Steluţa-Zvetlana Pop

CĂLĂTOR PE DRUMUL SPRE UN NOU PĂMÂNT JURNAL DE ÎNCEPUT

Editura „Egal“ Bacău, 2012
1

Tehno e!a"ta e# Steluţa-Zvetlana Pop Monica Vi an Cope ta# !le"andra #u$itriu

%SB& '()-*0*-+*,-0*'-*

Editura „Egal“, Bacău -el./0a"1 022,/+1')02 -iparul1 %nter Print -el./0a"1 022,/2,(2)+ Steluţa-Zvetlana Pop -el.1 0(,' *,+ ,+)3 0(,0 22' *'* E-$ail1 pop45teluta67a8oo.co$
2

ÎN LOC DE PREFAŢĂ „%ndi9erent ce ţi 5e :nt;$plă, <ucură-te. 0ii 9ericit pentru că te a9li aici, :ntr-o lu$e at;t de 9ru$oa5ă, :n care e"i5tă at;tea a5pecte 5u<li$e... 0ii pur i 5i$plu 9ericit – i a5t9el vei deveni din ce :n ce $ai 9ericit. =niver5ul :ţi va o9eri noi i noi $otive pentru a te 5i$ţi 9ericit. Puterea ră5ăritului e5te uria ă, :ndeo5e<i cea a ră5ăritului din interiorul 9iinţei o$ene ti. Ea poate 5c8i$<a orice, tran59igur;nd totul, p;nă c;nd devine la 9el de 9ru$o5 ca i ea. #e aceea, <ucură-te i, a5t9el, de5tinul tău 5e va 5c8i$<a. > viaţă nouă va :ncepe pentru tine, iar tu vei pă i :ntr-un viitor nou.? Christian D.Larson „Să nu cre@i ce :ţi 5pun oc8ii. -ot ce :ţi arată ei e5te li$itare. Prive te :n Aur, 9olo5indu-te de :nţelegere, #e5coperă ceea ce tii cu adevărat i vei gă5i o cale de a @<ura.? Richard Bach !$ recitit Burnalul i un @;$<et $i-a :n9lorit pe 9aţă. ! 9i vrut 5ă-l „co5$eti@e@?, 5ă-l 9ac 5ă pară $ai „intelectual?. !poi, $-a$ ră@g;ndit i n-a$ $ai 5c8i$<at ni$ic :n el. C-a$ lă5at a a cu$ l-a$ 5cri5 @i după @i $ cu :ntre<ări i ră5pun5uri, cu o $ulţi$e de căutări, cu te$eri i :ndoieli, cu adevăruri care 5e 5c8i$<au de la o e"perienţă la alta. !$ lă5at i pa5aAele din cărţile citite 5au din articolele de pe %nternet, pentru că ele 9ac
3

parte din ră5pun5urile pri$ite la :ntre<ările $ele. !$ pă5trat i dialogul pe „două voci?, a a cu$ l-a$ purtat :n g;nd, cu !devărata Mea 0iinţă. E5te un Burnal one5t, ţinut de un o$ care nu tia ni$ic de5pre @ona nevă@utului, :nainte de a trece el :n5u i prin propria e"perienţă. E5te un Burnal al cuiva care nu a $ai ţinut vreun Burnal p;nă !cu$. #e aici i toate 5t;ngăciile din el. E5te un Burnal adevărat – i totul e5te doar !devărul Meu. E5te un Burnal pentru cei care au aAun5 pe „cale?. #acă nu re@onaţi cu ceea ce citiţi, nu e ni$ic. Priviţi totul ca pe o carte S0 i at;t. #ar, indi9erent ce i c;t credeţi, citiţi ace5t Burnal cu Su9letul i nu :ncercaţi 5ă-l :nţelegeţi cu $intea. Su9letul vo5tru va ti !devărul, :nainte 5ă-l tie $intea i :l va putea :nţelege. Cuaţi doar ceea ce e pentru voi. !t;t c;t vă e nece5ar. &u tre<uie 5ă credeţi ni$ic din ceea ce voi nu trăiţi ca e"perienţă. #oar acceptaţi că pot 9i i alte !devăruri dec;t ale voa5tre. -re<uie 5ă vă creaţi i 5ă trăiţi doar propriul vo5tru !devăr. Veţi pri$i apoi con9ir$ările i ră5pun5urile de care aveţi nevoie. > vor 9ace cărţile pe care le veţi citi, 9il$ele pe care le veţi vi@iona, cur5urile i :ntrunirile la care veţi participa, oa$enii pe care :i veţi :nt;lni. Dredeţi :n !devărul vo5tru – dar acceptaţi i !devărurile celorlalţi. !cceptaţi că ace5ta e5te doar Burnalul $eu i că el vor<e te de5pre o 5ingură e"perienţă po5i<ilă, din $ultitudinea de e"perienţe pro<a<ile. E5te un Burnal care arată o evoluţie 9irea5că, de la :ndoială i „eu cred?, la certitudine i „eu tiu?. Dare vă :nvaţă că puteţi 5ă 9iţi :n $o$entul de !cu$ i !ici. Vă arată cu$ 5e poate 5c8i$<a !devărul per5onal, pe $ă5ură ce cre teţi :n :nţelegere. Vă 5pune că totul 5e petrece doar :n propria voa5tră 0iinţă, că nu vine ni$ic dina9ară i că 5unteţi doar voi, :ntr-o $ultitudine de variante, pe care tre<uie 5ă le rede5coperiţi, clipă de clipă. Dă puteţi re:nvăţa puterea g;ndurilor i a cuvintelor voa5tre. Dă tre<uie 5ă recăpătaţi :ncrederea :n corpul vo5tru, :n g;ndurile de la :nceput de @i, :n e$oţiile – i, $ai ale5, :n „vocea voa5tră interioară?, pe care tre<uie 5-o acceptaţi ca 9iind !devăratul
4

Că5aţi-vă g. Ei. Ele nu e"i5tă.. ca 5ă rede5coperiţi &oul Pă$. Geconectarea. &u tre<uie 5ă trăiţi e"perienţa celorlalţi. $ai ale5.. -otul e5te :n !ici i !cu$. #oar voi aveţi toate c8eile. Fnvăţaţi din „gre elile? $ele i nu le repetaţi. #aţi-vă voie 5ă cre teţi :n rit$ul vo5tru natural – pentru că oricu$ o veţi 9ace. „&oi nu a$ trăit ni$ic din ceea ce ne 5pui tu? $ erau 5 . Dă nu puteţi 9i dec. Pără5iţi repede 9rica. totodată. Fnţelegeţi că doar voi aveţi puterea 5ă vă in9luenţaţi propria viaţă. $agică. doar cu :ncredere că vouă. vinovăţia i credinţele vec8i. te$erile.ndurile li<ere. nu vi 5e poate :nt. !t. pentru că a a a$ 5i$ţit că e5te $ai potrivit pentru $ine..ndire. Pentru $ine a 9o5t o cale u oară i rapidă. Fnălţarea :n5ea$nă 5ă con tienti@aţi ceea ce 5unteţi. Sunt doar creaţia voa5tră. 9ără nicio di9icultate. Poate 9i orice1 Geligia. Sunteţi cu $ult :naintea $ea.t $ine. Prin toate ace5tea a$ trecut eu – i pot 5ă vă 5pun că nu tre<uie 5ă 5taţi prea $ult aici.nd i voi 5unteţi pregătiţi. #acă eu a$ putut trece prin toate ace5tea. atunci c. ni$eni din e"terior nu o poate 9ace. Mult $ai u or dec. <ucuria i $irarea copilului din voi. :n 0iinţa voa5tră. :ndoiala. atunci i voi o puteţi 9ace. Dă tre<uie 5ă re:nvăţaţi 5ă trăiţi 5ănăto5. con tiinţa voa5tră va alege cine dore te 5ă 9ie. Porniţi la dru$ 9ără 9rică. &u vă $odi9icaţi e"perienţa adevărată. ea e5te cea $ai potrivită pentru voi. că nu tre<uie 5ă plecaţi nicăieri. cei adevăraţi. Că5aţi-o apoi 5ă apară la 5upra9aţă. #ar cele $ai $ulte ră5pun5uri la propriile $ele :ntre<ări nu $i-au venit din acea5tă @onă.t :n =ni$e. &u vă 9aceţi griAi 5au pro<le$e. Ei.t i ni$ic $ai $ult. GeiHi.. Pă5traţi aproape doar iu<irea. prin auto5uge5tie. Voi doar 9aceţi pa5ul 5pre 5c8i$<are. Meditaţia. doar pe a voa5tră. %ndi9erent ce cale de activare aţi ale5. -otul 5e petrece :n rit$ul propriu. 5ă per$iteţi 5c8i$<area la nivel de con tiinţă i g. -re<uie doar 5ă per$iteţi ca ele 5ă vă de5c8idă u a 5pre #ivinitatea Voa5tră %nterioară. nu le 9aceţi pri@onierul vo5tru. &u porniţi de la @ero. Eu a$ ale5 ulti$a variantă.$pla ni$ic.Voi. ci doar de unde $-a$ poticnit eu.nt. !poi. > va 9ace.

-uturor celor ale căror nu$e apar 5au nu :n Burnal. #ivinitatea e"i5tă – i e5te una 5ingură. Să onoraţi celelalte căi. Eterna %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. &u e5te ni$ic deo5e<it. &!M!S-E. Eu 5unt punct din ->-=C/Eterna %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală i 5unt 5ora voa5tră care 5-a tre@it :ntru !cu$ i !ici. Ea e5te c8iar :n voi. 9ace$ parte din Ea..i a$intea5că ce 9ac. dar voi puteţi 5ă-i 5puneţi oricu$. &u :ncă. pentru toată <ogăţia de trăiri pe care $i-aţi o9erit-o. de la cei cu care 5tătea$ de vor<ă. 5ă aAung !ici. &oi toţi i toate 5unte$. doar că acu$ e5te $o$entul pentru Mine. Mie :$i place 5ă-i 5pun Eterna %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. Dorpul e adevăratul te$plu :n care 5tau a5cun5e toate atri<utele #ivinităţii noa5tre. -uturor celor care $i-au 5tat aproape 5au doar prin preaA$ă. Mai tre<uie 5ă 9ac ceva. -uturor vă $ulţu$e5c din Su9let. :n e5enţă. Vă iu<e5c i vă dore5c călătorie $agică.nt.cuvintele au@ite cel $ai de5. -uturor celor care. -uturor celor care $-au aAutat. nu pot 5ă pun punct aici. uneori 9ără 5ă. Pentru că e5enţa a ceea ce 5unte$ i căile pentru :nălţare le gă5iţi :n oricare religie de pe Pă$. ! a a$ a9lat că 9iecare e"perienţă :ntru cunoa tere i readucere a$inte e5te unică. &u e5te niciun $erit :n a5ta.. Sunteţi c8iar voi. Ei totu i. 9aţă de ceea ce puteţi 9i i puteţi 9ace i voi. %ar !devărul e5te unul 5i$plu. -uturor celor care $-au :nvăţat 5ă trec $ai u or prin lecţii 5au $i-au o9erit lecţii. &u căutaţi #ivinitatea prea departe. $-au aAutat 5ă-$i :$<ogăţe5c colecţia de e"perienţe. Să $ulţu$e5c.. &u 5e 5upără niciodată pe noi. pe dru$ul ale5 de voi 5pre aducere a$inte. tre<uie 5ă aveţi :nţelepciunea 5ă :nţelegeţi i 5ă con tienti@aţi 5en5ul a5cun5 al lucrurilor. clipă de clipă. Sunte$ după „D8ipul i !5e$ănarea Sa?. ca 5ă-$i a5u$ 5c8i$<area. Pentru că e5te doar %u<ire pură. Ei nu ne Audecă. Poţi 5ă-i 5pui oricu$.. 6 . Ei pentru că ne cuprinde pe toţi i pe toate i ne iu<e te la 9el. #oar ne iu<e te.. #e aceea. orice cale aţi alege..

.nat i a$ pă5trat :n $ine ceea ce tia$. a$ a$. !$ gă5it c8iar i nu$ele per5oanei care organi@a5e eveni$entul $ !ndra %vanov. dar a5tă@i a$ 5i$ţit nevoia 5ă-$i ţin un Burnal.10. Mi-a$ adu5 a$inte pe data de 21 octo$<rie i a$ 5unat la nu$ărul de $o<il pe care :l avea$.ndul $eu. -otu i. !poi a$ uitat de ea.nă acu$.nat :n continuare operaţia. a9lă :ntotdeauna $ult prea repede.10. „&u vreau 5ă vă $int. :ncep.Pentru că $ă onoraţi cu pre@enţa voa5tră :n Burnal. $-a doAenit i !lina. nu$ărul de tele9on. dacă e5te o pro<le$ă aca5ă. al treilea 5e$inar de Vindecare Geconectivă i Geconectare?. $-a doAenit !le"andra.r@iu. E5te lini titor ace5t 5enti$ent.? „!$ :nţele5. a$ de5coperit doar iu<ire curată i adevărată.i dorea.t 5-o 9ac. Fntr-o @i. Mereu :n a gă5i „ceva? 5au „altceva?.t. 7 .rtie cuv. !$ 9o5t $ereu doar :n agitaţie i @<uciu$.ngă televi@or.r@iu. Mereu :n $i care. pentru că e5te at. Bru5c.t de aproape. Vi@ita la $edic a :n5e$nat $ulte anali@e.2010.$plă ceva?.nd cineva anunţa1 „Ec8ipa lui Eric Pearl ur$ea@ă 5ă ţină la Bucure ti. Fn5ă :n 5patele cuvintelor lor. p.nd cu data de 22. 9iica $ea cea $are. Vă onore@ la r. Fncerca$ $ereu 5ă-i proteAe@. M-a$ 8otăr.. #e ce 9aci a aI?.2010 &u tiu de ce. a$ 5i$ţit o durere acută :n g. a a că voi :ncepe cu :nceputul pove tii.. Ei. vă $ulţu$e5c i vă iu<e5c. e"act c.? Dopiilor $ei le-a$ 5pu5 $ult $ai t. :n ca@ul du$neavoa5tră e5te nece5ară operaţia. nu$ai pentru că n-a$ $ai putut 5ă ţin :n $ine. <ine:nţele5.rtie. 0ără 5ă tiu de ce. a$ luat un creion i a$ notat pe o <ucată de 8. Se pare că :ntotdeauna i-a$ dat 9iecăreia e"act ceea ce nu. Ei a5ta. Ce-a$ notat pe aceea i <ucată de 8. „#e ce tre<uie 5ă 9ie a aI Eu tiu $ereu dacă 5e :nt.ntul „Geconectare?.. a$ trecut pe l. „Fntotdeauna a9lu t. ! doua @i a$ căutat pe %nternet. Dea $ică. !nul 2010 a 9o5t unul ciudat pentru $ine. 22. a$ :$păturit-o i a$ pu5-o :n geantă. ! a că i acu$ a$ a$. 5tarea $ea de 5ănătate 5-a :nrăutăţit. #acă tre<uie 9ăcută. Fntr-o @i.

#oug. 5pre 59. Zona g. Dei $ai $ulţi veni5eră pentru că aveau pro<le$e de 5ănătate. ora 1'. ! a că $-a$ 8otăr.tului i nu $ă $ai doare. 9erea5tra $ea a devenit $agică.d ca un copil. era$ :ncă „-o$a &ecredincio5ul?.t era de in9la$ată @ona tiroidei. concentrată din $ai $ulte puncte 5pre participanţii din 5ală.tului a ră$a5 a$orţită :n continuare. dar $i-a a$orţit @ona g. atunci c.$plat a a. Era$ prin5ă de propriul $eu Aoc.r it. #e data acea5ta.. o con5idera$ un ela5tic invi@i<il.nd a$ plecat. a$ cre@ut că toate vor reveni la nor$al. !$ :nceput 5ă r.? !$ 5i$ţit nevoia 5ă-$i dau Ao5 e ar9a de la g.nd a$ $er5 la <ucătărie. Era o noapte cu lună plină.dea$ 9ericită. dintr-o dată. Parcă intra$ cu degetele.tului.nd a :nceput Don9erinţa. D. !vea$ o e ar9ă :n Aurul g.t de $ult dorea$. ca 5ă te5te@ dacă era o 5en@aţie corectă. !$ aruncat c8iar $ingi i$aginare i a$ <alan5at un arc la 9el de i$aginar..t. !re loc la Jotel Pull$an.„Mai e5te vala<il 5e$inarulI? „Sigur că da. dar nu 5-a :nt. Fn5ă 8 . 5u5ţinută de către #oug #e Vito. F$i dorea$ 5ă $ă aleagă i pe $ine pentru de$on5traţii. D. :n lu$i di9erite.20. pe care pot 5ă-l :ntind oric. !$ devenit $ai atentă. deo5e<it de 9ru$oa5ă. D. &u 5-a :nt. > 5ală plină.t 5ă $erg.ndit1 „Sigur că 5e 9olo5e te 8ipno@a. alt9el. $ă di5tra$ e"traordinar i r. !$ g. Ei eu 9ăcu5e$ la 9el. > purta$ ca 5ă-$i ţină cald i 5ă nu 5e vadă c. „Diudat. care doar 5e Auca. Gedeveni5e$ un copil lip5it de griAi. iar cei care participă la de$on5traţii 5unt de-ai lor?. $oale 5au re@i5tent – dar niciodată la 9el. ca 5ă vedeţi de5pre ce e5te vor<aI? Vocea de la tele9on era plăcută i caldă. Era o 5en@aţie care :$i plăcea. Ei. Pipăia$ aerul din Aurul $eu. Era cald 5au rece. M-a$ putut Auca :n continuare. !$ :nceput 5ă $ă Aoc. -răgea$ de ea. „Vreţi 5ă vă arăt că i voi puteţi 5i$ţi energia :ntre pal$eI?. c8iar a$ :nceput 5ă 5i$t un val de energie caldă :ntre pal$e. #e ce 5ă nu veniţi. !5tă@i e5te Don9erinţa gratuită. !$ aAun5 acolo puţin $ai devre$e. a :ntre<at.$plat a a.nd voi aAunge aca5ă.

nără i la 9el de „ne tiutoare? ca i $ine..nă. Du$ putea crede altcineva. totul revenea la nor$al. 5unt inginer. de 9apt.. Pe 5tradă. M-a$ 8otăr. „Spune-$i.t 9iecare a putut 5ă 9ie. tu cu$ ve@i luna prin gea$ul de la <ucătărieI? „De :ntre<are e5te a5taI !i <ăut cevaI? „&u.. ceva 5-a :nt. #acă :ntindea$ $. &ici $ăcar nu citi5e$ cartea lui Eric Pearl.na 5ă ră$. 9ără niciun 5cop anu$e. &-a$ reu it.. 5i$ţea$ un val de căldură :n cău ul pal$ei. D. la 5erviciu. ceea ce $ie $i 5e părea de necre@utI &oaptea a$ 5i$ţit :n per$anenţă o pre5iune pe tiroidă. ca o apă5are din5pre e"terior 5pre interior. a9ară.? „Ei a5ta 9ără 5ă <ei ni$icI? !$ @. !$ :ncercat :n toate 9elurile 5ă anule@ „$iraAul?.t 5ă-l 5un pe 5oţul $eu. D. pentru $ine.nd a venit r. #acă 9erea5tra era :nc8i5ă..na 5pre ele. M-a$ tre@it că $ă Aoc tot ti$pul. Era o 5en@aţie plăcută i a :nceput un Aoc nou pentru $ine. Ei 5unt la acela i nivel.ndul $eu 5ă 9iu pentru pri$a dată pacient. Privea$ :n gol.. „Diudat. pe r. 5unt aici.pentru $ine luna căpăta5e o proiecţie triplă. #e 9apt.t a$ putut de $ult. nu tia$ ni$ic de5pre a5ta. ! doua @i nu 5-a 5c8i$<at ni$ic.$<it. Era $ult $ai aproape i 9oarte 5trălucitoare. M-a$ 8otăr. a5t9el :nc. :n triplu e"e$plar. Cuna 5e :ncăpăţ. !$ :nceput 5ă 5i$t i căldura plantelor..nd. dar la $ine 5e vede :n triplu e"e$plar. #acă de5c8idea$ 9erea5tra. pacient i practician. Ei totu i. dar 5unt i :ntre <locuri. pentru tot ce a$ :nvăţat i a9lat. nu noi 9 . a a că $-a$ 9olo5it de ulti$ele @ile de concediu pe care le $ai avea$ de luat pentru anul :n cur5.. -otul era $agic i nou pentru $ine. $-a$ apropiat din nou de 9erea5tra de la <ucătărie. ! a că $-a$ <ucurat c.t 5ă particip la 5e$inarul care :ncepea @iua ur$ătoare. Fn di$ineaţa aceea a :nceput 5e$inarul de Vindecare Geconectivă. !5ta $i-a arătat că. > vec8e tea$ă de-a $ea a di5părut :ntr-o clipă. Erau 5u9iciente $e5e de $a5aA.nd a$ venit aca5ă.$plat. Pal$ele $ele erau calde i parcă pul5au. la Bacău. Dolega $ea era 9oarte t.? Fn clipa aceea a$ reali@at că nu a$ de ce 5ă $ă $ai te$ de :nălţi$e.

ca i cu$ 5-ar 9i pu5 un nod greu :n g.t noi. &-a$ 5pu5 ni$ănui ni$ic. dar nu a$ putut 5c8iţa nici cel $ai $ic ge5t ca 5ă $ă ridic de pe $a5a de $a5aA. nu ţi 5e :nt. Eternitate i %n9init. a$ 5pu5 :n $intea $ea. !$ 5i$ţit i$ediat cu$ $ă „deta e@?. a$ 5i$ţit o :nţepătură :n @ona renală 5t. una cu po@iţionare gre ită. Ei a$ ceva la piciorul drept.nd colega $ea a ter$inat de lucrat.. ci !ltcineva. 9iecare dintre noi avu5e5e propria lui călătorie. Da i cu$ cineva :ncerca 5ă o 5coată a9ară. !$ cre@ut că toţi au aAun5 acolo unde aAun5e5e$ eu. apoi a$ aAun5 :ntr-o @onă de al< 5trălucitor.. &u era ti$p 5au 5paţiu.. !$ vă@ut cu$ de5părţea$ 5traturi 5ucce5ive de $ov. Sau poate că nu e5te c8iar a aI „Bine.lnire cu #u$ne@eu. Si$ţea$ cu$ $ă 5u9oc.$plă ni$ic.nd1 „&u-ţi 9ace griAi. ca i cu$ $-a 9i ridicat u or.? > pro<le$ă corectă. „#a. 10 . $ult $ai puternic dec. &oi doar de5c8ide$ o u ă. !$ :nţele5 că eu nu tre<uie 5ă 5i$t „pro<le$ele? pacientului. &i$ic. #oar at. dar ni 5-a 5pu5 că nu e5te nicio 5en@aţie de durere?.ng. doar era$. Era o 5en@aţie de ceva cuno5cut i 9oarte apropiat. #e „!ca5ă?. „Bine. a$ re5i$ţit apă5area pe tiroidă i $i-a$ revenit de5tul de greu. #ar ciudat. M-a$ a e@at pe $a5a de $a5aA. Si$ţea$ cu$ 5unt iu<ită. Ce-a$ :nţele5 pe toate. eu nu era$ Steluţa. $i-a$ adu5 a$inte :n g.ng.lucră$. Era$ cu9undată :ntr-o $are de iu<ire. Ei i$ediat un alt g. cu$ ini$a a :nceput 5-o ia ra@na. „!veţi o pro<le$ă :n @ona acea5taI?.nd. de data acea5ta din5pre interior 5pre e"terior. lini te i $ultă iu<ire. D. dar nu 5unt eu cel care lucrea@ă?. ea a :n5e$nat pri$a $ea :nt.tul $eu.. caldă i $oale. !u 9o5t nece5are ca$ @ece $inute ca 5ă aAung „cu picioarele pe Pă$. Fn ti$p ce lucra$ cu pri$ul $eu „pacient?. Pentru $ine. cu$ re5pir 9ără ini$ă i 9ără g. #oar per$ite i 5tai lini tită?.t. a$ :ntre<at. 9ără 5ă tiu ni$ic. !cu$ 5i$ţea$ doar pace. a$ :nc8i5 oc8ii i i$ediat a$ 5i$ţit o apă5are dureroa5ă pe tiroidă.ngă i :n piciorul 5t.t.nt?. #e 9apt. nu a$ rinic8iul 5t. Ei atunci a$ :nţele5 ce :n5ea$nă !<5olut.

KaHov a lucrat :n cel $ai raţional do$eniu cu putinţă $ 5-a ocupat de de@voltarea 5i5te$elor de ca58 9loN $anage$ent. dar a$ 8otăr. „-re<uie 5ă-ţi 9aci Geconectarea Per5onală. -i$p de pe5te două@eci de ani. nu avea$ $ulte variante 5pre alegere. Etie unde tre<uie 5ă $eargă i tie ce are de 9ăcut. Dineva 5au ceva :$i 5punea că :nt.ci doar 5ă trăie5c <ucuria de a $ă Auca. #i$ineaţa a$ avut 5urpri@a 5ă nu $ai 5i$t nicio durere.r@iu. E5te i licenţiat :n p5i8ologie. ! treia oară a$ 5i$ţit doar lini te i pace. 9etiţa lui 5-a :$<olnăvit. „-u c8iar te 9aci <ine.inile.r@iu aca5ă i $-a$ du5 repede la culcare. -re<uie doar 5ă ai intenţia de vindecare. dar totul a 9o5t 9oarte lini tit i plăcut. Pentru @iua de 2.10. ! a a a9lat KaHov 11 . %ndi9erent unde pli$< $. Fn5crie-te la unul dintre a5i5tenţi. de data acea5ta. reacţione@i doar :n @ona tiroidei.tul. ! doua oară a$ 5i$ţit cu$ :$i a$orţe te g. iar acu$ 5tudia@ă pentru o licenţă :n do$eniul de@voltării organi@aţionale. Dolega $ea a 9o5t. !$ aAun5 de5tul de t.00.? Fncă o con9ir$are pentru $ine.2010 &oaptea trecută a$ 5i$ţit că nu 5unt 5ingură. Se$inarul de Vindecare Geconectivă 5-a ter$inat. un $edic p5i8iatru. 5e preling i di5par. Ei nici pentru @iua ur$ătoare Ltre<uia 5ă e"i5te un ciclu de 5o$n :ntre cele două edinţe de GeconectareM.? M-a$ :n5cri5 pe li5ta lui KaHov %tai Sa$el5on. Ca 5e$inar a$ ale5 5ă 9iu de $ai $ulte ori pe po5t de pacient. D8iar 5i$ţea$ cu$ nodulii 5e $ic orea@ă. octo$<rie. ! doua @i ur$a 5ă 9iu acolo di$ineaţa. !$ vă@ut din nou nuanţe de $ov. Du a5e ani :n ur$ă. E5te o energie de o inteligenţă deo5e<ită.i 5e va vindeca tiroida i..t 5ă prelunge5c Magia i 5ă ur$e@ i 5e$inarul de Geconectare. 2. la ora (.00. cu 5peciali@area :n conducerea grupurilor. ! a că a$ ră$a5 pentru ora 21. $ai t. ganglionul durero5. pentru cele $ai $ari co$panii din %5rael.

a$ 5i$ţit cu$ un 9ier :nro it :n 9oc trece :ncet prin $ine. >ricu$.inile. a tre<uit 5ă $ă a e@ :n pat.? „Bănuie5c că tu conduci.nd ti$p :ndelungat. :n acela i ti$p. Mii de ace parcă $ă atingeau.. &u 5e gră<eau. Era$ puţin a$eţită.i palpitaţii. !$ prin5 toate 5e$a9oarele pe verde.nd a trecut prin @ona g.. apoi o răcoare 5uporta<ilă. !$ aAun5 aca5ă i $-a$ 5c8i$<at.. Ca 9el de greu a 9o5t i c..? KaHov a @. la 9el a$ păţit :n 9iecare @i. Parcă tre<uia 5ă aAung la ti$p acolo. prin 9iecare particulă din $ine.t c. Ca ora 21.$pla ni$ic rău?. pe care l-a$ 5uportat $ai <ine. Ei. ! cuprin5 i $. eu conduc.$plă ceva.00 noaptea. Ei totu i. că Mie nu $i 5e poate :nt. Viaţa pentru el 5-a 5c8i$<at <ru5c.$<it i nu a 5pu5 ni$ic. cu 1)0 de grade. Ma ina parcă a $er5 5ingură. Si$ţea$ că 5e :nt. Era$ tra5ă :n 5u5 de o $.tului i a capului. Stai departeI? „#a.nă i 5u< pleoape a$ 5i$ţit răcoarea g8eţii.t pri$a. a$ 5i$ţit :nt. #eodată. Ca un $o$ent dat.nă aiciI? „Du $a ina. KaHov $-a :ntre<at1 „Du ce ai venit p..t 5ă ai o 5tare de <ine. dar apoi a$ tiut că a a tre<uie 5ă 9ie. Era 9oarte puternic. !$ plecat 5pre ca5ă. Ei 5tau :n celalalt capăt al Bucure tiului... Ei din nou 9oc $ dar un 9oc $ai <l. ! trecut greu de acea5tă @onă. ! ră$a5 :n ur$ă o 12 . avea$ 5en@aţia că „totul e5te <ine.de5pre $edicina alternativă i de5pre do$eniul vindecării. Diudat.i $-a$ 5periat. &u 5i$ţea$ ni$ic $ai deo5e<it dec. apoi ca i cu$ ini$a 5-ar 9i oprit. ca atunci c. Sen@aţia a :nceput de la $iAloc :n 5u5. D.nd <ei doar 9oarte puţin.nd a aAun5 :n @ona ini$ii.. la 5e$inarul de Vindecare Geconectivă. 5taţion. acea5tă 5en@aţie era $ai u or de 5uportat. Era ca o 5en@aţie dureroa5ă.nă nevă@ută.t :n celelalte @ile.nd. Fnt. !poi a$ 5i$ţit g8eaţă.nd 5-a ter$inat. dec. Era ora 12. !$ 5i$ţit o căldură prin interior.00 era$ pregătită 5ă intru pentru pri$a edinţă de Geconectare Per5onală. Si$ţea$ cu$ $ă puri9ică prin interior. at. D. Sloiuri de g8eaţă care urcau :ncet prin $ine. Parcă era$ recon9igurată prin 9iecare celulă. P.

i-a$ $ulţu$it i a$ plecat 5pre 5ala unde 5e ţinea 5e$inarul de Geconectare. -u ai ale5 5ă pără5e ti 9rica. a$ :ntre<at1 „Dine 5unt eu. aceea i răcoare. %$ediat după aceea i-a revenit. Fntr-un 9inal. Si$ţea$ alt9el dec.r it a$ 5i$ţit cu$ $ă rote5c :n 5paţiu i-$i 5c8i$< po@iţia :n $ine. Si$ţea$ 9oarte puternic $iro5ul de no"e i $ă deranAa.$plat pe5te @i. D.10. Parcă nu era$ eu. Spre 59. din nou. #oar <ucură-te de el. Steluţa. #ar a5ta a$ 5i$ţit. !i 5i$ţit ceva :n noaptea acea5taI? %-a$ pove5tit ceea ce trăi5e$.t e5te pentru noaptea aceea.nd reali@a$ ace5t lucru. ca 5ă la5 cererea de concediu. #oar 9ăcea$ ceea ce tia$ că tre<uie 5ă 9ac. Magie. !$ aAun5 la KaHov.ntei puternice i li9tul n-a $ai 9uncţionat.2010 &oaptea trecută a$ dor$it <ine. pentru a doua edinţă de Geconectare Per5onală. de la di5tanţă de c.t p. ! :nceput apoi edinţa de Geconectare. &u era nici ur$ă de 9rică 5au de :ndoială :n $ine.ţiva @eci de $etri. Etia$ doar că tre<uie 5ă 9ac <aie. !$ atin5 din gre eală u a li9tului. „!i tra5 lo@ul c. #i5tingea$ $iro5ul 9iecărui copac. Era pentru pri$a oară c.nă acu$. KaHovI Sau ce 5untI? „=ită :ntre<area a5ta. !ceea i căldură prin $ine.? &-a$ :nţele5 ce a vrut KaHov 5ă 5pună cu a5ta. M-a$ ridicat din pat i a$ dat dru$ul la apă :n cadă.. „ca după <oală?. Ei 9iecare copac $iro5ea alt9el. Ei atunci a$ tiut că at. 13 . !i pri$it un dar. Mi-a$ notat apoi ceea ce 5-a :nt. Ei. „!cu$ tiu că 5unt !ca5ă i tiu că 5unt vindecată de cancer? $ a a a$ 5i$ţit i a5ta a$ 5pu5. :n cuvinte... Sen@aţia că 5unt „tra5ă din $ine? :n toate părţile. !$ trecut pe la 5erviciu. tigător. !u apărut ni te 5c. &u pot 5ă 5pun $ai $ult.. -otul era ciudat.5en@aţie grea. 2+. ! doua oară a$ apă5at corect i li9tul a pornit 9ără pro<le$e. după care a$ $er5 la culcare.nd l-a$ vă@ut. #i$ineaţa $-a$ :$<răcat i a$ ie it din <loc. =n 5o$n odi8nitor i 9ără vi5e.

!$ intrat :n ca5ă. a$ Aucat un nou Aoc. prin $ine.. ca i cu$ a pluti. devenea$ palidă. din nou 9ocul. dar i 5pre @ona rinic8ilor i a plă$. #e o<icei. Fnt. a intrat :n Aoc tot corpul.nd urc 5cările.r it. #e la aparta$ent la aparta$ent.10.nă :n v. Eu pot re5pira 9oarte u or i 9ără 5ă-$i 9olo5e5c g. pentru că putea$ di5tinge $iro5ul de par9u$. -otul 5-a repetat.tul.teva 14 . Si$ţea$ cu$ ane5te@ia prinde tot g.ndu-$ă de pe 5caun. ridic. !vea$ c. o noapte 9ără vi5e i cu 5o$n odi8nitor. -otul 5e$ăna cu un atac de panică :n $iniatură.nd a$ aAun5 :n 9aţa u ii de la intrarea :n aparta$ent. 9ără 5ă $ă apropii de u ile aparta$entelor pe l.i. Mi-a$ dat 5ea$a i că a$ 5căpat de :ncă o tea$ă.ntar. Ei a5ta. Ei tot la ora 12. 9ără 5ă o<o5e5c 5au 5ă re5pir greu. 2*.nilor. 0rica de ane5te@ie la 5to$atolog. !cu$ a$ urcat 9oarte repede. c.nd a$ urcat 5pre aparta$entul :n care locuie5c.t din pat.nd a$ co<or.nd venea$ 5pre ca5ă. tia$ :n care $a ină 5e tran5porta5e <ăutură. Mă 5i$t u oară. după reţeta din noaptea precedentă. dar la 9el de neplăcut.tul. !$ o<5ervat ceva nou. avea$ i$pre5ia că nu $ai pot 5ă re5pir. D.00 noaptea.Seara. !$ 5i$ţit „p.r9ul degetelor de la picioare?. !cu$ tiu că acea5tă 5en@aţie nu-$i poate 9ace ni$ic. $i-era 9rică. tre<uia 5ă 9ac „8altă? la etaAul doi. „9ierul :nro it :n 9oc? 5-a pli$<at :ncet. 5i$ţea$ un alt $iro5 de par9u$. !cu$ tia$ că totul e5te a a cu$ tre<uia 5ă 9ie i $-a$ culcat i$ediat după aceea. D. $-a$ apropiat de c. !poi a$ 5i$ţit g8eaţa i la 59.. $-a$ 5c8i$<at i a$ $er5 din nou la culcare. tre$ura$ i :ncerca$ 5ă 5cap de 5en@aţia aceea. Mi-a$ dat 5ea$a de a5ta.ngă care trecea$. #e data a5ta. &u $ai o<o5e5c c. a<ia c. Si$ţea$ $iro5ul de vin. El 5e nu$ea1 „Fn ce aparta$ent e5te o doa$nă?. dar o variantă $ai u or de 5uportat.2010 #in nou. de la di5tanţă.

$plăI? „E5te doar ceea ce ţi-ai ale5 tu 5ă e"peri$ente@i. dar $ai <un i $ai 5ănăto5. Eu a$ ale5 acu$ 5-o nu$e5c Eterna %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. tia$ c. !$ con tienti@at o altă 9rică pe care a$ pără5it-o. !$ aAun5 aca5ă. Pe dru$..Hilogra$e :n $inu5.? !$ :$<răţi at-o. ! :nceput cu$va cu @ona coloanei. %n9init i &i$ic :n acela i $o$ent.nd 5-a ter$inat totul i a$ putut 5ă ador$ :n 59. ! adar. Pur i 5i$plu. 0rica de apă $ care era. !5ta a$ :nţele5 acu$. colegul $eu de la 5e$inarul de Geconectare i 5tudent la $edicină. „Etiu că nu 5-a ter$inat aici. -udor.r it.. i-a$ pove5tit lui Jelen Lpro9e5orul care a 9o5t :$preună cu noi la partea practicăM. :n perioada re5pectivă.. %ar Eu 9ac parte din Marea 0iinţă de Cu$ină. Sen@aţia aceea de corp u or. Ei a$ 5lă<it c. ->-=C e5te %u<ire. M-a$ 5i$ţit $inunat i $-a$ <ucurat de 9iecare clipă pe care a$ petrecut-o aici. :n două @ile. E5te $ult $ai puternică i $ai 9anta5tică dec. Văd cu$ toate durerile $ele vec8i di5par :ncet i organi5$ul 5e o<i nuie te cu ceea ce pri$e te. -u tii de ce ai ale5 a5ta. de 9apt. &u $ai era nevoie 5-o pă5tre@ l. !cu$ 5i$t că 5unt iu<ită. #eAa trec $ai u or prin toate 15 . E5te doar alegerea ta. de5pre luna vă@ută :n triplu e"e$plar i ce a$ 5i$ţit :n cele două nopţi după Geconectarea Per5onală.. #e o 9orţă atotputernică. Cu$ină. Deva 5e $odi9ică :n $ine. căreia unii dintre noi Fi 5pun #u$ne@eu. a$ @. ! treia @i totul a decur5 după ritualul deAa cuno5cut. Mă 5i$t din ce :n ce $ai <ine. nu te :ngriAora. =lti$a @i de 5e$inar. Eternitate.$<e5c. Sunt tot un o$.t ţi-o poţi i$agina.teva Hilogra$e.. dar pentru $ine e5te doar %u<ire pură. Deva :$i 5pune că tre<uie 5ă nu la5 e"perienţa acea5ta 5ă-$i do$ine viaţa.. a :nţele5 a5ta :naintea $ea. Fnainte de a pleca. E5te nor$al ce $i 5e :nt. deg8i@area dorinţei de a 9i iu<ită. Eu a$ 5i$ţit că levite@. era c8iar reală.ngă $ine. !$ plecat apoi 5pre ca5ă. a$ :nceput 5ă @. Sunt parte din Ea i Ea e5te :n $ine. Să $erg $ai departe.$<it i i-a$ $ulţu$it.

A treia lecţie1 „>rice practician :n Vindecare Geconectivă i Geconectare tre<uie 5ă 9ie pregătit pentru un 16 . a$ :nt. &u $ai avea$ dec. 9oarte clar i 9oarte inten5. doar pri$e te.t de <ucuroa5ă i 5i$ţea$ cu$ „ini$a :$i dă pe a9ară? de at. Seara.nă i cu$ tre<uie 5ă re5pir. la :nt. ! 9o5t intere5ant că a5tă@i a$ putut re5i$ţi toate $i cările de la 5e$inarul de Geconectare. Dopilul 5-a uitat la $ine i $i-a 5pu51 „#oar at.ta iu<ire pentru toţi i pentru toate. !$ :ncercat 5ă le vor<e5c copiilor $ei de5pre a5ta. &-a$ reu it dec.? „-re<uie 5ă 9ii $ulţu$it cu ceea ce pri$e ti. Era$ at. c.5en@aţiile de 9oc/g8eaţă/9oc $oderat.. !cu$ 5-a ter$inat totul. dar nu-$i aAung <anii. &u tre<uie 5ă te 5i$ţi ră5pun@ător pentru 5oarta ni$ănui?.i i-a$ dat de po$ană unei 9e$ei <ătr.10.t ni te $ărunţi . Ei atunci a$ de5c8i5 cartea lui Eric Pearl.2010 M-a$ tre@it 9oarte u or.$plat? cu $ine.lnit un copil care cer ea. „Sunte$ aici 5ă-ţi 5pune$ 5ă continui ceea ce 9aci. &i$eni nu $ă o<liga5e 5ă-i dau ceva. dar $-a$ :ntor5 i i-a$ dat toţi <anii $ei. 2(. 5unt lini tită i tiu că voi avea un 5o$n 9ără vi5e. la a5e 9ără un 59ert. a a cu$ i el ale5e5e 5ă 5tea :n 9rig i 5ă cer ea5că.? !$ :nţele5 că :ncă nu e5te $o$entul.$plare. Ei ni$eni nu e5te ră5pun@ător. &u 5unt deloc o<o5ită i a$ dor$it :ntr-adevăr 9oarte <ine.. > @i cu lecţii pentru $ineO Prima lecţie1 „0iecare a ale5 5ă 9ie acolo unde e5te.tI Bine.nd $ă :ntorcea$ 5pre ca5ă. A doua lecţie1 „Deilalţi acceptă ceea ce le 5pui. doar dacă e5te deAa !devărul tău?.? #ar atunci a$ :nţele5. !5tă@i a 9o5t o @i deo5e<ită. Mai :nt. 0u5e5e alegerea $ea. &u 5unt pregătită 5ă le 5pun celorlalţi. ca 5ă-$i 9ie $ai u or. pentru alegerile noa5tre.ne. nu $ă 5i$t deloc 5ingură i ceva :$i 5pune p. propriul $eu !devăr.t 5ă-i 5perii i 5ă-i 9ac 5ă creadă „că ceva 5-a :nt. care $i-a $ulţu$it. :n a9ară de noi :n ine.

!<ia $ă tre@i5e$ i. Deea ce tre<uie 9ăcut pentru pacient. 5t.+0 a9ară ploua. 5e 9ace oricu$. A treia lecţie1 „&u :ncerca 5ă tran5$iţi ni$ic 5pre pacient... El tie pentru ce a venit.. #oar că $-a$ 5trăduit prea tare. ca 5ă văd ce tre<uie 5ă văd. -ele9onul $eu nu a :nregi5trat :n5ă ni$ic. :n ti$pul Vindecării Geconective. ! 9o5t ca o pre$oniţie. dar :n acel $o$ent $i-a$ dorit din nou ca anul 2011 5ă-$i aducă o 5c8i$<are a locului de $uncă.. =nul dintre colegi a avut o durere de cap i eu a$ :ncercat 5ă 9olo5e5c cele :nvăţate la 5e$inarul de Vindecare Geconectivă. Să nu la5 lucrurile a a. a9ară era 9ru$o5. eu 5au #u$ne@euI? Ca 5erviciu. Eric Pearl :ntre<a5e odată.2010 ! doua @i cu lecţii pentru $ineO Prima lecţie1 „&u te lua după aparenţe... nici la cele nepreluate. D. :n ti$p ce :ncerca$ 5-o conving pe !lina 5ă $ă la5e 5ă-i 9ac o edinţă de Vindecare Geconectivă.10. Fncepu5e$ 5ă $ă 5i$t :ngrădită 17 . iar eu :$i pierdea$ claritatea vederii.. Ca ora 11.... la :nceput?. -re<uie 5ă a$ ră<dare. -re<uie doar 5ă $ă Aoc. Ei au @.dru$ anevoio5. A doua lecţie1 Se pare că n-a$ :nţele5 prea <ine lecţia nu$ărul 2 de ieri.nd $-a$ uitat :n5ă pe 9erea5tră. &u a5ta e5te calea. !$ :nţele5 a5ta.$<it :nţelegători i c8iar $-au 59ătuit 5ă $erg la $edic pentru intervenţia c8irurgicală. pe cineva1 „Dine pre9eraţi 5ă vă 9ie #octor.nd :n pat.. Ce-a$ pove5tit colegilor prin ceea ce a$ trecut. a a că ea 5-a reluat. #orea$ 5ă-i treacă durerea de cap. Fncă nu 5unt pregătită 5ă a$ propriul $eu !devăr. nici la apeluri pri$ite. Ei atunci a$ :nţele5 că $i-au tre<uit două lecţii. Pentru !utovindecare. Si$ţurile tale te pot :n ela?.nd era$ la 5e$inar. 9runtea $i-a devenit grea.. !$ 5i$ţit atunci un val de energie rece. &u tiu de ce. doar a<andonea@ă-te?. 2). Bine:nţele5 că a$ 9o5t re9u@ată. au@ea$ clar picăturile de ploaie. 5pu5 celorlalţi. colegii $i-au 5pu5 că $-au 5unat c. !$ :nţele5 că 9iecare pri$e te doar ceea ce tre<uie 5ă pri$ea5că i că eu nu tre<uie 5ă $ă 5trăduie5c deloc.

Cu$ina tie ce tre<uie 5ă 9acă i 5ingură. Bine. #i$ineaţa a :nceput a treia @i de lecţii pentru $ine. M-a$ apropiat de calculator i a$ vrut 5ă lucre@. Era$ de5tul de o<o5ită. pe care 5cria $are 2012..12. Mai 5cria ceva $ai $ărunt. ace tia vor 5cădea i vor di5părea. parcă era$ :ntr-o cu că. uita5e$ televi@orul pornit. P. dar a$ 9ăcut-o. Prima lecţie1 „&iciodată nu e5te prea t. a$ cre@ut că dacă ţin $. D. Fntr-un 9inal. !$ :ncercat apoi 5ă dor$ puţin. Deva ca o <oare interioară.acolo. „Ziua i luna?. Spre 5eară $-a 5unat Mi8aela. i$aginea a revenit la nor$al i a$ :nc8i5 televi@orul.na acolo Lpoate c8iar nu tre<uie 5ă 9ac a5taM i nici nu tre<uie 5ă 9olo5e5c auto5uge5tia. dar 9oarte u oare.teva valuri reci care au trecut prin $ine. o colegă de la 5e$inarul de Vindecare Geconectivă. Pur i 5i$plu. !cu$ tiu că nu e5te nece5ar 5ă pun $. Ei atunci 5-a :nt. care :$i $a5ea@ă g. ! a că a$ căutat pe %nternet. Ca 5erviciu a$ cre@ut că au di5părut ni te docu$ente. a$ g..na pe nodulii de la g. 2'.. M-a$ tre@it :n5ă cu 5en@aţia unor degete invi@i<ile. %$aginea 5-a 5c8i$<at <ru5c i a apărut un cadru de culoare neagră.. „Mai 5tau p.10.2012?. $ă 5u9oca$. Mi-a$ cerut 5cu@e de la cei pe care :i :nvinovăţi5e$ degea<a. -re<uie 5ă recuno5c că $i-a 9o5t greu 5ă-$i accept propria gre eală.nd a$ ador$it. Ca 9el de repede. :n5ă. le-a$ gă5it i $i-a$ dat 5ea$a că a$ gre it.ndit.t.ntată.nd. E5te ceva :n legătură cu „Pri$ul val?. $i-a$ 5pu5 :n g. dar eu nu tiu ni$ic de5pre acea dată.nă :n $artie?. :n Ao5ul cadrului re5pectiv.nă acu$. ! 9ăcut deAa două edinţe de Vindecare Geconectivă i era 9oarte :nc. 18 . !tunci a$ :nţele5 că a$ vă@ut 5cri5 „21.$plat ceva. nu e5te nevoie 5-o direcţione@ eu. #ar nu a$ dat atenţie.2010 &oaptea trecută a$ $ai 5i$ţit c. Mă uita5e$. !$ lă5at lucrurile la nivelul ace5ta i a$ $er5 la culcare.r@iu.tul pe interior. :n alt do5ar. ca 5ă recuno ti că te-ai :n elat?.

$pla a5ta. D8iar i la 5erviciu $ă 5i$t <ine. #upă $ulţi ani. 20. Ei tot după $ulţi ani. Si$t că a$ revenit !ca5ă. a$ reu it 5ă-i 5pun 5oţului $eu1 „-e rog.t de o<icei1 „! putea veni pentru o @i.. a$intirea. $ai 5enină..$<e5c i aud 9oarte de51 „De <ine că aţi venit.10.A doua lecţie1 „0iecare lucru are $o$entul lui pentru re@olvare. Cu$ea. Eu 5unt alt9el. Fnt. Să nu $ă 5c8i$< niciodată. cul$ea. Vor<i$ $ai t. dar toată @iua a$ 5i$ţit nevoia 5ă 5tau c. nu $ă $ai deranAea@ă dacă 5e trece pe5te $ine. #e data acea5ta. Pri$e ti ceea ce e ti?. -re<uie doar 5ă ai ră<dare?. Singurul lucru pe care tre<uie 5ă-l 9ac e5te 5ă-$i aduc a$inte de Mine.nă i la cantină.nă?. $ai lini tită.. ră5pun5ul a venit alt9el dec. !$ ră$a5 cal$ă i a$ :nţele5 că toate au un ro5t.n un copil cu oc8ii $ari de5c8i i 5pre !devărul $eu..t $ai $ult la 5oare. Mai cal$ă. &u $ai tre<uie 5ă a tept niciun ră5pun5. !$ re$arcat că dacă ţin oc8ii :nc8i i i 5unt a9ară. nu $-a$ enervat c. niciodată. -otul e5te $ai u or acu$.i a 9o5t ca o eli<erare pentru relaţia $ea cu Mi8ai. Ei c8iar a a a 9o5t. E5te at. $ă a9lu cu9undată :ntr-o $are de ro u inten5. care !cu$ tiu că e"i5tă.. Ei >a$enii erau $ai 9ru$o i i $ai <uni acolo. „Etii că a5tă@i 5unt e$i5ii $ari de pla5$ă din 5oareI? &u tia$. $ai $i5terioa5e. vino la Bucure ti la 59. A treia lecţie1 „Cegea atracţiei 9uncţionea@ă.? !$ :nţele5 că ni$eni nu e5te de ne:nlocuit i. F$i e5te 5u9icient 5ă tiu că ceea ce a$ 5i$ţit e5te real i că Miracolul e"i5tă..r it de 5ăptă$.nd au apărut :nt. 5ă ră$. !$ redevenit !ca5ă. viaţa 5unt $ai 9ru$oa5e.t de 9ru$oa5ă. toate 9etele 5e poartă alt9el. Fnainte nu $i 5e :nt. M-a 5unat Mi8aela.r@iu?.r@ieri :n re@olvarea pro<le$elor de la 5erviciu. P. 0oarte reale i o<o5itoare.2010 &oaptea trecută au 9o5t doar vi5e. !<ia acu$ pot 5ă 5pun că a$ lă5at trecutul 5ă plece cu 19 . F$i @.

dar nu 5c8iţa niciun ge5t.nge u5cat. de5părţită tot :n două $ o parte vi@i<ilă i o parte invi@i<ilă. dar ur$a $ea de avion 5e prelingea u or 5pre po@iţia pe care o dorea$ eu. %$ediat după a5ta.$plat. dar de5părţi5e cerul :n două1 o parte 5enină $ cea pe5te care trecu5e $ i o parte al<urie. Ei a a 5-a :nt. $a ina $ergea doar cu 5patele i 5e :ndrepta 5pre o alta care 5taţiona. !$ privit la planta din 9aţa 9ere5trei i.nt. Eo9erul era :năuntru.r@iu.adevărat.. &u era nicio ur$ă de v.nd. Da i cu$ „5-au de5picat apele?. M-a$ apropiat din nou de 9erea5tra de la <ucătărie. !$ reu it c8iar 5ă-i 9ac o 9otogra9ie. ! doua oară c. care era :ntr-o po@iţie de „9ără 10?. ace5ta a pornit $otorul i a plecat :nainte 5ă produc vreun accident. %ndi9erent ce 9ăcea$. !poi $-a$ vă@ut conduc. !$ vă@ut o ur$ă al<ă de avion. 9ără 5ă 9ac niciun e9ort. %ntere5ant că. !u 9o5t $ulte eli<erări i totul a 9o5t 9oarte 5olicitant pentru $ine. o pată ca de 5. =r$a al<ă de avion era la 9el de vi@i<ilă.t de 9irav.ndit că va aAunge la po@iţia de „ i 10?. #i$ineaţa $-a$ tre@it o<o5ită... dintr-o dată. Se pare că orice Magie 5e poate :nt. totul e5te !cu$ :$părţit :n două Au$ătăţi per9ecte $ una de Cu$ină i una de =$<ră $ iar Cuna e5te 9oarte i$portantă pentru $ine. :n vi5. :n dreptul $eu. i$ediat după aceea.ndit că 5e :ndreaptă i aAunge la ora 12. 5u< <ăr<ie $i-a apărut. 9ie el oric.. !<ia :ntr-un t. %ar Cuna era pe partea 5enină a cerului. care a di5părut 9oarte repede. a apărut o ceaţă al<urie. !$ intrat :n <ucătărie i $-a$ uitat pe 9erea5tră. Fn clipa aceea. Fn lu$ea $ea. !poi $-a$ g. -otul 5e repeta de trei ori pentru $ine.$pla !ici. au $ai apărut :ncă două ur$e de avion. $-a$ g. !$ vrut atunci 5ă văd ce-$i arăta. !$ ie it pe <alcon i $-a$ uitat la cer. Ei ea c8iar a5ta a 9ăcut. 20 . 9oarte aproape de po@iţia iniţială i care au ur$at acela i tra5eu.nd Cuna voia 5ă-$i 5pună ceva.

Da o 5evă care 5e 5curge. pri$ele cuvinte.? !$ de5coperit :n 9elul ace5ta o $editaţie care :$i 9ace <ine. #upă aceea. De <ine că a$ ace5t BurnalP Seara a venit Virgil. de trei ori.nt.na. Mă 5i$t ca un copil care :nvaţă pri$ii pa i. !ud cu$ 9run@ele plopului din 5patele <locului 5e $i că u or. de i nu 5e 5i$te nicio adiere de v.i dorea. Mi 5-a părut că 9ăcea$ ceva ce el nu. !poi aud cu$ 5e preling picăturile de apă pe viţa-de-vie.. „Sunte$ 9ăcuţi după c8ipul i a5e$ănarea Cui? $ Energia i Cu$ina din noi 5unt parte din Marea de Cu$ină i de Energie. Pri$a dată. Ce aud ca i cu$ cineva ar <ate din pal$e. :ncă o dată. 5ă nu uit ceea ce :nvăţ acu$.na cu care-l ţinea$ pe Virgil.10.!5tă@i e5te o @i :n care au@ul $eu a aAun5 la cote ne<ănuite. apoi 5-au :ntin5 5pre tiroidă. Vreau 5ă ţin $inte.. „#u$ne@eu e5te Cu$ina? $ #u$ne@eu c8iar e5te Cu$ină i energie. 21. Sen@aţiile de ar5ură puternică au 9o5t $ai ale5 :n @ona ini$ii. #i$ineaţa. „Sunte$ aici ca 5ă te aAută$ 5ă :nţelegi ce e ti. a 9o5t ca i cu$ :nţele5e5e$ trei !devăruri. 2. !$ privit din nou cu atenţie. #e data acea5ta. 5-a de5c8i5 o 9erea5tră audio pe %nternet. „Să nu-ţi 9aci c8ip cioplit? $ &u poţi ciopli ceva care e5te ne$ărginit. a$ vă@ut un 9luture 5plendid. care a @<urat p. Mi-a$ retra5 9oarte repede $. !$ 5i$ţit cu$ o parte din energia $ea trece 5pre el. #upă aceea. Dineva arunca5e ni te apă. iar eu aud 9iecare picătură. 1. 21 .2010 &oaptea trecută a$ 5i$ţit din nou valul de energie prin $ine. ca i cu$ l-a 9i avut :n pal$ă. C-a$ vă@ut clar. 0ără 5ă 9ac ni$ic. care a trecut i prin $.nă la nivelul capului $eu. #e data a5ta a 9o5t doar o răcoare 5uporta<ilă. care e5te c8iar %nteligenţa i Don tiinţa =niver5ală. $-a$ a e@at la calculator. Pe 9iecare 9run@ă :n parte. 2.

nd a$ pli$<at $. dar i a5ta era a a cu$ 5e a tepta 5ă 9ie. =na era caldă.ncă pielea?. dar nu a 5i$ţit ni$ic. 9iind 9oarte ancorat :n realitatea $aterială. #upă a doua edinţă..inile prin aer. :n $o$entul :n care l-a$ rugat 5ă-$i arate unde 5i$ţi5e „că-l $ăn. Mi-a dat totu i voie 5ă $ă $ai Aoc o dată. Virgil. Să 9ie totu i i e$oţiile $ele o piedică :n edinţele de Vindecare GeconectivăI !u contri<uit cu ceva 5en@aţiile de tea$ă i vinovăţie. a pri$it doar acea5tă 5en@aţie. a$ 9o5t 9oarte atentă.. P. alta doar $ă :nţepa :n pal$ă. deoarece $-a$ g. !$ 9ăcut-o de trei ori.nă i piciorul 5t. pentru că e5te un $e5aA pe care poate 5ă-l :nţeleagă corect.na pe 5patele lui Virgil. #ar.ndit că 5-ar putea 5ă-i 9ac rău.ng.teva plante de a9ară. l-a durut puţin capul. %-a$ pu5 $. $i-a arătat e"act @onele pe5te care :$i pli$<a5e$ $. M-a$ retra5 :n5ă repede. i 5-a 9ăcut 9oarte 5o$n. !5tă@i a$ $ai :nvăţat ceva. !$ dorit 5ă vadă i Virgil ceea ce eu deAa tia$ ca 9iind adevărat $ i nu $i-a reu it. #e data acea5ta doar c. 5patele :l durea $ai puţin. E5te 9oarte inteligentă acea5tă energie. 0iecare pri$e te ceea ce poate 5ă recunoa5că.ncă :ntregul corp.na pe5te c. ceva 5-a :nt.na pe 9runte i l-a $ai lă5at. Era o durere care per5i5ta de o 5ăptă$. alta răcoroa5ă. 9ără 5ă vreau.nd a plecat 5pre Bacău :n 5eara acea5ta. D. 9ără 5ă tie că a 9ăcut ace5t lucruM.nd a venit la Bucure ti. D. Virgil $i-a dat voie 5ă e"er5e@ pe el. cu toate a5tea. Pri$a dată au 9o5t „regi5tre? vi@i<ile Lc8iar a $i cat degetele de la $. Si$patic a 9o5t că. :ncă nu a$ un ră5pun5 pentru ace5te :ntre<ări. 0iecare plantă avea propria a$prentă energetică. Bine:nţele5 că i 5-a părut nor$al. :l durea 5patele de5tul de tare. D. D.!5tă@i. Sunt din nou val de energie i 5i$t nevoia 5ă ţin $. Vindecarea Geconectivă.nă i aura o au 22 . ! doua oară a 5i$ţit doar că-l $ăn. a a că ne-a$ culcat puţin.$plat.nd 5-a tre@it.nă. &ici capul nu-l $ai durea.teva $inute i n-a 5i$ţit $are lucru. Dred totu i că $-a$ 5trăduit prea $ult. pe care le-a$ 5i$ţitI !cu$.

de la o altă di5tanţă. ! ale5 5ă tran59or$e :n i$portante. 5-a pierdut Miracolul.. F$i e5te $ult $ai u or acu$. la $o$entul re5pectiv. 5o$nul e5te pro9und. ca după o <oală. nu tre<uie 5ă ceri ni$ic. c. > 5i$ţi pentru 9iecare plantă :n parte.11. 02.t %u<ire acolo.2010 &oaptea trecută a$ 5i$ţit aceea i ar5ură ca de 9oc. oriunde i oric. aroganţa. 1.nt.di9erită. 9ără vi5e. „->-=C e5te %u<ire? $ !$ 5i$ţit a5ta. ! ale5 lip5a de re5pect pentru Pă$. toate lucrurile lip5ite de valoare. $ă tre@e5c o<o5ită. Pri$e ti doar ceea ce e5te potrivit pentru tine. D. &u tre<uie 5ă ceri voie. pli$<.11. &u era dec. ani$ale Ltoate 9iinţe viiM. %nteligenţa =niver5ală tie totul. Ei a 9o5t una u oară. aceea i 5en@aţie că a$ :nţele5 :ncă trei !devăruri. #i$ineaţa. !$ avut i o 5en@aţie de a$orţeală :n Aurul 23 . 5ă trec pe5te ace5te 5en@aţii. Ei totu i.nd. ni$ic altceva. !$ avut :n5ă tot ti$pul 5en@aţia că nu 5unt 5ingură i că nu tre<uie 5ă-$i 9ie 9rică. „>$ul 5-a deconectat 5au a 9o5t deconectat de la acea5tă %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală i a trăit independent? $ >$ul a ale5 5ocietatea de con5u$ i a uitat de 5piritualitate. -otul 5-a repetat de trei ori.ndu-5e :ncet prin Mine. 01. 2. plante.nd totul 5e ter$ină.nd a$ 9o5t :n Cu$ina al<-5trălucitoare. Viaţa e5te o 5erie de lecţii pe care tre<uie 5ă le :nveţi. 2. Prin deconectare. „#u$ne@eu e5te pretutindeni? $ Sunte$ cu9undaţi :n acea5tă Mare de Energie =niver5ală. lăco$ia i di5trugerile. dar s a c!"ti#at E"perienţa.2010 &oaptea trecută a 9o5t doar o 5ingură trecere de 9oc..

„!devărul e5te :n noi? $ Fn !#&-ul no5tru. &u tiu :ncă de ce o 9ac. e că a$ :nceput 5ă-$i pot reduce inten5itatea durerilor de cap.. a$ 5i$ţit că ceva a 9o5t di5tru5 :n 9iinţa $ea.r@iu1 . dar 5igur o 5ă-$i 9olo5ea5că $ai t.nd $-a$ tre@it. 2. apoi căldură plăcută i din nou răcoare. D. Fnt.nd a$ 9ăcut a5ta.ndire i con tiinţă.g. ci $erge !ca5ă. !poi a$ vă@ut trei poru$<ei al<i. Eti$ cu$ 5ă ne contopi$ cu %nteligenţa i Don tiinţa =niver5ală.t. -re<uie 5ă a5culţi i 5ă o<5ervi 5e$nele i lecţiile pe care le pri$e ti :n 9iecare @i. c. Da i cu$ ceva 5-a 5c8i$<at :n $ine i a$ 5căpat de tot ceea ce nu-$i $ai tre<uia. De e5te intere5ant. #e 9apt.tului. a$ dorit 5ă note@ ceva :n Burnal.0ocul lăuntric a 9o5t puri9icator. &u e"i5tă li$ite. 1. „Dere i ţi 5e va da? $ =niver5ul e5te in9init i poate 5ă ne o9ere tot ceea ce ne dori$. :n ti$pul @ilei $ trei treceri de energie prin $ine. pe cerul 5enin.t dacă ni le i$pune$ noi. !$ vă@ut cu$ din $ine ie ea ceva ca un <alaur 5au un vier$e uria . -re<uie doar 5ă :i per$ite$ !devărului 5ă apară la 5upra9aţă. 02. #oar noi 9ace$ alegerile :n viaţă. 2.te 2 24 . o nouă 5erie de trei !devăruri :nţele5e.2010 &oaptea trecută a$ avut iară i un „vi5? 9oarte real. !5tă@i a$ 5i$ţit $ de data acea5ta. Sen@aţia a$ perceput-o :n @ona capului. -rinitatea a 9o5t pre@entă pe tot parcur5ul celor 10 @ile de e"perienţe3 2 @ile " 2 treceri Q L1R1R1M @ile cu 2 lecţii/@i Q SL1 @i " L2R1M treceriM R L1 @i " LoglindaT1R2M treceriM R L1 @i " 1 trecereMU cu 5erii de c.. Eti$ că Spiritul Lenergia lui #u$ne@euM nu $oare. l-a$ o$or. prin g. noi cunoa te$ !devărul. ni$eni altcineva.i răcoare. „!legerea e5te a noa5tră. !ve$ $ai $ulte căi $ i noi alege$ pe care 5ă $erge$. pentru că ave$ Ci<erul !r<itru? $ #oar Eu aleg ceea ce 5unt i de ce parte 5unt. C-a$ lovit i l-a$ di5tru5. 0i@ic.11. #i$ineaţa. dec..

Sunt doar un punct din %$en5itatea Don tientă. care co<ora 5pre locul :n care 5tătea$. pur i 5i$plu.. dar a$ con tiinţa 0iinţei.ndit atunci. #in nou.t ceea ce e5te $ai potrivit 5ă 5e :nt. S-a 5tin5 i ea.t 5ă-i dau dru$ul.nga celor două i 5-a 5tin5 tot :n @ona :n care au di5părut i celelalte. cu $ultă atenţie i cu 5enti$entul că tre<uie 5ă văd ceva.n pe loc. !$ co<or. !$ 8otăr. ->-=C nu dore te pentru Mine altceva dec.r@iu.t din $a ină i ceva $-a 9ăcut 5ă ră$. $are i al<ă. $ai ale5 :n @ona de la picioare.adevăruri/@i Q 1 @i " 2 treceri?. Mai ciudat e5te că :n toate ace5te @ile $ă lini tea$ :n Aurul orei 2 di$ineaţa. Privea$ cerul. !poi a apărut o a doua 5tea. &u $ai tre<uie 5ă revin la ea. Sunt un punct care .. 0iinţa #ivină e5te totul i Eu 9ac parte din ->-=C.$ple. ci9ra trei. iar :n dreapta $ea. nu $ai :ncerc 5ă 9ug din 9aţa 9ricii pe care o 5i$t :ncă. „Mai tre<uie 5ă 9ie :ncă una?. &u $ai negocie@. !5tă@i a$ 8otăr. Ca 5erviciu a$ 5i$ţit tot ti$pul ca o răcoare :n interior. Ei totul 9ace parte din ->-=C i din 5c8i$<are. ! apărut :nt.t 5ă-$i 9olo5e5c Ci<erul !r<itru.na pe 9runtea unei colege i a 5i$ţit „cu$ 5-a electrocutat 9oarte tare?. pentru că Eu 5unt o părticică din Ea. 9oarte cald. dintr-o dată. $ai $ică de data acea5ta. !$ ale5 5ă trăie5c :n pace cu 0iinţa #ivină. la 9el de <ru5c.. care 5e tran59or$ă :n 9luture. :n colţi orul cel $ai a5cun5 din 0iinţa $ea. Dolegii de la <irou $i-au 5pu5 ceva intere5ant $ :n 9aţa $ea era 9oarte rece. D. !$ $ereu 5en@aţia de o$idă.nd a$ aAun5 aca5ă de la 5erviciu. a venit cu$va din 5t.11. pentru că 5unt o părticică din Ea. 0. c8iar :n dreptul :n care di5păru5e pri$a. !$ cre@ut că e5te un avion.i o 5tea 5trălucitoare. era de5tul de t. ! treia 5tea. !$ pu5 $.2010 25 .!cu$? :nvaţă 5ă devină i el con tient de Sine. Etiu că nu poate 5ă-$i 9acă ni$ic rău. a$ g. dar 5-a 5tin5.. &u 5unt #u$ne@eu. colorată.

$-a$ Aucat cu o plantă care avea o parte o9ilită. iar prin corectarea ace5tora. Sunt tot $ai atentă la ceea ce 5e :nt. !$ luat-o i $-a$ du5 :n ar8ivă. dacă nu g.r ită i caldă.ntat de Aucăria 5a.. Ei. pentru 9iecare @i de Geconectare :n parte. ca 5ă nu $ă vadă ni$eni. Sunt doar culoare. Ei $inune.2010 26 . :ncepe 5ă 5e :nver@ea5că la v.$plă. Verdele e5te $ai de5c8i5 la culoare.$plă i $ă 5i$t ca un copil care de5coperă lu$ea. Se vede clar linia de la care a pornit 5c8i$<area de a5tă@i. Sau că repre@intă ceva 9oarte i$portant pentru $ine.inile :n Aurul ei. &u $ai 5unt corp. !$ pli$<at $.2010 E a doua @i că $ă Aoc cu noua $ea prietenă.t 5ă nu $ai lucre@ 9ără 5ă-$i i$agine@ $ăcar o 5iluetă de5enată pe $a5a de $a5aA. D8iar :nver@e te 5u< oc8ii $eiP D. 0+.. Da i cu$ a ti că ea repre@intă un portal 5pre lu$i paralele 5au că re9lectă i$aginea noa5tră :n dualitate..nd a$ aAun5 aca5ă. a$ 5i$ţit cu$ corpul $eu di5pare i $-a$ tre@it :ntr-o $are portocalie.11.11. la 5erviciu.t 5ă-$i 9otogra9ie@ noua prietenă. Fn 5eara acea5ta. Văd cu$ partea $ai puţin u5cată : i 5c8i$<ă culoarea. a$ repetat ceea ce a$ :nvăţat la 5e$inarul de Geconectare. a$ 5tat $ai $ult ti$p cu oc8ii :nc8i i :n 9aţa ei.nde5c a a.. 0*. :ntr-o culoare ne59.. a$ putut 5ă 5c8i$< ceea ce e"peri$enta$. !$ a9lat că. $ai proa5păt. Fn ulti$a vre$e 5i$t o atracţie deo5e<ită 9aţă de oglinda de pe 8ol.!5tă@i. pot 9i c8iar eu :n calitate de pacient. M-a$ 8otăr. Ei a$ $ai :nvăţat că lucrarea tre<uie 9ăcută corect i integral. M-a$ 8otăr.. pentru ceea ce 5e :nt. !$ 5i$ţit toate gre elile i o$i5iunile 9ăcute :n corpul $eu. Ei din nou 5unt un copil :nc. dintr-o dată. !u apărut noi iri@ări de verde. Fncă $ai a$ nevoie de con9ir$ări.r9ul 9run@elor.

!$ reu it 5ă vi@uali@e@ gal<en. 0rica e5te de vină $ 5au c8iar nu tre<uie 5ă-l 5pun :n 9elul ace5taI Sau e5te 5u9icient 5ă-l trăie5cI #ar de ce tre<uie repetat de trei oriI Ei ce :n5ea$nă codul ace5taI &u cu$va a$ :ncercat 5ă-l 5pun. Vreau 5ă văd ce 5e :nt.0'.. pe cealaltă.3 1M. verde i $ov.. are un triplu ' L'"'T)1T'3 )R1T'M. dar $i-a 9o5t 9rică 5ă-l 5pun i a treia oară.$plă cu ele.1'*1.t 5ă $ai 9ac un e"peri$ent.1')(M a$ gă5it din nou porţiuni din codul $eu L113 13 222T'M. !vea un alt gu5t 9aţă de ceea ce <ău5e$ cu doar c. C-a$ repetat cu voce tare. dar i ceva drăguţ.0.T113 13 222T'3 22T*3 13 (T2R. !$ luat două 9run@e din planta căţărătoare din dreptul 9ere5trei de la <ucătărie i le-a$ 9otogra9iat pe a$. !$ ţinut $. Si$t alt9el tot ceea ce <eau 5au $ăn. a$ gă5it porţiuni din codul $eu L+R)T123 222T'M. Era „$ai energi@at? $ :ntr-un 5en5 pe care nu pot 5ă-l e"plic.teva 5ecunde :nainte.12 e5te codul $eu i că tre<uie repetat de 2 ori ca 5ă ai<ă e9ect. !poi (R.R*1T(2T'. 27 . Dulorile gal<en i verde $i-au ie it cel $ai <ine.nc. Seara a$ :ncercat 5ă 9ac un e"erciţiu de vi@uali@are a culorilor. 0(. iar prin 5pate :$i treceau 5en@aţii ciudate.na dea5upra unui pa8ar cu 5uc. >ricu$ ai privi. doar pentru că tia$ că e5te codul pentru $ineI M-a$ Aucat puţin cu data $ea de na tere1 0(.3 . nu. Pe una voi aplica Vindecarea Geconectivă.1')+M. care repre@intă „lecţia liderului?.ndouă. E5te lecţia a5u$ată de către „iniţiaţii =niver5ului? i care pre5upune un de5tin :ncercat. Vu5tul 5-a 5c8i$<at. Si$ţi5e$ rece :n genunc8i i :n @ona capului.M-a$ 8otăr. Ca data de na tere a !linei L20. de două ori. Ca data de na tere a !le"andrei L0).2010 !5tă@i a$ avut gu5tul $odi9icat. !$ :nţele5 a5tă@i că 222111.11.11. !$ regă5it :n ea codul de5coperit a5tă@i L(R. :n ti$pul $editaţiei.

nga. care e5te paralelă cu cea pe care veni5e$ iniţial.nă la 9ar$acie.nd a$ aAun5 la inter5ecţia care duce 5pre <locul :n care locuie5c.nd a$ pli$<at $. nu l-a$ $ai vă@ut. Plutea 9oarte Ao5 i a$ avut i$pre5ia că. !$ aAun5 la 9ar$acie i norul de ceaţă al<ă $-a :n5oţit p. Pur i 5i$plu $ergea cu $ine i nu era nici cea $ai $ică ur$ă de v. Fntr-o parte planta era vie.nă nevă@ută. Dine tie ce ar 9i g.teva repri@e de re5piraţie con tientă.11.nt. aproape că nu 5i$ţea$ ni$ic.2010 !5tă@i a$ 5i$ţit din nou.. a apărut o 9or$ă al<urie. :n 5en5 inver5. !$ cotit la 5t. iar :n cealaltă parte. Fn5ă acu$. a$ cu$părat ce-$i propu5e5e$ i a$ pornit din nou 5pre ca5ă. #intr-o dată. D.. toate aplecate i 9ără nicio vlagă. ca un nor. !$ devenit atentă la ceea ce 9ăcea$. Da i cu$ acolo n-ar $ai 9i 9o5t $ultă viaţă. 5pre ca5ă. pot c8iar 5ă o ating. !$ avut 5en@aţia că $ă apăra 5au că dorea 5ă 5e Aoace.nd 5ă trăie5c in5piraţia i e"piraţia. !$ trecut pe l. #e data acea5ta. dacă vreau. a di5părut.. !$ intrat. !$ $ai gă5it un prieten de Aoacă.nă : i revine. a tre<uit 5ă $erg p. a$ 5i$ţit di9erit. D.ndit de5pre $ine. M-a$ uitat :n ur$a $ea. :ncerc. !$ 9ăcut i c. Seara.nă acolo. M-a$ 8otăr. 9oarte puternic. a$ $er5 pe 5trada principală. >ricu$. Ce vedea$ cu$ 5unt tra5e i :ndreptate. ca 5-o pot :ngriAi p. ca de o $. dar $i-a 9o5t ru ine. $iro5ul 9run@elor că@ute.. 0). > plantă cu $ulte 9lori i 9run@e. Fn apropierea <locului :n care locuie5c. &orul $eu era 28 . &orul $eu $ergea din nou :n 5patele $eu.t 5-o iau aca5ă.Erau 9ru$oa5e i „calde? i $ă 5i$ţea$ cu9undată :n ele. Ziua $-a$ Aucat pentru a treia oară cu planta $ea de la 5erviciu i a$ 9otogra9iat-o. Fn partea pe care o 5i$ţi5e$ $ai puternic :n dreptul pal$elor $ele.inile pentru pri$a dată :n Aurul ei. Deva $-a 9ăcut 5ă-$i :ntorc privirea. 9lorile i 9run@ele au :nceput 5ă 5e ridice. venea :$preună cu $ine.ngă ni te oa$eni i a$ vrut 5ă-i :ntre<1 „Vedeţi i du$neavoa5tră norul ace5taI?.

. Ei a$ @.nci$e..$<it.. legate :ntre ele prin linii cu aceea i di5punere :n 5paţiu.11. de i 9lorile vec8i i 9run@ele nu 5unt :ntr-o 5tare prea <ună. :n ti$p ce ţinea$ oc8ii :nc8i i. #upă aceea. Bru5c. Magia 5e petrece doar :n apropierea <locului :n care locuie5c. 9ără 5ă 9ac rău ni$ănui altcuiva. Si$ţea$ doar cu$ :$i ple5ne te capul.. Mi-e dor de culorile i reţelele lu$inoa5e din 29 . iar eu era$ undeva :n @ona pieptului i nu putea$ 5ă ie5. dar nu :nţelegea$ pentru ce tre<uia 5ă 9ac ace5t lucru. pentru ceva care :$i era co$plet 5trăin.. Stătea$ acolo i nu :nţelegea$ ce $i 5e :nt. D8iar 5e Auca cu $ine.. 5-a de5părţit :n trei 5au patru <ucăţi $ai $ici. &oaptea a$ 5i$ţit 9oarte puternic cu$ pri$e5c energie prin c8aHra cre tetului i prin @ona celui de-al treilea oc8i. Ca 5erviciu. Si$ţea$ cu$ a$eţe5c :n i$en5itatea aceea $i cătoare i 5trălucitoare... :n ad. !$ 9o5t c8e$ată la „!udit?.ntul. Erau puncte 9oarte 5trălucitoare. o 5urpri@ă neplăcută. cu di5punere 5paţială. 11.$plă !ici i !cu$.nd nu a$ $ai privit ni$ic cu pati$ă i a$ vrut 5ă pot 5pune adevărul. !$ :nţele5. &u tre<uie 5ă plec nicăieri... Eu nu gre i5e$ cu ni$ic.? Bine. a$ vă@ut o reţea 5paţială 5trălucitoare. &i$eni nu tia ni$ic.2010 Planta pe care a$ adu5-o aca5ă are aproape 20 de <o<oci noi. &ici $ăcar nu con tienti@a$ pentru ce $ă c8e$a5eră acolo. e5te pri$a dată c.din nou :n dreptul inter5ecţiei. ca 5ă e"peri$ente@ &ecuno5cutul... !ici i !cu$. -otu i. -re<uie 5-o iau ca pe o 5c8i$<are de direcţie pe care n-a$ 9ăcut-o la ti$pI Sau poate că acu$ e5te $o$entul 5c8i$<ăriiI Fn urec8i :$i ră5una 59atul e9ei de la „!udit?1 „E <ine 5ă pleci.. -otul 5e :nt. vine el la Mine. -otul 5e derula ca :ntr-un 9i$ pro5t.$plă. de5pre ni$ic. !$ pu5 planta :ntr-un va5 $ai $are i i-a$ co$pletat pă$..

at. !$ :nţele5 că <oala vine de la răul din noi. $i-e dor 5ă 5i$t din nou. Da atunci c. atunci c. arată-$i din nou că n-a$ vi5atP 12. &oaptea acea5ta a$ vă@ut din nou o 5tea că@ătoare. Mulţu$e5c $ult.t de inteligentă. că e5te 5u9icient 5ă tiu eu !devărul $eu. Ei plantei i-a $er5 rău.nd lucre@. Mi-a arătat cu$ g. cu iu<ire. durerea de cap 5-a a$eliorat.nd văd at. pur i 5i$plu. dintr-o dată.11. #upă di5cuţia de la 5erviciu. -re<uie doar 5ă 9iu :n !cu$ i !ici. #e a5ta. dar 5i$t nevoia 5ă 5criu :n Burnal. &ici $ăcar !utovindecarea n-a 9uncţionat acu$.t a$ 9o5t eu ocupată cu g. ea nu 9uncţionea@ă :n pre@enţa lor.r@iu. totul e5te <ine. Ei pentru a5ta. că 5unt :ncă o pove5te. Fn acel $o$ent !utovindecarea a 9uncţionat. iar tiroida 5-a redu5 din nou.i recunoa5că gre elile. nu a$ voie 5ă :ncerc 5ă deter$in pe altcineva 5ă.2010 E5te t. Energia acea5ta.„vi5?. tre<uie 5ă-$i ţin g. au 9o5t două @ile cu dureri de cap. 30 . Fn 5eara acea5ta a$ reali@at.t de clar ace5t !devăr. ace5te noţiuni nu e"i5tă i. că nu tre<uie 5ă $ă di5culp pentru ceea ce a$ 9ăcut i că. #acă g.nd prin@i un po5t de radio i 5c8i$<i pe altă lungi$e de undă.nduri de 9recvenţă Aoa5ă.nde ti po@itiv.ndurile departe de $ine. pentru că apare o di9erenţă de 9recvenţă. E5te pri$a dată c.ndurile noa5tre pot in9luenţa pe toţi i toate din Aurul no5tru. a ale5 5ă 5e ve teAea5că de tot. c. Golul ei a 9o5t 5ă-$i arate că toţi i toate 5unte$ =nul i că :ntre noi e"i5tă 9ire nevă@ute. -E rog.tului. !$ :nţele5 că. 9i@ic. ti$p de două @ile. -ot Ci<erul !r<itru 9uncţionea@ă i pentru ei. a a cu$ eu a$ ale5 prin Ci<erul !r<itru. nu 9uncţionea@ă :n planul răului i al <inelui. :n apropierea <alconului $eu. Mi-a a$orţit @ona g. iar tiroida $-a durut i 5-a in9la$at. Era$ pe o altă 9recvenţă i n-o putea$ acce5a. Fn di$en5iunea ei.

n-a$ $ai gă5it Magia. Fn $o$entul :n care a$ reu it 5ă-$i 5c8i$< atitudinea, a$ 5c8i$<at 9recvenţa. ! a a$ reu it 5ă văd i ceea ce nu vedea$ cu oc8ii acoperiţi de vălul 9uriei. Mi-a$ adu5 a$inte că toată luna $ai 9u5e5e$ :n concediu de odi8nă i că, :ntr-adevăr, nu tia$ ni$ic de5pre ceea ce 5e :nt;$pla5e :n lip5a $ea. Mi-a$ adu5 a$inte i de dările de 5ea$ă pe care le 9ăcea$ periodic. -oate in9or$aţiile nece5are erau acolo. M-a$ 8otăr;t doar 5ă pre@int !devărul $eu $ i at;t. Fn re5t, cei care Audecă pot vedea 5inguri răul 5au <inele, $inciuna 5au adevărul. Ei dacă nu văd că 5pun adevărul, locul $eu nu $ai e acolo. Dred că 5e :nt;$plă doar ceea ce tre<uia 5ă 5e :nt;$ple. De puţin :ţi tre<uie, ca 5ă la i răul 5ă te do$ine, dacă nu e ti atent. -re<uie 5ă te deta e@i de toţi cei care :ncearcă 5ă te 9acă 5ă devii ceea ce nu e ti. !5eară, pal$ele $ele ardeau din nou. D;t $i-a 9o5t de dor de 5en@aţia acea5ta. Etiu că Ve@i ceea ce 5criu, pentru că 5i$t 9runtea plină de energie. !$ 5i$ţit-o i a5eară. Fn ti$pul nopţii $-a$ tre@it i, pentru pri$a dată, n-a$ avut nevoie de lu$ina de la televi@or, ca 5ă văd :n ca$eră. Diudat... Vedea$ :n5ă i puncte ca prin ceaţă, precu$ 9irele de ni5ip ridicate de v;nt. Ei-acu$ :$i dau 5ea$a că a$ 5cri5, 9ără 5ă 9olo5e5c oc8elarii. > noutate pentru $ine... 1,.11.2010 !5tă@i $-a$ a e@at din nou :n 9aţa oglin@ii de la intrare, a$ :nc8i5 oc8ii i nu $-a$ $ai g;ndit la ni$ic. !$ 5i$ţit iară i cu$ :$i di5pare corpul, cu$ devin i$en5ă i $ă tran59or$ :ntr-o $are de auriu. Ei atunci, a$ 5i$ţit 5en@aţia de căldură 9i@ică, palpa<ilă, iar ceea ce Eu 5unt !cu$, $ă :nconAura din toate părţile. Pur i 5i$plu, 5tătea$ :ntr-o $are aurie i caldă. Era o 5en@aţie de @i de vară, cu 5oare puternic i ar@ător, care te :ncăl@e te plăcut, c;nd tu 5tai pe ni5ipul de l;ngă apa $ării. ! 9o5t 9ru$o5, dar !cu$ 5unt iară i eu...
31

1+.11.2010 F$i place 5ă parcurg $editaţia gă5ită pe %nternet. Mă odi8ne te $ult. !5tă@i, :n ti$p ce o practica$, :n pira$ida de cri5tal $i-a apărut un :nger <lond, cu aripi $ari i al<e, ca de le<ădă i cu tră5ături 9e$inine. Z;$<ea... %eri 5eară $i-a$ dorit un ră5pun5 la o :ntre<are. &-a$ 5cri5-o nicăieri, doar a$ :ntre<at :n g;nd. D;nd a$ de5c8i5 calculatorul, :n 5eara acea5ta, a$ citit1 „#acă vă :ngriAoraţi :n privinţa <olii, o9eriţi-vă darul de a vă i$agina 5ănătatea. V-aţi :ngriAorat din plin i aţi avut o 5ănătate <ună. Sc8i$<aţi-vă de9ectul de a vă 9ace griAi... Eu 5pun 5ă vă :ndepărtaţi. FngriAorarea nu e5te un ani$al de co$panie, pe care 5ă :l pă5traţi. Binecuv;ntaţi-vă i nu vă $ai :ngriAoraţi. Binecuv;ntările au aAun5, deAa.? Ei tot :n 5eara a5ta, a$ a9lat cu$ cancerul nu 5uportă te$peratura $are i că e"i5tă un trata$ent <a@at pe inducerea unei „9e<re controlate?. Ca 200 de grade Del5iu5, celulele ră5pund la nivel de !#&. %ar <iologul a$erican #an Buri58 a arătat că !#&-ul poate 9i $odi9icat prin inter$ediul vi<raţiilor. !$ citit i de5pre $edicina ger$ană. ! adar, ceea ce a$ e"peri$entat, c8iar a a tre<uia 5ă 9ie, ca 5ă tiu că 5unt vindecată. -oate au un ro5t a5cun5 i necuno5cut $ dacă nu prive ti realitatea, din Dentrul tău... 1*.11.2010 !$ :nceput 5ă vor<e5c cu plantele, ani$alele, iar apa a devenit prietena $ea... M;ncarea devine $ai <ună, dacă o <inecuv;nte@... S-au 5c8i$<at $ult pre9erinţele ali$entare, a$ re:nceput 5ă <eau apă, :$i place 5ă 9ac pli$<ări lungi de una 5ingură, 5ă $edite@ i :n 9iecare @i a$ propriul „ritual? de e"erciţii 9i@ice. !$ renunţat la televi@or, acu$ ador$ 9ără aAutorul lui i a$ re:nvăţat 5ă cite5c 5au 5ă a5cult $u@ică lini titoare.
32

!5tă@i a$ 5i$ţit din nou altceva. >rice e"perienţă de-a $ea 5e petrece doar o dată. &iciuna nu 5ea$ănă cu celelalte, dar :n a5ta 5tă, de 9apt, 9ru$u5eţea ace5tui Boc. Era$ :n pat, cu oc8ii :nc8i i i a$ 5i$ţit cu$ corpul $eu devine u or, iar Eu $ă ridic. Fn $o$entul :n care a$ vrut 5ă revin, a$ 9ăcut-o 9oarte repede. Sunt din nou :n gar5oniera de la Bucure ti... 1(.11.2010 !5tă@i, 5t;nd cu oc8ii :nc8i i, :n 9aţa oglin@ii de pe 8ol, a$ 5i$ţit cu$ devin u oară i $;inile :ncep 5ă 5e ridice. !$ :nceput 5ă nu le $ai 5i$t... Ei atunci, podeaua a :ncetat 5ă $ai e"i5te. Era ca i cu$ a 9i reu it 5ă levite@. -otul n-a durat dec;t 9oarte puţin, după care a$ revenit la „nor$al?. 1).11.2010 Ca 5erviciu, toate 5-au re@olvat cu <ine. Gaportul de la „!udit? a arătat că nu 5unt vinovată, iar eu a$ putut 5ă-$i negocie@ re5tructurarea de po5t. !$ reali@at că nu 5e :nt;$plă dec;t ceea ce-$i dori5e$ cu ceva vre$e :n ur$ă. Pornea$ pe un nou dru$ i căpăta5e$ :n dar, o vacanţă <ine$eritată. 1'.11.2010 &oaptea care a trecut $i-a adu5 cadou un nou „vi5?. Fn „vi5ul? $eu au apărut ni te 0iinţe care $ă te5tau, ca 5ă vadă dacă 5unt de-a lor. &u erau oa$eni, pentru că $i-a 9i a$intit. Erau doar ni te 0iinţe, care nu tiu cu$ arătau. #ar le au@ea$, le 5i$ţea$ $i cările i le percepea$ ca 9iind 9oarte reale, c8iar dacă ale5e5eră 5ă 9ie invi@i<ile pentru $ine. #acă era$ la 9el, tre<uia 5ă e$it o lu$ină al<ă, care $ă :nconAura ca o aură co$plet ovală. Eu nu a$ dat acea5tă lu$ină. D8iar $-a$ 5upărat :n „vi5ul? $eu i a$ ridicat $;na dea5upra capului nevă@ut $ dar perceput ca real $ al uneia dintre 0iinţe. Ei atunci, capul ei 5-a :nconAurat de o aură verde, 5uper<ă. „&u
33

e5te de-a noa5tră, dar e5te...? !$ au@it un cuv;nt, dar nu $i-l $ai aduc a$inte... !5tă@i a$ :ncercat 5ă aAung din nou la $editaţia pe care a$ :ndrăgit-o at;t de $ult. #ar 5ite-ul acela a devenit de negă5it pentru $ine. Parcă a di5părut. !$ aAun5 :n 5c8i$<, tot printr-o :nt;$plare, la „S8au$<ra?... 2,.11.2010 =lti$a @i la 5erviciu, de i deci@ia a 9o5t pri$ită cu două @ile :n ur$ă... Ei pri$a @i de li<ertate redo<;ndită... %ndi9erent ce a alege 5ă 9ac de !cu$ :nainte, e5te la 9el de i$portant. Dunoa terea 5e capătă cu 9iecare e"perienţă. -re<uie doar 5ă aleg 5ă evolue@ :n continuare. !$ citit ceva drăguţ, pe %nternet. „Sunteţi i$per9ecţiunea per9ectă a lui #u$ne@eu, pentru acea parte a vălului, care pentru a e"i5ta tre<uie 5ă ai<ă :n ea un pic de i$per9ecţiune. #u$ne@eu a Aucat un Aoc, pretin@;nd că e5te i$per9ect. !ce tia 5unteţi voiP -oate i$per9ecţiunile voa5tre 5unt pie5e care vi 5e potrive5c per9ect. &u căutaţi 5ă per9ecţionaţi i$per9ecţiunile, privindu-vă :n oglindă. Voi 5unteţi dia$ante naturaleP %$per9ecţiunile 5unt parte a inclu@iunilor din voi, care 9ac din dia$antul vo5tru, o 9ru$u5eţe unică de !ca5ă.? !5tă@i a$ pri$it i un dar de 5u9let. !le"andra, 9iica $ea cea $are, a 5o5it pentru c;teva @ile aca5ă i e5te a doua oară c;nd o 9ace anul ace5ta. Dred că totu i i-a 9ăcut ca$ $ulte griAi pentru $ine. 2(.11.2010 !$ 5i$ţit toată @iua o căldură puternică :ntre pal$e. Pal$ele erau vii i pul5au căldură... 2).11.2010
34

care 9or$au o reţea :ntreţe5ută.nt. !$ reu it 5ă 5c8i$< 5en@aţiile de căldură i de rece :ntre pal$e. ca o pre5iune puternică :n creier. doar g. 9ăcea parte din „!5ociaţia ta"i$etri tilor cre tini?.ndindu-$ă că vreau 5ă 9ac a5ta. 5i$t cu$ $ă 5c8i$< :n vi<raţie.11. tre<uie 5ă-ţi gă5e ti propriul !devăr $ i că „a 9i :n du8? nu e dec. #e data acea5ta.nă acolo. :ncă de la :nceput. Fn ulti$a vre$e :nt.nd $i ca$ $. Pecetea Jarului e5te :ntipărită :n noi toţi. pentru că Fl ave$ pe D8ri5to5 :n noi. -otul e5te 9oarte viu :n Aurul $eu. P..2010 &oaptea trecută a$ vă@ut din nou o reţea 5paţială $ dar alt9el.inile. c.ndul că noi a$ :nviat i ne-a$ puri9icat de trei ori prin Bote@ i că purtă$ pecetea #u8ului S9. care $-a du5 p. 2'. cuvintele Dărţilor S9inte. !$ 5i$ţit cu$ putea$ 5ă $ă ating la e"terior. era 9or$ată doar din $ulte linii. Ei <ine:nţele5 că pe apă pluteau trei răţu te 5ăl<atice. 20. !$ :nţele5 că Geligia a reu it 5ă pă5tre@e Marele !devăr $ c8iar dacă repre@entanţii Bi5ericii au ră5tăl$ăcit.lnit oa$eni care cred :n Spiritualitate. Ciniile treceau unele pe5te altele. 01. %ntere5ant că i aici a$ :nt.lne5c din ce :n ce $ai $ulţi oa$eni care 5unt a a.t o nouă 5tare de con tiinţă. !5tă@i a$ avut o nouă e"perienţă. Etiu că. Pur i 5i$plu. e5te Su9letul 5au D8ri5tul principal.2010 Modul :n care 5pun cuvintele e5te 9oarte vi<rant. !$ vă@ut i vi<raţia aerului.#i$ineaţa $-a$ tre@it cu g. ca un copil al lui #u$ne@eu. a$ vă@ut. Spiritul nă5cut :n 9or$ă. Si$ţea$ atingerea din a9ară. pe 35 .12.11.. :nainte 5ă a9li Marele !devăr.2010 Pri$a @i la cur5ul de $a5aA 5o$atic. care !cu$ e5te acce5i<ilă >$enirii. #acă 5unt atentă.nă i o9erul de ta"i. de $ulte ori.

nd i a$ :nceput 5ă $ă Aoc.teva clipe cu oc8ii :nc8i i.2010 M-a$ tre@it prea devre$e. !pa pe care o lua$ :n cău ul pal$ei devenea. !$ 5i$ţit cu$ :nainte@ :n corp. a$ vă@ut :n al<a5tru ni te „vini oare?. iar eu era$ :ntr-o reţea 5paţială. ca o reţea. #upă ce a$ 9ăcut <aie. Etia$ că tre<uie 5ă 9ac a5ta.t 5ă $ai leneve5c :n pat. la dorinţa $ea. ca i Mine.. Pur i 5i$plu.nd 9ăcea$ <aie. viaţă. 2).2010 &oaptea acea5ta a$ vor<it. cu$ nu $-a$ 5i$ţit niciodată. #i$ineaţa a$ $odi9icat DV-ul.. la care a$ dat ră5pun5uri care 5periau pe orice angaAator. a a că a$ 8otăr.t 5ingurătate. > Aoacă 9ru$oa5ă. Zgo$otele care veneau din a9ara ca$erei de <aie au devenit 9oarte puternice i le-a$ perceput cu$va :n interiorul $eu.ini lătr. pentru pri$a dată.?M 5au 9oarte u oară L„E 9ulg. iu<ire. !$ ră$a5 cu oc8ii :nc8i i. :n ca$eră era lini te. &u dor$ea$. Ei totul a devenit lini te.?M. a$ devenit un ocean de al<a5tru inten5.. Fn5ă nu a 9o5t ni$ic i$portant. 2'.12.t de 5ingură. pentru că 5unt două :ntre<ări :n interviu. Ge5pira$ alt9el.. a$ reali@at că apa e5te doar energie. #acă la celelalte culori a$ 5i$ţit căldură. 20. !$ 8otăr. Era$ at. #e data 36 ..12. Da i cu$ n-a $ai 9i avut nevoie. a$ dialogat Eu cu Mine.t 5ă revin i a$ de5c8i5 oc8ii. pe „două voci?. Stătea$ doar cu oc8ii :nc8i i. de linii 5trălucitoare. !9ară 5e au@eau $ai $ulţi c. Ei totul avea o con5i5tenţă 5paţială. Deva cu$ 5unt capilarele 5au 9i<rele neuronale.. #intr-o dată. :n oceanul de al<a5tru n-a$ 5i$ţit dec.2010 D. !poi. a$ ră$a5 c...12. 9oarte grea L„E plu$<.5u< i printre celelalte. Era$ din nou :n aparta$entul de la Bacău. Era$ :ntr-o reţea de linii 5trălucitoare.

$ai de5c8i5... aura $.inii. 5unteţi :ngeriI Dine 5unteţi voiI Sunteţi :ngerii $ei per5onaliI Sau 5unt doar EuI ! a voi 9iI Sau a a a$ 9o5tI Sunt Eu. Dredea$ că a$ $urit. S-a :nv. Etiu că Eu 5unt :ngerul $ov i :ngerul al<-argintiu. Stătea$ :n pat. „Spune-$i. M-a$ Aucat. cu aripile 5tr. !$ :ntor5 privirea :n Mine i a$ vă@ut. Ei a$ $ulţu$it pentru darul pri$it. nit parcă din $ine. un Aoc nou. :n lateral. 21. :nc. M-a$ uitat $ai <ine la el. Ei-a u5cat aripile i le-a :ntin5...nd n-a$ $ai 9ăcut a5ta. e5te c8iar 9ru$o5. „#e c.. care : i 5c8i$<a nuanţa la 9iecare lătrat au@it. al<-argintiu. apoi 5-a $ai lini tit. :ntr-o 5ingură 0iinţă. !cu$ că $-a$ o<i nuit cu el. :ntr-o diver5itate de nuanţe. !cu$ era de un $ov $ai de5c8i5 i avea argintiu :n dreptul oc8ilor. la <aie $i-a$ vă@ut. de culoare <leu-electri@at.n5e la :nceput. C-a$ privit din nou. Picioarele aveau un 9el de copite. !$ pli$<at degetul $are prin preaA$a ei i a$ vă@ut că. ca i cu$ le-a 9i 5pu5 eu..teva ori. cu aripi al<e ca de le<ădă. Seara a$ :ncercat din nou 5ă $ă Aoc cu greutatea apei. Era po@na .rtit de c.? !$ au@it cuvintele :n $ine. e5te conturul energetic. #ar nu :nţeleg cu$ pot 9i doi :ngeri. cu părul lung i <lond.ntată de noua Aucărie. de o 9ru$u5eţe de5ăv.. Sau cel puţin a a cred.lnire. cu oc8ii :nc8i i i nu $ă g. Ei totu i.acea5ta. pentru pri$a dată. un alt :nger.. Era$ :ntr-o $are de $ov. Erau ca de liliac. ! ţ. nu-i a aI? Fngerul al<-argintiu a @. iar :nc8i5. cu tră5ături 9e$inine.r ită. &u tiu de ce.. Ca :nceput a$ vă@ut ca prin ceaţă. ca un 9luture $ov :nc8i5. 37 . Etiu că l-a$ $ai vă@ut :n pira$ida de :nt. !cu$ tiu că pot vindeca. du<lura $. de 9apt.inii. #eveni5e$ $ov.12.2010 #i$ineaţa $i-a$ vă@ut Sinele %n9erior. pentru că lu$ina vindecătoare e5te a a. dar nu a$ $ai reu it.$<it i a dat din cap.ndea$ la ni$ic. de5c8i5.. Fnc8i5. :$i era 5i$patic...

un !r8ang8el puternic $ un :nger al<. „care 5e co<ora la vre$e :n 5căldătoare i tul<ura apa i cine intra :nt.. Eu era$ 5oare interior. pentru că la :nceput apa era curată. la un alt nivel de e"i5tenţăI 01. Bop8iel i D8a$uel.ini.i. Sunt Va<riel i D8a$uel. care 5-a 5c8i$<at apoi :ntr-o culoare violet.? Ei atunci a$ 5i$ţit 9luturi :n 5to$ac. Dorpul $i-a devenit <ru5c e"traordinar de greu. aripi ca de le<ădă. care ne aAută :n acţiunile cu re@ultate <ene9ice. cu tră5ături 9e$inine. L%oan +1. Ca :nceput 9irav.. apoi a$ 5i$ţit cu$ intru :n ad.2011 &oaptea trecută. parcă :l trăgea ceva :n Ao5. Ei atunci a$ :nceput 5ă „e$it? căldură prin 5patele $eu. !$ 5i$ţit cu$ 9aţa $i 5-a :ncăl@it i a a$orţit. Era$ doar Eu. Mai t. a$ 9o5t o $are de $ov. #e data acea5ta. c.ncul 0iinţei $ele. &u $ai avea$ niciun 9el de corp.#upă aceea a$ :nc8i5 oc8ii i $-a$ rela"at... g. a$ 9o5t violet. tu e tiI #acă da. „Spune-$i.nt. !$ gă5it doi. erau acolo. cu păr lung i <lond. de orice <oală era ţinut?. M-a$ uitat 5ă văd dacă e"i5tă vreun :nger de culoare $ov. !ici $-a$ oprit. dă-$i cu$va de tire. o apă5are pe 9runte i o adiere răcoroa5ă care $i-a trecut pe5te $. 5e 9ăcea 5ănăto5. toate durerile i <olile $ele. !5tă@i a$ 9ăcut o nouă călătorie :n Mine. #upă un ti$p. Părea ca i cu$ tot trecutul $eu. :ngerii pe care i-a$ vă@utI Sunt oare Eu.r@iu a$ citit de5pre !r8ang8elul Ga9ael. picioarele i $.dilături :n corp.M !$ citit i de5pre Va<riel. &u le putea$ $i ca. Ei pentru c. E5te ciudat. !$ citit de5pre D8a$uel L„Del care Fl caută pe #u$ne@eu?/„Del care Fl vede pe #u$ne@eu?M i a$ a9lat că e5te !r8ang8el al iu<irii pure. $i-a$ revenit.nd a$ :nc8i5 oc8ii. prin $. dar $i-a tre<uit ceva ti$p ca 5ă uit 5ă 38 . !pa deveni5e :nc8i5ă la culoare i avea ur$e de pă$.ini.inile au devenit grele i erau a$orţite i ele. după tul<urarea apei. Eu era$ cea care dădea căldură.01.teva clipe.

Vă veţi putea 5i$ţi rădăcinile :n &e$ani9e5t i a5t9el. a 9o5t de „#u8 :nc8i5 :n va5 de 5ticlă colorată?.nd tii că e ti $ai $ult dec. levitaţie.01.t corpul tău. care :ncepe 5ă. Vă veţi putea <ucura de plăcerile trecătoare ale ace5tei lu$i. co$pa5iunea devine vindecătoare. Dred că tre<uie 5ă cite5c $ai $ulte de5pre $editaţie. Dăldura interioară nu 5-a 5tin5 dintr-o dată. acu$.i perceapă adevărata putere. Veţi 9i :n contact cu ceva in9init $ai $are dec. Ca ace5t nivel pro9und. teleportare. ci :n pri$ul r.ndiţi. :n 5en5ul cel $ai a$plu.nd pe 5i$pla e"i5tenţă.ntuirii prin crearea unei lu$i $ai <une. Fn acea5tă 5tare. Fncep 5ă :nvăţ că nu e nevoie de un $ediator :ntre 9iinţa o$enea5că i #u$ne@eu. veţi 9i capa<ili 5ă 5i$ţiţi adevărata co$pa5iune i 5ă-i aAutaţi pe ceilalţi. indi9erent dacă 5unt 39 . Sarcina voa5tră nu e5te căutarea $. &u$ai :n ace5t $o$ent. nu veţi $ai avea nevoie de lu$e. -oţi cei cu care veţi veni :n contact vor 9i atin i de pre@enţa voa5tră i in9luenţaţi de pacea pe care o ră5p. c. de5pre 5tarea !l9a i &irvana. veţi :ncepe 5ă aveţi o contri<uţie reală la con5truirea unei lu$i $ai <une. Fntr-un 9el. in9luenţa voa5tră vindecătoare 5e <a@ea@ă nu pe reali@area unui anu$it lucru. ci tre@irea din identi9icarea cu 9or$a. 02. 9ără 5ă $ai e"i5te 9rică de pierdere. Sen@aţia corectă pe care a$ avut-o a5tă@i. &u veţi $ai avea nevoie ca ea 5ă 9ie alt9el dec. &u$ai :n ace5t $o$ent.t e5te. a unei realităţi di9erite. $ai $are dec.$ai 9iu 5oare care :ncăl@e te. de ace5t nivel al realităţii. a a că nu veţi $ai 5i$ţi nevoia 5ă vă agăţaţi de ele. !tunci nu veţi $ai 9i legaţi de acea5tă lu$e. vă veţi putea eli<era de ata a$entul 9aţă de lu$ea $ani9e5tă.t orice plăcere.2011 !5tă@i a$ citit ceva intere5ant :n cartea $Puterea %re&entului'% de EcH8art -olle1 „#ar nu con9undaţi cau@a cu e9ectul.t orice lucru $ani9e5t. Ei $ai cred că 5e poate aAunge u or la telepatie. la nivelul cau@ei. pentru că #u$ne@eu e5te :n noi i noi 5unte$ :n #u$ne@eu.

copacii. doar :ntre două realităţi $ %u<irea 5au 0rica.nd..t tot ceea ce nu e5te pace. arăt. Eli$inaţi incon tienţa din lu$e?. cu adevărat.lu$ina lu$iiW.Ed. că 5unt $ai $ulţi ca tine. 5unt :ntr-adevăr lip5ite de 5en5 pentru Su9letul care prive te i nu vede. nu $ai 5i$ţiţi nevoia de a reacţiona la ele. #eveniţi .. poţi 9i con5iderat un 5i$plu „vi5ător?. #ar dacă nu treci Pragul.. D.t $ai $ulte Su9lete. $er5ul pe ape.ntului „&!M!S-E? e5te :nţele5 i de alţii. iar :nţele5ul lui „&!M!S-E? ră$. Fn viaţă poţi alege. =nii dintre noi aAung 5ă caute nu „>a$eni-Minţi lu$inate?. !legerea e5te doar a ta.ndu-le pacea lui #u$ne@eu. de parcă nici nu ar 9i e"i5tat. Fi veţi :nvăţa pe alţii. &. Ei vor ră5punde la ea. ci „>a$eni-Su9lete :ntrupate?.. Pacea voa5tră interioară e5te at. o e$anaţie a con tiinţei pure $ i a5t9el eli$inaţi 5u9erinţa la nivelul cau@ei. #oar Dlipa :n !cu$ i !ici 9ace di9erenţa :ntru a9larea !devărului de către oa$eni. toate 5unt doar -i$p pierdut :n alte e"perienţe.nd 5unteţi co$plet pre@enţi i oa$enii din Aur $ani9e5tă co$porta$ente incon tiente. 9ără 5ă ţi 5e pară că. E"perienţele au rolul de a te apropia de Dlipă. toate au un ro5t.t de va5tă i de pro9undă. !ni$alele. varianta Sinelui 0al5. #acă decorporali@area.ne :ncă departe. Fi cauţi pe cei a5e$enea ţie. 9lorile vor 5i$ţi pacea voa5tră. ca 5ă 5pui ce 5i$ţi. ca 5ă au@i puterea 5c8i$<ării de con tiinţă :n c. Mintea o$enea5că. :n cel $ai 9ericit ca@. X pu<licată de Editura Curtea (eche. #in ace5t $otiv. :ţi 5pune1 „-u 40 . 5en@aţiile :n propriul corp te 9ac 5ă atingi !devărul. :nc. :i cauţi uneori pe cei a5e$enea ţie. di5pare :n ea. Speri i cre@i :n acela i ti$p. Dă $iracolul cuv. a a că nu le $ai acordaţi niciun 9el de realitate. !ce5t lucru rupe ciclul Har$ic de acţiune i reacţiune. Ei vrei 5ă 9ii aproape de ei. nu$ai e"i5t. #acă nu.con tienţi de ace5t lucru 5au nu.

te poţi Auca :n continuare.01. nu trăie5c niciodată aceea i e"perienţă de două ori i nu pot 5ă deter$in eu. 9oarte 5trălucitoare. dacă nu-C recuno ti pe #u$ne@euI #oar Don tiinţa poate 5ă-C recunoa5că pe #u$ne@eu i poate 5ă-ţi arate ce e ti.. &-a durat prea $ult. orice cunoa tere nu poate 9i la 9el de pro9undă ca ceea ce ai de5coperit tu. care la 1) ani : i recăpătau „puterile?. poţi citi $ulte. Fncepea 9il$ul „Dă@ut din cer? i a$ 5i$ţit nevoia 5ă $ă uit. !5tă@i.e ti #u$ne@eu?. pentru că era vor<a de5pre „nep8ili$i?. Eu nu 9ac ni$ic. i$ediat după ce $-a$ a e@at :n pat. >dată ce ai a9lat !devărul. $odi9icări de percepţie. !5tă@i a$ :nţele5. Ei. i$ediat după a5ta... Geveni5e$ :n 5u9rageria aparta$entului no5tru din Bacău. Mi cările lui Virgil $-au adu5 :napoi din lu$ea de vi5 :n care a$ intrat. 02. &u tre<uie 5ă te lupţi cu %ncon tienţa $ c8iar $a5cată 5u< 9or$a cunoa terii pro9unde. la5 totul 5ă curgă :n voie i $ă <ucur de 9iecare clipă de Magie. %ntere5ant e5te că. c.2011 &oaptea trecută. ! 9o5t intere5ant.. ceea ce ur$ea@ă 5ă cuno5c.. pur i 5i$plu a$ i@<ucnit :n culoare. a$ au@it ni te 5unete de 9recvenţă 9oarte ridicată i a$ 5i$ţit o apă5are puternică :n $iAlocul 9runţii. aurie. !uriul avea ni te iri@ări de 59ere $ici. :ncepe 41 . organi5$ul trece printr-o perioadă de tran59or$ări Ldureri 9oarte puternice de cap. nu tre<uie 5ă $ai a9li ni$ic.. toate vin 5pre $ine la vre$ea lor i 9ără niciun e9ort din partea $ea. Fnainte :n5ă. cu$va :n interiorul $eu.nd a$ de5c8i5 televi@orul. nepă$. 9ără 5ă vreau a$ dat direct pe Pri$a -v. #ar cu$ poţi 9i #u$ne@eire. :ntr-adevăr. te poţi <ucura de tot ceea ce de5coperi. Era$ o culoare 5trălucitoare. dar nu $ai tre<uie 5ă a9li ni$ic.nteană. -otul era ca dintr-o altă lu$e. Era$ culoare :n interiorul i :n e"teriorul $eu. ! a că. Poţi cunoa te $ulte.

. Fn 9il$.r@iu. Fn călătoria lui 5pre cunoa tere. Eu deveni5e$ verde-5$arald i era$ cu9undată :ntr-o $are de aceea i culoare. 42 .. Etiu că. 5i$ţea$ o răcoare de $entă :n picioare. #i$ineaţa. 0il$ul ace5ta $ă 9a5cinea@ă tot $ai $ult.. Percepea$ p. :ntr-adevăr.. Stătea$ cu oc8ii :nc8i i.2011 &oaptea trecută a$ au@it iară i 9recvenţele :nalte.. !$ a9lat că „nu ave$ căderea 5ă creă$ viaţă din ni$ic i 5ă :nvie$ $orţii?.01. el poate 5ă.01. Mai t. pe un Pă$.nă i $iro5ul ei proa5păt. a$ ur$ărit un epi5od din 5erialul „Dronici paranor$ale?. Pentru că :ncă lip5e te Spiritul din acea5tă ecuaţie.. !aron e5te Salvatorul „Dă@uţilor?. D.nt &ou. 0+. a$ i@<ucnit :n culoare verde-5$arald. pentru ca ei 5ă 5e poată :ntoarce la Sur5ă.2011 !5tă@i a$ ur$ărit partea a doua din $ini5eria :ncepută ieri.t :$i 5unt de cuno5cute ace5te 5i$pto$e ale 5c8i$<ăriiP 0. care $ă anunţă că ur$ea@ă 5ă trec prin ceva nou pentru $ine.. e5te aAutat i proteAat de către :ngerul Da$ael. nu acea5ta e5te calea adevărată. Si$t că :n 5patele pove tii e5te o in9or$aţie pentru $ine. Poate 5ă aleagă i 5ă 9ie de partea %u<irii. pe Pri$a -v. !cu$ a$ vă@ut tot 9il$ul. Eu doar era$ 5$arald. Eu era$ $area de 5$arald. !poi culoarea 5-a 5tin5 i a$ redevenit doar eu. 5unt „voci? pe care le au@iM. dintr-o dată. au@ea$ 5unetul acela ridicat :n urec8i i 5i$ţea$ o pre5iune cuno5cută pe 9runte. Ei o 9ace.i 9olo5ea5că Ci<erul !r<itru.. :ngerii i@goniţi din Der :n ti$pul ră@<oiului cu Fntunericul. ca 5ă trăia5că :n continuare.... Eu i $area de 5$arald era$ =nul 5ingur.5ă 9ie vă@ută de5 culoarea ro ie. Ei. Ei de i !aron e5te de 9apt copilul „Purtătorului Cu$inii? LCuci9erM. Salvatorul poate 5ă le o<ţină iertarea păcatelor.

0iind re<eli.r5ta de 1) ani?I #e ce parte 5unt EuI Pot 5ă-$i 9olo5e5c Ci<erul !r<itruI !$ căutat pe %nternet de5pre $În#erii c)&uţi – Ne%hilim'*.d....i copil. !lege 5ă pă5tre@i :n Su9let doar %u<irea. ce 5au cine 5unt EuI E"i5tă vreo pro9eţie care tre<uie :$plinităI X in9or$aţii preluate de pe +++.nd a$ „v. „!ţi avut vreun accident cu $a inaI? „&u. &u e"i5tă nicio con5tr.$pla :n ţinutul Su$a. D. Ziua a$ apelat la un ta"i.scri. denu$ită &ep8ili$. &u 5e tie e"act de unde veneau $ din 5paţiu ori dintr-o altă di$en5iune.Cartea lui Enoch'/. cu '000 de ani :nainte de D8ri5to5.nd na tere unei $i"turi u$ano-angelică. cu părul <lond i aripi i$en5e de :ngeri.. 0*. Dontea@ă doar alegerea ta.? Diudat.nt. de data acea5ta a$ au@it de5pre „cine 5unt?..01. „Fngerii că@uţi 5au Pă@itorii.!5ta 5unt EuI =n :nger că@utI =n :nger :ntrupatI Ei ace5ta e5te $o$entul c. &. „&i$eni nu-ţi poate 5pune cine e ti. au rupt legă$.. nu de5pre „ce 5unt?. ! 9o5t atin5ă portiera din partea du$neavoa5tră. !lege 5ă ră$. Ao5.2011 43 .2011 #in nou 59aturi.Ed. ace ti 200 de :ngeri 9or$au o ar$ată aici.com -..? 10.ntul. -re<uie 5ă a9li 5ingur cine e ti. :ndrăgo5tindu-5e de 9e$eile pă$. Ei atunci.ntene. dar a$ gă5it-o odată lovită :n parcarea din 9aţa <locului.nd a pornit. Se :nt... !ce tia erau o ra5ă de uria i.. !poi tre<uie 5ă te o<i nuie ti cu a5ta. cu care au procreat..ngere pentru tine ca 5ă 9aci ceva. a$ „vă@ut? cu$ $a ina e5te lovită :n portiera din partea $ea.01..? Mi-a$ adu5 a$inte de :ngerul $eu al< i de :ngerul $ov. !5ta e5te Dalea. &u contea@ă nicio pro9eţie. ca 5ă aAung unde avea$ trea<ă. pe Pă$. unde e5te %raH-ul de a5tă@i. de uria i. d. care 5e nu$ea D8a$uel..

D. #e 9apt.i trăie5c i apoi cite5c. pe care :l pre@intă Do5tan@a Soru.r@iu te rog..01.. care :$părţea daruri. cu 9iecare @. 5-a vor<it de5pre „darurile din &oua Energie?.nd o prive ti.? „Bătr. cu 44 ..01. cati9elaţi i „degaAă? iu<ire.lnire de 5u9let pentru $ine. 12. „Vino $ai t. a a cu$ o alintă prietenii. de 9rică i ne5iguranţă. -oţi 5unte$ copiii 0iinţei. &u tre<uie dec. -u e ti -ot Deea De E ti i 9aci parte din ->-=C.. #in nou. E5te o adevărată :nt. 11. #arurile erau de 9apt ceea ce poţi 5ă 9aci. Mi-a$ adu5 a$inte de5pre vi5ul din noaptea de du$inică.2011 S-a ter$inat cur5ul de li9ting 9acial. &. Do5ta a lucrat cu 9iecare dintre noi. !5tă@i a$ :nceput cur5ul de li9ting 9acial prin $a5aA. X pu<licate de Editura For 1ou. 0iinţa e5te :n toţi i :n toate.. -u ai Ci<erul !r<itru i poţi 5ă-l 9olo5e ti. !$ vă@ut un <ătr. !$ :nt. „Do5ta?. #ar nu tiu :ncă. ai 9ăcut-o. la 9el de 9ru$oa5ă.? > nouă @i de cur5. Fn 9iecare @i.nci. ! a că tot a$ pri$it ceea ce tre<uia 5ă pri$e5c. Sunt negri i ad. nu 5e poate 5ă nu-i re$arci oc8ii.t cu Sur5a. !5ta e5te calea -a.2011 &oaptea a$ pri$it lecţii. Seara a$ continuat 5ă cite5c din $C)rţile lui 0o. :nt. „=ită de :ndoială.t 5ă alegi %u<irea.&oaptea trecută a$ avut un „vi5? 9oarte viu i real..Ed. Fn lecţia pe care a$ parcur5-o..ias'X. !i ale5 %u<irea. ne-a corectat 9iecare gre eală. !i 9ăcut alegerea prin Ci<erul !r<itru. &u te poţi reconecta dec.n cu păr al< i lung.nul? din „vi5? a continuat 5ă $eargă i 5ă :$partă daruri.lnit $ulţi oa$eni 9ru$o i a5tă@i i $ă 5i$t e"traordinar de <ine.$<et al lor. 5unt 9oarte o<o5ită acu$ i n-a ti cu$ 5ă le 9olo5e5c. e5te 9oarte 5pecială.. ce anu$e.

E5te pentru pri$a oară c..t de <ine cu $ine :n5ă$i. Vedea$ i au@ea$ tot. :ntr-o călătorie :n 9or$ă o$enea5că. iar nouă ne-au apărut lacri$i :n colţul oc8ilor.? LBo8ann Yol9gang von Voet8eM !$ pri$it a5t9el. a5ta e5te o 5c8i$<are uria ă. ne-a 5cri5 c. nu $-a$ $ai 5i$ţit 5ingură. =na dintre colege a avut o durere de cap..01.. „=ită de gre elile tale....o $inuţio@itate i$pre5ionantă. Fnalt. a a că a$ putut 5ă e"er5e@ Vindecarea Geconectivă. :$i de5c8i5e5e$ aripile larg i era$ una cu cerul de un al<a5tru a@uriu.r it. #ar plină de Magie.. la cur5ul de $a5aA indian a7urvedic.t 5ă continui călătoria cu Do5tan@a. atunci acea per5oană c8iar va deveni per9ectă.. E 9ru$o5 5ă 9ii vultur. ! doua a venit din partea lui Do5ta. :ntr-o călătorie 5pirituală. Pur i 5i$plu... de i 9ac parte dintr-un grup.. c.. Sunte$ 9iinţe 5pirituale.? LBiddu Zri58na$urtiM „&u 5unte$ 9iinţe o$ene ti. Ca 59. :n5oţită de $u@ică. Do5ta ne-a dat diplo$ele...teva <ileţele din urna de la intrare.r it. 45 ..01.. de i nu era$ 5ingură..? LStep8en Dove7M „#acă trate@i pe cineva ca i cu$ ar 9i deAa per9ect.. rotit. Ca 59... cu oc8ii :nc8i i i a$ 5i$ţit @<orul. pe dea5upra $unţilor. Pentru $ine. Eu era$ :ntotdeauna doar 9oarte 5ingură. #i$ineaţa a$ e"tra5 c.teva 59aturi potrivite pentru Mine :n !cu$. cu e"cepţia a ceea ce ur$ea@ă 5ă 9aci acu$ $ i 9ă-o oricu$. Eu a$ 9o5t vultur..? LYillia$ #urantM „! o<5erva 9ără a Audeca e5te cea $ai :naltă 9or$ă de inteligenţă..teva cuvinte de 5u9let pe ele. 1+. a$ $ai avut două 5olicitări..nd $ă 5i$t at. !$ putut 5ă 9iu Eu.2011 M-a$ 8otăr. #upă aceea..2011 #oar o @i de cur5. Stătea$ :ntin5ă pe covor. a$ @<urat :$preună $ i totu i 5eparat. Ca toţi. 1. :n ti$pul celor c. =ită de e ecuri. de data acea5ta.teva $inute de $editaţie. ! a că a$ trăit o nouă @i de 9ru$u5eţe.. =ită de tot.

„Du$ te 5i$ţi.r itul cur5ului.nc. $i-a 5pu5 ea la 59. la cei care apelau la Vindecarea Geconectivă. pentru 9iecare dintre noi..? #ar c8iar :ncepu5e$ 5ă le cite5c.r it. Era$ :n perioada :n care avea$ nevoie de con9ir$are. a$ :nceput „5ă dau căldură? i 5ă $ă ridic u or. cu$ 5ă re5pir :n $od controlat... ne-au apărut din nou lacri$i :n colţul oc8ilor. Dite te C)rţile lui 0o. Ca un $o$ent dat.ias. ! a că Godica $i-a o9erit cu genero@itate. Godica. !poi Godica $i-a dăruit D#-ul 46 . :n locul ei. 5punea $elodia pe care o a5culta$.. c8iar a$ cre@ut că ur$ea@ă o edinţă de c8anneling. „E5te pentru tine.. pe $a5a de $a5aA.na acea5ta. cu aAutorul tran5latorului de „5erviciu?. „E5te a doua ta an5ă ca :nger?.nde5c la ni$ic. $-a rugat 5ă-i 9ac o edinţă de Vindecare Geconectivă i a$ acceptat.teva @ile. iar Magia cur5urilor a luat 59. &u tiu :n5ă cine pe cine a vindecat. S-a 9olo5it de :nvăţătura a7urvedică.. -u nu te-ai 5periatI? „&u.. te-ai 5c8i$<at. !$ 9o5t un o<5ervator. dar a$ vă@ut ce-a$ 9ăcut i la e"terior.r it.. Mi-a dăruit o 5ticlă cu „apă de $u eţel?.r it. D. una dintre colege. Godica $i-a pu5 un D#. Stella. pentru că tu. a$ putut 5ă revin i 5ă $ă plie@. ! 9ăcut a5ta. toată ga$a de „regi5tre?. „Dred că ai o $i5iune.„Era$ :ntr-un loc de o 9ru$u5eţe rară i parcă dan5a$?. Ei.nd e"erciţiul 5-a ter$inat. pe care a vă@ut că $i-o dore5c $ult... eu i aripi. dintr-o dată.. 5ăptă$.? 1*..01. Ge5pira$ ad. 9ără 5ă $ă g. &u vedea$ „regi5tre? i$portante.. GodicaI? „EuI E"traordinar.. :n corp. pentru a ne aAuta 5ă ne cunoa te$ $ai <ine.2011 =lti$a @i cu cei pe care i-a$ cuno5cut i :ndrăgit at. Do5ta a $ai vrut 5ă ne $ai dăruia5că ceva. $ă cre@iI? „!5ta 5unte$.? Ca 59. Ca 59.? Godica $-a :nvăţat apoi. #upă cur5. !$ 5i$ţit că a$ aripi. „#acă :ţi 5pun că a$ 5i$ţit că a$ aripi. :n ur$ă cu c. Era$ eu acu$.. #ar Marea Magie continuă..t de $ult. Mi-a$ vă@ut tot corpul :n interior. Steluţa.

. D.. Fnt. !$ parcur5. ceea ce tre<uie 5ă 5e :nt. G. Parcă tre<uia 5ă 5e :nt. 5e va :nt. a$ g. !$ :nt.năr?.ndurile 5e ridicau :n $o$entul :n care clipea$ din oc8i.. #e data acea5ta.. :n „vi5?.2011 &oaptea trecută a$ 5i$ţit din nou că radia$ căldură. > ceaţă de 9or$ă ovală. dintr-o parte :ntr-alta. Săptă$. de un al< 5trălucitor. #intr-o dată. 5en@aţia a 9o5t :n $.ini i :n picioare. Era o 5en@aţie cuno5cută. Era ca i cu$ 5tătea$ :n 9aţa unui calculator uria i citea$ ceea ce-$i apărea 5cri5 pe ecran. =n „-ico? $ic i nu 9oarte „t.lnit-o la pri$a $ea e"perienţă $ cea de la 5e$inarul de Vindecare Geconectivă $ nu$ai că atunci a$ avut i$pre5ia că e5te :n e"teriorul $eu. Ei atunci a$ au@it din nou 5unetele de 9recvenţă ridicată. !5tă@i C-a$ de5coperit pe #u$ne@eu :n Mine. ceva $-a 9ăcut 5ă-$i :ntorc privirea.i 5-a o9erit 5ă $ă ducă aca5ă cu $a ina. de la 5t. Eu tre<uie doar 5ă $erg $ai departe.nt. Ei iară i. un ciclu de trei.nga la dreapta..nd a$ co<or. a$ i@<ucnit :n culoare al<-argintie i a$ 5i$ţit cu$ 5unt cuprin5ă de lini tea i iu<irea din ad. apoi de la dreapta la 5t. Ei toate ace5tea $i-au arătat că :ndoiala nu tre<uie 5ă 9ie partenera $ea de dru$.$pla oricu$?. !5tă@i a$ 9o5t doar %u<ire.ndit.01.... Ei din nou.ncul $eu.nga la dreapta. nu era nicio adiere de v. „Fn 9ond. M-a$ tre@it i i$ediat a$ deci5 5ă-$i continui 5o$nul. 1(.. #i$ineaţa a$ pu5 $. pagini 5cri5e :ntr-o li$<ă pe care n-a$ :nţele5-o.ncare pe perva@ul de la <alcon i au venit doi 47 . !poi. trecea :ntre cele două <locuri pe care le vedea$.$ple.na acea5ta a$ pri$it $ulte ră5pun5uri la :ntre<ările pe care le avea$.....nga i din nou.$ple ceva.t din $a ină i $-a$ :ndreptat 5pre <locul :n care locuie5c. oc8ii au :nceput 5ă 5e pli$<e repede. !poi a$ 5i$ţit o nelini te pro9undă i ca un 9el de greutate :n 5to$ac.i de la 5t..

. 9oa$e 5au 5ete. a 9iecărei clipe.t de $agice i de pline de e"perienţe. Ei tot a5tă@i a$ ter$inat de citit cartea $D304 3olecula 5%iritului'XX. > EternitateP Ei tot o Eternitate a$ ca 5ă pot $ulţu$i pentru ace5t dar de preţ.i pri$ea5că p. -ot Deea De SuntP !5tă@i a$ citit din cartea lui Vill EdNard5 $2iaţa e un dar'X. E5te o lecţie $inunată de5pre „%u<ire? i a trăi :n ar$onie cu ea.t de $ult pot 5ă vi<re@ a 9ericire. De $inunate 5tări. că re5pir. Viaţa. dar de5pre o luptă egală $ 2 poru$<ei <l.. Mi-au dat lacri$ile i nu tiu de ce. Ei ca un copil. :ntr-o clipă. că 5unt o<o5ită 5au :n plină vervă $ lucruri at. că $iro5..2011 ! 5i$ţi. D.01. ca 5ă..ng. %$ediat. $ai $ari i $ai :nc8i5 coloraţi. Pentru pri$a dată după $ulţi ani.2011 M-a$ tre@it 9oarte o<o5ită. D.i.. -u Dare E ti -otul i -oate i din care 9ac parte i eu. %ar gugu tiucii $ei <l.ncat i 5-au uitat la $ine cu oc8i cal@i. atunci c.. 5cri5ă de către GicH Stra55$an. Fţi $ulţu$e5c [ie.nce prea $ult.. c. au apărut alţi doi poru$<ei.t de <anale.01.. Ei oc8ii 5unt alt9el.. !u venit din nou cei doi gugu tiuci.. că $i-e cald 5au 9rig.n@i au 9o5t alungaţi. că aud. Parcă ar 9i vor<a de5pre lupta dintre <ine i rău. că $erg. re:ncep 5ă $ă de5copăr.n@i i 2 poru$<ei ră@<oinici. dar care.inea deAa 9ăr. că $. GicH dă dovadă de $ultă intuiţie. 9ără 5ă $ăn. ! trăi e"perienţe.$iţată pe perva@ul <alconului.poru$<ei 5ăl<atici.. !<ia a$ :nvăţat 5ă $erg de-a <u ilea. 48 .t de $ult ti$p :nainte. 1). că pipăi. Mă <ucur pentru toate i toate $i 5e par $inunate.nd tiu că văd. dar ce contea@ăI !$ :ncă at.. 2). Senti$entele $ele 5unt a$e5tecate..nd arată legătura dintre glanda pineală i Spirit i totu i vor<e te de5pre „9uncţionarea $entală nor$ală?. că gu5t.t de puternic 5i$t acu$ <ucuria 9iecărei @ile. pot percepe din nou Magia.. au devenit pentru $ine at. care au $.

@i după @i.. dintre drog i #ivinitateI Du$ 5ă vrei 5ă te5te@i.nd . XX pu<licată de Editura 3iracol.#ar ce poate 9i nor$al. X pu<licată de Editura Nicol. 5u<iecţii pot deveni e"tre$ de 5en5i<ili i con tienţi :n raport cu $ediul :nconAurător 5au 5-ar putea 5ă nu $ai o<5erve ni$ic din ceea ce :i :nconAoară. &. !$ a9lat că #M. Ditind cartea.endogenM.. „E9ectele de ordin pri$ar ale #M. dar nu :n varianta 9olo5irii p5i8edelicelor.. !devărata Magie a VieţiiI !cea5ta doar tre<uie venerată. $i-a$ conturat propriul adevăr.M propriile e"perienţe.nduri opu5e.t de puţin a :nţele5 GicH din $agia #M-I Du$ 5ă nu ve@i di9erenţa dintre 9al5 i !devăr.t de $ult 5au c. %deea :n9iinţării unui „%n5titut de tratare i de@voltare per5onală? e5te <ună. 5i$ţul ti$pului 5e poate $odi9ica. dar ceva lip5e te din ea. :n Spirit i #ivinitate. -re<uie 5ă te <ucuri că 9aci parte din Ea. 9iind cel $ai 5i$plu dintre p5i8edelicele din 9a$ilia tripta$inelor. alte tul<urări de percepţie. Cip5e te Magia reală. pot avea i$pre5ia că trupul 5-a 49 .ad$ini5trat intraveno5 5unt :n pri$ul r. Pot apărea 8alucinaţii vi@uale i auditive. 5e pot e"peri$enta 5i$ultan 5enti$ente 5au g.p5i8ologiceW. :n lu$ea care toc$ai 5-a de5c8i5 pentru $ineI Du$ poţi deo5e<i nor$alul de anor$al. o Eternitate după o altă Eternitate. Dartea e5te :n5ă intere5antă. Dlipă de clipă. e$oţii 9oarte puternice.e"i5tă :n corpurile tuturor oa$enilor Lcel produ5 :n $od natural. $ă aAută $ult 5ă-$i :nţeleg Ldin punct de vedere tiinţi9ic. 5e nu$e te #M. Se pot 9olo5i $edicina alternativă i practicile de vindecare cuno5cute. de5igur. :ntr-o lu$e :n care Magia e5te la ea aca5ăI D. &. 5ă di5eci i 5ă cercete@i :n5ă i #ivinitatea atotcuprin@ătoare i atotpre@entăI Du$ 5ă vrei 5ă :nţelegi.. care e"i5tă dincolo de g. cu aAutorul $inţii o$ene ti.Ed. dar apare i la plante 5au ani$ale.ndirea i $intea noa5tră. :n corpul no5tru.Ed.

pot e"peri$enta alte 5enti$ente care ţin de con9u@ie. nu$ite $onoa$ino"ida@e. 9icat. noi a$ trecut de pragul propriei noa5tre evoluţiiI !cea5ta ar e"plica de ce 9recvenţa din „noua energie? poate deter$ina glanda pineală 5ă vi<re@e. care e"i5tă :n concentraţii $ari :n 5.:n pineală Lo do@ă 5upli$entară de anti-#M-. :n $od nor$al. 5to$ac. pot trăi 5enti$entul că li 5e apropie $oartea 5au că au $urit. anu$ite en@i$e. aplicată <olnavilor de 5c8i@o9renie $ pe care propriile glande pineale n-o $ai puteau produce $ a deter$inat 5căderea :n inten5itate.5ă 9ie 5lă<ite.. iar 5tre5ul :nrăutăţe te 8alucinaţiile i delirul la indivi@ii 5upu i di9eritelor 9or$e de p5i8o@ăM3 <M pre@enţa unui co$pu5 anti-#M. :n e"ce5. odată ce corpul produce 5au a5i$ilea@ă din a9ară #M-. Ei totu i. creier i inte5tine. :l ani8ilea@ă :n c.nd nivelul 5ău devine prea $are pentru :ndeplinirea „nor$ală? a atri<uţiilor 5ale. :l tran5portă cu vite@ă dincolo de 5i5te$ul 5ău de apărare i :l proce5ea@ă la 9el de repede. 5unte$ 5upu i unor e"perienţe neo<i nuite. eu9oria e5te ceva co$un.nge. !tunci c.5e a9lă :n 9iecare dintre noi. organi5$ul no5tru 9olo5e te $ai $ulte $iAloace pentru a :$piedica producerea. creierul e5te 9a$iliari@at cu el i e9ectiv :l „caută?.5ă 9ie 9oarte 5curte. a5t9el :nc.t $ultiplele <ariere care :$piedică 9or$area #M. Pre@enţa lor $a5ivă 9ace ca e9ectele #M. e"i5tent :n Aurul glandei pineale Lace5t „5cut? poate 5ă nu 9uncţione@e nor$al la per5oanele cu pro<le$e p5i8ice.. #e alt9el. Să :nţeleg că ace5t $ecani5$ era unul de protecţie i :ntre ti$p. a 5i$pto$elor p5i8oticeM3 cM nivelul 5că@ut de activitate al en@i$elor 50 .? #eoarece #M. a #Mpineal1 aM 5i5te$ul de 5ecuritate celulară.5eparat de $inte.teva 5ecunde. Dreierul no5tru are o re$arca<ilă 5lă<iciune pentru #M-.

legătura la nivelul pinealei. care ne aAută 5ă recepţionă$ $ulte $e5aAe de la di$en5iunile $ai :nalte i pe care organi5$ul no5tru o proteAea@ă. E$iterea $elatoninei :n ti$pul @ilei. ating. tot ea produce i „8or$onul :ntunericului? L$elatoninaM. P.nd po$ene te de5pre lu$ea duală. Sunt convin5ă că pineala ne-a aAutat 5ă ne e"pri$ă$ i 5ă cunoa te$ realitatea :n lu$ea duală. ca 5ă 9ie doar o coincidenţă ace5t 9aptP Sunt convin5ă că pineala e5te o poartă interdi$en5ională „la purtător?. $elatonină doar noaptea. ne-a$ autoi$pu5-o.nt 9i@ic?.$etiltran59era@e.nu 5e eli$ină 5u9icient de rapid din 5i5te$ele lor. D. :n $od nor$al. care produc #M. le-a$ vă@ut noaptea. ! adar. dar i $enţinerea unei „nave de pă$. ea per$ite acce5ul :n di$en5iuni $ai :nalte. de ie ire din „Matri"? 5pre adevărata realitate. 5tătea$ doar cu oc8ii :nc8i i i era$ 9oarte lini tită. #M.ndu-5e niveluri prea ridicate pentru o 9uncţionare $entală nor$alăM. #acă e ti cal$ i centrat.:n cantităţi 5poriteM3 dM e9icienţa o"ida@elor $onoa$inice. Dulorile puternice i $inunate. 0oarte $ulte căi de :$piedicare pentru producerea :n e"ce5 a #M--ului pineal. de nede5cri5 :n lu$ea $aterială. dintre 51 . care di5trug #MLace5t 5i5te$ de di5trugere e5te $ai puţin e9icient la 5c8i@o9renici $ a5t9el. %ntere5ant e5te că pineala eli<erea@ă.t reală?. iar dualitatea @i-lu$ină o 5i$ţi$ cu aAutorul pinealeiP #ualitatea nu a 9o5t o 5tare naturală. :n 5tarea dintre realitate i vi5. &u dor$ea$. lu$ina i :ntunericul 5unt :n realitate acela i lucru.nă acu$.L5unt $ai active :n ca@ul 5c8i@o9reniei i 9avori@ea@ă producerea #M. GicH 5pune1 „totu i. #acă pineala produce co$pu5ul c8i$ic a5ociat lu$inii interioare L#M-M. ar deter$ina 5en@aţia de :ntuneric :ntr-un $o$ent „gre it?. 5-ar putea ca acea5tă opo@iţie 5ă 9ie $ai $ult aparentă dec.

#in acea5tă cau@ă.producerea de $elatonină i #M-. !$ :nţele5 că pineala nu e5te alcătuită din ţe5ut cere<ral. e$oţionaliM ar in9luenţa puternic e"perienţele interioare $ a$ vedea. ne cali<ră$ propriul portal „glanda pineală? la 9recvenţe $ai $ari de lu$ină. poate declan a puternice e9ecte p5i8edelice.ngeleM.ndurile noa5tre re@onea@ă la 9recvenţa %u<irii. #M. ci „: i datorea@ă pre@enţa unor celule cu 9uncţie 5pecială. adică vo$ avea acce5 la a$<ele lu$i $ $aterială i 5pirituală.5-ar putea revăr5a direct :n 5tructurile cere<rale i$portante.de5c8ide 5i$ţurile interioare către 5tările tran@itorii i ne trece :n @ona . Practic. Ea nu e5te nici „nouă?.ndi lucrurile :ntr-un $od de nei$aginat prin raportarea la $elatonină. 5i$ţi i g. pentru că #M. 6)r) niciun e6ort din partea noa5tră. !vea$ de ale5 :ntre $aterie i 5pirit.$puri ale unor lucruri a9late :n $ani9e5tareW.pineal. intuiţia :$i 5pune că 5e re9ace :n $od natural legătura dintre producerea de $elatonină i #M-. $ulte di5cipline religioa5e au con5iderat celi<atul. o nece5itate pentru atingerea celor $ai :nalte 5tări 5pirituale. doar $odul no5tru de con tienti@are 5-a 5c8i$<at. auditivi. 5ti$ulată prin $editaţie i printr-o inten5ă activitate 5e"uală. a 9o5t ruptă. Da o e"cepţie. 5ituate :n cerul gurii la 9ăt i care 5e depla5ea@ă :n $iAlocul craniului. -oate ace5tea arată că ţe5utul pineal :n de5co$punere in9luenţea@ă con tiinţa re@iduală după $oarte Ln-ar 9i nevoie de o ini$ă care 5ă po$pe@e 5. Po@iţia pinealei Laproape atinge centrii vi@uali. #e 9apt. prin inter$ediul 9luidului cere<ro5pinal. &e ridică$ con tiinţa pentru a percepe „octave $ai $ari din li$<aAul lu$inii? $ dacă g. nici „vec8e?. energia e5te una 5ingură. E$iterea de #M.de c. au@i. pineala ar avea o activitate inten5ă i$ediat după $oarte. 52 . Fn „noua energie?. după care 5unte$ pe cont propriu?. practicanţii de -antra :ncearcă 5ă o<ţină $a"i$u$ din a$<ele lu$i.

Du$ 5e poate na te un o$ <ătr. con tiinţa decide. Spiritul are o . pleacă. Du c.Gen\ #e5carte5 credea că pineala e5te „5ediul 5u9letului?. El . care 5ă per$ită evoluţia prin e"perienţă.r5tă. E5te 9orţa noa5tră vitală.ne te ca i cunoa tere. produ5e prin alipirea Spiritului la corp. Sunte$ 9iinţe $ultidi$en5ionale i $oartea e5te doar o trecere 5pre o di$en5iune 5uperioară a con tiinţei 5au 5pre o nouă revenire :n lu$ea $aterială. =nele Spirite trec :n alte 9or$e $ateriale.ne ne5c8i$<at de eveni$entele re5pective. dă $i carea i căldura corpului. 5tră$o ii no tri tiau $ai $ulte dec.? #e a5ta 5unt per5oane :n v.t e5te $ai puternic un c. de a avea o anu$ită 9or$ă <iologică. care 5e 5i$t tinere. Mi-a$ adu5 a$inte de un paragra9 din Evang8elia după %oan. rena terea ta ca Spirit con tienti@at i Su9let :ntrupat. „Spiritul e5te acel ceva care e pre@ent :n $aterie.$p. 5enti$entele i percepţiile noa5tre.t e $ai lung ti$pul :n care di5pare $ a5ta :n5ea$nă că ace5te c. El doar e5te.$purilor produ5e prin alipirea Spiritului la corp. iar tradiţiile $i5tice Ve5tice i >rientale „5ituea@ă cel $ai :nalt centru 5piritual al no5tru :ntre graniţele 5ale?. atunci c. cu at. #in nou. :n creier con9eră puterea de a pri$i i tran59or$a :n con tiinţă g. altele 5e une5c cu ceea ce 5e a9lă :n 5patele c. !ce5te a9ir$aţii vin 5ă con9ir$e 5i$<oli5tica ritualurilor de :n$or$. Practic. Spiritul nu are v.t crede o$ul $odern că 5tăp.nd e5te unit cu corpul no5tru. la nivel e5enţial.i5torieW a5ociată cu viaţa $ateriei. la $oarte.ndurile.$puri unice.nI Poate el 53 . continuă.nd corpul devine prea 5la< pentru a-l $ai conţine. ai acce5 la 5ecretul „vieţii ve nice?. „&icodi$ i-a @i51 .ntare.r5tă. ră$. :n con9or$itate cu gradul de evoluţie 5pirituală a 9iinţei.ne 9ace viiW. #acă ai an5a 5ă-ţi con tienti@e@i adevărata e5enţă :n ti$pul vieţii. E5te de 9apt a doua venire a lui %i5u5. :nainte de a 5e di5ipa. 5ă $ai e"i5te pentru o vre$e. El trăie te e"perienţe :$preună cu noi $ dar. D.

-ot a a e5te cu oricine e5te nă5cut din #u8ul.-u e ti :nvăţătorul lui %5rael i nu :nţelegi ace5te lucruriI !devărat. %ntere5antă e5te i analogia dintre te"tele <udi5te i e$<riologia u$ană.' de @ile. energia „nouă? 5au cea „vec8e?. iu<ire/tea$ă. !5t9el pute$ e"i5ta oricu$ i oriunde. E5te nevoie tot de . care nece5ită .!devărat. prin alegerea noa5tră. tre<uie legate :ntre ele. care e5te duală.. Del ce e5te nă5cut din carne e5te carne3 i ce e5te nă5cut din #u8 e5te du8. dar nu tii de unde vine. 211-12M &oi 5inguri alege$ $ iu<irea 5au 9rica. &oi 5inguri ne creă$ vi5ele 5au co $arurile.nte ti i nu credeţi. pentru ca pri$ele 5e$ne ale e"i5tenţei pineale 5ă.' de @ile.. -otul 5e re@u$ă la iu<ire 5au tea$ă. de data acea5ta de la concepţie. acceptare 5au non-acceptare a ceea ce 5unte$ de 9apt. L$Cartea ti. V. adevărat :ţi 5pun că noi vor<i$ ce ti$ i $ărturi5i$ ce a$ vă@ut i voi nu pri$iţi $ărturia noa5tră.' de @ile pentru ca 5u9letul unui o$ $ort 5ă 5e re:ncarne@e. dacă cineva nu e5te nă5cut din apă i din #u8. iar 9ătul 5ă 5e di9erenţie@e după 5e". cu$ veţi crede c.M !ce5te evoluţii di9erite. 0iul >$ului.? LEvang8elia după %oan.ntul 5u9lă :ncotro vrea i-i au@iţi vuietul. a9ară de Del care S-a co<or.W &icodi$ a ră5pun5 i %-a @i51 .t din cer. D. conectare la -ot Deea De E5te/neconectare. care e5te :n cer.5ă intre a doua oară :n p.nd vă voi vor<i de5pre cele cere tiI &i$eni nu 5-a 5uit :n cer.t de pregătiţi 5unte$ 5ă ne privi$ i 5ă ne de5coperi$ adevărata 5piritualitate :n 9iinţă o$enea5că. &u te $ira că ţi-a$ @i51 -re<uie 5ă 9iţi nă5cuţi din nou.etan) a morţilor – Bardo 0hodol'X 5pune că tre<uie 5ă treacă . nu poate 5ă intre :n :$părăţia lui #u$ne@eu. adevărat :ţi 5pun că. nici :ncotro $erge.i 9acă apariţia. 54 .Du$ 5e poate 9ace a a cevaIW %i5u5 a ră5pun5 i i-a @i51 . #acă v-a$ vor<it de5pre lucrurile pă$. Sunte$ doar ceea ce 5unte$.ntecele $a$ei 5ale i 5ă 5e na5căIW %i5u5 i-a ră5pun51 . prin :nţelegere/ne:nţelegere.

unică :n 9elul ei. Fn pri$ele 2 @ile după na tere. depla5area 9orţei vitale re@iduale a 55 .nd corpul devine total inert. ca 5ă. :n care 5e pre@intă o co$unitate $ică de a$erindieni. la 2 luni 5e poate vor<i de plă$. c. pentru ca apoi.ndu-5e de9initiv pe la 10-11 luni?.ndu-5e :n acela i $o$ent. o<ţinută dintr-un 9ruct. nu-i a aI Pineala ar putea acţiona ca o antenă 5au ca un 9ir conducător pentru 5u9let. !ce5te tendinţe ne$eta<oli@ate. care pare cea $ai potrivită pentru re@olvarea c8e5tiunilor nere@olvate. ela<orat de către #r. el a e@. :ntre 2 i ( luni ace5ta 5ă vină i 5ă plece3 nu$ai după ( luni 5u9letul 5e a ea@ă $ai 5ta<il i 5e poate vor<i de o$. un pa5aA intere5ant1 „Fn $o$entul concepţiei. copilul e"i5tă deAa. Fn ti$pul celor . a5igură cadrul <iologic prin care 9orţa vitală 5e poate acu$ $ani9e5ta.ni.X pu<licată de Editura 7erald.' de @ile i poate lua 9or$a unei glande pineale care e5te :n 5tare 5ă 5inteti@e@e #M-. >li$pia Moldoveanu. 0olo5e5c o culoare ro ie. %ntere5ant. pentru a con tienti@a ceea ce a :n5e$nat viaţa noa5tră. &.$p :ntre alte c.$puri 5e une5c cu cele di$preAur Lc.i vop5ea5că nou-nă5cuţii. Deea ce ră$. tra5eul vieţii noa5tre. ace5te c. E"plicaţia era că :n ace5t 9el „Spiritul nu 5i$te $iro5ul de copil i nu vine după el?.Ed. $ai e"i5tă :ncă ace5t dute-vino al 5u9letului. !$ gă5it :n $Cursul de %reso%unctur)'. Mi carea ace5tei energii. „#i9erenţierea 5e"uală petrec.gataW. Mi-a$ adu5 a$inte de un docu$entar.$puri ale lucrurilor a9late :n $ani9e5tareM.' de @ile ne 9olo5i$ voinţa 5au intenţia. iar acea5tă 5tare de acceptare poate apărea tot după . atunci vine 5u9letul. con tiinţa a pără5it co$plet corpul i e"i5tă ca un c. Fn $o$entul :n care a$ re9ăcut.ne 5e :ndreaptă 5pre ur$ătoarea 9or$ă 9i@ică de viaţă. ce pă5trea@ă cu 59inţenie datinile 5trăvec8i. ace5te lucruri neterminate pot pătrunde :n 9ăt. con tient.nd ace5ta e5te .

$oarte/vi5ele/$editaţia 5au rugăciunea/ $oartea clinică 5au $oartea aparentă/9or$e de p5i8o@ăM $ cu 56 . $arc8ea@ă trecerea prin ace5t prag. vecinătatea $orţii. 9iindcă n-ar tre<ui ri5ipită alc8i$ia =niver5ului. cu e"i5tenţă 9i@ico-5pirituală di5tinctăI >are.i repre@intă @orii con tiinţei. niciodată $ai devre$e. :n cuvinte e"pliciteI !<ia acu$ :nţeleg că e5te <ine 5ă pă5tre@i $icuţul corp. Se prelunge te un :nceput de Miracol i =niver5ul 5tagnea@ă :n e"perienţă. care 9ace po5i<ilă e"peri$entarea.? !ici a$ o dile$ă. #oar după . Dred doar că dacă 9aci un avort după ce 5u9letul a reu it 5ă 5e 5ta<ili@e@e. >ricu$.nă atunci e5te doar o 8aină :n 9or$areI „!cea 5c8iţă dăruită de #u$ne@eu Ma$ei. prin pineală. va veni 5pre noi. nici <ine :ntr-o a5t9el de alegere. Pineala e5te ră5pun@ătoare de 5tări de con tiinţă $odi9icată.ţiva ani oriPM !ce5ta ar 9i $otivul pentru care c8iuretaAele 5e 9ac doar :n pri$ele 2 luniI 0aptul că :n acea5tă perioadă 5u9letul :ncă nu 5-a 5ta<ili@at. :n 9ăt. ci doar o e"perienţă pe care ne-a$ a5u$at-o. 5-ar putea 5ă 9ie pri$a i cea $ai i$portantă $ani9e5tare a #M. 5ecretat :n creierul care 5e de@voltă.' de @ile pute$ con5idera că un 9ăt e5te o entitate 5pirituală.trecutului către pre@ent. &i$ic nu 5e pierde. Cu$ina or<itoare a #M--ului pineal. :n $o$entul :n care i noi 5unte$ pregătiţi pentru a5ta. totul 5e tran59or$ă – nu e5te nici rău.poate Auca un rol i$portant Lna tere. &iciodată $ai t. pentru de9initivareI? LDe de5criere 9anta5tică pe care a 9ăcut-o un copil de c. ai $inţii.r@iu. 9ace ca e"perienţa unui avort 5ă nu 9ie o trau$ă pentru elI Etie $edicina cla5ică ceva ce nu ne 5pune nouă. ai autoidenti9icării ca entitate <iologică i 5e"uală di5tinctă. :n care #M. 5u9letul care i-a propu5 5ă ne aleagă drept părinţi. p. pe care tre<uie 5-o corecte@e 9oarte repede. ace5ta trăie te o e"perienţă arti9icială.

pentru a 9i :ntr-o 5tare de receptivitate. #e alt9el. corpul reacţionea@ă printr-o reacţie tipică pentru 5tre5 „luptă 5au 9ugi? $ pul5ul i ten5iunea arterială cre5c <ru5c. nelini te.t $ai lent i $ai clar 5e propagă undele cere<rale. după care edinţa decurge nor$al. 5e pot genera 5tructuri vi<ratorii ale căror c. „Meditaţia poate 5ă declan e@e $ani9e5tarea #M.$puri induc re@onanţă :n creier $ deci. -e$porar. cu at.ad$ini5trat intraveno5. Per5oanele cu con5tanţă :n $editaţie produc unde cere<rale ce 5e propagă $ai lent i ur$. Prin te8nicile de $editaţie care 9olo5e5c 5unetul. !ctivitatea electrică a creierului re9lectă acea5tă 5incroni@are $ de 9apt o 9uncţionare a creierului.t $editaţia e5te $ai ad. Fn ti$pul te5telor e9ectuate cu #M. dar acea5tă agitaţie <ru5că di5pare la 9el de repede cu$ a apărut. i$agini vi@uale. vederea 5au $intea. -i$pul nece5ar adaptării organi5$ului la acea5tă e"perienţă 5e poate reduce prin rela"are 9i@ică.t 5unt $ai inten5e 5i$pto$ele. %niţial. GicH a o<5ervat. pacientul poate re5i$ţi 5tări de an"ietate. din ti$pul @ilei. tea$ă.ncă.5unt $ai $ari. :n a9ara reacţiei de tip „luptă 5au 57 .c. deta are i o re5piraţie „ad. 5upu5ă unui sin#ur rit$ co$un.nd un $odel $ai or#ani&at dec. care 5ă per$ită e"perienţa ulterioară. pentru a 5cădea la 9el de repede cu$ au cre5cut.ncă?.? Vindecarea Geconectivă i Geconectarea conduc tot la 5tări de con tiinţă $odi9icată. i pineala re@onea@ă la ace5te 9recvenţe Lcuvintele 5acre. Fn vre$e ce e9ectele p5i8edelice ale #M.t nivelurile de #M. pentru că :n ti$pul $editaţiei 5e pune accentul pe o per9ectă 5incroni@are :ntre atenţie i con tiinţă.t cele 5peci9ice nivelului o<i nuit de con tienţă. Du c.:n $od natural. 9olo5ind uneori i te8nici de concentrare a5upra re5piraţiei/ incantaţia/te8nicile de vi@uali@are. 9iinţa 9i@ică 5e adaptea@ă rapid la e"perienţa trăită.endogen progre5ea@ă. cu at. e"erciţii $entale care creea@ă e9ecte uniceM. pacienţii 5unt 59ătuiţi 5ă :nc8idă oc8ii i 5ă 5e de5tindă.

$elatonina 5e co$portă ca „un pa@nic? care per$ite doar acce5area e"perienţelor pentru care 5unte$ pregătiţi.$ :n $od repetat. „Singurul care nu a cre5cut a 9o5t 8or$onul glandei pineale. cei $ai $ulţi pacienţi. e"i5tă o e$i5ie 9oarte $ică de #M. :n ca@ul edinţelor de Vindecare Geconectivă 5au Geconectare. percep o căldură puternică. -otodată. !cea5ta :n5ea$nă că #M. „#acă $a$a e5te ane5te@iată 5au 5e recurge la ce@ariană. du<larea dia$etrului pupilelor i cre terea te$peraturii corpului $ după 1+ $inute de la ad$ini5trarea #M-. Dei nă5cuţi prin ce@ariană 5unt $ai puţin capa<ili . e"perienţa era la 9el de inten5ă la nivel p5i8edelic. care 5ă 5e$ene una cu cealaltă.n per9ect con tienţi. :n lu$ea duală. care poate 5ă 9ie :n5ă i total ine"i5tentă. care in8i<ă producerea #M-M.9ugi?.5ă 5e a<andone@eW :n ti$pul terapiei p5i8edelice. Practic.ad$ini5trat din e"terior nu a repre@entat un 5ti$ul 5u9icient de puternic pentru a :nvinge $ecani5$ul de apărare al pinealei 5au că D30 e8o#enX LX ad$ini5trat din e"terior $ &. iar e"perienţele i 5en@aţiile trăite 5unt la 9el de inten5e. %ntere5ant. :n ti$pul na terii prin ce@ariană Le"i5tă un 9actor 5că@ut de 5tre5. de i ră$. nu e"i5tă două edinţe de Vindecare Geconectivă 5au Geconectare. cu$ 9u5e5e pri$a dată.M a 5ti$ulat pineala :n 5en5ul ca acea5ta 5ă producă $ai $ult din propriul 5ău #Mendogen. p5i8oterapeut. dar 9oarte di9erite. dec.Ed. lucru care 5e e"plică prin pre@enţa unor niveluri p5i8edelice de #M. 58 .:n ca@ul na terii nor$ale i a unor niveluri in5u9iciente. de la o edinţă la alta. 5tudiul lui GicH a de$on5trat că nu e"i5tă toleranţă la e9ectele p5i8ologice produ5e de inAectarea #M.din partea glandelor pineale ale $a$ei i copilului. o activitate 8or$onală 5porită a glandei pituitare Ltoţi 8or$onii de 5tre5 au cre5cut nu$eric ca reacţie la #M-M. $elatonina.? Practic. 5peciali5t :n 9olo5irea CS#M.t cei nă5cuţi nor$al? LStani5lav Vro9 $ $edic.

&-au avut deloc e"perienţe vi@uale 5au auditive.r it 9ericit. $i cări involuntare ale $. care ne poate de@orienta i :n5păi$. e5te <ine 5ă nu e"i5te niciun 5ti$ul e"terior care 5ă poată di5tor5iona e"perienţa pacientului i e5te 9oarte i$portant 9elul :n care reacţionea@ă practicienii. Sunt intere5ante ace5te o<5ervaţii. din partea glandei pineale. care 5ă con9ere trăirea unor a5t9el de e"perienţe. 5o$nM. Pro9ilul p5i8ologic 5e re9eră la „5etul de aptitudini care ne de9ine5c i ne-au tran59or$at :n ceea ce 5unte$ Ltrecutul. #in acea5tă cau@ă. pentru că :n ti$pul edinţelor de Vindecare Geconectivă. e"punerea la a5e$enea 5tări neo<i nuite.inilor i picioarelor. cine 5au ce 5e a9lă :n i$ediata noa5tră apropiere. pre@entul i viitorul no5tru.t :n ca@ul 5tudiului e9ectuat de către GicH. !le"andra i !lina La$<ele nă5cute prin ce@arianăM de i au pre@entat „regi5tre? Lpaloare. c. Cip5e te din viaţa noa5tră un epi5od care ne arată că a5e$enea e"perienţe pot avea un 59. !lt9el. 9undalul 5onor. 0reud a introdu5 c8iar conceptul de „tran59er a9ectiv? Lpacienţii ar repre@enta 59 . pre9erinţele. ideile.nta. :n cadrul edinţelor de Vindecare Geconectivă. e"perienţele trăite depind 9oarte $ult de pro9ilul p5i8ologic al pacientului. !t. 5tarea de ten5iune 5au de rela"are a practicienilor de Vindecare Geconectivă 5au a celor care 5unt cu noi :n acel $o$ent. o<iceiurile i 5enti$enteleM? i are legătură cu corpul i creierul no5tru. $i carea rapidă a oc8ilor.t i :n cadrul edinţelor de Vindecare Geconectivă. Dadrul de $ani9e5tare ia :n calcul 9oarte $ulte1 $ediul :n care ne a9lă$.!ve$ nevoie de e"perienţe iniţiale. $i-au 5pu5 că au 5i$ţit „doar o u oară pre5iune :n @ona capului?. &u a e"i5tat o e$i5ie puternică de #M-. :n raport cu pacienţii. de cadrul de $ani9e5tare i de 5copul pe care :l ur$ăre5c pacienţii. calitatea aerului. ne poartă :ntr-un teritoriu necuno5cut. de intrare :n contact cu o „do@ă $are? de #M-.

. Practicianul tre<uie 5ă :nţeleagă că doar pacientul poartă re5pon5a<ilitatea vindecării. pentru ca tu 5ă-ţi acce5e@i propria putere de autovindecare i 5ă-ţi rec. practicianul e5te 9oarte atent la propriile 5en@aţii. !tenţia i concentrarea :l aduc :n 5tarea de con tienţă care per$ite $enţinerea :ndelungată a legăturii 5ta<ilite. tigi ec8ili<rul. pacientul tie ce are de 9ăcut. Pacientul nu pri$e te ni$ic prin inter$ediul practicianului3 ace5ta doar de5c8ide u a 5pre o nouă di$en5iune a con tiinţei..ncări$e. terapeuţii tre<uie 5ă. 5ă arate co$pa5iune. ca pacient. D. va deter$ina e"perienţele 5ale. -u. :ţi alegi ceea ce 5i$ţi că e5te pentru tine. #in acea5tă cau@ă. :n dorinţa re@olvării propriilor de@ec8ili<re din @ona $entalului. Ei toate ace5tea. Scopul pentru care pacientul a venit.. :n ti$pul edinţelor de Vindecare Geconectivă. 9oarte $ulte 5ertare i pe 9iecare 5crie ceva.nd 5-a produ5 acea5tă cone"iune. !5ta e"plică de ce. F$i i$agine@ Vindecarea Geconectivă ca pe o cutie cu $ulte. #acă dore ti $u@ică $ vei avea parte de o edinţă de $eloterapie3 dacă dore ti 5ă ve@i culori $ vei avea parte de o edinţă de cro$oterapie3 dacă dore ti 5ă $edite@i $ vei aAunge 5ă e"peri$ente@i &epătrun5ul3 dacă i$aginaţia ta 9uncţionea@ă la cote $a"i$e $ vei călători prin locuri ne<ănuite3 dacă nu cre@i dec. e$oţionalului i a corpului energetic. =niver5ul e5te cu adevărat inteligent. pornind din5pre interior 5pre e"terior..t :n ceea ce 5e poate pipăi $ 5-ar putea 5ă 5i$ţi doar $. dar 5ă nu 5e i$plice e$oţional. din $o$ente anterioare ale vieţii practicienilorM i de „contra-tran59er a9ectiv? L5enti$entele practicianului 5unt proiectate 5pre pacientM.per5onaAe i$portante. Dăci a5ta repre@intă 5tarea de 5ănătate $ regă5irea i pă5trarea propriului ec8ili<ru.i pă5tre@e calitatea de o<5ervatori. E"perienţele prin care trece pacientul 5unt cele $ai potrivite 60 . 0iecăruia :i dă doar ceea ce i 5e potrive te cel $ai <ine i poate 5ă recunoa5că. adică ce are nevoie la $o$entul re5pectiv.

glanda reglea@ă cantitatea de #M. !ce5te per5oane au reu it cu$va. Ea creea@ă anu$iţi tran5$iţători neuroc8i$ici Ldi$etiltripta$ina. pentru a crea o e"perienţă 9i@ică. #M-. a5t9el :nc. 5erotonina. pe care le-a pă5trat doar pentru $o$entele i$portante ale vieţii.i 5u<5tanţe care :i a$pli9ică i prelunge5c e9ectele.nd :n cantităţi $ari. pe care o$ul nu era pregătit 5ă o accepte.nd $uri$.5copului pentru care a venit la edinţele de Vindecare Geconectivă.t $intea o$enea5că 5ă ai<ă acce5 la ele. D. eli<er. poate produce #M. c.t i pacientul 5ă nu 5e 5trăduia5că prea $ult.endogenM a e"perienţelor p5i8edelice. 9orţa vitală pără5e te corpul prin glanda pineală. Pineala e5te . care vor per$ite de5c8iderea 9ere5trelor interdi$en5ionale. Practic.nd ace5te 9recvenţe 5unt direcţionate. 5ă treacă pragul realităţii $ateriale 61 . cu aAutorul pinealei pute$ con tienti@a $i carea 9orţei vitale. Pineala conţine $aterialul nece5ar pentru crearea de #M-. ci o 5tare de accedere a unei noi di$en5iuni.nă acu$. a Aucat un rol de <locare „con tientă? Lprin producerea :n cantităţi redu5e a #M. D8iar i c. dar p.acordată? vi<raţional pentru a pri$i 9recvenţe vi<raţionale 5uperioare. #oar 5ă la5e Miracolul 5ă 5e producă i 5ă 5e <ucure de ceea ce e"peri$entea@ă.. a in9or$aţiilor de o vi<raţie 5uperioară.t practicianul. E5te $o$entul 5ă privi$ 5c8i@o9renia i p5i8o@ele nu ca pe o <oală.potrivită pentru receptarea in9or$aţiei i pentru 9ocali@area $inţii o$ene ti :n realitatea 9i@ică. pentru că Spiritul a 9o5t deconectat de :nţelegerea acce5i<ilă i po5i<ilă oa$enilor. :n $ani9e5tările 5ale e"tre$e. $elatoninaM. -oate ace5te o<5ervaţii arată că glanda pineală repre@intă inter9aţa neurologică i neuroc8i$ică care per$ite traducerea. la nivelul creierului. Secretul e5te ca at. 5ă le poată 9olo5i. de către $intea 5uperioară către creier. :n $od accidental.

Vi<raţia Sinelui $inţii 5uperioare e5te cea pe care $intea o$enea5că i corpul 9i@ic o traduc drept entu@ia5$. !cela i lucru e vala<il i :n ca@ul ad$ini5trării drogurilor p5i8edelice. 0iinţa a continuat 5ă e"i5te i 5ă e"peri$ente@e :n $odul de „9rică? i 5-a produ5 o ruptură :ntre :nţelegerea ca 0iinţă i trăirea ca Spirit. pa5iune. cu „Mi5terul E"i5tenţial?. >dată reconectaţi la #ivinitate. o an5ă de a 9i totuna cu =niver5ul. iu<ire. Ele doar opre5c o evoluţie naturală a con tiinţei noa5tre. pe care ne e5te 9rică 5ă le con tienti@ă$.arti9icial. !$ :ncercat 5ă identi9ic @ona :n care Vindecarea Geconectivă poate 9i 9olo5ită i cu$ acţionea@ă acea5ta. c8iar a #M. pute$ 5ă ne :nţelege$ e$oţiile a5cun5e. creativitate. &elini tea. „pro<le$ele? de relaţionare pot 9i re@olvate u or pe acea5tă cale. depre5ia. Du aAutorul lor. Vindecarea Geconectivă ne aAută 5ă ne :n9runtă$ propriile 5enti$ente dureroa5e. dar acu$ a$ pri$it un dar. :n ti$pul edinţelor de Vindecare Geconectivă. di5pare i nece5itatea de <locare a activităţii pinealei. :ncă din ti$pul vieţii. 9oarte reală pentru ele. 5cria 0reud. cu #ivinitatea. !$ 9o5t pregătiţi 5ă cunoa te$ $ai $ulte de5pre =niver5 doar :n $o$entul $orţii. ne in9luenţea@ă potenţial 62 . „Vi5ele 5unt calea regală către incon tient?. #e i activarea pinealei 5-a e9ectuat :n $od natural. care ar tre<ui 5ă 5e tran59or$e :ntr-o poartă interdi$en5ională. Prin generarea de i$agini onirice. -re<uie 5ă :nvăţă$ 5ă lă5ă$ ca $intea 5uperioară 5ă 9ie cea care concepe. Drearea unei e"perienţe trau$atice controlate. 5ă-l inte#re&e :n lu$ea $aterială. capa<ilă 5ă ne o9ere noi e"perienţe 5pirituale.din lu$ea noa5tră i 5ă trăia5că :ntr-o altă di$en5iune. c8iar dacă 9acilitea@ă o călătorie 5pontană :n propria noa5tră lu$e interioară. „ceva? din propria lor 9iinţă nu a 9o5t pregătit 5ă a9le i 5ă :nţeleagă !devărul. cu :nalt conţinut 5i$<olic. nu $intea noa5tră o$enea5că. <ucurie. #epinde doar de noi cu$ pri$i$ ace5t dar i ce 9ace$ cu el.

.$intea i corpul :n 5en5 po@itiv. poţi 5ă ai parte de un contact $ai deplin cu anu$ite e$oţii dureroa5e i te poţi eli<era $ai u or de ele. dar $ai i$portante 5unt :nţele5ul. iar Vindecarea Geconectivă i Geconectarea 63 . =nele re@ultate 5unt :ntr-adevar 5pectaculoa5e. Ele ne deter$ină 5ă ne con9runtă$ cu părţi necuno5cute. 9ără -i$p i 9ără Coc3 :nainte era$ doar pe Pă$. #upă ace5te edinţe. Pacienţii „călătore5c? :n tăr. ignorate 5au re9u@ate ale per5onalităţii noa5tre $ ca i cu$ ţi-ai crea propriul =niver5. Prin trăirea unei 5tări de pierdere totală a controlului de 5ine. re@ultatele 5e văd :n ti$p. !5t9el. Eedinţele de Vindecare Geconectivă ne o9eră .$uri neo<i nuite.r@iu. -otu i.i con tienti@e@e propria e5enţă.. iar 9iecare dintre noi are propriul 5ău rit$ de autopuri9icare 5au autoec8ili<rare.nd :nc8id oc8ii. nu :ntotdeauna e"i5tă 5c8i$<ări e"terioare $aAore. tigarea i pă5trarea ec8ili<rului interior. 5enti$entul i in9or$aţia a5ociate locului :n care ace tia au aAun5. 5e i$pune 5ă le :n9runtă$ 9ăţi .călătoria? de care ave$ nevoie $ e"perienţele 5unt inten5e i in5talarea lor 5e 9ace aproape in5tantaneu.. $ă 5i$t :ntr-un 5paţiu in9init1 doar 5paţiu. cu unul $ai 5ănăto5. :ntr-un conte"t de 5iguranţă i 5u5ţinere.i 5c8i$<e 5tilul de viaţă. cu lu$i paralele i $ai $ulte di$en5iuni ale realităţii. „#acă vre$ 5ă depă i$ con5ecinţele unei trau$e. unii au reu it 5ă. pute$ lua legătura con tientă cu eiI? Fncă n-a$ tiut 5ă-i ră5pund. care 5e $ani9e5tă $ai t.? #eoarece eli<erarea unor 5enti$ente vec8i 5au eli$inarea <locaAelor energetice deter$ină o „deto"i9iere? i o ec8ili<rare interioară pro9undă. !ltcineva $-a :ntre<at1 „De cre@iI E5te vor<a de5pre $ai $ulte realităţi ai căror co-autori con tienţi 5unte$ noi 5au 5unt alţiiI Ei dacă 5unt alţii. Starea de 5ănătate :n5ea$nă rec. pacienţii 5e te$ $ai puţin de $oartea 9i@ică i aprecia@ă $ai $ult e"perienţele vieţii1 5e pot rela"a $ai <ine i au :nceput 5ă.nt? $ 5punea cineva. „!cu$ c. printr-o 5tare 9i@ică :$<unătăţită.

nt. care repre@intă tot ceea ce e"i5tă i ne :nconAoarăI Dare ar $ai 9i 9ru$u5eţea i <ucuria AoculuiI #ar validitatea in9or$aţiilorI !r $ai putea e"i5ta vreun AocI ->-=C tre<uie proteAat de vi@ita celor care :ncă nu 5unt pregătiţi 5ă 5e :nalţe.i puteau a$inti ni$ic. iar i iar pe Pă$. !veau doar 5enti$entul că li 5-a :nt.$plat ceva :n5păi$.lnirile cu alte lu$i i locuitorii ace5tora. rău-<ine. &u puteau ră$. ->-=C 5e apără de cei care :ncă nu 5unt la $o$entul a9lării !devărului. !5ta :n5ea$nă că :n proce5ul de „ilu$inare?. contea@ă doar #M--ul endogen. la ad$ini5trarea #M-M. !i putea reveni. deoarece etapele de evoluţie au 9o5t accelerate. 5ă revină din calitatea lor de „:ngeri decă@uţi?. ace5t dru$ nu duce nicăieri.? L#r.5unt terapeutice. 5u<iecţii nu. 5ă-ţi trăie ti propria e"perienţă :n lu$ea dualităţii de :ntuneric-lu$ină. „#acă era prea $ult #M-. #acă pacientul nu e5te pregătit la nivelul 5ău cel $ai pro9und 5au dacă 5unt 5tări indu5e arti9icial L$ă re9er :n ace5t ca@. propriile noa5tre creaţii i adevăr. doar :$pletiri :ntre 9anta5$ele $inţii o$ene ti.$plat i ur$ea@ă 5ă 5e vadă :n ti$p. care au trăit clipe de „ilu$inare?.ne cu a$intiri :n ur$a e"perienţelor trăite. ec8ili<rul i 9ru$u5eţea Aocului nu tre<uie 5ă 5e piardă. Secretul nu tre<uie cuno5cut :n totalitate. :n 9iinţe 5telare. dacă ai avea deAa Don tiinţa #ivinităţii #epline.nci i de durată. percepţiile nu pot 9i ad. !devărul i 9anta5$ele $inţii o$ene ti 5unt 9ăcute ca 5ă te a<ată din dru$ $ :ntr-adevăr. Fn ace5t $o$ent 5e i$pune o :ntre<are1 5ă 9ie oare relatările de5pre :nt.nd condiţionările interioare ale pacientului per$it ace5t lucru. doar c. S@araM Bocul tre<uie Aucat :n continuare i 64 .ntător. au 9o5t pregătiţi $ trup i Su9let $ pentru acea5tă etapă. Ei totu i ceva 5-a :nt. nu i cel e"ogen. dacă nu 5unte$ pregătiţiI Dola<oratorii lui GicH. >$ul #ivin 5e apără de o$ul 5i$plu. o$ul nu poate 5ă preia controlul a5upra #ivinului. toate $enite a :ngreuna a9larea Marelui !devăr.

Vindecarea Geconectivă i Geconectarea repre@intă o variantă corectă1 totul 5e produce :n cel $ai natural $od cu putinţă. ni$ic nu tre<uie gră<it. 9ără a interveni cu niciun 5ti$ulent e"terior 5au din e"terior. „&i$ic din ceea ce a$ vă@ut 5au 5i$ţit nu-$i era necuno5cut. tăr. indi9erent de ceea ce 5e e"peri$entea@ă. „#M. pace i iu<ire necondiţionată.inAecta<il. „#M. -oate au un rit$ al lor. Pragul p5i8edelic e5te trecut c.ndite prin droguri $ ca 5ă ne :nţelege$ propria con tiinţă.nd e"i5tă o 5eparare a con tiinţei de corp i e9ectele p5i8edelice :nlocuie5c co$plet conţinutul o<i nuit al $inţii. la ad$ini5trarea unei do@e $ari de #M-. #M--ul produ5 :n $od natural e5te 5ingura variantă corectă. ->-=C era %u<ire i Cini te.ad$ini5trat din 65 .nd $ai $ult dec. 5e poate percepe 5en@aţia că 9ace$ parte din -ot Deea De E5te& Stările 5pirituale i in9or$aţiile de natură $i5tică nu pot 9i do<. e"perienţele $i5tice 5au 5pirituale i Vindecarea Geconectivă.!devărul uitat. E"i5tă o 5i$ilitudine :ntre percepţiile declan ate de ad$ini5trarea #M. :n cadrul e"perienţei per5onale de Vindecare Geconectivă. #acă nu tii ce-ţi aduc drogurile drept e"perienţă Lpentru că $intea o$enea5că plă5$uie te propria realitateM.in9luenţea@ă capacitatea creierului de a pri$i in9or$aţii. !lt9el. 9ăc. totul e5te un non-5en5. tre<uie ca 0iinţa noa5tră $ -rup i Su9let $ 5ă 9ie pregătită pentru ace5t pa5.? !5ta a 9o5t ceea ce a$ putut 5ă 5pun.t 5ă genere@e anu$ite percepţii3 poate per$ite creierului 5ă perceapă $aterie neagră 5au univer5uri paralele. pacientul 5i$te per$anent o 5tare de lini te.? #ar lip5e te din ecuaţie con tienti@area. ca i conclu@ie. #oar a a e"perienţa 5e poate o<ţine i pă5tra.$uri locuite de entităţi con tiente. :n ca@ul Vindecării Geconective. c8iar dacă. cunoa terea i con tiinţa au propria lor evoluţie.

cele $ai rapide. un rol i$portant :l ocupă #M--ul endogen. E clar că nu acea5ta e5te calea potrivită. Sen@aţiile indu5e de drog i unele dintre cele ce 5urvin :n $od natural par a 5e 5uprapune. a<u@ului de droguri i de alcool 5au 5u9erinţei pe care o aduce o <oală a9lată :n ulti$a 9a@ă. :n accepţiunea $ea.nd ca Miracolul 5ă 5e producă. cu$ tre<uie i c. GicH 5punea că1 „Del $ai <un $od de a 9olo5i p5i8edelicele :n cercetare con5tă :n a ne ocupa doar de tratarea <olilor i de a$pli9icarea anu$itor calităţi ale o$ului cu aAutorul ace5tora?.t o cale arti9icială de a aAunge la o 5tare a5e$ănătoare „ilu$inării?. 9ără alte ritualuri. cu toate co$plicaţiile care decurg din ea. =niver5ul tre<uie lă5at 5ingur 5ă 9acă ceea ce tre<uie. %ar Vindecarea Geconectivă i Geconectarea 5unt cele $ai 5i$ple căi de a 9acilita..răpirea e"tratere5trăW.. Fn „energia nouă?.nd tre<uie. :n $o$entul de 9aţă. legătura cu =niver5ul. „Pute$ trata a9ecţiuni ce au o <a@ă pur p5i8ologică. :$preună cu . dar ace5tea 5unt deoca$dată. 0ără 9rică. P. 9olo5irea p5i8edelicelor :n ace5t 5cop e5te o variantă 9al5ă i co5ti5itoare.? #ar.nă i 9elul :n care GicH vor<e te de5pre ceea ce 5i$ţea. #acă a$ 9olo5i doar 2 edinţe de Vindecare Geconectivă ca 5ă o<ţine$ acela i lucruI #acă a$ :ncerca 5ă 9olo5i$ edinţele de Vindecare Geconectivă pentru recuperarea rapidă :n ur$a intervenţiilor 66 .e"terior con9eră 5tări $odi9icate de con tiinţă. Vor apărea i altele.? -otu i.. oglinde te doar tea$a. drogurile nu 5unt dec. cele datorate unor trau$e. depinde de $odul :n care 9uncţione@i $ iu<ire 5au tea$ă. Ca toate ace5tea 5e adaugă dependenţa de droguri. 9ără credinţe vec8i. dar nu identică i ceea ce e"peri$ente@i. a5e$ănătoare celor din ti$pul e"perienţelor p5i8edelice 5pontane1 5tări apropiate $orţii 5au $i5tice.. Fn producerea ace5tor e"perienţe p5i8edelice 5pontane. #oar per$iţ. tu ai ale5 iu<irea ca $od de 9uncţionare.

Geunirea cu . care e5te pregătită acu$ pentru 67 .ndit-o :n $od 5peci9ic pentru tine.01. !$ avut $ulte :ntre<ări la care a tepta$ ră5pun5. „&iciun alt Spirit nu poate intra :ntr-un corp a9lat :n viaţă. #acă e ti :ntr-adevăr noroco5.? „E5te vor<a de5pre Geconectarea con tientă. dar nu 5i$t c-a 9i o<o5ită. #e 9apt. noua con tiinţă poate apărea :n 9or$a o$enea5că. El e5te ca o poartă :nc8i5ă pentru un alt Spirit. vindecarea ta va veni :n 9or$a pe care ai anticipat-o. !tunci vei trece cu adevărat <ariera ti$pului. E5te t. a$ ter$inat. con tiinţa e"tin5ă care cuprinde :ntreaga e"perienţă a trecutului. „#acă e ti noroco5.nă acu$ Spiritul a 9o5t conectat invi@i<il la Eul Superior.Eul SuperiorW 5e poate 9ace doar dacă per$iţi ca acea5ta 5ă 5e producă.ndul că acu$ a venit $o$entul 5ă $ă a e@ :n pat i 5ă $ă la5 :n voia 5i$ţurilor. pentru că i p. Vei deveni o nouă con tiinţă :n corp o$ene5c.r@iu. Dorpul 5e autoproteAea@ă prin 9uncţia pinealei. 2'.nd a trecut ti$pul.<a@a ta de dateW.. -răie5c doar o plăcere i$en5ă. prin reuni9icarea tuturor e"i5tenţelor tale. Prin Geconectare.. iar pre@entul $ viitor. vindecarea ta va veni :ntr-o 9or$ă pe care nici n-ai vi5at-o. Fn acel $o$ent va 9i reuni9icarea cu toate e"perienţele tale din vieţile anterioare. Ei-a autoi$pu5 uitarea. !5pectul o$ene5c : i recunoa te Spiritul :n !#& i Spiritul : i recunoa te a5pectul o$ene5c. Dă nu tre<uie 5ă 9aci niciun e9ort ca 5ă pri$e ti totul. &ici nu tiu c.2011 Fn noaptea acea5ta a$ pri$it $ai $ulte in9or$aţii. !$ 5ă recite5c $. Vata.. el e5te .? LEric PearlM Ei acea5ta e5te $area 9ru$u5eţe :n „noua energie?. aceea pe care =niver5ul a g.ine ceea ce a$ notat a5tă@i. -recutul devine pre@ent. la g.c8irurgicaleI Sau pentru pregătirea 5portivilorI &u 5e poate de5c8ide a5t9el u a pentru o cola<orare 9ru$oa5ă :ntre $edicina tradiţională i Vindecarea GeconectivăI Eu @ic că da..

' de @ile de la concepţie.a5ta.ndul lor 5ă evolue@e. pe care o pre5upune reuni9icarea vieţilor trăite i :ntreaga 0iinţă : i recunoa te $enirea i 5e acceptă. iar e"plo@ia de #M. #oar o e"perienţă perpetuă :n lu$ea $aterială. !#&-ul prelua5e deAa in9or$aţiile nece5are de@voltării viitoare.? > :ntre<are $i-a apărut :n $inte1 Du$va 5e reproiectea@ă !#&-ul cu aAutorul pinealei i al #M--uluiI Ei 68 .nt. doar %u<irea necondiţionată. nu vrea 5ă ne 5perie 5au 5ă 5u9eri$. 9iindcă ->-=C e5te %u<ire necondiţionată. Spiritul :n5u i poate accepta e"perienţa totală.re5piraţia lui #u$ne@euW. toate 5unt a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. Spiritul e5te . >$ul recunoa te i acceptă propria condiţie de 5piritualitate.la . el trăie te doar prin $intea voa5tră. Fn $o$entul $orţii. #oar noi ave$ acea5tă putere i ea 9uncţionea@ă doar pentru noi.? „&oi -ot Deea De Sunte$ 9ace$ parte din Marele -ot Deea De E5te :n totul i :n toate. Binele i răul nu e"i5tă la 5cara =niver5ului. proteAea@ă a5pectul o$ene5c i e"perienţa <rută din acea5tă viaţă. Binele pentru tine nu 9ace rău ni$ănui altcuiva. pineala are rolul de a e$ite . a5ta repre@intă1 .. ca 9iind -ot Deea De E5te. care e5te EC :n5u i ca $ani9e5tare. Materia are nevoie de 8rană $aterială. #ata viitoare va veni r. iar #u$ne@eu nu poate 9ace ni$ic care 5ă :ngrădea5că o 9or$ă de viaţă. Spiritul care e"peri$entea@ă la nivel $aterial. iar unele Su9lete acceptă ace5t rol :n 9olo5ul altora care evoluea@ă :n e"perienţă.? „Găul nu e"i5tă pe Pă$. E"perienţa nouă tre<uia luată de la @ero. Su9letele doar 5e aAută :ntre ele. =niver5ul doar ne iu<e te. Prive te a a. Fnţelege că totul e5te per9ect. din $o$entul :n care toate datele erau tran59erate către Eul Superior i către noul !#& o$ene5c. Speciile nu 5e :$part :n 5la<e i puternice.vaccinul a$intirii de SineW pentru Spirit. Prin uitarea e"i5tenţei trecute.? „Era $ai u or 5ă uiţi ulti$a viaţă trăită.vaccinul uităriiW pentru Spiritul care intră :n noul corp o$ene5c..

e"perienţa $ea :ntr-un do$eniu ne<ănuit cu un an :n ur$ă i pentru care. cel $ult. ne9ini5at.$<it. Putea$ 5ă :ncerc 5ă co$par reacţiile generate de către #M. voi vindeca i voi 9ace $a5aA.. a$ tiut. #e ce toate $a inile $ari i 5cu$pe tre<uie 5ă ai<ă culoarea neagrăI M-a$ tre@it golită de <ucurie.nd i cu$ a$ putut oare 5ă 5criu at. deodată.M ar 9i putut.na :ntr-o li<rărie. la u a 69 .$plător.nd 9ericită i a$ 5i$ţit.nd :ncerca$ 5ă $ă văd r.t de $ult.Eul SuperiorWI #i$ineaţa a$ recitit ceea ce a$ 5cri5 ieri i a$ @.$<e5c. dar e5te totu i un :nceput. voi 9i un „:nger? care va aduce lini te i puţină $. Dartea lui GicH e5te pri$a carte pe care a$ pu5 $. Era$ :ntr-un $o$ent de incertitudine :n privinţa propriei $ele e"perienţe de natură p5i8edelică i $ai ale5.. dar :$i vor dărui tot ceea ce :$i e5te nece5ar ca 5ă 9iu lip5ită de griAi. Voi putea 9ace ceea ce :$i place. Banii pe care i-a$ vi@uali@at că vin 5pre $ine nu $ă vor 9ace niciodată 5ă arăt a a. că nu ace5ta tre<uie 5ă 9ie vi5ul $eu.. adică Burnal i 5tudiu co$parativ.$<ete de ne:ncredere. că 5unt :ntr-o $a ină $are i 5cu$pă. voi :nvăţa :n continuare. 5unt prea puţini pentru a5ta.01. !$ vi@uali@at că a$ un 5erviciu 9oarte <ine plătit.@.. Z. a celor dragi $ie i pentru cei care vor veni 5ă caute ace5t lucru.t de 5curtI &i$ic nu e5te :nt.de ce a$ au@it de data acea5ta vor<indu-5e de5pre .i cele pe care le-a$ de5coperit prin Vindecarea Geconectivă. c8iar dacă :n g.rnea5că @.2011 &oaptea acea5ta a$ :ncercat 5ă ur$e@ 59aturile lui Vill EdNard5. a :nceput 5ă prindă contur.iere :n viaţa $ea. de culoare neagră.ng. Fn $o$entul :n care a$ 9ăcut cuno tinţă cu e"perienţele e9ectuate cu „$olecula 5piritului $ #M-?. -i$id 9ăcut. pregătirea $ea iniţială de inginer 9rigote8ni5t Lce 5ear<ăd cuv. Ei iată. Su<iectul $i 5-a părut intere5ant i a5t9el. 20. a ceea ce ur$a$ 5ă 9ac $ai departe. 5ă 5t. D. după Geconectarea Per5onală.nt. a$ deAa 2 :n 1. :ntr-un ti$p at.

5ă vină 5pre $ine.nduri <une.ta li<ertate i $ultă vre$e n-a$ apreciat darul pe care $i l-a 9ăcut. pentru că a a a$ 9o5t :ntotdeauna. Ei nu $erge pe $ai $ulte dru$uri :n acela i ti$p.. continuă.nduri. 01. a$ pri$it acelea i lucruri. va ti care e5te $odalitatea prin care <anii de care a$ nevoie. c.$ea. 9ără :nver unare. Cegea atracţiei 9uncţionea@ă i doar noi ne 9ăuri$ 9ericirea 5au ne9ericirea.t tre<uie ca 5ă 9iu 9ericită. !$ nevoie doar de :nţelepciunea -!. 5ă $ă <ucur de ni5ipul cald de la $are 5au 5ă-$i cu$păr ni$icuri de 5u9let. Poate că rolul lui a 9o5t 5ă $ă aAute 5ă evolue@.nd va citi r.. Mi-e <ine a a. iar =niver5ul.t c. doar pe unul 5ingur?. Ca g. 5ă 9iu iu<ită i 5ă :$părtă e5c cu ceilalţi.nd >M. ! putea 5ă vi@ite@.. !l<ul 5trălucitor al @ilei $-a 9ăcut 5ă @. :n 59. Ei tot el $-a :ncuraAat 5ă $erg pe calea acea5ta1 „#acă 5i$ţi că-ţi 9ace <ine. ră$.01. de iu<ire. c8iar dacă uneori $-a$ rătăcit printre g. 9ără dorinţa de a 9ace $ai $ult i tot $ai $ult.2011 Cecţiile au continuat 5ă vină 5pre $ine i după ce vi5ul 5-a ter$inat. 0ără pati$ă.. &u era nici rău. care cunoa te iu<irea necondiţionată. ca 5ă a$ ceea ce e5te cel $ai potrivit pentru $ine. <ucurie i 9ericirea de a 9i E=. Soţul $eu e5te un Su9let $are. #oar ca 5ă-$i 9acă pe plac i 5ă 9ie a a cu$ :$i dore5c. pentru că noaptea acea5ta a$ pri$it $ulte ră5pun5uri.r it. locuri pe care le-a$ vă@ut doar :n vi5. ! a cu$ a$ 9ăcut :n noaptea acea5ta.n. dar toate ace5tea :n5ea$nă 5ă a$ doar at. nici <ine. doar că nu $ă <ucura$. 9ericirea i <ucuria. 70 . :n $o$entul :n care eu a$ privit alt9el acea5tă relaţie. Fncep 5ă ţin din ce :n ce $ai $ult la Virgil. Gelaţia cu el 5-a :$<unătăţit. #oar cu iu<ire.ndurile ace5tea. Mi-a dat at. Ei $i-i va tri$ite.$<e5c i acu$ tiu că ceea ce-$i dore5c cel $ai $ult e5te 5ă iu<e5c.

Bucură-te i e"peri$entea@ă. a$ avut de toate.$plă. pentru că da $ e5te doar adevărul tău i alţii nu 5unt :ncă pregătiţi ca 5ă-l pri$ea5că. >rice 5e poate 5c8i$<a :n propria ta creaţie. Fncetul cu :ncetul o 5ă a9li ce :n5ea$nă . !5ta e5te $area di9erenţă :ntre .$pla. !$ 9o5t <ogată :ntr-o altă viaţă. apoi la5ă-le 5ă plece.tuW de la :nceputuri $ i . E ti 9ăcut 5ă 9ii 9ericit.nd din . 5crie-le. Vi5ul din noaptea de ieri $i-a arătat că :n acea5tă viaţă nu caut <ogăţia. poţi oric. Vi5ele vor 9i la 9el de vii. Gedevii ca noi. $i-a$ dat 5ea$a de un adevăr. dar totul tre<uie 9ăcut cu <ucurie i cu 5enti$entul co-creatorului din dorinţa de a 9ace <ine.? Fn ti$p ce $ergea$ la cu$părături. toate 5unt doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie.te ceva. prin practică i e"erciţii. Ca5ă g. dar vei ti $ai $ulte dec. 9ii doar o<5ervator.tuW ce va 5ă 9ie.„Poţi 5ă 9aci orice vrei.? „&u e"i5tă <ine i rău.5ă 5tai pe <icicletă i 5ă nu 9aci ni$ic.? „Ei $ai cu 5ea$ă.? „&u te i$plica e$oţional.Matri"W. p. iar 9undalul 5ă 5e 5c8i$<e $ereuW. !cu$ poţi 5ă intri i 5ă ie i oric. a5ta e5te 9ru$u5eţea Bocului nou. totul e5te doar <ucurie. c. !5ta e5te tot ce ţi 5e cere. dar a5ta nu $-a 9ăcut 5ă $ă 5i$t la 9el de <ine ca acu$. :nvaţă 5ă nu te $ai :ndoie ti de ceea ce ţi 5e :nt. !cea5ta e5te de 9apt e"perienţa pe care tre<uie 5-o trăie5c.nd 5ă 9ii aici i acolo. -u ai ale5 5ă 9ii i 5ă 9aci a5ta $ i atunci.? „E ti ca un copil care :nvaţă pri$ele lucruri. E5te o e"perienţă care 9ace parte din cunoa terea $ea. pentru că tu 9aci a5ta po5i<il.t a$ vi5at cu toţii vreodată. &i$ic nu tre<uie 9ăcut din datorie. pentru că tu vei avea :n plu5 cunoa terea tuturor vieţilor trăite. Magia i 5tarea de 0iinţă 71 . doar 9ii 9ericit. Ele 5unt realitatea i adevărul tău.nă ter$ini de citit tot ceea ce tre<uie citit.nd :ncerc 5ă regă5e5c Spiritualitatea. ia a$inte la ele. -răie te :n continuare ca i cu$ ni$ic nu ţi 5-ar :nt. Fn 9iecare noapte o 5ă a9li c.ndurile 5ă vină di$ineaţa.

. #ar a venit clipa 5ă-ţi a$inte ti. !cu$ i !ici e5te o altă viaţă.. locatarii celorlalte ca$ere. Pipăi $ 5i$ţi 9iecare lucru din lu$ea $aterială $ toate 5unt calde.$<e tiI Pentru că a a i tre<uie.. pentru că $ă 5i$t <ine cu $ine :n5ă$i. pu9oa5e 5au a5pre. pi5icuţa căreia :i dai $. Da 5ă 9ii <ucuroa5ă i 9ericită.ţia prieteni care te iu<e5c i pe care :i iu<e ti1 copiii. la 9el de 9ru$oa5ă ca toate celelalte.. Ve@i culorile. cu %u<ire. e ti at. că te iu<e5c i că :i iu<e tiM... c. !$ 5ă-i dau tele9on $a$ei.. Ve@i c. apoi ai locuit :n Bu@ău.. 5unete.nă acu$I Z. -e-ai nă5cut :n -ere<lecea Lacu$ =crainaM. Vu ti :n 9iecare @i $... #e 9iecare dată ai lă5at :n ur$ă o altă ca5ă i ai luat-o de la :nceput. -u-ţi con5truie ti clipă de clipă 9ericirea.ţia oa$eni :n Aurul tău. Ei da. depinde doar de tine. tu tre<uie 5ă te <ucuri de 9iecare clipă pe care o 5i$ţi.ntece de pă5ări... E ti. cu e"perienţe care pentru alţii nu e"i5tă. > iu<e5c.. Ce gu ti. Ve@i.ncare. ca gu5t :ţi plac at. :n care ai reu it 5ă-ţi gă5e ti <ucuria i 9ericirea.#ivină. au@i at..t de 9ericită i nu-ţi $ai aduci a$inte că e ti.ţia oa$eni :n Aurul tău. doar 9aptul că tii că 5unt ai tăi. De u urare 5ă 5i$t a aP Mi-a venit :n $inte cu$ ar tre<ui 5ă procede@ cu $a$a.. nu pentru că „a a tre<uie?..tea $. ai aAun5 la Gădăuţi. !u@i $u@ică.. te-ai $utat la Bacău. $oi.. ai at. doa$na de la <ucătărie. doar prin ceea ce ai 9ăcut. Ei $ai ale5.. ceilalţi prieteni dragi ţie $ do$nul director. nepoţii i 5trănepoţii tăi Lnu contea@ă cu$ :i c8ea$ă i ce 5unt. ! 9o5t de 9iecare dată altă viaţă...ncarea i-i 5i$ţi $iro5ul :n a<urii de la <ucătărie.. doar pentru că a5ta $ă 9ace 5ă $ă 5i$t <ine. pă5ările care :ţi 72 . Mergi $ i a5ta e5te $area <ucurie a $i cării :n 9iecare @i. tanti !na $ colega ta de ca$eră. al<ul @ăpe@ii i ve@i at. „Pentru $a$a.te vieţi ai trăit p. Ce 5i$ţi. ai 9ăcut un popa5 :n Banat. &i$eni n-o poate 9ace :n locul tău.. #e 9iecare dată ai lă5at trecutul :n ur$ă i ţi-ai 9ăcut o altă viaţă. E ti 5ănătoa5ă. !u@i. recunoa te $a$i. al<a5trul cerului. !cu$ e ti :n că5uţa ta cu prieteni i <ucurii.ncăruri. doa$na a5i5tentă.. dar 5unt aici i acu$. #oar o iu<e5c. Ei din nou 5unt pe cale.

Eu 5unt Spiritul i alţii . #ă-ţi voie doar 5ă 9ii 9ericită. care te iu<e te i ne iu<e te. De g.nd nu e5te l.ntă :n 9iecare di$ineaţă. Du drag. 01.t de $ulţi prieteni 5unt alături de tineI #ar. po$ii.t e ti :n 5erviciul SpirituluiWI &-o 9ace$ $ereuI Sau atunci c. Ei 5ă tii că e ti 9oarte.nd !devăratul Sine a venit deAa. Steluţa.. 5ă ca@i dintr-o di$en5iune 5uperioară :n alta in9erioarăI De :n5ea$nă .devinW :n 5erviciul $euI? ! 9o5t un non-5en5 :n :ntre<ările $ele $ i de a5ta nu a$ pri$it ră5pun5I 73 . 5pre 5pate. care acu$ e5te doar 5i$ţire.c.2011 !5tă@i $-a$ tre@it cu o Aenă u oară :n @ona capului. c8iar i atunci c. 9iindcă nu-$i a$inte5c $are lucru din vi5.2011 M-a$ tre@it o<o5ită i puţin decepţionată. copilul tău cel $ic. dar ai uitat 5ă ve@i ace5t lucru. tii că e"i5tă o %u<ire atotcuprin@ătoare.ntul.c. &u a$ pri$it :n5ă ră5pun5uri la :ntre<ările $ele de a5eară1 „Poţi. Sen@aţia de di5con9ort a trecut 9oarte repede. pentru că e ti.ngă ini$a $eaP? !$ 5ă-i 5criu ace5te r. iar $a$a. pentru că te pă5tre@ i e ti parte din Su9letul $eu. V. a 9o5t :n5ă unul de lini te.ngă tine. Pă$. $ai pre5u5 de toate. #ivinitatea tie ce tre<uie 5ă 9ie cu $ine i nu a$ de ce 5ă-$i 9ac griAi pentru a5ta. odată unit cu !devăratul Sine.nduri :n caietul pe care i-l duc. Ei $ai ale5. a5e$enea unui copil. care te iu<e te $ereu $ din ti$puri vec8i i de pe5te ti$p. Ve@i $a$i. e ti :n per$anenţă l. c. Etiu doar că a 9o5t de5pre 9o tii colegi de liceu.02. -e iu<e5c. 5-ar putea 5ă le con5idere un :nceput al terapiei pentru 9ericire. iar<a.ndul care $i-a venit :n legătură cu acea5ta. ! 9o5t un te5t pentru $ineI #acă pot 5ă a$ :ncredere i 5ă-$i :nving tea$a i$pu5ă de a5pectul $eu o$ene5cI 02.nd co$plet lini titor.. e ti !ici i !cu$ ca 5ă te <ucuri.02. 9ără 5ă ne ceară ni$ic... 9oarte $ult iu<ită.

? Du adevărat. pentru cunoa terea Cui. Pentru că El e ti -u. pentru El.nt. D.i aveau ro5tul. deAa Dreaţia ta e"i5tă. Fnţelegerea i cunoa terea lui 5unt $ult $ai $ari.nd ţi-ai i$aginat oa$enii cu păr auriu.nd puteri nea5cun5e i locuind :n ca5e rotunde. -receau :n di$en5iuni 5uperioare. Pentru că tu e ti -otul.t de $are.nd e ti :n acea 5tare de iu<ire deplină.ntulI?..atunciW acea căldură i %u<ire i$en5ă. :n interiorul tău. E ti Spirit :ntrupat :n propria Dreaţie a Spiritului. :n ini$a Su9letului tău. dec. >rice 5e 9ace doar cu re5pectarea Ci<erului !r<itru i . 9ericiţi i cu viaţă 5i$plă. :n variantă $ică3 e ti o parte din $ultitudinea de oc8i. la un punct. Spiritul :n5u i evoluea@ă.t cu voia ta i a Spiritului. care (rea 5ă e"peri$ente@e. D. apoi tot $ai $ulţi. pentru evoluţia Cui. !tunci c. Ca :nceput era 5u9icient ca anu$ite 5pecii 5ă evolue@e ca 5pirit. „Cocul de unde vine Dreaţia e5te locul :n care ai 5i$ţit . poţi crea. av. de energii pe care le are Spiritul #ivin $ ->-=C :n 0iinţa Cui.nd erai :n tren i priveai cu$ 5e perindă i$aginile.nd ţi-ai i$aginat căprioare. !i creat c. -otu i. Du adevărat. vi5ele nu 5unt nu$ai 74 . iar ele au apărut :n nu$ăr at. de ra@e. „!colo e"perienţa a 9o5t nouă $ e"peri$entarea dualităţii. ! 9o5t un a5e$enea $o$ent.. :ntre<ările nu. a ec8ili<rului :n dualitate.nd. a$ :ntre<at :n g. :n :nde5tulare. C)derea nu e5te po5i<ilă. la :ntre<ări vei avea :n5ă ră5pun5ul :n ti$p. de a e9ectua cunoa terea. „Ca :nceput au 9o5t $ai puţini oa$eni pe Pă$. !5ta pre5upune că niciodată nu poţi reveni :ntr-o di$en5iune in9erioară. Ei da. 9a@ani i ulii.? „#ar Pă$. !i ră<dare. Dreaţia lui cre te. dacă deAa ai e"peri$entat totul :n acea di$en5iune cuno5cută ţie. :n variantă $ică. Ei e"i5tă undeva. -u $ parte din ->-=C $ vrei 5ă trăie ti e"perienţe.Ei atunci $i-a venit :n $inte că Spiritul 5e de@voltă i cre te odată cu e"perienţele noa5tre.a 9i :n 5luA<a SpirituluiW :n5ea$nă a e"peri$enta :ntru El. E ti parte din El. Ei tre<uia 9ăcută. 5ă 5e :nalţe $ dar i 5pirite evoluate din di$en5iuni in9erioare ur$au acela i tra5eu.

ca 5ă le dau de $. Ele tre<uie lă5ate 5ă plece.t 5ă $ă la5 :n voia 5en@aţiilor. dragii $ei prieteniO M-au privit cu iu<ire. au ră$a5 :n acela i loc. puteau 9i :$preună $ lu$ina i :ntunericul.nduri. Mai t. ca 5ă poţi trece $ai departe. a$ venit l. Era ca i cu$. :n cea care e5te „#ivinitatea $ea?. !$ $er5 la <ucătărie i a$ luat p. iar trupul 5-a puri9icat prin apă Ldupă ce a$ parcur5 toată e"perienţa pri$ei @ile. a$ :nţele5. a$ 5i$ţit nevoia 5ă 9ac o <aie caldă $ parcă nu era$ eu cea care voia a5ta. 5unt calea de eli<erare a energiei tale vec8i. !$ :nţele5 i c. altceva $ dar acu$ pentru tine a5ta 5unt. :n ti$p ce a5culta$ $u@ica aceea :ngerea5că de 8arpă. Seara a$ 9ăcut o <aie caldă. apoi au @<urat $ :nt. #intr-o dată. !$ :nţele5 că atunci „a$ $urit i a$ :nviat? i că „5ă$.i gugu tiucii. :n 59.inea 9ăr. de g.ncare. apoi ceilalţi. &!M!S-E.ias' i a$ tiut că a a i era.ine. pe care a$ 5i$ţit-o :n corpM.nd a$ 8otăr.$plat :n 5eara :n care a$ 5i$ţit nelini tea aceea puternică. Vi5ele :n5ea$nă i altceva $ pentru 9iecare. Ei din nou au venit ceilalţi doi poru$<ei. :ntr-una 5ingură. !tunci a$ 5i$ţit o căldură aparte i o iu<ire 75 . 5u9letul 5-a puri9icat prin aer Lrăcoarea ca de g8eaţă. va 9i altceva.ngă ei $ putea$ 5ă-i ating $ dar n-au @<urat. !u $. Pe ur$ă a$ citit din „C)rţile lui 0o. care a di5părut doar c. M-au lă5at 5ă pun l.$iţată.nd 5-a produ5 uni9icarea c8aHrelor din @ona in9erioară.r@iu.r it. #upă Geconectare a$ 5i$ţit :ntregul proce5 de puri9icare $ intelectul 5-a puri9icat prin 9oc L5en@aţia de 9oc pe care a$ 5i$ţit-o :n corpul $euM. #e data acea5ta :n5ă. ci a a tre<uia 5ă 9ieM.? Ei 5punea$ la :nceput că nu a 9o5t ni$ic :n noaptea a5taP #i$ineaţa au venit din nou cei doi gugu tiuci. e$oţii.nţa con tiinţei lui D8ri5t? a ger$inat. iar eu $-a$ retra5 :n 5u9ragerie i i-a$ ur$ărit :n continuare. cu oc8ii alt9el. a$ de5c8i5 u a de la <alcon. au 5tat :$preună. aAun5e5eră la un ec8ili<ru. gugu tiucii $ei n-au $ai 9o5t alungaţi. $ai $ari. 5enti$ente.ngă ei p.tran5punerea :n practică a lecţiilor prin care treci.ncat :$preună. S-a :nt.

nci$e. pentru anali@ele $ele proa5te. n-a 9i putut :ncepe :nălţarea. Ei acu$ e"i5tă acolo o 5en@aţie di9u@ă de durere 5uporta<ilă.M. Ce-a$ 5pu5 că-i iu<e5c. de un verde ca de 5$arald. că le eli<ere@ i că le dau voie 5ă plece.ini <une $ propria $ea #ivinitate. le-a$ 5pu5 cu voce tare că le iu<e5c.. Ei apoi a 9o5t vi5ul $ viu.2011 &oaptea $-a durut capul :n partea 5t. Mai :nt.nd ţinea$ oc8ii :nc8i i. Ca 9el a$ 9ăcut i pentru toate vieţile $ele. toate $-au :$piedicat 5ă $erg $ai departe. :n na5. Sen@aţia era una de ad. $ai tre<uia 5ă a$ ră<dare. !cu$ ră$. !$ :nţele5 că acu$ pot 5ă 5i$t cu adevărat iu<ire pentru durerile $ele. pentru toţi 5tră$o ii $ei $ care 5unt tot Eu.ndouă :$i preve5teau aducerea culorilor 9anta5tice :n $ine. $.. 5en@aţii di5crete :n pal$ele $ele.ncă.ng care lăcri$a din cau@a acea5ta i 9aptul că tre<uia 5ă depun e9ort c.02. pentru toate <olile care au 9ăcut parte din viaţa $ea. !tunci a$ devenit Cu$ina al<ă. Si$ţea$ $iro5ul :nţepător :n creier. #ar 5en@aţia de durere. oc8iul 5t. real i de neţinut $inte. 76 . :ncă 5e vindecă trecutul din viaţa $ea. !$. a$ avut din nou 5en@aţia aceea ciudată :n capul $eu Lc8iar nu pot 5-o de5criu. M-a$ tre@it cu 5en@aţia 5tranie că a$ :nţele5. ! a tre<uia 5ă 9ie $ 9ără ele nu a 9i aAun5 5ă a9lu ace5t Mare !devăr. Etia$ că a venit $o$entul 5ă plece. !$ de5c8i5 pal$ele i a$ :nc8i5 oc8ii $ atingeri 9ine. 5paţială.n pe $. că-$i $ulţu$e5c i ele la r. 9urnicături 9irave. Cu$ina de control de la televi@or era puternică.i$en5ă :n interiorul 0iinţei $ele. că-i eli<ere@ i că pot pleca. cu o aură $are i ad.na care eli<erea@ă.i :n dreapta $ trecutul $eu. Ei atunci $i-au dat lacri$ile. !$ au@it din nou 5unetele de 9recvenţă :naltă. F$i lega5e$ capul cu un <atic :$<i<at :n 5pirt. Fncă nu era ti$pul. pentru „:ngerii $ei negri? $ cu „coroniţe de lu$ină i iu<ire?. 02.ngă.ndul lor i că 5unt li<ere.

t dacă le cree@i tu. %ntere5ant. &i$ic nu e gră<it :nainte de vre$e. De-ar 9i 5ă Aoc nu$erele vi5ate la CotoI ! putea avea <ani pentru Dentrul Pilot de Dunoa tere !lternativă. !$ vi5at i ni te nu$ere1 22. 22. -elepatia :ncepe 5ă 9uncţione@e. 0. a$ vrut 5-o 5un @ilele ace5tea. cu a5pect de „:ngera ? pentru 5ectorul 9inanciar. :ncă nu trecu5e. %-a$ $ărturi5it i că vreau 5ă pro9e5e@ :n @ona de Vindecare Geconectivă i Geconectare.t 5ă-ţi 9ie ţie $ai u or. ai :nţele5 corect $ e5te $o$entul pentru vindecare. 0+. #oar Eu pot controla lucrurile.02. Sunt Do-Dreatorul. va 9i i $o$entul. -i$id. Pleacă $. %-a$ propu5 5-o aAut la organi@area eveni$entului din $ai.n5ă o9iţer de credit-client. .2011 77 . #urerea de cap. 2. ! a e5te. dec.2011 &oaptea acea5ta a$ avut din nou un vi5 9oarte viu. 11.ndu-5e accentul pe o relaţie 5tr. pe care dore5c 5ă-l reali@e@. pentru control. -otul e5te a a :nc..? !$ pri$it un tele9on de la una din 5ocietăţile la care a$ depu5 DV-ul pe %nternet. pun. 20. Pe la pr. dar :ntre ti$p $ă 5i$t $ult $ai <ine. &u e"i5tă greutăţi. de i 5uporta<ilă. dar :ncepe 5-o 9acă.nd totul va 9i a a cu$ tre<uie. Etiu că toate anali@ele vor ie i 9oarte <ine. &i$eni i ni$ic nu-$i vrea răul. prin care a$ eli<erat $ulte care ţineau de trecut. o <ună prietenă de-a $ea. M-a$ tre@it puţin o<o5ită.02. :n condiţii avantaAoa5e. „Fntreg proce5ul de tran59or$are ţine cont de tine. ca 5ă-$i 5pună că a luat i e"a$enul ace5ta.n@ $-a 5unat #ana. -oţi 5unt prieteni care $ă aAută 5ă-$i 9ie $ai u or i 5ă trec pe5te toate ace5te etape nece5are.. Se o9eră credite pentru cei care nu 5e :ncadrea@ă la creditare :n $od nor$al. !lina $-a 5unat i ea.ine :n %talia. E5te o in5tituţie ne<ancară.D. #a. de cu$ 5e 5i$te corpul tău.

ceva at. clipă de clipă. -e iu<e5c i -e venere@ la 9el de $ult. Dred că totul e :n regulă. pentru 5upărări i :ncercări.na acea5ta. pentru at. #oar $ulţu$e5c. -otul 5e poate privi cu deta are i :ncredere. !lta tre<uie 5ă 9ie 5e$ni9icaţia lor. c8iar la !genţia Coto.t de $ulte lucruri $-au reţinut 5ă 9iu $ereu :n !cu$ i !ici $ i c. Cectorul de a5tă@i. %ndi9erent ce-ar 9i. are un talent e"traordinar de a preda :ntr-un $od at. pentru e"perienţe de neuitat. ani de @ile. cei $ai $ulţi 5unt 9oarte ancoraţi :n lu$ea duală.tea lucruri. pentru vi5e.t de 5i$plu. Vrupa de la cur5 nu e5te una o$ogenă.ine. a@i.. &odulul de la piept a di5părut.02. Dred că !lina va 9i <ine. pentru at. cu <ucuria pre@entului i doar 9iind :n !cu$.. Vei ti ce 5ă 9aciP? 78 . #urea@ă puţin.ntuit..na acea5ta 9ă-ţi anali@ele i $ergi $ai departe. că ace5te cur5uri la !&!-ED>G vor 9i p. iar eu a$ uitat <iletul Aucat. Eu ră$. de tot ceea ce trăie5c. pot 5ă 9iu i Eu. $. pentru că datorită [ie. 0(..nă la ur$ă intere5ante i plăcute.2011 Du$ era de a teptat.. c8iar dacă totul e5te o :ncercare. !5tă@i nu au 9o5t doar ve ti <une1 !lina nu a reu it la ad$iterea :n Barou.tea reu ite. <oli i te$eri i 9rici i angoa5e $ i vrei 5ă treacă rapid. că e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie.tea tri5teţi. Mulţu$e5c pentru că E ti i pentru că !cu$. Sunt. -ot Deea De Sunt. pentru 5peranţe. pentru dureri i <oli. &u $ai pot 5ă 9iu alt9el i nici 5ă $ă 5upăr că lucrurile nu 5unt a a cu$ $i le dorea$.n la 9el. Ei. Fn re5t. Si$ona Studineanu.t de co$ple" cu$ e5te anato$ia corpului o$ene5c. „-u ai acu$ulat. Mulţu$e5c pentru at. acu$. Sunt ui$ită c. Ei $ă $inune@. că <iletul $eu la Coto va :n5e$na po5i<ilitatea reali@ării acelui Dentru Pilot de Dunoa tere !lternativă. nu$erele Aucate la Coto nu au ie it 5ăptă$. de eli<erare. dar 5ăptă$.t de $ulte te$eri $-au <. indi9erent cu$ ar 9i..=n nou vi5 viu.

-rinitate?. Ei din nou aceea i iu<ire i$en5ă.na dea5upra capului 5ău. #ar n-avea ce 5ă vadă.ndire i a aAun5.nără a :ntor5 i ea oc8ii 5pre cer. -otu i. Fn a9ara lui !D=M.nă acu$. !$ avut i$pre5ia că a$ aAun5 printre cei ca $ine.. a 5tat ne$i cat i 5-a uitat :n oc8ii $ei.tva ti$p. Pentru că e5te prea $ultă lini te.ndurile. $intea o$enea5că nu agreea@ă 5ă 9ie :n !D=M-!%D%. cel cu care $-a$ :nt.t de vie :ntre noi $ parcă oc8ii lui 9ăceau parte din =niver5ul $eu $ tia ce 5unt i-$i 5punea că tieP Erau oc8i la 9el de necuprin i ca ai $ei $ negri.nire pe V.r itul interviului. ceva de ţinut $inteP Energia vitală a Sinelui >$ene5c 5unt g. apoi din ce :n ce $ai $ică. !poi a$ plecat 5pre ca5ă.lnit apoi un c. ca 5ă vadă ce era acolo. :n care 5e vor<ea de5pre . Era o legătură at. M-a$ oprit i a$ ur$ărit-o.nci. ca o oglindă a 5u9letului.02. pentru că o t. cal@i i ad.lnit $i-a dat $. pre@entă :n 5u9letul $eu $ $ergea$ pe 5tradă i aproape că $i-au dat lacri$ile.2011 Vi5eP Deva de uitat. 0u5e5e acolo pentru $ine i acu$ era doar o u$<ră. 5alariul cerut de $ine era prea $are pentru ceea ce puteau ei o9eri.nd a$ ţinut $. ! adar. Se pare că arăta$ un pic ciudat. 9oarte atent. Era ca i cu$ oa$enii aceia tiau că ei 5unt i altceva dec. :n oc8i $ 9ără 5ă clipea5că i cu o privire care parcă $ă 5cana $ era ca i cu$ ar 9i 9o5t aproape de telepatie. pe care n-a$ $ai 5i$ţit-o p. Ei ciudat.na i $-a privit c. a a cu$ 5unt :n realitate.!$ 9o5t la interviu i a$ avut o 5en@aţie 5tranie... 0). dar i eu a$ avut aceea i privire ca de dincolo de lu$e. Sau $ăcar. ace5t loc e5te cel :n care $ă regă5e5c pe Mine.ine $aidane@ $ c. :n 79 .nă 5-a 5tin5 :n noaptea de cati9ea. !$ <ăut un ceai cald i a$ citit o carte :ntreagă. !$ :nt. !$ vă@ut din nou o 5tea că@ătoare 5trălucitoare i $are. p. Ca 59. Pe dru$ $-a$ oprit la li<răria Dărture ti. $intea o$enea5că e5te „in5tru$entul care a pu5 5tăp. unii dintre ei.t 5i$pli oa$eni.

recunoa te :n tine #ivinitateaP 0ii -ot Deea De E tiP Ei !D=M. Etiu că e5enţa lucrurilor pe care n-a$ putut 5ă $i le a$inte5c. Ei a putut 9ace a5ta. !poi. propriile 5enti$ente. -răie5c o nouă 5en@aţie. le-a$ di5ecat. doar 5ă vreau 5ă $erg $ai departe. $i-a$ putut ur$ări cu $ultă atenţie. !cu$ e ti tu.ini.ndurile 5e ridicau pe $ă5ură ce le citea$ $ la 9el ca la calculator. a$ 5i$ţit c8eia :n u ă. 5ă creadă că e5te Dreatorul?.? „><5ervăP 0iiP Bucură-teP %u<e teP Dreea@ăP Fntr-un cuv. !ca5ă $-a$ a e@at pe pat i a$ 9o5t atentă la corpul $eu. #e 9apt.? !$ o<5ervat că 5enti$entele care nu ţin cont de vi<raţia energetică 5uperioară $ă 9ac 5ă nu $ă 5i$t :n largul $eu. ! a $ $..? Ei a a. Virgil. Ce-a$ recuno5cut. a5ta a 9o5t partea cea $ai vie $ cea a 59aturilor pri$ite. Pentru a doua oară a$ 5i$ţit :n $ine. Sunt o Don tiinţă 9ără 5paţiu... > 5en@aţie e"traordinarăP Pe ur$ă.ti$p. #oar 9ii :n !D=M i te vei rede5coperi. g. „#e5prinde-te din 9rică.$<e5c 5au :i vor<e5c 9ru$o5..nt. Dorpul nu e"i5tă $ o $a ină a cla"onat i era ca i cu$ cla"onul ar 9i e"i5tat :n $ine. o$ul de @i cu @i.nduri. Veni5e Virgil. 5oţul $eu. 9ără ti$p. a ră$a5 :n $ineP !$ aAun5 la Bacău i $i-a$ re@olvat 9oarte u or tre<urile la Eo$aA. „Poţi 5ă-ţi cree@i din nou corpul. le-a$ acceptat i a$ 5căpat 9oarte u or de ceea ce 80 . pentru pri$a oară a$ creat. Parcă e5te o altă per5oanăP „-u e ti re5pon5a<il pentru reacţiile celorlalţi $ tu tran5$iţi $odul de reacţie. 9iindcă a$ uitat că noi 5unte$ Dreatorul. con tient. e5te 9oarte a$a<il c.ndurile tale 5unt 9olo5ite corect $ ele redevin un in5tru$ent al DreaţieiP? O. Sau ne-a 9o5t 9rică 5ă :nţelege$ a5ta.nd :i @. iar r. :n loc 5ă aud.nd va 9i vre$ea. 0iecare propo@iţie era 5cri5ă pe un r. #in vi5.ser(aţie4 !u $ai 9o5t trei lucruri pe care ar 9i tre<uit 5ă le ţin $inte. trecut i uită 5ă anticipe@i viitorul.nd cite ti un articol. c. g. propriul $eu corp. dar le voi rea9la c. aceea i căldură de %u<ire.nd. picioare.

$<e5c. Fn 9iecare @i de5copăr :ncă ceva de5pre $ine. -otul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. Pentru pri$a oară :n viaţa $ea. #oar e5te i tre<uie 5ă a5culţi. ai copiilor.? M-a$ re:ntor5 la Bucure ti. verde. Ei atunci. Go u.02. „Secretul e5te 5ă 9ii !cu$. tot ceea ce $ă :nconAura cu at..lnit g.t de aproape. Mi-au dat lacri$ile de <ucurie i %u<ire. a$ ie it i a$ re5pirat aerul pri$ăvăratic. Gecuno tinţă. pă5ările.nduri a năvălit 5pre $ine.. dă-$iO?. Mirare. :n ung8iuri drepte. a$ nevoieO? &-a$ gă5it acolo dec. „#oa$ne. !ici i 5ă o<5ervi.teva clipe. 5u9ocant.nuţele. pare $ult prea puţin 9aţă de ceea ce 5i$t. nou. iu<itoare i at. :n lu$ina Soarelui.nduri de %u<ire necondiţionată. :n $i care. al<a5tru. Mă tre@ea$ @.$<ind 9ără $otiv. -ot ceea ce nu-ţi place di5pare i$ediat. %u<ire. Multe cio<uri de 5ticlă colorată. caldă.nu-$i $ai era de 9olo5. Ei atunci e ti :$preună cu #ivinitatea. aAută-$ăO?. !$ privit oc8ii $iraţi a :ntre<are. propria culoare. Gecunoa tere. Dopacii aveau propria lu$ină. 5ă prive ti.i degeţelele. apoi $. oc8ii 5e $iră.. „#oa$ne. Fnt... 5ă 9ii pre@ent :n !cu$ i !ici. #ivinitatea era acolo. a$ intrat. „#oa$ne.2011 Fnainte de a pleca 5pre gară..? 0'. pentru că orice a 5pune. pentru că ->-=C e5te :n totul.ta genero@itate. 5ă 5i$ţi. o<răAorii 5unt ro ii i vii.ntare. pentru c.inii. Mulţu$e5cP 81 . #oar Mulţu$e5c. at$o59era era grea i apă5ătoare. „&u tre<uie 5ă cauţi ni$ic. &-a$ :nt. Fnc. !$ :nţele5 i a$ 5i$ţit. -otul e5te Viaţă. :n <i5erică. po$ii. Sunt ca un copil care :ncepe 5ă 5e cunoa5că. <u@ele @. :n toate i :n toţi. -otul a devenit viu. c. propria energie. iar<a. Era vie. > $are de g. Fn tren a$ 9o5t atentă la 9iecare lucru.nturi repe@i de culori vii. -otul era apă5ător. !$ :nc8i5 oc8ii i atunci a$ vă@ut 9r. toate @<urau :n linii 9r.t cereri către #ivinitate. 0irele de iar<ă aveau 5clipiri de 5ticlă.nte prin 9aţa oc8ilor pe care-i ţinea$ :nc8i i. Miracol.

. „><5ervă-te. 5i$te cu tot corpul. care te 9ace 5ă o a5culţi atent. :n totalitateP Mai a$ :n5ă de lucrat cu $ine :n5ă$i.t de greu 5ă $ă cuno5c i 5ă $ă :nţeleg.nd. Fnainte de a ador$i. Ei $ai ale5. -re<uie 5ă 9iu $ai atentă la $ine.t de greu. -u E ti $ !cu$ i !ici. oriunde i oric. iar ne:nţele5ul devine 5i$plu. 5ă-$i pără5e5c propriile a<loane con5truite :n at.02. 9ără tea$ă. 9ără ti$p $ doar %u<ire i lini te. $.ţia ani.tea vieţi. u or i 9ără durere. e5te at.02. cunoa te-te. -otul e5te at. pentru că -u doar E tiP? 12.2011 Dur5 de $a5aA terapeutic cu doa$na Ceontina StudineanuO !re un ceva 5pecial. $intea :ncă e"i5tă :n vec8ea 9or$ă i e5te at.. nuP E ti parte din #ivinitate.. Ge5tul $ $aterie/corp $ e5te doar E9e$erul. 9ără ti$p. oriunde i oric. 0ără 5paţiu. Si$pli9ică :ntr-un $od inteligent.nd. 5ă-$i cuno5c $ai <ine tea$a i 5ă $ă eli<ere@ de ea. 5ă $ă iert i 5ă $ă re5pect. că nu ai de ce 5ă te te$i. acceptă-te. !$ 5i$ţit. ră$. Starea de lini te a venit i$ediat după aceeaP 12.$<et trengăre5c :n colţul <u@elor. E ti Eternitatea.2011 Vi5e $ dar nu le $ai tiu. din nou. !t.02. $i-a$ recuno5cut trăirile. puţină tea$ă. E5te tot ceea ce tre<uie 5ă 9ac $ i totu i. !ici i !cu$ i totu i.2011 Fn noaptea care a trecut.ini i picioare.$pla ni$ic.10.t de vagP !5tă@i a$ 5i$ţit $ai <ine că locuie5c :n propriul corp $ cap. [ie.. doar vi5e pline de u$<ră care pleacă i lecţii pentru $ine. ca un @. -u e ti parte din ->-=CP 0ără 9rică. &e-a citit i 82 . Etiu doar că au 9o5t i lecţii pe care tre<uie 5ă le :nvăţ.i cal$ă i ancorată :n !cu$ i !ici. e$oţiile i 5enti$entele. Sunt i o$. &u ţi 5e poate :nt. Ce-a$ recuno5cut i $ani9e5tarea 9i@ică $ le 5i$ţea$ :n co ul pieptului.

c8aHra coroanei 5e rede tepta5e :n $ine. 0ăcută corect.ngă avea$ o tăietură ad.. Ei el c8iar a 5i$ţit ceea ce eu tia$. S9. „-e-a$ regă5it.o poe@ie a unei „pro9e5oare de Su9let?. Ei tot a5tă@i. #oa$ne. curgerea de energie pură a Cu$inii. iar la $. 5u< $.2011 #oar vi5e.ntă candoareP Ei atunci $i-a luat $. Sunte$ oare la 9elI -re<uie 5ă a9luP Pe ur$ă a 9o5t ciudat. „Ba da. Sau poate că eu a$ produ5 acea tăietură. putea$ 5ă ur$ăre5c durerea punctelor de pe $eridianul energetic $ p.. 5e vede de aici?. ca i cu$ a avea 5u< pal$ă :n5ă i curgerea VieţiiP %ar la 59. > colegă drept pacient pe $a5a de $a5aA i doa$na Ceontina 5pun.na i $i-a pu5-o pe pielea colegei. iar eu. ne-a arătat o $i care $agică.$plă at.. #intr-o dată. Fncă nu tiu prea <ine.. D.r it.r@iu. :ntr-un t. -re<uie doar 5ă 9ii 9oarte atent i 5ă o<5ervi. ră5punde$ noi.t 5unte$ de per9ecţi $ lu$ină pură. Se :nt.ngă tineP &oaptea a$ avut o cri@ă de 9iere i. doa$na Ceontina l-a apă5at pe u$eri. G.nd1 „Voi nu 5i$ţiţi ce 5i$t eu?. pentru pri$a oară. %&#!G!. dar 5unte$ $agni9iciP 1.nă la degetul $ic de la piciorul drept. eu a$ 5i$ţit ridicarea pe care ar 9i tre<uit 5-o 5i$tă doar el.t de aproape de $ine $ :n $ine?.na 5t. undeva pe c.u de energie curge :n 5u5. Ca5ă-l pe el 5ă 5pună ce a 5i$ţit?. <ăr<atului care $ă privea :n 83 . Ei <ine. :n curgere vie de energie 5au energie :n lu$ină.nă acu$. Era$ 5oldat. #oa$na Ceontina 5-a uitat la $ine i $i-a 5pu51 „-u 5ă taci. Ei durerea 5-a topit :n noul $eu $od de a o con tienti@a.ncă de 5a<ie. a$ vă@ut pentru pri$a dată pe <ancă. „Vreau i euP? Dolegul care a 9ăcut GeiHi 5-a a e@at. :nainte 5ă-l aud vor<ind de5pre a5ta. te 9ace 5ă 5i$ţi o u oară „ridicare?.na $eaP > 5en@aţie pe care n-a$ $ai avut-o p..02.t de $ulte lucruri $agice l.$pul de <ătălie.t e5te de u or 5ă te Aoci cu tine :n5ăţiP D. at. #oa$na Ceontina a tiut că a$ tiutI Fntre<area a5ta $i-a venit a<ia aca5ă.

>ricu$.? M-a$ 8otăr.2011 !$ 9o5t. Păcat că nu reu e5c 5-o 9ac 5ă vadă a5ta. c8iar dacă $i-a 9o5t greu 5ă :nţeleg i $-a durut $ultă vre$e.ngă. 1+. la $. „Prin Dlipa de 9aţă pătrun@i $ai u or :n Gealitate.n. a$ o cicatrice.2011 Vi5e vii.na la li9t. a$ pri$it certi9icatul pentru $odulul de $a5aA 5o$atic. ră$. a a cu$ dore te d.02.nt $ e rolul pe care l-a ale5 i pe care vrea 5ă-l Aoace. E5te 5ingurul lucru pe care i-l dore te. Ei nu a$ cu$ 5-o aAut $ai $ult de at. dacă nu-l 5pui celor la care tre<uie 5ă aAungă. 84 .nd totu i :n Pre@ent.na 5t. 0ii :n !cu$ i !ici.i a$intea5că ace5t lucru. !cu$ tiu doar că tre<uie 5-o la5 5ă 9ie 9ericită. doar a$ cre@ut că 5unt EuI &u $ai tiu.n5a. Ma$a e5te at.t de prin5ă :n ne9ericire. o iu<e5c i :i accept alegerea. =n !devăr a9lat nu are valoare.t orice 9ericire nu poate 9i trăită dec. iar pro$i5iunea de a 5ăr<ători @iua d. a 9ăcut-o 9ericită. 1*. a a cu$ 9u5e5e$ 59ătuiţi la 59. #ar :n viaţa de !cu$.02.ţiva ani :n ur$ă. :nc.n ii la Gădăuţi.„vi5? i care.2011 Fn 59.02. Du c. $i-a$ prin5 $. -re<uie 5ă le 5pun i lor ce a$ a9latP Ei $ai tiu că anali@ele tre<uie 5ă le 9ac luni. din care $-a$ tre@it cu un 5enti$ent de „tre<uie 9ăcut?.r it. :$preună cu !lina. 5ă la5 tot ce nu e5te e5enţial :n @ona trecutului i 5ă $erg $ai departe. 9r. :n vi@ită la $a$a.t 5ă tri$it re@u$atul e"perienţei trăite lui #oug #e Vito. &u pot trăi :n locul $a$eiP #oar ea poate 5-o 9acăP 1(. 5ă.r itul 5e$inarului. iar :n Eternitate 5unte$ una $ aceea i 0iinţă =niver5ală de Cu$ină i %u<ire.tP Fn 9or$ă $aterială e5te $a$a.t inco$plet.

picioarele. M-au 9ăcut 5ă 9iu $ai atentă. P. doa$na Ceontina e5te „o pa5ăre $ăia5tră? i a $eritat 5ă vin 5-o văd i 5-o cuno5c. a$ a9lat că $-a$ :n elat.? M-a$ deci5 $ luni 9ac anali@eleP !$ de5coperit că ceea ce $ă ţine :n loc 5unt 9rica. #egea<a $-a$ $inţit. Fn dru$ul $eu. $-a$ :$<răcat i a$ plecat. 5tări.inile. 9ără prea $ultă convingere. ! a că a$ reu it 5ă-$i văd degetele de la $.t de puternică e5te $intea o$enea5că. indeci@ia. 5ă o la5 :n ur$ă i 5ă $erg $ai departe.t de puternic e5te a5pectul no5tru o$ene5c i c. &u prea $ai are 9ar$ec cur5ul. !ce5ta era adevărul.t de aproapeP !5tă@i.1).tul. dar 5ă nu ve@i. de „acu$ 5unt :n perioada de vindecare i $ai tre<uie 5ă a tept?.2011 „&u poţi trece :n Viitor dacă nu e ti :n Pre@ent. Poţi 5ă te uiţi. -re<uie 5ă trec repede prin 9rică.ini :n du<lu e"e$plar. Ei nu e5te ni$ic rău :n a5ta. &u$ai eu a$ 5i$ţit data trecută Miracolul curgerii de energie.. g.t de viu :n ceea ce trăie5c $ 5en@aţii. 2*. nu lip5a de <ani. 9ără 5ă atingi Miracolul.nă la ur$ă. $ai ad. Si$t cu$ $ă love te energia cuvintelor. cu$ pot 5ă a$ :ndoieli :n privinţa #ivinităţiiI #upă tot ce-a$ 5i$ţitI Mai a$ nevoie de alte dove@iI #oar at.02. :ndoiala. a a cu$ poţi 5ă 9ii terapeut. ironia. orice e$oţie negativă are i o parte <ună.ngă prietenul 85 . dar le-a$ gă5it a5cun5e :n $ine. F$i 5i$t 9runtea. dar 5unt !cu$ i 5i$t tot ceea ce 9ac. Gecuno5c 5enti$entele care nu $i-au plăcut $ in5ati59acţia.2011 !5tă@i nu voia$ 5ă $ai $erg la cur5urile de la !&!-ED>G. >ricu$. c. Ei $ai ale5..02.t a$ :nţele5I D. -otul e5te at.t de $ult tre<uie 5ă $ai lucre@ cu $ine. de ti$p. a$ trecut pe l. Dredea$ că a$ 5căpat de ele. #oar că 5unt !devăruri di9erite. Era 9rica. de@a$ăgirea. Si$ţi5e$ că a$ „toate coră<iile 5cu9undate?.nc. e$oţii. la a doua parte a cur5ului de $a5aA terapeutic.. #ar a$ Eternitatea la di5po@iţie i #ivinitatea e5te at. -otu i. $..

patruped. E5te ca i $ine. :n5ea$nă că e ti pregătită pentru a5ta. -re<uie 5ă ai<ă $ai $ultă :ncredere :n 5ine. 0oarte proteAată de Fngeri.i trecutul i apoi. „#acă ai o e"perienţă. !cceptăP Ei tii ceva.ta non alanţă de5pre propriul !devăr. Dur5ul cu :ngeri $ 5u<li$P Cidia B. tie ce e5te. i-a propu5 5ă-i aAute pe cei neaAutoraţi i 5ă. tu ai trăit Magia Do-DreatoruluiP? 86 . ca 5ă-l pot $. D. „!cceptă totul a a cu$ e5te.t 5ă re@olv :nt. dar de a$.ng. ne-a dat o reţetă care vindecă nodulii i ne-a :nvăţat cu$ 5ă ne e"er5ă$ capacitatea de o<5ervator. 5ă 9olo5e5c reţeta pe care a$ pri$it-o a5tă@i :n darP „Ge@olvă toate pro<le$ele trecutului i o 5ă 9ie <ine.r5an $ o adevărată #oa$nă. a $eritat 5ă $erg $ai departe. a$ 5i$ţit cu$ „ini$a dă pe a9ară de iu<ire? i :n oc8i $i-au apărut lacri$i de 9ericire. -re<uie doar 5ă-l accepţi i 5ă nu-ţi pui alte :ntre<ări. Mi-a 5pu5 că a 9ăcut călătoria :n Cu$ină i două călătorii :n Fntunericul din el. al<.ine $are.ndouă in9or$aţiile avea$ nevoieP M-a$ 8otăr. cu ni te oc8i 9ru$o i. -re<uie re@olvate i eli<erateP? Seara l-a$ cuno5cut pe prietenul Eleonorei. iu<itoare. !re o $are putere de a-i 5u5ţine pe ceilalţi $ e5te 5en5i<ilă. :nţelegătoare.n5a „l-a interpretat cu aAutorul Fngerilor?.n5ei :ntr-o variantă care te 9ace 5ă nu te :ndoie ti de !devăr. Fţi $ulţu$e5c. negri.i de@volte capacitatea de a iu<i necondiţionat.t de departe. direcţie.ia. prietenul $eu dragP Ei :ntr-adevăr. Ca cur5. %-a$ pove5tit de5pre e"perienţele $ele. E 9oarte cal$. acceptă totul a a cu$ e5te. Eu a$ pri$it ur$ătorul $e5aA1 „=n Spirit care i-a propu5 ac8itarea unor $ari datorii Har$ice.nd $-a vă@ut. dar uneori are nevoie de un 5uport real pe care 5ă 5e 5priAine?. E5te un c. relaţii de dependenţă $ toate 5unt ale trecutului. a avut e"perienţe intere5ante.? 0iecare dintre noi a creat un de5en pe care d. Fngerii 5unt pre@enţi :n pove tile d. -otul 5-a 5c8i$<at :ntr-o clipă. Ei-n clipa aceea.t. care vor<e te cu at. dacă nu di5pare nodulul de la g. Diudat. dar nu a aAun5 LoareIM at. i-a <ăgat <oticul printre gratiile de la poartă. Pro<le$ele de co$unicare.

ntenii pot 9i nu$iţi „oa$enii cerului? :n alte lu$i.nd 5pui „-e văd?. ne:nţeleg. iar „Ma$a E7una? proteAea@ă ec8ili<rul vieţii. e ti 59ătuit 5ă prive ti :n 5patele aparenţelor. E ti iniţiat :n di9icultăţile care tre<uie depă ite pe dru$ul de :ntoarcere la =nitate $ -rupul. ci =nitatea e5te pre@entă. [i 5e a$inte te că „Spiritul $erge la Spirit i trupul ră$. aproape a$ uitat vec8ea viaţă?. co$pati<il ca !#& cu tine Lpo5i<il i „corpul de lu$ină? din 5c8i$<area de 5tareM i că <ogăţia e5te pe5te tot. poate a9ecta :ntreaga 0iinţă i că acea5ta 5e proteAea@ă. de5pre 5piritele ani$alelor. că tre<uie 5ă $ulţu$e ti pentru 8rana pri$ită i 5ă con tienti@e@i darul 9ăcut. Ei $ai ale5. D. nu nu$ai :n Pă$. atunci c. Dă di5trugerile pe care le 9ac oa$enii. doar 9ante@ie. %n9or$aţia e5te 5tocată de „Ma$a E7una?. le :$pline te.ntP !9li că i pă$.r it 5ă văd 9il$ul „!vatar?.!Aun5ă aca5ă. tigi locul :n Popor. a$ reu it :n 59.ne :n ur$ă?. !9li că 5e poate 9ace cone"iunea Su9letului i Spiritului :n corpul !vatar. !tunci c. de5pre con tiinţa e"tin5ă i acce5ul la Spiritul 5tră$o ilor. de5pre legătura -rup-Su9let-Spirit. Spiritul pă5trea@ă totul 5u< 9or$ă de in9or$aţie. „!r<orele 5tră<unilor? aude dorinţele i. e :$pru$utată i :ntr-o @i tre<uie dată :napoi.nd e ti :n legătură cu Spiritul nu-ţi $ai e5te tea$ă. iar pentru alţii. Se vor<e te de5pre reţeaua de energie care trece prin toate lucrurile vii.nd 5unt :n acord cu Planul #ivin. Su9letul i Spiritul devin =na după pri$ul @<or care pecetluie te legăturaP E ti :nvăţat 5ă ai :ncredere :n corpul tău i :n ceea ce 5i$te 5au tran5$ite el. „Poporul 5pune? $ nu o per5oană. pentru a vedea i 5i$ţi !devărul. că tre<uie 5ă treci prin oc8iul Spiritului pentru a te putea :ntoarce :ntr-o nouă e"i5tenţă. Pentru $ine e5te !devăr :$<răcat :n 9ante@ie.nd legătura cu -otul. Mi-a plăcut i !cu$ :i :nţeleg alt9el $e5aAul. de5pre reţeaua glo<ală de co$unicare prin care 5e :ncarcă i de5carcă in9or$aţii. că „9iecare 5e na te de două ori? $ a doua oară :ţi c. 5e vor<e te de5pre 87 . că tre<uie 5ă trăie ti :n !cu$ $ „&u $ai tiu cine 5unt. Spiritul dă totul $ dacă e ti :n Spirit.

ng... !$ :nţele5 că de $ulte ori 5unt :n trecut. a$ a9lat de la Elena că la ora 12. verde.2011 > pau@ă de5tul de lungă :n Burnalul $eu. cu $are plăcere. !$ 5i$ţit căldura din $ine :n ti$p ce $ă g.02.2011 !$ plecat 5pre Bucure ti cu $a ina i cu !lina pe po5t de o9er. c. Elena a 5unat la 12.t de $ult cu $ine :n5ă$iP 0'. $i-a$ vi@uali@at pal$ele cu$ 5e $i cau dea5upra corpului ei i cu$ 5i$ţeau vi<raţia 9iecărei @one pe5te care treceau. de5pre cele două lu$i care 5e conturea@ă $ una $uri<undă i una :n care Miracolul e5te la el aca5ă i =nitatea e5te pre@entă.02 ca 5ă $ă roage 5ă $ă g. !poi totul a revenit la nor$al. !poi. Dopacii au devenit culori pure $ ro u. a$ $. dar puţin $ai inten5ă. al<a5tru. pentru că nu l-a$ pără5it. -recu5eră apro"i$ativ 20 de $inute de la pri$irea acelui tele9on. #oar vi<raţii. 88 . energii.ndu-l. parcă ar 9i 9o5t culoarea :ntunericului. #ar era ceva 9oarte :nc8i5 ca nuanţă.0 deveni5e <unică i avea o nepoţică 5ănătoa5ă i 9ru$oa5ăP Pe dru$.ndea$..$o$entul tre@irii. #ar nu a venit :ncă $o$entul i $ai a$ de lucrat at. !$ 9ăcut a5ta i$ediat.ngă o pădure. a$ :nc8i5 din nou oc8ii. 0). culori. re@olv. 10. Seara. -oate. !poi a$ redevenit culoare.nde5c la nora ei.2011 &oaptea trecută a$ avut acelea i 5en@aţii de :nceput1 5unete de 9recvenţă :naltă i o apă5are grea pe 9runte. pentru că intră :n 5ala de na teri. a$ 5i$ţit că nu $ai e5te nevoie 5ă 9ac ni$ic. #upă ce-a$ trecut de Găcăciuni.02.iat o 9etiţă drăgăla ă. &u prea pot 5ă e"plic a5ta. a$ 9o5t 9oarte aproape 5ă redevin culoare. Ca ora 1).02. :n ti$p ce trecea$ pe l. gal<en. $ov. E"plo@ia de culoare a durat puţin.nd $-a$ a e@at :n pat.

. dacă nu-ţi place.nd a$ de5c8i5 oc8ii au redevenit i$agini.2011 > noapte :n care a$ dialogat $ult. e5te doar a celorlalţi. a$ oprit la o <en@inărie i a$ 8rănit doi căţelu i. !$ 5i$ţit cu$ Su9letul $eu e5te cuprin5 din nou de %u<irea aceea generoa5ă. „Gealitatea :ntr-o $ulţi$e de variante e5te deAa creată. Mai t.02.r@iu.tea acro<aţii pentru $ineP Ca Bu@ău. !5ta e5te dovada că 5unte$ :ntr-o 8ologra$ă inteligentăI !$ o<5ervat apoi un nor :n 9or$ă de 5e$ilună.i di5părea porţiunea pe care :$i concentra$ atenţia. te g. o 5ă tii 5ă 5c8i$<i a5ta.inile dea5upra lui $ era at.nce i el?.univer5 paralelW pentru tine.nd $-a$ apropiat de al doilea1 „!cu$..nd $ :nt. !poi. a$ pli$<at $. lu$inat ciudat de către Soare. $-a a5cultat c.t de 5la<P S-a uitat la $ine $ oc8i :n oc8i $ i 5-a apropiat $ai $ult de $.inile $ele. 0aci parte din Aocul unui grup apropiat $ vecini. -re<uie 5ă $ăn. tu nu ai voie. 89 ..nde ti la ea.nd 5e$iluna i-a inver5at po@iţia. p. !$ regă5it o $ulţi$e de 59aturi o9erite cu <unăvoinţă :n dialogul cu $ine. apoi a :nceput 5ă 5e rotea5că. #oar o<5ervă i la5ă 5ă 9ie. Ei eu 5unt 9oarte aproape de Aocul lui i :$part cu el acela i 5paţiu. ea e"i5tă ca un . M-a$ Aucat 9ru$o5 cu el i i-a$ $ulţu$it pentru că a acceptat 5ă 9acă at. #evine realitatea ta :n $o$entul :n care intri :n Aoc. Parcă a :nţele5 i nu a :ncercat 5ă ia din porţia care nu era pentru el.? „E"i5tă i conectarea incon tientă din partea ta.? !$ vă@ut a5tă@i o 9olie :ntr-un copac din 9aţa <alconului $ „realitatea? venită din Aocul unui vecin de <loc. pe care o iu<e5c at. o active@i cu puterea g.ncat pri$ul.nd apare :n $ineP De @i 9ru$oa5ă a 9o5t a5tă@iP 11..c.ndului. de către ceilalţi Aucători. !ici i !cu$. !lt9el. M-a$ uitat la el i norul a :nceput 5ă 9acă ceea ce-i 5punea$ :n g.nă c. Del care a $. colegi.t de $ult c.

totul e5te doar per9ect. creat :nainte 5au de acu$ :nainte. Eli<erea@ă trecutul i tiparul durerii. -u poţiP 0ii doar $ai $ult dec. D.nd te-a durut pri$a oară i nu i-ai per$i5 5ă plece. !i 9o5t o$ prea $ult ti$p. !i lă5at tiparul 5ă 5e in5tale@e c. 0ă ce ai de 9ăcut i eli<erea@ă tiparul. tu e ti c8eia. #urerea e5te at.„0ii deta ată i :n a9ara Aocului care nu 5e potrive te cu tine. e-$ailul către #oug. 0ii doar :n !cu$ i !ici $ per$ite-i 5ă treacă.nd a$ g. dacă la i #ivinitatea ta 5ă apară la 5upra9aţă. V. Pentru că totul 5e petrece !cu$ i !ici.t o legi de ceva $ anali@e.ndul.nduri i tipare vec8i.. ><5ervi :n $od o<iectiv i $ai clar. cea de !cu$. dar tiind că tu e ti doar călător i o<5ervator. Fncetul cu :ncetul. Poţi 5ă 9ii tot ce :ţi dore ti.? „Gealitatea ta $ durerea $ :ţi aparţine. 9ără 5ă 9ii a9ectat de ceea ce 5e derulea@ă. Poţi $ai $ult i $ai co$plet.AucătoriW. 9ii doar :n !cu$.nă la capăt.nde te-te i co$portă-te 5i$ţind a5ta.t ti$p c. E"peri$ente@i i $ai $ult. !cceptă că o parte din tine e5te Etern. toate aveau :n 5pate g. &u pleci nicăieri. pentru că nu ai pără5it g.. &u :ncerca 5ă-i 5c8i$<i pe ceilalţi . #ar tot -u. :n orice =niver5 paralel.nd a$ con tienti@at tiparul care tre<uia eli<erat $ lip5a de 90 . Eli<erea@ă orice 9rică. D. -u e ti parte din -ot Deea De E5te.? Ei durerile care au apărut. dacă de5lu e ti $odul cu$ 5e 9ace i :nţelegi ce e ti cu adevăratP? „E"peri$ente@i i o<5ervi.ndit1 „#acă #ivinitatea a 9ăcut o gre eală :n recunoa terea tiparului de GeconectareI?. Doncentrea@ă-te pe Aocul 9ăcut de tine. Gecuno ti vi5ul/Aocul i poţi 5ă alegi 5ă 9ii :n !cu$ i !ici. ai o<o5it i !cu$ o 5ă accepţi ce e ti de 9aptP !i ră<dare. !dică -u Fncă 0ără &u$e !cu$. Fn $o$entul :n care te tre@e ti. o 5ă poţi 9ace a5ta. Ca5ă durerea 5ă $eargă p. !poi $ergi $ai departe la alt Aoc. 0ii tran5parentă. #ar #ivinitatea nu gre e te niciodată i totul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie.t o$. la5ă 5ă treacă prin tine ceea ce nu re@onea@ă cu Aocul tău. E ti doar -u :n 5c8i$<are. a apărut i durerea la u$ăr. $ai 5unt trepte de urcat.

acceptă.ndi. pe care l-a$ $ai :nt. Ei nu :nlocui o o<5e5ie cu alta. dacă o accepţi i o o<5ervi.ias' i n-a$ avut ră<darea 5ă-l ter$in. !cceptă tot ceea ce e5te. :n care ti$pul nu $ai e"i5ta. &u te g. Eli<erea@ă.nd a$ le inat i a$ avut 5en@aţia căderii :ntr-un a<i5 negru. $ergi $ai departe 9ără 9rică. a venit tele9onul pentru cur5ul de $a5aA prin $etoda „$i care din centru?. !5ta te 9ace 5ă retrăie ti <ucla te$porală re5pectivă. Sunt $ulte lucruri care aparţin doar trecutului. Ele vin. > 5ă ve@i $ai $ult. prin con tienti@area tiparului vec8i. 9ii pre@ent :n !cu$ i de5c8i5 $inunilor. De era acu$ di9erit. pe $ă5ură ce la i durerea 5ă e"i5te. Seara. 5en@aţia de 91 . pentru că totul are un 5cop. c. pentru că e ti :n o<5ervare. M-a$ a e@at apoi :n pat. Era$ :n5ărcinată cu !le"andra. a$ 5i$ţit cu$ răceala 5loiurilor de g8eaţă urcă :ncet prin $ine. uită. a$ 5i$ţit 5en@aţia aceea puternică prin corp.nă acu$. a$ vindecat i durerea. 9ără 5-o legi de ceva anu$e.? „! venit 5pre tine.nd. la ceea ce a 9o5t.:ncredere i :ndoiala $ durerea a di5părutP !nc8ilo@area dureroa5ă a g. a$ pu5 D#-ul pe care l-a$ pri$it de la Godica i a$ :nceput 5ă-$i gole5c $intea de orice g. Ei pentru a doua oară de la Geconectare. iar i iar. !devărul e5te că. !$ trecut apoi :n revi5tă lucrurile nere@olvate i care aparţin trecutului. Fncepe a5tă@i i treci repede prin ele. #e data acea5ta. Pare u or.t p. ea di5pare. dacă o<5ervi $ai $ult dec. iar vocile celor din Aur $ă cuprindeau din toate părţile.lnit o dată :n viaţa $ea. Sunt :ncă $ulte de 9inali@at i $ai a$ de lucrat cu $ine :n5ă$iP Ei a$ $ai a9lat a5tă@i ceva. !i 5ă ve@iP? Ei a a. cu $intea li<eră i 9iind :n !cu$.t e5te de greu 5ă identi9ic ce tre<uie 5ă eli<ere@P „Eli<erea@ă i $ergi $ai departe. o apă5are grea a apărut :n @ona pieptului i $-a$ tre@it :ntr-un tunel negru. a$ :nceput 5ă cite5c un capitol din „C)rţile lui 0o. #oar o<5ervă $ai <ine. dar c. Ei iar.tului a apărut pentru că a$ ră$a5 :n tiparul trecutului.

Valul de căldură a trecut :ncet de g.. „!5ta a 9o5t tot.ias'.nc i te vei tre@i odi8nită. „Vata?.nă voi putea ador$i. dar tu ai ale5 a5taP !cu$ nu $ai e5te :ncercarea ta. Zar$a voa5tră 5-a ter$inat.? Mi-a$ notat e"perienţele @ilei de a5tă@i :n Burnal.nP Ei pe dru$ul de tre@ire i de 5c8i$<are. a<ia $i-a$ au@it vocea. Dredea$ că voi ador$i u or. dar eu $ă 5i$ţea$ <ine i tia$ că nu a$ de ce 5ă-$i 9ac griAi. Eu ale5e5e$ 5ă ră$.inile erau :ncă reci. &u el a tre<uit 5ă 5e tre@ea5că. „!t.t i a ie it :n a9ara capului. Ei 5pre 5urprinderea $ea. > 5ă dor$i ad. care trecea :ncet. M-a$ ridicat din pat. Fn acel $o$ent a$ re:nceput 5ă 9iu 9ier :nro it :n 9oc.02. Fncercarea cea $ai grea nu e5te pentru o$ul din noi. Fn aceea i clipă. a$ au@it vocea :n interiorul $eu1 „De e5te $ai greu a trecut. a$ reu it 5ă 5pun cu vocea $ea. după care a$ $er5 la culcare. a$ citit ur$ătoarele1 „0iecare a 9o5t :ntre<at dacă vrea 5ă $eargă !ca5ă 5au 5ă ră$. !$ 9ăcut o <aie caldă i a$ revenit :n pat. 9ără gra<ă.cădere 9u5e5e :nlocuită cu cea a ridicării. dureroa5ă.. > 5en@aţie puternică. a5pectul o$ene5c din $ine nu e5te 5ingur. Sinele $eu #ivin :l :n5oţe te.nă.. care 5-a :ncăpăţ. plec !ca5ă. $i-a$ revenit i pri$ul ge5t a 9o5t 5ă-$i pun ter$o$etrul. Ei atunci. Fn clipa aceea. a$ 5i$ţit că dacă in5i5t.t?.2011 M-a$ tre@it odi8nită i u oară. ! venit i$ediat i a treia trecere de 9oc.. !ţi ale5 5ă vă :nrolaţi :n Spirit. 5uporta<ilă ca i inten5itate.. dar. cea $ai 92 . dar corpul no5tru e5te te$plul care a pă5trat #ivinul :n 9or$a cea $ai pură. -ot Deea De Sunt. ca printr-un tunel :ngu5t. de data acea5ta. 12. pentru ca :$preună 5ă deveni$ Eu. prin $ine $ de la picioare 5pre cap. Era dru$ul 5pre !ca5ă. a$ de5c8i5 calculatorul i a$ continuat 5ă cite5c din „ C)rţile lui 0o. ci a $ea?. !cu$ tia$ că $ai a$ de a teptat p.nat 5ă arate 2.1 de grade Del5iu5P Picioarele i $.? &oaptea trecută avu5e5e$ dreptate.

<.. „C)rţile lui 0o. El nu $ai tre<uie 5ă e"pri$e :n $od e"ce5iv ceea ce :l pertur<a. pentru că a$ citit1 „Sunte$ aproape de voi c. pentru a lă5a 5ă apară giuvaerul 5piritual tran5$utat prin lu$ina 5olară. de5pre care va :nţelege că nu 5unt dec.Ed..i ru$ega vec8ile pro<le$e.uie 5ă aleagă :ntre calea propriei di5trugeri 5au cea a Cu$inii. care :l va 9ace 5ă re5pingă te$erile. D#-ul de ieri era de5pre a doua an5ă ca :ngeriP !$ gă5it ceva intere5ant :n cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. 9or$ele-g.ta 9orţă :n ace5t te$plu.nd a5cultaţi $u@ică 9ru$oa5ă :n lu$ea voa5tră?. A%ocali%sa 56!ntului :oan. E5te at..nd e"pul@area re@iduurilor p5i8ice din pro9un@i$ile 5u<con tientului. !cu$. va lua contact cu eternitatea. 93 .9ru$oa5ă. #upă aceea. Calea de e(oluţie a 5u6letului'X. de 9apt.$<it. Vec8iul o$ va $uri i arpele 5e va pre5c8i$<a. E5te :n5ă i ViaţaP E5te :n5ă i 0iinţaP Pentru $ine.ias' c8iar 5e e"peri$entea@ăP !poi a$ @.nduri negative care 5e eli<erea@ă :l torturea@ă pe a5pirant ti$p de cinci luni. !5pirantul tre<uie 5ă 5cape de tendinţa de a. a5pirantul poate 5ă con tienti@e@e că. 5cri5ă de către Zl\a. >dată de5c8i5 ace5t a<i5. :l concreti@ea@ă. &.t propriile recăderi Har$ice1 ele nu e"i5tă pentru cel care $erge 5pre Cu$ină i nu 5e :ntoarce niciodată. 5ă trăia5că :n pre@ent i 5ă.. Diclurile de5tinului pot 9i deci eli<erate din lanţuri1 devenind re5pon5a<il. pertur<ările. e@itările. căci cu(!ntul dă o realitate lucrului. 5unt propriile angoa5e?.i con5truia5că viitorul. a5pirantul tre. 9ără 5ă 5e :ntoarcă i 5ă 5e culpa<ili@e@e. pentru a aAunge la intuiţia lui Mercur $ $e5agerul Mentalului 5uperior $ per$iţ. Fn capitolul de5pre „#e5c8iderea a<i5ului interior? 5e 5pune1 „Munca a5pirantului porne te de la 0ocul interior al 5tră9undurilor. X pu<licată de Editura Paralela .

Ea va tran5$ite ace5t ger$ene 5piritual su6letului omenesc. *.*. aAun5e la 5upra9aţă pentru 94 .t ti$p era :n $ăruntaiele Materiei. Fn 5e$nul 0ecioarei 5e gă5e5c i cele trei 9eluri de 5luAiri1 pe 5ine. apoi eli<erarea ei. ceea ce :l evocă pe *.Fn capitolul „Dartea cea $ică de5c8i5ă? 5e 5pune1 „Se$n al Su9letului 5au al Ma$ei divine. D.*. intelectuală. intuitivă. intuiţia.t nu : i 5parge coc8ilia. cuv. -otodată triplă. ! adar. $entalul reali@ator.r9ul :n 5u5 al peceţii lui Solo$onM i trei negative Lcel cu v. Materia : i de5ăv.t ti$p c. 9orţa creatoare gă5indu-5e :n centru3 ea indică $i5iunea o$enea5că :n lu$ea 9i@ică. Dele citite $i-au arătat că toate durerile $ele nu 5unt dec. nu$ărul 9iarei 5au al 9iinţei :ncarnateM. 0ecioara co$portă trei energii po@itive Ltriung8iul cu v. 5e$nul 0ecioarei poartă ger$enele iu<irii univer5ale. ca re9lectare inver5ată a lui '.nduri negative. $entală.'. Le5te nu$ărul ierar8iilor divine.t 9or$e-g. ele 5unt de ordine co5$ică.*. Dele a5e energii 5unt1 inteligenţa co5$ică a5cun5ă. adică *. creatoare.rtindu-5e :n Aurul lui3 at. !lcătuită din energie i 5u<5tanţă.rte $ereu cu roata cele5tă?. D8ri5to5ul interior.r9ul :n Ao5M. inclusi( :n ti$pul vieţii tere5tre. pe cei de alături i pe #u$ne@eu. 0ecioara e5te un 5e$n du<lu1 a5pirantul poate alege :ntre viciul care :l co<oară 5pre lu$ea $ateriali5tă 5au virtutea care :i per$ite 5ă c.i con tienti@e@e no<leţea. 0iul. L i nu ***.'. creativitatea o$enea5că Lver<ul.*. intelectul. nu$ărul 5ău * e5te cel al naturii o$ene ti :ncarnate. al cărei ger$ene $ %ud $ 5-a copt :n $ăruntaiele 5ale. căci 5tarea divină se am%li6ic) :n el. tige viaţa 5pirituală. * pentru 5u9let i * pentru 5pirit.*. %ndic. iar 9iinţa că@ută de cealaltă parte a oglin@ii tre<uie 5ă-l rede5copereM. apoi divinitatea.nd o activitate :n planul 9i@ic. Me5agerul divin 5au con tiinţa voinţei -atălui.*. nervoa5ă. 5unetul. incapa<il 5ă 5e eli<ere@e i :nv. 5i5te$ul nervo5. ca el 5ă.r e te ge5taţia pe trei niveluri de con tiinţă1 * pentru corp. 5e :nv.ntulM. : i rea$intea e$<rionul trinitar :nc8i5 i 5u9ocat :n interiorul oului 5ău.

or!rii..Ed. Dă Cu$ea 5u<lunară 5au a5tralul de Ao5 e5te locuită de entităţi negative.Ed. dar nu era ni$ic altceva acolo dec. Dă cele apte 59ere planetare tre<uie traver5ate de către o$enirea care a adu5 cu 5ine de9ectele. Ei tot acu$. #eoarece Har$a 5u9letului lui tata e5te di9erită de cea a 5u9letului $eu. dar au@ea$ tot ce 5e 5punea :n Aurul $eu ca 9ăc.n5ul avea :ncă !devărul vec8i.$plat ceva i$portant. #ar că :n toate i :n toţi e5te acea 5c. Etiu că atunci 5-a :nt. de$onii 5au viciile :n ti$pul co. 5unt recuno5cătoare durerii.M. ace5t proce5 va dura ceva ti$p de acu$ :nainte. pentru că prin ea a$ rede5coperit #ivinitatea. cuprinde cele patru ele$ente i @odiacul. 5ă 5e 5tingă $ai u or. >ricu$. A%ocali%sa 56!ntului :oan.2011 Dartea :ncepută @ilele trecute L$9 Chei %entru atin#erea nemuririi.t căderea $ea $ nu vedea$ ni$ic. Etiu acu$ că Cu$ea inter$ediară. dacă nu a 9o5t 5tin5ă. din data de na tere a !le"andrei.t 5ă re5pect o<iceiurile cre tine. 9iica $ea cea $are. $i-a$ adu5 a$inte de tri%lul =X LX in9or$aţii pre@entate la pagina 1'.02. care vor trece :n $o$entul con tienti@ării a ceea ce 5tă :n 5patele lor i că. -ot a5tă@i.nd a$ le inat. Ei tot cele citite $i-au adu5. &. :n pre@ent.. a<5or<ite de o$enire :n ti$pul in(oluţiei 5ale.nteie de #ivinitate. &. 12.nd viciile :n virtuţi poţi de5c8ide inelul ace5tei roţi. Dă tran59or$. nu tre<uie 5ă-l leg pe tata de !devărul $eu de acu$ $ d.M $-a :nvăţat $ulte. nă5cută :n 5e$nul 0ecioarei $ atunci 5i$ţea$ cu$ cad :ntr-un a<i5 negru. :n care datinile noa5tre aAutau ca :n5ă i Har$a. Dă Cu$ea lunară 5e 5ituea@ă :ntre @odiac i Pă$. care :n 95 . a 9o5t :n ti$pul 5arcinii cu !le"andra. Fntotdeauna a$ tiut. :n care nu-$i era tea$ă. Calea de e(oluţie a 5u6letului'. o a$intire de de$ult1 5ingura dată c.nd parte din $ine. pentru tata. adică Cu$ea a5trală.eli<erare. $-a$ 8otăr. Dă roata @odiacală e5te repre@entată de către =ro<oro5 5au arpele care : i devorea@ă propria coadă.nt.

nd3 apoi.nd. ca energie =niver5ală. 9ără 5ă le g. #a.nd. Ei că. pentru că Ver<ul :ncarnat concreti@ea@ă ce 9iinţă trăie te :n 9orul ei interior. c.tului.$ple a a cu$ tre<uie 5ă 9ie.nd a$ $er5 la Mănă5tirea Plu$<uita. Scrie doar ce-ţi vine :n $inte.e5enţa Ei cunoa te doar li$<aAul 9recvenţei %u<irii. a5tă@i a$ trăit i e"perienţa care tre<uia 5ă vină 5pre :nţelegerea celor a9late. Mergi.nă acu$. le vedea$. care con59inţe te trecerea a5pirantului 5pre cel de-al doilea nivel. Ca5ă 5ă curgă cuvintele. e"pri$at :n g. vor<ă. ple"ul laringian $ atri<uit glandei tiroide $ e5te „cel al Ver<ului. #eoarece e"pri$ă creativitatea corpului $ental care :i e5te ata at.i au@ea$ pă5ările c. Ei da. 5e de5c8ide c8aHra g. Ei din nou. 5cri5ul e5te potrivit. Fn parc. &u e ti 5ingură. care e5te :n contact cu intuiţia 5au cu „$e5agerul divin?. dar nu !cu$. a cărui co$unicare i creativitate contactea@ă 59erele lu$inoa5e i de5c8id dru$ul 5pre tripla iniţiere 9i@ică. e5te 96 . &u te :ngriAora $ totul e5te cu$ tre<uie 5ă 9ie. 5eara. a$ au@it vocea $ea interioară1 „!i trecut 8ăul a<i5ului. acu$ tre<uie 5ă tiu 5ă vor<e5c i 5ă tac. :ncetul cu :ncetul.nd toate 5unt reali@ate. !i 5ă tii ce i cu$ tre<uie 5ă 9aci. S-ar putea 5ă ai 5urpri@e după aceea.nde ti. după ce a traver5at !<i5ul. 9aptă. di$ineaţa la pri$a oră. 0ără pau@e. iar c. e ti cu Mine i 5unt Fngeri care te proteAea@ă. 5unt apte iniţieri care vin pe r. Ei dacă ple"ul 5olar e5te 5ectorul iu<irii ce radia@ă. 5ă la5 vi<raţiile 5uperioare ale ple"ului 5ă 5e e"pri$e $ orice adevăr. ani$ică i 5pirituală?. -re<uie 5ă ai ră<dare i 5ă la i toate 5ă 5e :nt. #in ce :n ce $ai $ulte. a a cu$ ai 9ăcut i p. pe $ă5ură ce di5tingea$ i con tienti@a$ $ai $ulte 5unete. pentru pri$a oară a$ o<5ervat cu$ :nt. Ei ca 5ă tiu că 5unt la 59era $entală. Ei $ai tiu că cel de-al doilea catacli5$ 5e datorea@ă puternicei iradieri a 0ocului $ Spirit al -atălui. notea@ă tot ce 5i$ţi că tre<uie 5cri5. trece prin el pentru a tre@i centrii cei $ai de 5u5. doar $ergi a a cu$ 5i$ţi că tre<uie 5-o 9aci.nt. după ce ai trecut 8ăul a<i5ului.

a5t9el :nc.2011 %eri a$ a9lat cu$ 5e nu$e te e"perienţa pe care a$ trăit-o ti$p de 10 @ile $ „tre@irea arpelui Zundalini?.. după ani de $editaţii.nt %nterior LZundaliniM e5te $ai puternic. Ca :nceput.coconW. Fntreaga noa5tră coloană verte<rală e5te 97 .? „%ntere5ant. !$ de5c8i5 9erea5tra i nu a$ vrut 5ă re9ac acea5tă e"perienţă.. LMi-a$ adu5 a$inte că tot ti$pul a$ 5i$ţit că nu 5unt 5ingură i că „ tia$? ce i cu$ tre<uie 5ă 9ac.? „Dare e5te e"perienţa taI?. tre<uie „5ă 9i$ a5i5taţi de 9orţe in9init de puternice. Su9letul e ti -u $ Spiritul e5te -otul $ -u te une ti cu -otul i redeveniţi -ot=naP E ti :ncă :n 9a@ă de . cu at.. e5te de 9apt Zundalini $ „Ma$a care a creat =niver5ul. !$ 5i$ţit o ar5ură puternică :n tot corpul. apoi devine dragon de 9oc. Mi-a 9o5t 9rică i $-a$ oprit. LSeara $ă :ntre<a5e$ care e5te di9erenţa dintre Spirit i Su9let i unde 5unt !cu$. !cu$ tiu că =ro<oro5.? „Era ca un 9ier :nro it :n 9ocI Eu a$ 5i$ţit pe ur$ă 5loiuri de g8eaţă.t o$ul e5te $ai pro9und. eli<erea@ă-l i $ergi :nainte?. Vei ti c. arpele care.M.? „Eu a$ trecut prin a5ta cu $ulţi ani :n ur$ă.M Du c.t 5ă trec $ai u or prin e"perienţă $ #ivinitatea c8iar ne aAută 5ă depă i$ i 5ă ani8ilă$ <locaAele din ti$pul proce5ului de tre@ire.nd e ti ceea ce tre<uie 5ă 9ii. #oar ai ră<dare i $ergi :nainte.vor<a de5pre 5c8i$<area de 9a@ă/5tare :n ti$pul vieţii. tu ai 5i$ţit ridicarea pe a$<ele căi. iar :n 9inal e5te 59era care ne :nconAoară L$i-a$ a$intit de <alaurul din vi5 pe care l-a$ o$or. cea $ai puternică dintre 9orţe?.i :ng8ite coada. „Spune-$i. ce tii de5pre ZundaliniI? „&i$ic. care ne aAută?. =n coleg de la cur5urile !&!-ED>G a avut o e"perienţă 5i$ilară. Zundalini are 9or$a unui arpe. a$ :ntre<at.02..? !5tă@i a$ căutat pe %nternet de5pre $tre&irea lui >undalini'X.. LJer$e5 -ri5$egi5tulM #eoarece ridicarea lui Zundalini e5te o e"perienţă periculoa5ă.M 1. Ge@olvă trecutul.t. „0iecare a avut o e"perienţă per5onală care l-a adu5 pe dru$ul ace5ta.t i #u8ul S9.

nă la un punct. :n plan 9i@iologic. =lti$a Au$ătate 5i$<oli@ea@ă a . ce conduce la tran5cenderea trupului i a $inţii. :n el i :n Aurul lui. celor două 5i5te$e nervoa5e $ 5i$paticul i para5i$paticul. cel care i-a tre@it acea5tă 9orţă 5i$te cea $ai :naltă 9or$ă de energie Zundalini. cerul no5tru i pă$. Fn Aurul canalului central 5unt :ncolăcite cele două tra5ee energetice %da i Pingala. Pingala aAunge p.nă la nara 5t. puterea vindecătoare a lui Zundalini poate eli$ina p. e5te polari@ată po@itiv i legată de Soare. 5tarea tran5cendentă. e5te polari@ată negativ i legată la Cună. dar 9orţa Zundalini doar$e la <a@a $ăduvei 5pinării. 9i@ică i $entală. Gidicarea lui Zundalini 5e poate produce pe trei căi $ „2 canale energetice. Gidicarea lui Zundalini repre@intă de 9apt reali@area Sinelui/<ote@ul cu #u8 S9.? #acă Zundalini 5e 98 .ntul. 5e 5i$te prin atingere i produce o puri9icare inten5ă. „%da aAunge p. iar „9iinţa va <ene9icia de o $are de@voltare 5pirituală?.-a 5tare de con tiinţă. $ulte $aladii :n 5tadiu incipient. #eoarece :ntreaga lu$e e5te „do$eniul energiei Zundalini?.ngă. 5e pot 5i$ţi curenţi de energie LpranaM urc.nd de-a lungul coloanei verte<rale.nt/a doua na tere/ rena terea 5pirituală. de 5o$n pro9undM. >dată tre@ită i diriAată :n 5u5. Energia Zundalini se transmite. Dea $ai 5igură cale de ridicare e5te prin canalul Su58u$na L5ituat :n interiorul $ăduvei 5pinăriiM. Dele trei :ncolăciri 5i$<oli@ea@ă cele trei 5tări co$une de con tiinţă.nă la nara dreaptă. de vi5. care per$ite evitarea e9ectelor 5ecundare neplăcute.nd tre@irea e5te 5ta<ilă.un „ arpe?. care core5pund. L>$raa$ MiH8a]l !^van8ov' -re@irea puterii lui Zundalini e5te un proce5 inten5 de puri9icare.ntul no5tru?. iar con tiinţa 5pirituală 5e tre@e te. care tre<uie tran5cen5e L5tarea de veg8e. ca un arpe :ncolăcit. 2 $a$e :n una?. e5te :n5oţită de „o 5en@aţie 5peci9ică de uni9icare re5i$ţită la nivelul :ntregii 9iinţe i c8iar de oprirea re5piraţiei pentru o 5curtă perioadă de ti$p?. iar c. Gidicarea lui Zundalini prin ace5t canal. care „leagă cerul i pă$.

energia Zundalini curge $ai departe prin acel punct. !cea5tă e"perienţă e5te :n5oţită.nd 5i$ultan di9erite puncte de 5tre5. c. p.t 5ă acţione@e pe $ai $ulte nivele deodată.$pină tot 9elul de i$purităţi.nd Zundalini 5e ridică 5pre cre tet e5te e"peri$entată <eatitudinea i e percepută o lu$ină 9oarte inten5ă.nd atinge c8aHra ini$ii 5e pot :nregi5tra palpitaţii ale cordului.? -re@irea punctului 5ituat la 12 lăţi$i de deget dea5upra capului repre@intă uniunea 5upre$ă cu !<5olutul. Zundalini :nt. de durere. iar Zundalini deter$ină 5i5te$ul nervo5 central 5ă 5e de<ara5e@e de ele.nd aAunge la Sa8a5rara.nceneM. :n centrul ini$ii.nă :nt. D8iar dacă 5e $ai di5per5ea@ă pe parcur5. atunci c. după ce trece de Sa8a5rara.nă ce le di@olvă. #ar Zundalini poate 9i <locat oriunde de-a lungul traiectoriei 5ale a5cendente. iar dacă urcă pe %da &adi $ o 5en@aţie de răceală. D.nă la 5ta<ilirea de9initivă a lui Zundalini :n centrul coroanei LSa8a5raraM. 5e e"peri$entea@ă o 5en@aţie puternică de :ncăl@ire. Zundalini 5e $i că :n 5u5. acţionea@ă a5upra lor p. a a nu$itele .nă atinge ulti$ul centru. iar Zundalini. ZundaHini urcă $ai :nt. :nălţarea co$pletă a lui Zundalini durea@ă o perioadă 9oarte 5curtă de ti$p. după care. „Fn ti$pul $i cării 5ale a5cen5ionale. Sunt 2 <locaAe 5tructurale $aAore. eli$in. P. acea5tă 9orţă gigantică co<oară :ntr-unul din centrii in9eriori. ca o 59eră de energie 99 .i de-a lungul 5patelui i apoi :n :ntreg corpul. !ce5te <locaAe repre@intă puncte :n care 5unt acu$ulate 5tre5urile. :n centrul dintre 5pr. de o<icei. devine coerentă. a5pirantul tre<uie 5ă retrăia5că acea5tă 5tare elevată. >dată ce <locaAul e5te di@olvat.lne te altă @onă de 5tre5. care 5unt ar5e prin activitatea 5a dina$ică. Ca :nceput. 5e revar5ă :$preAurul <ioc.$pului ce ne :nconAoară.nd Zundalini :nt.noduriW L:n centrul din regiunea anală.lne te ace5te <locaAe. Energia Zundalini poate di9u@a a5t9el :nc. p. D.tre@e te i urcă pe Pingala &adi. D.t $ai de5 po5i<il.

„Po$ul 5e9irotic? ne 5pune că $ai 5unt c8aHre neactivate $ :n di$en5iunea a 2-a au 9o5t active doar (. E5te $o$entul c. cu aAutorul %nternetului.? „Fn ti$pul ace5tui proce5 pot e"i5ta $i cări involuntare ale corpului.com? -ot a5tă@i. 5uneteM. iar acu$ tre<uie activate :ncă + i 5ă 9ace$ legătura cu #ivinitatea. di9eriţi centri 5u<tili de 9orţă devin activi i capătă viaţă nu$ai :n ace5t $o$ent. a$ avut con9ir$area $%rocesului de acti(are a chaArelor %entru dimensiuni su%erioare'XX. e"peri$entarea e"ta@uluiM. apoi pare 5ă 5tagne@e.nd prin 9iecare centru.5upravitali@antă. curgeri puternice de energie :n corp. iar treapta a 12-a repre@intă ne$urirea.Ed. Gidicarea lui Zundalini la c8aHra a (-a nu re@olvă toate pro<le$ele.@o#aesoteric.nă la c8aHra a 2-a. gu5t de nectar. E5te o c8aHră neactivă.? X in9or$aţii preluate +++. -rec. $odalităţi neo<i nuite de re5piraţie.(a(i(o(.nd energia Zundalini nu $ai co<oară $ai Ao5 de c8aHra 9rontală. ce arde i tran5$ută toate i$purităţile i di@ar$oniile Har$ice. apoi $erge $ai departe. Zundalini :l energi@ea@ă te$porar. 100 . a<5or<indu-i energia. !ici urcă puţin. E5te intere5ant că :n Egipt 5unt 12 trepte ale 5cării 5pre viaţa eternă.net. vi@iuni i audiţii Lvoci. Zundalini urcă 9ără pro<le$e. de pe +++. re5tul corpului e golit de <ioenergie. iar e"tre$ităţile in9erioare tind 5ă devină reci i cadaverice. &. Fn interiorul no5tru 5e produc 9eno$ene 5ecundare. alte 9eno$ene $i5tice e"traordinare Lpar9u$uri. :ncre$enire :n po5turi ciudate. lu$ini i 5unete interioare. „Fn ti$pul a5cen5iunii. „P. deoarece „de5c8iderea de noi c8aHre e5te un proce5 de5tul de di9icil pentru organi5$ul o$ene5c i nici activarea celor e"i5tente nu e5te prea u oară?. care ne activea@ă corpul de lu$ină. Pe $ă5ură ce Zundalini atinge centrul i$ediat ur$ător.

pe care Zundalini o de5c8ide.nd :i venea vre$ea. #e i c8aHra Su9letului e5te de5tul de activă. c8aHra #aat8 L. Zundalini urcă 5pre ple"ul 5olar Lapar o $ulţi$e de g.? XX in9or$aţii preluate de pe +++. ti$u5ul nu e5te :ncă activat. &e 5i$ţi$ 9oarte <ine :n pielea noa5tră. Zundalini ocole te Su9letul Lacolo tre<uie adunate toate a5pectele ec8ili<rate deAaM.&enu$itaWM.t i u$eri către Su9let. că ti$ aproape orice. pedeap5ă. Sunte$ :n 9aţa podului.Ed. #e 9apt 5unt 11 c8aHre pe po$ul 5e9irotic.(a(i(o(. !tunci iniţiatul aAungea doar >$ #e5ăv. le vo$ pune de acord. -raver5ă$ ni te 5tări 5u9lete ti i $entale deo5e<it de grele i 9oarte ciudate pentru $entalul no5tru. pleca cu graţie :n &irvana. articol de Lelia 3ihail/. 0iind co<or. !cu$ apar proce5ele de con tiinţă i i$agini vec8i. El pri$e te i$pul5uri direct de la epi9i@a care doar$e :ncă.i $entalul i e$oţionalul. &e a teaptă Pri$ul gardian. vo$ adăuga i contri<uţia lunară a c8aHrei 5e"uale. Pentru a ec8ili<ra c8aHra ple"ului 5olar. Pă@itorul. care :n alc8i$ie repre@intă că5ătoria Soarelui cu Cuna. Fngera ul. D8aHra #aat8 L. c8iar dacă i $entalul a 9o5t :$<unătăţit. 101 .&enu$itaWM lip5e te.toare au $ai $ultă 9orţă i le percepe$ ca <rutale. Sunt pri$ele Aeturi de energie care co<oară din5pre g. <ine. #in ace5t $o$ent di5cerne$ u or adevărul de $inciună. Fncepe lucrul a5upra noţiunilor de dreptate. Ea lip5e te pentru că e5te puntea :ntre o$ul tridi$en5ional i cel adevărat. #acă a$ reu it ace5t lucru. vo$ ec8ili<ra :nt.nduri i 5i$ţi că-ţi e"plodea@ă capulM. &. Fn lucrările alc8i$ice 5au e@oterice nu ni 5e 5pune ni$ic de5pre acea5tă nouă c8aHră.com -$ChaArele "i 6orţa >undalini'. Don5tată$ că ne pricepe$ la $ulte.r it :n plan tridi$en5ional i c. apar 5en@aţii care ne 9ac 5ă crede$ că ave$ pro<le$e cu ini$a. Ceviatanul. rău. ră5plată.

:$i plăcea 5ă 5pun1 „Fntr-o altă viaţă a$ c.t de 5curtă. 9ără 5ă tiu cu adevărat ce tiu. a$ o<ţinut autori@aţii de con5truire i a$ 5upraveg8eat e"ecutarea <ran a$entelor de utilităţi. iar tot ceea ce a$ 5i$ţit i trăit p. toate pără5irile.? !poi a$ 9o5t critic literar. arpeleW 5ă treacă $ai u or :n @ona 5uperioară. #e i le-a$ 9ăcut :n viaţa acea5ta. !i :ncredereP !5ta c8iar poate 5ă-ţi u ure@e calea. a$ 9ăcut co$erţ $ a$ v.!cu$ a$ con9ir$area 5cri5ă că a$ trăit e"perienţa tre@irii lui Zudalini i a$ trecut podul.. a$ 9o5t inginer.t de $ulte vieţi co$pri$ate :ntr-o perioadă at. -re<uia 5ă 9iu printre pri$ii care 9ac trecerea prin noua 5tare de agregare/9a@ă. acea dorinţă de a $erge la cur5uri care aveau legătură cu energia 5au p5i8ologia. a$ 9ăcut e"ecutare 5ilită.tea do$enii di9erite.. D. 102 .. ci de a ur$a un cur5 de co5$etică. Eu $-ot Deea De SuntP Ei din nou vocea din Mine1 „!ici 9aci parte dintre Ei. a$ ţinut loc de diriginte de antier. ca !cu$ 5ă 9iu !ici. !cu$ e ti :n 9a@a :n care 5e de5c8id c8aHrele 5uperioare i 5e produce uni9icarea cu Su9letul $ $ai 5unt :ncă $ulte de 9ăcut. depinde doar de tine.. capătă 5en51 dorinţa de a nu $erge la 0acultate..nt :n acea5tă viaţă. dintre cei care de5c8id dru$ul i pentru ceilalţi. Fncep 5ă :nţeleg de ce a$ venit pe Pă$. &u ţi 5e poate :nt. de trăit. D8iar dacă 5unte$ cu tine.na.. a$ :nvăţat 5ă lucre@ cu energia 5u<tilă.ndut orice 5e putea vinde $ de la <ăutură la a5igurări. Zilele trecute a 9o5t o nouă :ncercare $ ai trecut-oP -re<uie 5ă re@olvi i 5ă la i :n ur$ă tot trecutul. 5unt tipare de energie care tre<uie lă5ate 5ă plece.nă !cu$.$pla ni$ic rău.. „Pri$ul gardian? $i-a dat voie 5ă-l trec. dar anul viitor o 5ă 9ii a a cu$ tre<uie. a$ 9ăcut cur5uri de $a5aA i alte cur5uri care 5ă $ă aAute 5ă :nţeleg $ai <ine. 0ă-o repede. de parcur5. pentru că -otul nu per$ite dec. trecerile $ele 5pectaculoa5e prin at. Etia$ in5tinctiv i $ai de$ult. toate căutările.t ceea ce tre<uie 5ă 9ie i e5te :n pecetea ta. Ei toate ace5tea. Pentru ca .. nu a$.ntat la pian. Ei 5i$t că „Pri$ul gardian? 5unt tot Eu. :ntr-o altă viaţă a$ 9ăcut <alet.

lnea$ $ereu l.nd a$ ter$inat de 5cri5 toate ace5tea.t nu e ti :ncă ec8ili<rat per9ect. !5tă@i a$ 9ăcut „curat? prin 5ertarele trecutului.ncă$ i <e$ 9recvenţe de energie i at. acu$ $i-a ie it :n cale pe dru$ul $eu 5pre $etrou. Ei atunci c. ca ni te <o<oci $ici i ver@i.nd o<5erv cu$ i-au dat pri$ele 9run@uliţe noi. !vea$ nevoie de cineva căruia 5ă-i dau pac8etul pregătit i c.t de 5i$plu?. E at.t ti$p c. prive te. doar tre<uie . dar a 9o5t pri$a dată c. :ntrea<ă.? „Pentru d. „E5te pentru tata. 9ii atentă $ toate $ai $ult ca p.ngă „Spring -i$e?. a apărut i cel care tre<uia 5ă-l pri$ea5că.2011 103 . E5te pri$a dată c.nd a$ g. !cu$ re:ncep 5ă V_# i 5ă !=# $ i a5ta e5te nou pentru $ineP !$ :nţele5 de ce 5-au 5c8i$<at pre9erinţele $ele ali$entare. #e a5ta carnea :$i 9ace rău $ pentru că nu $ai core5punde cu noua $ea 9recvenţă i corpul 9i@ic 9ace un e9ort 5upli$entar 5-o proce5e@e.ndit a5ta.nd a$ 5i$ţit a5ta :n Su9letul $eu $ i-a$ iertat pe toţi i a$ cerut iertare de la toţi. un adevăr $-a 9ăcut 5ă @.n5ul $ 5ă 9ie pri$it. > 5ă a9li i o 5ă tii $ai $ulte?. $-a$ uitat $ai atent la planta căţărătoare din 9aţa 9ere5trei de la <ucătărie. 1+.5ă 9iiW. p. noi $. Ei tot !cu$ a$ avut oc8i i pentru $icuţii $uguri care au apărut :n copacul din 9aţa 9ere5trei. &u erau de 9aţă. corpul 9i@ic va re5i$ţi di9erenţa dintre 9recvenţa corpului tău eteric Lcare :ncepe 5ă crea5căM i ali$entele care au o 9recvenţă $ai Aoa5ă.? -ot a5tă@i. 5ă-$i cer iertare de la toţi cei 9aţă de care a$ gre it :n acea5tă viaţă. #e 9apt. %ar ceaiul de <u5uioc pe care :l ador. cite te. cu adevărat. :nţelege. !$ reu it.$<e5c1 „Etiu totul.nă !cu$. a5cultă. :n5ea$nă doar 9recvenţă ridicată. tiind că nu tiu ni$ic. !$ reu it 5ă dau de po$ană i pentru tata. Diudat.nă i a5ta uita5e$ 5ă 9ac.02. ><5ervă. Parcă văd i aud pentru pri$a dată. Der etorul pe care-l :nt.Pri$e ti tot ce ai nevoie.

000 de ale i?. DiudatP Dred că nu voi $ergeP !$ :nţele5 i că Burnalul pe care :l ţin tre<uie 5ă aAungă doar la cei care au nevoie de el. care $enţine ec8ili<rulM.ntul. &u e5te nevoie 5ă-$i 9ac pro<le$e $ $ecani5$ul de răcire 5e gă5e te „la purtător? i intră :n acţiune c.t de5pre ro5tul $eu :n ace5t pu@@le =niver5al. dar voi a9la la $o$entul potrivit. >ricu$. Calea de e(oluţie a 5u6letului' de5pre cei „1. !5tă@i a$ citit :n $9 Chei %entru atin#erea nemuririi.re i urcareM repre@intă pentru noi doar aducerea a$inte a co<or.. Si$<olul 5cării Lco<or. dar i o răcoare plăcută :n tot corpul. a5t9el :nc.$plat a5ta. A%ocali%sa 56!ntului :oan.nd 5-a :nt. era o culoare 9oarte :nc8i5ă. ca 5ă anule@e 5en@aţia puternică de căldură. Dă toate ele$entele 5unt :ntr-un ec8ili<ru per9ect L5u5 $ 9oc. iar activarea a 9o5t de 5curtă durată. Ei atunci c. D. a$ :nţele5 că toate 5i$<olurile noa5tre.. dar acu$ tiu că era indigo :nc8i5. tiu că e5te vor<a de5pre $a5a critică ce 9ace po5i<ilă 5c8i$<area con tiinţei =$anităţii. #e 9apt. $etal3 la $iAloc $ pă$.t :ntunericul.. aer3 Ao5 $ apă. „!pocalip5a? vor<e te doar de5pre etapele 5c8i$<ării noa5tre i ea 5e ter$ină cu ulti$ul o$ tre@it. a$ 5i$ţit căldură :n @ona „coroanei?. li9tul a putut 5ă 9acă legătura :ntre 5u5 i Ao5 i din nou :n5pre 5u5.t :nălţarea 5ă ai<ă loc la nivel glo<al. &u cuno5c 5e$ni9icaţia ace5tei c8aHre. că noi deveni$ un ec8ili<ru per9ect i că la un $o$ent dat con tiinţa >$enirii 5-a 5c8i$<at. Seara. :n noaptea de ) $artie. 104 . :$preună cu ceilalţi care aAută la reali@area 5altului >$enirii. :n ti$p ce 9ăcea$ du .rii i a datoriei de a reveni la Fnalt.Fn ti$pul $editaţiei. %ar eu 5unt !ici.nd e5te nevoie de el.. era a coAii de prună LindigoM. toate $icile ritualuri cotidiene. iniţial a$ cre@ut că nu văd dec. re9lectă căderea :n den5itate. a$ a9lat du$inică la cur5. Mi-a$ dat 5ea$a că la Bacău. Vreau 5ă $erg la NorH58op-ul reco$andat de #aniel i totu i 5i$t că :ncă nu tre<uie 5-o 9ac. $i 5-a activat :ncă o c8aHră $ culoarea.

cele 2 canale pentru ridicarea lui Zundalini L5i$paticul. !cu$ tiu că nu tre<uie 5ă $ă :ngriAore@.a$ 12 linii ori@ontale. pentru că ele 5e regă5e5c la nivelul lui.cercul e5te =ro<oro5 care. #e data acea5ta. iar Su9letul a ale5.lpi? L„Dau@al?R„Pă$. dar tre<uie 5ă $ă g. 5e regă5e5c :n 9iecare părticică din noi. #ivinitatea din noiM3 .rii e5te i cea a urcării $ ( c8aHre3 .nde5c $ai <ine la cele a9late1 . a$ 5i$ţit pre5iune :n @ona 5uperioară a 9eţei i a$ ră$a5 cu o 5en@aţie de pre5iune -durere :n partea 5t. a$ 5i$ţit căldură :n @ona „coroanei?. Ge:ntoarcereaM3 .i co<or.02. para5i$paticul.ngă. egale ca nu$ăr cu c8aHrele care :n pre@ent 5unt active3 .1.T12 c8aHreR2 „St.re. !$ :nţele5 i 5e$ni9icaţia etapelor din ti$pul Geconectării.pecetea lui Solo$on $ :nt. 1*.ntul?M3 . apoi urcare La a 5-au petrecut lucrurile $ !cu$ e5te $o$entul Fnălţării.!$ :nţele5 de 9apt cu$ 9uncţionea@ă Geconectarea $ toate de5enele repre@intă in9or$aţii care 5unt recuno5cute de către !#&-ul no5tru eteric.2011 &oaptea trecută a$ 5i$ţit din nou Zundalini. :n $od con tient.triangulaţia $ 2 devine 1. centrul coloanei verte<raleM3 .5cara co<or. !poi. după care a urcat din5pre ini$ă Linclu5iv <raţeM 5pre cap i $i-a lucrat 9oarte atent partea dreaptă a capului. iar cea in9erioară a revenit 5pre cea 5uperioară $ =nitatea e5te regă5ită i S9era Su9letelor lu$inate reunite cu Dreatorul lor. adică vor<i$ de5pre alinierea propriului =niver5 L„>$ul !da$? 5-a divi@at :n 2 i acu$ 5e une te3 5e 9or$ea@ă a treia 9orţă.$eridianele energetice 5-au 5i$pli9icat Lau di5părut cele care $ă leagă doar de $aterialM3 . ci 105 .i $u că coada i :i dă dru$ul/cele două cupe ale lui „#aat8? 5-au :ntor5 9aţă :n 9aţă.

7urtaA i pu<licată de Editura 0he Academ@ 6or Future 5cience. Etiu că tre<uie 5ă nu $ă te$ :n 9aţa lucrării puternice ce va 9i. pentru că are un ro5t.. corpul a tre$urat puţin i $i-a$ 5i$ţit re5piraţia 5c8i$<ată. totul e5te <ine. $aturitate. :n ti$p ce Zundalini lucra. 9ără a 9i :n5ă a5taM :n 5to$ac.5ă-i per$it 5ă e"i5te. pe ur$ă vor 9i e"plo@iile de culoare. Ei doar vor ti că e5te un proce5 natural i vor 9i pregătiţi 5ă treacă prin el. &oaptea. &. a a cu$ trece$ prin na tere. #upă ce 5e va o<ţine $a5a critică de :nălţare/rea$intire/urcare :n 9recvenţă. apoi la nivelul capului. d. dacă cineva a trecut prin a5ta. D8eia pe care a$ trăit-o e5te cea din $Cartea Cunoa"terii4 Cheile lui Enoch'X. 5ă-$i pă5tre@ 5$erenia :n cunoa tere.tulM. dar nu i-a$ dat i$portanţăM. #oar at.Ed. 9eno$enul 5e va petrece $ai repede i $ai u or. iar odată ce a$ cuno5cut-o. a$ 5i$ţit un gu5t a$ar La 9o5t pre@ent i altădată. 106 . dar cred că nu 5unt pri$aP X 5cri5ă de către B. 5en@aţia de „corp ca după <oală? i un puternic gol Lca de 9oa$e.ndu-$i 5ea$a că nu a$ ni$ic 5pecial 9aţă de ceilalţi. nu are nicio i$portanţă. dar 5cri5ă 5au 5pu5ă. adole5cenţă.t. pentru $ai $ulţi dintre cei pregătiţi. Ea tre<uie trăită de 9iecare a5pirant :n parte.B. cu 5eninătate i naturaleţe. doar că a$ 9ăcut parte din planul ace5ta al #ivinităţii i că $o$entul $eu de tran59or$are din o$idă :n 9luture e5te :n !cu$. totul va 9i u or pentru ceilalţi. -ot ti$pul a$ 9o5t lini tită1 „Ca5ă-l 5ă ia5ă. 5tai lini tită $ la5ă-l 5ă lucre@e i 5ă ia5ă?. &u tiu dacă au 9o5t i alte per5oane care au de5c8i5 „ci9rul per5onal?. copilărie.. #i$ineaţa.ngă. :ncep 5ă $ă $i c $ai u or Linclu5iv g. #e i $ă doare capul :n partea 5t. L&ici $ăcar nu tiu dacă e5te un „ci9ru per5onal?PM &u$ai că acu$. Etiu că va ur$a la 9el pe partea 5t. $oarte $ 9ire5c i 9ără :ntre<ări 5au tea$ă.ngă.

ngă a capului $ 5i$ple ec8ili<rări. #ar :n acela i ti$p. de i :n g.t proce5ul no5tru de 5c8i$<are de 5tare/9a@ă. vor recunoa te !devărul doar privindu-te. dar :n g. Dapul lui =ro<oro5 doare $ai puternic dec. „!pocalip5a nu e5te dec. dar cu $ai puţină 9orţă. cu$ e$i59era cere<rală dreaptă a 9o5t deAa parcur5ă de către Zundalini. =ro<oro5 : i $u că coada. #u$ne@eu i #iavolul 5e $ani9e5tă doar prin o$ :n lu$ea $aterială?. :nainte ca energia Zundalini 5ă lucre@e i pe e$i59era 5t. E5te un proce5 care :ncepe la nivel per5onal. nu va $ai tre<ui 5ă convingi pe ni$eni.1(. pentru că :ncepe 5ă-i dea dru$ul. tre<uie 5ă ai g.? „D.02. intenţie 5ănătoa5ă. $u@ica a5trelor. ver< adevărat.ntul :ntrupat. -u tre<uie 5ă tii 5$erenia punctului #ivin. a$ 5cri5 a a. capa<ilă 5ă cree@e inclu5iv creaţiile punctului in9i$.nd avea$ „pentru tine?M. &u Audeca ni$ic i pe ni$eni $ orice lucru i 9iecare >$ 9ac parte din Plan.nd avea$ „c8eia trecutului i viitorului?M e5te c8eia $u@icii Su9letului. ca parte din ->-=C. Ei din nou :ndoiala din $ine i din nou vocea din Mine1 „-re<uie 5ă tii :n per$anenţă că e ti un punct :n Eternitatea #ivină. Da 5ă-ţi 9ie u or pe calea ta.? !$ au@it a5tă@i pe cineva 5pun. [ine $inte a5ta. Dei care pot.nd1 „D8ri5to5 e5te cuv.nd 5e va ter$ina Planul tău Ldin nou.&i$eni nu poate 5luAi la doi 107 .t coada lui. dar 5c8i$<area >$enirii 5e ter$ină cu ulti$ul >$ care re:nvaţă ce e5te.nd curat. care : i recunoa te 5ituaţia de punct :ntr-o i$en5itate de puncte. a$ 5i$ţit dureri :n @ona u$erilor i o u oară Aenă ing8inală $ pe partea dreaptă a corpuluiP !cu$ tiu că pe partea acea5ta.2011 „D8eia trecutului i pre@entului La$ 5cri5 a a. 9aptă <ună.? !5tă@i a$ 5i$ţit o Aenă u oară :n @ona cocci5ului i dureri puternice pe partea 5t.ngă. #e ce te :ndoie tiI &u D8ri5to5 5pune1 . $u@ica #ivinităţii. -otală i !totputernică. legătura cercului 5lă<e te.

t. nu-l $ai durea ni$ic i a putut dor$i <ine. Sunte$ =n Su9let $ corpul nici nu con tienti@ea@ă E5enţa #ivină. A%ocali%sa 56!ntului :oan. 1). că$a a de noapte pe $ine. „Dorpul e5te te$plul Su9letului.5tăp. #upă un ti$p 5-a lini tit. A%ocali%sa 56!ntului :oan. D. M-a rugat $ult „5ă-l trag de păr :n 5u5?. Geconectarea 5e putea 9ace doar cu #ivinitatea i at. după ce a trecut prin <ote@ul cu !pă?. 0orţele Binelui 5unt l. Calea de e(oluţie a 5u6letului'. Gedeveni5e cal$. era nelini tit i nu-$i putea e"plica ceea ce 5i$ţea.t de partea #ivinităţii.nd 5i$ţi a5ta. nu ai cu$ 5ă 9ii dec. #in nou a$ gă5it legătura dintre <ote@ i 0oc.2011 &oaptea trecută $-a$ tre@it din nou cu 5en@aţia e9ectului Zundalini. dar 9oarte <l. #e data acea5ta.niWI Ei la <ote@ nu au@i1 . :nainte de a pleca.02. Calea de e(oluţie a 5u6letului' 5e po$ene te de5pre două „catacli5$e/graniţe/revelaţii ale lui Za9 i !in? i 9aptul că „ni$eni nu poate 5ă pătrundă :n cortul $ărturiei. dacă nu a trecut el :n5u i prin 0oc. pur i 5i$plu.? LMi-a$ adu5 a$inte că di$ineaţa a$ notat de5pre „$u@ica a5trelor?PM Fn cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. a lucrat partea 5t. care a u5cat. e5te Singurul.ndă. iar $u@ica celor apte 59ere planetare e5te lira cu apte cor@i.ngă a capului. #u$ne@eu te :ndea$nă la %u<ire i a 9i F$preună. !$ tran5pirat 9oarte $ult. M-a$ ridicat din pat i a$ re:nceput 5ă cite5c din cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. Dapitolul 12 :ncepe cu ur$ătoarea 9ra@ă1 108 . Fngerii 5unt !ici i !cu$ pentru cei care 5unt pregătiţi?. Fnvierea :ncepe printr-o na tere 5pirituală :nainte de a deveni co5$ică.ngă &oi i ne aAută. care !cu$ :nţeleg că e5te de 9apt tre@irea lui ZundaliniP -ata cred că a trăit 5tarea de tre@ire a lui Zundalini la 5pital.Mă lepăd de SatanaWI #u$ne@eu e5te :n &oi. apoi a$ 5i$ţit o răcoare plăcută. !$ 5i$ţit i ar5ură pe 5pate.

nt.ndul că nu e5te ni$ic rău. adică tre<uia 5ă cite5c capitolul 12P #e $ult nu $ai :ncerc 5ă-$i e"plic ceea ce 5criu.„Don5tituit din cele . >ricu$. dar $-a$ 5i$ţit ciudat..nd totul 5e ter$ina5e. corpul :ncă :$i e5te ca o $ică o$idă ce a5piră la 9luture. a$ <ăut puţin ceai. D. -otul e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie $ reactoarele centralei nucleare tre<uie răcite. puncte cardinale ale crucii :n$ulţite cu cele 2 planuri ale lu$ii $ eter. calculator i televi@or 5e vedeau ciudat.nt pe care-l pot 9olo5i ca 5ă de5criu ceea ce a$ vă@ut. Era$ acolo i au@ea$ planta căţărătoare din dreptul 9ere5trei cu$ 5e legăna :n v. dar că va 9i o @i :n plu5 de tran59or$are.$<it1 corp/$aterie $ tran5piraţie/lic8id $ vaporii :n care 5-a tran59or$at tran5piraţia/eter. c. Mă uit acu$ pe 9erea5tră i @. Aapone@ii tre<uie 5ă 9acă 9aţă nin5orilor a<undente. #upă ce totul 5-a lini tit.. a$ că@ut i $-a$ lovit. &oaptea.$<e5c. Picături $ari 5e preling u or.? ! 9o5t doar un 5e$n pentru oa$eni 5ă :ndrepte ceea ce 5e poate. Donclu@ia pentru $ine1 nu 5e <ea ni$ic i$ediat după o a5e$enea e"perienţă. #ar a5ta nu a 9o5t altceva dec. „Coviţi de cutre$ure.ng. !$ @. ! :nceput 5ă plouă. Ei a$ tiut că a5tă@i plouă.t e"perienţa $ea din acea5tă noapteP Ei $ai e5te ceva intere5ant $ pi"ul a adunat 5ingur. de un gard $ic de 9ier. #i$ineaţa $-a$ tre@it cu g. lic8id i 5olid $ 12 glori9ică per9ecţiunea organi@ării co5$ice3 raportul lui direct cu roata vieţii rati9ică Cncheierea ciclului involutiv?.nd era$ 5tudentă. a$ $er5 :n <ucătărie. cite5c 5au :nţeleg. :n5ea$nă pentru $ine1 „la :nceput după GeconectareRa doua tre@ireRdouă treceri :n @ona capului?. Mă uit la crainica de la televi@or.. 109 . 9ierul de călcat i lu$inile de la prelungitor. Mă doare puţin 5u< pieptul 5t. deci ninge. E5te 5ingurul cuv. #oar la5 5ă vină 5pre $ine i le accept. t5una$i i radiaţii. Mi-a$ a$intit cu$ noaptea. Ei ceea ce a$ adunat. :nainte ca eu 5ă cite5c ace5t capitol1 „2R2R2R1T10R1R2T12?. o5ul $ai $ult. care nu :nţelege ni$ic..

de !cu$ Sunt !ici. Mă doare puţin i :n @ona ini$ii. păreri de rău. trec prin acea5tă 110 .. !$ tiut că nu tre<uie 5ă 9ac ni$ic corpului.nd i cu$ 5ă re5pir. dar de data acea5ta 9oarte <l. Ei a a a 9o5t.5 u or.? &oaptea trecută citea$.t 5u< 9or$ă de proiecţie.Fncă nu reali@e@ ce :n5ea$nă... Si$t i puţină Aenă :n piept. Poate părere de rău pentru cele care 5-au 5tin5 :n $ineI 1'. 9iindcă el nu e"i5tă Acum pentru Mine. #e data acea5ta al<-viorie. c. dec. !$ r. dar era o pre5iune 9oarte puternică $ nu putea$ vor<i inteligi<il. Sunt convin5ă că e5te un ro5t :n toate i pentru că !cu$ 5unt pregătită. orice durere. dar nici a5ta nu tiu :ncă ce :n5ea$nă. Zundalini a urcat din nou. D. :n cre tetul capului $ era$ culoare. dar tu nu ai nevoie de a5ta.nd re5pir puternic.nd a$ $er5 :n pat. Fn toată acea5tă perioadă a$ 5i$ţit căldură i iu<ire. toată vinovăţia.? LFn ti$pul trecerii lui Zundalini $i 5e 5punea c. Sunt cu tine. Ei totu i.. !$ :ncercat. dar nu a$ reu it. de i :n corpul $eu a5tralP !poi a$ putut vor<i. o neră<dare dureroa5ăO !poi a$ ro5tit 9ără 5ă vreau1 „!cu$ e5te $o$entul pentru $ine ca 5ă eli<ere@ toate credinţele vec8i. Audecăţi proprii neeli<erate. dar era$ cu$va :n a9ara capului $euP Sen@aţia a 9o5t :n a9ara capului i :n @ona calotei 5uperioare.? !tunci $i-a$ rea$intit ce 5unt. a$ au@it din nou 5unetele de 9recvenţă ridicată i 5-a de5c8i5 o nouă c8aHră.nd i a$ 5i$ţit o altă apă5are :n a9ara capului. a$ putut 5ă articule@ cuvinteP „&u te $ai te$e. &u a$ 9o5t i nu 5unt 5ingură :n acea5tă călătoriePM Ca un $o$ent dat a$ :ntre<at1 „E5te gataI Pentru că tre<uie 5ă $erg la toaletă?.02. Su9letul-Eu 5i$te 9oarte puternic 0ocul Spiritului. -otul e5te <ine. #ar era$ tot Eu.2011 „-oate durerile 5unt doar te$eri. 5trălucitoare. dar era ceva :n $ine care dorea 5ă $erg $ai repede la culcare $ cu$va. F$i accept Sinele Meu >$ene5c i o 5ă :ncep 5ă-$i cuno5c #ivinitatea Mea de Sine?. „Bine.

ndit a a.nd toate 5-au ter$inat.ntătoare? 9oarte :naltă. nu te te$e. #e data acea5ta 9oarte inten5ă $ a$ perceput-o alt9el. tre<uie 5ă 9iu doar :n $o$entul Pre@ent. a$ au@it o „9recvenţă c. Ei corpul :$i arde :ncă $ :n 5pecial @ona g.n5e 5u< $ineM. ca i cu$ ar 9i intrat prin @ona capului. a$ ador$it $ 5o$n ad. e5te noua in9or$aţie pe care tre<uie 5-o pri$e ti. „Stai lini tită. ca i cu$ aici 5-ar 9i produ5 o 5c8i$<are. 5i$ţea$ ca i cu$ $ă reorgani@a$ $ era$ pilitura de 9ier care i$ită $odelul originarP Fn di$ineaţa a5ta $ă dor i picioarele Lle-a$ ţinut 5tr. !5ta e5te lecţiaP Ei nu tre<uie 5ă $ai con5truie5c proiecţii :n viitor. odi8nitor. nu pentru că $ă 5i$t vinovată de ceva.nduri care au plecat. &ici cu $e$oria nu 5tau toc$ai <ine !cu$.tului. au di5părut..nd a$ g. Gecuno5c vinovăţia 9aţă de $a$a. Deva i$portant $ după ce 5-au ter$inat toate. ->-=C 5e organi@ea@ă din nou. Deea ce 9ac tre<uie 9ăcut pentru că vreau 5ă 9ac. „!cu$ e5te pentru Mine. :nainte de a ador$i. pro$i5iunea 9ăcută lui tata.nc. totul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. !ici i !cu$P #urerile din @ona ini$ii L5i$t i valuri de energie co<or. vinovăţii pe care le lua$ a5upra $ea. vreau 5ă a9lu tot $ai $ulteP !u 9o5t i g. 9aptul că nu a$ :ncetat 5ă $ă Audec pentru ce a$ 9ăcut 5au nu a$ 9ăcut ca 5ă-i aAut $ai $ult. a$ 5i$ţit o nouă trecere de 9oc.e"perienţă. Ei totu i.toare 5pre ini$ăM repre@intă păreri de rău pentru ceva 9ăcut 5au ne9ăcut. pri$a oară cu po@iţionare :ndelungată :n @ona ini$ii $ ca i cu$ a 9i $urit. Voi 9ace ceea ce tre<uie $ Ci<erul !r<itru tre<uie re5pectat i $a$a lă5ată 5ă aleagă. Sunt 5en@aţii care vor trece. M-a 5canat de trei ori.? Fntr-adevăr. Fn $o$entul :n care a$ con tienti@at. 111 . D. #i$ineaţa :$i 5i$t corpul ca după o rană care 5e cicatri@ea@ă $ calota 5uperioară a capului e5te :ncă grea i parcă arde. 9ără 5ă 5i$t ten5iune :n @ona celui de-al treilea oc8i 5au ar5ură :n @ona calotei craniene.? D. !cu$ :n5ă :$i e5te greu 5ă $ă concentre@..

pe $ă5ură ce :nvăţ $ai $ulte de5pre Mine :n !cu$P E 9anta5tic 5ă 5i$ţi durere-ar5ură-răcoare-orice altceva i :n acela i ti$p. 0iecare 5-ar putea 5ă ai<ă alt cod-ci9ru. de i uita5e$ de el. #atorită lui trăie5c acea5tă e"perienţă deo5e<ită i :l iu<e5c pentru că $-a adu5 p. pentru că nu a 9o5t ni$ic 9orţat. „#ar deodată un punct 5e $i că.. !cu$ e5te Mo$entul $eu de con tienti@are i codul de la „D8eia lui Enoc8? Lcod pre5ta<ilit %entru $ine.? L!$ vrut 5ă tiu ce 5e$ni9icaţie au 5telele că@ătoare i a$ a9lat.. De dar $inunat e5te V%![!P Cini titoare g. certi9ică alegerea dru$ului cel <un. tre<uie atin5ă $a5a criticăP „Stele că@ătoare $ pentru un vi5ător. E 9anta5tic 5ă 5i$ţi că E ti i că trăie ti :n acela i $o$ent. Etiu că nu vor 9i e9ecte 5ecundare :n cadrul proce5ului prin care trec. Vanitatea nu poate 5ă e"i5te dacă tii că e ti o proiecţie a -a. $i-a arătat că a$ ale5 dinainte planul. E 9anta5tic 5ă cuno ti că e ti Su9let i Spirit Fntrupate. #ar pentru evoluţia 9inală de la nivel planetar.nă aici.i i 5ingur $ %ată-lP/Du$ din c8ao5 9ace $u$ă iară el devine -atăl. -re<uia 5ă continui 5tingerea Har$eiP &i$eni nu $ă poate in9luenţa i ni$ic nu $ă poate atinge $ doar Eu :n5ă$i. cel dint. per$ite tran59or$area. pentru $ine $ ni$ic altcevaP >rice a$ 9ăcut p. :n 5o$n.? LMi8ai E$ine5cu $ „Scri5oarea %?M E= 5unt punct :n $i care. 5ă tii că [ie nu ţi 5e poate :nt.$pla ni$ic. Fl iu<e5c a a cu$ e5te el $ cu cicatrice.nduri1 „>rice voi pri$i va 9i doar :n acord cu Planul 9ăcut de Mine.nă acu$.M Dorpul $eu e5te per9ect $ nu $ai are nevoie de niciun arti9iciu e"terior ca 5ă 9ie a a. cu dureri. Sunte$ doar %n9or$aţie :ntr-o 112 . a avut un 5cop.teva $o$ente pre@enţa vanităţii.&oaptea. a$ 5i$ţit c. care odată ce e5te activat prin e"perienţă per5onală. de c)tre MineM. -oate ace5tea redevin per9ecţiune. care 5-a creat :ntru cunoa terea E-EG&=C=% „=&=C?. cu i$per9ecţiuni. Fn5ă e5te doar o a$intire a altor ti$puri. doar un punct din M!GECE ->-=C.

nă la declan area e"perienţei au trecut . a$ 5i$ţit din nou ar5ură puternică :n corp $ de la v.. după care $-a lă5at 5ă trec u or pe l. -oată e"perienţa a :n5e$nat $ai t. P.na :ntin5ă 5pre el.ndu-i :n g.nd. a$ a5cultat o e"perienţă intere5antă din @ona drogurilor p5i8edelice. apoi a$ ră$a5 a a i i-a$ 5pu5 tare1 „-aciP? !5ta l-a 9ăcut 5ă devină $ult $ai agitat. aceea i apă5are pe 9runte i căldură din cre tet p. Era$ :n Aurul unei $e5e vec8i.r@iu o 5c8i$<are :n <ine.2011 &oaptea. apoi 5-a retra5 i a intrat :n curte.ntul?. lătr. a$ :ntin5 $. ! a a$ a9lat că cea $ai puternică e5te 9recvenţa energetică a iu<iriiP -ot a5tă@i. ca i cu$ ar 9i prin5 viaţă.r9ul degetelor $. a :nceput 5ă alerge 5pre $ine. dar nu 5-a oprit. c.nd $ergea$ la cur5uri.ngă 5pre el. D. Fn acel $o$ent. cu 12 9iinţe l.8ologra$ă inteligentă.nit tea$a i a$ $er5 :n continuare.inilor p. #e la di5tanţă.na 5t.ind. a$ ră$a5 pe loc cu $.inele 5-a oprit $. acelea i 5unete de 9recvenţă :naltă.+ de $inute i totul a durat apro"i$ativ patru ore. nu $ai :nţelegea$ engle@a i $-a$ tre@it :n altă parte. iar cel care trecu5e prin ea a :nceput 5ă creadă :n #ivinitate.nă :n @ona ini$ii. vedea$ ca$ trei i$agini pe 5ecundă. Deva de genul1 „Eu 5unt doar un punct care $i că corpul.ngă $ine i tre<uia 5ă 5alvă$ Pă$. 5pun.nd1 „-e iu<e5cP? !$ 5pu5 a5ta 5i$ţind cu$ iu<irea :$i cuprinde :ntreaga 9iinţă. Mi-a$ 5tăp.ngă el. lu5tra era 9oarte 9ru$oa5ă i 5e rotea a$eţitor.nd era 9oarte aproape de $ine.ine :nc8i5 la culoare.r. 22.2011 Fn noaptea care a trecut. Pentru că Sunte$ Don tiinţă %nteligentăP Sunte$ Minte =niver5alăP Sunte$ Cu$ină i EnergieP Sunte$ toate ace5tea la un locP Sunte$ 0iinţe i$ateriale :n 0or$ă >$enea5căP? 20. #i$ineaţa.nă :n 113 .02.. D. a apărut :n 9aţa $ea un c.02.

teva $inute cu $ine i a 9o5t $inunat. pentru c. a$ vor<it cu $a$a cea adevărată $ caldă.. dar de data acea5ta.? !$ ur$at :ndru$area pri$ită i. -otul a durat apro"i$ativ o oră. !vea$ a$. !5tă@i a$ 9o5t la $a$a i. dar u oară.r@iat la :nt. $-a$ concentrat a5upra energiei din @ona c8aHrelor ple" 5olar $ ini$ă i a$ tran5$i5-o $ai departe. după care a$ 5i$ţit o căldură iu<itoare :n @ona c8aHrelor ple" 5olar $ ini$ă.lnire. Doar re@i5tenţa ta doare.v.tului LtiroideiM.iere <l. 9ii :n Pre@ent. S-a produ5 a doua uni9icare :n c8aHra Su9letului.t at. D8iar i c. :n noaptea acea5ta a$ eli<erat din nou.n ii a :nt. cal$ă i :nţeleaptă. prin vi5e. $ulte energii care nu $ai erau pentru $ine. -re<uie 5ă 9ii 9oarte <ine puri9icată. puternic. !$ $ai :nţele5 ceva $ recuno5c $ai u or 9recvenţele energetice din corpul $eu i pot 5ă le locali@e@. Su9letul $a$ei a vor<it pentru c. 5ă iert. Ei-a cerut la un $o$ent dat iertare de la !lina. !poi a $ai 9o5t o repri@ă.02.ndi la trecut. >ricu$. totul a 9o5t 9oarte u or $ ca o $.ndă. Proce5ul are loc oricum. 22.n@ită. Ei din nou 59aturi1 „&u te g.. a pornit iniţial din @ona g.ng. pentru că din cau@a d. De e5te intere5ant.. 5ă accept.r9ul capului $ :ncet. apoi 5ă le 114 .teva $inute. „Secretul e5te 5ă 5i$ţi i 5ă 9ii :n centrul tău. cu iu<ire i acceptare. procedea@ă a a. &u te opune $ doar la5ă 5ă 5e petreacă. lacri$i de iu<ireP Seara $i-a$ dat voie 5ă recuno5c. :nainte de unirea 9inală?. pentru $ine era 9oarte i$portant 5ă :nţeleg că i energia Zundalini poate 9i :$<l. %-a$ iertat pe toţi cei care au 9o5t 5au 5unt :n viaţa $ea i i-a$ rugat 5ă 9acă la 9el. iu<itoare.nd trece valul de energie Zundalini prin tine.. de data acea5ta.t.2011 #upă $ai $ulte @ile. !u 9o5t $ulte 59aturi.ndouă lacri$i :n oc8i. 5ă $ulţu$e5c i 5ă eli<ere@ di9eritele a5pecte ale Sinelui Meu >$ene5c. dar acu$ nu-$i aduc a$inte dec. lucidă.

5e apără de propria $a$ă. Pur i 5i$plu. %-a$ dat de $.. dar ea. aura 5e va lu$ina.ncare i $-a $u cat.$pul $eu vi@ual „nor$al?. după care a$ vă@ut că toate trăirile $ele 5e re9lectă :n reacţiile ei. iar eu o vedea$. nu tiu ce :n5ea$nă a5taPM „-oate 5unt a a cu$ tre<uie 5ă 9ie i ni$ic nu 115 .nul $-a certat pentru ceea ce a$ 9ăcut.? LDred că 5e re9eră la eli$inarea tuturor <locaAelor..t p.? LSincer. 9uria nu 5unt de 9apt ale $eleI Mi-a$ adu5 a$inte propriile cuvinte1 „[i-a$ dat.nd 5tăp. #ar oare nu Eu 5unt cea care produce valulI %n5ati59acţia nu vine de la $ineI Mi-a$ adu5 a$inte de c.nă acu$ $ ca i cu$ privirea $ea e5te $ai cuprin@ătoare pe lateral i a vedea cu coada oc8iului. Pe perva@ul de la <alcon era o vră<iuţă. Parcă era un val care 5e 9ace din ce :n ce $ai $are. !$ avut i$pre5ia că-i 9ac <ine.. !$ :nvăţat-o 5ă nu aprecie@e valoarea reală a ace5tora i i-a$ li$itat $i cările i deci@iile.con tienti@e@ pentru eli<erare. 9ără 5ă 9ie :n c. ! 9o5t pentru pri$a dată c.2011 Fncă o trecere a lui Zundalini. E5te de 9apt reacţia !linei 9aţă de $ine.inele $-a aAutat 5ă văd ceea ce nu vedea$ p. $i-a$ dat 5ea$a că a$ vă@ut alt9el dec.. [i-a$ 9ăcut.nd era$ cu !lina. 9ără 5ă i le co$unic i$ediat ce au apărut. Ei reacţionea@ă a a..inele căruia i-a$ dat de $.ncare i care $i-a $u cat $.na. :n 5u<con tient. %-a$ dat. „Pe $ă5ură ce energia trece $ai departe..02. 2.$plă a a i :n ca@ul !lineiI E5te ea propria $ea oglindăI %n5ati59acţia. !5ta e5te tot. D. F$i e ti datoare.M „Vei 9i aură de Cu$ină. 9ără 5-o la5 pe ea 5ă o<ţină lucrurile pe care i le dorea. &u cu$va $-a $u cat pentru că i-a$ 9ăcut un rău 9ără 5ă tiuI >are 5e :nt. „0ii ><5ervatorP? -ot a5tă@i. D.nă acu$.nd a$ con tienti@at a5ta. tie că a$ privat-o de o lecţie. c.. a$ recuno5cut $ai $ulte e$oţii :n $ine.. dar 9oarte u oară i $ulte eli<erări prin vi5e..? !cu$ pot 5ă-$i recuno5c propriile 9ru5trări i 9aptul că le-a$ ţinut :n $ine. pentru pri$a dată.

i $ai are ro5tul.? !cu$ :nţeleg ce a$ vrut 5ă 5pun prin „Vei 9i aură de Cu$ină?P !$ citit de5pre activarea codurilor i c8eilor !#&.$pului eteric al 9iecărui 5u9let.t tre<uie tiutP > alar$ă de la $a ină a 5unat di$ineaţa. dar re5ta<ilirea ace5tei legături pe cont propriu ar 9i 9o5t $ult prea lungă i Dreaţia tre<uia 5ă 5e $enţină :ntr-o ordine c.? !u $ai 9o5t i alte lucruri pe care le-a$ au@it 5pu5e. %ndi9erent ce va 9i. X pu<licată de Editura Pro8ima 3undi. &u $ă deranAa. !ici i !cu$ totul e5te doar ordine i per9ecţiune. de5pre Ea<lonul Mae5tru al Fnălţării $ a<lon activat :n ti$pul celei „de-a +-a #i5pen5e #ivine $ Spirala Fnălţării?.t de c.? !$ a9lat că „legătura per$anentă dintre 5u9letele 5eparate i 5inele lor $ai :nalte nu poate 9i ruptă. Fn Mine e5te pre@entă #ivinitatea. 5u< 9or$a unei 5erii de coduri i c8ei !#& care declan ea@ă tre@irea la di9erite intervale. de Marele Dreator. „Ea<lonul Mae5tru al Fnălţării e5te alcătuit dintr-o 5erie co$ple"ă de i$planturi i a$prente :n interiorul c. !5ta :n5ea$nă că doar at. 9iind Eu Fn5ă$i :n Eternitate. dar era ca i cu$ n-a 9i 9o5t acolo. dar doar ace5tea au putut 9i 5cri5e acu$.teva lucruri intere5ante. pentru că nu $ă pot proteAa de $ine :n5ă$i. a$ citit :n cartea $0rans6orm)ri %lanetare DEFD DEGE. !5tă@i a$ :nţele5 că protecţia nu.Ed. Ei tot a5tă@i. nu 5e poate :nt. care 9ace parte din 5pirala :nălţării L:ntre<uinţarea 5iliciului ca ele$ent de <a@ă :n locul car<onuluiM. vor trece doar 9recvenţele energetice care 5unt pentru tine. c.t ceea ce tre<uie.tre<uie gră<itP Să nu-ţi 9ie 9rică. c8iar incon tient. „Fn di$en5iunile a +-a i a *-a veţi 9olo5i corpul eteric cri5talin de lu$ină.t coerentă $ #u$ne@eu a deci5 116 . 3esaHe de la Fondatori'* de Sal Gac8ele. con9or$ Planului #ivin i :n concordanţă cu de@voltarea ta per5onală.$pla dec. iar pineala a 9o5t :n per$anenţă „9irul de argint? care $ă lega. &.

pri$a dată. pre5ta<ilită $ la ceilalţi 5-ar putea 5ă nu arate ca la $ine. pentru a rea$inti 5u9letului că este =na cu Sur5a.t 5ă poată trece prin :nălţarea 9i@ică. pentru a 5e :nălţa la nivelul ur$ător de vi<raţie. care pentru $ine a :n5e$nat1 222111. iar corpul eteric e5te convertit :n corp cele5t. Ei cred că pot 5ă $ă uit $ai atent la propria $ea c8eie de activare. iar acu$ 5i$t că 5unt la al doilea ciclu de activare. 9iinţa u$anoidă nu $ai e"i5tă :n acea5tă 9or$ă.12.) din $Cartea Cunoa"terii4 Cheile lui Enoch'.t :n $o$entul :n care 5u9letul i corpul 5unt pregătite. #incolo de den5itatea a (-a.te 2. E5te $ai $ult o c8eie per5onală. deter$in. #eoarece @ilele Dreaţiei $erg :n paralele de c.i a5a$<le@e toate <ucăţile $ai $ici.nd de59ă urarea unui proce5 automat. 5u< 9or$a e"perienţei per5onale. >ricu$.i :nc8eie co$plet Har$a i nici 5ă.?M.. 10 @ile i 5-au de59ă urat după o anu$ită c8eie.?M i „! Ea5ea #i5pen5ă #ivină $ Fnălţarea :n Ma5ă? L„Su9letele nu tre<uie 5ă. pentru activare. printre care 5e a9lă i Ea<lonul Mae5tru. !cea5ta 9ace po5i<il ca 5u9letul 5ă intre :n ur$ătoarea 5erie de lecţii.5ă a5igure o cale 5pecială de :ntoarcere. care nu 5e activea@ă dec. >dată ce un 5u9let are 5u9icientă con tienţă :nc. Etiu de ceva vre$e că e5te o „c8eie? la nivelul corpului eteric La5tă@i a$ avut i con9ir$area 5cri5ăM. atunci declan atoarele pre5ta<ilite. 9ără 5ă 9ie nevoit 5ă re:nveţe i 5ă. 9ără 5ă $ai renunţe la 9or$a 9i@ică. vor 9i activate. Sunt c.? LFntotdeauna a$ tiut ace5t lucru i !cu$ :l recuno5c drept !devărul MeuPM Ei acea5tă cale 5pecială de :ntoarcere 5e regă5e te :n ceea ce 5e nu$e te a 9i „! Dincea #i5pen5ă #ivină $ Spirala Fnălţării? L„=n 5u9let poate evolua direct :n nivelul de den5itate ur$ător. cred că acea5tă c8eie tre<uie activată de 2 ori. 0eno$enele tre@irii lui Zundalini au durat. ea tre<uie trăită. !cu$ pot 5ă 9ac legătura cu D8eia 1.i rea$intea5că i 9ără 5ă $ai treacă prin trau$ele na terii i $orţii.teva a5pecte intere5ante1 22211T+ ci9re3 117 .0. convertind corpul 9i@ic :n corp eteric.

nd co. &.ndirii celui ve nic.? 118 .i e"pri$e a5piraţia 5u9letului i 5ă redevină o$ul cele5t?. de $Cartea Form)rii – 5e%her 1et&irah'X. Dartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi."2T (2T(R2T'. dar i de tran5gre5iune. :ntr-o pri$ă 5ituaţie de 9aţă :n 9aţă. ceea ce 9ace ca.ndul la „o$ul vec8i/o$ul nou?. X pu<licată de Editura 7erald.R1R2MT11R12T2. Calea de e(oluţie a 5u6letului' $i-a adu5 lă$uriri i$portante :n anali@a ace5tor date. o$ul tere5tru poate :ncepe 5ă.lnea5că cu $arele 1 divin. LEu 5unt nă5cută :n @odia Ber<eculuiPM „Fn ace5t 5e$n al :nceputurilor i uni9icării. al cărui 5u9lu circulă de-a lungul Materiei i al celor + ele$ente ale naturii LEter.1. !cea5tă 5c8i$<are de plan $ani9e5tă o 9or$ă de tran5cendenţă. Fn al9a<etul e<raic :i core5punde litera „Je? $ „$ulţu$ită ei.R.12T+ ci9re3 L2R2R2R1R1MRL1R. Pri$ul 5e$n dă nota e5enţială a Vec8iului i &oului -e5ta$ent. !pă. 0oc. -ran5$ite $e5aAul @eilor. :ntr-o perpetuă re5piraţie ciclică. !cea5tă literă 5i$plă e5te pu5ă. con tiinţa 9iind tre&it) total. 12 redevine 1 i $icul 1 o$ene5c $erge 5ă 5e :nt.R1TDi9ra 8arului. +T.3 2. :nv.. >$ul percepe Pre@enţa divină i 5e recunoa te :n ea. „cei din ur$ă 5ă 9ie cei dint.i?. deranAea@ă prin di5trugerea 5tructurilor peri$ate i creea@ă o altă di$en5iune pentru a :ncuraAa re:ntoarcerea. A%ocali%sa 56!ntului :oan.rtindu-5e :n Aurul @odiacului.? 11T„Ge:nnoie te $ani9e5tarea la o treaptă su%erioar).or!rea :n :ncarnare "i ReCntoarcerea.? Ber<ecul e5te deci „o$ega propriului al9a?. Pă$. 10T+"2T„Plenitudinea =nităţii odată reali@ată :n ciclul 5ău creator. !cea5tă parte $-a du5 cu g. :n relaţie cu Ber<ecul. care repre@intă „$ani9e5tarea con tiinţei i a g. indic. !er.ntM?. 10 perpetuea@ă generarea la un alt ni(el.Ed.

? -Aceasta este ceea ce 119 . e5te :n raport cu ti$pul tere5tru.ntuitorului. de principii ce co$pun 9iinţa o$enea5că?.nd la $i5terul celui ur$ător. căci decurge dintr-un 2 par i un 2 i$par. cu o tran5punere pe un alt plan L2"2 repre@intă produ5ul per9ecţiunii #ivineM?. anunţ) re:ntoarcerea la =nitate. cele 2. cone"iunea cu evoluţia i :nţelegerea dintre $inte-corp-5pirit.? „El une"te Derul i Pă$.? *T„&u$ărul per9ect după =nitate. 'TPătrat al lui 2 $ $ultiplicarea.12T„%ncită la o trecere. 2T„&u$ărul S9.ntului #u8. $i5terul unităţii lui #u$ne@eu L-rinitateaM. divin i o$ene5c 5au *". odată e9ectuată.r it. $ental. la !le"andra e"i5tă :n anul na terii )R+T12PM 2. E5te i „nu$ărul ge5taţiei unui nou ciclu. de litere ale al9a<etului grece5c Lcu un 5i$<oli5$ aproape la 9el de puternic ca acela al al9a<etului e<raicM. Fn !pocalip5ă. :nvierea M.? L%ntere5ant. o $utaţie 5au un nou ciclu. Lcele * @ile ale Dreaţiei concreti@ate prin . 5piritualM.r itul precedentului duc. 59. re9erindu-5e prin ur$are la per9ecţiunea -rei$ii. $ulţu$ită deci@iei li<ere a 5u9letului. cele 2.3 nu$ărul * e5te cel care 5c8i$<ă planul :ntre 9i@ic.ntul :n pecetea lui Solo$on. care con9ir$ă pro$i5iunea de Ge:ntoarcere. cele 12 ore ale @ilei i ale nopţii. nu$ele 5acru al lui Be8ova8 5e de5co$pune :n (2 de nu$e e"plicative 5au „claviculele lui Solo$on?. voinţa de a uni voinţa ta cu voinţa lui #u$ne@eu. 111TSi$<oli@ea@ă S9. care va :n5u9leţi Materia.? Gepre@intă i „nu$ărul 5u<li$ărilor $arii opere alc8i$ice. un 59. al treptelor 5cării 5i$<olice :nălţate 5pre cer.T12R12T„Do$pletitudine a celor 2 planuri. 2. a5tral.nta -rei$e. (2TFn „Za<<ala?. pri$ul o$ divin. căci e5te acela care deschide @odiacul :n 5pirala evolutivă. 222TDo$unicare 5acră Lordinea naturală a =niver5uluiM.

? )T. adică 222111.? 1.ntului #u8 L2M?.M 1TPoartă 5e$ni9icaţia =nităţii i a originii.. &. cu con tiinţa lu$inată.111222.T„Suport concret al $ani9e5tării i al tetragra$ei. evocă toate 9or$ele acordate Materiei. . e5te con5iderat ca 9iind nu$ărul 9aţetelor 5$araldului că@ut de pe 9runtea lui Cuci9er i din care a 9o5t tăiată cupa Vraalului.R1T' L„Del De Va Veni?M.? .T„Evocă per9ecţiunea $ani9e5tată a Cegii #ivine i a ec8ili<rului co5$ic. Fn po@iţie verticală.T„Egal cu cele 22 de litere e<raice pentru #ivin i cele 22 $pentru a5pectul o$ene5c. „Precu$ :n Der. &u$ărul .R.. Del care vrea .uie 5ă co<oare :n propriul 5u<con tient :nainte 5ă urce 5pre <uclele 5uperioare ale lui ). pentru a urca 5pre Cu$ină.Ed.a%)rea Cn %lus 6aţ) de codul %ersonal.1 d. dar a „că@ut? i acu$ 5e :nalţă.? 1.T'. ) repre@intă clep5idra vieţii tere5tre i :nvierea la alte niveluri. care e5te nu$ărul :n oglindă al c8eii pe care a$ trăit-o eu.12.ndul la1 „Fn nu$ele -atălui L222M..i gă5ea5că centrulW tre.. Cn data mea de na"tereI */ LX in9or$aţii pre@entate la pagina 1'. Propria $ea c8eie $i 5e pare corectă. dar 5pu5 „de la coadă la cap? a$ 21. :l o<ligă pe individ 5ă 5e de5prindă de orice $aterialitate. lu$ea ar$oniei 5au antagoni5$ului celor două lu$i. al 0iului L1113 . pentru că valoarea Za<<ali5tică a literelor pentru !da$ L!#MM e5te 1R.lnindu-l pe celălaltM.R. după ce a i5pă it :ncercările Har$ice ale ace5tui nu$ăr.1M i al S9.1T%5toria papală Cnce%e cu Ceo % :n anul .T12"12T„&u$ărul integralităţii per9ecte i al ilu$inării.R. unul :nt. El ilu5trea@ă lu$ea inter$ediară a a5tralului legată de e$otivitatea o$enea5că.5ă. a a i pe Pă$. 5i$<oli@ea@ă organi@area per9ectă i tangi<ilă.Jr.nt? $ e5te oglindaP Fntotdeauna a$ tiut in5tinctiv că oglinda Aoacă un rol $ult $ai 120 .. ... #u$ne@eu Fn5u i. la nivel co5$ic i o$ene5c Lo $ă5ură de :nger i o $ă5ură de o$. -oată c8eia $-a du5 cu g. deci c8eia e5te inver5ată ..

Ei 5en@aţia că Eu 5unt apa de cle tarP #i$ineaţa $-a$ tre@it cu o u oară durere de cap. cu puncte $ici de lu$ină. #ar ceva :$i 5pune că nu e5te ceea ce-$i tre<uie $ie. iar ro eaţa de la oc8i 5-a accentuat puţin. 9recvenţa cea $ai :naltă.2011 Fn noaptea acea5ta a 9o5t din nou 5en@aţia de Zundalini. !$ citit $ult i $-a$ culcat t. #upă trecerea lui Zundalini a$ ră$a5 cu oc8ii :nc8i i. M-a$ uitat i la tetragra$a 5acră a evreilor1 %ud Je Vav Je L!dică1 10. @ona capului Linclu5iv oc8iiM era 5tră<ătută de răcoare. ca i cu$ pielea ar 9i devenit :ntre ti$p $ai 5u<ţire. !er. !$ gă5it i „veriga lip5ă?. D. a a că a$ apelat la o co$pre5ă cu 5pirt. Deva ca o ţe5ătură inter5paţială. Pentru pri$a dată. iar re5tul corpului $ de căldură. *. #in nou. Mai $ult ca 5igur că a 9o5t nece5ară acea5tă 5pargere de capilare $ a$ avut o 5ăptă$. !$ avut dreptate :n privinţa tetragra$ei 5acre a evreilor.ntM. oc8iul 5t.nge 5parte i 5e :nro i5e de5tul de tare. +.nd $-a$ du5 la culcare. dar re@ona<ilă. -otul e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie i toate au un ro5t. adică 9recvenţa cea $ai :naltăP 2+. a$ 5i$ţit ar5ura 5pirtului :n corp. la ora 1. %ntere5ant e că :n ti$pul proce5ului Zundalini. :nc8i5 i de5c8i5 :n acela i $o$ent. că 5i$<olul ei te poate purta „dincolo? 5au :n lu$i paralele. #ar a$ $ai avut o dată ceva a5e$ănător i a trecut relativ repede. Pă$. + 5au 0oc.00 di$ineaţa. o con9ir$are $ toate tran59or$ările prin care trece$ 5e de59ă oară :n deplină 5iguranţă pentru noi.ng avea va5e de 5. Pe :ntuneric era$ ca :ntr-o apă de cle tar $ gri 5trălucitor.i$portant :n viaţa noa5tră.r@iu. Să :n5e$ne a5ta că ea ar tre<ui re5cri5ă :n noua di$en5iuneI Sau ea e5te corectăI &u tiuP #ar aici lip5e te Eterul.02. 121 .nă plină de proce5e Zundalini i te$peratura corpului 9i@ic a cre5cut :n acea5tă perioadă. !pă.

Calea de e(oluţie a 5u6letului' a$ citit1 „%i5u5 a devenit acea5tă 9lacără 5acră. #ar $-a 59ătuit 5-o 9ac per5onal. 2*. + 5au 0oc.ndi. Sin o9eră calea $ediană a tridentului 5ău pentru armoni&area energiilor $ai :nainte opu5e.Ed.M. !pă.? %eri a$ 9o5t la !ndra %vanov $ a$ vrut 5ă-i tran5$it in9or$aţiile pe care 5i$t că tre<uie 5ă le 5criu către ec8ipa lui Eric Pearl. !cu$ tiu că e5te al doilea ciclu de activare. inte#r!nd energia D8ri5to5ului co5$ic. 9ii :n Pre@ent. !er. Fn cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. #oar uită de :ngriAorare i ai :ncredere. E nevoie de ti$p i de pre@enţă :n Pre@ent.. 122 . unde 9iinţa u$ană poartă :n ea ger$enele divin. Pă$. nu-ţi 9ace pro<le$e. Focul ilu$inării. 0lacăra revelaţiei lui Sin tre@e te con tiinţa 5pirituală i e5te a5ociată cu Eterul 5u<li$ al 0at)lui Cn >ether * LX Zet8erTPri$ul Cogo5/0iinţa3 Zet8er. 0iul i Spiritul S9. #oar at.2011 Fn noaptea acea5ta. A%ocali%sa 56!ntului :oan.nt.. Du oca@ia acea5ta. ca 5ă genere@e unda de energie ar@ătoare a <ote@ului 5ău.&u$ele e<raic al lui %i5u5 e5te %ud Je Sin Vav Je L!dică1 10. El tre<uie 5ă 5e $ă5oare cu %ro%riul Sin.. Ceului L9ocul Su9letuluiM i Săgetătorului L9ocul SpirituluiM.tP Ei ai :ncredere $ lucrurile 5e vor re@olva. Deschide al doilea capitol al 0acerii. 9oarte u oară.? Fncă ceva intere5ant. #oar 9ii :n Pre@ent i la5ă lucrurile 5ă 9ie. &. JoH$a8 i Bina8 5unt -riung8iul #ivin $ -atăl. „Sin e5te a treia literă-$a$ă. pentru că ni$ic nu tre<uie gră<it. tre<uie 5ă cu$inţe5c 9ocul Eu-lui. cu toate care te :ngriAorea@ă acu$. 5au puritatea 9lăcării 5ale interioare. 22.ntM. o nouă trecere Zundalini. „&u te $ai g..02. *. :nainte de a 9i un5 de D8ri5to5?. &u gră<i ni$ic. Du$ 5unt nă5cută :n 5e$nul Ber<ecului. >dată ce 0ocul cere5c i tere5tru 5unt unite :ntr-o 5ingură :n9lăcărare. Ele$entul 0oc guvernea@ă :n Zodiac 5e$nele Ber<ecului L9ocul Eu-luiM. Eter. Ea :nc8ide i :ncepe $ani9e5tarea -rei$ii. +.

Dine o 9i oareI -ot ieri a$ pri$it un e-$ail intere5ant. pe care a vă@ut-o.t nu tre<uie 5ă $ă $ir de ni$ic $ doar 5ă 9iu atentă la ceea ce e5te i 5ă-$i per$it 5ă $ă prind :n Aoc. 5pre u$ăr.t de $ulte căi 5ă te aAute. Cu$ea nevă@ută are at.M 5trălucitor. 5i$te vi<raţiile Pă$.nduri.a$ a9lat că !ndra ţine o pre@entare :n perioada ur$ătoare. doar pe partea dreaptă.t de adevărat 5i$t a5taP Dri5tina a a$intit i de Silvana. M-a :ntre<at de5pre o culoare a5e$ănătoare cu ciclamenXX LXX culoare ro@-$ov. pentru care e5te nevoie de o vi<raţie vindecătoare deo5e<it de :naltă. iar atunci c. !cu$ tiu a5taP #e aici vor pleca $ai u or. >ricu$. Virgil L5oţul $euM avea un 5o$n nelini tit.? „!devărat.$<it. &. „Etii.nc „5u<con tient incon tient?. !$ ră$a5 :n5ă convin5ă că era doar auriu.nd era gata 5ă 9iu e"plo@ia de culoare. nu-i a aI >c8iul e5te :ncă ro u.? Dri5tina $i-a @. Pare ciudat ce 5i$t.. iar :n di$ineaţa a5ta a$ o<5ervat o iritaţie :n @ona dreaptă a g. -ot la ca<inetul !ndrei a$ cuno5cut-o pe Dri5tina. Ziua.t 5ă ur$e@ indicaţiile pri$ite. Să 9ie vor<a de5pre c8aHra „ini$ii 5ecrete?. dar i de5pre o iniţiere pentru reali@area D8irurgiei Spirituale.nd con tiinţa că ie5 din Aoc. iar nelini tea lui a 5tin5 repede $iracolul. pe care eu a$ vă@ut-o auriu 5trălucitorI #ar a 9o5t doar auriuI Pentru că e5te 5ingura c8aHră care nu core5punde ca de5criere. un $edic care $-a pu5 pe g.tului Lpe lateralM. M-a$ 8otăr. eu nu 9ac ni$ic. dar tu per$iţi 5c8i$<area.tului. a$ 5i$ţit ar5ură :n @ona u$ărului i a g.. av. 123 . c8iar :n Bucure ti. care pove5tea de5pre „:ngeri pă@itori i $ae trii cu trup 5au :nălţaţi?.ţi 5unt ca $ine i nu tiu ace5t lucruI Dri5tina vede i vor<e te de ani de @ile de5pre nevă@ute i neau@ite $ <olile 5unt culori. „Poate ne tran59or$ă$ :n 9luturi. Pur i 5i$plu 5tau :n pat i culorile vin 5pre $ine.. apoi răcoare. 5e$nat „Mae5trul !le"andru?.Ed.. :nc. Sunt 5igură că 5e eli<erea@ă e$oţii care au 9o5t ţinute :n cel $ai ad. Dri5tina e5te deo5e<ită.? D. >are c.ntului.

D. !ce5ta e5te 5ecretul vindecării :n 9recvenţe :nalte.2(. era o dorinţă de negare i i$plicit o 9or$ă de tea$ă.t de o$ene5c precu$ credea$ iniţial.nd pleacă. 0ără vanitate. Ea nu e"i5tă.02.2011 „&u e5te niciun $erit de-al tău.nd citea$ ceva de5pre in9luenţa e"tratere5tră a5upra !#&-ului pri$ar pleiadeian.$<ătă nu a$ $.02. „E5te iniţierea. #oar dă-ţi voie 5ă ie i. >c8iul aproape că i-a revenit. Fn ulti$a vre$e tran5pir $ult i că$a a de noapte 5e u5ucă 9oarte repede pe $ine.00 di$ineaţa. a$ $ulţu$it i a$ eli<erat. doar de la u$eri :n 5u5 $ ca ni te treceri 9oarte u oare.. 2).ncP !$ iertat. care 5-ar putea 5ă nu 9ie at. pentru că tiu ce @onă a 9o5t a9ectată. !cu$ :nţeleg 5enti$entele de ură ra5ială pe care le avea$ i agre5ivitatea $ea :n a9aceri 5au plăcerea de a participa la „<ătălii de idei?. Mi-a$ dat 5ea$a că 5e :nro i5e c. -u doar tre<uie 5ă te <ucuri că dan5e@i :n Cu$ină i te 5cal@i :n %u<ire alături de ceilalţi. dar depinde doar de tine ca 5ă nu $ai 5i$ţi nicio durere. &oaptea trecută a$ avut ni te 5en@aţii deo5e<ite de căldură.ncul $eu cel $ai ad. #e 9apt. E ti vindecată de ea. F i aveau toate originea :n ad. $i-a$ a5u$at i a$ acceptat toate a5pectele 5inelui $eu o$ene5c. dar a$ ador$it u or la loc.2011 Vineri nu a 9o5t ni$ic deo5e<it. #oar ie i din $atricea ei. 5u< 9or$a ace5tor pertur<ări ale 5tării de 5ănătate per9ectă. le o<5erv la e"terior.. &u-$i plăcea ce citea$.t de curat. dar a$ ţinut po5t i 5. !poi a$ putut 5ă accept că !#&-ul $eu poate 5ă nu 9ie at.ncat ni$ic.? 124 . toate te$erile vec8i din 5u<con tient.? M-a$ tre@it la 2. #e aici e5te 5i$plu 5ă le eli<ere@. :ncep 5ă 5e eli<ere@e i ele. 9ără tru9ie. -otul a :nceput 5ă 5e re@olve cu rapiditate. doar Cu$ină i %u<ire necondiţionată.

nă va 9i gata. voi trece la Mine. :n Mine. P. a$ vi@uali@at un 9el de pătrat :nc8i5 la culoare.ndit :n di$ineaţa acea5ta.„Pe $ă5ură ce $ă ec8ili<re@. p. Pineala.2011 Fn noaptea acea5ta a$ 5i$ţit ni te de5cărcări u oare de electricitate :n @ona „coroanei?. a declan"at activarea lui Zundalini. de Mine i prin Mine către Mine? $ au 9o5t pri$ele cuvinte pe care le-a$ g. pe un 9undal $ai de5c8i5. #oar 5e iniţia@ă. !$ vă@ut i ni te 9iguri geo$etrice :n preaA$a $ea Ltriung8iuri.i. dar 5igur are 5en5P 2'.? Fnţeleg.2011 „Se lucrea@ă pe 9iecare c8aHră. 125 .02. :n !#&-ul no5tru i 5e activea@ă la trecerea unui anu$it prag. doar că cei doi călători :n e"perienţă LSu9letul i corpulM nu au 9o5t pregătiţi i nu e"i5tă ca%acitatea con tienti@ării de către Su9let. „E5te un progra$ de activare la purtător.. Stă cu$inte i a teaptă 5ă 9ii pregătit pentru o călătorie $agni9ică. Du două @ile :n ur$ă.. #e a5ta ai e$oţii. „Se iniţia@ă MerHa<a $ ve8iculul tău de lu$ină. #oar la5ă-leP ->-=C tie $ult $ai <ine ce i cu$ i $ai ale5 c.t tre<uie 5ă pri$e ti ca dru$ul tău 5ă 9ie u or.:n $od natural i acea5ta a declan at tre@irea energiei pri$ordiale. nu te opune. &u prea :nţeleg ce a$ vrut 5ă 5pun.? #eci MerHa<a e5te :n 9iecare dintre noi. Deva nou pentru $ine. Se lucrea@ă de Ao5 :n 5u5 $ :nt. dureri care ie5 la 5upra9aţă. :n ti$p ce ţinea$ oc8ii :nc8i i. pătrateM. Prin 9olo5irea #M. Ca5ă lucrurile 5ă continue. prin e$i5ia de #M-. ai $ult de parcur5.? 20. pe cele ( c8aHre activate iniţial.:n $od arti9icial Lintraveno5M 5e produce acela i e9ect. dar nu $ulte. trăiri puternice. 0recvenţa :naltă a deter$inat e$i5ia de #M. dar nu $ă $ai $iră ni$ic $ totul e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie.nă 5e curăţă co$plet.02.

nu $ai 5tă :n propria-$i putere. MerHa<a 5e activea@ă c. Mi-a$ 9ăcut o li5tă cu ceea ce vreau 5ă reali@e@.nd că ele 5-au concreti@at :n 9or$a cea mai %otri(it) pentru $ine. Ca5ă-l 5ă plece. #ar tre<uie 5ă 9ii !ici i !cu$. doar c.a propriei e5enţe. tre<uie 5ă 9iu atentă la propriile e$oţii. tre<uie 5ă a$ 9ericirea i <ucuria lucrurilor pri$ite. pentru că nu a 9o5t niciodată al -ău. care e5te o e8tensie a Dentrului Meu #ivin. cu dorinţa de Aoc a unui copil 9ericit. 3odul :n care 5e :n9ăptuie te dorinţa $ea. :n care :$i dă a$ănunte de5pre D8irurgia Spirituală. 9iindcă :n !cu$ e ti doar 126 .te trei dorinţe.nd. acea5ta e5te ordinea natural). pentru că Magia are nevoie de 2 pentru a 5e produce. tre<uie 5ă poată 9or$ula concis i re%etat ace5te 9or$e-g. cel $ai co$od e5te s) cree&i pe r.nd 5c8i$<ările 5urvenite per$it ace5t lucru. #oar $ergi 5ă-ţi 9aci anali@ele i ie i din tiparul vec8i al corpului <oală-durere. doar ie i din tiparul vec8i de durere i <oală.$<e5cP -otu i.nd. c8iar :n ace5t $o$ent. E5te in9init :n creaţie i totu i.. Fn ca@ul :n care Su9letul con tienti@ea@ă propria e5enţă. =niver5ul poate 5ă-ţi 5ati59acă orice dorinţă. Boacă-teP Bucură-teP 0ii 9ericitP 0ii Do-Dreator deplinP? LEi a5tea parcă n-au 9o5t vor<ele $ele. #oar at.. !$ $ai pri$it un e-$ail de la „Mae5trul !le"andru?. :nţeleg. nu-i a aI Z. Geali@area lor e5te 9oarte aproapeP Ei $ai ale5.. pentru că $intea $ea. dar Eu tiu !cu$ ace5t !devărPM „Etii că toate 5unt a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. >ricu$. tran59or$area :ncepe. 5unt aproape. nu e5te i nu va 9i nicic. Pri$e te-o i <ucură-te de ea. ace5tea au pornit 5pre Mine. Eu tre<uie doar 5ă vi@uali@e@ ceea ce dore5c i 5ă accept că !cu$. Drede doar i ea va 9i !ici. Cogic. !5ta e5te $ă5uraP %ar :n 9inal. E ti vindecată de $ult.. :n acela i $o$ent. ginii din pove5te :$plineau.t i Magia e5te a -a. #acă 5unt 9ericită. ca ea 5ă e"i5te.ndP Etiu că e5te corect. #ori5e$ 5ă cuno5c ace5te lucruri i le-a$ pri$itP „#oar tre<uie 5ă cre@i :n Magie.

9ără griAi.ngă i a :nceput 5ă $ă ardă. Fn ti$p. !cu$ ai :nţele5 că tu ai propria e"perienţă i nu te pot a9ecta e"perienţele celorlalţi. 5ă $ă doară. #i$ineaţa. a a că aceea i lecţie are un alt 5en5 pentru 9iecare dintre noi. o<5ervă. -u e ti EternitateaP #oar 9iiP? 21.? !$ :nţele5 că orice lecţie e5te trăită di9erit de 9iecare o$ :n parte. atunci a a tre<uia 5ă 9ie. 9ără <oală. !$ 5i$ţit ar5ură i :n @ona u$ărului drept. iartă-te. 9ără 5upărări. iu<e te-te a a cu$ e ti $ 9iinţă du<lă de Cu$ină-Fntuneric. a 5că@ut vi@i<ilP V. dar nu interveni $ 5unt lecţiile lor. !cceptă-te. ceea ce 9aci va veni nu$ai din %u<ire i Do$pa5iune. acceptă-le i eli<erea@ă-le.ndurile 5ă 5e poată eli<era i <ucură-te :n 9inal de =nitate. #ă-ţi voie 5ă 9ii din nou Eternitatea. e ti doar :n Eternitate. 9ără 5ă te conda$ni. a propriei tale lecţii. :n totalitatea -aP &u tre<uie 5ă 127 . :n @ona tiroidei. :nţelege. :n =nitatea -a $ 9ără 5ă te Audeci. „Fnţelege că nu tre<uie 5ă intervii :n lecţiile celorlalţi. &u te Audeca pentru nicio 9aptă de-a ta $ dacă ai 9ăcut un lucru.2011 Seara trecută. dar atenuată. #oar -u e ti :n Eternitate. E ti doar -u.ndurile negre 5unt tot -u $ e ti nu nu$ai Cu$ină i a5ta o tii de $ult ti$p.-u. !i ie it din lecţie i poţi $erge $ai departe. uită-te.nduri $ulte i :ntunecate care 5-au eli<erat :n acea5tă noapte. #oar 5tai. a$ o<5ervat că nodulul $eu de la tiroidă e5te $ult $ai $ic. „#oar la5ă-le 5ă ia5ă la 5upra9aţă. 5en@aţie care per5i5tă i :n acea5tă di$ineaţă. Ge:ntoarcerea :n e"perienţă i nepără5irea unor dureri 5unt doar o re9acere a <uclei 5paţiu-ti$p. !cu$ :nvaţă 5ă te iu<e ti a a cu$ e ti. reunită :n %dentitate. Ca5ă-ţi g.02. iar ->-=C te iu<e te a a cu$ e ti. &oaptea a$ 5i$ţit 9oarte <ine acea5tă ar5ură. -u e ti -ot Deea De E ti. a$ 5i$ţit o durere di9u@ă de cap :n partea 5t. !$ venit ca 5ă cunoa te$ a5pecte di9erite ale lu$ii $ateriale. 0ii doar -u :n %u<ire. #e a5ta au venit la 5upra9aţă.? „V.

!Aută-i pe cei care vin 5pre tine. dar toate 5e vor 9ace cu <l. !cceptă-te i iu<e te-te a a cu$ e ti. iu<e te-te i la5ă g.ndeţe.nt dragonul.nd ce 5unt.? „&u-ţi di5ipa energia pe cei care nu 5unt pregătiţi. pentru eli<erare.0. -oată e"perienţa $ea e5te :n concordanţă cu nivelul atin5 de propria $ea con tiinţă. dar p.nt. Don tienti@. &u le Audeca. dacă nu a 9o5t precedată de <ote@ul cu !pa #rago5tei-Su9letul. $ai e5te $ult. &u e5te :ncă vre$ea lor. 5c8i$<ări :n corpul tău. e$oţii i dureri care a teaptă 5ă 9ie eli<erate. a arătat doar că :ncepe tran5$utarea i pentru Mine.eli<erareW 5e va de59ă ura accelerat @ilele ur$ătoare.? 01. ca Spirit. >ricu$ e ti !ici i e ti pe caleP Vor $ai 9i eli<erări. nu $ai a$ nevoie de ni$ic ca 5ă 9iu per9ect $ nici $aterialP? „Puri9icarea prin 0ocul-Spirit e5te e"tre$ de dureroa5ă. e5te a doua na tere $ cea a Su9letului Con"tienti&at. !i trecut de ceea ce era $ai greu. Har$a di5pare. !cea5ta e5te >rdinea #ivină $ :nt. vor $ai 9i g. Partea de Cu$ină i partea de =$<ră din Mine revin la =nitate.-a.i :n %u<ire.nduri care vor da năvală. a a că acea5tă . Sunt pentru eli<erareP E5te a doua etapă a operei tale. după Don9erinţa lui #oug #e Vito.nă :ntr-a +-a.9aci ni$ic ca 5ă pă5tre@i acea5tă Magie. 0i@ic.. iartă-le i iu<e te-le :ntru eli<erare :n Cu$inăP #e a5ta 5i$ţi !cu$ anu$ite dureri. 0ii iu<ire i la5ă #ivinitatea -a 5ă ia5ă la 128 . apoi tre@irea lui Zundalini.. 5pre Cu$ină. Gă$. pi"ul a 5cri5 parcă 5ingur1 „Godul nunţii alc8i$ice a regelui i reginei LSoarele.2011 „E ti :n di$en5iunea a . de :ntoarcerea la =nitate. CunaM e5te 5ingurul capa<il 5ă do<oare la pă$.. #oar acceptă-te.nd :ntunecate i e$oţiile ne:nţele5e 5ă 9ie adu5e la 5upra9aţă. -ripla proiecţie :n care a$ vă@ut Cuna.ndurile.? #upă ce a$ ter$inat $editaţia de di$ineaţă. acceptă toate lucrurile a a cu$ 5unt. re(enirile nu $ai 5unt nece5are i $ă pot <ucura de . Ei odată Zundalini tre@it.i <ote@ul pe Pă$.viaţa ve nicăW $ de 9apt. 9or$ele-g.

de parcă eu nici nu era$ acolo. tre<uie 5ă la i lucrurile 5ă curgă.0. doa$na Monica 5-a uitat la $ine i $i-a 5pu51 „#ar eu te cuno5c pe tineP? %-a$ vor<it de5pre Burnal $ nici $ăcar nu a 5pu5 că 5e :ndoie te c-ar 9i adevărat.? Mi-a$ adu5 a$inte de t. dar 5.. -otul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. „-ran5crie-l pe calculator i poţi 5ă $i-l tri$iţi. Ca pre@entarea doa$nei Monica Vi an LEditura 0or KouM 5-a :nt. M-a$ <ucurat 5ă văd o 5ală plină. &u gră<i ni$ic i ai ră<dare.ine la „0e5tivalul Bod7 Mind ` Spirit?. !i :ncredere :n -ine.? De u urare 5ă poţi 5ă 5pui cu at.ta de@involtură prin ce treci. !5ta e5te MagiaP? 02. Ca 59. dar au lovit-o doar pe colega $ea de dru$. Era :ntuneric.. ca i cu$ nu $-ar 9i o<5ervat. doar 5ă ai o intenţie i ea 5ă 9ie con9or$ Planului tău.5upra9aţă. $-a$ apropiat. ca un cri5tal pur $ depinde doar de Mine...t $ai clară. -re<uie acu$ 5ă devină c. Fn re5t..r itul pre@entării. #i$ineaţa $-a 5unat 0lorentina 5ă-$i 5pună că 5-a a$. L!$ pornit de la 129 .2011 &oaptea trecută a$ 5i$ţit căldură :n @ona capului i au 9o5t $ulte lecţii pe care le-a$ parcur5. Valul de %u<ire a trecut de două ori prin corpul Meu.nărul care a lovit-o pe doa$na cu care pleca5e$ de la cur5...? !poi a$ 9o5t la pre@entarea !ndrei %vanov. !u 9o5t per5oane care au venit 5pre $ine $ parcă ne cuno tea$ de o viaţă. !5tă@i $i-a$ dorit 5ă aAung $. de 9recvenţa cea $ai :naltă. „-otul e5te a a cu$ tre<uie. Era$ :n dru$ul lor. !5tă@i a$ 9o5t la „0e5tivalul Bod7 Mind ` Spirit?.$plat ceva.$<ătă i du$inică avea$ cur5 cu pre@enţă o<ligatorie. grupul de adole5cenţi a trecut pe l.ngă noi :n 9ugă.nat cur5ul. Pe $ine $-au lă5at :n pace. !celea i cuvinte pe care le-a$ $ai au@it a5tă@i1 „Eu te cuno5c. :n #ivinitatea -a. 9ără ca ceilalţi 5ă creadă că vor<e ti de5pre un 9il$ S0P Mi-a$ 9otogra9iat i aura $ e5te al<ă. pentru că totul 5e aranAea@ă.

pe care le-a$ vă@ut plutind :n 9aţa $ea.nd văd a a ceva i a 9o5t 5uper<P #e c. altele ca ni te 5per$ato@oi@i alungiţi. #upă ce a$ 9inali@at ace5t lucru.inile.. dar a5ta :n5ea$nă :n 9inal. dar era vegetariană de 9oarte $ulţi aniP? !$ gă5it i oportunităţi de cola<orare pe @ona 5upli$entelor ali$entare. 5en@aţia de „ceva tre<uie 9ăcut? a di5părut. Pentru pri$a dată $i-a$ vă@ut aura :n oglinda din li9t $ :n partea de Ao5 a 9eţei..0.M !$ 9o5t curioa5ă 5ă văd cu$ 9uncţionea@ă un aparat care $ă5oară antio"idanţii din organi5$. dar :n $odalitatea cea $ai potrivită [ie.2011 !$ tri$i5 un e-$ail către #oug #e Vito i Eric Pearl.. „Sunteţi vegetarianăI? &u. de un al< 5trălucitor. vii i tran5lucide. M-a$ uitat $ai atent i atunci a$ vă@ut :n aerul de a9ară ni te 9iinţe $ici de lu$ină.. !$ procentul :n @ona de $a"i$ L*2. de neatin5 cu $... Da i cu$ toate 5-ar contura :ntr-un an5a$<lu per9ect1 pu<licarea Burnalului.000 de unităţiM. că toate 5e aranAea@ă.. cola<orarea pe @ona de $enţinere $ :n $od c. care pluteau l. „-re<uie doar 5ă 9ii atentă la ceea ce-ţi apare :n 9aţă.t $ai natural $ a 5tării de 5ănătate.ngă $ine..? 02. E5te pri$a oară c. -ot a5tă@i a$ o<5ervat ceva nou...verde.te ori a$ 5pu5 că 5unt 9iinţe :n Aurul no5tru pe 130 .. Erau $ulte.. -otul vine la dorinţa -a. ca de aţă gri :nc8i5.2011 !$ 9o5t la pre@entarea pentru produ5ele „Vano?. Bine.. „! $ai 9o5t doar o per5oană cu valori $ai $ari.. nu era$. a$ trecut prin al<a5tru i a$ aAun5 la al<. Dentrul Pilot de Dunoa tere !lternativă pe care :l vi5e@P Ei din nou acela i 5enti$ent de 5iguranţă. punerea pe picioare a ca<inetului de Vindecare Geconectivă i Geconectare. =nele erau $ici ca ni te 59ere.0. -otul a :nceput cu ni te 9iri oare 9oarte 9ine. 0..

nă !cu$.. Putea$ co$unica doar privindu-ne. > i$agine 5uper<ăP Erau ca ni te <aloane $ari de 5ăpun $ unele 5ingure.nd de trei ori prin Mine.nă !ici. după pri$a @i de Geconectare Per5onală. &iciodată aceea i. #e data acea5ta erau i 59ere $ai $ari.2011 Fn „vi5? era$ 9aţă :n 9aţă cu o 0iinţă. grupate.0. a$ avut dreptateP Ele e"i5tă i 5unt lu$ină pură. care @<urau i co<orau :n toate părţile. cu$ dovede5c a5taI !ce5tea 5unt !devărul Meu. -oate cărţile pe care le-a$ citit de c. a$ pri$it vi@ita unui prieten drag $ căldura aceea plăcută..=.nd a :nceput călătoria Mea. avea$ 5i$ţul $iro5ului 9oarte puternic.!.M 131 . Bine.2011 !5tă@i. #acă 5pun altora. pentru Vindecare Geconectivă i Geconectare.$<it.. 0+.ndă. altele ca un ciorc8ine de $ai $ulte <aloane cu di$en5iuni di9erite. !$ @.0. a$ 9o5t la cur5ul de $a5aA. dar ace5t 5i$ţ core5punde pri$ei c8aHreP Ei a$ :nţele5 că de 9apt era tot un 5e$n de tre@ire pentru Zundalini :n „Mulad8ara D8aHra?. undeva pe <ulevardul =nirii. toate in9or$aţiile pri$ite :n ace5t ti$p. puţin c. toate ace5tea $-au adu5 p.te puţin i de 9iecare dată Magia e5te alta.nd $-a$ :ntor5.care nu le vede$. a$ vă@ut acelea i 9iinţe de Cu$ină :n aer. 0*. tran5lucide i 9oarte vii. Cu$ea Mea SecretăP > Cu$e pe care o de5copăr pa5 cu pa5. Gealitatea Mea.. D. pri$it cu $ultă %u<ire. Fncep 5ă :nţeleg $ult $ai <ine ceea ce a$ e"peri$entat p. plină de %u<ire i 9oarte <l. !poi. dar tot Magie e5teP Ei :ncă un dar pentru Mine. de la !le"andra $ a$ apărut pe li5ta practicienilor de pe 5ite-ul din S. #i$ineaţa $i-a$ a$intit că. !poi a$ tiut că Mie o 5ă $i 5e 5c8i$<e culoarea oc8ilor $ erau a5e$ănători aurului ru5e5c. L!cu$ cite5c $0re&irea "i ascensiunea lui >undalini'X de Pre$a.. trec.

ci una prin care 5unt activate puncte energetice.nă. >ricu$. pentru că Eu tiu 9oarte <ine ce ur$ea@ă 5ă 9ie.2011 „Ca Mulţi !niP?. con tientul Meu nu părea 5ă 9ie pre@ent $ nu putea$ g. Fntunericul di5părea.Ed. Ei unde 5trălucea Cu$ina. 5i$plu.nd venea$ de la Bacău la Bucure ti cu trenul. nu putea$ vedea clar.. !$ lă5at durerea 5ă e"i5te. 0ru$u5eţea e5to$pa =r. doar tiu.te două ori L!lina.. Fn acel $o$ent.tul i aproape că nu-l $ai percepeai cu aceia i oc8i.1. 5ă tiu că Eu nu pot gre iP Eu... unii c8iar de c..0. Ei atunci tii că tre<uie 5ă e"i5te i „u$<rele?. gunoi du5. dacă vrei 5ă ve@i $ăreţia per9ecţiunii. Fn tren a$ avut o puternică durere de cap Lcea9ă. cu trenul de 12. !$ 132 . care $-a a teptat cu 9lori. Deea ce a ur$at $-a convin5 ca altădată 5ă a$ $ai $ultă :ncredere :n Mine. Mi-a$ dat 5ea$a că prietenii 5e regrupea@ă :n Aurul Meu $ ră$.X pu<licată de Editura Ram. i-a$ per$i5 5ă 9ie. 0(. tre<uie 5ă 9iu $ai atentă la Mine :n5ă$i. Parcă dorea$ 5ă n-o 9ac. 5ă $ă :nţeleg i 5ă procede@ ca atare. plu5 „5pălat 5u< c8iuvetă? i !le"andra.. $i-au 5pu5 toţi cei dragi $ie. va5e 5pălate. nu putea$ articula cuvinte. Sunt 0ericită i %u<ităP De Binecuv. ca 5ă o<5ervi $iracolul Cu$inii i al %u<irii i 5ă te re:ntorci la el.n doar cei care tre<uie 5ă ră$. :$preună cu e-$ail-ulM. #urerea a ie it parcă printr-un tunel :ngu5t :n @ona „coroanei?. !$ plecat la dru$ 5pre Bacău. #upă aceea $-a$ lini tit. din care 5trălucea per9ecţiunea naturii $ copaci :n care 9lorile proa5pete erau $ici ne5te$ate vii.. a$ privit $ult pe 9erea5tră. -re<uie doar 5ă a$ :ncredere. care a 9olo5it tele9onul. &.. totul e5te per9ect i e"act a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. 9runteaOM. Ei atunci a$ :nţele5 că nu e5te o durere o<i nuită. 5upă cre$ă de legu$e.. #eodată. Pe5te tot vedea$ locuri „$urdare?.ndi.ntare pentru MineP D..

Ei atunci cauţi iar i iar.. a ti că nu tre<uie 5ă 9ii acolo. Ca5ă-le 5ă plece. $ulte „per5onalităţi? din „lu$ea <ună a Bucure tiului?.. a con tienti@a di9erenţa 9recvenţelor energetice. -otu i. !cu$ tiu că a$ depă it ace5t prag. !$ lă5at două cărţi de vi@ită i a$ plecat 5pre ca5ă. Vi5ele 5unt doar -u care a tepţi 5ă 9ii eli<erat de trecut.t $ nu 5unt ni$ic real. ->-=C e5te :n -ine i e ti per$anent :n lini te.. per9ecte prin ele :n5ele. #oar -u ai puterea 5ă le tran59or$i :n realitate. :n pace i :n ar$onie.nteia de #ivinitate din -ine.:nţele5 că :nt. ni$ic care 5ă $ă tente@e.r@iu. deloc 9ru$oa5e. :n capacitatea -a de a alege Binele -ău :n locul tău. „!i <ani i ti$p. dar !cu$ nu dore ti a5ta. dar 5pu5e convingător.nd 5i$ţi 5c..nd care nu $ai 5unt ale -ale. !cu$ a$ reali@at că a$ tot ce-$i tre<uie i că 5unt per9ectă. #acă interiorul e5te gol. ! vedea dincolo de aparenţe. 9ericit 5au iu<it cu adevărat. Dăldura plăcută din corp a 9o5t cu Mine i Mi-a ţinut co$panie pe ti$pul ace5tei pre@entări. care au eli<erat $ulte. iar li<ertatea vine :n pri$ul r. nu a$ 9o5t degea<a. Seara a$ $er5 la o pre@entare „&u SHin? $ a$9iteatru plin. #acă interiorul e5te al -ău. #oar at. nu acolo e5te locul pentru $ine. Mai t. toate ace5tea creea@ă un 5enti$ent eli<erator de :ncredere :n -ine Del !devărat. de concepţii vec8i i de 9or$e-g. E5te u or 5ă ve@i clar.0..nd din interiorul Meu. !cu$ e5te $o$entul 5ă accept totul a a cu$ e5te i 5ă iu<e5c necondiţionat. dar nu vei gă5i ni$ic care 5ă-ţi u$ple golul. „Sunt doar ceea ce vrei 5ă 5e eli<ere@e. 9il$ :n care recuno tea$ doar energii de 9recvenţă Aoa5ă. $ultă 9al5itate. e ti li<erP? Vor<e u$9late.i tre<uie 5ă le iu<e5c pe toate a a cu$ 5unt.2011 Vi5e 9oarte puternice. #ore ti doar 133 . va 9i $o$entul pentru 5c8i$<are. #oar pe ur$ă ele vor putea 5ă arate a a cu$ le vi5e@. atunci c. 9ără 5ă 9ii niciodată li<er. 0). 5igur vei căuta co$pen5aţii :n a9ara -a.

.t ceilalţi. „Cu$ină din Cu$ină.t Eternitatea i %u<irea necondiţionată. vanitate. Vor 5ta p. Ei nu e5te niciun $erit :n a5ta. pri$a :ncercare din „&oaptea Fntunecată a Su9letului?. &u vor e"i5ta <oală.nd con tiinţa ta 5e va 5c8i$<a. Sunt doar 9or$e-g. dă-ţi voie 5ă eli<ere@i. !cceptă. dar $ai ale5. iartă. ele vor pleca. pentru Mine. tu vei 9i cu adevărat 5c8i$<at.nă reu e ti 5ă accepţi totul a a cu$ e5te i nu-ţi $ai pui :ntre<ări.nd te eli<ere@i de ceea ce nu $ai tre<uie ţinut. 0olo5e te a5ta pentru a aAuta.$<e ti i 5ă porţi %u<irea :n -ine. incertitudine. „D. 9iecare :n $o$entul !cu$ pentru el.. Ei acea5ta e5te c8eia $ 5ă ră$. nu pentru 9olo5ul tău $aterial. #acă uiţi ace5t !devăr. care ur$ea@ă 5ă devină 9lori. iu<e te.nă c.. $ulţu$e te.? 134 . 5ă @. dar $ai ale5. de data acea5ta. Fn !cu$ i !ici nu e"i5tă dec. D. iar toţi i toate 5unt =&=C.. dualitate. dorinţa de a arăta că -u e ti $ai pre5u5 dec.i u$il :n !devărul de a 9i parte din 0iinţa Eternă #e %nteligenţă Ei Don tiinţă =niver5ală. &u vor putea re@i5ta prea $ultP 0ii doar lini tită $ totul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ieP? „#urerile vor 5ta p. 5en@aţia de căldură plăcută i %u<ire care trece prin Mine. 0ii g8id 5piritual pentru cei care trec prin 5c8i$<are ca i tine. Don tienti@e@i per9ecţiunea punctului unic de Cu$ină printre at..nd uiţi total de ele. doar :n @ona capului. &oi doar tre<uie 5ă per$ite$ ca Miracolul 5ă ai<ă loc i 5ă nu uită$ niciodată că :n !cu$ i !ici nu e"i5tă ti$p. 5ă ră$.? Ziua a$ 5i$ţit aceea i căldură plăcută.5ă le eli<ere@i.i u$il :n $ăreţia -a. rivalităţi. !$ :nţele5 că toţi 5unte$ <o<oci de #ivinitate. $oarte. Ea :n5ea$nă 5ă alegi 5ă 9ii copil :n Su9letul -ău.nd care vin 5pre eli<erare.. Vei :nţelege 5en5ul a5cun5 al lucrurilor. de trecut. tiind că toţi i toate 5unt a5e$enea [ie i că doar Sunte$ :n ->-=C.? Ei din nou :n ti$pul nopţii. atunci nu ai trăit cu adevărat Magia.t de $ulte alte puncte a5e$enea [ie. !cu$ tiu că ieri a 9o5t. !cceptă ace5t lucru i trăie te :n !cu$ i !ici.

dacă $ă a e@ in5tinctiv :n centrul unei 9iguri.nd voi putea 9ace a5ta... c8iar dacă doar ca 5uport i 5u5ţinere. 9ără 5ă :nţeleg că ea tie $ai <ine ce i 5e potrive te. Fncă nu pot vedea ce e5te 5u< aparenţa corpului celorlalţi. „Fnţelege că a$ cre5cut. Ei Eu care credea$ că doar 5unt :n ec8ili<ru. Etiu că ace5t corp e5te un ve8icul pentru Mine. că toţi 5unte$ ->-=C i a :ncerca 5ă 9ac apropierea corpului $eu 9i@ic de Mine. D. 5ă-i recuno5c inteli#enţa i 5ă-l onore@ a a cu$ 5e cuvine. !<ia !cu$ :ncep 5ă-l cuno5c.i :n căutarea ie irii din lecţie.nc :n Mine.nă !ici :n !cu$ i care $ă aAută 5ă $erg prin 5c8i$<are.. -re<uie 5ă-i redau li<ertatea @<orului :nalt. c. iar eu :ncă <. Ei a$ :nţele5 că !lina e5te e"pre5ia $ea de a $ă agăţa de cineva 5au de ceva. dar :$i e5te greu 5ă accept tot ceea ce e5te. dar e5te cel care $-a adu5 p. Dă a$ :ncă.. Ei a5ta 5e vede :n 9otogra9iile 9ăcute. :n nevoia de a gă5i varianta iu<irii e"terioare.? Eu nu tre<uie 5ă aleg :n locul copiilor $ei. -re<uie 5ă :nveţi 5ă 9ii atent la ei. Dă :ncă a$ pre@entă :n Mine dorinţa de a 9i centru de putere. !lina :ncepe 5ă :nveţe acea5tă lecţie. #acă te uiţi la ceilalţi. tea$a de a recunoa te că 5i$t nevoia 5ă 5pun copiilor Mei prin ce trec.nd parte din Mine. iar eu tre<uie doar 5ă accept alegerea ei.A<. 5ă ur$ăre ti toate detaliile. Fncă 5unt :n ti$pul tran59or$ărilor. iar vec8iul i noul 5e luptă :n Mine. 5ă-l iu<e5c.-ot a5tă@i a$ a9lat că a$ tratat-o prea $ult pe !lina ca pe un copil.. adevărata $ea „pro<le$ă? e5te dorinţa de a-$i proteAa copiii i $a$a. Sunt alta. !le"andra a avut puterea 5ă treacă $ai de$ult prin lecţie. Pendule@ :ntre a ti că 5unte$ con tiinţă pură. !cea5tă dorinţă e5te pre@entă i tre<uie 5ă a$ curaAul 5-o recuno5c ca 9ăc. vei de5coperi doar o oglindă care te repre@intă pe tine. cel din !cu$. ! a a$ de5coperit că :n !cu$. Etiu că %ro%ria atitudine are $are i$portanţă :n ace5t proce5. arăt t. undeva ad. 9ără a incerca 5ă-i in9luenţe@.nd voi vedea $ereu :n !cu$ i 135 .. 9iinţe de Cu$ină :n Eternitate. 5ă-l :nţeleg..nără i :$i place ceea ce văd..

rteAuri deo5e<it de 9ru$oa5e. ! a a$ a9lat i că „pre5i$ţirile? nu 5unt altceva dec. iar copiii 5unt 9iinţe cu g. !$ :nţele5 $ai <ine i co$porta$entul !le"andrei.inile :n proiecţie du<lă $ una care trecea 9ără 5ă 5c8i$<e ni$ic. alta care 5e $ula pe 9or$ele corpului. $i-a$ vă@ut pentru pri$a dată $.0. pe care o putea$ percepe a a..nd 9ăcea$ <aie. dar a<ia !cu$ :ncep 5-o con tienti@e@ cu adevărat.ndurilor...2011 &oaptea a$ avut o e"perienţă nouă $ 5en@aţia plăcută de căldură a 9o5t precedată de ceva deo5e<it.nd era „$ică? $ a<andonul 5e 5i$te energetic. 5i$ţea$ vi<raţii care 5e propagau dintr-o parte :ntr-alta. vedea$ pete :ntunecate pe 9undul că@ii. Eu era$ eroul principal din 9iecare pove5te a5cultată 5eara i pe care o trăia$ :n vi5ul din acea noapte. Ei din nou valul de căldură <l.rtea$ i era$ vi<raţie care curgea :n 5paţiu. atunci c. Mă :nv. a$ aAun5 la reala :nţelegere. de eli<erare. #e i $ai a$ de 5tră<ătut dru$ lung.t g..nd era$ copil. Era$ vi<raţie $ undă i 5unet $ care 5e :nv. care 5unt :n concordanţă cu Planul no5tru #ivin. prin Mine..!ici !devărul. apa era pentru pri$a dată o 9iinţă vie. 5unt pe cale. #urerile de a5tă@i Lo $ă5ea i @ona genunc8ilorM $-au 9ăcut 5ă :nţeleg că ni$eni nu e5te de vină pentru pro<le$ele $ele din trecut..ndire $agică i 5i$ţire e"tre$ de puternică.2011 &oaptea au 9o5t vi5e 9oarte puternice. plăcută. vi5a$ :n culori.ile. Eu $i-a$ creat %ro%ria realitate cu aAutorul g.0.. > 5en@aţie de nede5cri5 :n cuvinte. m!inile mele in(i&i. 0'.ndă. Fntotdeauna a$ avut puterea a5ta..rtea :n 5paţiu. dar era $inunatP 136 . 10.. c. Seara trecută. !pa $i 5-a părut 9oarte vie $ 5e 9or$au v..nduri proiectate 5pre $ateriali@are. D. -otul era viu i 9ru$o5.

a tre<uit 5ă ridic $. Voi ne-aţi dat :n griAă el9ii 9ără aripi.? !celea i 59aturi ca cele pe care le aud aproape :n 9iecare @i. altele :n culorile curcu<eului.teva $inute de Vindecare Geconectivă.nd 5-a ter$inat. de data acea5ta. > 5en@aţie 5tranie $ dea5upra ei nu 5e 5i$ţea ni$ic.? „Mai cre@i :n ră@<oaie.t o tea$ă ata ată la o e$oţie vec8e.t $ine. 5pu5e de cineva din a9ara $ea. -u ai ' perec8i de aripi. D. Mi-ai reparat aripile $ erau de două ori rete@ate. Ziua. Da 5ă 5i$t ceva. Sunt Sa$iel. Sunt Gegina Magiei.. pri$a @i. dar de data acea5ta. dar eu :ncă nu văd aripile.? &u $ă $ir de ceea ce aud i accept invitaţia !le"andrei. „Ei tu tii ce 5unt euI? „#a.? „E ti $ai <ătr. iar „aura? ei era deo5e<it de puternică. !$ :nc8i5 oc8ii i $-a$ lă5at. Mulţu$e5cP !cu$ pot 5ă-ţi 5pun cu$ $ă c8ea$ă. călău@ită de Mine... e ti un Pri$ordial. !$ 9ăcut c..? 137 .r it va 9i un ră@<oi puternic.2011 &oaptea au 9o5t doar vi5e puternice de eli<erare. Eu a$ $ai puţine. !i griAă de tine.inile 9oarte $ult.0.. =ită-te acu$ :n 5patele $eu. !$ :nţele5 că $ă 5trăduia$ prea $ult.. ! 9uncţionat 5ă con tienti@e@ că nu era altceva dec. !le"andrei $ 5tudentă la Hinetoterapie. dar a5tă@i e5te o @i 5pecială $ pri$ul pacient adevărat pentru Vindecare Geconectivă. Ca cur5ul de drenaA li$9atic a$ avut o e"perienţă intere5antă. „Etii ce 5unt?. a a că a$ reluat tra5eul.. $-a$ 5urprin5 :ncerc... „Pot 5ă te invit la o pli$<areI Să nu te 5perii $ uneori călătore5c pe un dragon.. dor$i <ine.#i$ineaţa. :n ti$p ce $ă pli$<a$. $ă5eaua $ă durea 9oarte puţin. unele al<e...nd 5ă ocole5c 5paţiile dintre dalele de <eton. energia vec8e nu va pleca u or. nu. Mi 5e 5pune . !le"andraI Eu. $i-a 5pu5 !le"andra. vindecă-te. „Ca 59.. „!cceptă-te a a cu$ e ti. &-a$ ratat delocP 11.Ve5titorulW.? M-a$ uitat. -otul o 5ă 9ie <ine.? „&u-$i a$inte5c :ncă prea $ulte.n dec.

. că e5te „cu$inţit? i cineva. că e5te cel $ai puternic 5cut i că Eu Sunt -ot Deea De Sunt. Eli<erare..nd $-a$ a e@at din nou :n pat.? ! a a$ a9lat că #ivinitatea Mea $ă apără.ngă $ine. dar nu a$ putut.nă.. 9ără 5ă 9ac ni$ic pentru a5taP #i$ineaţa a$ căutat pe %nternet cuv.M !$ au@it c.l9. :n puterea ei. pentru că #ivinitatea Mea e5te cu Mine. :ntr-o $are de %u<ire.. :n dreapta Mea.r@iu. $ai t. la care a$ ră5pun5. lip5ă de co$unicare. Vor<ele au@ite erau 9r. Fnt... doar trăie5c inten5.ntul 5ara@ini. le-a$ iertat i eli<erat. !$ :ncercat 5ă vor<e5c. a 9o5t 5traniu.$pină.. are copite. Ei $ai tiu că a$ trecut de ea $ a$ putut 5ă cred cu adevărat :n #ivinitate.teva cuvinte :ntr-o li$<ă vec8e L„li$<a 5ara@ină?.. 5-a a e@at :ncet l. !$ :ncercat 5ă de5c8id oc8ii. dar n-a$ putut 5ă ro5te5c niciun cuv.ndă i a$ 5i$ţit cu$ totul 5e contope te :n Mine. !$ ador$it i $-a$ tre@it :n Aurul orei 2 di$ineaţa. dar nu era ni$eni. $i-a$ 5pu5M i o voce ca de tunet. de :ngerul $ov cu picioarele ter$inate la 9el i care era$ tot Eu. „Cu$ină. #ar la 9el de puternic a$ 5i$ţit i că pro<le$a $ea de co$unicare : i avea originea acolo. cu 9. 5en@aţia că ceva :ncearcă 5ă intre :n 5paţiul $eu i că cineva.nd putea$ vor<i acea li$<ă vec8e. !$ 5i$ţit cu$ „intru5ul? ie5e din 5paţiul Meu..it puternic i răcoro5 de aripi. !$ gă5it1 „nu$ele dat :n 138 .!$ venit aca5ă.. !vea$ o 5tare de nelini te $ $i-a$ recuno5cut 5enti$entele. Ei atunci. Eu nu pot 5ă păţe5c ni$ic. :n ti$purile c. %ertare. nu prea tiu cu$ 5ă 5criu de5pre ce 5-a :nt. S0I MagieI De contea@ăP E5te doar alt9el. > căldură puternică. ! doua :ncercare din &oaptea Fntunecată a Su9letului.i un SMS1 „S@ia $it c5inal5@I? !poi un apel cu nu$ăr necuno5cut.. pentru Mine. a$ 5i$ţit căldura de %u<ire :n interiorul Meu.? Mi-a$ adu5 a$inte. %u<ire. $ult $ai puternic. !poi totul a revenit la nor$al i a$ dor$it <ine p. :l :nt.... vinovăţie.nte.nă la ' di$ineaţa. L„Diudat.$plat. D. le-a$ 5i$ţit cu 5en@aţia 5tranie că atunci a$ trăit o vinovăţie puternică.nt :n li$<a ro$. Dred că a 9o5t vre$ea eli<erării din 9rică. !poi. a$ au@it ca o c8e$are <l.

de Cristian J)nescu – pu<licată de Editura Ala@a/.. -u devii !cu$..scri.? Mi-a$ a$intit ce citi5e$ pe %nternet de5pre $În#erii c)&uţi' – $a"e&aţi Cn ţinutul 5uma. c.2011 Fn noaptea acea5ta. Cu$ina tope te Fntunericul.0.nd 5unt la $are... <eau o ca9ea la ni5ip i $ăn.. Deilalţi au continuat 5ă re5pecte >rdinea Do5$ică. Pri$ordialii Fntunericului aveau oc8ii negri. 9ără iri5?. M-a$ uitat apoi la $Primordiali'**1 „!u e"i5tat patru categorii de oa$eni care au 5upravieţuit :n corp du8. „&i$ic nu 5e poate :nt.9eudali5$ $u5ul$anilor din ve5t... unde este :raA ul de ast)&i'. Fn acea5tă cla5i9icare nu 5unt inclu i Pri$ordialii Cu$inii i ai Fntunericului.t =$<ra Cu$inii.Ed.d. &. a$ pri$it $ulte in9or$aţii i$portante. 5i$t nevoia 5ă $erg :ntr-o ca9enea turcea5că. XX in9or$aţii preluate de pe +++. !i 9orţă i putere dacă e ti centrat. a a cu$ e5te :n propriul Meu cod de activare. :n@e5trată cu puteri p5i8ice $ nu$ele !#!M L>$ul 9ără =$<răM. „Specia >a$enilor Pri$ordiali a 9o5t pri$a 5pecie o$enea5că.com -$În 6aţa Eternit)ţii'.M E5te ciudat că :n 9iecare vară.Ed. &.nc o plăcintă cu carne. =&=C. Fn tine dualitatea 5-a ec8ili<rat i a teaptă @iua 139 .* LX in9or$aţii pre@entate la pagina 21. care oricu$ au 5upravieţuit.? #in nou gă5e5c cuv.ntul !#!M. Mi-a$ adu5 a$inte de vi5ul :n care oc8ii $ei : i 5c8i$<au culoarea i deveneau precu$ aurul ru5e5c.. Pri$ordialii Cu$inii aveau oc8i nor$ali cu iri5 i cri5talin 5au 9ără iri5.. E5te ca un ritual $ 5tau pe pernele $oi. iar Fntunericul nu e5te dec. dar de culoare al<a5tră/gal<enă/aurie/verde. Cuci9er a 9o5t ur$at :n re<eliunea 5a de $ulţi :ngeri i 5pirite ale naturii $ o $ică parte. pentru că -otul e5te =&=C. 1.$pla cu -ine $ #ivinitatea din -ine e ti -u cel !devărat.. a5cult $u@ică orientală.

nu $ă doare deloc. -ea$a nu $ai 9ace parte din $odul tău de e"i5tenţă. !cceptă că e ti a a..2011 140 . !5ta ai 5i$ţit. 1+.0. ! 9o5t de 9apt pri$a dată c. voce de tunet.0. dar 5en@aţia de „nu $erge? $-a ur$ărit tot dru$ul. -oate ace5tea 5unt doar -u.irea de aripi i te-ai a e@at cu$inte . de i a$ o rană 5erioa5ă. 9ără 5ă te oprea5că ni$eni i ni$ic. &u puteai 5ă ro5te ti vor<e :n li$<a ro$. pentru că ->-=C e5te doar %u<ire. 5unteţi dualitatea nouă. D. iar !cu$ tiu că nu a$ căutat :n @ona care tre<uia i $erg $ai departe.nd ai plecat :n călătorie.ie aripile i 5e a ea@ă la locul lui. !cceptă ceea ce e ti. !i 5i$ţit i c. acceptă că ai :nceput 5ă 5i$ţi @<orul. :n !cu$ i !ici $ 9ără tea$ă.nd i oriunde. ca i @<aterea de aripi.? !5tă@i a$ 9o5t la un interviu $ o 5ocietate din @ona a5igurărilor. Ziua dualităţii pentru tine. c8iar dacă !cu$ e5te greu pentru tine. Ei $ai ale5. -u e ti -ot Deea De E ti.$<it $ trecut i direcţie gre ităP Diudat.nd ai 5i$ţit plecarea i 5o5irea. cu toate părţile -ale de e"i5tenţă. !cu$ 5unteţi unu la unu. !$ :nţele5.l9. Bucură-te de a5ta i a teaptă ur$ătorul pa5. D8iar :n 9aţa clădirii. nu opune nicio re@i5tenţă la a5ta i lucrurile vor 9i $ai u oare pentru -ine. dar $ai ale5. c. c.2011. doar :n %u<ire. !cceptă că e ti ceea ce e tiP -u e ti -ot Deea De E ti i acceptă a5taP -otul e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. pentru că atunci corpul 9i@ic era ne9uncţional.nă i nu puteai 5ă de5c8i@i oc8ii. vor<ă 5trăvec8e. -u doar :ţi reluai locul :n corpul tău. iar tu 9aci parte din El. #oar pe -ine te-ai 5i$ţit. dar a<5olut deloc. !$ @. !cu$ tre<uie 5ă -e accepţi $ Spirit puternic.nd totul :n -ine 5-a ar$oni@at. a$ că@ut i $-a$ lovit doar la genunc8iul drept.nd te-ai :ntor5.nd ai 5i$ţit din nou 9.:n care 5ă devină =nul.l9. ! tre<uit doar 5ă :nţeleg că reintra$ :n <ucla te$porală a e"perienţelor trăite. =$<ra -a a redevenit :n ec8ili<ru cu Cu$ina -a. Fnger care : i 9. a 9o5t 11. !cceptă că ai aripi i că poţi @<ura oric.:n dreapta taW..

Seara a$ continuat 5ă cite5c lecţiile din $C)rţile lui 0o,ias'. ! a a$ pri$it $ulte ră5pun5uri la :ntre<ările $ele i 5-au de5tră$at c;teva lanţuri din trecut. Fncă o vinovăţie 9oarte vec8e 5-a vindecat $ cea care era legată de c8iuretaAele 9ăcute. !cu$ tiu că a a tre<uia 5ă 9ie. Dopiii $ei i Eu a$ tiut ce alege$. &icio vină 5au părere de rău, nicio tri5teţe, doar Bucurie, %u<ire i >noare pentru Ei, cei care 5unt i vor 9i $ereu, copiii $ei :ntru Eternitate. Fn 5etul de :ntre<ări i ră5pun5uri la lecţia din „ C)rţile lui 0o,ias'. a$ citit1 „!ce5te lanţuri vec8i care te-au conectat cu trecutul tău 5e vor di@olva :n drago5te, a a cu$ energia noului Pă$;nt 5e $ută pe un nivel nou. Ele 5e vor di@olva :ncet, dar 5igur. -u te trau$ati@e@i cu di5cuţiile din capul tău. Fnţelege că 9ace parte din eli<erare. #oar onorea@ă oa$enii din g;ndurile tale, c8iar dacă ţi-au pricinuit 9ricţiuni i 5c8i$<ări :n viaţă. ! a cu$ tu 9aci a5ta con tient, ulti$a parte a energiei vec8i 5e va di@olva?. „D;nd două 9recvenţe di9erite 5e 5c8i$<ă i vin :napoi :n ar$onie, toate energiile care nu $ai 5unt apropiate 5unt adu5e la 5upra9aţă ca 5ă 9ie eli<erate.? „11.11.2000 $ @iua dualităţii pe Pă$;nt $ @iua c;nd ace5te energii de dualitate pot 9i adu5e :napoi :n ar$onie.? > nouă con9ir$are... 11.0,.2011 a 9o5t @iua dualităţii pentru Mine, c;nd energia cu 9recvenţă $ai $ică $ „=$<ra? Mea $ 5-a topit :n energia de 9recvenţă $ai ridicată a %u<irii i a$ redevenit :n !r$onie. #ar a 9o5t i a doua :ncercare prin care Su9letul Meu a trecut. Diudat... Fntotdeauna acea5ta e5te ordinea $ :nt;i e"peri$ente@, apoi cite5c i a$ con9ir$area celor trăite per5onal. Ei din nou vocea din Mine1 „&u uita că Puterea e5te :n -ine. Dite te, e"peri$entea@ă, $editea@ăP Sigur vei :nţelege cu$ 5ă-ţi 9olo5e ti noile daruri. &u 5unt puteri, pentru că toţi >a$enii le au, iar celelalte entităţi, :ncă nevă@ute oc8iului -ău, le-au avut dintotdeauna. Fnvaţă 5ă nu uiţi 5$erenia punctului din $ultitudinea de puncte. &u-ţi uita $ăreţia i li$itele. &u uita că e ti parte din ->-=C, dar că nu
141

e ti 5ingură :n acea5tă Cucrare. !$inte te-ţi că toţi i toate 5unt la 9el de i$portante pentru ->-=C, că 9ără un 5ingur punct, ->-=C ar 9i alt9el. 0ii :nţeleaptă i a$inte te-ţi $ereu a5taP? Fnţeleg că 5unt re@ultanta tuturor e"perienţelor $ ale Mele i ale celorlalţi care 9ac parte din ->-=C. 1*.0,.2011 Vi5e vii de eli<erare... D;t de $ultă tea$ă i 9rică erau a5cun5e :n Mine i !cu$ 5e vindecă... -ea$ă :n at;t de $ulte variante $ de :nălţi$e L:n „vi5? cădea$, iar <raţele celui de care $ă ţinea$ 5-au lungit at;t c;t a 9o5t nece5ar ca 5ă aAung pe pă$;ntM, de ani$ale Lera o i$agine rotitoare pe cer, iar c;nd apropia$ $;na :ncerca 5ă $ă $u te $ $-a$ apropiat iar i iar, p;nă c;nd i$aginea 5-a e5to$pat i nu $ai avea cine 5ă :ncerce 5ă-$i 9acă cevaM, că nu voi 9i acceptată de către ceilalţi Lera$ :ntr-o 5ală de <al, dan5a$, $ă $i ca$ 5uper< pe o $u@ică :nc;ntătoare i putea$ 5ă invit la dan5 pe cine dorea$, 9ără a 9i re9u@atăM, de cădere :n gol i de rănire Lera$ :ntr-un li9t pe care l-a$ 5tricat, dar apoi a$ reu it 5ă-l reporne5c i 5ă urc cu el 9oarte u orM. Ei at;t de $ulte e$oţii care !cu$ 5unt aproape vindecate $ relaţii vec8i, 9o ti colegi... -oate ie5 la 5upra9aţă ca 5ă 9ie eli<erate. !cu$ c8iar tiu că Fntunericul, care nu e5te dec;t =$<ra Cu$inii, nu are nicio an5ă :n preaA$a ace5teia. Cu$ina :l tope te, iar =$<ra 5e tran59or$ă :n Cu$ină. Ei după toate i$aginile ace5tea vii de eli<erare, o nouă călătorie :n Magie... =n 5paţiu cu lu$ini ca de auroră <oreală, cu v;rteAuri 5trălucitoare de Cu$ină, cu nuanţe de a@uriu i al< 5trălucitor, incredi<il de 9ru$oa5e. Ei din nou 59aturi... „E$oţiile de 9recvenţă 5că@ută :$<ătr;ne5c corpul i :l 9ac vulnera<il :n 9aţa ti$pului, pentru că doar :n acea5tă <andă de 9recvenţe, <oala i <ătr;neţea 5unt vala<ile ca aparenţe. Fn lu$ea duală, dacă tri$iţi e$oţii 5au 9or$e-g;nd de 9recvenţă 5că@ută 5pre cineva cu 9recvenţă $ai $are, ace5tea 5e pot re:ntoarce, a$pli9icate, 5pre tine. Stă :n
142

puterea -a 5ă alegi dacă e ti tran5parent pentru ceilalţi i la i e$oţiile 5ă treacă prin tine, 9ără 5ă te atingă, 5au devii un o<5tacol, care opre te i :ntoarce e$oţiile, 9or$ele-g;nd de 9recvenţă $ai $ică, e$i5e de către ceilalţi. %u<irea $odi9ică Don tiinţa voa5tră, iar acea5ta vă conduce 5pre evoluţie.? Ziua a$ 5i$ţit din nou di5con9ort :n @ona 5to$acului, a 5patelui, rinic8ilor, genunc8ilor i a u$erilor. Se eli<erea@ă $ulte... 1(.0,.2011 Vi5e, $ulte vi5e de eli<erare i 59aturi... „&u erai pregătită ca 5ă a9li de5pre @<or, dar nu e5te ni$ic. !i ră<dare i nu gră<i lucrurile. Ci<erul !r<itru a 9uncţionat de 9iecare dată. Drede :n -ine, :n #ivinitatea -a $ e ti 9oarte puternică. &u$ai -u poţi locui :n propriul tău corp, -u e ti -ot Deea De E ti. Drede :n -ine, :n Puterea dinăuntrul -ău. Ei nu $ai gră<i lucrurile. Ca5ă totul 5ă 5e petreacă :n rit$ul natural de tre@ire. &u te $ai 5trădui at;t de $ult. !cceptă-te a a cu$ e ti i :nvaţă 5ă -e iu<e ti. E ti %u<ire i =$<ră, a$<ele :n =nul. !cceptă-te a a cu$ e ti i iu<e te-te necondiţionat. -otul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. Vindecă-te i eli<erea@ă orice 9or$ă-g;nd, orice e$oţie, orice a<lon care nu -e $ai repre@intă. Mergi :nainteP #ar acceptă că tre<uia 5ă 9ii :n ec8ili<ru, nu poţi 9i doar Cu$ină pură, totul e5te acu$ :ntr-un ec8ili<ru de unu la unu, :ncetul cu :ncetul, totul e5te =nul. !cu$ e ti :n dualitatea ,di$en5iunii a ,-aW. -re@e te-te :n rit$ul tău natural. &u-ţi 9ace griAi pentru ceea ce nu tre<uie.? 1).0,.2011 Vi5e, vi5e i $ulte e$oţii care ie5 la 5upra9aţă... &oaptea „aud? vi<raţia :naltă i tiu că pot 5ă $ă <ucur pe deplin de edinţe gratuite de !utovindecare. &u $ă g;nde5c la ni$ic, doar per$it ca energia 5ă treacă prin $ine i $ă <ucur de ceea ce 5i$t i de ceea ce pri$e5c.

143

!5tă@i $-a$ :nt;lnit cu !le"andra, 5tudenta de la Hinetoterapie. „[i-a plăcut călătoriaI? „De tre<uie 5ă-$i aduc a$inte, !le"andraI Poţi 5ă-$i 5pui a cui era vocea puternică pe care a$ au@it-oI? „! ta... Pri$ordialii :ntotdeauna au avut vocea puternică...? „!$ vor<it alt9el.? „#a, era el9a. &u $ai tiu ce-ai 5pu5, dar a$ :nţele5 că erai 5upărată i te-a$ lă5at 5ă-ţi revii.? „Poate era din cau@ă că a$ 5i$ţit că-$i invade@i 5paţiul. [i-a$ 9ăcut răuI? „&u... Ei c8iar dacă-$i 9ăceai, nu $ă 5upăra$ pe tine.? „De-ai 9ăcut după aceeaI? „M-a$ a e@at l;ngă tine.? „Etiu, :n dreapta $ea.? „#a, :n lupte noi 5tătea$ :ntotdeauna :n dreapta voa5tră. #ar călătoria... De-ai vă@ut, ţi-a plăcutI? „!5ta nu-$i $ai aduc a$inte. &u cred că !cu$ tre<uie 5ă-$i a$inte5c $ai $ult.? „Mai vrei 5ă vii :n călătorie cu $ineI? „&u :ncă, nu e5te $o$entul. #ar 5pune-$i... -u tii cu$ arăt euI? „!cu$ e ti :n 5c8i$<are. #ar erai un Fnger <lond, cu aripi $ulte, al<e i :n curcu<eu. Erai un Fnger 9ru$o5...? „#ar n-a$ 9o5t doar a a.? „&u, te 5c8i$<a5e i...? „Văd :ncă o i$agine $ un Fnger $ov, cu aripi ca de liliac.? „Ei cu picioare ter$inate cu copite... Erai 5c8i$<at. -e ad;nci5e i prea $ult :n =$<ră atunci. #ar -u $i-ai 5pu5 că acolo unde pătrunde Cu$ina, =$<ra 5e tope te.? „Etiu. !cu$ tiu de ce $i-a 9o5t at;t de greu 5ă $ă accept i 5ă $ă iu<e5c a a cu$ 5unt. Pentru că Eu 5unt Cu$ină i =$<ră :$preună i :ncerca$ 5ă văd doar Cu$ina. !cu$ tiu că 5unt a$;ndouă, că redevin :n ec8ili<ru i că 5unt pe cale 5ă 9iu =nul.? „E ti :n 5c8i$<are, tii a5ta.? „Etiu, tiu că Eu !cu$ devin -ot Deea De Sunt, tiu că :ncă tre<uie 5ă cre5c.? „Ei tu tii cu$ arăt eu.? „#a... Ei tu ai $ulte de vindecat.? LSi$ţi5e$ că i Ea era :ncă a a cu$ vedea$ :n i$aginile $ele $ =$<ră i #ivinitate. Sclipirea de #u$ne@eire era :n Ea, Cu$ina era :n Ea, %u<irea era :n Ea, iar acolo unde Cu$ina apare, =$<ra devine din ce :n ce $ai $ică, 5e tope te i redevine Cu$ină. !le"andra : i dore te doar 5ă 9ie iu<ită i acceptată, a a cu$ :$i dorea$ i Eu.M &e-a$

144

21.nd 9ac a5ta.ngă pat e5te cana acoperită.teva clipe.. -re<uie doar 5ă le eli<ere@.t de 9ru$o5 e5te !cu$ Fngerul Meu $ov.. Ei. &-a$ :ntre<at de li$<a 5ara@ină. 5unt a5e$enea celorlalte puncte de Cu$ină i %u<ire. 5unt părticică din Ea. $iro5ul de <u5uioc :$i inundă nările cu at. toate redevin ceea ce 5unt $ Cu$ină. de 9apt de5pre Pri$ordiali.nci i u$e@i. a$ #arul de Viaţă pe care l-a$ pri$it.2011 Vi5e.t de $ulte a$ 5tr. a$ putut vedea „ra@ele la5er? cu$ ie5 din degetele $ele c. 9or$e-g.t %u<ire pentru toată Dreaţia Sa.ndu-5e. Ei $ai ale5.nă !ici.. pli$<. Eli<erarea e5te de 9apt Vindecarea. pentru c. D... #ar tiu că $ai t. Sunt $are i $ic. :n acela i ti$p. Prin %u<ire..inile prin aer. c. Eu cel !devărat 5unt $ai $ult dec..r@iu voi vedea i voi au@i $ai $ulte.n5 :n $ine. !$ :nc8i5 oc8ii i i-a$ vă@ut pe cei doi Fngeri care a$ 9o5t Eu. #i$ineaţa.t Fngerul din Mine $ 5unt punctul de Cu$ină i %u<ire din 0iinţă $ 5unt parte din Ea $ 5unt Ea.t. C. :n care 5e ră59aţă 145 . :$<răţi .teva clipe. 9ără a uita 5ă le onore@ i 5ă le $ulţu$e5c pentru că $-au adu5 p. De legătură are ea cu el9aI Ei atunci a$ :nţele5 că nu $ai a$ nevoie de alte con9ir$ări. #oar at. Pentru că Eu cel !devărat 5unt Eternitatea. ca din altă lu$e.t de greu e5te 5ă accept că Eu pot doar 5ă iu<e5c.. D. pentru că 9ac parte din Ea. Ei %u<irea lor 5-a pre5c8i$<at :n Cu$ină.0. a$ i$en5ul privilegiu 5ă 5i$t Măreţia 0iinţei. c.. :n !cu$ i !ici. din Eternul #ivin.ta pro5peţi$e. Si$plu.. iar Eu 5unt Vindecarea.nd care ie5 la Cu$ină i cer eli<erarea. că 5unt %u<ire :ntru Eternitate. Dodul Meu de activare vor<ea doar de5pre re:ntoarcerea lui !da$ la =nitate. iar Vindecarea e5te %u<irea..nd $. 5i$ţea$ căldura lucrurilor din Aurul $eu i. !cu$ doar cre5c i :nvăţ 5ă redevin =nul. iar #ivinitatea nu poate 5ă 5i$tă dec. !5eară.:$<răţi at $ oc8ii !le"andrei erau ad.

9iica $ea cea $are. ca 5ă $ă apere :n 9aţa =$<rei Mele. Mai tre<uie 5ă note@ ceva :n Burnal. Ca 59. pe alţii i tot ceea ce 5e :nt.0+.0. S-a produ5 o eli<erare $ai $are dec. 9ără ne:ncredere. 0ără :ntre<ări. Gegi5trul 5-a 5c8i$<at i$ediat. perioadă pe care o dorea$ uitată. 5trălucitoare i a$ au@it o voce puternică1 „Ca5ă-$i copiii :n paceP? !cu$ tiu că a$ trecut de ulti$a Mea :ncercare. !cu$ 5unt :$preună cu $ulţi dintre cei :nt. 9oarte „colorat?.nă !cu$ i a5ta e5te <ine. Sunt pe caleP 02.. iar ceilalţi 5unt doar oglinda Su9letului $eu $ puţin $ai clar i $ai li$pede..t de $ult $iro5ul ace5taP 20.2011 „Vi5ul? din noaptea acea5ta a 9o5t 9oarte viu.i..r itul „pove tii?.. F$i place at. a$ vă@ut o Cu$ină al<ă..2011 !$ di5cutat cu $a$a lui Virgil. din &oaptea Fntunecată a Su9letului.ceaiul pregătit pentru di$ineaţă. Fnt. Pur i 5i$plu.lniţi :n ulti$a vre$e i le pove5te5c ceva. !$ cre@ut :n #ivinitatea din Mine i Ea $i 5-a arătat. ! 9o5t cel $ai 9ru$o5 dar pe care l-a$ putut pri$i. 9ără ironii. dar nu i 5-a părut ni$ic ciudat :n ceea ce-i pove5tea$. dar de data acea5ta a$ 5pu5 $ereu :n „vi5? că #ivinitatea e5te cu Mine i că $ă la5 :n 5ea$a Ei. doar tre<uie 5ă cre@iP 146 . Era !devărul Meu i accepta a5ta. o :ncercare pentru $ine. #intr-o dată. #oar accepta că Eu 5unt !cu$ alt9el. pleca5e. !$ :nţele5 că noaptea acea5ta a 9o5t 5pecială.t p.$plă. Ei a$ tiut atunci că eu 5unt cel care 5-a 5c8i$<at. Era de5pre !le"andra. nu $i-o $ai pot a$inti. =n 5e$n că Magia 9uncţionea@ă i pentru ceilalţi. Eu accept $ai u or $ pe Mine. Fn preaA$a Săr<ătorilor de Pa ti a$ pri$it un e-$ail de la pri$ul $eu pacient. o perioadă de ti$p din viaţa $ea.

.0+.teva clipe. deoarece -u e ti deAa Don tiinţă i tii că Starea -a !devărată e5te de Eternă -inereţe. :n !cu$ i !ici. Pe ur$ă totul a devenit verde crud. Dăldura plăcută revine din ce :n ce $ai de5..nt. -re<uie doar 5ă per$iţi eli<erarea 9recvenţelor energetice care nu-ţi $ai 5unt de 9olo5.2011 #i$ineaţa. nu vor putea e"i5ta <oală i dureri. 5unt doar Don tiinţă i$en5ă.0+.=ita$P !u 9o5t $ulte dureri de cap :n acea5tă perioadă $ dureri puternice i pri$ul i$pul5 era 5ă apele@ la $edica$ente. 0+. acceptare i con tienti@are a ceea ce :nveţi 5ă 9ii din nou. #e data acea5ta. !poi doar vi5e. la e"teriorul corpului. de un cicla$en 5uper<. :ntr-o $are de cle tar i. !poi :$i a$intea$ că tre<uie doar 5ă per$it $ 9ăcea$ o <aie cu apă caldă i lă5a$ apa 5ă 9acă ce tie ea $ai <ine.nouW din 9iinţa -a.. Ei din nou căldura plăcută care $ă 5canea@ă. pentru că -u poţi doar 5ă 9ii. pentru c.2011 &oaptea a$ 9o5t. din nou. durerea 5e 8otăra 5ă plece. dar :ncepiM ce tre<uie 5ă la i 5ă 5e eli<ere@e u or. Fncepi 5ă recuno ti Lgreu. 147 . Seara. Fncepi 5ă tii că 9iecare 9recvenţă energetică 5e 5i$te alt9el. iar uneori e5te :n5oţită de o adiere răcoroa5ă de v. :n ec8ili<rul . #ar nu a$ reu it $ai $ult de at.. cu nuanţe de gal<en. %u<ire. 9ără nicio pretenţie de cuno5cător :n re9le"oterapie i.t..nd vei ti cu adevărat 5ă 9aci a5ta. :n ti$pul progra$ului de $editaţie.... 9ără re@i5tenţă din partea o$ului din -ine.. Sănătate. D.. ca i cu$ nici nu trecu5e pe la Mine. a$ 5i$ţit „9iinţe? care „:ncercau? 5ă 5e 9acă vă@ute. :l ruga$ pe Virgil 5ă-$i $a5e@e tălpile. c.nd a$ 9ăcut <aie.. „Fncercare i eli<erare. a$ redevenit o $are de culoare. 9ără :$potrivire din partea -a. dintr-o dată.? 0.

Mi-a$ a$intit că a 9o5t un $o$ent c.$pla Mie. #oar ceea ce tre<uie 5ă 9ie.nd arunci o piatră :n apă. Fn grupă 5unte$ trei per5oane reconectate. iar dacă :ntind $. nu nu$ai cu Mine. &icio durere i nicio :ncercare. e5te la 9el de prieteno5 i cu $u5a9irii $ei.0+...$<e5c. >rice e5te.lnirea acea5ta a venit 5ingură 5pre Mine..ngă Mine. pot 5ă-l ating.nd a$ au@it nu$ele ei i $-a$ :ntre<at de5pre cine e5te vor<a.na.2011 !5tă@i a$ 5i$ţit de trei ori valul de căldură plăcută. iar Silvana are un c.0*. Da ră5plată. trec..$p energetic cu totul aparte.2011 148 . Mi-a o9erit-o o prietenăP 10.. -otul vine de la #ivinitate i ni$ic rău nu $i 5e poate :nt.2011 ! :nceput cur5ul Silvanei Sal5edo.0+. ne 5alută$ :n 9iecare di$ineaţă cu o :nc8idere de pleoape. printre 9run@ele plantei căţărătoare. Z.. #ar n-o 9ac i prietenul Meu tie că !ici nu poate 5ă păţea5că ni$ic. e5te 5pre <inele 0iinţei i accept cu <ucurie i iu<ire. D. 0).0+. F$i dori5e$ 5-o cuno5c i :nt.0+.. ca atunci c. Picăturile de $u@ică $ă ating. Stă cu 9aţa 5pre $ine. !$ :nvăţat 5ă nu re9u@ nicio e"perienţă. :n corpul pe care nu-l $ai 5i$t. care $ă <ucura cu verdele ei proa5păt. 0'. Marile revelaţii 5e petrec noaptea. =n gugu tiuc i-a 9ăcut cui<ul :n 9aţa 9ere5trei $ele de la <ucătărie. 5i$t cu$ vi<re@ :n @ona „aripilor?.nd trece pe l. iar Eu re@one@.nd prin Mine. Delui !devărat. &u 5e te$e nici dacă de5c8id gea$ul.. cur5ul de $a5aA prin $etoda „$i care din centru?.2011 E5te 5eara i 5unt doar curgere de vi<raţie. Ei nu $ai 5unt 5ingură :n locuinţa de la Bucure ti.

a$ avut două ridicări ale lui Zundalini. D8eia e5te 5ă 9ii pre@ent :n !cu$ i !ici. Silvana i 5oţul ei au perceput doar „un gol de energie?. !u 9o5t $ulte in9or$aţii noi.lnit-o a5tă@i i pe Do5tan@a. #oar 9acă-5e voia -!?.. pe care o a$ de 9iecare dată :n preaA$a ei.0+. „Bine..nd ne-a$ :$<răţi at. 5e va 9ace.? „Mi-a 9ăcut plăcere 5ă te cuno5c.. !5tă@i a$ avut con9ir$area că ceva 5-a 5c8i$<at :n $ine. iar cealaltă pe a<do$en. Mi-au 5pu5 i a$ @.? !$ @. 9ără 5ă vrea. Era$ :n dreptul 9ere5trei. !ceia i oc8i negri :n care privirea $ea 5e pierde. „Etii Silvana..F$i 9ace 9oarte <ine pre@enţa la cur5 $ e5te o $etodă e"traordinară 5ă eli<ere@ toate ten5iunile acu$ulate :n articulaţii i de care n-a$ putut 5căpa.nă pe 5pate. %ntenţia contea@ă. 5i$t cu$ :$i ard pal$ele i 5i$t o 5tare de <ine :n @ona aripilor. 5ă 9ii con tient i 9ocu5at pe ceea ce 9aci. pe care Silvana ni le-a o9erit cu dărnicie. D. Ei atunci.nd a5ta. Silvana. una dintre colege a avut o durere :n @ona 5patelui. cu$ tre<uie 5ă procede@ :n ti$pul edinţelor de Vindecare Geconectivă. dar eu 5i$t.? Silvana a :nceput 5ă 9ie atentă i a :ntre<at ce 5i$t. a$ 5i$ţit că 5unt conectată :$preună cu ea.nd a$ au@it-o 5pun. iar eu a$ tiut că ea $i-a arătat.? Silvana a @.2011 S9.$<it c. dar de5tul de o<o5itor pentru $aAoritatea colegilor.. de i eu nu $ă concentre@. > colegă a tradu5 :n italiană.$<it. acelea i lacri$i :n colţul lor c. Spre 5eară. !$ re:nt.r itul cur5ului cu Silvana. dar cel care 8otără te ceea ce tre<uie 5ă 5e petreacă.nd a ter$inat.nd $-au vă@ut. 11. Silvana a :nceput 5ă 5e concentre@e.$<it.. Silvana 149 . „Fţi $ulţu$e5c pentru toate. ! 9o5t un adevărat regal. !ceea i 5en@aţie de 9a$ilie de Su9let. nu e ti -u. a$ au@it-o pe Silvana1 „Deea ce tre<uie 5ă 5e 9acă. 9ără 5ă creadă $are lucru din ceea ce-i 5punea$.? S-a uitat ciudat la $ine. după ce i-a pu5 o $. „Si$t că $ă concentre@. D.

Se vedea :n5ă o di9erenţă clară :n privinţa capacităţii de :nţelegere i a toleranţei 9aţă de celelalte opinii. !$ 5ă le recite5c :n 9iecare @iP 150 . Dineva din energia „vec8e? a 5pu51 „!devărul e5te. Dur5ul. diaree. 5ă $ă cuno5c $ai <ine. a$ pri$it un 59at :nţelept1 „Ca5ă-ţi g. -a<erele au devenit relativ egale. 2(.0+. a$.0+. au ră5pun5 cei din ta<ăra =nităţii. #ă-le voie 5ă @<oare i$ediat ce le-ai creat. a$ cre@ut că 5unt doar Eu de altă parte. vo$ă i g8e$ :n @ona a<do$enului..2011 !5tă@i a$ pri$it două e-$ail-uri de la Bogdan.. nu le ţine l. Ca :nceput. unul dintre colegii de la cur5urile !&!-ED>G.$plă :n i cu -ine..t de greu 5ă ur$e@ ace5te 59aturi. cur5ul $i-a de$on5trat c.$-a aAutat $ult :n ace5te trei @ile. &u :ncerca 5ă o<ţii $ai repede ceea ce va veni la $o$entul potrivit. orice re@i5tenţă inutilă. &u$ărul celor care credeau :n =nitate a cre5cut i ei au reu it 5ă. ! a $i-a$ a$intit de5pre „-erapia Dredinţei?.2011 -rei @ile cu dureri de cap. „na5 9oarte curgător?.. &u opune re@i5tenţă la ceea ce 5e :nt. $i-a per$i5 5ă a5i5t la o „luptă de idei? intere5antă.n doar un o<5ervator. M-a aAutat 5ă :nţeleg $ai $ulte. apoi a$ :ncercat 5ă ră$. #urerile 5-au redu5 5i$ţitor. 5ă eli<ere@ $ulte.ndurile 5ă @<oare.nat de $ai $ulte ori i ţinut luna acea5ta. o $ă5ea care drena. de către $ine... -otodată..lvătaie din capul -ău. >rice @<atere :n @adar. Pare 5i$plu i totu i $i-e at. %$aginea@ă-ţi cu$ ie5 ca o v.t de di9erit e5te adevărul unor 5luAitori ai Bi5ericii. 22. toate ace5tea dor?.? „#ar de ce 5ă nu 9ie adevărat i !devărul &o5truI #e ce 5ă nu e"i5te i alte !devăruriI?. Fn noaptea acea5ta.i argu$ente@e din ce :n ce $ai <ine opiniile.. :ntre energia „vec8e? i energia „nouă?.ngă tine. 9aţă de cel trăit ca e"perienţă.

pentru a5ta. #acă eu n-a$ reu it 5ă 9ac ceva :n ti$p util.ndră de propriile ei odra5le.t cele prin care a$ trecut eu.0+.....2). !cu$ tiu că Planul #ivin e5te per9ect i :ntotdeauna : i are regulile 5au căile 5ale de reali@are. Sunt $ici i carag8io i.2011 !5tă@i a$ putut 5ă văd.. 5-au ridicat :n @<or.. #ar. cei doi pui de gugu tiuc care au apărut i cre5c. &e-a$ oprit la Bu@ău i a 9o5t ca o călătorie :n ti$p1 „=ite.... Ca pr.2011 !$ pri$it un e-$ail pe care :l a tepta$ de $ult $ invitaţia lui Eli@a<et8 Bo7ce la lan5area internaţională a noii $etode de vindecare „%nter-#i$en5ional !5cen5ion Vi<ration Jealing?. Să-ţi 9ac cuno tinţă cu vec8iul Dr..lne5c i alţi oa$eni cu e"perienţe a5e$ănătoare 5au $ai deo5e<ite dec. #e 9apt.ng din Bu@ău. 5ă :nt. care are loc la Veneva. a$ nevoie de un 5pon5or. ca 5ă pot 5ă $ă <ucur i $ai $ult de ceea ce reu ea$ 5ă 9otogra9ie@.. iar el a 9o5t o9erul. Sau inver5.. 151 .0*. pentru pri$a dată. Se vedea că-$i 9ace un dar de prietenie i era 9oarte $... e5te vor<a de5pre o $etodă de vindecare ce 9olo5e te „12 c8ei venite prin eter? i care vor<e te de5pre di$en5iunea a cinceaP Etiu că Burnalul ţinut :n acea perioadă a avut un ro5t i că era nevoie 5ă-i 5criu lui #oug. aici a$ locuit. Vreau 5ă $erg i a<ia a tept 5ă 9iu acolo. Fn $o$entul :n care a$ dorit 5ă 9ac 9otogra9ia. !5ta e5te coala unde a$ :nvăţat.. :n cui<ul din dreptul gea$ului Meu de la <ucătărie. Pe aici $ergea$ la coală. !$ reu it 5ă 9otogra9ie@ un lan e"traordinar de 9ru$o5. altcineva a 9ăcut acela i pa5 :ntru evoluţie la $o$entul potrivit. plin cu $aci ro ii i o 9a$ilie nu$eroa5ă de <er@e. :n perioada 22-2+ 5epte$<rie.n@ a$ plecat cu 5oţul $eu 5pre Bacău. iar $a$a-gugu tiuc $-a lă5at 5ă-i 9otogra9ie@.? 20. > călătorie 5uper<ă..

a$ 5tat de vor<ă cu 5ora $ea i a$ reu it. nu 9oarte $ari.0*. 5ă ne :nţelege$ una pe cealaltă. !ca5ă. 22. X pu<licată de Editura DaAsha. care 5e pli$<ă :n 5u5. e"perienţe.nduri i 5en@aţii pe care le-a$ avut :n acea5tă perioadă. &. =r$ăre5c 9iri oarele :nc8i5e la culoare pe care le văd at.2011 Stau pe e@longul din <alcon i prive5c prin 9erea5tra de5c8i5ă.. :n Ao5 5au :n lateral. a$ :nţele5 că pui orii Mei de gugu tiuc au cre5cut i au plecat deAa.Ed.2011 ! 9o5t o @i 5uper<ă. pe o di5tanţă de5tul de $are. $ulte 59aturi pri$ite din Mine către Mine... -oată @iua a$ avut 5en@aţia că „5unt :n ini$ă? $ plină de %u<ire. M-a$ oprit la „Dărture ti? i a$ citit $Co%iii matricei'X de #avid %cHe. Pace i Cini te. :n ti$p ce 5e odi8nea pe pă$. un poru$<el a $er5 la pa5 cu $ine.. LPentru pri$a dată după $ultă vre$e. lucruri..M &epoţii $ei L!ndi i !ndruM au avut :nţelepciunea 5ă-$i arate ce anu$e 5tătea :n 5patele ne:nţelegerii dintre $ine i 5ora $ea. &u era ni$ic altceva dec.t de de5 :n 9aţa oc8ilor. !nii :n care a$ „:ng8iţit? ace5te „nedreptăţi? $ateriale i :n care 152 . Sunt atentă la ele i.21.t tea$a de a nu 9i din nou nedreptăţită. vioarăM i poe@ie la Mu@eul Bucure tiului.2011 !5tă@i $i-a$ propu5 5ă trec :n revi5tă ulti$ele @ile i con5tat că a$ o$i5 de5tul de $ulte :n Burnal. !cu$ :$i place 5ă 9ac a5ta $ 5ă trec pe l. iar un 9luture ro u $-a lă5at 5ă-l ating..0*. p. iertări i clari9icări. :$preună. Mi-a lu$inat $ulte g. 2. eli<erări. locuri. !u 9o5t valuri de căldură :n interiorul Meu. !$ petrecut i c.nt.ngă oa$eni. !poi a$ pornit :ntr-o pli$<are pe Ao5. dintr-odată.0*.teva cea5uri de $u@ică Lpian. Fn dreptul -eatrului &aţional..nă aca5ă. a$ doi vi@itatori $ două linii a5i$etrice de Cu$ină 5trălucitoare.

Ei drăcu orul avea un copil pe care :l dădea :ngerului. Etiu că nu e"i5tă . !$ :nţele5 că „trecutul e5te trecut? i nu are ce 5ă $ai caute :n viaţa Mea. „Poţi 5ă-$i e"plici ce 5e$ni9icaţie are pictura pe care a$ vă@ut-o pe peretele unei $ănă5tiriI Era un o$ :ntin5 pe un cata9alc. că tre<uia vindecat i ace5t a5pect.nd $-a$ :nt. erau ad. :$<răţi aţi. iar la picioarele lui un drăcu or. %-a$ 9ăcut edinţele de Vindecare Geconectivă $a$ei i au venit 5pre Mine per5oane care $i-au ră5pun5 la :ntre<ările pe care nu le ro5ti5e$ cu voce tare.nc :ntipăriţi :n Mine i 5e opuneau ca %ertarea i Vindecarea !devărată 5ă 5e $ani9e5te.. Ei $ai pot 5ă-ţi 5pun de5pre i$aginea pe care a$ avut-o cu cei doi Fngeri care a$ 9o5t Eu.t ceea ce tiu că aparţine e"perienţei prin care trec. $a$ă.răuW 5au .nc :ntipărit :n Mine i care a a a ie it la 5upra9aţăM. SteluţaI? „&u pot 5ă-ţi 5pun dec.lnit cu 5ora $ea.t ne 5pune. a$ avut o nouă con9ir$are a $odi9icărilor prin care trec.t =$<ra Cu$inii.ia Cu$ina care 5-a nă5cut.t „nu-i ni$ic. Sunt doar a5pecte ale noa5tre. prin credinţele 153 . ace tia nu „$-au putut aAuta?. %ar Cu$ina devine din ce :n ce $ai puternică.nd Eu a$ avut nevoie i a$ apelat la cei care altădată :$i erau „datori? Lce 5enti$ent ad.? M-a$ :ntre<at dacă nu cu$va tie Bi5erica noa5tră $ai $ult dec. Fngerul Meu al< :i ocrotea i :i :$<răţi a pe a$. !cu$ a$ ră<dare ca lucrurile care :ncă $ă :$piedică 5ă 9iu „li<eră de lu$ea $aterială? 5ă 5e re@olve.ndoi.. era Fngerul Meu $ov. Fntunericul nu e5te dec. #e ce el era cel care dădea copilulI De a$ vă@ut. ! a a$ :nţele5 ce putere e"traordinară au cuvintele noa5tre.n-a$ 5pu5 dec. la capul lui 5tătea un :nger. Fnţeleg că a a tre<uie 5ă 9ie.ng. $ult $ai puternică i care le :$<răţi ea@ă apoi pe toate. D. D.<ineW. !cu$ cele două părţi din Mine 5e une5c i creea@ă o a treia parte. !$ :nţele5 că doar &oi ne pute$ opune ca Vindecarea 5ă 5e producă. nu $ă 5upăr?. pe calea cea $ai potrivită pentru Mine. Del care 5e uita cu $ultă drago5te i $.

o iconiţă.? Fn noaptea acea5ta a$ avut un „vi5? 5traniu. D. a$ citit1 „&u daţi puterea voa5tră niciunui 5trăin $ oricine v-ar vi@ita 5unteţi voi din trecut. corpurile celor din 9a$ilia $ea au :nceput 5ă 5trălucea5că i a$ avut. :n lu$ea de !ici.năr $ dorinţa de a 9i :$preună. :i aparţine Cui. :n MineP Ei o pove5te de iu<ire ne:$plinită.r5tă.nă i 0ordul 0ie5ta era acolo $ arăta $ai <ine. Fnţeleg relaţiile $ele de p. 5en@aţia că. 59aturi. porţiuni de al< i negru veneau din altă di$en5iune i 5e vedeau pe cerul de acolo. dintr-un univer5 paralel.? Seara. nu e5te a Mea.. :ntr-un univer5 paralel..nd lecţiile 5-au 9inali@at. care doar tre<uia 5ă vină !ca5ă.. $ult prea $are :n de9avoarea $ea. P. :n aceea i @i. ca practician de Vindecare Geconectivă i Geconectare.? „#acă :$i 5pui a5ta.. Eu. :n care tata trăia i totul a :nceput 5ă 5e 5c8i$<e. la lecţia parcur5ă din $C)rţile lui 0o. Ei :ntr-adevăr. Da i cu$ 5-a produ5 unirea cu un alt a5pect al Sinelui Meu Superior. ră$. pot 5ă o9er co$pa5iune. ace5tea au plecat din Viaţa 154 . Fnvăţ 5ă la5 deoparte ceea ce nu-$i e5te potrivit.nă acu$ $ tre<uia con5u$ată tea$a de ne:$plinire i ie irea din credinţele vec8i.nare aprin5ă. 5i$t cu$ $-a :ntoarce :n trecut. :n totalitate. Dă Eu. dar alegerea 9inală. credinţa că nu 5e cade 5ă treci pe5te di9erenţa de v. dar pornea $ai greu de pe loc.. dar arăta$ alt9elM i cineva $ai t. !poi a$ au@it :ntre<area lor1 „De 9ace$.:ntipărite :n 0iinţa &oa5tră i că alegerile 5unt ale &oa5tre.ias'.. dar era i :n Mine. 9i@ic. Mi-a$ a$intit de :ntre<area lui !drian1 „Vrei 5ă pri$e ti vi@ita unor !r8ang8eliI -re<uie doar 5ă 9aci un $ic ritual $ o lu$... &u e5te potrivit pentru Mine.i continuă e"i5tenţa !ici i !cu$. Ei totu i. cea care e5te cea $ai potrivită pentru cel care a venit la Mine. >a$enii :ncercau 5ă 5cape de ceea ce tre<uia 5ă vină ca i 5c8i$<are. :n5ea$nă că 5unt pregătită.ne$ aiciI Sau $erge$ acoloI !ici trăi$ cu toţiiP? Ei-n aceea i clipă. 0ordul c8iar porne te $ai greu de pe loc !cu$. :ntre Mine Lera$ Eu. !$ 5i$ţit ca i cu$ acea5tă realitate ar 9i 9o5t a lor.

. !5ta ca 5ă :nţeleg $ai <ine că !devărul Supre$ are at.. doar$e pe $a ina „BVS? 5au pe o rulotă din parcare.. &. !re cioc puternic. ci 9recvenţă $ai Aoa5ă de energie care o5cilea@ă :n =niver5ul necuprin5?. !$ 5urpri@a 5ă :nt. X pu<licată de Editura Ascendent.lne5c $ulte lucruri pe care autorul le pre@intă :n $anieră pur tiinţi9ică..Mea. de Balog8 B\la.ngă ea era un va5 plin cu apă. Seara a$ venit pe Ao5 5pre ca5ă i :n @ona pieţei volante pe l. Pe Mine $-a acceptat. care $-a :nvăţat iu<irea necondiţionată pentru o altă 9iinţă. D8iar a$ :ntre<at dacă e5te a lor. o nouă edinţă de 155 .. Pentru Mine.nca din $.t de S0 pentru ceilalţi. puţin al<M. D. dar tea$a pe care a$ 5i$ţit-o ca o u$<ră. > 9a$ilie L5oţ i 5oţieM i o 5tăncuţă L5ea$ănă cu o cioară.na <ăr<atului.t de !devărat pentru $ine. totul depinde doar de locul no5tru :n ace5t dan5 Do5$ic. dar a5tă@i :ncepe ulti$ul cur5 $ cel de pre5opunctură.ngă care trec. c. !cu$ $.i cunoa5că adevărata 9orţă. Cuna viitoare 9inali@e@ :ntregul tra5eu pentru 5peciali@area de te8nician $a5eur. dar e5te $ai viu colorată $ negru. &u era. iar l. care c8iopăta u or i 5e 5i$ţea atra5ă $ai $ult de oa$eni dec. iar Eu le-a$ e"peri$entat „9i@ic? $ cu g8ili$elele de rigoare. prinde cu el 9ără 5ă. Era doar o 5tăncuţă. a a cu$ &oi. Fn di$ineaţa acea5ta a$ :nceput 5ă cite5c $Realitatea 6inal)'X. dar 9iecare relaţie $i-a dăruit ceva anu$e LVelu $ pri$ul Meu copil. $-a$ oprit. :i a teaptă i 5e la5ă 8rănită de ei...t de $ulte variante ale !devărului Per5onal i că. căci „$ateria nu e5te $aterie. :n acea5tă perioadă. $-a 9ăcut 5ă $ă aleg i cu ni te ciupituri. ca 5ă 5e poată răcori :n voie.. nu ne cunoa te$ :ncă „#arurile?.Ed.t de celelalte pă5ări. care nu era$ Eu3 Mi8ai $ pri$a acceptare a iu<irii necondiţionateM. gri perlat. copiii de la <loc o iu<e5c. :n ulti$ă in5tanţă. ! aAun5 5ă recunoa5că $a inile prietenilor.

Ei a$ $ai vă@ut un copil $ic. Parte din $ine a 9o5t a a :nainteI Pentru că era ca i cu$ cuno tea$ 9or$a acea5ta de e"i5tenţă. 9luturele care te-a lă5at 5ă-l atingi. unul l.0*. cu oc8i al<a tri i privire 9i"ă. dar el :ncă : i a tepta părinţii.. $ă re:ntorc la =nul :ntr-o altă 9or$ă..tului $ de $ai $ulte culori. Ei o lecţie pentru $ine.n@a al<ă. !$ au@it clar cuvintele „!ndro$eda? i „Vega?.. „Stai un pa5 :n ur$ă $ prive te. :n9ă at :n al< Lpicioarele erau prin5e 5tr. di9erită de tot ceea ce a$ 9o5t p. Pă5trea@ă-ţi vi5ul tău. 2(. $ă 5i$ţea$ :n largul $eu. Fnvaţă 5ă 9ii l.. telepatică..2011 #in nou un „vi5? deo5e<it.. :n iu<ire i unitate.. gugu tiucul care te 5alută di$ineaţa din cui<ul de la <ucătărie.ncare 5tăncuţei. cu privire cu$va „9i"ă? i nu una vie Lvii 5unt oc8ii >a$enilorM.nă !cu$P #oar tre<uie 5ă per$it 5ă cre5c :n evoluţie.ngă care treci. care 5e $i cau independent una de alta $ cu pielea de5c8i5ă la culoare.. !5ta e5te Cegea pe care tre<uie 5-o re5pecţi. pe care voia$ 5ă-l iau.ndă.. $ari $ dar nu e"agerat de $ari... e5te vi5ul altcuiva. cu un 9el de $u5tăţi $ici :n Aurul g. Ca5ă-l 5ă 9ieP -u doar o<5ervă. nu avea nevoie de partener pentru a procrea i 9olo5ea cu u urinţă telepatia. Vi@itatorul $eu era u$anoid. Ei ceva :$i 5punea că nici de acu$ :nainte. Stăncuţa <l.M. Parte din $ine din trecut.nă a5tă@i.ngă i :n vi5ele celorlalţi.n5 :n p. prietenul patruped cu <lană al<ă i oc8ii negri.eli<erare a 9ricii. cu oc8ii :nc8i i la culoare. %ntere5ant e că a$ trecut de $ulte ori pe acolo i niciodată nu a$ vă@ut 5tăncuţa p. recunoa te vi5ele celorlalţi i nu interveni. care nu 5e te$e de oa$eni.. dar 5ă nu trăie ti :n vi5ul lor.ngă celălalt.. :n con tiinţă. o<5ervă $ e5te vi5ul lui. !5ta a 9o5t lecţia pentru tineP? 156 . pe l. E5te vi5ul <ăr<atului care era cu 5oţia lui i dădea de $. 9ără 5ă intervii. -u ai avut :n vi5 poru$<elul care 5-a pli$<at la pa5 cu tine pe trotuar. parte din $ine :n tran59or$areP !$ 9o5t =nul..

acu$ colega $ea la cur5ul de pre5opunctură Lera$ :n cri@ă de ti$pM i a$ pri$it un SMS prin care $ă anunţa că nu $ai poate 5ă aAungă. lei. era :nc.nd a$ nevoie.ntată. :$pru$utată de la doa$na >li$pia. dar tiu că 9ace parte din !devărul Meu. nu ca Su9leteM toţi cei care. !cu$ a$ :nţele5.r@iat la e"a$en. Magia e5te !ici i !cu$. !u devenit 5i$pli oa$eni :n căutare de <ani. cu$ toate 5unt natural legate una de alta i cu$ g. ca 5-o rog 5ă reprogra$ă$ :nt. &u tiu c. Spre 157 . #acă un alt a5pect al Meu ar 9i con tienti@at ace5t lucru.na acea5ta :n Belgia. !$ tele9onat apoi %rinei.nd a trecut ti$pul. 9ără ca eu 5ă :ncete@ 5ă e"i5t. de i vor 5ă creadă că 5unt :n @ona de „5piritualitate?. l-a$ acceptat i con tienti@at.t a$ nevoie.nd a$ aAun5 eu. uni9icarea 5-ar 9i produ5 :n di$en5iunea re5pectivă. Mulţu$e5c pentru că pot 5-o văd.lnirea cu !le"andra. D. E plăcut 5ă ve@i cu$ ti$pul e5te alt9el pentru tine.$<it i a$ $ulţu$it.ndit.t de $ult de ea. c. dar e"a$enul a :nceput doar c. ! 9o5t o <ucurie pentru $ine 5ă :nt. 9ai$ă i at. care din nou 5-a unit cu Sinele Meu Superior. Ei ciudat. Banii nu $ai 5unt o pro<le$ă pentru $ine.t pare de real ceea ce a$ 5cri5. cu$ nu tre<uie 5ă te gră<e ti.t de departe de nivelul d. Da :ntotdeauna.t c. !tunci. Eu :ntr-o altă di$en5iune.lne5c un a5e$enea >$ cu Su9let $are. !$ @.lnirea 5ta<ilită pentru a5tă@i. :n !cu$ i !ici. D. :$i lip5eau . clientul din 9aţa $ea a 5pu51 „>priţi din <anii $ei c.n ii :$i par Lca oa$eni.E5te 5eara i nici nu tiu c. pentru c-a$ :nceput 5-o vădP #oar $ulţu$e5cP #oa$na >li$pia pleacă 5ăptă$. !$ trecut :n revi5tă @iua de a5tă@i i a$ vă@ut că toate au $er5 a a cu$ a$ g. iar uneori apar c8iar i pentru ni$ic.t. orice 9ac.t lip5e te pentru carte?.ndurile tale 5e :$pline5c din ce :n ce $ai repede. a$ :nt. a5tă@i nu avea ti$p. pe care Eu.nd a$ vrut 5ă "erocopie@ cartea de pre5opunctură. #i$ineaţa $i-a$ dorit 5ă 5e contra$ande@e :nt. 5-au :ndepărtat at. Pri$e5c doar at.

0*. :n relaţia cu propria $ea $a$ă i nu a$ putut 5ă văd. 2'.t de $ulte 5enti$ente. 9ără apariţii televi@ate 5au articole :n pre5ă. Ei eu vreau i a$ dreptul 5ă $ă <ucur de viaţă. doar 5t. iritarea. ca 5ă-$i pot pă5tra ec8ili<rul interior. &e-a$ cuno5cut :n ianuarie. care-i :ndru$ă pe alţii cu $ultă one5titate i $ode5tie. D. Era o povară prea grea pentru $ine i $i-a 9o5t ru ine p. lip5a iu<irii re5i$ţită :n copilărie. !$ :nvăţat at. :ndoiala. Vreau 5ă 9iu one5tă i 5inceră cu $ine.2011 !$ vi@itat-o din nou pe $a$a la Dă$in i a$ :ncercat. vinovăţia.nd l. la cur5ul ţinut de Do5tan@a..deo5e<ire de ei. $. cu dăruire i iu<ire. 9uria. enervarea. a$ a teptat a5ta. Fn 5patele lor a$ recuno5cut dorinţa de a 9i iu<ită i acceptată a a cu$ 5unt $ de 9apt.. 9ru$o i i cu Su9lete la 9el de 9ru$oa5e.t de $ulte de la d.ndria L„eu pot. gă5e ti oa$eni ca doa$na >li$pia. D. &u pot i nu dore5c 5ă trăie5c :n locul $a$ei?.nă acu$. ura. !$ recuno5cut :n $ine at. pri$a per5oană care a :nceput 5ă 5i$tă 5ingură energia. tri5teţea. orgoliul. -otdeauna $i-a$ dorit ca $a$a 5ă ai<ă ti$p i pentru $ine. dar $ai ale5...n5a :n acea5tă perioadă i-i $ulţu$e5c din Su9let pentru tot ceea ce $i-a dăruitP Plecarea :n Belgia 5ă 9ie un :nceput 9ru$o5 pentru du$neavoa5tră i cei dragi du$neavoa5trăP 2). ru inea. ne:ncrederea. „$ai <ine eu. !$ ră5u9lat u urată c. 158 . 5ă :nţeleg. p.nd a$ au@it-o pe $a$a că $ă re9u@ă.t de $ulte variante. lăco$ia.0*. pentru at.2011 Vi@ita %rinei. $i-a lip5it a5ta. 5-o duc la Gădăuţi.t de $ult <ala5t a$ du5.nă acu$ 5-o recuno5c i 5ă 5pun ră5picat1 „!t.t pot 9ace pentru $a$a i at. :n @ona acea5ta de u$<ră.?.ngă &oi.. pe care le-a$ cre@ut eli<erate $ tea$a.?M. de@ilu@ia.t vreau 5ă 9ac. pentru a doua oară..t de $ulte :n 5patele reacţiilor $ele.

Ei dacă recuno5c a5ta. de 9apt. Du onoare.t i pentru d.nd 5ă-$i co5$eti@e@ atitudinea :n 9aţa celorlalţi. 9uria Mea. Pline de 9urie. dar a$ i e"agerat cu ceea ce :i repro a$.nd a$ avut curaAul 5ă-$i :n9runt $a$a.n5a. !poi. Fnţelege că at. Eu nu $ai vreau. $ulţu$ind că $-au adu5 p. :n $ine. tea$a. ace5ta e5te !devărul $ ne9ericirea Mea. are :ngriAirea $edicală pe care eu nu pot 5ă i-o o9er. ce-i $ai i$portant. pentru lecţiile :nvăţate cu aAutorul lor. ne:$plinirea Mea. Ei iar vinovăţia că nu 9ac tot ce „tre<uie? 5au ceea ce cred că i-a$ pro$i5 lui tata. Ma$a are condiţii 9oarte <une i. cu acceptare i iertare. c.t pentru $ine.nă aici i per$iţ. că e5te $ai <ine a a. Fnvaţă 5ă accepţi. in5ecuritatea Mea. ! venit $o$entul 5ă $erg $ai departe. 9uria i vinovăţia ar 9i cu -ine. dacă nu-ţi recuno ti neputinţa. Fntr-o clipă :i răpi5e$ li<ertatea. E5te $o$entul 5ă-$i recuno5c i 5ă-$i accept neputinţa. Fn 9ond. !cceptă-te i iartă-te.ndu-$i 5ă le arăt iu<irea.t dacă renunţ la a-$i trăi propria viaţă. Ei din nou a tre<uit 5ă recuno5c că nu 5unt :n 5tare. re9u@ 5ă redevin pa@nicul $a$ei i nici $ăcar al Meu nu dore5c 5ă 9iu. „!cceptă că orice ai 9ace. at. tea$a Mea.. poate că $a$a va 9i li<eră 5ă 9ie 9ericită la Dă$in. enervarea Mea. #ă Ao5 5acul din 5pinare. nu pot i nu vreau 5-o iau pe $a$a la $ine. :ndoiala. ! venit $o$entul 5ă eli<ere@ toate 5enti$entele pe care le-a$ recuno5cut a5tă@i. 9rica Mea.!5tă@i a 9o5t pri$a oară c. dec. !$ :nţele5 iritarea cu care tria$ lucrurile $a$ei $ pur i 5i$plu o controla$ i :i 5punea$ ce 5ă 9acă. F$i Au5ti9ica$ alegerea prin „nu va 9i 9ericită nici la $ine?. orgoliul Meu..t poţi 5ă 9aci. neputinţa Mea. tea$a i orgoliul L„cu$ 5ă 9iu Audecată a aI?M i-au 9ăcut apariţia. 9ără 5ă :nţeleg că. E5te $o$entul 5ă recuno5c că Eu dore5c ca $a$a 5ă 5tea la Dă$in. M-a$ 5urprin5 c8iar :ncerc. Eu nu voi 9i 9ericită. 5ă-i 5pun ceea ce $ă doare.? Fn $o$entul acela $i-a$ revă@ut ge5turile. iară i ru inea. iar eu deveni5e$ pa@nicul $a$ei i c8iar al 159 . -oate ace5tea 5unt doar ale Mele i nu ale $a$ei.

M-a re9u@at de două ori. ca 5ă văd că nu tre<uie ca Eu 5-o iau de la Dă$in i 5-o duc la Gădăuţi 5au la $ine aca5ă. d. Să-$i recapăt li<ertatea de a veni la $a$a pentru că $i-e dor de d.M.. 9ără critică. Mai t. 9ără 9urie 5au ură. 9ără :ndoială. 9ără tea$ă. 9ără $u5trări de con tiinţă. 9ără vinovăţie.r@iu.Meu. pentru că nu pot 5ă a$ griAă de d. Dă n-a$ rupt nici cordonul energetic cu proprii $ei copii $ :ncă a$ nevoie de 5u5ţinerea i con9ir$area lor. ne:ncrederea :n 9orţele proprii i tea$ă că nu 9ac <ine 160 . de iu<irea lor. > Audeca$ i-i Audeca$ 9aptele.tă 9urie a$ 5i$ţit atunci. Ei $ai era ceva :n a$alga$ul ace5ta de 5enti$ente. 9ără păreri de rău.n5a i a :nceta 5ă $ă <ucur de viaţă. 9ără re5enti$ente. !$ recuno5cut griAa 9aţă de cu$ 5e 5i$te $a$a. $a$a 5e poate de5curca 9oarte <ine. Ei a5ta :n5ea$nă eli<erare. ! adar. -oate ace5tea tre<uie 5ă le 9ac 5i$plu. Fnvăţ 5ă recuno5c că nu vreau 5-o iau pe $a$a la $ine.n5a i pentru că o iu<e5c. !tunci a$ reali@at că $a$a 5e 5i$ţea <ine :nainte ca eu 5ă apar. dar Eu nu vreau a5taP !$ 8otăr. 9ără orgoliu.nă !cu$ n-a$ rupt cordonul energetic cu părinţii $ei. -re<uie doar 5ă recuno5c i 5ă accept. 9ără ru ine. Ma$a e5te $ai :nţeleaptă dec. Fncerc 5ă accept că $a$a i-a e"pri$at Ci<erul !r<itru 9aţă de $ine i că. 9ără Au5ti9icări. care i ea : i avea originea :n 5enti$entul $eu de vinovăţie. !vea$ nevoie de ei.t $ine.n5a tie că n-a putea 5ă $ă de5curc i că nu tre<uie 5ă-$i ceară a5ta. :n 5u<con tient. 9ără 5ă a$ nicio a teptare. 9ără 9rică. Bine.t 5ă-i dau toate actele :n original #oinei i doar 5ă $ă la5 :n 5ea$a ei. 9ără intervenţia $ea $ i poate a5ta e5te c8eia ace5tei lecţii de5pre eli<erarea din tea$ă. $i-a 5pu51 „-re<uie 5ă a$ griAă de 5ănătatea $ea?. Pentru că :ncă 5i$t :ndoială. 5ă :nvăţ 5ă a$ :ncredere :n 5ora $ea. 9urie i 9ru5trare. iar :n $o$entul :n care $-a dat a9ară Lc. de aAutorul lor $ le căuta$ i le cerea$. ! prelua te$ele vec8i ale $a$ei i a uita 5ă trăie5c... 9ără ne:ncredere. 9ără repro uri.. a$ putut accepta că p.

tru9ie i orgoliu $ nu $ă intere5ea@ă ce 5i$t i ce g. !cu$ le-a$ recuno5cut. pentru tine. doar 5ă le eli<ere@. cu toate 5enti$entele $ele. ca 5ă văd. tigată?. !tunci a$ :nţele5 că era adevărat.0*.a a tre<uieW i pentru că nu vreau 5ă $ă 161 .? „Sunt corect $ dar 9ără 5ă vreau. le-a$ o<5ervat. $. cu toate ace5te u$<re. &u $i-a plăcut ceea ce a$ gă5itI Mai $ult ca 5igur.nc :n 5u9letul $eu.nă i controlul a5upra celorlalţi e5te o 9or$ă de $ani9e5tare a dorinţei de putere. !5tă@i a$ $er5 ad.ndul ace5ta :n $inte. tru9a . nu 5unt laco$ $ dar 5unt @g. -oate repre@entau con9ir$area $ea ca „valoare?. #e a5ta $i-a$ dorit con9ir$area re@ultatelor. :$i nedreptăţe5c copiii. 5ă $ă iert i 5-o iert cu adevărat pe $a$a. „Eu 5unt cin5tit $ dar 5unt invidio5 pentru ceea ce au acu$ulat ceilalţi. Ma$a doar te-a aAutat 5ă le parcurgi $ai u or.nde5c ceilalţi. „Eu $ă 5acri9ic $ dar a$ 9ăcut-o pentru că . -re<uie 5ă accept că 5unt tot Eu. ci doar ceea ce vreau eu.? P. :ţi cer iertare pentru toate i te iert pentru toate. lecţiile pe care le-ai pu5 :n 5ea$a $a$ei au 9o5t ale -ale. pe care le-a$ a5cun5 ca 5ă $ă 5i$t con9orta<il cu $ine. <anii. 5ă $ă iu<e5c a a cu$ 5unt $ cu toate u$<rele $ele $ i !cu$. -ot Eu 5unt.ceea ce 9ac. le-a$ $ărunţit <ucată cu <ucată.? M-a$ tre@it cu g.? „Eu 5unt <un.2011 „Fn realitate.rcit. E5te $o$entul iertării $ pentru $ine.? „Eu nu 5unt $ateriali5t. $.. nu le dau la 9el i 5pun prea de5 cuvinte care :i dor.ndru. puterea. #ar !devărul e5te că 5unt tot Eu acolo $ Eu.ndrie. pentru că nu a$ pri$it :n copilărie con9ir$area din partea $a$ei1 „!i notele a5tea pentru că tata i $a$a 5unt ce 5unt?. le-a$ con tienti@at.nd au apărut la 5upra9aţă pentru eli<erare..? „Sunt $ode5t $ dar 5unt orgolio5. [ie. $a$ă. vanito5. c. „lupta c. dau totul celorlalţi $ dar a$inte5c a5ta :n 9iecare $o$ent. 5ă 9iu recuno5cătoare pentru <ogăţia de 5en@aţii i e$oţii. Mulţu$e5c $ultP 20. nu a$ alergat după avere. pentru noi. Ei toate ace5tea.

nc :n $ine.? #e 9apt. care 5e 5ting u or. nu poţi 5ă proiecte@i pe $arele ecran al creierului. $i-a 5pu5 $a$a.nd con tientul nu 9uncţionea@ă corect. totul e5te iu<ire ver5u5 tea$ă.nd con tientul nu $ai ţine $inte.nare. a$ regă5it tea$a că nu 5unt 5u9icient de <ună. Su<con tientul e5te pre@ent. M-a :nvăţat că. intact. Don tientul : i are 5ediul.nei 5enini. 9ru$o i.nd a$ intrat :n Aocul celorlalţi i a$ vă@ut-o <olnavă de „!l@8ei$er?. ceea ce g. adică :n 162 . D. -ot $a$a $i-a de$on5trat c. tre<uie 5ă poţi con tienti@a cu$ 9uncţionea@ă =nitatea. cu$va. :n realitatea ta.? „!$ 9ăcut totul pentru tine $ dar nu ţi-a$ lă5at li<ertatea de a alege. Su<con tientul tia că $a$a a luat. a a cu$ 5u9li :ntr-o lu$. 9ără 5ă 5pun ni$ic. că nu 5unt iu<ită. $ici lucruri care nu-i aparţineau i :nţelegea că tre<uie 5ă 9olo5ea5că cuv. $a$a a 9o5t 5ănătoa5ă c. „Mă 9aci 8oţ?. !cu$ văd c. că nu 5unt acceptată de către ceilalţi. „!l@8ei$er? nu $ai e5te o <oală.Audece ceilalţi. Ei a$ :nţele5 că ei au trecut cu <ine prin propriile lor lecţii.neţea 5coate la 5upra9aţă toate lecţiile ne9inali@ate :n acea5tă viaţă.. dar ace5t lucru nu e5te 5u9icient pentru con tienti@area Vindecării Geconective i nici pentru „Fnălţare?. oa$enii 5unt a a cu$ :i ve@i cu oc8ii $inţii. $a$a a :nceput 5ă 5e co$porte cu $ine. la 9el ca i cu ceilalţi.t de i$portant e5te con tientul.nde ti cu ini$a.ntul „8oţ?. c8iar i atunci c. !d. Pentru $ine. $a$a $i-a arătat că egoi5$ul $eu 5e poate $ani9e5ta i prin1 „Eu vreau 5ă-ţi 9ac <ine?.t de $ulte $-a :nvăţat i $i-a arătat $a$a.t ti$p a$ con5iderat-o a a. Mi-a arătat că <ătr.Fnălţării?. :n ti$p ce eu :i veri9ica$ lucrurile. Fn a$<ele ca@uri. doar că per5onalitatea din acea5tă lu$e i con tientul 5unt $ai aproape de altă di$en5iune. Pentru $ine. Mi-a de$on5trat că au@i$ i vede$ la ceilalţi ceea ce e5te :n 5u<con tientul no5tru. D. Mi-a$ a$intit i$aginea unor <ătr. :n ca@ul Vindecării Geconective i al . 9ără 5ă vrea. Fn acea @i. ţi-a$ i$pu5 părerile $ele. :n @ona creierului.

Si$te. a$intirile trecutului 5unt 9oarte pre@ente. #eoarece con tientul e5te $ai aproape de di$en5iunea 5u<con tientului. Su9letul re5pectiv e5te :ntre două lu$i. iar 5u<con tientul aparţine 59erelor 5uperioare de con tienţăI !5ta ar :n5e$na că orice co$andă de re5tructurare venea. dar nu con tienti@ea@ă unde aAunge i uită 9oarte u or 5au nu recunoa te. $-a :ntre<at dacă pot 163 . a e"perienţelor ale5e. totul 5e petrece inver5. 9uncţie de a9inităţile core5pun@ătoare. pentru că Ei au ale5 i Ci<erul !r<itru 5-a $ani9e5tat. -u e ti :n !cu$ i !ici. Su9letul a ale5. ti$pul i 5paţiul 5unt nece5are pentru parcurgerea. p.? Ei ca 5ă :nţeleagă cu aAutorul $inţii o$ene ti ceea ce a 5i$ţit. dar a5ta pre5upune că $a$a putea 5ă 5e vindece. i-a 9ăcut 5e$nul crucii. GeconectareaI Sau poate că $a$a reu e te 5ă 5e vindece prin noua $etodă de vindecareI -re<uie 5ă :ncerc.nd oc8ii de5c8i i i vor<ind cu tine. de-a$ tran5pirat.? „!ltcevaI? „!$ 5i$ţit cu$ $-a$ :ncăl@it pe interior. Fn ca@ul „Fnălţării?. pentru $a$a1 Kiua :.. a pl. D. 5ă 9acă alt9el. Kiua a :: a.n5. 5i$ţea$ cu$ $ă de5co$punea$ i $ă reco$punea$ la loc.. $i 5-a luat o greutate de pe Su9let?.lu$ea $aterială. !devărul 5i$ţit. ceea ce un o$ o<i nuit 5i$te cu oc8ii :nc8i i. ! 5tat $ereu cu oc8ii de5c8i i i a vor<it cu $ine. iar $o$entul „!cu$? e"i5tă 9ără a 9i con tienti@at.t ti$p a$ 9o5t :n 5patele d.n5ei i nu $-a putut vedea. :n continuare.n5ei. „Ma$a.nă acu$. iar trecutul i viitorul nu 5unt te$e i$portante. dacă 5u<con tientul nu ar 9i ale5.nd a$ venit :n 9aţa d. S-ar putea ca te$a $a$ei 5ă 9ie. Eternitatea nu e5te acceptată ca i con tienti@are. Bolnavii de „!l@8ei$er? nu 5e vindecă. D. !$ revă@ut cu oc8ii $inţii. de 9apt. El nu dore te evoluţia. prin Ci<erul !r<itru. ai 5i$ţit cevaI? „#a. din „e"teriorul? no5truI Bine. edinţele de Vindecare Geconectivă. 5-a rugat. Etii. un <olnav de „!l@8ei$er? percepe av. $i-a 5pu51 „-u e ti Fngerul $eu pă@itor.

? Ei $a$a $i-a arătat cerul. Fn 9ond. iar eu uita5e$ 5ă $ă concentre@ pe ceea ce 9ăcea$. !cu$ 5unt pregătită 5ă-i $ulţu$e5c $a$ei. !re o g. :ncă. care a ale5 5ă ne u ure@e calea. aici eraiI &u tiu ce $i-ai 9ăcut.? „Du$ era acolo.? „Ma$a.nd prin $ulte lecţii grele :n locul no5tru. u$ilinţei. !5e$enea copiilor. trec. a5ta :n5ea$nă că o 5ă te pute$ vi@ita $ult $ai rar. „!. ! ador$it <ru5c i 5-a tre@it c. $a$ă.. 5ă nu treacă la =nitate $ condiţia trecerii 9iind con tienti@area. $a$a care are o altă lu$e i un alt !devăr. #ar $a$a poate 5ă treacă :n dualitatea „&oului Pă$. 9ără ni$ic :n 5c8i$<. $a$aI? „Multă lini te. Ma$a e5te :ntre două lu$i (acea5ta i cea a adevăratului „Eu?'. dar nu te gă5ea$ $ nu era ni$eni acolo.? „Era vreo culoareI? „&u. pără5irii. Ei acu$ tot iu<irea e5te c8eia. Ei accept. %-a$ ră5pun5 că da. Steluţa.5ă iau „aparatele a5tea aca5ă?. că de 9apt a 9o5t o norocoa5ă 5ă călătorea5că at. $a$a acu$ doar 5i$te. pentru a 9i :ngriAită $ai <ine. Parcă plutea$ i a$ aAun5 undeva unde nu cuno tea$ ni$ic $ te căuta$. &oi doar tre<uia 5ă :nvăţă$ din ele i a5ta a$ 9ăcut. pe care 5e vedeau norii al<i. dar parcă 5i$ţea$ pre@enţa cuiva din 9a$ilie.nd realitatea a a cu$ e5te $ $a$a care tre<uie 5ă 9ie acolo.? „&u-i ni$ic. !5ta tre<uie 5ă :nvăţ 5ă 9olo5e5c. $a$a care a avut li<ertatea 5ă aleagă i a ale5.. Mulţu$e5c pentru 164 . 5taţi cu Su9letul.? =lti$a lecţie pe care $i-o arată $a$a e5te cea a :n5ingurării. lip5ei de iu<ire...... dar nu con tienti@ea@ă că a aAun5 „!ca5ă?. Ei cinci $inute dacă 5taţi. totul e5te 9ire5c. un Su9let $are.nt?. dar alegerea 5-a produ5 $ nu 5e dore te acceptarea =nităţii i pără5irea dualităţii. tri5teţii.ndire $agică. li$<aAul iu<irii $ 9ără e9ort. doar iu<ire necondiţionată. 9ără 5-o 5perie.t de departe. nu era. pentru că 5u<con tientul recunoa te 9recvenţa iu<irii 9oarte u or. 5i$te $agic. Kiua a ::: a.nd edinţa era aproape gata. aparatele 5unt la purtător.. Su9letul a ale5. Fţi $ulţu$e5c i te iu<e5c. dar a$ ador$it. „#uceţi-$ă aca5ă la Gădăuţi. Era ca a9ară.

.nd tata a 9o5t <olnav. Mulţu$e5c doa$nei de la parter.t 5ă de5c8id u a unei po5i<ile cola<orări.. S-a di5tru5 totul.te ai 9ăcut pentru noi i pentru tot ce $i-ai arătat. cu cei de la „Doral Dlu<?. !$intirea că $i-a$ gă5it $a$a 5edată i :nc8i5ă. a$ vă@ut pe cer o Cu$ină al<-5trălucitoare. Ei tot ti$pul a$ 9o5t 5ingură. pentru eli<erare... tea$a că $a$a ră$. -otul e5te per9ect i nu tre<uie 5c8i$<at ni$ic.? Vinovăţia că n-a$ putut 9ace $ai $ult pentru părinţii $ei.2011 Fn ti$p ce venea$ cu trenul de la Bacău 5pre Bucure ti.2011 165 . 2010.t de $ulte. Ei dacă eu a$ :nţele5 că nu pot 9ace $ai $ult pentru $a$a.0(. &-a ră$a5 aproape ni$ic din ceea ce era. Etiu că va gă5i puterea 5-o 9olo5ea5că. !$ :ncercat 5-o 9otogra9ie@.n5a $i-a lu$inat g.. care $i-a dat 9otogra9iile i $-a aAutat 5ă văd at. 0+. 9ru5trare i 9urie. :n 5pitalele noa5tre din anul de graţie.c.. ! a a$ vă@ut că tea$a era :n5oţită de 9urie i 9ru5trare. deo5e<it de puternică. ci la 5ora Mea.0(. Ei undeva.. !cu$ că le-a$ con tienti@at i acceptat. :n 5pate de tot. 0.. le pot eli<era i pe ele. #i5cuţia cu d. Prea $ulte invitaţii neonorate de către $ine i $ultă in5i5tenţă din partea lor. dar n-a$ reu it. M-a$ uitat atent la „re5turile? de 5enti$ente. atunci c.ndurile i 5enti$entele.0(. iar pe tata legat de pat....ne doar :n griAa $ea. care a di5părut i$ediat. „!$ 9ăcut 5ingură curăţenie la Gădăuţi. aAun5e la 5upra9aţă. 02. #in nou. 5ora $ea poate 5ă aleagă o altă cale $ $a$a are lecţii di9erite pentru 9iecare dintre noi două.2011 M-a$ 8otăr. D8eia pentru li<ertatea $a$ei nu e5te la Mine. -e iert i te rog 5ă $ă ierţi.

e5te doar ceea ce tre<uia 5ă 9ie. -oată Cu$ea Mea i tot !devărul Meu 5unt doar Eu. adică in9or$aţie i energie. Spunea$ altuia ce 5ă 9acă.0(. :n privinţa relaţiilor cu părinţii. Ei $ai ale5.ndurile.!$ vă@ut. Don9ir$area 9aptului că toate g. Dă in9luenţa e5te $ai puternică din5pre 9recvenţa 5uperioară i că tre<uie 5ă redeveni$ con tienţi :n Pre@ent. 10.2011 !5tă@i. doar ca 5ă aud eu.$plat ieri. că practicianul de Geconectare doar de5c8ide u a ca$erei :n care 5e a9lă 5ei9ul cu ci9ru. %rina 9ăcu5e cercul la care $-a$ g.ntei 5e :$pră tie :n toate direcţiile. Pacientul $eu era propria $ea „oglindă?.rtit :n cerc?.0(. #ar n-a$ $ai gă5it piaţa.. :n perioada aceeaP #in nou con9ir$ări i lecţii pentru Mine.2011 Stau pe e@longul din <alcon i prive5c cerul de un al<a5tru a@uriu. au 9o5t u or de o<5ervat. prin repetare. cu care pute$ in9luenţa tot ce e5te :n Aurul &o5tru. 0(.$p.0(.. Fnţeleg că Eu 5unt -ot Deea De Sunt. pentru 166 . cu Aocuri de arti9icii. cerul devine ni5ip de Cu$ină 5trălucitoare. dacă vre$ 5ă 5c8i$<ă$ g. inclu5iv cei care vin 5pre Mine. 0). rotitoare. pentru pri$a dată. #intr-o dată. a5t9el :nc.ndit Eu.$plă $ai departe. !$ vrut 5ă-$i cu$păr ni te 9ructe.i noi. vi<raţia corpului pacientului :n ti$pul edinţei de Vindecare Geconectivă. iar „la5erele? care ie5 prin degetele i pal$ele Mele. care alt9el 5e repetă :n $od auto$at. M-a$ :nv.2011 Sunt :n 9aţa calculatorului i cite5c ceea ce $i-a 5cri5 %rina1 „&u tiu ce 5-a :nt. De 5e :nt. a$ trăit con9ir$area că pacienţii no tri 5unt pro<le$ele noa5tre nere@olvate i că tre<uie 5ă ne „vindecă$? :nt.t ace5tea 5ă nu 5e agrave@e.ndurile &oa5tre creea@ă c. ale căror 5c. după ce ne-a$ de5părţit.

Ce vedea$ doar conturul. era o nuanţă de al<a5tru cati9elat. $ai 5u<ţire. Ca :nceput au 9o5t doar vi5e.teva @ile 5unt u$9late i le 5i$t ciudat.cel venit 5pre Geconectare.. P.ngă. #e c. Picioarele.tă 5t. 5e con tienti@ea@ă pe Sine i :ncepe 5ă „crea5că?.t 5ă $ă culc. totul a căpătat o culoare al<a5tră. doar intenţia contea@ă.t la 5tandarde de per9ecţiune. 5ă vină 5pre $ine. :nainte de culcare.rtă :n Aurul $eu. -re<uie 5ă ai :ncredere i 5ă :nţelegi că #ivinitatea nu poate „9uncţiona? dec. :n @ona gle@nelor.na 5t.t -rinitatea Spirit-Su9let-Dorp redevine :n =nitate. %ndi9erent c. dar $-a 9ăcut 5ă-l :nc8id. !poi.ngăcie are practicianul :n ceea ce prive te Geconectarea. Zilele ace5tea $i-a 9o5t cald. de eli<erare 9aţă de trecut. M-a$ 8otăr.0(. :n valuri. !poi. !$ 5i$ţit o apă5are :n @ona 9runţii. cu nuanţe care 5e 5c8i$<au continuu. !l<a5trul 5e $i ca :n 5u5. Mi-a$ privit gle@nele.nă i pielea e5te $ai 9ină. iar %u<irea e5te „liantul?.. ceea ce :n5ea$nă că Su9letul 5e „tre@e te?. F$i 5i$ţea$ coa5tele ca i cu$ ar 9i devenit dintr-o dată $ai $oi. D8aHrele ur$ea@ă 5ă 5e uni9ice :n corporalitatea &oa5tră. Spre 59. 5i$ţea$ cu$ pal$ele $ele trepidau :n rit$ul ventilatorului. pe care o purtă$ a5cun5ă :n &oi i care produce Miracolul Geconectării. „De 167 . 1).2011 &oaptea trecută. a$ avut 5en@aţia că un 9el de lanternă i$en5ă e5te :ndreptată de 5u5 5pre $ine i totul a devenit al<-a@uriu. -răia$ o 5en@aţie de valuri $i cătoare. au :nceput „5ă dea? căldură pe interior. tot 9ără e5enţă. nu aveau e5enţă. :n Aurul $eu au apărut ni te ovaluri rotitoare. !poi o durere :n 5pate. vii i reale. cu iri@ări de cle tar.. ca un val de energie care vine 5pre $ine.. energia de „5orginte divină?. a5t9el :nc. ca de :nceput de noapte. a$ tu it puţin i a$ 9o5t răgu ită. Fntr-un 9inal. Geconectarea gră<e te e"tinderea Don tiinţei. !u 9o5t i c.teva :nţepături :n @ona ini$ii i :n $. Era o 5en@aţie nouă. -ot 9elul de 9iguri geo$etrice au :nceput 5ă 5e :nv.r it.

de „lini tire i li$pe@ire a apelor Su9letului Meu?. pentru pri$a dată.. iar durerea de cap. D. pe care tre<uie 5ă-l pă5tră$ pentru totdeauna :n &oi. pentru Mine. iar eu a$ putut 5ă-$i anali@e@ 5enti$entele din ti$pul e"perienţei trăite. 1'.nd a$ 9ăcut a5ta.. #i$ineaţa $i-a$ privit gle@nele. a$ vă@ut trei răţu te 5ăl<atice pe apă.2011 !5tă@i. D8iar i un capac de pla5tic poate deveni. &u $ai 5unt u$9late. Fncă $ai 5i$t puţină nelini te.. #ar a5tă@i e5te i ulti$a @i de Burnal. Ei a5ta a$ de g. un g.t de aproape. care-$i place. !$ de5coperit un Aoc nou. Magia 5-a 5tin5 i totul a revenit la nor$al. Etiu că a$ ter$inat de 5cri5 ceea ce tre<uia. Aucărie :n Cu$ină. dar n-a$ regă5it tea$a..nd $i-a optit :n Mine1 „S-a activat MerHa<a. toate 5unt cu trei. #oar 5ă $ă <ucur de #arul de Viaţă pe care l-a$ pri$it i pe care nu tre<uie 5ă-l iro5i$ nici $ăcar o clipă. $i-a$ 5pu5. din nou. E5te drăguţ 5ă-i pot vedea at. Pentru $ine. !cu$ pot 5ă văd că toate 5unt Cu$ină. prin !utovindecare. $a$a-gugu tiuc $i-a dat voie 5ă-i văd...9ru$o5 e5te?. Să $ă <ucur de 9iecare clipă pe care o trăie5c. !cu$ 5unt :ntr-o perioadă de cal$. F& C>D #E EP%C>V 168 . !$ a5i5tat i la $o$entul :n care :i 8rănea..? Mi 5-a 9ăcut 9rig i a$ vrut 5ă $ă :nvele5c. o perioadă :n care pot 5ă $ă <ucur de ulti$a repri@ă din vec8iul Boc. $ult $ai u oară ca de o<icei. #upă-a$ia@ă a$ 9o5t la cur5ul de $a5aA i.nd 5ă 9ac. noii pui ori.teva $inute. Du @. a trecut :n c.. pentru cei care 5unt pe aceea i cale. Ei atunci.$<etul i inocenţa Su9letului de copil. cu care $-a$ tre@it. -oată @iua $-a$ 5i$ţit cu$va „i$aterială?.0(.

g. !cu$ tiu că 5ingura c8eie pentru Fnălţarea 5pre o altă di$en5iune e5te 5tarea de Don tiinţă. !$ căutat ră5pun5uri pentru :ntre<ările $ele. cărora le $ulţu$e5c din Su9let pentru tot ceea ce $i-au dăruit cu at. „Drede$ că trăi$ :ntr-o . !5ta pre5upune că tre<uie 5ă :nvăţă$ 5ă trie$ ceea ce ne e5te 9olo5itor :n proce5ul no5tru de evoluţie. E5te lu$ea care te or<e te. !titudinea i de@voltarea 5pirituală ne $odi9ică !#&-ul. cu 9iecare g. Sunte$ prin i :ntr-o ga$ă de 9recvenţe L:ntr-o ilu@ieM. a$ cre5cut 9ru$o5. care de 9apt nu repre@intă dec.nd a$ :nceput dru$ul 5pre 5c8i$<are. :n !cu$ i !ici. prin care con tiinţa.Fn toate ace5te luni de c.ndirea i 5enti$entele e"peri$entea@ă 5pectrul de 9recvenţe din lu$ea 9i@ică. denu$ite c8aHre.t „co5tu$ul no5tru 5paţial genetic?. care re9lectă ceea ce 5unte$. o ve@i. renunţ. Cn 6ilmul $3atri8'/ !$ a9lat că lu$ea 9i@ică :nconAurătoare e5te doar o $ică parte a unei in9inităţi $ultidi$en5ionale. iar ace5te niveluri di9erite ale 0iinţei 5unt conectate printr-o 5erie de vorte"uri de energie. care !cu$ :ncep 5ă 5e uni9ice. gu5tulM.? -3or%heus. Matricea e pretutindeni $ ne :nconAoară.$p energetic. pe care o pot acce5a 5i$ţurile noa5tre 9i@ice Lvederea.lnit o 5u$edenie de >a$eni deo5e<iţi. Dă e5te $o$entul contopirii dintre corpul no5tru 9i@ic i corpul no5tru de 9recvenţă 5uperioară.t un corp 9i@ic. a$ citit i a$ ur$at $ulte cur5uri care $i-au lu$inat :nţelegerea iniţială. tre<uie 5ă ne acordă$ 5i$ţurile noa5tre 9i@ice la un nou „po5t de radio?. -oate vin acu$ :n $od natural.nd la cele de pri5o5 pentru $o$entul no5tru. Etiu că Entitatea o$enea5că e5te $ai $ult dec. a$ :nt. iar c8eia ace5tui Miracol e5te propria noa5tră Don tiinţă. pipăitul. Dă Mintea e5te un c. #ar a5ta nu :n5ea$nă că :n Aurul no5tru nu e"i5tă celelalte 9recvenţe/den5ităţi ale Dreaţiei %n9inite.lu$eW $ trăi$ :ntr-o ga$ă de 9recvenţe.$p energetic. Da 5ă aAunge$ 5ă le percepe$.nd i 5enti$ent trăit. care 9uncţionea@ă prin creier.ta iu<ire. ca 5ă nu ve@i adevărul. că E$oţiile 5unt un alt c. $iro5ul. o 5i$ţi. au@ul. dar nu 5e regă5e te :n planul 9i@ic. 9ără niciun 169 .

Dă &oi 5unte$ Dei prin care Marea 0iinţă e"peri$entea@ă i cre te. !$ 9o5t Cu$ină i %u<ire. Pentru că &oi toţi ave$ Don tiinţa 0iinţei i Ea e5te unică i o$nipre@entă. din care 9ace$ parte. care tie că nu e5te 5ingurul. 5ă 5i$t că 5unt parte dintr-o 0iinţă Eternă de %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. Eu a$ avut <ucuria 5ă trăie5c Miracolul ace5ta :ntr-o e"perienţă per5onală. pentru că i-a$ perceput Măreţia $ la :nceput :n e"teriorul Meu. că propriul $eu corp nu e5te altceva dec. că !cu$ cred :n #ivinitate. doar puncte de Cu$ină. &oi 5unte$ -oţi =&=C. #ureroa5e pot 9i doar re@i5tenţa i 5trăduinţa noa5tră de a accelera proce5ul de evoluţie. !$ :nţele5 că tre<uie 5ă pă5tre@i :ntotdeauna 5$erenia punctului de Cu$ină. ci că 9ace parte din Marea 0iinţă de Cu$ină i că toţi i toate 5unt ca i el. ca 0iinţă o$nipre@entă. Ei că =&=C a :nvăţat 5ă. ne creă$ propria noa5tră Don tiinţă i nu $ai 5unte$ niciodată 5inguri :n evoluţia noa5tră. !$ a9lat că ->-=C e5te doar %u<ire. Marea %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. -re<uie doar 5ă :nvăţă$ din 5eninătatea cu care o$ida devine 9luture i 5ă per$ite$ ca 5c8i$<area 5ă ai<ă loc. :n e5enţa noa5tră nevă@ută. nu proce5ul de evoluţie :n 5ine. că ne re:ntoarce$ :ntr-o =nitate per9ectă.i dăruia5că Viaţă. :n Cu$ină. Etiu că &oi cei &evă@uţi nu cunoa te$ dec.$p de Don tiinţă. adică ceea ce 9i@icienii nu$e5c $unde staţionare'X. 5unte$ doar %u<ire. &oi ne 5c8i$<ă$. pentru că Pă$. Să e"peri$ente@e i 5ă crea5că prin propriile 5ale e"perienţe. &oi. Deea ce pot 5ă 5pun cu certitudine e5te că ace5te e"perienţe $-au 5c8i$<at radical. 0iţi convin i că noua 5tare de Don tiinţă va 9i $enţinută din ce :n ce $ai u or. e5te doar %u<ire. 5ă 5i$t că aparţin unui D. %n9initul i Singurătatea :n -otalitatea %u<irii. apoi :n interiorul Meu i :n 9inal. din care 9ac i Eu parte.ntul 5e 5c8i$<ă.t energie vi<ratorie. prin con tienti@area adevăratei noa5tre e5enţe i că 5unte$ ceea ce religia nu$e te „Cu$ină din Cu$ină?. :n $od natural. Ei a5t9el.t Eternitatea. cu o vite@ă e"traordinară. 170 .e9ort din partea noa5tră.

Dă a$ pri$it un Mare #ar de Viaţă. #ar pe cei care vă a9laţi pe acea5tă cale. 5ă nu credeţi dec. de care tre<uie 5ă $ă <ucur clipă de clipă. cu 9iecare g. vă invit 5ă citiţi !devărul Meu.nt ro5tit. ace5ta e5te !devărul Meu. că pute$ :ncetini proce5ul no5tru de evoluţie.incon tient. 0iinţa Fn5ă i :nvaţă i cre te. !$ :nvăţat că &oi ne cre)m propria noa5tră realitate.$plă :n $o$entul :n care tre<uie 5ă 5e :nt.nd 9recvenţa %u<irii. pentru a ră$. ca parte a Marii 0iinţe. iar !cu$ ne re:ntoarce$. Pe parcur5ul evoluţiei $ele. !cu$ i !ici.nt o planetă cu adevărat <inecuv. pe care &oi. că ni$eni nu ne poate in9luenţa 5au 5c8i$<a Planul no5tru per5onal. pără5ind $odul de tea$ă :n care aţi 9o5t :nvăţaţi 5ă 9uncţionaţi i aleg.ne con tient de ceea ce 5unt. e$oţii. că tot ce 9ace$ e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie i că toate 5e :nt. poate voi a9la o altă 9aţetă a Marelui !devăr.t ceea ce trăiţi :n e"perienţele voa5tre per5onale. :l Aucă$. trăiri. #ar. Sc8i$<aţi-vă Voi i Pă$. 5enti$ente. tre<uie 5ă-$i pă5tre@ calitatea de ><5ervator. $ai ale5. Don tienti@aţi că energia e5te doar 171 . prin acceptarea $odului de tea$ă. -re<uie doar 5ă căpătă$ :nţelepciunea de a accepta ace5t lucru i 5ă :ncercă$ 5ă 9ace$ din Pă$. :n Cu$ină i %u<ire. de data acea5ta con tient. totul 5e tope te.ntul 5e va 5c8i$<a $ai repede. !cu$ ti$ că Cu$ina i %u<irea 5unt cele care le cuprind pe toate i :n care. care o9eră c8eia voa5tră 5pre evoluţie. ! a veţi reali@a că Marele !devăr cuprinde :n El o in9initate de !devăruri Per5onale. Ei a5t9el. cu 9iecare 5enti$ent trăit.nd 5au cuv.$ple. Ei a$ $ai a9lat că. #ar tre<uie 5ă porniţi din interiorul vo5tru.nd că totul e5te doar un Boc Magic. &oi cei !devăraţi ne 5unte$ su6icienţi. 5ă vă alegeţi doar ceea ce re@onea@ă cu Voi i.ntată. care nu 5e $ai potrive te cu ceea ce 5unte$ i că nu ave$ nevoie de alţi Mae tri. &e-a$ :$<ogăţit cunoa terea. cu o $ultitudine de e"perienţe. :nţeleg. Dreaţi-vă propriul !devăr i trăiţi-l. a a cu$ e5te de 9apt. :nvăţă$ i evoluă$. !ce5ta e5te Marele !devăr pe care l-a$ a9lat :n !cu$ i !ici. ca 5ă parcurge$ dru$ul no5tru :ntru con tienti@are.

con9iguraţia de unde devine 5ta<ilă ca 9or$ă. Ea doar e5te. nici „vec8e? 5au „nouă?. dar Don tiinţa voa5tră vă per$ite 5-o acce5aţi alt9el. Dă vă recreaţi cu 9iecare $o$ent. #oar per$iteţi ca ace5t Miracol 5ă 5e producă. =nde 5taţionare 5e creea@ă. ! doua caracteri5tică 5e re9eră la $odul de reparti@are a punctelor de a$plitudine. Fn acea5tă 5ituaţie 5unt o<5erva<ile cele două caracteri5tici ale undelor 5taţionare. pentru că voi puteţi 5-o 9aceţi. Pri$a caracteri5tică 5e re9eră la 9aptul că di9eritele 5eg$ente ale coardei vi<rea@ă conco$itent i nu unul după altul.una 5ingură $ nu e5te „<ună? 5au „rea?. -re<uie doar 5ă vreţi 5-o 9olo5iţi. !legeţi li<ertatea pe care aţi avut-o :ntotdeauna. D. &!M!S-E. D8eia e"i5tă :n u a cu tii de aur.nd 5e atinge o anu$ită 9recvenţă. dar pe care nu aţi con tienti@at c-o aveţi. dragii $eiP * Lnde staţionare4 „&u e5te vor<a de ceva 5tatic. Propag.ndu-5e de-a lungul ei. :n repau5. Ei prin con tienti@are. pe care voi v-aţi ale5-o. dacă :nvăţaţi 5ă 9uncţionaţi :n „!cu$ i !ici?.? -$Realitatea 6inal)' M Balo#h BNla/ 172 . 5e propagă :n direcţie inver5ă i 5e :nt. Ei acu$ de5c8ideţi-vă aripile i @<uraţi.lne5c cu undele ce continuă 5ă vină din5pre capătul li<er al cor@ii. Se provoacă vi<raţii :n capătul li<er al cor@ii. altele vi<rea@ă Lo5cilea@ăM cu a$plitudine $a"i$ă. undele aAung :n punctul de re9racţie. !nu$ite puncte 5unt practic. Fnţelegeţi că 5unteţi doar ceea ce con tienti@aţi că 5unteţi. Se pot produce unde 5taţionare :n $od 5i$plu. pe coarda unei viori. Geali@aţi că nu tre<uie 5ă 9aceţi niciun e9ort ca 5ă cre teţi :ntru cunoa tere i cre teţi :n propriul vo5tru rit$. vă redaţi li<ertatea. cu aAutorul unei coarde ela5tice lungi. Voi 5unteţi pa@nicii propriei voa5tre c8ei. de e"e$plu.

care $-a aAutat 5ă aAung p. Mulţu$e5c propriului $eu Dreator.nă la ace5t nivel de con tienti@are. pentru tot ceea ce e"peri$ente@ 5au :nvăţ :n 9iecare $o$ent de !cu$ i !ici. care $i-au 9o5t i-$i 5unt prieteni nevă@uţi 5au vă@uţi. Mulţu$e5c 9raţilor i 5urorilor :ntru con tienti@are. 173 .CĂLĂTOR PE DRUMUL SPRE UN NOU PĂMÂNT DUPĂ ) LUN* DE CĂLĂTOR*E&&& P!V%&% PE&-G= DE% D!GE != !CES „F&_C[!GE!? Mulţu$e5c Dreatorului a -ot Deea De E5te pentru darul de Viaţă pe care $i l-a 9ăcut.

nduri i care aţi ale5 5ă $ergeţi $ai departe. $-au aAutat 5ă-$i :nţeleg $ai <ine propria e"perienţă i 5ă 9inali@e@ partea de co$entarii din acea5tă carte. dar care.? EcAhart 0olle P!V%&% #E F&DEP=!u trecut pe5te * luni de c. la ceva care. 5ă $ă de$ateriali@e@ la dorinţă 5au 5ă văd toate lucrurile :ntr-o e"plo@ie de culori 174 . Mulţu$e5c tuturor celor care citiţi ace5te r.ntul ailu$inareW evocă :ntr-un 9el ideea unei reali@ări 5uprao$ene ti. !pare 9rica. dincolo de nu$e i :n9ăţi are. ca pe un 9rag$ent i@olat. !tunci vă percepeţi. E5te o 5tare de conectare la ceva inco$en5ura<il i inde5tructi<il. prin viu grai 5au cu cele 5cri5e. -uturor.nt 5au unei alte lu$i necuno5cute. Mulţu$e5c tuturor celor care vă regă5iţi :n acea5tă carte. cu toate ace5tea. con tient 5au incon tient. vă $ulţu$e5c.Mulţu$e5c tuturor celor care 9ac parte din 9a$ilia $ea de 5u9let. Mulţu$e5c tuturor celor care $-au aAutat ca acea5tă carte 5a vadă lu$ina tiparului. iar 5inele 9al5 vrea 5ă perpetue@e acea5tă idee3 dar acea5ta e5te pur i 5i$plu 5tarea noa5tră naturală. 9ie că aparţin ace5tui Pă$. 5unteţi :n e5enţă du$neavoa5tră.nd a$ 5i$ţit că nu $ai tre<uie 5ă 5criu ni$ic :n Burnal. 5ă devin tran5parentă. Ei dacă vă a teptaţi 5ă-$i 9i cre5cut aripi. voit 5au nevoit. iar con9lictul interior devine 5tarea nor$ală. M>-->1 „Duv. trăirea identităţii cu 0iinţa. Mulţu$e5c tuturor celor care. %ncapacitatea de a 5i$ţi acea5tă conectare dă na tere ilu@iei 5eparării – 5eparare de propria per5oană i de lu$ea care vă :nconAoară. Fn5ea$nă regă5irea naturii du$neavoa5tră adevărate. vă depă e te cu $ult.

avea o conver5aţie de taină cu un prieten apropiat i drag. dar :n 9iecare 5eară. a$ ale5 5ă devin un inginer 9oarte prag$atic.nd a 9o5t deportată pe Bărăgan.nă la 59.5trălucitoare.r@iu. la trecerea din Bucovina :n Go$.nă acu$. 175 . !$ coc8etat de5tul de $ult cu lu$ea a9acerilor.ndu-% ceea ce dore te 5ă 9acă @iua ur$ătoare. a a că 5piritul practic a 9o5t 9oarte <ine de@voltat. :n 9or$a 5a cea $ai pură.ndit la ceea ce a$ pierdut.n5a $-a :nvăţat că relaţia cu #u$ne@eu e5te una aparte. capa<il 5ă 5c8i$<e cu u urinţă direcţia de $er5 :n viaţă i 9oarte atent la detalii. „&iciodată nu $-a$ g. -oate ace5tea $-au aAutat 5ă pri$e5c e"perienţa prin care a$ trecut. Sunt la 9el ca i p. -ot d. ><i nuită 5ă iau lucrurile a a cu$ 5unt i 5ă le re@olv p. intuitiv :n re@olvarea pro<le$elor. Bunica din partea $a$ei. nici nu $ergea prea de5 pe acolo. de5tul de u or. tot ceea ce avea – pri$a dată.nt. doar cu$ 5ă 9ac la loc ceea ce-a$ avut?. ca aici pe Pă$. 5igur vă :n elaţi.nia i a doua oară. ţărancă cu <un 5i$ţ i cu doar două cla5e pri$are. Sunt datoare cu c. Bunica din partea $a$ei nu tia unde tre<uia 5ă 5e a e@e :n <i5erică. pove5tindu-% ceea ce a 9ăcut pe5te @i i 5pun. c. pentru a pierde apoi. #og$ele credinţei vec8i i 9rica nu au reu it 5ă $ă in9luenţe@e prea $ult. Fn 9iecare @i o au@ea$ pe <unica cu$ 5tătea de vor<ă cu #u$ne@eu. de două ori. c8iar dacă nu 9ăcea$ niciun e9ort pentru ace5t lucru. 5punea cu :nţelepciune <unica. Mai t.r it. #e la d. !$ 9o5t o norocoa5ă 5ă aleg. :n 9a$ilia noa5tră i-a 9ăcut loc i 5-a 5i$ţit 9oarte con9orta<il $ateriali5$ul. aceea i i totu i alta. i-a 9ăcut 5ingură o avere 9ru$u ică :nainte de cel de-al doilea ră@<oi $ondial. tenace. 5ă $ă na5c :ntr-o 9a$ilie de 5u9lete puternice.n5a a$ :nvăţat că nu tre<uie 5ă trăie ti :n trecut.teva e"plicaţii de5pre $ine. care au tiut 5ă treacă cu u urinţă pe5te toate e"perienţele i lecţiile pri$ite.

rnit 9oarte $ultă :ncredere i a$ 9o5t $ereu re@ervată 9aţă de ceea ce :n5ea$nă $edica$ente.ceva? ca 5ă le pot :nvăţa u or. Pentru $ine. !$ 5i$ţit $ereu că le lip5e te a. Eu nu a$ vă@ut e"tratere tri care 5ă :ncerce 5ă $ă răpea5că i 5ă 9acă e"perienţe genetice.ne te propria 5a lu$e. 9i@icii. Pri$ele căutări i cărţi citite de5pre lu$ea nevă@ută au venit după ce e"perienţa $ea cu Geconectarea Per5onală a :nceput 5ă 9ie 9oarte puternică. de i a$ 9o5t atra5ă de ace5te di5cipline c. 9iind :n @ona de $iAloc a cla5a$entului. pentru care ti$pul i 5paţiul nu e"i5tă. a$ :nvăţat 9ără tragere de ini$ă i n-a$ 9o5t niciodată adepta convin5ă a i5toriei. &ici $ăcar 9il$ele S0 nu $ă duceau 5pre acela i adevăr.t de 5i$plă i că o parte nevă@ută din noi e5te eternă. iar iu<irea e5te 5ingura care 5tăp.$<ure de adevăr. 9ără ca eu 5ă aloc prea $ult ti$p 5tudiului. &ici cu religia nu 5tătea$ prea <ine. a$ 176 . =n a$ănunt e"tre$ de i$portant. &u citi5e$ ni$ic de5pre alte di$en5iuni. pove tile au avut :ntotdeauna un 5. $i-a readu5 con tiinţa de 0iinţă unic). vă@ute 5au di5cutate.Da un parado". pentru că nu $-a$ :ndoit de propriile $ele e"perienţe – ele apăru5eră 9ără ca eu 5ă le pot in9luenţa prin cele citite. Spuneţi-i intuiţie/Sine #ivin. <inele i răul 5unt doar o ilu@ie. E"perienţa parcur5ă $-a condu5 la conclu@ia că nu e"i5tă nimic :n a9ara $ea. pe care o$enirea l-a pierdut :n ti$p. 9ără ca cineva 5ă-$i 9i 5pu5 a5ta. Fn e5enţa Sa. Medicina cla5ică nu $i-a 5t. energii 5u<tile 5au lucrări alc8i$ice. tiinţelor naturii. a$ avut :ntotdeauna. Delelalte 5unt doar 8i$ere. 0iinţa atotputernică i unică percepută de $ine e5te doar iu<ire. e"perienţe ale 0iinţei cu Ea :n5ă i. care 5ă 9ie :n e"teriorul $eu. credinţa că realitatea nu e5te at. n-a$ călătorit cu nave 5uperlu$inice i nici nu a$ aAun5 :n te$ple 5au lu$i a5cun5e. de i uneori avea$ 5clipiri de inteligenţă.nd era$ copil. cu$ vreţi. eternă. Dre tin ortodo" nepracticant. c8i$iei i $ate$aticii cla5ice. Ei cu toate ace5tea. &-a$ 5trălucit la :nvăţătură.

la $o$entul lui de con tienti@are. Pentru că 9iecare dintre noi e5te o 0iinţă :ntregită doar :n cadrul !devăratei 0iinţe.? Spunea$ :n Burnal că acu$ ace5ta e5te adevărul pentru $ine. dar că el 5e poate 5c8i$<a pe $ă5ura propriei $ele evoluţii. ! a a tre<uit 5ă 9ie ca 5ă-$i rea$inte5c propria $ea e5enţă. &u e5te ni$eni a.t accept. puternice i 5trălucitoare. a a cu$ 5punea$.t nouă. Voi tre<uie 5ă aveţi propriile e"perienţe i 5ă credeţi doar :n adevărul ace5tora. doar un adevăr po5i<il :n $ultitudinea de adevăruri pro<a<ile.nd că 9iecare dintre noi pri$e te at!t c.nd că 5unte$ 0iinţa. 177 . Vă a$intiţi ce-a$ 5cri5 :n BurnalI „&u e5te niciun $erit de-al tău. că 5unte$ 9raţi i 5urori i că 9ăc. &u 5unte$ dec. !cu$ e5te ace5ta i cred :n el. de o 9actură cu totul aparte.nd i orice ur$ă de :ndoială. :nţeleg. din acea5tă 0iinţă $ăreaţă. doar că 9iecare dintre noi cre te :n propria 5a variantă. -u doar tre<uie 5ă te <ucuri că dan5e@i :n Cu$ină i te 5cal@i :n %u<ire alături de ceilalţi. Etia$ că ră5pun5urile pri$ite vor putea 9i :nţele5e u or i tran5pu5e :ntr-o 9or$ă 5i$plă. prin e"peri$ent practic.un ale5?. %rin propria noa5tră 9rică.nd rău. acce5i<ilă. pentru ca toţi 5ă aAunge$ :n 9inal la Singurul i Marele !devăr. Ei odată revelat propriul no5tru adevăr. vindec. ! venit $o$entul 5ă ne vindecă$ de 9rică.t e5te pregătit 5ă pri$ea5că. 9ără 5ă $ă 5perii – cel puţin nu prea tare – i 5ă 5i$t nevoia 5ă-$i e"plic propriile trăiri. -oate e"perienţele $ele au 9o5t vii. ni$eni i ni$ic din a9ara noa5tră nu ne poate 9ace rău. nu ne 9ace$ rău dec. #ar e5te. Dă toţi i toate 5unte$ celule vii. care a venit :n $od 5pontan i 9ără căutări din partea $ea. Ei de aceea. 5ă crede$ cu tărie :n el i :n noi. #oar noi 5inguri.5i$ţit că nu 5unt 5ingură. pentru că e5te un adevăr trăit per5onal. Du toate ace5tea. are propriul 5ău rit$. e"perienţele voa5tre nu tre<uie 5ă ur$e@e aceea i cale.

Fncepi 5ă te 5i$ţi 5ingur i con9u@.t de puternice au 9o5t ace5te trăiri. care 5e practică :n 9iecare clipă. Fn acel $o$ent a apărut Burnalul. Ei :n tot ace5t ti$p a$ navigat prin tea$ă. #acă :l recite5c. 5i$t ini$a inundată de o iu<ire i$en5ă i toate devin 5acre.t de $ult te duc ace5te 5tări cu g. oa$enii 5unt doar ni te actori care : i Aoacă rolurile O D. con9u@ie. 9ricii. :n5oţite de proce5ul de e"tindere a con tiinţei. tre@irea lui Zundalini ur$ată de de5c8iderea noilor c8aHre pentru di$en5iunile 5uperioare. dar in5u9icient pentru ie irea din a. cu$ $edicina tradiţională ignoră 5u9letul i ceilalţi te prive5c cu ne:ncredere. a teptare.ndul la tul<urările p5i8otice 5au di5ociative – 5c8i@o9renia. 5i$ţi ace5t lucru ca pe o :ngrădire i :l re5pingi. c8iar i :n @ona 5pirituală. Mă regă5e5c ca un tot i 9ac parte din -otul. Fnţelegi controlul 5u<til. $odul elevat de inducere a ne:ncrederii. dintr-o dată grila $ea de valori 5-a 5c8i$<at. #intr-o dată. ve@i cu$ alţii :ţi conduc viaţa i 8otără5c :n locul tău. Ve@i cu$ Bi5erica are puterea de a conda$na <olile $entale. 178 .tea vieţi trecute. Fn viaţa reală trăi$ prin inter$ediul unor 9iltre culturale <ine de9inite. cu$ tiinţele e@oterice trăie5c :n trecut.Ei totu i. 5piritualitatea 9iind unul dintre ace5tea. dependenţei i neputinţei. :nţeleg c. pot citi g. călătore5c prin lu$i paralele. 5unt etern i :$i revin :n $inte at. e"perienţele 5pirituale prin care a$ trecut.Marea ilu@ie?. tu nu te $ai :ncadre@i :n vec8ile tipare tra5ate de către ceilalţi.ndurile i pot controla ti$pul. :ndoielii. lucrurile : i pierd $aterialitatea. paranoia. per5onalitatea $ultiplă 5au c8iar 5pre con5ecinţele con5u$ului de droguriP Pentru că drogurile reu e5c 5ă 9acă un colap5 te$porar :n 9uncţionarea Ego-ului. 5i$ţurile 9i@ice au atin5 cote $a"i$e. $i-au $odi9icat pentru un ti$p ec8ili<rul p5i8ic.

!cu$ i aici. tre<uie 5ă de5coperiţi c8iar voi. !$ :nţele5 a5t9el ce a vrut 5ă 5pună KaHov. !tunci a$ 5i$ţit 179 . -otu i..nd Ego-ul $eu.ne$ 5ă e"i5tă$ 5au 5ă :ncepe$ 5ă 9i$. $-a :n5oţit per$anent ca o u$<ră. L!cu$ :nţelegeţi de ce a$ po$enit :n Burnal de5pre a.Fn toată acea5tă perioadă $-a$ luptat cu di9icultăţile din viaţa de @i cu @i. 5ă-$i diriAe@e :n continuare viaţa 5au putea$ 5ă :ncep 5ă-i per$it !devăratei 0iinţe 5ă 9ie. alt9el doar e"i5t. :n care nu $ai cuno5c pe ni$eni i ni$ic. c. E5te vor<a doar de5pre Ci<erul !r<itru i de $o$entul a. !$ ale5 ca Spiritul 5ă devină adevăratul g8id pentru Su9let i 5ă $ă tre@e5c din vec8iul vi5. Mi-a$ dat 5ea$a că tre<uie 5ă aleg. -oate parte a propriului Ego i 9iecare cre@. lă5. dar a a a$ a9lat adevărata valoare a Ci<erului !r<itru. pentru 9iecare dintre noi. eu a$ ale5 5ă 9iu. le-a$ :nţele5 i acceptat.Eu-ri?. Ce-a$ recuno5cut rivalitatea i lupta.ne a a. depinde doar de noi 5ă alege$ cine ne g8idea@ă – Ego-ul 5au 0iinţa – i a5t9el.nd vor<ea$ de5pre a. E5te $o$entul ca 0iinţa $ea p5i8ologică 5ă :nveţe de la inteligenţa $icuţelor celule. !vea$ de ale5 :ntre a ră$.nd că e5te 5ingurul proprietar al per5onalităţii i al corpului $eu. c8iar dacă :l nu$e5c Sinele Superior 5au #ivin.!cu$?.Eul Superior?. cu $ult :nainte.ncul propriei $ele 0iinţe i a$ recuno5cut o $ultitudine de a. tigător. 5ă ră$. cea dintre Su9let i Ego.Sinele #ivin?IM Ei a$ ale5 a doua variantă. 9ără 5ă-$i dau 5ea$a la :nceput.>$ #ivin?. de@ordinea. Pentru că doar a a pot i Eu 5ă 9iu. 5ă 9ie =nul. la a doua edinţă de Geconectare Per5onală1 „!i tra5 lo@ul c. a$ reu it 5ă prive5c cu o<iectivitate :n ad. Fn 9iecare o$ e"i5tă re5ur5ele devenirii ca . Ei care e5te di9erenţa dintre cele două 5tări. :ncă o $ai 9ac. %$pre5ia că ur$ea@ă <ru5c 5ă $ă tre@e5c :ntr-o altă lu$e. că e5te vor<a de propria dorinţă de a tran5cende lupta din interiorul $eu. Steluţa?. care alcătuie5c propriul $eu corp i care au ale5.

<ine-rău? i a.ndu-$ă i iu<indu-$ă. te poţi re:ntoarce oric. $iro5ea$. colorat. Mai a$ p. „-e cuno5c de prea $ultă vre$e. a 5pu5 5oţul $eu. !$ avut dreptate. vedea$ prin oc8ii Su9letului. Per5onalitatea i corpul $eu 9i@ic au tra5 lo@ul c. parcă 5i$ţea$ realitatea pentru pri$a oară. ca 5ă tiu că dacă 5pui a5ta. -re<uie doar 5ă aduc Cu$ina :n 9iecare colţi or a5cun5 al 0iinţei Mele. proa5păt. lucrurile :ncep 5ă 5e a e@e. tu c8iar ai trăit ace5te lucruri?. pipăia$. Su9letul $eu a ale5 acea5tă per5onalitate i ace5t corp pentru a 6i.nd i oriunde. cu $iro5 puternic i plin de viaţă. au interacţionat cu $ine. tigător. !$ trecut 5ingură prin ace5t proce5.!ca5ă? pentru Su9let – pentru Mine.nă $ă $aturi@e@ i pot avea 5tatutul de creator i co-creator con"tient – 5unt la :nceputul lecţiilor. !5ta :n5ea$nă 5ă trăie ti a. Pot 5ă-$i cree@ propria realitate. la copilărie. Cntotdeauna a$ tiut ace5t lucru :n $od incon"tient. Fnvăţ per9ecţiunea :n noianul de a. accept. Modul cu$ a 5pu5-o i 9elul :n care $-a privit. au cre@ut :n $ine. o9erindu-$i un $ediu de 5iguranţă. după o perioadă :n care a$ :ncercat 5ă :nţeleg acea5tă e"perienţă. !u@ea$. pentru pri$a dată cu adevărat.ca5a #o$nului?. Vă aduceţi a$inteI #upă Geconectarea Per5onală. Partea 9ru$oa5ă e5te că nu te poţi plicti5i niciodată – ca 0iinţă tre@ită. dar $ai a$ $ulte de :nvăţat. 5ă-$i e"plic toate trăirile. -otul era nou. $-au 9ăcut 5ă :nţeleg că nu 5e re9erea la 5tarea $ea de 5ănătate. Eu a$ devenit a.nd.:ntru #o$nul? – 5ă alegi con"tient 5ă redevii parte din !devărata 0iinţă =niver5ală. :n acela"i $o$ent.că n-a$ pătrun5 adevăratul :nţele5 al ace5tor cuvinte. „!cu$ a$ :nţele5 – e5te adevărul tău i tiu că e5te o e"perienţă reală?. iar Spiritul e5te aici.a a tre<uie 5ă 9ie?. adole5cenţă 5au $aturitate. :n $ine. !cu$. Eu era$ aici. 180 . dar a$ pri$it un aAutor ne5perat din partea celor apropiaţi. oric. Ei $ai ale5. Dorpul $eu a devenit cu adevărat a. !u 9o5t cu $ine.

pornind de la noi :n ine. -re<uie 5ă :ncepe$ cu noi – dacă creă$ :n vieţile noa5tre o lu$e de pace. ave$ locul no5tru 9oarte <ine de9init :n cadrul 0iinţei.nt?. ad$ini5trate :n $od a.Fnălţarea? a :nceput i e5te un proce5 continuu – con tienti@. 9ără 5ă uită$ că 5c8i$<area a :nceput cu pri$ii oa$eni care au :nvăţat că 5unt i continuă cu 9iecare nou venit :n a.nd i a5u$. <ucurie. a$ ale5 5ă trăie5c printre oa$eni. 9etiţa $ea cea $are. !veţi li<ertatea 5ă creaţi 9ără li$itări i 5ă rede5coperiţi adevărata <ucurie a vieţii. %u<irea.&oul Pă$. totul e5te acu$ i aici. p5i8iatru 5au $edica$ente care :ncetine5c c8i$ia i ţin 5u9letul 5u< control. 5ă :ncepe$ 5ă con5trui$ . lu$ea e"terioară va ur$a e"e$plul no5tru. :ncrederea i acceptarea celor dragi $ie au 9ăcut $ai $ult dec. pe tot parcur5ul e"perienţei $ele.Fnălţarea? :n5ea$nă 5ă ai deAa ră5pun5ul la :ntre<area1 „Dine 5unt euI? E5te doar alegerea voa5tră. %ar !lina. :n viaţa reală. acea5ta e5te ceea ce tre<uie 5ă 9ace$1 5ă re:nvăţă$ 5ă 9i$. 5ă ne cunoa te$ adevăratul no5tru potenţial.ndu-ne propria noa5tră creaţie. Fn 9ond. :ntr-o variantă de nei$aginat pentru $intea o$enea5că – $ă pot $ultiplica la 181 . totul a :nceput cu o e"plo@ie de Cu$ină a unui punct din vid care 5unt.t orice p5i8olog.Eu? :n orice variantă alea5ă 5au puteţi alege 5ă 9iţi Voi cei !devăraţi. Ei pentru a5ta. pute$ trăi viaţa cu altă inten5itate. !veţi li<ertatea de a 9i a. alături de ei i 5ă nu $ă i@ole@ 5u< un clopot protector de 5ticlă. Pentru că aţi g8icit. :n 9iecare clipă. a. Du pa i ti$i@i. 5ecuritate. $e@ina 9a$iliei. aici i acu$.nd 9ace$ 5altul. Ei totu i. &ici $ăcar c.0a$ilia =nităţii?.$i-a 5pu5 !le"andra.pro9e5ioni5t?. Spectacolul are loc acu$. :n 5pitale reci i 9ără viaţă. &oi doar suntem :n acu$ i aici. a. egalitate. pute$ cre te i evolua. $i-a 9o5t un prieten de nădeAde. Fntr-o $i care per$anentă.. nu plecă$ nicăieri i nici nu ne tre@i$ <ru5c :ntr-o altă lu$e. acu$ :nvăţ 5ă-$i inte#re& e"perienţa trăită.

dar c8eia o repre@intă lini tea $ea interioară i capacitatea de a accepta ceea ce vine 5pre $ine. ră$.a 9i? eternitatea i ne$ărginirea. iu<irea necondiţionată i 5tarea de con tiinţă atin5ă te 9ac 5ă ve@i adevărul din 5patele lucrurilor i 5ă-ţi tran59or$i viaţa :ntr-un Aoc 9ru$o5.ndul că ne:n5e$natul punct de $ăreţie poartă :n el Eternitatea. !$ :nceput 5ă con tienti@e@ că e"i5tă două lu$i paralele :n ace5t $o$ent1 lu$ea celorlalţi – 8aotică. dar pe5te ti$p. Fn lu$ea $aterială toate au un :nceput i un 59.n :n centrul $eu de lini te i ec8ili<ru. alături de lu$ea $ea – :n care toate 5e re@olvă u or. !$ venit pe Pă$.nduri 5e $ateriali@ea@ă $ult $ai u or. $ă dau un pa5 :napoi i le o<5erv cu atenţie. le :nţeleg ro5tul i lecţia a5cun5ă.ne59.nd a. $i-a$ regă5it pacea i lini tea interioară. ! a că :nvăţ 5ă a$ ră<dare i a. V. -otul i &i$icul :n acela i $o$ent. c8iar dacă 9ac cele $ai ne:n5e$nate lucruri.r it 5i 9iecare parte din $ine prinde viaţă. a a cu$ 5unt ele. 0iind :n pre@ent. cu lip5uri i oa$eni care 5e calcă :n picioare pentru orice. Purt. #ar tre<uie 5ă :nţelegeţi că e5te aceea i realitate.nt 5ă ne Aucă$ i 5ă :nvăţă$.nii Aocului. co$plet. E5te $o$entul 5ă ne a$inti$ că noi 5unte$ 5tăp. :n !devărata 0iinţă. 182 .r it.ndul 5ău. doar percepţia ei di9eră. %n9initul. la5 lucrurile 5ă vină 5pre $ine. ca 5ă $ă :n5oţea5că pe dru$ul autocunoa terii.Marea Dreaţie?. !5ta nu :n5ea$nă că vor veni 5pre $ine doar lecţii u oare. 9ără e9ort. recuno5c toate a5pectele care tre<uie vindecate. cu inten5itate i av. iar creaţia $ea cre te cu 9iecare nouă creaţie. :n care propriile g.nd <ucuria celor de5coperite i e"peri$entate. trăie5c clipă de clipă. eu a$ atin5 con tienti@area propriei $ele 0iinţe i a. $ultiplic.credinţă?. Cini tea interioară.nd :n $ine adevărul trăit. nu $ai e5te :n $ă5ură 5ă $ă 5perie.ndu-5e la r. iar ele 5e depărtea@ă u or i altele le iau locul.

P!V%&% PE&-G= PG%M%% P!E% SPGE F&[ECEVEGE Fn toată acea5tă perioadă. 5pre Bacău. ci 5ă-$i cree@ :n $od con"tient. Don9erinţa 5-a $utat de la Veneva :n %talia. din nou.t 5ă la5 valul vieţii 5ă $ă poarte. e$oţiile i 5enti$entele. $-au aAun5 din ur$ă. Mă uit :n oglindă i $ă văd. Fnvăţ 5ă 9iu tot Eu. dar a$ do<. dar a tre<uit 5ă-i 9olo5e5c pentru o de@<atere de $o tenire i n-a$ putut 5ă aAung acolo. 5ă-$i recuno5c cu u urinţă atitudinile. ! a a$ intrat :n po5e5ia unor cărţi 5cri5e de către Sa$ael !un Yeor. dar de data acea5ta i cu Su9letul.Don9erinţa Mae trilor?.nă nevă@ută – au :nceput 5ă apară oa$enii i re5ur5ele de care avea$ nevoie. iar cur5urile de care avea$ nevoie.! a :nvăţ 5ă devin prietenul $eu cel $ai <un. pentru cei care vor veni 5pre $ine. !$ 8otăr. toate o<5tacolele au 9o5t luate de o $.lne5c oa$eni care caută 5ă 5e cunoa5că $ai <ine. propria $ea realitate – a$ :nceput 5ă-$i a$enaAe@ ca<inetul la Bacău i 5ă pregăte5c pre@entările 5ăptă$.ndit i $iraAul noului dru$. ! a a$ :nceput 5ă-$i vindec trecutul. de i $i-a$ dorit $ult.nale. a$ cre5cut.nd a$ #!ndit a5ta i a$ :nceput 5ă acţione&. alta i totu i aceea i. reacţiile. Ei pe $ă5ură ce trecutul 5e e5to$pea@ă. nu a$ putut $erge. Ei valul $-a purtat. 5ă nu $ai intru :n realitatea altora. Fncă a$ no5talgia vec8iului dru$. <anii au venit 5pre $ine u or. Gevenirea la Bacău $i-a o9erit an5a 5ă :nt. iar eu a$ :nvăţat 5ă devin una cu valul. Dei care au apelat la $ine pentru Geconectarea Per5onală. au reu it 5ă treacă pe5te 5urpri@a pri$ului $o$ent i 183 . ţinută :n noie$<rie 2011 la Mbnc8en. Vă a$intiţi că pri$i5e$ o invitaţie la lan5area internaţională a noii $etode de vindecare a. !$ revenit aca5ă.%nter-#i$en5ional !5cen5ion Vi<ration Jealing?I Ei <ine. Ei c. Ei nici la a. pre@entul devine din ce :n ce $ai clar. !$ :nţele5 atunci că a venit $o$entul 5ă $erg pe propriul $eu dru$.

au prin5 din nou viaţă. iar 5ora $ea 5-a 8otăr. :ntr-un li$<aA doar de el :nţele5. „Vedeţi voi.ng. dar acu$ e5te lini tită. pentru a vor<i $inute :n ir.ndit. De 5ă 9ac altceva dec.t 5ă pl.t de $ult o iu<e5c. $a$a $-a $. Ma$a ţe5e :n continuare pove ti de5pre cine a 9o5t odată. >c8ii $a$ei. care $i-o readuce :n dar pe $a$a. $ult $ai repede i $ai 9ru$o5. Eu a$ trecut pe5te toate nelini tile $ele i a$ dorit. a$ pornit :$preună cu 5oţul $eu la dru$.n 5ingură. cu iu<ire i :nţelegere. nu pot. 9ericită 5ă vină cu noi. a$ 5ărutat-o i a$ $. pe 5cara care :i duce 5pre :nţele5ul adevărat de .ng. %-a$ 5pu5 c. :$preună cu toate pove tile i :ntre<ările pe care le are. F$i dorea$ ca $a$a. Mai 5ingură dec. ! adar.? M-a$ uitat la o$uleţul care de5c8idea cu $ult curaA u a ca$erei.t 5ă-i redea li<ertatea. elevii i-au depă it pro9e5orul i au urcat cu :ncredere.. Ei totu iO !$ gă5it-o cu <agaAele 9ăcute.$plat. Steluţa. ca iarna acea5ta.n.n5a la Gădăuţi.ngI Ei acolo nu 5unt eu 5tăp. a$ reu it 5ă trec <ariera de iu<ire. S-a :nt.acu$. !$ luat-o :n <raţe. ceva 5-a :nt. a a cu$ e5te d. „Puneţi-vă :n locul $euP Voi plecaţi la 5erviciu i eu ră$. 5ă vină cu noi la Bacău i. E5te cel $ai $ic locatar al ca5ei de la Gădăuţi. $a$a 5ă 5tea cu noi. Sunt i eu un copil <ătr. de data acea5ta. Ma$a 5-a ră@g. plin de iu<ire i :nţelegere al 9iecărui pa5 pe care ace tia :l 9ac. care :n ulti$ii ani au devenit iarnă.? Ei atunci.n5a :n adevăr.$plat :n5ă ceva. Eu doar 5unt un o<5ervator de la di5tanţă.iat u or i $i-a 184 . Ea a 9o5t cea care a du5-o pe $a$a aca5ă. care are patru copii 5uper<i i a dorit 5ă locuia5că cu d.>M?. a apărut de nicăieri o 9a$ilie de tineri. $erg cu u urinţă pe propriul dru$. cu „<unica?.naP Ei voi nu aveţi copii $ici. pe data de 2 ianuarie 2012. cu adevărat. Ei e5te $inunat 5ă ve@i că de $ulte ori.t aici. #upă edinţele de Vindecare Geconectivă 9ăcute $a$ei. 5pre Gădăuţi. era$ pregătită 5-o accept a a cu$ e5te.iat-o.

atunci 5ă vii 5ă $ă iei.re @ici 5ă iauI? M-a$ uitat la $a$a i i-a$ @.? Mi-e tare <ine cu $a$a a a. -u doar iartă-$ă.? Ma$a $i-a ră5pun5 la @. SteluţaP? !$ :nc8i5 tele9onul i a$ că@ut pe g. Ma$a recuno5cu5e :n $ine e5enţa a ceea ce 5unte$. iu<itoare. c. !$ :nţele5 că $a$a $i-a redat la ti$p li<ertatea – 185 . #acă vii cu $ine. !$ recuno5cut :n $a$a ne8otăr. Ma$a era din nou iarnă.. Fntotdeauna $-a$ 5i$ţit <ine cu tine.n5a tia. Era vor<a de5pre t. nu eu era$ pa@nicul $a$ei.$<et.teva clipe. tii că e5te la 9el de potrivit. Ei pentru ea – dacă plec.năra $ea prietenă.$<it. !$ :nvăţat $ulte de la tine.teva clipe1 „#u-$ă acu$.? Ma$a a tăcut pentru c.nduri. care are griAă la Gădăuţi. <l. Eu nu pot 9ace a5ta. #ar acu$ e $ai <ine 5ă ră$.$<et. Steluţa. pentru c. „! a 5ă 9aci.n ii era pe5te puterile $ele. unde 5tau <unicii $ei?. „!devărat.ndră i 9ericită 5ă 9iu copilul tău. Pot doar 5ă te iu<e5c. $.? „Ei eu de la tine. Ei ni$eni nu-i 5pu5e5e a5ta $a$ei.5pu51 „Etiu. Pentru tine o 9ac. Poate $ai t. !cu$ lucidă. dreptate – dacă venea cu noi.n aici. cu un @.n ii. dacă 5ănătatea $ea 5e :nrăutăţe te.ndă i :nţeleaptă.t :ncă $ai pot 9i a a cu$ 5unt. $a$a avea ca :ntotdeauna. SteluţaI De 8otăr. n-o $ai pot aAuta?.ine vei dori 5ă vii la $ine. $a$a. „-e iu<e5c. 5ă-$i 5puneţi cu$ aţi aAun5. dar rugă$intea d. $a$a a o9tat i $i-a 5pu5 ceva care $-a 9ăcut 5ă ră$.? #ar după a5ta.n tăcută.ine. :ţi va 9i $ult $ai u or. Steluţa. #acă alegi 5ă ră$. pentru că orice 5pun. „>rice alegi. Sunt 9oarte $. „&u. tii că nu vreau 5ă-ţi 9ac rău. #ar d. !cu$ plecaţi 5pre ca5ă i 5ă $ă 5unaţi $. [i-a 9i o povară. #in nou. doar iu<ireO !$ 5unat a doua @i.r@iu.. „De 5ă 9ac. > 5ă ai doar o altă e"perienţă.? >c8ii $ei 5-au u$e@it a lacri$i. -e iu<e5c $ult i $i-e dor de tine. 9a$ilia care locuie te la Gădăuţi nu va $ai pri$i <ani pentru :ngriAirea d.rea i :ndoiala $ea din ulti$ele 5ăptă$. de $a$a. $a$a. Ei din nou <ariera a 9o5t trecută. „Etii că nu vreau 5ă 5pun ceea ce 5pun.ni.i aici.

ne :nţelege$ $ai u or i nu $ai lă5ă$ Audecata 5ă intervină :ntre noi. Ei ca 5ă :nţeleagă $ai <ine ce 5e :nt. 5e :nc8eie pri$ăvara acea5ta. Ei a5ta e5te c8eia la rugă$intea $a$ei. #oina $-a rugat 5ă-i 9ac Geconectarea Per5onală. !$ :nţele5 că nu tre<uie 5ă :ncercă$ 5ă-i 5c8i$<ă$ pe cei din e"teriorul no5tru – e5te su6icient 5-o 9ace$ noi.i vadă pu<licate toate articolele tri$i5e către revi5tele din lu$ea $edicală.nevă@utului?.ndurile. care poate 5ă-ţi e"plice logic aproape orice. Gelaţiile $ele cu cei din 9a$ilie 5-au :$<unătăţit $ult. atunci c. pro$it 5ă vă pove5te5c puţin $ai t. Eu i #oina – 5ora $ea – ne-a$ re:nt. c.nd poate i a$. o 9iinţă at. Ei <ine:nţele5. a reacţionat la 5c8i$<area $ea. 5ora $ea i 9etiţa ei. $i-a 5pu5 :ntr-o @i !lina. a 9o5t <ine că n-a$ intrat anul trecut. ca avocat 5tagiar. Vrei acu$ 5ă cite ti 186 .r@iu. !nul trecut nu era$ pregătită. a reu it 5ă.$<it. !$ @. 9etiţa noa5tră cea $are. Virgil – 5oţul $eu – 5-a 5c8i$<at. dar acu$ 5unt 9oarte lini tită. !cu$ ne co$pletă$ g. Etiu că a$ 5ă intru. E5te un 5oţ a a cu$ $i l-a$ dorit1 cald. :n ulti$a @i de Geconectare 5-a uitat la $ine i $i-a 5pu51 „&u tiu dacă a$ 9o5t pregătită 5ă accept a5ta?.ca-ntre 9ete?. a$<ele $edici.t poate.? #ar de5pre a5ta. „Ba da. 0iecare 9ace at. prin propria 5a 5c8i$<are. #e puţină vre$e.nd avea$ o di5cuţie a. „!cu$ e ti $ai ponderată :n Audecată?. !lina – a.ndouă ne-a$ redo<. „Ve@i.ndit li<ertatea propriei noa5tre relaţii.5lea? 9a$iliei – a cre5cut i a reu it anul ace5ta 5ă intre :n Baroul de la Bucure ti.t de cal$ă i de controlată. iar cei + ani de doctorat :n S.$plă :n @ona a. ne-a invitat 5ă luă$ parte la 5ăr<ătoarea de a<5olvire.:ncă a$ de lucrat la propria $ea vindecare. atent. &u era$ pregătită i $a5teratul $-a :nvăţat $ulte.=. protector.!. Sora $ea.lnit la un alt nivel.t c. au :nceput ni te cur5uri de 8ipnoterapie.Pr. !le"andra. e ti pregătită i a5ta e ti tu.

t de 5i$plu i nici c8aHrele di$en5iunilor 5uperioare nu 5e de5c8id 9ără 5ă ai un Mae5tru adevărat l.nd 5t.nAenitor. #acă apărea o 5ituaţie care pro$itea 5ă 9ie $ai greu de re@olvat. Deaţa nu trece 187 . !cu$ tiu cine 5unt. la :nceputuri.eu pot?. eu tia$ :ntotdeauna că voi reu i. :n acele ti$puri. #ar adevărata provocare a 9o5t 5ă aduc. 9ără 5ă-i 9ac pe ceilalţi 5ă 5e 5perie 5au 5ă creadă că 5unt cel puţin ciudatăI? „Ei acu$I? „!cu$ $i-a$ a5u$at propria e"perienţă i nu $ă $ai a9ectea@ă părerile celorlalţi.Burnalul $euI? #oina a citit tot ceea ce a$ 5cri5 i $i-a con9ir$at ceea ce tia$1 „#acă nu a 9i avut e"perienţa aceea. Ei :ntr-adevăr. &u-$i punea$ :ntre<ări. lucrurile pe care altădată le 9ăcea$ 9ără niciun e9ort.nde5c a5tă@i la a5ta. #ar niciodată. !$ @. „Zundalini nu 5e poate tre@i at. pot 5ă $ă anali@e@ ca i cu$ $-a uita la $ine printr-un $icro5cop $agic. pot 5ă tiu cu$ 5ă re@olv.ngă tine. „!cu$ :nţelegi c. iar di$ineaţa tia$ doar că a. cineva 5au ceva i totul 5e re@olva :n c8ip $iraculo5. „M. !5ta pentru că $ulţi dintre cei rugaţi 5ă-$i lă$urea5că propriile $ele e"perienţe 5-au arătat $ai degra<ă 5ceptici.ndva. dar a$ aAun5 5ă $ă vindec i de :ndoiala pe care altădată n-a$ avut-o. iar eu dornică 5ă-i a5cult.$<it din nou. nu tia$ de ce a$ aAun5 la acel i$pa5. :ţi 5punea$ că toate 5e re@olvă la p5i8iatrie?.r it.t de di9icil $i-a 9o5t 5ă nu pot e"plica ceea ce 5i$ţea$.? Fn 59. care :$i lu$inea@ă 9iecare colţi or al 0iinţei. Ei a5ta aduce a 5oare de pri$ăvară. din @ona 5u<con tientului :n cea a con tientului. &u e"i5tă nu 5e poate. de 9iecare dată apărea de niciunde. &ici MerHa<a nu 5e activea@ă 9ără un progra$ 5pecial pentru a5ta. &u $ă g. eu i 5ora $ea ne-a$ regă5it a a cu$ era$ c. nu avea$ niciun 9el de :ndoieli.? Geu ea$ 5ă $ă lini te5c i 5ă-$i 5cot din $inte orice g. !cu$ văd u or cau@ele.ine a$ 5ă tiu ce tre<uie 5ă 9ac.

ci reconectarea la integritatea noa5tră. nodulul nu va $ai e"i5ta nici el.nd va veni $o$entul i tot trecutul $eu e5te vindecat. Ego-ul no5tru trece 188 .. Vindecarea nu 5e re9eră la a trăi 5au a $uri. tu nu e ti un Mae5tru. norii nu 5e :ntorc pe cer la co$andă. :n toate do$eniile vieţii i pentru a5ta.t de u or la ace5tea. Ea nu :n5ea$nă o :ncetare a 5i$pto$elor 9i@ice. iar aripile nu-ţi cre5c pur i 5i$plu. care a c. 5ă nu lă5ă$ lucruri neter$inate :n viaţa noa5tră. cu$ 5e :ndoiau de reu ita 5a.? ! a a reu it 5ă 5e cui<ărea5că :ndoiala. Mi-e 5u9icient că 5unt . #ar cel $ai i$portant e5te că a$ :nţele5 că noi 5unte$ vindecarea. 5ă reali@ă$ ec8ili<rarea i ar$oni@area 9recvenţelor noa5tre energetice i 5ă :nvăţă$ 5ă ne pregăti$ pentru tran@iţia nu$ită $oarte. Fnţeleg. a$ ale5 viaţa – a $uri 9ru$o5. !$ lă5at la ur$ă cuvintele de5pre 5tarea $ea de 5ănătate. Etiu :n5ă că atunci c. &odulul de la piept aparţine de $ult trecutului i de i cel de la tiroidă 5-a redu5. tigat concur5ul toc$ai pentru că nu i-a putut au@i pe ceilalţi. !ce tia 5e nu$ără pe degete. !$ :nţele5 că li$itările noa5tre 5unte$ doar noi i :nvăţ 5ă 9iu <ro5cuţa cea 5urdă. :ncă nu a di5părut de tot. varianta a.-ot Deea De Sunt – parte a -ot Deea De E5te?.dintr-o parte :ntr-alta. Vindecarea :n5ea$nă 5ă ne acceptă$ propriile 9rici.credinţă?. ci noi :n ine. &u <oala 5e vindecă.. Sunt S9inţi i Mae tri care au $uncit $ult. :n propria $ea 0iinţă. că nu e"i5tă ni$ic care 5ă nu poată 9i 9ăcut. Să ai . !cu$ tiu că nu $ai tre<uie 5ă caut :n nicio parte con9ir$area. tre<uie 5ă regă5i$ iu<irea i puterea pre@entului.nd că $oartea repre@intă doar o 5i$plă trecere. nici la <oală.Fnălţării?. &u poţi aAunge at. :n5ea$nă a trăi 9ru$o5. la alt nivel. !cu$ tiu ce pot i re:nvăţ 5ă 5pun. Ei acea5ta e5te c8eia – 5ă nu te :ndoie ti nicio clipă. Da 5ă trăi$ cu adevărat. -oate ace5tea 5unt vala<ile i dacă ai ale5. tre<uie 5ă 9i$ :ntregi i con tienţi :n $o$entul pre@ent. drept cale per5onală de evoluţie.

din propria 5a cenu ă. a5e$enea pă5ării P8oeni". 5enti$entele. :n 5tarea 5a de inocenţă pri$ară. iar ace5t lucru 5ea$ănă cu o $oarte :n corpul 9i@ic. Fntr-o @i. !$ 5i$ţit că a$ $urit i a$ renă5cut. de con tienti@are a propriilor 5ale a5pecte. !$ :nvăţat 5ă $ă o<5erv i 5ă 9iu atentă la li$<aAul corpului. a. dar deAa ace5te 5i$pto$e au :nceput 5ă 5e e5to$pe@e. %ar acea5ta devine. tiu că e5te o perioadă 9irea5că. 5ă 5e ar$oni@e@e i 5ă :nţeleagă că tre<uie 5ă trăia5că :n unitate cu 0iinţa. Ego-ul $eu. Fnainte de a putea con5trui.ini.inile. <ucăţică cu <ucăţică.! 9i copil? :n5ea$nă a redeveni copil :n $inte i ini$ă – <iletul no5tru de intrare :n a. pentru ca noul $eu corp 5ă rena5că.i. D. cu deplină :ncredere. clipă de clipă. iar g. iar ace5t lucru 5e vede u or de către ceilalţi. noţiunea de 5ănătate 5-a 5c8i$<at i a5ta $-a 9ăcut 5ă 9iu pregătită 5ă $erg $ai departe. !cu$ tiu că totul :ncepe cu propria noa5tră vindecare – a a vo$ vindeca propria noa5tră realitate i aici e5te :nceputul 5c8i$<ării. ating !devărata 0iinţă. Fncă $ai a$ dureri de cap. pentru că vec8iul $eu corp tre<uie 5ă $oară $ai :nt.t de puternic altădată. $i-e 9rig i cald :n acela i $o$ent. tre<uie $ai :nt.nd 5i$t 9recvenţa acea5ta nouă de energie :n $.ndurile :$i aleargă uneori nelini tite prin $inte. Vă a$intiţi 5en@aţia de5pre care a$ vor<it :n BurnalI Era$ :ntr-un tunel negru i 5i$ţea$ cu$ $ă ridic. Pentru $ine. D.F$părăţia Derurilor?. !5t9el. $ai pre@entă i $ai coerentă. pipăind aerul cu $. a$ con tienti@at ceva. #oar a5t9el 5e poate tre@i e5enţa din noi.nd a$ vă@ut cu$ „cerul devine ni5ip de 189 . a$ :nceput 5ă 9iu din ce :n ce $ai $ult :n @ona de centru i de ec8ili<ru. !cu$ pot 5ă-$i recuno5c $ai u or 5tările.i 5ă dăr. at. 5tări de vo$ă i răceală. e$oţiile. a :nceput 5ă 5e ec8ili<re@e.printr-o 5erie de proce5e tran59or$atoare.$ă$. >ricu$. 5ă 9ie din ce :n ce $ai u or de 5uportat.

ntei 5e :$pră tie :n toate direcţiile?. :n propria $ea per9ecţiune. atunci c. o aceea i lu$e. a$ $iro5it cu adevărat 0iinţa. pot 5ă le :nţeleg $e5aAul a5cun5. Fnţeleg i văd per9ecţiunea univer5ală. Fn toată acea5tă e"perienţă. !$ con tienti@at 0iinţa :n e5enţa Ei i. care $-a purtat la graniţa dintre religie. Stă i a5cultă. a$ :nţele5 că a$ acce5 %ermanent la toată in9or$aţia i cunoa terea Sa.vocea lui Bra8$a? din vec8ile 5crieri. acolo unde ace5tea : i dau $. a$ pri$it +0 de ani lecţii al căror adevăr nu l-a$ de5lu it atunci. P!V%&% PE&-G= DE% D!GE DGE# F& M%G!D>C=C E-%%&[E% Ei toate ace5tea au :nceput odată cu e"perienţa Geconectării Per5onale.Cu$ină 5trălucitoare.nd vine $o$entul pentru ele. at.nd a$ 5i$ţit iu<irea nepă$. D. te tre@e ti că el vor<e te per9ect.r ită care $ă une te cu Ea. ! a a$ devenit Eu :n5ă$i. !t. Vindecarea i Geconectarea. !$ pipăit. -ot a a i eu. rotitoare. pentru că Eu 5unt toate ace5tea la un loc. dintr-o dată. a$ 5i$ţit :$<răţi area adevărată a 0iinţei. D.nd a$ 5i$ţit $iro5ul de plantă care :nver@e te 5u< oc8ii $ei. ale căror 5c. pe care Viaţa $i le-a o9erit cu dărnicie i pentru care :i $ulţu$e5c din 5u9let. vă@ut.na ca 5ă cunoa5că.r@iu.tea adevăruri a5cun5e :ntr-o $ultitudine de lecţii. :n acel $o$ent. 9ilo@o9ie i 9i@ică cuantică. Ei clipă de clipă. D. legătura ne59.vocea 5u<tilă?/ a. cu Aocuri de arti9icii. din ar8iva a5cun5ă ră5ar alte i alte ne5te$ate de nepreţuit. a$ vă@ut adevărata e5enţă a 0iinţei. au@it i $iro5it 0iinţa :n e5enţa Ei. a. :n$aga@inea@ă tot ceea ce-i e5te nece5ar i.5unetul !na8at?/a.nd a$ au@it 5unetele de 9recvenţă :naltă. $-a$ regă5it :n i$aginea unui copil care :nvaţă 5ă vor<ea5că $ai t. #ar toate 5-au a e@at cu$inţi :n ar8iva per5onală de in9or$aţii i acu$. a$ au@it de 9apt 9recvenţa a5cun5ă a 0iinţei.nteană a Cu$inii al<e. > 190 .ta <ogăţie de e"perienţe. dintr-o per5pectivă unitară.

co$ple"itatea reală a propriului $eu corp. Vă a$intiţiI !$ 5i$ţit „cu$ $ă :nv. Eu :n5ă$i a$ 5i$ţi$ că-$i pierd :n5u irile $ateriale i capăt e5enţa unei unde. iar a.veriga lip5ă? nu e"i5tă. :n care $iliarde de celule i-au unit propria inteligenţă :ntr-o voinţă co$ună. :n care . pentru că nu poate e"i5ta.lu$e plină de $agie. 9ără a-$i 9i propu5 ace5t lucru :n vreun 9el.-rinitatea? e"i5tă i totul e5te po5i<il. -re<uie 5ă a9li 5ingur cine e ti.unitate :n diver5itate?. a$ :nţele5 că propria noa5tră evoluţie. :n 9uncţie de $o$entul tău de evoluţie. !$ e"peri$entat adevărul că toate 5i5te$ele $ateriale po5edă o caracteri5tică principală1 dualitatea undă-particulă. #eoarece $icuţul ato$ poate 9ace un 5alt de la o 5tare la alta. 9ără a trece prin 5tadiile inter$ediare. Vă aduceţi a$inte ce a$ 5cri5 :n BurnalI „&i$eni nu-ţi poate 5pune cine e ti. poţi 5ă-ţi alegi cine e ti.rtea :n 5paţiu?.rtea$ i era$ vi<raţie care curgea :n 5paţiu3 era$ vi<raţie – undă i 5unet – care 5e :nv. cu emisia unei cantităţi cuantice de energie lu$inoa5ă. !$ 5i$ţit că totul :n =niver5 e5te vi<raţie i a$ o<5ervat cu$ corpul pacienţilor $ei :ncepe 5ă vi<re@e.. care $i-a con9ir$at că =niver5ul no5tru interior e5te a5e$enea celui e"terior i că :ntreaga cunoa tere tre<uie 5ă :nceapă cu $ine :n5ă$i.non-locali@are? cuantică. prin care particulele a9late 191 . !$ :nţele5 că totul :ncepe cu o 5i$plă :ntre<are1 „De 5untI Sau cine 5untI? Pentru că dacă tii ce e ti. ! a a$ :nţele5. pentru a crea un organi5$ unitar per9ect i a-$i arăta ce :n5ea$nă a.? Pornind de la ră5pun5ul la acea5tă :ntre<are a$ veri9icat. !poi tre<uie 5ă te o<i nuie ti cu a5ta. printr-un 5alt al con tiinţei de la o di$en5iune la alta e5te po5i<ilă. !$ veri9icat :n practică e"i5tenţa acelei proprietăţi 5tranii de a. $ulte dintre ideile e5enţiale care 5tau la <a@a 9i@icii cuantice. pentru pri$a oară.

celule? de o natură 9oarte 5pecială. Ei totul avea o con5i5tenţă 5paţială. dar "i pe a 5a proprie. Ciniile treceau unele pe5te altele.i. ca i cu$ ar 9i interconectate. din a. in9initul. %ar 0iinţa cre te i 5e de@voltă cu 9iecare celulă care a trecut pragul de con tienti@are. !5t9el. p. era 9or$ată doar din $ulte linii.nci$e. :n care lu$ina. 5ă 5e $ultiplice la ne59. #e data acea5ta. Era$ :ntr-o reţea de linii 5trălucitoare. pe 5u< i printre celelalte.nd 9luturele $-a lă5at 5ă-l ating. energia i iu<irea 5unt a. Fn $o$entul :n care 192 . legate :ntre ele prin linii cu aceea i di5punere :n 5paţiu. a$ :nţele5 că toţi i toate suntem a. Da i :n ca@ul $icuţelor celule care alcătuie5c corpul o$ene5c. iar 5tăncuţa 5-o $. > 0iinţă care a devenit con tientă de Sine :n5ă i i cu puterea $inţii a :nceput 5ă cree@e. Ei are acelea"i caracteri5tici ca i 0iinţa.!ca5ă?. Vă a$intiţi cu$ a$ 5i$ţit că :n5ă i 0iinţa 5e reorgani@ea@ăI Ei :nţelegeţi de ce oa$enii 5unt 9a5cinaţi de Aocurile pira$idaleI Deea ce 9ace ca ace5te Aocuri 5ă nu 9uncţione@e pe ter$en lung.r it i 5ă 5e autocunoa5că cu aAutorul no5tru. de la o di5tanţă de c. cu di5punere 5paţială.corpul? unei 0iinţe de o putere i 9actură do5e<ite. Si$ţea$ cu$ a$eţe5c :n i$en5itatea aceea $i cătoare i 5trălucitoareO? „&oaptea trecută a$ vă@ut din nou o reţea 5paţială $ dar alt9el.nă la graniţa c. a$ vă@ut o reţea 5paţială 5trălucitoare. c.? ! a a$ devenit una cu toate celelalte.la di5tanţă unele de altele. Erau puncte 9oarte 5trălucitoare. 9iecare celulă din cadrul ace5tei 0iinţe are con tiinţa 0iinţei. care 9or$au o reţea :ntreţe5ută. Vă aduceţi a$inte că a$ tiut. :n ad. e5te propria noa5tră incapacitate de a percepe :n $od con tient.ng. pot 5ă interacţione@e.teva 5ute de Hilo$etri.nd 5-a nă5cut nepoţica prietenei $eleI Sau vă a$intiţi de reţelele lu$inoa5e pe care le-a$ vă@utI „Fn ti$p ce ţinea$ oc8ii :nc8i i.

practicianul e5te :ntr-o per$anentă o<5ervare con tientăI ><5ervarea con tientă a unor unde $ici i nevă@ute. devine u$<ra Cu$inii i Dreaţia poate 9i $ateriali@ată. modi6ic) 5tarea cuantică a 5i5te$ului o<5ervat. Vă a$intiţi de 9lorile care :nver@eau 5au 5e ridicau 5u< oc8ii $eiI Ei nu-i a a că acu$ :nţelegeţi de ce :n Vindecarea Geconectivă. nu contea@ă inten5itatea unui c. Fn lu$ea $aterială. „Vrednic e5te.r it. deoarece o<5ervatorul. !$ trăit 9eno$enul cuno5cut drept a. 5ă pri$e ti 5lava i cin5tea i puterea.$p energetic cuantic.. $ateriali@ea@ă particulele :n e"i5tenţă. repre@intă calea $ateriali@ării propriilor tale dorinţe $ credinţa tre<uie 5ă 9ie $are i 5tatornică.111M Cucrurile erau ca i potenţial. :ntr-un cuv. >dată ce Cu$ina apare. care aduce realitatea :n e"i5tenţă. creierul e5te cel care eli$ină vidul din realitatea noa5tră. Doncentrarea a5upra a ceea ce dore ti :n viaţă.colap5ul 9uncţiei de undă?. 0i@icienii &iel5 Bo8r i Yerner Jei5en<erg au arătat că nu 5e pot 9ace o<5ervaţii o<iective. -oate etapele noa5tre de de@voltare :ntru 193 . „Dreaţia e5te :n u$<ra lui #u$ne@eu?. de potenţial. pentru că 5tarea de vid a 0iinţei are potenţialul Cu$inii :n el. 9ace ca ace5tea 5ă 5e tran59or$e :n $aterie. pe $ă5ură. :ntunericul di5pare. 9ără :ndoieli. căci -u ai @idit toate lucrurile i %rin voinţa -a ele erau i 5-au 9ăcut.''''c . ci %lin de energie i in9or$aţie. ea poate e"i5ta doar ca potenţial. Vidul nu e5te gol. iar voinţa. ci 9or$a i 5tructura 5a $ o 9orţă nu tre<uie neapărat 5ă 9ie activă.5paţiu gol?. ace5ta devine unul 9ără 59. #acă veţi :nţelege că ato$ii 5unt :n proporţie de ''. #oa$ne i #u$ne@eul no5tru. prin acţiunea 5a de o<5ervare. dar acu$ au căpătat 9or$ă.? L!pocalip5a .oa$enii pot trece pe5te credinţa propriului Aoc 9init.nt. veţi avea i$aginea unui potenţial imens de creaţie. Fn 9i@ica cuantică.

pentru că acea5ta e"i5tă ca i potenţial. Era o 5en@aţie de ceva cuno5cut i 9oarte 194 . propriile $ele portaluri $ a.con tienti@are e8ist) :n acea5tă 5tare ca i in9or$aţie. nu e5te nece5ară o călătorie Cn s%aţiu. Vă a$intiţi cu$ era$ :ntr-un tunel negru i 5i$ţea$ că $ă ridicI #ar de Cu$ina al<ă care $-a cuprin5 pri$a datăI Pentru a 9i :n alte lu$i.t ceea ce a5tro9i@icienii nu$e5c a. :n a căror vecinătate legile 9i@icii 5unt puternic $odi9icate i a căror e5enţă e5te lu$ina. lu$ina i :ntunericul 5unt :n realitate acela i lucru. Pretutindeni. care pot 9i acce5ate prin tran59or$ări ale c. !poi. #ar ciudat.$pului con tiinţei. religia i 9ilo@o9ia : i dau $. Zundalini nu e5te altceva dec. Si$ţea$ cu$ 5unt iu<ită.energia neagră? $ energia pri$ordială din propria noa5tră 5tare de vid. ne-a$ autoi$pu5-o. 0i@ica cuantică. c8iar :n 5tarea de vid. -otul e5te Cu$ină.? „#ualitatea nu a 9o5t o 5tare naturală. eu nu era$ Steluţa. 5u< 9or$a unui tipar energetic prede9init. !$ con tienti@at că =niver5ul 9i@ic e5te 5tructurat din lu$ină i că e5te o $ani9e5tare particulară :n ti$p.na. !$ :nţele5 că 5ingură a$ c8eia 5pre ace5te tăr.găuri negre? 5au a. Vă aduceţi a$inteI „Era$ cu9undată :ntr-o $are de iu<ire. &u era ti$p 5au 5paţiu. :n simultaneitate. caldă i $oale. cu vite@a lu$inii.nd :n @ona 5paţiului interior ate$poral. con tiinţa poate pătrunde :n planul cvadri$en5ional i $ai departe. pără5ind @ona 5paţiului-ti$p 9i@ic i pătrun@.$uri de vi5 $ prin acce5area 9recvenţei iu<irii Lcare coincide cu cea a lu$iniiM.al<e?. a unui nu$ăr in9init de univer5uri legate :ntre ele. cu in9inite di$en5iuni. a =niver5ului cu in9inite di$en5iuni. a$ regă5it :n $ine un =niver5 cu in9inite lu$i paralele i di$en5iuni. chiar :n noi. doar era$.? !$ con tienti@at e"i5tenţa. Vă aduceţi a$inte ce a$ 5cri5 :n BurnalI „! adar. e"i5tă a5t9el de de9or$ări a 5paţiului-ti$p. pentru a vor<i de5pre acelea i lucruri.

&u tre<uia dec. :nvăţ 5ă-$i $enţin per$anent 5tarea de con tiinţă 5peci9ică di$en5iunii a cincea i accidental.Ziua c.2+.nd a$ 5pu5 ace5te cuvinte.!ca5ă?O Ei atunci a$ :nţele5 ce :n5ea$nă !<5olut. viitorul i trecutul 5e :ntrepătrund. pe care l-ai 9ăcut 5au nu. a pri$it o notă pentru care nu a$ 9o5t pregătiţi. a$ 5ă vă 5pun acu$ pove5tea pro$i5ă. ne o9eră i$aginea lu$ilor paralele i a $ultidi$en5ionalităţii. !nul trecut. Eternitate i %n9init. Ce-a$ :nţele5 pe toate. iar viitorul unei particule devine trecutul alteia. :n Baroul de la Bucure ti. E5te vor<a de5pre tine.? D.apropiat. printr-o 5cri5oare o9icială. ciclice.? LGoger Penro5eM Da 5ă de$on5tre@ ace5t lucru.? L#avid #eut5c8M „Dau@alitatea o ia ra@na.t 5ă te apuci 5erio5 de :nvăţat. #e a. Eu :ncă trăie5c :n lu$ea $aterială a di$en5iunii a treia. Ca cel $ai 5i$plu te5t.? „Bine. accepţi că te@a ta e5te de 2. Pri$a. e5te avocat 5tagiar.rtiţei? poate deveni o realitate i că e"i5tă po5i<ilitatea na terii unor univer5uri Cnchise. dar acea5tă 5olicitare ne-a 9o5t re9u@ată. !lina n-a reu it la e"a$en. 5paţiul-ti$p 5e cur<ea@ă. 6)r) ca 5ă 9i plecat de aici.? 0i@ica cuantică ne o9eră c8eia tiinţi9ică pentru a 6i :n două locuri :n acela i $o$ent. călătore5c :n alte di$en5iuni 5uperioare.$p gravitaţional inten5. 9ără 5ă tiu ni$ic.t de 5i$plu $ a$ pri$it o lecţie. 9etiţa $ea cea $ică. #ar lucrurile nu 5-au de59ă urat at. dar te@a $ea e5te de '. iar in9luenţele cau@ale nu $ai pot 9i de9inite. &i$ic.+0? $ a i@<ucnit !lina. pentru ca anul viitor 5ă 9ie alt9el. n-a$ reali@at că a$ doar o parte din 195 . cu ceva vre$e :n ur$ă. -re<uie 5ă de5coperi acel . dar pe care tre<uie 5ă-l corecte@i. dar aparţin de drept di$en5iunii a patra. Fn a doua variantă. !$ 9ăcut conte5taţie i a$ 5olicitat 5ă vede$ te@a. !$ :nţele5 că 9il$ul S0 a.cevaW. „E"i5tă doar două variante. „Fntr-un c. Etiţi că !lina. „!cea5ta era varianta cea $ai u oară. !lina. tre<uie 5ă $unce ti $ai $ult cu tine :n5ăţi.

Fn ti$pul rugăciunii. te@a la care a 9ăcut 9oarte <ine. M-a$ a e@at :n genunc8i i $-a$ rugat ca !lina 5ă pri$ea5că doar ceea ce tre<uie 5ă pri$ea5că.$<it. c. -otu i. !lina $i-a 5pu5 că a intrat :ntr-o <i5erică i 5-a rugat la 9el $ pentru ceea ce tre<uie 5ă pri$ea5că.i apere propriile drepturiI Du$ ar 9i putut 5ă le apere pe ale celorlalţiI Pentru ca 5i5te$ul 5-o accepte. #e voinţăO Ei. a avut de data acea5ta curaAul 5ă.ndouă a$ trecut cu <ine pe5te propriile noa5tre lecţii. Vindecarea a :nceput cu $ine. ne:ncrederea :n propriul copil i :ndoiala că va 9i <ine. eu nu $ai era$ cea de anul trecut. lucrurile 5-au re@olvat $ !lina a avut ti$pul nece5ar ca 5ă intre :n progra$ul de $a5terat. 196 . !nul ace5ta. Ei pentru a doua oară. „#e data acea5ta. Eu $i-a$ vindecat 9rica pentru nereu ita ei.adevăr.t nu $i-a$ putut practica pro9e5ia de avocat. iar !lina i-a vindecat 9rica de a lupta pentru drepturile ei. &u $-a$ rugat ca ea 5ă intre. Du$ ar 9i putut 5ă intre :ntr-un 5i5te$ :n care ea nu putea 5ă. Nu $-a$ :ndoit nicio clipă că este ad$i5ă :n Barou. a$ avut credinţă :n reu ita ei. > 5ă 5olicit corectarea te@ei de către o per5oană independentă i a$ 5ă cer daune pentru perioada c. a pri$it o notă de 2P #e data acea5ta. tu c8iar ai intrat :n Barou. a$ $er5 5ingură :ntr-o ca$eră. dacă la recorectare nu 5unt corecţi.r@iu. Mai t. &ota pri$ită la recorectare i-a per$i5 !linei 5ă treacă u or de ace5t e"a$en. -ot ti$pul.nd n-a vrut 5ă lupte pentru propriile ei drepturi. ci doar 5ă pri$ea5că ceea ce tre<uie 5ă pri$ea5că. Fn plu5. Ei !lina a procedat la 9el. F$i recăpăta5e$ lini tea interioară i :ncrederea :n propriul $eu copil. avea nevoie de putere. tiu că lacri$ile au :nceput 5ă-$i curgă pe o<raAi. !tunci c.i depă ea5că 9rica de anul trecut. a$.nd a$ a9lat re@ultatul pri$a dată. :i dau :n Audecată.? !$ @. dar a continuat cu ea.? Ei a a a 9o5t. 5-a pre@entat din nou la e"a$enul de ad$itere :n Baroul de la Bucure ti. „Fn clipa acea5ta. #ar a $ai 9o5t ceva.

a5e$enea unui „ni5ip de Cu$ină? care „5e :$pră tie :n toate direcţiile?I Sau cu$ 5punea$ că a$ aAun5 „5ă dau căldură pe interior?I &u erau ni$ic altceva dec. Nu contea@ă nu$ele 9olo5it. către Dentrul de proce5are al propriei $ele 0iinţe. Vă a$intiţi cu$ a$ vă@ut :n aer $inu5culele particule 5trălucitoare. ci $odul :n care o 9ace$. e$oţii. Fn ti$pul unei rugăciuni a5ta 9ace$1 ne pune$ :n ordine propriile i$pre5ii.nduri. &u uitaţi :n5ă că 5unteţi creatorul propriei voa5tre realităţi i doar (oi vă puteţi re@olva 5ituaţiile apărute. Ge@olvarea e5te doar :n noi i nimic nu e"i5tă :n e"teriorul no5tru. g.$pului energetic univer5al. #eoarece rugăciunea :n5ea$nă a 5pune ceva din 5u9let.t de im%ortant) e5te rugăciunea :n viaţa noa5tră. Du$ iu<irea i lu$ina au aceea"i 9recvenţă. doar 5ă con tienti@ă$ că ne adre5ă$ Singurului Dreator a -ot Deea De E5te. trăiri i credinţe.#eoarece ini$a produce unde electrice i $agnetice $ult $ai puternice dec. Nu contea@ă ceea ce 5pune$. ><5ervaţi-le atent. care ne 5tră<ate corpul i pe care tiu că 9oarte repede vo$ :nvăţa 5-o 9olo5i$. #ar $i-a arătat i altceva1 c. in6ormaţia 5e tran5$ite instantaneu. trecutul poate 5ă aAungă din ur$ă pre@entul. !$ perceput e"i5tenţa c.nd a$ 5i$ţit cu$ valuri de energie intră :n $ine. e5te c8iar 0iinţa. o<5ervaţi-vă i de5coperiţi :n voi ceea ce tre<uie vindecat. %ar $o$entul c. 6olosim cuvintele drept unealtă de creaţie. cuantic. care prin apariţia Su9letului :n corpul 9i@ic. a 9o5t 197 . a$ reu it 5ă trece$ de realitatea creată de propria noa5tră $inte. uneori. E5te cea $ai u oară i $ai directă cale de tran5$itere a in9or$aţiei. iar vi<raţiile cuvintelor tre&esc puterile latente ale 0iinţei noa5tre. :n care toate ele$entele 5unt corelate la nivel 5u<ato$ic.t creierul. 5enti$ente.t energia care ne :nconAoară. E"perienţa acea5ta $i-a arătat că ti$pul nu e5te liniar i că.

-răi$ :n realitatea propriei noa5tre $inţi. -re<uie doar 5ă vă lă5aţi $intea 5ă. odată cu cre terea noa5tră :n con tiinţă.dar? vine :n $od natural. 9ără 5ă 9ac nici cel $ai $ic e9ort pentru acea5ta. 9ără a-$i 5c8i$<a privireaI Du$ dacă era$ atentă putea$ vedea 9iinţe 5au linii a5i$etrice de lu$ină 5trălucitoareI Practic. :ncep 5ă-$i $ăre5c 5upra9aţa percepută din realitate.propriul $o$ent de con tienti@are a a%artenenţei la ace5t c. prin o<5ervarea atentă. ! a 9uncţionea@ă lu$ea $agicienilor i a clarvă@ătorilor. &oi ave$ :n5ă i capacitatea 5ă păcăli$ actul vederii. pentru a 9ace 9aţă con tiinţei din di$en5iunile 5uperioare. #in acea5tă cau@ă.i 9or$e@e propria repre@entare a ceea ce vedeţi. L!l<ert Ein5teinM Su<con tientul no5tru deţine progra$ul de decodi9icare. iar creierul reco$pune i$aginea. la nivel de u$anitate.$area ilu@ie?. nece5ară 5c8i$<ării realităţii colective.nd acce5 la energia univer5ală. :n 5tare de con tienţă. 198 . !$ :nţele5 atunci că a$ oric. 9ace po5i<il ca el :n5u i 5ă 9ie reprogra$at. #in acea5tă cau@ă 9uncţionea@ă legea a. dar 5tarea de 8iper5uge5ti<ilitate cu care 5unte$ :n@e5traţi la nivel de creier i $inte. :n5ă ace5t a. vederea e5te a.$p energetic co5$ic. 9olo5indu-ne de :nţelegerea noa5tră. 9ără 5ă intraţi :n Aocul celorlalţi. Vă a$intiţi cu$ 5punea$ că a$ :nceput 5ă văd i :n partea laterală a capului. de a vedea :ntr-un anu$it 9el lu$ea. !$ a9lat că noi 5unte$ adevăraţii a. a participanţilor la realitatea colectivă. &u :ncercaţi 5ă :ncadraţi propriile e"perienţe :n tipare deAa cuno5cute i per$iteţi-vă 5ă vă reprogra$aţi. reu i$ 5ă ne de@voltă$ a. Du$ cele $ai $ulte in9or$aţii le pri$i$ prin inter$ediul oc8ilor.5i$ţul 5paţial?.decodi9icatori de energie? $ noi decodi9ică$ i con5trui$ realitatea :n interiorul no5tru. iar realitatea $aterială e5te „o ilu@ie c8iar dacă una care durea@ă?.$a5ei critice?.

nd vi5ul colectiv. adevărul general al realităţii colective 9iind deAa 5ta<ilit1 revenirea la =nitate. -oate lucrurile au 9o5t 9ăcute prin El3 i ni$ic din ceea ce a 9o5t 9ăcut. e5te nevoie de mai %uţine a. dacă nu %rin puterea cuv.M Fnţeleg de ce a$ 5i$ţit nevoia 5ă 5pun ceea ce a$ e"peri$entat. cu o 9recvenţă 5ta<ilă.cau5a cau5oru$? a :ntregii creaţiiI %oan 5punea1 „Ca :nceput era Duv. >rice e5te po5i<ilP Magia :ncetea@ă doar c. LX .!cu$?. care poate 9i depă ită :n unele 5tări de con tiinţă e"tin5ă i că nu tre<uie 5ă curgă neapărat :n aceea i a. #ar 5c8i$<area Cnce%e cu noi. produce $odi9icări $aAore :n %erce%ţia 5u<iectivă a ti$pului.nd 5ă 9i$ con tienţi :n $o$entul de a.ndul a5cun5 :n 5u<con tient $ noi :n ine 5unte$ cei care <locă$ :n9ăptuirea $iracolului. Ei dacă $intea poate vindeca. &. Prin propria noa5tră vindecare i aleg.. !$ con tienti@at că suntem direct ră5pun@ători pentru noi i pentru creaţia noa5tră. 199 .pri$ul val? trasea&) reperele noii realităţi. per$ite$ ca 5c8i$<area 5ă 5e producă :n $od natural.t cele e$i5e de către creier.ntului $ a.nd apar 9rica i :ndoiala $ g. #eoarece undele electrice i $agnetice produ5e de către ini$ă 5unt $ult $ai puternice dec. propria noa5tră con tiinţă 5c8i$<ă realitatea.ntul era cu #u$ne@eu i Duv. %ar acea5ta in6luenţea&) realitatea o$enirii. Sc8i$<area 5tructurii con tiinţei o<5ervatorului.ntul era #u$ne@eu.Ei cu$ a$ putea 5ă aduce$ $ai u or :n realitate ace5t lucru. clipă de clipă. care e5te a5e$enea unui vi5 colectiv. 0iecare : i aduce aportul cu propria 5a realitate.0iinţe tre@ite? ca 5ă 5c8i$<ă$ realitatea colectivă.direcţie? Ltrecut-pre@ent-viitorM 5au cu aceea i vite@ă.56!nta E(an#helie du%) :oan' $ Ca%itolul F.ntul i Duv. propria noa5tră realitate. $odi9ic. Pentru că cei din a. n-a 9o5t 9ăcut 9ără El?X. !$ a9lat că ti$pul e5te o 9or$ă cuantică de energie.Ed.

Fntr-adevăr. iar Geconectarea Per5onală $i-a o9erit 9ără niciun e9ort toate ace5te condiţii. Gecitind Burnalul. !$ :nţele5 că un 5ingur punct conţine :n el toată evoluţia. Du $ulţi ani :n ur$ă. -răind :n pre@ent. pot :nţelege că pre$oniţiile nu 5unt dec. !$ ale5 :n5ă 5ă nu ţin 5ea$a de el.$ple i că nu pute$ interveni :n trecut. D.nd a$ con tienti@at a5ta.nă la identitate. >dată con tienti@at ace5t a5pect. &u avea$ con tienti@area că pot 5c8i$<a ceva :n lu$ea propriului $eu ti$p.t de $ult 5ea$ănă.ngă. #e aceea. c8iar i cu o vite@ă 9oarte $ică a $a inii i un tra9ic inten5 :n Bucure ti. de o cre tere $are a 9recvenţei de vi<raţie a c. dar că 5tă :n putinţa $ea 5ă aleg 5ă 9ie alt9el. -re<uie doar 5ă renunţă$ la credinţa că nu pute$ 5ă $odi9ică$ ceea ce ur$ea@ă 5ă 5e :nt. $inutele treceau :ncet.na $ea 5t. p. !$ con tienti@at a5t9el.nd nu $-a$ $ai gră<it. simultaneitatea eveni$entelor i a$ 5i$ţit că e5te po5i<ilă uni6icarea dintre trecut. pute$ 5c8i$<a orice dori$ :n propria noa5tră viaţă. toate 5e :$plete5c :n $o$entul pre@ent. #ar a 9o5t propria $ea alegere. pentru $ine ti$pul curgea uneori alt9el i depindea de propria $ea 5tare de lini te. iar dru$ul 5pre 5erviciu 5e parcurgea :n ti$p record.$pului electro$agnetic. a$ avut un vi5 care $-a atenţionat 5ă nu ie5 a doua @i din ca5ă. Viitorul i trecutul nu 9ac parte dintr-un ti$p liniar. D. atunci tia$ i credea$ că ti$pul curge liniar. &u-i a a că i voi aţi o<5ervat cu$ toată i5toria vieţii pe planeta noa5tră 5e regă5e te :n $icuţul e$<rion o$ene5cI !$ 5i$ţit c. pre@ent 5i viitor.E5te nevoie doar de o vi<raţie apropiată de cea a lu$inii. a$ avut un accident ale cărui ur$e :ncă 5unt vi@i<ile pe $. veţi recunoa te propriile $ele călătorii :n ti$p1 trecut i viitor.t 5i$ple atenţionări. =niver5ul $ultidi$en5ional i Don tiinţa $ultidi$en5ională $ 200 . pute$ c8iar vindeca trecutul i pute$ ge5tiona alt9el propriile e"perienţe. Ei $ai ale5.

.ndurile.punctului @ero?. &oi in9luenţă$ direct 5tructura !#&-ului no5tru prin g.5alt cuantic? i că a. :n care organi5$ul 5e regenerea@ă co$plet i apar vindecări 5pontane. e$oţiile i convingerile noa5tre. !$ :nţele5 că proce5ul de con tienti@are e5te adevăratul no5tru a.!cu$? i tre<uie doar 5ă $ă o<i nuie5c 5ă-$i $enţin 5tarea de con tienţă 5peci9ică di$en5iunii a cincea. Po5tularea unei con tiinţe cuantice univer5ale poate 9i a adar vala<ilă.nd propria 5tare de con tiinţă 5peci9ică. ca o 5tare per$anentă de a 9i. !$ :nţele5 că e"perienţa $ea de con tiinţă e"tin5ă a avut ca re@ultat o 5c8i$<are :n nivelul de con tienti@are.ilu$inarea interioară? are loc Cn momentul e"peri$entării unor di$en5iuni 5uperioare. Vă a$intiţiI !$ 5i$ţit că a$ $urit i a$ re:nviat. ci %erce%erea $ea a5upra realităţii. ne o9eră e"perienţe di9erite. iar di9erenţa de ti$p dintre e$iterea unei e$oţii i reacţia !#&. cu $o$ente de luciditate din pre@ent i 5u< 9or$a Don tiinţei Do5$ice. cu 5ingura condiţie ca noi 5ă aAunge$ la con tiinţa lu$ilor 5uperioare. %n9or$aţia 5parge <arierele 9i@icii cla5ice. pe di5tanţe e"traordinar de $ari. 201 . :nt.punctul @ero? al propriei tale 0iinţe.5alt cuantic? din .de i una 5ingură. !cea5ta poate deveni te8nologia viitorului. practic nu e"i5tă. 9iecare di$en5iune av. c8iar :n <oli grave. Don tiinţa e"i5tă :n 9iecare plan al =niver5ului. !$ :nvăţat că !#&-ul no5tru are o in9luenţă direct) a5upra lu$ii :nconAurătoare. #acă ai curaAul 5ă 9ii :n a. @ona :n care con tiinţa %oate 9ace propriul 5alt :n evoluţie. Eu $i-a$ 9inali@at propriul a. iar 5c8i$<area 9recvenţei de vi<raţie a con tiinţei. iar ace5te $odi9icări 5e propagă :n trupul no5tru i :n a9ara noa5tră. cu acce5 neli$itat la trecut-pre@ent-viitor. 5enti$entele. > regă5i$ :n noi 5u< 9or$a con tiinţei de 5ine. !$ e"peri$entat 5tarea de tran@iţie a a. &u realitatea 5-a 5c8i$<at.lne ti o 5tare de potenţialitate $a"i$ă.

toate 5e o9ili5eră. Si$ţea$ 9rica i nu reali@a$ c-o 5i$t. !tunci n-a$ tiut ce 5ă 9ac.t 5unt de 9ericită că $-a iertat i a ale5 5ă ră$.$plat ni$ic altceva. $-a$ uitat la ea cu atenţie. iar că revenirea la 5tări de 9ericire. Dercetările e9ectutate au arătat că 5tările de 9urie. i-a$ cerut iertare.teva @ile i nu 5-a :nt.nd a$ avut pro<le$e la vec8iul loc de $uncă. Fn 9iecare @i vor<e5c cu ea i-i 5pun c. Du oc8ii :nc8i i i lacri$ile pe o<raAi. „#e ce a$ $uncit at.t de $ult degea<a. dacă tot nu 5e pă5trea@ă curăţeniaI? M-a$ uitat la Virgil i l-a$ certat1 „#e ce ai adu5 9loarea aca5ăI &u putea 5ă ră$. !u trecut c. a$ gă5it o plantă 9ără viaţă. 9ru5trare 5au 5tre5. Mi-a$ a$intit de cealaltă plantă.$<e5c. c. :n ceea ce pot cu adevărat.nt. a$ 5e5i@at :ndoiala :n $ine.in9luenţ. Da 5ă vă daţi 5ea$a că a$ dreptate. a$ 5i$ţit nevoia 5ă $ă a e@ :n genunc8i :n 9aţa plantei. Fntr-una din @ile. Planta $ea a revenit la viaţă. dec. Virgil a adu5 aca5ă un g8iveci cu o 9loare deo5e<it de 9ru$oa5ă. Ei apoi a$ 5i$ţit 9ru5trarea. :n ceea ce 5unt.t de $ult o iu<e5c. Ei @ilnic. a$ 5ă vă pove5te5c ceva. c.nă la ţarăI E5te o griAă :n plu5P? ! doua @i. Mai e5te oare nevoie de o altă de$on5traţieI 202 . Gă$urelele u5cate :nver@eau 5u< oc8ii $ei. &u $ai avea nicio 9run@ă verde. :n ceea ce a$ a9lat. Planta $-a iertat i a 5i$ţit că e5te iu<ită i acceptată :n ca5a noa5tră. ! uitat :n5ă 5-o 5pele.t e5te de verde i de per9ectă. apar din ce :n ce $ai $ulte 9run@uliţe. 0run@uliţe $ici i ver@i au :nceput 5ă apară pe5te tot. Miracolul 5-a produ5 $ un $iro5 puternic de verde $-a 9ăcut 5ă de5c8id oc8ii i 5ă @. <loc8ea@ă $ulte dintre codurile de !#&. recuno tinţă i iu<ire. per$ite de<locarea ace5tora.nd a$ intrat :n ca$eră. iar eu a<ia ter$ina5e$ curăţenia :n aparta$entul no5tru de la Bacău.t că planta adu5ă a ră$a5 9ără nicio 9run@ăP !u că@ut toate.nă cu noi. Ei din nou 9rica i-a 9ăcut apariţia1 „#acă doar a5ta pot creaI? #in nou.nd tot ceea ce e"i5tă pe Pă$. o9ilită c. ! doua @i. c. #eodată.

„Să iu<e ti pe #o$nul. #ar. doar iu<ire. cu tot cugetul tău i cu toată puterea ta. trăirea tre<uie 5ă 9ie autentică i pe deplin sincer). Dă noi 5unte$ cei care 9ace$ ca lucrurile 5ă 5e :nt. #u$ne@eul tău. cu toată ini$a ta.nd ceva nu e5te a a cu$ a$ dori 5ă 9ie. devine realitatea tuturor.nt i legile 5peci9ice care guvernea@ă propria 5a lu$e. #e5pre a5ta vor<i$ $ cu$ propriile realităţi. voi gă5i căile i $iAloacele 5pre a o 9ace.irea creea@ă per9ecţiune i vindecă. &u e5te altă poruncă $ai $are dec.? LMarcu 12120. Fn realitatea $ea. -re<uie 5ă re:nvăţă$ 5ă nu-i Audecă$ pe ceilalţi i 5ă ne cere$ iertare c.!ve$ toată puterea.$ple :n Aurul no5tru. :n $od incon tient sau con tient. E5te cea $ai puternică 9recvenţă energetică i 0iinţa e5te :n e5enţa Sa. #acă eu cred cu tărie că Pă$. -re<uie 5ă :nţelege$ că ceva din noi a produ5 realitatea pe care o trăi$. Don5ecinţa i$ediată e5te un 5enti$ent de iu<ire.uie 5ă devină 203 .t ace5tea. dar iu.i. in6luenţea&) realitatea colectivă. Modelul teorie-practică tre.ntul e5te o 5tea i (reau 5ă de$on5tre@ ace5t lucru. $ai $ult 5au $ai puţin lu$inoa5e. cu tot 5u9letul tău.t de $ult dore5c i 5ă :ncerc 5ă-$i aHuste& realitatea după ea. dacă voi gă5i 5u9icienţi oa$eni care 5ă creadă :n ace5t lucru. 5e$nul că vindecarea a :nceput. odată ce ai e"peri$entatP !duceţi-vă a$inte că pot crea propria $ea realitate. devenită :ntre ti$p i realitatea altora.t de 5i$ple 5unt rigorile 5tiinţei. %ar a doua e5te ur$ătoarea1 aSă iu<e ti pe aproapele tău ca pe tine :n5uţiW. Ei pentru că a$ pornit de la o idee.21M D. iar noi 5ă 9i$ puternic ancoraţi :n pre@ent. voi veţi :nvăţa de5pre 5teaua nu$ită Pă$. care :ntre ti$p a devenit teorie. %ot 5-o co$plic oric. care conţine toate ace5te creaţii.W %ată porunca dint. ! venit $o$entul 5ă eli$ină$ orgoliul per5onal din actul creaţiei. E5te 5u9icient 5ă 5e atingă $a5a critică i realitatea $ea. pentru ca iertarea 5ă 5e producă. Pute$ crea a a cu$ dori$.

>$ului #ivin?. Ei totu i. #eoarece !devărata 0iinţă e5te doar iu<ire. i at. toc$ai <une pentru a $. relaţii i adevăruri co$plicate din $ate$atică i 9i@ică.ndire. la nivel colectiv. tre<uie re5cri5e pentru vre$urile de acu$. !ce5ta e5te un e"e$plu practic pentru cu$ a 9uncţionat „a$e5tecarea li$<ilor?. ar$onie. 204 .i co$plice din ce :n ce $ai $ult realitatea.r it i tre<uie introdu5. p. de e"pri$are i co$unicare pentru propriile idei. &oul Aoc aduce cu 5ine o 5c8i$<are1 tiinţa. 2R2T. ec8ili<ru :n cadrul =niver5ului i :n interiorul 9iecăruia dintre noi.. acea5ta e5te calea către pace. ! venit $o$entul 5ă :nţelege$ că uneori e5te nece5ar 5ă acce%ţi e"perienţele care vin 5pre tine i 5ă-ţi sim%li6ici $odul de g. Practic. pentru că ele 5unt a5pecte simultane ale . Sunte$ :n plină revoluţie de Cntoarcere la =nitate. care 5ă poată 9i :nţele5 de către oricine.nă 5e aAungea la ni te ecuaţii di9icile.t de $ultă vre$e.ng. 5ă.ine văd ce pot 5ă 9ac $ai departe cu ace5t adevăr.uie 5ă 5e 5i$pli9ice :ndeaAun5 de $ult ca 5ă vor<ea5că acela i li$<aA. Ei noi inginerii pute$ co$plica lucrurileO Pornind de la <analul 2R2T. religia i 9ilo@o9ia tre. $intea inginerea5că te purta prin de$on5traţii. la ce-$i 9olo5e te. &evoia de 5i$pli9icare e5te un adevăr greu de acceptat pentru o$enirea care a :ncercat 5ă devină din ce :n ce $ai 5o9i5ticată. Ea a hot)r!t că vec8iul Aoc a luat 59. e5te ne(oie doar de propria noa5tră cre tere :n con tiinţă.ia orgoliul vreunui 5avant erudit 5au 5tudent e$inent la Polite8nică.. Bocul cel vec8i :ncepu5e 5ă ne placă 5u9icient de $ult ca 5ă nu vre$ 5ă ie i$ din elP Da 5ă :nţelege$ noile reguli de Aoc. Mi-a$ adu5 a$inte de o glu$ă care circula :n $ediul inginere5c.tP 3ai . noul Aoc. acceptat de at. prin co$plicarea 9iecărui a5pect al 5ău. 0iinţa din care 9ace$ parte a ales cea $ai 5i$plă cale i a decis 5c8i$<area realităţii colective.$odelul practică-teorie. iar Cu$ina are aceea i 9recvenţă energetică ca i iu<irea.

dec;t 5ă :ncerc 5ă de$on5tre@ ace5t lucru prin c;t $ai di9icile i $ai 5terile $etodeP Dre terea :n con tiinţă, %rin propria e"perienţă, conduce la 5i$pli9icarea natural), a tuturor a5pectelor care ţin de propria realitate i de realitatea colectivă. Era nevoie :n5ă de ni te re%ere care 5ă centre@e realitatea colectivă, „noul Aoc?, :ntre anu$ite li$ite. !5ta 9ace$ toţi cei care 5unte$ :n „pri$ul val de tre@ire?. #ar după pri$ul val ur$ea@ă al doilea, al treilea i $ulte altele după ele. 0iecare nou-venit va co$pleta ace5t pu@@le uria cu propria 5a creaţie, iar creaţia colectivă va prinde cu adevărat viaţă. ! venit $o$entul 5ă ti$ că 5alvarea nu vine din a9ara noa5tră, că noi 5unte$ cei care ale#em 5au nu 5ă 9i$ acu$ „a doua venire a lui D8ri5to5 pe Pă$;nt?. ! venit $o$entul 5ă :nţelege$ că tot ce ave$ nevoie 5e a9lă :n interiorul no5tru. P!V%&% PE&-G= DE% D!GE &-!= =%-!- D_ M!V%! Ed%S-_ ! venit $o$entul, 5ă vă pove5te5c de5pre lucrurile pe care a<ia t;r@iu le-a$ :nţele5. E5te vor<a de5pre na terea Su9letului :n corpul 9i@ic i de5pre călătoriile con tiente :n „!5tral?. >$ul e5te o triadă 9or$ată din Dorp, Su9let i Spirit, iar p;nă acu$, Su9letul no5tru cere5c/Sinele #ivin/propriul no5tru Dreator a 9o5t $ediatorul :ntre Spirit i Dorp. A(em un Su9let, dar 5unte$ Spirit. Su9letul are „un corp ultra5en5i<il i $aterial, cu aAutorul căruia călătore te prin 5paţiu, denu$it corpul a5tral, care are ceva o$ene5c i ceva divinO &u$ele ocult al corpului no5tru a5tral e5te 9or$at din două nu$e1 Z!PJ&!-J P!!&E!J. Pri$ul nu$e core5punde !5tralului no5tru in9erior. !l doilea e5te 0iul, D8ri5to5ul no5tru Do5$ic, care ne lea#) per5onalitatea 9i@ică cu i$inenţa 5upre$ă a -atălui Solar. Dorpul a5tral e5te dotat cu toate 5i$ţurile nece5are pentru a inve5tiga $arile $i5tere ale vieţii i ale $orţii. Mintea, voinţa
205

i con tiinţa 5unt :n !5tralO Fn trecut a$ avut alte corpuri, alte e"i5tenţe i :n a9ara corpului 9i@ic ni le pute$ a$inti, le pute$ retrăi cu e"actitate deplină?X. Vă aduceţi a$inte de aripile care 5e pliau pe l;ngă $ine ca 5ă pot reintra :n corpI #ar de @<aterea puternică de aripi pe care a$ 5i$ţit-oI Sau de $ine :n celelalte ipo5ta@eI Vă a$intiţi de 9iinţele nevă@ute, care au 5pu5 că nu 5unt de-a lorI X in9or$aţiile 5e regă5e5c :n cărţile 5cri5e de către 5amael Aun Oeor i 5unt e"tra5e din cur5ul de5pre $Dedu,larea astral)' – Asociaţia Jnostic) de 5tudii Antro%olo#ice "i Culturale -AJEAC/. &.Ed. P;nă acu$, corpul 9i@ic nu :n5e$na „!ca5ă? pentru Su9let. Fn 9iecare @i, Su9letul no5tru cere5c călătorea $ o părticică din El, 5u< 9or$ă de con tiinţă, a 9o5t tri$i5ă pe Pă$;nt, 5ă „e"peri$ente@e? $ noaptea : i 9olo5ea corpul a5tral pentru a pleca 5pre Sur5ă, 5pre „!ca5ă?, 9ără ca noi 5ă 9i$ con tienţi de a5ta. Purta$ :n noi doar esenţa divină, $aterialul nece5ar pentru apariţia %ro%riului no5tru 5u9let :n corpul 9i@ic. !cea5ta era propria noa5tră con tiinţă. #ar con tiinţa :n 5ine nu e5te 5u9icientă. 0re,uie 5ă 5e producă 9eno$enul de con"tienti&are, adică de tre@ire a con tiinţei. -re<uie 5ă ai<ă loc propria noa5tră e"plo@ie :n Cu$ină, propriul no5tru „Big Bang?. !ce5ta e5te $o$entul :n care :ncepe dru$ul prin care „&e9iinţa? devine „0iinţă?. Pove5tea cu „uria ul 9ără 5u9let? e5te adevărată $ con tiinţa tre<uia :nt;i s) creasc) i 5ă 5e $aturi@e@e, :nainte de a 5e tre@i pentru a deveni su6let omenesc. Fn proce5ul de con tienti@are ave$ dou) etape di5tincte. Prima etapă o repre@intă 9eno$enul de „ilu$inare interioară?, produ5 Cn momentul e"peri$entării unor di$en5iuni 5uperioare i care e5te ,,5altul no5tru cuantic la nivel cere<ral, corelat cu
206

e"pan5iunea con tiinţei?. Pentru $ine, ace5ta a 9o5t $o$entul de călătorie iniţială, :n Cu$ina al<ă, c;nd „a$ :nţele5 ce :n5ea$nă !<5olut, &i$ic, Eternitate i %n9init?. Lrmea&) etapa de con tienti@are propriu-@i5ă, $aturi@area noa5tră la nivel de autocunoa"tere $ ++adevăratul 5alt cuantic, :nt;i 5pre o 5tructură unitară a 5u<5i5te$elor cere<rale, apoi la un nivel 5uperior de :nţelegere al $inţii i o 59eră $ai e"tin5ă de cuprindere a con tiinţei?. Fn 9elul ace5ta, e5te po5i<ilă apariţia adevăratei 0iinţe tre@ite, care poate 9ace trecerea 5pre o di$en5iune 5uperioară. ! doua etapă de con tienti@are Cnce%e cu „tre@irea lui Zundalini?, ni$ic altceva dec;t energia pri$ordială din %ro%ria noa5tră 5tare de vid. E5te $o$entul :n care acea5ta acti(ea&) propriile noa5tre coduri i c8ei !#&, care 5e gă5e5c :n interiorul corpului eteric i care declan"ea&) tre@irea la di6erite intervale. Vă a$intiţi că a$ perceput ace5t lucru ca pe un „ci9ru per5onal?, pe care a$ reu it 5ă-l 5criu :n 9or$ă $ate$aticăI -oată evoluţia noa5tră ulterioară, toate etapele noa5tre de cre tere :ntru con tienti@are e8ist) deAa 5u< 9or$ă de in9or$aţie, :n propria noa5tră 5tare de vid, 5u< 9or$a unui tipar energetic prede9init. #acă ave$ su6icient) con tienţă 5ă pute$ trece prin :nălţarea 9i@ică, declan atoarele pre5ta<ilite vor 9i activate, deter$in;nd de59ă urarea unui proce5 automat, care conduce Cn 6inal la tran59or$area corpului 9i@ic, prin apariţia noului no5tru „corp eteric cri5talin de lu$ină?, care ne va :n5oţi :n di$en5iunile a cincea i a a5ea. Vă a$intiţi ce a$ 5cri5 :n BurnalI „Eu nu 9ac ni$ic, toate vin 5pre $ine la vre$ea lor i 9ără niciun e9ort din partea $ea. %ntere5ant e5te că, :ntr-adevăr, nu trăie5c niciodată aceea i e"perienţă de două ori i nu pot 5ă deter$in eu, ceea ce ur$ea@ă 5ă cuno5c. ! a că, la5 totul 5ă curgă :n voie i $ă <ucur de 9iecare clipă de Magie.? !ce5t proce5 pre5upune de59ă urarea unei :ntregi „tran59or$ări alc8i$ice?, care are loc :n interiorul 0iinţei
207

noa5tre. Practic, ni$ic nu 5e de59ă oară :n a9ara noa5tră. >dată cu de5c8iderea pri$ei c8aHre, ,,la<oratorul? 5-a $utat :n propria noa5tră viaţă. „Goata Sa$5arei? Le"perienţa perpetuă :n lu$ea $aterialăM 9uncţionea@ă pentru noi, at;t ti$p c;t con tiinţa nu s a tre&it $ din ace5t $o$ent, Cnce%e evoluţia. Fn proce5ul alc8i$ic al 0iinţei noa5tre, pute$ ale#e 5ă 9i$ aAutaţi i de către alţii. #eoarece Dreatorul 5e e"peri$entea@ă pe Sine cu aAutorul tran59erului de energie 5e"uală, c8aHra ini$ii Aoacă un rol deo5e<it de i$portant :n propria noa5tră evoluţie $ c;nd am,ii parteneri au acea5tă c8aHră puternic activată, e8ist) potenţialul electro$agnetic, pentru de5c8iderea c8aHrelor ur$ătoare. !5t9el, a$ :nţele5 c;t de i$portante au 9o5t pentru $ine, toate relaţiile ade()rate de iu<ire, care $-au :n5oţit pe ace5t dru$. 0iecare relaţie $-a du5 p;nă unde putea 5-o 9acă, iar Geconectarea Per5onală doar a continuat proce5ul :nceput cu $ult ti$p :nainte. Cheia propriei noa5tre evoluţii o repre@intă transmutarea 9recvenţei energetice a iu<irii, :n octave 5uperioare, %!n) la 9recvenţa pe care o are Dreatorul. Da 5ă cree&i, tre<uie 5-o 9aci din iu<ire Lcon tienti@area de(ine 5tare de 9aptM i cu iu<ire L9olo5irea ace5tei 9recvenţe :n5ea$nă aducerea Cu$inii :n @ona noa5tră pri$ordială de vid in9or$aţionalM. E5te e(oluţia de la o con tiinţă duală, la una a „=ni$ii?. #ar, dacă n-ai 9ăcut pa5ul 5pre con tienti@area =nităţii, vec8ea cale e5te corectă, pentru că re9lectă propria noa5tră capacitate de :nţelegere a realităţii. Ei acu$, „a 9ace drago5te? Cnseamn) a con tienti@a legătura nevă@ută dintre noi, per$iţ;ndu-i 5ă devină din ce :n ce $ai puternică3 :n5ea$nă 5ă :nţelegi că 9a$ilia poate redeveni un organi5$ unitar i :n5ă i celula de <a@ă a 5ocietăţii o$ene ti3 :n5ea$nă a-l re5pecta, :nţelege, accepta pe celălalt, a-l iu<i $ai pre5u5 dec;t pe tine, 9ără a-i cere ni$ic :n 5c8i$<, dar l)s!ndu i 5paţiu pentru a 9i el in5u i, :ntr-o relaţie care :n5ea$nă „noi?. Practic, ai aAun5 la %rimul pa5 :ntru con tienti@area apartenenţei la =nitate. Ei totul Cnce%e prin a te
208

tre<uie 5ă 9ace$ o călătorie :n 5tarea noa5tră pri$ordială de vid.nd „c8aHra Su9letului?/ „&enu$ita?/„#aat8? 5-a de5c8i5. !$ 5i$ţit că „C-a$ de5coperit pe #u$ne@eu :n Mine? i că „a$ 9o5t doar %u<ire?. ci a $ea? $ a$ au@it :n $ine. care 5-au unit :n iu<ire. a a cu$ e ti. „!cu$ nu $ai e5te :ncercarea ta. a$ i@<ucnit :n culoare al<-argintie i a$ 5i$ţit cu$ 5unt cuprin5ă de lini tea i iu<irea din ad.ncul $eu?. dar ca 5ă cre te$ i 5ă evoluă$ ca i con tiinţă. iertare $ a te iu<i :n $od total. :n @ona propriului $eu corp 9i@ic. a%are Su9letul o$ene5c. !tunci a 9o5t $o$entul $eu de călătorie :n „punctul @ero? al propriei $ele 0iinţe. Vă aduceţi a$inte cu$ a$ perceput. „dintr-o dată. cu aripi al<e ca de le<ădă?. Pentru ca Su9letul omenesc 5ă 5e na5că. la :ntuneci$ile pri$itive ale „&E0%%&[E%? i la „J!>S?. Vă aduceţi a$inte cu$ a$ perceput ace5t lucruI !$ 5i$ţit :nt.iu<i pe tine :n5ăţi $ cu tandreţe. M-a$ tre@it :ntr-un tunel negru. :n $od di5tinct. pentru pri$a dată. !poi. !ce5t proce5 a :nceput cu $o$entul c. @ona :n care con tiinţa poate 6ace propriul 5alt :n evoluţie $ a$ trăit $o$entul de re:ntoarcere la „punctul de plecare originar?. pentru ca Cu$ina 5ă „5e na5că? i :n interiorul $eu 5ă apară o nouă creaţie. cu aripile ca de liliac?. acceptare.$ple ceva?. pentru a deveni Cu$ină. iar 5tarea $ea de vid 5u< 9or$a unui :nger „$ov :nc8i5. cu 5en@aţia ridicării i a plecării „!ca5ă? $ a$ 5i$ţit că a$ $urit i a$ :nviat din nou. Ca a doua trecere a lui Zundalini. :nţelegere. „Ei $ai pot 5ă-ţi 5pun de5pre i$aginea pe care a$ avut-o cu cei doi Fngeri care a$ 9o5t Eu.i o nelini te pro9undă i un 9el de greutate :n 5to$ac1 „Parcă tre<uia 5ă 5e :nt. tre<uie 5ă ne acce5ă$ propria noa5tră 5tare de Cu$ină. cele dou) a5pecte ale $eleI !$ vi@uali@at Cu$ina din $ine 5u< 9or$a unui „:nger al<-argintiu. >dată tre&it) con tiinţa. 209 . a$ tiut că e5te o tran59or$are care nu are legătură cu propria $ea %ersonalitate.

pe un .. #e data acea5ta al<-viorie. %ar Cu$ina devine din ce in ce $ai puternicăO? &u-i a a că $e5aAul din 9il$ul „Dă@ut din cer? vi 5e pare altulI !aron e5te copilul „Purtătorului Cu$inii?.nd tre<uie 5ă ai<ă loc „nunta alc8i$ică 9inală?. Ei <ine:nţele5.nd ne tre@i$ la viaţă i trăi$ cu adevărat $ :n re5t 8i<ernă$. tigă$ li<ertatea. dar era$ cu$va :n a9ara capului $euP Sen@aţia a 9o5t :n a9ara capului i :n @ona calotei 5uperioareO #ar era$ tot Eu.i 9olo5ea5că Ci<erul !r<itru.nt &ou?. pentru a lua na tere un nou Su9let :n corpul 9i@ic. dintre ace5ta "i Su9letul divin. 9ără 5ă ti$ ce 9ace$. ca 5ă trăia5că :n continuare. :n cre tetul capului $ era$ culoare.:$<răţi aţi. dacă n-ar e"i5ta tentaţiaI !ve$ nevoie de propriul no5tru Ego. ni$ic altceva dec. vine $o$entul c. cu aripile ca de liliac?. !cea5ta e5te a doua 5e$ni9icaţie pentru :ngerul „$ov :nc8i5. de i :n corpul 210 . poate 5ă aleagă 5ă 9ie de partea %u<irii. o neră<dare dureroa5ăO D.ia Cu$ina care 5-a nă5cut. renunţă$ la ignoranţă i ne rec.Pă$.ndoi. a$ au@it din nou 5unetele de 9recvenţă ridicată i 5-a de5c8i5 o nouă c8aHră.ng. Fntunericul are :n5ă două variante1 pri$a $ 5tarea noa5tră pri$ordială de vid.t 5tarea noa5tră pri$ordială de vid. :nainte de a 9i colecti() $ 9iecare : i poartă „crucea? i urcă propriul $unte. Să vă a$inte5c ceea ce-a$ 5cri5 :n Burnal1 „&oaptea trecută citea$. care 5unt tot Eu. era Fngerul Meu $ov. Del care 5e uita cu $ultă drago5te i $. #ar prin propria lui con tienti@are. „! doua venire a lui D8ri5to5? vor<e te des%re na terea Su9letului :n corpul 9i@ic. #upă na terea Su9letului o$ene5c. Du$ ar putea :ncolţi :n noi virtuţile. Fngerul Meu al< :i ocrotea i :i :$<răţi a pe a$. $o$entul c. iar a doua $ propriul no5tru Ego. 5trălucitoare. dar era ceva :n $ine care dorea 5ă $erg $ai repede la culcare $ cu$va. el poate 5ă. Evoluţia noa5tră e5te una indi(idual).nd a$ $er5 :n pat. pentru a 5u5ţine 5enti$entul de 5ine i a gă@dui identitatea ca 9iinţă o$enea5că.

#ar tre<uie 5ă a$ ră<dare $ ca 5ă deveni$ de drept entit)ţi de con tiinţă. pri$a oară cu po@iţionare :ndelungată :n @ona ini$ii $ ca i cu$ a 9i $uritO . -oate corpurile noa5tre su. Su9letul-Eu 5i$te 9oarte puternic 0ocul Spiritului.. ca i cu$ ar 9i intrat prin @ona capului. :nţeleg. totul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. %arcur# o perioadă de puri9icare. iar . M-a 5canat de trei ori. a$ putut 5ă articule@ cuvinteP . #ar nu e5te 5u9icient. =n corp cu o 9recvenţă su%erioar).ndit a a. a$ 5i$ţit o nouă trecere de 9oc. ec8ili<rare.. are loc o „contopire? dintre corpul 9i@ic i corpul a5tral. ia na tere %ro%riul 5ău corp astral. Vă a$intiţi cu$ 5punea$ :n Burnal că 5i$ţea$ „cu$ $ă ridic? din $ine :n5ă$iI >dată cu na terea Su9letului :n corpul 9i@ic. Su9letul nou-nă5cut tre<uie 5ă treacă printr-o perioadă de tran@iţie i cre"tere. Cntr o Don tiinţă unitar). 9iindcă el nu e"i5tă Acum pentru Mine. de 9recvenţă $ai Hoas). 5ă $ă accept i 5ă $ă :nvăţ cu Mine :n5ă$i. Spiritul nu $ai are nevoie de inter$ediar. in9luenţea@ă propriul no5tru corp 9i@ic. As%ectele noa5tre p5i8ologice 5e une5c i 6ormea&) „Dorpul Mental?. a$ ador$it.tile. Sunt cu tine. Fn $o$entul :n care con tiinţa 5e tre@e te i apare Su9letul o$ene5c. #e data acea5ta 9oarte inten5ă $ a$ perceput-o alt9el..$eu a5tralP !poi a$ putut vor<i. El poate călători direct %rin Su9letul $eu. Ei totu i. care 5e $ani9e5tă i 5unt pre@ente doar pe ti$pul vieţii.W D. :n care 5ă $ă cuno5c..nd că $aturitatea :nlocuie te cuv. D. dec. Dele „2 nopţi de :ntuneric? repre@intă perioada de 211 .!cu$ e5te pentru Mine.t 5u< 9or$ă de proiecţie. a5pectul $eu 5-a $aturi@at i poate 9i :n legătură directă cu !devărata 0iinţă. -otul e5te <ine.&u te $ai te$e.noi?.W !$ tiut că nu tre<uie 5ă 9ac ni$ic corpului. care acu$ de(ine 9uncţional.nd toate 5-au ter$inat..ntul „cred? cu „ tiu?. de !cu$ Sunt !ici.? !cu$ $-a$ nă5cut a doua oar).nd a$ g.eu? devine . nu te te$e.. ar$oni@are i $odi9icare.

t o$ul nu era tre@it. !<ia acu$ pot :nţelege cu adevărat ce a$ vrut 5ă 5pun :n Burnal prin1 „Pe $ă5ură ce $ă ec8ili<re@.nă acu$. recuno5c Spiritul :n $ine i devin din ce :n ce $ai $ult Spiritul. cu adevărat. tran59or$area propriului no5tru corp 9i@ic. tot acu$. „Dorpul !5tral Solar?T„Dorpul Budd8ic?. !par a5t9el corpurile su%rasensi. ! treia oară..t ti$p c. parte din !devărata 0iinţă i Ci<erul !r<itru capătă sens. care 9avori@ea@ă Cn tim%. Per5onalitatea $ea a recuno5cut :n Dorpul $eu na terea Su9letului o$ene5c. propria $ea 0iinţă tre&it). p.nă5cut?. Eu devenit acu$ Su9let. :nţeleg de ce c8eia de activare tre<uie 5ă 9uncţione@e de trei ori. voi trece la Mine. Ansam. Spiritul re(enea at. „Dorpul Voinţei Don tiente?T„Dorpul !t$ic?M i (echiul corp eteric La9lat :n legătură inti$ă cu propriul no5tru corp 9i@icM 5e $odi9ică.nă $ă contope5c :n El. Spiritul 5ă 9ie „!ca5ă?.ti$p nece5ară pentru puri9icarea celor 2 corpuri1 eteric.ile L„Dorpul Mental Solar?T„Dorpul Dau@al?.lul celor 2 corpuri 5upra5en5i<ile 6ormea&) „corpul eteric cri5talin de lu$ină?. pentru ca tran59or$area 5ă 9ie co$pletă. pentru că 5-a aAun5 deAa la „viaţa ve nică?. a5tral i $ental. dar din ace5t $o$ent 5e vor<ea de5pre reCncarnare. perioada de tran@iţie 5-a :nc8eiat i 5-a . Ei. dar :ntr-o variantă ne<ănuită i de ne:nţele5 pentru $intea o$enea5că de p. prin maturi&area 0iinţei tre@ite. Fnvăţăturile din religiile 5trăvec8i 9ăceau distincţie clară :ntre revenirea i re:ncarnarea Spiritului. !5t9el ale# con tient 5ă 9iu o 0iinţă tre@ită. de Mine i prin Mine către Mine?. Fnţelegeţi de ce =niver5ul e5te in6initI El cre te cu 9iecare 0iinţă care 5e tre@e te i alege :n 212 . -ot Eu 5unt.nd 0iinţa a 9inali@at un nou proce5 de $ultiplicare a Sa i are loc „nunta alc8i$ică 9inală?MP5%iritul. =itarea nu $ai e5te po5i<ilă. E5te doar propria $ea relaţie1 5u6letul omenesc/Cor%ul 6i&icPPersonalitatea meaPFiinţa tre&it) LE5te $o$entul c. :n Mine. iar El devine Eu. pentru ca apoi.

pentru că Fn5u i Dreatorul e5te prea departe $ :ncă era nevoie de $iAlocitor :ntre Spirit i &oi. #acă veţi privi cu „alţi oc8i? cărţile din religia vec8e. „carantina? i$pu5ă pe perioada copilăriei noa5tre pe Pă$. nu 5e $ai vor<e te de5pre ani. veţi :nţelege c. Fl recunoa teţiI E5te vor<a de5pre Sinele no5tru Superior/Su9letul no5tru cere5c/propriul no5tru Dreator. :ntru lungi$e de @ile?.nt.nt. :$preună cu el. P5al$i5tul nu 5e $ai poate adre5a direct. care :n ortodo"ie e5te P5al$ul 22. 9ără 5ă tiu că 9ac ace5t lucru. dar odată ce te-ai tre@it din vi5. Ca neca@uri. p5al$i5tul 9olo5e te pronu$ele la per5oana a %%-a1 „nu $ă te$ de niciun rău.M. Del $ai <un e"e$plu e5te <inecuno5cutul Psalm DGX LX„Psalmii lui Da(id'. a$ putut e"peri$enta dedu. pove tile i 9il$ele S0. „El $ă pa te :n pă uni ver@i3 El $ă duce la ape de odi8nă3 El :$i :nviorea@ă 5u9letul3 El $ă povăţuie te pe cărări drepte. căci -u e ti cu $ineP -oiagul -ău i nuiaua -a $ă $.$od con"tient.ie3 -u :$i :ntin@i $a5a :n 9aţa potrivnicilor $ei3 -u :$i ungi capul cu untdele$n3 -u :$i u$pli pa8arul de dă pe5te el?. P5al$i5tul tie1 corpul 9i@ic e5te „ca5a #o$nului? pe Pă$.? P5al$ul 5e :nc8eie :ntr-un $od 5trălucit1 „Da 5ă locuie5c :n ca5a #o$nului. 5crierile e@oterice. p5al$i5tul vor<e te de5pre !devărata 0iinţă.larea a5trală. De 9ru$oa5ă de9iniţie a EternităţiiP >dată 9or$at corpul a5tral. pentru că e5te aici i acu$. dar 9iind 9oarte con tientă de călătoriile e9ectuate i de 59aturile pri$ite 213 . ci de5pre Eternitate $ „:ntru lungi$e de @ile?.t de $ulţi oa$eni tiau 5au tiu cine 5unt.Ed. D. că poate 5ă-% 5pună „-u?. ne cuprinde pe toţi i pe toate. 5ă 5pargă <ariera de protecţie. &.ng.nd 5e 9olo5e te pronu$ele la per5oana a %%%-a. P5al$i5tul tia că ace5ta e5te $ult $ai aproape. care repre@intă -ot Deea De E5te i cuprinde $ultitudinea de 0iinţe tre&ite.

nă atunci.:n acea5tă lu$e a5cun5ă.ve5titorul?. tu "tii că e ti toate ace5tea la un locP 3aturitatea :ncepe c.r@iu. care :n cartea lui Pierre Vri$al $ $Dicţionar de mitolo#ie #reco roman)'X. $e5agerul care 9ace legătura :ntre noi i #ivinitate. Ca :nceput. D8a$uel.nd ai cre5cut 5u9icient. P. &u vă lă5aţi :n5ă păcăliţi. $ai aproape de adevărata noa5tră natură.. iar :n 9inal e5te 59era care ne :nconAoară. iar eu a$ :nţele5 a5ta 9oarte t.Ed. Ei pentru a5ta.$plat :n „!5tral?. ne conduce la „"ar%e?. Da$ael i Sa$aelI Ei <ine. Di&ol(area Ego-ului cu aAutorul „#ivinei Ma$e Zundalini? Lde5eori asociat) cu MagiaM. :ntr-o @i a$ :nţele51 toate ace5te nu$e 5unt doar variante pentru 5amael. Du$ a 9uncţionat ace5t 5i$<ol pentru $ineI Ei <ine. 214 . 5i$<oluri ale eternităţii i :nţelepciunii. lucrurile $agice pe care le trăie ti. ci esenţa lor. &. care 5ă te 9acă 5ă 9ii $ai atent la propria ta 0iinţă. iar „revelaţia? ne per$ite 5ă acce5ă$ in6ormaţia pentru nivelul de con tiinţă atin5. de data acea5ta $ai su.til). Dra#onii au 9o5t con5ideraţi :n antic8itate.O. apoi de(ine dragon de 9oc. lecţiile i invitaţia lor de a te cunoa te a a cu$ e ti :n realitate. Fn „!5tral?. totul e5te o ilu&ie. ar8ang8elul „59erei lui Marte? :l alun#) pe „diavol? Lni$eni altul dec. &u$ele lui Sa$ael :ncepe cu litera „5?. Vă a$intiţi de5pre Sa$iel. adevărul din 5patele lor. $e5aAele tre<uie 5ă 9ie Cnţelese la nivelul $inţii o$ene ti. E$i5ar puternic/ve5titor al #ivinităţii. %$portante nu 5unt e"plo@iile :n lu$ină i culoare. ave$ nevoie de %ro%riile noa5tre sim. nu $ai e5te nevoie de ace5te arti9icii. !tunci c. i$plică e6ortul autocunoa terii. 5-a :nt. X pu<licat de Editura 5aeculum :. -ot ceea ce 5ea$ănă a <a5$ :n Burnal. >undalini are 9or$a unui arpe. Fn acel $o$ent.oluri cuno5cute.nd nu $ai e5te nevoie 5ă ve@i i 5ă e"plode@i :n culori. Cn#erul e5te . ca 5ă cre@i ceea ce "tii.t propriul no5tru EgoM i ne aAută 5ă :nţelege$ adevărata cau@ă a 5u9erinţei.

? „Pot 5ă te invit la o pli$<areI Să nu te 5perii $ uneori călătore5c pe un dragon. care 5e$nalea@ă canalele %da i Pingala. !$ de5coperit i alte 5i$<oluri.E5te $o$entul 5ă dă$ ti$pul :napoi. a$ apelat la cartea $C)s)toria %er6ect)'X. dar „aripile de două ori rete@ate?I Da 5ă :nţelegeţi ace5t 5i$<ol.r it va 9i un ră@<oi puternic.? „Ca 59. pe unde 5e :nalţă !to$ii Solari i Cunari p. pe care vreau 5ă vi le :$părtă e5c1 F/ Ja. Sunt Sa$iel. Mi 5e 5pune .riel e5te ar8ang8el (estitor. 5cri5ă de către Sa$ael !un Yeor1 „Daduceul lui Mercur 5i$<oli@ea@ă $ăduva 5pinării cu cei doi erpi ai 5ăi. pri$i$ Ari%ile %gnice. energia vec8e nu va pleca u or.Ve5titorulW. X pu<licată de Asociaţia Jnostic) de 5tudii Antro%olo#ice "i Culturale -AJEAC/. Sunt Gegina Magiei. poate intra :n di9eritele departa$ente ale F$părăţiei3 poate călători :n corp a5tral după voinţă3 poate călători cu Ve8iculele Supraa5trale3 poate călători cu corpul 5ău 9i@ic prin cea de-a patra di$en5iune3 e5te o Pa5ăre Earpe?.Ed. D. anunţ. veţi 5pune voi. !ce tia 5unt die@ii i <e$olii $arelui 0a care ră5ună :n :ntreaga creaţie. Mi-ai reparat aripile $ erau de două ori rete@ate.nă la creier.nd Qar%ele aAunge la :nălţi$ea inimii. !ripile Daduceului lui MercurO >rice %niţiat care 5e pre5c8i$<ă :n Pa5ăre Earpe poate @<ura 5pre Cu$ile Superioare. Mulţu$e5cP !cu$ pot 5ă-ţi 5pun cu$ $ă c8ea$ă. ca 5ă vede$ ce a$ 5cri5 :n Burnal.nd !to$ii Solari i Cunari 5e une5c la <a@a irei 5pinării 5e tre@e te Earpele %gnic al puterilor noa5tre $agice. „=ită-te acu$ :n 5patele $eu.nd 9iecărui 5u9let de lu$ină ve5tea <ună a :nălţării i uniunea 9inală cu #u$ne@eu L:n cre tini5$ e5te :ngerul 215 . D.? Bine. &.

:n dreapta Mea?3 „Cartea ti. Vă a$intiţiI „Dineva. %ar 216 .R'T123 !rcanul cu nu$ărul 12 conţine „Evang8elia lui %uda? i repre@intă „Nemurirea4 3oarte "i În(iere $ indică tran59or$ări.l9. &. iar cea in9erioară a revenit 5pre cea 5uperioară $ =nitatea e5te regă5ită i 56era Su9letelor lu$inate reunite cu Dreatorul lor?.it puternic i răcoro5 de aripi. cele . pentru că „>ceanul de Sunet? e5te pri$ul creat de către 0iinţa Fn5ă i. cu 9.ngă $ine./ </ $e5ager care a anunţat Mariei că va 9i $a$a lui %i5u5M3 0recutul 5e regă5e te :n drea%ta noa5tră.' de @ile pentru ca 5u9letul unui o$ $ort 5ă 5e re:ncarne@e.? „Mu@ica celor apte 59ere planetare este lira cu apte cor@i. care e5te repre@entat prin %udaM3 Vă aduceţi a$inteI „Cheia trecutului i pre@entului.'T.. iar e"plicaţia o regă5i$ tot :n cuvintele lui Sa$ael !un Yeor1 „Daduceul lui Mercur 5i$<oli@ea@ă $ăduva 5pinării cu cei doi erpi ai 5ăi. 5-a a e@at :ncet l. 5c8i$<are totală. mu&ica a5trelor.i $u că coada i :i dă dru$ul/cele două cupe ale lui „#aat8? 5-au :ntor5 9aţă :n 9aţă.= de &ile au un :nţele5 $ult $ai pro9und1 e5te vor<a de5pre $oarte i :nviere L. vă a$intiţiI D.Ed.nă la creier. $u@ica #ivinităţii. pe unde 5e :nalţă !to$ii Solari i Cunari p. !ce tia sunt die@ii i <e$olii $arelui 0a care r)sun) :n Cntrea#a creaţie?3 #ar de 59erele vă@ute :n Bucure ti.. #acă apele@i la Za<<ala... e5te c8eia $u@icii Su9letului.? -oate ace5tea 5unt corecte.nd a$ 5cri5 de5pre semni6icaţia eta%elor din tim%ul Reconect)rii* LX in9or$aţii pre@entate la pagina ('.etan) a morţilor – Bardo 0hodol? 5pune că tre<uie 5ă treacă .D/ G/ .M 5punea$ că „cercul e5te =ro<oro5 care. di@olarea Ego-ului. care 5e$nalea@ă canalele %da i Pingala.

2. au@iţi %ro%riile voa5tre cuvinte. ani$ică i 5pirituală?3 R/ #ar cea $ai co$pletă 5i$<oli5tică o regă5i$ :n interpretarea nu$erelor vi5ate. !colo.ntul #u8M.nd cineva vă vor<e te. E5te vor<a doar de5pre %ro%riile $ele 5i$<oluri. !tunci a$ :nţele5 că a$ deAa ră5pun5ul. $-a$ :ntre<at din ce di$en5iune vine propriul $eu Dreator. $i-a 5pu5 că avea$ „' perec8i de aripi?P Dă 5unt un „Pri$ordial? i că noi 5unte$ cei care le-a$ dat :n griAă 217 . 11.:n cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. c. dacă 5unt atentă la 5i$<olurile 9olo5ite.nci i 9oarte lu$ino iI Era$ Eu. Sunteţi elev i pro9e5or :n acela"i $o$ent. devenind ad. A%ocali%sa 56!ntului :oan. erau propriile $ele cuvinte. !le"andra. 5tudenta la Hinetoterapie. a cărui co$unicare i creativitate contactea@ă s6erele lu$inoa5e i de5c8id dru$ul 5pre tripla iniţiere 9i@ică. 9oarte apropiate de lu$ea e@otericăO -oate ră5pun5urile i lă$uririle la :ntre<ările $ele au venit :n ti$pul călătoriilor din „!5tral?. :ntoarcerea la Cu$ină. Vi le a$intiţiI 22.Tpiatra cu<ică pe care tre<uie 5-o dăltui$3 11T„:nteţiţi 9lacăra 5piritului cu 9orţa iu<irii?3 22Tcoroana vieţii. :ncarnarea !devărului :n noi3 20TSpiritul LS9. Calea de e(oluţie a 5u6letului' a$ gă5it1 „Ple"ul laringian e5te cel al Ver<ului. iar ceilalţi devin ade()ratele voa5tre oglin@i.. 20O !cu$ 5ă :ncercă$ cu aAutorul cuno tinţelor de Za<<ala1 22Tindeci@ia3 2Tlenea3 . 22. Vă a$intiţi cu$ 5punea$ că oc8ii celor cu care 5tătea$ de vor<ă 5e 5c8i$<au. . Fnteţe te 9lacăra Spiritului cu 9orţa iu<irii ca 5ă pri$e ti coroana vieţii. Ei-n traducere co$pletă1 „%ndeci@ia i lenea te ţin pe loc :n dăltuirea pietrei cu<ice. :ntr-o 9or$ă u or de :nţele5 pentru MineP Ca un $o$ent dat. pe care a$ :ncercat 5ă le Aoc la „Coto?. :ntoarcerea la Cu$ină i tu 5ă 9ii una cu Spiritul?.

#e la un ti$p. iar eu popo5ea$ :ntr-o lu$e cu „vi5e? 9oarte vii. toate 5enti$entele.nd $ergea$ noaptea la culcare i :nc8idea$ oc8ii.. 59ere de lu$ină 5e pli$<au ne5ting8erite pe <ulevardul =niriiO 'R2T12 are i un alt :nţele51 !rcanul cu nu$ărul 12 e5te cartea „!po5tolatului?. :n5oţite de pro$i5iunea că ace5tea pot 9i depă ite cu aAutorul .nd eu a$ devenit o 0iinţă tre@ită1 „#upă ce 5-au ter$inat toate. Pentru $ine.ntătoareW 9oarte :naltă. noaptea 5e 5c8i$<a5e :n @i. percepea$ 9oarte puternic ridicarea din corpul 9i@ic i :ntoarcerea3 :n ti$p. . e$oţiile i g. de i noaptea trăia$ 9oarte puternic orice „vi5? i era$ 218 .ndurile 5unt $ult $ai puternice. :nainte de a ador$i. 0ot Eu a$ pornit pe dru$ul :nvăţării :n a 9i Dreator con"tient. ace5te ridicări i reveniri 5-au 9ăcut $ult $ai u or.Stai lini tită. ->-=C 5e organi@ea@ă din nou. totul devenea o apă de cle tar. e$oţiile i g.9recvenţă c. aproape :n $od durero5 de real. &u :nţelegea$ de ce nu $ai percep ridicarea corpului a5tral.. e5te noua in9or$aţie pe care tre<uie 5-o pri$e ti. dar acu$ 5unt i o nou) 0iinţă tre@ită. pentru că am o altă con tiinţă. %rin propria $ea e"perienţă căpătată :n acea5tă lu$e.$plările prin care trecea$. Fn realitate era$ :n „!5tral? i cu$ acolo nu $ai e"i5tă corpul 9i@ic care 5ă te proteAe@e.? Sunt un „Pri$ordial?. a$ au@it o . adică pe oa$eni. 9iinţe din di$en5iunea a treia. care aduce pro<e i durere :n ti$pul :ncercărilor din cea de-a „&oua S9eră?.„el9ii 9ără aripi?. D. a adar :n Bucure ti. 5imţeam toate :nt. #ar 'R2T12 i „Dreatorii? aparţin di$en5iunii a 12-a.Ma$ei #ivine Zundalini?. :n plină @i. Vă $ai a$intiţiI „>ricine ar 9i.. n-a$ $ai 5i$ţit ace5te lucruri la 9el de inten5. 0iinţa Fn5ă i 5e reor#ani&ea&) :n $o$entul c.ndurile erau u or de recuno5cut. pur i 5i$plu dureau.? Ca :nceput.W Fntr-adevăr. 5unteţi voi din trecut. 5i$ţea$ ca i cu$ $ă reorgani@a$. de nuanţe $ai :nc8i5e. dar creaţia $ea e5te acu$ alta. Senti$entele.

5tarea di$en5iunii a patra.per9ect con tientă. iar aici corpul astral vec8i e5te deAa $trecut'.nd e"peri$entă$ toate lecţiile di$en5iunii a patra $ 9ace$ trecerea de la 5tadiul de copil. 9ără a $ă ridica din propriul $eu corp 9i@ic. la cel de adole5cent i c8iar dacă adole5cenţa. !$ reali@at că acu$ pot intra i ie i c. !cu$ 5unte$ :ncă :n etapa c. Fntr-o noapte. nu de5pre o dorinţă. Fn5ă di$en5iunea a cincea a%arţine de drept planului mental. nu ţine $ult. !ce5t Ve $. pe cel $ental al lucrurilor concrete. de pe planul a5tral al ilu&iilor. a$ 9o5t $ai atentă la ceea ce 9ăcea$. &oi 5unte$ deAa :n „!5tral?. :năuntrul căruia arde 9lacăra 219 . puterea i voinţa divină $ e5te le#at de corpul 6i&ic3 Dorpul Buddhic arată „ca un va5 de ala<a5tru 9in i tran5parent. :n di$en5iunea a patra. pentru că propria noa5tră con tiinţă a 9ăcut 5altul 5pre planul a5tral. indi9erent dacă e5te @i 5au noapte..nă la adevărata $aturitate $ai e5te cale lungă de 5tră<ătut. LDorpul Atmic repre@intă 5ediul Spiritului. :n care 5e $ani9e5tă Spiritul.pă e5c :n !5tral?. Fn di$en5iunea a cincea tu ai deAa 6ormat „corpul eteric cri5talin de lu$ină?. E5te vor<a :n realitate de5pre „Dorpul de Slavă?/„Dorpul de !ur al >$ului Solar?/„Jaina de &untă a Su9letului?/„-o So$a JeliaHon? din vec8ile 5crieri e@oterice. tre<uie 5ă pără5e ti planul a5tral al dorinţelor i 5ă acce5e@i planul $ental. #ar i corpul mental vec8i tre<uie 5ă 5e puri9ice i s) urce.nt e5te com%us din Dorpurile Supra5en5i<ile. Da 5ă poţi crea acu$. M-a$ vă@ut cu$ . care aparţine ideilor. Vă a$intiţi cu$ a$ 5pu5 că tot ti$pul a$ 9o5t convin5ă de intrarea !linei :n BarouI Era vor<a de5pre o idee deHa $ateriali@ată. Sunte$ :ncă :n planul a5tral i ne 9ace$ ucenicia $ p. e8%erienţele ei 5unt esenţiale pentru $aturitatea di$en5iunii a cincea.nd vreau din acea5tă lu$e. Fn planul a5tral e"i5tă o &on) unde di$en5iunea a patra 5e :ntrepătrunde cu 5u<5traturile in9erioare ale di$en5iunii a cincea.

la o anu$ită calitate a lu$inii. :nţelea5ă :n ti$pul celei de-a opt5pre@ecea #ina5tii a Egiptului. Dorpul 6i&ic.$puri rotindu-5e :n 5en5uri o%use. %utem 5ă :ncarnă$ noul Su9let :n corpul 9i@ic. „Dorpul eteric cri5talin de lu$ină? este c8iar . 5ediul intelectului.ne :n ur$ă?. &. #e i data nu a 9o5t trecută :ncă pe <ilet.MX X in9or$aţii de pe +++. 5ă vină 5pre 220 . L$3ER' 5e re9eră .rtă :n Aurul $eu. care va 9i co$plet 9uncţional.Ed. a9lat :ntr-o legătură intim) cu propriul no5tru corp eteric modi6icat. unde 5piritele nu au corpuri?. iar ace5ta de(ine de drept „ve8iculul pentru Spirit?. noul no5tru $iAloc de tran5port :n di$en5iunea a cincea a pornit i a teptă$ 5ă.nd ace5te corpuri 5upra5en5i<ile. :n ur$a reorientării religiilor către venerarea unui #u$ne@eu al :ntregii creaţii i era vă@ută ca dou) c. Vă aduceţi a$inte ce a$ 5cri5 :n ulti$a parte din BurnalI „-răia$ o 5en@aţie de valuri $i cătoare. dar :n acela"i 5paţiu?3 $>A' 5e re9eră „la 5piritul indi(idual?3 $BA' 5e re9eră „la interpretarea dată de către 5pirit %ro%riei 5ale realităţi particulare :n realitatea o$enea5că i e5te de9inită ca realitatea 9i@ică 5au realitatea corpului :n alte realităţi.ro. el e5te cu$părat.M X $0arot "i >a. care 5e a9lă :n legătură cu corpul 9i@ic.al)' $ Sa$ael !un Yeor $ pu<licată de Asociaţia Jnostic) de 5tudii Antro%olo#ice "i Culturale -AJEAC/. apare 5en@aţia că „propriul no5tru corp 9i@ic ră$.Ed. 0a<ric.a'.i 9acă apariţia :n gară.3erAa.ricat' e5te Dorpul Atmic.. noul no5tru ve8icul.lui PraAna LSpiritulM'* $ repre@intă sediul Su9letului i e5te le#at de corpul astral. -ot 9elul de 9iguri geo$etrice au :nceput 5ă 5e :nv. e5te cel care ser(e"te drept in5tru$ent celor trei Dorpuri Supra5en5i<ile. &.6loarea (ietii. după ce o$enirea intră :n noua realitate.. #eoarece ultimul corp 5upra5en5i<il $6a. 5ediul ini$ii3 Dorpul Cau&al e5te le#at de corpul mental.

-a i a +-a vor coe"i5ta. Ce vedea$ doar conturul.r@iu. Fntr-un 9inal. 5pre 5tarea de „a 9i? :n di$en5iunea a cincea. :nainte ca 5ă $erge$ $ai departe. Ei atunci. au :nceput . vor 9i pentru noi „trei lu$i :n acela i $o$ent? $ con tiinţa di$en5iunilor a 2-a.? &e-a$ nă5cut „<ătr.nd vo$ 9i gata. 9urie. Spre 59. :n lu$ea acea5ta. Vă a$intiţi ce a$ 5cri5 :n BurnalI „E5te doar ceea ce ţi-ai ale5 tu 5ă e"peri$ente@iO E5te doar alegerea ta.nd $i-a optit :n Mine1 . !l<a5trul 5e $i ca :n 5u5. 9iind u or de o<5ervat. $i-a$ 5pu5. !poi. tre<uie 5ă :nvăţă$ 5ă ne st)%!nim „de$onul $inţii? $ a a cu$ 5unte$ noi. -u tii de ce ai ale5 a5ta.$ine.. e5te i creaţia noa5tră1 iu<ire sau 9rică. pe care o vo$ pără5i :n $o$entul c.De 9ru$o5 e5teW. :n valuri. pentru că nu ne-a$ pără5it propriile noa5tre corpuri.. vo$ 9ace pa5ul ur$ător. a . :n Aurul $eu au apărut ni te ovaluri rotitoare. eu i cei ca $ine nu $ai aparţine$ pe deplin ei $ 5unte$ deAa 5upu i lecţiilor lu$ii a5trale. eu a$ 9ăcut 5altul 5pre 221 . -re<uie 5ă di5pară din noi orice ur$ă a e$oţiilor i 5enti$entelor pe care nu le pute$ lua. era o nuanţă de al<a5tru cati9elat. :n călătoria 5pre di$en5iunile 5uperioare. Mai t.ni?. iar „părinţii no tri din 9a$ilia de 5u9let? 5unt cei care ne aAută 5ă trece$ prin propriile noa5tre e"perienţe.5ă deaW căldură pe interior. totul a căpătat o culoare al<a5tră.nt două lu$i di9erite1 de i 5unte$ aici. #ar $ai ale5. ca de :nceput de noapte. nu aveau e5enţă. unde cre)m con tient. D. :n @ona gle@nelor. cu nuanţe care 5e 5c8i$<au continuu. Picioarele. a5u$. !cu$. un g.r it. tot 9ără e5enţă. ură.ndu-ne propria creaţie. Vec8ile corpuri a5tral i $ental tre<uie 5ă „ardă? :n totalitate. . toate 5e regă5e5c :n ea. Sunte$ deAa aici i trece$ prin e"perienţele 5au lecţiile pe care noi ni le-a$ propu5.nd ne-a$ 9inali@at toată ucenicia.S-a activat MerHa<aOW Mi 5-a 9ăcut 9rigO? !$ :nţele5 de ce o perioadă de ti$p vor e"i5ta pe Pă$.

Pentru $ine. -re<uie doar 5ă ave$ r). dar 222 . pentru că $ai a$ lecţii de :nvăţat. totul 5e tran59or$ă? i că &oi doar 5unte$. %ar graniţa di$en5iunii a cincea a 9o5t trecută odată cu activarea noului no5tru ve8icul pentru acea5tă di$en5iune $ „MerHa<a?.t la ace5t nivel nu pătrund dec!t 9recvenţele noa5tre energetice care 5unt pregătite 5ă 9acă ace5t lucru.con tiinţa di$en5iunii a cincea i $ă pregăte5c 5ă $enţin per$anent acea5tă 5tare de con tienţă.t de inteligent. 0iţi doar 9oarte atenţi la ceea ce 5e petrece cu voi i :n Aurul vo5tru $ e5te 5ingurul lucru pe care tre<uie 5ă-l 9aceţi. dar acu$ tre<uie 5ă :nvăţaţi cu$ 5ă $enţineţi per$anent acea5tă 5tare de con tienţă. &atura tie ce tre<uie 5ă 9acă i 5e de5curcă 9oarte <ine de una 5ingură :n „curăţarea? propriei energii. #acă aţi trecut printr-o e"perienţă a5e$ănătoare celei pe care a$ trăit-o. ! doua @i. dar acu$ ea a aAun5 9oarte departe. $ult $ai u oară ca de o<icei?. :nc. !cu$ lucrurile vin pentru noi de la 5ine i propria noa5tră de@voltare nu $ai poate 9i oprită. totu i 5unt de drept :n di$en5iunea a patra. a unei noi 0iinţe tre@ite 5au a tuturor ace5tora la un loc. „$-a$ 5i$ţit cu$va .rtea$ i era$ vi<raţie care curgea :n 5paţiu?. Sc8i$<area este de $ult aici. indi9erent de 9or$a de con tienti@are pe care ne-a$ a5u$at-o :n $o$entul de !cu$1 a 0iinţei. e5te %er6ect. Fnţelegeţi că vec8ea realitate nu vă poate a9ecta dec!t dacă voi o aduceţi :n propria voa5tră realitate. &u uitaţi că „ni$ic nu 5e pierde. ! teptaţi-vă 5ă vedeţi cu$ realitatea colecti() 5e 5c8i$<ă clipă de clipă.i$aterialăW.dare. =itaţi-vă atent :n Aurul vo5tru i o veţi recunoa te. aţi 9ăcut „5altul?. pentru a aAunge acolo unde :i e5te locul. >rice nu e5te potrivit pentru noua realitate 5e tran59or$ă de la 5ine :n lu$ină. a propriului no5tru Dreator. $o$entul trecerii graniţei di$en5iunii a patra a 9o5t c. >rice 9aceţi.nd a$ 5i$ţit „cu$ $ă :nv. =niver5ul e5te at.

t de 5i$plu i el a :nceput odată cu „proiectul Pă$.nt?. dar 5unt lucruri 9oarte i$portante. Ei $ai ale5. tre<uie 5ă 5e ec8ili<re@e.$ple dintr-o dată.nu vă a teptaţi 5ă 5e :nt. !$ po$enit de $ai $ulte ori de5pre „:ntoarcerea la =nitate? i 5igur aţi au@it de5pre ace5t lucru. E5te vor<a de5pre %ro%ria noa5tră cre tere i evoluţie. pentru că 6iecare dintre noi creea@ă :n 9elul 5ău propriu i ace5te creaţii. !cu$ e5te $o$entul 5ă atinge$ echili. P!V%&% PE&-G= F&->!GDEGE! C! =&%-!-E &u $ai a$ $ulte de pove5tit. pline de par9u$ul a$intirilorP Savuraţi-le. !Autaţi-i 5ă-l 9acă. Pri$ul pa5 a 9o5t 9ăcut de către $icuţele i inteligentele noa5tre celule care. proce5 care :ncepe cu tre&irea propriei noa5tre con tiinţe. <ucuraţi-vă de ele i daţi-le dru$ulP Pregătiţi-vă pentru ur$ătorul dru$ pe care tre<uie 5ă-l 9aceţiP E5te unul di9erit de tot ceea ce aţi cuno5cut. $ental i e$oţional. ReCntoarcerea la =nitate pre5upune $ai multe etape. E(oluţia noa5tră :ncepe cu evoluţia con"tiinţei noa5tre i continuă cu cea a propriului no5tru $odel de #!ndire. 5ă 5e ar$oni@e@e i 5ă 9or$e@e o i$agine unitar). 9iind doar o<5ervatori plini de iu<ire i co$pa5iune.rul 9i@ic. #e la ele pute$ :nvăţa că toţi 5unte$ per9ecţi pentru e"perienţele i lecţiile prin care tre<uie 5ă trece$ i 5ă acceptă$ propria noa5tră unitate :n diver5itate. Bucuraţi-vă că voi tiţi de5pre 5altul pe care l-aţi 9ăcut i puteţi vedea 5altul pe care :l 9ac ceilalţi. printr-o (oinţ) co$ună. Nu tre<uie ni$ic gră<it. &u e5te un proce5 at. 5u< 9or$a unui pu@@le uria . <ucuraţi-vă de $arele dar de viaţă pri$it $ 5unt ulti$ele clipe din vec8iul Aoc. au ale5 5ă alcătuia5că corpul o$ene5c. un $inunat e8em%lu de per9ecţiune i diver5itate Cn unitate. de aceea 5c8i$<area noa5tră nu 5e poate 9ace dintr-o dată. 223 .

un nivel su%erior de :nţelegere la nivelul $inţii i o nouă 5tructură unitar) a 5u<5i5te$elor cere<rale. Ea este pentru $ine o poartă di$en5ională i $ă aHut) 5ă devin una cu cel din 9aţa $ea.nd :ntr-o $a ină 5unt cinci o9eri i 224 . pentru $ai $ulte in9or$aţii 5i$ultane. devenind o 9iinţă 5pirituală. pentru că te ve@i a a cu$ e ti $ cu toate a5pectele tale1 e$oţiile.ndurile tale. intuitivă. Du aAutorul e$i59erei dre%te pot 5ă trăie5c 5pontan :n pre@ent i aAung la o :nţelegere pro9undă. cele două e$i59ere cere<rale 9uncţionau ca dou) creiere aproape co$plet di9erite.ndu-$ă de ceilalţi. Ea poate 5ă 5perie. care tre<uie 5ă :nveţe 5ă 9ie o sin#ur) 0iinţă. puternic ancorată :n realitatea $aterială.P. !ce5ta e5te pa5ul de :nceput1 o ec8ili<rare. Ce percepi lupta. ca%a. a celor două e$i59ere cere<rale. E5te vor<a de5pre autocunoa"tere. Noua 5tructură a creierului %ermite o proce5are rapidă. analitică. Fn Burnal a$ 5cri5 că „la 59.n al per5onalităţii tale. dintre Ego i Su9let. Printr-o ec8ili<rare interioară. i@ol. !cu$ ave$ toate condiţiile :ndeplinite1 o 59eră $ai e8tins) de cuprindere a con tiinţei.r@iu Cnţele#i că e ti doar -u. a a cu$ a$ 5i$ţit i eu. > ec8ili<rare %er6ect) a e$i59erelor cere<rale :n5ea$nă o 9uncţionare ma8im) a propriei $ele 0iinţe. $ă aAută 5ă a$ o g. Ca :nceput ai i$pre5ia că altcineva :ncearcă 5ă intre :n 5paţiul tău. E5te ca atunci c.il) 5ă proce5e@e 9oarte u or in9or$aţiile i 5ă :nţeleagă a5pectele a$<elor lu$i $ 5pirituală i $aterială. dar nu poate 5ă 9acă legături 5u<tile.nă la ace5t $o$ent. rivalitatea i dorinţa de a 9i 5ingurul 5tăp. E$i59era st!n#).ndire logică i $ă conectea&) la lu$ea 9i@ică.ele avantaAe. energia vec8e nu va pleca u or?. o ar$oni@are i o 9uncţionare e#al) a celor două e$i59ere o<ţin am. creativă. Mai t. Pute$ 9ace ur$ătorul pa51 tran59or$area 9iinţei noa5tre p5i8ologice.r it va 9i un ră@<oi puternic. #ar era vor<a doar de5pre propriul $eu ră@<oi. 5enti$entele i g. :n 5curt ti$p.

dar nu a$ putut. 5ă te recuno ti. ! venit $o$entul „păcii? pro$i5e. Ei atunci.? ! venit $o$entul 5ă :nţelege$ că „Cu$ina? i „=$<ra? 5unt doar părţi ale 0iinţei. care altădată 5e co$portau ca ni te entităţi 5eparate. dar n-a$ putut 5ă ro5te5c niciun cuv. :ntr-o $are de %u<ire.nt :n li$<a ro$. Ei :ncetul cu :ncetul. ! venit $o$entul 5ă ne cunoa te$ $ai <ine i 5ă ne acceptă$ a"a cu$ 5unte$ $ 5ă ne ec8ili<ră$. &ici nu poate 9i alt9el.teva cuvinte :ntr-o li$<ă vec8eO !$ :ncercat 5ă vor<e5c. după o o<5ervare atent). care acu$ nu $ai are nevoie de inter$ediar pentru a 9i &oi. %ar ace5t centru de co$andă. este Spiritul/!devărata 0iinţă. toţi 5unte$ copiii Ei. că e5te .r it. care poate 5ă le proce5e@e :n $od unitar i tie ce indicaţii 5ă retran5$ită la r. a a cu$ le-a$ de5coperit :n Mine $ 9iecare parte a noa5tră e5te la 9el de preţioa5ă pentru &oi. 5-a a e@at :ncet l. iar 0iinţa ne iu<e te pe toţi la 9el. a$ au@it ca o c8e$are <l.ndul 5ău. !poi vin ec8ili<rarea i ar$oni@area tuturor ace5tor a5pecte. 5ă te accepţi.9iecare trece pe r. 5ă ne ar$oni@ă$. că tre<uie 5ă tran5$ită propriile lor in9or$aţii 5pre centrul de co$andă al 0iinţei noa5tre. -oate a5pectele noa5tre au :nvăţat i au acceptat.intru5ulW ie5e din 5paţiul Meu. a$ 5i$ţit căldura de %u<ire :n interiorul Meu. !$ :ncercat 5ă de5c8id oc8ii. :ncepi 5ă te cuno ti. Fiecare a5pect al no5tru are acu$ un rol <ine de9init $ pentru lu$ea $aterială.it puternic i răcoro5 de aripi.ndă i a$ 5i$ţit cu$ totul 5e contope te :n Mine. odat) cu apariţia Su9letului :n corpul 9i@ic.. per5onalitatea noa5tră e5te cea $ai potrivită. 5en@aţia că ceva :ncearcă 5ă intre :n 5paţiul $euO !$ au@it c.cu$inţitW i cineva. 5ă 9or$e@e o 5ingură 0iinţă.ngă $ine. Ca 59.nd 5ă conducă.l9. 5ă lă5ă$ 0iinţa 5ă ne :ndru$e. :n dreapta Mea.nă. cu 9. Dinci o9eri i o 5ingură $a inăP Fncepi 5ă percepi di5tinct ace5te a5pecte care 5unt doar . Vă aduceţi a$inteI „> căldură puternică. ele Cn(aţ) 5ă cola<ore@e.-u?. !$ 5i$ţit cu$ . printr-o (oinţ) co$ună. 225 .

in9inită. con tienti@. Fiinţa doar este i raţiunea Ei de a 9i e5te autocunoa"terea. iar noi a$ 9ăcut 5altul 5pre ace5t plan.neţe i viaţă 9ără de $oarte? nu $ai 5unt 5i$ple pove ti. entităţi cu viaţă proprie.. Pentru că planul $ental nu 5e $ai 5upune legilor 5paţiului i ti$pului. 2echile noa5tre corpuri 5u<tile Leteric. -atăl i Ma$a. 0iinţa noa5tră su.til) parcurge acela"i dru$. $entalM 5e puri9ică. $odi9ică. iar Ea e5te adevăratul no5tru Părinte. noi nu pute$ 9i dec.ntul e5te doar o $ică parte din 0iinţa unică.t „:n 0iinţă?. o ţară. de o 9recvenţă $ult 5uperioară. „tinereţea 9ără de <ătr. inteligente i cu o anu$ită 9or$ă de con tiinţă. Singurul Dreator care a reu it 5ă 226 . ar$oni@ea@ă. eternă. care e5te -otul i &i$icul :n acela i $o$ent. a5tral. in9luenţea@a :n ti$p propriul no5tru corp 9i@ic. care le cuprinde pe toate i cre"te cu 9iecare 0iinţă nou tre@ită. na terea noului Su9let :n corpul 9i@ic au avut loc. planeta Pă$.r it 5ă 5e unea5că Cntr o 5ingură c8aHră. de data acea5ta ne$ateriale i un 9el de $e$<rană protectoare. Sunte$ copiii 0iinţei. pentru a :nvăţa s) 6ie :n „=nitate?.Fn acea5tă perioadă.=nitatea? nu 5e :nc8eie aici $ 9ace$ %arte din alte organi5$e (ii $ai $ari1 o localitate.ntO Micuţele noa5tre celule. organe. pentru ca la 59. porţiuni anato$ice 5au corpuri o$ene ti i au ales 5ă cola<ore@e. #ar Pă$. ec8ili<rea@ă. noua „0iinţă tre@ită? e5te com%let) i pregătită 5ă :nţeleagă că . ! a cu$ celulele noa5tre 9uncţionea@ă :n cadrul corpului no5tru. ChaArele noa5tre pentru di$en5iunile 5uperioare „aAung? :n @ona propriului no5tru corp 9i@ic. au :nţele5 ace5t lucru :naintea noa5tră $ 5-au unit ca 5ă 9or$e@e ţe5uturi.nd că 9ace$ parte din Ea $ că :$preună suntem 0iinţa. %$aginaţi-vă alt9el de celule. cea a 5u6letului. #upă parcurgerea ace5tor etape. „&unta alc8i$ică 9inală? dintre Su9letul o$ene5c i Su9letul no5tru cere5c. !pariţia noului „corp eteric cri5talin de lu$ină?.

repre@entate de tiparele energetice conţinute :n $atricea invi@i<ilă.uie 5ă ur$e@e aceea i cale1 religia. &oi :n ine 9ace$ ca noile noa5tre creaţii 5ă 5e ec8ili<re@e. dar că nu pot 9uncţiona dec.nd con"tient noţiunea de a 9i „:n 0iinţă?. Pentru tiinţă e5te u or de acceptat că =niver5ul e5te co$pu5 dintr-o $atrice in(i&i. Dei din „pri$ul val? 5unte$ aici 5ă de$on5tră$ că cele două teorii 5unt la 9el de adevărate. 5ă 5e ar$oni@e@e i :n 9inal.nă i cele două teorii at. >dată cu maturi&area noa5tră.r it. el continu) :n $od natural. &oi suntem părţi din 0iinţă care a$ pri$it darul de Viaţă i e"ploră$ propria Sa Dreaţie. 5unt Sinele $eu #ivin/propriul $eu Dreator i 0iinţa :n acela"i $o$ent. P. e5te nevoie de %ro%ria noa5tră acti(are. Gă$.t 5u< 5e$nul unităţii. dar 5unt acum i o nou) 0iinţă tre@ită. Dreaţia cre te :n %er6ecţiune. Dreatorul $eu e5te propriul $eu Sine #ivin. 227 . e(oluţia noa5tră are loc :n $od natural. 9ilo@o9ia. D8iar dacă etapele ei e"i5tă ca %otenţial :n :n5ă i 0iinţa noa5tră. Qtiu ace5tea i nu tre<uie 5ă de$on5tre@ ni$ic pentru a $erge $ai departe. iar „Eu? de(ine „&oi?.t ca un tot unitar. :n propria $ea cre tere i cunoa tere ca „0iinţă tre@ită?. Cnainte ca organi5$ul 9i@ic 5ă apară pe planetă $ $ateria e5te practic or#ani&at) de in9or$aţii. E(oluţia :n5ea$nă o nou) treaptă de con tienti@are i odat) :nceput proce5ul evolutiv. Ea e5te po5i<ilă i oricine poate trece cu u urinţă prin ea. c8iar dacă unii au dorit 5ă creadă alt9el. pentru că 0iinţa e5te aici. 5ă 9or$e@e o i$agine unitar). -otul tre. creaţionismul i e(oluţionismul.nă acu$.il) i că noţiunea de „creaţioni5$? pre5upune e"i5tenţa unui ti%ar energetic de9init. viaţa noa5tră de @i cu @i.n mereu copilul Părintelui $eu. tiinţa i te8nica.t de di5putate p. care poate 5ă 9ie doar accept. nu pot 9uncţiona dec.5e $ultiplice la nes6!r"it i 5ă 5e autocunoa5că %rin El :n5u i. Du toate ace5tea. care a reu it 5ă 5e $ultiplice la ne59. dar 5unt :n 9apt copilul 0iinţei.

:n care organi5$ele individuale 5upravieţuie5c prin adaptare i 5e de@voltă devenind $e$<rii unei co$unităţi $ai $ari. X $E(oluţie s%ontan)' $ Bruce J. cu v. care repre@intă %ro%ria noa5tră stare de (id. !5t9el. :n care corpul $ental din planul a5tral de(ine corpul cau&al.M. ci unul voit. Primul $unte 5e re9eră la %lanul a5tral i are repre@entate cele trei corpuri e5enţiale1 eteric.ndu. la r. E5te i$aginea 5altului evolutiv pe care tre<uie 5ă-l 9ace$. odată aAun5 :n v. &. 0iecare participant e5te un $e$<ru interdependent al co$unităţii. Mai 5i$plu 5pu5. #upă 9iecare $unte vine o #enuneX LX a<i5. $o$entul c. &.E5te vor<a de5pre o $e(oluţie ada%ti()'1 „evoluţia nu e5te un proce5 :nt. !5t9el. repre@intă saltul :n evoluţie i noi a$ aAun5 la <a@a celui de-al doilea $unte. 0iecare $unte e5te repre@entat 5u< 9or$a unui triung8i ec8ilateral.i contri<uţia la :ntreg i <ene9iciind.$plător. Fn planul $ental.nd mentalul no5tru e5te puri9icat i urcat de pe planul a5tral al ilu@iilor pe cel $ental al lucrurilor concrete. &atura $ani9e5tă tendinţa de a aAunge la ec8ili<ru i ar$onie. 5altul evolutiv e5te 9ăcut u"or de către &atură. corpul a5tral are ca i cores%ondent corpul .r9ul :n $iAlocul <a@ei celui de dea5upra 5a. te a9li "i la <a@a ur$ătorului $unte de urcat. Cipton i Steve B8aer$an $ pu<licată de Editura For 1ou.ndul 5ău?X. 228 . Etiinţele e@oterice vor<e5c de5pre „cei trei $unţi? pe care tre<uie 5ă-i urcă$. prăpa5tie. Cnce%e cu tre@irea con tiinţei noa5tre i continu) cu 9iecare etapă de cre tere :ntru con tienti@are. a5t9el. unde con"tiinţa poate 9ace saltul :n evoluţie.uddhic.Ed. a5tral i $ental. aduc.r9ul unui $unte. Lrm)torul $unte repre@intă %lanul $ental.Ed. care 5e regă5e te :ntr-un plan su%erior de con tiinţă.

#acă nu e ti :ncă pregătit.nd i oriunde. apoi „a cincea? i 5ă $erge$ $ai departe.aţi. dar co$plet schim.>dată 9ăcut 5altul :n evoluţia propriei noa5tre con tiinţe. 9iecare devine %ro%riul 5ău $ae5tru i nu e5te nicio calitate :n a5ta. 5ă pă i$ cu :ncredere :n „di$en5iunea a patra?. 9uncţie de ceea ce i 5e potrive te cel $ai <ine. iar „darurile? de(in 5i$ple :n5u iri. &oi 5unte$ cei prin care 0iinţa : i cunoa"te propria Dreaţie i %rin care acea5tă Dreaţie cre te "i 5e 5c8i$<ă. &-a$ cre@ut niciodată :n „$ae tri?. ace5ta 5e va re6lecta $ai t. 5altul no5tru este :n „!cu$? i „!ici? $ 5unte$ tot noi. toate vec8ile căi 5unt aici ca 5ă te aAute. la nivelul propriului no5tru corp 6i&ic. E5te doar o nou) etapă :n viaţa noa5tră de o$ $ e5te momentul 5ă atinge$ 5tadiul de „>$ #ivin?/„0iinţă tre@ită?.e"te $ult evoluţia per5onală i-ţi 229 . 6)r) a avea vreodată s6!r"it.t de $ulte de de5cooperit c. :n cre terea i de@voltarea Sa1 noi doar tre<uie 5ă reveni$ la „=nitate?. -re<uia 5ă-$i aleg o cale pe care 5ă $ă 5i$t con9orta<il. iar tu tii a5ta i le vei căuta.nd con tienti@e@i cine e tiP Ei oricu$. Evoluţia 5e petrece 5u< oc8ii no tri. P!V%&% #E 0%&!C1 #ESPGE GED>&ED-!GE 0iecare dintre noi : i alege propria cale de activare.r@iu. &u e"i5tă $ae tri $ :n proce5ul no5tru de evoluţie :n „!cu$?. Poate :ncepe oric. 5ă :nţelege$ că nu pute$ 9i dec. dar :ntotdeauna 0u ai ale5 calea. ritualuri 5au rigoarea i :ngrădirea dog$elor religioa5e. Fn ceea ce $ă prive te. Dei din „pri$ul val? 5unte$ aici 5ă vă 5pune$ că toate ace5tea 5unt reale. S-a :nc8eiat o perioadă :n $ultiplicarea 0iinţei.t „:n 0iinţă?. viaţa $-a :nvăţat ce :n5ea$nă 5ă 9ii de unul 5ingur i totu i :$preună cu ceilalţi. 9ace$ parte dintr-o $are 6amilie de e"ploratori. 5pre alte di$en5iuni. care #r). Veriga li%s) :n evoluţie nu e"i5tă pentru că nu poate e"i5ta. Sunt at.

tu i totu i altul. nu tre<uie 5ă te a tepţi la ni$ic de la cei care au venit la tine.t de puţin a$ $ulţu$it celor care $i-au dăruit e"perienţa edinţelor de Geconectare Per5onală. Pe care 0u e ti propriul tău $ae5tru. nici rău. a$ :nţele5 c. #acă vă 5pun că 3a#ia 5unteţi (oi. vă invit 5ă $ergeţi la ace5t cur5. Mulţi vor vrea 5ă 5e :ndepărte@e pentru că tea$a de necuno5cut e5te :ncă g8e$uită :n ei3 puţini pentru că le aduci a$inte de $o$entul de „!cu$? c. Ei 5unt ai tuturor i ai ni$ănui. Ei nu e5te nici <ine.t aţi 9ăcut-o p.per$ite 5ă evolue@i de unul sin#ur.nd repede că adevărata lor 0iinţă. $i-au o9erit cu dărnicie „darurile Magilor? i au di5părut. pentru că nu $i-au aparţinut niciodată pe deplin doar $ie. pre9er. Ei atunci. Pentru ace tia din ur$ă e5te $ai u or 5ă 9ie doar „eu?. dacă vreţi 5ă trăiţi @ile de $agie adevărată. Cnţele#!nd că $o$entul no5tru de !cu$ a 5o5it.nd 5ă uite că 5unt „-ot Deea De Sunt $ parte din -ot Deea De E5te?. E5te doar 230 . $ă credeţiI Ca 5e$inarul de Vindecare Geconectivă nu :nveţi $ai $ulte decat "tii deAa. 0iinţa Fn5ă i :n5ea$nă a 9i „!cu$? i „!ici?.t cel de „!cu$? de a@i3 unii pentru că i-au gă5it propriul dru$ i pot 5ă 5e de5curce 9ără aAutorul tău3 alţii pentru că vor 5ă creadă că doar ei 5unt ră5pun@ători pentru 5c8i$<are. pentru că nu 9ac dec. Ei au trecut prin viaţa $ea ca ni te 5tele călău@itoare. $ereu altul. ! a că. :ntr-o cre tere continuă.nă acu$.t 5ă ne aminteasc) de acea Cu$ină care suntem &oi cu adevărat. !$ :nţele5 că odată ce-ai ale5 5ă duci i tu ace5t dar $ai departe. noi de(enim Cu$ina i ne tre&im din 9al5a realitate.nd ei te-au căutat i care e5te $ai puţin lu$ino5 dec. :n :ncercarea de a vă cunoa te alt9el dec. =r$ărind evoluţia unora dintre cei care $i-au trecut pragul. Geconectarea Per5onală $i 5-a potrivit i a$ ale5-o. uit. dar e ti aAutat 5ă recuno"ti cu u urinţă 9recvenţa acea5ta :n tine i :n Aurul tău3 Cn(eţi 5-o 5u5ţii.

pentru ca :n 9inal 5ă ve@i cu$ aAung 5ă 5e co$porte ca o sin#ur) 0iinţă. 5ă prive ti cu o<iectivitate i 5ă recuno ti Aocul. atent ancorat :n pre@ent. $. e5te 9oarte u"or 5ă re(ii la ceea ce ai 9o5t.i vindece 9rica de $ine i ne:ncrederea :n ceea ce 5i$t $ ca 5ă poată $erge $ai 231 .t c. ade()ratul văl care-ţi acoperă realitatea. Fn toate ca@urile. tu tre<uie 5ă te dai un pa5 :n 5pate. $ă 5i$te 9oarte u or.uie 5ă nu 9orţe@ ni$ic. puternic ancorat :n Gealitatea ta cea nouă.nd i cea $ai $ică u$<ră de orgoliu. Vei reu i 5ă le ec8ili<re@i i 5ă le ar$oni@e@i.r ită li 5e datorea@ă lor :n i i. Pentru că tre<uie 5ă vă 5pun un „5ecret?1 :n ti$pul edinţelor „nor$ale? de $a5aA. 5ă nu $ai vreau 5ă 9ac „<ine? i a$ :nvăţat că tre. invidie. pentru că Cnt!i tre<uie 5ă.ndrie.nă acolo.t c. vei recunoa"te oric. !5t9el. 5ă dau at. 0ii recuno5cător că te-au ale5 drept martor al propriei lor cre teri i te aHut) 5ă evolue@i $ai u or. vei :nţelege propria cre tere. Vei dori 5ă 9ii din ce :n ce $ai de5 acea Cu$ină. din care 9ace$ cu toţii parte. Du c. >dată ce-ai pornit pe ace5t dru$. clipă de clipă. Vei :nvăţa 5ă te cuno ti din ce :n ce $ai <ine. dorinţa de a 9i „cineva? revin :n tiparele cuno5cute. 6)r) 5ă reali@e@e c!t din $agia 5ăv. 9ără 5ă 9aci niciun e9ort. 5ă te ve@i 5u< toate a5pectele tale. nu revin cu u urinţă.$o$entul de evoluţie asumat. pentru ca ceilalţi 5ă ia at.t au nevoie.t vei aduce tot $ai $ultă lu$ină :n cel $ai a5cun5 colţ al propriei tale 0iinţe. tea$ă 5au :ndoială care :ncearcă 5ă 5e cui<ărea5că din nou :n tine. prin propriile tale 9rici i te$eri. #acă Cncete&i 5ă 9ii propriul tău o<5ervator. !lţii :ţi vor $ulţu$i prea $ult. tru9ia. Ei vă $ai 5pun un 5ecret1 cei care $ă 5i$t. cu di9icultate. nu tre<uie 5ă te a tepţi la $ulţu$iri din partea celor care vin la tine.t pot. Ei pentru a5ta. #ar p. -re<uie doar 5ă 9ii %re&ent :n acu$ i aici. cine e5te pregătit. 9ru5trare. !$ reu it. la nivel con"tient. >rgoliul.t vei 9ace $ai $ult ace5t lucru. propria ta tran59or$are :n con tiinţă va 9ace 5ă nu $ai e"i5te cale de :ntoarcere. tri5teţe. cu at. acce%t!nd raţiunea de a 9i a !devăratei 0iinţe. tre<uie 5ă treci.

tre<uie 5ă.nd că El repre@intă Geconectarea $ celălalt e5te pregătit 5ă accepte ace5t lucru.t de a%roa%e. cele $ai ne tiute g. nu 5e :nt.i inte#re&e acea5tă e"perienţă i 5ă :nţeleagă că Ei 5unt cei care au creat ceea ce i-a 5periat. :n oglinda pu5ă la di5po@iţie cu dărnicie de cei care vin 5pre tine.nd 5i$ţi ceva deo5e<it. aAunge si#ur. cele $ai tene<roa5e u$<re. Se :nt. ni$eni altcineva.lne5c doi oa$eni la care c8aHra ini$ii e5te %uternic activată. 6rec(enţa care E"ti. :n5ea$nă că 0u e ti at. Puteţi vor<i cu 100 de per5oane i 5ă nu vină ni$eni. ceea ce 9ace 5ă e"i5te un %otenţial electro$agnetic de a de5c8ide i ur$ătoarele c8aHre. nu eu $ că au acelea i „puteri? ca i $ine.ntene? $ adică &%M%D.nd Vindecarea Geconectivă i Geconectarea nu vă :$<ogăţiţi. 5unt lucruri 9oarte „pă$. iar 9iecare are propriul 5ău rit$ de integrare i :nţelegere. $agia 5unteţi Voi. a a că nu vă o5teniţi degea<a $ cine tre<uie 5ă aAungă la du$neavoa5tră. con tienti@. ! adar. :nveţi 5ă te cuno ti $ai <ine. Fn 9ond. Miracolul Vindecării Geconective i al Geconectării :l 5i$ţi doar c. :ţi recuno ti cele $ai a5cun5e 9rici. care devine cheia alc8i$iei noa5tre. !ce5t adevăr e5te greu de acceptat.nd e ti pregătit 5-o 9aci3 :n re5t. #acă 0u nu e ti aici i acu$. Ei un ulti$ 5ecret1 practic.$plă ni$ic. acea5ta e5te esenţa Geconectării1 pri$e ti i dăruie ti :n acela i $o$ent. :nc.nduri. :n „practicianul de Vindecare Geconectivă i Geconectare?. Ei niciodată nu tii ce e5te $ai i$portant1 5ă %rime"ti 5au 5ă d)ruie"ti. identică cu cea a iu<irii necondiţionate. =nul tie deAa ce i cine e5te.departe.ndouă 5e petrec :n acela"i $o$ent.t poţi 5ă sesi&e&i cu u urinţă. Fiecare e5te %re#)tit 5ă dea i 5ă pri$ea5că. !$ :nţele5 că $agia Geconectării Per5onale Cnce%e cu o vi<raţie apropiată de cea a lu$inii. pentru că a$. e ti pro9e5or i elev. !tunci c. 232 .

nă nu te-ai :ntor5 aca5ă? $ 5punea cineva $ult $ai :nţelept dec. 5ervicii <ine plătite. iar %rin con tienti@area propriei esenţe. evoluţie 5pirituală 5au 9r. prin propriile noa5tre 6rici. ca 5ă-$i a$inte5c pe unde a$ u$<lat. tran59or$area :ncepe. >$enirea e5te pregătită 5ă pri$ea5că „darul? venit din ceruri $ 5unte$ 5u9icient de puternici. curaAo i i di5pu i 5ă trece$ la nivel con"tient. #e aici porne te propria noa5tră 5c8i$<are.Se produce o cre"tere $are a 9recvenţei de vi<raţie a c. dar 5ă ră$. toate 5unt dorinţele noa5tre cele $ai %uternice. 0ai$ă 5au <ani.t $ine.t e5te %re#)tit 5-o 9acă. 6iecare pri$e te i :nţelege doar ceea ce e5te %otri(it pentru acel $o$ent de evoluţie a propriei 5ale 0iinţe. dar :ntotdeauna de6initi().$pului electro$agnetic.a&ea&) pe 233 .t c. care acţionea&) a5upra %inealei i deter$ină e$i5ia de D30. Pentru $ine a 9uncţionat. #oar at. pentru $area 5c8i$<are $ a5ta a$ pri$it ca dar din partea Geconectării. ce declan ea@ă tre&irea energiei noa5tre pri$ordiale. $ai $ult 5au $ai puţin 5pectaculoa5ă. nu la nivelul Ego-ului. a$ 5tat 5ă $ă odi8ne5c i a$ pornit din nou la dru$. Ei :n ti$pul ace5tei :nt. dar ascunse con tientului no5tru. #ar toate ace5tea sunt la nivelul 0iinţei noa5tre.nă i aici.nturi din !devărul a<5olut. %ar eu a5ta a$ 9ăcut.lniri a lu$inii cu Cu$ina. !cu$ pute$ 5ă recunoa"tem 9al5a realitate. Geconectarea Per5onală 9uncţionea@ă.t a dorit 5-o 9acă. toate sunt ca i %otenţial :n noi. Geconectarea e5te darul $agic care aduce la su%ra6aţ) ace5te dorinţe. -oate sunt parte din planul no5tru iniţial pentru acea5tă viaţă i a"tea%t) 5ă 9ie tran5pu5e :n realitatea noastr). vindecări $ai $ult 5au $ai puţin 5pectaculoa5e. „&-ai 9o5t nicăieri p. Ei $ai ale5. M-a$ :ntor5 „!ca5ă?. !devărata $ea 0iinţă a dorit 5ă revină „!ca5ă?. ! a a$ rede(enit i eu „!ca5ă?. care 5e . c. pentru ca noi 5ă le trans6orm)m :n noua noa5tră realitate. >ricu$ ar 9i. !cu$ vă invit 5ă vedeţi 5au 5ă revedeţi 9il$ul S0 „S9era? cu alţi oc8i.

gata cu vor<a. :n $ultitudinea de adevăruri care co$pun „!devărul 9inal?.nt? pentru 9iecare dintre noi. 0iind Cn propriul vo5tru adevăr.t noi. !cela că e"i5tă o sin#ur) 0iinţă.. dar că ele tre<uie 5ă pară reale. etc.nt3 a$ Cnţeles. !veţi r). >ric. Ei cu cei care 5unt ca i noi :n „!cu$?. &iciodată nu 5e va 5upăra pe voi. Sunt $e$<ru de drept al ec8ipei „&oul Pă$. Ei-acu$. c8iar dacă pentru o clipă. Ei un 5ingur adevăr care tiu că nu 5e poate $odi9ica pentru $ine.nd toate ace5tea. :ncepe noul Aoc al „=nităţii? $ . pentru că nu e5te altceva dec. aceea de a con"tienti&a că Eu i toţi cei pe care-i :nt.r it. care repre@intă -ot Deea De E5te i din care toţi i toate 9ace$ parte. Pute$ :nţelege că toate 9ricile 5unt 9al5e. ca 5ă aAungeţi :n 59. ave$ c8eia ie irii din „Matri"?. Fn 9apt. suntem :n5ă i 0iinţa. dar nu tre<uie 5ă $ă credeţi. Dree@ propriul $eu colţ de Gai. puteţi mer#e $ai departe. c. E5te 5ingurul 59at pe care pot 5ă-l dau din toată ini$a.ire. !$ reali@at co$plet (echea $ea $i5iune. $ai puţin departe 5au la acela i nivel de :nţelegere. propria noa5tră e5enţă. -re<uie doar 5ă acceptă$ că 9iecare 0iinţă are %ro%ria ei cre tere. Spuneţi-% cu$ vreţi1 Marele !r8itect/!devărata 0iinţă/ #u$ne@eu/!la8/Budd8a.lne5c 5unte$ #u$ne@eu/!devărata 0iinţă u$<l.i$periul 9ricii. Ei :nţeleg.nd pe Pă$. „Fnălţarea? :n corpul 9i@ic a :nceputO !$ :ncercat 5ă vă 5pun $ulte.&oul Pă$.nt? i a$ trea<ă. credeţi :n el cu tărie i nu vă :ndoiţi nicio clipă de realitatea lui.t de $ult :n5ea$nă pentru noi Cu$ina "i iu<irea necondiţionată. la Singurul !devăr. Ei 234 . !duceţi-vă a$inte că e5te doar un adevăr po5i<il.t :u. ca 5ă le depă i$ i 5ă le pri$i$ „darul?.nd vor 9i unii $ai departe :n :nţelegere dec. Dredeţi :n voi i 9aceţi alegerile care vin din Su9let.dare 5ă vă revelaţi %ro%riul adevăr i odată a9lat.

Fnvăţaţi 5ă trăiţi i ur$aţi-vă vi5ul.na..pent u Al. Cu dra#. 235 . 5teluţa Un .vă 59ătuie5c 5ă 9aceţi i voi la 9el. Succe5.a Re"one"t1 .n"eput !e ! u.nte !e Ma0. călătoriP #ru$ <un i vă iu<e5c. eu+ .na /.

Doa Eu+ !up1 Re"one"ta ea Pe 2onal1 S-au !e2p."at apele&&& 236 .

Ceaţa al3u .v1# 237 .n!e"a e Re"one"t. 61 1 /e!.e !e la 3u"1t1 .e 4 un5e "u /.nţe !e 7.

4 un5e "u /.v1# !up1 8 5.le 238 . 61 1 /e!.nţe !e 7.n!e"a e Re"one"t.p .-a 5.

4 un5e "u /. 61 1 /e!.nţe !e 7.n!e"a e Re"one"t.v1# !up1 9 5.le

* .51 . !e ve !e&&&
239

Cu v.aţ1 /. 61 1 v.aţ1&&&

P .eten.. -e. 3l:n5.
240

O 6a-.l.e 6e .".t1 /. 0ea-ul -eu !e la 3u"1t1 .e E--a.l "1t e Dou0# Sen5aţ.a !e ++"eva t e3u.e 61"ut; a !.2p1 ut&&&
>n t8e E"perience o9 Per5onal Geconnection L2, t8-2+t8 o9 >cto<er, 2010, Buc8are5t, Go$aniaM % 8ope $7 5tor7 Nill not 5ound too 5trange to 7ou. Ca5t NeeH % 9ound out $ore a<out t8e c8ange5 t8at % a$ going t8roug8, 5o % decided to de5cri<e t8e5e e"perience5, 8oping t8at t8e7 $ig8t <e u5e9ul to 7ou1 - >n t8e 9ir5t nig8t a9ter t8e Geconnection, t8e “Zundalini 5naHe? NoHe up in5ide $e. %nitiall7, % 8ad t8e 9eeling t8at % Na5 <urning on t8e in5ide, and t8en % 9elt liHe $7 interior <eca$e ic7 cold. % 8ad t8e 9eeling t8at $7 <od7 Na5 c8anging Q one cell at a ti$e. -8i5 c7cle repeated t8ree ti$e5 during t8i5 9ir5t nig8t. #uring t8e ne"t 10 da75, t8e5e p875ical 57$pto$5 continued, 9olloNing a 5peci9ic pattern. %n $7 ca5e, t8e nu$<er 222111,,12 can repre5ent t8i5 pattern. % <elieve t8e N8ole
241

10-da7 e"perience need5 to taHe place at 2 di99erent ti$e5 Q % 8ave e"perienced 2 o9 t8e5e c7cle5 5o 9ar. % <elieve t8at t8e pattern $entioned a<ove i5 a He7 9or t8e et8ereal <od7, N8ic8 <eco$e5 activated onl7 N8en t8e 5oul and <od7 are prepared 9or t8e c8ange. -8e He7 i5 o9 pre-5et, per5onal nature, N8ic8 could <e di99erent 9or ot8er people. &evert8ele55, t8e N8ole e"perience need5 to <e perceived a5 a Na7 to activate oneW5 et8ereal <od7. % 8ad and 5till 8ave dou<t5 related to t8e accurac7 o9 $7 per5onal He7, <ut, a55u$ing t8e He7 i5 correct, t8ere are a 9eN intere5ting detail5 a<out it t8at % Nould liHe to outline1 1. 22211T+ digit53 1,,12T+ digit53 L2R2R2R1R1MR L1R,R,R1R2MT11R12T2,X2 Lnu$<er o9 c7cle5MT(2 T(R2T' 2. +1 -8e nu$<er + repre5ent5 t8e $ani9e5tation o9 t8e Eternal BeingW5 con5ciou5ne55 and $ind, N8o5e 5pirit circulate5 acro55 Matter and acro55 t8e + ele$ent5 o9 nature. %t al5o repre5ent5 t8e “Je? letter Q t8i5 letter 8elp5 t8e 8u$an <eing <egin it5 c8ange into t8e cele5tial <eing. -8i5 part $ade $e t8ing a<out t8e “old 8u$an <eing/neN 8u$an <eing? paradig$. 2. 111 -8e nu$<er 11 repre5ent5 t8e $ani9e5tation o9 t8e neN 8u$an <eingW5 Nide-open con5ciou5ne55 at a 5uperior level. %t tran5$it5 t8e $e55age o9 t8e “god5?, di5rupt5 o<5olete eart8l7 5tructure5, and create5 a neN di$en5ion to encourage reconnection. ,. 121 -8e nu$<er 12 9acilitate5 c8ange, an ending, a $utation or a neN c7cle Q it i5 t8e one t8at open5 t8e @odiac o9 t8e evolutionar7 5piral. +. 2,T12R12. -8e nu$<er repre5ent5 t8e co$pletene55 o9 t8e divine and t8e 8u$an entitie5.
242

N8ic8 Nill <ring li9e to t8e Matter. in rever5e order i5 21.*. t8e connection Nit8 evolution. t8e $irror re9lection o9 t8e He7 t8at % e"perienced. <rig8t 243 . (21 %n Za<<ala8. 222111. %t i5 t8e nu$<er o9 a neN c7cle3 t8e end o9 t8e previou5 c7cle alloN5 9or t8e $75ter7 o9 a neN one. and o9 t8e Jol7 V8o5t L2M?. ). t8e re5urrection o9 t8e Son. N8ic8. !9ter t8e 9ir5t 10 da75. 21 -8i5 nu$<er repre5ent5 t8e Jol7 V8o5t. Since !da$ 9ell and noN ri5e5 again.R1T'.11 % <elieve t8i5 nu$<er i5 accurate. % <elieve t8e5e event5 led to t8e activation o9 + additional c8aHra5 L<rig8t gold.. t8e $75ter7 o9 t8e -rinit7.T'.12.1M.. Be8ova8W5 5acred na$e i5 deco$po5ed in (2 e"plicative na$e5 L“Solo$onW5 clavicle5?M.R. 1111 -8i5 nu$<er repre5ent5 t8e -rinit7. .. .111222. $ultiplication t8at 57$<oli@e5 t8e return to =nit7. 2221 -8i5 nu$<er repre5ent5 5acred co$$unication Lt8e natural order o9 t8e =niver5eM.R. (. t8e de5ire to unite oneW5 oNn Nill Nit8 VodW5. o9 t8e Son L1113 . %t 57$<oli@e5 t8e per9ection o9 t8e -rinit7. t8e 9ir5t divine 8u$an-<eing. -8e N8ole He7 $ade $e t8inH o91 “%n t8e na$e o9 t8e Cord L222M. 12. and % e"perienced 5trong e$otional 5tate5 L9or e"a$ple. 8i5 He7 i5 rever5ed. '1 -8i5 nu$<er i5 t8e 5euare root o9 2. une"pected event5 5tarted 8appening in $7 li9e. 10.. N8ic8 Nill <egin in a neN di$en5ion. 5ince t8e Ha<<ali5tic value o9 !da$ i5 1R. $7 Ao< po5ition got re5tructured and % 8ad to leave t8e co$pan7 % Na5 NorHing 9orM. 11. and t8e relation58ip $ind-<od7-5pirit. '.

it5 $aterial could <e u5ed 9or a pu<lication. t8e aNaHening proce55 Nill <e ea5ier 9or ot8er53 % HnoN t8at ever7one Nill eventuall7 go t8roug8 t8e 5a$e proce55 Lin t8i5 li9e or in anot8er li9eM3 % al5o HnoN t8at t8i5 c8ange i5 $ore pro9ound t8an N8at it $ig8t 5uper9iciall7 5ee$ to <e.. t8at % 5till 8ave a long Na7 to go. 58ould t8i5 t7pe o9 in9or$ation <e 8elp9ul 9or ot8er people going t8roug8 a 5i$ilar proce55.000 i5 t8e nu$<er o9 t8e c8o5en one5M3 % HnoN t8at once enoug8 people 8ave e"perienced t8e activation o9 t8eir per5onal He7. !lt8oug8 t8e 5tructure o9 t8i5 Aournal i5 not per9ect. and $7 <od7 5tarted getting 8ealt8ier. % 8ave lived $an7 intere5ting e"perience5. % HnoN t8at a certain critical $a55 i5 reeuired L1. % HnoN t8at % 8ave a great need to interact Nit8 ot8er people liHe $eP - - 244 . alt8oug8 5o$e o9 t8e 8ealt8 pro<le$5 % u5ed to 8ave are 5till not co$pletel7 8ealed. uneart8l7 color. % Na5 color <ot8 on t8e in5ide and on t8e out5ide3 % Na5 onl7 <rig8t. darH indigo. % 8ave <een Heeping a Aournal. <rig8t purpleN8iteM. <rig8t N8ite.. % HnoN t8at $7 $eta$orp8o5i5 i5 not 7et co$plete. 0inall7.e$erald-green. -8roug8out t8e period o9 ti$e 9olloNing $7 Geconnection. <ut % 9eel liHe % a$ getting clo5er.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful