aAutorul tran59erului de energie 5e"uală, c8aHra ini$ii Aoacă un rol deo5e<it de i$portant :n propria noa5tră evoluţie $ c;nd am,ii parteneri au acea5tă c8aHră puternic activată, e8ist) potenţialul electro$agnetic, pentru de5c8iderea c8aHrelor ur$ătoare. !5t9el, a$ :nţele5 c;t de i$portante au 9o5t pentru $ine, toate relaţiile ade()rate de iu<ire, care $-au :n5oţit pe ace5t dru$. 0iecare relaţie $-a du5 p;nă unde putea 5-o 9acă, iar Geconectarea Per5onală doar a continuat proce5ul :nceput cu $ult ti$p :nainte. Cheia propriei noa5tre evoluţii o repre@intă transmutarea 9recvenţei energetice a iu<irii, :n octave 5uperioare, %!n) la 9recvenţa pe care o are Dreatorul. Da 5ă cree&i, tre<uie 5-o 9aci din iu<ire Lcon tienti@area de(ine 5tare de 9aptM i cu iu<ire L9olo5irea ace5tei 9recvenţe :n5ea$nă aducerea Cu$inii :n @ona noa5tră pri$ordială de vid in9or$aţionalM. E5te e(oluţia de la o con tiinţă duală, la una a „=ni$ii?. #ar, dacă n-ai 9ăcut pa5ul 5pre con tienti@area =nităţii, vec8ea cale e5te corectă, pentru că re9lectă propria noa5tră capacitate de :nţelegere a realităţii. Ei acu$, „a 9ace drago5te? Cnseamn) a con tienti@a legătura nevă@ută dintre noi, per$iţ;ndu-i 5ă devină din ce :n ce $ai puternică3 :n5ea$nă 5ă :nţelegi că 9a$ilia poate redeveni un organi5$ unitar i :n5ă i celula de <a@ă a 5ocietăţii o$ene ti3 :n5ea$nă a-l re5pecta, :nţelege, accepta pe celălalt, a-l iu<i $ai pre5u5 dec;t pe tine, 9ără a-i cere ni$ic :n 5c8i$<, dar l)s!ndu i 5paţiu pentru a 9i el in5u i, :ntr-o relaţie care :n5ea$nă „noi?. Practic, ai aAun5 la %rimul pa5 :ntru con tienti@area apartenenţei la =nitate. Ei totul Cnce%e prin a te
208

acceptare. iertare $ a te iu<i :n $od total. !$ 5i$ţit că „C-a$ de5coperit pe #u$ne@eu :n Mine? i că „a$ 9o5t doar %u<ire?.$ple ceva?. pentru pri$a dată. tre<uie 5ă ne acce5ă$ propria noa5tră 5tare de Cu$ină. :n $od di5tinct. „Ei $ai pot 5ă-ţi 5pun de5pre i$aginea pe care a$ avut-o cu cei doi Fngeri care a$ 9o5t Eu. :n @ona propriului $eu corp 9i@ic. Vă aduceţi a$inte cu$ a$ perceput ace5t lucruI !$ 5i$ţit :nt.ncul $eu?. dar ca 5ă cre te$ i 5ă evoluă$ ca i con tiinţă.iu<i pe tine :n5ăţi $ cu tandreţe.i o nelini te pro9undă i un 9el de greutate :n 5to$ac1 „Parcă tre<uia 5ă 5e :nt. @ona :n care con tiinţa poate 6ace propriul 5alt :n evoluţie $ a$ trăit $o$entul de re:ntoarcere la „punctul de plecare originar?. !poi. „!cu$ nu $ai e5te :ncercarea ta. 209 . !tunci a 9o5t $o$entul $eu de călătorie :n „punctul @ero? al propriei $ele 0iinţe. Ca a doua trecere a lui Zundalini. pentru a deveni Cu$ină. a a cu$ e ti. care 5-au unit :n iu<ire. cu 5en@aţia ridicării i a plecării „!ca5ă? $ a$ 5i$ţit că a$ $urit i a$ :nviat din nou. iar 5tarea $ea de vid 5u< 9or$a unui :nger „$ov :nc8i5. „dintr-o dată. cu aripi al<e ca de le<ădă?. a%are Su9letul o$ene5c. Vă aduceţi a$inte cu$ a$ perceput. la :ntuneci$ile pri$itive ale „&E0%%&[E%? i la „J!>S?. pentru ca Cu$ina 5ă „5e na5că? i :n interiorul $eu 5ă apară o nouă creaţie. a$ i@<ucnit :n culoare al<-argintie i a$ 5i$ţit cu$ 5unt cuprin5ă de lini tea i iu<irea din ad. a$ tiut că e5te o tran59or$are care nu are legătură cu propria $ea %ersonalitate. ci a $ea? $ a$ au@it :n $ine. cu aripile ca de liliac?. !ce5t proce5 a :nceput cu $o$entul c.nd „c8aHra Su9letului?/ „&enu$ita?/„#aat8? 5-a de5c8i5. cele dou) a5pecte ale $eleI !$ vi@uali@at Cu$ina din $ine 5u< 9or$a unui „:nger al<-argintiu. Pentru ca Su9letul omenesc 5ă 5e na5că. :nţelegere. M-a$ tre@it :ntr-un tunel negru. tre<uie 5ă 9ace$ o călătorie :n 5tarea noa5tră pri$ordială de vid. >dată tre&it) con tiinţa.

nd tre<uie 5ă ai<ă loc „nunta alc8i$ică 9inală?. pe un . tigă$ li<ertatea. #ar prin propria lui con tienti@are. pentru a 5u5ţine 5enti$entul de 5ine i a gă@dui identitatea ca 9iinţă o$enea5că. „! doua venire a lui D8ri5to5? vor<e te des%re na terea Su9letului :n corpul 9i@ic. #upă na terea Su9letului o$ene5c. cu aripile ca de liliac?. el poate 5ă.nd a$ $er5 :n pat. :n cre tetul capului $ era$ culoare. renunţă$ la ignoranţă i ne rec.. vine $o$entul c.ng.nd ne tre@i$ la viaţă i trăi$ cu adevărat $ :n re5t 8i<ernă$. ca 5ă trăia5că :n continuare. 5trălucitoare.:$<răţi aţi. Fntunericul are :n5ă două variante1 pri$a $ 5tarea noa5tră pri$ordială de vid. poate 5ă aleagă 5ă 9ie de partea %u<irii. a$ au@it din nou 5unetele de 9recvenţă ridicată i 5-a de5c8i5 o nouă c8aHră. #e data acea5ta al<-viorie.Pă$. Să vă a$inte5c ceea ce-a$ 5cri5 :n Burnal1 „&oaptea trecută citea$.i 9olo5ea5că Ci<erul !r<itru. dintre ace5ta "i Su9letul divin. era Fngerul Meu $ov.ndoi.ia Cu$ina care 5-a nă5cut. !cea5ta e5te a doua 5e$ni9icaţie pentru :ngerul „$ov :nc8i5. Del care 5e uita cu $ultă drago5te i $. 9ără 5ă ti$ ce 9ace$. de i :n corpul 210 . o neră<dare dureroa5ăO D. :nainte de a 9i colecti() $ 9iecare : i poartă „crucea? i urcă propriul $unte.t 5tarea noa5tră pri$ordială de vid. Fngerul Meu al< :i ocrotea i :i :$<răţi a pe a$. dar era$ cu$va :n a9ara capului $euP Sen@aţia a 9o5t :n a9ara capului i :n @ona calotei 5uperioareO #ar era$ tot Eu. pentru a lua na tere un nou Su9let :n corpul 9i@ic. Evoluţia noa5tră e5te una indi(idual). Ei <ine:nţele5. dar era ceva :n $ine care dorea 5ă $erg $ai repede la culcare $ cu$va.nt &ou?. Du$ ar putea :ncolţi :n noi virtuţile. $o$entul c. ni$ic altceva dec. dacă n-ar e"i5ta tentaţiaI !ve$ nevoie de propriul no5tru Ego. iar a doua $ propriul no5tru Ego. care 5unt tot Eu. %ar Cu$ina devine din ce in ce $ai puternicăO? &u-i a a că $e5aAul din 9il$ul „Dă@ut din cer? vi 5e pare altulI !aron e5te copilul „Purtătorului Cu$inii?.

5ă $ă accept i 5ă $ă :nvăţ cu Mine :n5ă$i.nd toate 5-au ter$inat.t 5u< 9or$ă de proiecţie. Sunt cu tine. -otul e5te <ine. ca i cu$ ar 9i intrat prin @ona capului. Spiritul nu $ai are nevoie de inter$ediar. ia na tere %ro%riul 5ău corp astral. #ar tre<uie 5ă a$ ră<dare $ ca 5ă deveni$ de drept entit)ţi de con tiinţă.noi?. totul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie.. dec. ar$oni@are i $odi9icare. are loc o „contopire? dintre corpul 9i@ic i corpul a5tral. Fn $o$entul :n care con tiinţa 5e tre@e te i apare Su9letul o$ene5c... Ei totu i. #e data acea5ta 9oarte inten5ă $ a$ perceput-o alt9el. =n corp cu o 9recvenţă su%erioar).W !$ tiut că nu tre<uie 5ă 9ac ni$ic corpului. care 5e $ani9e5tă i 5unt pre@ente doar pe ti$pul vieţii.? !cu$ $-a$ nă5cut a doua oar). As%ectele noa5tre p5i8ologice 5e une5c i 6ormea&) „Dorpul Mental?. -oate corpurile noa5tre su.nd că $aturitatea :nlocuie te cuv. pri$a oară cu po@iţionare :ndelungată :n @ona ini$ii $ ca i cu$ a 9i $uritO . Cntr o Don tiinţă unitar). a$ putut 5ă articule@ cuvinteP . ec8ili<rare. %arcur# o perioadă de puri9icare. nu te te$e.$eu a5tralP !poi a$ putut vor<i. de !cu$ Sunt !ici. 9iindcă el nu e"i5tă Acum pentru Mine. Su9letul-Eu 5i$te 9oarte puternic 0ocul Spiritului. a$ ador$it. iar .tile. M-a 5canat de trei ori.. a5pectul $eu 5-a $aturi@at i poate 9i :n legătură directă cu !devărata 0iinţă. in9luenţea@ă propriul no5tru corp 9i@ic.!cu$ e5te pentru Mine..eu? devine .nd a$ g. de 9recvenţă $ai Hoas).&u te $ai te$e. Su9letul nou-nă5cut tre<uie 5ă treacă printr-o perioadă de tran@iţie i cre"tere. Dele „2 nopţi de :ntuneric? repre@intă perioada de 211 .. :nţeleg. El poate călători direct %rin Su9letul $eu.W D. :n care 5ă $ă cuno5c. #ar nu e5te 5u9icient. Vă a$intiţi cu$ 5punea$ :n Burnal că 5i$ţea$ „cu$ $ă ridic? din $ine :n5ă$iI >dată cu na terea Su9letului :n corpul 9i@ic. care acu$ de(ine 9uncţional.ndit a a. D.ntul „cred? cu „ tiu?. a$ 5i$ţit o nouă trecere de 9oc.

!<ia acu$ pot :nţelege cu adevărat ce a$ vrut 5ă 5pun :n Burnal prin1 „Pe $ă5ură ce $ă ec8ili<re@. cu adevărat. perioada de tran@iţie 5-a :nc8eiat i 5-a . ! treia oară.. :nţeleg de ce c8eia de activare tre<uie 5ă 9uncţione@e de trei ori.nd 0iinţa a 9inali@at un nou proce5 de $ultiplicare a Sa i are loc „nunta alc8i$ică 9inală?MP5%iritul. E5te doar propria $ea relaţie1 5u6letul omenesc/Cor%ul 6i&icPPersonalitatea meaPFiinţa tre&it) LE5te $o$entul c. pentru că 5-a aAun5 deAa la „viaţa ve nică?. de Mine i prin Mine către Mine?. =itarea nu $ai e5te po5i<ilă. „Dorpul !5tral Solar?T„Dorpul Budd8ic?. tran59or$area propriului no5tru corp 9i@ic.lul celor 2 corpuri 5upra5en5i<ile 6ormea&) „corpul eteric cri5talin de lu$ină?. a5tral i $ental. :n Mine.nă5cut?.t o$ul nu era tre@it. pentru ca tran59or$area 5ă 9ie co$pletă. -ot Eu 5unt. !par a5t9el corpurile su%rasensi. Per5onalitatea $ea a recuno5cut :n Dorpul $eu na terea Su9letului o$ene5c.ti$p nece5ară pentru puri9icarea celor 2 corpuri1 eteric. propria $ea 0iinţă tre&it). Ei. prin maturi&area 0iinţei tre@ite.nă $ă contope5c :n El. !5t9el ale# con tient 5ă 9iu o 0iinţă tre@ită. Fnţelegeţi de ce =niver5ul e5te in6initI El cre te cu 9iecare 0iinţă care 5e tre@e te i alege :n 212 . recuno5c Spiritul :n $ine i devin din ce :n ce $ai $ult Spiritul. voi trece la Mine. Ansam. Spiritul 5ă 9ie „!ca5ă?. Eu devenit acu$ Su9let. „Dorpul Voinţei Don tiente?T„Dorpul !t$ic?M i (echiul corp eteric La9lat :n legătură inti$ă cu propriul no5tru corp 9i@icM 5e $odi9ică.ile L„Dorpul Mental Solar?T„Dorpul Dau@al?. dar :ntr-o variantă ne<ănuită i de ne:nţele5 pentru $intea o$enea5că de p. tot acu$. pentru ca apoi. Fnvăţăturile din religiile 5trăvec8i 9ăceau distincţie clară :ntre revenirea i re:ncarnarea Spiritului. parte din !devărata 0iinţă i Ci<erul !r<itru capătă sens. iar El devine Eu. dar din ace5t $o$ent 5e vor<ea de5pre reCncarnare. Spiritul re(enea at. p.t ti$p c.nă acu$. care 9avori@ea@ă Cn tim%.

pove tile i 9il$ele S0.nt. a$ putut e"peri$enta dedu. că poate 5ă-% 5pună „-u?.larea a5trală. #acă veţi privi cu „alţi oc8i? cărţile din religia vec8e.$od con"tient. D. care :n ortodo"ie e5te P5al$ul 22. 5ă 5pargă <ariera de protecţie. dar 9iind 9oarte con tientă de călătoriile e9ectuate i de 59aturile pri$ite 213 . căci -u e ti cu $ineP -oiagul -ău i nuiaua -a $ă $. p5al$i5tul vor<e te de5pre !devărata 0iinţă. pentru că Fn5u i Dreatorul e5te prea departe $ :ncă era nevoie de $iAlocitor :ntre Spirit i &oi. nu 5e $ai vor<e te de5pre ani. Ca neca@uri. ci de5pre Eternitate $ „:ntru lungi$e de @ile?.nt. „carantina? i$pu5ă pe perioada copilăriei noa5tre pe Pă$. :$preună cu el. P5al$i5tul tia că ace5ta e5te $ult $ai aproape. P5al$i5tul tie1 corpul 9i@ic e5te „ca5a #o$nului? pe Pă$. „El $ă pa te :n pă uni ver@i3 El $ă duce la ape de odi8nă3 El :$i :nviorea@ă 5u9letul3 El $ă povăţuie te pe cărări drepte. dar odată ce te-ai tre@it din vi5. veţi :nţelege c. &. care repre@intă -ot Deea De E5te i cuprinde $ultitudinea de 0iinţe tre&ite. Fl recunoa teţiI E5te vor<a de5pre Sinele no5tru Superior/Su9letul no5tru cere5c/propriul no5tru Dreator.Ed. Del $ai <un e"e$plu e5te <inecuno5cutul Psalm DGX LX„Psalmii lui Da(id'.ie3 -u :$i :ntin@i $a5a :n 9aţa potrivnicilor $ei3 -u :$i ungi capul cu untdele$n3 -u :$i u$pli pa8arul de dă pe5te el?.nd 5e 9olo5e te pronu$ele la per5oana a %%%-a.ng. pentru că e5te aici i acu$. :ntru lungi$e de @ile?. P5al$i5tul nu 5e $ai poate adre5a direct. 9ără 5ă tiu că 9ac ace5t lucru. p5al$i5tul 9olo5e te pronu$ele la per5oana a %%-a1 „nu $ă te$ de niciun rău.M. De 9ru$oa5ă de9iniţie a EternităţiiP >dată 9or$at corpul a5tral. 5crierile e@oterice. ne cuprinde pe toţi i pe toate.? P5al$ul 5e :nc8eie :ntr-un $od 5trălucit1 „Da 5ă locuie5c :n ca5a #o$nului.t de $ulţi oa$eni tiau 5au tiu cine 5unt.

-ot ceea ce 5ea$ănă a <a5$ :n Burnal. iar eu a$ :nţele5 a5ta 9oarte t. iar „revelaţia? ne per$ite 5ă acce5ă$ in6ormaţia pentru nivelul de con tiinţă atin5. $e5agerul care 9ace legătura :ntre noi i #ivinitate.til). :ntr-o @i a$ :nţele51 toate ace5te nu$e 5unt doar variante pentru 5amael. Vă a$intiţi de5pre Sa$iel. Da$ael i Sa$aelI Ei <ine. %$portante nu 5unt e"plo@iile :n lu$ină i culoare. Cn#erul e5te . ne conduce la „"ar%e?. 214 . ci esenţa lor. de data acea5ta $ai su.ve5titorul?. &. care :n cartea lui Pierre Vri$al $ $Dicţionar de mitolo#ie #reco roman)'X. i$plică e6ortul autocunoa terii. Ca :nceput. nu $ai e5te nevoie de ace5te arti9icii.r@iu. ar8ang8elul „59erei lui Marte? :l alun#) pe „diavol? Lni$eni altul dec. X pu<licat de Editura 5aeculum :. Di&ol(area Ego-ului cu aAutorul „#ivinei Ma$e Zundalini? Lde5eori asociat) cu MagiaM. 5-a :nt. Du$ a 9uncţionat ace5t 5i$<ol pentru $ineI Ei <ine. apoi de(ine dragon de 9oc. adevărul din 5patele lor. totul e5te o ilu&ie. tu "tii că e ti toate ace5tea la un locP 3aturitatea :ncepe c.nd ai cre5cut 5u9icient. &u$ele lui Sa$ael :ncepe cu litera „5?.$plat :n „!5tral?. >undalini are 9or$a unui arpe. lecţiile i invitaţia lor de a te cunoa te a a cu$ e ti :n realitate. 5i$<oluri ale eternităţii i :nţelepciunii.Ed. E$i5ar puternic/ve5titor al #ivinităţii. &u vă lă5aţi :n5ă păcăliţi.nă atunci. $ai aproape de adevărata noa5tră natură. Dra#onii au 9o5t con5ideraţi :n antic8itate. lucrurile $agice pe care le trăie ti. P. Fn acel $o$ent. iar :n 9inal e5te 59era care ne :nconAoară.oluri cuno5cute.t propriul no5tru EgoM i ne aAută 5ă :nţelege$ adevărata cau@ă a 5u9erinţei.. ave$ nevoie de %ro%riile noa5tre sim.O. D8a$uel. ca 5ă cre@i ceea ce "tii. care 5ă te 9acă 5ă 9ii $ai atent la propria ta 0iinţă. Fn „!5tral?.nd nu $ai e5te nevoie 5ă ve@i i 5ă e"plode@i :n culori.:n acea5tă lu$e a5cun5ă. $e5aAele tre<uie 5ă 9ie Cnţelese la nivelul $inţii o$ene ti. Ei pentru a5ta. !tunci c.

&.riel e5te ar8ang8el (estitor. pe unde 5e :nalţă !to$ii Solari i Cunari p. dar „aripile de două ori rete@ate?I Da 5ă :nţelegeţi ace5t 5i$<ol. D.? „Pot 5ă te invit la o pli$<areI Să nu te 5perii $ uneori călătore5c pe un dragon. veţi 5pune voi. Sunt Gegina Magiei.E5te $o$entul 5ă dă$ ti$pul :napoi.Ed. care 5e$nalea@ă canalele %da i Pingala. pri$i$ Ari%ile %gnice.? Bine.? „Ca 59. energia vec8e nu va pleca u or. 5cri5ă de către Sa$ael !un Yeor1 „Daduceul lui Mercur 5i$<oli@ea@ă $ăduva 5pinării cu cei doi erpi ai 5ăi. !ce tia 5unt die@ii i <e$olii $arelui 0a care ră5ună :n :ntreaga creaţie. a$ apelat la cartea $C)s)toria %er6ect)'X.r it va 9i un ră@<oi puternic.nd 9iecărui 5u9let de lu$ină ve5tea <ună a :nălţării i uniunea 9inală cu #u$ne@eu L:n cre tini5$ e5te :ngerul 215 . !ripile Daduceului lui MercurO >rice %niţiat care 5e pre5c8i$<ă :n Pa5ăre Earpe poate @<ura 5pre Cu$ile Superioare. poate intra :n di9eritele departa$ente ale F$părăţiei3 poate călători :n corp a5tral după voinţă3 poate călători cu Ve8iculele Supraa5trale3 poate călători cu corpul 5ău 9i@ic prin cea de-a patra di$en5iune3 e5te o Pa5ăre Earpe?.nd Qar%ele aAunge la :nălţi$ea inimii. Mi-ai reparat aripile $ erau de două ori rete@ate. !$ de5coperit i alte 5i$<oluri. ca 5ă vede$ ce a$ 5cri5 :n Burnal. anunţ. Sunt Sa$iel. Mulţu$e5cP !cu$ pot 5ă-ţi 5pun cu$ $ă c8ea$ă. D. „=ită-te acu$ :n 5patele $eu. Mi 5e 5pune . pe care vreau 5ă vi le :$părtă e5c1 F/ Ja.nd !to$ii Solari i Cunari 5e une5c la <a@a irei 5pinării 5e tre@e te Earpele %gnic al puterilor noa5tre $agice.Ve5titorulW. X pu<licată de Asociaţia Jnostic) de 5tudii Antro%olo#ice "i Culturale -AJEAC/.nă la creier.

nă la creier.= de &ile au un :nţele5 $ult $ai pro9und1 e5te vor<a de5pre $oarte i :nviere L. 5-a a e@at :ncet l.l9. #acă apele@i la Za<<ala.. :n dreapta Mea?3 „Cartea ti.it puternic i răcoro5 de aripi. pe unde 5e :nalţă !to$ii Solari i Cunari p. !ce tia sunt die@ii i <e$olii $arelui 0a care r)sun) :n Cntrea#a creaţie?3 #ar de 59erele vă@ute :n Bucure ti. pentru că „>ceanul de Sunet? e5te pri$ul creat de către 0iinţa Fn5ă i../ </ $e5ager care a anunţat Mariei că va 9i $a$a lui %i5u5M3 0recutul 5e regă5e te :n drea%ta noa5tră.ngă $ine. 5c8i$<are totală.etan) a morţilor – Bardo 0hodol? 5pune că tre<uie 5ă treacă . %ar 216 .Ed.'T.R'T123 !rcanul cu nu$ărul 12 conţine „Evang8elia lui %uda? i repre@intă „Nemurirea4 3oarte "i În(iere $ indică tran59or$ări. vă a$intiţiI D. cu 9.? -oate ace5tea 5unt corecte.i $u că coada i :i dă dru$ul/cele două cupe ale lui „#aat8? 5-au :ntor5 9aţă :n 9aţă. care e5te repre@entat prin %udaM3 Vă aduceţi a$inteI „Cheia trecutului i pre@entului. care 5e$nalea@ă canalele %da i Pingala. e5te c8eia $u@icii Su9letului.nd a$ 5cri5 de5pre semni6icaţia eta%elor din tim%ul Reconect)rii* LX in9or$aţii pre@entate la pagina ('. Vă a$intiţiI „Dineva.. &.? „Mu@ica celor apte 59ere planetare este lira cu apte cor@i. mu&ica a5trelor. di@olarea Ego-ului.D/ G/ . iar cea in9erioară a revenit 5pre cea 5uperioară $ =nitatea e5te regă5ită i 56era Su9letelor lu$inate reunite cu Dreatorul lor?.. cele .' de @ile pentru ca 5u9letul unui o$ $ort 5ă 5e re:ncarne@e. $u@ica #ivinităţii.M 5punea$ că „cercul e5te =ro<oro5 care. iar e"plicaţia o regă5i$ tot :n cuvintele lui Sa$ael !un Yeor1 „Daduceul lui Mercur 5i$<oli@ea@ă $ăduva 5pinării cu cei doi erpi ai 5ăi.

dacă 5unt atentă la 5i$<olurile 9olo5ite. 5tudenta la Hinetoterapie. devenind ad.Tpiatra cu<ică pe care tre<uie 5-o dăltui$3 11T„:nteţiţi 9lacăra 5piritului cu 9orţa iu<irii?3 22Tcoroana vieţii. Sunteţi elev i pro9e5or :n acela"i $o$ent. . Fnteţe te 9lacăra Spiritului cu 9orţa iu<irii ca 5ă pri$e ti coroana vieţii. Vă a$intiţi cu$ 5punea$ că oc8ii celor cu care 5tătea$ de vor<ă 5e 5c8i$<au. Calea de e(oluţie a 5u6letului' a$ gă5it1 „Ple"ul laringian e5te cel al Ver<ului. a cărui co$unicare i creativitate contactea@ă s6erele lu$inoa5e i de5c8id dru$ul 5pre tripla iniţiere 9i@ică. $i-a 5pu5 că avea$ „' perec8i de aripi?P Dă 5unt un „Pri$ordial? i că noi 5unte$ cei care le-a$ dat :n griAă 217 . Ei-n traducere co$pletă1 „%ndeci@ia i lenea te ţin pe loc :n dăltuirea pietrei cu<ice. iar ceilalţi devin ade()ratele voa5tre oglin@i. 22.:n cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. 2. A%ocali%sa 56!ntului :oan. au@iţi %ro%riile voa5tre cuvinte. :ntoarcerea la Cu$ină. 11.nd cineva vă vor<e te. c. E5te vor<a doar de5pre %ro%riile $ele 5i$<oluri.. pe care a$ :ncercat 5ă le Aoc la „Coto?. erau propriile $ele cuvinte. 9oarte apropiate de lu$ea e@otericăO -oate ră5pun5urile i lă$uririle la :ntre<ările $ele au venit :n ti$pul călătoriilor din „!5tral?. !tunci a$ :nţele5 că a$ deAa ră5pun5ul. $-a$ :ntre<at din ce di$en5iune vine propriul $eu Dreator. :ntoarcerea la Cu$ină i tu 5ă 9ii una cu Spiritul?. :ntr-o 9or$ă u or de :nţele5 pentru MineP Ca un $o$ent dat. :ncarnarea !devărului :n noi3 20TSpiritul LS9.nci i 9oarte lu$ino iI Era$ Eu. !le"andra. ani$ică i 5pirituală?3 R/ #ar cea $ai co$pletă 5i$<oli5tică o regă5i$ :n interpretarea nu$erelor vi5ate. 20O !cu$ 5ă :ncercă$ cu aAutorul cuno tinţelor de Za<<ala1 22Tindeci@ia3 2Tlenea3 . Vi le a$intiţiI 22. !colo.ntul #u8M.

#ar 'R2T12 i „Dreatorii? aparţin di$en5iunii a 12-a. ->-=C 5e organi@ea@ă din nou. de i noaptea trăia$ 9oarte puternic orice „vi5? i era$ 218 . #e la un ti$p. :n5oţite de pro$i5iunea că ace5tea pot 9i depă ite cu aAutorul .W Fntr-adevăr. e$oţiile i g. &u :nţelegea$ de ce nu $ai percep ridicarea corpului a5tral.. e5te noua in9or$aţie pe care tre<uie 5-o pri$e ti. . 5i$ţea$ ca i cu$ $ă reorgani@a$. Vă $ai a$intiţiI „>ricine ar 9i. dar acu$ 5unt i o nou) 0iinţă tre@ită. toate 5enti$entele.ntătoareW 9oarte :naltă. Pentru $ine..$plările prin care trecea$. ace5te ridicări i reveniri 5-au 9ăcut $ult $ai u or. percepea$ 9oarte puternic ridicarea din corpul 9i@ic i :ntoarcerea3 :n ti$p. dar creaţia $ea e5te acu$ alta.Ma$ei #ivine Zundalini?. a adar :n Bucure ti. aproape :n $od durero5 de real. pur i 5i$plu dureau. n-a$ $ai 5i$ţit ace5te lucruri la 9el de inten5. de nuanţe $ai :nc8i5e.ndurile erau u or de recuno5cut.. %rin propria $ea e"perienţă căpătată :n acea5tă lu$e. 9iinţe din di$en5iunea a treia.? Ca :nceput.„el9ii 9ără aripi?. D. Senti$entele.9recvenţă c.? Sunt un „Pri$ordial?. pentru că am o altă con tiinţă. 0ot Eu a$ pornit pe dru$ul :nvăţării :n a 9i Dreator con"tient. 59ere de lu$ină 5e pli$<au ne5ting8erite pe <ulevardul =niriiO 'R2T12 are i un alt :nţele51 !rcanul cu nu$ărul 12 e5te cartea „!po5tolatului?. 5unteţi voi din trecut. care aduce pro<e i durere :n ti$pul :ncercărilor din cea de-a „&oua S9eră?. adică pe oa$eni.Stai lini tită. :n plină @i.nd eu a$ devenit o 0iinţă tre@ită1 „#upă ce 5-au ter$inat toate. e$oţiile i g.ndurile 5unt $ult $ai puternice. a$ au@it o . totul devenea o apă de cle tar.nd $ergea$ noaptea la culcare i :nc8idea$ oc8ii. 5imţeam toate :nt. noaptea 5e 5c8i$<a5e :n @i. iar eu popo5ea$ :ntr-o lu$e cu „vi5e? 9oarte vii. :nainte de a ador$i. Fn realitate era$ :n „!5tral? i cu$ acolo nu $ai e"i5tă corpul 9i@ic care 5ă te proteAe@e. 0iinţa Fn5ă i 5e reor#ani&ea&) :n $o$entul c.

!ce5t Ve $. LDorpul Atmic repre@intă 5ediul Spiritului. tre<uie 5ă pără5e ti planul a5tral al dorinţelor i 5ă acce5e@i planul $ental.per9ect con tientă. #ar i corpul mental vec8i tre<uie 5ă 5e puri9ice i s) urce. &oi 5unte$ deAa :n „!5tral?. puterea i voinţa divină $ e5te le#at de corpul 6i&ic3 Dorpul Buddhic arată „ca un va5 de ala<a5tru 9in i tran5parent. care aparţine ideilor. !cu$ 5unte$ :ncă :n etapa c.nă la adevărata $aturitate $ai e5te cale lungă de 5tră<ătut. nu ţine $ult. Fn di$en5iunea a cincea tu ai deAa 6ormat „corpul eteric cri5talin de lu$ină?. indi9erent dacă e5te @i 5au noapte. !$ reali@at că acu$ pot intra i ie i c.nt e5te com%us din Dorpurile Supra5en5i<ile. Vă a$intiţi cu$ a$ 5pu5 că tot ti$pul a$ 9o5t convin5ă de intrarea !linei :n BarouI Era vor<a de5pre o idee deHa $ateriali@ată.. Da 5ă poţi crea acu$. :n di$en5iunea a patra. Fntr-o noapte. M-a$ vă@ut cu$ . pentru că propria noa5tră con tiinţă a 9ăcut 5altul 5pre planul a5tral. iar aici corpul astral vec8i e5te deAa $trecut'. :năuntrul căruia arde 9lacăra 219 . :n care 5e $ani9e5tă Spiritul. E5te vor<a :n realitate de5pre „Dorpul de Slavă?/„Dorpul de !ur al >$ului Solar?/„Jaina de &untă a Su9letului?/„-o So$a JeliaHon? din vec8ile 5crieri e@oterice.nd vreau din acea5tă lu$e. Fn5ă di$en5iunea a cincea a%arţine de drept planului mental. de pe planul a5tral al ilu&iilor.pă e5c :n !5tral?. a$ 9o5t $ai atentă la ceea ce 9ăcea$.nd e"peri$entă$ toate lecţiile di$en5iunii a patra $ 9ace$ trecerea de la 5tadiul de copil. Sunte$ :ncă :n planul a5tral i ne 9ace$ ucenicia $ p. Fn planul a5tral e"i5tă o &on) unde di$en5iunea a patra 5e :ntrepătrunde cu 5u<5traturile in9erioare ale di$en5iunii a cincea. 5tarea di$en5iunii a patra. la cel de adole5cent i c8iar dacă adole5cenţa. 9ără a $ă ridica din propriul $eu corp 9i@ic. e8%erienţele ei 5unt esenţiale pentru $aturitatea di$en5iunii a cincea. pe cel $ental al lucrurilor concrete. nu de5pre o dorinţă.

care 5e a9lă :n legătură cu corpul 9i@ic. 5ediul intelectului.lui PraAna LSpiritulM'* $ repre@intă sediul Su9letului i e5te le#at de corpul astral. %utem 5ă :ncarnă$ noul Su9let :n corpul 9i@ic. -ot 9elul de 9iguri geo$etrice au :nceput 5ă 5e :nv. :n ur$a reorientării religiilor către venerarea unui #u$ne@eu al :ntregii creaţii i era vă@ută ca dou) c. 0a<ric.la o anu$ită calitate a lu$inii. după ce o$enirea intră :n noua realitate. a9lat :ntr-o legătură intim) cu propriul no5tru corp eteric modi6icat.6loarea (ietii.3erAa. &.$puri rotindu-5e :n 5en5uri o%use. #eoarece ultimul corp 5upra5en5i<il $6a. dar :n acela"i 5paţiu?3 $>A' 5e re9eră „la 5piritul indi(idual?3 $BA' 5e re9eră „la interpretarea dată de către 5pirit %ro%riei 5ale realităţi particulare :n realitatea o$enea5că i e5te de9inită ca realitatea 9i@ică 5au realitatea corpului :n alte realităţi. L$3ER' 5e re9eră .ne :n ur$ă?. &. iar ace5ta de(ine de drept „ve8iculul pentru Spirit?. unde 5piritele nu au corpuri?.i 9acă apariţia :n gară.ro. „Dorpul eteric cri5talin de lu$ină? este c8iar .Ed. apare 5en@aţia că „propriul no5tru corp 9i@ic ră$.al)' $ Sa$ael !un Yeor $ pu<licată de Asociaţia Jnostic) de 5tudii Antro%olo#ice "i Culturale -AJEAC/.nd ace5te corpuri 5upra5en5i<ile.M X $0arot "i >a.a'.rtă :n Aurul $eu. el e5te cu$părat. noul no5tru $iAloc de tran5port :n di$en5iunea a cincea a pornit i a teptă$ 5ă. Vă aduceţi a$inte ce a$ 5cri5 :n ulti$a parte din BurnalI „-răia$ o 5en@aţie de valuri $i cătoare. 5ă vină 5pre 220 . Dorpul 6i&ic. e5te cel care ser(e"te drept in5tru$ent celor trei Dorpuri Supra5en5i<ile. :nţelea5ă :n ti$pul celei de-a opt5pre@ecea #ina5tii a Egiptului. noul no5tru ve8icul.. #e i data nu a 9o5t trecută :ncă pe <ilet. care va 9i co$plet 9uncţional.MX X in9or$aţii de pe +++.. 5ediul ini$ii3 Dorpul Cau&al e5te le#at de corpul mental.ricat' e5te Dorpul Atmic.Ed.

nu aveau e5enţă. ca de :nceput de noapte.. -re<uie 5ă di5pară din noi orice ur$ă a e$oţiilor i 5enti$entelor pe care nu le pute$ lua.nd ne-a$ 9inali@at toată ucenicia. Mai t. a5u$. Ei atunci. pe care o vo$ pără5i :n $o$entul c. vor 9i pentru noi „trei lu$i :n acela i $o$ent? $ con tiinţa di$en5iunilor a 2-a. -u tii de ce ai ale5 a5ta. 9iind u or de o<5ervat. !poi. au :nceput . iar „părinţii no tri din 9a$ilia de 5u9let? 5unt cei care ne aAută 5ă trece$ prin propriile noa5tre e"perienţe. ură. Vă a$intiţi ce a$ 5cri5 :n BurnalI „E5te doar ceea ce ţi-ai ale5 tu 5ă e"peri$ente@iO E5te doar alegerea ta. eu i cei ca $ine nu $ai aparţine$ pe deplin ei $ 5unte$ deAa 5upu i lecţiilor lu$ii a5trale.r@iu. tre<uie 5ă :nvăţă$ 5ă ne st)%!nim „de$onul $inţii? $ a a cu$ 5unte$ noi.De 9ru$o5 e5teW. . e5te i creaţia noa5tră1 iu<ire sau 9rică. #ar $ai ale5. unde cre)m con tient. $i-a$ 5pu5.ni?. Picioarele. D. :n valuri. tot 9ără e5enţă. cu nuanţe care 5e 5c8i$<au continuu. un g. :n lu$ea acea5ta.ndu-ne propria creaţie. totul a căpătat o culoare al<a5tră. :nainte ca 5ă $erge$ $ai departe.$ine.5ă deaW căldură pe interior.? &e-a$ nă5cut „<ătr.S-a activat MerHa<aOW Mi 5-a 9ăcut 9rigO? !$ :nţele5 de ce o perioadă de ti$p vor e"i5ta pe Pă$. pentru că nu ne-a$ pără5it propriile noa5tre corpuri. :n @ona gle@nelor. :n Aurul $eu au apărut ni te ovaluri rotitoare. 5pre 5tarea de „a 9i? :n di$en5iunea a cincea.nd $i-a optit :n Mine1 . Sunte$ deAa aici i trece$ prin e"perienţele 5au lecţiile pe care noi ni le-a$ propu5.r it.-a i a +-a vor coe"i5ta. eu a$ 9ăcut 5altul 5pre 221 . era o nuanţă de al<a5tru cati9elat. !l<a5trul 5e $i ca :n 5u5.nd vo$ 9i gata.. :n călătoria 5pre di$en5iunile 5uperioare. a . Vec8ile corpuri a5tral i $ental tre<uie 5ă „ardă? :n totalitate. Fntr-un 9inal.nt două lu$i di9erite1 de i 5unte$ aici. !cu$. toate 5e regă5e5c :n ea. Spre 59. 9urie. Ce vedea$ doar conturul. vo$ 9ace pa5ul ur$ător.

dar acu$ tre<uie 5ă :nvăţaţi cu$ 5ă $enţineţi per$anent acea5tă 5tare de con tienţă. pentru că $ai a$ lecţii de :nvăţat. „$-a$ 5i$ţit cu$va . dar 222 . &u uitaţi că „ni$ic nu 5e pierde. a unei noi 0iinţe tre@ite 5au a tuturor ace5tora la un loc.t la ace5t nivel nu pătrund dec!t 9recvenţele noa5tre energetice care 5unt pregătite 5ă 9acă ace5t lucru. >rice nu e5te potrivit pentru noua realitate 5e tran59or$ă de la 5ine :n lu$ină.dare. a propriului no5tru Dreator. totul 5e tran59or$ă? i că &oi doar 5unte$.nd a$ 5i$ţit „cu$ $ă :nv. $ult $ai u oară ca de o<icei?. Pentru $ine.rtea$ i era$ vi<raţie care curgea :n 5paţiu?. dar acu$ ea a aAun5 9oarte departe. &atura tie ce tre<uie 5ă 9acă i 5e de5curcă 9oarte <ine de una 5ingură :n „curăţarea? propriei energii. indi9erent de 9or$a de con tienti@are pe care ne-a$ a5u$at-o :n $o$entul de !cu$1 a 0iinţei.con tiinţa di$en5iunii a cincea i $ă pregăte5c 5ă $enţin per$anent acea5tă 5tare de con tienţă. ! doua @i. $o$entul trecerii graniţei di$en5iunii a patra a 9o5t c.t de inteligent. #acă aţi trecut printr-o e"perienţă a5e$ănătoare celei pe care a$ trăit-o. -re<uie doar 5ă ave$ r). totu i 5unt de drept :n di$en5iunea a patra. =niver5ul e5te at. Sc8i$<area este de $ult aici. %ar graniţa di$en5iunii a cincea a 9o5t trecută odată cu activarea noului no5tru ve8icul pentru acea5tă di$en5iune $ „MerHa<a?. !cu$ lucrurile vin pentru noi de la 5ine i propria noa5tră de@voltare nu $ai poate 9i oprită. pentru a aAunge acolo unde :i e5te locul.i$aterialăW. :nc. =itaţi-vă atent :n Aurul vo5tru i o veţi recunoa te. Fnţelegeţi că vec8ea realitate nu vă poate a9ecta dec!t dacă voi o aduceţi :n propria voa5tră realitate. aţi 9ăcut „5altul?. >rice 9aceţi. ! teptaţi-vă 5ă vedeţi cu$ realitatea colecti() 5e 5c8i$<ă clipă de clipă. e5te %er6ect. 0iţi doar 9oarte atenţi la ceea ce 5e petrece cu voi i :n Aurul vo5tru $ e5te 5ingurul lucru pe care tre<uie 5ă-l 9aceţi.

Bucuraţi-vă că voi tiţi de5pre 5altul pe care l-aţi 9ăcut i puteţi vedea 5altul pe care :l 9ac ceilalţi.t de 5i$plu i el a :nceput odată cu „proiectul Pă$. 223 . dar 5unt lucruri 9oarte i$portante. P!V%&% PE&-G= F&->!GDEGE! C! =&%-!-E &u $ai a$ $ulte de pove5tit.rul 9i@ic.$ple dintr-o dată. de aceea 5c8i$<area noa5tră nu 5e poate 9ace dintr-o dată. Ei $ai ale5. 5ă 5e ar$oni@e@e i 5ă 9or$e@e o i$agine unitar). &u e5te un proce5 at. !Autaţi-i 5ă-l 9acă. tre<uie 5ă 5e ec8ili<re@e.nt?. #e la ele pute$ :nvăţa că toţi 5unte$ per9ecţi pentru e"perienţele i lecţiile prin care tre<uie 5ă trece$ i 5ă acceptă$ propria noa5tră unitate :n diver5itate. pentru că 6iecare dintre noi creea@ă :n 9elul 5ău propriu i ace5te creaţii.nu vă a teptaţi 5ă 5e :nt. !cu$ e5te $o$entul 5ă atinge$ echili. E5te vor<a de5pre %ro%ria noa5tră cre tere i evoluţie. !$ po$enit de $ai $ulte ori de5pre „:ntoarcerea la =nitate? i 5igur aţi au@it de5pre ace5t lucru. un $inunat e8em%lu de per9ecţiune i diver5itate Cn unitate. printr-o (oinţ) co$ună. Nu tre<uie ni$ic gră<it. au ale5 5ă alcătuia5că corpul o$ene5c. pline de par9u$ul a$intirilorP Savuraţi-le. proce5 care :ncepe cu tre&irea propriei noa5tre con tiinţe. $ental i e$oţional. E(oluţia noa5tră :ncepe cu evoluţia con"tiinţei noa5tre i continuă cu cea a propriului no5tru $odel de #!ndire. ReCntoarcerea la =nitate pre5upune $ai multe etape. <ucuraţi-vă de ele i daţi-le dru$ulP Pregătiţi-vă pentru ur$ătorul dru$ pe care tre<uie 5ă-l 9aceţiP E5te unul di9erit de tot ceea ce aţi cuno5cut. 5u< 9or$a unui pu@@le uria . Pri$ul pa5 a 9o5t 9ăcut de către $icuţele i inteligentele noa5tre celule care. 9iind doar o<5ervatori plini de iu<ire i co$pa5iune. <ucuraţi-vă de $arele dar de viaţă pri$it $ 5unt ulti$ele clipe din vec8iul Aoc.

ele avantaAe. :n 5curt ti$p. E5te vor<a de5pre autocunoa"tere. Ea poate 5ă 5perie. #ar era vor<a doar de5pre propriul $eu ră@<oi.ndu-$ă de ceilalţi. Du aAutorul e$i59erei dre%te pot 5ă trăie5c 5pontan :n pre@ent i aAung la o :nţelegere pro9undă. analitică.ndurile tale. puternic ancorată :n realitatea $aterială.r it va 9i un ră@<oi puternic.nă la ace5t $o$ent. > ec8ili<rare %er6ect) a e$i59erelor cere<rale :n5ea$nă o 9uncţionare ma8im) a propriei $ele 0iinţe. 5enti$entele i g. care tre<uie 5ă :nveţe 5ă 9ie o sin#ur) 0iinţă. dintre Ego i Su9let. E5te ca atunci c. intuitivă.P. o ar$oni@are i o 9uncţionare e#al) a celor două e$i59ere o<ţin am. Ea este pentru $ine o poartă di$en5ională i $ă aHut) 5ă devin una cu cel din 9aţa $ea. energia vec8e nu va pleca u or?. Printr-o ec8ili<rare interioară. Noua 5tructură a creierului %ermite o proce5are rapidă. Ce percepi lupta.n al per5onalităţii tale. Pute$ 9ace ur$ătorul pa51 tran59or$area 9iinţei noa5tre p5i8ologice. pentru că te ve@i a a cu$ e ti $ cu toate a5pectele tale1 e$oţiile. creativă. dar nu poate 5ă 9acă legături 5u<tile. Ca :nceput ai i$pre5ia că altcineva :ncearcă 5ă intre :n 5paţiul tău. devenind o 9iinţă 5pirituală. rivalitatea i dorinţa de a 9i 5ingurul 5tăp.nd :ntr-o $a ină 5unt cinci o9eri i 224 . $ă aAută 5ă a$ o g. Fn Burnal a$ 5cri5 că „la 59.ndire logică i $ă conectea&) la lu$ea 9i@ică. i@ol. !ce5ta e5te pa5ul de :nceput1 o ec8ili<rare. ca%a. pentru $ai $ulte in9or$aţii 5i$ultane. cele două e$i59ere cere<rale 9uncţionau ca dou) creiere aproape co$plet di9erite.il) 5ă proce5e@e 9oarte u or in9or$aţiile i 5ă :nţeleagă a5pectele a$<elor lu$i $ 5pirituală i $aterială. Mai t. a a cu$ a$ 5i$ţit i eu. a celor două e$i59ere cere<rale. E$i59era st!n#). un nivel su%erior de :nţelegere la nivelul $inţii i o nouă 5tructură unitar) a 5u<5i5te$elor cere<rale. !cu$ ave$ toate condiţiile :ndeplinite1 o 59eră $ai e8tins) de cuprindere a con tiinţei.r@iu Cnţele#i că e ti doar -u.

:n dreapta Mea.cu$inţitW i cineva. Fiecare a5pect al no5tru are acu$ un rol <ine de9init $ pentru lu$ea $aterială. Ei atunci. iar 0iinţa ne iu<e te pe toţi la 9el. odat) cu apariţia Su9letului :n corpul 9i@ic.r it.-u?. cu 9.nd 5ă conducă. dar n-a$ putut 5ă ro5te5c niciun cuv.nt :n li$<a ro$. care acu$ nu $ai are nevoie de inter$ediar pentru a 9i &oi. după o o<5ervare atent). 5ă lă5ă$ 0iinţa 5ă ne :ndru$e. Vă aduceţi a$inteI „> căldură puternică. ! venit $o$entul „păcii? pro$i5e. Ca 59. -oate a5pectele noa5tre au :nvăţat i au acceptat. &ici nu poate 9i alt9el. ele Cn(aţ) 5ă cola<ore@e..9iecare trece pe r. 5ă 9or$e@e o 5ingură 0iinţă. !$ :ncercat 5ă de5c8id oc8ii.teva cuvinte :ntr-o li$<ă vec8eO !$ :ncercat 5ă vor<e5c. Dinci o9eri i o 5ingură $a inăP Fncepi 5ă percepi di5tinct ace5te a5pecte care 5unt doar .ndă i a$ 5i$ţit cu$ totul 5e contope te :n Mine. !poi vin ec8ili<rarea i ar$oni@area tuturor ace5tor a5pecte. 5ă te accepţi. %ar ace5t centru de co$andă. 225 . care poate 5ă le proce5e@e :n $od unitar i tie ce indicaţii 5ă retran5$ită la r. dar nu a$ putut.ngă $ine. :ncepi 5ă te cuno ti. !$ 5i$ţit cu$ .ndul 5ău. a a cu$ le-a$ de5coperit :n Mine $ 9iecare parte a noa5tră e5te la 9el de preţioa5ă pentru &oi. 5ă ne ar$oni@ă$. este Spiritul/!devărata 0iinţă.l9. 5-a a e@at :ncet l. toţi 5unte$ copiii Ei. ! venit $o$entul 5ă ne cunoa te$ $ai <ine i 5ă ne acceptă$ a"a cu$ 5unte$ $ 5ă ne ec8ili<ră$. 5ă te recuno ti. :ntr-o $are de %u<ire. printr-o (oinţ) co$ună. per5onalitatea noa5tră e5te cea $ai potrivită. a$ 5i$ţit căldura de %u<ire :n interiorul Meu. că tre<uie 5ă tran5$ită propriile lor in9or$aţii 5pre centrul de co$andă al 0iinţei noa5tre.it puternic i răcoro5 de aripi. că e5te . Ei :ncetul cu :ncetul.? ! venit $o$entul 5ă :nţelege$ că „Cu$ina? i „=$<ra? 5unt doar părţi ale 0iinţei. a$ au@it ca o c8e$are <l. 5en@aţia că ceva :ncearcă 5ă intre :n 5paţiul $euO !$ au@it c.nă.intru5ulW ie5e din 5paţiul Meu. care altădată 5e co$portau ca ni te entităţi 5eparate.

.Fn acea5tă perioadă. 2echile noa5tre corpuri 5u<tile Leteric. pentru a :nvăţa s) 6ie :n „=nitate?.til) parcurge acela"i dru$.ntO Micuţele noa5tre celule.=nitatea? nu 5e :nc8eie aici $ 9ace$ %arte din alte organi5$e (ii $ai $ari1 o localitate. Sunte$ copiii 0iinţei.nd că 9ace$ parte din Ea $ că :$preună suntem 0iinţa. ar$oni@ea@ă. care le cuprinde pe toate i cre"te cu 9iecare 0iinţă nou tre@ită. #ar Pă$. de o 9recvenţă $ult 5uperioară.ntul e5te doar o $ică parte din 0iinţa unică. inteligente i cu o anu$ită 9or$ă de con tiinţă. o ţară. na terea noului Su9let :n corpul 9i@ic au avut loc. eternă. noi nu pute$ 9i dec. Pentru că planul $ental nu 5e $ai 5upune legilor 5paţiului i ti$pului. au :nţele5 ace5t lucru :naintea noa5tră $ 5-au unit ca 5ă 9or$e@e ţe5uturi. porţiuni anato$ice 5au corpuri o$ene ti i au ales 5ă cola<ore@e. con tienti@. 0iinţa noa5tră su. -atăl i Ma$a. a5tral. in9luenţea@a :n ti$p propriul no5tru corp 9i@ic. %$aginaţi-vă alt9el de celule. organe. pentru ca la 59.t „:n 0iinţă?. „&unta alc8i$ică 9inală? dintre Su9letul o$ene5c i Su9letul no5tru cere5c. in9inită. ! a cu$ celulele noa5tre 9uncţionea@ă :n cadrul corpului no5tru. iar Ea e5te adevăratul no5tru Părinte. de data acea5ta ne$ateriale i un 9el de $e$<rană protectoare. ChaArele noa5tre pentru di$en5iunile 5uperioare „aAung? :n @ona propriului no5tru corp 9i@ic. iar noi a$ 9ăcut 5altul 5pre ace5t plan. entităţi cu viaţă proprie. care e5te -otul i &i$icul :n acela i $o$ent. Fiinţa doar este i raţiunea Ei de a 9i e5te autocunoa"terea. cea a 5u6letului. ec8ili<rea@ă. !pariţia noului „corp eteric cri5talin de lu$ină?. $entalM 5e puri9ică. #upă parcurgerea ace5tor etape. noua „0iinţă tre@ită? e5te com%let) i pregătită 5ă :nţeleagă că . planeta Pă$. $odi9ică. Singurul Dreator care a reu it 5ă 226 .neţe i viaţă 9ără de $oarte? nu $ai 5unt 5i$ple pove ti. „tinereţea 9ără de <ătr.r it 5ă 5e unea5că Cntr o 5ingură c8aHră.

t ca un tot unitar. 5ă 5e ar$oni@e@e i :n 9inal. pentru că 0iinţa e5te aici. &oi :n ine 9ace$ ca noile noa5tre creaţii 5ă 5e ec8ili<re@e. Cnainte ca organi5$ul 9i@ic 5ă apară pe planetă $ $ateria e5te practic or#ani&at) de in9or$aţii. tiinţa i te8nica. 227 . e(oluţia noa5tră are loc :n $od natural. nu pot 9uncţiona dec. Qtiu ace5tea i nu tre<uie 5ă de$on5tre@ ni$ic pentru a $erge $ai departe. Du toate ace5tea.uie 5ă ur$e@e aceea i cale1 religia. viaţa noa5tră de @i cu @i. dar 5unt :n 9apt copilul 0iinţei.nă acu$.il) i că noţiunea de „creaţioni5$? pre5upune e"i5tenţa unui ti%ar energetic de9init. -otul tre.5e $ultiplice la nes6!r"it i 5ă 5e autocunoa5că %rin El :n5u i.nd con"tient noţiunea de a 9i „:n 0iinţă?.t 5u< 5e$nul unităţii. Dei din „pri$ul val? 5unte$ aici 5ă de$on5tră$ că cele două teorii 5unt la 9el de adevărate. &oi suntem părţi din 0iinţă care a$ pri$it darul de Viaţă i e"ploră$ propria Sa Dreaţie. Gă$. P. 5ă 9or$e@e o i$agine unitar). care poate 5ă 9ie doar accept. Dreatorul $eu e5te propriul $eu Sine #ivin. e5te nevoie de %ro%ria noa5tră acti(are. repre@entate de tiparele energetice conţinute :n $atricea invi@i<ilă. dar 5unt acum i o nou) 0iinţă tre@ită. :n propria $ea cre tere i cunoa tere ca „0iinţă tre@ită?. Pentru tiinţă e5te u or de acceptat că =niver5ul e5te co$pu5 dintr-o $atrice in(i&i. iar „Eu? de(ine „&oi?. el continu) :n $od natural.r it. care a reu it 5ă 5e $ultiplice la ne59.t de di5putate p.nă i cele două teorii at. D8iar dacă etapele ei e"i5tă ca %otenţial :n :n5ă i 0iinţa noa5tră. creaţionismul i e(oluţionismul. 9ilo@o9ia. Dreaţia cre te :n %er6ecţiune. dar că nu pot 9uncţiona dec. >dată cu maturi&area noa5tră. Ea e5te po5i<ilă i oricine poate trece cu u urinţă prin ea. 5unt Sinele $eu #ivin/propriul $eu Dreator i 0iinţa :n acela"i $o$ent. E(oluţia :n5ea$nă o nou) treaptă de con tienti@are i odat) :nceput proce5ul evolutiv. c8iar dacă unii au dorit 5ă creadă alt9el.n mereu copilul Părintelui $eu.

repre@intă saltul :n evoluţie i noi a$ aAun5 la <a@a celui de-al doilea $unte. prăpa5tie. !5t9el. X $E(oluţie s%ontan)' $ Bruce J. 0iecare participant e5te un $e$<ru interdependent al co$unităţii. &. care 5e regă5e te :ntr-un plan su%erior de con tiinţă. Cipton i Steve B8aer$an $ pu<licată de Editura For 1ou. la r. 228 . 5altul evolutiv e5te 9ăcut u"or de către &atură.Ed. a5t9el. Lrm)torul $unte repre@intă %lanul $ental. &. cu v. aduc. Cnce%e cu tre@irea con tiinţei noa5tre i continu) cu 9iecare etapă de cre tere :ntru con tienti@are. :n care organi5$ele individuale 5upravieţuie5c prin adaptare i 5e de@voltă devenind $e$<rii unei co$unităţi $ai $ari. Primul $unte 5e re9eră la %lanul a5tral i are repre@entate cele trei corpuri e5enţiale1 eteric. odată aAun5 :n v. !5t9el.r9ul :n $iAlocul <a@ei celui de dea5upra 5a. te a9li "i la <a@a ur$ătorului $unte de urcat.r9ul unui $unte.M.E5te vor<a de5pre o $e(oluţie ada%ti()'1 „evoluţia nu e5te un proce5 :nt.i contri<uţia la :ntreg i <ene9iciind.Ed. a5tral i $ental.ndul 5ău?X. $o$entul c. Mai 5i$plu 5pu5. Fn planul $ental. corpul a5tral are ca i cores%ondent corpul .ndu. E5te i$aginea 5altului evolutiv pe care tre<uie 5ă-l 9ace$. care repre@intă %ro%ria noa5tră stare de (id. :n care corpul $ental din planul a5tral de(ine corpul cau&al. 0iecare $unte e5te repre@entat 5u< 9or$a unui triung8i ec8ilateral.nd mentalul no5tru e5te puri9icat i urcat de pe planul a5tral al ilu@iilor pe cel $ental al lucrurilor concrete. unde con"tiinţa poate 9ace saltul :n evoluţie. ci unul voit.uddhic.$plător. #upă 9iecare $unte vine o #enuneX LX a<i5. Etiinţele e@oterice vor<e5c de5pre „cei trei $unţi? pe care tre<uie 5ă-i urcă$. &atura $ani9e5tă tendinţa de a aAunge la ec8ili<ru i ar$onie.

care #r). #acă nu e ti :ncă pregătit. iar „darurile? de(in 5i$ple :n5u iri. viaţa $-a :nvăţat ce :n5ea$nă 5ă 9ii de unul 5ingur i totu i :$preună cu ceilalţi. Dei din „pri$ul val? 5unte$ aici 5ă vă 5pune$ că toate ace5tea 5unt reale. Sunt at.t de $ulte de de5cooperit c. 5pre alte di$en5iuni. 9iecare devine %ro%riul 5ău $ae5tru i nu e5te nicio calitate :n a5ta. Veriga li%s) :n evoluţie nu e"i5tă pentru că nu poate e"i5ta. :n cre terea i de@voltarea Sa1 noi doar tre<uie 5ă reveni$ la „=nitate?. toate vec8ile căi 5unt aici ca 5ă te aAute. dar co$plet schim. 6)r) a avea vreodată s6!r"it. 9uncţie de ceea ce i 5e potrive te cel $ai <ine. S-a :nc8eiat o perioadă :n $ultiplicarea 0iinţei.nd i oriunde.e"te $ult evoluţia per5onală i-ţi 229 .>dată 9ăcut 5altul :n evoluţia propriei noa5tre con tiinţe. Evoluţia 5e petrece 5u< oc8ii no tri. Poate :ncepe oric. 5ă pă i$ cu :ncredere :n „di$en5iunea a patra?. -re<uia 5ă-$i aleg o cale pe care 5ă $ă 5i$t con9orta<il. E5te doar o nou) etapă :n viaţa noa5tră de o$ $ e5te momentul 5ă atinge$ 5tadiul de „>$ #ivin?/„0iinţă tre@ită?.nd con tienti@e@i cine e tiP Ei oricu$. Fn ceea ce $ă prive te. iar tu tii a5ta i le vei căuta. ritualuri 5au rigoarea i :ngrădirea dog$elor religioa5e.t „:n 0iinţă?. 5ă :nţelege$ că nu pute$ 9i dec. 9ace$ parte dintr-o $are 6amilie de e"ploratori. 5altul no5tru este :n „!cu$? i „!ici? $ 5unte$ tot noi. ace5ta 5e va re6lecta $ai t. &u e"i5tă $ae tri $ :n proce5ul no5tru de evoluţie :n „!cu$?.aţi. &-a$ cre@ut niciodată :n „$ae tri?.r@iu. dar :ntotdeauna 0u ai ale5 calea. &oi 5unte$ cei prin care 0iinţa : i cunoa"te propria Dreaţie i %rin care acea5tă Dreaţie cre te "i 5e 5c8i$<ă. P!V%&% #E 0%&!C1 #ESPGE GED>&ED-!GE 0iecare dintre noi : i alege propria cale de activare. la nivelul propriului no5tru corp 6i&ic. apoi „a cincea? i 5ă $erge$ $ai departe.

dar e ti aAutat 5ă recuno"ti cu u urinţă 9recvenţa acea5ta :n tine i :n Aurul tău3 Cn(eţi 5-o 5u5ţii. #acă vă 5pun că 3a#ia 5unteţi (oi. $i-au o9erit cu dărnicie „darurile Magilor? i au di5părut.nd repede că adevărata lor 0iinţă. Cnţele#!nd că $o$entul no5tru de !cu$ a 5o5it.t de puţin a$ $ulţu$it celor care $i-au dăruit e"perienţa edinţelor de Geconectare Per5onală.nd 5ă uite că 5unt „-ot Deea De Sunt $ parte din -ot Deea De E5te?. 0iinţa Fn5ă i :n5ea$nă a 9i „!cu$? i „!ici?. =r$ărind evoluţia unora dintre cei care $i-au trecut pragul. dacă vreţi 5ă trăiţi @ile de $agie adevărată.t cel de „!cu$? de a@i3 unii pentru că i-au gă5it propriul dru$ i pot 5ă 5e de5curce 9ără aAutorul tău3 alţii pentru că vor 5ă creadă că doar ei 5unt ră5pun@ători pentru 5c8i$<are. Ei au trecut prin viaţa $ea ca ni te 5tele călău@itoare. pentru că nu $i-au aparţinut niciodată pe deplin doar $ie. pre9er. tu i totu i altul. E5te doar 230 . Mulţi vor vrea 5ă 5e :ndepărte@e pentru că tea$a de necuno5cut e5te :ncă g8e$uită :n ei3 puţini pentru că le aduci a$inte de $o$entul de „!cu$? c. Pe care 0u e ti propriul tău $ae5tru. pentru că nu 9ac dec. Ei 5unt ai tuturor i ai ni$ănui. Ei atunci. :ntr-o cre tere continuă.per$ite 5ă evolue@i de unul sin#ur. Geconectarea Per5onală $i 5-a potrivit i a$ ale5-o. Ei nu e5te nici <ine.nă acu$.nd ei te-au căutat i care e5te $ai puţin lu$ino5 dec. Pentru ace tia din ur$ă e5te $ai u or 5ă 9ie doar „eu?. nu tre<uie 5ă te a tepţi la ni$ic de la cei care au venit la tine. vă invit 5ă $ergeţi la ace5t cur5. :n :ncercarea de a vă cunoa te alt9el dec. ! a că. $ă credeţiI Ca 5e$inarul de Vindecare Geconectivă nu :nveţi $ai $ulte decat "tii deAa. nici rău.t aţi 9ăcut-o p. noi de(enim Cu$ina i ne tre&im din 9al5a realitate. a$ :nţele5 c. $ereu altul. !$ :nţele5 că odată ce-ai ale5 5ă duci i tu ace5t dar $ai departe.t 5ă ne aminteasc) de acea Cu$ină care suntem &oi cu adevărat. uit.

tru9ia.r ită li 5e datorea@ă lor :n i i. Vei :nvăţa 5ă te cuno ti din ce :n ce $ai <ine. !$ reu it.t pot. la nivel con"tient.uie 5ă nu 9orţe@ ni$ic. ade()ratul văl care-ţi acoperă realitatea. tri5teţe. nu revin cu u urinţă. #acă Cncete&i 5ă 9ii propriul tău o<5ervator. dorinţa de a 9i „cineva? revin :n tiparele cuno5cute. cine e5te pregătit.ndrie. 0ii recuno5cător că te-au ale5 drept martor al propriei lor cre teri i te aHut) 5ă evolue@i $ai u or. tea$ă 5au :ndoială care :ncearcă 5ă 5e cui<ărea5că din nou :n tine.t vei 9ace $ai $ult ace5t lucru.t vei aduce tot $ai $ultă lu$ină :n cel $ai a5cun5 colţ al propriei tale 0iinţe. 9ru5trare. !lţii :ţi vor $ulţu$i prea $ult. pentru că Cnt!i tre<uie 5ă. >dată ce-ai pornit pe ace5t dru$. tre<uie 5ă treci. Du c.nă acolo. puternic ancorat :n Gealitatea ta cea nouă. tu tre<uie 5ă te dai un pa5 :n 5pate. vei :nţelege propria cre tere.i vindece 9rica de $ine i ne:ncrederea :n ceea ce 5i$t $ ca 5ă poată $erge $ai 231 .nd i cea $ai $ică u$<ră de orgoliu. 5ă te ve@i 5u< toate a5pectele tale. Ei pentru a5ta. clipă de clipă. pentru ca :n 9inal 5ă ve@i cu$ aAung 5ă 5e co$porte ca o sin#ur) 0iinţă. pentru ca ceilalţi 5ă ia at. 9ără 5ă 9aci niciun e9ort.t c. Vei dori 5ă 9ii din ce :n ce $ai de5 acea Cu$ină. #ar p. 5ă nu $ai vreau 5ă 9ac „<ine? i a$ :nvăţat că tre. -re<uie doar 5ă 9ii %re&ent :n acu$ i aici. $. cu at. cu di9icultate. vei recunoa"te oric. Ei vă $ai 5pun un 5ecret1 cei care $ă 5i$t. invidie. $ă 5i$te 9oarte u or.$o$entul de evoluţie asumat. e5te 9oarte u"or 5ă re(ii la ceea ce ai 9o5t. >rgoliul. Vei reu i 5ă le ec8ili<re@i i 5ă le ar$oni@e@i. prin propriile tale 9rici i te$eri. din care 9ace$ cu toţii parte.t au nevoie. acce%t!nd raţiunea de a 9i a !devăratei 0iinţe. Fn toate ca@urile. 6)r) 5ă reali@e@e c!t din $agia 5ăv.t c. 5ă prive ti cu o<iectivitate i 5ă recuno ti Aocul. !5t9el. Pentru că tre<uie 5ă vă 5pun un „5ecret?1 :n ti$pul edinţelor „nor$ale? de $a5aA. propria ta tran59or$are :n con tiinţă va 9ace 5ă nu $ai e"i5te cale de :ntoarcere. atent ancorat :n pre@ent. 5ă dau at. nu tre<uie 5ă te a tepţi la $ulţu$iri din partea celor care vin la tine.

nd Vindecarea Geconectivă i Geconectarea nu vă :$<ogăţiţi. nu eu $ că au acelea i „puteri? ca i $ine.nd 5i$ţi ceva deo5e<it. Miracolul Vindecării Geconective i al Geconectării :l 5i$ţi doar c. iar 9iecare are propriul 5ău rit$ de integrare i :nţelegere. Fn 9ond. 6rec(enţa care E"ti. ceea ce 9ace 5ă e"i5te un %otenţial electro$agnetic de a de5c8ide i ur$ătoarele c8aHre. care devine cheia alc8i$iei noa5tre. identică cu cea a iu<irii necondiţionate. 5unt lucruri 9oarte „pă$. ni$eni altcineva. $agia 5unteţi Voi. :n oglinda pu5ă la di5po@iţie cu dărnicie de cei care vin 5pre tine. #acă 0u nu e ti aici i acu$. !$ :nţele5 că $agia Geconectării Per5onale Cnce%e cu o vi<raţie apropiată de cea a lu$inii. :n5ea$nă că 0u e ti at.nd e ti pregătit 5-o 9aci3 :n re5t. 232 . Fiecare e5te %re#)tit 5ă dea i 5ă pri$ea5că. Puteţi vor<i cu 100 de per5oane i 5ă nu vină ni$eni. Ei un ulti$ 5ecret1 practic.i inte#re&e acea5tă e"perienţă i 5ă :nţeleagă că Ei 5unt cei care au creat ceea ce i-a 5periat. :ţi recuno ti cele $ai a5cun5e 9rici.lne5c doi oa$eni la care c8aHra ini$ii e5te %uternic activată. nu 5e :nt. tre<uie 5ă. ! adar. e ti pro9e5or i elev.t poţi 5ă sesi&e&i cu u urinţă. !tunci c.$plă ni$ic. cele $ai tene<roa5e u$<re. pentru că a$.nduri.ntene? $ adică &%M%D. a a că nu vă o5teniţi degea<a $ cine tre<uie 5ă aAungă la du$neavoa5tră.t de a%roa%e. :nc. !ce5t adevăr e5te greu de acceptat.nd că El repre@intă Geconectarea $ celălalt e5te pregătit 5ă accepte ace5t lucru. cele $ai ne tiute g. :n „practicianul de Vindecare Geconectivă i Geconectare?. =nul tie deAa ce i cine e5te. :nveţi 5ă te cuno ti $ai <ine. Se :nt.departe.ndouă 5e petrec :n acela"i $o$ent. acea5ta e5te esenţa Geconectării1 pri$e ti i dăruie ti :n acela i $o$ent. Ei niciodată nu tii ce e5te $ai i$portant1 5ă %rime"ti 5au 5ă d)ruie"ti. aAunge si#ur. con tienti@.

#oar at.nturi din !devărul a<5olut. !devărata $ea 0iinţă a dorit 5ă revină „!ca5ă?. >ricu$ ar 9i.lniri a lu$inii cu Cu$ina. >$enirea e5te pregătită 5ă pri$ea5că „darul? venit din ceruri $ 5unte$ 5u9icient de puternici. 0ai$ă 5au <ani. tran59or$area :ncepe.t e5te %re#)tit 5-o 9acă. ca 5ă-$i a$inte5c pe unde a$ u$<lat. toate sunt ca i %otenţial :n noi. c.t $ine. Ei :n ti$pul ace5tei :nt.nă nu te-ai :ntor5 aca5ă? $ 5punea cineva $ult $ai :nţelept dec.a&ea&) pe 233 . dar :ntotdeauna de6initi(). a$ 5tat 5ă $ă odi8ne5c i a$ pornit din nou la dru$.nă i aici. dar 5ă ră$. Ei $ai ale5. #ar toate ace5tea sunt la nivelul 0iinţei noa5tre. 6iecare pri$e te i :nţelege doar ceea ce e5te %otri(it pentru acel $o$ent de evoluţie a propriei 5ale 0iinţe. vindecări $ai $ult 5au $ai puţin 5pectaculoa5e. $ai $ult 5au $ai puţin 5pectaculoa5ă. Pentru $ine a 9uncţionat. ! a a$ rede(enit i eu „!ca5ă?. pentru $area 5c8i$<are $ a5ta a$ pri$it ca dar din partea Geconectării. care acţionea&) a5upra %inealei i deter$ină e$i5ia de D30. prin propriile noa5tre 6rici. dar ascunse con tientului no5tru.Se produce o cre"tere $are a 9recvenţei de vi<raţie a c. care 5e . !cu$ pute$ 5ă recunoa"tem 9al5a realitate. 5ervicii <ine plătite. !cu$ vă invit 5ă vedeţi 5au 5ă revedeţi 9il$ul S0 „S9era? cu alţi oc8i.t a dorit 5-o 9acă. pentru ca noi 5ă le trans6orm)m :n noua noa5tră realitate.t c. M-a$ :ntor5 „!ca5ă?. evoluţie 5pirituală 5au 9r. curaAo i i di5pu i 5ă trece$ la nivel con"tient. -oate sunt parte din planul no5tru iniţial pentru acea5tă viaţă i a"tea%t) 5ă 9ie tran5pu5e :n realitatea noastr). ce declan ea@ă tre&irea energiei noa5tre pri$ordiale. „&-ai 9o5t nicăieri p. nu la nivelul Ego-ului.$pului electro$agnetic. toate 5unt dorinţele noa5tre cele $ai %uternice. iar %rin con tienti@area propriei esenţe. #e aici porne te propria noa5tră 5c8i$<are. Geconectarea e5te darul $agic care aduce la su%ra6aţ) ace5te dorinţe. %ar eu a5ta a$ 9ăcut. Geconectarea Per5onală 9uncţionea@ă.

dare 5ă vă revelaţi %ro%riul adevăr i odată a9lat. la Singurul !devăr.nd toate ace5tea. c. !$ reali@at co$plet (echea $ea $i5iune. gata cu vor<a.&oul Pă$. pentru că nu e5te altceva dec. credeţi :n el cu tărie i nu vă :ndoiţi nicio clipă de realitatea lui.nt? pentru 9iecare dintre noi. 0iind Cn propriul vo5tru adevăr. $ai puţin departe 5au la acela i nivel de :nţelegere. E5te 5ingurul 59at pe care pot 5ă-l dau din toată ini$a. propria noa5tră e5enţă. Ei :nţeleg. aceea de a con"tienti&a că Eu i toţi cei pe care-i :nt. -re<uie doar 5ă acceptă$ că 9iecare 0iinţă are %ro%ria ei cre tere. Dredeţi :n voi i 9aceţi alegerile care vin din Su9let. dar nu tre<uie 5ă $ă credeţi.. !duceţi-vă a$inte că e5te doar un adevăr po5i<il.nd vor 9i unii $ai departe :n :nţelegere dec. &iciodată nu 5e va 5upăra pe voi. „Fnălţarea? :n corpul 9i@ic a :nceputO !$ :ncercat 5ă vă 5pun $ulte. Ei 234 . suntem :n5ă i 0iinţa.ire. :ncepe noul Aoc al „=nităţii? $ . ca 5ă le depă i$ i 5ă le pri$i$ „darul?. !cela că e"i5tă o sin#ur) 0iinţă. >ric.nt3 a$ Cnţeles. :n $ultitudinea de adevăruri care co$pun „!devărul 9inal?.nd pe Pă$.t noi. dar că ele tre<uie 5ă pară reale. puteţi mer#e $ai departe. Fn 9apt.t de $ult :n5ea$nă pentru noi Cu$ina "i iu<irea necondiţionată. Spuneţi-% cu$ vreţi1 Marele !r8itect/!devărata 0iinţă/ #u$ne@eu/!la8/Budd8a. ave$ c8eia ie irii din „Matri"?. !veţi r). c8iar dacă pentru o clipă. Dree@ propriul $eu colţ de Gai.lne5c 5unte$ #u$ne@eu/!devărata 0iinţă u$<l. Ei un 5ingur adevăr care tiu că nu 5e poate $odi9ica pentru $ine. Pute$ :nţelege că toate 9ricile 5unt 9al5e. Sunt $e$<ru de drept al ec8ipei „&oul Pă$.r it.t :u. ca 5ă aAungeţi :n 59. care repre@intă -ot Deea De E5te i din care toţi i toate 9ace$ parte. Ei cu cei care 5unt ca i noi :n „!cu$?.nt? i a$ trea<ă. etc.i$periul 9ricii. Ei-acu$.

Cu dra#.na /. Fnvăţaţi 5ă trăiţi i ur$aţi-vă vi5ul. eu+ . 5teluţa Un .pent u Al.n"eput !e ! u.a Re"one"t1 . călătoriP #ru$ <un i vă iu<e5c. Succe5.nte !e Ma0. 235 .na..vă 59ătuie5c 5ă 9aceţi i voi la 9el.

Doa Eu+ !up1 Re"one"ta ea Pe 2onal1 S-au !e2p."at apele&&& 236 .

61 1 /e!.nţe !e 7.v1# 237 .n!e"a e Re"one"t.e !e la 3u"1t1 .e 4 un5e "u /.Ceaţa al3u .

nţe !e 7.n!e"a e Re"one"t. 4 un5e "u /.v1# !up1 8 5. 61 1 /e!.p .-a 5.le 238 .

4 un5e "u /. 61 1 /e!.nţe !e 7.n!e"a e Re"one"t.v1# !up1 9 5.le

* .51 . !e ve !e&&&
239

Cu v.aţ1 /. 61 1 v.aţ1&&&

P .eten.. -e. 3l:n5.
240

O 6a-.l.e 6e .".t1 /. 0ea-ul -eu !e la 3u"1t1 .e E--a.l "1t e Dou0# Sen5aţ.a !e ++"eva t e3u.e 61"ut; a !.2p1 ut&&&
>n t8e E"perience o9 Per5onal Geconnection L2, t8-2+t8 o9 >cto<er, 2010, Buc8are5t, Go$aniaM % 8ope $7 5tor7 Nill not 5ound too 5trange to 7ou. Ca5t NeeH % 9ound out $ore a<out t8e c8ange5 t8at % a$ going t8roug8, 5o % decided to de5cri<e t8e5e e"perience5, 8oping t8at t8e7 $ig8t <e u5e9ul to 7ou1 - >n t8e 9ir5t nig8t a9ter t8e Geconnection, t8e “Zundalini 5naHe? NoHe up in5ide $e. %nitiall7, % 8ad t8e 9eeling t8at % Na5 <urning on t8e in5ide, and t8en % 9elt liHe $7 interior <eca$e ic7 cold. % 8ad t8e 9eeling t8at $7 <od7 Na5 c8anging Q one cell at a ti$e. -8i5 c7cle repeated t8ree ti$e5 during t8i5 9ir5t nig8t. #uring t8e ne"t 10 da75, t8e5e p875ical 57$pto$5 continued, 9olloNing a 5peci9ic pattern. %n $7 ca5e, t8e nu$<er 222111,,12 can repre5ent t8i5 pattern. % <elieve t8e N8ole
241

10-da7 e"perience need5 to taHe place at 2 di99erent ti$e5 Q % 8ave e"perienced 2 o9 t8e5e c7cle5 5o 9ar. % <elieve t8at t8e pattern $entioned a<ove i5 a He7 9or t8e et8ereal <od7, N8ic8 <eco$e5 activated onl7 N8en t8e 5oul and <od7 are prepared 9or t8e c8ange. -8e He7 i5 o9 pre-5et, per5onal nature, N8ic8 could <e di99erent 9or ot8er people. &evert8ele55, t8e N8ole e"perience need5 to <e perceived a5 a Na7 to activate oneW5 et8ereal <od7. % 8ad and 5till 8ave dou<t5 related to t8e accurac7 o9 $7 per5onal He7, <ut, a55u$ing t8e He7 i5 correct, t8ere are a 9eN intere5ting detail5 a<out it t8at % Nould liHe to outline1 1. 22211T+ digit53 1,,12T+ digit53 L2R2R2R1R1MR L1R,R,R1R2MT11R12T2,X2 Lnu$<er o9 c7cle5MT(2 T(R2T' 2. +1 -8e nu$<er + repre5ent5 t8e $ani9e5tation o9 t8e Eternal BeingW5 con5ciou5ne55 and $ind, N8o5e 5pirit circulate5 acro55 Matter and acro55 t8e + ele$ent5 o9 nature. %t al5o repre5ent5 t8e “Je? letter Q t8i5 letter 8elp5 t8e 8u$an <eing <egin it5 c8ange into t8e cele5tial <eing. -8i5 part $ade $e t8ing a<out t8e “old 8u$an <eing/neN 8u$an <eing? paradig$. 2. 111 -8e nu$<er 11 repre5ent5 t8e $ani9e5tation o9 t8e neN 8u$an <eingW5 Nide-open con5ciou5ne55 at a 5uperior level. %t tran5$it5 t8e $e55age o9 t8e “god5?, di5rupt5 o<5olete eart8l7 5tructure5, and create5 a neN di$en5ion to encourage reconnection. ,. 121 -8e nu$<er 12 9acilitate5 c8ange, an ending, a $utation or a neN c7cle Q it i5 t8e one t8at open5 t8e @odiac o9 t8e evolutionar7 5piral. +. 2,T12R12. -8e nu$<er repre5ent5 t8e co$pletene55 o9 t8e divine and t8e 8u$an entitie5.
242

2221 -8i5 nu$<er repre5ent5 5acred co$$unication Lt8e natural order o9 t8e =niver5eM. %t i5 t8e nu$<er o9 a neN c7cle3 t8e end o9 t8e previou5 c7cle alloN5 9or t8e $75ter7 o9 a neN one.T'. 222111. t8e connection Nit8 evolution. in rever5e order i5 21.12.. N8ic8 Nill <egin in a neN di$en5ion. 21 -8i5 nu$<er repre5ent5 t8e Jol7 V8o5t. $ultiplication t8at 57$<oli@e5 t8e return to =nit7. and t8e relation58ip $ind-<od7-5pirit. 1111 -8i5 nu$<er repre5ent5 t8e -rinit7. and o9 t8e Jol7 V8o5t L2M?. '. % <elieve t8e5e event5 led to t8e activation o9 + additional c8aHra5 L<rig8t gold. (. t8e de5ire to unite oneW5 oNn Nill Nit8 VodW5. '1 -8i5 nu$<er i5 t8e 5euare root o9 2. . %t 57$<oli@e5 t8e per9ection o9 t8e -rinit7. o9 t8e Son L1113 . t8e 9ir5t divine 8u$an-<eing. N8ic8 Nill <ring li9e to t8e Matter. (21 %n Za<<ala8. Since !da$ 9ell and noN ri5e5 again.R.111222. ). !9ter t8e 9ir5t 10 da75. N8ic8. 5ince t8e Ha<<ali5tic value o9 !da$ i5 1R. t8e $irror re9lection o9 t8e He7 t8at % e"perienced. $7 Ao< po5ition got re5tructured and % 8ad to leave t8e co$pan7 % Na5 NorHing 9orM. t8e $75ter7 o9 t8e -rinit7.. 12. une"pected event5 5tarted 8appening in $7 li9e. <rig8t 243 . 11. Be8ova8W5 5acred na$e i5 deco$po5ed in (2 e"plicative na$e5 L“Solo$onW5 clavicle5?M. . 10..R. t8e re5urrection o9 t8e Son.R1T'.. 8i5 He7 i5 rever5ed.11 % <elieve t8i5 nu$<er i5 accurate. and % e"perienced 5trong e$otional 5tate5 L9or e"a$ple.*.1M. -8e N8ole He7 $ade $e t8inH o91 “%n t8e na$e o9 t8e Cord L222M.

. it5 $aterial could <e u5ed 9or a pu<lication. -8roug8out t8e period o9 ti$e 9olloNing $7 Geconnection.. 58ould t8i5 t7pe o9 in9or$ation <e 8elp9ul 9or ot8er people going t8roug8 a 5i$ilar proce55. % HnoN t8at $7 $eta$orp8o5i5 i5 not 7et co$plete. 0inall7. % 8ave <een Heeping a Aournal. % HnoN t8at % 8ave a great need to interact Nit8 ot8er people liHe $eP - - 244 . <rig8t purpleN8iteM. <rig8t N8ite. <ut % 9eel liHe % a$ getting clo5er. and $7 <od7 5tarted getting 8ealt8ier. t8e aNaHening proce55 Nill <e ea5ier 9or ot8er53 % HnoN t8at ever7one Nill eventuall7 go t8roug8 t8e 5a$e proce55 Lin t8i5 li9e or in anot8er li9eM3 % al5o HnoN t8at t8i5 c8ange i5 $ore pro9ound t8an N8at it $ig8t 5uper9iciall7 5ee$ to <e. uneart8l7 color. t8at % 5till 8ave a long Na7 to go. % HnoN t8at a certain critical $a55 i5 reeuired L1.000 i5 t8e nu$<er o9 t8e c8o5en one5M3 % HnoN t8at once enoug8 people 8ave e"perienced t8e activation o9 t8eir per5onal He7. !lt8oug8 t8e 5tructure o9 t8i5 Aournal i5 not per9ect. % 8ave lived $an7 intere5ting e"perience5. darH indigo. alt8oug8 5o$e o9 t8e 8ealt8 pro<le$5 % u5ed to 8ave are 5till not co$pletel7 8ealed. % Na5 color <ot8 on t8e in5ide and on t8e out5ide3 % Na5 onl7 <rig8t.e$erald-green.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful