Steluţa-Zvetlana Pop

CĂLĂTOR PE DRUMUL SPRE UN NOU PĂMÂNT JURNAL DE ÎNCEPUT

Editura „Egal“ Bacău, 2012
1

Tehno e!a"ta e# Steluţa-Zvetlana Pop Monica Vi an Cope ta# !le"andra #u$itriu

%SB& '()-*0*-+*,-0*'-*

Editura „Egal“, Bacău -el./0a"1 022,/+1')02 -iparul1 %nter Print -el./0a"1 022,/2,(2)+ Steluţa-Zvetlana Pop -el.1 0(,' *,+ ,+)3 0(,0 22' *'* E-$ail1 pop45teluta67a8oo.co$
2

ÎN LOC DE PREFAŢĂ „%ndi9erent ce ţi 5e :nt;$plă, <ucură-te. 0ii 9ericit pentru că te a9li aici, :ntr-o lu$e at;t de 9ru$oa5ă, :n care e"i5tă at;tea a5pecte 5u<li$e... 0ii pur i 5i$plu 9ericit – i a5t9el vei deveni din ce :n ce $ai 9ericit. =niver5ul :ţi va o9eri noi i noi $otive pentru a te 5i$ţi 9ericit. Puterea ră5ăritului e5te uria ă, :ndeo5e<i cea a ră5ăritului din interiorul 9iinţei o$ene ti. Ea poate 5c8i$<a orice, tran59igur;nd totul, p;nă c;nd devine la 9el de 9ru$o5 ca i ea. #e aceea, <ucură-te i, a5t9el, de5tinul tău 5e va 5c8i$<a. > viaţă nouă va :ncepe pentru tine, iar tu vei pă i :ntr-un viitor nou.? Christian D.Larson „Să nu cre@i ce :ţi 5pun oc8ii. -ot ce :ţi arată ei e5te li$itare. Prive te :n Aur, 9olo5indu-te de :nţelegere, #e5coperă ceea ce tii cu adevărat i vei gă5i o cale de a @<ura.? Richard Bach !$ recitit Burnalul i un @;$<et $i-a :n9lorit pe 9aţă. ! 9i vrut 5ă-l „co5$eti@e@?, 5ă-l 9ac 5ă pară $ai „intelectual?. !poi, $-a$ ră@g;ndit i n-a$ $ai 5c8i$<at ni$ic :n el. C-a$ lă5at a a cu$ l-a$ 5cri5 @i după @i $ cu :ntre<ări i ră5pun5uri, cu o $ulţi$e de căutări, cu te$eri i :ndoieli, cu adevăruri care 5e 5c8i$<au de la o e"perienţă la alta. !$ lă5at i pa5aAele din cărţile citite 5au din articolele de pe %nternet, pentru că ele 9ac
3

parte din ră5pun5urile pri$ite la :ntre<ările $ele. !$ pă5trat i dialogul pe „două voci?, a a cu$ l-a$ purtat :n g;nd, cu !devărata Mea 0iinţă. E5te un Burnal one5t, ţinut de un o$ care nu tia ni$ic de5pre @ona nevă@utului, :nainte de a trece el :n5u i prin propria e"perienţă. E5te un Burnal al cuiva care nu a $ai ţinut vreun Burnal p;nă !cu$. #e aici i toate 5t;ngăciile din el. E5te un Burnal adevărat – i totul e5te doar !devărul Meu. E5te un Burnal pentru cei care au aAun5 pe „cale?. #acă nu re@onaţi cu ceea ce citiţi, nu e ni$ic. Priviţi totul ca pe o carte S0 i at;t. #ar, indi9erent ce i c;t credeţi, citiţi ace5t Burnal cu Su9letul i nu :ncercaţi 5ă-l :nţelegeţi cu $intea. Su9letul vo5tru va ti !devărul, :nainte 5ă-l tie $intea i :l va putea :nţelege. Cuaţi doar ceea ce e pentru voi. !t;t c;t vă e nece5ar. &u tre<uie 5ă credeţi ni$ic din ceea ce voi nu trăiţi ca e"perienţă. #oar acceptaţi că pot 9i i alte !devăruri dec;t ale voa5tre. -re<uie 5ă vă creaţi i 5ă trăiţi doar propriul vo5tru !devăr. Veţi pri$i apoi con9ir$ările i ră5pun5urile de care aveţi nevoie. > vor 9ace cărţile pe care le veţi citi, 9il$ele pe care le veţi vi@iona, cur5urile i :ntrunirile la care veţi participa, oa$enii pe care :i veţi :nt;lni. Dredeţi :n !devărul vo5tru – dar acceptaţi i !devărurile celorlalţi. !cceptaţi că ace5ta e5te doar Burnalul $eu i că el vor<e te de5pre o 5ingură e"perienţă po5i<ilă, din $ultitudinea de e"perienţe pro<a<ile. E5te un Burnal care arată o evoluţie 9irea5că, de la :ndoială i „eu cred?, la certitudine i „eu tiu?. Dare vă :nvaţă că puteţi 5ă 9iţi :n $o$entul de !cu$ i !ici. Vă arată cu$ 5e poate 5c8i$<a !devărul per5onal, pe $ă5ură ce cre teţi :n :nţelegere. Vă 5pune că totul 5e petrece doar :n propria voa5tră 0iinţă, că nu vine ni$ic dina9ară i că 5unteţi doar voi, :ntr-o $ultitudine de variante, pe care tre<uie 5ă le rede5coperiţi, clipă de clipă. Dă puteţi re:nvăţa puterea g;ndurilor i a cuvintelor voa5tre. Dă tre<uie 5ă recăpătaţi :ncrederea :n corpul vo5tru, :n g;ndurile de la :nceput de @i, :n e$oţiile – i, $ai ale5, :n „vocea voa5tră interioară?, pe care tre<uie 5-o acceptaţi ca 9iind !devăratul
4

Ei. vinovăţia i credinţele vec8i.nd i voi 5unteţi pregătiţi.ndurile li<ere. Porniţi la dru$ 9ără 9rică. „&oi nu a$ trăit ni$ic din ceea ce ne 5pui tu? $ erau 5 .t i ni$ic $ai $ult. te$erile. ea e5te cea $ai potrivită pentru voi.. Poate 9i orice1 Geligia. că nu tre<uie 5ă plecaţi nicăieri. <ucuria i $irarea copilului din voi. Mult $ai u or dec. Ei. 9ără nicio di9icultate. -otul e5te :n !ici i !cu$. !t. prin auto5uge5tie. %ndi9erent ce cale de activare aţi ale5.. Prin toate ace5tea a$ trecut eu – i pot 5ă vă 5pun că nu tre<uie 5ă 5taţi prea $ult aici. #oar voi aveţi toate c8eile. Sunteţi cu $ult :naintea $ea. atunci c. Eu a$ ale5 ulti$a variantă. ca 5ă rede5coperiţi &oul Pă$. nu le 9aceţi pri@onierul vo5tru. #ar cele $ai $ulte ră5pun5uri la propriile $ele :ntre<ări nu $i-au venit din acea5tă @onă. Că5aţi-o apoi 5ă apară la 5upra9aţă. Fnălţarea :n5ea$nă 5ă con tienti@aţi ceea ce 5unteţi.t :n =ni$e. !poi. > va 9ace. -otul 5e petrece :n rit$ul propriu. Pără5iţi repede 9rica.t $ine. Dă nu puteţi 9i dec. &u vă $odi9icaţi e"perienţa adevărată. $agică. nu vi 5e poate :nt. Dă tre<uie 5ă re:nvăţaţi 5ă trăiţi 5ănăto5. Meditaţia.Voi. Că5aţi-vă g. doar cu :ncredere că vouă. Pă5traţi aproape doar iu<irea. con tiinţa voa5tră va alege cine dore te 5ă 9ie. #aţi-vă voie 5ă cre teţi :n rit$ul vo5tru natural – pentru că oricu$ o veţi 9ace. Pentru $ine a 9o5t o cale u oară i rapidă. :ndoiala.. &u porniţi de la @ero. ci doar de unde $-a$ poticnit eu. pentru că a a a$ 5i$ţit că e5te $ai potrivit pentru $ine.nt. :n 0iinţa voa5tră. #acă eu a$ putut trece prin toate ace5tea. &u vă 9aceţi griAi 5au pro<le$e. Sunt doar creaţia voa5tră. $ai ale5. Ele nu e"i5tă.$pla ni$ic. doar pe a voa5tră.. &u tre<uie 5ă trăiţi e"perienţa celorlalţi. cei adevăraţi. -re<uie doar 5ă per$iteţi ca ele 5ă vă de5c8idă u a 5pre #ivinitatea Voa5tră %nterioară.ndire. atunci i voi o puteţi 9ace. ni$eni din e"terior nu o poate 9ace. 5ă per$iteţi 5c8i$<area la nivel de con tiinţă i g. Fnvăţaţi din „gre elile? $ele i nu le repetaţi. GeiHi. Fnţelegeţi că doar voi aveţi puterea 5ă vă in9luenţaţi propria viaţă. Voi doar 9aceţi pa5ul 5pre 5c8i$<are. totodată. Geconectarea.

de la cei cu care 5tătea$ de vor<ă. Să onoraţi celelalte căi. 5ă aAung !ici. nu pot 5ă pun punct aici. 9aţă de ceea ce puteţi 9i i puteţi 9ace i voi.. pe dru$ul ale5 de voi 5pre aducere a$inte. &u e5te ni$ic deo5e<it. &u :ncă. &!M!S-E..i a$intea5că ce 9ac. %ar !devărul e5te unul 5i$plu. Ei totu i.. -uturor celor care $-au aAutat. &u 5e 5upără niciodată pe noi. Ei pentru că ne cuprinde pe toţi i pe toate i ne iu<e te la 9el.nt.. #ivinitatea e"i5tă – i e5te una 5ingură. #oar ne iu<e te. doar că acu$ e5te $o$entul pentru Mine. -uturor celor care. -uturor vă $ulţu$e5c din Su9let. pentru toată <ogăţia de trăiri pe care $i-aţi o9erit-o. Dorpul e adevăratul te$plu :n care 5tau a5cun5e toate atri<utele #ivinităţii noa5tre. orice cale aţi alege. Ei nu ne Audecă. Vă iu<e5c i vă dore5c călătorie $agică. &u căutaţi #ivinitatea prea departe. dar voi puteţi 5ă-i 5puneţi oricu$. Sunteţi c8iar voi. Pentru că e5te doar %u<ire pură.cuvintele au@ite cel $ai de5. Mai tre<uie 5ă 9ac ceva. Pentru că e5enţa a ceea ce 5unte$ i căile pentru :nălţare le gă5iţi :n oricare religie de pe Pă$.. -uturor celor ale căror nu$e apar 5au nu :n Burnal. -uturor celor care $i-au 5tat aproape 5au doar prin preaA$ă. Poţi 5ă-i 5pui oricu$. Eterna %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală.. 9ace$ parte din Ea. Să $ulţu$e5c. #e aceea. uneori 9ără 5ă. Sunte$ după „D8ipul i !5e$ănarea Sa?. Ea e5te c8iar :n voi. $-au aAutat 5ă-$i :$<ogăţe5c colecţia de e"perienţe. ! a a$ a9lat că 9iecare e"perienţă :ntru cunoa tere i readucere a$inte e5te unică. 6 . &u e5te niciun $erit :n a5ta. Mie :$i place 5ă-i 5pun Eterna %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. :n e5enţă. ca 5ă-$i a5u$ 5c8i$<area. clipă de clipă. &oi toţi i toate 5unte$. Eu 5unt punct din ->-=C/Eterna %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală i 5unt 5ora voa5tră care 5-a tre@it :ntru !cu$ i !ici. -uturor celor care $-au :nvăţat 5ă trec $ai u or prin lecţii 5au $i-au o9erit lecţii. tre<uie 5ă aveţi :nţelepciunea 5ă :nţelegeţi i 5ă con tienti@aţi 5en5ul a5cun5 al lucrurilor.

a9lă :ntotdeauna $ult prea repede.nat i a$ pă5trat :n $ine ceea ce tia$.? Dopiilor $ei le-a$ 5pu5 $ult $ai t. Mereu :n a gă5i „ceva? 5au „altceva?. ! a că i acu$ a$ a$. Vi@ita la $edic a :n5e$nat $ulte anali@e.. Fntr-o @i. „#e ce tre<uie 5ă 9ie a aI Eu tiu $ereu dacă 5e :nt. Se pare că :ntotdeauna i-a$ dat 9iecăreia e"act ceea ce nu. #acă tre<uie 9ăcută. a$ :$păturit-o i a$ pu5-o :n geantă. M-a$ 8otăr.ndul $eu. 0ără 5ă tiu de ce. vă $ulţu$e5c i vă iu<e5c.r@iu. Fntr-o @i. Dea $ică.nă acu$. :ncep. <ine:nţele5.t 5-o 9ac.t. Bru5c. pentru că e5te at.nd cu data de 22. Ei. a$ 5i$ţit o durere acută :n g.rtie.. „Fntotdeauna a9lu t. p. :n ca@ul du$neavoa5tră e5te nece5ară operaţia. -otu i. 22.. Vă onore@ la r. Fncerca$ $ereu 5ă-i proteAe@. !$ gă5it c8iar i nu$ele per5oanei care organi@a5e eveni$entul $ !ndra %vanov.? „!$ :nţele5.$plă ceva?.. ! doua @i a$ căutat pe %nternet.nd cineva anunţa1 „Ec8ipa lui Eric Pearl ur$ea@ă 5ă ţină la Bucure ti.2010 &u tiu de ce. $-a doAenit i !lina. dacă e5te o pro<le$ă aca5ă. „&u vreau 5ă vă $int. E5te lini titor ace5t 5enti$ent.10.rtie cuv. #e ce 9aci a aI?. $-a doAenit !le"andra. Mi-a$ adu5 a$inte pe data de 21 octo$<rie i a$ 5unat la nu$ărul de $o<il pe care :l avea$.ngă televi@or. a$ luat un creion i a$ notat pe o <ucată de 8. Ce-a$ notat pe aceea i <ucată de 8. 9iica $ea cea $are. dar a5tă@i a$ 5i$ţit nevoia 5ă-$i ţin un Burnal.t de aproape. al treilea 5e$inar de Vindecare Geconectivă i Geconectare?. Mereu :n $i care. 5tarea $ea de 5ănătate 5-a :nrăutăţit. 7 .i dorea. e"act c. !poi a$ uitat de ea.r@iu.Pentru că $ă onoraţi cu pre@enţa voa5tră :n Burnal. Ei a5ta. a$ de5coperit doar iu<ire curată i adevărată. nu$ai pentru că n-a$ $ai putut 5ă ţin :n $ine.nat :n continuare operaţia. a$ a$. !$ 9o5t $ereu doar :n agitaţie i @<uciu$.ntul „Geconectare?. nu$ărul de tele9on. a a că voi :ncepe cu :nceputul pove tii. Fn5ă :n 5patele cuvintelor lor.10. a$ trecut pe l. !nul 2010 a 9o5t unul ciudat pentru $ine.2010.

tului i nu $ă $ai doare. pe care pot 5ă-l :ntind oric.d ca un copil. !$ aruncat c8iar $ingi i$aginare i a$ <alan5at un arc la 9el de i$aginar. dar nu 5-a :nt. !$ aAun5 acolo puţin $ai devre$e.t era de in9la$ată @ona tiroidei. 9erea5tra $ea a devenit $agică. deo5e<it de 9ru$oa5ă. c8iar a$ :nceput 5ă 5i$t un val de energie caldă :ntre pal$e. !$ g. care doar 5e Auca. dintr-o dată. D...$plat a a. #oug.nd voi aAunge aca5ă. concentrată din $ai $ulte puncte 5pre participanţii din 5ală.r it. > 5ală plină. -răgea$ de ea. !$ devenit $ai atentă. o con5idera$ un ela5tic invi@i<il. Era$ prin5ă de propriul $eu Aoc. F$i dorea$ 5ă $ă aleagă i pe $ine pentru de$on5traţii. Ei eu 9ăcu5e$ la 9el.ndit1 „Sigur că 5e 9olo5e te 8ipno@a. ! a că $-a$ 8otăr. 5u5ţinută de către #oug #e Vito. Parcă intra$ cu degetele. dar $i-a a$orţit @ona g.tului. :n lu$i di9erite. Gedeveni5e$ un copil lip5it de griAi.t.$plat a a. Era cald 5au rece. $oale 5au re@i5tent – dar niciodată la 9el.nd a :nceput Don9erinţa.„Mai e5te vala<il 5e$inarulI? „Sigur că da. D. M-a$ putut Auca :n continuare. atunci c. Era o noapte cu lună plină. alt9el.nd a$ $er5 la <ucătărie. !vea$ o e ar9ă :n Aurul g.nd a$ plecat. ca 5ă vedeţi de5pre ce e5te vor<aI? Vocea de la tele9on era plăcută i caldă. #e data acea5ta. Ei. a :ntre<at. !$ :nceput 5ă $ă Aoc. era$ :ncă „-o$a &ecredincio5ul?.tului a ră$a5 a$orţită :n continuare. !re loc la Jotel Pull$an.20.t 5ă $erg.dea$ 9ericită. iar cei care participă la de$on5traţii 5unt de-ai lor?. Dei $ai $ulţi veni5eră pentru că aveau pro<le$e de 5ănătate. #e ce 5ă nu veniţi. ca 5ă te5te@ dacă era o 5en@aţie corectă. Pipăia$ aerul din Aurul $eu. !5tă@i e5te Don9erinţa gratuită. „Vreţi 5ă vă arăt că i voi puteţi 5i$ţi energia :ntre pal$eI?. „Diudat.t de $ult dorea$. D. Era o 5en@aţie care :$i plăcea. ora 1'. Zona g. &u 5-a :nt. 5pre 59. !$ :nceput 5ă r. $ă di5tra$ e"traordinar i r.? !$ 5i$ţit nevoia 5ă-$i dau Ao5 e ar9a de la g. a$ cre@ut că toate vor reveni la nor$al. > purta$ ca 5ă-$i ţină cald i 5ă nu 5e vadă c. Fn5ă 8 .

&ici $ăcar nu citi5e$ cartea lui Eric Pearl.nără i la 9el de „ne tiutoare? ca i $ine. Privea$ :n gol. totul revenea la nor$al. a9ară.pentru $ine luna căpăta5e o proiecţie triplă.. Ei totu i. 5unt inginer. la Bacău. 9ără niciun 5cop anu$e. „Diudat. Ei 5unt la acela i nivel. D.t 5ă-l 5un pe 5oţul $eu. #acă :ntindea$ $. > vec8e tea$ă de-a $ea a di5părut :ntr-o clipă. Pal$ele $ele erau calde i parcă pul5au. ca o apă5are din5pre e"terior 5pre interior.t a$ putut de $ult.nd a venit r.na 5pre ele. #acă de5c8idea$ 9erea5tra. #e 9apt.$<it. &-a$ reu it. „Spune-$i.. de 9apt. !$ :ncercat :n toate 9elurile 5ă anule@ „$iraAul?. a a că $-a$ 9olo5it de ulti$ele @ile de concediu pe care le $ai avea$ de luat pentru anul :n cur5.$plat.? „Ei a5ta 9ără 5ă <ei ni$icI? !$ @. $-a$ apropiat din nou de 9erea5tra de la <ucătărie. !$ :nceput 5ă 5i$t i căldura plantelor. a5t9el :nc. pentru $ine. M-a$ 8otăr. Era o 5en@aţie plăcută i a :nceput un Aoc nou pentru $ine. 5unt aici. nu noi 9 ..nd a$ venit aca5ă. #acă 9erea5tra era :nc8i5ă. pe r. dar la $ine 5e vede :n triplu e"e$plar. 5i$ţea$ un val de căldură :n cău ul pal$ei. ceea ce $ie $i 5e părea de necre@utI &oaptea a$ 5i$ţit :n per$anenţă o pre5iune pe tiroidă. M-a$ 8otăr. -otul era $agic i nou pentru $ine. nu tia$ ni$ic de5pre a5ta. !5ta $i-a arătat că. tu cu$ ve@i luna prin gea$ul de la <ucătărieI? „De :ntre<are e5te a5taI !i <ăut cevaI? „&u. Era $ult $ai aproape i 9oarte 5trălucitoare. Dolega $ea era 9oarte t. ceva 5-a :nt. pacient i practician. Pe 5tradă.. Du$ putea crede altcineva..ndul $eu 5ă 9iu pentru pri$a dată pacient. ! doua @i nu 5-a 5c8i$<at ni$ic... Erau 5u9iciente $e5e de $a5aA.. M-a$ tre@it că $ă Aoc tot ti$pul.t 5ă particip la 5e$inarul care :ncepea @iua ur$ătoare.na 5ă ră$.nd.t 9iecare a putut 5ă 9ie.? Fn clipa aceea a$ reali@at că nu a$ de ce 5ă $ă $ai te$ de :nălţi$e. ! a că $-a$ <ucurat c. :n triplu e"e$plar. dar 5unt i :ntre <locuri. pentru tot ce a$ :nvăţat i a9lat. Fn di$ineaţa aceea a :nceput 5e$inarul de Vindecare Geconectivă. la 5erviciu. D.nă. Cuna 5e :ncăpăţ.

$ult $ai puternic dec. apoi a$ aAun5 :ntr-o @onă de al< 5trălucitor.. #e „!ca5ă?. nu ţi 5e :nt. &-a$ 5pu5 ni$ănui ni$ic. ea a :n5e$nat pri$a $ea :nt. Fn ti$p ce lucra$ cu pri$ul $eu „pacient?.nd. a$ 5pu5 :n $intea $ea.nt?.ngă i :n piciorul 5t. nu a$ rinic8iul 5t. a$ re5i$ţit apă5area pe tiroidă i $i-a$ revenit de5tul de greu. dar ni 5-a 5pu5 că nu e5te nicio 5en@aţie de durere?. Ei a$ ceva la piciorul drept. #e 9apt.? > pro<le$ă corectă. Si$ţea$ cu$ 5unt iu<ită.tul $eu.t noi. !$ vă@ut cu$ de5părţea$ 5traturi 5ucce5ive de $ov. a$ :nc8i5 oc8ii i i$ediat a$ 5i$ţit o apă5are dureroa5ă pe tiroidă. dar nu 5unt eu cel care lucrea@ă?. &oi doar de5c8ide$ o u ă. „!veţi o pro<le$ă :n @ona acea5taI?. Ei atunci a$ :nţele5 ce :n5ea$nă !<5olut. $i-a$ adu5 a$inte :n g.lnire cu #u$ne@eu. M-a$ a e@at pe $a5a de $a5aA. !$ :nţele5 că eu nu tre<uie 5ă 5i$t „pro<le$ele? pacientului. caldă i $oale. D. cu$ re5pir 9ără ini$ă i 9ără g. Sau poate că nu e5te c8iar a aI „Bine. a$ 5i$ţit o :nţepătură :n @ona renală 5t.. Da i cu$ cineva :ncerca 5ă o 5coată a9ară.ng.ng. #oar at..nd1 „&u-ţi 9ace griAi. cu$ ini$a a :nceput 5-o ia ra@na. 10 . una cu po@iţionare gre ită.t. ca i cu$ $-a 9i ridicat u or.lucră$.. Ei i$ediat un alt g. „Bine. Eternitate i %n9init. !$ cre@ut că toţi au aAun5 acolo unde aAun5e5e$ eu. 9iecare dintre noi avu5e5e propria lui călătorie. !u 9o5t nece5are ca$ @ece $inute ca 5ă aAung „cu picioarele pe Pă$. eu nu era$ Steluţa. 9ără 5ă tiu ni$ic. dar nu a$ putut 5c8iţa nici cel $ai $ic ge5t ca 5ă $ă ridic de pe $a5a de $a5aA. a$ :ntre<at.nd colega $ea a ter$inat de lucrat. Era o 5en@aţie de ceva cuno5cut i 9oarte apropiat. de data acea5ta din5pre interior 5pre e"terior. doar era$. ci !ltcineva. Si$ţea$ cu$ $ă 5u9oc.t. ca i cu$ 5-ar 9i pu5 un nod greu :n g. #oar per$ite i 5tai lini tită?. Era$ cu9undată :ntr-o $are de iu<ire.$plă ni$ic. !cu$ 5i$ţea$ doar pace. &u era ti$p 5au 5paţiu. Pentru $ine. lini te i $ultă iu<ire. „#a. #ar ciudat. Ce-a$ :nţele5 pe toate. &i$ic. !$ 5i$ţit i$ediat cu$ $ă „deta e@?.

! a că a$ ră$a5 pentru ora 21. -i$p de pe5te două@eci de ani. un $edic p5i8iatru..ci doar 5ă trăie5c <ucuria de a $ă Auca. KaHov a lucrat :n cel $ai raţional do$eniu cu putinţă $ 5-a ocupat de de@voltarea 5i5te$elor de ca58 9loN $anage$ent. D8iar 5i$ţea$ cu$ nodulii 5e $ic orea@ă. reacţione@i doar :n @ona tiroidei.? M-a$ :n5cri5 pe li5ta lui KaHov %tai Sa$el5on.10.inile. „-re<uie 5ă-ţi 9aci Geconectarea Per5onală. Dineva 5au ceva :$i 5punea că :nt. Ca 5e$inar a$ ale5 5ă 9iu de $ai $ulte ori pe po5t de pacient.tul. Fn5crie-te la unul dintre a5i5tenţi. dar a$ 8otăr. Etie unde tre<uie 5ă $eargă i tie ce are de 9ăcut. !$ aAun5 de5tul de t. 9etiţa lui 5-a :$<olnăvit.i 5e va vindeca tiroida i. E5te o energie de o inteligenţă deo5e<ită. Ei nici pentru @iua ur$ătoare Ltre<uia 5ă e"i5te un ciclu de 5o$n :ntre cele două edinţe de GeconectareM. octo$<rie.t 5ă prelunge5c Magia i 5ă ur$e@ i 5e$inarul de Geconectare. -re<uie doar 5ă ai intenţia de vindecare. $ai t.? Fncă o con9ir$are pentru $ine.r@iu. pentru cele $ai $ari co$panii din %5rael.00. Dolega $ea a 9o5t. Se$inarul de Vindecare Geconectivă 5-a ter$inat. la ora (. iar acu$ 5tudia@ă pentru o licenţă :n do$eniul de@voltării organi@aţionale. de data acea5ta.00. !$ vă@ut din nou nuanţe de $ov. ganglionul durero5. 5e preling i di5par. #i$ineaţa a$ avut 5urpri@a 5ă nu $ai 5i$t nicio durere. dar totul a 9o5t 9oarte lini tit i plăcut. ! a a a9lat KaHov 11 . „-u c8iar te 9aci <ine.2010 &oaptea trecută a$ 5i$ţit că nu 5unt 5ingură. E5te i licenţiat :n p5i8ologie. cu 5peciali@area :n conducerea grupurilor.r@iu aca5ă i $-a$ du5 repede la culcare. nu avea$ $ulte variante 5pre alegere. ! treia oară a$ 5i$ţit doar lini te i pace. ! doua oară a$ 5i$ţit cu$ :$i a$orţe te g. %ndi9erent unde pli$< $. ! doua @i ur$a 5ă 9iu acolo di$ineaţa. Du a5e ani :n ur$ă. 2. Pentru @iua de 2.

t 5ă ai o 5tare de <ine.nd a trecut prin @ona g. Era$ tra5ă :n 5u5 de o $. Ei 5tau :n celalalt capăt al Bucure tiului. !$ 5i$ţit o căldură prin interior. Ma ina parcă a $er5 5ingură. Diudat.nă i 5u< pleoape a$ 5i$ţit răcoarea g8eţii. !poi a$ 5i$ţit g8eaţă. 5taţion. !$ prin5 toate 5e$a9oarele pe verde. prin 9iecare particulă din $ine. cu 1)0 de grade. avea$ 5en@aţia că „totul e5te <ine.t c. #eodată. Si$ţea$ că 5e :nt. dec. Parcă era$ recon9igurată prin 9iecare celulă. Viaţa pentru el 5-a 5c8i$<at <ru5c. a$ 5i$ţit :nt. ca atunci c. Sloiuri de g8eaţă care urcau :ncet prin $ine. KaHov $-a :ntre<at1 „Du ce ai venit p. Mii de ace parcă $ă atingeau. D. P. Stai departeI? „#a.t pri$a. Era ca o 5en@aţie dureroa5ă.nă nevă@ută.nd. !$ aAun5 aca5ă i $-a$ 5c8i$<at..nd a aAun5 :n @ona ini$ii.00 era$ pregătită 5ă intru pentru pri$a edinţă de Geconectare Per5onală. Parcă tre<uia 5ă aAung la ti$p acolo. &u 5i$ţea$ ni$ic $ai deo5e<it dec. !$ plecat 5pre ca5ă. Si$ţea$ cu$ $ă puri9ică prin interior. eu conduc.. la 5e$inarul de Vindecare Geconectivă. apoi o răcoare 5uporta<ilă. Era ora 12. Era 9oarte puternic. :n acela i ti$p. &u 5e gră<eau. ! trecut greu de acea5tă @onă. at. Ei totu i. că Mie nu $i 5e poate :nt.i $-a$ 5periat.$<it i nu a 5pu5 ni$ic.nd ti$p :ndelungat.? „Bănuie5c că tu conduci.tului i a capului. >ricu$. Ca un $o$ent dat. Ca ora 21.. acea5tă 5en@aţie era $ai u or de 5uportat.nă aiciI? „Du $a ina. dar apoi a$ tiut că a a tre<uie 5ă 9ie. Era$ puţin a$eţită.i palpitaţii.. a$ 5i$ţit cu$ un 9ier :nro it :n 9oc trece :ncet prin $ine.? KaHov a @. Ca 9el de greu a 9o5t i c.inile. D.nd <ei doar 9oarte puţin.. apoi ca i cu$ ini$a 5-ar 9i oprit.$plă ceva.. la 9el a$ păţit :n 9iecare @i.t :n celelalte @ile.$pla ni$ic rău?. ! cuprin5 i $.nd 5-a ter$inat. Sen@aţia a :nceput de la $iAloc :n 5u5. ! ră$a5 :n ur$ă o 12 .. a tre<uit 5ă $ă a e@ :n pat. Fnt..de5pre $edicina alternativă i de5pre do$eniul vindecării. pe care l-a$ 5uportat $ai <ine.00 noaptea. Ei. Ei din nou 9oc $ dar un 9oc $ai <l.

Magie. !$ trecut pe la 5erviciu. M-a$ ridicat din pat i a$ dat dru$ul la apă :n cadă. 13 . %$ediat după aceea i-a revenit.t p. #oar <ucură-te de el. &u pot 5ă 5pun $ai $ult. &u era nici ur$ă de 9rică 5au de :ndoială :n $ine.5en@aţie grea. !$ aAun5 la KaHov. ca 5ă la5 cererea de concediu. Parcă nu era$ eu. din nou. =n 5o$n odi8nitor i 9ără vi5e.nă acu$. -u ai ale5 5ă pără5e ti 9rica.. Fntr-un 9inal. Sen@aţia că 5unt „tra5ă din $ine? :n toate părţile.10. Spre 59. Si$ţea$ 9oarte puternic $iro5ul de no"e i $ă deranAa. 2+.nd reali@a$ ace5t lucru. #i5tingea$ $iro5ul 9iecărui copac. !u apărut ni te 5c. după care a$ $er5 la culcare. :n cuvinte. !$ atin5 din gre eală u a li9tului. „!cu$ tiu că 5unt !ca5ă i tiu că 5unt vindecată de cancer? $ a a a$ 5i$ţit i a5ta a$ 5pu5. pentru a doua edinţă de Geconectare Per5onală.2010 &oaptea trecută a$ dor$it <ine. Steluţa. KaHovI Sau ce 5untI? „=ită :ntre<area a5ta.r it a$ 5i$ţit cu$ $ă rote5c :n 5paţiu i-$i 5c8i$< po@iţia :n $ine. a$ :ntre<at1 „Dine 5unt eu.. ! doua oară a$ apă5at corect i li9tul a pornit 9ără pro<le$e. #i$ineaţa $-a$ :$<răcat i a$ ie it din <loc. Si$ţea$ alt9el dec.? &-a$ :nţele5 ce a vrut KaHov 5ă 5pună cu a5ta. tigător. Era pentru pri$a oară c. ! :nceput apoi edinţa de Geconectare.ntei puternice i li9tul n-a $ai 9uncţionat. „ca după <oală?. de la di5tanţă de c.ţiva @eci de $etri. !i pri$it un dar. Mi-a$ notat apoi ceea ce 5-a :nt. Etia$ doar că tre<uie 5ă 9ac <aie. !i 5i$ţit ceva :n noaptea acea5taI? %-a$ pove5tit ceea ce trăi5e$.nd l-a$ vă@ut. D. #oar 9ăcea$ ceea ce tia$ că tre<uie 5ă 9ac.$plat pe5te @i. Ei. i-a$ $ulţu$it i a$ plecat 5pre 5ala unde 5e ţinea 5e$inarul de Geconectare.. aceea i răcoare. „!i tra5 lo@ul c. !ceea i căldură prin $ine. Ei 9iecare copac $iro5ea alt9el.. Ei atunci a$ tiut că at. -otul era ciudat. #ar a5ta a$ 5i$ţit.t e5te pentru noaptea aceea.

ndu-$ă de pe 5caun. tre$ura$ i :ncerca$ 5ă 5cap de 5en@aţia aceea. c. a$ Aucat un nou Aoc. Ei tot la ora 12.tul. 5i$ţea$ un alt $iro5 de par9u$. Eu pot re5pira 9oarte u or i 9ără 5ă-$i 9olo5e5c g.teva 14 . Si$ţea$ cu$ ane5te@ia prinde tot g.00 noaptea. #e data a5ta.2010 #in nou.r it. !$ 5i$ţit „p. 9ără 5ă o<o5e5c 5au 5ă re5pir greu.nd a$ co<or.10.ntar.ngă care trecea$. de la di5tanţă.. ridic. #e la aparta$ent la aparta$ent. dar la 9el de neplăcut.nd venea$ 5pre ca5ă. D.nă :n v. Mi-a$ dat 5ea$a i că a$ 5căpat de :ncă o tea$ă. Fnt. devenea$ palidă.i. tre<uia 5ă 9ac „8altă? la etaAul doi. tia$ :n care $a ină 5e tran5porta5e <ăutură. a intrat :n Aoc tot corpul. „9ierul :nro it :n 9oc? 5-a pli$<at :ncet. -otul 5e$ăna cu un atac de panică :n $iniatură. avea$ i$pre5ia că nu $ai pot 5ă re5pir. 2*. după reţeta din noaptea precedentă. prin $ine.nd a$ urcat 5pre aparta$entul :n care locuie5c.. pentru că putea$ di5tinge $iro5ul de par9u$. -otul 5-a repetat. !poi a$ 5i$ţit g8eaţa i la 59. $-a$ apropiat de c. Mă 5i$t u oară.nilor. a<ia c. Ei a5ta. 9ără 5ă $ă apropii de u ile aparta$entelor pe l. din nou 9ocul. !cu$ a$ urcat 9oarte repede. Si$ţea$ $iro5ul de vin. $i-era 9rică. 0rica de ane5te@ie la 5to$atolog.tul. D. #e o<icei.r9ul degetelor de la picioare?. &u $ai o<o5e5c c. El 5e nu$ea1 „Fn ce aparta$ent e5te o doa$nă?. o noapte 9ără vi5e i cu 5o$n odi8nitor. !$ o<5ervat ceva nou.nd a$ aAun5 :n 9aţa u ii de la intrarea :n aparta$ent. !$ intrat :n ca5ă. ca i cu$ a pluti. Mi-a$ dat 5ea$a de a5ta.nd urc 5cările.Seara. dar o variantă $ai u or de 5uportat.t din pat. $-a$ 5c8i$<at i a$ $er5 din nou la culcare. !cu$ tiu că acea5tă 5en@aţie nu-$i poate 9ace ni$ic. dar i 5pre @ona rinic8ilor i a plă$. !cu$ tia$ că totul e5te a a cu$ tre<uia 5ă 9ie i $-a$ culcat i$ediat după aceea. !vea$ c.

? !$ :$<răţi at-o. Deva :$i 5pune că tre<uie 5ă nu la5 e"perienţa acea5ta 5ă-$i do$ine viaţa..Hilogra$e :n $inu5. #e o 9orţă atotputernică. :n perioada re5pectivă. ! treia @i totul a decur5 după ritualul deAa cuno5cut. de 9apt.teva Hilogra$e. a$ :nceput 5ă @. dar $ai <un i $ai 5ănăto5. -udor.nd 5-a ter$inat totul i a$ putut 5ă ador$ :n 59.. Fnainte de a pleca. ! :nceput cu$va cu @ona coloanei. #eAa trec $ai u or prin toate 15 . dar pentru $ine e5te doar %u<ire pură. &u $ai era nevoie 5-o pă5tre@ l. !$ plecat apoi 5pre ca5ă. M-a$ 5i$ţit $inunat i $-a$ <ucurat de 9iecare clipă pe care a$ petrecut-o aici. E5te doar alegerea ta. Ei a$ 5lă<it c. deg8i@area dorinţei de a 9i iu<ită.ngă $ine. ->-=C e5te %u<ire.$<e5c. !cu$ 5i$t că 5unt iu<ită. Văd cu$ toate durerile $ele vec8i di5par :ncet i organi5$ul 5e o<i nuie te cu ceea ce pri$e te. ! adar. a :nţele5 a5ta :naintea $ea. Sen@aţia aceea de corp u or.$plăI? „E5te doar ceea ce ţi-ai ale5 tu 5ă e"peri$ente@i. !$ con tienti@at o altă 9rică pe care a$ pără5it-o.r it. E5te nor$al ce $i 5e :nt.. a$ @. Pe dru$.. Cu$ină.$<it i i-a$ $ulţu$it. Mă 5i$t din ce :n ce $ai <ine. -u tii de ce ai ale5 a5ta. căreia unii dintre noi Fi 5pun #u$ne@eu. Sunt parte din Ea i Ea e5te :n $ine. colegul $eu de la 5e$inarul de Geconectare i 5tudent la $edicină. E5te $ult $ai puternică i $ai 9anta5tică dec. %n9init i &i$ic :n acela i $o$ent. Să $erg $ai departe.t ţi-o poţi i$agina. !5ta a$ :nţele5 acu$. nu te :ngriAora. Pur i 5i$plu.. tia$ c.. %ar Eu 9ac parte din Marea 0iinţă de Cu$ină. =lti$a @i de 5e$inar. era c8iar reală. Sunt tot un o$. i-a$ pove5tit lui Jelen Lpro9e5orul care a 9o5t :$preună cu noi la partea practicăM. Deva 5e $odi9ică :n $ine. Eu a$ ale5 acu$ 5-o nu$e5c Eterna %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. de5pre luna vă@ută :n triplu e"e$plar i ce a$ 5i$ţit :n cele două nopţi după Geconectarea Per5onală. Eu a$ 5i$ţit că levite@. Eternitate. 0rica de apă $ care era. „Etiu că nu 5-a ter$inat aici. !$ aAun5 aca5ă. :n două @ile.

10. dar nu-$i aAung <anii. &i$eni nu $ă o<liga5e 5ă-i dau ceva.5en@aţiile de 9oc/g8eaţă/9oc $oderat. Ei ni$eni nu e5te ră5pun@ător. doar dacă e5te deAa !devărul tău?. :n a9ară de noi :n ine. 9oarte clar i 9oarte inten5. !cu$ 5-a ter$inat totul. &u 5unt pregătită 5ă le 5pun celorlalţi. ! 9o5t intere5ant că a5tă@i a$ putut re5i$ţi toate $i cările de la 5e$inarul de Geconectare.t 5ă-i 5perii i 5ă-i 9ac 5ă creadă „că ceva 5-a :nt.? #ar atunci a$ :nţele5. &u $ai avea$ dec.t ni te $ărunţi .? !$ :nţele5 că :ncă nu e5te $o$entul.t de <ucuroa5ă i 5i$ţea$ cu$ „ini$a :$i dă pe a9ară? de at.ne.lnit un copil care cer ea. Ei atunci a$ de5c8i5 cartea lui Eric Pearl. !5tă@i a 9o5t o @i deo5e<ită. Mai :nt. a$ :nt. 0u5e5e alegerea $ea. !$ :ncercat 5ă le vor<e5c copiilor $ei de5pre a5ta.nă i cu$ tre<uie 5ă re5pir. Era$ at. A treia lecţie1 „>rice practician :n Vindecare Geconectivă i Geconectare tre<uie 5ă 9ie pregătit pentru un 16 . la :nt. nu $ă 5i$t deloc 5ingură i ceva :$i 5pune p. a a cu$ i el ale5e5e 5ă 5tea :n 9rig i 5ă cer ea5că. 2(. dar $-a$ :ntor5 i i-a$ dat toţi <anii $ei.? „-re<uie 5ă 9ii $ulţu$it cu ceea ce pri$e ti. &u tre<uie 5ă te 5i$ţi ră5pun@ător pentru 5oarta ni$ănui?. „Sunte$ aici 5ă-ţi 5pune$ 5ă continui ceea ce 9aci. c. la a5e 9ără un 59ert.ta iu<ire pentru toţi i pentru toate. Seara. &u 5unt deloc o<o5ită i a$ dor$it :ntr-adevăr 9oarte <ine. pentru alegerile noa5tre.$plare.i i-a$ dat de po$ană unei 9e$ei <ătr.2010 M-a$ tre@it 9oarte u or. propriul $eu !devăr.tI Bine. A doua lecţie1 „Deilalţi acceptă ceea ce le 5pui.. care $i-a $ulţu$it.$plat? cu $ine. 5unt lini tită i tiu că voi avea un 5o$n 9ără vi5e. &-a$ reu it dec. > @i cu lecţii pentru $ineO Prima lecţie1 „0iecare a ale5 5ă 9ie acolo unde e5te. Dopilul 5-a uitat la $ine i $i-a 5pu51 „#oar at. doar pri$e te.. ca 5ă-$i 9ie $ai u or.nd $ă :ntorcea$ 5pre ca5ă.

nd $-a$ uitat :n5ă pe 9erea5tră... 5pu5 celorlalţi. Fncă nu 5unt pregătită 5ă a$ propriul $eu !devăr. Ca ora 11. &u a5ta e5te calea. El tie pentru ce a venit. Să nu la5 lucrurile a a. -ele9onul $eu nu a :nregi5trat :n5ă ni$ic.+0 a9ară ploua. Ce-a$ pove5tit colegilor prin ceea ce a$ trecut.nd :n pat. iar eu :$i pierdea$ claritatea vederii. la :nceput?. :n ti$pul Vindecării Geconective.dru$ anevoio5. =nul dintre colegi a avut o durere de cap i eu a$ :ncercat 5ă 9olo5e5c cele :nvăţate la 5e$inarul de Vindecare Geconectivă. nici la cele nepreluate.. 5t. a a că ea 5-a reluat.$<it :nţelegători i c8iar $-au 59ătuit 5ă $erg la $edic pentru intervenţia c8irurgicală.. 2).. eu 5au #u$ne@euI? Ca 5erviciu.. nici la apeluri pri$ite. A treia lecţie1 „&u :ncerca 5ă tran5$iţi ni$ic 5pre pacient. #oar că $-a$ 5trăduit prea tare. !$ :nţele5 că 9iecare pri$e te doar ceea ce tre<uie 5ă pri$ea5că i că eu nu tre<uie 5ă $ă 5trăduie5c deloc. colegii $i-au 5pu5 că $-au 5unat c. D. -re<uie 5ă a$ ră<dare. a9ară era 9ru$o5... !$ :nţele5 a5ta. 5e 9ace oricu$. !<ia $ă tre@i5e$ i. :n ti$p ce :ncerca$ 5-o conving pe !lina 5ă $ă la5e 5ă-i 9ac o edinţă de Vindecare Geconectivă. -re<uie doar 5ă $ă Aoc. pe cineva1 „Dine pre9eraţi 5ă vă 9ie #octor.2010 ! doua @i cu lecţii pentru $ineO Prima lecţie1 „&u te lua după aparenţe. &u tiu de ce. ca 5ă văd ce tre<uie 5ă văd. Bine:nţele5 că a$ 9o5t re9u@ată. Eric Pearl :ntre<a5e odată. ! 9o5t ca o pre$oniţie. !$ 5i$ţit atunci un val de energie rece. Ei atunci a$ :nţele5 că $i-au tre<uit două lecţii. au@ea$ clar picăturile de ploaie. A doua lecţie1 Se pare că n-a$ :nţele5 prea <ine lecţia nu$ărul 2 de ieri..10. Pentru !utovindecare. #orea$ 5ă-i treacă durerea de cap. Ei au @. Fncepu5e$ 5ă $ă 5i$t :ngrădită 17 . 9runtea $i-a devenit grea.. Deea ce tre<uie 9ăcut pentru pacient.nd era$ la 5e$inar. Si$ţurile tale te pot :n ela?. dar :n acel $o$ent $i-a$ dorit din nou ca anul 2011 5ă-$i aducă o 5c8i$<are a locului de $uncă... doar a<andonea@ă-te?.

:n alt do5ar. care :$i $a5ea@ă g.10. „Mai 5tau p. a$ g. M-a$ apropiat de calculator i a$ vrut 5ă lucre@. le-a$ gă5it i $i-a$ dat 5ea$a că a$ gre it. #ar nu a$ dat atenţie. parcă era$ :ntr-o cu că. ca 5ă recuno ti că te-ai :n elat?.2012?. Deva ca o <oare interioară.r@iu. nu e5te nevoie 5-o direcţione@ eu.nă :n $artie?. 18 . ace tia vor 5cădea i vor di5părea.acolo.tul pe interior. E5te ceva :n legătură cu „Pri$ul val?. Fntr-un 9inal.nd. !tunci a$ :nţele5 că a$ vă@ut 5cri5 „21.na acolo Lpoate c8iar nu tre<uie 5ă 9ac a5taM i nici nu tre<uie 5ă 9olo5e5c auto5uge5tia. o colegă de la 5e$inarul de Vindecare Geconectivă.. P. 2'. a$ cre@ut că dacă ţin $.t. pe care 5cria $are 2012.. Ei atunci 5-a :nt. Cu$ina tie ce tre<uie 5ă 9acă i 5ingură. Mi-a$ cerut 5cu@e de la cei pe care :i :nvinovăţi5e$ degea<a. Ca 5erviciu a$ cre@ut că au di5părut ni te docu$ente.ntată. Era$ de5tul de o<o5ită. „Ziua i luna?. ! 9ăcut deAa două edinţe de Vindecare Geconectivă i era 9oarte :nc. %$aginea 5-a 5c8i$<at <ru5c i a apărut un cadru de culoare neagră..12. D.$plat ceva. ! a că a$ căutat pe %nternet.ndit. Mai 5cria ceva $ai $ărunt. dar a$ 9ăcut-o. Mă uita5e$. Spre 5eară $-a 5unat Mi8aela. #i$ineaţa a :nceput a treia @i de lecţii pentru $ine. M-a$ tre@it :n5ă cu 5en@aţia unor degete invi@i<ile. dar 9oarte u oare. $ă 5u9oca$.na pe nodulii de la g. :n Ao5ul cadrului re5pectiv. Prima lecţie1 „&iciodată nu e5te prea t. Ca 9el de repede. :n5ă. dar eu nu tiu ni$ic de5pre acea dată. !cu$ tiu că nu e5te nece5ar 5ă pun $. Bine.2010 &oaptea trecută a$ $ai 5i$ţit c.nă acu$. Pur i 5i$plu. !$ lă5at lucrurile la nivelul ace5ta i a$ $er5 la culcare. $i-a$ 5pu5 :n g. !$ :ncercat apoi 5ă dor$ puţin. i$aginea a revenit la nor$al i a$ :nc8i5 televi@orul. -re<uie 5ă recuno5c că $i-a 9o5t greu 5ă-$i accept propria gre eală.nd a$ ador$it.teva valuri reci care au trecut prin $ine. uita5e$ televi@orul pornit..

t $ai $ult la 5oare. 5ă ră$..r@iu?. Mai cal$ă.$pla a5ta.r@ieri :n re@olvarea pro<le$elor de la 5erviciu. !<ia acu$ pot 5ă 5pun că a$ lă5at trecutul 5ă plece cu 19 . cul$ea. nu $-a$ enervat c. vino la Bucure ti la 59. Ei >a$enii erau $ai 9ru$o i i $ai <uni acolo. Pri$e ti ceea ce e ti?. #upă $ulţi ani.? !$ :nţele5 că ni$eni nu e5te de ne:nlocuit i. $ai $i5terioa5e. Si$t că a$ revenit !ca5ă. Fnt. $ai lini tită.$<e5c i aud 9oarte de51 „De <ine că aţi venit... 0oarte reale i o<o5itoare. care !cu$ tiu că e"i5tă.t de 9ru$oa5ă. $ai 5enină. Ei tot după $ulţi ani.nd au apărut :nt.. #e data acea5ta. Eu 5unt alt9el.A doua lecţie1 „0iecare lucru are $o$entul lui pentru re@olvare. F$i @. F$i e5te 5u9icient 5ă tiu că ceea ce a$ 5i$ţit e5te real i că Miracolul e"i5tă. Fnainte nu $i 5e :nt. ră5pun5ul a venit alt9el dec. niciodată. Ei c8iar a a a 9o5t. dar toată @iua a$ 5i$ţit nevoia 5ă 5tau c. Cu$ea.nă?. a$intirea. Singurul lucru pe care tre<uie 5ă-l 9ac e5te 5ă-$i aduc a$inte de Mine. „Etii că a5tă@i 5unt e$i5ii $ari de pla5$ă din 5oareI? &u tia$. Să nu $ă 5c8i$< niciodată. M-a 5unat Mi8aela. D8iar i la 5erviciu $ă 5i$t <ine.10. !$ redevenit !ca5ă. Vor<i$ $ai t.2010 &oaptea trecută au 9o5t doar vi5e. P..i a 9o5t ca o eli<erare pentru relaţia $ea cu Mi8ai. A treia lecţie1 „Cegea atracţiei 9uncţionea@ă. -otul e5te $ai u or acu$.t de o<icei1 „! putea veni pentru o @i. a$ reu it 5ă-i 5pun 5oţului $eu1 „-e rog. !$ re$arcat că dacă ţin oc8ii :nc8i i i 5unt a9ară. $ă a9lu cu9undată :ntr-o $are de ro u inten5. E5te at.r it de 5ăptă$. 20. &u $ai tre<uie 5ă a tept niciun ră5pun5. toate 9etele 5e poartă alt9el. viaţa 5unt $ai 9ru$oa5e..n un copil cu oc8ii $ari de5c8i i 5pre !devărul $eu. !$ ră$a5 cal$ă i a$ :nţele5 că toate au un ro5t. -re<uie doar 5ă ai ră<dare?. nu $ă $ai deranAea@ă dacă 5e trece pe5te $ine.nă i la cantină.

!u 9o5t $ulte eli<erări i totul a 9o5t 9oarte 5olicitant pentru $ine.. 9ără 5ă 9ac niciun e9ort. 9oarte aproape de po@iţia iniţială i care au ur$at acela i tra5eu. !poi $-a$ vă@ut conduc. Fn lu$ea $ea. i$ediat după aceea. %ar Cuna era pe partea 5enină a cerului. au $ai apărut :ncă două ur$e de avion. care a di5părut 9oarte repede.$plat. !$ intrat :n <ucătărie i $-a$ uitat pe 9erea5tră. Ei ea c8iar a5ta a 9ăcut.$pla !ici.nt.nd.ndit că va aAunge la po@iţia de „ i 10?. totul e5te !cu$ :$părţit :n două Au$ătăţi per9ecte $ una de Cu$ină i una de =$<ră $ iar Cuna e5te 9oarte i$portantă pentru $ine. !$ vă@ut o ur$ă al<ă de avion. !<ia :ntr-un t. Se pare că orice Magie 5e poate :nt. 20 . !$ ie it pe <alcon i $-a$ uitat la cer.t de 9irav.ndit că 5e :ndreaptă i aAunge la ora 12. -otul 5e repeta de trei ori pentru $ine. %ndi9erent ce 9ăcea$. :n vi5.. !poi $-a$ g. Eo9erul era :năuntru. $-a$ g.. %ntere5ant că.nge u5cat. dar nu 5c8iţa niciun ge5t.nd Cuna voia 5ă-$i 5pună ceva.adevărat. o pată ca de 5. a apărut o ceaţă al<urie. dar ur$a $ea de avion 5e prelingea u or 5pre po@iţia pe care o dorea$ eu. ! doua oară c.r@iu. care era :ntr-o po@iţie de „9ără 10?. M-a$ apropiat din nou de 9erea5tra de la <ucătărie.. dar de5părţi5e cerul :n două1 o parte 5enină $ cea pe5te care trecu5e $ i o parte al<urie. Da i cu$ „5-au de5picat apele?. dintr-o dată. &u era nicio ur$ă de v. !$ vrut atunci 5ă văd ce-$i arăta. $a ina $ergea doar cu 5patele i 5e :ndrepta 5pre o alta care 5taţiona. ace5ta a pornit $otorul i a plecat :nainte 5ă produc vreun accident. #i$ineaţa $-a$ tre@it o<o5ită. =r$a al<ă de avion era la 9el de vi@i<ilă. Fn clipa aceea. :n dreptul $eu. %$ediat după a5ta. de5părţită tot :n două $ o parte vi@i<ilă i o parte invi@i<ilă. !$ reu it c8iar 5ă-i 9ac o 9otogra9ie. 9ie el oric. 5u< <ăr<ie $i-a apărut. Ei a a 5-a :nt. !$ privit la planta din 9aţa 9ere5trei i.

care a @<urat p. #upă aceea.. apoi 5-au :ntin5 5pre tiroidă. pri$ele cuvinte. iar eu aud 9iecare picătură. „#u$ne@eu e5te Cu$ina? $ #u$ne@eu c8iar e5te Cu$ină i energie. de i nu 5e 5i$te nicio adiere de v. #e data a5ta a 9o5t doar o răcoare 5uporta<ilă. Sen@aţiile de ar5ură puternică au 9o5t $ai ale5 :n @ona ini$ii. !ud cu$ 9run@ele plopului din 5patele <locului 5e $i că u or. a 9o5t ca i cu$ :nţele5e5e$ trei !devăruri. !$ 5i$ţit cu$ o parte din energia $ea trece 5pre el. a$ vă@ut un 9luture 5plendid. care a trecut i prin $.nt. De <ine că a$ ace5t BurnalP Seara a venit Virgil.. Pri$a dată. „Sunte$ 9ăcuţi după c8ipul i a5e$ănarea Cui? $ Energia i Cu$ina din noi 5unt parte din Marea de Cu$ină i de Energie. #e data acea5ta. „Sunte$ aici ca 5ă te aAută$ 5ă :nţelegi ce e ti. Mi-a$ retra5 9oarte repede $. !$ privit din nou cu atenţie. 5-a de5c8i5 o 9erea5tră audio pe %nternet. Dineva arunca5e ni te apă. Mă 5i$t ca un copil care :nvaţă pri$ii pa i.10.!5tă@i e5te o @i :n care au@ul $eu a aAun5 la cote ne<ănuite. Vreau 5ă ţin $inte. care e5te c8iar %nteligenţa i Don tiinţa =niver5ală. #i$ineaţa. de trei ori. Da o 5evă care 5e 5curge. „Să nu-ţi 9aci c8ip cioplit? $ &u poţi ciopli ceva care e5te ne$ărginit.2010 &oaptea trecută a$ 5i$ţit din nou valul de energie prin $ine. 21 . 2. ca i cu$ l-a 9i avut :n pal$ă. Ce aud ca i cu$ cineva ar <ate din pal$e. 21.? !$ de5coperit :n 9elul ace5ta o $editaţie care :$i 9ace <ine.na.i dorea. Pe 9iecare 9run@ă :n parte.nă la nivelul capului $eu. #upă aceea. :ncă o dată. Mi 5-a părut că 9ăcea$ ceva ce el nu. 0ără 5ă 9ac ni$ic. $-a$ a e@at la calculator. 2. 1. C-a$ vă@ut clar. 5ă nu uit ceea ce :nvăţ acu$.na cu care-l ţinea$ pe Virgil. !poi aud cu$ 5e preling picăturile de apă pe viţa-de-vie.

ndit că 5-ar putea 5ă-i 9ac rău. a$ 9o5t 9oarte atentă.nă i aura o au 22 .!5tă@i. Mi-a dat totu i voie 5ă $ă $ai Aoc o dată. Dred totu i că $-a$ 5trăduit prea $ult. #e data acea5ta doar c.na pe 5patele lui Virgil.. 9iind 9oarte ancorat :n realitatea $aterială. Vindecarea Geconectivă. Si$patic a 9o5t că.teva plante de a9ară. Era o durere care per5i5ta de o 5ăptă$. 9ără 5ă vreau. alta răcoroa5ă.ng. #upă a doua edinţă.nă i piciorul 5t. cu toate a5tea.nd a$ pli$<at $.nd 5-a tre@it. D. pe care le-a$ 5i$ţitI !cu$. l-a durut puţin capul. i 5-a 9ăcut 9oarte 5o$n. Virgil. 0iecare plantă avea propria a$prentă energetică. 5patele :l durea $ai puţin. D. alta doar $ă :nţepa :n pal$ă. 9ără 5ă tie că a 9ăcut ace5t lucruM. Sunt din nou val de energie i 5i$t nevoia 5ă ţin $.nd a plecat 5pre Bacău :n 5eara acea5ta. :l durea 5patele de5tul de tare. 0iecare pri$e te ceea ce poate 5ă recunoa5că. &ici capul nu-l $ai durea. :n $o$entul :n care l-a$ rugat 5ă-$i arate unde 5i$ţi5e „că-l $ăn. %-a$ pu5 $. deoarece $-a$ g. D.na pe5te c. Să 9ie totu i i e$oţiile $ele o piedică :n edinţele de Vindecare GeconectivăI !u contri<uit cu ceva 5en@aţiile de tea$ă i vinovăţie.na pe 9runte i l-a $ai lă5at. =na era caldă. dar nu a 5i$ţit ni$ic. Bine:nţele5 că i 5-a părut nor$al.. ceva 5-a :nt. $i-a arătat e"act @onele pe5te care :$i pli$<a5e$ $.nă. Pri$a dată au 9o5t „regi5tre? vi@i<ile Lc8iar a $i cat degetele de la $.$plat. dar i a5ta era a a cu$ 5e a tepta 5ă 9ie.ncă :ntregul corp. !5tă@i a$ $ai :nvăţat ceva. a a că ne-a$ culcat puţin. !$ dorit 5ă vadă i Virgil ceea ce eu deAa tia$ ca 9iind adevărat $ i nu $i-a reu it. a pri$it doar acea5tă 5en@aţie. D. pentru că e5te un $e5aA pe care poate 5ă-l :nţeleagă corect. E5te 9oarte inteligentă acea5tă energie.ncă pielea?. M-a$ retra5 :n5ă repede.nd a venit la Bucure ti. ! doua oară a 5i$ţit doar că-l $ăn.teva $inute i n-a 5i$ţit $are lucru. !$ 9ăcut-o de trei ori. #ar. Virgil $i-a dat voie 5ă e"er5e@ pe el. :ncă nu a$ un ră5pun5 pentru ace5te :ntre<ări. P.inile prin aer.

Pri$e ti doar ceea ce e5te potrivit pentru tine. „#u$ne@eu e5te pretutindeni? $ Sunte$ cu9undaţi :n acea5tă Mare de Energie =niver5ală. 02. ni$ic altceva. pli$<. 5-a pierdut Miracolul. > 5i$ţi pentru 9iecare plantă :n parte. Prin deconectare.nt.nd. aceea i 5en@aţie că a$ :nţele5 :ncă trei !devăruri. 9ără vi5e. „>$ul 5-a deconectat 5au a 9o5t deconectat de la acea5tă %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală i a trăit independent? $ >$ul a ale5 5ocietatea de con5u$ i a uitat de 5piritualitate.t %u<ire acolo. c.2010 &oaptea trecută a$ 5i$ţit aceea i ar5ură ca de 9oc. Viaţa e5te o 5erie de lecţii pe care tre<uie 5ă le :nveţi.. oriunde i oric. plante. #i$ineaţa. dar s a c!"ti#at E"perienţa.nd a$ 9o5t :n Cu$ina al<-5trălucitoare. $ă tre@e5c o<o5ită. 1. F$i e5te $ult $ai u or acu$. ! ale5 lip5a de re5pect pentru Pă$. 01. toate lucrurile lip5ite de valoare. %nteligenţa =niver5ală tie totul.nd totul 5e ter$ină.. ! ale5 5ă tran59or$e :n i$portante. 5o$nul e5te pro9und. 2. Ei totu i. aroganţa.2010 &oaptea trecută a 9o5t doar o 5ingură trecere de 9oc. la $o$entul re5pectiv. &u era dec. !$ avut i o 5en@aţie de a$orţeală :n Aurul 23 .11. &u tre<uie 5ă ceri voie. -otul 5-a repetat de trei ori. ani$ale Ltoate 9iinţe viiM. ca după o <oală. de la o altă di5tanţă. !$ avut :n5ă tot ti$pul 5en@aţia că nu 5unt 5ingură i că nu tre<uie 5ă-$i 9ie 9rică.11. lăco$ia i di5trugerile.di9erită.ndu-5e :ncet prin Mine. D. „->-=C e5te %u<ire? $ !$ 5i$ţit a5ta. nu tre<uie 5ă ceri ni$ic. 2. Ei a 9o5t una u oară. 5ă trec pe5te ace5te 5en@aţii.

e că a$ :nceput 5ă-$i pot reduce inten5itatea durerilor de cap. Sen@aţia a$ perceput-o :n @ona capului. De e5te intere5ant.t. -rinitatea a 9o5t pre@entă pe tot parcur5ul celor 10 @ile de e"perienţe3 2 @ile " 2 treceri Q L1R1R1M @ile cu 2 lecţii/@i Q SL1 @i " L2R1M treceriM R L1 @i " LoglindaT1R2M treceriM R L1 @i " 1 trecereMU cu 5erii de c.tului. Eti$ cu$ 5ă ne contopi$ cu %nteligenţa i Don tiinţa =niver5ală. !5tă@i a$ 5i$ţit $ de data acea5ta.0ocul lăuntric a 9o5t puri9icator. 2.i răcoare. noi cunoa te$ !devărul. ci $erge !ca5ă.. C-a$ lovit i l-a$ di5tru5.2010 &oaptea trecută a$ avut iară i un „vi5? 9oarte real. !ve$ $ai $ulte căi $ i noi alege$ pe care 5ă $erge$.nd a$ 9ăcut a5ta. ni$eni altcineva. !poi a$ vă@ut trei poru$<ei al<i. a$ dorit 5ă note@ ceva :n Burnal. pentru că ave$ Ci<erul !r<itru? $ #oar Eu aleg ceea ce 5unt i de ce parte 5unt. prin g. o nouă 5erie de trei !devăruri :nţele5e. -re<uie doar 5ă :i per$ite$ !devărului 5ă apară la 5upra9aţă.g.r@iu1 . apoi căldură plăcută i din nou răcoare.ndire i con tiinţă. a$ 5i$ţit că ceva a 9o5t di5tru5 :n 9iinţa $ea. „!devărul e5te :n noi? $ Fn !#&-ul no5tru.te 2 24 . 02.11. pe cerul 5enin. 1. 2. 0i@ic. l-a$ o$or. #i$ineaţa. #e 9apt.. dec.nd $-a$ tre@it. &u tiu :ncă de ce o 9ac.t dacă ni le i$pune$ noi. dar 5igur o 5ă-$i 9olo5ea5că $ai t. :n ti$pul @ilei $ trei treceri de energie prin $ine. D. !$ vă@ut cu$ din $ine ie ea ceva ca un <alaur 5au un vier$e uria . Da i cu$ ceva 5-a 5c8i$<at :n $ine i a$ 5căpat de tot ceea ce nu-$i $ai tre<uia. „!legerea e5te a noa5tră. Eti$ că Spiritul Lenergia lui #u$ne@euM nu $oare. -re<uie 5ă a5culţi i 5ă o<5ervi 5e$nele i lecţiile pe care le pri$e ti :n 9iecare @i. &u e"i5tă li$ite. #oar noi 9ace$ alegerile :n viaţă. Fnt.. c. „Dere i ţi 5e va da? $ =niver5ul e5te in9init i poate 5ă ne o9ere tot ceea ce ne dori$.

0. iar :n dreapta $ea..t 5ă-$i 9olo5e5c Ci<erul !r<itru.t 5ă-i dau dru$ul.n pe loc. Ei totul 9ace parte din ->-=C i din 5c8i$<are. #in nou. Ca 5erviciu a$ 5i$ţit tot ti$pul ca o răcoare :n interior. Sunt un punct care . Etiu că nu poate 5ă-$i 9acă ni$ic rău. $ai ale5 :n @ona de la picioare. a$ g. D. &u 5unt #u$ne@eu. pentru că Eu 5unt o părticică din Ea. 9oarte cald. colorată. !$ $ereu 5en@aţia de o$idă. &u $ai negocie@.$ple. !poi a apărut o a doua 5tea. ! apărut :nt.. $are i al<ă. 0iinţa #ivină e5te totul i Eu 9ac parte din ->-=C. S-a 5tin5 i ea. care 5e tran59or$ă :n 9luture. nu $ai :ncerc 5ă 9ug din 9aţa 9ricii pe care o 5i$t :ncă.. Sunt doar un punct din %$en5itatea Don tientă. !5tă@i a$ 8otăr. „Mai tre<uie 5ă 9ie :ncă una?. care co<ora 5pre locul :n care 5tătea$. !$ cre@ut că e5te un avion.r@iu. la 9el de <ru5c.adevăruri/@i Q 1 @i " 2 treceri?. c8iar :n dreptul :n care di5păru5e pri$a. a venit cu$va din 5t.!cu$? :nvaţă 5ă devină i el con tient de Sine.t ceea ce e5te $ai potrivit 5ă 5e :nt.i o 5tea 5trălucitoare. !$ ale5 5ă trăie5c :n pace cu 0iinţa #ivină.t din $a ină i ceva $-a 9ăcut 5ă ră$. !$ pu5 $.ndit atunci. :n colţi orul cel $ai a5cun5 din 0iinţa $ea. Mai ciudat e5te că :n toate ace5te @ile $ă lini tea$ :n Aurul orei 2 di$ineaţa. pur i 5i$plu. $ai $ică de data acea5ta. pentru că 5unt o părticică din Ea.nga celor două i 5-a 5tin5 tot :n @ona :n care au di5părut i celelalte. ->-=C nu dore te pentru Mine altceva dec.2010 25 .nd a$ aAun5 aca5ă de la 5erviciu. !$ 8otăr. cu $ultă atenţie i cu 5enti$entul că tre<uie 5ă văd ceva.na pe 9runtea unei colege i a 5i$ţit „cu$ 5-a electrocutat 9oarte tare?. dintr-o dată.. dar 5-a 5tin5. dar a$ con tiinţa 0iinţei. !$ co<or. &u $ai tre<uie 5ă revin la ea.11. era de5tul de t. Dolegii de la <irou $i-au 5pu5 ceva intere5ant $ :n 9aţa $ea era 9oarte rece. Privea$ cerul. ci9ra trei. ! treia 5tea.

:ncepe 5ă 5e :nver@ea5că la v. Verdele e5te $ai de5c8i5 la culoare.$plă i $ă 5i$t ca un copil care de5coperă lu$ea. Se vede clar linia de la care a pornit 5c8i$<area de a5tă@i. Ei a$ $ai :nvăţat că lucrarea tre<uie 9ăcută corect i integral.11. !u apărut noi iri@ări de verde. Fn 5eara acea5ta. $-a$ Aucat cu o plantă care avea o parte o9ilită. a$ repetat ceea ce a$ :nvăţat la 5e$inarul de Geconectare.. dacă nu g.. ca 5ă nu $ă vadă ni$eni. pot 9i c8iar eu :n calitate de pacient. la 5erviciu. &u $ai 5unt corp.ntat de Aucăria 5a. M-a$ 8otăr. !$ luat-o i $-a$ du5 :n ar8ivă. Văd cu$ partea $ai puţin u5cată : i 5c8i$<ă culoarea.$plă. pentru ceea ce 5e :nt. Sunt tot $ai atentă la ceea ce 5e :nt. dintr-o dată. a$ 5tat $ai $ult ti$p cu oc8ii :nc8i i :n 9aţa ei.2010 26 . a$ putut 5ă 5c8i$< ceea ce e"peri$enta$.r9ul 9run@elor. a$ 5i$ţit cu$ corpul $eu di5pare i $-a$ tre@it :ntr-o $are portocalie. !$ pli$<at $.. Sunt doar culoare.. Ei. Da i cu$ a ti că ea repre@intă un portal 5pre lu$i paralele 5au că re9lectă i$aginea noa5tră :n dualitate. Sau că repre@intă ceva 9oarte i$portant pentru $ine.!5tă@i.inile :n Aurul ei. $ai proa5păt.nd a$ aAun5 aca5ă.. !$ 5i$ţit toate gre elile i o$i5iunile 9ăcute :n corpul $eu. :ntr-o culoare ne59.. Ei $inune.2010 E a doua @i că $ă Aoc cu noua $ea prietenă. 0+. Fn ulti$a vre$e 5i$t o atracţie deo5e<ită 9aţă de oglinda de pe 8ol. Ei din nou 5unt un copil :nc. pentru 9iecare @i de Geconectare :n parte. !$ a9lat că. D8iar :nver@e te 5u< oc8ii $eiP D. 0*.r ită i caldă.11. iar prin corectarea ace5tora.nde5c a a. Fncă $ai a$ nevoie de con9ir$ări.t 5ă nu $ai lucre@ 9ără 5ă-$i i$agine@ $ăcar o 5iluetă de5enată pe $a5a de $a5aA. M-a$ 8otăr.t 5ă-$i 9otogra9ie@ noua prietenă.

11. !$ reu it 5ă vi@uali@e@ gal<en.$plă cu ele. !$ ţinut $. E5te lecţia a5u$ată de către „iniţiaţii =niver5ului? i care pre5upune un de5tin :ncercat. !vea un alt gu5t 9aţă de ceea ce <ău5e$ cu doar c. Dulorile gal<en i verde $i-au ie it cel $ai <ine.T113 13 222T'3 22T*3 13 (T2R.2010 !5tă@i a$ avut gu5tul $odi9icat.. !poi (R.0. pe cealaltă. iar prin 5pate :$i treceau 5en@aţii ciudate.na dea5upra unui pa8ar cu 5uc. Ca data de na tere a !le"andrei L0). 0rica e5te de vină $ 5au c8iar nu tre<uie 5ă-l 5pun :n 9elul ace5taI Sau e5te 5u9icient 5ă-l trăie5cI #ar de ce tre<uie repetat de trei oriI Ei ce :n5ea$nă codul ace5taI &u cu$va a$ :ncercat 5ă-l 5pun. Era „$ai energi@at? $ :ntr-un 5en5 pe care nu pot 5ă-l e"plic.1')+M. care repre@intă „lecţia liderului?. Vreau 5ă văd ce 5e :nt. Si$t alt9el tot ceea ce <eau 5au $ăn. :n ti$pul $editaţiei.M-a$ 8otăr.1'*1. dar $i-a 9o5t 9rică 5ă-l 5pun i a treia oară. Pe una voi aplica Vindecarea Geconectivă. 0(. !$ luat două 9run@e din planta căţărătoare din dreptul 9ere5trei de la <ucătărie i le-a$ 9otogra9iat pe a$. de două ori.teva 5ecunde :nainte. 27 . are un triplu ' L'"'T)1T'3 )R1T'M.. C-a$ repetat cu voce tare. !$ :nţele5 a5tă@i că 222111. a$ gă5it porţiuni din codul $eu L+R)T123 222T'M.0'. nu. doar pentru că tia$ că e5te codul pentru $ineI M-a$ Aucat puţin cu data $ea de na tere1 0(. Vu5tul 5-a 5c8i$<at.nc. >ricu$ ai privi.t 5ă $ai 9ac un e"peri$ent. Seara a$ :ncercat 5ă 9ac un e"erciţiu de vi@uali@are a culorilor. Si$ţi5e$ rece :n genunc8i i :n @ona capului.ndouă. verde i $ov.1')(M a$ gă5it din nou porţiuni din codul $eu L113 13 222T'M. Ca data de na tere a !linei L20.R*1T(2T'.11.12 e5te codul $eu i că tre<uie repetat de 2 ori ca 5ă ai<ă e9ect. dar i ceva drăguţ. !$ regă5it :n ea codul de5coperit a5tă@i L(R.3 1M.3 .

nga. !$ intrat.. venea :$preună cu $ine.teva repri@e de re5piraţie con tientă. Ce vedea$ cu$ 5unt tra5e i :ndreptate. >ricu$.t 5-o iau aca5ă. !$ devenit atentă la ceea ce 9ăcea$. D. Fn apropierea <locului :n care locuie5c. Fn partea pe care o 5i$ţi5e$ $ai puternic :n dreptul pal$elor $ele. #e data acea5ta. Ziua $-a$ Aucat pentru a treia oară cu planta $ea de la 5erviciu i a$ 9otogra9iat-o.Erau 9ru$oa5e i „calde? i $ă 5i$ţea$ cu9undată :n ele. aproape că nu 5i$ţea$ ni$ic. a$ cu$părat ce-$i propu5e5e$ i a$ pornit din nou 5pre ca5ă. M-a$ uitat :n ur$a $ea. Deva $-a 9ăcut 5ă-$i :ntorc privirea.nd 5ă trăie5c in5piraţia i e"piraţia.nd a$ aAun5 la inter5ecţia care duce 5pre <locul :n care locuie5c. Seara. D.nă la 9ar$acie. > plantă cu $ulte 9lori i 9run@e. ca de o $. a apărut o 9or$ă al<urie. 5pre ca5ă.11. nu l-a$ $ai vă@ut. $iro5ul 9run@elor că@ute. ca un nor. pot c8iar 5ă o ating. Dine tie ce ar 9i g. !$ cotit la 5t. a tre<uit 5ă $erg p. Da i cu$ acolo n-ar $ai 9i 9o5t $ultă viaţă.nt.inile pentru pri$a dată :n Aurul ei. Fntr-o parte planta era vie.nd a$ pli$<at $. a di5părut. a$ 5i$ţit di9erit. !$ aAun5 la 9ar$acie i norul de ceaţă al<ă $-a :n5oţit p. dacă vreau. :ncerc.nă acolo.ndit de5pre $ine. 9oarte puternic. Fn5ă acu$. !$ 9ăcut i c.nă : i revine. dar $i-a 9o5t ru ine. M-a$ 8otăr. a$ $er5 pe 5trada principală. !$ $ai gă5it un prieten de Aoacă.nă nevă@ută. Plutea 9oarte Ao5 i a$ avut i$pre5ia că. care e5te paralelă cu cea pe care veni5e$ iniţial.... 0). :n 5en5 inver5. #intr-o dată. toate aplecate i 9ără nicio vlagă. &orul $eu era 28 . !$ avut 5en@aţia că $ă apăra 5au că dorea 5ă 5e Aoace. !$ trecut pe l. ca 5-o pot :ngriAi p. iar :n cealaltă parte. 9lorile i 9run@ele au :nceput 5ă 5e ridice.2010 !5tă@i a$ 5i$ţit din nou.ngă ni te oa$eni i a$ vrut 5ă-i :ntre<1 „Vedeţi i du$neavoa5tră norul ace5taI?. Pur i 5i$plu $ergea cu $ine i nu era nici cea $ai $ică ur$ă de v. &orul $eu $ergea din nou :n 5patele $eu.

!$ :nţele5. ca 5ă e"peri$ente@ &ecuno5cutul. !$ 9o5t c8e$ată la „!udit?. o 5urpri@ă neplăcută.. Magia 5e petrece doar :n apropierea <locului :n care locuie5c.. e5te pri$a dată c. de5pre ni$ic. :n ti$p ce ţinea$ oc8ii :nc8i i. Ei a$ @. Si$ţea$ cu$ a$eţe5c :n i$en5itatea aceea $i cătoare i 5trălucitoare.$plă !ici i !cu$. !$ pu5 planta :ntr-un va5 $ai $are i i-a$ co$pletat pă$.nd nu a$ $ai privit ni$ic cu pati$ă i a$ vrut 5ă pot 5pune adevărul.....$plă. -otu i. vine el la Mine. Ca 5erviciu. Stătea$ acolo i nu :nţelegea$ ce $i 5e :nt. Si$ţea$ doar cu$ :$i ple5ne te capul.. Bru5c..ntul.$<it. -otul 5e :nt. 5-a de5părţit :n trei 5au patru <ucăţi $ai $ici.? Bine. dar nu :nţelegea$ pentru ce tre<uia 5ă 9ac ace5t lucru.2010 Planta pe care a$ adu5-o aca5ă are aproape 20 de <o<oci noi. &ici $ăcar nu con tienti@a$ pentru ce $ă c8e$a5eră acolo. 9ără 5ă 9ac rău ni$ănui altcuiva. Eu nu gre i5e$ cu ni$ic.din nou :n dreptul inter5ecţiei.11.... -re<uie 5-o iau ca pe o 5c8i$<are de direcţie pe care n-a$ 9ăcut-o la ti$pI Sau poate că acu$ e5te $o$entul 5c8i$<ăriiI Fn urec8i :$i ră5una 59atul e9ei de la „!udit?1 „E <ine 5ă pleci. legate :ntre ele prin linii cu aceea i di5punere :n 5paţiu. #upă aceea.. &oaptea a$ 5i$ţit 9oarte puternic cu$ pri$e5c energie prin c8aHra cre tetului i prin @ona celui de-al treilea oc8i. Mi-e dor de culorile i reţelele lu$inoa5e din 29 .. &i$eni nu tia ni$ic. -otul 5e derula ca :ntr-un 9i$ pro5t. de i 9lorile vec8i i 9run@ele nu 5unt :ntr-o 5tare prea <ună. Erau puncte 9oarte 5trălucitoare. 11. a$ vă@ut o reţea 5paţială 5trălucitoare. pentru ceva care :$i era co$plet 5trăin. :n ad. D8iar 5e Auca cu $ine.nci$e.. iar eu era$ undeva :n @ona pieptului i nu putea$ 5ă ie5. !ici i !cu$. cu di5punere 5paţială. &u tre<uie 5ă plec nicăieri.

că 5unt :ncă o pove5te. Ei pentru a5ta.tului. durerea de cap 5-a a$eliorat. 30 .nduri de 9recvenţă Aoa5ă. 9i@ic. că nu tre<uie 5ă $ă di5culp pentru ceea ce a$ 9ăcut i că. Mi-a arătat cu$ g.ndurile noa5tre pot in9luenţa pe toţi i toate din Aurul no5tru. ace5te noţiuni nu e"i5tă i. Fn 5eara acea5ta a$ reali@at. pentru că apare o di9erenţă de 9recvenţă. iar tiroida 5-a redu5 din nou. Fn acel $o$ent !utovindecarea a 9uncţionat. #upă di5cuţia de la 5erviciu. dintr-o dată.nd prin@i un po5t de radio i 5c8i$<i pe altă lungi$e de undă.11. -re<uie doar 5ă 9iu :n !cu$ i !ici. tre<uie 5ă-$i ţin g. a a cu$ eu a$ ale5 prin Ci<erul !r<itru. c. !$ :nţele5 că <oala vine de la răul din noi. !$ :nţele5 că. ti$p de două @ile.ndurile departe de $ine. ea nu 9uncţionea@ă :n pre@enţa lor. Mulţu$e5c $ult. iar tiroida $-a durut i 5-a in9la$at. Mi-a a$orţit @ona g.nde ti po@itiv.t de inteligentă. #acă g. -E rog. Golul ei a 9o5t 5ă-$i arate că toţi i toate 5unte$ =nul i că :ntre noi e"i5tă 9ire nevă@ute. atunci c.t de clar ace5t !devăr. pur i 5i$plu.nd lucre@. Ei plantei i-a $er5 rău. că e5te 5u9icient 5ă tiu eu !devărul $eu.nd văd at. -ot Ci<erul !r<itru 9uncţionea@ă i pentru ei.i recunoa5că gre elile. E5te pri$a dată c. a ale5 5ă 5e ve teAea5că de tot. cu iu<ire. Energia acea5ta. Da atunci c. nu 9uncţionea@ă :n planul răului i al <inelui. &ici $ăcar !utovindecarea n-a 9uncţionat acu$.t a$ 9o5t eu ocupată cu g. Fn di$en5iunea ei. :n apropierea <alconului $eu. Era$ pe o altă 9recvenţă i n-o putea$ acce5a.2010 E5te t. &oaptea acea5ta a$ vă@ut din nou o 5tea că@ătoare. at. $i-e dor 5ă 5i$t din nou.„vi5?. au 9o5t două @ile cu dureri de cap. nu a$ voie 5ă :ncerc 5ă deter$in pe altcineva 5ă. totul e5te <ine. dar 5i$t nevoia 5ă 5criu :n Burnal.r@iu. arată-$i din nou că n-a$ vi5atP 12. #e a5ta.

n-a$ $ai gă5it Magia. Fn $o$entul :n care a$ reu it 5ă-$i 5c8i$< atitudinea, a$ 5c8i$<at 9recvenţa. ! a a$ reu it 5ă văd i ceea ce nu vedea$ cu oc8ii acoperiţi de vălul 9uriei. Mi-a$ adu5 a$inte că toată luna $ai 9u5e5e$ :n concediu de odi8nă i că, :ntr-adevăr, nu tia$ ni$ic de5pre ceea ce 5e :nt;$pla5e :n lip5a $ea. Mi-a$ adu5 a$inte i de dările de 5ea$ă pe care le 9ăcea$ periodic. -oate in9or$aţiile nece5are erau acolo. M-a$ 8otăr;t doar 5ă pre@int !devărul $eu $ i at;t. Fn re5t, cei care Audecă pot vedea 5inguri răul 5au <inele, $inciuna 5au adevărul. Ei dacă nu văd că 5pun adevărul, locul $eu nu $ai e acolo. Dred că 5e :nt;$plă doar ceea ce tre<uia 5ă 5e :nt;$ple. De puţin :ţi tre<uie, ca 5ă la i răul 5ă te do$ine, dacă nu e ti atent. -re<uie 5ă te deta e@i de toţi cei care :ncearcă 5ă te 9acă 5ă devii ceea ce nu e ti. !5eară, pal$ele $ele ardeau din nou. D;t $i-a 9o5t de dor de 5en@aţia acea5ta. Etiu că Ve@i ceea ce 5criu, pentru că 5i$t 9runtea plină de energie. !$ 5i$ţit-o i a5eară. Fn ti$pul nopţii $-a$ tre@it i, pentru pri$a dată, n-a$ avut nevoie de lu$ina de la televi@or, ca 5ă văd :n ca$eră. Diudat... Vedea$ :n5ă i puncte ca prin ceaţă, precu$ 9irele de ni5ip ridicate de v;nt. Ei-acu$ :$i dau 5ea$a că a$ 5cri5, 9ără 5ă 9olo5e5c oc8elarii. > noutate pentru $ine... 1,.11.2010 !5tă@i $-a$ a e@at din nou :n 9aţa oglin@ii de la intrare, a$ :nc8i5 oc8ii i nu $-a$ $ai g;ndit la ni$ic. !$ 5i$ţit iară i cu$ :$i di5pare corpul, cu$ devin i$en5ă i $ă tran59or$ :ntr-o $are de auriu. Ei atunci, a$ 5i$ţit 5en@aţia de căldură 9i@ică, palpa<ilă, iar ceea ce Eu 5unt !cu$, $ă :nconAura din toate părţile. Pur i 5i$plu, 5tătea$ :ntr-o $are aurie i caldă. Era o 5en@aţie de @i de vară, cu 5oare puternic i ar@ător, care te :ncăl@e te plăcut, c;nd tu 5tai pe ni5ipul de l;ngă apa $ării. ! 9o5t 9ru$o5, dar !cu$ 5unt iară i eu...
31

1+.11.2010 F$i place 5ă parcurg $editaţia gă5ită pe %nternet. Mă odi8ne te $ult. !5tă@i, :n ti$p ce o practica$, :n pira$ida de cri5tal $i-a apărut un :nger <lond, cu aripi $ari i al<e, ca de le<ădă i cu tră5ături 9e$inine. Z;$<ea... %eri 5eară $i-a$ dorit un ră5pun5 la o :ntre<are. &-a$ 5cri5-o nicăieri, doar a$ :ntre<at :n g;nd. D;nd a$ de5c8i5 calculatorul, :n 5eara acea5ta, a$ citit1 „#acă vă :ngriAoraţi :n privinţa <olii, o9eriţi-vă darul de a vă i$agina 5ănătatea. V-aţi :ngriAorat din plin i aţi avut o 5ănătate <ună. Sc8i$<aţi-vă de9ectul de a vă 9ace griAi... Eu 5pun 5ă vă :ndepărtaţi. FngriAorarea nu e5te un ani$al de co$panie, pe care 5ă :l pă5traţi. Binecuv;ntaţi-vă i nu vă $ai :ngriAoraţi. Binecuv;ntările au aAun5, deAa.? Ei tot :n 5eara a5ta, a$ a9lat cu$ cancerul nu 5uportă te$peratura $are i că e"i5tă un trata$ent <a@at pe inducerea unei „9e<re controlate?. Ca 200 de grade Del5iu5, celulele ră5pund la nivel de !#&. %ar <iologul a$erican #an Buri58 a arătat că !#&-ul poate 9i $odi9icat prin inter$ediul vi<raţiilor. !$ citit i de5pre $edicina ger$ană. ! adar, ceea ce a$ e"peri$entat, c8iar a a tre<uia 5ă 9ie, ca 5ă tiu că 5unt vindecată. -oate au un ro5t a5cun5 i necuno5cut $ dacă nu prive ti realitatea, din Dentrul tău... 1*.11.2010 !$ :nceput 5ă vor<e5c cu plantele, ani$alele, iar apa a devenit prietena $ea... M;ncarea devine $ai <ună, dacă o <inecuv;nte@... S-au 5c8i$<at $ult pre9erinţele ali$entare, a$ re:nceput 5ă <eau apă, :$i place 5ă 9ac pli$<ări lungi de una 5ingură, 5ă $edite@ i :n 9iecare @i a$ propriul „ritual? de e"erciţii 9i@ice. !$ renunţat la televi@or, acu$ ador$ 9ără aAutorul lui i a$ re:nvăţat 5ă cite5c 5au 5ă a5cult $u@ică lini titoare.
32

!5tă@i a$ 5i$ţit din nou altceva. >rice e"perienţă de-a $ea 5e petrece doar o dată. &iciuna nu 5ea$ănă cu celelalte, dar :n a5ta 5tă, de 9apt, 9ru$u5eţea ace5tui Boc. Era$ :n pat, cu oc8ii :nc8i i i a$ 5i$ţit cu$ corpul $eu devine u or, iar Eu $ă ridic. Fn $o$entul :n care a$ vrut 5ă revin, a$ 9ăcut-o 9oarte repede. Sunt din nou :n gar5oniera de la Bucure ti... 1(.11.2010 !5tă@i, 5t;nd cu oc8ii :nc8i i, :n 9aţa oglin@ii de pe 8ol, a$ 5i$ţit cu$ devin u oară i $;inile :ncep 5ă 5e ridice. !$ :nceput 5ă nu le $ai 5i$t... Ei atunci, podeaua a :ncetat 5ă $ai e"i5te. Era ca i cu$ a 9i reu it 5ă levite@. -otul n-a durat dec;t 9oarte puţin, după care a$ revenit la „nor$al?. 1).11.2010 Ca 5erviciu, toate 5-au re@olvat cu <ine. Gaportul de la „!udit? a arătat că nu 5unt vinovată, iar eu a$ putut 5ă-$i negocie@ re5tructurarea de po5t. !$ reali@at că nu 5e :nt;$plă dec;t ceea ce-$i dori5e$ cu ceva vre$e :n ur$ă. Pornea$ pe un nou dru$ i căpăta5e$ :n dar, o vacanţă <ine$eritată. 1'.11.2010 &oaptea care a trecut $i-a adu5 cadou un nou „vi5?. Fn „vi5ul? $eu au apărut ni te 0iinţe care $ă te5tau, ca 5ă vadă dacă 5unt de-a lor. &u erau oa$eni, pentru că $i-a 9i a$intit. Erau doar ni te 0iinţe, care nu tiu cu$ arătau. #ar le au@ea$, le 5i$ţea$ $i cările i le percepea$ ca 9iind 9oarte reale, c8iar dacă ale5e5eră 5ă 9ie invi@i<ile pentru $ine. #acă era$ la 9el, tre<uia 5ă e$it o lu$ină al<ă, care $ă :nconAura ca o aură co$plet ovală. Eu nu a$ dat acea5tă lu$ină. D8iar $-a$ 5upărat :n „vi5ul? $eu i a$ ridicat $;na dea5upra capului nevă@ut $ dar perceput ca real $ al uneia dintre 0iinţe. Ei atunci, capul ei 5-a :nconAurat de o aură verde, 5uper<ă. „&u
33

e5te de-a noa5tră, dar e5te...? !$ au@it un cuv;nt, dar nu $i-l $ai aduc a$inte... !5tă@i a$ :ncercat 5ă aAung din nou la $editaţia pe care a$ :ndrăgit-o at;t de $ult. #ar 5ite-ul acela a devenit de negă5it pentru $ine. Parcă a di5părut. !$ aAun5 :n 5c8i$<, tot printr-o :nt;$plare, la „S8au$<ra?... 2,.11.2010 =lti$a @i la 5erviciu, de i deci@ia a 9o5t pri$ită cu două @ile :n ur$ă... Ei pri$a @i de li<ertate redo<;ndită... %ndi9erent ce a alege 5ă 9ac de !cu$ :nainte, e5te la 9el de i$portant. Dunoa terea 5e capătă cu 9iecare e"perienţă. -re<uie doar 5ă aleg 5ă evolue@ :n continuare. !$ citit ceva drăguţ, pe %nternet. „Sunteţi i$per9ecţiunea per9ectă a lui #u$ne@eu, pentru acea parte a vălului, care pentru a e"i5ta tre<uie 5ă ai<ă :n ea un pic de i$per9ecţiune. #u$ne@eu a Aucat un Aoc, pretin@;nd că e5te i$per9ect. !ce tia 5unteţi voiP -oate i$per9ecţiunile voa5tre 5unt pie5e care vi 5e potrive5c per9ect. &u căutaţi 5ă per9ecţionaţi i$per9ecţiunile, privindu-vă :n oglindă. Voi 5unteţi dia$ante naturaleP %$per9ecţiunile 5unt parte a inclu@iunilor din voi, care 9ac din dia$antul vo5tru, o 9ru$u5eţe unică de !ca5ă.? !5tă@i a$ pri$it i un dar de 5u9let. !le"andra, 9iica $ea cea $are, a 5o5it pentru c;teva @ile aca5ă i e5te a doua oară c;nd o 9ace anul ace5ta. Dred că totu i i-a 9ăcut ca$ $ulte griAi pentru $ine. 2(.11.2010 !$ 5i$ţit toată @iua o căldură puternică :ntre pal$e. Pal$ele erau vii i pul5au căldură... 2).11.2010
34

ndul că noi a$ :nviat i ne-a$ puri9icat de trei ori prin Bote@ i că purtă$ pecetea #u8ului S9. 5i$t cu$ $ă 5c8i$< :n vi<raţie. 20. pe 35 .lne5c din ce :n ce $ai $ulţi oa$eni care 5unt a a.ndindu-$ă că vreau 5ă 9ac a5ta.nt. era 9or$ată doar din $ulte linii.2010 Pri$a @i la cur5ul de $a5aA 5o$atic. !$ 5i$ţit cu$ putea$ 5ă $ă ating la e"terior.11.2010 Modul :n care 5pun cuvintele e5te 9oarte vi<rant. pentru că Fl ave$ pe D8ri5to5 :n noi.#i$ineaţa $-a$ tre@it cu g. P.nă acolo. Ciniile treceau unele pe5te altele.nd $i ca$ $.inile. 01.12.. a$ vă@ut. 2'. -otul e5te 9oarte viu :n Aurul $eu..11. Pecetea Jarului e5te :ntipărită :n noi toţi. care !cu$ e5te acce5i<ilă >$enirii. %ntere5ant că i aici a$ :nt. Ei <ine:nţele5 că pe apă pluteau trei răţu te 5ăl<atice. care $-a du5 p. Spiritul nă5cut :n 9or$ă. !$ vă@ut i vi<raţia aerului. tre<uie 5ă-ţi gă5e ti propriul !devăr $ i că „a 9i :n du8? nu e dec. :ncă de la :nceput.nă i o9erul de ta"i. ca o pre5iune puternică :n creier. Fn ulti$a vre$e :nt. 9ăcea parte din „!5ociaţia ta"i$etri tilor cre tini?. Etiu că. e5te Su9letul 5au D8ri5tul principal. care 9or$au o reţea :ntreţe5ută. #acă 5unt atentă.t o nouă 5tare de con tiinţă. de $ulte ori.lnit oa$eni care cred :n Spiritualitate. ca un copil al lui #u$ne@eu. Si$ţea$ atingerea din a9ară.2010 &oaptea trecută a$ vă@ut din nou o reţea 5paţială $ dar alt9el. c. cuvintele Dărţilor S9inte. !$ :nţele5 că Geligia a reu it 5ă pă5tre@e Marele !devăr $ c8iar dacă repre@entanţii Bi5ericii au ră5tăl$ăcit. !$ reu it 5ă 5c8i$< 5en@aţiile de căldură i de rece :ntre pal$e. Pur i 5i$plu. #e data acea5ta. doar g. !5tă@i a$ avut o nouă e"perienţă. :nainte 5ă a9li Marele !devăr.

2'.t 5ingurătate. a$ ră$a5 c. Zgo$otele care veneau din a9ara ca$erei de <aie au devenit 9oarte puternice i le-a$ perceput cu$va :n interiorul $eu. iu<ire. a$ reali@at că apa e5te doar energie.. iar eu era$ :ntr-o reţea 5paţială. 9oarte grea L„E plu$<. Stătea$ doar cu oc8ii :nc8i i.12. pentru că 5unt două :ntre<ări :n interviu. #i$ineaţa a$ $odi9icat DV-ul. a a că a$ 8otăr. Pur i 5i$plu. Fn5ă nu a 9o5t ni$ic i$portant.12. Deva cu$ 5unt capilarele 5au 9i<rele neuronale. Era$ din nou :n aparta$entul de la Bacău.teva clipe cu oc8ii :nc8i i.. la dorinţa $ea. > Aoacă 9ru$oa5ă. #intr-o dată. 2). pe „două voci?.. a$ devenit un ocean de al<a5tru inten5.ini lătr.12.. :n oceanul de al<a5tru n-a$ 5i$ţit dec.t 5ă $ai leneve5c :n pat.2010 &oaptea acea5ta a$ vor<it. Etia$ că tre<uie 5ă 9ac a5ta. Ei totul avea o con5i5tenţă 5paţială. #upă ce a$ 9ăcut <aie. !$ 8otăr. a$ dialogat Eu cu Mine. la care a$ dat ră5pun5uri care 5periau pe orice angaAator. ca i Mine.t de 5ingură. &u dor$ea$. Era$ at.2010 M-a$ tre@it prea devre$e. viaţă. de linii 5trălucitoare. a$ vă@ut :n al<a5tru ni te „vini oare?. #e data 36 .5u< i printre celelalte. Era$ :ntr-o reţea de linii 5trălucitoare. !9ară 5e au@eau $ai $ulţi c. !poi.. !$ ră$a5 cu oc8ii :nc8i i. cu$ nu $-a$ 5i$ţit niciodată. Ge5pira$ alt9el. ca o reţea.nd i a$ :nceput 5ă $ă Aoc. !$ 5i$ţit cu$ :nainte@ :n corp. #acă la celelalte culori a$ 5i$ţit căldură..nd 9ăcea$ <aie.t 5ă revin i a$ de5c8i5 oc8ii.?M. :n ca$eră era lini te. pentru pri$a dată. 20.?M 5au 9oarte u oară L„E 9ulg. Da i cu$ n-a $ai 9i avut nevoie.. Ei totul a devenit lini te. !pa pe care o lua$ :n cău ul pal$ei devenea.2010 D..

cu oc8ii :nc8i i i nu $ă g. al<-argintiu. aura $.. pentru pri$a dată. pentru că lu$ina vindecătoare e5te a a. „Spune-$i. Era$ :ntr-o $are de $ov.r ită.ndea$ la ni$ic. Fnc8i5. e5te c8iar 9ru$o5. M-a$ uitat $ai <ine la el. care : i 5c8i$<a nuanţa la 9iecare lătrat au@it. !$ pli$<at degetul $are prin preaA$a ei i a$ vă@ut că.$<it i a dat din cap. &u tiu de ce. 21. Erau ca de liliac.. :$i era 5i$patic. cu aripile 5tr. cu tră5ături 9e$inine. #ar nu :nţeleg cu$ pot 9i doi :ngeri. un Aoc nou. „#e c. Sau cel puţin a a cred. Era po@na . cu părul lung i <lond.inii. $ai de5c8i5.inii.? !$ au@it cuvintele :n $ine. dar nu a$ $ai reu it. ca i cu$ le-a 9i 5pu5 eu. 37 . Dredea$ că a$ $urit. cu aripi al<e ca de le<ădă. Ei a$ $ulţu$it pentru darul pri$it. !cu$ era de un $ov $ai de5c8i5 i avea argintiu :n dreptul oc8ilor. de5c8i5.lnire.. Etiu că Eu 5unt :ngerul $ov i :ngerul al<-argintiu.. !$ :ntor5 privirea :n Mine i a$ vă@ut.nd n-a$ $ai 9ăcut a5ta. S-a :nv. de o 9ru$u5eţe de5ăv. C-a$ privit din nou. Etiu că l-a$ $ai vă@ut :n pira$ida de :nt. de culoare <leu-electri@at. Ei-a u5cat aripile i le-a :ntin5.. nu-i a aI? Fngerul al<-argintiu a @. !cu$ tiu că pot vindeca. 5unteţi :ngeriI Dine 5unteţi voiI Sunteţi :ngerii $ei per5onaliI Sau 5unt doar EuI ! a voi 9iI Sau a a a$ 9o5tI Sunt Eu.. !cu$ că $-a$ o<i nuit cu el. M-a$ Aucat.12. :nc...2010 #i$ineaţa $i-a$ vă@ut Sinele %n9erior. Stătea$ :n pat. Seara a$ :ncercat din nou 5ă $ă Aoc cu greutatea apei. la <aie $i-a$ vă@ut. de 9apt.rtit de c.. apoi 5-a $ai lini tit.. Ca :nceput a$ vă@ut ca prin ceaţă. ca un 9luture $ov :nc8i5.. #eveni5e$ $ov. :ntr-o diver5itate de nuanţe. nit parcă din $ine. un alt :nger.ntată de noua Aucărie.n5e la :nceput. e5te conturul energetic. Picioarele aveau un 9el de copite. ! ţ. :ntr-o 5ingură 0iinţă. iar :nc8i5.teva ori.acea5ta.. du<lura $. Ei totu i. :n lateral.

dă-$i cu$va de tire. &u le putea$ $i ca. cu tră5ături 9e$inine.. Ca :nceput 9irav.2011 &oaptea trecută.ini.. toate durerile i <olile $ele. &u $ai avea$ niciun 9el de corp.. o apă5are pe 9runte i o adiere răcoroa5ă care $i-a trecut pe5te $. cu păr lung i <lond. !5tă@i a$ 9ăcut o nouă călătorie :n Mine. E5te ciudat. Era$ doar Eu..ini.teva clipe. #e data acea5ta. care 5-a 5c8i$<at apoi :ntr-o culoare violet. !$ gă5it doi. „care 5e co<ora la vre$e :n 5căldătoare i tul<ura apa i cine intra :nt. #upă un ti$p.01. Ei pentru c.inile au devenit grele i erau a$orţite i ele.M !$ citit i de5pre Va<riel. a$ 9o5t violet. L%oan +1. Mai t. 5e 9ăcea 5ănăto5. Părea ca i cu$ tot trecutul $eu. tu e tiI #acă da. erau acolo. a$ 9o5t o $are de $ov. parcă :l trăgea ceva :n Ao5. Ei atunci a$ :nceput 5ă „e$it? căldură prin 5patele $eu. pentru că la :nceput apa era curată. prin $. g. Bop8iel i D8a$uel. picioarele i $. de orice <oală era ţinut?. apoi a$ 5i$ţit cu$ intru :n ad. un !r8ang8el puternic $ un :nger al<. Dorpul $i-a devenit <ru5c e"traordinar de greu.#upă aceea a$ :nc8i5 oc8ii i $-a$ rela"at. $i-a$ revenit. !$ citit de5pre D8a$uel L„Del care Fl caută pe #u$ne@eu?/„Del care Fl vede pe #u$ne@eu?M i a$ a9lat că e5te !r8ang8el al iu<irii pure. !$ 5i$ţit cu$ 9aţa $i 5-a :ncăl@it i a a$orţit. M-a$ uitat 5ă văd dacă e"i5tă vreun :nger de culoare $ov. Eu era$ cea care dădea căldură. aripi ca de le<ădă.r@iu a$ citit de5pre !r8ang8elul Ga9ael.? Ei atunci a$ 5i$ţit 9luturi :n 5to$ac. la un alt nivel de e"i5tenţăI 01.nt.i. după tul<urarea apei. dar $i-a tre<uit ceva ti$p ca 5ă uit 5ă 38 . !ici $-a$ oprit.nd a$ :nc8i5 oc8ii. Sunt Va<riel i D8a$uel.ncul 0iinţei $ele. c.dilături :n corp. care ne aAută :n acţiunile cu re@ultate <ene9ice. !pa deveni5e :nc8i5ă la culoare i avea ur$e de pă$. :ngerii pe care i-a$ vă@utI Sunt oare Eu. Eu era$ 5oare interior. „Spune-$i.

de ace5t nivel al realităţii. in9luenţa voa5tră vindecătoare 5e <a@ea@ă nu pe reali@area unui anu$it lucru. de5pre 5tarea !l9a i &irvana.nd pe 5i$pla e"i5tenţă. -oţi cei cu care veţi veni :n contact vor 9i atin i de pre@enţa voa5tră i in9luenţaţi de pacea pe care o ră5p.ndiţi.$ai 9iu 5oare care :ncăl@e te.i perceapă adevărata putere. 9ără 5ă $ai e"i5te 9rică de pierdere. &u$ai :n ace5t $o$ent. Ei $ai cred că 5e poate aAunge u or la telepatie. care :ncepe 5ă. 02.t orice lucru $ani9e5t.t orice plăcere. ci :n pri$ul r. a unei realităţi di9erite. Fntr-un 9el. Vă veţi putea <ucura de plăcerile trecătoare ale ace5tei lu$i. co$pa5iunea devine vindecătoare. a a că nu veţi $ai 5i$ţi nevoia 5ă vă agăţaţi de ele. nu veţi $ai avea nevoie de lu$e. Ca ace5t nivel pro9und. vă veţi putea eli<era de ata a$entul 9aţă de lu$ea $ani9e5tă. a 9o5t de „#u8 :nc8i5 :n va5 de 5ticlă colorată?. Fn acea5tă 5tare. :n 5en5ul cel $ai a$plu. veţi :ncepe 5ă aveţi o contri<uţie reală la con5truirea unei lu$i $ai <une.2011 !5tă@i a$ citit ceva intere5ant :n cartea $Puterea %re&entului'% de EcH8art -olle1 „#ar nu con9undaţi cau@a cu e9ectul. veţi 9i capa<ili 5ă 5i$ţiţi adevărata co$pa5iune i 5ă-i aAutaţi pe ceilalţi. Veţi 9i :n contact cu ceva in9init $ai $are dec.ntuirii prin crearea unei lu$i $ai <une. levitaţie. !tunci nu veţi $ai 9i legaţi de acea5tă lu$e. Sen@aţia corectă pe care a$ avut-o a5tă@i. Sarcina voa5tră nu e5te căutarea $. Dred că tre<uie 5ă cite5c $ai $ulte de5pre $editaţie. pentru că #u$ne@eu e5te :n noi i noi 5unte$ :n #u$ne@eu. la nivelul cau@ei. Fncep 5ă :nvăţ că nu e nevoie de un $ediator :ntre 9iinţa o$enea5că i #u$ne@eu. Vă veţi putea 5i$ţi rădăcinile :n &e$ani9e5t i a5t9el. acu$.t e5te. c. &u$ai :n ace5t $o$ent.01. indi9erent dacă 5unt 39 . $ai $are dec. ci tre@irea din identi9icarea cu 9or$a.t corpul tău. Dăldura interioară nu 5-a 5tin5 dintr-o dată. &u veţi $ai avea nevoie ca ea 5ă 9ie alt9el dec. teleportare.nd tii că e ti $ai $ult dec.

nd..t $ai $ulte Su9lete. di5pare :n ea. toate au un ro5t. #ar dacă nu treci Pragul. 5en@aţiile :n propriul corp te 9ac 5ă atingi !devărul. ci „>a$eni-Su9lete :ntrupate?. =nii dintre noi aAung 5ă caute nu „>a$eni-Minţi lu$inate?. o e$anaţie a con tiinţei pure $ i a5t9el eli$inaţi 5u9erinţa la nivelul cau@ei. poţi 9i con5iderat un 5i$plu „vi5ător?. :n cel $ai 9ericit ca@. :i cauţi uneori pe cei a5e$enea ţie. că 5unt $ai $ulţi ca tine. 9ără 5ă ţi 5e pară că. cu adevărat. arăt. Fn viaţă poţi alege.nd 5unteţi co$plet pre@enţi i oa$enii din Aur $ani9e5tă co$porta$ente incon tiente. toate 5unt doar -i$p pierdut :n alte e"perienţe..ntului „&!M!S-E? e5te :nţele5 i de alţii. Dă $iracolul cuv. Fi veţi :nvăţa pe alţii. Eli$inaţi incon tienţa din lu$e?. D. :nc. :ţi 5pune1 „-u 40 . Mintea o$enea5că. !ce5t lucru rupe ciclul Har$ic de acţiune i reacţiune. varianta Sinelui 0al5. de parcă nici nu ar 9i e"i5tat. Speri i cre@i :n acela i ti$p. Ei vor ră5punde la ea. nu $ai 5i$ţiţi nevoia de a reacţiona la ele. copacii. #acă nu. !ni$alele. ca 5ă au@i puterea 5c8i$<ării de con tiinţă :n c. #eveniţi . a a că nu le $ai acordaţi niciun 9el de realitate. Fi cauţi pe cei a5e$enea ţie.. E"perienţele au rolul de a te apropia de Dlipă.t tot ceea ce nu e5te pace. Pacea voa5tră interioară e5te at. Ei vrei 5ă 9ii aproape de ei. doar :ntre două realităţi $ %u<irea 5au 0rica.. 9lorile vor 5i$ţi pacea voa5tră.lu$ina lu$iiW. #oar Dlipa :n !cu$ i !ici 9ace di9erenţa :ntru a9larea !devărului de către oa$eni. #in ace5t $otiv. 5unt :ntr-adevăr lip5ite de 5en5 pentru Su9letul care prive te i nu vede. #acă decorporali@area.Ed.t de va5tă i de pro9undă.ndu-le pacea lui #u$ne@eu. iar :nţele5ul lui „&!M!S-E? ră$. nu$ai e"i5t. $er5ul pe ape. X pu<licată de Editura Curtea (eche.ne :ncă departe.con tienţi de ace5t lucru 5au nu. &. !legerea e5te doar a ta. ca 5ă 5pui ce 5i$ţi.

. :ncepe 41 . 9ără 5ă vreau a$ dat direct pe Pri$a -v. Mi cările lui Virgil $-au adu5 :napoi din lu$ea de vi5 :n care a$ intrat. i$ediat după ce $-a$ a e@at :n pat. Ei. $odi9icări de percepţie. :ntr-adevăr. 9oarte 5trălucitoare. dacă nu-C recuno ti pe #u$ne@euI #oar Don tiinţa poate 5ă-C recunoa5că pe #u$ne@eu i poate 5ă-ţi arate ce e ti. orice cunoa tere nu poate 9i la 9el de pro9undă ca ceea ce ai de5coperit tu. toate vin 5pre $ine la vre$ea lor i 9ără niciun e9ort din partea $ea.nd a$ de5c8i5 televi@orul. &u tre<uie 5ă te lupţi cu %ncon tienţa $ c8iar $a5cată 5u< 9or$a cunoa terii pro9unde. Poţi cunoa te $ulte. organi5$ul trece printr-o perioadă de tran59or$ări Ldureri 9oarte puternice de cap. i$ediat după a5ta. Era$ culoare :n interiorul i :n e"teriorul $eu. aurie. !5tă@i a$ :nţele5. Eu nu 9ac ni$ic. 02. pentru că era vor<a de5pre „nep8ili$i?. a$ au@it ni te 5unete de 9recvenţă 9oarte ridicată i a$ 5i$ţit o apă5are puternică :n $iAlocul 9runţii. c. Fncepea 9il$ul „Dă@ut din cer? i a$ 5i$ţit nevoia 5ă $ă uit. nepă$.. te poţi <ucura de tot ceea ce de5coperi. !5tă@i. cu$va :n interiorul $eu. Era$ o culoare 5trălucitoare. la5 totul 5ă curgă :n voie i $ă <ucur de 9iecare clipă de Magie. Fnainte :n5ă. ! a că. -otul era ca dintr-o altă lu$e. ! 9o5t intere5ant. nu tre<uie 5ă $ai a9li ni$ic. care la 1) ani : i recăpătau „puterile?.01. poţi citi $ulte. nu trăie5c niciodată aceea i e"perienţă de două ori i nu pot 5ă deter$in eu... >dată ce ai a9lat !devărul. ceea ce ur$ea@ă 5ă cuno5c.. dar nu $ai tre<uie 5ă a9li ni$ic. #ar cu$ poţi 9i #u$ne@eire. pur i 5i$plu a$ i@<ucnit :n culoare.. te poţi Auca :n continuare. Geveni5e$ :n 5u9rageria aparta$entului no5tru din Bacău. &-a durat prea $ult.e ti #u$ne@eu?.2011 &oaptea trecută.nteană. %ntere5ant e5te că. !uriul avea ni te iri@ări de 59ere $ici.

Eu i $area de 5$arald era$ =nul 5ingur. pe un Pă$. !aron e5te Salvatorul „Dă@uţilor?.. #i$ineaţa.01. au@ea$ 5unetul acela ridicat :n urec8i i 5i$ţea$ o pre5iune cuno5cută pe 9runte. D. Stătea$ cu oc8ii :nc8i i. Si$t că :n 5patele pove tii e5te o in9or$aţie pentru $ine.. Fn călătoria lui 5pre cunoa tere.01... Salvatorul poate 5ă le o<ţină iertarea păcatelor. !$ a9lat că „nu ave$ căderea 5ă creă$ viaţă din ni$ic i 5ă :nvie$ $orţii?. Eu deveni5e$ verde-5$arald i era$ cu9undată :ntr-o $are de aceea i culoare. a$ i@<ucnit :n culoare verde-5$arald. el poate 5ă.nt &ou.5ă 9ie vă@ută de5 culoarea ro ie. Eu doar era$ 5$arald.. Ei de i !aron e5te de 9apt copilul „Purtătorului Cu$inii? LCuci9erM. :ntr-adevăr. pentru ca ei 5ă 5e poată :ntoarce la Sur5ă.. 5i$ţea$ o răcoare de $entă :n picioare..t :$i 5unt de cuno5cute ace5te 5i$pto$e ale 5c8i$<ăriiP 0.2011 &oaptea trecută a$ au@it iară i 9recvenţele :nalte. e5te aAutat i proteAat de către :ngerul Da$ael. 42 . !poi culoarea 5-a 5tin5 i a$ redevenit doar eu. ca 5ă trăia5că :n continuare. Poate 5ă aleagă i 5ă 9ie de partea %u<irii. Ei.. Percepea$ p. 5unt „voci? pe care le au@iM. pe Pri$a -v. Fn 9il$.. dintr-o dată. 0il$ul ace5ta $ă 9a5cinea@ă tot $ai $ult.i 9olo5ea5că Ci<erul !r<itru. Pentru că :ncă lip5e te Spiritul din acea5tă ecuaţie. nu acea5ta e5te calea adevărată. Eu era$ $area de 5$arald. a$ ur$ărit un epi5od din 5erialul „Dronici paranor$ale?.nă i $iro5ul ei proa5păt. Etiu că. Mai t. care $ă anunţă că ur$ea@ă 5ă trec prin ceva nou pentru $ine. :ngerii i@goniţi din Der :n ti$pul ră@<oiului cu Fntunericul.. Ei o 9ace. !cu$ a$ vă@ut tot 9il$ul.2011 !5tă@i a$ ur$ărit partea a doua din $ini5eria :ncepută ieri.r@iu.. 0+.

scri. a$ „vă@ut? cu$ $a ina e5te lovită :n portiera din partea $ea. de data acea5ta a$ au@it de5pre „cine 5unt?.nd a pornit. -re<uie 5ă a9li 5ingur cine e ti.ngere pentru tine ca 5ă 9aci ceva. 0*. de uria i.. !ce tia erau o ra5ă de uria i. &u 5e tie e"act de unde veneau $ din 5paţiu ori dintr-o altă di$en5iune.Cartea lui Enoch'/. nu de5pre „ce 5unt?.? 10.r5ta de 1) ani?I #e ce parte 5unt EuI Pot 5ă-$i 9olo5e5c Ci<erul !r<itruI !$ căutat pe %nternet de5pre $În#erii c)&uţi – Ne%hilim'*.nt.. Ei atunci.. Se :nt..2011 #in nou 59aturi.01.. D.? Mi-a$ adu5 a$inte de :ngerul $eu al< i de :ngerul $ov. !lege 5ă ră$. ca 5ă aAung unde avea$ trea<ă. Ziua a$ apelat la un ta"i. 0iind re<eli.!5ta 5unt EuI =n :nger că@utI =n :nger :ntrupatI Ei ace5ta e5te $o$entul c.com -. d. cu părul <lond i aripi i$en5e de :ngeri.Ed. &u e"i5tă nicio con5tr. &..2011 43 . „Fngerii că@uţi 5au Pă@itorii.ntul... dar a$ gă5it-o odată lovită :n parcarea din 9aţa <locului. „!ţi avut vreun accident cu $a inaI? „&u. &u contea@ă nicio pro9eţie..? Diudat. !poi tre<uie 5ă te o<i nuie ti cu a5ta. Ao5.. denu$ită &ep8ili$. au rupt legă$.nd a$ „v. ! 9o5t atin5ă portiera din partea du$neavoa5tră..nd na tere unei $i"turi u$ano-angelică. :ndrăgo5tindu-5e de 9e$eile pă$. cu care au procreat. cu '000 de ani :nainte de D8ri5to5. ace ti 200 de :ngeri 9or$au o ar$ată aici. Dontea@ă doar alegerea ta.i copil.d.01.$pla :n ţinutul Su$a. pe Pă$. !5ta e5te Dalea.. !lege 5ă pă5tre@i :n Su9let doar %u<irea.. ce 5au cine 5unt EuI E"i5tă vreo pro9eţie care tre<uie :$plinităI X in9or$aţii preluate de pe +++. „&i$eni nu-ţi poate 5pune cine e ti.ntene. care 5e nu$ea D8a$uel. unde e5te %raH-ul de a5tă@i.

. X pu<licate de Editura For 1ou. -oţi 5unte$ copiii 0iinţei.. care :$părţea daruri.t 5ă alegi %u<irea.2011 S-a ter$inat cur5ul de li9ting 9acial. cu 44 .2011 &oaptea a$ pri$it lecţii.nci. cati9elaţi i „degaAă? iu<ire.. Fn 9iecare @i.ias'X. 0iinţa e5te :n toţi i :n toate. Sunt negri i ad. „Do5ta?. &u te poţi reconecta dec.$<et al lor. nu 5e poate 5ă nu-i re$arci oc8ii.t cu Sur5a. D. ! a că tot a$ pri$it ceea ce tre<uia 5ă pri$e5c.. Seara a$ continuat 5ă cite5c din $C)rţile lui 0o. „Vino $ai t.lnit $ulţi oa$eni 9ru$o i a5tă@i i $ă 5i$t e"traordinar de <ine.? > nouă @i de cur5.nd o prive ti. Do5ta a lucrat cu 9iecare dintre noi..lnire de 5u9let pentru $ine. 11. E5te o adevărată :nt. Fn lecţia pe care a$ parcur5-o. #e 9apt.nul? din „vi5? a continuat 5ă $eargă i 5ă :$partă daruri. :nt.. !$ vă@ut un <ătr. pe care :l pre@intă Do5tan@a Soru. a a cu$ o alintă prietenii. Mi-a$ adu5 a$inte de5pre vi5ul din noaptea de du$inică.n cu păr al< i lung. !5ta e5te calea -a.i trăie5c i apoi cite5c. ne-a corectat 9iecare gre eală.r@iu te rog. &. #in nou. -u e ti -ot Deea De E ti i 9aci parte din ->-=C. 5-a vor<it de5pre „darurile din &oua Energie?. e5te 9oarte 5pecială. -u ai Ci<erul !r<itru i poţi 5ă-l 9olo5e ti. #arurile erau de 9apt ceea ce poţi 5ă 9aci. „=ită de :ndoială.&oaptea trecută a$ avut un „vi5? 9oarte viu i real. 5unt 9oarte o<o5ită acu$ i n-a ti cu$ 5ă le 9olo5e5c. &u tre<uie dec.. !5tă@i a$ :nceput cur5ul de li9ting 9acial prin $a5aA. ce anu$e. ai 9ăcut-o.. #ar nu tiu :ncă. de 9rică i ne5iguranţă. !i 9ăcut alegerea prin Ci<erul !r<itru. cu 9iecare @.Ed.01. !i ale5 %u<irea. !$ :nt.01. 12.? „Bătr. la 9el de 9ru$oa5ă.

.? LYillia$ #urantM „! o<5erva 9ără a Audeca e5te cea $ai :naltă 9or$ă de inteligenţă. a$ $ai avut două 5olicitări.teva cuvinte de 5u9let pe ele. la cur5ul de $a5aA indian a7urvedic. :ntr-o călătorie :n 9or$ă o$enea5că.t 5ă continui călătoria cu Do5tan@a. a a că a$ putut 5ă e"er5e@ Vindecarea Geconectivă. a$ @<urat :$preună $ i totu i 5eparat.teva 59aturi potrivite pentru Mine :n !cu$. de i nu era$ 5ingură. Pur i 5i$plu. Eu era$ :ntotdeauna doar 9oarte 5ingură...nd $ă 5i$t at. ! doua a venit din partea lui Do5ta..2011 M-a$ 8otăr. iar nouă ne-au apărut lacri$i :n colţul oc8ilor. :n ti$pul celor c... 1+. #ar plină de Magie.. ne-a 5cri5 c. Ca 59.? LStep8en Dove7M „#acă trate@i pe cineva ca i cu$ ar 9i deAa per9ect.. Pentru $ine. Sunte$ 9iinţe 5pirituale.... atunci acea per5oană c8iar va deveni per9ectă. =na dintre colege a avut o durere de cap.teva $inute de $editaţie.o $inuţio@itate i$pre5ionantă.. Eu a$ 9o5t vultur.. cu e"cepţia a ceea ce ur$ea@ă 5ă 9aci acu$ $ i 9ă-o oricu$. pe dea5upra $unţilor.. :ntr-o călătorie 5pirituală.. „=ită de gre elile tale..... Stătea$ :ntin5ă pe covor. Ca 59. E 9ru$o5 5ă 9ii vultur. !$ putut 5ă 9iu Eu. Vedea$ i au@ea$ tot. Ca toţi. cu oc8ii :nc8i i i a$ 5i$ţit @<orul. =ită de tot. 1.. E5te pentru pri$a oară c.r it. =ită de e ecuri.. a5ta e5te o 5c8i$<are uria ă.. :$i de5c8i5e5e$ aripile larg i era$ una cu cerul de un al<a5tru a@uriu. Do5ta ne-a dat diplo$ele. rotit.teva <ileţele din urna de la intrare. #upă aceea.? LBiddu Zri58na$urtiM „&u 5unte$ 9iinţe o$ene ti. :n5oţită de $u@ică. c. #i$ineaţa a$ e"tra5 c.r it.? LBo8ann Yol9gang von Voet8eM !$ pri$it a5t9el. 45 .01. Fnalt. de i 9ac parte dintr-un grup. ! a că a$ trăit o nouă @i de 9ru$u5eţe.2011 #oar o @i de cur5. nu $-a$ $ai 5i$ţit 5ingură.01... de data acea5ta.t de <ine cu $ine :n5ă$i..

dar a$ vă@ut ce-a$ 9ăcut i la e"terior. !poi Godica $i-a dăruit D#-ul 46 .? Godica $-a :nvăţat apoi. D. pentru a ne aAuta 5ă ne cunoa te$ $ai <ine. „E5te a doua ta an5ă ca :nger?. ! 9ăcut a5ta. pentru că tu. $ă cre@iI? „!5ta 5unte$. pe $a5a de $a5aA.? Ca 59.t de $ult. :n ur$ă cu c..r itul cur5ului.. $-a rugat 5ă-i 9ac o edinţă de Vindecare Geconectivă i a$ acceptat. Ca 59. „Du$ te 5i$ţi. toată ga$a de „regi5tre?. dintr-o dată. una dintre colege. &u tiu :n5ă cine pe cine a vindecat. Ca un $o$ent dat.r it. Stella.nde5c la ni$ic. iar Magia cur5urilor a luat 59. Godica $i-a pu5 un D#. eu i aripi. !$ 5i$ţit că a$ aripi.? 1*. a$ :nceput „5ă dau căldură? i 5ă $ă ridic u or. a$ putut 5ă revin i 5ă $ă plie@.2011 =lti$a @i cu cei pe care i-a$ cuno5cut i :ndrăgit at.. #upă cur5. 9ără 5ă $ă g. ne-au apărut din nou lacri$i :n colţul oc8ilor.. Ei. -u nu te-ai 5periatI? „&u. Steluţa...teva @ile. &u vedea$ „regi5tre? i$portante.ias.. „#acă :ţi 5pun că a$ 5i$ţit că a$ aripi. pentru 9iecare dintre noi.. GodicaI? „EuI E"traordinar.. te-ai 5c8i$<at. pe care a vă@ut că $i-o dore5c $ult..r it. Mi-a dăruit o 5ticlă cu „apă de $u eţel?.nc. :n corp. #ar Marea Magie continuă.. cu aAutorul tran5latorului de „5erviciu?. 5ăptă$. „E5te pentru tine. Do5ta a $ai vrut 5ă ne $ai dăruia5că ceva.01. ! a că Godica $i-a o9erit cu genero@itate.nd e"erciţiul 5-a ter$inat. Mi-a$ vă@ut tot corpul :n interior. la cei care apelau la Vindecarea Geconectivă. Era$ :n perioada :n care avea$ nevoie de con9ir$are. „Dred că ai o $i5iune. cu$ 5ă re5pir :n $od controlat. 5punea $elodia pe care o a5culta$. Era$ eu acu$...r it. :n locul ei... c8iar a$ cre@ut că ur$ea@ă o edinţă de c8anneling. !$ 9o5t un o<5ervator.„Era$ :ntr-un loc de o 9ru$u5eţe rară i parcă dan5a$?. $i-a 5pu5 ea la 59. Dite te C)rţile lui 0o. Ge5pira$ ad.na acea5ta.? #ar c8iar :ncepu5e$ 5ă le cite5c. S-a 9olo5it de :nvăţătura a7urvedică. Godica..

pagini 5cri5e :ntr-o li$<ă pe care n-a$ :nţele5-o. !$ parcur5. Parcă tre<uia 5ă 5e :nt.. !5tă@i a$ 9o5t doar %u<ire. Ei atunci a$ au@it din nou 5unetele de 9recvenţă ridicată.t din $a ină i $-a$ :ndreptat 5pre <locul :n care locuie5c.ncul $eu. Săptă$. ceva $-a 9ăcut 5ă-$i :ntorc privirea.nga la dreapta.. !poi a$ 5i$ţit o nelini te pro9undă i ca un 9el de greutate :n 5to$ac.. 5en@aţia a 9o5t :n $. oc8ii au :nceput 5ă 5e pli$<e repede. Eu tre<uie doar 5ă $erg $ai departe.. M-a$ tre@it i i$ediat a$ deci5 5ă-$i continui 5o$nul. D. a$ i@<ucnit :n culoare al<-argintie i a$ 5i$ţit cu$ 5unt cuprin5ă de lini tea i iu<irea din ad... !$ :nt.$pla oricu$?. apoi de la dreapta la 5t. Ei iară i. #i$ineaţa a$ pu5 $.nd a$ co<or. ceea ce tre<uie 5ă 5e :nt. 5e va :nt.lnit-o la pri$a $ea e"perienţă $ cea de la 5e$inarul de Vindecare Geconectivă $ nu$ai că atunci a$ avut i$pre5ia că e5te :n e"teriorul $eu.ini i :n picioare.. Era ca i cu$ 5tătea$ :n 9aţa unui calculator uria i citea$ ceea ce-$i apărea 5cri5 pe ecran.. nu era nicio adiere de v.ncare pe perva@ul de la <alcon i au venit doi 47 .i de la 5t. #intr-o dată.. > ceaţă de 9or$ă ovală. !poi. de un al< 5trălucitor.. !5tă@i C-a$ de5coperit pe #u$ne@eu :n Mine.nga la dreapta. a$ g.nga i din nou.$ple.ndurile 5e ridicau :n $o$entul :n care clipea$ din oc8i. 1(. Ei toate ace5tea $i-au arătat că :ndoiala nu tre<uie 5ă 9ie partenera $ea de dru$. de la 5t.2011 &oaptea trecută a$ 5i$ţit din nou că radia$ căldură. dintr-o parte :ntr-alta.nt. „Fn 9ond. Fnt.i 5-a o9erit 5ă $ă ducă aca5ă cu $a ina.ndit. =n „-ico? $ic i nu 9oarte „t.$ple ceva... trecea :ntre cele două <locuri pe care le vedea$. Era o 5en@aţie cuno5cută.01. G. :n „vi5?. Ei din nou.. #e data acea5ta.năr?.na acea5ta a$ pri$it $ulte ră5pun5uri la :ntre<ările pe care le avea$.. un ciclu de trei.

9ără 5ă $ăn. D. GicH dă dovadă de $ultă intuiţie.$iţată pe perva@ul <alconului.. Ei ca un copil.t de <anale.inea deAa 9ăr.01. pot percepe din nou Magia...i pri$ea5că p.. ca 5ă.t de $ult ti$p :nainte. au devenit pentru $ine at. dar de5pre o luptă egală $ 2 poru$<ei <l.t de $ult pot 5ă vi<re@ a 9ericire. $ai $ari i $ai :nc8i5 coloraţi. Pentru pri$a dată după $ulţi ani... că $.ncat i 5-au uitat la $ine cu oc8i cal@i.. că aud..nd arată legătura dintre glanda pineală i Spirit i totu i vor<e te de5pre „9uncţionarea $entală nor$ală?. 9oa$e 5au 5ete.nd tiu că văd. au apărut alţi doi poru$<ei.nce prea $ult.ng. a 9iecărei clipe.01.poru$<ei 5ăl<atici.. că pipăi.. că re5pir. care au $. că gu5t. !u venit din nou cei doi gugu tiuci. Fţi $ulţu$e5c [ie.2011 M-a$ tre@it 9oarte o<o5ită. că 5unt o<o5ită 5au :n plină vervă $ lucruri at. %$ediat. c. -ot Deea De SuntP !5tă@i a$ citit din cartea lui Vill EdNard5 $2iaţa e un dar'X.2011 ! 5i$ţi. 48 .. dar ce contea@ăI !$ :ncă at.t de $agice i de pline de e"perienţe.. 2). dar care. Senti$entele $ele 5unt a$e5tecate. E5te o lecţie $inunată de5pre „%u<ire? i a trăi :n ar$onie cu ea. 1). !<ia a$ :nvăţat 5ă $erg de-a <u ilea. Ei tot a5tă@i a$ ter$inat de citit cartea $D304 3olecula 5%iritului'XX. Mă <ucur pentru toate i toate $i 5e par $inunate. %ar gugu tiucii $ei <l. De $inunate 5tări. > EternitateP Ei tot o Eternitate a$ ca 5ă pot $ulţu$i pentru ace5t dar de preţ.. -u Dare E ti -otul i -oate i din care 9ac parte i eu. că $iro5.. Mi-au dat lacri$ile i nu tiu de ce. că $erg. ! trăi e"perienţe.n@i au 9o5t alungaţi.i. :ntr-o clipă. Parcă ar 9i vor<a de5pre lupta dintre <ine i rău. 5cri5ă de către GicH Stra55$an. atunci c. D.t de puternic 5i$t acu$ <ucuria 9iecărei @ile. re:ncep 5ă $ă de5copăr.n@i i 2 poru$<ei ră@<oinici. Ei oc8ii 5unt alt9el. că $i-e cald 5au 9rig. Viaţa.

t de puţin a :nţele5 GicH din $agia #M-I Du$ 5ă nu ve@i di9erenţa dintre 9al5 i !devăr.Ed.Ed. $ă aAută $ult 5ă-$i :nţeleg Ldin punct de vedere tiinţi9ic. dar ceva lip5e te din ea.p5i8ologiceW. care e"i5tă dincolo de g. Se pot 9olo5i $edicina alternativă i practicile de vindecare cuno5cute. XX pu<licată de Editura 3iracol. !$ a9lat că #M.e"i5tă :n corpurile tuturor oa$enilor Lcel produ5 :n $od natural.. &. :n lu$ea care toc$ai 5-a de5c8i5 pentru $ineI Du$ poţi deo5e<i nor$alul de anor$al. -re<uie 5ă te <ucuri că 9aci parte din Ea. 9iind cel $ai 5i$plu dintre p5i8edelicele din 9a$ilia tripta$inelor. alte tul<urări de percepţie. :ntr-o lu$e :n care Magia e5te la ea aca5ăI D.nduri opu5e. Pot apărea 8alucinaţii vi@uale i auditive. :n Spirit i #ivinitate. &.. cu aAutorul $inţii o$ene ti.#ar ce poate 9i nor$al.ndirea i $intea noa5tră. pot avea i$pre5ia că trupul 5-a 49 . :n corpul no5tru. 5u<iecţii pot deveni e"tre$ de 5en5i<ili i con tienţi :n raport cu $ediul :nconAurător 5au 5-ar putea 5ă nu $ai o<5erve ni$ic din ceea ce :i :nconAoară.. 5e pot e"peri$enta 5i$ultan 5enti$ente 5au g. Dartea e5te :n5ă intere5antă. e$oţii 9oarte puternice. o Eternitate după o altă Eternitate. dar apare i la plante 5au ani$ale. de5igur. dintre drog i #ivinitateI Du$ 5ă vrei 5ă te5te@i. dar nu :n varianta 9olo5irii p5i8edelicelor. !devărata Magie a VieţiiI !cea5ta doar tre<uie venerată. X pu<licată de Editura Nicol.M propriile e"perienţe. 5e nu$e te #M. „E9ectele de ordin pri$ar ale #M. 5i$ţul ti$pului 5e poate $odi9ica. 5ă di5eci i 5ă cercete@i :n5ă i #ivinitatea atotcuprin@ătoare i atotpre@entăI Du$ 5ă vrei 5ă :nţelegi. @i după @i. %deea :n9iinţării unui „%n5titut de tratare i de@voltare per5onală? e5te <ună.endogenM.ad$ini5trat intraveno5 5unt :n pri$ul r. Ditind cartea.nd . Cip5e te Magia reală. Dlipă de clipă. $i-a$ conturat propriul adevăr.t de $ult 5au c..

9icat. organi5$ul no5tru 9olo5e te $ai $ulte $iAloace pentru a :$piedica producerea. aplicată <olnavilor de 5c8i@o9renie $ pe care propriile glande pineale n-o $ai puteau produce $ a deter$inat 5căderea :n inten5itate. anu$ite en@i$e. :n e"ce5. 5to$ac..5eparat de $inte. eu9oria e5te ceva co$un. a5t9el :nc.teva 5ecunde.. care e"i5tă :n concentraţii $ari :n 5. 5unte$ 5upu i unor e"perienţe neo<i nuite.5ă 9ie 5lă<ite.:n pineală Lo do@ă 5upli$entară de anti-#M-.? #eoarece #M. a #Mpineal1 aM 5i5te$ul de 5ecuritate celulară. noi a$ trecut de pragul propriei noa5tre evoluţiiI !cea5ta ar e"plica de ce 9recvenţa din „noua energie? poate deter$ina glanda pineală 5ă vi<re@e. Ei totu i. !tunci c. pot e"peri$enta alte 5enti$ente care ţin de con9u@ie. Pre@enţa lor $a5ivă 9ace ca e9ectele #M. e"i5tent :n Aurul glandei pineale Lace5t „5cut? poate 5ă nu 9uncţione@e nor$al la per5oanele cu pro<le$e p5i8ice. pot trăi 5enti$entul că li 5e apropie $oartea 5au că au $urit.nge. iar 5tre5ul :nrăutăţe te 8alucinaţiile i delirul la indivi@ii 5upu i di9eritelor 9or$e de p5i8o@ăM3 <M pre@enţa unui co$pu5 anti-#M. creierul e5te 9a$iliari@at cu el i e9ectiv :l „caută?. Să :nţeleg că ace5t $ecani5$ era unul de protecţie i :ntre ti$p.5ă 9ie 9oarte 5curte. #e alt9el.t $ultiplele <ariere care :$piedică 9or$area #M. odată ce corpul produce 5au a5i$ilea@ă din a9ară #M-. :l tran5portă cu vite@ă dincolo de 5i5te$ul 5ău de apărare i :l proce5ea@ă la 9el de repede.5e a9lă :n 9iecare dintre noi. a 5i$pto$elor p5i8oticeM3 cM nivelul 5că@ut de activitate al en@i$elor 50 . Dreierul no5tru are o re$arca<ilă 5lă<iciune pentru #M-. :l ani8ilea@ă :n c. nu$ite $onoa$ino"ida@e. :n $od nor$al.nd nivelul 5ău devine prea $are pentru :ndeplinirea „nor$ală? a atri<uţiilor 5ale. creier i inte5tine.

nă acu$. care di5trug #MLace5t 5i5te$ de di5trugere e5te $ai puţin e9icient la 5c8i@o9renici $ a5t9el. de ie ire din „Matri"? 5pre adevărata realitate.nu 5e eli$ină 5u9icient de rapid din 5i5te$ele lor.ndu-5e niveluri prea ridicate pentru o 9uncţionare $entală nor$alăM. iar dualitatea @i-lu$ină o 5i$ţi$ cu aAutorul pinealeiP #ualitatea nu a 9o5t o 5tare naturală.t reală?. Dulorile puternice i $inunate. ating. :n $od nor$al. ea per$ite acce5ul :n di$en5iuni $ai :nalte. ar deter$ina 5en@aţia de :ntuneric :ntr-un $o$ent „gre it?. de nede5cri5 :n lu$ea $aterială. 5-ar putea ca acea5tă opo@iţie 5ă 9ie $ai $ult aparentă dec.nd po$ene te de5pre lu$ea duală. 5tătea$ doar cu oc8ii :nc8i i i era$ 9oarte lini tită. D. le-a$ vă@ut noaptea. :n 5tarea dintre realitate i vi5. lu$ina i :ntunericul 5unt :n realitate acela i lucru. &u dor$ea$.L5unt $ai active :n ca@ul 5c8i@o9reniei i 9avori@ea@ă producerea #M. ne-a$ autoi$pu5-o. 0oarte $ulte căi de :$piedicare pentru producerea :n e"ce5 a #M--ului pineal. $elatonină doar noaptea. #acă pineala produce co$pu5ul c8i$ic a5ociat lu$inii interioare L#M-M. E$iterea $elatoninei :n ti$pul @ilei. tot ea produce i „8or$onul :ntunericului? L$elatoninaM. GicH 5pune1 „totu i. care produc #M. Sunt convin5ă că pineala ne-a aAutat 5ă ne e"pri$ă$ i 5ă cunoa te$ realitatea :n lu$ea duală.:n cantităţi 5poriteM3 dM e9icienţa o"ida@elor $onoa$inice. dintre 51 . ca 5ă 9ie doar o coincidenţă ace5t 9aptP Sunt convin5ă că pineala e5te o poartă interdi$en5ională „la purtător?. care ne aAută 5ă recepţionă$ $ulte $e5aAe de la di$en5iunile $ai :nalte i pe care organi5$ul no5tru o proteAea@ă.nt 9i@ic?. #acă e ti cal$ i centrat. dar i $enţinerea unei „nave de pă$. ! adar.$etiltran59era@e. %ntere5ant e5te că pineala eli<erea@ă. legătura la nivelul pinealei. #M. P.

$puri ale unor lucruri a9late :n $ani9e5tareW. #e 9apt. energia e5te una 5ingură. ci „: i datorea@ă pre@enţa unor celule cu 9uncţie 5pecială. după care 5unte$ pe cont propriu?. a 9o5t ruptă. $ulte di5cipline religioa5e au con5iderat celi<atul. o nece5itate pentru atingerea celor $ai :nalte 5tări 5pirituale. poate declan a puternice e9ecte p5i8edelice. #in acea5tă cau@ă. 5i$ţi i g. auditivi. 6)r) niciun e6ort din partea noa5tră.ndurile noa5tre re@onea@ă la 9recvenţa %u<irii. Fn „noua energie?. adică vo$ avea acce5 la a$<ele lu$i $ $aterială i 5pirituală.ngeleM. E$iterea de #M.de5c8ide 5i$ţurile interioare către 5tările tran@itorii i ne trece :n @ona . Ea nu e5te nici „nouă?. practicanţii de -antra :ncearcă 5ă o<ţină $a"i$u$ din a$<ele lu$i. &e ridică$ con tiinţa pentru a percepe „octave $ai $ari din li$<aAul lu$inii? $ dacă g. 5ituate :n cerul gurii la 9ăt i care 5e depla5ea@ă :n $iAlocul craniului. au@i. #M.pineal. pentru că #M. e$oţionaliM ar in9luenţa puternic e"perienţele interioare $ a$ vedea. prin inter$ediul 9luidului cere<ro5pinal. Practic. 5ti$ulată prin $editaţie i printr-o inten5ă activitate 5e"uală. nici „vec8e?. Da o e"cepţie. intuiţia :$i 5pune că 5e re9ace :n $od natural legătura dintre producerea de $elatonină i #M-.de c. Po@iţia pinealei Laproape atinge centrii vi@uali. ne cali<ră$ propriul portal „glanda pineală? la 9recvenţe $ai $ari de lu$ină. -oate ace5tea arată că ţe5utul pineal :n de5co$punere in9luenţea@ă con tiinţa re@iduală după $oarte Ln-ar 9i nevoie de o ini$ă care 5ă po$pe@e 5. !vea$ de ale5 :ntre $aterie i 5pirit. !$ :nţele5 că pineala nu e5te alcătuită din ţe5ut cere<ral.5-ar putea revăr5a direct :n 5tructurile cere<rale i$portante.ndi lucrurile :ntr-un $od de nei$aginat prin raportarea la $elatonină.producerea de $elatonină i #M-. pineala ar avea o activitate inten5ă i$ediat după $oarte. doar $odul no5tru de con tienti@are 5-a 5c8i$<at. 52 .

:nainte de a 5e di5ipa.nd corpul devine prea 5la< pentru a-l $ai conţine.ndurile.ne ne5c8i$<at de eveni$entele re5pective. Practic. care 5e 5i$t tinere. altele 5e une5c cu ceea ce 5e a9lă :n 5patele c.$p. con tiinţa decide.t e $ai lung ti$pul :n care di5pare $ a5ta :n5ea$nă că ace5te c. rena terea ta ca Spirit con tienti@at i Su9let :ntrupat.ne 9ace viiW. la $oarte.r5tă. E5te 9orţa noa5tră vitală. D. pleacă. El .nI Poate el 53 . !ce5te a9ir$aţii vin 5ă con9ir$e 5i$<oli5tica ritualurilor de :n$or$. de a avea o anu$ită 9or$ă <iologică. :n con9or$itate cu gradul de evoluţie 5pirituală a 9iinţei.r5tă. =nele Spirite trec :n alte 9or$e $ateriale. „Spiritul e5te acel ceva care e pre@ent :n $aterie.t e5te $ai puternic un c.t crede o$ul $odern că 5tăp. 5tră$o ii no tri tiau $ai $ulte dec. 5ă $ai e"i5te pentru o vre$e.nd e5te unit cu corpul no5tru.$purilor produ5e prin alipirea Spiritului la corp. continuă. El doar e5te. Du c. Spiritul are o . #in nou. ai acce5 la 5ecretul „vieţii ve nice?. iar tradiţiile $i5tice Ve5tice i >rientale „5ituea@ă cel $ai :nalt centru 5piritual al no5tru :ntre graniţele 5ale?. Sunte$ 9iinţe $ultidi$en5ionale i $oartea e5te doar o trecere 5pre o di$en5iune 5uperioară a con tiinţei 5au 5pre o nouă revenire :n lu$ea $aterială. 5enti$entele i percepţiile noa5tre. E5te de 9apt a doua venire a lui %i5u5. care 5ă per$ită evoluţia prin e"perienţă. ră$.i5torieW a5ociată cu viaţa $ateriei.ntare.? #e a5ta 5unt per5oane :n v. dă $i carea i căldura corpului. atunci c. Mi-a$ adu5 a$inte de un paragra9 din Evang8elia după %oan.$puri unice. #acă ai an5a 5ă-ţi con tienti@e@i adevărata e5enţă :n ti$pul vieţii.Du$ 5e poate na te un o$ <ătr. Spiritul nu are v. :n creier con9eră puterea de a pri$i i tran59or$a :n con tiinţă g.ne te ca i cunoa tere. El trăie te e"perienţe :$preună cu noi $ dar. produ5e prin alipirea Spiritului la corp. cu at. la nivel e5enţial. „&icodi$ i-a @i51 .Gen\ #e5carte5 credea că pineala e5te „5ediul 5u9letului?.

ntecele $a$ei 5ale i 5ă 5e na5căIW %i5u5 i-a ră5pun51 . &u te $ira că ţi-a$ @i51 -re<uie 5ă 9iţi nă5cuţi din nou.t de pregătiţi 5unte$ 5ă ne privi$ i 5ă ne de5coperi$ adevărata 5piritualitate :n 9iinţă o$enea5că.? LEvang8elia după %oan.Du$ 5e poate 9ace a a cevaIW %i5u5 a ră5pun5 i i-a @i51 . Del ce e5te nă5cut din carne e5te carne3 i ce e5te nă5cut din #u8 e5te du8. energia „nouă? 5au cea „vec8e?. &oi 5inguri ne creă$ vi5ele 5au co $arurile.etan) a morţilor – Bardo 0hodol'X 5pune că tre<uie 5ă treacă . Sunte$ doar ceea ce 5unte$.' de @ile.nte ti i nu credeţi. acceptare 5au non-acceptare a ceea ce 5unte$ de 9apt. prin alegerea noa5tră. adevărat :ţi 5pun că. care e5te :n cer. -ot a a e5te cu oricine e5te nă5cut din #u8ul. dar nu tii de unde vine. V. iu<ire/tea$ă.. !5t9el pute$ e"i5ta oricu$ i oriunde. dacă cineva nu e5te nă5cut din apă i din #u8.. 0iul >$ului. tre<uie legate :ntre ele. %ntere5antă e5te i analogia dintre te"tele <udi5te i e$<riologia u$ană. iar 9ătul 5ă 5e di9erenţie@e după 5e".t din cer. prin :nţelegere/ne:nţelegere. #acă v-a$ vor<it de5pre lucrurile pă$. care e5te duală.M !ce5te evoluţii di9erite. cu$ veţi crede c. de data acea5ta de la concepţie. conectare la -ot Deea De E5te/neconectare.' de @ile pentru ca 5u9letul unui o$ $ort 5ă 5e re:ncarne@e.-u e ti :nvăţătorul lui %5rael i nu :nţelegi ace5te lucruriI !devărat. adevărat :ţi 5pun că noi vor<i$ ce ti$ i $ărturi5i$ ce a$ vă@ut i voi nu pri$iţi $ărturia noa5tră.i 9acă apariţia.ntul 5u9lă :ncotro vrea i-i au@iţi vuietul.nd vă voi vor<i de5pre cele cere tiI &i$eni nu 5-a 5uit :n cer. nici :ncotro $erge. pentru ca pri$ele 5e$ne ale e"i5tenţei pineale 5ă. care nece5ită .W &icodi$ a ră5pun5 i %-a @i51 . -otul 5e re@u$ă la iu<ire 5au tea$ă. L$Cartea ti. D. E5te nevoie tot de .!devărat.' de @ile. a9ară de Del care S-a co<or. nu poate 5ă intre :n :$părăţia lui #u$ne@eu. 54 .5ă intre a doua oară :n p. 211-12M &oi 5inguri alege$ $ iu<irea 5au 9rica.

o<ţinută dintr-un 9ruct. atunci vine 5u9letul.ndu-5e de9initiv pe la 10-11 luni?. E"plicaţia era că :n ace5t 9el „Spiritul nu 5i$te $iro5ul de copil i nu vine după el?. tra5eul vieţii noa5tre.nd ace5ta e5te .' de @ile i poate lua 9or$a unei glande pineale care e5te :n 5tare 5ă 5inteti@e@e #M-.$puri ale lucrurilor a9late :n $ani9e5tareM.$p :ntre alte c. a5igură cadrul <iologic prin care 9orţa vitală 5e poate acu$ $ani9e5ta. ace5te c. Fn $o$entul :n care a$ re9ăcut. Fn ti$pul celor . &. 0olo5e5c o culoare ro ie. Fn pri$ele 2 @ile după na tere. pentru a con tienti@a ceea ce a :n5e$nat viaţa noa5tră.ni.i vop5ea5că nou-nă5cuţii. unică :n 9elul ei.gataW. Mi-a$ adu5 a$inte de un docu$entar.nd corpul devine total inert. %ntere5ant. un pa5aA intere5ant1 „Fn $o$entul concepţiei. ela<orat de către #r. ace5te lucruri neterminate pot pătrunde :n 9ăt.Ed. care pare cea $ai potrivită pentru re@olvarea c8e5tiunilor nere@olvate.$puri 5e une5c cu cele di$preAur Lc. Mi carea ace5tei energii.ne 5e :ndreaptă 5pre ur$ătoarea 9or$ă 9i@ică de viaţă.' de @ile ne 9olo5i$ voinţa 5au intenţia. „#i9erenţierea 5e"uală petrec. :ntre 2 i ( luni ace5ta 5ă vină i 5ă plece3 nu$ai după ( luni 5u9letul 5e a ea@ă $ai 5ta<il i 5e poate vor<i de o$. :n care 5e pre@intă o co$unitate $ică de a$erindieni. !$ gă5it :n $Cursul de %reso%unctur)'. >li$pia Moldoveanu. el a e@. $ai e"i5tă :ncă ace5t dute-vino al 5u9letului. !ce5te tendinţe ne$eta<oli@ate. iar acea5tă 5tare de acceptare poate apărea tot după . ca 5ă. copilul e"i5tă deAa. con tient. ce pă5trea@ă cu 59inţenie datinile 5trăvec8i. pentru ca apoi. depla5area 9orţei vitale re@iduale a 55 . la 2 luni 5e poate vor<i de plă$. c. nu-i a aI Pineala ar putea acţiona ca o antenă 5au ca un 9ir conducător pentru 5u9let.X pu<licată de Editura 7erald. Deea ce ră$. con tiinţa a pără5it co$plet corpul i e"i5tă ca un c.ndu-5e :n acela i $o$ent.

p. cu e"i5tenţă 9i@ico-5pirituală di5tinctăI >are. care 9ace po5i<ilă e"peri$entarea. niciodată $ai devre$e. Se prelunge te un :nceput de Miracol i =niver5ul 5tagnea@ă :n e"perienţă. $oarte/vi5ele/$editaţia 5au rugăciunea/ $oartea clinică 5au $oartea aparentă/9or$e de p5i8o@ăM $ cu 56 . nici <ine :ntr-o a5t9el de alegere.r@iu.i repre@intă @orii con tiinţei. :n 9ăt.ţiva ani oriPM !ce5ta ar 9i $otivul pentru care c8iuretaAele 5e 9ac doar :n pri$ele 2 luniI 0aptul că :n acea5tă perioadă 5u9letul :ncă nu 5-a 5ta<ili@at. prin pineală. totul 5e tran59or$ă – nu e5te nici rău.poate Auca un rol i$portant Lna tere. 9ace ca e"perienţa unui avort 5ă nu 9ie o trau$ă pentru elI Etie $edicina cla5ică ceva ce nu ne 5pune nouă.' de @ile pute$ con5idera că un 9ăt e5te o entitate 5pirituală. Pineala e5te ră5pun@ătoare de 5tări de con tiinţă $odi9icată. ci doar o e"perienţă pe care ne-a$ a5u$at-o. :n care #M. pentru de9initivareI? LDe de5criere 9anta5tică pe care a 9ăcut-o un copil de c. $arc8ea@ă trecerea prin ace5t prag. 9iindcă n-ar tre<ui ri5ipită alc8i$ia =niver5ului. >ricu$. vecinătatea $orţii.nă atunci e5te doar o 8aină :n 9or$areI „!cea 5c8iţă dăruită de #u$ne@eu Ma$ei. Cu$ina or<itoare a #M--ului pineal. 5u9letul care i-a propu5 5ă ne aleagă drept părinţi.trecutului către pre@ent. #oar după . va veni 5pre noi. &i$ic nu 5e pierde. ai autoidenti9icării ca entitate <iologică i 5e"uală di5tinctă. :n $o$entul :n care i noi 5unte$ pregătiţi pentru a5ta. :n cuvinte e"pliciteI !<ia acu$ :nţeleg că e5te <ine 5ă pă5tre@i $icuţul corp. Dred doar că dacă 9aci un avort după ce 5u9letul a reu it 5ă 5e 5ta<ili@e@e. ai $inţii. 5ecretat :n creierul care 5e de@voltă. ace5ta trăie te o e"perienţă arti9icială.? !ici a$ o dile$ă. &iciodată $ai t. pe care tre<uie 5-o corecte@e 9oarte repede. 5-ar putea 5ă 9ie pri$a i cea $ai i$portantă $ani9e5tare a #M.

Per5oanele cu con5tanţă :n $editaţie produc unde cere<rale ce 5e propagă $ai lent i ur$. deta are i o re5piraţie „ad.endogen progre5ea@ă. cu at. e"erciţii $entale care creea@ă e9ecte uniceM. pentru a 9i :ntr-o 5tare de receptivitate. -e$porar. 5upu5ă unui sin#ur rit$ co$un. i$agini vi@uale. GicH a o<5ervat. vederea 5au $intea. pacientul poate re5i$ţi 5tări de an"ietate. %niţial. pacienţii 5unt 59ătuiţi 5ă :nc8idă oc8ii i 5ă 5e de5tindă.c. corpul reacţionea@ă printr-o reacţie tipică pentru 5tre5 „luptă 5au 9ugi? $ pul5ul i ten5iunea arterială cre5c <ru5c.:n $od natural.nd un $odel $ai or#ani&at dec.t nivelurile de #M. #e alt9el.? Vindecarea Geconectivă i Geconectarea conduc tot la 5tări de con tiinţă $odi9icată.ad$ini5trat intraveno5. nelini te.5unt $ai $ari.t $ai lent i $ai clar 5e propagă undele cere<rale. !ctivitatea electrică a creierului re9lectă acea5tă 5incroni@are $ de 9apt o 9uncţionare a creierului.$puri induc re@onanţă :n creier $ deci. cu at.t $editaţia e5te $ai ad. din ti$pul @ilei. 5e pot genera 5tructuri vi<ratorii ale căror c. dar acea5tă agitaţie <ru5că di5pare la 9el de repede cu$ a apărut. Prin te8nicile de $editaţie care 9olo5e5c 5unetul.ncă. pentru că :n ti$pul $editaţiei 5e pune accentul pe o per9ectă 5incroni@are :ntre atenţie i con tiinţă. Fn vre$e ce e9ectele p5i8edelice ale #M.t 5unt $ai inten5e 5i$pto$ele. Du c. după care edinţa decurge nor$al.t cele 5peci9ice nivelului o<i nuit de con tienţă.ncă?. care 5ă per$ită e"perienţa ulterioară. 9iinţa 9i@ică 5e adaptea@ă rapid la e"perienţa trăită. :n a9ara reacţiei de tip „luptă 5au 57 . tea$ă. -i$pul nece5ar adaptării organi5$ului la acea5tă e"perienţă 5e poate reduce prin rela"are 9i@ică. 9olo5ind uneori i te8nici de concentrare a5upra re5piraţiei/ incantaţia/te8nicile de vi@uali@are. Fn ti$pul te5telor e9ectuate cu #M. i pineala re@onea@ă la ace5te 9recvenţe Lcuvintele 5acre. pentru a 5cădea la 9el de repede cu$ au cre5cut. „Meditaţia poate 5ă declan e@e $ani9e5tarea #M.

iar e"perienţele i 5en@aţiile trăite 5unt la 9el de inten5e.M a 5ti$ulat pineala :n 5en5ul ca acea5ta 5ă producă $ai $ult din propriul 5ău #Mendogen.9ugi?. :n ti$pul na terii prin ce@ariană Le"i5tă un 9actor 5că@ut de 5tre5. :n ca@ul edinţelor de Vindecare Geconectivă 5au Geconectare. -otodată. p5i8oterapeut. dec.ad$ini5trat din e"terior nu a repre@entat un 5ti$ul 5u9icient de puternic pentru a :nvinge $ecani5$ul de apărare al pinealei 5au că D30 e8o#enX LX ad$ini5trat din e"terior $ &. nu e"i5tă două edinţe de Vindecare Geconectivă 5au Geconectare. $elatonina.din partea glandelor pineale ale $a$ei i copilului. care poate 5ă 9ie :n5ă i total ine"i5tentă. e"i5tă o e$i5ie 9oarte $ică de #M.n per9ect con tienţi.? Practic. dar 9oarte di9erite. Practic.:n ca@ul na terii nor$ale i a unor niveluri in5u9iciente. $elatonina 5e co$portă ca „un pa@nic? care per$ite doar acce5area e"perienţelor pentru care 5unte$ pregătiţi. e"perienţa era la 9el de inten5ă la nivel p5i8edelic. lucru care 5e e"plică prin pre@enţa unor niveluri p5i8edelice de #M. de la o edinţă la alta. !cea5ta :n5ea$nă că #M. cu$ 9u5e5e pri$a dată.t cei nă5cuţi nor$al? LStani5lav Vro9 $ $edic. percep o căldură puternică.$ :n $od repetat. Dei nă5cuţi prin ce@ariană 5unt $ai puţin capa<ili . de i ră$. 5peciali5t :n 9olo5irea CS#M. care 5ă 5e$ene una cu cealaltă.5ă 5e a<andone@eW :n ti$pul terapiei p5i8edelice. „Singurul care nu a cre5cut a 9o5t 8or$onul glandei pineale. care in8i<ă producerea #M-M. 5tudiul lui GicH a de$on5trat că nu e"i5tă toleranţă la e9ectele p5i8ologice produ5e de inAectarea #M.Ed. du<larea dia$etrului pupilelor i cre terea te$peraturii corpului $ după 1+ $inute de la ad$ini5trarea #M-. cei $ai $ulţi pacienţi. „#acă $a$a e5te ane5te@iată 5au 5e recurge la ce@ariană. :n lu$ea duală. o activitate 8or$onală 5porită a glandei pituitare Ltoţi 8or$onii de 5tre5 au cre5cut nu$eric ca reacţie la #M-M. %ntere5ant. 58 .

din partea glandei pineale. 5o$nM. ne poartă :ntr-un teritoriu necuno5cut. #in acea5tă cau@ă. de intrare :n contact cu o „do@ă $are? de #M-.r it 9ericit. e"punerea la a5e$enea 5tări neo<i nuite. !lt9el.t :n ca@ul 5tudiului e9ectuat de către GicH. pre9erinţele. $i-au 5pu5 că au 5i$ţit „doar o u oară pre5iune :n @ona capului?. calitatea aerului. de cadrul de $ani9e5tare i de 5copul pe care :l ur$ăre5c pacienţii. $i cări involuntare ale $. Pro9ilul p5i8ologic 5e re9eră la „5etul de aptitudini care ne de9ine5c i ne-au tran59or$at :n ceea ce 5unte$ Ltrecutul. care 5ă con9ere trăirea unor a5t9el de e"perienţe. Sunt intere5ante ace5te o<5ervaţii. ideile. 0reud a introdu5 c8iar conceptul de „tran59er a9ectiv? Lpacienţii ar repre@enta 59 . Cip5e te din viaţa noa5tră un epi5od care ne arată că a5e$enea e"perienţe pot avea un 59. cine 5au ce 5e a9lă :n i$ediata noa5tră apropiere. 5tarea de ten5iune 5au de rela"are a practicienilor de Vindecare Geconectivă 5au a celor care 5unt cu noi :n acel $o$ent. e"perienţele trăite depind 9oarte $ult de pro9ilul p5i8ologic al pacientului. o<iceiurile i 5enti$enteleM? i are legătură cu corpul i creierul no5tru.inilor i picioarelor. !t. e5te <ine 5ă nu e"i5te niciun 5ti$ul e"terior care 5ă poată di5tor5iona e"perienţa pacientului i e5te 9oarte i$portant 9elul :n care reacţionea@ă practicienii. !le"andra i !lina La$<ele nă5cute prin ce@arianăM de i au pre@entat „regi5tre? Lpaloare. :n cadrul edinţelor de Vindecare Geconectivă. 9undalul 5onor. &-au avut deloc e"perienţe vi@uale 5au auditive.t i :n cadrul edinţelor de Vindecare Geconectivă. care ne poate de@orienta i :n5păi$. $i carea rapidă a oc8ilor.!ve$ nevoie de e"perienţe iniţiale. &u a e"i5tat o e$i5ie puternică de #M-. Dadrul de $ani9e5tare ia :n calcul 9oarte $ulte1 $ediul :n care ne a9lă$. pentru că :n ti$pul edinţelor de Vindecare Geconectivă.nta. c. :n raport cu pacienţii. pre@entul i viitorul no5tru.

!5ta e"plică de ce. adică ce are nevoie la $o$entul re5pectiv. va deter$ina e"perienţele 5ale. terapeuţii tre<uie 5ă. Pacientul nu pri$e te ni$ic prin inter$ediul practicianului3 ace5ta doar de5c8ide u a 5pre o nouă di$en5iune a con tiinţei. Scopul pentru care pacientul a venit..ncări$e. :n ti$pul edinţelor de Vindecare Geconectivă. #in acea5tă cau@ă. practicianul e5te 9oarte atent la propriile 5en@aţii. ca pacient.i pă5tre@e calitatea de o<5ervatori... :n dorinţa re@olvării propriilor de@ec8ili<re din @ona $entalului. pacientul tie ce are de 9ăcut. tigi ec8ili<rul. 5ă arate co$pa5iune. 0iecăruia :i dă doar ceea ce i 5e potrive te cel $ai <ine i poate 5ă recunoa5că. din $o$ente anterioare ale vieţii practicienilorM i de „contra-tran59er a9ectiv? L5enti$entele practicianului 5unt proiectate 5pre pacientM.nd 5-a produ5 acea5tă cone"iune. :ţi alegi ceea ce 5i$ţi că e5te pentru tine.per5onaAe i$portante. #acă dore ti $u@ică $ vei avea parte de o edinţă de $eloterapie3 dacă dore ti 5ă ve@i culori $ vei avea parte de o edinţă de cro$oterapie3 dacă dore ti 5ă $edite@i $ vei aAunge 5ă e"peri$ente@i &epătrun5ul3 dacă i$aginaţia ta 9uncţionea@ă la cote $a"i$e $ vei călători prin locuri ne<ănuite3 dacă nu cre@i dec. Dăci a5ta repre@intă 5tarea de 5ănătate $ regă5irea i pă5trarea propriului ec8ili<ru.. 9oarte $ulte 5ertare i pe 9iecare 5crie ceva. =niver5ul e5te cu adevărat inteligent. D.t :n ceea ce 5e poate pipăi $ 5-ar putea 5ă 5i$ţi doar $. E"perienţele prin care trece pacientul 5unt cele $ai potrivite 60 . F$i i$agine@ Vindecarea Geconectivă ca pe o cutie cu $ulte. -u. Ei toate ace5tea. !tenţia i concentrarea :l aduc :n 5tarea de con tienţă care per$ite $enţinerea :ndelungată a legăturii 5ta<ilite. e$oţionalului i a corpului energetic. dar 5ă nu 5e i$plice e$oţional. pentru ca tu 5ă-ţi acce5e@i propria putere de autovindecare i 5ă-ţi rec. Practicianul tre<uie 5ă :nţeleagă că doar pacientul poartă re5pon5a<ilitatea vindecării. pornind din5pre interior 5pre e"terior.

Practic.nă acu$. 5erotonina. 5ă le poată 9olo5i.. D8iar i c.acordată? vi<raţional pentru a pri$i 9recvenţe vi<raţionale 5uperioare. care vor per$ite de5c8iderea 9ere5trelor interdi$en5ionale.t $intea o$enea5că 5ă ai<ă acce5 la ele. -oate ace5te o<5ervaţii arată că glanda pineală repre@intă inter9aţa neurologică i neuroc8i$ică care per$ite traducerea. #oar 5ă la5e Miracolul 5ă 5e producă i 5ă 5e <ucure de ceea ce e"peri$entea@ă. D. cu aAutorul pinealei pute$ con tienti@a $i carea 9orţei vitale. c. :n $od accidental.nd :n cantităţi $ari. pentru că Spiritul a 9o5t deconectat de :nţelegerea acce5i<ilă i po5i<ilă oa$enilor. pe care o$ul nu era pregătit 5ă o accepte. a in9or$aţiilor de o vi<raţie 5uperioară. #M-.i 5u<5tanţe care :i a$pli9ică i prelunge5c e9ectele.nd ace5te 9recvenţe 5unt direcţionate. 5ă treacă pragul realităţii $ateriale 61 . pe care le-a pă5trat doar pentru $o$entele i$portante ale vieţii.t practicianul. Secretul e5te ca at. dar p.nd $uri$.t i pacientul 5ă nu 5e 5trăduia5că prea $ult. de către $intea 5uperioară către creier. Pineala conţine $aterialul nece5ar pentru crearea de #M-. $elatoninaM. poate produce #M. 9orţa vitală pără5e te corpul prin glanda pineală.endogenM a e"perienţelor p5i8edelice. pentru a crea o e"perienţă 9i@ică. a5t9el :nc.5copului pentru care a venit la edinţele de Vindecare Geconectivă. a Aucat un rol de <locare „con tientă? Lprin producerea :n cantităţi redu5e a #M. Pineala e5te . glanda reglea@ă cantitatea de #M. !ce5te per5oane au reu it cu$va. ci o 5tare de accedere a unei noi di$en5iuni. :n $ani9e5tările 5ale e"tre$e. Ea creea@ă anu$iţi tran5$iţători neuroc8i$ici Ldi$etiltripta$ina. E5te $o$entul 5ă privi$ 5c8i@o9renia i p5i8o@ele nu ca pe o <oală.potrivită pentru receptarea in9or$aţiei i pentru 9ocali@area $inţii o$ene ti :n realitatea 9i@ică. eli<er. la nivelul creierului.

Drearea unei e"perienţe trau$atice controlate. cu „Mi5terul E"i5tenţial?. >dată reconectaţi la #ivinitate. &elini tea. iu<ire. !$ 9o5t pregătiţi 5ă cunoa te$ $ai $ulte de5pre =niver5 doar :n $o$entul $orţii. „Vi5ele 5unt calea regală către incon tient?. pa5iune. #e i activarea pinealei 5-a e9ectuat :n $od natural. cu :nalt conţinut 5i$<olic. „pro<le$ele? de relaţionare pot 9i re@olvate u or pe acea5tă cale. nu $intea noa5tră o$enea5că. dar acu$ a$ pri$it un dar. 9oarte reală pentru ele. 5ă-l inte#re&e :n lu$ea $aterială.arti9icial. Prin generarea de i$agini onirice. o an5ă de a 9i totuna cu =niver5ul. !$ :ncercat 5ă identi9ic @ona :n care Vindecarea Geconectivă poate 9i 9olo5ită i cu$ acţionea@ă acea5ta. Vi<raţia Sinelui $inţii 5uperioare e5te cea pe care $intea o$enea5că i corpul 9i@ic o traduc drept entu@ia5$. c8iar a #M. :n ti$pul edinţelor de Vindecare Geconectivă. c8iar dacă 9acilitea@ă o călătorie 5pontană :n propria noa5tră lu$e interioară. 0iinţa a continuat 5ă e"i5te i 5ă e"peri$ente@e :n $odul de „9rică? i 5-a produ5 o ruptură :ntre :nţelegerea ca 0iinţă i trăirea ca Spirit. :ncă din ti$pul vieţii. depre5ia. care ar tre<ui 5ă 5e tran59or$e :ntr-o poartă interdi$en5ională. „ceva? din propria lor 9iinţă nu a 9o5t pregătit 5ă a9le i 5ă :nţeleagă !devărul. 5cria 0reud. ne in9luenţea@ă potenţial 62 . Ele doar opre5c o evoluţie naturală a con tiinţei noa5tre. cu #ivinitatea. <ucurie. di5pare i nece5itatea de <locare a activităţii pinealei. #epinde doar de noi cu$ pri$i$ ace5t dar i ce 9ace$ cu el. Du aAutorul lor. pe care ne e5te 9rică 5ă le con tienti@ă$. capa<ilă 5ă ne o9ere noi e"perienţe 5pirituale. -re<uie 5ă :nvăţă$ 5ă lă5ă$ ca $intea 5uperioară 5ă 9ie cea care concepe. pute$ 5ă ne :nţelege$ e$oţiile a5cun5e. creativitate. !cela i lucru e vala<il i :n ca@ul ad$ini5trării drogurilor p5i8edelice.din lu$ea noa5tră i 5ă trăia5că :ntr-o altă di$en5iune. Vindecarea Geconectivă ne aAută 5ă ne :n9runtă$ propriile 5enti$ente dureroa5e.

:ntr-un conte"t de 5iguranţă i 5u5ţinere. pacienţii 5e te$ $ai puţin de $oartea 9i@ică i aprecia@ă $ai $ult e"perienţele vieţii1 5e pot rela"a $ai <ine i au :nceput 5ă. poţi 5ă ai parte de un contact $ai deplin cu anu$ite e$oţii dureroa5e i te poţi eli<era $ai u or de ele.călătoria? de care ave$ nevoie $ e"perienţele 5unt inten5e i in5talarea lor 5e 9ace aproape in5tantaneu..? #eoarece eli<erarea unor 5enti$ente vec8i 5au eli$inarea <locaAelor energetice deter$ină o „deto"i9iere? i o ec8ili<rare interioară pro9undă. „#acă vre$ 5ă depă i$ con5ecinţele unei trau$e. -otu i. tigarea i pă5trarea ec8ili<rului interior. printr-o 5tare 9i@ică :$<unătăţită. Ele ne deter$ină 5ă ne con9runtă$ cu părţi necuno5cute.$intea i corpul :n 5en5 po@itiv. re@ultatele 5e văd :n ti$p.i 5c8i$<e 5tilul de viaţă. „!cu$ c. =nele re@ultate 5unt :ntr-adevar 5pectaculoa5e. Eedinţele de Vindecare Geconectivă ne o9eră . #upă ace5te edinţe. 9ără -i$p i 9ără Coc3 :nainte era$ doar pe Pă$. $ă 5i$t :ntr-un 5paţiu in9init1 doar 5paţiu.i con tienti@e@e propria e5enţă. cu unul $ai 5ănăto5. Pacienţii „călătore5c? :n tăr. !5t9el. 5e i$pune 5ă le :n9runtă$ 9ăţi . iar 9iecare dintre noi are propriul 5ău rit$ de autopuri9icare 5au autoec8ili<rare. pute$ lua legătura con tientă cu eiI? Fncă n-a$ tiut 5ă-i ră5pund. cu lu$i paralele i $ai $ulte di$en5iuni ale realităţii. Prin trăirea unei 5tări de pierdere totală a controlului de 5ine. unii au reu it 5ă. ignorate 5au re9u@ate ale per5onalităţii noa5tre $ ca i cu$ ţi-ai crea propriul =niver5. iar Vindecarea Geconectivă i Geconectarea 63 .r@iu. dar $ai i$portante 5unt :nţele5ul. Starea de 5ănătate :n5ea$nă rec.$uri neo<i nuite. !ltcineva $-a :ntre<at1 „De cre@iI E5te vor<a de5pre $ai $ulte realităţi ai căror co-autori con tienţi 5unte$ noi 5au 5unt alţiiI Ei dacă 5unt alţii.. nu :ntotdeauna e"i5tă 5c8i$<ări e"terioare $aAore.nd :nc8id oc8ii.nt? $ 5punea cineva. 5enti$entul i in9or$aţia a5ociate locului :n care ace tia au aAun5.. care 5e $ani9e5tă $ai t.

care au trăit clipe de „ilu$inare?. contea@ă doar #M--ul endogen. 5ă-ţi trăie ti propria e"perienţă :n lu$ea dualităţii de :ntuneric-lu$ină. toate $enite a :ngreuna a9larea Marelui !devăr. la ad$ini5trarea #M-M.ne cu a$intiri :n ur$a e"perienţelor trăite.i puteau a$inti ni$ic. rău-<ine.lnirile cu alte lu$i i locuitorii ace5tora. Secretul nu tre<uie cuno5cut :n totalitate. Ei totu i ceva 5-a :nt.$plat ceva :n5păi$. o$ul nu poate 5ă preia controlul a5upra #ivinului. au 9o5t pregătiţi $ trup i Su9let $ pentru acea5tă etapă. dacă ai avea deAa Don tiinţa #ivinităţii #epline. !devărul i 9anta5$ele $inţii o$ene ti 5unt 9ăcute ca 5ă te a<ată din dru$ $ :ntr-adevăr.? L#r. S@araM Bocul tre<uie Aucat :n continuare i 64 . dacă nu 5unte$ pregătiţiI Dola<oratorii lui GicH. >$ul #ivin 5e apără de o$ul 5i$plu. :n 9iinţe 5telare.nd condiţionările interioare ale pacientului per$it ace5t lucru. nu i cel e"ogen. &u puteau ră$. Fn ace5t $o$ent 5e i$pune o :ntre<are1 5ă 9ie oare relatările de5pre :nt. iar i iar pe Pă$. care repre@intă tot ceea ce e"i5tă i ne :nconAoarăI Dare ar $ai 9i 9ru$u5eţea i <ucuria AoculuiI #ar validitatea in9or$aţiilorI !r $ai putea e"i5ta vreun AocI ->-=C tre<uie proteAat de vi@ita celor care :ncă nu 5unt pregătiţi 5ă 5e :nalţe. doar :$pletiri :ntre 9anta5$ele $inţii o$ene ti. percepţiile nu pot 9i ad.ntător.$plat i ur$ea@ă 5ă 5e vadă :n ti$p. doar c.5unt terapeutice. ace5t dru$ nu duce nicăieri. ->-=C 5e apără de cei care :ncă nu 5unt la $o$entul a9lării !devărului. propriile noa5tre creaţii i adevăr.nci i de durată. !5ta :n5ea$nă că :n proce5ul de „ilu$inare?. „#acă era prea $ult #M-. !i putea reveni. deoarece etapele de evoluţie au 9o5t accelerate.nt. 5u<iecţii nu. ec8ili<rul i 9ru$u5eţea Aocului nu tre<uie 5ă 5e piardă. !veau doar 5enti$entul că li 5-a :nt. #acă pacientul nu e5te pregătit la nivelul 5ău cel $ai pro9und 5au dacă 5unt 5tări indu5e arti9icial L$ă re9er :n ace5t ca@. 5ă revină din calitatea lor de „:ngeri decă@uţi?.

? #ar lip5e te din ecuaţie con tienti@area. c8iar dacă. tre<uie ca 0iinţa noa5tră $ -rup i Su9let $ 5ă 9ie pregătită pentru ace5t pa5. #oar a a e"perienţa 5e poate o<ţine i pă5tra.$uri locuite de entităţi con tiente. totul e5te un non-5en5. „&i$ic din ceea ce a$ vă@ut 5au 5i$ţit nu-$i era necuno5cut. ->-=C era %u<ire i Cini te.ndite prin droguri $ ca 5ă ne :nţelege$ propria con tiinţă. 9ăc.ad$ini5trat din 65 . tăr. #acă nu tii ce-ţi aduc drogurile drept e"perienţă Lpentru că $intea o$enea5că plă5$uie te propria realitateM. „#M.!devărul uitat. E"i5tă o 5i$ilitudine :ntre percepţiile declan ate de ad$ini5trarea #M.? !5ta a 9o5t ceea ce a$ putut 5ă 5pun. 5e poate percepe 5en@aţia că 9ace$ parte din -ot Deea De E5te& Stările 5pirituale i in9or$aţiile de natură $i5tică nu pot 9i do<. Pragul p5i8edelic e5te trecut c. cunoa terea i con tiinţa au propria lor evoluţie. ca i conclu@ie. ni$ic nu tre<uie gră<it. -oate au un rit$ al lor. pacientul 5i$te per$anent o 5tare de lini te. 9ără a interveni cu niciun 5ti$ulent e"terior 5au din e"terior.nd $ai $ult dec.in9luenţea@ă capacitatea creierului de a pri$i in9or$aţii.t 5ă genere@e anu$ite percepţii3 poate per$ite creierului 5ă perceapă $aterie neagră 5au univer5uri paralele. :n ca@ul Vindecării Geconective. e"perienţele $i5tice 5au 5pirituale i Vindecarea Geconectivă. „#M. la ad$ini5trarea unei do@e $ari de #M-.inAecta<il. :n cadrul e"perienţei per5onale de Vindecare Geconectivă. Vindecarea Geconectivă i Geconectarea repre@intă o variantă corectă1 totul 5e produce :n cel $ai natural $od cu putinţă. pace i iu<ire necondiţionată. !lt9el.nd e"i5tă o 5eparare a con tiinţei de corp i e9ectele p5i8edelice :nlocuie5c co$plet conţinutul o<i nuit al $inţii. #M--ul produ5 :n $od natural e5te 5ingura variantă corectă. indi9erent de ceea ce 5e e"peri$entea@ă.

oglinde te doar tea$a. Fn „energia nouă?. 9ără credinţe vec8i. drogurile nu 5unt dec.? -otu i. P. „Pute$ trata a9ecţiuni ce au o <a@ă pur p5i8ologică.nă i 9elul :n care GicH vor<e te de5pre ceea ce 5i$ţea. Ca toate ace5tea 5e adaugă dependenţa de droguri. E clar că nu acea5ta e5te calea potrivită. tu ai ale5 iu<irea ca $od de 9uncţionare. 9olo5irea p5i8edelicelor :n ace5t 5cop e5te o variantă 9al5ă i co5ti5itoare.. :n $o$entul de 9aţă. legătura cu =niver5ul. =niver5ul tre<uie lă5at 5ingur 5ă 9acă ceea ce tre<uie. a<u@ului de droguri i de alcool 5au 5u9erinţei pe care o aduce o <oală a9lată :n ulti$a 9a@ă.e"terior con9eră 5tări $odi9icate de con tiinţă.. Sen@aţiile indu5e de drog i unele dintre cele ce 5urvin :n $od natural par a 5e 5uprapune.răpirea e"tratere5trăW.? #ar. 0ără 9rică. cele datorate unor trau$e. depinde de $odul :n care 9uncţione@i $ iu<ire 5au tea$ă. Fn producerea ace5tor e"perienţe p5i8edelice 5pontane. cu$ tre<uie i c. GicH 5punea că1 „Del $ai <un $od de a 9olo5i p5i8edelicele :n cercetare con5tă :n a ne ocupa doar de tratarea <olilor i de a$pli9icarea anu$itor calităţi ale o$ului cu aAutorul ace5tora?. 9ără alte ritualuri.. un rol i$portant :l ocupă #M--ul endogen.nd tre<uie. cele $ai rapide. Vor apărea i altele. a5e$ănătoare celor din ti$pul e"perienţelor p5i8edelice 5pontane1 5tări apropiate $orţii 5au $i5tice. dar nu identică i ceea ce e"peri$ente@i. %ar Vindecarea Geconectivă i Geconectarea 5unt cele $ai 5i$ple căi de a 9acilita. #oar per$iţ.t o cale arti9icială de a aAunge la o 5tare a5e$ănătoare „ilu$inării?. dar ace5tea 5unt deoca$dată.nd ca Miracolul 5ă 5e producă. cu toate co$plicaţiile care decurg din ea. :n accepţiunea $ea. #acă a$ 9olo5i doar 2 edinţe de Vindecare Geconectivă ca 5ă o<ţine$ acela i lucruI #acă a$ :ncerca 5ă 9olo5i$ edinţele de Vindecare Geconectivă pentru recuperarea rapidă :n ur$a intervenţiilor 66 . :$preună cu ..

vindecarea ta va veni :n 9or$a pe care ai anticipat-o.. -răie5c doar o plăcere i$en5ă.2011 Fn noaptea acea5ta a$ pri$it $ai $ulte in9or$aţii. noua con tiinţă poate apărea :n 9or$a o$enea5că. E5te t. El e5te ca o poartă :nc8i5ă pentru un alt Spirit.Eul SuperiorW 5e poate 9ace doar dacă per$iţi ca acea5ta 5ă 5e producă. Vei deveni o nouă con tiinţă :n corp o$ene5c.ine ceea ce a$ notat a5tă@i. Vata...ndul că acu$ a venit $o$entul 5ă $ă a e@ :n pat i 5ă $ă la5 :n voia 5i$ţurilor.<a@a ta de dateW. Prin Geconectare. el e5te . vindecarea ta va veni :ntr-o 9or$ă pe care nici n-ai vi5at-o.. prin reuni9icarea tuturor e"i5tenţelor tale.r@iu. #e 9apt. la g.? „E5te vor<a de5pre Geconectarea con tientă. pentru că i p. aceea pe care =niver5ul a g. &ici nu tiu c. con tiinţa e"tin5ă care cuprinde :ntreaga e"perienţă a trecutului.c8irurgicaleI Sau pentru pregătirea 5portivilorI &u 5e poate de5c8ide a5t9el u a pentru o cola<orare 9ru$oa5ă :ntre $edicina tradiţională i Vindecarea GeconectivăI Eu @ic că da.? LEric PearlM Ei acea5ta e5te $area 9ru$u5eţe :n „noua energie?.ndit-o :n $od 5peci9ic pentru tine. Fn acel $o$ent va 9i reuni9icarea cu toate e"perienţele tale din vieţile anterioare. care e5te pregătită acu$ pentru 67 . Dă nu tre<uie 5ă 9aci niciun e9ort ca 5ă pri$e ti totul. !tunci vei trece cu adevărat <ariera ti$pului. „#acă e ti noroco5. !$ 5ă recite5c $.nă acu$ Spiritul a 9o5t conectat invi@i<il la Eul Superior. !$ avut $ulte :ntre<ări la care a tepta$ ră5pun5.nd a trecut ti$pul. !5pectul o$ene5c : i recunoa te Spiritul :n !#& i Spiritul : i recunoa te a5pectul o$ene5c. 2'. #acă e ti :ntr-adevăr noroco5. Dorpul 5e autoproteAea@ă prin 9uncţia pinealei. Geunirea cu . dar nu 5i$t c-a 9i o<o5ită. Ei-a autoi$pu5 uitarea.01. a$ ter$inat. -recutul devine pre@ent. „&iciun alt Spirit nu poate intra :ntr-un corp a9lat :n viaţă. iar pre@entul $ viitor.

vaccinul uităriiW pentru Spiritul care intră :n noul corp o$ene5c.vaccinul a$intirii de SineW pentru Spirit. pineala are rolul de a e$ite . >$ul recunoa te i acceptă propria condiţie de 5piritualitate. Fnţelege că totul e5te per9ect.? > :ntre<are $i-a apărut :n $inte1 Du$va 5e reproiectea@ă !#&-ul cu aAutorul pinealei i al #M--uluiI Ei 68 .' de @ile de la concepţie.nt. #oar o e"perienţă perpetuă :n lu$ea $aterială. din $o$entul :n care toate datele erau tran59erate către Eul Superior i către noul !#& o$ene5c. E"perienţa nouă tre<uia luată de la @ero.la .? „Găul nu e"i5tă pe Pă$.ndul lor 5ă evolue@e. Materia are nevoie de 8rană $aterială. nu vrea 5ă ne 5perie 5au 5ă 5u9eri$.. =niver5ul doar ne iu<e te. Spiritul care e"peri$entea@ă la nivel $aterial. 9iindcă ->-=C e5te %u<ire necondiţionată. iar #u$ne@eu nu poate 9ace ni$ic care 5ă :ngrădea5că o 9or$ă de viaţă. doar %u<irea necondiţionată. ca 9iind -ot Deea De E5te. toate 5unt a a cu$ tre<uie 5ă 9ie.? „Era $ai u or 5ă uiţi ulti$a viaţă trăită. Prin uitarea e"i5tenţei trecute. !#&-ul prelua5e deAa in9or$aţiile nece5are de@voltării viitoare. Binele i răul nu e"i5tă la 5cara =niver5ului. #oar noi ave$ acea5tă putere i ea 9uncţionea@ă doar pentru noi.. Spiritul :n5u i poate accepta e"perienţa totală.? „&oi -ot Deea De Sunte$ 9ace$ parte din Marele -ot Deea De E5te :n totul i :n toate. proteAea@ă a5pectul o$ene5c i e"perienţa <rută din acea5tă viaţă. el trăie te doar prin $intea voa5tră. Spiritul e5te . #ata viitoare va veni r.re5piraţia lui #u$ne@euW. pe care o pre5upune reuni9icarea vieţilor trăite i :ntreaga 0iinţă : i recunoa te $enirea i 5e acceptă. iar unele Su9lete acceptă ace5t rol :n 9olo5ul altora care evoluea@ă :n e"perienţă. Su9letele doar 5e aAută :ntre ele. Speciile nu 5e :$part :n 5la<e i puternice.a5ta. Binele pentru tine nu 9ace rău ni$ănui altcuiva. Prive te a a. Fn $o$entul $orţii. a5ta repre@intă1 . care e5te EC :n5u i ca $ani9e5tare. iar e"plo@ia de #M.

5ă 5t.$<it.t de $ult. Putea$ 5ă :ncerc 5ă co$par reacţiile generate de către #M.de ce a$ au@it de data acea5ta vor<indu-5e de5pre . :ntr-un ti$p at. Su<iectul $i 5-a părut intere5ant i a5t9el.01. Z. c8iar dacă :n g.nd i cu$ a$ putut oare 5ă 5criu at.nd 9ericită i a$ 5i$ţit. ne9ini5at.$<ete de ne:ncredere.rnea5că @.i cele pe care le-a$ de5coperit prin Vindecarea Geconectivă. Era$ :ntr-un $o$ent de incertitudine :n privinţa propriei $ele e"perienţe de natură p5i8edelică i $ai ale5. cel $ult.M ar 9i putut. dar e5te totu i un :nceput. e"perienţa $ea :ntr-un do$eniu ne<ănuit cu un an :n ur$ă i pentru care. Banii pe care i-a$ vi@uali@at că vin 5pre $ine nu $ă vor 9ace niciodată 5ă arăt a a. D. !$ vi@uali@at că a$ un 5erviciu 9oarte <ine plătit. voi 9i un „:nger? care va aduce lini te i puţină $. a$ deAa 2 :n 1.. 5unt prea puţini pentru a5ta.@. a ceea ce ur$a$ 5ă 9ac $ai departe..Eul SuperiorWI #i$ineaţa a$ recitit ceea ce a$ 5cri5 ieri i a$ @. a :nceput 5ă prindă contur.$<e5c.na :ntr-o li<rărie. Ei iată. la u a 69 . dar :$i vor dărui tot ceea ce :$i e5te nece5ar ca 5ă 9iu lip5ită de griAi. voi :nvăţa :n continuare. pregătirea $ea iniţială de inginer 9rigote8ni5t Lce 5ear<ăd cuv. adică Burnal i 5tudiu co$parativ. voi vindeca i voi 9ace $a5aA.iere :n viaţa $ea.nt.ng.nd :ncerca$ 5ă $ă văd r. #e ce toate $a inile $ari i 5cu$pe tre<uie 5ă ai<ă culoarea neagrăI M-a$ tre@it golită de <ucurie.2011 &oaptea acea5ta a$ :ncercat 5ă ur$e@ 59aturile lui Vill EdNard5. de culoare neagră. a celor dragi $ie i pentru cei care vor veni 5ă caute ace5t lucru.. Voi putea 9ace ceea ce :$i place. -i$id 9ăcut. după Geconectarea Per5onală. că 5unt :ntr-o $a ină $are i 5cu$pă. deodată.$plător. 20. Dartea lui GicH e5te pri$a carte pe care a$ pu5 $. a$ tiut. Fn $o$entul :n care a$ 9ăcut cuno tinţă cu e"perienţele e9ectuate cu „$olecula 5piritului $ #M-?..t de 5curtI &i$ic nu e5te :nt. că nu ace5ta tre<uie 5ă 9ie vi5ul $eu.

$<e5c i acu$ tiu că ceea ce-$i dore5c cel $ai $ult e5te 5ă iu<e5c.2011 Cecţiile au continuat 5ă vină 5pre $ine i după ce vi5ul 5-a ter$inat.$ea. 5ă vină 5pre $ine. 0ără pati$ă.nd va citi r. Ei tot el $-a :ncuraAat 5ă $erg pe calea acea5ta1 „#acă 5i$ţi că-ţi 9ace <ine.t c. 5ă $ă <ucur de ni5ipul cald de la $are 5au 5ă-$i cu$păr ni$icuri de 5u9let. Ei $i-i va tri$ite..ta li<ertate i $ultă vre$e n-a$ apreciat darul pe care $i l-a 9ăcut.ndurile ace5tea. !$ nevoie doar de :nţelepciunea -!. <ucurie i 9ericirea de a 9i E=. 9ără :nver unare. ră$.nd >M. Mi-a dat at.. Soţul $eu e5te un Su9let $are. 70 . :n 59. Ca g.nduri <une. :n $o$entul :n care eu a$ privit alt9el acea5tă relaţie. Ei nu $erge pe $ai $ulte dru$uri :n acela i ti$p. Cegea atracţiei 9uncţionea@ă i doar noi ne 9ăuri$ 9ericirea 5au ne9ericirea. doar pe unul 5ingur?. #oar ca 5ă-$i 9acă pe plac i 5ă 9ie a a cu$ :$i dore5c. #oar cu iu<ire. locuri pe care le-a$ vă@ut doar :n vi5. 5ă 9iu iu<ită i 5ă :$părtă e5c cu ceilalţi. ! putea 5ă vi@ite@.01. nici <ine. ca 5ă a$ ceea ce e5te cel $ai potrivit pentru $ine.. doar că nu $ă <ucura$.nduri. !l<ul 5trălucitor al @ilei $-a 9ăcut 5ă @.. 01.t tre<uie ca 5ă 9iu 9ericită. Poate că rolul lui a 9o5t 5ă $ă aAute 5ă evolue@.n.r it. pentru că noaptea acea5ta a$ pri$it $ulte ră5pun5uri. a$ pri$it acelea i lucruri. &u era nici rău. pentru că a a a$ 9o5t :ntotdeauna. Mi-e <ine a a. dar toate ace5tea :n5ea$nă 5ă a$ doar at. continuă. c8iar dacă uneori $-a$ rătăcit printre g. ! a cu$ a$ 9ăcut :n noaptea acea5ta. c. care cunoa te iu<irea necondiţionată. 9ericirea i <ucuria. va ti care e5te $odalitatea prin care <anii de care a$ nevoie. 9ără dorinţa de a 9ace $ai $ult i tot $ai $ult. iar =niver5ul. Gelaţia cu el 5-a :$<unătăţit. Fncep 5ă ţin din ce :n ce $ai $ult la Virgil. de iu<ire.

c. Gedevii ca noi.tuW de la :nceputuri $ i . apoi la5ă-le 5ă plece. Ele 5unt realitatea i adevărul tău. 9ii doar o<5ervator. Bucură-te i e"peri$entea@ă. :nvaţă 5ă nu te $ai :ndoie ti de ceea ce ţi 5e :nt. Ca5ă g. dar vei ti $ai $ulte dec.? Fn ti$p ce $ergea$ la cu$părături. pentru că da $ e5te doar adevărul tău i alţii nu 5unt :ncă pregătiţi ca 5ă-l pri$ea5că.$plă.Matri"W. E5te o e"perienţă care 9ace parte din cunoa terea $ea. -răie te :n continuare ca i cu$ ni$ic nu ţi 5-ar :nt.nă ter$ini de citit tot ceea ce tre<uie citit. Fn 9iecare noapte o 5ă a9li c. totul e5te doar <ucurie. Fncetul cu :ncetul o 5ă a9li ce :n5ea$nă . prin practică i e"erciţii. >rice 5e poate 5c8i$<a :n propria ta creaţie. &i$ic nu tre<uie 9ăcut din datorie. dar a5ta nu $-a 9ăcut 5ă $ă 5i$t la 9el de <ine ca acu$. a5ta e5te 9ru$u5eţea Bocului nou. E ti 9ăcut 5ă 9ii 9ericit. a$ avut de toate.5ă 5tai pe <icicletă i 5ă nu 9aci ni$ic.? „E ti ca un copil care :nvaţă pri$ele lucruri. iar 9undalul 5ă 5e 5c8i$<e $ereuW.? „&u e"i5tă <ine i rău. poţi oric. !5ta e5te $area di9erenţă :ntre . pentru că tu 9aci a5ta po5i<il.t a$ vi5at cu toţii vreodată. ia a$inte la ele. !5ta e5te tot ce ţi 5e cere. Vi5ele vor 9i la 9el de vii.? „&u te i$plica e$oţional. -u ai ale5 5ă 9ii i 5ă 9aci a5ta $ i atunci.? „Ei $ai cu 5ea$ă. toate 5unt doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie.tuW ce va 5ă 9ie.nd :ncerc 5ă regă5e5c Spiritualitatea. pentru că tu vei avea :n plu5 cunoa terea tuturor vieţilor trăite.ndurile 5ă vină di$ineaţa. $i-a$ dat 5ea$a de un adevăr. 5crie-le. doar 9ii 9ericit.te ceva. !cea5ta e5te de 9apt e"perienţa pe care tre<uie 5-o trăie5c.$pla. Vi5ul din noaptea de ieri $i-a arătat că :n acea5tă viaţă nu caut <ogăţia.„Poţi 5ă 9aci orice vrei. !$ 9o5t <ogată :ntr-o altă viaţă. p. dar totul tre<uie 9ăcut cu <ucurie i cu 5enti$entul co-creatorului din dorinţa de a 9ace <ine.nd 5ă 9ii aici i acolo.nd din . Magia i 5tarea de 0iinţă 71 . !cu$ poţi 5ă intri i 5ă ie i oric.

$<e tiI Pentru că a a i tre<uie.ţia oa$eni :n Aurul tău. #e 9iecare dată ai lă5at trecutul :n ur$ă i ţi-ai 9ăcut o altă viaţă. !$ 5ă-i dau tele9on $a$ei. e ti at.. Ve@i c.. tu tre<uie 5ă te <ucuri de 9iecare clipă pe care o 5i$ţi.tea $. depinde doar de tine.. pă5ările care :ţi 72 .te vieţi ai trăit p. Ve@i culorile. E ti 5ănătoa5ă. -u-ţi con5truie ti clipă de clipă 9ericirea. doar prin ceea ce ai 9ăcut. #oar o iu<e5c. al<ul @ăpe@ii i ve@i at.... Ce gu ti. E ti. Vu ti :n 9iecare @i $... Da 5ă 9ii <ucuroa5ă i 9ericită. Ve@i. locatarii celorlalte ca$ere.. la 9el de 9ru$oa5ă ca toate celelalte.ncarea i-i 5i$ţi $iro5ul :n a<urii de la <ucătărie.t de 9ericită i nu-ţi $ai aduci a$inte că e ti. au@i at. cu %u<ire.. Mergi $ i a5ta e5te $area <ucurie a $i cării :n 9iecare @i. 5unete. ! 9o5t de 9iecare dată altă viaţă. De u urare 5ă 5i$t a aP Mi-a venit :n $inte cu$ ar tre<ui 5ă procede@ cu $a$a. !cu$ i !ici e5te o altă viaţă.. ai 9ăcut un popa5 :n Banat. $oi. :n care ai reu it 5ă-ţi gă5e ti <ucuria i 9ericirea. pentru că $ă 5i$t <ine cu $ine :n5ă$i.. Ce 5i$ţi. că te iu<e5c i că :i iu<e tiM.ntece de pă5ări.ţia oa$eni :n Aurul tău. pu9oa5e 5au a5pre. Ei din nou 5unt pe cale.. doar 9aptul că tii că 5unt ai tăi. Pipăi $ 5i$ţi 9iecare lucru din lu$ea $aterială $ toate 5unt calde.. apoi ai locuit :n Bu@ău. !cu$ e ti :n că5uţa ta cu prieteni i <ucurii. #ar a venit clipa 5ă-ţi a$inte ti... ceilalţi prieteni dragi ţie $ do$nul director..ncare. doa$na a5i5tentă.#ivină. #e 9iecare dată ai lă5at :n ur$ă o altă ca5ă i ai luat-o de la :nceput. Ei da. !u@i. pi5icuţa căreia :i dai $. &i$eni n-o poate 9ace :n locul tău..ţia prieteni care te iu<e5c i pe care :i iu<e ti1 copiii. > iu<e5c.nă acu$I Z. dar 5unt aici i acu$. doar pentru că a5ta $ă 9ace 5ă $ă 5i$t <ine. cu e"perienţe care pentru alţii nu e"i5tă. Ei $ai ale5. recunoa te $a$i. ca gu5t :ţi plac at. c. nu pentru că „a a tre<uie?... nepoţii i 5trănepoţii tăi Lnu contea@ă cu$ :i c8ea$ă i ce 5unt.. ai at.. doa$na de la <ucătărie. al<a5trul cerului. „Pentru $a$a. !u@i $u@ică..ncăruri.. ai aAun5 la Gădăuţi. te-ai $utat la Bacău. -e-ai nă5cut :n -ere<lecea Lacu$ =crainaM. tanti !na $ colega ta de ca$eră.

e ti !ici i !cu$ ca 5ă te <ucuri. #ivinitatea tie ce tre<uie 5ă 9ie cu $ine i nu a$ de ce 5ă-$i 9ac griAi pentru a5ta.ntul. c. copilul tău cel $ic. 9oarte $ult iu<ită.. care te iu<e te $ereu $ din ti$puri vec8i i de pe5te ti$p.t de $ulţi prieteni 5unt alături de tineI #ar.2011 M-a$ tre@it o<o5ită i puţin decepţionată.nd nu e5te l.. Pă$.02. &u a$ pri$it :n5ă ră5pun5uri la :ntre<ările $ele de a5eară1 „Poţi. De g. ! 9o5t un te5t pentru $ineI #acă pot 5ă a$ :ncredere i 5ă-$i :nving tea$a i$pu5ă de a5pectul $eu o$ene5cI 02.. iar<a. Etiu doar că a 9o5t de5pre 9o tii colegi de liceu.ntă :n 9iecare di$ineaţă. iar $a$a.nd co$plet lini titor. c8iar i atunci c.nduri :n caietul pe care i-l duc. care te iu<e te i ne iu<e te.t e ti :n 5erviciul SpirituluiWI &-o 9ace$ $ereuI Sau atunci c. 5pre 5pate. Sen@aţia de di5con9ort a trecut 9oarte repede. 01. Ei 5ă tii că e ti 9oarte.ngă tine. 9iindcă nu-$i a$inte5c $are lucru din vi5. Du drag. a5e$enea unui copil. tii că e"i5tă o %u<ire atotcuprin@ătoare. po$ii. $ai pre5u5 de toate. 5-ar putea 5ă le con5idere un :nceput al terapiei pentru 9ericire. dar ai uitat 5ă ve@i ace5t lucru. 5ă ca@i dintr-o di$en5iune 5uperioară :n alta in9erioarăI De :n5ea$nă . Ei $ai ale5. pentru că e ti.c. Eu 5unt Spiritul i alţii . a 9o5t :n5ă unul de lini te. Steluţa. pentru că te pă5tre@ i e ti parte din Su9letul $eu.c. 9ără 5ă ne ceară ni$ic.ndul care $i-a venit :n legătură cu acea5ta. -e iu<e5c. V. odată unit cu !devăratul Sine. Ve@i $a$i. e ti :n per$anenţă l.2011 !5tă@i $-a$ tre@it cu o Aenă u oară :n @ona capului.nd !devăratul Sine a venit deAa.02. #ă-ţi voie doar 5ă 9ii 9ericită. care acu$ e5te doar 5i$ţire.devinW :n 5erviciul $euI? ! 9o5t un non-5en5 :n :ntre<ările $ele $ i de a5ta nu a$ pri$it ră5pun5I 73 .ngă ini$a $eaP? !$ 5ă-i 5criu ace5te r..

nd erai :n tren i priveai cu$ 5e perindă i$aginile.. deAa Dreaţia ta e"i5tă.a 9i :n 5luA<a SpirituluiW :n5ea$nă a e"peri$enta :ntru El. 9a@ani i ulii. D. dec. C)derea nu e5te po5i<ilă. pentru El.t cu voia ta i a Spiritului. E ti Spirit :ntrupat :n propria Dreaţie a Spiritului. Pentru că tu e ti -otul. !i ră<dare. Ei da.i aveau ro5tul. de ra@e. dacă deAa ai e"peri$entat totul :n acea di$en5iune cuno5cută ţie.nd puteri nea5cun5e i locuind :n ca5e rotunde. „Ca :nceput au 9o5t $ai puţini oa$eni pe Pă$. Spiritul :n5u i evoluea@ă. „Cocul de unde vine Dreaţia e5te locul :n care ai 5i$ţit . !tunci c. D. !5ta pre5upune că niciodată nu poţi reveni :ntr-o di$en5iune in9erioară. :n variantă $ică. -receau :n di$en5iuni 5uperioare. -otu i. a ec8ili<rului :n dualitate. :n interiorul tău. E ti parte din El.nt. la un punct. care (rea 5ă e"peri$ente@e. Fnţelegerea i cunoa terea lui 5unt $ult $ai $ari. Ca :nceput era 5u9icient ca anu$ite 5pecii 5ă evolue@e ca 5pirit.ntulI?. de energii pe care le are Spiritul #ivin $ ->-=C :n 0iinţa Cui.nd ţi-ai i$aginat căprioare.atunciW acea căldură i %u<ire i$en5ă. :n variantă $ică3 e ti o parte din $ultitudinea de oc8i. a$ :ntre<at :n g.nd ţi-ai i$aginat oa$enii cu păr auriu. -u $ parte din ->-=C $ vrei 5ă trăie ti e"perienţe. de a e9ectua cunoa terea. Du adevărat.t de $are. :ntre<ările nu. 9ericiţi i cu viaţă 5i$plă. la :ntre<ări vei avea :n5ă ră5pun5ul :n ti$p. !i creat c.Ei atunci $i-a venit :n $inte că Spiritul 5e de@voltă i cre te odată cu e"perienţele noa5tre. Ei tre<uia 9ăcută.? „#ar Pă$. pentru evoluţia Cui.nd e ti :n acea 5tare de iu<ire deplină. vi5ele nu 5unt nu$ai 74 . 5ă 5e :nalţe $ dar i 5pirite evoluate din di$en5iuni in9erioare ur$au acela i tra5eu. :n :nde5tulare. poţi crea.nd.? Du adevărat. ! 9o5t un a5e$enea $o$ent. Ei e"i5tă undeva. apoi tot $ai $ulţi. av. >rice 5e 9ace doar cu re5pectarea Ci<erului !r<itru i . Dreaţia lui cre te. pentru cunoa terea Cui. iar ele au apărut :n nu$ăr at. :n ini$a Su9letului tău. Pentru că El e ti -u.. „!colo e"perienţa a 9o5t nouă $ e"peri$entarea dualităţii.

au ră$a5 :n acela i loc.i gugu tiucii. #upă Geconectare a$ 5i$ţit :ntregul proce5 de puri9icare $ intelectul 5-a puri9icat prin 9oc L5en@aţia de 9oc pe care a$ 5i$ţit-o :n corpul $euM. #intr-o dată. #e data acea5ta :n5ă. ca 5ă poţi trece $ai departe.nd a$ 8otăr.$iţată.ine. Ele tre<uie lă5ate 5ă plece. au 5tat :$preună. a$ de5c8i5 u a de la <alcon. ca 5ă le dau de $. puteau 9i :$preună $ lu$ina i :ntunericul. 5enti$ente. !tunci a$ 5i$ţit o căldură aparte i o iu<ire 75 .ncat :$preună. !$ :nţele5 i c. Era ca i cu$. altceva $ dar acu$ pentru tine a5ta 5unt. aAun5e5eră la un ec8ili<ru. dragii $ei prieteniO M-au privit cu iu<ire. $ai $ari.nduri. ci a a tre<uia 5ă 9ieM. va 9i altceva. pe care a$ 5i$ţit-o :n corpM. :n ti$p ce a5culta$ $u@ica aceea :ngerea5că de 8arpă.nd 5-a produ5 uni9icarea c8aHrelor din @ona in9erioară.inea 9ăr. care a di5părut doar c. gugu tiucii $ei n-au $ai 9o5t alungaţi.ngă ei p. !$ $er5 la <ucătărie i a$ luat p.t 5ă $ă la5 :n voia 5en@aţiilor.? Ei 5punea$ la :nceput că nu a 9o5t ni$ic :n noaptea a5taP #i$ineaţa au venit din nou cei doi gugu tiuci. Vi5ele :n5ea$nă i altceva $ pentru 9iecare. Seara a$ 9ăcut o <aie caldă. !$ :nţele5 că atunci „a$ $urit i a$ :nviat? i că „5ă$.nţa con tiinţei lui D8ri5t? a ger$inat. S-a :nt. Mai t. &!M!S-E.ncare. 5unt calea de eli<erare a energiei tale vec8i. :n cea care e5te „#ivinitatea $ea?. !u $. de g. e$oţii. apoi au @<urat $ :nt. 5u9letul 5-a puri9icat prin aer Lrăcoarea ca de g8eaţă. a$ venit l.ias' i a$ tiut că a a i era.tran5punerea :n practică a lecţiilor prin care treci. Pe ur$ă a$ citit din „C)rţile lui 0o. iar trupul 5-a puri9icat prin apă Ldupă ce a$ parcur5 toată e"perienţa pri$ei @ile. Ei din nou au venit ceilalţi doi poru$<ei.r it.r@iu.$plat :n 5eara :n care a$ 5i$ţit nelini tea aceea puternică. a$ 5i$ţit nevoia 5ă 9ac o <aie caldă $ parcă nu era$ eu cea care voia a5ta. M-au lă5at 5ă pun l. :n 59. a$ :nţele5.ngă ei $ putea$ 5ă-i ating $ dar n-au @<urat. cu oc8ii alt9el. :ntr-una 5ingură. iar eu $-a$ retra5 :n 5u9ragerie i i-a$ ur$ărit :n continuare. apoi ceilalţi.

i$en5ă :n interiorul 0iinţei $ele. 76 .i :n dreapta $ trecutul $eu. Ce-a$ 5pu5 că-i iu<e5c.n pe $. M-a$ tre@it cu 5en@aţia 5tranie că a$ :nţele5. Si$ţea$ $iro5ul :nţepător :n creier. pentru toate <olile care au 9ăcut parte din viaţa $ea. !$ de5c8i5 pal$ele i a$ :nc8i5 oc8ii $ atingeri 9ine. Etia$ că a venit $o$entul 5ă plece.02. cu o aură $are i ad. !$ au@it din nou 5unetele de 9recvenţă :naltă.ndul lor i că 5unt li<ere. 9urnicături 9irave. F$i lega5e$ capul cu un <atic :$<i<at :n 5pirt.M. 5paţială. 5en@aţii di5crete :n pal$ele $ele. pentru anali@ele $ele proa5te. oc8iul 5t. !cu$ ră$.ini <une $ propria $ea #ivinitate. !tunci a$ devenit Cu$ina al<ă. 02.. pentru toţi 5tră$o ii $ei $ care 5unt tot Eu.nd ţinea$ oc8ii :nc8i i. Ca 9el a$ 9ăcut i pentru toate vieţile $ele. !$. Mai :nt.na care eli<erea@ă. a$ avut din nou 5en@aţia aceea ciudată :n capul $eu Lc8iar nu pot 5-o de5criu. Ei atunci $i-au dat lacri$ile.ng care lăcri$a din cau@a acea5ta i 9aptul că tre<uia 5ă depun e9ort c. de un verde ca de 5$arald. Sen@aţia era una de ad. :n na5. că-i eli<ere@ i că pot pleca. #ar 5en@aţia de durere. :ncă 5e vindecă trecutul din viaţa $ea. le-a$ 5pu5 cu voce tare că le iu<e5c.2011 &oaptea $-a durut capul :n partea 5t. toate $-au :$piedicat 5ă $erg $ai departe.ndouă :$i preve5teau aducerea culorilor 9anta5tice :n $ine. că le eli<ere@ i că le dau voie 5ă plece. !$ :nţele5 că acu$ pot 5ă 5i$t cu adevărat iu<ire pentru durerile $ele. real i de neţinut $inte.ngă.. Ei apoi a 9o5t vi5ul $ viu. Cu$ina de control de la televi@or era puternică. ! a tre<uia 5ă 9ie $ 9ără ele nu a 9i aAun5 5ă a9lu ace5t Mare !devăr. n-a 9i putut :ncepe :nălţarea. Ei acu$ e"i5tă acolo o 5en@aţie di9u@ă de durere 5uporta<ilă. că-$i $ulţu$e5c i ele la r.ncă. pentru „:ngerii $ei negri? $ cu „coroniţe de lu$ină i iu<ire?. Fncă nu era ti$pul. $ai tre<uia 5ă a$ ră<dare.nci$e. $.

? !$ pri$it un tele9on de la una din 5ocietăţile la care a$ depu5 DV-ul pe %nternet. !lina $-a 5unat i ea. De-ar 9i 5ă Aoc nu$erele vi5ate la CotoI ! putea avea <ani pentru Dentrul Pilot de Dunoa tere !lternativă. . :ncă nu trecu5e. M-a$ tre@it puţin o<o5ită.nd totul va 9i a a cu$ tre<uie. -elepatia :ncepe 5ă 9uncţione@e. dec. ! a e5te. o <ună prietenă de-a $ea. -oţi 5unt prieteni care $ă aAută 5ă-$i 9ie $ai u or i 5ă trec pe5te toate ace5te etape nece5are. 20. cu a5pect de „:ngera ? pentru 5ectorul 9inanciar. %-a$ propu5 5-o aAut la organi@area eveni$entului din $ai. -i$id. &i$ic nu e gră<it :nainte de vre$e. Sunt Do-Dreatorul. de cu$ 5e 5i$te corpul tău. 0.2011 &oaptea acea5ta a$ avut din nou un vi5 9oarte viu. va 9i i $o$entul.ine :n %talia. :n condiţii avantaAoa5e. Pleacă $. Etiu că toate anali@ele vor ie i 9oarte <ine.t dacă le cree@i tu.D. dar :ncepe 5-o 9acă. de i 5uporta<ilă. &u e"i5tă greutăţi.n5ă o9iţer de credit-client. 2. pun. &i$eni i ni$ic nu-$i vrea răul. ca 5ă-$i 5pună că a luat i e"a$enul ace5ta. #a. ai :nţele5 corect $ e5te $o$entul pentru vindecare.ndu-5e accentul pe o relaţie 5tr.02. 0+. prin care a$ eli<erat $ulte care ţineau de trecut.02. pentru control. E5te o in5tituţie ne<ancară. pe care dore5c 5ă-l reali@e@. #oar Eu pot controla lucrurile. %ntere5ant. Pe la pr.. %-a$ $ărturi5it i că vreau 5ă pro9e5e@ :n @ona de Vindecare Geconectivă i Geconectare. -otul e5te a a :nc. 11.2011 77 . #urerea de cap.n@ $-a 5unat #ana. Se o9eră credite pentru cei care nu 5e :ncadrea@ă la creditare :n $od nor$al.. !$ vi5at i ni te nu$ere1 22. dar :ntre ti$p $ă 5i$t $ult $ai <ine.t 5ă-ţi 9ie ţie $ai u or. „Fntreg proce5ul de tran59or$are ţine cont de tine. 22. a$ vrut 5-o 5un @ilele ace5tea.

de eli<erare. Dred că totul e :n regulă. clipă de clipă.na acea5ta 9ă-ţi anali@ele i $ergi $ai departe. nu$erele Aucate la Coto nu au ie it 5ăptă$. -ot Deea De Sunt. Dred că !lina va 9i <ine. #urea@ă puţin. !5tă@i nu au 9o5t doar ve ti <une1 !lina nu a reu it la ad$iterea :n Barou. Ei $ă $inune@.t de $ulte lucruri $-au reţinut 5ă 9iu $ereu :n !cu$ i !ici $ i c.ntuit.. că e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. Vrupa de la cur5 nu e5te una o$ogenă.tea reu ite.ine. „-u ai acu$ulat. -otul 5e poate privi cu deta are i :ncredere. -e iu<e5c i -e venere@ la 9el de $ult..02. iar eu a$ uitat <iletul Aucat.=n nou vi5 viu. de tot ceea ce trăie5c. indi9erent cu$ ar 9i. Sunt.nă la ur$ă intere5ante i plăcute. c8iar la !genţia Coto. pentru vi5e.t de co$ple" cu$ e5te anato$ia corpului o$ene5c. &odulul de la piept a di5părut. Si$ona Studineanu. pentru at... cei $ai $ulţi 5unt 9oarte ancoraţi :n lu$ea duală. ani de @ile. cu <ucuria pre@entului i doar 9iind :n !cu$. că ace5te cur5uri la !&!-ED>G vor 9i p.2011 Du$ era de a teptat. #oar $ulţu$e5c. acu$. Sunt ui$ită c. Fn re5t.n la 9el. Cectorul de a5tă@i. Eu ră$. Mulţu$e5c pentru că E ti i pentru că !cu$.t de 5i$plu. Mulţu$e5c pentru at.tea tri5teţi. Vei ti ce 5ă 9aciP? 78 .na acea5ta. &u $ai pot 5ă 9iu alt9el i nici 5ă $ă 5upăr că lucrurile nu 5unt a a cu$ $i le dorea$. !lta tre<uie 5ă 9ie 5e$ni9icaţia lor. pentru 5upărări i :ncercări. ceva at. pentru at. $. pot 5ă 9iu i Eu. %ndi9erent ce-ar 9i.tea lucruri.. c8iar dacă totul e5te o :ncercare.. pentru 5peranţe. pentru e"perienţe de neuitat. a@i. are un talent e"traordinar de a preda :ntr-un $od at. 0(. că <iletul $eu la Coto va :n5e$na po5i<ilitatea reali@ării acelui Dentru Pilot de Dunoa tere !lternativă. Ei. dar 5ăptă$. pentru că datorită [ie. pentru dureri i <oli.t de $ulte te$eri $-au <. <oli i te$eri i 9rici i angoa5e $ i vrei 5ă treacă rapid.

:n care 5e vor<ea de5pre . cel cu care $-a$ :nt. 0u5e5e acolo pentru $ine i acu$ era doar o u$<ră.nd a$ ţinut $. Fn a9ara lui !D=M.lnit $i-a dat $. cal@i i ad.ndurile.r itul interviului. p. !$ :nt. Ca 59.-rinitate?.02. ceva de ţinut $inteP Energia vitală a Sinelui >$ene5c 5unt g. Ei din nou aceea i iu<ire i$en5ă. !$ avut i$pre5ia că a$ aAun5 printre cei ca $ine. unii dintre ei.nci.ine $aidane@ $ c. a a cu$ 5unt :n realitate. :n oc8i $ 9ără 5ă clipea5că i cu o privire care parcă $ă 5cana $ era ca i cu$ ar 9i 9o5t aproape de telepatie.nire pe V. :n 79 . -otu i.na i $-a privit c. ca o oglindă a 5u9letului. $intea o$enea5că e5te „in5tru$entul care a pu5 5tăp. ace5t loc e5te cel :n care $ă regă5e5c pe Mine. 9oarte atent. dar i eu a$ avut aceea i privire ca de dincolo de lu$e. 0). 5alariul cerut de $ine era prea $are pentru ceea ce puteau ei o9eri.!$ 9o5t la interviu i a$ avut o 5en@aţie 5tranie.tva ti$p. Sau $ăcar.2011 Vi5eP Deva de uitat. Se pare că arăta$ un pic ciudat. Ei ciudat. Era o legătură at.t 5i$pli oa$eni. a 5tat ne$i cat i 5-a uitat :n oc8ii $ei.na dea5upra capului 5ău. M-a$ oprit i a$ ur$ărit-o.ndire i a aAun5.nă 5-a 5tin5 :n noaptea de cati9ea. #ar n-avea ce 5ă vadă.nără a :ntor5 i ea oc8ii 5pre cer. ! adar. !$ vă@ut din nou o 5tea că@ătoare 5trălucitoare i $are. apoi din ce :n ce $ai $ică.. pe care n-a$ $ai 5i$ţit-o p.. pentru că o t. pre@entă :n 5u9letul $eu $ $ergea$ pe 5tradă i aproape că $i-au dat lacri$ile. Pe dru$ $-a$ oprit la li<răria Dărture ti..t de vie :ntre noi $ parcă oc8ii lui 9ăceau parte din =niver5ul $eu $ tia ce 5unt i-$i 5punea că tieP Erau oc8i la 9el de necuprin i ca ai $ei $ negri. Era ca i cu$ oa$enii aceia tiau că ei 5unt i altceva dec. Pentru că e5te prea $ultă lini te.lnit apoi un c.nă acu$. ca 5ă vadă ce era acolo. $intea o$enea5că nu agreea@ă 5ă 9ie :n !D=M-!%D%. !poi a$ plecat 5pre ca5ă. !$ <ăut un ceai cald i a$ citit o carte :ntreagă.

recunoa te :n tine #ivinitateaP 0ii -ot Deea De E tiP Ei !D=M. a5ta a 9o5t partea cea $ai vie $ cea a 59aturilor pri$ite. picioare. iar r. !cu$ e ti tu. !ca5ă $-a$ a e@at pe pat i a$ 9o5t atentă la corpul $eu. c.nd cite ti un articol. #in vi5. !poi.ndurile 5e ridicau pe $ă5ură ce le citea$ $ la 9el ca la calculator. #oar 9ii :n !D=M i te vei rede5coperi.. aceea i căldură de %u<ire..nd :i @. e5te 9oarte a$a<il c. dar le voi rea9la c. Ei a putut 9ace a5ta.? „><5ervăP 0iiP Bucură-teP %u<e teP Dreea@ăP Fntr-un cuv. -răie5c o nouă 5en@aţie.? Ei a a.nduri. propriile 5enti$ente. Virgil.ini. $i-a$ putut ur$ări cu $ultă atenţie. Parcă e5te o altă per5oanăP „-u e ti re5pon5a<il pentru reacţiile celorlalţi $ tu tran5$iţi $odul de reacţie. trecut i uită 5ă anticipe@i viitorul. 9iindcă a$ uitat că noi 5unte$ Dreatorul. #e 9apt.nd. propriul $eu corp. a ră$a5 :n $ineP !$ aAun5 la Bacău i $i-a$ re@olvat 9oarte u or tre<urile la Eo$aA. 5ă creadă că e5te Dreatorul?. pentru pri$a oară a$ creat. „Poţi 5ă-ţi cree@i din nou corpul. :n loc 5ă aud. le-a$ di5ecat. Sunt o Don tiinţă 9ără 5paţiu.nt. doar 5ă vreau 5ă $erg $ai departe.ti$p. ! a $ $.$<e5c 5au :i vor<e5c 9ru$o5. Etiu că e5enţa lucrurilor pe care n-a$ putut 5ă $i le a$inte5c. le-a$ acceptat i a$ 5căpat 9oarte u or de ceea ce 80 . Pentru a doua oară a$ 5i$ţit :n $ine.nd va 9i vre$ea. a$ 5i$ţit c8eia :n u ă.ndurile tale 5unt 9olo5ite corect $ ele redevin un in5tru$ent al DreaţieiP? O. con tient. Dorpul nu e"i5tă $ o $a ină a cla"onat i era ca i cu$ cla"onul ar 9i e"i5tat :n $ine. Veni5e Virgil. Sau ne-a 9o5t 9rică 5ă :nţelege$ a5ta.? !$ o<5ervat că 5enti$entele care nu ţin cont de vi<raţia energetică 5uperioară $ă 9ac 5ă nu $ă 5i$t :n largul $eu. > 5en@aţie e"traordinarăP Pe ur$ă. „#e5prinde-te din 9rică. 5oţul $eu. 0iecare propo@iţie era 5cri5ă pe un r.. g.. 9ără ti$p. o$ul de @i cu @i. Ce-a$ recuno5cut. g.ser(aţie4 !u $ai 9o5t trei lucruri pe care ar 9i tre<uit 5ă le ţin $inte.

po$ii. pă5ările. toate @<urau :n linii 9r. #ivinitatea era acolo. dă-$iO?.teva clipe. propria energie. Fnt. aAută-$ăO?. -otul e5te Viaţă.t cereri către #ivinitate. 5ă 9ii pre@ent :n !cu$ i !ici. -otul era apă5ător. al<a5tru. > $are de g.2011 Fnainte de a pleca 5pre gară.02. !$ :nc8i5 oc8ii i atunci a$ vă@ut 9r. :n <i5erică.. pentru că ->-=C e5te :n totul. o<răAorii 5unt ro ii i vii. 5ă 5i$ţi.ntare.$<e5c. „#oa$ne. :n ung8iuri drepte. a$ intrat.nduri a năvălit 5pre $ine. pentru c. tot ceea ce $ă :nconAura cu at..nduri de %u<ire necondiţionată. a$ ie it i a$ re5pirat aerul pri$ăvăratic. pare $ult prea puţin 9aţă de ceea ce 5i$t. Gecuno tinţă. Go u. Dopacii aveau propria lu$ină. 5ă prive ti. 0irele de iar<ă aveau 5clipiri de 5ticlă. c. pentru că orice a 5pune.lnit g.nturi repe@i de culori vii. Pentru pri$a oară :n viaţa $ea. Multe cio<uri de 5ticlă colorată.ta genero@itate.$<ind 9ără $otiv.i degeţelele. !$ :nţele5 i a$ 5i$ţit. :n toate i :n toţi. !ici i 5ă o<5ervi. Miracol. :n $i care. „&u tre<uie 5ă cauţi ni$ic. „#oa$ne.. „#oa$ne.? 0'. Fn 9iecare @i de5copăr :ncă ceva de5pre $ine. Era vie. Fn tren a$ 9o5t atentă la 9iecare lucru. Fnc. Ei atunci e ti :$preună cu #ivinitatea. verde. oc8ii 5e $iră. !$ privit oc8ii $iraţi a :ntre<are. Gecunoa tere.inii.nu-$i $ai era de 9olo5. -ot ceea ce nu-ţi place di5pare i$ediat. Mulţu$e5cP 81 .? M-a$ re:ntor5 la Bucure ti. propria culoare. ai copiilor. :n lu$ina Soarelui.t de aproape. iar<a. Mă tre@ea$ @.. iu<itoare i at. &-a$ :nt. #oar e5te i tre<uie 5ă a5culţi.. %u<ire. at$o59era era grea i apă5ătoare. a$ nevoieO? &-a$ gă5it acolo dec. Mi-au dat lacri$ile de <ucurie i %u<ire.nte prin 9aţa oc8ilor pe care-i ţinea$ :nc8i i. Ei atunci.nuţele. 5u9ocant. -otul a devenit viu. caldă. Mirare. nou.. <u@ele @. „Secretul e5te 5ă 9ii !cu$. apoi $. Sunt ca un copil care :ncepe 5ă 5e cunoa5că. #oar Mulţu$e5c. -otul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie.

acceptă-te.. $i-a$ recuno5cut trăirile. 9ără tea$ă.t de vagP !5tă@i a$ 5i$ţit $ai <ine că locuie5c :n propriul corp $ cap.02. din nou. &u ţi 5e poate :nt. -otul e5te at. pentru că -u doar E tiP? 12.02.2011 Dur5 de $a5aA terapeutic cu doa$na Ceontina StudineanuO !re un ceva 5pecial. 9ără ti$p. E ti Eternitatea. doar vi5e pline de u$<ră care pleacă i lecţii pentru $ine. Starea de lini te a venit i$ediat după aceeaP 12.ini i picioare. ca un @. 0ără 5paţiu.nd. Etiu doar că au 9o5t i lecţii pe care tre<uie 5ă le :nvăţ. puţină tea$ă. „><5ervă-te. &e-a citit i 82 . Ei $ai ale5. Sunt i o$. $intea :ncă e"i5tă :n vec8ea 9or$ă i e5te at. e$oţiile i 5enti$entele. Ge5tul $ $aterie/corp $ e5te doar E9e$erul.ţia ani. e5te at.t de greu 5ă $ă cuno5c i 5ă $ă :nţeleg. :n totalitateP Mai a$ :n5ă de lucrat cu $ine :n5ă$i. [ie.i cal$ă i ancorată :n !cu$ i !ici.10. că nu ai de ce 5ă te te$i. $. cunoa te-te.nd.. Fnainte de a ador$i. -u E ti $ !cu$ i !ici. !t. E5te tot ceea ce tre<uie 5ă 9ac $ i totu i. 5i$te cu tot corpul..02.2011 Vi5e $ dar nu le $ai tiu.t de greu.tea vieţi. Ce-a$ recuno5cut i $ani9e5tarea 9i@ică $ le 5i$ţea$ :n co ul pieptului.2011 Fn noaptea care a trecut. 5ă $ă iert i 5ă $ă re5pect. care te 9ace 5ă o a5culţi atent.. oriunde i oric. 5ă-$i pără5e5c propriile a<loane con5truite :n at. Si$pli9ică :ntr-un $od inteligent. iar ne:nţele5ul devine 5i$plu. -re<uie 5ă 9iu $ai atentă la $ine. -u e ti parte din ->-=CP 0ără 9rică. oriunde i oric. u or i 9ără durere. ră$. !$ 5i$ţit.$pla ni$ic.$<et trengăre5c :n colţul <u@elor. 5ă-$i cuno5c $ai <ine tea$a i 5ă $ă eli<ere@ de ea. nuP E ti parte din #ivinitate. !ici i !cu$ i totu i. 9ără ti$p $ doar %u<ire i lini te.

. Ei el c8iar a 5i$ţit ceea ce eu tia$. G. ne-a arătat o $i care $agică.nă acu$.. „-e-a$ regă5it. c8aHra coroanei 5e rede tepta5e :n $ine. Ei <ine.. Sau poate că eu a$ produ5 acea tăietură. 5e vede de aici?. „Vreau i euP? Dolegul care a 9ăcut GeiHi 5-a a e@at. putea$ 5ă ur$ăre5c durerea punctelor de pe $eridianul energetic $ p. 5u< $. curgerea de energie pură a Cu$inii. at. iar la $.02. dar 5unte$ $agni9iciP 1. <ăr<atului care $ă privea :n 83 . %&#!G!. S9. a$ vă@ut pentru pri$a dată pe <ancă.. „Ba da. :nainte 5ă-l aud vor<ind de5pre a5ta.t de aproape de $ine $ :n $ine?. 0ăcută corect. D.ncă de 5a<ie. #oa$ne. Fncă nu tiu prea <ine. pentru pri$a oară. te 9ace 5ă 5i$ţi o u oară „ridicare?. doa$na Ceontina l-a apă5at pe u$eri.ngă avea$ o tăietură ad.$plă at.ntă candoareP Ei atunci $i-a luat $.na $eaP > 5en@aţie pe care n-a$ $ai avut-o p. ră5punde$ noi. ca i cu$ a avea 5u< pal$ă :n5ă i curgerea VieţiiP %ar la 59.u de energie curge :n 5u5. Se :nt. Ca5ă-l pe el 5ă 5pună ce a 5i$ţit?. Era$ 5oldat. > colegă drept pacient pe $a5a de $a5aA i doa$na Ceontina 5pun. #intr-o dată. Ei tot a5tă@i. undeva pe c. #oa$na Ceontina a tiut că a$ tiutI Fntre<area a5ta $i-a venit a<ia aca5ă. -re<uie doar 5ă 9ii 9oarte atent i 5ă o<5ervi. iar eu.t e5te de u or 5ă te Aoci cu tine :n5ăţiP D.$pul de <ătălie.r@iu. #oa$na Ceontina 5-a uitat la $ine i $i-a 5pu51 „-u 5ă taci. eu a$ 5i$ţit ridicarea pe care ar 9i tre<uit 5-o 5i$tă doar el.2011 #oar vi5e..t 5unte$ de per9ecţi $ lu$ină pură. :n curgere vie de energie 5au energie :n lu$ină. Ei durerea 5-a topit :n noul $eu $od de a o con tienti@a.ngă tineP &oaptea a$ avut o cri@ă de 9iere i. Sunte$ oare la 9elI -re<uie 5ă a9luP Pe ur$ă a 9o5t ciudat.t de $ulte lucruri $agice l.nă la degetul $ic de la piciorul drept.r it. :ntr-un t.na 5t.nd1 „Voi nu 5i$ţiţi ce 5i$t eu?.na i $i-a pu5-o pe pielea colegei.o poe@ie a unei „pro9e5oare de Su9let?.

>ricu$.2011 Vi5e vii. a a cu$ 9u5e5e$ 59ătuiţi la 59. o iu<e5c i :i accept alegerea.t orice 9ericire nu poate 9i trăită dec. a 9ăcut-o 9ericită. 84 . la $.i a$intea5că ace5t lucru. Ma$a e5te at.02.n5a.nt $ e rolul pe care l-a ale5 i pe care vrea 5ă-l Aoace.nd totu i :n Pre@ent.r itul 5e$inarului. :n vi@ită la $a$a. din care $-a$ tre@it cu un 5enti$ent de „tre<uie 9ăcut?. $i-a$ prin5 $.t inco$plet. dacă nu-l 5pui celor la care tre<uie 5ă aAungă.tP Fn 9or$ă $aterială e5te $a$a.na 5t. a$ pri$it certi9icatul pentru $odulul de $a5aA 5o$atic.02.ngă. !cu$ tiu doar că tre<uie 5-o la5 5ă 9ie 9ericită. ră$. 1*.2011 !$ 9o5t.2011 Fn 59. Ei nu a$ cu$ 5-o aAut $ai $ult de at. doar a$ cre@ut că 5unt EuI &u $ai tiu. &u pot trăi :n locul $a$eiP #oar ea poate 5-o 9acăP 1(. 5ă.n ii la Gădăuţi.n. iar :n Eternitate 5unte$ una $ aceea i 0iinţă =niver5ală de Cu$ină i %u<ire. 0ii :n !cu$ i !ici. E5te 5ingurul lucru pe care i-l dore te.? M-a$ 8otăr.r it.t 5ă tri$it re@u$atul e"perienţei trăite lui #oug #e Vito. :nc.02.na la li9t. -re<uie 5ă le 5pun i lor ce a$ a9latP Ei $ai tiu că anali@ele tre<uie 5ă le 9ac luni.t de prin5ă :n ne9ericire. a a cu$ dore te d. iar pro$i5iunea de a 5ăr<ători @iua d. Du c. a$ o cicatrice. 9r. 1+. #ar :n viaţa de !cu$. :$preună cu !lina. Păcat că nu reu e5c 5-o 9ac 5ă vadă a5ta. „Prin Dlipa de 9aţă pătrun@i $ai u or :n Gealitate.„vi5? i care. c8iar dacă $i-a 9o5t greu 5ă :nţeleg i $-a durut $ultă vre$e. 5ă la5 tot ce nu e5te e5enţial :n @ona trecutului i 5ă $erg $ai departe.ţiva ani :n ur$ă. =n !devăr a9lat nu are valoare.

#ar a$ Eternitatea la di5po@iţie i #ivinitatea e5te at. g. #oar că 5unt !devăruri di9erite.ini :n du<lu e"e$plar. dar le-a$ gă5it a5cun5e :n $ine. Gecuno5c 5enti$entele care nu $i-au plăcut $ in5ati59acţia. nu lip5a de <ani. Ei $ai ale5. la a doua parte a cur5ului de $a5aA terapeutic. de „acu$ 5unt :n perioada de vindecare i $ai tre<uie 5ă a tept?. de@a$ăgirea.ngă prietenul 85 .nc. 9ără prea $ultă convingere.02.. -otu i. :ndoiala.2011 !5tă@i nu voia$ 5ă $ai $erg la cur5urile de la !&!-ED>G. c. ironia. 9ără 5ă atingi Miracolul. !ce5ta era adevărul.inile.t de puternică e5te $intea o$enea5că. Era 9rica.t de puternic e5te a5pectul no5tru o$ene5c i c. Si$t cu$ $ă love te energia cuvintelor. a$ trecut pe l.2011 „&u poţi trece :n Viitor dacă nu e ti :n Pre@ent. doa$na Ceontina e5te „o pa5ăre $ăia5tră? i a $eritat 5ă vin 5-o văd i 5-o cuno5c. Poţi 5ă te uiţi.t de viu :n ceea ce trăie5c $ 5en@aţii. a$ a9lat că $-a$ :n elat. P.nă la ur$ă..1). picioarele.. $ai ad. -re<uie 5ă trec repede prin 9rică. $-a$ :$<răcat i a$ plecat.? M-a$ deci5 $ luni 9ac anali@eleP !$ de5coperit că ceea ce $ă ţine :n loc 5unt 9rica. &u prea $ai are 9ar$ec cur5ul. cu$ pot 5ă a$ :ndoieli :n privinţa #ivinităţiiI #upă tot ce-a$ 5i$ţitI Mai a$ nevoie de alte dove@iI #oar at. #egea<a $-a$ $inţit. $.02. Si$ţi5e$ că a$ „toate coră<iile 5cu9undate?. indeci@ia. 2*. Ei nu e5te ni$ic rău :n a5ta.t a$ :nţele5I D. >ricu$.t de aproapeP !5tă@i. de ti$p.. 5tări. 5ă o la5 :n ur$ă i 5ă $erg $ai departe. orice e$oţie negativă are i o parte <ună. Fn dru$ul $eu. ! a că a$ reu it 5ă-$i văd degetele de la $. a a cu$ poţi 5ă 9ii terapeut. -otul e5te at. F$i 5i$t 9runtea. e$oţii. &u$ai eu a$ 5i$ţit data trecută Miracolul curgerii de energie.tul. dar 5unt !cu$ i 5i$t tot ceea ce 9ac. Dredea$ că a$ 5căpat de ele. M-au 9ăcut 5ă 9iu $ai atentă. dar 5ă nu ve@i.t de $ult tre<uie 5ă $ai lucre@ cu $ine.

r5an $ o adevărată #oa$nă. tie ce e5te. a avut e"perienţe intere5ante. dar de a$. acceptă totul a a cu$ e5te. i-a propu5 5ă-i aAute pe cei neaAutoraţi i 5ă. „#acă ai o e"perienţă.t de departe. E 9oarte cal$.ndouă in9or$aţiile avea$ nevoieP M-a$ 8otăr. prietenul $eu dragP Ei :ntr-adevăr. D. !re o $are putere de a-i 5u5ţine pe ceilalţi $ e5te 5en5i<ilă. negri.ine $are.i de@volte capacitatea de a iu<i necondiţionat. 0oarte proteAată de Fngeri. -re<uie doar 5ă-l accepţi i 5ă nu-ţi pui alte :ntre<ări. :n5ea$nă că e ti pregătită pentru a5ta.nd $-a vă@ut.n5ei :ntr-o variantă care te 9ace 5ă nu te :ndoie ti de !devăr. a $eritat 5ă $erg $ai departe. Ei-n clipa aceea. -otul 5-a 5c8i$<at :ntr-o clipă.? 0iecare dintre noi a creat un de5en pe care d. %-a$ pove5tit de5pre e"perienţele $ele. dacă nu di5pare nodulul de la g.t 5ă re@olv :nt. Diudat.ta non alanţă de5pre propriul !devăr. Eu a$ pri$it ur$ătorul $e5aA1 „=n Spirit care i-a propu5 ac8itarea unor $ari datorii Har$ice. tu ai trăit Magia Do-DreatoruluiP? 86 . dar nu a aAun5 LoareIM at. E5te un c.i trecutul i apoi. direcţie. Pro<le$ele de co$unicare. -re<uie re@olvate i eli<erateP? Seara l-a$ cuno5cut pe prietenul Eleonorei. iu<itoare.n5a „l-a interpretat cu aAutorul Fngerilor?.ng.ia. „!cceptă totul a a cu$ e5te. i-a <ăgat <oticul printre gratiile de la poartă.patruped. care vor<e te cu at. relaţii de dependenţă $ toate 5unt ale trecutului. Ca cur5. Fngerii 5unt pre@enţi :n pove tile d. dar uneori are nevoie de un 5uport real pe care 5ă 5e 5priAine?. Fţi $ulţu$e5c. al<. -re<uie 5ă ai<ă $ai $ultă :ncredere :n 5ine. a$ 5i$ţit cu$ „ini$a dă pe a9ară de iu<ire? i :n oc8i $i-au apărut lacri$i de 9ericire. 5ă 9olo5e5c reţeta pe care a$ pri$it-o a5tă@i :n darP „Ge@olvă toate pro<le$ele trecutului i o 5ă 9ie <ine.t. !cceptăP Ei tii ceva. Dur5ul cu :ngeri $ 5u<li$P Cidia B. :nţelegătoare. ne-a dat o reţetă care vindecă nodulii i ne-a :nvăţat cu$ 5ă ne e"er5ă$ capacitatea de o<5ervator. cu ni te oc8i 9ru$o i. ca 5ă-l pot $. E5te ca i $ine. Mi-a 5pu5 că a 9ăcut călătoria :n Cu$ină i două călătorii :n Fntunericul din el.

Se vor<e te de5pre reţeaua de energie care trece prin toate lucrurile vii.nd 5pui „-e văd?. e ti 59ătuit 5ă prive ti :n 5patele aparenţelor.!Aun5ă aca5ă. Su9letul i Spiritul devin =na după pri$ul @<or care pecetluie te legăturaP E ti :nvăţat 5ă ai :ncredere :n corpul tău i :n ceea ce 5i$te 5au tran5$ite el. nu nu$ai :n Pă$.ne :n ur$ă?. pentru a vedea i 5i$ţi !devărul. !tunci c. de5pre con tiinţa e"tin5ă i acce5ul la Spiritul 5tră$o ilor. ne:nţeleg. doar 9ante@ie.ntP !9li că i pă$. ci =nitatea e5te pre@entă.nd 5unt :n acord cu Planul #ivin.ntenii pot 9i nu$iţi „oa$enii cerului? :n alte lu$i. aproape a$ uitat vec8ea viaţă?. de5pre legătura -rup-Su9let-Spirit. Spiritul dă totul $ dacă e ti :n Spirit. iar pentru alţii. că tre<uie 5ă treci prin oc8iul Spiritului pentru a te putea :ntoarce :ntr-o nouă e"i5tenţă. !9li că 5e poate 9ace cone"iunea Su9letului i Spiritului :n corpul !vatar. %n9or$aţia e5te 5tocată de „Ma$a E7una?. [i 5e a$inte te că „Spiritul $erge la Spirit i trupul ră$. că „9iecare 5e na te de două ori? $ a doua oară :ţi c. de5pre 5piritele ani$alelor. de5pre reţeaua glo<ală de co$unicare prin care 5e :ncarcă i de5carcă in9or$aţii. e :$pru$utată i :ntr-o @i tre<uie dată :napoi. D. le :$pline te. a$ reu it :n 59. Mi-a plăcut i !cu$ :i :nţeleg alt9el $e5aAul.nd e ti :n legătură cu Spiritul nu-ţi $ai e5te tea$ă.r it 5ă văd 9il$ul „!vatar?. atunci c.nd legătura cu -otul. iar „Ma$a E7una? proteAea@ă ec8ili<rul vieţii. co$pati<il ca !#& cu tine Lpo5i<il i „corpul de lu$ină? din 5c8i$<area de 5tareM i că <ogăţia e5te pe5te tot. Pentru $ine e5te !devăr :$<răcat :n 9ante@ie. E ti iniţiat :n di9icultăţile care tre<uie depă ite pe dru$ul de :ntoarcere la =nitate $ -rupul. poate a9ecta :ntreaga 0iinţă i că acea5ta 5e proteAea@ă. Ei $ai ale5. „Poporul 5pune? $ nu o per5oană. Dă di5trugerile pe care le 9ac oa$enii. că tre<uie 5ă trăie ti :n !cu$ $ „&u $ai tiu cine 5unt. tigi locul :n Popor. Spiritul pă5trea@ă totul 5u< 9or$ă de in9or$aţie. 5e vor<e te de5pre 87 . că tre<uie 5ă $ulţu$e ti pentru 8rana pri$ită i 5ă con tienti@e@i darul 9ăcut. „!r<orele 5tră<unilor? aude dorinţele i.

pentru că intră :n 5ala de na teri. #ar era ceva 9oarte :nc8i5 ca nuanţă. #oar vi<raţii.ndea$. a$ 5i$ţit că nu $ai e5te nevoie 5ă 9ac ni$ic. 0). -recu5eră apro"i$ativ 20 de $inute de la pri$irea acelui tele9on.t de $ult cu $ine :n5ă$iP 0'. dar puţin $ai inten5ă.2011 > pau@ă de5tul de lungă :n Burnalul $eu. re@olv. a$ a9lat de la Elena că la ora 12. cu $are plăcere..02. de5pre cele două lu$i care 5e conturea@ă $ una $uri<undă i una :n care Miracolul e5te la el aca5ă i =nitatea e5te pre@entă.ngă o pădure. !$ 9ăcut a5ta i$ediat. -oate. culori. :n ti$p ce trecea$ pe l.0 deveni5e <unică i avea o nepoţică 5ănătoa5ă i 9ru$oa5ăP Pe dru$. #ar nu a venit :ncă $o$entul i $ai a$ de lucrat at. #upă ce-a$ trecut de Găcăciuni. Elena a 5unat la 12.2011 !$ plecat 5pre Bucure ti cu $a ina i cu !lina pe po5t de o9er.ndu-l.. Seara. E"plo@ia de culoare a durat puţin. pentru că nu l-a$ pără5it. Dopacii au devenit culori pure $ ro u. !poi. c.ng. 10. !$ 5i$ţit căldura din $ine :n ti$p ce $ă g.02.02. verde. a$ :nc8i5 din nou oc8ii. $ov. a$ 9o5t 9oarte aproape 5ă redevin culoare.. 88 .02 ca 5ă $ă roage 5ă $ă g. !$ :nţele5 că de $ulte ori 5unt :n trecut. &u prea pot 5ă e"plic a5ta. Ca ora 1). al<a5tru. a$ $. gal<en. energii. !poi totul a revenit la nor$al.$o$entul tre@irii.iat o 9etiţă drăgăla ă. $i-a$ vi@uali@at pal$ele cu$ 5e $i cau dea5upra corpului ei i cu$ 5i$ţeau vi<raţia 9iecărei @one pe5te care treceau. !poi a$ redevenit culoare.2011 &oaptea trecută a$ avut acelea i 5en@aţii de :nceput1 5unete de 9recvenţă :naltă i o apă5are grea pe 9runte.nde5c la nora ei.nd $-a$ a e@at :n pat. parcă ar 9i 9o5t culoarea :ntunericului.

M-a$ Aucat 9ru$o5 cu el i i-a$ $ulţu$it pentru că a acceptat 5ă 9acă at. pe care o iu<e5c at. #evine realitatea ta :n $o$entul :n care intri :n Aoc..nce i el?. te g. p. 89 . de către ceilalţi Aucători.t de 5la<P S-a uitat la $ine $ oc8i :n oc8i $ i 5-a apropiat $ai $ult de $.02. #oar o<5ervă i la5ă 5ă 9ie. Parcă a :nţele5 i nu a :ncercat 5ă ia din porţia care nu era pentru el.ncat pri$ul. „Gealitatea :ntr-o $ulţi$e de variante e5te deAa creată. apoi a :nceput 5ă 5e rotea5că. M-a$ uitat la el i norul a :nceput 5ă 9acă ceea ce-i 5punea$ :n g. lu$inat ciudat de către Soare. o 5ă tii 5ă 5c8i$<i a5ta.nă c.inile dea5upra lui $ era at..t de $ult c. !poi.? !$ vă@ut a5tă@i o 9olie :ntr-un copac din 9aţa <alconului $ „realitatea? venită din Aocul unui vecin de <loc. colegi..nd $ :nt. 0aci parte din Aocul unui grup apropiat $ vecini. !lt9el. dacă nu-ţi place.r@iu.i di5părea porţiunea pe care :$i concentra$ atenţia.? „E"i5tă i conectarea incon tientă din partea ta. Ei eu 5unt 9oarte aproape de Aocul lui i :$part cu el acela i 5paţiu.nd apare :n $ineP De @i 9ru$oa5ă a 9o5t a5tă@iP 11. !5ta e5te dovada că 5unte$ :ntr-o 8ologra$ă inteligentăI !$ o<5ervat apoi un nor :n 9or$ă de 5e$ilună.nd a$ de5c8i5 oc8ii au redevenit i$agini. !$ regă5it o $ulţi$e de 59aturi o9erite cu <unăvoinţă :n dialogul cu $ine.nd $-a$ apropiat de al doilea1 „!cu$. a$ pli$<at $. o active@i cu puterea g.ndului.tea acro<aţii pentru $ineP Ca Bu@ău.. tu nu ai voie. a$ oprit la o <en@inărie i a$ 8rănit doi căţelu i. !$ 5i$ţit cu$ Su9letul $eu e5te cuprin5 din nou de %u<irea aceea generoa5ă. $-a a5cultat c. -re<uie 5ă $ăn.2011 > noapte :n care a$ dialogat $ult. !ici i !cu$.nd 5e$iluna i-a inver5at po@iţia. Mai t. ea e"i5tă ca un . Del care a $.nde ti la ea.univer5 paralelW pentru tine.c.inile $ele. e5te doar a celorlalţi.

nd te-a durut pri$a oară i nu i-ai per$i5 5ă plece. 9ii doar :n !cu$.t o$. D. D. Fncetul cu :ncetul.AucătoriW. #ar #ivinitatea nu gre e te niciodată i totul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. E ti doar -u :n 5c8i$<are. pentru că nu ai pără5it g. !i lă5at tiparul 5ă 5e in5tale@e c.ndit1 „#acă #ivinitatea a 9ăcut o gre eală :n recunoa terea tiparului de GeconectareI?. totul e5te doar per9ect.. 0ii doar :n !cu$ i !ici $ per$ite-i 5ă treacă.nduri i tipare vec8i.. cea de !cu$. dacă la i #ivinitatea ta 5ă apară la 5upra9aţă. !dică -u Fncă 0ără &u$e !cu$.t ti$p c. !i 9o5t o$ prea $ult ti$p.ndul. Poţi 5ă 9ii tot ce :ţi dore ti.? „Gealitatea ta $ durerea $ :ţi aparţine. E"peri$ente@i i $ai $ult. Ca5ă durerea 5ă $eargă p.nd a$ con tienti@at tiparul care tre<uia eli<erat $ lip5a de 90 . 9ără 5ă 9ii a9ectat de ceea ce 5e derulea@ă. a apărut i durerea la u$ăr. Pentru că totul 5e petrece !cu$ i !ici. Doncentrea@ă-te pe Aocul 9ăcut de tine. la5ă 5ă treacă prin tine ceea ce nu re@onea@ă cu Aocul tău. Eli<erea@ă trecutul i tiparul durerii.nă la capăt.? Ei durerile care au apărut. $ai 5unt trepte de urcat. -u poţiP 0ii doar $ai $ult dec. !cceptă că o parte din tine e5te Etern. ai o<o5it i !cu$ o 5ă accepţi ce e ti de 9aptP !i ră<dare. V. Poţi $ai $ult i $ai co$plet. toate aveau :n 5pate g. e-$ailul către #oug.nde te-te i co$portă-te 5i$ţind a5ta. 0ii tran5parentă.nd a$ g. -u e ti parte din -ot Deea De E5te. :n orice =niver5 paralel. o 5ă poţi 9ace a5ta. &u :ncerca 5ă-i 5c8i$<i pe ceilalţi .t o legi de ceva $ anali@e. !poi $ergi $ai departe la alt Aoc. #ar tot -u. dacă de5lu e ti $odul cu$ 5e 9ace i :nţelegi ce e ti cu adevăratP? „E"peri$ente@i i o<5ervi. 0ă ce ai de 9ăcut i eli<erea@ă tiparul. tu e ti c8eia. dar tiind că tu e ti doar călător i o<5ervator. creat :nainte 5au de acu$ :nainte. Gecuno ti vi5ul/Aocul i poţi 5ă alegi 5ă 9ii :n !cu$ i !ici. ><5ervi :n $od o<iectiv i $ai clar.„0ii deta ată i :n a9ara Aocului care nu 5e potrive te cu tine. #urerea e5te at. Fn $o$entul :n care te tre@e ti. &u pleci nicăieri. Eli<erea@ă orice 9rică.

a$ pu5 D#-ul pe care l-a$ pri$it de la Godica i a$ :nceput 5ă-$i gole5c $intea de orice g. iar vocile celor din Aur $ă cuprindeau din toate părţile. la ceea ce a 9o5t. pentru că totul are un 5cop. Ele vin. Ei pentru a doua oară de la Geconectare.t p. !cceptă tot ceea ce e5te. !$ trecut apoi :n revi5tă lucrurile nere@olvate i care aparţin trecutului. uită. Fncepe a5tă@i i treci repede prin ele. c. ea di5pare. Era$ :n5ărcinată cu !le"andra.nă acu$.? „! venit 5pre tine.nd. #e data acea5ta. pentru că e ti :n o<5ervare. $ergi $ai departe 9ără 9rică. a$ 5i$ţit cu$ răceala 5loiurilor de g8eaţă urcă :ncet prin $ine. M-a$ a e@at apoi :n pat. Ei nu :nlocui o o<5e5ie cu alta. #oar o<5ervă $ai <ine. Pare u or. prin con tienti@area tiparului vec8i. dacă o accepţi i o o<5ervi. 5en@aţia de 91 . cu $intea li<eră i 9iind :n !cu$. dacă o<5ervi $ai $ult dec. > 5ă ve@i $ai $ult. !devărul e5te că.t e5te de greu 5ă identi9ic ce tre<uie 5ă eli<ere@P „Eli<erea@ă i $ergi $ai departe. Sunt $ulte lucruri care aparţin doar trecutului. &u te g. :n care ti$pul nu $ai e"i5ta. a venit tele9onul pentru cur5ul de $a5aA prin $etoda „$i care din centru?. dar c. Eli<erea@ă.ias' i n-a$ avut ră<darea 5ă-l ter$in. !i 5ă ve@iP? Ei a a. pe $ă5ură ce la i durerea 5ă e"i5te.tului a apărut pentru că a$ ră$a5 :n tiparul trecutului. Sunt :ncă $ulte de 9inali@at i $ai a$ de lucrat cu $ine :n5ă$iP Ei a$ $ai a9lat a5tă@i ceva. Seara.ndi. De era acu$ di9erit. a$ 5i$ţit 5en@aţia aceea puternică prin corp. a$ :nceput 5ă cite5c un capitol din „C)rţile lui 0o. 9ără 5-o legi de ceva anu$e. iar i iar. pe care l-a$ $ai :nt.lnit o dată :n viaţa $ea. acceptă. a$ vindecat i durerea.nd a$ le inat i a$ avut 5en@aţia căderii :ntr-un a<i5 negru.:ncredere i :ndoiala $ durerea a di5părutP !nc8ilo@area dureroa5ă a g. !5ta te 9ace 5ă retrăie ti <ucla te$porală re5pectivă. Ei iar. o apă5are grea a apărut :n @ona pieptului i $-a$ tre@it :ntr-un tunel negru. 9ii pre@ent :n !cu$ i de5c8i5 $inunilor.

t?. „Vata?.. Eu ale5e5e$ 5ă ră$. „!t.ias'. plec !ca5ă.. > 5ă dor$i ad. 9ără gra<ă. 5uporta<ilă ca i inten5itate.t i a ie it :n a9ara capului. Ei 5pre 5urprinderea $ea. !$ 9ăcut o <aie caldă i a$ revenit :n pat.nat 5ă arate 2. Valul de căldură a trecut :ncet de g. Fn clipa aceea.. !ţi ale5 5ă vă :nrolaţi :n Spirit. care 5-a :ncăpăţ. de data acea5ta. Zar$a voa5tră 5-a ter$inat.nP Ei pe dru$ul de tre@ire i de 5c8i$<are.? Mi-a$ notat e"perienţele @ilei de a5tă@i :n Burnal..cădere 9u5e5e :nlocuită cu cea a ridicării.02. dar tu ai ale5 a5taP !cu$ nu $ai e5te :ncercarea ta. prin $ine $ de la picioare 5pre cap. M-a$ ridicat din pat. > 5en@aţie puternică. ! venit i$ediat i a treia trecere de 9oc. a$ 5i$ţit că dacă in5i5t. dar eu $ă 5i$ţea$ <ine i tia$ că nu a$ de ce 5ă-$i 9ac griAi. cea $ai 92 .nă. a5pectul o$ene5c din $ine nu e5te 5ingur.? &oaptea trecută avu5e5e$ dreptate. „!5ta a 9o5t tot. Fncercarea cea $ai grea nu e5te pentru o$ul din noi. dar. a<ia $i-a$ au@it vocea. ci a $ea?. care trecea :ncet.inile erau :ncă reci. pentru ca :$preună 5ă deveni$ Eu. Dredea$ că voi ador$i u or. a$ citit ur$ătoarele1 „0iecare a 9o5t :ntre<at dacă vrea 5ă $eargă !ca5ă 5au 5ă ră$. după care a$ $er5 la culcare. dureroa5ă. $i-a$ revenit i pri$ul ge5t a 9o5t 5ă-$i pun ter$o$etrul. a$ au@it vocea :n interiorul $eu1 „De e5te $ai greu a trecut. Fn aceea i clipă. dar corpul no5tru e5te te$plul care a pă5trat #ivinul :n 9or$a cea $ai pură.nc i te vei tre@i odi8nită. a$ reu it 5ă 5pun cu vocea $ea. Fn acel $o$ent a$ re:nceput 5ă 9iu 9ier :nro it :n 9oc. &u el a tre<uit 5ă 5e tre@ea5că.nă voi putea ador$i. -ot Deea De Sunt.2011 M-a$ tre@it odi8nită i u oară.1 de grade Del5iu5P Picioarele i $. a$ de5c8i5 calculatorul i a$ continuat 5ă cite5c din „ C)rţile lui 0o.. !cu$ tia$ că $ai a$ de a teptat p. ca printr-un tunel :ngu5t. Era dru$ul 5pre !ca5ă. 12. Sinele $eu #ivin :l :n5oţe te. Ei atunci.

5ă trăia5că :n pre@ent i 5ă. e@itările.i ru$ega vec8ile pro<le$e. căci cu(!ntul dă o realitate lucrului. 9or$ele-g.nd a5cultaţi $u@ică 9ru$oa5ă :n lu$ea voa5tră?.i con5truia5că viitorul. pentru a lă5a 5ă apară giuvaerul 5piritual tran5$utat prin lu$ina 5olară. #upă aceea. de5pre care va :nţelege că nu 5unt dec.ta 9orţă :n ace5t te$plu. Fn capitolul de5pre „#e5c8iderea a<i5ului interior? 5e 5pune1 „Munca a5pirantului porne te de la 0ocul interior al 5tră9undurilor. >dată de5c8i5 ace5t a<i5. :l concreti@ea@ă. A%ocali%sa 56!ntului :oan.ias' c8iar 5e e"peri$entea@ăP !poi a$ @. !cu$. pertur<ările. Calea de e(oluţie a 5u6letului'X. D#-ul de ieri era de5pre a doua an5ă ca :ngeriP !$ gă5it ceva intere5ant :n cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. Vec8iul o$ va $uri i arpele 5e va pre5c8i$<a. Diclurile de5tinului pot 9i deci eli<erate din lanţuri1 devenind re5pon5a<il.. 93 .nduri negative care 5e eli<erea@ă :l torturea@ă pe a5pirant ti$p de cinci luni. a5pirantul tre.nd e"pul@area re@iduurilor p5i8ice din pro9un@i$ile 5u<con tientului.<. X pu<licată de Editura Paralela . 5cri5ă de către Zl\a.. de 9apt. E5te :n5ă i ViaţaP E5te :n5ă i 0iinţaP Pentru $ine. 5unt propriile angoa5e?. va lua contact cu eternitatea. El nu $ai tre<uie 5ă e"pri$e :n $od e"ce5iv ceea ce :l pertur<a.$<it. !5pirantul tre<uie 5ă 5cape de tendinţa de a. care :l va 9ace 5ă re5pingă te$erile. a5pirantul poate 5ă con tienti@e@e că. „C)rţile lui 0o..Ed. pentru că a$ citit1 „Sunte$ aproape de voi c.uie 5ă aleagă :ntre calea propriei di5trugeri 5au cea a Cu$inii..t propriile recăderi Har$ice1 ele nu e"i5tă pentru cel care $erge 5pre Cu$ină i nu 5e :ntoarce niciodată. &. E5te at. 9ără 5ă 5e :ntoarcă i 5ă 5e culpa<ili@e@e. pentru a aAunge la intuiţia lui Mercur $ $e5agerul Mentalului 5uperior $ per$iţ.9ru$oa5ă.

'. intuitivă.t ti$p era :n $ăruntaiele Materiei. 0iul. adică *. nu$ărul 5ău * e5te cel al naturii o$ene ti :ncarnate. Dele citite $i-au arătat că toate durerile $ele nu 5unt dec. cuv. nervoa5ă. *. tige viaţa 5pirituală.t nu : i 5parge coc8ilia.rte $ereu cu roata cele5tă?. al cărei ger$ene $ %ud $ 5-a copt :n $ăruntaiele 5ale. ! adar.t 9or$e-g. apoi eli<erarea ei.Fn capitolul „Dartea cea $ică de5c8i5ă? 5e 5pune1 „Se$n al Su9letului 5au al Ma$ei divine. 5i5te$ul nervo5. 0ecioara e5te un 5e$n du<lu1 a5pirantul poate alege :ntre viciul care :l co<oară 5pre lu$ea $ateriali5tă 5au virtutea care :i per$ite 5ă c. căci 5tarea divină se am%li6ic) :n el. aAun5e la 5upra9aţă pentru 94 . Dele a5e energii 5unt1 inteligenţa co5$ică a5cun5ă. : i rea$intea e$<rionul trinitar :nc8i5 i 5u9ocat :n interiorul oului 5ău. 0ecioara co$portă trei energii po@itive Ltriung8iul cu v. ele 5unt de ordine co5$ică.*. D8ri5to5ul interior.nd o activitate :n planul 9i@ic.i con tienti@e@e no<leţea.*. inclusi( :n ti$pul vieţii tere5tre. intuiţia. $entală. Ea va tran5$ite ace5t ger$ene 5piritual su6letului omenesc. creativitatea o$enea5că Lver<ul. incapa<il 5ă 5e eli<ere@e i :nv. ceea ce :l evocă pe *. !lcătuită din energie i 5u<5tanţă.*. 5unetul.r e te ge5taţia pe trei niveluri de con tiinţă1 * pentru corp.ntulM. 5e$nul 0ecioarei poartă ger$enele iu<irii univer5ale. ca el 5ă. nu$ărul 9iarei 5au al 9iinţei :ncarnateM.t ti$p c. $entalul reali@ator. pe cei de alături i pe #u$ne@eu. Le5te nu$ărul ierar8iilor divine.*. Me5agerul divin 5au con tiinţa voinţei -atălui. %ndic. -otodată triplă. intelectul. * pentru 5u9let i * pentru 5pirit. Fn 5e$nul 0ecioarei 5e gă5e5c i cele trei 9eluri de 5luAiri1 pe 5ine. iar 9iinţa că@ută de cealaltă parte a oglin@ii tre<uie 5ă-l rede5copereM. D. ca re9lectare inver5ată a lui '.nduri negative.'. intelectuală. 5e :nv.rtindu-5e :n Aurul lui3 at. 9orţa creatoare gă5indu-5e :n centru3 ea indică $i5iunea o$enea5că :n lu$ea 9i@ică. apoi divinitatea. L i nu ***.r9ul :n Ao5M. creatoare. Materia : i de5ăv.*.*.r9ul :n 5u5 al peceţii lui Solo$onM i trei negative Lcel cu v.

:n care datinile noa5tre aAutau ca :n5ă i Har$a.n5ul avea :ncă !devărul vec8i. care vor trece :n $o$entul con tienti@ării a ceea ce 5tă :n 5patele lor i că. 5unt recuno5cătoare durerii. &. Dă roata @odiacală e5te repre@entată de către =ro<oro5 5au arpele care : i devorea@ă propria coadă.nd parte din $ine.nt.Ed. cuprinde cele patru ele$ente i @odiacul. Dă tran59or$.02. ace5t proce5 va dura ceva ti$p de acu$ :nainte. din data de na tere a !le"andrei. Fntotdeauna a$ tiut. #eoarece Har$a 5u9letului lui tata e5te di9erită de cea a 5u9letului $eu. Etiu acu$ că Cu$ea inter$ediară. Dă Cu$ea 5u<lunară 5au a5tralul de Ao5 e5te locuită de entităţi negative.eli<erare. care :n 95 . Ei tot cele citite $i-au adu5. -ot a5tă@i. #ar că :n toate i :n toţi e5te acea 5c. dar au@ea$ tot ce 5e 5punea :n Aurul $eu ca 9ăc.t căderea $ea $ nu vedea$ ni$ic. Dă cele apte 59ere planetare tre<uie traver5ate de către o$enirea care a adu5 cu 5ine de9ectele. a 9o5t :n ti$pul 5arcinii cu !le"andra.nd viciile :n virtuţi poţi de5c8ide inelul ace5tei roţi. nă5cută :n 5e$nul 0ecioarei $ atunci 5i$ţea$ cu$ cad :ntr-un a<i5 negru. &. dacă nu a 9o5t 5tin5ă. adică Cu$ea a5trală.M. nu tre<uie 5ă-l leg pe tata de !devărul $eu de acu$ $ d. 12.t 5ă re5pect o<iceiurile cre tine. de$onii 5au viciile :n ti$pul co. $i-a$ adu5 a$inte de tri%lul =X LX in9or$aţii pre@entate la pagina 1'. 9iica $ea cea $are. Calea de e(oluţie a 5u6letului'. :n pre@ent. dar nu era ni$ic altceva acolo dec. $-a$ 8otăr.nd a$ le inat.nteie de #ivinitate. pentru că prin ea a$ rede5coperit #ivinitatea. a<5or<ite de o$enire :n ti$pul in(oluţiei 5ale. pentru tata..M $-a :nvăţat $ulte. Ei tot acu$. :n care nu-$i era tea$ă. 5ă 5e 5tingă $ai u or. Etiu că atunci 5-a :nt. Dă Cu$ea lunară 5e 5ituea@ă :ntre @odiac i Pă$.or!rii. A%ocali%sa 56!ntului :oan.$plat ceva i$portant.. >ricu$.Ed.2011 Dartea :ncepută @ilele trecute L$9 Chei %entru atin#erea nemuririi. o a$intire de de$ult1 5ingura dată c.

nd a$ $er5 la Mănă5tirea Plu$<uita.nt. le vedea$. dar nu !cu$. după ce a traver5at !<i5ul.e5enţa Ei cunoa te doar li$<aAul 9recvenţei %u<irii. Ei ca 5ă tiu că 5unt la 59era $entală. iar c.$ple a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. ple"ul laringian $ atri<uit glandei tiroide $ e5te „cel al Ver<ului. #a. 5eara. a$ au@it vocea $ea interioară1 „!i trecut 8ăul a<i5ului. ca energie =niver5ală. e"pri$at :n g. Scrie doar ce-ţi vine :n $inte. care con59inţe te trecerea a5pirantului 5pre cel de-al doilea nivel. Ei că. Ca5ă 5ă curgă cuvintele.nă acu$.nd toate 5unt reali@ate. c.nd3 apoi. Ei $ai tiu că cel de-al doilea catacli5$ 5e datorea@ă puternicei iradieri a 0ocului $ Spirit al -atălui. Mergi. 0ără pau@e.i au@ea$ pă5ările c. !i 5ă tii ce i cu$ tre<uie 5ă 9aci. 9aptă. pentru că Ver<ul :ncarnat concreti@ea@ă ce 9iinţă trăie te :n 9orul ei interior. a a cu$ ai 9ăcut i p. e5te 96 . &u e ti 5ingură.nde ti.nd. e ti cu Mine i 5unt Fngeri care te proteAea@ă. Ei din nou. pentru pri$a oară a$ o<5ervat cu$ :nt. după ce ai trecut 8ăul a<i5ului. 9ără 5ă le g. a5tă@i a$ trăit i e"perienţa care tre<uia 5ă vină 5pre :nţelegerea celor a9late. :ncetul cu :ncetul. Ei da. S-ar putea 5ă ai 5urpri@e după aceea. ani$ică i 5pirituală?. notea@ă tot ce 5i$ţi că tre<uie 5cri5. care e5te :n contact cu intuiţia 5au cu „$e5agerul divin?. 5e de5c8ide c8aHra g. vor<ă. -re<uie 5ă ai ră<dare i 5ă la i toate 5ă 5e :nt. a cărui co$unicare i creativitate contactea@ă 59erele lu$inoa5e i de5c8id dru$ul 5pre tripla iniţiere 9i@ică. acu$ tre<uie 5ă tiu 5ă vor<e5c i 5ă tac. Fn parc.nd. trece prin el pentru a tre@i centrii cei $ai de 5u5. 5ă la5 vi<raţiile 5uperioare ale ple"ului 5ă 5e e"pri$e $ orice adevăr. Ei dacă ple"ul 5olar e5te 5ectorul iu<irii ce radia@ă. doar $ergi a a cu$ 5i$ţi că tre<uie 5-o 9aci.tului. 5unt apte iniţieri care vin pe r. #in ce :n ce $ai $ulte. pe $ă5ură ce di5tingea$ i con tienti@a$ $ai $ulte 5unete. #eoarece e"pri$ă creativitatea corpului $ental care :i e5te ata at. di$ineaţa la pri$a oră. &u te :ngriAora $ totul e5te cu$ tre<uie 5ă 9ie. 5cri5ul e5te potrivit.

. tu ai 5i$ţit ridicarea pe a$<ele căi.nt %nterior LZundaliniM e5te $ai puternic. LMi-a$ adu5 a$inte că tot ti$pul a$ 5i$ţit că nu 5unt 5ingură i că „ tia$? ce i cu$ tre<uie 5ă 9ac. Su9letul e ti -u $ Spiritul e5te -otul $ -u te une ti cu -otul i redeveniţi -ot=naP E ti :ncă :n 9a@ă de . Vei ti c. #oar ai ră<dare i $ergi :nainte.M 1.coconW.. „0iecare a avut o e"perienţă per5onală care l-a adu5 pe dru$ul ace5ta.M Du c. care ne aAută?.M.? „Eu a$ trecut prin a5ta cu $ulţi ani :n ur$ă. !$ 5i$ţit o ar5ură puternică :n tot corpul.02. !$ de5c8i5 9erea5tra i nu a$ vrut 5ă re9ac acea5tă e"perienţă. eli<erea@ă-l i $ergi :nainte?. „Spune-$i. a$ :ntre<at. LSeara $ă :ntre<a5e$ care e5te di9erenţa dintre Spirit i Su9let i unde 5unt !cu$. tre<uie „5ă 9i$ a5i5taţi de 9orţe in9init de puternice. după ani de $editaţii.t. e5te de 9apt Zundalini $ „Ma$a care a creat =niver5ul. apoi devine dragon de 9oc.? „Era ca un 9ier :nro it :n 9ocI Eu a$ 5i$ţit pe ur$ă 5loiuri de g8eaţă.. cea $ai puternică dintre 9orţe?..nd e ti ceea ce tre<uie 5ă 9ii.t o$ul e5te $ai pro9und.t 5ă trec $ai u or prin e"perienţă $ #ivinitatea c8iar ne aAută 5ă depă i$ i 5ă ani8ilă$ <locaAele din ti$pul proce5ului de tre@ire. !cu$ tiu că =ro<oro5. Mi-a 9o5t 9rică i $-a$ oprit. Ca :nceput. Ge@olvă trecutul.i :ng8ite coada.? „Dare e5te e"perienţa taI?. iar :n 9inal e5te 59era care ne :nconAoară L$i-a$ a$intit de <alaurul din vi5 pe care l-a$ o$or. cu at.t i #u8ul S9. LJer$e5 -ri5$egi5tulM #eoarece ridicarea lui Zundalini e5te o e"perienţă periculoa5ă. Fntreaga noa5tră coloană verte<rală e5te 97 .? !5tă@i a$ căutat pe %nternet de5pre $tre&irea lui >undalini'X. a5t9el :nc. Zundalini are 9or$a unui arpe.? „%ntere5ant.. =n coleg de la cur5urile !&!-ED>G a avut o e"perienţă 5i$ilară. arpele care. ce tii de5pre ZundaliniI? „&i$ic.2011 %eri a$ a9lat cu$ 5e nu$e te e"perienţa pe care a$ trăit-o ti$p de 10 @ile $ „tre@irea arpelui Zundalini?.vor<a de5pre 5c8i$<area de 9a@ă/5tare :n ti$pul vieţii.

dar 9orţa Zundalini doar$e la <a@a $ăduvei 5pinării. care core5pund. =lti$a Au$ătate 5i$<oli@ea@ă a . Pingala aAunge p. de vi5. care tre<uie tran5cen5e L5tarea de veg8e.-a 5tare de con tiinţă.nd de-a lungul coloanei verte<rale. „%da aAunge p. 5e 5i$te prin atingere i produce o puri9icare inten5ă. 5e pot 5i$ţi curenţi de energie LpranaM urc. puterea vindecătoare a lui Zundalini poate eli$ina p. ca un arpe :ncolăcit.ntul no5tru?. 9i@ică i $entală. cerul no5tru i pă$. Energia Zundalini se transmite. #eoarece :ntreaga lu$e e5te „do$eniul energiei Zundalini?. Gidicarea lui Zundalini 5e poate produce pe trei căi $ „2 canale energetice. $ulte $aladii :n 5tadiu incipient. Gidicarea lui Zundalini prin ace5t canal.nă la nara 5t.ntul. e5te :n5oţită de „o 5en@aţie 5peci9ică de uni9icare re5i$ţită la nivelul :ntregii 9iinţe i c8iar de oprirea re5piraţiei pentru o 5curtă perioadă de ti$p?. Fn Aurul canalului central 5unt :ncolăcite cele două tra5ee energetice %da i Pingala. e5te polari@ată po@itiv i legată de Soare.nă la nara dreaptă. >dată tre@ită i diriAată :n 5u5. iar con tiinţa 5pirituală 5e tre@e te. de 5o$n pro9undM. Dea $ai 5igură cale de ridicare e5te prin canalul Su58u$na L5ituat :n interiorul $ăduvei 5pinăriiM.ngă. care per$ite evitarea e9ectelor 5ecundare neplăcute. cel care i-a tre@it acea5tă 9orţă 5i$te cea $ai :naltă 9or$ă de energie Zundalini. e5te polari@ată negativ i legată la Cună. iar c. :n el i :n Aurul lui.un „ arpe?. :n plan 9i@iologic. 2 $a$e :n una?. Dele trei :ncolăciri 5i$<oli@ea@ă cele trei 5tări co$une de con tiinţă. Gidicarea lui Zundalini repre@intă de 9apt reali@area Sinelui/<ote@ul cu #u8 S9. L>$raa$ MiH8a]l !^van8ov' -re@irea puterii lui Zundalini e5te un proce5 inten5 de puri9icare. 5tarea tran5cendentă.nt/a doua na tere/ rena terea 5pirituală. ce conduce la tran5cenderea trupului i a $inţii. celor două 5i5te$e nervoa5e $ 5i$paticul i para5i$paticul.nă la un punct.? #acă Zundalini 5e 98 . care „leagă cerul i pă$. iar „9iinţa va <ene9icia de o $are de@voltare 5pirituală?.nd tre@irea e5te 5ta<ilă.

nd Zundalini 5e ridică 5pre cre tet e5te e"peri$entată <eatitudinea i e percepută o lu$ină 9oarte inten5ă.nă :nt. a a nu$itele . acea5tă 9orţă gigantică co<oară :ntr-unul din centrii in9eriori. !cea5tă e"perienţă e5te :n5oţită. eli$in. !ce5te <locaAe repre@intă puncte :n care 5unt acu$ulate 5tre5urile. P.nă atinge ulti$ul centru. iar Zundalini. :n centrul ini$ii. 5e e"peri$entea@ă o 5en@aţie puternică de :ncăl@ire. iar Zundalini deter$ină 5i5te$ul nervo5 central 5ă 5e de<ara5e@e de ele.$pului ce ne :nconAoară.tre@e te i urcă pe Pingala &adi. ZundaHini urcă $ai :nt. devine coerentă. Ca :nceput. Sunt 2 <locaAe 5tructurale $aAore.nd Zundalini :nt.nd aAunge la Sa8a5rara. Zundalini :nt. care 5unt ar5e prin activitatea 5a dina$ică.$pină tot 9elul de i$purităţi. c. :n centrul dintre 5pr.lne te ace5te <locaAe. după ce trece de Sa8a5rara. ca o 59eră de energie 99 .i de-a lungul 5patelui i apoi :n :ntreg corpul.nă la 5ta<ilirea de9initivă a lui Zundalini :n centrul coroanei LSa8a5raraM. >dată ce <locaAul e5te di@olvat.nd 5i$ultan di9erite puncte de 5tre5. după care. a5pirantul tre<uie 5ă retrăia5că acea5tă 5tare elevată. :nălţarea co$pletă a lui Zundalini durea@ă o perioadă 9oarte 5curtă de ti$p. de o<icei. Zundalini 5e $i că :n 5u5. D.t $ai de5 po5i<il.noduriW L:n centrul din regiunea anală.lne te altă @onă de 5tre5. energia Zundalini curge $ai departe prin acel punct. D8iar dacă 5e $ai di5per5ea@ă pe parcur5. atunci c. D. „Fn ti$pul $i cării 5ale a5cen5ionale. de durere.? -re@irea punctului 5ituat la 12 lăţi$i de deget dea5upra capului repre@intă uniunea 5upre$ă cu !<5olutul.t 5ă acţione@e pe $ai $ulte nivele deodată. p. acţionea@ă a5upra lor p. D.nă ce le di@olvă. Energia Zundalini poate di9u@a a5t9el :nc. #ar Zundalini poate 9i <locat oriunde de-a lungul traiectoriei 5ale a5cendente.nceneM. iar dacă urcă pe %da &adi $ o 5en@aţie de răceală. p. 5e revar5ă :$preAurul <ioc.nd atinge c8aHra ini$ii 5e pot :nregi5tra palpitaţii ale cordului.

Zundalini urcă 9ără pro<le$e. „Po$ul 5e9irotic? ne 5pune că $ai 5unt c8aHre neactivate $ :n di$en5iunea a 2-a au 9o5t active doar (.nd energia Zundalini nu $ai co<oară $ai Ao5 de c8aHra 9rontală.com? -ot a5tă@i. apoi pare 5ă 5tagne@e. :ncre$enire :n po5turi ciudate. Zundalini :l energi@ea@ă te$porar. a$ avut con9ir$area $%rocesului de acti(are a chaArelor %entru dimensiuni su%erioare'XX.@o#aesoteric. ce arde i tran5$ută toate i$purităţile i di@ar$oniile Har$ice. re5tul corpului e golit de <ioenergie. alte 9eno$ene $i5tice e"traordinare Lpar9u$uri. E5te o c8aHră neactivă. $odalităţi neo<i nuite de re5piraţie. de pe +++. „P. a<5or<indu-i energia. -rec. apoi $erge $ai departe. Pe $ă5ură ce Zundalini atinge centrul i$ediat ur$ător. &. iar treapta a 12-a repre@intă ne$urirea.nă la c8aHra a 2-a. E5te intere5ant că :n Egipt 5unt 12 trepte ale 5cării 5pre viaţa eternă. e"peri$entarea e"ta@uluiM. Gidicarea lui Zundalini la c8aHra a (-a nu re@olvă toate pro<le$ele. iar acu$ tre<uie activate :ncă + i 5ă 9ace$ legătura cu #ivinitatea.(a(i(o(.? „Fn ti$pul ace5tui proce5 pot e"i5ta $i cări involuntare ale corpului. !ici urcă puţin. cu aAutorul %nternetului. 5uneteM.nd prin 9iecare centru. 100 .? X in9or$aţii preluate +++. care ne activea@ă corpul de lu$ină.net. di9eriţi centri 5u<tili de 9orţă devin activi i capătă viaţă nu$ai :n ace5t $o$ent. „Fn ti$pul a5cen5iunii. gu5t de nectar. vi@iuni i audiţii Lvoci. iar e"tre$ităţile in9erioare tind 5ă devină reci i cadaverice. Fn interiorul no5tru 5e produc 9eno$ene 5ecundare. E5te $o$entul c. lu$ini i 5unete interioare.5upravitali@antă.Ed. deoarece „de5c8iderea de noi c8aHre e5te un proce5 de5tul de di9icil pentru organi5$ul o$ene5c i nici activarea celor e"i5tente nu e5te prea u oară?. curgeri puternice de energie :n corp.

#in ace5t $o$ent di5cerne$ u or adevărul de $inciună. Sunt pri$ele Aeturi de energie care co<oară din5pre g. Fn lucrările alc8i$ice 5au e@oterice nu ni 5e 5pune ni$ic de5pre acea5tă nouă c8aHră. !cu$ apar proce5ele de con tiinţă i i$agini vec8i. Fncepe lucrul a5upra noţiunilor de dreptate.toare au $ai $ultă 9orţă i le percepe$ ca <rutale. &. 0iind co<or.&enu$itaWM. vo$ adăuga i contri<uţia lunară a c8aHrei 5e"uale.i $entalul i e$oţionalul. Don5tată$ că ne pricepe$ la $ulte. c8aHra #aat8 L. &e 5i$ţi$ 9oarte <ine :n pielea noa5tră. &e a teaptă Pri$ul gardian. Fngera ul.&enu$itaWM lip5e te. rău. #acă a$ reu it ace5t lucru. apar 5en@aţii care ne 9ac 5ă crede$ că ave$ pro<le$e cu ini$a. Pă@itorul. Sunte$ :n 9aţa podului. D8aHra #aat8 L. !tunci iniţiatul aAungea doar >$ #e5ăv. pedeap5ă.t i u$eri către Su9let.nd :i venea vre$ea. #e i c8aHra Su9letului e5te de5tul de activă.com -$ChaArele "i 6orţa >undalini'.pe care Zundalini o de5c8ide. El pri$e te i$pul5uri direct de la epi9i@a care doar$e :ncă. care :n alc8i$ie repre@intă că5ătoria Soarelui cu Cuna.? XX in9or$aţii preluate de pe +++. 101 . că ti$ aproape orice. #e 9apt 5unt 11 c8aHre pe po$ul 5e9irotic. -raver5ă$ ni te 5tări 5u9lete ti i $entale deo5e<it de grele i 9oarte ciudate pentru $entalul no5tru. Pentru a ec8ili<ra c8aHra ple"ului 5olar. ti$u5ul nu e5te :ncă activat.r it :n plan tridi$en5ional i c.nduri i 5i$ţi că-ţi e"plodea@ă capulM.(a(i(o(. le vo$ pune de acord. ră5plată.Ed. pleca cu graţie :n &irvana. Ea lip5e te pentru că e5te puntea :ntre o$ul tridi$en5ional i cel adevărat. Zundalini urcă 5pre ple"ul 5olar Lapar o $ulţi$e de g. <ine. Zundalini ocole te Su9letul Lacolo tre<uie adunate toate a5pectele ec8ili<rate deAaM. vo$ ec8ili<ra :nt. Ceviatanul. c8iar dacă i $entalul a 9o5t :$<unătăţit. articol de Lelia 3ihail/.

toate căutările. pentru că -otul nu per$ite dec.? !poi a$ 9o5t critic literar. :$i plăcea 5ă 5pun1 „Fntr-o altă viaţă a$ c. capătă 5en51 dorinţa de a nu $erge la 0acultate. Eu $-ot Deea De SuntP Ei din nou vocea din Mine1 „!ici 9aci parte dintre Ei. Fncep 5ă :nţeleg de ce a$ venit pe Pă$. 9ără 5ă tiu cu adevărat ce tiu. :ntr-o altă viaţă a$ 9ăcut <alet. dar anul viitor o 5ă 9ii a a cu$ tre<uie. D. Zilele trecute a 9o5t o nouă :ncercare $ ai trecut-oP -re<uie 5ă re@olvi i 5ă la i :n ur$ă tot trecutul. acea dorinţă de a $erge la cur5uri care aveau legătură cu energia 5au p5i8ologia.. Ei 5i$t că „Pri$ul gardian? 5unt tot Eu. -re<uia 5ă 9iu printre pri$ii care 9ac trecerea prin noua 5tare de agregare/9a@ă. 5unt tipare de energie care tre<uie lă5ate 5ă plece.nt :n acea5tă viaţă. iar tot ceea ce a$ 5i$ţit i trăit p.!cu$ a$ con9ir$area 5cri5ă că a$ trăit e"perienţa tre@irii lui Zudalini i a$ trecut podul. Etia$ in5tinctiv i $ai de$ult.t de 5curtă.ndut orice 5e putea vinde $ de la <ăutură la a5igurări.. toate pără5irile..nă !cu$. arpeleW 5ă treacă $ai u or :n @ona 5uperioară. !i :ncredereP !5ta c8iar poate 5ă-ţi u ure@e calea.$pla ni$ic rău. D8iar dacă 5unte$ cu tine. a$ :nvăţat 5ă lucre@ cu energia 5u<tilă. ci de a ur$a un cur5 de co5$etică.t ceea ce tre<uie 5ă 9ie i e5te :n pecetea ta.. de parcur5. 102 . ca !cu$ 5ă 9iu !ici. a$ 9ăcut co$erţ $ a$ v.t de $ulte vieţi co$pri$ate :ntr-o perioadă at. a$ 9ăcut cur5uri de $a5aA i alte cur5uri care 5ă $ă aAute 5ă :nţeleg $ai <ine...na.ntat la pian. Ei toate ace5tea. a$ ţinut loc de diriginte de antier. trecerile $ele 5pectaculoa5e prin at.tea do$enii di9erite.. a$ 9ăcut e"ecutare 5ilită. &u ţi 5e poate :nt. dintre cei care de5c8id dru$ul i pentru ceilalţi. a$ o<ţinut autori@aţii de con5truire i a$ 5upraveg8eat e"ecutarea <ran a$entelor de utilităţi.. depinde doar de tine. „Pri$ul gardian? $i-a dat voie 5ă-l trec. nu a$. de trăit. !cu$ e ti :n 9a@a :n care 5e de5c8id c8aHrele 5uperioare i 5e produce uni9icarea cu Su9letul $ $ai 5unt :ncă $ulte de 9ăcut. 0ă-o repede. Pentru ca . a$ 9o5t inginer. #e i le-a$ 9ăcut :n viaţa acea5ta.

1+. corpul 9i@ic va re5i$ţi di9erenţa dintre 9recvenţa corpului tău eteric Lcare :ncepe 5ă crea5căM i ali$entele care au o 9recvenţă $ai Aoa5ă. #e a5ta carnea :$i 9ace rău $ pentru că nu $ai core5punde cu noua $ea 9recvenţă i corpul 9i@ic 9ace un e9ort 5upli$entar 5-o proce5e@e.ncă$ i <e$ 9recvenţe de energie i at. Parcă văd i aud pentru pri$a dată. !$ reu it. 5ă-$i cer iertare de la toţi cei 9aţă de care a$ gre it :n acea5tă viaţă.? „Pentru d.2011 103 . cite te. „E5te pentru tata. dar a 9o5t pri$a dată c. Ei atunci c.t de 5i$plu?.nd a$ 5i$ţit a5ta :n Su9letul $eu $ i-a$ iertat pe toţi i a$ cerut iertare de la toţi. &u erau de 9aţă.nd a$ ter$inat de 5cri5 toate ace5tea. Ei tot !cu$ a$ avut oc8i i pentru $icuţii $uguri care au apărut :n copacul din 9aţa 9ere5trei. %ar ceaiul de <u5uioc pe care :l ador. :ntrea<ă. ><5ervă. doar tre<uie . E5te pri$a dată c. #e 9apt.02. acu$ $i-a ie it :n cale pe dru$ul $eu 5pre $etrou.$<e5c1 „Etiu totul. Der etorul pe care-l :nt. noi $. tiind că nu tiu ni$ic.5ă 9iiW. !vea$ nevoie de cineva căruia 5ă-i dau pac8etul pregătit i c.nă i a5ta uita5e$ 5ă 9ac.? -ot a5tă@i.nd o<5erv cu$ i-au dat pri$ele 9run@uliţe noi. p.n5ul $ 5ă 9ie pri$it. prive te.Pri$e ti tot ce ai nevoie.t ti$p c.ngă „Spring -i$e?.t nu e ti :ncă ec8ili<rat per9ect. E at. !5tă@i a$ 9ăcut „curat? prin 5ertarele trecutului.ndit a5ta. !$ reu it 5ă dau de po$ană i pentru tata. $-a$ uitat $ai atent la planta căţărătoare din 9aţa 9ere5trei de la <ucătărie. a5cultă.lnea$ $ereu l. 9ii atentă $ toate $ai $ult ca p. Diudat.nd a$ g. un adevăr $-a 9ăcut 5ă @. cu adevărat.nă !cu$. ca ni te <o<oci $ici i ver@i. !cu$ re:ncep 5ă V_# i 5ă !=# $ i a5ta e5te nou pentru $ineP !$ :nţele5 de ce 5-au 5c8i$<at pre9erinţele $ele ali$entare. a apărut i cel care tre<uia 5ă-l pri$ea5că. :n5ea$nă doar 9recvenţă ridicată. > 5ă a9li i o 5ă tii $ai $ulte?. :nţelege.

re9lectă căderea :n den5itate. A%ocali%sa 56!ntului :oan. :$preună cu ceilalţi care aAută la reali@area 5altului >$enirii. a$ a9lat du$inică la cur5. &u e5te nevoie 5ă-$i 9ac pro<le$e $ $ecani5$ul de răcire 5e gă5e te „la purtător? i intră :n acţiune c. toate $icile ritualuri cotidiene. ca 5ă anule@e 5en@aţia puternică de căldură.nd e5te nevoie de el. D. !5tă@i a$ citit :n $9 Chei %entru atin#erea nemuririi.t :ntunericul. Calea de e(oluţie a 5u6letului' de5pre cei „1.Fn ti$pul $editaţiei. li9tul a putut 5ă 9acă legătura :ntre 5u5 i Ao5 i din nou :n5pre 5u5. &u cuno5c 5e$ni9icaţia ace5tei c8aHre. era a coAii de prună LindigoM.. DiudatP Dred că nu voi $ergeP !$ :nţele5 i că Burnalul pe care :l ţin tre<uie 5ă aAungă doar la cei care au nevoie de el. tiu că e5te vor<a de5pre $a5a critică ce 9ace po5i<ilă 5c8i$<area con tiinţei =$anităţii.$plat a5ta. iniţial a$ cre@ut că nu văd dec. Ei atunci c. dar voi a9la la $o$entul potrivit. care $enţine ec8ili<rulM.. #e 9apt. $i 5-a activat :ncă o c8aHră $ culoarea.000 de ale i?. „!pocalip5a? vor<e te doar de5pre etapele 5c8i$<ării noa5tre i ea 5e ter$ină cu ulti$ul o$ tre@it.nd 5-a :nt. Si$<olul 5cării Lco<or. $etal3 la $iAloc $ pă$. a5t9el :nc. dar acu$ tiu că era indigo :nc8i5. aer3 Ao5 $ apă. 104 .re i urcareM repre@intă pentru noi doar aducerea a$inte a co<or. %ar eu 5unt !ici. Mi-a$ dat 5ea$a că la Bacău. a$ :nţele5 că toate 5i$<olurile noa5tre. Seara. Vreau 5ă $erg la NorH58op-ul reco$andat de #aniel i totu i 5i$t că :ncă nu tre<uie 5-o 9ac. >ricu$. :n ti$p ce 9ăcea$ du . dar i o răcoare plăcută :n tot corpul. :n noaptea de ) $artie.t de5pre ro5tul $eu :n ace5t pu@@le =niver5al. a$ 5i$ţit căldură :n @ona „coroanei?.. era o culoare 9oarte :nc8i5ă.t :nălţarea 5ă ai<ă loc la nivel glo<al.rii i a datoriei de a reveni la Fnalt.ntul.. Dă toate ele$entele 5unt :ntr-un ec8ili<ru per9ect L5u5 $ 9oc. iar activarea a 9o5t de 5curtă durată. că noi deveni$ un ec8ili<ru per9ect i că la un $o$ent dat con tiinţa >$enirii 5-a 5c8i$<at.

!$ :nţele5 i 5e$ni9icaţia etapelor din ti$pul Geconectării. #ivinitatea din noiM3 .$eridianele energetice 5-au 5i$pli9icat Lau di5părut cele care $ă leagă doar de $aterialM3 . para5i$paticul.pecetea lui Solo$on $ :nt. egale ca nu$ăr cu c8aHrele care :n pre@ent 5unt active3 . !cu$ tiu că nu tre<uie 5ă $ă :ngriAore@.!$ :nţele5 de 9apt cu$ 9uncţionea@ă Geconectarea $ toate de5enele repre@intă in9or$aţii care 5unt recuno5cute de către !#&-ul no5tru eteric.cele 2 canale pentru ridicarea lui Zundalini L5i$paticul.ngă. !poi.i $u că coada i :i dă dru$ul/cele două cupe ale lui „#aat8? 5-au :ntor5 9aţă :n 9aţă.ntul?M3 . a$ 5i$ţit căldură :n @ona „coroanei?.nde5c $ai <ine la cele a9late1 .re. 5e regă5e5c :n 9iecare părticică din noi. 1*. #e data acea5ta. iar Su9letul a ale5.lpi? L„Dau@al?R„Pă$. dar tre<uie 5ă $ă g.cercul e5te =ro<oro5 care. pentru că ele 5e regă5e5c la nivelul lui. după care a urcat din5pre ini$ă Linclu5iv <raţeM 5pre cap i $i-a lucrat 9oarte atent partea dreaptă a capului. a$ 5i$ţit pre5iune :n @ona 5uperioară a 9eţei i a$ ră$a5 cu o 5en@aţie de pre5iune -durere :n partea 5t. adică vor<i$ de5pre alinierea propriului =niver5 L„>$ul !da$? 5-a divi@at :n 2 i acu$ 5e une te3 5e 9or$ea@ă a treia 9orţă.rii e5te i cea a urcării $ ( c8aHre3 .5cara co<or. centrul coloanei verte<raleM3 . Ge:ntoarcereaM3 .a$ 12 linii ori@ontale.02. ci 105 .i co<or.T12 c8aHreR2 „St.1. iar cea in9erioară a revenit 5pre cea 5uperioară $ =nitatea e5te regă5ită i S9era Su9letelor lu$inate reunite cu Dreatorul lor. apoi urcare La a 5-au petrecut lucrurile $ !cu$ e5te $o$entul Fnălţării.2011 &oaptea trecută a$ 5i$ţit din nou Zundalini.triangulaţia $ 2 devine 1. :n $od con tient.

#e i $ă doare capul :n partea 5t.. nu are nicio i$portanţă.7urtaA i pu<licată de Editura 0he Academ@ 6or Future 5cience. #i$ineaţa.Ed.5ă-i per$it 5ă e"i5te. #upă ce 5e va o<ţine $a5a critică de :nălţare/rea$intire/urcare :n 9recvenţă.ngă. #oar at. a a cu$ trece$ prin na tere. &. dar 5cri5ă 5au 5pu5ă.. Ea tre<uie trăită de 9iecare a5pirant :n parte. dar nu i-a$ dat i$portanţăM. cu 5eninătate i naturaleţe. Ei doar vor ti că e5te un proce5 natural i vor 9i pregătiţi 5ă treacă prin el. adole5cenţă. apoi la nivelul capului.B. D8eia pe care a$ trăit-o e5te cea din $Cartea Cunoa"terii4 Cheile lui Enoch'X. iar odată ce a$ cuno5cut-o. &oaptea. Etiu că va ur$a la 9el pe partea 5t.tulM. 5tai lini tită $ la5ă-l 5ă lucre@e i 5ă ia5ă?. $oarte $ 9ire5c i 9ără :ntre<ări 5au tea$ă. 106 . d.ngă. pentru $ai $ulţi dintre cei pregătiţi. corpul a tre$urat puţin i $i-a$ 5i$ţit re5piraţia 5c8i$<ată. -ot ti$pul a$ 9o5t lini tită1 „Ca5ă-l 5ă ia5ă. 5ă-$i pă5tre@ 5$erenia :n cunoa tere. a$ 5i$ţit un gu5t a$ar La 9o5t pre@ent i altădată. totul va 9i u or pentru ceilalţi. doar că a$ 9ăcut parte din planul ace5ta al #ivinităţii i că $o$entul $eu de tran59or$are din o$idă :n 9luture e5te :n !cu$. copilărie.ndu-$i 5ea$a că nu a$ ni$ic 5pecial 9aţă de ceilalţi. Etiu că tre<uie 5ă nu $ă te$ :n 9aţa lucrării puternice ce va 9i. pentru că are un ro5t.t. 9eno$enul 5e va petrece $ai repede i $ai u or. 9ără a 9i :n5ă a5taM :n 5to$ac. totul e5te <ine. pe ur$ă vor 9i e"plo@iile de culoare. &u tiu dacă au 9o5t i alte per5oane care au de5c8i5 „ci9rul per5onal?. L&ici $ăcar nu tiu dacă e5te un „ci9ru per5onal?PM &u$ai că acu$. dar cred că nu 5unt pri$aP X 5cri5ă de către B. 5en@aţia de „corp ca după <oală? i un puternic gol Lca de 9oa$e. :n ti$p ce Zundalini lucra. :ncep 5ă $ă $i c $ai u or Linclu5iv g. $aturitate. dacă cineva a trecut prin a5ta.

=ro<oro5 : i $u că coada.nd 5e va ter$ina Planul tău Ldin nou. Dei care pot. capa<ilă 5ă cree@e inclu5iv creaţiile punctului in9i$.? „D. [ine $inte a5ta. -u tre<uie 5ă tii 5$erenia punctului #ivin.nd curat. vor recunoa te !devărul doar privindu-te. legătura cercului 5lă<e te. a$ 5i$ţit dureri :n @ona u$erilor i o u oară Aenă ing8inală $ pe partea dreaptă a corpuluiP !cu$ tiu că pe partea acea5ta. Ei din nou :ndoiala din $ine i din nou vocea din Mine1 „-re<uie 5ă tii :n per$anenţă că e ti un punct :n Eternitatea #ivină. -otală i !totputernică. care : i recunoa te 5ituaţia de punct :ntr-o i$en5itate de puncte.ngă a capului $ 5i$ple ec8ili<rări. #ar :n acela i ti$p. cu$ e$i59era cere<rală dreaptă a 9o5t deAa parcur5ă de către Zundalini.1(. ver< adevărat.nd1 „D8ri5to5 e5te cuv.nd avea$ „c8eia trecutului i viitorului?M e5te c8eia $u@icii Su9letului. ca parte din ->-=C. Dapul lui =ro<oro5 doare $ai puternic dec. a$ 5cri5 a a. 9aptă <ună.nd avea$ „pentru tine?M. pentru că :ncepe 5ă-i dea dru$ul. dar :n g. Da 5ă-ţi 9ie u or pe calea ta. nu va $ai tre<ui 5ă convingi pe ni$eni. dar 5c8i$<area >$enirii 5e ter$ină cu ulti$ul >$ care re:nvaţă ce e5te.? !$ au@it a5tă@i pe cineva 5pun.? !5tă@i a$ 5i$ţit o Aenă u oară :n @ona cocci5ului i dureri puternice pe partea 5t.2011 „D8eia trecutului i pre@entului La$ 5cri5 a a.t proce5ul no5tru de 5c8i$<are de 5tare/9a@ă.&i$eni nu poate 5luAi la doi 107 . E5te un proce5 care :ncepe la nivel per5onal. tre<uie 5ă ai g.ntul :ntrupat. intenţie 5ănătoa5ă.t coada lui. #e ce te :ndoie tiI &u D8ri5to5 5pune1 . $u@ica #ivinităţii. $u@ica a5trelor.ngă. &u Audeca ni$ic i pe ni$eni $ orice lucru i 9iecare >$ 9ac parte din Plan. :nainte ca energia Zundalini 5ă lucre@e i pe e$i59era 5t. #u$ne@eu i #iavolul 5e $ani9e5tă doar prin o$ :n lu$ea $aterială?. „!pocalip5a nu e5te dec. dar cu $ai puţină 9orţă. de i :n g.02.

iar $u@ica celor apte 59ere planetare e5te lira cu apte cor@i. nu ai cu$ 5ă 9ii dec.5tăp. care a u5cat. A%ocali%sa 56!ntului :oan. #u$ne@eu te :ndea$nă la %u<ire i a 9i F$preună.t de partea #ivinităţii.t.ngă &oi i ne aAută. #upă un ti$p 5-a lini tit. dar 9oarte <l.niWI Ei la <ote@ nu au@i1 . Geconectarea 5e putea 9ace doar cu #ivinitatea i at. 1). M-a$ ridicat din pat i a$ re:nceput 5ă cite5c din cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. „Dorpul e5te te$plul Su9letului. dacă nu a trecut el :n5u i prin 0oc. Gedeveni5e cal$.nd 5i$ţi a5ta. D. #in nou a$ gă5it legătura dintre <ote@ i 0oc.ngă a capului. M-a rugat $ult „5ă-l trag de păr :n 5u5?. Calea de e(oluţie a 5u6letului' 5e po$ene te de5pre două „catacli5$e/graniţe/revelaţii ale lui Za9 i !in? i 9aptul că „ni$eni nu poate 5ă pătrundă :n cortul $ărturiei. Calea de e(oluţie a 5u6letului'. Sunte$ =n Su9let $ corpul nici nu con tienti@ea@ă E5enţa #ivină. că$a a de noapte pe $ine. :nainte de a pleca.2011 &oaptea trecută $-a$ tre@it din nou cu 5en@aţia e9ectului Zundalini. #e data acea5ta. e5te Singurul. !$ tran5pirat 9oarte $ult. nu-l $ai durea ni$ic i a putut dor$i <ine. după ce a trecut prin <ote@ul cu !pă?. A%ocali%sa 56!ntului :oan. apoi a$ 5i$ţit o răcoare plăcută. a lucrat partea 5t. care !cu$ :nţeleg că e5te de 9apt tre@irea lui ZundaliniP -ata cred că a trăit 5tarea de tre@ire a lui Zundalini la 5pital.ndă. !$ 5i$ţit i ar5ură pe 5pate. 0orţele Binelui 5unt l. Dapitolul 12 :ncepe cu ur$ătoarea 9ra@ă1 108 .? LMi-a$ adu5 a$inte că di$ineaţa a$ notat de5pre „$u@ica a5trelor?PM Fn cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. pur i 5i$plu. Fngerii 5unt !ici i !cu$ pentru cei care 5unt pregătiţi?.Mă lepăd de SatanaWI #u$ne@eu e5te :n &oi. era nelini tit i nu-$i putea e"plica ceea ce 5i$ţea. Fnvierea :ncepe printr-o na tere 5pirituală :nainte de a deveni co5$ică.02.

puncte cardinale ale crucii :n$ulţite cu cele 2 planuri ale lu$ii $ eter. Mă uit la crainica de la televi@or.$<it1 corp/$aterie $ tran5piraţie/lic8id $ vaporii :n care 5-a tran59or$at tran5piraţia/eter. #ar a5ta nu a 9o5t altceva dec.nt. D. #oar la5 5ă vină 5pre $ine i le accept.$<e5c.. a$ $er5 :n <ucătărie. cite5c 5au :nţeleg. Mă uit acu$ pe 9erea5tră i @. :n5ea$nă pentru $ine1 „la :nceput după GeconectareRa doua tre@ireRdouă treceri :n @ona capului?. Era$ acolo i au@ea$ planta căţărătoare din dreptul 9ere5trei cu$ 5e legăna :n v. 109 .t e"perienţa $ea din acea5tă noapteP Ei $ai e5te ceva intere5ant $ pi"ul a adunat 5ingur.nd era$ 5tudentă.„Don5tituit din cele . care nu :nţelege ni$ic. E5te 5ingurul cuv. ! :nceput 5ă plouă. :nainte ca eu 5ă cite5c ace5t capitol1 „2R2R2R1T10R1R2T12?.? ! 9o5t doar un 5e$n pentru oa$eni 5ă :ndrepte ceea ce 5e poate. dar că va 9i o @i :n plu5 de tran59or$are. Mi-a$ a$intit cu$ noaptea. Ei a$ tiut că a5tă@i plouă. t5una$i i radiaţii.ng. >ricu$. deci ninge. adică tre<uia 5ă cite5c capitolul 12P #e $ult nu $ai :ncerc 5ă-$i e"plic ceea ce 5criu.. a$ că@ut i $-a$ lovit. de un gard $ic de 9ier. corpul :ncă :$i e5te ca o $ică o$idă ce a5piră la 9luture.nd totul 5e ter$ina5e. #i$ineaţa $-a$ tre@it cu g. Mă doare puţin 5u< pieptul 5t. Picături $ari 5e preling u or.ndul că nu e5te ni$ic rău. calculator i televi@or 5e vedeau ciudat. o5ul $ai $ult. c. 9ierul de călcat i lu$inile de la prelungitor.. Ei ceea ce a$ adunat.. a$ <ăut puţin ceai.nt pe care-l pot 9olo5i ca 5ă de5criu ceea ce a$ vă@ut. -otul e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie $ reactoarele centralei nucleare tre<uie răcite. dar $-a$ 5i$ţit ciudat. Aapone@ii tre<uie 5ă 9acă 9aţă nin5orilor a<undente. lic8id i 5olid $ 12 glori9ică per9ecţiunea organi@ării co5$ice3 raportul lui direct cu roata vieţii rati9ică Cncheierea ciclului involutiv?. „Coviţi de cutre$ure. !$ @. &oaptea. Donclu@ia pentru $ine1 nu 5e <ea ni$ic i$ediat după o a5e$enea e"perienţă. #upă ce totul 5-a lini tit.

. Audecăţi proprii neeli<erate. Zundalini a urcat din nou. o neră<dare dureroa5ăO !poi a$ ro5tit 9ără 5ă vreau1 „!cu$ e5te $o$entul pentru $ine ca 5ă eli<ere@ toate credinţele vec8i. Mă doare puţin i :n @ona ini$ii. Ei totu i. !$ tiut că nu tre<uie 5ă 9ac ni$ic corpului.nd a$ $er5 :n pat.nd i a$ 5i$ţit o altă apă5are :n a9ara capului. păreri de rău.nd re5pir puternic. de i :n corpul $eu a5tralP !poi a$ putut vor<i. de !cu$ Sunt !ici. dec.2011 „-oate durerile 5unt doar te$eri. -otul e5te <ine.? !tunci $i-a$ rea$intit ce 5unt. dar era o pre5iune 9oarte puternică $ nu putea$ vor<i inteligi<il. toată vinovăţia. orice durere. :n cre tetul capului $ era$ culoare. a$ au@it din nou 5unetele de 9recvenţă ridicată i 5-a de5c8i5 o nouă c8aHră. a$ putut 5ă articule@ cuvinteP „&u te $ai te$e. &u a$ 9o5t i nu 5unt 5ingură :n acea5tă călătoriePM Ca un $o$ent dat a$ :ntre<at1 „E5te gataI Pentru că tre<uie 5ă $erg la toaletă?.5 u or. dar era$ cu$va :n a9ara capului $euP Sen@aţia a 9o5t :n a9ara capului i :n @ona calotei 5uperioare.t 5u< 9or$ă de proiecţie. 9iindcă el nu e"i5tă Acum pentru Mine. #ar era$ tot Eu.? &oaptea trecută citea$.? LFn ti$pul trecerii lui Zundalini $i 5e 5punea c. dar nici a5ta nu tiu :ncă ce :n5ea$nă. Sunt cu tine. c. dar era ceva :n $ine care dorea 5ă $erg $ai repede la culcare $ cu$va. trec prin acea5tă 110 . Si$t i puţină Aenă :n piept.nd i cu$ 5ă re5pir.Fncă nu reali@e@ ce :n5ea$nă.. dar tu nu ai nevoie de a5ta. dar de data acea5ta 9oarte <l. !$ r. Ei a a a 9o5t.. !$ :ncercat. 5trălucitoare. dar nu a$ reu it. „Bine. #e data acea5ta al<-viorie.. F$i accept Sinele Meu >$ene5c i o 5ă :ncep 5ă-$i cuno5c #ivinitatea Mea de Sine?. Fn toată acea5tă perioadă a$ 5i$ţit căldură i iu<ire.02. Sunt convin5ă că e5te un ro5t :n toate i pentru că !cu$ 5unt pregătită. D. Poate părere de rău pentru cele care 5-au 5tin5 :n $ineI 1'. Su9letul-Eu 5i$te 9oarte puternic 0ocul Spiritului.

nd a$ g. 5i$ţea$ ca i cu$ $ă reorgani@a$ $ era$ pilitura de 9ier care i$ită $odelul originarP Fn di$ineaţa a5ta $ă dor i picioarele Lle-a$ ţinut 5tr.ntătoare? 9oarte :naltă. :nainte de a ador$i.n5e 5u< $ineM.nd toate 5-au ter$inat. D. 111 . nu pentru că $ă 5i$t vinovată de ceva. !5ta e5te lecţiaP Ei nu tre<uie 5ă $ai con5truie5c proiecţii :n viitor. au di5părut. !cu$ :n5ă :$i e5te greu 5ă $ă concentre@. e5te noua in9or$aţie pe care tre<uie 5-o pri$e ti. tre<uie 5ă 9iu doar :n $o$entul Pre@ent.e"perienţă. „Stai lini tită.? Fntr-adevăr.tului. ca i cu$ ar 9i intrat prin @ona capului.nduri care au plecat. vreau 5ă a9lu tot $ai $ulteP !u 9o5t i g.. 9aptul că nu a$ :ncetat 5ă $ă Audec pentru ce a$ 9ăcut 5au nu a$ 9ăcut ca 5ă-i aAut $ai $ult. #e data acea5ta 9oarte inten5ă $ a$ perceput-o alt9el. pri$a oară cu po@iţionare :ndelungată :n @ona ini$ii $ ca i cu$ a 9i $urit. Deea ce 9ac tre<uie 9ăcut pentru că vreau 5ă 9ac. a$ au@it o „9recvenţă c. Ei totu i. Ei corpul :$i arde :ncă $ :n 5pecial @ona g. &ici cu $e$oria nu 5tau toc$ai <ine !cu$.? D. !ici i !cu$P #urerile din @ona ini$ii L5i$t i valuri de energie co<or. a$ ador$it $ 5o$n ad. Sunt 5en@aţii care vor trece. 9ără 5ă 5i$t ten5iune :n @ona celui de-al treilea oc8i 5au ar5ură :n @ona calotei craniene. ca i cu$ aici 5-ar 9i produ5 o 5c8i$<are. nu te te$e. a$ 5i$ţit o nouă trecere de 9oc. Gecuno5c vinovăţia 9aţă de $a$a. vinovăţii pe care le lua$ a5upra $ea. Deva i$portant $ după ce 5-au ter$inat toate.nc. #i$ineaţa :$i 5i$t corpul ca după o rană care 5e cicatri@ea@ă $ calota 5uperioară a capului e5te :ncă grea i parcă arde. „!cu$ e5te pentru Mine. Voi 9ace ceea ce tre<uie $ Ci<erul !r<itru tre<uie re5pectat i $a$a lă5ată 5ă aleagă. totul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. odi8nitor. ->-=C 5e organi@ea@ă din nou..toare 5pre ini$ăM repre@intă păreri de rău pentru ceva 9ăcut 5au ne9ăcut. Fn $o$entul :n care a$ con tienti@at. M-a 5canat de trei ori. pro$i5iunea 9ăcută lui tata.ndit a a.

pentru că nu a 9o5t ni$ic 9orţat. a$ 5i$ţit c. $i-a arătat că a$ ale5 dinainte planul. per$ite tran59or$area. Fn5ă e5te doar o a$intire a altor ti$puri. -oate ace5tea redevin per9ecţiune.. care 5-a creat :ntru cunoa terea E-EG&=C=% „=&=C?. E 9anta5tic 5ă 5i$ţi că E ti i că trăie ti :n acela i $o$ent..M Dorpul $eu e5te per9ect $ nu $ai are nevoie de niciun arti9iciu e"terior ca 5ă 9ie a a. de i uita5e$ de el.? LMi8ai E$ine5cu $ „Scri5oarea %?M E= 5unt punct :n $i care. cu dureri. certi9ică alegerea dru$ului cel <un. #atorită lui trăie5c acea5tă e"perienţă deo5e<ită i :l iu<e5c pentru că $-a adu5 p. doar un punct din M!GECE ->-=C.nă acu$. Etiu că nu vor 9i e9ecte 5ecundare :n cadrul proce5ului prin care trec.&oaptea. cel dint. 0iecare 5-ar putea 5ă ai<ă alt cod-ci9ru. Vanitatea nu poate 5ă e"i5te dacă tii că e ti o proiecţie a -a. a avut un 5cop.nă aici.? L!$ vrut 5ă tiu ce 5e$ni9icaţie au 5telele că@ătoare i a$ a9lat. cu i$per9ecţiuni. pe $ă5ură ce :nvăţ $ai $ulte de5pre Mine :n !cu$P E 9anta5tic 5ă 5i$ţi durere-ar5ură-răcoare-orice altceva i :n acela i ti$p. 5ă tii că [ie nu ţi 5e poate :nt. -re<uia 5ă continui 5tingerea Har$eiP &i$eni nu $ă poate in9luenţa i ni$ic nu $ă poate atinge $ doar Eu :n5ă$i.nduri1 „>rice voi pri$i va 9i doar :n acord cu Planul 9ăcut de Mine. care odată ce e5te activat prin e"perienţă per5onală. De dar $inunat e5te V%![!P Cini titoare g.teva $o$ente pre@enţa vanităţii. de c)tre MineM.i i 5ingur $ %ată-lP/Du$ din c8ao5 9ace $u$ă iară el devine -atăl. pentru $ine $ ni$ic altcevaP >rice a$ 9ăcut p. „#ar deodată un punct 5e $i că. !cu$ e5te Mo$entul $eu de con tienti@are i codul de la „D8eia lui Enoc8? Lcod pre5ta<ilit %entru $ine. :n 5o$n. Sunte$ doar %n9or$aţie :ntr-o 112 . Fl iu<e5c a a cu$ e5te el $ cu cicatrice. #ar pentru evoluţia 9inală de la nivel planetar. tre<uie atin5ă $a5a criticăP „Stele că@ătoare $ pentru un vi5ător.$pla ni$ic. E 9anta5tic 5ă cuno ti că e ti Su9let i Spirit Fntrupate.

! a a$ a9lat că cea $ai puternică e5te 9recvenţa energetică a iu<iriiP -ot a5tă@i.inele 5-a oprit $..na 5t.. lătr.ntul?. c. iar cel care trecu5e prin ea a :nceput 5ă creadă :n #ivinitate.02. 5pun.ngă $ine i tre<uia 5ă 5alvă$ Pă$. -oată e"perienţa a :n5e$nat $ai t. apoi 5-a retra5 i a intrat :n curte. cu 12 9iinţe l.02. Mi-a$ 5tăp. #e la di5tanţă.ine :nc8i5 la culoare. dar nu 5-a oprit.r@iu o 5c8i$<are :n <ine. Fn acel $o$ent.inilor p. D. apoi a$ ră$a5 a a i i-a$ 5pu5 tare1 „-aciP? !5ta l-a 9ăcut 5ă devină $ult $ai agitat.+ de $inute i totul a durat apro"i$ativ patru ore.2011 Fn noaptea care a trecut. Pentru că Sunte$ Don tiinţă %nteligentăP Sunte$ Minte =niver5alăP Sunte$ Cu$ină i EnergieP Sunte$ toate ace5tea la un locP Sunte$ 0iinţe i$ateriale :n 0or$ă >$enea5căP? 20.ind.nd1 „-e iu<e5cP? !$ 5pu5 a5ta 5i$ţind cu$ iu<irea :$i cuprinde :ntreaga 9iinţă. a apărut :n 9aţa $ea un c.ngă el.nă la declan area e"perienţei au trecut .nă :n @ona ini$ii. lu5tra era 9oarte 9ru$oa5ă i 5e rotea a$eţitor. a$ ră$a5 pe loc cu $.na :ntin5ă 5pre el. aceea i apă5are pe 9runte i căldură din cre tet p. P.nd. a$ a5cultat o e"perienţă intere5antă din @ona drogurilor p5i8edelice. a$ 5i$ţit din nou ar5ură puternică :n corp $ de la v.nd era 9oarte aproape de $ine.2011 &oaptea.8ologra$ă inteligentă.r9ul degetelor $. a :nceput 5ă alerge 5pre $ine.nd $ergea$ la cur5uri. D. #i$ineaţa. nu $ai :nţelegea$ engle@a i $-a$ tre@it :n altă parte. a$ :ntin5 $.ngă 5pre el. Deva de genul1 „Eu 5unt doar un punct care $i că corpul. Era$ :n Aurul unei $e5e vec8i. 22.r. ca i cu$ ar 9i prin5 viaţă. vedea$ ca$ trei i$agini pe 5ecundă.nă :n 113 . după care $-a lă5at 5ă trec u or pe l. acelea i 5unete de 9recvenţă :naltă.ndu-i :n g.nit tea$a i a$ $er5 :n continuare.

r9ul capului $ :ncet. procedea@ă a a. De e5te intere5ant. puternic.t.ng.v. prin vi5e.02. :nainte de unirea 9inală?. $-a$ concentrat a5upra energiei din @ona c8aHrelor ple" 5olar $ ini$ă i a$ tran5$i5-o $ai departe.ndouă lacri$i :n oc8i. &u te opune $ doar la5ă 5ă 5e petreacă. a$ vor<it cu $a$a cea adevărată $ caldă. -re<uie 5ă 9ii 9oarte <ine puri9icată...t at. pentru c.r@iat la :nt. „Secretul e5te 5ă 5i$ţi i 5ă 9ii :n centrul tău.tului LtiroideiM. 22.. 5ă iert. dar u oară. :n noaptea acea5ta a$ eli<erat din nou.iere <l. de data acea5ta. cu iu<ire i acceptare. pentru că din cau@a d. !u 9o5t $ulte 59aturi. %-a$ iertat pe toţi cei care au 9o5t 5au 5unt :n viaţa $ea i i-a$ rugat 5ă 9acă la 9el. Su9letul $a$ei a vor<it pentru c.ndi la trecut.n@ită.lnire.. !$ $ai :nţele5 ceva $ recuno5c $ai u or 9recvenţele energetice din corpul $eu i pot 5ă le locali@e@. lucidă. 9ii :n Pre@ent. 5ă $ulţu$e5c i 5ă eli<ere@ di9eritele a5pecte ale Sinelui Meu >$ene5c. Ei din nou 59aturi1 „&u te g. Ei-a cerut la un $o$ent dat iertare de la !lina.teva $inute cu $ine i a 9o5t $inunat.ndă. Proce5ul are loc oricum. 5ă accept. !poi a $ai 9o5t o repri@ă. lacri$i de iu<ireP Seara $i-a$ dat voie 5ă recuno5c. >ricu$. D8iar i c. cal$ă i :nţeleaptă. pentru $ine era 9oarte i$portant 5ă :nţeleg că i energia Zundalini poate 9i :$<l. dar de data acea5ta. totul a 9o5t 9oarte u or $ ca o $. S-a produ5 a doua uni9icare :n c8aHra Su9letului. apoi 5ă le 114 . a pornit iniţial din @ona g.n ii a :nt.2011 #upă $ai $ulte @ile. dar acu$ nu-$i aduc a$inte dec. iu<itoare. !5tă@i a$ 9o5t la $a$a i. $ulte energii care nu $ai erau pentru $ine.teva $inute.nd trece valul de energie Zundalini prin tine.? !$ ur$at :ndru$area pri$ită i. !vea$ a$. Doar re@i5tenţa ta doare. după care a$ 5i$ţit o căldură iu<itoare :n @ona c8aHrelor ple" 5olar $ ini$ă. -otul a durat apro"i$ativ o oră.

D.$pul $eu vi@ual „nor$al?.. a$ recuno5cut $ai $ulte e$oţii :n $ine.na.ncare i care $i-a $u cat $.nd 5tăp.? LDred că 5e re9eră la eli$inarea tuturor <locaAelor. aura 5e va lu$ina. &u cu$va $-a $u cat pentru că i-a$ 9ăcut un rău 9ără 5ă tiuI >are 5e :nt. E5te de 9apt reacţia !linei 9aţă de $ine.nă acu$ $ ca i cu$ privirea $ea e5te $ai cuprin@ătoare pe lateral i a vedea cu coada oc8iului. 2. #ar oare nu Eu 5unt cea care produce valulI %n5ati59acţia nu vine de la $ineI Mi-a$ adu5 a$inte de c. ! 9o5t pentru pri$a dată c. 9uria nu 5unt de 9apt ale $eleI Mi-a$ adu5 a$inte propriile cuvinte1 „[i-a$ dat. :n 5u<con tient. Parcă era un val care 5e 9ace din ce :n ce $ai $are. %-a$ dat.t p. 5e apără de propria $a$ă.ncare i $-a $u cat.con tienti@e@ pentru eli<erare. [i-a$ 9ăcut.inele $-a aAutat 5ă văd ceea ce nu vedea$ p. dar ea. după care a$ vă@ut că toate trăirile $ele 5e re9lectă :n reacţiile ei.$plă a a i :n ca@ul !lineiI E5te ea propria $ea oglindăI %n5ati59acţia. iar eu o vedea$. $i-a$ dat 5ea$a că a$ vă@ut alt9el dec. „0ii ><5ervatorP? -ot a5tă@i. D. 9ără 5-o la5 pe ea 5ă o<ţină lucrurile pe care i le dorea.02..M „Vei 9i aură de Cu$ină.inele căruia i-a$ dat de $.. %-a$ dat de $. tie că a$ privat-o de o lecţie. dar 9oarte u oară i $ulte eli<erări prin vi5e. F$i e ti datoare.. 9ără 5ă i le co$unic i$ediat ce au apărut. Pur i 5i$plu. !$ :nvăţat-o 5ă nu aprecie@e valoarea reală a ace5tora i i-a$ li$itat $i cările i deci@iile.nul $-a certat pentru ceea ce a$ 9ăcut. Ei reacţionea@ă a a. pentru pri$a dată.2011 Fncă o trecere a lui Zundalini. Pe perva@ul de la <alcon era o vră<iuţă..? LSincer.nd a$ con tienti@at a5ta. c. „Pe $ă5ură ce energia trece $ai departe..nd era$ cu !lina..nă acu$..? !cu$ pot 5ă-$i recuno5c propriile 9ru5trări i 9aptul că le-a$ ţinut :n $ine. nu tiu ce :n5ea$nă a5taPM „-oate 5unt a a cu$ tre<uie 5ă 9ie i ni$ic nu 115 . !$ avut i$pre5ia că-i 9ac <ine. !5ta e5te tot.. 9ără 5ă 9ie :n c.

dar era ca i cu$ n-a 9i 9o5t acolo.t de c. „Ea<lonul Mae5tru al Fnălţării e5te alcătuit dintr-o 5erie co$ple"ă de i$planturi i a$prente :n interiorul c.? !$ a9lat că „legătura per$anentă dintre 5u9letele 5eparate i 5inele lor $ai :nalte nu poate 9i ruptă.i $ai are ro5tul.? !cu$ :nţeleg ce a$ vrut 5ă 5pun prin „Vei 9i aură de Cu$ină?P !$ citit de5pre activarea codurilor i c8eilor !#&. care 9ace parte din 5pirala :nălţării L:ntre<uinţarea 5iliciului ca ele$ent de <a@ă :n locul car<onuluiM. pentru că nu $ă pot proteAa de $ine :n5ă$i. &. a$ citit :n cartea $0rans6orm)ri %lanetare DEFD DEGE.t coerentă $ #u$ne@eu a deci5 116 . Fn Mine e5te pre@entă #ivinitatea. de5pre Ea<lonul Mae5tru al Fnălţării $ a<lon activat :n ti$pul celei „de-a +-a #i5pen5e #ivine $ Spirala Fnălţării?.? !u $ai 9o5t i alte lucruri pe care le-a$ au@it 5pu5e. !5ta :n5ea$nă că doar at. de Marele Dreator.t ceea ce tre<uie. vor trece doar 9recvenţele energetice care 5unt pentru tine. nu 5e poate :nt. &u $ă deranAa. X pu<licată de Editura Pro8ima 3undi. 3esaHe de la Fondatori'* de Sal Gac8ele. c. %ndi9erent ce va 9i. dar re5ta<ilirea ace5tei legături pe cont propriu ar 9i 9o5t $ult prea lungă i Dreaţia tre<uia 5ă 5e $enţină :ntr-o ordine c.$pla dec. dar doar ace5tea au putut 9i 5cri5e acu$. !5tă@i a$ :nţele5 că protecţia nu. 9iind Eu Fn5ă$i :n Eternitate. 5u< 9or$a unei 5erii de coduri i c8ei !#& care declan ea@ă tre@irea la di9erite intervale. „Fn di$en5iunile a +-a i a *-a veţi 9olo5i corpul eteric cri5talin de lu$ină.teva lucruri intere5ante. c8iar incon tient.tre<uie gră<itP Să nu-ţi 9ie 9rică.$pului eteric al 9iecărui 5u9let. iar pineala a 9o5t :n per$anenţă „9irul de argint? care $ă lega.Ed. !ici i !cu$ totul e5te doar ordine i per9ecţiune. con9or$ Planului #ivin i :n concordanţă cu de@voltarea ta per5onală. Ei tot a5tă@i.t tre<uie tiutP > alar$ă de la $a ină a 5unat di$ineaţa.

care nu 5e activea@ă dec.te 2.t :n $o$entul :n care 5u9letul i corpul 5unt pregătite. pri$a dată. pentru a 5e :nălţa la nivelul ur$ător de vi<raţie. 10 @ile i 5-au de59ă urat după o anu$ită c8eie. 5u< 9or$a e"perienţei per5onale. !cea5ta 9ace po5i<il ca 5u9letul 5ă intre :n ur$ătoarea 5erie de lecţii. >dată ce un 5u9let are 5u9icientă con tienţă :nc. 9iinţa u$anoidă nu $ai e"i5tă :n acea5tă 9or$ă. 9ără 5ă 9ie nevoit 5ă re:nveţe i 5ă. pentru activare.?M i „! Ea5ea #i5pen5ă #ivină $ Fnălţarea :n Ma5ă? L„Su9letele nu tre<uie 5ă.nd de59ă urarea unui proce5 automat. pentru a rea$inti 5u9letului că este =na cu Sur5a. Etiu de ceva vre$e că e5te o „c8eie? la nivelul corpului eteric La5tă@i a$ avut i con9ir$area 5cri5ăM.0.5ă a5igure o cale 5pecială de :ntoarcere. deter$in. Sunt c.i rea$intea5că i 9ără 5ă $ai treacă prin trau$ele na terii i $orţii.) din $Cartea Cunoa"terii4 Cheile lui Enoch'. convertind corpul 9i@ic :n corp eteric.?M.? LFntotdeauna a$ tiut ace5t lucru i !cu$ :l recuno5c drept !devărul MeuPM Ei acea5tă cale 5pecială de :ntoarcere 5e regă5e te :n ceea ce 5e nu$e te a 9i „! Dincea #i5pen5ă #ivină $ Spirala Fnălţării? L„=n 5u9let poate evolua direct :n nivelul de den5itate ur$ător. vor 9i activate.i a5a$<le@e toate <ucăţile $ai $ici.t 5ă poată trece prin :nălţarea 9i@ică. Ei cred că pot 5ă $ă uit $ai atent la propria $ea c8eie de activare. cred că acea5tă c8eie tre<uie activată de 2 ori. 0eno$enele tre@irii lui Zundalini au durat. care pentru $ine a :n5e$nat1 222111. atunci declan atoarele pre5ta<ilite. iar corpul eteric e5te convertit :n corp cele5t.i :nc8eie co$plet Har$a i nici 5ă. pre5ta<ilită $ la ceilalţi 5-ar putea 5ă nu arate ca la $ine. 9ără 5ă $ai renunţe la 9or$a 9i@ică..teva a5pecte intere5ante1 22211T+ ci9re3 117 . !cu$ pot 5ă 9ac legătura cu D8eia 1. >ricu$. iar acu$ 5i$t că 5unt la al doilea ciclu de activare. ea tre<uie trăită. #eoarece @ilele Dreaţiei $erg :n paralele de c.12. E5te $ai $ult o c8eie per5onală. #incolo de den5itatea a (-a. printre care 5e a9lă i Ea<lonul Mae5tru.

Fn al9a<etul e<raic :i core5punde litera „Je? $ „$ulţu$ită ei. 0oc. X pu<licată de Editura 7erald.ndul la „o$ul vec8i/o$ul nou?. +T.lnea5că cu $arele 1 divin.rtindu-5e :n Aurul @odiacului.R1TDi9ra 8arului.ndirii celui ve nic. :n relaţie cu Ber<ecul.i e"pri$e a5piraţia 5u9letului i 5ă redevină o$ul cele5t?. 10 perpetuea@ă generarea la un alt ni(el..i?. con tiinţa 9iind tre&it) total.R1R2MT11R12T2. de $Cartea Form)rii – 5e%her 1et&irah'X. Pri$ul 5e$n dă nota e5enţială a Vec8iului i &oului -e5ta$ent. :nv. „cei din ur$ă 5ă 9ie cei dint. !cea5tă parte $-a du5 cu g.? Ber<ecul e5te deci „o$ega propriului al9a?. 12 redevine 1 i $icul 1 o$ene5c $erge 5ă 5e :nt. al cărui 5u9lu circulă de-a lungul Materiei i al celor + ele$ente ale naturii LEter. &. care repre@intă „$ani9e5tarea con tiinţei i a g.1.ntM?.12T+ ci9re3 L2R2R2R1R1MRL1R.? 11T„Ge:nnoie te $ani9e5tarea la o treaptă su%erioar). indic. Dartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. o$ul tere5tru poate :ncepe 5ă. ceea ce 9ace ca."2T (2T(R2T'.3 2. :ntr-o perpetuă re5piraţie ciclică. !pă. Pă$.? 118 . LEu 5unt nă5cută :n @odia Ber<eculuiPM „Fn ace5t 5e$n al :nceputurilor i uni9icării. A%ocali%sa 56!ntului :oan. >$ul percepe Pre@enţa divină i 5e recunoa te :n ea. 10T+"2T„Plenitudinea =nităţii odată reali@ată :n ciclul 5ău creator. !cea5tă 5c8i$<are de plan $ani9e5tă o 9or$ă de tran5cendenţă. !er. deranAea@ă prin di5trugerea 5tructurilor peri$ate i creea@ă o altă di$en5iune pentru a :ncuraAa re:ntoarcerea. Calea de e(oluţie a 5u6letului' $i-a adu5 lă$uriri i$portante :n anali@a ace5tor date.or!rea :n :ncarnare "i ReCntoarcerea. dar i de tran5gre5iune. -ran5$ite $e5aAul @eilor.Ed.R. !cea5tă literă 5i$plă e5te pu5ă.nd co. :ntr-o pri$ă 5ituaţie de 9aţă :n 9aţă.

2T„&u$ărul S9. re9erindu-5e prin ur$are la per9ecţiunea -rei$ii. 111TSi$<oli@ea@ă S9. 'TPătrat al lui 2 $ $ultiplicarea.? Gepre@intă i „nu$ărul 5u<li$ărilor $arii opere alc8i$ice. Fn !pocalip5ă.12T„%ncită la o trecere. $i5terul unităţii lui #u$ne@eu L-rinitateaM. cu o tran5punere pe un alt plan L2"2 repre@intă produ5ul per9ecţiunii #ivineM?.r itul precedentului duc. :nvierea M. voinţa de a uni voinţa ta cu voinţa lui #u$ne@eu. care con9ir$ă pro$i5iunea de Ge:ntoarcere. al treptelor 5cării 5i$<olice :nălţate 5pre cer.? L%ntere5ant.3 nu$ărul * e5te cel care 5c8i$<ă planul :ntre 9i@ic.ntuitorului.r it. cele 12 ore ale @ilei i ale nopţii. nu$ele 5acru al lui Be8ova8 5e de5co$pune :n (2 de nu$e e"plicative 5au „claviculele lui Solo$on?. e5te :n raport cu ti$pul tere5tru. (2TFn „Za<<ala?.nd la $i5terul celui ur$ător. a5tral. 59. cone"iunea cu evoluţia i :nţelegerea dintre $inte-corp-5pirit. anunţ) re:ntoarcerea la =nitate. cele 2. Lcele * @ile ale Dreaţiei concreti@ate prin . care va :n5u9leţi Materia. 2. la !le"andra e"i5tă :n anul na terii )R+T12PM 2.ntului #u8. divin i o$ene5c 5au *".? *T„&u$ărul per9ect după =nitate. 5piritualM. $ental.nta -rei$e. o $utaţie 5au un nou ciclu. un 59. căci decurge dintr-un 2 par i un 2 i$par.? -Aceasta este ceea ce 119 . pri$ul o$ divin. de principii ce co$pun 9iinţa o$enea5că?. de litere ale al9a<etului grece5c Lcu un 5i$<oli5$ aproape la 9el de puternic ca acela al al9a<etului e<raicM. căci e5te acela care deschide @odiacul :n 5pirala evolutivă. $ulţu$ită deci@iei li<ere a 5u9letului. 222TDo$unicare 5acră Lordinea naturală a =niver5uluiM. E5te i „nu$ărul ge5taţiei unui nou ciclu.? „El une"te Derul i Pă$. odată e9ectuată.ntul :n pecetea lui Solo$on. cele 2.T12R12T„Do$pletitudine a celor 2 planuri.

a a i pe Pă$. care e5te nu$ărul :n oglindă al c8eii pe care a$ trăit-o eu.T'.? 1.. al 0iului L1113 .a%)rea Cn %lus 6aţ) de codul %ersonal. 5i$<oli@ea@ă organi@area per9ectă i tangi<ilă.T12"12T„&u$ărul integralităţii per9ecte i al ilu$inării.1M i al S9.R1T' L„Del De Va Veni?M.1 d. Propria $ea c8eie $i 5e pare corectă.lnindu-l pe celălaltM..nt? $ e5te oglindaP Fntotdeauna a$ tiut in5tinctiv că oglinda Aoacă un rol $ult $ai 120 . unul :nt. pentru că valoarea Za<<ali5tică a literelor pentru !da$ L!#MM e5te 1R. pentru a urca 5pre Cu$ină. „Precu$ :n Der. . e5te con5iderat ca 9iind nu$ărul 9aţetelor 5$araldului că@ut de pe 9runtea lui Cuci9er i din care a 9o5t tăiată cupa Vraalului.R. ) repre@intă clep5idra vieţii tere5tre i :nvierea la alte niveluri. deci c8eia e5te inver5ată ... cu con tiinţa lu$inată. :l o<ligă pe individ 5ă 5e de5prindă de orice $aterialitate. &u$ărul .Jr.R. -oată c8eia $-a du5 cu g. &.R.? .? 1. El ilu5trea@ă lu$ea inter$ediară a a5tralului legată de e$otivitatea o$enea5că.T„Egal cu cele 22 de litere e<raice pentru #ivin i cele 22 $pentru a5pectul o$ene5c. evocă toate 9or$ele acordate Materiei..T„Evocă per9ecţiunea $ani9e5tată a Cegii #ivine i a ec8ili<rului co5$ic. dar 5pu5 „de la coadă la cap? a$ 21.? )T.111222. Del care vrea ..12. după ce a i5pă it :ncercările Har$ice ale ace5tui nu$ăr.. #u$ne@eu Fn5u i.uie 5ă co<oare :n propriul 5u<con tient :nainte 5ă urce 5pre <uclele 5uperioare ale lui ). Fn po@iţie verticală. . lu$ea ar$oniei 5au antagoni5$ului celor două lu$i. dar a „că@ut? i acu$ 5e :nalţă.T„Suport concret al $ani9e5tării i al tetragra$ei.1T%5toria papală Cnce%e cu Ceo % :n anul . adică 222111.M 1TPoartă 5e$ni9icaţia =nităţii i a originii.ntului #u8 L2M?..i gă5ea5că centrulW tre.5ă. la nivel co5$ic i o$ene5c Lo $ă5ură de :nger i o $ă5ură de o$.ndul la1 „Fn nu$ele -atălui L222M.Ed. Cn data mea de na"tereI */ LX in9or$aţii pre@entate la pagina 1'.

Mai $ult ca 5igur că a 9o5t nece5ară acea5tă 5pargere de capilare $ a$ avut o 5ăptă$. Să :n5e$ne a5ta că ea ar tre<ui re5cri5ă :n noua di$en5iuneI Sau ea e5te corectăI &u tiuP #ar aici lip5e te Eterul. !pă. *.ntM. M-a$ uitat i la tetragra$a 5acră a evreilor1 %ud Je Vav Je L!dică1 10. adică 9recvenţa cea $ai :naltăP 2+. Pentru pri$a dată. %ntere5ant e că :n ti$pul proce5ului Zundalini. iar ro eaţa de la oc8i 5-a accentuat puţin. Ei 5en@aţia că Eu 5unt apa de cle tarP #i$ineaţa $-a$ tre@it cu o u oară durere de cap. ca i cu$ pielea ar 9i devenit :ntre ti$p $ai 5u<ţire. !$ avut dreptate :n privinţa tetragra$ei 5acre a evreilor. #ar a$ $ai avut o dată ceva a5e$ănător i a trecut relativ repede. @ona capului Linclu5iv oc8iiM era 5tră<ătută de răcoare. Pă$. + 5au 0oc. Deva ca o ţe5ătură inter5paţială. a$ 5i$ţit ar5ura 5pirtului :n corp.i$portant :n viaţa noa5tră. -otul e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie i toate au un ro5t.2011 Fn noaptea acea5ta a 9o5t din nou 5en@aţia de Zundalini. iar re5tul corpului $ de căldură. 9recvenţa cea $ai :naltă.ng avea va5e de 5.00 di$ineaţa. !er. !$ gă5it i „veriga lip5ă?.02. că 5i$<olul ei te poate purta „dincolo? 5au :n lu$i paralele. o con9ir$are $ toate tran59or$ările prin care trece$ 5e de59ă oară :n deplină 5iguranţă pentru noi. oc8iul 5t. !$ citit $ult i $-a$ culcat t.r@iu. Pe :ntuneric era$ ca :ntr-o apă de cle tar $ gri 5trălucitor.nge 5parte i 5e :nro i5e de5tul de tare. a a că a$ apelat la o co$pre5ă cu 5pirt.nd $-a$ du5 la culcare.nă plină de proce5e Zundalini i te$peratura corpului 9i@ic a cre5cut :n acea5tă perioadă. #upă trecerea lui Zundalini a$ ră$a5 cu oc8ii :nc8i i. #in nou. D. 121 . la ora 1. cu puncte $ici de lu$ină. :nc8i5 i de5c8i5 :n acela i $o$ent. #ar ceva :$i 5pune că nu e5te ceea ce-$i tre<uie $ie. dar re@ona<ilă. +.

02.tP Ei ai :ncredere $ lucrurile 5e vor re@olva. inte#r!nd energia D8ri5to5ului co5$ic.. 122 . Sin o9eră calea $ediană a tridentului 5ău pentru armoni&area energiilor $ai :nainte opu5e... unde 9iinţa u$ană poartă :n ea ger$enele divin. #oar at. cu toate care te :ngriAorea@ă acu$. A%ocali%sa 56!ntului :oan.ndi. Ea :nc8ide i :ncepe $ani9e5tarea -rei$ii. !cu$ tiu că e5te al doilea ciclu de activare. nu-ţi 9ace pro<le$e. *.ntM.? Fncă ceva intere5ant. :nainte de a 9i un5 de D8ri5to5?. #ar $-a 59ătuit 5-o 9ac per5onal.. JoH$a8 i Bina8 5unt -riung8iul #ivin $ -atăl. El tre<uie 5ă 5e $ă5oare cu %ro%riul Sin. o nouă trecere Zundalini. !pă.? %eri a$ 9o5t la !ndra %vanov $ a$ vrut 5ă-i tran5$it in9or$aţiile pe care 5i$t că tre<uie 5ă le 5criu către ec8ipa lui Eric Pearl. Calea de e(oluţie a 5u6letului' a$ citit1 „%i5u5 a devenit acea5tă 9lacără 5acră. &. 0iul i Spiritul S9. E nevoie de ti$p i de pre@enţă :n Pre@ent. Du oca@ia acea5ta. 9oarte u oară.nt. &u gră<i ni$ic. Deschide al doilea capitol al 0acerii. !er. Fn cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. + 5au 0oc. ca 5ă genere@e unda de energie ar@ătoare a <ote@ului 5ău.Ed. >dată ce 0ocul cere5c i tere5tru 5unt unite :ntr-o 5ingură :n9lăcărare.&u$ele e<raic al lui %i5u5 e5te %ud Je Sin Vav Je L!dică1 10. 2*. Du$ 5unt nă5cută :n 5e$nul Ber<ecului. pentru că ni$ic nu tre<uie gră<it. 9ii :n Pre@ent. 22. +. #oar uită de :ngriAorare i ai :ncredere. 5au puritatea 9lăcării 5ale interioare. Eter. #oar 9ii :n Pre@ent i la5ă lucrurile 5ă 9ie. Ceului L9ocul Su9letuluiM i Săgetătorului L9ocul SpirituluiM. 0lacăra revelaţiei lui Sin tre@e te con tiinţa 5pirituală i e5te a5ociată cu Eterul 5u<li$ al 0at)lui Cn >ether * LX Zet8erTPri$ul Cogo5/0iinţa3 Zet8er. Pă$. „&u te $ai g. tre<uie 5ă cu$inţe5c 9ocul Eu-lui. Focul ilu$inării. Ele$entul 0oc guvernea@ă :n Zodiac 5e$nele Ber<ecului L9ocul Eu-luiM. „Sin e5te a treia literă-$a$ă.M.2011 Fn noaptea acea5ta.

Ed. dar i de5pre o iniţiere pentru reali@area D8irurgiei Spirituale. iar atunci c.M 5trălucitor. av.? D. :nc..ntului. Dri5tina e5te deo5e<ită. 5i$te vi<raţiile Pă$. apoi răcoare. 123 .a$ a9lat că !ndra ţine o pre@entare :n perioada ur$ătoare. eu nu 9ac ni$ic. >ricu$. M-a$ 8otăr. a$ 5i$ţit ar5ură :n @ona u$ărului i a g.t de adevărat 5i$t a5taP Dri5tina a a$intit i de Silvana.$<it. Cu$ea nevă@ută are at.? „!devărat. >are c. iar :n di$ineaţa a5ta a$ o<5ervat o iritaţie :n @ona dreaptă a g. Pur i 5i$plu 5tau :n pat i culorile vin 5pre $ine. Pare ciudat ce 5i$t. pentru care e5te nevoie de o vi<raţie vindecătoare deo5e<it de :naltă.. nu-i a aI >c8iul e5te :ncă ro u. iar nelini tea lui a 5tin5 repede $iracolul.t de $ulte căi 5ă te aAute. Să 9ie vor<a de5pre c8aHra „ini$ii 5ecrete?.t nu tre<uie 5ă $ă $ir de ni$ic $ doar 5ă 9iu atentă la ceea ce e5te i 5ă-$i per$it 5ă $ă prind :n Aoc..nd con tiinţa că ie5 din Aoc. !$ ră$a5 :n5ă convin5ă că era doar auriu.ţi 5unt ca $ine i nu tiu ace5t lucruI Dri5tina vede i vor<e te de ani de @ile de5pre nevă@ute i neau@ite $ <olile 5unt culori. -ot la ca<inetul !ndrei a$ cuno5cut-o pe Dri5tina. Dine o 9i oareI -ot ieri a$ pri$it un e-$ail intere5ant. &. M-a :ntre<at de5pre o culoare a5e$ănătoare cu ciclamenXX LXX culoare ro@-$ov.t 5ă ur$e@ indicaţiile pri$ite. c8iar :n Bucure ti. Virgil L5oţul $euM avea un 5o$n nelini tit.? Dri5tina $i-a @.tului Lpe lateralM.tului.nd era gata 5ă 9iu e"plo@ia de culoare. pe care eu a$ vă@ut-o auriu 5trălucitorI #ar a 9o5t doar auriuI Pentru că e5te 5ingura c8aHră care nu core5punde ca de5criere. Sunt 5igură că 5e eli<erea@ă e$oţii care au 9o5t ţinute :n cel $ai ad. 5pre u$ăr. care pove5tea de5pre „:ngeri pă@itori i $ae trii cu trup 5au :nălţaţi?. pe care a vă@ut-o.nduri. „Poate ne tran59or$ă$ :n 9luturi. un $edic care $-a pu5 pe g.nc „5u<con tient incon tient?. doar pe partea dreaptă. dar tu per$iţi 5c8i$<area. Ziua. !cu$ tiu a5taP #e aici vor pleca $ai u or. „Etii.. 5e$nat „Mae5trul !le"andru?.

. >c8iul aproape că i-a revenit.nd citea$ ceva de5pre in9luenţa e"tratere5tră a5upra !#&-ului pri$ar pleiadeian.ncat ni$ic.$<ătă nu a$ $. a$ $ulţu$it i a$ eli<erat.02. D. !poi a$ putut 5ă accept că !#&-ul $eu poate 5ă nu 9ie at. E ti vindecată de ea. F i aveau toate originea :n ad. !ce5ta e5te 5ecretul vindecării :n 9recvenţe :nalte. „E5te iniţierea. $i-a$ a5u$at i a$ acceptat toate a5pectele 5inelui $eu o$ene5c. le o<5erv la e"terior.02. :ncep 5ă 5e eli<ere@e i ele. pentru că tiu ce @onă a 9o5t a9ectată. #oar ie i din $atricea ei.2(. toate te$erile vec8i din 5u<con tient. doar Cu$ină i %u<ire necondiţionată.00 di$ineaţa. &u-$i plăcea ce citea$. doar de la u$eri :n 5u5 $ ca ni te treceri 9oarte u oare.2011 „&u e5te niciun $erit de-al tău.? 124 .? M-a$ tre@it la 2.t de curat. 0ără vanitate. Fn ulti$a vre$e tran5pir $ult i că$a a de noapte 5e u5ucă 9oarte repede pe $ine. dar a$ ador$it u or la loc. &oaptea trecută a$ avut ni te 5en@aţii deo5e<ite de căldură.2011 Vineri nu a 9o5t ni$ic deo5e<it. dar a$ ţinut po5t i 5. -otul a :nceput 5ă 5e re@olve cu rapiditate. Mi-a$ dat 5ea$a că 5e :nro i5e c. -u doar tre<uie 5ă te <ucuri că dan5e@i :n Cu$ină i te 5cal@i :n %u<ire alături de ceilalţi. #e 9apt.nd pleacă. 5u< 9or$a ace5tor pertur<ări ale 5tării de 5ănătate per9ectă. Ea nu e"i5tă.ncul $eu cel $ai ad.. 2). #e aici e5te 5i$plu 5ă le eli<ere@. 9ără tru9ie. era o dorinţă de negare i i$plicit o 9or$ă de tea$ă.ncP !$ iertat. dar depinde doar de tine ca 5ă nu $ai 5i$ţi nicio durere. !cu$ :nţeleg 5enti$entele de ură ra5ială pe care le avea$ i agre5ivitatea $ea :n a9aceri 5au plăcerea de a participa la „<ătălii de idei?. #oar dă-ţi voie 5ă ie i. care 5-ar putea 5ă nu 9ie at.t de o$ene5c precu$ credea$ iniţial.

trăiri puternice.t tre<uie 5ă pri$e ti ca dru$ul tău 5ă 9ie u or. a$ vi@uali@at un 9el de pătrat :nc8i5 la culoare. Se lucrea@ă de Ao5 :n 5u5 $ :nt. Du două @ile :n ur$ă. &u prea :nţeleg ce a$ vrut 5ă 5pun. doar că cei doi călători :n e"perienţă LSu9letul i corpulM nu au 9o5t pregătiţi i nu e"i5tă ca%acitatea con tienti@ării de către Su9let. dar nu $ă $ai $iră ni$ic $ totul e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. ai $ult de parcur5. :n Mine. pătrateM. 0recvenţa :naltă a deter$inat e$i5ia de #M. Stă cu$inte i a teaptă 5ă 9ii pregătit pentru o călătorie $agni9ică. #oar 5e iniţia@ă.nă va 9i gata. P. !$ vă@ut i ni te 9iguri geo$etrice :n preaA$a $ea Ltriung8iuri.02. prin e$i5ia de #M-. :n !#&-ul no5tru i 5e activea@ă la trecerea unui anu$it prag. de Mine i prin Mine către Mine? $ au 9o5t pri$ele cuvinte pe care le-a$ g.„Pe $ă5ură ce $ă ec8ili<re@.. nu te opune. pe cele ( c8aHre activate iniţial.. p. dar 5igur are 5en5P 2'. pe un 9undal $ai de5c8i5. voi trece la Mine. 125 . dar nu $ulte. dureri care ie5 la 5upra9aţă. Ca5ă lucrurile 5ă continue.i. Deva nou pentru $ine. #oar la5ă-leP ->-=C tie $ult $ai <ine ce i cu$ i $ai ale5 c. Prin 9olo5irea #M. „Se iniţia@ă MerHa<a $ ve8iculul tău de lu$ină. „E5te un progra$ de activare la purtător.:n $od arti9icial Lintraveno5M 5e produce acela i e9ect.nă 5e curăţă co$plet.2011 Fn noaptea acea5ta a$ 5i$ţit ni te de5cărcări u oare de electricitate :n @ona „coroanei?. a declan"at activarea lui Zundalini. #e a5ta ai e$oţii.02.? Fnţeleg.2011 „Se lucrea@ă pe 9iecare c8aHră.ndit :n di$ineaţa acea5ta.? #eci MerHa<a e5te :n 9iecare dintre noi.:n $od natural i acea5ta a declan at tre@irea energiei pri$ordiale.? 20. :n ti$p ce ţinea$ oc8ii :nc8i i. Pineala.

doar c. Eu tre<uie doar 5ă vi@uali@e@ ceea ce dore5c i 5ă accept că !cu$. #ar tre<uie 5ă 9ii !ici i !cu$.nd că ele 5-au concreti@at :n 9or$a cea mai %otri(it) pentru $ine.ndP Etiu că e5te corect. :n acela i $o$ent. pentru că $intea $ea. nu $ai 5tă :n propria-$i putere. cel $ai co$od e5te s) cree&i pe r..nd 5c8i$<ările 5urvenite per$it ace5t lucru. ace5tea au pornit 5pre Mine.a propriei e5enţe. pentru că nu a 9o5t niciodată al -ău. tran59or$area :ncepe. care e5te o e8tensie a Dentrului Meu #ivin. dar Eu tiu !cu$ ace5t !devărPM „Etii că toate 5unt a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. Cogic. Geali@area lor e5te 9oarte aproapeP Ei $ai ale5. #ori5e$ 5ă cuno5c ace5te lucruri i le-a$ pri$itP „#oar tre<uie 5ă cre@i :n Magie.. >ricu$. ca ea 5ă e"i5te. nu-i a aI Z. :nţeleg. E5te in9init :n creaţie i totu i. nu e5te i nu va 9i nicic.te trei dorinţe. doar ie i din tiparul vec8i de durere i <oală.. Fn ca@ul :n care Su9letul con tienti@ea@ă propria e5enţă. !$ $ai pri$it un e-$ail de la „Mae5trul !le"andru?. #acă 5unt 9ericită. acea5ta e5te ordinea natural). c8iar :n ace5t $o$ent. tre<uie 5ă 9iu atentă la propriile e$oţii. Pri$e te-o i <ucură-te de ea. !5ta e5te $ă5uraP %ar :n 9inal. tre<uie 5ă a$ 9ericirea i <ucuria lucrurilor pri$ite. Drede doar i ea va 9i !ici.t i Magia e5te a -a. 9iindcă :n !cu$ e ti doar 126 .. #oar at. :n care :$i dă a$ănunte de5pre D8irurgia Spirituală. pentru că Magia are nevoie de 2 pentru a 5e produce.$<e5cP -otu i. #oar $ergi 5ă-ţi 9aci anali@ele i ie i din tiparul vec8i al corpului <oală-durere. 5unt aproape.nd. ginii din pove5te :$plineau. Mi-a$ 9ăcut o li5tă cu ceea ce vreau 5ă reali@e@. E ti vindecată de $ult. 3odul :n care 5e :n9ăptuie te dorinţa $ea. Boacă-teP Bucură-teP 0ii 9ericitP 0ii Do-Dreator deplinP? LEi a5tea parcă n-au 9o5t vor<ele $ele. MerHa<a 5e activea@ă c. =niver5ul poate 5ă-ţi 5ati59acă orice dorinţă. cu dorinţa de Aoc a unui copil 9ericit. tre<uie 5ă poată 9or$ula concis i re%etat ace5te 9or$e-g.nd. Ca5ă-l 5ă plece.

uită-te. 9ără griAi. 5en@aţie care per5i5tă i :n acea5tă di$ineaţă. reunită :n %dentitate.ndurile negre 5unt tot -u $ e ti nu nu$ai Cu$ină i a5ta o tii de $ult ti$p. a$ 5i$ţit o durere di9u@ă de cap :n partea 5t. o<5ervă. 9ără 5upărări. !i ie it din lecţie i poţi $erge $ai departe. acceptă-le i eli<erea@ă-le. &u te Audeca pentru nicio 9aptă de-a ta $ dacă ai 9ăcut un lucru. iar ->-=C te iu<e te a a cu$ e ti.ndurile 5ă 5e poată eli<era i <ucură-te :n 9inal de =nitate. :n @ona tiroidei. a 5că@ut vi@i<ilP V. a propriei tale lecţii. Fn ti$p. !$ 5i$ţit ar5ură i :n @ona u$ărului drept.02. #ă-ţi voie 5ă 9ii din nou Eternitatea. &oaptea a$ 5i$ţit 9oarte <ine acea5tă ar5ură.? „V.ngă i a :nceput 5ă $ă ardă. !cu$ :nvaţă 5ă te iu<e ti a a cu$ e ti. e ti doar :n Eternitate. ceea ce 9aci va veni nu$ai din %u<ire i Do$pa5iune. atunci a a tre<uia 5ă 9ie. 5ă $ă doară. #oar -u e ti :n Eternitate. „#oar la5ă-le 5ă ia5ă la 5upra9aţă. a$ o<5ervat că nodulul $eu de la tiroidă e5te $ult $ai $ic. iu<e te-te a a cu$ e ti $ 9iinţă du<lă de Cu$ină-Fntuneric. :nţelege. dar nu interveni $ 5unt lecţiile lor. iartă-te. Ge:ntoarcerea :n e"perienţă i nepără5irea unor dureri 5unt doar o re9acere a <uclei 5paţiu-ti$p. 9ără 5ă te conda$ni.nduri $ulte i :ntunecate care 5-au eli<erat :n acea5tă noapte. -u e ti -ot Deea De E ti. 0ii doar -u :n %u<ire.2011 Seara trecută. #oar 5tai. E ti doar -u. a a că aceea i lecţie are un alt 5en5 pentru 9iecare dintre noi. !cceptă-te. dar atenuată. !cu$ ai :nţele5 că tu ai propria e"perienţă i nu te pot a9ecta e"perienţele celorlalţi. „Fnţelege că nu tre<uie 5ă intervii :n lecţiile celorlalţi. :n =nitatea -a $ 9ără 5ă te Audeci. 9ără <oală. #i$ineaţa.? !$ :nţele5 că orice lecţie e5te trăită di9erit de 9iecare o$ :n parte. -u e ti EternitateaP #oar 9iiP? 21. !$ venit ca 5ă cunoa te$ a5pecte di9erite ale lu$ii $ateriale.-u. Ca5ă-ţi g. #e a5ta au venit la 5upra9aţă. :n totalitatea -aP &u tre<uie 5ă 127 .

a arătat doar că :ncepe tran5$utarea i pentru Mine. apoi tre@irea lui Zundalini. 5pre Cu$ină.nt dragonul. >ricu$ e ti !ici i e ti pe caleP Vor $ai 9i eli<erări. dar p. nu $ai a$ nevoie de ni$ic ca 5ă 9iu per9ect $ nici $aterialP? „Puri9icarea prin 0ocul-Spirit e5te e"tre$ de dureroa5ă. Sunt pentru eli<erareP E5te a doua etapă a operei tale. 0ii iu<ire i la5ă #ivinitatea -a 5ă ia5ă la 128 . după Don9erinţa lui #oug #e Vito. Ei odată Zundalini tre@it.. !cceptă-te i iu<e te-te a a cu$ e ti.? 01.9aci ni$ic ca 5ă pă5tre@i acea5tă Magie. dar toate 5e vor 9ace cu <l.viaţa ve nicăW $ de 9apt.ndeţe. re(enirile nu $ai 5unt nece5are i $ă pot <ucura de . &u e5te :ncă vre$ea lor. e$oţii i dureri care a teaptă 5ă 9ie eli<erate. Partea de Cu$ină i partea de =$<ră din Mine revin la =nitate. $ai e5te $ult.eli<erareW 5e va de59ă ura accelerat @ilele ur$ătoare. Har$a di5pare.i <ote@ul pe Pă$. acceptă toate lucrurile a a cu$ 5unt.-a.nd ce 5unt. pentru eli<erare. -ripla proiecţie :n care a$ vă@ut Cuna. iu<e te-te i la5ă g. pi"ul a 5cri5 parcă 5ingur1 „Godul nunţii alc8i$ice a regelui i reginei LSoarele.i :n %u<ire.? #upă ce a$ ter$inat $editaţia de di$ineaţă.0. 9or$ele-g. !i trecut de ceea ce era $ai greu.nduri care vor da năvală. ca Spirit. !Aută-i pe cei care vin 5pre tine. 5c8i$<ări :n corpul tău.? „&u-ţi di5ipa energia pe cei care nu 5unt pregătiţi.. e5te a doua na tere $ cea a Su9letului Con"tienti&at. #oar acceptă-te.2011 „E ti :n di$en5iunea a . dacă nu a 9o5t precedată de <ote@ul cu !pa #rago5tei-Su9letul. a a că acea5tă .ndurile. -oată e"perienţa $ea e5te :n concordanţă cu nivelul atin5 de propria $ea con tiinţă. Gă$.nd :ntunecate i e$oţiile ne:nţele5e 5ă 9ie adu5e la 5upra9aţă. &u le Audeca. Don tienti@. CunaM e5te 5ingurul capa<il 5ă do<oare la pă$.nă :ntr-a +-a. iartă-le i iu<e te-le :ntru eli<erare :n Cu$inăP #e a5ta 5i$ţi !cu$ anu$ite dureri. de :ntoarcerea la =nitate. !cea5ta e5te >rdinea #ivină $ :nt. 0i@ic.. vor $ai 9i g.nt.

Ca 59. „-otul e5te a a cu$ tre<uie. „-ran5crie-l pe calculator i poţi 5ă $i-l tri$iţi.r itul pre@entării. Valul de %u<ire a trecut de două ori prin corpul Meu. :n #ivinitatea -a.? De u urare 5ă poţi 5ă 5pui cu at.ine la „0e5tivalul Bod7 Mind ` Spirit?.. de parcă eu nici nu era$ acolo. L!$ pornit de la 129 .. Fn re5t. -otul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie.ta de@involtură prin ce treci.0.2011 &oaptea trecută a$ 5i$ţit căldură :n @ona capului i au 9o5t $ulte lecţii pe care le-a$ parcur5.5upra9aţă. de 9recvenţa cea $ai :naltă. grupul de adole5cenţi a trecut pe l.ngă noi :n 9ugă. pentru că totul 5e aranAea@ă. Era$ :n dru$ul lor. doar 5ă ai o intenţie i ea 5ă 9ie con9or$ Planului tău. Pe $ine $-au lă5at :n pace. &u gră<i ni$ic i ai ră<dare. !5tă@i a$ 9o5t la „0e5tivalul Bod7 Mind ` Spirit?. dar au lovit-o doar pe colega $ea de dru$.nărul care a lovit-o pe doa$na cu care pleca5e$ de la cur5. 9ără ca ceilalţi 5ă creadă că vor<e ti de5pre un 9il$ S0P Mi-a$ 9otogra9iat i aura $ e5te al<ă. -re<uie acu$ 5ă devină c.nat cur5ul.t $ai clară. #i$ineaţa $-a 5unat 0lorentina 5ă-$i 5pună că 5-a a$. !u 9o5t per5oane care au venit 5pre $ine $ parcă ne cuno tea$ de o viaţă. ca i cu$ nu $-ar 9i o<5ervat.. Era :ntuneric.$plat ceva. doa$na Monica 5-a uitat la $ine i $i-a 5pu51 „#ar eu te cuno5c pe tineP? %-a$ vor<it de5pre Burnal $ nici $ăcar nu a 5pu5 că 5e :ndoie te c-ar 9i adevărat. Ca pre@entarea doa$nei Monica Vi an LEditura 0or KouM 5-a :nt. $-a$ apropiat. M-a$ <ucurat 5ă văd o 5ală plină.? Mi-a$ adu5 a$inte de t. !5tă@i $i-a$ dorit 5ă aAung $. dar 5.... ca un cri5tal pur $ depinde doar de Mine.. !i :ncredere :n -ine. tre<uie 5ă la i lucrurile 5ă curgă. !5ta e5te MagiaP? 02. !celea i cuvinte pe care le-a$ $ai au@it a5tă@i1 „Eu te cuno5c.? !poi a$ 9o5t la pre@entarea !ndrei %vanov.$<ătă i du$inică avea$ cur5 cu pre@enţă o<ligatorie.

altele ca ni te 5per$ato@oi@i alungiţi.. punerea pe picioare a ca<inetului de Vindecare Geconectivă i Geconectare. =nele erau $ici ca ni te 59ere...t $ai natural $ a 5tării de 5ănătate. -otul vine la dorinţa -a. de un al< 5trălucitor. M-a$ uitat $ai atent i atunci a$ vă@ut :n aerul de a9ară ni te 9iinţe $ici de lu$ină. Bine....2011 !$ tri$i5 un e-$ail către #oug #e Vito i Eric Pearl. 5en@aţia de „ceva tre<uie 9ăcut? a di5părut. -ot a5tă@i a$ o<5ervat ceva nou. vii i tran5lucide. nu era$. că toate 5e aranAea@ă. #upă ce a$ 9inali@at ace5t lucru. „Sunteţi vegetarianăI? &u..0.. Erau $ulte. cola<orarea pe @ona de $enţinere $ :n $od c. dar a5ta :n5ea$nă :n 9inal.verde. Da i cu$ toate 5-ar contura :ntr-un an5a$<lu per9ect1 pu<licarea Burnalului.0. pe care le-a$ vă@ut plutind :n 9aţa $ea. de neatin5 cu $. Pentru pri$a dată $i-a$ vă@ut aura :n oglinda din li9t $ :n partea de Ao5 a 9eţei. 0.M !$ 9o5t curioa5ă 5ă văd cu$ 9uncţionea@ă un aparat care $ă5oară antio"idanţii din organi5$. E5te pri$a oară c.ngă $ine. „-re<uie doar 5ă 9ii atentă la ceea ce-ţi apare :n 9aţă.. ca de aţă gri :nc8i5. „! $ai 9o5t doar o per5oană cu valori $ai $ari..inile.. dar era vegetariană de 9oarte $ulţi aniP? !$ gă5it i oportunităţi de cola<orare pe @ona 5upli$entelor ali$entare.. !$ procentul :n @ona de $a"i$ L*2. care pluteau l..? 02. Dentrul Pilot de Dunoa tere !lternativă pe care :l vi5e@P Ei din nou acela i 5enti$ent de 5iguranţă.te ori a$ 5pu5 că 5unt 9iinţe :n Aurul no5tru pe 130 .000 de unităţiM. a$ trecut prin al<a5tru i a$ aAun5 la al<.2011 !$ 9o5t la pre@entarea pentru produ5ele „Vano?.. -otul a :nceput cu ni te 9iri oare 9oarte 9ine. dar :n $odalitatea cea $ai potrivită [ie..nd văd a a ceva i a 9o5t 5uper<P #e c.

avea$ 5i$ţul $iro5ului 9oarte puternic.. grupate.nă !ici.nd $-a$ :ntor5. #e data acea5ta erau i 59ere $ai $ari. &iciodată aceea i. cu$ dovede5c a5taI !ce5tea 5unt !devărul Meu. L!cu$ cite5c $0re&irea "i ascensiunea lui >undalini'X de Pre$a. #i$ineaţa $i-a$ a$intit că. Bine. dar tot Magie e5teP Ei :ncă un dar pentru Mine. !$ @. puţin c. a$ vă@ut acelea i 9iinţe de Cu$ină :n aer. pentru Vindecare Geconectivă i Geconectare.0. altele ca un ciorc8ine de $ai $ulte <aloane cu di$en5iuni di9erite..2011 Fn „vi5? era$ 9aţă :n 9aţă cu o 0iinţă. > i$agine 5uper<ăP Erau ca ni te <aloane $ari de 5ăpun $ unele 5ingure. 0+.care nu le vede$. Gealitatea Mea.M 131 .nd de trei ori prin Mine. după pri$a @i de Geconectare Per5onală. dar ace5t 5i$ţ core5punde pri$ei c8aHreP Ei a$ :nţele5 că de 9apt era tot un 5e$n de tre@ire pentru Zundalini :n „Mulad8ara D8aHra?.. !poi a$ tiut că Mie o 5ă $i 5e 5c8i$<e culoarea oc8ilor $ erau a5e$ănători aurului ru5e5c.nd a :nceput călătoria Mea. toate ace5tea $-au adu5 p.!.2011 !5tă@i. pri$it cu $ultă %u<ire. toate in9or$aţiile pri$ite :n ace5t ti$p.0. a$ pri$it vi@ita unui prieten drag $ căldura aceea plăcută.te puţin i de 9iecare dată Magia e5te alta. tran5lucide i 9oarte vii. a$ avut dreptateP Ele e"i5tă i 5unt lu$ină pură.=. -oate cărţile pe care le-a$ citit de c. 0*.. Fncep 5ă :nţeleg $ult $ai <ine ceea ce a$ e"peri$entat p.nă !cu$.ndă.$<it. care @<urau i co<orau :n toate părţile. Cu$ea Mea SecretăP > Cu$e pe care o de5copăr pa5 cu pa5. plină de %u<ire i 9oarte <l. undeva pe <ulevardul =nirii. trec. !poi. de la !le"andra $ a$ apărut pe li5ta practicienilor de pe 5ite-ul din S. #acă 5pun altora. D. Putea$ co$unica doar privindu-ne. a$ 9o5t la cur5ul de $a5aA..

0ru$u5eţea e5to$pa =r. nu putea$ articula cuvinte. #eodată. totul e5te per9ect i e"act a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. Mi-a$ dat 5ea$a că prietenii 5e regrupea@ă :n Aurul Meu $ ră$. cu trenul de 12. Fntunericul di5părea.0.ntare pentru MineP D.tul i aproape că nu-l $ai percepeai cu aceia i oc8i. care $-a a teptat cu 9lori. !$ 132 . -re<uie doar 5ă a$ :ncredere. 0(. plu5 „5pălat 5u< c8iuvetă? i !le"andra.. con tientul Meu nu părea 5ă 9ie pre@ent $ nu putea$ g. nu putea$ vedea clar. ca 5ă o<5ervi $iracolul Cu$inii i al %u<irii i 5ă te re:ntorci la el.X pu<licată de Editura Ram.. ci una prin care 5unt activate puncte energetice. pentru că Eu tiu 9oarte <ine ce ur$ea@ă 5ă 9ie.. :$preună cu e-$ail-ulM. Fn acel $o$ent. care a 9olo5it tele9onul. >ricu$.te două ori L!lina... Deea ce a ur$at $-a convin5 ca altădată 5ă a$ $ai $ultă :ncredere :n Mine. va5e 5pălate. unii c8iar de c.n doar cei care tre<uie 5ă ră$. Fn tren a$ avut o puternică durere de cap Lcea9ă. a$ privit $ult pe 9erea5tră. 5i$plu.. Pe5te tot vedea$ locuri „$urdare?. #upă aceea $-a$ lini tit.. Ei unde 5trălucea Cu$ina. dacă vrei 5ă ve@i $ăreţia per9ecţiunii. Sunt 0ericită i %u<ităP De Binecuv. !$ lă5at durerea 5ă e"i5te.1. tre<uie 5ă 9iu $ai atentă la Mine :n5ă$i. 5ă $ă :nţeleg i 5ă procede@ ca atare.nd venea$ de la Bacău la Bucure ti cu trenul. doar tiu.. Ei atunci tii că tre<uie 5ă e"i5te i „u$<rele?. gunoi du5.2011 „Ca Mulţi !niP?. $i-au 5pu5 toţi cei dragi $ie. i-a$ per$i5 5ă 9ie. #urerea a ie it parcă printr-un tunel :ngu5t :n @ona „coroanei?.nă. &.Ed. din care 5trălucea per9ecţiunea naturii $ copaci :n care 9lorile proa5pete erau $ici ne5te$ate vii.. 5upă cre$ă de legu$e.. !$ plecat la dru$ 5pre Bacău.ndi. Ei atunci a$ :nţele5 că nu e5te o durere o<i nuită. 5ă tiu că Eu nu pot gre iP Eu. 9runteaOM. Parcă dorea$ 5ă n-o 9ac.

e ti li<erP? Vor<e u$9late.. $ulte „per5onalităţi? din „lu$ea <ună a Bucure tiului?.i tre<uie 5ă le iu<e5c pe toate a a cu$ 5unt. nu acolo e5te locul pentru $ine. Ei atunci cauţi iar i iar. #acă interiorul e5te al -ău. :n pace i :n ar$onie. !cu$ tiu că a$ depă it ace5t prag. E5te u or 5ă ve@i clar.0.nd care nu $ai 5unt ale -ale.r@iu.. iar li<ertatea vine :n pri$ul r. !cu$ e5te $o$entul 5ă accept totul a a cu$ e5te i 5ă iu<e5c necondiţionat. #oar at. ->-=C e5te :n -ine i e ti per$anent :n lini te.nteia de #ivinitate din -ine. dar nu vei gă5i ni$ic care 5ă-ţi u$ple golul. ! vedea dincolo de aparenţe. de concepţii vec8i i de 9or$e-g. a con tienti@a di9erenţa 9recvenţelor energetice. #oar pe ur$ă ele vor putea 5ă arate a a cu$ le vi5e@. !cu$ a$ reali@at că a$ tot ce-$i tre<uie i că 5unt per9ectă. dar !cu$ nu dore ti a5ta..:nţele5 că :nt. va 9i $o$entul pentru 5c8i$<are.. ni$ic care 5ă $ă tente@e. Ca5ă-le 5ă plece. $ultă 9al5itate. care au eli<erat $ulte. „Sunt doar ceea ce vrei 5ă 5e eli<ere@e.2011 Vi5e 9oarte puternice. Dăldura plăcută din corp a 9o5t cu Mine i Mi-a ţinut co$panie pe ti$pul ace5tei pre@entări. dar 5pu5e convingător. Seara a$ $er5 la o pre@entare „&u SHin? $ a$9iteatru plin. #acă interiorul e5te gol. toate ace5tea creea@ă un 5enti$ent eli<erator de :ncredere :n -ine Del !devărat. nu a$ 9o5t degea<a. a ti că nu tre<uie 5ă 9ii acolo.t $ nu 5unt ni$ic real.nd din interiorul Meu. !$ lă5at două cărţi de vi@ită i a$ plecat 5pre ca5ă. :n capacitatea -a de a alege Binele -ău :n locul tău. 0). per9ecte prin ele :n5ele. #ore ti doar 133 . 5igur vei căuta co$pen5aţii :n a9ara -a. -otu i. „!i <ani i ti$p. Mai t. 9il$ :n care recuno tea$ doar energii de 9recvenţă Aoa5ă. 9ără 5ă 9ii niciodată li<er. atunci c. deloc 9ru$oa5e. 9ericit 5au iu<it cu adevărat.. #oar -u ai puterea 5ă le tran59or$i :n realitate. Vi5ele 5unt doar -u care a tepţi 5ă 9ii eli<erat de trecut.nd 5i$ţi 5c.

doar :n @ona capului.nă c. pentru Mine.nd care vin 5pre eli<erare.. Fn !cu$ i !ici nu e"i5tă dec. „Cu$ină din Cu$ină. iartă. care ur$ea@ă 5ă devină 9lori. ele vor pleca.t de $ulte alte puncte a5e$enea [ie. 0olo5e te a5ta pentru a aAuta. Vor 5ta p. Ei nu e5te niciun $erit :n a5ta. D. dar $ai ale5. dualitate. dorinţa de a arăta că -u e ti $ai pre5u5 dec. !cceptă ace5t lucru i trăie te :n !cu$ i !ici. 5ă ră$. de data acea5ta. de trecut. &u vor putea re@i5ta prea $ultP 0ii doar lini tită $ totul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ieP? „#urerile vor 5ta p.nă reu e ti 5ă accepţi totul a a cu$ e5te i nu-ţi $ai pui :ntre<ări. rivalităţi. Don tienti@e@i per9ecţiunea punctului unic de Cu$ină printre at. Ei acea5ta e5te c8eia $ 5ă ră$. !$ :nţele5 că toţi 5unte$ <o<oci de #ivinitate. &u vor e"i5ta <oală. 0ii g8id 5piritual pentru cei care trec prin 5c8i$<are ca i tine. dă-ţi voie 5ă eli<ere@i. &oi doar tre<uie 5ă per$ite$ ca Miracolul 5ă ai<ă loc i 5ă nu uită$ niciodată că :n !cu$ i !ici nu e"i5tă ti$p..t ceilalţi.i u$il :n !devărul de a 9i parte din 0iinţa Eternă #e %nteligenţă Ei Don tiinţă =niver5ală. atunci nu ai trăit cu adevărat Magia. incertitudine.nd te eli<ere@i de ceea ce nu $ai tre<uie ţinut.. nu pentru 9olo5ul tău $aterial.? 134 .nd con tiinţa ta 5e va 5c8i$<a. 9iecare :n $o$entul !cu$ pentru el.5ă le eli<ere@i. $ulţu$e te.t Eternitatea i %u<irea necondiţionată. dar $ai ale5.$<e ti i 5ă porţi %u<irea :n -ine. iu<e te.? Ei din nou :n ti$pul nopţii. #acă uiţi ace5t !devăr. „D. pri$a :ncercare din „&oaptea Fntunecată a Su9letului?. iar toţi i toate 5unt =&=C. !cu$ tiu că ieri a 9o5t.. Sunt doar 9or$e-g.nd uiţi total de ele.? Ziua a$ 5i$ţit aceea i căldură plăcută.. 5ă @.. $oarte. tiind că toţi i toate 5unt a5e$enea [ie i că doar Sunte$ :n ->-=C. vanitate. !cceptă. Ea :n5ea$nă 5ă alegi 5ă 9ii copil :n Su9letul -ău. tu vei 9i cu adevărat 5c8i$<at. Vei :nţelege 5en5ul a5cun5 al lucrurilor.i u$il :n $ăreţia -a. 5en@aţia de căldură plăcută i %u<ire care trece prin Mine.

Sunt alta. Pendule@ :ntre a ti că 5unte$ con tiinţă pură. 5ă-l iu<e5c...nd voi putea 9ace a5ta.nc :n Mine... 5ă-i recuno5c inteli#enţa i 5ă-l onore@ a a cu$ 5e cuvine. dacă $ă a e@ in5tinctiv :n centrul unei 9iguri. undeva ad. !lina :ncepe 5ă :nveţe acea5tă lecţie. Ei a5ta 5e vede :n 9otogra9iile 9ăcute.-ot a5tă@i a$ a9lat că a$ tratat-o prea $ult pe !lina ca pe un copil. dar :$i e5te greu 5ă accept tot ceea ce e5te. cel din !cu$.. c8iar dacă doar ca 5uport i 5u5ţinere. tea$a de a recunoa te că 5i$t nevoia 5ă 5pun copiilor Mei prin ce trec.A<. 9ără a incerca 5ă-i in9luenţe@. vei de5coperi doar o oglindă care te repre@intă pe tine. 5ă-l :nţeleg. Fncă nu pot vedea ce e5te 5u< aparenţa corpului celorlalţi. 5ă ur$ăre ti toate detaliile.. „Fnţelege că a$ cre5cut. -re<uie 5ă :nveţi 5ă 9ii atent la ei. iar eu tre<uie doar 5ă accept alegerea ei. !cea5tă dorinţă e5te pre@entă i tre<uie 5ă a$ curaAul 5-o recuno5c ca 9ăc. Dă a$ :ncă. D. că toţi 5unte$ ->-=C i a :ncerca 5ă 9ac apropierea corpului $eu 9i@ic de Mine.i :n căutarea ie irii din lecţie..? Eu nu tre<uie 5ă aleg :n locul copiilor $ei.nd voi vedea $ereu :n !cu$ i 135 . dar e5te cel care $-a adu5 p. 9ără 5ă :nţeleg că ea tie $ai <ine ce i 5e potrive te. !le"andra a avut puterea 5ă treacă $ai de$ult prin lecţie. -re<uie 5ă-i redau li<ertatea @<orului :nalt. arăt t. Etiu că ace5t corp e5te un ve8icul pentru Mine.. #acă te uiţi la ceilalţi.nd parte din Mine. Ei a$ :nţele5 că !lina e5te e"pre5ia $ea de a $ă agăţa de cineva 5au de ceva. :n nevoia de a gă5i varianta iu<irii e"terioare. adevărata $ea „pro<le$ă? e5te dorinţa de a-$i proteAa copiii i $a$a. c. Ei Eu care credea$ că doar 5unt :n ec8ili<ru. Dă :ncă a$ pre@entă :n Mine dorinţa de a 9i centru de putere. Fncă 5unt :n ti$pul tran59or$ărilor. Etiu că %ro%ria atitudine are $are i$portanţă :n ace5t proce5. iar eu :ncă <. iar vec8iul i noul 5e luptă :n Mine. !<ia !cu$ :ncep 5ă-l cuno5c.nără i :$i place ceea ce văd. 9iinţe de Cu$ină :n Eternitate.nă !ici :n !cu$ i care $ă aAută 5ă $erg prin 5c8i$<are. ! a a$ de5coperit că :n !cu$.

nd 9ăcea$ <aie.inile :n proiecţie du<lă $ una care trecea 9ără 5ă 5c8i$<e ni$ic. Eu era$ eroul principal din 9iecare pove5te a5cultată 5eara i pe care o trăia$ :n vi5ul din acea noapte. Ei din nou valul de căldură <l. $i-a$ vă@ut pentru pri$a dată $. #urerile de a5tă@i Lo $ă5ea i @ona genunc8ilorM $-au 9ăcut 5ă :nţeleg că ni$eni nu e5te de vină pentru pro<le$ele $ele din trecut..ndurilor. m!inile mele in(i&i. Era$ vi<raţie $ undă i 5unet $ care 5e :nv. de eli<erare.rtea :n 5paţiu.ndă.0. Fntotdeauna a$ avut puterea a5ta. 5unt pe cale. Mă :nv. vi5a$ :n culori.. apa era pentru pri$a dată o 9iinţă vie.2011 &oaptea a$ avut o e"perienţă nouă $ 5en@aţia plăcută de căldură a 9o5t precedată de ceva deo5e<it. !pa $i 5-a părut 9oarte vie $ 5e 9or$au v.nd era „$ică? $ a<andonul 5e 5i$te energetic.. #e i $ai a$ de 5tră<ătut dru$ lung. 5i$ţea$ vi<raţii care 5e propagau dintr-o parte :ntr-alta. atunci c...t g..ndire $agică i 5i$ţire e"tre$ de puternică. > 5en@aţie de nede5cri5 :n cuvinte.. 10. vedea$ pete :ntunecate pe 9undul că@ii. iar copiii 5unt 9iinţe cu g.. prin Mine. Seara trecută. dar era $inunatP 136 . dar a<ia !cu$ :ncep 5-o con tienti@e@ cu adevărat. -otul era viu i 9ru$o5.nduri proiectate 5pre $ateriali@are. !$ :nţele5 $ai <ine i co$porta$entul !le"andrei. alta care 5e $ula pe 9or$ele corpului.!ici !devărul. ! a a$ a9lat i că „pre5i$ţirile? nu 5unt altceva dec. care 5unt :n concordanţă cu Planul no5tru #ivin. pe care o putea$ percepe a a.2011 &oaptea au 9o5t vi5e 9oarte puternice.0. D. a$ aAun5 la reala :nţelegere.ile.nd era$ copil. 0'.. Eu $i-a$ creat %ro%ria realitate cu aAutorul g. c.rteAuri deo5e<it de 9ru$oa5e. plăcută.rtea$ i era$ vi<raţie care curgea :n 5paţiu..

.? M-a$ uitat.r it va 9i un ră@<oi puternic. $-a$ 5urprin5 :ncerc.teva $inute de Vindecare Geconectivă. dar de data acea5ta... -otul o 5ă 9ie <ine. 5pu5e de cineva din a9ara $ea. !i griAă de tine.. Mulţu$e5cP !cu$ pot 5ă-ţi 5pun cu$ $ă c8ea$ă. vindecă-te. de data acea5ta.? !celea i 59aturi ca cele pe care le aud aproape :n 9iecare @i. energia vec8e nu va pleca u or. D. :n ti$p ce $ă pli$<a$. !le"andraI Eu. Voi ne-aţi dat :n griAă el9ii 9ără aripi. Ziua. =ită-te acu$ :n 5patele $eu.0...#i$ineaţa.. călău@ită de Mine. „!cceptă-te a a cu$ e ti... a a că a$ reluat tra5eul.Ve5titorulW. Sunt Sa$iel. > 5en@aţie 5tranie $ dea5upra ei nu 5e 5i$ţea ni$ic.t $ine.? 137 . &-a$ ratat delocP 11. unele al<e. iar „aura? ei era deo5e<it de puternică. $i-a 5pu5 !le"andra. a tre<uit 5ă ridic $. !$ :nc8i5 oc8ii i $-a$ lă5at. Sunt Gegina Magiei. nu. „Etii ce 5unt?.? &u $ă $ir de ceea ce aud i accept invitaţia !le"andrei. !$ :nţele5 că $ă 5trăduia$ prea $ult.. ! 9uncţionat 5ă con tienti@e@ că nu era altceva dec. Mi 5e 5pune ..n dec. e ti un Pri$ordial.? „E ti $ai <ătr.2011 &oaptea au 9o5t doar vi5e puternice de eli<erare. !$ 9ăcut c. Eu a$ $ai puţine.. „Pot 5ă te invit la o pli$<areI Să nu te 5perii $ uneori călătore5c pe un dragon. dar eu :ncă nu văd aripile.? „&u-$i a$inte5c :ncă prea $ulte.inile 9oarte $ult.nd 5ă ocole5c 5paţiile dintre dalele de <eton. altele :n culorile curcu<eului. !le"andrei $ 5tudentă la Hinetoterapie. $ă5eaua $ă durea 9oarte puţin. dor$i <ine. pri$a @i.nd 5-a ter$inat. „Ca 59.. Ca cur5ul de drenaA li$9atic a$ avut o e"perienţă intere5antă.? „Mai cre@i :n ră@<oaie. -u ai ' perec8i de aripi. dar a5tă@i e5te o @i 5pecială $ pri$ul pacient adevărat pentru Vindecare Geconectivă. Da 5ă 5i$t ceva.t o tea$ă ata ată la o e$oţie vec8e. „Ei tu tii ce 5unt euI? „#a. Mi-ai reparat aripile $ erau de două ori rete@ate.

.nt :n li$<a ro$.i un SMS1 „S@ia $it c5inal5@I? !poi un apel cu nu$ăr necuno5cut. :ntr-o $are de %u<ire. !$ ador$it i $-a$ tre@it :n Aurul orei 2 di$ineaţa.? Mi-a$ adu5 a$inte.ngă $ine. cu 9. dar nu a$ putut.$plat. Fnt. $i-a$ 5pu5M i o voce ca de tunet. nu prea tiu cu$ 5ă 5criu de5pre ce 5-a :nt.. !$ :ncercat 5ă vor<e5c. de :ngerul $ov cu picioarele ter$inate la 9el i care era$ tot Eu. #ar la 9el de puternic a$ 5i$ţit i că pro<le$a $ea de co$unicare : i avea originea acolo. !poi. pentru Mine.. „Cu$ină. !poi totul a revenit la nor$al i a$ dor$it <ine p. :n puterea ei.nd $-a$ a e@at din nou :n pat. lip5ă de co$unicare.. > căldură puternică. S0I MagieI De contea@ăP E5te doar alt9el. !vea$ o 5tare de nelini te $ $i-a$ recuno5cut 5enti$entele. la care a$ ră5pun5. dar nu era ni$eni. pentru că #ivinitatea Mea e5te cu Mine. are copite. !$ :ncercat 5ă de5c8id oc8ii.nd putea$ vor<i acea li$<ă vec8e...M !$ au@it c. ! doua :ncercare din &oaptea Fntunecată a Su9letului. !$ 5i$ţit cu$ „intru5ul? ie5e din 5paţiul Meu.. D. %ertare.? ! a a$ a9lat că #ivinitatea Mea $ă apără.ndă i a$ 5i$ţit cu$ totul 5e contope te :n Mine. le-a$ iertat i eli<erat. Ei atunci..... 5en@aţia că ceva :ncearcă 5ă intre :n 5paţiul $eu i că cineva.nă la ' di$ineaţa. :n dreapta Mea. 9ără 5ă 9ac ni$ic pentru a5taP #i$ineaţa a$ căutat pe %nternet cuv.ntul 5ara@ini.nte.nă. Eli<erare.teva cuvinte :ntr-o li$<ă vec8e L„li$<a 5ara@ină?. !$ gă5it1 „nu$ele dat :n 138 . le-a$ 5i$ţit cu 5en@aţia 5tranie că atunci a$ trăit o vinovăţie puternică..it puternic i răcoro5 de aripi.. dar n-a$ putut 5ă ro5te5c niciun cuv.r@iu. Vor<ele au@ite erau 9r. L„Diudat. $ai t. Dred că a 9o5t vre$ea eli<erării din 9rică.!$ venit aca5ă. $ult $ai puternic. :n ti$purile c. %u<ire. doar trăie5c inten5. că e5te „cu$inţit? i cineva. a 9o5t 5traniu.. 5-a a e@at :ncet l. a$ 5i$ţit căldura de %u<ire :n interiorul Meu. vinovăţie. a$ au@it ca o c8e$are <l.$pină. :l :nt. că e5te cel $ai puternic 5cut i că Eu Sunt -ot Deea De Sunt. Ei $ai tiu că a$ trecut de ea $ a$ putut 5ă cred cu adevărat :n #ivinitate. Eu nu pot 5ă păţe5c ni$ic.l9.

com -$În 6aţa Eternit)ţii'. 1.0.. =&=C.. dar de culoare al<a5tră/gal<enă/aurie/verde. Fn acea5tă cla5i9icare nu 5unt inclu i Pri$ordialii Cu$inii i ai Fntunericului. 5i$t nevoia 5ă $erg :ntr-o ca9enea turcea5că.scri. unde este :raA ul de ast)&i'. „&i$ic nu 5e poate :nt. :n@e5trată cu puteri p5i8ice $ nu$ele !#!M L>$ul 9ără =$<răM..9eudali5$ $u5ul$anilor din ve5t..nd 5unt la $are.. de Cristian J)nescu – pu<licată de Editura Ala@a/. iar Fntunericul nu e5te dec. 9ără iri5?. Cuci9er a 9o5t ur$at :n re<eliunea 5a de $ulţi :ngeri i 5pirite ale naturii $ o $ică parte.ntul !#!M. XX in9or$aţii preluate de pe +++. Deilalţi au continuat 5ă re5pecte >rdinea Do5$ică. &. -u devii !cu$. E5te ca un ritual $ 5tau pe pernele $oi. a a cu$ e5te :n propriul Meu cod de activare. a5cult $u@ică orientală.* LX in9or$aţii pre@entate la pagina 21. a$ pri$it $ulte in9or$aţii i$portante. !i 9orţă i putere dacă e ti centrat.? #in nou gă5e5c cuv. care oricu$ au 5upravieţuit.Ed.$pla cu -ine $ #ivinitatea din -ine e ti -u cel !devărat.? Mi-a$ a$intit ce citi5e$ pe %nternet de5pre $În#erii c)&uţi' – $a"e&aţi Cn ţinutul 5uma.2011 Fn noaptea acea5ta.d.nc o plăcintă cu carne. c. pentru că -otul e5te =&=C.M E5te ciudat că :n 9iecare vară. „Specia >a$enilor Pri$ordiali a 9o5t pri$a 5pecie o$enea5că. Mi-a$ adu5 a$inte de vi5ul :n care oc8ii $ei : i 5c8i$<au culoarea i deveneau precu$ aurul ru5e5c. <eau o ca9ea la ni5ip i $ăn.Ed.. &.. Pri$ordialii Fntunericului aveau oc8ii negri. M-a$ uitat apoi la $Primordiali'**1 „!u e"i5tat patru categorii de oa$eni care au 5upravieţuit :n corp du8. Pri$ordialii Cu$inii aveau oc8i nor$ali cu iri5 i cri5talin 5au 9ără iri5. Cu$ina tope te Fntunericul. Fn tine dualitatea 5-a ec8ili<rat i a teaptă @iua 139 ..t =$<ra Cu$inii...

nd totul :n -ine 5-a ar$oni@at. D. c8iar dacă !cu$ e5te greu pentru tine. nu opune nicio re@i5tenţă la a5ta i lucrurile vor 9i $ai u oare pentru -ine. iar !cu$ tiu că nu a$ căutat :n @ona care tre<uia i $erg $ai departe. dar a<5olut deloc. acceptă că ai :nceput 5ă 5i$ţi @<orul.nd i oriunde. a 9o5t 11. voce de tunet..$<it $ trecut i direcţie gre ităP Diudat. Ziua dualităţii pentru tine. -oate ace5tea 5unt doar -u. Ei $ai ale5. :n !cu$ i !ici $ 9ără tea$ă.nd ai 5i$ţit plecarea i 5o5irea. ca i @<aterea de aripi.? !5tă@i a$ 9o5t la un interviu $ o 5ocietate din @ona a5igurărilor. !i 5i$ţit i c. a$ că@ut i $-a$ lovit doar la genunc8iul drept. D8iar :n 9aţa clădirii. cu toate părţile -ale de e"i5tenţă.:n care 5ă devină =nul.l9. vor<ă 5trăvec8e. -u e ti -ot Deea De E ti. de i a$ o rană 5erioa5ă. c. !5ta ai 5i$ţit.2011 140 . !$ @. !cceptă că e ti a a.nd te-ai :ntor5. nu $ă doare deloc. pentru că atunci corpul 9i@ic era ne9uncţional. iar tu 9aci parte din El. =$<ra -a a redevenit :n ec8ili<ru cu Cu$ina -a. !cu$ 5unteţi unu la unu. !cceptă ceea ce e ti. pentru că ->-=C e5te doar %u<ire.:n dreapta taW.nd ai 5i$ţit din nou 9. doar :n %u<ire. ! tre<uit doar 5ă :nţeleg că reintra$ :n <ucla te$porală a e"perienţelor trăite.2011. !$ :nţele5.0. 5unteţi dualitatea nouă. &u puteai 5ă ro5te ti vor<e :n li$<a ro$. !cceptă că e ti ceea ce e tiP -u e ti -ot Deea De E ti i acceptă a5taP -otul e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. !cceptă că ai aripi i că poţi @<ura oric.l9. -ea$a nu $ai 9ace parte din $odul tău de e"i5tenţă.nă i nu puteai 5ă de5c8i@i oc8ii. !cu$ tre<uie 5ă -e accepţi $ Spirit puternic. -u doar :ţi reluai locul :n corpul tău. dar $ai ale5..irea de aripi i te-ai a e@at cu$inte .0. 9ără 5ă te oprea5că ni$eni i ni$ic. ! 9o5t de 9apt pri$a dată c. Fnger care : i 9. c. Bucură-te de a5ta i a teaptă ur$ătorul pa5.ie aripile i 5e a ea@ă la locul lui. 1+. #oar pe -ine te-ai 5i$ţit.nd ai plecat :n călătorie. dar 5en@aţia de „nu $erge? $-a ur$ărit tot dru$ul.

Seara a$ continuat 5ă cite5c lecţiile din $C)rţile lui 0o,ias'. ! a a$ pri$it $ulte ră5pun5uri la :ntre<ările $ele i 5-au de5tră$at c;teva lanţuri din trecut. Fncă o vinovăţie 9oarte vec8e 5-a vindecat $ cea care era legată de c8iuretaAele 9ăcute. !cu$ tiu că a a tre<uia 5ă 9ie. Dopiii $ei i Eu a$ tiut ce alege$. &icio vină 5au părere de rău, nicio tri5teţe, doar Bucurie, %u<ire i >noare pentru Ei, cei care 5unt i vor 9i $ereu, copiii $ei :ntru Eternitate. Fn 5etul de :ntre<ări i ră5pun5uri la lecţia din „ C)rţile lui 0o,ias'. a$ citit1 „!ce5te lanţuri vec8i care te-au conectat cu trecutul tău 5e vor di@olva :n drago5te, a a cu$ energia noului Pă$;nt 5e $ută pe un nivel nou. Ele 5e vor di@olva :ncet, dar 5igur. -u te trau$ati@e@i cu di5cuţiile din capul tău. Fnţelege că 9ace parte din eli<erare. #oar onorea@ă oa$enii din g;ndurile tale, c8iar dacă ţi-au pricinuit 9ricţiuni i 5c8i$<ări :n viaţă. ! a cu$ tu 9aci a5ta con tient, ulti$a parte a energiei vec8i 5e va di@olva?. „D;nd două 9recvenţe di9erite 5e 5c8i$<ă i vin :napoi :n ar$onie, toate energiile care nu $ai 5unt apropiate 5unt adu5e la 5upra9aţă ca 5ă 9ie eli<erate.? „11.11.2000 $ @iua dualităţii pe Pă$;nt $ @iua c;nd ace5te energii de dualitate pot 9i adu5e :napoi :n ar$onie.? > nouă con9ir$are... 11.0,.2011 a 9o5t @iua dualităţii pentru Mine, c;nd energia cu 9recvenţă $ai $ică $ „=$<ra? Mea $ 5-a topit :n energia de 9recvenţă $ai ridicată a %u<irii i a$ redevenit :n !r$onie. #ar a 9o5t i a doua :ncercare prin care Su9letul Meu a trecut. Diudat... Fntotdeauna acea5ta e5te ordinea $ :nt;i e"peri$ente@, apoi cite5c i a$ con9ir$area celor trăite per5onal. Ei din nou vocea din Mine1 „&u uita că Puterea e5te :n -ine. Dite te, e"peri$entea@ă, $editea@ăP Sigur vei :nţelege cu$ 5ă-ţi 9olo5e ti noile daruri. &u 5unt puteri, pentru că toţi >a$enii le au, iar celelalte entităţi, :ncă nevă@ute oc8iului -ău, le-au avut dintotdeauna. Fnvaţă 5ă nu uiţi 5$erenia punctului din $ultitudinea de puncte. &u-ţi uita $ăreţia i li$itele. &u uita că e ti parte din ->-=C, dar că nu
141

e ti 5ingură :n acea5tă Cucrare. !$inte te-ţi că toţi i toate 5unt la 9el de i$portante pentru ->-=C, că 9ără un 5ingur punct, ->-=C ar 9i alt9el. 0ii :nţeleaptă i a$inte te-ţi $ereu a5taP? Fnţeleg că 5unt re@ultanta tuturor e"perienţelor $ ale Mele i ale celorlalţi care 9ac parte din ->-=C. 1*.0,.2011 Vi5e vii de eli<erare... D;t de $ultă tea$ă i 9rică erau a5cun5e :n Mine i !cu$ 5e vindecă... -ea$ă :n at;t de $ulte variante $ de :nălţi$e L:n „vi5? cădea$, iar <raţele celui de care $ă ţinea$ 5-au lungit at;t c;t a 9o5t nece5ar ca 5ă aAung pe pă$;ntM, de ani$ale Lera o i$agine rotitoare pe cer, iar c;nd apropia$ $;na :ncerca 5ă $ă $u te $ $-a$ apropiat iar i iar, p;nă c;nd i$aginea 5-a e5to$pat i nu $ai avea cine 5ă :ncerce 5ă-$i 9acă cevaM, că nu voi 9i acceptată de către ceilalţi Lera$ :ntr-o 5ală de <al, dan5a$, $ă $i ca$ 5uper< pe o $u@ică :nc;ntătoare i putea$ 5ă invit la dan5 pe cine dorea$, 9ără a 9i re9u@atăM, de cădere :n gol i de rănire Lera$ :ntr-un li9t pe care l-a$ 5tricat, dar apoi a$ reu it 5ă-l reporne5c i 5ă urc cu el 9oarte u orM. Ei at;t de $ulte e$oţii care !cu$ 5unt aproape vindecate $ relaţii vec8i, 9o ti colegi... -oate ie5 la 5upra9aţă ca 5ă 9ie eli<erate. !cu$ c8iar tiu că Fntunericul, care nu e5te dec;t =$<ra Cu$inii, nu are nicio an5ă :n preaA$a ace5teia. Cu$ina :l tope te, iar =$<ra 5e tran59or$ă :n Cu$ină. Ei după toate i$aginile ace5tea vii de eli<erare, o nouă călătorie :n Magie... =n 5paţiu cu lu$ini ca de auroră <oreală, cu v;rteAuri 5trălucitoare de Cu$ină, cu nuanţe de a@uriu i al< 5trălucitor, incredi<il de 9ru$oa5e. Ei din nou 59aturi... „E$oţiile de 9recvenţă 5că@ută :$<ătr;ne5c corpul i :l 9ac vulnera<il :n 9aţa ti$pului, pentru că doar :n acea5tă <andă de 9recvenţe, <oala i <ătr;neţea 5unt vala<ile ca aparenţe. Fn lu$ea duală, dacă tri$iţi e$oţii 5au 9or$e-g;nd de 9recvenţă 5că@ută 5pre cineva cu 9recvenţă $ai $are, ace5tea 5e pot re:ntoarce, a$pli9icate, 5pre tine. Stă :n
142

puterea -a 5ă alegi dacă e ti tran5parent pentru ceilalţi i la i e$oţiile 5ă treacă prin tine, 9ără 5ă te atingă, 5au devii un o<5tacol, care opre te i :ntoarce e$oţiile, 9or$ele-g;nd de 9recvenţă $ai $ică, e$i5e de către ceilalţi. %u<irea $odi9ică Don tiinţa voa5tră, iar acea5ta vă conduce 5pre evoluţie.? Ziua a$ 5i$ţit din nou di5con9ort :n @ona 5to$acului, a 5patelui, rinic8ilor, genunc8ilor i a u$erilor. Se eli<erea@ă $ulte... 1(.0,.2011 Vi5e, $ulte vi5e de eli<erare i 59aturi... „&u erai pregătită ca 5ă a9li de5pre @<or, dar nu e5te ni$ic. !i ră<dare i nu gră<i lucrurile. Ci<erul !r<itru a 9uncţionat de 9iecare dată. Drede :n -ine, :n #ivinitatea -a $ e ti 9oarte puternică. &u$ai -u poţi locui :n propriul tău corp, -u e ti -ot Deea De E ti. Drede :n -ine, :n Puterea dinăuntrul -ău. Ei nu $ai gră<i lucrurile. Ca5ă totul 5ă 5e petreacă :n rit$ul natural de tre@ire. &u te $ai 5trădui at;t de $ult. !cceptă-te a a cu$ e ti i :nvaţă 5ă -e iu<e ti. E ti %u<ire i =$<ră, a$<ele :n =nul. !cceptă-te a a cu$ e ti i iu<e te-te necondiţionat. -otul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. Vindecă-te i eli<erea@ă orice 9or$ă-g;nd, orice e$oţie, orice a<lon care nu -e $ai repre@intă. Mergi :nainteP #ar acceptă că tre<uia 5ă 9ii :n ec8ili<ru, nu poţi 9i doar Cu$ină pură, totul e5te acu$ :ntr-un ec8ili<ru de unu la unu, :ncetul cu :ncetul, totul e5te =nul. !cu$ e ti :n dualitatea ,di$en5iunii a ,-aW. -re@e te-te :n rit$ul tău natural. &u-ţi 9ace griAi pentru ceea ce nu tre<uie.? 1).0,.2011 Vi5e, vi5e i $ulte e$oţii care ie5 la 5upra9aţă... &oaptea „aud? vi<raţia :naltă i tiu că pot 5ă $ă <ucur pe deplin de edinţe gratuite de !utovindecare. &u $ă g;nde5c la ni$ic, doar per$it ca energia 5ă treacă prin $ine i $ă <ucur de ceea ce 5i$t i de ceea ce pri$e5c.

143

!5tă@i $-a$ :nt;lnit cu !le"andra, 5tudenta de la Hinetoterapie. „[i-a plăcut călătoriaI? „De tre<uie 5ă-$i aduc a$inte, !le"andraI Poţi 5ă-$i 5pui a cui era vocea puternică pe care a$ au@it-oI? „! ta... Pri$ordialii :ntotdeauna au avut vocea puternică...? „!$ vor<it alt9el.? „#a, era el9a. &u $ai tiu ce-ai 5pu5, dar a$ :nţele5 că erai 5upărată i te-a$ lă5at 5ă-ţi revii.? „Poate era din cau@ă că a$ 5i$ţit că-$i invade@i 5paţiul. [i-a$ 9ăcut răuI? „&u... Ei c8iar dacă-$i 9ăceai, nu $ă 5upăra$ pe tine.? „De-ai 9ăcut după aceeaI? „M-a$ a e@at l;ngă tine.? „Etiu, :n dreapta $ea.? „#a, :n lupte noi 5tătea$ :ntotdeauna :n dreapta voa5tră. #ar călătoria... De-ai vă@ut, ţi-a plăcutI? „!5ta nu-$i $ai aduc a$inte. &u cred că !cu$ tre<uie 5ă-$i a$inte5c $ai $ult.? „Mai vrei 5ă vii :n călătorie cu $ineI? „&u :ncă, nu e5te $o$entul. #ar 5pune-$i... -u tii cu$ arăt euI? „!cu$ e ti :n 5c8i$<are. #ar erai un Fnger <lond, cu aripi $ulte, al<e i :n curcu<eu. Erai un Fnger 9ru$o5...? „#ar n-a$ 9o5t doar a a.? „&u, te 5c8i$<a5e i...? „Văd :ncă o i$agine $ un Fnger $ov, cu aripi ca de liliac.? „Ei cu picioare ter$inate cu copite... Erai 5c8i$<at. -e ad;nci5e i prea $ult :n =$<ră atunci. #ar -u $i-ai 5pu5 că acolo unde pătrunde Cu$ina, =$<ra 5e tope te.? „Etiu. !cu$ tiu de ce $i-a 9o5t at;t de greu 5ă $ă accept i 5ă $ă iu<e5c a a cu$ 5unt. Pentru că Eu 5unt Cu$ină i =$<ră :$preună i :ncerca$ 5ă văd doar Cu$ina. !cu$ tiu că 5unt a$;ndouă, că redevin :n ec8ili<ru i că 5unt pe cale 5ă 9iu =nul.? „E ti :n 5c8i$<are, tii a5ta.? „Etiu, tiu că Eu !cu$ devin -ot Deea De Sunt, tiu că :ncă tre<uie 5ă cre5c.? „Ei tu tii cu$ arăt eu.? „#a... Ei tu ai $ulte de vindecat.? LSi$ţi5e$ că i Ea era :ncă a a cu$ vedea$ :n i$aginile $ele $ =$<ră i #ivinitate. Sclipirea de #u$ne@eire era :n Ea, Cu$ina era :n Ea, %u<irea era :n Ea, iar acolo unde Cu$ina apare, =$<ra devine din ce :n ce $ai $ică, 5e tope te i redevine Cu$ină. !le"andra : i dore te doar 5ă 9ie iu<ită i acceptată, a a cu$ :$i dorea$ i Eu.M &e-a$

144

iar Vindecarea e5te %u<irea. Ei.. de 9apt de5pre Pri$ordiali. :n care 5e ră59aţă 145 . Dodul Meu de activare vor<ea doar de5pre re:ntoarcerea lui !da$ la =nitate.t %u<ire pentru toată Dreaţia Sa.n5 :n $ine.ndu-5e. #oar at. Ei $ai ale5. :n acela i ti$p. că 5unt %u<ire :ntru Eternitate. D. 21.2011 Vi5e. D.. a$ #arul de Viaţă pe care l-a$ pri$it.t de $ulte a$ 5tr. Prin %u<ire. C.nd $. Eu cel !devărat 5unt $ai $ult dec. !cu$ doar cre5c i :nvăţ 5ă redevin =nul. 9ără a uita 5ă le onore@ i 5ă le $ulţu$e5c pentru că $-au adu5 p.teva clipe. toate redevin ceea ce 5unt $ Cu$ină.. $iro5ul de <u5uioc :$i inundă nările cu at. pentru c. 5unt părticică din Ea. 9or$e-g.nd care ie5 la Cu$ină i cer eli<erarea.inile prin aer. iar #ivinitatea nu poate 5ă 5i$tă dec.. Pentru că Eu cel !devărat 5unt Eternitatea. :n !cu$ i !ici. Sunt $are i $ic..teva clipe..nd 9ac a5ta.nă !ici.t.:$<răţi at $ oc8ii !le"andrei erau ad.t Fngerul din Mine $ 5unt punctul de Cu$ină i %u<ire din 0iinţă $ 5unt parte din Ea $ 5unt Ea. Ei %u<irea lor 5-a pre5c8i$<at :n Cu$ină. &-a$ :ntre<at de li$<a 5ara@ină. Eli<erarea e5te de 9apt Vindecarea. c. a$ putut vedea „ra@ele la5er? cu$ ie5 din degetele $ele c. :$<răţi .. ca din altă lu$e. !$ :nc8i5 oc8ii i i-a$ vă@ut pe cei doi Fngeri care a$ 9o5t Eu. c. De legătură are ea cu el9aI Ei atunci a$ :nţele5 că nu $ai a$ nevoie de alte con9ir$ări..ta pro5peţi$e. Si$plu.nci i u$e@i.t de greu e5te 5ă accept că Eu pot doar 5ă iu<e5c. !5eară.. #i$ineaţa.r@iu voi vedea i voi au@i $ai $ulte. pli$<. din Eternul #ivin. 5unt a5e$enea celorlalte puncte de Cu$ină i %u<ire.0. -re<uie doar 5ă le eli<ere@. #ar tiu că $ai t. pentru că 9ac parte din Ea.t de 9ru$o5 e5te !cu$ Fngerul Meu $ov. 5i$ţea$ căldura lucrurilor din Aurul $eu i.ngă pat e5te cana acoperită. iar Eu 5unt Vindecarea.. a$ i$en5ul privilegiu 5ă 5i$t Măreţia 0iinţei..

i. ca 5ă $ă apere :n 9aţa =$<rei Mele. F$i place at. din &oaptea Fntunecată a Su9letului. 0ără :ntre<ări...$plă. dar de data acea5ta a$ 5pu5 $ereu :n „vi5? că #ivinitatea e5te cu Mine i că $ă la5 :n 5ea$a Ei. perioadă pe care o dorea$ uitată..2011 „Vi5ul? din noaptea acea5ta a 9o5t 9oarte viu.. 9ără ne:ncredere. Mai tre<uie 5ă note@ ceva :n Burnal. =n 5e$n că Magia 9uncţionea@ă i pentru ceilalţi.nă !cu$ i a5ta e5te <ine. dar nu i 5-a părut ni$ic ciudat :n ceea ce-i pove5tea$.t p.lniţi :n ulti$a vre$e i le pove5te5c ceva.0.r itul „pove tii?. Era !devărul Meu i accepta a5ta. Gegi5trul 5-a 5c8i$<at i$ediat. o :ncercare pentru $ine. iar ceilalţi 5unt doar oglinda Su9letului $eu $ puţin $ai clar i $ai li$pede. !$ cre@ut :n #ivinitatea din Mine i Ea $i 5-a arătat.. S-a produ5 o eli<erare $ai $are dec. #oar accepta că Eu 5unt !cu$ alt9el. pleca5e. doar tre<uie 5ă cre@iP 146 . 9ără ironii. Ei a$ tiut atunci că eu 5unt cel care 5-a 5c8i$<at. ! 9o5t cel $ai 9ru$o5 dar pe care l-a$ putut pri$i. nu $i-o $ai pot a$inti.0+. !$ :nţele5 că noaptea acea5ta a 9o5t 5pecială. Eu accept $ai u or $ pe Mine.ceaiul pregătit pentru di$ineaţă. o perioadă de ti$p din viaţa $ea. Era de5pre !le"andra. 5trălucitoare i a$ au@it o voce puternică1 „Ca5ă-$i copiii :n paceP? !cu$ tiu că a$ trecut de ulti$a Mea :ncercare.t de $ult $iro5ul ace5taP 20. Fnt. pe alţii i tot ceea ce 5e :nt. 9iica $ea cea $are. !cu$ 5unt :$preună cu $ulţi dintre cei :nt. Ca 59.2011 !$ di5cutat cu $a$a lui Virgil. Fn preaA$a Săr<ătorilor de Pa ti a$ pri$it un e-$ail de la pri$ul $eu pacient. Pur i 5i$plu. 9oarte „colorat?. Sunt pe caleP 02. a$ vă@ut o Cu$ină al<ă. #intr-o dată.

0+.. din nou. :n ec8ili<rul . cu nuanţe de gal<en. de un cicla$en 5uper<. 147 .? 0..0+. Ei din nou căldura plăcută care $ă 5canea@ă. dintr-o dată. pentru că -u poţi doar 5ă 9ii. deoarece -u e ti deAa Don tiinţă i tii că Starea -a !devărată e5te de Eternă -inereţe. -re<uie doar 5ă per$iţi eli<erarea 9recvenţelor energetice care nu-ţi $ai 5unt de 9olo5.. Pe ur$ă totul a devenit verde crud. %u<ire. Seara. !poi :$i a$intea$ că tre<uie doar 5ă per$it $ 9ăcea$ o <aie cu apă caldă i lă5a$ apa 5ă 9acă ce tie ea $ai <ine. acceptare i con tienti@are a ceea ce :nveţi 5ă 9ii din nou. Fncepi 5ă recuno ti Lgreu.. #ar nu a$ reu it $ai $ult de at.teva clipe. a$ 5i$ţit „9iinţe? care „:ncercau? 5ă 5e 9acă vă@ute. la e"teriorul corpului.t. D. :n ti$pul progra$ului de $editaţie. Fncepi 5ă tii că 9iecare 9recvenţă energetică 5e 5i$te alt9el. Dăldura plăcută revine din ce :n ce $ai de5.2011 &oaptea a$ 9o5t. nu vor putea e"i5ta <oală i dureri.=ita$P !u 9o5t $ulte dureri de cap :n acea5tă perioadă $ dureri puternice i pri$ul i$pul5 era 5ă apele@ la $edica$ente. pentru c.. :n !cu$ i !ici. 5unt doar Don tiinţă i$en5ă.. c. #e data acea5ta.. Sănătate. 9ără nicio pretenţie de cuno5cător :n re9le"oterapie i. :ntr-o $are de cle tar i.0+.2011 #i$ineaţa.nd vei ti cu adevărat 5ă 9aci a5ta..nd a$ 9ăcut <aie. 9ără :$potrivire din partea -a. 9ără re@i5tenţă din partea o$ului din -ine. durerea 5e 8otăra 5ă plece..nt. a$ redevenit o $are de culoare. :l ruga$ pe Virgil 5ă-$i $a5e@e tălpile. !poi doar vi5e. iar uneori e5te :n5oţită de o adiere răcoroa5ă de v. dar :ncepiM ce tre<uie 5ă la i 5ă 5e eli<ere@e u or. ca i cu$ nici nu trecu5e pe la Mine.. „Fncercare i eli<erare..nouW din 9iinţa -a.

!$ :nvăţat 5ă nu re9u@ nicio e"perienţă. iar Eu re@one@. nu nu$ai cu Mine. printre 9run@ele plantei căţărătoare. =n gugu tiuc i-a 9ăcut cui<ul :n 9aţa 9ere5trei $ele de la <ucătărie. Z.nd a$ au@it nu$ele ei i $-a$ :ntre<at de5pre cine e5te vor<a.0+. 0).nd trece pe l.nd prin Mine.na. e5te 5pre <inele 0iinţei i accept cu <ucurie i iu<ire. Mi-a$ a$intit că a 9o5t un $o$ent c. iar dacă :ntind $. Picăturile de $u@ică $ă ating..$p energetic cu totul aparte.0*.2011 !5tă@i a$ 5i$ţit de trei ori valul de căldură plăcută..0+. >rice e5te. Mi-a o9erit-o o prietenăP 10.. cur5ul de $a5aA prin $etoda „$i care din centru?.. pot 5ă-l ating. F$i dori5e$ 5-o cuno5c i :nt. &u 5e te$e nici dacă de5c8id gea$ul. Fn grupă 5unte$ trei per5oane reconectate. e5te la 9el de prieteno5 i cu $u5a9irii $ei. trec.lnirea acea5ta a venit 5ingură 5pre Mine. ca atunci c. ne 5alută$ :n 9iecare di$ineaţă cu o :nc8idere de pleoape.nd arunci o piatră :n apă... -otul vine de la #ivinitate i ni$ic rău nu $i 5e poate :nt..2011 ! :nceput cur5ul Silvanei Sal5edo. 5i$t cu$ vi<re@ :n @ona „aripilor?. :n corpul pe care nu-l $ai 5i$t. Marile revelaţii 5e petrec noaptea. Stă cu 9aţa 5pre $ine. D. Delui !devărat. Da ră5plată.2011 148 ..$<e5c.ngă Mine. Ei nu $ai 5unt 5ingură :n locuinţa de la Bucure ti.0+. care $ă <ucura cu verdele ei proa5păt. iar Silvana are un c. &icio durere i nicio :ncercare.$pla Mie. 0'. #ar n-o 9ac i prietenul Meu tie că !ici nu poate 5ă păţea5că ni$ic. #oar ceea ce tre<uie 5ă 9ie.0+.2011 E5te 5eara i 5unt doar curgere de vi<raţie.

$<it..? „Mi-a 9ăcut plăcere 5ă te cuno5c. !$ re:nt. pe care Silvana ni le-a o9erit cu dărnicie. 9ără 5ă vrea..nd a$ au@it-o 5pun. după ce i-a pu5 o $. 9ără 5ă creadă $are lucru din ceea ce-i 5punea$.nd a5ta. una dintre colege a avut o durere :n @ona 5patelui. acelea i lacri$i :n colţul lor c.nd $-au vă@ut. !ceea i 5en@aţie de 9a$ilie de Su9let. nu e ti -u. dar eu 5i$t. D. pe care o a$ de 9iecare dată :n preaA$a ei. Silvana.? S-a uitat ciudat la $ine. Era$ :n dreptul 9ere5trei. !ceia i oc8i negri :n care privirea $ea 5e pierde. Mi-au 5pu5 i a$ @.? !$ @. 5ă 9ii con tient i 9ocu5at pe ceea ce 9aci. de i eu nu $ă concentre@.0+. Ei atunci. !5tă@i a$ avut con9ir$area că ceva 5-a 5c8i$<at :n $ine. ! 9o5t un adevărat regal. Silvana a :nceput 5ă 5e concentre@e. a$ 5i$ţit că 5unt conectată :$preună cu ea. dar de5tul de o<o5itor pentru $aAoritatea colegilor.. iar eu a$ tiut că ea $i-a arătat. a$ avut două ridicări ale lui Zundalini. „Bine. D. cu$ tre<uie 5ă procede@ :n ti$pul edinţelor de Vindecare Geconectivă. > colegă a tradu5 :n italiană. 5i$t cu$ :$i ard pal$ele i 5i$t o 5tare de <ine :n @ona aripilor.? Silvana a :nceput 5ă 9ie atentă i a :ntre<at ce 5i$t. Silvana 149 . „Si$t că $ă concentre@. %ntenţia contea@ă. #oar 9acă-5e voia -!?.. a$ au@it-o pe Silvana1 „Deea ce tre<uie 5ă 5e 9acă. „Fţi $ulţu$e5c pentru toate.$<it c.nă pe 5pate. Silvana i 5oţul ei au perceput doar „un gol de energie?. 11. Spre 5eară.lnit-o a5tă@i i pe Do5tan@a.. D8eia e5te 5ă 9ii pre@ent :n !cu$ i !ici. !u 9o5t $ulte in9or$aţii noi.2011 S9. „Etii Silvana.$<it. dar cel care 8otără te ceea ce tre<uie 5ă 5e petreacă.r itul cur5ului cu Silvana.? Silvana a @. 5e va 9ace.nd ne-a$ :$<răţi at.F$i 9ace 9oarte <ine pre@enţa la cur5 $ e5te o $etodă e"traordinară 5ă eli<ere@ toate ten5iunile acu$ulate :n articulaţii i de care n-a$ putut 5căpa.nd a ter$inat.. iar cealaltă pe a<do$en.

.0+.. &u :ncerca 5ă o<ţii $ai repede ceea ce va veni la $o$entul potrivit. &u opune re@i5tenţă la ceea ce 5e :nt. diaree.. Dur5ul.t de greu 5ă ur$e@ ace5te 59aturi. „na5 9oarte curgător?. Fn noaptea acea5ta.. orice re@i5tenţă inutilă. 22.2011 -rei @ile cu dureri de cap. ! a $i-a$ a$intit de5pre „-erapia Dredinţei?. $i-a per$i5 5ă a5i5t la o „luptă de idei? intere5antă. o $ă5ea care drena. M-a aAutat 5ă :nţeleg $ai $ulte.i argu$ente@e din ce :n ce $ai <ine opiniile.ngă tine. #ă-le voie 5ă @<oare i$ediat ce le-ai creat. apoi a$ :ncercat 5ă ră$. !$ 5ă le recite5c :n 9iecare @iP 150 .lvătaie din capul -ău. &u$ărul celor care credeau :n =nitate a cre5cut i ei au reu it 5ă. Dineva din energia „vec8e? a 5pu51 „!devărul e5te.n doar un o<5ervator. Ca :nceput.nat de $ai $ulte ori i ţinut luna acea5ta.. -otodată. de către $ine. a$ cre@ut că 5unt doar Eu de altă parte. a$. vo$ă i g8e$ :n @ona a<do$enului. toate ace5tea dor?.. 2(. nu le ţine l.$-a aAutat $ult :n ace5te trei @ile. >rice @<atere :n @adar.. unul dintre colegii de la cur5urile !&!-ED>G. %$aginea@ă-ţi cu$ ie5 ca o v. :ntre energia „vec8e? i energia „nouă?. cur5ul $i-a de$on5trat c. au ră5pun5 cei din ta<ăra =nităţii.2011 !5tă@i a$ pri$it două e-$ail-uri de la Bogdan. 5ă eli<ere@ $ulte. -a<erele au devenit relativ egale.ndurile 5ă @<oare.. 5ă $ă cuno5c $ai <ine. Pare 5i$plu i totu i $i-e at.t de di9erit e5te adevărul unor 5luAitori ai Bi5ericii.0+. 9aţă de cel trăit ca e"perienţă.$plă :n i cu -ine. a$ pri$it un 59at :nţelept1 „Ca5ă-ţi g.? „#ar de ce 5ă nu 9ie adevărat i !devărul &o5truI #e ce 5ă nu e"i5te i alte !devăruriI?. Se vedea :n5ă o di9erenţă clară :n privinţa capacităţii de :nţelegere i a toleranţei 9aţă de celelalte opinii. #urerile 5-au redu5 5i$ţitor.

#acă eu n-a$ reu it 5ă 9ac ceva :n ti$p util. !$ reu it 5ă 9otogra9ie@ un lan e"traordinar de 9ru$o5.... Fn $o$entul :n care a$ dorit 5ă 9ac 9otogra9ia.2)... pentru pri$a dată.. iar el a 9o5t o9erul. Se vedea că-$i 9ace un dar de prietenie i era 9oarte $.. e5te vor<a de5pre o $etodă de vindecare ce 9olo5e te „12 c8ei venite prin eter? i care vor<e te de5pre di$en5iunea a cinceaP Etiu că Burnalul ţinut :n acea perioadă a avut un ro5t i că era nevoie 5ă-i 5criu lui #oug. Sau inver5. pentru a5ta.. iar $a$a-gugu tiuc $-a lă5at 5ă-i 9otogra9ie@. > călătorie 5uper<ă.2011 !$ pri$it un e-$ail pe care :l a tepta$ de $ult $ invitaţia lui Eli@a<et8 Bo7ce la lan5area internaţională a noii $etode de vindecare „%nter-#i$en5ional !5cen5ion Vi<ration Jealing?. Sunt $ici i carag8io i.? 20.0*.t cele prin care a$ trecut eu. cei doi pui de gugu tiuc care au apărut i cre5c.ng din Bu@ău.ndră de propriile ei odra5le. 5ă :nt. #e 9apt. care are loc la Veneva.. Ca pr. aici a$ locuit. Pe aici $ergea$ la coală... Să-ţi 9ac cuno tinţă cu vec8iul Dr. ca 5ă pot 5ă $ă <ucur i $ai $ult de ceea ce reu ea$ 5ă 9otogra9ie@.0+.. &e-a$ oprit la Bu@ău i a 9o5t ca o călătorie :n ti$p1 „=ite. altcineva a 9ăcut acela i pa5 :ntru evoluţie la $o$entul potrivit. :n perioada 22-2+ 5epte$<rie. !5ta e5te coala unde a$ :nvăţat.lne5c i alţi oa$eni cu e"perienţe a5e$ănătoare 5au $ai deo5e<ite dec. 151 . :n cui<ul din dreptul gea$ului Meu de la <ucătărie..n@ a$ plecat cu 5oţul $eu 5pre Bacău.. 5-au ridicat :n @<or. Vreau 5ă $erg i a<ia a tept 5ă 9iu acolo.. !cu$ tiu că Planul #ivin e5te per9ect i :ntotdeauna : i are regulile 5au căile 5ale de reali@are. plin cu $aci ro ii i o 9a$ilie nu$eroa5ă de <er@e.2011 !5tă@i a$ putut 5ă văd. a$ nevoie de un 5pon5or. #ar..

5ă ne :nţelege$ una pe cealaltă. :n Ao5 5au :n lateral.t tea$a de a nu 9i din nou nedreptăţită. p. !u 9o5t valuri de căldură :n interiorul Meu.Ed. eli<erări.0*..nt. =r$ăre5c 9iri oarele :nc8i5e la culoare pe care le văd at.21. a$ 5tat de vor<ă cu 5ora $ea i a$ reu it..2011 !5tă@i $i-a$ propu5 5ă trec :n revi5tă ulti$ele @ile i con5tat că a$ o$i5 de5tul de $ulte :n Burnal. !cu$ :$i place 5ă 9ac a5ta $ 5ă trec pe l. &u era ni$ic altceva dec. e"perienţe... !$ petrecut i c. M-a$ oprit la „Dărture ti? i a$ citit $Co%iii matricei'X de #avid %cHe. lucruri. pe o di5tanţă de5tul de $are. care 5e pli$<ă :n 5u5. dintr-odată. 2.nă aca5ă.t de de5 :n 9aţa oc8ilor. Fn dreptul -eatrului &aţional.nduri i 5en@aţii pe care le-a$ avut :n acea5tă perioadă.M &epoţii $ei L!ndi i !ndruM au avut :nţelepciunea 5ă-$i arate ce anu$e 5tătea :n 5patele ne:nţelegerii dintre $ine i 5ora $ea. :n ti$p ce 5e odi8nea pe pă$.ngă oa$eni. Mi-a lu$inat $ulte g. &. X pu<licată de Editura DaAsha. -oată @iua a$ avut 5en@aţia că „5unt :n ini$ă? $ plină de %u<ire. 22. nu 9oarte $ari. locuri. un poru$<el a $er5 la pa5 cu $ine. a$ doi vi@itatori $ două linii a5i$etrice de Cu$ină 5trălucitoare. !nii :n care a$ „:ng8iţit? ace5te „nedreptăţi? $ateriale i :n care 152 . iar un 9luture ro u $-a lă5at 5ă-l ating. LPentru pri$a dată după $ultă vre$e.2011 ! 9o5t o @i 5uper<ă. vioarăM i poe@ie la Mu@eul Bucure tiului. !poi a$ pornit :ntr-o pli$<are pe Ao5. a$ :nţele5 că pui orii Mei de gugu tiuc au cre5cut i au plecat deAa.0*.teva cea5uri de $u@ică Lpian. Sunt atentă la ele i.2011 Stau pe e@longul din <alcon i prive5c prin 9erea5tra de5c8i5ă.. !ca5ă. iertări i clari9icări... Pace i Cini te. $ulte 59aturi pri$ite din Mine către Mine. :$preună.0*.

#e ce el era cel care dădea copilulI De a$ vă@ut. $a$ă. iar la picioarele lui un drăcu or. D. Fntunericul nu e5te dec. %ar Cu$ina devine din ce :n ce $ai puternică.răuW 5au . erau ad. !cu$ cele două părţi din Mine 5e une5c i creea@ă o a treia parte.ia Cu$ina care 5-a nă5cut.nc :ntipăriţi :n Mine i 5e opuneau ca %ertarea i Vindecarea !devărată 5ă 5e $ani9e5te. !$ :nţele5 că „trecutul e5te trecut? i nu are ce 5ă $ai caute :n viaţa Mea. „Poţi 5ă-$i e"plici ce 5e$ni9icaţie are pictura pe care a$ vă@ut-o pe peretele unei $ănă5tiriI Era un o$ :ntin5 pe un cata9alc. $ult $ai puternică i care le :$<răţi ea@ă apoi pe toate.ndoi. !$ :nţele5 că doar &oi ne pute$ opune ca Vindecarea 5ă 5e producă.. Fnţeleg că a a tre<uie 5ă 9ie. a$ avut o nouă con9ir$are a $odi9icărilor prin care trec.t ceea ce tiu că aparţine e"perienţei prin care trec. D.lnit cu 5ora $ea.t =$<ra Cu$inii. Ei $ai pot 5ă-ţi 5pun de5pre i$aginea pe care a$ avut-o cu cei doi Fngeri care a$ 9o5t Eu.ng.nd Eu a$ avut nevoie i a$ apelat la cei care altădată :$i erau „datori? Lce 5enti$ent ad. Sunt doar a5pecte ale noa5tre. %-a$ 9ăcut edinţele de Vindecare Geconectivă $a$ei i au venit 5pre Mine per5oane care $i-au ră5pun5 la :ntre<ările pe care nu le ro5ti5e$ cu voce tare. !cu$ a$ ră<dare ca lucrurile care :ncă $ă :$piedică 5ă 9iu „li<eră de lu$ea $aterială? 5ă 5e re@olve. Ei drăcu orul avea un copil pe care :l dădea :ngerului. :$<răţi aţi. nu $ă 5upăr?.t ne 5pune. ! a a$ :nţele5 ce putere e"traordinară au cuvintele noa5tre.nc :ntipărit :n Mine i care a a a ie it la 5upra9aţăM.? M-a$ :ntre<at dacă nu cu$va tie Bi5erica noa5tră $ai $ult dec.. Fngerul Meu al< :i ocrotea i :i :$<răţi a pe a$.<ineW. la capul lui 5tătea un :nger. prin credinţele 153 . era Fngerul Meu $ov. Del care 5e uita cu $ultă drago5te i $. pe calea cea $ai potrivită pentru Mine. că tre<uia vindecat i ace5t a5pect. ace tia nu „$-au putut aAuta?.t „nu-i ni$ic.nd $-a$ :nt. SteluţaI? „&u pot 5ă-ţi 5pun dec.n-a$ 5pu5 dec. Etiu că nu e"i5tă .

:n5ea$nă că 5unt pregătită.nă acu$ $ tre<uia con5u$ată tea$a de ne:$plinire i ie irea din credinţele vec8i.. :n aceea i @i. D.. :n totalitate. &u e5te potrivit pentru Mine. :i aparţine Cui. nu e5te a Mea. P.? Fn noaptea acea5ta a$ avut un „vi5? 5traniu.. Eu. :n lu$ea de !ici. :n care tata trăia i totul a :nceput 5ă 5e 5c8i$<e. Fnţeleg relaţiile $ele de p. corpurile celor din 9a$ilia $ea au :nceput 5ă 5trălucea5că i a$ avut. Mi-a$ a$intit de :ntre<area lui !drian1 „Vrei 5ă pri$e ti vi@ita unor !r8ang8eliI -re<uie doar 5ă 9aci un $ic ritual $ o lu$. 59aturi.nd lecţiile 5-au 9inali@at. dar alegerea 9inală. Da i cu$ 5-a produ5 unirea cu un alt a5pect al Sinelui Meu Superior.. 5en@aţia că. Ei :ntr-adevăr. porţiuni de al< i negru veneau din altă di$en5iune i 5e vedeau pe cerul de acolo. >a$enii :ncercau 5ă 5cape de ceea ce tre<uia 5ă vină ca i 5c8i$<are. !$ 5i$ţit ca i cu$ acea5tă realitate ar 9i 9o5t a lor. dar era i :n Mine. 0ordul c8iar porne te $ai greu de pe loc !cu$. care doar tre<uia 5ă vină !ca5ă. a$ citit1 „&u daţi puterea voa5tră niciunui 5trăin $ oricine v-ar vi@ita 5unteţi voi din trecut. credinţa că nu 5e cade 5ă treci pe5te di9erenţa de v.ias'. pot 5ă o9er co$pa5iune.. :ntre Mine Lera$ Eu. Fnvăţ 5ă la5 deoparte ceea ce nu-$i e5te potrivit.năr $ dorinţa de a 9i :$preună.r5tă. :ntr-un univer5 paralel. cea care e5te cea $ai potrivită pentru cel care a venit la Mine..ne$ aiciI Sau $erge$ acoloI !ici trăi$ cu toţiiP? Ei-n aceea i clipă...nare aprin5ă. 5i$t cu$ $-a :ntoarce :n trecut. la lecţia parcur5ă din $C)rţile lui 0o.? „#acă :$i 5pui a5ta. dar pornea $ai greu de pe loc. o iconiţă. $ult prea $are :n de9avoarea $ea.nă i 0ordul 0ie5ta era acolo $ arăta $ai <ine. ca practician de Vindecare Geconectivă i Geconectare. ră$. dintr-un univer5 paralel. 9i@ic. ace5tea au plecat din Viaţa 154 . dar arăta$ alt9elM i cineva $ai t. Dă Eu. !poi a$ au@it :ntre<area lor1 „De 9ace$. :n MineP Ei o pove5te de iu<ire ne:$plinită.? Seara.i continuă e"i5tenţa !ici i !cu$.:ntipărite :n 0iinţa &oa5tră i că alegerile 5unt ale &oa5tre. Ei totu i.

o nouă edinţă de 155 . $-a$ oprit. $-a 9ăcut 5ă $ă aleg i cu ni te ciupituri. dar 9iecare relaţie $i-a dăruit ceva anu$e LVelu $ pri$ul Meu copil. Pentru Mine. !5ta ca 5ă :nţeleg $ai <ine că !devărul Supre$ are at.. Cuna viitoare 9inali@e@ :ntregul tra5eu pentru 5peciali@area de te8nician $a5eur. de Balog8 B\la. puţin al<M. X pu<licată de Editura Ascendent.nca din $. :n acea5tă perioadă. a a cu$ &oi. care $-a :nvăţat iu<irea necondiţionată pentru o altă 9iinţă. !$ 5urpri@a 5ă :nt. Fn di$ineaţa acea5ta a$ :nceput 5ă cite5c $Realitatea 6inal)'X. ca 5ă 5e poată răcori :n voie..t de !devărat pentru $ine. dar a5tă@i :ncepe ulti$ul cur5 $ cel de pre5opunctură. !re cioc puternic. totul depinde doar de locul no5tru :n ace5t dan5 Do5$ic.lne5c $ulte lucruri pe care autorul le pre@intă :n $anieră pur tiinţi9ică.Mea.Ed. Seara a$ venit pe Ao5 5pre ca5ă i :n @ona pieţei volante pe l. copiii de la <loc o iu<e5c. &. care nu era$ Eu3 Mi8ai $ pri$a acceptare a iu<irii necondiţionateM..t de S0 pentru ceilalţi. dar tea$a pe care a$ 5i$ţit-o ca o u$<ră. iar Eu le-a$ e"peri$entat „9i@ic? $ cu g8ili$elele de rigoare.i cunoa5că adevărata 9orţă. care c8iopăta u or i 5e 5i$ţea atra5ă $ai $ult de oa$eni dec. dar e5te $ai viu colorată $ negru.. ci 9recvenţă $ai Aoa5ă de energie care o5cilea@ă :n =niver5ul necuprin5?.t de $ulte variante ale !devărului Per5onal i că. Era doar o 5tăncuţă. iar l. c. Pe Mine $-a acceptat.. &u era.. gri perlat. nu ne cunoa te$ :ncă „#arurile?.t de celelalte pă5ări. :i a teaptă i 5e la5ă 8rănită de ei.na <ăr<atului. > 9a$ilie L5oţ i 5oţieM i o 5tăncuţă L5ea$ănă cu o cioară. căci „$ateria nu e5te $aterie.ngă care trec. D8iar a$ :ntre<at dacă e5te a lor. !cu$ $. ! aAun5 5ă recunoa5că $a inile prietenilor.. doar$e pe $a ina „BVS? 5au pe o rulotă din parcare. prinde cu el 9ără 5ă.ngă ea era un va5 plin cu apă. :n ulti$ă in5tanţă.. D.

-u ai avut :n vi5 poru$<elul care 5-a pli$<at la pa5 cu tine pe trotuar..nă a5tă@i. recunoa te vi5ele celorlalţi i nu interveni. cu un 9el de $u5tăţi $ici :n Aurul g. Parte din $ine a 9o5t a a :nainteI Pentru că era ca i cu$ cuno tea$ 9or$a acea5ta de e"i5tenţă. Ca5ă-l 5ă 9ieP -u doar o<5ervă. :n con tiinţă. $ă 5i$ţea$ :n largul $eu. „Stai un pa5 :n ur$ă $ prive te.. Vi@itatorul $eu era u$anoid.. dar 5ă nu trăie ti :n vi5ul lor..nă !cu$P #oar tre<uie 5ă per$it 5ă cre5c :n evoluţie.. dar el :ncă : i a tepta părinţii.. $ă re:ntorc la =nul :ntr-o altă 9or$ă.0*.tului $ de $ai $ulte culori.ngă care treci. $ari $ dar nu e"agerat de $ari. :n iu<ire i unitate. unul l.ndă. Ei ceva :$i 5punea că nici de acu$ :nainte.ncare 5tăncuţei. prietenul patruped cu <lană al<ă i oc8ii negri. e5te vi5ul altcuiva. nu avea nevoie de partener pentru a procrea i 9olo5ea cu u urinţă telepatia. %ntere5ant e că a$ trecut de $ulte ori pe acolo i niciodată nu a$ vă@ut 5tăncuţa p.eli<erare a 9ricii.. di9erită de tot ceea ce a$ 9o5t p. !5ta e5te Cegea pe care tre<uie 5-o re5pecţi.. parte din $ine :n tran59or$areP !$ 9o5t =nul. telepatică.ngă celălalt.. pe l..n@a al<ă. :n9ă at :n al< Lpicioarele erau prin5e 5tr. 2(. !5ta a 9o5t lecţia pentru tineP? 156 . Fnvaţă 5ă 9ii l.n5 :n p.M. pe care voia$ 5ă-l iau. care nu 5e te$e de oa$eni. cu oc8ii :nc8i i la culoare.. Ei o lecţie pentru $ine. Stăncuţa <l.. Parte din $ine din trecut. gugu tiucul care te 5alută di$ineaţa din cui<ul de la <ucătărie. 9luturele care te-a lă5at 5ă-l atingi. o<5ervă $ e5te vi5ul lui.2011 #in nou un „vi5? deo5e<it. Ei a$ $ai vă@ut un copil $ic. care 5e $i cau independent una de alta $ cu pielea de5c8i5ă la culoare..ngă i :n vi5ele celorlalţi. cu privire cu$va „9i"ă? i nu una vie Lvii 5unt oc8ii >a$enilorM. Pă5trea@ă-ţi vi5ul tău. cu oc8i al<a tri i privire 9i"ă. E5te vi5ul <ăr<atului care era cu 5oţia lui i dădea de $. 9ără 5ă intervii.. !$ au@it clar cuvintele „!ndro$eda? i „Vega?.

Pri$e5c doar at. Magia e5te !ici i !cu$.t c. 5-au :ndepărtat at. !$ tele9onat apoi %rinei.nd a$ nevoie.t a$ nevoie.lnirea cu !le"andra.lne5c un a5e$enea >$ cu Su9let $are. :$pru$utată de la doa$na >li$pia. uni9icarea 5-ar 9i produ5 :n di$en5iunea re5pectivă. :$i lip5eau .ndurile tale 5e :$pline5c din ce :n ce $ai repede. Eu :ntr-o altă di$en5iune. E plăcut 5ă ve@i cu$ ti$pul e5te alt9el pentru tine. pe care Eu. care din nou 5-a unit cu Sinele Meu Superior. 9ai$ă i at.na acea5ta :n Belgia. c. ca 5-o rog 5ă reprogra$ă$ :nt. !cu$ a$ :nţele5.t. Banii nu $ai 5unt o pro<le$ă pentru $ine.lnirea 5ta<ilită pentru a5tă@i. iar uneori apar c8iar i pentru ni$ic.E5te 5eara i nici nu tiu c.t de departe de nivelul d. cu$ nu tre<uie 5ă te gră<e ti. cu$ toate 5unt natural legate una de alta i cu$ g. D.ndit. !tunci. #acă un alt a5pect al Meu ar 9i con tienti@at ace5t lucru. nu ca Su9leteM toţi cei care. 9ără ca eu 5ă :ncete@ 5ă e"i5t. pentru c-a$ :nceput 5-o vădP #oar $ulţu$e5cP #oa$na >li$pia pleacă 5ăptă$. de i vor 5ă creadă că 5unt :n @ona de „5piritualitate?. Ei ciudat.n ii :$i par Lca oa$eni. !$ trecut :n revi5tă @iua de a5tă@i i a$ vă@ut că toate au $er5 a a cu$ a$ g.$<it i a$ $ulţu$it.nd a$ vrut 5ă "erocopie@ cartea de pre5opunctură. Da :ntotdeauna. era :nc. dar e"a$enul a :nceput doar c. !$ @.nd a$ aAun5 eu.r@iat la e"a$en. #i$ineaţa $i-a$ dorit 5ă 5e contra$ande@e :nt.ntată. Mulţu$e5c pentru că pot 5-o văd.t pare de real ceea ce a$ 5cri5. a$ :nt.nd a trecut ti$pul. Spre 157 . a5tă@i nu avea ti$p.t de $ult de ea. clientul din 9aţa $ea a 5pu51 „>priţi din <anii $ei c. ! 9o5t o <ucurie pentru $ine 5ă :nt. l-a$ acceptat i con tienti@at.t lip5e te pentru carte?. !u devenit 5i$pli oa$eni :n căutare de <ani. acu$ colega $ea la cur5ul de pre5opunctură Lera$ :n cri@ă de ti$pM i a$ pri$it un SMS prin care $ă anunţa că nu $ai poate 5ă aAungă. orice 9ac. D. :n !cu$ i !ici. &u tiu c. lei. dar tiu că 9ace parte din !devărul Meu.

lăco$ia. ne:ncrederea. Era o povară prea grea pentru $ine i $i-a 9o5t ru ine p. dar $ai ale5. la cur5ul ţinut de Do5tan@a.0*. a$ a teptat a5ta.. ca 5ă-$i pot pă5tra ec8ili<rul interior.nd l. $i-a lip5it a5ta. ru inea.t de $ulte de la d. D. 2'. -otdeauna $i-a$ dorit ca $a$a 5ă ai<ă ti$p i pentru $ine.nă acu$. :n @ona acea5ta de u$<ră. care-i :ndru$ă pe alţii cu $ultă one5titate i $ode5tie.t vreau 5ă 9ac.nd a$ au@it-o pe $a$a că $ă re9u@ă. pentru a doua oară.nă acu$ 5-o recuno5c i 5ă 5pun ră5picat1 „!t. iritarea.t de $ulte 5enti$ente. Ei eu vreau i a$ dreptul 5ă $ă <ucur de viaţă. pentru at.?M.ndria L„eu pot..2011 Vi@ita %rinei. Fn 5patele lor a$ recuno5cut dorinţa de a 9i iu<ită i acceptată a a cu$ 5unt $ de 9apt.?. enervarea. gă5e ti oa$eni ca doa$na >li$pia. pri$a per5oană care a :nceput 5ă 5i$tă 5ingură energia. lip5a iu<irii re5i$ţită :n copilărie.deo5e<ire de ei.. !$ ră5u9lat u urată c. doar 5t. 158 . de@ilu@ia. D.t de $ulte :n 5patele reacţiilor $ele. Vreau 5ă 9iu one5tă i 5inceră cu $ine. :ndoiala. 9ără apariţii televi@ate 5au articole :n pre5ă.n5a :n acea5tă perioadă i-i $ulţu$e5c din Su9let pentru tot ceea ce $i-a dăruitP Plecarea :n Belgia 5ă 9ie un :nceput 9ru$o5 pentru du$neavoa5tră i cei dragi du$neavoa5trăP 2). $.0*.ngă &oi. ura.t de $ulte variante. 5-o duc la Gădăuţi.t pot 9ace pentru $a$a i at. !$ recuno5cut :n $ine at. 5ă :nţeleg. p. pe care le-a$ cre@ut eli<erate $ tea$a..t de $ult <ala5t a$ du5. !$ :nvăţat at. „$ai <ine eu.. tri5teţea. 9ru$o i i cu Su9lete la 9el de 9ru$oa5e. :n relaţia cu propria $ea $a$ă i nu a$ putut 5ă văd. 9uria.. vinovăţia. cu dăruire i iu<ire.2011 !$ vi@itat-o din nou pe $a$a la Dă$in i a$ :ncercat. &e-a$ cuno5cut :n ianuarie. orgoliul. &u pot i nu dore5c 5ă trăie5c :n locul $a$ei?.

„!cceptă că orice ai 9ace. dec.nă aici i per$iţ. E5te $o$entul 5ă recuno5c că Eu dore5c ca $a$a 5ă 5tea la Dă$in. poate că $a$a va 9i li<eră 5ă 9ie 9ericită la Dă$in. cu acceptare i iertare. Fnvaţă 5ă accepţi. Ei dacă recuno5c a5ta. ce-i $ai i$portant. Ma$a are condiţii 9oarte <une i. că e5te $ai <ine a a. 9uria Mea. dar a$ i e"agerat cu ceea ce :i repro a$. $ulţu$ind că $-au adu5 p.n5a. 9rica Mea.t dacă renunţ la a-$i trăi propria viaţă. 9uria i vinovăţia ar 9i cu -ine. !$ :nţele5 iritarea cu care tria$ lucrurile $a$ei $ pur i 5i$plu o controla$ i :i 5punea$ ce 5ă 9acă. enervarea Mea. Du onoare.nd 5ă-$i co5$eti@e@ atitudinea :n 9aţa celorlalţi. neputinţa Mea. de 9apt. re9u@ 5ă redevin pa@nicul $a$ei i nici $ăcar al Meu nu dore5c 5ă 9iu. iară i ru inea.!5tă@i a 9o5t pri$a oară c.t poţi 5ă 9aci. M-a$ 5urprin5 c8iar :ncerc. are :ngriAirea $edicală pe care eu nu pot 5ă i-o o9er. iar eu deveni5e$ pa@nicul $a$ei i c8iar al 159 .t pentru $ine. Eu nu $ai vreau. :n $ine.. !cceptă-te i iartă-te. Pline de 9urie. orgoliul Meu. 5ă-i 5pun ceea ce $ă doare. :ndoiala. E5te $o$entul 5ă-$i recuno5c i 5ă-$i accept neputinţa. !poi. F$i Au5ti9ica$ alegerea prin „nu va 9i 9ericită nici la $ine?. Fntr-o clipă :i răpi5e$ li<ertatea. at. pentru lecţiile :nvăţate cu aAutorul lor.t i pentru d. ! venit $o$entul 5ă eli<ere@ toate 5enti$entele pe care le-a$ recuno5cut a5tă@i. tea$a i orgoliul L„cu$ 5ă 9iu Audecată a aI?M i-au 9ăcut apariţia. #ă Ao5 5acul din 5pinare. ace5ta e5te !devărul $ ne9ericirea Mea. 9ără 5ă :nţeleg că.ndu-$i 5ă le arăt iu<irea. tea$a Mea. nu pot i nu vreau 5-o iau pe $a$a la $ine. in5ecuritatea Mea. ne:$plinirea Mea..? Fn $o$entul acela $i-a$ revă@ut ge5turile. Ei iar vinovăţia că nu 9ac tot ce „tre<uie? 5au ceea ce cred că i-a$ pro$i5 lui tata.nd a$ avut curaAul 5ă-$i :n9runt $a$a. Eu nu voi 9i 9ericită. tea$a. Fnţelege că at. ! venit $o$entul 5ă $erg $ai departe. Ei din nou a tre<uit 5ă recuno5c că nu 5unt :n 5tare. Fn 9ond. c. dacă nu-ţi recuno ti neputinţa. -oate ace5tea 5unt doar ale Mele i nu ale $a$ei.

9ără re5enti$ente. 9ără 9urie 5au ură. ! prelua te$ele vec8i ale $a$ei i a uita 5ă trăie5c.M. 9ără orgoliu. 5ă :nvăţ 5ă a$ :ncredere :n 5ora $ea. iar :n $o$entul :n care $-a dat a9ară Lc.. 9ără ne:ncredere. de iu<irea lor.. Ei $ai era ceva :n a$alga$ul ace5ta de 5enti$ente. d.. Fncerc 5ă accept că $a$a i-a e"pri$at Ci<erul !r<itru 9aţă de $ine i că.n5a i pentru că o iu<e5c.. 9ără $u5trări de con tiinţă. Ma$a e5te $ai :nţeleaptă dec. 9ără vinovăţie. ca 5ă văd că nu tre<uie ca Eu 5-o iau de la Dă$in i 5-o duc la Gădăuţi 5au la $ine aca5ă. dar Eu nu vreau a5taP !$ 8otăr. 9ără 9rică.nă !cu$ n-a$ rupt cordonul energetic cu părinţii $ei. 9ără critică.tă 9urie a$ 5i$ţit atunci. > Audeca$ i-i Audeca$ 9aptele. Pentru că :ncă 5i$t :ndoială. 9ără repro uri.Meu. -re<uie doar 5ă recuno5c i 5ă accept. de aAutorul lor $ le căuta$ i le cerea$. pentru că nu pot 5ă a$ griAă de d. 9ără Au5ti9icări. Dă n-a$ rupt nici cordonul energetic cu proprii $ei copii $ :ncă a$ nevoie de 5u5ţinerea i con9ir$area lor. !vea$ nevoie de ei.r@iu. !tunci a$ reali@at că $a$a 5e 5i$ţea <ine :nainte ca eu 5ă apar. ! adar. !$ recuno5cut griAa 9aţă de cu$ 5e 5i$te $a$a. -oate ace5tea tre<uie 5ă le 9ac 5i$plu.n5a tie că n-a putea 5ă $ă de5curc i că nu tre<uie 5ă-$i ceară a5ta. :n 5u<con tient. 9ără tea$ă. 9urie i 9ru5trare. Fnvăţ 5ă recuno5c că nu vreau 5-o iau pe $a$a la $ine. $a$a 5e poate de5curca 9oarte <ine.n5a i a :nceta 5ă $ă <ucur de viaţă. ne:ncrederea :n 9orţele proprii i tea$ă că nu 9ac <ine 160 .t 5ă-i dau toate actele :n original #oinei i doar 5ă $ă la5 :n 5ea$a ei. a$ putut accepta că p. 9ără intervenţia $ea $ i poate a5ta e5te c8eia ace5tei lecţii de5pre eli<erarea din tea$ă. 9ără ru ine. Să-$i recapăt li<ertatea de a veni la $a$a pentru că $i-e dor de d. 9ără :ndoială. care i ea : i avea originea :n 5enti$entul $eu de vinovăţie. M-a re9u@at de două ori. $i-a 5pu51 „-re<uie 5ă a$ griAă de 5ănătatea $ea?. Ei a5ta :n5ea$nă eli<erare.t $ine. 9ără păreri de rău. 9ără 5ă a$ nicio a teptare. Mai t. Bine.

a a tre<uieW i pentru că nu vreau 5ă $ă 161 . 5ă $ă iert i 5-o iert cu adevărat pe $a$a.ceea ce 9ac.ndru. „Eu 5unt cin5tit $ dar 5unt invidio5 pentru ceea ce au acu$ulat ceilalţi.ndul ace5ta :n $inte. &u $i-a plăcut ceea ce a$ gă5itI Mai $ult ca 5igur. puterea. Ma$a doar te-a aAutat 5ă le parcurgi $ai u or. !5tă@i a$ $er5 ad. #e a5ta $i-a$ dorit con9ir$area re@ultatelor. cu toate ace5te u$<re. tru9ie i orgoliu $ nu $ă intere5ea@ă ce 5i$t i ce g. :$i nedreptăţe5c copiii.? „Sunt $ode5t $ dar 5unt orgolio5. „Eu $ă 5acri9ic $ dar a$ 9ăcut-o pentru că . le-a$ con tienti@at. Ei toate ace5tea.? „Eu 5unt <un. #ar !devărul e5te că 5unt tot Eu acolo $ Eu.nă i controlul a5upra celorlalţi e5te o 9or$ă de $ani9e5tare a dorinţei de putere. nu a$ alergat după avere. Mulţu$e5c $ultP 20.2011 „Fn realitate. -oate repre@entau con9ir$area $ea ca „valoare?. ca 5ă văd. vanito5.nd au apărut la 5upra9aţă pentru eli<erare.? „Sunt corect $ dar 9ără 5ă vreau.? „Eu nu 5unt $ateriali5t. 5ă $ă iu<e5c a a cu$ 5unt $ cu toate u$<rele $ele $ i !cu$. pentru tine. pentru noi. $.nde5c ceilalţi. doar 5ă le eli<ere@.. $a$ă. pe care le-a$ a5cun5 ca 5ă $ă 5i$t con9orta<il cu $ine. le-a$ o<5ervat. c. ci doar ceea ce vreau eu. pentru că nu a$ pri$it :n copilărie con9ir$area din partea $a$ei1 „!i notele a5tea pentru că tata i $a$a 5unt ce 5unt?.ndrie. E5te $o$entul iertării $ pentru $ine. „lupta c. nu le dau la 9el i 5pun prea de5 cuvinte care :i dor. $.? M-a$ tre@it cu g. :ţi cer iertare pentru toate i te iert pentru toate. !tunci a$ :nţele5 că era adevărat. tigată?.nc :n 5u9letul $eu. lecţiile pe care le-ai pu5 :n 5ea$a $a$ei au 9o5t ale -ale. -ot Eu 5unt. 5ă 9iu recuno5cătoare pentru <ogăţia de 5en@aţii i e$oţii. -re<uie 5ă accept că 5unt tot Eu. tru9a . cu toate 5enti$entele $ele..0*.rcit. <anii. le-a$ $ărunţit <ucată cu <ucată. dau totul celorlalţi $ dar a$inte5c a5ta :n 9iecare $o$ent. [ie.? P. !cu$ le-a$ recuno5cut. nu 5unt laco$ $ dar 5unt @g.

Pentru $ine. „Mă 9aci 8oţ?. $a$a a :nceput 5ă 5e co$porte cu $ine. D. :n realitatea ta. intact. $i-a 5pu5 $a$a. $ici lucruri care nu-i aparţineau i :nţelegea că tre<uie 5ă 9olo5ea5că cuv.Fnălţării?.? „!$ 9ăcut totul pentru tine $ dar nu ţi-a$ lă5at li<ertatea de a alege.nare.nde ti cu ini$a. Ei a$ :nţele5 că ei au trecut cu <ine prin propriile lor lecţii. 9ără 5ă vrea.nd con tientul nu $ai ţine $inte.? #e 9apt. 9ru$o i. D. !d.ntul „8oţ?. Mi-a arătat că <ătr. 9ără 5ă 5pun ni$ic. doar că per5onalitatea din acea5tă lu$e i con tientul 5unt $ai aproape de altă di$en5iune. Mi-a de$on5trat că au@i$ i vede$ la ceilalţi ceea ce e5te :n 5u<con tientul no5tru.Audece ceilalţi. :n ti$p ce eu :i veri9ica$ lucrurile. a$ regă5it tea$a că nu 5unt 5u9icient de <ună. c8iar i atunci c.nei 5enini. care 5e 5ting u or.nd con tientul nu 9uncţionea@ă corect.t de $ulte $-a :nvăţat i $i-a arătat $a$a.nd a$ intrat :n Aocul celorlalţi i a$ vă@ut-o <olnavă de „!l@8ei$er?. că nu 5unt iu<ită. adică :n 162 . la 9el ca i cu ceilalţi.nc :n $ine. Pentru $ine. ceea ce g. :n @ona creierului.neţea 5coate la 5upra9aţă toate lecţiile ne9inali@ate :n acea5tă viaţă. M-a :nvăţat că.t ti$p a$ con5iderat-o a a. „!l@8ei$er? nu $ai e5te o <oală. oa$enii 5unt a a cu$ :i ve@i cu oc8ii $inţii. dar ace5t lucru nu e5te 5u9icient pentru con tienti@area Vindecării Geconective i nici pentru „Fnălţare?. Su<con tientul tia că $a$a a luat. !cu$ văd c. nu poţi 5ă proiecte@i pe $arele ecran al creierului. $a$a a 9o5t 5ănătoa5ă c. Mi-a$ a$intit i$aginea unor <ătr. Don tientul : i are 5ediul. -ot $a$a $i-a de$on5trat c. Fn acea @i. ţi-a$ i$pu5 părerile $ele. Su<con tientul e5te pre@ent. cu$va. $a$a $i-a arătat că egoi5$ul $eu 5e poate $ani9e5ta i prin1 „Eu vreau 5ă-ţi 9ac <ine?.. totul e5te iu<ire ver5u5 tea$ă. :n ca@ul Vindecării Geconective i al . că nu 5unt acceptată de către ceilalţi.t de i$portant e5te con tientul. Fn a$<ele ca@uri. tre<uie 5ă poţi con tienti@a cu$ 9uncţionea@ă =nitatea. a a cu$ 5u9li :ntr-o lu$.

S-ar putea ca te$a $a$ei 5ă 9ie. Bolnavii de „!l@8ei$er? nu 5e vindecă. dar a5ta pre5upune că $a$a putea 5ă 5e vindece. iar trecutul i viitorul nu 5unt te$e i$portante.n5ei. GeconectareaI Sau poate că $a$a reu e te 5ă 5e vindece prin noua $etodă de vindecareI -re<uie 5ă :ncerc.. edinţele de Vindecare Geconectivă. de-a$ tran5pirat. „Ma$a. Etii. de 9apt. a$intirile trecutului 5unt 9oarte pre@ente.t ti$p a$ 9o5t :n 5patele d. pentru $a$a1 Kiua :. D. $i-a 5pu51 „-u e ti Fngerul $eu pă@itor. ai 5i$ţit cevaI? „#a. Si$te. prin Ci<erul !r<itru. din „e"teriorul? no5truI Bine. p.n5ei i nu $-a putut vedea. Su9letul a ale5. un <olnav de „!l@8ei$er? percepe av. Eternitatea nu e5te acceptată ca i con tienti@are. !$ revă@ut cu oc8ii $inţii.? Ei ca 5ă :nţeleagă cu aAutorul $inţii o$ene ti ceea ce a 5i$ţit. a e"perienţelor ale5e.nd a$ venit :n 9aţa d. iar $o$entul „!cu$? e"i5tă 9ără a 9i con tienti@at. !devărul 5i$ţit. totul 5e petrece inver5.. Kiua a :: a.nă acu$.lu$ea $aterială. dar nu con tienti@ea@ă unde aAunge i uită 9oarte u or 5au nu recunoa te. 5ă 9acă alt9el. :n continuare. -u e ti :n !cu$ i !ici. ! 5tat $ereu cu oc8ii de5c8i i i a vor<it cu $ine. D.? „!ltcevaI? „!$ 5i$ţit cu$ $-a$ :ncăl@it pe interior.n5. a pl. Fn ca@ul „Fnălţării?. Su9letul re5pectiv e5te :ntre două lu$i. i-a 9ăcut 5e$nul crucii. ti$pul i 5paţiul 5unt nece5are pentru parcurgerea. 5i$ţea$ cu$ $ă de5co$punea$ i $ă reco$punea$ la loc. $i 5-a luat o greutate de pe Su9let?. El nu dore te evoluţia. dacă 5u<con tientul nu ar 9i ale5. $-a :ntre<at dacă pot 163 . #eoarece con tientul e5te $ai aproape de di$en5iunea 5u<con tientului. 9uncţie de a9inităţile core5pun@ătoare. pentru că Ei au ale5 i Ci<erul !r<itru 5-a $ani9e5tat. 5-a rugat. ceea ce un o$ o<i nuit 5i$te cu oc8ii :nc8i i. iar 5u<con tientul aparţine 59erelor 5uperioare de con tienţăI !5ta ar :n5e$na că orice co$andă de re5tructurare venea.nd oc8ii de5c8i i i vor<ind cu tine.

dar alegerea 5-a produ5 $ nu 5e dore te acceptarea =nităţii i pără5irea dualităţii. %-a$ ră5pun5 că da.5ă iau „aparatele a5tea aca5ă?.? „&u-i ni$ic..t de departe..? Ei $a$a $i-a arătat cerul. Ma$a e5te :ntre două lu$i (acea5ta i cea a adevăratului „Eu?'.. 5i$te $agic. Ei acu$ tot iu<irea e5te c8eia. Era ca a9ară. doar iu<ire necondiţionată.? =lti$a lecţie pe care $i-o arată $a$a e5te cea a :n5ingurării.. un Su9let $are. :ncă. li$<aAul iu<irii $ 9ără e9ort. a5ta :n5ea$nă că o 5ă te pute$ vi@ita $ult $ai rar. 5ă nu treacă la =nitate $ condiţia trecerii 9iind con tienti@area.. aici eraiI &u tiu ce $i-ai 9ăcut. pentru a 9i :ngriAită $ai <ine. #ar $a$a poate 5ă treacă :n dualitatea „&oului Pă$. „#uceţi-$ă aca5ă la Gădăuţi. dar nu te gă5ea$ $ nu era ni$eni acolo. Kiua a ::: a. dar nu con tienti@ea@ă că a aAun5 „!ca5ă?.ndire $agică. !re o g. care a ale5 5ă ne u ure@e calea.nd realitatea a a cu$ e5te $ $a$a care tre<uie 5ă 9ie acolo. aparatele 5unt la purtător. Ei cinci $inute dacă 5taţi. Parcă plutea$ i a$ aAun5 undeva unde nu cuno tea$ ni$ic $ te căuta$. 9ără 5-o 5perie. &oi doar tre<uia 5ă :nvăţă$ din ele i a5ta a$ 9ăcut. dar parcă 5i$ţea$ pre@enţa cuiva din 9a$ilie. !5ta tre<uie 5ă :nvăţ 5ă 9olo5e5c. $a$a care are o altă lu$e i un alt !devăr. că de 9apt a 9o5t o norocoa5ă 5ă călătorea5că at. pentru că 5u<con tientul recunoa te 9recvenţa iu<irii 9oarte u or. totul e5te 9ire5c.nd edinţa era aproape gata. lip5ei de iu<ire. tri5teţii. Mulţu$e5c pentru 164 .. 9ără ni$ic :n 5c8i$<. Ei accept. $a$a care a avut li<ertatea 5ă aleagă i a ale5. !cu$ 5unt pregătită 5ă-i $ulţu$e5c $a$ei. „!. nu era.. pără5irii. $a$aI? „Multă lini te.? „Ma$a. Steluţa. $a$ă. Su9letul a ale5.nt?.? „Era vreo culoareI? „&u..? „Du$ era acolo. ! ador$it <ru5c i 5-a tre@it c. $a$a acu$ doar 5i$te. trec. Fn 9ond.nd prin $ulte lecţii grele :n locul no5tru. dar a$ ador$it. Fţi $ulţu$e5c i te iu<e5c. !5e$enea copiilor. 5taţi cu Su9letul. pe care 5e vedeau norii al<i. u$ilinţei. iar eu uita5e$ 5ă $ă concentre@ pe ceea ce 9ăcea$.

! a a$ vă@ut că tea$a era :n5oţită de 9urie i 9ru5trare. !$intirea că $i-a$ gă5it $a$a 5edată i :nc8i5ă.0(. :n 5pate de tot.2011 M-a$ 8otăr. 0+. le pot eli<era i pe ele. 02. &-a ră$a5 aproape ni$ic din ceea ce era.t de $ulte. !$ :ncercat 5-o 9otogra9ie@. a$ vă@ut pe cer o Cu$ină al<-5trălucitoare. Ei tot ti$pul a$ 9o5t 5ingură.? Vinovăţia că n-a$ putut 9ace $ai $ult pentru părinţii $ei. tea$a că $a$a ră$...c. Etiu că va gă5i puterea 5-o 9olo5ea5că. dar n-a$ reu it. -e iert i te rog 5ă $ă ierţi. Ei dacă eu a$ :nţele5 că nu pot 9ace $ai $ult pentru $a$a. 2010. atunci c. deo5e<it de puternică. aAun5e la 5upra9aţă. 0..ndurile i 5enti$entele.0(.2011 165 . ci la 5ora Mea. care $i-a dat 9otogra9iile i $-a aAutat 5ă văd at. Mulţu$e5c doa$nei de la parter. #i5cuţia cu d.nd tata a 9o5t <olnav.2011 Fn ti$p ce venea$ cu trenul de la Bacău 5pre Bucure ti. iar pe tata legat de pat.. care a di5părut i$ediat. cu cei de la „Doral Dlu<?. -otul e5te per9ect i nu tre<uie 5c8i$<at ni$ic. M-a$ uitat atent la „re5turile? de 5enti$ente.. S-a di5tru5 totul..te ai 9ăcut pentru noi i pentru tot ce $i-ai arătat.ne doar :n griAa $ea. Ei undeva. 5ora $ea poate 5ă aleagă o altă cale $ $a$a are lecţii di9erite pentru 9iecare dintre noi două..0(. 9ru5trare i 9urie. :n 5pitalele noa5tre din anul de graţie.t 5ă de5c8id u a unei po5i<ile cola<orări. „!$ 9ăcut 5ingură curăţenie la Gădăuţi. pentru eli<erare. D8eia pentru li<ertatea $a$ei nu e5te la Mine. !cu$ că le-a$ con tienti@at i acceptat...n5a $i-a lu$inat g. Prea $ulte invitaţii neonorate de către $ine i $ultă in5i5tenţă din partea lor. #in nou...

10.t ace5tea 5ă nu 5e agrave@e.2011 Sunt :n 9aţa calculatorului i cite5c ceea ce $i-a 5cri5 %rina1 „&u tiu ce 5-a :nt. De 5e :nt. e5te doar ceea ce tre<uia 5ă 9ie. a$ trăit con9ir$area că pacienţii no tri 5unt pro<le$ele noa5tre nere@olvate i că tre<uie 5ă ne „vindecă$? :nt. M-a$ :nv..2011 !5tă@i. pentru pri$a dată.!$ vă@ut. ale căror 5c. %rina 9ăcu5e cercul la care $-a$ g. cu Aocuri de arti9icii. inclu5iv cei care vin 5pre Mine. prin repetare. adică in9or$aţie i energie. Fnţeleg că Eu 5unt -ot Deea De Sunt.rtit :n cerc?. #intr-o dată. Ei $ai ale5.$p. iar „la5erele? care ie5 prin degetele i pal$ele Mele.ntei 5e :$pră tie :n toate direcţiile. 0). au 9o5t u or de o<5ervat.$plă $ai departe. #ar n-a$ $ai gă5it piaţa.$plat ieri. Spunea$ altuia ce 5ă 9acă.0(.0(.0(. care alt9el 5e repetă :n $od auto$at. doar ca 5ă aud eu. -oată Cu$ea Mea i tot !devărul Meu 5unt doar Eu. dacă vre$ 5ă 5c8i$<ă$ g. :n perioada aceeaP #in nou con9ir$ări i lecţii pentru Mine. Don9ir$area 9aptului că toate g. rotitoare. vi<raţia corpului pacientului :n ti$pul edinţei de Vindecare Geconectivă.ndurile &oa5tre creea@ă c.2011 Stau pe e@longul din <alcon i prive5c cerul de un al<a5tru a@uriu. !$ vrut 5ă-$i cu$păr ni te 9ructe. :n privinţa relaţiilor cu părinţii. că practicianul de Geconectare doar de5c8ide u a ca$erei :n care 5e a9lă 5ei9ul cu ci9ru. a5t9el :nc. Dă in9luenţa e5te $ai puternică din5pre 9recvenţa 5uperioară i că tre<uie 5ă redeveni$ con tienţi :n Pre@ent. 0(.ndit Eu. după ce ne-a$ de5părţit. pentru 166 . Pacientul $eu era propria $ea „oglindă?. cerul devine ni5ip de Cu$ină 5trălucitoare..ndurile. cu care pute$ in9luenţa tot ce e5te :n Aurul &o5tru.i noi.

au :nceput „5ă dea? căldură pe interior. iar %u<irea e5te „liantul?. totul a căpătat o culoare al<a5tră. !l<a5trul 5e $i ca :n 5u5. cu iri@ări de cle tar. a5t9el :nc. :n valuri..na 5t.ngăcie are practicianul :n ceea ce prive te Geconectarea. Ce vedea$ doar conturul. nu aveau e5enţă. M-a$ 8otăr.rtă :n Aurul $eu. %ndi9erent c. D8aHrele ur$ea@ă 5ă 5e uni9ice :n corporalitatea &oa5tră. ceea ce :n5ea$nă că Su9letul 5e „tre@e te?. energia de „5orginte divină?. 5ă vină 5pre $ine.teva :nţepături :n @ona ini$ii i :n $.r it. a$ avut 5en@aţia că un 9el de lanternă i$en5ă e5te :ndreptată de 5u5 5pre $ine i totul a devenit al<-a@uriu. :n Aurul $eu au apărut ni te ovaluri rotitoare. !$ 5i$ţit o apă5are :n @ona 9runţii.t la 5tandarde de per9ecţiune.2011 &oaptea trecută.ngă. Era o 5en@aţie nouă. „De 167 .teva @ile 5unt u$9late i le 5i$t ciudat. doar intenţia contea@ă.cel venit 5pre Geconectare. !poi. F$i 5i$ţea$ coa5tele ca i cu$ ar 9i devenit dintr-o dată $ai $oi. :nainte de culcare.. Spre 59. Picioarele. #e c.0(. :n @ona gle@nelor. cu nuanţe care 5e 5c8i$<au continuu. de eli<erare 9aţă de trecut. P. a$ tu it puţin i a$ 9o5t răgu ită.t 5ă $ă culc. !poi. Geconectarea gră<e te e"tinderea Don tiinţei. !u 9o5t i c. 1). Mi-a$ privit gle@nele.tă 5t. era o nuanţă de al<a5tru cati9elat. ca de :nceput de noapte.nă i pielea e5te $ai 9ină.. -re<uie 5ă ai :ncredere i 5ă :nţelegi că #ivinitatea nu poate „9uncţiona? dec. Zilele ace5tea $i-a 9o5t cald. !poi o durere :n 5pate. Fntr-un 9inal. 5e con tienti@ea@ă pe Sine i :ncepe 5ă „crea5că?. -ot 9elul de 9iguri geo$etrice au :nceput 5ă 5e :nv.. $ai 5u<ţire. Ca :nceput au 9o5t doar vi5e. ca un val de energie care vine 5pre $ine. 5i$ţea$ cu$ pal$ele $ele trepidau :n rit$ul ventilatorului.t -rinitatea Spirit-Su9let-Dorp redevine :n =nitate. pe care o purtă$ a5cun5ă :n &oi i care produce Miracolul Geconectării. -răia$ o 5en@aţie de valuri $i cătoare. tot 9ără e5enţă. dar $-a 9ăcut 5ă-l :nc8id. vii i reale.

1'. a$ vă@ut trei răţu te 5ăl<atice pe apă.nd 5ă 9ac. #i$ineaţa $i-a$ privit gle@nele. F& C>D #E EP%C>V 168 .teva $inute.. a trecut :n c. Etiu că a$ ter$inat de 5cri5 ceea ce tre<uia. un g. #ar a5tă@i e5te i ulti$a @i de Burnal. de „lini tire i li$pe@ire a apelor Su9letului Meu?.9ru$o5 e5te?..nd a$ 9ăcut a5ta. &u $ai 5unt u$9late. iar durerea de cap. !cu$ pot 5ă văd că toate 5unt Cu$ină. prin !utovindecare. $i-a$ 5pu5. D8iar i un capac de pla5tic poate deveni. pentru cei care 5unt pe aceea i cale.? Mi 5-a 9ăcut 9rig i a$ vrut 5ă $ă :nvele5c. noii pui ori. !cu$ 5unt :ntr-o perioadă de cal$. !$ a5i5tat i la $o$entul :n care :i 8rănea. Ei atunci.nd $i-a optit :n Mine1 „S-a activat MerHa<a.. iar eu a$ putut 5ă-$i anali@e@ 5enti$entele din ti$pul e"perienţei trăite. toate 5unt cu trei. Du @. #oar 5ă $ă <ucur de #arul de Viaţă pe care l-a$ pri$it i pe care nu tre<uie 5ă-l iro5i$ nici $ăcar o clipă. E5te drăguţ 5ă-i pot vedea at. pentru Mine. o perioadă :n care pot 5ă $ă <ucur de ulti$a repri@ă din vec8iul Boc. D.0(. Ei a5ta a$ de g.2011 !5tă@i. care-$i place. pe care tre<uie 5ă-l pă5tră$ pentru totdeauna :n &oi. dar n-a$ regă5it tea$a. !$ de5coperit un Aoc nou. Aucărie :n Cu$ină. Magia 5-a 5tin5 i totul a revenit la nor$al. cu care $-a$ tre@it. Să $ă <ucur de 9iecare clipă pe care o trăie5c.$<etul i inocenţa Su9letului de copil. din nou... Pentru $ine. Fncă $ai 5i$t puţină nelini te. $a$a-gugu tiuc $i-a dat voie 5ă-i văd... $ult $ai u oară ca de o<icei. #upă-a$ia@ă a$ 9o5t la cur5ul de $a5aA i. pentru pri$a dată.. -oată @iua $-a$ 5i$ţit cu$va „i$aterială?.t de aproape.

a$ citit i a$ ur$at $ulte cur5uri care $i-au lu$inat :nţelegerea iniţială. dar nu 5e regă5e te :n planul 9i@ic. Cn 6ilmul $3atri8'/ !$ a9lat că lu$ea 9i@ică :nconAurătoare e5te doar o $ică parte a unei in9inităţi $ultidi$en5ionale. gu5tulM. renunţ. Sunte$ prin i :ntr-o ga$ă de 9recvenţe L:ntr-o ilu@ieM. -oate vin acu$ :n $od natural.t un corp 9i@ic. !$ căutat ră5pun5uri pentru :ntre<ările $ele.t „co5tu$ul no5tru 5paţial genetic?. o ve@i. Etiu că Entitatea o$enea5că e5te $ai $ult dec. !5ta pre5upune că tre<uie 5ă :nvăţă$ 5ă trie$ ceea ce ne e5te 9olo5itor :n proce5ul no5tru de evoluţie.$p energetic.lu$eW $ trăi$ :ntr-o ga$ă de 9recvenţe. Da 5ă aAunge$ 5ă le percepe$. $iro5ul. care !cu$ :ncep 5ă 5e uni9ice. 9ără niciun 169 . pipăitul. g. cărora le $ulţu$e5c din Su9let pentru tot ceea ce $i-au dăruit cu at. iar ace5te niveluri di9erite ale 0iinţei 5unt conectate printr-o 5erie de vorte"uri de energie. a$ :nt. tre<uie 5ă ne acordă$ 5i$ţurile noa5tre 9i@ice la un nou „po5t de radio?.$p energetic. :n !cu$ i !ici. care de 9apt nu repre@intă dec. !cu$ tiu că 5ingura c8eie pentru Fnălţarea 5pre o altă di$en5iune e5te 5tarea de Don tiinţă.ta iu<ire.nd a$ :nceput dru$ul 5pre 5c8i$<are.Fn toate ace5te luni de c. iar c8eia ace5tui Miracol e5te propria noa5tră Don tiinţă. E5te lu$ea care te or<e te. !titudinea i de@voltarea 5pirituală ne $odi9ică !#&-ul. pe care o pot acce5a 5i$ţurile noa5tre 9i@ice Lvederea. „Drede$ că trăi$ :ntr-o .nd la cele de pri5o5 pentru $o$entul no5tru.? -3or%heus. prin care con tiinţa. ca 5ă nu ve@i adevărul. Dă Mintea e5te un c. Matricea e pretutindeni $ ne :nconAoară.nd i 5enti$ent trăit. care 9uncţionea@ă prin creier.lnit o 5u$edenie de >a$eni deo5e<iţi. au@ul. o 5i$ţi. #ar a5ta nu :n5ea$nă că :n Aurul no5tru nu e"i5tă celelalte 9recvenţe/den5ităţi ale Dreaţiei %n9inite. cu 9iecare g. că E$oţiile 5unt un alt c.ndirea i 5enti$entele e"peri$entea@ă 5pectrul de 9recvenţe din lu$ea 9i@ică. a$ cre5cut 9ru$o5. care re9lectă ceea ce 5unte$. Dă e5te $o$entul contopirii dintre corpul no5tru 9i@ic i corpul no5tru de 9recvenţă 5uperioară. denu$ite c8aHre.

adică ceea ce 9i@icienii nu$e5c $unde staţionare'X. !$ a9lat că ->-=C e5te doar %u<ire. că !cu$ cred :n #ivinitate. e5te doar %u<ire. &oi. !$ :nţele5 că tre<uie 5ă pă5tre@i :ntotdeauna 5$erenia punctului de Cu$ină. -re<uie doar 5ă :nvăţă$ din 5eninătatea cu care o$ida devine 9luture i 5ă per$ite$ ca 5c8i$<area 5ă ai<ă loc. 0iţi convin i că noua 5tare de Don tiinţă va 9i $enţinută din ce :n ce $ai u or. :n Cu$ină. 5ă 5i$t că 5unt parte dintr-o 0iinţă Eternă de %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. 5ă 5i$t că aparţin unui D. 5unte$ doar %u<ire. că ne re:ntoarce$ :ntr-o =nitate per9ectă. Deea ce pot 5ă 5pun cu certitudine e5te că ace5te e"perienţe $-au 5c8i$<at radical. 170 . nu proce5ul de evoluţie :n 5ine. ne creă$ propria noa5tră Don tiinţă i nu $ai 5unte$ niciodată 5inguri :n evoluţia noa5tră. Etiu că &oi cei &evă@uţi nu cunoa te$ dec. apoi :n interiorul Meu i :n 9inal. prin con tienti@area adevăratei noa5tre e5enţe i că 5unte$ ceea ce religia nu$e te „Cu$ină din Cu$ină?. Să e"peri$ente@e i 5ă crea5că prin propriile 5ale e"perienţe.t energie vi<ratorie. :n $od natural. Marea %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. Ei că =&=C a :nvăţat 5ă. doar puncte de Cu$ină. Ei a5t9el. din care 9ace$ parte. Dă &oi 5unte$ Dei prin care Marea 0iinţă e"peri$entea@ă i cre te. !$ 9o5t Cu$ină i %u<ire. că propriul $eu corp nu e5te altceva dec.$p de Don tiinţă. #ureroa5e pot 9i doar re@i5tenţa i 5trăduinţa noa5tră de a accelera proce5ul de evoluţie. cu o vite@ă e"traordinară. Pentru că &oi toţi ave$ Don tiinţa 0iinţei i Ea e5te unică i o$nipre@entă.ntul 5e 5c8i$<ă. &oi 5unte$ -oţi =&=C. din care 9ac i Eu parte.i dăruia5că Viaţă. pentru că i-a$ perceput Măreţia $ la :nceput :n e"teriorul Meu.e9ort din partea noa5tră. ca 0iinţă o$nipre@entă. care tie că nu e5te 5ingurul. pentru că Pă$.t Eternitatea. &oi ne 5c8i$<ă$. %n9initul i Singurătatea :n -otalitatea %u<irii. :n e5enţa noa5tră nevă@ută. Eu a$ avut <ucuria 5ă trăie5c Miracolul ace5ta :ntr-o e"perienţă per5onală. ci că 9ace parte din Marea 0iinţă de Cu$ină i că toţi i toate 5unt ca i el.

de care tre<uie 5ă $ă <ucur clipă de clipă. pără5ind $odul de tea$ă :n care aţi 9o5t :nvăţaţi 5ă 9uncţionaţi i aleg.$plă :n $o$entul :n care tre<uie 5ă 5e :nt. :n Cu$ină i %u<ire. &e-a$ :$<ogăţit cunoa terea.$ple. prin acceptarea $odului de tea$ă.nt ro5tit.incon tient.nd 9recvenţa %u<irii. vă invit 5ă citiţi !devărul Meu. care o9eră c8eia voa5tră 5pre evoluţie. !$ :nvăţat că &oi ne cre)m propria noa5tră realitate. că tot ce 9ace$ e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie i că toate 5e :nt. ! a veţi reali@a că Marele !devăr cuprinde :n El o in9initate de !devăruri Per5onale.nd 5au cuv. $ai ale5. poate voi a9la o altă 9aţetă a Marelui !devăr.nt o planetă cu adevărat <inecuv. !ce5ta e5te Marele !devăr pe care l-a$ a9lat :n !cu$ i !ici. !cu$ ti$ că Cu$ina i %u<irea 5unt cele care le cuprind pe toate i :n care. :l Aucă$. trăiri. &oi cei !devăraţi ne 5unte$ su6icienţi. pentru a ră$. a a cu$ e5te de 9apt. Pe parcur5ul evoluţiei $ele. iar !cu$ ne re:ntoarce$. Dreaţi-vă propriul !devăr i trăiţi-l. :nvăţă$ i evoluă$. 0iinţa Fn5ă i :nvaţă i cre te. e$oţii.ntul 5e va 5c8i$<a $ai repede. care nu 5e $ai potrive te cu ceea ce 5unte$ i că nu ave$ nevoie de alţi Mae tri. ace5ta e5te !devărul Meu. 5ă vă alegeţi doar ceea ce re@onea@ă cu Voi i. cu 9iecare 5enti$ent trăit. 5enti$ente.ne con tient de ceea ce 5unt. Ei a$ $ai a9lat că.ntată. !cu$ i !ici. totul 5e tope te. cu 9iecare g. Dă a$ pri$it un Mare #ar de Viaţă. Sc8i$<aţi-vă Voi i Pă$. ca parte a Marii 0iinţe. cu o $ultitudine de e"perienţe. Ei a5t9el. Don tienti@aţi că energia e5te doar 171 .t ceea ce trăiţi :n e"perienţele voa5tre per5onale. de data acea5ta con tient. :nţeleg. #ar. -re<uie doar 5ă căpătă$ :nţelepciunea de a accepta ace5t lucru i 5ă :ncercă$ 5ă 9ace$ din Pă$.nd că totul e5te doar un Boc Magic. pe care &oi. că ni$eni nu ne poate in9luenţa 5au 5c8i$<a Planul no5tru per5onal. tre<uie 5ă-$i pă5tre@ calitatea de ><5ervator. #ar pe cei care vă a9laţi pe acea5tă cale. ca 5ă parcurge$ dru$ul no5tru :ntru con tienti@are. 5ă nu credeţi dec. #ar tre<uie 5ă porniţi din interiorul vo5tru. că pute$ :ncetini proce5ul no5tru de evoluţie.

Ei acu$ de5c8ideţi-vă aripile i @<uraţi. Se provoacă vi<raţii :n capătul li<er al cor@ii. Pri$a caracteri5tică 5e re9eră la 9aptul că di9eritele 5eg$ente ale coardei vi<rea@ă conco$itent i nu unul după altul. ! doua caracteri5tică 5e re9eră la $odul de reparti@are a punctelor de a$plitudine. Se pot produce unde 5taţionare :n $od 5i$plu. &!M!S-E. dar Don tiinţa voa5tră vă per$ite 5-o acce5aţi alt9el. Fnţelegeţi că 5unteţi doar ceea ce con tienti@aţi că 5unteţi. undele aAung :n punctul de re9racţie.lne5c cu undele ce continuă 5ă vină din5pre capătul li<er al cor@ii. nici „vec8e? 5au „nouă?. 5e propagă :n direcţie inver5ă i 5e :nt. Ea doar e5te. con9iguraţia de unde devine 5ta<ilă ca 9or$ă. cu aAutorul unei coarde ela5tice lungi. pentru că voi puteţi 5-o 9aceţi. pe coarda unei viori. dragii $eiP * Lnde staţionare4 „&u e5te vor<a de ceva 5tatic.? -$Realitatea 6inal)' M Balo#h BNla/ 172 . dar pe care nu aţi con tienti@at c-o aveţi. Ei prin con tienti@are. pe care voi v-aţi ale5-o. vă redaţi li<ertatea.nd 5e atinge o anu$ită 9recvenţă. altele vi<rea@ă Lo5cilea@ăM cu a$plitudine $a"i$ă. Fn acea5tă 5ituaţie 5unt o<5erva<ile cele două caracteri5tici ale undelor 5taţionare. D. dacă :nvăţaţi 5ă 9uncţionaţi :n „!cu$ i !ici?. :n repau5. Geali@aţi că nu tre<uie 5ă 9aceţi niciun e9ort ca 5ă cre teţi :ntru cunoa tere i cre teţi :n propriul vo5tru rit$. =nde 5taţionare 5e creea@ă. Dă vă recreaţi cu 9iecare $o$ent. Voi 5unteţi pa@nicii propriei voa5tre c8ei.una 5ingură $ nu e5te „<ună? 5au „rea?. Propag. D8eia e"i5tă :n u a cu tii de aur.ndu-5e de-a lungul ei. de e"e$plu. -re<uie doar 5ă vreţi 5-o 9olo5iţi. #oar per$iteţi ca ace5t Miracol 5ă 5e producă. !nu$ite puncte 5unt practic. !legeţi li<ertatea pe care aţi avut-o :ntotdeauna.

Mulţu$e5c 9raţilor i 5urorilor :ntru con tienti@are.nă la ace5t nivel de con tienti@are. care $i-au 9o5t i-$i 5unt prieteni nevă@uţi 5au vă@uţi. 173 . care $-a aAutat 5ă aAung p.CĂLĂTOR PE DRUMUL SPRE UN NOU PĂMÂNT DUPĂ ) LUN* DE CĂLĂTOR*E&&& P!V%&% PE&-G= DE% D!GE != !CES „F&_C[!GE!? Mulţu$e5c Dreatorului a -ot Deea De E5te pentru darul de Viaţă pe care $i l-a 9ăcut. Mulţu$e5c propriului $eu Dreator. pentru tot ceea ce e"peri$ente@ 5au :nvăţ :n 9iecare $o$ent de !cu$ i !ici.

Ei dacă vă a teptaţi 5ă-$i 9i cre5cut aripi. iar con9lictul interior devine 5tarea nor$ală.ntul ailu$inareW evocă :ntr-un 9el ideea unei reali@ări 5uprao$ene ti. Mulţu$e5c tuturor celor care. vă depă e te cu $ult. Fn5ea$nă regă5irea naturii du$neavoa5tră adevărate. !tunci vă percepeţi.nduri i care aţi ale5 5ă $ergeţi $ai departe. voit 5au nevoit. !pare 9rica. 5ă devin tran5parentă. vă $ulţu$e5c. cu toate ace5tea. con tient 5au incon tient. 5ă $ă de$ateriali@e@ la dorinţă 5au 5ă văd toate lucrurile :ntr-o e"plo@ie de culori 174 . %ncapacitatea de a 5i$ţi acea5tă conectare dă na tere ilu@iei 5eparării – 5eparare de propria per5oană i de lu$ea care vă :nconAoară. ca pe un 9rag$ent i@olat. E5te o 5tare de conectare la ceva inco$en5ura<il i inde5tructi<il. iar 5inele 9al5 vrea 5ă perpetue@e acea5tă idee3 dar acea5ta e5te pur i 5i$plu 5tarea noa5tră naturală. dincolo de nu$e i :n9ăţi are. -uturor. Mulţu$e5c tuturor celor care vă regă5iţi :n acea5tă carte. Mulţu$e5c tuturor celor care $-au aAutat ca acea5tă carte 5a vadă lu$ina tiparului.Mulţu$e5c tuturor celor care 9ac parte din 9a$ilia $ea de 5u9let.? EcAhart 0olle P!V%&% #E F&DEP=!u trecut pe5te * luni de c. 9ie că aparţin ace5tui Pă$. dar care. la ceva care. M>-->1 „Duv. $-au aAutat 5ă-$i :nţeleg $ai <ine propria e"perienţă i 5ă 9inali@e@ partea de co$entarii din acea5tă carte.nt 5au unei alte lu$i necuno5cute. trăirea identităţii cu 0iinţa. Mulţu$e5c tuturor celor care citiţi ace5te r. 5unteţi :n e5enţă du$neavoa5tră. prin viu grai 5au cu cele 5cri5e.nd a$ 5i$ţit că nu $ai tre<uie 5ă 5criu ni$ic :n Burnal.

nă la 59. Bunica din partea $a$ei. 5ă $ă na5c :ntr-o 9a$ilie de 5u9lete puternice. c. tot ceea ce avea – pri$a dată. „&iciodată nu $-a$ g. c8iar dacă nu 9ăcea$ niciun e9ort pentru ace5t lucru. #og$ele credinţei vec8i i 9rica nu au reu it 5ă $ă in9luenţe@e prea $ult. Fn 9iecare @i o au@ea$ pe <unica cu$ 5tătea de vor<ă cu #u$ne@eu. ţărancă cu <un 5i$ţ i cu doar două cla5e pri$are. i-a 9ăcut 5ingură o avere 9ru$u ică :nainte de cel de-al doilea ră@<oi $ondial. 5igur vă :n elaţi. care au tiut 5ă treacă cu u urinţă pe5te toate e"perienţele i lecţiile pri$ite.n5a $-a :nvăţat că relaţia cu #u$ne@eu e5te una aparte. Bunica din partea $a$ei nu tia unde tre<uia 5ă 5e a e@e :n <i5erică.nd a 9o5t deportată pe Bărăgan. de5tul de u or.nia i a doua oară. tenace. !$ coc8etat de5tul de $ult cu lu$ea a9acerilor.teva e"plicaţii de5pre $ine. capa<il 5ă 5c8i$<e cu u urinţă direcţia de $er5 :n viaţă i 9oarte atent la detalii. intuitiv :n re@olvarea pro<le$elor.ndu-% ceea ce dore te 5ă 9acă @iua ur$ătoare. pove5tindu-% ceea ce a 9ăcut pe5te @i i 5pun. dar :n 9iecare 5eară. la trecerea din Bucovina :n Go$. :n 9or$a 5a cea $ai pură. ><i nuită 5ă iau lucrurile a a cu$ 5unt i 5ă le re@olv p.5trălucitoare. -ot d.nt.n5a a$ :nvăţat că nu tre<uie 5ă trăie ti :n trecut. aceea i i totu i alta. a$ ale5 5ă devin un inginer 9oarte prag$atic. Sunt datoare cu c. a a că 5piritul practic a 9o5t 9oarte <ine de@voltat. nici nu $ergea prea de5 pe acolo.r@iu. :n 9a$ilia noa5tră i-a 9ăcut loc i 5-a 5i$ţit 9oarte con9orta<il $ateriali5$ul. 5punea cu :nţelepciune <unica. -oate ace5tea $-au aAutat 5ă pri$e5c e"perienţa prin care a$ trecut. Mai t. #e la d. doar cu$ 5ă 9ac la loc ceea ce-a$ avut?. 175 . avea o conver5aţie de taină cu un prieten apropiat i drag. de două ori. Sunt la 9el ca i p.ndit la ceea ce a$ pierdut.nă acu$. pentru a pierde apoi. ca aici pe Pă$. !$ 9o5t o norocoa5ă 5ă aleg.r it.

=n a$ănunt e"tre$ de i$portant.$<ure de adevăr. Delelalte 5unt doar 8i$ere.ceva? ca 5ă le pot :nvăţa u or. a$ :nvăţat 9ără tragere de ini$ă i n-a$ 9o5t niciodată adepta convin5ă a i5toriei. iar iu<irea e5te 5ingura care 5tăp.nd era$ copil. e"perienţe ale 0iinţei cu Ea :n5ă i. tiinţelor naturii. Eu nu a$ vă@ut e"tratere tri care 5ă :ncerce 5ă $ă răpea5că i 5ă 9acă e"perienţe genetice. de i uneori avea$ 5clipiri de inteligenţă. !$ 5i$ţit $ereu că le lip5e te a. Ei cu toate ace5tea. eternă. Dre tin ortodo" nepracticant. pentru care ti$pul i 5paţiul nu e"i5tă.Da un parado". 9ără ca eu 5ă aloc prea $ult ti$p 5tudiului. 0iinţa atotputernică i unică percepută de $ine e5te doar iu<ire.t de 5i$plă i că o parte nevă@ută din noi e5te eternă. credinţa că realitatea nu e5te at. Medicina cla5ică nu $i-a 5t. $i-a readu5 con tiinţa de 0iinţă unic). pe care o$enirea l-a pierdut :n ti$p.rnit 9oarte $ultă :ncredere i a$ 9o5t $ereu re@ervată 9aţă de ceea ce :n5ea$nă $edica$ente. c8i$iei i $ate$aticii cla5ice. &ici cu religia nu 5tătea$ prea <ine. care 5ă 9ie :n e"teriorul $eu. pove tile au avut :ntotdeauna un 5. 9ără ca cineva 5ă-$i 9i 5pu5 a5ta. &u citi5e$ ni$ic de5pre alte di$en5iuni. vă@ute 5au di5cutate. &ici $ăcar 9il$ele S0 nu $ă duceau 5pre acela i adevăr. 9i@icii. a$ avut :ntotdeauna. Pri$ele căutări i cărţi citite de5pre lu$ea nevă@ută au venit după ce e"perienţa $ea cu Geconectarea Per5onală a :nceput 5ă 9ie 9oarte puternică. a$ 176 . <inele i răul 5unt doar o ilu@ie. 9iind :n @ona de $iAloc a cla5a$entului. Spuneţi-i intuiţie/Sine #ivin. &-a$ 5trălucit la :nvăţătură. n-a$ călătorit cu nave 5uperlu$inice i nici nu a$ aAun5 :n te$ple 5au lu$i a5cun5e. energii 5u<tile 5au lucrări alc8i$ice. de i a$ 9o5t atra5ă de ace5te di5cipline c. cu$ vreţi.ne te propria 5a lu$e. pentru că nu $-a$ :ndoit de propriile $ele e"perienţe – ele apăru5eră 9ără ca eu 5ă le pot in9luenţa prin cele citite. Pentru $ine. E"perienţa parcur5ă $-a condu5 la conclu@ia că nu e"i5tă nimic :n a9ara $ea. Fn e5enţa Sa.

acce5i<ilă.t e5te pregătit 5ă pri$ea5că. că 5unte$ 9raţi i 5urori i că 9ăc.t nouă.nd rău. 177 . 5ă crede$ cu tărie :n el i :n noi. Du toate ace5tea. 9ără 5ă $ă 5perii – cel puţin nu prea tare – i 5ă 5i$t nevoia 5ă-$i e"plic propriile trăiri. e"perienţele voa5tre nu tre<uie 5ă ur$e@e aceea i cale. dar că el 5e poate 5c8i$<a pe $ă5ura propriei $ele evoluţii. &u e5te ni$eni a. care a venit :n $od 5pontan i 9ără căutări din partea $ea. !cu$ e5te ace5ta i cred :n el. Etia$ că ră5pun5urile pri$ite vor putea 9i :nţele5e u or i tran5pu5e :ntr-o 9or$ă 5i$plă. Pentru că 9iecare dintre noi e5te o 0iinţă :ntregită doar :n cadrul !devăratei 0iinţe.nd că 9iecare dintre noi pri$e te at!t c. prin e"peri$ent practic. #oar noi 5inguri. puternice i 5trălucitoare. de o 9actură cu totul aparte. are propriul 5ău rit$. din acea5tă 0iinţă $ăreaţă. a a cu$ 5punea$. Ei odată revelat propriul no5tru adevăr. Dă toţi i toate 5unte$ celule vii. Ei de aceea. :nţeleg.un ale5?. ni$eni i ni$ic din a9ara noa5tră nu ne poate 9ace rău. Vă a$intiţi ce-a$ 5cri5 :n BurnalI „&u e5te niciun $erit de-al tău. &u 5unte$ dec. -oate e"perienţele $ele au 9o5t vii.nd că 5unte$ 0iinţa. ! a a tre<uit 5ă 9ie ca 5ă-$i rea$inte5c propria $ea e5enţă. la $o$entul lui de con tienti@are.? Spunea$ :n Burnal că acu$ ace5ta e5te adevărul pentru $ine. %rin propria noa5tră 9rică. #ar e5te. pentru ca toţi 5ă aAunge$ :n 9inal la Singurul i Marele !devăr.5i$ţit că nu 5unt 5ingură.t accept. pentru că e5te un adevăr trăit per5onal. nu ne 9ace$ rău dec. -u doar tre<uie 5ă te <ucuri că dan5e@i :n Cu$ină i te 5cal@i :n %u<ire alături de ceilalţi. vindec. doar un adevăr po5i<il :n $ultitudinea de adevăruri pro<a<ile. doar că 9iecare dintre noi cre te :n propria 5a variantă. ! venit $o$entul 5ă ne vindecă$ de 9rică.nd i orice ur$ă de :ndoială. Voi tre<uie 5ă aveţi propriile e"perienţe i 5ă credeţi doar :n adevărul ace5tora.

5i$ţi ace5t lucru ca pe o :ngrădire i :l re5pingi. Mă regă5e5c ca un tot i 9ac parte din -otul. #intr-o dată. #acă :l recite5c. c8iar i :n @ona 5pirituală. tu nu te $ai :ncadre@i :n vec8ile tipare tra5ate de către ceilalţi. $odul elevat de inducere a ne:ncrederii. e"perienţele 5pirituale prin care a$ trecut.Marea ilu@ie?. pot citi g. 9ricii. 5piritualitatea 9iind unul dintre ace5tea. cu$ $edicina tradiţională ignoră 5u9letul i ceilalţi te prive5c cu ne:ncredere. paranoia. Fn viaţa reală trăi$ prin inter$ediul unor 9iltre culturale <ine de9inite. 5i$ţurile 9i@ice au atin5 cote $a"i$e. con9u@ie. tre@irea lui Zundalini ur$ată de de5c8iderea noilor c8aHre pentru di$en5iunile 5uperioare. 178 . cu$ tiinţele e@oterice trăie5c :n trecut. Ve@i cu$ Bi5erica are puterea de a conda$na <olile $entale.tea vieţi trecute. oa$enii 5unt doar ni te actori care : i Aoacă rolurile O D. Fn acel $o$ent a apărut Burnalul. care 5e practică :n 9iecare clipă. per5onalitatea $ultiplă 5au c8iar 5pre con5ecinţele con5u$ului de droguriP Pentru că drogurile reu e5c 5ă 9acă un colap5 te$porar :n 9uncţionarea Ego-ului. Ei :n tot ace5t ti$p a$ navigat prin tea$ă.t de puternice au 9o5t ace5te trăiri.ndurile i pot controla ti$pul.ndul la tul<urările p5i8otice 5au di5ociative – 5c8i@o9renia. $i-au $odi9icat pentru un ti$p ec8ili<rul p5i8ic. :n5oţite de proce5ul de e"tindere a con tiinţei.t de $ult te duc ace5te 5tări cu g. călătore5c prin lu$i paralele. ve@i cu$ alţii :ţi conduc viaţa i 8otără5c :n locul tău. dependenţei i neputinţei. Fnţelegi controlul 5u<til. dar in5u9icient pentru ie irea din a. a teptare. :nţeleg c. Fncepi 5ă te 5i$ţi 5ingur i con9u@. lucrurile : i pierd $aterialitatea. 5i$t ini$a inundată de o iu<ire i$en5ă i toate devin 5acre. :ndoielii. 5unt etern i :$i revin :n $inte at.Ei totu i. dintr-o dată grila $ea de valori 5-a 5c8i$<at.

Eul Superior?.Eu-ri?. eu a$ ale5 5ă 9iu. E5te vor<a doar de5pre Ci<erul !r<itru i de $o$entul a. tigător. cea dintre Su9let i Ego. Ei care e5te di9erenţa dintre cele două 5tări. la a doua edinţă de Geconectare Per5onală1 „!i tra5 lo@ul c. -otu i. -oate parte a propriului Ego i 9iecare cre@. 9ără 5ă-$i dau 5ea$a la :nceput. dar a a a$ a9lat adevărata valoare a Ci<erului !r<itru. depinde doar de noi 5ă alege$ cine ne g8idea@ă – Ego-ul 5au 0iinţa – i a5t9el. care alcătuie5c propriul $eu corp i care au ale5. pentru 9iecare dintre noi.ne a a. E5te $o$entul ca 0iinţa $ea p5i8ologică 5ă :nveţe de la inteligenţa $icuţelor celule. L!cu$ :nţelegeţi de ce a$ po$enit :n Burnal de5pre a. Pentru că doar a a pot i Eu 5ă 9iu. că e5te vor<a de propria dorinţă de a tran5cende lupta din interiorul $eu.nd că e5te 5ingurul proprietar al per5onalităţii i al corpului $eu. 5ă 9ie =nul. 5ă ră$. :ncă o $ai 9ac. Ce-a$ recuno5cut rivalitatea i lupta. tre<uie 5ă de5coperiţi c8iar voi.nd vor<ea$ de5pre a.ncul propriei $ele 0iinţe i a$ recuno5cut o $ultitudine de a. a$ reu it 5ă prive5c cu o<iectivitate :n ad. :n care nu $ai cuno5c pe ni$eni i ni$ic. c8iar dacă :l nu$e5c Sinele Superior 5au #ivin. !cu$ i aici. %$pre5ia că ur$ea@ă <ru5c 5ă $ă tre@e5c :ntr-o altă lu$e..ne$ 5ă e"i5tă$ 5au 5ă :ncepe$ 5ă 9i$. alt9el doar e"i5t. Steluţa?.Sinele #ivin?IM Ei a$ ale5 a doua variantă. cu $ult :nainte. lă5.Fn toată acea5tă perioadă $-a$ luptat cu di9icultăţile din viaţa de @i cu @i. c.>$ #ivin?. $-a :n5oţit per$anent ca o u$<ră. Fn 9iecare o$ e"i5tă re5ur5ele devenirii ca . !$ ale5 ca Spiritul 5ă devină adevăratul g8id pentru Su9let i 5ă $ă tre@e5c din vec8iul vi5. de@ordinea. Mi-a$ dat 5ea$a că tre<uie 5ă aleg.nd Ego-ul $eu. 5ă-$i diriAe@e :n continuare viaţa 5au putea$ 5ă :ncep 5ă-i per$it !devăratei 0iinţe 5ă 9ie. le-a$ :nţele5 i acceptat. !$ :nţele5 a5t9el ce a vrut 5ă 5pună KaHov. !tunci a$ 5i$ţit 179 . !vea$ de ale5 :ntre a ră$.!cu$?.

Dorpul $eu a devenit cu adevărat a. „-e cuno5c de prea $ultă vre$e. $-au 9ăcut 5ă :nţeleg că nu 5e re9erea la 5tarea $ea de 5ănătate. colorat. !$ trecut 5ingură prin ace5t proce5.a a tre<uie 5ă 9ie?. Cntotdeauna a$ tiut ace5t lucru :n $od incon"tient. pipăia$. oric. accept. !5ta :n5ea$nă 5ă trăie ti a. !u@ea$. tu c8iar ai trăit ace5te lucruri?. -otul era nou. dar $ai a$ $ulte de :nvăţat. dar a$ pri$it un aAutor ne5perat din partea celor apropiaţi. pentru pri$a dată cu adevărat. cu $iro5 puternic i plin de viaţă. proa5păt. Partea 9ru$oa5ă e5te că nu te poţi plicti5i niciodată – ca 0iinţă tre@ită.nă $ă $aturi@e@ i pot avea 5tatutul de creator i co-creator con"tient – 5unt la :nceputul lecţiilor. „!cu$ a$ :nţele5 – e5te adevărul tău i tiu că e5te o e"perienţă reală?. au cre@ut :n $ine. Per5onalitatea i corpul $eu 9i@ic au tra5 lo@ul c. Eu era$ aici.!ca5ă? pentru Su9let – pentru Mine.<ine-rău? i a. :n $ine. o9erindu-$i un $ediu de 5iguranţă. adole5cenţă 5au $aturitate. lucrurile :ncep 5ă 5e a e@e. !u 9o5t cu $ine.:ntru #o$nul? – 5ă alegi con"tient 5ă redevii parte din !devărata 0iinţă =niver5ală. după o perioadă :n care a$ :ncercat 5ă :nţeleg acea5tă e"perienţă.nd. Su9letul $eu a ale5 acea5tă per5onalitate i ace5t corp pentru a 6i. 180 . iar Spiritul e5te aici. Modul cu$ a 5pu5-o i 9elul :n care $-a privit. :n acela"i $o$ent. 5ă-$i e"plic toate trăirile. $iro5ea$. tigător.ca5a #o$nului?. Eu a$ devenit a. la copilărie. au interacţionat cu $ine. Fnvăţ per9ecţiunea :n noianul de a. a 5pu5 5oţul $eu. !$ avut dreptate. -re<uie doar 5ă aduc Cu$ina :n 9iecare colţi or a5cun5 al 0iinţei Mele. vedea$ prin oc8ii Su9letului. Vă aduceţi a$inteI #upă Geconectarea Per5onală. te poţi re:ntoarce oric. parcă 5i$ţea$ realitatea pentru pri$a oară.ndu-$ă i iu<indu-$ă. Pot 5ă-$i cree@ propria realitate. Ei $ai ale5. Mai a$ p.că n-a$ pătrun5 adevăratul :nţele5 al ace5tor cuvinte.nd i oriunde. !cu$. ca 5ă tiu că dacă 5pui a5ta.

:ncrederea i acceptarea celor dragi $ie au 9ăcut $ai $ult dec. <ucurie. aici i acu$. :n 5pitale reci i 9ără viaţă.. $e@ina 9a$iliei. :ntr-o variantă de nei$aginat pentru $intea o$enea5că – $ă pot $ultiplica la 181 . -re<uie 5ă :ncepe$ cu noi – dacă creă$ :n vieţile noa5tre o lu$e de pace.t orice p5i8olog.Fnălţarea? a :nceput i e5te un proce5 continuu – con tienti@. Fn 9ond. !veţi li<ertatea de a 9i a. Spectacolul are loc acu$. egalitate. 9ără 5ă uită$ că 5c8i$<area a :nceput cu pri$ii oa$eni care au :nvăţat că 5unt i continuă cu 9iecare nou venit :n a. Du pa i ti$i@i. %u<irea. ave$ locul no5tru 9oarte <ine de9init :n cadrul 0iinţei. alături de ei i 5ă nu $ă i@ole@ 5u< un clopot protector de 5ticlă. pute$ trăi viaţa cu altă inten5itate. a$ ale5 5ă trăie5c printre oa$eni. Pentru că aţi g8icit. %ar !lina. pute$ cre te i evolua. nu plecă$ nicăieri i nici nu ne tre@i$ <ru5c :ntr-o altă lu$e. Ei totu i. totul a :nceput cu o e"plo@ie de Cu$ină a unui punct din vid care 5unt. 5ecuritate.$i-a 5pu5 !le"andra. pe tot parcur5ul e"perienţei $ele. a. $i-a 9o5t un prieten de nădeAde. 9etiţa $ea cea $are. Fntr-o $i care per$anentă.nt?. :n viaţa reală. a. :n 9iecare clipă. Ei pentru a5ta.Fnălţarea? :n5ea$nă 5ă ai deAa ră5pun5ul la :ntre<area1 „Dine 5unt euI? E5te doar alegerea voa5tră.nd 9ace$ 5altul. lu$ea e"terioară va ur$a e"e$plul no5tru. acu$ :nvăţ 5ă-$i inte#re& e"perienţa trăită.0a$ilia =nităţii?. p5i8iatru 5au $edica$ente care :ncetine5c c8i$ia i ţin 5u9letul 5u< control. ad$ini5trate :n $od a. &oi doar suntem :n acu$ i aici. pornind de la noi :n ine.pro9e5ioni5t?.Eu? :n orice variantă alea5ă 5au puteţi alege 5ă 9iţi Voi cei !devăraţi. acea5ta e5te ceea ce tre<uie 5ă 9ace$1 5ă re:nvăţă$ 5ă 9i$.ndu-ne propria noa5tră creaţie. 5ă :ncepe$ 5ă con5trui$ .&oul Pă$. !veţi li<ertatea 5ă creaţi 9ără li$itări i 5ă rede5coperiţi adevărata <ucurie a vieţii.nd i a5u$. 5ă ne cunoa te$ adevăratul no5tru potenţial. totul e5te acu$ i aici. &ici $ăcar c.

a 9i? eternitatea i ne$ărginirea. $i-a$ regă5it pacea i lini tea interioară. #ar tre<uie 5ă :nţelegeţi că e5te aceea i realitate.n :n centrul $eu de lini te i ec8ili<ru. c8iar dacă 9ac cele $ai ne:n5e$nate lucruri.nd <ucuria celor de5coperite i e"peri$entate. cu inten5itate i av. iu<irea necondiţionată i 5tarea de con tiinţă atin5ă te 9ac 5ă ve@i adevărul din 5patele lucrurilor i 5ă-ţi tran59or$i viaţa :ntr-un Aoc 9ru$o5. Fn lu$ea $aterială toate au un :nceput i un 59.Marea Dreaţie?. dar c8eia o repre@intă lini tea $ea interioară i capacitatea de a accepta ceea ce vine 5pre $ine. $ultiplic. ! a că :nvăţ 5ă a$ ră<dare i a. -otul i &i$icul :n acela i $o$ent. iar creaţia $ea cre te cu 9iecare nouă creaţie. E5te $o$entul 5ă ne a$inti$ că noi 5unte$ 5tăp. %n9initul. la5 lucrurile 5ă vină 5pre $ine.nduri 5e $ateriali@ea@ă $ult $ai u or. eu a$ atin5 con tienti@area propriei $ele 0iinţe i a. co$plet.nd :n $ine adevărul trăit. !$ :nceput 5ă con tienti@e@ că e"i5tă două lu$i paralele :n ace5t $o$ent1 lu$ea celorlalţi – 8aotică. 182 .nd a.ndul că ne:n5e$natul punct de $ăreţie poartă :n el Eternitatea. nu $ai e5te :n $ă5ură 5ă $ă 5perie. V. recuno5c toate a5pectele care tre<uie vindecate. :n !devărata 0iinţă. Cini tea interioară. ca 5ă $ă :n5oţea5că pe dru$ul autocunoa terii.r it. 9ără e9ort.ne59.ndul 5ău. :n care propriile g. a a cu$ 5unt ele. !$ venit pe Pă$. trăie5c clipă de clipă.nii Aocului.r it 5i 9iecare parte din $ine prinde viaţă. alături de lu$ea $ea – :n care toate 5e re@olvă u or. 0iind :n pre@ent. Purt. $ă dau un pa5 :napoi i le o<5erv cu atenţie. le :nţeleg ro5tul i lecţia a5cun5ă. doar percepţia ei di9eră.credinţă?. cu lip5uri i oa$eni care 5e calcă :n picioare pentru orice. dar pe5te ti$p.ndu-5e la r. !5ta nu :n5ea$nă că vor veni 5pre $ine doar lecţii u oare.nt 5ă ne Aucă$ i 5ă :nvăţă$. ră$. iar ele 5e depărtea@ă u or i altele le iau locul.

Gevenirea la Bacău $i-a o9erit an5a 5ă :nt. 5ă nu $ai intru :n realitatea altora. Mă uit :n oglindă i $ă văd. pre@entul devine din ce :n ce $ai clar. <anii au venit 5pre $ine u or.lne5c oa$eni care caută 5ă 5e cunoa5că $ai <ine. Ei c.nd a$ #!ndit a5ta i a$ :nceput 5ă acţione&. propria $ea realitate – a$ :nceput 5ă-$i a$enaAe@ ca<inetul la Bacău i 5ă pregăte5c pre@entările 5ăptă$. Fnvăţ 5ă 9iu tot Eu. dar a$ do<.! a :nvăţ 5ă devin prietenul $eu cel $ai <un. ! a a$ :nceput 5ă-$i vindec trecutul. de i $i-a$ dorit $ult. ţinută :n noie$<rie 2011 la Mbnc8en. toate o<5tacolele au 9o5t luate de o $.%nter-#i$en5ional !5cen5ion Vi<ration Jealing?I Ei <ine. !$ :nţele5 atunci că a venit $o$entul 5ă $erg pe propriul $eu dru$. Ei nici la a. alta i totu i aceea i. 5pre Bacău. dar a tre<uit 5ă-i 9olo5e5c pentru o de@<atere de $o tenire i n-a$ putut 5ă aAung acolo. din nou.t 5ă la5 valul vieţii 5ă $ă poarte. Ei pe $ă5ură ce trecutul 5e e5to$pea@ă.nale. Vă a$intiţi că pri$i5e$ o invitaţie la lan5area internaţională a noii $etode de vindecare a. iar eu a$ :nvăţat 5ă devin una cu valul. !$ 8otăr. Ei valul $-a purtat. e$oţiile i 5enti$entele. reacţiile. $-au aAun5 din ur$ă.ndit i $iraAul noului dru$.nă nevă@ută – au :nceput 5ă apară oa$enii i re5ur5ele de care avea$ nevoie. dar de data acea5ta i cu Su9letul.Don9erinţa Mae trilor?. pentru cei care vor veni 5pre $ine. Don9erinţa 5-a $utat de la Veneva :n %talia. nu a$ putut $erge. !$ revenit aca5ă. ci 5ă-$i cree@ :n $od con"tient. iar cur5urile de care avea$ nevoie. a$ cre5cut. Dei care au apelat la $ine pentru Geconectarea Per5onală. ! a a$ intrat :n po5e5ia unor cărţi 5cri5e de către Sa$ael !un Yeor. au reu it 5ă treacă pe5te 5urpri@a pri$ului $o$ent i 183 . Fncă a$ no5talgia vec8iului dru$. P!V%&% PE&-G= PG%M%% P!E% SPGE F&[ECEVEGE Fn toată acea5tă perioadă. 5ă-$i recuno5c cu u urinţă atitudinile.

5ă vină cu noi la Bacău i. E5te cel $ai $ic locatar al ca5ei de la Gădăuţi.? M-a$ uitat la o$uleţul care de5c8idea cu $ult curaA u a ca$erei.t 5ă pl. dar acu$ e5te lini tită. 5pre Gădăuţi. elevii i-au depă it pro9e5orul i au urcat cu :ncredere. >c8ii $a$ei. nu pot. a$ 5ărutat-o i a$ $. F$i dorea$ ca $a$a. Sunt i eu un copil <ătr. :ntr-un li$<aA doar de el :nţele5. 9ericită 5ă vină cu noi. $ult $ai repede i $ai 9ru$o5. Eu doar 5unt un o<5ervator de la di5tanţă. pe 5cara care :i duce 5pre :nţele5ul adevărat de .n. care are patru copii 5uper<i i a dorit 5ă locuia5că cu d. Ei e5te $inunat 5ă ve@i că de $ulte ori. care :n ulti$ii ani au devenit iarnă. ! adar.ng. De 5ă 9ac altceva dec. pe data de 2 ianuarie 2012. Eu a$ trecut pe5te toate nelini tile $ele i a$ dorit. era$ pregătită 5-o accept a a cu$ e5te. plin de iu<ire i :nţelegere al 9iecărui pa5 pe care ace tia :l 9ac.t de $ult o iu<e5c. a apărut de nicăieri o 9a$ilie de tineri.n 5ingură. iar 5ora $ea 5-a 8otăr. %-a$ 5pu5 c.n5a :n adevăr. :$preună cu toate pove tile i :ntre<ările pe care le are..$plat :n5ă ceva. S-a :nt.$plat. ca iarna acea5ta. „Vedeţi voi.ng. #upă edinţele de Vindecare Geconectivă 9ăcute $a$ei. cu iu<ire i :nţelegere. cu „<unica?.ndit. ceva 5-a :nt. de data acea5ta.acu$. Steluţa.t aici.ngI Ei acolo nu 5unt eu 5tăp. $erg cu u urinţă pe propriul dru$. Ea a 9o5t cea care a du5-o pe $a$a aca5ă.n5a la Gădăuţi.>M?. !$ luat-o :n <raţe.? Ei atunci.naP Ei voi nu aveţi copii $ici. Mai 5ingură dec. Ma$a 5-a ră@g. a a cu$ e5te d. Ei totu iO !$ gă5it-o cu <agaAele 9ăcute. $a$a 5ă 5tea cu noi. Ma$a ţe5e :n continuare pove ti de5pre cine a 9o5t odată. pentru a vor<i $inute :n ir. a$ reu it 5ă trec <ariera de iu<ire.iat-o. au prin5 din nou viaţă. $a$a $-a $.iat u or i $i-a 184 . cu adevărat.t 5ă-i redea li<ertatea. a$ pornit :$preună cu 5oţul $eu la dru$. care $i-o readuce :n dar pe $a$a. „Puneţi-vă :n locul $euP Voi plecaţi la 5erviciu i eu ră$.

!$ :nţele5 că $a$a $i-a redat la ti$p li<ertatea – 185 . Era vor<a de5pre t. 5ă-$i 5puneţi cu$ aţi aAun5. „&u. -u doar iartă-$ă. dacă 5ănătatea $ea 5e :nrăutăţe te. $a$a.. !cu$ lucidă. dar rugă$intea d.. doar iu<ireO !$ 5unat a doua @i. „>rice alegi.i aici.r@iu.ndră i 9ericită 5ă 9iu copilul tău. $a$a a o9tat i $i-a 5pu5 ceva care $-a 9ăcut 5ă ră$. $a$a.? Mi-e tare <ine cu $a$a a a. -e iu<e5c $ult i $i-e dor de tine. !cu$ plecaţi 5pre ca5ă i 5ă $ă 5unaţi $.nduri. SteluţaP? !$ :nc8i5 tele9onul i a$ că@ut pe g. „De 5ă 9ac. #in nou. cu un @. Steluţa. #acă vii cu $ine. pentru c.ni. Sunt 9oarte $.rea i :ndoiala $ea din ulti$ele 5ăptă$. #acă alegi 5ă ră$. #ar d. nu eu era$ pa@nicul $a$ei. Poate $ai t. $. :ţi va 9i $ult $ai u or. Ma$a recuno5cu5e :n $ine e5enţa a ceea ce 5unte$.$<et.? >c8ii $ei 5-au u$e@it a lacri$i.năra $ea prietenă. pentru că orice 5pun. n-o $ai pot aAuta?. $a$a avea ca :ntotdeauna. Ei pentru ea – dacă plec.ine vei dori 5ă vii la $ine.? „Ei eu de la tine.? Ma$a $i-a ră5pun5 la @. atunci 5ă vii 5ă $ă iei.$<et. [i-a 9i o povară.n aici. „-e iu<e5c. Fntotdeauna $-a$ 5i$ţit <ine cu tine. Steluţa. Ei ni$eni nu-i 5pu5e5e a5ta $a$ei.n ii. Ei din nou <ariera a 9o5t trecută. „!devărat. dreptate – dacă venea cu noi. „! a 5ă 9aci.$<it. !$ :nvăţat $ulte de la tine. 9a$ilia care locuie te la Gădăuţi nu va $ai pri$i <ani pentru :ngriAirea d. Pot doar 5ă te iu<e5c.ine. c.ndă i :nţeleaptă.5pu51 „Etiu.? Ma$a a tăcut pentru c. iu<itoare. tii că e5te la 9el de potrivit.? #ar după a5ta. Pentru tine o 9ac. de $a$a. tii că nu vreau 5ă-ţi 9ac rău. > 5ă ai doar o altă e"perienţă. !$ recuno5cut :n $a$a ne8otăr.n ii era pe5te puterile $ele.n5a tia. Ma$a era din nou iarnă.t :ncă $ai pot 9i a a cu$ 5unt.re @ici 5ă iauI? M-a$ uitat la $a$a i i-a$ @.teva clipe1 „#u-$ă acu$. Eu nu pot 9ace a5ta. SteluţaI De 8otăr.n tăcută.teva clipe. <l. care are griAă la Gădăuţi. #ar acu$ e $ai <ine 5ă ră$. unde 5tau <unicii $ei?. „Etii că nu vreau 5ă 5pun ceea ce 5pun.

a 9o5t <ine că n-a$ intrat anul trecut.nevă@utului?.5lea? 9a$iliei – a cre5cut i a reu it anul ace5ta 5ă intre :n Baroul de la Bucure ti.lnit la un alt nivel. e ti pregătită i a5ta e ti tu.Pr.t poate. protector.ndurile. !le"andra. Etiu că a$ 5ă intru.ca-ntre 9ete?. atent. „Ve@i. E5te un 5oţ a a cu$ $i l-a$ dorit1 cald. atunci c. 5e :nc8eie pri$ăvara acea5ta.nd avea$ o di5cuţie a.? #ar de5pre a5ta.$<it. Virgil – 5oţul $eu – 5-a 5c8i$<at. 5ora $ea i 9etiţa ei.r@iu. pro$it 5ă vă pove5te5c puţin $ai t. 9etiţa noa5tră cea $are. dar acu$ 5unt 9oarte lini tită. Sora $ea.:ncă a$ de lucrat la propria $ea vindecare. &u era$ pregătită i $a5teratul $-a :nvăţat $ulte. Ei a5ta e5te c8eia la rugă$intea $a$ei.nd poate i a$. Ei <ine:nţele5. Vrei acu$ 5ă cite ti 186 .=. !nul trecut nu era$ pregătită. care poate 5ă-ţi e"plice logic aproape orice. #e puţină vre$e. a reacţionat la 5c8i$<area $ea. !cu$ ne co$pletă$ g. o 9iinţă at. !lina – a. iar cei + ani de doctorat :n S.!.t c. „Ba da.ndit li<ertatea propriei noa5tre relaţii. au :nceput ni te cur5uri de 8ipnoterapie. a reu it 5ă. 0iecare 9ace at. :n ulti$a @i de Geconectare 5-a uitat la $ine i $i-a 5pu51 „&u tiu dacă a$ 9o5t pregătită 5ă accept a5ta?. #oina $-a rugat 5ă-i 9ac Geconectarea Per5onală. ne :nţelege$ $ai u or i nu $ai lă5ă$ Audecata 5ă intervină :ntre noi. a$<ele $edici. Eu i #oina – 5ora $ea – ne-a$ re:nt.$plă :n @ona a. ca avocat 5tagiar. „!cu$ e ti $ai ponderată :n Audecată?. ne-a invitat 5ă luă$ parte la 5ăr<ătoarea de a<5olvire. $i-a 5pu5 :ntr-o @i !lina.t de cal$ă i de controlată. c. Ei ca 5ă :nţeleagă $ai <ine ce 5e :nt. Gelaţiile $ele cu cei din 9a$ilie 5-au :$<unătăţit $ult.i vadă pu<licate toate articolele tri$i5e către revi5tele din lu$ea $edicală. !$ :nţele5 că nu tre<uie 5ă :ncercă$ 5ă-i 5c8i$<ă$ pe cei din e"teriorul no5tru – e5te su6icient 5-o 9ace$ noi. prin propria 5a 5c8i$<are. !$ @.ndouă ne-a$ redo<.

nu avea$ niciun 9el de :ndoieli. #ar niciodată.t de 5i$plu i nici c8aHrele di$en5iunilor 5uperioare nu 5e de5c8id 9ără 5ă ai un Mae5tru adevărat l.ine a$ 5ă tiu ce tre<uie 5ă 9ac. !$ @.? Geu ea$ 5ă $ă lini te5c i 5ă-$i 5cot din $inte orice g. 9ără 5ă-i 9ac pe ceilalţi 5ă 5e 5perie 5au 5ă creadă că 5unt cel puţin ciudatăI? „Ei acu$I? „!cu$ $i-a$ a5u$at propria e"perienţă i nu $ă $ai a9ectea@ă părerile celorlalţi.Burnalul $euI? #oina a citit tot ceea ce a$ 5cri5 i $i-a con9ir$at ceea ce tia$1 „#acă nu a 9i avut e"perienţa aceea. iar di$ineaţa tia$ doar că a.t de di9icil $i-a 9o5t 5ă nu pot e"plica ceea ce 5i$ţea$. eu i 5ora $ea ne-a$ regă5it a a cu$ era$ c. „M. :ţi 5punea$ că toate 5e re@olvă la p5i8iatrie?. dar a$ aAun5 5ă $ă vindec i de :ndoiala pe care altădată n-a$ avut-o.$<it din nou. :n acele ti$puri. „Zundalini nu 5e poate tre@i at. de 9iecare dată apărea de niciunde.eu pot?.r it. cineva 5au ceva i totul 5e re@olva :n c8ip $iraculo5. &u e"i5tă nu 5e poate. eu tia$ :ntotdeauna că voi reu i. Ei :ntr-adevăr. lucrurile pe care altădată le 9ăcea$ 9ără niciun e9ort. &u $ă g. &ici MerHa<a nu 5e activea@ă 9ără un progra$ 5pecial pentru a5ta.ngă tine. care :$i lu$inea@ă 9iecare colţi or al 0iinţei. !cu$ văd u or cau@ele. nu tia$ de ce a$ aAun5 la acel i$pa5. !5ta pentru că $ulţi dintre cei rugaţi 5ă-$i lă$urea5că propriile $ele e"perienţe 5-au arătat $ai degra<ă 5ceptici. #acă apărea o 5ituaţie care pro$itea 5ă 9ie $ai greu de re@olvat. iar eu dornică 5ă-i a5cult. din @ona 5u<con tientului :n cea a con tientului. #ar adevărata provocare a 9o5t 5ă aduc. „!cu$ :nţelegi c.nAenitor. Deaţa nu trece 187 .nde5c a5tă@i la a5ta. pot 5ă tiu cu$ 5ă re@olv. pot 5ă $ă anali@e@ ca i cu$ $-a uita la $ine printr-un $icro5cop $agic. Ei a5ta aduce a 5oare de pri$ăvară. la :nceputuri.ndva.? Fn 59.nd 5t. &u-$i punea$ :ntre<ări. !cu$ tiu cine 5unt.

5ă reali@ă$ ec8ili<rarea i ar$oni@area 9recvenţelor noa5tre energetice i 5ă :nvăţă$ 5ă ne pregăti$ pentru tran@iţia nu$ită $oarte. Ego-ul no5tru trece 188 . !$ :nţele5 că li$itările noa5tre 5unte$ doar noi i :nvăţ 5ă 9iu <ro5cuţa cea 5urdă. #ar cel $ai i$portant e5te că a$ :nţele5 că noi 5unte$ vindecarea. Mi-e 5u9icient că 5unt . tigat concur5ul toc$ai pentru că nu i-a putut au@i pe ceilalţi. norii nu 5e :ntorc pe cer la co$andă. Ea nu :n5ea$nă o :ncetare a 5i$pto$elor 9i@ice.dintr-o parte :ntr-alta. !cu$ tiu că nu $ai tre<uie 5ă caut :n nicio parte con9ir$area. :ncă nu a di5părut de tot. iar aripile nu-ţi cre5c pur i 5i$plu. :n5ea$nă a trăi 9ru$o5. &u poţi aAunge at. !cu$ tiu ce pot i re:nvăţ 5ă 5pun. nodulul nu va $ai e"i5ta nici el.. că nu e"i5tă ni$ic care 5ă nu poată 9i 9ăcut. nici la <oală.nd că $oartea repre@intă doar o 5i$plă trecere. cu$ 5e :ndoiau de reu ita 5a. ci noi :n ine. :n propria $ea 0iinţă. Da 5ă trăi$ cu adevărat.Fnălţării?. tre<uie 5ă 9i$ :ntregi i con tienţi :n $o$entul pre@ent. &odulul de la piept aparţine de $ult trecutului i de i cel de la tiroidă 5-a redu5. tu nu e ti un Mae5tru. drept cale per5onală de evoluţie. care a c. !ce tia 5e nu$ără pe degete. Ei acea5ta e5te c8eia – 5ă nu te :ndoie ti nicio clipă. 5ă nu lă5ă$ lucruri neter$inate :n viaţa noa5tră. varianta a. !$ lă5at la ur$ă cuvintele de5pre 5tarea $ea de 5ănătate. &u <oala 5e vindecă. Sunt S9inţi i Mae tri care au $uncit $ult. la alt nivel.t de u or la ace5tea. :n toate do$eniile vieţii i pentru a5ta. a$ ale5 viaţa – a $uri 9ru$o5.. Fnţeleg. ci reconectarea la integritatea noa5tră. Vindecarea :n5ea$nă 5ă ne acceptă$ propriile 9rici. Vindecarea nu 5e re9eră la a trăi 5au a $uri.? ! a a reu it 5ă 5e cui<ărea5că :ndoiala.credinţă?. -oate ace5tea 5unt vala<ile i dacă ai ale5. Să ai .-ot Deea De Sunt – parte a -ot Deea De E5te?.nd va veni $o$entul i tot trecutul $eu e5te vindecat. Etiu :n5ă că atunci c. tre<uie 5ă regă5i$ iu<irea i puterea pre@entului.

i. >ricu$. $ai pre@entă i $ai coerentă. Fncă $ai a$ dureri de cap. tre<uie $ai :nt. 5enti$entele. #oar a5t9el 5e poate tre@i e5enţa din noi.nd 5i$t 9recvenţa acea5ta nouă de energie :n $.ndurile :$i aleargă uneori nelini tite prin $inte. din propria 5a cenu ă.nd a$ vă@ut cu$ „cerul devine ni5ip de 189 . !cu$ tiu că totul :ncepe cu propria noa5tră vindecare – a a vo$ vindeca propria noa5tră realitate i aici e5te :nceputul 5c8i$<ării. iar ace5t lucru 5e vede u or de către ceilalţi. pipăind aerul cu $. !5t9el. pentru că vec8iul $eu corp tre<uie 5ă $oară $ai :nt. a$ :nceput 5ă 9iu din ce :n ce $ai $ult :n @ona de centru i de ec8ili<ru.F$părăţia Derurilor?. :n 5tarea 5a de inocenţă pri$ară. Fnainte de a putea con5trui. a$ con tienti@at ceva. tiu că e5te o perioadă 9irea5că. de con tienti@are a propriilor 5ale a5pecte.$ă$. 5ă 5e ar$oni@e@e i 5ă :nţeleagă că tre<uie 5ă trăia5că :n unitate cu 0iinţa. dar deAa ace5te 5i$pto$e au :nceput 5ă 5e e5to$pe@e. Fntr-o @i. D. ating !devărata 0iinţă. iar ace5t lucru 5ea$ănă cu o $oarte :n corpul 9i@ic. Pentru $ine. %ar acea5ta devine. D. Ego-ul $eu.i 5ă dăr.ini.t de puternic altădată. <ucăţică cu <ucăţică. !$ :nvăţat 5ă $ă o<5erv i 5ă 9iu atentă la li$<aAul corpului. pentru ca noul $eu corp 5ă rena5că. Vă a$intiţi 5en@aţia de5pre care a$ vor<it :n BurnalI Era$ :ntr-un tunel negru i 5i$ţea$ cu$ $ă ridic. at.inile. 5ă 9ie din ce :n ce $ai u or de 5uportat. iar g. e$oţiile. a. cu deplină :ncredere. noţiunea de 5ănătate 5-a 5c8i$<at i a5ta $-a 9ăcut 5ă 9iu pregătită 5ă $erg $ai departe. a :nceput 5ă 5e ec8ili<re@e.! 9i copil? :n5ea$nă a redeveni copil :n $inte i ini$ă – <iletul no5tru de intrare :n a. $i-e 9rig i cald :n acela i $o$ent. 5tări de vo$ă i răceală.printr-o 5erie de proce5e tran59or$atoare. a5e$enea pă5ării P8oeni". !cu$ pot 5ă-$i recuno5c $ai u or 5tările. !$ 5i$ţit că a$ $urit i a$ renă5cut. clipă de clipă.

Ei clipă de clipă. > 190 . atunci c.Cu$ină 5trălucitoare. acolo unde ace5tea : i dau $. au@it i $iro5it 0iinţa :n e5enţa Ei.ta <ogăţie de e"perienţe. Fnţeleg i văd per9ecţiunea univer5ală. D. !$ pipăit. -ot a a i eu. a$ 5i$ţit :$<răţi area adevărată a 0iinţei. :n$aga@inea@ă tot ceea ce-i e5te nece5ar i. :n acel $o$ent. $-a$ regă5it :n i$aginea unui copil care :nvaţă 5ă vor<ea5că $ai t.r ită care $ă une te cu Ea.nd a$ 5i$ţit $iro5ul de plantă care :nver@e te 5u< oc8ii $ei. cu Aocuri de arti9icii.nd a$ 5i$ţit iu<irea nepă$.r@iu. pentru că Eu 5unt toate ace5tea la un loc. legătura ne59.nd a$ au@it 5unetele de 9recvenţă :naltă. pot 5ă le :nţeleg $e5aAul a5cun5. :n propria $ea per9ecţiune.na ca 5ă cunoa5că. dintr-o per5pectivă unitară. Vindecarea i Geconectarea. D. te tre@e ti că el vor<e te per9ect. dintr-o dată. a$ $iro5it cu adevărat 0iinţa.nd vine $o$entul pentru ele.vocea 5u<tilă?/ a. din ar8iva a5cun5ă ră5ar alte i alte ne5te$ate de nepreţuit. #ar toate 5-au a e@at cu$inţi :n ar8iva per5onală de in9or$aţii i acu$. a.tea adevăruri a5cun5e :ntr-o $ultitudine de lecţii. P!V%&% PE&-G= DE% D!GE DGE# F& M%G!D>C=C E-%%&[E% Ei toate ace5tea au :nceput odată cu e"perienţa Geconectării Per5onale. D.vocea lui Bra8$a? din vec8ile 5crieri. a$ :nţele5 că a$ acce5 %ermanent la toată in9or$aţia i cunoa terea Sa. ! a a$ devenit Eu :n5ă$i.5unetul !na8at?/a. pe care Viaţa $i le-a o9erit cu dărnicie i pentru care :i $ulţu$e5c din 5u9let. !$ con tienti@at 0iinţa :n e5enţa Ei i. a$ pri$it +0 de ani lecţii al căror adevăr nu l-a$ de5lu it atunci. a$ au@it de 9apt 9recvenţa a5cun5ă a 0iinţei. at. Stă i a5cultă. rotitoare.ntei 5e :$pră tie :n toate direcţiile?. care $-a purtat la graniţa dintre religie. 9ilo@o9ie i 9i@ică cuantică. o aceea i lu$e. ale căror 5c. a$ vă@ut adevărata e5enţă a 0iinţei. Fn toată acea5tă e"perienţă. !t. vă@ut.nteană a Cu$inii al<e.

! a a$ :nţele5. !$ e"peri$entat adevărul că toate 5i5te$ele $ateriale po5edă o caracteri5tică principală1 dualitatea undă-particulă.veriga lip5ă? nu e"i5tă.non-locali@are? cuantică. :n 9uncţie de $o$entul tău de evoluţie. printr-un 5alt al con tiinţei de la o di$en5iune la alta e5te po5i<ilă. prin care particulele a9late 191 . 9ără a-$i 9i propu5 ace5t lucru :n vreun 9el. !$ 5i$ţit că totul :n =niver5 e5te vi<raţie i a$ o<5ervat cu$ corpul pacienţilor $ei :ncepe 5ă vi<re@e. 9ără a trece prin 5tadiile inter$ediare. #eoarece $icuţul ato$ poate 9ace un 5alt de la o 5tare la alta. cu emisia unei cantităţi cuantice de energie lu$inoa5ă. pentru a crea un organi5$ unitar per9ect i a-$i arăta ce :n5ea$nă a. iar a. !poi tre<uie 5ă te o<i nuie ti cu a5ta. !$ veri9icat :n practică e"i5tenţa acelei proprietăţi 5tranii de a.-rinitatea? e"i5tă i totul e5te po5i<il. !$ :nţele5 că totul :ncepe cu o 5i$plă :ntre<are1 „De 5untI Sau cine 5untI? Pentru că dacă tii ce e ti.rtea$ i era$ vi<raţie care curgea :n 5paţiu3 era$ vi<raţie – undă i 5unet – care 5e :nv. -re<uie 5ă a9li 5ingur cine e ti..lu$e plină de $agie.unitate :n diver5itate?. pentru că nu poate e"i5ta.? Pornind de la ră5pun5ul la acea5tă :ntre<are a$ veri9icat. pentru pri$a oară. poţi 5ă-ţi alegi cine e ti. :n care $iliarde de celule i-au unit propria inteligenţă :ntr-o voinţă co$ună. Vă aduceţi a$inte ce a$ 5cri5 :n BurnalI „&i$eni nu-ţi poate 5pune cine e ti. $ulte dintre ideile e5enţiale care 5tau la <a@a 9i@icii cuantice. Eu :n5ă$i a$ 5i$ţi$ că-$i pierd :n5u irile $ateriale i capăt e5enţa unei unde. :n care . Vă a$intiţiI !$ 5i$ţit „cu$ $ă :nv. a$ :nţele5 că propria noa5tră evoluţie. care $i-a con9ir$at că =niver5ul no5tru interior e5te a5e$enea celui e"terior i că :ntreaga cunoa tere tre<uie 5ă :nceapă cu $ine :n5ă$i. co$ple"itatea reală a propriului $eu corp.rtea :n 5paţiu?.

teva 5ute de Hilo$etri. pot 5ă interacţione@e. Ei are acelea"i caracteri5tici ca i 0iinţa. > 0iinţă care a devenit con tientă de Sine :n5ă i i cu puterea $inţii a :nceput 5ă cree@e. Vă aduceţi a$inte că a$ tiut.i. c. !5t9el. e5te propria noa5tră incapacitate de a percepe :n $od con tient. 9iecare celulă din cadrul ace5tei 0iinţe are con tiinţa 0iinţei. Erau puncte 9oarte 5trălucitoare. %ar 0iinţa cre te i 5e de@voltă cu 9iecare celulă care a trecut pragul de con tienti@are. iar 5tăncuţa 5-o $. Si$ţea$ cu$ a$eţe5c :n i$en5itatea aceea $i cătoare i 5trălucitoareO? „&oaptea trecută a$ vă@ut din nou o reţea 5paţială $ dar alt9el. cu di5punere 5paţială. Ei totul avea o con5i5tenţă 5paţială. de la o di5tanţă de c. :n care lu$ina. dar "i pe a 5a proprie. a$ :nţele5 că toţi i toate suntem a.nd 5-a nă5cut nepoţica prietenei $eleI Sau vă a$intiţi de reţelele lu$inoa5e pe care le-a$ vă@utI „Fn ti$p ce ţinea$ oc8ii :nc8i i. :n ad. care 9or$au o reţea :ntreţe5ută. era 9or$ată doar din $ulte linii.r it i 5ă 5e autocunoa5că cu aAutorul no5tru. Da i :n ca@ul $icuţelor celule care alcătuie5c corpul o$ene5c.!ca5ă?. energia i iu<irea 5unt a. 5ă 5e $ultiplice la ne59. Ciniile treceau unele pe5te altele.la di5tanţă unele de altele. p.? ! a a$ devenit una cu toate celelalte. pe 5u< i printre celelalte. ca i cu$ ar 9i interconectate.corpul? unei 0iinţe de o putere i 9actură do5e<ite. Fn $o$entul :n care 192 . legate :ntre ele prin linii cu aceea i di5punere :n 5paţiu.celule? de o natură 9oarte 5pecială. Era$ :ntr-o reţea de linii 5trălucitoare. #e data acea5ta.ng. Vă a$intiţi cu$ a$ 5i$ţit că :n5ă i 0iinţa 5e reorgani@ea@ăI Ei :nţelegeţi de ce oa$enii 5unt 9a5cinaţi de Aocurile pira$idaleI Deea ce 9ace ca ace5te Aocuri 5ă nu 9uncţione@e pe ter$en lung.nă la graniţa c. in9initul. a$ vă@ut o reţea 5paţială 5trălucitoare.nd 9luturele $-a lă5at 5ă-l ating. din a.nci$e.

de potenţial. ea poate e"i5ta doar ca potenţial. 9ace ca ace5tea 5ă 5e tran59or$e :n $aterie.? L!pocalip5a . !$ trăit 9eno$enul cuno5cut drept a.r it. iar voinţa.oa$enii pot trece pe5te credinţa propriului Aoc 9init. Vă a$intiţi de 9lorile care :nver@eau 5au 5e ridicau 5u< oc8ii $eiI Ei nu-i a a că acu$ :nţelegeţi de ce :n Vindecarea Geconectivă.colap5ul 9uncţiei de undă?. care aduce realitatea :n e"i5tenţă. Doncentrarea a5upra a ceea ce dore ti :n viaţă. ci 9or$a i 5tructura 5a $ o 9orţă nu tre<uie neapărat 5ă 9ie activă. #oa$ne i #u$ne@eul no5tru.''''c .111M Cucrurile erau ca i potenţial. #acă veţi :nţelege că ato$ii 5unt :n proporţie de ''. 9ără :ndoieli. pe $ă5ură. practicianul e5te :ntr-o per$anentă o<5ervare con tientăI ><5ervarea con tientă a unor unde $ici i nevă@ute. 5ă pri$e ti 5lava i cin5tea i puterea. Fn lu$ea $aterială. creierul e5te cel care eli$ină vidul din realitatea noa5tră. ace5ta devine unul 9ără 59.nt. repre@intă calea $ateriali@ării propriilor tale dorinţe $ credinţa tre<uie 5ă 9ie $are i 5tatornică. deoarece o<5ervatorul. dar acu$ au căpătat 9or$ă. pentru că 5tarea de vid a 0iinţei are potenţialul Cu$inii :n el. devine u$<ra Cu$inii i Dreaţia poate 9i $ateriali@ată. prin acţiunea 5a de o<5ervare. Fn 9i@ica cuantică. 0i@icienii &iel5 Bo8r i Yerner Jei5en<erg au arătat că nu 5e pot 9ace o<5ervaţii o<iective.. veţi avea i$aginea unui potenţial imens de creaţie. căci -u ai @idit toate lucrurile i %rin voinţa -a ele erau i 5-au 9ăcut. nu contea@ă inten5itatea unui c.$p energetic cuantic. $ateriali@ea@ă particulele :n e"i5tenţă.5paţiu gol?. :ntr-un cuv. ci %lin de energie i in9or$aţie. „Dreaţia e5te :n u$<ra lui #u$ne@eu?. :ntunericul di5pare. „Vrednic e5te. Vidul nu e5te gol. >dată ce Cu$ina apare. -oate etapele noa5tre de de@voltare :ntru 193 . modi6ic) 5tarea cuantică a 5i5te$ului o<5ervat.

? !$ con tienti@at e"i5tenţa.na. Vă aduceţi a$inte ce a$ 5cri5 :n BurnalI „! adar. Si$ţea$ cu$ 5unt iu<ită. &u era ti$p 5au 5paţiu.? „#ualitatea nu a 9o5t o 5tare naturală. 0i@ica cuantică. cu in9inite di$en5iuni.$pului con tiinţei. Pretutindeni. :n a căror vecinătate legile 9i@icii 5unt puternic $odi9icate i a căror e5enţă e5te lu$ina. caldă i $oale. Era o 5en@aţie de ceva cuno5cut i 9oarte 194 . !$ con tienti@at că =niver5ul 9i@ic e5te 5tructurat din lu$ină i că e5te o $ani9e5tare particulară :n ti$p. religia i 9ilo@o9ia : i dau $. !$ :nţele5 că 5ingură a$ c8eia 5pre ace5te tăr. eu nu era$ Steluţa. 5u< 9or$a unui tipar energetic prede9init. a unui nu$ăr in9init de univer5uri legate :ntre ele.$uri de vi5 $ prin acce5area 9recvenţei iu<irii Lcare coincide cu cea a lu$iniiM.găuri negre? 5au a.nd :n @ona 5paţiului interior ate$poral.energia neagră? $ energia pri$ordială din propria noa5tră 5tare de vid. Vă aduceţi a$inteI „Era$ cu9undată :ntr-o $are de iu<ire. pentru a vor<i de5pre acelea i lucruri. con tiinţa poate pătrunde :n planul cvadri$en5ional i $ai departe. a$ regă5it :n $ine un =niver5 cu in9inite lu$i paralele i di$en5iuni. !poi.con tienti@are e8ist) :n acea5tă 5tare ca i in9or$aţie.t ceea ce a5tro9i@icienii nu$e5c a. chiar :n noi. care pot 9i acce5ate prin tran59or$ări ale c. Vă a$intiţi cu$ era$ :ntr-un tunel negru i 5i$ţea$ că $ă ridicI #ar de Cu$ina al<ă care $-a cuprin5 pri$a datăI Pentru a 9i :n alte lu$i. lu$ina i :ntunericul 5unt :n realitate acela i lucru.al<e?. pără5ind @ona 5paţiului-ti$p 9i@ic i pătrun@. c8iar :n 5tarea de vid. propriile $ele portaluri $ a. doar era$. pentru că acea5ta e"i5tă ca i potenţial. Zundalini nu e5te altceva dec. cu vite@a lu$inii. nu e5te nece5ară o călătorie Cn s%aţiu. #ar ciudat. ne-a$ autoi$pu5-o. -otul e5te Cu$ină. a =niver5ului cu in9inite di$en5iuni. :n simultaneitate. e"i5tă a5t9el de de9or$ări a 5paţiului-ti$p.

? „Bine. ciclice. !lina. Ce-a$ :nţele5 pe toate. „Fntr-un c. n-a$ reali@at că a$ doar o parte din 195 .+0? $ a i@<ucnit !lina. dar te@a $ea e5te de '. e5te avocat 5tagiar. #e a.? 0i@ica cuantică ne o9eră c8eia tiinţi9ică pentru a 6i :n două locuri :n acela i $o$ent. dar acea5tă 5olicitare ne-a 9o5t re9u@ată. &i$ic. iar in9luenţele cau@ale nu $ai pot 9i de9inite.t de 5i$plu $ a$ pri$it o lecţie. tre<uie 5ă $unce ti $ai $ult cu tine :n5ăţi. viitorul i trecutul 5e :ntrepătrund.t 5ă te apuci 5erio5 de :nvăţat. Eu :ncă trăie5c :n lu$ea $aterială a di$en5iunii a treia.2+. #ar lucrurile nu 5-au de59ă urat at. -re<uie 5ă de5coperi acel . :nvăţ 5ă-$i $enţin per$anent 5tarea de con tiinţă 5peci9ică di$en5iunii a cincea i accidental.$p gravitaţional inten5. pentru ca anul viitor 5ă 9ie alt9el. cu ceva vre$e :n ur$ă. a$ 5ă vă 5pun acu$ pove5tea pro$i5ă. accepţi că te@a ta e5te de 2. a pri$it o notă pentru care nu a$ 9o5t pregătiţi. 6)r) ca 5ă 9i plecat de aici. pe care l-ai 9ăcut 5au nu. E5te vor<a de5pre tine. :n Baroul de la Bucure ti. Ca cel $ai 5i$plu te5t.nd a$ 5pu5 ace5te cuvinte. &u tre<uia dec.Ziua c. ne o9eră i$aginea lu$ilor paralele i a $ultidi$en5ionalităţii. Eternitate i %n9init.? L#avid #eut5c8M „Dau@alitatea o ia ra@na. călătore5c :n alte di$en5iuni 5uperioare. Etiţi că !lina.? LGoger Penro5eM Da 5ă de$on5tre@ ace5t lucru.cevaW. „E"i5tă doar două variante. dar aparţin de drept di$en5iunii a patra. 9ără 5ă tiu ni$ic. !nul trecut.? D. „!cea5ta era varianta cea $ai u oară. dar pe care tre<uie 5ă-l corecte@i.!ca5ă?O Ei atunci a$ :nţele5 ce :n5ea$nă !<5olut.apropiat. 9etiţa $ea cea $ică. !$ 9ăcut conte5taţie i a$ 5olicitat 5ă vede$ te@a. 5paţiul-ti$p 5e cur<ea@ă. printr-o 5cri5oare o9icială. !$ :nţele5 că 9il$ul S0 a. Fn a doua variantă. !lina n-a reu it la e"a$en. iar viitorul unei particule devine trecutul alteia. Pri$a.rtiţei? poate deveni o realitate i că e"i5tă po5i<ilitatea na terii unor univer5uri Cnchise.

Ei !lina a procedat la 9el.? !$ @. a$. !nul ace5ta. a$ avut credinţă :n reu ita ei. tiu că lacri$ile au :nceput 5ă-$i curgă pe o<raAi. -otu i. -ot ti$pul. &u $-a$ rugat ca ea 5ă intre. te@a la care a 9ăcut 9oarte <ine. 5-a pre@entat din nou la e"a$enul de ad$itere :n Baroul de la Bucure ti. tu c8iar ai intrat :n Barou. avea nevoie de putere.t nu $i-a$ putut practica pro9e5ia de avocat. :i dau :n Audecată. &ota pri$ită la recorectare i-a per$i5 !linei 5ă treacă u or de ace5t e"a$en. Vindecarea a :nceput cu $ine.$<it. lucrurile 5-au re@olvat $ !lina a avut ti$pul nece5ar ca 5ă intre :n progra$ul de $a5terat.adevăr. #e voinţăO Ei. Fn ti$pul rugăciunii. !tunci c. a pri$it o notă de 2P #e data acea5ta. > 5ă 5olicit corectarea te@ei de către o per5oană independentă i a$ 5ă cer daune pentru perioada c. a avut de data acea5ta curaAul 5ă. „Fn clipa acea5ta. dar a continuat cu ea. !lina $i-a 5pu5 că a intrat :ntr-o <i5erică i 5-a rugat la 9el $ pentru ceea ce tre<uie 5ă pri$ea5că. F$i recăpăta5e$ lini tea interioară i :ncrederea :n propriul $eu copil. iar !lina i-a vindecat 9rica de a lupta pentru drepturile ei.? Ei a a a 9o5t. Fn plu5.r@iu. ci doar 5ă pri$ea5că ceea ce tre<uie 5ă pri$ea5că. „#e data acea5ta.nd a$ a9lat re@ultatul pri$a dată. Nu $-a$ :ndoit nicio clipă că este ad$i5ă :n Barou.nd n-a vrut 5ă lupte pentru propriile ei drepturi. 196 .i apere propriile drepturiI Du$ ar 9i putut 5ă le apere pe ale celorlalţiI Pentru ca 5i5te$ul 5-o accepte. Ei pentru a doua oară. Du$ ar 9i putut 5ă intre :ntr-un 5i5te$ :n care ea nu putea 5ă. Eu $i-a$ vindecat 9rica pentru nereu ita ei. dacă la recorectare nu 5unt corecţi.i depă ea5că 9rica de anul trecut. #ar a $ai 9o5t ceva. Mai t. ne:ncrederea :n propriul copil i :ndoiala că va 9i <ine.ndouă a$ trecut cu <ine pe5te propriile noa5tre lecţii. a$ $er5 5ingură :ntr-o ca$eră. eu nu $ai era$ cea de anul trecut. c. M-a$ a e@at :n genunc8i i $-a$ rugat ca !lina 5ă pri$ea5că doar ceea ce tre<uie 5ă pri$ea5că.

&u uitaţi :n5ă că 5unteţi creatorul propriei voa5tre realităţi i doar (oi vă puteţi re@olva 5ituaţiile apărute. Nu contea@ă nu$ele 9olo5it. Fn ti$pul unei rugăciuni a5ta 9ace$1 ne pune$ :n ordine propriile i$pre5ii.nd a$ 5i$ţit cu$ valuri de energie intră :n $ine. cuantic. 6olosim cuvintele drept unealtă de creaţie. in6ormaţia 5e tran5$ite instantaneu. doar 5ă con tienti@ă$ că ne adre5ă$ Singurului Dreator a -ot Deea De E5te. trecutul poate 5ă aAungă din ur$ă pre@entul. Nu contea@ă ceea ce 5pune$. Ge@olvarea e5te doar :n noi i nimic nu e"i5tă :n e"teriorul no5tru. uneori. 5enti$ente. a 9o5t 197 .$pului energetic univer5al. E"perienţa acea5ta $i-a arătat că ti$pul nu e5te liniar i că. a5e$enea unui „ni5ip de Cu$ină? care „5e :$pră tie :n toate direcţiile?I Sau cu$ 5punea$ că a$ aAun5 „5ă dau căldură pe interior?I &u erau ni$ic altceva dec. Du$ iu<irea i lu$ina au aceea"i 9recvenţă.#eoarece ini$a produce unde electrice i $agnetice $ult $ai puternice dec. g. E5te cea $ai u oară i $ai directă cale de tran5$itere a in9or$aţiei.t de im%ortant) e5te rugăciunea :n viaţa noa5tră. !$ perceput e"i5tenţa c.t creierul. :n care toate ele$entele 5unt corelate la nivel 5u<ato$ic.nduri. iar vi<raţiile cuvintelor tre&esc puterile latente ale 0iinţei noa5tre. Vă a$intiţi cu$ a$ vă@ut :n aer $inu5culele particule 5trălucitoare. trăiri i credinţe. o<5ervaţi-vă i de5coperiţi :n voi ceea ce tre<uie vindecat. e$oţii. a$ reu it 5ă trece$ de realitatea creată de propria noa5tră $inte. ><5ervaţi-le atent. care prin apariţia Su9letului :n corpul 9i@ic. e5te c8iar 0iinţa. #eoarece rugăciunea :n5ea$nă a 5pune ceva din 5u9let. către Dentrul de proce5are al propriei $ele 0iinţe. #ar $i-a arătat i altceva1 c.t energia care ne :nconAoară. ci $odul :n care o 9ace$. %ar $o$entul c. care ne 5tră<ate corpul i pe care tiu că 9oarte repede vo$ :nvăţa 5-o 9olo5i$.

9ără a-$i 5c8i$<a privireaI Du$ dacă era$ atentă putea$ vedea 9iinţe 5au linii a5i$etrice de lu$ină 5trălucitoareI Practic. 9ace po5i<il ca el :n5u i 5ă 9ie reprogra$at. !$ :nţele5 atunci că a$ oric. vederea e5te a.i 9or$e@e propria repre@entare a ceea ce vedeţi.propriul $o$ent de con tienti@are a a%artenenţei la ace5t c.nd acce5 la energia univer5ală. 9ără 5ă intraţi :n Aocul celorlalţi. prin o<5ervarea atentă. de a vedea :ntr-un anu$it 9el lu$ea. Vă a$intiţi cu$ 5punea$ că a$ :nceput 5ă văd i :n partea laterală a capului. 198 . iar realitatea $aterială e5te „o ilu@ie c8iar dacă una care durea@ă?. :ncep 5ă-$i $ăre5c 5upra9aţa percepută din realitate.5i$ţul 5paţial?. L!l<ert Ein5teinM Su<con tientul no5tru deţine progra$ul de decodi9icare. 9olo5indu-ne de :nţelegerea noa5tră. a participanţilor la realitatea colectivă. reu i$ 5ă ne de@voltă$ a. iar creierul reco$pune i$aginea. pentru a 9ace 9aţă con tiinţei din di$en5iunile 5uperioare. nece5ară 5c8i$<ării realităţii colective.decodi9icatori de energie? $ noi decodi9ică$ i con5trui$ realitatea :n interiorul no5tru. la nivel de u$anitate. &u :ncercaţi 5ă :ncadraţi propriile e"perienţe :n tipare deAa cuno5cute i per$iteţi-vă 5ă vă reprogra$aţi. -răi$ :n realitatea propriei noa5tre $inţi. :n 5tare de con tienţă. #in acea5tă cau@ă. &oi ave$ :n5ă i capacitatea 5ă păcăli$ actul vederii. ! a 9uncţionea@ă lu$ea $agicienilor i a clarvă@ătorilor. Du$ cele $ai $ulte in9or$aţii le pri$i$ prin inter$ediul oc8ilor. :n5ă ace5t a. dar 5tarea de 8iper5uge5ti<ilitate cu care 5unte$ :n@e5traţi la nivel de creier i $inte.$a5ei critice?. !$ a9lat că noi 5unte$ adevăraţii a. -re<uie doar 5ă vă lă5aţi $intea 5ă. #in acea5tă cau@ă 9uncţionea@ă legea a.dar? vine :n $od natural.$area ilu@ie?. odată cu cre terea noa5tră :n con tiinţă.$p energetic co5$ic. 9ără 5ă 9ac nici cel $ai $ic e9ort pentru acea5ta.

56!nta E(an#helie du%) :oan' $ Ca%itolul F. $odi9ic. per$ite$ ca 5c8i$<area 5ă 5e producă :n $od natural. >rice e5te po5i<ilP Magia :ncetea@ă doar c.Ei cu$ a$ putea 5ă aduce$ $ai u or :n realitate ace5t lucru. !$ a9lat că ti$pul e5te o 9or$ă cuantică de energie.ndul a5cun5 :n 5u<con tient $ noi :n ine 5unte$ cei care <locă$ :n9ăptuirea $iracolului. propria noa5tră realitate. care e5te a5e$enea unui vi5 colectiv. %ar acea5ta in6luenţea&) realitatea o$enirii. Pentru că cei din a.nd vi5ul colectiv. 0iecare : i aduce aportul cu propria 5a realitate.ntului $ a. adevărul general al realităţii colective 9iind deAa 5ta<ilit1 revenirea la =nitate. Prin propria noa5tră vindecare i aleg.direcţie? Ltrecut-pre@ent-viitorM 5au cu aceea i vite@ă. Sc8i$<area 5tructurii con tiinţei o<5ervatorului. #eoarece undele electrice i $agnetice produ5e de către ini$ă 5unt $ult $ai puternice dec. e5te nevoie de mai %uţine a. cu o 9recvenţă 5ta<ilă.ntul era #u$ne@eu.pri$ul val? trasea&) reperele noii realităţi.Ed.ntul era cu #u$ne@eu i Duv. Ei dacă $intea poate vindeca. -oate lucrurile au 9o5t 9ăcute prin El3 i ni$ic din ceea ce a 9o5t 9ăcut. clipă de clipă.0iinţe tre@ite? ca 5ă 5c8i$<ă$ realitatea colectivă.M Fnţeleg de ce a$ 5i$ţit nevoia 5ă 5pun ceea ce a$ e"peri$entat.nd apar 9rica i :ndoiala $ g. n-a 9o5t 9ăcut 9ără El?X.nd 5ă 9i$ con tienţi :n $o$entul de a. &.cau5a cau5oru$? a :ntregii creaţiiI %oan 5punea1 „Ca :nceput era Duv. #ar 5c8i$<area Cnce%e cu noi. !$ con tienti@at că suntem direct ră5pun@ători pentru noi i pentru creaţia noa5tră. propria noa5tră con tiinţă 5c8i$<ă realitatea. 199 .!cu$?. care poate 9i depă ită :n unele 5tări de con tiinţă e"tin5ă i că nu tre<uie 5ă curgă neapărat :n aceea i a. LX ..ntul i Duv. dacă nu %rin puterea cuv.t cele e$i5e de către creier. produce $odi9icări $aAore :n %erce%ţia 5u<iectivă a ti$pului.

c8iar i cu o vite@ă 9oarte $ică a $a inii i un tra9ic inten5 :n Bucure ti. Ei $ai ale5. simultaneitatea eveni$entelor i a$ 5i$ţit că e5te po5i<ilă uni6icarea dintre trecut. veţi recunoa te propriile $ele călătorii :n ti$p1 trecut i viitor.ngă. &u avea$ con tienti@area că pot 5c8i$<a ceva :n lu$ea propriului $eu ti$p. pre@ent 5i viitor. Du $ulţi ani :n ur$ă. -răind :n pre@ent. #e aceea. dar că 5tă :n putinţa $ea 5ă aleg 5ă 9ie alt9el. pot :nţelege că pre$oniţiile nu 5unt dec.nd nu $-a$ $ai gră<it.nd a$ con tienti@at a5ta. D.$ple i că nu pute$ interveni :n trecut. pentru $ine ti$pul curgea uneori alt9el i depindea de propria $ea 5tare de lini te. #ar a 9o5t propria $ea alegere. Fntr-adevăr.$pului electro$agnetic. toate 5e :$plete5c :n $o$entul pre@ent. p. a$ avut un vi5 care $-a atenţionat 5ă nu ie5 a doua @i din ca5ă. =niver5ul $ultidi$en5ional i Don tiinţa $ultidi$en5ională $ 200 . $inutele treceau :ncet. !$ con tienti@at a5t9el. >dată con tienti@at ace5t a5pect. atunci tia$ i credea$ că ti$pul curge liniar. pute$ 5c8i$<a orice dori$ :n propria noa5tră viaţă. !$ :nţele5 că un 5ingur punct conţine :n el toată evoluţia. a$ avut un accident ale cărui ur$e :ncă 5unt vi@i<ile pe $. &u-i a a că i voi aţi o<5ervat cu$ toată i5toria vieţii pe planeta noa5tră 5e regă5e te :n $icuţul e$<rion o$ene5cI !$ 5i$ţit c. Gecitind Burnalul. de o cre tere $are a 9recvenţei de vi<raţie a c. iar Geconectarea Per5onală $i-a o9erit 9ără niciun e9ort toate ace5te condiţii.nă la identitate.na $ea 5t.t 5i$ple atenţionări. pute$ c8iar vindeca trecutul i pute$ ge5tiona alt9el propriile e"perienţe. iar dru$ul 5pre 5erviciu 5e parcurgea :n ti$p record. D. Viitorul i trecutul nu 9ac parte dintr-un ti$p liniar. -re<uie doar 5ă renunţă$ la credinţa că nu pute$ 5ă $odi9ică$ ceea ce ur$ea@ă 5ă 5e :nt. !$ ale5 :n5ă 5ă nu ţin 5ea$a de el.E5te nevoie doar de o vi<raţie apropiată de cea a lu$inii.t de $ult 5ea$ănă.

. !$ :nvăţat că !#&-ul no5tru are o in9luenţă direct) a5upra lu$ii :nconAurătoare.nd propria 5tare de con tiinţă 5peci9ică. iar ace5te $odi9icări 5e propagă :n trupul no5tru i :n a9ara noa5tră. cu $o$ente de luciditate din pre@ent i 5u< 9or$a Don tiinţei Do5$ice. pe di5tanţe e"traordinar de $ari.ndurile. &u realitatea 5-a 5c8i$<at. 5enti$entele. cu 5ingura condiţie ca noi 5ă aAunge$ la con tiinţa lu$ilor 5uperioare. !$ :nţele5 că e"perienţa $ea de con tiinţă e"tin5ă a avut ca re@ultat o 5c8i$<are :n nivelul de con tienti@are. Po5tularea unei con tiinţe cuantice univer5ale poate 9i a adar vala<ilă. ci %erce%erea $ea a5upra realităţii.de i una 5ingură.punctul @ero? al propriei tale 0iinţe. Eu $i-a$ 9inali@at propriul a.ilu$inarea interioară? are loc Cn momentul e"peri$entării unor di$en5iuni 5uperioare. practic nu e"i5tă. !$ :nţele5 că proce5ul de con tienti@are e5te adevăratul no5tru a. %n9or$aţia 5parge <arierele 9i@icii cla5ice. > regă5i$ :n noi 5u< 9or$a con tiinţei de 5ine. 201 . e$oţiile i convingerile noa5tre. cu acce5 neli$itat la trecut-pre@ent-viitor. !cea5ta poate deveni te8nologia viitorului.punctului @ero?.lne ti o 5tare de potenţialitate $a"i$ă. Don tiinţa e"i5tă :n 9iecare plan al =niver5ului. ca o 5tare per$anentă de a 9i.5alt cuantic? i că a. &oi in9luenţă$ direct 5tructura !#&-ului no5tru prin g. Vă a$intiţiI !$ 5i$ţit că a$ $urit i a$ re:nviat. iar 5c8i$<area 9recvenţei de vi<raţie a con tiinţei. 9iecare di$en5iune av. c8iar :n <oli grave. @ona :n care con tiinţa %oate 9ace propriul 5alt :n evoluţie.5alt cuantic? din . :n care organi5$ul 5e regenerea@ă co$plet i apar vindecări 5pontane. iar di9erenţa de ti$p dintre e$iterea unei e$oţii i reacţia !#&. :nt. ne o9eră e"perienţe di9erite. !$ e"peri$entat 5tarea de tran@iţie a a.!cu$? i tre<uie doar 5ă $ă o<i nuie5c 5ă-$i $enţin 5tarea de con tienţă 5peci9ică di$en5iunii a cincea. #acă ai curaAul 5ă 9ii :n a.

iar eu a<ia ter$ina5e$ curăţenia :n aparta$entul no5tru de la Bacău. Fntr-una din @ile. toate 5e o9ili5eră. a$ 5e5i@at :ndoiala :n $ine. ! uitat :n5ă 5-o 5pele.nă la ţarăI E5te o griAă :n plu5P? ! doua @i.t 5unt de 9ericită că $-a iertat i a ale5 5ă ră$.t e5te de verde i de per9ectă. :n ceea ce 5unt.t de $ult o iu<e5c.nd a$ intrat :n ca$eră. 9ru5trare 5au 5tre5. $-a$ uitat la ea cu atenţie. iar că revenirea la 5tări de 9ericire. Virgil a adu5 aca5ă un g8iveci cu o 9loare deo5e<it de 9ru$oa5ă. c.nd a$ avut pro<le$e la vec8iul loc de $uncă. a$ 5i$ţit nevoia 5ă $ă a e@ :n genunc8i :n 9aţa plantei.t că planta adu5ă a ră$a5 9ără nicio 9run@ăP !u că@ut toate.in9luenţ. <loc8ea@ă $ulte dintre codurile de !#&. c. c. :n ceea ce pot cu adevărat. recuno tinţă i iu<ire. dacă tot nu 5e pă5trea@ă curăţeniaI? M-a$ uitat la Virgil i l-a$ certat1 „#e ce ai adu5 9loarea aca5ăI &u putea 5ă ră$.nt. a$ 5ă vă pove5te5c ceva.t de $ult degea<a. Ei din nou 9rica i-a 9ăcut apariţia1 „#acă doar a5ta pot creaI? #in nou. !u trecut c. apar din ce :n ce $ai $ulte 9run@uliţe. Ei @ilnic. ! doua @i. &u $ai avea nicio 9run@ă verde.teva @ile i nu 5-a :nt. 0run@uliţe $ici i ver@i au :nceput 5ă apară pe5te tot. Gă$urelele u5cate :nver@eau 5u< oc8ii $ei. a$ gă5it o plantă 9ără viaţă. dec. #eodată. Ei apoi a$ 5i$ţit 9ru5trarea. Planta $-a iertat i a 5i$ţit că e5te iu<ită i acceptată :n ca5a noa5tră.nd tot ceea ce e"i5tă pe Pă$. „#e ce a$ $uncit at.$plat ni$ic altceva. Fn 9iecare @i vor<e5c cu ea i-i 5pun c. Mai e5te oare nevoie de o altă de$on5traţieI 202 . Si$ţea$ 9rica i nu reali@a$ c-o 5i$t. i-a$ cerut iertare. Mi-a$ a$intit de cealaltă plantă. Planta $ea a revenit la viaţă. per$ite de<locarea ace5tora. Miracolul 5-a produ5 $ un $iro5 puternic de verde $-a 9ăcut 5ă de5c8id oc8ii i 5ă @.nă cu noi.$<e5c. Du oc8ii :nc8i i i lacri$ile pe o<raAi. !tunci n-a$ tiut ce 5ă 9ac. :n ceea ce a$ a9lat. Dercetările e9ectutate au arătat că 5tările de 9urie. o9ilită c. Da 5ă vă daţi 5ea$a că a$ dreptate.

Dă noi 5unte$ cei care 9ace$ ca lucrurile 5ă 5e :nt. 5e$nul că vindecarea a :nceput. doar iu<ire. cu tot 5u9letul tău. E5te cea $ai puternică 9recvenţă energetică i 0iinţa e5te :n e5enţa Sa.uie 5ă devină 203 . &u e5te altă poruncă $ai $are dec. devine realitatea tuturor. cu tot cugetul tău i cu toată puterea ta. voi veţi :nvăţa de5pre 5teaua nu$ită Pă$.i.!ve$ toată puterea. Fn realitatea $ea. -re<uie 5ă re:nvăţă$ 5ă nu-i Audecă$ pe ceilalţi i 5ă ne cere$ iertare c. pentru ca iertarea 5ă 5e producă. Ei pentru că a$ pornit de la o idee. Modelul teorie-practică tre. cu toată ini$a ta. :n $od incon tient sau con tient. #acă eu cred cu tărie că Pă$. dacă voi gă5i 5u9icienţi oa$eni care 5ă creadă :n ace5t lucru. in6luenţea&) realitatea colectivă.ntul e5te o 5tea i (reau 5ă de$on5tre@ ace5t lucru. #ar. E5te 5u9icient 5ă 5e atingă $a5a critică i realitatea $ea. %ar a doua e5te ur$ătoarea1 aSă iu<e ti pe aproapele tău ca pe tine :n5uţiW. Pute$ crea a a cu$ dori$. care :ntre ti$p a devenit teorie. dar iu.$ple :n Aurul no5tru.nt i legile 5peci9ice care guvernea@ă propria 5a lu$e.t de 5i$ple 5unt rigorile 5tiinţei. #u$ne@eul tău. voi gă5i căile i $iAloacele 5pre a o 9ace.t de $ult dore5c i 5ă :ncerc 5ă-$i aHuste& realitatea după ea. „Să iu<e ti pe #o$nul. #e5pre a5ta vor<i$ $ cu$ propriile realităţi. -re<uie 5ă :nţelege$ că ceva din noi a produ5 realitatea pe care o trăi$. $ai $ult 5au $ai puţin lu$inoa5e. devenită :ntre ti$p i realitatea altora. ! venit $o$entul 5ă eli$ină$ orgoliul per5onal din actul creaţiei.nd ceva nu e5te a a cu$ a$ dori 5ă 9ie. care conţine toate ace5te creaţii.21M D.t ace5tea. odată ce ai e"peri$entatP !duceţi-vă a$inte că pot crea propria $ea realitate.W %ată porunca dint.irea creea@ă per9ecţiune i vindecă. trăirea tre<uie 5ă 9ie autentică i pe deplin sincer). Don5ecinţa i$ediată e5te un 5enti$ent de iu<ire.? LMarcu 12120. iar noi 5ă 9i$ puternic ancoraţi :n pre@ent. %ot 5-o co$plic oric.

religia i 9ilo@o9ia tre. Ei noi inginerii pute$ co$plica lucrurileO Pornind de la <analul 2R2T. de e"pri$are i co$unicare pentru propriile idei. tre<uie re5cri5e pentru vre$urile de acu$.nă 5e aAungea la ni te ecuaţii di9icile. #eoarece !devărata 0iinţă e5te doar iu<ire. pentru că ele 5unt a5pecte simultane ale . p.. iar Cu$ina are aceea i 9recvenţă energetică ca i iu<irea. Ea a hot)r!t că vec8iul Aoc a luat 59. toc$ai <une pentru a $. Practic. la nivel colectiv.i co$plice din ce :n ce $ai $ult realitatea.ndire.uie 5ă 5e 5i$pli9ice :ndeaAun5 de $ult ca 5ă vor<ea5că acela i li$<aA. relaţii i adevăruri co$plicate din $ate$atică i 9i@ică. prin co$plicarea 9iecărui a5pect al 5ău. 204 .ng. ar$onie. 0iinţa din care 9ace$ parte a ales cea $ai 5i$plă cale i a decis 5c8i$<area realităţii colective. Sunte$ :n plină revoluţie de Cntoarcere la =nitate. la ce-$i 9olo5e te. acceptat de at. ! venit $o$entul 5ă :nţelege$ că uneori e5te nece5ar 5ă acce%ţi e"perienţele care vin 5pre tine i 5ă-ţi sim%li6ici $odul de g. $intea inginerea5că te purta prin de$on5traţii.tP 3ai . e5te ne(oie doar de propria noa5tră cre tere :n con tiinţă. 2R2T. 5ă. !ce5ta e5te un e"e$plu practic pentru cu$ a 9uncţionat „a$e5tecarea li$<ilor?.. ec8ili<ru :n cadrul =niver5ului i :n interiorul 9iecăruia dintre noi. noul Aoc. &oul Aoc aduce cu 5ine o 5c8i$<are1 tiinţa.>$ului #ivin?. Ei totu i. acea5ta e5te calea către pace. care 5ă poată 9i :nţele5 de către oricine.t de $ultă vre$e.ine văd ce pot 5ă 9ac $ai departe cu ace5t adevăr. &evoia de 5i$pli9icare e5te un adevăr greu de acceptat pentru o$enirea care a :ncercat 5ă devină din ce :n ce $ai 5o9i5ticată. Bocul cel vec8i :ncepu5e 5ă ne placă 5u9icient de $ult ca 5ă nu vre$ 5ă ie i$ din elP Da 5ă :nţelege$ noile reguli de Aoc.$odelul practică-teorie. i at.ia orgoliul vreunui 5avant erudit 5au 5tudent e$inent la Polite8nică.r it i tre<uie introdu5. Mi-a$ adu5 a$inte de o glu$ă care circula :n $ediul inginere5c.

dec;t 5ă :ncerc 5ă de$on5tre@ ace5t lucru prin c;t $ai di9icile i $ai 5terile $etodeP Dre terea :n con tiinţă, %rin propria e"perienţă, conduce la 5i$pli9icarea natural), a tuturor a5pectelor care ţin de propria realitate i de realitatea colectivă. Era nevoie :n5ă de ni te re%ere care 5ă centre@e realitatea colectivă, „noul Aoc?, :ntre anu$ite li$ite. !5ta 9ace$ toţi cei care 5unte$ :n „pri$ul val de tre@ire?. #ar după pri$ul val ur$ea@ă al doilea, al treilea i $ulte altele după ele. 0iecare nou-venit va co$pleta ace5t pu@@le uria cu propria 5a creaţie, iar creaţia colectivă va prinde cu adevărat viaţă. ! venit $o$entul 5ă ti$ că 5alvarea nu vine din a9ara noa5tră, că noi 5unte$ cei care ale#em 5au nu 5ă 9i$ acu$ „a doua venire a lui D8ri5to5 pe Pă$;nt?. ! venit $o$entul 5ă :nţelege$ că tot ce ave$ nevoie 5e a9lă :n interiorul no5tru. P!V%&% PE&-G= DE% D!GE &-!= =%-!- D_ M!V%! Ed%S-_ ! venit $o$entul, 5ă vă pove5te5c de5pre lucrurile pe care a<ia t;r@iu le-a$ :nţele5. E5te vor<a de5pre na terea Su9letului :n corpul 9i@ic i de5pre călătoriile con tiente :n „!5tral?. >$ul e5te o triadă 9or$ată din Dorp, Su9let i Spirit, iar p;nă acu$, Su9letul no5tru cere5c/Sinele #ivin/propriul no5tru Dreator a 9o5t $ediatorul :ntre Spirit i Dorp. A(em un Su9let, dar 5unte$ Spirit. Su9letul are „un corp ultra5en5i<il i $aterial, cu aAutorul căruia călătore te prin 5paţiu, denu$it corpul a5tral, care are ceva o$ene5c i ceva divinO &u$ele ocult al corpului no5tru a5tral e5te 9or$at din două nu$e1 Z!PJ&!-J P!!&E!J. Pri$ul nu$e core5punde !5tralului no5tru in9erior. !l doilea e5te 0iul, D8ri5to5ul no5tru Do5$ic, care ne lea#) per5onalitatea 9i@ică cu i$inenţa 5upre$ă a -atălui Solar. Dorpul a5tral e5te dotat cu toate 5i$ţurile nece5are pentru a inve5tiga $arile $i5tere ale vieţii i ale $orţii. Mintea, voinţa
205

i con tiinţa 5unt :n !5tralO Fn trecut a$ avut alte corpuri, alte e"i5tenţe i :n a9ara corpului 9i@ic ni le pute$ a$inti, le pute$ retrăi cu e"actitate deplină?X. Vă aduceţi a$inte de aripile care 5e pliau pe l;ngă $ine ca 5ă pot reintra :n corpI #ar de @<aterea puternică de aripi pe care a$ 5i$ţit-oI Sau de $ine :n celelalte ipo5ta@eI Vă a$intiţi de 9iinţele nevă@ute, care au 5pu5 că nu 5unt de-a lorI X in9or$aţiile 5e regă5e5c :n cărţile 5cri5e de către 5amael Aun Oeor i 5unt e"tra5e din cur5ul de5pre $Dedu,larea astral)' – Asociaţia Jnostic) de 5tudii Antro%olo#ice "i Culturale -AJEAC/. &.Ed. P;nă acu$, corpul 9i@ic nu :n5e$na „!ca5ă? pentru Su9let. Fn 9iecare @i, Su9letul no5tru cere5c călătorea $ o părticică din El, 5u< 9or$ă de con tiinţă, a 9o5t tri$i5ă pe Pă$;nt, 5ă „e"peri$ente@e? $ noaptea : i 9olo5ea corpul a5tral pentru a pleca 5pre Sur5ă, 5pre „!ca5ă?, 9ără ca noi 5ă 9i$ con tienţi de a5ta. Purta$ :n noi doar esenţa divină, $aterialul nece5ar pentru apariţia %ro%riului no5tru 5u9let :n corpul 9i@ic. !cea5ta era propria noa5tră con tiinţă. #ar con tiinţa :n 5ine nu e5te 5u9icientă. 0re,uie 5ă 5e producă 9eno$enul de con"tienti&are, adică de tre@ire a con tiinţei. -re<uie 5ă ai<ă loc propria noa5tră e"plo@ie :n Cu$ină, propriul no5tru „Big Bang?. !ce5ta e5te $o$entul :n care :ncepe dru$ul prin care „&e9iinţa? devine „0iinţă?. Pove5tea cu „uria ul 9ără 5u9let? e5te adevărată $ con tiinţa tre<uia :nt;i s) creasc) i 5ă 5e $aturi@e@e, :nainte de a 5e tre@i pentru a deveni su6let omenesc. Fn proce5ul de con tienti@are ave$ dou) etape di5tincte. Prima etapă o repre@intă 9eno$enul de „ilu$inare interioară?, produ5 Cn momentul e"peri$entării unor di$en5iuni 5uperioare i care e5te ,,5altul no5tru cuantic la nivel cere<ral, corelat cu
206

e"pan5iunea con tiinţei?. Pentru $ine, ace5ta a 9o5t $o$entul de călătorie iniţială, :n Cu$ina al<ă, c;nd „a$ :nţele5 ce :n5ea$nă !<5olut, &i$ic, Eternitate i %n9init?. Lrmea&) etapa de con tienti@are propriu-@i5ă, $aturi@area noa5tră la nivel de autocunoa"tere $ ++adevăratul 5alt cuantic, :nt;i 5pre o 5tructură unitară a 5u<5i5te$elor cere<rale, apoi la un nivel 5uperior de :nţelegere al $inţii i o 59eră $ai e"tin5ă de cuprindere a con tiinţei?. Fn 9elul ace5ta, e5te po5i<ilă apariţia adevăratei 0iinţe tre@ite, care poate 9ace trecerea 5pre o di$en5iune 5uperioară. ! doua etapă de con tienti@are Cnce%e cu „tre@irea lui Zundalini?, ni$ic altceva dec;t energia pri$ordială din %ro%ria noa5tră 5tare de vid. E5te $o$entul :n care acea5ta acti(ea&) propriile noa5tre coduri i c8ei !#&, care 5e gă5e5c :n interiorul corpului eteric i care declan"ea&) tre@irea la di6erite intervale. Vă a$intiţi că a$ perceput ace5t lucru ca pe un „ci9ru per5onal?, pe care a$ reu it 5ă-l 5criu :n 9or$ă $ate$aticăI -oată evoluţia noa5tră ulterioară, toate etapele noa5tre de cre tere :ntru con tienti@are e8ist) deAa 5u< 9or$ă de in9or$aţie, :n propria noa5tră 5tare de vid, 5u< 9or$a unui tipar energetic prede9init. #acă ave$ su6icient) con tienţă 5ă pute$ trece prin :nălţarea 9i@ică, declan atoarele pre5ta<ilite vor 9i activate, deter$in;nd de59ă urarea unui proce5 automat, care conduce Cn 6inal la tran59or$area corpului 9i@ic, prin apariţia noului no5tru „corp eteric cri5talin de lu$ină?, care ne va :n5oţi :n di$en5iunile a cincea i a a5ea. Vă a$intiţi ce a$ 5cri5 :n BurnalI „Eu nu 9ac ni$ic, toate vin 5pre $ine la vre$ea lor i 9ără niciun e9ort din partea $ea. %ntere5ant e5te că, :ntr-adevăr, nu trăie5c niciodată aceea i e"perienţă de două ori i nu pot 5ă deter$in eu, ceea ce ur$ea@ă 5ă cuno5c. ! a că, la5 totul 5ă curgă :n voie i $ă <ucur de 9iecare clipă de Magie.? !ce5t proce5 pre5upune de59ă urarea unei :ntregi „tran59or$ări alc8i$ice?, care are loc :n interiorul 0iinţei
207

noa5tre. Practic, ni$ic nu 5e de59ă oară :n a9ara noa5tră. >dată cu de5c8iderea pri$ei c8aHre, ,,la<oratorul? 5-a $utat :n propria noa5tră viaţă. „Goata Sa$5arei? Le"perienţa perpetuă :n lu$ea $aterialăM 9uncţionea@ă pentru noi, at;t ti$p c;t con tiinţa nu s a tre&it $ din ace5t $o$ent, Cnce%e evoluţia. Fn proce5ul alc8i$ic al 0iinţei noa5tre, pute$ ale#e 5ă 9i$ aAutaţi i de către alţii. #eoarece Dreatorul 5e e"peri$entea@ă pe Sine cu aAutorul tran59erului de energie 5e"uală, c8aHra ini$ii Aoacă un rol deo5e<it de i$portant :n propria noa5tră evoluţie $ c;nd am,ii parteneri au acea5tă c8aHră puternic activată, e8ist) potenţialul electro$agnetic, pentru de5c8iderea c8aHrelor ur$ătoare. !5t9el, a$ :nţele5 c;t de i$portante au 9o5t pentru $ine, toate relaţiile ade()rate de iu<ire, care $-au :n5oţit pe ace5t dru$. 0iecare relaţie $-a du5 p;nă unde putea 5-o 9acă, iar Geconectarea Per5onală doar a continuat proce5ul :nceput cu $ult ti$p :nainte. Cheia propriei noa5tre evoluţii o repre@intă transmutarea 9recvenţei energetice a iu<irii, :n octave 5uperioare, %!n) la 9recvenţa pe care o are Dreatorul. Da 5ă cree&i, tre<uie 5-o 9aci din iu<ire Lcon tienti@area de(ine 5tare de 9aptM i cu iu<ire L9olo5irea ace5tei 9recvenţe :n5ea$nă aducerea Cu$inii :n @ona noa5tră pri$ordială de vid in9or$aţionalM. E5te e(oluţia de la o con tiinţă duală, la una a „=ni$ii?. #ar, dacă n-ai 9ăcut pa5ul 5pre con tienti@area =nităţii, vec8ea cale e5te corectă, pentru că re9lectă propria noa5tră capacitate de :nţelegere a realităţii. Ei acu$, „a 9ace drago5te? Cnseamn) a con tienti@a legătura nevă@ută dintre noi, per$iţ;ndu-i 5ă devină din ce :n ce $ai puternică3 :n5ea$nă 5ă :nţelegi că 9a$ilia poate redeveni un organi5$ unitar i :n5ă i celula de <a@ă a 5ocietăţii o$ene ti3 :n5ea$nă a-l re5pecta, :nţelege, accepta pe celălalt, a-l iu<i $ai pre5u5 dec;t pe tine, 9ără a-i cere ni$ic :n 5c8i$<, dar l)s!ndu i 5paţiu pentru a 9i el in5u i, :ntr-o relaţie care :n5ea$nă „noi?. Practic, ai aAun5 la %rimul pa5 :ntru con tienti@area apartenenţei la =nitate. Ei totul Cnce%e prin a te
208

i o nelini te pro9undă i un 9el de greutate :n 5to$ac1 „Parcă tre<uia 5ă 5e :nt.$ple ceva?. pentru ca Cu$ina 5ă „5e na5că? i :n interiorul $eu 5ă apară o nouă creaţie. Vă aduceţi a$inte cu$ a$ perceput ace5t lucruI !$ 5i$ţit :nt. dar ca 5ă cre te$ i 5ă evoluă$ ca i con tiinţă. !poi. cele dou) a5pecte ale $eleI !$ vi@uali@at Cu$ina din $ine 5u< 9or$a unui „:nger al<-argintiu. Vă aduceţi a$inte cu$ a$ perceput. >dată tre&it) con tiinţa. la :ntuneci$ile pri$itive ale „&E0%%&[E%? i la „J!>S?. iar 5tarea $ea de vid 5u< 9or$a unui :nger „$ov :nc8i5. :n $od di5tinct. acceptare. Ca a doua trecere a lui Zundalini. cu aripile ca de liliac?. iertare $ a te iu<i :n $od total. :nţelegere. @ona :n care con tiinţa poate 6ace propriul 5alt :n evoluţie $ a$ trăit $o$entul de re:ntoarcere la „punctul de plecare originar?. cu 5en@aţia ridicării i a plecării „!ca5ă? $ a$ 5i$ţit că a$ $urit i a$ :nviat din nou. tre<uie 5ă ne acce5ă$ propria noa5tră 5tare de Cu$ină. :n @ona propriului $eu corp 9i@ic. M-a$ tre@it :ntr-un tunel negru. care 5-au unit :n iu<ire. !ce5t proce5 a :nceput cu $o$entul c. a$ tiut că e5te o tran59or$are care nu are legătură cu propria $ea %ersonalitate. pentru pri$a dată. pentru a deveni Cu$ină. „Ei $ai pot 5ă-ţi 5pun de5pre i$aginea pe care a$ avut-o cu cei doi Fngeri care a$ 9o5t Eu.iu<i pe tine :n5ăţi $ cu tandreţe. cu aripi al<e ca de le<ădă?. !tunci a 9o5t $o$entul $eu de călătorie :n „punctul @ero? al propriei $ele 0iinţe. a$ i@<ucnit :n culoare al<-argintie i a$ 5i$ţit cu$ 5unt cuprin5ă de lini tea i iu<irea din ad. 209 . „!cu$ nu $ai e5te :ncercarea ta. a%are Su9letul o$ene5c. !$ 5i$ţit că „C-a$ de5coperit pe #u$ne@eu :n Mine? i că „a$ 9o5t doar %u<ire?.ncul $eu?.nd „c8aHra Su9letului?/ „&enu$ita?/„#aat8? 5-a de5c8i5. Pentru ca Su9letul omenesc 5ă 5e na5că. ci a $ea? $ a$ au@it :n $ine. a a cu$ e ti. „dintr-o dată. tre<uie 5ă 9ace$ o călătorie :n 5tarea noa5tră pri$ordială de vid.

:n cre tetul capului $ era$ culoare. pentru a lua na tere un nou Su9let :n corpul 9i@ic. pe un .nd tre<uie 5ă ai<ă loc „nunta alc8i$ică 9inală?. „! doua venire a lui D8ri5to5? vor<e te des%re na terea Su9letului :n corpul 9i@ic. $o$entul c. #ar prin propria lui con tienti@are. Evoluţia noa5tră e5te una indi(idual).:$<răţi aţi. Ei <ine:nţele5. el poate 5ă. #e data acea5ta al<-viorie. :nainte de a 9i colecti() $ 9iecare : i poartă „crucea? i urcă propriul $unte. dacă n-ar e"i5ta tentaţiaI !ve$ nevoie de propriul no5tru Ego. dar era$ cu$va :n a9ara capului $euP Sen@aţia a 9o5t :n a9ara capului i :n @ona calotei 5uperioareO #ar era$ tot Eu.t 5tarea noa5tră pri$ordială de vid. dar era ceva :n $ine care dorea 5ă $erg $ai repede la culcare $ cu$va. Del care 5e uita cu $ultă drago5te i $. %ar Cu$ina devine din ce in ce $ai puternicăO? &u-i a a că $e5aAul din 9il$ul „Dă@ut din cer? vi 5e pare altulI !aron e5te copilul „Purtătorului Cu$inii?.nd a$ $er5 :n pat. renunţă$ la ignoranţă i ne rec. ca 5ă trăia5că :n continuare. o neră<dare dureroa5ăO D. care 5unt tot Eu. #upă na terea Su9letului o$ene5c. 5trălucitoare. pentru a 5u5ţine 5enti$entul de 5ine i a gă@dui identitatea ca 9iinţă o$enea5că.ia Cu$ina care 5-a nă5cut. era Fngerul Meu $ov. Fntunericul are :n5ă două variante1 pri$a $ 5tarea noa5tră pri$ordială de vid. 9ără 5ă ti$ ce 9ace$. iar a doua $ propriul no5tru Ego. poate 5ă aleagă 5ă 9ie de partea %u<irii.Pă$.ng. ni$ic altceva dec. !cea5ta e5te a doua 5e$ni9icaţie pentru :ngerul „$ov :nc8i5. a$ au@it din nou 5unetele de 9recvenţă ridicată i 5-a de5c8i5 o nouă c8aHră.nd ne tre@i$ la viaţă i trăi$ cu adevărat $ :n re5t 8i<ernă$.ndoi. de i :n corpul 210 . Fngerul Meu al< :i ocrotea i :i :$<răţi a pe a$.nt &ou?. tigă$ li<ertatea. vine $o$entul c. Du$ ar putea :ncolţi :n noi virtuţile..i 9olo5ea5că Ci<erul !r<itru. dintre ace5ta "i Su9letul divin. cu aripile ca de liliac?. Să vă a$inte5c ceea ce-a$ 5cri5 :n Burnal1 „&oaptea trecută citea$.

Vă a$intiţi cu$ 5punea$ :n Burnal că 5i$ţea$ „cu$ $ă ridic? din $ine :n5ă$iI >dată cu na terea Su9letului :n corpul 9i@ic.nd toate 5-au ter$inat. Fn $o$entul :n care con tiinţa 5e tre@e te i apare Su9letul o$ene5c. #e data acea5ta 9oarte inten5ă $ a$ perceput-o alt9el. a$ 5i$ţit o nouă trecere de 9oc. -otul e5te <ine.&u te $ai te$e. dec.$eu a5tralP !poi a$ putut vor<i. :n care 5ă $ă cuno5c. Spiritul nu $ai are nevoie de inter$ediar. totul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. ia na tere %ro%riul 5ău corp astral. As%ectele noa5tre p5i8ologice 5e une5c i 6ormea&) „Dorpul Mental?. Cntr o Don tiinţă unitar). Su9letul nou-nă5cut tre<uie 5ă treacă printr-o perioadă de tran@iţie i cre"tere. iar . -oate corpurile noa5tre su. a$ ador$it.W D. ar$oni@are i $odi9icare. Ei totu i. ec8ili<rare..!cu$ e5te pentru Mine. ca i cu$ ar 9i intrat prin @ona capului. pri$a oară cu po@iţionare :ndelungată :n @ona ini$ii $ ca i cu$ a 9i $uritO .W !$ tiut că nu tre<uie 5ă 9ac ni$ic corpului. in9luenţea@ă propriul no5tru corp 9i@ic. #ar tre<uie 5ă a$ ră<dare $ ca 5ă deveni$ de drept entit)ţi de con tiinţă.ntul „cred? cu „ tiu?. 5ă $ă accept i 5ă $ă :nvăţ cu Mine :n5ă$i.. a$ putut 5ă articule@ cuvinteP .nd a$ g. de !cu$ Sunt !ici.. %arcur# o perioadă de puri9icare. care acu$ de(ine 9uncţional.tile. Dele „2 nopţi de :ntuneric? repre@intă perioada de 211 . care 5e $ani9e5tă i 5unt pre@ente doar pe ti$pul vieţii. nu te te$e.. are loc o „contopire? dintre corpul 9i@ic i corpul a5tral. :nţeleg. #ar nu e5te 5u9icient. =n corp cu o 9recvenţă su%erioar). El poate călători direct %rin Su9letul $eu.t 5u< 9or$ă de proiecţie..nd că $aturitatea :nlocuie te cuv..? !cu$ $-a$ nă5cut a doua oar). D. de 9recvenţă $ai Hoas). M-a 5canat de trei ori. Sunt cu tine.noi?. a5pectul $eu 5-a $aturi@at i poate 9i :n legătură directă cu !devărata 0iinţă.ndit a a. 9iindcă el nu e"i5tă Acum pentru Mine. Su9letul-Eu 5i$te 9oarte puternic 0ocul Spiritului.eu? devine .

:nţeleg de ce c8eia de activare tre<uie 5ă 9uncţione@e de trei ori. !5t9el ale# con tient 5ă 9iu o 0iinţă tre@ită. p.t o$ul nu era tre@it. tran59or$area propriului no5tru corp 9i@ic. Per5onalitatea $ea a recuno5cut :n Dorpul $eu na terea Su9letului o$ene5c.nă $ă contope5c :n El. cu adevărat. Fnţelegeţi de ce =niver5ul e5te in6initI El cre te cu 9iecare 0iinţă care 5e tre@e te i alege :n 212 . !<ia acu$ pot :nţelege cu adevărat ce a$ vrut 5ă 5pun :n Burnal prin1 „Pe $ă5ură ce $ă ec8ili<re@.nă acu$. voi trece la Mine. parte din !devărata 0iinţă i Ci<erul !r<itru capătă sens. :n Mine. Fnvăţăturile din religiile 5trăvec8i 9ăceau distincţie clară :ntre revenirea i re:ncarnarea Spiritului. „Dorpul Voinţei Don tiente?T„Dorpul !t$ic?M i (echiul corp eteric La9lat :n legătură inti$ă cu propriul no5tru corp 9i@icM 5e $odi9ică. care 9avori@ea@ă Cn tim%.ti$p nece5ară pentru puri9icarea celor 2 corpuri1 eteric. propria $ea 0iinţă tre&it). Eu devenit acu$ Su9let.t ti$p c. E5te doar propria $ea relaţie1 5u6letul omenesc/Cor%ul 6i&icPPersonalitatea meaPFiinţa tre&it) LE5te $o$entul c. !par a5t9el corpurile su%rasensi. prin maturi&area 0iinţei tre@ite. perioada de tran@iţie 5-a :nc8eiat i 5-a . dar :ntr-o variantă ne<ănuită i de ne:nţele5 pentru $intea o$enea5că de p. tot acu$.ile L„Dorpul Mental Solar?T„Dorpul Dau@al?. iar El devine Eu. Spiritul 5ă 9ie „!ca5ă?. pentru ca apoi. -ot Eu 5unt. pentru că 5-a aAun5 deAa la „viaţa ve nică?.. dar din ace5t $o$ent 5e vor<ea de5pre reCncarnare. a5tral i $ental.nd 0iinţa a 9inali@at un nou proce5 de $ultiplicare a Sa i are loc „nunta alc8i$ică 9inală?MP5%iritul. pentru ca tran59or$area 5ă 9ie co$pletă. „Dorpul !5tral Solar?T„Dorpul Budd8ic?. recuno5c Spiritul :n $ine i devin din ce :n ce $ai $ult Spiritul. Ei. Ansam. ! treia oară. Spiritul re(enea at. =itarea nu $ai e5te po5i<ilă. de Mine i prin Mine către Mine?.lul celor 2 corpuri 5upra5en5i<ile 6ormea&) „corpul eteric cri5talin de lu$ină?.nă5cut?.

&.larea a5trală. p5al$i5tul 9olo5e te pronu$ele la per5oana a %%-a1 „nu $ă te$ de niciun rău.nd 5e 9olo5e te pronu$ele la per5oana a %%%-a. :$preună cu el.$od con"tient.nt. 5ă 5pargă <ariera de protecţie. 5crierile e@oterice. pentru că e5te aici i acu$. veţi :nţelege c. că poate 5ă-% 5pună „-u?.ng. P5al$i5tul tia că ace5ta e5te $ult $ai aproape. dar 9iind 9oarte con tientă de călătoriile e9ectuate i de 59aturile pri$ite 213 .? P5al$ul 5e :nc8eie :ntr-un $od 5trălucit1 „Da 5ă locuie5c :n ca5a #o$nului. P5al$i5tul tie1 corpul 9i@ic e5te „ca5a #o$nului? pe Pă$.M. #acă veţi privi cu „alţi oc8i? cărţile din religia vec8e. D. pove tile i 9il$ele S0. p5al$i5tul vor<e te de5pre !devărata 0iinţă. care :n ortodo"ie e5te P5al$ul 22. :ntru lungi$e de @ile?. a$ putut e"peri$enta dedu. care repre@intă -ot Deea De E5te i cuprinde $ultitudinea de 0iinţe tre&ite. Fl recunoa teţiI E5te vor<a de5pre Sinele no5tru Superior/Su9letul no5tru cere5c/propriul no5tru Dreator. căci -u e ti cu $ineP -oiagul -ău i nuiaua -a $ă $. pentru că Fn5u i Dreatorul e5te prea departe $ :ncă era nevoie de $iAlocitor :ntre Spirit i &oi. ci de5pre Eternitate $ „:ntru lungi$e de @ile?. „carantina? i$pu5ă pe perioada copilăriei noa5tre pe Pă$.Ed. P5al$i5tul nu 5e $ai poate adre5a direct. 9ără 5ă tiu că 9ac ace5t lucru. Del $ai <un e"e$plu e5te <inecuno5cutul Psalm DGX LX„Psalmii lui Da(id'.nt. dar odată ce te-ai tre@it din vi5.t de $ulţi oa$eni tiau 5au tiu cine 5unt. nu 5e $ai vor<e te de5pre ani. De 9ru$oa5ă de9iniţie a EternităţiiP >dată 9or$at corpul a5tral.ie3 -u :$i :ntin@i $a5a :n 9aţa potrivnicilor $ei3 -u :$i ungi capul cu untdele$n3 -u :$i u$pli pa8arul de dă pe5te el?. Ca neca@uri. ne cuprinde pe toţi i pe toate. „El $ă pa te :n pă uni ver@i3 El $ă duce la ape de odi8nă3 El :$i :nviorea@ă 5u9letul3 El $ă povăţuie te pe cărări drepte.

ave$ nevoie de %ro%riile noa5tre sim. ar8ang8elul „59erei lui Marte? :l alun#) pe „diavol? Lni$eni altul dec. Fn „!5tral?. Du$ a 9uncţionat ace5t 5i$<ol pentru $ineI Ei <ine. 5-a :nt.Ed. iar „revelaţia? ne per$ite 5ă acce5ă$ in6ormaţia pentru nivelul de con tiinţă atin5. %$portante nu 5unt e"plo@iile :n lu$ină i culoare. Cn#erul e5te . ci esenţa lor. Da$ael i Sa$aelI Ei <ine.t propriul no5tru EgoM i ne aAută 5ă :nţelege$ adevărata cau@ă a 5u9erinţei. 214 . lucrurile $agice pe care le trăie ti. E$i5ar puternic/ve5titor al #ivinităţii. $e5agerul care 9ace legătura :ntre noi i #ivinitate. $ai aproape de adevărata noa5tră natură. -ot ceea ce 5ea$ănă a <a5$ :n Burnal. adevărul din 5patele lor.:n acea5tă lu$e a5cun5ă. iar eu a$ :nţele5 a5ta 9oarte t. ca 5ă cre@i ceea ce "tii. &u$ele lui Sa$ael :ncepe cu litera „5?. !tunci c. care 5ă te 9acă 5ă 9ii $ai atent la propria ta 0iinţă. iar :n 9inal e5te 59era care ne :nconAoară. Di&ol(area Ego-ului cu aAutorul „#ivinei Ma$e Zundalini? Lde5eori asociat) cu MagiaM. ne conduce la „"ar%e?.$plat :n „!5tral?. lecţiile i invitaţia lor de a te cunoa te a a cu$ e ti :n realitate. &u vă lă5aţi :n5ă păcăliţi.nă atunci. P.oluri cuno5cute. :ntr-o @i a$ :nţele51 toate ace5te nu$e 5unt doar variante pentru 5amael. X pu<licat de Editura 5aeculum :. apoi de(ine dragon de 9oc. i$plică e6ortul autocunoa terii. tu "tii că e ti toate ace5tea la un locP 3aturitatea :ncepe c. D8a$uel..O. >undalini are 9or$a unui arpe. Fn acel $o$ent.r@iu. $e5aAele tre<uie 5ă 9ie Cnţelese la nivelul $inţii o$ene ti. care :n cartea lui Pierre Vri$al $ $Dicţionar de mitolo#ie #reco roman)'X. Dra#onii au 9o5t con5ideraţi :n antic8itate.nd ai cre5cut 5u9icient.til). Ca :nceput. &. Vă a$intiţi de5pre Sa$iel.ve5titorul?. nu $ai e5te nevoie de ace5te arti9icii. de data acea5ta $ai su. Ei pentru a5ta.nd nu $ai e5te nevoie 5ă ve@i i 5ă e"plode@i :n culori. 5i$<oluri ale eternităţii i :nţelepciunii. totul e5te o ilu&ie.

D. !$ de5coperit i alte 5i$<oluri. anunţ. pe care vreau 5ă vi le :$părtă e5c1 F/ Ja.nd Qar%ele aAunge la :nălţi$ea inimii.Ve5titorulW. X pu<licată de Asociaţia Jnostic) de 5tudii Antro%olo#ice "i Culturale -AJEAC/. poate intra :n di9eritele departa$ente ale F$părăţiei3 poate călători :n corp a5tral după voinţă3 poate călători cu Ve8iculele Supraa5trale3 poate călători cu corpul 5ău 9i@ic prin cea de-a patra di$en5iune3 e5te o Pa5ăre Earpe?. Mulţu$e5cP !cu$ pot 5ă-ţi 5pun cu$ $ă c8ea$ă.E5te $o$entul 5ă dă$ ti$pul :napoi. care 5e$nalea@ă canalele %da i Pingala. 5cri5ă de către Sa$ael !un Yeor1 „Daduceul lui Mercur 5i$<oli@ea@ă $ăduva 5pinării cu cei doi erpi ai 5ăi. Sunt Sa$iel.r it va 9i un ră@<oi puternic. „=ită-te acu$ :n 5patele $eu.riel e5te ar8ang8el (estitor. energia vec8e nu va pleca u or.? „Pot 5ă te invit la o pli$<areI Să nu te 5perii $ uneori călătore5c pe un dragon. D. a$ apelat la cartea $C)s)toria %er6ect)'X. !ripile Daduceului lui MercurO >rice %niţiat care 5e pre5c8i$<ă :n Pa5ăre Earpe poate @<ura 5pre Cu$ile Superioare.nd !to$ii Solari i Cunari 5e une5c la <a@a irei 5pinării 5e tre@e te Earpele %gnic al puterilor noa5tre $agice. &. veţi 5pune voi. dar „aripile de două ori rete@ate?I Da 5ă :nţelegeţi ace5t 5i$<ol. !ce tia 5unt die@ii i <e$olii $arelui 0a care ră5ună :n :ntreaga creaţie. Sunt Gegina Magiei. Mi 5e 5pune .? Bine.? „Ca 59. pe unde 5e :nalţă !to$ii Solari i Cunari p. ca 5ă vede$ ce a$ 5cri5 :n Burnal.nd 9iecărui 5u9let de lu$ină ve5tea <ună a :nălţării i uniunea 9inală cu #u$ne@eu L:n cre tini5$ e5te :ngerul 215 . pri$i$ Ari%ile %gnice.nă la creier.Ed. Mi-ai reparat aripile $ erau de două ori rete@ate.

cu 9. 5-a a e@at :ncet l.= de &ile au un :nţele5 $ult $ai pro9und1 e5te vor<a de5pre $oarte i :nviere L. pe unde 5e :nalţă !to$ii Solari i Cunari p.ngă $ine. Vă a$intiţiI „Dineva.etan) a morţilor – Bardo 0hodol? 5pune că tre<uie 5ă treacă . %ar 216 ..' de @ile pentru ca 5u9letul unui o$ $ort 5ă 5e re:ncarne@e.? -oate ace5tea 5unt corecte.R'T123 !rcanul cu nu$ărul 12 conţine „Evang8elia lui %uda? i repre@intă „Nemurirea4 3oarte "i În(iere $ indică tran59or$ări. pentru că „>ceanul de Sunet? e5te pri$ul creat de către 0iinţa Fn5ă i. vă a$intiţiI D.i $u că coada i :i dă dru$ul/cele două cupe ale lui „#aat8? 5-au :ntor5 9aţă :n 9aţă.l9. cele . #acă apele@i la Za<<ala. !ce tia sunt die@ii i <e$olii $arelui 0a care r)sun) :n Cntrea#a creaţie?3 #ar de 59erele vă@ute :n Bucure ti. :n dreapta Mea?3 „Cartea ti.M 5punea$ că „cercul e5te =ro<oro5 care.? „Mu@ica celor apte 59ere planetare este lira cu apte cor@i. iar cea in9erioară a revenit 5pre cea 5uperioară $ =nitatea e5te regă5ită i 56era Su9letelor lu$inate reunite cu Dreatorul lor?.nă la creier...nd a$ 5cri5 de5pre semni6icaţia eta%elor din tim%ul Reconect)rii* LX in9or$aţii pre@entate la pagina ('. 5c8i$<are totală. care e5te repre@entat prin %udaM3 Vă aduceţi a$inteI „Cheia trecutului i pre@entului. iar e"plicaţia o regă5i$ tot :n cuvintele lui Sa$ael !un Yeor1 „Daduceul lui Mercur 5i$<oli@ea@ă $ăduva 5pinării cu cei doi erpi ai 5ăi.it puternic i răcoro5 de aripi. care 5e$nalea@ă canalele %da i Pingala.. mu&ica a5trelor. e5te c8eia $u@icii Su9letului./ </ $e5ager care a anunţat Mariei că va 9i $a$a lui %i5u5M3 0recutul 5e regă5e te :n drea%ta noa5tră.'T. di@olarea Ego-ului.D/ G/ . $u@ica #ivinităţii.Ed. &.

22. erau propriile $ele cuvinte.nci i 9oarte lu$ino iI Era$ Eu.. !colo.nd cineva vă vor<e te. pe care a$ :ncercat 5ă le Aoc la „Coto?. ani$ică i 5pirituală?3 R/ #ar cea $ai co$pletă 5i$<oli5tică o regă5i$ :n interpretarea nu$erelor vi5ate. c. Vi le a$intiţiI 22. :ntoarcerea la Cu$ină i tu 5ă 9ii una cu Spiritul?. 2. au@iţi %ro%riile voa5tre cuvinte. Sunteţi elev i pro9e5or :n acela"i $o$ent. 11. 5tudenta la Hinetoterapie. Fnteţe te 9lacăra Spiritului cu 9orţa iu<irii ca 5ă pri$e ti coroana vieţii.Tpiatra cu<ică pe care tre<uie 5-o dăltui$3 11T„:nteţiţi 9lacăra 5piritului cu 9orţa iu<irii?3 22Tcoroana vieţii. Ei-n traducere co$pletă1 „%ndeci@ia i lenea te ţin pe loc :n dăltuirea pietrei cu<ice. . !tunci a$ :nţele5 că a$ deAa ră5pun5ul.ntul #u8M. :ntr-o 9or$ă u or de :nţele5 pentru MineP Ca un $o$ent dat. $i-a 5pu5 că avea$ „' perec8i de aripi?P Dă 5unt un „Pri$ordial? i că noi 5unte$ cei care le-a$ dat :n griAă 217 . :ntoarcerea la Cu$ină. a cărui co$unicare i creativitate contactea@ă s6erele lu$inoa5e i de5c8id dru$ul 5pre tripla iniţiere 9i@ică. :ncarnarea !devărului :n noi3 20TSpiritul LS9. Vă a$intiţi cu$ 5punea$ că oc8ii celor cu care 5tătea$ de vor<ă 5e 5c8i$<au. dacă 5unt atentă la 5i$<olurile 9olo5ite. E5te vor<a doar de5pre %ro%riile $ele 5i$<oluri. 9oarte apropiate de lu$ea e@otericăO -oate ră5pun5urile i lă$uririle la :ntre<ările $ele au venit :n ti$pul călătoriilor din „!5tral?. A%ocali%sa 56!ntului :oan.:n cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. !le"andra. $-a$ :ntre<at din ce di$en5iune vine propriul $eu Dreator. iar ceilalţi devin ade()ratele voa5tre oglin@i. devenind ad. 20O !cu$ 5ă :ncercă$ cu aAutorul cuno tinţelor de Za<<ala1 22Tindeci@ia3 2Tlenea3 . Calea de e(oluţie a 5u6letului' a$ gă5it1 „Ple"ul laringian e5te cel al Ver<ului.

9iinţe din di$en5iunea a treia. %rin propria $ea e"perienţă căpătată :n acea5tă lu$e. care aduce pro<e i durere :n ti$pul :ncercărilor din cea de-a „&oua S9eră?.Stai lini tită. de nuanţe $ai :nc8i5e. D.? Ca :nceput.W Fntr-adevăr.ndurile 5unt $ult $ai puternice.. dar creaţia $ea e5te acu$ alta. :n5oţite de pro$i5iunea că ace5tea pot 9i depă ite cu aAutorul . 0ot Eu a$ pornit pe dru$ul :nvăţării :n a 9i Dreator con"tient.? Sunt un „Pri$ordial?.. 59ere de lu$ină 5e pli$<au ne5ting8erite pe <ulevardul =niriiO 'R2T12 are i un alt :nţele51 !rcanul cu nu$ărul 12 e5te cartea „!po5tolatului?. percepea$ 9oarte puternic ridicarea din corpul 9i@ic i :ntoarcerea3 :n ti$p. e$oţiile i g. toate 5enti$entele.nd eu a$ devenit o 0iinţă tre@ită1 „#upă ce 5-au ter$inat toate. dar acu$ 5unt i o nou) 0iinţă tre@ită. pur i 5i$plu dureau. a$ au@it o . de i noaptea trăia$ 9oarte puternic orice „vi5? i era$ 218 . Senti$entele.$plările prin care trecea$. iar eu popo5ea$ :ntr-o lu$e cu „vi5e? 9oarte vii. 5unteţi voi din trecut. .ndurile erau u or de recuno5cut. pentru că am o altă con tiinţă. n-a$ $ai 5i$ţit ace5te lucruri la 9el de inten5. :nainte de a ador$i. aproape :n $od durero5 de real.nd $ergea$ noaptea la culcare i :nc8idea$ oc8ii. Vă $ai a$intiţiI „>ricine ar 9i. Fn realitate era$ :n „!5tral? i cu$ acolo nu $ai e"i5tă corpul 9i@ic care 5ă te proteAe@e. adică pe oa$eni. #ar 'R2T12 i „Dreatorii? aparţin di$en5iunii a 12-a. ace5te ridicări i reveniri 5-au 9ăcut $ult $ai u or. 5i$ţea$ ca i cu$ $ă reorgani@a$. 0iinţa Fn5ă i 5e reor#ani&ea&) :n $o$entul c. :n plină @i.9recvenţă c.ntătoareW 9oarte :naltă. e$oţiile i g. #e la un ti$p. ->-=C 5e organi@ea@ă din nou. e5te noua in9or$aţie pe care tre<uie 5-o pri$e ti. noaptea 5e 5c8i$<a5e :n @i.„el9ii 9ără aripi?. totul devenea o apă de cle tar. Pentru $ine..Ma$ei #ivine Zundalini?. a adar :n Bucure ti. 5imţeam toate :nt. &u :nţelegea$ de ce nu $ai percep ridicarea corpului a5tral.

tre<uie 5ă pără5e ti planul a5tral al dorinţelor i 5ă acce5e@i planul $ental. a$ 9o5t $ai atentă la ceea ce 9ăcea$.pă e5c :n !5tral?.nă la adevărata $aturitate $ai e5te cale lungă de 5tră<ătut.. LDorpul Atmic repre@intă 5ediul Spiritului. Vă a$intiţi cu$ a$ 5pu5 că tot ti$pul a$ 9o5t convin5ă de intrarea !linei :n BarouI Era vor<a de5pre o idee deHa $ateriali@ată. Fntr-o noapte. Sunte$ :ncă :n planul a5tral i ne 9ace$ ucenicia $ p. iar aici corpul astral vec8i e5te deAa $trecut'. !ce5t Ve $. 9ără a $ă ridica din propriul $eu corp 9i@ic. !cu$ 5unte$ :ncă :n etapa c.per9ect con tientă. M-a$ vă@ut cu$ . :n di$en5iunea a patra. #ar i corpul mental vec8i tre<uie 5ă 5e puri9ice i s) urce. nu ţine $ult. nu de5pre o dorinţă.nt e5te com%us din Dorpurile Supra5en5i<ile.nd vreau din acea5tă lu$e. Da 5ă poţi crea acu$. 5tarea di$en5iunii a patra. de pe planul a5tral al ilu&iilor. :n care 5e $ani9e5tă Spiritul. indi9erent dacă e5te @i 5au noapte. pentru că propria noa5tră con tiinţă a 9ăcut 5altul 5pre planul a5tral. &oi 5unte$ deAa :n „!5tral?. pe cel $ental al lucrurilor concrete. puterea i voinţa divină $ e5te le#at de corpul 6i&ic3 Dorpul Buddhic arată „ca un va5 de ala<a5tru 9in i tran5parent.nd e"peri$entă$ toate lecţiile di$en5iunii a patra $ 9ace$ trecerea de la 5tadiul de copil. Fn di$en5iunea a cincea tu ai deAa 6ormat „corpul eteric cri5talin de lu$ină?. !$ reali@at că acu$ pot intra i ie i c. care aparţine ideilor. la cel de adole5cent i c8iar dacă adole5cenţa. :năuntrul căruia arde 9lacăra 219 . E5te vor<a :n realitate de5pre „Dorpul de Slavă?/„Dorpul de !ur al >$ului Solar?/„Jaina de &untă a Su9letului?/„-o So$a JeliaHon? din vec8ile 5crieri e@oterice. e8%erienţele ei 5unt esenţiale pentru $aturitatea di$en5iunii a cincea. Fn5ă di$en5iunea a cincea a%arţine de drept planului mental. Fn planul a5tral e"i5tă o &on) unde di$en5iunea a patra 5e :ntrepătrunde cu 5u<5traturile in9erioare ale di$en5iunii a cincea.

5ediul ini$ii3 Dorpul Cau&al e5te le#at de corpul mental.nd ace5te corpuri 5upra5en5i<ile. Vă aduceţi a$inte ce a$ 5cri5 :n ulti$a parte din BurnalI „-răia$ o 5en@aţie de valuri $i cătoare. noul no5tru ve8icul.$puri rotindu-5e :n 5en5uri o%use. e5te cel care ser(e"te drept in5tru$ent celor trei Dorpuri Supra5en5i<ile. dar :n acela"i 5paţiu?3 $>A' 5e re9eră „la 5piritul indi(idual?3 $BA' 5e re9eră „la interpretarea dată de către 5pirit %ro%riei 5ale realităţi particulare :n realitatea o$enea5că i e5te de9inită ca realitatea 9i@ică 5au realitatea corpului :n alte realităţi. el e5te cu$părat.ro. 5ediul intelectului. care 5e a9lă :n legătură cu corpul 9i@ic.MX X in9or$aţii de pe +++. 5ă vină 5pre 220 . #eoarece ultimul corp 5upra5en5i<il $6a.la o anu$ită calitate a lu$inii. L$3ER' 5e re9eră .Ed. „Dorpul eteric cri5talin de lu$ină? este c8iar . #e i data nu a 9o5t trecută :ncă pe <ilet.. apare 5en@aţia că „propriul no5tru corp 9i@ic ră$.i 9acă apariţia :n gară. Dorpul 6i&ic. noul no5tru $iAloc de tran5port :n di$en5iunea a cincea a pornit i a teptă$ 5ă.ricat' e5te Dorpul Atmic. unde 5piritele nu au corpuri?.rtă :n Aurul $eu. 0a<ric. &. %utem 5ă :ncarnă$ noul Su9let :n corpul 9i@ic. iar ace5ta de(ine de drept „ve8iculul pentru Spirit?. :nţelea5ă :n ti$pul celei de-a opt5pre@ecea #ina5tii a Egiptului. -ot 9elul de 9iguri geo$etrice au :nceput 5ă 5e :nv.ne :n ur$ă?.a'. :n ur$a reorientării religiilor către venerarea unui #u$ne@eu al :ntregii creaţii i era vă@ută ca dou) c.6loarea (ietii.al)' $ Sa$ael !un Yeor $ pu<licată de Asociaţia Jnostic) de 5tudii Antro%olo#ice "i Culturale -AJEAC/.3erAa. a9lat :ntr-o legătură intim) cu propriul no5tru corp eteric modi6icat..Ed. după ce o$enirea intră :n noua realitate.M X $0arot "i >a.lui PraAna LSpiritulM'* $ repre@intă sediul Su9letului i e5te le#at de corpul astral. care va 9i co$plet 9uncţional. &.

$i-a$ 5pu5. Vă a$intiţi ce a$ 5cri5 :n BurnalI „E5te doar ceea ce ţi-ai ale5 tu 5ă e"peri$ente@iO E5te doar alegerea ta.De 9ru$o5 e5teW. 9urie. un g. -u tii de ce ai ale5 a5ta. vo$ 9ace pa5ul ur$ător. vor 9i pentru noi „trei lu$i :n acela i $o$ent? $ con tiinţa di$en5iunilor a 2-a. . -re<uie 5ă di5pară din noi orice ur$ă a e$oţiilor i 5enti$entelor pe care nu le pute$ lua. Vec8ile corpuri a5tral i $ental tre<uie 5ă „ardă? :n totalitate.-a i a +-a vor coe"i5ta. au :nceput .? &e-a$ nă5cut „<ătr. eu a$ 9ăcut 5altul 5pre 221 .r it. :nainte ca 5ă $erge$ $ai departe. unde cre)m con tient.5ă deaW căldură pe interior.nt două lu$i di9erite1 de i 5unte$ aici. !poi.nd $i-a optit :n Mine1 .r@iu. Mai t.. #ar $ai ale5. 5pre 5tarea de „a 9i? :n di$en5iunea a cincea. :n valuri. toate 5e regă5e5c :n ea. tre<uie 5ă :nvăţă$ 5ă ne st)%!nim „de$onul $inţii? $ a a cu$ 5unte$ noi. :n călătoria 5pre di$en5iunile 5uperioare. iar „părinţii no tri din 9a$ilia de 5u9let? 5unt cei care ne aAută 5ă trece$ prin propriile noa5tre e"perienţe. e5te i creaţia noa5tră1 iu<ire sau 9rică. eu i cei ca $ine nu $ai aparţine$ pe deplin ei $ 5unte$ deAa 5upu i lecţiilor lu$ii a5trale.ni?. Fntr-un 9inal.S-a activat MerHa<aOW Mi 5-a 9ăcut 9rigO? !$ :nţele5 de ce o perioadă de ti$p vor e"i5ta pe Pă$. :n @ona gle@nelor. ură. :n Aurul $eu au apărut ni te ovaluri rotitoare. pe care o vo$ pără5i :n $o$entul c. 9iind u or de o<5ervat. era o nuanţă de al<a5tru cati9elat.$ine. :n lu$ea acea5ta. !l<a5trul 5e $i ca :n 5u5. tot 9ără e5enţă.. ca de :nceput de noapte. a .ndu-ne propria creaţie. Spre 59. D. cu nuanţe care 5e 5c8i$<au continuu. Ce vedea$ doar conturul. Sunte$ deAa aici i trece$ prin e"perienţele 5au lecţiile pe care noi ni le-a$ propu5.nd ne-a$ 9inali@at toată ucenicia. nu aveau e5enţă.nd vo$ 9i gata. a5u$. !cu$. Picioarele. totul a căpătat o culoare al<a5tră. Ei atunci. pentru că nu ne-a$ pără5it propriile noa5tre corpuri.

$o$entul trecerii graniţei di$en5iunii a patra a 9o5t c. pentru a aAunge acolo unde :i e5te locul. pentru că $ai a$ lecţii de :nvăţat. dar 222 .i$aterialăW.dare. Pentru $ine. ! doua @i. e5te %er6ect. a unei noi 0iinţe tre@ite 5au a tuturor ace5tora la un loc. :nc. >rice 9aceţi. totul 5e tran59or$ă? i că &oi doar 5unte$. aţi 9ăcut „5altul?. dar acu$ tre<uie 5ă :nvăţaţi cu$ 5ă $enţineţi per$anent acea5tă 5tare de con tienţă.nd a$ 5i$ţit „cu$ $ă :nv. 0iţi doar 9oarte atenţi la ceea ce 5e petrece cu voi i :n Aurul vo5tru $ e5te 5ingurul lucru pe care tre<uie 5ă-l 9aceţi.t de inteligent. Fnţelegeţi că vec8ea realitate nu vă poate a9ecta dec!t dacă voi o aduceţi :n propria voa5tră realitate. dar acu$ ea a aAun5 9oarte departe. =itaţi-vă atent :n Aurul vo5tru i o veţi recunoa te. indi9erent de 9or$a de con tienti@are pe care ne-a$ a5u$at-o :n $o$entul de !cu$1 a 0iinţei. totu i 5unt de drept :n di$en5iunea a patra. >rice nu e5te potrivit pentru noua realitate 5e tran59or$ă de la 5ine :n lu$ină. ! teptaţi-vă 5ă vedeţi cu$ realitatea colecti() 5e 5c8i$<ă clipă de clipă. %ar graniţa di$en5iunii a cincea a 9o5t trecută odată cu activarea noului no5tru ve8icul pentru acea5tă di$en5iune $ „MerHa<a?. #acă aţi trecut printr-o e"perienţă a5e$ănătoare celei pe care a$ trăit-o. Sc8i$<area este de $ult aici. „$-a$ 5i$ţit cu$va . !cu$ lucrurile vin pentru noi de la 5ine i propria noa5tră de@voltare nu $ai poate 9i oprită.con tiinţa di$en5iunii a cincea i $ă pregăte5c 5ă $enţin per$anent acea5tă 5tare de con tienţă.rtea$ i era$ vi<raţie care curgea :n 5paţiu?. $ult $ai u oară ca de o<icei?. =niver5ul e5te at. a propriului no5tru Dreator.t la ace5t nivel nu pătrund dec!t 9recvenţele noa5tre energetice care 5unt pregătite 5ă 9acă ace5t lucru. -re<uie doar 5ă ave$ r). &u uitaţi că „ni$ic nu 5e pierde. &atura tie ce tre<uie 5ă 9acă i 5e de5curcă 9oarte <ine de una 5ingură :n „curăţarea? propriei energii.

pline de par9u$ul a$intirilorP Savuraţi-le. tre<uie 5ă 5e ec8ili<re@e. au ale5 5ă alcătuia5că corpul o$ene5c. un $inunat e8em%lu de per9ecţiune i diver5itate Cn unitate. E5te vor<a de5pre %ro%ria noa5tră cre tere i evoluţie. Ei $ai ale5.$ple dintr-o dată. #e la ele pute$ :nvăţa că toţi 5unte$ per9ecţi pentru e"perienţele i lecţiile prin care tre<uie 5ă trece$ i 5ă acceptă$ propria noa5tră unitate :n diver5itate. dar 5unt lucruri 9oarte i$portante.nt?. ReCntoarcerea la =nitate pre5upune $ai multe etape. &u e5te un proce5 at. <ucuraţi-vă de ele i daţi-le dru$ulP Pregătiţi-vă pentru ur$ătorul dru$ pe care tre<uie 5ă-l 9aceţiP E5te unul di9erit de tot ceea ce aţi cuno5cut. de aceea 5c8i$<area noa5tră nu 5e poate 9ace dintr-o dată.t de 5i$plu i el a :nceput odată cu „proiectul Pă$. <ucuraţi-vă de $arele dar de viaţă pri$it $ 5unt ulti$ele clipe din vec8iul Aoc.rul 9i@ic. Pri$ul pa5 a 9o5t 9ăcut de către $icuţele i inteligentele noa5tre celule care. !Autaţi-i 5ă-l 9acă. P!V%&% PE&-G= F&->!GDEGE! C! =&%-!-E &u $ai a$ $ulte de pove5tit. 9iind doar o<5ervatori plini de iu<ire i co$pa5iune. pentru că 6iecare dintre noi creea@ă :n 9elul 5ău propriu i ace5te creaţii. proce5 care :ncepe cu tre&irea propriei noa5tre con tiinţe. Bucuraţi-vă că voi tiţi de5pre 5altul pe care l-aţi 9ăcut i puteţi vedea 5altul pe care :l 9ac ceilalţi. E(oluţia noa5tră :ncepe cu evoluţia con"tiinţei noa5tre i continuă cu cea a propriului no5tru $odel de #!ndire. !$ po$enit de $ai $ulte ori de5pre „:ntoarcerea la =nitate? i 5igur aţi au@it de5pre ace5t lucru.nu vă a teptaţi 5ă 5e :nt. !cu$ e5te $o$entul 5ă atinge$ echili. 5ă 5e ar$oni@e@e i 5ă 9or$e@e o i$agine unitar). 5u< 9or$a unui pu@@le uria . printr-o (oinţ) co$ună. $ental i e$oţional. Nu tre<uie ni$ic gră<it. 223 .

ndu-$ă de ceilalţi. pentru că te ve@i a a cu$ e ti $ cu toate a5pectele tale1 e$oţiile. !cu$ ave$ toate condiţiile :ndeplinite1 o 59eră $ai e8tins) de cuprindere a con tiinţei. rivalitatea i dorinţa de a 9i 5ingurul 5tăp. intuitivă. E5te ca atunci c. energia vec8e nu va pleca u or?. Mai t. creativă. Pute$ 9ace ur$ătorul pa51 tran59or$area 9iinţei noa5tre p5i8ologice. care tre<uie 5ă :nveţe 5ă 9ie o sin#ur) 0iinţă. > ec8ili<rare %er6ect) a e$i59erelor cere<rale :n5ea$nă o 9uncţionare ma8im) a propriei $ele 0iinţe. analitică. Ea poate 5ă 5perie. dintre Ego i Su9let.ele avantaAe. Ce percepi lupta. dar nu poate 5ă 9acă legături 5u<tile. Ca :nceput ai i$pre5ia că altcineva :ncearcă 5ă intre :n 5paţiul tău. o ar$oni@are i o 9uncţionare e#al) a celor două e$i59ere o<ţin am. Printr-o ec8ili<rare interioară. :n 5curt ti$p. Noua 5tructură a creierului %ermite o proce5are rapidă. puternic ancorată :n realitatea $aterială.n al per5onalităţii tale.nă la ace5t $o$ent. #ar era vor<a doar de5pre propriul $eu ră@<oi.ndire logică i $ă conectea&) la lu$ea 9i@ică. pentru $ai $ulte in9or$aţii 5i$ultane.nd :ntr-o $a ină 5unt cinci o9eri i 224 . Ea este pentru $ine o poartă di$en5ională i $ă aHut) 5ă devin una cu cel din 9aţa $ea. a a cu$ a$ 5i$ţit i eu. !ce5ta e5te pa5ul de :nceput1 o ec8ili<rare. Fn Burnal a$ 5cri5 că „la 59.r it va 9i un ră@<oi puternic. a celor două e$i59ere cere<rale. E5te vor<a de5pre autocunoa"tere. un nivel su%erior de :nţelegere la nivelul $inţii i o nouă 5tructură unitar) a 5u<5i5te$elor cere<rale. i@ol. ca%a.P. E$i59era st!n#).il) 5ă proce5e@e 9oarte u or in9or$aţiile i 5ă :nţeleagă a5pectele a$<elor lu$i $ 5pirituală i $aterială. 5enti$entele i g. devenind o 9iinţă 5pirituală. cele două e$i59ere cere<rale 9uncţionau ca dou) creiere aproape co$plet di9erite.r@iu Cnţele#i că e ti doar -u. $ă aAută 5ă a$ o g. Du aAutorul e$i59erei dre%te pot 5ă trăie5c 5pontan :n pre@ent i aAung la o :nţelegere pro9undă.ndurile tale.

225 .nd 5ă conducă. care poate 5ă le proce5e@e :n $od unitar i tie ce indicaţii 5ă retran5$ită la r.it puternic i răcoro5 de aripi.l9. Vă aduceţi a$inteI „> căldură puternică.nă. dar nu a$ putut. 5ă te recuno ti. Ei :ncetul cu :ncetul. :ncepi 5ă te cuno ti.r it. 5-a a e@at :ncet l. 5ă 9or$e@e o 5ingură 0iinţă. !poi vin ec8ili<rarea i ar$oni@area tuturor ace5tor a5pecte.ngă $ine. -oate a5pectele noa5tre au :nvăţat i au acceptat. 5ă lă5ă$ 0iinţa 5ă ne :ndru$e.ndă i a$ 5i$ţit cu$ totul 5e contope te :n Mine. a a cu$ le-a$ de5coperit :n Mine $ 9iecare parte a noa5tră e5te la 9el de preţioa5ă pentru &oi. Dinci o9eri i o 5ingură $a inăP Fncepi 5ă percepi di5tinct ace5te a5pecte care 5unt doar . dar n-a$ putut 5ă ro5te5c niciun cuv. Ei atunci.intru5ulW ie5e din 5paţiul Meu. !$ :ncercat 5ă de5c8id oc8ii.nt :n li$<a ro$.9iecare trece pe r. Fiecare a5pect al no5tru are acu$ un rol <ine de9init $ pentru lu$ea $aterială. &ici nu poate 9i alt9el. care acu$ nu $ai are nevoie de inter$ediar pentru a 9i &oi.ndul 5ău. !$ 5i$ţit cu$ . 5en@aţia că ceva :ncearcă 5ă intre :n 5paţiul $euO !$ au@it c.. :ntr-o $are de %u<ire. este Spiritul/!devărata 0iinţă. per5onalitatea noa5tră e5te cea $ai potrivită. ! venit $o$entul „păcii? pro$i5e. ! venit $o$entul 5ă ne cunoa te$ $ai <ine i 5ă ne acceptă$ a"a cu$ 5unte$ $ 5ă ne ec8ili<ră$. odat) cu apariţia Su9letului :n corpul 9i@ic.? ! venit $o$entul 5ă :nţelege$ că „Cu$ina? i „=$<ra? 5unt doar părţi ale 0iinţei. Ca 59.-u?. că tre<uie 5ă tran5$ită propriile lor in9or$aţii 5pre centrul de co$andă al 0iinţei noa5tre. 5ă ne ar$oni@ă$.cu$inţitW i cineva.teva cuvinte :ntr-o li$<ă vec8eO !$ :ncercat 5ă vor<e5c. %ar ace5t centru de co$andă. că e5te . ele Cn(aţ) 5ă cola<ore@e. a$ 5i$ţit căldura de %u<ire :n interiorul Meu. cu 9. 5ă te accepţi. care altădată 5e co$portau ca ni te entităţi 5eparate. printr-o (oinţ) co$ună. a$ au@it ca o c8e$are <l. :n dreapta Mea. iar 0iinţa ne iu<e te pe toţi la 9el. după o o<5ervare atent). toţi 5unte$ copiii Ei.

ec8ili<rea@ă. au :nţele5 ace5t lucru :naintea noa5tră $ 5-au unit ca 5ă 9or$e@e ţe5uturi.til) parcurge acela"i dru$. na terea noului Su9let :n corpul 9i@ic au avut loc. !pariţia noului „corp eteric cri5talin de lu$ină?. $entalM 5e puri9ică. noua „0iinţă tre@ită? e5te com%let) i pregătită 5ă :nţeleagă că . 0iinţa noa5tră su. con tienti@. iar noi a$ 9ăcut 5altul 5pre ace5t plan. o ţară. #upă parcurgerea ace5tor etape. noi nu pute$ 9i dec. inteligente i cu o anu$ită 9or$ă de con tiinţă. Sunte$ copiii 0iinţei. in9inită. $odi9ică.ntO Micuţele noa5tre celule. Singurul Dreator care a reu it 5ă 226 . ! a cu$ celulele noa5tre 9uncţionea@ă :n cadrul corpului no5tru. 2echile noa5tre corpuri 5u<tile Leteric. iar Ea e5te adevăratul no5tru Părinte. a5tral. ar$oni@ea@ă. cea a 5u6letului. Pentru că planul $ental nu 5e $ai 5upune legilor 5paţiului i ti$pului. -atăl i Ma$a.neţe i viaţă 9ără de $oarte? nu $ai 5unt 5i$ple pove ti. organe. care le cuprinde pe toate i cre"te cu 9iecare 0iinţă nou tre@ită. in9luenţea@a :n ti$p propriul no5tru corp 9i@ic.. planeta Pă$. „&unta alc8i$ică 9inală? dintre Su9letul o$ene5c i Su9letul no5tru cere5c.=nitatea? nu 5e :nc8eie aici $ 9ace$ %arte din alte organi5$e (ii $ai $ari1 o localitate. care e5te -otul i &i$icul :n acela i $o$ent.nd că 9ace$ parte din Ea $ că :$preună suntem 0iinţa. ChaArele noa5tre pentru di$en5iunile 5uperioare „aAung? :n @ona propriului no5tru corp 9i@ic. %$aginaţi-vă alt9el de celule. „tinereţea 9ără de <ătr. de data acea5ta ne$ateriale i un 9el de $e$<rană protectoare. Fiinţa doar este i raţiunea Ei de a 9i e5te autocunoa"terea. entităţi cu viaţă proprie.t „:n 0iinţă?. pentru ca la 59.r it 5ă 5e unea5că Cntr o 5ingură c8aHră.Fn acea5tă perioadă. porţiuni anato$ice 5au corpuri o$ene ti i au ales 5ă cola<ore@e. #ar Pă$. de o 9recvenţă $ult 5uperioară. eternă. pentru a :nvăţa s) 6ie :n „=nitate?.ntul e5te doar o $ică parte din 0iinţa unică.

Qtiu ace5tea i nu tre<uie 5ă de$on5tre@ ni$ic pentru a $erge $ai departe.t ca un tot unitar. &oi suntem părţi din 0iinţă care a$ pri$it darul de Viaţă i e"ploră$ propria Sa Dreaţie.n mereu copilul Părintelui $eu. 9ilo@o9ia. nu pot 9uncţiona dec. >dată cu maturi&area noa5tră. tiinţa i te8nica. c8iar dacă unii au dorit 5ă creadă alt9el. Cnainte ca organi5$ul 9i@ic 5ă apară pe planetă $ $ateria e5te practic or#ani&at) de in9or$aţii.nă acu$. creaţionismul i e(oluţionismul. repre@entate de tiparele energetice conţinute :n $atricea invi@i<ilă. viaţa noa5tră de @i cu @i. Dei din „pri$ul val? 5unte$ aici 5ă de$on5tră$ că cele două teorii 5unt la 9el de adevărate. e(oluţia noa5tră are loc :n $od natural. dar 5unt :n 9apt copilul 0iinţei. E(oluţia :n5ea$nă o nou) treaptă de con tienti@are i odat) :nceput proce5ul evolutiv. dar 5unt acum i o nou) 0iinţă tre@ită. Gă$. care a reu it 5ă 5e $ultiplice la ne59. 5unt Sinele $eu #ivin/propriul $eu Dreator i 0iinţa :n acela"i $o$ent. el continu) :n $od natural.5e $ultiplice la nes6!r"it i 5ă 5e autocunoa5că %rin El :n5u i. care poate 5ă 9ie doar accept. :n propria $ea cre tere i cunoa tere ca „0iinţă tre@ită?.r it. 227 .uie 5ă ur$e@e aceea i cale1 religia. -otul tre. 5ă 9or$e@e o i$agine unitar). Pentru tiinţă e5te u or de acceptat că =niver5ul e5te co$pu5 dintr-o $atrice in(i&i. pentru că 0iinţa e5te aici.il) i că noţiunea de „creaţioni5$? pre5upune e"i5tenţa unui ti%ar energetic de9init. 5ă 5e ar$oni@e@e i :n 9inal.nă i cele două teorii at.nd con"tient noţiunea de a 9i „:n 0iinţă?. dar că nu pot 9uncţiona dec. P. D8iar dacă etapele ei e"i5tă ca %otenţial :n :n5ă i 0iinţa noa5tră. Dreaţia cre te :n %er6ecţiune. Ea e5te po5i<ilă i oricine poate trece cu u urinţă prin ea. Dreatorul $eu e5te propriul $eu Sine #ivin.t 5u< 5e$nul unităţii.t de di5putate p. &oi :n ine 9ace$ ca noile noa5tre creaţii 5ă 5e ec8ili<re@e. e5te nevoie de %ro%ria noa5tră acti(are. iar „Eu? de(ine „&oi?. Du toate ace5tea.

E5te vor<a de5pre o $e(oluţie ada%ti()'1 „evoluţia nu e5te un proce5 :nt. 5altul evolutiv e5te 9ăcut u"or de către &atură. $o$entul c. odată aAun5 :n v.Ed. E5te i$aginea 5altului evolutiv pe care tre<uie 5ă-l 9ace$.uddhic. Etiinţele e@oterice vor<e5c de5pre „cei trei $unţi? pe care tre<uie 5ă-i urcă$. care 5e regă5e te :ntr-un plan su%erior de con tiinţă. &. repre@intă saltul :n evoluţie i noi a$ aAun5 la <a@a celui de-al doilea $unte. ci unul voit. Mai 5i$plu 5pu5. la r. 0iecare participant e5te un $e$<ru interdependent al co$unităţii.ndul 5ău?X.ndu.r9ul :n $iAlocul <a@ei celui de dea5upra 5a. 228 . &atura $ani9e5tă tendinţa de a aAunge la ec8ili<ru i ar$onie. Primul $unte 5e re9eră la %lanul a5tral i are repre@entate cele trei corpuri e5enţiale1 eteric. :n care organi5$ele individuale 5upravieţuie5c prin adaptare i 5e de@voltă devenind $e$<rii unei co$unităţi $ai $ari. prăpa5tie. Lrm)torul $unte repre@intă %lanul $ental. Cipton i Steve B8aer$an $ pu<licată de Editura For 1ou. aduc.Ed. a5t9el.nd mentalul no5tru e5te puri9icat i urcat de pe planul a5tral al ilu@iilor pe cel $ental al lucrurilor concrete. X $E(oluţie s%ontan)' $ Bruce J. te a9li "i la <a@a ur$ătorului $unte de urcat. cu v. &.i contri<uţia la :ntreg i <ene9iciind. care repre@intă %ro%ria noa5tră stare de (id.M.$plător. corpul a5tral are ca i cores%ondent corpul . #upă 9iecare $unte vine o #enuneX LX a<i5. Cnce%e cu tre@irea con tiinţei noa5tre i continu) cu 9iecare etapă de cre tere :ntru con tienti@are. !5t9el. a5tral i $ental. unde con"tiinţa poate 9ace saltul :n evoluţie. :n care corpul $ental din planul a5tral de(ine corpul cau&al. !5t9el. 0iecare $unte e5te repre@entat 5u< 9or$a unui triung8i ec8ilateral. Fn planul $ental.r9ul unui $unte.

Veriga li%s) :n evoluţie nu e"i5tă pentru că nu poate e"i5ta.aţi. ritualuri 5au rigoarea i :ngrădirea dog$elor religioa5e. 5pre alte di$en5iuni. P!V%&% #E 0%&!C1 #ESPGE GED>&ED-!GE 0iecare dintre noi : i alege propria cale de activare. 5altul no5tru este :n „!cu$? i „!ici? $ 5unte$ tot noi. iar „darurile? de(in 5i$ple :n5u iri. 5ă :nţelege$ că nu pute$ 9i dec.r@iu. iar tu tii a5ta i le vei căuta. dar :ntotdeauna 0u ai ale5 calea. toate vec8ile căi 5unt aici ca 5ă te aAute. :n cre terea i de@voltarea Sa1 noi doar tre<uie 5ă reveni$ la „=nitate?.nd con tienti@e@i cine e tiP Ei oricu$. care #r). Dei din „pri$ul val? 5unte$ aici 5ă vă 5pune$ că toate ace5tea 5unt reale.>dată 9ăcut 5altul :n evoluţia propriei noa5tre con tiinţe. E5te doar o nou) etapă :n viaţa noa5tră de o$ $ e5te momentul 5ă atinge$ 5tadiul de „>$ #ivin?/„0iinţă tre@ită?.nd i oriunde. Evoluţia 5e petrece 5u< oc8ii no tri. 6)r) a avea vreodată s6!r"it. dar co$plet schim. ace5ta 5e va re6lecta $ai t.e"te $ult evoluţia per5onală i-ţi 229 . -re<uia 5ă-$i aleg o cale pe care 5ă $ă 5i$t con9orta<il. 5ă pă i$ cu :ncredere :n „di$en5iunea a patra?. #acă nu e ti :ncă pregătit. S-a :nc8eiat o perioadă :n $ultiplicarea 0iinţei.t de $ulte de de5cooperit c. 9iecare devine %ro%riul 5ău $ae5tru i nu e5te nicio calitate :n a5ta. &u e"i5tă $ae tri $ :n proce5ul no5tru de evoluţie :n „!cu$?. 9uncţie de ceea ce i 5e potrive te cel $ai <ine. apoi „a cincea? i 5ă $erge$ $ai departe. &oi 5unte$ cei prin care 0iinţa : i cunoa"te propria Dreaţie i %rin care acea5tă Dreaţie cre te "i 5e 5c8i$<ă. Sunt at. Fn ceea ce $ă prive te. viaţa $-a :nvăţat ce :n5ea$nă 5ă 9ii de unul 5ingur i totu i :$preună cu ceilalţi. la nivelul propriului no5tru corp 6i&ic.t „:n 0iinţă?. Poate :ncepe oric. &-a$ cre@ut niciodată :n „$ae tri?. 9ace$ parte dintr-o $are 6amilie de e"ploratori.

tu i totu i altul. $i-au o9erit cu dărnicie „darurile Magilor? i au di5părut. $ereu altul. Ei 5unt ai tuturor i ai ni$ănui. :n :ncercarea de a vă cunoa te alt9el dec.t aţi 9ăcut-o p. Ei nu e5te nici <ine. =r$ărind evoluţia unora dintre cei care $i-au trecut pragul. a$ :nţele5 c. pentru că nu $i-au aparţinut niciodată pe deplin doar $ie.nd ei te-au căutat i care e5te $ai puţin lu$ino5 dec. dacă vreţi 5ă trăiţi @ile de $agie adevărată. :ntr-o cre tere continuă. Geconectarea Per5onală $i 5-a potrivit i a$ ale5-o. #acă vă 5pun că 3a#ia 5unteţi (oi. Ei atunci. E5te doar 230 .per$ite 5ă evolue@i de unul sin#ur. uit. Pentru ace tia din ur$ă e5te $ai u or 5ă 9ie doar „eu?.nă acu$. !$ :nţele5 că odată ce-ai ale5 5ă duci i tu ace5t dar $ai departe. nici rău. nu tre<uie 5ă te a tepţi la ni$ic de la cei care au venit la tine.nd 5ă uite că 5unt „-ot Deea De Sunt $ parte din -ot Deea De E5te?. $ă credeţiI Ca 5e$inarul de Vindecare Geconectivă nu :nveţi $ai $ulte decat "tii deAa.t de puţin a$ $ulţu$it celor care $i-au dăruit e"perienţa edinţelor de Geconectare Per5onală. vă invit 5ă $ergeţi la ace5t cur5.nd repede că adevărata lor 0iinţă. Cnţele#!nd că $o$entul no5tru de !cu$ a 5o5it. pentru că nu 9ac dec. pre9er. Pe care 0u e ti propriul tău $ae5tru. dar e ti aAutat 5ă recuno"ti cu u urinţă 9recvenţa acea5ta :n tine i :n Aurul tău3 Cn(eţi 5-o 5u5ţii. 0iinţa Fn5ă i :n5ea$nă a 9i „!cu$? i „!ici?. noi de(enim Cu$ina i ne tre&im din 9al5a realitate. Ei au trecut prin viaţa $ea ca ni te 5tele călău@itoare. ! a că. Mulţi vor vrea 5ă 5e :ndepărte@e pentru că tea$a de necuno5cut e5te :ncă g8e$uită :n ei3 puţini pentru că le aduci a$inte de $o$entul de „!cu$? c.t cel de „!cu$? de a@i3 unii pentru că i-au gă5it propriul dru$ i pot 5ă 5e de5curce 9ără aAutorul tău3 alţii pentru că vor 5ă creadă că doar ei 5unt ră5pun@ători pentru 5c8i$<are.t 5ă ne aminteasc) de acea Cu$ină care suntem &oi cu adevărat.

cu at.r ită li 5e datorea@ă lor :n i i.$o$entul de evoluţie asumat.ndrie.t c. propria ta tran59or$are :n con tiinţă va 9ace 5ă nu $ai e"i5te cale de :ntoarcere. 9ru5trare. #ar p. Vei :nvăţa 5ă te cuno ti din ce :n ce $ai <ine. nu revin cu u urinţă. tre<uie 5ă treci.t vei 9ace $ai $ult ace5t lucru. 5ă te ve@i 5u< toate a5pectele tale. $. Vei dori 5ă 9ii din ce :n ce $ai de5 acea Cu$ină. cu di9icultate. Fn toate ca@urile. e5te 9oarte u"or 5ă re(ii la ceea ce ai 9o5t.nd i cea $ai $ică u$<ră de orgoliu.t au nevoie. tea$ă 5au :ndoială care :ncearcă 5ă 5e cui<ărea5că din nou :n tine. prin propriile tale 9rici i te$eri. vei :nţelege propria cre tere. Pentru că tre<uie 5ă vă 5pun un „5ecret?1 :n ti$pul edinţelor „nor$ale? de $a5aA. Ei pentru a5ta. 9ără 5ă 9aci niciun e9ort. Du c. #acă Cncete&i 5ă 9ii propriul tău o<5ervator. acce%t!nd raţiunea de a 9i a !devăratei 0iinţe.t vei aduce tot $ai $ultă lu$ină :n cel $ai a5cun5 colţ al propriei tale 0iinţe. Ei vă $ai 5pun un 5ecret1 cei care $ă 5i$t.t c. la nivel con"tient.t pot. 5ă nu $ai vreau 5ă 9ac „<ine? i a$ :nvăţat că tre. pentru ca :n 9inal 5ă ve@i cu$ aAung 5ă 5e co$porte ca o sin#ur) 0iinţă. 5ă prive ti cu o<iectivitate i 5ă recuno ti Aocul. pentru ca ceilalţi 5ă ia at.i vindece 9rica de $ine i ne:ncrederea :n ceea ce 5i$t $ ca 5ă poată $erge $ai 231 . invidie. Vei reu i 5ă le ec8ili<re@i i 5ă le ar$oni@e@i. ade()ratul văl care-ţi acoperă realitatea. clipă de clipă. tu tre<uie 5ă te dai un pa5 :n 5pate. 6)r) 5ă reali@e@e c!t din $agia 5ăv. >dată ce-ai pornit pe ace5t dru$. !lţii :ţi vor $ulţu$i prea $ult. >rgoliul. cine e5te pregătit. !5t9el. din care 9ace$ cu toţii parte. tru9ia. $ă 5i$te 9oarte u or.nă acolo. atent ancorat :n pre@ent. puternic ancorat :n Gealitatea ta cea nouă.uie 5ă nu 9orţe@ ni$ic. pentru că Cnt!i tre<uie 5ă. vei recunoa"te oric. 5ă dau at. nu tre<uie 5ă te a tepţi la $ulţu$iri din partea celor care vin la tine. dorinţa de a 9i „cineva? revin :n tiparele cuno5cute. !$ reu it. -re<uie doar 5ă 9ii %re&ent :n acu$ i aici. 0ii recuno5cător că te-au ale5 drept martor al propriei lor cre teri i te aHut) 5ă evolue@i $ai u or. tri5teţe.

:n oglinda pu5ă la di5po@iţie cu dărnicie de cei care vin 5pre tine. :nc. Ei un ulti$ 5ecret1 practic. :nveţi 5ă te cuno ti $ai <ine. =nul tie deAa ce i cine e5te. $agia 5unteţi Voi. Se :nt. e ti pro9e5or i elev. ! adar.i inte#re&e acea5tă e"perienţă i 5ă :nţeleagă că Ei 5unt cei care au creat ceea ce i-a 5periat. Fiecare e5te %re#)tit 5ă dea i 5ă pri$ea5că.nduri. !ce5t adevăr e5te greu de acceptat. cele $ai ne tiute g. iar 9iecare are propriul 5ău rit$ de integrare i :nţelegere. Miracolul Vindecării Geconective i al Geconectării :l 5i$ţi doar c.nd 5i$ţi ceva deo5e<it. !tunci c. Puteţi vor<i cu 100 de per5oane i 5ă nu vină ni$eni. 6rec(enţa care E"ti.t poţi 5ă sesi&e&i cu u urinţă.nd e ti pregătit 5-o 9aci3 :n re5t. #acă 0u nu e ti aici i acu$. aAunge si#ur. ni$eni altcineva. :ţi recuno ti cele $ai a5cun5e 9rici. cele $ai tene<roa5e u$<re. 5unt lucruri 9oarte „pă$. pentru că a$. acea5ta e5te esenţa Geconectării1 pri$e ti i dăruie ti :n acela i $o$ent. nu eu $ că au acelea i „puteri? ca i $ine.ntene? $ adică &%M%D. 232 .nd că El repre@intă Geconectarea $ celălalt e5te pregătit 5ă accepte ace5t lucru. a a că nu vă o5teniţi degea<a $ cine tre<uie 5ă aAungă la du$neavoa5tră.ndouă 5e petrec :n acela"i $o$ent.departe. identică cu cea a iu<irii necondiţionate.$plă ni$ic. :n5ea$nă că 0u e ti at.nd Vindecarea Geconectivă i Geconectarea nu vă :$<ogăţiţi.t de a%roa%e. con tienti@. tre<uie 5ă. ceea ce 9ace 5ă e"i5te un %otenţial electro$agnetic de a de5c8ide i ur$ătoarele c8aHre. :n „practicianul de Vindecare Geconectivă i Geconectare?.lne5c doi oa$eni la care c8aHra ini$ii e5te %uternic activată. Ei niciodată nu tii ce e5te $ai i$portant1 5ă %rime"ti 5au 5ă d)ruie"ti. !$ :nţele5 că $agia Geconectării Per5onale Cnce%e cu o vi<raţie apropiată de cea a lu$inii. Fn 9ond. nu 5e :nt. care devine cheia alc8i$iei noa5tre.

-oate sunt parte din planul no5tru iniţial pentru acea5tă viaţă i a"tea%t) 5ă 9ie tran5pu5e :n realitatea noastr). care 5e . dar :ntotdeauna de6initi(). ! a a$ rede(enit i eu „!ca5ă?. #oar at. $ai $ult 5au $ai puţin 5pectaculoa5ă. iar %rin con tienti@area propriei esenţe.$pului electro$agnetic. !cu$ pute$ 5ă recunoa"tem 9al5a realitate. toate sunt ca i %otenţial :n noi. nu la nivelul Ego-ului. ca 5ă-$i a$inte5c pe unde a$ u$<lat.t e5te %re#)tit 5-o 9acă. !devărata $ea 0iinţă a dorit 5ă revină „!ca5ă?. %ar eu a5ta a$ 9ăcut. dar 5ă ră$. #e aici porne te propria noa5tră 5c8i$<are. M-a$ :ntor5 „!ca5ă?. vindecări $ai $ult 5au $ai puţin 5pectaculoa5e. evoluţie 5pirituală 5au 9r.lniri a lu$inii cu Cu$ina. pentru $area 5c8i$<are $ a5ta a$ pri$it ca dar din partea Geconectării. Pentru $ine a 9uncţionat. prin propriile noa5tre 6rici. #ar toate ace5tea sunt la nivelul 0iinţei noa5tre.a&ea&) pe 233 . „&-ai 9o5t nicăieri p. 6iecare pri$e te i :nţelege doar ceea ce e5te %otri(it pentru acel $o$ent de evoluţie a propriei 5ale 0iinţe. >$enirea e5te pregătită 5ă pri$ea5că „darul? venit din ceruri $ 5unte$ 5u9icient de puternici. c. Geconectarea Per5onală 9uncţionea@ă. curaAo i i di5pu i 5ă trece$ la nivel con"tient.nă i aici.t a dorit 5-o 9acă. >ricu$ ar 9i. 0ai$ă 5au <ani.nturi din !devărul a<5olut. pentru ca noi 5ă le trans6orm)m :n noua noa5tră realitate. 5ervicii <ine plătite.t c. dar ascunse con tientului no5tru. care acţionea&) a5upra %inealei i deter$ină e$i5ia de D30. toate 5unt dorinţele noa5tre cele $ai %uternice.Se produce o cre"tere $are a 9recvenţei de vi<raţie a c. Ei :n ti$pul ace5tei :nt. Geconectarea e5te darul $agic care aduce la su%ra6aţ) ace5te dorinţe. tran59or$area :ncepe.t $ine. Ei $ai ale5. ce declan ea@ă tre&irea energiei noa5tre pri$ordiale. !cu$ vă invit 5ă vedeţi 5au 5ă revedeţi 9il$ul S0 „S9era? cu alţi oc8i. a$ 5tat 5ă $ă odi8ne5c i a$ pornit din nou la dru$.nă nu te-ai :ntor5 aca5ă? $ 5punea cineva $ult $ai :nţelept dec.

puteţi mer#e $ai departe. Pute$ :nţelege că toate 9ricile 5unt 9al5e. etc. Fn 9apt. Ei :nţeleg.t de $ult :n5ea$nă pentru noi Cu$ina "i iu<irea necondiţionată. -re<uie doar 5ă acceptă$ că 9iecare 0iinţă are %ro%ria ei cre tere. Dredeţi :n voi i 9aceţi alegerile care vin din Su9let. propria noa5tră e5enţă. ca 5ă le depă i$ i 5ă le pri$i$ „darul?.nd pe Pă$. :ncepe noul Aoc al „=nităţii? $ .nt? pentru 9iecare dintre noi.nt? i a$ trea<ă. „Fnălţarea? :n corpul 9i@ic a :nceputO !$ :ncercat 5ă vă 5pun $ulte. Dree@ propriul $eu colţ de Gai.dare 5ă vă revelaţi %ro%riul adevăr i odată a9lat. pentru că nu e5te altceva dec. c. ave$ c8eia ie irii din „Matri"?.i$periul 9ricii. :n $ultitudinea de adevăruri care co$pun „!devărul 9inal?. E5te 5ingurul 59at pe care pot 5ă-l dau din toată ini$a. Ei un 5ingur adevăr care tiu că nu 5e poate $odi9ica pentru $ine.t :u. dar că ele tre<uie 5ă pară reale. c8iar dacă pentru o clipă.&oul Pă$. >ric. Sunt $e$<ru de drept al ec8ipei „&oul Pă$. $ai puţin departe 5au la acela i nivel de :nţelegere. !duceţi-vă a$inte că e5te doar un adevăr po5i<il. Spuneţi-% cu$ vreţi1 Marele !r8itect/!devărata 0iinţă/ #u$ne@eu/!la8/Budd8a. la Singurul !devăr. Ei cu cei care 5unt ca i noi :n „!cu$?.nt3 a$ Cnţeles. !veţi r).lne5c 5unte$ #u$ne@eu/!devărata 0iinţă u$<l. Ei-acu$. Ei 234 . gata cu vor<a.r it..t noi. !cela că e"i5tă o sin#ur) 0iinţă.nd vor 9i unii $ai departe :n :nţelegere dec. !$ reali@at co$plet (echea $ea $i5iune. &iciodată nu 5e va 5upăra pe voi. aceea de a con"tienti&a că Eu i toţi cei pe care-i :nt. ca 5ă aAungeţi :n 59. suntem :n5ă i 0iinţa. care repre@intă -ot Deea De E5te i din care toţi i toate 9ace$ parte. 0iind Cn propriul vo5tru adevăr. credeţi :n el cu tărie i nu vă :ndoiţi nicio clipă de realitatea lui. dar nu tre<uie 5ă $ă credeţi.nd toate ace5tea.ire.

pent u Al. eu+ .na /.n"eput !e ! u.nte !e Ma0. 5teluţa Un .. 235 . Cu dra#.a Re"one"t1 .na. călătoriP #ru$ <un i vă iu<e5c.vă 59ătuie5c 5ă 9aceţi i voi la 9el. Fnvăţaţi 5ă trăiţi i ur$aţi-vă vi5ul. Succe5.

Doa Eu+ !up1 Re"one"ta ea Pe 2onal1 S-au !e2p."at apele&&& 236 .

nţe !e 7.e 4 un5e "u /.Ceaţa al3u .n!e"a e Re"one"t.e !e la 3u"1t1 . 61 1 /e!.v1# 237 .

n!e"a e Re"one"t.v1# !up1 8 5.p . 61 1 /e!. 4 un5e "u /.-a 5.le 238 .nţe !e 7.

4 un5e "u /. 61 1 /e!.nţe !e 7.n!e"a e Re"one"t.v1# !up1 9 5.le

* .51 . !e ve !e&&&
239

Cu v.aţ1 /. 61 1 v.aţ1&&&

P .eten.. -e. 3l:n5.
240

O 6a-.l.e 6e .".t1 /. 0ea-ul -eu !e la 3u"1t1 .e E--a.l "1t e Dou0# Sen5aţ.a !e ++"eva t e3u.e 61"ut; a !.2p1 ut&&&
>n t8e E"perience o9 Per5onal Geconnection L2, t8-2+t8 o9 >cto<er, 2010, Buc8are5t, Go$aniaM % 8ope $7 5tor7 Nill not 5ound too 5trange to 7ou. Ca5t NeeH % 9ound out $ore a<out t8e c8ange5 t8at % a$ going t8roug8, 5o % decided to de5cri<e t8e5e e"perience5, 8oping t8at t8e7 $ig8t <e u5e9ul to 7ou1 - >n t8e 9ir5t nig8t a9ter t8e Geconnection, t8e “Zundalini 5naHe? NoHe up in5ide $e. %nitiall7, % 8ad t8e 9eeling t8at % Na5 <urning on t8e in5ide, and t8en % 9elt liHe $7 interior <eca$e ic7 cold. % 8ad t8e 9eeling t8at $7 <od7 Na5 c8anging Q one cell at a ti$e. -8i5 c7cle repeated t8ree ti$e5 during t8i5 9ir5t nig8t. #uring t8e ne"t 10 da75, t8e5e p875ical 57$pto$5 continued, 9olloNing a 5peci9ic pattern. %n $7 ca5e, t8e nu$<er 222111,,12 can repre5ent t8i5 pattern. % <elieve t8e N8ole
241

10-da7 e"perience need5 to taHe place at 2 di99erent ti$e5 Q % 8ave e"perienced 2 o9 t8e5e c7cle5 5o 9ar. % <elieve t8at t8e pattern $entioned a<ove i5 a He7 9or t8e et8ereal <od7, N8ic8 <eco$e5 activated onl7 N8en t8e 5oul and <od7 are prepared 9or t8e c8ange. -8e He7 i5 o9 pre-5et, per5onal nature, N8ic8 could <e di99erent 9or ot8er people. &evert8ele55, t8e N8ole e"perience need5 to <e perceived a5 a Na7 to activate oneW5 et8ereal <od7. % 8ad and 5till 8ave dou<t5 related to t8e accurac7 o9 $7 per5onal He7, <ut, a55u$ing t8e He7 i5 correct, t8ere are a 9eN intere5ting detail5 a<out it t8at % Nould liHe to outline1 1. 22211T+ digit53 1,,12T+ digit53 L2R2R2R1R1MR L1R,R,R1R2MT11R12T2,X2 Lnu$<er o9 c7cle5MT(2 T(R2T' 2. +1 -8e nu$<er + repre5ent5 t8e $ani9e5tation o9 t8e Eternal BeingW5 con5ciou5ne55 and $ind, N8o5e 5pirit circulate5 acro55 Matter and acro55 t8e + ele$ent5 o9 nature. %t al5o repre5ent5 t8e “Je? letter Q t8i5 letter 8elp5 t8e 8u$an <eing <egin it5 c8ange into t8e cele5tial <eing. -8i5 part $ade $e t8ing a<out t8e “old 8u$an <eing/neN 8u$an <eing? paradig$. 2. 111 -8e nu$<er 11 repre5ent5 t8e $ani9e5tation o9 t8e neN 8u$an <eingW5 Nide-open con5ciou5ne55 at a 5uperior level. %t tran5$it5 t8e $e55age o9 t8e “god5?, di5rupt5 o<5olete eart8l7 5tructure5, and create5 a neN di$en5ion to encourage reconnection. ,. 121 -8e nu$<er 12 9acilitate5 c8ange, an ending, a $utation or a neN c7cle Q it i5 t8e one t8at open5 t8e @odiac o9 t8e evolutionar7 5piral. +. 2,T12R12. -8e nu$<er repre5ent5 t8e co$pletene55 o9 t8e divine and t8e 8u$an entitie5.
242

t8e 9ir5t divine 8u$an-<eing. (21 %n Za<<ala8. and o9 t8e Jol7 V8o5t L2M?. ). -8e N8ole He7 $ade $e t8inH o91 “%n t8e na$e o9 t8e Cord L222M. (. 21 -8i5 nu$<er repre5ent5 t8e Jol7 V8o5t. 12. Be8ova8W5 5acred na$e i5 deco$po5ed in (2 e"plicative na$e5 L“Solo$onW5 clavicle5?M. !9ter t8e 9ir5t 10 da75. $ultiplication t8at 57$<oli@e5 t8e return to =nit7. 11. N8ic8. 8i5 He7 i5 rever5ed.R1T'. 2221 -8i5 nu$<er repre5ent5 5acred co$$unication Lt8e natural order o9 t8e =niver5eM.T'. t8e connection Nit8 evolution. 10.. and % e"perienced 5trong e$otional 5tate5 L9or e"a$ple. <rig8t 243 . % <elieve t8e5e event5 led to t8e activation o9 + additional c8aHra5 L<rig8t gold. t8e $irror re9lection o9 t8e He7 t8at % e"perienced.. in rever5e order i5 21. N8ic8 Nill <ring li9e to t8e Matter.12. une"pected event5 5tarted 8appening in $7 li9e. .11 % <elieve t8i5 nu$<er i5 accurate. 1111 -8i5 nu$<er repre5ent5 t8e -rinit7.111222. and t8e relation58ip $ind-<od7-5pirit. %t 57$<oli@e5 t8e per9ection o9 t8e -rinit7. t8e re5urrection o9 t8e Son. 5ince t8e Ha<<ali5tic value o9 !da$ i5 1R. N8ic8 Nill <egin in a neN di$en5ion. t8e de5ire to unite oneW5 oNn Nill Nit8 VodW5. $7 Ao< po5ition got re5tructured and % 8ad to leave t8e co$pan7 % Na5 NorHing 9orM. . t8e $75ter7 o9 t8e -rinit7.1M. '.. Since !da$ 9ell and noN ri5e5 again.*. 222111. o9 t8e Son L1113 .R. '1 -8i5 nu$<er i5 t8e 5euare root o9 2.. %t i5 t8e nu$<er o9 a neN c7cle3 t8e end o9 t8e previou5 c7cle alloN5 9or t8e $75ter7 o9 a neN one.R.

% 8ave lived $an7 intere5ting e"perience5.. !lt8oug8 t8e 5tructure o9 t8i5 Aournal i5 not per9ect. 58ould t8i5 t7pe o9 in9or$ation <e 8elp9ul 9or ot8er people going t8roug8 a 5i$ilar proce55. % HnoN t8at % 8ave a great need to interact Nit8 ot8er people liHe $eP - - 244 . and $7 <od7 5tarted getting 8ealt8ier. darH indigo. <rig8t purpleN8iteM. <ut % 9eel liHe % a$ getting clo5er.e$erald-green. <rig8t N8ite. % HnoN t8at $7 $eta$orp8o5i5 i5 not 7et co$plete. uneart8l7 color.000 i5 t8e nu$<er o9 t8e c8o5en one5M3 % HnoN t8at once enoug8 people 8ave e"perienced t8e activation o9 t8eir per5onal He7. % HnoN t8at a certain critical $a55 i5 reeuired L1. it5 $aterial could <e u5ed 9or a pu<lication. -8roug8out t8e period o9 ti$e 9olloNing $7 Geconnection. 0inall7. alt8oug8 5o$e o9 t8e 8ealt8 pro<le$5 % u5ed to 8ave are 5till not co$pletel7 8ealed. % 8ave <een Heeping a Aournal. t8at % 5till 8ave a long Na7 to go. % Na5 color <ot8 on t8e in5ide and on t8e out5ide3 % Na5 onl7 <rig8t. t8e aNaHening proce55 Nill <e ea5ier 9or ot8er53 % HnoN t8at ever7one Nill eventuall7 go t8roug8 t8e 5a$e proce55 Lin t8i5 li9e or in anot8er li9eM3 % al5o HnoN t8at t8i5 c8ange i5 $ore pro9ound t8an N8at it $ig8t 5uper9iciall7 5ee$ to <e..