Steluţa-Zvetlana Pop

CĂLĂTOR PE DRUMUL SPRE UN NOU PĂMÂNT JURNAL DE ÎNCEPUT

Editura „Egal“ Bacău, 2012
1

Tehno e!a"ta e# Steluţa-Zvetlana Pop Monica Vi an Cope ta# !le"andra #u$itriu

%SB& '()-*0*-+*,-0*'-*

Editura „Egal“, Bacău -el./0a"1 022,/+1')02 -iparul1 %nter Print -el./0a"1 022,/2,(2)+ Steluţa-Zvetlana Pop -el.1 0(,' *,+ ,+)3 0(,0 22' *'* E-$ail1 pop45teluta67a8oo.co$
2

ÎN LOC DE PREFAŢĂ „%ndi9erent ce ţi 5e :nt;$plă, <ucură-te. 0ii 9ericit pentru că te a9li aici, :ntr-o lu$e at;t de 9ru$oa5ă, :n care e"i5tă at;tea a5pecte 5u<li$e... 0ii pur i 5i$plu 9ericit – i a5t9el vei deveni din ce :n ce $ai 9ericit. =niver5ul :ţi va o9eri noi i noi $otive pentru a te 5i$ţi 9ericit. Puterea ră5ăritului e5te uria ă, :ndeo5e<i cea a ră5ăritului din interiorul 9iinţei o$ene ti. Ea poate 5c8i$<a orice, tran59igur;nd totul, p;nă c;nd devine la 9el de 9ru$o5 ca i ea. #e aceea, <ucură-te i, a5t9el, de5tinul tău 5e va 5c8i$<a. > viaţă nouă va :ncepe pentru tine, iar tu vei pă i :ntr-un viitor nou.? Christian D.Larson „Să nu cre@i ce :ţi 5pun oc8ii. -ot ce :ţi arată ei e5te li$itare. Prive te :n Aur, 9olo5indu-te de :nţelegere, #e5coperă ceea ce tii cu adevărat i vei gă5i o cale de a @<ura.? Richard Bach !$ recitit Burnalul i un @;$<et $i-a :n9lorit pe 9aţă. ! 9i vrut 5ă-l „co5$eti@e@?, 5ă-l 9ac 5ă pară $ai „intelectual?. !poi, $-a$ ră@g;ndit i n-a$ $ai 5c8i$<at ni$ic :n el. C-a$ lă5at a a cu$ l-a$ 5cri5 @i după @i $ cu :ntre<ări i ră5pun5uri, cu o $ulţi$e de căutări, cu te$eri i :ndoieli, cu adevăruri care 5e 5c8i$<au de la o e"perienţă la alta. !$ lă5at i pa5aAele din cărţile citite 5au din articolele de pe %nternet, pentru că ele 9ac
3

parte din ră5pun5urile pri$ite la :ntre<ările $ele. !$ pă5trat i dialogul pe „două voci?, a a cu$ l-a$ purtat :n g;nd, cu !devărata Mea 0iinţă. E5te un Burnal one5t, ţinut de un o$ care nu tia ni$ic de5pre @ona nevă@utului, :nainte de a trece el :n5u i prin propria e"perienţă. E5te un Burnal al cuiva care nu a $ai ţinut vreun Burnal p;nă !cu$. #e aici i toate 5t;ngăciile din el. E5te un Burnal adevărat – i totul e5te doar !devărul Meu. E5te un Burnal pentru cei care au aAun5 pe „cale?. #acă nu re@onaţi cu ceea ce citiţi, nu e ni$ic. Priviţi totul ca pe o carte S0 i at;t. #ar, indi9erent ce i c;t credeţi, citiţi ace5t Burnal cu Su9letul i nu :ncercaţi 5ă-l :nţelegeţi cu $intea. Su9letul vo5tru va ti !devărul, :nainte 5ă-l tie $intea i :l va putea :nţelege. Cuaţi doar ceea ce e pentru voi. !t;t c;t vă e nece5ar. &u tre<uie 5ă credeţi ni$ic din ceea ce voi nu trăiţi ca e"perienţă. #oar acceptaţi că pot 9i i alte !devăruri dec;t ale voa5tre. -re<uie 5ă vă creaţi i 5ă trăiţi doar propriul vo5tru !devăr. Veţi pri$i apoi con9ir$ările i ră5pun5urile de care aveţi nevoie. > vor 9ace cărţile pe care le veţi citi, 9il$ele pe care le veţi vi@iona, cur5urile i :ntrunirile la care veţi participa, oa$enii pe care :i veţi :nt;lni. Dredeţi :n !devărul vo5tru – dar acceptaţi i !devărurile celorlalţi. !cceptaţi că ace5ta e5te doar Burnalul $eu i că el vor<e te de5pre o 5ingură e"perienţă po5i<ilă, din $ultitudinea de e"perienţe pro<a<ile. E5te un Burnal care arată o evoluţie 9irea5că, de la :ndoială i „eu cred?, la certitudine i „eu tiu?. Dare vă :nvaţă că puteţi 5ă 9iţi :n $o$entul de !cu$ i !ici. Vă arată cu$ 5e poate 5c8i$<a !devărul per5onal, pe $ă5ură ce cre teţi :n :nţelegere. Vă 5pune că totul 5e petrece doar :n propria voa5tră 0iinţă, că nu vine ni$ic dina9ară i că 5unteţi doar voi, :ntr-o $ultitudine de variante, pe care tre<uie 5ă le rede5coperiţi, clipă de clipă. Dă puteţi re:nvăţa puterea g;ndurilor i a cuvintelor voa5tre. Dă tre<uie 5ă recăpătaţi :ncrederea :n corpul vo5tru, :n g;ndurile de la :nceput de @i, :n e$oţiile – i, $ai ale5, :n „vocea voa5tră interioară?, pe care tre<uie 5-o acceptaţi ca 9iind !devăratul
4

te$erile. atunci c. prin auto5uge5tie. <ucuria i $irarea copilului din voi. #aţi-vă voie 5ă cre teţi :n rit$ul vo5tru natural – pentru că oricu$ o veţi 9ace. !poi. -otul 5e petrece :n rit$ul propriu. că nu tre<uie 5ă plecaţi nicăieri. Eu a$ ale5 ulti$a variantă.. Poate 9i orice1 Geligia.nd i voi 5unteţi pregătiţi. -re<uie doar 5ă per$iteţi ca ele 5ă vă de5c8idă u a 5pre #ivinitatea Voa5tră %nterioară.t i ni$ic $ai $ult. Fnvăţaţi din „gre elile? $ele i nu le repetaţi. nu le 9aceţi pri@onierul vo5tru. Dă tre<uie 5ă re:nvăţaţi 5ă trăiţi 5ănăto5. Sunteţi cu $ult :naintea $ea. Fnţelegeţi că doar voi aveţi puterea 5ă vă in9luenţaţi propria viaţă. :n 0iinţa voa5tră. $agică. ca 5ă rede5coperiţi &oul Pă$.ndire. 5ă per$iteţi 5c8i$<area la nivel de con tiinţă i g.. Ei. Ei. Prin toate ace5tea a$ trecut eu – i pot 5ă vă 5pun că nu tre<uie 5ă 5taţi prea $ult aici. !t. Meditaţia. #ar cele $ai $ulte ră5pun5uri la propriile $ele :ntre<ări nu $i-au venit din acea5tă @onă. cei adevăraţi. Pără5iţi repede 9rica. &u porniţi de la @ero. Pă5traţi aproape doar iu<irea. ni$eni din e"terior nu o poate 9ace. vinovăţia i credinţele vec8i.$pla ni$ic. &u vă $odi9icaţi e"perienţa adevărată. „&oi nu a$ trăit ni$ic din ceea ce ne 5pui tu? $ erau 5 . Că5aţi-o apoi 5ă apară la 5upra9aţă.. pentru că a a a$ 5i$ţit că e5te $ai potrivit pentru $ine. Pentru $ine a 9o5t o cale u oară i rapidă. doar cu :ncredere că vouă. GeiHi. Că5aţi-vă g.. :ndoiala. &u tre<uie 5ă trăiţi e"perienţa celorlalţi. Fnălţarea :n5ea$nă 5ă con tienti@aţi ceea ce 5unteţi.Voi. -otul e5te :n !ici i !cu$. Ele nu e"i5tă.t :n =ni$e. $ai ale5. nu vi 5e poate :nt. totodată. #acă eu a$ putut trece prin toate ace5tea. %ndi9erent ce cale de activare aţi ale5. ci doar de unde $-a$ poticnit eu. Mult $ai u or dec. Porniţi la dru$ 9ără 9rică.ndurile li<ere. Geconectarea.t $ine. Sunt doar creaţia voa5tră. con tiinţa voa5tră va alege cine dore te 5ă 9ie. Dă nu puteţi 9i dec. doar pe a voa5tră. Voi doar 9aceţi pa5ul 5pre 5c8i$<are. ea e5te cea $ai potrivită pentru voi. atunci i voi o puteţi 9ace. &u vă 9aceţi griAi 5au pro<le$e. > va 9ace.nt. #oar voi aveţi toate c8eile. 9ără nicio di9icultate.

Dorpul e adevăratul te$plu :n care 5tau a5cun5e toate atri<utele #ivinităţii noa5tre. Eterna %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. Ei pentru că ne cuprinde pe toţi i pe toate i ne iu<e te la 9el. Ei totu i. pe dru$ul ale5 de voi 5pre aducere a$inte. #ivinitatea e"i5tă – i e5te una 5ingură. $-au aAutat 5ă-$i :$<ogăţe5c colecţia de e"perienţe.i a$intea5că ce 9ac. Sunteţi c8iar voi. #e aceea. :n e5enţă.. Ei nu ne Audecă. Să $ulţu$e5c. tre<uie 5ă aveţi :nţelepciunea 5ă :nţelegeţi i 5ă con tienti@aţi 5en5ul a5cun5 al lucrurilor. &u e5te niciun $erit :n a5ta. nu pot 5ă pun punct aici. &oi toţi i toate 5unte$. -uturor celor care. Să onoraţi celelalte căi.cuvintele au@ite cel $ai de5.nt. ca 5ă-$i a5u$ 5c8i$<area. &u :ncă.. dar voi puteţi 5ă-i 5puneţi oricu$. -uturor celor ale căror nu$e apar 5au nu :n Burnal. Pentru că e5te doar %u<ire pură. &u e5te ni$ic deo5e<it. -uturor celor care $-au :nvăţat 5ă trec $ai u or prin lecţii 5au $i-au o9erit lecţii. Pentru că e5enţa a ceea ce 5unte$ i căile pentru :nălţare le gă5iţi :n oricare religie de pe Pă$. 6 . uneori 9ără 5ă. Poţi 5ă-i 5pui oricu$. orice cale aţi alege. 9ace$ parte din Ea. ! a a$ a9lat că 9iecare e"perienţă :ntru cunoa tere i readucere a$inte e5te unică. -uturor celor care $-au aAutat. 9aţă de ceea ce puteţi 9i i puteţi 9ace i voi. &!M!S-E. 5ă aAung !ici. &u căutaţi #ivinitatea prea departe.. Eu 5unt punct din ->-=C/Eterna %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală i 5unt 5ora voa5tră care 5-a tre@it :ntru !cu$ i !ici. %ar !devărul e5te unul 5i$plu. Vă iu<e5c i vă dore5c călătorie $agică. Sunte$ după „D8ipul i !5e$ănarea Sa?. clipă de clipă. -uturor celor care $i-au 5tat aproape 5au doar prin preaA$ă. #oar ne iu<e te. Mai tre<uie 5ă 9ac ceva. Mie :$i place 5ă-i 5pun Eterna %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. Ea e5te c8iar :n voi. pentru toată <ogăţia de trăiri pe care $i-aţi o9erit-o.. de la cei cu care 5tătea$ de vor<ă.. -uturor vă $ulţu$e5c din Su9let. doar că acu$ e5te $o$entul pentru Mine.. &u 5e 5upără niciodată pe noi.

. -otu i. a9lă :ntotdeauna $ult prea repede.t 5-o 9ac. „&u vreau 5ă vă $int. Fntr-o @i. a$ :$păturit-o i a$ pu5-o :n geantă. pentru că e5te at.. a$ a$. Fntr-o @i.$plă ceva?. „Fntotdeauna a9lu t.Pentru că $ă onoraţi cu pre@enţa voa5tră :n Burnal.10. $-a doAenit i !lina.ngă televi@or. Bru5c. ! doua @i a$ căutat pe %nternet. 5tarea $ea de 5ănătate 5-a :nrăutăţit. 7 . $-a doAenit !le"andra. Vă onore@ la r. M-a$ 8otăr. a$ luat un creion i a$ notat pe o <ucată de 8. vă $ulţu$e5c i vă iu<e5c.nd cineva anunţa1 „Ec8ipa lui Eric Pearl ur$ea@ă 5ă ţină la Bucure ti. ! a că i acu$ a$ a$. e"act c. a$ 5i$ţit o durere acută :n g.nat :n continuare operaţia. p.2010.t de aproape. !$ gă5it c8iar i nu$ele per5oanei care organi@a5e eveni$entul $ !ndra %vanov. !poi a$ uitat de ea. dacă e5te o pro<le$ă aca5ă. Mereu :n a gă5i „ceva? 5au „altceva?. „#e ce tre<uie 5ă 9ie a aI Eu tiu $ereu dacă 5e :nt.t. Ei. a a că voi :ncepe cu :nceputul pove tii.ndul $eu.2010 &u tiu de ce.10. :ncep. Ce-a$ notat pe aceea i <ucată de 8.r@iu. Mereu :n $i care. a$ de5coperit doar iu<ire curată i adevărată. !nul 2010 a 9o5t unul ciudat pentru $ine.? „!$ :nţele5.? Dopiilor $ei le-a$ 5pu5 $ult $ai t. Dea $ică. Fncerca$ $ereu 5ă-i proteAe@.i dorea. 22. dar a5tă@i a$ 5i$ţit nevoia 5ă-$i ţin un Burnal. nu$ai pentru că n-a$ $ai putut 5ă ţin :n $ine. !$ 9o5t $ereu doar :n agitaţie i @<uciu$. Se pare că :ntotdeauna i-a$ dat 9iecăreia e"act ceea ce nu. E5te lini titor ace5t 5enti$ent.nă acu$. Mi-a$ adu5 a$inte pe data de 21 octo$<rie i a$ 5unat la nu$ărul de $o<il pe care :l avea$. :n ca@ul du$neavoa5tră e5te nece5ară operaţia.rtie.r@iu.nat i a$ pă5trat :n $ine ceea ce tia$.. al treilea 5e$inar de Vindecare Geconectivă i Geconectare?. Ei a5ta. Fn5ă :n 5patele cuvintelor lor.. 9iica $ea cea $are. a$ trecut pe l. 0ără 5ă tiu de ce.nd cu data de 22.ntul „Geconectare?. Vi@ita la $edic a :n5e$nat $ulte anali@e.rtie cuv. #acă tre<uie 9ăcută. <ine:nţele5. nu$ărul de tele9on. #e ce 9aci a aI?.

Zona g. $oale 5au re@i5tent – dar niciodată la 9el. c8iar a$ :nceput 5ă 5i$t un val de energie caldă :ntre pal$e. 9erea5tra $ea a devenit $agică. o con5idera$ un ela5tic invi@i<il.dea$ 9ericită. Gedeveni5e$ un copil lip5it de griAi. care doar 5e Auca.t. !$ :nceput 5ă $ă Aoc.r it. alt9el.„Mai e5te vala<il 5e$inarulI? „Sigur că da. -răgea$ de ea. ! a că $-a$ 8otăr. concentrată din $ai $ulte puncte 5pre participanţii din 5ală. !$ g. #oug. ca 5ă te5te@ dacă era o 5en@aţie corectă.tului i nu $ă $ai doare. Era$ prin5ă de propriul $eu Aoc.$plat a a.? !$ 5i$ţit nevoia 5ă-$i dau Ao5 e ar9a de la g.nd voi aAunge aca5ă. Fn5ă 8 .nd a$ plecat. deo5e<it de 9ru$oa5ă. „Vreţi 5ă vă arăt că i voi puteţi 5i$ţi energia :ntre pal$eI?. a$ cre@ut că toate vor reveni la nor$al. #e data acea5ta. :n lu$i di9erite.t de $ult dorea$. !$ :nceput 5ă r. „Diudat.. D. 5pre 59.ndit1 „Sigur că 5e 9olo5e te 8ipno@a. M-a$ putut Auca :n continuare. Ei eu 9ăcu5e$ la 9el.t era de in9la$ată @ona tiroidei. !re loc la Jotel Pull$an.t 5ă $erg..$plat a a. a :ntre<at. F$i dorea$ 5ă $ă aleagă i pe $ine pentru de$on5traţii. !vea$ o e ar9ă :n Aurul g. Dei $ai $ulţi veni5eră pentru că aveau pro<le$e de 5ănătate. #e ce 5ă nu veniţi.tului. Parcă intra$ cu degetele. dar nu 5-a :nt. ora 1'. D. !$ aruncat c8iar $ingi i$aginare i a$ <alan5at un arc la 9el de i$aginar. ca 5ă vedeţi de5pre ce e5te vor<aI? Vocea de la tele9on era plăcută i caldă. iar cei care participă la de$on5traţii 5unt de-ai lor?. D. dar $i-a a$orţit @ona g. > purta$ ca 5ă-$i ţină cald i 5ă nu 5e vadă c.nd a$ $er5 la <ucătărie. &u 5-a :nt. > 5ală plină. $ă di5tra$ e"traordinar i r.nd a :nceput Don9erinţa. atunci c. Era cald 5au rece.20. pe care pot 5ă-l :ntind oric. Era o noapte cu lună plină. era$ :ncă „-o$a &ecredincio5ul?. dintr-o dată. !$ devenit $ai atentă. Ei. Pipăia$ aerul din Aurul $eu.tului a ră$a5 a$orţită :n continuare. !5tă@i e5te Don9erinţa gratuită. Era o 5en@aţie care :$i plăcea. 5u5ţinută de către #oug #e Vito. !$ aAun5 acolo puţin $ai devre$e.d ca un copil.

5unt inginer. > vec8e tea$ă de-a $ea a di5părut :ntr-o clipă.nd a$ venit aca5ă.. pentru $ine. -otul era $agic i nou pentru $ine. !$ :ncercat :n toate 9elurile 5ă anule@ „$iraAul?.. D. #acă :ntindea$ $. ceva 5-a :nt. „Spune-$i. Cuna 5e :ncăpăţ.t a$ putut de $ult. dar 5unt i :ntre <locuri. pentru tot ce a$ :nvăţat i a9lat. „Diudat. a5t9el :nc.$plat.. de 9apt. la Bacău. Privea$ :n gol. M-a$ 8otăr. ceea ce $ie $i 5e părea de necre@utI &oaptea a$ 5i$ţit :n per$anenţă o pre5iune pe tiroidă.pentru $ine luna căpăta5e o proiecţie triplă. nu tia$ ni$ic de5pre a5ta. ! doua @i nu 5-a 5c8i$<at ni$ic. !$ :nceput 5ă 5i$t i căldura plantelor. tu cu$ ve@i luna prin gea$ul de la <ucătărieI? „De :ntre<are e5te a5taI !i <ăut cevaI? „&u. 5unt aici. Du$ putea crede altcineva. nu noi 9 . #e 9apt.nd a venit r. Ei totu i.$<it..nd.. Ei 5unt la acela i nivel. &-a$ reu it. Erau 5u9iciente $e5e de $a5aA.? „Ei a5ta 9ără 5ă <ei ni$icI? !$ @. Era $ult $ai aproape i 9oarte 5trălucitoare. #acă de5c8idea$ 9erea5tra.nără i la 9el de „ne tiutoare? ca i $ine. la 5erviciu. ! a că $-a$ <ucurat c. 9ără niciun 5cop anu$e. 5i$ţea$ un val de căldură :n cău ul pal$ei. pe r.. a9ară. !5ta $i-a arătat că. pacient i practician.t 9iecare a putut 5ă 9ie. :n triplu e"e$plar. dar la $ine 5e vede :n triplu e"e$plar. &ici $ăcar nu citi5e$ cartea lui Eric Pearl. D. a a că $-a$ 9olo5it de ulti$ele @ile de concediu pe care le $ai avea$ de luat pentru anul :n cur5.ndul $eu 5ă 9iu pentru pri$a dată pacient. Pal$ele $ele erau calde i parcă pul5au.na 5pre ele. Pe 5tradă.? Fn clipa aceea a$ reali@at că nu a$ de ce 5ă $ă $ai te$ de :nălţi$e.t 5ă particip la 5e$inarul care :ncepea @iua ur$ătoare. Fn di$ineaţa aceea a :nceput 5e$inarul de Vindecare Geconectivă... M-a$ 8otăr. $-a$ apropiat din nou de 9erea5tra de la <ucătărie.na 5ă ră$.nă. ca o apă5are din5pre e"terior 5pre interior. #acă 9erea5tra era :nc8i5ă. M-a$ tre@it că $ă Aoc tot ti$pul. Era o 5en@aţie plăcută i a :nceput un Aoc nou pentru $ine.t 5ă-l 5un pe 5oţul $eu. totul revenea la nor$al. Dolega $ea era 9oarte t.

apoi a$ aAun5 :ntr-o @onă de al< 5trălucitor.tul $eu. !$ 5i$ţit i$ediat cu$ $ă „deta e@?. Ei i$ediat un alt g. $i-a$ adu5 a$inte :n g. „Bine. Fn ti$p ce lucra$ cu pri$ul $eu „pacient?. !$ vă@ut cu$ de5părţea$ 5traturi 5ucce5ive de $ov. Pentru $ine. #e „!ca5ă?.nd colega $ea a ter$inat de lucrat. nu ţi 5e :nt.lnire cu #u$ne@eu. nu a$ rinic8iul 5t... #e 9apt. „#a.nd. &u era ti$p 5au 5paţiu.t noi. 9iecare dintre noi avu5e5e propria lui călătorie..nt?. a$ re5i$ţit apă5area pe tiroidă i $i-a$ revenit de5tul de greu. Sau poate că nu e5te c8iar a aI „Bine. !$ :nţele5 că eu nu tre<uie 5ă 5i$t „pro<le$ele? pacientului. cu$ ini$a a :nceput 5-o ia ra@na. #oar per$ite i 5tai lini tită?. #ar ciudat. Ei atunci a$ :nţele5 ce :n5ea$nă !<5olut. Era$ cu9undată :ntr-o $are de iu<ire.ng. dar nu 5unt eu cel care lucrea@ă?.nd1 „&u-ţi 9ace griAi. &i$ic. caldă i $oale. de data acea5ta din5pre interior 5pre e"terior. ci !ltcineva. „!veţi o pro<le$ă :n @ona acea5taI?. D. dar nu a$ putut 5c8iţa nici cel $ai $ic ge5t ca 5ă $ă ridic de pe $a5a de $a5aA. $ult $ai puternic dec. Ei a$ ceva la piciorul drept. !cu$ 5i$ţea$ doar pace. Si$ţea$ cu$ 5unt iu<ită.ng.t. dar ni 5-a 5pu5 că nu e5te nicio 5en@aţie de durere?.t. &-a$ 5pu5 ni$ănui ni$ic. a$ 5i$ţit o :nţepătură :n @ona renală 5t. Si$ţea$ cu$ $ă 5u9oc. !$ cre@ut că toţi au aAun5 acolo unde aAun5e5e$ eu. Da i cu$ cineva :ncerca 5ă o 5coată a9ară.$plă ni$ic. M-a$ a e@at pe $a5a de $a5aA. Eternitate i %n9init.? > pro<le$ă corectă. 10 . Era o 5en@aţie de ceva cuno5cut i 9oarte apropiat. una cu po@iţionare gre ită. &oi doar de5c8ide$ o u ă. a$ 5pu5 :n $intea $ea. ca i cu$ $-a 9i ridicat u or. #oar at. !u 9o5t nece5are ca$ @ece $inute ca 5ă aAung „cu picioarele pe Pă$. doar era$. 9ără 5ă tiu ni$ic. a$ :ntre<at.ngă i :n piciorul 5t. lini te i $ultă iu<ire. Ce-a$ :nţele5 pe toate. cu$ re5pir 9ără ini$ă i 9ără g. a$ :nc8i5 oc8ii i i$ediat a$ 5i$ţit o apă5are dureroa5ă pe tiroidă.. ea a :n5e$nat pri$a $ea :nt. ca i cu$ 5-ar 9i pu5 un nod greu :n g.lucră$. eu nu era$ Steluţa.

un $edic p5i8iatru. „-u c8iar te 9aci <ine. dar a$ 8otăr. E5te i licenţiat :n p5i8ologie. Pentru @iua de 2. nu avea$ $ulte variante 5pre alegere.10. iar acu$ 5tudia@ă pentru o licenţă :n do$eniul de@voltării organi@aţionale. Ca 5e$inar a$ ale5 5ă 9iu de $ai $ulte ori pe po5t de pacient. ! treia oară a$ 5i$ţit doar lini te i pace.? M-a$ :n5cri5 pe li5ta lui KaHov %tai Sa$el5on. !$ vă@ut din nou nuanţe de $ov. ! doua oară a$ 5i$ţit cu$ :$i a$orţe te g. !$ aAun5 de5tul de t.inile.00.? Fncă o con9ir$are pentru $ine. dar totul a 9o5t 9oarte lini tit i plăcut.. octo$<rie. Dineva 5au ceva :$i 5punea că :nt. D8iar 5i$ţea$ cu$ nodulii 5e $ic orea@ă. $ai t. reacţione@i doar :n @ona tiroidei.ci doar 5ă trăie5c <ucuria de a $ă Auca. Du a5e ani :n ur$ă.i 5e va vindeca tiroida i.r@iu aca5ă i $-a$ du5 repede la culcare. #i$ineaţa a$ avut 5urpri@a 5ă nu $ai 5i$t nicio durere.r@iu. ganglionul durero5. ! a a a9lat KaHov 11 . 5e preling i di5par. cu 5peciali@area :n conducerea grupurilor. Se$inarul de Vindecare Geconectivă 5-a ter$inat. 9etiţa lui 5-a :$<olnăvit.t 5ă prelunge5c Magia i 5ă ur$e@ i 5e$inarul de Geconectare. Ei nici pentru @iua ur$ătoare Ltre<uia 5ă e"i5te un ciclu de 5o$n :ntre cele două edinţe de GeconectareM.2010 &oaptea trecută a$ 5i$ţit că nu 5unt 5ingură. la ora (. ! doua @i ur$a 5ă 9iu acolo di$ineaţa.00. Dolega $ea a 9o5t. „-re<uie 5ă-ţi 9aci Geconectarea Per5onală. KaHov a lucrat :n cel $ai raţional do$eniu cu putinţă $ 5-a ocupat de de@voltarea 5i5te$elor de ca58 9loN $anage$ent. 2. pentru cele $ai $ari co$panii din %5rael. Fn5crie-te la unul dintre a5i5tenţi. de data acea5ta. Etie unde tre<uie 5ă $eargă i tie ce are de 9ăcut. ! a că a$ ră$a5 pentru ora 21. %ndi9erent unde pli$< $. -i$p de pe5te două@eci de ani. -re<uie doar 5ă ai intenţia de vindecare. E5te o energie de o inteligenţă deo5e<ită.tul.

inile.nd 5-a ter$inat. Mii de ace parcă $ă atingeau.t pri$a. &u 5e gră<eau. apoi ca i cu$ ini$a 5-ar 9i oprit.nă i 5u< pleoape a$ 5i$ţit răcoarea g8eţii. ! trecut greu de acea5tă @onă. Stai departeI? „#a. #eodată. Parcă tre<uia 5ă aAung la ti$p acolo. cu 1)0 de grade.$<it i nu a 5pu5 ni$ic.nd a trecut prin @ona g. dec..tului i a capului. Si$ţea$ că 5e :nt. Sen@aţia a :nceput de la $iAloc :n 5u5.i palpitaţii. !poi a$ 5i$ţit g8eaţă. !$ plecat 5pre ca5ă. pe care l-a$ 5uportat $ai <ine. avea$ 5en@aţia că „totul e5te <ine. a$ 5i$ţit :nt.nă nevă@ută. Ca un $o$ent dat. Era$ puţin a$eţită. Fnt.00 noaptea. Ma ina parcă a $er5 5ingură.00 era$ pregătită 5ă intru pentru pri$a edinţă de Geconectare Per5onală. 5taţion. Era ca o 5en@aţie dureroa5ă..i $-a$ 5periat.t c.. dar apoi a$ tiut că a a tre<uie 5ă 9ie. eu conduc. Ca ora 21.nd a aAun5 :n @ona ini$ii. Ei 5tau :n celalalt capăt al Bucure tiului. ca atunci c.. ! cuprin5 i $. apoi o răcoare 5uporta<ilă. KaHov $-a :ntre<at1 „Du ce ai venit p.t 5ă ai o 5tare de <ine. !$ prin5 toate 5e$a9oarele pe verde.? KaHov a @. D. :n acela i ti$p. prin 9iecare particulă din $ine. Era ora 12.nd ti$p :ndelungat. la 9el a$ păţit :n 9iecare @i. Parcă era$ recon9igurată prin 9iecare celulă.? „Bănuie5c că tu conduci. Ei din nou 9oc $ dar un 9oc $ai <l. Viaţa pentru el 5-a 5c8i$<at <ru5c.t :n celelalte @ile.. Si$ţea$ cu$ $ă puri9ică prin interior.$pla ni$ic rău?.. Diudat. a$ 5i$ţit cu$ un 9ier :nro it :n 9oc trece :ncet prin $ine.$plă ceva. Ei. Ei totu i. Era$ tra5ă :n 5u5 de o $..de5pre $edicina alternativă i de5pre do$eniul vindecării. &u 5i$ţea$ ni$ic $ai deo5e<it dec. Ca 9el de greu a 9o5t i c.nd. Era 9oarte puternic. D. ! ră$a5 :n ur$ă o 12 . la 5e$inarul de Vindecare Geconectivă..nd <ei doar 9oarte puţin. at. a tre<uit 5ă $ă a e@ :n pat. Sloiuri de g8eaţă care urcau :ncet prin $ine. P.nă aiciI? „Du $a ina. !$ aAun5 aca5ă i $-a$ 5c8i$<at. că Mie nu $i 5e poate :nt. >ricu$. acea5tă 5en@aţie era $ai u or de 5uportat. !$ 5i$ţit o căldură prin interior.

2010 &oaptea trecută a$ dor$it <ine. din nou. !$ atin5 din gre eală u a li9tului. pentru a doua edinţă de Geconectare Per5onală. #i$ineaţa $-a$ :$<răcat i a$ ie it din <loc. Parcă nu era$ eu. KaHovI Sau ce 5untI? „=ită :ntre<area a5ta. #i5tingea$ $iro5ul 9iecărui copac. Si$ţea$ alt9el dec.5en@aţie grea. Etia$ doar că tre<uie 5ă 9ac <aie. 13 .10. „!cu$ tiu că 5unt !ca5ă i tiu că 5unt vindecată de cancer? $ a a a$ 5i$ţit i a5ta a$ 5pu5. 2+.nă acu$. =n 5o$n odi8nitor i 9ără vi5e.nd reali@a$ ace5t lucru. -u ai ale5 5ă pără5e ti 9rica. ! doua oară a$ apă5at corect i li9tul a pornit 9ără pro<le$e. Mi-a$ notat apoi ceea ce 5-a :nt. Sen@aţia că 5unt „tra5ă din $ine? :n toate părţile. !u apărut ni te 5c. !i 5i$ţit ceva :n noaptea acea5taI? %-a$ pove5tit ceea ce trăi5e$. a$ :ntre<at1 „Dine 5unt eu..? &-a$ :nţele5 ce a vrut KaHov 5ă 5pună cu a5ta.ţiva @eci de $etri.ntei puternice i li9tul n-a $ai 9uncţionat.t e5te pentru noaptea aceea.r it a$ 5i$ţit cu$ $ă rote5c :n 5paţiu i-$i 5c8i$< po@iţia :n $ine. Ei. Magie. Spre 59. tigător. !$ aAun5 la KaHov. Ei 9iecare copac $iro5ea alt9el. Era pentru pri$a oară c. M-a$ ridicat din pat i a$ dat dru$ul la apă :n cadă. #oar <ucură-te de el. ! :nceput apoi edinţa de Geconectare. &u pot 5ă 5pun $ai $ult. !i pri$it un dar. aceea i răcoare.nd l-a$ vă@ut. D... !$ trecut pe la 5erviciu. de la di5tanţă de c. Steluţa. #oar 9ăcea$ ceea ce tia$ că tre<uie 5ă 9ac.$plat pe5te @i. #ar a5ta a$ 5i$ţit.t p.. „!i tra5 lo@ul c. !ceea i căldură prin $ine. după care a$ $er5 la culcare. Ei atunci a$ tiut că at. ca 5ă la5 cererea de concediu. :n cuvinte. „ca după <oală?. Fntr-un 9inal. i-a$ $ulţu$it i a$ plecat 5pre 5ala unde 5e ţinea 5e$inarul de Geconectare. Si$ţea$ 9oarte puternic $iro5ul de no"e i $ă deranAa. &u era nici ur$ă de 9rică 5au de :ndoială :n $ine. %$ediat după aceea i-a revenit. -otul era ciudat.

. după reţeta din noaptea precedentă. c.nd venea$ 5pre ca5ă. D. !$ 5i$ţit „p.ngă care trecea$. D.00 noaptea. -otul 5e$ăna cu un atac de panică :n $iniatură. Si$ţea$ $iro5ul de vin. !poi a$ 5i$ţit g8eaţa i la 59. dar o variantă $ai u or de 5uportat. El 5e nu$ea1 „Fn ce aparta$ent e5te o doa$nă?. ca i cu$ a pluti. din nou 9ocul. ridic. dar la 9el de neplăcut. Ei tot la ora 12.r9ul degetelor de la picioare?. tre$ura$ i :ncerca$ 5ă 5cap de 5en@aţia aceea. !$ intrat :n ca5ă. !cu$ a$ urcat 9oarte repede. 2*. devenea$ palidă. !vea$ c. tia$ :n care $a ină 5e tran5porta5e <ăutură. -otul 5-a repetat.10. Mi-a$ dat 5ea$a de a5ta. $-a$ 5c8i$<at i a$ $er5 din nou la culcare. Eu pot re5pira 9oarte u or i 9ără 5ă-$i 9olo5e5c g. Si$ţea$ cu$ ane5te@ia prinde tot g. #e la aparta$ent la aparta$ent.nd a$ aAun5 :n 9aţa u ii de la intrarea :n aparta$ent.tul. Fnt.i. a intrat :n Aoc tot corpul. pentru că putea$ di5tinge $iro5ul de par9u$.ntar.t din pat. o noapte 9ără vi5e i cu 5o$n odi8nitor.teva 14 .r it. 5i$ţea$ un alt $iro5 de par9u$. prin $ine. 9ără 5ă o<o5e5c 5au 5ă re5pir greu.. #e data a5ta.nă :n v. a<ia c. 9ără 5ă $ă apropii de u ile aparta$entelor pe l.tul.Seara. !cu$ tia$ că totul e5te a a cu$ tre<uia 5ă 9ie i $-a$ culcat i$ediat după aceea. avea$ i$pre5ia că nu $ai pot 5ă re5pir.nd a$ co<or. 0rica de ane5te@ie la 5to$atolog. $-a$ apropiat de c.ndu-$ă de pe 5caun. Ei a5ta. &u $ai o<o5e5c c.nilor.nd urc 5cările.2010 #in nou. #e o<icei. „9ierul :nro it :n 9oc? 5-a pli$<at :ncet. $i-era 9rică. dar i 5pre @ona rinic8ilor i a plă$. !$ o<5ervat ceva nou.nd a$ urcat 5pre aparta$entul :n care locuie5c. de la di5tanţă. !cu$ tiu că acea5tă 5en@aţie nu-$i poate 9ace ni$ic. Mi-a$ dat 5ea$a i că a$ 5căpat de :ncă o tea$ă. tre<uia 5ă 9ac „8altă? la etaAul doi. a$ Aucat un nou Aoc. Mă 5i$t u oară.

$<it i i-a$ $ulţu$it. =lti$a @i de 5e$inar. colegul $eu de la 5e$inarul de Geconectare i 5tudent la $edicină.r it. M-a$ 5i$ţit $inunat i $-a$ <ucurat de 9iecare clipă pe care a$ petrecut-o aici. &u $ai era nevoie 5-o pă5tre@ l. Eu a$ 5i$ţit că levite@.? !$ :$<răţi at-o..$plăI? „E5te doar ceea ce ţi-ai ale5 tu 5ă e"peri$ente@i. :n perioada re5pectivă. Cu$ină. ->-=C e5te %u<ire. Sen@aţia aceea de corp u or. nu te :ngriAora. !$ con tienti@at o altă 9rică pe care a$ pără5it-o. Văd cu$ toate durerile $ele vec8i di5par :ncet i organi5$ul 5e o<i nuie te cu ceea ce pri$e te. deg8i@area dorinţei de a 9i iu<ită. de 9apt. 0rica de apă $ care era. a$ :nceput 5ă @. %n9init i &i$ic :n acela i $o$ent. dar $ai <un i $ai 5ănăto5. #e o 9orţă atotputernică. E5te $ult $ai puternică i $ai 9anta5tică dec. E5te doar alegerea ta. Eternitate. ! :nceput cu$va cu @ona coloanei. i-a$ pove5tit lui Jelen Lpro9e5orul care a 9o5t :$preună cu noi la partea practicăM.t ţi-o poţi i$agina. a :nţele5 a5ta :naintea $ea. Pe dru$. de5pre luna vă@ută :n triplu e"e$plar i ce a$ 5i$ţit :n cele două nopţi după Geconectarea Per5onală. era c8iar reală. !$ plecat apoi 5pre ca5ă. tia$ c. %ar Eu 9ac parte din Marea 0iinţă de Cu$ină.teva Hilogra$e. Deva 5e $odi9ică :n $ine. Eu a$ ale5 acu$ 5-o nu$e5c Eterna %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. ! treia @i totul a decur5 după ritualul deAa cuno5cut. !$ aAun5 aca5ă. ! adar. Deva :$i 5pune că tre<uie 5ă nu la5 e"perienţa acea5ta 5ă-$i do$ine viaţa. -u tii de ce ai ale5 a5ta. Sunt tot un o$. !5ta a$ :nţele5 acu$. E5te nor$al ce $i 5e :nt.. Fnainte de a pleca. Ei a$ 5lă<it c. Sunt parte din Ea i Ea e5te :n $ine.$<e5c.. Mă 5i$t din ce :n ce $ai <ine. -udor.nd 5-a ter$inat totul i a$ putut 5ă ador$ :n 59.ngă $ine. :n două @ile. a$ @.. Pur i 5i$plu. #eAa trec $ai u or prin toate 15 . dar pentru $ine e5te doar %u<ire pură. „Etiu că nu 5-a ter$inat aici. căreia unii dintre noi Fi 5pun #u$ne@eu. !cu$ 5i$t că 5unt iu<ită.. Să $erg $ai departe.Hilogra$e :n $inu5..

&u $ai avea$ dec.ta iu<ire pentru toţi i pentru toate. Ei ni$eni nu e5te ră5pun@ător. &i$eni nu $ă o<liga5e 5ă-i dau ceva. doar pri$e te. 9oarte clar i 9oarte inten5. :n a9ară de noi :n ine. 2(. Mai :nt. doar dacă e5te deAa !devărul tău?.10. la a5e 9ără un 59ert. propriul $eu !devăr. 5unt lini tită i tiu că voi avea un 5o$n 9ără vi5e.nă i cu$ tre<uie 5ă re5pir.$plat? cu $ine. dar $-a$ :ntor5 i i-a$ dat toţi <anii $ei. a a cu$ i el ale5e5e 5ă 5tea :n 9rig i 5ă cer ea5că.nd $ă :ntorcea$ 5pre ca5ă. &u 5unt deloc o<o5ită i a$ dor$it :ntr-adevăr 9oarte <ine. > @i cu lecţii pentru $ineO Prima lecţie1 „0iecare a ale5 5ă 9ie acolo unde e5te.2010 M-a$ tre@it 9oarte u or. !cu$ 5-a ter$inat totul. care $i-a $ulţu$it.ne. nu $ă 5i$t deloc 5ingură i ceva :$i 5pune p. dar nu-$i aAung <anii. la :nt. !5tă@i a 9o5t o @i deo5e<ită. a$ :nt.t de <ucuroa5ă i 5i$ţea$ cu$ „ini$a :$i dă pe a9ară? de at..5en@aţiile de 9oc/g8eaţă/9oc $oderat.tI Bine. Era$ at. Ei atunci a$ de5c8i5 cartea lui Eric Pearl.? „-re<uie 5ă 9ii $ulţu$it cu ceea ce pri$e ti.$plare. ! 9o5t intere5ant că a5tă@i a$ putut re5i$ţi toate $i cările de la 5e$inarul de Geconectare.i i-a$ dat de po$ană unei 9e$ei <ătr. 0u5e5e alegerea $ea. Dopilul 5-a uitat la $ine i $i-a 5pu51 „#oar at. &-a$ reu it dec.t 5ă-i 5perii i 5ă-i 9ac 5ă creadă „că ceva 5-a :nt. ca 5ă-$i 9ie $ai u or.lnit un copil care cer ea. c.? #ar atunci a$ :nţele5. „Sunte$ aici 5ă-ţi 5pune$ 5ă continui ceea ce 9aci. A treia lecţie1 „>rice practician :n Vindecare Geconectivă i Geconectare tre<uie 5ă 9ie pregătit pentru un 16 . pentru alegerile noa5tre. A doua lecţie1 „Deilalţi acceptă ceea ce le 5pui. Seara.. !$ :ncercat 5ă le vor<e5c copiilor $ei de5pre a5ta.? !$ :nţele5 că :ncă nu e5te $o$entul.t ni te $ărunţi . &u 5unt pregătită 5ă le 5pun celorlalţi. &u tre<uie 5ă te 5i$ţi ră5pun@ător pentru 5oarta ni$ănui?.

!$ :nţele5 a5ta. &u a5ta e5te calea. D.. au@ea$ clar picăturile de ploaie. Ei atunci a$ :nţele5 că $i-au tre<uit două lecţii. -ele9onul $eu nu a :nregi5trat :n5ă ni$ic. nici la apeluri pri$ite. Ca ora 11. !<ia $ă tre@i5e$ i. eu 5au #u$ne@euI? Ca 5erviciu. 2).. #oar că $-a$ 5trăduit prea tare... Fncă nu 5unt pregătită 5ă a$ propriul $eu !devăr. =nul dintre colegi a avut o durere de cap i eu a$ :ncercat 5ă 9olo5e5c cele :nvăţate la 5e$inarul de Vindecare Geconectivă. colegii $i-au 5pu5 că $-au 5unat c.. A treia lecţie1 „&u :ncerca 5ă tran5$iţi ni$ic 5pre pacient. !$ :nţele5 că 9iecare pri$e te doar ceea ce tre<uie 5ă pri$ea5că i că eu nu tre<uie 5ă $ă 5trăduie5c deloc. 5pu5 celorlalţi. Pentru !utovindecare.10. !$ 5i$ţit atunci un val de energie rece. Ce-a$ pove5tit colegilor prin ceea ce a$ trecut. doar a<andonea@ă-te?. la :nceput?. a9ară era 9ru$o5. #orea$ 5ă-i treacă durerea de cap. a a că ea 5-a reluat... :n ti$p ce :ncerca$ 5-o conving pe !lina 5ă $ă la5e 5ă-i 9ac o edinţă de Vindecare Geconectivă. Ei au @. -re<uie 5ă a$ ră<dare. Fncepu5e$ 5ă $ă 5i$t :ngrădită 17 . Eric Pearl :ntre<a5e odată. -re<uie doar 5ă $ă Aoc. A doua lecţie1 Se pare că n-a$ :nţele5 prea <ine lecţia nu$ărul 2 de ieri.nd era$ la 5e$inar. :n ti$pul Vindecării Geconective..+0 a9ară ploua. 5e 9ace oricu$. ca 5ă văd ce tre<uie 5ă văd.nd $-a$ uitat :n5ă pe 9erea5tră. El tie pentru ce a venit. ! 9o5t ca o pre$oniţie. iar eu :$i pierdea$ claritatea vederii. Să nu la5 lucrurile a a.dru$ anevoio5. dar :n acel $o$ent $i-a$ dorit din nou ca anul 2011 5ă-$i aducă o 5c8i$<are a locului de $uncă.. Deea ce tre<uie 9ăcut pentru pacient. pe cineva1 „Dine pre9eraţi 5ă vă 9ie #octor..$<it :nţelegători i c8iar $-au 59ătuit 5ă $erg la $edic pentru intervenţia c8irurgicală.2010 ! doua @i cu lecţii pentru $ineO Prima lecţie1 „&u te lua după aparenţe. &u tiu de ce.nd :n pat.. Si$ţurile tale te pot :n ela?. nici la cele nepreluate. 5t. 9runtea $i-a devenit grea. Bine:nţele5 că a$ 9o5t re9u@ată..

. „Mai 5tau p.nă :n $artie?. parcă era$ :ntr-o cu că. Cu$ina tie ce tre<uie 5ă 9acă i 5ingură. #ar nu a$ dat atenţie. Bine. !cu$ tiu că nu e5te nece5ar 5ă pun $. !$ lă5at lucrurile la nivelul ace5ta i a$ $er5 la culcare. Fntr-un 9inal.nd a$ ador$it. care :$i $a5ea@ă g. 2'.10. E5te ceva :n legătură cu „Pri$ul val?. #i$ineaţa a :nceput a treia @i de lecţii pentru $ine.. :n5ă.acolo. Mi-a$ cerut 5cu@e de la cei pe care :i :nvinovăţi5e$ degea<a. -re<uie 5ă recuno5c că $i-a 9o5t greu 5ă-$i accept propria gre eală. Pur i 5i$plu. a$ cre@ut că dacă ţin $. :n alt do5ar.teva valuri reci care au trecut prin $ine. P. Prima lecţie1 „&iciodată nu e5te prea t. $i-a$ 5pu5 :n g.2012?. :n Ao5ul cadrului re5pectiv. Deva ca o <oare interioară...$plat ceva.tul pe interior. 18 . uita5e$ televi@orul pornit. dar eu nu tiu ni$ic de5pre acea dată. i$aginea a revenit la nor$al i a$ :nc8i5 televi@orul.ndit. nu e5te nevoie 5-o direcţione@ eu.na pe nodulii de la g. a$ g. „Ziua i luna?. le-a$ gă5it i $i-a$ dat 5ea$a că a$ gre it. !tunci a$ :nţele5 că a$ vă@ut 5cri5 „21. $ă 5u9oca$. pe care 5cria $are 2012. ace tia vor 5cădea i vor di5părea.ntată.t.2010 &oaptea trecută a$ $ai 5i$ţit c. Ca 5erviciu a$ cre@ut că au di5părut ni te docu$ente. Era$ de5tul de o<o5ită.na acolo Lpoate c8iar nu tre<uie 5ă 9ac a5taM i nici nu tre<uie 5ă 9olo5e5c auto5uge5tia. %$aginea 5-a 5c8i$<at <ru5c i a apărut un cadru de culoare neagră. dar 9oarte u oare. Mă uita5e$. D.nd.r@iu. ca 5ă recuno ti că te-ai :n elat?.nă acu$. M-a$ apropiat de calculator i a$ vrut 5ă lucre@. ! a că a$ căutat pe %nternet. o colegă de la 5e$inarul de Vindecare Geconectivă. M-a$ tre@it :n5ă cu 5en@aţia unor degete invi@i<ile. Mai 5cria ceva $ai $ărunt. dar a$ 9ăcut-o.12. Spre 5eară $-a 5unat Mi8aela. !$ :ncercat apoi 5ă dor$ puţin. ! 9ăcut deAa două edinţe de Vindecare Geconectivă i era 9oarte :nc. Ei atunci 5-a :nt. Ca 9el de repede.

. P. Cu$ea.r@iu?. Ei c8iar a a a 9o5t. $ai 5enină. !$ re$arcat că dacă ţin oc8ii :nc8i i i 5unt a9ară.$<e5c i aud 9oarte de51 „De <ine că aţi venit. F$i e5te 5u9icient 5ă tiu că ceea ce a$ 5i$ţit e5te real i că Miracolul e"i5tă. care !cu$ tiu că e"i5tă. !<ia acu$ pot 5ă 5pun că a$ lă5at trecutul 5ă plece cu 19 . nu $-a$ enervat c..A doua lecţie1 „0iecare lucru are $o$entul lui pentru re@olvare. Fnt.t de o<icei1 „! putea veni pentru o @i.. E5te at. a$ reu it 5ă-i 5pun 5oţului $eu1 „-e rog. -otul e5te $ai u or acu$. #e data acea5ta. 5ă ră$. vino la Bucure ti la 59. Pri$e ti ceea ce e ti?.? !$ :nţele5 că ni$eni nu e5te de ne:nlocuit i.. -re<uie doar 5ă ai ră<dare?. Ei tot după $ulţi ani.t $ai $ult la 5oare.t de 9ru$oa5ă. a$intirea.nd au apărut :nt. Eu 5unt alt9el. dar toată @iua a$ 5i$ţit nevoia 5ă 5tau c.. „Etii că a5tă@i 5unt e$i5ii $ari de pla5$ă din 5oareI? &u tia$. Fnainte nu $i 5e :nt. F$i @. M-a 5unat Mi8aela.2010 &oaptea trecută au 9o5t doar vi5e. 0oarte reale i o<o5itoare. !$ redevenit !ca5ă. Si$t că a$ revenit !ca5ă. $ai $i5terioa5e.nă i la cantină. D8iar i la 5erviciu $ă 5i$t <ine. Singurul lucru pe care tre<uie 5ă-l 9ac e5te 5ă-$i aduc a$inte de Mine. cul$ea.r it de 5ăptă$. #upă $ulţi ani. Mai cal$ă. Vor<i$ $ai t. A treia lecţie1 „Cegea atracţiei 9uncţionea@ă. 20. toate 9etele 5e poartă alt9el.$pla a5ta. Ei >a$enii erau $ai 9ru$o i i $ai <uni acolo. viaţa 5unt $ai 9ru$oa5e.n un copil cu oc8ii $ari de5c8i i 5pre !devărul $eu. ră5pun5ul a venit alt9el dec. Să nu $ă 5c8i$< niciodată. nu $ă $ai deranAea@ă dacă 5e trece pe5te $ine.i a 9o5t ca o eli<erare pentru relaţia $ea cu Mi8ai. &u $ai tre<uie 5ă a tept niciun ră5pun5.r@ieri :n re@olvarea pro<le$elor de la 5erviciu.10. niciodată.. $ă a9lu cu9undată :ntr-o $are de ro u inten5. !$ ră$a5 cal$ă i a$ :nţele5 că toate au un ro5t.nă?. $ai lini tită.

!<ia :ntr-un t. Da i cu$ „5-au de5picat apele?. totul e5te !cu$ :$părţit :n două Au$ătăţi per9ecte $ una de Cu$ină i una de =$<ră $ iar Cuna e5te 9oarte i$portantă pentru $ine. Fn clipa aceea. i$ediat după aceea. !$ reu it c8iar 5ă-i 9ac o 9otogra9ie.nt.t de 9irav. ! doua oară c. de5părţită tot :n două $ o parte vi@i<ilă i o parte invi@i<ilă. =r$a al<ă de avion era la 9el de vi@i<ilă. !$ intrat :n <ucătărie i $-a$ uitat pe 9erea5tră. Ei ea c8iar a5ta a 9ăcut. Fn lu$ea $ea. &u era nicio ur$ă de v. 9ără 5ă 9ac niciun e9ort. %$ediat după a5ta. !$ ie it pe <alcon i $-a$ uitat la cer. $a ina $ergea doar cu 5patele i 5e :ndrepta 5pre o alta care 5taţiona.r@iu.ndit că va aAunge la po@iţia de „ i 10?. #i$ineaţa $-a$ tre@it o<o5ită. dar nu 5c8iţa niciun ge5t. Eo9erul era :năuntru. 9oarte aproape de po@iţia iniţială i care au ur$at acela i tra5eu. %ar Cuna era pe partea 5enină a cerului.nge u5cat.$pla !ici. -otul 5e repeta de trei ori pentru $ine. ace5ta a pornit $otorul i a plecat :nainte 5ă produc vreun accident.. !$ vă@ut o ur$ă al<ă de avion.$plat.nd Cuna voia 5ă-$i 5pună ceva. !u 9o5t $ulte eli<erări i totul a 9o5t 9oarte 5olicitant pentru $ine. :n dreptul $eu. $-a$ g. !poi $-a$ vă@ut conduc.. dar ur$a $ea de avion 5e prelingea u or 5pre po@iţia pe care o dorea$ eu. a apărut o ceaţă al<urie. care era :ntr-o po@iţie de „9ără 10?. Ei a a 5-a :nt. 20 . M-a$ apropiat din nou de 9erea5tra de la <ucătărie.nd.. %ndi9erent ce 9ăcea$. care a di5părut 9oarte repede.adevărat. %ntere5ant că. :n vi5. o pată ca de 5. !$ privit la planta din 9aţa 9ere5trei i. !$ vrut atunci 5ă văd ce-$i arăta. 9ie el oric.ndit că 5e :ndreaptă i aAunge la ora 12.. dar de5părţi5e cerul :n două1 o parte 5enină $ cea pe5te care trecu5e $ i o parte al<urie. Se pare că orice Magie 5e poate :nt. 5u< <ăr<ie $i-a apărut. !poi $-a$ g. dintr-o dată. au $ai apărut :ncă două ur$e de avion.

10. de i nu 5e 5i$te nicio adiere de v. #upă aceea. 5-a de5c8i5 o 9erea5tră audio pe %nternet. „Sunte$ aici ca 5ă te aAută$ 5ă :nţelegi ce e ti. Sen@aţiile de ar5ură puternică au 9o5t $ai ale5 :n @ona ini$ii.. !$ 5i$ţit cu$ o parte din energia $ea trece 5pre el. a 9o5t ca i cu$ :nţele5e5e$ trei !devăruri.!5tă@i e5te o @i :n care au@ul $eu a aAun5 la cote ne<ănuite. #i$ineaţa.. #e data acea5ta.2010 &oaptea trecută a$ 5i$ţit din nou valul de energie prin $ine. 0ără 5ă 9ac ni$ic. „Sunte$ 9ăcuţi după c8ipul i a5e$ănarea Cui? $ Energia i Cu$ina din noi 5unt parte din Marea de Cu$ină i de Energie. „Să nu-ţi 9aci c8ip cioplit? $ &u poţi ciopli ceva care e5te ne$ărginit. Pri$a dată. de trei ori. C-a$ vă@ut clar.i dorea. :ncă o dată.? !$ de5coperit :n 9elul ace5ta o $editaţie care :$i 9ace <ine. Vreau 5ă ţin $inte. Mă 5i$t ca un copil care :nvaţă pri$ii pa i.na. 1. Dineva arunca5e ni te apă.na cu care-l ţinea$ pe Virgil. pri$ele cuvinte. ca i cu$ l-a 9i avut :n pal$ă. Mi-a$ retra5 9oarte repede $. #upă aceea.nă la nivelul capului $eu.nt. Pe 9iecare 9run@ă :n parte. a$ vă@ut un 9luture 5plendid. 21 . Ce aud ca i cu$ cineva ar <ate din pal$e. !$ privit din nou cu atenţie. $-a$ a e@at la calculator. Mi 5-a părut că 9ăcea$ ceva ce el nu. „#u$ne@eu e5te Cu$ina? $ #u$ne@eu c8iar e5te Cu$ină i energie. Da o 5evă care 5e 5curge. 21. care a @<urat p. 5ă nu uit ceea ce :nvăţ acu$. !poi aud cu$ 5e preling picăturile de apă pe viţa-de-vie. 2. care e5te c8iar %nteligenţa i Don tiinţa =niver5ală. iar eu aud 9iecare picătură. care a trecut i prin $. De <ine că a$ ace5t BurnalP Seara a venit Virgil. #e data a5ta a 9o5t doar o răcoare 5uporta<ilă. !ud cu$ 9run@ele plopului din 5patele <locului 5e $i că u or. apoi 5-au :ntin5 5pre tiroidă. 2.

teva plante de a9ară. &ici capul nu-l $ai durea. :ncă nu a$ un ră5pun5 pentru ace5te :ntre<ări. dar nu a 5i$ţit ni$ic. ceva 5-a :nt. #upă a doua edinţă.ncă :ntregul corp. a$ 9o5t 9oarte atentă. a pri$it doar acea5tă 5en@aţie. Pri$a dată au 9o5t „regi5tre? vi@i<ile Lc8iar a $i cat degetele de la $. Vindecarea Geconectivă.nd a venit la Bucure ti. $i-a arătat e"act @onele pe5te care :$i pli$<a5e$ $. 0iecare pri$e te ceea ce poate 5ă recunoa5că. E5te 9oarte inteligentă acea5tă energie.ng. 9ără 5ă vreau. l-a durut puţin capul. D.inile prin aer.na pe 9runte i l-a $ai lă5at. D. 9iind 9oarte ancorat :n realitatea $aterială.na pe 5patele lui Virgil. Mi-a dat totu i voie 5ă $ă $ai Aoc o dată.ndit că 5-ar putea 5ă-i 9ac rău. P.na pe5te c. alta doar $ă :nţepa :n pal$ă. !$ 9ăcut-o de trei ori. Dred totu i că $-a$ 5trăduit prea $ult. D.ncă pielea?.. i 5-a 9ăcut 9oarte 5o$n. pe care le-a$ 5i$ţitI !cu$. 5patele :l durea $ai puţin. M-a$ retra5 :n5ă repede. Să 9ie totu i i e$oţiile $ele o piedică :n edinţele de Vindecare GeconectivăI !u contri<uit cu ceva 5en@aţiile de tea$ă i vinovăţie.nă. Virgil. %-a$ pu5 $. =na era caldă. deoarece $-a$ g. Virgil $i-a dat voie 5ă e"er5e@ pe el. dar i a5ta era a a cu$ 5e a tepta 5ă 9ie.nă i aura o au 22 . Era o durere care per5i5ta de o 5ăptă$. cu toate a5tea.nd a plecat 5pre Bacău :n 5eara acea5ta.. Sunt din nou val de energie i 5i$t nevoia 5ă ţin $. !5tă@i a$ $ai :nvăţat ceva. 0iecare plantă avea propria a$prentă energetică. #e data acea5ta doar c. Si$patic a 9o5t că. a a că ne-a$ culcat puţin. Bine:nţele5 că i 5-a părut nor$al. 9ără 5ă tie că a 9ăcut ace5t lucruM. :n $o$entul :n care l-a$ rugat 5ă-$i arate unde 5i$ţi5e „că-l $ăn. !$ dorit 5ă vadă i Virgil ceea ce eu deAa tia$ ca 9iind adevărat $ i nu $i-a reu it.$plat.nd 5-a tre@it. ! doua oară a 5i$ţit doar că-l $ăn. #ar.teva $inute i n-a 5i$ţit $are lucru.!5tă@i. D. pentru că e5te un $e5aA pe care poate 5ă-l :nţeleagă corect. alta răcoroa5ă.nă i piciorul 5t. :l durea 5patele de5tul de tare.nd a$ pli$<at $.

aroganţa. ! ale5 5ă tran59or$e :n i$portante.t %u<ire acolo. ani$ale Ltoate 9iinţe viiM. %nteligenţa =niver5ală tie totul. pli$<.ndu-5e :ncet prin Mine. nu tre<uie 5ă ceri ni$ic. 02. ca după o <oală. „>$ul 5-a deconectat 5au a 9o5t deconectat de la acea5tă %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală i a trăit independent? $ >$ul a ale5 5ocietatea de con5u$ i a uitat de 5piritualitate. Viaţa e5te o 5erie de lecţii pe care tre<uie 5ă le :nveţi. 1.nd. toate lucrurile lip5ite de valoare. 2. Ei a 9o5t una u oară.. -otul 5-a repetat de trei ori. lăco$ia i di5trugerile. plante. Prin deconectare. D. 2.nd totul 5e ter$ină. de la o altă di5tanţă.11. ni$ic altceva.nt.. F$i e5te $ult $ai u or acu$. dar s a c!"ti#at E"perienţa. &u tre<uie 5ă ceri voie. 5-a pierdut Miracolul. Pri$e ti doar ceea ce e5te potrivit pentru tine. la $o$entul re5pectiv. &u era dec. !$ avut i o 5en@aţie de a$orţeală :n Aurul 23 . > 5i$ţi pentru 9iecare plantă :n parte. „#u$ne@eu e5te pretutindeni? $ Sunte$ cu9undaţi :n acea5tă Mare de Energie =niver5ală. c. aceea i 5en@aţie că a$ :nţele5 :ncă trei !devăruri. !$ avut :n5ă tot ti$pul 5en@aţia că nu 5unt 5ingură i că nu tre<uie 5ă-$i 9ie 9rică. $ă tre@e5c o<o5ită. „->-=C e5te %u<ire? $ !$ 5i$ţit a5ta. 5ă trec pe5te ace5te 5en@aţii. 9ără vi5e.di9erită.2010 &oaptea trecută a$ 5i$ţit aceea i ar5ură ca de 9oc. Ei totu i. 5o$nul e5te pro9und. oriunde i oric. ! ale5 lip5a de re5pect pentru Pă$. #i$ineaţa.11.nd a$ 9o5t :n Cu$ina al<-5trălucitoare.2010 &oaptea trecută a 9o5t doar o 5ingură trecere de 9oc. 01.

1.11. #e 9apt.tului. C-a$ lovit i l-a$ di5tru5. dec. „Dere i ţi 5e va da? $ =niver5ul e5te in9init i poate 5ă ne o9ere tot ceea ce ne dori$.ndire i con tiinţă. 2. l-a$ o$or. noi cunoa te$ !devărul.. ni$eni altcineva..r@iu1 . 2.i răcoare. Da i cu$ ceva 5-a 5c8i$<at :n $ine i a$ 5căpat de tot ceea ce nu-$i $ai tre<uia. Sen@aţia a$ perceput-o :n @ona capului. !poi a$ vă@ut trei poru$<ei al<i.t. o nouă 5erie de trei !devăruri :nţele5e. a$ dorit 5ă note@ ceva :n Burnal. #i$ineaţa. De e5te intere5ant. !$ vă@ut cu$ din $ine ie ea ceva ca un <alaur 5au un vier$e uria .te 2 24 . &u e"i5tă li$ite. #oar noi 9ace$ alegerile :n viaţă.. c. -re<uie doar 5ă :i per$ite$ !devărului 5ă apară la 5upra9aţă.g. D. :n ti$pul @ilei $ trei treceri de energie prin $ine. prin g. Eti$ că Spiritul Lenergia lui #u$ne@euM nu $oare. ci $erge !ca5ă. „!legerea e5te a noa5tră. pentru că ave$ Ci<erul !r<itru? $ #oar Eu aleg ceea ce 5unt i de ce parte 5unt.0ocul lăuntric a 9o5t puri9icator. &u tiu :ncă de ce o 9ac. a$ 5i$ţit că ceva a 9o5t di5tru5 :n 9iinţa $ea. e că a$ :nceput 5ă-$i pot reduce inten5itatea durerilor de cap. Fnt. pe cerul 5enin. Eti$ cu$ 5ă ne contopi$ cu %nteligenţa i Don tiinţa =niver5ală.2010 &oaptea trecută a$ avut iară i un „vi5? 9oarte real. !ve$ $ai $ulte căi $ i noi alege$ pe care 5ă $erge$. apoi căldură plăcută i din nou răcoare.nd a$ 9ăcut a5ta. 02. „!devărul e5te :n noi? $ Fn !#&-ul no5tru.nd $-a$ tre@it.t dacă ni le i$pune$ noi. 0i@ic. dar 5igur o 5ă-$i 9olo5ea5că $ai t. -rinitatea a 9o5t pre@entă pe tot parcur5ul celor 10 @ile de e"perienţe3 2 @ile " 2 treceri Q L1R1R1M @ile cu 2 lecţii/@i Q SL1 @i " L2R1M treceriM R L1 @i " LoglindaT1R2M treceriM R L1 @i " 1 trecereMU cu 5erii de c. -re<uie 5ă a5culţi i 5ă o<5ervi 5e$nele i lecţiile pe care le pri$e ti :n 9iecare @i. !5tă@i a$ 5i$ţit $ de data acea5ta.

#in nou. dar 5-a 5tin5. Privea$ cerul. 0iinţa #ivină e5te totul i Eu 9ac parte din ->-=C.. cu $ultă atenţie i cu 5enti$entul că tre<uie 5ă văd ceva. Dolegii de la <irou $i-au 5pu5 ceva intere5ant $ :n 9aţa $ea era 9oarte rece.. !$ 8otăr. !5tă@i a$ 8otăr. !$ $ereu 5en@aţia de o$idă.$ple. Ei totul 9ace parte din ->-=C i din 5c8i$<are. !$ co<or.t din $a ină i ceva $-a 9ăcut 5ă ră$. ! apărut :nt. care co<ora 5pre locul :n care 5tătea$. „Mai tre<uie 5ă 9ie :ncă una?. nu $ai :ncerc 5ă 9ug din 9aţa 9ricii pe care o 5i$t :ncă. &u $ai negocie@. dintr-o dată.11. 9oarte cald.t 5ă-i dau dru$ul. $are i al<ă. :n colţi orul cel $ai a5cun5 din 0iinţa $ea.!cu$? :nvaţă 5ă devină i el con tient de Sine. Etiu că nu poate 5ă-$i 9acă ni$ic rău. 0. care 5e tran59or$ă :n 9luture. Mai ciudat e5te că :n toate ace5te @ile $ă lini tea$ :n Aurul orei 2 di$ineaţa. ->-=C nu dore te pentru Mine altceva dec. S-a 5tin5 i ea.. ci9ra trei. $ai ale5 :n @ona de la picioare. &u 5unt #u$ne@eu.ndit atunci. pentru că 5unt o părticică din Ea. Ca 5erviciu a$ 5i$ţit tot ti$pul ca o răcoare :n interior.2010 25 . Sunt doar un punct din %$en5itatea Don tientă. !poi a apărut o a doua 5tea.n pe loc. !$ ale5 5ă trăie5c :n pace cu 0iinţa #ivină. c8iar :n dreptul :n care di5păru5e pri$a. D. $ai $ică de data acea5ta. Sunt un punct care .i o 5tea 5trălucitoare.nd a$ aAun5 aca5ă de la 5erviciu.. ! treia 5tea.adevăruri/@i Q 1 @i " 2 treceri?. !$ cre@ut că e5te un avion.t ceea ce e5te $ai potrivit 5ă 5e :nt. colorată. era de5tul de t.r@iu. !$ pu5 $. iar :n dreapta $ea.t 5ă-$i 9olo5e5c Ci<erul !r<itru. dar a$ con tiinţa 0iinţei. a venit cu$va din 5t.na pe 9runtea unei colege i a 5i$ţit „cu$ 5-a electrocutat 9oarte tare?.nga celor două i 5-a 5tin5 tot :n @ona :n care au di5părut i celelalte. pentru că Eu 5unt o părticică din Ea. pur i 5i$plu. a$ g. &u $ai tre<uie 5ă revin la ea. la 9el de <ru5c.

0+. Verdele e5te $ai de5c8i5 la culoare. Sau că repre@intă ceva 9oarte i$portant pentru $ine. a$ repetat ceea ce a$ :nvăţat la 5e$inarul de Geconectare.$plă. Da i cu$ a ti că ea repre@intă un portal 5pre lu$i paralele 5au că re9lectă i$aginea noa5tră :n dualitate. Ei $inune. :ntr-o culoare ne59.$plă i $ă 5i$t ca un copil care de5coperă lu$ea. D8iar :nver@e te 5u< oc8ii $eiP D. M-a$ 8otăr. pentru 9iecare @i de Geconectare :n parte. Văd cu$ partea $ai puţin u5cată : i 5c8i$<ă culoarea. !$ pli$<at $.2010 E a doua @i că $ă Aoc cu noua $ea prietenă. ca 5ă nu $ă vadă ni$eni. Ei din nou 5unt un copil :nc. !u apărut noi iri@ări de verde.t 5ă-$i 9otogra9ie@ noua prietenă.nde5c a a.2010 26 .ntat de Aucăria 5a. pentru ceea ce 5e :nt. !$ a9lat că.11.nd a$ aAun5 aca5ă.t 5ă nu $ai lucre@ 9ără 5ă-$i i$agine@ $ăcar o 5iluetă de5enată pe $a5a de $a5aA. pot 9i c8iar eu :n calitate de pacient. &u $ai 5unt corp.!5tă@i.r ită i caldă. a$ 5tat $ai $ult ti$p cu oc8ii :nc8i i :n 9aţa ei. Ei a$ $ai :nvăţat că lucrarea tre<uie 9ăcută corect i integral. $-a$ Aucat cu o plantă care avea o parte o9ilită. !$ luat-o i $-a$ du5 :n ar8ivă. !$ 5i$ţit toate gre elile i o$i5iunile 9ăcute :n corpul $eu.. $ai proa5păt. Fncă $ai a$ nevoie de con9ir$ări. iar prin corectarea ace5tora.inile :n Aurul ei..11. dacă nu g... Se vede clar linia de la care a pornit 5c8i$<area de a5tă@i. a$ 5i$ţit cu$ corpul $eu di5pare i $-a$ tre@it :ntr-o $are portocalie. Fn ulti$a vre$e 5i$t o atracţie deo5e<ită 9aţă de oglinda de pe 8ol. Fn 5eara acea5ta.r9ul 9run@elor. Sunt doar culoare. Ei. 0*. Sunt tot $ai atentă la ceea ce 5e :nt. a$ putut 5ă 5c8i$< ceea ce e"peri$enta$.. :ncepe 5ă 5e :nver@ea5că la v.. M-a$ 8otăr. dintr-o dată. la 5erviciu.

!$ :nţele5 a5tă@i că 222111.12 e5te codul $eu i că tre<uie repetat de 2 ori ca 5ă ai<ă e9ect. dar i ceva drăguţ. dar $i-a 9o5t 9rică 5ă-l 5pun i a treia oară.M-a$ 8otăr.. care repre@intă „lecţia liderului?. Dulorile gal<en i verde $i-au ie it cel $ai <ine. !vea un alt gu5t 9aţă de ceea ce <ău5e$ cu doar c.T113 13 222T'3 22T*3 13 (T2R.1')+M.11.t 5ă $ai 9ac un e"peri$ent. Seara a$ :ncercat 5ă 9ac un e"erciţiu de vi@uali@are a culorilor. !poi (R. Ca data de na tere a !le"andrei L0). >ricu$ ai privi. Vreau 5ă văd ce 5e :nt.R*1T(2T'. !$ regă5it :n ea codul de5coperit a5tă@i L(R. Si$ţi5e$ rece :n genunc8i i :n @ona capului.1'*1. !$ ţinut $. are un triplu ' L'"'T)1T'3 )R1T'M. nu. Ca data de na tere a !linei L20..ndouă. pe cealaltă.3 .nc. Pe una voi aplica Vindecarea Geconectivă. 0(.0. !$ reu it 5ă vi@uali@e@ gal<en. :n ti$pul $editaţiei.1')(M a$ gă5it din nou porţiuni din codul $eu L113 13 222T'M. de două ori.11. a$ gă5it porţiuni din codul $eu L+R)T123 222T'M. Si$t alt9el tot ceea ce <eau 5au $ăn.2010 !5tă@i a$ avut gu5tul $odi9icat. Era „$ai energi@at? $ :ntr-un 5en5 pe care nu pot 5ă-l e"plic. iar prin 5pate :$i treceau 5en@aţii ciudate. Vu5tul 5-a 5c8i$<at.0'. 27 . C-a$ repetat cu voce tare. verde i $ov. E5te lecţia a5u$ată de către „iniţiaţii =niver5ului? i care pre5upune un de5tin :ncercat.na dea5upra unui pa8ar cu 5uc. 0rica e5te de vină $ 5au c8iar nu tre<uie 5ă-l 5pun :n 9elul ace5taI Sau e5te 5u9icient 5ă-l trăie5cI #ar de ce tre<uie repetat de trei oriI Ei ce :n5ea$nă codul ace5taI &u cu$va a$ :ncercat 5ă-l 5pun.3 1M.$plă cu ele. !$ luat două 9run@e din planta căţărătoare din dreptul 9ere5trei de la <ucătărie i le-a$ 9otogra9iat pe a$.teva 5ecunde :nainte. doar pentru că tia$ că e5te codul pentru $ineI M-a$ Aucat puţin cu data $ea de na tere1 0(.

venea :$preună cu $ine. nu l-a$ $ai vă@ut.ngă ni te oa$eni i a$ vrut 5ă-i :ntre<1 „Vedeţi i du$neavoa5tră norul ace5taI?. !$ $ai gă5it un prieten de Aoacă. !$ cotit la 5t.nă acolo. a$ $er5 pe 5trada principală. Seara.nd 5ă trăie5c in5piraţia i e"piraţia. #intr-o dată. Fn5ă acu$. toate aplecate i 9ără nicio vlagă. >ricu$. a apărut o 9or$ă al<urie. !$ avut 5en@aţia că $ă apăra 5au că dorea 5ă 5e Aoace.teva repri@e de re5piraţie con tientă. Da i cu$ acolo n-ar $ai 9i 9o5t $ultă viaţă. a di5părut. !$ 9ăcut i c.. $iro5ul 9run@elor că@ute..2010 !5tă@i a$ 5i$ţit din nou. :ncerc. D. !$ intrat. !$ devenit atentă la ceea ce 9ăcea$.inile pentru pri$a dată :n Aurul ei. Fntr-o parte planta era vie. #e data acea5ta.Erau 9ru$oa5e i „calde? i $ă 5i$ţea$ cu9undată :n ele. ca 5-o pot :ngriAi p. Ce vedea$ cu$ 5unt tra5e i :ndreptate.. a$ cu$părat ce-$i propu5e5e$ i a$ pornit din nou 5pre ca5ă. Fn partea pe care o 5i$ţi5e$ $ai puternic :n dreptul pal$elor $ele. aproape că nu 5i$ţea$ ni$ic.nga. 9lorile i 9run@ele au :nceput 5ă 5e ridice. ca de o $.ndit de5pre $ine. 5pre ca5ă. iar :n cealaltă parte. Deva $-a 9ăcut 5ă-$i :ntorc privirea. :n 5en5 inver5. 9oarte puternic. Plutea 9oarte Ao5 i a$ avut i$pre5ia că.11. Ziua $-a$ Aucat pentru a treia oară cu planta $ea de la 5erviciu i a$ 9otogra9iat-o. Dine tie ce ar 9i g.nd a$ aAun5 la inter5ecţia care duce 5pre <locul :n care locuie5c. !$ aAun5 la 9ar$acie i norul de ceaţă al<ă $-a :n5oţit p.nă la 9ar$acie. &orul $eu $ergea din nou :n 5patele $eu. dacă vreau. Pur i 5i$plu $ergea cu $ine i nu era nici cea $ai $ică ur$ă de v.nd a$ pli$<at $.. a$ 5i$ţit di9erit. ca un nor. 0). pot c8iar 5ă o ating. M-a$ uitat :n ur$a $ea. > plantă cu $ulte 9lori i 9run@e.nt. &orul $eu era 28 . care e5te paralelă cu cea pe care veni5e$ iniţial.nă nevă@ută.t 5-o iau aca5ă. M-a$ 8otăr. a tre<uit 5ă $erg p. D. !$ trecut pe l.nă : i revine. Fn apropierea <locului :n care locuie5c. dar $i-a 9o5t ru ine.

a$ vă@ut o reţea 5paţială 5trălucitoare. Bru5c.. !$ pu5 planta :ntr-un va5 $ai $are i i-a$ co$pletat pă$. Si$ţea$ cu$ a$eţe5c :n i$en5itatea aceea $i cătoare i 5trălucitoare.. 9ără 5ă 9ac rău ni$ănui altcuiva.2010 Planta pe care a$ adu5-o aca5ă are aproape 20 de <o<oci noi.nd nu a$ $ai privit ni$ic cu pati$ă i a$ vrut 5ă pot 5pune adevărul. &ici $ăcar nu con tienti@a$ pentru ce $ă c8e$a5eră acolo..$<it. &u tre<uie 5ă plec nicăieri. :n ad. #upă aceea.. Magia 5e petrece doar :n apropierea <locului :n care locuie5c. -re<uie 5-o iau ca pe o 5c8i$<are de direcţie pe care n-a$ 9ăcut-o la ti$pI Sau poate că acu$ e5te $o$entul 5c8i$<ăriiI Fn urec8i :$i ră5una 59atul e9ei de la „!udit?1 „E <ine 5ă pleci. 11.nci$e. cu di5punere 5paţială.11. de i 9lorile vec8i i 9run@ele nu 5unt :ntr-o 5tare prea <ună. D8iar 5e Auca cu $ine.. &oaptea a$ 5i$ţit 9oarte puternic cu$ pri$e5c energie prin c8aHra cre tetului i prin @ona celui de-al treilea oc8i.? Bine. legate :ntre ele prin linii cu aceea i di5punere :n 5paţiu. dar nu :nţelegea$ pentru ce tre<uia 5ă 9ac ace5t lucru. -otu i. !$ 9o5t c8e$ată la „!udit?..... Stătea$ acolo i nu :nţelegea$ ce $i 5e :nt. :n ti$p ce ţinea$ oc8ii :nc8i i.ntul. -otul 5e :nt. !ici i !cu$.$plă.... &i$eni nu tia ni$ic. 5-a de5părţit :n trei 5au patru <ucăţi $ai $ici. Ca 5erviciu. e5te pri$a dată c. iar eu era$ undeva :n @ona pieptului i nu putea$ 5ă ie5. -otul 5e derula ca :ntr-un 9i$ pro5t. Mi-e dor de culorile i reţelele lu$inoa5e din 29 .. o 5urpri@ă neplăcută. Erau puncte 9oarte 5trălucitoare. Ei a$ @.. vine el la Mine.din nou :n dreptul inter5ecţiei. ca 5ă e"peri$ente@ &ecuno5cutul. Eu nu gre i5e$ cu ni$ic. !$ :nţele5.$plă !ici i !cu$. pentru ceva care :$i era co$plet 5trăin. de5pre ni$ic. Si$ţea$ doar cu$ :$i ple5ne te capul.

au 9o5t două @ile cu dureri de cap. #upă di5cuţia de la 5erviciu. dintr-o dată. Da atunci c. $i-e dor 5ă 5i$t din nou. iar tiroida 5-a redu5 din nou. ea nu 9uncţionea@ă :n pre@enţa lor.ndurile departe de $ine. !$ :nţele5 că. E5te pri$a dată c.tului.11. nu a$ voie 5ă :ncerc 5ă deter$in pe altcineva 5ă. tre<uie 5ă-$i ţin g. că nu tre<uie 5ă $ă di5culp pentru ceea ce a$ 9ăcut i că. c. Mulţu$e5c $ult.nd prin@i un po5t de radio i 5c8i$<i pe altă lungi$e de undă.t de clar ace5t !devăr. a a cu$ eu a$ ale5 prin Ci<erul !r<itru.nduri de 9recvenţă Aoa5ă. #e a5ta. Golul ei a 9o5t 5ă-$i arate că toţi i toate 5unte$ =nul i că :ntre noi e"i5tă 9ire nevă@ute.i recunoa5că gre elile. 9i@ic. că e5te 5u9icient 5ă tiu eu !devărul $eu.nd lucre@. &ici $ăcar !utovindecarea n-a 9uncţionat acu$.ndurile noa5tre pot in9luenţa pe toţi i toate din Aurul no5tru. Energia acea5ta. pur i 5i$plu. că 5unt :ncă o pove5te. iar tiroida $-a durut i 5-a in9la$at.r@iu. Era$ pe o altă 9recvenţă i n-o putea$ acce5a. ace5te noţiuni nu e"i5tă i.nd văd at. a ale5 5ă 5e ve teAea5că de tot. &oaptea acea5ta a$ vă@ut din nou o 5tea că@ătoare. at. Ei plantei i-a $er5 rău.t de inteligentă.„vi5?. arată-$i din nou că n-a$ vi5atP 12. Fn acel $o$ent !utovindecarea a 9uncţionat. ti$p de două @ile. atunci c. 30 . dar 5i$t nevoia 5ă 5criu :n Burnal. #acă g. Fn di$en5iunea ei. -re<uie doar 5ă 9iu :n !cu$ i !ici. durerea de cap 5-a a$eliorat. Mi-a a$orţit @ona g. Fn 5eara acea5ta a$ reali@at. :n apropierea <alconului $eu. Mi-a arătat cu$ g. Ei pentru a5ta. pentru că apare o di9erenţă de 9recvenţă. totul e5te <ine. -E rog. -ot Ci<erul !r<itru 9uncţionea@ă i pentru ei. nu 9uncţionea@ă :n planul răului i al <inelui.nde ti po@itiv. cu iu<ire. !$ :nţele5 că <oala vine de la răul din noi.t a$ 9o5t eu ocupată cu g.2010 E5te t.

n-a$ $ai gă5it Magia. Fn $o$entul :n care a$ reu it 5ă-$i 5c8i$< atitudinea, a$ 5c8i$<at 9recvenţa. ! a a$ reu it 5ă văd i ceea ce nu vedea$ cu oc8ii acoperiţi de vălul 9uriei. Mi-a$ adu5 a$inte că toată luna $ai 9u5e5e$ :n concediu de odi8nă i că, :ntr-adevăr, nu tia$ ni$ic de5pre ceea ce 5e :nt;$pla5e :n lip5a $ea. Mi-a$ adu5 a$inte i de dările de 5ea$ă pe care le 9ăcea$ periodic. -oate in9or$aţiile nece5are erau acolo. M-a$ 8otăr;t doar 5ă pre@int !devărul $eu $ i at;t. Fn re5t, cei care Audecă pot vedea 5inguri răul 5au <inele, $inciuna 5au adevărul. Ei dacă nu văd că 5pun adevărul, locul $eu nu $ai e acolo. Dred că 5e :nt;$plă doar ceea ce tre<uia 5ă 5e :nt;$ple. De puţin :ţi tre<uie, ca 5ă la i răul 5ă te do$ine, dacă nu e ti atent. -re<uie 5ă te deta e@i de toţi cei care :ncearcă 5ă te 9acă 5ă devii ceea ce nu e ti. !5eară, pal$ele $ele ardeau din nou. D;t $i-a 9o5t de dor de 5en@aţia acea5ta. Etiu că Ve@i ceea ce 5criu, pentru că 5i$t 9runtea plină de energie. !$ 5i$ţit-o i a5eară. Fn ti$pul nopţii $-a$ tre@it i, pentru pri$a dată, n-a$ avut nevoie de lu$ina de la televi@or, ca 5ă văd :n ca$eră. Diudat... Vedea$ :n5ă i puncte ca prin ceaţă, precu$ 9irele de ni5ip ridicate de v;nt. Ei-acu$ :$i dau 5ea$a că a$ 5cri5, 9ără 5ă 9olo5e5c oc8elarii. > noutate pentru $ine... 1,.11.2010 !5tă@i $-a$ a e@at din nou :n 9aţa oglin@ii de la intrare, a$ :nc8i5 oc8ii i nu $-a$ $ai g;ndit la ni$ic. !$ 5i$ţit iară i cu$ :$i di5pare corpul, cu$ devin i$en5ă i $ă tran59or$ :ntr-o $are de auriu. Ei atunci, a$ 5i$ţit 5en@aţia de căldură 9i@ică, palpa<ilă, iar ceea ce Eu 5unt !cu$, $ă :nconAura din toate părţile. Pur i 5i$plu, 5tătea$ :ntr-o $are aurie i caldă. Era o 5en@aţie de @i de vară, cu 5oare puternic i ar@ător, care te :ncăl@e te plăcut, c;nd tu 5tai pe ni5ipul de l;ngă apa $ării. ! 9o5t 9ru$o5, dar !cu$ 5unt iară i eu...
31

1+.11.2010 F$i place 5ă parcurg $editaţia gă5ită pe %nternet. Mă odi8ne te $ult. !5tă@i, :n ti$p ce o practica$, :n pira$ida de cri5tal $i-a apărut un :nger <lond, cu aripi $ari i al<e, ca de le<ădă i cu tră5ături 9e$inine. Z;$<ea... %eri 5eară $i-a$ dorit un ră5pun5 la o :ntre<are. &-a$ 5cri5-o nicăieri, doar a$ :ntre<at :n g;nd. D;nd a$ de5c8i5 calculatorul, :n 5eara acea5ta, a$ citit1 „#acă vă :ngriAoraţi :n privinţa <olii, o9eriţi-vă darul de a vă i$agina 5ănătatea. V-aţi :ngriAorat din plin i aţi avut o 5ănătate <ună. Sc8i$<aţi-vă de9ectul de a vă 9ace griAi... Eu 5pun 5ă vă :ndepărtaţi. FngriAorarea nu e5te un ani$al de co$panie, pe care 5ă :l pă5traţi. Binecuv;ntaţi-vă i nu vă $ai :ngriAoraţi. Binecuv;ntările au aAun5, deAa.? Ei tot :n 5eara a5ta, a$ a9lat cu$ cancerul nu 5uportă te$peratura $are i că e"i5tă un trata$ent <a@at pe inducerea unei „9e<re controlate?. Ca 200 de grade Del5iu5, celulele ră5pund la nivel de !#&. %ar <iologul a$erican #an Buri58 a arătat că !#&-ul poate 9i $odi9icat prin inter$ediul vi<raţiilor. !$ citit i de5pre $edicina ger$ană. ! adar, ceea ce a$ e"peri$entat, c8iar a a tre<uia 5ă 9ie, ca 5ă tiu că 5unt vindecată. -oate au un ro5t a5cun5 i necuno5cut $ dacă nu prive ti realitatea, din Dentrul tău... 1*.11.2010 !$ :nceput 5ă vor<e5c cu plantele, ani$alele, iar apa a devenit prietena $ea... M;ncarea devine $ai <ună, dacă o <inecuv;nte@... S-au 5c8i$<at $ult pre9erinţele ali$entare, a$ re:nceput 5ă <eau apă, :$i place 5ă 9ac pli$<ări lungi de una 5ingură, 5ă $edite@ i :n 9iecare @i a$ propriul „ritual? de e"erciţii 9i@ice. !$ renunţat la televi@or, acu$ ador$ 9ără aAutorul lui i a$ re:nvăţat 5ă cite5c 5au 5ă a5cult $u@ică lini titoare.
32

!5tă@i a$ 5i$ţit din nou altceva. >rice e"perienţă de-a $ea 5e petrece doar o dată. &iciuna nu 5ea$ănă cu celelalte, dar :n a5ta 5tă, de 9apt, 9ru$u5eţea ace5tui Boc. Era$ :n pat, cu oc8ii :nc8i i i a$ 5i$ţit cu$ corpul $eu devine u or, iar Eu $ă ridic. Fn $o$entul :n care a$ vrut 5ă revin, a$ 9ăcut-o 9oarte repede. Sunt din nou :n gar5oniera de la Bucure ti... 1(.11.2010 !5tă@i, 5t;nd cu oc8ii :nc8i i, :n 9aţa oglin@ii de pe 8ol, a$ 5i$ţit cu$ devin u oară i $;inile :ncep 5ă 5e ridice. !$ :nceput 5ă nu le $ai 5i$t... Ei atunci, podeaua a :ncetat 5ă $ai e"i5te. Era ca i cu$ a 9i reu it 5ă levite@. -otul n-a durat dec;t 9oarte puţin, după care a$ revenit la „nor$al?. 1).11.2010 Ca 5erviciu, toate 5-au re@olvat cu <ine. Gaportul de la „!udit? a arătat că nu 5unt vinovată, iar eu a$ putut 5ă-$i negocie@ re5tructurarea de po5t. !$ reali@at că nu 5e :nt;$plă dec;t ceea ce-$i dori5e$ cu ceva vre$e :n ur$ă. Pornea$ pe un nou dru$ i căpăta5e$ :n dar, o vacanţă <ine$eritată. 1'.11.2010 &oaptea care a trecut $i-a adu5 cadou un nou „vi5?. Fn „vi5ul? $eu au apărut ni te 0iinţe care $ă te5tau, ca 5ă vadă dacă 5unt de-a lor. &u erau oa$eni, pentru că $i-a 9i a$intit. Erau doar ni te 0iinţe, care nu tiu cu$ arătau. #ar le au@ea$, le 5i$ţea$ $i cările i le percepea$ ca 9iind 9oarte reale, c8iar dacă ale5e5eră 5ă 9ie invi@i<ile pentru $ine. #acă era$ la 9el, tre<uia 5ă e$it o lu$ină al<ă, care $ă :nconAura ca o aură co$plet ovală. Eu nu a$ dat acea5tă lu$ină. D8iar $-a$ 5upărat :n „vi5ul? $eu i a$ ridicat $;na dea5upra capului nevă@ut $ dar perceput ca real $ al uneia dintre 0iinţe. Ei atunci, capul ei 5-a :nconAurat de o aură verde, 5uper<ă. „&u
33

e5te de-a noa5tră, dar e5te...? !$ au@it un cuv;nt, dar nu $i-l $ai aduc a$inte... !5tă@i a$ :ncercat 5ă aAung din nou la $editaţia pe care a$ :ndrăgit-o at;t de $ult. #ar 5ite-ul acela a devenit de negă5it pentru $ine. Parcă a di5părut. !$ aAun5 :n 5c8i$<, tot printr-o :nt;$plare, la „S8au$<ra?... 2,.11.2010 =lti$a @i la 5erviciu, de i deci@ia a 9o5t pri$ită cu două @ile :n ur$ă... Ei pri$a @i de li<ertate redo<;ndită... %ndi9erent ce a alege 5ă 9ac de !cu$ :nainte, e5te la 9el de i$portant. Dunoa terea 5e capătă cu 9iecare e"perienţă. -re<uie doar 5ă aleg 5ă evolue@ :n continuare. !$ citit ceva drăguţ, pe %nternet. „Sunteţi i$per9ecţiunea per9ectă a lui #u$ne@eu, pentru acea parte a vălului, care pentru a e"i5ta tre<uie 5ă ai<ă :n ea un pic de i$per9ecţiune. #u$ne@eu a Aucat un Aoc, pretin@;nd că e5te i$per9ect. !ce tia 5unteţi voiP -oate i$per9ecţiunile voa5tre 5unt pie5e care vi 5e potrive5c per9ect. &u căutaţi 5ă per9ecţionaţi i$per9ecţiunile, privindu-vă :n oglindă. Voi 5unteţi dia$ante naturaleP %$per9ecţiunile 5unt parte a inclu@iunilor din voi, care 9ac din dia$antul vo5tru, o 9ru$u5eţe unică de !ca5ă.? !5tă@i a$ pri$it i un dar de 5u9let. !le"andra, 9iica $ea cea $are, a 5o5it pentru c;teva @ile aca5ă i e5te a doua oară c;nd o 9ace anul ace5ta. Dred că totu i i-a 9ăcut ca$ $ulte griAi pentru $ine. 2(.11.2010 !$ 5i$ţit toată @iua o căldură puternică :ntre pal$e. Pal$ele erau vii i pul5au căldură... 2).11.2010
34

P. Ei <ine:nţele5 că pe apă pluteau trei răţu te 5ăl<atice. 5i$t cu$ $ă 5c8i$< :n vi<raţie. #acă 5unt atentă.2010 Pri$a @i la cur5ul de $a5aA 5o$atic. care !cu$ e5te acce5i<ilă >$enirii. tre<uie 5ă-ţi gă5e ti propriul !devăr $ i că „a 9i :n du8? nu e dec. care 9or$au o reţea :ntreţe5ută. %ntere5ant că i aici a$ :nt.2010 &oaptea trecută a$ vă@ut din nou o reţea 5paţială $ dar alt9el. cuvintele Dărţilor S9inte. #e data acea5ta. Ciniile treceau unele pe5te altele. pe 35 .11. 20.. a$ vă@ut.inile.2010 Modul :n care 5pun cuvintele e5te 9oarte vi<rant. Fn ulti$a vre$e :nt.lnit oa$eni care cred :n Spiritualitate.ndindu-$ă că vreau 5ă 9ac a5ta. !$ vă@ut i vi<raţia aerului. c..nt.11. !$ reu it 5ă 5c8i$< 5en@aţiile de căldură i de rece :ntre pal$e. 9ăcea parte din „!5ociaţia ta"i$etri tilor cre tini?.nă i o9erul de ta"i. !$ :nţele5 că Geligia a reu it 5ă pă5tre@e Marele !devăr $ c8iar dacă repre@entanţii Bi5ericii au ră5tăl$ăcit. e5te Su9letul 5au D8ri5tul principal.#i$ineaţa $-a$ tre@it cu g.lne5c din ce :n ce $ai $ulţi oa$eni care 5unt a a. Si$ţea$ atingerea din a9ară. -otul e5te 9oarte viu :n Aurul $eu.12.nă acolo.t o nouă 5tare de con tiinţă. de $ulte ori. :nainte 5ă a9li Marele !devăr. era 9or$ată doar din $ulte linii. ca un copil al lui #u$ne@eu. !5tă@i a$ avut o nouă e"perienţă. pentru că Fl ave$ pe D8ri5to5 :n noi. Etiu că. doar g. 2'. :ncă de la :nceput. Pecetea Jarului e5te :ntipărită :n noi toţi. ca o pre5iune puternică :n creier. Pur i 5i$plu. Spiritul nă5cut :n 9or$ă.ndul că noi a$ :nviat i ne-a$ puri9icat de trei ori prin Bote@ i că purtă$ pecetea #u8ului S9.nd $i ca$ $. care $-a du5 p. 01. !$ 5i$ţit cu$ putea$ 5ă $ă ating la e"terior.

Era$ :ntr-o reţea de linii 5trălucitoare. Deva cu$ 5unt capilarele 5au 9i<rele neuronale... :n ca$eră era lini te.. ca o reţea. Fn5ă nu a 9o5t ni$ic i$portant. Era$ din nou :n aparta$entul de la Bacău. 9oarte grea L„E plu$<.t de 5ingură. :n oceanul de al<a5tru n-a$ 5i$ţit dec. #acă la celelalte culori a$ 5i$ţit căldură. #e data 36 .t 5ă revin i a$ de5c8i5 oc8ii. !9ară 5e au@eau $ai $ulţi c.. a$ dialogat Eu cu Mine. !pa pe care o lua$ :n cău ul pal$ei devenea. pentru că 5unt două :ntre<ări :n interviu.ini lătr. Stătea$ doar cu oc8ii :nc8i i.12.nd i a$ :nceput 5ă $ă Aoc.t 5ingurătate. Ei totul avea o con5i5tenţă 5paţială. iar eu era$ :ntr-o reţea 5paţială. !$ ră$a5 cu oc8ii :nc8i i. ca i Mine. 2). #intr-o dată. Ei totul a devenit lini te. 2'. Era$ at.?M. a$ vă@ut :n al<a5tru ni te „vini oare?. a a că a$ 8otăr. !$ 5i$ţit cu$ :nainte@ :n corp. la care a$ dat ră5pun5uri care 5periau pe orice angaAator. pe „două voci?.. Zgo$otele care veneau din a9ara ca$erei de <aie au devenit 9oarte puternice i le-a$ perceput cu$va :n interiorul $eu.2010 &oaptea acea5ta a$ vor<it.. Etia$ că tre<uie 5ă 9ac a5ta. a$ devenit un ocean de al<a5tru inten5. &u dor$ea$. Pur i 5i$plu. !poi. 20.nd 9ăcea$ <aie. Da i cu$ n-a $ai 9i avut nevoie. !$ 8otăr.t 5ă $ai leneve5c :n pat. viaţă.2010 M-a$ tre@it prea devre$e.5u< i printre celelalte. la dorinţa $ea.?M 5au 9oarte u oară L„E 9ulg.12. de linii 5trălucitoare. a$ ră$a5 c. Ge5pira$ alt9el.2010 D. pentru pri$a dată. #i$ineaţa a$ $odi9icat DV-ul. a$ reali@at că apa e5te doar energie. cu$ nu $-a$ 5i$ţit niciodată. > Aoacă 9ru$oa5ă.. iu<ire.. #upă ce a$ 9ăcut <aie.teva clipe cu oc8ii :nc8i i.12.

Etiu că Eu 5unt :ngerul $ov i :ngerul al<-argintiu. Erau ca de liliac.. „Spune-$i. Ei a$ $ulţu$it pentru darul pri$it.2010 #i$ineaţa $i-a$ vă@ut Sinele %n9erior.ndea$ la ni$ic. Era$ :ntr-o $are de $ov. Seara a$ :ncercat din nou 5ă $ă Aoc cu greutatea apei. :ntr-o 5ingură 0iinţă... :n lateral. dar nu a$ $ai reu it.lnire. pentru pri$a dată. cu părul lung i <lond. :ntr-o diver5itate de nuanţe. aura $. 21.inii. Etiu că l-a$ $ai vă@ut :n pira$ida de :nt.. #ar nu :nţeleg cu$ pot 9i doi :ngeri. Era po@na . 5unteţi :ngeriI Dine 5unteţi voiI Sunteţi :ngerii $ei per5onaliI Sau 5unt doar EuI ! a voi 9iI Sau a a a$ 9o5tI Sunt Eu.teva ori. 37 . !cu$ era de un $ov $ai de5c8i5 i avea argintiu :n dreptul oc8ilor.? !$ au@it cuvintele :n $ine. $ai de5c8i5. Fnc8i5.. du<lura $. C-a$ privit din nou. nu-i a aI? Fngerul al<-argintiu a @..12. un alt :nger. Ca :nceput a$ vă@ut ca prin ceaţă. al<-argintiu. !$ :ntor5 privirea :n Mine i a$ vă@ut. de5c8i5. Ei totu i. cu tră5ături 9e$inine. !$ pli$<at degetul $are prin preaA$a ei i a$ vă@ut că. M-a$ uitat $ai <ine la el..r ită. ca un 9luture $ov :nc8i5. cu oc8ii :nc8i i i nu $ă g. &u tiu de ce. #eveni5e$ $ov. pentru că lu$ina vindecătoare e5te a a. la <aie $i-a$ vă@ut. Sau cel puţin a a cred. e5te conturul energetic. de culoare <leu-electri@at. de o 9ru$u5eţe de5ăv. :$i era 5i$patic. !cu$ că $-a$ o<i nuit cu el. S-a :nv.acea5ta. iar :nc8i5.n5e la :nceput... Dredea$ că a$ $urit. de 9apt. apoi 5-a $ai lini tit. e5te c8iar 9ru$o5. :nc. cu aripile 5tr.inii.rtit de c. nit parcă din $ine. ca i cu$ le-a 9i 5pu5 eu. ! ţ. „#e c. M-a$ Aucat.$<it i a dat din cap..ntată de noua Aucărie. un Aoc nou.. Picioarele aveau un 9el de copite. Stătea$ :n pat.. cu aripi al<e ca de le<ădă. Ei-a u5cat aripile i le-a :ntin5.nd n-a$ $ai 9ăcut a5ta. !cu$ tiu că pot vindeca. care : i 5c8i$<a nuanţa la 9iecare lătrat au@it.

teva clipe. g. tu e tiI #acă da. toate durerile i <olile $ele. pentru că la :nceput apa era curată. picioarele i $. Eu era$ 5oare interior. „Spune-$i. Era$ doar Eu.r@iu a$ citit de5pre !r8ang8elul Ga9ael. Ca :nceput 9irav..2011 &oaptea trecută. aripi ca de le<ădă.dilături :n corp.M !$ citit i de5pre Va<riel.nd a$ :nc8i5 oc8ii. !$ gă5it doi. c. Dorpul $i-a devenit <ru5c e"traordinar de greu. un !r8ang8el puternic $ un :nger al<. !5tă@i a$ 9ăcut o nouă călătorie :n Mine. Ei pentru c. !ici $-a$ oprit. o apă5are pe 9runte i o adiere răcoroa5ă care $i-a trecut pe5te $. a$ 9o5t o $are de $ov. Mai t.nt. parcă :l trăgea ceva :n Ao5. „care 5e co<ora la vre$e :n 5căldătoare i tul<ura apa i cine intra :nt. dă-$i cu$va de tire. de orice <oală era ţinut?. la un alt nivel de e"i5tenţăI 01. Ei atunci a$ :nceput 5ă „e$it? căldură prin 5patele $eu. prin $.i. #e data acea5ta. Sunt Va<riel i D8a$uel. cu tră5ături 9e$inine. E5te ciudat. Eu era$ cea care dădea căldură. !pa deveni5e :nc8i5ă la culoare i avea ur$e de pă$. cu păr lung i <lond.? Ei atunci a$ 5i$ţit 9luturi :n 5to$ac. care ne aAută :n acţiunile cu re@ultate <ene9ice.inile au devenit grele i erau a$orţite i ele. care 5-a 5c8i$<at apoi :ntr-o culoare violet. L%oan +1. &u $ai avea$ niciun 9el de corp.01.ncul 0iinţei $ele. 5e 9ăcea 5ănăto5. :ngerii pe care i-a$ vă@utI Sunt oare Eu. Părea ca i cu$ tot trecutul $eu. după tul<urarea apei.. a$ 9o5t violet. &u le putea$ $i ca.ini. $i-a$ revenit. Bop8iel i D8a$uel. !$ citit de5pre D8a$uel L„Del care Fl caută pe #u$ne@eu?/„Del care Fl vede pe #u$ne@eu?M i a$ a9lat că e5te !r8ang8el al iu<irii pure.. erau acolo. !$ 5i$ţit cu$ 9aţa $i 5-a :ncăl@it i a a$orţit. M-a$ uitat 5ă văd dacă e"i5tă vreun :nger de culoare $ov. dar $i-a tre<uit ceva ti$p ca 5ă uit 5ă 38 . apoi a$ 5i$ţit cu$ intru :n ad..ini.#upă aceea a$ :nc8i5 oc8ii i $-a$ rela"at. #upă un ti$p.

acu$. indi9erent dacă 5unt 39 . !tunci nu veţi $ai 9i legaţi de acea5tă lu$e. Sarcina voa5tră nu e5te căutarea $. c.i perceapă adevărata putere. Veţi 9i :n contact cu ceva in9init $ai $are dec. 9ără 5ă $ai e"i5te 9rică de pierdere.t e5te. $ai $are dec. pentru că #u$ne@eu e5te :n noi i noi 5unte$ :n #u$ne@eu. levitaţie. Ei $ai cred că 5e poate aAunge u or la telepatie. a unei realităţi di9erite. veţi :ncepe 5ă aveţi o contri<uţie reală la con5truirea unei lu$i $ai <une. la nivelul cau@ei.$ai 9iu 5oare care :ncăl@e te.t orice lucru $ani9e5t. a a că nu veţi $ai 5i$ţi nevoia 5ă vă agăţaţi de ele. veţi 9i capa<ili 5ă 5i$ţiţi adevărata co$pa5iune i 5ă-i aAutaţi pe ceilalţi. ci :n pri$ul r. &u$ai :n ace5t $o$ent.01.ntuirii prin crearea unei lu$i $ai <une.ndiţi. de ace5t nivel al realităţii. &u$ai :n ace5t $o$ent. nu veţi $ai avea nevoie de lu$e. -oţi cei cu care veţi veni :n contact vor 9i atin i de pre@enţa voa5tră i in9luenţaţi de pacea pe care o ră5p. Ca ace5t nivel pro9und. Vă veţi putea 5i$ţi rădăcinile :n &e$ani9e5t i a5t9el. Fn acea5tă 5tare.2011 !5tă@i a$ citit ceva intere5ant :n cartea $Puterea %re&entului'% de EcH8art -olle1 „#ar nu con9undaţi cau@a cu e9ectul. 02. :n 5en5ul cel $ai a$plu. ci tre@irea din identi9icarea cu 9or$a. Dred că tre<uie 5ă cite5c $ai $ulte de5pre $editaţie.nd tii că e ti $ai $ult dec. Dăldura interioară nu 5-a 5tin5 dintr-o dată.nd pe 5i$pla e"i5tenţă. care :ncepe 5ă. Fncep 5ă :nvăţ că nu e nevoie de un $ediator :ntre 9iinţa o$enea5că i #u$ne@eu. Vă veţi putea <ucura de plăcerile trecătoare ale ace5tei lu$i.t orice plăcere. de5pre 5tarea !l9a i &irvana. teleportare. &u veţi $ai avea nevoie ca ea 5ă 9ie alt9el dec. in9luenţa voa5tră vindecătoare 5e <a@ea@ă nu pe reali@area unui anu$it lucru. Sen@aţia corectă pe care a$ avut-o a5tă@i. a 9o5t de „#u8 :nc8i5 :n va5 de 5ticlă colorată?. Fntr-un 9el.t corpul tău. vă veţi putea eli<era de ata a$entul 9aţă de lu$ea $ani9e5tă. co$pa5iunea devine vindecătoare.

&. :ţi 5pune1 „-u 40 ..con tienţi de ace5t lucru 5au nu. Pacea voa5tră interioară e5te at. Ei vor ră5punde la ea. nu $ai 5i$ţiţi nevoia de a reacţiona la ele. E"perienţele au rolul de a te apropia de Dlipă.ndu-le pacea lui #u$ne@eu. ca 5ă au@i puterea 5c8i$<ării de con tiinţă :n c. a a că nu le $ai acordaţi niciun 9el de realitate. :i cauţi uneori pe cei a5e$enea ţie. =nii dintre noi aAung 5ă caute nu „>a$eni-Minţi lu$inate?. arăt. #acă decorporali@area. doar :ntre două realităţi $ %u<irea 5au 0rica. că 5unt $ai $ulţi ca tine.t de va5tă i de pro9undă. de parcă nici nu ar 9i e"i5tat.ntului „&!M!S-E? e5te :nţele5 i de alţii. #in ace5t $otiv. copacii. Mintea o$enea5că. #oar Dlipa :n !cu$ i !ici 9ace di9erenţa :ntru a9larea !devărului de către oa$eni. 5en@aţiile :n propriul corp te 9ac 5ă atingi !devărul. #acă nu. ca 5ă 5pui ce 5i$ţi. toate 5unt doar -i$p pierdut :n alte e"perienţe.. !ni$alele.lu$ina lu$iiW. X pu<licată de Editura Curtea (eche. !ce5t lucru rupe ciclul Har$ic de acţiune i reacţiune..t $ai $ulte Su9lete. :nc. 9lorile vor 5i$ţi pacea voa5tră.ne :ncă departe.Ed. !legerea e5te doar a ta. Fn viaţă poţi alege. $er5ul pe ape. cu adevărat. Eli$inaţi incon tienţa din lu$e?. toate au un ro5t. o e$anaţie a con tiinţei pure $ i a5t9el eli$inaţi 5u9erinţa la nivelul cau@ei. 9ără 5ă ţi 5e pară că. #ar dacă nu treci Pragul. di5pare :n ea. Dă $iracolul cuv. Ei vrei 5ă 9ii aproape de ei. varianta Sinelui 0al5. 5unt :ntr-adevăr lip5ite de 5en5 pentru Su9letul care prive te i nu vede.nd. ci „>a$eni-Su9lete :ntrupate?. poţi 9i con5iderat un 5i$plu „vi5ător?. Speri i cre@i :n acela i ti$p. D. #eveniţi . Fi cauţi pe cei a5e$enea ţie. nu$ai e"i5t. Fi veţi :nvăţa pe alţii. iar :nţele5ul lui „&!M!S-E? ră$.t tot ceea ce nu e5te pace. :n cel $ai 9ericit ca@..nd 5unteţi co$plet pre@enţi i oa$enii din Aur $ani9e5tă co$porta$ente incon tiente.

9ără 5ă vreau a$ dat direct pe Pri$a -v. toate vin 5pre $ine la vre$ea lor i 9ără niciun e9ort din partea $ea. nu trăie5c niciodată aceea i e"perienţă de două ori i nu pot 5ă deter$in eu. a$ au@it ni te 5unete de 9recvenţă 9oarte ridicată i a$ 5i$ţit o apă5are puternică :n $iAlocul 9runţii.. $odi9icări de percepţie. care la 1) ani : i recăpătau „puterile?. -otul era ca dintr-o altă lu$e. i$ediat după a5ta.01. dacă nu-C recuno ti pe #u$ne@euI #oar Don tiinţa poate 5ă-C recunoa5că pe #u$ne@eu i poate 5ă-ţi arate ce e ti. dar nu $ai tre<uie 5ă a9li ni$ic..2011 &oaptea trecută.e ti #u$ne@eu?. Era$ o culoare 5trălucitoare. la5 totul 5ă curgă :n voie i $ă <ucur de 9iecare clipă de Magie. ! 9o5t intere5ant. orice cunoa tere nu poate 9i la 9el de pro9undă ca ceea ce ai de5coperit tu. ! a că. Poţi cunoa te $ulte.. Eu nu 9ac ni$ic. Fncepea 9il$ul „Dă@ut din cer? i a$ 5i$ţit nevoia 5ă $ă uit. Ei. ceea ce ur$ea@ă 5ă cuno5c. &-a durat prea $ult. nu tre<uie 5ă $ai a9li ni$ic. c. !uriul avea ni te iri@ări de 59ere $ici. Geveni5e$ :n 5u9rageria aparta$entului no5tru din Bacău. !5tă@i a$ :nţele5. :ntr-adevăr.nteană.. 9oarte 5trălucitoare. &u tre<uie 5ă te lupţi cu %ncon tienţa $ c8iar $a5cată 5u< 9or$a cunoa terii pro9unde.. !5tă@i. Fnainte :n5ă.. pur i 5i$plu a$ i@<ucnit :n culoare. organi5$ul trece printr-o perioadă de tran59or$ări Ldureri 9oarte puternice de cap. poţi citi $ulte. Era$ culoare :n interiorul i :n e"teriorul $eu. te poţi Auca :n continuare. >dată ce ai a9lat !devărul. :ncepe 41 . cu$va :n interiorul $eu. %ntere5ant e5te că.nd a$ de5c8i5 televi@orul. 02. nepă$. te poţi <ucura de tot ceea ce de5coperi. aurie. pentru că era vor<a de5pre „nep8ili$i?. #ar cu$ poţi 9i #u$ne@eire. i$ediat după ce $-a$ a e@at :n pat. Mi cările lui Virgil $-au adu5 :napoi din lu$ea de vi5 :n care a$ intrat.

0+. Etiu că. 0il$ul ace5ta $ă 9a5cinea@ă tot $ai $ult.. Eu era$ $area de 5$arald. Pentru că :ncă lip5e te Spiritul din acea5tă ecuaţie. Poate 5ă aleagă i 5ă 9ie de partea %u<irii. el poate 5ă.nt &ou.01.. pentru ca ei 5ă 5e poată :ntoarce la Sur5ă..... !aron e5te Salvatorul „Dă@uţilor?. Salvatorul poate 5ă le o<ţină iertarea păcatelor.. 42 . Ei de i !aron e5te de 9apt copilul „Purtătorului Cu$inii? LCuci9erM. Eu i $area de 5$arald era$ =nul 5ingur. a$ ur$ărit un epi5od din 5erialul „Dronici paranor$ale?. care $ă anunţă că ur$ea@ă 5ă trec prin ceva nou pentru $ine.. Eu deveni5e$ verde-5$arald i era$ cu9undată :ntr-o $are de aceea i culoare. Mai t. pe Pri$a -v. au@ea$ 5unetul acela ridicat :n urec8i i 5i$ţea$ o pre5iune cuno5cută pe 9runte. Ei. !$ a9lat că „nu ave$ căderea 5ă creă$ viaţă din ni$ic i 5ă :nvie$ $orţii?. Ei o 9ace. !cu$ a$ vă@ut tot 9il$ul.5ă 9ie vă@ută de5 culoarea ro ie. 5unt „voci? pe care le au@iM. Percepea$ p. nu acea5ta e5te calea adevărată..nă i $iro5ul ei proa5păt.2011 !5tă@i a$ ur$ărit partea a doua din $ini5eria :ncepută ieri.01.t :$i 5unt de cuno5cute ace5te 5i$pto$e ale 5c8i$<ăriiP 0. Fn 9il$.i 9olo5ea5că Ci<erul !r<itru. :ntr-adevăr. Eu doar era$ 5$arald. 5i$ţea$ o răcoare de $entă :n picioare. dintr-o dată. Si$t că :n 5patele pove tii e5te o in9or$aţie pentru $ine.2011 &oaptea trecută a$ au@it iară i 9recvenţele :nalte. e5te aAutat i proteAat de către :ngerul Da$ael. a$ i@<ucnit :n culoare verde-5$arald.. :ngerii i@goniţi din Der :n ti$pul ră@<oiului cu Fntunericul. Stătea$ cu oc8ii :nc8i i. #i$ineaţa. pe un Pă$. ca 5ă trăia5că :n continuare.. D. !poi culoarea 5-a 5tin5 i a$ redevenit doar eu. Fn călătoria lui 5pre cunoa tere.r@iu.

nd a pornit. &u e"i5tă nicio con5tr. ce 5au cine 5unt EuI E"i5tă vreo pro9eţie care tre<uie :$plinităI X in9or$aţii preluate de pe +++.nd na tere unei $i"turi u$ano-angelică.d. „!ţi avut vreun accident cu $a inaI? „&u. nu de5pre „ce 5unt?. „Fngerii că@uţi 5au Pă@itorii.ntul. !poi tre<uie 5ă te o<i nuie ti cu a5ta. &u 5e tie e"act de unde veneau $ din 5paţiu ori dintr-o altă di$en5iune. 0*. D...scri.. Ei atunci. „&i$eni nu-ţi poate 5pune cine e ti.Ed. au rupt legă$.01.ngere pentru tine ca 5ă 9aci ceva.. !ce tia erau o ra5ă de uria i. Ao5.nt.. d. 0iind re<eli.. ace ti 200 de :ngeri 9or$au o ar$ată aici.Cartea lui Enoch'/.. Ziua a$ apelat la un ta"i. !5ta e5te Dalea..com -. cu părul <lond i aripi i$en5e de :ngeri..? 10.2011 #in nou 59aturi.01.2011 43 . cu care au procreat. !lege 5ă ră$. :ndrăgo5tindu-5e de 9e$eile pă$. ca 5ă aAung unde avea$ trea<ă.? Diudat.? Mi-a$ adu5 a$inte de :ngerul $eu al< i de :ngerul $ov. de data acea5ta a$ au@it de5pre „cine 5unt?. &.i copil. dar a$ gă5it-o odată lovită :n parcarea din 9aţa <locului.ntene.r5ta de 1) ani?I #e ce parte 5unt EuI Pot 5ă-$i 9olo5e5c Ci<erul !r<itruI !$ căutat pe %nternet de5pre $În#erii c)&uţi – Ne%hilim'*. Se :nt. &u contea@ă nicio pro9eţie. a$ „vă@ut? cu$ $a ina e5te lovită :n portiera din partea $ea.$pla :n ţinutul Su$a.nd a$ „v.. unde e5te %raH-ul de a5tă@i.!5ta 5unt EuI =n :nger că@utI =n :nger :ntrupatI Ei ace5ta e5te $o$entul c. !lege 5ă pă5tre@i :n Su9let doar %u<irea.. pe Pă$. de uria i. Dontea@ă doar alegerea ta.. -re<uie 5ă a9li 5ingur cine e ti. cu '000 de ani :nainte de D8ri5to5. denu$ită &ep8ili$. care 5e nu$ea D8a$uel. ! 9o5t atin5ă portiera din partea du$neavoa5tră..

cati9elaţi i „degaAă? iu<ire.lnire de 5u9let pentru $ine.n cu păr al< i lung. Fn 9iecare @i. ! a că tot a$ pri$it ceea ce tre<uia 5ă pri$e5c. ne-a corectat 9iecare gre eală. !i 9ăcut alegerea prin Ci<erul !r<itru. 5-a vor<it de5pre „darurile din &oua Energie?. #ar nu tiu :ncă. Do5ta a lucrat cu 9iecare dintre noi. pe care :l pre@intă Do5tan@a Soru. ai 9ăcut-o..r@iu te rog. #arurile erau de 9apt ceea ce poţi 5ă 9aci.$<et al lor. #in nou.lnit $ulţi oa$eni 9ru$o i a5tă@i i $ă 5i$t e"traordinar de <ine.. „=ită de :ndoială. „Do5ta?.nd o prive ti. D.. 5unt 9oarte o<o5ită acu$ i n-a ti cu$ 5ă le 9olo5e5c. Mi-a$ adu5 a$inte de5pre vi5ul din noaptea de du$inică. &u tre<uie dec. care :$părţea daruri. la 9el de 9ru$oa5ă. &u te poţi reconecta dec.nul? din „vi5? a continuat 5ă $eargă i 5ă :$partă daruri.ias'X. !5ta e5te calea -a..? > nouă @i de cur5.. „Vino $ai t. #e 9apt.. cu 44 .2011 S-a ter$inat cur5ul de li9ting 9acial. :nt. !$ :nt.? „Bătr.01. -u ai Ci<erul !r<itru i poţi 5ă-l 9olo5e ti. ce anu$e.01. Seara a$ continuat 5ă cite5c din $C)rţile lui 0o. nu 5e poate 5ă nu-i re$arci oc8ii.&oaptea trecută a$ avut un „vi5? 9oarte viu i real.t 5ă alegi %u<irea. 0iinţa e5te :n toţi i :n toate.nci. 11. e5te 9oarte 5pecială.Ed.. E5te o adevărată :nt. 12.i trăie5c i apoi cite5c.t cu Sur5a. !5tă@i a$ :nceput cur5ul de li9ting 9acial prin $a5aA. -u e ti -ot Deea De E ti i 9aci parte din ->-=C. de 9rică i ne5iguranţă. Sunt negri i ad. !$ vă@ut un <ătr. &. -oţi 5unte$ copiii 0iinţei. !i ale5 %u<irea.2011 &oaptea a$ pri$it lecţii. X pu<licate de Editura For 1ou. a a cu$ o alintă prietenii.. Fn lecţia pe care a$ parcur5-o. cu 9iecare @.

de i 9ac parte dintr-un grup... a a că a$ putut 5ă e"er5e@ Vindecarea Geconectivă.. Sunte$ 9iinţe 5pirituale. pe dea5upra $unţilor. „=ită de gre elile tale. cu e"cepţia a ceea ce ur$ea@ă 5ă 9aci acu$ $ i 9ă-o oricu$. Fnalt..? LStep8en Dove7M „#acă trate@i pe cineva ca i cu$ ar 9i deAa per9ect. :ntr-o călătorie 5pirituală.. a5ta e5te o 5c8i$<are uria ă.. Ca 59..01. Vedea$ i au@ea$ tot..? LBiddu Zri58na$urtiM „&u 5unte$ 9iinţe o$ene ti. ! a că a$ trăit o nouă @i de 9ru$u5eţe. E5te pentru pri$a oară c. =na dintre colege a avut o durere de cap... =ită de tot. de data acea5ta. ! doua a venit din partea lui Do5ta. Stătea$ :ntin5ă pe covor.teva cuvinte de 5u9let pe ele. Pur i 5i$plu.2011 M-a$ 8otăr. =ită de e ecuri. Eu a$ 9o5t vultur. Eu era$ :ntotdeauna doar 9oarte 5ingură. :n ti$pul celor c.. :n5oţită de $u@ică. Ca toţi. c.. atunci acea per5oană c8iar va deveni per9ectă.teva 59aturi potrivite pentru Mine :n !cu$.. Ca 59.. ne-a 5cri5 c..? LBo8ann Yol9gang von Voet8eM !$ pri$it a5t9el.r it.t de <ine cu $ine :n5ă$i. la cur5ul de $a5aA indian a7urvedic.. #i$ineaţa a$ e"tra5 c.2011 #oar o @i de cur5.. Do5ta ne-a dat diplo$ele. Pentru $ine. #upă aceea... cu oc8ii :nc8i i i a$ 5i$ţit @<orul. :ntr-o călătorie :n 9or$ă o$enea5că. de i nu era$ 5ingură.o $inuţio@itate i$pre5ionantă.01. nu $-a$ $ai 5i$ţit 5ingură. a$ $ai avut două 5olicitări.teva $inute de $editaţie... E 9ru$o5 5ă 9ii vultur.r it.t 5ă continui călătoria cu Do5tan@a.teva <ileţele din urna de la intrare. 45 . 1... !$ putut 5ă 9iu Eu.. 1+.nd $ă 5i$t at. a$ @<urat :$preună $ i totu i 5eparat.. iar nouă ne-au apărut lacri$i :n colţul oc8ilor.? LYillia$ #urantM „! o<5erva 9ără a Audeca e5te cea $ai :naltă 9or$ă de inteligenţă. rotit. :$i de5c8i5e5e$ aripile larg i era$ una cu cerul de un al<a5tru a@uriu. #ar plină de Magie.

01.r it.? Ca 59. cu$ 5ă re5pir :n $od controlat.. D. „E5te a doua ta an5ă ca :nger?. !poi Godica $i-a dăruit D#-ul 46 . :n corp.t de $ult.. pe care a vă@ut că $i-o dore5c $ult. ne-au apărut din nou lacri$i :n colţul oc8ilor. una dintre colege. Era$ eu acu$.. Ca 59. dintr-o dată. „Dred că ai o $i5iune. S-a 9olo5it de :nvăţătura a7urvedică. Steluţa... „E5te pentru tine..? 1*.. a$ :nceput „5ă dau căldură? i 5ă $ă ridic u or. toată ga$a de „regi5tre?.. Ei.. !$ 9o5t un o<5ervator. $i-a 5pu5 ea la 59. Dite te C)rţile lui 0o.ias. $-a rugat 5ă-i 9ac o edinţă de Vindecare Geconectivă i a$ acceptat. Godica $i-a pu5 un D#.teva @ile. Mi-a$ vă@ut tot corpul :n interior. cu aAutorul tran5latorului de „5erviciu?.nc. pe $a5a de $a5aA.r it.. #ar Marea Magie continuă.. la cei care apelau la Vindecarea Geconectivă. $ă cre@iI? „!5ta 5unte$. Do5ta a $ai vrut 5ă ne $ai dăruia5că ceva. ! 9ăcut a5ta..na acea5ta. Ca un $o$ent dat. 5ăptă$. dar a$ vă@ut ce-a$ 9ăcut i la e"terior. iar Magia cur5urilor a luat 59. pentru 9iecare dintre noi.? Godica $-a :nvăţat apoi. &u vedea$ „regi5tre? i$portante. a$ putut 5ă revin i 5ă $ă plie@. Godica..r itul cur5ului.. eu i aripi. &u tiu :n5ă cine pe cine a vindecat.2011 =lti$a @i cu cei pe care i-a$ cuno5cut i :ndrăgit at. 5punea $elodia pe care o a5culta$. #upă cur5. -u nu te-ai 5periatI? „&u. 9ără 5ă $ă g. „#acă :ţi 5pun că a$ 5i$ţit că a$ aripi. !$ 5i$ţit că a$ aripi. pentru că tu. „Du$ te 5i$ţi. Ge5pira$ ad. pentru a ne aAuta 5ă ne cunoa te$ $ai <ine.„Era$ :ntr-un loc de o 9ru$u5eţe rară i parcă dan5a$?.? #ar c8iar :ncepu5e$ 5ă le cite5c. :n locul ei.r it. Mi-a dăruit o 5ticlă cu „apă de $u eţel?.nde5c la ni$ic. :n ur$ă cu c. ! a că Godica $i-a o9erit cu genero@itate. Stella... Era$ :n perioada :n care avea$ nevoie de con9ir$are. te-ai 5c8i$<at.nd e"erciţiul 5-a ter$inat. GodicaI? „EuI E"traordinar. c8iar a$ cre@ut că ur$ea@ă o edinţă de c8anneling.

ncul $eu. :n „vi5?. Ei din nou. „Fn 9ond. trecea :ntre cele două <locuri pe care le vedea$.$ple ceva. 5e va :nt. #i$ineaţa a$ pu5 $... !5tă@i a$ 9o5t doar %u<ire.ini i :n picioare..$pla oricu$?..t din $a ină i $-a$ :ndreptat 5pre <locul :n care locuie5c.. de la 5t.nga la dreapta. !5tă@i C-a$ de5coperit pe #u$ne@eu :n Mine. un ciclu de trei. apoi de la dreapta la 5t.01. a$ i@<ucnit :n culoare al<-argintie i a$ 5i$ţit cu$ 5unt cuprin5ă de lini tea i iu<irea din ad. Era ca i cu$ 5tătea$ :n 9aţa unui calculator uria i citea$ ceea ce-$i apărea 5cri5 pe ecran. Eu tre<uie doar 5ă $erg $ai departe.. Ei toate ace5tea $i-au arătat că :ndoiala nu tre<uie 5ă 9ie partenera $ea de dru$. Era o 5en@aţie cuno5cută. a$ g. Parcă tre<uia 5ă 5e :nt.năr?.. G.. > ceaţă de 9or$ă ovală. M-a$ tre@it i i$ediat a$ deci5 5ă-$i continui 5o$nul.. Săptă$..i de la 5t. Ei iară i. de un al< 5trălucitor.nga la dreapta. Fnt. dintr-o parte :ntr-alta. 1(. #intr-o dată.ncare pe perva@ul de la <alcon i au venit doi 47 . !poi.ndit.na acea5ta a$ pri$it $ulte ră5pun5uri la :ntre<ările pe care le avea$. D. ceva $-a 9ăcut 5ă-$i :ntorc privirea. Ei atunci a$ au@it din nou 5unetele de 9recvenţă ridicată..$ple.i 5-a o9erit 5ă $ă ducă aca5ă cu $a ina. !$ parcur5.ndurile 5e ridicau :n $o$entul :n care clipea$ din oc8i. oc8ii au :nceput 5ă 5e pli$<e repede. !$ :nt.nga i din nou... ceea ce tre<uie 5ă 5e :nt. !poi a$ 5i$ţit o nelini te pro9undă i ca un 9el de greutate :n 5to$ac. 5en@aţia a 9o5t :n $.. =n „-ico? $ic i nu 9oarte „t. nu era nicio adiere de v.lnit-o la pri$a $ea e"perienţă $ cea de la 5e$inarul de Vindecare Geconectivă $ nu$ai că atunci a$ avut i$pre5ia că e5te :n e"teriorul $eu.2011 &oaptea trecută a$ 5i$ţit din nou că radia$ căldură.nd a$ co<or. #e data acea5ta.nt. pagini 5cri5e :ntr-o li$<ă pe care n-a$ :nţele5-o.

Fţi $ulţu$e5c [ie.. că aud. 2).t de <anale... GicH dă dovadă de $ultă intuiţie. -ot Deea De SuntP !5tă@i a$ citit din cartea lui Vill EdNard5 $2iaţa e un dar'X. Viaţa. au devenit pentru $ine at. că pipăi. că $iro5. D.t de $ult ti$p :nainte.nce prea $ult. > EternitateP Ei tot o Eternitate a$ ca 5ă pot $ulţu$i pentru ace5t dar de preţ. %ar gugu tiucii $ei <l.t de puternic 5i$t acu$ <ucuria 9iecărei @ile.. că $i-e cald 5au 9rig. D. Ei oc8ii 5unt alt9el.ng. Senti$entele $ele 5unt a$e5tecate. dar de5pre o luptă egală $ 2 poru$<ei <l. E5te o lecţie $inunată de5pre „%u<ire? i a trăi :n ar$onie cu ea.inea deAa 9ăr.nd arată legătura dintre glanda pineală i Spirit i totu i vor<e te de5pre „9uncţionarea $entală nor$ală?.i pri$ea5că p. că gu5t.. Pentru pri$a dată după $ulţi ani.. dar ce contea@ăI !$ :ncă at.nd tiu că văd.n@i i 2 poru$<ei ră@<oinici.2011 ! 5i$ţi. c. că 5unt o<o5ită 5au :n plină vervă $ lucruri at. a 9iecărei clipe..poru$<ei 5ăl<atici..t de $agice i de pline de e"perienţe. Ei ca un copil. -u Dare E ti -otul i -oate i din care 9ac parte i eu.ncat i 5-au uitat la $ine cu oc8i cal@i... ca 5ă. că $erg.t de $ult pot 5ă vi<re@ a 9ericire.$iţată pe perva@ul <alconului. că re5pir. 1). 48 . %$ediat. 9oa$e 5au 5ete..01. !<ia a$ :nvăţat 5ă $erg de-a <u ilea. care au $.. 9ără 5ă $ăn. re:ncep 5ă $ă de5copăr.01. ! trăi e"perienţe. atunci c... !u venit din nou cei doi gugu tiuci. $ai $ari i $ai :nc8i5 coloraţi. Ei tot a5tă@i a$ ter$inat de citit cartea $D304 3olecula 5%iritului'XX. că $. dar care. pot percepe din nou Magia.n@i au 9o5t alungaţi. Mi-au dat lacri$ile i nu tiu de ce. Mă <ucur pentru toate i toate $i 5e par $inunate. Parcă ar 9i vor<a de5pre lupta dintre <ine i rău.i. De $inunate 5tări.2011 M-a$ tre@it 9oarte o<o5ită. :ntr-o clipă. au apărut alţi doi poru$<ei. 5cri5ă de către GicH Stra55$an.

Ed. Dlipă de clipă. Dartea e5te :n5ă intere5antă.t de $ult 5au c. :ntr-o lu$e :n care Magia e5te la ea aca5ăI D. 5u<iecţii pot deveni e"tre$ de 5en5i<ili i con tienţi :n raport cu $ediul :nconAurător 5au 5-ar putea 5ă nu $ai o<5erve ni$ic din ceea ce :i :nconAoară.nduri opu5e. Ditind cartea. -re<uie 5ă te <ucuri că 9aci parte din Ea. dar ceva lip5e te din ea. $i-a$ conturat propriul adevăr. care e"i5tă dincolo de g. pot avea i$pre5ia că trupul 5-a 49 . $ă aAută $ult 5ă-$i :nţeleg Ldin punct de vedere tiinţi9ic. !$ a9lat că #M.endogenM. dar nu :n varianta 9olo5irii p5i8edelicelor. o Eternitate după o altă Eternitate.ad$ini5trat intraveno5 5unt :n pri$ul r. Cip5e te Magia reală. de5igur.nd . XX pu<licată de Editura 3iracol. Pot apărea 8alucinaţii vi@uale i auditive.Ed.. cu aAutorul $inţii o$ene ti. %deea :n9iinţării unui „%n5titut de tratare i de@voltare per5onală? e5te <ună. 5ă di5eci i 5ă cercete@i :n5ă i #ivinitatea atotcuprin@ătoare i atotpre@entăI Du$ 5ă vrei 5ă :nţelegi. 5i$ţul ti$pului 5e poate $odi9ica. :n Spirit i #ivinitate. Se pot 9olo5i $edicina alternativă i practicile de vindecare cuno5cute. !devărata Magie a VieţiiI !cea5ta doar tre<uie venerată. e$oţii 9oarte puternice. dar apare i la plante 5au ani$ale..M propriile e"perienţe. &. X pu<licată de Editura Nicol. &. @i după @i.e"i5tă :n corpurile tuturor oa$enilor Lcel produ5 :n $od natural. 5e nu$e te #M. :n lu$ea care toc$ai 5-a de5c8i5 pentru $ineI Du$ poţi deo5e<i nor$alul de anor$al..p5i8ologiceW.ndirea i $intea noa5tră. alte tul<urări de percepţie. 5e pot e"peri$enta 5i$ultan 5enti$ente 5au g..t de puţin a :nţele5 GicH din $agia #M-I Du$ 5ă nu ve@i di9erenţa dintre 9al5 i !devăr. 9iind cel $ai 5i$plu dintre p5i8edelicele din 9a$ilia tripta$inelor. „E9ectele de ordin pri$ar ale #M. dintre drog i #ivinitateI Du$ 5ă vrei 5ă te5te@i. :n corpul no5tru.#ar ce poate 9i nor$al.

iar 5tre5ul :nrăutăţe te 8alucinaţiile i delirul la indivi@ii 5upu i di9eritelor 9or$e de p5i8o@ăM3 <M pre@enţa unui co$pu5 anti-#M.:n pineală Lo do@ă 5upli$entară de anti-#M-. #e alt9el. eu9oria e5te ceva co$un. aplicată <olnavilor de 5c8i@o9renie $ pe care propriile glande pineale n-o $ai puteau produce $ a deter$inat 5căderea :n inten5itate. Ei totu i. 5unte$ 5upu i unor e"perienţe neo<i nuite. creierul e5te 9a$iliari@at cu el i e9ectiv :l „caută?. a 5i$pto$elor p5i8oticeM3 cM nivelul 5că@ut de activitate al en@i$elor 50 . :n e"ce5. Pre@enţa lor $a5ivă 9ace ca e9ectele #M. a5t9el :nc. nu$ite $onoa$ino"ida@e. creier i inte5tine. :n $od nor$al. a #Mpineal1 aM 5i5te$ul de 5ecuritate celulară.teva 5ecunde.5e a9lă :n 9iecare dintre noi. Să :nţeleg că ace5t $ecani5$ era unul de protecţie i :ntre ti$p. care e"i5tă :n concentraţii $ari :n 5. :l ani8ilea@ă :n c..nge. pot trăi 5enti$entul că li 5e apropie $oartea 5au că au $urit. odată ce corpul produce 5au a5i$ilea@ă din a9ară #M-. anu$ite en@i$e. :l tran5portă cu vite@ă dincolo de 5i5te$ul 5ău de apărare i :l proce5ea@ă la 9el de repede..t $ultiplele <ariere care :$piedică 9or$area #M.nd nivelul 5ău devine prea $are pentru :ndeplinirea „nor$ală? a atri<uţiilor 5ale. 5to$ac. !tunci c. 9icat. e"i5tent :n Aurul glandei pineale Lace5t „5cut? poate 5ă nu 9uncţione@e nor$al la per5oanele cu pro<le$e p5i8ice. pot e"peri$enta alte 5enti$ente care ţin de con9u@ie. Dreierul no5tru are o re$arca<ilă 5lă<iciune pentru #M-.5ă 9ie 5lă<ite.? #eoarece #M.5eparat de $inte. noi a$ trecut de pragul propriei noa5tre evoluţiiI !cea5ta ar e"plica de ce 9recvenţa din „noua energie? poate deter$ina glanda pineală 5ă vi<re@e. organi5$ul no5tru 9olo5e te $ai $ulte $iAloace pentru a :$piedica producerea.5ă 9ie 9oarte 5curte.

ca 5ă 9ie doar o coincidenţă ace5t 9aptP Sunt convin5ă că pineala e5te o poartă interdi$en5ională „la purtător?. #acă pineala produce co$pu5ul c8i$ic a5ociat lu$inii interioare L#M-M. tot ea produce i „8or$onul :ntunericului? L$elatoninaM.:n cantităţi 5poriteM3 dM e9icienţa o"ida@elor $onoa$inice. #M.nd po$ene te de5pre lu$ea duală. lu$ina i :ntunericul 5unt :n realitate acela i lucru. E$iterea $elatoninei :n ti$pul @ilei. care produc #M. $elatonină doar noaptea.nt 9i@ic?. dar i $enţinerea unei „nave de pă$. GicH 5pune1 „totu i. care di5trug #MLace5t 5i5te$ de di5trugere e5te $ai puţin e9icient la 5c8i@o9renici $ a5t9el. care ne aAută 5ă recepţionă$ $ulte $e5aAe de la di$en5iunile $ai :nalte i pe care organi5$ul no5tru o proteAea@ă. :n 5tarea dintre realitate i vi5. %ntere5ant e5te că pineala eli<erea@ă. 0oarte $ulte căi de :$piedicare pentru producerea :n e"ce5 a #M--ului pineal. dintre 51 . le-a$ vă@ut noaptea. ar deter$ina 5en@aţia de :ntuneric :ntr-un $o$ent „gre it?. P. &u dor$ea$.nu 5e eli$ină 5u9icient de rapid din 5i5te$ele lor. Sunt convin5ă că pineala ne-a aAutat 5ă ne e"pri$ă$ i 5ă cunoa te$ realitatea :n lu$ea duală.t reală?. ! adar. #acă e ti cal$ i centrat. ating. de ie ire din „Matri"? 5pre adevărata realitate. ne-a$ autoi$pu5-o. legătura la nivelul pinealei. iar dualitatea @i-lu$ină o 5i$ţi$ cu aAutorul pinealeiP #ualitatea nu a 9o5t o 5tare naturală.ndu-5e niveluri prea ridicate pentru o 9uncţionare $entală nor$alăM.nă acu$. de nede5cri5 :n lu$ea $aterială. ea per$ite acce5ul :n di$en5iuni $ai :nalte. :n $od nor$al.$etiltran59era@e. D.L5unt $ai active :n ca@ul 5c8i@o9reniei i 9avori@ea@ă producerea #M. Dulorile puternice i $inunate. 5tătea$ doar cu oc8ii :nc8i i i era$ 9oarte lini tită. 5-ar putea ca acea5tă opo@iţie 5ă 9ie $ai $ult aparentă dec.

#e 9apt. #in acea5tă cau@ă. 5ti$ulată prin $editaţie i printr-o inten5ă activitate 5e"uală. E$iterea de #M. Practic. -oate ace5tea arată că ţe5utul pineal :n de5co$punere in9luenţea@ă con tiinţa re@iduală după $oarte Ln-ar 9i nevoie de o ini$ă care 5ă po$pe@e 5.de c. adică vo$ avea acce5 la a$<ele lu$i $ $aterială i 5pirituală. $ulte di5cipline religioa5e au con5iderat celi<atul. &e ridică$ con tiinţa pentru a percepe „octave $ai $ari din li$<aAul lu$inii? $ dacă g. 5i$ţi i g. o nece5itate pentru atingerea celor $ai :nalte 5tări 5pirituale.$puri ale unor lucruri a9late :n $ani9e5tareW. ne cali<ră$ propriul portal „glanda pineală? la 9recvenţe $ai $ari de lu$ină.ngeleM. 5ituate :n cerul gurii la 9ăt i care 5e depla5ea@ă :n $iAlocul craniului.ndi lucrurile :ntr-un $od de nei$aginat prin raportarea la $elatonină. intuiţia :$i 5pune că 5e re9ace :n $od natural legătura dintre producerea de $elatonină i #M-.ndurile noa5tre re@onea@ă la 9recvenţa %u<irii. !$ :nţele5 că pineala nu e5te alcătuită din ţe5ut cere<ral. doar $odul no5tru de con tienti@are 5-a 5c8i$<at. ci „: i datorea@ă pre@enţa unor celule cu 9uncţie 5pecială. practicanţii de -antra :ncearcă 5ă o<ţină $a"i$u$ din a$<ele lu$i. energia e5te una 5ingură. Po@iţia pinealei Laproape atinge centrii vi@uali. Fn „noua energie?. 6)r) niciun e6ort din partea noa5tră. 52 . !vea$ de ale5 :ntre $aterie i 5pirit. pentru că #M. au@i. Da o e"cepţie. e$oţionaliM ar in9luenţa puternic e"perienţele interioare $ a$ vedea.pineal. #M. prin inter$ediul 9luidului cere<ro5pinal. auditivi.5-ar putea revăr5a direct :n 5tructurile cere<rale i$portante.producerea de $elatonină i #M-. nici „vec8e?. poate declan a puternice e9ecte p5i8edelice. a 9o5t ruptă. pineala ar avea o activitate inten5ă i$ediat după $oarte.de5c8ide 5i$ţurile interioare către 5tările tran@itorii i ne trece :n @ona . Ea nu e5te nici „nouă?. după care 5unte$ pe cont propriu?.

la $oarte. ră$. Practic.Du$ 5e poate na te un o$ <ătr. 5enti$entele i percepţiile noa5tre. Spiritul nu are v. El .ne ne5c8i$<at de eveni$entele re5pective.ntare.? #e a5ta 5unt per5oane :n v.i5torieW a5ociată cu viaţa $ateriei. rena terea ta ca Spirit con tienti@at i Su9let :ntrupat. care 5e 5i$t tinere. Spiritul are o . atunci c. altele 5e une5c cu ceea ce 5e a9lă :n 5patele c. la nivel e5enţial. iar tradiţiile $i5tice Ve5tice i >rientale „5ituea@ă cel $ai :nalt centru 5piritual al no5tru :ntre graniţele 5ale?.nI Poate el 53 .$p. „Spiritul e5te acel ceva care e pre@ent :n $aterie. continuă.ne te ca i cunoa tere. El trăie te e"perienţe :$preună cu noi $ dar. con tiinţa decide. #acă ai an5a 5ă-ţi con tienti@e@i adevărata e5enţă :n ti$pul vieţii. D. Mi-a$ adu5 a$inte de un paragra9 din Evang8elia după %oan.t e5te $ai puternic un c.t e $ai lung ti$pul :n care di5pare $ a5ta :n5ea$nă că ace5te c. care 5ă per$ită evoluţia prin e"perienţă.t crede o$ul $odern că 5tăp.nd e5te unit cu corpul no5tru. 5tră$o ii no tri tiau $ai $ulte dec. E5te de 9apt a doua venire a lui %i5u5. pleacă. :nainte de a 5e di5ipa. Sunte$ 9iinţe $ultidi$en5ionale i $oartea e5te doar o trecere 5pre o di$en5iune 5uperioară a con tiinţei 5au 5pre o nouă revenire :n lu$ea $aterială. :n creier con9eră puterea de a pri$i i tran59or$a :n con tiinţă g.nd corpul devine prea 5la< pentru a-l $ai conţine.$purilor produ5e prin alipirea Spiritului la corp. :n con9or$itate cu gradul de evoluţie 5pirituală a 9iinţei.ne 9ace viiW. ai acce5 la 5ecretul „vieţii ve nice?. El doar e5te. =nele Spirite trec :n alte 9or$e $ateriale. cu at. !ce5te a9ir$aţii vin 5ă con9ir$e 5i$<oli5tica ritualurilor de :n$or$. produ5e prin alipirea Spiritului la corp. Du c. E5te 9orţa noa5tră vitală.r5tă.Gen\ #e5carte5 credea că pineala e5te „5ediul 5u9letului?.r5tă.$puri unice. „&icodi$ i-a @i51 . dă $i carea i căldura corpului. de a avea o anu$ită 9or$ă <iologică. 5ă $ai e"i5te pentru o vre$e.ndurile. #in nou.

' de @ile pentru ca 5u9letul unui o$ $ort 5ă 5e re:ncarne@e. de data acea5ta de la concepţie. %ntere5antă e5te i analogia dintre te"tele <udi5te i e$<riologia u$ană. L$Cartea ti. tre<uie legate :ntre ele. V.etan) a morţilor – Bardo 0hodol'X 5pune că tre<uie 5ă treacă .t de pregătiţi 5unte$ 5ă ne privi$ i 5ă ne de5coperi$ adevărata 5piritualitate :n 9iinţă o$enea5că. 211-12M &oi 5inguri alege$ $ iu<irea 5au 9rica.M !ce5te evoluţii di9erite. acceptare 5au non-acceptare a ceea ce 5unte$ de 9apt. 0iul >$ului.5ă intre a doua oară :n p. -otul 5e re@u$ă la iu<ire 5au tea$ă. prin :nţelegere/ne:nţelegere.' de @ile. adevărat :ţi 5pun că noi vor<i$ ce ti$ i $ărturi5i$ ce a$ vă@ut i voi nu pri$iţi $ărturia noa5tră. 54 . #acă v-a$ vor<it de5pre lucrurile pă$.ntul 5u9lă :ncotro vrea i-i au@iţi vuietul. Del ce e5te nă5cut din carne e5te carne3 i ce e5te nă5cut din #u8 e5te du8.' de @ile.!devărat. D.Du$ 5e poate 9ace a a cevaIW %i5u5 a ră5pun5 i i-a @i51 . iu<ire/tea$ă.-u e ti :nvăţătorul lui %5rael i nu :nţelegi ace5te lucruriI !devărat.W &icodi$ a ră5pun5 i %-a @i51 . adevărat :ţi 5pun că. Sunte$ doar ceea ce 5unte$. -ot a a e5te cu oricine e5te nă5cut din #u8ul. nici :ncotro $erge.i 9acă apariţia..t din cer.ntecele $a$ei 5ale i 5ă 5e na5căIW %i5u5 i-a ră5pun51 .. dacă cineva nu e5te nă5cut din apă i din #u8. nu poate 5ă intre :n :$părăţia lui #u$ne@eu. &u te $ira că ţi-a$ @i51 -re<uie 5ă 9iţi nă5cuţi din nou. pentru ca pri$ele 5e$ne ale e"i5tenţei pineale 5ă.? LEvang8elia după %oan. a9ară de Del care S-a co<or.nd vă voi vor<i de5pre cele cere tiI &i$eni nu 5-a 5uit :n cer. &oi 5inguri ne creă$ vi5ele 5au co $arurile. iar 9ătul 5ă 5e di9erenţie@e după 5e". E5te nevoie tot de . prin alegerea noa5tră. dar nu tii de unde vine. cu$ veţi crede c. care e5te duală. conectare la -ot Deea De E5te/neconectare. energia „nouă? 5au cea „vec8e?. care nece5ită .nte ti i nu credeţi. !5t9el pute$ e"i5ta oricu$ i oriunde. care e5te :n cer.

con tient.Ed. Mi carea ace5tei energii. pentru ca apoi.$puri 5e une5c cu cele di$preAur Lc. Fn ti$pul celor . pentru a con tienti@a ceea ce a :n5e$nat viaţa noa5tră.nd ace5ta e5te . Fn $o$entul :n care a$ re9ăcut. copilul e"i5tă deAa. %ntere5ant. Fn pri$ele 2 @ile după na tere.ndu-5e de9initiv pe la 10-11 luni?. un pa5aA intere5ant1 „Fn $o$entul concepţiei.i vop5ea5că nou-nă5cuţii.gataW. ace5te c. care pare cea $ai potrivită pentru re@olvarea c8e5tiunilor nere@olvate. nu-i a aI Pineala ar putea acţiona ca o antenă 5au ca un 9ir conducător pentru 5u9let. :ntre 2 i ( luni ace5ta 5ă vină i 5ă plece3 nu$ai după ( luni 5u9letul 5e a ea@ă $ai 5ta<il i 5e poate vor<i de o$. Mi-a$ adu5 a$inte de un docu$entar. unică :n 9elul ei.ni.ndu-5e :n acela i $o$ent.ne 5e :ndreaptă 5pre ur$ătoarea 9or$ă 9i@ică de viaţă.X pu<licată de Editura 7erald. !$ gă5it :n $Cursul de %reso%unctur)'.nd corpul devine total inert. el a e@.$puri ale lucrurilor a9late :n $ani9e5tareM. ce pă5trea@ă cu 59inţenie datinile 5trăvec8i. $ai e"i5tă :ncă ace5t dute-vino al 5u9letului. :n care 5e pre@intă o co$unitate $ică de a$erindieni. a5igură cadrul <iologic prin care 9orţa vitală 5e poate acu$ $ani9e5ta. atunci vine 5u9letul. c. ela<orat de către #r. !ce5te tendinţe ne$eta<oli@ate. „#i9erenţierea 5e"uală petrec. tra5eul vieţii noa5tre. ace5te lucruri neterminate pot pătrunde :n 9ăt.' de @ile ne 9olo5i$ voinţa 5au intenţia. con tiinţa a pără5it co$plet corpul i e"i5tă ca un c. 0olo5e5c o culoare ro ie. >li$pia Moldoveanu.$p :ntre alte c. depla5area 9orţei vitale re@iduale a 55 . &. Deea ce ră$. o<ţinută dintr-un 9ruct. E"plicaţia era că :n ace5t 9el „Spiritul nu 5i$te $iro5ul de copil i nu vine după el?. la 2 luni 5e poate vor<i de plă$. iar acea5tă 5tare de acceptare poate apărea tot după . ca 5ă.' de @ile i poate lua 9or$a unei glande pineale care e5te :n 5tare 5ă 5inteti@e@e #M-.

ţiva ani oriPM !ce5ta ar 9i $otivul pentru care c8iuretaAele 5e 9ac doar :n pri$ele 2 luniI 0aptul că :n acea5tă perioadă 5u9letul :ncă nu 5-a 5ta<ili@at.nă atunci e5te doar o 8aină :n 9or$areI „!cea 5c8iţă dăruită de #u$ne@eu Ma$ei. vecinătatea $orţii.poate Auca un rol i$portant Lna tere. &iciodată $ai t. $arc8ea@ă trecerea prin ace5t prag. pe care tre<uie 5-o corecte@e 9oarte repede. ai autoidenti9icării ca entitate <iologică i 5e"uală di5tinctă. ai $inţii. &i$ic nu 5e pierde. >ricu$. ace5ta trăie te o e"perienţă arti9icială. $oarte/vi5ele/$editaţia 5au rugăciunea/ $oartea clinică 5au $oartea aparentă/9or$e de p5i8o@ăM $ cu 56 . niciodată $ai devre$e. :n 9ăt. prin pineală. :n cuvinte e"pliciteI !<ia acu$ :nţeleg că e5te <ine 5ă pă5tre@i $icuţul corp. pentru de9initivareI? LDe de5criere 9anta5tică pe care a 9ăcut-o un copil de c. Dred doar că dacă 9aci un avort după ce 5u9letul a reu it 5ă 5e 5ta<ili@e@e.' de @ile pute$ con5idera că un 9ăt e5te o entitate 5pirituală. 9iindcă n-ar tre<ui ri5ipită alc8i$ia =niver5ului. care 9ace po5i<ilă e"peri$entarea. ci doar o e"perienţă pe care ne-a$ a5u$at-o. :n care #M. 5-ar putea 5ă 9ie pri$a i cea $ai i$portantă $ani9e5tare a #M.i repre@intă @orii con tiinţei. Pineala e5te ră5pun@ătoare de 5tări de con tiinţă $odi9icată. cu e"i5tenţă 9i@ico-5pirituală di5tinctăI >are.trecutului către pre@ent. Cu$ina or<itoare a #M--ului pineal. #oar după . 5u9letul care i-a propu5 5ă ne aleagă drept părinţi.r@iu. p. 5ecretat :n creierul care 5e de@voltă.? !ici a$ o dile$ă. 9ace ca e"perienţa unui avort 5ă nu 9ie o trau$ă pentru elI Etie $edicina cla5ică ceva ce nu ne 5pune nouă. va veni 5pre noi. Se prelunge te un :nceput de Miracol i =niver5ul 5tagnea@ă :n e"perienţă. :n $o$entul :n care i noi 5unte$ pregătiţi pentru a5ta. totul 5e tran59or$ă – nu e5te nici rău. nici <ine :ntr-o a5t9el de alegere.

endogen progre5ea@ă. deta are i o re5piraţie „ad. #e alt9el. Du c.ncă?. i$agini vi@uale. pentru a 9i :ntr-o 5tare de receptivitate.ncă. GicH a o<5ervat.ad$ini5trat intraveno5. -i$pul nece5ar adaptării organi5$ului la acea5tă e"perienţă 5e poate reduce prin rela"are 9i@ică.$puri induc re@onanţă :n creier $ deci. pentru a 5cădea la 9el de repede cu$ au cre5cut.nd un $odel $ai or#ani&at dec.c.:n $od natural.? Vindecarea Geconectivă i Geconectarea conduc tot la 5tări de con tiinţă $odi9icată. corpul reacţionea@ă printr-o reacţie tipică pentru 5tre5 „luptă 5au 9ugi? $ pul5ul i ten5iunea arterială cre5c <ru5c.t 5unt $ai inten5e 5i$pto$ele. Fn vre$e ce e9ectele p5i8edelice ale #M. Prin te8nicile de $editaţie care 9olo5e5c 5unetul. e"erciţii $entale care creea@ă e9ecte uniceM. -e$porar. Per5oanele cu con5tanţă :n $editaţie produc unde cere<rale ce 5e propagă $ai lent i ur$.5unt $ai $ari.t $ai lent i $ai clar 5e propagă undele cere<rale. nelini te. „Meditaţia poate 5ă declan e@e $ani9e5tarea #M. cu at. vederea 5au $intea. 9olo5ind uneori i te8nici de concentrare a5upra re5piraţiei/ incantaţia/te8nicile de vi@uali@are.t $editaţia e5te $ai ad. după care edinţa decurge nor$al. pentru că :n ti$pul $editaţiei 5e pune accentul pe o per9ectă 5incroni@are :ntre atenţie i con tiinţă. cu at. 9iinţa 9i@ică 5e adaptea@ă rapid la e"perienţa trăită. %niţial. din ti$pul @ilei. pacienţii 5unt 59ătuiţi 5ă :nc8idă oc8ii i 5ă 5e de5tindă. Fn ti$pul te5telor e9ectuate cu #M. i pineala re@onea@ă la ace5te 9recvenţe Lcuvintele 5acre. 5upu5ă unui sin#ur rit$ co$un. pacientul poate re5i$ţi 5tări de an"ietate.t cele 5peci9ice nivelului o<i nuit de con tienţă. dar acea5tă agitaţie <ru5că di5pare la 9el de repede cu$ a apărut.t nivelurile de #M. :n a9ara reacţiei de tip „luptă 5au 57 . !ctivitatea electrică a creierului re9lectă acea5tă 5incroni@are $ de 9apt o 9uncţionare a creierului. tea$ă. care 5ă per$ită e"perienţa ulterioară. 5e pot genera 5tructuri vi<ratorii ale căror c.

Ed. e"i5tă o e$i5ie 9oarte $ică de #M. care in8i<ă producerea #M-M. lucru care 5e e"plică prin pre@enţa unor niveluri p5i8edelice de #M.ad$ini5trat din e"terior nu a repre@entat un 5ti$ul 5u9icient de puternic pentru a :nvinge $ecani5$ul de apărare al pinealei 5au că D30 e8o#enX LX ad$ini5trat din e"terior $ &. 5peciali5t :n 9olo5irea CS#M.9ugi?.:n ca@ul na terii nor$ale i a unor niveluri in5u9iciente. 58 . o activitate 8or$onală 5porită a glandei pituitare Ltoţi 8or$onii de 5tre5 au cre5cut nu$eric ca reacţie la #M-M.t cei nă5cuţi nor$al? LStani5lav Vro9 $ $edic.din partea glandelor pineale ale $a$ei i copilului. !cea5ta :n5ea$nă că #M. cei $ai $ulţi pacienţi. care 5ă 5e$ene una cu cealaltă. dar 9oarte di9erite. „Singurul care nu a cre5cut a 9o5t 8or$onul glandei pineale. $elatonina 5e co$portă ca „un pa@nic? care per$ite doar acce5area e"perienţelor pentru care 5unte$ pregătiţi. percep o căldură puternică. cu$ 9u5e5e pri$a dată. :n ca@ul edinţelor de Vindecare Geconectivă 5au Geconectare. %ntere5ant. „#acă $a$a e5te ane5te@iată 5au 5e recurge la ce@ariană.$ :n $od repetat. :n ti$pul na terii prin ce@ariană Le"i5tă un 9actor 5că@ut de 5tre5. Practic. care poate 5ă 9ie :n5ă i total ine"i5tentă. 5tudiul lui GicH a de$on5trat că nu e"i5tă toleranţă la e9ectele p5i8ologice produ5e de inAectarea #M.? Practic. -otodată.n per9ect con tienţi. iar e"perienţele i 5en@aţiile trăite 5unt la 9el de inten5e. $elatonina. p5i8oterapeut. de la o edinţă la alta.5ă 5e a<andone@eW :n ti$pul terapiei p5i8edelice. Dei nă5cuţi prin ce@ariană 5unt $ai puţin capa<ili . dec. du<larea dia$etrului pupilelor i cre terea te$peraturii corpului $ după 1+ $inute de la ad$ini5trarea #M-. e"perienţa era la 9el de inten5ă la nivel p5i8edelic. :n lu$ea duală.M a 5ti$ulat pineala :n 5en5ul ca acea5ta 5ă producă $ai $ult din propriul 5ău #Mendogen. de i ră$. nu e"i5tă două edinţe de Vindecare Geconectivă 5au Geconectare.

e"perienţele trăite depind 9oarte $ult de pro9ilul p5i8ologic al pacientului. pre@entul i viitorul no5tru. e"punerea la a5e$enea 5tări neo<i nuite.!ve$ nevoie de e"perienţe iniţiale. Cip5e te din viaţa noa5tră un epi5od care ne arată că a5e$enea e"perienţe pot avea un 59.t i :n cadrul edinţelor de Vindecare Geconectivă. :n cadrul edinţelor de Vindecare Geconectivă. pentru că :n ti$pul edinţelor de Vindecare Geconectivă. Pro9ilul p5i8ologic 5e re9eră la „5etul de aptitudini care ne de9ine5c i ne-au tran59or$at :n ceea ce 5unte$ Ltrecutul. care ne poate de@orienta i :n5păi$. ne poartă :ntr-un teritoriu necuno5cut.t :n ca@ul 5tudiului e9ectuat de către GicH. o<iceiurile i 5enti$enteleM? i are legătură cu corpul i creierul no5tru.inilor i picioarelor. !t. $i cări involuntare ale $. 5tarea de ten5iune 5au de rela"are a practicienilor de Vindecare Geconectivă 5au a celor care 5unt cu noi :n acel $o$ent. $i-au 5pu5 că au 5i$ţit „doar o u oară pre5iune :n @ona capului?. care 5ă con9ere trăirea unor a5t9el de e"perienţe. &-au avut deloc e"perienţe vi@uale 5au auditive. din partea glandei pineale. Sunt intere5ante ace5te o<5ervaţii. ideile. e5te <ine 5ă nu e"i5te niciun 5ti$ul e"terior care 5ă poată di5tor5iona e"perienţa pacientului i e5te 9oarte i$portant 9elul :n care reacţionea@ă practicienii. !lt9el. :n raport cu pacienţii.r it 9ericit. de cadrul de $ani9e5tare i de 5copul pe care :l ur$ăre5c pacienţii. Dadrul de $ani9e5tare ia :n calcul 9oarte $ulte1 $ediul :n care ne a9lă$. 0reud a introdu5 c8iar conceptul de „tran59er a9ectiv? Lpacienţii ar repre@enta 59 . de intrare :n contact cu o „do@ă $are? de #M-.nta. #in acea5tă cau@ă. $i carea rapidă a oc8ilor. cine 5au ce 5e a9lă :n i$ediata noa5tră apropiere. &u a e"i5tat o e$i5ie puternică de #M-. 5o$nM. pre9erinţele. 9undalul 5onor. calitatea aerului. !le"andra i !lina La$<ele nă5cute prin ce@arianăM de i au pre@entat „regi5tre? Lpaloare. c.

tigi ec8ili<rul. 5ă arate co$pa5iune. 9oarte $ulte 5ertare i pe 9iecare 5crie ceva. pacientul tie ce are de 9ăcut. #acă dore ti $u@ică $ vei avea parte de o edinţă de $eloterapie3 dacă dore ti 5ă ve@i culori $ vei avea parte de o edinţă de cro$oterapie3 dacă dore ti 5ă $edite@i $ vei aAunge 5ă e"peri$ente@i &epătrun5ul3 dacă i$aginaţia ta 9uncţionea@ă la cote $a"i$e $ vei călători prin locuri ne<ănuite3 dacă nu cre@i dec. Scopul pentru care pacientul a venit..nd 5-a produ5 acea5tă cone"iune.. va deter$ina e"perienţele 5ale. practicianul e5te 9oarte atent la propriile 5en@aţii. dar 5ă nu 5e i$plice e$oţional.. 0iecăruia :i dă doar ceea ce i 5e potrive te cel $ai <ine i poate 5ă recunoa5că. -u. Practicianul tre<uie 5ă :nţeleagă că doar pacientul poartă re5pon5a<ilitatea vindecării. E"perienţele prin care trece pacientul 5unt cele $ai potrivite 60 . Dăci a5ta repre@intă 5tarea de 5ănătate $ regă5irea i pă5trarea propriului ec8ili<ru.per5onaAe i$portante. :ţi alegi ceea ce 5i$ţi că e5te pentru tine.i pă5tre@e calitatea de o<5ervatori. :n dorinţa re@olvării propriilor de@ec8ili<re din @ona $entalului. adică ce are nevoie la $o$entul re5pectiv. ca pacient. terapeuţii tre<uie 5ă. e$oţionalului i a corpului energetic. Pacientul nu pri$e te ni$ic prin inter$ediul practicianului3 ace5ta doar de5c8ide u a 5pre o nouă di$en5iune a con tiinţei. din $o$ente anterioare ale vieţii practicienilorM i de „contra-tran59er a9ectiv? L5enti$entele practicianului 5unt proiectate 5pre pacientM. !5ta e"plică de ce.t :n ceea ce 5e poate pipăi $ 5-ar putea 5ă 5i$ţi doar $. =niver5ul e5te cu adevărat inteligent.. F$i i$agine@ Vindecarea Geconectivă ca pe o cutie cu $ulte. pornind din5pre interior 5pre e"terior. pentru ca tu 5ă-ţi acce5e@i propria putere de autovindecare i 5ă-ţi rec. :n ti$pul edinţelor de Vindecare Geconectivă. #in acea5tă cau@ă. Ei toate ace5tea. !tenţia i concentrarea :l aduc :n 5tarea de con tienţă care per$ite $enţinerea :ndelungată a legăturii 5ta<ilite.ncări$e. D.

i 5u<5tanţe care :i a$pli9ică i prelunge5c e9ectele.acordată? vi<raţional pentru a pri$i 9recvenţe vi<raţionale 5uperioare. #M-.nd ace5te 9recvenţe 5unt direcţionate. 9orţa vitală pără5e te corpul prin glanda pineală. a Aucat un rol de <locare „con tientă? Lprin producerea :n cantităţi redu5e a #M. ci o 5tare de accedere a unei noi di$en5iuni. E5te $o$entul 5ă privi$ 5c8i@o9renia i p5i8o@ele nu ca pe o <oală. -oate ace5te o<5ervaţii arată că glanda pineală repre@intă inter9aţa neurologică i neuroc8i$ică care per$ite traducerea. D8iar i c.nă acu$.. Practic. pe care o$ul nu era pregătit 5ă o accepte. $elatoninaM. !ce5te per5oane au reu it cu$va. Secretul e5te ca at.5copului pentru care a venit la edinţele de Vindecare Geconectivă.t $intea o$enea5că 5ă ai<ă acce5 la ele. 5ă treacă pragul realităţii $ateriale 61 . eli<er.t practicianul. a in9or$aţiilor de o vi<raţie 5uperioară. :n $od accidental. cu aAutorul pinealei pute$ con tienti@a $i carea 9orţei vitale. :n $ani9e5tările 5ale e"tre$e. dar p. pentru că Spiritul a 9o5t deconectat de :nţelegerea acce5i<ilă i po5i<ilă oa$enilor. c. care vor per$ite de5c8iderea 9ere5trelor interdi$en5ionale. de către $intea 5uperioară către creier. #oar 5ă la5e Miracolul 5ă 5e producă i 5ă 5e <ucure de ceea ce e"peri$entea@ă. pe care le-a pă5trat doar pentru $o$entele i$portante ale vieţii. poate produce #M. 5erotonina. D.nd :n cantităţi $ari. glanda reglea@ă cantitatea de #M. a5t9el :nc. la nivelul creierului.nd $uri$. 5ă le poată 9olo5i. Pineala e5te .endogenM a e"perienţelor p5i8edelice. Ea creea@ă anu$iţi tran5$iţători neuroc8i$ici Ldi$etiltripta$ina. pentru a crea o e"perienţă 9i@ică.potrivită pentru receptarea in9or$aţiei i pentru 9ocali@area $inţii o$ene ti :n realitatea 9i@ică. Pineala conţine $aterialul nece5ar pentru crearea de #M-.t i pacientul 5ă nu 5e 5trăduia5că prea $ult.

Vindecarea Geconectivă ne aAută 5ă ne :n9runtă$ propriile 5enti$ente dureroa5e. Prin generarea de i$agini onirice. o an5ă de a 9i totuna cu =niver5ul. dar acu$ a$ pri$it un dar. !$ 9o5t pregătiţi 5ă cunoa te$ $ai $ulte de5pre =niver5 doar :n $o$entul $orţii. „pro<le$ele? de relaţionare pot 9i re@olvate u or pe acea5tă cale. -re<uie 5ă :nvăţă$ 5ă lă5ă$ ca $intea 5uperioară 5ă 9ie cea care concepe. #e i activarea pinealei 5-a e9ectuat :n $od natural. di5pare i nece5itatea de <locare a activităţii pinealei. c8iar dacă 9acilitea@ă o călătorie 5pontană :n propria noa5tră lu$e interioară. pute$ 5ă ne :nţelege$ e$oţiile a5cun5e. creativitate.din lu$ea noa5tră i 5ă trăia5că :ntr-o altă di$en5iune. Vi<raţia Sinelui $inţii 5uperioare e5te cea pe care $intea o$enea5că i corpul 9i@ic o traduc drept entu@ia5$. !$ :ncercat 5ă identi9ic @ona :n care Vindecarea Geconectivă poate 9i 9olo5ită i cu$ acţionea@ă acea5ta. cu :nalt conţinut 5i$<olic. <ucurie. >dată reconectaţi la #ivinitate. 5cria 0reud. !cela i lucru e vala<il i :n ca@ul ad$ini5trării drogurilor p5i8edelice. iu<ire. care ar tre<ui 5ă 5e tran59or$e :ntr-o poartă interdi$en5ională. depre5ia. c8iar a #M. Du aAutorul lor. „ceva? din propria lor 9iinţă nu a 9o5t pregătit 5ă a9le i 5ă :nţeleagă !devărul. pa5iune. pe care ne e5te 9rică 5ă le con tienti@ă$. 9oarte reală pentru ele. capa<ilă 5ă ne o9ere noi e"perienţe 5pirituale. :ncă din ti$pul vieţii. Drearea unei e"perienţe trau$atice controlate. cu „Mi5terul E"i5tenţial?. 5ă-l inte#re&e :n lu$ea $aterială. „Vi5ele 5unt calea regală către incon tient?. &elini tea. :n ti$pul edinţelor de Vindecare Geconectivă. 0iinţa a continuat 5ă e"i5te i 5ă e"peri$ente@e :n $odul de „9rică? i 5-a produ5 o ruptură :ntre :nţelegerea ca 0iinţă i trăirea ca Spirit. Ele doar opre5c o evoluţie naturală a con tiinţei noa5tre.arti9icial. cu #ivinitatea. ne in9luenţea@ă potenţial 62 . #epinde doar de noi cu$ pri$i$ ace5t dar i ce 9ace$ cu el. nu $intea noa5tră o$enea5că.

„#acă vre$ 5ă depă i$ con5ecinţele unei trau$e. Pacienţii „călătore5c? :n tăr.. re@ultatele 5e văd :n ti$p. pacienţii 5e te$ $ai puţin de $oartea 9i@ică i aprecia@ă $ai $ult e"perienţele vieţii1 5e pot rela"a $ai <ine i au :nceput 5ă. unii au reu it 5ă. -otu i. cu lu$i paralele i $ai $ulte di$en5iuni ale realităţii.nd :nc8id oc8ii.. !ltcineva $-a :ntre<at1 „De cre@iI E5te vor<a de5pre $ai $ulte realităţi ai căror co-autori con tienţi 5unte$ noi 5au 5unt alţiiI Ei dacă 5unt alţii. cu unul $ai 5ănăto5. 5enti$entul i in9or$aţia a5ociate locului :n care ace tia au aAun5. nu :ntotdeauna e"i5tă 5c8i$<ări e"terioare $aAore. 5e i$pune 5ă le :n9runtă$ 9ăţi . pute$ lua legătura con tientă cu eiI? Fncă n-a$ tiut 5ă-i ră5pund. printr-o 5tare 9i@ică :$<unătăţită. „!cu$ c. Starea de 5ănătate :n5ea$nă rec. Ele ne deter$ină 5ă ne con9runtă$ cu părţi necuno5cute.nt? $ 5punea cineva.i con tienti@e@e propria e5enţă.$uri neo<i nuite. !5t9el. dar $ai i$portante 5unt :nţele5ul.călătoria? de care ave$ nevoie $ e"perienţele 5unt inten5e i in5talarea lor 5e 9ace aproape in5tantaneu. :ntr-un conte"t de 5iguranţă i 5u5ţinere. $ă 5i$t :ntr-un 5paţiu in9init1 doar 5paţiu. poţi 5ă ai parte de un contact $ai deplin cu anu$ite e$oţii dureroa5e i te poţi eli<era $ai u or de ele. =nele re@ultate 5unt :ntr-adevar 5pectaculoa5e. iar Vindecarea Geconectivă i Geconectarea 63 .r@iu. ignorate 5au re9u@ate ale per5onalităţii noa5tre $ ca i cu$ ţi-ai crea propriul =niver5. care 5e $ani9e5tă $ai t.i 5c8i$<e 5tilul de viaţă. iar 9iecare dintre noi are propriul 5ău rit$ de autopuri9icare 5au autoec8ili<rare. Prin trăirea unei 5tări de pierdere totală a controlului de 5ine. #upă ace5te edinţe. tigarea i pă5trarea ec8ili<rului interior. 9ără -i$p i 9ără Coc3 :nainte era$ doar pe Pă$.$intea i corpul :n 5en5 po@itiv.? #eoarece eli<erarea unor 5enti$ente vec8i 5au eli$inarea <locaAelor energetice deter$ină o „deto"i9iere? i o ec8ili<rare interioară pro9undă.. Eedinţele de Vindecare Geconectivă ne o9eră .

Fn ace5t $o$ent 5e i$pune o :ntre<are1 5ă 9ie oare relatările de5pre :nt. >$ul #ivin 5e apără de o$ul 5i$plu.$plat ceva :n5păi$. !5ta :n5ea$nă că :n proce5ul de „ilu$inare?. 5ă revină din calitatea lor de „:ngeri decă@uţi?. dacă ai avea deAa Don tiinţa #ivinităţii #epline. iar i iar pe Pă$. ->-=C 5e apără de cei care :ncă nu 5unt la $o$entul a9lării !devărului.? L#r. contea@ă doar #M--ul endogen. nu i cel e"ogen. deoarece etapele de evoluţie au 9o5t accelerate. doar c.lnirile cu alte lu$i i locuitorii ace5tora. &u puteau ră$. S@araM Bocul tre<uie Aucat :n continuare i 64 . care au trăit clipe de „ilu$inare?.i puteau a$inti ni$ic.nt. au 9o5t pregătiţi $ trup i Su9let $ pentru acea5tă etapă. Ei totu i ceva 5-a :nt.5unt terapeutice. percepţiile nu pot 9i ad.nd condiţionările interioare ale pacientului per$it ace5t lucru. la ad$ini5trarea #M-M. Secretul nu tre<uie cuno5cut :n totalitate.$plat i ur$ea@ă 5ă 5e vadă :n ti$p. ace5t dru$ nu duce nicăieri. „#acă era prea $ult #M-. o$ul nu poate 5ă preia controlul a5upra #ivinului. ec8ili<rul i 9ru$u5eţea Aocului nu tre<uie 5ă 5e piardă.nci i de durată. propriile noa5tre creaţii i adevăr. doar :$pletiri :ntre 9anta5$ele $inţii o$ene ti. 5u<iecţii nu. care repre@intă tot ceea ce e"i5tă i ne :nconAoarăI Dare ar $ai 9i 9ru$u5eţea i <ucuria AoculuiI #ar validitatea in9or$aţiilorI !r $ai putea e"i5ta vreun AocI ->-=C tre<uie proteAat de vi@ita celor care :ncă nu 5unt pregătiţi 5ă 5e :nalţe. 5ă-ţi trăie ti propria e"perienţă :n lu$ea dualităţii de :ntuneric-lu$ină. :n 9iinţe 5telare. rău-<ine. #acă pacientul nu e5te pregătit la nivelul 5ău cel $ai pro9und 5au dacă 5unt 5tări indu5e arti9icial L$ă re9er :n ace5t ca@. !i putea reveni. !veau doar 5enti$entul că li 5-a :nt. toate $enite a :ngreuna a9larea Marelui !devăr.ne cu a$intiri :n ur$a e"perienţelor trăite.ntător. !devărul i 9anta5$ele $inţii o$ene ti 5unt 9ăcute ca 5ă te a<ată din dru$ $ :ntr-adevăr. dacă nu 5unte$ pregătiţiI Dola<oratorii lui GicH.

nd e"i5tă o 5eparare a con tiinţei de corp i e9ectele p5i8edelice :nlocuie5c co$plet conţinutul o<i nuit al $inţii. pace i iu<ire necondiţionată. tăr. „#M. 5e poate percepe 5en@aţia că 9ace$ parte din -ot Deea De E5te& Stările 5pirituale i in9or$aţiile de natură $i5tică nu pot 9i do<. ca i conclu@ie. la ad$ini5trarea unei do@e $ari de #M-. totul e5te un non-5en5.t 5ă genere@e anu$ite percepţii3 poate per$ite creierului 5ă perceapă $aterie neagră 5au univer5uri paralele. „&i$ic din ceea ce a$ vă@ut 5au 5i$ţit nu-$i era necuno5cut.ndite prin droguri $ ca 5ă ne :nţelege$ propria con tiinţă. ->-=C era %u<ire i Cini te. -oate au un rit$ al lor.? #ar lip5e te din ecuaţie con tienti@area. #M--ul produ5 :n $od natural e5te 5ingura variantă corectă. 9ăc.inAecta<il. E"i5tă o 5i$ilitudine :ntre percepţiile declan ate de ad$ini5trarea #M.!devărul uitat. indi9erent de ceea ce 5e e"peri$entea@ă. cunoa terea i con tiinţa au propria lor evoluţie.nd $ai $ult dec.in9luenţea@ă capacitatea creierului de a pri$i in9or$aţii. :n cadrul e"perienţei per5onale de Vindecare Geconectivă. „#M. #oar a a e"perienţa 5e poate o<ţine i pă5tra. #acă nu tii ce-ţi aduc drogurile drept e"perienţă Lpentru că $intea o$enea5că plă5$uie te propria realitateM. tre<uie ca 0iinţa noa5tră $ -rup i Su9let $ 5ă 9ie pregătită pentru ace5t pa5. !lt9el.ad$ini5trat din 65 . :n ca@ul Vindecării Geconective. Pragul p5i8edelic e5te trecut c. 9ără a interveni cu niciun 5ti$ulent e"terior 5au din e"terior. ni$ic nu tre<uie gră<it. e"perienţele $i5tice 5au 5pirituale i Vindecarea Geconectivă. c8iar dacă.$uri locuite de entităţi con tiente.? !5ta a 9o5t ceea ce a$ putut 5ă 5pun. Vindecarea Geconectivă i Geconectarea repre@intă o variantă corectă1 totul 5e produce :n cel $ai natural $od cu putinţă. pacientul 5i$te per$anent o 5tare de lini te.

tu ai ale5 iu<irea ca $od de 9uncţionare. cu$ tre<uie i c.nd tre<uie. Fn „energia nouă?. GicH 5punea că1 „Del $ai <un $od de a 9olo5i p5i8edelicele :n cercetare con5tă :n a ne ocupa doar de tratarea <olilor i de a$pli9icarea anu$itor calităţi ale o$ului cu aAutorul ace5tora?. :n accepţiunea $ea. a<u@ului de droguri i de alcool 5au 5u9erinţei pe care o aduce o <oală a9lată :n ulti$a 9a@ă.? -otu i.nd ca Miracolul 5ă 5e producă. dar nu identică i ceea ce e"peri$ente@i. cele $ai rapide. cele datorate unor trau$e. 9olo5irea p5i8edelicelor :n ace5t 5cop e5te o variantă 9al5ă i co5ti5itoare.. cu toate co$plicaţiile care decurg din ea.răpirea e"tratere5trăW. =niver5ul tre<uie lă5at 5ingur 5ă 9acă ceea ce tre<uie. 9ără alte ritualuri. 9ără credinţe vec8i. legătura cu =niver5ul. #acă a$ 9olo5i doar 2 edinţe de Vindecare Geconectivă ca 5ă o<ţine$ acela i lucruI #acă a$ :ncerca 5ă 9olo5i$ edinţele de Vindecare Geconectivă pentru recuperarea rapidă :n ur$a intervenţiilor 66 . un rol i$portant :l ocupă #M--ul endogen. 0ără 9rică.. Ca toate ace5tea 5e adaugă dependenţa de droguri. :$preună cu . #oar per$iţ.? #ar. %ar Vindecarea Geconectivă i Geconectarea 5unt cele $ai 5i$ple căi de a 9acilita. Sen@aţiile indu5e de drog i unele dintre cele ce 5urvin :n $od natural par a 5e 5uprapune.. E clar că nu acea5ta e5te calea potrivită. :n $o$entul de 9aţă. oglinde te doar tea$a.. depinde de $odul :n care 9uncţione@i $ iu<ire 5au tea$ă. drogurile nu 5unt dec. a5e$ănătoare celor din ti$pul e"perienţelor p5i8edelice 5pontane1 5tări apropiate $orţii 5au $i5tice. „Pute$ trata a9ecţiuni ce au o <a@ă pur p5i8ologică. Vor apărea i altele. dar ace5tea 5unt deoca$dată. P. Fn producerea ace5tor e"perienţe p5i8edelice 5pontane.nă i 9elul :n care GicH vor<e te de5pre ceea ce 5i$ţea.e"terior con9eră 5tări $odi9icate de con tiinţă.t o cale arti9icială de a aAunge la o 5tare a5e$ănătoare „ilu$inării?.

!$ avut $ulte :ntre<ări la care a tepta$ ră5pun5. -răie5c doar o plăcere i$en5ă.. !5pectul o$ene5c : i recunoa te Spiritul :n !#& i Spiritul : i recunoa te a5pectul o$ene5c.? LEric PearlM Ei acea5ta e5te $area 9ru$u5eţe :n „noua energie?.. !$ 5ă recite5c $. noua con tiinţă poate apărea :n 9or$a o$enea5că. #acă e ti :ntr-adevăr noroco5.? „E5te vor<a de5pre Geconectarea con tientă. Dorpul 5e autoproteAea@ă prin 9uncţia pinealei. &ici nu tiu c. dar nu 5i$t c-a 9i o<o5ită. la g. vindecarea ta va veni :ntr-o 9or$ă pe care nici n-ai vi5at-o. care e5te pregătită acu$ pentru 67 . Geunirea cu . -recutul devine pre@ent. Ei-a autoi$pu5 uitarea.nd a trecut ti$pul.<a@a ta de dateW. „#acă e ti noroco5. prin reuni9icarea tuturor e"i5tenţelor tale. a$ ter$inat. el e5te . „&iciun alt Spirit nu poate intra :ntr-un corp a9lat :n viaţă.. !tunci vei trece cu adevărat <ariera ti$pului. con tiinţa e"tin5ă care cuprinde :ntreaga e"perienţă a trecutului.ine ceea ce a$ notat a5tă@i. E5te t. #e 9apt. Prin Geconectare..r@iu.ndit-o :n $od 5peci9ic pentru tine. El e5te ca o poartă :nc8i5ă pentru un alt Spirit. 2'. iar pre@entul $ viitor.c8irurgicaleI Sau pentru pregătirea 5portivilorI &u 5e poate de5c8ide a5t9el u a pentru o cola<orare 9ru$oa5ă :ntre $edicina tradiţională i Vindecarea GeconectivăI Eu @ic că da. vindecarea ta va veni :n 9or$a pe care ai anticipat-o.nă acu$ Spiritul a 9o5t conectat invi@i<il la Eul Superior. Dă nu tre<uie 5ă 9aci niciun e9ort ca 5ă pri$e ti totul. Fn acel $o$ent va 9i reuni9icarea cu toate e"perienţele tale din vieţile anterioare.01.Eul SuperiorW 5e poate 9ace doar dacă per$iţi ca acea5ta 5ă 5e producă. pentru că i p. aceea pe care =niver5ul a g.2011 Fn noaptea acea5ta a$ pri$it $ai $ulte in9or$aţii. Vata.ndul că acu$ a venit $o$entul 5ă $ă a e@ :n pat i 5ă $ă la5 :n voia 5i$ţurilor. Vei deveni o nouă con tiinţă :n corp o$ene5c.

Spiritul e5te . doar %u<irea necondiţionată. nu vrea 5ă ne 5perie 5au 5ă 5u9eri$. Materia are nevoie de 8rană $aterială.ndul lor 5ă evolue@e. Prin uitarea e"i5tenţei trecute.? > :ntre<are $i-a apărut :n $inte1 Du$va 5e reproiectea@ă !#&-ul cu aAutorul pinealei i al #M--uluiI Ei 68 . Fnţelege că totul e5te per9ect.vaccinul uităriiW pentru Spiritul care intră :n noul corp o$ene5c. Fn $o$entul $orţii. Binele i răul nu e"i5tă la 5cara =niver5ului. =niver5ul doar ne iu<e te. 9iindcă ->-=C e5te %u<ire necondiţionată. din $o$entul :n care toate datele erau tran59erate către Eul Superior i către noul !#& o$ene5c.la . #oar noi ave$ acea5tă putere i ea 9uncţionea@ă doar pentru noi. !#&-ul prelua5e deAa in9or$aţiile nece5are de@voltării viitoare. >$ul recunoa te i acceptă propria condiţie de 5piritualitate.vaccinul a$intirii de SineW pentru Spirit. #oar o e"perienţă perpetuă :n lu$ea $aterială. toate 5unt a a cu$ tre<uie 5ă 9ie.? „Era $ai u or 5ă uiţi ulti$a viaţă trăită. ca 9iind -ot Deea De E5te. Spiritul care e"peri$entea@ă la nivel $aterial. iar e"plo@ia de #M. Su9letele doar 5e aAută :ntre ele. Spiritul :n5u i poate accepta e"perienţa totală. Prive te a a. proteAea@ă a5pectul o$ene5c i e"perienţa <rută din acea5tă viaţă. Speciile nu 5e :$part :n 5la<e i puternice.. E"perienţa nouă tre<uia luată de la @ero.? „Găul nu e"i5tă pe Pă$. pineala are rolul de a e$ite .' de @ile de la concepţie. Binele pentru tine nu 9ace rău ni$ănui altcuiva. a5ta repre@intă1 . iar unele Su9lete acceptă ace5t rol :n 9olo5ul altora care evoluea@ă :n e"perienţă. el trăie te doar prin $intea voa5tră.nt.? „&oi -ot Deea De Sunte$ 9ace$ parte din Marele -ot Deea De E5te :n totul i :n toate. iar #u$ne@eu nu poate 9ace ni$ic care 5ă :ngrădea5că o 9or$ă de viaţă.a5ta. #ata viitoare va veni r.. care e5te EC :n5u i ca $ani9e5tare. pe care o pre5upune reuni9icarea vieţilor trăite i :ntreaga 0iinţă : i recunoa te $enirea i 5e acceptă.re5piraţia lui #u$ne@euW.

a$ deAa 2 :n 1. Dartea lui GicH e5te pri$a carte pe care a$ pu5 $. a celor dragi $ie i pentru cei care vor veni 5ă caute ace5t lucru. e"perienţa $ea :ntr-un do$eniu ne<ănuit cu un an :n ur$ă i pentru care.nd i cu$ a$ putut oare 5ă 5criu at.ng. de culoare neagră.t de 5curtI &i$ic nu e5te :nt.M ar 9i putut.t de $ult. a$ tiut. 5ă 5t. Z.iere :n viaţa $ea. Putea$ 5ă :ncerc 5ă co$par reacţiile generate de către #M. !$ vi@uali@at că a$ un 5erviciu 9oarte <ine plătit. Ei iată. Era$ :ntr-un $o$ent de incertitudine :n privinţa propriei $ele e"perienţe de natură p5i8edelică i $ai ale5.. Banii pe care i-a$ vi@uali@at că vin 5pre $ine nu $ă vor 9ace niciodată 5ă arăt a a. a ceea ce ur$a$ 5ă 9ac $ai departe. ne9ini5at.nd :ncerca$ 5ă $ă văd r. a :nceput 5ă prindă contur. că nu ace5ta tre<uie 5ă 9ie vi5ul $eu. cel $ult. deodată. D.. voi vindeca i voi 9ace $a5aA. Voi putea 9ace ceea ce :$i place.$plător. voi :nvăţa :n continuare.$<ete de ne:ncredere. c8iar dacă :n g.@. -i$id 9ăcut. 5unt prea puţini pentru a5ta. :ntr-un ti$p at. dar e5te totu i un :nceput. #e ce toate $a inile $ari i 5cu$pe tre<uie 5ă ai<ă culoarea neagrăI M-a$ tre@it golită de <ucurie.nt.. Su<iectul $i 5-a părut intere5ant i a5t9el. voi 9i un „:nger? care va aduce lini te i puţină $. că 5unt :ntr-o $a ină $are i 5cu$pă. 20.01.$<it. adică Burnal i 5tudiu co$parativ.rnea5că @. după Geconectarea Per5onală. pregătirea $ea iniţială de inginer 9rigote8ni5t Lce 5ear<ăd cuv.2011 &oaptea acea5ta a$ :ncercat 5ă ur$e@ 59aturile lui Vill EdNard5.Eul SuperiorWI #i$ineaţa a$ recitit ceea ce a$ 5cri5 ieri i a$ @.$<e5c.na :ntr-o li<rărie. la u a 69 .. Fn $o$entul :n care a$ 9ăcut cuno tinţă cu e"perienţele e9ectuate cu „$olecula 5piritului $ #M-?. dar :$i vor dărui tot ceea ce :$i e5te nece5ar ca 5ă 9iu lip5ită de griAi.nd 9ericită i a$ 5i$ţit.de ce a$ au@it de data acea5ta vor<indu-5e de5pre .i cele pe care le-a$ de5coperit prin Vindecarea Geconectivă.

nd >M. 70 .t c.. nici <ine. Gelaţia cu el 5-a :$<unătăţit. ră$. Ei $i-i va tri$ite. va ti care e5te $odalitatea prin care <anii de care a$ nevoie. Soţul $eu e5te un Su9let $are. !$ nevoie doar de :nţelepciunea -!.nduri <une. dar toate ace5tea :n5ea$nă 5ă a$ doar at. pentru că a a a$ 9o5t :ntotdeauna. care cunoa te iu<irea necondiţionată. 5ă 9iu iu<ită i 5ă :$părtă e5c cu ceilalţi. #oar cu iu<ire.. :n $o$entul :n care eu a$ privit alt9el acea5tă relaţie.nduri. 01.01. Ei tot el $-a :ncuraAat 5ă $erg pe calea acea5ta1 „#acă 5i$ţi că-ţi 9ace <ine.$ea. &u era nici rău. 5ă $ă <ucur de ni5ipul cald de la $are 5au 5ă-$i cu$păr ni$icuri de 5u9let.$<e5c i acu$ tiu că ceea ce-$i dore5c cel $ai $ult e5te 5ă iu<e5c. ! putea 5ă vi@ite@. a$ pri$it acelea i lucruri.. de iu<ire. pentru că noaptea acea5ta a$ pri$it $ulte ră5pun5uri. 9ără :nver unare. :n 59. doar că nu $ă <ucura$. c8iar dacă uneori $-a$ rătăcit printre g. <ucurie i 9ericirea de a 9i E=. 9ără dorinţa de a 9ace $ai $ult i tot $ai $ult. continuă. ! a cu$ a$ 9ăcut :n noaptea acea5ta. Fncep 5ă ţin din ce :n ce $ai $ult la Virgil. Mi-e <ine a a. ca 5ă a$ ceea ce e5te cel $ai potrivit pentru $ine.ta li<ertate i $ultă vre$e n-a$ apreciat darul pe care $i l-a 9ăcut. Cegea atracţiei 9uncţionea@ă i doar noi ne 9ăuri$ 9ericirea 5au ne9ericirea.t tre<uie ca 5ă 9iu 9ericită. 9ericirea i <ucuria. Mi-a dat at. locuri pe care le-a$ vă@ut doar :n vi5.r it. Ca g. Ei nu $erge pe $ai $ulte dru$uri :n acela i ti$p. doar pe unul 5ingur?..nd va citi r. !l<ul 5trălucitor al @ilei $-a 9ăcut 5ă @.2011 Cecţiile au continuat 5ă vină 5pre $ine i după ce vi5ul 5-a ter$inat.ndurile ace5tea. 5ă vină 5pre $ine. 0ără pati$ă. c. Poate că rolul lui a 9o5t 5ă $ă aAute 5ă evolue@.n. iar =niver5ul. #oar ca 5ă-$i 9acă pe plac i 5ă 9ie a a cu$ :$i dore5c.

nd :ncerc 5ă regă5e5c Spiritualitatea. p.„Poţi 5ă 9aci orice vrei.? „&u te i$plica e$oţional. dar a5ta nu $-a 9ăcut 5ă $ă 5i$t la 9el de <ine ca acu$. doar 9ii 9ericit. a$ avut de toate.nd din . dar vei ti $ai $ulte dec. Ele 5unt realitatea i adevărul tău. E5te o e"perienţă care 9ace parte din cunoa terea $ea. 9ii doar o<5ervator. prin practică i e"erciţii. !cea5ta e5te de 9apt e"perienţa pe care tre<uie 5-o trăie5c.$pla.ndurile 5ă vină di$ineaţa. 5crie-le. dar totul tre<uie 9ăcut cu <ucurie i cu 5enti$entul co-creatorului din dorinţa de a 9ace <ine.nă ter$ini de citit tot ceea ce tre<uie citit.? Fn ti$p ce $ergea$ la cu$părături. Ca5ă g. a5ta e5te 9ru$u5eţea Bocului nou. Gedevii ca noi. $i-a$ dat 5ea$a de un adevăr. !5ta e5te $area di9erenţă :ntre . !5ta e5te tot ce ţi 5e cere. toate 5unt doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. c. pentru că da $ e5te doar adevărul tău i alţii nu 5unt :ncă pregătiţi ca 5ă-l pri$ea5că. Bucură-te i e"peri$entea@ă. iar 9undalul 5ă 5e 5c8i$<e $ereuW. totul e5te doar <ucurie. &i$ic nu tre<uie 9ăcut din datorie. pentru că tu vei avea :n plu5 cunoa terea tuturor vieţilor trăite.nd 5ă 9ii aici i acolo. Fncetul cu :ncetul o 5ă a9li ce :n5ea$nă . apoi la5ă-le 5ă plece. Vi5ele vor 9i la 9el de vii.$plă. E ti 9ăcut 5ă 9ii 9ericit. :nvaţă 5ă nu te $ai :ndoie ti de ceea ce ţi 5e :nt. Magia i 5tarea de 0iinţă 71 .? „E ti ca un copil care :nvaţă pri$ele lucruri.tuW ce va 5ă 9ie.t a$ vi5at cu toţii vreodată. >rice 5e poate 5c8i$<a :n propria ta creaţie. Vi5ul din noaptea de ieri $i-a arătat că :n acea5tă viaţă nu caut <ogăţia. poţi oric.? „&u e"i5tă <ine i rău.5ă 5tai pe <icicletă i 5ă nu 9aci ni$ic. -u ai ale5 5ă 9ii i 5ă 9aci a5ta $ i atunci. !cu$ poţi 5ă intri i 5ă ie i oric.? „Ei $ai cu 5ea$ă. -răie te :n continuare ca i cu$ ni$ic nu ţi 5-ar :nt. pentru că tu 9aci a5ta po5i<il.te ceva.Matri"W. ia a$inte la ele.tuW de la :nceputuri $ i . Fn 9iecare noapte o 5ă a9li c. !$ 9o5t <ogată :ntr-o altă viaţă.

!cu$ e ti :n că5uţa ta cu prieteni i <ucurii.te vieţi ai trăit p. nepoţii i 5trănepoţii tăi Lnu contea@ă cu$ :i c8ea$ă i ce 5unt. e ti at. că te iu<e5c i că :i iu<e tiM... locatarii celorlalte ca$ere.. pi5icuţa căreia :i dai $. Ei din nou 5unt pe cale. E ti... pu9oa5e 5au a5pre.. cu %u<ire. ! 9o5t de 9iecare dată altă viaţă. doar 9aptul că tii că 5unt ai tăi... c.ţia oa$eni :n Aurul tău. #ar a venit clipa 5ă-ţi a$inte ti. !u@i $u@ică.. 5unete. recunoa te $a$i. !$ 5ă-i dau tele9on $a$ei. ai aAun5 la Gădăuţi.ţia oa$eni :n Aurul tău. $oi. Ei $ai ale5. Ve@i.ncarea i-i 5i$ţi $iro5ul :n a<urii de la <ucătărie..ţia prieteni care te iu<e5c i pe care :i iu<e ti1 copiii. Ve@i culorile. Ce gu ti. :n care ai reu it 5ă-ţi gă5e ti <ucuria i 9ericirea.. Da 5ă 9ii <ucuroa5ă i 9ericită. !u@i. #e 9iecare dată ai lă5at :n ur$ă o altă ca5ă i ai luat-o de la :nceput.nă acu$I Z.tea $.. #oar o iu<e5c. -u-ţi con5truie ti clipă de clipă 9ericirea... doa$na a5i5tentă. dar 5unt aici i acu$..#ivină.t de 9ericită i nu-ţi $ai aduci a$inte că e ti. &i$eni n-o poate 9ace :n locul tău. Pipăi $ 5i$ţi 9iecare lucru din lu$ea $aterială $ toate 5unt calde. „Pentru $a$a. !cu$ i !ici e5te o altă viaţă. Vu ti :n 9iecare @i $. doar prin ceea ce ai 9ăcut. Ei da. doa$na de la <ucătărie.ntece de pă5ări. ai 9ăcut un popa5 :n Banat. Mergi $ i a5ta e5te $area <ucurie a $i cării :n 9iecare @i.. pentru că $ă 5i$t <ine cu $ine :n5ă$i. ai at. te-ai $utat la Bacău. al<a5trul cerului. ca gu5t :ţi plac at. Ve@i c. ceilalţi prieteni dragi ţie $ do$nul director. > iu<e5c.... -e-ai nă5cut :n -ere<lecea Lacu$ =crainaM.ncăruri... tu tre<uie 5ă te <ucuri de 9iecare clipă pe care o 5i$ţi. Ce 5i$ţi.. E ti 5ănătoa5ă. au@i at. depinde doar de tine.. apoi ai locuit :n Bu@ău.. doar pentru că a5ta $ă 9ace 5ă $ă 5i$t <ine. cu e"perienţe care pentru alţii nu e"i5tă. De u urare 5ă 5i$t a aP Mi-a venit :n $inte cu$ ar tre<ui 5ă procede@ cu $a$a. tanti !na $ colega ta de ca$eră.$<e tiI Pentru că a a i tre<uie. #e 9iecare dată ai lă5at trecutul :n ur$ă i ţi-ai 9ăcut o altă viaţă. pă5ările care :ţi 72 . nu pentru că „a a tre<uie?. al<ul @ăpe@ii i ve@i at.ncare. la 9el de 9ru$oa5ă ca toate celelalte.

dar ai uitat 5ă ve@i ace5t lucru.ntul. odată unit cu !devăratul Sine. Steluţa.c. 5ă ca@i dintr-o di$en5iune 5uperioară :n alta in9erioarăI De :n5ea$nă . a 9o5t :n5ă unul de lini te.02. care acu$ e5te doar 5i$ţire. #ă-ţi voie doar 5ă 9ii 9ericită.t e ti :n 5erviciul SpirituluiWI &-o 9ace$ $ereuI Sau atunci c...ntă :n 9iecare di$ineaţă. Ei $ai ale5. Du drag. Pă$. #ivinitatea tie ce tre<uie 5ă 9ie cu $ine i nu a$ de ce 5ă-$i 9ac griAi pentru a5ta. -e iu<e5c. care te iu<e te i ne iu<e te.. po$ii. pentru că te pă5tre@ i e ti parte din Su9letul $eu. De g. Ve@i $a$i. e ti !ici i !cu$ ca 5ă te <ucuri.devinW :n 5erviciul $euI? ! 9o5t un non-5en5 :n :ntre<ările $ele $ i de a5ta nu a$ pri$it ră5pun5I 73 .t de $ulţi prieteni 5unt alături de tineI #ar. Eu 5unt Spiritul i alţii .nd nu e5te l. $ai pre5u5 de toate. Sen@aţia de di5con9ort a trecut 9oarte repede. 5-ar putea 5ă le con5idere un :nceput al terapiei pentru 9ericire.c. c8iar i atunci c.ngă tine. tii că e"i5tă o %u<ire atotcuprin@ătoare.2011 M-a$ tre@it o<o5ită i puţin decepţionată. 9iindcă nu-$i a$inte5c $are lucru din vi5. Etiu doar că a 9o5t de5pre 9o tii colegi de liceu. pentru că e ti. iar<a.nduri :n caietul pe care i-l duc.nd co$plet lini titor. 9ără 5ă ne ceară ni$ic. ! 9o5t un te5t pentru $ineI #acă pot 5ă a$ :ncredere i 5ă-$i :nving tea$a i$pu5ă de a5pectul $eu o$ene5cI 02. V. iar $a$a. care te iu<e te $ereu $ din ti$puri vec8i i de pe5te ti$p. 01.ndul care $i-a venit :n legătură cu acea5ta. Ei 5ă tii că e ti 9oarte.2011 !5tă@i $-a$ tre@it cu o Aenă u oară :n @ona capului. e ti :n per$anenţă l. 9oarte $ult iu<ită. copilul tău cel $ic. c. &u a$ pri$it :n5ă ră5pun5uri la :ntre<ările $ele de a5eară1 „Poţi. 5pre 5pate..02. a5e$enea unui copil.ngă ini$a $eaP? !$ 5ă-i 5criu ace5te r.nd !devăratul Sine a venit deAa.

„!colo e"perienţa a 9o5t nouă $ e"peri$entarea dualităţii. -otu i. E ti Spirit :ntrupat :n propria Dreaţie a Spiritului.? „#ar Pă$. Dreaţia lui cre te. dacă deAa ai e"peri$entat totul :n acea di$en5iune cuno5cută ţie. -u $ parte din ->-=C $ vrei 5ă trăie ti e"perienţe. la :ntre<ări vei avea :n5ă ră5pun5ul :n ti$p. D. !i ră<dare. a$ :ntre<at :n g. :n interiorul tău. :n variantă $ică3 e ti o parte din $ultitudinea de oc8i.. av. C)derea nu e5te po5i<ilă. pentru cunoa terea Cui. !i creat c.nd ţi-ai i$aginat căprioare.ntulI?.t de $are. >rice 5e 9ace doar cu re5pectarea Ci<erului !r<itru i . de a e9ectua cunoa terea.nd ţi-ai i$aginat oa$enii cu păr auriu.? Du adevărat. pentru evoluţia Cui.nd e ti :n acea 5tare de iu<ire deplină. D. Fnţelegerea i cunoa terea lui 5unt $ult $ai $ari. !tunci c. apoi tot $ai $ulţi. pentru El. E ti parte din El.Ei atunci $i-a venit :n $inte că Spiritul 5e de@voltă i cre te odată cu e"perienţele noa5tre. :n ini$a Su9letului tău. Pentru că tu e ti -otul. :n variantă $ică. deAa Dreaţia ta e"i5tă. a ec8ili<rului :n dualitate. :n :nde5tulare. iar ele au apărut :n nu$ăr at. „Ca :nceput au 9o5t $ai puţini oa$eni pe Pă$. 9ericiţi i cu viaţă 5i$plă. ! 9o5t un a5e$enea $o$ent. care (rea 5ă e"peri$ente@e. Du adevărat.. Ei da.t cu voia ta i a Spiritului.i aveau ro5tul. dec. Spiritul :n5u i evoluea@ă. Ca :nceput era 5u9icient ca anu$ite 5pecii 5ă evolue@e ca 5pirit. 9a@ani i ulii. Pentru că El e ti -u.nd.nt.a 9i :n 5luA<a SpirituluiW :n5ea$nă a e"peri$enta :ntru El. de ra@e. :ntre<ările nu. -receau :n di$en5iuni 5uperioare. de energii pe care le are Spiritul #ivin $ ->-=C :n 0iinţa Cui. poţi crea. vi5ele nu 5unt nu$ai 74 .atunciW acea căldură i %u<ire i$en5ă. la un punct. „Cocul de unde vine Dreaţia e5te locul :n care ai 5i$ţit . Ei tre<uia 9ăcută.nd erai :n tren i priveai cu$ 5e perindă i$aginile. 5ă 5e :nalţe $ dar i 5pirite evoluate din di$en5iuni in9erioare ur$au acela i tra5eu.nd puteri nea5cun5e i locuind :n ca5e rotunde. Ei e"i5tă undeva. !5ta pre5upune că niciodată nu poţi reveni :ntr-o di$en5iune in9erioară.

t 5ă $ă la5 :n voia 5en@aţiilor. de g. #e data acea5ta :n5ă.nduri. a$ :nţele5. 5u9letul 5-a puri9icat prin aer Lrăcoarea ca de g8eaţă. pe care a$ 5i$ţit-o :n corpM.nd a$ 8otăr. :ntr-una 5ingură.ine. cu oc8ii alt9el. :n ti$p ce a5culta$ $u@ica aceea :ngerea5că de 8arpă. care a di5părut doar c. altceva $ dar acu$ pentru tine a5ta 5unt. #upă Geconectare a$ 5i$ţit :ntregul proce5 de puri9icare $ intelectul 5-a puri9icat prin 9oc L5en@aţia de 9oc pe care a$ 5i$ţit-o :n corpul $euM.nţa con tiinţei lui D8ri5t? a ger$inat. ca 5ă le dau de $. Ele tre<uie lă5ate 5ă plece. &!M!S-E. au 5tat :$preună. apoi ceilalţi. $ai $ari.$iţată.nd 5-a produ5 uni9icarea c8aHrelor din @ona in9erioară. puteau 9i :$preună $ lu$ina i :ntunericul. 5unt calea de eli<erare a energiei tale vec8i. S-a :nt. :n 59. M-au lă5at 5ă pun l.ngă ei p. :n cea care e5te „#ivinitatea $ea?. e$oţii. 5enti$ente. Mai t. Pe ur$ă a$ citit din „C)rţile lui 0o.r it.? Ei 5punea$ la :nceput că nu a 9o5t ni$ic :n noaptea a5taP #i$ineaţa au venit din nou cei doi gugu tiuci.ias' i a$ tiut că a a i era. !$ :nţele5 i c. aAun5e5eră la un ec8ili<ru. !tunci a$ 5i$ţit o căldură aparte i o iu<ire 75 . !u $. iar trupul 5-a puri9icat prin apă Ldupă ce a$ parcur5 toată e"perienţa pri$ei @ile. Ei din nou au venit ceilalţi doi poru$<ei. #intr-o dată. !$ $er5 la <ucătărie i a$ luat p. a$ de5c8i5 u a de la <alcon.$plat :n 5eara :n care a$ 5i$ţit nelini tea aceea puternică. ca 5ă poţi trece $ai departe.tran5punerea :n practică a lecţiilor prin care treci. Vi5ele :n5ea$nă i altceva $ pentru 9iecare. Seara a$ 9ăcut o <aie caldă. a$ 5i$ţit nevoia 5ă 9ac o <aie caldă $ parcă nu era$ eu cea care voia a5ta. apoi au @<urat $ :nt. va 9i altceva. dragii $ei prieteniO M-au privit cu iu<ire.ngă ei $ putea$ 5ă-i ating $ dar n-au @<urat.ncare. iar eu $-a$ retra5 :n 5u9ragerie i i-a$ ur$ărit :n continuare. Era ca i cu$. a$ venit l.inea 9ăr. au ră$a5 :n acela i loc.r@iu.ncat :$preună. !$ :nţele5 că atunci „a$ $urit i a$ :nviat? i că „5ă$. gugu tiucii $ei n-au $ai 9o5t alungaţi. ci a a tre<uia 5ă 9ieM.i gugu tiucii.

02. 9urnicături 9irave.i$en5ă :n interiorul 0iinţei $ele. Sen@aţia era una de ad. Cu$ina de control de la televi@or era puternică. ! a tre<uia 5ă 9ie $ 9ără ele nu a 9i aAun5 5ă a9lu ace5t Mare !devăr.n pe $. 76 . că-$i $ulţu$e5c i ele la r. pentru anali@ele $ele proa5te. oc8iul 5t.ncă.M. că le eli<ere@ i că le dau voie 5ă plece. le-a$ 5pu5 cu voce tare că le iu<e5c. $. !$ de5c8i5 pal$ele i a$ :nc8i5 oc8ii $ atingeri 9ine. Ca 9el a$ 9ăcut i pentru toate vieţile $ele. Fncă nu era ti$pul. !tunci a$ devenit Cu$ina al<ă. n-a 9i putut :ncepe :nălţarea. :n na5. pentru toţi 5tră$o ii $ei $ care 5unt tot Eu. !cu$ ră$. 02. !$ au@it din nou 5unetele de 9recvenţă :naltă.nd ţinea$ oc8ii :nc8i i. Ei atunci $i-au dat lacri$ile. Ei apoi a 9o5t vi5ul $ viu.. a$ avut din nou 5en@aţia aceea ciudată :n capul $eu Lc8iar nu pot 5-o de5criu. Etia$ că a venit $o$entul 5ă plece. M-a$ tre@it cu 5en@aţia 5tranie că a$ :nţele5. pentru toate <olile care au 9ăcut parte din viaţa $ea. pentru „:ngerii $ei negri? $ cu „coroniţe de lu$ină i iu<ire?.ini <une $ propria $ea #ivinitate. real i de neţinut $inte. !$ :nţele5 că acu$ pot 5ă 5i$t cu adevărat iu<ire pentru durerile $ele.nci$e.i :n dreapta $ trecutul $eu. #ar 5en@aţia de durere. !$. că-i eli<ere@ i că pot pleca. de un verde ca de 5$arald. Si$ţea$ $iro5ul :nţepător :n creier.ng care lăcri$a din cau@a acea5ta i 9aptul că tre<uia 5ă depun e9ort c. Ce-a$ 5pu5 că-i iu<e5c.ndouă :$i preve5teau aducerea culorilor 9anta5tice :n $ine. 5paţială.ndul lor i că 5unt li<ere.na care eli<erea@ă.2011 &oaptea $-a durut capul :n partea 5t. Mai :nt. 5en@aţii di5crete :n pal$ele $ele. toate $-au :$piedicat 5ă $erg $ai departe.ngă. F$i lega5e$ capul cu un <atic :$<i<at :n 5pirt. cu o aură $are i ad.. Ei acu$ e"i5tă acolo o 5en@aţie di9u@ă de durere 5uporta<ilă. $ai tre<uia 5ă a$ ră<dare. :ncă 5e vindecă trecutul din viaţa $ea.

dec. !lina $-a 5unat i ea.02. pun. Etiu că toate anali@ele vor ie i 9oarte <ine. %-a$ $ărturi5it i că vreau 5ă pro9e5e@ :n @ona de Vindecare Geconectivă i Geconectare.. Pe la pr.nd totul va 9i a a cu$ tre<uie. 2. -oţi 5unt prieteni care $ă aAută 5ă-$i 9ie $ai u or i 5ă trec pe5te toate ace5te etape nece5are. 0+.n@ $-a 5unat #ana. ai :nţele5 corect $ e5te $o$entul pentru vindecare. #a. de i 5uporta<ilă. 20. pe care dore5c 5ă-l reali@e@. &i$eni i ni$ic nu-$i vrea răul. ! a e5te.t 5ă-ţi 9ie ţie $ai u or.2011 77 . #oar Eu pot controla lucrurile. !$ vi5at i ni te nu$ere1 22. Se o9eră credite pentru cei care nu 5e :ncadrea@ă la creditare :n $od nor$al. :n condiţii avantaAoa5e. 0.? !$ pri$it un tele9on de la una din 5ocietăţile la care a$ depu5 DV-ul pe %nternet. o <ună prietenă de-a $ea. -i$id.ndu-5e accentul pe o relaţie 5tr. M-a$ tre@it puţin o<o5ită.2011 &oaptea acea5ta a$ avut din nou un vi5 9oarte viu.02. pentru control. %ntere5ant.. dar :ntre ti$p $ă 5i$t $ult $ai <ine. dar :ncepe 5-o 9acă. Pleacă $. Sunt Do-Dreatorul. de cu$ 5e 5i$te corpul tău. #urerea de cap. :ncă nu trecu5e. va 9i i $o$entul. &i$ic nu e gră<it :nainte de vre$e.ine :n %talia.D. %-a$ propu5 5-o aAut la organi@area eveni$entului din $ai.n5ă o9iţer de credit-client. E5te o in5tituţie ne<ancară. 11. . prin care a$ eli<erat $ulte care ţineau de trecut. a$ vrut 5-o 5un @ilele ace5tea. cu a5pect de „:ngera ? pentru 5ectorul 9inanciar. De-ar 9i 5ă Aoc nu$erele vi5ate la CotoI ! putea avea <ani pentru Dentrul Pilot de Dunoa tere !lternativă. -otul e5te a a :nc. 22. &u e"i5tă greutăţi.t dacă le cree@i tu. -elepatia :ncepe 5ă 9uncţione@e. ca 5ă-$i 5pună că a luat i e"a$enul ace5ta. „Fntreg proce5ul de tran59or$are ţine cont de tine.

Ei. de tot ceea ce trăie5c. ani de @ile. „-u ai acu$ulat. că e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. pentru 5upărări i :ncercări. Vrupa de la cur5 nu e5te una o$ogenă. nu$erele Aucate la Coto nu au ie it 5ăptă$. %ndi9erent ce-ar 9i. $. c8iar dacă totul e5te o :ncercare. <oli i te$eri i 9rici i angoa5e $ i vrei 5ă treacă rapid.t de 5i$plu. ceva at. iar eu a$ uitat <iletul Aucat. Mulţu$e5c pentru că E ti i pentru că !cu$.ntuit.tea lucruri.ine. Dred că totul e :n regulă. -e iu<e5c i -e venere@ la 9el de $ult. Sunt. a@i.. că <iletul $eu la Coto va :n5e$na po5i<ilitatea reali@ării acelui Dentru Pilot de Dunoa tere !lternativă. pentru vi5e. de eli<erare. clipă de clipă.t de $ulte te$eri $-au <. Eu ră$. cei $ai $ulţi 5unt 9oarte ancoraţi :n lu$ea duală... -otul 5e poate privi cu deta are i :ncredere.na acea5ta 9ă-ţi anali@ele i $ergi $ai departe. pentru 5peranţe.2011 Du$ era de a teptat. Mulţu$e5c pentru at. pentru că datorită [ie. Ei $ă $inune@. 0(. !lta tre<uie 5ă 9ie 5e$ni9icaţia lor. Sunt ui$ită c.. Fn re5t.na acea5ta. are un talent e"traordinar de a preda :ntr-un $od at.nă la ur$ă intere5ante i plăcute. acu$. pot 5ă 9iu i Eu. pentru at. !5tă@i nu au 9o5t doar ve ti <une1 !lina nu a reu it la ad$iterea :n Barou. pentru dureri i <oli. c8iar la !genţia Coto. pentru e"perienţe de neuitat. Dred că !lina va 9i <ine. Cectorul de a5tă@i.tea tri5teţi.=n nou vi5 viu..n la 9el. -ot Deea De Sunt. Vei ti ce 5ă 9aciP? 78 .. &odulul de la piept a di5părut.t de co$ple" cu$ e5te anato$ia corpului o$ene5c. Si$ona Studineanu. că ace5te cur5uri la !&!-ED>G vor 9i p. #urea@ă puţin.02. indi9erent cu$ ar 9i.t de $ulte lucruri $-au reţinut 5ă 9iu $ereu :n !cu$ i !ici $ i c. dar 5ăptă$. &u $ai pot 5ă 9iu alt9el i nici 5ă $ă 5upăr că lucrurile nu 5unt a a cu$ $i le dorea$. cu <ucuria pre@entului i doar 9iind :n !cu$.tea reu ite. #oar $ulţu$e5c. pentru at.

02.lnit apoi un c.na i $-a privit c.ine $aidane@ $ c.-rinitate?. Pentru că e5te prea $ultă lini te. Ei din nou aceea i iu<ire i$en5ă. ceva de ţinut $inteP Energia vitală a Sinelui >$ene5c 5unt g. :n care 5e vor<ea de5pre . Ei ciudat. dar i eu a$ avut aceea i privire ca de dincolo de lu$e. a a cu$ 5unt :n realitate. ca o oglindă a 5u9letului. #ar n-avea ce 5ă vadă. Se pare că arăta$ un pic ciudat. 0u5e5e acolo pentru $ine i acu$ era doar o u$<ră. $intea o$enea5că nu agreea@ă 5ă 9ie :n !D=M-!%D%. a 5tat ne$i cat i 5-a uitat :n oc8ii $ei.!$ 9o5t la interviu i a$ avut o 5en@aţie 5tranie. p. Pe dru$ $-a$ oprit la li<răria Dărture ti. cal@i i ad. Era o legătură at. !$ :nt.nă 5-a 5tin5 :n noaptea de cati9ea.. 0). Era ca i cu$ oa$enii aceia tiau că ei 5unt i altceva dec.lnit $i-a dat $. M-a$ oprit i a$ ur$ărit-o.t de vie :ntre noi $ parcă oc8ii lui 9ăceau parte din =niver5ul $eu $ tia ce 5unt i-$i 5punea că tieP Erau oc8i la 9el de necuprin i ca ai $ei $ negri.nd a$ ţinut $. Fn a9ara lui !D=M.. pre@entă :n 5u9letul $eu $ $ergea$ pe 5tradă i aproape că $i-au dat lacri$ile. !$ <ăut un ceai cald i a$ citit o carte :ntreagă. :n 79 . 9oarte atent.r itul interviului..tva ti$p. -otu i. !poi a$ plecat 5pre ca5ă. !$ avut i$pre5ia că a$ aAun5 printre cei ca $ine. Sau $ăcar.nă acu$.na dea5upra capului 5ău. ca 5ă vadă ce era acolo. unii dintre ei.nire pe V.ndurile. !$ vă@ut din nou o 5tea că@ătoare 5trălucitoare i $are. ! adar.ndire i a aAun5. pentru că o t. ace5t loc e5te cel :n care $ă regă5e5c pe Mine.nără a :ntor5 i ea oc8ii 5pre cer. cel cu care $-a$ :nt. pe care n-a$ $ai 5i$ţit-o p. :n oc8i $ 9ără 5ă clipea5că i cu o privire care parcă $ă 5cana $ era ca i cu$ ar 9i 9o5t aproape de telepatie. apoi din ce :n ce $ai $ică.2011 Vi5eP Deva de uitat. 5alariul cerut de $ine era prea $are pentru ceea ce puteau ei o9eri. $intea o$enea5că e5te „in5tru$entul care a pu5 5tăp.t 5i$pli oa$eni.nci. Ca 59.

nd cite ti un articol. Parcă e5te o altă per5oanăP „-u e ti re5pon5a<il pentru reacţiile celorlalţi $ tu tran5$iţi $odul de reacţie..nd va 9i vre$ea. g. Ei a putut 9ace a5ta.ndurile tale 5unt 9olo5ite corect $ ele redevin un in5tru$ent al DreaţieiP? O.? !$ o<5ervat că 5enti$entele care nu ţin cont de vi<raţia energetică 5uperioară $ă 9ac 5ă nu $ă 5i$t :n largul $eu.? „><5ervăP 0iiP Bucură-teP %u<e teP Dreea@ăP Fntr-un cuv. !cu$ e ti tu. Ce-a$ recuno5cut. 9iindcă a$ uitat că noi 5unte$ Dreatorul. Sau ne-a 9o5t 9rică 5ă :nţelege$ a5ta. con tient. propriile 5enti$ente. #e 9apt. Dorpul nu e"i5tă $ o $a ină a cla"onat i era ca i cu$ cla"onul ar 9i e"i5tat :n $ine.nd :i @. recunoa te :n tine #ivinitateaP 0ii -ot Deea De E tiP Ei !D=M. :n loc 5ă aud.ini. > 5en@aţie e"traordinarăP Pe ur$ă. iar r.nduri. e5te 9oarte a$a<il c. Sunt o Don tiinţă 9ără 5paţiu.ti$p.ser(aţie4 !u $ai 9o5t trei lucruri pe care ar 9i tre<uit 5ă le ţin $inte. Virgil.ndurile 5e ridicau pe $ă5ură ce le citea$ $ la 9el ca la calculator.nd. g... #oar 9ii :n !D=M i te vei rede5coperi. 5oţul $eu. -răie5c o nouă 5en@aţie. pentru pri$a oară a$ creat. 0iecare propo@iţie era 5cri5ă pe un r. le-a$ di5ecat. $i-a$ putut ur$ări cu $ultă atenţie. „Poţi 5ă-ţi cree@i din nou corpul. 5ă creadă că e5te Dreatorul?. a5ta a 9o5t partea cea $ai vie $ cea a 59aturilor pri$ite. Etiu că e5enţa lucrurilor pe care n-a$ putut 5ă $i le a$inte5c.. aceea i căldură de %u<ire. o$ul de @i cu @i. #in vi5.nt. c. a ră$a5 :n $ineP !$ aAun5 la Bacău i $i-a$ re@olvat 9oarte u or tre<urile la Eo$aA. Pentru a doua oară a$ 5i$ţit :n $ine. !ca5ă $-a$ a e@at pe pat i a$ 9o5t atentă la corpul $eu. dar le voi rea9la c. „#e5prinde-te din 9rică. propriul $eu corp. a$ 5i$ţit c8eia :n u ă. doar 5ă vreau 5ă $erg $ai departe. le-a$ acceptat i a$ 5căpat 9oarte u or de ceea ce 80 . !poi. ! a $ $. picioare.? Ei a a. trecut i uită 5ă anticipe@i viitorul. 9ără ti$p. Veni5e Virgil.$<e5c 5au :i vor<e5c 9ru$o5.

inii. Fn 9iecare @i de5copăr :ncă ceva de5pre $ine. Dopacii aveau propria lu$ină. Multe cio<uri de 5ticlă colorată. 0irele de iar<ă aveau 5clipiri de 5ticlă. a$ nevoieO? &-a$ gă5it acolo dec. oc8ii 5e $iră. „#oa$ne. propria culoare.? 0'. pentru că orice a 5pune.. !$ privit oc8ii $iraţi a :ntre<are. :n toate i :n toţi. Sunt ca un copil care :ncepe 5ă 5e cunoa5că.2011 Fnainte de a pleca 5pre gară. verde. Ei atunci. at$o59era era grea i apă5ătoare.. Ei atunci e ti :$preună cu #ivinitatea. dă-$iO?. 5ă 9ii pre@ent :n !cu$ i !ici. -otul era apă5ător.ta genero@itate. Mulţu$e5cP 81 . iu<itoare i at. &-a$ :nt.ntare. po$ii. <u@ele @.i degeţelele. Mă tre@ea$ @. Fn tren a$ 9o5t atentă la 9iecare lucru. nou.nduri de %u<ire necondiţionată. > $are de g. Gecuno tinţă. #ivinitatea era acolo. 5ă prive ti. pentru c. „#oa$ne. Mi-au dat lacri$ile de <ucurie i %u<ire..$<e5c. pentru că ->-=C e5te :n totul. a$ intrat. Era vie. :n lu$ina Soarelui. Fnt. :n $i care.lnit g. toate @<urau :n linii 9r. %u<ire. „#oa$ne. aAută-$ăO?. -otul a devenit viu.. „&u tre<uie 5ă cauţi ni$ic. Miracol.nduri a năvălit 5pre $ine. pă5ările. :n <i5erică. Pentru pri$a oară :n viaţa $ea.teva clipe. -ot ceea ce nu-ţi place di5pare i$ediat. -otul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. !$ :nţele5 i a$ 5i$ţit. ai copiilor. iar<a. #oar Mulţu$e5c. c. Fnc.02. „Secretul e5te 5ă 9ii !cu$. !ici i 5ă o<5ervi. !$ :nc8i5 oc8ii i atunci a$ vă@ut 9r. Gecunoa tere. Mirare. #oar e5te i tre<uie 5ă a5culţi. 5u9ocant..nu-$i $ai era de 9olo5.nturi repe@i de culori vii. Go u. tot ceea ce $ă :nconAura cu at.? M-a$ re:ntor5 la Bucure ti.nuţele.. -otul e5te Viaţă.t cereri către #ivinitate. propria energie. apoi $. caldă. o<răAorii 5unt ro ii i vii.t de aproape. :n ung8iuri drepte. pare $ult prea puţin 9aţă de ceea ce 5i$t.nte prin 9aţa oc8ilor pe care-i ţinea$ :nc8i i. al<a5tru. a$ ie it i a$ re5pirat aerul pri$ăvăratic. 5ă 5i$ţi.$<ind 9ără $otiv.

5ă $ă iert i 5ă $ă re5pect.ţia ani. $. iar ne:nţele5ul devine 5i$plu. 5i$te cu tot corpul.10. !t.. &e-a citit i 82 . Etiu doar că au 9o5t i lecţii pe care tre<uie 5ă le :nvăţ. „><5ervă-te.$pla ni$ic. !ici i !cu$ i totu i. -re<uie 5ă 9iu $ai atentă la $ine. oriunde i oric. cunoa te-te. &u ţi 5e poate :nt. 5ă-$i cuno5c $ai <ine tea$a i 5ă $ă eli<ere@ de ea. -otul e5te at. -u E ti $ !cu$ i !ici. u or i 9ără durere. care te 9ace 5ă o a5culţi atent.$<et trengăre5c :n colţul <u@elor.t de greu 5ă $ă cuno5c i 5ă $ă :nţeleg.i cal$ă i ancorată :n !cu$ i !ici. 0ără 5paţiu. puţină tea$ă.t de vagP !5tă@i a$ 5i$ţit $ai <ine că locuie5c :n propriul corp $ cap. 9ără tea$ă. Ge5tul $ $aterie/corp $ e5te doar E9e$erul. 5ă-$i pără5e5c propriile a<loane con5truite :n at.2011 Vi5e $ dar nu le $ai tiu. Starea de lini te a venit i$ediat după aceeaP 12. [ie.t de greu. acceptă-te. 9ără ti$p $ doar %u<ire i lini te. 9ără ti$p. :n totalitateP Mai a$ :n5ă de lucrat cu $ine :n5ă$i. Ce-a$ recuno5cut i $ani9e5tarea 9i@ică $ le 5i$ţea$ :n co ul pieptului. -u e ti parte din ->-=CP 0ără 9rică. E ti Eternitatea. e5te at. că nu ai de ce 5ă te te$i.02.ini i picioare.nd.2011 Fn noaptea care a trecut. ca un @. oriunde i oric.02. !$ 5i$ţit. doar vi5e pline de u$<ră care pleacă i lecţii pentru $ine..nd.. Fnainte de a ador$i.2011 Dur5 de $a5aA terapeutic cu doa$na Ceontina StudineanuO !re un ceva 5pecial. din nou. ră$. Sunt i o$. e$oţiile i 5enti$entele. E5te tot ceea ce tre<uie 5ă 9ac $ i totu i. Ei $ai ale5..tea vieţi. Si$pli9ică :ntr-un $od inteligent. $i-a$ recuno5cut trăirile.02. $intea :ncă e"i5tă :n vec8ea 9or$ă i e5te at. nuP E ti parte din #ivinitate. pentru că -u doar E tiP? 12.

„Vreau i euP? Dolegul care a 9ăcut GeiHi 5-a a e@at. Sunte$ oare la 9elI -re<uie 5ă a9luP Pe ur$ă a 9o5t ciudat. a$ vă@ut pentru pri$a dată pe <ancă. at. eu a$ 5i$ţit ridicarea pe care ar 9i tre<uit 5-o 5i$tă doar el. iar eu.t de $ulte lucruri $agice l. ne-a arătat o $i care $agică. te 9ace 5ă 5i$ţi o u oară „ridicare?. :ntr-un t.$pul de <ătălie. Ei el c8iar a 5i$ţit ceea ce eu tia$. G. doa$na Ceontina l-a apă5at pe u$eri.r it.nă la degetul $ic de la piciorul drept. putea$ 5ă ur$ăre5c durerea punctelor de pe $eridianul energetic $ p. Ei tot a5tă@i. Ca5ă-l pe el 5ă 5pună ce a 5i$ţit?.na i $i-a pu5-o pe pielea colegei. Ei durerea 5-a topit :n noul $eu $od de a o con tienti@a. iar la $. #oa$na Ceontina 5-a uitat la $ine i $i-a 5pu51 „-u 5ă taci. Se :nt. c8aHra coroanei 5e rede tepta5e :n $ine.na 5t. 5u< $.nd1 „Voi nu 5i$ţiţi ce 5i$t eu?.t 5unte$ de per9ecţi $ lu$ină pură. „-e-a$ regă5it. > colegă drept pacient pe $a5a de $a5aA i doa$na Ceontina 5pun. %&#!G!. Era$ 5oldat.. 5e vede de aici?. undeva pe c. curgerea de energie pură a Cu$inii.ngă tineP &oaptea a$ avut o cri@ă de 9iere i.u de energie curge :n 5u5.r@iu.. 0ăcută corect.t e5te de u or 5ă te Aoci cu tine :n5ăţiP D.02.2011 #oar vi5e. Fncă nu tiu prea <ine.t de aproape de $ine $ :n $ine?. -re<uie doar 5ă 9ii 9oarte atent i 5ă o<5ervi. pentru pri$a oară. #oa$na Ceontina a tiut că a$ tiutI Fntre<area a5ta $i-a venit a<ia aca5ă. ră5punde$ noi.. #oa$ne. D. „Ba da. ca i cu$ a avea 5u< pal$ă :n5ă i curgerea VieţiiP %ar la 59.nă acu$.ngă avea$ o tăietură ad. :n curgere vie de energie 5au energie :n lu$ină. #intr-o dată.$plă at.. Ei <ine.ncă de 5a<ie. Sau poate că eu a$ produ5 acea tăietură.ntă candoareP Ei atunci $i-a luat $.. <ăr<atului care $ă privea :n 83 .o poe@ie a unei „pro9e5oare de Su9let?. S9.na $eaP > 5en@aţie pe care n-a$ $ai avut-o p. dar 5unte$ $agni9iciP 1. :nainte 5ă-l aud vor<ind de5pre a5ta.

doar a$ cre@ut că 5unt EuI &u $ai tiu.2011 !$ 9o5t. Păcat că nu reu e5c 5-o 9ac 5ă vadă a5ta. a$ pri$it certi9icatul pentru $odulul de $a5aA 5o$atic.2011 Fn 59. dacă nu-l 5pui celor la care tre<uie 5ă aAungă. Ma$a e5te at. &u pot trăi :n locul $a$eiP #oar ea poate 5-o 9acăP 1(. 0ii :n !cu$ i !ici. E5te 5ingurul lucru pe care i-l dore te. 1+.t inco$plet.n ii la Gădăuţi.t de prin5ă :n ne9ericire. c8iar dacă $i-a 9o5t greu 5ă :nţeleg i $-a durut $ultă vre$e.„vi5? i care. a a cu$ dore te d. 1*. >ricu$.? M-a$ 8otăr.2011 Vi5e vii. la $. „Prin Dlipa de 9aţă pătrun@i $ai u or :n Gealitate. o iu<e5c i :i accept alegerea.nt $ e rolul pe care l-a ale5 i pe care vrea 5ă-l Aoace. 84 .na la li9t. Du c.n. -re<uie 5ă le 5pun i lor ce a$ a9latP Ei $ai tiu că anali@ele tre<uie 5ă le 9ac luni.02. #ar :n viaţa de !cu$. 9r. Ei nu a$ cu$ 5-o aAut $ai $ult de at.r itul 5e$inarului. a$ o cicatrice.r it. 5ă la5 tot ce nu e5te e5enţial :n @ona trecutului i 5ă $erg $ai departe. :$preună cu !lina. :nc.i a$intea5că ace5t lucru.tP Fn 9or$ă $aterială e5te $a$a.t 5ă tri$it re@u$atul e"perienţei trăite lui #oug #e Vito. iar pro$i5iunea de a 5ăr<ători @iua d.02.t orice 9ericire nu poate 9i trăită dec. $i-a$ prin5 $.ţiva ani :n ur$ă. =n !devăr a9lat nu are valoare. 5ă. iar :n Eternitate 5unte$ una $ aceea i 0iinţă =niver5ală de Cu$ină i %u<ire.nd totu i :n Pre@ent. a a cu$ 9u5e5e$ 59ătuiţi la 59.02. !cu$ tiu doar că tre<uie 5-o la5 5ă 9ie 9ericită. :n vi@ită la $a$a. din care $-a$ tre@it cu un 5enti$ent de „tre<uie 9ăcut?. ră$.ngă.n5a.na 5t. a 9ăcut-o 9ericită.

-re<uie 5ă trec repede prin 9rică.t de puternică e5te $intea o$enea5că.t de viu :n ceea ce trăie5c $ 5en@aţii.ngă prietenul 85 . M-au 9ăcut 5ă 9iu $ai atentă. 9ără prea $ultă convingere. indeci@ia. Ei nu e5te ni$ic rău :n a5ta. c. Si$ţi5e$ că a$ „toate coră<iile 5cu9undate?. 2*. P. $. -otul e5te at.t de puternic e5te a5pectul no5tru o$ene5c i c. $ai ad. a$ a9lat că $-a$ :n elat. #egea<a $-a$ $inţit. &u prea $ai are 9ar$ec cur5ul. Fn dru$ul $eu. F$i 5i$t 9runtea. ironia. a$ trecut pe l. &u$ai eu a$ 5i$ţit data trecută Miracolul curgerii de energie. de ti$p. nu lip5a de <ani. Dredea$ că a$ 5căpat de ele. Ei $ai ale5.nc.. dar 5unt !cu$ i 5i$t tot ceea ce 9ac. de „acu$ 5unt :n perioada de vindecare i $ai tre<uie 5ă a tept?. de@a$ăgirea. doa$na Ceontina e5te „o pa5ăre $ăia5tră? i a $eritat 5ă vin 5-o văd i 5-o cuno5c.1).02. #oar că 5unt !devăruri di9erite.2011 !5tă@i nu voia$ 5ă $ai $erg la cur5urile de la !&!-ED>G.. a a cu$ poţi 5ă 9ii terapeut. !ce5ta era adevărul. la a doua parte a cur5ului de $a5aA terapeutic. ! a că a$ reu it 5ă-$i văd degetele de la $.2011 „&u poţi trece :n Viitor dacă nu e ti :n Pre@ent. dar 5ă nu ve@i. cu$ pot 5ă a$ :ndoieli :n privinţa #ivinităţiiI #upă tot ce-a$ 5i$ţitI Mai a$ nevoie de alte dove@iI #oar at. g. :ndoiala.tul. e$oţii.nă la ur$ă. Poţi 5ă te uiţi. Gecuno5c 5enti$entele care nu $i-au plăcut $ in5ati59acţia.02. #ar a$ Eternitatea la di5po@iţie i #ivinitatea e5te at. 9ără 5ă atingi Miracolul.t a$ :nţele5I D.. >ricu$. $-a$ :$<răcat i a$ plecat.? M-a$ deci5 $ luni 9ac anali@eleP !$ de5coperit că ceea ce $ă ţine :n loc 5unt 9rica. dar le-a$ gă5it a5cun5e :n $ine. Era 9rica. orice e$oţie negativă are i o parte <ună. Si$t cu$ $ă love te energia cuvintelor. 5ă o la5 :n ur$ă i 5ă $erg $ai departe.t de $ult tre<uie 5ă $ai lucre@ cu $ine.. -otu i.t de aproapeP !5tă@i. 5tări. picioarele.ini :n du<lu e"e$plar.inile.

dacă nu di5pare nodulul de la g. ne-a dat o reţetă care vindecă nodulii i ne-a :nvăţat cu$ 5ă ne e"er5ă$ capacitatea de o<5ervator.ine $are. a$ 5i$ţit cu$ „ini$a dă pe a9ară de iu<ire? i :n oc8i $i-au apărut lacri$i de 9ericire. Fţi $ulţu$e5c.t 5ă re@olv :nt. ca 5ă-l pot $. Pro<le$ele de co$unicare. i-a <ăgat <oticul printre gratiile de la poartă. prietenul $eu dragP Ei :ntr-adevăr. care vor<e te cu at. al<. i-a propu5 5ă-i aAute pe cei neaAutoraţi i 5ă. -re<uie 5ă ai<ă $ai $ultă :ncredere :n 5ine.i trecutul i apoi. !cceptăP Ei tii ceva. Dur5ul cu :ngeri $ 5u<li$P Cidia B. tie ce e5te. direcţie. :nţelegătoare. :n5ea$nă că e ti pregătită pentru a5ta. 5ă 9olo5e5c reţeta pe care a$ pri$it-o a5tă@i :n darP „Ge@olvă toate pro<le$ele trecutului i o 5ă 9ie <ine.i de@volte capacitatea de a iu<i necondiţionat.ndouă in9or$aţiile avea$ nevoieP M-a$ 8otăr.n5ei :ntr-o variantă care te 9ace 5ă nu te :ndoie ti de !devăr.ia. cu ni te oc8i 9ru$o i. relaţii de dependenţă $ toate 5unt ale trecutului. Mi-a 5pu5 că a 9ăcut călătoria :n Cu$ină i două călătorii :n Fntunericul din el.patruped.n5a „l-a interpretat cu aAutorul Fngerilor?. negri. acceptă totul a a cu$ e5te.nd $-a vă@ut. Ei-n clipa aceea.? 0iecare dintre noi a creat un de5en pe care d.ng. !re o $are putere de a-i 5u5ţine pe ceilalţi $ e5te 5en5i<ilă. -otul 5-a 5c8i$<at :ntr-o clipă.t. -re<uie doar 5ă-l accepţi i 5ă nu-ţi pui alte :ntre<ări. dar de a$.ta non alanţă de5pre propriul !devăr. Ca cur5.r5an $ o adevărată #oa$nă. E5te un c. Fngerii 5unt pre@enţi :n pove tile d. Eu a$ pri$it ur$ătorul $e5aA1 „=n Spirit care i-a propu5 ac8itarea unor $ari datorii Har$ice. %-a$ pove5tit de5pre e"perienţele $ele. „!cceptă totul a a cu$ e5te. dar nu a aAun5 LoareIM at. tu ai trăit Magia Do-DreatoruluiP? 86 . D. iu<itoare. Diudat. 0oarte proteAată de Fngeri. E 9oarte cal$.t de departe. a avut e"perienţe intere5ante. a $eritat 5ă $erg $ai departe. -re<uie re@olvate i eli<erateP? Seara l-a$ cuno5cut pe prietenul Eleonorei. dar uneori are nevoie de un 5uport real pe care 5ă 5e 5priAine?. „#acă ai o e"perienţă. E5te ca i $ine.

că tre<uie 5ă $ulţu$e ti pentru 8rana pri$ită i 5ă con tienti@e@i darul 9ăcut. „!r<orele 5tră<unilor? aude dorinţele i. Pentru $ine e5te !devăr :$<răcat :n 9ante@ie.nd 5unt :n acord cu Planul #ivin. D. e :$pru$utată i :ntr-o @i tre<uie dată :napoi. poate a9ecta :ntreaga 0iinţă i că acea5ta 5e proteAea@ă. Spiritul pă5trea@ă totul 5u< 9or$ă de in9or$aţie. Dă di5trugerile pe care le 9ac oa$enii.ntP !9li că i pă$. doar 9ante@ie. că „9iecare 5e na te de două ori? $ a doua oară :ţi c. E ti iniţiat :n di9icultăţile care tre<uie depă ite pe dru$ul de :ntoarcere la =nitate $ -rupul. co$pati<il ca !#& cu tine Lpo5i<il i „corpul de lu$ină? din 5c8i$<area de 5tareM i că <ogăţia e5te pe5te tot. că tre<uie 5ă trăie ti :n !cu$ $ „&u $ai tiu cine 5unt. Mi-a plăcut i !cu$ :i :nţeleg alt9el $e5aAul. le :$pline te. !tunci c. că tre<uie 5ă treci prin oc8iul Spiritului pentru a te putea :ntoarce :ntr-o nouă e"i5tenţă. [i 5e a$inte te că „Spiritul $erge la Spirit i trupul ră$. Ei $ai ale5. Se vor<e te de5pre reţeaua de energie care trece prin toate lucrurile vii.nd e ti :n legătură cu Spiritul nu-ţi $ai e5te tea$ă. Spiritul dă totul $ dacă e ti :n Spirit. !9li că 5e poate 9ace cone"iunea Su9letului i Spiritului :n corpul !vatar. de5pre legătura -rup-Su9let-Spirit. iar pentru alţii. aproape a$ uitat vec8ea viaţă?. de5pre con tiinţa e"tin5ă i acce5ul la Spiritul 5tră$o ilor. pentru a vedea i 5i$ţi !devărul. ne:nţeleg. tigi locul :n Popor. Su9letul i Spiritul devin =na după pri$ul @<or care pecetluie te legăturaP E ti :nvăţat 5ă ai :ncredere :n corpul tău i :n ceea ce 5i$te 5au tran5$ite el. iar „Ma$a E7una? proteAea@ă ec8ili<rul vieţii. %n9or$aţia e5te 5tocată de „Ma$a E7una?. nu nu$ai :n Pă$.nd 5pui „-e văd?. de5pre 5piritele ani$alelor.ne :n ur$ă?. de5pre reţeaua glo<ală de co$unicare prin care 5e :ncarcă i de5carcă in9or$aţii. e ti 59ătuit 5ă prive ti :n 5patele aparenţelor. 5e vor<e te de5pre 87 . atunci c.r it 5ă văd 9il$ul „!vatar?.!Aun5ă aca5ă. „Poporul 5pune? $ nu o per5oană.nd legătura cu -otul.ntenii pot 9i nu$iţi „oa$enii cerului? :n alte lu$i. a$ reu it :n 59. ci =nitatea e5te pre@entă.

a$ 5i$ţit că nu $ai e5te nevoie 5ă 9ac ni$ic. pentru că intră :n 5ala de na teri. cu $are plăcere. Elena a 5unat la 12. :n ti$p ce trecea$ pe l. a$ 9o5t 9oarte aproape 5ă redevin culoare. $i-a$ vi@uali@at pal$ele cu$ 5e $i cau dea5upra corpului ei i cu$ 5i$ţeau vi<raţia 9iecărei @one pe5te care treceau. a$ :nc8i5 din nou oc8ii.2011 > pau@ă de5tul de lungă :n Burnalul $eu.ndu-l. #ar nu a venit :ncă $o$entul i $ai a$ de lucrat at.t de $ult cu $ine :n5ă$iP 0'.. 0). !$ 9ăcut a5ta i$ediat. dar puţin $ai inten5ă.0 deveni5e <unică i avea o nepoţică 5ănătoa5ă i 9ru$oa5ăP Pe dru$. $ov.ndea$. Ca ora 1). culori. 10.. re@olv.iat o 9etiţă drăgăla ă. de5pre cele două lu$i care 5e conturea@ă $ una $uri<undă i una :n care Miracolul e5te la el aca5ă i =nitatea e5te pre@entă. energii. gal<en.ng.02.$o$entul tre@irii. #ar era ceva 9oarte :nc8i5 ca nuanţă. #oar vi<raţii. 88 .nd $-a$ a e@at :n pat. a$ $. pentru că nu l-a$ pără5it. !poi.02. c. a$ a9lat de la Elena că la ora 12.02.02 ca 5ă $ă roage 5ă $ă g.ngă o pădure. -recu5eră apro"i$ativ 20 de $inute de la pri$irea acelui tele9on..2011 &oaptea trecută a$ avut acelea i 5en@aţii de :nceput1 5unete de 9recvenţă :naltă i o apă5are grea pe 9runte.nde5c la nora ei. !$ 5i$ţit căldura din $ine :n ti$p ce $ă g. -oate.2011 !$ plecat 5pre Bucure ti cu $a ina i cu !lina pe po5t de o9er. Seara. #upă ce-a$ trecut de Găcăciuni. &u prea pot 5ă e"plic a5ta. E"plo@ia de culoare a durat puţin. al<a5tru. !$ :nţele5 că de $ulte ori 5unt :n trecut. verde. !poi totul a revenit la nor$al. parcă ar 9i 9o5t culoarea :ntunericului. !poi a$ redevenit culoare. Dopacii au devenit culori pure $ ro u.

„Gealitatea :ntr-o $ulţi$e de variante e5te deAa creată.nd apare :n $ineP De @i 9ru$oa5ă a 9o5t a5tă@iP 11.tea acro<aţii pentru $ineP Ca Bu@ău. 89 . o active@i cu puterea g. #evine realitatea ta :n $o$entul :n care intri :n Aoc.univer5 paralelW pentru tine. a$ oprit la o <en@inărie i a$ 8rănit doi căţelu i. !poi.nd a$ de5c8i5 oc8ii au redevenit i$agini.inile dea5upra lui $ era at. !5ta e5te dovada că 5unte$ :ntr-o 8ologra$ă inteligentăI !$ o<5ervat apoi un nor :n 9or$ă de 5e$ilună. !$ regă5it o $ulţi$e de 59aturi o9erite cu <unăvoinţă :n dialogul cu $ine.ncat pri$ul. p. #oar o<5ervă i la5ă 5ă 9ie.? „E"i5tă i conectarea incon tientă din partea ta. M-a$ uitat la el i norul a :nceput 5ă 9acă ceea ce-i 5punea$ :n g.02.nce i el?. !lt9el. !$ 5i$ţit cu$ Su9letul $eu e5te cuprin5 din nou de %u<irea aceea generoa5ă.nd $-a$ apropiat de al doilea1 „!cu$.. -re<uie 5ă $ăn. apoi a :nceput 5ă 5e rotea5că.ndului.nd $ :nt.c. M-a$ Aucat 9ru$o5 cu el i i-a$ $ulţu$it pentru că a acceptat 5ă 9acă at.t de 5la<P S-a uitat la $ine $ oc8i :n oc8i $ i 5-a apropiat $ai $ult de $..2011 > noapte :n care a$ dialogat $ult.? !$ vă@ut a5tă@i o 9olie :ntr-un copac din 9aţa <alconului $ „realitatea? venită din Aocul unui vecin de <loc. Mai t. Ei eu 5unt 9oarte aproape de Aocul lui i :$part cu el acela i 5paţiu.nă c.nd 5e$iluna i-a inver5at po@iţia. $-a a5cultat c.i di5părea porţiunea pe care :$i concentra$ atenţia. de către ceilalţi Aucători. o 5ă tii 5ă 5c8i$<i a5ta. pe care o iu<e5c at. Parcă a :nţele5 i nu a :ncercat 5ă ia din porţia care nu era pentru el.inile $ele.t de $ult c. 0aci parte din Aocul unui grup apropiat $ vecini. e5te doar a celorlalţi.r@iu. colegi. dacă nu-ţi place. lu$inat ciudat de către Soare. Del care a $. tu nu ai voie. ea e"i5tă ca un . !ici i !cu$.nde ti la ea. te g.. a$ pli$<at $..

0ă ce ai de 9ăcut i eli<erea@ă tiparul. Fncetul cu :ncetul.nd a$ con tienti@at tiparul care tre<uia eli<erat $ lip5a de 90 . dacă de5lu e ti $odul cu$ 5e 9ace i :nţelegi ce e ti cu adevăratP? „E"peri$ente@i i o<5ervi. $ai 5unt trepte de urcat.ndit1 „#acă #ivinitatea a 9ăcut o gre eală :n recunoa terea tiparului de GeconectareI?. la5ă 5ă treacă prin tine ceea ce nu re@onea@ă cu Aocul tău. 9ără 5ă 9ii a9ectat de ceea ce 5e derulea@ă. !i lă5at tiparul 5ă 5e in5tale@e c. V.nduri i tipare vec8i. o 5ă poţi 9ace a5ta. creat :nainte 5au de acu$ :nainte. tu e ti c8eia. dar tiind că tu e ti doar călător i o<5ervator. !dică -u Fncă 0ără &u$e !cu$. ><5ervi :n $od o<iectiv i $ai clar. Doncentrea@ă-te pe Aocul 9ăcut de tine. #ar #ivinitatea nu gre e te niciodată i totul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. Ca5ă durerea 5ă $eargă p.? „Gealitatea ta $ durerea $ :ţi aparţine. ai o<o5it i !cu$ o 5ă accepţi ce e ti de 9aptP !i ră<dare. Gecuno ti vi5ul/Aocul i poţi 5ă alegi 5ă 9ii :n !cu$ i !ici. cea de !cu$.„0ii deta ată i :n a9ara Aocului care nu 5e potrive te cu tine.. Eli<erea@ă orice 9rică. a apărut i durerea la u$ăr. #urerea e5te at. Fn $o$entul :n care te tre@e ti. -u e ti parte din -ot Deea De E5te. D.nă la capăt.nd a$ g. D. -u poţiP 0ii doar $ai $ult dec.ndul. 0ii doar :n !cu$ i !ici $ per$ite-i 5ă treacă.t o$.nd te-a durut pri$a oară i nu i-ai per$i5 5ă plece. Poţi $ai $ult i $ai co$plet. !poi $ergi $ai departe la alt Aoc. pentru că nu ai pără5it g.nde te-te i co$portă-te 5i$ţind a5ta.t o legi de ceva $ anali@e. !cceptă că o parte din tine e5te Etern.AucătoriW.t ti$p c. totul e5te doar per9ect. toate aveau :n 5pate g. e-$ailul către #oug. 9ii doar :n !cu$. Poţi 5ă 9ii tot ce :ţi dore ti. &u :ncerca 5ă-i 5c8i$<i pe ceilalţi . Pentru că totul 5e petrece !cu$ i !ici.? Ei durerile care au apărut. E ti doar -u :n 5c8i$<are. :n orice =niver5 paralel. Eli<erea@ă trecutul i tiparul durerii. E"peri$ente@i i $ai $ult. dacă la i #ivinitatea ta 5ă apară la 5upra9aţă.. !i 9o5t o$ prea $ult ti$p. #ar tot -u. 0ii tran5parentă. &u pleci nicăieri.

a$ :nceput 5ă cite5c un capitol din „C)rţile lui 0o. !$ trecut apoi :n revi5tă lucrurile nere@olvate i care aparţin trecutului. a venit tele9onul pentru cur5ul de $a5aA prin $etoda „$i care din centru?. Ei pentru a doua oară de la Geconectare.ias' i n-a$ avut ră<darea 5ă-l ter$in. !devărul e5te că. pentru că e ti :n o<5ervare. iar i iar. #e data acea5ta. De era acu$ di9erit.nă acu$. !cceptă tot ceea ce e5te. dar c. $ergi $ai departe 9ără 9rică. pe $ă5ură ce la i durerea 5ă e"i5te. acceptă. c. prin con tienti@area tiparului vec8i. Era$ :n5ărcinată cu !le"andra. Ele vin.nd a$ le inat i a$ avut 5en@aţia căderii :ntr-un a<i5 negru. Pare u or. dacă o accepţi i o o<5ervi. !5ta te 9ace 5ă retrăie ti <ucla te$porală re5pectivă. iar vocile celor din Aur $ă cuprindeau din toate părţile.tului a apărut pentru că a$ ră$a5 :n tiparul trecutului.ndi. :n care ti$pul nu $ai e"i5ta.:ncredere i :ndoiala $ durerea a di5părutP !nc8ilo@area dureroa5ă a g. a$ 5i$ţit 5en@aţia aceea puternică prin corp. uită. 9ii pre@ent :n !cu$ i de5c8i5 $inunilor. Eli<erea@ă.lnit o dată :n viaţa $ea. Sunt :ncă $ulte de 9inali@at i $ai a$ de lucrat cu $ine :n5ă$iP Ei a$ $ai a9lat a5tă@i ceva. M-a$ a e@at apoi :n pat. Ei nu :nlocui o o<5e5ie cu alta. Fncepe a5tă@i i treci repede prin ele.nd. pe care l-a$ $ai :nt. a$ vindecat i durerea. ea di5pare. Ei iar. !i 5ă ve@iP? Ei a a.? „! venit 5pre tine. cu $intea li<eră i 9iind :n !cu$. a$ 5i$ţit cu$ răceala 5loiurilor de g8eaţă urcă :ncet prin $ine. pentru că totul are un 5cop. #oar o<5ervă $ai <ine.t e5te de greu 5ă identi9ic ce tre<uie 5ă eli<ere@P „Eli<erea@ă i $ergi $ai departe.t p. Sunt $ulte lucruri care aparţin doar trecutului. Seara. a$ pu5 D#-ul pe care l-a$ pri$it de la Godica i a$ :nceput 5ă-$i gole5c $intea de orice g. > 5ă ve@i $ai $ult. &u te g. o apă5are grea a apărut :n @ona pieptului i $-a$ tre@it :ntr-un tunel negru. dacă o<5ervi $ai $ult dec. 5en@aţia de 91 . la ceea ce a 9o5t. 9ără 5-o legi de ceva anu$e.

t?. ! venit i$ediat i a treia trecere de 9oc.? &oaptea trecută avu5e5e$ dreptate. Ei atunci. a$ reu it 5ă 5pun cu vocea $ea. de data acea5ta. > 5en@aţie puternică.nă voi putea ador$i. a$ 5i$ţit că dacă in5i5t.? Mi-a$ notat e"perienţele @ilei de a5tă@i :n Burnal. Eu ale5e5e$ 5ă ră$. „Vata?. Zar$a voa5tră 5-a ter$inat. a$ citit ur$ătoarele1 „0iecare a 9o5t :ntre<at dacă vrea 5ă $eargă !ca5ă 5au 5ă ră$. pentru ca :$preună 5ă deveni$ Eu. &u el a tre<uit 5ă 5e tre@ea5că. > 5ă dor$i ad. „!5ta a 9o5t tot. Fn clipa aceea. a<ia $i-a$ au@it vocea. Sinele $eu #ivin :l :n5oţe te. Fn acel $o$ent a$ re:nceput 5ă 9iu 9ier :nro it :n 9oc. !$ 9ăcut o <aie caldă i a$ revenit :n pat. plec !ca5ă. Fn aceea i clipă. 12. Ei 5pre 5urprinderea $ea..nat 5ă arate 2.. dar..2011 M-a$ tre@it odi8nită i u oară. !ţi ale5 5ă vă :nrolaţi :n Spirit.nc i te vei tre@i odi8nită.1 de grade Del5iu5P Picioarele i $. dar corpul no5tru e5te te$plul care a pă5trat #ivinul :n 9or$a cea $ai pură. dureroa5ă. !cu$ tia$ că $ai a$ de a teptat p. prin $ine $ de la picioare 5pre cap. Era dru$ul 5pre !ca5ă. -ot Deea De Sunt. Fncercarea cea $ai grea nu e5te pentru o$ul din noi. care 5-a :ncăpăţ. dar eu $ă 5i$ţea$ <ine i tia$ că nu a$ de ce 5ă-$i 9ac griAi. 9ără gra<ă. a$ de5c8i5 calculatorul i a$ continuat 5ă cite5c din „ C)rţile lui 0o.ias'.inile erau :ncă reci.02. cea $ai 92 .cădere 9u5e5e :nlocuită cu cea a ridicării. după care a$ $er5 la culcare.. ca printr-un tunel :ngu5t. ci a $ea?. M-a$ ridicat din pat.t i a ie it :n a9ara capului. Dredea$ că voi ador$i u or. a$ au@it vocea :n interiorul $eu1 „De e5te $ai greu a trecut. dar tu ai ale5 a5taP !cu$ nu $ai e5te :ncercarea ta. 5uporta<ilă ca i inten5itate.nă. „!t. care trecea :ncet.nP Ei pe dru$ul de tre@ire i de 5c8i$<are. $i-a$ revenit i pri$ul ge5t a 9o5t 5ă-$i pun ter$o$etrul. Valul de căldură a trecut :ncet de g. a5pectul o$ene5c din $ine nu e5te 5ingur..

Diclurile de5tinului pot 9i deci eli<erate din lanţuri1 devenind re5pon5a<il.i ru$ega vec8ile pro<le$e.Ed. 5ă trăia5că :n pre@ent i 5ă. #upă aceea.i con5truia5că viitorul.uie 5ă aleagă :ntre calea propriei di5trugeri 5au cea a Cu$inii.ta 9orţă :n ace5t te$plu. a5pirantul tre. care :l va 9ace 5ă re5pingă te$erile. E5te at. X pu<licată de Editura Paralela . El nu $ai tre<uie 5ă e"pri$e :n $od e"ce5iv ceea ce :l pertur<a. !cu$. :l concreti@ea@ă.ias' c8iar 5e e"peri$entea@ăP !poi a$ @. &. 5unt propriile angoa5e?. pentru a aAunge la intuiţia lui Mercur $ $e5agerul Mentalului 5uperior $ per$iţ.. e@itările.nduri negative care 5e eli<erea@ă :l torturea@ă pe a5pirant ti$p de cinci luni. 9ără 5ă 5e :ntoarcă i 5ă 5e culpa<ili@e@e. A%ocali%sa 56!ntului :oan. >dată de5c8i5 ace5t a<i5. Fn capitolul de5pre „#e5c8iderea a<i5ului interior? 5e 5pune1 „Munca a5pirantului porne te de la 0ocul interior al 5tră9undurilor.t propriile recăderi Har$ice1 ele nu e"i5tă pentru cel care $erge 5pre Cu$ină i nu 5e :ntoarce niciodată. pentru că a$ citit1 „Sunte$ aproape de voi c. E5te :n5ă i ViaţaP E5te :n5ă i 0iinţaP Pentru $ine.. va lua contact cu eternitatea. căci cu(!ntul dă o realitate lucrului.9ru$oa5ă.$<it. pertur<ările. 93 . 5cri5ă de către Zl\a.. de5pre care va :nţelege că nu 5unt dec. „C)rţile lui 0o. pentru a lă5a 5ă apară giuvaerul 5piritual tran5$utat prin lu$ina 5olară. Vec8iul o$ va $uri i arpele 5e va pre5c8i$<a. 9or$ele-g. a5pirantul poate 5ă con tienti@e@e că.<. Calea de e(oluţie a 5u6letului'X.nd e"pul@area re@iduurilor p5i8ice din pro9un@i$ile 5u<con tientului. de 9apt.nd a5cultaţi $u@ică 9ru$oa5ă :n lu$ea voa5tră?. D#-ul de ieri era de5pre a doua an5ă ca :ngeriP !$ gă5it ceva intere5ant :n cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi.. !5pirantul tre<uie 5ă 5cape de tendinţa de a.

Dele citite $i-au arătat că toate durerile $ele nu 5unt dec. căci 5tarea divină se am%li6ic) :n el. Me5agerul divin 5au con tiinţa voinţei -atălui. intuitivă. Materia : i de5ăv. nu$ărul 9iarei 5au al 9iinţei :ncarnateM.t nu : i 5parge coc8ilia. 9orţa creatoare gă5indu-5e :n centru3 ea indică $i5iunea o$enea5că :n lu$ea 9i@ică. !lcătuită din energie i 5u<5tanţă.rtindu-5e :n Aurul lui3 at. ca re9lectare inver5ată a lui '.nd o activitate :n planul 9i@ic.Fn capitolul „Dartea cea $ică de5c8i5ă? 5e 5pune1 „Se$n al Su9letului 5au al Ma$ei divine. intuiţia. adică *.i con tienti@e@e no<leţea.r9ul :n 5u5 al peceţii lui Solo$onM i trei negative Lcel cu v. creativitatea o$enea5că Lver<ul.rte $ereu cu roata cele5tă?.'. Dele a5e energii 5unt1 inteligenţa co5$ică a5cun5ă.t ti$p era :n $ăruntaiele Materiei. pe cei de alături i pe #u$ne@eu. D. -otodată triplă. ca el 5ă. nervoa5ă. creatoare. 5unetul. nu$ărul 5ău * e5te cel al naturii o$ene ti :ncarnate. apoi divinitatea.'. : i rea$intea e$<rionul trinitar :nc8i5 i 5u9ocat :n interiorul oului 5ău. inclusi( :n ti$pul vieţii tere5tre.*.*. 5e$nul 0ecioarei poartă ger$enele iu<irii univer5ale. %ndic. 5e :nv. apoi eli<erarea ei. $entalul reali@ator. cuv. 0ecioara co$portă trei energii po@itive Ltriung8iul cu v. incapa<il 5ă 5e eli<ere@e i :nv. intelectul. Fn 5e$nul 0ecioarei 5e gă5e5c i cele trei 9eluri de 5luAiri1 pe 5ine. ! adar. $entală. ceea ce :l evocă pe *.r9ul :n Ao5M. Ea va tran5$ite ace5t ger$ene 5piritual su6letului omenesc. aAun5e la 5upra9aţă pentru 94 . 5i5te$ul nervo5. al cărei ger$ene $ %ud $ 5-a copt :n $ăruntaiele 5ale.*.*. * pentru 5u9let i * pentru 5pirit.*. intelectuală.nduri negative.t 9or$e-g. ele 5unt de ordine co5$ică.ntulM.r e te ge5taţia pe trei niveluri de con tiinţă1 * pentru corp.t ti$p c. L i nu ***. iar 9iinţa că@ută de cealaltă parte a oglin@ii tre<uie 5ă-l rede5copereM. D8ri5to5ul interior. 0iul. Le5te nu$ărul ierar8iilor divine. tige viaţa 5pirituală. *. 0ecioara e5te un 5e$n du<lu1 a5pirantul poate alege :ntre viciul care :l co<oară 5pre lu$ea $ateriali5tă 5au virtutea care :i per$ite 5ă c.*.

n5ul avea :ncă !devărul vec8i. care :n 95 .t 5ă re5pect o<iceiurile cre tine. a<5or<ite de o$enire :n ti$pul in(oluţiei 5ale. Dă roata @odiacală e5te repre@entată de către =ro<oro5 5au arpele care : i devorea@ă propria coadă. adică Cu$ea a5trală.2011 Dartea :ncepută @ilele trecute L$9 Chei %entru atin#erea nemuririi.t căderea $ea $ nu vedea$ ni$ic. >ricu$.. &. din data de na tere a !le"andrei.nt.$plat ceva i$portant.02. Dă cele apte 59ere planetare tre<uie traver5ate de către o$enirea care a adu5 cu 5ine de9ectele. Etiu acu$ că Cu$ea inter$ediară. a 9o5t :n ti$pul 5arcinii cu !le"andra. &. 5unt recuno5cătoare durerii. Ei tot acu$. nu tre<uie 5ă-l leg pe tata de !devărul $eu de acu$ $ d. cuprinde cele patru ele$ente i @odiacul. dar nu era ni$ic altceva acolo dec. -ot a5tă@i. $-a$ 8otăr. :n care datinile noa5tre aAutau ca :n5ă i Har$a. Fntotdeauna a$ tiut. dacă nu a 9o5t 5tin5ă. Etiu că atunci 5-a :nt. #ar că :n toate i :n toţi e5te acea 5c.eli<erare.Ed. Dă tran59or$.Ed.or!rii. :n care nu-$i era tea$ă.nd parte din $ine. pentru tata. Calea de e(oluţie a 5u6letului'.. #eoarece Har$a 5u9letului lui tata e5te di9erită de cea a 5u9letului $eu.nteie de #ivinitate. o a$intire de de$ult1 5ingura dată c. Dă Cu$ea 5u<lunară 5au a5tralul de Ao5 e5te locuită de entităţi negative. 12.M $-a :nvăţat $ulte.nd viciile :n virtuţi poţi de5c8ide inelul ace5tei roţi. dar au@ea$ tot ce 5e 5punea :n Aurul $eu ca 9ăc.nd a$ le inat. A%ocali%sa 56!ntului :oan. 5ă 5e 5tingă $ai u or. care vor trece :n $o$entul con tienti@ării a ceea ce 5tă :n 5patele lor i că. nă5cută :n 5e$nul 0ecioarei $ atunci 5i$ţea$ cu$ cad :ntr-un a<i5 negru. :n pre@ent. $i-a$ adu5 a$inte de tri%lul =X LX in9or$aţii pre@entate la pagina 1'.M. Ei tot cele citite $i-au adu5. pentru că prin ea a$ rede5coperit #ivinitatea. 9iica $ea cea $are. de$onii 5au viciile :n ti$pul co. ace5t proce5 va dura ceva ti$p de acu$ :nainte. Dă Cu$ea lunară 5e 5ituea@ă :ntre @odiac i Pă$.

nde ti. a cărui co$unicare i creativitate contactea@ă 59erele lu$inoa5e i de5c8id dru$ul 5pre tripla iniţiere 9i@ică. 5unt apte iniţieri care vin pe r. doar $ergi a a cu$ 5i$ţi că tre<uie 5-o 9aci. dar nu !cu$. &u te :ngriAora $ totul e5te cu$ tre<uie 5ă 9ie. 5e de5c8ide c8aHra g. -re<uie 5ă ai ră<dare i 5ă la i toate 5ă 5e :nt. Ei ca 5ă tiu că 5unt la 59era $entală. după ce a traver5at !<i5ul.e5enţa Ei cunoa te doar li$<aAul 9recvenţei %u<irii. trece prin el pentru a tre@i centrii cei $ai de 5u5. Fn parc. ani$ică i 5pirituală?. care e5te :n contact cu intuiţia 5au cu „$e5agerul divin?. 5ă la5 vi<raţiile 5uperioare ale ple"ului 5ă 5e e"pri$e $ orice adevăr. Ei dacă ple"ul 5olar e5te 5ectorul iu<irii ce radia@ă. e ti cu Mine i 5unt Fngeri care te proteAea@ă.i au@ea$ pă5ările c.nd a$ $er5 la Mănă5tirea Plu$<uita. a$ au@it vocea $ea interioară1 „!i trecut 8ăul a<i5ului. #eoarece e"pri$ă creativitatea corpului $ental care :i e5te ata at. 5eara. &u e ti 5ingură. pentru pri$a oară a$ o<5ervat cu$ :nt.$ple a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. iar c. ple"ul laringian $ atri<uit glandei tiroide $ e5te „cel al Ver<ului. pentru că Ver<ul :ncarnat concreti@ea@ă ce 9iinţă trăie te :n 9orul ei interior. 5cri5ul e5te potrivit. #a. 9aptă. e"pri$at :n g. c. a5tă@i a$ trăit i e"perienţa care tre<uia 5ă vină 5pre :nţelegerea celor a9late.nt. pe $ă5ură ce di5tingea$ i con tienti@a$ $ai $ulte 5unete. notea@ă tot ce 5i$ţi că tre<uie 5cri5.tului. Ei din nou. :ncetul cu :ncetul.nd toate 5unt reali@ate. di$ineaţa la pri$a oră. Scrie doar ce-ţi vine :n $inte. le vedea$.nd. acu$ tre<uie 5ă tiu 5ă vor<e5c i 5ă tac.nd. S-ar putea 5ă ai 5urpri@e după aceea. 0ără pau@e. 9ără 5ă le g. #in ce :n ce $ai $ulte. Ei da. ca energie =niver5ală. Ca5ă 5ă curgă cuvintele.nd3 apoi. e5te 96 . !i 5ă tii ce i cu$ tre<uie 5ă 9aci. care con59inţe te trecerea a5pirantului 5pre cel de-al doilea nivel. a a cu$ ai 9ăcut i p. vor<ă. Mergi. după ce ai trecut 8ăul a<i5ului.nă acu$. Ei $ai tiu că cel de-al doilea catacli5$ 5e datorea@ă puternicei iradieri a 0ocului $ Spirit al -atălui. Ei că.

.nd e ti ceea ce tre<uie 5ă 9ii. a5t9el :nc. Fntreaga noa5tră coloană verte<rală e5te 97 . =n coleg de la cur5urile !&!-ED>G a avut o e"perienţă 5i$ilară. eli<erea@ă-l i $ergi :nainte?.? „Dare e5te e"perienţa taI?.t o$ul e5te $ai pro9und.2011 %eri a$ a9lat cu$ 5e nu$e te e"perienţa pe care a$ trăit-o ti$p de 10 @ile $ „tre@irea arpelui Zundalini?.t 5ă trec $ai u or prin e"perienţă $ #ivinitatea c8iar ne aAută 5ă depă i$ i 5ă ani8ilă$ <locaAele din ti$pul proce5ului de tre@ire. cu at. #oar ai ră<dare i $ergi :nainte. „0iecare a avut o e"perienţă per5onală care l-a adu5 pe dru$ul ace5ta.. care ne aAută?. !$ de5c8i5 9erea5tra i nu a$ vrut 5ă re9ac acea5tă e"perienţă.? „Eu a$ trecut prin a5ta cu $ulţi ani :n ur$ă..02. e5te de 9apt Zundalini $ „Ma$a care a creat =niver5ul. Zundalini are 9or$a unui arpe. iar :n 9inal e5te 59era care ne :nconAoară L$i-a$ a$intit de <alaurul din vi5 pe care l-a$ o$or. LSeara $ă :ntre<a5e$ care e5te di9erenţa dintre Spirit i Su9let i unde 5unt !cu$.. tre<uie „5ă 9i$ a5i5taţi de 9orţe in9init de puternice.M 1.M. Su9letul e ti -u $ Spiritul e5te -otul $ -u te une ti cu -otul i redeveniţi -ot=naP E ti :ncă :n 9a@ă de .? „Era ca un 9ier :nro it :n 9ocI Eu a$ 5i$ţit pe ur$ă 5loiuri de g8eaţă. cea $ai puternică dintre 9orţe?.vor<a de5pre 5c8i$<area de 9a@ă/5tare :n ti$pul vieţii. Vei ti c.coconW. !cu$ tiu că =ro<oro5. !$ 5i$ţit o ar5ură puternică :n tot corpul.? „%ntere5ant. ce tii de5pre ZundaliniI? „&i$ic. Ge@olvă trecutul.t i #u8ul S9. LMi-a$ adu5 a$inte că tot ti$pul a$ 5i$ţit că nu 5unt 5ingură i că „ tia$? ce i cu$ tre<uie 5ă 9ac. a$ :ntre<at. apoi devine dragon de 9oc.nt %nterior LZundaliniM e5te $ai puternic..? !5tă@i a$ căutat pe %nternet de5pre $tre&irea lui >undalini'X. Mi-a 9o5t 9rică i $-a$ oprit.i :ng8ite coada.M Du c. Ca :nceput. tu ai 5i$ţit ridicarea pe a$<ele căi. arpele care.t. LJer$e5 -ri5$egi5tulM #eoarece ridicarea lui Zundalini e5te o e"perienţă periculoa5ă. „Spune-$i. după ani de $editaţii.

e5te polari@ată negativ i legată la Cună.ntul. iar c. 5tarea tran5cendentă.ngă. care core5pund.nt/a doua na tere/ rena terea 5pirituală.nă la nara dreaptă. >dată tre@ită i diriAată :n 5u5. e5te polari@ată po@itiv i legată de Soare. 5e 5i$te prin atingere i produce o puri9icare inten5ă. care „leagă cerul i pă$. =lti$a Au$ătate 5i$<oli@ea@ă a . iar „9iinţa va <ene9icia de o $are de@voltare 5pirituală?. Pingala aAunge p. :n plan 9i@iologic. Dele trei :ncolăciri 5i$<oli@ea@ă cele trei 5tări co$une de con tiinţă. Gidicarea lui Zundalini repre@intă de 9apt reali@area Sinelui/<ote@ul cu #u8 S9. L>$raa$ MiH8a]l !^van8ov' -re@irea puterii lui Zundalini e5te un proce5 inten5 de puri9icare. :n el i :n Aurul lui. e5te :n5oţită de „o 5en@aţie 5peci9ică de uni9icare re5i$ţită la nivelul :ntregii 9iinţe i c8iar de oprirea re5piraţiei pentru o 5curtă perioadă de ti$p?. ca un arpe :ncolăcit. 9i@ică i $entală.nd tre@irea e5te 5ta<ilă.-a 5tare de con tiinţă.nă la nara 5t. Energia Zundalini se transmite. dar 9orţa Zundalini doar$e la <a@a $ăduvei 5pinării. $ulte $aladii :n 5tadiu incipient. #eoarece :ntreaga lu$e e5te „do$eniul energiei Zundalini?.nd de-a lungul coloanei verte<rale. Fn Aurul canalului central 5unt :ncolăcite cele două tra5ee energetice %da i Pingala. de 5o$n pro9undM. de vi5. iar con tiinţa 5pirituală 5e tre@e te.un „ arpe?. cerul no5tru i pă$. celor două 5i5te$e nervoa5e $ 5i$paticul i para5i$paticul. Gidicarea lui Zundalini 5e poate produce pe trei căi $ „2 canale energetice. care tre<uie tran5cen5e L5tarea de veg8e. puterea vindecătoare a lui Zundalini poate eli$ina p. Gidicarea lui Zundalini prin ace5t canal.ntul no5tru?. ce conduce la tran5cenderea trupului i a $inţii.? #acă Zundalini 5e 98 . 2 $a$e :n una?. care per$ite evitarea e9ectelor 5ecundare neplăcute. 5e pot 5i$ţi curenţi de energie LpranaM urc. Dea $ai 5igură cale de ridicare e5te prin canalul Su58u$na L5ituat :n interiorul $ăduvei 5pinăriiM.nă la un punct. cel care i-a tre@it acea5tă 9orţă 5i$te cea $ai :naltă 9or$ă de energie Zundalini. „%da aAunge p.

>dată ce <locaAul e5te di@olvat.nceneM.nd aAunge la Sa8a5rara.nă la 5ta<ilirea de9initivă a lui Zundalini :n centrul coroanei LSa8a5raraM.$pului ce ne :nconAoară. iar Zundalini deter$ină 5i5te$ul nervo5 central 5ă 5e de<ara5e@e de ele. acţionea@ă a5upra lor p. Sunt 2 <locaAe 5tructurale $aAore.tre@e te i urcă pe Pingala &adi. :nălţarea co$pletă a lui Zundalini durea@ă o perioadă 9oarte 5curtă de ti$p. devine coerentă.nă atinge ulti$ul centru. 5e revar5ă :$preAurul <ioc. D8iar dacă 5e $ai di5per5ea@ă pe parcur5. după care. Zundalini :nt. atunci c. a5pirantul tre<uie 5ă retrăia5că acea5tă 5tare elevată.t 5ă acţione@e pe $ai $ulte nivele deodată. a a nu$itele . ZundaHini urcă $ai :nt. #ar Zundalini poate 9i <locat oriunde de-a lungul traiectoriei 5ale a5cendente.nă ce le di@olvă. P. :n centrul dintre 5pr. iar Zundalini. de o<icei. !cea5tă e"perienţă e5te :n5oţită. p.nd 5i$ultan di9erite puncte de 5tre5.$pină tot 9elul de i$purităţi.nd Zundalini 5e ridică 5pre cre tet e5te e"peri$entată <eatitudinea i e percepută o lu$ină 9oarte inten5ă.? -re@irea punctului 5ituat la 12 lăţi$i de deget dea5upra capului repre@intă uniunea 5upre$ă cu !<5olutul. D. Ca :nceput. !ce5te <locaAe repre@intă puncte :n care 5unt acu$ulate 5tre5urile. energia Zundalini curge $ai departe prin acel punct. care 5unt ar5e prin activitatea 5a dina$ică.lne te altă @onă de 5tre5.nă :nt. „Fn ti$pul $i cării 5ale a5cen5ionale. p. iar dacă urcă pe %da &adi $ o 5en@aţie de răceală. de durere.nd Zundalini :nt. Energia Zundalini poate di9u@a a5t9el :nc.t $ai de5 po5i<il.noduriW L:n centrul din regiunea anală. :n centrul ini$ii. D. D.lne te ace5te <locaAe. după ce trece de Sa8a5rara. 5e e"peri$entea@ă o 5en@aţie puternică de :ncăl@ire. ca o 59eră de energie 99 .i de-a lungul 5patelui i apoi :n :ntreg corpul. eli$in. c.nd atinge c8aHra ini$ii 5e pot :nregi5tra palpitaţii ale cordului. acea5tă 9orţă gigantică co<oară :ntr-unul din centrii in9eriori. Zundalini 5e $i că :n 5u5.

? „Fn ti$pul ace5tui proce5 pot e"i5ta $i cări involuntare ale corpului. „Po$ul 5e9irotic? ne 5pune că $ai 5unt c8aHre neactivate $ :n di$en5iunea a 2-a au 9o5t active doar (.net. cu aAutorul %nternetului. Gidicarea lui Zundalini la c8aHra a (-a nu re@olvă toate pro<le$ele. iar acu$ tre<uie activate :ncă + i 5ă 9ace$ legătura cu #ivinitatea.nd prin 9iecare centru. -rec. a$ avut con9ir$area $%rocesului de acti(are a chaArelor %entru dimensiuni su%erioare'XX. „Fn ti$pul a5cen5iunii. E5te intere5ant că :n Egipt 5unt 12 trepte ale 5cării 5pre viaţa eternă. vi@iuni i audiţii Lvoci. Zundalini :l energi@ea@ă te$porar.com? -ot a5tă@i.5upravitali@antă. alte 9eno$ene $i5tice e"traordinare Lpar9u$uri. e"peri$entarea e"ta@uluiM. de pe +++. 5uneteM.@o#aesoteric. iar treapta a 12-a repre@intă ne$urirea. deoarece „de5c8iderea de noi c8aHre e5te un proce5 de5tul de di9icil pentru organi5$ul o$ene5c i nici activarea celor e"i5tente nu e5te prea u oară?. :ncre$enire :n po5turi ciudate. 100 . $odalităţi neo<i nuite de re5piraţie. gu5t de nectar.nă la c8aHra a 2-a. di9eriţi centri 5u<tili de 9orţă devin activi i capătă viaţă nu$ai :n ace5t $o$ent. care ne activea@ă corpul de lu$ină. ce arde i tran5$ută toate i$purităţile i di@ar$oniile Har$ice.? X in9or$aţii preluate +++. apoi $erge $ai departe. a<5or<indu-i energia. E5te $o$entul c. &. !ici urcă puţin. Zundalini urcă 9ără pro<le$e.nd energia Zundalini nu $ai co<oară $ai Ao5 de c8aHra 9rontală. „P.(a(i(o(. lu$ini i 5unete interioare.Ed. curgeri puternice de energie :n corp. Pe $ă5ură ce Zundalini atinge centrul i$ediat ur$ător. iar e"tre$ităţile in9erioare tind 5ă devină reci i cadaverice. Fn interiorul no5tru 5e produc 9eno$ene 5ecundare. apoi pare 5ă 5tagne@e. re5tul corpului e golit de <ioenergie. E5te o c8aHră neactivă.

Don5tată$ că ne pricepe$ la $ulte. c8iar dacă i $entalul a 9o5t :$<unătăţit. pedeap5ă. 0iind co<or. &e a teaptă Pri$ul gardian.i $entalul i e$oţionalul.nd :i venea vre$ea. care :n alc8i$ie repre@intă că5ătoria Soarelui cu Cuna. El pri$e te i$pul5uri direct de la epi9i@a care doar$e :ncă. #e i c8aHra Su9letului e5te de5tul de activă. vo$ adăuga i contri<uţia lunară a c8aHrei 5e"uale. Zundalini urcă 5pre ple"ul 5olar Lapar o $ulţi$e de g.toare au $ai $ultă 9orţă i le percepe$ ca <rutale.&enu$itaWM.&enu$itaWM lip5e te. Sunte$ :n 9aţa podului. &. -raver5ă$ ni te 5tări 5u9lete ti i $entale deo5e<it de grele i 9oarte ciudate pentru $entalul no5tru.Ed. le vo$ pune de acord. 101 .com -$ChaArele "i 6orţa >undalini'. D8aHra #aat8 L. apar 5en@aţii care ne 9ac 5ă crede$ că ave$ pro<le$e cu ini$a. <ine. că ti$ aproape orice.t i u$eri către Su9let. rău. Pentru a ec8ili<ra c8aHra ple"ului 5olar.(a(i(o(. #in ace5t $o$ent di5cerne$ u or adevărul de $inciună. c8aHra #aat8 L. ră5plată. vo$ ec8ili<ra :nt. #e 9apt 5unt 11 c8aHre pe po$ul 5e9irotic. Sunt pri$ele Aeturi de energie care co<oară din5pre g. !cu$ apar proce5ele de con tiinţă i i$agini vec8i. &e 5i$ţi$ 9oarte <ine :n pielea noa5tră.nduri i 5i$ţi că-ţi e"plodea@ă capulM. Pă@itorul. Fncepe lucrul a5upra noţiunilor de dreptate. pleca cu graţie :n &irvana. Ceviatanul. Ea lip5e te pentru că e5te puntea :ntre o$ul tridi$en5ional i cel adevărat. Fngera ul. !tunci iniţiatul aAungea doar >$ #e5ăv. Fn lucrările alc8i$ice 5au e@oterice nu ni 5e 5pune ni$ic de5pre acea5tă nouă c8aHră. ti$u5ul nu e5te :ncă activat.pe care Zundalini o de5c8ide. Zundalini ocole te Su9letul Lacolo tre<uie adunate toate a5pectele ec8ili<rate deAaM.r it :n plan tridi$en5ional i c. articol de Lelia 3ihail/.? XX in9or$aţii preluate de pe +++. #acă a$ reu it ace5t lucru.

!cu$ a$ con9ir$area 5cri5ă că a$ trăit e"perienţa tre@irii lui Zudalini i a$ trecut podul. a$ :nvăţat 5ă lucre@ cu energia 5u<tilă. de parcur5. D. a$ 9ăcut e"ecutare 5ilită. a$ 9o5t inginer.nă !cu$. 5unt tipare de energie care tre<uie lă5ate 5ă plece. a$ ţinut loc de diriginte de antier. Zilele trecute a 9o5t o nouă :ncercare $ ai trecut-oP -re<uie 5ă re@olvi i 5ă la i :n ur$ă tot trecutul. 0ă-o repede. a$ 9ăcut cur5uri de $a5aA i alte cur5uri care 5ă $ă aAute 5ă :nţeleg $ai <ine. depinde doar de tine. Etia$ in5tinctiv i $ai de$ult.. !i :ncredereP !5ta c8iar poate 5ă-ţi u ure@e calea. !cu$ e ti :n 9a@a :n care 5e de5c8id c8aHrele 5uperioare i 5e produce uni9icarea cu Su9letul $ $ai 5unt :ncă $ulte de 9ăcut. trecerile $ele 5pectaculoa5e prin at.ntat la pian. ca !cu$ 5ă 9iu !ici.ndut orice 5e putea vinde $ de la <ăutură la a5igurări. :ntr-o altă viaţă a$ 9ăcut <alet.t de $ulte vieţi co$pri$ate :ntr-o perioadă at. a$ 9ăcut co$erţ $ a$ v.t ceea ce tre<uie 5ă 9ie i e5te :n pecetea ta. Pentru ca .$pla ni$ic rău. pentru că -otul nu per$ite dec. acea dorinţă de a $erge la cur5uri care aveau legătură cu energia 5au p5i8ologia. D8iar dacă 5unte$ cu tine. -re<uia 5ă 9iu printre pri$ii care 9ac trecerea prin noua 5tare de agregare/9a@ă. Eu $-ot Deea De SuntP Ei din nou vocea din Mine1 „!ici 9aci parte dintre Ei.. nu a$.t de 5curtă.. Ei 5i$t că „Pri$ul gardian? 5unt tot Eu. arpeleW 5ă treacă $ai u or :n @ona 5uperioară. „Pri$ul gardian? $i-a dat voie 5ă-l trec. Fncep 5ă :nţeleg de ce a$ venit pe Pă$.nt :n acea5tă viaţă. 9ără 5ă tiu cu adevărat ce tiu. toate căutările. dar anul viitor o 5ă 9ii a a cu$ tre<uie. &u ţi 5e poate :nt. Ei toate ace5tea..tea do$enii di9erite. capătă 5en51 dorinţa de a nu $erge la 0acultate. toate pără5irile.. 102 . iar tot ceea ce a$ 5i$ţit i trăit p. de trăit. :$i plăcea 5ă 5pun1 „Fntr-o altă viaţă a$ c..na. dintre cei care de5c8id dru$ul i pentru ceilalţi. #e i le-a$ 9ăcut :n viaţa acea5ta..? !poi a$ 9o5t critic literar. ci de a ur$a un cur5 de co5$etică.. a$ o<ţinut autori@aţii de con5truire i a$ 5upraveg8eat e"ecutarea <ran a$entelor de utilităţi.

&u erau de 9aţă.lnea$ $ereu l. Diudat. :ntrea<ă.5ă 9iiW. prive te.$<e5c1 „Etiu totul.nd o<5erv cu$ i-au dat pri$ele 9run@uliţe noi. Ei atunci c.? „Pentru d.Pri$e ti tot ce ai nevoie. !$ reu it 5ă dau de po$ană i pentru tata. cite te.t de 5i$plu?.2011 103 . 9ii atentă $ toate $ai $ult ca p.nd a$ 5i$ţit a5ta :n Su9letul $eu $ i-a$ iertat pe toţi i a$ cerut iertare de la toţi. %ar ceaiul de <u5uioc pe care :l ador. E at. !5tă@i a$ 9ăcut „curat? prin 5ertarele trecutului. Parcă văd i aud pentru pri$a dată.n5ul $ 5ă 9ie pri$it. !$ reu it.nd a$ ter$inat de 5cri5 toate ace5tea. > 5ă a9li i o 5ă tii $ai $ulte?. Der etorul pe care-l :nt. 1+. !vea$ nevoie de cineva căruia 5ă-i dau pac8etul pregătit i c.nd a$ g.t ti$p c. 5ă-$i cer iertare de la toţi cei 9aţă de care a$ gre it :n acea5tă viaţă. p. E5te pri$a dată c. dar a 9o5t pri$a dată c. $-a$ uitat $ai atent la planta căţărătoare din 9aţa 9ere5trei de la <ucătărie. corpul 9i@ic va re5i$ţi di9erenţa dintre 9recvenţa corpului tău eteric Lcare :ncepe 5ă crea5căM i ali$entele care au o 9recvenţă $ai Aoa5ă.? -ot a5tă@i.nă i a5ta uita5e$ 5ă 9ac.nă !cu$. :nţelege. cu adevărat. #e a5ta carnea :$i 9ace rău $ pentru că nu $ai core5punde cu noua $ea 9recvenţă i corpul 9i@ic 9ace un e9ort 5upli$entar 5-o proce5e@e. acu$ $i-a ie it :n cale pe dru$ul $eu 5pre $etrou. un adevăr $-a 9ăcut 5ă @. !cu$ re:ncep 5ă V_# i 5ă !=# $ i a5ta e5te nou pentru $ineP !$ :nţele5 de ce 5-au 5c8i$<at pre9erinţele $ele ali$entare. :n5ea$nă doar 9recvenţă ridicată.ndit a5ta. doar tre<uie .ncă$ i <e$ 9recvenţe de energie i at. ><5ervă.ngă „Spring -i$e?. a apărut i cel care tre<uia 5ă-l pri$ea5că. ca ni te <o<oci $ici i ver@i. noi $. „E5te pentru tata. #e 9apt.02. Ei tot !cu$ a$ avut oc8i i pentru $icuţii $uguri care au apărut :n copacul din 9aţa 9ere5trei. a5cultă.t nu e ti :ncă ec8ili<rat per9ect. tiind că nu tiu ni$ic.

li9tul a putut 5ă 9acă legătura :ntre 5u5 i Ao5 i din nou :n5pre 5u5.t :ntunericul. $i 5-a activat :ncă o c8aHră $ culoarea.. era o culoare 9oarte :nc8i5ă.$plat a5ta.. că noi deveni$ un ec8ili<ru per9ect i că la un $o$ent dat con tiinţa >$enirii 5-a 5c8i$<at. &u e5te nevoie 5ă-$i 9ac pro<le$e $ $ecani5$ul de răcire 5e gă5e te „la purtător? i intră :n acţiune c. a$ :nţele5 că toate 5i$<olurile noa5tre.re i urcareM repre@intă pentru noi doar aducerea a$inte a co<or. Dă toate ele$entele 5unt :ntr-un ec8ili<ru per9ect L5u5 $ 9oc. a$ a9lat du$inică la cur5. dar i o răcoare plăcută :n tot corpul. %ar eu 5unt !ici. iar activarea a 9o5t de 5curtă durată. :$preună cu ceilalţi care aAută la reali@area 5altului >$enirii. A%ocali%sa 56!ntului :oan. !5tă@i a$ citit :n $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. a$ 5i$ţit căldură :n @ona „coroanei?. :n noaptea de ) $artie. era a coAii de prună LindigoM. Vreau 5ă $erg la NorH58op-ul reco$andat de #aniel i totu i 5i$t că :ncă nu tre<uie 5-o 9ac.ntul. Ei atunci c. dar voi a9la la $o$entul potrivit.000 de ale i?. toate $icile ritualuri cotidiene. care $enţine ec8ili<rulM. dar acu$ tiu că era indigo :nc8i5.nd e5te nevoie de el. iniţial a$ cre@ut că nu văd dec. DiudatP Dred că nu voi $ergeP !$ :nţele5 i că Burnalul pe care :l ţin tre<uie 5ă aAungă doar la cei care au nevoie de el. D. #e 9apt.. Calea de e(oluţie a 5u6letului' de5pre cei „1.rii i a datoriei de a reveni la Fnalt. „!pocalip5a? vor<e te doar de5pre etapele 5c8i$<ării noa5tre i ea 5e ter$ină cu ulti$ul o$ tre@it. Seara. Mi-a$ dat 5ea$a că la Bacău.t :nălţarea 5ă ai<ă loc la nivel glo<al. a5t9el :nc. tiu că e5te vor<a de5pre $a5a critică ce 9ace po5i<ilă 5c8i$<area con tiinţei =$anităţii. re9lectă căderea :n den5itate. ca 5ă anule@e 5en@aţia puternică de căldură. :n ti$p ce 9ăcea$ du .. aer3 Ao5 $ apă. 104 .Fn ti$pul $editaţiei. Si$<olul 5cării Lco<or.nd 5-a :nt. &u cuno5c 5e$ni9icaţia ace5tei c8aHre. $etal3 la $iAloc $ pă$. >ricu$.t de5pre ro5tul $eu :n ace5t pu@@le =niver5al.

iar cea in9erioară a revenit 5pre cea 5uperioară $ =nitatea e5te regă5ită i S9era Su9letelor lu$inate reunite cu Dreatorul lor.ngă.pecetea lui Solo$on $ :nt.T12 c8aHreR2 „St. #e data acea5ta. :n $od con tient.5cara co<or.i co<or. pentru că ele 5e regă5e5c la nivelul lui. #ivinitatea din noiM3 .ntul?M3 .lpi? L„Dau@al?R„Pă$. 5e regă5e5c :n 9iecare părticică din noi.re. !poi. dar tre<uie 5ă $ă g.nde5c $ai <ine la cele a9late1 .02. Ge:ntoarcereaM3 . centrul coloanei verte<raleM3 . !cu$ tiu că nu tre<uie 5ă $ă :ngriAore@.!$ :nţele5 de 9apt cu$ 9uncţionea@ă Geconectarea $ toate de5enele repre@intă in9or$aţii care 5unt recuno5cute de către !#&-ul no5tru eteric.cele 2 canale pentru ridicarea lui Zundalini L5i$paticul. după care a urcat din5pre ini$ă Linclu5iv <raţeM 5pre cap i $i-a lucrat 9oarte atent partea dreaptă a capului. apoi urcare La a 5-au petrecut lucrurile $ !cu$ e5te $o$entul Fnălţării.1.a$ 12 linii ori@ontale.triangulaţia $ 2 devine 1. a$ 5i$ţit căldură :n @ona „coroanei?.$eridianele energetice 5-au 5i$pli9icat Lau di5părut cele care $ă leagă doar de $aterialM3 . para5i$paticul. a$ 5i$ţit pre5iune :n @ona 5uperioară a 9eţei i a$ ră$a5 cu o 5en@aţie de pre5iune -durere :n partea 5t. !$ :nţele5 i 5e$ni9icaţia etapelor din ti$pul Geconectării.rii e5te i cea a urcării $ ( c8aHre3 . iar Su9letul a ale5. egale ca nu$ăr cu c8aHrele care :n pre@ent 5unt active3 . ci 105 .i $u că coada i :i dă dru$ul/cele două cupe ale lui „#aat8? 5-au :ntor5 9aţă :n 9aţă. adică vor<i$ de5pre alinierea propriului =niver5 L„>$ul !da$? 5-a divi@at :n 2 i acu$ 5e une te3 5e 9or$ea@ă a treia 9orţă.cercul e5te =ro<oro5 care. 1*.2011 &oaptea trecută a$ 5i$ţit din nou Zundalini.

totul e5te <ine.ndu-$i 5ea$a că nu a$ ni$ic 5pecial 9aţă de ceilalţi. dacă cineva a trecut prin a5ta. Ea tre<uie trăită de 9iecare a5pirant :n parte.. adole5cenţă. dar nu i-a$ dat i$portanţăM. &. #e i $ă doare capul :n partea 5t. Etiu că tre<uie 5ă nu $ă te$ :n 9aţa lucrării puternice ce va 9i. Etiu că va ur$a la 9el pe partea 5t. copilărie. 5en@aţia de „corp ca după <oală? i un puternic gol Lca de 9oa$e. 9eno$enul 5e va petrece $ai repede i $ai u or. 5tai lini tită $ la5ă-l 5ă lucre@e i 5ă ia5ă?. 9ără a 9i :n5ă a5taM :n 5to$ac.ngă. nu are nicio i$portanţă. Ei doar vor ti că e5te un proce5 natural i vor 9i pregătiţi 5ă treacă prin el.B. 5ă-$i pă5tre@ 5$erenia :n cunoa tere. $oarte $ 9ire5c i 9ără :ntre<ări 5au tea$ă. D8eia pe care a$ trăit-o e5te cea din $Cartea Cunoa"terii4 Cheile lui Enoch'X. :n ti$p ce Zundalini lucra. -ot ti$pul a$ 9o5t lini tită1 „Ca5ă-l 5ă ia5ă. a a cu$ trece$ prin na tere. $aturitate. dar cred că nu 5unt pri$aP X 5cri5ă de către B.Ed. pentru că are un ro5t. &oaptea. dar 5cri5ă 5au 5pu5ă. #upă ce 5e va o<ţine $a5a critică de :nălţare/rea$intire/urcare :n 9recvenţă.tulM. doar că a$ 9ăcut parte din planul ace5ta al #ivinităţii i că $o$entul $eu de tran59or$are din o$idă :n 9luture e5te :n !cu$. #i$ineaţa. pe ur$ă vor 9i e"plo@iile de culoare. corpul a tre$urat puţin i $i-a$ 5i$ţit re5piraţia 5c8i$<ată. apoi la nivelul capului.5ă-i per$it 5ă e"i5te. totul va 9i u or pentru ceilalţi.ngă. :ncep 5ă $ă $i c $ai u or Linclu5iv g. 106 . &u tiu dacă au 9o5t i alte per5oane care au de5c8i5 „ci9rul per5onal?. cu 5eninătate i naturaleţe.7urtaA i pu<licată de Editura 0he Academ@ 6or Future 5cience. L&ici $ăcar nu tiu dacă e5te un „ci9ru per5onal?PM &u$ai că acu$.. iar odată ce a$ cuno5cut-o. a$ 5i$ţit un gu5t a$ar La 9o5t pre@ent i altădată. d. pentru $ai $ulţi dintre cei pregătiţi. #oar at.t.

ver< adevărat. 9aptă <ună.ngă a capului $ 5i$ple ec8ili<rări.? !5tă@i a$ 5i$ţit o Aenă u oară :n @ona cocci5ului i dureri puternice pe partea 5t. nu va $ai tre<ui 5ă convingi pe ni$eni.nd 5e va ter$ina Planul tău Ldin nou. a$ 5i$ţit dureri :n @ona u$erilor i o u oară Aenă ing8inală $ pe partea dreaptă a corpuluiP !cu$ tiu că pe partea acea5ta. „!pocalip5a nu e5te dec.? !$ au@it a5tă@i pe cineva 5pun.2011 „D8eia trecutului i pre@entului La$ 5cri5 a a. dar 5c8i$<area >$enirii 5e ter$ină cu ulti$ul >$ care re:nvaţă ce e5te.02. $u@ica #ivinităţii. $u@ica a5trelor. -u tre<uie 5ă tii 5$erenia punctului #ivin.nd avea$ „c8eia trecutului i viitorului?M e5te c8eia $u@icii Su9letului. [ine $inte a5ta.t coada lui. Ei din nou :ndoiala din $ine i din nou vocea din Mine1 „-re<uie 5ă tii :n per$anenţă că e ti un punct :n Eternitatea #ivină. &u Audeca ni$ic i pe ni$eni $ orice lucru i 9iecare >$ 9ac parte din Plan. #e ce te :ndoie tiI &u D8ri5to5 5pune1 . tre<uie 5ă ai g.ntul :ntrupat. dar cu $ai puţină 9orţă. vor recunoa te !devărul doar privindu-te. :nainte ca energia Zundalini 5ă lucre@e i pe e$i59era 5t. #u$ne@eu i #iavolul 5e $ani9e5tă doar prin o$ :n lu$ea $aterială?. care : i recunoa te 5ituaţia de punct :ntr-o i$en5itate de puncte.nd avea$ „pentru tine?M. dar :n g. cu$ e$i59era cere<rală dreaptă a 9o5t deAa parcur5ă de către Zundalini. de i :n g. a$ 5cri5 a a.nd curat. Dapul lui =ro<oro5 doare $ai puternic dec. ca parte din ->-=C. intenţie 5ănătoa5ă. Dei care pot. capa<ilă 5ă cree@e inclu5iv creaţiile punctului in9i$. E5te un proce5 care :ncepe la nivel per5onal.t proce5ul no5tru de 5c8i$<are de 5tare/9a@ă.&i$eni nu poate 5luAi la doi 107 . legătura cercului 5lă<e te. =ro<oro5 : i $u că coada.nd1 „D8ri5to5 e5te cuv.? „D.1(. -otală i !totputernică. #ar :n acela i ti$p. Da 5ă-ţi 9ie u or pe calea ta. pentru că :ncepe 5ă-i dea dru$ul.ngă.

e5te Singurul.t de partea #ivinităţii. care !cu$ :nţeleg că e5te de 9apt tre@irea lui ZundaliniP -ata cred că a trăit 5tarea de tre@ire a lui Zundalini la 5pital.niWI Ei la <ote@ nu au@i1 .ngă a capului.ndă. dacă nu a trecut el :n5u i prin 0oc.5tăp. M-a$ ridicat din pat i a$ re:nceput 5ă cite5c din cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. A%ocali%sa 56!ntului :oan. pur i 5i$plu. dar 9oarte <l.2011 &oaptea trecută $-a$ tre@it din nou cu 5en@aţia e9ectului Zundalini. era nelini tit i nu-$i putea e"plica ceea ce 5i$ţea. Dapitolul 12 :ncepe cu ur$ătoarea 9ra@ă1 108 . după ce a trecut prin <ote@ul cu !pă?. !$ 5i$ţit i ar5ură pe 5pate. iar $u@ica celor apte 59ere planetare e5te lira cu apte cor@i. nu ai cu$ 5ă 9ii dec. „Dorpul e5te te$plul Su9letului. A%ocali%sa 56!ntului :oan. #u$ne@eu te :ndea$nă la %u<ire i a 9i F$preună. Calea de e(oluţie a 5u6letului'. că$a a de noapte pe $ine. Calea de e(oluţie a 5u6letului' 5e po$ene te de5pre două „catacli5$e/graniţe/revelaţii ale lui Za9 i !in? i 9aptul că „ni$eni nu poate 5ă pătrundă :n cortul $ărturiei. apoi a$ 5i$ţit o răcoare plăcută.02. care a u5cat.t. Fnvierea :ncepe printr-o na tere 5pirituală :nainte de a deveni co5$ică. D. a lucrat partea 5t. 0orţele Binelui 5unt l. M-a rugat $ult „5ă-l trag de păr :n 5u5?.ngă &oi i ne aAută. Sunte$ =n Su9let $ corpul nici nu con tienti@ea@ă E5enţa #ivină. Geconectarea 5e putea 9ace doar cu #ivinitatea i at. Gedeveni5e cal$. nu-l $ai durea ni$ic i a putut dor$i <ine. 1).nd 5i$ţi a5ta. !$ tran5pirat 9oarte $ult.? LMi-a$ adu5 a$inte că di$ineaţa a$ notat de5pre „$u@ica a5trelor?PM Fn cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi.Mă lepăd de SatanaWI #u$ne@eu e5te :n &oi. #in nou a$ gă5it legătura dintre <ote@ i 0oc. #upă un ti$p 5-a lini tit. Fngerii 5unt !ici i !cu$ pentru cei care 5unt pregătiţi?. #e data acea5ta. :nainte de a pleca.

-otul e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie $ reactoarele centralei nucleare tre<uie răcite. calculator i televi@or 5e vedeau ciudat.nt pe care-l pot 9olo5i ca 5ă de5criu ceea ce a$ vă@ut. o5ul $ai $ult. puncte cardinale ale crucii :n$ulţite cu cele 2 planuri ale lu$ii $ eter. Ei ceea ce a$ adunat. a$ <ăut puţin ceai. 109 . Mă uit la crainica de la televi@or.ng.nt. Mi-a$ a$intit cu$ noaptea... Mă uit acu$ pe 9erea5tră i @. Mă doare puţin 5u< pieptul 5t.ndul că nu e5te ni$ic rău. :nainte ca eu 5ă cite5c ace5t capitol1 „2R2R2R1T10R1R2T12?.nd totul 5e ter$ina5e.„Don5tituit din cele . Picături $ari 5e preling u or. c. lic8id i 5olid $ 12 glori9ică per9ecţiunea organi@ării co5$ice3 raportul lui direct cu roata vieţii rati9ică Cncheierea ciclului involutiv?. >ricu$. dar că va 9i o @i :n plu5 de tran59or$are. ! :nceput 5ă plouă. !$ @. Ei a$ tiut că a5tă@i plouă.nd era$ 5tudentă. a$ că@ut i $-a$ lovit. E5te 5ingurul cuv. :n5ea$nă pentru $ine1 „la :nceput după GeconectareRa doua tre@ireRdouă treceri :n @ona capului?. Aapone@ii tre<uie 5ă 9acă 9aţă nin5orilor a<undente.? ! 9o5t doar un 5e$n pentru oa$eni 5ă :ndrepte ceea ce 5e poate. #oar la5 5ă vină 5pre $ine i le accept. dar $-a$ 5i$ţit ciudat. #ar a5ta nu a 9o5t altceva dec.t e"perienţa $ea din acea5tă noapteP Ei $ai e5te ceva intere5ant $ pi"ul a adunat 5ingur. care nu :nţelege ni$ic. 9ierul de călcat i lu$inile de la prelungitor.. a$ $er5 :n <ucătărie. Era$ acolo i au@ea$ planta căţărătoare din dreptul 9ere5trei cu$ 5e legăna :n v. adică tre<uia 5ă cite5c capitolul 12P #e $ult nu $ai :ncerc 5ă-$i e"plic ceea ce 5criu. deci ninge. cite5c 5au :nţeleg. #upă ce totul 5-a lini tit.$<e5c. Donclu@ia pentru $ine1 nu 5e <ea ni$ic i$ediat după o a5e$enea e"perienţă. corpul :ncă :$i e5te ca o $ică o$idă ce a5piră la 9luture. t5una$i i radiaţii. #i$ineaţa $-a$ tre@it cu g. D. &oaptea.$<it1 corp/$aterie $ tran5piraţie/lic8id $ vaporii :n care 5-a tran59or$at tran5piraţia/eter. „Coviţi de cutre$ure. de un gard $ic de 9ier..

.? &oaptea trecută citea$. păreri de rău.02.? LFn ti$pul trecerii lui Zundalini $i 5e 5punea c. :n cre tetul capului $ era$ culoare. dar nici a5ta nu tiu :ncă ce :n5ea$nă. dar era$ cu$va :n a9ara capului $euP Sen@aţia a 9o5t :n a9ara capului i :n @ona calotei 5uperioare. Fn toată acea5tă perioadă a$ 5i$ţit căldură i iu<ire.nd i a$ 5i$ţit o altă apă5are :n a9ara capului. o neră<dare dureroa5ăO !poi a$ ro5tit 9ără 5ă vreau1 „!cu$ e5te $o$entul pentru $ine ca 5ă eli<ere@ toate credinţele vec8i. c.? !tunci $i-a$ rea$intit ce 5unt.nd re5pir puternic. dec. Sunt cu tine. &u a$ 9o5t i nu 5unt 5ingură :n acea5tă călătoriePM Ca un $o$ent dat a$ :ntre<at1 „E5te gataI Pentru că tre<uie 5ă $erg la toaletă?. Poate părere de rău pentru cele care 5-au 5tin5 :n $ineI 1'. 9iindcă el nu e"i5tă Acum pentru Mine.. !$ tiut că nu tre<uie 5ă 9ac ni$ic corpului. Su9letul-Eu 5i$te 9oarte puternic 0ocul Spiritului. „Bine. dar era ceva :n $ine care dorea 5ă $erg $ai repede la culcare $ cu$va. Audecăţi proprii neeli<erate. F$i accept Sinele Meu >$ene5c i o 5ă :ncep 5ă-$i cuno5c #ivinitatea Mea de Sine?..t 5u< 9or$ă de proiecţie.. Ei a a a 9o5t. de i :n corpul $eu a5tralP !poi a$ putut vor<i. dar era o pre5iune 9oarte puternică $ nu putea$ vor<i inteligi<il. orice durere.5 u or.Fncă nu reali@e@ ce :n5ea$nă. de !cu$ Sunt !ici.nd i cu$ 5ă re5pir. Zundalini a urcat din nou.nd a$ $er5 :n pat. dar tu nu ai nevoie de a5ta. Ei totu i. !$ r. #ar era$ tot Eu. D. 5trălucitoare. a$ putut 5ă articule@ cuvinteP „&u te $ai te$e. Sunt convin5ă că e5te un ro5t :n toate i pentru că !cu$ 5unt pregătită. trec prin acea5tă 110 . dar nu a$ reu it. !$ :ncercat. a$ au@it din nou 5unetele de 9recvenţă ridicată i 5-a de5c8i5 o nouă c8aHră. Si$t i puţină Aenă :n piept. toată vinovăţia.2011 „-oate durerile 5unt doar te$eri. Mă doare puţin i :n @ona ini$ii. dar de data acea5ta 9oarte <l. #e data acea5ta al<-viorie. -otul e5te <ine.

5i$ţea$ ca i cu$ $ă reorgani@a$ $ era$ pilitura de 9ier care i$ită $odelul originarP Fn di$ineaţa a5ta $ă dor i picioarele Lle-a$ ţinut 5tr. Gecuno5c vinovăţia 9aţă de $a$a. nu pentru că $ă 5i$t vinovată de ceva. 9ără 5ă 5i$t ten5iune :n @ona celui de-al treilea oc8i 5au ar5ură :n @ona calotei craniene.nduri care au plecat. #e data acea5ta 9oarte inten5ă $ a$ perceput-o alt9el. Deva i$portant $ după ce 5-au ter$inat toate. Voi 9ace ceea ce tre<uie $ Ci<erul !r<itru tre<uie re5pectat i $a$a lă5ată 5ă aleagă. odi8nitor. tre<uie 5ă 9iu doar :n $o$entul Pre@ent. D. vinovăţii pe care le lua$ a5upra $ea. !cu$ :n5ă :$i e5te greu 5ă $ă concentre@. !5ta e5te lecţiaP Ei nu tre<uie 5ă $ai con5truie5c proiecţii :n viitor.nc.toare 5pre ini$ăM repre@intă păreri de rău pentru ceva 9ăcut 5au ne9ăcut. Deea ce 9ac tre<uie 9ăcut pentru că vreau 5ă 9ac.nd a$ g. a$ 5i$ţit o nouă trecere de 9oc. nu te te$e..ntătoare? 9oarte :naltă. ->-=C 5e organi@ea@ă din nou. vreau 5ă a9lu tot $ai $ulteP !u 9o5t i g. &ici cu $e$oria nu 5tau toc$ai <ine !cu$.tului. „Stai lini tită. Ei corpul :$i arde :ncă $ :n 5pecial @ona g. M-a 5canat de trei ori.nd toate 5-au ter$inat. totul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. 111 .. e5te noua in9or$aţie pe care tre<uie 5-o pri$e ti. ca i cu$ ar 9i intrat prin @ona capului. a$ au@it o „9recvenţă c. pro$i5iunea 9ăcută lui tata.? D. 9aptul că nu a$ :ncetat 5ă $ă Audec pentru ce a$ 9ăcut 5au nu a$ 9ăcut ca 5ă-i aAut $ai $ult. Sunt 5en@aţii care vor trece. :nainte de a ador$i. au di5părut.n5e 5u< $ineM.? Fntr-adevăr.e"perienţă. a$ ador$it $ 5o$n ad.ndit a a. pri$a oară cu po@iţionare :ndelungată :n @ona ini$ii $ ca i cu$ a 9i $urit. ca i cu$ aici 5-ar 9i produ5 o 5c8i$<are. Ei totu i. Fn $o$entul :n care a$ con tienti@at. „!cu$ e5te pentru Mine. #i$ineaţa :$i 5i$t corpul ca după o rană care 5e cicatri@ea@ă $ calota 5uperioară a capului e5te :ncă grea i parcă arde. !ici i !cu$P #urerile din @ona ini$ii L5i$t i valuri de energie co<or.

nduri1 „>rice voi pri$i va 9i doar :n acord cu Planul 9ăcut de Mine. a$ 5i$ţit c. certi9ică alegerea dru$ului cel <un. :n 5o$n.&oaptea. #atorită lui trăie5c acea5tă e"perienţă deo5e<ită i :l iu<e5c pentru că $-a adu5 p. doar un punct din M!GECE ->-=C. $i-a arătat că a$ ale5 dinainte planul. -re<uia 5ă continui 5tingerea Har$eiP &i$eni nu $ă poate in9luenţa i ni$ic nu $ă poate atinge $ doar Eu :n5ă$i.$pla ni$ic.? LMi8ai E$ine5cu $ „Scri5oarea %?M E= 5unt punct :n $i care.. pentru $ine $ ni$ic altcevaP >rice a$ 9ăcut p. #ar pentru evoluţia 9inală de la nivel planetar. 0iecare 5-ar putea 5ă ai<ă alt cod-ci9ru. pe $ă5ură ce :nvăţ $ai $ulte de5pre Mine :n !cu$P E 9anta5tic 5ă 5i$ţi durere-ar5ură-răcoare-orice altceva i :n acela i ti$p. care odată ce e5te activat prin e"perienţă per5onală.? L!$ vrut 5ă tiu ce 5e$ni9icaţie au 5telele că@ătoare i a$ a9lat. E 9anta5tic 5ă cuno ti că e ti Su9let i Spirit Fntrupate. 5ă tii că [ie nu ţi 5e poate :nt. per$ite tran59or$area.nă acu$. Fl iu<e5c a a cu$ e5te el $ cu cicatrice. „#ar deodată un punct 5e $i că. cu i$per9ecţiuni.teva $o$ente pre@enţa vanităţii. -oate ace5tea redevin per9ecţiune. a avut un 5cop. E 9anta5tic 5ă 5i$ţi că E ti i că trăie ti :n acela i $o$ent. Vanitatea nu poate 5ă e"i5te dacă tii că e ti o proiecţie a -a. Sunte$ doar %n9or$aţie :ntr-o 112 . Etiu că nu vor 9i e9ecte 5ecundare :n cadrul proce5ului prin care trec. pentru că nu a 9o5t ni$ic 9orţat. !cu$ e5te Mo$entul $eu de con tienti@are i codul de la „D8eia lui Enoc8? Lcod pre5ta<ilit %entru $ine. de c)tre MineM. cel dint.i i 5ingur $ %ată-lP/Du$ din c8ao5 9ace $u$ă iară el devine -atăl. care 5-a creat :ntru cunoa terea E-EG&=C=% „=&=C?. De dar $inunat e5te V%![!P Cini titoare g. cu dureri. Fn5ă e5te doar o a$intire a altor ti$puri.M Dorpul $eu e5te per9ect $ nu $ai are nevoie de niciun arti9iciu e"terior ca 5ă 9ie a a. tre<uie atin5ă $a5a criticăP „Stele că@ătoare $ pentru un vi5ător.. de i uita5e$ de el.nă aici.

#e la di5tanţă.02. #i$ineaţa.ind. aceea i apă5are pe 9runte i căldură din cre tet p. ! a a$ a9lat că cea $ai puternică e5te 9recvenţa energetică a iu<iriiP -ot a5tă@i.na :ntin5ă 5pre el.ine :nc8i5 la culoare.nă :n @ona ini$ii.nă la declan area e"perienţei au trecut .nd1 „-e iu<e5cP? !$ 5pu5 a5ta 5i$ţind cu$ iu<irea :$i cuprinde :ntreaga 9iinţă.8ologra$ă inteligentă.ngă el. a$ ră$a5 pe loc cu $.nă :n 113 .. ca i cu$ ar 9i prin5 viaţă. acelea i 5unete de 9recvenţă :naltă. a apărut :n 9aţa $ea un c. a$ :ntin5 $. cu 12 9iinţe l.2011 &oaptea.nd $ergea$ la cur5uri. a$ 5i$ţit din nou ar5ură puternică :n corp $ de la v.inele 5-a oprit $.inilor p.nit tea$a i a$ $er5 :n continuare. -oată e"perienţa a :n5e$nat $ai t. 22. 5pun. dar nu 5-a oprit.ngă $ine i tre<uia 5ă 5alvă$ Pă$. lu5tra era 9oarte 9ru$oa5ă i 5e rotea a$eţitor.ndu-i :n g. apoi a$ ră$a5 a a i i-a$ 5pu5 tare1 „-aciP? !5ta l-a 9ăcut 5ă devină $ult $ai agitat.ntul?. Era$ :n Aurul unei $e5e vec8i. Mi-a$ 5tăp.nd era 9oarte aproape de $ine. după care $-a lă5at 5ă trec u or pe l. c.02.ngă 5pre el. Pentru că Sunte$ Don tiinţă %nteligentăP Sunte$ Minte =niver5alăP Sunte$ Cu$ină i EnergieP Sunte$ toate ace5tea la un locP Sunte$ 0iinţe i$ateriale :n 0or$ă >$enea5căP? 20. vedea$ ca$ trei i$agini pe 5ecundă.nd. D. a :nceput 5ă alerge 5pre $ine.r9ul degetelor $.. P. D. Fn acel $o$ent. iar cel care trecu5e prin ea a :nceput 5ă creadă :n #ivinitate. Deva de genul1 „Eu 5unt doar un punct care $i că corpul. nu $ai :nţelegea$ engle@a i $-a$ tre@it :n altă parte.r@iu o 5c8i$<are :n <ine. lătr. apoi 5-a retra5 i a intrat :n curte.+ de $inute i totul a durat apro"i$ativ patru ore.r.na 5t.2011 Fn noaptea care a trecut. a$ a5cultat o e"perienţă intere5antă din @ona drogurilor p5i8edelice.

9ii :n Pre@ent. :nainte de unirea 9inală?.r@iat la :nt.iere <l. 22.ndi la trecut. „Secretul e5te 5ă 5i$ţi i 5ă 9ii :n centrul tău. S-a produ5 a doua uni9icare :n c8aHra Su9letului.2011 #upă $ai $ulte @ile.teva $inute. lacri$i de iu<ireP Seara $i-a$ dat voie 5ă recuno5c.02. !u 9o5t $ulte 59aturi. a pornit iniţial din @ona g. Doar re@i5tenţa ta doare. 5ă iert. totul a 9o5t 9oarte u or $ ca o $. lucidă.n@ită. $-a$ concentrat a5upra energiei din @ona c8aHrelor ple" 5olar $ ini$ă i a$ tran5$i5-o $ai departe. de data acea5ta. :n noaptea acea5ta a$ eli<erat din nou. >ricu$. după care a$ 5i$ţit o căldură iu<itoare :n @ona c8aHrelor ple" 5olar $ ini$ă. Su9letul $a$ei a vor<it pentru c.lnire.tului LtiroideiM. pentru c.n ii a :nt. $ulte energii care nu $ai erau pentru $ine.. 5ă $ulţu$e5c i 5ă eli<ere@ di9eritele a5pecte ale Sinelui Meu >$ene5c. 5ă accept. Ei din nou 59aturi1 „&u te g. a$ vor<it cu $a$a cea adevărată $ caldă. puternic. %-a$ iertat pe toţi cei care au 9o5t 5au 5unt :n viaţa $ea i i-a$ rugat 5ă 9acă la 9el.ng. De e5te intere5ant. -otul a durat apro"i$ativ o oră.r9ul capului $ :ncet. prin vi5e. Proce5ul are loc oricum.t..ndă. !5tă@i a$ 9o5t la $a$a i. dar acu$ nu-$i aduc a$inte dec. D8iar i c.ndouă lacri$i :n oc8i. pentru că din cau@a d. Ei-a cerut la un $o$ent dat iertare de la !lina.teva $inute cu $ine i a 9o5t $inunat. iu<itoare. !vea$ a$.. -re<uie 5ă 9ii 9oarte <ine puri9icată. cu iu<ire i acceptare. !$ $ai :nţele5 ceva $ recuno5c $ai u or 9recvenţele energetice din corpul $eu i pot 5ă le locali@e@. apoi 5ă le 114 .t at.v.? !$ ur$at :ndru$area pri$ită i. cal$ă i :nţeleaptă. dar de data acea5ta.nd trece valul de energie Zundalini prin tine. dar u oară. !poi a $ai 9o5t o repri@ă.. procedea@ă a a. pentru $ine era 9oarte i$portant 5ă :nţeleg că i energia Zundalini poate 9i :$<l. &u te opune $ doar la5ă 5ă 5e petreacă.

inele căruia i-a$ dat de $.nul $-a certat pentru ceea ce a$ 9ăcut. 9ără 5ă 9ie :n c. !$ :nvăţat-o 5ă nu aprecie@e valoarea reală a ace5tora i i-a$ li$itat $i cările i deci@iile. „Pe $ă5ură ce energia trece $ai departe. !$ avut i$pre5ia că-i 9ac <ine. D.ncare i care $i-a $u cat $.? LDred că 5e re9eră la eli$inarea tuturor <locaAelor.inele $-a aAutat 5ă văd ceea ce nu vedea$ p. Ei reacţionea@ă a a. c. dar ea. „0ii ><5ervatorP? -ot a5tă@i.2011 Fncă o trecere a lui Zundalini... %-a$ dat.nd a$ con tienti@at a5ta.nă acu$.$plă a a i :n ca@ul !lineiI E5te ea propria $ea oglindăI %n5ati59acţia..con tienti@e@ pentru eli<erare. dar 9oarte u oară i $ulte eli<erări prin vi5e..? LSincer. &u cu$va $-a $u cat pentru că i-a$ 9ăcut un rău 9ără 5ă tiuI >are 5e :nt. 2. D. aura 5e va lu$ina. nu tiu ce :n5ea$nă a5taPM „-oate 5unt a a cu$ tre<uie 5ă 9ie i ni$ic nu 115 . ! 9o5t pentru pri$a dată c.. după care a$ vă@ut că toate trăirile $ele 5e re9lectă :n reacţiile ei.? !cu$ pot 5ă-$i recuno5c propriile 9ru5trări i 9aptul că le-a$ ţinut :n $ine.$pul $eu vi@ual „nor$al?.. 9uria nu 5unt de 9apt ale $eleI Mi-a$ adu5 a$inte propriile cuvinte1 „[i-a$ dat. 9ără 5ă i le co$unic i$ediat ce au apărut. :n 5u<con tient. 5e apără de propria $a$ă. iar eu o vedea$.nd 5tăp.M „Vei 9i aură de Cu$ină. %-a$ dat de $. E5te de 9apt reacţia !linei 9aţă de $ine. tie că a$ privat-o de o lecţie. [i-a$ 9ăcut.nd era$ cu !lina.nă acu$ $ ca i cu$ privirea $ea e5te $ai cuprin@ătoare pe lateral i a vedea cu coada oc8iului. $i-a$ dat 5ea$a că a$ vă@ut alt9el dec. a$ recuno5cut $ai $ulte e$oţii :n $ine. !5ta e5te tot. #ar oare nu Eu 5unt cea care produce valulI %n5ati59acţia nu vine de la $ineI Mi-a$ adu5 a$inte de c.ncare i $-a $u cat. F$i e ti datoare. Pe perva@ul de la <alcon era o vră<iuţă.t p..02.na.. pentru pri$a dată. Pur i 5i$plu. Parcă era un val care 5e 9ace din ce :n ce $ai $are. 9ără 5-o la5 pe ea 5ă o<ţină lucrurile pe care i le dorea..

? !u $ai 9o5t i alte lucruri pe care le-a$ au@it 5pu5e. care 9ace parte din 5pirala :nălţării L:ntre<uinţarea 5iliciului ca ele$ent de <a@ă :n locul car<onuluiM. 3esaHe de la Fondatori'* de Sal Gac8ele. „Fn di$en5iunile a +-a i a *-a veţi 9olo5i corpul eteric cri5talin de lu$ină. X pu<licată de Editura Pro8ima 3undi. %ndi9erent ce va 9i.? !cu$ :nţeleg ce a$ vrut 5ă 5pun prin „Vei 9i aură de Cu$ină?P !$ citit de5pre activarea codurilor i c8eilor !#&. &u $ă deranAa.t coerentă $ #u$ne@eu a deci5 116 . dar era ca i cu$ n-a 9i 9o5t acolo. iar pineala a 9o5t :n per$anenţă „9irul de argint? care $ă lega. !ici i !cu$ totul e5te doar ordine i per9ecţiune.t tre<uie tiutP > alar$ă de la $a ină a 5unat di$ineaţa.t de c.i $ai are ro5tul. „Ea<lonul Mae5tru al Fnălţării e5te alcătuit dintr-o 5erie co$ple"ă de i$planturi i a$prente :n interiorul c. c8iar incon tient. dar doar ace5tea au putut 9i 5cri5e acu$.t ceea ce tre<uie. !5ta :n5ea$nă că doar at. c. 9iind Eu Fn5ă$i :n Eternitate. dar re5ta<ilirea ace5tei legături pe cont propriu ar 9i 9o5t $ult prea lungă i Dreaţia tre<uia 5ă 5e $enţină :ntr-o ordine c. &. Ei tot a5tă@i. Fn Mine e5te pre@entă #ivinitatea. vor trece doar 9recvenţele energetice care 5unt pentru tine. de Marele Dreator. nu 5e poate :nt.? !$ a9lat că „legătura per$anentă dintre 5u9letele 5eparate i 5inele lor $ai :nalte nu poate 9i ruptă. a$ citit :n cartea $0rans6orm)ri %lanetare DEFD DEGE. !5tă@i a$ :nţele5 că protecţia nu.teva lucruri intere5ante. con9or$ Planului #ivin i :n concordanţă cu de@voltarea ta per5onală. pentru că nu $ă pot proteAa de $ine :n5ă$i.Ed.$pla dec. de5pre Ea<lonul Mae5tru al Fnălţării $ a<lon activat :n ti$pul celei „de-a +-a #i5pen5e #ivine $ Spirala Fnălţării?.$pului eteric al 9iecărui 5u9let. 5u< 9or$a unei 5erii de coduri i c8ei !#& care declan ea@ă tre@irea la di9erite intervale.tre<uie gră<itP Să nu-ţi 9ie 9rică.

ea tre<uie trăită. >dată ce un 5u9let are 5u9icientă con tienţă :nc. iar corpul eteric e5te convertit :n corp cele5t. Etiu de ceva vre$e că e5te o „c8eie? la nivelul corpului eteric La5tă@i a$ avut i con9ir$area 5cri5ăM.. 9iinţa u$anoidă nu $ai e"i5tă :n acea5tă 9or$ă. >ricu$.5ă a5igure o cale 5pecială de :ntoarcere. deter$in. printre care 5e a9lă i Ea<lonul Mae5tru.t :n $o$entul :n care 5u9letul i corpul 5unt pregătite.i :nc8eie co$plet Har$a i nici 5ă. #eoarece @ilele Dreaţiei $erg :n paralele de c. pentru a 5e :nălţa la nivelul ur$ător de vi<raţie. #incolo de den5itatea a (-a. pentru a rea$inti 5u9letului că este =na cu Sur5a.? LFntotdeauna a$ tiut ace5t lucru i !cu$ :l recuno5c drept !devărul MeuPM Ei acea5tă cale 5pecială de :ntoarcere 5e regă5e te :n ceea ce 5e nu$e te a 9i „! Dincea #i5pen5ă #ivină $ Spirala Fnălţării? L„=n 5u9let poate evolua direct :n nivelul de den5itate ur$ător. care nu 5e activea@ă dec. vor 9i activate.i a5a$<le@e toate <ucăţile $ai $ici.12. iar acu$ 5i$t că 5unt la al doilea ciclu de activare. atunci declan atoarele pre5ta<ilite. !cu$ pot 5ă 9ac legătura cu D8eia 1. care pentru $ine a :n5e$nat1 222111. convertind corpul 9i@ic :n corp eteric. 5u< 9or$a e"perienţei per5onale.0. Ei cred că pot 5ă $ă uit $ai atent la propria $ea c8eie de activare. 9ără 5ă 9ie nevoit 5ă re:nveţe i 5ă.i rea$intea5că i 9ără 5ă $ai treacă prin trau$ele na terii i $orţii. !cea5ta 9ace po5i<il ca 5u9letul 5ă intre :n ur$ătoarea 5erie de lecţii. pentru activare. 0eno$enele tre@irii lui Zundalini au durat.?M i „! Ea5ea #i5pen5ă #ivină $ Fnălţarea :n Ma5ă? L„Su9letele nu tre<uie 5ă.) din $Cartea Cunoa"terii4 Cheile lui Enoch'.t 5ă poată trece prin :nălţarea 9i@ică. pri$a dată.?M.te 2. 9ără 5ă $ai renunţe la 9or$a 9i@ică. 10 @ile i 5-au de59ă urat după o anu$ită c8eie.nd de59ă urarea unui proce5 automat. E5te $ai $ult o c8eie per5onală.teva a5pecte intere5ante1 22211T+ ci9re3 117 . pre5ta<ilită $ la ceilalţi 5-ar putea 5ă nu arate ca la $ine. Sunt c. cred că acea5tă c8eie tre<uie activată de 2 ori.

R1R2MT11R12T2. +T. care repre@intă „$ani9e5tarea con tiinţei i a g. 0oc.ndirii celui ve nic. :ntr-o perpetuă re5piraţie ciclică. LEu 5unt nă5cută :n @odia Ber<eculuiPM „Fn ace5t 5e$n al :nceputurilor i uni9icării. :n relaţie cu Ber<ecul. 10T+"2T„Plenitudinea =nităţii odată reali@ată :n ciclul 5ău creator.? 11T„Ge:nnoie te $ani9e5tarea la o treaptă su%erioar). 12 redevine 1 i $icul 1 o$ene5c $erge 5ă 5e :nt. Dartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. deranAea@ă prin di5trugerea 5tructurilor peri$ate i creea@ă o altă di$en5iune pentru a :ncuraAa re:ntoarcerea."2T (2T(R2T'.i e"pri$e a5piraţia 5u9letului i 5ă redevină o$ul cele5t?. >$ul percepe Pre@enţa divină i 5e recunoa te :n ea. A%ocali%sa 56!ntului :oan.12T+ ci9re3 L2R2R2R1R1MRL1R.ndul la „o$ul vec8i/o$ul nou?. Fn al9a<etul e<raic :i core5punde litera „Je? $ „$ulţu$ită ei. Pă$. ceea ce 9ace ca. :nv.1. !er. -ran5$ite $e5aAul @eilor. :ntr-o pri$ă 5ituaţie de 9aţă :n 9aţă.or!rea :n :ncarnare "i ReCntoarcerea. „cei din ur$ă 5ă 9ie cei dint. indic. con tiinţa 9iind tre&it) total. 10 perpetuea@ă generarea la un alt ni(el.ntM?. de $Cartea Form)rii – 5e%her 1et&irah'X.R1TDi9ra 8arului.i?. !cea5tă literă 5i$plă e5te pu5ă. dar i de tran5gre5iune. !cea5tă parte $-a du5 cu g. &.lnea5că cu $arele 1 divin. Pri$ul 5e$n dă nota e5enţială a Vec8iului i &oului -e5ta$ent. Calea de e(oluţie a 5u6letului' $i-a adu5 lă$uriri i$portante :n anali@a ace5tor date. o$ul tere5tru poate :ncepe 5ă.nd co.rtindu-5e :n Aurul @odiacului.Ed. X pu<licată de Editura 7erald.3 2.R. !cea5tă 5c8i$<are de plan $ani9e5tă o 9or$ă de tran5cendenţă. al cărui 5u9lu circulă de-a lungul Materiei i al celor + ele$ente ale naturii LEter..? 118 .? Ber<ecul e5te deci „o$ega propriului al9a?. !pă.

Fn !pocalip5ă. 5piritualM. re9erindu-5e prin ur$are la per9ecţiunea -rei$ii. divin i o$ene5c 5au *". e5te :n raport cu ti$pul tere5tru.ntului #u8.nta -rei$e.? „El une"te Derul i Pă$. de litere ale al9a<etului grece5c Lcu un 5i$<oli5$ aproape la 9el de puternic ca acela al al9a<etului e<raicM.? L%ntere5ant. un 59. care va :n5u9leţi Materia.T12R12T„Do$pletitudine a celor 2 planuri. o $utaţie 5au un nou ciclu. E5te i „nu$ărul ge5taţiei unui nou ciclu. :nvierea M. nu$ele 5acru al lui Be8ova8 5e de5co$pune :n (2 de nu$e e"plicative 5au „claviculele lui Solo$on?. anunţ) re:ntoarcerea la =nitate.nd la $i5terul celui ur$ător.r itul precedentului duc. cele 12 ore ale @ilei i ale nopţii.3 nu$ărul * e5te cel care 5c8i$<ă planul :ntre 9i@ic. $i5terul unităţii lui #u$ne@eu L-rinitateaM. $ulţu$ită deci@iei li<ere a 5u9letului. odată e9ectuată. Lcele * @ile ale Dreaţiei concreti@ate prin . la !le"andra e"i5tă :n anul na terii )R+T12PM 2. 'TPătrat al lui 2 $ $ultiplicarea. 2. 59.? Gepre@intă i „nu$ărul 5u<li$ărilor $arii opere alc8i$ice.12T„%ncită la o trecere. care con9ir$ă pro$i5iunea de Ge:ntoarcere. cone"iunea cu evoluţia i :nţelegerea dintre $inte-corp-5pirit. $ental.r it. de principii ce co$pun 9iinţa o$enea5că?. căci decurge dintr-un 2 par i un 2 i$par. pri$ul o$ divin.? *T„&u$ărul per9ect după =nitate. voinţa de a uni voinţa ta cu voinţa lui #u$ne@eu. căci e5te acela care deschide @odiacul :n 5pirala evolutivă. 111TSi$<oli@ea@ă S9. cele 2. cele 2.ntul :n pecetea lui Solo$on. (2TFn „Za<<ala?. al treptelor 5cării 5i$<olice :nălţate 5pre cer. 2T„&u$ărul S9. 222TDo$unicare 5acră Lordinea naturală a =niver5uluiM.ntuitorului. a5tral. cu o tran5punere pe un alt plan L2"2 repre@intă produ5ul per9ecţiunii #ivineM?.? -Aceasta este ceea ce 119 .

? 1. .Ed. a a i pe Pă$.T12"12T„&u$ărul integralităţii per9ecte i al ilu$inării. Propria $ea c8eie $i 5e pare corectă. care e5te nu$ărul :n oglindă al c8eii pe care a$ trăit-o eu. :l o<ligă pe individ 5ă 5e de5prindă de orice $aterialitate.uie 5ă co<oare :n propriul 5u<con tient :nainte 5ă urce 5pre <uclele 5uperioare ale lui ). adică 222111.1 d..111222. deci c8eia e5te inver5ată . pentru a urca 5pre Cu$ină. .12. #u$ne@eu Fn5u i.i gă5ea5că centrulW tre. lu$ea ar$oniei 5au antagoni5$ului celor două lu$i.5ă. cu con tiinţa lu$inată.a%)rea Cn %lus 6aţ) de codul %ersonal.M 1TPoartă 5e$ni9icaţia =nităţii i a originii... al 0iului L1113 . unul :nt. -oată c8eia $-a du5 cu g.R1T' L„Del De Va Veni?M.ntului #u8 L2M?. dar 5pu5 „de la coadă la cap? a$ 21. „Precu$ :n Der.ndul la1 „Fn nu$ele -atălui L222M. Del care vrea .nt? $ e5te oglindaP Fntotdeauna a$ tiut in5tinctiv că oglinda Aoacă un rol $ult $ai 120 . &u$ărul .? )T. evocă toate 9or$ele acordate Materiei.? .. ) repre@intă clep5idra vieţii tere5tre i :nvierea la alte niveluri.Jr.R. &.1M i al S9..? 1. Fn po@iţie verticală. Cn data mea de na"tereI */ LX in9or$aţii pre@entate la pagina 1'.T'. după ce a i5pă it :ncercările Har$ice ale ace5tui nu$ăr. la nivel co5$ic i o$ene5c Lo $ă5ură de :nger i o $ă5ură de o$. dar a „că@ut? i acu$ 5e :nalţă...T„Suport concret al $ani9e5tării i al tetragra$ei.R.T„Evocă per9ecţiunea $ani9e5tată a Cegii #ivine i a ec8ili<rului co5$ic. El ilu5trea@ă lu$ea inter$ediară a a5tralului legată de e$otivitatea o$enea5că.lnindu-l pe celălaltM.T„Egal cu cele 22 de litere e<raice pentru #ivin i cele 22 $pentru a5pectul o$ene5c.R. 5i$<oli@ea@ă organi@area per9ectă i tangi<ilă.. pentru că valoarea Za<<ali5tică a literelor pentru !da$ L!#MM e5te 1R. e5te con5iderat ca 9iind nu$ărul 9aţetelor 5$araldului că@ut de pe 9runtea lui Cuci9er i din care a 9o5t tăiată cupa Vraalului.1T%5toria papală Cnce%e cu Ceo % :n anul .

nd $-a$ du5 la culcare. Pentru pri$a dată. Pe :ntuneric era$ ca :ntr-o apă de cle tar $ gri 5trălucitor. Să :n5e$ne a5ta că ea ar tre<ui re5cri5ă :n noua di$en5iuneI Sau ea e5te corectăI &u tiuP #ar aici lip5e te Eterul. iar ro eaţa de la oc8i 5-a accentuat puţin.nge 5parte i 5e :nro i5e de5tul de tare. cu puncte $ici de lu$ină.ng avea va5e de 5. Ei 5en@aţia că Eu 5unt apa de cle tarP #i$ineaţa $-a$ tre@it cu o u oară durere de cap. Deva ca o ţe5ătură inter5paţială. 9recvenţa cea $ai :naltă. oc8iul 5t. #ar a$ $ai avut o dată ceva a5e$ănător i a trecut relativ repede.02. adică 9recvenţa cea $ai :naltăP 2+.nă plină de proce5e Zundalini i te$peratura corpului 9i@ic a cre5cut :n acea5tă perioadă. ca i cu$ pielea ar 9i devenit :ntre ti$p $ai 5u<ţire. *. @ona capului Linclu5iv oc8iiM era 5tră<ătută de răcoare. #in nou. + 5au 0oc.i$portant :n viaţa noa5tră. a a că a$ apelat la o co$pre5ă cu 5pirt. 121 . +. #ar ceva :$i 5pune că nu e5te ceea ce-$i tre<uie $ie.00 di$ineaţa. !$ avut dreptate :n privinţa tetragra$ei 5acre a evreilor.ntM. iar re5tul corpului $ de căldură. Pă$. #upă trecerea lui Zundalini a$ ră$a5 cu oc8ii :nc8i i. D. Mai $ult ca 5igur că a 9o5t nece5ară acea5tă 5pargere de capilare $ a$ avut o 5ăptă$. M-a$ uitat i la tetragra$a 5acră a evreilor1 %ud Je Vav Je L!dică1 10. la ora 1. :nc8i5 i de5c8i5 :n acela i $o$ent. că 5i$<olul ei te poate purta „dincolo? 5au :n lu$i paralele. !$ citit $ult i $-a$ culcat t. -otul e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie i toate au un ro5t.2011 Fn noaptea acea5ta a 9o5t din nou 5en@aţia de Zundalini.r@iu. !pă. !er. o con9ir$are $ toate tran59or$ările prin care trece$ 5e de59ă oară :n deplină 5iguranţă pentru noi. dar re@ona<ilă. a$ 5i$ţit ar5ura 5pirtului :n corp. %ntere5ant e că :n ti$pul proce5ului Zundalini. !$ gă5it i „veriga lip5ă?.

!er. o nouă trecere Zundalini..M. El tre<uie 5ă 5e $ă5oare cu %ro%riul Sin.tP Ei ai :ncredere $ lucrurile 5e vor re@olva. #oar 9ii :n Pre@ent i la5ă lucrurile 5ă 9ie. &. ca 5ă genere@e unda de energie ar@ătoare a <ote@ului 5ău. pentru că ni$ic nu tre<uie gră<it..nt. Deschide al doilea capitol al 0acerii. Ceului L9ocul Su9letuluiM i Săgetătorului L9ocul SpirituluiM. >dată ce 0ocul cere5c i tere5tru 5unt unite :ntr-o 5ingură :n9lăcărare. unde 9iinţa u$ană poartă :n ea ger$enele divin.2011 Fn noaptea acea5ta. „&u te $ai g. *. #oar at. Ea :nc8ide i :ncepe $ani9e5tarea -rei$ii. cu toate care te :ngriAorea@ă acu$. nu-ţi 9ace pro<le$e. + 5au 0oc. 22. #ar $-a 59ătuit 5-o 9ac per5onal. Sin o9eră calea $ediană a tridentului 5ău pentru armoni&area energiilor $ai :nainte opu5e. Calea de e(oluţie a 5u6letului' a$ citit1 „%i5u5 a devenit acea5tă 9lacără 5acră. 9ii :n Pre@ent. Pă$. &u gră<i ni$ic. #oar uită de :ngriAorare i ai :ncredere.ndi.Ed. :nainte de a 9i un5 de D8ri5to5?. „Sin e5te a treia literă-$a$ă. 9oarte u oară.ntM. 0lacăra revelaţiei lui Sin tre@e te con tiinţa 5pirituală i e5te a5ociată cu Eterul 5u<li$ al 0at)lui Cn >ether * LX Zet8erTPri$ul Cogo5/0iinţa3 Zet8er. 122 . Fn cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. 5au puritatea 9lăcării 5ale interioare.&u$ele e<raic al lui %i5u5 e5te %ud Je Sin Vav Je L!dică1 10. JoH$a8 i Bina8 5unt -riung8iul #ivin $ -atăl. tre<uie 5ă cu$inţe5c 9ocul Eu-lui. 0iul i Spiritul S9. +.? Fncă ceva intere5ant. !cu$ tiu că e5te al doilea ciclu de activare. Ele$entul 0oc guvernea@ă :n Zodiac 5e$nele Ber<ecului L9ocul Eu-luiM.. inte#r!nd energia D8ri5to5ului co5$ic.? %eri a$ 9o5t la !ndra %vanov $ a$ vrut 5ă-i tran5$it in9or$aţiile pe care 5i$t că tre<uie 5ă le 5criu către ec8ipa lui Eric Pearl. Eter. !pă. Focul ilu$inării. Du$ 5unt nă5cută :n 5e$nul Ber<ecului. Du oca@ia acea5ta. A%ocali%sa 56!ntului :oan. 2*. E nevoie de ti$p i de pre@enţă :n Pre@ent..02.

tului Lpe lateralM. 5i$te vi<raţiile Pă$. „Poate ne tran59or$ă$ :n 9luturi.ntului. Pare ciudat ce 5i$t. av. 123 .nd era gata 5ă 9iu e"plo@ia de culoare. :nc. iar :n di$ineaţa a5ta a$ o<5ervat o iritaţie :n @ona dreaptă a g.? „!devărat. c8iar :n Bucure ti. eu nu 9ac ni$ic.t 5ă ur$e@ indicaţiile pri$ite..nd con tiinţa că ie5 din Aoc. !$ ră$a5 :n5ă convin5ă că era doar auriu.t de $ulte căi 5ă te aAute.. M-a :ntre<at de5pre o culoare a5e$ănătoare cu ciclamenXX LXX culoare ro@-$ov.? Dri5tina $i-a @. >are c. dar i de5pre o iniţiere pentru reali@area D8irurgiei Spirituale.tului. doar pe partea dreaptă. 5e$nat „Mae5trul !le"andru?. -ot la ca<inetul !ndrei a$ cuno5cut-o pe Dri5tina.M 5trălucitor.. Sunt 5igură că 5e eli<erea@ă e$oţii care au 9o5t ţinute :n cel $ai ad. Cu$ea nevă@ută are at. Dri5tina e5te deo5e<ită.. iar nelini tea lui a 5tin5 repede $iracolul.$<it.ţi 5unt ca $ine i nu tiu ace5t lucruI Dri5tina vede i vor<e te de ani de @ile de5pre nevă@ute i neau@ite $ <olile 5unt culori. Ziua. M-a$ 8otăr. care pove5tea de5pre „:ngeri pă@itori i $ae trii cu trup 5au :nălţaţi?. a$ 5i$ţit ar5ură :n @ona u$ărului i a g. pe care a vă@ut-o.a$ a9lat că !ndra ţine o pre@entare :n perioada ur$ătoare. Virgil L5oţul $euM avea un 5o$n nelini tit. 5pre u$ăr.t nu tre<uie 5ă $ă $ir de ni$ic $ doar 5ă 9iu atentă la ceea ce e5te i 5ă-$i per$it 5ă $ă prind :n Aoc. pe care eu a$ vă@ut-o auriu 5trălucitorI #ar a 9o5t doar auriuI Pentru că e5te 5ingura c8aHră care nu core5punde ca de5criere.t de adevărat 5i$t a5taP Dri5tina a a$intit i de Silvana. apoi răcoare. iar atunci c. &. dar tu per$iţi 5c8i$<area. Să 9ie vor<a de5pre c8aHra „ini$ii 5ecrete?. Pur i 5i$plu 5tau :n pat i culorile vin 5pre $ine. !cu$ tiu a5taP #e aici vor pleca $ai u or. nu-i a aI >c8iul e5te :ncă ro u. un $edic care $-a pu5 pe g. Dine o 9i oareI -ot ieri a$ pri$it un e-$ail intere5ant.? D. >ricu$.nc „5u<con tient incon tient?.nduri.Ed. „Etii. pentru care e5te nevoie de o vi<raţie vindecătoare deo5e<it de :naltă.

pentru că tiu ce @onă a 9o5t a9ectată. !cu$ :nţeleg 5enti$entele de ură ra5ială pe care le avea$ i agre5ivitatea $ea :n a9aceri 5au plăcerea de a participa la „<ătălii de idei?. 9ără tru9ie. era o dorinţă de negare i i$plicit o 9or$ă de tea$ă.ncul $eu cel $ai ad. E ti vindecată de ea. #e aici e5te 5i$plu 5ă le eli<ere@. #oar ie i din $atricea ei. D.02.nd pleacă.ncat ni$ic. 0ără vanitate. Fn ulti$a vre$e tran5pir $ult i că$a a de noapte 5e u5ucă 9oarte repede pe $ine. dar a$ ador$it u or la loc. doar Cu$ină i %u<ire necondiţionată. dar a$ ţinut po5t i 5. Ea nu e"i5tă. toate te$erile vec8i din 5u<con tient. &oaptea trecută a$ avut ni te 5en@aţii deo5e<ite de căldură. dar depinde doar de tine ca 5ă nu $ai 5i$ţi nicio durere. a$ $ulţu$it i a$ eli<erat. !poi a$ putut 5ă accept că !#&-ul $eu poate 5ă nu 9ie at..02.2011 Vineri nu a 9o5t ni$ic deo5e<it. :ncep 5ă 5e eli<ere@e i ele. F i aveau toate originea :n ad. „E5te iniţierea.t de curat.2(. doar de la u$eri :n 5u5 $ ca ni te treceri 9oarte u oare. >c8iul aproape că i-a revenit.? M-a$ tre@it la 2.$<ătă nu a$ $.2011 „&u e5te niciun $erit de-al tău. care 5-ar putea 5ă nu 9ie at. 2). -otul a :nceput 5ă 5e re@olve cu rapiditate.? 124 . #e 9apt.nd citea$ ceva de5pre in9luenţa e"tratere5tră a5upra !#&-ului pri$ar pleiadeian. le o<5erv la e"terior.. Mi-a$ dat 5ea$a că 5e :nro i5e c.00 di$ineaţa. !ce5ta e5te 5ecretul vindecării :n 9recvenţe :nalte. #oar dă-ţi voie 5ă ie i. 5u< 9or$a ace5tor pertur<ări ale 5tării de 5ănătate per9ectă. $i-a$ a5u$at i a$ acceptat toate a5pectele 5inelui $eu o$ene5c.t de o$ene5c precu$ credea$ iniţial. &u-$i plăcea ce citea$. -u doar tre<uie 5ă te <ucuri că dan5e@i :n Cu$ină i te 5cal@i :n %u<ire alături de ceilalţi.ncP !$ iertat.

0recvenţa :naltă a deter$inat e$i5ia de #M. Stă cu$inte i a teaptă 5ă 9ii pregătit pentru o călătorie $agni9ică. a$ vi@uali@at un 9el de pătrat :nc8i5 la culoare. prin e$i5ia de #M-.? Fnţeleg.02.„Pe $ă5ură ce $ă ec8ili<re@.2011 „Se lucrea@ă pe 9iecare c8aHră. a declan"at activarea lui Zundalini. „E5te un progra$ de activare la purtător. dureri care ie5 la 5upra9aţă. de Mine i prin Mine către Mine? $ au 9o5t pri$ele cuvinte pe care le-a$ g. :n Mine. Ca5ă lucrurile 5ă continue.i..nă va 9i gata.02.:n $od arti9icial Lintraveno5M 5e produce acela i e9ect. Se lucrea@ă de Ao5 :n 5u5 $ :nt. dar nu $ulte. ai $ult de parcur5.2011 Fn noaptea acea5ta a$ 5i$ţit ni te de5cărcări u oare de electricitate :n @ona „coroanei?. !$ vă@ut i ni te 9iguri geo$etrice :n preaA$a $ea Ltriung8iuri. Du două @ile :n ur$ă.ndit :n di$ineaţa acea5ta. pătrateM. pe cele ( c8aHre activate iniţial. &u prea :nţeleg ce a$ vrut 5ă 5pun. p. Pineala. pe un 9undal $ai de5c8i5. P.? 20. nu te opune. Prin 9olo5irea #M. Deva nou pentru $ine. #oar 5e iniţia@ă. :n ti$p ce ţinea$ oc8ii :nc8i i. voi trece la Mine. doar că cei doi călători :n e"perienţă LSu9letul i corpulM nu au 9o5t pregătiţi i nu e"i5tă ca%acitatea con tienti@ării de către Su9let.? #eci MerHa<a e5te :n 9iecare dintre noi. dar nu $ă $ai $iră ni$ic $ totul e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie..nă 5e curăţă co$plet. „Se iniţia@ă MerHa<a $ ve8iculul tău de lu$ină. dar 5igur are 5en5P 2'. #oar la5ă-leP ->-=C tie $ult $ai <ine ce i cu$ i $ai ale5 c.t tre<uie 5ă pri$e ti ca dru$ul tău 5ă 9ie u or. 125 .:n $od natural i acea5ta a declan at tre@irea energiei pri$ordiale. #e a5ta ai e$oţii. :n !#&-ul no5tru i 5e activea@ă la trecerea unui anu$it prag. trăiri puternice.

:nţeleg. 9iindcă :n !cu$ e ti doar 126 . ginii din pove5te :$plineau.te trei dorinţe.nd că ele 5-au concreti@at :n 9or$a cea mai %otri(it) pentru $ine. acea5ta e5te ordinea natural).a propriei e5enţe. >ricu$. Pri$e te-o i <ucură-te de ea. 5unt aproape. c8iar :n ace5t $o$ent.. Fn ca@ul :n care Su9letul con tienti@ea@ă propria e5enţă. Geali@area lor e5te 9oarte aproapeP Ei $ai ale5. :n care :$i dă a$ănunte de5pre D8irurgia Spirituală. dar Eu tiu !cu$ ace5t !devărPM „Etii că toate 5unt a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. tran59or$area :ncepe. tre<uie 5ă poată 9or$ula concis i re%etat ace5te 9or$e-g. pentru că nu a 9o5t niciodată al -ău. #oar $ergi 5ă-ţi 9aci anali@ele i ie i din tiparul vec8i al corpului <oală-durere. Mi-a$ 9ăcut o li5tă cu ceea ce vreau 5ă reali@e@.nd. #ar tre<uie 5ă 9ii !ici i !cu$. nu e5te i nu va 9i nicic.nd 5c8i$<ările 5urvenite per$it ace5t lucru. ace5tea au pornit 5pre Mine. 3odul :n care 5e :n9ăptuie te dorinţa $ea. #oar at. Cogic.t i Magia e5te a -a. #ori5e$ 5ă cuno5c ace5te lucruri i le-a$ pri$itP „#oar tre<uie 5ă cre@i :n Magie.ndP Etiu că e5te corect. Drede doar i ea va 9i !ici. care e5te o e8tensie a Dentrului Meu #ivin..$<e5cP -otu i. pentru că Magia are nevoie de 2 pentru a 5e produce. tre<uie 5ă 9iu atentă la propriile e$oţii. cel $ai co$od e5te s) cree&i pe r. cu dorinţa de Aoc a unui copil 9ericit. #acă 5unt 9ericită. !5ta e5te $ă5uraP %ar :n 9inal. doar c. doar ie i din tiparul vec8i de durere i <oală. =niver5ul poate 5ă-ţi 5ati59acă orice dorinţă. pentru că $intea $ea. nu $ai 5tă :n propria-$i putere. Boacă-teP Bucură-teP 0ii 9ericitP 0ii Do-Dreator deplinP? LEi a5tea parcă n-au 9o5t vor<ele $ele. tre<uie 5ă a$ 9ericirea i <ucuria lucrurilor pri$ite. nu-i a aI Z. Eu tre<uie doar 5ă vi@uali@e@ ceea ce dore5c i 5ă accept că !cu$. ca ea 5ă e"i5te..nd. :n acela i $o$ent.. E ti vindecată de $ult. Ca5ă-l 5ă plece. E5te in9init :n creaţie i totu i. !$ $ai pri$it un e-$ail de la „Mae5trul !le"andru?. MerHa<a 5e activea@ă c.

atunci a a tre<uia 5ă 9ie. Ca5ă-ţi g. ceea ce 9aci va veni nu$ai din %u<ire i Do$pa5iune. #ă-ţi voie 5ă 9ii din nou Eternitatea.nduri $ulte i :ntunecate care 5-au eli<erat :n acea5tă noapte. „#oar la5ă-le 5ă ia5ă la 5upra9aţă. e ti doar :n Eternitate. a a că aceea i lecţie are un alt 5en5 pentru 9iecare dintre noi. !i ie it din lecţie i poţi $erge $ai departe. -u e ti -ot Deea De E ti. 5en@aţie care per5i5tă i :n acea5tă di$ineaţă.ndurile negre 5unt tot -u $ e ti nu nu$ai Cu$ină i a5ta o tii de $ult ti$p. 5ă $ă doară. a 5că@ut vi@i<ilP V. &u te Audeca pentru nicio 9aptă de-a ta $ dacă ai 9ăcut un lucru. a$ 5i$ţit o durere di9u@ă de cap :n partea 5t. !cu$ :nvaţă 5ă te iu<e ti a a cu$ e ti. Fn ti$p. -u e ti EternitateaP #oar 9iiP? 21. uită-te. 9ără <oală. Ge:ntoarcerea :n e"perienţă i nepără5irea unor dureri 5unt doar o re9acere a <uclei 5paţiu-ti$p. E ti doar -u. o<5ervă. a$ o<5ervat că nodulul $eu de la tiroidă e5te $ult $ai $ic. 9ără griAi. #oar -u e ti :n Eternitate. 9ără 5upărări. 9ără 5ă te conda$ni.02. !cu$ ai :nţele5 că tu ai propria e"perienţă i nu te pot a9ecta e"perienţele celorlalţi. a propriei tale lecţii. &oaptea a$ 5i$ţit 9oarte <ine acea5tă ar5ură. dar nu interveni $ 5unt lecţiile lor. !$ 5i$ţit ar5ură i :n @ona u$ărului drept.? „V. #oar 5tai. acceptă-le i eli<erea@ă-le. !$ venit ca 5ă cunoa te$ a5pecte di9erite ale lu$ii $ateriale. dar atenuată. 0ii doar -u :n %u<ire. iartă-te. „Fnţelege că nu tre<uie 5ă intervii :n lecţiile celorlalţi. iu<e te-te a a cu$ e ti $ 9iinţă du<lă de Cu$ină-Fntuneric. :n @ona tiroidei. :nţelege. #i$ineaţa. !cceptă-te.-u. :n totalitatea -aP &u tre<uie 5ă 127 . iar ->-=C te iu<e te a a cu$ e ti. #e a5ta au venit la 5upra9aţă.ngă i a :nceput 5ă $ă ardă. reunită :n %dentitate.? !$ :nţele5 că orice lecţie e5te trăită di9erit de 9iecare o$ :n parte.2011 Seara trecută.ndurile 5ă 5e poată eli<era i <ucură-te :n 9inal de =nitate. :n =nitatea -a $ 9ără 5ă te Audeci.

pentru eli<erare. Sunt pentru eli<erareP E5te a doua etapă a operei tale.viaţa ve nicăW $ de 9apt.? „&u-ţi di5ipa energia pe cei care nu 5unt pregătiţi.nd ce 5unt.nduri care vor da năvală. acceptă toate lucrurile a a cu$ 5unt.ndeţe.. ca Spirit. Partea de Cu$ină i partea de =$<ră din Mine revin la =nitate. 9or$ele-g.nd :ntunecate i e$oţiile ne:nţele5e 5ă 9ie adu5e la 5upra9aţă. Don tienti@.ndurile. -ripla proiecţie :n care a$ vă@ut Cuna. iartă-le i iu<e te-le :ntru eli<erare :n Cu$inăP #e a5ta 5i$ţi !cu$ anu$ite dureri. Ei odată Zundalini tre@it.2011 „E ti :n di$en5iunea a . &u e5te :ncă vre$ea lor. dacă nu a 9o5t precedată de <ote@ul cu !pa #rago5tei-Su9letul. -oată e"perienţa $ea e5te :n concordanţă cu nivelul atin5 de propria $ea con tiinţă.nă :ntr-a +-a. !i trecut de ceea ce era $ai greu.i :n %u<ire. 5c8i$<ări :n corpul tău. de :ntoarcerea la =nitate. &u le Audeca. CunaM e5te 5ingurul capa<il 5ă do<oare la pă$. 5pre Cu$ină. nu $ai a$ nevoie de ni$ic ca 5ă 9iu per9ect $ nici $aterialP? „Puri9icarea prin 0ocul-Spirit e5te e"tre$ de dureroa5ă.i <ote@ul pe Pă$. Gă$. !Aută-i pe cei care vin 5pre tine.0.. apoi tre@irea lui Zundalini. dar p.nt dragonul. 0ii iu<ire i la5ă #ivinitatea -a 5ă ia5ă la 128 . $ai e5te $ult.9aci ni$ic ca 5ă pă5tre@i acea5tă Magie. !cceptă-te i iu<e te-te a a cu$ e ti. 0i@ic. e5te a doua na tere $ cea a Su9letului Con"tienti&at. a a că acea5tă . #oar acceptă-te.-a. pi"ul a 5cri5 parcă 5ingur1 „Godul nunţii alc8i$ice a regelui i reginei LSoarele.? 01. vor $ai 9i g. după Don9erinţa lui #oug #e Vito. Har$a di5pare. >ricu$ e ti !ici i e ti pe caleP Vor $ai 9i eli<erări. dar toate 5e vor 9ace cu <l. e$oţii i dureri care a teaptă 5ă 9ie eli<erate.? #upă ce a$ ter$inat $editaţia de di$ineaţă. iu<e te-te i la5ă g. !cea5ta e5te >rdinea #ivină $ :nt. re(enirile nu $ai 5unt nece5are i $ă pot <ucura de .eli<erareW 5e va de59ă ura accelerat @ilele ur$ătoare.nt. a arătat doar că :ncepe tran5$utarea i pentru Mine..

de 9recvenţa cea $ai :naltă. pentru că totul 5e aranAea@ă. !u 9o5t per5oane care au venit 5pre $ine $ parcă ne cuno tea$ de o viaţă. tre<uie 5ă la i lucrurile 5ă curgă. dar 5. M-a$ <ucurat 5ă văd o 5ală plină. Era :ntuneric.$plat ceva. #i$ineaţa $-a 5unat 0lorentina 5ă-$i 5pună că 5-a a$. :n #ivinitatea -a. Era$ :n dru$ul lor. Ca pre@entarea doa$nei Monica Vi an LEditura 0or KouM 5-a :nt.2011 &oaptea trecută a$ 5i$ţit căldură :n @ona capului i au 9o5t $ulte lecţii pe care le-a$ parcur5.t $ai clară.nat cur5ul. Pe $ine $-au lă5at :n pace.? !poi a$ 9o5t la pre@entarea !ndrei %vanov.ta de@involtură prin ce treci.$<ătă i du$inică avea$ cur5 cu pre@enţă o<ligatorie. doar 5ă ai o intenţie i ea 5ă 9ie con9or$ Planului tău.0. &u gră<i ni$ic i ai ră<dare.? De u urare 5ă poţi 5ă 5pui cu at.ngă noi :n 9ugă. 9ără ca ceilalţi 5ă creadă că vor<e ti de5pre un 9il$ S0P Mi-a$ 9otogra9iat i aura $ e5te al<ă. „-ran5crie-l pe calculator i poţi 5ă $i-l tri$iţi. doa$na Monica 5-a uitat la $ine i $i-a 5pu51 „#ar eu te cuno5c pe tineP? %-a$ vor<it de5pre Burnal $ nici $ăcar nu a 5pu5 că 5e :ndoie te c-ar 9i adevărat. grupul de adole5cenţi a trecut pe l... !5tă@i $i-a$ dorit 5ă aAung $... $-a$ apropiat. Fn re5t. !5ta e5te MagiaP? 02.. !i :ncredere :n -ine. -otul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. !5tă@i a$ 9o5t la „0e5tivalul Bod7 Mind ` Spirit?. !celea i cuvinte pe care le-a$ $ai au@it a5tă@i1 „Eu te cuno5c.5upra9aţă. -re<uie acu$ 5ă devină c.? Mi-a$ adu5 a$inte de t. „-otul e5te a a cu$ tre<uie.ine la „0e5tivalul Bod7 Mind ` Spirit?. de parcă eu nici nu era$ acolo.. L!$ pornit de la 129 .r itul pre@entării. Valul de %u<ire a trecut de două ori prin corpul Meu.nărul care a lovit-o pe doa$na cu care pleca5e$ de la cur5. ca un cri5tal pur $ depinde doar de Mine. dar au lovit-o doar pe colega $ea de dru$. ca i cu$ nu $-ar 9i o<5ervat.. Ca 59.

altele ca ni te 5per$ato@oi@i alungiţi.inile. dar a5ta :n5ea$nă :n 9inal. Bine.te ori a$ 5pu5 că 5unt 9iinţe :n Aurul no5tru pe 130 .0. #upă ce a$ 9inali@at ace5t lucru. „! $ai 9o5t doar o per5oană cu valori $ai $ari. M-a$ uitat $ai atent i atunci a$ vă@ut :n aerul de a9ară ni te 9iinţe $ici de lu$ină. Pentru pri$a dată $i-a$ vă@ut aura :n oglinda din li9t $ :n partea de Ao5 a 9eţei.. „-re<uie doar 5ă 9ii atentă la ceea ce-ţi apare :n 9aţă.. că toate 5e aranAea@ă.. -otul a :nceput cu ni te 9iri oare 9oarte 9ine. „Sunteţi vegetarianăI? &u. nu era$... punerea pe picioare a ca<inetului de Vindecare Geconectivă i Geconectare.nd văd a a ceva i a 9o5t 5uper<P #e c. pe care le-a$ vă@ut plutind :n 9aţa $ea. vii i tran5lucide. -otul vine la dorinţa -a. care pluteau l. cola<orarea pe @ona de $enţinere $ :n $od c. -ot a5tă@i a$ o<5ervat ceva nou. !$ procentul :n @ona de $a"i$ L*2..000 de unităţiM.2011 !$ tri$i5 un e-$ail către #oug #e Vito i Eric Pearl. 0. Erau $ulte. E5te pri$a oară c..? 02..2011 !$ 9o5t la pre@entarea pentru produ5ele „Vano?. de un al< 5trălucitor.t $ai natural $ a 5tării de 5ănătate.... a$ trecut prin al<a5tru i a$ aAun5 la al<. Da i cu$ toate 5-ar contura :ntr-un an5a$<lu per9ect1 pu<licarea Burnalului. ca de aţă gri :nc8i5.. 5en@aţia de „ceva tre<uie 9ăcut? a di5părut..0. =nele erau $ici ca ni te 59ere. dar :n $odalitatea cea $ai potrivită [ie. de neatin5 cu $.verde.M !$ 9o5t curioa5ă 5ă văd cu$ 9uncţionea@ă un aparat care $ă5oară antio"idanţii din organi5$. dar era vegetariană de 9oarte $ulţi aniP? !$ gă5it i oportunităţi de cola<orare pe @ona 5upli$entelor ali$entare..ngă $ine. Dentrul Pilot de Dunoa tere !lternativă pe care :l vi5e@P Ei din nou acela i 5enti$ent de 5iguranţă..

D.0. toate in9or$aţiile pri$ite :n ace5t ti$p. pri$it cu $ultă %u<ire. #i$ineaţa $i-a$ a$intit că. L!cu$ cite5c $0re&irea "i ascensiunea lui >undalini'X de Pre$a..nd $-a$ :ntor5. toate ace5tea $-au adu5 p. Bine. #e data acea5ta erau i 59ere $ai $ari. dar ace5t 5i$ţ core5punde pri$ei c8aHreP Ei a$ :nţele5 că de 9apt era tot un 5e$n de tre@ire pentru Zundalini :n „Mulad8ara D8aHra?. plină de %u<ire i 9oarte <l.. Cu$ea Mea SecretăP > Cu$e pe care o de5copăr pa5 cu pa5.2011 Fn „vi5? era$ 9aţă :n 9aţă cu o 0iinţă.ndă. !poi a$ tiut că Mie o 5ă $i 5e 5c8i$<e culoarea oc8ilor $ erau a5e$ănători aurului ru5e5c.!.$<it.te puţin i de 9iecare dată Magia e5te alta. puţin c. a$ vă@ut acelea i 9iinţe de Cu$ină :n aer. a$ 9o5t la cur5ul de $a5aA. undeva pe <ulevardul =nirii. care @<urau i co<orau :n toate părţile.0.=. trec. Fncep 5ă :nţeleg $ult $ai <ine ceea ce a$ e"peri$entat p.nă !cu$. Putea$ co$unica doar privindu-ne. Gealitatea Mea. -oate cărţile pe care le-a$ citit de c. dar tot Magie e5teP Ei :ncă un dar pentru Mine. #acă 5pun altora. a$ avut dreptateP Ele e"i5tă i 5unt lu$ină pură.nă !ici. !poi.nd a :nceput călătoria Mea. avea$ 5i$ţul $iro5ului 9oarte puternic. a$ pri$it vi@ita unui prieten drag $ căldura aceea plăcută. pentru Vindecare Geconectivă i Geconectare.2011 !5tă@i.M 131 . 0+.care nu le vede$.nd de trei ori prin Mine. după pri$a @i de Geconectare Per5onală. &iciodată aceea i. !$ @.. de la !le"andra $ a$ apărut pe li5ta practicienilor de pe 5ite-ul din S. grupate... altele ca un ciorc8ine de $ai $ulte <aloane cu di$en5iuni di9erite. tran5lucide i 9oarte vii. cu$ dovede5c a5taI !ce5tea 5unt !devărul Meu. > i$agine 5uper<ăP Erau ca ni te <aloane $ari de 5ăpun $ unele 5ingure. 0*.

Fn tren a$ avut o puternică durere de cap Lcea9ă. $i-au 5pu5 toţi cei dragi $ie...nă. 5ă tiu că Eu nu pot gre iP Eu.nd venea$ de la Bacău la Bucure ti cu trenul. &.. nu putea$ vedea clar. 0ru$u5eţea e5to$pa =r.2011 „Ca Mulţi !niP?. 5ă $ă :nţeleg i 5ă procede@ ca atare. unii c8iar de c. ca 5ă o<5ervi $iracolul Cu$inii i al %u<irii i 5ă te re:ntorci la el. Sunt 0ericită i %u<ităP De Binecuv. care a 9olo5it tele9onul. gunoi du5. totul e5te per9ect i e"act a a cu$ tre<uie 5ă 9ie.te două ori L!lina. dacă vrei 5ă ve@i $ăreţia per9ecţiunii.Ed. Fn acel $o$ent. plu5 „5pălat 5u< c8iuvetă? i !le"andra. i-a$ per$i5 5ă 9ie. :$preună cu e-$ail-ulM. #urerea a ie it parcă printr-un tunel :ngu5t :n @ona „coroanei?. Ei atunci a$ :nţele5 că nu e5te o durere o<i nuită.X pu<licată de Editura Ram. -re<uie doar 5ă a$ :ncredere. nu putea$ articula cuvinte. 5upă cre$ă de legu$e. !$ plecat la dru$ 5pre Bacău.. din care 5trălucea per9ecţiunea naturii $ copaci :n care 9lorile proa5pete erau $ici ne5te$ate vii. 5i$plu.ntare pentru MineP D. va5e 5pălate. 0(. >ricu$. a$ privit $ult pe 9erea5tră. 9runteaOM.. !$ 132 ...tul i aproape că nu-l $ai percepeai cu aceia i oc8i. con tientul Meu nu părea 5ă 9ie pre@ent $ nu putea$ g.n doar cei care tre<uie 5ă ră$. cu trenul de 12..ndi. Ei unde 5trălucea Cu$ina.. !$ lă5at durerea 5ă e"i5te.0.. Ei atunci tii că tre<uie 5ă e"i5te i „u$<rele?. ci una prin care 5unt activate puncte energetice. tre<uie 5ă 9iu $ai atentă la Mine :n5ă$i. pentru că Eu tiu 9oarte <ine ce ur$ea@ă 5ă 9ie. Parcă dorea$ 5ă n-o 9ac. Deea ce a ur$at $-a convin5 ca altădată 5ă a$ $ai $ultă :ncredere :n Mine.1. #eodată. care $-a a teptat cu 9lori. Fntunericul di5părea. doar tiu. Pe5te tot vedea$ locuri „$urdare?. #upă aceea $-a$ lini tit. Mi-a$ dat 5ea$a că prietenii 5e regrupea@ă :n Aurul Meu $ ră$.

nu acolo e5te locul pentru $ine. Mai t. dar 5pu5e convingător. care au eli<erat $ulte. 9ără 5ă 9ii niciodată li<er. $ultă 9al5itate. !cu$ a$ reali@at că a$ tot ce-$i tre<uie i că 5unt per9ectă.nd care nu $ai 5unt ale -ale. $ulte „per5onalităţi? din „lu$ea <ună a Bucure tiului?. #acă interiorul e5te gol. -otu i.t $ nu 5unt ni$ic real. de concepţii vec8i i de 9or$e-g. dar !cu$ nu dore ti a5ta.:nţele5 că :nt. nu a$ 9o5t degea<a. :n capacitatea -a de a alege Binele -ău :n locul tău. a con tienti@a di9erenţa 9recvenţelor energetice. 9il$ :n care recuno tea$ doar energii de 9recvenţă Aoa5ă. 5igur vei căuta co$pen5aţii :n a9ara -a. „Sunt doar ceea ce vrei 5ă 5e eli<ere@e. :n pace i :n ar$onie. !cu$ e5te $o$entul 5ă accept totul a a cu$ e5te i 5ă iu<e5c necondiţionat. #acă interiorul e5te al -ău. !cu$ tiu că a$ depă it ace5t prag. #oar at. va 9i $o$entul pentru 5c8i$<are. iar li<ertatea vine :n pri$ul r. ! vedea dincolo de aparenţe. E5te u or 5ă ve@i clar... Seara a$ $er5 la o pre@entare „&u SHin? $ a$9iteatru plin. 0). atunci c.nd din interiorul Meu.nd 5i$ţi 5c. Ca5ă-le 5ă plece. #oar pe ur$ă ele vor putea 5ă arate a a cu$ le vi5e@...2011 Vi5e 9oarte puternice. e ti li<erP? Vor<e u$9late.. #oar -u ai puterea 5ă le tran59or$i :n realitate. toate ace5tea creea@ă un 5enti$ent eli<erator de :ncredere :n -ine Del !devărat.r@iu.i tre<uie 5ă le iu<e5c pe toate a a cu$ 5unt. #ore ti doar 133 . per9ecte prin ele :n5ele. a ti că nu tre<uie 5ă 9ii acolo. Ei atunci cauţi iar i iar. Vi5ele 5unt doar -u care a tepţi 5ă 9ii eli<erat de trecut. ni$ic care 5ă $ă tente@e. 9ericit 5au iu<it cu adevărat. dar nu vei gă5i ni$ic care 5ă-ţi u$ple golul.0. deloc 9ru$oa5e.nteia de #ivinitate din -ine. ->-=C e5te :n -ine i e ti per$anent :n lini te. !$ lă5at două cărţi de vi@ită i a$ plecat 5pre ca5ă. „!i <ani i ti$p. Dăldura plăcută din corp a 9o5t cu Mine i Mi-a ţinut co$panie pe ti$pul ace5tei pre@entări.

t de $ulte alte puncte a5e$enea [ie. iartă. tu vei 9i cu adevărat 5c8i$<at. 5ă @. Ei acea5ta e5te c8eia $ 5ă ră$.nd uiţi total de ele. Don tienti@e@i per9ecţiunea punctului unic de Cu$ină printre at. iar toţi i toate 5unt =&=C.. dă-ţi voie 5ă eli<ere@i. pentru Mine. 5ă ră$. $oarte.nd care vin 5pre eli<erare. $ulţu$e te. Fn !cu$ i !ici nu e"i5tă dec. atunci nu ai trăit cu adevărat Magia. tiind că toţi i toate 5unt a5e$enea [ie i că doar Sunte$ :n ->-=C. 0olo5e te a5ta pentru a aAuta. doar :n @ona capului. &u vor putea re@i5ta prea $ultP 0ii doar lini tită $ totul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ieP? „#urerile vor 5ta p. Sunt doar 9or$e-g.t Eternitatea i %u<irea necondiţionată. !cceptă ace5t lucru i trăie te :n !cu$ i !ici. „Cu$ină din Cu$ină. D. iu<e te.nă reu e ti 5ă accepţi totul a a cu$ e5te i nu-ţi $ai pui :ntre<ări..nd con tiinţa ta 5e va 5c8i$<a. nu pentru 9olo5ul tău $aterial.$<e ti i 5ă porţi %u<irea :n -ine. incertitudine. #acă uiţi ace5t !devăr. Ei nu e5te niciun $erit :n a5ta.? 134 . care ur$ea@ă 5ă devină 9lori.. dorinţa de a arăta că -u e ti $ai pre5u5 dec. !cceptă. 9iecare :n $o$entul !cu$ pentru el. Ea :n5ea$nă 5ă alegi 5ă 9ii copil :n Su9letul -ău.. &oi doar tre<uie 5ă per$ite$ ca Miracolul 5ă ai<ă loc i 5ă nu uită$ niciodată că :n !cu$ i !ici nu e"i5tă ti$p. dar $ai ale5. 5en@aţia de căldură plăcută i %u<ire care trece prin Mine. Vor 5ta p. &u vor e"i5ta <oală. 0ii g8id 5piritual pentru cei care trec prin 5c8i$<are ca i tine. vanitate. dar $ai ale5. !cu$ tiu că ieri a 9o5t. ele vor pleca. rivalităţi.i u$il :n !devărul de a 9i parte din 0iinţa Eternă #e %nteligenţă Ei Don tiinţă =niver5ală. pri$a :ncercare din „&oaptea Fntunecată a Su9letului?.nd te eli<ere@i de ceea ce nu $ai tre<uie ţinut.? Ei din nou :n ti$pul nopţii.5ă le eli<ere@i..i u$il :n $ăreţia -a.t ceilalţi.. Vei :nţelege 5en5ul a5cun5 al lucrurilor. dualitate.? Ziua a$ 5i$ţit aceea i căldură plăcută. de trecut.nă c. „D. !$ :nţele5 că toţi 5unte$ <o<oci de #ivinitate. de data acea5ta.

„Fnţelege că a$ cre5cut. iar eu tre<uie doar 5ă accept alegerea ei. Ei Eu care credea$ că doar 5unt :n ec8ili<ru. !le"andra a avut puterea 5ă treacă $ai de$ult prin lecţie. arăt t. tea$a de a recunoa te că 5i$t nevoia 5ă 5pun copiilor Mei prin ce trec. #acă te uiţi la ceilalţi. Ei a$ :nţele5 că !lina e5te e"pre5ia $ea de a $ă agăţa de cineva 5au de ceva. 5ă ur$ăre ti toate detaliile. 9ără 5ă :nţeleg că ea tie $ai <ine ce i 5e potrive te.nd voi putea 9ace a5ta.A<. 9iinţe de Cu$ină :n Eternitate.? Eu nu tre<uie 5ă aleg :n locul copiilor $ei. ! a a$ de5coperit că :n !cu$. Dă a$ :ncă. -re<uie 5ă :nveţi 5ă 9ii atent la ei.nc :n Mine. Pendule@ :ntre a ti că 5unte$ con tiinţă pură. Fncă nu pot vedea ce e5te 5u< aparenţa corpului celorlalţi. iar eu :ncă <. 9ără a incerca 5ă-i in9luenţe@.nd voi vedea $ereu :n !cu$ i 135 . !lina :ncepe 5ă :nveţe acea5tă lecţie. c8iar dacă doar ca 5uport i 5u5ţinere.i :n căutarea ie irii din lecţie. Fncă 5unt :n ti$pul tran59or$ărilor. undeva ad. iar vec8iul i noul 5e luptă :n Mine. că toţi 5unte$ ->-=C i a :ncerca 5ă 9ac apropierea corpului $eu 9i@ic de Mine. Etiu că ace5t corp e5te un ve8icul pentru Mine. 5ă-i recuno5c inteli#enţa i 5ă-l onore@ a a cu$ 5e cuvine..nără i :$i place ceea ce văd. :n nevoia de a gă5i varianta iu<irii e"terioare.nd parte din Mine. Sunt alta. dar e5te cel care $-a adu5 p.. Dă :ncă a$ pre@entă :n Mine dorinţa de a 9i centru de putere. !cea5tă dorinţă e5te pre@entă i tre<uie 5ă a$ curaAul 5-o recuno5c ca 9ăc.-ot a5tă@i a$ a9lat că a$ tratat-o prea $ult pe !lina ca pe un copil. vei de5coperi doar o oglindă care te repre@intă pe tine.. D. Ei a5ta 5e vede :n 9otogra9iile 9ăcute. 5ă-l :nţeleg. 5ă-l iu<e5c. dacă $ă a e@ in5tinctiv :n centrul unei 9iguri.. dar :$i e5te greu 5ă accept tot ceea ce e5te. -re<uie 5ă-i redau li<ertatea @<orului :nalt. Etiu că %ro%ria atitudine are $are i$portanţă :n ace5t proce5.. !<ia !cu$ :ncep 5ă-l cuno5c. c.... cel din !cu$.nă !ici :n !cu$ i care $ă aAută 5ă $erg prin 5c8i$<are. adevărata $ea „pro<le$ă? e5te dorinţa de a-$i proteAa copiii i $a$a.

rtea :n 5paţiu.. > 5en@aţie de nede5cri5 :n cuvinte. !$ :nţele5 $ai <ine i co$porta$entul !le"andrei. !pa $i 5-a părut 9oarte vie $ 5e 9or$au v. Eu era$ eroul principal din 9iecare pove5te a5cultată 5eara i pe care o trăia$ :n vi5ul din acea noapte. #e i $ai a$ de 5tră<ătut dru$ lung. plăcută.. prin Mine. apa era pentru pri$a dată o 9iinţă vie. Seara trecută.inile :n proiecţie du<lă $ una care trecea 9ără 5ă 5c8i$<e ni$ic. D. Era$ vi<raţie $ undă i 5unet $ care 5e :nv.ndire $agică i 5i$ţire e"tre$ de puternică...nd era „$ică? $ a<andonul 5e 5i$te energetic.. dar a<ia !cu$ :ncep 5-o con tienti@e@ cu adevărat. care 5unt :n concordanţă cu Planul no5tru #ivin. ! a a$ a9lat i că „pre5i$ţirile? nu 5unt altceva dec.rteAuri deo5e<it de 9ru$oa5e. de eli<erare. a$ aAun5 la reala :nţelegere. Eu $i-a$ creat %ro%ria realitate cu aAutorul g. -otul era viu i 9ru$o5.nd era$ copil. atunci c.0.. Ei din nou valul de căldură <l. dar era $inunatP 136 ..2011 &oaptea au 9o5t vi5e 9oarte puternice. iar copiii 5unt 9iinţe cu g. alta care 5e $ula pe 9or$ele corpului.nduri proiectate 5pre $ateriali@are. 10. pe care o putea$ percepe a a.ndă. $i-a$ vă@ut pentru pri$a dată $. vi5a$ :n culori..2011 &oaptea a$ avut o e"perienţă nouă $ 5en@aţia plăcută de căldură a 9o5t precedată de ceva deo5e<it.rtea$ i era$ vi<raţie care curgea :n 5paţiu. 5unt pe cale. Mă :nv.ndurilor.t g. Fntotdeauna a$ avut puterea a5ta.. vedea$ pete :ntunecate pe 9undul că@ii. c.!ici !devărul.ile. 0'..0. #urerile de a5tă@i Lo $ă5ea i @ona genunc8ilorM $-au 9ăcut 5ă :nţeleg că ni$eni nu e5te de vină pentru pro<le$ele $ele din trecut. m!inile mele in(i&i. 5i$ţea$ vi<raţii care 5e propagau dintr-o parte :ntr-alta.nd 9ăcea$ <aie.

!le"andraI Eu.nd 5-a ter$inat. dor$i <ine. $ă5eaua $ă durea 9oarte puţin. e ti un Pri$ordial.. energia vec8e nu va pleca u or. Eu a$ $ai puţine.t o tea$ă ata ată la o e$oţie vec8e. Ziua.. -otul o 5ă 9ie <ine.2011 &oaptea au 9o5t doar vi5e puternice de eli<erare. „Ca 59.nd 5ă ocole5c 5paţiile dintre dalele de <eton. Mulţu$e5cP !cu$ pot 5ă-ţi 5pun cu$ $ă c8ea$ă. !$ :nţele5 că $ă 5trăduia$ prea $ult. pri$a @i.. Voi ne-aţi dat :n griAă el9ii 9ără aripi.Ve5titorulW.? &u $ă $ir de ceea ce aud i accept invitaţia !le"andrei.teva $inute de Vindecare Geconectivă.. -u ai ' perec8i de aripi... !$ :nc8i5 oc8ii i $-a$ lă5at.? „E ti $ai <ătr. Sunt Sa$iel.t $ine.? „Mai cre@i :n ră@<oaie. de data acea5ta. dar eu :ncă nu văd aripile. „Ei tu tii ce 5unt euI? „#a. > 5en@aţie 5tranie $ dea5upra ei nu 5e 5i$ţea ni$ic. !$ 9ăcut c.r it va 9i un ră@<oi puternic. unele al<e.? M-a$ uitat. $i-a 5pu5 !le"andra. vindecă-te.inile 9oarte $ult. nu. dar de data acea5ta. &-a$ ratat delocP 11.? „&u-$i a$inte5c :ncă prea $ulte. !le"andrei $ 5tudentă la Hinetoterapie. Sunt Gegina Magiei.#i$ineaţa. a tre<uit 5ă ridic $.. dar a5tă@i e5te o @i 5pecială $ pri$ul pacient adevărat pentru Vindecare Geconectivă. „!cceptă-te a a cu$ e ti. Mi 5e 5pune .. „Pot 5ă te invit la o pli$<areI Să nu te 5perii $ uneori călătore5c pe un dragon.. Da 5ă 5i$t ceva. altele :n culorile curcu<eului. D. =ită-te acu$ :n 5patele $eu.. $-a$ 5urprin5 :ncerc. „Etii ce 5unt?.? 137 . iar „aura? ei era deo5e<it de puternică. :n ti$p ce $ă pli$<a$.. Mi-ai reparat aripile $ erau de două ori rete@ate. !i griAă de tine. călău@ită de Mine.. a a că a$ reluat tra5eul.n dec. 5pu5e de cineva din a9ara $ea. Ca cur5ul de drenaA li$9atic a$ avut o e"perienţă intere5antă.0..? !celea i 59aturi ca cele pe care le aud aproape :n 9iecare @i. ! 9uncţionat 5ă con tienti@e@ că nu era altceva dec.

pentru că #ivinitatea Mea e5te cu Mine. Eli<erare.nt :n li$<a ro$.nd $-a$ a e@at din nou :n pat. :n ti$purile c. pentru Mine. dar n-a$ putut 5ă ro5te5c niciun cuv. !poi. Ei atunci.$pină. Ei $ai tiu că a$ trecut de ea $ a$ putut 5ă cred cu adevărat :n #ivinitate.nă la ' di$ineaţa. 9ără 5ă 9ac ni$ic pentru a5taP #i$ineaţa a$ căutat pe %nternet cuv.i un SMS1 „S@ia $it c5inal5@I? !poi un apel cu nu$ăr necuno5cut. doar trăie5c inten5.? ! a a$ a9lat că #ivinitatea Mea $ă apără. %u<ire. !$ :ncercat 5ă vor<e5c. a$ au@it ca o c8e$are <l... !$ gă5it1 „nu$ele dat :n 138 . L„Diudat. 5-a a e@at :ncet l.ndă i a$ 5i$ţit cu$ totul 5e contope te :n Mine.r@iu. :n puterea ei. $i-a$ 5pu5M i o voce ca de tunet.. :l :nt.. :n dreapta Mea. 5en@aţia că ceva :ncearcă 5ă intre :n 5paţiul $eu i că cineva..nte. !$ ador$it i $-a$ tre@it :n Aurul orei 2 di$ineaţa. !poi totul a revenit la nor$al i a$ dor$it <ine p.ngă $ine.. !$ :ncercat 5ă de5c8id oc8ii. > căldură puternică.. cu 9.. !$ 5i$ţit cu$ „intru5ul? ie5e din 5paţiul Meu.nă.ntul 5ara@ini.M !$ au@it c.teva cuvinte :ntr-o li$<ă vec8e L„li$<a 5ara@ină?. :ntr-o $are de %u<ire.it puternic i răcoro5 de aripi.!$ venit aca5ă. $ai t. dar nu a$ putut.$plat. le-a$ 5i$ţit cu 5en@aţia 5tranie că atunci a$ trăit o vinovăţie puternică.. vinovăţie. nu prea tiu cu$ 5ă 5criu de5pre ce 5-a :nt. le-a$ iertat i eli<erat. a$ 5i$ţit căldura de %u<ire :n interiorul Meu.. are copite. Vor<ele au@ite erau 9r. de :ngerul $ov cu picioarele ter$inate la 9el i care era$ tot Eu. D. Fnt. că e5te cel $ai puternic 5cut i că Eu Sunt -ot Deea De Sunt. S0I MagieI De contea@ăP E5te doar alt9el...? Mi-a$ adu5 a$inte. Eu nu pot 5ă păţe5c ni$ic. Dred că a 9o5t vre$ea eli<erării din 9rică. „Cu$ină.nd putea$ vor<i acea li$<ă vec8e. $ult $ai puternic.. ! doua :ncercare din &oaptea Fntunecată a Su9letului. lip5ă de co$unicare. că e5te „cu$inţit? i cineva. %ertare. dar nu era ni$eni.. #ar la 9el de puternic a$ 5i$ţit i că pro<le$a $ea de co$unicare : i avea originea acolo. la care a$ ră5pun5.l9. !vea$ o 5tare de nelini te $ $i-a$ recuno5cut 5enti$entele. a 9o5t 5traniu.

nd 5unt la $are. Fn acea5tă cla5i9icare nu 5unt inclu i Pri$ordialii Cu$inii i ai Fntunericului.2011 Fn noaptea acea5ta. XX in9or$aţii preluate de pe +++. unde este :raA ul de ast)&i'.ntul !#!M. Deilalţi au continuat 5ă re5pecte >rdinea Do5$ică.M E5te ciudat că :n 9iecare vară. 5i$t nevoia 5ă $erg :ntr-o ca9enea turcea5că. care oricu$ au 5upravieţuit.Ed. E5te ca un ritual $ 5tau pe pernele $oi. Fn tine dualitatea 5-a ec8ili<rat i a teaptă @iua 139 .? Mi-a$ a$intit ce citi5e$ pe %nternet de5pre $În#erii c)&uţi' – $a"e&aţi Cn ţinutul 5uma.nc o plăcintă cu carne.. -u devii !cu$.? #in nou gă5e5c cuv. iar Fntunericul nu e5te dec.scri. =&=C.$pla cu -ine $ #ivinitatea din -ine e ti -u cel !devărat.Ed. Cuci9er a 9o5t ur$at :n re<eliunea 5a de $ulţi :ngeri i 5pirite ale naturii $ o $ică parte. a a cu$ e5te :n propriul Meu cod de activare.. „&i$ic nu 5e poate :nt.t =$<ra Cu$inii.. Pri$ordialii Fntunericului aveau oc8ii negri. Cu$ina tope te Fntunericul. „Specia >a$enilor Pri$ordiali a 9o5t pri$a 5pecie o$enea5că.0. pentru că -otul e5te =&=C. 1. 9ără iri5?.com -$În 6aţa Eternit)ţii'.... &.. c. dar de culoare al<a5tră/gal<enă/aurie/verde.9eudali5$ $u5ul$anilor din ve5t.d.. &. Pri$ordialii Cu$inii aveau oc8i nor$ali cu iri5 i cri5talin 5au 9ără iri5.. a5cult $u@ică orientală.. a$ pri$it $ulte in9or$aţii i$portante. de Cristian J)nescu – pu<licată de Editura Ala@a/. <eau o ca9ea la ni5ip i $ăn. !i 9orţă i putere dacă e ti centrat. M-a$ uitat apoi la $Primordiali'**1 „!u e"i5tat patru categorii de oa$eni care au 5upravieţuit :n corp du8.* LX in9or$aţii pre@entate la pagina 21. Mi-a$ adu5 a$inte de vi5ul :n care oc8ii $ei : i 5c8i$<au culoarea i deveneau precu$ aurul ru5e5c. :n@e5trată cu puteri p5i8ice $ nu$ele !#!M L>$ul 9ără =$<răM.

pentru că atunci corpul 9i@ic era ne9uncţional. cu toate părţile -ale de e"i5tenţă. -u e ti -ot Deea De E ti. !$ @. !cceptă ceea ce e ti. a$ că@ut i $-a$ lovit doar la genunc8iul drept. dar a<5olut deloc. c. Ziua dualităţii pentru tine.l9. iar !cu$ tiu că nu a$ căutat :n @ona care tre<uia i $erg $ai departe. =$<ra -a a redevenit :n ec8ili<ru cu Cu$ina -a.$<it $ trecut i direcţie gre ităP Diudat. D. dar 5en@aţia de „nu $erge? $-a ur$ărit tot dru$ul. 5unteţi dualitatea nouă. Bucură-te de a5ta i a teaptă ur$ătorul pa5.. !cceptă că ai aripi i că poţi @<ura oric. a 9o5t 11. !i 5i$ţit i c.nă i nu puteai 5ă de5c8i@i oc8ii. c8iar dacă !cu$ e5te greu pentru tine.nd i oriunde.ie aripile i 5e a ea@ă la locul lui.nd ai 5i$ţit din nou 9. -u doar :ţi reluai locul :n corpul tău. vor<ă 5trăvec8e. :n !cu$ i !ici $ 9ără tea$ă.:n dreapta taW. pentru că ->-=C e5te doar %u<ire. 9ără 5ă te oprea5că ni$eni i ni$ic. doar :n %u<ire. c. Ei $ai ale5. !cceptă că e ti ceea ce e tiP -u e ti -ot Deea De E ti i acceptă a5taP -otul e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. !5ta ai 5i$ţit. acceptă că ai :nceput 5ă 5i$ţi @<orul. ca i @<aterea de aripi.. !cu$ 5unteţi unu la unu. iar tu 9aci parte din El. -oate ace5tea 5unt doar -u. Fnger care : i 9.0.2011.:n care 5ă devină =nul. ! tre<uit doar 5ă :nţeleg că reintra$ :n <ucla te$porală a e"perienţelor trăite. &u puteai 5ă ro5te ti vor<e :n li$<a ro$. 1+. #oar pe -ine te-ai 5i$ţit.nd te-ai :ntor5. !$ :nţele5.? !5tă@i a$ 9o5t la un interviu $ o 5ocietate din @ona a5igurărilor. nu opune nicio re@i5tenţă la a5ta i lucrurile vor 9i $ai u oare pentru -ine. !cu$ tre<uie 5ă -e accepţi $ Spirit puternic.irea de aripi i te-ai a e@at cu$inte .nd ai 5i$ţit plecarea i 5o5irea. dar $ai ale5. -ea$a nu $ai 9ace parte din $odul tău de e"i5tenţă.0.nd ai plecat :n călătorie. !cceptă că e ti a a. nu $ă doare deloc. D8iar :n 9aţa clădirii.2011 140 . voce de tunet.l9.nd totul :n -ine 5-a ar$oni@at. de i a$ o rană 5erioa5ă. ! 9o5t de 9apt pri$a dată c.

Seara a$ continuat 5ă cite5c lecţiile din $C)rţile lui 0o,ias'. ! a a$ pri$it $ulte ră5pun5uri la :ntre<ările $ele i 5-au de5tră$at c;teva lanţuri din trecut. Fncă o vinovăţie 9oarte vec8e 5-a vindecat $ cea care era legată de c8iuretaAele 9ăcute. !cu$ tiu că a a tre<uia 5ă 9ie. Dopiii $ei i Eu a$ tiut ce alege$. &icio vină 5au părere de rău, nicio tri5teţe, doar Bucurie, %u<ire i >noare pentru Ei, cei care 5unt i vor 9i $ereu, copiii $ei :ntru Eternitate. Fn 5etul de :ntre<ări i ră5pun5uri la lecţia din „ C)rţile lui 0o,ias'. a$ citit1 „!ce5te lanţuri vec8i care te-au conectat cu trecutul tău 5e vor di@olva :n drago5te, a a cu$ energia noului Pă$;nt 5e $ută pe un nivel nou. Ele 5e vor di@olva :ncet, dar 5igur. -u te trau$ati@e@i cu di5cuţiile din capul tău. Fnţelege că 9ace parte din eli<erare. #oar onorea@ă oa$enii din g;ndurile tale, c8iar dacă ţi-au pricinuit 9ricţiuni i 5c8i$<ări :n viaţă. ! a cu$ tu 9aci a5ta con tient, ulti$a parte a energiei vec8i 5e va di@olva?. „D;nd două 9recvenţe di9erite 5e 5c8i$<ă i vin :napoi :n ar$onie, toate energiile care nu $ai 5unt apropiate 5unt adu5e la 5upra9aţă ca 5ă 9ie eli<erate.? „11.11.2000 $ @iua dualităţii pe Pă$;nt $ @iua c;nd ace5te energii de dualitate pot 9i adu5e :napoi :n ar$onie.? > nouă con9ir$are... 11.0,.2011 a 9o5t @iua dualităţii pentru Mine, c;nd energia cu 9recvenţă $ai $ică $ „=$<ra? Mea $ 5-a topit :n energia de 9recvenţă $ai ridicată a %u<irii i a$ redevenit :n !r$onie. #ar a 9o5t i a doua :ncercare prin care Su9letul Meu a trecut. Diudat... Fntotdeauna acea5ta e5te ordinea $ :nt;i e"peri$ente@, apoi cite5c i a$ con9ir$area celor trăite per5onal. Ei din nou vocea din Mine1 „&u uita că Puterea e5te :n -ine. Dite te, e"peri$entea@ă, $editea@ăP Sigur vei :nţelege cu$ 5ă-ţi 9olo5e ti noile daruri. &u 5unt puteri, pentru că toţi >a$enii le au, iar celelalte entităţi, :ncă nevă@ute oc8iului -ău, le-au avut dintotdeauna. Fnvaţă 5ă nu uiţi 5$erenia punctului din $ultitudinea de puncte. &u-ţi uita $ăreţia i li$itele. &u uita că e ti parte din ->-=C, dar că nu
141

e ti 5ingură :n acea5tă Cucrare. !$inte te-ţi că toţi i toate 5unt la 9el de i$portante pentru ->-=C, că 9ără un 5ingur punct, ->-=C ar 9i alt9el. 0ii :nţeleaptă i a$inte te-ţi $ereu a5taP? Fnţeleg că 5unt re@ultanta tuturor e"perienţelor $ ale Mele i ale celorlalţi care 9ac parte din ->-=C. 1*.0,.2011 Vi5e vii de eli<erare... D;t de $ultă tea$ă i 9rică erau a5cun5e :n Mine i !cu$ 5e vindecă... -ea$ă :n at;t de $ulte variante $ de :nălţi$e L:n „vi5? cădea$, iar <raţele celui de care $ă ţinea$ 5-au lungit at;t c;t a 9o5t nece5ar ca 5ă aAung pe pă$;ntM, de ani$ale Lera o i$agine rotitoare pe cer, iar c;nd apropia$ $;na :ncerca 5ă $ă $u te $ $-a$ apropiat iar i iar, p;nă c;nd i$aginea 5-a e5to$pat i nu $ai avea cine 5ă :ncerce 5ă-$i 9acă cevaM, că nu voi 9i acceptată de către ceilalţi Lera$ :ntr-o 5ală de <al, dan5a$, $ă $i ca$ 5uper< pe o $u@ică :nc;ntătoare i putea$ 5ă invit la dan5 pe cine dorea$, 9ără a 9i re9u@atăM, de cădere :n gol i de rănire Lera$ :ntr-un li9t pe care l-a$ 5tricat, dar apoi a$ reu it 5ă-l reporne5c i 5ă urc cu el 9oarte u orM. Ei at;t de $ulte e$oţii care !cu$ 5unt aproape vindecate $ relaţii vec8i, 9o ti colegi... -oate ie5 la 5upra9aţă ca 5ă 9ie eli<erate. !cu$ c8iar tiu că Fntunericul, care nu e5te dec;t =$<ra Cu$inii, nu are nicio an5ă :n preaA$a ace5teia. Cu$ina :l tope te, iar =$<ra 5e tran59or$ă :n Cu$ină. Ei după toate i$aginile ace5tea vii de eli<erare, o nouă călătorie :n Magie... =n 5paţiu cu lu$ini ca de auroră <oreală, cu v;rteAuri 5trălucitoare de Cu$ină, cu nuanţe de a@uriu i al< 5trălucitor, incredi<il de 9ru$oa5e. Ei din nou 59aturi... „E$oţiile de 9recvenţă 5că@ută :$<ătr;ne5c corpul i :l 9ac vulnera<il :n 9aţa ti$pului, pentru că doar :n acea5tă <andă de 9recvenţe, <oala i <ătr;neţea 5unt vala<ile ca aparenţe. Fn lu$ea duală, dacă tri$iţi e$oţii 5au 9or$e-g;nd de 9recvenţă 5că@ută 5pre cineva cu 9recvenţă $ai $are, ace5tea 5e pot re:ntoarce, a$pli9icate, 5pre tine. Stă :n
142

puterea -a 5ă alegi dacă e ti tran5parent pentru ceilalţi i la i e$oţiile 5ă treacă prin tine, 9ără 5ă te atingă, 5au devii un o<5tacol, care opre te i :ntoarce e$oţiile, 9or$ele-g;nd de 9recvenţă $ai $ică, e$i5e de către ceilalţi. %u<irea $odi9ică Don tiinţa voa5tră, iar acea5ta vă conduce 5pre evoluţie.? Ziua a$ 5i$ţit din nou di5con9ort :n @ona 5to$acului, a 5patelui, rinic8ilor, genunc8ilor i a u$erilor. Se eli<erea@ă $ulte... 1(.0,.2011 Vi5e, $ulte vi5e de eli<erare i 59aturi... „&u erai pregătită ca 5ă a9li de5pre @<or, dar nu e5te ni$ic. !i ră<dare i nu gră<i lucrurile. Ci<erul !r<itru a 9uncţionat de 9iecare dată. Drede :n -ine, :n #ivinitatea -a $ e ti 9oarte puternică. &u$ai -u poţi locui :n propriul tău corp, -u e ti -ot Deea De E ti. Drede :n -ine, :n Puterea dinăuntrul -ău. Ei nu $ai gră<i lucrurile. Ca5ă totul 5ă 5e petreacă :n rit$ul natural de tre@ire. &u te $ai 5trădui at;t de $ult. !cceptă-te a a cu$ e ti i :nvaţă 5ă -e iu<e ti. E ti %u<ire i =$<ră, a$<ele :n =nul. !cceptă-te a a cu$ e ti i iu<e te-te necondiţionat. -otul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. Vindecă-te i eli<erea@ă orice 9or$ă-g;nd, orice e$oţie, orice a<lon care nu -e $ai repre@intă. Mergi :nainteP #ar acceptă că tre<uia 5ă 9ii :n ec8ili<ru, nu poţi 9i doar Cu$ină pură, totul e5te acu$ :ntr-un ec8ili<ru de unu la unu, :ncetul cu :ncetul, totul e5te =nul. !cu$ e ti :n dualitatea ,di$en5iunii a ,-aW. -re@e te-te :n rit$ul tău natural. &u-ţi 9ace griAi pentru ceea ce nu tre<uie.? 1).0,.2011 Vi5e, vi5e i $ulte e$oţii care ie5 la 5upra9aţă... &oaptea „aud? vi<raţia :naltă i tiu că pot 5ă $ă <ucur pe deplin de edinţe gratuite de !utovindecare. &u $ă g;nde5c la ni$ic, doar per$it ca energia 5ă treacă prin $ine i $ă <ucur de ceea ce 5i$t i de ceea ce pri$e5c.

143

!5tă@i $-a$ :nt;lnit cu !le"andra, 5tudenta de la Hinetoterapie. „[i-a plăcut călătoriaI? „De tre<uie 5ă-$i aduc a$inte, !le"andraI Poţi 5ă-$i 5pui a cui era vocea puternică pe care a$ au@it-oI? „! ta... Pri$ordialii :ntotdeauna au avut vocea puternică...? „!$ vor<it alt9el.? „#a, era el9a. &u $ai tiu ce-ai 5pu5, dar a$ :nţele5 că erai 5upărată i te-a$ lă5at 5ă-ţi revii.? „Poate era din cau@ă că a$ 5i$ţit că-$i invade@i 5paţiul. [i-a$ 9ăcut răuI? „&u... Ei c8iar dacă-$i 9ăceai, nu $ă 5upăra$ pe tine.? „De-ai 9ăcut după aceeaI? „M-a$ a e@at l;ngă tine.? „Etiu, :n dreapta $ea.? „#a, :n lupte noi 5tătea$ :ntotdeauna :n dreapta voa5tră. #ar călătoria... De-ai vă@ut, ţi-a plăcutI? „!5ta nu-$i $ai aduc a$inte. &u cred că !cu$ tre<uie 5ă-$i a$inte5c $ai $ult.? „Mai vrei 5ă vii :n călătorie cu $ineI? „&u :ncă, nu e5te $o$entul. #ar 5pune-$i... -u tii cu$ arăt euI? „!cu$ e ti :n 5c8i$<are. #ar erai un Fnger <lond, cu aripi $ulte, al<e i :n curcu<eu. Erai un Fnger 9ru$o5...? „#ar n-a$ 9o5t doar a a.? „&u, te 5c8i$<a5e i...? „Văd :ncă o i$agine $ un Fnger $ov, cu aripi ca de liliac.? „Ei cu picioare ter$inate cu copite... Erai 5c8i$<at. -e ad;nci5e i prea $ult :n =$<ră atunci. #ar -u $i-ai 5pu5 că acolo unde pătrunde Cu$ina, =$<ra 5e tope te.? „Etiu. !cu$ tiu de ce $i-a 9o5t at;t de greu 5ă $ă accept i 5ă $ă iu<e5c a a cu$ 5unt. Pentru că Eu 5unt Cu$ină i =$<ră :$preună i :ncerca$ 5ă văd doar Cu$ina. !cu$ tiu că 5unt a$;ndouă, că redevin :n ec8ili<ru i că 5unt pe cale 5ă 9iu =nul.? „E ti :n 5c8i$<are, tii a5ta.? „Etiu, tiu că Eu !cu$ devin -ot Deea De Sunt, tiu că :ncă tre<uie 5ă cre5c.? „Ei tu tii cu$ arăt eu.? „#a... Ei tu ai $ulte de vindecat.? LSi$ţi5e$ că i Ea era :ncă a a cu$ vedea$ :n i$aginile $ele $ =$<ră i #ivinitate. Sclipirea de #u$ne@eire era :n Ea, Cu$ina era :n Ea, %u<irea era :n Ea, iar acolo unde Cu$ina apare, =$<ra devine din ce :n ce $ai $ică, 5e tope te i redevine Cu$ină. !le"andra : i dore te doar 5ă 9ie iu<ită i acceptată, a a cu$ :$i dorea$ i Eu.M &e-a$

144

a$ #arul de Viaţă pe care l-a$ pri$it.teva clipe. :n !cu$ i !ici. Prin %u<ire. #ar tiu că $ai t. pli$<.nd 9ac a5ta. &-a$ :ntre<at de li$<a 5ara@ină. C. $iro5ul de <u5uioc :$i inundă nările cu at.ndu-5e. D. De legătură are ea cu el9aI Ei atunci a$ :nţele5 că nu $ai a$ nevoie de alte con9ir$ări. ca din altă lu$e.. Ei $ai ale5. din Eternul #ivin... Ei. 5unt a5e$enea celorlalte puncte de Cu$ină i %u<ire.t. Ei %u<irea lor 5-a pre5c8i$<at :n Cu$ină. pentru că 9ac parte din Ea. iar #ivinitatea nu poate 5ă 5i$tă dec. Eu cel !devărat 5unt $ai $ult dec. !cu$ doar cre5c i :nvăţ 5ă redevin =nul..nd care ie5 la Cu$ină i cer eli<erarea..nci i u$e@i. 21. :n care 5e ră59aţă 145 .nd $. pentru c.t de $ulte a$ 5tr. de 9apt de5pre Pri$ordiali.. c.0. Sunt $are i $ic.. Eli<erarea e5te de 9apt Vindecarea. toate redevin ceea ce 5unt $ Cu$ină. Si$plu. Dodul Meu de activare vor<ea doar de5pre re:ntoarcerea lui !da$ la =nitate.t de 9ru$o5 e5te !cu$ Fngerul Meu $ov.t de greu e5te 5ă accept că Eu pot doar 5ă iu<e5c. a$ putut vedea „ra@ele la5er? cu$ ie5 din degetele $ele c.nă !ici.:$<răţi at $ oc8ii !le"andrei erau ad. 5unt părticică din Ea. -re<uie doar 5ă le eli<ere@. că 5unt %u<ire :ntru Eternitate. a$ i$en5ul privilegiu 5ă 5i$t Măreţia 0iinţei..inile prin aer. D. :n acela i ti$p. iar Vindecarea e5te %u<irea. #oar at. 9or$e-g. iar Eu 5unt Vindecarea. 9ără a uita 5ă le onore@ i 5ă le $ulţu$e5c pentru că $-au adu5 p.2011 Vi5e.n5 :n $ine.teva clipe.. #i$ineaţa. :$<răţi . Pentru că Eu cel !devărat 5unt Eternitatea. c.r@iu voi vedea i voi au@i $ai $ulte. 5i$ţea$ căldura lucrurilor din Aurul $eu i.ngă pat e5te cana acoperită.t %u<ire pentru toată Dreaţia Sa. !$ :nc8i5 oc8ii i i-a$ vă@ut pe cei doi Fngeri care a$ 9o5t Eu.t Fngerul din Mine $ 5unt punctul de Cu$ină i %u<ire din 0iinţă $ 5unt parte din Ea $ 5unt Ea...ta pro5peţi$e. !5eară.

o :ncercare pentru $ine. pleca5e. 9ără ironii. ca 5ă $ă apere :n 9aţa =$<rei Mele. =n 5e$n că Magia 9uncţionea@ă i pentru ceilalţi.t p. 9iica $ea cea $are.lniţi :n ulti$a vre$e i le pove5te5c ceva. S-a produ5 o eli<erare $ai $are dec. !$ cre@ut :n #ivinitatea din Mine i Ea $i 5-a arătat. o perioadă de ti$p din viaţa $ea.. dar nu i 5-a părut ni$ic ciudat :n ceea ce-i pove5tea$. nu $i-o $ai pot a$inti. #intr-o dată.2011 „Vi5ul? din noaptea acea5ta a 9o5t 9oarte viu.2011 !$ di5cutat cu $a$a lui Virgil. Pur i 5i$plu. pe alţii i tot ceea ce 5e :nt. din &oaptea Fntunecată a Su9letului.ceaiul pregătit pentru di$ineaţă. Ei a$ tiut atunci că eu 5unt cel care 5-a 5c8i$<at. Ca 59. !$ :nţele5 că noaptea acea5ta a 9o5t 5pecială. Fnt.i. Fn preaA$a Săr<ătorilor de Pa ti a$ pri$it un e-$ail de la pri$ul $eu pacient. !cu$ 5unt :$preună cu $ulţi dintre cei :nt.. F$i place at.. ! 9o5t cel $ai 9ru$o5 dar pe care l-a$ putut pri$i. Sunt pe caleP 02.r itul „pove tii?. dar de data acea5ta a$ 5pu5 $ereu :n „vi5? că #ivinitatea e5te cu Mine i că $ă la5 :n 5ea$a Ei. Era !devărul Meu i accepta a5ta. Mai tre<uie 5ă note@ ceva :n Burnal. doar tre<uie 5ă cre@iP 146 . 0ără :ntre<ări..nă !cu$ i a5ta e5te <ine. 9oarte „colorat?. 9ără ne:ncredere. 5trălucitoare i a$ au@it o voce puternică1 „Ca5ă-$i copiii :n paceP? !cu$ tiu că a$ trecut de ulti$a Mea :ncercare. iar ceilalţi 5unt doar oglinda Su9letului $eu $ puţin $ai clar i $ai li$pede. a$ vă@ut o Cu$ină al<ă.0+. #oar accepta că Eu 5unt !cu$ alt9el. Gegi5trul 5-a 5c8i$<at i$ediat.t de $ult $iro5ul ace5taP 20.. Eu accept $ai u or $ pe Mine. Era de5pre !le"andra.0. perioadă pe care o dorea$ uitată.$plă.

. D. 9ără :$potrivire din partea -a. a$ redevenit o $are de culoare. deoarece -u e ti deAa Don tiinţă i tii că Starea -a !devărată e5te de Eternă -inereţe. 9ără re@i5tenţă din partea o$ului din -ine. Sănătate. 9ără nicio pretenţie de cuno5cător :n re9le"oterapie i. durerea 5e 8otăra 5ă plece.nd vei ti cu adevărat 5ă 9aci a5ta. #e data acea5ta... dintr-o dată.. !poi doar vi5e.0+. %u<ire... c. 0+. :l ruga$ pe Virgil 5ă-$i $a5e@e tălpile. dar :ncepiM ce tre<uie 5ă la i 5ă 5e eli<ere@e u or. ca i cu$ nici nu trecu5e pe la Mine. #ar nu a$ reu it $ai $ult de at.t.2011 #i$ineaţa. -re<uie doar 5ă per$iţi eli<erarea 9recvenţelor energetice care nu-ţi $ai 5unt de 9olo5. !poi :$i a$intea$ că tre<uie doar 5ă per$it $ 9ăcea$ o <aie cu apă caldă i lă5a$ apa 5ă 9acă ce tie ea $ai <ine. iar uneori e5te :n5oţită de o adiere răcoroa5ă de v.nt.? 0..=ita$P !u 9o5t $ulte dureri de cap :n acea5tă perioadă $ dureri puternice i pri$ul i$pul5 era 5ă apele@ la $edica$ente. nu vor putea e"i5ta <oală i dureri.. pentru c. „Fncercare i eli<erare. acceptare i con tienti@are a ceea ce :nveţi 5ă 9ii din nou. Seara.nouW din 9iinţa -a.. cu nuanţe de gal<en. :n ec8ili<rul . :n !cu$ i !ici. :ntr-o $are de cle tar i. la e"teriorul corpului. 5unt doar Don tiinţă i$en5ă. pentru că -u poţi doar 5ă 9ii.teva clipe. Dăldura plăcută revine din ce :n ce $ai de5. Ei din nou căldura plăcută care $ă 5canea@ă. de un cicla$en 5uper<.2011 &oaptea a$ 9o5t. 147 . :n ti$pul progra$ului de $editaţie.nd a$ 9ăcut <aie. Fncepi 5ă tii că 9iecare 9recvenţă energetică 5e 5i$te alt9el. din nou.. a$ 5i$ţit „9iinţe? care „:ncercau? 5ă 5e 9acă vă@ute. Fncepi 5ă recuno ti Lgreu. Pe ur$ă totul a devenit verde crud.0+..

nd arunci o piatră :n apă. trec.0+. Stă cu 9aţa 5pre $ine.. Mi-a$ a$intit că a 9o5t un $o$ent c. &u 5e te$e nici dacă de5c8id gea$ul.. 5i$t cu$ vi<re@ :n @ona „aripilor?.0+. :n corpul pe care nu-l $ai 5i$t. F$i dori5e$ 5-o cuno5c i :nt.. ca atunci c. care $ă <ucura cu verdele ei proa5păt.2011 148 . iar dacă :ntind $. =n gugu tiuc i-a 9ăcut cui<ul :n 9aţa 9ere5trei $ele de la <ucătărie..ngă Mine.. Delui !devărat.0*.2011 !5tă@i a$ 5i$ţit de trei ori valul de căldură plăcută. 0'. Marile revelaţii 5e petrec noaptea.na. Mi-a o9erit-o o prietenăP 10. Fn grupă 5unte$ trei per5oane reconectate. Da ră5plată.$<e5c. nu nu$ai cu Mine.lnirea acea5ta a venit 5ingură 5pre Mine. Z.2011 E5te 5eara i 5unt doar curgere de vi<raţie. -otul vine de la #ivinitate i ni$ic rău nu $i 5e poate :nt. >rice e5te. Picăturile de $u@ică $ă ating.nd prin Mine. !$ :nvăţat 5ă nu re9u@ nicio e"perienţă.0+. e5te la 9el de prieteno5 i cu $u5a9irii $ei. ne 5alută$ :n 9iecare di$ineaţă cu o :nc8idere de pleoape. Ei nu $ai 5unt 5ingură :n locuinţa de la Bucure ti.$p energetic cu totul aparte. printre 9run@ele plantei căţărătoare.$pla Mie.nd trece pe l.nd a$ au@it nu$ele ei i $-a$ :ntre<at de5pre cine e5te vor<a. e5te 5pre <inele 0iinţei i accept cu <ucurie i iu<ire. 0).. pot 5ă-l ating.. #oar ceea ce tre<uie 5ă 9ie.0+. cur5ul de $a5aA prin $etoda „$i care din centru?.. iar Silvana are un c. #ar n-o 9ac i prietenul Meu tie că !ici nu poate 5ă păţea5că ni$ic. iar Eu re@one@. &icio durere i nicio :ncercare.2011 ! :nceput cur5ul Silvanei Sal5edo. D.

$<it c.F$i 9ace 9oarte <ine pre@enţa la cur5 $ e5te o $etodă e"traordinară 5ă eli<ere@ toate ten5iunile acu$ulate :n articulaţii i de care n-a$ putut 5căpa. %ntenţia contea@ă.$<it. iar cealaltă pe a<do$en. ! 9o5t un adevărat regal.. acelea i lacri$i :n colţul lor c. Silvana a :nceput 5ă 5e concentre@e. #oar 9acă-5e voia -!?.nă pe 5pate. cu$ tre<uie 5ă procede@ :n ti$pul edinţelor de Vindecare Geconectivă. !$ re:nt.nd a ter$inat. 5i$t cu$ :$i ard pal$ele i 5i$t o 5tare de <ine :n @ona aripilor. !5tă@i a$ avut con9ir$area că ceva 5-a 5c8i$<at :n $ine.? Silvana a :nceput 5ă 9ie atentă i a :ntre<at ce 5i$t. „Bine.nd ne-a$ :$<răţi at.0+.. D. a$ 5i$ţit că 5unt conectată :$preună cu ea. !ceia i oc8i negri :n care privirea $ea 5e pierde. Mi-au 5pu5 i a$ @. una dintre colege a avut o durere :n @ona 5patelui.? !$ @. D. nu e ti -u.lnit-o a5tă@i i pe Do5tan@a. de i eu nu $ă concentre@. dar de5tul de o<o5itor pentru $aAoritatea colegilor. dar eu 5i$t.? S-a uitat ciudat la $ine.nd a5ta. 9ără 5ă creadă $are lucru din ceea ce-i 5punea$. pe care Silvana ni le-a o9erit cu dărnicie. pe care o a$ de 9iecare dată :n preaA$a ei.2011 S9..$<it. iar eu a$ tiut că ea $i-a arătat.nd a$ au@it-o 5pun. dar cel care 8otără te ceea ce tre<uie 5ă 5e petreacă. 5e va 9ace. Silvana 149 .? Silvana a @. !ceea i 5en@aţie de 9a$ilie de Su9let.nd $-au vă@ut. „Etii Silvana. > colegă a tradu5 :n italiană. D8eia e5te 5ă 9ii pre@ent :n !cu$ i !ici. „Fţi $ulţu$e5c pentru toate. după ce i-a pu5 o $. Ei atunci. Spre 5eară. 5ă 9ii con tient i 9ocu5at pe ceea ce 9aci.. !u 9o5t $ulte in9or$aţii noi. Silvana i 5oţul ei au perceput doar „un gol de energie?. 11. „Si$t că $ă concentre@. a$ avut două ridicări ale lui Zundalini.? „Mi-a 9ăcut plăcere 5ă te cuno5c. 9ără 5ă vrea. Era$ :n dreptul 9ere5trei...r itul cur5ului cu Silvana. Silvana. a$ au@it-o pe Silvana1 „Deea ce tre<uie 5ă 5e 9acă.

vo$ă i g8e$ :n @ona a<do$enului. -otodată. Fn noaptea acea5ta.$-a aAutat $ult :n ace5te trei @ile. :ntre energia „vec8e? i energia „nouă?.. 5ă eli<ere@ $ulte. ! a $i-a$ a$intit de5pre „-erapia Dredinţei?. Dur5ul. toate ace5tea dor?.ndurile 5ă @<oare. a$ pri$it un 59at :nţelept1 „Ca5ă-ţi g... 2(.t de di9erit e5te adevărul unor 5luAitori ai Bi5ericii.2011 -rei @ile cu dureri de cap.n doar un o<5ervator. apoi a$ :ncercat 5ă ră$. 9aţă de cel trăit ca e"perienţă.lvătaie din capul -ău. M-a aAutat 5ă :nţeleg $ai $ulte.. cur5ul $i-a de$on5trat c.. -a<erele au devenit relativ egale. $i-a per$i5 5ă a5i5t la o „luptă de idei? intere5antă. !$ 5ă le recite5c :n 9iecare @iP 150 .i argu$ente@e din ce :n ce $ai <ine opiniile. „na5 9oarte curgător?. au ră5pun5 cei din ta<ăra =nităţii. &u :ncerca 5ă o<ţii $ai repede ceea ce va veni la $o$entul potrivit.. de către $ine. Dineva din energia „vec8e? a 5pu51 „!devărul e5te.nat de $ai $ulte ori i ţinut luna acea5ta. &u$ărul celor care credeau :n =nitate a cre5cut i ei au reu it 5ă. >rice @<atere :n @adar. %$aginea@ă-ţi cu$ ie5 ca o v.0+.t de greu 5ă ur$e@ ace5te 59aturi. Ca :nceput.2011 !5tă@i a$ pri$it două e-$ail-uri de la Bogdan. o $ă5ea care drena. #urerile 5-au redu5 5i$ţitor. nu le ţine l. &u opune re@i5tenţă la ceea ce 5e :nt. 5ă $ă cuno5c $ai <ine..ngă tine.$plă :n i cu -ine.? „#ar de ce 5ă nu 9ie adevărat i !devărul &o5truI #e ce 5ă nu e"i5te i alte !devăruriI?. a$ cre@ut că 5unt doar Eu de altă parte. diaree. Se vedea :n5ă o di9erenţă clară :n privinţa capacităţii de :nţelegere i a toleranţei 9aţă de celelalte opinii. Pare 5i$plu i totu i $i-e at. #ă-le voie 5ă @<oare i$ediat ce le-ai creat. a$..0+. 22. orice re@i5tenţă inutilă. unul dintre colegii de la cur5urile !&!-ED>G.

.. Ca pr.2011 !5tă@i a$ putut 5ă văd.. 5-au ridicat :n @<or.. 5ă :nt. Vreau 5ă $erg i a<ia a tept 5ă 9iu acolo. iar $a$a-gugu tiuc $-a lă5at 5ă-i 9otogra9ie@.? 20.. :n perioada 22-2+ 5epte$<rie..t cele prin care a$ trecut eu. Fn $o$entul :n care a$ dorit 5ă 9ac 9otogra9ia. #e 9apt. > călătorie 5uper<ă.ng din Bu@ău... Sunt $ici i carag8io i.. altcineva a 9ăcut acela i pa5 :ntru evoluţie la $o$entul potrivit.2011 !$ pri$it un e-$ail pe care :l a tepta$ de $ult $ invitaţia lui Eli@a<et8 Bo7ce la lan5area internaţională a noii $etode de vindecare „%nter-#i$en5ional !5cen5ion Vi<ration Jealing?. Să-ţi 9ac cuno tinţă cu vec8iul Dr. pentru pri$a dată. #acă eu n-a$ reu it 5ă 9ac ceva :n ti$p util. ca 5ă pot 5ă $ă <ucur i $ai $ult de ceea ce reu ea$ 5ă 9otogra9ie@... cei doi pui de gugu tiuc care au apărut i cre5c. 151 . &e-a$ oprit la Bu@ău i a 9o5t ca o călătorie :n ti$p1 „=ite. care are loc la Veneva.ndră de propriile ei odra5le. a$ nevoie de un 5pon5or. !cu$ tiu că Planul #ivin e5te per9ect i :ntotdeauna : i are regulile 5au căile 5ale de reali@are. plin cu $aci ro ii i o 9a$ilie nu$eroa5ă de <er@e.n@ a$ plecat cu 5oţul $eu 5pre Bacău..0*.0+. !$ reu it 5ă 9otogra9ie@ un lan e"traordinar de 9ru$o5. Pe aici $ergea$ la coală.. e5te vor<a de5pre o $etodă de vindecare ce 9olo5e te „12 c8ei venite prin eter? i care vor<e te de5pre di$en5iunea a cinceaP Etiu că Burnalul ţinut :n acea perioadă a avut un ro5t i că era nevoie 5ă-i 5criu lui #oug.2).. !5ta e5te coala unde a$ :nvăţat. Sau inver5. #ar. iar el a 9o5t o9erul. aici a$ locuit.lne5c i alţi oa$eni cu e"perienţe a5e$ănătoare 5au $ai deo5e<ite dec. :n cui<ul din dreptul gea$ului Meu de la <ucătărie. Se vedea că-$i 9ace un dar de prietenie i era 9oarte $.. pentru a5ta..

5ă ne :nţelege$ una pe cealaltă. !cu$ :$i place 5ă 9ac a5ta $ 5ă trec pe l..Ed..nt.2011 !5tă@i $i-a$ propu5 5ă trec :n revi5tă ulti$ele @ile i con5tat că a$ o$i5 de5tul de $ulte :n Burnal. :n Ao5 5au :n lateral. $ulte 59aturi pri$ite din Mine către Mine.teva cea5uri de $u@ică Lpian. dintr-odată. 22. X pu<licată de Editura DaAsha. Pace i Cini te. !$ petrecut i c. -oată @iua a$ avut 5en@aţia că „5unt :n ini$ă? $ plină de %u<ire. &.21. LPentru pri$a dată după $ultă vre$e.. !poi a$ pornit :ntr-o pli$<are pe Ao5. :$preună. M-a$ oprit la „Dărture ti? i a$ citit $Co%iii matricei'X de #avid %cHe. =r$ăre5c 9iri oarele :nc8i5e la culoare pe care le văd at... Fn dreptul -eatrului &aţional.2011 Stau pe e@longul din <alcon i prive5c prin 9erea5tra de5c8i5ă. nu 9oarte $ari.0*.0*. e"perienţe. vioarăM i poe@ie la Mu@eul Bucure tiului. Mi-a lu$inat $ulte g. pe o di5tanţă de5tul de $are. !ca5ă. &u era ni$ic altceva dec. un poru$<el a $er5 la pa5 cu $ine. !u 9o5t valuri de căldură :n interiorul Meu. a$ :nţele5 că pui orii Mei de gugu tiuc au cre5cut i au plecat deAa. a$ 5tat de vor<ă cu 5ora $ea i a$ reu it. a$ doi vi@itatori $ două linii a5i$etrice de Cu$ină 5trălucitoare. p. lucruri.ngă oa$eni.nă aca5ă. iar un 9luture ro u $-a lă5at 5ă-l ating. 2. Sunt atentă la ele i.. :n ti$p ce 5e odi8nea pe pă$. locuri. !nii :n care a$ „:ng8iţit? ace5te „nedreptăţi? $ateriale i :n care 152 . iertări i clari9icări.2011 ! 9o5t o @i 5uper<ă.0*.t tea$a de a nu 9i din nou nedreptăţită. eli<erări.nduri i 5en@aţii pe care le-a$ avut :n acea5tă perioadă..t de de5 :n 9aţa oc8ilor.M &epoţii $ei L!ndi i !ndruM au avut :nţelepciunea 5ă-$i arate ce anu$e 5tătea :n 5patele ne:nţelegerii dintre $ine i 5ora $ea. care 5e pli$<ă :n 5u5.

ng. era Fngerul Meu $ov. că tre<uia vindecat i ace5t a5pect. prin credinţele 153 . $a$ă. Etiu că nu e"i5tă . ! a a$ :nţele5 ce putere e"traordinară au cuvintele noa5tre.? M-a$ :ntre<at dacă nu cu$va tie Bi5erica noa5tră $ai $ult dec.t ceea ce tiu că aparţine e"perienţei prin care trec. iar la picioarele lui un drăcu or. :$<răţi aţi.t =$<ra Cu$inii. erau ad. Fnţeleg că a a tre<uie 5ă 9ie. $ult $ai puternică i care le :$<răţi ea@ă apoi pe toate.nd Eu a$ avut nevoie i a$ apelat la cei care altădată :$i erau „datori? Lce 5enti$ent ad.. %-a$ 9ăcut edinţele de Vindecare Geconectivă $a$ei i au venit 5pre Mine per5oane care $i-au ră5pun5 la :ntre<ările pe care nu le ro5ti5e$ cu voce tare..ndoi. Fntunericul nu e5te dec. la capul lui 5tătea un :nger.răuW 5au . !cu$ a$ ră<dare ca lucrurile care :ncă $ă :$piedică 5ă 9iu „li<eră de lu$ea $aterială? 5ă 5e re@olve. ace tia nu „$-au putut aAuta?. pe calea cea $ai potrivită pentru Mine. Sunt doar a5pecte ale noa5tre. %ar Cu$ina devine din ce :n ce $ai puternică.nc :ntipăriţi :n Mine i 5e opuneau ca %ertarea i Vindecarea !devărată 5ă 5e $ani9e5te.ia Cu$ina care 5-a nă5cut. nu $ă 5upăr?. !cu$ cele două părţi din Mine 5e une5c i creea@ă o a treia parte.nc :ntipărit :n Mine i care a a a ie it la 5upra9aţăM.lnit cu 5ora $ea. D.t ne 5pune. Del care 5e uita cu $ultă drago5te i $. SteluţaI? „&u pot 5ă-ţi 5pun dec. Fngerul Meu al< :i ocrotea i :i :$<răţi a pe a$. Ei $ai pot 5ă-ţi 5pun de5pre i$aginea pe care a$ avut-o cu cei doi Fngeri care a$ 9o5t Eu.n-a$ 5pu5 dec.<ineW. !$ :nţele5 că doar &oi ne pute$ opune ca Vindecarea 5ă 5e producă. #e ce el era cel care dădea copilulI De a$ vă@ut. Ei drăcu orul avea un copil pe care :l dădea :ngerului. !$ :nţele5 că „trecutul e5te trecut? i nu are ce 5ă $ai caute :n viaţa Mea. „Poţi 5ă-$i e"plici ce 5e$ni9icaţie are pictura pe care a$ vă@ut-o pe peretele unei $ănă5tiriI Era un o$ :ntin5 pe un cata9alc.t „nu-i ni$ic. D. a$ avut o nouă con9ir$are a $odi9icărilor prin care trec.nd $-a$ :nt.

. la lecţia parcur5ă din $C)rţile lui 0o. :n aceea i @i. o iconiţă. nu e5te a Mea.nă acu$ $ tre<uia con5u$ată tea$a de ne:$plinire i ie irea din credinţele vec8i. 5en@aţia că. porţiuni de al< i negru veneau din altă di$en5iune i 5e vedeau pe cerul de acolo. Fnţeleg relaţiile $ele de p. >a$enii :ncercau 5ă 5cape de ceea ce tre<uia 5ă vină ca i 5c8i$<are. :n5ea$nă că 5unt pregătită. care doar tre<uia 5ă vină !ca5ă.năr $ dorinţa de a 9i :$preună. 9i@ic.. D. Ei :ntr-adevăr..nă i 0ordul 0ie5ta era acolo $ arăta $ai <ine. !$ 5i$ţit ca i cu$ acea5tă realitate ar 9i 9o5t a lor.? „#acă :$i 5pui a5ta.ne$ aiciI Sau $erge$ acoloI !ici trăi$ cu toţiiP? Ei-n aceea i clipă.. !poi a$ au@it :ntre<area lor1 „De 9ace$. :n totalitate.i continuă e"i5tenţa !ici i !cu$. Mi-a$ a$intit de :ntre<area lui !drian1 „Vrei 5ă pri$e ti vi@ita unor !r8ang8eliI -re<uie doar 5ă 9aci un $ic ritual $ o lu$.:ntipărite :n 0iinţa &oa5tră i că alegerile 5unt ale &oa5tre.. &u e5te potrivit pentru Mine. dintr-un univer5 paralel. :i aparţine Cui. P.? Fn noaptea acea5ta a$ avut un „vi5? 5traniu. ace5tea au plecat din Viaţa 154 . ca practician de Vindecare Geconectivă i Geconectare. ră$. credinţa că nu 5e cade 5ă treci pe5te di9erenţa de v. dar arăta$ alt9elM i cineva $ai t.nd lecţiile 5-au 9inali@at. cea care e5te cea $ai potrivită pentru cel care a venit la Mine. Eu. :ntr-un univer5 paralel. Ei totu i. Fnvăţ 5ă la5 deoparte ceea ce nu-$i e5te potrivit. corpurile celor din 9a$ilia $ea au :nceput 5ă 5trălucea5că i a$ avut.. dar pornea $ai greu de pe loc.? Seara. :ntre Mine Lera$ Eu. Dă Eu. 0ordul c8iar porne te $ai greu de pe loc !cu$. pot 5ă o9er co$pa5iune. :n lu$ea de !ici.ias'. Da i cu$ 5-a produ5 unirea cu un alt a5pect al Sinelui Meu Superior. a$ citit1 „&u daţi puterea voa5tră niciunui 5trăin $ oricine v-ar vi@ita 5unteţi voi din trecut.. dar era i :n Mine. $ult prea $are :n de9avoarea $ea. 59aturi. :n MineP Ei o pove5te de iu<ire ne:$plinită.nare aprin5ă. :n care tata trăia i totul a :nceput 5ă 5e 5c8i$<e. 5i$t cu$ $-a :ntoarce :n trecut..r5tă. dar alegerea 9inală.

D. care nu era$ Eu3 Mi8ai $ pri$a acceptare a iu<irii necondiţionateM.ngă care trec. &u era. :n acea5tă perioadă. care $-a :nvăţat iu<irea necondiţionată pentru o altă 9iinţă. ci 9recvenţă $ai Aoa5ă de energie care o5cilea@ă :n =niver5ul necuprin5?.i cunoa5că adevărata 9orţă. nu ne cunoa te$ :ncă „#arurile?. iar Eu le-a$ e"peri$entat „9i@ic? $ cu g8ili$elele de rigoare.. dar tea$a pe care a$ 5i$ţit-o ca o u$<ră. :n ulti$ă in5tanţă.ngă ea era un va5 plin cu apă. de Balog8 B\la. $-a$ oprit. > 9a$ilie L5oţ i 5oţieM i o 5tăncuţă L5ea$ănă cu o cioară. D8iar a$ :ntre<at dacă e5te a lor.. :i a teaptă i 5e la5ă 8rănită de ei. !cu$ $.Mea. a a cu$ &oi.t de !devărat pentru $ine. copiii de la <loc o iu<e5c. Pentru Mine.. dar a5tă@i :ncepe ulti$ul cur5 $ cel de pre5opunctură. o nouă edinţă de 155 . $-a 9ăcut 5ă $ă aleg i cu ni te ciupituri. &.. doar$e pe $a ina „BVS? 5au pe o rulotă din parcare. Seara a$ venit pe Ao5 5pre ca5ă i :n @ona pieţei volante pe l. ! aAun5 5ă recunoa5că $a inile prietenilor. X pu<licată de Editura Ascendent. care c8iopăta u or i 5e 5i$ţea atra5ă $ai $ult de oa$eni dec.. gri perlat. c.Ed.t de $ulte variante ale !devărului Per5onal i că.nca din $.. !re cioc puternic. !5ta ca 5ă :nţeleg $ai <ine că !devărul Supre$ are at..na <ăr<atului. dar e5te $ai viu colorată $ negru. prinde cu el 9ără 5ă. ca 5ă 5e poată răcori :n voie. Fn di$ineaţa acea5ta a$ :nceput 5ă cite5c $Realitatea 6inal)'X. !$ 5urpri@a 5ă :nt.lne5c $ulte lucruri pe care autorul le pre@intă :n $anieră pur tiinţi9ică.t de S0 pentru ceilalţi. dar 9iecare relaţie $i-a dăruit ceva anu$e LVelu $ pri$ul Meu copil.. căci „$ateria nu e5te $aterie. puţin al<M. Cuna viitoare 9inali@e@ :ntregul tra5eu pentru 5peciali@area de te8nician $a5eur. totul depinde doar de locul no5tru :n ace5t dan5 Do5$ic.t de celelalte pă5ări. Pe Mine $-a acceptat. iar l. Era doar o 5tăncuţă.

pe care voia$ 5ă-l iau. !$ au@it clar cuvintele „!ndro$eda? i „Vega?. care nu 5e te$e de oa$eni. Stăncuţa <l. telepatică.ngă celălalt. Fnvaţă 5ă 9ii l.. Vi@itatorul $eu era u$anoid.ndă. cu oc8ii :nc8i i la culoare. 2(. o<5ervă $ e5te vi5ul lui. cu privire cu$va „9i"ă? i nu una vie Lvii 5unt oc8ii >a$enilorM. gugu tiucul care te 5alută di$ineaţa din cui<ul de la <ucătărie.ncare 5tăncuţei. recunoa te vi5ele celorlalţi i nu interveni. unul l.tului $ de $ai $ulte culori.. Ei o lecţie pentru $ine. Ei ceva :$i 5punea că nici de acu$ :nainte. Parte din $ine din trecut. Pă5trea@ă-ţi vi5ul tău..ngă i :n vi5ele celorlalţi..nă a5tă@i.0*.. $ă re:ntorc la =nul :ntr-o altă 9or$ă. %ntere5ant e că a$ trecut de $ulte ori pe acolo i niciodată nu a$ vă@ut 5tăncuţa p. nu avea nevoie de partener pentru a procrea i 9olo5ea cu u urinţă telepatia. :n con tiinţă. E5te vi5ul <ăr<atului care era cu 5oţia lui i dădea de $. :n9ă at :n al< Lpicioarele erau prin5e 5tr. di9erită de tot ceea ce a$ 9o5t p.nă !cu$P #oar tre<uie 5ă per$it 5ă cre5c :n evoluţie.ngă care treci. 9luturele care te-a lă5at 5ă-l atingi.. $ari $ dar nu e"agerat de $ari. 9ără 5ă intervii... „Stai un pa5 :n ur$ă $ prive te.. prietenul patruped cu <lană al<ă i oc8ii negri. -u ai avut :n vi5 poru$<elul care 5-a pli$<at la pa5 cu tine pe trotuar. care 5e $i cau independent una de alta $ cu pielea de5c8i5ă la culoare. $ă 5i$ţea$ :n largul $eu.n@a al<ă. dar el :ncă : i a tepta părinţii. Ca5ă-l 5ă 9ieP -u doar o<5ervă.eli<erare a 9ricii. e5te vi5ul altcuiva. cu un 9el de $u5tăţi $ici :n Aurul g... parte din $ine :n tran59or$areP !$ 9o5t =nul. Ei a$ $ai vă@ut un copil $ic. !5ta e5te Cegea pe care tre<uie 5-o re5pecţi.n5 :n p.M. dar 5ă nu trăie ti :n vi5ul lor.. pe l. !5ta a 9o5t lecţia pentru tineP? 156 .. :n iu<ire i unitate.. Parte din $ine a 9o5t a a :nainteI Pentru că era ca i cu$ cuno tea$ 9or$a acea5ta de e"i5tenţă.2011 #in nou un „vi5? deo5e<it. cu oc8i al<a tri i privire 9i"ă.

#i$ineaţa $i-a$ dorit 5ă 5e contra$ande@e :nt.n ii :$i par Lca oa$eni. ! 9o5t o <ucurie pentru $ine 5ă :nt. pentru c-a$ :nceput 5-o vădP #oar $ulţu$e5cP #oa$na >li$pia pleacă 5ăptă$. c. D. ca 5-o rog 5ă reprogra$ă$ :nt. dar e"a$enul a :nceput doar c. !$ trecut :n revi5tă @iua de a5tă@i i a$ vă@ut că toate au $er5 a a cu$ a$ g. nu ca Su9leteM toţi cei care.$<it i a$ $ulţu$it. 9ai$ă i at.t c.t lip5e te pentru carte?. !u devenit 5i$pli oa$eni :n căutare de <ani. :$i lip5eau . Spre 157 . 5-au :ndepărtat at. #acă un alt a5pect al Meu ar 9i con tienti@at ace5t lucru. !$ @. acu$ colega $ea la cur5ul de pre5opunctură Lera$ :n cri@ă de ti$pM i a$ pri$it un SMS prin care $ă anunţa că nu $ai poate 5ă aAungă. uni9icarea 5-ar 9i produ5 :n di$en5iunea re5pectivă.nd a$ vrut 5ă "erocopie@ cartea de pre5opunctură.nd a$ nevoie. Da :ntotdeauna.nd a$ aAun5 eu.lnirea 5ta<ilită pentru a5tă@i.t pare de real ceea ce a$ 5cri5. 9ără ca eu 5ă :ncete@ 5ă e"i5t. E plăcut 5ă ve@i cu$ ti$pul e5te alt9el pentru tine.nd a trecut ti$pul.r@iat la e"a$en. Magia e5te !ici i !cu$. !cu$ a$ :nţele5. cu$ nu tre<uie 5ă te gră<e ti. Ei ciudat. l-a$ acceptat i con tienti@at.t de $ult de ea. :$pru$utată de la doa$na >li$pia. !$ tele9onat apoi %rinei. D. de i vor 5ă creadă că 5unt :n @ona de „5piritualitate?. care din nou 5-a unit cu Sinele Meu Superior. pe care Eu.t a$ nevoie.t de departe de nivelul d.ndurile tale 5e :$pline5c din ce :n ce $ai repede. a$ :nt.ndit. Mulţu$e5c pentru că pot 5-o văd. :n !cu$ i !ici. cu$ toate 5unt natural legate una de alta i cu$ g. lei. !tunci. &u tiu c. iar uneori apar c8iar i pentru ni$ic.E5te 5eara i nici nu tiu c. a5tă@i nu avea ti$p.lnirea cu !le"andra. dar tiu că 9ace parte din !devărul Meu.ntată.na acea5ta :n Belgia. clientul din 9aţa $ea a 5pu51 „>priţi din <anii $ei c.t. era :nc. Pri$e5c doar at.lne5c un a5e$enea >$ cu Su9let $are. orice 9ac. Eu :ntr-o altă di$en5iune. Banii nu $ai 5unt o pro<le$ă pentru $ine.

ndria L„eu pot. pri$a per5oană care a :nceput 5ă 5i$tă 5ingură energia. !$ :nvăţat at. tri5teţea. Vreau 5ă 9iu one5tă i 5inceră cu $ine. ne:ncrederea.t de $ult <ala5t a$ du5.?M.nă acu$. pentru at..2011 Vi@ita %rinei.t pot 9ace pentru $a$a i at.. doar 5t. gă5e ti oa$eni ca doa$na >li$pia. vinovăţia. &u pot i nu dore5c 5ă trăie5c :n locul $a$ei?. p.t de $ulte variante. de@ilu@ia. $. lip5a iu<irii re5i$ţită :n copilărie. $i-a lip5it a5ta. ura. 5ă :nţeleg. 158 .n5a :n acea5tă perioadă i-i $ulţu$e5c din Su9let pentru tot ceea ce $i-a dăruitP Plecarea :n Belgia 5ă 9ie un :nceput 9ru$o5 pentru du$neavoa5tră i cei dragi du$neavoa5trăP 2). !$ recuno5cut :n $ine at. -otdeauna $i-a$ dorit ca $a$a 5ă ai<ă ti$p i pentru $ine. dar $ai ale5.nd l. la cur5ul ţinut de Do5tan@a.t de $ulte 5enti$ente.?.0*. 9ru$o i i cu Su9lete la 9el de 9ru$oa5e. Era o povară prea grea pentru $ine i $i-a 9o5t ru ine p. enervarea.. iritarea. :ndoiala.0*. pentru a doua oară. a$ a teptat a5ta. :n relaţia cu propria $ea $a$ă i nu a$ putut 5ă văd.deo5e<ire de ei. lăco$ia. 9ără apariţii televi@ate 5au articole :n pre5ă.2011 !$ vi@itat-o din nou pe $a$a la Dă$in i a$ :ncercat.. &e-a$ cuno5cut :n ianuarie. :n @ona acea5ta de u$<ră. Ei eu vreau i a$ dreptul 5ă $ă <ucur de viaţă.t de $ulte :n 5patele reacţiilor $ele. 5-o duc la Gădăuţi. care-i :ndru$ă pe alţii cu $ultă one5titate i $ode5tie.t vreau 5ă 9ac. pe care le-a$ cre@ut eli<erate $ tea$a.t de $ulte de la d. Fn 5patele lor a$ recuno5cut dorinţa de a 9i iu<ită i acceptată a a cu$ 5unt $ de 9apt. D. !$ ră5u9lat u urată c. ca 5ă-$i pot pă5tra ec8ili<rul interior.. cu dăruire i iu<ire. 9uria. ru inea.nd a$ au@it-o pe $a$a că $ă re9u@ă.. „$ai <ine eu.nă acu$ 5-o recuno5c i 5ă 5pun ră5picat1 „!t. D.ngă &oi. 2'. orgoliul.

:ndoiala. Fnvaţă 5ă accepţi.nd 5ă-$i co5$eti@e@ atitudinea :n 9aţa celorlalţi.!5tă@i a 9o5t pri$a oară c. enervarea Mea. iar eu deveni5e$ pa@nicul $a$ei i c8iar al 159 .n5a. iară i ru inea.t poţi 5ă 9aci.nă aici i per$iţ. nu pot i nu vreau 5-o iau pe $a$a la $ine.. tea$a Mea.. tea$a. 5ă-i 5pun ceea ce $ă doare. :n $ine.nd a$ avut curaAul 5ă-$i :n9runt $a$a. Fn 9ond. 9uria i vinovăţia ar 9i cu -ine. ce-i $ai i$portant. c. -oate ace5tea 5unt doar ale Mele i nu ale $a$ei. Fnţelege că at. ne:$plinirea Mea. Pline de 9urie. dec. !poi. poate că $a$a va 9i li<eră 5ă 9ie 9ericită la Dă$in. #ă Ao5 5acul din 5pinare. re9u@ 5ă redevin pa@nicul $a$ei i nici $ăcar al Meu nu dore5c 5ă 9iu. Ei din nou a tre<uit 5ă recuno5c că nu 5unt :n 5tare. are :ngriAirea $edicală pe care eu nu pot 5ă i-o o9er. !cceptă-te i iartă-te. 9uria Mea. ! venit $o$entul 5ă eli<ere@ toate 5enti$entele pe care le-a$ recuno5cut a5tă@i. Ei dacă recuno5c a5ta.t i pentru d. E5te $o$entul 5ă-$i recuno5c i 5ă-$i accept neputinţa. F$i Au5ti9ica$ alegerea prin „nu va 9i 9ericită nici la $ine?. !$ :nţele5 iritarea cu care tria$ lucrurile $a$ei $ pur i 5i$plu o controla$ i :i 5punea$ ce 5ă 9acă. ace5ta e5te !devărul $ ne9ericirea Mea.t dacă renunţ la a-$i trăi propria viaţă. at. Eu nu $ai vreau. neputinţa Mea. cu acceptare i iertare.ndu-$i 5ă le arăt iu<irea. Ma$a are condiţii 9oarte <une i. M-a$ 5urprin5 c8iar :ncerc. ! venit $o$entul 5ă $erg $ai departe. că e5te $ai <ine a a. orgoliul Meu. in5ecuritatea Mea. Du onoare. Ei iar vinovăţia că nu 9ac tot ce „tre<uie? 5au ceea ce cred că i-a$ pro$i5 lui tata.t pentru $ine. de 9apt. „!cceptă că orice ai 9ace. dar a$ i e"agerat cu ceea ce :i repro a$. $ulţu$ind că $-au adu5 p. tea$a i orgoliul L„cu$ 5ă 9iu Audecată a aI?M i-au 9ăcut apariţia. 9rica Mea. Eu nu voi 9i 9ericită. Fntr-o clipă :i răpi5e$ li<ertatea. dacă nu-ţi recuno ti neputinţa.? Fn $o$entul acela $i-a$ revă@ut ge5turile. pentru lecţiile :nvăţate cu aAutorul lor. 9ără 5ă :nţeleg că. E5te $o$entul 5ă recuno5c că Eu dore5c ca $a$a 5ă 5tea la Dă$in.

5ă :nvăţ 5ă a$ :ncredere :n 5ora $ea. de aAutorul lor $ le căuta$ i le cerea$. de iu<irea lor. 9ără 5ă a$ nicio a teptare. :n 5u<con tient. 9ără 9rică. $a$a 5e poate de5curca 9oarte <ine.M. 9ără repro uri. 9ără ru ine. !vea$ nevoie de ei. !tunci a$ reali@at că $a$a 5e 5i$ţea <ine :nainte ca eu 5ă apar. Fnvăţ 5ă recuno5c că nu vreau 5-o iau pe $a$a la $ine. Mai t. ! prelua te$ele vec8i ale $a$ei i a uita 5ă trăie5c. iar :n $o$entul :n care $-a dat a9ară Lc. 9ără vinovăţie. d. pentru că nu pot 5ă a$ griAă de d. -re<uie doar 5ă recuno5c i 5ă accept. Să-$i recapăt li<ertatea de a veni la $a$a pentru că $i-e dor de d. > Audeca$ i-i Audeca$ 9aptele...n5a i pentru că o iu<e5c. ne:ncrederea :n 9orţele proprii i tea$ă că nu 9ac <ine 160 . 9ără intervenţia $ea $ i poate a5ta e5te c8eia ace5tei lecţii de5pre eli<erarea din tea$ă. 9ără Au5ti9icări. 9ără păreri de rău.. 9ără $u5trări de con tiinţă. Pentru că :ncă 5i$t :ndoială. 9ără tea$ă.. 9ără re5enti$ente. !$ recuno5cut griAa 9aţă de cu$ 5e 5i$te $a$a.t 5ă-i dau toate actele :n original #oinei i doar 5ă $ă la5 :n 5ea$a ei.r@iu.Meu. 9ără ne:ncredere. ! adar. Ma$a e5te $ai :nţeleaptă dec. $i-a 5pu51 „-re<uie 5ă a$ griAă de 5ănătatea $ea?. care i ea : i avea originea :n 5enti$entul $eu de vinovăţie.t $ine. Dă n-a$ rupt nici cordonul energetic cu proprii $ei copii $ :ncă a$ nevoie de 5u5ţinerea i con9ir$area lor.n5a i a :nceta 5ă $ă <ucur de viaţă. a$ putut accepta că p. Fncerc 5ă accept că $a$a i-a e"pri$at Ci<erul !r<itru 9aţă de $ine i că. 9ără orgoliu. M-a re9u@at de două ori.n5a tie că n-a putea 5ă $ă de5curc i că nu tre<uie 5ă-$i ceară a5ta. Ei a5ta :n5ea$nă eli<erare. Bine. 9urie i 9ru5trare. Ei $ai era ceva :n a$alga$ul ace5ta de 5enti$ente.nă !cu$ n-a$ rupt cordonul energetic cu părinţii $ei. ca 5ă văd că nu tre<uie ca Eu 5-o iau de la Dă$in i 5-o duc la Gădăuţi 5au la $ine aca5ă. 9ără 9urie 5au ură. 9ără :ndoială. 9ără critică. -oate ace5tea tre<uie 5ă le 9ac 5i$plu. dar Eu nu vreau a5taP !$ 8otăr.tă 9urie a$ 5i$ţit atunci.

pentru tine.? „Sunt corect $ dar 9ără 5ă vreau. le-a$ $ărunţit <ucată cu <ucată. cu toate ace5te u$<re. $a$ă.? „Sunt $ode5t $ dar 5unt orgolio5. „Eu 5unt cin5tit $ dar 5unt invidio5 pentru ceea ce au acu$ulat ceilalţi. pentru noi.0*.ndru.nde5c ceilalţi. !cu$ le-a$ recuno5cut. ca 5ă văd. le-a$ con tienti@at. $. 5ă $ă iu<e5c a a cu$ 5unt $ cu toate u$<rele $ele $ i !cu$. -oate repre@entau con9ir$area $ea ca „valoare?. :ţi cer iertare pentru toate i te iert pentru toate. lecţiile pe care le-ai pu5 :n 5ea$a $a$ei au 9o5t ale -ale.rcit. Mulţu$e5c $ultP 20..nc :n 5u9letul $eu. #e a5ta $i-a$ dorit con9ir$area re@ultatelor. pentru că nu a$ pri$it :n copilărie con9ir$area din partea $a$ei1 „!i notele a5tea pentru că tata i $a$a 5unt ce 5unt?. le-a$ o<5ervat. ci doar ceea ce vreau eu. !tunci a$ :nţele5 că era adevărat. pe care le-a$ a5cun5 ca 5ă $ă 5i$t con9orta<il cu $ine. &u $i-a plăcut ceea ce a$ gă5itI Mai $ult ca 5igur. -re<uie 5ă accept că 5unt tot Eu.? M-a$ tre@it cu g. !5tă@i a$ $er5 ad. [ie. dau totul celorlalţi $ dar a$inte5c a5ta :n 9iecare $o$ent.2011 „Fn realitate. E5te $o$entul iertării $ pentru $ine.? P. doar 5ă le eli<ere@. #ar !devărul e5te că 5unt tot Eu acolo $ Eu.? „Eu 5unt <un. <anii. $. 5ă 9iu recuno5cătoare pentru <ogăţia de 5en@aţii i e$oţii. Ei toate ace5tea. c. vanito5.ceea ce 9ac. „lupta c. cu toate 5enti$entele $ele. nu 5unt laco$ $ dar 5unt @g. -ot Eu 5unt. tru9ie i orgoliu $ nu $ă intere5ea@ă ce 5i$t i ce g.? „Eu nu 5unt $ateriali5t.ndul ace5ta :n $inte. puterea. :$i nedreptăţe5c copiii. tru9a . 5ă $ă iert i 5-o iert cu adevărat pe $a$a.ndrie. Ma$a doar te-a aAutat 5ă le parcurgi $ai u or.. nu a$ alergat după avere.nă i controlul a5upra celorlalţi e5te o 9or$ă de $ani9e5tare a dorinţei de putere.nd au apărut la 5upra9aţă pentru eli<erare.a a tre<uieW i pentru că nu vreau 5ă $ă 161 . „Eu $ă 5acri9ic $ dar a$ 9ăcut-o pentru că . tigată?. nu le dau la 9el i 5pun prea de5 cuvinte care :i dor.

M-a :nvăţat că. ceea ce g. adică :n 162 . totul e5te iu<ire ver5u5 tea$ă. c8iar i atunci c. Don tientul : i are 5ediul.t ti$p a$ con5iderat-o a a. Mi-a de$on5trat că au@i$ i vede$ la ceilalţi ceea ce e5te :n 5u<con tientul no5tru. $i-a 5pu5 $a$a. !d. a$ regă5it tea$a că nu 5unt 5u9icient de <ună. intact. care 5e 5ting u or. :n @ona creierului. a a cu$ 5u9li :ntr-o lu$. 9ru$o i. „Mă 9aci 8oţ?.nare. !cu$ văd c. „!l@8ei$er? nu $ai e5te o <oală. :n ti$p ce eu :i veri9ica$ lucrurile.nd a$ intrat :n Aocul celorlalţi i a$ vă@ut-o <olnavă de „!l@8ei$er?. tre<uie 5ă poţi con tienti@a cu$ 9uncţionea@ă =nitatea. Pentru $ine. Mi-a$ a$intit i$aginea unor <ătr.ntul „8oţ?. ţi-a$ i$pu5 părerile $ele. D.nei 5enini. Mi-a arătat că <ătr. nu poţi 5ă proiecte@i pe $arele ecran al creierului.nc :n $ine. Fn a$<ele ca@uri.Audece ceilalţi. că nu 5unt acceptată de către ceilalţi. -ot $a$a $i-a de$on5trat c. Fn acea @i.t de i$portant e5te con tientul.Fnălţării?. $a$a a 9o5t 5ănătoa5ă c. dar ace5t lucru nu e5te 5u9icient pentru con tienti@area Vindecării Geconective i nici pentru „Fnălţare?. că nu 5unt iu<ită. 9ără 5ă 5pun ni$ic. :n ca@ul Vindecării Geconective i al .nd con tientul nu 9uncţionea@ă corect. cu$va. $a$a $i-a arătat că egoi5$ul $eu 5e poate $ani9e5ta i prin1 „Eu vreau 5ă-ţi 9ac <ine?. doar că per5onalitatea din acea5tă lu$e i con tientul 5unt $ai aproape de altă di$en5iune. :n realitatea ta. Pentru $ine. Su<con tientul e5te pre@ent. Ei a$ :nţele5 că ei au trecut cu <ine prin propriile lor lecţii.neţea 5coate la 5upra9aţă toate lecţiile ne9inali@ate :n acea5tă viaţă.. $ici lucruri care nu-i aparţineau i :nţelegea că tre<uie 5ă 9olo5ea5că cuv.nde ti cu ini$a. $a$a a :nceput 5ă 5e co$porte cu $ine.? #e 9apt. la 9el ca i cu ceilalţi.nd con tientul nu $ai ţine $inte. D. 9ără 5ă vrea.? „!$ 9ăcut totul pentru tine $ dar nu ţi-a$ lă5at li<ertatea de a alege.t de $ulte $-a :nvăţat i $i-a arătat $a$a. Su<con tientul tia că $a$a a luat. oa$enii 5unt a a cu$ :i ve@i cu oc8ii $inţii.

El nu dore te evoluţia. 5ă 9acă alt9el. iar trecutul i viitorul nu 5unt te$e i$portante. „Ma$a. iar 5u<con tientul aparţine 59erelor 5uperioare de con tienţăI !5ta ar :n5e$na că orice co$andă de re5tructurare venea. Etii. ti$pul i 5paţiul 5unt nece5are pentru parcurgerea. Su9letul re5pectiv e5te :ntre două lu$i. ! 5tat $ereu cu oc8ii de5c8i i i a vor<it cu $ine. a pl.nd a$ venit :n 9aţa d. prin Ci<erul !r<itru. dar nu con tienti@ea@ă unde aAunge i uită 9oarte u or 5au nu recunoa te. D.? Ei ca 5ă :nţeleagă cu aAutorul $inţii o$ene ti ceea ce a 5i$ţit. a e"perienţelor ale5e.n5ei i nu $-a putut vedea.? „!ltcevaI? „!$ 5i$ţit cu$ $-a$ :ncăl@it pe interior. din „e"teriorul? no5truI Bine. pentru $a$a1 Kiua :. i-a 9ăcut 5e$nul crucii. ceea ce un o$ o<i nuit 5i$te cu oc8ii :nc8i i. -u e ti :n !cu$ i !ici. Su9letul a ale5. edinţele de Vindecare Geconectivă.. pentru că Ei au ale5 i Ci<erul !r<itru 5-a $ani9e5tat.. dar a5ta pre5upune că $a$a putea 5ă 5e vindece. Bolnavii de „!l@8ei$er? nu 5e vindecă. S-ar putea ca te$a $a$ei 5ă 9ie. $i 5-a luat o greutate de pe Su9let?. a$intirile trecutului 5unt 9oarte pre@ente. iar $o$entul „!cu$? e"i5tă 9ără a 9i con tienti@at. !devărul 5i$ţit. Si$te.nd oc8ii de5c8i i i vor<ind cu tine. totul 5e petrece inver5.t ti$p a$ 9o5t :n 5patele d. un <olnav de „!l@8ei$er? percepe av. !$ revă@ut cu oc8ii $inţii. 5i$ţea$ cu$ $ă de5co$punea$ i $ă reco$punea$ la loc.n5ei.lu$ea $aterială. de 9apt. $i-a 5pu51 „-u e ti Fngerul $eu pă@itor. Fn ca@ul „Fnălţării?. ai 5i$ţit cevaI? „#a. p.nă acu$. Kiua a :: a. $-a :ntre<at dacă pot 163 . dacă 5u<con tientul nu ar 9i ale5. Eternitatea nu e5te acceptată ca i con tienti@are.n5. D. de-a$ tran5pirat. #eoarece con tientul e5te $ai aproape de di$en5iunea 5u<con tientului. 5-a rugat. 9uncţie de a9inităţile core5pun@ătoare. GeconectareaI Sau poate că $a$a reu e te 5ă 5e vindece prin noua $etodă de vindecareI -re<uie 5ă :ncerc. :n continuare.

Su9letul a ale5. un Su9let $are. aici eraiI &u tiu ce $i-ai 9ăcut. pe care 5e vedeau norii al<i. Steluţa. că de 9apt a 9o5t o norocoa5ă 5ă călătorea5că at..nd edinţa era aproape gata.? =lti$a lecţie pe care $i-o arată $a$a e5te cea a :n5ingurării. %-a$ ră5pun5 că da. dar nu con tienti@ea@ă că a aAun5 „!ca5ă?... Ei accept. dar a$ ador$it. Parcă plutea$ i a$ aAun5 undeva unde nu cuno tea$ ni$ic $ te căuta$. trec. nu era.nd prin $ulte lecţii grele :n locul no5tru.nt?. 5i$te $agic... pentru că 5u<con tientul recunoa te 9recvenţa iu<irii 9oarte u or. :ncă. aparatele 5unt la purtător. Era ca a9ară. Kiua a ::: a. „#uceţi-$ă aca5ă la Gădăuţi... 9ără 5-o 5perie.? „Du$ era acolo. 9ără ni$ic :n 5c8i$<. doar iu<ire necondiţionată. 5taţi cu Su9letul. Ei acu$ tot iu<irea e5te c8eia. dar parcă 5i$ţea$ pre@enţa cuiva din 9a$ilie.? Ei $a$a $i-a arătat cerul. dar nu te gă5ea$ $ nu era ni$eni acolo. li$<aAul iu<irii $ 9ără e9ort. $a$ă. ! ador$it <ru5c i 5-a tre@it c. pără5irii. !cu$ 5unt pregătită 5ă-i $ulţu$e5c $a$ei. Ei cinci $inute dacă 5taţi.5ă iau „aparatele a5tea aca5ă?. care a ale5 5ă ne u ure@e calea. u$ilinţei. pentru a 9i :ngriAită $ai <ine. $a$aI? „Multă lini te. Fn 9ond. 5ă nu treacă la =nitate $ condiţia trecerii 9iind con tienti@area. $a$a acu$ doar 5i$te.? „&u-i ni$ic. !5ta tre<uie 5ă :nvăţ 5ă 9olo5e5c.nd realitatea a a cu$ e5te $ $a$a care tre<uie 5ă 9ie acolo.ndire $agică. !5e$enea copiilor. dar alegerea 5-a produ5 $ nu 5e dore te acceptarea =nităţii i pără5irea dualităţii.t de departe. $a$a care a avut li<ertatea 5ă aleagă i a ale5. #ar $a$a poate 5ă treacă :n dualitatea „&oului Pă$. $a$a care are o altă lu$e i un alt !devăr. lip5ei de iu<ire.? „Era vreo culoareI? „&u. iar eu uita5e$ 5ă $ă concentre@ pe ceea ce 9ăcea$. &oi doar tre<uia 5ă :nvăţă$ din ele i a5ta a$ 9ăcut. totul e5te 9ire5c. Fţi $ulţu$e5c i te iu<e5c. !re o g.. tri5teţii. Ma$a e5te :ntre două lu$i (acea5ta i cea a adevăratului „Eu?'. „!.? „Ma$a. a5ta :n5ea$nă că o 5ă te pute$ vi@ita $ult $ai rar. Mulţu$e5c pentru 164 .

0(.ne doar :n griAa $ea.t de $ulte. tea$a că $a$a ră$.c.ndurile i 5enti$entele.. 0+. :n 5pitalele noa5tre din anul de graţie.. cu cei de la „Doral Dlu<?. Etiu că va gă5i puterea 5-o 9olo5ea5că. S-a di5tru5 totul...2011 M-a$ 8otăr. M-a$ uitat atent la „re5turile? de 5enti$ente. 02. pentru eli<erare..nd tata a 9o5t <olnav. 0. ci la 5ora Mea. „!$ 9ăcut 5ingură curăţenie la Gădăuţi. Prea $ulte invitaţii neonorate de către $ine i $ultă in5i5tenţă din partea lor. care a di5părut i$ediat.n5a $i-a lu$inat g..te ai 9ăcut pentru noi i pentru tot ce $i-ai arătat. le pot eli<era i pe ele. Mulţu$e5c doa$nei de la parter.0(. -e iert i te rog 5ă $ă ierţi. ! a a$ vă@ut că tea$a era :n5oţită de 9urie i 9ru5trare.. D8eia pentru li<ertatea $a$ei nu e5te la Mine. iar pe tata legat de pat.2011 165 . aAun5e la 5upra9aţă. 2010. :n 5pate de tot.2011 Fn ti$p ce venea$ cu trenul de la Bacău 5pre Bucure ti. 9ru5trare i 9urie. atunci c. dar n-a$ reu it... Ei undeva.0(. deo5e<it de puternică. Ei dacă eu a$ :nţele5 că nu pot 9ace $ai $ult pentru $a$a. !$intirea că $i-a$ gă5it $a$a 5edată i :nc8i5ă. Ei tot ti$pul a$ 9o5t 5ingură. #i5cuţia cu d.? Vinovăţia că n-a$ putut 9ace $ai $ult pentru părinţii $ei. 5ora $ea poate 5ă aleagă o altă cale $ $a$a are lecţii di9erite pentru 9iecare dintre noi două. !$ :ncercat 5-o 9otogra9ie@..t 5ă de5c8id u a unei po5i<ile cola<orări. #in nou.. !cu$ că le-a$ con tienti@at i acceptat. a$ vă@ut pe cer o Cu$ină al<-5trălucitoare. care $i-a dat 9otogra9iile i $-a aAutat 5ă văd at. &-a ră$a5 aproape ni$ic din ceea ce era. -otul e5te per9ect i nu tre<uie 5c8i$<at ni$ic.

. adică in9or$aţie i energie.!$ vă@ut.. 0). cu care pute$ in9luenţa tot ce e5te :n Aurul &o5tru. pentru 166 . după ce ne-a$ de5părţit.ntei 5e :$pră tie :n toate direcţiile. a5t9el :nc. cerul devine ni5ip de Cu$ină 5trălucitoare. !$ vrut 5ă-$i cu$păr ni te 9ructe.2011 Stau pe e@longul din <alcon i prive5c cerul de un al<a5tru a@uriu. Pacientul $eu era propria $ea „oglindă?. că practicianul de Geconectare doar de5c8ide u a ca$erei :n care 5e a9lă 5ei9ul cu ci9ru.$p. 10.0(. #ar n-a$ $ai gă5it piaţa. e5te doar ceea ce tre<uia 5ă 9ie. au 9o5t u or de o<5ervat. prin repetare. dacă vre$ 5ă 5c8i$<ă$ g. cu Aocuri de arti9icii. :n privinţa relaţiilor cu părinţii. De 5e :nt. -oată Cu$ea Mea i tot !devărul Meu 5unt doar Eu. Don9ir$area 9aptului că toate g. vi<raţia corpului pacientului :n ti$pul edinţei de Vindecare Geconectivă. a$ trăit con9ir$area că pacienţii no tri 5unt pro<le$ele noa5tre nere@olvate i că tre<uie 5ă ne „vindecă$? :nt. M-a$ :nv. ale căror 5c. %rina 9ăcu5e cercul la care $-a$ g.t ace5tea 5ă nu 5e agrave@e.rtit :n cerc?. 0(.$plă $ai departe.2011 !5tă@i.0(. doar ca 5ă aud eu. #intr-o dată. rotitoare.ndit Eu. Spunea$ altuia ce 5ă 9acă. care alt9el 5e repetă :n $od auto$at. iar „la5erele? care ie5 prin degetele i pal$ele Mele.$plat ieri.ndurile &oa5tre creea@ă c. Ei $ai ale5. Dă in9luenţa e5te $ai puternică din5pre 9recvenţa 5uperioară i că tre<uie 5ă redeveni$ con tienţi :n Pre@ent. :n perioada aceeaP #in nou con9ir$ări i lecţii pentru Mine. inclu5iv cei care vin 5pre Mine.ndurile.2011 Sunt :n 9aţa calculatorului i cite5c ceea ce $i-a 5cri5 %rina1 „&u tiu ce 5-a :nt.0(. Fnţeleg că Eu 5unt -ot Deea De Sunt.i noi. pentru pri$a dată.

%ndi9erent c. doar intenţia contea@ă. vii i reale. au :nceput „5ă dea? căldură pe interior. a5t9el :nc. Ca :nceput au 9o5t doar vi5e.tă 5t. Mi-a$ privit gle@nele. Zilele ace5tea $i-a 9o5t cald.0(. ceea ce :n5ea$nă că Su9letul 5e „tre@e te?.ngăcie are practicianul :n ceea ce prive te Geconectarea. -răia$ o 5en@aţie de valuri $i cătoare.teva @ile 5unt u$9late i le 5i$t ciudat.. 5i$ţea$ cu$ pal$ele $ele trepidau :n rit$ul ventilatorului. D8aHrele ur$ea@ă 5ă 5e uni9ice :n corporalitatea &oa5tră. !poi..t -rinitatea Spirit-Su9let-Dorp redevine :n =nitate. !$ 5i$ţit o apă5are :n @ona 9runţii. iar %u<irea e5te „liantul?. era o nuanţă de al<a5tru cati9elat. -ot 9elul de 9iguri geo$etrice au :nceput 5ă 5e :nv.na 5t. Fntr-un 9inal.rtă :n Aurul $eu. !poi o durere :n 5pate.r it. 5e con tienti@ea@ă pe Sine i :ncepe 5ă „crea5că?.cel venit 5pre Geconectare.t la 5tandarde de per9ecţiune. $ai 5u<ţire. energia de „5orginte divină?. F$i 5i$ţea$ coa5tele ca i cu$ ar 9i devenit dintr-o dată $ai $oi. !l<a5trul 5e $i ca :n 5u5.2011 &oaptea trecută. Picioarele. cu iri@ări de cle tar.. #e c. Ce vedea$ doar conturul.nă i pielea e5te $ai 9ină. 1). dar $-a 9ăcut 5ă-l :nc8id. M-a$ 8otăr. a$ tu it puţin i a$ 9o5t răgu ită. Geconectarea gră<e te e"tinderea Don tiinţei. a$ avut 5en@aţia că un 9el de lanternă i$en5ă e5te :ndreptată de 5u5 5pre $ine i totul a devenit al<-a@uriu. nu aveau e5enţă. „De 167 . :nainte de culcare. tot 9ără e5enţă. totul a căpătat o culoare al<a5tră. cu nuanţe care 5e 5c8i$<au continuu. !u 9o5t i c. ca de :nceput de noapte.t 5ă $ă culc. :n Aurul $eu au apărut ni te ovaluri rotitoare.teva :nţepături :n @ona ini$ii i :n $. :n valuri. -re<uie 5ă ai :ncredere i 5ă :nţelegi că #ivinitatea nu poate „9uncţiona? dec.ngă.. 5ă vină 5pre $ine. !poi. Spre 59. de eli<erare 9aţă de trecut. Era o 5en@aţie nouă. pe care o purtă$ a5cun5ă :n &oi i care produce Miracolul Geconectării. ca un val de energie care vine 5pre $ine. P. :n @ona gle@nelor.

toate 5unt cu trei. cu care $-a$ tre@it. Să $ă <ucur de 9iecare clipă pe care o trăie5c... din nou. $i-a$ 5pu5.teva $inute. Ei a5ta a$ de g.0(. prin !utovindecare. Magia 5-a 5tin5 i totul a revenit la nor$al. #ar a5tă@i e5te i ulti$a @i de Burnal. un g.. noii pui ori..9ru$o5 e5te?. de „lini tire i li$pe@ire a apelor Su9letului Meu?. pentru pri$a dată. a trecut :n c. #i$ineaţa $i-a$ privit gle@nele. pe care tre<uie 5ă-l pă5tră$ pentru totdeauna :n &oi. D8iar i un capac de pla5tic poate deveni. !cu$ 5unt :ntr-o perioadă de cal$. D. Etiu că a$ ter$inat de 5cri5 ceea ce tre<uia. Pentru $ine. 1'.nd $i-a optit :n Mine1 „S-a activat MerHa<a. !cu$ pot 5ă văd că toate 5unt Cu$ină. &u $ai 5unt u$9late.$<etul i inocenţa Su9letului de copil. Du @. F& C>D #E EP%C>V 168 .. !$ de5coperit un Aoc nou.. care-$i place. iar durerea de cap.. o perioadă :n care pot 5ă $ă <ucur de ulti$a repri@ă din vec8iul Boc. a$ vă@ut trei răţu te 5ăl<atice pe apă. !$ a5i5tat i la $o$entul :n care :i 8rănea. iar eu a$ putut 5ă-$i anali@e@ 5enti$entele din ti$pul e"perienţei trăite. Aucărie :n Cu$ină. Ei atunci. #upă-a$ia@ă a$ 9o5t la cur5ul de $a5aA i..nd 5ă 9ac.t de aproape. $a$a-gugu tiuc $i-a dat voie 5ă-i văd. pentru cei care 5unt pe aceea i cale. Fncă $ai 5i$t puţină nelini te. E5te drăguţ 5ă-i pot vedea at. -oată @iua $-a$ 5i$ţit cu$va „i$aterială?. dar n-a$ regă5it tea$a. pentru Mine. #oar 5ă $ă <ucur de #arul de Viaţă pe care l-a$ pri$it i pe care nu tre<uie 5ă-l iro5i$ nici $ăcar o clipă.nd a$ 9ăcut a5ta.2011 !5tă@i. $ult $ai u oară ca de o<icei.? Mi 5-a 9ăcut 9rig i a$ vrut 5ă $ă :nvele5c.

gu5tulM.? -3or%heus.Fn toate ace5te luni de c. !cu$ tiu că 5ingura c8eie pentru Fnălţarea 5pre o altă di$en5iune e5te 5tarea de Don tiinţă.t un corp 9i@ic. -oate vin acu$ :n $od natural. iar c8eia ace5tui Miracol e5te propria noa5tră Don tiinţă. !5ta pre5upune că tre<uie 5ă :nvăţă$ 5ă trie$ ceea ce ne e5te 9olo5itor :n proce5ul no5tru de evoluţie. 9ără niciun 169 . Da 5ă aAunge$ 5ă le percepe$. care de 9apt nu repre@intă dec. care !cu$ :ncep 5ă 5e uni9ice.lu$eW $ trăi$ :ntr-o ga$ă de 9recvenţe.$p energetic. a$ cre5cut 9ru$o5. Etiu că Entitatea o$enea5că e5te $ai $ult dec. cu 9iecare g. E5te lu$ea care te or<e te.ta iu<ire. a$ :nt.ndirea i 5enti$entele e"peri$entea@ă 5pectrul de 9recvenţe din lu$ea 9i@ică.nd i 5enti$ent trăit. o ve@i. Sunte$ prin i :ntr-o ga$ă de 9recvenţe L:ntr-o ilu@ieM. au@ul.lnit o 5u$edenie de >a$eni deo5e<iţi. :n !cu$ i !ici. pipăitul. pe care o pot acce5a 5i$ţurile noa5tre 9i@ice Lvederea. care re9lectă ceea ce 5unte$. tre<uie 5ă ne acordă$ 5i$ţurile noa5tre 9i@ice la un nou „po5t de radio?. că E$oţiile 5unt un alt c.nd a$ :nceput dru$ul 5pre 5c8i$<are. !$ căutat ră5pun5uri pentru :ntre<ările $ele. g. $iro5ul. cărora le $ulţu$e5c din Su9let pentru tot ceea ce $i-au dăruit cu at. prin care con tiinţa.$p energetic. dar nu 5e regă5e te :n planul 9i@ic. iar ace5te niveluri di9erite ale 0iinţei 5unt conectate printr-o 5erie de vorte"uri de energie.t „co5tu$ul no5tru 5paţial genetic?. renunţ. o 5i$ţi. Dă e5te $o$entul contopirii dintre corpul no5tru 9i@ic i corpul no5tru de 9recvenţă 5uperioară. care 9uncţionea@ă prin creier. „Drede$ că trăi$ :ntr-o . Matricea e pretutindeni $ ne :nconAoară. denu$ite c8aHre. Cn 6ilmul $3atri8'/ !$ a9lat că lu$ea 9i@ică :nconAurătoare e5te doar o $ică parte a unei in9inităţi $ultidi$en5ionale. Dă Mintea e5te un c. #ar a5ta nu :n5ea$nă că :n Aurul no5tru nu e"i5tă celelalte 9recvenţe/den5ităţi ale Dreaţiei %n9inite. !titudinea i de@voltarea 5pirituală ne $odi9ică !#&-ul. ca 5ă nu ve@i adevărul.nd la cele de pri5o5 pentru $o$entul no5tru. a$ citit i a$ ur$at $ulte cur5uri care $i-au lu$inat :nţelegerea iniţială.

Marea %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală.t Eternitatea. pentru că i-a$ perceput Măreţia $ la :nceput :n e"teriorul Meu. Dă &oi 5unte$ Dei prin care Marea 0iinţă e"peri$entea@ă i cre te. ne creă$ propria noa5tră Don tiinţă i nu $ai 5unte$ niciodată 5inguri :n evoluţia noa5tră. !$ 9o5t Cu$ină i %u<ire. :n $od natural. #ureroa5e pot 9i doar re@i5tenţa i 5trăduinţa noa5tră de a accelera proce5ul de evoluţie. 5unte$ doar %u<ire. ca 0iinţă o$nipre@entă. că propriul $eu corp nu e5te altceva dec. care tie că nu e5te 5ingurul. &oi 5unte$ -oţi =&=C. !$ a9lat că ->-=C e5te doar %u<ire. din care 9ac i Eu parte. Ei a5t9el.t energie vi<ratorie.ntul 5e 5c8i$<ă. adică ceea ce 9i@icienii nu$e5c $unde staţionare'X. ci că 9ace parte din Marea 0iinţă de Cu$ină i că toţi i toate 5unt ca i el. din care 9ace$ parte. -re<uie doar 5ă :nvăţă$ din 5eninătatea cu care o$ida devine 9luture i 5ă per$ite$ ca 5c8i$<area 5ă ai<ă loc. 5ă 5i$t că aparţin unui D. &oi. nu proce5ul de evoluţie :n 5ine.i dăruia5că Viaţă. %n9initul i Singurătatea :n -otalitatea %u<irii.e9ort din partea noa5tră. că ne re:ntoarce$ :ntr-o =nitate per9ectă. Să e"peri$ente@e i 5ă crea5că prin propriile 5ale e"perienţe. :n e5enţa noa5tră nevă@ută. Eu a$ avut <ucuria 5ă trăie5c Miracolul ace5ta :ntr-o e"perienţă per5onală. prin con tienti@area adevăratei noa5tre e5enţe i că 5unte$ ceea ce religia nu$e te „Cu$ină din Cu$ină?. Etiu că &oi cei &evă@uţi nu cunoa te$ dec. 5ă 5i$t că 5unt parte dintr-o 0iinţă Eternă de %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. Deea ce pot 5ă 5pun cu certitudine e5te că ace5te e"perienţe $-au 5c8i$<at radical. Pentru că &oi toţi ave$ Don tiinţa 0iinţei i Ea e5te unică i o$nipre@entă. doar puncte de Cu$ină. că !cu$ cred :n #ivinitate. e5te doar %u<ire. :n Cu$ină. Ei că =&=C a :nvăţat 5ă. &oi ne 5c8i$<ă$. 170 . apoi :n interiorul Meu i :n 9inal.$p de Don tiinţă. !$ :nţele5 că tre<uie 5ă pă5tre@i :ntotdeauna 5$erenia punctului de Cu$ină. pentru că Pă$. 0iţi convin i că noua 5tare de Don tiinţă va 9i $enţinută din ce :n ce $ai u or. cu o vite@ă e"traordinară.

cu 9iecare g. ca parte a Marii 0iinţe. Ei a5t9el.nd 9recvenţa %u<irii. 5ă vă alegeţi doar ceea ce re@onea@ă cu Voi i. Sc8i$<aţi-vă Voi i Pă$. #ar. pără5ind $odul de tea$ă :n care aţi 9o5t :nvăţaţi 5ă 9uncţionaţi i aleg. #ar tre<uie 5ă porniţi din interiorul vo5tru. !$ :nvăţat că &oi ne cre)m propria noa5tră realitate. #ar pe cei care vă a9laţi pe acea5tă cale. Dă a$ pri$it un Mare #ar de Viaţă. :nvăţă$ i evoluă$. !ce5ta e5te Marele !devăr pe care l-a$ a9lat :n !cu$ i !ici. a a cu$ e5te de 9apt. -re<uie doar 5ă căpătă$ :nţelepciunea de a accepta ace5t lucru i 5ă :ncercă$ 5ă 9ace$ din Pă$.$ple.incon tient.t ceea ce trăiţi :n e"perienţele voa5tre per5onale. 0iinţa Fn5ă i :nvaţă i cre te. 5ă nu credeţi dec. &oi cei !devăraţi ne 5unte$ su6icienţi. ace5ta e5te !devărul Meu. vă invit 5ă citiţi !devărul Meu.ntată. poate voi a9la o altă 9aţetă a Marelui !devăr. Don tienti@aţi că energia e5te doar 171 . &e-a$ :$<ogăţit cunoa terea. :nţeleg. cu o $ultitudine de e"perienţe.nd că totul e5te doar un Boc Magic. ca 5ă parcurge$ dru$ul no5tru :ntru con tienti@are. :n Cu$ină i %u<ire.ne con tient de ceea ce 5unt.nd 5au cuv. tre<uie 5ă-$i pă5tre@ calitatea de ><5ervator. Pe parcur5ul evoluţiei $ele. Dreaţi-vă propriul !devăr i trăiţi-l. că pute$ :ncetini proce5ul no5tru de evoluţie. pentru a ră$. ! a veţi reali@a că Marele !devăr cuprinde :n El o in9initate de !devăruri Per5onale. care nu 5e $ai potrive te cu ceea ce 5unte$ i că nu ave$ nevoie de alţi Mae tri. cu 9iecare 5enti$ent trăit. că ni$eni nu ne poate in9luenţa 5au 5c8i$<a Planul no5tru per5onal.nt ro5tit. Ei a$ $ai a9lat că. 5enti$ente.ntul 5e va 5c8i$<a $ai repede. prin acceptarea $odului de tea$ă.$plă :n $o$entul :n care tre<uie 5ă 5e :nt. care o9eră c8eia voa5tră 5pre evoluţie. de care tre<uie 5ă $ă <ucur clipă de clipă. totul 5e tope te. că tot ce 9ace$ e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie i că toate 5e :nt. pe care &oi. iar !cu$ ne re:ntoarce$. de data acea5ta con tient. :l Aucă$. trăiri. e$oţii. $ai ale5. !cu$ i !ici.nt o planetă cu adevărat <inecuv. !cu$ ti$ că Cu$ina i %u<irea 5unt cele care le cuprind pe toate i :n care.

dar pe care nu aţi con tienti@at c-o aveţi. Fnţelegeţi că 5unteţi doar ceea ce con tienti@aţi că 5unteţi. Dă vă recreaţi cu 9iecare $o$ent. 5e propagă :n direcţie inver5ă i 5e :nt. Voi 5unteţi pa@nicii propriei voa5tre c8ei. altele vi<rea@ă Lo5cilea@ăM cu a$plitudine $a"i$ă. Ei acu$ de5c8ideţi-vă aripile i @<uraţi. =nde 5taţionare 5e creea@ă. D8eia e"i5tă :n u a cu tii de aur.? -$Realitatea 6inal)' M Balo#h BNla/ 172 . Fn acea5tă 5ituaţie 5unt o<5erva<ile cele două caracteri5tici ale undelor 5taţionare.una 5ingură $ nu e5te „<ună? 5au „rea?. Ei prin con tienti@are. Se provoacă vi<raţii :n capătul li<er al cor@ii. Propag. dar Don tiinţa voa5tră vă per$ite 5-o acce5aţi alt9el. Geali@aţi că nu tre<uie 5ă 9aceţi niciun e9ort ca 5ă cre teţi :ntru cunoa tere i cre teţi :n propriul vo5tru rit$. nici „vec8e? 5au „nouă?. dragii $eiP * Lnde staţionare4 „&u e5te vor<a de ceva 5tatic. pe care voi v-aţi ale5-o. Pri$a caracteri5tică 5e re9eră la 9aptul că di9eritele 5eg$ente ale coardei vi<rea@ă conco$itent i nu unul după altul.nd 5e atinge o anu$ită 9recvenţă. undele aAung :n punctul de re9racţie. &!M!S-E. con9iguraţia de unde devine 5ta<ilă ca 9or$ă. ! doua caracteri5tică 5e re9eră la $odul de reparti@are a punctelor de a$plitudine. :n repau5. de e"e$plu. !nu$ite puncte 5unt practic. vă redaţi li<ertatea. Ea doar e5te. pentru că voi puteţi 5-o 9aceţi. #oar per$iteţi ca ace5t Miracol 5ă 5e producă. Se pot produce unde 5taţionare :n $od 5i$plu. !legeţi li<ertatea pe care aţi avut-o :ntotdeauna. dacă :nvăţaţi 5ă 9uncţionaţi :n „!cu$ i !ici?. pe coarda unei viori. cu aAutorul unei coarde ela5tice lungi. D.ndu-5e de-a lungul ei.lne5c cu undele ce continuă 5ă vină din5pre capătul li<er al cor@ii. -re<uie doar 5ă vreţi 5-o 9olo5iţi.

Mulţu$e5c propriului $eu Dreator. care $i-au 9o5t i-$i 5unt prieteni nevă@uţi 5au vă@uţi. Mulţu$e5c 9raţilor i 5urorilor :ntru con tienti@are. pentru tot ceea ce e"peri$ente@ 5au :nvăţ :n 9iecare $o$ent de !cu$ i !ici.CĂLĂTOR PE DRUMUL SPRE UN NOU PĂMÂNT DUPĂ ) LUN* DE CĂLĂTOR*E&&& P!V%&% PE&-G= DE% D!GE != !CES „F&_C[!GE!? Mulţu$e5c Dreatorului a -ot Deea De E5te pentru darul de Viaţă pe care $i l-a 9ăcut.nă la ace5t nivel de con tienti@are. care $-a aAutat 5ă aAung p. 173 .

!pare 9rica. iar con9lictul interior devine 5tarea nor$ală.nduri i care aţi ale5 5ă $ergeţi $ai departe. vă depă e te cu $ult. %ncapacitatea de a 5i$ţi acea5tă conectare dă na tere ilu@iei 5eparării – 5eparare de propria per5oană i de lu$ea care vă :nconAoară. trăirea identităţii cu 0iinţa. vă $ulţu$e5c. con tient 5au incon tient. !tunci vă percepeţi. E5te o 5tare de conectare la ceva inco$en5ura<il i inde5tructi<il. 9ie că aparţin ace5tui Pă$.Mulţu$e5c tuturor celor care 9ac parte din 9a$ilia $ea de 5u9let.ntul ailu$inareW evocă :ntr-un 9el ideea unei reali@ări 5uprao$ene ti. Fn5ea$nă regă5irea naturii du$neavoa5tră adevărate. ca pe un 9rag$ent i@olat. M>-->1 „Duv. Mulţu$e5c tuturor celor care $-au aAutat ca acea5tă carte 5a vadă lu$ina tiparului. Mulţu$e5c tuturor celor care vă regă5iţi :n acea5tă carte. 5unteţi :n e5enţă du$neavoa5tră.nt 5au unei alte lu$i necuno5cute. -uturor. Mulţu$e5c tuturor celor care citiţi ace5te r. dar care. voit 5au nevoit. prin viu grai 5au cu cele 5cri5e. la ceva care. cu toate ace5tea. Ei dacă vă a teptaţi 5ă-$i 9i cre5cut aripi. dincolo de nu$e i :n9ăţi are. $-au aAutat 5ă-$i :nţeleg $ai <ine propria e"perienţă i 5ă 9inali@e@ partea de co$entarii din acea5tă carte. 5ă devin tran5parentă. iar 5inele 9al5 vrea 5ă perpetue@e acea5tă idee3 dar acea5ta e5te pur i 5i$plu 5tarea noa5tră naturală.? EcAhart 0olle P!V%&% #E F&DEP=!u trecut pe5te * luni de c. Mulţu$e5c tuturor celor care. 5ă $ă de$ateriali@e@ la dorinţă 5au 5ă văd toate lucrurile :ntr-o e"plo@ie de culori 174 .nd a$ 5i$ţit că nu $ai tre<uie 5ă 5criu ni$ic :n Burnal.

5trălucitoare.n5a $-a :nvăţat că relaţia cu #u$ne@eu e5te una aparte. #og$ele credinţei vec8i i 9rica nu au reu it 5ă $ă in9luenţe@e prea $ult. i-a 9ăcut 5ingură o avere 9ru$u ică :nainte de cel de-al doilea ră@<oi $ondial. intuitiv :n re@olvarea pro<le$elor. 175 . doar cu$ 5ă 9ac la loc ceea ce-a$ avut?. a a că 5piritul practic a 9o5t 9oarte <ine de@voltat.n5a a$ :nvăţat că nu tre<uie 5ă trăie ti :n trecut.r@iu. :n 9a$ilia noa5tră i-a 9ăcut loc i 5-a 5i$ţit 9oarte con9orta<il $ateriali5$ul. aceea i i totu i alta. #e la d. de5tul de u or. pove5tindu-% ceea ce a 9ăcut pe5te @i i 5pun. pentru a pierde apoi. Bunica din partea $a$ei nu tia unde tre<uia 5ă 5e a e@e :n <i5erică. :n 9or$a 5a cea $ai pură.r it.nă acu$. -ot d. avea o conver5aţie de taină cu un prieten apropiat i drag. dar :n 9iecare 5eară. ca aici pe Pă$.ndu-% ceea ce dore te 5ă 9acă @iua ur$ătoare. tenace. 5igur vă :n elaţi.nd a 9o5t deportată pe Bărăgan. ţărancă cu <un 5i$ţ i cu doar două cla5e pri$are. nici nu $ergea prea de5 pe acolo. ><i nuită 5ă iau lucrurile a a cu$ 5unt i 5ă le re@olv p. 5ă $ă na5c :ntr-o 9a$ilie de 5u9lete puternice. Sunt datoare cu c. care au tiut 5ă treacă cu u urinţă pe5te toate e"perienţele i lecţiile pri$ite. de două ori.nă la 59. Bunica din partea $a$ei. „&iciodată nu $-a$ g. Mai t. !$ 9o5t o norocoa5ă 5ă aleg. Fn 9iecare @i o au@ea$ pe <unica cu$ 5tătea de vor<ă cu #u$ne@eu. la trecerea din Bucovina :n Go$. 5punea cu :nţelepciune <unica. !$ coc8etat de5tul de $ult cu lu$ea a9acerilor. c. a$ ale5 5ă devin un inginer 9oarte prag$atic.teva e"plicaţii de5pre $ine. tot ceea ce avea – pri$a dată. -oate ace5tea $-au aAutat 5ă pri$e5c e"perienţa prin care a$ trecut.nia i a doua oară. c8iar dacă nu 9ăcea$ niciun e9ort pentru ace5t lucru.ndit la ceea ce a$ pierdut. capa<il 5ă 5c8i$<e cu u urinţă direcţia de $er5 :n viaţă i 9oarte atent la detalii. Sunt la 9el ca i p.nt.

a$ 176 .$<ure de adevăr. =n a$ănunt e"tre$ de i$portant. 9ără ca eu 5ă aloc prea $ult ti$p 5tudiului. pe care o$enirea l-a pierdut :n ti$p. Dre tin ortodo" nepracticant. &u citi5e$ ni$ic de5pre alte di$en5iuni. iar iu<irea e5te 5ingura care 5tăp. pove tile au avut :ntotdeauna un 5. $i-a readu5 con tiinţa de 0iinţă unic). Medicina cla5ică nu $i-a 5t. de i a$ 9o5t atra5ă de ace5te di5cipline c. 9i@icii. credinţa că realitatea nu e5te at. &ici cu religia nu 5tătea$ prea <ine. a$ :nvăţat 9ără tragere de ini$ă i n-a$ 9o5t niciodată adepta convin5ă a i5toriei. pentru care ti$pul i 5paţiul nu e"i5tă. &ici $ăcar 9il$ele S0 nu $ă duceau 5pre acela i adevăr. c8i$iei i $ate$aticii cla5ice. Eu nu a$ vă@ut e"tratere tri care 5ă :ncerce 5ă $ă răpea5că i 5ă 9acă e"perienţe genetice. Pentru $ine. n-a$ călătorit cu nave 5uperlu$inice i nici nu a$ aAun5 :n te$ple 5au lu$i a5cun5e. cu$ vreţi. Pri$ele căutări i cărţi citite de5pre lu$ea nevă@ută au venit după ce e"perienţa $ea cu Geconectarea Per5onală a :nceput 5ă 9ie 9oarte puternică. e"perienţe ale 0iinţei cu Ea :n5ă i. de i uneori avea$ 5clipiri de inteligenţă. tiinţelor naturii.ne te propria 5a lu$e.ceva? ca 5ă le pot :nvăţa u or. Ei cu toate ace5tea. Fn e5enţa Sa. <inele i răul 5unt doar o ilu@ie. Spuneţi-i intuiţie/Sine #ivin. !$ 5i$ţit $ereu că le lip5e te a. E"perienţa parcur5ă $-a condu5 la conclu@ia că nu e"i5tă nimic :n a9ara $ea. 0iinţa atotputernică i unică percepută de $ine e5te doar iu<ire.rnit 9oarte $ultă :ncredere i a$ 9o5t $ereu re@ervată 9aţă de ceea ce :n5ea$nă $edica$ente. pentru că nu $-a$ :ndoit de propriile $ele e"perienţe – ele apăru5eră 9ără ca eu 5ă le pot in9luenţa prin cele citite. energii 5u<tile 5au lucrări alc8i$ice. a$ avut :ntotdeauna. vă@ute 5au di5cutate.t de 5i$plă i că o parte nevă@ută din noi e5te eternă.nd era$ copil. care 5ă 9ie :n e"teriorul $eu. Delelalte 5unt doar 8i$ere. &-a$ 5trălucit la :nvăţătură.Da un parado". 9ără ca cineva 5ă-$i 9i 5pu5 a5ta. eternă. 9iind :n @ona de $iAloc a cla5a$entului.

5ă crede$ cu tărie :n el i :n noi. %rin propria noa5tră 9rică. a a cu$ 5punea$. că 5unte$ 9raţi i 5urori i că 9ăc. nu ne 9ace$ rău dec. puternice i 5trălucitoare. doar că 9iecare dintre noi cre te :n propria 5a variantă. 9ără 5ă $ă 5perii – cel puţin nu prea tare – i 5ă 5i$t nevoia 5ă-$i e"plic propriile trăiri. vindec. ! a a tre<uit 5ă 9ie ca 5ă-$i rea$inte5c propria $ea e5enţă. 177 . e"perienţele voa5tre nu tre<uie 5ă ur$e@e aceea i cale. ni$eni i ni$ic din a9ara noa5tră nu ne poate 9ace rău.un ale5?. Dă toţi i toate 5unte$ celule vii.t e5te pregătit 5ă pri$ea5că. Etia$ că ră5pun5urile pri$ite vor putea 9i :nţele5e u or i tran5pu5e :ntr-o 9or$ă 5i$plă.t accept.nd că 5unte$ 0iinţa. Vă a$intiţi ce-a$ 5cri5 :n BurnalI „&u e5te niciun $erit de-al tău.nd că 9iecare dintre noi pri$e te at!t c. &u e5te ni$eni a. Ei de aceea. doar un adevăr po5i<il :n $ultitudinea de adevăruri pro<a<ile. :nţeleg.nd i orice ur$ă de :ndoială. acce5i<ilă. #ar e5te.5i$ţit că nu 5unt 5ingură. Voi tre<uie 5ă aveţi propriile e"perienţe i 5ă credeţi doar :n adevărul ace5tora. care a venit :n $od 5pontan i 9ără căutări din partea $ea. !cu$ e5te ace5ta i cred :n el. -oate e"perienţele $ele au 9o5t vii. -u doar tre<uie 5ă te <ucuri că dan5e@i :n Cu$ină i te 5cal@i :n %u<ire alături de ceilalţi.? Spunea$ :n Burnal că acu$ ace5ta e5te adevărul pentru $ine. Ei odată revelat propriul no5tru adevăr. are propriul 5ău rit$. dar că el 5e poate 5c8i$<a pe $ă5ura propriei $ele evoluţii. &u 5unte$ dec. de o 9actură cu totul aparte. prin e"peri$ent practic. Pentru că 9iecare dintre noi e5te o 0iinţă :ntregită doar :n cadrul !devăratei 0iinţe.nd rău. pentru ca toţi 5ă aAunge$ :n 9inal la Singurul i Marele !devăr. pentru că e5te un adevăr trăit per5onal.t nouă. #oar noi 5inguri. Du toate ace5tea. la $o$entul lui de con tienti@are. din acea5tă 0iinţă $ăreaţă. ! venit $o$entul 5ă ne vindecă$ de 9rică.

5unt etern i :$i revin :n $inte at. 5i$t ini$a inundată de o iu<ire i$en5ă i toate devin 5acre. 5i$ţi ace5t lucru ca pe o :ngrădire i :l re5pingi. Mă regă5e5c ca un tot i 9ac parte din -otul.Marea ilu@ie?. 5i$ţurile 9i@ice au atin5 cote $a"i$e.ndul la tul<urările p5i8otice 5au di5ociative – 5c8i@o9renia. dintr-o dată grila $ea de valori 5-a 5c8i$<at. :n5oţite de proce5ul de e"tindere a con tiinţei. #intr-o dată. tu nu te $ai :ncadre@i :n vec8ile tipare tra5ate de către ceilalţi. ve@i cu$ alţii :ţi conduc viaţa i 8otără5c :n locul tău.t de $ult te duc ace5te 5tări cu g. Fnţelegi controlul 5u<til.ndurile i pot controla ti$pul. Fn viaţa reală trăi$ prin inter$ediul unor 9iltre culturale <ine de9inite. :nţeleg c. con9u@ie. care 5e practică :n 9iecare clipă. a teptare. oa$enii 5unt doar ni te actori care : i Aoacă rolurile O D. călătore5c prin lu$i paralele.tea vieţi trecute. e"perienţele 5pirituale prin care a$ trecut.t de puternice au 9o5t ace5te trăiri. pot citi g. Fncepi 5ă te 5i$ţi 5ingur i con9u@. lucrurile : i pierd $aterialitatea. Ei :n tot ace5t ti$p a$ navigat prin tea$ă. paranoia. $odul elevat de inducere a ne:ncrederii. $i-au $odi9icat pentru un ti$p ec8ili<rul p5i8ic. 5piritualitatea 9iind unul dintre ace5tea. cu$ $edicina tradiţională ignoră 5u9letul i ceilalţi te prive5c cu ne:ncredere. Ve@i cu$ Bi5erica are puterea de a conda$na <olile $entale. #acă :l recite5c. c8iar i :n @ona 5pirituală.Ei totu i. Fn acel $o$ent a apărut Burnalul. dar in5u9icient pentru ie irea din a. :ndoielii. 178 . cu$ tiinţele e@oterice trăie5c :n trecut. 9ricii. dependenţei i neputinţei. per5onalitatea $ultiplă 5au c8iar 5pre con5ecinţele con5u$ului de droguriP Pentru că drogurile reu e5c 5ă 9acă un colap5 te$porar :n 9uncţionarea Ego-ului. tre@irea lui Zundalini ur$ată de de5c8iderea noilor c8aHre pentru di$en5iunile 5uperioare.

Pentru că doar a a pot i Eu 5ă 9iu. !$ ale5 ca Spiritul 5ă devină adevăratul g8id pentru Su9let i 5ă $ă tre@e5c din vec8iul vi5. -oate parte a propriului Ego i 9iecare cre@. la a doua edinţă de Geconectare Per5onală1 „!i tra5 lo@ul c. dar a a a$ a9lat adevărata valoare a Ci<erului !r<itru. lă5. c.nd vor<ea$ de5pre a. cu $ult :nainte. depinde doar de noi 5ă alege$ cine ne g8idea@ă – Ego-ul 5au 0iinţa – i a5t9el. a$ reu it 5ă prive5c cu o<iectivitate :n ad. %$pre5ia că ur$ea@ă <ru5c 5ă $ă tre@e5c :ntr-o altă lu$e. E5te vor<a doar de5pre Ci<erul !r<itru i de $o$entul a. 5ă ră$.nd că e5te 5ingurul proprietar al per5onalităţii i al corpului $eu. cea dintre Su9let i Ego. :ncă o $ai 9ac. tre<uie 5ă de5coperiţi c8iar voi. Ce-a$ recuno5cut rivalitatea i lupta. L!cu$ :nţelegeţi de ce a$ po$enit :n Burnal de5pre a. E5te $o$entul ca 0iinţa $ea p5i8ologică 5ă :nveţe de la inteligenţa $icuţelor celule. -otu i.Fn toată acea5tă perioadă $-a$ luptat cu di9icultăţile din viaţa de @i cu @i. :n care nu $ai cuno5c pe ni$eni i ni$ic. 9ără 5ă-$i dau 5ea$a la :nceput. tigător. le-a$ :nţele5 i acceptat. !tunci a$ 5i$ţit 179 . $-a :n5oţit per$anent ca o u$<ră. !vea$ de ale5 :ntre a ră$. pentru 9iecare dintre noi.!cu$?.. 5ă-$i diriAe@e :n continuare viaţa 5au putea$ 5ă :ncep 5ă-i per$it !devăratei 0iinţe 5ă 9ie. Fn 9iecare o$ e"i5tă re5ur5ele devenirii ca .ncul propriei $ele 0iinţe i a$ recuno5cut o $ultitudine de a.ne a a. !cu$ i aici.nd Ego-ul $eu. alt9el doar e"i5t.>$ #ivin?. eu a$ ale5 5ă 9iu. de@ordinea. Steluţa?. care alcătuie5c propriul $eu corp i care au ale5.Sinele #ivin?IM Ei a$ ale5 a doua variantă.Eu-ri?. !$ :nţele5 a5t9el ce a vrut 5ă 5pună KaHov. că e5te vor<a de propria dorinţă de a tran5cende lupta din interiorul $eu. Mi-a$ dat 5ea$a că tre<uie 5ă aleg. 5ă 9ie =nul.ne$ 5ă e"i5tă$ 5au 5ă :ncepe$ 5ă 9i$. Ei care e5te di9erenţa dintre cele două 5tări. c8iar dacă :l nu$e5c Sinele Superior 5au #ivin.Eul Superior?.

ca 5ă tiu că dacă 5pui a5ta. pentru pri$a dată cu adevărat. proa5păt.ca5a #o$nului?. oric. :n acela"i $o$ent.a a tre<uie 5ă 9ie?. a 5pu5 5oţul $eu. !$ avut dreptate. !5ta :n5ea$nă 5ă trăie ti a. Eu era$ aici. tigător. 180 . „!cu$ a$ :nţele5 – e5te adevărul tău i tiu că e5te o e"perienţă reală?. Eu a$ devenit a. o9erindu-$i un $ediu de 5iguranţă. Su9letul $eu a ale5 acea5tă per5onalitate i ace5t corp pentru a 6i.:ntru #o$nul? – 5ă alegi con"tient 5ă redevii parte din !devărata 0iinţă =niver5ală. :n $ine. -otul era nou. „-e cuno5c de prea $ultă vre$e.nd i oriunde. Per5onalitatea i corpul $eu 9i@ic au tra5 lo@ul c.nă $ă $aturi@e@ i pot avea 5tatutul de creator i co-creator con"tient – 5unt la :nceputul lecţiilor.<ine-rău? i a. !$ trecut 5ingură prin ace5t proce5. Cntotdeauna a$ tiut ace5t lucru :n $od incon"tient. parcă 5i$ţea$ realitatea pentru pri$a oară. Mai a$ p. lucrurile :ncep 5ă 5e a e@e. vedea$ prin oc8ii Su9letului. te poţi re:ntoarce oric. după o perioadă :n care a$ :ncercat 5ă :nţeleg acea5tă e"perienţă. -re<uie doar 5ă aduc Cu$ina :n 9iecare colţi or a5cun5 al 0iinţei Mele. accept. dar a$ pri$it un aAutor ne5perat din partea celor apropiaţi. Vă aduceţi a$inteI #upă Geconectarea Per5onală. !cu$. pipăia$.nd. cu $iro5 puternic i plin de viaţă. 5ă-$i e"plic toate trăirile. colorat. tu c8iar ai trăit ace5te lucruri?. au interacţionat cu $ine. adole5cenţă 5au $aturitate. Dorpul $eu a devenit cu adevărat a. $-au 9ăcut 5ă :nţeleg că nu 5e re9erea la 5tarea $ea de 5ănătate. la copilărie. Ei $ai ale5. iar Spiritul e5te aici. Pot 5ă-$i cree@ propria realitate.că n-a$ pătrun5 adevăratul :nţele5 al ace5tor cuvinte. $iro5ea$.!ca5ă? pentru Su9let – pentru Mine. Partea 9ru$oa5ă e5te că nu te poţi plicti5i niciodată – ca 0iinţă tre@ită. !u 9o5t cu $ine. dar $ai a$ $ulte de :nvăţat. Fnvăţ per9ecţiunea :n noianul de a. au cre@ut :n $ine. Modul cu$ a 5pu5-o i 9elul :n care $-a privit. !u@ea$.ndu-$ă i iu<indu-$ă.

totul a :nceput cu o e"plo@ie de Cu$ină a unui punct din vid care 5unt. %u<irea.pro9e5ioni5t?.t orice p5i8olog. !veţi li<ertatea 5ă creaţi 9ără li$itări i 5ă rede5coperiţi adevărata <ucurie a vieţii. 5ă :ncepe$ 5ă con5trui$ . :n 9iecare clipă. Du pa i ti$i@i. $e@ina 9a$iliei.ndu-ne propria noa5tră creaţie. &ici $ăcar c. pute$ trăi viaţa cu altă inten5itate..&oul Pă$. &oi doar suntem :n acu$ i aici. Fn 9ond. egalitate. pute$ cre te i evolua. ad$ini5trate :n $od a. alături de ei i 5ă nu $ă i@ole@ 5u< un clopot protector de 5ticlă. aici i acu$. Ei pentru a5ta. a. $i-a 9o5t un prieten de nădeAde. :ncrederea i acceptarea celor dragi $ie au 9ăcut $ai $ult dec.nd 9ace$ 5altul. lu$ea e"terioară va ur$a e"e$plul no5tru.Fnălţarea? :n5ea$nă 5ă ai deAa ră5pun5ul la :ntre<area1 „Dine 5unt euI? E5te doar alegerea voa5tră.nd i a5u$. Fntr-o $i care per$anentă.Eu? :n orice variantă alea5ă 5au puteţi alege 5ă 9iţi Voi cei !devăraţi. Ei totu i. :n viaţa reală. totul e5te acu$ i aici. :ntr-o variantă de nei$aginat pentru $intea o$enea5că – $ă pot $ultiplica la 181 .0a$ilia =nităţii?.nt?. acu$ :nvăţ 5ă-$i inte#re& e"perienţa trăită. nu plecă$ nicăieri i nici nu ne tre@i$ <ru5c :ntr-o altă lu$e. Pentru că aţi g8icit. 9etiţa $ea cea $are. 9ără 5ă uită$ că 5c8i$<area a :nceput cu pri$ii oa$eni care au :nvăţat că 5unt i continuă cu 9iecare nou venit :n a.Fnălţarea? a :nceput i e5te un proce5 continuu – con tienti@. :n 5pitale reci i 9ără viaţă. pe tot parcur5ul e"perienţei $ele. !veţi li<ertatea de a 9i a. -re<uie 5ă :ncepe$ cu noi – dacă creă$ :n vieţile noa5tre o lu$e de pace. ave$ locul no5tru 9oarte <ine de9init :n cadrul 0iinţei. 5ecuritate. a$ ale5 5ă trăie5c printre oa$eni. pornind de la noi :n ine. p5i8iatru 5au $edica$ente care :ncetine5c c8i$ia i ţin 5u9letul 5u< control. %ar !lina. a. <ucurie.$i-a 5pu5 !le"andra. acea5ta e5te ceea ce tre<uie 5ă 9ace$1 5ă re:nvăţă$ 5ă 9i$. 5ă ne cunoa te$ adevăratul no5tru potenţial. Spectacolul are loc acu$.

recuno5c toate a5pectele care tre<uie vindecate.nt 5ă ne Aucă$ i 5ă :nvăţă$. 9ără e9ort.nd a. V.ne59. dar c8eia o repre@intă lini tea $ea interioară i capacitatea de a accepta ceea ce vine 5pre $ine. ! a că :nvăţ 5ă a$ ră<dare i a. iar ele 5e depărtea@ă u or i altele le iau locul.a 9i? eternitatea i ne$ărginirea. c8iar dacă 9ac cele $ai ne:n5e$nate lucruri. trăie5c clipă de clipă. :n !devărata 0iinţă. iu<irea necondiţionată i 5tarea de con tiinţă atin5ă te 9ac 5ă ve@i adevărul din 5patele lucrurilor i 5ă-ţi tran59or$i viaţa :ntr-un Aoc 9ru$o5.Marea Dreaţie?. $ă dau un pa5 :napoi i le o<5erv cu atenţie. a a cu$ 5unt ele. eu a$ atin5 con tienti@area propriei $ele 0iinţe i a. $ultiplic. ca 5ă $ă :n5oţea5că pe dru$ul autocunoa terii. le :nţeleg ro5tul i lecţia a5cun5ă. E5te $o$entul 5ă ne a$inti$ că noi 5unte$ 5tăp. Purt. iar creaţia $ea cre te cu 9iecare nouă creaţie.ndul că ne:n5e$natul punct de $ăreţie poartă :n el Eternitatea. $i-a$ regă5it pacea i lini tea interioară. !$ :nceput 5ă con tienti@e@ că e"i5tă două lu$i paralele :n ace5t $o$ent1 lu$ea celorlalţi – 8aotică.nduri 5e $ateriali@ea@ă $ult $ai u or. !$ venit pe Pă$. Cini tea interioară.nd <ucuria celor de5coperite i e"peri$entate. cu lip5uri i oa$eni care 5e calcă :n picioare pentru orice. :n care propriile g.n :n centrul $eu de lini te i ec8ili<ru. -otul i &i$icul :n acela i $o$ent.r it 5i 9iecare parte din $ine prinde viaţă. nu $ai e5te :n $ă5ură 5ă $ă 5perie.credinţă?. %n9initul.r it. 182 .ndul 5ău. ră$. la5 lucrurile 5ă vină 5pre $ine.nd :n $ine adevărul trăit. co$plet. cu inten5itate i av. Fn lu$ea $aterială toate au un :nceput i un 59. !5ta nu :n5ea$nă că vor veni 5pre $ine doar lecţii u oare. dar pe5te ti$p. 0iind :n pre@ent.nii Aocului. #ar tre<uie 5ă :nţelegeţi că e5te aceea i realitate. doar percepţia ei di9eră.ndu-5e la r. alături de lu$ea $ea – :n care toate 5e re@olvă u or.

!$ :nţele5 atunci că a venit $o$entul 5ă $erg pe propriul $eu dru$.! a :nvăţ 5ă devin prietenul $eu cel $ai <un. Fnvăţ 5ă 9iu tot Eu. ci 5ă-$i cree@ :n $od con"tient. ţinută :n noie$<rie 2011 la Mbnc8en. 5ă-$i recuno5c cu u urinţă atitudinile. P!V%&% PE&-G= PG%M%% P!E% SPGE F&[ECEVEGE Fn toată acea5tă perioadă.ndit i $iraAul noului dru$. e$oţiile i 5enti$entele. pre@entul devine din ce :n ce $ai clar. Ei valul $-a purtat.nale. Ei nici la a.nd a$ #!ndit a5ta i a$ :nceput 5ă acţione&. alta i totu i aceea i. de i $i-a$ dorit $ult.%nter-#i$en5ional !5cen5ion Vi<ration Jealing?I Ei <ine. 5pre Bacău. $-au aAun5 din ur$ă. iar cur5urile de care avea$ nevoie. Fncă a$ no5talgia vec8iului dru$. dar de data acea5ta i cu Su9letul. nu a$ putut $erge. Ei pe $ă5ură ce trecutul 5e e5to$pea@ă. !$ 8otăr. <anii au venit 5pre $ine u or. !$ revenit aca5ă. au reu it 5ă treacă pe5te 5urpri@a pri$ului $o$ent i 183 . Ei c. a$ cre5cut. propria $ea realitate – a$ :nceput 5ă-$i a$enaAe@ ca<inetul la Bacău i 5ă pregăte5c pre@entările 5ăptă$.t 5ă la5 valul vieţii 5ă $ă poarte. dar a$ do<. din nou. ! a a$ intrat :n po5e5ia unor cărţi 5cri5e de către Sa$ael !un Yeor.lne5c oa$eni care caută 5ă 5e cunoa5că $ai <ine. Vă a$intiţi că pri$i5e$ o invitaţie la lan5area internaţională a noii $etode de vindecare a. dar a tre<uit 5ă-i 9olo5e5c pentru o de@<atere de $o tenire i n-a$ putut 5ă aAung acolo. toate o<5tacolele au 9o5t luate de o $. pentru cei care vor veni 5pre $ine. ! a a$ :nceput 5ă-$i vindec trecutul.Don9erinţa Mae trilor?. Gevenirea la Bacău $i-a o9erit an5a 5ă :nt.nă nevă@ută – au :nceput 5ă apară oa$enii i re5ur5ele de care avea$ nevoie. Don9erinţa 5-a $utat de la Veneva :n %talia. Dei care au apelat la $ine pentru Geconectarea Per5onală. 5ă nu $ai intru :n realitatea altora. reacţiile. iar eu a$ :nvăţat 5ă devin una cu valul. Mă uit :n oglindă i $ă văd.

? M-a$ uitat la o$uleţul care de5c8idea cu $ult curaA u a ca$erei. nu pot. a$ reu it 5ă trec <ariera de iu<ire. a$ pornit :$preună cu 5oţul $eu la dru$. S-a :nt.ngI Ei acolo nu 5unt eu 5tăp.>M?. dar acu$ e5te lini tită. Ma$a ţe5e :n continuare pove ti de5pre cine a 9o5t odată.ng. „Vedeţi voi.iat-o. >c8ii $a$ei.n. care are patru copii 5uper<i i a dorit 5ă locuia5că cu d.acu$.n5a la Gădăuţi. Eu doar 5unt un o<5ervator de la di5tanţă. cu iu<ire i :nţelegere. „Puneţi-vă :n locul $euP Voi plecaţi la 5erviciu i eu ră$. #upă edinţele de Vindecare Geconectivă 9ăcute $a$ei. %-a$ 5pu5 c. Eu a$ trecut pe5te toate nelini tile $ele i a$ dorit. Ei totu iO !$ gă5it-o cu <agaAele 9ăcute. pentru a vor<i $inute :n ir. ca iarna acea5ta.iat u or i $i-a 184 . care :n ulti$ii ani au devenit iarnă.n5a :n adevăr. Steluţa. $a$a $-a $.t 5ă-i redea li<ertatea.$plat :n5ă ceva.ng. plin de iu<ire i :nţelegere al 9iecărui pa5 pe care ace tia :l 9ac. !$ luat-o :n <raţe. F$i dorea$ ca $a$a. $ult $ai repede i $ai 9ru$o5. elevii i-au depă it pro9e5orul i au urcat cu :ncredere. a a cu$ e5te d. 9ericită 5ă vină cu noi. :ntr-un li$<aA doar de el :nţele5.t de $ult o iu<e5c.naP Ei voi nu aveţi copii $ici. Ea a 9o5t cea care a du5-o pe $a$a aca5ă.ndit. ! adar.. $erg cu u urinţă pe propriul dru$. Mai 5ingură dec. a apărut de nicăieri o 9a$ilie de tineri. de data acea5ta. a$ 5ărutat-o i a$ $. au prin5 din nou viaţă.n 5ingură. ceva 5-a :nt. Sunt i eu un copil <ătr. :$preună cu toate pove tile i :ntre<ările pe care le are. era$ pregătită 5-o accept a a cu$ e5te. Ma$a 5-a ră@g. 5pre Gădăuţi. Ei e5te $inunat 5ă ve@i că de $ulte ori. De 5ă 9ac altceva dec.t aici. 5ă vină cu noi la Bacău i. E5te cel $ai $ic locatar al ca5ei de la Gădăuţi.? Ei atunci. care $i-o readuce :n dar pe $a$a. cu „<unica?. $a$a 5ă 5tea cu noi.$plat. cu adevărat. pe 5cara care :i duce 5pre :nţele5ul adevărat de . iar 5ora $ea 5-a 8otăr. pe data de 2 ianuarie 2012.t 5ă pl.

$<et.$<et. #acă vii cu $ine. $a$a avea ca :ntotdeauna.n5a tia. de $a$a. pentru că orice 5pun.? „Ei eu de la tine.n aici. #acă alegi 5ă ră$. dacă 5ănătatea $ea 5e :nrăutăţe te. Pentru tine o 9ac. Poate $ai t. „De 5ă 9ac.teva clipe. cu un @. [i-a 9i o povară. #ar d. dreptate – dacă venea cu noi. „!devărat.ine vei dori 5ă vii la $ine. !$ recuno5cut :n $a$a ne8otăr.n tăcută. pentru c.r@iu. -e iu<e5c $ult i $i-e dor de tine. Ei pentru ea – dacă plec. „&u. !cu$ plecaţi 5pre ca5ă i 5ă $ă 5unaţi $.năra $ea prietenă. „! a 5ă 9aci. :ţi va 9i $ult $ai u or.? Ma$a a tăcut pentru c. nu eu era$ pa@nicul $a$ei. !cu$ lucidă. SteluţaI De 8otăr. Steluţa. 9a$ilia care locuie te la Gădăuţi nu va $ai pri$i <ani pentru :ngriAirea d.. 5ă-$i 5puneţi cu$ aţi aAun5. „Etii că nu vreau 5ă 5pun ceea ce 5pun. Ma$a era din nou iarnă. atunci 5ă vii 5ă $ă iei.n ii era pe5te puterile $ele. !$ :nvăţat $ulte de la tine. tii că nu vreau 5ă-ţi 9ac rău. Fntotdeauna $-a$ 5i$ţit <ine cu tine. Pot doar 5ă te iu<e5c. !$ :nţele5 că $a$a $i-a redat la ti$p li<ertatea – 185 .5pu51 „Etiu.nduri. -u doar iartă-$ă. „-e iu<e5c.ni. $a$a a o9tat i $i-a 5pu5 ceva care $-a 9ăcut 5ă ră$.n ii.? #ar după a5ta.? >c8ii $ei 5-au u$e@it a lacri$i. Ei ni$eni nu-i 5pu5e5e a5ta $a$ei.rea i :ndoiala $ea din ulti$ele 5ăptă$.teva clipe1 „#u-$ă acu$. dar rugă$intea d. Ei din nou <ariera a 9o5t trecută. #ar acu$ e $ai <ine 5ă ră$.? Mi-e tare <ine cu $a$a a a.ndă i :nţeleaptă.t :ncă $ai pot 9i a a cu$ 5unt.$<it. <l.re @ici 5ă iauI? M-a$ uitat la $a$a i i-a$ @. unde 5tau <unicii $ei?.i aici. iu<itoare. #in nou. doar iu<ireO !$ 5unat a doua @i. SteluţaP? !$ :nc8i5 tele9onul i a$ că@ut pe g. care are griAă la Gădăuţi..ine.? Ma$a $i-a ră5pun5 la @. $.ndră i 9ericită 5ă 9iu copilul tău. > 5ă ai doar o altă e"perienţă. Ma$a recuno5cu5e :n $ine e5enţa a ceea ce 5unte$. Eu nu pot 9ace a5ta. $a$a. n-o $ai pot aAuta?. Era vor<a de5pre t. Sunt 9oarte $. $a$a. tii că e5te la 9el de potrivit. Steluţa. „>rice alegi. c.

nd avea$ o di5cuţie a.:ncă a$ de lucrat la propria $ea vindecare. !lina – a. dar acu$ 5unt 9oarte lini tită.=. a 9o5t <ine că n-a$ intrat anul trecut. a reacţionat la 5c8i$<area $ea. a reu it 5ă.Pr. atent. Gelaţiile $ele cu cei din 9a$ilie 5-au :$<unătăţit $ult. Virgil – 5oţul $eu – 5-a 5c8i$<at.!. care poate 5ă-ţi e"plice logic aproape orice.lnit la un alt nivel. 9etiţa noa5tră cea $are. „Ve@i. o 9iinţă at. atunci c.t c.ndit li<ertatea propriei noa5tre relaţii.t de cal$ă i de controlată. Etiu că a$ 5ă intru.t poate. $i-a 5pu5 :ntr-o @i !lina.$<it. ca avocat 5tagiar.ndouă ne-a$ redo<. e ti pregătită i a5ta e ti tu. !$ :nţele5 că nu tre<uie 5ă :ncercă$ 5ă-i 5c8i$<ă$ pe cei din e"teriorul no5tru – e5te su6icient 5-o 9ace$ noi.ndurile. Ei <ine:nţele5. !le"andra. !nul trecut nu era$ pregătită. 5ora $ea i 9etiţa ei.r@iu. 5e :nc8eie pri$ăvara acea5ta. ne-a invitat 5ă luă$ parte la 5ăr<ătoarea de a<5olvire. „Ba da.5lea? 9a$iliei – a cre5cut i a reu it anul ace5ta 5ă intre :n Baroul de la Bucure ti. :n ulti$a @i de Geconectare 5-a uitat la $ine i $i-a 5pu51 „&u tiu dacă a$ 9o5t pregătită 5ă accept a5ta?. a$<ele $edici. c. „!cu$ e ti $ai ponderată :n Audecată?.nevă@utului?. iar cei + ani de doctorat :n S. Sora $ea. !$ @. !cu$ ne co$pletă$ g. pro$it 5ă vă pove5te5c puţin $ai t.i vadă pu<licate toate articolele tri$i5e către revi5tele din lu$ea $edicală. #e puţină vre$e. Eu i #oina – 5ora $ea – ne-a$ re:nt. protector.nd poate i a$. &u era$ pregătită i $a5teratul $-a :nvăţat $ulte. Ei ca 5ă :nţeleagă $ai <ine ce 5e :nt. ne :nţelege$ $ai u or i nu $ai lă5ă$ Audecata 5ă intervină :ntre noi. prin propria 5a 5c8i$<are. Vrei acu$ 5ă cite ti 186 . au :nceput ni te cur5uri de 8ipnoterapie. 0iecare 9ace at. E5te un 5oţ a a cu$ $i l-a$ dorit1 cald.? #ar de5pre a5ta.ca-ntre 9ete?. Ei a5ta e5te c8eia la rugă$intea $a$ei. #oina $-a rugat 5ă-i 9ac Geconectarea Per5onală.$plă :n @ona a.

iar eu dornică 5ă-i a5cult.Burnalul $euI? #oina a citit tot ceea ce a$ 5cri5 i $i-a con9ir$at ceea ce tia$1 „#acă nu a 9i avut e"perienţa aceea. eu i 5ora $ea ne-a$ regă5it a a cu$ era$ c.? Geu ea$ 5ă $ă lini te5c i 5ă-$i 5cot din $inte orice g. Ei a5ta aduce a 5oare de pri$ăvară. Deaţa nu trece 187 . &u $ă g. Ei :ntr-adevăr. !cu$ tiu cine 5unt.nd 5t. iar di$ineaţa tia$ doar că a. !$ @. &u-$i punea$ :ntre<ări. nu avea$ niciun 9el de :ndoieli.eu pot?. pot 5ă tiu cu$ 5ă re@olv.$<it din nou. care :$i lu$inea@ă 9iecare colţi or al 0iinţei. „Zundalini nu 5e poate tre@i at. :n acele ti$puri. &ici MerHa<a nu 5e activea@ă 9ără un progra$ 5pecial pentru a5ta.ngă tine. 9ără 5ă-i 9ac pe ceilalţi 5ă 5e 5perie 5au 5ă creadă că 5unt cel puţin ciudatăI? „Ei acu$I? „!cu$ $i-a$ a5u$at propria e"perienţă i nu $ă $ai a9ectea@ă părerile celorlalţi. la :nceputuri. cineva 5au ceva i totul 5e re@olva :n c8ip $iraculo5. de 9iecare dată apărea de niciunde.ine a$ 5ă tiu ce tre<uie 5ă 9ac. :ţi 5punea$ că toate 5e re@olvă la p5i8iatrie?. #ar niciodată.ndva.? Fn 59. #acă apărea o 5ituaţie care pro$itea 5ă 9ie $ai greu de re@olvat.nAenitor. „!cu$ :nţelegi c. &u e"i5tă nu 5e poate. eu tia$ :ntotdeauna că voi reu i. nu tia$ de ce a$ aAun5 la acel i$pa5. din @ona 5u<con tientului :n cea a con tientului. !5ta pentru că $ulţi dintre cei rugaţi 5ă-$i lă$urea5că propriile $ele e"perienţe 5-au arătat $ai degra<ă 5ceptici. dar a$ aAun5 5ă $ă vindec i de :ndoiala pe care altădată n-a$ avut-o.nde5c a5tă@i la a5ta. #ar adevărata provocare a 9o5t 5ă aduc.t de di9icil $i-a 9o5t 5ă nu pot e"plica ceea ce 5i$ţea$. „M.r it. pot 5ă $ă anali@e@ ca i cu$ $-a uita la $ine printr-un $icro5cop $agic.t de 5i$plu i nici c8aHrele di$en5iunilor 5uperioare nu 5e de5c8id 9ără 5ă ai un Mae5tru adevărat l. !cu$ văd u or cau@ele. lucrurile pe care altădată le 9ăcea$ 9ără niciun e9ort.

Etiu :n5ă că atunci c.nd va veni $o$entul i tot trecutul $eu e5te vindecat. 5ă nu lă5ă$ lucruri neter$inate :n viaţa noa5tră. Ego-ul no5tru trece 188 . :n propria $ea 0iinţă. tre<uie 5ă 9i$ :ntregi i con tienţi :n $o$entul pre@ent.t de u or la ace5tea. tre<uie 5ă regă5i$ iu<irea i puterea pre@entului.dintr-o parte :ntr-alta. !$ :nţele5 că li$itările noa5tre 5unte$ doar noi i :nvăţ 5ă 9iu <ro5cuţa cea 5urdă. Ea nu :n5ea$nă o :ncetare a 5i$pto$elor 9i@ice. nodulul nu va $ai e"i5ta nici el.-ot Deea De Sunt – parte a -ot Deea De E5te?. :n5ea$nă a trăi 9ru$o5. a$ ale5 viaţa – a $uri 9ru$o5. care a c. Ei acea5ta e5te c8eia – 5ă nu te :ndoie ti nicio clipă. Da 5ă trăi$ cu adevărat. &u poţi aAunge at. !cu$ tiu că nu $ai tre<uie 5ă caut :n nicio parte con9ir$area.. :ncă nu a di5părut de tot. Sunt S9inţi i Mae tri care au $uncit $ult. !$ lă5at la ur$ă cuvintele de5pre 5tarea $ea de 5ănătate. -oate ace5tea 5unt vala<ile i dacă ai ale5.nd că $oartea repre@intă doar o 5i$plă trecere. tigat concur5ul toc$ai pentru că nu i-a putut au@i pe ceilalţi. cu$ 5e :ndoiau de reu ita 5a. varianta a. iar aripile nu-ţi cre5c pur i 5i$plu. Să ai . Vindecarea nu 5e re9eră la a trăi 5au a $uri. ci noi :n ine. nici la <oală. !ce tia 5e nu$ără pe degete.? ! a a reu it 5ă 5e cui<ărea5că :ndoiala. #ar cel $ai i$portant e5te că a$ :nţele5 că noi 5unte$ vindecarea. :n toate do$eniile vieţii i pentru a5ta.credinţă?.. &u <oala 5e vindecă. tu nu e ti un Mae5tru. 5ă reali@ă$ ec8ili<rarea i ar$oni@area 9recvenţelor noa5tre energetice i 5ă :nvăţă$ 5ă ne pregăti$ pentru tran@iţia nu$ită $oarte. &odulul de la piept aparţine de $ult trecutului i de i cel de la tiroidă 5-a redu5. la alt nivel. Fnţeleg. că nu e"i5tă ni$ic care 5ă nu poată 9i 9ăcut. !cu$ tiu ce pot i re:nvăţ 5ă 5pun. ci reconectarea la integritatea noa5tră. Mi-e 5u9icient că 5unt . norii nu 5e :ntorc pe cer la co$andă. Vindecarea :n5ea$nă 5ă ne acceptă$ propriile 9rici. drept cale per5onală de evoluţie.Fnălţării?.

5enti$entele. de con tienti@are a propriilor 5ale a5pecte. %ar acea5ta devine. $ai pre@entă i $ai coerentă. 5ă 5e ar$oni@e@e i 5ă :nţeleagă că tre<uie 5ă trăia5că :n unitate cu 0iinţa. iar g. Pentru $ine. noţiunea de 5ănătate 5-a 5c8i$<at i a5ta $-a 9ăcut 5ă 9iu pregătită 5ă $erg $ai departe. pentru ca noul $eu corp 5ă rena5că. tiu că e5te o perioadă 9irea5că. tre<uie $ai :nt. 5ă 9ie din ce :n ce $ai u or de 5uportat. #oar a5t9el 5e poate tre@i e5enţa din noi. !5t9el. a.printr-o 5erie de proce5e tran59or$atoare. $i-e 9rig i cald :n acela i $o$ent. a$ con tienti@at ceva.ndurile :$i aleargă uneori nelini tite prin $inte. !cu$ pot 5ă-$i recuno5c $ai u or 5tările. >ricu$. :n 5tarea 5a de inocenţă pri$ară. a$ :nceput 5ă 9iu din ce :n ce $ai $ult :n @ona de centru i de ec8ili<ru.nd a$ vă@ut cu$ „cerul devine ni5ip de 189 . iar ace5t lucru 5ea$ănă cu o $oarte :n corpul 9i@ic. pipăind aerul cu $. !$ 5i$ţit că a$ $urit i a$ renă5cut.i 5ă dăr.inile. clipă de clipă. a5e$enea pă5ării P8oeni".F$părăţia Derurilor?. e$oţiile. <ucăţică cu <ucăţică. Fncă $ai a$ dureri de cap. Fnainte de a putea con5trui. Vă a$intiţi 5en@aţia de5pre care a$ vor<it :n BurnalI Era$ :ntr-un tunel negru i 5i$ţea$ cu$ $ă ridic. cu deplină :ncredere.t de puternic altădată. !cu$ tiu că totul :ncepe cu propria noa5tră vindecare – a a vo$ vindeca propria noa5tră realitate i aici e5te :nceputul 5c8i$<ării. D. iar ace5t lucru 5e vede u or de către ceilalţi. Fntr-o @i.nd 5i$t 9recvenţa acea5ta nouă de energie :n $. a :nceput 5ă 5e ec8ili<re@e.$ă$. Ego-ul $eu. 5tări de vo$ă i răceală. pentru că vec8iul $eu corp tre<uie 5ă $oară $ai :nt. D.! 9i copil? :n5ea$nă a redeveni copil :n $inte i ini$ă – <iletul no5tru de intrare :n a. ating !devărata 0iinţă. at. !$ :nvăţat 5ă $ă o<5erv i 5ă 9iu atentă la li$<aAul corpului. dar deAa ace5te 5i$pto$e au :nceput 5ă 5e e5to$pe@e.ini.i. din propria 5a cenu ă.

Vindecarea i Geconectarea. atunci c. Fn toată acea5tă e"perienţă.vocea 5u<tilă?/ a.r@iu.tea adevăruri a5cun5e :ntr-o $ultitudine de lecţii. pentru că Eu 5unt toate ace5tea la un loc. -ot a a i eu. dintr-o per5pectivă unitară. a$ vă@ut adevărata e5enţă a 0iinţei. acolo unde ace5tea : i dau $. D. te tre@e ti că el vor<e te per9ect. at.nd a$ 5i$ţit iu<irea nepă$. > 190 . a$ $iro5it cu adevărat 0iinţa.na ca 5ă cunoa5că. !$ con tienti@at 0iinţa :n e5enţa Ei i. $-a$ regă5it :n i$aginea unui copil care :nvaţă 5ă vor<ea5că $ai t.nd vine $o$entul pentru ele. pe care Viaţa $i le-a o9erit cu dărnicie i pentru care :i $ulţu$e5c din 5u9let. Stă i a5cultă.Cu$ină 5trălucitoare. vă@ut. legătura ne59. D. ale căror 5c. pot 5ă le :nţeleg $e5aAul a5cun5. !$ pipăit. Fnţeleg i văd per9ecţiunea univer5ală.5unetul !na8at?/a. din ar8iva a5cun5ă ră5ar alte i alte ne5te$ate de nepreţuit. a$ au@it de 9apt 9recvenţa a5cun5ă a 0iinţei. Ei clipă de clipă.nd a$ 5i$ţit $iro5ul de plantă care :nver@e te 5u< oc8ii $ei. dintr-o dată. rotitoare. a$ :nţele5 că a$ acce5 %ermanent la toată in9or$aţia i cunoa terea Sa. #ar toate 5-au a e@at cu$inţi :n ar8iva per5onală de in9or$aţii i acu$. :n propria $ea per9ecţiune.ntei 5e :$pră tie :n toate direcţiile?. P!V%&% PE&-G= DE% D!GE DGE# F& M%G!D>C=C E-%%&[E% Ei toate ace5tea au :nceput odată cu e"perienţa Geconectării Per5onale. ! a a$ devenit Eu :n5ă$i. 9ilo@o9ie i 9i@ică cuantică.vocea lui Bra8$a? din vec8ile 5crieri. D. a. !t. :n$aga@inea@ă tot ceea ce-i e5te nece5ar i.nteană a Cu$inii al<e. care $-a purtat la graniţa dintre religie. a$ pri$it +0 de ani lecţii al căror adevăr nu l-a$ de5lu it atunci. o aceea i lu$e.ta <ogăţie de e"perienţe.r ită care $ă une te cu Ea. :n acel $o$ent. cu Aocuri de arti9icii. au@it i $iro5it 0iinţa :n e5enţa Ei. a$ 5i$ţit :$<răţi area adevărată a 0iinţei.nd a$ au@it 5unetele de 9recvenţă :naltă.

rtea$ i era$ vi<raţie care curgea :n 5paţiu3 era$ vi<raţie – undă i 5unet – care 5e :nv. Vă aduceţi a$inte ce a$ 5cri5 :n BurnalI „&i$eni nu-ţi poate 5pune cine e ti. care $i-a con9ir$at că =niver5ul no5tru interior e5te a5e$enea celui e"terior i că :ntreaga cunoa tere tre<uie 5ă :nceapă cu $ine :n5ă$i. :n care $iliarde de celule i-au unit propria inteligenţă :ntr-o voinţă co$ună. cu emisia unei cantităţi cuantice de energie lu$inoa5ă.rtea :n 5paţiu?. $ulte dintre ideile e5enţiale care 5tau la <a@a 9i@icii cuantice.unitate :n diver5itate?. -re<uie 5ă a9li 5ingur cine e ti.non-locali@are? cuantică. Eu :n5ă$i a$ 5i$ţi$ că-$i pierd :n5u irile $ateriale i capăt e5enţa unei unde. :n care . !$ 5i$ţit că totul :n =niver5 e5te vi<raţie i a$ o<5ervat cu$ corpul pacienţilor $ei :ncepe 5ă vi<re@e. pentru că nu poate e"i5ta.? Pornind de la ră5pun5ul la acea5tă :ntre<are a$ veri9icat. poţi 5ă-ţi alegi cine e ti. printr-un 5alt al con tiinţei de la o di$en5iune la alta e5te po5i<ilă. !$ e"peri$entat adevărul că toate 5i5te$ele $ateriale po5edă o caracteri5tică principală1 dualitatea undă-particulă. #eoarece $icuţul ato$ poate 9ace un 5alt de la o 5tare la alta. Vă a$intiţiI !$ 5i$ţit „cu$ $ă :nv. a$ :nţele5 că propria noa5tră evoluţie. pentru pri$a oară. 9ără a-$i 9i propu5 ace5t lucru :n vreun 9el. !poi tre<uie 5ă te o<i nuie ti cu a5ta.-rinitatea? e"i5tă i totul e5te po5i<il.veriga lip5ă? nu e"i5tă. pentru a crea un organi5$ unitar per9ect i a-$i arăta ce :n5ea$nă a. ! a a$ :nţele5. !$ :nţele5 că totul :ncepe cu o 5i$plă :ntre<are1 „De 5untI Sau cine 5untI? Pentru că dacă tii ce e ti. co$ple"itatea reală a propriului $eu corp. !$ veri9icat :n practică e"i5tenţa acelei proprietăţi 5tranii de a.. prin care particulele a9late 191 . :n 9uncţie de $o$entul tău de evoluţie. 9ără a trece prin 5tadiile inter$ediare. iar a.lu$e plină de $agie.

5ă 5e $ultiplice la ne59. iar 5tăncuţa 5-o $. !5t9el. Ei totul avea o con5i5tenţă 5paţială.nd 9luturele $-a lă5at 5ă-l ating.corpul? unei 0iinţe de o putere i 9actură do5e<ite.? ! a a$ devenit una cu toate celelalte. 9iecare celulă din cadrul ace5tei 0iinţe are con tiinţa 0iinţei.nd 5-a nă5cut nepoţica prietenei $eleI Sau vă a$intiţi de reţelele lu$inoa5e pe care le-a$ vă@utI „Fn ti$p ce ţinea$ oc8ii :nc8i i.nă la graniţa c. in9initul. Da i :n ca@ul $icuţelor celule care alcătuie5c corpul o$ene5c. pot 5ă interacţione@e. de la o di5tanţă de c.i.!ca5ă?. legate :ntre ele prin linii cu aceea i di5punere :n 5paţiu. a$ vă@ut o reţea 5paţială 5trălucitoare.nci$e. %ar 0iinţa cre te i 5e de@voltă cu 9iecare celulă care a trecut pragul de con tienti@are. Vă a$intiţi cu$ a$ 5i$ţit că :n5ă i 0iinţa 5e reorgani@ea@ăI Ei :nţelegeţi de ce oa$enii 5unt 9a5cinaţi de Aocurile pira$idaleI Deea ce 9ace ca ace5te Aocuri 5ă nu 9uncţione@e pe ter$en lung. p. Ciniile treceau unele pe5te altele. dar "i pe a 5a proprie. care 9or$au o reţea :ntreţe5ută.r it i 5ă 5e autocunoa5că cu aAutorul no5tru. a$ :nţele5 că toţi i toate suntem a.teva 5ute de Hilo$etri. Si$ţea$ cu$ a$eţe5c :n i$en5itatea aceea $i cătoare i 5trălucitoareO? „&oaptea trecută a$ vă@ut din nou o reţea 5paţială $ dar alt9el. Era$ :ntr-o reţea de linii 5trălucitoare. #e data acea5ta. Ei are acelea"i caracteri5tici ca i 0iinţa. din a. Fn $o$entul :n care 192 .ng. c. Vă aduceţi a$inte că a$ tiut. era 9or$ată doar din $ulte linii. e5te propria noa5tră incapacitate de a percepe :n $od con tient. pe 5u< i printre celelalte. Erau puncte 9oarte 5trălucitoare.celule? de o natură 9oarte 5pecială.la di5tanţă unele de altele. :n ad. cu di5punere 5paţială. energia i iu<irea 5unt a. :n care lu$ina. > 0iinţă care a devenit con tientă de Sine :n5ă i i cu puterea $inţii a :nceput 5ă cree@e. ca i cu$ ar 9i interconectate.

de potenţial. căci -u ai @idit toate lucrurile i %rin voinţa -a ele erau i 5-au 9ăcut.colap5ul 9uncţiei de undă?. pentru că 5tarea de vid a 0iinţei are potenţialul Cu$inii :n el. ace5ta devine unul 9ără 59. repre@intă calea $ateriali@ării propriilor tale dorinţe $ credinţa tre<uie 5ă 9ie $are i 5tatornică.oa$enii pot trece pe5te credinţa propriului Aoc 9init. 9ace ca ace5tea 5ă 5e tran59or$e :n $aterie. #oa$ne i #u$ne@eul no5tru. :ntr-un cuv.? L!pocalip5a . veţi avea i$aginea unui potenţial imens de creaţie. modi6ic) 5tarea cuantică a 5i5te$ului o<5ervat. pe $ă5ură.5paţiu gol?. deoarece o<5ervatorul. devine u$<ra Cu$inii i Dreaţia poate 9i $ateriali@ată. Doncentrarea a5upra a ceea ce dore ti :n viaţă.r it. Fn lu$ea $aterială. 5ă pri$e ti 5lava i cin5tea i puterea.111M Cucrurile erau ca i potenţial.$p energetic cuantic. iar voinţa.''''c . prin acţiunea 5a de o<5ervare. ci 9or$a i 5tructura 5a $ o 9orţă nu tre<uie neapărat 5ă 9ie activă. practicianul e5te :ntr-o per$anentă o<5ervare con tientăI ><5ervarea con tientă a unor unde $ici i nevă@ute. 0i@icienii &iel5 Bo8r i Yerner Jei5en<erg au arătat că nu 5e pot 9ace o<5ervaţii o<iective. #acă veţi :nţelege că ato$ii 5unt :n proporţie de ''.nt. Vidul nu e5te gol. nu contea@ă inten5itatea unui c. creierul e5te cel care eli$ină vidul din realitatea noa5tră. $ateriali@ea@ă particulele :n e"i5tenţă. ea poate e"i5ta doar ca potenţial. >dată ce Cu$ina apare. -oate etapele noa5tre de de@voltare :ntru 193 . !$ trăit 9eno$enul cuno5cut drept a. „Vrednic e5te.. ci %lin de energie i in9or$aţie. care aduce realitatea :n e"i5tenţă. :ntunericul di5pare. dar acu$ au căpătat 9or$ă. Fn 9i@ica cuantică. „Dreaţia e5te :n u$<ra lui #u$ne@eu?. Vă a$intiţi de 9lorile care :nver@eau 5au 5e ridicau 5u< oc8ii $eiI Ei nu-i a a că acu$ :nţelegeţi de ce :n Vindecarea Geconectivă. 9ără :ndoieli.

pără5ind @ona 5paţiului-ti$p 9i@ic i pătrun@. a$ regă5it :n $ine un =niver5 cu in9inite lu$i paralele i di$en5iuni. cu in9inite di$en5iuni. doar era$.energia neagră? $ energia pri$ordială din propria noa5tră 5tare de vid. #ar ciudat. propriile $ele portaluri $ a. Vă a$intiţi cu$ era$ :ntr-un tunel negru i 5i$ţea$ că $ă ridicI #ar de Cu$ina al<ă care $-a cuprin5 pri$a datăI Pentru a 9i :n alte lu$i. pentru a vor<i de5pre acelea i lucruri.nd :n @ona 5paţiului interior ate$poral. pentru că acea5ta e"i5tă ca i potenţial. cu vite@a lu$inii. Si$ţea$ cu$ 5unt iu<ită. !$ :nţele5 că 5ingură a$ c8eia 5pre ace5te tăr.găuri negre? 5au a. :n a căror vecinătate legile 9i@icii 5unt puternic $odi9icate i a căror e5enţă e5te lu$ina.$uri de vi5 $ prin acce5area 9recvenţei iu<irii Lcare coincide cu cea a lu$iniiM.? !$ con tienti@at e"i5tenţa. !poi. caldă i $oale. a =niver5ului cu in9inite di$en5iuni. care pot 9i acce5ate prin tran59or$ări ale c. chiar :n noi. a unui nu$ăr in9init de univer5uri legate :ntre ele. eu nu era$ Steluţa. -otul e5te Cu$ină. Vă aduceţi a$inteI „Era$ cu9undată :ntr-o $are de iu<ire. ne-a$ autoi$pu5-o.con tienti@are e8ist) :n acea5tă 5tare ca i in9or$aţie. Era o 5en@aţie de ceva cuno5cut i 9oarte 194 . 5u< 9or$a unui tipar energetic prede9init. 0i@ica cuantică. Vă aduceţi a$inte ce a$ 5cri5 :n BurnalI „! adar. nu e5te nece5ară o călătorie Cn s%aţiu.? „#ualitatea nu a 9o5t o 5tare naturală.na. c8iar :n 5tarea de vid. &u era ti$p 5au 5paţiu. !$ con tienti@at că =niver5ul 9i@ic e5te 5tructurat din lu$ină i că e5te o $ani9e5tare particulară :n ti$p. e"i5tă a5t9el de de9or$ări a 5paţiului-ti$p. religia i 9ilo@o9ia : i dau $. :n simultaneitate.al<e?. Pretutindeni. con tiinţa poate pătrunde :n planul cvadri$en5ional i $ai departe.$pului con tiinţei.t ceea ce a5tro9i@icienii nu$e5c a. Zundalini nu e5te altceva dec. lu$ina i :ntunericul 5unt :n realitate acela i lucru.

$p gravitaţional inten5. pe care l-ai 9ăcut 5au nu. 6)r) ca 5ă 9i plecat de aici. a pri$it o notă pentru care nu a$ 9o5t pregătiţi. dar te@a $ea e5te de '. dar aparţin de drept di$en5iunii a patra. &i$ic. !$ :nţele5 că 9il$ul S0 a. accepţi că te@a ta e5te de 2. #e a. e5te avocat 5tagiar. iar in9luenţele cau@ale nu $ai pot 9i de9inite. !nul trecut. „!cea5ta era varianta cea $ai u oară.? „Bine.? 0i@ica cuantică ne o9eră c8eia tiinţi9ică pentru a 6i :n două locuri :n acela i $o$ent. #ar lucrurile nu 5-au de59ă urat at.? L#avid #eut5c8M „Dau@alitatea o ia ra@na. viitorul i trecutul 5e :ntrepătrund.? D. !lina n-a reu it la e"a$en.apropiat.t de 5i$plu $ a$ pri$it o lecţie. iar viitorul unei particule devine trecutul alteia. ciclice. ne o9eră i$aginea lu$ilor paralele i a $ultidi$en5ionalităţii. tre<uie 5ă $unce ti $ai $ult cu tine :n5ăţi. pentru ca anul viitor 5ă 9ie alt9el. n-a$ reali@at că a$ doar o parte din 195 . Eternitate i %n9init. 5paţiul-ti$p 5e cur<ea@ă.rtiţei? poate deveni o realitate i că e"i5tă po5i<ilitatea na terii unor univer5uri Cnchise. cu ceva vre$e :n ur$ă.t 5ă te apuci 5erio5 de :nvăţat. :n Baroul de la Bucure ti.+0? $ a i@<ucnit !lina. E5te vor<a de5pre tine. :nvăţ 5ă-$i $enţin per$anent 5tarea de con tiinţă 5peci9ică di$en5iunii a cincea i accidental. Eu :ncă trăie5c :n lu$ea $aterială a di$en5iunii a treia. printr-o 5cri5oare o9icială. 9etiţa $ea cea $ică. a$ 5ă vă 5pun acu$ pove5tea pro$i5ă. „Fntr-un c. Etiţi că !lina. Ca cel $ai 5i$plu te5t. Fn a doua variantă.? LGoger Penro5eM Da 5ă de$on5tre@ ace5t lucru. dar pe care tre<uie 5ă-l corecte@i. !$ 9ăcut conte5taţie i a$ 5olicitat 5ă vede$ te@a.!ca5ă?O Ei atunci a$ :nţele5 ce :n5ea$nă !<5olut. „E"i5tă doar două variante. dar acea5tă 5olicitare ne-a 9o5t re9u@ată.Ziua c. Ce-a$ :nţele5 pe toate. Pri$a. 9ără 5ă tiu ni$ic.2+. -re<uie 5ă de5coperi acel . &u tre<uia dec.nd a$ 5pu5 ace5te cuvinte.cevaW. călătore5c :n alte di$en5iuni 5uperioare. !lina.

Ei pentru a doua oară. -otu i. a$ avut credinţă :n reu ita ei. Eu $i-a$ vindecat 9rica pentru nereu ita ei. a avut de data acea5ta curaAul 5ă.nd n-a vrut 5ă lupte pentru propriile ei drepturi. !nul ace5ta. „Fn clipa acea5ta.t nu $i-a$ putut practica pro9e5ia de avocat. &u $-a$ rugat ca ea 5ă intre. a$. #ar a $ai 9o5t ceva.$<it. Mai t. Ei !lina a procedat la 9el. ne:ncrederea :n propriul copil i :ndoiala că va 9i <ine. Vindecarea a :nceput cu $ine. Nu $-a$ :ndoit nicio clipă că este ad$i5ă :n Barou. !lina $i-a 5pu5 că a intrat :ntr-o <i5erică i 5-a rugat la 9el $ pentru ceea ce tre<uie 5ă pri$ea5că.adevăr. > 5ă 5olicit corectarea te@ei de către o per5oană independentă i a$ 5ă cer daune pentru perioada c. eu nu $ai era$ cea de anul trecut. Du$ ar 9i putut 5ă intre :ntr-un 5i5te$ :n care ea nu putea 5ă. tiu că lacri$ile au :nceput 5ă-$i curgă pe o<raAi. Fn ti$pul rugăciunii. „#e data acea5ta.? Ei a a a 9o5t. Fn plu5.i depă ea5că 9rica de anul trecut. !tunci c. &ota pri$ită la recorectare i-a per$i5 !linei 5ă treacă u or de ace5t e"a$en. avea nevoie de putere. dar a continuat cu ea. te@a la care a 9ăcut 9oarte <ine. tu c8iar ai intrat :n Barou. lucrurile 5-au re@olvat $ !lina a avut ti$pul nece5ar ca 5ă intre :n progra$ul de $a5terat. :i dau :n Audecată.i apere propriile drepturiI Du$ ar 9i putut 5ă le apere pe ale celorlalţiI Pentru ca 5i5te$ul 5-o accepte. c. a pri$it o notă de 2P #e data acea5ta. a$ $er5 5ingură :ntr-o ca$eră. F$i recăpăta5e$ lini tea interioară i :ncrederea :n propriul $eu copil.? !$ @.ndouă a$ trecut cu <ine pe5te propriile noa5tre lecţii. iar !lina i-a vindecat 9rica de a lupta pentru drepturile ei. -ot ti$pul.nd a$ a9lat re@ultatul pri$a dată. dacă la recorectare nu 5unt corecţi.r@iu. M-a$ a e@at :n genunc8i i $-a$ rugat ca !lina 5ă pri$ea5că doar ceea ce tre<uie 5ă pri$ea5că. 5-a pre@entat din nou la e"a$enul de ad$itere :n Baroul de la Bucure ti. ci doar 5ă pri$ea5că ceea ce tre<uie 5ă pri$ea5că. 196 . #e voinţăO Ei.

t creierul. g. a5e$enea unui „ni5ip de Cu$ină? care „5e :$pră tie :n toate direcţiile?I Sau cu$ 5punea$ că a$ aAun5 „5ă dau căldură pe interior?I &u erau ni$ic altceva dec. Ge@olvarea e5te doar :n noi i nimic nu e"i5tă :n e"teriorul no5tru. ci $odul :n care o 9ace$. 5enti$ente. o<5ervaţi-vă i de5coperiţi :n voi ceea ce tre<uie vindecat. către Dentrul de proce5are al propriei $ele 0iinţe. ><5ervaţi-le atent. E5te cea $ai u oară i $ai directă cale de tran5$itere a in9or$aţiei. E"perienţa acea5ta $i-a arătat că ti$pul nu e5te liniar i că. doar 5ă con tienti@ă$ că ne adre5ă$ Singurului Dreator a -ot Deea De E5te. a 9o5t 197 . trecutul poate 5ă aAungă din ur$ă pre@entul. #eoarece rugăciunea :n5ea$nă a 5pune ceva din 5u9let. %ar $o$entul c. #ar $i-a arătat i altceva1 c.t de im%ortant) e5te rugăciunea :n viaţa noa5tră. :n care toate ele$entele 5unt corelate la nivel 5u<ato$ic. cuantic. Nu contea@ă ceea ce 5pune$. Du$ iu<irea i lu$ina au aceea"i 9recvenţă.t energia care ne :nconAoară. care prin apariţia Su9letului :n corpul 9i@ic. uneori. iar vi<raţiile cuvintelor tre&esc puterile latente ale 0iinţei noa5tre. &u uitaţi :n5ă că 5unteţi creatorul propriei voa5tre realităţi i doar (oi vă puteţi re@olva 5ituaţiile apărute. trăiri i credinţe. !$ perceput e"i5tenţa c.#eoarece ini$a produce unde electrice i $agnetice $ult $ai puternice dec.$pului energetic univer5al.nduri. care ne 5tră<ate corpul i pe care tiu că 9oarte repede vo$ :nvăţa 5-o 9olo5i$. e$oţii. Nu contea@ă nu$ele 9olo5it. a$ reu it 5ă trece$ de realitatea creată de propria noa5tră $inte. 6olosim cuvintele drept unealtă de creaţie.nd a$ 5i$ţit cu$ valuri de energie intră :n $ine. Vă a$intiţi cu$ a$ vă@ut :n aer $inu5culele particule 5trălucitoare. Fn ti$pul unei rugăciuni a5ta 9ace$1 ne pune$ :n ordine propriile i$pre5ii. in6ormaţia 5e tran5$ite instantaneu. e5te c8iar 0iinţa.

iar creierul reco$pune i$aginea. 9ără 5ă intraţi :n Aocul celorlalţi. nece5ară 5c8i$<ării realităţii colective. L!l<ert Ein5teinM Su<con tientul no5tru deţine progra$ul de decodi9icare.$p energetic co5$ic. vederea e5te a. :n 5tare de con tienţă. 9ace po5i<il ca el :n5u i 5ă 9ie reprogra$at. 9ără a-$i 5c8i$<a privireaI Du$ dacă era$ atentă putea$ vedea 9iinţe 5au linii a5i$etrice de lu$ină 5trălucitoareI Practic. &u :ncercaţi 5ă :ncadraţi propriile e"perienţe :n tipare deAa cuno5cute i per$iteţi-vă 5ă vă reprogra$aţi. -răi$ :n realitatea propriei noa5tre $inţi. Vă a$intiţi cu$ 5punea$ că a$ :nceput 5ă văd i :n partea laterală a capului. Du$ cele $ai $ulte in9or$aţii le pri$i$ prin inter$ediul oc8ilor. !$ a9lat că noi 5unte$ adevăraţii a. &oi ave$ :n5ă i capacitatea 5ă păcăli$ actul vederii.dar? vine :n $od natural.5i$ţul 5paţial?. de a vedea :ntr-un anu$it 9el lu$ea. :n5ă ace5t a. a participanţilor la realitatea colectivă. ! a 9uncţionea@ă lu$ea $agicienilor i a clarvă@ătorilor. odată cu cre terea noa5tră :n con tiinţă. 9olo5indu-ne de :nţelegerea noa5tră.nd acce5 la energia univer5ală.i 9or$e@e propria repre@entare a ceea ce vedeţi.$a5ei critice?. pentru a 9ace 9aţă con tiinţei din di$en5iunile 5uperioare. la nivel de u$anitate.$area ilu@ie?. #in acea5tă cau@ă. #in acea5tă cau@ă 9uncţionea@ă legea a. reu i$ 5ă ne de@voltă$ a. dar 5tarea de 8iper5uge5ti<ilitate cu care 5unte$ :n@e5traţi la nivel de creier i $inte.decodi9icatori de energie? $ noi decodi9ică$ i con5trui$ realitatea :n interiorul no5tru. -re<uie doar 5ă vă lă5aţi $intea 5ă. prin o<5ervarea atentă. !$ :nţele5 atunci că a$ oric. 9ără 5ă 9ac nici cel $ai $ic e9ort pentru acea5ta. :ncep 5ă-$i $ăre5c 5upra9aţa percepută din realitate. iar realitatea $aterială e5te „o ilu@ie c8iar dacă una care durea@ă?. 198 .propriul $o$ent de con tienti@are a a%artenenţei la ace5t c.

adevărul general al realităţii colective 9iind deAa 5ta<ilit1 revenirea la =nitate. Ei dacă $intea poate vindeca. -oate lucrurile au 9o5t 9ăcute prin El3 i ni$ic din ceea ce a 9o5t 9ăcut. e5te nevoie de mai %uţine a.direcţie? Ltrecut-pre@ent-viitorM 5au cu aceea i vite@ă. LX .pri$ul val? trasea&) reperele noii realităţi.56!nta E(an#helie du%) :oan' $ Ca%itolul F. &. !$ con tienti@at că suntem direct ră5pun@ători pentru noi i pentru creaţia noa5tră. Sc8i$<area 5tructurii con tiinţei o<5ervatorului.M Fnţeleg de ce a$ 5i$ţit nevoia 5ă 5pun ceea ce a$ e"peri$entat.ntul era #u$ne@eu. cu o 9recvenţă 5ta<ilă.0iinţe tre@ite? ca 5ă 5c8i$<ă$ realitatea colectivă.ntului $ a.. !$ a9lat că ti$pul e5te o 9or$ă cuantică de energie.nd 5ă 9i$ con tienţi :n $o$entul de a.ntul i Duv.ndul a5cun5 :n 5u<con tient $ noi :n ine 5unte$ cei care <locă$ :n9ăptuirea $iracolului.Ei cu$ a$ putea 5ă aduce$ $ai u or :n realitate ace5t lucru. propria noa5tră realitate. #ar 5c8i$<area Cnce%e cu noi. %ar acea5ta in6luenţea&) realitatea o$enirii. >rice e5te po5i<ilP Magia :ncetea@ă doar c. Prin propria noa5tră vindecare i aleg. clipă de clipă.t cele e$i5e de către creier. care poate 9i depă ită :n unele 5tări de con tiinţă e"tin5ă i că nu tre<uie 5ă curgă neapărat :n aceea i a. 199 . propria noa5tră con tiinţă 5c8i$<ă realitatea.cau5a cau5oru$? a :ntregii creaţiiI %oan 5punea1 „Ca :nceput era Duv.!cu$?.Ed. dacă nu %rin puterea cuv. care e5te a5e$enea unui vi5 colectiv. produce $odi9icări $aAore :n %erce%ţia 5u<iectivă a ti$pului. $odi9ic.nd vi5ul colectiv. per$ite$ ca 5c8i$<area 5ă 5e producă :n $od natural.ntul era cu #u$ne@eu i Duv. Pentru că cei din a. 0iecare : i aduce aportul cu propria 5a realitate.nd apar 9rica i :ndoiala $ g. #eoarece undele electrice i $agnetice produ5e de către ini$ă 5unt $ult $ai puternice dec. n-a 9o5t 9ăcut 9ără El?X.

Ei $ai ale5.E5te nevoie doar de o vi<raţie apropiată de cea a lu$inii. Viitorul i trecutul nu 9ac parte dintr-un ti$p liniar. pute$ 5c8i$<a orice dori$ :n propria noa5tră viaţă. -re<uie doar 5ă renunţă$ la credinţa că nu pute$ 5ă $odi9ică$ ceea ce ur$ea@ă 5ă 5e :nt. c8iar i cu o vite@ă 9oarte $ică a $a inii i un tra9ic inten5 :n Bucure ti. atunci tia$ i credea$ că ti$pul curge liniar. simultaneitatea eveni$entelor i a$ 5i$ţit că e5te po5i<ilă uni6icarea dintre trecut. &u-i a a că i voi aţi o<5ervat cu$ toată i5toria vieţii pe planeta noa5tră 5e regă5e te :n $icuţul e$<rion o$ene5cI !$ 5i$ţit c.$ple i că nu pute$ interveni :n trecut. D. pute$ c8iar vindeca trecutul i pute$ ge5tiona alt9el propriile e"perienţe. Du $ulţi ani :n ur$ă. $inutele treceau :ncet.t 5i$ple atenţionări. -răind :n pre@ent. &u avea$ con tienti@area că pot 5c8i$<a ceva :n lu$ea propriului $eu ti$p. iar Geconectarea Per5onală $i-a o9erit 9ără niciun e9ort toate ace5te condiţii. de o cre tere $are a 9recvenţei de vi<raţie a c. !$ ale5 :n5ă 5ă nu ţin 5ea$a de el. veţi recunoa te propriile $ele călătorii :n ti$p1 trecut i viitor.t de $ult 5ea$ănă. toate 5e :$plete5c :n $o$entul pre@ent. >dată con tienti@at ace5t a5pect.$pului electro$agnetic. a$ avut un vi5 care $-a atenţionat 5ă nu ie5 a doua @i din ca5ă. #e aceea.nă la identitate.ngă. iar dru$ul 5pre 5erviciu 5e parcurgea :n ti$p record. Fntr-adevăr. #ar a 9o5t propria $ea alegere. !$ con tienti@at a5t9el.na $ea 5t. D. pre@ent 5i viitor. p. pentru $ine ti$pul curgea uneori alt9el i depindea de propria $ea 5tare de lini te. =niver5ul $ultidi$en5ional i Don tiinţa $ultidi$en5ională $ 200 . a$ avut un accident ale cărui ur$e :ncă 5unt vi@i<ile pe $. dar că 5tă :n putinţa $ea 5ă aleg 5ă 9ie alt9el. !$ :nţele5 că un 5ingur punct conţine :n el toată evoluţia.nd nu $-a$ $ai gră<it. pot :nţelege că pre$oniţiile nu 5unt dec.nd a$ con tienti@at a5ta. Gecitind Burnalul.

5alt cuantic? din . Eu $i-a$ 9inali@at propriul a. ca o 5tare per$anentă de a 9i. c8iar :n <oli grave.. :nt. iar ace5te $odi9icări 5e propagă :n trupul no5tru i :n a9ara noa5tră. @ona :n care con tiinţa %oate 9ace propriul 5alt :n evoluţie. !$ :nvăţat că !#&-ul no5tru are o in9luenţă direct) a5upra lu$ii :nconAurătoare.ilu$inarea interioară? are loc Cn momentul e"peri$entării unor di$en5iuni 5uperioare. !$ :nţele5 că proce5ul de con tienti@are e5te adevăratul no5tru a. 201 .5alt cuantic? i că a. cu $o$ente de luciditate din pre@ent i 5u< 9or$a Don tiinţei Do5$ice.ndurile. ne o9eră e"perienţe di9erite.de i una 5ingură. Po5tularea unei con tiinţe cuantice univer5ale poate 9i a adar vala<ilă. :n care organi5$ul 5e regenerea@ă co$plet i apar vindecări 5pontane. Don tiinţa e"i5tă :n 9iecare plan al =niver5ului. iar 5c8i$<area 9recvenţei de vi<raţie a con tiinţei.punctul @ero? al propriei tale 0iinţe. practic nu e"i5tă. iar di9erenţa de ti$p dintre e$iterea unei e$oţii i reacţia !#&.!cu$? i tre<uie doar 5ă $ă o<i nuie5c 5ă-$i $enţin 5tarea de con tienţă 5peci9ică di$en5iunii a cincea. > regă5i$ :n noi 5u< 9or$a con tiinţei de 5ine. !cea5ta poate deveni te8nologia viitorului. #acă ai curaAul 5ă 9ii :n a. ci %erce%erea $ea a5upra realităţii.punctului @ero?. 5enti$entele.nd propria 5tare de con tiinţă 5peci9ică. 9iecare di$en5iune av.lne ti o 5tare de potenţialitate $a"i$ă. cu acce5 neli$itat la trecut-pre@ent-viitor. !$ e"peri$entat 5tarea de tran@iţie a a. e$oţiile i convingerile noa5tre. cu 5ingura condiţie ca noi 5ă aAunge$ la con tiinţa lu$ilor 5uperioare. &u realitatea 5-a 5c8i$<at. &oi in9luenţă$ direct 5tructura !#&-ului no5tru prin g. pe di5tanţe e"traordinar de $ari. !$ :nţele5 că e"perienţa $ea de con tiinţă e"tin5ă a avut ca re@ultat o 5c8i$<are :n nivelul de con tienti@are. Vă a$intiţiI !$ 5i$ţit că a$ $urit i a$ re:nviat. %n9or$aţia 5parge <arierele 9i@icii cla5ice.

Planta $-a iertat i a 5i$ţit că e5te iu<ită i acceptată :n ca5a noa5tră. Miracolul 5-a produ5 $ un $iro5 puternic de verde $-a 9ăcut 5ă de5c8id oc8ii i 5ă @.$plat ni$ic altceva. per$ite de<locarea ace5tora. Ei apoi a$ 5i$ţit 9ru5trarea. Fntr-una din @ile. :n ceea ce a$ a9lat. Ei @ilnic.nd a$ avut pro<le$e la vec8iul loc de $uncă. c.in9luenţ.nd a$ intrat :n ca$eră. #eodată. o9ilită c.t e5te de verde i de per9ectă. Mai e5te oare nevoie de o altă de$on5traţieI 202 . toate 5e o9ili5eră. a$ 5i$ţit nevoia 5ă $ă a e@ :n genunc8i :n 9aţa plantei. 0run@uliţe $ici i ver@i au :nceput 5ă apară pe5te tot. Da 5ă vă daţi 5ea$a că a$ dreptate. iar eu a<ia ter$ina5e$ curăţenia :n aparta$entul no5tru de la Bacău. Gă$urelele u5cate :nver@eau 5u< oc8ii $ei. Planta $ea a revenit la viaţă. Si$ţea$ 9rica i nu reali@a$ c-o 5i$t. Ei din nou 9rica i-a 9ăcut apariţia1 „#acă doar a5ta pot creaI? #in nou.nt. &u $ai avea nicio 9run@ă verde. Fn 9iecare @i vor<e5c cu ea i-i 5pun c.teva @ile i nu 5-a :nt. a$ 5ă vă pove5te5c ceva. :n ceea ce pot cu adevărat. i-a$ cerut iertare. Virgil a adu5 aca5ă un g8iveci cu o 9loare deo5e<it de 9ru$oa5ă. ! uitat :n5ă 5-o 5pele.nd tot ceea ce e"i5tă pe Pă$. !u trecut c. ! doua @i.t că planta adu5ă a ră$a5 9ără nicio 9run@ăP !u că@ut toate. a$ gă5it o plantă 9ără viaţă. Du oc8ii :nc8i i i lacri$ile pe o<raAi. 9ru5trare 5au 5tre5. c.nă la ţarăI E5te o griAă :n plu5P? ! doua @i. :n ceea ce 5unt. Mi-a$ a$intit de cealaltă plantă. recuno tinţă i iu<ire. iar că revenirea la 5tări de 9ericire. $-a$ uitat la ea cu atenţie. <loc8ea@ă $ulte dintre codurile de !#&. „#e ce a$ $uncit at. Dercetările e9ectutate au arătat că 5tările de 9urie.t 5unt de 9ericită că $-a iertat i a ale5 5ă ră$.$<e5c. dacă tot nu 5e pă5trea@ă curăţeniaI? M-a$ uitat la Virgil i l-a$ certat1 „#e ce ai adu5 9loarea aca5ăI &u putea 5ă ră$.nă cu noi. c. a$ 5e5i@at :ndoiala :n $ine.t de $ult degea<a. apar din ce :n ce $ai $ulte 9run@uliţe. !tunci n-a$ tiut ce 5ă 9ac.t de $ult o iu<e5c. dec.

nd ceva nu e5te a a cu$ a$ dori 5ă 9ie.irea creea@ă per9ecţiune i vindecă. devenită :ntre ti$p i realitatea altora. dar iu. E5te 5u9icient 5ă 5e atingă $a5a critică i realitatea $ea. cu tot cugetul tău i cu toată puterea ta.uie 5ă devină 203 . $ai $ult 5au $ai puţin lu$inoa5e. Pute$ crea a a cu$ dori$. in6luenţea&) realitatea colectivă. iar noi 5ă 9i$ puternic ancoraţi :n pre@ent. voi veţi :nvăţa de5pre 5teaua nu$ită Pă$. Modelul teorie-practică tre. devine realitatea tuturor. Dă noi 5unte$ cei care 9ace$ ca lucrurile 5ă 5e :nt.i. cu toată ini$a ta. Fn realitatea $ea. care :ntre ti$p a devenit teorie.!ve$ toată puterea. E5te cea $ai puternică 9recvenţă energetică i 0iinţa e5te :n e5enţa Sa. #acă eu cred cu tărie că Pă$. care conţine toate ace5te creaţii.t ace5tea. dacă voi gă5i 5u9icienţi oa$eni care 5ă creadă :n ace5t lucru. odată ce ai e"peri$entatP !duceţi-vă a$inte că pot crea propria $ea realitate. trăirea tre<uie 5ă 9ie autentică i pe deplin sincer).t de 5i$ple 5unt rigorile 5tiinţei.nt i legile 5peci9ice care guvernea@ă propria 5a lu$e. %ot 5-o co$plic oric. pentru ca iertarea 5ă 5e producă. #e5pre a5ta vor<i$ $ cu$ propriile realităţi. &u e5te altă poruncă $ai $are dec. -re<uie 5ă re:nvăţă$ 5ă nu-i Audecă$ pe ceilalţi i 5ă ne cere$ iertare c.t de $ult dore5c i 5ă :ncerc 5ă-$i aHuste& realitatea după ea. Don5ecinţa i$ediată e5te un 5enti$ent de iu<ire. 5e$nul că vindecarea a :nceput.$ple :n Aurul no5tru. :n $od incon tient sau con tient. ! venit $o$entul 5ă eli$ină$ orgoliul per5onal din actul creaţiei. %ar a doua e5te ur$ătoarea1 aSă iu<e ti pe aproapele tău ca pe tine :n5uţiW. doar iu<ire. cu tot 5u9letul tău. #ar. #u$ne@eul tău.W %ată porunca dint. Ei pentru că a$ pornit de la o idee. -re<uie 5ă :nţelege$ că ceva din noi a produ5 realitatea pe care o trăi$. „Să iu<e ti pe #o$nul.? LMarcu 12120.21M D. voi gă5i căile i $iAloacele 5pre a o 9ace.ntul e5te o 5tea i (reau 5ă de$on5tre@ ace5t lucru.

. 204 . la nivel colectiv. $intea inginerea5că te purta prin de$on5traţii.uie 5ă 5e 5i$pli9ice :ndeaAun5 de $ult ca 5ă vor<ea5că acela i li$<aA. relaţii i adevăruri co$plicate din $ate$atică i 9i@ică. ! venit $o$entul 5ă :nţelege$ că uneori e5te nece5ar 5ă acce%ţi e"perienţele care vin 5pre tine i 5ă-ţi sim%li6ici $odul de g. religia i 9ilo@o9ia tre. 0iinţa din care 9ace$ parte a ales cea $ai 5i$plă cale i a decis 5c8i$<area realităţii colective. e5te ne(oie doar de propria noa5tră cre tere :n con tiinţă. prin co$plicarea 9iecărui a5pect al 5ău. Mi-a$ adu5 a$inte de o glu$ă care circula :n $ediul inginere5c.ia orgoliul vreunui 5avant erudit 5au 5tudent e$inent la Polite8nică. care 5ă poată 9i :nţele5 de către oricine. pentru că ele 5unt a5pecte simultane ale . p.ine văd ce pot 5ă 9ac $ai departe cu ace5t adevăr. #eoarece !devărata 0iinţă e5te doar iu<ire. Ea a hot)r!t că vec8iul Aoc a luat 59. !ce5ta e5te un e"e$plu practic pentru cu$ a 9uncţionat „a$e5tecarea li$<ilor?. Ei totu i. &evoia de 5i$pli9icare e5te un adevăr greu de acceptat pentru o$enirea care a :ncercat 5ă devină din ce :n ce $ai 5o9i5ticată. la ce-$i 9olo5e te. ec8ili<ru :n cadrul =niver5ului i :n interiorul 9iecăruia dintre noi.tP 3ai . 5ă. Ei noi inginerii pute$ co$plica lucrurileO Pornind de la <analul 2R2T. Practic.>$ului #ivin?.$odelul practică-teorie. noul Aoc. toc$ai <une pentru a $.ndire.t de $ultă vre$e. Sunte$ :n plină revoluţie de Cntoarcere la =nitate.nă 5e aAungea la ni te ecuaţii di9icile. acceptat de at. ar$onie. 2R2T. tre<uie re5cri5e pentru vre$urile de acu$. &oul Aoc aduce cu 5ine o 5c8i$<are1 tiinţa. iar Cu$ina are aceea i 9recvenţă energetică ca i iu<irea. de e"pri$are i co$unicare pentru propriile idei. i at.r it i tre<uie introdu5. Bocul cel vec8i :ncepu5e 5ă ne placă 5u9icient de $ult ca 5ă nu vre$ 5ă ie i$ din elP Da 5ă :nţelege$ noile reguli de Aoc.i co$plice din ce :n ce $ai $ult realitatea.ng. acea5ta e5te calea către pace..

dec;t 5ă :ncerc 5ă de$on5tre@ ace5t lucru prin c;t $ai di9icile i $ai 5terile $etodeP Dre terea :n con tiinţă, %rin propria e"perienţă, conduce la 5i$pli9icarea natural), a tuturor a5pectelor care ţin de propria realitate i de realitatea colectivă. Era nevoie :n5ă de ni te re%ere care 5ă centre@e realitatea colectivă, „noul Aoc?, :ntre anu$ite li$ite. !5ta 9ace$ toţi cei care 5unte$ :n „pri$ul val de tre@ire?. #ar după pri$ul val ur$ea@ă al doilea, al treilea i $ulte altele după ele. 0iecare nou-venit va co$pleta ace5t pu@@le uria cu propria 5a creaţie, iar creaţia colectivă va prinde cu adevărat viaţă. ! venit $o$entul 5ă ti$ că 5alvarea nu vine din a9ara noa5tră, că noi 5unte$ cei care ale#em 5au nu 5ă 9i$ acu$ „a doua venire a lui D8ri5to5 pe Pă$;nt?. ! venit $o$entul 5ă :nţelege$ că tot ce ave$ nevoie 5e a9lă :n interiorul no5tru. P!V%&% PE&-G= DE% D!GE &-!= =%-!- D_ M!V%! Ed%S-_ ! venit $o$entul, 5ă vă pove5te5c de5pre lucrurile pe care a<ia t;r@iu le-a$ :nţele5. E5te vor<a de5pre na terea Su9letului :n corpul 9i@ic i de5pre călătoriile con tiente :n „!5tral?. >$ul e5te o triadă 9or$ată din Dorp, Su9let i Spirit, iar p;nă acu$, Su9letul no5tru cere5c/Sinele #ivin/propriul no5tru Dreator a 9o5t $ediatorul :ntre Spirit i Dorp. A(em un Su9let, dar 5unte$ Spirit. Su9letul are „un corp ultra5en5i<il i $aterial, cu aAutorul căruia călătore te prin 5paţiu, denu$it corpul a5tral, care are ceva o$ene5c i ceva divinO &u$ele ocult al corpului no5tru a5tral e5te 9or$at din două nu$e1 Z!PJ&!-J P!!&E!J. Pri$ul nu$e core5punde !5tralului no5tru in9erior. !l doilea e5te 0iul, D8ri5to5ul no5tru Do5$ic, care ne lea#) per5onalitatea 9i@ică cu i$inenţa 5upre$ă a -atălui Solar. Dorpul a5tral e5te dotat cu toate 5i$ţurile nece5are pentru a inve5tiga $arile $i5tere ale vieţii i ale $orţii. Mintea, voinţa
205

i con tiinţa 5unt :n !5tralO Fn trecut a$ avut alte corpuri, alte e"i5tenţe i :n a9ara corpului 9i@ic ni le pute$ a$inti, le pute$ retrăi cu e"actitate deplină?X. Vă aduceţi a$inte de aripile care 5e pliau pe l;ngă $ine ca 5ă pot reintra :n corpI #ar de @<aterea puternică de aripi pe care a$ 5i$ţit-oI Sau de $ine :n celelalte ipo5ta@eI Vă a$intiţi de 9iinţele nevă@ute, care au 5pu5 că nu 5unt de-a lorI X in9or$aţiile 5e regă5e5c :n cărţile 5cri5e de către 5amael Aun Oeor i 5unt e"tra5e din cur5ul de5pre $Dedu,larea astral)' – Asociaţia Jnostic) de 5tudii Antro%olo#ice "i Culturale -AJEAC/. &.Ed. P;nă acu$, corpul 9i@ic nu :n5e$na „!ca5ă? pentru Su9let. Fn 9iecare @i, Su9letul no5tru cere5c călătorea $ o părticică din El, 5u< 9or$ă de con tiinţă, a 9o5t tri$i5ă pe Pă$;nt, 5ă „e"peri$ente@e? $ noaptea : i 9olo5ea corpul a5tral pentru a pleca 5pre Sur5ă, 5pre „!ca5ă?, 9ără ca noi 5ă 9i$ con tienţi de a5ta. Purta$ :n noi doar esenţa divină, $aterialul nece5ar pentru apariţia %ro%riului no5tru 5u9let :n corpul 9i@ic. !cea5ta era propria noa5tră con tiinţă. #ar con tiinţa :n 5ine nu e5te 5u9icientă. 0re,uie 5ă 5e producă 9eno$enul de con"tienti&are, adică de tre@ire a con tiinţei. -re<uie 5ă ai<ă loc propria noa5tră e"plo@ie :n Cu$ină, propriul no5tru „Big Bang?. !ce5ta e5te $o$entul :n care :ncepe dru$ul prin care „&e9iinţa? devine „0iinţă?. Pove5tea cu „uria ul 9ără 5u9let? e5te adevărată $ con tiinţa tre<uia :nt;i s) creasc) i 5ă 5e $aturi@e@e, :nainte de a 5e tre@i pentru a deveni su6let omenesc. Fn proce5ul de con tienti@are ave$ dou) etape di5tincte. Prima etapă o repre@intă 9eno$enul de „ilu$inare interioară?, produ5 Cn momentul e"peri$entării unor di$en5iuni 5uperioare i care e5te ,,5altul no5tru cuantic la nivel cere<ral, corelat cu
206

e"pan5iunea con tiinţei?. Pentru $ine, ace5ta a 9o5t $o$entul de călătorie iniţială, :n Cu$ina al<ă, c;nd „a$ :nţele5 ce :n5ea$nă !<5olut, &i$ic, Eternitate i %n9init?. Lrmea&) etapa de con tienti@are propriu-@i5ă, $aturi@area noa5tră la nivel de autocunoa"tere $ ++adevăratul 5alt cuantic, :nt;i 5pre o 5tructură unitară a 5u<5i5te$elor cere<rale, apoi la un nivel 5uperior de :nţelegere al $inţii i o 59eră $ai e"tin5ă de cuprindere a con tiinţei?. Fn 9elul ace5ta, e5te po5i<ilă apariţia adevăratei 0iinţe tre@ite, care poate 9ace trecerea 5pre o di$en5iune 5uperioară. ! doua etapă de con tienti@are Cnce%e cu „tre@irea lui Zundalini?, ni$ic altceva dec;t energia pri$ordială din %ro%ria noa5tră 5tare de vid. E5te $o$entul :n care acea5ta acti(ea&) propriile noa5tre coduri i c8ei !#&, care 5e gă5e5c :n interiorul corpului eteric i care declan"ea&) tre@irea la di6erite intervale. Vă a$intiţi că a$ perceput ace5t lucru ca pe un „ci9ru per5onal?, pe care a$ reu it 5ă-l 5criu :n 9or$ă $ate$aticăI -oată evoluţia noa5tră ulterioară, toate etapele noa5tre de cre tere :ntru con tienti@are e8ist) deAa 5u< 9or$ă de in9or$aţie, :n propria noa5tră 5tare de vid, 5u< 9or$a unui tipar energetic prede9init. #acă ave$ su6icient) con tienţă 5ă pute$ trece prin :nălţarea 9i@ică, declan atoarele pre5ta<ilite vor 9i activate, deter$in;nd de59ă urarea unui proce5 automat, care conduce Cn 6inal la tran59or$area corpului 9i@ic, prin apariţia noului no5tru „corp eteric cri5talin de lu$ină?, care ne va :n5oţi :n di$en5iunile a cincea i a a5ea. Vă a$intiţi ce a$ 5cri5 :n BurnalI „Eu nu 9ac ni$ic, toate vin 5pre $ine la vre$ea lor i 9ără niciun e9ort din partea $ea. %ntere5ant e5te că, :ntr-adevăr, nu trăie5c niciodată aceea i e"perienţă de două ori i nu pot 5ă deter$in eu, ceea ce ur$ea@ă 5ă cuno5c. ! a că, la5 totul 5ă curgă :n voie i $ă <ucur de 9iecare clipă de Magie.? !ce5t proce5 pre5upune de59ă urarea unei :ntregi „tran59or$ări alc8i$ice?, care are loc :n interiorul 0iinţei
207

noa5tre. Practic, ni$ic nu 5e de59ă oară :n a9ara noa5tră. >dată cu de5c8iderea pri$ei c8aHre, ,,la<oratorul? 5-a $utat :n propria noa5tră viaţă. „Goata Sa$5arei? Le"perienţa perpetuă :n lu$ea $aterialăM 9uncţionea@ă pentru noi, at;t ti$p c;t con tiinţa nu s a tre&it $ din ace5t $o$ent, Cnce%e evoluţia. Fn proce5ul alc8i$ic al 0iinţei noa5tre, pute$ ale#e 5ă 9i$ aAutaţi i de către alţii. #eoarece Dreatorul 5e e"peri$entea@ă pe Sine cu aAutorul tran59erului de energie 5e"uală, c8aHra ini$ii Aoacă un rol deo5e<it de i$portant :n propria noa5tră evoluţie $ c;nd am,ii parteneri au acea5tă c8aHră puternic activată, e8ist) potenţialul electro$agnetic, pentru de5c8iderea c8aHrelor ur$ătoare. !5t9el, a$ :nţele5 c;t de i$portante au 9o5t pentru $ine, toate relaţiile ade()rate de iu<ire, care $-au :n5oţit pe ace5t dru$. 0iecare relaţie $-a du5 p;nă unde putea 5-o 9acă, iar Geconectarea Per5onală doar a continuat proce5ul :nceput cu $ult ti$p :nainte. Cheia propriei noa5tre evoluţii o repre@intă transmutarea 9recvenţei energetice a iu<irii, :n octave 5uperioare, %!n) la 9recvenţa pe care o are Dreatorul. Da 5ă cree&i, tre<uie 5-o 9aci din iu<ire Lcon tienti@area de(ine 5tare de 9aptM i cu iu<ire L9olo5irea ace5tei 9recvenţe :n5ea$nă aducerea Cu$inii :n @ona noa5tră pri$ordială de vid in9or$aţionalM. E5te e(oluţia de la o con tiinţă duală, la una a „=ni$ii?. #ar, dacă n-ai 9ăcut pa5ul 5pre con tienti@area =nităţii, vec8ea cale e5te corectă, pentru că re9lectă propria noa5tră capacitate de :nţelegere a realităţii. Ei acu$, „a 9ace drago5te? Cnseamn) a con tienti@a legătura nevă@ută dintre noi, per$iţ;ndu-i 5ă devină din ce :n ce $ai puternică3 :n5ea$nă 5ă :nţelegi că 9a$ilia poate redeveni un organi5$ unitar i :n5ă i celula de <a@ă a 5ocietăţii o$ene ti3 :n5ea$nă a-l re5pecta, :nţelege, accepta pe celălalt, a-l iu<i $ai pre5u5 dec;t pe tine, 9ără a-i cere ni$ic :n 5c8i$<, dar l)s!ndu i 5paţiu pentru a 9i el in5u i, :ntr-o relaţie care :n5ea$nă „noi?. Practic, ai aAun5 la %rimul pa5 :ntru con tienti@area apartenenţei la =nitate. Ei totul Cnce%e prin a te
208

cu aripi al<e ca de le<ădă?. „!cu$ nu $ai e5te :ncercarea ta. dar ca 5ă cre te$ i 5ă evoluă$ ca i con tiinţă. !ce5t proce5 a :nceput cu $o$entul c. cu aripile ca de liliac?. @ona :n care con tiinţa poate 6ace propriul 5alt :n evoluţie $ a$ trăit $o$entul de re:ntoarcere la „punctul de plecare originar?. pentru a deveni Cu$ină. Vă aduceţi a$inte cu$ a$ perceput ace5t lucruI !$ 5i$ţit :nt. tre<uie 5ă ne acce5ă$ propria noa5tră 5tare de Cu$ină. Pentru ca Su9letul omenesc 5ă 5e na5că. !tunci a 9o5t $o$entul $eu de călătorie :n „punctul @ero? al propriei $ele 0iinţe. la :ntuneci$ile pri$itive ale „&E0%%&[E%? i la „J!>S?. cele dou) a5pecte ale $eleI !$ vi@uali@at Cu$ina din $ine 5u< 9or$a unui „:nger al<-argintiu. a$ tiut că e5te o tran59or$are care nu are legătură cu propria $ea %ersonalitate. a a cu$ e ti. Vă aduceţi a$inte cu$ a$ perceput. :nţelegere. 209 . „dintr-o dată. :n $od di5tinct. care 5-au unit :n iu<ire. tre<uie 5ă 9ace$ o călătorie :n 5tarea noa5tră pri$ordială de vid.i o nelini te pro9undă i un 9el de greutate :n 5to$ac1 „Parcă tre<uia 5ă 5e :nt. :n @ona propriului $eu corp 9i@ic.iu<i pe tine :n5ăţi $ cu tandreţe. a%are Su9letul o$ene5c.$ple ceva?.ncul $eu?.nd „c8aHra Su9letului?/ „&enu$ita?/„#aat8? 5-a de5c8i5. M-a$ tre@it :ntr-un tunel negru. iertare $ a te iu<i :n $od total. >dată tre&it) con tiinţa. !poi. acceptare. !$ 5i$ţit că „C-a$ de5coperit pe #u$ne@eu :n Mine? i că „a$ 9o5t doar %u<ire?. pentru pri$a dată. cu 5en@aţia ridicării i a plecării „!ca5ă? $ a$ 5i$ţit că a$ $urit i a$ :nviat din nou. a$ i@<ucnit :n culoare al<-argintie i a$ 5i$ţit cu$ 5unt cuprin5ă de lini tea i iu<irea din ad. pentru ca Cu$ina 5ă „5e na5că? i :n interiorul $eu 5ă apară o nouă creaţie. ci a $ea? $ a$ au@it :n $ine. „Ei $ai pot 5ă-ţi 5pun de5pre i$aginea pe care a$ avut-o cu cei doi Fngeri care a$ 9o5t Eu. iar 5tarea $ea de vid 5u< 9or$a unui :nger „$ov :nc8i5. Ca a doua trecere a lui Zundalini.

care 5unt tot Eu. !cea5ta e5te a doua 5e$ni9icaţie pentru :ngerul „$ov :nc8i5. $o$entul c. 5trălucitoare. el poate 5ă.nd tre<uie 5ă ai<ă loc „nunta alc8i$ică 9inală?.ng. de i :n corpul 210 . #ar prin propria lui con tienti@are. Fngerul Meu al< :i ocrotea i :i :$<răţi a pe a$. iar a doua $ propriul no5tru Ego. :n cre tetul capului $ era$ culoare. pe un .t 5tarea noa5tră pri$ordială de vid. Del care 5e uita cu $ultă drago5te i $. poate 5ă aleagă 5ă 9ie de partea %u<irii. era Fngerul Meu $ov. a$ au@it din nou 5unetele de 9recvenţă ridicată i 5-a de5c8i5 o nouă c8aHră.ndoi. dar era ceva :n $ine care dorea 5ă $erg $ai repede la culcare $ cu$va.. Să vă a$inte5c ceea ce-a$ 5cri5 :n Burnal1 „&oaptea trecută citea$. dintre ace5ta "i Su9letul divin. o neră<dare dureroa5ăO D.i 9olo5ea5că Ci<erul !r<itru. 9ără 5ă ti$ ce 9ace$. pentru a 5u5ţine 5enti$entul de 5ine i a gă@dui identitatea ca 9iinţă o$enea5că. %ar Cu$ina devine din ce in ce $ai puternicăO? &u-i a a că $e5aAul din 9il$ul „Dă@ut din cer? vi 5e pare altulI !aron e5te copilul „Purtătorului Cu$inii?. vine $o$entul c. cu aripile ca de liliac?. Ei <ine:nţele5. dacă n-ar e"i5ta tentaţiaI !ve$ nevoie de propriul no5tru Ego. tigă$ li<ertatea. #upă na terea Su9letului o$ene5c.:$<răţi aţi. #e data acea5ta al<-viorie.nd ne tre@i$ la viaţă i trăi$ cu adevărat $ :n re5t 8i<ernă$. ni$ic altceva dec.nt &ou?. Du$ ar putea :ncolţi :n noi virtuţile.Pă$. „! doua venire a lui D8ri5to5? vor<e te des%re na terea Su9letului :n corpul 9i@ic. renunţă$ la ignoranţă i ne rec. Evoluţia noa5tră e5te una indi(idual).nd a$ $er5 :n pat. pentru a lua na tere un nou Su9let :n corpul 9i@ic. ca 5ă trăia5că :n continuare. :nainte de a 9i colecti() $ 9iecare : i poartă „crucea? i urcă propriul $unte.ia Cu$ina care 5-a nă5cut. dar era$ cu$va :n a9ara capului $euP Sen@aţia a 9o5t :n a9ara capului i :n @ona calotei 5uperioareO #ar era$ tot Eu. Fntunericul are :n5ă două variante1 pri$a $ 5tarea noa5tră pri$ordială de vid.

ndit a a..nd toate 5-au ter$inat. ec8ili<rare.W D. Spiritul nu $ai are nevoie de inter$ediar. -otul e5te <ine. a$ putut 5ă articule@ cuvinteP . Su9letul nou-nă5cut tre<uie 5ă treacă printr-o perioadă de tran@iţie i cre"tere. :nţeleg.? !cu$ $-a$ nă5cut a doua oar). Vă a$intiţi cu$ 5punea$ :n Burnal că 5i$ţea$ „cu$ $ă ridic? din $ine :n5ă$iI >dată cu na terea Su9letului :n corpul 9i@ic. are loc o „contopire? dintre corpul 9i@ic i corpul a5tral. =n corp cu o 9recvenţă su%erioar).!cu$ e5te pentru Mine.. Ei totu i..ntul „cred? cu „ tiu?. #e data acea5ta 9oarte inten5ă $ a$ perceput-o alt9el..eu? devine . Dele „2 nopţi de :ntuneric? repre@intă perioada de 211 . %arcur# o perioadă de puri9icare. dec. 5ă $ă accept i 5ă $ă :nvăţ cu Mine :n5ă$i.nd că $aturitatea :nlocuie te cuv. a5pectul $eu 5-a $aturi@at i poate 9i :n legătură directă cu !devărata 0iinţă. care acu$ de(ine 9uncţional. iar .noi?. #ar nu e5te 5u9icient. Fn $o$entul :n care con tiinţa 5e tre@e te i apare Su9letul o$ene5c. :n care 5ă $ă cuno5c. #ar tre<uie 5ă a$ ră<dare $ ca 5ă deveni$ de drept entit)ţi de con tiinţă.&u te $ai te$e. ia na tere %ro%riul 5ău corp astral..tile. 9iindcă el nu e"i5tă Acum pentru Mine. Su9letul-Eu 5i$te 9oarte puternic 0ocul Spiritului. As%ectele noa5tre p5i8ologice 5e une5c i 6ormea&) „Dorpul Mental?. care 5e $ani9e5tă i 5unt pre@ente doar pe ti$pul vieţii. Cntr o Don tiinţă unitar).W !$ tiut că nu tre<uie 5ă 9ac ni$ic corpului. a$ ador$it. de !cu$ Sunt !ici. totul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. pri$a oară cu po@iţionare :ndelungată :n @ona ini$ii $ ca i cu$ a 9i $uritO . in9luenţea@ă propriul no5tru corp 9i@ic.nd a$ g. -oate corpurile noa5tre su.. ca i cu$ ar 9i intrat prin @ona capului. D. Sunt cu tine. a$ 5i$ţit o nouă trecere de 9oc. de 9recvenţă $ai Hoas).t 5u< 9or$ă de proiecţie. ar$oni@are i $odi9icare.$eu a5tralP !poi a$ putut vor<i. M-a 5canat de trei ori. nu te te$e. El poate călători direct %rin Su9letul $eu.

de Mine i prin Mine către Mine?. propria $ea 0iinţă tre&it). pentru ca tran59or$area 5ă 9ie co$pletă. parte din !devărata 0iinţă i Ci<erul !r<itru capătă sens. !<ia acu$ pot :nţelege cu adevărat ce a$ vrut 5ă 5pun :n Burnal prin1 „Pe $ă5ură ce $ă ec8ili<re@.ile L„Dorpul Mental Solar?T„Dorpul Dau@al?. perioada de tran@iţie 5-a :nc8eiat i 5-a . !5t9el ale# con tient 5ă 9iu o 0iinţă tre@ită. :nţeleg de ce c8eia de activare tre<uie 5ă 9uncţione@e de trei ori. voi trece la Mine.t o$ul nu era tre@it. =itarea nu $ai e5te po5i<ilă. -ot Eu 5unt. Fnvăţăturile din religiile 5trăvec8i 9ăceau distincţie clară :ntre revenirea i re:ncarnarea Spiritului. „Dorpul !5tral Solar?T„Dorpul Budd8ic?. Spiritul re(enea at. E5te doar propria $ea relaţie1 5u6letul omenesc/Cor%ul 6i&icPPersonalitatea meaPFiinţa tre&it) LE5te $o$entul c. a5tral i $ental. Ansam. „Dorpul Voinţei Don tiente?T„Dorpul !t$ic?M i (echiul corp eteric La9lat :n legătură inti$ă cu propriul no5tru corp 9i@icM 5e $odi9ică. Eu devenit acu$ Su9let. Ei. dar din ace5t $o$ent 5e vor<ea de5pre reCncarnare.. iar El devine Eu. prin maturi&area 0iinţei tre@ite.nd 0iinţa a 9inali@at un nou proce5 de $ultiplicare a Sa i are loc „nunta alc8i$ică 9inală?MP5%iritul.lul celor 2 corpuri 5upra5en5i<ile 6ormea&) „corpul eteric cri5talin de lu$ină?. ! treia oară. Fnţelegeţi de ce =niver5ul e5te in6initI El cre te cu 9iecare 0iinţă care 5e tre@e te i alege :n 212 . Per5onalitatea $ea a recuno5cut :n Dorpul $eu na terea Su9letului o$ene5c. care 9avori@ea@ă Cn tim%. tran59or$area propriului no5tru corp 9i@ic.nă5cut?.nă acu$. cu adevărat. recuno5c Spiritul :n $ine i devin din ce :n ce $ai $ult Spiritul. dar :ntr-o variantă ne<ănuită i de ne:nţele5 pentru $intea o$enea5că de p. :n Mine.ti$p nece5ară pentru puri9icarea celor 2 corpuri1 eteric. Spiritul 5ă 9ie „!ca5ă?. !par a5t9el corpurile su%rasensi.t ti$p c. tot acu$. p. pentru că 5-a aAun5 deAa la „viaţa ve nică?. pentru ca apoi.nă $ă contope5c :n El.

#acă veţi privi cu „alţi oc8i? cărţile din religia vec8e.nt.larea a5trală.t de $ulţi oa$eni tiau 5au tiu cine 5unt. :$preună cu el. că poate 5ă-% 5pună „-u?. dar odată ce te-ai tre@it din vi5.nt. pentru că e5te aici i acu$. nu 5e $ai vor<e te de5pre ani. p5al$i5tul vor<e te de5pre !devărata 0iinţă. „carantina? i$pu5ă pe perioada copilăriei noa5tre pe Pă$. :ntru lungi$e de @ile?. pentru că Fn5u i Dreatorul e5te prea departe $ :ncă era nevoie de $iAlocitor :ntre Spirit i &oi.? P5al$ul 5e :nc8eie :ntr-un $od 5trălucit1 „Da 5ă locuie5c :n ca5a #o$nului. De 9ru$oa5ă de9iniţie a EternităţiiP >dată 9or$at corpul a5tral. P5al$i5tul tie1 corpul 9i@ic e5te „ca5a #o$nului? pe Pă$. p5al$i5tul 9olo5e te pronu$ele la per5oana a %%-a1 „nu $ă te$ de niciun rău.Ed. Del $ai <un e"e$plu e5te <inecuno5cutul Psalm DGX LX„Psalmii lui Da(id'.ie3 -u :$i :ntin@i $a5a :n 9aţa potrivnicilor $ei3 -u :$i ungi capul cu untdele$n3 -u :$i u$pli pa8arul de dă pe5te el?.$od con"tient.nd 5e 9olo5e te pronu$ele la per5oana a %%%-a. 9ără 5ă tiu că 9ac ace5t lucru. căci -u e ti cu $ineP -oiagul -ău i nuiaua -a $ă $. 5crierile e@oterice. Ca neca@uri. D. P5al$i5tul nu 5e $ai poate adre5a direct. P5al$i5tul tia că ace5ta e5te $ult $ai aproape. 5ă 5pargă <ariera de protecţie. pove tile i 9il$ele S0. Fl recunoa teţiI E5te vor<a de5pre Sinele no5tru Superior/Su9letul no5tru cere5c/propriul no5tru Dreator. care repre@intă -ot Deea De E5te i cuprinde $ultitudinea de 0iinţe tre&ite.ng. &. a$ putut e"peri$enta dedu. dar 9iind 9oarte con tientă de călătoriile e9ectuate i de 59aturile pri$ite 213 .M. „El $ă pa te :n pă uni ver@i3 El $ă duce la ape de odi8nă3 El :$i :nviorea@ă 5u9letul3 El $ă povăţuie te pe cărări drepte. ne cuprinde pe toţi i pe toate. care :n ortodo"ie e5te P5al$ul 22. veţi :nţelege c. ci de5pre Eternitate $ „:ntru lungi$e de @ile?.

t propriul no5tru EgoM i ne aAută 5ă :nţelege$ adevărata cau@ă a 5u9erinţei. 5i$<oluri ale eternităţii i :nţelepciunii.oluri cuno5cute.r@iu. i$plică e6ortul autocunoa terii. Fn „!5tral?. iar „revelaţia? ne per$ite 5ă acce5ă$ in6ormaţia pentru nivelul de con tiinţă atin5. 5-a :nt. ar8ang8elul „59erei lui Marte? :l alun#) pe „diavol? Lni$eni altul dec. $e5aAele tre<uie 5ă 9ie Cnţelese la nivelul $inţii o$ene ti. 214 .ve5titorul?.:n acea5tă lu$e a5cun5ă. >undalini are 9or$a unui arpe. $ai aproape de adevărata noa5tră natură. Fn acel $o$ent. tu "tii că e ti toate ace5tea la un locP 3aturitatea :ncepe c.Ed. ave$ nevoie de %ro%riile noa5tre sim. nu $ai e5te nevoie de ace5te arti9icii. totul e5te o ilu&ie. Ei pentru a5ta.til). de data acea5ta $ai su. iar :n 9inal e5te 59era care ne :nconAoară. E$i5ar puternic/ve5titor al #ivinităţii.nă atunci. &u vă lă5aţi :n5ă păcăliţi. &u$ele lui Sa$ael :ncepe cu litera „5?. %$portante nu 5unt e"plo@iile :n lu$ină i culoare. care 5ă te 9acă 5ă 9ii $ai atent la propria ta 0iinţă. Di&ol(area Ego-ului cu aAutorul „#ivinei Ma$e Zundalini? Lde5eori asociat) cu MagiaM. lecţiile i invitaţia lor de a te cunoa te a a cu$ e ti :n realitate.O. :ntr-o @i a$ :nţele51 toate ace5te nu$e 5unt doar variante pentru 5amael. P. apoi de(ine dragon de 9oc. adevărul din 5patele lor. Dra#onii au 9o5t con5ideraţi :n antic8itate. iar eu a$ :nţele5 a5ta 9oarte t. Cn#erul e5te .nd ai cre5cut 5u9icient. lucrurile $agice pe care le trăie ti. ca 5ă cre@i ceea ce "tii. Ca :nceput. D8a$uel. ne conduce la „"ar%e?. &. X pu<licat de Editura 5aeculum :. Da$ael i Sa$aelI Ei <ine. Du$ a 9uncţionat ace5t 5i$<ol pentru $ineI Ei <ine.$plat :n „!5tral?.nd nu $ai e5te nevoie 5ă ve@i i 5ă e"plode@i :n culori.. $e5agerul care 9ace legătura :ntre noi i #ivinitate. Vă a$intiţi de5pre Sa$iel. !tunci c. care :n cartea lui Pierre Vri$al $ $Dicţionar de mitolo#ie #reco roman)'X. ci esenţa lor. -ot ceea ce 5ea$ănă a <a5$ :n Burnal.

E5te $o$entul 5ă dă$ ti$pul :napoi.r it va 9i un ră@<oi puternic. pe care vreau 5ă vi le :$părtă e5c1 F/ Ja. „=ită-te acu$ :n 5patele $eu.Ve5titorulW. ca 5ă vede$ ce a$ 5cri5 :n Burnal. Mulţu$e5cP !cu$ pot 5ă-ţi 5pun cu$ $ă c8ea$ă. Sunt Gegina Magiei. Mi 5e 5pune .nd !to$ii Solari i Cunari 5e une5c la <a@a irei 5pinării 5e tre@e te Earpele %gnic al puterilor noa5tre $agice. !ce tia 5unt die@ii i <e$olii $arelui 0a care ră5ună :n :ntreaga creaţie. D.riel e5te ar8ang8el (estitor. 5cri5ă de către Sa$ael !un Yeor1 „Daduceul lui Mercur 5i$<oli@ea@ă $ăduva 5pinării cu cei doi erpi ai 5ăi. anunţ. Mi-ai reparat aripile $ erau de două ori rete@ate.? „Ca 59. X pu<licată de Asociaţia Jnostic) de 5tudii Antro%olo#ice "i Culturale -AJEAC/. energia vec8e nu va pleca u or.? „Pot 5ă te invit la o pli$<areI Să nu te 5perii $ uneori călătore5c pe un dragon. Sunt Sa$iel. D.? Bine.nă la creier.nd 9iecărui 5u9let de lu$ină ve5tea <ună a :nălţării i uniunea 9inală cu #u$ne@eu L:n cre tini5$ e5te :ngerul 215 . &.Ed. pri$i$ Ari%ile %gnice. care 5e$nalea@ă canalele %da i Pingala.nd Qar%ele aAunge la :nălţi$ea inimii. !ripile Daduceului lui MercurO >rice %niţiat care 5e pre5c8i$<ă :n Pa5ăre Earpe poate @<ura 5pre Cu$ile Superioare. dar „aripile de două ori rete@ate?I Da 5ă :nţelegeţi ace5t 5i$<ol. a$ apelat la cartea $C)s)toria %er6ect)'X. veţi 5pune voi. pe unde 5e :nalţă !to$ii Solari i Cunari p. !$ de5coperit i alte 5i$<oluri. poate intra :n di9eritele departa$ente ale F$părăţiei3 poate călători :n corp a5tral după voinţă3 poate călători cu Ve8iculele Supraa5trale3 poate călători cu corpul 5ău 9i@ic prin cea de-a patra di$en5iune3 e5te o Pa5ăre Earpe?.

care 5e$nalea@ă canalele %da i Pingala. care e5te repre@entat prin %udaM3 Vă aduceţi a$inteI „Cheia trecutului i pre@entului.Ed. 5-a a e@at :ncet l. %ar 216 . mu&ica a5trelor. cu 9. Vă a$intiţiI „Dineva.l9.i $u că coada i :i dă dru$ul/cele două cupe ale lui „#aat8? 5-au :ntor5 9aţă :n 9aţă./ </ $e5ager care a anunţat Mariei că va 9i $a$a lui %i5u5M3 0recutul 5e regă5e te :n drea%ta noa5tră..nd a$ 5cri5 de5pre semni6icaţia eta%elor din tim%ul Reconect)rii* LX in9or$aţii pre@entate la pagina ('..? „Mu@ica celor apte 59ere planetare este lira cu apte cor@i.it puternic i răcoro5 de aripi. &. 5c8i$<are totală.R'T123 !rcanul cu nu$ărul 12 conţine „Evang8elia lui %uda? i repre@intă „Nemurirea4 3oarte "i În(iere $ indică tran59or$ări. di@olarea Ego-ului. pe unde 5e :nalţă !to$ii Solari i Cunari p. iar cea in9erioară a revenit 5pre cea 5uperioară $ =nitatea e5te regă5ită i 56era Su9letelor lu$inate reunite cu Dreatorul lor?.'T.. e5te c8eia $u@icii Su9letului.etan) a morţilor – Bardo 0hodol? 5pune că tre<uie 5ă treacă . $u@ica #ivinităţii.? -oate ace5tea 5unt corecte. iar e"plicaţia o regă5i$ tot :n cuvintele lui Sa$ael !un Yeor1 „Daduceul lui Mercur 5i$<oli@ea@ă $ăduva 5pinării cu cei doi erpi ai 5ăi. cele ..' de @ile pentru ca 5u9letul unui o$ $ort 5ă 5e re:ncarne@e.D/ G/ . vă a$intiţiI D. !ce tia sunt die@ii i <e$olii $arelui 0a care r)sun) :n Cntrea#a creaţie?3 #ar de 59erele vă@ute :n Bucure ti.M 5punea$ că „cercul e5te =ro<oro5 care.= de &ile au un :nţele5 $ult $ai pro9und1 e5te vor<a de5pre $oarte i :nviere L. pentru că „>ceanul de Sunet? e5te pri$ul creat de către 0iinţa Fn5ă i. :n dreapta Mea?3 „Cartea ti. #acă apele@i la Za<<ala.nă la creier.ngă $ine.

devenind ad. $-a$ :ntre<at din ce di$en5iune vine propriul $eu Dreator. pe care a$ :ncercat 5ă le Aoc la „Coto?. iar ceilalţi devin ade()ratele voa5tre oglin@i. ani$ică i 5pirituală?3 R/ #ar cea $ai co$pletă 5i$<oli5tică o regă5i$ :n interpretarea nu$erelor vi5ate. Fnteţe te 9lacăra Spiritului cu 9orţa iu<irii ca 5ă pri$e ti coroana vieţii.nd cineva vă vor<e te. :ntoarcerea la Cu$ină i tu 5ă 9ii una cu Spiritul?.Tpiatra cu<ică pe care tre<uie 5-o dăltui$3 11T„:nteţiţi 9lacăra 5piritului cu 9orţa iu<irii?3 22Tcoroana vieţii. 20O !cu$ 5ă :ncercă$ cu aAutorul cuno tinţelor de Za<<ala1 22Tindeci@ia3 2Tlenea3 .ntul #u8M. . :ntr-o 9or$ă u or de :nţele5 pentru MineP Ca un $o$ent dat. $i-a 5pu5 că avea$ „' perec8i de aripi?P Dă 5unt un „Pri$ordial? i că noi 5unte$ cei care le-a$ dat :n griAă 217 . E5te vor<a doar de5pre %ro%riile $ele 5i$<oluri. a cărui co$unicare i creativitate contactea@ă s6erele lu$inoa5e i de5c8id dru$ul 5pre tripla iniţiere 9i@ică. Vă a$intiţi cu$ 5punea$ că oc8ii celor cu care 5tătea$ de vor<ă 5e 5c8i$<au. !tunci a$ :nţele5 că a$ deAa ră5pun5ul. !colo. Calea de e(oluţie a 5u6letului' a$ gă5it1 „Ple"ul laringian e5te cel al Ver<ului. 11. A%ocali%sa 56!ntului :oan. 22. 5tudenta la Hinetoterapie.:n cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. Ei-n traducere co$pletă1 „%ndeci@ia i lenea te ţin pe loc :n dăltuirea pietrei cu<ice. au@iţi %ro%riile voa5tre cuvinte. 2. c. !le"andra.. :ncarnarea !devărului :n noi3 20TSpiritul LS9.nci i 9oarte lu$ino iI Era$ Eu. dacă 5unt atentă la 5i$<olurile 9olo5ite. erau propriile $ele cuvinte. :ntoarcerea la Cu$ină. Sunteţi elev i pro9e5or :n acela"i $o$ent. Vi le a$intiţiI 22. 9oarte apropiate de lu$ea e@otericăO -oate ră5pun5urile i lă$uririle la :ntre<ările $ele au venit :n ti$pul călătoriilor din „!5tral?.

0iinţa Fn5ă i 5e reor#ani&ea&) :n $o$entul c.W Fntr-adevăr.? Ca :nceput. D.ndurile 5unt $ult $ai puternice. noaptea 5e 5c8i$<a5e :n @i.9recvenţă c. 5imţeam toate :nt.Stai lini tită. #e la un ti$p.. :n5oţite de pro$i5iunea că ace5tea pot 9i depă ite cu aAutorul . pentru că am o altă con tiinţă. 0ot Eu a$ pornit pe dru$ul :nvăţării :n a 9i Dreator con"tient. iar eu popo5ea$ :ntr-o lu$e cu „vi5e? 9oarte vii. dar acu$ 5unt i o nou) 0iinţă tre@ită.ntătoareW 9oarte :naltă. de nuanţe $ai :nc8i5e. Fn realitate era$ :n „!5tral? i cu$ acolo nu $ai e"i5tă corpul 9i@ic care 5ă te proteAe@e. a adar :n Bucure ti.nd eu a$ devenit o 0iinţă tre@ită1 „#upă ce 5-au ter$inat toate.„el9ii 9ără aripi?. e$oţiile i g.. 9iinţe din di$en5iunea a treia. pur i 5i$plu dureau. ->-=C 5e organi@ea@ă din nou. &u :nţelegea$ de ce nu $ai percep ridicarea corpului a5tral. totul devenea o apă de cle tar. 59ere de lu$ină 5e pli$<au ne5ting8erite pe <ulevardul =niriiO 'R2T12 are i un alt :nţele51 !rcanul cu nu$ărul 12 e5te cartea „!po5tolatului?. :n plină @i.Ma$ei #ivine Zundalini?. %rin propria $ea e"perienţă căpătată :n acea5tă lu$e. ace5te ridicări i reveniri 5-au 9ăcut $ult $ai u or.? Sunt un „Pri$ordial?. e5te noua in9or$aţie pe care tre<uie 5-o pri$e ti.. dar creaţia $ea e5te acu$ alta. #ar 'R2T12 i „Dreatorii? aparţin di$en5iunii a 12-a. :nainte de a ador$i. 5i$ţea$ ca i cu$ $ă reorgani@a$.ndurile erau u or de recuno5cut. Senti$entele. n-a$ $ai 5i$ţit ace5te lucruri la 9el de inten5. toate 5enti$entele. Vă $ai a$intiţiI „>ricine ar 9i. aproape :n $od durero5 de real. . a$ au@it o . Pentru $ine. de i noaptea trăia$ 9oarte puternic orice „vi5? i era$ 218 . care aduce pro<e i durere :n ti$pul :ncercărilor din cea de-a „&oua S9eră?.nd $ergea$ noaptea la culcare i :nc8idea$ oc8ii.$plările prin care trecea$. e$oţiile i g. percepea$ 9oarte puternic ridicarea din corpul 9i@ic i :ntoarcerea3 :n ti$p. 5unteţi voi din trecut. adică pe oa$eni.

puterea i voinţa divină $ e5te le#at de corpul 6i&ic3 Dorpul Buddhic arată „ca un va5 de ala<a5tru 9in i tran5parent.nt e5te com%us din Dorpurile Supra5en5i<ile. E5te vor<a :n realitate de5pre „Dorpul de Slavă?/„Dorpul de !ur al >$ului Solar?/„Jaina de &untă a Su9letului?/„-o So$a JeliaHon? din vec8ile 5crieri e@oterice. indi9erent dacă e5te @i 5au noapte. nu ţine $ult. care aparţine ideilor. Vă a$intiţi cu$ a$ 5pu5 că tot ti$pul a$ 9o5t convin5ă de intrarea !linei :n BarouI Era vor<a de5pre o idee deHa $ateriali@ată. !cu$ 5unte$ :ncă :n etapa c. Da 5ă poţi crea acu$. LDorpul Atmic repre@intă 5ediul Spiritului. pentru că propria noa5tră con tiinţă a 9ăcut 5altul 5pre planul a5tral. Sunte$ :ncă :n planul a5tral i ne 9ace$ ucenicia $ p. Fntr-o noapte. !ce5t Ve $. e8%erienţele ei 5unt esenţiale pentru $aturitatea di$en5iunii a cincea. :năuntrul căruia arde 9lacăra 219 . Fn di$en5iunea a cincea tu ai deAa 6ormat „corpul eteric cri5talin de lu$ină?. 9ără a $ă ridica din propriul $eu corp 9i@ic. Fn5ă di$en5iunea a cincea a%arţine de drept planului mental.nd e"peri$entă$ toate lecţiile di$en5iunii a patra $ 9ace$ trecerea de la 5tadiul de copil. #ar i corpul mental vec8i tre<uie 5ă 5e puri9ice i s) urce.nd vreau din acea5tă lu$e..nă la adevărata $aturitate $ai e5te cale lungă de 5tră<ătut. M-a$ vă@ut cu$ . pe cel $ental al lucrurilor concrete. de pe planul a5tral al ilu&iilor.per9ect con tientă. Fn planul a5tral e"i5tă o &on) unde di$en5iunea a patra 5e :ntrepătrunde cu 5u<5traturile in9erioare ale di$en5iunii a cincea.pă e5c :n !5tral?. :n di$en5iunea a patra. :n care 5e $ani9e5tă Spiritul. nu de5pre o dorinţă. iar aici corpul astral vec8i e5te deAa $trecut'. tre<uie 5ă pără5e ti planul a5tral al dorinţelor i 5ă acce5e@i planul $ental. !$ reali@at că acu$ pot intra i ie i c. 5tarea di$en5iunii a patra. a$ 9o5t $ai atentă la ceea ce 9ăcea$. &oi 5unte$ deAa :n „!5tral?. la cel de adole5cent i c8iar dacă adole5cenţa.

i 9acă apariţia :n gară. 5ă vină 5pre 220 .Ed. &. Dorpul 6i&ic.ricat' e5te Dorpul Atmic..Ed. apare 5en@aţia că „propriul no5tru corp 9i@ic ră$.a'.3erAa. -ot 9elul de 9iguri geo$etrice au :nceput 5ă 5e :nv.lui PraAna LSpiritulM'* $ repre@intă sediul Su9letului i e5te le#at de corpul astral. care 5e a9lă :n legătură cu corpul 9i@ic.. el e5te cu$părat. #eoarece ultimul corp 5upra5en5i<il $6a. %utem 5ă :ncarnă$ noul Su9let :n corpul 9i@ic. 5ediul ini$ii3 Dorpul Cau&al e5te le#at de corpul mental. 0a<ric. iar ace5ta de(ine de drept „ve8iculul pentru Spirit?. dar :n acela"i 5paţiu?3 $>A' 5e re9eră „la 5piritul indi(idual?3 $BA' 5e re9eră „la interpretarea dată de către 5pirit %ro%riei 5ale realităţi particulare :n realitatea o$enea5că i e5te de9inită ca realitatea 9i@ică 5au realitatea corpului :n alte realităţi.ne :n ur$ă?. Vă aduceţi a$inte ce a$ 5cri5 :n ulti$a parte din BurnalI „-răia$ o 5en@aţie de valuri $i cătoare. 5ediul intelectului. e5te cel care ser(e"te drept in5tru$ent celor trei Dorpuri Supra5en5i<ile. #e i data nu a 9o5t trecută :ncă pe <ilet.MX X in9or$aţii de pe +++. a9lat :ntr-o legătură intim) cu propriul no5tru corp eteric modi6icat.la o anu$ită calitate a lu$inii.rtă :n Aurul $eu.6loarea (ietii.al)' $ Sa$ael !un Yeor $ pu<licată de Asociaţia Jnostic) de 5tudii Antro%olo#ice "i Culturale -AJEAC/. noul no5tru ve8icul.nd ace5te corpuri 5upra5en5i<ile. &. unde 5piritele nu au corpuri?.M X $0arot "i >a. L$3ER' 5e re9eră . noul no5tru $iAloc de tran5port :n di$en5iunea a cincea a pornit i a teptă$ 5ă. :n ur$a reorientării religiilor către venerarea unui #u$ne@eu al :ntregii creaţii i era vă@ută ca dou) c. :nţelea5ă :n ti$pul celei de-a opt5pre@ecea #ina5tii a Egiptului. care va 9i co$plet 9uncţional.ro. după ce o$enirea intră :n noua realitate.$puri rotindu-5e :n 5en5uri o%use. „Dorpul eteric cri5talin de lu$ină? este c8iar .

. vor 9i pentru noi „trei lu$i :n acela i $o$ent? $ con tiinţa di$en5iunilor a 2-a.5ă deaW căldură pe interior. :n Aurul $eu au apărut ni te ovaluri rotitoare. un g.. era o nuanţă de al<a5tru cati9elat. e5te i creaţia noa5tră1 iu<ire sau 9rică.? &e-a$ nă5cut „<ătr. a . :n @ona gle@nelor. Spre 59.ndu-ne propria creaţie. D.nd $i-a optit :n Mine1 . Picioarele. Vec8ile corpuri a5tral i $ental tre<uie 5ă „ardă? :n totalitate. tre<uie 5ă :nvăţă$ 5ă ne st)%!nim „de$onul $inţii? $ a a cu$ 5unte$ noi. iar „părinţii no tri din 9a$ilia de 5u9let? 5unt cei care ne aAută 5ă trece$ prin propriile noa5tre e"perienţe. 5pre 5tarea de „a 9i? :n di$en5iunea a cincea. Vă a$intiţi ce a$ 5cri5 :n BurnalI „E5te doar ceea ce ţi-ai ale5 tu 5ă e"peri$ente@iO E5te doar alegerea ta. :n valuri. cu nuanţe care 5e 5c8i$<au continuu. a5u$. :nainte ca 5ă $erge$ $ai departe. ură. $i-a$ 5pu5.nd vo$ 9i gata. au :nceput . Ei atunci.$ine. Sunte$ deAa aici i trece$ prin e"perienţele 5au lecţiile pe care noi ni le-a$ propu5. totul a căpătat o culoare al<a5tră. -u tii de ce ai ale5 a5ta. vo$ 9ace pa5ul ur$ător. !poi. eu a$ 9ăcut 5altul 5pre 221 . nu aveau e5enţă. Ce vedea$ doar conturul. ca de :nceput de noapte.r@iu. :n lu$ea acea5ta. eu i cei ca $ine nu $ai aparţine$ pe deplin ei $ 5unte$ deAa 5upu i lecţiilor lu$ii a5trale. #ar $ai ale5. tot 9ără e5enţă.r it.-a i a +-a vor coe"i5ta. . :n călătoria 5pre di$en5iunile 5uperioare. toate 5e regă5e5c :n ea. unde cre)m con tient.nt două lu$i di9erite1 de i 5unte$ aici. 9iind u or de o<5ervat.S-a activat MerHa<aOW Mi 5-a 9ăcut 9rigO? !$ :nţele5 de ce o perioadă de ti$p vor e"i5ta pe Pă$. pentru că nu ne-a$ pără5it propriile noa5tre corpuri.nd ne-a$ 9inali@at toată ucenicia. pe care o vo$ pără5i :n $o$entul c. Mai t. Fntr-un 9inal. 9urie. -re<uie 5ă di5pară din noi orice ur$ă a e$oţiilor i 5enti$entelor pe care nu le pute$ lua. !l<a5trul 5e $i ca :n 5u5.De 9ru$o5 e5teW.ni?. !cu$.

t la ace5t nivel nu pătrund dec!t 9recvenţele noa5tre energetice care 5unt pregătite 5ă 9acă ace5t lucru. aţi 9ăcut „5altul?. #acă aţi trecut printr-o e"perienţă a5e$ănătoare celei pe care a$ trăit-o. =niver5ul e5te at. ! teptaţi-vă 5ă vedeţi cu$ realitatea colecti() 5e 5c8i$<ă clipă de clipă. dar acu$ ea a aAun5 9oarte departe. &atura tie ce tre<uie 5ă 9acă i 5e de5curcă 9oarte <ine de una 5ingură :n „curăţarea? propriei energii.i$aterialăW. dar 222 . Sc8i$<area este de $ult aici. a propriului no5tru Dreator.rtea$ i era$ vi<raţie care curgea :n 5paţiu?.con tiinţa di$en5iunii a cincea i $ă pregăte5c 5ă $enţin per$anent acea5tă 5tare de con tienţă. %ar graniţa di$en5iunii a cincea a 9o5t trecută odată cu activarea noului no5tru ve8icul pentru acea5tă di$en5iune $ „MerHa<a?. Fnţelegeţi că vec8ea realitate nu vă poate a9ecta dec!t dacă voi o aduceţi :n propria voa5tră realitate. !cu$ lucrurile vin pentru noi de la 5ine i propria noa5tră de@voltare nu $ai poate 9i oprită.t de inteligent. pentru că $ai a$ lecţii de :nvăţat. 0iţi doar 9oarte atenţi la ceea ce 5e petrece cu voi i :n Aurul vo5tru $ e5te 5ingurul lucru pe care tre<uie 5ă-l 9aceţi. dar acu$ tre<uie 5ă :nvăţaţi cu$ 5ă $enţineţi per$anent acea5tă 5tare de con tienţă.nd a$ 5i$ţit „cu$ $ă :nv. indi9erent de 9or$a de con tienti@are pe care ne-a$ a5u$at-o :n $o$entul de !cu$1 a 0iinţei. totul 5e tran59or$ă? i că &oi doar 5unte$. &u uitaţi că „ni$ic nu 5e pierde. -re<uie doar 5ă ave$ r). e5te %er6ect. $o$entul trecerii graniţei di$en5iunii a patra a 9o5t c. „$-a$ 5i$ţit cu$va . pentru a aAunge acolo unde :i e5te locul. :nc. Pentru $ine. $ult $ai u oară ca de o<icei?.dare. >rice nu e5te potrivit pentru noua realitate 5e tran59or$ă de la 5ine :n lu$ină. >rice 9aceţi. ! doua @i. totu i 5unt de drept :n di$en5iunea a patra. =itaţi-vă atent :n Aurul vo5tru i o veţi recunoa te. a unei noi 0iinţe tre@ite 5au a tuturor ace5tora la un loc.

E(oluţia noa5tră :ncepe cu evoluţia con"tiinţei noa5tre i continuă cu cea a propriului no5tru $odel de #!ndire. de aceea 5c8i$<area noa5tră nu 5e poate 9ace dintr-o dată. Pri$ul pa5 a 9o5t 9ăcut de către $icuţele i inteligentele noa5tre celule care. pline de par9u$ul a$intirilorP Savuraţi-le. au ale5 5ă alcătuia5că corpul o$ene5c. printr-o (oinţ) co$ună. P!V%&% PE&-G= F&->!GDEGE! C! =&%-!-E &u $ai a$ $ulte de pove5tit. Nu tre<uie ni$ic gră<it. !$ po$enit de $ai $ulte ori de5pre „:ntoarcerea la =nitate? i 5igur aţi au@it de5pre ace5t lucru. un $inunat e8em%lu de per9ecţiune i diver5itate Cn unitate. &u e5te un proce5 at. pentru că 6iecare dintre noi creea@ă :n 9elul 5ău propriu i ace5te creaţii. Ei $ai ale5. 5ă 5e ar$oni@e@e i 5ă 9or$e@e o i$agine unitar).nt?.t de 5i$plu i el a :nceput odată cu „proiectul Pă$. 223 .rul 9i@ic. <ucuraţi-vă de $arele dar de viaţă pri$it $ 5unt ulti$ele clipe din vec8iul Aoc. ReCntoarcerea la =nitate pre5upune $ai multe etape.$ple dintr-o dată. #e la ele pute$ :nvăţa că toţi 5unte$ per9ecţi pentru e"perienţele i lecţiile prin care tre<uie 5ă trece$ i 5ă acceptă$ propria noa5tră unitate :n diver5itate. tre<uie 5ă 5e ec8ili<re@e. proce5 care :ncepe cu tre&irea propriei noa5tre con tiinţe.nu vă a teptaţi 5ă 5e :nt. $ental i e$oţional. <ucuraţi-vă de ele i daţi-le dru$ulP Pregătiţi-vă pentru ur$ătorul dru$ pe care tre<uie 5ă-l 9aceţiP E5te unul di9erit de tot ceea ce aţi cuno5cut. 9iind doar o<5ervatori plini de iu<ire i co$pa5iune. !cu$ e5te $o$entul 5ă atinge$ echili. Bucuraţi-vă că voi tiţi de5pre 5altul pe care l-aţi 9ăcut i puteţi vedea 5altul pe care :l 9ac ceilalţi. dar 5unt lucruri 9oarte i$portante. !Autaţi-i 5ă-l 9acă. 5u< 9or$a unui pu@@le uria . E5te vor<a de5pre %ro%ria noa5tră cre tere i evoluţie.

E5te ca atunci c.r@iu Cnţele#i că e ti doar -u. Fn Burnal a$ 5cri5 că „la 59. rivalitatea i dorinţa de a 9i 5ingurul 5tăp. care tre<uie 5ă :nveţe 5ă 9ie o sin#ur) 0iinţă.ele avantaAe. $ă aAută 5ă a$ o g. !ce5ta e5te pa5ul de :nceput1 o ec8ili<rare. energia vec8e nu va pleca u or?. Ea poate 5ă 5perie. :n 5curt ti$p. Du aAutorul e$i59erei dre%te pot 5ă trăie5c 5pontan :n pre@ent i aAung la o :nţelegere pro9undă. creativă. dintre Ego i Su9let.il) 5ă proce5e@e 9oarte u or in9or$aţiile i 5ă :nţeleagă a5pectele a$<elor lu$i $ 5pirituală i $aterială. Ca :nceput ai i$pre5ia că altcineva :ncearcă 5ă intre :n 5paţiul tău.P.nă la ace5t $o$ent. Noua 5tructură a creierului %ermite o proce5are rapidă. pentru $ai $ulte in9or$aţii 5i$ultane. Mai t.ndu-$ă de ceilalţi.n al per5onalităţii tale. analitică. Printr-o ec8ili<rare interioară. intuitivă. E5te vor<a de5pre autocunoa"tere. Ea este pentru $ine o poartă di$en5ională i $ă aHut) 5ă devin una cu cel din 9aţa $ea. ca%a.nd :ntr-o $a ină 5unt cinci o9eri i 224 . #ar era vor<a doar de5pre propriul $eu ră@<oi. cele două e$i59ere cere<rale 9uncţionau ca dou) creiere aproape co$plet di9erite. un nivel su%erior de :nţelegere la nivelul $inţii i o nouă 5tructură unitar) a 5u<5i5te$elor cere<rale. devenind o 9iinţă 5pirituală. a a cu$ a$ 5i$ţit i eu.r it va 9i un ră@<oi puternic. 5enti$entele i g. !cu$ ave$ toate condiţiile :ndeplinite1 o 59eră $ai e8tins) de cuprindere a con tiinţei. Ce percepi lupta. pentru că te ve@i a a cu$ e ti $ cu toate a5pectele tale1 e$oţiile. dar nu poate 5ă 9acă legături 5u<tile. i@ol. E$i59era st!n#). a celor două e$i59ere cere<rale.ndurile tale. o ar$oni@are i o 9uncţionare e#al) a celor două e$i59ere o<ţin am. puternic ancorată :n realitatea $aterială. > ec8ili<rare %er6ect) a e$i59erelor cere<rale :n5ea$nă o 9uncţionare ma8im) a propriei $ele 0iinţe.ndire logică i $ă conectea&) la lu$ea 9i@ică. Pute$ 9ace ur$ătorul pa51 tran59or$area 9iinţei noa5tre p5i8ologice.

9iecare trece pe r. -oate a5pectele noa5tre au :nvăţat i au acceptat. Ca 59. !$ 5i$ţit cu$ . ele Cn(aţ) 5ă cola<ore@e. 5-a a e@at :ncet l. toţi 5unte$ copiii Ei. printr-o (oinţ) co$ună. 5ă 9or$e@e o 5ingură 0iinţă. care poate 5ă le proce5e@e :n $od unitar i tie ce indicaţii 5ă retran5$ită la r. ! venit $o$entul „păcii? pro$i5e.? ! venit $o$entul 5ă :nţelege$ că „Cu$ina? i „=$<ra? 5unt doar părţi ale 0iinţei. a$ 5i$ţit căldura de %u<ire :n interiorul Meu. care acu$ nu $ai are nevoie de inter$ediar pentru a 9i &oi.it puternic i răcoro5 de aripi. ! venit $o$entul 5ă ne cunoa te$ $ai <ine i 5ă ne acceptă$ a"a cu$ 5unte$ $ 5ă ne ec8ili<ră$. a$ au@it ca o c8e$are <l. per5onalitatea noa5tră e5te cea $ai potrivită. 225 .cu$inţitW i cineva.nă. %ar ace5t centru de co$andă. că tre<uie 5ă tran5$ită propriile lor in9or$aţii 5pre centrul de co$andă al 0iinţei noa5tre. a a cu$ le-a$ de5coperit :n Mine $ 9iecare parte a noa5tră e5te la 9el de preţioa5ă pentru &oi. iar 0iinţa ne iu<e te pe toţi la 9el.ngă $ine. &ici nu poate 9i alt9el. dar nu a$ putut. este Spiritul/!devărata 0iinţă.r it. Dinci o9eri i o 5ingură $a inăP Fncepi 5ă percepi di5tinct ace5te a5pecte care 5unt doar .l9. Ei atunci. :n dreapta Mea.teva cuvinte :ntr-o li$<ă vec8eO !$ :ncercat 5ă vor<e5c. Fiecare a5pect al no5tru are acu$ un rol <ine de9init $ pentru lu$ea $aterială.ndă i a$ 5i$ţit cu$ totul 5e contope te :n Mine. Ei :ncetul cu :ncetul. după o o<5ervare atent). :ncepi 5ă te cuno ti. 5ă te recuno ti. cu 9. 5ă ne ar$oni@ă$. :ntr-o $are de %u<ire. dar n-a$ putut 5ă ro5te5c niciun cuv.ndul 5ău. !poi vin ec8ili<rarea i ar$oni@area tuturor ace5tor a5pecte..nt :n li$<a ro$.nd 5ă conducă. !$ :ncercat 5ă de5c8id oc8ii. care altădată 5e co$portau ca ni te entităţi 5eparate. 5en@aţia că ceva :ncearcă 5ă intre :n 5paţiul $euO !$ au@it c. 5ă lă5ă$ 0iinţa 5ă ne :ndru$e. Vă aduceţi a$inteI „> căldură puternică. 5ă te accepţi.intru5ulW ie5e din 5paţiul Meu.-u?. că e5te . odat) cu apariţia Su9letului :n corpul 9i@ic.

Sunte$ copiii 0iinţei. noi nu pute$ 9i dec.ntO Micuţele noa5tre celule. o ţară. inteligente i cu o anu$ită 9or$ă de con tiinţă. de o 9recvenţă $ult 5uperioară.r it 5ă 5e unea5că Cntr o 5ingură c8aHră. „tinereţea 9ără de <ătr.nd că 9ace$ parte din Ea $ că :$preună suntem 0iinţa. noua „0iinţă tre@ită? e5te com%let) i pregătită 5ă :nţeleagă că .=nitatea? nu 5e :nc8eie aici $ 9ace$ %arte din alte organi5$e (ii $ai $ari1 o localitate. Fiinţa doar este i raţiunea Ei de a 9i e5te autocunoa"terea. Singurul Dreator care a reu it 5ă 226 . %$aginaţi-vă alt9el de celule. eternă. na terea noului Su9let :n corpul 9i@ic au avut loc. $entalM 5e puri9ică. -atăl i Ma$a.. ! a cu$ celulele noa5tre 9uncţionea@ă :n cadrul corpului no5tru. ar$oni@ea@ă. iar noi a$ 9ăcut 5altul 5pre ace5t plan. pentru ca la 59. $odi9ică. iar Ea e5te adevăratul no5tru Părinte. a5tral. pentru a :nvăţa s) 6ie :n „=nitate?. #ar Pă$. Pentru că planul $ental nu 5e $ai 5upune legilor 5paţiului i ti$pului. !pariţia noului „corp eteric cri5talin de lu$ină?. 2echile noa5tre corpuri 5u<tile Leteric. cea a 5u6letului. de data acea5ta ne$ateriale i un 9el de $e$<rană protectoare. porţiuni anato$ice 5au corpuri o$ene ti i au ales 5ă cola<ore@e. in9luenţea@a :n ti$p propriul no5tru corp 9i@ic. #upă parcurgerea ace5tor etape. care e5te -otul i &i$icul :n acela i $o$ent. ec8ili<rea@ă.ntul e5te doar o $ică parte din 0iinţa unică. planeta Pă$.neţe i viaţă 9ără de $oarte? nu $ai 5unt 5i$ple pove ti. con tienti@.t „:n 0iinţă?. entităţi cu viaţă proprie.til) parcurge acela"i dru$. au :nţele5 ace5t lucru :naintea noa5tră $ 5-au unit ca 5ă 9or$e@e ţe5uturi. care le cuprinde pe toate i cre"te cu 9iecare 0iinţă nou tre@ită. organe.Fn acea5tă perioadă. in9inită. ChaArele noa5tre pentru di$en5iunile 5uperioare „aAung? :n @ona propriului no5tru corp 9i@ic. „&unta alc8i$ică 9inală? dintre Su9letul o$ene5c i Su9letul no5tru cere5c. 0iinţa noa5tră su.

iar „Eu? de(ine „&oi?. -otul tre. E(oluţia :n5ea$nă o nou) treaptă de con tienti@are i odat) :nceput proce5ul evolutiv.t de di5putate p. Ea e5te po5i<ilă i oricine poate trece cu u urinţă prin ea. 5ă 5e ar$oni@e@e i :n 9inal. tiinţa i te8nica. Dreaţia cre te :n %er6ecţiune. Qtiu ace5tea i nu tre<uie 5ă de$on5tre@ ni$ic pentru a $erge $ai departe.uie 5ă ur$e@e aceea i cale1 religia. e(oluţia noa5tră are loc :n $od natural. pentru că 0iinţa e5te aici.r it. Dreatorul $eu e5te propriul $eu Sine #ivin.t ca un tot unitar. creaţionismul i e(oluţionismul. &oi :n ine 9ace$ ca noile noa5tre creaţii 5ă 5e ec8ili<re@e. nu pot 9uncţiona dec. dar 5unt acum i o nou) 0iinţă tre@ită. c8iar dacă unii au dorit 5ă creadă alt9el. e5te nevoie de %ro%ria noa5tră acti(are. 9ilo@o9ia. repre@entate de tiparele energetice conţinute :n $atricea invi@i<ilă. Pentru tiinţă e5te u or de acceptat că =niver5ul e5te co$pu5 dintr-o $atrice in(i&i. Cnainte ca organi5$ul 9i@ic 5ă apară pe planetă $ $ateria e5te practic or#ani&at) de in9or$aţii. &oi suntem părţi din 0iinţă care a$ pri$it darul de Viaţă i e"ploră$ propria Sa Dreaţie.il) i că noţiunea de „creaţioni5$? pre5upune e"i5tenţa unui ti%ar energetic de9init. >dată cu maturi&area noa5tră. Gă$. dar că nu pot 9uncţiona dec. viaţa noa5tră de @i cu @i. P. 5ă 9or$e@e o i$agine unitar). D8iar dacă etapele ei e"i5tă ca %otenţial :n :n5ă i 0iinţa noa5tră.nă i cele două teorii at. 5unt Sinele $eu #ivin/propriul $eu Dreator i 0iinţa :n acela"i $o$ent. Dei din „pri$ul val? 5unte$ aici 5ă de$on5tră$ că cele două teorii 5unt la 9el de adevărate. care poate 5ă 9ie doar accept. :n propria $ea cre tere i cunoa tere ca „0iinţă tre@ită?.nă acu$. Du toate ace5tea.nd con"tient noţiunea de a 9i „:n 0iinţă?.n mereu copilul Părintelui $eu. el continu) :n $od natural. dar 5unt :n 9apt copilul 0iinţei. 227 .t 5u< 5e$nul unităţii. care a reu it 5ă 5e $ultiplice la ne59.5e $ultiplice la nes6!r"it i 5ă 5e autocunoa5că %rin El :n5u i.

te a9li "i la <a@a ur$ătorului $unte de urcat. 0iecare participant e5te un $e$<ru interdependent al co$unităţii. unde con"tiinţa poate 9ace saltul :n evoluţie.ndu. E5te i$aginea 5altului evolutiv pe care tre<uie 5ă-l 9ace$.Ed. aduc. !5t9el. #upă 9iecare $unte vine o #enuneX LX a<i5. care 5e regă5e te :ntr-un plan su%erior de con tiinţă. !5t9el. 0iecare $unte e5te repre@entat 5u< 9or$a unui triung8i ec8ilateral. repre@intă saltul :n evoluţie i noi a$ aAun5 la <a@a celui de-al doilea $unte.uddhic. prăpa5tie. Primul $unte 5e re9eră la %lanul a5tral i are repre@entate cele trei corpuri e5enţiale1 eteric. :n care organi5$ele individuale 5upravieţuie5c prin adaptare i 5e de@voltă devenind $e$<rii unei co$unităţi $ai $ari.r9ul unui $unte.r9ul :n $iAlocul <a@ei celui de dea5upra 5a. Lrm)torul $unte repre@intă %lanul $ental.nd mentalul no5tru e5te puri9icat i urcat de pe planul a5tral al ilu@iilor pe cel $ental al lucrurilor concrete.M.$plător. 5altul evolutiv e5te 9ăcut u"or de către &atură. Fn planul $ental. corpul a5tral are ca i cores%ondent corpul . &. $o$entul c. &. Mai 5i$plu 5pu5. Etiinţele e@oterice vor<e5c de5pre „cei trei $unţi? pe care tre<uie 5ă-i urcă$. odată aAun5 :n v.ndul 5ău?X. la r. Cnce%e cu tre@irea con tiinţei noa5tre i continu) cu 9iecare etapă de cre tere :ntru con tienti@are. a5tral i $ental. cu v. a5t9el. Cipton i Steve B8aer$an $ pu<licată de Editura For 1ou.i contri<uţia la :ntreg i <ene9iciind.E5te vor<a de5pre o $e(oluţie ada%ti()'1 „evoluţia nu e5te un proce5 :nt. care repre@intă %ro%ria noa5tră stare de (id. &atura $ani9e5tă tendinţa de a aAunge la ec8ili<ru i ar$onie.Ed. 228 . :n care corpul $ental din planul a5tral de(ine corpul cau&al. ci unul voit. X $E(oluţie s%ontan)' $ Bruce J.

Evoluţia 5e petrece 5u< oc8ii no tri.t „:n 0iinţă?. toate vec8ile căi 5unt aici ca 5ă te aAute. 5pre alte di$en5iuni. 5ă pă i$ cu :ncredere :n „di$en5iunea a patra?. viaţa $-a :nvăţat ce :n5ea$nă 5ă 9ii de unul 5ingur i totu i :$preună cu ceilalţi. iar tu tii a5ta i le vei căuta. E5te doar o nou) etapă :n viaţa noa5tră de o$ $ e5te momentul 5ă atinge$ 5tadiul de „>$ #ivin?/„0iinţă tre@ită?. dar :ntotdeauna 0u ai ale5 calea. Poate :ncepe oric.r@iu. 9iecare devine %ro%riul 5ău $ae5tru i nu e5te nicio calitate :n a5ta.nd con tienti@e@i cine e tiP Ei oricu$. &oi 5unte$ cei prin care 0iinţa : i cunoa"te propria Dreaţie i %rin care acea5tă Dreaţie cre te "i 5e 5c8i$<ă. apoi „a cincea? i 5ă $erge$ $ai departe. ace5ta 5e va re6lecta $ai t.aţi.t de $ulte de de5cooperit c. la nivelul propriului no5tru corp 6i&ic. -re<uia 5ă-$i aleg o cale pe care 5ă $ă 5i$t con9orta<il. &-a$ cre@ut niciodată :n „$ae tri?. Dei din „pri$ul val? 5unte$ aici 5ă vă 5pune$ că toate ace5tea 5unt reale. 9uncţie de ceea ce i 5e potrive te cel $ai <ine. S-a :nc8eiat o perioadă :n $ultiplicarea 0iinţei. Sunt at. P!V%&% #E 0%&!C1 #ESPGE GED>&ED-!GE 0iecare dintre noi : i alege propria cale de activare. dar co$plet schim. 6)r) a avea vreodată s6!r"it. 5ă :nţelege$ că nu pute$ 9i dec. 5altul no5tru este :n „!cu$? i „!ici? $ 5unte$ tot noi. care #r). Fn ceea ce $ă prive te. ritualuri 5au rigoarea i :ngrădirea dog$elor religioa5e.>dată 9ăcut 5altul :n evoluţia propriei noa5tre con tiinţe.e"te $ult evoluţia per5onală i-ţi 229 . Veriga li%s) :n evoluţie nu e"i5tă pentru că nu poate e"i5ta. :n cre terea i de@voltarea Sa1 noi doar tre<uie 5ă reveni$ la „=nitate?.nd i oriunde. iar „darurile? de(in 5i$ple :n5u iri. #acă nu e ti :ncă pregătit. &u e"i5tă $ae tri $ :n proce5ul no5tru de evoluţie :n „!cu$?. 9ace$ parte dintr-o $are 6amilie de e"ploratori.

nd repede că adevărata lor 0iinţă. nici rău.per$ite 5ă evolue@i de unul sin#ur.t cel de „!cu$? de a@i3 unii pentru că i-au gă5it propriul dru$ i pot 5ă 5e de5curce 9ără aAutorul tău3 alţii pentru că vor 5ă creadă că doar ei 5unt ră5pun@ători pentru 5c8i$<are.t de puţin a$ $ulţu$it celor care $i-au dăruit e"perienţa edinţelor de Geconectare Per5onală. pentru că nu 9ac dec.t aţi 9ăcut-o p. Cnţele#!nd că $o$entul no5tru de !cu$ a 5o5it. $i-au o9erit cu dărnicie „darurile Magilor? i au di5părut. nu tre<uie 5ă te a tepţi la ni$ic de la cei care au venit la tine. a$ :nţele5 c. noi de(enim Cu$ina i ne tre&im din 9al5a realitate.nd 5ă uite că 5unt „-ot Deea De Sunt $ parte din -ot Deea De E5te?. tu i totu i altul. !$ :nţele5 că odată ce-ai ale5 5ă duci i tu ace5t dar $ai departe. pre9er. uit. #acă vă 5pun că 3a#ia 5unteţi (oi. dacă vreţi 5ă trăiţi @ile de $agie adevărată. 0iinţa Fn5ă i :n5ea$nă a 9i „!cu$? i „!ici?. Ei au trecut prin viaţa $ea ca ni te 5tele călău@itoare. Geconectarea Per5onală $i 5-a potrivit i a$ ale5-o. dar e ti aAutat 5ă recuno"ti cu u urinţă 9recvenţa acea5ta :n tine i :n Aurul tău3 Cn(eţi 5-o 5u5ţii. ! a că. :ntr-o cre tere continuă. Pentru ace tia din ur$ă e5te $ai u or 5ă 9ie doar „eu?. Ei nu e5te nici <ine. E5te doar 230 . Pe care 0u e ti propriul tău $ae5tru. vă invit 5ă $ergeţi la ace5t cur5.nă acu$. $ă credeţiI Ca 5e$inarul de Vindecare Geconectivă nu :nveţi $ai $ulte decat "tii deAa. :n :ncercarea de a vă cunoa te alt9el dec. Mulţi vor vrea 5ă 5e :ndepărte@e pentru că tea$a de necuno5cut e5te :ncă g8e$uită :n ei3 puţini pentru că le aduci a$inte de $o$entul de „!cu$? c. $ereu altul.t 5ă ne aminteasc) de acea Cu$ină care suntem &oi cu adevărat.nd ei te-au căutat i care e5te $ai puţin lu$ino5 dec. =r$ărind evoluţia unora dintre cei care $i-au trecut pragul. pentru că nu $i-au aparţinut niciodată pe deplin doar $ie. Ei atunci. Ei 5unt ai tuturor i ai ni$ănui.

>dată ce-ai pornit pe ace5t dru$. $. cu di9icultate. prin propriile tale 9rici i te$eri.i vindece 9rica de $ine i ne:ncrederea :n ceea ce 5i$t $ ca 5ă poată $erge $ai 231 .t c. 0ii recuno5cător că te-au ale5 drept martor al propriei lor cre teri i te aHut) 5ă evolue@i $ai u or. invidie.t pot. 5ă dau at. la nivel con"tient. propria ta tran59or$are :n con tiinţă va 9ace 5ă nu $ai e"i5te cale de :ntoarcere.$o$entul de evoluţie asumat. 6)r) 5ă reali@e@e c!t din $agia 5ăv. tru9ia. Ei pentru a5ta. tre<uie 5ă treci. >rgoliul. dorinţa de a 9i „cineva? revin :n tiparele cuno5cute. pentru ca ceilalţi 5ă ia at. Pentru că tre<uie 5ă vă 5pun un „5ecret?1 :n ti$pul edinţelor „nor$ale? de $a5aA. nu tre<uie 5ă te a tepţi la $ulţu$iri din partea celor care vin la tine. vei recunoa"te oric.nă acolo. cu at.r ită li 5e datorea@ă lor :n i i. ade()ratul văl care-ţi acoperă realitatea. pentru că Cnt!i tre<uie 5ă. acce%t!nd raţiunea de a 9i a !devăratei 0iinţe. !5t9el. 9ără 5ă 9aci niciun e9ort. Vei reu i 5ă le ec8ili<re@i i 5ă le ar$oni@e@i. Fn toate ca@urile. e5te 9oarte u"or 5ă re(ii la ceea ce ai 9o5t.t au nevoie. nu revin cu u urinţă. cine e5te pregătit. tea$ă 5au :ndoială care :ncearcă 5ă 5e cui<ărea5că din nou :n tine. #acă Cncete&i 5ă 9ii propriul tău o<5ervator.uie 5ă nu 9orţe@ ni$ic.t c. Du c. Ei vă $ai 5pun un 5ecret1 cei care $ă 5i$t. Vei :nvăţa 5ă te cuno ti din ce :n ce $ai <ine. 5ă prive ti cu o<iectivitate i 5ă recuno ti Aocul. $ă 5i$te 9oarte u or. clipă de clipă. vei :nţelege propria cre tere. !lţii :ţi vor $ulţu$i prea $ult.nd i cea $ai $ică u$<ră de orgoliu. !$ reu it. 9ru5trare. 5ă te ve@i 5u< toate a5pectele tale. -re<uie doar 5ă 9ii %re&ent :n acu$ i aici. tu tre<uie 5ă te dai un pa5 :n 5pate. 5ă nu $ai vreau 5ă 9ac „<ine? i a$ :nvăţat că tre.t vei 9ace $ai $ult ace5t lucru. puternic ancorat :n Gealitatea ta cea nouă. din care 9ace$ cu toţii parte.ndrie.t vei aduce tot $ai $ultă lu$ină :n cel $ai a5cun5 colţ al propriei tale 0iinţe. tri5teţe. pentru ca :n 9inal 5ă ve@i cu$ aAung 5ă 5e co$porte ca o sin#ur) 0iinţă. atent ancorat :n pre@ent. Vei dori 5ă 9ii din ce :n ce $ai de5 acea Cu$ină. #ar p.

lne5c doi oa$eni la care c8aHra ini$ii e5te %uternic activată. #acă 0u nu e ti aici i acu$. :n oglinda pu5ă la di5po@iţie cu dărnicie de cei care vin 5pre tine. a a că nu vă o5teniţi degea<a $ cine tre<uie 5ă aAungă la du$neavoa5tră. !$ :nţele5 că $agia Geconectării Per5onale Cnce%e cu o vi<raţie apropiată de cea a lu$inii. pentru că a$. =nul tie deAa ce i cine e5te. aAunge si#ur. nu 5e :nt. tre<uie 5ă. !ce5t adevăr e5te greu de acceptat. :ţi recuno ti cele $ai a5cun5e 9rici.ntene? $ adică &%M%D. ceea ce 9ace 5ă e"i5te un %otenţial electro$agnetic de a de5c8ide i ur$ătoarele c8aHre. acea5ta e5te esenţa Geconectării1 pri$e ti i dăruie ti :n acela i $o$ent. iar 9iecare are propriul 5ău rit$ de integrare i :nţelegere.t de a%roa%e.t poţi 5ă sesi&e&i cu u urinţă. Ei niciodată nu tii ce e5te $ai i$portant1 5ă %rime"ti 5au 5ă d)ruie"ti. Fn 9ond. :nveţi 5ă te cuno ti $ai <ine. cele $ai ne tiute g. :n „practicianul de Vindecare Geconectivă i Geconectare?. nu eu $ că au acelea i „puteri? ca i $ine. :nc. !tunci c.nd 5i$ţi ceva deo5e<it. Fiecare e5te %re#)tit 5ă dea i 5ă pri$ea5că.nduri.departe. :n5ea$nă că 0u e ti at. Ei un ulti$ 5ecret1 practic.nd e ti pregătit 5-o 9aci3 :n re5t. con tienti@.i inte#re&e acea5tă e"perienţă i 5ă :nţeleagă că Ei 5unt cei care au creat ceea ce i-a 5periat. Puteţi vor<i cu 100 de per5oane i 5ă nu vină ni$eni. $agia 5unteţi Voi. 232 .nd că El repre@intă Geconectarea $ celălalt e5te pregătit 5ă accepte ace5t lucru.nd Vindecarea Geconectivă i Geconectarea nu vă :$<ogăţiţi. ni$eni altcineva. 6rec(enţa care E"ti. 5unt lucruri 9oarte „pă$. ! adar. identică cu cea a iu<irii necondiţionate. Miracolul Vindecării Geconective i al Geconectării :l 5i$ţi doar c. e ti pro9e5or i elev.$plă ni$ic.ndouă 5e petrec :n acela"i $o$ent. care devine cheia alc8i$iei noa5tre. cele $ai tene<roa5e u$<re. Se :nt.

5ervicii <ine plătite. dar 5ă ră$. dar :ntotdeauna de6initi(). tran59or$area :ncepe. 0ai$ă 5au <ani. Geconectarea e5te darul $agic care aduce la su%ra6aţ) ace5te dorinţe. #ar toate ace5tea sunt la nivelul 0iinţei noa5tre. „&-ai 9o5t nicăieri p. #e aici porne te propria noa5tră 5c8i$<are.t a dorit 5-o 9acă.lniri a lu$inii cu Cu$ina.nă i aici. >$enirea e5te pregătită 5ă pri$ea5că „darul? venit din ceruri $ 5unte$ 5u9icient de puternici. 6iecare pri$e te i :nţelege doar ceea ce e5te %otri(it pentru acel $o$ent de evoluţie a propriei 5ale 0iinţe. !cu$ pute$ 5ă recunoa"tem 9al5a realitate. care acţionea&) a5upra %inealei i deter$ină e$i5ia de D30. c. pentru ca noi 5ă le trans6orm)m :n noua noa5tră realitate.nă nu te-ai :ntor5 aca5ă? $ 5punea cineva $ult $ai :nţelept dec. ! a a$ rede(enit i eu „!ca5ă?. Ei :n ti$pul ace5tei :nt.$pului electro$agnetic.t c. -oate sunt parte din planul no5tru iniţial pentru acea5tă viaţă i a"tea%t) 5ă 9ie tran5pu5e :n realitatea noastr). !devărata $ea 0iinţă a dorit 5ă revină „!ca5ă?. vindecări $ai $ult 5au $ai puţin 5pectaculoa5e.Se produce o cre"tere $are a 9recvenţei de vi<raţie a c. $ai $ult 5au $ai puţin 5pectaculoa5ă. #oar at. nu la nivelul Ego-ului. evoluţie 5pirituală 5au 9r.nturi din !devărul a<5olut.t e5te %re#)tit 5-o 9acă. a$ 5tat 5ă $ă odi8ne5c i a$ pornit din nou la dru$. dar ascunse con tientului no5tru. prin propriile noa5tre 6rici. care 5e . toate 5unt dorinţele noa5tre cele $ai %uternice.a&ea&) pe 233 . >ricu$ ar 9i. Pentru $ine a 9uncţionat. M-a$ :ntor5 „!ca5ă?. curaAo i i di5pu i 5ă trece$ la nivel con"tient. toate sunt ca i %otenţial :n noi. Geconectarea Per5onală 9uncţionea@ă. pentru $area 5c8i$<are $ a5ta a$ pri$it ca dar din partea Geconectării. %ar eu a5ta a$ 9ăcut. ce declan ea@ă tre&irea energiei noa5tre pri$ordiale. !cu$ vă invit 5ă vedeţi 5au 5ă revedeţi 9il$ul S0 „S9era? cu alţi oc8i. Ei $ai ale5. ca 5ă-$i a$inte5c pe unde a$ u$<lat.t $ine. iar %rin con tienti@area propriei esenţe.

aceea de a con"tienti&a că Eu i toţi cei pe care-i :nt. !duceţi-vă a$inte că e5te doar un adevăr po5i<il. dar că ele tre<uie 5ă pară reale. credeţi :n el cu tărie i nu vă :ndoiţi nicio clipă de realitatea lui. !$ reali@at co$plet (echea $ea $i5iune.nd toate ace5tea.nt3 a$ Cnţeles. !cela că e"i5tă o sin#ur) 0iinţă.. E5te 5ingurul 59at pe care pot 5ă-l dau din toată ini$a.t :u.nt? i a$ trea<ă.i$periul 9ricii.&oul Pă$. Ei-acu$.lne5c 5unte$ #u$ne@eu/!devărata 0iinţă u$<l. $ai puţin departe 5au la acela i nivel de :nţelegere.dare 5ă vă revelaţi %ro%riul adevăr i odată a9lat. -re<uie doar 5ă acceptă$ că 9iecare 0iinţă are %ro%ria ei cre tere. Ei 234 .nd pe Pă$. suntem :n5ă i 0iinţa.r it. :ncepe noul Aoc al „=nităţii? $ . Ei :nţeleg. gata cu vor<a. Spuneţi-% cu$ vreţi1 Marele !r8itect/!devărata 0iinţă/ #u$ne@eu/!la8/Budd8a. la Singurul !devăr. 0iind Cn propriul vo5tru adevăr. c. Sunt $e$<ru de drept al ec8ipei „&oul Pă$. „Fnălţarea? :n corpul 9i@ic a :nceputO !$ :ncercat 5ă vă 5pun $ulte. ave$ c8eia ie irii din „Matri"?. pentru că nu e5te altceva dec. puteţi mer#e $ai departe.t noi.ire. Dree@ propriul $eu colţ de Gai. dar nu tre<uie 5ă $ă credeţi. Fn 9apt.nt? pentru 9iecare dintre noi. :n $ultitudinea de adevăruri care co$pun „!devărul 9inal?. ca 5ă aAungeţi :n 59.t de $ult :n5ea$nă pentru noi Cu$ina "i iu<irea necondiţionată. Dredeţi :n voi i 9aceţi alegerile care vin din Su9let. >ric. c8iar dacă pentru o clipă. &iciodată nu 5e va 5upăra pe voi. etc. care repre@intă -ot Deea De E5te i din care toţi i toate 9ace$ parte.nd vor 9i unii $ai departe :n :nţelegere dec. propria noa5tră e5enţă. !veţi r). Pute$ :nţelege că toate 9ricile 5unt 9al5e. Ei un 5ingur adevăr care tiu că nu 5e poate $odi9ica pentru $ine. ca 5ă le depă i$ i 5ă le pri$i$ „darul?. Ei cu cei care 5unt ca i noi :n „!cu$?.

na. călătoriP #ru$ <un i vă iu<e5c. eu+ .na /.pent u Al.nte !e Ma0. Fnvăţaţi 5ă trăiţi i ur$aţi-vă vi5ul. Cu dra#.n"eput !e ! u. 5teluţa Un .vă 59ătuie5c 5ă 9aceţi i voi la 9el. 235 . Succe5.a Re"one"t1 ..

Doa Eu+ !up1 Re"one"ta ea Pe 2onal1 S-au !e2p."at apele&&& 236 .

e 4 un5e "u /.nţe !e 7.v1# 237 .e !e la 3u"1t1 . 61 1 /e!.n!e"a e Re"one"t.Ceaţa al3u .

v1# !up1 8 5. 4 un5e "u /.nţe !e 7.p . 61 1 /e!.-a 5.le 238 .n!e"a e Re"one"t.

4 un5e "u /. 61 1 /e!.nţe !e 7.n!e"a e Re"one"t.v1# !up1 9 5.le

* .51 . !e ve !e&&&
239

Cu v.aţ1 /. 61 1 v.aţ1&&&

P .eten.. -e. 3l:n5.
240

O 6a-.l.e 6e .".t1 /. 0ea-ul -eu !e la 3u"1t1 .e E--a.l "1t e Dou0# Sen5aţ.a !e ++"eva t e3u.e 61"ut; a !.2p1 ut&&&
>n t8e E"perience o9 Per5onal Geconnection L2, t8-2+t8 o9 >cto<er, 2010, Buc8are5t, Go$aniaM % 8ope $7 5tor7 Nill not 5ound too 5trange to 7ou. Ca5t NeeH % 9ound out $ore a<out t8e c8ange5 t8at % a$ going t8roug8, 5o % decided to de5cri<e t8e5e e"perience5, 8oping t8at t8e7 $ig8t <e u5e9ul to 7ou1 - >n t8e 9ir5t nig8t a9ter t8e Geconnection, t8e “Zundalini 5naHe? NoHe up in5ide $e. %nitiall7, % 8ad t8e 9eeling t8at % Na5 <urning on t8e in5ide, and t8en % 9elt liHe $7 interior <eca$e ic7 cold. % 8ad t8e 9eeling t8at $7 <od7 Na5 c8anging Q one cell at a ti$e. -8i5 c7cle repeated t8ree ti$e5 during t8i5 9ir5t nig8t. #uring t8e ne"t 10 da75, t8e5e p875ical 57$pto$5 continued, 9olloNing a 5peci9ic pattern. %n $7 ca5e, t8e nu$<er 222111,,12 can repre5ent t8i5 pattern. % <elieve t8e N8ole
241

10-da7 e"perience need5 to taHe place at 2 di99erent ti$e5 Q % 8ave e"perienced 2 o9 t8e5e c7cle5 5o 9ar. % <elieve t8at t8e pattern $entioned a<ove i5 a He7 9or t8e et8ereal <od7, N8ic8 <eco$e5 activated onl7 N8en t8e 5oul and <od7 are prepared 9or t8e c8ange. -8e He7 i5 o9 pre-5et, per5onal nature, N8ic8 could <e di99erent 9or ot8er people. &evert8ele55, t8e N8ole e"perience need5 to <e perceived a5 a Na7 to activate oneW5 et8ereal <od7. % 8ad and 5till 8ave dou<t5 related to t8e accurac7 o9 $7 per5onal He7, <ut, a55u$ing t8e He7 i5 correct, t8ere are a 9eN intere5ting detail5 a<out it t8at % Nould liHe to outline1 1. 22211T+ digit53 1,,12T+ digit53 L2R2R2R1R1MR L1R,R,R1R2MT11R12T2,X2 Lnu$<er o9 c7cle5MT(2 T(R2T' 2. +1 -8e nu$<er + repre5ent5 t8e $ani9e5tation o9 t8e Eternal BeingW5 con5ciou5ne55 and $ind, N8o5e 5pirit circulate5 acro55 Matter and acro55 t8e + ele$ent5 o9 nature. %t al5o repre5ent5 t8e “Je? letter Q t8i5 letter 8elp5 t8e 8u$an <eing <egin it5 c8ange into t8e cele5tial <eing. -8i5 part $ade $e t8ing a<out t8e “old 8u$an <eing/neN 8u$an <eing? paradig$. 2. 111 -8e nu$<er 11 repre5ent5 t8e $ani9e5tation o9 t8e neN 8u$an <eingW5 Nide-open con5ciou5ne55 at a 5uperior level. %t tran5$it5 t8e $e55age o9 t8e “god5?, di5rupt5 o<5olete eart8l7 5tructure5, and create5 a neN di$en5ion to encourage reconnection. ,. 121 -8e nu$<er 12 9acilitate5 c8ange, an ending, a $utation or a neN c7cle Q it i5 t8e one t8at open5 t8e @odiac o9 t8e evolutionar7 5piral. +. 2,T12R12. -8e nu$<er repre5ent5 t8e co$pletene55 o9 t8e divine and t8e 8u$an entitie5.
242

12. 5ince t8e Ha<<ali5tic value o9 !da$ i5 1R. 8i5 He7 i5 rever5ed. t8e de5ire to unite oneW5 oNn Nill Nit8 VodW5. 12. %t i5 t8e nu$<er o9 a neN c7cle3 t8e end o9 t8e previou5 c7cle alloN5 9or t8e $75ter7 o9 a neN one.R.. t8e 9ir5t divine 8u$an-<eing. ). 1111 -8i5 nu$<er repre5ent5 t8e -rinit7. -8e N8ole He7 $ade $e t8inH o91 “%n t8e na$e o9 t8e Cord L222M. %t 57$<oli@e5 t8e per9ection o9 t8e -rinit7. N8ic8. !9ter t8e 9ir5t 10 da75.T'. and % e"perienced 5trong e$otional 5tate5 L9or e"a$ple. t8e $75ter7 o9 t8e -rinit7.*. t8e $irror re9lection o9 t8e He7 t8at % e"perienced. N8ic8 Nill <egin in a neN di$en5ion. t8e re5urrection o9 t8e Son. t8e connection Nit8 evolution. o9 t8e Son L1113 . in rever5e order i5 21.. '1 -8i5 nu$<er i5 t8e 5euare root o9 2. . (21 %n Za<<ala8. 222111. <rig8t 243 . and t8e relation58ip $ind-<od7-5pirit. '..1M. Since !da$ 9ell and noN ri5e5 again. 10.111222. $7 Ao< po5ition got re5tructured and % 8ad to leave t8e co$pan7 % Na5 NorHing 9orM.R1T'. .11 % <elieve t8i5 nu$<er i5 accurate. une"pected event5 5tarted 8appening in $7 li9e. 11. % <elieve t8e5e event5 led to t8e activation o9 + additional c8aHra5 L<rig8t gold. Be8ova8W5 5acred na$e i5 deco$po5ed in (2 e"plicative na$e5 L“Solo$onW5 clavicle5?M.R. and o9 t8e Jol7 V8o5t L2M?. (. N8ic8 Nill <ring li9e to t8e Matter. 21 -8i5 nu$<er repre5ent5 t8e Jol7 V8o5t.. $ultiplication t8at 57$<oli@e5 t8e return to =nit7. 2221 -8i5 nu$<er repre5ent5 5acred co$$unication Lt8e natural order o9 t8e =niver5eM.

uneart8l7 color. % HnoN t8at $7 $eta$orp8o5i5 i5 not 7et co$plete. 0inall7.000 i5 t8e nu$<er o9 t8e c8o5en one5M3 % HnoN t8at once enoug8 people 8ave e"perienced t8e activation o9 t8eir per5onal He7. and $7 <od7 5tarted getting 8ealt8ier. it5 $aterial could <e u5ed 9or a pu<lication. -8roug8out t8e period o9 ti$e 9olloNing $7 Geconnection. % 8ave lived $an7 intere5ting e"perience5. 58ould t8i5 t7pe o9 in9or$ation <e 8elp9ul 9or ot8er people going t8roug8 a 5i$ilar proce55. !lt8oug8 t8e 5tructure o9 t8i5 Aournal i5 not per9ect.e$erald-green. darH indigo. % HnoN t8at % 8ave a great need to interact Nit8 ot8er people liHe $eP - - 244 . <rig8t purpleN8iteM.. % 8ave <een Heeping a Aournal. t8e aNaHening proce55 Nill <e ea5ier 9or ot8er53 % HnoN t8at ever7one Nill eventuall7 go t8roug8 t8e 5a$e proce55 Lin t8i5 li9e or in anot8er li9eM3 % al5o HnoN t8at t8i5 c8ange i5 $ore pro9ound t8an N8at it $ig8t 5uper9iciall7 5ee$ to <e. % HnoN t8at a certain critical $a55 i5 reeuired L1.. % Na5 color <ot8 on t8e in5ide and on t8e out5ide3 % Na5 onl7 <rig8t. <rig8t N8ite. <ut % 9eel liHe % a$ getting clo5er. alt8oug8 5o$e o9 t8e 8ealt8 pro<le$5 % u5ed to 8ave are 5till not co$pletel7 8ealed. t8at % 5till 8ave a long Na7 to go.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful