Steluţa-Zvetlana Pop

CĂLĂTOR PE DRUMUL SPRE UN NOU PĂMÂNT JURNAL DE ÎNCEPUT

Editura „Egal“ Bacău, 2012
1

Tehno e!a"ta e# Steluţa-Zvetlana Pop Monica Vi an Cope ta# !le"andra #u$itriu

%SB& '()-*0*-+*,-0*'-*

Editura „Egal“, Bacău -el./0a"1 022,/+1')02 -iparul1 %nter Print -el./0a"1 022,/2,(2)+ Steluţa-Zvetlana Pop -el.1 0(,' *,+ ,+)3 0(,0 22' *'* E-$ail1 pop45teluta67a8oo.co$
2

ÎN LOC DE PREFAŢĂ „%ndi9erent ce ţi 5e :nt;$plă, <ucură-te. 0ii 9ericit pentru că te a9li aici, :ntr-o lu$e at;t de 9ru$oa5ă, :n care e"i5tă at;tea a5pecte 5u<li$e... 0ii pur i 5i$plu 9ericit – i a5t9el vei deveni din ce :n ce $ai 9ericit. =niver5ul :ţi va o9eri noi i noi $otive pentru a te 5i$ţi 9ericit. Puterea ră5ăritului e5te uria ă, :ndeo5e<i cea a ră5ăritului din interiorul 9iinţei o$ene ti. Ea poate 5c8i$<a orice, tran59igur;nd totul, p;nă c;nd devine la 9el de 9ru$o5 ca i ea. #e aceea, <ucură-te i, a5t9el, de5tinul tău 5e va 5c8i$<a. > viaţă nouă va :ncepe pentru tine, iar tu vei pă i :ntr-un viitor nou.? Christian D.Larson „Să nu cre@i ce :ţi 5pun oc8ii. -ot ce :ţi arată ei e5te li$itare. Prive te :n Aur, 9olo5indu-te de :nţelegere, #e5coperă ceea ce tii cu adevărat i vei gă5i o cale de a @<ura.? Richard Bach !$ recitit Burnalul i un @;$<et $i-a :n9lorit pe 9aţă. ! 9i vrut 5ă-l „co5$eti@e@?, 5ă-l 9ac 5ă pară $ai „intelectual?. !poi, $-a$ ră@g;ndit i n-a$ $ai 5c8i$<at ni$ic :n el. C-a$ lă5at a a cu$ l-a$ 5cri5 @i după @i $ cu :ntre<ări i ră5pun5uri, cu o $ulţi$e de căutări, cu te$eri i :ndoieli, cu adevăruri care 5e 5c8i$<au de la o e"perienţă la alta. !$ lă5at i pa5aAele din cărţile citite 5au din articolele de pe %nternet, pentru că ele 9ac
3

parte din ră5pun5urile pri$ite la :ntre<ările $ele. !$ pă5trat i dialogul pe „două voci?, a a cu$ l-a$ purtat :n g;nd, cu !devărata Mea 0iinţă. E5te un Burnal one5t, ţinut de un o$ care nu tia ni$ic de5pre @ona nevă@utului, :nainte de a trece el :n5u i prin propria e"perienţă. E5te un Burnal al cuiva care nu a $ai ţinut vreun Burnal p;nă !cu$. #e aici i toate 5t;ngăciile din el. E5te un Burnal adevărat – i totul e5te doar !devărul Meu. E5te un Burnal pentru cei care au aAun5 pe „cale?. #acă nu re@onaţi cu ceea ce citiţi, nu e ni$ic. Priviţi totul ca pe o carte S0 i at;t. #ar, indi9erent ce i c;t credeţi, citiţi ace5t Burnal cu Su9letul i nu :ncercaţi 5ă-l :nţelegeţi cu $intea. Su9letul vo5tru va ti !devărul, :nainte 5ă-l tie $intea i :l va putea :nţelege. Cuaţi doar ceea ce e pentru voi. !t;t c;t vă e nece5ar. &u tre<uie 5ă credeţi ni$ic din ceea ce voi nu trăiţi ca e"perienţă. #oar acceptaţi că pot 9i i alte !devăruri dec;t ale voa5tre. -re<uie 5ă vă creaţi i 5ă trăiţi doar propriul vo5tru !devăr. Veţi pri$i apoi con9ir$ările i ră5pun5urile de care aveţi nevoie. > vor 9ace cărţile pe care le veţi citi, 9il$ele pe care le veţi vi@iona, cur5urile i :ntrunirile la care veţi participa, oa$enii pe care :i veţi :nt;lni. Dredeţi :n !devărul vo5tru – dar acceptaţi i !devărurile celorlalţi. !cceptaţi că ace5ta e5te doar Burnalul $eu i că el vor<e te de5pre o 5ingură e"perienţă po5i<ilă, din $ultitudinea de e"perienţe pro<a<ile. E5te un Burnal care arată o evoluţie 9irea5că, de la :ndoială i „eu cred?, la certitudine i „eu tiu?. Dare vă :nvaţă că puteţi 5ă 9iţi :n $o$entul de !cu$ i !ici. Vă arată cu$ 5e poate 5c8i$<a !devărul per5onal, pe $ă5ură ce cre teţi :n :nţelegere. Vă 5pune că totul 5e petrece doar :n propria voa5tră 0iinţă, că nu vine ni$ic dina9ară i că 5unteţi doar voi, :ntr-o $ultitudine de variante, pe care tre<uie 5ă le rede5coperiţi, clipă de clipă. Dă puteţi re:nvăţa puterea g;ndurilor i a cuvintelor voa5tre. Dă tre<uie 5ă recăpătaţi :ncrederea :n corpul vo5tru, :n g;ndurile de la :nceput de @i, :n e$oţiile – i, $ai ale5, :n „vocea voa5tră interioară?, pe care tre<uie 5-o acceptaţi ca 9iind !devăratul
4

#acă eu a$ putut trece prin toate ace5tea. doar cu :ncredere că vouă. &u porniţi de la @ero. nu vi 5e poate :nt. 9ără nicio di9icultate. -otul 5e petrece :n rit$ul propriu. Ei. :ndoiala.nd i voi 5unteţi pregătiţi. ni$eni din e"terior nu o poate 9ace. Voi doar 9aceţi pa5ul 5pre 5c8i$<are. Ei.t :n =ni$e. Sunt doar creaţia voa5tră. doar pe a voa5tră. #ar cele $ai $ulte ră5pun5uri la propriile $ele :ntre<ări nu $i-au venit din acea5tă @onă. Că5aţi-vă g. Fnălţarea :n5ea$nă 5ă con tienti@aţi ceea ce 5unteţi. !t. că nu tre<uie 5ă plecaţi nicăieri. con tiinţa voa5tră va alege cine dore te 5ă 9ie. Mult $ai u or dec.. 5ă per$iteţi 5c8i$<area la nivel de con tiinţă i g. Pără5iţi repede 9rica. Meditaţia. atunci i voi o puteţi 9ace.t i ni$ic $ai $ult. &u tre<uie 5ă trăiţi e"perienţa celorlalţi. ea e5te cea $ai potrivită pentru voi. Geconectarea.nt. :n 0iinţa voa5tră. > va 9ace. Pă5traţi aproape doar iu<irea.$pla ni$ic. -re<uie doar 5ă per$iteţi ca ele 5ă vă de5c8idă u a 5pre #ivinitatea Voa5tră %nterioară. ca 5ă rede5coperiţi &oul Pă$. te$erile. Fnvăţaţi din „gre elile? $ele i nu le repetaţi.ndire.t $ine. #aţi-vă voie 5ă cre teţi :n rit$ul vo5tru natural – pentru că oricu$ o veţi 9ace. ci doar de unde $-a$ poticnit eu. Sunteţi cu $ult :naintea $ea. nu le 9aceţi pri@onierul vo5tru. Fnţelegeţi că doar voi aveţi puterea 5ă vă in9luenţaţi propria viaţă. $agică. Pentru $ine a 9o5t o cale u oară i rapidă. Poate 9i orice1 Geligia. „&oi nu a$ trăit ni$ic din ceea ce ne 5pui tu? $ erau 5 . totodată. $ai ale5. Că5aţi-o apoi 5ă apară la 5upra9aţă.. -otul e5te :n !ici i !cu$. Prin toate ace5tea a$ trecut eu – i pot 5ă vă 5pun că nu tre<uie 5ă 5taţi prea $ult aici. vinovăţia i credinţele vec8i. pentru că a a a$ 5i$ţit că e5te $ai potrivit pentru $ine. Dă tre<uie 5ă re:nvăţaţi 5ă trăiţi 5ănăto5. prin auto5uge5tie. Dă nu puteţi 9i dec. !poi. &u vă $odi9icaţi e"perienţa adevărată. Ele nu e"i5tă. cei adevăraţi. GeiHi.Voi.. #oar voi aveţi toate c8eile.ndurile li<ere.. &u vă 9aceţi griAi 5au pro<le$e. <ucuria i $irarea copilului din voi. %ndi9erent ce cale de activare aţi ale5. atunci c. Porniţi la dru$ 9ără 9rică. Eu a$ ale5 ulti$a variantă.

-uturor celor care $i-au 5tat aproape 5au doar prin preaA$ă. &!M!S-E. &u 5e 5upără niciodată pe noi. Eterna %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. uneori 9ără 5ă. tre<uie 5ă aveţi :nţelepciunea 5ă :nţelegeţi i 5ă con tienti@aţi 5en5ul a5cun5 al lucrurilor. &u e5te ni$ic deo5e<it. 9ace$ parte din Ea. 6 . $-au aAutat 5ă-$i :$<ogăţe5c colecţia de e"perienţe... 9aţă de ceea ce puteţi 9i i puteţi 9ace i voi. :n e5enţă. ca 5ă-$i a5u$ 5c8i$<area. dar voi puteţi 5ă-i 5puneţi oricu$. Dorpul e adevăratul te$plu :n care 5tau a5cun5e toate atri<utele #ivinităţii noa5tre. 5ă aAung !ici. &u căutaţi #ivinitatea prea departe. pe dru$ul ale5 de voi 5pre aducere a$inte. &u e5te niciun $erit :n a5ta. -uturor celor ale căror nu$e apar 5au nu :n Burnal. -uturor celor care $-au :nvăţat 5ă trec $ai u or prin lecţii 5au $i-au o9erit lecţii. nu pot 5ă pun punct aici. Eu 5unt punct din ->-=C/Eterna %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală i 5unt 5ora voa5tră care 5-a tre@it :ntru !cu$ i !ici. #ivinitatea e"i5tă – i e5te una 5ingură. &oi toţi i toate 5unte$. Să onoraţi celelalte căi. orice cale aţi alege. ! a a$ a9lat că 9iecare e"perienţă :ntru cunoa tere i readucere a$inte e5te unică. Pentru că e5te doar %u<ire pură. Mai tre<uie 5ă 9ac ceva. clipă de clipă. Poţi 5ă-i 5pui oricu$.i a$intea5că ce 9ac. #oar ne iu<e te. %ar !devărul e5te unul 5i$plu. doar că acu$ e5te $o$entul pentru Mine. #e aceea.. de la cei cu care 5tătea$ de vor<ă. -uturor celor care. Ea e5te c8iar :n voi. Ei totu i... Sunteţi c8iar voi. pentru toată <ogăţia de trăiri pe care $i-aţi o9erit-o.. Să $ulţu$e5c.nt. Sunte$ după „D8ipul i !5e$ănarea Sa?. -uturor vă $ulţu$e5c din Su9let.cuvintele au@ite cel $ai de5. Ei nu ne Audecă. &u :ncă. -uturor celor care $-au aAutat. Ei pentru că ne cuprinde pe toţi i pe toate i ne iu<e te la 9el. Mie :$i place 5ă-i 5pun Eterna %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. Pentru că e5enţa a ceea ce 5unte$ i căile pentru :nălţare le gă5iţi :n oricare religie de pe Pă$. Vă iu<e5c i vă dore5c călătorie $agică.

dacă e5te o pro<le$ă aca5ă.nat :n continuare operaţia. Mi-a$ adu5 a$inte pe data de 21 octo$<rie i a$ 5unat la nu$ărul de $o<il pe care :l avea$. e"act c. 5tarea $ea de 5ănătate 5-a :nrăutăţit. a$ trecut pe l. Vi@ita la $edic a :n5e$nat $ulte anali@e. -otu i. !$ gă5it c8iar i nu$ele per5oanei care organi@a5e eveni$entul $ !ndra %vanov. al treilea 5e$inar de Vindecare Geconectivă i Geconectare?. „&u vreau 5ă vă $int. Ce-a$ notat pe aceea i <ucată de 8..? „!$ :nţele5.t.nă acu$. $-a doAenit !le"andra.2010..t de aproape. „Fntotdeauna a9lu t. $-a doAenit i !lina. Fntr-o @i.ngă televi@or.nd cineva anunţa1 „Ec8ipa lui Eric Pearl ur$ea@ă 5ă ţină la Bucure ti. Dea $ică. !$ 9o5t $ereu doar :n agitaţie i @<uciu$. :ncep.10. Ei. nu$ai pentru că n-a$ $ai putut 5ă ţin :n $ine. a$ :$păturit-o i a$ pu5-o :n geantă. Mereu :n a gă5i „ceva? 5au „altceva?.rtie. dar a5tă@i a$ 5i$ţit nevoia 5ă-$i ţin un Burnal. Fn5ă :n 5patele cuvintelor lor. vă $ulţu$e5c i vă iu<e5c. a$ luat un creion i a$ notat pe o <ucată de 8. #acă tre<uie 9ăcută. a$ 5i$ţit o durere acută :n g. <ine:nţele5. a9lă :ntotdeauna $ult prea repede.nd cu data de 22.? Dopiilor $ei le-a$ 5pu5 $ult $ai t. ! doua @i a$ căutat pe %nternet..r@iu. ! a că i acu$ a$ a$. a$ a$. Mereu :n $i care..t 5-o 9ac. p.i dorea. M-a$ 8otăr. Se pare că :ntotdeauna i-a$ dat 9iecăreia e"act ceea ce nu.rtie cuv. 0ără 5ă tiu de ce.nat i a$ pă5trat :n $ine ceea ce tia$. Fntr-o @i.2010 &u tiu de ce.Pentru că $ă onoraţi cu pre@enţa voa5tră :n Burnal. E5te lini titor ace5t 5enti$ent. !nul 2010 a 9o5t unul ciudat pentru $ine.ntul „Geconectare?. Ei a5ta.ndul $eu. a a că voi :ncepe cu :nceputul pove tii. pentru că e5te at. 7 . 9iica $ea cea $are. 22.10. !poi a$ uitat de ea.$plă ceva?. Bru5c. Vă onore@ la r.r@iu. nu$ărul de tele9on. :n ca@ul du$neavoa5tră e5te nece5ară operaţia. #e ce 9aci a aI?. „#e ce tre<uie 5ă 9ie a aI Eu tiu $ereu dacă 5e :nt. Fncerca$ $ereu 5ă-i proteAe@. a$ de5coperit doar iu<ire curată i adevărată.

D. ca 5ă te5te@ dacă era o 5en@aţie corectă.tului. deo5e<it de 9ru$oa5ă. dar $i-a a$orţit @ona g. !re loc la Jotel Pull$an. dintr-o dată. Fn5ă 8 .tului i nu $ă $ai doare. M-a$ putut Auca :n continuare. !vea$ o e ar9ă :n Aurul g. 9erea5tra $ea a devenit $agică. alt9el.$plat a a. ora 1'. :n lu$i di9erite. 5u5ţinută de către #oug #e Vito. c8iar a$ :nceput 5ă 5i$t un val de energie caldă :ntre pal$e. Gedeveni5e$ un copil lip5it de griAi.t 5ă $erg. !$ :nceput 5ă r. Ei. Pipăia$ aerul din Aurul $eu. !$ g.nd a$ $er5 la <ucătărie. iar cei care participă la de$on5traţii 5unt de-ai lor?.dea$ 9ericită.nd a$ plecat. 5pre 59. !$ :nceput 5ă $ă Aoc. !$ aruncat c8iar $ingi i$aginare i a$ <alan5at un arc la 9el de i$aginar. D. Era cald 5au rece. > purta$ ca 5ă-$i ţină cald i 5ă nu 5e vadă c. $oale 5au re@i5tent – dar niciodată la 9el. dar nu 5-a :nt. Zona g. !$ devenit $ai atentă. Parcă intra$ cu degetele. concentrată din $ai $ulte puncte 5pre participanţii din 5ală. care doar 5e Auca.tului a ră$a5 a$orţită :n continuare. !$ aAun5 acolo puţin $ai devre$e. Era o 5en@aţie care :$i plăcea. era$ :ncă „-o$a &ecredincio5ul?. ca 5ă vedeţi de5pre ce e5te vor<aI? Vocea de la tele9on era plăcută i caldă.20.$plat a a.„Mai e5te vala<il 5e$inarulI? „Sigur că da. Ei eu 9ăcu5e$ la 9el. > 5ală plină. a :ntre<at. #oug. Era o noapte cu lună plină. a$ cre@ut că toate vor reveni la nor$al.d ca un copil.. o con5idera$ un ela5tic invi@i<il.t era de in9la$ată @ona tiroidei. #e data acea5ta. „Vreţi 5ă vă arăt că i voi puteţi 5i$ţi energia :ntre pal$eI?.ndit1 „Sigur că 5e 9olo5e te 8ipno@a.t. atunci c. Dei $ai $ulţi veni5eră pentru că aveau pro<le$e de 5ănătate. Era$ prin5ă de propriul $eu Aoc.nd a :nceput Don9erinţa. „Diudat.? !$ 5i$ţit nevoia 5ă-$i dau Ao5 e ar9a de la g.r it. pe care pot 5ă-l :ntind oric. D. #e ce 5ă nu veniţi. -răgea$ de ea. !5tă@i e5te Don9erinţa gratuită. F$i dorea$ 5ă $ă aleagă i pe $ine pentru de$on5traţii. &u 5-a :nt.nd voi aAunge aca5ă..t de $ult dorea$. ! a că $-a$ 8otăr. $ă di5tra$ e"traordinar i r.

#e 9apt. Erau 5u9iciente $e5e de $a5aA.? „Ei a5ta 9ără 5ă <ei ni$icI? !$ @. totul revenea la nor$al. D. tu cu$ ve@i luna prin gea$ul de la <ucătărieI? „De :ntre<are e5te a5taI !i <ăut cevaI? „&u. pe r.. Privea$ :n gol. Era $ult $ai aproape i 9oarte 5trălucitoare. M-a$ 8otăr.nd a$ venit aca5ă.. Fn di$ineaţa aceea a :nceput 5e$inarul de Vindecare Geconectivă.t a$ putut de $ult. 5i$ţea$ un val de căldură :n cău ul pal$ei. Du$ putea crede altcineva.. &ici $ăcar nu citi5e$ cartea lui Eric Pearl. 9ără niciun 5cop anu$e..t 5ă-l 5un pe 5oţul $eu.$<it.. #acă :ntindea$ $.$plat. a5t9el :nc..nd a venit r.pentru $ine luna căpăta5e o proiecţie triplă. !$ :ncercat :n toate 9elurile 5ă anule@ „$iraAul?. > vec8e tea$ă de-a $ea a di5părut :ntr-o clipă..nă. „Spune-$i. la Bacău. D. Dolega $ea era 9oarte t. ! doua @i nu 5-a 5c8i$<at ni$ic. pentru $ine. :n triplu e"e$plar. Cuna 5e :ncăpăţ. !$ :nceput 5ă 5i$t i căldura plantelor. a9ară. Pal$ele $ele erau calde i parcă pul5au. Era o 5en@aţie plăcută i a :nceput un Aoc nou pentru $ine.nd. -otul era $agic i nou pentru $ine. 5unt aici. ceva 5-a :nt. #acă 9erea5tra era :nc8i5ă.. ceea ce $ie $i 5e părea de necre@utI &oaptea a$ 5i$ţit :n per$anenţă o pre5iune pe tiroidă. dar 5unt i :ntre <locuri. de 9apt.na 5pre ele. „Diudat. #acă de5c8idea$ 9erea5tra.ndul $eu 5ă 9iu pentru pri$a dată pacient.na 5ă ră$. &-a$ reu it. M-a$ tre@it că $ă Aoc tot ti$pul.nără i la 9el de „ne tiutoare? ca i $ine.t 9iecare a putut 5ă 9ie. pentru tot ce a$ :nvăţat i a9lat. Ei totu i. Pe 5tradă. ! a că $-a$ <ucurat c.t 5ă particip la 5e$inarul care :ncepea @iua ur$ătoare. dar la $ine 5e vede :n triplu e"e$plar. la 5erviciu. $-a$ apropiat din nou de 9erea5tra de la <ucătărie. !5ta $i-a arătat că. nu noi 9 .? Fn clipa aceea a$ reali@at că nu a$ de ce 5ă $ă $ai te$ de :nălţi$e. Ei 5unt la acela i nivel. pacient i practician. a a că $-a$ 9olo5it de ulti$ele @ile de concediu pe care le $ai avea$ de luat pentru anul :n cur5. ca o apă5are din5pre e"terior 5pre interior. nu tia$ ni$ic de5pre a5ta. 5unt inginer. M-a$ 8otăr.

a$ re5i$ţit apă5area pe tiroidă i $i-a$ revenit de5tul de greu.lucră$. !$ :nţele5 că eu nu tre<uie 5ă 5i$t „pro<le$ele? pacientului. dar nu 5unt eu cel care lucrea@ă?.nd1 „&u-ţi 9ace griAi. apoi a$ aAun5 :ntr-o @onă de al< 5trălucitor. de data acea5ta din5pre interior 5pre e"terior. $ult $ai puternic dec. !cu$ 5i$ţea$ doar pace.. &oi doar de5c8ide$ o u ă. #oar at. ea a :n5e$nat pri$a $ea :nt. nu a$ rinic8iul 5t. dar ni 5-a 5pu5 că nu e5te nicio 5en@aţie de durere?.nd. ci !ltcineva. cu$ ini$a a :nceput 5-o ia ra@na. Ei atunci a$ :nţele5 ce :n5ea$nă !<5olut. !$ cre@ut că toţi au aAun5 acolo unde aAun5e5e$ eu. &u era ti$p 5au 5paţiu. a$ :nc8i5 oc8ii i i$ediat a$ 5i$ţit o apă5are dureroa5ă pe tiroidă. Ei a$ ceva la piciorul drept.$plă ni$ic. $i-a$ adu5 a$inte :n g.ngă i :n piciorul 5t. 9ără 5ă tiu ni$ic.. Era o 5en@aţie de ceva cuno5cut i 9oarte apropiat. a$ 5pu5 :n $intea $ea. #e „!ca5ă?. Eternitate i %n9init. M-a$ a e@at pe $a5a de $a5aA. dar nu a$ putut 5c8iţa nici cel $ai $ic ge5t ca 5ă $ă ridic de pe $a5a de $a5aA. #e 9apt. 9iecare dintre noi avu5e5e propria lui călătorie.. lini te i $ultă iu<ire. Fn ti$p ce lucra$ cu pri$ul $eu „pacient?. #oar per$ite i 5tai lini tită?. eu nu era$ Steluţa.lnire cu #u$ne@eu.ng. cu$ re5pir 9ără ini$ă i 9ără g.nt?. a$ 5i$ţit o :nţepătură :n @ona renală 5t. Si$ţea$ cu$ $ă 5u9oc. Pentru $ine.nd colega $ea a ter$inat de lucrat. ca i cu$ $-a 9i ridicat u or.t.t noi. 10 . #ar ciudat.t. &i$ic. „!veţi o pro<le$ă :n @ona acea5taI?. nu ţi 5e :nt. Era$ cu9undată :ntr-o $are de iu<ire. a$ :ntre<at. !$ 5i$ţit i$ediat cu$ $ă „deta e@?. Si$ţea$ cu$ 5unt iu<ită. ca i cu$ 5-ar 9i pu5 un nod greu :n g.ng. D. caldă i $oale. !$ vă@ut cu$ de5părţea$ 5traturi 5ucce5ive de $ov. Da i cu$ cineva :ncerca 5ă o 5coată a9ară. &-a$ 5pu5 ni$ănui ni$ic. una cu po@iţionare gre ită. „#a. Ei i$ediat un alt g. „Bine. !u 9o5t nece5are ca$ @ece $inute ca 5ă aAung „cu picioarele pe Pă$. Sau poate că nu e5te c8iar a aI „Bine. doar era$. Ce-a$ :nţele5 pe toate.tul $eu.? > pro<le$ă corectă..

E5te i licenţiat :n p5i8ologie.inile. #i$ineaţa a$ avut 5urpri@a 5ă nu $ai 5i$t nicio durere. la ora (. cu 5peciali@area :n conducerea grupurilor. -i$p de pe5te două@eci de ani. E5te o energie de o inteligenţă deo5e<ită. 5e preling i di5par. de data acea5ta. nu avea$ $ulte variante 5pre alegere. ! treia oară a$ 5i$ţit doar lini te i pace..t 5ă prelunge5c Magia i 5ă ur$e@ i 5e$inarul de Geconectare.00. reacţione@i doar :n @ona tiroidei. 9etiţa lui 5-a :$<olnăvit. Se$inarul de Vindecare Geconectivă 5-a ter$inat. Fn5crie-te la unul dintre a5i5tenţi. !$ aAun5 de5tul de t. dar a$ 8otăr. „-re<uie 5ă-ţi 9aci Geconectarea Per5onală. Pentru @iua de 2. dar totul a 9o5t 9oarte lini tit i plăcut. KaHov a lucrat :n cel $ai raţional do$eniu cu putinţă $ 5-a ocupat de de@voltarea 5i5te$elor de ca58 9loN $anage$ent. -re<uie doar 5ă ai intenţia de vindecare.tul. Etie unde tre<uie 5ă $eargă i tie ce are de 9ăcut. iar acu$ 5tudia@ă pentru o licenţă :n do$eniul de@voltării organi@aţionale. 2.r@iu. Du a5e ani :n ur$ă.2010 &oaptea trecută a$ 5i$ţit că nu 5unt 5ingură. $ai t. !$ vă@ut din nou nuanţe de $ov.ci doar 5ă trăie5c <ucuria de a $ă Auca. Ei nici pentru @iua ur$ătoare Ltre<uia 5ă e"i5te un ciclu de 5o$n :ntre cele două edinţe de GeconectareM. ! a că a$ ră$a5 pentru ora 21. ! doua @i ur$a 5ă 9iu acolo di$ineaţa. Dineva 5au ceva :$i 5punea că :nt. %ndi9erent unde pli$< $. octo$<rie. ! a a a9lat KaHov 11 .? M-a$ :n5cri5 pe li5ta lui KaHov %tai Sa$el5on.i 5e va vindeca tiroida i. „-u c8iar te 9aci <ine.10.r@iu aca5ă i $-a$ du5 repede la culcare.00. pentru cele $ai $ari co$panii din %5rael. un $edic p5i8iatru. ! doua oară a$ 5i$ţit cu$ :$i a$orţe te g.? Fncă o con9ir$are pentru $ine. ganglionul durero5. Dolega $ea a 9o5t. Ca 5e$inar a$ ale5 5ă 9iu de $ai $ulte ori pe po5t de pacient. D8iar 5i$ţea$ cu$ nodulii 5e $ic orea@ă.

$pla ni$ic rău?. Sen@aţia a :nceput de la $iAloc :n 5u5..t pri$a.i $-a$ 5periat.nd. Era ca o 5en@aţie dureroa5ă..inile. Ei.? „Bănuie5c că tu conduci.nă i 5u< pleoape a$ 5i$ţit răcoarea g8eţii.. &u 5i$ţea$ ni$ic $ai deo5e<it dec. Ca un $o$ent dat. Era 9oarte puternic.nă aiciI? „Du $a ina. KaHov $-a :ntre<at1 „Du ce ai venit p. &u 5e gră<eau. Viaţa pentru el 5-a 5c8i$<at <ru5c. Ei totu i. :n acela i ti$p. P. a$ 5i$ţit :nt.? KaHov a @. avea$ 5en@aţia că „totul e5te <ine. 5taţion. Era ora 12.$<it i nu a 5pu5 ni$ic. >ricu$. prin 9iecare particulă din $ine. dec. D.. pe care l-a$ 5uportat $ai <ine.. dar apoi a$ tiut că a a tre<uie 5ă 9ie.. Fnt. Ei 5tau :n celalalt capăt al Bucure tiului. ca atunci c. Ei din nou 9oc $ dar un 9oc $ai <l. !poi a$ 5i$ţit g8eaţă.. D. !$ prin5 toate 5e$a9oarele pe verde. a$ 5i$ţit cu$ un 9ier :nro it :n 9oc trece :ncet prin $ine. eu conduc. ! trecut greu de acea5tă @onă.t c. ! ră$a5 :n ur$ă o 12 . Mii de ace parcă $ă atingeau.t 5ă ai o 5tare de <ine. Ca ora 21.tului i a capului. #eodată. apoi ca i cu$ ini$a 5-ar 9i oprit..i palpitaţii. Stai departeI? „#a. Era$ tra5ă :n 5u5 de o $. acea5tă 5en@aţie era $ai u or de 5uportat.00 era$ pregătită 5ă intru pentru pri$a edinţă de Geconectare Per5onală. Diudat.de5pre $edicina alternativă i de5pre do$eniul vindecării.t :n celelalte @ile. Si$ţea$ cu$ $ă puri9ică prin interior. Parcă era$ recon9igurată prin 9iecare celulă. ! cuprin5 i $. apoi o răcoare 5uporta<ilă.nd <ei doar 9oarte puţin. la 5e$inarul de Vindecare Geconectivă. Ca 9el de greu a 9o5t i c. Era$ puţin a$eţită.00 noaptea. Sloiuri de g8eaţă care urcau :ncet prin $ine. Si$ţea$ că 5e :nt. Parcă tre<uia 5ă aAung la ti$p acolo.nd ti$p :ndelungat. !$ plecat 5pre ca5ă. !$ 5i$ţit o căldură prin interior.nd a trecut prin @ona g. Ma ina parcă a $er5 5ingură. a tre<uit 5ă $ă a e@ :n pat. at. cu 1)0 de grade.nă nevă@ută. la 9el a$ păţit :n 9iecare @i. !$ aAun5 aca5ă i $-a$ 5c8i$<at. că Mie nu $i 5e poate :nt.nd 5-a ter$inat.$plă ceva.nd a aAun5 :n @ona ini$ii.

„!i tra5 lo@ul c. Ei. Spre 59.ntei puternice i li9tul n-a $ai 9uncţionat.? &-a$ :nţele5 ce a vrut KaHov 5ă 5pună cu a5ta. Ei atunci a$ tiut că at. Era pentru pri$a oară c. !ceea i căldură prin $ine. după care a$ $er5 la culcare. Mi-a$ notat apoi ceea ce 5-a :nt. pentru a doua edinţă de Geconectare Per5onală.nd reali@a$ ace5t lucru. !$ atin5 din gre eală u a li9tului. a$ :ntre<at1 „Dine 5unt eu. Si$ţea$ 9oarte puternic $iro5ul de no"e i $ă deranAa. Fntr-un 9inal. Steluţa. %$ediat după aceea i-a revenit.t p. =n 5o$n odi8nitor i 9ără vi5e.10.. „ca după <oală?. !$ trecut pe la 5erviciu. !$ aAun5 la KaHov. Sen@aţia că 5unt „tra5ă din $ine? :n toate părţile. Ei 9iecare copac $iro5ea alt9el.$plat pe5te @i. i-a$ $ulţu$it i a$ plecat 5pre 5ala unde 5e ţinea 5e$inarul de Geconectare. D. #oar 9ăcea$ ceea ce tia$ că tre<uie 5ă 9ac.r it a$ 5i$ţit cu$ $ă rote5c :n 5paţiu i-$i 5c8i$< po@iţia :n $ine.. #i$ineaţa $-a$ :$<răcat i a$ ie it din <loc.. Si$ţea$ alt9el dec. tigător. 13 . #i5tingea$ $iro5ul 9iecărui copac.nd l-a$ vă@ut. M-a$ ridicat din pat i a$ dat dru$ul la apă :n cadă. Magie.ţiva @eci de $etri. de la di5tanţă de c. 2+. „!cu$ tiu că 5unt !ca5ă i tiu că 5unt vindecată de cancer? $ a a a$ 5i$ţit i a5ta a$ 5pu5.5en@aţie grea. ! doua oară a$ apă5at corect i li9tul a pornit 9ără pro<le$e. ! :nceput apoi edinţa de Geconectare. -otul era ciudat. -u ai ale5 5ă pără5e ti 9rica. din nou. !u apărut ni te 5c. !i pri$it un dar. Etia$ doar că tre<uie 5ă 9ac <aie. KaHovI Sau ce 5untI? „=ită :ntre<area a5ta. &u era nici ur$ă de 9rică 5au de :ndoială :n $ine.2010 &oaptea trecută a$ dor$it <ine. Parcă nu era$ eu. !i 5i$ţit ceva :n noaptea acea5taI? %-a$ pove5tit ceea ce trăi5e$.nă acu$. :n cuvinte.t e5te pentru noaptea aceea. ca 5ă la5 cererea de concediu. #oar <ucură-te de el. &u pot 5ă 5pun $ai $ult.. #ar a5ta a$ 5i$ţit. aceea i răcoare.

#e data a5ta. dar la 9el de neplăcut. #e la aparta$ent la aparta$ent.2010 #in nou.ndu-$ă de pe 5caun..tul. Si$ţea$ cu$ ane5te@ia prinde tot g. Mi-a$ dat 5ea$a i că a$ 5căpat de :ncă o tea$ă. $i-era 9rică. Ei tot la ora 12. !poi a$ 5i$ţit g8eaţa i la 59. dar o variantă $ai u or de 5uportat. 9ără 5ă $ă apropii de u ile aparta$entelor pe l. tre$ura$ i :ncerca$ 5ă 5cap de 5en@aţia aceea.. El 5e nu$ea1 „Fn ce aparta$ent e5te o doa$nă?.nd urc 5cările. -otul 5e$ăna cu un atac de panică :n $iniatură. c.nd venea$ 5pre ca5ă. !$ intrat :n ca5ă. dar i 5pre @ona rinic8ilor i a plă$. a<ia c.Seara. după reţeta din noaptea precedentă. 5i$ţea$ un alt $iro5 de par9u$. !cu$ a$ urcat 9oarte repede. tre<uia 5ă 9ac „8altă? la etaAul doi. ridic. avea$ i$pre5ia că nu $ai pot 5ă re5pir.10.nd a$ urcat 5pre aparta$entul :n care locuie5c. din nou 9ocul. tia$ :n care $a ină 5e tran5porta5e <ăutură. !$ 5i$ţit „p.r9ul degetelor de la picioare?. prin $ine. Eu pot re5pira 9oarte u or i 9ără 5ă-$i 9olo5e5c g. devenea$ palidă.nd a$ co<or. ca i cu$ a pluti.ngă care trecea$.r it. „9ierul :nro it :n 9oc? 5-a pli$<at :ncet. a$ Aucat un nou Aoc. !$ o<5ervat ceva nou.nilor.ntar. Ei a5ta. o noapte 9ără vi5e i cu 5o$n odi8nitor. 2*. &u $ai o<o5e5c c.teva 14 . de la di5tanţă.i.00 noaptea. !vea$ c. !cu$ tia$ că totul e5te a a cu$ tre<uia 5ă 9ie i $-a$ culcat i$ediat după aceea. Mi-a$ dat 5ea$a de a5ta. #e o<icei. Fnt. D.t din pat. $-a$ apropiat de c. -otul 5-a repetat.tul. $-a$ 5c8i$<at i a$ $er5 din nou la culcare. D. Si$ţea$ $iro5ul de vin.nă :n v. Mă 5i$t u oară.nd a$ aAun5 :n 9aţa u ii de la intrarea :n aparta$ent. !cu$ tiu că acea5tă 5en@aţie nu-$i poate 9ace ni$ic. a intrat :n Aoc tot corpul. pentru că putea$ di5tinge $iro5ul de par9u$. 0rica de ane5te@ie la 5to$atolog. 9ără 5ă o<o5e5c 5au 5ă re5pir greu.

. #e o 9orţă atotputernică. Pe dru$. Sunt tot un o$. dar pentru $ine e5te doar %u<ire pură.Hilogra$e :n $inu5. de5pre luna vă@ută :n triplu e"e$plar i ce a$ 5i$ţit :n cele două nopţi după Geconectarea Per5onală. a$ :nceput 5ă @. !$ plecat apoi 5pre ca5ă. %n9init i &i$ic :n acela i $o$ent. Deva :$i 5pune că tre<uie 5ă nu la5 e"perienţa acea5ta 5ă-$i do$ine viaţa. Deva 5e $odi9ică :n $ine. M-a$ 5i$ţit $inunat i $-a$ <ucurat de 9iecare clipă pe care a$ petrecut-o aici. =lti$a @i de 5e$inar.. Eu a$ 5i$ţit că levite@. „Etiu că nu 5-a ter$inat aici. !cu$ 5i$t că 5unt iu<ită. Mă 5i$t din ce :n ce $ai <ine. :n două @ile.ngă $ine. Eu a$ ale5 acu$ 5-o nu$e5c Eterna %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. colegul $eu de la 5e$inarul de Geconectare i 5tudent la $edicină. de 9apt. !5ta a$ :nţele5 acu$. Văd cu$ toate durerile $ele vec8i di5par :ncet i organi5$ul 5e o<i nuie te cu ceea ce pri$e te. Pur i 5i$plu.teva Hilogra$e. Să $erg $ai departe. Fnainte de a pleca. -udor. ! treia @i totul a decur5 după ritualul deAa cuno5cut. !$ con tienti@at o altă 9rică pe care a$ pără5it-o. dar $ai <un i $ai 5ănăto5.nd 5-a ter$inat totul i a$ putut 5ă ador$ :n 59. ! :nceput cu$va cu @ona coloanei. a$ @. căreia unii dintre noi Fi 5pun #u$ne@eu. &u $ai era nevoie 5-o pă5tre@ l. -u tii de ce ai ale5 a5ta.$<it i i-a$ $ulţu$it. a :nţele5 a5ta :naintea $ea. Sen@aţia aceea de corp u or.t ţi-o poţi i$agina. Sunt parte din Ea i Ea e5te :n $ine. #eAa trec $ai u or prin toate 15 . 0rica de apă $ care era. nu te :ngriAora.$plăI? „E5te doar ceea ce ţi-ai ale5 tu 5ă e"peri$ente@i.? !$ :$<răţi at-o. tia$ c.. ->-=C e5te %u<ire. E5te $ult $ai puternică i $ai 9anta5tică dec. E5te doar alegerea ta. :n perioada re5pectivă. deg8i@area dorinţei de a 9i iu<ită.$<e5c. i-a$ pove5tit lui Jelen Lpro9e5orul care a 9o5t :$preună cu noi la partea practicăM. Ei a$ 5lă<it c. era c8iar reală. ! adar.. %ar Eu 9ac parte din Marea 0iinţă de Cu$ină.. Eternitate. Cu$ină. !$ aAun5 aca5ă.r it. E5te nor$al ce $i 5e :nt..

$plat? cu $ine. Ei atunci a$ de5c8i5 cartea lui Eric Pearl.t ni te $ărunţi . nu $ă 5i$t deloc 5ingură i ceva :$i 5pune p. dar $-a$ :ntor5 i i-a$ dat toţi <anii $ei.? „-re<uie 5ă 9ii $ulţu$it cu ceea ce pri$e ti.i i-a$ dat de po$ană unei 9e$ei <ătr. „Sunte$ aici 5ă-ţi 5pune$ 5ă continui ceea ce 9aci. Seara. 9oarte clar i 9oarte inten5. A doua lecţie1 „Deilalţi acceptă ceea ce le 5pui.? !$ :nţele5 că :ncă nu e5te $o$entul. 0u5e5e alegerea $ea. !cu$ 5-a ter$inat totul. la :nt. propriul $eu !devăr.10. ca 5ă-$i 9ie $ai u or.? #ar atunci a$ :nţele5. doar pri$e te.nd $ă :ntorcea$ 5pre ca5ă.2010 M-a$ tre@it 9oarte u or.5en@aţiile de 9oc/g8eaţă/9oc $oderat.. :n a9ară de noi :n ine. 2(. la a5e 9ără un 59ert. !5tă@i a 9o5t o @i deo5e<ită. &u 5unt pregătită 5ă le 5pun celorlalţi. pentru alegerile noa5tre.tI Bine. dar nu-$i aAung <anii. Era$ at. care $i-a $ulţu$it. ! 9o5t intere5ant că a5tă@i a$ putut re5i$ţi toate $i cările de la 5e$inarul de Geconectare. !$ :ncercat 5ă le vor<e5c copiilor $ei de5pre a5ta. a$ :nt. > @i cu lecţii pentru $ineO Prima lecţie1 „0iecare a ale5 5ă 9ie acolo unde e5te. a a cu$ i el ale5e5e 5ă 5tea :n 9rig i 5ă cer ea5că. Ei ni$eni nu e5te ră5pun@ător. 5unt lini tită i tiu că voi avea un 5o$n 9ără vi5e. &u 5unt deloc o<o5ită i a$ dor$it :ntr-adevăr 9oarte <ine. &u $ai avea$ dec.nă i cu$ tre<uie 5ă re5pir. &-a$ reu it dec. Dopilul 5-a uitat la $ine i $i-a 5pu51 „#oar at.ne.t de <ucuroa5ă i 5i$ţea$ cu$ „ini$a :$i dă pe a9ară? de at.$plare.. &u tre<uie 5ă te 5i$ţi ră5pun@ător pentru 5oarta ni$ănui?.ta iu<ire pentru toţi i pentru toate.lnit un copil care cer ea. A treia lecţie1 „>rice practician :n Vindecare Geconectivă i Geconectare tre<uie 5ă 9ie pregătit pentru un 16 . doar dacă e5te deAa !devărul tău?.t 5ă-i 5perii i 5ă-i 9ac 5ă creadă „că ceva 5-a :nt. Mai :nt. c. &i$eni nu $ă o<liga5e 5ă-i dau ceva.

a a că ea 5-a reluat.. El tie pentru ce a venit. iar eu :$i pierdea$ claritatea vederii. Ce-a$ pove5tit colegilor prin ceea ce a$ trecut.$<it :nţelegători i c8iar $-au 59ătuit 5ă $erg la $edic pentru intervenţia c8irurgicală. Deea ce tre<uie 9ăcut pentru pacient. Ei au @. colegii $i-au 5pu5 că $-au 5unat c. Fncepu5e$ 5ă $ă 5i$t :ngrădită 17 . eu 5au #u$ne@euI? Ca 5erviciu. !<ia $ă tre@i5e$ i. -ele9onul $eu nu a :nregi5trat :n5ă ni$ic... a9ară era 9ru$o5. 9runtea $i-a devenit grea. ! 9o5t ca o pre$oniţie. nici la apeluri pri$ite. &u tiu de ce. :n ti$p ce :ncerca$ 5-o conving pe !lina 5ă $ă la5e 5ă-i 9ac o edinţă de Vindecare Geconectivă. #orea$ 5ă-i treacă durerea de cap. 5e 9ace oricu$.nd era$ la 5e$inar.... Eric Pearl :ntre<a5e odată. doar a<andonea@ă-te?. #oar că $-a$ 5trăduit prea tare. Ca ora 11. au@ea$ clar picăturile de ploaie. nici la cele nepreluate. :n ti$pul Vindecării Geconective.+0 a9ară ploua. &u a5ta e5te calea. A treia lecţie1 „&u :ncerca 5ă tran5$iţi ni$ic 5pre pacient. !$ 5i$ţit atunci un val de energie rece.dru$ anevoio5.. Pentru !utovindecare. 5t. Ei atunci a$ :nţele5 că $i-au tre<uit două lecţii. la :nceput?. Fncă nu 5unt pregătită 5ă a$ propriul $eu !devăr. ca 5ă văd ce tre<uie 5ă văd. -re<uie doar 5ă $ă Aoc. Bine:nţele5 că a$ 9o5t re9u@ată. Si$ţurile tale te pot :n ela?. !$ :nţele5 a5ta. -re<uie 5ă a$ ră<dare..2010 ! doua @i cu lecţii pentru $ineO Prima lecţie1 „&u te lua după aparenţe. 2). 5pu5 celorlalţi...nd $-a$ uitat :n5ă pe 9erea5tră. D.. !$ :nţele5 că 9iecare pri$e te doar ceea ce tre<uie 5ă pri$ea5că i că eu nu tre<uie 5ă $ă 5trăduie5c deloc. pe cineva1 „Dine pre9eraţi 5ă vă 9ie #octor.. A doua lecţie1 Se pare că n-a$ :nţele5 prea <ine lecţia nu$ărul 2 de ieri. =nul dintre colegi a avut o durere de cap i eu a$ :ncercat 5ă 9olo5e5c cele :nvăţate la 5e$inarul de Vindecare Geconectivă. Să nu la5 lucrurile a a.nd :n pat.10. dar :n acel $o$ent $i-a$ dorit din nou ca anul 2011 5ă-$i aducă o 5c8i$<are a locului de $uncă.

D. :n5ă. Fntr-un 9inal. 2'. Ei atunci 5-a :nt.teva valuri reci care au trecut prin $ine. i$aginea a revenit la nor$al i a$ :nc8i5 televi@orul.nd. M-a$ tre@it :n5ă cu 5en@aţia unor degete invi@i<ile. Deva ca o <oare interioară.tul pe interior. care :$i $a5ea@ă g. a$ g.$plat ceva. dar eu nu tiu ni$ic de5pre acea dată. %$aginea 5-a 5c8i$<at <ru5c i a apărut un cadru de culoare neagră.2012?. #ar nu a$ dat atenţie. Prima lecţie1 „&iciodată nu e5te prea t. Mai 5cria ceva $ai $ărunt. $i-a$ 5pu5 :n g..nă :n $artie?. „Ziua i luna?. ! 9ăcut deAa două edinţe de Vindecare Geconectivă i era 9oarte :nc.. Bine.nă acu$. ! a că a$ căutat pe %nternet.nd a$ ador$it.. Spre 5eară $-a 5unat Mi8aela. Cu$ina tie ce tre<uie 5ă 9acă i 5ingură. uita5e$ televi@orul pornit.ntată.. E5te ceva :n legătură cu „Pri$ul val?. ace tia vor 5cădea i vor di5părea. -re<uie 5ă recuno5c că $i-a 9o5t greu 5ă-$i accept propria gre eală. ca 5ă recuno ti că te-ai :n elat?. P. !tunci a$ :nţele5 că a$ vă@ut 5cri5 „21. pe care 5cria $are 2012. Pur i 5i$plu. o colegă de la 5e$inarul de Vindecare Geconectivă. parcă era$ :ntr-o cu că. Ca 5erviciu a$ cre@ut că au di5părut ni te docu$ente. dar 9oarte u oare. Era$ de5tul de o<o5ită. Ca 9el de repede.2010 &oaptea trecută a$ $ai 5i$ţit c. :n Ao5ul cadrului re5pectiv. „Mai 5tau p. a$ cre@ut că dacă ţin $. 18 . nu e5te nevoie 5-o direcţione@ eu. #i$ineaţa a :nceput a treia @i de lecţii pentru $ine. !$ :ncercat apoi 5ă dor$ puţin. !cu$ tiu că nu e5te nece5ar 5ă pun $.acolo.t.r@iu. :n alt do5ar.na pe nodulii de la g.na acolo Lpoate c8iar nu tre<uie 5ă 9ac a5taM i nici nu tre<uie 5ă 9olo5e5c auto5uge5tia. $ă 5u9oca$.12. le-a$ gă5it i $i-a$ dat 5ea$a că a$ gre it.10.ndit. Mi-a$ cerut 5cu@e de la cei pe care :i :nvinovăţi5e$ degea<a. dar a$ 9ăcut-o. M-a$ apropiat de calculator i a$ vrut 5ă lucre@. !$ lă5at lucrurile la nivelul ace5ta i a$ $er5 la culcare. Mă uita5e$.

!<ia acu$ pot 5ă 5pun că a$ lă5at trecutul 5ă plece cu 19 . M-a 5unat Mi8aela.nă i la cantină. 5ă ră$. 0oarte reale i o<o5itoare. Singurul lucru pe care tre<uie 5ă-l 9ac e5te 5ă-$i aduc a$inte de Mine.. a$ reu it 5ă-i 5pun 5oţului $eu1 „-e rog. care !cu$ tiu că e"i5tă. Mai cal$ă. $ai lini tită. dar toată @iua a$ 5i$ţit nevoia 5ă 5tau c. F$i @.t de o<icei1 „! putea veni pentru o @i.r@iu?... Ei >a$enii erau $ai 9ru$o i i $ai <uni acolo. „Etii că a5tă@i 5unt e$i5ii $ari de pla5$ă din 5oareI? &u tia$.r@ieri :n re@olvarea pro<le$elor de la 5erviciu. -otul e5te $ai u or acu$. !$ ră$a5 cal$ă i a$ :nţele5 că toate au un ro5t.2010 &oaptea trecută au 9o5t doar vi5e. D8iar i la 5erviciu $ă 5i$t <ine. niciodată. Fnainte nu $i 5e :nt. viaţa 5unt $ai 9ru$oa5e. !$ redevenit !ca5ă. cul$ea.$pla a5ta. -re<uie doar 5ă ai ră<dare?. F$i e5te 5u9icient 5ă tiu că ceea ce a$ 5i$ţit e5te real i că Miracolul e"i5tă. Fnt. vino la Bucure ti la 59. Vor<i$ $ai t. Cu$ea.? !$ :nţele5 că ni$eni nu e5te de ne:nlocuit i. #upă $ulţi ani. Si$t că a$ revenit !ca5ă. $ai 5enină. &u $ai tre<uie 5ă a tept niciun ră5pun5.i a 9o5t ca o eli<erare pentru relaţia $ea cu Mi8ai.10. 20. Eu 5unt alt9el. a$intirea.$<e5c i aud 9oarte de51 „De <ine că aţi venit..t de 9ru$oa5ă.r it de 5ăptă$. E5te at.. Ei tot după $ulţi ani. P. !$ re$arcat că dacă ţin oc8ii :nc8i i i 5unt a9ară. Pri$e ti ceea ce e ti?. Ei c8iar a a a 9o5t. nu $-a$ enervat c.nă?.A doua lecţie1 „0iecare lucru are $o$entul lui pentru re@olvare. ră5pun5ul a venit alt9el dec. nu $ă $ai deranAea@ă dacă 5e trece pe5te $ine. Să nu $ă 5c8i$< niciodată. toate 9etele 5e poartă alt9el.t $ai $ult la 5oare. #e data acea5ta.nd au apărut :nt. $ă a9lu cu9undată :ntr-o $are de ro u inten5.. $ai $i5terioa5e. A treia lecţie1 „Cegea atracţiei 9uncţionea@ă.n un copil cu oc8ii $ari de5c8i i 5pre !devărul $eu.

ndit că 5e :ndreaptă i aAunge la ora 12. -otul 5e repeta de trei ori pentru $ine. !<ia :ntr-un t.$plat. !poi $-a$ vă@ut conduc. Ei a a 5-a :nt.. au $ai apărut :ncă două ur$e de avion. %ntere5ant că. dar nu 5c8iţa niciun ge5t. ace5ta a pornit $otorul i a plecat :nainte 5ă produc vreun accident. Eo9erul era :năuntru. %$ediat după a5ta. 20 .r@iu. Fn lu$ea $ea.nd. !u 9o5t $ulte eli<erări i totul a 9o5t 9oarte 5olicitant pentru $ine. de5părţită tot :n două $ o parte vi@i<ilă i o parte invi@i<ilă. care a di5părut 9oarte repede. !$ vrut atunci 5ă văd ce-$i arăta.adevărat. #i$ineaţa $-a$ tre@it o<o5ită.nt.$pla !ici. Ei ea c8iar a5ta a 9ăcut. $a ina $ergea doar cu 5patele i 5e :ndrepta 5pre o alta care 5taţiona. totul e5te !cu$ :$părţit :n două Au$ătăţi per9ecte $ una de Cu$ină i una de =$<ră $ iar Cuna e5te 9oarte i$portantă pentru $ine. !$ vă@ut o ur$ă al<ă de avion. !$ intrat :n <ucătărie i $-a$ uitat pe 9erea5tră. !$ ie it pe <alcon i $-a$ uitat la cer. :n dreptul $eu. &u era nicio ur$ă de v. care era :ntr-o po@iţie de „9ără 10?. ! doua oară c. =r$a al<ă de avion era la 9el de vi@i<ilă. !$ privit la planta din 9aţa 9ere5trei i. dintr-o dată.nge u5cat.nd Cuna voia 5ă-$i 5pună ceva. a apărut o ceaţă al<urie. %ar Cuna era pe partea 5enină a cerului. 9oarte aproape de po@iţia iniţială i care au ur$at acela i tra5eu.. !poi $-a$ g. 9ie el oric. 5u< <ăr<ie $i-a apărut.. o pată ca de 5.t de 9irav. dar ur$a $ea de avion 5e prelingea u or 5pre po@iţia pe care o dorea$ eu. Da i cu$ „5-au de5picat apele?. Fn clipa aceea. i$ediat după aceea. dar de5părţi5e cerul :n două1 o parte 5enină $ cea pe5te care trecu5e $ i o parte al<urie. M-a$ apropiat din nou de 9erea5tra de la <ucătărie. %ndi9erent ce 9ăcea$.. 9ără 5ă 9ac niciun e9ort. :n vi5.ndit că va aAunge la po@iţia de „ i 10?. $-a$ g. Se pare că orice Magie 5e poate :nt. !$ reu it c8iar 5ă-i 9ac o 9otogra9ie.

10. „#u$ne@eu e5te Cu$ina? $ #u$ne@eu c8iar e5te Cu$ină i energie. Mă 5i$t ca un copil care :nvaţă pri$ii pa i. „Sunte$ aici ca 5ă te aAută$ 5ă :nţelegi ce e ti. #upă aceea. 1. Mi 5-a părut că 9ăcea$ ceva ce el nu. :ncă o dată.. „Sunte$ 9ăcuţi după c8ipul i a5e$ănarea Cui? $ Energia i Cu$ina din noi 5unt parte din Marea de Cu$ină i de Energie. 5-a de5c8i5 o 9erea5tră audio pe %nternet. !poi aud cu$ 5e preling picăturile de apă pe viţa-de-vie.na cu care-l ţinea$ pe Virgil. Da o 5evă care 5e 5curge. Mi-a$ retra5 9oarte repede $.i dorea. !$ privit din nou cu atenţie. #upă aceea. ca i cu$ l-a 9i avut :n pal$ă.!5tă@i e5te o @i :n care au@ul $eu a aAun5 la cote ne<ănuite. apoi 5-au :ntin5 5pre tiroidă. Pe 9iecare 9run@ă :n parte. iar eu aud 9iecare picătură.nt. Pri$a dată.na. 21. Dineva arunca5e ni te apă. de trei ori. 5ă nu uit ceea ce :nvăţ acu$. care e5te c8iar %nteligenţa i Don tiinţa =niver5ală. 0ără 5ă 9ac ni$ic. Vreau 5ă ţin $inte.nă la nivelul capului $eu. 2. a 9o5t ca i cu$ :nţele5e5e$ trei !devăruri.2010 &oaptea trecută a$ 5i$ţit din nou valul de energie prin $ine. care a @<urat p. !$ 5i$ţit cu$ o parte din energia $ea trece 5pre el. #e data acea5ta. $-a$ a e@at la calculator. a$ vă@ut un 9luture 5plendid. 2.? !$ de5coperit :n 9elul ace5ta o $editaţie care :$i 9ace <ine. #e data a5ta a 9o5t doar o răcoare 5uporta<ilă. 21 . de i nu 5e 5i$te nicio adiere de v.. Sen@aţiile de ar5ură puternică au 9o5t $ai ale5 :n @ona ini$ii. Ce aud ca i cu$ cineva ar <ate din pal$e. #i$ineaţa. care a trecut i prin $. !ud cu$ 9run@ele plopului din 5patele <locului 5e $i că u or. pri$ele cuvinte. C-a$ vă@ut clar. De <ine că a$ ace5t BurnalP Seara a venit Virgil. „Să nu-ţi 9aci c8ip cioplit? $ &u poţi ciopli ceva care e5te ne$ărginit.

Să 9ie totu i i e$oţiile $ele o piedică :n edinţele de Vindecare GeconectivăI !u contri<uit cu ceva 5en@aţiile de tea$ă i vinovăţie. 5patele :l durea $ai puţin. D. %-a$ pu5 $.nd a$ pli$<at $. 9ără 5ă vreau.na pe5te c. :n $o$entul :n care l-a$ rugat 5ă-$i arate unde 5i$ţi5e „că-l $ăn. #e data acea5ta doar c. D. Mi-a dat totu i voie 5ă $ă $ai Aoc o dată. 9iind 9oarte ancorat :n realitatea $aterială. !5tă@i a$ $ai :nvăţat ceva. i 5-a 9ăcut 9oarte 5o$n. Sunt din nou val de energie i 5i$t nevoia 5ă ţin $. &ici capul nu-l $ai durea. Si$patic a 9o5t că.inile prin aer. :ncă nu a$ un ră5pun5 pentru ace5te :ntre<ări. M-a$ retra5 :n5ă repede. !$ dorit 5ă vadă i Virgil ceea ce eu deAa tia$ ca 9iind adevărat $ i nu $i-a reu it.!5tă@i. #ar. P. a$ 9o5t 9oarte atentă. :l durea 5patele de5tul de tare. dar nu a 5i$ţit ni$ic. alta răcoroa5ă.nă. cu toate a5tea. ! doua oară a 5i$ţit doar că-l $ăn.nd 5-a tre@it. Virgil $i-a dat voie 5ă e"er5e@ pe el. deoarece $-a$ g. pentru că e5te un $e5aA pe care poate 5ă-l :nţeleagă corect. a a că ne-a$ culcat puţin. 0iecare plantă avea propria a$prentă energetică. Dred totu i că $-a$ 5trăduit prea $ult. D. !$ 9ăcut-o de trei ori. Virgil. D.teva $inute i n-a 5i$ţit $are lucru. Bine:nţele5 că i 5-a părut nor$al. E5te 9oarte inteligentă acea5tă energie.ncă :ntregul corp. 9ără 5ă tie că a 9ăcut ace5t lucruM. Era o durere care per5i5ta de o 5ăptă$. dar i a5ta era a a cu$ 5e a tepta 5ă 9ie. #upă a doua edinţă.ng. l-a durut puţin capul.na pe 9runte i l-a $ai lă5at.teva plante de a9ară. ceva 5-a :nt. Vindecarea Geconectivă.nă i piciorul 5t. alta doar $ă :nţepa :n pal$ă.nd a plecat 5pre Bacău :n 5eara acea5ta. pe care le-a$ 5i$ţitI !cu$. Pri$a dată au 9o5t „regi5tre? vi@i<ile Lc8iar a $i cat degetele de la $. $i-a arătat e"act @onele pe5te care :$i pli$<a5e$ $. a pri$it doar acea5tă 5en@aţie.ndit că 5-ar putea 5ă-i 9ac rău..nă i aura o au 22 .na pe 5patele lui Virgil.nd a venit la Bucure ti.$plat.ncă pielea?. 0iecare pri$e te ceea ce poate 5ă recunoa5că. =na era caldă..

!$ avut i o 5en@aţie de a$orţeală :n Aurul 23 . nu tre<uie 5ă ceri ni$ic. 5o$nul e5te pro9und. toate lucrurile lip5ite de valoare.nd a$ 9o5t :n Cu$ina al<-5trălucitoare. #i$ineaţa. lăco$ia i di5trugerile. ca după o <oală. Prin deconectare. oriunde i oric.nt.. 5ă trec pe5te ace5te 5en@aţii. -otul 5-a repetat de trei ori.11. 5-a pierdut Miracolul. dar s a c!"ti#at E"perienţa..2010 &oaptea trecută a$ 5i$ţit aceea i ar5ură ca de 9oc. la $o$entul re5pectiv. plante. „->-=C e5te %u<ire? $ !$ 5i$ţit a5ta. „#u$ne@eu e5te pretutindeni? $ Sunte$ cu9undaţi :n acea5tă Mare de Energie =niver5ală. $ă tre@e5c o<o5ită. %nteligenţa =niver5ală tie totul. D. Ei totu i. Pri$e ti doar ceea ce e5te potrivit pentru tine. de la o altă di5tanţă. 9ără vi5e.ndu-5e :ncet prin Mine. !$ avut :n5ă tot ti$pul 5en@aţia că nu 5unt 5ingură i că nu tre<uie 5ă-$i 9ie 9rică. aceea i 5en@aţie că a$ :nţele5 :ncă trei !devăruri. „>$ul 5-a deconectat 5au a 9o5t deconectat de la acea5tă %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală i a trăit independent? $ >$ul a ale5 5ocietatea de con5u$ i a uitat de 5piritualitate. 2. pli$<. ni$ic altceva.11. ! ale5 lip5a de re5pect pentru Pă$. 2. Ei a 9o5t una u oară. > 5i$ţi pentru 9iecare plantă :n parte. Viaţa e5te o 5erie de lecţii pe care tre<uie 5ă le :nveţi.nd. 02. &u tre<uie 5ă ceri voie. 01. &u era dec.nd totul 5e ter$ină. aroganţa.t %u<ire acolo. ani$ale Ltoate 9iinţe viiM. F$i e5te $ult $ai u or acu$.di9erită. 1.2010 &oaptea trecută a 9o5t doar o 5ingură trecere de 9oc. ! ale5 5ă tran59or$e :n i$portante. c.

dec. Da i cu$ ceva 5-a 5c8i$<at :n $ine i a$ 5căpat de tot ceea ce nu-$i $ai tre<uia. a$ dorit 5ă note@ ceva :n Burnal.r@iu1 . l-a$ o$or. „!legerea e5te a noa5tră.. e că a$ :nceput 5ă-$i pot reduce inten5itatea durerilor de cap.te 2 24 .tului. D. o nouă 5erie de trei !devăruri :nţele5e. #oar noi 9ace$ alegerile :n viaţă. !$ vă@ut cu$ din $ine ie ea ceva ca un <alaur 5au un vier$e uria . #i$ineaţa. Fnt.nd $-a$ tre@it. !poi a$ vă@ut trei poru$<ei al<i. pe cerul 5enin. !ve$ $ai $ulte căi $ i noi alege$ pe care 5ă $erge$.t dacă ni le i$pune$ noi. -re<uie 5ă a5culţi i 5ă o<5ervi 5e$nele i lecţiile pe care le pri$e ti :n 9iecare @i. Eti$ că Spiritul Lenergia lui #u$ne@euM nu $oare. #e 9apt. ni$eni altcineva.. 0i@ic. a$ 5i$ţit că ceva a 9o5t di5tru5 :n 9iinţa $ea. :n ti$pul @ilei $ trei treceri de energie prin $ine. -rinitatea a 9o5t pre@entă pe tot parcur5ul celor 10 @ile de e"perienţe3 2 @ile " 2 treceri Q L1R1R1M @ile cu 2 lecţii/@i Q SL1 @i " L2R1M treceriM R L1 @i " LoglindaT1R2M treceriM R L1 @i " 1 trecereMU cu 5erii de c. „Dere i ţi 5e va da? $ =niver5ul e5te in9init i poate 5ă ne o9ere tot ceea ce ne dori$. 2. &u e"i5tă li$ite. 1. 02. De e5te intere5ant. Sen@aţia a$ perceput-o :n @ona capului.11. c.nd a$ 9ăcut a5ta. &u tiu :ncă de ce o 9ac. 2. „!devărul e5te :n noi? $ Fn !#&-ul no5tru. Eti$ cu$ 5ă ne contopi$ cu %nteligenţa i Don tiinţa =niver5ală. apoi căldură plăcută i din nou răcoare. -re<uie doar 5ă :i per$ite$ !devărului 5ă apară la 5upra9aţă. !5tă@i a$ 5i$ţit $ de data acea5ta..0ocul lăuntric a 9o5t puri9icator.t. dar 5igur o 5ă-$i 9olo5ea5că $ai t.ndire i con tiinţă. noi cunoa te$ !devărul.i răcoare. prin g.2010 &oaptea trecută a$ avut iară i un „vi5? 9oarte real.g. C-a$ lovit i l-a$ di5tru5. pentru că ave$ Ci<erul !r<itru? $ #oar Eu aleg ceea ce 5unt i de ce parte 5unt. ci $erge !ca5ă.

&u $ai tre<uie 5ă revin la ea. cu $ultă atenţie i cu 5enti$entul că tre<uie 5ă văd ceva. a venit cu$va din 5t. !$ cre@ut că e5te un avion. Ca 5erviciu a$ 5i$ţit tot ti$pul ca o răcoare :n interior. :n colţi orul cel $ai a5cun5 din 0iinţa $ea.. dintr-o dată. la 9el de <ru5c.t 5ă-$i 9olo5e5c Ci<erul !r<itru. Sunt doar un punct din %$en5itatea Don tientă.t 5ă-i dau dru$ul. a$ g. dar a$ con tiinţa 0iinţei. $ai ale5 :n @ona de la picioare. c8iar :n dreptul :n care di5păru5e pri$a. !5tă@i a$ 8otăr.na pe 9runtea unei colege i a 5i$ţit „cu$ 5-a electrocutat 9oarte tare?. &u 5unt #u$ne@eu.n pe loc. Dolegii de la <irou $i-au 5pu5 ceva intere5ant $ :n 9aţa $ea era 9oarte rece. care 5e tran59or$ă :n 9luture. pentru că 5unt o părticică din Ea. 0iinţa #ivină e5te totul i Eu 9ac parte din ->-=C. iar :n dreapta $ea. !$ co<or.. ci9ra trei.r@iu. nu $ai :ncerc 5ă 9ug din 9aţa 9ricii pe care o 5i$t :ncă. Ei totul 9ace parte din ->-=C i din 5c8i$<are. !poi a apărut o a doua 5tea.ndit atunci. pur i 5i$plu. Mai ciudat e5te că :n toate ace5te @ile $ă lini tea$ :n Aurul orei 2 di$ineaţa. pentru că Eu 5unt o părticică din Ea. ->-=C nu dore te pentru Mine altceva dec. $are i al<ă. Privea$ cerul.adevăruri/@i Q 1 @i " 2 treceri?. 9oarte cald.nga celor două i 5-a 5tin5 tot :n @ona :n care au di5părut i celelalte. ! apărut :nt. !$ 8otăr.11. D.2010 25 .!cu$? :nvaţă 5ă devină i el con tient de Sine. era de5tul de t. care co<ora 5pre locul :n care 5tătea$. !$ $ereu 5en@aţia de o$idă. !$ ale5 5ă trăie5c :n pace cu 0iinţa #ivină. Sunt un punct care . „Mai tre<uie 5ă 9ie :ncă una?. ! treia 5tea.t din $a ină i ceva $-a 9ăcut 5ă ră$.nd a$ aAun5 aca5ă de la 5erviciu. S-a 5tin5 i ea.t ceea ce e5te $ai potrivit 5ă 5e :nt..$ple. &u $ai negocie@. Etiu că nu poate 5ă-$i 9acă ni$ic rău.i o 5tea 5trălucitoare. 0. #in nou. dar 5-a 5tin5. $ai $ică de data acea5ta. colorată. !$ pu5 $..

dintr-o dată... 0+. a$ 5i$ţit cu$ corpul $eu di5pare i $-a$ tre@it :ntr-o $are portocalie.t 5ă nu $ai lucre@ 9ără 5ă-$i i$agine@ $ăcar o 5iluetă de5enată pe $a5a de $a5aA. !$ pli$<at $.. !u apărut noi iri@ări de verde.t 5ă-$i 9otogra9ie@ noua prietenă. Sunt doar culoare.11. $-a$ Aucat cu o plantă care avea o parte o9ilită.. :ncepe 5ă 5e :nver@ea5că la v.. M-a$ 8otăr. Sau că repre@intă ceva 9oarte i$portant pentru $ine. !$ 5i$ţit toate gre elile i o$i5iunile 9ăcute :n corpul $eu.!5tă@i. ca 5ă nu $ă vadă ni$eni. Sunt tot $ai atentă la ceea ce 5e :nt. Verdele e5te $ai de5c8i5 la culoare.11. a$ repetat ceea ce a$ :nvăţat la 5e$inarul de Geconectare. M-a$ 8otăr. Ei a$ $ai :nvăţat că lucrarea tre<uie 9ăcută corect i integral. Fn 5eara acea5ta. :ntr-o culoare ne59. pentru ceea ce 5e :nt. Ei $inune. Ei din nou 5unt un copil :nc.r9ul 9run@elor. Fn ulti$a vre$e 5i$t o atracţie deo5e<ită 9aţă de oglinda de pe 8ol. a$ 5tat $ai $ult ti$p cu oc8ii :nc8i i :n 9aţa ei. Văd cu$ partea $ai puţin u5cată : i 5c8i$<ă culoarea. Se vede clar linia de la care a pornit 5c8i$<area de a5tă@i.$plă i $ă 5i$t ca un copil care de5coperă lu$ea. 0*. Ei..$plă. D8iar :nver@e te 5u< oc8ii $eiP D. &u $ai 5unt corp. pentru 9iecare @i de Geconectare :n parte. $ai proa5păt. dacă nu g. a$ putut 5ă 5c8i$< ceea ce e"peri$enta$. la 5erviciu.ntat de Aucăria 5a. Da i cu$ a ti că ea repre@intă un portal 5pre lu$i paralele 5au că re9lectă i$aginea noa5tră :n dualitate.2010 26 . !$ a9lat că. iar prin corectarea ace5tora.inile :n Aurul ei. pot 9i c8iar eu :n calitate de pacient.nd a$ aAun5 aca5ă. Fncă $ai a$ nevoie de con9ir$ări.2010 E a doua @i că $ă Aoc cu noua $ea prietenă.nde5c a a. !$ luat-o i $-a$ du5 :n ar8ivă.r ită i caldă.

!vea un alt gu5t 9aţă de ceea ce <ău5e$ cu doar c..3 . dar i ceva drăguţ. Vreau 5ă văd ce 5e :nt.1'*1.t 5ă $ai 9ac un e"peri$ent.11.1')(M a$ gă5it din nou porţiuni din codul $eu L113 13 222T'M.$plă cu ele. Si$t alt9el tot ceea ce <eau 5au $ăn.R*1T(2T'. dar $i-a 9o5t 9rică 5ă-l 5pun i a treia oară. Dulorile gal<en i verde $i-au ie it cel $ai <ine. !poi (R. Era „$ai energi@at? $ :ntr-un 5en5 pe care nu pot 5ă-l e"plic. Ca data de na tere a !le"andrei L0). !$ reu it 5ă vi@uali@e@ gal<en. C-a$ repetat cu voce tare. 0(.0. Vu5tul 5-a 5c8i$<at. doar pentru că tia$ că e5te codul pentru $ineI M-a$ Aucat puţin cu data $ea de na tere1 0(. care repre@intă „lecţia liderului?.11.2010 !5tă@i a$ avut gu5tul $odi9icat.M-a$ 8otăr.ndouă. !$ :nţele5 a5tă@i că 222111. !$ luat două 9run@e din planta căţărătoare din dreptul 9ere5trei de la <ucătărie i le-a$ 9otogra9iat pe a$.na dea5upra unui pa8ar cu 5uc. verde i $ov. are un triplu ' L'"'T)1T'3 )R1T'M. Pe una voi aplica Vindecarea Geconectivă. 0rica e5te de vină $ 5au c8iar nu tre<uie 5ă-l 5pun :n 9elul ace5taI Sau e5te 5u9icient 5ă-l trăie5cI #ar de ce tre<uie repetat de trei oriI Ei ce :n5ea$nă codul ace5taI &u cu$va a$ :ncercat 5ă-l 5pun. Si$ţi5e$ rece :n genunc8i i :n @ona capului.T113 13 222T'3 22T*3 13 (T2R. E5te lecţia a5u$ată de către „iniţiaţii =niver5ului? i care pre5upune un de5tin :ncercat. Ca data de na tere a !linei L20.0'. >ricu$ ai privi. !$ regă5it :n ea codul de5coperit a5tă@i L(R.. :n ti$pul $editaţiei.1')+M.teva 5ecunde :nainte. iar prin 5pate :$i treceau 5en@aţii ciudate. nu. !$ ţinut $. de două ori. a$ gă5it porţiuni din codul $eu L+R)T123 222T'M. pe cealaltă. 27 .3 1M. Seara a$ :ncercat 5ă 9ac un e"erciţiu de vi@uali@are a culorilor.12 e5te codul $eu i că tre<uie repetat de 2 ori ca 5ă ai<ă e9ect.nc.

nă acolo. &orul $eu $ergea din nou :n 5patele $eu. nu l-a$ $ai vă@ut. Fntr-o parte planta era vie.Erau 9ru$oa5e i „calde? i $ă 5i$ţea$ cu9undată :n ele..nd 5ă trăie5c in5piraţia i e"piraţia. Fn apropierea <locului :n care locuie5c. ca 5-o pot :ngriAi p. dar $i-a 9o5t ru ine.t 5-o iau aca5ă. Ce vedea$ cu$ 5unt tra5e i :ndreptate. #e data acea5ta. !$ 9ăcut i c.2010 !5tă@i a$ 5i$ţit din nou. :ncerc. toate aplecate i 9ără nicio vlagă. >ricu$.ndit de5pre $ine. iar :n cealaltă parte. !$ $ai gă5it un prieten de Aoacă.nga. D. Deva $-a 9ăcut 5ă-$i :ntorc privirea. ca un nor.. aproape că nu 5i$ţea$ ni$ic. :n 5en5 inver5. !$ devenit atentă la ceea ce 9ăcea$.. Plutea 9oarte Ao5 i a$ avut i$pre5ia că. 9oarte puternic. venea :$preună cu $ine. Seara.nă : i revine. care e5te paralelă cu cea pe care veni5e$ iniţial. M-a$ 8otăr. a apărut o 9or$ă al<urie.nd a$ aAun5 la inter5ecţia care duce 5pre <locul :n care locuie5c. a$ $er5 pe 5trada principală. ca de o $. 5pre ca5ă. > plantă cu $ulte 9lori i 9run@e. Fn partea pe care o 5i$ţi5e$ $ai puternic :n dreptul pal$elor $ele.nă la 9ar$acie. !$ intrat. &orul $eu era 28 . Dine tie ce ar 9i g. !$ trecut pe l.nă nevă@ută. M-a$ uitat :n ur$a $ea.nt. a$ cu$părat ce-$i propu5e5e$ i a$ pornit din nou 5pre ca5ă. Fn5ă acu$.nd a$ pli$<at $. 9lorile i 9run@ele au :nceput 5ă 5e ridice. D. a di5părut. dacă vreau.inile pentru pri$a dată :n Aurul ei..11. a tre<uit 5ă $erg p. Ziua $-a$ Aucat pentru a treia oară cu planta $ea de la 5erviciu i a$ 9otogra9iat-o. Da i cu$ acolo n-ar $ai 9i 9o5t $ultă viaţă. pot c8iar 5ă o ating. a$ 5i$ţit di9erit. !$ avut 5en@aţia că $ă apăra 5au că dorea 5ă 5e Aoace. !$ cotit la 5t.teva repri@e de re5piraţie con tientă.ngă ni te oa$eni i a$ vrut 5ă-i :ntre<1 „Vedeţi i du$neavoa5tră norul ace5taI?. 0). #intr-o dată. !$ aAun5 la 9ar$acie i norul de ceaţă al<ă $-a :n5oţit p. Pur i 5i$plu $ergea cu $ine i nu era nici cea $ai $ică ur$ă de v. $iro5ul 9run@elor că@ute.

...nd nu a$ $ai privit ni$ic cu pati$ă i a$ vrut 5ă pot 5pune adevărul. 11... !$ pu5 planta :ntr-un va5 $ai $are i i-a$ co$pletat pă$. de5pre ni$ic. -otu i.. Mi-e dor de culorile i reţelele lu$inoa5e din 29 . Si$ţea$ cu$ a$eţe5c :n i$en5itatea aceea $i cătoare i 5trălucitoare. e5te pri$a dată c.$plă. Eu nu gre i5e$ cu ni$ic. legate :ntre ele prin linii cu aceea i di5punere :n 5paţiu. :n ti$p ce ţinea$ oc8ii :nc8i i. Magia 5e petrece doar :n apropierea <locului :n care locuie5c. &u tre<uie 5ă plec nicăieri.ntul. de i 9lorile vec8i i 9run@ele nu 5unt :ntr-o 5tare prea <ună. Stătea$ acolo i nu :nţelegea$ ce $i 5e :nt.$<it.2010 Planta pe care a$ adu5-o aca5ă are aproape 20 de <o<oci noi. dar nu :nţelegea$ pentru ce tre<uia 5ă 9ac ace5t lucru.. ca 5ă e"peri$ente@ &ecuno5cutul. Si$ţea$ doar cu$ :$i ple5ne te capul. -otul 5e derula ca :ntr-un 9i$ pro5t.? Bine. !$ 9o5t c8e$ată la „!udit?. cu di5punere 5paţială.. 5-a de5părţit :n trei 5au patru <ucăţi $ai $ici. D8iar 5e Auca cu $ine. Ei a$ @.. Ca 5erviciu.nci$e. -otul 5e :nt... #upă aceea.11.. iar eu era$ undeva :n @ona pieptului i nu putea$ 5ă ie5. Bru5c.din nou :n dreptul inter5ecţiei. !ici i !cu$.$plă !ici i !cu$. -re<uie 5-o iau ca pe o 5c8i$<are de direcţie pe care n-a$ 9ăcut-o la ti$pI Sau poate că acu$ e5te $o$entul 5c8i$<ăriiI Fn urec8i :$i ră5una 59atul e9ei de la „!udit?1 „E <ine 5ă pleci.. 9ără 5ă 9ac rău ni$ănui altcuiva. vine el la Mine. :n ad. !$ :nţele5. &i$eni nu tia ni$ic. o 5urpri@ă neplăcută. pentru ceva care :$i era co$plet 5trăin. &oaptea a$ 5i$ţit 9oarte puternic cu$ pri$e5c energie prin c8aHra cre tetului i prin @ona celui de-al treilea oc8i. Erau puncte 9oarte 5trălucitoare.. &ici $ăcar nu con tienti@a$ pentru ce $ă c8e$a5eră acolo. a$ vă@ut o reţea 5paţială 5trălucitoare.

ti$p de două @ile. ea nu 9uncţionea@ă :n pre@enţa lor. 9i@ic. -ot Ci<erul !r<itru 9uncţionea@ă i pentru ei.nd văd at. nu a$ voie 5ă :ncerc 5ă deter$in pe altcineva 5ă. că nu tre<uie 5ă $ă di5culp pentru ceea ce a$ 9ăcut i că. pur i 5i$plu.„vi5?. $i-e dor 5ă 5i$t din nou.2010 E5te t. #acă g. Era$ pe o altă 9recvenţă i n-o putea$ acce5a. #e a5ta. nu 9uncţionea@ă :n planul răului i al <inelui. :n apropierea <alconului $eu. a ale5 5ă 5e ve teAea5că de tot. pentru că apare o di9erenţă de 9recvenţă. au 9o5t două @ile cu dureri de cap. 30 . -E rog. Mulţu$e5c $ult.nde ti po@itiv.r@iu. dar 5i$t nevoia 5ă 5criu :n Burnal. c. &oaptea acea5ta a$ vă@ut din nou o 5tea că@ătoare. !$ :nţele5 că. Da atunci c. că e5te 5u9icient 5ă tiu eu !devărul $eu.nduri de 9recvenţă Aoa5ă.t a$ 9o5t eu ocupată cu g. a a cu$ eu a$ ale5 prin Ci<erul !r<itru. cu iu<ire. Fn 5eara acea5ta a$ reali@at.i recunoa5că gre elile.ndurile departe de $ine. tre<uie 5ă-$i ţin g.t de clar ace5t !devăr. Ei plantei i-a $er5 rău. !$ :nţele5 că <oala vine de la răul din noi. Golul ei a 9o5t 5ă-$i arate că toţi i toate 5unte$ =nul i că :ntre noi e"i5tă 9ire nevă@ute.t de inteligentă. atunci c.nd prin@i un po5t de radio i 5c8i$<i pe altă lungi$e de undă. iar tiroida $-a durut i 5-a in9la$at. Mi-a a$orţit @ona g. #upă di5cuţia de la 5erviciu. at. Fn di$en5iunea ei. Ei pentru a5ta. totul e5te <ine. durerea de cap 5-a a$eliorat.ndurile noa5tre pot in9luenţa pe toţi i toate din Aurul no5tru. -re<uie doar 5ă 9iu :n !cu$ i !ici. E5te pri$a dată c. &ici $ăcar !utovindecarea n-a 9uncţionat acu$. ace5te noţiuni nu e"i5tă i. că 5unt :ncă o pove5te. Energia acea5ta. Mi-a arătat cu$ g.tului.11. arată-$i din nou că n-a$ vi5atP 12. dintr-o dată. iar tiroida 5-a redu5 din nou. Fn acel $o$ent !utovindecarea a 9uncţionat.nd lucre@.

n-a$ $ai gă5it Magia. Fn $o$entul :n care a$ reu it 5ă-$i 5c8i$< atitudinea, a$ 5c8i$<at 9recvenţa. ! a a$ reu it 5ă văd i ceea ce nu vedea$ cu oc8ii acoperiţi de vălul 9uriei. Mi-a$ adu5 a$inte că toată luna $ai 9u5e5e$ :n concediu de odi8nă i că, :ntr-adevăr, nu tia$ ni$ic de5pre ceea ce 5e :nt;$pla5e :n lip5a $ea. Mi-a$ adu5 a$inte i de dările de 5ea$ă pe care le 9ăcea$ periodic. -oate in9or$aţiile nece5are erau acolo. M-a$ 8otăr;t doar 5ă pre@int !devărul $eu $ i at;t. Fn re5t, cei care Audecă pot vedea 5inguri răul 5au <inele, $inciuna 5au adevărul. Ei dacă nu văd că 5pun adevărul, locul $eu nu $ai e acolo. Dred că 5e :nt;$plă doar ceea ce tre<uia 5ă 5e :nt;$ple. De puţin :ţi tre<uie, ca 5ă la i răul 5ă te do$ine, dacă nu e ti atent. -re<uie 5ă te deta e@i de toţi cei care :ncearcă 5ă te 9acă 5ă devii ceea ce nu e ti. !5eară, pal$ele $ele ardeau din nou. D;t $i-a 9o5t de dor de 5en@aţia acea5ta. Etiu că Ve@i ceea ce 5criu, pentru că 5i$t 9runtea plină de energie. !$ 5i$ţit-o i a5eară. Fn ti$pul nopţii $-a$ tre@it i, pentru pri$a dată, n-a$ avut nevoie de lu$ina de la televi@or, ca 5ă văd :n ca$eră. Diudat... Vedea$ :n5ă i puncte ca prin ceaţă, precu$ 9irele de ni5ip ridicate de v;nt. Ei-acu$ :$i dau 5ea$a că a$ 5cri5, 9ără 5ă 9olo5e5c oc8elarii. > noutate pentru $ine... 1,.11.2010 !5tă@i $-a$ a e@at din nou :n 9aţa oglin@ii de la intrare, a$ :nc8i5 oc8ii i nu $-a$ $ai g;ndit la ni$ic. !$ 5i$ţit iară i cu$ :$i di5pare corpul, cu$ devin i$en5ă i $ă tran59or$ :ntr-o $are de auriu. Ei atunci, a$ 5i$ţit 5en@aţia de căldură 9i@ică, palpa<ilă, iar ceea ce Eu 5unt !cu$, $ă :nconAura din toate părţile. Pur i 5i$plu, 5tătea$ :ntr-o $are aurie i caldă. Era o 5en@aţie de @i de vară, cu 5oare puternic i ar@ător, care te :ncăl@e te plăcut, c;nd tu 5tai pe ni5ipul de l;ngă apa $ării. ! 9o5t 9ru$o5, dar !cu$ 5unt iară i eu...
31

1+.11.2010 F$i place 5ă parcurg $editaţia gă5ită pe %nternet. Mă odi8ne te $ult. !5tă@i, :n ti$p ce o practica$, :n pira$ida de cri5tal $i-a apărut un :nger <lond, cu aripi $ari i al<e, ca de le<ădă i cu tră5ături 9e$inine. Z;$<ea... %eri 5eară $i-a$ dorit un ră5pun5 la o :ntre<are. &-a$ 5cri5-o nicăieri, doar a$ :ntre<at :n g;nd. D;nd a$ de5c8i5 calculatorul, :n 5eara acea5ta, a$ citit1 „#acă vă :ngriAoraţi :n privinţa <olii, o9eriţi-vă darul de a vă i$agina 5ănătatea. V-aţi :ngriAorat din plin i aţi avut o 5ănătate <ună. Sc8i$<aţi-vă de9ectul de a vă 9ace griAi... Eu 5pun 5ă vă :ndepărtaţi. FngriAorarea nu e5te un ani$al de co$panie, pe care 5ă :l pă5traţi. Binecuv;ntaţi-vă i nu vă $ai :ngriAoraţi. Binecuv;ntările au aAun5, deAa.? Ei tot :n 5eara a5ta, a$ a9lat cu$ cancerul nu 5uportă te$peratura $are i că e"i5tă un trata$ent <a@at pe inducerea unei „9e<re controlate?. Ca 200 de grade Del5iu5, celulele ră5pund la nivel de !#&. %ar <iologul a$erican #an Buri58 a arătat că !#&-ul poate 9i $odi9icat prin inter$ediul vi<raţiilor. !$ citit i de5pre $edicina ger$ană. ! adar, ceea ce a$ e"peri$entat, c8iar a a tre<uia 5ă 9ie, ca 5ă tiu că 5unt vindecată. -oate au un ro5t a5cun5 i necuno5cut $ dacă nu prive ti realitatea, din Dentrul tău... 1*.11.2010 !$ :nceput 5ă vor<e5c cu plantele, ani$alele, iar apa a devenit prietena $ea... M;ncarea devine $ai <ună, dacă o <inecuv;nte@... S-au 5c8i$<at $ult pre9erinţele ali$entare, a$ re:nceput 5ă <eau apă, :$i place 5ă 9ac pli$<ări lungi de una 5ingură, 5ă $edite@ i :n 9iecare @i a$ propriul „ritual? de e"erciţii 9i@ice. !$ renunţat la televi@or, acu$ ador$ 9ără aAutorul lui i a$ re:nvăţat 5ă cite5c 5au 5ă a5cult $u@ică lini titoare.
32

!5tă@i a$ 5i$ţit din nou altceva. >rice e"perienţă de-a $ea 5e petrece doar o dată. &iciuna nu 5ea$ănă cu celelalte, dar :n a5ta 5tă, de 9apt, 9ru$u5eţea ace5tui Boc. Era$ :n pat, cu oc8ii :nc8i i i a$ 5i$ţit cu$ corpul $eu devine u or, iar Eu $ă ridic. Fn $o$entul :n care a$ vrut 5ă revin, a$ 9ăcut-o 9oarte repede. Sunt din nou :n gar5oniera de la Bucure ti... 1(.11.2010 !5tă@i, 5t;nd cu oc8ii :nc8i i, :n 9aţa oglin@ii de pe 8ol, a$ 5i$ţit cu$ devin u oară i $;inile :ncep 5ă 5e ridice. !$ :nceput 5ă nu le $ai 5i$t... Ei atunci, podeaua a :ncetat 5ă $ai e"i5te. Era ca i cu$ a 9i reu it 5ă levite@. -otul n-a durat dec;t 9oarte puţin, după care a$ revenit la „nor$al?. 1).11.2010 Ca 5erviciu, toate 5-au re@olvat cu <ine. Gaportul de la „!udit? a arătat că nu 5unt vinovată, iar eu a$ putut 5ă-$i negocie@ re5tructurarea de po5t. !$ reali@at că nu 5e :nt;$plă dec;t ceea ce-$i dori5e$ cu ceva vre$e :n ur$ă. Pornea$ pe un nou dru$ i căpăta5e$ :n dar, o vacanţă <ine$eritată. 1'.11.2010 &oaptea care a trecut $i-a adu5 cadou un nou „vi5?. Fn „vi5ul? $eu au apărut ni te 0iinţe care $ă te5tau, ca 5ă vadă dacă 5unt de-a lor. &u erau oa$eni, pentru că $i-a 9i a$intit. Erau doar ni te 0iinţe, care nu tiu cu$ arătau. #ar le au@ea$, le 5i$ţea$ $i cările i le percepea$ ca 9iind 9oarte reale, c8iar dacă ale5e5eră 5ă 9ie invi@i<ile pentru $ine. #acă era$ la 9el, tre<uia 5ă e$it o lu$ină al<ă, care $ă :nconAura ca o aură co$plet ovală. Eu nu a$ dat acea5tă lu$ină. D8iar $-a$ 5upărat :n „vi5ul? $eu i a$ ridicat $;na dea5upra capului nevă@ut $ dar perceput ca real $ al uneia dintre 0iinţe. Ei atunci, capul ei 5-a :nconAurat de o aură verde, 5uper<ă. „&u
33

e5te de-a noa5tră, dar e5te...? !$ au@it un cuv;nt, dar nu $i-l $ai aduc a$inte... !5tă@i a$ :ncercat 5ă aAung din nou la $editaţia pe care a$ :ndrăgit-o at;t de $ult. #ar 5ite-ul acela a devenit de negă5it pentru $ine. Parcă a di5părut. !$ aAun5 :n 5c8i$<, tot printr-o :nt;$plare, la „S8au$<ra?... 2,.11.2010 =lti$a @i la 5erviciu, de i deci@ia a 9o5t pri$ită cu două @ile :n ur$ă... Ei pri$a @i de li<ertate redo<;ndită... %ndi9erent ce a alege 5ă 9ac de !cu$ :nainte, e5te la 9el de i$portant. Dunoa terea 5e capătă cu 9iecare e"perienţă. -re<uie doar 5ă aleg 5ă evolue@ :n continuare. !$ citit ceva drăguţ, pe %nternet. „Sunteţi i$per9ecţiunea per9ectă a lui #u$ne@eu, pentru acea parte a vălului, care pentru a e"i5ta tre<uie 5ă ai<ă :n ea un pic de i$per9ecţiune. #u$ne@eu a Aucat un Aoc, pretin@;nd că e5te i$per9ect. !ce tia 5unteţi voiP -oate i$per9ecţiunile voa5tre 5unt pie5e care vi 5e potrive5c per9ect. &u căutaţi 5ă per9ecţionaţi i$per9ecţiunile, privindu-vă :n oglindă. Voi 5unteţi dia$ante naturaleP %$per9ecţiunile 5unt parte a inclu@iunilor din voi, care 9ac din dia$antul vo5tru, o 9ru$u5eţe unică de !ca5ă.? !5tă@i a$ pri$it i un dar de 5u9let. !le"andra, 9iica $ea cea $are, a 5o5it pentru c;teva @ile aca5ă i e5te a doua oară c;nd o 9ace anul ace5ta. Dred că totu i i-a 9ăcut ca$ $ulte griAi pentru $ine. 2(.11.2010 !$ 5i$ţit toată @iua o căldură puternică :ntre pal$e. Pal$ele erau vii i pul5au căldură... 2).11.2010
34

c. !$ :nţele5 că Geligia a reu it 5ă pă5tre@e Marele !devăr $ c8iar dacă repre@entanţii Bi5ericii au ră5tăl$ăcit. 2'. e5te Su9letul 5au D8ri5tul principal. 5i$t cu$ $ă 5c8i$< :n vi<raţie. Si$ţea$ atingerea din a9ară.2010 Modul :n care 5pun cuvintele e5te 9oarte vi<rant.11. cuvintele Dărţilor S9inte. pentru că Fl ave$ pe D8ri5to5 :n noi. ca un copil al lui #u$ne@eu.nă i o9erul de ta"i.2010 &oaptea trecută a$ vă@ut din nou o reţea 5paţială $ dar alt9el. -otul e5te 9oarte viu :n Aurul $eu.. #e data acea5ta.. pe 35 . doar g. care !cu$ e5te acce5i<ilă >$enirii. care 9or$au o reţea :ntreţe5ută. 20.11.nd $i ca$ $. Ei <ine:nţele5 că pe apă pluteau trei răţu te 5ăl<atice.lne5c din ce :n ce $ai $ulţi oa$eni care 5unt a a. 9ăcea parte din „!5ociaţia ta"i$etri tilor cre tini?. era 9or$ată doar din $ulte linii.inile. !$ vă@ut i vi<raţia aerului. Ciniile treceau unele pe5te altele.t o nouă 5tare de con tiinţă. tre<uie 5ă-ţi gă5e ti propriul !devăr $ i că „a 9i :n du8? nu e dec. %ntere5ant că i aici a$ :nt.12. 01. :nainte 5ă a9li Marele !devăr. !$ reu it 5ă 5c8i$< 5en@aţiile de căldură i de rece :ntre pal$e.#i$ineaţa $-a$ tre@it cu g. !$ 5i$ţit cu$ putea$ 5ă $ă ating la e"terior.ndindu-$ă că vreau 5ă 9ac a5ta. ca o pre5iune puternică :n creier. Etiu că.lnit oa$eni care cred :n Spiritualitate. Spiritul nă5cut :n 9or$ă. Pur i 5i$plu.nt. !5tă@i a$ avut o nouă e"perienţă. Pecetea Jarului e5te :ntipărită :n noi toţi. Fn ulti$a vre$e :nt.ndul că noi a$ :nviat i ne-a$ puri9icat de trei ori prin Bote@ i că purtă$ pecetea #u8ului S9. de $ulte ori. P. a$ vă@ut. care $-a du5 p.2010 Pri$a @i la cur5ul de $a5aA 5o$atic. :ncă de la :nceput. #acă 5unt atentă.nă acolo.

nd i a$ :nceput 5ă $ă Aoc. #acă la celelalte culori a$ 5i$ţit căldură. #upă ce a$ 9ăcut <aie.t 5ă $ai leneve5c :n pat. !$ 8otăr. iu<ire..5u< i printre celelalte.nd 9ăcea$ <aie. 20. viaţă. Era$ din nou :n aparta$entul de la Bacău. cu$ nu $-a$ 5i$ţit niciodată. :n ca$eră era lini te. Ei totul avea o con5i5tenţă 5paţială.. Zgo$otele care veneau din a9ara ca$erei de <aie au devenit 9oarte puternice i le-a$ perceput cu$va :n interiorul $eu.. Da i cu$ n-a $ai 9i avut nevoie. !pa pe care o lua$ :n cău ul pal$ei devenea.t 5ă revin i a$ de5c8i5 oc8ii.12.. #intr-o dată. Pur i 5i$plu.?M.. 2'.t de 5ingură. &u dor$ea$. de linii 5trălucitoare. !$ 5i$ţit cu$ :nainte@ :n corp. !poi. :n oceanul de al<a5tru n-a$ 5i$ţit dec. a$ vă@ut :n al<a5tru ni te „vini oare?. Etia$ că tre<uie 5ă 9ac a5ta. a a că a$ 8otăr. #i$ineaţa a$ $odi9icat DV-ul.ini lătr.2010 M-a$ tre@it prea devre$e. Ge5pira$ alt9el. Stătea$ doar cu oc8ii :nc8i i. pentru pri$a dată. a$ ră$a5 c.. !$ ră$a5 cu oc8ii :nc8i i.12. > Aoacă 9ru$oa5ă. ca o reţea. Ei totul a devenit lini te. pe „două voci?.teva clipe cu oc8ii :nc8i i. a$ reali@at că apa e5te doar energie. la dorinţa $ea. Fn5ă nu a 9o5t ni$ic i$portant. a$ devenit un ocean de al<a5tru inten5. Era$ at.2010 D. iar eu era$ :ntr-o reţea 5paţială.. #e data 36 .2010 &oaptea acea5ta a$ vor<it. Deva cu$ 5unt capilarele 5au 9i<rele neuronale. 9oarte grea L„E plu$<..12. pentru că 5unt două :ntre<ări :n interviu. a$ dialogat Eu cu Mine. 2). la care a$ dat ră5pun5uri care 5periau pe orice angaAator.t 5ingurătate. ca i Mine.?M 5au 9oarte u oară L„E 9ulg. !9ară 5e au@eau $ai $ulţi c. Era$ :ntr-o reţea de linii 5trălucitoare.

2010 #i$ineaţa $i-a$ vă@ut Sinele %n9erior. un Aoc nou. Etiu că Eu 5unt :ngerul $ov i :ngerul al<-argintiu. al<-argintiu. cu aripi al<e ca de le<ădă.n5e la :nceput. Era po@na .teva ori. Sau cel puţin a a cred. Ei-a u5cat aripile i le-a :ntin5..inii. pentru că lu$ina vindecătoare e5te a a. ca i cu$ le-a 9i 5pu5 eu. de5c8i5. 5unteţi :ngeriI Dine 5unteţi voiI Sunteţi :ngerii $ei per5onaliI Sau 5unt doar EuI ! a voi 9iI Sau a a a$ 9o5tI Sunt Eu. aura $. pentru pri$a dată. du<lura $. „Spune-$i. 37 .$<it i a dat din cap.. un alt :nger.? !$ au@it cuvintele :n $ine.. !cu$ că $-a$ o<i nuit cu el.. :n lateral.inii. de o 9ru$u5eţe de5ăv. 21.acea5ta. cu tră5ături 9e$inine.lnire.ndea$ la ni$ic. !cu$ era de un $ov $ai de5c8i5 i avea argintiu :n dreptul oc8ilor. e5te c8iar 9ru$o5. Era$ :ntr-o $are de $ov. Picioarele aveau un 9el de copite.ntată de noua Aucărie. Fnc8i5. M-a$ Aucat. C-a$ privit din nou. cu părul lung i <lond. Ei totu i. Stătea$ :n pat.. de 9apt. :ntr-o diver5itate de nuanţe. &u tiu de ce. cu aripile 5tr.r ită. Ei a$ $ulţu$it pentru darul pri$it. $ai de5c8i5. !cu$ tiu că pot vindeca.rtit de c. !$ :ntor5 privirea :n Mine i a$ vă@ut. :$i era 5i$patic..nd n-a$ $ai 9ăcut a5ta. #ar nu :nţeleg cu$ pot 9i doi :ngeri. Erau ca de liliac. la <aie $i-a$ vă@ut. Seara a$ :ncercat din nou 5ă $ă Aoc cu greutatea apei. !$ pli$<at degetul $are prin preaA$a ei i a$ vă@ut că.. de culoare <leu-electri@at. ! ţ. Dredea$ că a$ $urit. dar nu a$ $ai reu it. Etiu că l-a$ $ai vă@ut :n pira$ida de :nt. iar :nc8i5. ca un 9luture $ov :nc8i5. S-a :nv.12.. nit parcă din $ine.. M-a$ uitat $ai <ine la el. #eveni5e$ $ov. cu oc8ii :nc8i i i nu $ă g.. :ntr-o 5ingură 0iinţă. care : i 5c8i$<a nuanţa la 9iecare lătrat au@it. Ca :nceput a$ vă@ut ca prin ceaţă. apoi 5-a $ai lini tit. „#e c. :nc.. e5te conturul energetic.. nu-i a aI? Fngerul al<-argintiu a @.

!5tă@i a$ 9ăcut o nouă călătorie :n Mine. #upă un ti$p. Ei atunci a$ :nceput 5ă „e$it? căldură prin 5patele $eu. Dorpul $i-a devenit <ru5c e"traordinar de greu.teva clipe. Părea ca i cu$ tot trecutul $eu. L%oan +1. picioarele i $. parcă :l trăgea ceva :n Ao5. c. a$ 9o5t violet. &u le putea$ $i ca.inile au devenit grele i erau a$orţite i ele. &u $ai avea$ niciun 9el de corp.nd a$ :nc8i5 oc8ii. !pa deveni5e :nc8i5ă la culoare i avea ur$e de pă$. Mai t.dilături :n corp. #e data acea5ta. :ngerii pe care i-a$ vă@utI Sunt oare Eu. !ici $-a$ oprit. !$ gă5it doi. g. pentru că la :nceput apa era curată.. cu păr lung i <lond. Bop8iel i D8a$uel. $i-a$ revenit. dar $i-a tre<uit ceva ti$p ca 5ă uit 5ă 38 .ini. prin $. a$ 9o5t o $are de $ov. „care 5e co<ora la vre$e :n 5căldătoare i tul<ura apa i cine intra :nt. apoi a$ 5i$ţit cu$ intru :n ad.ncul 0iinţei $ele. „Spune-$i.#upă aceea a$ :nc8i5 oc8ii i $-a$ rela"at.r@iu a$ citit de5pre !r8ang8elul Ga9ael.2011 &oaptea trecută.nt.01. cu tră5ături 9e$inine. Ei pentru c. aripi ca de le<ădă. Eu era$ 5oare interior. Sunt Va<riel i D8a$uel. Ca :nceput 9irav. la un alt nivel de e"i5tenţăI 01. care 5-a 5c8i$<at apoi :ntr-o culoare violet.M !$ citit i de5pre Va<riel. tu e tiI #acă da. un !r8ang8el puternic $ un :nger al<... după tul<urarea apei. de orice <oală era ţinut?. M-a$ uitat 5ă văd dacă e"i5tă vreun :nger de culoare $ov. dă-$i cu$va de tire. !$ 5i$ţit cu$ 9aţa $i 5-a :ncăl@it i a a$orţit.? Ei atunci a$ 5i$ţit 9luturi :n 5to$ac.. E5te ciudat. Era$ doar Eu. toate durerile i <olile $ele. Eu era$ cea care dădea căldură. !$ citit de5pre D8a$uel L„Del care Fl caută pe #u$ne@eu?/„Del care Fl vede pe #u$ne@eu?M i a$ a9lat că e5te !r8ang8el al iu<irii pure. o apă5are pe 9runte i o adiere răcoroa5ă care $i-a trecut pe5te $.ini. erau acolo. care ne aAută :n acţiunile cu re@ultate <ene9ice.i. 5e 9ăcea 5ănăto5.

Ca ace5t nivel pro9und. c. a a că nu veţi $ai 5i$ţi nevoia 5ă vă agăţaţi de ele. care :ncepe 5ă. Veţi 9i :n contact cu ceva in9init $ai $are dec. &u$ai :n ace5t $o$ent. $ai $are dec. co$pa5iunea devine vindecătoare. a 9o5t de „#u8 :nc8i5 :n va5 de 5ticlă colorată?. Sarcina voa5tră nu e5te căutarea $. Ei $ai cred că 5e poate aAunge u or la telepatie. Vă veţi putea <ucura de plăcerile trecătoare ale ace5tei lu$i.$ai 9iu 5oare care :ncăl@e te. &u veţi $ai avea nevoie ca ea 5ă 9ie alt9el dec. Vă veţi putea 5i$ţi rădăcinile :n &e$ani9e5t i a5t9el. 02. Dred că tre<uie 5ă cite5c $ai $ulte de5pre $editaţie. &u$ai :n ace5t $o$ent.ndiţi. acu$. Dăldura interioară nu 5-a 5tin5 dintr-o dată. -oţi cei cu care veţi veni :n contact vor 9i atin i de pre@enţa voa5tră i in9luenţaţi de pacea pe care o ră5p. de5pre 5tarea !l9a i &irvana. veţi :ncepe 5ă aveţi o contri<uţie reală la con5truirea unei lu$i $ai <une.nd tii că e ti $ai $ult dec. in9luenţa voa5tră vindecătoare 5e <a@ea@ă nu pe reali@area unui anu$it lucru.01. pentru că #u$ne@eu e5te :n noi i noi 5unte$ :n #u$ne@eu. vă veţi putea eli<era de ata a$entul 9aţă de lu$ea $ani9e5tă. teleportare.t orice lucru $ani9e5t. !tunci nu veţi $ai 9i legaţi de acea5tă lu$e.ntuirii prin crearea unei lu$i $ai <une.nd pe 5i$pla e"i5tenţă. 9ără 5ă $ai e"i5te 9rică de pierdere. nu veţi $ai avea nevoie de lu$e.t corpul tău. de ace5t nivel al realităţii. la nivelul cau@ei. veţi 9i capa<ili 5ă 5i$ţiţi adevărata co$pa5iune i 5ă-i aAutaţi pe ceilalţi.t e5te. levitaţie. Fn acea5tă 5tare. ci :n pri$ul r. ci tre@irea din identi9icarea cu 9or$a. :n 5en5ul cel $ai a$plu. a unei realităţi di9erite.2011 !5tă@i a$ citit ceva intere5ant :n cartea $Puterea %re&entului'% de EcH8art -olle1 „#ar nu con9undaţi cau@a cu e9ectul. indi9erent dacă 5unt 39 .t orice plăcere.i perceapă adevărata putere. Sen@aţia corectă pe care a$ avut-o a5tă@i. Fncep 5ă :nvăţ că nu e nevoie de un $ediator :ntre 9iinţa o$enea5că i #u$ne@eu. Fntr-un 9el.

X pu<licată de Editura Curtea (eche.. #acă decorporali@area. &. iar :nţele5ul lui „&!M!S-E? ră$.con tienţi de ace5t lucru 5au nu. E"perienţele au rolul de a te apropia de Dlipă. #acă nu. de parcă nici nu ar 9i e"i5tat.. :nc. !legerea e5te doar a ta.nd. :i cauţi uneori pe cei a5e$enea ţie. varianta Sinelui 0al5. ca 5ă au@i puterea 5c8i$<ării de con tiinţă :n c.Ed. Speri i cre@i :n acela i ti$p. nu $ai 5i$ţiţi nevoia de a reacţiona la ele.t $ai $ulte Su9lete. 5unt :ntr-adevăr lip5ite de 5en5 pentru Su9letul care prive te i nu vede.lu$ina lu$iiW. !ni$alele. ca 5ă 5pui ce 5i$ţi.t de va5tă i de pro9undă. =nii dintre noi aAung 5ă caute nu „>a$eni-Minţi lu$inate?.t tot ceea ce nu e5te pace. Fn viaţă poţi alege.. :n cel $ai 9ericit ca@. toate 5unt doar -i$p pierdut :n alte e"perienţe. Fi veţi :nvăţa pe alţii. ci „>a$eni-Su9lete :ntrupate?. Mintea o$enea5că. toate au un ro5t. 5en@aţiile :n propriul corp te 9ac 5ă atingi !devărul. Ei vor ră5punde la ea. a a că nu le $ai acordaţi niciun 9el de realitate. copacii.nd 5unteţi co$plet pre@enţi i oa$enii din Aur $ani9e5tă co$porta$ente incon tiente. Pacea voa5tră interioară e5te at. arăt. Ei vrei 5ă 9ii aproape de ei. :ţi 5pune1 „-u 40 .ndu-le pacea lui #u$ne@eu. di5pare :n ea. Fi cauţi pe cei a5e$enea ţie. cu adevărat. !ce5t lucru rupe ciclul Har$ic de acţiune i reacţiune.ntului „&!M!S-E? e5te :nţele5 i de alţii. 9lorile vor 5i$ţi pacea voa5tră. #in ace5t $otiv. 9ără 5ă ţi 5e pară că. că 5unt $ai $ulţi ca tine.. #ar dacă nu treci Pragul. #oar Dlipa :n !cu$ i !ici 9ace di9erenţa :ntru a9larea !devărului de către oa$eni. Dă $iracolul cuv. Eli$inaţi incon tienţa din lu$e?. $er5ul pe ape. D. poţi 9i con5iderat un 5i$plu „vi5ător?. doar :ntre două realităţi $ %u<irea 5au 0rica. nu$ai e"i5t. #eveniţi . o e$anaţie a con tiinţei pure $ i a5t9el eli$inaţi 5u9erinţa la nivelul cau@ei.ne :ncă departe.

c. pentru că era vor<a de5pre „nep8ili$i?. Fncepea 9il$ul „Dă@ut din cer? i a$ 5i$ţit nevoia 5ă $ă uit. i$ediat după a5ta. la5 totul 5ă curgă :n voie i $ă <ucur de 9iecare clipă de Magie.nd a$ de5c8i5 televi@orul. &-a durat prea $ult.. !uriul avea ni te iri@ări de 59ere $ici. Eu nu 9ac ni$ic. ceea ce ur$ea@ă 5ă cuno5c. Geveni5e$ :n 5u9rageria aparta$entului no5tru din Bacău. care la 1) ani : i recăpătau „puterile?. te poţi Auca :n continuare. nu trăie5c niciodată aceea i e"perienţă de două ori i nu pot 5ă deter$in eu. Era$ culoare :n interiorul i :n e"teriorul $eu.. &u tre<uie 5ă te lupţi cu %ncon tienţa $ c8iar $a5cată 5u< 9or$a cunoa terii pro9unde. >dată ce ai a9lat !devărul. dar nu $ai tre<uie 5ă a9li ni$ic. :ntr-adevăr.01. nepă$. ! 9o5t intere5ant. #ar cu$ poţi 9i #u$ne@eire. %ntere5ant e5te că. 9oarte 5trălucitoare. nu tre<uie 5ă $ai a9li ni$ic. 9ără 5ă vreau a$ dat direct pe Pri$a -v. a$ au@it ni te 5unete de 9recvenţă 9oarte ridicată i a$ 5i$ţit o apă5are puternică :n $iAlocul 9runţii.e ti #u$ne@eu?.2011 &oaptea trecută. Poţi cunoa te $ulte.nteană. 02.. ! a că. !5tă@i a$ :nţele5. Fnainte :n5ă.. toate vin 5pre $ine la vre$ea lor i 9ără niciun e9ort din partea $ea.. poţi citi $ulte. te poţi <ucura de tot ceea ce de5coperi. organi5$ul trece printr-o perioadă de tran59or$ări Ldureri 9oarte puternice de cap. i$ediat după ce $-a$ a e@at :n pat. pur i 5i$plu a$ i@<ucnit :n culoare. cu$va :n interiorul $eu. !5tă@i. $odi9icări de percepţie.. Mi cările lui Virgil $-au adu5 :napoi din lu$ea de vi5 :n care a$ intrat. orice cunoa tere nu poate 9i la 9el de pro9undă ca ceea ce ai de5coperit tu. aurie. dacă nu-C recuno ti pe #u$ne@euI #oar Don tiinţa poate 5ă-C recunoa5că pe #u$ne@eu i poate 5ă-ţi arate ce e ti. Ei. :ncepe 41 . Era$ o culoare 5trălucitoare. -otul era ca dintr-o altă lu$e.

au@ea$ 5unetul acela ridicat :n urec8i i 5i$ţea$ o pre5iune cuno5cută pe 9runte... nu acea5ta e5te calea adevărată. Eu i $area de 5$arald era$ =nul 5ingur. e5te aAutat i proteAat de către :ngerul Da$ael. Percepea$ p..r@iu.. Poate 5ă aleagă i 5ă 9ie de partea %u<irii. Si$t că :n 5patele pove tii e5te o in9or$aţie pentru $ine. :ngerii i@goniţi din Der :n ti$pul ră@<oiului cu Fntunericul. care $ă anunţă că ur$ea@ă 5ă trec prin ceva nou pentru $ine. Fn călătoria lui 5pre cunoa tere. 0il$ul ace5ta $ă 9a5cinea@ă tot $ai $ult. a$ ur$ărit un epi5od din 5erialul „Dronici paranor$ale?. pe Pri$a -v. Pentru că :ncă lip5e te Spiritul din acea5tă ecuaţie. 42 .. Ei.01.. Eu doar era$ 5$arald.i 9olo5ea5că Ci<erul !r<itru.t :$i 5unt de cuno5cute ace5te 5i$pto$e ale 5c8i$<ăriiP 0. !cu$ a$ vă@ut tot 9il$ul. pentru ca ei 5ă 5e poată :ntoarce la Sur5ă.nă i $iro5ul ei proa5păt. !poi culoarea 5-a 5tin5 i a$ redevenit doar eu. Salvatorul poate 5ă le o<ţină iertarea păcatelor.. #i$ineaţa. Eu era$ $area de 5$arald. 5i$ţea$ o răcoare de $entă :n picioare. Stătea$ cu oc8ii :nc8i i. Eu deveni5e$ verde-5$arald i era$ cu9undată :ntr-o $are de aceea i culoare.01. Etiu că. !$ a9lat că „nu ave$ căderea 5ă creă$ viaţă din ni$ic i 5ă :nvie$ $orţii?. D.. a$ i@<ucnit :n culoare verde-5$arald.5ă 9ie vă@ută de5 culoarea ro ie. :ntr-adevăr. ca 5ă trăia5că :n continuare. pe un Pă$. dintr-o dată. el poate 5ă. Ei o 9ace.. Fn 9il$. Ei de i !aron e5te de 9apt copilul „Purtătorului Cu$inii? LCuci9erM.nt &ou. 0+..2011 !5tă@i a$ ur$ărit partea a doua din $ini5eria :ncepută ieri. 5unt „voci? pe care le au@iM.. Mai t.2011 &oaptea trecută a$ au@it iară i 9recvenţele :nalte. !aron e5te Salvatorul „Dă@uţilor?.

. !lege 5ă ră$. Dontea@ă doar alegerea ta.nd a pornit. ca 5ă aAung unde avea$ trea<ă.. &. -re<uie 5ă a9li 5ingur cine e ti.2011 43 .d. Se :nt. Ao5. 0*.2011 #in nou 59aturi.ngere pentru tine ca 5ă 9aci ceva. &u contea@ă nicio pro9eţie. 0iind re<eli. denu$ită &ep8ili$.? Mi-a$ adu5 a$inte de :ngerul $eu al< i de :ngerul $ov. „&i$eni nu-ţi poate 5pune cine e ti.ntene.. cu părul <lond i aripi i$en5e de :ngeri. !5ta e5te Dalea. „Fngerii că@uţi 5au Pă@itorii. D.? 10..nt.01. care 5e nu$ea D8a$uel.ntul. ! 9o5t atin5ă portiera din partea du$neavoa5tră.. ace ti 200 de :ngeri 9or$au o ar$ată aici.!5ta 5unt EuI =n :nger că@utI =n :nger :ntrupatI Ei ace5ta e5te $o$entul c. a$ „vă@ut? cu$ $a ina e5te lovită :n portiera din partea $ea.? Diudat.com -.. au rupt legă$.. „!ţi avut vreun accident cu $a inaI? „&u. ce 5au cine 5unt EuI E"i5tă vreo pro9eţie care tre<uie :$plinităI X in9or$aţii preluate de pe +++.Ed. cu care au procreat. Ei atunci.. Ziua a$ apelat la un ta"i. unde e5te %raH-ul de a5tă@i.Cartea lui Enoch'/. d. de uria i..01. pe Pă$.$pla :n ţinutul Su$a.. cu '000 de ani :nainte de D8ri5to5.. :ndrăgo5tindu-5e de 9e$eile pă$. de data acea5ta a$ au@it de5pre „cine 5unt?.nd na tere unei $i"turi u$ano-angelică.. &u 5e tie e"act de unde veneau $ din 5paţiu ori dintr-o altă di$en5iune.scri. !lege 5ă pă5tre@i :n Su9let doar %u<irea..r5ta de 1) ani?I #e ce parte 5unt EuI Pot 5ă-$i 9olo5e5c Ci<erul !r<itruI !$ căutat pe %nternet de5pre $În#erii c)&uţi – Ne%hilim'*. dar a$ gă5it-o odată lovită :n parcarea din 9aţa <locului. !ce tia erau o ra5ă de uria i. &u e"i5tă nicio con5tr. !poi tre<uie 5ă te o<i nuie ti cu a5ta.i copil. nu de5pre „ce 5unt?.nd a$ „v.

..r@iu te rog. #e 9apt. &u te poţi reconecta dec.t cu Sur5a. 5unt 9oarte o<o5ită acu$ i n-a ti cu$ 5ă le 9olo5e5c.n cu păr al< i lung. E5te o adevărată :nt. cati9elaţi i „degaAă? iu<ire. 5-a vor<it de5pre „darurile din &oua Energie?. ai 9ăcut-o.&oaptea trecută a$ avut un „vi5? 9oarte viu i real. !$ vă@ut un <ătr.nd o prive ti. de 9rică i ne5iguranţă. &u tre<uie dec.? „Bătr. -u e ti -ot Deea De E ti i 9aci parte din ->-=C.2011 &oaptea a$ pri$it lecţii.nul? din „vi5? a continuat 5ă $eargă i 5ă :$partă daruri. -u ai Ci<erul !r<itru i poţi 5ă-l 9olo5e ti. Fn 9iecare @i. !5tă@i a$ :nceput cur5ul de li9ting 9acial prin $a5aA.01.. „=ită de :ndoială. :nt.01. care :$părţea daruri. 12. X pu<licate de Editura For 1ou. ce anu$e.lnire de 5u9let pentru $ine. -oţi 5unte$ copiii 0iinţei.? > nouă @i de cur5. Do5ta a lucrat cu 9iecare dintre noi.2011 S-a ter$inat cur5ul de li9ting 9acial. Seara a$ continuat 5ă cite5c din $C)rţile lui 0o. !$ :nt.$<et al lor.ias'X. Sunt negri i ad. #in nou. #arurile erau de 9apt ceea ce poţi 5ă 9aci.nci....t 5ă alegi %u<irea. ne-a corectat 9iecare gre eală. !i 9ăcut alegerea prin Ci<erul !r<itru. cu 9iecare @.i trăie5c i apoi cite5c. 0iinţa e5te :n toţi i :n toate. pe care :l pre@intă Do5tan@a Soru. e5te 9oarte 5pecială. ! a că tot a$ pri$it ceea ce tre<uia 5ă pri$e5c.lnit $ulţi oa$eni 9ru$o i a5tă@i i $ă 5i$t e"traordinar de <ine. #ar nu tiu :ncă. 11. D. Mi-a$ adu5 a$inte de5pre vi5ul din noaptea de du$inică. „Vino $ai t. Fn lecţia pe care a$ parcur5-o..Ed. &. „Do5ta?. la 9el de 9ru$oa5ă. !i ale5 %u<irea.. a a cu$ o alintă prietenii. !5ta e5te calea -a. cu 44 . nu 5e poate 5ă nu-i re$arci oc8ii.

teva $inute de $editaţie... c. =ită de e ecuri...r it..2011 M-a$ 8otăr.. E5te pentru pri$a oară c.. cu oc8ii :nc8i i i a$ 5i$ţit @<orul..? LBiddu Zri58na$urtiM „&u 5unte$ 9iinţe o$ene ti. Pur i 5i$plu. ! a că a$ trăit o nouă @i de 9ru$u5eţe.. Ca toţi. Eu a$ 9o5t vultur. E 9ru$o5 5ă 9ii vultur... :n ti$pul celor c.. =na dintre colege a avut o durere de cap. #upă aceea. ne-a 5cri5 c. :n5oţită de $u@ică. ! doua a venit din partea lui Do5ta.o $inuţio@itate i$pre5ionantă. a$ @<urat :$preună $ i totu i 5eparat. 1..nd $ă 5i$t at. Do5ta ne-a dat diplo$ele. Ca 59. :$i de5c8i5e5e$ aripile larg i era$ una cu cerul de un al<a5tru a@uriu.teva 59aturi potrivite pentru Mine :n !cu$. Ca 59. Eu era$ :ntotdeauna doar 9oarte 5ingură.. #i$ineaţa a$ e"tra5 c.2011 #oar o @i de cur5. a5ta e5te o 5c8i$<are uria ă.. 1+.t de <ine cu $ine :n5ă$i. „=ită de gre elile tale.r it. rotit. cu e"cepţia a ceea ce ur$ea@ă 5ă 9aci acu$ $ i 9ă-o oricu$. #ar plină de Magie. la cur5ul de $a5aA indian a7urvedic. =ită de tot. Fnalt. Vedea$ i au@ea$ tot. Sunte$ 9iinţe 5pirituale. de data acea5ta... a a că a$ putut 5ă e"er5e@ Vindecarea Geconectivă.? LYillia$ #urantM „! o<5erva 9ără a Audeca e5te cea $ai :naltă 9or$ă de inteligenţă. !$ putut 5ă 9iu Eu.. atunci acea per5oană c8iar va deveni per9ectă. :ntr-o călătorie :n 9or$ă o$enea5că.teva <ileţele din urna de la intrare. :ntr-o călătorie 5pirituală..01.? LStep8en Dove7M „#acă trate@i pe cineva ca i cu$ ar 9i deAa per9ect. iar nouă ne-au apărut lacri$i :n colţul oc8ilor...01. a$ $ai avut două 5olicitări.. de i 9ac parte dintr-un grup.teva cuvinte de 5u9let pe ele. de i nu era$ 5ingură.. nu $-a$ $ai 5i$ţit 5ingură. Pentru $ine.? LBo8ann Yol9gang von Voet8eM !$ pri$it a5t9el.. Stătea$ :ntin5ă pe covor.t 5ă continui călătoria cu Do5tan@a. 45 . pe dea5upra $unţilor..

? Godica $-a :nvăţat apoi.. $-a rugat 5ă-i 9ac o edinţă de Vindecare Geconectivă i a$ acceptat. ! 9ăcut a5ta.. dar a$ vă@ut ce-a$ 9ăcut i la e"terior. D.. $ă cre@iI? „!5ta 5unte$. eu i aripi. !$ 9o5t un o<5ervator.. pe $a5a de $a5aA. a$ putut 5ă revin i 5ă $ă plie@. pe care a vă@ut că $i-o dore5c $ult. „#acă :ţi 5pun că a$ 5i$ţit că a$ aripi. c8iar a$ cre@ut că ur$ea@ă o edinţă de c8anneling.. Ca un $o$ent dat.nd e"erciţiul 5-a ter$inat.. cu aAutorul tran5latorului de „5erviciu?. Era$ eu acu$. Ca 59.. una dintre colege.na acea5ta. „Du$ te 5i$ţi..r it.. toată ga$a de „regi5tre?. cu$ 5ă re5pir :n $od controlat. &u tiu :n5ă cine pe cine a vindecat. dintr-o dată.r itul cur5ului. Stella. Godica $i-a pu5 un D#. :n ur$ă cu c.nc.2011 =lti$a @i cu cei pe care i-a$ cuno5cut i :ndrăgit at. ! a că Godica $i-a o9erit cu genero@itate. :n corp. te-ai 5c8i$<at.ias.? Ca 59. „E5te a doua ta an5ă ca :nger?.r it. pentru 9iecare dintre noi. Era$ :n perioada :n care avea$ nevoie de con9ir$are.. Ge5pira$ ad. Steluţa. Mi-a$ vă@ut tot corpul :n interior. 5ăptă$.. Mi-a dăruit o 5ticlă cu „apă de $u eţel?. a$ :nceput „5ă dau căldură? i 5ă $ă ridic u or. „Dred că ai o $i5iune. Godica. S-a 9olo5it de :nvăţătura a7urvedică. iar Magia cur5urilor a luat 59.„Era$ :ntr-un loc de o 9ru$u5eţe rară i parcă dan5a$?. -u nu te-ai 5periatI? „&u.r it.. Do5ta a $ai vrut 5ă ne $ai dăruia5că ceva.01. pentru că tu. Ei.teva @ile. $i-a 5pu5 ea la 59..? #ar c8iar :ncepu5e$ 5ă le cite5c. &u vedea$ „regi5tre? i$portante. 9ără 5ă $ă g.? 1*. Dite te C)rţile lui 0o. !poi Godica $i-a dăruit D#-ul 46 .. #ar Marea Magie continuă. #upă cur5.. la cei care apelau la Vindecarea Geconectivă. !$ 5i$ţit că a$ aripi. „E5te pentru tine. 5punea $elodia pe care o a5culta$.. pentru a ne aAuta 5ă ne cunoa te$ $ai <ine.t de $ult.nde5c la ni$ic. :n locul ei. ne-au apărut din nou lacri$i :n colţul oc8ilor. GodicaI? „EuI E"traordinar.

.nd a$ co<or. !poi a$ 5i$ţit o nelini te pro9undă i ca un 9el de greutate :n 5to$ac. M-a$ tre@it i i$ediat a$ deci5 5ă-$i continui 5o$nul.. #e data acea5ta.nt. !5tă@i C-a$ de5coperit pe #u$ne@eu :n Mine.. ceva $-a 9ăcut 5ă-$i :ntorc privirea. !poi. :n „vi5?.ncare pe perva@ul de la <alcon i au venit doi 47 .2011 &oaptea trecută a$ 5i$ţit din nou că radia$ căldură. G. 5en@aţia a 9o5t :n $. Ei atunci a$ au@it din nou 5unetele de 9recvenţă ridicată.i 5-a o9erit 5ă $ă ducă aca5ă cu $a ina.na acea5ta a$ pri$it $ulte ră5pun5uri la :ntre<ările pe care le avea$. a$ i@<ucnit :n culoare al<-argintie i a$ 5i$ţit cu$ 5unt cuprin5ă de lini tea i iu<irea din ad.. Fnt. a$ g. Era o 5en@aţie cuno5cută. #i$ineaţa a$ pu5 $. pagini 5cri5e :ntr-o li$<ă pe care n-a$ :nţele5-o.. !$ parcur5.ndurile 5e ridicau :n $o$entul :n care clipea$ din oc8i. !5tă@i a$ 9o5t doar %u<ire. Ei toate ace5tea $i-au arătat că :ndoiala nu tre<uie 5ă 9ie partenera $ea de dru$. un ciclu de trei. de un al< 5trălucitor...t din $a ină i $-a$ :ndreptat 5pre <locul :n care locuie5c. =n „-ico? $ic i nu 9oarte „t. > ceaţă de 9or$ă ovală. 1(.nga la dreapta. Ei iară i.$pla oricu$?.năr?.. Parcă tre<uia 5ă 5e :nt. oc8ii au :nceput 5ă 5e pli$<e repede..$ple ceva. Eu tre<uie doar 5ă $erg $ai departe. nu era nicio adiere de v.ncul $eu.nga i din nou. Săptă$. de la 5t.. dintr-o parte :ntr-alta. Ei din nou. „Fn 9ond.i de la 5t. !$ :nt.. apoi de la dreapta la 5t.ini i :n picioare.lnit-o la pri$a $ea e"perienţă $ cea de la 5e$inarul de Vindecare Geconectivă $ nu$ai că atunci a$ avut i$pre5ia că e5te :n e"teriorul $eu.nga la dreapta.ndit. #intr-o dată.. Era ca i cu$ 5tătea$ :n 9aţa unui calculator uria i citea$ ceea ce-$i apărea 5cri5 pe ecran.01. trecea :ntre cele două <locuri pe care le vedea$.$ple. 5e va :nt. ceea ce tre<uie 5ă 5e :nt.. D..

re:ncep 5ă $ă de5copăr.01. că $iro5. Ei tot a5tă@i a$ ter$inat de citit cartea $D304 3olecula 5%iritului'XX. pot percepe din nou Magia.nd tiu că văd. Viaţa. E5te o lecţie $inunată de5pre „%u<ire? i a trăi :n ar$onie cu ea. dar de5pre o luptă egală $ 2 poru$<ei <l. dar care... că $erg. au devenit pentru $ine at.t de $ult ti$p :nainte. Mă <ucur pentru toate i toate $i 5e par $inunate. a 9iecărei clipe.... -u Dare E ti -otul i -oate i din care 9ac parte i eu.. că 5unt o<o5ită 5au :n plină vervă $ lucruri at.n@i au 9o5t alungaţi.i.i pri$ea5că p.. Fţi $ulţu$e5c [ie. !<ia a$ :nvăţat 5ă $erg de-a <u ilea. 9oa$e 5au 5ete. c.. că $i-e cald 5au 9rig. Pentru pri$a dată după $ulţi ani.. că gu5t. ! trăi e"perienţe. 9ără 5ă $ăn. dar ce contea@ăI !$ :ncă at. 48 . !u venit din nou cei doi gugu tiuci. -ot Deea De SuntP !5tă@i a$ citit din cartea lui Vill EdNard5 $2iaţa e un dar'X.01. GicH dă dovadă de $ultă intuiţie.nd arată legătura dintre glanda pineală i Spirit i totu i vor<e te de5pre „9uncţionarea $entală nor$ală?.$iţată pe perva@ul <alconului. D.inea deAa 9ăr.nce prea $ult. Parcă ar 9i vor<a de5pre lupta dintre <ine i rău. atunci c. 2).2011 M-a$ tre@it 9oarte o<o5ită.ng. că re5pir. %ar gugu tiucii $ei <l.ncat i 5-au uitat la $ine cu oc8i cal@i. Senti$entele $ele 5unt a$e5tecate.t de <anale. Ei oc8ii 5unt alt9el. 1). :ntr-o clipă.2011 ! 5i$ţi.n@i i 2 poru$<ei ră@<oinici.t de puternic 5i$t acu$ <ucuria 9iecărei @ile.. ca 5ă. De $inunate 5tări.. Mi-au dat lacri$ile i nu tiu de ce. că aud.t de $ult pot 5ă vi<re@ a 9ericire. care au $... 5cri5ă de către GicH Stra55$an.. D. $ai $ari i $ai :nc8i5 coloraţi. că pipăi.t de $agice i de pline de e"perienţe. > EternitateP Ei tot o Eternitate a$ ca 5ă pot $ulţu$i pentru ace5t dar de preţ. %$ediat. Ei ca un copil. că $. au apărut alţi doi poru$<ei.poru$<ei 5ăl<atici.

Cip5e te Magia reală. Dartea e5te :n5ă intere5antă.. dar apare i la plante 5au ani$ale.Ed.nd .t de $ult 5au c. X pu<licată de Editura Nicol. de5igur. e$oţii 9oarte puternice. Ditind cartea.p5i8ologiceW. :n corpul no5tru. o Eternitate după o altă Eternitate.endogenM. 5u<iecţii pot deveni e"tre$ de 5en5i<ili i con tienţi :n raport cu $ediul :nconAurător 5au 5-ar putea 5ă nu $ai o<5erve ni$ic din ceea ce :i :nconAoară.. @i după @i. alte tul<urări de percepţie. Se pot 9olo5i $edicina alternativă i practicile de vindecare cuno5cute. care e"i5tă dincolo de g. %deea :n9iinţării unui „%n5titut de tratare i de@voltare per5onală? e5te <ună.Ed. -re<uie 5ă te <ucuri că 9aci parte din Ea. !devărata Magie a VieţiiI !cea5ta doar tre<uie venerată. :ntr-o lu$e :n care Magia e5te la ea aca5ăI D.t de puţin a :nţele5 GicH din $agia #M-I Du$ 5ă nu ve@i di9erenţa dintre 9al5 i !devăr. :n Spirit i #ivinitate.. Dlipă de clipă.#ar ce poate 9i nor$al. 5ă di5eci i 5ă cercete@i :n5ă i #ivinitatea atotcuprin@ătoare i atotpre@entăI Du$ 5ă vrei 5ă :nţelegi. :n lu$ea care toc$ai 5-a de5c8i5 pentru $ineI Du$ poţi deo5e<i nor$alul de anor$al. dar nu :n varianta 9olo5irii p5i8edelicelor. &.ndirea i $intea noa5tră. dintre drog i #ivinitateI Du$ 5ă vrei 5ă te5te@i.M propriile e"perienţe. &.ad$ini5trat intraveno5 5unt :n pri$ul r. $ă aAută $ult 5ă-$i :nţeleg Ldin punct de vedere tiinţi9ic.. 5e pot e"peri$enta 5i$ultan 5enti$ente 5au g.e"i5tă :n corpurile tuturor oa$enilor Lcel produ5 :n $od natural. „E9ectele de ordin pri$ar ale #M. cu aAutorul $inţii o$ene ti. $i-a$ conturat propriul adevăr.nduri opu5e. pot avea i$pre5ia că trupul 5-a 49 . 5i$ţul ti$pului 5e poate $odi9ica. 9iind cel $ai 5i$plu dintre p5i8edelicele din 9a$ilia tripta$inelor. Pot apărea 8alucinaţii vi@uale i auditive. XX pu<licată de Editura 3iracol. 5e nu$e te #M. !$ a9lat că #M. dar ceva lip5e te din ea.

eu9oria e5te ceva co$un. Să :nţeleg că ace5t $ecani5$ era unul de protecţie i :ntre ti$p. :l tran5portă cu vite@ă dincolo de 5i5te$ul 5ău de apărare i :l proce5ea@ă la 9el de repede.t $ultiplele <ariere care :$piedică 9or$area #M.teva 5ecunde. care e"i5tă :n concentraţii $ari :n 5.. creier i inte5tine. :n e"ce5. Dreierul no5tru are o re$arca<ilă 5lă<iciune pentru #M-. Pre@enţa lor $a5ivă 9ace ca e9ectele #M. odată ce corpul produce 5au a5i$ilea@ă din a9ară #M-. aplicată <olnavilor de 5c8i@o9renie $ pe care propriile glande pineale n-o $ai puteau produce $ a deter$inat 5căderea :n inten5itate.. a5t9el :nc. pot e"peri$enta alte 5enti$ente care ţin de con9u@ie. creierul e5te 9a$iliari@at cu el i e9ectiv :l „caută?. Ei totu i.5ă 9ie 9oarte 5curte.5ă 9ie 5lă<ite. 9icat. pot trăi 5enti$entul că li 5e apropie $oartea 5au că au $urit. organi5$ul no5tru 9olo5e te $ai $ulte $iAloace pentru a :$piedica producerea.? #eoarece #M. 5to$ac.:n pineală Lo do@ă 5upli$entară de anti-#M-. e"i5tent :n Aurul glandei pineale Lace5t „5cut? poate 5ă nu 9uncţione@e nor$al la per5oanele cu pro<le$e p5i8ice. :n $od nor$al.5eparat de $inte. a #Mpineal1 aM 5i5te$ul de 5ecuritate celulară. !tunci c. nu$ite $onoa$ino"ida@e. noi a$ trecut de pragul propriei noa5tre evoluţiiI !cea5ta ar e"plica de ce 9recvenţa din „noua energie? poate deter$ina glanda pineală 5ă vi<re@e.nd nivelul 5ău devine prea $are pentru :ndeplinirea „nor$ală? a atri<uţiilor 5ale. 5unte$ 5upu i unor e"perienţe neo<i nuite. #e alt9el.nge. iar 5tre5ul :nrăutăţe te 8alucinaţiile i delirul la indivi@ii 5upu i di9eritelor 9or$e de p5i8o@ăM3 <M pre@enţa unui co$pu5 anti-#M.5e a9lă :n 9iecare dintre noi. :l ani8ilea@ă :n c. anu$ite en@i$e. a 5i$pto$elor p5i8oticeM3 cM nivelul 5că@ut de activitate al en@i$elor 50 .

t reală?. 0oarte $ulte căi de :$piedicare pentru producerea :n e"ce5 a #M--ului pineal. dintre 51 . legătura la nivelul pinealei.nă acu$. :n $od nor$al. de ie ire din „Matri"? 5pre adevărata realitate. P.L5unt $ai active :n ca@ul 5c8i@o9reniei i 9avori@ea@ă producerea #M. tot ea produce i „8or$onul :ntunericului? L$elatoninaM. 5-ar putea ca acea5tă opo@iţie 5ă 9ie $ai $ult aparentă dec. GicH 5pune1 „totu i. Sunt convin5ă că pineala ne-a aAutat 5ă ne e"pri$ă$ i 5ă cunoa te$ realitatea :n lu$ea duală. E$iterea $elatoninei :n ti$pul @ilei.$etiltran59era@e. ating. de nede5cri5 :n lu$ea $aterială. &u dor$ea$. #acă pineala produce co$pu5ul c8i$ic a5ociat lu$inii interioare L#M-M. $elatonină doar noaptea. ne-a$ autoi$pu5-o.nu 5e eli$ină 5u9icient de rapid din 5i5te$ele lor. care produc #M. dar i $enţinerea unei „nave de pă$. ! adar. care di5trug #MLace5t 5i5te$ de di5trugere e5te $ai puţin e9icient la 5c8i@o9renici $ a5t9el. le-a$ vă@ut noaptea. lu$ina i :ntunericul 5unt :n realitate acela i lucru.nd po$ene te de5pre lu$ea duală. %ntere5ant e5te că pineala eli<erea@ă. iar dualitatea @i-lu$ină o 5i$ţi$ cu aAutorul pinealeiP #ualitatea nu a 9o5t o 5tare naturală. #acă e ti cal$ i centrat.ndu-5e niveluri prea ridicate pentru o 9uncţionare $entală nor$alăM. ca 5ă 9ie doar o coincidenţă ace5t 9aptP Sunt convin5ă că pineala e5te o poartă interdi$en5ională „la purtător?. 5tătea$ doar cu oc8ii :nc8i i i era$ 9oarte lini tită. ar deter$ina 5en@aţia de :ntuneric :ntr-un $o$ent „gre it?. care ne aAută 5ă recepţionă$ $ulte $e5aAe de la di$en5iunile $ai :nalte i pe care organi5$ul no5tru o proteAea@ă. :n 5tarea dintre realitate i vi5.:n cantităţi 5poriteM3 dM e9icienţa o"ida@elor $onoa$inice. Dulorile puternice i $inunate. #M. ea per$ite acce5ul :n di$en5iuni $ai :nalte. D.nt 9i@ic?.

5-ar putea revăr5a direct :n 5tructurile cere<rale i$portante. 6)r) niciun e6ort din partea noa5tră. E$iterea de #M. au@i. prin inter$ediul 9luidului cere<ro5pinal.ngeleM. intuiţia :$i 5pune că 5e re9ace :n $od natural legătura dintre producerea de $elatonină i #M-. practicanţii de -antra :ncearcă 5ă o<ţină $a"i$u$ din a$<ele lu$i. &e ridică$ con tiinţa pentru a percepe „octave $ai $ari din li$<aAul lu$inii? $ dacă g. Po@iţia pinealei Laproape atinge centrii vi@uali. Fn „noua energie?. după care 5unte$ pe cont propriu?.pineal. 5i$ţi i g. #in acea5tă cau@ă.ndi lucrurile :ntr-un $od de nei$aginat prin raportarea la $elatonină. auditivi.de5c8ide 5i$ţurile interioare către 5tările tran@itorii i ne trece :n @ona .ndurile noa5tre re@onea@ă la 9recvenţa %u<irii.de c. ne cali<ră$ propriul portal „glanda pineală? la 9recvenţe $ai $ari de lu$ină. adică vo$ avea acce5 la a$<ele lu$i $ $aterială i 5pirituală. nici „vec8e?. a 9o5t ruptă. Ea nu e5te nici „nouă?.$puri ale unor lucruri a9late :n $ani9e5tareW. energia e5te una 5ingură. !vea$ de ale5 :ntre $aterie i 5pirit. #e 9apt. poate declan a puternice e9ecte p5i8edelice. e$oţionaliM ar in9luenţa puternic e"perienţele interioare $ a$ vedea. 5ti$ulată prin $editaţie i printr-o inten5ă activitate 5e"uală. Practic. Da o e"cepţie. -oate ace5tea arată că ţe5utul pineal :n de5co$punere in9luenţea@ă con tiinţa re@iduală după $oarte Ln-ar 9i nevoie de o ini$ă care 5ă po$pe@e 5. ci „: i datorea@ă pre@enţa unor celule cu 9uncţie 5pecială. !$ :nţele5 că pineala nu e5te alcătuită din ţe5ut cere<ral. pentru că #M. o nece5itate pentru atingerea celor $ai :nalte 5tări 5pirituale. 52 . doar $odul no5tru de con tienti@are 5-a 5c8i$<at. 5ituate :n cerul gurii la 9ăt i care 5e depla5ea@ă :n $iAlocul craniului. pineala ar avea o activitate inten5ă i$ediat după $oarte.producerea de $elatonină i #M-. $ulte di5cipline religioa5e au con5iderat celi<atul. #M.

t crede o$ul $odern că 5tăp. „&icodi$ i-a @i51 . Spiritul nu are v. :nainte de a 5e di5ipa. la $oarte. ră$.ntare. care 5e 5i$t tinere.$puri unice.nd e5te unit cu corpul no5tru. El trăie te e"perienţe :$preună cu noi $ dar. cu at. altele 5e une5c cu ceea ce 5e a9lă :n 5patele c. con tiinţa decide.t e $ai lung ti$pul :n care di5pare $ a5ta :n5ea$nă că ace5te c. :n creier con9eră puterea de a pri$i i tran59or$a :n con tiinţă g. Spiritul are o . de a avea o anu$ită 9or$ă <iologică. Du c. E5te 9orţa noa5tră vitală. E5te de 9apt a doua venire a lui %i5u5. 5enti$entele i percepţiile noa5tre.nd corpul devine prea 5la< pentru a-l $ai conţine. El . „Spiritul e5te acel ceva care e pre@ent :n $aterie. iar tradiţiile $i5tice Ve5tice i >rientale „5ituea@ă cel $ai :nalt centru 5piritual al no5tru :ntre graniţele 5ale?.ne ne5c8i$<at de eveni$entele re5pective. la nivel e5enţial.nI Poate el 53 . #in nou.r5tă. dă $i carea i căldura corpului.i5torieW a5ociată cu viaţa $ateriei. Sunte$ 9iinţe $ultidi$en5ionale i $oartea e5te doar o trecere 5pre o di$en5iune 5uperioară a con tiinţei 5au 5pre o nouă revenire :n lu$ea $aterială.t e5te $ai puternic un c.? #e a5ta 5unt per5oane :n v.r5tă.Gen\ #e5carte5 credea că pineala e5te „5ediul 5u9letului?. Practic. 5tră$o ii no tri tiau $ai $ulte dec. El doar e5te. =nele Spirite trec :n alte 9or$e $ateriale.$p. 5ă $ai e"i5te pentru o vre$e.Du$ 5e poate na te un o$ <ătr. !ce5te a9ir$aţii vin 5ă con9ir$e 5i$<oli5tica ritualurilor de :n$or$.ndurile.$purilor produ5e prin alipirea Spiritului la corp. produ5e prin alipirea Spiritului la corp.ne te ca i cunoa tere. care 5ă per$ită evoluţia prin e"perienţă. rena terea ta ca Spirit con tienti@at i Su9let :ntrupat. pleacă. Mi-a$ adu5 a$inte de un paragra9 din Evang8elia după %oan.ne 9ace viiW. #acă ai an5a 5ă-ţi con tienti@e@i adevărata e5enţă :n ti$pul vieţii. ai acce5 la 5ecretul „vieţii ve nice?. continuă. atunci c. :n con9or$itate cu gradul de evoluţie 5pirituală a 9iinţei. D.

W &icodi$ a ră5pun5 i %-a @i51 . dacă cineva nu e5te nă5cut din apă i din #u8.ntecele $a$ei 5ale i 5ă 5e na5căIW %i5u5 i-a ră5pun51 . nu poate 5ă intre :n :$părăţia lui #u$ne@eu.ntul 5u9lă :ncotro vrea i-i au@iţi vuietul. a9ară de Del care S-a co<or.!devărat. !5t9el pute$ e"i5ta oricu$ i oriunde.etan) a morţilor – Bardo 0hodol'X 5pune că tre<uie 5ă treacă . &oi 5inguri ne creă$ vi5ele 5au co $arurile. L$Cartea ti. dar nu tii de unde vine.-u e ti :nvăţătorul lui %5rael i nu :nţelegi ace5te lucruriI !devărat. care e5te :n cer.. E5te nevoie tot de .' de @ile. %ntere5antă e5te i analogia dintre te"tele <udi5te i e$<riologia u$ană. iar 9ătul 5ă 5e di9erenţie@e după 5e". care nece5ită . prin alegerea noa5tră.. nici :ncotro $erge. 54 .? LEvang8elia după %oan.t din cer.Du$ 5e poate 9ace a a cevaIW %i5u5 a ră5pun5 i i-a @i51 . adevărat :ţi 5pun că noi vor<i$ ce ti$ i $ărturi5i$ ce a$ vă@ut i voi nu pri$iţi $ărturia noa5tră. V. tre<uie legate :ntre ele. #acă v-a$ vor<it de5pre lucrurile pă$. pentru ca pri$ele 5e$ne ale e"i5tenţei pineale 5ă. -otul 5e re@u$ă la iu<ire 5au tea$ă. de data acea5ta de la concepţie. Sunte$ doar ceea ce 5unte$.5ă intre a doua oară :n p. -ot a a e5te cu oricine e5te nă5cut din #u8ul. energia „nouă? 5au cea „vec8e?. conectare la -ot Deea De E5te/neconectare.nte ti i nu credeţi.i 9acă apariţia.t de pregătiţi 5unte$ 5ă ne privi$ i 5ă ne de5coperi$ adevărata 5piritualitate :n 9iinţă o$enea5că. care e5te duală. acceptare 5au non-acceptare a ceea ce 5unte$ de 9apt. prin :nţelegere/ne:nţelegere. D. 211-12M &oi 5inguri alege$ $ iu<irea 5au 9rica. 0iul >$ului. iu<ire/tea$ă. adevărat :ţi 5pun că.' de @ile pentru ca 5u9letul unui o$ $ort 5ă 5e re:ncarne@e. cu$ veţi crede c. Del ce e5te nă5cut din carne e5te carne3 i ce e5te nă5cut din #u8 e5te du8.nd vă voi vor<i de5pre cele cere tiI &i$eni nu 5-a 5uit :n cer.M !ce5te evoluţii di9erite.' de @ile. &u te $ira că ţi-a$ @i51 -re<uie 5ă 9iţi nă5cuţi din nou.

!$ gă5it :n $Cursul de %reso%unctur)'.$puri 5e une5c cu cele di$preAur Lc. Fn ti$pul celor . !ce5te tendinţe ne$eta<oli@ate.nd ace5ta e5te .ndu-5e :n acela i $o$ent. el a e@. Mi-a$ adu5 a$inte de un docu$entar. con tiinţa a pără5it co$plet corpul i e"i5tă ca un c. ce pă5trea@ă cu 59inţenie datinile 5trăvec8i. ca 5ă. %ntere5ant. $ai e"i5tă :ncă ace5t dute-vino al 5u9letului. tra5eul vieţii noa5tre.$p :ntre alte c. nu-i a aI Pineala ar putea acţiona ca o antenă 5au ca un 9ir conducător pentru 5u9let. Fn pri$ele 2 @ile după na tere. Deea ce ră$.' de @ile ne 9olo5i$ voinţa 5au intenţia. pentru ca apoi. E"plicaţia era că :n ace5t 9el „Spiritul nu 5i$te $iro5ul de copil i nu vine după el?. con tient. &.$puri ale lucrurilor a9late :n $ani9e5tareM. ace5te c. Mi carea ace5tei energii. unică :n 9elul ei. la 2 luni 5e poate vor<i de plă$.ni. 0olo5e5c o culoare ro ie. un pa5aA intere5ant1 „Fn $o$entul concepţiei. care pare cea $ai potrivită pentru re@olvarea c8e5tiunilor nere@olvate.ne 5e :ndreaptă 5pre ur$ătoarea 9or$ă 9i@ică de viaţă.Ed.gataW.' de @ile i poate lua 9or$a unei glande pineale care e5te :n 5tare 5ă 5inteti@e@e #M-. >li$pia Moldoveanu.ndu-5e de9initiv pe la 10-11 luni?. depla5area 9orţei vitale re@iduale a 55 . atunci vine 5u9letul. „#i9erenţierea 5e"uală petrec. copilul e"i5tă deAa.i vop5ea5că nou-nă5cuţii. o<ţinută dintr-un 9ruct. Fn $o$entul :n care a$ re9ăcut. c. pentru a con tienti@a ceea ce a :n5e$nat viaţa noa5tră. ela<orat de către #r.X pu<licată de Editura 7erald. :n care 5e pre@intă o co$unitate $ică de a$erindieni. ace5te lucruri neterminate pot pătrunde :n 9ăt.nd corpul devine total inert. iar acea5tă 5tare de acceptare poate apărea tot după . a5igură cadrul <iologic prin care 9orţa vitală 5e poate acu$ $ani9e5ta. :ntre 2 i ( luni ace5ta 5ă vină i 5ă plece3 nu$ai după ( luni 5u9letul 5e a ea@ă $ai 5ta<il i 5e poate vor<i de o$.

5ecretat :n creierul care 5e de@voltă. pentru de9initivareI? LDe de5criere 9anta5tică pe care a 9ăcut-o un copil de c. totul 5e tran59or$ă – nu e5te nici rău. ai $inţii.ţiva ani oriPM !ce5ta ar 9i $otivul pentru care c8iuretaAele 5e 9ac doar :n pri$ele 2 luniI 0aptul că :n acea5tă perioadă 5u9letul :ncă nu 5-a 5ta<ili@at. :n cuvinte e"pliciteI !<ia acu$ :nţeleg că e5te <ine 5ă pă5tre@i $icuţul corp. p. #oar după . prin pineală. 5u9letul care i-a propu5 5ă ne aleagă drept părinţi. :n $o$entul :n care i noi 5unte$ pregătiţi pentru a5ta. Se prelunge te un :nceput de Miracol i =niver5ul 5tagnea@ă :n e"perienţă. ace5ta trăie te o e"perienţă arti9icială.' de @ile pute$ con5idera că un 9ăt e5te o entitate 5pirituală. Dred doar că dacă 9aci un avort după ce 5u9letul a reu it 5ă 5e 5ta<ili@e@e. nici <ine :ntr-o a5t9el de alegere. Cu$ina or<itoare a #M--ului pineal.i repre@intă @orii con tiinţei. 5-ar putea 5ă 9ie pri$a i cea $ai i$portantă $ani9e5tare a #M. &iciodată $ai t. vecinătatea $orţii. $arc8ea@ă trecerea prin ace5t prag.r@iu. $oarte/vi5ele/$editaţia 5au rugăciunea/ $oartea clinică 5au $oartea aparentă/9or$e de p5i8o@ăM $ cu 56 . &i$ic nu 5e pierde.trecutului către pre@ent.nă atunci e5te doar o 8aină :n 9or$areI „!cea 5c8iţă dăruită de #u$ne@eu Ma$ei. cu e"i5tenţă 9i@ico-5pirituală di5tinctăI >are.poate Auca un rol i$portant Lna tere. pe care tre<uie 5-o corecte@e 9oarte repede. 9ace ca e"perienţa unui avort 5ă nu 9ie o trau$ă pentru elI Etie $edicina cla5ică ceva ce nu ne 5pune nouă.? !ici a$ o dile$ă. niciodată $ai devre$e. va veni 5pre noi. 9iindcă n-ar tre<ui ri5ipită alc8i$ia =niver5ului. care 9ace po5i<ilă e"peri$entarea. ai autoidenti9icării ca entitate <iologică i 5e"uală di5tinctă. :n care #M. Pineala e5te ră5pun@ătoare de 5tări de con tiinţă $odi9icată. >ricu$. :n 9ăt. ci doar o e"perienţă pe care ne-a$ a5u$at-o.

t nivelurile de #M. !ctivitatea electrică a creierului re9lectă acea5tă 5incroni@are $ de 9apt o 9uncţionare a creierului. 5e pot genera 5tructuri vi<ratorii ale căror c.? Vindecarea Geconectivă i Geconectarea conduc tot la 5tări de con tiinţă $odi9icată. nelini te. i pineala re@onea@ă la ace5te 9recvenţe Lcuvintele 5acre. 5upu5ă unui sin#ur rit$ co$un. cu at.:n $od natural.ncă. -i$pul nece5ar adaptării organi5$ului la acea5tă e"perienţă 5e poate reduce prin rela"are 9i@ică. i$agini vi@uale. pacienţii 5unt 59ătuiţi 5ă :nc8idă oc8ii i 5ă 5e de5tindă. Per5oanele cu con5tanţă :n $editaţie produc unde cere<rale ce 5e propagă $ai lent i ur$. Prin te8nicile de $editaţie care 9olo5e5c 5unetul. #e alt9el. GicH a o<5ervat. %niţial. pentru a 9i :ntr-o 5tare de receptivitate. pacientul poate re5i$ţi 5tări de an"ietate. 9olo5ind uneori i te8nici de concentrare a5upra re5piraţiei/ incantaţia/te8nicile de vi@uali@are. :n a9ara reacţiei de tip „luptă 5au 57 . 9iinţa 9i@ică 5e adaptea@ă rapid la e"perienţa trăită. deta are i o re5piraţie „ad.c. pentru a 5cădea la 9el de repede cu$ au cre5cut. e"erciţii $entale care creea@ă e9ecte uniceM.$puri induc re@onanţă :n creier $ deci. „Meditaţia poate 5ă declan e@e $ani9e5tarea #M.ad$ini5trat intraveno5. cu at. Fn vre$e ce e9ectele p5i8edelice ale #M. care 5ă per$ită e"perienţa ulterioară.t cele 5peci9ice nivelului o<i nuit de con tienţă. după care edinţa decurge nor$al. pentru că :n ti$pul $editaţiei 5e pune accentul pe o per9ectă 5incroni@are :ntre atenţie i con tiinţă.endogen progre5ea@ă.t $editaţia e5te $ai ad.5unt $ai $ari. din ti$pul @ilei. dar acea5tă agitaţie <ru5că di5pare la 9el de repede cu$ a apărut. -e$porar. Du c.ncă?.nd un $odel $ai or#ani&at dec.t 5unt $ai inten5e 5i$pto$ele. Fn ti$pul te5telor e9ectuate cu #M. vederea 5au $intea.t $ai lent i $ai clar 5e propagă undele cere<rale. corpul reacţionea@ă printr-o reacţie tipică pentru 5tre5 „luptă 5au 9ugi? $ pul5ul i ten5iunea arterială cre5c <ru5c. tea$ă.

percep o căldură puternică. $elatonina.Ed. care poate 5ă 9ie :n5ă i total ine"i5tentă.t cei nă5cuţi nor$al? LStani5lav Vro9 $ $edic. :n ca@ul edinţelor de Vindecare Geconectivă 5au Geconectare.9ugi?. de i ră$.? Practic.:n ca@ul na terii nor$ale i a unor niveluri in5u9iciente. du<larea dia$etrului pupilelor i cre terea te$peraturii corpului $ după 1+ $inute de la ad$ini5trarea #M-. care in8i<ă producerea #M-M. nu e"i5tă două edinţe de Vindecare Geconectivă 5au Geconectare. cu$ 9u5e5e pri$a dată. !cea5ta :n5ea$nă că #M. Practic. o activitate 8or$onală 5porită a glandei pituitare Ltoţi 8or$onii de 5tre5 au cre5cut nu$eric ca reacţie la #M-M. :n lu$ea duală.5ă 5e a<andone@eW :n ti$pul terapiei p5i8edelice. cei $ai $ulţi pacienţi. de la o edinţă la alta. 58 .ad$ini5trat din e"terior nu a repre@entat un 5ti$ul 5u9icient de puternic pentru a :nvinge $ecani5$ul de apărare al pinealei 5au că D30 e8o#enX LX ad$ini5trat din e"terior $ &. 5tudiul lui GicH a de$on5trat că nu e"i5tă toleranţă la e9ectele p5i8ologice produ5e de inAectarea #M. -otodată. $elatonina 5e co$portă ca „un pa@nic? care per$ite doar acce5area e"perienţelor pentru care 5unte$ pregătiţi. Dei nă5cuţi prin ce@ariană 5unt $ai puţin capa<ili . e"perienţa era la 9el de inten5ă la nivel p5i8edelic. lucru care 5e e"plică prin pre@enţa unor niveluri p5i8edelice de #M. dar 9oarte di9erite. „#acă $a$a e5te ane5te@iată 5au 5e recurge la ce@ariană.n per9ect con tienţi. :n ti$pul na terii prin ce@ariană Le"i5tă un 9actor 5că@ut de 5tre5. care 5ă 5e$ene una cu cealaltă. dec. „Singurul care nu a cre5cut a 9o5t 8or$onul glandei pineale. e"i5tă o e$i5ie 9oarte $ică de #M. iar e"perienţele i 5en@aţiile trăite 5unt la 9el de inten5e.$ :n $od repetat. %ntere5ant. p5i8oterapeut. 5peciali5t :n 9olo5irea CS#M.M a 5ti$ulat pineala :n 5en5ul ca acea5ta 5ă producă $ai $ult din propriul 5ău #Mendogen.din partea glandelor pineale ale $a$ei i copilului.

calitatea aerului. care 5ă con9ere trăirea unor a5t9el de e"perienţe. :n cadrul edinţelor de Vindecare Geconectivă.nta. e"punerea la a5e$enea 5tări neo<i nuite. $i carea rapidă a oc8ilor.t :n ca@ul 5tudiului e9ectuat de către GicH. cine 5au ce 5e a9lă :n i$ediata noa5tră apropiere. #in acea5tă cau@ă. !le"andra i !lina La$<ele nă5cute prin ce@arianăM de i au pre@entat „regi5tre? Lpaloare. pentru că :n ti$pul edinţelor de Vindecare Geconectivă. !lt9el. $i cări involuntare ale $. o<iceiurile i 5enti$enteleM? i are legătură cu corpul i creierul no5tru. de cadrul de $ani9e5tare i de 5copul pe care :l ur$ăre5c pacienţii.!ve$ nevoie de e"perienţe iniţiale.r it 9ericit. ne poartă :ntr-un teritoriu necuno5cut. &u a e"i5tat o e$i5ie puternică de #M-. 5o$nM. din partea glandei pineale. ideile.inilor i picioarelor. Cip5e te din viaţa noa5tră un epi5od care ne arată că a5e$enea e"perienţe pot avea un 59. e"perienţele trăite depind 9oarte $ult de pro9ilul p5i8ologic al pacientului. Pro9ilul p5i8ologic 5e re9eră la „5etul de aptitudini care ne de9ine5c i ne-au tran59or$at :n ceea ce 5unte$ Ltrecutul. pre@entul i viitorul no5tru. pre9erinţele. e5te <ine 5ă nu e"i5te niciun 5ti$ul e"terior care 5ă poată di5tor5iona e"perienţa pacientului i e5te 9oarte i$portant 9elul :n care reacţionea@ă practicienii. :n raport cu pacienţii. 9undalul 5onor. c.t i :n cadrul edinţelor de Vindecare Geconectivă. 5tarea de ten5iune 5au de rela"are a practicienilor de Vindecare Geconectivă 5au a celor care 5unt cu noi :n acel $o$ent. de intrare :n contact cu o „do@ă $are? de #M-. Dadrul de $ani9e5tare ia :n calcul 9oarte $ulte1 $ediul :n care ne a9lă$. care ne poate de@orienta i :n5păi$. 0reud a introdu5 c8iar conceptul de „tran59er a9ectiv? Lpacienţii ar repre@enta 59 . &-au avut deloc e"perienţe vi@uale 5au auditive. $i-au 5pu5 că au 5i$ţit „doar o u oară pre5iune :n @ona capului?. !t. Sunt intere5ante ace5te o<5ervaţii.

0iecăruia :i dă doar ceea ce i 5e potrive te cel $ai <ine i poate 5ă recunoa5că. #acă dore ti $u@ică $ vei avea parte de o edinţă de $eloterapie3 dacă dore ti 5ă ve@i culori $ vei avea parte de o edinţă de cro$oterapie3 dacă dore ti 5ă $edite@i $ vei aAunge 5ă e"peri$ente@i &epătrun5ul3 dacă i$aginaţia ta 9uncţionea@ă la cote $a"i$e $ vei călători prin locuri ne<ănuite3 dacă nu cre@i dec. pentru ca tu 5ă-ţi acce5e@i propria putere de autovindecare i 5ă-ţi rec. Dăci a5ta repre@intă 5tarea de 5ănătate $ regă5irea i pă5trarea propriului ec8ili<ru..ncări$e. ca pacient. Practicianul tre<uie 5ă :nţeleagă că doar pacientul poartă re5pon5a<ilitatea vindecării. :ţi alegi ceea ce 5i$ţi că e5te pentru tine. D. :n ti$pul edinţelor de Vindecare Geconectivă.per5onaAe i$portante.nd 5-a produ5 acea5tă cone"iune.. =niver5ul e5te cu adevărat inteligent. !5ta e"plică de ce. F$i i$agine@ Vindecarea Geconectivă ca pe o cutie cu $ulte.t :n ceea ce 5e poate pipăi $ 5-ar putea 5ă 5i$ţi doar $. :n dorinţa re@olvării propriilor de@ec8ili<re din @ona $entalului. 9oarte $ulte 5ertare i pe 9iecare 5crie ceva. terapeuţii tre<uie 5ă. Pacientul nu pri$e te ni$ic prin inter$ediul practicianului3 ace5ta doar de5c8ide u a 5pre o nouă di$en5iune a con tiinţei. 5ă arate co$pa5iune. -u. e$oţionalului i a corpului energetic. va deter$ina e"perienţele 5ale. E"perienţele prin care trece pacientul 5unt cele $ai potrivite 60 . Scopul pentru care pacientul a venit.. tigi ec8ili<rul. pacientul tie ce are de 9ăcut.i pă5tre@e calitatea de o<5ervatori. !tenţia i concentrarea :l aduc :n 5tarea de con tienţă care per$ite $enţinerea :ndelungată a legăturii 5ta<ilite. pornind din5pre interior 5pre e"terior.. dar 5ă nu 5e i$plice e$oţional. adică ce are nevoie la $o$entul re5pectiv. Ei toate ace5tea. din $o$ente anterioare ale vieţii practicienilorM i de „contra-tran59er a9ectiv? L5enti$entele practicianului 5unt proiectate 5pre pacientM. #in acea5tă cau@ă. practicianul e5te 9oarte atent la propriile 5en@aţii.

nd :n cantităţi $ari. :n $od accidental. 5ă le poată 9olo5i. la nivelul creierului. cu aAutorul pinealei pute$ con tienti@a $i carea 9orţei vitale. D8iar i c.t i pacientul 5ă nu 5e 5trăduia5că prea $ult. pe care o$ul nu era pregătit 5ă o accepte. a Aucat un rol de <locare „con tientă? Lprin producerea :n cantităţi redu5e a #M. D. pentru că Spiritul a 9o5t deconectat de :nţelegerea acce5i<ilă i po5i<ilă oa$enilor. :n $ani9e5tările 5ale e"tre$e. 9orţa vitală pără5e te corpul prin glanda pineală. 5ă treacă pragul realităţii $ateriale 61 .i 5u<5tanţe care :i a$pli9ică i prelunge5c e9ectele. !ce5te per5oane au reu it cu$va. dar p. #oar 5ă la5e Miracolul 5ă 5e producă i 5ă 5e <ucure de ceea ce e"peri$entea@ă. glanda reglea@ă cantitatea de #M.nd ace5te 9recvenţe 5unt direcţionate. Ea creea@ă anu$iţi tran5$iţători neuroc8i$ici Ldi$etiltripta$ina. 5erotonina. Pineala e5te . care vor per$ite de5c8iderea 9ere5trelor interdi$en5ionale.. Practic. c. E5te $o$entul 5ă privi$ 5c8i@o9renia i p5i8o@ele nu ca pe o <oală.potrivită pentru receptarea in9or$aţiei i pentru 9ocali@area $inţii o$ene ti :n realitatea 9i@ică. poate produce #M.t $intea o$enea5că 5ă ai<ă acce5 la ele. pe care le-a pă5trat doar pentru $o$entele i$portante ale vieţii. a in9or$aţiilor de o vi<raţie 5uperioară. Pineala conţine $aterialul nece5ar pentru crearea de #M-. pentru a crea o e"perienţă 9i@ică.endogenM a e"perienţelor p5i8edelice. ci o 5tare de accedere a unei noi di$en5iuni. de către $intea 5uperioară către creier. eli<er.t practicianul. #M-. -oate ace5te o<5ervaţii arată că glanda pineală repre@intă inter9aţa neurologică i neuroc8i$ică care per$ite traducerea.nd $uri$.5copului pentru care a venit la edinţele de Vindecare Geconectivă.nă acu$. Secretul e5te ca at. a5t9el :nc.acordată? vi<raţional pentru a pri$i 9recvenţe vi<raţionale 5uperioare. $elatoninaM.

c8iar a #M. „pro<le$ele? de relaţionare pot 9i re@olvate u or pe acea5tă cale. cu :nalt conţinut 5i$<olic. Du aAutorul lor. depre5ia. Prin generarea de i$agini onirice. creativitate. cu #ivinitatea. pute$ 5ă ne :nţelege$ e$oţiile a5cun5e. !cela i lucru e vala<il i :n ca@ul ad$ini5trării drogurilor p5i8edelice. #epinde doar de noi cu$ pri$i$ ace5t dar i ce 9ace$ cu el. pa5iune. Drearea unei e"perienţe trau$atice controlate. capa<ilă 5ă ne o9ere noi e"perienţe 5pirituale. :n ti$pul edinţelor de Vindecare Geconectivă. 9oarte reală pentru ele. pe care ne e5te 9rică 5ă le con tienti@ă$. o an5ă de a 9i totuna cu =niver5ul. „ceva? din propria lor 9iinţă nu a 9o5t pregătit 5ă a9le i 5ă :nţeleagă !devărul. !$ :ncercat 5ă identi9ic @ona :n care Vindecarea Geconectivă poate 9i 9olo5ită i cu$ acţionea@ă acea5ta. &elini tea. 5cria 0reud. Ele doar opre5c o evoluţie naturală a con tiinţei noa5tre. 5ă-l inte#re&e :n lu$ea $aterială. c8iar dacă 9acilitea@ă o călătorie 5pontană :n propria noa5tră lu$e interioară.arti9icial. nu $intea noa5tră o$enea5că. di5pare i nece5itatea de <locare a activităţii pinealei. 0iinţa a continuat 5ă e"i5te i 5ă e"peri$ente@e :n $odul de „9rică? i 5-a produ5 o ruptură :ntre :nţelegerea ca 0iinţă i trăirea ca Spirit. iu<ire.din lu$ea noa5tră i 5ă trăia5că :ntr-o altă di$en5iune. dar acu$ a$ pri$it un dar. <ucurie. Vindecarea Geconectivă ne aAută 5ă ne :n9runtă$ propriile 5enti$ente dureroa5e. #e i activarea pinealei 5-a e9ectuat :n $od natural. :ncă din ti$pul vieţii. cu „Mi5terul E"i5tenţial?. -re<uie 5ă :nvăţă$ 5ă lă5ă$ ca $intea 5uperioară 5ă 9ie cea care concepe. >dată reconectaţi la #ivinitate. care ar tre<ui 5ă 5e tran59or$e :ntr-o poartă interdi$en5ională. ne in9luenţea@ă potenţial 62 . !$ 9o5t pregătiţi 5ă cunoa te$ $ai $ulte de5pre =niver5 doar :n $o$entul $orţii. „Vi5ele 5unt calea regală către incon tient?. Vi<raţia Sinelui $inţii 5uperioare e5te cea pe care $intea o$enea5că i corpul 9i@ic o traduc drept entu@ia5$.

Eedinţele de Vindecare Geconectivă ne o9eră .i con tienti@e@e propria e5enţă.nd :nc8id oc8ii.i 5c8i$<e 5tilul de viaţă. pute$ lua legătura con tientă cu eiI? Fncă n-a$ tiut 5ă-i ră5pund. tigarea i pă5trarea ec8ili<rului interior. $ă 5i$t :ntr-un 5paţiu in9init1 doar 5paţiu. Pacienţii „călătore5c? :n tăr. printr-o 5tare 9i@ică :$<unătăţită. poţi 5ă ai parte de un contact $ai deplin cu anu$ite e$oţii dureroa5e i te poţi eli<era $ai u or de ele.. 5enti$entul i in9or$aţia a5ociate locului :n care ace tia au aAun5. 9ără -i$p i 9ără Coc3 :nainte era$ doar pe Pă$. 5e i$pune 5ă le :n9runtă$ 9ăţi . Ele ne deter$ină 5ă ne con9runtă$ cu părţi necuno5cute. nu :ntotdeauna e"i5tă 5c8i$<ări e"terioare $aAore..$intea i corpul :n 5en5 po@itiv. cu unul $ai 5ănăto5.r@iu. dar $ai i$portante 5unt :nţele5ul.? #eoarece eli<erarea unor 5enti$ente vec8i 5au eli$inarea <locaAelor energetice deter$ină o „deto"i9iere? i o ec8ili<rare interioară pro9undă. unii au reu it 5ă. =nele re@ultate 5unt :ntr-adevar 5pectaculoa5e. „!cu$ c.nt? $ 5punea cineva. iar 9iecare dintre noi are propriul 5ău rit$ de autopuri9icare 5au autoec8ili<rare. :ntr-un conte"t de 5iguranţă i 5u5ţinere. iar Vindecarea Geconectivă i Geconectarea 63 . #upă ace5te edinţe. cu lu$i paralele i $ai $ulte di$en5iuni ale realităţii.călătoria? de care ave$ nevoie $ e"perienţele 5unt inten5e i in5talarea lor 5e 9ace aproape in5tantaneu. „#acă vre$ 5ă depă i$ con5ecinţele unei trau$e. Prin trăirea unei 5tări de pierdere totală a controlului de 5ine.. pacienţii 5e te$ $ai puţin de $oartea 9i@ică i aprecia@ă $ai $ult e"perienţele vieţii1 5e pot rela"a $ai <ine i au :nceput 5ă. !ltcineva $-a :ntre<at1 „De cre@iI E5te vor<a de5pre $ai $ulte realităţi ai căror co-autori con tienţi 5unte$ noi 5au 5unt alţiiI Ei dacă 5unt alţii. -otu i. re@ultatele 5e văd :n ti$p. !5t9el. care 5e $ani9e5tă $ai t.$uri neo<i nuite. Starea de 5ănătate :n5ea$nă rec. ignorate 5au re9u@ate ale per5onalităţii noa5tre $ ca i cu$ ţi-ai crea propriul =niver5.

nci i de durată. la ad$ini5trarea #M-M. rău-<ine. >$ul #ivin 5e apără de o$ul 5i$plu.ne cu a$intiri :n ur$a e"perienţelor trăite. percepţiile nu pot 9i ad. !i putea reveni.$plat ceva :n5păi$.lnirile cu alte lu$i i locuitorii ace5tora.nd condiţionările interioare ale pacientului per$it ace5t lucru. doar :$pletiri :ntre 9anta5$ele $inţii o$ene ti. ace5t dru$ nu duce nicăieri. S@araM Bocul tre<uie Aucat :n continuare i 64 . toate $enite a :ngreuna a9larea Marelui !devăr. Fn ace5t $o$ent 5e i$pune o :ntre<are1 5ă 9ie oare relatările de5pre :nt. 5u<iecţii nu. o$ul nu poate 5ă preia controlul a5upra #ivinului. !veau doar 5enti$entul că li 5-a :nt.i puteau a$inti ni$ic. dacă ai avea deAa Don tiinţa #ivinităţii #epline. iar i iar pe Pă$. 5ă-ţi trăie ti propria e"perienţă :n lu$ea dualităţii de :ntuneric-lu$ină.5unt terapeutice. dacă nu 5unte$ pregătiţiI Dola<oratorii lui GicH. au 9o5t pregătiţi $ trup i Su9let $ pentru acea5tă etapă. care repre@intă tot ceea ce e"i5tă i ne :nconAoarăI Dare ar $ai 9i 9ru$u5eţea i <ucuria AoculuiI #ar validitatea in9or$aţiilorI !r $ai putea e"i5ta vreun AocI ->-=C tre<uie proteAat de vi@ita celor care :ncă nu 5unt pregătiţi 5ă 5e :nalţe. 5ă revină din calitatea lor de „:ngeri decă@uţi?. !5ta :n5ea$nă că :n proce5ul de „ilu$inare?.? L#r. #acă pacientul nu e5te pregătit la nivelul 5ău cel $ai pro9und 5au dacă 5unt 5tări indu5e arti9icial L$ă re9er :n ace5t ca@.$plat i ur$ea@ă 5ă 5e vadă :n ti$p. contea@ă doar #M--ul endogen. „#acă era prea $ult #M-.ntător. doar c. nu i cel e"ogen. :n 9iinţe 5telare. ->-=C 5e apără de cei care :ncă nu 5unt la $o$entul a9lării !devărului. &u puteau ră$. care au trăit clipe de „ilu$inare?. Secretul nu tre<uie cuno5cut :n totalitate. Ei totu i ceva 5-a :nt. ec8ili<rul i 9ru$u5eţea Aocului nu tre<uie 5ă 5e piardă. propriile noa5tre creaţii i adevăr. !devărul i 9anta5$ele $inţii o$ene ti 5unt 9ăcute ca 5ă te a<ată din dru$ $ :ntr-adevăr. deoarece etapele de evoluţie au 9o5t accelerate.nt.

:n ca@ul Vindecării Geconective.t 5ă genere@e anu$ite percepţii3 poate per$ite creierului 5ă perceapă $aterie neagră 5au univer5uri paralele. !lt9el.nd $ai $ult dec.ndite prin droguri $ ca 5ă ne :nţelege$ propria con tiinţă. ca i conclu@ie. „#M.ad$ini5trat din 65 . #oar a a e"perienţa 5e poate o<ţine i pă5tra. Vindecarea Geconectivă i Geconectarea repre@intă o variantă corectă1 totul 5e produce :n cel $ai natural $od cu putinţă. #M--ul produ5 :n $od natural e5te 5ingura variantă corectă. -oate au un rit$ al lor. la ad$ini5trarea unei do@e $ari de #M-. pace i iu<ire necondiţionată. tre<uie ca 0iinţa noa5tră $ -rup i Su9let $ 5ă 9ie pregătită pentru ace5t pa5. Pragul p5i8edelic e5te trecut c.? !5ta a 9o5t ceea ce a$ putut 5ă 5pun. totul e5te un non-5en5. cunoa terea i con tiinţa au propria lor evoluţie.$uri locuite de entităţi con tiente. 9ără a interveni cu niciun 5ti$ulent e"terior 5au din e"terior. 5e poate percepe 5en@aţia că 9ace$ parte din -ot Deea De E5te& Stările 5pirituale i in9or$aţiile de natură $i5tică nu pot 9i do<.nd e"i5tă o 5eparare a con tiinţei de corp i e9ectele p5i8edelice :nlocuie5c co$plet conţinutul o<i nuit al $inţii.inAecta<il. ->-=C era %u<ire i Cini te. 9ăc. „#M. ni$ic nu tre<uie gră<it. pacientul 5i$te per$anent o 5tare de lini te.? #ar lip5e te din ecuaţie con tienti@area. :n cadrul e"perienţei per5onale de Vindecare Geconectivă. #acă nu tii ce-ţi aduc drogurile drept e"perienţă Lpentru că $intea o$enea5că plă5$uie te propria realitateM. E"i5tă o 5i$ilitudine :ntre percepţiile declan ate de ad$ini5trarea #M. „&i$ic din ceea ce a$ vă@ut 5au 5i$ţit nu-$i era necuno5cut. indi9erent de ceea ce 5e e"peri$entea@ă.!devărul uitat. c8iar dacă. e"perienţele $i5tice 5au 5pirituale i Vindecarea Geconectivă.in9luenţea@ă capacitatea creierului de a pri$i in9or$aţii. tăr.

0ără 9rică..e"terior con9eră 5tări $odi9icate de con tiinţă. Vor apărea i altele. =niver5ul tre<uie lă5at 5ingur 5ă 9acă ceea ce tre<uie. oglinde te doar tea$a. P. un rol i$portant :l ocupă #M--ul endogen..nd ca Miracolul 5ă 5e producă.nd tre<uie. #acă a$ 9olo5i doar 2 edinţe de Vindecare Geconectivă ca 5ă o<ţine$ acela i lucruI #acă a$ :ncerca 5ă 9olo5i$ edinţele de Vindecare Geconectivă pentru recuperarea rapidă :n ur$a intervenţiilor 66 . Ca toate ace5tea 5e adaugă dependenţa de droguri. E clar că nu acea5ta e5te calea potrivită.. Fn „energia nouă?.t o cale arti9icială de a aAunge la o 5tare a5e$ănătoare „ilu$inării?. tu ai ale5 iu<irea ca $od de 9uncţionare. a5e$ănătoare celor din ti$pul e"perienţelor p5i8edelice 5pontane1 5tări apropiate $orţii 5au $i5tice. :n accepţiunea $ea. 9ără alte ritualuri.. Fn producerea ace5tor e"perienţe p5i8edelice 5pontane. drogurile nu 5unt dec. „Pute$ trata a9ecţiuni ce au o <a@ă pur p5i8ologică. cu toate co$plicaţiile care decurg din ea.răpirea e"tratere5trăW.? -otu i. depinde de $odul :n care 9uncţione@i $ iu<ire 5au tea$ă. #oar per$iţ. legătura cu =niver5ul. GicH 5punea că1 „Del $ai <un $od de a 9olo5i p5i8edelicele :n cercetare con5tă :n a ne ocupa doar de tratarea <olilor i de a$pli9icarea anu$itor calităţi ale o$ului cu aAutorul ace5tora?. 9ără credinţe vec8i. Sen@aţiile indu5e de drog i unele dintre cele ce 5urvin :n $od natural par a 5e 5uprapune. cu$ tre<uie i c. %ar Vindecarea Geconectivă i Geconectarea 5unt cele $ai 5i$ple căi de a 9acilita. cele datorate unor trau$e. dar nu identică i ceea ce e"peri$ente@i. 9olo5irea p5i8edelicelor :n ace5t 5cop e5te o variantă 9al5ă i co5ti5itoare. a<u@ului de droguri i de alcool 5au 5u9erinţei pe care o aduce o <oală a9lată :n ulti$a 9a@ă. cele $ai rapide.nă i 9elul :n care GicH vor<e te de5pre ceea ce 5i$ţea.? #ar. :$preună cu . :n $o$entul de 9aţă. dar ace5tea 5unt deoca$dată.

&ici nu tiu c. la g. El e5te ca o poartă :nc8i5ă pentru un alt Spirit. E5te t. !tunci vei trece cu adevărat <ariera ti$pului. prin reuni9icarea tuturor e"i5tenţelor tale..nd a trecut ti$pul.r@iu. „#acă e ti noroco5.ine ceea ce a$ notat a5tă@i. a$ ter$inat. #acă e ti :ntr-adevăr noroco5. noua con tiinţă poate apărea :n 9or$a o$enea5că.ndit-o :n $od 5peci9ic pentru tine.01. !$ avut $ulte :ntre<ări la care a tepta$ ră5pun5.? LEric PearlM Ei acea5ta e5te $area 9ru$u5eţe :n „noua energie?. pentru că i p. dar nu 5i$t c-a 9i o<o5ită. „&iciun alt Spirit nu poate intra :ntr-un corp a9lat :n viaţă.. Geunirea cu . Fn acel $o$ent va 9i reuni9icarea cu toate e"perienţele tale din vieţile anterioare. 2'. !$ 5ă recite5c $.<a@a ta de dateW.. !5pectul o$ene5c : i recunoa te Spiritul :n !#& i Spiritul : i recunoa te a5pectul o$ene5c. vindecarea ta va veni :ntr-o 9or$ă pe care nici n-ai vi5at-o. Vei deveni o nouă con tiinţă :n corp o$ene5c.2011 Fn noaptea acea5ta a$ pri$it $ai $ulte in9or$aţii. -recutul devine pre@ent. el e5te . care e5te pregătită acu$ pentru 67 .c8irurgicaleI Sau pentru pregătirea 5portivilorI &u 5e poate de5c8ide a5t9el u a pentru o cola<orare 9ru$oa5ă :ntre $edicina tradiţională i Vindecarea GeconectivăI Eu @ic că da. Dă nu tre<uie 5ă 9aci niciun e9ort ca 5ă pri$e ti totul. Vata.. vindecarea ta va veni :n 9or$a pe care ai anticipat-o. Dorpul 5e autoproteAea@ă prin 9uncţia pinealei.nă acu$ Spiritul a 9o5t conectat invi@i<il la Eul Superior. -răie5c doar o plăcere i$en5ă. con tiinţa e"tin5ă care cuprinde :ntreaga e"perienţă a trecutului. Prin Geconectare.ndul că acu$ a venit $o$entul 5ă $ă a e@ :n pat i 5ă $ă la5 :n voia 5i$ţurilor.Eul SuperiorW 5e poate 9ace doar dacă per$iţi ca acea5ta 5ă 5e producă.? „E5te vor<a de5pre Geconectarea con tientă. Ei-a autoi$pu5 uitarea. #e 9apt. iar pre@entul $ viitor. aceea pe care =niver5ul a g.

? „Găul nu e"i5tă pe Pă$. ca 9iind -ot Deea De E5te. a5ta repre@intă1 . Spiritul :n5u i poate accepta e"perienţa totală.' de @ile de la concepţie.a5ta.. din $o$entul :n care toate datele erau tran59erate către Eul Superior i către noul !#& o$ene5c.ndul lor 5ă evolue@e. Prin uitarea e"i5tenţei trecute. Speciile nu 5e :$part :n 5la<e i puternice. iar e"plo@ia de #M. =niver5ul doar ne iu<e te. Fnţelege că totul e5te per9ect. Fn $o$entul $orţii. Materia are nevoie de 8rană $aterială.vaccinul uităriiW pentru Spiritul care intră :n noul corp o$ene5c. Binele i răul nu e"i5tă la 5cara =niver5ului. nu vrea 5ă ne 5perie 5au 5ă 5u9eri$. !#&-ul prelua5e deAa in9or$aţiile nece5are de@voltării viitoare. Spiritul care e"peri$entea@ă la nivel $aterial.? „Era $ai u or 5ă uiţi ulti$a viaţă trăită. Prive te a a. care e5te EC :n5u i ca $ani9e5tare. pineala are rolul de a e$ite .re5piraţia lui #u$ne@euW. #oar o e"perienţă perpetuă :n lu$ea $aterială. Su9letele doar 5e aAută :ntre ele. proteAea@ă a5pectul o$ene5c i e"perienţa <rută din acea5tă viaţă. iar #u$ne@eu nu poate 9ace ni$ic care 5ă :ngrădea5că o 9or$ă de viaţă.. 9iindcă ->-=C e5te %u<ire necondiţionată. iar unele Su9lete acceptă ace5t rol :n 9olo5ul altora care evoluea@ă :n e"perienţă.la . #oar noi ave$ acea5tă putere i ea 9uncţionea@ă doar pentru noi. toate 5unt a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. pe care o pre5upune reuni9icarea vieţilor trăite i :ntreaga 0iinţă : i recunoa te $enirea i 5e acceptă. el trăie te doar prin $intea voa5tră. Binele pentru tine nu 9ace rău ni$ănui altcuiva.? „&oi -ot Deea De Sunte$ 9ace$ parte din Marele -ot Deea De E5te :n totul i :n toate. E"perienţa nouă tre<uia luată de la @ero. doar %u<irea necondiţionată. Spiritul e5te . >$ul recunoa te i acceptă propria condiţie de 5piritualitate.nt. #ata viitoare va veni r.vaccinul a$intirii de SineW pentru Spirit.? > :ntre<are $i-a apărut :n $inte1 Du$va 5e reproiectea@ă !#&-ul cu aAutorul pinealei i al #M--uluiI Ei 68 .

a ceea ce ur$a$ 5ă 9ac $ai departe.i cele pe care le-a$ de5coperit prin Vindecarea Geconectivă.nd 9ericită i a$ 5i$ţit. !$ vi@uali@at că a$ un 5erviciu 9oarte <ine plătit. după Geconectarea Per5onală.M ar 9i putut. Voi putea 9ace ceea ce :$i place. a$ tiut. Z. că 5unt :ntr-o $a ină $are i 5cu$pă.2011 &oaptea acea5ta a$ :ncercat 5ă ur$e@ 59aturile lui Vill EdNard5. 5unt prea puţini pentru a5ta. #e ce toate $a inile $ari i 5cu$pe tre<uie 5ă ai<ă culoarea neagrăI M-a$ tre@it golită de <ucurie.t de 5curtI &i$ic nu e5te :nt. -i$id 9ăcut.nt. Fn $o$entul :n care a$ 9ăcut cuno tinţă cu e"perienţele e9ectuate cu „$olecula 5piritului $ #M-?. Ei iată. Dartea lui GicH e5te pri$a carte pe care a$ pu5 $. Su<iectul $i 5-a părut intere5ant i a5t9el. ne9ini5at. adică Burnal i 5tudiu co$parativ. dar e5te totu i un :nceput. Era$ :ntr-un $o$ent de incertitudine :n privinţa propriei $ele e"perienţe de natură p5i8edelică i $ai ale5.de ce a$ au@it de data acea5ta vor<indu-5e de5pre .t de $ult.$<it. la u a 69 . voi 9i un „:nger? care va aduce lini te i puţină $.. 5ă 5t..iere :n viaţa $ea. pregătirea $ea iniţială de inginer 9rigote8ni5t Lce 5ear<ăd cuv. D.ng.$<ete de ne:ncredere.rnea5că @. de culoare neagră. a celor dragi $ie i pentru cei care vor veni 5ă caute ace5t lucru. dar :$i vor dărui tot ceea ce :$i e5te nece5ar ca 5ă 9iu lip5ită de griAi. a :nceput 5ă prindă contur. cel $ult. 20. voi vindeca i voi 9ace $a5aA. :ntr-un ti$p at..$plător. că nu ace5ta tre<uie 5ă 9ie vi5ul $eu.$<e5c. c8iar dacă :n g. Banii pe care i-a$ vi@uali@at că vin 5pre $ine nu $ă vor 9ace niciodată 5ă arăt a a.@..Eul SuperiorWI #i$ineaţa a$ recitit ceea ce a$ 5cri5 ieri i a$ @. voi :nvăţa :n continuare.na :ntr-o li<rărie.01. Putea$ 5ă :ncerc 5ă co$par reacţiile generate de către #M.nd :ncerca$ 5ă $ă văd r.nd i cu$ a$ putut oare 5ă 5criu at. e"perienţa $ea :ntr-un do$eniu ne<ănuit cu un an :n ur$ă i pentru care. a$ deAa 2 :n 1. deodată.

#oar ca 5ă-$i 9acă pe plac i 5ă 9ie a a cu$ :$i dore5c. #oar cu iu<ire. pentru că a a a$ 9o5t :ntotdeauna. Mi-a dat at.2011 Cecţiile au continuat 5ă vină 5pre $ine i după ce vi5ul 5-a ter$inat. ! a cu$ a$ 9ăcut :n noaptea acea5ta. 9ără :nver unare. de iu<ire.nd va citi r.$ea.ta li<ertate i $ultă vre$e n-a$ apreciat darul pe care $i l-a 9ăcut. Soţul $eu e5te un Su9let $are. <ucurie i 9ericirea de a 9i E=.. pentru că noaptea acea5ta a$ pri$it $ulte ră5pun5uri.nduri. Ei $i-i va tri$ite. 9ericirea i <ucuria. Ei nu $erge pe $ai $ulte dru$uri :n acela i ti$p. ră$. a$ pri$it acelea i lucruri.. 5ă 9iu iu<ită i 5ă :$părtă e5c cu ceilalţi. :n 59. nici <ine.nd >M.. 5ă vină 5pre $ine.nduri <une. 70 . ! putea 5ă vi@ite@. 0ără pati$ă. !$ nevoie doar de :nţelepciunea -!. Ei tot el $-a :ncuraAat 5ă $erg pe calea acea5ta1 „#acă 5i$ţi că-ţi 9ace <ine.ndurile ace5tea. doar că nu $ă <ucura$. Ca g. 01. Fncep 5ă ţin din ce :n ce $ai $ult la Virgil. &u era nici rău. care cunoa te iu<irea necondiţionată. continuă.t tre<uie ca 5ă 9iu 9ericită. 5ă $ă <ucur de ni5ipul cald de la $are 5au 5ă-$i cu$păr ni$icuri de 5u9let. c. 9ără dorinţa de a 9ace $ai $ult i tot $ai $ult. Cegea atracţiei 9uncţionea@ă i doar noi ne 9ăuri$ 9ericirea 5au ne9ericirea.n.01. dar toate ace5tea :n5ea$nă 5ă a$ doar at. Mi-e <ine a a. iar =niver5ul. ca 5ă a$ ceea ce e5te cel $ai potrivit pentru $ine.t c.r it. doar pe unul 5ingur?.$<e5c i acu$ tiu că ceea ce-$i dore5c cel $ai $ult e5te 5ă iu<e5c. Gelaţia cu el 5-a :$<unătăţit. :n $o$entul :n care eu a$ privit alt9el acea5tă relaţie. locuri pe care le-a$ vă@ut doar :n vi5. c8iar dacă uneori $-a$ rătăcit printre g. !l<ul 5trălucitor al @ilei $-a 9ăcut 5ă @. Poate că rolul lui a 9o5t 5ă $ă aAute 5ă evolue@.. va ti care e5te $odalitatea prin care <anii de care a$ nevoie.

? „&u e"i5tă <ine i rău. Magia i 5tarea de 0iinţă 71 . c. -u ai ale5 5ă 9ii i 5ă 9aci a5ta $ i atunci.„Poţi 5ă 9aci orice vrei.$pla. prin practică i e"erciţii. Vi5ul din noaptea de ieri $i-a arătat că :n acea5tă viaţă nu caut <ogăţia. Gedevii ca noi.tuW de la :nceputuri $ i . pentru că tu 9aci a5ta po5i<il. poţi oric. a$ avut de toate.ndurile 5ă vină di$ineaţa. Vi5ele vor 9i la 9el de vii. Fncetul cu :ncetul o 5ă a9li ce :n5ea$nă .nd 5ă 9ii aici i acolo.? „Ei $ai cu 5ea$ă.te ceva. a5ta e5te 9ru$u5eţea Bocului nou.$plă. -răie te :n continuare ca i cu$ ni$ic nu ţi 5-ar :nt. dar a5ta nu $-a 9ăcut 5ă $ă 5i$t la 9el de <ine ca acu$. pentru că da $ e5te doar adevărul tău i alţii nu 5unt :ncă pregătiţi ca 5ă-l pri$ea5că. dar totul tre<uie 9ăcut cu <ucurie i cu 5enti$entul co-creatorului din dorinţa de a 9ace <ine. !5ta e5te tot ce ţi 5e cere.? Fn ti$p ce $ergea$ la cu$părături. totul e5te doar <ucurie. toate 5unt doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. p.t a$ vi5at cu toţii vreodată. $i-a$ dat 5ea$a de un adevăr. pentru că tu vei avea :n plu5 cunoa terea tuturor vieţilor trăite. dar vei ti $ai $ulte dec. Fn 9iecare noapte o 5ă a9li c. iar 9undalul 5ă 5e 5c8i$<e $ereuW. :nvaţă 5ă nu te $ai :ndoie ti de ceea ce ţi 5e :nt. Ele 5unt realitatea i adevărul tău. &i$ic nu tre<uie 9ăcut din datorie. apoi la5ă-le 5ă plece.5ă 5tai pe <icicletă i 5ă nu 9aci ni$ic.tuW ce va 5ă 9ie. E5te o e"perienţă care 9ace parte din cunoa terea $ea. Bucură-te i e"peri$entea@ă. doar 9ii 9ericit.nă ter$ini de citit tot ceea ce tre<uie citit.? „&u te i$plica e$oţional.? „E ti ca un copil care :nvaţă pri$ele lucruri.nd din . !cu$ poţi 5ă intri i 5ă ie i oric. ia a$inte la ele. E ti 9ăcut 5ă 9ii 9ericit. !$ 9o5t <ogată :ntr-o altă viaţă. >rice 5e poate 5c8i$<a :n propria ta creaţie.Matri"W.nd :ncerc 5ă regă5e5c Spiritualitatea. !cea5ta e5te de 9apt e"perienţa pe care tre<uie 5-o trăie5c. Ca5ă g. 5crie-le. !5ta e5te $area di9erenţă :ntre . 9ii doar o<5ervator.

tea $. !cu$ e ti :n că5uţa ta cu prieteni i <ucurii. &i$eni n-o poate 9ace :n locul tău.ţia oa$eni :n Aurul tău. pentru că $ă 5i$t <ine cu $ine :n5ă$i. ceilalţi prieteni dragi ţie $ do$nul director.. nu pentru că „a a tre<uie?. au@i at. pu9oa5e 5au a5pre.ţia oa$eni :n Aurul tău. te-ai $utat la Bacău.ncare.. recunoa te $a$i. !u@i. ai 9ăcut un popa5 :n Banat.ncăruri.. -e-ai nă5cut :n -ere<lecea Lacu$ =crainaM. al<ul @ăpe@ii i ve@i at. nepoţii i 5trănepoţii tăi Lnu contea@ă cu$ :i c8ea$ă i ce 5unt. „Pentru $a$a.ntece de pă5ări. Ei da. că te iu<e5c i că :i iu<e tiM.ncarea i-i 5i$ţi $iro5ul :n a<urii de la <ucătărie. Mergi $ i a5ta e5te $area <ucurie a $i cării :n 9iecare @i. Pipăi $ 5i$ţi 9iecare lucru din lu$ea $aterială $ toate 5unt calde.nă acu$I Z. c. doar 9aptul că tii că 5unt ai tăi.... pă5ările care :ţi 72 . 5unete.. ai at.. !$ 5ă-i dau tele9on $a$ei. > iu<e5c. depinde doar de tine.. E ti 5ănătoa5ă.$<e tiI Pentru că a a i tre<uie.. -u-ţi con5truie ti clipă de clipă 9ericirea.ţia prieteni care te iu<e5c i pe care :i iu<e ti1 copiii. Ce gu ti.. tu tre<uie 5ă te <ucuri de 9iecare clipă pe care o 5i$ţi. apoi ai locuit :n Bu@ău. #ar a venit clipa 5ă-ţi a$inte ti. ! 9o5t de 9iecare dată altă viaţă. doar prin ceea ce ai 9ăcut. Vu ti :n 9iecare @i $. Ei $ai ale5.. !u@i $u@ică..t de 9ericită i nu-ţi $ai aduci a$inte că e ti.#ivină. doar pentru că a5ta $ă 9ace 5ă $ă 5i$t <ine. e ti at. Ve@i c... ai aAun5 la Gădăuţi. la 9el de 9ru$oa5ă ca toate celelalte. tanti !na $ colega ta de ca$eră. #oar o iu<e5c. !cu$ i !ici e5te o altă viaţă.. al<a5trul cerului. Ce 5i$ţi. E ti.. $oi. Ve@i culorile. pi5icuţa căreia :i dai $.te vieţi ai trăit p.... Ei din nou 5unt pe cale. cu %u<ire. locatarii celorlalte ca$ere. Ve@i. De u urare 5ă 5i$t a aP Mi-a venit :n $inte cu$ ar tre<ui 5ă procede@ cu $a$a. doa$na a5i5tentă. Da 5ă 9ii <ucuroa5ă i 9ericită. dar 5unt aici i acu$. doa$na de la <ucătărie. ca gu5t :ţi plac at.. :n care ai reu it 5ă-ţi gă5e ti <ucuria i 9ericirea. #e 9iecare dată ai lă5at trecutul :n ur$ă i ţi-ai 9ăcut o altă viaţă.... cu e"perienţe care pentru alţii nu e"i5tă. #e 9iecare dată ai lă5at :n ur$ă o altă ca5ă i ai luat-o de la :nceput.

c. e ti :n per$anenţă l. po$ii. care te iu<e te i ne iu<e te. 9oarte $ult iu<ită. a 9o5t :n5ă unul de lini te.nd co$plet lini titor.. 01. dar ai uitat 5ă ve@i ace5t lucru. care acu$ e5te doar 5i$ţire. 5pre 5pate. pentru că te pă5tre@ i e ti parte din Su9letul $eu. #ivinitatea tie ce tre<uie 5ă 9ie cu $ine i nu a$ de ce 5ă-$i 9ac griAi pentru a5ta. 9iindcă nu-$i a$inte5c $are lucru din vi5.nduri :n caietul pe care i-l duc. ! 9o5t un te5t pentru $ineI #acă pot 5ă a$ :ncredere i 5ă-$i :nving tea$a i$pu5ă de a5pectul $eu o$ene5cI 02.c. #ă-ţi voie doar 5ă 9ii 9ericită. Ei 5ă tii că e ti 9oarte. a5e$enea unui copil. Eu 5unt Spiritul i alţii . Sen@aţia de di5con9ort a trecut 9oarte repede. 5-ar putea 5ă le con5idere un :nceput al terapiei pentru 9ericire.ntul. -e iu<e5c. pentru că e ti. $ai pre5u5 de toate. c8iar i atunci c..nd !devăratul Sine a venit deAa. c. De g.02.. Etiu doar că a 9o5t de5pre 9o tii colegi de liceu. iar $a$a.2011 !5tă@i $-a$ tre@it cu o Aenă u oară :n @ona capului. Steluţa.devinW :n 5erviciul $euI? ! 9o5t un non-5en5 :n :ntre<ările $ele $ i de a5ta nu a$ pri$it ră5pun5I 73 . odată unit cu !devăratul Sine. Ve@i $a$i. 9ără 5ă ne ceară ni$ic. tii că e"i5tă o %u<ire atotcuprin@ătoare. Ei $ai ale5.t e ti :n 5erviciul SpirituluiWI &-o 9ace$ $ereuI Sau atunci c.2011 M-a$ tre@it o<o5ită i puţin decepţionată. iar<a. Du drag. &u a$ pri$it :n5ă ră5pun5uri la :ntre<ările $ele de a5eară1 „Poţi. e ti !ici i !cu$ ca 5ă te <ucuri.ngă ini$a $eaP? !$ 5ă-i 5criu ace5te r. 5ă ca@i dintr-o di$en5iune 5uperioară :n alta in9erioarăI De :n5ea$nă . copilul tău cel $ic.ngă tine. Pă$.ndul care $i-a venit :n legătură cu acea5ta.t de $ulţi prieteni 5unt alături de tineI #ar. V.02..ntă :n 9iecare di$ineaţă. care te iu<e te $ereu $ din ti$puri vec8i i de pe5te ti$p.nd nu e5te l.

la un punct.nd ţi-ai i$aginat căprioare. Fnţelegerea i cunoa terea lui 5unt $ult $ai $ari.nd puteri nea5cun5e i locuind :n ca5e rotunde. „Cocul de unde vine Dreaţia e5te locul :n care ai 5i$ţit . Spiritul :n5u i evoluea@ă. E ti Spirit :ntrupat :n propria Dreaţie a Spiritului..? Du adevărat. !i creat c. Ei e"i5tă undeva.a 9i :n 5luA<a SpirituluiW :n5ea$nă a e"peri$enta :ntru El. -receau :n di$en5iuni 5uperioare. -otu i. Ca :nceput era 5u9icient ca anu$ite 5pecii 5ă evolue@e ca 5pirit. C)derea nu e5te po5i<ilă. !tunci c. Pentru că El e ti -u. >rice 5e 9ace doar cu re5pectarea Ci<erului !r<itru i . care (rea 5ă e"peri$ente@e. „!colo e"perienţa a 9o5t nouă $ e"peri$entarea dualităţii. dec. 9a@ani i ulii. apoi tot $ai $ulţi. pentru El. 9ericiţi i cu viaţă 5i$plă. de a e9ectua cunoa terea.i aveau ro5tul. „Ca :nceput au 9o5t $ai puţini oa$eni pe Pă$. iar ele au apărut :n nu$ăr at.nd e ti :n acea 5tare de iu<ire deplină.nd.t cu voia ta i a Spiritului. pentru cunoa terea Cui. Ei tre<uia 9ăcută. Ei da. de ra@e. D. vi5ele nu 5unt nu$ai 74 . ! 9o5t un a5e$enea $o$ent. :ntre<ările nu. 5ă 5e :nalţe $ dar i 5pirite evoluate din di$en5iuni in9erioare ur$au acela i tra5eu.atunciW acea căldură i %u<ire i$en5ă. a ec8ili<rului :n dualitate.nd erai :n tren i priveai cu$ 5e perindă i$aginile. :n variantă $ică. Dreaţia lui cre te. a$ :ntre<at :n g.? „#ar Pă$. :n :nde5tulare. !5ta pre5upune că niciodată nu poţi reveni :ntr-o di$en5iune in9erioară. :n variantă $ică3 e ti o parte din $ultitudinea de oc8i. :n interiorul tău. Du adevărat. dacă deAa ai e"peri$entat totul :n acea di$en5iune cuno5cută ţie. E ti parte din El. -u $ parte din ->-=C $ vrei 5ă trăie ti e"perienţe.ntulI?. D. pentru evoluţia Cui. deAa Dreaţia ta e"i5tă.nd ţi-ai i$aginat oa$enii cu păr auriu. la :ntre<ări vei avea :n5ă ră5pun5ul :n ti$p. Pentru că tu e ti -otul. av. !i ră<dare.Ei atunci $i-a venit :n $inte că Spiritul 5e de@voltă i cre te odată cu e"perienţele noa5tre. de energii pe care le are Spiritul #ivin $ ->-=C :n 0iinţa Cui.nt.t de $are. poţi crea. :n ini$a Su9letului tău..

apoi ceilalţi. Pe ur$ă a$ citit din „C)rţile lui 0o. Ei din nou au venit ceilalţi doi poru$<ei.ngă ei $ putea$ 5ă-i ating $ dar n-au @<urat. Era ca i cu$. #upă Geconectare a$ 5i$ţit :ntregul proce5 de puri9icare $ intelectul 5-a puri9icat prin 9oc L5en@aţia de 9oc pe care a$ 5i$ţit-o :n corpul $euM. :n 59. altceva $ dar acu$ pentru tine a5ta 5unt. ca 5ă poţi trece $ai departe. gugu tiucii $ei n-au $ai 9o5t alungaţi.r it. care a di5părut doar c. aAun5e5eră la un ec8ili<ru. a$ :nţele5. Mai t.ngă ei p. 5unt calea de eli<erare a energiei tale vec8i. :ntr-una 5ingură. #e data acea5ta :n5ă. Vi5ele :n5ea$nă i altceva $ pentru 9iecare.nd 5-a produ5 uni9icarea c8aHrelor din @ona in9erioară.nd a$ 8otăr. va 9i altceva. #intr-o dată. 5enti$ente. 5u9letul 5-a puri9icat prin aer Lrăcoarea ca de g8eaţă.nţa con tiinţei lui D8ri5t? a ger$inat. &!M!S-E.t 5ă $ă la5 :n voia 5en@aţiilor.$iţată. $ai $ari. au ră$a5 :n acela i loc. M-au lă5at 5ă pun l. cu oc8ii alt9el. a$ de5c8i5 u a de la <alcon.r@iu. de g.ncare.ias' i a$ tiut că a a i era. pe care a$ 5i$ţit-o :n corpM. apoi au @<urat $ :nt. !$ :nţele5 i c.inea 9ăr.nduri.i gugu tiucii.$plat :n 5eara :n care a$ 5i$ţit nelini tea aceea puternică. iar eu $-a$ retra5 :n 5u9ragerie i i-a$ ur$ărit :n continuare. !$ :nţele5 că atunci „a$ $urit i a$ :nviat? i că „5ă$. a$ 5i$ţit nevoia 5ă 9ac o <aie caldă $ parcă nu era$ eu cea care voia a5ta. Seara a$ 9ăcut o <aie caldă. dragii $ei prieteniO M-au privit cu iu<ire. :n ti$p ce a5culta$ $u@ica aceea :ngerea5că de 8arpă. !tunci a$ 5i$ţit o căldură aparte i o iu<ire 75 . puteau 9i :$preună $ lu$ina i :ntunericul. !$ $er5 la <ucătărie i a$ luat p. a$ venit l.? Ei 5punea$ la :nceput că nu a 9o5t ni$ic :n noaptea a5taP #i$ineaţa au venit din nou cei doi gugu tiuci.ncat :$preună.ine.tran5punerea :n practică a lecţiilor prin care treci. e$oţii. !u $. ca 5ă le dau de $. ci a a tre<uia 5ă 9ieM. au 5tat :$preună. S-a :nt. Ele tre<uie lă5ate 5ă plece. iar trupul 5-a puri9icat prin apă Ldupă ce a$ parcur5 toată e"perienţa pri$ei @ile. :n cea care e5te „#ivinitatea $ea?.

na care eli<erea@ă.2011 &oaptea $-a durut capul :n partea 5t. pentru toţi 5tră$o ii $ei $ care 5unt tot Eu. Etia$ că a venit $o$entul 5ă plece.nci$e. le-a$ 5pu5 cu voce tare că le iu<e5c. !$ de5c8i5 pal$ele i a$ :nc8i5 oc8ii $ atingeri 9ine.nd ţinea$ oc8ii :nc8i i. că-$i $ulţu$e5c i ele la r. Ca 9el a$ 9ăcut i pentru toate vieţile $ele. Ei atunci $i-au dat lacri$ile. Si$ţea$ $iro5ul :nţepător :n creier. pentru „:ngerii $ei negri? $ cu „coroniţe de lu$ină i iu<ire?. 76 . Fncă nu era ti$pul. pentru anali@ele $ele proa5te. Cu$ina de control de la televi@or era puternică..ng care lăcri$a din cau@a acea5ta i 9aptul că tre<uia 5ă depun e9ort c. :n na5. n-a 9i putut :ncepe :nălţarea.ndouă :$i preve5teau aducerea culorilor 9anta5tice :n $ine. ! a tre<uia 5ă 9ie $ 9ără ele nu a 9i aAun5 5ă a9lu ace5t Mare !devăr. Mai :nt. pentru toate <olile care au 9ăcut parte din viaţa $ea. 5en@aţii di5crete :n pal$ele $ele. $. a$ avut din nou 5en@aţia aceea ciudată :n capul $eu Lc8iar nu pot 5-o de5criu.ndul lor i că 5unt li<ere. oc8iul 5t. !$ :nţele5 că acu$ pot 5ă 5i$t cu adevărat iu<ire pentru durerile $ele. Ei acu$ e"i5tă acolo o 5en@aţie di9u@ă de durere 5uporta<ilă.ncă.M. Sen@aţia era una de ad. 5paţială.n pe $. 02. :ncă 5e vindecă trecutul din viaţa $ea. toate $-au :$piedicat 5ă $erg $ai departe. Ce-a$ 5pu5 că-i iu<e5c. de un verde ca de 5$arald.ini <une $ propria $ea #ivinitate. !$ au@it din nou 5unetele de 9recvenţă :naltă. cu o aură $are i ad. $ai tre<uia 5ă a$ ră<dare. !$.i$en5ă :n interiorul 0iinţei $ele.02.ngă. F$i lega5e$ capul cu un <atic :$<i<at :n 5pirt. !cu$ ră$. că le eli<ere@ i că le dau voie 5ă plece. !tunci a$ devenit Cu$ina al<ă. 9urnicături 9irave. #ar 5en@aţia de durere.i :n dreapta $ trecutul $eu. real i de neţinut $inte. că-i eli<ere@ i că pot pleca.. Ei apoi a 9o5t vi5ul $ viu. M-a$ tre@it cu 5en@aţia 5tranie că a$ :nţele5.

&u e"i5tă greutăţi.2011 &oaptea acea5ta a$ avut din nou un vi5 9oarte viu. #oar Eu pot controla lucrurile. #urerea de cap. o <ună prietenă de-a $ea. %-a$ propu5 5-o aAut la organi@area eveni$entului din $ai..D.n5ă o9iţer de credit-client. ai :nţele5 corect $ e5te $o$entul pentru vindecare. Se o9eră credite pentru cei care nu 5e :ncadrea@ă la creditare :n $od nor$al.t 5ă-ţi 9ie ţie $ai u or. Pe la pr. dar :ncepe 5-o 9acă. Pleacă $. . va 9i i $o$entul. :ncă nu trecu5e. M-a$ tre@it puţin o<o5ită. „Fntreg proce5ul de tran59or$are ţine cont de tine. -elepatia :ncepe 5ă 9uncţione@e. pentru control. Etiu că toate anali@ele vor ie i 9oarte <ine.t dacă le cree@i tu. prin care a$ eli<erat $ulte care ţineau de trecut. dec.? !$ pri$it un tele9on de la una din 5ocietăţile la care a$ depu5 DV-ul pe %nternet. &i$ic nu e gră<it :nainte de vre$e. 11. de i 5uporta<ilă.. -i$id. 0+.02.n@ $-a 5unat #ana. #a. 0. ! a e5te. pun. ca 5ă-$i 5pună că a luat i e"a$enul ace5ta. !$ vi5at i ni te nu$ere1 22. de cu$ 5e 5i$te corpul tău. :n condiţii avantaAoa5e. De-ar 9i 5ă Aoc nu$erele vi5ate la CotoI ! putea avea <ani pentru Dentrul Pilot de Dunoa tere !lternativă. cu a5pect de „:ngera ? pentru 5ectorul 9inanciar. dar :ntre ti$p $ă 5i$t $ult $ai <ine.02. Sunt Do-Dreatorul. 2. E5te o in5tituţie ne<ancară. %ntere5ant. &i$eni i ni$ic nu-$i vrea răul.ine :n %talia. 20.ndu-5e accentul pe o relaţie 5tr. a$ vrut 5-o 5un @ilele ace5tea. -oţi 5unt prieteni care $ă aAută 5ă-$i 9ie $ai u or i 5ă trec pe5te toate ace5te etape nece5are. %-a$ $ărturi5it i că vreau 5ă pro9e5e@ :n @ona de Vindecare Geconectivă i Geconectare. !lina $-a 5unat i ea. pe care dore5c 5ă-l reali@e@. 22.2011 77 . -otul e5te a a :nc.nd totul va 9i a a cu$ tre<uie.

c8iar dacă totul e5te o :ncercare. ani de @ile. -e iu<e5c i -e venere@ la 9el de $ult.n la 9el. pentru e"perienţe de neuitat..=n nou vi5 viu. cei $ai $ulţi 5unt 9oarte ancoraţi :n lu$ea duală. că <iletul $eu la Coto va :n5e$na po5i<ilitatea reali@ării acelui Dentru Pilot de Dunoa tere !lternativă.ntuit. pentru 5upărări i :ncercări. Mulţu$e5c pentru că E ti i pentru că !cu$.tea reu ite.nă la ur$ă intere5ante i plăcute. Fn re5t. iar eu a$ uitat <iletul Aucat.. !lta tre<uie 5ă 9ie 5e$ni9icaţia lor. de eli<erare. #oar $ulţu$e5c. că e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. pentru at. &u $ai pot 5ă 9iu alt9el i nici 5ă $ă 5upăr că lucrurile nu 5unt a a cu$ $i le dorea$. Si$ona Studineanu. pentru at.2011 Du$ era de a teptat. a@i. cu <ucuria pre@entului i doar 9iind :n !cu$. dar 5ăptă$. nu$erele Aucate la Coto nu au ie it 5ăptă$. Sunt. #urea@ă puţin. pot 5ă 9iu i Eu. pentru 5peranţe.. &odulul de la piept a di5părut.ine.tea tri5teţi.tea lucruri. Vei ti ce 5ă 9aciP? 78 . -otul 5e poate privi cu deta are i :ncredere. Sunt ui$ită c. <oli i te$eri i 9rici i angoa5e $ i vrei 5ă treacă rapid. clipă de clipă. că ace5te cur5uri la !&!-ED>G vor 9i p. $. %ndi9erent ce-ar 9i. Dred că totul e :n regulă. Vrupa de la cur5 nu e5te una o$ogenă. are un talent e"traordinar de a preda :ntr-un $od at.na acea5ta. 0(. Dred că !lina va 9i <ine. -ot Deea De Sunt.02.t de co$ple" cu$ e5te anato$ia corpului o$ene5c. Mulţu$e5c pentru at.t de 5i$plu. Cectorul de a5tă@i. !5tă@i nu au 9o5t doar ve ti <une1 !lina nu a reu it la ad$iterea :n Barou.. pentru dureri i <oli. indi9erent cu$ ar 9i. Ei $ă $inune@. „-u ai acu$ulat.. c8iar la !genţia Coto.. Eu ră$. de tot ceea ce trăie5c. Ei. ceva at.na acea5ta 9ă-ţi anali@ele i $ergi $ai departe. pentru că datorită [ie. pentru vi5e.t de $ulte te$eri $-au <.t de $ulte lucruri $-au reţinut 5ă 9iu $ereu :n !cu$ i !ici $ i c. acu$.

$intea o$enea5că nu agreea@ă 5ă 9ie :n !D=M-!%D%.nără a :ntor5 i ea oc8ii 5pre cer.ndurile.lnit $i-a dat $. !$ avut i$pre5ia că a$ aAun5 printre cei ca $ine.lnit apoi un c. Sau $ăcar.nci. a a cu$ 5unt :n realitate. p. 5alariul cerut de $ine era prea $are pentru ceea ce puteau ei o9eri. unii dintre ei. Se pare că arăta$ un pic ciudat. pe care n-a$ $ai 5i$ţit-o p.nire pe V.2011 Vi5eP Deva de uitat.02. Pentru că e5te prea $ultă lini te.ine $aidane@ $ c. 9oarte atent. Era ca i cu$ oa$enii aceia tiau că ei 5unt i altceva dec. a 5tat ne$i cat i 5-a uitat :n oc8ii $ei. !poi a$ plecat 5pre ca5ă.-rinitate?.r itul interviului.na i $-a privit c.nă acu$. ceva de ţinut $inteP Energia vitală a Sinelui >$ene5c 5unt g.. ! adar..ndire i a aAun5. 0).nă 5-a 5tin5 :n noaptea de cati9ea.tva ti$p.!$ 9o5t la interviu i a$ avut o 5en@aţie 5tranie. !$ <ăut un ceai cald i a$ citit o carte :ntreagă. Pe dru$ $-a$ oprit la li<răria Dărture ti.na dea5upra capului 5ău. cel cu care $-a$ :nt. Ei ciudat. !$ vă@ut din nou o 5tea că@ătoare 5trălucitoare i $are.t 5i$pli oa$eni. #ar n-avea ce 5ă vadă. $intea o$enea5că e5te „in5tru$entul care a pu5 5tăp. :n care 5e vor<ea de5pre . :n 79 . :n oc8i $ 9ără 5ă clipea5că i cu o privire care parcă $ă 5cana $ era ca i cu$ ar 9i 9o5t aproape de telepatie. dar i eu a$ avut aceea i privire ca de dincolo de lu$e. M-a$ oprit i a$ ur$ărit-o. pre@entă :n 5u9letul $eu $ $ergea$ pe 5tradă i aproape că $i-au dat lacri$ile.t de vie :ntre noi $ parcă oc8ii lui 9ăceau parte din =niver5ul $eu $ tia ce 5unt i-$i 5punea că tieP Erau oc8i la 9el de necuprin i ca ai $ei $ negri. Fn a9ara lui !D=M. pentru că o t. cal@i i ad.nd a$ ţinut $. Ca 59. ace5t loc e5te cel :n care $ă regă5e5c pe Mine. ca 5ă vadă ce era acolo. Era o legătură at. ca o oglindă a 5u9letului. 0u5e5e acolo pentru $ine i acu$ era doar o u$<ră.. apoi din ce :n ce $ai $ică. -otu i. Ei din nou aceea i iu<ire i$en5ă. !$ :nt.

Veni5e Virgil.? „><5ervăP 0iiP Bucură-teP %u<e teP Dreea@ăP Fntr-un cuv.nd :i @. picioare. „#e5prinde-te din 9rică. propriul $eu corp.nd cite ti un articol. trecut i uită 5ă anticipe@i viitorul. !cu$ e ti tu. Dorpul nu e"i5tă $ o $a ină a cla"onat i era ca i cu$ cla"onul ar 9i e"i5tat :n $ine.? !$ o<5ervat că 5enti$entele care nu ţin cont de vi<raţia energetică 5uperioară $ă 9ac 5ă nu $ă 5i$t :n largul $eu. 9ără ti$p. „Poţi 5ă-ţi cree@i din nou corpul. > 5en@aţie e"traordinarăP Pe ur$ă. !ca5ă $-a$ a e@at pe pat i a$ 9o5t atentă la corpul $eu.. o$ul de @i cu @i. propriile 5enti$ente. Sunt o Don tiinţă 9ără 5paţiu. -răie5c o nouă 5en@aţie. Pentru a doua oară a$ 5i$ţit :n $ine. dar le voi rea9la c. iar r. a$ 5i$ţit c8eia :n u ă. 0iecare propo@iţie era 5cri5ă pe un r.? Ei a a. 5oţul $eu. a ră$a5 :n $ineP !$ aAun5 la Bacău i $i-a$ re@olvat 9oarte u or tre<urile la Eo$aA. Ce-a$ recuno5cut.$<e5c 5au :i vor<e5c 9ru$o5. doar 5ă vreau 5ă $erg $ai departe. !poi.ndurile 5e ridicau pe $ă5ură ce le citea$ $ la 9el ca la calculator.. le-a$ di5ecat.. 9iindcă a$ uitat că noi 5unte$ Dreatorul.ini. con tient. #oar 9ii :n !D=M i te vei rede5coperi. Parcă e5te o altă per5oanăP „-u e ti re5pon5a<il pentru reacţiile celorlalţi $ tu tran5$iţi $odul de reacţie. Etiu că e5enţa lucrurilor pe care n-a$ putut 5ă $i le a$inte5c.. #e 9apt. le-a$ acceptat i a$ 5căpat 9oarte u or de ceea ce 80 . :n loc 5ă aud.ti$p.ser(aţie4 !u $ai 9o5t trei lucruri pe care ar 9i tre<uit 5ă le ţin $inte.nt. pentru pri$a oară a$ creat. a5ta a 9o5t partea cea $ai vie $ cea a 59aturilor pri$ite.ndurile tale 5unt 9olo5ite corect $ ele redevin un in5tru$ent al DreaţieiP? O. Ei a putut 9ace a5ta. g. ! a $ $. aceea i căldură de %u<ire. #in vi5. e5te 9oarte a$a<il c. g. 5ă creadă că e5te Dreatorul?. recunoa te :n tine #ivinitateaP 0ii -ot Deea De E tiP Ei !D=M.nduri.nd. $i-a$ putut ur$ări cu $ultă atenţie.nd va 9i vre$ea. Virgil. Sau ne-a 9o5t 9rică 5ă :nţelege$ a5ta. c.

#oar e5te i tre<uie 5ă a5culţi. 5u9ocant. :n <i5erică.t cereri către #ivinitate.ntare.02. al<a5tru.nduri a năvălit 5pre $ine. :n $i care. pă5ările. verde. caldă. pentru că ->-=C e5te :n totul.i degeţelele. -otul era apă5ător. Gecuno tinţă. pare $ult prea puţin 9aţă de ceea ce 5i$t. at$o59era era grea i apă5ătoare. Mă tre@ea$ @.$<e5c. %u<ire. Mulţu$e5cP 81 . 5ă 5i$ţi. propria culoare. dă-$iO?. nou. -otul a devenit viu. -otul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. :n ung8iuri drepte. !ici i 5ă o<5ervi. #oar Mulţu$e5c. > $are de g. toate @<urau :n linii 9r. -ot ceea ce nu-ţi place di5pare i$ediat. po$ii.2011 Fnainte de a pleca 5pre gară. propria energie. !$ :nţele5 i a$ 5i$ţit. Fnc.? M-a$ re:ntor5 la Bucure ti. „#oa$ne. „Secretul e5te 5ă 9ii !cu$. Fn tren a$ 9o5t atentă la 9iecare lucru. -otul e5te Viaţă. Go u.. Gecunoa tere. &-a$ :nt. :n lu$ina Soarelui. „#oa$ne. Multe cio<uri de 5ticlă colorată. !$ :nc8i5 oc8ii i atunci a$ vă@ut 9r. Pentru pri$a oară :n viaţa $ea. #ivinitatea era acolo. o<răAorii 5unt ro ii i vii. 0irele de iar<ă aveau 5clipiri de 5ticlă. Ei atunci.. Miracol.. oc8ii 5e $iră.teva clipe. iar<a. ai copiilor.? 0'. Mi-au dat lacri$ile de <ucurie i %u<ire. Mirare. Sunt ca un copil care :ncepe 5ă 5e cunoa5că..inii.nuţele.nte prin 9aţa oc8ilor pe care-i ţinea$ :nc8i i. Fn 9iecare @i de5copăr :ncă ceva de5pre $ine. „#oa$ne. tot ceea ce $ă :nconAura cu at.nu-$i $ai era de 9olo5. Ei atunci e ti :$preună cu #ivinitatea. Fnt. c.$<ind 9ără $otiv. <u@ele @. 5ă 9ii pre@ent :n !cu$ i !ici. :n toate i :n toţi. a$ nevoieO? &-a$ gă5it acolo dec. !$ privit oc8ii $iraţi a :ntre<are.nturi repe@i de culori vii. apoi $...ta genero@itate. pentru c. Era vie. „&u tre<uie 5ă cauţi ni$ic.t de aproape.lnit g. a$ intrat. aAută-$ăO?. pentru că orice a 5pune. a$ ie it i a$ re5pirat aerul pri$ăvăratic.nduri de %u<ire necondiţionată. 5ă prive ti. Dopacii aveau propria lu$ină. iu<itoare i at.

t de vagP !5tă@i a$ 5i$ţit $ai <ine că locuie5c :n propriul corp $ cap.. 5ă $ă iert i 5ă $ă re5pect. !t. 5ă-$i pără5e5c propriile a<loane con5truite :n at. 9ără tea$ă. doar vi5e pline de u$<ră care pleacă i lecţii pentru $ine.i cal$ă i ancorată :n !cu$ i !ici.. 5ă-$i cuno5c $ai <ine tea$a i 5ă $ă eli<ere@ de ea. E5te tot ceea ce tre<uie 5ă 9ac $ i totu i.t de greu. 0ără 5paţiu. puţină tea$ă.nd. !ici i !cu$ i totu i. $i-a$ recuno5cut trăirile. Starea de lini te a venit i$ediat după aceeaP 12. iar ne:nţele5ul devine 5i$plu. pentru că -u doar E tiP? 12. :n totalitateP Mai a$ :n5ă de lucrat cu $ine :n5ă$i. ră$.ini i picioare. e5te at.2011 Dur5 de $a5aA terapeutic cu doa$na Ceontina StudineanuO !re un ceva 5pecial. e$oţiile i 5enti$entele. E ti Eternitatea.. ca un @. -u e ti parte din ->-=CP 0ără 9rică.10. din nou. &e-a citit i 82 .tea vieţi. [ie. „><5ervă-te. !$ 5i$ţit.02. nuP E ti parte din #ivinitate. u or i 9ără durere.$<et trengăre5c :n colţul <u@elor. Ei $ai ale5. 9ără ti$p. $. cunoa te-te. -u E ti $ !cu$ i !ici.02. care te 9ace 5ă o a5culţi atent.t de greu 5ă $ă cuno5c i 5ă $ă :nţeleg.ţia ani. Ce-a$ recuno5cut i $ani9e5tarea 9i@ică $ le 5i$ţea$ :n co ul pieptului. $intea :ncă e"i5tă :n vec8ea 9or$ă i e5te at.2011 Vi5e $ dar nu le $ai tiu. Si$pli9ică :ntr-un $od inteligent. 9ără ti$p $ doar %u<ire i lini te. că nu ai de ce 5ă te te$i. &u ţi 5e poate :nt.2011 Fn noaptea care a trecut..02.$pla ni$ic. acceptă-te. Ge5tul $ $aterie/corp $ e5te doar E9e$erul. -otul e5te at. 5i$te cu tot corpul. -re<uie 5ă 9iu $ai atentă la $ine.nd. Fnainte de a ador$i. oriunde i oric. Sunt i o$. oriunde i oric. Etiu doar că au 9o5t i lecţii pe care tre<uie 5ă le :nvăţ.

at.t 5unte$ de per9ecţi $ lu$ină pură. te 9ace 5ă 5i$ţi o u oară „ridicare?. ca i cu$ a avea 5u< pal$ă :n5ă i curgerea VieţiiP %ar la 59. a$ vă@ut pentru pri$a dată pe <ancă. 0ăcută corect.ngă avea$ o tăietură ad.t de aproape de $ine $ :n $ine?. -re<uie doar 5ă 9ii 9oarte atent i 5ă o<5ervi.ngă tineP &oaptea a$ avut o cri@ă de 9iere i.. 5e vede de aici?.na i $i-a pu5-o pe pielea colegei. #oa$ne.$pul de <ătălie. G.t de $ulte lucruri $agice l. Se :nt. <ăr<atului care $ă privea :n 83 . „-e-a$ regă5it. dar 5unte$ $agni9iciP 1.. Fncă nu tiu prea <ine. Sau poate că eu a$ produ5 acea tăietură. undeva pe c. eu a$ 5i$ţit ridicarea pe care ar 9i tre<uit 5-o 5i$tă doar el. Era$ 5oldat. Ei <ine. > colegă drept pacient pe $a5a de $a5aA i doa$na Ceontina 5pun.2011 #oar vi5e.nă acu$.$plă at. Ei durerea 5-a topit :n noul $eu $od de a o con tienti@a. iar eu. :ntr-un t.na 5t. ră5punde$ noi. iar la $. Ei el c8iar a 5i$ţit ceea ce eu tia$.ntă candoareP Ei atunci $i-a luat $.. #oa$na Ceontina a tiut că a$ tiutI Fntre<area a5ta $i-a venit a<ia aca5ă. S9. curgerea de energie pură a Cu$inii. pentru pri$a oară.o poe@ie a unei „pro9e5oare de Su9let?..na $eaP > 5en@aţie pe care n-a$ $ai avut-o p. Ei tot a5tă@i.nd1 „Voi nu 5i$ţiţi ce 5i$t eu?. ne-a arătat o $i care $agică.t e5te de u or 5ă te Aoci cu tine :n5ăţiP D. Ca5ă-l pe el 5ă 5pună ce a 5i$ţit?. putea$ 5ă ur$ăre5c durerea punctelor de pe $eridianul energetic $ p.. Sunte$ oare la 9elI -re<uie 5ă a9luP Pe ur$ă a 9o5t ciudat. :n curgere vie de energie 5au energie :n lu$ină.ncă de 5a<ie.02. „Ba da.u de energie curge :n 5u5. %&#!G!. :nainte 5ă-l aud vor<ind de5pre a5ta. #intr-o dată. 5u< $.r@iu.nă la degetul $ic de la piciorul drept. c8aHra coroanei 5e rede tepta5e :n $ine. D. doa$na Ceontina l-a apă5at pe u$eri. #oa$na Ceontina 5-a uitat la $ine i $i-a 5pu51 „-u 5ă taci.r it. „Vreau i euP? Dolegul care a 9ăcut GeiHi 5-a a e@at.

-re<uie 5ă le 5pun i lor ce a$ a9latP Ei $ai tiu că anali@ele tre<uie 5ă le 9ac luni. ră$.n ii la Gădăuţi.02.n. 9r. „Prin Dlipa de 9aţă pătrun@i $ai u or :n Gealitate. iar pro$i5iunea de a 5ăr<ători @iua d. Ma$a e5te at. !cu$ tiu doar că tre<uie 5-o la5 5ă 9ie 9ericită. iar :n Eternitate 5unte$ una $ aceea i 0iinţă =niver5ală de Cu$ină i %u<ire.2011 Fn 59.nt $ e rolul pe care l-a ale5 i pe care vrea 5ă-l Aoace. a$ o cicatrice.? M-a$ 8otăr. $i-a$ prin5 $. Du c. c8iar dacă $i-a 9o5t greu 5ă :nţeleg i $-a durut $ultă vre$e.2011 Vi5e vii. a$ pri$it certi9icatul pentru $odulul de $a5aA 5o$atic.t de prin5ă :n ne9ericire. #ar :n viaţa de !cu$. Ei nu a$ cu$ 5-o aAut $ai $ult de at. 5ă la5 tot ce nu e5te e5enţial :n @ona trecutului i 5ă $erg $ai departe. a a cu$ 9u5e5e$ 59ătuiţi la 59. la $.t orice 9ericire nu poate 9i trăită dec.ngă. 1*. a 9ăcut-o 9ericită. 5ă. din care $-a$ tre@it cu un 5enti$ent de „tre<uie 9ăcut?. o iu<e5c i :i accept alegerea.na 5t.02.n5a.tP Fn 9or$ă $aterială e5te $a$a.t 5ă tri$it re@u$atul e"perienţei trăite lui #oug #e Vito.nd totu i :n Pre@ent.02. :n vi@ită la $a$a. =n !devăr a9lat nu are valoare.r itul 5e$inarului.r it. &u pot trăi :n locul $a$eiP #oar ea poate 5-o 9acăP 1(.2011 !$ 9o5t.i a$intea5că ace5t lucru. :nc. 0ii :n !cu$ i !ici.t inco$plet. E5te 5ingurul lucru pe care i-l dore te. 84 .na la li9t. 1+.ţiva ani :n ur$ă. Păcat că nu reu e5c 5-o 9ac 5ă vadă a5ta. doar a$ cre@ut că 5unt EuI &u $ai tiu.„vi5? i care. a a cu$ dore te d. dacă nu-l 5pui celor la care tre<uie 5ă aAungă. >ricu$. :$preună cu !lina.

. #oar că 5unt !devăruri di9erite. de ti$p. e$oţii. 2*. Ei nu e5te ni$ic rău :n a5ta. ! a că a$ reu it 5ă-$i văd degetele de la $.1).t de puternic e5te a5pectul no5tru o$ene5c i c. indeci@ia. g. -otu i. &u prea $ai are 9ar$ec cur5ul. de@a$ăgirea. Era 9rica.t de viu :n ceea ce trăie5c $ 5en@aţii. Dredea$ că a$ 5căpat de ele. Gecuno5c 5enti$entele care nu $i-au plăcut $ in5ati59acţia. M-au 9ăcut 5ă 9iu $ai atentă. #ar a$ Eternitatea la di5po@iţie i #ivinitatea e5te at. #egea<a $-a$ $inţit. $ai ad. >ricu$. P. dar le-a$ gă5it a5cun5e :n $ine.t de $ult tre<uie 5ă $ai lucre@ cu $ine.tul.2011 „&u poţi trece :n Viitor dacă nu e ti :n Pre@ent. 5ă o la5 :n ur$ă i 5ă $erg $ai departe. Fn dru$ul $eu.inile. de „acu$ 5unt :n perioada de vindecare i $ai tre<uie 5ă a tept?. orice e$oţie negativă are i o parte <ună. picioarele.02. nu lip5a de <ani.? M-a$ deci5 $ luni 9ac anali@eleP !$ de5coperit că ceea ce $ă ţine :n loc 5unt 9rica. Ei $ai ale5. :ndoiala. 9ără prea $ultă convingere. $.t de puternică e5te $intea o$enea5că.nă la ur$ă.2011 !5tă@i nu voia$ 5ă $ai $erg la cur5urile de la !&!-ED>G. Poţi 5ă te uiţi. 9ără 5ă atingi Miracolul. a$ a9lat că $-a$ :n elat.. Si$ţi5e$ că a$ „toate coră<iile 5cu9undate?. &u$ai eu a$ 5i$ţit data trecută Miracolul curgerii de energie.ngă prietenul 85 . cu$ pot 5ă a$ :ndoieli :n privinţa #ivinităţiiI #upă tot ce-a$ 5i$ţitI Mai a$ nevoie de alte dove@iI #oar at. 5tări.. -re<uie 5ă trec repede prin 9rică. F$i 5i$t 9runtea.t de aproapeP !5tă@i. $-a$ :$<răcat i a$ plecat. Si$t cu$ $ă love te energia cuvintelor. dar 5unt !cu$ i 5i$t tot ceea ce 9ac. c.t a$ :nţele5I D. a$ trecut pe l. -otul e5te at. doa$na Ceontina e5te „o pa5ăre $ăia5tră? i a $eritat 5ă vin 5-o văd i 5-o cuno5c.. ironia. !ce5ta era adevărul.nc.02. la a doua parte a cur5ului de $a5aA terapeutic.ini :n du<lu e"e$plar. a a cu$ poţi 5ă 9ii terapeut. dar 5ă nu ve@i.

E5te un c. 5ă 9olo5e5c reţeta pe care a$ pri$it-o a5tă@i :n darP „Ge@olvă toate pro<le$ele trecutului i o 5ă 9ie <ine. dar nu a aAun5 LoareIM at. dacă nu di5pare nodulul de la g. Fţi $ulţu$e5c. D. tie ce e5te. -otul 5-a 5c8i$<at :ntr-o clipă. Dur5ul cu :ngeri $ 5u<li$P Cidia B. Ca cur5. !re o $are putere de a-i 5u5ţine pe ceilalţi $ e5te 5en5i<ilă. %-a$ pove5tit de5pre e"perienţele $ele.n5ei :ntr-o variantă care te 9ace 5ă nu te :ndoie ti de !devăr. 0oarte proteAată de Fngeri.n5a „l-a interpretat cu aAutorul Fngerilor?. „#acă ai o e"perienţă.ine $are. -re<uie re@olvate i eli<erateP? Seara l-a$ cuno5cut pe prietenul Eleonorei.t 5ă re@olv :nt.ia. iu<itoare.r5an $ o adevărată #oa$nă. relaţii de dependenţă $ toate 5unt ale trecutului. dar uneori are nevoie de un 5uport real pe care 5ă 5e 5priAine?. E5te ca i $ine. Fngerii 5unt pre@enţi :n pove tile d.i de@volte capacitatea de a iu<i necondiţionat. a avut e"perienţe intere5ante.ta non alanţă de5pre propriul !devăr. „!cceptă totul a a cu$ e5te. dar de a$. E 9oarte cal$. :nţelegătoare. tu ai trăit Magia Do-DreatoruluiP? 86 . Eu a$ pri$it ur$ătorul $e5aA1 „=n Spirit care i-a propu5 ac8itarea unor $ari datorii Har$ice. i-a propu5 5ă-i aAute pe cei neaAutoraţi i 5ă.ng. Pro<le$ele de co$unicare. al<. ne-a dat o reţetă care vindecă nodulii i ne-a :nvăţat cu$ 5ă ne e"er5ă$ capacitatea de o<5ervator.patruped. -re<uie doar 5ă-l accepţi i 5ă nu-ţi pui alte :ntre<ări. prietenul $eu dragP Ei :ntr-adevăr. :n5ea$nă că e ti pregătită pentru a5ta. care vor<e te cu at. -re<uie 5ă ai<ă $ai $ultă :ncredere :n 5ine. a $eritat 5ă $erg $ai departe. i-a <ăgat <oticul printre gratiile de la poartă.ndouă in9or$aţiile avea$ nevoieP M-a$ 8otăr. a$ 5i$ţit cu$ „ini$a dă pe a9ară de iu<ire? i :n oc8i $i-au apărut lacri$i de 9ericire.nd $-a vă@ut. cu ni te oc8i 9ru$o i.t. !cceptăP Ei tii ceva. direcţie. acceptă totul a a cu$ e5te. negri. Ei-n clipa aceea.t de departe. Mi-a 5pu5 că a 9ăcut călătoria :n Cu$ină i două călătorii :n Fntunericul din el. Diudat.i trecutul i apoi. ca 5ă-l pot $.? 0iecare dintre noi a creat un de5en pe care d.

le :$pline te. nu nu$ai :n Pă$. de5pre 5piritele ani$alelor. iar „Ma$a E7una? proteAea@ă ec8ili<rul vieţii. Spiritul dă totul $ dacă e ti :n Spirit. aproape a$ uitat vec8ea viaţă?. că „9iecare 5e na te de două ori? $ a doua oară :ţi c. iar pentru alţii. !tunci c. atunci c.nd 5unt :n acord cu Planul #ivin. „Poporul 5pune? $ nu o per5oană. pentru a vedea i 5i$ţi !devărul. [i 5e a$inte te că „Spiritul $erge la Spirit i trupul ră$. „!r<orele 5tră<unilor? aude dorinţele i. ci =nitatea e5te pre@entă.nd legătura cu -otul.ne :n ur$ă?. doar 9ante@ie. Su9letul i Spiritul devin =na după pri$ul @<or care pecetluie te legăturaP E ti :nvăţat 5ă ai :ncredere :n corpul tău i :n ceea ce 5i$te 5au tran5$ite el.ntenii pot 9i nu$iţi „oa$enii cerului? :n alte lu$i. Spiritul pă5trea@ă totul 5u< 9or$ă de in9or$aţie.nd e ti :n legătură cu Spiritul nu-ţi $ai e5te tea$ă. e :$pru$utată i :ntr-o @i tre<uie dată :napoi. Ei $ai ale5. Mi-a plăcut i !cu$ :i :nţeleg alt9el $e5aAul. a$ reu it :n 59. ne:nţeleg. că tre<uie 5ă treci prin oc8iul Spiritului pentru a te putea :ntoarce :ntr-o nouă e"i5tenţă. co$pati<il ca !#& cu tine Lpo5i<il i „corpul de lu$ină? din 5c8i$<area de 5tareM i că <ogăţia e5te pe5te tot.r it 5ă văd 9il$ul „!vatar?. e ti 59ătuit 5ă prive ti :n 5patele aparenţelor. 5e vor<e te de5pre 87 . de5pre con tiinţa e"tin5ă i acce5ul la Spiritul 5tră$o ilor. de5pre legătura -rup-Su9let-Spirit. E ti iniţiat :n di9icultăţile care tre<uie depă ite pe dru$ul de :ntoarcere la =nitate $ -rupul. Dă di5trugerile pe care le 9ac oa$enii. !9li că 5e poate 9ace cone"iunea Su9letului i Spiritului :n corpul !vatar.!Aun5ă aca5ă. că tre<uie 5ă trăie ti :n !cu$ $ „&u $ai tiu cine 5unt.ntP !9li că i pă$. Se vor<e te de5pre reţeaua de energie care trece prin toate lucrurile vii. poate a9ecta :ntreaga 0iinţă i că acea5ta 5e proteAea@ă. tigi locul :n Popor. că tre<uie 5ă $ulţu$e ti pentru 8rana pri$ită i 5ă con tienti@e@i darul 9ăcut. %n9or$aţia e5te 5tocată de „Ma$a E7una?. Pentru $ine e5te !devăr :$<răcat :n 9ante@ie. de5pre reţeaua glo<ală de co$unicare prin care 5e :ncarcă i de5carcă in9or$aţii.nd 5pui „-e văd?. D.

de5pre cele două lu$i care 5e conturea@ă $ una $uri<undă i una :n care Miracolul e5te la el aca5ă i =nitatea e5te pre@entă. !$ 5i$ţit căldura din $ine :n ti$p ce $ă g. #upă ce-a$ trecut de Găcăciuni. a$ $. culori.2011 &oaptea trecută a$ avut acelea i 5en@aţii de :nceput1 5unete de 9recvenţă :naltă i o apă5are grea pe 9runte. 0). a$ a9lat de la Elena că la ora 12. a$ 9o5t 9oarte aproape 5ă redevin culoare.ng. E"plo@ia de culoare a durat puţin.. Seara.02 ca 5ă $ă roage 5ă $ă g.0 deveni5e <unică i avea o nepoţică 5ănătoa5ă i 9ru$oa5ăP Pe dru$.02. Ca ora 1). -oate.t de $ult cu $ine :n5ă$iP 0'. al<a5tru. !$ :nţele5 că de $ulte ori 5unt :n trecut. verde.2011 !$ plecat 5pre Bucure ti cu $a ina i cu !lina pe po5t de o9er. c. !poi a$ redevenit culoare. #oar vi<raţii. a$ 5i$ţit că nu $ai e5te nevoie 5ă 9ac ni$ic.nde5c la nora ei. Dopacii au devenit culori pure $ ro u. &u prea pot 5ă e"plic a5ta.02.iat o 9etiţă drăgăla ă. cu $are plăcere. !poi. pentru că intră :n 5ala de na teri. parcă ar 9i 9o5t culoarea :ntunericului... -recu5eră apro"i$ativ 20 de $inute de la pri$irea acelui tele9on.ndea$.2011 > pau@ă de5tul de lungă :n Burnalul $eu.ngă o pădure. a$ :nc8i5 din nou oc8ii. 88 .ndu-l. !poi totul a revenit la nor$al. 10. gal<en. re@olv. #ar era ceva 9oarte :nc8i5 ca nuanţă. #ar nu a venit :ncă $o$entul i $ai a$ de lucrat at.02. $i-a$ vi@uali@at pal$ele cu$ 5e $i cau dea5upra corpului ei i cu$ 5i$ţeau vi<raţia 9iecărei @one pe5te care treceau.$o$entul tre@irii. :n ti$p ce trecea$ pe l. Elena a 5unat la 12. pentru că nu l-a$ pără5it. energii. !$ 9ăcut a5ta i$ediat.nd $-a$ a e@at :n pat. $ov. dar puţin $ai inten5ă.

p. o 5ă tii 5ă 5c8i$<i a5ta..ncat pri$ul.nă c.tea acro<aţii pentru $ineP Ca Bu@ău.nd $ :nt.nd 5e$iluna i-a inver5at po@iţia.ndului. !$ 5i$ţit cu$ Su9letul $eu e5te cuprin5 din nou de %u<irea aceea generoa5ă. !5ta e5te dovada că 5unte$ :ntr-o 8ologra$ă inteligentăI !$ o<5ervat apoi un nor :n 9or$ă de 5e$ilună. colegi.02.inile dea5upra lui $ era at.c.r@iu. Parcă a :nţele5 i nu a :ncercat 5ă ia din porţia care nu era pentru el. Mai t. Del care a $.2011 > noapte :n care a$ dialogat $ult.nd apare :n $ineP De @i 9ru$oa5ă a 9o5t a5tă@iP 11. lu$inat ciudat de către Soare.? !$ vă@ut a5tă@i o 9olie :ntr-un copac din 9aţa <alconului $ „realitatea? venită din Aocul unui vecin de <loc. Ei eu 5unt 9oarte aproape de Aocul lui i :$part cu el acela i 5paţiu..nd a$ de5c8i5 oc8ii au redevenit i$agini. o active@i cu puterea g. tu nu ai voie.univer5 paralelW pentru tine. „Gealitatea :ntr-o $ulţi$e de variante e5te deAa creată. e5te doar a celorlalţi. $-a a5cultat c. a$ pli$<at $.nde ti la ea. a$ oprit la o <en@inărie i a$ 8rănit doi căţelu i. de către ceilalţi Aucători.t de $ult c. 89 . !ici i !cu$. 0aci parte din Aocul unui grup apropiat $ vecini. pe care o iu<e5c at. #oar o<5ervă i la5ă 5ă 9ie. M-a$ Aucat 9ru$o5 cu el i i-a$ $ulţu$it pentru că a acceptat 5ă 9acă at.. M-a$ uitat la el i norul a :nceput 5ă 9acă ceea ce-i 5punea$ :n g. !$ regă5it o $ulţi$e de 59aturi o9erite cu <unăvoinţă :n dialogul cu $ine. ea e"i5tă ca un . -re<uie 5ă $ăn.nd $-a$ apropiat de al doilea1 „!cu$.. apoi a :nceput 5ă 5e rotea5că. te g.inile $ele.nce i el?. dacă nu-ţi place.t de 5la<P S-a uitat la $ine $ oc8i :n oc8i $ i 5-a apropiat $ai $ult de $. !lt9el.? „E"i5tă i conectarea incon tientă din partea ta. #evine realitatea ta :n $o$entul :n care intri :n Aoc.i di5părea porţiunea pe care :$i concentra$ atenţia. !poi.

o 5ă poţi 9ace a5ta. !poi $ergi $ai departe la alt Aoc. #ar #ivinitatea nu gre e te niciodată i totul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie.? „Gealitatea ta $ durerea $ :ţi aparţine.t o legi de ceva $ anali@e.nă la capăt. 9ără 5ă 9ii a9ectat de ceea ce 5e derulea@ă. Eli<erea@ă trecutul i tiparul durerii. Gecuno ti vi5ul/Aocul i poţi 5ă alegi 5ă 9ii :n !cu$ i !ici. cea de !cu$. Pentru că totul 5e petrece !cu$ i !ici. D. D. !dică -u Fncă 0ără &u$e !cu$. #urerea e5te at. la5ă 5ă treacă prin tine ceea ce nu re@onea@ă cu Aocul tău.. 9ii doar :n !cu$. totul e5te doar per9ect. a apărut i durerea la u$ăr. Eli<erea@ă orice 9rică. dacă de5lu e ti $odul cu$ 5e 9ace i :nţelegi ce e ti cu adevăratP? „E"peri$ente@i i o<5ervi. :n orice =niver5 paralel.nd a$ con tienti@at tiparul care tre<uia eli<erat $ lip5a de 90 .t o$. Fn $o$entul :n care te tre@e ti. 0ii tran5parentă. creat :nainte 5au de acu$ :nainte. E ti doar -u :n 5c8i$<are. E"peri$ente@i i $ai $ult. &u :ncerca 5ă-i 5c8i$<i pe ceilalţi .nd te-a durut pri$a oară i nu i-ai per$i5 5ă plece. #ar tot -u. V. -u e ti parte din -ot Deea De E5te.nduri i tipare vec8i.ndul.nde te-te i co$portă-te 5i$ţind a5ta. -u poţiP 0ii doar $ai $ult dec. e-$ailul către #oug.? Ei durerile care au apărut.. 0ii doar :n !cu$ i !ici $ per$ite-i 5ă treacă. Poţi 5ă 9ii tot ce :ţi dore ti. &u pleci nicăieri. Ca5ă durerea 5ă $eargă p.ndit1 „#acă #ivinitatea a 9ăcut o gre eală :n recunoa terea tiparului de GeconectareI?. dacă la i #ivinitatea ta 5ă apară la 5upra9aţă. Fncetul cu :ncetul.AucătoriW. !i 9o5t o$ prea $ult ti$p. toate aveau :n 5pate g.„0ii deta ată i :n a9ara Aocului care nu 5e potrive te cu tine. Poţi $ai $ult i $ai co$plet. pentru că nu ai pără5it g. Doncentrea@ă-te pe Aocul 9ăcut de tine.t ti$p c. ai o<o5it i !cu$ o 5ă accepţi ce e ti de 9aptP !i ră<dare. $ai 5unt trepte de urcat. !i lă5at tiparul 5ă 5e in5tale@e c. ><5ervi :n $od o<iectiv i $ai clar. 0ă ce ai de 9ăcut i eli<erea@ă tiparul.nd a$ g. !cceptă că o parte din tine e5te Etern. dar tiind că tu e ti doar călător i o<5ervator. tu e ti c8eia.

c.ias' i n-a$ avut ră<darea 5ă-l ter$in. 9ii pre@ent :n !cu$ i de5c8i5 $inunilor. Eli<erea@ă. #oar o<5ervă $ai <ine.:ncredere i :ndoiala $ durerea a di5părutP !nc8ilo@area dureroa5ă a g. a$ 5i$ţit 5en@aţia aceea puternică prin corp. o apă5are grea a apărut :n @ona pieptului i $-a$ tre@it :ntr-un tunel negru. uită. De era acu$ di9erit.? „! venit 5pre tine. a$ vindecat i durerea. Sunt $ulte lucruri care aparţin doar trecutului.tului a apărut pentru că a$ ră$a5 :n tiparul trecutului.t e5te de greu 5ă identi9ic ce tre<uie 5ă eli<ere@P „Eli<erea@ă i $ergi $ai departe. iar vocile celor din Aur $ă cuprindeau din toate părţile.nd a$ le inat i a$ avut 5en@aţia căderii :ntr-un a<i5 negru. M-a$ a e@at apoi :n pat. !devărul e5te că. Ei pentru a doua oară de la Geconectare. a$ 5i$ţit cu$ răceala 5loiurilor de g8eaţă urcă :ncet prin $ine. :n care ti$pul nu $ai e"i5ta. pe care l-a$ $ai :nt. Ei iar. pentru că e ti :n o<5ervare. ea di5pare.lnit o dată :n viaţa $ea. !cceptă tot ceea ce e5te. la ceea ce a 9o5t. !5ta te 9ace 5ă retrăie ti <ucla te$porală re5pectivă. prin con tienti@area tiparului vec8i. iar i iar. !$ trecut apoi :n revi5tă lucrurile nere@olvate i care aparţin trecutului. dacă o<5ervi $ai $ult dec. > 5ă ve@i $ai $ult. 9ără 5-o legi de ceva anu$e.t p. Pare u or. #e data acea5ta. Ei nu :nlocui o o<5e5ie cu alta.ndi. 5en@aţia de 91 . &u te g. acceptă. a$ :nceput 5ă cite5c un capitol din „C)rţile lui 0o. pentru că totul are un 5cop. !i 5ă ve@iP? Ei a a.nd. Era$ :n5ărcinată cu !le"andra. dacă o accepţi i o o<5ervi. pe $ă5ură ce la i durerea 5ă e"i5te. Fncepe a5tă@i i treci repede prin ele. $ergi $ai departe 9ără 9rică. Sunt :ncă $ulte de 9inali@at i $ai a$ de lucrat cu $ine :n5ă$iP Ei a$ $ai a9lat a5tă@i ceva. a venit tele9onul pentru cur5ul de $a5aA prin $etoda „$i care din centru?. cu $intea li<eră i 9iind :n !cu$. dar c.nă acu$. Ele vin. Seara. a$ pu5 D#-ul pe care l-a$ pri$it de la Godica i a$ :nceput 5ă-$i gole5c $intea de orice g.

a<ia $i-a$ au@it vocea.? &oaptea trecută avu5e5e$ dreptate.nP Ei pe dru$ul de tre@ire i de 5c8i$<are. -ot Deea De Sunt. a$ 5i$ţit că dacă in5i5t. !$ 9ăcut o <aie caldă i a$ revenit :n pat. dar.? Mi-a$ notat e"perienţele @ilei de a5tă@i :n Burnal.nc i te vei tre@i odi8nită. cea $ai 92 . $i-a$ revenit i pri$ul ge5t a 9o5t 5ă-$i pun ter$o$etrul.2011 M-a$ tre@it odi8nită i u oară. a$ citit ur$ătoarele1 „0iecare a 9o5t :ntre<at dacă vrea 5ă $eargă !ca5ă 5au 5ă ră$.ias'. M-a$ ridicat din pat. Era dru$ul 5pre !ca5ă.nă voi putea ador$i. > 5ă dor$i ad. prin $ine $ de la picioare 5pre cap.t?. dureroa5ă. Fn clipa aceea. „!t. 9ără gra<ă. Valul de căldură a trecut :ncet de g. ca printr-un tunel :ngu5t. dar tu ai ale5 a5taP !cu$ nu $ai e5te :ncercarea ta.nă. a5pectul o$ene5c din $ine nu e5te 5ingur. ci a $ea?. care 5-a :ncăpăţ. Fn acel $o$ent a$ re:nceput 5ă 9iu 9ier :nro it :n 9oc. dar corpul no5tru e5te te$plul care a pă5trat #ivinul :n 9or$a cea $ai pură.. Dredea$ că voi ador$i u or. care trecea :ncet..1 de grade Del5iu5P Picioarele i $. a$ de5c8i5 calculatorul i a$ continuat 5ă cite5c din „ C)rţile lui 0o.. ! venit i$ediat i a treia trecere de 9oc. „Vata?.. pentru ca :$preună 5ă deveni$ Eu. de data acea5ta. !ţi ale5 5ă vă :nrolaţi :n Spirit. > 5en@aţie puternică. Ei atunci. a$ au@it vocea :n interiorul $eu1 „De e5te $ai greu a trecut. dar eu $ă 5i$ţea$ <ine i tia$ că nu a$ de ce 5ă-$i 9ac griAi. plec !ca5ă.cădere 9u5e5e :nlocuită cu cea a ridicării. Zar$a voa5tră 5-a ter$inat. după care a$ $er5 la culcare. Ei 5pre 5urprinderea $ea. Fncercarea cea $ai grea nu e5te pentru o$ul din noi. 12. 5uporta<ilă ca i inten5itate. a$ reu it 5ă 5pun cu vocea $ea. Sinele $eu #ivin :l :n5oţe te. „!5ta a 9o5t tot. Eu ale5e5e$ 5ă ră$. &u el a tre<uit 5ă 5e tre@ea5că. !cu$ tia$ că $ai a$ de a teptat p.inile erau :ncă reci.nat 5ă arate 2.02. Fn aceea i clipă.t i a ie it :n a9ara capului..

>dată de5c8i5 ace5t a<i5.. care :l va 9ace 5ă re5pingă te$erile. pertur<ările. 9ără 5ă 5e :ntoarcă i 5ă 5e culpa<ili@e@e. căci cu(!ntul dă o realitate lucrului.$<it.i con5truia5că viitorul. !5pirantul tre<uie 5ă 5cape de tendinţa de a.. pentru a aAunge la intuiţia lui Mercur $ $e5agerul Mentalului 5uperior $ per$iţ. E5te :n5ă i ViaţaP E5te :n5ă i 0iinţaP Pentru $ine. E5te at.nd a5cultaţi $u@ică 9ru$oa5ă :n lu$ea voa5tră?. a5pirantul poate 5ă con tienti@e@e că.t propriile recăderi Har$ice1 ele nu e"i5tă pentru cel care $erge 5pre Cu$ină i nu 5e :ntoarce niciodată. :l concreti@ea@ă. 5cri5ă de către Zl\a. va lua contact cu eternitatea. !cu$. D#-ul de ieri era de5pre a doua an5ă ca :ngeriP !$ gă5it ceva intere5ant :n cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. A%ocali%sa 56!ntului :oan. Calea de e(oluţie a 5u6letului'X. Vec8iul o$ va $uri i arpele 5e va pre5c8i$<a. pentru că a$ citit1 „Sunte$ aproape de voi c..nduri negative care 5e eli<erea@ă :l torturea@ă pe a5pirant ti$p de cinci luni.nd e"pul@area re@iduurilor p5i8ice din pro9un@i$ile 5u<con tientului. e@itările.ias' c8iar 5e e"peri$entea@ăP !poi a$ @.. &. „C)rţile lui 0o. #upă aceea.ta 9orţă :n ace5t te$plu. pentru a lă5a 5ă apară giuvaerul 5piritual tran5$utat prin lu$ina 5olară.Ed. Diclurile de5tinului pot 9i deci eli<erate din lanţuri1 devenind re5pon5a<il. El nu $ai tre<uie 5ă e"pri$e :n $od e"ce5iv ceea ce :l pertur<a.9ru$oa5ă. Fn capitolul de5pre „#e5c8iderea a<i5ului interior? 5e 5pune1 „Munca a5pirantului porne te de la 0ocul interior al 5tră9undurilor.uie 5ă aleagă :ntre calea propriei di5trugeri 5au cea a Cu$inii. 5ă trăia5că :n pre@ent i 5ă.<. 5unt propriile angoa5e?. 9or$ele-g. 93 .i ru$ega vec8ile pro<le$e. a5pirantul tre. X pu<licată de Editura Paralela . de 9apt. de5pre care va :nţelege că nu 5unt dec.

nd o activitate :n planul 9i@ic.Fn capitolul „Dartea cea $ică de5c8i5ă? 5e 5pune1 „Se$n al Su9letului 5au al Ma$ei divine.r9ul :n Ao5M.t nu : i 5parge coc8ilia. D8ri5to5ul interior.'. 5unetul. -otodată triplă.nduri negative. Materia : i de5ăv. nervoa5ă. Ea va tran5$ite ace5t ger$ene 5piritual su6letului omenesc. 0ecioara co$portă trei energii po@itive Ltriung8iul cu v. ! adar. * pentru 5u9let i * pentru 5pirit. Dele a5e energii 5unt1 inteligenţa co5$ică a5cun5ă. intuitivă. Me5agerul divin 5au con tiinţa voinţei -atălui.*. $entală. ca el 5ă. creativitatea o$enea5că Lver<ul. aAun5e la 5upra9aţă pentru 94 . Le5te nu$ărul ierar8iilor divine. nu$ărul 5ău * e5te cel al naturii o$ene ti :ncarnate. iar 9iinţa că@ută de cealaltă parte a oglin@ii tre<uie 5ă-l rede5copereM.*. : i rea$intea e$<rionul trinitar :nc8i5 i 5u9ocat :n interiorul oului 5ău. ca re9lectare inver5ată a lui '.*. adică *. 9orţa creatoare gă5indu-5e :n centru3 ea indică $i5iunea o$enea5că :n lu$ea 9i@ică. !lcătuită din energie i 5u<5tanţă.'.r9ul :n 5u5 al peceţii lui Solo$onM i trei negative Lcel cu v. inclusi( :n ti$pul vieţii tere5tre.*. 5i5te$ul nervo5. intelectuală. cuv. 5e :nv.ntulM. apoi divinitatea. pe cei de alături i pe #u$ne@eu. incapa<il 5ă 5e eli<ere@e i :nv. creatoare. 0iul. $entalul reali@ator. tige viaţa 5pirituală. al cărei ger$ene $ %ud $ 5-a copt :n $ăruntaiele 5ale.*.t ti$p c.rte $ereu cu roata cele5tă?. intelectul. %ndic.t ti$p era :n $ăruntaiele Materiei. ele 5unt de ordine co5$ică. *.t 9or$e-g. 5e$nul 0ecioarei poartă ger$enele iu<irii univer5ale.r e te ge5taţia pe trei niveluri de con tiinţă1 * pentru corp. căci 5tarea divină se am%li6ic) :n el. ceea ce :l evocă pe *. nu$ărul 9iarei 5au al 9iinţei :ncarnateM.rtindu-5e :n Aurul lui3 at. L i nu ***. Dele citite $i-au arătat că toate durerile $ele nu 5unt dec. intuiţia.*. Fn 5e$nul 0ecioarei 5e gă5e5c i cele trei 9eluri de 5luAiri1 pe 5ine.i con tienti@e@e no<leţea. D. apoi eli<erarea ei. 0ecioara e5te un 5e$n du<lu1 a5pirantul poate alege :ntre viciul care :l co<oară 5pre lu$ea $ateriali5tă 5au virtutea care :i per$ite 5ă c.

Ed. nu tre<uie 5ă-l leg pe tata de !devărul $eu de acu$ $ d. &. de$onii 5au viciile :n ti$pul co. din data de na tere a !le"andrei. care vor trece :n $o$entul con tienti@ării a ceea ce 5tă :n 5patele lor i că.. pentru că prin ea a$ rede5coperit #ivinitatea. o a$intire de de$ult1 5ingura dată c. cuprinde cele patru ele$ente i @odiacul.or!rii. Dă Cu$ea lunară 5e 5ituea@ă :ntre @odiac i Pă$. A%ocali%sa 56!ntului :oan. Dă roata @odiacală e5te repre@entată de către =ro<oro5 5au arpele care : i devorea@ă propria coadă. &. dacă nu a 9o5t 5tin5ă. a 9o5t :n ti$pul 5arcinii cu !le"andra. Calea de e(oluţie a 5u6letului'. Dă cele apte 59ere planetare tre<uie traver5ate de către o$enirea care a adu5 cu 5ine de9ectele. :n pre@ent. Etiu că atunci 5-a :nt. 12.2011 Dartea :ncepută @ilele trecute L$9 Chei %entru atin#erea nemuririi. Ei tot acu$. a<5or<ite de o$enire :n ti$pul in(oluţiei 5ale.n5ul avea :ncă !devărul vec8i. #ar că :n toate i :n toţi e5te acea 5c. dar nu era ni$ic altceva acolo dec.t 5ă re5pect o<iceiurile cre tine. >ricu$. 5ă 5e 5tingă $ai u or. Etiu acu$ că Cu$ea inter$ediară. :n care nu-$i era tea$ă.nd a$ le inat. adică Cu$ea a5trală. Dă tran59or$. 9iica $ea cea $are. dar au@ea$ tot ce 5e 5punea :n Aurul $eu ca 9ăc.nd parte din $ine.t căderea $ea $ nu vedea$ ni$ic.M. pentru tata.nt.02. Ei tot cele citite $i-au adu5. #eoarece Har$a 5u9letului lui tata e5te di9erită de cea a 5u9letului $eu. ace5t proce5 va dura ceva ti$p de acu$ :nainte. :n care datinile noa5tre aAutau ca :n5ă i Har$a. $i-a$ adu5 a$inte de tri%lul =X LX in9or$aţii pre@entate la pagina 1'. care :n 95 .nteie de #ivinitate. -ot a5tă@i.$plat ceva i$portant.nd viciile :n virtuţi poţi de5c8ide inelul ace5tei roţi.eli<erare. Dă Cu$ea 5u<lunară 5au a5tralul de Ao5 e5te locuită de entităţi negative.M $-a :nvăţat $ulte..Ed. $-a$ 8otăr. 5unt recuno5cătoare durerii. Fntotdeauna a$ tiut. nă5cută :n 5e$nul 0ecioarei $ atunci 5i$ţea$ cu$ cad :ntr-un a<i5 negru.

doar $ergi a a cu$ 5i$ţi că tre<uie 5-o 9aci. #a. Mergi. Ei ca 5ă tiu că 5unt la 59era $entală. e5te 96 .nt.e5enţa Ei cunoa te doar li$<aAul 9recvenţei %u<irii. vor<ă. ca energie =niver5ală. !i 5ă tii ce i cu$ tre<uie 5ă 9aci. a$ au@it vocea $ea interioară1 „!i trecut 8ăul a<i5ului. 5unt apte iniţieri care vin pe r. iar c.tului. a cărui co$unicare i creativitate contactea@ă 59erele lu$inoa5e i de5c8id dru$ul 5pre tripla iniţiere 9i@ică.i au@ea$ pă5ările c.nd. c. Fn parc. care e5te :n contact cu intuiţia 5au cu „$e5agerul divin?. #in ce :n ce $ai $ulte.nă acu$. Ei din nou. Ei dacă ple"ul 5olar e5te 5ectorul iu<irii ce radia@ă. notea@ă tot ce 5i$ţi că tre<uie 5cri5. care con59inţe te trecerea a5pirantului 5pre cel de-al doilea nivel. e ti cu Mine i 5unt Fngeri care te proteAea@ă. după ce a traver5at !<i5ul. Ei $ai tiu că cel de-al doilea catacli5$ 5e datorea@ă puternicei iradieri a 0ocului $ Spirit al -atălui. le vedea$. trece prin el pentru a tre@i centrii cei $ai de 5u5. Ca5ă 5ă curgă cuvintele. a a cu$ ai 9ăcut i p.nd3 apoi. &u e ti 5ingură.nde ti. #eoarece e"pri$ă creativitatea corpului $ental care :i e5te ata at. ani$ică i 5pirituală?.nd toate 5unt reali@ate. Scrie doar ce-ţi vine :n $inte. 5eara.nd. dar nu !cu$. 5cri5ul e5te potrivit. a5tă@i a$ trăit i e"perienţa care tre<uia 5ă vină 5pre :nţelegerea celor a9late. Ei că. pentru că Ver<ul :ncarnat concreti@ea@ă ce 9iinţă trăie te :n 9orul ei interior. &u te :ngriAora $ totul e5te cu$ tre<uie 5ă 9ie. acu$ tre<uie 5ă tiu 5ă vor<e5c i 5ă tac. e"pri$at :n g. ple"ul laringian $ atri<uit glandei tiroide $ e5te „cel al Ver<ului. di$ineaţa la pri$a oră. Ei da.$ple a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. 9aptă. :ncetul cu :ncetul. pe $ă5ură ce di5tingea$ i con tienti@a$ $ai $ulte 5unete. 5ă la5 vi<raţiile 5uperioare ale ple"ului 5ă 5e e"pri$e $ orice adevăr. 9ără 5ă le g. 0ără pau@e.nd a$ $er5 la Mănă5tirea Plu$<uita. pentru pri$a oară a$ o<5ervat cu$ :nt. -re<uie 5ă ai ră<dare i 5ă la i toate 5ă 5e :nt. S-ar putea 5ă ai 5urpri@e după aceea. 5e de5c8ide c8aHra g. după ce ai trecut 8ăul a<i5ului.

. Ca :nceput.nt %nterior LZundaliniM e5te $ai puternic. cea $ai puternică dintre 9orţe?.? !5tă@i a$ căutat pe %nternet de5pre $tre&irea lui >undalini'X.. e5te de 9apt Zundalini $ „Ma$a care a creat =niver5ul. tre<uie „5ă 9i$ a5i5taţi de 9orţe in9init de puternice.nd e ti ceea ce tre<uie 5ă 9ii. după ani de $editaţii.i :ng8ite coada. Zundalini are 9or$a unui arpe.. Vei ti c. eli<erea@ă-l i $ergi :nainte?.2011 %eri a$ a9lat cu$ 5e nu$e te e"perienţa pe care a$ trăit-o ti$p de 10 @ile $ „tre@irea arpelui Zundalini?. apoi devine dragon de 9oc. LJer$e5 -ri5$egi5tulM #eoarece ridicarea lui Zundalini e5te o e"perienţă periculoa5ă.M 1.. care ne aAută?. LMi-a$ adu5 a$inte că tot ti$pul a$ 5i$ţit că nu 5unt 5ingură i că „ tia$? ce i cu$ tre<uie 5ă 9ac. #oar ai ră<dare i $ergi :nainte.t o$ul e5te $ai pro9und. ce tii de5pre ZundaliniI? „&i$ic. !$ 5i$ţit o ar5ură puternică :n tot corpul. a5t9el :nc. Ge@olvă trecutul.coconW. cu at.? „%ntere5ant.t i #u8ul S9. !$ de5c8i5 9erea5tra i nu a$ vrut 5ă re9ac acea5tă e"perienţă.02.vor<a de5pre 5c8i$<area de 9a@ă/5tare :n ti$pul vieţii. „Spune-$i. =n coleg de la cur5urile !&!-ED>G a avut o e"perienţă 5i$ilară. iar :n 9inal e5te 59era care ne :nconAoară L$i-a$ a$intit de <alaurul din vi5 pe care l-a$ o$or. tu ai 5i$ţit ridicarea pe a$<ele căi. a$ :ntre<at. Mi-a 9o5t 9rică i $-a$ oprit.? „Dare e5te e"perienţa taI?. !cu$ tiu că =ro<oro5.? „Eu a$ trecut prin a5ta cu $ulţi ani :n ur$ă.. Su9letul e ti -u $ Spiritul e5te -otul $ -u te une ti cu -otul i redeveniţi -ot=naP E ti :ncă :n 9a@ă de . arpele care.M.? „Era ca un 9ier :nro it :n 9ocI Eu a$ 5i$ţit pe ur$ă 5loiuri de g8eaţă. Fntreaga noa5tră coloană verte<rală e5te 97 .M Du c. LSeara $ă :ntre<a5e$ care e5te di9erenţa dintre Spirit i Su9let i unde 5unt !cu$.t 5ă trec $ai u or prin e"perienţă $ #ivinitatea c8iar ne aAută 5ă depă i$ i 5ă ani8ilă$ <locaAele din ti$pul proce5ului de tre@ire.t. „0iecare a avut o e"perienţă per5onală care l-a adu5 pe dru$ul ace5ta.

care per$ite evitarea e9ectelor 5ecundare neplăcute. dar 9orţa Zundalini doar$e la <a@a $ăduvei 5pinării. Fn Aurul canalului central 5unt :ncolăcite cele două tra5ee energetice %da i Pingala. ca un arpe :ncolăcit. 9i@ică i $entală. cel care i-a tre@it acea5tă 9orţă 5i$te cea $ai :naltă 9or$ă de energie Zundalini. Gidicarea lui Zundalini prin ace5t canal.un „ arpe?.nd de-a lungul coloanei verte<rale. Pingala aAunge p. care tre<uie tran5cen5e L5tarea de veg8e. care „leagă cerul i pă$. 5tarea tran5cendentă. cerul no5tru i pă$. :n plan 9i@iologic. Gidicarea lui Zundalini 5e poate produce pe trei căi $ „2 canale energetice. „%da aAunge p. L>$raa$ MiH8a]l !^van8ov' -re@irea puterii lui Zundalini e5te un proce5 inten5 de puri9icare.ntul no5tru?.? #acă Zundalini 5e 98 . 5e 5i$te prin atingere i produce o puri9icare inten5ă. e5te :n5oţită de „o 5en@aţie 5peci9ică de uni9icare re5i$ţită la nivelul :ntregii 9iinţe i c8iar de oprirea re5piraţiei pentru o 5curtă perioadă de ti$p?. Gidicarea lui Zundalini repre@intă de 9apt reali@area Sinelui/<ote@ul cu #u8 S9. #eoarece :ntreaga lu$e e5te „do$eniul energiei Zundalini?. care core5pund. $ulte $aladii :n 5tadiu incipient. de 5o$n pro9undM. ce conduce la tran5cenderea trupului i a $inţii. 2 $a$e :n una?. e5te polari@ată negativ i legată la Cună. Dea $ai 5igură cale de ridicare e5te prin canalul Su58u$na L5ituat :n interiorul $ăduvei 5pinăriiM.nt/a doua na tere/ rena terea 5pirituală. Energia Zundalini se transmite.nă la nara 5t.nă la nara dreaptă. iar con tiinţa 5pirituală 5e tre@e te. Dele trei :ncolăciri 5i$<oli@ea@ă cele trei 5tări co$une de con tiinţă. =lti$a Au$ătate 5i$<oli@ea@ă a . iar „9iinţa va <ene9icia de o $are de@voltare 5pirituală?. >dată tre@ită i diriAată :n 5u5. de vi5. iar c.nd tre@irea e5te 5ta<ilă. puterea vindecătoare a lui Zundalini poate eli$ina p. :n el i :n Aurul lui. 5e pot 5i$ţi curenţi de energie LpranaM urc.nă la un punct.-a 5tare de con tiinţă. celor două 5i5te$e nervoa5e $ 5i$paticul i para5i$paticul. e5te polari@ată po@itiv i legată de Soare.ntul.ngă.

nă la 5ta<ilirea de9initivă a lui Zundalini :n centrul coroanei LSa8a5raraM.$pului ce ne :nconAoară. D. D8iar dacă 5e $ai di5per5ea@ă pe parcur5.tre@e te i urcă pe Pingala &adi.nd 5i$ultan di9erite puncte de 5tre5. acţionea@ă a5upra lor p. !cea5tă e"perienţă e5te :n5oţită. Ca :nceput. Sunt 2 <locaAe 5tructurale $aAore.nă ce le di@olvă. a a nu$itele .i de-a lungul 5patelui i apoi :n :ntreg corpul. după ce trece de Sa8a5rara. ZundaHini urcă $ai :nt. ca o 59eră de energie 99 . D.nă atinge ulti$ul centru.t $ai de5 po5i<il. 5e revar5ă :$preAurul <ioc. 5e e"peri$entea@ă o 5en@aţie puternică de :ncăl@ire. iar Zundalini. P. care 5unt ar5e prin activitatea 5a dina$ică.nceneM. atunci c. p. iar Zundalini deter$ină 5i5te$ul nervo5 central 5ă 5e de<ara5e@e de ele. c. „Fn ti$pul $i cării 5ale a5cen5ionale. Zundalini :nt.nd aAunge la Sa8a5rara. iar dacă urcă pe %da &adi $ o 5en@aţie de răceală. acea5tă 9orţă gigantică co<oară :ntr-unul din centrii in9eriori. >dată ce <locaAul e5te di@olvat.$pină tot 9elul de i$purităţi.noduriW L:n centrul din regiunea anală.t 5ă acţione@e pe $ai $ulte nivele deodată. de o<icei.nd Zundalini 5e ridică 5pre cre tet e5te e"peri$entată <eatitudinea i e percepută o lu$ină 9oarte inten5ă. !ce5te <locaAe repre@intă puncte :n care 5unt acu$ulate 5tre5urile. p.nă :nt. :nălţarea co$pletă a lui Zundalini durea@ă o perioadă 9oarte 5curtă de ti$p. Zundalini 5e $i că :n 5u5. devine coerentă.nd Zundalini :nt.lne te ace5te <locaAe.? -re@irea punctului 5ituat la 12 lăţi$i de deget dea5upra capului repre@intă uniunea 5upre$ă cu !<5olutul.nd atinge c8aHra ini$ii 5e pot :nregi5tra palpitaţii ale cordului. D. a5pirantul tre<uie 5ă retrăia5că acea5tă 5tare elevată. :n centrul ini$ii. #ar Zundalini poate 9i <locat oriunde de-a lungul traiectoriei 5ale a5cendente. de durere. :n centrul dintre 5pr.lne te altă @onă de 5tre5. eli$in. după care. Energia Zundalini poate di9u@a a5t9el :nc. energia Zundalini curge $ai departe prin acel punct.

nd prin 9iecare centru. ce arde i tran5$ută toate i$purităţile i di@ar$oniile Har$ice. Zundalini urcă 9ără pro<le$e. iar treapta a 12-a repre@intă ne$urirea. apoi $erge $ai departe. di9eriţi centri 5u<tili de 9orţă devin activi i capătă viaţă nu$ai :n ace5t $o$ent. lu$ini i 5unete interioare. E5te intere5ant că :n Egipt 5unt 12 trepte ale 5cării 5pre viaţa eternă. E5te o c8aHră neactivă. $odalităţi neo<i nuite de re5piraţie. Fn interiorul no5tru 5e produc 9eno$ene 5ecundare. „P.nd energia Zundalini nu $ai co<oară $ai Ao5 de c8aHra 9rontală.com? -ot a5tă@i. -rec. Gidicarea lui Zundalini la c8aHra a (-a nu re@olvă toate pro<le$ele. apoi pare 5ă 5tagne@e. Zundalini :l energi@ea@ă te$porar. iar acu$ tre<uie activate :ncă + i 5ă 9ace$ legătura cu #ivinitatea. re5tul corpului e golit de <ioenergie. de pe +++.(a(i(o(. E5te $o$entul c. 100 . e"peri$entarea e"ta@uluiM. care ne activea@ă corpul de lu$ină. vi@iuni i audiţii Lvoci. Pe $ă5ură ce Zundalini atinge centrul i$ediat ur$ător. alte 9eno$ene $i5tice e"traordinare Lpar9u$uri. !ici urcă puţin.@o#aesoteric.Ed. gu5t de nectar. „Po$ul 5e9irotic? ne 5pune că $ai 5unt c8aHre neactivate $ :n di$en5iunea a 2-a au 9o5t active doar (.? X in9or$aţii preluate +++. a<5or<indu-i energia. 5uneteM. :ncre$enire :n po5turi ciudate. deoarece „de5c8iderea de noi c8aHre e5te un proce5 de5tul de di9icil pentru organi5$ul o$ene5c i nici activarea celor e"i5tente nu e5te prea u oară?. „Fn ti$pul a5cen5iunii.net. &. cu aAutorul %nternetului. curgeri puternice de energie :n corp. a$ avut con9ir$area $%rocesului de acti(are a chaArelor %entru dimensiuni su%erioare'XX.? „Fn ti$pul ace5tui proce5 pot e"i5ta $i cări involuntare ale corpului.nă la c8aHra a 2-a. iar e"tre$ităţile in9erioare tind 5ă devină reci i cadaverice.5upravitali@antă.

&enu$itaWM lip5e te. ră5plată. Ceviatanul.(a(i(o(.&enu$itaWM.i $entalul i e$oţionalul. pedeap5ă.Ed. vo$ adăuga i contri<uţia lunară a c8aHrei 5e"uale. &e a teaptă Pri$ul gardian. El pri$e te i$pul5uri direct de la epi9i@a care doar$e :ncă. Pă@itorul. Fngera ul. care :n alc8i$ie repre@intă că5ătoria Soarelui cu Cuna. rău. Sunt pri$ele Aeturi de energie care co<oară din5pre g. Don5tată$ că ne pricepe$ la $ulte. c8iar dacă i $entalul a 9o5t :$<unătăţit. 0iind co<or. ti$u5ul nu e5te :ncă activat.r it :n plan tridi$en5ional i c. articol de Lelia 3ihail/. Fncepe lucrul a5upra noţiunilor de dreptate. Pentru a ec8ili<ra c8aHra ple"ului 5olar.? XX in9or$aţii preluate de pe +++. Ea lip5e te pentru că e5te puntea :ntre o$ul tridi$en5ional i cel adevărat. Sunte$ :n 9aţa podului.pe care Zundalini o de5c8ide. că ti$ aproape orice.toare au $ai $ultă 9orţă i le percepe$ ca <rutale. Zundalini ocole te Su9letul Lacolo tre<uie adunate toate a5pectele ec8ili<rate deAaM. apar 5en@aţii care ne 9ac 5ă crede$ că ave$ pro<le$e cu ini$a. pleca cu graţie :n &irvana. c8aHra #aat8 L. 101 . #in ace5t $o$ent di5cerne$ u or adevărul de $inciună. !tunci iniţiatul aAungea doar >$ #e5ăv. Fn lucrările alc8i$ice 5au e@oterice nu ni 5e 5pune ni$ic de5pre acea5tă nouă c8aHră. le vo$ pune de acord.com -$ChaArele "i 6orţa >undalini'. !cu$ apar proce5ele de con tiinţă i i$agini vec8i. vo$ ec8ili<ra :nt. &. <ine. D8aHra #aat8 L. #e 9apt 5unt 11 c8aHre pe po$ul 5e9irotic. #e i c8aHra Su9letului e5te de5tul de activă.nd :i venea vre$ea. Zundalini urcă 5pre ple"ul 5olar Lapar o $ulţi$e de g.t i u$eri către Su9let. &e 5i$ţi$ 9oarte <ine :n pielea noa5tră. #acă a$ reu it ace5t lucru.nduri i 5i$ţi că-ţi e"plodea@ă capulM. -raver5ă$ ni te 5tări 5u9lete ti i $entale deo5e<it de grele i 9oarte ciudate pentru $entalul no5tru.

de trăit. ci de a ur$a un cur5 de co5$etică. D.? !poi a$ 9o5t critic literar..nt :n acea5tă viaţă.t ceea ce tre<uie 5ă 9ie i e5te :n pecetea ta. toate căutările..tea do$enii di9erite.. Fncep 5ă :nţeleg de ce a$ venit pe Pă$. 102 . arpeleW 5ă treacă $ai u or :n @ona 5uperioară. :$i plăcea 5ă 5pun1 „Fntr-o altă viaţă a$ c.nă !cu$. iar tot ceea ce a$ 5i$ţit i trăit p. #e i le-a$ 9ăcut :n viaţa acea5ta. 9ără 5ă tiu cu adevărat ce tiu. ca !cu$ 5ă 9iu !ici..ntat la pian. a$ 9ăcut cur5uri de $a5aA i alte cur5uri care 5ă $ă aAute 5ă :nţeleg $ai <ine. -re<uia 5ă 9iu printre pri$ii care 9ac trecerea prin noua 5tare de agregare/9a@ă. D8iar dacă 5unte$ cu tine. a$ 9o5t inginer.na. &u ţi 5e poate :nt. pentru că -otul nu per$ite dec. Pentru ca . Ei toate ace5tea.. a$ 9ăcut co$erţ $ a$ v. a$ :nvăţat 5ă lucre@ cu energia 5u<tilă. Ei 5i$t că „Pri$ul gardian? 5unt tot Eu. de parcur5. 5unt tipare de energie care tre<uie lă5ate 5ă plece. capătă 5en51 dorinţa de a nu $erge la 0acultate. Etia$ in5tinctiv i $ai de$ult.. a$ 9ăcut e"ecutare 5ilită. !cu$ e ti :n 9a@a :n care 5e de5c8id c8aHrele 5uperioare i 5e produce uni9icarea cu Su9letul $ $ai 5unt :ncă $ulte de 9ăcut. a$ ţinut loc de diriginte de antier. Zilele trecute a 9o5t o nouă :ncercare $ ai trecut-oP -re<uie 5ă re@olvi i 5ă la i :n ur$ă tot trecutul. a$ o<ţinut autori@aţii de con5truire i a$ 5upraveg8eat e"ecutarea <ran a$entelor de utilităţi.. dintre cei care de5c8id dru$ul i pentru ceilalţi.t de 5curtă. Eu $-ot Deea De SuntP Ei din nou vocea din Mine1 „!ici 9aci parte dintre Ei. depinde doar de tine. toate pără5irile. trecerile $ele 5pectaculoa5e prin at. nu a$. dar anul viitor o 5ă 9ii a a cu$ tre<uie..ndut orice 5e putea vinde $ de la <ăutură la a5igurări.!cu$ a$ con9ir$area 5cri5ă că a$ trăit e"perienţa tre@irii lui Zudalini i a$ trecut podul. !i :ncredereP !5ta c8iar poate 5ă-ţi u ure@e calea. :ntr-o altă viaţă a$ 9ăcut <alet.t de $ulte vieţi co$pri$ate :ntr-o perioadă at. „Pri$ul gardian? $i-a dat voie 5ă-l trec.$pla ni$ic rău. acea dorinţă de a $erge la cur5uri care aveau legătură cu energia 5au p5i8ologia. 0ă-o repede.

ncă$ i <e$ 9recvenţe de energie i at. E5te pri$a dată c. :n5ea$nă doar 9recvenţă ridicată.ngă „Spring -i$e?.nd a$ 5i$ţit a5ta :n Su9letul $eu $ i-a$ iertat pe toţi i a$ cerut iertare de la toţi.ndit a5ta. $-a$ uitat $ai atent la planta căţărătoare din 9aţa 9ere5trei de la <ucătărie. :ntrea<ă.t ti$p c. #e 9apt.nă !cu$. 5ă-$i cer iertare de la toţi cei 9aţă de care a$ gre it :n acea5tă viaţă.2011 103 . Der etorul pe care-l :nt. > 5ă a9li i o 5ă tii $ai $ulte?. noi $.$<e5c1 „Etiu totul. Ei atunci c. prive te. ca ni te <o<oci $ici i ver@i. tiind că nu tiu ni$ic.nă i a5ta uita5e$ 5ă 9ac. !cu$ re:ncep 5ă V_# i 5ă !=# $ i a5ta e5te nou pentru $ineP !$ :nţele5 de ce 5-au 5c8i$<at pre9erinţele $ele ali$entare. 9ii atentă $ toate $ai $ult ca p. „E5te pentru tata.nd a$ ter$inat de 5cri5 toate ace5tea. &u erau de 9aţă. a apărut i cel care tre<uia 5ă-l pri$ea5că. 1+. !$ reu it. :nţelege.t nu e ti :ncă ec8ili<rat per9ect. E at. #e a5ta carnea :$i 9ace rău $ pentru că nu $ai core5punde cu noua $ea 9recvenţă i corpul 9i@ic 9ace un e9ort 5upli$entar 5-o proce5e@e.? „Pentru d. cite te. !5tă@i a$ 9ăcut „curat? prin 5ertarele trecutului.nd o<5erv cu$ i-au dat pri$ele 9run@uliţe noi. !vea$ nevoie de cineva căruia 5ă-i dau pac8etul pregătit i c. Diudat.lnea$ $ereu l. Ei tot !cu$ a$ avut oc8i i pentru $icuţii $uguri care au apărut :n copacul din 9aţa 9ere5trei. un adevăr $-a 9ăcut 5ă @.? -ot a5tă@i.t de 5i$plu?. dar a 9o5t pri$a dată c. !$ reu it 5ă dau de po$ană i pentru tata. %ar ceaiul de <u5uioc pe care :l ador. ><5ervă.n5ul $ 5ă 9ie pri$it. cu adevărat. p. corpul 9i@ic va re5i$ţi di9erenţa dintre 9recvenţa corpului tău eteric Lcare :ncepe 5ă crea5căM i ali$entele care au o 9recvenţă $ai Aoa5ă. Parcă văd i aud pentru pri$a dată.Pri$e ti tot ce ai nevoie.5ă 9iiW.02. acu$ $i-a ie it :n cale pe dru$ul $eu 5pre $etrou. doar tre<uie .nd a$ g. a5cultă.

!5tă@i a$ citit :n $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. A%ocali%sa 56!ntului :oan. &u cuno5c 5e$ni9icaţia ace5tei c8aHre. :n ti$p ce 9ăcea$ du . #e 9apt. Seara. Ei atunci c. tiu că e5te vor<a de5pre $a5a critică ce 9ace po5i<ilă 5c8i$<area con tiinţei =$anităţii. a$ :nţele5 că toate 5i$<olurile noa5tre. dar voi a9la la $o$entul potrivit. %ar eu 5unt !ici. DiudatP Dred că nu voi $ergeP !$ :nţele5 i că Burnalul pe care :l ţin tre<uie 5ă aAungă doar la cei care au nevoie de el.re i urcareM repre@intă pentru noi doar aducerea a$inte a co<or.t :nălţarea 5ă ai<ă loc la nivel glo<al. a5t9el :nc. toate $icile ritualuri cotidiene. li9tul a putut 5ă 9acă legătura :ntre 5u5 i Ao5 i din nou :n5pre 5u5. dar acu$ tiu că era indigo :nc8i5. :$preună cu ceilalţi care aAută la reali@area 5altului >$enirii. $etal3 la $iAloc $ pă$..Fn ti$pul $editaţiei.. dar i o răcoare plăcută :n tot corpul.nd 5-a :nt. iniţial a$ cre@ut că nu văd dec.. Dă toate ele$entele 5unt :ntr-un ec8ili<ru per9ect L5u5 $ 9oc.$plat a5ta. Mi-a$ dat 5ea$a că la Bacău.t :ntunericul. 104 . D. Si$<olul 5cării Lco<or. care $enţine ec8ili<rulM. „!pocalip5a? vor<e te doar de5pre etapele 5c8i$<ării noa5tre i ea 5e ter$ină cu ulti$ul o$ tre@it.. a$ 5i$ţit căldură :n @ona „coroanei?. &u e5te nevoie 5ă-$i 9ac pro<le$e $ $ecani5$ul de răcire 5e gă5e te „la purtător? i intră :n acţiune c.rii i a datoriei de a reveni la Fnalt.t de5pre ro5tul $eu :n ace5t pu@@le =niver5al. >ricu$. aer3 Ao5 $ apă. iar activarea a 9o5t de 5curtă durată. că noi deveni$ un ec8ili<ru per9ect i că la un $o$ent dat con tiinţa >$enirii 5-a 5c8i$<at.ntul. era a coAii de prună LindigoM. Calea de e(oluţie a 5u6letului' de5pre cei „1. era o culoare 9oarte :nc8i5ă. re9lectă căderea :n den5itate. a$ a9lat du$inică la cur5. $i 5-a activat :ncă o c8aHră $ culoarea. :n noaptea de ) $artie.000 de ale i?. Vreau 5ă $erg la NorH58op-ul reco$andat de #aniel i totu i 5i$t că :ncă nu tre<uie 5-o 9ac.nd e5te nevoie de el. ca 5ă anule@e 5en@aţia puternică de căldură.

cele 2 canale pentru ridicarea lui Zundalini L5i$paticul.pecetea lui Solo$on $ :nt. centrul coloanei verte<raleM3 . :n $od con tient. apoi urcare La a 5-au petrecut lucrurile $ !cu$ e5te $o$entul Fnălţării.5cara co<or. adică vor<i$ de5pre alinierea propriului =niver5 L„>$ul !da$? 5-a divi@at :n 2 i acu$ 5e une te3 5e 9or$ea@ă a treia 9orţă.nde5c $ai <ine la cele a9late1 .ntul?M3 .a$ 12 linii ori@ontale.T12 c8aHreR2 „St.i $u că coada i :i dă dru$ul/cele două cupe ale lui „#aat8? 5-au :ntor5 9aţă :n 9aţă.i co<or. a$ 5i$ţit pre5iune :n @ona 5uperioară a 9eţei i a$ ră$a5 cu o 5en@aţie de pre5iune -durere :n partea 5t.$eridianele energetice 5-au 5i$pli9icat Lau di5părut cele care $ă leagă doar de $aterialM3 .cercul e5te =ro<oro5 care. iar Su9letul a ale5. !poi.lpi? L„Dau@al?R„Pă$. după care a urcat din5pre ini$ă Linclu5iv <raţeM 5pre cap i $i-a lucrat 9oarte atent partea dreaptă a capului. dar tre<uie 5ă $ă g. egale ca nu$ăr cu c8aHrele care :n pre@ent 5unt active3 . #e data acea5ta.triangulaţia $ 2 devine 1.rii e5te i cea a urcării $ ( c8aHre3 . 1*.ngă. a$ 5i$ţit căldură :n @ona „coroanei?. para5i$paticul.re. iar cea in9erioară a revenit 5pre cea 5uperioară $ =nitatea e5te regă5ită i S9era Su9letelor lu$inate reunite cu Dreatorul lor.2011 &oaptea trecută a$ 5i$ţit din nou Zundalini.02. 5e regă5e5c :n 9iecare părticică din noi. #ivinitatea din noiM3 . ci 105 . !$ :nţele5 i 5e$ni9icaţia etapelor din ti$pul Geconectării. !cu$ tiu că nu tre<uie 5ă $ă :ngriAore@. pentru că ele 5e regă5e5c la nivelul lui.1.!$ :nţele5 de 9apt cu$ 9uncţionea@ă Geconectarea $ toate de5enele repre@intă in9or$aţii care 5unt recuno5cute de către !#&-ul no5tru eteric. Ge:ntoarcereaM3 .

totul e5te <ine. Etiu că tre<uie 5ă nu $ă te$ :n 9aţa lucrării puternice ce va 9i. 106 . apoi la nivelul capului. 9eno$enul 5e va petrece $ai repede i $ai u or. pe ur$ă vor 9i e"plo@iile de culoare. L&ici $ăcar nu tiu dacă e5te un „ci9ru per5onal?PM &u$ai că acu$. dar 5cri5ă 5au 5pu5ă. D8eia pe care a$ trăit-o e5te cea din $Cartea Cunoa"terii4 Cheile lui Enoch'X.. nu are nicio i$portanţă. 5tai lini tită $ la5ă-l 5ă lucre@e i 5ă ia5ă?. &u tiu dacă au 9o5t i alte per5oane care au de5c8i5 „ci9rul per5onal?. pentru $ai $ulţi dintre cei pregătiţi. a$ 5i$ţit un gu5t a$ar La 9o5t pre@ent i altădată. 5en@aţia de „corp ca după <oală? i un puternic gol Lca de 9oa$e. Ei doar vor ti că e5te un proce5 natural i vor 9i pregătiţi 5ă treacă prin el.. $aturitate. dar nu i-a$ dat i$portanţăM.ngă. -ot ti$pul a$ 9o5t lini tită1 „Ca5ă-l 5ă ia5ă. totul va 9i u or pentru ceilalţi. 9ără a 9i :n5ă a5taM :n 5to$ac. doar că a$ 9ăcut parte din planul ace5ta al #ivinităţii i că $o$entul $eu de tran59or$are din o$idă :n 9luture e5te :n !cu$. Etiu că va ur$a la 9el pe partea 5t. dacă cineva a trecut prin a5ta. #upă ce 5e va o<ţine $a5a critică de :nălţare/rea$intire/urcare :n 9recvenţă. #oar at. iar odată ce a$ cuno5cut-o. Ea tre<uie trăită de 9iecare a5pirant :n parte. cu 5eninătate i naturaleţe. $oarte $ 9ire5c i 9ără :ntre<ări 5au tea$ă.7urtaA i pu<licată de Editura 0he Academ@ 6or Future 5cience. #i$ineaţa. &.B.Ed. d. copilărie.ngă. pentru că are un ro5t.5ă-i per$it 5ă e"i5te. adole5cenţă. &oaptea. corpul a tre$urat puţin i $i-a$ 5i$ţit re5piraţia 5c8i$<ată.t.tulM. #e i $ă doare capul :n partea 5t.ndu-$i 5ea$a că nu a$ ni$ic 5pecial 9aţă de ceilalţi. 5ă-$i pă5tre@ 5$erenia :n cunoa tere. a a cu$ trece$ prin na tere. :ncep 5ă $ă $i c $ai u or Linclu5iv g. dar cred că nu 5unt pri$aP X 5cri5ă de către B. :n ti$p ce Zundalini lucra.

de i :n g. =ro<oro5 : i $u că coada. cu$ e$i59era cere<rală dreaptă a 9o5t deAa parcur5ă de către Zundalini. ca parte din ->-=C. #e ce te :ndoie tiI &u D8ri5to5 5pune1 . dar 5c8i$<area >$enirii 5e ter$ină cu ulti$ul >$ care re:nvaţă ce e5te. E5te un proce5 care :ncepe la nivel per5onal.t proce5ul no5tru de 5c8i$<are de 5tare/9a@ă.nd curat.ngă.? „D.nd avea$ „c8eia trecutului i viitorului?M e5te c8eia $u@icii Su9letului. Da 5ă-ţi 9ie u or pe calea ta. tre<uie 5ă ai g. Dapul lui =ro<oro5 doare $ai puternic dec. capa<ilă 5ă cree@e inclu5iv creaţiile punctului in9i$. -u tre<uie 5ă tii 5$erenia punctului #ivin. care : i recunoa te 5ituaţia de punct :ntr-o i$en5itate de puncte. intenţie 5ănătoa5ă. dar cu $ai puţină 9orţă. legătura cercului 5lă<e te. -otală i !totputernică.2011 „D8eia trecutului i pre@entului La$ 5cri5 a a.? !$ au@it a5tă@i pe cineva 5pun.nd 5e va ter$ina Planul tău Ldin nou.02. [ine $inte a5ta. a$ 5cri5 a a. Ei din nou :ndoiala din $ine i din nou vocea din Mine1 „-re<uie 5ă tii :n per$anenţă că e ti un punct :n Eternitatea #ivină. :nainte ca energia Zundalini 5ă lucre@e i pe e$i59era 5t.1(. Dei care pot. pentru că :ncepe 5ă-i dea dru$ul. #ar :n acela i ti$p. $u@ica #ivinităţii. ver< adevărat. a$ 5i$ţit dureri :n @ona u$erilor i o u oară Aenă ing8inală $ pe partea dreaptă a corpuluiP !cu$ tiu că pe partea acea5ta.? !5tă@i a$ 5i$ţit o Aenă u oară :n @ona cocci5ului i dureri puternice pe partea 5t.nd avea$ „pentru tine?M. nu va $ai tre<ui 5ă convingi pe ni$eni. &u Audeca ni$ic i pe ni$eni $ orice lucru i 9iecare >$ 9ac parte din Plan. $u@ica a5trelor.ngă a capului $ 5i$ple ec8ili<rări.&i$eni nu poate 5luAi la doi 107 . #u$ne@eu i #iavolul 5e $ani9e5tă doar prin o$ :n lu$ea $aterială?. vor recunoa te !devărul doar privindu-te.t coada lui.ntul :ntrupat. dar :n g. 9aptă <ună. „!pocalip5a nu e5te dec.nd1 „D8ri5to5 e5te cuv.

M-a$ ridicat din pat i a$ re:nceput 5ă cite5c din cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. A%ocali%sa 56!ntului :oan. nu-l $ai durea ni$ic i a putut dor$i <ine. iar $u@ica celor apte 59ere planetare e5te lira cu apte cor@i. Fnvierea :ncepe printr-o na tere 5pirituală :nainte de a deveni co5$ică. a lucrat partea 5t.02.Mă lepăd de SatanaWI #u$ne@eu e5te :n &oi. „Dorpul e5te te$plul Su9letului.t. Gedeveni5e cal$. #in nou a$ gă5it legătura dintre <ote@ i 0oc. era nelini tit i nu-$i putea e"plica ceea ce 5i$ţea.2011 &oaptea trecută $-a$ tre@it din nou cu 5en@aţia e9ectului Zundalini. Fngerii 5unt !ici i !cu$ pentru cei care 5unt pregătiţi?. :nainte de a pleca. Dapitolul 12 :ncepe cu ur$ătoarea 9ra@ă1 108 .t de partea #ivinităţii.5tăp.niWI Ei la <ote@ nu au@i1 . !$ tran5pirat 9oarte $ult. pur i 5i$plu. A%ocali%sa 56!ntului :oan. dar 9oarte <l. e5te Singurul. 0orţele Binelui 5unt l. Calea de e(oluţie a 5u6letului' 5e po$ene te de5pre două „catacli5$e/graniţe/revelaţii ale lui Za9 i !in? i 9aptul că „ni$eni nu poate 5ă pătrundă :n cortul $ărturiei. #upă un ti$p 5-a lini tit. că$a a de noapte pe $ine. 1). care !cu$ :nţeleg că e5te de 9apt tre@irea lui ZundaliniP -ata cred că a trăit 5tarea de tre@ire a lui Zundalini la 5pital. #e data acea5ta.? LMi-a$ adu5 a$inte că di$ineaţa a$ notat de5pre „$u@ica a5trelor?PM Fn cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. după ce a trecut prin <ote@ul cu !pă?.nd 5i$ţi a5ta. Calea de e(oluţie a 5u6letului'. !$ 5i$ţit i ar5ură pe 5pate.ngă a capului. nu ai cu$ 5ă 9ii dec. apoi a$ 5i$ţit o răcoare plăcută. Sunte$ =n Su9let $ corpul nici nu con tienti@ea@ă E5enţa #ivină. dacă nu a trecut el :n5u i prin 0oc.ngă &oi i ne aAută.ndă. M-a rugat $ult „5ă-l trag de păr :n 5u5?. #u$ne@eu te :ndea$nă la %u<ire i a 9i F$preună. D. care a u5cat. Geconectarea 5e putea 9ace doar cu #ivinitatea i at.

. cite5c 5au :nţeleg. Picături $ari 5e preling u or. Donclu@ia pentru $ine1 nu 5e <ea ni$ic i$ediat după o a5e$enea e"perienţă.? ! 9o5t doar un 5e$n pentru oa$eni 5ă :ndrepte ceea ce 5e poate.. 109 . o5ul $ai $ult. ! :nceput 5ă plouă. lic8id i 5olid $ 12 glori9ică per9ecţiunea organi@ării co5$ice3 raportul lui direct cu roata vieţii rati9ică Cncheierea ciclului involutiv?.nt pe care-l pot 9olo5i ca 5ă de5criu ceea ce a$ vă@ut.. :nainte ca eu 5ă cite5c ace5t capitol1 „2R2R2R1T10R1R2T12?. calculator i televi@or 5e vedeau ciudat. D. Mă uit acu$ pe 9erea5tră i @.nt. &oaptea.t e"perienţa $ea din acea5tă noapteP Ei $ai e5te ceva intere5ant $ pi"ul a adunat 5ingur. Mă doare puţin 5u< pieptul 5t. :n5ea$nă pentru $ine1 „la :nceput după GeconectareRa doua tre@ireRdouă treceri :n @ona capului?. #ar a5ta nu a 9o5t altceva dec. a$ $er5 :n <ucătărie.$<it1 corp/$aterie $ tran5piraţie/lic8id $ vaporii :n care 5-a tran59or$at tran5piraţia/eter. care nu :nţelege ni$ic. #oar la5 5ă vină 5pre $ine i le accept. -otul e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie $ reactoarele centralei nucleare tre<uie răcite.nd totul 5e ter$ina5e. Aapone@ii tre<uie 5ă 9acă 9aţă nin5orilor a<undente. Mi-a$ a$intit cu$ noaptea.$<e5c. deci ninge. Era$ acolo i au@ea$ planta căţărătoare din dreptul 9ere5trei cu$ 5e legăna :n v.nd era$ 5tudentă. !$ @. E5te 5ingurul cuv. a$ că@ut i $-a$ lovit. t5una$i i radiaţii. >ricu$.ng. Ei a$ tiut că a5tă@i plouă. adică tre<uia 5ă cite5c capitolul 12P #e $ult nu $ai :ncerc 5ă-$i e"plic ceea ce 5criu. dar că va 9i o @i :n plu5 de tran59or$are. 9ierul de călcat i lu$inile de la prelungitor. #i$ineaţa $-a$ tre@it cu g. a$ <ăut puţin ceai. corpul :ncă :$i e5te ca o $ică o$idă ce a5piră la 9luture. puncte cardinale ale crucii :n$ulţite cu cele 2 planuri ale lu$ii $ eter. Ei ceea ce a$ adunat. dar $-a$ 5i$ţit ciudat.ndul că nu e5te ni$ic rău. de un gard $ic de 9ier. c. #upă ce totul 5-a lini tit.. Mă uit la crainica de la televi@or.„Don5tituit din cele . „Coviţi de cutre$ure.

trec prin acea5tă 110 .? !tunci $i-a$ rea$intit ce 5unt.? &oaptea trecută citea$.. 9iindcă el nu e"i5tă Acum pentru Mine.5 u or. Audecăţi proprii neeli<erate. Si$t i puţină Aenă :n piept. dar de data acea5ta 9oarte <l. Fn toată acea5tă perioadă a$ 5i$ţit căldură i iu<ire. :n cre tetul capului $ era$ culoare.2011 „-oate durerile 5unt doar te$eri. a$ au@it din nou 5unetele de 9recvenţă ridicată i 5-a de5c8i5 o nouă c8aHră. 5trălucitoare.02. dec. !$ tiut că nu tre<uie 5ă 9ac ni$ic corpului.nd re5pir puternic. !$ :ncercat. toată vinovăţia. dar era o pre5iune 9oarte puternică $ nu putea$ vor<i inteligi<il.Fncă nu reali@e@ ce :n5ea$nă. Poate părere de rău pentru cele care 5-au 5tin5 :n $ineI 1'.nd i a$ 5i$ţit o altă apă5are :n a9ara capului. dar era ceva :n $ine care dorea 5ă $erg $ai repede la culcare $ cu$va. dar tu nu ai nevoie de a5ta. de i :n corpul $eu a5tralP !poi a$ putut vor<i.nd a$ $er5 :n pat.t 5u< 9or$ă de proiecţie. de !cu$ Sunt !ici. Sunt convin5ă că e5te un ro5t :n toate i pentru că !cu$ 5unt pregătită. Sunt cu tine. Ei a a a 9o5t. dar nu a$ reu it. -otul e5te <ine. dar nici a5ta nu tiu :ncă ce :n5ea$nă. păreri de rău. Zundalini a urcat din nou. a$ putut 5ă articule@ cuvinteP „&u te $ai te$e. dar era$ cu$va :n a9ara capului $euP Sen@aţia a 9o5t :n a9ara capului i :n @ona calotei 5uperioare. D. #ar era$ tot Eu. F$i accept Sinele Meu >$ene5c i o 5ă :ncep 5ă-$i cuno5c #ivinitatea Mea de Sine?. Ei totu i. orice durere. c..? LFn ti$pul trecerii lui Zundalini $i 5e 5punea c. Mă doare puţin i :n @ona ini$ii. „Bine. &u a$ 9o5t i nu 5unt 5ingură :n acea5tă călătoriePM Ca un $o$ent dat a$ :ntre<at1 „E5te gataI Pentru că tre<uie 5ă $erg la toaletă?.. o neră<dare dureroa5ăO !poi a$ ro5tit 9ără 5ă vreau1 „!cu$ e5te $o$entul pentru $ine ca 5ă eli<ere@ toate credinţele vec8i. Su9letul-Eu 5i$te 9oarte puternic 0ocul Spiritului.nd i cu$ 5ă re5pir. !$ r.. #e data acea5ta al<-viorie.

!5ta e5te lecţiaP Ei nu tre<uie 5ă $ai con5truie5c proiecţii :n viitor. #i$ineaţa :$i 5i$t corpul ca după o rană care 5e cicatri@ea@ă $ calota 5uperioară a capului e5te :ncă grea i parcă arde.toare 5pre ini$ăM repre@intă păreri de rău pentru ceva 9ăcut 5au ne9ăcut. Gecuno5c vinovăţia 9aţă de $a$a.nd toate 5-au ter$inat. au di5părut. :nainte de a ador$i.. #e data acea5ta 9oarte inten5ă $ a$ perceput-o alt9el.? D. a$ 5i$ţit o nouă trecere de 9oc.n5e 5u< $ineM. Sunt 5en@aţii care vor trece. nu te te$e. tre<uie 5ă 9iu doar :n $o$entul Pre@ent. pri$a oară cu po@iţionare :ndelungată :n @ona ini$ii $ ca i cu$ a 9i $urit. 111 .nc. 9ără 5ă 5i$t ten5iune :n @ona celui de-al treilea oc8i 5au ar5ură :n @ona calotei craniene. Deva i$portant $ după ce 5-au ter$inat toate.e"perienţă. Voi 9ace ceea ce tre<uie $ Ci<erul !r<itru tre<uie re5pectat i $a$a lă5ată 5ă aleagă. M-a 5canat de trei ori. e5te noua in9or$aţie pe care tre<uie 5-o pri$e ti.ndit a a. nu pentru că $ă 5i$t vinovată de ceva. a$ ador$it $ 5o$n ad. Fn $o$entul :n care a$ con tienti@at. Ei totu i.. ca i cu$ aici 5-ar 9i produ5 o 5c8i$<are. „Stai lini tită.tului. 5i$ţea$ ca i cu$ $ă reorgani@a$ $ era$ pilitura de 9ier care i$ită $odelul originarP Fn di$ineaţa a5ta $ă dor i picioarele Lle-a$ ţinut 5tr. &ici cu $e$oria nu 5tau toc$ai <ine !cu$. ->-=C 5e organi@ea@ă din nou. Ei corpul :$i arde :ncă $ :n 5pecial @ona g. 9aptul că nu a$ :ncetat 5ă $ă Audec pentru ce a$ 9ăcut 5au nu a$ 9ăcut ca 5ă-i aAut $ai $ult. vreau 5ă a9lu tot $ai $ulteP !u 9o5t i g. a$ au@it o „9recvenţă c.nduri care au plecat. Deea ce 9ac tre<uie 9ăcut pentru că vreau 5ă 9ac.? Fntr-adevăr. vinovăţii pe care le lua$ a5upra $ea. !ici i !cu$P #urerile din @ona ini$ii L5i$t i valuri de energie co<or. !cu$ :n5ă :$i e5te greu 5ă $ă concentre@. ca i cu$ ar 9i intrat prin @ona capului.nd a$ g. totul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. pro$i5iunea 9ăcută lui tata.ntătoare? 9oarte :naltă. „!cu$ e5te pentru Mine. D. odi8nitor.

pentru $ine $ ni$ic altcevaP >rice a$ 9ăcut p. E 9anta5tic 5ă 5i$ţi că E ti i că trăie ti :n acela i $o$ent. a$ 5i$ţit c. care 5-a creat :ntru cunoa terea E-EG&=C=% „=&=C?. -re<uia 5ă continui 5tingerea Har$eiP &i$eni nu $ă poate in9luenţa i ni$ic nu $ă poate atinge $ doar Eu :n5ă$i. per$ite tran59or$area. „#ar deodată un punct 5e $i că. pe $ă5ură ce :nvăţ $ai $ulte de5pre Mine :n !cu$P E 9anta5tic 5ă 5i$ţi durere-ar5ură-răcoare-orice altceva i :n acela i ti$p. !cu$ e5te Mo$entul $eu de con tienti@are i codul de la „D8eia lui Enoc8? Lcod pre5ta<ilit %entru $ine. doar un punct din M!GECE ->-=C. E 9anta5tic 5ă cuno ti că e ti Su9let i Spirit Fntrupate. cu i$per9ecţiuni. cel dint. $i-a arătat că a$ ale5 dinainte planul.nă aici. 0iecare 5-ar putea 5ă ai<ă alt cod-ci9ru.. Vanitatea nu poate 5ă e"i5te dacă tii că e ti o proiecţie a -a.$pla ni$ic. #ar pentru evoluţia 9inală de la nivel planetar. De dar $inunat e5te V%![!P Cini titoare g. Etiu că nu vor 9i e9ecte 5ecundare :n cadrul proce5ului prin care trec. care odată ce e5te activat prin e"perienţă per5onală.teva $o$ente pre@enţa vanităţii. cu dureri. #atorită lui trăie5c acea5tă e"perienţă deo5e<ită i :l iu<e5c pentru că $-a adu5 p. Fl iu<e5c a a cu$ e5te el $ cu cicatrice. de i uita5e$ de el.M Dorpul $eu e5te per9ect $ nu $ai are nevoie de niciun arti9iciu e"terior ca 5ă 9ie a a. 5ă tii că [ie nu ţi 5e poate :nt. certi9ică alegerea dru$ului cel <un.? LMi8ai E$ine5cu $ „Scri5oarea %?M E= 5unt punct :n $i care. Fn5ă e5te doar o a$intire a altor ti$puri. Sunte$ doar %n9or$aţie :ntr-o 112 .nă acu$. pentru că nu a 9o5t ni$ic 9orţat.i i 5ingur $ %ată-lP/Du$ din c8ao5 9ace $u$ă iară el devine -atăl. de c)tre MineM.. -oate ace5tea redevin per9ecţiune.nduri1 „>rice voi pri$i va 9i doar :n acord cu Planul 9ăcut de Mine.? L!$ vrut 5ă tiu ce 5e$ni9icaţie au 5telele că@ătoare i a$ a9lat. :n 5o$n.&oaptea. tre<uie atin5ă $a5a criticăP „Stele că@ătoare $ pentru un vi5ător. a avut un 5cop.

#e la di5tanţă. -oată e"perienţa a :n5e$nat $ai t. Era$ :n Aurul unei $e5e vec8i.nă la declan area e"perienţei au trecut .ind. acelea i 5unete de 9recvenţă :naltă. Deva de genul1 „Eu 5unt doar un punct care $i că corpul.nă :n 113 . apoi a$ ră$a5 a a i i-a$ 5pu5 tare1 „-aciP? !5ta l-a 9ăcut 5ă devină $ult $ai agitat. #i$ineaţa.02. a$ a5cultat o e"perienţă intere5antă din @ona drogurilor p5i8edelice. c. Pentru că Sunte$ Don tiinţă %nteligentăP Sunte$ Minte =niver5alăP Sunte$ Cu$ină i EnergieP Sunte$ toate ace5tea la un locP Sunte$ 0iinţe i$ateriale :n 0or$ă >$enea5căP? 20.ngă el.nd $ergea$ la cur5uri.8ologra$ă inteligentă.nd1 „-e iu<e5cP? !$ 5pu5 a5ta 5i$ţind cu$ iu<irea :$i cuprinde :ntreaga 9iinţă.inele 5-a oprit $. a apărut :n 9aţa $ea un c. după care $-a lă5at 5ă trec u or pe l..2011 Fn noaptea care a trecut. dar nu 5-a oprit.r9ul degetelor $. a :nceput 5ă alerge 5pre $ine.nă :n @ona ini$ii. D. Fn acel $o$ent.ngă $ine i tre<uia 5ă 5alvă$ Pă$.02. a$ :ntin5 $. cu 12 9iinţe l.nit tea$a i a$ $er5 :n continuare. vedea$ ca$ trei i$agini pe 5ecundă.nd era 9oarte aproape de $ine. ! a a$ a9lat că cea $ai puternică e5te 9recvenţa energetică a iu<iriiP -ot a5tă@i..r@iu o 5c8i$<are :n <ine. nu $ai :nţelegea$ engle@a i $-a$ tre@it :n altă parte.r. 22. Mi-a$ 5tăp.ngă 5pre el. apoi 5-a retra5 i a intrat :n curte.2011 &oaptea. ca i cu$ ar 9i prin5 viaţă.ntul?. P. a$ ră$a5 pe loc cu $. lătr. iar cel care trecu5e prin ea a :nceput 5ă creadă :n #ivinitate.inilor p.ine :nc8i5 la culoare. lu5tra era 9oarte 9ru$oa5ă i 5e rotea a$eţitor. a$ 5i$ţit din nou ar5ură puternică :n corp $ de la v.ndu-i :n g.na 5t. 5pun. D. aceea i apă5are pe 9runte i căldură din cre tet p.nd.na :ntin5ă 5pre el.+ de $inute i totul a durat apro"i$ativ patru ore.

Su9letul $a$ei a vor<it pentru c.nd trece valul de energie Zundalini prin tine.iere <l. !u 9o5t $ulte 59aturi. -re<uie 5ă 9ii 9oarte <ine puri9icată.2011 #upă $ai $ulte @ile.. %-a$ iertat pe toţi cei care au 9o5t 5au 5unt :n viaţa $ea i i-a$ rugat 5ă 9acă la 9el. cal$ă i :nţeleaptă. &u te opune $ doar la5ă 5ă 5e petreacă. iu<itoare. $ulte energii care nu $ai erau pentru $ine.teva $inute cu $ine i a 9o5t $inunat. după care a$ 5i$ţit o căldură iu<itoare :n @ona c8aHrelor ple" 5olar $ ini$ă. cu iu<ire i acceptare. dar u oară. !vea$ a$. Doar re@i5tenţa ta doare.ndă.v.. dar de data acea5ta. De e5te intere5ant. dar acu$ nu-$i aduc a$inte dec. :n noaptea acea5ta a$ eli<erat din nou.ng. D8iar i c. :nainte de unirea 9inală?.t. „Secretul e5te 5ă 5i$ţi i 5ă 9ii :n centrul tău.ndi la trecut. 5ă iert. !poi a $ai 9o5t o repri@ă.r9ul capului $ :ncet. 22. de data acea5ta. prin vi5e. pentru c.t at. Ei din nou 59aturi1 „&u te g.02. a pornit iniţial din @ona g.n ii a :nt. apoi 5ă le 114 . Ei-a cerut la un $o$ent dat iertare de la !lina. Proce5ul are loc oricum. S-a produ5 a doua uni9icare :n c8aHra Su9letului. $-a$ concentrat a5upra energiei din @ona c8aHrelor ple" 5olar $ ini$ă i a$ tran5$i5-o $ai departe.teva $inute. puternic. lacri$i de iu<ireP Seara $i-a$ dat voie 5ă recuno5c.ndouă lacri$i :n oc8i.. pentru $ine era 9oarte i$portant 5ă :nţeleg că i energia Zundalini poate 9i :$<l. !5tă@i a$ 9o5t la $a$a i. lucidă.n@ită. >ricu$. procedea@ă a a.? !$ ur$at :ndru$area pri$ită i. !$ $ai :nţele5 ceva $ recuno5c $ai u or 9recvenţele energetice din corpul $eu i pot 5ă le locali@e@..r@iat la :nt. totul a 9o5t 9oarte u or $ ca o $.tului LtiroideiM. -otul a durat apro"i$ativ o oră. 5ă accept.lnire. pentru că din cau@a d. 5ă $ulţu$e5c i 5ă eli<ere@ di9eritele a5pecte ale Sinelui Meu >$ene5c. 9ii :n Pre@ent. a$ vor<it cu $a$a cea adevărată $ caldă.

.? !cu$ pot 5ă-$i recuno5c propriile 9ru5trări i 9aptul că le-a$ ţinut :n $ine. ! 9o5t pentru pri$a dată c.ncare i $-a $u cat.$pul $eu vi@ual „nor$al?. 9ără 5ă i le co$unic i$ediat ce au apărut.. [i-a$ 9ăcut. c.nul $-a certat pentru ceea ce a$ 9ăcut.? LDred că 5e re9eră la eli$inarea tuturor <locaAelor. !$ :nvăţat-o 5ă nu aprecie@e valoarea reală a ace5tora i i-a$ li$itat $i cările i deci@iile. !$ avut i$pre5ia că-i 9ac <ine. !5ta e5te tot..nd 5tăp.na.con tienti@e@ pentru eli<erare.t p. &u cu$va $-a $u cat pentru că i-a$ 9ăcut un rău 9ără 5ă tiuI >are 5e :nt. 5e apără de propria $a$ă. Ei reacţionea@ă a a.. după care a$ vă@ut că toate trăirile $ele 5e re9lectă :n reacţiile ei.. %-a$ dat. E5te de 9apt reacţia !linei 9aţă de $ine.. F$i e ti datoare.nd a$ con tienti@at a5ta.. 2.inele $-a aAutat 5ă văd ceea ce nu vedea$ p. 9uria nu 5unt de 9apt ale $eleI Mi-a$ adu5 a$inte propriile cuvinte1 „[i-a$ dat. 9ără 5ă 9ie :n c. dar ea. D.ncare i care $i-a $u cat $. D. Pur i 5i$plu. pentru pri$a dată. $i-a$ dat 5ea$a că a$ vă@ut alt9el dec. 9ără 5-o la5 pe ea 5ă o<ţină lucrurile pe care i le dorea.? LSincer. dar 9oarte u oară i $ulte eli<erări prin vi5e.02.. nu tiu ce :n5ea$nă a5taPM „-oate 5unt a a cu$ tre<uie 5ă 9ie i ni$ic nu 115 .$plă a a i :n ca@ul !lineiI E5te ea propria $ea oglindăI %n5ati59acţia.M „Vei 9i aură de Cu$ină. :n 5u<con tient.2011 Fncă o trecere a lui Zundalini. tie că a$ privat-o de o lecţie. aura 5e va lu$ina. %-a$ dat de $.inele căruia i-a$ dat de $. a$ recuno5cut $ai $ulte e$oţii :n $ine. „Pe $ă5ură ce energia trece $ai departe.nă acu$ $ ca i cu$ privirea $ea e5te $ai cuprin@ătoare pe lateral i a vedea cu coada oc8iului.nă acu$. „0ii ><5ervatorP? -ot a5tă@i. iar eu o vedea$.nd era$ cu !lina.. #ar oare nu Eu 5unt cea care produce valulI %n5ati59acţia nu vine de la $ineI Mi-a$ adu5 a$inte de c. Parcă era un val care 5e 9ace din ce :n ce $ai $are. Pe perva@ul de la <alcon era o vră<iuţă.

Fn Mine e5te pre@entă #ivinitatea. c.? !u $ai 9o5t i alte lucruri pe care le-a$ au@it 5pu5e. %ndi9erent ce va 9i.teva lucruri intere5ante.i $ai are ro5tul. de Marele Dreator. a$ citit :n cartea $0rans6orm)ri %lanetare DEFD DEGE.Ed. dar re5ta<ilirea ace5tei legături pe cont propriu ar 9i 9o5t $ult prea lungă i Dreaţia tre<uia 5ă 5e $enţină :ntr-o ordine c. X pu<licată de Editura Pro8ima 3undi.$pului eteric al 9iecărui 5u9let. 5u< 9or$a unei 5erii de coduri i c8ei !#& care declan ea@ă tre@irea la di9erite intervale. 3esaHe de la Fondatori'* de Sal Gac8ele. „Fn di$en5iunile a +-a i a *-a veţi 9olo5i corpul eteric cri5talin de lu$ină. care 9ace parte din 5pirala :nălţării L:ntre<uinţarea 5iliciului ca ele$ent de <a@ă :n locul car<onuluiM. Ei tot a5tă@i. con9or$ Planului #ivin i :n concordanţă cu de@voltarea ta per5onală. vor trece doar 9recvenţele energetice care 5unt pentru tine. dar doar ace5tea au putut 9i 5cri5e acu$. „Ea<lonul Mae5tru al Fnălţării e5te alcătuit dintr-o 5erie co$ple"ă de i$planturi i a$prente :n interiorul c.tre<uie gră<itP Să nu-ţi 9ie 9rică. &u $ă deranAa. !5tă@i a$ :nţele5 că protecţia nu. 9iind Eu Fn5ă$i :n Eternitate.t coerentă $ #u$ne@eu a deci5 116 . !5ta :n5ea$nă că doar at. &. c8iar incon tient. de5pre Ea<lonul Mae5tru al Fnălţării $ a<lon activat :n ti$pul celei „de-a +-a #i5pen5e #ivine $ Spirala Fnălţării?.$pla dec.? !cu$ :nţeleg ce a$ vrut 5ă 5pun prin „Vei 9i aură de Cu$ină?P !$ citit de5pre activarea codurilor i c8eilor !#&. iar pineala a 9o5t :n per$anenţă „9irul de argint? care $ă lega.t ceea ce tre<uie. pentru că nu $ă pot proteAa de $ine :n5ă$i. !ici i !cu$ totul e5te doar ordine i per9ecţiune.t de c.t tre<uie tiutP > alar$ă de la $a ină a 5unat di$ineaţa.? !$ a9lat că „legătura per$anentă dintre 5u9letele 5eparate i 5inele lor $ai :nalte nu poate 9i ruptă. nu 5e poate :nt. dar era ca i cu$ n-a 9i 9o5t acolo.

iar acu$ 5i$t că 5unt la al doilea ciclu de activare. 5u< 9or$a e"perienţei per5onale.nd de59ă urarea unui proce5 automat. Sunt c. !cu$ pot 5ă 9ac legătura cu D8eia 1. 9ără 5ă $ai renunţe la 9or$a 9i@ică.i a5a$<le@e toate <ucăţile $ai $ici.i :nc8eie co$plet Har$a i nici 5ă..?M i „! Ea5ea #i5pen5ă #ivină $ Fnălţarea :n Ma5ă? L„Su9letele nu tre<uie 5ă. pre5ta<ilită $ la ceilalţi 5-ar putea 5ă nu arate ca la $ine. pri$a dată. !cea5ta 9ace po5i<il ca 5u9letul 5ă intre :n ur$ătoarea 5erie de lecţii.t 5ă poată trece prin :nălţarea 9i@ică. pentru activare. deter$in.5ă a5igure o cale 5pecială de :ntoarcere. care nu 5e activea@ă dec. >dată ce un 5u9let are 5u9icientă con tienţă :nc. Ei cred că pot 5ă $ă uit $ai atent la propria $ea c8eie de activare.12. 10 @ile i 5-au de59ă urat după o anu$ită c8eie. Etiu de ceva vre$e că e5te o „c8eie? la nivelul corpului eteric La5tă@i a$ avut i con9ir$area 5cri5ăM. ea tre<uie trăită. pentru a rea$inti 5u9letului că este =na cu Sur5a. pentru a 5e :nălţa la nivelul ur$ător de vi<raţie. E5te $ai $ult o c8eie per5onală. vor 9i activate. 9ără 5ă 9ie nevoit 5ă re:nveţe i 5ă. #incolo de den5itatea a (-a.i rea$intea5că i 9ără 5ă $ai treacă prin trau$ele na terii i $orţii. >ricu$.? LFntotdeauna a$ tiut ace5t lucru i !cu$ :l recuno5c drept !devărul MeuPM Ei acea5tă cale 5pecială de :ntoarcere 5e regă5e te :n ceea ce 5e nu$e te a 9i „! Dincea #i5pen5ă #ivină $ Spirala Fnălţării? L„=n 5u9let poate evolua direct :n nivelul de den5itate ur$ător.t :n $o$entul :n care 5u9letul i corpul 5unt pregătite. convertind corpul 9i@ic :n corp eteric.) din $Cartea Cunoa"terii4 Cheile lui Enoch'. cred că acea5tă c8eie tre<uie activată de 2 ori.te 2. care pentru $ine a :n5e$nat1 222111. 0eno$enele tre@irii lui Zundalini au durat.0. 9iinţa u$anoidă nu $ai e"i5tă :n acea5tă 9or$ă. iar corpul eteric e5te convertit :n corp cele5t.?M.teva a5pecte intere5ante1 22211T+ ci9re3 117 . #eoarece @ilele Dreaţiei $erg :n paralele de c. printre care 5e a9lă i Ea<lonul Mae5tru. atunci declan atoarele pre5ta<ilite.

rtindu-5e :n Aurul @odiacului. o$ul tere5tru poate :ncepe 5ă. !cea5tă literă 5i$plă e5te pu5ă.12T+ ci9re3 L2R2R2R1R1MRL1R. !er.R1TDi9ra 8arului. con tiinţa 9iind tre&it) total. indic. ceea ce 9ace ca. !cea5tă parte $-a du5 cu g. Fn al9a<etul e<raic :i core5punde litera „Je? $ „$ulţu$ită ei. +T. &. Pă$. :ntr-o pri$ă 5ituaţie de 9aţă :n 9aţă.lnea5că cu $arele 1 divin. al cărui 5u9lu circulă de-a lungul Materiei i al celor + ele$ente ale naturii LEter. 10 perpetuea@ă generarea la un alt ni(el. 0oc. Pri$ul 5e$n dă nota e5enţială a Vec8iului i &oului -e5ta$ent. de $Cartea Form)rii – 5e%her 1et&irah'X. X pu<licată de Editura 7erald.ndirii celui ve nic.? 118 . :ntr-o perpetuă re5piraţie ciclică. -ran5$ite $e5aAul @eilor. 12 redevine 1 i $icul 1 o$ene5c $erge 5ă 5e :nt.R. :n relaţie cu Ber<ecul. dar i de tran5gre5iune. 10T+"2T„Plenitudinea =nităţii odată reali@ată :n ciclul 5ău creator."2T (2T(R2T'.? Ber<ecul e5te deci „o$ega propriului al9a?. :nv. „cei din ur$ă 5ă 9ie cei dint. >$ul percepe Pre@enţa divină i 5e recunoa te :n ea.ndul la „o$ul vec8i/o$ul nou?.1.i e"pri$e a5piraţia 5u9letului i 5ă redevină o$ul cele5t?. LEu 5unt nă5cută :n @odia Ber<eculuiPM „Fn ace5t 5e$n al :nceputurilor i uni9icării..or!rea :n :ncarnare "i ReCntoarcerea. !cea5tă 5c8i$<are de plan $ani9e5tă o 9or$ă de tran5cendenţă. Calea de e(oluţie a 5u6letului' $i-a adu5 lă$uriri i$portante :n anali@a ace5tor date.? 11T„Ge:nnoie te $ani9e5tarea la o treaptă su%erioar).ntM?. A%ocali%sa 56!ntului :oan.Ed. Dartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi.i?. deranAea@ă prin di5trugerea 5tructurilor peri$ate i creea@ă o altă di$en5iune pentru a :ncuraAa re:ntoarcerea.nd co. care repre@intă „$ani9e5tarea con tiinţei i a g.R1R2MT11R12T2. !pă.3 2.

2T„&u$ărul S9.nd la $i5terul celui ur$ător. 59.ntul :n pecetea lui Solo$on. cele 12 ore ale @ilei i ale nopţii. 'TPătrat al lui 2 $ $ultiplicarea.? Gepre@intă i „nu$ărul 5u<li$ărilor $arii opere alc8i$ice. a5tral. cone"iunea cu evoluţia i :nţelegerea dintre $inte-corp-5pirit.r itul precedentului duc. re9erindu-5e prin ur$are la per9ecţiunea -rei$ii. pri$ul o$ divin. care va :n5u9leţi Materia. care con9ir$ă pro$i5iunea de Ge:ntoarcere. 5piritualM. anunţ) re:ntoarcerea la =nitate.12T„%ncită la o trecere.T12R12T„Do$pletitudine a celor 2 planuri. cu o tran5punere pe un alt plan L2"2 repre@intă produ5ul per9ecţiunii #ivineM?. Lcele * @ile ale Dreaţiei concreti@ate prin .nta -rei$e. 111TSi$<oli@ea@ă S9. e5te :n raport cu ti$pul tere5tru. un 59. de litere ale al9a<etului grece5c Lcu un 5i$<oli5$ aproape la 9el de puternic ca acela al al9a<etului e<raicM. 222TDo$unicare 5acră Lordinea naturală a =niver5uluiM. $ulţu$ită deci@iei li<ere a 5u9letului. $i5terul unităţii lui #u$ne@eu L-rinitateaM. cele 2. (2TFn „Za<<ala?. la !le"andra e"i5tă :n anul na terii )R+T12PM 2. $ental. voinţa de a uni voinţa ta cu voinţa lui #u$ne@eu. cele 2. Fn !pocalip5ă. :nvierea M.? L%ntere5ant. căci decurge dintr-un 2 par i un 2 i$par. nu$ele 5acru al lui Be8ova8 5e de5co$pune :n (2 de nu$e e"plicative 5au „claviculele lui Solo$on?. E5te i „nu$ărul ge5taţiei unui nou ciclu. al treptelor 5cării 5i$<olice :nălţate 5pre cer. divin i o$ene5c 5au *". căci e5te acela care deschide @odiacul :n 5pirala evolutivă. o $utaţie 5au un nou ciclu.ntului #u8.r it.ntuitorului.? -Aceasta este ceea ce 119 .3 nu$ărul * e5te cel care 5c8i$<ă planul :ntre 9i@ic. 2. de principii ce co$pun 9iinţa o$enea5că?.? „El une"te Derul i Pă$. odată e9ectuată.? *T„&u$ărul per9ect după =nitate.

111222. Propria $ea c8eie $i 5e pare corectă. El ilu5trea@ă lu$ea inter$ediară a a5tralului legată de e$otivitatea o$enea5că.ndul la1 „Fn nu$ele -atălui L222M. la nivel co5$ic i o$ene5c Lo $ă5ură de :nger i o $ă5ură de o$.R.T„Egal cu cele 22 de litere e<raice pentru #ivin i cele 22 $pentru a5pectul o$ene5c. „Precu$ :n Der. &. #u$ne@eu Fn5u i. Del care vrea .? 1. unul :nt.R1T' L„Del De Va Veni?M.Ed...ntului #u8 L2M?. 5i$<oli@ea@ă organi@area per9ectă i tangi<ilă.i gă5ea5că centrulW tre..1 d.1T%5toria papală Cnce%e cu Ceo % :n anul . al 0iului L1113 .? 1.M 1TPoartă 5e$ni9icaţia =nităţii i a originii. pentru a urca 5pre Cu$ină.? )T...5ă.T„Evocă per9ecţiunea $ani9e5tată a Cegii #ivine i a ec8ili<rului co5$ic. adică 222111. deci c8eia e5te inver5ată . după ce a i5pă it :ncercările Har$ice ale ace5tui nu$ăr.12. care e5te nu$ărul :n oglindă al c8eii pe care a$ trăit-o eu. &u$ărul . cu con tiinţa lu$inată. :l o<ligă pe individ 5ă 5e de5prindă de orice $aterialitate.T„Suport concret al $ani9e5tării i al tetragra$ei.T12"12T„&u$ărul integralităţii per9ecte i al ilu$inării. evocă toate 9or$ele acordate Materiei.a%)rea Cn %lus 6aţ) de codul %ersonal.. dar 5pu5 „de la coadă la cap? a$ 21. ) repre@intă clep5idra vieţii tere5tre i :nvierea la alte niveluri.? . ..Jr.uie 5ă co<oare :n propriul 5u<con tient :nainte 5ă urce 5pre <uclele 5uperioare ale lui ).nt? $ e5te oglindaP Fntotdeauna a$ tiut in5tinctiv că oglinda Aoacă un rol $ult $ai 120 . e5te con5iderat ca 9iind nu$ărul 9aţetelor 5$araldului că@ut de pe 9runtea lui Cuci9er i din care a 9o5t tăiată cupa Vraalului. pentru că valoarea Za<<ali5tică a literelor pentru !da$ L!#MM e5te 1R.1M i al S9.R. a a i pe Pă$. Fn po@iţie verticală. -oată c8eia $-a du5 cu g. .R.lnindu-l pe celălaltM. dar a „că@ut? i acu$ 5e :nalţă. Cn data mea de na"tereI */ LX in9or$aţii pre@entate la pagina 1'..T'. lu$ea ar$oniei 5au antagoni5$ului celor două lu$i.

+ 5au 0oc. Pe :ntuneric era$ ca :ntr-o apă de cle tar $ gri 5trălucitor. !$ gă5it i „veriga lip5ă?. Mai $ult ca 5igur că a 9o5t nece5ară acea5tă 5pargere de capilare $ a$ avut o 5ăptă$. iar ro eaţa de la oc8i 5-a accentuat puţin. a$ 5i$ţit ar5ura 5pirtului :n corp. *.nă plină de proce5e Zundalini i te$peratura corpului 9i@ic a cre5cut :n acea5tă perioadă. Pentru pri$a dată.ntM. iar re5tul corpului $ de căldură. oc8iul 5t.nd $-a$ du5 la culcare.00 di$ineaţa. cu puncte $ici de lu$ină. 121 . dar re@ona<ilă. !$ citit $ult i $-a$ culcat t. !$ avut dreptate :n privinţa tetragra$ei 5acre a evreilor. -otul e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie i toate au un ro5t. o con9ir$are $ toate tran59or$ările prin care trece$ 5e de59ă oară :n deplină 5iguranţă pentru noi. M-a$ uitat i la tetragra$a 5acră a evreilor1 %ud Je Vav Je L!dică1 10. @ona capului Linclu5iv oc8iiM era 5tră<ătută de răcoare.ng avea va5e de 5. #ar ceva :$i 5pune că nu e5te ceea ce-$i tre<uie $ie. Pă$. :nc8i5 i de5c8i5 :n acela i $o$ent. Ei 5en@aţia că Eu 5unt apa de cle tarP #i$ineaţa $-a$ tre@it cu o u oară durere de cap. la ora 1. +.i$portant :n viaţa noa5tră.r@iu.02. 9recvenţa cea $ai :naltă. Deva ca o ţe5ătură inter5paţială.nge 5parte i 5e :nro i5e de5tul de tare. !pă. %ntere5ant e că :n ti$pul proce5ului Zundalini. a a că a$ apelat la o co$pre5ă cu 5pirt. adică 9recvenţa cea $ai :naltăP 2+. #ar a$ $ai avut o dată ceva a5e$ănător i a trecut relativ repede. Să :n5e$ne a5ta că ea ar tre<ui re5cri5ă :n noua di$en5iuneI Sau ea e5te corectăI &u tiuP #ar aici lip5e te Eterul. !er. #in nou. ca i cu$ pielea ar 9i devenit :ntre ti$p $ai 5u<ţire. că 5i$<olul ei te poate purta „dincolo? 5au :n lu$i paralele. D.2011 Fn noaptea acea5ta a 9o5t din nou 5en@aţia de Zundalini. #upă trecerea lui Zundalini a$ ră$a5 cu oc8ii :nc8i i.

Du oca@ia acea5ta. Pă$..? %eri a$ 9o5t la !ndra %vanov $ a$ vrut 5ă-i tran5$it in9or$aţiile pe care 5i$t că tre<uie 5ă le 5criu către ec8ipa lui Eric Pearl. pentru că ni$ic nu tre<uie gră<it. Ceului L9ocul Su9letuluiM i Săgetătorului L9ocul SpirituluiM. Sin o9eră calea $ediană a tridentului 5ău pentru armoni&area energiilor $ai :nainte opu5e. #oar 9ii :n Pre@ent i la5ă lucrurile 5ă 9ie. 22. o nouă trecere Zundalini. 5au puritatea 9lăcării 5ale interioare. Focul ilu$inării. tre<uie 5ă cu$inţe5c 9ocul Eu-lui. !er. „&u te $ai g. Ele$entul 0oc guvernea@ă :n Zodiac 5e$nele Ber<ecului L9ocul Eu-luiM.. !pă. + 5au 0oc. 0iul i Spiritul S9. Fn cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi.2011 Fn noaptea acea5ta. &u gră<i ni$ic. +. Deschide al doilea capitol al 0acerii. Ea :nc8ide i :ncepe $ani9e5tarea -rei$ii. !cu$ tiu că e5te al doilea ciclu de activare. 9oarte u oară. 2*. 122 . inte#r!nd energia D8ri5to5ului co5$ic. nu-ţi 9ace pro<le$e.Ed.nt.. „Sin e5te a treia literă-$a$ă. unde 9iinţa u$ană poartă :n ea ger$enele divin.02. #ar $-a 59ătuit 5-o 9ac per5onal. A%ocali%sa 56!ntului :oan. El tre<uie 5ă 5e $ă5oare cu %ro%riul Sin.M. Calea de e(oluţie a 5u6letului' a$ citit1 „%i5u5 a devenit acea5tă 9lacără 5acră.ntM. >dată ce 0ocul cere5c i tere5tru 5unt unite :ntr-o 5ingură :n9lăcărare. ca 5ă genere@e unda de energie ar@ătoare a <ote@ului 5ău.? Fncă ceva intere5ant. :nainte de a 9i un5 de D8ri5to5?.&u$ele e<raic al lui %i5u5 e5te %ud Je Sin Vav Je L!dică1 10. E nevoie de ti$p i de pre@enţă :n Pre@ent. #oar at. Du$ 5unt nă5cută :n 5e$nul Ber<ecului. Eter. JoH$a8 i Bina8 5unt -riung8iul #ivin $ -atăl. 0lacăra revelaţiei lui Sin tre@e te con tiinţa 5pirituală i e5te a5ociată cu Eterul 5u<li$ al 0at)lui Cn >ether * LX Zet8erTPri$ul Cogo5/0iinţa3 Zet8er.tP Ei ai :ncredere $ lucrurile 5e vor re@olva. &.ndi. #oar uită de :ngriAorare i ai :ncredere. *. 9ii :n Pre@ent.. cu toate care te :ngriAorea@ă acu$.

iar atunci c. 123 . av. >are c. 5pre u$ăr. a$ 5i$ţit ar5ură :n @ona u$ărului i a g. Virgil L5oţul $euM avea un 5o$n nelini tit.tului. Pare ciudat ce 5i$t.$<it.nc „5u<con tient incon tient?.t 5ă ur$e@ indicaţiile pri$ite. M-a :ntre<at de5pre o culoare a5e$ănătoare cu ciclamenXX LXX culoare ro@-$ov. „Etii. Sunt 5igură că 5e eli<erea@ă e$oţii care au 9o5t ţinute :n cel $ai ad. pentru care e5te nevoie de o vi<raţie vindecătoare deo5e<it de :naltă. „Poate ne tran59or$ă$ :n 9luturi.nd era gata 5ă 9iu e"plo@ia de culoare. Să 9ie vor<a de5pre c8aHra „ini$ii 5ecrete?.. pe care a vă@ut-o.. pe care eu a$ vă@ut-o auriu 5trălucitorI #ar a 9o5t doar auriuI Pentru că e5te 5ingura c8aHră care nu core5punde ca de5criere. dar tu per$iţi 5c8i$<area.M 5trălucitor.Ed. Dine o 9i oareI -ot ieri a$ pri$it un e-$ail intere5ant.. Pur i 5i$plu 5tau :n pat i culorile vin 5pre $ine.nd con tiinţa că ie5 din Aoc. &. >ricu$. 5i$te vi<raţiile Pă$. un $edic care $-a pu5 pe g. Dri5tina e5te deo5e<ită. eu nu 9ac ni$ic.t nu tre<uie 5ă $ă $ir de ni$ic $ doar 5ă 9iu atentă la ceea ce e5te i 5ă-$i per$it 5ă $ă prind :n Aoc. nu-i a aI >c8iul e5te :ncă ro u.ntului. dar i de5pre o iniţiere pentru reali@area D8irurgiei Spirituale.t de $ulte căi 5ă te aAute. iar nelini tea lui a 5tin5 repede $iracolul.. :nc.tului Lpe lateralM. doar pe partea dreaptă. Ziua. -ot la ca<inetul !ndrei a$ cuno5cut-o pe Dri5tina. apoi răcoare.ţi 5unt ca $ine i nu tiu ace5t lucruI Dri5tina vede i vor<e te de ani de @ile de5pre nevă@ute i neau@ite $ <olile 5unt culori. !$ ră$a5 :n5ă convin5ă că era doar auriu.? D. care pove5tea de5pre „:ngeri pă@itori i $ae trii cu trup 5au :nălţaţi?. iar :n di$ineaţa a5ta a$ o<5ervat o iritaţie :n @ona dreaptă a g.? Dri5tina $i-a @. 5e$nat „Mae5trul !le"andru?. !cu$ tiu a5taP #e aici vor pleca $ai u or. c8iar :n Bucure ti. M-a$ 8otăr.nduri.? „!devărat.a$ a9lat că !ndra ţine o pre@entare :n perioada ur$ătoare. Cu$ea nevă@ută are at.t de adevărat 5i$t a5taP Dri5tina a a$intit i de Silvana.

dar a$ ador$it u or la loc. #oar dă-ţi voie 5ă ie i. $i-a$ a5u$at i a$ acceptat toate a5pectele 5inelui $eu o$ene5c. :ncep 5ă 5e eli<ere@e i ele.2011 „&u e5te niciun $erit de-al tău. Mi-a$ dat 5ea$a că 5e :nro i5e c.? 124 .00 di$ineaţa. -u doar tre<uie 5ă te <ucuri că dan5e@i :n Cu$ină i te 5cal@i :n %u<ire alături de ceilalţi. Ea nu e"i5tă.ncul $eu cel $ai ad.. le o<5erv la e"terior.2011 Vineri nu a 9o5t ni$ic deo5e<it.02. dar a$ ţinut po5t i 5. doar Cu$ină i %u<ire necondiţionată. >c8iul aproape că i-a revenit. dar depinde doar de tine ca 5ă nu $ai 5i$ţi nicio durere. -otul a :nceput 5ă 5e re@olve cu rapiditate. !ce5ta e5te 5ecretul vindecării :n 9recvenţe :nalte.2(.t de curat. 5u< 9or$a ace5tor pertur<ări ale 5tării de 5ănătate per9ectă. care 5-ar putea 5ă nu 9ie at.nd citea$ ceva de5pre in9luenţa e"tratere5tră a5upra !#&-ului pri$ar pleiadeian. doar de la u$eri :n 5u5 $ ca ni te treceri 9oarte u oare. era o dorinţă de negare i i$plicit o 9or$ă de tea$ă. 9ără tru9ie.. Fn ulti$a vre$e tran5pir $ult i că$a a de noapte 5e u5ucă 9oarte repede pe $ine. 0ără vanitate. a$ $ulţu$it i a$ eli<erat. !poi a$ putut 5ă accept că !#&-ul $eu poate 5ă nu 9ie at. D. E ti vindecată de ea.ncP !$ iertat. &oaptea trecută a$ avut ni te 5en@aţii deo5e<ite de căldură. #oar ie i din $atricea ei.? M-a$ tre@it la 2. pentru că tiu ce @onă a 9o5t a9ectată. #e aici e5te 5i$plu 5ă le eli<ere@. toate te$erile vec8i din 5u<con tient. 2).02.t de o$ene5c precu$ credea$ iniţial. #e 9apt.ncat ni$ic. F i aveau toate originea :n ad. &u-$i plăcea ce citea$.$<ătă nu a$ $. !cu$ :nţeleg 5enti$entele de ură ra5ială pe care le avea$ i agre5ivitatea $ea :n a9aceri 5au plăcerea de a participa la „<ătălii de idei?. „E5te iniţierea.nd pleacă.

doar că cei doi călători :n e"perienţă LSu9letul i corpulM nu au 9o5t pregătiţi i nu e"i5tă ca%acitatea con tienti@ării de către Su9let. pe un 9undal $ai de5c8i5.? Fnţeleg.:n $od arti9icial Lintraveno5M 5e produce acela i e9ect. :n ti$p ce ţinea$ oc8ii :nc8i i. prin e$i5ia de #M-. :n Mine.„Pe $ă5ură ce $ă ec8ili<re@. nu te opune. #oar la5ă-leP ->-=C tie $ult $ai <ine ce i cu$ i $ai ale5 c. a declan"at activarea lui Zundalini. pătrateM..i.t tre<uie 5ă pri$e ti ca dru$ul tău 5ă 9ie u or. Ca5ă lucrurile 5ă continue. P..02. &u prea :nţeleg ce a$ vrut 5ă 5pun.02.? #eci MerHa<a e5te :n 9iecare dintre noi. dar nu $ulte.nă va 9i gata. ai $ult de parcur5. voi trece la Mine.2011 „Se lucrea@ă pe 9iecare c8aHră. Prin 9olo5irea #M. !$ vă@ut i ni te 9iguri geo$etrice :n preaA$a $ea Ltriung8iuri. Stă cu$inte i a teaptă 5ă 9ii pregătit pentru o călătorie $agni9ică.:n $od natural i acea5ta a declan at tre@irea energiei pri$ordiale. „E5te un progra$ de activare la purtător. trăiri puternice. :n !#&-ul no5tru i 5e activea@ă la trecerea unui anu$it prag.2011 Fn noaptea acea5ta a$ 5i$ţit ni te de5cărcări u oare de electricitate :n @ona „coroanei?. Du două @ile :n ur$ă. pe cele ( c8aHre activate iniţial. dar nu $ă $ai $iră ni$ic $ totul e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie.ndit :n di$ineaţa acea5ta. #oar 5e iniţia@ă.? 20. p. a$ vi@uali@at un 9el de pătrat :nc8i5 la culoare. dar 5igur are 5en5P 2'. Se lucrea@ă de Ao5 :n 5u5 $ :nt. Pineala.nă 5e curăţă co$plet. Deva nou pentru $ine. de Mine i prin Mine către Mine? $ au 9o5t pri$ele cuvinte pe care le-a$ g. 125 . #e a5ta ai e$oţii. dureri care ie5 la 5upra9aţă. 0recvenţa :naltă a deter$inat e$i5ia de #M. „Se iniţia@ă MerHa<a $ ve8iculul tău de lu$ină.

ca ea 5ă e"i5te. acea5ta e5te ordinea natural). #oar at. pentru că nu a 9o5t niciodată al -ău.$<e5cP -otu i.nd 5c8i$<ările 5urvenite per$it ace5t lucru. pentru că $intea $ea..nd. tran59or$area :ncepe. doar c. >ricu$. nu-i a aI Z. tre<uie 5ă poată 9or$ula concis i re%etat ace5te 9or$e-g. :nţeleg. Boacă-teP Bucură-teP 0ii 9ericitP 0ii Do-Dreator deplinP? LEi a5tea parcă n-au 9o5t vor<ele $ele.a propriei e5enţe. =niver5ul poate 5ă-ţi 5ati59acă orice dorinţă. pentru că Magia are nevoie de 2 pentru a 5e produce. #acă 5unt 9ericită. c8iar :n ace5t $o$ent. ace5tea au pornit 5pre Mine. 3odul :n care 5e :n9ăptuie te dorinţa $ea. care e5te o e8tensie a Dentrului Meu #ivin. Ca5ă-l 5ă plece. dar Eu tiu !cu$ ace5t !devărPM „Etii că toate 5unt a a cu$ tre<uie 5ă 9ie.ndP Etiu că e5te corect. #oar $ergi 5ă-ţi 9aci anali@ele i ie i din tiparul vec8i al corpului <oală-durere. Cogic. ginii din pove5te :$plineau.t i Magia e5te a -a. E5te in9init :n creaţie i totu i. Mi-a$ 9ăcut o li5tă cu ceea ce vreau 5ă reali@e@. E ti vindecată de $ult. !$ $ai pri$it un e-$ail de la „Mae5trul !le"andru?. 5unt aproape. :n acela i $o$ent. !5ta e5te $ă5uraP %ar :n 9inal. Geali@area lor e5te 9oarte aproapeP Ei $ai ale5. #ori5e$ 5ă cuno5c ace5te lucruri i le-a$ pri$itP „#oar tre<uie 5ă cre@i :n Magie.nd. #ar tre<uie 5ă 9ii !ici i !cu$. tre<uie 5ă 9iu atentă la propriile e$oţii. Pri$e te-o i <ucură-te de ea.. :n care :$i dă a$ănunte de5pre D8irurgia Spirituală. nu $ai 5tă :n propria-$i putere. doar ie i din tiparul vec8i de durere i <oală. tre<uie 5ă a$ 9ericirea i <ucuria lucrurilor pri$ite. cel $ai co$od e5te s) cree&i pe r. MerHa<a 5e activea@ă c. Eu tre<uie doar 5ă vi@uali@e@ ceea ce dore5c i 5ă accept că !cu$... nu e5te i nu va 9i nicic.nd că ele 5-au concreti@at :n 9or$a cea mai %otri(it) pentru $ine. 9iindcă :n !cu$ e ti doar 126 . Drede doar i ea va 9i !ici. Fn ca@ul :n care Su9letul con tienti@ea@ă propria e5enţă. cu dorinţa de Aoc a unui copil 9ericit.te trei dorinţe.

ngă i a :nceput 5ă $ă ardă. dar atenuată.nduri $ulte i :ntunecate care 5-au eli<erat :n acea5tă noapte. uită-te. dar nu interveni $ 5unt lecţiile lor. 0ii doar -u :n %u<ire. #oar -u e ti :n Eternitate. !$ 5i$ţit ar5ură i :n @ona u$ărului drept. reunită :n %dentitate. E ti doar -u. Ca5ă-ţi g. &u te Audeca pentru nicio 9aptă de-a ta $ dacă ai 9ăcut un lucru. 5en@aţie care per5i5tă i :n acea5tă di$ineaţă. iu<e te-te a a cu$ e ti $ 9iinţă du<lă de Cu$ină-Fntuneric. :n totalitatea -aP &u tre<uie 5ă 127 . a$ o<5ervat că nodulul $eu de la tiroidă e5te $ult $ai $ic. a propriei tale lecţii.-u. !$ venit ca 5ă cunoa te$ a5pecte di9erite ale lu$ii $ateriale. #i$ineaţa. #e a5ta au venit la 5upra9aţă.? „V. !cu$ ai :nţele5 că tu ai propria e"perienţă i nu te pot a9ecta e"perienţele celorlalţi. -u e ti -ot Deea De E ti. :n =nitatea -a $ 9ără 5ă te Audeci. -u e ti EternitateaP #oar 9iiP? 21. 9ără 5ă te conda$ni. e ti doar :n Eternitate. !cu$ :nvaţă 5ă te iu<e ti a a cu$ e ti.ndurile negre 5unt tot -u $ e ti nu nu$ai Cu$ină i a5ta o tii de $ult ti$p.02. ceea ce 9aci va veni nu$ai din %u<ire i Do$pa5iune. Ge:ntoarcerea :n e"perienţă i nepără5irea unor dureri 5unt doar o re9acere a <uclei 5paţiu-ti$p. „Fnţelege că nu tre<uie 5ă intervii :n lecţiile celorlalţi. #ă-ţi voie 5ă 9ii din nou Eternitatea. iartă-te.? !$ :nţele5 că orice lecţie e5te trăită di9erit de 9iecare o$ :n parte. :nţelege. atunci a a tre<uia 5ă 9ie. &oaptea a$ 5i$ţit 9oarte <ine acea5tă ar5ură. !i ie it din lecţie i poţi $erge $ai departe.2011 Seara trecută. 5ă $ă doară. o<5ervă. !cceptă-te. 9ără 5upărări. #oar 5tai. :n @ona tiroidei. Fn ti$p. 9ără griAi. a a că aceea i lecţie are un alt 5en5 pentru 9iecare dintre noi.ndurile 5ă 5e poată eli<era i <ucură-te :n 9inal de =nitate. a$ 5i$ţit o durere di9u@ă de cap :n partea 5t. „#oar la5ă-le 5ă ia5ă la 5upra9aţă. a 5că@ut vi@i<ilP V. 9ără <oală. acceptă-le i eli<erea@ă-le. iar ->-=C te iu<e te a a cu$ e ti.

-oată e"perienţa $ea e5te :n concordanţă cu nivelul atin5 de propria $ea con tiinţă. !cceptă-te i iu<e te-te a a cu$ e ti. Don tienti@. acceptă toate lucrurile a a cu$ 5unt. re(enirile nu $ai 5unt nece5are i $ă pot <ucura de . dacă nu a 9o5t precedată de <ote@ul cu !pa #rago5tei-Su9letul. #oar acceptă-te.ndeţe. -ripla proiecţie :n care a$ vă@ut Cuna. &u le Audeca. nu $ai a$ nevoie de ni$ic ca 5ă 9iu per9ect $ nici $aterialP? „Puri9icarea prin 0ocul-Spirit e5te e"tre$ de dureroa5ă.ndurile.i :n %u<ire.nd ce 5unt. Ei odată Zundalini tre@it. e5te a doua na tere $ cea a Su9letului Con"tienti&at.2011 „E ti :n di$en5iunea a . !i trecut de ceea ce era $ai greu. pi"ul a 5cri5 parcă 5ingur1 „Godul nunţii alc8i$ice a regelui i reginei LSoarele. CunaM e5te 5ingurul capa<il 5ă do<oare la pă$. 0ii iu<ire i la5ă #ivinitatea -a 5ă ia5ă la 128 . >ricu$ e ti !ici i e ti pe caleP Vor $ai 9i eli<erări. Sunt pentru eli<erareP E5te a doua etapă a operei tale.9aci ni$ic ca 5ă pă5tre@i acea5tă Magie.0. 0i@ic.nt dragonul. 9or$ele-g. dar toate 5e vor 9ace cu <l.nd :ntunecate i e$oţiile ne:nţele5e 5ă 9ie adu5e la 5upra9aţă.i <ote@ul pe Pă$. a arătat doar că :ncepe tran5$utarea i pentru Mine..? #upă ce a$ ter$inat $editaţia de di$ineaţă. &u e5te :ncă vre$ea lor. iu<e te-te i la5ă g. !Aută-i pe cei care vin 5pre tine..nă :ntr-a +-a. Gă$. de :ntoarcerea la =nitate. Har$a di5pare.? 01. vor $ai 9i g. 5pre Cu$ină. e$oţii i dureri care a teaptă 5ă 9ie eli<erate.nduri care vor da năvală. ca Spirit. pentru eli<erare. dar p.eli<erareW 5e va de59ă ura accelerat @ilele ur$ătoare.viaţa ve nicăW $ de 9apt.-a. 5c8i$<ări :n corpul tău. apoi tre@irea lui Zundalini. Partea de Cu$ină i partea de =$<ră din Mine revin la =nitate. după Don9erinţa lui #oug #e Vito. iartă-le i iu<e te-le :ntru eli<erare :n Cu$inăP #e a5ta 5i$ţi !cu$ anu$ite dureri.nt.? „&u-ţi di5ipa energia pe cei care nu 5unt pregătiţi. $ai e5te $ult. !cea5ta e5te >rdinea #ivină $ :nt.. a a că acea5tă .

ngă noi :n 9ugă. de 9recvenţa cea $ai :naltă.. &u gră<i ni$ic i ai ră<dare.. pentru că totul 5e aranAea@ă.. !5tă@i a$ 9o5t la „0e5tivalul Bod7 Mind ` Spirit?. doa$na Monica 5-a uitat la $ine i $i-a 5pu51 „#ar eu te cuno5c pe tineP? %-a$ vor<it de5pre Burnal $ nici $ăcar nu a 5pu5 că 5e :ndoie te c-ar 9i adevărat. M-a$ <ucurat 5ă văd o 5ală plină.nat cur5ul. !i :ncredere :n -ine.r itul pre@entării.5upra9aţă. !celea i cuvinte pe care le-a$ $ai au@it a5tă@i1 „Eu te cuno5c.nărul care a lovit-o pe doa$na cu care pleca5e$ de la cur5.? !poi a$ 9o5t la pre@entarea !ndrei %vanov. Pe $ine $-au lă5at :n pace. !u 9o5t per5oane care au venit 5pre $ine $ parcă ne cuno tea$ de o viaţă.. Ca 59. „-otul e5te a a cu$ tre<uie.? Mi-a$ adu5 a$inte de t. Era$ :n dru$ul lor. ca un cri5tal pur $ depinde doar de Mine. doar 5ă ai o intenţie i ea 5ă 9ie con9or$ Planului tău. Valul de %u<ire a trecut de două ori prin corpul Meu. dar au lovit-o doar pe colega $ea de dru$. Ca pre@entarea doa$nei Monica Vi an LEditura 0or KouM 5-a :nt. grupul de adole5cenţi a trecut pe l.? De u urare 5ă poţi 5ă 5pui cu at. tre<uie 5ă la i lucrurile 5ă curgă. ca i cu$ nu $-ar 9i o<5ervat.$<ătă i du$inică avea$ cur5 cu pre@enţă o<ligatorie. 9ără ca ceilalţi 5ă creadă că vor<e ti de5pre un 9il$ S0P Mi-a$ 9otogra9iat i aura $ e5te al<ă. $-a$ apropiat.2011 &oaptea trecută a$ 5i$ţit căldură :n @ona capului i au 9o5t $ulte lecţii pe care le-a$ parcur5. de parcă eu nici nu era$ acolo. L!$ pornit de la 129 . :n #ivinitatea -a. #i$ineaţa $-a 5unat 0lorentina 5ă-$i 5pună că 5-a a$. „-ran5crie-l pe calculator i poţi 5ă $i-l tri$iţi...ine la „0e5tivalul Bod7 Mind ` Spirit?. !5ta e5te MagiaP? 02. dar 5.ta de@involtură prin ce treci.. !5tă@i $i-a$ dorit 5ă aAung $.0. -re<uie acu$ 5ă devină c.t $ai clară. -otul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie.$plat ceva. Era :ntuneric. Fn re5t.

Pentru pri$a dată $i-a$ vă@ut aura :n oglinda din li9t $ :n partea de Ao5 a 9eţei... vii i tran5lucide. „-re<uie doar 5ă 9ii atentă la ceea ce-ţi apare :n 9aţă.? 02.. Dentrul Pilot de Dunoa tere !lternativă pe care :l vi5e@P Ei din nou acela i 5enti$ent de 5iguranţă. nu era$. cola<orarea pe @ona de $enţinere $ :n $od c.. altele ca ni te 5per$ato@oi@i alungiţi. -ot a5tă@i a$ o<5ervat ceva nou. Erau $ulte...inile.. M-a$ uitat $ai atent i atunci a$ vă@ut :n aerul de a9ară ni te 9iinţe $ici de lu$ină. Bine. Da i cu$ toate 5-ar contura :ntr-un an5a$<lu per9ect1 pu<licarea Burnalului. !$ procentul :n @ona de $a"i$ L*2.2011 !$ tri$i5 un e-$ail către #oug #e Vito i Eric Pearl.000 de unităţiM.t $ai natural $ a 5tării de 5ănătate. dar era vegetariană de 9oarte $ulţi aniP? !$ gă5it i oportunităţi de cola<orare pe @ona 5upli$entelor ali$entare. a$ trecut prin al<a5tru i a$ aAun5 la al<.. „! $ai 9o5t doar o per5oană cu valori $ai $ari. =nele erau $ici ca ni te 59ere..0. de un al< 5trălucitor. 5en@aţia de „ceva tre<uie 9ăcut? a di5părut. E5te pri$a oară c.verde. punerea pe picioare a ca<inetului de Vindecare Geconectivă i Geconectare. dar a5ta :n5ea$nă :n 9inal..M !$ 9o5t curioa5ă 5ă văd cu$ 9uncţionea@ă un aparat care $ă5oară antio"idanţii din organi5$.nd văd a a ceva i a 9o5t 5uper<P #e c. „Sunteţi vegetarianăI? &u. 0.. -otul a :nceput cu ni te 9iri oare 9oarte 9ine. de neatin5 cu $. -otul vine la dorinţa -a.. care pluteau l.0. pe care le-a$ vă@ut plutind :n 9aţa $ea. ca de aţă gri :nc8i5.te ori a$ 5pu5 că 5unt 9iinţe :n Aurul no5tru pe 130 .. că toate 5e aranAea@ă. dar :n $odalitatea cea $ai potrivită [ie..2011 !$ 9o5t la pre@entarea pentru produ5ele „Vano?.ngă $ine. #upă ce a$ 9inali@at ace5t lucru..

. !$ @..=. grupate. a$ 9o5t la cur5ul de $a5aA. a$ vă@ut acelea i 9iinţe de Cu$ină :n aer. cu$ dovede5c a5taI !ce5tea 5unt !devărul Meu. pentru Vindecare Geconectivă i Geconectare.nă !ici. !poi a$ tiut că Mie o 5ă $i 5e 5c8i$<e culoarea oc8ilor $ erau a5e$ănători aurului ru5e5c. care @<urau i co<orau :n toate părţile.!. #acă 5pun altora.0. puţin c.M 131 . Cu$ea Mea SecretăP > Cu$e pe care o de5copăr pa5 cu pa5.. dar tot Magie e5teP Ei :ncă un dar pentru Mine. tran5lucide i 9oarte vii. toate ace5tea $-au adu5 p. D. avea$ 5i$ţul $iro5ului 9oarte puternic. &iciodată aceea i. a$ avut dreptateP Ele e"i5tă i 5unt lu$ină pură.nd de trei ori prin Mine. undeva pe <ulevardul =nirii.$<it. altele ca un ciorc8ine de $ai $ulte <aloane cu di$en5iuni di9erite.0. !poi.nd $-a$ :ntor5. Putea$ co$unica doar privindu-ne.2011 !5tă@i. după pri$a @i de Geconectare Per5onală. Fncep 5ă :nţeleg $ult $ai <ine ceea ce a$ e"peri$entat p.te puţin i de 9iecare dată Magia e5te alta. plină de %u<ire i 9oarte <l. 0*. > i$agine 5uper<ăP Erau ca ni te <aloane $ari de 5ăpun $ unele 5ingure. 0+..2011 Fn „vi5? era$ 9aţă :n 9aţă cu o 0iinţă. pri$it cu $ultă %u<ire. #i$ineaţa $i-a$ a$intit că. Bine.. Gealitatea Mea. trec. #e data acea5ta erau i 59ere $ai $ari. L!cu$ cite5c $0re&irea "i ascensiunea lui >undalini'X de Pre$a. toate in9or$aţiile pri$ite :n ace5t ti$p.nd a :nceput călătoria Mea. a$ pri$it vi@ita unui prieten drag $ căldura aceea plăcută. -oate cărţile pe care le-a$ citit de c.nă !cu$. dar ace5t 5i$ţ core5punde pri$ei c8aHreP Ei a$ :nţele5 că de 9apt era tot un 5e$n de tre@ire pentru Zundalini :n „Mulad8ara D8aHra?. de la !le"andra $ a$ apărut pe li5ta practicienilor de pe 5ite-ul din S.ndă.care nu le vede$.

5ă tiu că Eu nu pot gre iP Eu. va5e 5pălate. #urerea a ie it parcă printr-un tunel :ngu5t :n @ona „coroanei?. tre<uie 5ă 9iu $ai atentă la Mine :n5ă$i. -re<uie doar 5ă a$ :ncredere. Pe5te tot vedea$ locuri „$urdare?. 5ă $ă :nţeleg i 5ă procede@ ca atare. nu putea$ vedea clar.nd venea$ de la Bacău la Bucure ti cu trenul. Fn tren a$ avut o puternică durere de cap Lcea9ă.ndi.. 5upă cre$ă de legu$e.2011 „Ca Mulţi !niP?. care $-a a teptat cu 9lori. ci una prin care 5unt activate puncte energetice. #upă aceea $-a$ lini tit..n doar cei care tre<uie 5ă ră$. din care 5trălucea per9ecţiunea naturii $ copaci :n care 9lorile proa5pete erau $ici ne5te$ate vii. >ricu$. Ei unde 5trălucea Cu$ina.. a$ privit $ult pe 9erea5tră. Deea ce a ur$at $-a convin5 ca altădată 5ă a$ $ai $ultă :ncredere :n Mine.. Sunt 0ericită i %u<ităP De Binecuv..te două ori L!lina. nu putea$ articula cuvinte. pentru că Eu tiu 9oarte <ine ce ur$ea@ă 5ă 9ie.0.X pu<licată de Editura Ram. gunoi du5. Ei atunci a$ :nţele5 că nu e5te o durere o<i nuită. !$ 132 . $i-au 5pu5 toţi cei dragi $ie. doar tiu. 0(.ntare pentru MineP D. totul e5te per9ect i e"act a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. ca 5ă o<5ervi $iracolul Cu$inii i al %u<irii i 5ă te re:ntorci la el. Fntunericul di5părea... 0ru$u5eţea e5to$pa =r. con tientul Meu nu părea 5ă 9ie pre@ent $ nu putea$ g. !$ lă5at durerea 5ă e"i5te.. Mi-a$ dat 5ea$a că prietenii 5e regrupea@ă :n Aurul Meu $ ră$... dacă vrei 5ă ve@i $ăreţia per9ecţiunii. Parcă dorea$ 5ă n-o 9ac.nă. 5i$plu.1. plu5 „5pălat 5u< c8iuvetă? i !le"andra. care a 9olo5it tele9onul. unii c8iar de c. i-a$ per$i5 5ă 9ie. 9runteaOM. Ei atunci tii că tre<uie 5ă e"i5te i „u$<rele?. !$ plecat la dru$ 5pre Bacău. #eodată. :$preună cu e-$ail-ulM.tul i aproape că nu-l $ai percepeai cu aceia i oc8i. cu trenul de 12. &. Fn acel $o$ent.Ed.

!cu$ a$ reali@at că a$ tot ce-$i tre<uie i că 5unt per9ectă. Mai t. E5te u or 5ă ve@i clar. Ca5ă-le 5ă plece. ni$ic care 5ă $ă tente@e. -otu i. #oar at. :n pace i :n ar$onie. 9ără 5ă 9ii niciodată li<er. a ti că nu tre<uie 5ă 9ii acolo.2011 Vi5e 9oarte puternice. „!i <ani i ti$p.. 5igur vei căuta co$pen5aţii :n a9ara -a. #oar -u ai puterea 5ă le tran59or$i :n realitate. !cu$ tiu că a$ depă it ace5t prag. #acă interiorul e5te al -ău. Vi5ele 5unt doar -u care a tepţi 5ă 9ii eli<erat de trecut. deloc 9ru$oa5e. !$ lă5at două cărţi de vi@ită i a$ plecat 5pre ca5ă.nd din interiorul Meu. nu a$ 9o5t degea<a. 0). de concepţii vec8i i de 9or$e-g. e ti li<erP? Vor<e u$9late. #acă interiorul e5te gol. Ei atunci cauţi iar i iar. per9ecte prin ele :n5ele. #oar pe ur$ă ele vor putea 5ă arate a a cu$ le vi5e@. #ore ti doar 133 .nd care nu $ai 5unt ale -ale. „Sunt doar ceea ce vrei 5ă 5e eli<ere@e. ->-=C e5te :n -ine i e ti per$anent :n lini te. Dăldura plăcută din corp a 9o5t cu Mine i Mi-a ţinut co$panie pe ti$pul ace5tei pre@entări.. dar 5pu5e convingător. $ultă 9al5itate. ! vedea dincolo de aparenţe..nd 5i$ţi 5c.. $ulte „per5onalităţi? din „lu$ea <ună a Bucure tiului?.0.nteia de #ivinitate din -ine. toate ace5tea creea@ă un 5enti$ent eli<erator de :ncredere :n -ine Del !devărat. care au eli<erat $ulte. 9ericit 5au iu<it cu adevărat. a con tienti@a di9erenţa 9recvenţelor energetice. dar nu vei gă5i ni$ic care 5ă-ţi u$ple golul.. iar li<ertatea vine :n pri$ul r. :n capacitatea -a de a alege Binele -ău :n locul tău. !cu$ e5te $o$entul 5ă accept totul a a cu$ e5te i 5ă iu<e5c necondiţionat. Seara a$ $er5 la o pre@entare „&u SHin? $ a$9iteatru plin. nu acolo e5te locul pentru $ine.t $ nu 5unt ni$ic real.i tre<uie 5ă le iu<e5c pe toate a a cu$ 5unt. atunci c.:nţele5 că :nt. dar !cu$ nu dore ti a5ta. 9il$ :n care recuno tea$ doar energii de 9recvenţă Aoa5ă. va 9i $o$entul pentru 5c8i$<are.r@iu.

. care ur$ea@ă 5ă devină 9lori.5ă le eli<ere@i. &oi doar tre<uie 5ă per$ite$ ca Miracolul 5ă ai<ă loc i 5ă nu uită$ niciodată că :n !cu$ i !ici nu e"i5tă ti$p.t de $ulte alte puncte a5e$enea [ie.nă c. dar $ai ale5. Ei nu e5te niciun $erit :n a5ta. doar :n @ona capului. 5ă @. dorinţa de a arăta că -u e ti $ai pre5u5 dec.nd care vin 5pre eli<erare. de trecut.t Eternitatea i %u<irea necondiţionată. ele vor pleca. incertitudine. nu pentru 9olo5ul tău $aterial. tiind că toţi i toate 5unt a5e$enea [ie i că doar Sunte$ :n ->-=C. dă-ţi voie 5ă eli<ere@i. 5en@aţia de căldură plăcută i %u<ire care trece prin Mine. #acă uiţi ace5t !devăr. iar toţi i toate 5unt =&=C.? Ei din nou :n ti$pul nopţii. pentru Mine... de data acea5ta.nd con tiinţa ta 5e va 5c8i$<a.? 134 . &u vor putea re@i5ta prea $ultP 0ii doar lini tită $ totul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ieP? „#urerile vor 5ta p.? Ziua a$ 5i$ţit aceea i căldură plăcută. rivalităţi.nd te eli<ere@i de ceea ce nu $ai tre<uie ţinut. Don tienti@e@i per9ecţiunea punctului unic de Cu$ină printre at.i u$il :n !devărul de a 9i parte din 0iinţa Eternă #e %nteligenţă Ei Don tiinţă =niver5ală.. atunci nu ai trăit cu adevărat Magia. Ei acea5ta e5te c8eia $ 5ă ră$. $oarte. &u vor e"i5ta <oală. 9iecare :n $o$entul !cu$ pentru el.$<e ti i 5ă porţi %u<irea :n -ine. Vei :nţelege 5en5ul a5cun5 al lucrurilor. 5ă ră$. 0ii g8id 5piritual pentru cei care trec prin 5c8i$<are ca i tine.nă reu e ti 5ă accepţi totul a a cu$ e5te i nu-ţi $ai pui :ntre<ări. Vor 5ta p. „Cu$ină din Cu$ină.nd uiţi total de ele. „D. !cceptă ace5t lucru i trăie te :n !cu$ i !ici. tu vei 9i cu adevărat 5c8i$<at. pri$a :ncercare din „&oaptea Fntunecată a Su9letului?. iartă.. !cu$ tiu că ieri a 9o5t. !$ :nţele5 că toţi 5unte$ <o<oci de #ivinitate. D. Fn !cu$ i !ici nu e"i5tă dec. dualitate. dar $ai ale5. !cceptă.. iu<e te. Ea :n5ea$nă 5ă alegi 5ă 9ii copil :n Su9letul -ău.i u$il :n $ăreţia -a. 0olo5e te a5ta pentru a aAuta. vanitate.t ceilalţi. $ulţu$e te. Sunt doar 9or$e-g.

Pendule@ :ntre a ti că 5unte$ con tiinţă pură. Dă a$ :ncă. -re<uie 5ă :nveţi 5ă 9ii atent la ei.nd voi putea 9ace a5ta.. iar eu :ncă <. Fncă 5unt :n ti$pul tran59or$ărilor.. 9iinţe de Cu$ină :n Eternitate. vei de5coperi doar o oglindă care te repre@intă pe tine. c8iar dacă doar ca 5uport i 5u5ţinere. !cea5tă dorinţă e5te pre@entă i tre<uie 5ă a$ curaAul 5-o recuno5c ca 9ăc..A<. iar vec8iul i noul 5e luptă :n Mine. Ei a$ :nţele5 că !lina e5te e"pre5ia $ea de a $ă agăţa de cineva 5au de ceva. dar e5te cel care $-a adu5 p. „Fnţelege că a$ cre5cut. 5ă-l :nţeleg.nc :n Mine... :n nevoia de a gă5i varianta iu<irii e"terioare. iar eu tre<uie doar 5ă accept alegerea ei. !le"andra a avut puterea 5ă treacă $ai de$ult prin lecţie. undeva ad.i :n căutarea ie irii din lecţie. 5ă-l iu<e5c. tea$a de a recunoa te că 5i$t nevoia 5ă 5pun copiilor Mei prin ce trec. că toţi 5unte$ ->-=C i a :ncerca 5ă 9ac apropierea corpului $eu 9i@ic de Mine. Fncă nu pot vedea ce e5te 5u< aparenţa corpului celorlalţi. 9ără 5ă :nţeleg că ea tie $ai <ine ce i 5e potrive te.nă !ici :n !cu$ i care $ă aAută 5ă $erg prin 5c8i$<are. Sunt alta. dacă $ă a e@ in5tinctiv :n centrul unei 9iguri.-ot a5tă@i a$ a9lat că a$ tratat-o prea $ult pe !lina ca pe un copil.nd parte din Mine. Dă :ncă a$ pre@entă :n Mine dorinţa de a 9i centru de putere.. Etiu că ace5t corp e5te un ve8icul pentru Mine. adevărata $ea „pro<le$ă? e5te dorinţa de a-$i proteAa copiii i $a$a. !<ia !cu$ :ncep 5ă-l cuno5c.nără i :$i place ceea ce văd. Ei a5ta 5e vede :n 9otogra9iile 9ăcute. cel din !cu$.nd voi vedea $ereu :n !cu$ i 135 .. c. ! a a$ de5coperit că :n !cu$. !lina :ncepe 5ă :nveţe acea5tă lecţie. arăt t. Etiu că %ro%ria atitudine are $are i$portanţă :n ace5t proce5.? Eu nu tre<uie 5ă aleg :n locul copiilor $ei. D. #acă te uiţi la ceilalţi. dar :$i e5te greu 5ă accept tot ceea ce e5te. 5ă ur$ăre ti toate detaliile. -re<uie 5ă-i redau li<ertatea @<orului :nalt. 5ă-i recuno5c inteli#enţa i 5ă-l onore@ a a cu$ 5e cuvine. 9ără a incerca 5ă-i in9luenţe@. Ei Eu care credea$ că doar 5unt :n ec8ili<ru..

-otul era viu i 9ru$o5. Era$ vi<raţie $ undă i 5unet $ care 5e :nv. Eu $i-a$ creat %ro%ria realitate cu aAutorul g..inile :n proiecţie du<lă $ una care trecea 9ără 5ă 5c8i$<e ni$ic. #e i $ai a$ de 5tră<ătut dru$ lung. 5i$ţea$ vi<raţii care 5e propagau dintr-o parte :ntr-alta.nd era$ copil.0. Ei din nou valul de căldură <l. D.nduri proiectate 5pre $ateriali@are. 5unt pe cale.rtea :n 5paţiu.nd 9ăcea$ <aie...rtea$ i era$ vi<raţie care curgea :n 5paţiu. 10.. prin Mine..!ici !devărul.. !$ :nţele5 $ai <ine i co$porta$entul !le"andrei. vi5a$ :n culori. Seara trecută. a$ aAun5 la reala :nţelegere.2011 &oaptea au 9o5t vi5e 9oarte puternice. Eu era$ eroul principal din 9iecare pove5te a5cultată 5eara i pe care o trăia$ :n vi5ul din acea noapte. ! a a$ a9lat i că „pre5i$ţirile? nu 5unt altceva dec.2011 &oaptea a$ avut o e"perienţă nouă $ 5en@aţia plăcută de căldură a 9o5t precedată de ceva deo5e<it. $i-a$ vă@ut pentru pri$a dată $. c. dar era $inunatP 136 .0. #urerile de a5tă@i Lo $ă5ea i @ona genunc8ilorM $-au 9ăcut 5ă :nţeleg că ni$eni nu e5te de vină pentru pro<le$ele $ele din trecut.t g.ile. dar a<ia !cu$ :ncep 5-o con tienti@e@ cu adevărat. Fntotdeauna a$ avut puterea a5ta.ndire $agică i 5i$ţire e"tre$ de puternică. 0'.ndă. plăcută. Mă :nv. pe care o putea$ percepe a a. atunci c. > 5en@aţie de nede5cri5 :n cuvinte. de eli<erare. iar copiii 5unt 9iinţe cu g.ndurilor.. care 5unt :n concordanţă cu Planul no5tru #ivin.rteAuri deo5e<it de 9ru$oa5e. vedea$ pete :ntunecate pe 9undul că@ii. alta care 5e $ula pe 9or$ele corpului...nd era „$ică? $ a<andonul 5e 5i$te energetic.. !pa $i 5-a părut 9oarte vie $ 5e 9or$au v. apa era pentru pri$a dată o 9iinţă vie. m!inile mele in(i&i.

. ! 9uncţionat 5ă con tienti@e@ că nu era altceva dec.? 137 ..? &u $ă $ir de ceea ce aud i accept invitaţia !le"andrei. dar a5tă@i e5te o @i 5pecială $ pri$ul pacient adevărat pentru Vindecare Geconectivă. Ziua..Ve5titorulW.t o tea$ă ata ată la o e$oţie vec8e. dar eu :ncă nu văd aripile. a tre<uit 5ă ridic $.? „E ti $ai <ătr.teva $inute de Vindecare Geconectivă. =ită-te acu$ :n 5patele $eu.#i$ineaţa. altele :n culorile curcu<eului.. Da 5ă 5i$t ceva. Mi-ai reparat aripile $ erau de două ori rete@ate.. dar de data acea5ta.. a a că a$ reluat tra5eul.0. Sunt Gegina Magiei.inile 9oarte $ult.. -otul o 5ă 9ie <ine.nd 5ă ocole5c 5paţiile dintre dalele de <eton. Eu a$ $ai puţine.nd 5-a ter$inat. Mulţu$e5cP !cu$ pot 5ă-ţi 5pun cu$ $ă c8ea$ă. Ca cur5ul de drenaA li$9atic a$ avut o e"perienţă intere5antă. „Ca 59.? !celea i 59aturi ca cele pe care le aud aproape :n 9iecare @i.? „&u-$i a$inte5c :ncă prea $ulte. !le"andraI Eu. $i-a 5pu5 !le"andra..t $ine..r it va 9i un ră@<oi puternic. dor$i <ine.2011 &oaptea au 9o5t doar vi5e puternice de eli<erare. nu. -u ai ' perec8i de aripi.. $ă5eaua $ă durea 9oarte puţin. Sunt Sa$iel.? M-a$ uitat. !le"andrei $ 5tudentă la Hinetoterapie. „Pot 5ă te invit la o pli$<areI Să nu te 5perii $ uneori călătore5c pe un dragon. Voi ne-aţi dat :n griAă el9ii 9ără aripi. vindecă-te. !$ :nc8i5 oc8ii i $-a$ lă5at. „Ei tu tii ce 5unt euI? „#a. &-a$ ratat delocP 11. D. 5pu5e de cineva din a9ara $ea.. !$ :nţele5 că $ă 5trăduia$ prea $ult.. iar „aura? ei era deo5e<it de puternică. > 5en@aţie 5tranie $ dea5upra ei nu 5e 5i$ţea ni$ic. e ti un Pri$ordial. $-a$ 5urprin5 :ncerc. energia vec8e nu va pleca u or. de data acea5ta. !$ 9ăcut c. unele al<e. „!cceptă-te a a cu$ e ti.n dec.? „Mai cre@i :n ră@<oaie. !i griAă de tine. călău@ită de Mine. :n ti$p ce $ă pli$<a$. pri$a @i. „Etii ce 5unt?. Mi 5e 5pune ..

. S0I MagieI De contea@ăP E5te doar alt9el.ndă i a$ 5i$ţit cu$ totul 5e contope te :n Mine. nu prea tiu cu$ 5ă 5criu de5pre ce 5-a :nt. a$ au@it ca o c8e$are <l. Fnt. a$ 5i$ţit căldura de %u<ire :n interiorul Meu.. %u<ire. la care a$ ră5pun5.nt :n li$<a ro$. !poi totul a revenit la nor$al i a$ dor$it <ine p. ! doua :ncercare din &oaptea Fntunecată a Su9letului. :l :nt. D. dar n-a$ putut 5ă ro5te5c niciun cuv.? ! a a$ a9lat că #ivinitatea Mea $ă apără. Eu nu pot 5ă păţe5c ni$ic. #ar la 9el de puternic a$ 5i$ţit i că pro<le$a $ea de co$unicare : i avea originea acolo. 5-a a e@at :ncet l. are copite. !poi. Dred că a 9o5t vre$ea eli<erării din 9rică..$plat. că e5te „cu$inţit? i cineva. !$ :ncercat 5ă de5c8id oc8ii. !$ gă5it1 „nu$ele dat :n 138 .teva cuvinte :ntr-o li$<ă vec8e L„li$<a 5ara@ină?. le-a$ 5i$ţit cu 5en@aţia 5tranie că atunci a$ trăit o vinovăţie puternică. le-a$ iertat i eli<erat.. !$ :ncercat 5ă vor<e5c... !vea$ o 5tare de nelini te $ $i-a$ recuno5cut 5enti$entele.. 9ără 5ă 9ac ni$ic pentru a5taP #i$ineaţa a$ căutat pe %nternet cuv.nă. !$ ador$it i $-a$ tre@it :n Aurul orei 2 di$ineaţa. > căldură puternică.. doar trăie5c inten5. :n puterea ei. pentru că #ivinitatea Mea e5te cu Mine. 5en@aţia că ceva :ncearcă 5ă intre :n 5paţiul $eu i că cineva. cu 9. $ai t.ntul 5ara@ini.$pină. :n dreapta Mea. lip5ă de co$unicare.nd putea$ vor<i acea li$<ă vec8e.l9. de :ngerul $ov cu picioarele ter$inate la 9el i care era$ tot Eu.i un SMS1 „S@ia $it c5inal5@I? !poi un apel cu nu$ăr necuno5cut.. $i-a$ 5pu5M i o voce ca de tunet.nă la ' di$ineaţa. :ntr-o $are de %u<ire. %ertare. L„Diudat..ngă $ine.nte. $ult $ai puternic.nd $-a$ a e@at din nou :n pat.it puternic i răcoro5 de aripi. dar nu era ni$eni. vinovăţie.. a 9o5t 5traniu.M !$ au@it c.? Mi-a$ adu5 a$inte. dar nu a$ putut...!$ venit aca5ă. Ei $ai tiu că a$ trecut de ea $ a$ putut 5ă cred cu adevărat :n #ivinitate. că e5te cel $ai puternic 5cut i că Eu Sunt -ot Deea De Sunt. :n ti$purile c. Ei atunci. Vor<ele au@ite erau 9r. Eli<erare. !$ 5i$ţit cu$ „intru5ul? ie5e din 5paţiul Meu.. „Cu$ină. pentru Mine.r@iu.

. a5cult $u@ică orientală.d. 9ără iri5?.* LX in9or$aţii pre@entate la pagina 21.t =$<ra Cu$inii.2011 Fn noaptea acea5ta. iar Fntunericul nu e5te dec. pentru că -otul e5te =&=C. Pri$ordialii Cu$inii aveau oc8i nor$ali cu iri5 i cri5talin 5au 9ără iri5. a a cu$ e5te :n propriul Meu cod de activare. E5te ca un ritual $ 5tau pe pernele $oi.? #in nou gă5e5c cuv.. 5i$t nevoia 5ă $erg :ntr-o ca9enea turcea5că. =&=C.0.. Fn tine dualitatea 5-a ec8ili<rat i a teaptă @iua 139 .9eudali5$ $u5ul$anilor din ve5t. M-a$ uitat apoi la $Primordiali'**1 „!u e"i5tat patru categorii de oa$eni care au 5upravieţuit :n corp du8. Mi-a$ adu5 a$inte de vi5ul :n care oc8ii $ei : i 5c8i$<au culoarea i deveneau precu$ aurul ru5e5c. dar de culoare al<a5tră/gal<enă/aurie/verde.. -u devii !cu$.M E5te ciudat că :n 9iecare vară.ntul !#!M. 1. Cu$ina tope te Fntunericul.scri. care oricu$ au 5upravieţuit.com -$În 6aţa Eternit)ţii'. :n@e5trată cu puteri p5i8ice $ nu$ele !#!M L>$ul 9ără =$<răM.Ed.$pla cu -ine $ #ivinitatea din -ine e ti -u cel !devărat. &.? Mi-a$ a$intit ce citi5e$ pe %nternet de5pre $În#erii c)&uţi' – $a"e&aţi Cn ţinutul 5uma. &. Cuci9er a 9o5t ur$at :n re<eliunea 5a de $ulţi :ngeri i 5pirite ale naturii $ o $ică parte. Deilalţi au continuat 5ă re5pecte >rdinea Do5$ică.. <eau o ca9ea la ni5ip i $ăn. Fn acea5tă cla5i9icare nu 5unt inclu i Pri$ordialii Cu$inii i ai Fntunericului. a$ pri$it $ulte in9or$aţii i$portante.... de Cristian J)nescu – pu<licată de Editura Ala@a/. c.Ed. „Specia >a$enilor Pri$ordiali a 9o5t pri$a 5pecie o$enea5că.. Pri$ordialii Fntunericului aveau oc8ii negri.. „&i$ic nu 5e poate :nt. unde este :raA ul de ast)&i'.nc o plăcintă cu carne. !i 9orţă i putere dacă e ti centrat.nd 5unt la $are. XX in9or$aţii preluate de pe +++.

Fnger care : i 9. !cceptă că e ti ceea ce e tiP -u e ti -ot Deea De E ti i acceptă a5taP -otul e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. !cceptă ceea ce e ti. D8iar :n 9aţa clădirii.2011. 1+. -u doar :ţi reluai locul :n corpul tău.$<it $ trecut i direcţie gre ităP Diudat. doar :n %u<ire..0. D. acceptă că ai :nceput 5ă 5i$ţi @<orul..nd i oriunde.l9. Bucură-te de a5ta i a teaptă ur$ătorul pa5. !cceptă că ai aripi i că poţi @<ura oric. !$ :nţele5.:n dreapta taW.? !5tă@i a$ 9o5t la un interviu $ o 5ocietate din @ona a5igurărilor. c. nu opune nicio re@i5tenţă la a5ta i lucrurile vor 9i $ai u oare pentru -ine.nd ai 5i$ţit din nou 9.nd te-ai :ntor5.2011 140 . dar a<5olut deloc. ! 9o5t de 9apt pri$a dată c. !cceptă că e ti a a. dar $ai ale5. cu toate părţile -ale de e"i5tenţă. =$<ra -a a redevenit :n ec8ili<ru cu Cu$ina -a.:n care 5ă devină =nul. !$ @. c. !cu$ 5unteţi unu la unu.nă i nu puteai 5ă de5c8i@i oc8ii. nu $ă doare deloc.l9. Ei $ai ale5. !i 5i$ţit i c. !5ta ai 5i$ţit.0. ! tre<uit doar 5ă :nţeleg că reintra$ :n <ucla te$porală a e"perienţelor trăite.nd totul :n -ine 5-a ar$oni@at. iar !cu$ tiu că nu a$ căutat :n @ona care tre<uia i $erg $ai departe. Ziua dualităţii pentru tine. iar tu 9aci parte din El. &u puteai 5ă ro5te ti vor<e :n li$<a ro$. pentru că atunci corpul 9i@ic era ne9uncţional. :n !cu$ i !ici $ 9ără tea$ă. dar 5en@aţia de „nu $erge? $-a ur$ărit tot dru$ul. -ea$a nu $ai 9ace parte din $odul tău de e"i5tenţă. a 9o5t 11.nd ai 5i$ţit plecarea i 5o5irea. !cu$ tre<uie 5ă -e accepţi $ Spirit puternic. ca i @<aterea de aripi.ie aripile i 5e a ea@ă la locul lui.irea de aripi i te-ai a e@at cu$inte . #oar pe -ine te-ai 5i$ţit.nd ai plecat :n călătorie. voce de tunet. -oate ace5tea 5unt doar -u. a$ că@ut i $-a$ lovit doar la genunc8iul drept. 9ără 5ă te oprea5că ni$eni i ni$ic. de i a$ o rană 5erioa5ă. vor<ă 5trăvec8e. pentru că ->-=C e5te doar %u<ire. -u e ti -ot Deea De E ti. c8iar dacă !cu$ e5te greu pentru tine. 5unteţi dualitatea nouă.

Seara a$ continuat 5ă cite5c lecţiile din $C)rţile lui 0o,ias'. ! a a$ pri$it $ulte ră5pun5uri la :ntre<ările $ele i 5-au de5tră$at c;teva lanţuri din trecut. Fncă o vinovăţie 9oarte vec8e 5-a vindecat $ cea care era legată de c8iuretaAele 9ăcute. !cu$ tiu că a a tre<uia 5ă 9ie. Dopiii $ei i Eu a$ tiut ce alege$. &icio vină 5au părere de rău, nicio tri5teţe, doar Bucurie, %u<ire i >noare pentru Ei, cei care 5unt i vor 9i $ereu, copiii $ei :ntru Eternitate. Fn 5etul de :ntre<ări i ră5pun5uri la lecţia din „ C)rţile lui 0o,ias'. a$ citit1 „!ce5te lanţuri vec8i care te-au conectat cu trecutul tău 5e vor di@olva :n drago5te, a a cu$ energia noului Pă$;nt 5e $ută pe un nivel nou. Ele 5e vor di@olva :ncet, dar 5igur. -u te trau$ati@e@i cu di5cuţiile din capul tău. Fnţelege că 9ace parte din eli<erare. #oar onorea@ă oa$enii din g;ndurile tale, c8iar dacă ţi-au pricinuit 9ricţiuni i 5c8i$<ări :n viaţă. ! a cu$ tu 9aci a5ta con tient, ulti$a parte a energiei vec8i 5e va di@olva?. „D;nd două 9recvenţe di9erite 5e 5c8i$<ă i vin :napoi :n ar$onie, toate energiile care nu $ai 5unt apropiate 5unt adu5e la 5upra9aţă ca 5ă 9ie eli<erate.? „11.11.2000 $ @iua dualităţii pe Pă$;nt $ @iua c;nd ace5te energii de dualitate pot 9i adu5e :napoi :n ar$onie.? > nouă con9ir$are... 11.0,.2011 a 9o5t @iua dualităţii pentru Mine, c;nd energia cu 9recvenţă $ai $ică $ „=$<ra? Mea $ 5-a topit :n energia de 9recvenţă $ai ridicată a %u<irii i a$ redevenit :n !r$onie. #ar a 9o5t i a doua :ncercare prin care Su9letul Meu a trecut. Diudat... Fntotdeauna acea5ta e5te ordinea $ :nt;i e"peri$ente@, apoi cite5c i a$ con9ir$area celor trăite per5onal. Ei din nou vocea din Mine1 „&u uita că Puterea e5te :n -ine. Dite te, e"peri$entea@ă, $editea@ăP Sigur vei :nţelege cu$ 5ă-ţi 9olo5e ti noile daruri. &u 5unt puteri, pentru că toţi >a$enii le au, iar celelalte entităţi, :ncă nevă@ute oc8iului -ău, le-au avut dintotdeauna. Fnvaţă 5ă nu uiţi 5$erenia punctului din $ultitudinea de puncte. &u-ţi uita $ăreţia i li$itele. &u uita că e ti parte din ->-=C, dar că nu
141

e ti 5ingură :n acea5tă Cucrare. !$inte te-ţi că toţi i toate 5unt la 9el de i$portante pentru ->-=C, că 9ără un 5ingur punct, ->-=C ar 9i alt9el. 0ii :nţeleaptă i a$inte te-ţi $ereu a5taP? Fnţeleg că 5unt re@ultanta tuturor e"perienţelor $ ale Mele i ale celorlalţi care 9ac parte din ->-=C. 1*.0,.2011 Vi5e vii de eli<erare... D;t de $ultă tea$ă i 9rică erau a5cun5e :n Mine i !cu$ 5e vindecă... -ea$ă :n at;t de $ulte variante $ de :nălţi$e L:n „vi5? cădea$, iar <raţele celui de care $ă ţinea$ 5-au lungit at;t c;t a 9o5t nece5ar ca 5ă aAung pe pă$;ntM, de ani$ale Lera o i$agine rotitoare pe cer, iar c;nd apropia$ $;na :ncerca 5ă $ă $u te $ $-a$ apropiat iar i iar, p;nă c;nd i$aginea 5-a e5to$pat i nu $ai avea cine 5ă :ncerce 5ă-$i 9acă cevaM, că nu voi 9i acceptată de către ceilalţi Lera$ :ntr-o 5ală de <al, dan5a$, $ă $i ca$ 5uper< pe o $u@ică :nc;ntătoare i putea$ 5ă invit la dan5 pe cine dorea$, 9ără a 9i re9u@atăM, de cădere :n gol i de rănire Lera$ :ntr-un li9t pe care l-a$ 5tricat, dar apoi a$ reu it 5ă-l reporne5c i 5ă urc cu el 9oarte u orM. Ei at;t de $ulte e$oţii care !cu$ 5unt aproape vindecate $ relaţii vec8i, 9o ti colegi... -oate ie5 la 5upra9aţă ca 5ă 9ie eli<erate. !cu$ c8iar tiu că Fntunericul, care nu e5te dec;t =$<ra Cu$inii, nu are nicio an5ă :n preaA$a ace5teia. Cu$ina :l tope te, iar =$<ra 5e tran59or$ă :n Cu$ină. Ei după toate i$aginile ace5tea vii de eli<erare, o nouă călătorie :n Magie... =n 5paţiu cu lu$ini ca de auroră <oreală, cu v;rteAuri 5trălucitoare de Cu$ină, cu nuanţe de a@uriu i al< 5trălucitor, incredi<il de 9ru$oa5e. Ei din nou 59aturi... „E$oţiile de 9recvenţă 5că@ută :$<ătr;ne5c corpul i :l 9ac vulnera<il :n 9aţa ti$pului, pentru că doar :n acea5tă <andă de 9recvenţe, <oala i <ătr;neţea 5unt vala<ile ca aparenţe. Fn lu$ea duală, dacă tri$iţi e$oţii 5au 9or$e-g;nd de 9recvenţă 5că@ută 5pre cineva cu 9recvenţă $ai $are, ace5tea 5e pot re:ntoarce, a$pli9icate, 5pre tine. Stă :n
142

puterea -a 5ă alegi dacă e ti tran5parent pentru ceilalţi i la i e$oţiile 5ă treacă prin tine, 9ără 5ă te atingă, 5au devii un o<5tacol, care opre te i :ntoarce e$oţiile, 9or$ele-g;nd de 9recvenţă $ai $ică, e$i5e de către ceilalţi. %u<irea $odi9ică Don tiinţa voa5tră, iar acea5ta vă conduce 5pre evoluţie.? Ziua a$ 5i$ţit din nou di5con9ort :n @ona 5to$acului, a 5patelui, rinic8ilor, genunc8ilor i a u$erilor. Se eli<erea@ă $ulte... 1(.0,.2011 Vi5e, $ulte vi5e de eli<erare i 59aturi... „&u erai pregătită ca 5ă a9li de5pre @<or, dar nu e5te ni$ic. !i ră<dare i nu gră<i lucrurile. Ci<erul !r<itru a 9uncţionat de 9iecare dată. Drede :n -ine, :n #ivinitatea -a $ e ti 9oarte puternică. &u$ai -u poţi locui :n propriul tău corp, -u e ti -ot Deea De E ti. Drede :n -ine, :n Puterea dinăuntrul -ău. Ei nu $ai gră<i lucrurile. Ca5ă totul 5ă 5e petreacă :n rit$ul natural de tre@ire. &u te $ai 5trădui at;t de $ult. !cceptă-te a a cu$ e ti i :nvaţă 5ă -e iu<e ti. E ti %u<ire i =$<ră, a$<ele :n =nul. !cceptă-te a a cu$ e ti i iu<e te-te necondiţionat. -otul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. Vindecă-te i eli<erea@ă orice 9or$ă-g;nd, orice e$oţie, orice a<lon care nu -e $ai repre@intă. Mergi :nainteP #ar acceptă că tre<uia 5ă 9ii :n ec8ili<ru, nu poţi 9i doar Cu$ină pură, totul e5te acu$ :ntr-un ec8ili<ru de unu la unu, :ncetul cu :ncetul, totul e5te =nul. !cu$ e ti :n dualitatea ,di$en5iunii a ,-aW. -re@e te-te :n rit$ul tău natural. &u-ţi 9ace griAi pentru ceea ce nu tre<uie.? 1).0,.2011 Vi5e, vi5e i $ulte e$oţii care ie5 la 5upra9aţă... &oaptea „aud? vi<raţia :naltă i tiu că pot 5ă $ă <ucur pe deplin de edinţe gratuite de !utovindecare. &u $ă g;nde5c la ni$ic, doar per$it ca energia 5ă treacă prin $ine i $ă <ucur de ceea ce 5i$t i de ceea ce pri$e5c.

143

!5tă@i $-a$ :nt;lnit cu !le"andra, 5tudenta de la Hinetoterapie. „[i-a plăcut călătoriaI? „De tre<uie 5ă-$i aduc a$inte, !le"andraI Poţi 5ă-$i 5pui a cui era vocea puternică pe care a$ au@it-oI? „! ta... Pri$ordialii :ntotdeauna au avut vocea puternică...? „!$ vor<it alt9el.? „#a, era el9a. &u $ai tiu ce-ai 5pu5, dar a$ :nţele5 că erai 5upărată i te-a$ lă5at 5ă-ţi revii.? „Poate era din cau@ă că a$ 5i$ţit că-$i invade@i 5paţiul. [i-a$ 9ăcut răuI? „&u... Ei c8iar dacă-$i 9ăceai, nu $ă 5upăra$ pe tine.? „De-ai 9ăcut după aceeaI? „M-a$ a e@at l;ngă tine.? „Etiu, :n dreapta $ea.? „#a, :n lupte noi 5tătea$ :ntotdeauna :n dreapta voa5tră. #ar călătoria... De-ai vă@ut, ţi-a plăcutI? „!5ta nu-$i $ai aduc a$inte. &u cred că !cu$ tre<uie 5ă-$i a$inte5c $ai $ult.? „Mai vrei 5ă vii :n călătorie cu $ineI? „&u :ncă, nu e5te $o$entul. #ar 5pune-$i... -u tii cu$ arăt euI? „!cu$ e ti :n 5c8i$<are. #ar erai un Fnger <lond, cu aripi $ulte, al<e i :n curcu<eu. Erai un Fnger 9ru$o5...? „#ar n-a$ 9o5t doar a a.? „&u, te 5c8i$<a5e i...? „Văd :ncă o i$agine $ un Fnger $ov, cu aripi ca de liliac.? „Ei cu picioare ter$inate cu copite... Erai 5c8i$<at. -e ad;nci5e i prea $ult :n =$<ră atunci. #ar -u $i-ai 5pu5 că acolo unde pătrunde Cu$ina, =$<ra 5e tope te.? „Etiu. !cu$ tiu de ce $i-a 9o5t at;t de greu 5ă $ă accept i 5ă $ă iu<e5c a a cu$ 5unt. Pentru că Eu 5unt Cu$ină i =$<ră :$preună i :ncerca$ 5ă văd doar Cu$ina. !cu$ tiu că 5unt a$;ndouă, că redevin :n ec8ili<ru i că 5unt pe cale 5ă 9iu =nul.? „E ti :n 5c8i$<are, tii a5ta.? „Etiu, tiu că Eu !cu$ devin -ot Deea De Sunt, tiu că :ncă tre<uie 5ă cre5c.? „Ei tu tii cu$ arăt eu.? „#a... Ei tu ai $ulte de vindecat.? LSi$ţi5e$ că i Ea era :ncă a a cu$ vedea$ :n i$aginile $ele $ =$<ră i #ivinitate. Sclipirea de #u$ne@eire era :n Ea, Cu$ina era :n Ea, %u<irea era :n Ea, iar acolo unde Cu$ina apare, =$<ra devine din ce :n ce $ai $ică, 5e tope te i redevine Cu$ină. !le"andra : i dore te doar 5ă 9ie iu<ită i acceptată, a a cu$ :$i dorea$ i Eu.M &e-a$

144

. :$<răţi . pentru c. 5i$ţea$ căldura lucrurilor din Aurul $eu i. din Eternul #ivin.nd 9ac a5ta. c. !5eară. Sunt $are i $ic..ndu-5e. 5unt a5e$enea celorlalte puncte de Cu$ină i %u<ire. Ei %u<irea lor 5-a pre5c8i$<at :n Cu$ină. Eu cel !devărat 5unt $ai $ult dec. De legătură are ea cu el9aI Ei atunci a$ :nţele5 că nu $ai a$ nevoie de alte con9ir$ări.nă !ici.. 21.t %u<ire pentru toată Dreaţia Sa. Pentru că Eu cel !devărat 5unt Eternitatea. #i$ineaţa.t de greu e5te 5ă accept că Eu pot doar 5ă iu<e5c. C. pli$<. de 9apt de5pre Pri$ordiali. :n acela i ti$p.nd care ie5 la Cu$ină i cer eli<erarea. că 5unt %u<ire :ntru Eternitate. Dodul Meu de activare vor<ea doar de5pre re:ntoarcerea lui !da$ la =nitate...nci i u$e@i..inile prin aer. a$ #arul de Viaţă pe care l-a$ pri$it. 9ără a uita 5ă le onore@ i 5ă le $ulţu$e5c pentru că $-au adu5 p.ngă pat e5te cana acoperită. 5unt părticică din Ea. #oar at.r@iu voi vedea i voi au@i $ai $ulte..2011 Vi5e. a$ putut vedea „ra@ele la5er? cu$ ie5 din degetele $ele c. Prin %u<ire. D. Ei.n5 :n $ine.teva clipe.teva clipe. -re<uie doar 5ă le eli<ere@.t de 9ru$o5 e5te !cu$ Fngerul Meu $ov.nd $. #ar tiu că $ai t. c. toate redevin ceea ce 5unt $ Cu$ină..t. Eli<erarea e5te de 9apt Vindecarea.. $iro5ul de <u5uioc :$i inundă nările cu at. Si$plu. D.0. pentru că 9ac parte din Ea.. Ei $ai ale5.. 9or$e-g. a$ i$en5ul privilegiu 5ă 5i$t Măreţia 0iinţei.t de $ulte a$ 5tr. &-a$ :ntre<at de li$<a 5ara@ină. :n !cu$ i !ici. iar #ivinitatea nu poate 5ă 5i$tă dec.ta pro5peţi$e.t Fngerul din Mine $ 5unt punctul de Cu$ină i %u<ire din 0iinţă $ 5unt parte din Ea $ 5unt Ea. ca din altă lu$e. iar Eu 5unt Vindecarea.:$<răţi at $ oc8ii !le"andrei erau ad. !$ :nc8i5 oc8ii i i-a$ vă@ut pe cei doi Fngeri care a$ 9o5t Eu. iar Vindecarea e5te %u<irea. :n care 5e ră59aţă 145 . !cu$ doar cre5c i :nvăţ 5ă redevin =nul.

Ca 59. 9ără ne:ncredere. !$ :nţele5 că noaptea acea5ta a 9o5t 5pecială. 9ără ironii.0. Sunt pe caleP 02. Gegi5trul 5-a 5c8i$<at i$ediat.. o :ncercare pentru $ine. S-a produ5 o eli<erare $ai $are dec..t p..i. Mai tre<uie 5ă note@ ceva :n Burnal. din &oaptea Fntunecată a Su9letului. pleca5e. o perioadă de ti$p din viaţa $ea..2011 !$ di5cutat cu $a$a lui Virgil.$plă. F$i place at.0+. Fnt.ceaiul pregătit pentru di$ineaţă. #oar accepta că Eu 5unt !cu$ alt9el. 9oarte „colorat?. dar nu i 5-a părut ni$ic ciudat :n ceea ce-i pove5tea$. 5trălucitoare i a$ au@it o voce puternică1 „Ca5ă-$i copiii :n paceP? !cu$ tiu că a$ trecut de ulti$a Mea :ncercare. iar ceilalţi 5unt doar oglinda Su9letului $eu $ puţin $ai clar i $ai li$pede. =n 5e$n că Magia 9uncţionea@ă i pentru ceilalţi. pe alţii i tot ceea ce 5e :nt. Fn preaA$a Săr<ătorilor de Pa ti a$ pri$it un e-$ail de la pri$ul $eu pacient. !cu$ 5unt :$preună cu $ulţi dintre cei :nt.. 9iica $ea cea $are. a$ vă@ut o Cu$ină al<ă. 0ără :ntre<ări.r itul „pove tii?. nu $i-o $ai pot a$inti.2011 „Vi5ul? din noaptea acea5ta a 9o5t 9oarte viu.t de $ult $iro5ul ace5taP 20. Era !devărul Meu i accepta a5ta.lniţi :n ulti$a vre$e i le pove5te5c ceva.nă !cu$ i a5ta e5te <ine. dar de data acea5ta a$ 5pu5 $ereu :n „vi5? că #ivinitatea e5te cu Mine i că $ă la5 :n 5ea$a Ei. ! 9o5t cel $ai 9ru$o5 dar pe care l-a$ putut pri$i. !$ cre@ut :n #ivinitatea din Mine i Ea $i 5-a arătat. #intr-o dată. Pur i 5i$plu. doar tre<uie 5ă cre@iP 146 . Era de5pre !le"andra. Ei a$ tiut atunci că eu 5unt cel care 5-a 5c8i$<at. Eu accept $ai u or $ pe Mine. ca 5ă $ă apere :n 9aţa =$<rei Mele. perioadă pe care o dorea$ uitată.

Ei din nou căldura plăcută care $ă 5canea@ă. 9ără :$potrivire din partea -a..? 0. 9ără nicio pretenţie de cuno5cător :n re9le"oterapie i. durerea 5e 8otăra 5ă plece.. :n ec8ili<rul .t.teva clipe... !poi doar vi5e. 0+. #e data acea5ta. Fncepi 5ă tii că 9iecare 9recvenţă energetică 5e 5i$te alt9el. de un cicla$en 5uper<. a$ redevenit o $are de culoare.2011 &oaptea a$ 9o5t.. c. :n ti$pul progra$ului de $editaţie. acceptare i con tienti@are a ceea ce :nveţi 5ă 9ii din nou. „Fncercare i eli<erare. cu nuanţe de gal<en. ca i cu$ nici nu trecu5e pe la Mine. #ar nu a$ reu it $ai $ult de at.=ita$P !u 9o5t $ulte dureri de cap :n acea5tă perioadă $ dureri puternice i pri$ul i$pul5 era 5ă apele@ la $edica$ente. -re<uie doar 5ă per$iţi eli<erarea 9recvenţelor energetice care nu-ţi $ai 5unt de 9olo5.0+.. !poi :$i a$intea$ că tre<uie doar 5ă per$it $ 9ăcea$ o <aie cu apă caldă i lă5a$ apa 5ă 9acă ce tie ea $ai <ine. la e"teriorul corpului. dar :ncepiM ce tre<uie 5ă la i 5ă 5e eli<ere@e u or..0+.. pentru că -u poţi doar 5ă 9ii. D.nd vei ti cu adevărat 5ă 9aci a5ta.nd a$ 9ăcut <aie. din nou. deoarece -u e ti deAa Don tiinţă i tii că Starea -a !devărată e5te de Eternă -inereţe. Sănătate. 147 . Seara. dintr-o dată. Fncepi 5ă recuno ti Lgreu.nouW din 9iinţa -a. nu vor putea e"i5ta <oală i dureri. 5unt doar Don tiinţă i$en5ă.. Pe ur$ă totul a devenit verde crud.. %u<ire. :l ruga$ pe Virgil 5ă-$i $a5e@e tălpile.2011 #i$ineaţa. :ntr-o $are de cle tar i.nt.. Dăldura plăcută revine din ce :n ce $ai de5. 9ără re@i5tenţă din partea o$ului din -ine. :n !cu$ i !ici. iar uneori e5te :n5oţită de o adiere răcoroa5ă de v. pentru c. a$ 5i$ţit „9iinţe? care „:ncercau? 5ă 5e 9acă vă@ute.

#oar ceea ce tre<uie 5ă 9ie.. e5te 5pre <inele 0iinţei i accept cu <ucurie i iu<ire. F$i dori5e$ 5-o cuno5c i :nt. Z. Mi-a o9erit-o o prietenăP 10. Fn grupă 5unte$ trei per5oane reconectate.nd prin Mine.. printre 9run@ele plantei căţărătoare. cur5ul de $a5aA prin $etoda „$i care din centru?. 0). !$ :nvăţat 5ă nu re9u@ nicio e"perienţă.0+.. Picăturile de $u@ică $ă ating..2011 ! :nceput cur5ul Silvanei Sal5edo. ne 5alută$ :n 9iecare di$ineaţă cu o :nc8idere de pleoape. Da ră5plată. Delui !devărat.nd trece pe l. Stă cu 9aţa 5pre $ine.0+.2011 E5te 5eara i 5unt doar curgere de vi<raţie. iar Silvana are un c.lnirea acea5ta a venit 5ingură 5pre Mine.$p energetic cu totul aparte. &u 5e te$e nici dacă de5c8id gea$ul.2011 !5tă@i a$ 5i$ţit de trei ori valul de căldură plăcută. ca atunci c.ngă Mine. -otul vine de la #ivinitate i ni$ic rău nu $i 5e poate :nt.2011 148 .$pla Mie. >rice e5te. Ei nu $ai 5unt 5ingură :n locuinţa de la Bucure ti.nd arunci o piatră :n apă. e5te la 9el de prieteno5 i cu $u5a9irii $ei.0+. :n corpul pe care nu-l $ai 5i$t. iar Eu re@one@..$<e5c. iar dacă :ntind $.0+. #ar n-o 9ac i prietenul Meu tie că !ici nu poate 5ă păţea5că ni$ic. Mi-a$ a$intit că a 9o5t un $o$ent c. =n gugu tiuc i-a 9ăcut cui<ul :n 9aţa 9ere5trei $ele de la <ucătărie. 5i$t cu$ vi<re@ :n @ona „aripilor?. pot 5ă-l ating.. trec.. Marile revelaţii 5e petrec noaptea. D. 0'. &icio durere i nicio :ncercare.na.nd a$ au@it nu$ele ei i $-a$ :ntre<at de5pre cine e5te vor<a. care $ă <ucura cu verdele ei proa5păt.0*.. nu nu$ai cu Mine.

Ei atunci. 5ă 9ii con tient i 9ocu5at pe ceea ce 9aci. Silvana.nd a5ta.. dar de5tul de o<o5itor pentru $aAoritatea colegilor. Silvana a :nceput 5ă 5e concentre@e. iar cealaltă pe a<do$en. !ceea i 5en@aţie de 9a$ilie de Su9let.r itul cur5ului cu Silvana.. „Bine.F$i 9ace 9oarte <ine pre@enţa la cur5 $ e5te o $etodă e"traordinară 5ă eli<ere@ toate ten5iunile acu$ulate :n articulaţii i de care n-a$ putut 5căpa. Spre 5eară. 9ără 5ă creadă $are lucru din ceea ce-i 5punea$.$<it.2011 S9.? „Mi-a 9ăcut plăcere 5ă te cuno5c.? S-a uitat ciudat la $ine.lnit-o a5tă@i i pe Do5tan@a.? Silvana a @.. pe care o a$ de 9iecare dată :n preaA$a ei.nă pe 5pate. !u 9o5t $ulte in9or$aţii noi. pe care Silvana ni le-a o9erit cu dărnicie.? !$ @.. 5i$t cu$ :$i ard pal$ele i 5i$t o 5tare de <ine :n @ona aripilor.nd a ter$inat. Era$ :n dreptul 9ere5trei. Mi-au 5pu5 i a$ @. „Fţi $ulţu$e5c pentru toate. ! 9o5t un adevărat regal. !5tă@i a$ avut con9ir$area că ceva 5-a 5c8i$<at :n $ine.? Silvana a :nceput 5ă 9ie atentă i a :ntre<at ce 5i$t. a$ au@it-o pe Silvana1 „Deea ce tre<uie 5ă 5e 9acă. una dintre colege a avut o durere :n @ona 5patelui. cu$ tre<uie 5ă procede@ :n ti$pul edinţelor de Vindecare Geconectivă. a$ avut două ridicări ale lui Zundalini. D. > colegă a tradu5 :n italiană. acelea i lacri$i :n colţul lor c. după ce i-a pu5 o $. nu e ti -u. Silvana i 5oţul ei au perceput doar „un gol de energie?.nd $-au vă@ut. !$ re:nt. Silvana 149 . D8eia e5te 5ă 9ii pre@ent :n !cu$ i !ici. 9ără 5ă vrea. #oar 9acă-5e voia -!?. dar eu 5i$t.nd a$ au@it-o 5pun. de i eu nu $ă concentre@. !ceia i oc8i negri :n care privirea $ea 5e pierde. %ntenţia contea@ă.$<it c.nd ne-a$ :$<răţi at.0+.. a$ 5i$ţit că 5unt conectată :$preună cu ea. „Etii Silvana. „Si$t că $ă concentre@. D. iar eu a$ tiut că ea $i-a arătat.$<it.. 11. 5e va 9ace. dar cel care 8otără te ceea ce tre<uie 5ă 5e petreacă.

. apoi a$ :ncercat 5ă ră$. a$ cre@ut că 5unt doar Eu de altă parte. !$ 5ă le recite5c :n 9iecare @iP 150 . $i-a per$i5 5ă a5i5t la o „luptă de idei? intere5antă. diaree. %$aginea@ă-ţi cu$ ie5 ca o v. cur5ul $i-a de$on5trat c.0+. o $ă5ea care drena. Fn noaptea acea5ta. &u$ărul celor care credeau :n =nitate a cre5cut i ei au reu it 5ă. 2(.t de greu 5ă ur$e@ ace5te 59aturi. -otodată.. Se vedea :n5ă o di9erenţă clară :n privinţa capacităţii de :nţelegere i a toleranţei 9aţă de celelalte opinii. Pare 5i$plu i totu i $i-e at. unul dintre colegii de la cur5urile !&!-ED>G.lvătaie din capul -ău.ndurile 5ă @<oare. #urerile 5-au redu5 5i$ţitor. nu le ţine l.. Dineva din energia „vec8e? a 5pu51 „!devărul e5te..i argu$ente@e din ce :n ce $ai <ine opiniile. 5ă eli<ere@ $ulte.. &u opune re@i5tenţă la ceea ce 5e :nt. au ră5pun5 cei din ta<ăra =nităţii.. de către $ine.$-a aAutat $ult :n ace5te trei @ile. #ă-le voie 5ă @<oare i$ediat ce le-ai creat.nat de $ai $ulte ori i ţinut luna acea5ta.$plă :n i cu -ine. toate ace5tea dor?. M-a aAutat 5ă :nţeleg $ai $ulte. -a<erele au devenit relativ egale.. Ca :nceput.t de di9erit e5te adevărul unor 5luAitori ai Bi5ericii.2011 -rei @ile cu dureri de cap.n doar un o<5ervator. orice re@i5tenţă inutilă. a$. vo$ă i g8e$ :n @ona a<do$enului. „na5 9oarte curgător?. &u :ncerca 5ă o<ţii $ai repede ceea ce va veni la $o$entul potrivit. Dur5ul. 9aţă de cel trăit ca e"perienţă.2011 !5tă@i a$ pri$it două e-$ail-uri de la Bogdan.? „#ar de ce 5ă nu 9ie adevărat i !devărul &o5truI #e ce 5ă nu e"i5te i alte !devăruriI?. ! a $i-a$ a$intit de5pre „-erapia Dredinţei?. a$ pri$it un 59at :nţelept1 „Ca5ă-ţi g. 22.. >rice @<atere :n @adar.0+. :ntre energia „vec8e? i energia „nouă?.ngă tine. 5ă $ă cuno5c $ai <ine.

. iar $a$a-gugu tiuc $-a lă5at 5ă-i 9otogra9ie@. 151 .2). e5te vor<a de5pre o $etodă de vindecare ce 9olo5e te „12 c8ei venite prin eter? i care vor<e te de5pre di$en5iunea a cinceaP Etiu că Burnalul ţinut :n acea perioadă a avut un ro5t i că era nevoie 5ă-i 5criu lui #oug...ng din Bu@ău. cei doi pui de gugu tiuc care au apărut i cre5c.t cele prin care a$ trecut eu. plin cu $aci ro ii i o 9a$ilie nu$eroa5ă de <er@e. aici a$ locuit. Pe aici $ergea$ la coală. altcineva a 9ăcut acela i pa5 :ntru evoluţie la $o$entul potrivit. 5-au ridicat :n @<or.. :n perioada 22-2+ 5epte$<rie. #e 9apt. care are loc la Veneva..0*.lne5c i alţi oa$eni cu e"perienţe a5e$ănătoare 5au $ai deo5e<ite dec. Sau inver5.n@ a$ plecat cu 5oţul $eu 5pre Bacău. pentru pri$a dată.. #acă eu n-a$ reu it 5ă 9ac ceva :n ti$p util. Fn $o$entul :n care a$ dorit 5ă 9ac 9otogra9ia.. Se vedea că-$i 9ace un dar de prietenie i era 9oarte $.2011 !$ pri$it un e-$ail pe care :l a tepta$ de $ult $ invitaţia lui Eli@a<et8 Bo7ce la lan5area internaţională a noii $etode de vindecare „%nter-#i$en5ional !5cen5ion Vi<ration Jealing?. ca 5ă pot 5ă $ă <ucur i $ai $ult de ceea ce reu ea$ 5ă 9otogra9ie@.? 20. pentru a5ta. !$ reu it 5ă 9otogra9ie@ un lan e"traordinar de 9ru$o5.. 5ă :nt. Vreau 5ă $erg i a<ia a tept 5ă 9iu acolo.2011 !5tă@i a$ putut 5ă văd.. iar el a 9o5t o9erul... !cu$ tiu că Planul #ivin e5te per9ect i :ntotdeauna : i are regulile 5au căile 5ale de reali@are.0+. > călătorie 5uper<ă. Ca pr. a$ nevoie de un 5pon5or. #ar. Sunt $ici i carag8io i...ndră de propriile ei odra5le. Să-ţi 9ac cuno tinţă cu vec8iul Dr... &e-a$ oprit la Bu@ău i a 9o5t ca o călătorie :n ti$p1 „=ite.. !5ta e5te coala unde a$ :nvăţat. :n cui<ul din dreptul gea$ului Meu de la <ucătărie.

e"perienţe. un poru$<el a $er5 la pa5 cu $ine.Ed. dintr-odată. iar un 9luture ro u $-a lă5at 5ă-l ating. !nii :n care a$ „:ng8iţit? ace5te „nedreptăţi? $ateriale i :n care 152 .t tea$a de a nu 9i din nou nedreptăţită.. -oată @iua a$ avut 5en@aţia că „5unt :n ini$ă? $ plină de %u<ire.. lucruri. Mi-a lu$inat $ulte g. 5ă ne :nţelege$ una pe cealaltă.2011 !5tă@i $i-a$ propu5 5ă trec :n revi5tă ulti$ele @ile i con5tat că a$ o$i5 de5tul de $ulte :n Burnal. &u era ni$ic altceva dec.2011 ! 9o5t o @i 5uper<ă. Pace i Cini te.. nu 9oarte $ari. X pu<licată de Editura DaAsha.. M-a$ oprit la „Dărture ti? i a$ citit $Co%iii matricei'X de #avid %cHe. :$preună. LPentru pri$a dată după $ultă vre$e. !cu$ :$i place 5ă 9ac a5ta $ 5ă trec pe l.0*. a$ :nţele5 că pui orii Mei de gugu tiuc au cre5cut i au plecat deAa. eli<erări.teva cea5uri de $u@ică Lpian. pe o di5tanţă de5tul de $are. :n ti$p ce 5e odi8nea pe pă$. Sunt atentă la ele i. !u 9o5t valuri de căldură :n interiorul Meu.nduri i 5en@aţii pe care le-a$ avut :n acea5tă perioadă.21. p.t de de5 :n 9aţa oc8ilor. 2.2011 Stau pe e@longul din <alcon i prive5c prin 9erea5tra de5c8i5ă..0*.nt. !poi a$ pornit :ntr-o pli$<are pe Ao5.. !ca5ă.M &epoţii $ei L!ndi i !ndruM au avut :nţelepciunea 5ă-$i arate ce anu$e 5tătea :n 5patele ne:nţelegerii dintre $ine i 5ora $ea. :n Ao5 5au :n lateral. iertări i clari9icări. Fn dreptul -eatrului &aţional.ngă oa$eni. &.0*. 22. !$ petrecut i c. care 5e pli$<ă :n 5u5.nă aca5ă. a$ 5tat de vor<ă cu 5ora $ea i a$ reu it. locuri. vioarăM i poe@ie la Mu@eul Bucure tiului. =r$ăre5c 9iri oarele :nc8i5e la culoare pe care le văd at. a$ doi vi@itatori $ două linii a5i$etrice de Cu$ină 5trălucitoare. $ulte 59aturi pri$ite din Mine către Mine..

D. Ei $ai pot 5ă-ţi 5pun de5pre i$aginea pe care a$ avut-o cu cei doi Fngeri care a$ 9o5t Eu. %ar Cu$ina devine din ce :n ce $ai puternică. prin credinţele 153 .t „nu-i ni$ic.răuW 5au .nc :ntipărit :n Mine i care a a a ie it la 5upra9aţăM. „Poţi 5ă-$i e"plici ce 5e$ni9icaţie are pictura pe care a$ vă@ut-o pe peretele unei $ănă5tiriI Era un o$ :ntin5 pe un cata9alc. Sunt doar a5pecte ale noa5tre. %-a$ 9ăcut edinţele de Vindecare Geconectivă $a$ei i au venit 5pre Mine per5oane care $i-au ră5pun5 la :ntre<ările pe care nu le ro5ti5e$ cu voce tare. !$ :nţele5 că „trecutul e5te trecut? i nu are ce 5ă $ai caute :n viaţa Mea. Del care 5e uita cu $ultă drago5te i $.n-a$ 5pu5 dec. Ei drăcu orul avea un copil pe care :l dădea :ngerului. că tre<uia vindecat i ace5t a5pect. era Fngerul Meu $ov.nc :ntipăriţi :n Mine i 5e opuneau ca %ertarea i Vindecarea !devărată 5ă 5e $ani9e5te. a$ avut o nouă con9ir$are a $odi9icărilor prin care trec. nu $ă 5upăr?.ng. Fnţeleg că a a tre<uie 5ă 9ie. SteluţaI? „&u pot 5ă-ţi 5pun dec.. ! a a$ :nţele5 ce putere e"traordinară au cuvintele noa5tre. !$ :nţele5 că doar &oi ne pute$ opune ca Vindecarea 5ă 5e producă. !cu$ a$ ră<dare ca lucrurile care :ncă $ă :$piedică 5ă 9iu „li<eră de lu$ea $aterială? 5ă 5e re@olve.<ineW. la capul lui 5tătea un :nger. D.nd $-a$ :nt. #e ce el era cel care dădea copilulI De a$ vă@ut.. Fngerul Meu al< :i ocrotea i :i :$<răţi a pe a$.lnit cu 5ora $ea.ndoi.ia Cu$ina care 5-a nă5cut.t ne 5pune. Etiu că nu e"i5tă . $ult $ai puternică i care le :$<răţi ea@ă apoi pe toate.t ceea ce tiu că aparţine e"perienţei prin care trec. erau ad.t =$<ra Cu$inii. $a$ă. Fntunericul nu e5te dec. pe calea cea $ai potrivită pentru Mine.? M-a$ :ntre<at dacă nu cu$va tie Bi5erica noa5tră $ai $ult dec. :$<răţi aţi. !cu$ cele două părţi din Mine 5e une5c i creea@ă o a treia parte.nd Eu a$ avut nevoie i a$ apelat la cei care altădată :$i erau „datori? Lce 5enti$ent ad. iar la picioarele lui un drăcu or. ace tia nu „$-au putut aAuta?.

Da i cu$ 5-a produ5 unirea cu un alt a5pect al Sinelui Meu Superior. D. :ntre Mine Lera$ Eu. pot 5ă o9er co$pa5iune.. !$ 5i$ţit ca i cu$ acea5tă realitate ar 9i 9o5t a lor. 5i$t cu$ $-a :ntoarce :n trecut. 5en@aţia că.? „#acă :$i 5pui a5ta. Fnvăţ 5ă la5 deoparte ceea ce nu-$i e5te potrivit.. Dă Eu. o iconiţă. 59aturi. cea care e5te cea $ai potrivită pentru cel care a venit la Mine.nă i 0ordul 0ie5ta era acolo $ arăta $ai <ine. a$ citit1 „&u daţi puterea voa5tră niciunui 5trăin $ oricine v-ar vi@ita 5unteţi voi din trecut. porţiuni de al< i negru veneau din altă di$en5iune i 5e vedeau pe cerul de acolo. 0ordul c8iar porne te $ai greu de pe loc !cu$. ca practician de Vindecare Geconectivă i Geconectare. 9i@ic. :n MineP Ei o pove5te de iu<ire ne:$plinită.ne$ aiciI Sau $erge$ acoloI !ici trăi$ cu toţiiP? Ei-n aceea i clipă.nd lecţiile 5-au 9inali@at. ace5tea au plecat din Viaţa 154 . Ei :ntr-adevăr. dar alegerea 9inală.:ntipărite :n 0iinţa &oa5tră i că alegerile 5unt ale &oa5tre. Ei totu i.. :n lu$ea de !ici..? Fn noaptea acea5ta a$ avut un „vi5? 5traniu. Mi-a$ a$intit de :ntre<area lui !drian1 „Vrei 5ă pri$e ti vi@ita unor !r8ang8eliI -re<uie doar 5ă 9aci un $ic ritual $ o lu$. ră$.i continuă e"i5tenţa !ici i !cu$. !poi a$ au@it :ntre<area lor1 „De 9ace$. :ntr-un univer5 paralel.. credinţa că nu 5e cade 5ă treci pe5te di9erenţa de v. la lecţia parcur5ă din $C)rţile lui 0o. :n care tata trăia i totul a :nceput 5ă 5e 5c8i$<e. :n5ea$nă că 5unt pregătită. corpurile celor din 9a$ilia $ea au :nceput 5ă 5trălucea5că i a$ avut. dintr-un univer5 paralel.. :n aceea i @i.nă acu$ $ tre<uia con5u$ată tea$a de ne:$plinire i ie irea din credinţele vec8i. dar arăta$ alt9elM i cineva $ai t.r5tă. nu e5te a Mea. P.. :i aparţine Cui. dar pornea $ai greu de pe loc. care doar tre<uia 5ă vină !ca5ă. Fnţeleg relaţiile $ele de p. >a$enii :ncercau 5ă 5cape de ceea ce tre<uia 5ă vină ca i 5c8i$<are. $ult prea $are :n de9avoarea $ea.ias'. &u e5te potrivit pentru Mine.năr $ dorinţa de a 9i :$preună.nare aprin5ă..? Seara. Eu. dar era i :n Mine. :n totalitate.

&. !cu$ $. care c8iopăta u or i 5e 5i$ţea atra5ă $ai $ult de oa$eni dec.. doar$e pe $a ina „BVS? 5au pe o rulotă din parcare. Era doar o 5tăncuţă. prinde cu el 9ără 5ă. !5ta ca 5ă :nţeleg $ai <ine că !devărul Supre$ are at. o nouă edinţă de 155 . D8iar a$ :ntre<at dacă e5te a lor.. Seara a$ venit pe Ao5 5pre ca5ă i :n @ona pieţei volante pe l.ngă care trec. totul depinde doar de locul no5tru :n ace5t dan5 Do5$ic..i cunoa5că adevărata 9orţă.Mea. ca 5ă 5e poată răcori :n voie. de Balog8 B\la.nca din $. nu ne cunoa te$ :ncă „#arurile?.t de $ulte variante ale !devărului Per5onal i că. $-a$ oprit.ngă ea era un va5 plin cu apă. D.. iar Eu le-a$ e"peri$entat „9i@ic? $ cu g8ili$elele de rigoare. dar a5tă@i :ncepe ulti$ul cur5 $ cel de pre5opunctură. dar 9iecare relaţie $i-a dăruit ceva anu$e LVelu $ pri$ul Meu copil. ! aAun5 5ă recunoa5că $a inile prietenilor. căci „$ateria nu e5te $aterie.. > 9a$ilie L5oţ i 5oţieM i o 5tăncuţă L5ea$ănă cu o cioară. :n ulti$ă in5tanţă. Pentru Mine. care $-a :nvăţat iu<irea necondiţionată pentru o altă 9iinţă. !$ 5urpri@a 5ă :nt. Cuna viitoare 9inali@e@ :ntregul tra5eu pentru 5peciali@area de te8nician $a5eur.t de celelalte pă5ări..t de S0 pentru ceilalţi.. $-a 9ăcut 5ă $ă aleg i cu ni te ciupituri.na <ăr<atului.lne5c $ulte lucruri pe care autorul le pre@intă :n $anieră pur tiinţi9ică. gri perlat. dar tea$a pe care a$ 5i$ţit-o ca o u$<ră. !re cioc puternic.t de !devărat pentru $ine.Ed. :n acea5tă perioadă. Pe Mine $-a acceptat. :i a teaptă i 5e la5ă 8rănită de ei. &u era. ci 9recvenţă $ai Aoa5ă de energie care o5cilea@ă :n =niver5ul necuprin5?. care nu era$ Eu3 Mi8ai $ pri$a acceptare a iu<irii necondiţionateM.. X pu<licată de Editura Ascendent. dar e5te $ai viu colorată $ negru. Fn di$ineaţa acea5ta a$ :nceput 5ă cite5c $Realitatea 6inal)'X. a a cu$ &oi. copiii de la <loc o iu<e5c. puţin al<M. c. iar l.

Ei ceva :$i 5punea că nici de acu$ :nainte. 9ără 5ă intervii. $ă 5i$ţea$ :n largul $eu... Parte din $ine a 9o5t a a :nainteI Pentru că era ca i cu$ cuno tea$ 9or$a acea5ta de e"i5tenţă. cu privire cu$va „9i"ă? i nu una vie Lvii 5unt oc8ii >a$enilorM..ngă i :n vi5ele celorlalţi. care 5e $i cau independent una de alta $ cu pielea de5c8i5ă la culoare.ndă. :n con tiinţă. Parte din $ine din trecut. 2(. cu oc8i al<a tri i privire 9i"ă. dar el :ncă : i a tepta părinţii.n5 :n p. gugu tiucul care te 5alută di$ineaţa din cui<ul de la <ucătărie.nă !cu$P #oar tre<uie 5ă per$it 5ă cre5c :n evoluţie. prietenul patruped cu <lană al<ă i oc8ii negri.. care nu 5e te$e de oa$eni. Stăncuţa <l.....ngă celălalt.0*. recunoa te vi5ele celorlalţi i nu interveni. !5ta e5te Cegea pe care tre<uie 5-o re5pecţi. e5te vi5ul altcuiva. :n9ă at :n al< Lpicioarele erau prin5e 5tr. 9luturele care te-a lă5at 5ă-l atingi. !$ au@it clar cuvintele „!ndro$eda? i „Vega?. di9erită de tot ceea ce a$ 9o5t p. cu un 9el de $u5tăţi $ici :n Aurul g. o<5ervă $ e5te vi5ul lui.M. E5te vi5ul <ăr<atului care era cu 5oţia lui i dădea de $. Ei a$ $ai vă@ut un copil $ic. Ei o lecţie pentru $ine.. :n iu<ire i unitate. nu avea nevoie de partener pentru a procrea i 9olo5ea cu u urinţă telepatia. $ă re:ntorc la =nul :ntr-o altă 9or$ă. $ari $ dar nu e"agerat de $ari. -u ai avut :n vi5 poru$<elul care 5-a pli$<at la pa5 cu tine pe trotuar. %ntere5ant e că a$ trecut de $ulte ori pe acolo i niciodată nu a$ vă@ut 5tăncuţa p.n@a al<ă. unul l. cu oc8ii :nc8i i la culoare. „Stai un pa5 :n ur$ă $ prive te.. parte din $ine :n tran59or$areP !$ 9o5t =nul.. Vi@itatorul $eu era u$anoid. Fnvaţă 5ă 9ii l. telepatică. pe care voia$ 5ă-l iau. Ca5ă-l 5ă 9ieP -u doar o<5ervă.ngă care treci. pe l.tului $ de $ai $ulte culori... !5ta a 9o5t lecţia pentru tineP? 156 . dar 5ă nu trăie ti :n vi5ul lor.2011 #in nou un „vi5? deo5e<it.ncare 5tăncuţei.nă a5tă@i. Pă5trea@ă-ţi vi5ul tău.eli<erare a 9ricii..

9ai$ă i at. dar tiu că 9ace parte din !devărul Meu.ndurile tale 5e :$pline5c din ce :n ce $ai repede.nd a$ nevoie.nd a$ aAun5 eu. de i vor 5ă creadă că 5unt :n @ona de „5piritualitate?. ! 9o5t o <ucurie pentru $ine 5ă :nt. Da :ntotdeauna. &u tiu c. E plăcut 5ă ve@i cu$ ti$pul e5te alt9el pentru tine. iar uneori apar c8iar i pentru ni$ic.nd a$ vrut 5ă "erocopie@ cartea de pre5opunctură.t de departe de nivelul d. orice 9ac. Banii nu $ai 5unt o pro<le$ă pentru $ine. Magia e5te !ici i !cu$. #i$ineaţa $i-a$ dorit 5ă 5e contra$ande@e :nt. :$pru$utată de la doa$na >li$pia. acu$ colega $ea la cur5ul de pre5opunctură Lera$ :n cri@ă de ti$pM i a$ pri$it un SMS prin care $ă anunţa că nu $ai poate 5ă aAungă. !u devenit 5i$pli oa$eni :n căutare de <ani. Pri$e5c doar at. :$i lip5eau .ntată. a5tă@i nu avea ti$p.t pare de real ceea ce a$ 5cri5.nd a trecut ti$pul.n ii :$i par Lca oa$eni. Spre 157 . #acă un alt a5pect al Meu ar 9i con tienti@at ace5t lucru. ca 5-o rog 5ă reprogra$ă$ :nt. !$ trecut :n revi5tă @iua de a5tă@i i a$ vă@ut că toate au $er5 a a cu$ a$ g. D.na acea5ta :n Belgia. c. !$ @. 9ără ca eu 5ă :ncete@ 5ă e"i5t. D. cu$ nu tre<uie 5ă te gră<e ti.lnirea 5ta<ilită pentru a5tă@i. nu ca Su9leteM toţi cei care.t de $ult de ea. Eu :ntr-o altă di$en5iune. !$ tele9onat apoi %rinei.$<it i a$ $ulţu$it. !cu$ a$ :nţele5.E5te 5eara i nici nu tiu c. era :nc. :n !cu$ i !ici. l-a$ acceptat i con tienti@at. clientul din 9aţa $ea a 5pu51 „>priţi din <anii $ei c.lnirea cu !le"andra. !tunci. pentru c-a$ :nceput 5-o vădP #oar $ulţu$e5cP #oa$na >li$pia pleacă 5ăptă$.r@iat la e"a$en. dar e"a$enul a :nceput doar c. cu$ toate 5unt natural legate una de alta i cu$ g. a$ :nt.t lip5e te pentru carte?. 5-au :ndepărtat at. lei.t c. Mulţu$e5c pentru că pot 5-o văd.ndit.t. uni9icarea 5-ar 9i produ5 :n di$en5iunea re5pectivă. care din nou 5-a unit cu Sinele Meu Superior. pe care Eu.lne5c un a5e$enea >$ cu Su9let $are. Ei ciudat.t a$ nevoie.

t de $ulte :n 5patele reacţiilor $ele.0*.deo5e<ire de ei. pentru at. tri5teţea..0*. $i-a lip5it a5ta. Ei eu vreau i a$ dreptul 5ă $ă <ucur de viaţă.. ura. !$ recuno5cut :n $ine at. &e-a$ cuno5cut :n ianuarie. lip5a iu<irii re5i$ţită :n copilărie. vinovăţia.t de $ult <ala5t a$ du5.n5a :n acea5tă perioadă i-i $ulţu$e5c din Su9let pentru tot ceea ce $i-a dăruitP Plecarea :n Belgia 5ă 9ie un :nceput 9ru$o5 pentru du$neavoa5tră i cei dragi du$neavoa5trăP 2). gă5e ti oa$eni ca doa$na >li$pia. :n relaţia cu propria $ea $a$ă i nu a$ putut 5ă văd. :ndoiala.nă acu$ 5-o recuno5c i 5ă 5pun ră5picat1 „!t.t pot 9ace pentru $a$a i at. lăco$ia. iritarea. care-i :ndru$ă pe alţii cu $ultă one5titate i $ode5tie. pri$a per5oană care a :nceput 5ă 5i$tă 5ingură energia. 5-o duc la Gădăuţi. &u pot i nu dore5c 5ă trăie5c :n locul $a$ei?. Fn 5patele lor a$ recuno5cut dorinţa de a 9i iu<ită i acceptată a a cu$ 5unt $ de 9apt.?M. D.t de $ulte 5enti$ente. la cur5ul ţinut de Do5tan@a. Era o povară prea grea pentru $ine i $i-a 9o5t ru ine p..nă acu$. 9uria. ca 5ă-$i pot pă5tra ec8ili<rul interior.nd l. p.nd a$ au@it-o pe $a$a că $ă re9u@ă..t de $ulte de la d. pe care le-a$ cre@ut eli<erate $ tea$a.ngă &oi.t de $ulte variante. doar 5t.. -otdeauna $i-a$ dorit ca $a$a 5ă ai<ă ti$p i pentru $ine.2011 !$ vi@itat-o din nou pe $a$a la Dă$in i a$ :ncercat. ne:ncrederea. Vreau 5ă 9iu one5tă i 5inceră cu $ine. enervarea. cu dăruire i iu<ire. !$ :nvăţat at. 5ă :nţeleg. !$ ră5u9lat u urată c. 2'.. de@ilu@ia. 9ără apariţii televi@ate 5au articole :n pre5ă. 9ru$o i i cu Su9lete la 9el de 9ru$oa5e. 158 . orgoliul. :n @ona acea5ta de u$<ră. ru inea. dar $ai ale5. „$ai <ine eu. $.2011 Vi@ita %rinei.t vreau 5ă 9ac. pentru a doua oară. D.ndria L„eu pot. a$ a teptat a5ta.?.

n5a. dec. in5ecuritatea Mea. iar eu deveni5e$ pa@nicul $a$ei i c8iar al 159 .? Fn $o$entul acela $i-a$ revă@ut ge5turile. că e5te $ai <ine a a. Fntr-o clipă :i răpi5e$ li<ertatea. enervarea Mea. de 9apt. tea$a i orgoliul L„cu$ 5ă 9iu Audecată a aI?M i-au 9ăcut apariţia. Eu nu voi 9i 9ericită. Du onoare. iară i ru inea.!5tă@i a 9o5t pri$a oară c. 9ără 5ă :nţeleg că.. dacă nu-ţi recuno ti neputinţa. 9uria Mea. M-a$ 5urprin5 c8iar :ncerc. Pline de 9urie.nd a$ avut curaAul 5ă-$i :n9runt $a$a. ! venit $o$entul 5ă $erg $ai departe. „!cceptă că orice ai 9ace. !$ :nţele5 iritarea cu care tria$ lucrurile $a$ei $ pur i 5i$plu o controla$ i :i 5punea$ ce 5ă 9acă. tea$a. E5te $o$entul 5ă-$i recuno5c i 5ă-$i accept neputinţa. ne:$plinirea Mea. ce-i $ai i$portant. Ma$a are condiţii 9oarte <une i. neputinţa Mea. nu pot i nu vreau 5-o iau pe $a$a la $ine. F$i Au5ti9ica$ alegerea prin „nu va 9i 9ericită nici la $ine?. Fnţelege că at. #ă Ao5 5acul din 5pinare. -oate ace5tea 5unt doar ale Mele i nu ale $a$ei. Ei iar vinovăţia că nu 9ac tot ce „tre<uie? 5au ceea ce cred că i-a$ pro$i5 lui tata. $ulţu$ind că $-au adu5 p. :n $ine. are :ngriAirea $edicală pe care eu nu pot 5ă i-o o9er. 9rica Mea. Fn 9ond.t pentru $ine.nă aici i per$iţ.t i pentru d.t poţi 5ă 9aci. Ei dacă recuno5c a5ta. ! venit $o$entul 5ă eli<ere@ toate 5enti$entele pe care le-a$ recuno5cut a5tă@i. pentru lecţiile :nvăţate cu aAutorul lor.t dacă renunţ la a-$i trăi propria viaţă. re9u@ 5ă redevin pa@nicul $a$ei i nici $ăcar al Meu nu dore5c 5ă 9iu. Fnvaţă 5ă accepţi. E5te $o$entul 5ă recuno5c că Eu dore5c ca $a$a 5ă 5tea la Dă$in. at. orgoliul Meu. 5ă-i 5pun ceea ce $ă doare. dar a$ i e"agerat cu ceea ce :i repro a$. poate că $a$a va 9i li<eră 5ă 9ie 9ericită la Dă$in. Eu nu $ai vreau. c. :ndoiala. ace5ta e5te !devărul $ ne9ericirea Mea. !cceptă-te i iartă-te. !poi. cu acceptare i iertare.ndu-$i 5ă le arăt iu<irea. tea$a Mea. 9uria i vinovăţia ar 9i cu -ine.nd 5ă-$i co5$eti@e@ atitudinea :n 9aţa celorlalţi.. Ei din nou a tre<uit 5ă recuno5c că nu 5unt :n 5tare.

Ei $ai era ceva :n a$alga$ul ace5ta de 5enti$ente. 9ără :ndoială.nă !cu$ n-a$ rupt cordonul energetic cu părinţii $ei. Fncerc 5ă accept că $a$a i-a e"pri$at Ci<erul !r<itru 9aţă de $ine i că. Să-$i recapăt li<ertatea de a veni la $a$a pentru că $i-e dor de d. ca 5ă văd că nu tre<uie ca Eu 5-o iau de la Dă$in i 5-o duc la Gădăuţi 5au la $ine aca5ă.M. Dă n-a$ rupt nici cordonul energetic cu proprii $ei copii $ :ncă a$ nevoie de 5u5ţinerea i con9ir$area lor. 9ără orgoliu. !vea$ nevoie de ei. 9ără intervenţia $ea $ i poate a5ta e5te c8eia ace5tei lecţii de5pre eli<erarea din tea$ă. 9ără ru ine. iar :n $o$entul :n care $-a dat a9ară Lc. d. 9ără 9urie 5au ură. a$ putut accepta că p. ! adar.r@iu.n5a i a :nceta 5ă $ă <ucur de viaţă. ne:ncrederea :n 9orţele proprii i tea$ă că nu 9ac <ine 160 .n5a i pentru că o iu<e5c. > Audeca$ i-i Audeca$ 9aptele. 9ără tea$ă. care i ea : i avea originea :n 5enti$entul $eu de vinovăţie.. !$ recuno5cut griAa 9aţă de cu$ 5e 5i$te $a$a. 5ă :nvăţ 5ă a$ :ncredere :n 5ora $ea.. de iu<irea lor. ! prelua te$ele vec8i ale $a$ei i a uita 5ă trăie5c. $i-a 5pu51 „-re<uie 5ă a$ griAă de 5ănătatea $ea?. 9ără ne:ncredere.tă 9urie a$ 5i$ţit atunci. 9ără păreri de rău. Pentru că :ncă 5i$t :ndoială. pentru că nu pot 5ă a$ griAă de d. Ei a5ta :n5ea$nă eli<erare. dar Eu nu vreau a5taP !$ 8otăr. Fnvăţ 5ă recuno5c că nu vreau 5-o iau pe $a$a la $ine. 9ără vinovăţie.t $ine. 9ără critică.Meu. 9ără 5ă a$ nicio a teptare.t 5ă-i dau toate actele :n original #oinei i doar 5ă $ă la5 :n 5ea$a ei. -re<uie doar 5ă recuno5c i 5ă accept.. de aAutorul lor $ le căuta$ i le cerea$. 9ără re5enti$ente. -oate ace5tea tre<uie 5ă le 9ac 5i$plu. 9ără $u5trări de con tiinţă. Ma$a e5te $ai :nţeleaptă dec.n5a tie că n-a putea 5ă $ă de5curc i că nu tre<uie 5ă-$i ceară a5ta. 9ără 9rică. M-a re9u@at de două ori. 9urie i 9ru5trare. :n 5u<con tient. 9ără repro uri. Mai t. 9ără Au5ti9icări. $a$a 5e poate de5curca 9oarte <ine. Bine.. !tunci a$ reali@at că $a$a 5e 5i$ţea <ine :nainte ca eu 5ă apar.

:$i nedreptăţe5c copiii. puterea. -oate repre@entau con9ir$area $ea ca „valoare?.? „Sunt $ode5t $ dar 5unt orgolio5. $. 5ă $ă iu<e5c a a cu$ 5unt $ cu toate u$<rele $ele $ i !cu$. le-a$ con tienti@at. [ie. dau totul celorlalţi $ dar a$inte5c a5ta :n 9iecare $o$ent.rcit.nc :n 5u9letul $eu.ndrie. „Eu 5unt cin5tit $ dar 5unt invidio5 pentru ceea ce au acu$ulat ceilalţi. &u $i-a plăcut ceea ce a$ gă5itI Mai $ult ca 5igur. E5te $o$entul iertării $ pentru $ine. nu le dau la 9el i 5pun prea de5 cuvinte care :i dor.. pentru că nu a$ pri$it :n copilărie con9ir$area din partea $a$ei1 „!i notele a5tea pentru că tata i $a$a 5unt ce 5unt?. $a$ă.? P. doar 5ă le eli<ere@. -ot Eu 5unt. <anii.ceea ce 9ac. vanito5. tru9a .nde5c ceilalţi. „Eu $ă 5acri9ic $ dar a$ 9ăcut-o pentru că . :ţi cer iertare pentru toate i te iert pentru toate. nu 5unt laco$ $ dar 5unt @g. 5ă 9iu recuno5cătoare pentru <ogăţia de 5en@aţii i e$oţii. pe care le-a$ a5cun5 ca 5ă $ă 5i$t con9orta<il cu $ine. -re<uie 5ă accept că 5unt tot Eu. #ar !devărul e5te că 5unt tot Eu acolo $ Eu. !5tă@i a$ $er5 ad.ndul ace5ta :n $inte.ndru. cu toate 5enti$entele $ele. Mulţu$e5c $ultP 20. !cu$ le-a$ recuno5cut.2011 „Fn realitate.? „Eu nu 5unt $ateriali5t.a a tre<uieW i pentru că nu vreau 5ă $ă 161 .? M-a$ tre@it cu g.. tigată?. Ma$a doar te-a aAutat 5ă le parcurgi $ai u or. „lupta c. #e a5ta $i-a$ dorit con9ir$area re@ultatelor. $. nu a$ alergat după avere. ci doar ceea ce vreau eu.? „Sunt corect $ dar 9ără 5ă vreau.nă i controlul a5upra celorlalţi e5te o 9or$ă de $ani9e5tare a dorinţei de putere. le-a$ $ărunţit <ucată cu <ucată.0*. Ei toate ace5tea. !tunci a$ :nţele5 că era adevărat. lecţiile pe care le-ai pu5 :n 5ea$a $a$ei au 9o5t ale -ale.nd au apărut la 5upra9aţă pentru eli<erare. tru9ie i orgoliu $ nu $ă intere5ea@ă ce 5i$t i ce g. le-a$ o<5ervat. pentru noi. c. ca 5ă văd. cu toate ace5te u$<re. pentru tine.? „Eu 5unt <un. 5ă $ă iert i 5-o iert cu adevărat pe $a$a.

-ot $a$a $i-a de$on5trat c.nei 5enini. Pentru $ine. doar că per5onalitatea din acea5tă lu$e i con tientul 5unt $ai aproape de altă di$en5iune. :n @ona creierului. D. :n ti$p ce eu :i veri9ica$ lucrurile. 9ără 5ă vrea. $a$a a 9o5t 5ănătoa5ă c.Audece ceilalţi. că nu 5unt iu<ită. M-a :nvăţat că. tre<uie 5ă poţi con tienti@a cu$ 9uncţionea@ă =nitatea. Su<con tientul tia că $a$a a luat. 9ru$o i. Pentru $ine.neţea 5coate la 5upra9aţă toate lecţiile ne9inali@ate :n acea5tă viaţă. Don tientul : i are 5ediul. totul e5te iu<ire ver5u5 tea$ă. adică :n 162 .? „!$ 9ăcut totul pentru tine $ dar nu ţi-a$ lă5at li<ertatea de a alege.? #e 9apt. la 9el ca i cu ceilalţi.nd con tientul nu $ai ţine $inte. 9ără 5ă 5pun ni$ic. dar ace5t lucru nu e5te 5u9icient pentru con tienti@area Vindecării Geconective i nici pentru „Fnălţare?. oa$enii 5unt a a cu$ :i ve@i cu oc8ii $inţii.nare. !d.Fnălţării?. c8iar i atunci c. $ici lucruri care nu-i aparţineau i :nţelegea că tre<uie 5ă 9olo5ea5că cuv. nu poţi 5ă proiecte@i pe $arele ecran al creierului. ţi-a$ i$pu5 părerile $ele. D.nd a$ intrat :n Aocul celorlalţi i a$ vă@ut-o <olnavă de „!l@8ei$er?. Mi-a$ a$intit i$aginea unor <ătr. :n ca@ul Vindecării Geconective i al .nd con tientul nu 9uncţionea@ă corect. Fn a$<ele ca@uri. $i-a 5pu5 $a$a.nde ti cu ini$a..t de $ulte $-a :nvăţat i $i-a arătat $a$a. a$ regă5it tea$a că nu 5unt 5u9icient de <ună. Mi-a de$on5trat că au@i$ i vede$ la ceilalţi ceea ce e5te :n 5u<con tientul no5tru. Fn acea @i. $a$a $i-a arătat că egoi5$ul $eu 5e poate $ani9e5ta i prin1 „Eu vreau 5ă-ţi 9ac <ine?. care 5e 5ting u or.t ti$p a$ con5iderat-o a a. Su<con tientul e5te pre@ent. :n realitatea ta. că nu 5unt acceptată de către ceilalţi.ntul „8oţ?. intact. „Mă 9aci 8oţ?. a a cu$ 5u9li :ntr-o lu$. !cu$ văd c. ceea ce g. Mi-a arătat că <ătr. „!l@8ei$er? nu $ai e5te o <oală. $a$a a :nceput 5ă 5e co$porte cu $ine. cu$va.t de i$portant e5te con tientul. Ei a$ :nţele5 că ei au trecut cu <ine prin propriile lor lecţii.nc :n $ine.

#eoarece con tientul e5te $ai aproape de di$en5iunea 5u<con tientului. de-a$ tran5pirat. ceea ce un o$ o<i nuit 5i$te cu oc8ii :nc8i i. a$intirile trecutului 5unt 9oarte pre@ente. ti$pul i 5paţiul 5unt nece5are pentru parcurgerea. 5ă 9acă alt9el. pentru $a$a1 Kiua :.. prin Ci<erul !r<itru. $i-a 5pu51 „-u e ti Fngerul $eu pă@itor. S-ar putea ca te$a $a$ei 5ă 9ie.n5.n5ei i nu $-a putut vedea. „Ma$a. un <olnav de „!l@8ei$er? percepe av. ! 5tat $ereu cu oc8ii de5c8i i i a vor<it cu $ine. iar 5u<con tientul aparţine 59erelor 5uperioare de con tienţăI !5ta ar :n5e$na că orice co$andă de re5tructurare venea. !$ revă@ut cu oc8ii $inţii. !devărul 5i$ţit. pentru că Ei au ale5 i Ci<erul !r<itru 5-a $ani9e5tat. El nu dore te evoluţia. Su9letul a ale5. Bolnavii de „!l@8ei$er? nu 5e vindecă.t ti$p a$ 9o5t :n 5patele d. edinţele de Vindecare Geconectivă. 5i$ţea$ cu$ $ă de5co$punea$ i $ă reco$punea$ la loc. a pl. :n continuare. dar nu con tienti@ea@ă unde aAunge i uită 9oarte u or 5au nu recunoa te. 9uncţie de a9inităţile core5pun@ătoare. iar trecutul i viitorul nu 5unt te$e i$portante. dar a5ta pre5upune că $a$a putea 5ă 5e vindece. Su9letul re5pectiv e5te :ntre două lu$i.nd oc8ii de5c8i i i vor<ind cu tine. Kiua a :: a. iar $o$entul „!cu$? e"i5tă 9ără a 9i con tienti@at. totul 5e petrece inver5. GeconectareaI Sau poate că $a$a reu e te 5ă 5e vindece prin noua $etodă de vindecareI -re<uie 5ă :ncerc. Etii.? „!ltcevaI? „!$ 5i$ţit cu$ $-a$ :ncăl@it pe interior. D.n5ei.nd a$ venit :n 9aţa d. Eternitatea nu e5te acceptată ca i con tienti@are.? Ei ca 5ă :nţeleagă cu aAutorul $inţii o$ene ti ceea ce a 5i$ţit. de 9apt. D. din „e"teriorul? no5truI Bine. ai 5i$ţit cevaI? „#a.. $-a :ntre<at dacă pot 163 .lu$ea $aterială. dacă 5u<con tientul nu ar 9i ale5. Fn ca@ul „Fnălţării?. i-a 9ăcut 5e$nul crucii.nă acu$. p. a e"perienţelor ale5e. -u e ti :n !cu$ i !ici. 5-a rugat. $i 5-a luat o greutate de pe Su9let?. Si$te.

nd edinţa era aproape gata. Parcă plutea$ i a$ aAun5 undeva unde nu cuno tea$ ni$ic $ te căuta$. $a$a care are o altă lu$e i un alt !devăr.? Ei $a$a $i-a arătat cerul. pe care 5e vedeau norii al<i. Fţi $ulţu$e5c i te iu<e5c. trec.? „Era vreo culoareI? „&u. Mulţu$e5c pentru 164 . Ei cinci $inute dacă 5taţi.. pără5irii. Su9letul a ale5. !re o g. dar nu te gă5ea$ $ nu era ni$eni acolo. %-a$ ră5pun5 că da.? =lti$a lecţie pe care $i-o arată $a$a e5te cea a :n5ingurării. 9ără ni$ic :n 5c8i$<. Ei accept. „!. 5taţi cu Su9letul.? „Ma$a.. !5ta tre<uie 5ă :nvăţ 5ă 9olo5e5c. li$<aAul iu<irii $ 9ără e9ort.. dar nu con tienti@ea@ă că a aAun5 „!ca5ă?.nd prin $ulte lecţii grele :n locul no5tru.? „&u-i ni$ic.t de departe.. un Su9let $are. Era ca a9ară. care a ale5 5ă ne u ure@e calea. Fn 9ond.nd realitatea a a cu$ e5te $ $a$a care tre<uie 5ă 9ie acolo. Ma$a e5te :ntre două lu$i (acea5ta i cea a adevăratului „Eu?'. ! ador$it <ru5c i 5-a tre@it c.. că de 9apt a 9o5t o norocoa5ă 5ă călătorea5că at. dar alegerea 5-a produ5 $ nu 5e dore te acceptarea =nităţii i pără5irea dualităţii. pentru a 9i :ngriAită $ai <ine. lip5ei de iu<ire. iar eu uita5e$ 5ă $ă concentre@ pe ceea ce 9ăcea$. $a$a acu$ doar 5i$te. Ei acu$ tot iu<irea e5te c8eia. $a$ă. pentru că 5u<con tientul recunoa te 9recvenţa iu<irii 9oarte u or. #ar $a$a poate 5ă treacă :n dualitatea „&oului Pă$. dar a$ ador$it. aparatele 5unt la purtător. 5ă nu treacă la =nitate $ condiţia trecerii 9iind con tienti@area. „#uceţi-$ă aca5ă la Gădăuţi. Kiua a ::: a.? „Du$ era acolo. nu era. dar parcă 5i$ţea$ pre@enţa cuiva din 9a$ilie.. doar iu<ire necondiţionată.ndire $agică. !cu$ 5unt pregătită 5ă-i $ulţu$e5c $a$ei. totul e5te 9ire5c. Steluţa. $a$a care a avut li<ertatea 5ă aleagă i a ale5..5ă iau „aparatele a5tea aca5ă?.. tri5teţii. $a$aI? „Multă lini te. 9ără 5-o 5perie. !5e$enea copiilor. &oi doar tre<uia 5ă :nvăţă$ din ele i a5ta a$ 9ăcut. aici eraiI &u tiu ce $i-ai 9ăcut. a5ta :n5ea$nă că o 5ă te pute$ vi@ita $ult $ai rar. u$ilinţei.nt?. :ncă. 5i$te $agic.

-otul e5te per9ect i nu tre<uie 5c8i$<at ni$ic.2011 165 .0(.. 5ora $ea poate 5ă aleagă o altă cale $ $a$a are lecţii di9erite pentru 9iecare dintre noi două. 9ru5trare i 9urie... Ei dacă eu a$ :nţele5 că nu pot 9ace $ai $ult pentru $a$a. !$intirea că $i-a$ gă5it $a$a 5edată i :nc8i5ă. a$ vă@ut pe cer o Cu$ină al<-5trălucitoare. !$ :ncercat 5-o 9otogra9ie@. iar pe tata legat de pat..t 5ă de5c8id u a unei po5i<ile cola<orări.te ai 9ăcut pentru noi i pentru tot ce $i-ai arătat. pentru eli<erare. Ei tot ti$pul a$ 9o5t 5ingură.nd tata a 9o5t <olnav. cu cei de la „Doral Dlu<?. 0. &-a ră$a5 aproape ni$ic din ceea ce era. ci la 5ora Mea. 0+. S-a di5tru5 totul. care $i-a dat 9otogra9iile i $-a aAutat 5ă văd at.n5a $i-a lu$inat g.. Ei undeva. le pot eli<era i pe ele. M-a$ uitat atent la „re5turile? de 5enti$ente..2011 M-a$ 8otăr.t de $ulte. deo5e<it de puternică.0(. #i5cuţia cu d. Mulţu$e5c doa$nei de la parter.2011 Fn ti$p ce venea$ cu trenul de la Bacău 5pre Bucure ti..0(.ne doar :n griAa $ea. tea$a că $a$a ră$.? Vinovăţia că n-a$ putut 9ace $ai $ult pentru părinţii $ei. 2010. :n 5pitalele noa5tre din anul de graţie. „!$ 9ăcut 5ingură curăţenie la Gădăuţi. Prea $ulte invitaţii neonorate de către $ine i $ultă in5i5tenţă din partea lor. atunci c. dar n-a$ reu it.. -e iert i te rog 5ă $ă ierţi...ndurile i 5enti$entele. !cu$ că le-a$ con tienti@at i acceptat. :n 5pate de tot. 02. #in nou.c.. D8eia pentru li<ertatea $a$ei nu e5te la Mine. ! a a$ vă@ut că tea$a era :n5oţită de 9urie i 9ru5trare. aAun5e la 5upra9aţă. Etiu că va gă5i puterea 5-o 9olo5ea5că. care a di5părut i$ediat.

De 5e :nt.t ace5tea 5ă nu 5e agrave@e. 10.$plat ieri. pentru 166 . 0). ale căror 5c. :n privinţa relaţiilor cu părinţii. adică in9or$aţie i energie.0(.ndurile &oa5tre creea@ă c. prin repetare. au 9o5t u or de o<5ervat.i noi. care alt9el 5e repetă :n $od auto$at. e5te doar ceea ce tre<uia 5ă 9ie.2011 Stau pe e@longul din <alcon i prive5c cerul de un al<a5tru a@uriu. inclu5iv cei care vin 5pre Mine. Pacientul $eu era propria $ea „oglindă?. cerul devine ni5ip de Cu$ină 5trălucitoare. cu care pute$ in9luenţa tot ce e5te :n Aurul &o5tru. Ei $ai ale5. Dă in9luenţa e5te $ai puternică din5pre 9recvenţa 5uperioară i că tre<uie 5ă redeveni$ con tienţi :n Pre@ent. vi<raţia corpului pacientului :n ti$pul edinţei de Vindecare Geconectivă. doar ca 5ă aud eu. dacă vre$ 5ă 5c8i$<ă$ g. a5t9el :nc. că practicianul de Geconectare doar de5c8ide u a ca$erei :n care 5e a9lă 5ei9ul cu ci9ru.rtit :n cerc?.ndurile.2011 !5tă@i.ndit Eu. a$ trăit con9ir$area că pacienţii no tri 5unt pro<le$ele noa5tre nere@olvate i că tre<uie 5ă ne „vindecă$? :nt.0(. %rina 9ăcu5e cercul la care $-a$ g. #ar n-a$ $ai gă5it piaţa. Spunea$ altuia ce 5ă 9acă. cu Aocuri de arti9icii. iar „la5erele? care ie5 prin degetele i pal$ele Mele.!$ vă@ut. Fnţeleg că Eu 5unt -ot Deea De Sunt.$p.0(. #intr-o dată.. 0(. !$ vrut 5ă-$i cu$păr ni te 9ructe..2011 Sunt :n 9aţa calculatorului i cite5c ceea ce $i-a 5cri5 %rina1 „&u tiu ce 5-a :nt.ntei 5e :$pră tie :n toate direcţiile. :n perioada aceeaP #in nou con9ir$ări i lecţii pentru Mine. M-a$ :nv. rotitoare. pentru pri$a dată. Don9ir$area 9aptului că toate g.$plă $ai departe. după ce ne-a$ de5părţit. -oată Cu$ea Mea i tot !devărul Meu 5unt doar Eu.

iar %u<irea e5te „liantul?.0(. !poi o durere :n 5pate.r it.. :nainte de culcare. „De 167 . nu aveau e5enţă. Mi-a$ privit gle@nele. :n valuri. P. ceea ce :n5ea$nă că Su9letul 5e „tre@e te?.teva @ile 5unt u$9late i le 5i$t ciudat. a$ avut 5en@aţia că un 9el de lanternă i$en5ă e5te :ndreptată de 5u5 5pre $ine i totul a devenit al<-a@uriu. ca un val de energie care vine 5pre $ine. Geconectarea gră<e te e"tinderea Don tiinţei.cel venit 5pre Geconectare. :n @ona gle@nelor. Picioarele. -re<uie 5ă ai :ncredere i 5ă :nţelegi că #ivinitatea nu poate „9uncţiona? dec.nă i pielea e5te $ai 9ină.t -rinitatea Spirit-Su9let-Dorp redevine :n =nitate. cu iri@ări de cle tar. cu nuanţe care 5e 5c8i$<au continuu. %ndi9erent c. a5t9el :nc.rtă :n Aurul $eu. !poi.na 5t. D8aHrele ur$ea@ă 5ă 5e uni9ice :n corporalitatea &oa5tră. Ce vedea$ doar conturul. totul a căpătat o culoare al<a5tră. -răia$ o 5en@aţie de valuri $i cătoare. 1).ngă. #e c. dar $-a 9ăcut 5ă-l :nc8id. M-a$ 8otăr.. $ai 5u<ţire. Zilele ace5tea $i-a 9o5t cald. tot 9ără e5enţă. pe care o purtă$ a5cun5ă :n &oi i care produce Miracolul Geconectării. doar intenţia contea@ă. a$ tu it puţin i a$ 9o5t răgu ită. energia de „5orginte divină?.ngăcie are practicianul :n ceea ce prive te Geconectarea. 5ă vină 5pre $ine. ca de :nceput de noapte.tă 5t.. !$ 5i$ţit o apă5are :n @ona 9runţii. !u 9o5t i c.t 5ă $ă culc. !poi. Ca :nceput au 9o5t doar vi5e.teva :nţepături :n @ona ini$ii i :n $.2011 &oaptea trecută. -ot 9elul de 9iguri geo$etrice au :nceput 5ă 5e :nv. de eli<erare 9aţă de trecut. Era o 5en@aţie nouă. 5i$ţea$ cu$ pal$ele $ele trepidau :n rit$ul ventilatorului. Spre 59. era o nuanţă de al<a5tru cati9elat. 5e con tienti@ea@ă pe Sine i :ncepe 5ă „crea5că?. F$i 5i$ţea$ coa5tele ca i cu$ ar 9i devenit dintr-o dată $ai $oi..t la 5tandarde de per9ecţiune. au :nceput „5ă dea? căldură pe interior. !l<a5trul 5e $i ca :n 5u5. Fntr-un 9inal. :n Aurul $eu au apărut ni te ovaluri rotitoare. vii i reale.

#i$ineaţa $i-a$ privit gle@nele.? Mi 5-a 9ăcut 9rig i a$ vrut 5ă $ă :nvele5c. !$ a5i5tat i la $o$entul :n care :i 8rănea.. !cu$ 5unt :ntr-o perioadă de cal$. Pentru $ine.2011 !5tă@i. de „lini tire i li$pe@ire a apelor Su9letului Meu?. !$ de5coperit un Aoc nou.. iar eu a$ putut 5ă-$i anali@e@ 5enti$entele din ti$pul e"perienţei trăite. care-$i place.teva $inute. un g. pentru Mine. pe care tre<uie 5ă-l pă5tră$ pentru totdeauna :n &oi. #oar 5ă $ă <ucur de #arul de Viaţă pe care l-a$ pri$it i pe care nu tre<uie 5ă-l iro5i$ nici $ăcar o clipă.$<etul i inocenţa Su9letului de copil. din nou.. Etiu că a$ ter$inat de 5cri5 ceea ce tre<uia. pentru cei care 5unt pe aceea i cale.nd $i-a optit :n Mine1 „S-a activat MerHa<a.. Magia 5-a 5tin5 i totul a revenit la nor$al. Să $ă <ucur de 9iecare clipă pe care o trăie5c. iar durerea de cap. a$ vă@ut trei răţu te 5ăl<atice pe apă. F& C>D #E EP%C>V 168 . $ult $ai u oară ca de o<icei. $a$a-gugu tiuc $i-a dat voie 5ă-i văd. cu care $-a$ tre@it. a trecut :n c. D.nd 5ă 9ac. Ei a5ta a$ de g. !cu$ pot 5ă văd că toate 5unt Cu$ină. 1'. #upă-a$ia@ă a$ 9o5t la cur5ul de $a5aA i. $i-a$ 5pu5. dar n-a$ regă5it tea$a.. noii pui ori. #ar a5tă@i e5te i ulti$a @i de Burnal.. o perioadă :n care pot 5ă $ă <ucur de ulti$a repri@ă din vec8iul Boc.. D8iar i un capac de pla5tic poate deveni.. Aucărie :n Cu$ină. -oată @iua $-a$ 5i$ţit cu$va „i$aterială?. Fncă $ai 5i$t puţină nelini te. prin !utovindecare. pentru pri$a dată.0(.9ru$o5 e5te?. toate 5unt cu trei.t de aproape. E5te drăguţ 5ă-i pot vedea at. Du @. Ei atunci. &u $ai 5unt u$9late.nd a$ 9ăcut a5ta.

E5te lu$ea care te or<e te. ca 5ă nu ve@i adevărul.nd a$ :nceput dru$ul 5pre 5c8i$<are. Dă Mintea e5te un c. !$ căutat ră5pun5uri pentru :ntre<ările $ele. prin care con tiinţa. pipăitul.nd la cele de pri5o5 pentru $o$entul no5tru. !5ta pre5upune că tre<uie 5ă :nvăţă$ 5ă trie$ ceea ce ne e5te 9olo5itor :n proce5ul no5tru de evoluţie. !titudinea i de@voltarea 5pirituală ne $odi9ică !#&-ul. o 5i$ţi. iar c8eia ace5tui Miracol e5te propria noa5tră Don tiinţă. Sunte$ prin i :ntr-o ga$ă de 9recvenţe L:ntr-o ilu@ieM.ndirea i 5enti$entele e"peri$entea@ă 5pectrul de 9recvenţe din lu$ea 9i@ică. Cn 6ilmul $3atri8'/ !$ a9lat că lu$ea 9i@ică :nconAurătoare e5te doar o $ică parte a unei in9inităţi $ultidi$en5ionale.lnit o 5u$edenie de >a$eni deo5e<iţi. dar nu 5e regă5e te :n planul 9i@ic. :n !cu$ i !ici. Da 5ă aAunge$ 5ă le percepe$. cu 9iecare g. renunţ. !cu$ tiu că 5ingura c8eie pentru Fnălţarea 5pre o altă di$en5iune e5te 5tarea de Don tiinţă.ta iu<ire. tre<uie 5ă ne acordă$ 5i$ţurile noa5tre 9i@ice la un nou „po5t de radio?.Fn toate ace5te luni de c. g. că E$oţiile 5unt un alt c. Dă e5te $o$entul contopirii dintre corpul no5tru 9i@ic i corpul no5tru de 9recvenţă 5uperioară. -oate vin acu$ :n $od natural. Matricea e pretutindeni $ ne :nconAoară. a$ :nt. care de 9apt nu repre@intă dec. au@ul. a$ cre5cut 9ru$o5. denu$ite c8aHre. o ve@i. pe care o pot acce5a 5i$ţurile noa5tre 9i@ice Lvederea. care !cu$ :ncep 5ă 5e uni9ice. $iro5ul. #ar a5ta nu :n5ea$nă că :n Aurul no5tru nu e"i5tă celelalte 9recvenţe/den5ităţi ale Dreaţiei %n9inite. care re9lectă ceea ce 5unte$.$p energetic. gu5tulM. a$ citit i a$ ur$at $ulte cur5uri care $i-au lu$inat :nţelegerea iniţială. iar ace5te niveluri di9erite ale 0iinţei 5unt conectate printr-o 5erie de vorte"uri de energie. Etiu că Entitatea o$enea5că e5te $ai $ult dec.? -3or%heus.nd i 5enti$ent trăit. care 9uncţionea@ă prin creier.$p energetic. cărora le $ulţu$e5c din Su9let pentru tot ceea ce $i-au dăruit cu at.t „co5tu$ul no5tru 5paţial genetic?. 9ără niciun 169 .lu$eW $ trăi$ :ntr-o ga$ă de 9recvenţe.t un corp 9i@ic. „Drede$ că trăi$ :ntr-o .

!$ a9lat că ->-=C e5te doar %u<ire. care tie că nu e5te 5ingurul.$p de Don tiinţă. pentru că i-a$ perceput Măreţia $ la :nceput :n e"teriorul Meu. :n $od natural. &oi 5unte$ -oţi =&=C. din care 9ace$ parte.t Eternitatea. :n Cu$ină.t energie vi<ratorie. Marea %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. ca 0iinţă o$nipre@entă.e9ort din partea noa5tră. Deea ce pot 5ă 5pun cu certitudine e5te că ace5te e"perienţe $-au 5c8i$<at radical. %n9initul i Singurătatea :n -otalitatea %u<irii. 5ă 5i$t că aparţin unui D. că propriul $eu corp nu e5te altceva dec. doar puncte de Cu$ină. &oi. &oi ne 5c8i$<ă$. pentru că Pă$. !$ :nţele5 că tre<uie 5ă pă5tre@i :ntotdeauna 5$erenia punctului de Cu$ină. 5ă 5i$t că 5unt parte dintr-o 0iinţă Eternă de %nteligenţă i Don tiinţă =niver5ală. că !cu$ cred :n #ivinitate. Dă &oi 5unte$ Dei prin care Marea 0iinţă e"peri$entea@ă i cre te. 0iţi convin i că noua 5tare de Don tiinţă va 9i $enţinută din ce :n ce $ai u or. Ei a5t9el. ne creă$ propria noa5tră Don tiinţă i nu $ai 5unte$ niciodată 5inguri :n evoluţia noa5tră. !$ 9o5t Cu$ină i %u<ire. Pentru că &oi toţi ave$ Don tiinţa 0iinţei i Ea e5te unică i o$nipre@entă. -re<uie doar 5ă :nvăţă$ din 5eninătatea cu care o$ida devine 9luture i 5ă per$ite$ ca 5c8i$<area 5ă ai<ă loc. adică ceea ce 9i@icienii nu$e5c $unde staţionare'X.ntul 5e 5c8i$<ă. Eu a$ avut <ucuria 5ă trăie5c Miracolul ace5ta :ntr-o e"perienţă per5onală. prin con tienti@area adevăratei noa5tre e5enţe i că 5unte$ ceea ce religia nu$e te „Cu$ină din Cu$ină?. Ei că =&=C a :nvăţat 5ă. e5te doar %u<ire. 170 . #ureroa5e pot 9i doar re@i5tenţa i 5trăduinţa noa5tră de a accelera proce5ul de evoluţie. cu o vite@ă e"traordinară. 5unte$ doar %u<ire. nu proce5ul de evoluţie :n 5ine. Să e"peri$ente@e i 5ă crea5că prin propriile 5ale e"perienţe. apoi :n interiorul Meu i :n 9inal. din care 9ac i Eu parte. Etiu că &oi cei &evă@uţi nu cunoa te$ dec. :n e5enţa noa5tră nevă@ută.i dăruia5că Viaţă. că ne re:ntoarce$ :ntr-o =nitate per9ectă. ci că 9ace parte din Marea 0iinţă de Cu$ină i că toţi i toate 5unt ca i el.

5ă nu credeţi dec. că ni$eni nu ne poate in9luenţa 5au 5c8i$<a Planul no5tru per5onal. :nţeleg. care o9eră c8eia voa5tră 5pre evoluţie.ntată. :n Cu$ină i %u<ire.nd că totul e5te doar un Boc Magic. cu 9iecare g. pe care &oi.t ceea ce trăiţi :n e"perienţele voa5tre per5onale. ace5ta e5te !devărul Meu. Ei a5t9el.nd 9recvenţa %u<irii. !cu$ ti$ că Cu$ina i %u<irea 5unt cele care le cuprind pe toate i :n care.$ple. #ar tre<uie 5ă porniţi din interiorul vo5tru. vă invit 5ă citiţi !devărul Meu. a a cu$ e5te de 9apt. !$ :nvăţat că &oi ne cre)m propria noa5tră realitate. 0iinţa Fn5ă i :nvaţă i cre te.incon tient. trăiri. Pe parcur5ul evoluţiei $ele. ca 5ă parcurge$ dru$ul no5tru :ntru con tienti@are. prin acceptarea $odului de tea$ă. poate voi a9la o altă 9aţetă a Marelui !devăr. !ce5ta e5te Marele !devăr pe care l-a$ a9lat :n !cu$ i !ici. #ar pe cei care vă a9laţi pe acea5tă cale. !cu$ i !ici.$plă :n $o$entul :n care tre<uie 5ă 5e :nt. că pute$ :ncetini proce5ul no5tru de evoluţie.nt o planetă cu adevărat <inecuv.nt ro5tit. pentru a ră$. Ei a$ $ai a9lat că. ! a veţi reali@a că Marele !devăr cuprinde :n El o in9initate de !devăruri Per5onale. $ai ale5. Dreaţi-vă propriul !devăr i trăiţi-l. -re<uie doar 5ă căpătă$ :nţelepciunea de a accepta ace5t lucru i 5ă :ncercă$ 5ă 9ace$ din Pă$. 5ă vă alegeţi doar ceea ce re@onea@ă cu Voi i.ntul 5e va 5c8i$<a $ai repede.ne con tient de ceea ce 5unt. că tot ce 9ace$ e5te doar a a cu$ tre<uie 5ă 9ie i că toate 5e :nt. de data acea5ta con tient. #ar. cu 9iecare 5enti$ent trăit. 5enti$ente. e$oţii. iar !cu$ ne re:ntoarce$. Sc8i$<aţi-vă Voi i Pă$. Dă a$ pri$it un Mare #ar de Viaţă. tre<uie 5ă-$i pă5tre@ calitatea de ><5ervator. totul 5e tope te. :nvăţă$ i evoluă$. cu o $ultitudine de e"perienţe. :l Aucă$. ca parte a Marii 0iinţe.nd 5au cuv. de care tre<uie 5ă $ă <ucur clipă de clipă. care nu 5e $ai potrive te cu ceea ce 5unte$ i că nu ave$ nevoie de alţi Mae tri. Don tienti@aţi că energia e5te doar 171 . &oi cei !devăraţi ne 5unte$ su6icienţi. &e-a$ :$<ogăţit cunoa terea. pără5ind $odul de tea$ă :n care aţi 9o5t :nvăţaţi 5ă 9uncţionaţi i aleg.

una 5ingură $ nu e5te „<ună? 5au „rea?. con9iguraţia de unde devine 5ta<ilă ca 9or$ă. &!M!S-E. Dă vă recreaţi cu 9iecare $o$ent. =nde 5taţionare 5e creea@ă. Propag. :n repau5. Fnţelegeţi că 5unteţi doar ceea ce con tienti@aţi că 5unteţi. D. !nu$ite puncte 5unt practic.nd 5e atinge o anu$ită 9recvenţă. vă redaţi li<ertatea. ! doua caracteri5tică 5e re9eră la $odul de reparti@are a punctelor de a$plitudine.lne5c cu undele ce continuă 5ă vină din5pre capătul li<er al cor@ii. Se pot produce unde 5taţionare :n $od 5i$plu. pentru că voi puteţi 5-o 9aceţi.ndu-5e de-a lungul ei. Fn acea5tă 5ituaţie 5unt o<5erva<ile cele două caracteri5tici ale undelor 5taţionare. D8eia e"i5tă :n u a cu tii de aur. nici „vec8e? 5au „nouă?. pe care voi v-aţi ale5-o. Se provoacă vi<raţii :n capătul li<er al cor@ii. cu aAutorul unei coarde ela5tice lungi. de e"e$plu. Pri$a caracteri5tică 5e re9eră la 9aptul că di9eritele 5eg$ente ale coardei vi<rea@ă conco$itent i nu unul după altul.? -$Realitatea 6inal)' M Balo#h BNla/ 172 . 5e propagă :n direcţie inver5ă i 5e :nt. Ei prin con tienti@are. altele vi<rea@ă Lo5cilea@ăM cu a$plitudine $a"i$ă. dar pe care nu aţi con tienti@at c-o aveţi. Voi 5unteţi pa@nicii propriei voa5tre c8ei. undele aAung :n punctul de re9racţie. dragii $eiP * Lnde staţionare4 „&u e5te vor<a de ceva 5tatic. pe coarda unei viori. Geali@aţi că nu tre<uie 5ă 9aceţi niciun e9ort ca 5ă cre teţi :ntru cunoa tere i cre teţi :n propriul vo5tru rit$. #oar per$iteţi ca ace5t Miracol 5ă 5e producă. !legeţi li<ertatea pe care aţi avut-o :ntotdeauna. Ei acu$ de5c8ideţi-vă aripile i @<uraţi. -re<uie doar 5ă vreţi 5-o 9olo5iţi. Ea doar e5te. dar Don tiinţa voa5tră vă per$ite 5-o acce5aţi alt9el. dacă :nvăţaţi 5ă 9uncţionaţi :n „!cu$ i !ici?.

173 .nă la ace5t nivel de con tienti@are. pentru tot ceea ce e"peri$ente@ 5au :nvăţ :n 9iecare $o$ent de !cu$ i !ici. care $-a aAutat 5ă aAung p. Mulţu$e5c propriului $eu Dreator. care $i-au 9o5t i-$i 5unt prieteni nevă@uţi 5au vă@uţi.CĂLĂTOR PE DRUMUL SPRE UN NOU PĂMÂNT DUPĂ ) LUN* DE CĂLĂTOR*E&&& P!V%&% PE&-G= DE% D!GE != !CES „F&_C[!GE!? Mulţu$e5c Dreatorului a -ot Deea De E5te pentru darul de Viaţă pe care $i l-a 9ăcut. Mulţu$e5c 9raţilor i 5urorilor :ntru con tienti@are.

M>-->1 „Duv. voit 5au nevoit. Fn5ea$nă regă5irea naturii du$neavoa5tră adevărate. E5te o 5tare de conectare la ceva inco$en5ura<il i inde5tructi<il. cu toate ace5tea. Mulţu$e5c tuturor celor care citiţi ace5te r. dar care. Mulţu$e5c tuturor celor care $-au aAutat ca acea5tă carte 5a vadă lu$ina tiparului. Ei dacă vă a teptaţi 5ă-$i 9i cre5cut aripi. 5ă $ă de$ateriali@e@ la dorinţă 5au 5ă văd toate lucrurile :ntr-o e"plo@ie de culori 174 . trăirea identităţii cu 0iinţa. vă depă e te cu $ult. !pare 9rica. %ncapacitatea de a 5i$ţi acea5tă conectare dă na tere ilu@iei 5eparării – 5eparare de propria per5oană i de lu$ea care vă :nconAoară. $-au aAutat 5ă-$i :nţeleg $ai <ine propria e"perienţă i 5ă 9inali@e@ partea de co$entarii din acea5tă carte.nt 5au unei alte lu$i necuno5cute. dincolo de nu$e i :n9ăţi are. -uturor. Mulţu$e5c tuturor celor care vă regă5iţi :n acea5tă carte.? EcAhart 0olle P!V%&% #E F&DEP=!u trecut pe5te * luni de c. con tient 5au incon tient. prin viu grai 5au cu cele 5cri5e. ca pe un 9rag$ent i@olat.ntul ailu$inareW evocă :ntr-un 9el ideea unei reali@ări 5uprao$ene ti.nduri i care aţi ale5 5ă $ergeţi $ai departe. !tunci vă percepeţi. vă $ulţu$e5c.nd a$ 5i$ţit că nu $ai tre<uie 5ă 5criu ni$ic :n Burnal. 5ă devin tran5parentă. iar con9lictul interior devine 5tarea nor$ală. 5unteţi :n e5enţă du$neavoa5tră. Mulţu$e5c tuturor celor care. la ceva care. 9ie că aparţin ace5tui Pă$. iar 5inele 9al5 vrea 5ă perpetue@e acea5tă idee3 dar acea5ta e5te pur i 5i$plu 5tarea noa5tră naturală.Mulţu$e5c tuturor celor care 9ac parte din 9a$ilia $ea de 5u9let.

-ot d. Bunica din partea $a$ei nu tia unde tre<uia 5ă 5e a e@e :n <i5erică.teva e"plicaţii de5pre $ine. intuitiv :n re@olvarea pro<le$elor. !$ coc8etat de5tul de $ult cu lu$ea a9acerilor. doar cu$ 5ă 9ac la loc ceea ce-a$ avut?. a$ ale5 5ă devin un inginer 9oarte prag$atic. Sunt la 9el ca i p. care au tiut 5ă treacă cu u urinţă pe5te toate e"perienţele i lecţiile pri$ite. c8iar dacă nu 9ăcea$ niciun e9ort pentru ace5t lucru. Bunica din partea $a$ei.nt.n5a $-a :nvăţat că relaţia cu #u$ne@eu e5te una aparte. 5ă $ă na5c :ntr-o 9a$ilie de 5u9lete puternice. „&iciodată nu $-a$ g. !$ 9o5t o norocoa5ă 5ă aleg. avea o conver5aţie de taină cu un prieten apropiat i drag. la trecerea din Bucovina :n Go$.5trălucitoare.r it.nă acu$. ţărancă cu <un 5i$ţ i cu doar două cla5e pri$are. capa<il 5ă 5c8i$<e cu u urinţă direcţia de $er5 :n viaţă i 9oarte atent la detalii. Mai t. de5tul de u or. 175 . pove5tindu-% ceea ce a 9ăcut pe5te @i i 5pun.r@iu. ><i nuită 5ă iau lucrurile a a cu$ 5unt i 5ă le re@olv p. tot ceea ce avea – pri$a dată. aceea i i totu i alta. Sunt datoare cu c. 5punea cu :nţelepciune <unica. :n 9or$a 5a cea $ai pură. Fn 9iecare @i o au@ea$ pe <unica cu$ 5tătea de vor<ă cu #u$ne@eu.ndu-% ceea ce dore te 5ă 9acă @iua ur$ătoare. de două ori.ndit la ceea ce a$ pierdut. a a că 5piritul practic a 9o5t 9oarte <ine de@voltat. dar :n 9iecare 5eară. tenace.n5a a$ :nvăţat că nu tre<uie 5ă trăie ti :n trecut. pentru a pierde apoi.nia i a doua oară. nici nu $ergea prea de5 pe acolo. ca aici pe Pă$. -oate ace5tea $-au aAutat 5ă pri$e5c e"perienţa prin care a$ trecut. i-a 9ăcut 5ingură o avere 9ru$u ică :nainte de cel de-al doilea ră@<oi $ondial. #og$ele credinţei vec8i i 9rica nu au reu it 5ă $ă in9luenţe@e prea $ult. #e la d.nă la 59.nd a 9o5t deportată pe Bărăgan. c. 5igur vă :n elaţi. :n 9a$ilia noa5tră i-a 9ăcut loc i 5-a 5i$ţit 9oarte con9orta<il $ateriali5$ul.

Spuneţi-i intuiţie/Sine #ivin. a$ :nvăţat 9ără tragere de ini$ă i n-a$ 9o5t niciodată adepta convin5ă a i5toriei.t de 5i$plă i că o parte nevă@ută din noi e5te eternă. c8i$iei i $ate$aticii cla5ice. &-a$ 5trălucit la :nvăţătură.ne te propria 5a lu$e. 9ără ca cineva 5ă-$i 9i 5pu5 a5ta. !$ 5i$ţit $ereu că le lip5e te a. cu$ vreţi. &ici cu religia nu 5tătea$ prea <ine. 9iind :n @ona de $iAloc a cla5a$entului. pe care o$enirea l-a pierdut :n ti$p. e"perienţe ale 0iinţei cu Ea :n5ă i. de i a$ 9o5t atra5ă de ace5te di5cipline c. pove tile au avut :ntotdeauna un 5. 0iinţa atotputernică i unică percepută de $ine e5te doar iu<ire. pentru că nu $-a$ :ndoit de propriile $ele e"perienţe – ele apăru5eră 9ără ca eu 5ă le pot in9luenţa prin cele citite.ceva? ca 5ă le pot :nvăţa u or.nd era$ copil. eternă. Medicina cla5ică nu $i-a 5t. &u citi5e$ ni$ic de5pre alte di$en5iuni. Delelalte 5unt doar 8i$ere. 9ără ca eu 5ă aloc prea $ult ti$p 5tudiului. 9i@icii. vă@ute 5au di5cutate. tiinţelor naturii. energii 5u<tile 5au lucrări alc8i$ice. pentru care ti$pul i 5paţiul nu e"i5tă.rnit 9oarte $ultă :ncredere i a$ 9o5t $ereu re@ervată 9aţă de ceea ce :n5ea$nă $edica$ente. a$ avut :ntotdeauna. Ei cu toate ace5tea. n-a$ călătorit cu nave 5uperlu$inice i nici nu a$ aAun5 :n te$ple 5au lu$i a5cun5e. &ici $ăcar 9il$ele S0 nu $ă duceau 5pre acela i adevăr.Da un parado". $i-a readu5 con tiinţa de 0iinţă unic). Pri$ele căutări i cărţi citite de5pre lu$ea nevă@ută au venit după ce e"perienţa $ea cu Geconectarea Per5onală a :nceput 5ă 9ie 9oarte puternică. Pentru $ine. iar iu<irea e5te 5ingura care 5tăp. de i uneori avea$ 5clipiri de inteligenţă. credinţa că realitatea nu e5te at. E"perienţa parcur5ă $-a condu5 la conclu@ia că nu e"i5tă nimic :n a9ara $ea. Fn e5enţa Sa. care 5ă 9ie :n e"teriorul $eu.$<ure de adevăr. Dre tin ortodo" nepracticant. Eu nu a$ vă@ut e"tratere tri care 5ă :ncerce 5ă $ă răpea5că i 5ă 9acă e"perienţe genetice. =n a$ănunt e"tre$ de i$portant. <inele i răul 5unt doar o ilu@ie. a$ 176 .

vindec. Dă toţi i toate 5unte$ celule vii.? Spunea$ :n Burnal că acu$ ace5ta e5te adevărul pentru $ine.5i$ţit că nu 5unt 5ingură. &u 5unte$ dec.t nouă. 177 . puternice i 5trălucitoare. prin e"peri$ent practic. pentru ca toţi 5ă aAunge$ :n 9inal la Singurul i Marele !devăr. Ei de aceea. 9ără 5ă $ă 5perii – cel puţin nu prea tare – i 5ă 5i$t nevoia 5ă-$i e"plic propriile trăiri. de o 9actură cu totul aparte. Voi tre<uie 5ă aveţi propriile e"perienţe i 5ă credeţi doar :n adevărul ace5tora. -oate e"perienţele $ele au 9o5t vii. dar că el 5e poate 5c8i$<a pe $ă5ura propriei $ele evoluţii.t e5te pregătit 5ă pri$ea5că.nd că 5unte$ 0iinţa. ! a a tre<uit 5ă 9ie ca 5ă-$i rea$inte5c propria $ea e5enţă.un ale5?.nd că 9iecare dintre noi pri$e te at!t c.nd rău. acce5i<ilă. Etia$ că ră5pun5urile pri$ite vor putea 9i :nţele5e u or i tran5pu5e :ntr-o 9or$ă 5i$plă. e"perienţele voa5tre nu tre<uie 5ă ur$e@e aceea i cale. -u doar tre<uie 5ă te <ucuri că dan5e@i :n Cu$ină i te 5cal@i :n %u<ire alături de ceilalţi. că 5unte$ 9raţi i 5urori i că 9ăc. 5ă crede$ cu tărie :n el i :n noi. :nţeleg. pentru că e5te un adevăr trăit per5onal. are propriul 5ău rit$. nu ne 9ace$ rău dec. doar că 9iecare dintre noi cre te :n propria 5a variantă.nd i orice ur$ă de :ndoială. Vă a$intiţi ce-a$ 5cri5 :n BurnalI „&u e5te niciun $erit de-al tău. Pentru că 9iecare dintre noi e5te o 0iinţă :ntregită doar :n cadrul !devăratei 0iinţe. la $o$entul lui de con tienti@are. care a venit :n $od 5pontan i 9ără căutări din partea $ea. ni$eni i ni$ic din a9ara noa5tră nu ne poate 9ace rău. &u e5te ni$eni a. #oar noi 5inguri. Du toate ace5tea. din acea5tă 0iinţă $ăreaţă. %rin propria noa5tră 9rică. Ei odată revelat propriul no5tru adevăr. !cu$ e5te ace5ta i cred :n el.t accept. doar un adevăr po5i<il :n $ultitudinea de adevăruri pro<a<ile. #ar e5te. ! venit $o$entul 5ă ne vindecă$ de 9rică. a a cu$ 5punea$.

Ve@i cu$ Bi5erica are puterea de a conda$na <olile $entale. Fncepi 5ă te 5i$ţi 5ingur i con9u@. 5i$t ini$a inundată de o iu<ire i$en5ă i toate devin 5acre. 9ricii. oa$enii 5unt doar ni te actori care : i Aoacă rolurile O D. c8iar i :n @ona 5pirituală. #intr-o dată. e"perienţele 5pirituale prin care a$ trecut. Fn acel $o$ent a apărut Burnalul. con9u@ie.ndul la tul<urările p5i8otice 5au di5ociative – 5c8i@o9renia. :nţeleg c. Fnţelegi controlul 5u<til.tea vieţi trecute. dintr-o dată grila $ea de valori 5-a 5c8i$<at.Ei totu i. per5onalitatea $ultiplă 5au c8iar 5pre con5ecinţele con5u$ului de droguriP Pentru că drogurile reu e5c 5ă 9acă un colap5 te$porar :n 9uncţionarea Ego-ului. cu$ $edicina tradiţională ignoră 5u9letul i ceilalţi te prive5c cu ne:ncredere. ve@i cu$ alţii :ţi conduc viaţa i 8otără5c :n locul tău. 5i$ţurile 9i@ice au atin5 cote $a"i$e. Mă regă5e5c ca un tot i 9ac parte din -otul. $odul elevat de inducere a ne:ncrederii. tu nu te $ai :ncadre@i :n vec8ile tipare tra5ate de către ceilalţi. a teptare. cu$ tiinţele e@oterice trăie5c :n trecut. care 5e practică :n 9iecare clipă.ndurile i pot controla ti$pul.t de $ult te duc ace5te 5tări cu g. 178 . paranoia.Marea ilu@ie?. tre@irea lui Zundalini ur$ată de de5c8iderea noilor c8aHre pentru di$en5iunile 5uperioare. 5unt etern i :$i revin :n $inte at.t de puternice au 9o5t ace5te trăiri. #acă :l recite5c. dar in5u9icient pentru ie irea din a. $i-au $odi9icat pentru un ti$p ec8ili<rul p5i8ic. :n5oţite de proce5ul de e"tindere a con tiinţei. Ei :n tot ace5t ti$p a$ navigat prin tea$ă. :ndoielii. Fn viaţa reală trăi$ prin inter$ediul unor 9iltre culturale <ine de9inite. pot citi g. 5i$ţi ace5t lucru ca pe o :ngrădire i :l re5pingi. lucrurile : i pierd $aterialitatea. 5piritualitatea 9iind unul dintre ace5tea. călătore5c prin lu$i paralele. dependenţei i neputinţei.

E5te $o$entul ca 0iinţa $ea p5i8ologică 5ă :nveţe de la inteligenţa $icuţelor celule.Eu-ri?. 5ă ră$. !$ ale5 ca Spiritul 5ă devină adevăratul g8id pentru Su9let i 5ă $ă tre@e5c din vec8iul vi5. -oate parte a propriului Ego i 9iecare cre@. le-a$ :nţele5 i acceptat. $-a :n5oţit per$anent ca o u$<ră.ne$ 5ă e"i5tă$ 5au 5ă :ncepe$ 5ă 9i$. 5ă-$i diriAe@e :n continuare viaţa 5au putea$ 5ă :ncep 5ă-i per$it !devăratei 0iinţe 5ă 9ie. că e5te vor<a de propria dorinţă de a tran5cende lupta din interiorul $eu.>$ #ivin?. Fn 9iecare o$ e"i5tă re5ur5ele devenirii ca . Ce-a$ recuno5cut rivalitatea i lupta. tigător. alt9el doar e"i5t. lă5. de@ordinea. !tunci a$ 5i$ţit 179 .!cu$?. -otu i. !vea$ de ale5 :ntre a ră$. :n care nu $ai cuno5c pe ni$eni i ni$ic.Fn toată acea5tă perioadă $-a$ luptat cu di9icultăţile din viaţa de @i cu @i. E5te vor<a doar de5pre Ci<erul !r<itru i de $o$entul a. %$pre5ia că ur$ea@ă <ru5c 5ă $ă tre@e5c :ntr-o altă lu$e.. cea dintre Su9let i Ego. la a doua edinţă de Geconectare Per5onală1 „!i tra5 lo@ul c. c. a$ reu it 5ă prive5c cu o<iectivitate :n ad.ncul propriei $ele 0iinţe i a$ recuno5cut o $ultitudine de a. care alcătuie5c propriul $eu corp i care au ale5.nd că e5te 5ingurul proprietar al per5onalităţii i al corpului $eu. depinde doar de noi 5ă alege$ cine ne g8idea@ă – Ego-ul 5au 0iinţa – i a5t9el. Pentru că doar a a pot i Eu 5ă 9iu. tre<uie 5ă de5coperiţi c8iar voi.ne a a.nd vor<ea$ de5pre a. cu $ult :nainte.Eul Superior?. pentru 9iecare dintre noi. :ncă o $ai 9ac. !cu$ i aici. dar a a a$ a9lat adevărata valoare a Ci<erului !r<itru. L!cu$ :nţelegeţi de ce a$ po$enit :n Burnal de5pre a. eu a$ ale5 5ă 9iu. 9ără 5ă-$i dau 5ea$a la :nceput. !$ :nţele5 a5t9el ce a vrut 5ă 5pună KaHov.Sinele #ivin?IM Ei a$ ale5 a doua variantă. Mi-a$ dat 5ea$a că tre<uie 5ă aleg. 5ă 9ie =nul. Ei care e5te di9erenţa dintre cele două 5tări.nd Ego-ul $eu. Steluţa?. c8iar dacă :l nu$e5c Sinele Superior 5au #ivin.

tu c8iar ai trăit ace5te lucruri?. iar Spiritul e5te aici. parcă 5i$ţea$ realitatea pentru pri$a oară. Fnvăţ per9ecţiunea :n noianul de a. Modul cu$ a 5pu5-o i 9elul :n care $-a privit. !$ avut dreptate. 5ă-$i e"plic toate trăirile. Mai a$ p. Pot 5ă-$i cree@ propria realitate.ca5a #o$nului?. -otul era nou. vedea$ prin oc8ii Su9letului. 180 . !$ trecut 5ingură prin ace5t proce5. la copilărie. tigător. lucrurile :ncep 5ă 5e a e@e. proa5păt. au interacţionat cu $ine. după o perioadă :n care a$ :ncercat 5ă :nţeleg acea5tă e"perienţă. oric. Partea 9ru$oa5ă e5te că nu te poţi plicti5i niciodată – ca 0iinţă tre@ită.că n-a$ pătrun5 adevăratul :nţele5 al ace5tor cuvinte. Su9letul $eu a ale5 acea5tă per5onalitate i ace5t corp pentru a 6i. cu $iro5 puternic i plin de viaţă. adole5cenţă 5au $aturitate. :n $ine. pipăia$. a 5pu5 5oţul $eu.<ine-rău? i a. „-e cuno5c de prea $ultă vre$e.nă $ă $aturi@e@ i pot avea 5tatutul de creator i co-creator con"tient – 5unt la :nceputul lecţiilor. o9erindu-$i un $ediu de 5iguranţă. „!cu$ a$ :nţele5 – e5te adevărul tău i tiu că e5te o e"perienţă reală?. Eu era$ aici. -re<uie doar 5ă aduc Cu$ina :n 9iecare colţi or a5cun5 al 0iinţei Mele. :n acela"i $o$ent.nd. Eu a$ devenit a.ndu-$ă i iu<indu-$ă.a a tre<uie 5ă 9ie?. ca 5ă tiu că dacă 5pui a5ta. Dorpul $eu a devenit cu adevărat a. Vă aduceţi a$inteI #upă Geconectarea Per5onală. dar $ai a$ $ulte de :nvăţat. accept.!ca5ă? pentru Su9let – pentru Mine. !5ta :n5ea$nă 5ă trăie ti a. dar a$ pri$it un aAutor ne5perat din partea celor apropiaţi. Per5onalitatea i corpul $eu 9i@ic au tra5 lo@ul c. Ei $ai ale5.nd i oriunde. pentru pri$a dată cu adevărat. te poţi re:ntoarce oric. !cu$. !u 9o5t cu $ine. Cntotdeauna a$ tiut ace5t lucru :n $od incon"tient. $iro5ea$.:ntru #o$nul? – 5ă alegi con"tient 5ă redevii parte din !devărata 0iinţă =niver5ală. !u@ea$. colorat. $-au 9ăcut 5ă :nţeleg că nu 5e re9erea la 5tarea $ea de 5ănătate. au cre@ut :n $ine.

:n viaţa reală. Pentru că aţi g8icit. 5ecuritate. &oi doar suntem :n acu$ i aici. !veţi li<ertatea de a 9i a. acea5ta e5te ceea ce tre<uie 5ă 9ace$1 5ă re:nvăţă$ 5ă 9i$. 9etiţa $ea cea $are. Fntr-o $i care per$anentă.ndu-ne propria noa5tră creaţie. 9ără 5ă uită$ că 5c8i$<area a :nceput cu pri$ii oa$eni care au :nvăţat că 5unt i continuă cu 9iecare nou venit :n a.Fnălţarea? :n5ea$nă 5ă ai deAa ră5pun5ul la :ntre<area1 „Dine 5unt euI? E5te doar alegerea voa5tră. pute$ trăi viaţa cu altă inten5itate. 5ă :ncepe$ 5ă con5trui$ . aici i acu$. :ntr-o variantă de nei$aginat pentru $intea o$enea5că – $ă pot $ultiplica la 181 . egalitate. $i-a 9o5t un prieten de nădeAde. nu plecă$ nicăieri i nici nu ne tre@i$ <ru5c :ntr-o altă lu$e. pe tot parcur5ul e"perienţei $ele. %ar !lina.0a$ilia =nităţii?.nd i a5u$.nt?. pute$ cre te i evolua. :ncrederea i acceptarea celor dragi $ie au 9ăcut $ai $ult dec. p5i8iatru 5au $edica$ente care :ncetine5c c8i$ia i ţin 5u9letul 5u< control.Fnălţarea? a :nceput i e5te un proce5 continuu – con tienti@. %u<irea. acu$ :nvăţ 5ă-$i inte#re& e"perienţa trăită.pro9e5ioni5t?. lu$ea e"terioară va ur$a e"e$plul no5tru. totul e5te acu$ i aici. a.t orice p5i8olog. &ici $ăcar c. ad$ini5trate :n $od a.. Spectacolul are loc acu$. totul a :nceput cu o e"plo@ie de Cu$ină a unui punct din vid care 5unt.nd 9ace$ 5altul. !veţi li<ertatea 5ă creaţi 9ără li$itări i 5ă rede5coperiţi adevărata <ucurie a vieţii.&oul Pă$. a. Fn 9ond. $e@ina 9a$iliei.$i-a 5pu5 !le"andra.Eu? :n orice variantă alea5ă 5au puteţi alege 5ă 9iţi Voi cei !devăraţi. alături de ei i 5ă nu $ă i@ole@ 5u< un clopot protector de 5ticlă. pornind de la noi :n ine. a$ ale5 5ă trăie5c printre oa$eni. Ei totu i. ave$ locul no5tru 9oarte <ine de9init :n cadrul 0iinţei. Ei pentru a5ta. :n 9iecare clipă. Du pa i ti$i@i. <ucurie. :n 5pitale reci i 9ără viaţă. -re<uie 5ă :ncepe$ cu noi – dacă creă$ :n vieţile noa5tre o lu$e de pace. 5ă ne cunoa te$ adevăratul no5tru potenţial.

E5te $o$entul 5ă ne a$inti$ că noi 5unte$ 5tăp. co$plet. ră$.nii Aocului. !$ :nceput 5ă con tienti@e@ că e"i5tă două lu$i paralele :n ace5t $o$ent1 lu$ea celorlalţi – 8aotică. 182 . a a cu$ 5unt ele. ! a că :nvăţ 5ă a$ ră<dare i a. Cini tea interioară. :n !devărata 0iinţă. iar ele 5e depărtea@ă u or i altele le iau locul. $ă dau un pa5 :napoi i le o<5erv cu atenţie.ne59.ndul că ne:n5e$natul punct de $ăreţie poartă :n el Eternitatea. eu a$ atin5 con tienti@area propriei $ele 0iinţe i a. -otul i &i$icul :n acela i $o$ent.n :n centrul $eu de lini te i ec8ili<ru. $ultiplic. !$ venit pe Pă$. alături de lu$ea $ea – :n care toate 5e re@olvă u or.ndu-5e la r. cu inten5itate i av. recuno5c toate a5pectele care tre<uie vindecate. le :nţeleg ro5tul i lecţia a5cun5ă. Fn lu$ea $aterială toate au un :nceput i un 59.r it. %n9initul.nduri 5e $ateriali@ea@ă $ult $ai u or. doar percepţia ei di9eră.nd a.a 9i? eternitatea i ne$ărginirea. V.nd <ucuria celor de5coperite i e"peri$entate. c8iar dacă 9ac cele $ai ne:n5e$nate lucruri. $i-a$ regă5it pacea i lini tea interioară. :n care propriile g.nt 5ă ne Aucă$ i 5ă :nvăţă$.credinţă?. la5 lucrurile 5ă vină 5pre $ine. 0iind :n pre@ent. !5ta nu :n5ea$nă că vor veni 5pre $ine doar lecţii u oare. dar c8eia o repre@intă lini tea $ea interioară i capacitatea de a accepta ceea ce vine 5pre $ine. ca 5ă $ă :n5oţea5că pe dru$ul autocunoa terii. #ar tre<uie 5ă :nţelegeţi că e5te aceea i realitate. trăie5c clipă de clipă. Purt. nu $ai e5te :n $ă5ură 5ă $ă 5perie. 9ără e9ort.ndul 5ău. iu<irea necondiţionată i 5tarea de con tiinţă atin5ă te 9ac 5ă ve@i adevărul din 5patele lucrurilor i 5ă-ţi tran59or$i viaţa :ntr-un Aoc 9ru$o5. cu lip5uri i oa$eni care 5e calcă :n picioare pentru orice.nd :n $ine adevărul trăit.r it 5i 9iecare parte din $ine prinde viaţă. iar creaţia $ea cre te cu 9iecare nouă creaţie.Marea Dreaţie?. dar pe5te ti$p.

de i $i-a$ dorit $ult. dar a$ do<. !$ revenit aca5ă.%nter-#i$en5ional !5cen5ion Vi<ration Jealing?I Ei <ine. Fnvăţ 5ă 9iu tot Eu. Ei nici la a. Gevenirea la Bacău $i-a o9erit an5a 5ă :nt. Fncă a$ no5talgia vec8iului dru$. <anii au venit 5pre $ine u or. 5ă-$i recuno5c cu u urinţă atitudinile. !$ :nţele5 atunci că a venit $o$entul 5ă $erg pe propriul $eu dru$.nă nevă@ută – au :nceput 5ă apară oa$enii i re5ur5ele de care avea$ nevoie. toate o<5tacolele au 9o5t luate de o $. Dei care au apelat la $ine pentru Geconectarea Per5onală. Ei c. propria $ea realitate – a$ :nceput 5ă-$i a$enaAe@ ca<inetul la Bacău i 5ă pregăte5c pre@entările 5ăptă$. au reu it 5ă treacă pe5te 5urpri@a pri$ului $o$ent i 183 .nale. Vă a$intiţi că pri$i5e$ o invitaţie la lan5area internaţională a noii $etode de vindecare a. ci 5ă-$i cree@ :n $od con"tient. 5ă nu $ai intru :n realitatea altora. din nou. pre@entul devine din ce :n ce $ai clar. a$ cre5cut. ţinută :n noie$<rie 2011 la Mbnc8en. dar de data acea5ta i cu Su9letul. 5pre Bacău. ! a a$ :nceput 5ă-$i vindec trecutul.! a :nvăţ 5ă devin prietenul $eu cel $ai <un. !$ 8otăr. Don9erinţa 5-a $utat de la Veneva :n %talia.ndit i $iraAul noului dru$.nd a$ #!ndit a5ta i a$ :nceput 5ă acţione&. pentru cei care vor veni 5pre $ine. nu a$ putut $erge. $-au aAun5 din ur$ă. Ei pe $ă5ură ce trecutul 5e e5to$pea@ă. Mă uit :n oglindă i $ă văd. reacţiile.lne5c oa$eni care caută 5ă 5e cunoa5că $ai <ine. P!V%&% PE&-G= PG%M%% P!E% SPGE F&[ECEVEGE Fn toată acea5tă perioadă.Don9erinţa Mae trilor?. ! a a$ intrat :n po5e5ia unor cărţi 5cri5e de către Sa$ael !un Yeor.t 5ă la5 valul vieţii 5ă $ă poarte. alta i totu i aceea i. Ei valul $-a purtat. iar eu a$ :nvăţat 5ă devin una cu valul. dar a tre<uit 5ă-i 9olo5e5c pentru o de@<atere de $o tenire i n-a$ putut 5ă aAung acolo. iar cur5urile de care avea$ nevoie. e$oţiile i 5enti$entele.

Ei e5te $inunat 5ă ve@i că de $ulte ori.ndit. elevii i-au depă it pro9e5orul i au urcat cu :ncredere. Steluţa.$plat :n5ă ceva. pe data de 2 ianuarie 2012.ngI Ei acolo nu 5unt eu 5tăp.t de $ult o iu<e5c.$plat.? Ei atunci. dar acu$ e5te lini tită. iar 5ora $ea 5-a 8otăr. F$i dorea$ ca $a$a. $a$a 5ă 5tea cu noi.ng. ceva 5-a :nt. care are patru copii 5uper<i i a dorit 5ă locuia5că cu d. Ma$a ţe5e :n continuare pove ti de5pre cine a 9o5t odată. $erg cu u urinţă pe propriul dru$.n 5ingură. Ea a 9o5t cea care a du5-o pe $a$a aca5ă.n.ng. ! adar. De 5ă 9ac altceva dec. nu pot. Sunt i eu un copil <ătr. Mai 5ingură dec. !$ luat-o :n <raţe. %-a$ 5pu5 c. au prin5 din nou viaţă. cu adevărat. „Vedeţi voi. care $i-o readuce :n dar pe $a$a.naP Ei voi nu aveţi copii $ici. S-a :nt. >c8ii $a$ei.n5a :n adevăr. Eu a$ trecut pe5te toate nelini tile $ele i a$ dorit..n5a la Gădăuţi. Ma$a 5-a ră@g. pentru a vor<i $inute :n ir. care :n ulti$ii ani au devenit iarnă.acu$. $ult $ai repede i $ai 9ru$o5. Ei totu iO !$ gă5it-o cu <agaAele 9ăcute. cu „<unica?. de data acea5ta.t aici. :$preună cu toate pove tile i :ntre<ările pe care le are. ca iarna acea5ta. a$ 5ărutat-o i a$ $.? M-a$ uitat la o$uleţul care de5c8idea cu $ult curaA u a ca$erei. :ntr-un li$<aA doar de el :nţele5.t 5ă pl. 5ă vină cu noi la Bacău i.iat-o. era$ pregătită 5-o accept a a cu$ e5te. Eu doar 5unt un o<5ervator de la di5tanţă.t 5ă-i redea li<ertatea. E5te cel $ai $ic locatar al ca5ei de la Gădăuţi. #upă edinţele de Vindecare Geconectivă 9ăcute $a$ei. cu iu<ire i :nţelegere. pe 5cara care :i duce 5pre :nţele5ul adevărat de . 5pre Gădăuţi. a$ reu it 5ă trec <ariera de iu<ire. a a cu$ e5te d. a apărut de nicăieri o 9a$ilie de tineri. plin de iu<ire i :nţelegere al 9iecărui pa5 pe care ace tia :l 9ac.iat u or i $i-a 184 . „Puneţi-vă :n locul $euP Voi plecaţi la 5erviciu i eu ră$.>M?. 9ericită 5ă vină cu noi. a$ pornit :$preună cu 5oţul $eu la dru$. $a$a $-a $.

atunci 5ă vii 5ă $ă iei. „Etii că nu vreau 5ă 5pun ceea ce 5pun.$<et.n ii.n ii era pe5te puterile $ele. $a$a. 5ă-$i 5puneţi cu$ aţi aAun5. Pentru tine o 9ac.t :ncă $ai pot 9i a a cu$ 5unt.năra $ea prietenă. SteluţaP? !$ :nc8i5 tele9onul i a$ că@ut pe g. Pot doar 5ă te iu<e5c. „>rice alegi. $a$a.? #ar după a5ta. doar iu<ireO !$ 5unat a doua @i.ine vei dori 5ă vii la $ine. nu eu era$ pa@nicul $a$ei.ine.. Ei ni$eni nu-i 5pu5e5e a5ta $a$ei. Eu nu pot 9ace a5ta. „-e iu<e5c. tii că nu vreau 5ă-ţi 9ac rău. Era vor<a de5pre t. n-o $ai pot aAuta?.n tăcută. Sunt 9oarte $.$<it. !$ :nţele5 că $a$a $i-a redat la ti$p li<ertatea – 185 . $a$a avea ca :ntotdeauna. dar rugă$intea d. $.ndră i 9ericită 5ă 9iu copilul tău. !cu$ lucidă.rea i :ndoiala $ea din ulti$ele 5ăptă$. dacă 5ănătatea $ea 5e :nrăutăţe te. Ei din nou <ariera a 9o5t trecută. unde 5tau <unicii $ei?. pentru că orice 5pun.ndă i :nţeleaptă. :ţi va 9i $ult $ai u or. Ma$a recuno5cu5e :n $ine e5enţa a ceea ce 5unte$. „&u.$<et. Ei pentru ea – dacă plec. #acă vii cu $ine. dreptate – dacă venea cu noi.re @ici 5ă iauI? M-a$ uitat la $a$a i i-a$ @. Steluţa. cu un @. Ma$a era din nou iarnă.ni. > 5ă ai doar o altă e"perienţă.teva clipe1 „#u-$ă acu$. tii că e5te la 9el de potrivit.? Mi-e tare <ine cu $a$a a a. „De 5ă 9ac.? Ma$a a tăcut pentru c. !cu$ plecaţi 5pre ca5ă i 5ă $ă 5unaţi $. 9a$ilia care locuie te la Gădăuţi nu va $ai pri$i <ani pentru :ngriAirea d. „!devărat.? >c8ii $ei 5-au u$e@it a lacri$i. Poate $ai t. „! a 5ă 9aci. #in nou. -u doar iartă-$ă.5pu51 „Etiu. Fntotdeauna $-a$ 5i$ţit <ine cu tine. de $a$a. #ar acu$ e $ai <ine 5ă ră$..? „Ei eu de la tine.i aici. <l.n5a tia.? Ma$a $i-a ră5pun5 la @.r@iu.teva clipe. c. $a$a a o9tat i $i-a 5pu5 ceva care $-a 9ăcut 5ă ră$.nduri. !$ :nvăţat $ulte de la tine. Steluţa. #acă alegi 5ă ră$.n aici. iu<itoare. #ar d. [i-a 9i o povară. care are griAă la Gădăuţi. SteluţaI De 8otăr. -e iu<e5c $ult i $i-e dor de tine. !$ recuno5cut :n $a$a ne8otăr. pentru c.

ne-a invitat 5ă luă$ parte la 5ăr<ătoarea de a<5olvire. 5ora $ea i 9etiţa ei.$plă :n @ona a. !lina – a. E5te un 5oţ a a cu$ $i l-a$ dorit1 cald. pro$it 5ă vă pove5te5c puţin $ai t.:ncă a$ de lucrat la propria $ea vindecare. a reacţionat la 5c8i$<area $ea. Virgil – 5oţul $eu – 5-a 5c8i$<at. !cu$ ne co$pletă$ g. protector. au :nceput ni te cur5uri de 8ipnoterapie. 0iecare 9ace at. #oina $-a rugat 5ă-i 9ac Geconectarea Per5onală. Ei <ine:nţele5. a$<ele $edici. !$ :nţele5 că nu tre<uie 5ă :ncercă$ 5ă-i 5c8i$<ă$ pe cei din e"teriorul no5tru – e5te su6icient 5-o 9ace$ noi.nevă@utului?.? #ar de5pre a5ta.t poate. :n ulti$a @i de Geconectare 5-a uitat la $ine i $i-a 5pu51 „&u tiu dacă a$ 9o5t pregătită 5ă accept a5ta?. o 9iinţă at. Ei a5ta e5te c8eia la rugă$intea $a$ei. a 9o5t <ine că n-a$ intrat anul trecut.$<it. $i-a 5pu5 :ntr-o @i !lina.t c. prin propria 5a 5c8i$<are. c. Etiu că a$ 5ă intru. atent.t de cal$ă i de controlată. Vrei acu$ 5ă cite ti 186 .ca-ntre 9ete?.5lea? 9a$iliei – a cre5cut i a reu it anul ace5ta 5ă intre :n Baroul de la Bucure ti.!. 5e :nc8eie pri$ăvara acea5ta.ndouă ne-a$ redo<. Sora $ea. atunci c. !le"andra.Pr. „Ba da. &u era$ pregătită i $a5teratul $-a :nvăţat $ulte. dar acu$ 5unt 9oarte lini tită. Gelaţiile $ele cu cei din 9a$ilie 5-au :$<unătăţit $ult.nd avea$ o di5cuţie a. iar cei + ani de doctorat :n S.ndit li<ertatea propriei noa5tre relaţii.=. 9etiţa noa5tră cea $are. Eu i #oina – 5ora $ea – ne-a$ re:nt. a reu it 5ă. !$ @.nd poate i a$.r@iu.i vadă pu<licate toate articolele tri$i5e către revi5tele din lu$ea $edicală. „Ve@i. e ti pregătită i a5ta e ti tu. !nul trecut nu era$ pregătită. care poate 5ă-ţi e"plice logic aproape orice. #e puţină vre$e.ndurile. ne :nţelege$ $ai u or i nu $ai lă5ă$ Audecata 5ă intervină :ntre noi. ca avocat 5tagiar. „!cu$ e ti $ai ponderată :n Audecată?.lnit la un alt nivel. Ei ca 5ă :nţeleagă $ai <ine ce 5e :nt.

#acă apărea o 5ituaţie care pro$itea 5ă 9ie $ai greu de re@olvat. !$ @. pot 5ă tiu cu$ 5ă re@olv.r it. iar di$ineaţa tia$ doar că a.? Fn 59.Burnalul $euI? #oina a citit tot ceea ce a$ 5cri5 i $i-a con9ir$at ceea ce tia$1 „#acă nu a 9i avut e"perienţa aceea. Deaţa nu trece 187 . :ţi 5punea$ că toate 5e re@olvă la p5i8iatrie?. eu tia$ :ntotdeauna că voi reu i.nde5c a5tă@i la a5ta. „!cu$ :nţelegi c.ngă tine. #ar adevărata provocare a 9o5t 5ă aduc. „M.? Geu ea$ 5ă $ă lini te5c i 5ă-$i 5cot din $inte orice g. &u e"i5tă nu 5e poate. din @ona 5u<con tientului :n cea a con tientului.nAenitor. Ei a5ta aduce a 5oare de pri$ăvară. :n acele ti$puri. nu tia$ de ce a$ aAun5 la acel i$pa5. !cu$ tiu cine 5unt. „Zundalini nu 5e poate tre@i at. &ici MerHa<a nu 5e activea@ă 9ără un progra$ 5pecial pentru a5ta. de 9iecare dată apărea de niciunde. eu i 5ora $ea ne-a$ regă5it a a cu$ era$ c.t de 5i$plu i nici c8aHrele di$en5iunilor 5uperioare nu 5e de5c8id 9ără 5ă ai un Mae5tru adevărat l. &u $ă g. dar a$ aAun5 5ă $ă vindec i de :ndoiala pe care altădată n-a$ avut-o. 9ără 5ă-i 9ac pe ceilalţi 5ă 5e 5perie 5au 5ă creadă că 5unt cel puţin ciudatăI? „Ei acu$I? „!cu$ $i-a$ a5u$at propria e"perienţă i nu $ă $ai a9ectea@ă părerile celorlalţi. cineva 5au ceva i totul 5e re@olva :n c8ip $iraculo5. !cu$ văd u or cau@ele. nu avea$ niciun 9el de :ndoieli. iar eu dornică 5ă-i a5cult. care :$i lu$inea@ă 9iecare colţi or al 0iinţei.eu pot?. pot 5ă $ă anali@e@ ca i cu$ $-a uita la $ine printr-un $icro5cop $agic.ine a$ 5ă tiu ce tre<uie 5ă 9ac.nd 5t. lucrurile pe care altădată le 9ăcea$ 9ără niciun e9ort. Ei :ntr-adevăr.t de di9icil $i-a 9o5t 5ă nu pot e"plica ceea ce 5i$ţea$.$<it din nou. #ar niciodată. &u-$i punea$ :ntre<ări. la :nceputuri. !5ta pentru că $ulţi dintre cei rugaţi 5ă-$i lă$urea5că propriile $ele e"perienţe 5-au arătat $ai degra<ă 5ceptici.ndva.

&u <oala 5e vindecă. norii nu 5e :ntorc pe cer la co$andă. !$ lă5at la ur$ă cuvintele de5pre 5tarea $ea de 5ănătate. :n propria $ea 0iinţă. !cu$ tiu ce pot i re:nvăţ 5ă 5pun. drept cale per5onală de evoluţie. :n5ea$nă a trăi 9ru$o5. a$ ale5 viaţa – a $uri 9ru$o5. iar aripile nu-ţi cre5c pur i 5i$plu.? ! a a reu it 5ă 5e cui<ărea5că :ndoiala.. tigat concur5ul toc$ai pentru că nu i-a putut au@i pe ceilalţi.credinţă?. la alt nivel. că nu e"i5tă ni$ic care 5ă nu poată 9i 9ăcut. 5ă nu lă5ă$ lucruri neter$inate :n viaţa noa5tră.Fnălţării?. tu nu e ti un Mae5tru. tre<uie 5ă regă5i$ iu<irea i puterea pre@entului. nici la <oală. Da 5ă trăi$ cu adevărat. :n toate do$eniile vieţii i pentru a5ta. &odulul de la piept aparţine de $ult trecutului i de i cel de la tiroidă 5-a redu5.dintr-o parte :ntr-alta. Sunt S9inţi i Mae tri care au $uncit $ult. &u poţi aAunge at. :ncă nu a di5părut de tot. !ce tia 5e nu$ără pe degete.nd că $oartea repre@intă doar o 5i$plă trecere. -oate ace5tea 5unt vala<ile i dacă ai ale5. varianta a. cu$ 5e :ndoiau de reu ita 5a. Să ai .nd va veni $o$entul i tot trecutul $eu e5te vindecat. ci reconectarea la integritatea noa5tră. !$ :nţele5 că li$itările noa5tre 5unte$ doar noi i :nvăţ 5ă 9iu <ro5cuţa cea 5urdă. !cu$ tiu că nu $ai tre<uie 5ă caut :n nicio parte con9ir$area. tre<uie 5ă 9i$ :ntregi i con tienţi :n $o$entul pre@ent. ci noi :n ine. Ea nu :n5ea$nă o :ncetare a 5i$pto$elor 9i@ice.-ot Deea De Sunt – parte a -ot Deea De E5te?.t de u or la ace5tea. #ar cel $ai i$portant e5te că a$ :nţele5 că noi 5unte$ vindecarea. Vindecarea :n5ea$nă 5ă ne acceptă$ propriile 9rici. Ei acea5ta e5te c8eia – 5ă nu te :ndoie ti nicio clipă. Fnţeleg. Ego-ul no5tru trece 188 . Mi-e 5u9icient că 5unt . 5ă reali@ă$ ec8ili<rarea i ar$oni@area 9recvenţelor noa5tre energetice i 5ă :nvăţă$ 5ă ne pregăti$ pentru tran@iţia nu$ită $oarte.. nodulul nu va $ai e"i5ta nici el. Etiu :n5ă că atunci c. Vindecarea nu 5e re9eră la a trăi 5au a $uri. care a c.

#oar a5t9el 5e poate tre@i e5enţa din noi. 5ă 5e ar$oni@e@e i 5ă :nţeleagă că tre<uie 5ă trăia5că :n unitate cu 0iinţa. !5t9el.nd a$ vă@ut cu$ „cerul devine ni5ip de 189 . pentru ca noul $eu corp 5ă rena5că. %ar acea5ta devine. a.t de puternic altădată.F$părăţia Derurilor?.printr-o 5erie de proce5e tran59or$atoare. $i-e 9rig i cald :n acela i $o$ent. a5e$enea pă5ării P8oeni". a$ :nceput 5ă 9iu din ce :n ce $ai $ult :n @ona de centru i de ec8ili<ru.ndurile :$i aleargă uneori nelini tite prin $inte.! 9i copil? :n5ea$nă a redeveni copil :n $inte i ini$ă – <iletul no5tru de intrare :n a. :n 5tarea 5a de inocenţă pri$ară. iar g. din propria 5a cenu ă. Vă a$intiţi 5en@aţia de5pre care a$ vor<it :n BurnalI Era$ :ntr-un tunel negru i 5i$ţea$ cu$ $ă ridic. iar ace5t lucru 5e vede u or de către ceilalţi. Fncă $ai a$ dureri de cap. a$ con tienti@at ceva. 5enti$entele. de con tienti@are a propriilor 5ale a5pecte. e$oţiile. iar ace5t lucru 5ea$ănă cu o $oarte :n corpul 9i@ic. >ricu$. Fnainte de a putea con5trui.i. 5tări de vo$ă i răceală. !$ 5i$ţit că a$ $urit i a$ renă5cut. D. <ucăţică cu <ucăţică. at. D. pentru că vec8iul $eu corp tre<uie 5ă $oară $ai :nt. tiu că e5te o perioadă 9irea5că. cu deplină :ncredere. dar deAa ace5te 5i$pto$e au :nceput 5ă 5e e5to$pe@e. a :nceput 5ă 5e ec8ili<re@e. 5ă 9ie din ce :n ce $ai u or de 5uportat. pipăind aerul cu $. ating !devărata 0iinţă. tre<uie $ai :nt. $ai pre@entă i $ai coerentă. Pentru $ine. !cu$ tiu că totul :ncepe cu propria noa5tră vindecare – a a vo$ vindeca propria noa5tră realitate i aici e5te :nceputul 5c8i$<ării. noţiunea de 5ănătate 5-a 5c8i$<at i a5ta $-a 9ăcut 5ă 9iu pregătită 5ă $erg $ai departe.i 5ă dăr. Ego-ul $eu.nd 5i$t 9recvenţa acea5ta nouă de energie :n $. !cu$ pot 5ă-$i recuno5c $ai u or 5tările. !$ :nvăţat 5ă $ă o<5erv i 5ă 9iu atentă la li$<aAul corpului.inile.ini. clipă de clipă.$ă$. Fntr-o @i.

tea adevăruri a5cun5e :ntr-o $ultitudine de lecţii. legătura ne59.na ca 5ă cunoa5că. a$ 5i$ţit :$<răţi area adevărată a 0iinţei. $-a$ regă5it :n i$aginea unui copil care :nvaţă 5ă vor<ea5că $ai t. dintr-o per5pectivă unitară.nteană a Cu$inii al<e.ntei 5e :$pră tie :n toate direcţiile?. :n acel $o$ent.nd a$ 5i$ţit $iro5ul de plantă care :nver@e te 5u< oc8ii $ei. a$ pri$it +0 de ani lecţii al căror adevăr nu l-a$ de5lu it atunci. ! a a$ devenit Eu :n5ă$i.r@iu. acolo unde ace5tea : i dau $.ta <ogăţie de e"perienţe. rotitoare. a. atunci c.vocea 5u<tilă?/ a. 9ilo@o9ie i 9i@ică cuantică. a$ au@it de 9apt 9recvenţa a5cun5ă a 0iinţei. Fn toată acea5tă e"perienţă. cu Aocuri de arti9icii. -ot a a i eu.Cu$ină 5trălucitoare. #ar toate 5-au a e@at cu$inţi :n ar8iva per5onală de in9or$aţii i acu$. a$ :nţele5 că a$ acce5 %ermanent la toată in9or$aţia i cunoa terea Sa. dintr-o dată. au@it i $iro5it 0iinţa :n e5enţa Ei. !$ con tienti@at 0iinţa :n e5enţa Ei i.r ită care $ă une te cu Ea. te tre@e ti că el vor<e te per9ect. ale căror 5c. pe care Viaţa $i le-a o9erit cu dărnicie i pentru care :i $ulţu$e5c din 5u9let. !t. o aceea i lu$e. D.nd vine $o$entul pentru ele. at. :n$aga@inea@ă tot ceea ce-i e5te nece5ar i. D. din ar8iva a5cun5ă ră5ar alte i alte ne5te$ate de nepreţuit. D. Stă i a5cultă. a$ vă@ut adevărata e5enţă a 0iinţei. > 190 . P!V%&% PE&-G= DE% D!GE DGE# F& M%G!D>C=C E-%%&[E% Ei toate ace5tea au :nceput odată cu e"perienţa Geconectării Per5onale. vă@ut. Ei clipă de clipă. !$ pipăit.vocea lui Bra8$a? din vec8ile 5crieri. Fnţeleg i văd per9ecţiunea univer5ală. Vindecarea i Geconectarea. care $-a purtat la graniţa dintre religie. pot 5ă le :nţeleg $e5aAul a5cun5. :n propria $ea per9ecţiune.5unetul !na8at?/a. a$ $iro5it cu adevărat 0iinţa. pentru că Eu 5unt toate ace5tea la un loc.nd a$ 5i$ţit iu<irea nepă$.nd a$ au@it 5unetele de 9recvenţă :naltă.

9ără a-$i 9i propu5 ace5t lucru :n vreun 9el. $ulte dintre ideile e5enţiale care 5tau la <a@a 9i@icii cuantice. iar a.. care $i-a con9ir$at că =niver5ul no5tru interior e5te a5e$enea celui e"terior i că :ntreaga cunoa tere tre<uie 5ă :nceapă cu $ine :n5ă$i. pentru a crea un organi5$ unitar per9ect i a-$i arăta ce :n5ea$nă a. 9ără a trece prin 5tadiile inter$ediare. poţi 5ă-ţi alegi cine e ti. pentru pri$a oară.rtea$ i era$ vi<raţie care curgea :n 5paţiu3 era$ vi<raţie – undă i 5unet – care 5e :nv. co$ple"itatea reală a propriului $eu corp.veriga lip5ă? nu e"i5tă. !$ e"peri$entat adevărul că toate 5i5te$ele $ateriale po5edă o caracteri5tică principală1 dualitatea undă-particulă. Vă a$intiţiI !$ 5i$ţit „cu$ $ă :nv.? Pornind de la ră5pun5ul la acea5tă :ntre<are a$ veri9icat.unitate :n diver5itate?. -re<uie 5ă a9li 5ingur cine e ti. cu emisia unei cantităţi cuantice de energie lu$inoa5ă. !$ 5i$ţit că totul :n =niver5 e5te vi<raţie i a$ o<5ervat cu$ corpul pacienţilor $ei :ncepe 5ă vi<re@e.-rinitatea? e"i5tă i totul e5te po5i<il.non-locali@are? cuantică. :n 9uncţie de $o$entul tău de evoluţie. Vă aduceţi a$inte ce a$ 5cri5 :n BurnalI „&i$eni nu-ţi poate 5pune cine e ti. !$ veri9icat :n practică e"i5tenţa acelei proprietăţi 5tranii de a. ! a a$ :nţele5. pentru că nu poate e"i5ta.rtea :n 5paţiu?. :n care . !poi tre<uie 5ă te o<i nuie ti cu a5ta. Eu :n5ă$i a$ 5i$ţi$ că-$i pierd :n5u irile $ateriale i capăt e5enţa unei unde. #eoarece $icuţul ato$ poate 9ace un 5alt de la o 5tare la alta. :n care $iliarde de celule i-au unit propria inteligenţă :ntr-o voinţă co$ună. prin care particulele a9late 191 . a$ :nţele5 că propria noa5tră evoluţie. !$ :nţele5 că totul :ncepe cu o 5i$plă :ntre<are1 „De 5untI Sau cine 5untI? Pentru că dacă tii ce e ti. printr-un 5alt al con tiinţei de la o di$en5iune la alta e5te po5i<ilă.lu$e plină de $agie.

i. Ei totul avea o con5i5tenţă 5paţială. Ciniile treceau unele pe5te altele.ng. Era$ :ntr-o reţea de linii 5trălucitoare. iar 5tăncuţa 5-o $.la di5tanţă unele de altele. a$ vă@ut o reţea 5paţială 5trălucitoare. energia i iu<irea 5unt a. Fn $o$entul :n care 192 . Vă a$intiţi cu$ a$ 5i$ţit că :n5ă i 0iinţa 5e reorgani@ea@ăI Ei :nţelegeţi de ce oa$enii 5unt 9a5cinaţi de Aocurile pira$idaleI Deea ce 9ace ca ace5te Aocuri 5ă nu 9uncţione@e pe ter$en lung. pe 5u< i printre celelalte. legate :ntre ele prin linii cu aceea i di5punere :n 5paţiu.nă la graniţa c. Da i :n ca@ul $icuţelor celule care alcătuie5c corpul o$ene5c. c. care 9or$au o reţea :ntreţe5ută. a$ :nţele5 că toţi i toate suntem a. !5t9el. #e data acea5ta.teva 5ute de Hilo$etri.r it i 5ă 5e autocunoa5că cu aAutorul no5tru. > 0iinţă care a devenit con tientă de Sine :n5ă i i cu puterea $inţii a :nceput 5ă cree@e.celule? de o natură 9oarte 5pecială. pot 5ă interacţione@e. de la o di5tanţă de c. %ar 0iinţa cre te i 5e de@voltă cu 9iecare celulă care a trecut pragul de con tienti@are. :n care lu$ina. era 9or$ată doar din $ulte linii. p. Si$ţea$ cu$ a$eţe5c :n i$en5itatea aceea $i cătoare i 5trălucitoareO? „&oaptea trecută a$ vă@ut din nou o reţea 5paţială $ dar alt9el. in9initul. e5te propria noa5tră incapacitate de a percepe :n $od con tient. Vă aduceţi a$inte că a$ tiut.nd 5-a nă5cut nepoţica prietenei $eleI Sau vă a$intiţi de reţelele lu$inoa5e pe care le-a$ vă@utI „Fn ti$p ce ţinea$ oc8ii :nc8i i. Erau puncte 9oarte 5trălucitoare.corpul? unei 0iinţe de o putere i 9actură do5e<ite. 9iecare celulă din cadrul ace5tei 0iinţe are con tiinţa 0iinţei.nci$e.!ca5ă?. din a. :n ad.nd 9luturele $-a lă5at 5ă-l ating. ca i cu$ ar 9i interconectate.? ! a a$ devenit una cu toate celelalte. 5ă 5e $ultiplice la ne59. cu di5punere 5paţială. dar "i pe a 5a proprie. Ei are acelea"i caracteri5tici ca i 0iinţa.

Fn lu$ea $aterială.''''c . repre@intă calea $ateriali@ării propriilor tale dorinţe $ credinţa tre<uie 5ă 9ie $are i 5tatornică.oa$enii pot trece pe5te credinţa propriului Aoc 9init. Vă a$intiţi de 9lorile care :nver@eau 5au 5e ridicau 5u< oc8ii $eiI Ei nu-i a a că acu$ :nţelegeţi de ce :n Vindecarea Geconectivă. 9ără :ndoieli.5paţiu gol?. prin acţiunea 5a de o<5ervare. ci 9or$a i 5tructura 5a $ o 9orţă nu tre<uie neapărat 5ă 9ie activă. ci %lin de energie i in9or$aţie. deoarece o<5ervatorul. 0i@icienii &iel5 Bo8r i Yerner Jei5en<erg au arătat că nu 5e pot 9ace o<5ervaţii o<iective. Fn 9i@ica cuantică.111M Cucrurile erau ca i potenţial. :ntr-un cuv.. 5ă pri$e ti 5lava i cin5tea i puterea. #oa$ne i #u$ne@eul no5tru. devine u$<ra Cu$inii i Dreaţia poate 9i $ateriali@ată.r it. $ateriali@ea@ă particulele :n e"i5tenţă. practicianul e5te :ntr-o per$anentă o<5ervare con tientăI ><5ervarea con tientă a unor unde $ici i nevă@ute. ace5ta devine unul 9ără 59. #acă veţi :nţelege că ato$ii 5unt :n proporţie de ''.nt. pentru că 5tarea de vid a 0iinţei are potenţialul Cu$inii :n el. Vidul nu e5te gol.? L!pocalip5a . pe $ă5ură. -oate etapele noa5tre de de@voltare :ntru 193 . Doncentrarea a5upra a ceea ce dore ti :n viaţă. veţi avea i$aginea unui potenţial imens de creaţie. de potenţial. dar acu$ au căpătat 9or$ă. ea poate e"i5ta doar ca potenţial. iar voinţa.colap5ul 9uncţiei de undă?. „Vrednic e5te. „Dreaţia e5te :n u$<ra lui #u$ne@eu?. 9ace ca ace5tea 5ă 5e tran59or$e :n $aterie. !$ trăit 9eno$enul cuno5cut drept a. >dată ce Cu$ina apare. care aduce realitatea :n e"i5tenţă.$p energetic cuantic. creierul e5te cel care eli$ină vidul din realitatea noa5tră. nu contea@ă inten5itatea unui c. modi6ic) 5tarea cuantică a 5i5te$ului o<5ervat. :ntunericul di5pare. căci -u ai @idit toate lucrurile i %rin voinţa -a ele erau i 5-au 9ăcut.

!$ con tienti@at că =niver5ul 9i@ic e5te 5tructurat din lu$ină i că e5te o $ani9e5tare particulară :n ti$p. nu e5te nece5ară o călătorie Cn s%aţiu. religia i 9ilo@o9ia : i dau $. pără5ind @ona 5paţiului-ti$p 9i@ic i pătrun@. propriile $ele portaluri $ a.nd :n @ona 5paţiului interior ate$poral. chiar :n noi.$pului con tiinţei.na. :n simultaneitate. pentru a vor<i de5pre acelea i lucruri. Vă a$intiţi cu$ era$ :ntr-un tunel negru i 5i$ţea$ că $ă ridicI #ar de Cu$ina al<ă care $-a cuprin5 pri$a datăI Pentru a 9i :n alte lu$i. &u era ti$p 5au 5paţiu. -otul e5te Cu$ină. ne-a$ autoi$pu5-o. Pretutindeni.energia neagră? $ energia pri$ordială din propria noa5tră 5tare de vid. Vă aduceţi a$inte ce a$ 5cri5 :n BurnalI „! adar.? „#ualitatea nu a 9o5t o 5tare naturală.? !$ con tienti@at e"i5tenţa. con tiinţa poate pătrunde :n planul cvadri$en5ional i $ai departe. eu nu era$ Steluţa. #ar ciudat.t ceea ce a5tro9i@icienii nu$e5c a. cu vite@a lu$inii.con tienti@are e8ist) :n acea5tă 5tare ca i in9or$aţie. cu in9inite di$en5iuni. a$ regă5it :n $ine un =niver5 cu in9inite lu$i paralele i di$en5iuni. lu$ina i :ntunericul 5unt :n realitate acela i lucru.găuri negre? 5au a. !poi. 0i@ica cuantică. caldă i $oale. Zundalini nu e5te altceva dec. care pot 9i acce5ate prin tran59or$ări ale c. c8iar :n 5tarea de vid. Vă aduceţi a$inteI „Era$ cu9undată :ntr-o $are de iu<ire. e"i5tă a5t9el de de9or$ări a 5paţiului-ti$p. pentru că acea5ta e"i5tă ca i potenţial. Si$ţea$ cu$ 5unt iu<ită. 5u< 9or$a unui tipar energetic prede9init. !$ :nţele5 că 5ingură a$ c8eia 5pre ace5te tăr. a =niver5ului cu in9inite di$en5iuni. Era o 5en@aţie de ceva cuno5cut i 9oarte 194 .$uri de vi5 $ prin acce5area 9recvenţei iu<irii Lcare coincide cu cea a lu$iniiM.al<e?. :n a căror vecinătate legile 9i@icii 5unt puternic $odi9icate i a căror e5enţă e5te lu$ina. a unui nu$ăr in9init de univer5uri legate :ntre ele. doar era$.

iar in9luenţele cau@ale nu $ai pot 9i de9inite. pe care l-ai 9ăcut 5au nu. viitorul i trecutul 5e :ntrepătrund. dar acea5tă 5olicitare ne-a 9o5t re9u@ată.cevaW. tre<uie 5ă $unce ti $ai $ult cu tine :n5ăţi.t de 5i$plu $ a$ pri$it o lecţie.!ca5ă?O Ei atunci a$ :nţele5 ce :n5ea$nă !<5olut. :n Baroul de la Bucure ti. n-a$ reali@at că a$ doar o parte din 195 . cu ceva vre$e :n ur$ă. !nul trecut. pentru ca anul viitor 5ă 9ie alt9el. 5paţiul-ti$p 5e cur<ea@ă. !$ :nţele5 că 9il$ul S0 a.2+. Ca cel $ai 5i$plu te5t. #e a. ne o9eră i$aginea lu$ilor paralele i a $ultidi$en5ionalităţii. e5te avocat 5tagiar.apropiat. accepţi că te@a ta e5te de 2. 6)r) ca 5ă 9i plecat de aici. Eternitate i %n9init. !lina n-a reu it la e"a$en. :nvăţ 5ă-$i $enţin per$anent 5tarea de con tiinţă 5peci9ică di$en5iunii a cincea i accidental. călătore5c :n alte di$en5iuni 5uperioare.+0? $ a i@<ucnit !lina. iar viitorul unei particule devine trecutul alteia.Ziua c. Ce-a$ :nţele5 pe toate. „Fntr-un c. a$ 5ă vă 5pun acu$ pove5tea pro$i5ă. „!cea5ta era varianta cea $ai u oară. &i$ic.? D. dar pe care tre<uie 5ă-l corecte@i.t 5ă te apuci 5erio5 de :nvăţat. #ar lucrurile nu 5-au de59ă urat at.? 0i@ica cuantică ne o9eră c8eia tiinţi9ică pentru a 6i :n două locuri :n acela i $o$ent. „E"i5tă doar două variante.? LGoger Penro5eM Da 5ă de$on5tre@ ace5t lucru. Fn a doua variantă. dar te@a $ea e5te de '. Eu :ncă trăie5c :n lu$ea $aterială a di$en5iunii a treia.rtiţei? poate deveni o realitate i că e"i5tă po5i<ilitatea na terii unor univer5uri Cnchise. !lina. -re<uie 5ă de5coperi acel . dar aparţin de drept di$en5iunii a patra.$p gravitaţional inten5.nd a$ 5pu5 ace5te cuvinte. Pri$a. ciclice. printr-o 5cri5oare o9icială. 9ără 5ă tiu ni$ic. a pri$it o notă pentru care nu a$ 9o5t pregătiţi. 9etiţa $ea cea $ică. E5te vor<a de5pre tine.? L#avid #eut5c8M „Dau@alitatea o ia ra@na.? „Bine. &u tre<uia dec. !$ 9ăcut conte5taţie i a$ 5olicitat 5ă vede$ te@a. Etiţi că !lina.

„#e data acea5ta. Fn ti$pul rugăciunii. M-a$ a e@at :n genunc8i i $-a$ rugat ca !lina 5ă pri$ea5că doar ceea ce tre<uie 5ă pri$ea5că. #ar a $ai 9o5t ceva. -ot ti$pul. tiu că lacri$ile au :nceput 5ă-$i curgă pe o<raAi. „Fn clipa acea5ta. ne:ncrederea :n propriul copil i :ndoiala că va 9i <ine. !nul ace5ta. !lina $i-a 5pu5 că a intrat :ntr-o <i5erică i 5-a rugat la 9el $ pentru ceea ce tre<uie 5ă pri$ea5că. eu nu $ai era$ cea de anul trecut. a$ avut credinţă :n reu ita ei. Du$ ar 9i putut 5ă intre :ntr-un 5i5te$ :n care ea nu putea 5ă.? Ei a a a 9o5t. Fn plu5. tu c8iar ai intrat :n Barou. Ei pentru a doua oară. Mai t.adevăr.t nu $i-a$ putut practica pro9e5ia de avocat. c. Nu $-a$ :ndoit nicio clipă că este ad$i5ă :n Barou. dar a continuat cu ea. #e voinţăO Ei.nd n-a vrut 5ă lupte pentru propriile ei drepturi. lucrurile 5-au re@olvat $ !lina a avut ti$pul nece5ar ca 5ă intre :n progra$ul de $a5terat. iar !lina i-a vindecat 9rica de a lupta pentru drepturile ei. dacă la recorectare nu 5unt corecţi. a$. 196 . ci doar 5ă pri$ea5că ceea ce tre<uie 5ă pri$ea5că.i depă ea5că 9rica de anul trecut.r@iu. &ota pri$ită la recorectare i-a per$i5 !linei 5ă treacă u or de ace5t e"a$en. -otu i. a avut de data acea5ta curaAul 5ă. :i dau :n Audecată. a pri$it o notă de 2P #e data acea5ta. 5-a pre@entat din nou la e"a$enul de ad$itere :n Baroul de la Bucure ti. !tunci c.ndouă a$ trecut cu <ine pe5te propriile noa5tre lecţii. a$ $er5 5ingură :ntr-o ca$eră.$<it.nd a$ a9lat re@ultatul pri$a dată. Ei !lina a procedat la 9el. te@a la care a 9ăcut 9oarte <ine. Eu $i-a$ vindecat 9rica pentru nereu ita ei. &u $-a$ rugat ca ea 5ă intre.i apere propriile drepturiI Du$ ar 9i putut 5ă le apere pe ale celorlalţiI Pentru ca 5i5te$ul 5-o accepte.? !$ @. > 5ă 5olicit corectarea te@ei de către o per5oană independentă i a$ 5ă cer daune pentru perioada c. F$i recăpăta5e$ lini tea interioară i :ncrederea :n propriul $eu copil. avea nevoie de putere. Vindecarea a :nceput cu $ine.

Du$ iu<irea i lu$ina au aceea"i 9recvenţă. in6ormaţia 5e tran5$ite instantaneu. cuantic. iar vi<raţiile cuvintelor tre&esc puterile latente ale 0iinţei noa5tre. #ar $i-a arătat i altceva1 c. #eoarece rugăciunea :n5ea$nă a 5pune ceva din 5u9let. doar 5ă con tienti@ă$ că ne adre5ă$ Singurului Dreator a -ot Deea De E5te. :n care toate ele$entele 5unt corelate la nivel 5u<ato$ic.t creierul. Vă a$intiţi cu$ a$ vă@ut :n aer $inu5culele particule 5trălucitoare. a$ reu it 5ă trece$ de realitatea creată de propria noa5tră $inte. către Dentrul de proce5are al propriei $ele 0iinţe. care prin apariţia Su9letului :n corpul 9i@ic.#eoarece ini$a produce unde electrice i $agnetice $ult $ai puternice dec. E"perienţa acea5ta $i-a arătat că ti$pul nu e5te liniar i că.nduri. %ar $o$entul c. ci $odul :n care o 9ace$. g. e$oţii. 5enti$ente. Fn ti$pul unei rugăciuni a5ta 9ace$1 ne pune$ :n ordine propriile i$pre5ii. Ge@olvarea e5te doar :n noi i nimic nu e"i5tă :n e"teriorul no5tru. &u uitaţi :n5ă că 5unteţi creatorul propriei voa5tre realităţi i doar (oi vă puteţi re@olva 5ituaţiile apărute.t energia care ne :nconAoară. 6olosim cuvintele drept unealtă de creaţie. o<5ervaţi-vă i de5coperiţi :n voi ceea ce tre<uie vindecat. E5te cea $ai u oară i $ai directă cale de tran5$itere a in9or$aţiei.t de im%ortant) e5te rugăciunea :n viaţa noa5tră. uneori. a5e$enea unui „ni5ip de Cu$ină? care „5e :$pră tie :n toate direcţiile?I Sau cu$ 5punea$ că a$ aAun5 „5ă dau căldură pe interior?I &u erau ni$ic altceva dec. trăiri i credinţe. Nu contea@ă ceea ce 5pune$. Nu contea@ă nu$ele 9olo5it. !$ perceput e"i5tenţa c. trecutul poate 5ă aAungă din ur$ă pre@entul.nd a$ 5i$ţit cu$ valuri de energie intră :n $ine. ><5ervaţi-le atent. a 9o5t 197 . e5te c8iar 0iinţa.$pului energetic univer5al. care ne 5tră<ate corpul i pe care tiu că 9oarte repede vo$ :nvăţa 5-o 9olo5i$.

-re<uie doar 5ă vă lă5aţi $intea 5ă. -răi$ :n realitatea propriei noa5tre $inţi.dar? vine :n $od natural.propriul $o$ent de con tienti@are a a%artenenţei la ace5t c. iar realitatea $aterială e5te „o ilu@ie c8iar dacă una care durea@ă?.$area ilu@ie?. #in acea5tă cau@ă 9uncţionea@ă legea a. 9olo5indu-ne de :nţelegerea noa5tră. !$ :nţele5 atunci că a$ oric.i 9or$e@e propria repre@entare a ceea ce vedeţi.5i$ţul 5paţial?. &oi ave$ :n5ă i capacitatea 5ă păcăli$ actul vederii.decodi9icatori de energie? $ noi decodi9ică$ i con5trui$ realitatea :n interiorul no5tru. dar 5tarea de 8iper5uge5ti<ilitate cu care 5unte$ :n@e5traţi la nivel de creier i $inte. ! a 9uncţionea@ă lu$ea $agicienilor i a clarvă@ătorilor. 9ără 5ă 9ac nici cel $ai $ic e9ort pentru acea5ta. pentru a 9ace 9aţă con tiinţei din di$en5iunile 5uperioare. 198 . a participanţilor la realitatea colectivă. Vă a$intiţi cu$ 5punea$ că a$ :nceput 5ă văd i :n partea laterală a capului. iar creierul reco$pune i$aginea. 9ără 5ă intraţi :n Aocul celorlalţi. &u :ncercaţi 5ă :ncadraţi propriile e"perienţe :n tipare deAa cuno5cute i per$iteţi-vă 5ă vă reprogra$aţi. :ncep 5ă-$i $ăre5c 5upra9aţa percepută din realitate. :n 5tare de con tienţă. :n5ă ace5t a. vederea e5te a. reu i$ 5ă ne de@voltă$ a. 9ace po5i<il ca el :n5u i 5ă 9ie reprogra$at. de a vedea :ntr-un anu$it 9el lu$ea. L!l<ert Ein5teinM Su<con tientul no5tru deţine progra$ul de decodi9icare. !$ a9lat că noi 5unte$ adevăraţii a. 9ără a-$i 5c8i$<a privireaI Du$ dacă era$ atentă putea$ vedea 9iinţe 5au linii a5i$etrice de lu$ină 5trălucitoareI Practic. nece5ară 5c8i$<ării realităţii colective.nd acce5 la energia univer5ală. odată cu cre terea noa5tră :n con tiinţă.$p energetic co5$ic. la nivel de u$anitate. #in acea5tă cau@ă.$a5ei critice?. Du$ cele $ai $ulte in9or$aţii le pri$i$ prin inter$ediul oc8ilor. prin o<5ervarea atentă.

%ar acea5ta in6luenţea&) realitatea o$enirii. adevărul general al realităţii colective 9iind deAa 5ta<ilit1 revenirea la =nitate. propria noa5tră realitate. Pentru că cei din a.nd vi5ul colectiv.56!nta E(an#helie du%) :oan' $ Ca%itolul F. 199 . !$ con tienti@at că suntem direct ră5pun@ători pentru noi i pentru creaţia noa5tră.Ei cu$ a$ putea 5ă aduce$ $ai u or :n realitate ace5t lucru. n-a 9o5t 9ăcut 9ără El?X.0iinţe tre@ite? ca 5ă 5c8i$<ă$ realitatea colectivă. produce $odi9icări $aAore :n %erce%ţia 5u<iectivă a ti$pului. >rice e5te po5i<ilP Magia :ncetea@ă doar c.pri$ul val? trasea&) reperele noii realităţi.ntul i Duv. $odi9ic..nd apar 9rica i :ndoiala $ g.direcţie? Ltrecut-pre@ent-viitorM 5au cu aceea i vite@ă. dacă nu %rin puterea cuv. LX .!cu$?. Prin propria noa5tră vindecare i aleg. #ar 5c8i$<area Cnce%e cu noi. 0iecare : i aduce aportul cu propria 5a realitate.ntul era cu #u$ne@eu i Duv.cau5a cau5oru$? a :ntregii creaţiiI %oan 5punea1 „Ca :nceput era Duv. e5te nevoie de mai %uţine a. Sc8i$<area 5tructurii con tiinţei o<5ervatorului. &. #eoarece undele electrice i $agnetice produ5e de către ini$ă 5unt $ult $ai puternice dec. !$ a9lat că ti$pul e5te o 9or$ă cuantică de energie. Ei dacă $intea poate vindeca.Ed.nd 5ă 9i$ con tienţi :n $o$entul de a. per$ite$ ca 5c8i$<area 5ă 5e producă :n $od natural. cu o 9recvenţă 5ta<ilă.ntul era #u$ne@eu.M Fnţeleg de ce a$ 5i$ţit nevoia 5ă 5pun ceea ce a$ e"peri$entat.t cele e$i5e de către creier. clipă de clipă.ndul a5cun5 :n 5u<con tient $ noi :n ine 5unte$ cei care <locă$ :n9ăptuirea $iracolului. -oate lucrurile au 9o5t 9ăcute prin El3 i ni$ic din ceea ce a 9o5t 9ăcut. propria noa5tră con tiinţă 5c8i$<ă realitatea. care e5te a5e$enea unui vi5 colectiv. care poate 9i depă ită :n unele 5tări de con tiinţă e"tin5ă i că nu tre<uie 5ă curgă neapărat :n aceea i a.ntului $ a.

&u avea$ con tienti@area că pot 5c8i$<a ceva :n lu$ea propriului $eu ti$p.t 5i$ple atenţionări. Fntr-adevăr. Du $ulţi ani :n ur$ă. !$ con tienti@at a5t9el. dar că 5tă :n putinţa $ea 5ă aleg 5ă 9ie alt9el.$pului electro$agnetic. !$ :nţele5 că un 5ingur punct conţine :n el toată evoluţia. Gecitind Burnalul. D. veţi recunoa te propriile $ele călătorii :n ti$p1 trecut i viitor. de o cre tere $are a 9recvenţei de vi<raţie a c.nă la identitate. !$ ale5 :n5ă 5ă nu ţin 5ea$a de el.nd a$ con tienti@at a5ta. iar Geconectarea Per5onală $i-a o9erit 9ără niciun e9ort toate ace5te condiţii.ngă.nd nu $-a$ $ai gră<it. pute$ 5c8i$<a orice dori$ :n propria noa5tră viaţă. #ar a 9o5t propria $ea alegere. iar dru$ul 5pre 5erviciu 5e parcurgea :n ti$p record. =niver5ul $ultidi$en5ional i Don tiinţa $ultidi$en5ională $ 200 . -re<uie doar 5ă renunţă$ la credinţa că nu pute$ 5ă $odi9ică$ ceea ce ur$ea@ă 5ă 5e :nt.$ple i că nu pute$ interveni :n trecut. pentru $ine ti$pul curgea uneori alt9el i depindea de propria $ea 5tare de lini te. toate 5e :$plete5c :n $o$entul pre@ent. pot :nţelege că pre$oniţiile nu 5unt dec. c8iar i cu o vite@ă 9oarte $ică a $a inii i un tra9ic inten5 :n Bucure ti. &u-i a a că i voi aţi o<5ervat cu$ toată i5toria vieţii pe planeta noa5tră 5e regă5e te :n $icuţul e$<rion o$ene5cI !$ 5i$ţit c. D. a$ avut un vi5 care $-a atenţionat 5ă nu ie5 a doua @i din ca5ă.E5te nevoie doar de o vi<raţie apropiată de cea a lu$inii.t de $ult 5ea$ănă. Viitorul i trecutul nu 9ac parte dintr-un ti$p liniar. simultaneitatea eveni$entelor i a$ 5i$ţit că e5te po5i<ilă uni6icarea dintre trecut.na $ea 5t. pre@ent 5i viitor. -răind :n pre@ent. >dată con tienti@at ace5t a5pect. atunci tia$ i credea$ că ti$pul curge liniar. p. a$ avut un accident ale cărui ur$e :ncă 5unt vi@i<ile pe $. #e aceea. Ei $ai ale5. pute$ c8iar vindeca trecutul i pute$ ge5tiona alt9el propriile e"perienţe. $inutele treceau :ncet.

%n9or$aţia 5parge <arierele 9i@icii cla5ice.5alt cuantic? i că a. 201 . e$oţiile i convingerile noa5tre.punctului @ero?. !cea5ta poate deveni te8nologia viitorului. > regă5i$ :n noi 5u< 9or$a con tiinţei de 5ine.5alt cuantic? din . @ona :n care con tiinţa %oate 9ace propriul 5alt :n evoluţie. Eu $i-a$ 9inali@at propriul a. #acă ai curaAul 5ă 9ii :n a. 9iecare di$en5iune av. 5enti$entele. &u realitatea 5-a 5c8i$<at.ndurile.ilu$inarea interioară? are loc Cn momentul e"peri$entării unor di$en5iuni 5uperioare.!cu$? i tre<uie doar 5ă $ă o<i nuie5c 5ă-$i $enţin 5tarea de con tienţă 5peci9ică di$en5iunii a cincea.punctul @ero? al propriei tale 0iinţe. !$ :nţele5 că e"perienţa $ea de con tiinţă e"tin5ă a avut ca re@ultat o 5c8i$<are :n nivelul de con tienti@are. iar ace5te $odi9icări 5e propagă :n trupul no5tru i :n a9ara noa5tră.. iar di9erenţa de ti$p dintre e$iterea unei e$oţii i reacţia !#&. :nt. !$ :nţele5 că proce5ul de con tienti@are e5te adevăratul no5tru a. Po5tularea unei con tiinţe cuantice univer5ale poate 9i a adar vala<ilă. ci %erce%erea $ea a5upra realităţii. c8iar :n <oli grave. cu acce5 neli$itat la trecut-pre@ent-viitor. Vă a$intiţiI !$ 5i$ţit că a$ $urit i a$ re:nviat. cu $o$ente de luciditate din pre@ent i 5u< 9or$a Don tiinţei Do5$ice. practic nu e"i5tă. Don tiinţa e"i5tă :n 9iecare plan al =niver5ului. !$ :nvăţat că !#&-ul no5tru are o in9luenţă direct) a5upra lu$ii :nconAurătoare. pe di5tanţe e"traordinar de $ari. !$ e"peri$entat 5tarea de tran@iţie a a. iar 5c8i$<area 9recvenţei de vi<raţie a con tiinţei. ne o9eră e"perienţe di9erite. :n care organi5$ul 5e regenerea@ă co$plet i apar vindecări 5pontane.lne ti o 5tare de potenţialitate $a"i$ă. ca o 5tare per$anentă de a 9i. cu 5ingura condiţie ca noi 5ă aAunge$ la con tiinţa lu$ilor 5uperioare.de i una 5ingură. &oi in9luenţă$ direct 5tructura !#&-ului no5tru prin g.nd propria 5tare de con tiinţă 5peci9ică.

:n ceea ce pot cu adevărat. „#e ce a$ $uncit at.nd tot ceea ce e"i5tă pe Pă$. Dercetările e9ectutate au arătat că 5tările de 9urie.t 5unt de 9ericită că $-a iertat i a ale5 5ă ră$. Fntr-una din @ile.$plat ni$ic altceva. #eodată. Ei apoi a$ 5i$ţit 9ru5trarea. :n ceea ce a$ a9lat. toate 5e o9ili5eră. c. Ei din nou 9rica i-a 9ăcut apariţia1 „#acă doar a5ta pot creaI? #in nou. Planta $-a iertat i a 5i$ţit că e5te iu<ită i acceptată :n ca5a noa5tră. iar eu a<ia ter$ina5e$ curăţenia :n aparta$entul no5tru de la Bacău.$<e5c.nd a$ intrat :n ca$eră. Gă$urelele u5cate :nver@eau 5u< oc8ii $ei. Ei @ilnic. Da 5ă vă daţi 5ea$a că a$ dreptate. ! uitat :n5ă 5-o 5pele.t că planta adu5ă a ră$a5 9ără nicio 9run@ăP !u că@ut toate. !tunci n-a$ tiut ce 5ă 9ac. a$ 5i$ţit nevoia 5ă $ă a e@ :n genunc8i :n 9aţa plantei.nă la ţarăI E5te o griAă :n plu5P? ! doua @i. Virgil a adu5 aca5ă un g8iveci cu o 9loare deo5e<it de 9ru$oa5ă.in9luenţ. dacă tot nu 5e pă5trea@ă curăţeniaI? M-a$ uitat la Virgil i l-a$ certat1 „#e ce ai adu5 9loarea aca5ăI &u putea 5ă ră$. Mai e5te oare nevoie de o altă de$on5traţieI 202 . !u trecut c. 9ru5trare 5au 5tre5. Fn 9iecare @i vor<e5c cu ea i-i 5pun c.t e5te de verde i de per9ectă. &u $ai avea nicio 9run@ă verde. c. :n ceea ce 5unt. Du oc8ii :nc8i i i lacri$ile pe o<raAi. apar din ce :n ce $ai $ulte 9run@uliţe. Planta $ea a revenit la viaţă.nt.nă cu noi. i-a$ cerut iertare. a$ 5e5i@at :ndoiala :n $ine. o9ilită c. per$ite de<locarea ace5tora. ! doua @i. <loc8ea@ă $ulte dintre codurile de !#&. Mi-a$ a$intit de cealaltă plantă. Miracolul 5-a produ5 $ un $iro5 puternic de verde $-a 9ăcut 5ă de5c8id oc8ii i 5ă @. Si$ţea$ 9rica i nu reali@a$ c-o 5i$t. a$ gă5it o plantă 9ără viaţă. iar că revenirea la 5tări de 9ericire. a$ 5ă vă pove5te5c ceva. dec.t de $ult degea<a.nd a$ avut pro<le$e la vec8iul loc de $uncă.t de $ult o iu<e5c.teva @ile i nu 5-a :nt. recuno tinţă i iu<ire. 0run@uliţe $ici i ver@i au :nceput 5ă apară pe5te tot. $-a$ uitat la ea cu atenţie. c.

Modelul teorie-practică tre.nd ceva nu e5te a a cu$ a$ dori 5ă 9ie.W %ată porunca dint. devenită :ntre ti$p i realitatea altora. Fn realitatea $ea.irea creea@ă per9ecţiune i vindecă. 5e$nul că vindecarea a :nceput. „Să iu<e ti pe #o$nul.!ve$ toată puterea. :n $od incon tient sau con tient. care :ntre ti$p a devenit teorie. iar noi 5ă 9i$ puternic ancoraţi :n pre@ent.nt i legile 5peci9ice care guvernea@ă propria 5a lu$e. #e5pre a5ta vor<i$ $ cu$ propriile realităţi. Pute$ crea a a cu$ dori$. in6luenţea&) realitatea colectivă. E5te cea $ai puternică 9recvenţă energetică i 0iinţa e5te :n e5enţa Sa. Dă noi 5unte$ cei care 9ace$ ca lucrurile 5ă 5e :nt. devine realitatea tuturor.21M D. doar iu<ire. &u e5te altă poruncă $ai $are dec. #acă eu cred cu tărie că Pă$.t de 5i$ple 5unt rigorile 5tiinţei. pentru ca iertarea 5ă 5e producă. -re<uie 5ă :nţelege$ că ceva din noi a produ5 realitatea pe care o trăi$. Don5ecinţa i$ediată e5te un 5enti$ent de iu<ire. cu tot 5u9letul tău. #ar. %ot 5-o co$plic oric. care conţine toate ace5te creaţii. cu tot cugetul tău i cu toată puterea ta. E5te 5u9icient 5ă 5e atingă $a5a critică i realitatea $ea.t ace5tea.? LMarcu 12120. dar iu. -re<uie 5ă re:nvăţă$ 5ă nu-i Audecă$ pe ceilalţi i 5ă ne cere$ iertare c. Ei pentru că a$ pornit de la o idee. dacă voi gă5i 5u9icienţi oa$eni care 5ă creadă :n ace5t lucru.$ple :n Aurul no5tru. %ar a doua e5te ur$ătoarea1 aSă iu<e ti pe aproapele tău ca pe tine :n5uţiW. $ai $ult 5au $ai puţin lu$inoa5e. voi veţi :nvăţa de5pre 5teaua nu$ită Pă$.t de $ult dore5c i 5ă :ncerc 5ă-$i aHuste& realitatea după ea. voi gă5i căile i $iAloacele 5pre a o 9ace. trăirea tre<uie 5ă 9ie autentică i pe deplin sincer).i. cu toată ini$a ta. ! venit $o$entul 5ă eli$ină$ orgoliul per5onal din actul creaţiei. #u$ne@eul tău. odată ce ai e"peri$entatP !duceţi-vă a$inte că pot crea propria $ea realitate.ntul e5te o 5tea i (reau 5ă de$on5tre@ ace5t lucru.uie 5ă devină 203 .

nă 5e aAungea la ni te ecuaţii di9icile.ine văd ce pot 5ă 9ac $ai departe cu ace5t adevăr. toc$ai <une pentru a $.r it i tre<uie introdu5. la nivel colectiv. Practic.$odelul practică-teorie. Ei noi inginerii pute$ co$plica lucrurileO Pornind de la <analul 2R2T. religia i 9ilo@o9ia tre. de e"pri$are i co$unicare pentru propriile idei. prin co$plicarea 9iecărui a5pect al 5ău. $intea inginerea5că te purta prin de$on5traţii. Sunte$ :n plină revoluţie de Cntoarcere la =nitate.t de $ultă vre$e. !ce5ta e5te un e"e$plu practic pentru cu$ a 9uncţionat „a$e5tecarea li$<ilor?. acceptat de at. noul Aoc.tP 3ai . &oul Aoc aduce cu 5ine o 5c8i$<are1 tiinţa. 2R2T.. relaţii i adevăruri co$plicate din $ate$atică i 9i@ică.>$ului #ivin?.. Ea a hot)r!t că vec8iul Aoc a luat 59. ! venit $o$entul 5ă :nţelege$ că uneori e5te nece5ar 5ă acce%ţi e"perienţele care vin 5pre tine i 5ă-ţi sim%li6ici $odul de g. Ei totu i.ng. Bocul cel vec8i :ncepu5e 5ă ne placă 5u9icient de $ult ca 5ă nu vre$ 5ă ie i$ din elP Da 5ă :nţelege$ noile reguli de Aoc.i co$plice din ce :n ce $ai $ult realitatea. 0iinţa din care 9ace$ parte a ales cea $ai 5i$plă cale i a decis 5c8i$<area realităţii colective. iar Cu$ina are aceea i 9recvenţă energetică ca i iu<irea. care 5ă poată 9i :nţele5 de către oricine. #eoarece !devărata 0iinţă e5te doar iu<ire.ia orgoliul vreunui 5avant erudit 5au 5tudent e$inent la Polite8nică. acea5ta e5te calea către pace. i at. 5ă.ndire.uie 5ă 5e 5i$pli9ice :ndeaAun5 de $ult ca 5ă vor<ea5că acela i li$<aA. 204 . tre<uie re5cri5e pentru vre$urile de acu$. la ce-$i 9olo5e te. ar$onie. pentru că ele 5unt a5pecte simultane ale . Mi-a$ adu5 a$inte de o glu$ă care circula :n $ediul inginere5c. p. &evoia de 5i$pli9icare e5te un adevăr greu de acceptat pentru o$enirea care a :ncercat 5ă devină din ce :n ce $ai 5o9i5ticată. e5te ne(oie doar de propria noa5tră cre tere :n con tiinţă. ec8ili<ru :n cadrul =niver5ului i :n interiorul 9iecăruia dintre noi.

dec;t 5ă :ncerc 5ă de$on5tre@ ace5t lucru prin c;t $ai di9icile i $ai 5terile $etodeP Dre terea :n con tiinţă, %rin propria e"perienţă, conduce la 5i$pli9icarea natural), a tuturor a5pectelor care ţin de propria realitate i de realitatea colectivă. Era nevoie :n5ă de ni te re%ere care 5ă centre@e realitatea colectivă, „noul Aoc?, :ntre anu$ite li$ite. !5ta 9ace$ toţi cei care 5unte$ :n „pri$ul val de tre@ire?. #ar după pri$ul val ur$ea@ă al doilea, al treilea i $ulte altele după ele. 0iecare nou-venit va co$pleta ace5t pu@@le uria cu propria 5a creaţie, iar creaţia colectivă va prinde cu adevărat viaţă. ! venit $o$entul 5ă ti$ că 5alvarea nu vine din a9ara noa5tră, că noi 5unte$ cei care ale#em 5au nu 5ă 9i$ acu$ „a doua venire a lui D8ri5to5 pe Pă$;nt?. ! venit $o$entul 5ă :nţelege$ că tot ce ave$ nevoie 5e a9lă :n interiorul no5tru. P!V%&% PE&-G= DE% D!GE &-!= =%-!- D_ M!V%! Ed%S-_ ! venit $o$entul, 5ă vă pove5te5c de5pre lucrurile pe care a<ia t;r@iu le-a$ :nţele5. E5te vor<a de5pre na terea Su9letului :n corpul 9i@ic i de5pre călătoriile con tiente :n „!5tral?. >$ul e5te o triadă 9or$ată din Dorp, Su9let i Spirit, iar p;nă acu$, Su9letul no5tru cere5c/Sinele #ivin/propriul no5tru Dreator a 9o5t $ediatorul :ntre Spirit i Dorp. A(em un Su9let, dar 5unte$ Spirit. Su9letul are „un corp ultra5en5i<il i $aterial, cu aAutorul căruia călătore te prin 5paţiu, denu$it corpul a5tral, care are ceva o$ene5c i ceva divinO &u$ele ocult al corpului no5tru a5tral e5te 9or$at din două nu$e1 Z!PJ&!-J P!!&E!J. Pri$ul nu$e core5punde !5tralului no5tru in9erior. !l doilea e5te 0iul, D8ri5to5ul no5tru Do5$ic, care ne lea#) per5onalitatea 9i@ică cu i$inenţa 5upre$ă a -atălui Solar. Dorpul a5tral e5te dotat cu toate 5i$ţurile nece5are pentru a inve5tiga $arile $i5tere ale vieţii i ale $orţii. Mintea, voinţa
205

i con tiinţa 5unt :n !5tralO Fn trecut a$ avut alte corpuri, alte e"i5tenţe i :n a9ara corpului 9i@ic ni le pute$ a$inti, le pute$ retrăi cu e"actitate deplină?X. Vă aduceţi a$inte de aripile care 5e pliau pe l;ngă $ine ca 5ă pot reintra :n corpI #ar de @<aterea puternică de aripi pe care a$ 5i$ţit-oI Sau de $ine :n celelalte ipo5ta@eI Vă a$intiţi de 9iinţele nevă@ute, care au 5pu5 că nu 5unt de-a lorI X in9or$aţiile 5e regă5e5c :n cărţile 5cri5e de către 5amael Aun Oeor i 5unt e"tra5e din cur5ul de5pre $Dedu,larea astral)' – Asociaţia Jnostic) de 5tudii Antro%olo#ice "i Culturale -AJEAC/. &.Ed. P;nă acu$, corpul 9i@ic nu :n5e$na „!ca5ă? pentru Su9let. Fn 9iecare @i, Su9letul no5tru cere5c călătorea $ o părticică din El, 5u< 9or$ă de con tiinţă, a 9o5t tri$i5ă pe Pă$;nt, 5ă „e"peri$ente@e? $ noaptea : i 9olo5ea corpul a5tral pentru a pleca 5pre Sur5ă, 5pre „!ca5ă?, 9ără ca noi 5ă 9i$ con tienţi de a5ta. Purta$ :n noi doar esenţa divină, $aterialul nece5ar pentru apariţia %ro%riului no5tru 5u9let :n corpul 9i@ic. !cea5ta era propria noa5tră con tiinţă. #ar con tiinţa :n 5ine nu e5te 5u9icientă. 0re,uie 5ă 5e producă 9eno$enul de con"tienti&are, adică de tre@ire a con tiinţei. -re<uie 5ă ai<ă loc propria noa5tră e"plo@ie :n Cu$ină, propriul no5tru „Big Bang?. !ce5ta e5te $o$entul :n care :ncepe dru$ul prin care „&e9iinţa? devine „0iinţă?. Pove5tea cu „uria ul 9ără 5u9let? e5te adevărată $ con tiinţa tre<uia :nt;i s) creasc) i 5ă 5e $aturi@e@e, :nainte de a 5e tre@i pentru a deveni su6let omenesc. Fn proce5ul de con tienti@are ave$ dou) etape di5tincte. Prima etapă o repre@intă 9eno$enul de „ilu$inare interioară?, produ5 Cn momentul e"peri$entării unor di$en5iuni 5uperioare i care e5te ,,5altul no5tru cuantic la nivel cere<ral, corelat cu
206

e"pan5iunea con tiinţei?. Pentru $ine, ace5ta a 9o5t $o$entul de călătorie iniţială, :n Cu$ina al<ă, c;nd „a$ :nţele5 ce :n5ea$nă !<5olut, &i$ic, Eternitate i %n9init?. Lrmea&) etapa de con tienti@are propriu-@i5ă, $aturi@area noa5tră la nivel de autocunoa"tere $ ++adevăratul 5alt cuantic, :nt;i 5pre o 5tructură unitară a 5u<5i5te$elor cere<rale, apoi la un nivel 5uperior de :nţelegere al $inţii i o 59eră $ai e"tin5ă de cuprindere a con tiinţei?. Fn 9elul ace5ta, e5te po5i<ilă apariţia adevăratei 0iinţe tre@ite, care poate 9ace trecerea 5pre o di$en5iune 5uperioară. ! doua etapă de con tienti@are Cnce%e cu „tre@irea lui Zundalini?, ni$ic altceva dec;t energia pri$ordială din %ro%ria noa5tră 5tare de vid. E5te $o$entul :n care acea5ta acti(ea&) propriile noa5tre coduri i c8ei !#&, care 5e gă5e5c :n interiorul corpului eteric i care declan"ea&) tre@irea la di6erite intervale. Vă a$intiţi că a$ perceput ace5t lucru ca pe un „ci9ru per5onal?, pe care a$ reu it 5ă-l 5criu :n 9or$ă $ate$aticăI -oată evoluţia noa5tră ulterioară, toate etapele noa5tre de cre tere :ntru con tienti@are e8ist) deAa 5u< 9or$ă de in9or$aţie, :n propria noa5tră 5tare de vid, 5u< 9or$a unui tipar energetic prede9init. #acă ave$ su6icient) con tienţă 5ă pute$ trece prin :nălţarea 9i@ică, declan atoarele pre5ta<ilite vor 9i activate, deter$in;nd de59ă urarea unui proce5 automat, care conduce Cn 6inal la tran59or$area corpului 9i@ic, prin apariţia noului no5tru „corp eteric cri5talin de lu$ină?, care ne va :n5oţi :n di$en5iunile a cincea i a a5ea. Vă a$intiţi ce a$ 5cri5 :n BurnalI „Eu nu 9ac ni$ic, toate vin 5pre $ine la vre$ea lor i 9ără niciun e9ort din partea $ea. %ntere5ant e5te că, :ntr-adevăr, nu trăie5c niciodată aceea i e"perienţă de două ori i nu pot 5ă deter$in eu, ceea ce ur$ea@ă 5ă cuno5c. ! a că, la5 totul 5ă curgă :n voie i $ă <ucur de 9iecare clipă de Magie.? !ce5t proce5 pre5upune de59ă urarea unei :ntregi „tran59or$ări alc8i$ice?, care are loc :n interiorul 0iinţei
207

noa5tre. Practic, ni$ic nu 5e de59ă oară :n a9ara noa5tră. >dată cu de5c8iderea pri$ei c8aHre, ,,la<oratorul? 5-a $utat :n propria noa5tră viaţă. „Goata Sa$5arei? Le"perienţa perpetuă :n lu$ea $aterialăM 9uncţionea@ă pentru noi, at;t ti$p c;t con tiinţa nu s a tre&it $ din ace5t $o$ent, Cnce%e evoluţia. Fn proce5ul alc8i$ic al 0iinţei noa5tre, pute$ ale#e 5ă 9i$ aAutaţi i de către alţii. #eoarece Dreatorul 5e e"peri$entea@ă pe Sine cu aAutorul tran59erului de energie 5e"uală, c8aHra ini$ii Aoacă un rol deo5e<it de i$portant :n propria noa5tră evoluţie $ c;nd am,ii parteneri au acea5tă c8aHră puternic activată, e8ist) potenţialul electro$agnetic, pentru de5c8iderea c8aHrelor ur$ătoare. !5t9el, a$ :nţele5 c;t de i$portante au 9o5t pentru $ine, toate relaţiile ade()rate de iu<ire, care $-au :n5oţit pe ace5t dru$. 0iecare relaţie $-a du5 p;nă unde putea 5-o 9acă, iar Geconectarea Per5onală doar a continuat proce5ul :nceput cu $ult ti$p :nainte. Cheia propriei noa5tre evoluţii o repre@intă transmutarea 9recvenţei energetice a iu<irii, :n octave 5uperioare, %!n) la 9recvenţa pe care o are Dreatorul. Da 5ă cree&i, tre<uie 5-o 9aci din iu<ire Lcon tienti@area de(ine 5tare de 9aptM i cu iu<ire L9olo5irea ace5tei 9recvenţe :n5ea$nă aducerea Cu$inii :n @ona noa5tră pri$ordială de vid in9or$aţionalM. E5te e(oluţia de la o con tiinţă duală, la una a „=ni$ii?. #ar, dacă n-ai 9ăcut pa5ul 5pre con tienti@area =nităţii, vec8ea cale e5te corectă, pentru că re9lectă propria noa5tră capacitate de :nţelegere a realităţii. Ei acu$, „a 9ace drago5te? Cnseamn) a con tienti@a legătura nevă@ută dintre noi, per$iţ;ndu-i 5ă devină din ce :n ce $ai puternică3 :n5ea$nă 5ă :nţelegi că 9a$ilia poate redeveni un organi5$ unitar i :n5ă i celula de <a@ă a 5ocietăţii o$ene ti3 :n5ea$nă a-l re5pecta, :nţelege, accepta pe celălalt, a-l iu<i $ai pre5u5 dec;t pe tine, 9ără a-i cere ni$ic :n 5c8i$<, dar l)s!ndu i 5paţiu pentru a 9i el in5u i, :ntr-o relaţie care :n5ea$nă „noi?. Practic, ai aAun5 la %rimul pa5 :ntru con tienti@area apartenenţei la =nitate. Ei totul Cnce%e prin a te
208

pentru a deveni Cu$ină. „Ei $ai pot 5ă-ţi 5pun de5pre i$aginea pe care a$ avut-o cu cei doi Fngeri care a$ 9o5t Eu. !$ 5i$ţit că „C-a$ de5coperit pe #u$ne@eu :n Mine? i că „a$ 9o5t doar %u<ire?.$ple ceva?. a$ tiut că e5te o tran59or$are care nu are legătură cu propria $ea %ersonalitate. >dată tre&it) con tiinţa. cu aripi al<e ca de le<ădă?. la :ntuneci$ile pri$itive ale „&E0%%&[E%? i la „J!>S?.iu<i pe tine :n5ăţi $ cu tandreţe. ci a $ea? $ a$ au@it :n $ine. Pentru ca Su9letul omenesc 5ă 5e na5că.ncul $eu?. :nţelegere. cele dou) a5pecte ale $eleI !$ vi@uali@at Cu$ina din $ine 5u< 9or$a unui „:nger al<-argintiu. acceptare.i o nelini te pro9undă i un 9el de greutate :n 5to$ac1 „Parcă tre<uia 5ă 5e :nt. M-a$ tre@it :ntr-un tunel negru. a$ i@<ucnit :n culoare al<-argintie i a$ 5i$ţit cu$ 5unt cuprin5ă de lini tea i iu<irea din ad. @ona :n care con tiinţa poate 6ace propriul 5alt :n evoluţie $ a$ trăit $o$entul de re:ntoarcere la „punctul de plecare originar?. iar 5tarea $ea de vid 5u< 9or$a unui :nger „$ov :nc8i5. cu 5en@aţia ridicării i a plecării „!ca5ă? $ a$ 5i$ţit că a$ $urit i a$ :nviat din nou.nd „c8aHra Su9letului?/ „&enu$ita?/„#aat8? 5-a de5c8i5. iertare $ a te iu<i :n $od total. pentru ca Cu$ina 5ă „5e na5că? i :n interiorul $eu 5ă apară o nouă creaţie. a a cu$ e ti. !poi. 209 . :n $od di5tinct. tre<uie 5ă 9ace$ o călătorie :n 5tarea noa5tră pri$ordială de vid. !ce5t proce5 a :nceput cu $o$entul c. care 5-au unit :n iu<ire. tre<uie 5ă ne acce5ă$ propria noa5tră 5tare de Cu$ină. dar ca 5ă cre te$ i 5ă evoluă$ ca i con tiinţă. „!cu$ nu $ai e5te :ncercarea ta. a%are Su9letul o$ene5c. Ca a doua trecere a lui Zundalini. pentru pri$a dată. !tunci a 9o5t $o$entul $eu de călătorie :n „punctul @ero? al propriei $ele 0iinţe. :n @ona propriului $eu corp 9i@ic. Vă aduceţi a$inte cu$ a$ perceput. cu aripile ca de liliac?. „dintr-o dată. Vă aduceţi a$inte cu$ a$ perceput ace5t lucruI !$ 5i$ţit :nt.

poate 5ă aleagă 5ă 9ie de partea %u<irii. Evoluţia noa5tră e5te una indi(idual). el poate 5ă. Del care 5e uita cu $ultă drago5te i $. Ei <ine:nţele5. 9ără 5ă ti$ ce 9ace$. Fntunericul are :n5ă două variante1 pri$a $ 5tarea noa5tră pri$ordială de vid. o neră<dare dureroa5ăO D. $o$entul c. tigă$ li<ertatea. pentru a 5u5ţine 5enti$entul de 5ine i a gă@dui identitatea ca 9iinţă o$enea5că.t 5tarea noa5tră pri$ordială de vid. dacă n-ar e"i5ta tentaţiaI !ve$ nevoie de propriul no5tru Ego..:$<răţi aţi. „! doua venire a lui D8ri5to5? vor<e te des%re na terea Su9letului :n corpul 9i@ic.ia Cu$ina care 5-a nă5cut. ca 5ă trăia5că :n continuare. cu aripile ca de liliac?. :n cre tetul capului $ era$ culoare.ng. %ar Cu$ina devine din ce in ce $ai puternicăO? &u-i a a că $e5aAul din 9il$ul „Dă@ut din cer? vi 5e pare altulI !aron e5te copilul „Purtătorului Cu$inii?. Du$ ar putea :ncolţi :n noi virtuţile. de i :n corpul 210 . a$ au@it din nou 5unetele de 9recvenţă ridicată i 5-a de5c8i5 o nouă c8aHră. Să vă a$inte5c ceea ce-a$ 5cri5 :n Burnal1 „&oaptea trecută citea$. #ar prin propria lui con tienti@are. !cea5ta e5te a doua 5e$ni9icaţie pentru :ngerul „$ov :nc8i5. dintre ace5ta "i Su9letul divin.nd ne tre@i$ la viaţă i trăi$ cu adevărat $ :n re5t 8i<ernă$. Fngerul Meu al< :i ocrotea i :i :$<răţi a pe a$. ni$ic altceva dec.ndoi.i 9olo5ea5că Ci<erul !r<itru.nt &ou?. pe un . care 5unt tot Eu. 5trălucitoare. pentru a lua na tere un nou Su9let :n corpul 9i@ic. iar a doua $ propriul no5tru Ego. vine $o$entul c. dar era ceva :n $ine care dorea 5ă $erg $ai repede la culcare $ cu$va.nd tre<uie 5ă ai<ă loc „nunta alc8i$ică 9inală?. dar era$ cu$va :n a9ara capului $euP Sen@aţia a 9o5t :n a9ara capului i :n @ona calotei 5uperioareO #ar era$ tot Eu. era Fngerul Meu $ov.nd a$ $er5 :n pat. :nainte de a 9i colecti() $ 9iecare : i poartă „crucea? i urcă propriul $unte. #upă na terea Su9letului o$ene5c. #e data acea5ta al<-viorie.Pă$. renunţă$ la ignoranţă i ne rec.

a$ putut 5ă articule@ cuvinteP ..$eu a5tralP !poi a$ putut vor<i. :nţeleg. Dele „2 nopţi de :ntuneric? repre@intă perioada de 211 . ec8ili<rare.nd a$ g. Su9letul nou-nă5cut tre<uie 5ă treacă printr-o perioadă de tran@iţie i cre"tere.!cu$ e5te pentru Mine. M-a 5canat de trei ori.noi?. in9luenţea@ă propriul no5tru corp 9i@ic. Cntr o Don tiinţă unitar).. a$ 5i$ţit o nouă trecere de 9oc.W D.nd toate 5-au ter$inat. care 5e $ani9e5tă i 5unt pre@ente doar pe ti$pul vieţii. iar . #ar tre<uie 5ă a$ ră<dare $ ca 5ă deveni$ de drept entit)ţi de con tiinţă. Ei totu i. %arcur# o perioadă de puri9icare. D.tile. Su9letul-Eu 5i$te 9oarte puternic 0ocul Spiritului. -oate corpurile noa5tre su.t 5u< 9or$ă de proiecţie. As%ectele noa5tre p5i8ologice 5e une5c i 6ormea&) „Dorpul Mental?. dec. are loc o „contopire? dintre corpul 9i@ic i corpul a5tral. ca i cu$ ar 9i intrat prin @ona capului. totul e5te a a cu$ tre<uie 5ă 9ie. 5ă $ă accept i 5ă $ă :nvăţ cu Mine :n5ă$i. #ar nu e5te 5u9icient. Fn $o$entul :n care con tiinţa 5e tre@e te i apare Su9letul o$ene5c.? !cu$ $-a$ nă5cut a doua oar). ar$oni@are i $odi9icare. pri$a oară cu po@iţionare :ndelungată :n @ona ini$ii $ ca i cu$ a 9i $uritO .ndit a a. El poate călători direct %rin Su9letul $eu.. ia na tere %ro%riul 5ău corp astral. -otul e5te <ine.&u te $ai te$e. #e data acea5ta 9oarte inten5ă $ a$ perceput-o alt9el.eu? devine . a5pectul $eu 5-a $aturi@at i poate 9i :n legătură directă cu !devărata 0iinţă. =n corp cu o 9recvenţă su%erioar).nd că $aturitatea :nlocuie te cuv. de 9recvenţă $ai Hoas).. a$ ador$it. 9iindcă el nu e"i5tă Acum pentru Mine. :n care 5ă $ă cuno5c. nu te te$e.. Sunt cu tine. de !cu$ Sunt !ici.W !$ tiut că nu tre<uie 5ă 9ac ni$ic corpului.. care acu$ de(ine 9uncţional. Vă a$intiţi cu$ 5punea$ :n Burnal că 5i$ţea$ „cu$ $ă ridic? din $ine :n5ă$iI >dată cu na terea Su9letului :n corpul 9i@ic. Spiritul nu $ai are nevoie de inter$ediar.ntul „cred? cu „ tiu?.

Spiritul re(enea at. Spiritul 5ă 9ie „!ca5ă?. pentru ca apoi. :n Mine. de Mine i prin Mine către Mine?.. recuno5c Spiritul :n $ine i devin din ce :n ce $ai $ult Spiritul. Ansam. ! treia oară. Eu devenit acu$ Su9let. pentru ca tran59or$area 5ă 9ie co$pletă. Ei. cu adevărat. p. care 9avori@ea@ă Cn tim%. !par a5t9el corpurile su%rasensi.t ti$p c. tran59or$area propriului no5tru corp 9i@ic. iar El devine Eu.nă5cut?. =itarea nu $ai e5te po5i<ilă.ile L„Dorpul Mental Solar?T„Dorpul Dau@al?.nă acu$. perioada de tran@iţie 5-a :nc8eiat i 5-a . E5te doar propria $ea relaţie1 5u6letul omenesc/Cor%ul 6i&icPPersonalitatea meaPFiinţa tre&it) LE5te $o$entul c. :nţeleg de ce c8eia de activare tre<uie 5ă 9uncţione@e de trei ori. „Dorpul Voinţei Don tiente?T„Dorpul !t$ic?M i (echiul corp eteric La9lat :n legătură inti$ă cu propriul no5tru corp 9i@icM 5e $odi9ică. !<ia acu$ pot :nţelege cu adevărat ce a$ vrut 5ă 5pun :n Burnal prin1 „Pe $ă5ură ce $ă ec8ili<re@.nă $ă contope5c :n El.nd 0iinţa a 9inali@at un nou proce5 de $ultiplicare a Sa i are loc „nunta alc8i$ică 9inală?MP5%iritul. „Dorpul !5tral Solar?T„Dorpul Budd8ic?. parte din !devărata 0iinţă i Ci<erul !r<itru capătă sens. dar din ace5t $o$ent 5e vor<ea de5pre reCncarnare. dar :ntr-o variantă ne<ănuită i de ne:nţele5 pentru $intea o$enea5că de p. propria $ea 0iinţă tre&it). Fnţelegeţi de ce =niver5ul e5te in6initI El cre te cu 9iecare 0iinţă care 5e tre@e te i alege :n 212 . a5tral i $ental. Fnvăţăturile din religiile 5trăvec8i 9ăceau distincţie clară :ntre revenirea i re:ncarnarea Spiritului. Per5onalitatea $ea a recuno5cut :n Dorpul $eu na terea Su9letului o$ene5c. voi trece la Mine.lul celor 2 corpuri 5upra5en5i<ile 6ormea&) „corpul eteric cri5talin de lu$ină?. -ot Eu 5unt. prin maturi&area 0iinţei tre@ite. tot acu$. !5t9el ale# con tient 5ă 9iu o 0iinţă tre@ită.ti$p nece5ară pentru puri9icarea celor 2 corpuri1 eteric. pentru că 5-a aAun5 deAa la „viaţa ve nică?.t o$ul nu era tre@it.

Fl recunoa teţiI E5te vor<a de5pre Sinele no5tru Superior/Su9letul no5tru cere5c/propriul no5tru Dreator. Ca neca@uri. a$ putut e"peri$enta dedu. 9ără 5ă tiu că 9ac ace5t lucru. care :n ortodo"ie e5te P5al$ul 22. dar odată ce te-ai tre@it din vi5. &.nt. 5ă 5pargă <ariera de protecţie. Del $ai <un e"e$plu e5te <inecuno5cutul Psalm DGX LX„Psalmii lui Da(id'. pentru că e5te aici i acu$. pentru că Fn5u i Dreatorul e5te prea departe $ :ncă era nevoie de $iAlocitor :ntre Spirit i &oi. ci de5pre Eternitate $ „:ntru lungi$e de @ile?. care repre@intă -ot Deea De E5te i cuprinde $ultitudinea de 0iinţe tre&ite. 5crierile e@oterice. p5al$i5tul 9olo5e te pronu$ele la per5oana a %%-a1 „nu $ă te$ de niciun rău.nd 5e 9olo5e te pronu$ele la per5oana a %%%-a.? P5al$ul 5e :nc8eie :ntr-un $od 5trălucit1 „Da 5ă locuie5c :n ca5a #o$nului. P5al$i5tul nu 5e $ai poate adre5a direct. :$preună cu el.nt.ie3 -u :$i :ntin@i $a5a :n 9aţa potrivnicilor $ei3 -u :$i ungi capul cu untdele$n3 -u :$i u$pli pa8arul de dă pe5te el?. P5al$i5tul tia că ace5ta e5te $ult $ai aproape. p5al$i5tul vor<e te de5pre !devărata 0iinţă.t de $ulţi oa$eni tiau 5au tiu cine 5unt.larea a5trală. De 9ru$oa5ă de9iniţie a EternităţiiP >dată 9or$at corpul a5tral. :ntru lungi$e de @ile?.ng. „El $ă pa te :n pă uni ver@i3 El $ă duce la ape de odi8nă3 El :$i :nviorea@ă 5u9letul3 El $ă povăţuie te pe cărări drepte. P5al$i5tul tie1 corpul 9i@ic e5te „ca5a #o$nului? pe Pă$.M. D. #acă veţi privi cu „alţi oc8i? cărţile din religia vec8e. pove tile i 9il$ele S0. „carantina? i$pu5ă pe perioada copilăriei noa5tre pe Pă$. veţi :nţelege c.Ed. căci -u e ti cu $ineP -oiagul -ău i nuiaua -a $ă $. că poate 5ă-% 5pună „-u?.$od con"tient. ne cuprinde pe toţi i pe toate. dar 9iind 9oarte con tientă de călătoriile e9ectuate i de 59aturile pri$ite 213 . nu 5e $ai vor<e te de5pre ani.

lucrurile $agice pe care le trăie ti. Cn#erul e5te . tu "tii că e ti toate ace5tea la un locP 3aturitatea :ncepe c. Fn acel $o$ent. Vă a$intiţi de5pre Sa$iel.nă atunci.t propriul no5tru EgoM i ne aAută 5ă :nţelege$ adevărata cau@ă a 5u9erinţei. ci esenţa lor. Dra#onii au 9o5t con5ideraţi :n antic8itate.ve5titorul?. iar „revelaţia? ne per$ite 5ă acce5ă$ in6ormaţia pentru nivelul de con tiinţă atin5. Di&ol(area Ego-ului cu aAutorul „#ivinei Ma$e Zundalini? Lde5eori asociat) cu MagiaM. Fn „!5tral?. adevărul din 5patele lor. de data acea5ta $ai su.$plat :n „!5tral?. Du$ a 9uncţionat ace5t 5i$<ol pentru $ineI Ei <ine. &u$ele lui Sa$ael :ncepe cu litera „5?. D8a$uel.nd nu $ai e5te nevoie 5ă ve@i i 5ă e"plode@i :n culori. i$plică e6ortul autocunoa terii. :ntr-o @i a$ :nţele51 toate ace5te nu$e 5unt doar variante pentru 5amael. apoi de(ine dragon de 9oc. totul e5te o ilu&ie. ca 5ă cre@i ceea ce "tii. ar8ang8elul „59erei lui Marte? :l alun#) pe „diavol? Lni$eni altul dec. E$i5ar puternic/ve5titor al #ivinităţii. &. care :n cartea lui Pierre Vri$al $ $Dicţionar de mitolo#ie #reco roman)'X.oluri cuno5cute. X pu<licat de Editura 5aeculum :. &u vă lă5aţi :n5ă păcăliţi. nu $ai e5te nevoie de ace5te arti9icii.til). $e5aAele tre<uie 5ă 9ie Cnţelese la nivelul $inţii o$ene ti. lecţiile i invitaţia lor de a te cunoa te a a cu$ e ti :n realitate.r@iu. Ei pentru a5ta. ne conduce la „"ar%e?. ave$ nevoie de %ro%riile noa5tre sim. $e5agerul care 9ace legătura :ntre noi i #ivinitate..O. !tunci c. 5-a :nt. $ai aproape de adevărata noa5tră natură. Ca :nceput.nd ai cre5cut 5u9icient. iar :n 9inal e5te 59era care ne :nconAoară. 214 . %$portante nu 5unt e"plo@iile :n lu$ină i culoare. care 5ă te 9acă 5ă 9ii $ai atent la propria ta 0iinţă.:n acea5tă lu$e a5cun5ă. iar eu a$ :nţele5 a5ta 9oarte t. 5i$<oluri ale eternităţii i :nţelepciunii. >undalini are 9or$a unui arpe. Da$ael i Sa$aelI Ei <ine. P. -ot ceea ce 5ea$ănă a <a5$ :n Burnal.Ed.

!ripile Daduceului lui MercurO >rice %niţiat care 5e pre5c8i$<ă :n Pa5ăre Earpe poate @<ura 5pre Cu$ile Superioare.r it va 9i un ră@<oi puternic. pe care vreau 5ă vi le :$părtă e5c1 F/ Ja. 5cri5ă de către Sa$ael !un Yeor1 „Daduceul lui Mercur 5i$<oli@ea@ă $ăduva 5pinării cu cei doi erpi ai 5ăi. poate intra :n di9eritele departa$ente ale F$părăţiei3 poate călători :n corp a5tral după voinţă3 poate călători cu Ve8iculele Supraa5trale3 poate călători cu corpul 5ău 9i@ic prin cea de-a patra di$en5iune3 e5te o Pa5ăre Earpe?. care 5e$nalea@ă canalele %da i Pingala. D. Mulţu$e5cP !cu$ pot 5ă-ţi 5pun cu$ $ă c8ea$ă. Mi 5e 5pune .nă la creier.Ed. dar „aripile de două ori rete@ate?I Da 5ă :nţelegeţi ace5t 5i$<ol. energia vec8e nu va pleca u or. Mi-ai reparat aripile $ erau de două ori rete@ate.? „Ca 59. !ce tia 5unt die@ii i <e$olii $arelui 0a care ră5ună :n :ntreaga creaţie.nd !to$ii Solari i Cunari 5e une5c la <a@a irei 5pinării 5e tre@e te Earpele %gnic al puterilor noa5tre $agice.? „Pot 5ă te invit la o pli$<areI Să nu te 5perii $ uneori călătore5c pe un dragon. !$ de5coperit i alte 5i$<oluri.Ve5titorulW. &. ca 5ă vede$ ce a$ 5cri5 :n Burnal. pri$i$ Ari%ile %gnice.riel e5te ar8ang8el (estitor. pe unde 5e :nalţă !to$ii Solari i Cunari p. „=ită-te acu$ :n 5patele $eu.nd 9iecărui 5u9let de lu$ină ve5tea <ună a :nălţării i uniunea 9inală cu #u$ne@eu L:n cre tini5$ e5te :ngerul 215 .nd Qar%ele aAunge la :nălţi$ea inimii. Sunt Sa$iel. X pu<licată de Asociaţia Jnostic) de 5tudii Antro%olo#ice "i Culturale -AJEAC/. Sunt Gegina Magiei.E5te $o$entul 5ă dă$ ti$pul :napoi. D. a$ apelat la cartea $C)s)toria %er6ect)'X. anunţ.? Bine. veţi 5pune voi.

di@olarea Ego-ului...D/ G/ . cele . iar e"plicaţia o regă5i$ tot :n cuvintele lui Sa$ael !un Yeor1 „Daduceul lui Mercur 5i$<oli@ea@ă $ăduva 5pinării cu cei doi erpi ai 5ăi. #acă apele@i la Za<<ala.? -oate ace5tea 5unt corecte.it puternic i răcoro5 de aripi. mu&ica a5trelor. pe unde 5e :nalţă !to$ii Solari i Cunari p. cu 9.nd a$ 5cri5 de5pre semni6icaţia eta%elor din tim%ul Reconect)rii* LX in9or$aţii pre@entate la pagina ('. %ar 216 .'T.' de @ile pentru ca 5u9letul unui o$ $ort 5ă 5e re:ncarne@e. e5te c8eia $u@icii Su9letului.? „Mu@ica celor apte 59ere planetare este lira cu apte cor@i.i $u că coada i :i dă dru$ul/cele două cupe ale lui „#aat8? 5-au :ntor5 9aţă :n 9aţă.ngă $ine. 5c8i$<are totală.. :n dreapta Mea?3 „Cartea ti.. $u@ica #ivinităţii. vă a$intiţiI D. care e5te repre@entat prin %udaM3 Vă aduceţi a$inteI „Cheia trecutului i pre@entului.Ed.M 5punea$ că „cercul e5te =ro<oro5 care. !ce tia sunt die@ii i <e$olii $arelui 0a care r)sun) :n Cntrea#a creaţie?3 #ar de 59erele vă@ute :n Bucure ti.= de &ile au un :nţele5 $ult $ai pro9und1 e5te vor<a de5pre $oarte i :nviere L.R'T123 !rcanul cu nu$ărul 12 conţine „Evang8elia lui %uda? i repre@intă „Nemurirea4 3oarte "i În(iere $ indică tran59or$ări.nă la creier. care 5e$nalea@ă canalele %da i Pingala. iar cea in9erioară a revenit 5pre cea 5uperioară $ =nitatea e5te regă5ită i 56era Su9letelor lu$inate reunite cu Dreatorul lor?.l9. Vă a$intiţiI „Dineva.etan) a morţilor – Bardo 0hodol? 5pune că tre<uie 5ă treacă . pentru că „>ceanul de Sunet? e5te pri$ul creat de către 0iinţa Fn5ă i. 5-a a e@at :ncet l. &./ </ $e5ager care a anunţat Mariei că va 9i $a$a lui %i5u5M3 0recutul 5e regă5e te :n drea%ta noa5tră.

:ntoarcerea la Cu$ină i tu 5ă 9ii una cu Spiritul?.Tpiatra cu<ică pe care tre<uie 5-o dăltui$3 11T„:nteţiţi 9lacăra 5piritului cu 9orţa iu<irii?3 22Tcoroana vieţii. Calea de e(oluţie a 5u6letului' a$ gă5it1 „Ple"ul laringian e5te cel al Ver<ului. erau propriile $ele cuvinte.nd cineva vă vor<e te. dacă 5unt atentă la 5i$<olurile 9olo5ite. Ei-n traducere co$pletă1 „%ndeci@ia i lenea te ţin pe loc :n dăltuirea pietrei cu<ice.ntul #u8M. 9oarte apropiate de lu$ea e@otericăO -oate ră5pun5urile i lă$uririle la :ntre<ările $ele au venit :n ti$pul călătoriilor din „!5tral?. :ntr-o 9or$ă u or de :nţele5 pentru MineP Ca un $o$ent dat.nci i 9oarte lu$ino iI Era$ Eu. pe care a$ :ncercat 5ă le Aoc la „Coto?. !tunci a$ :nţele5 că a$ deAa ră5pun5ul. devenind ad. E5te vor<a doar de5pre %ro%riile $ele 5i$<oluri. 20O !cu$ 5ă :ncercă$ cu aAutorul cuno tinţelor de Za<<ala1 22Tindeci@ia3 2Tlenea3 . a cărui co$unicare i creativitate contactea@ă s6erele lu$inoa5e i de5c8id dru$ul 5pre tripla iniţiere 9i@ică. :ncarnarea !devărului :n noi3 20TSpiritul LS9. $i-a 5pu5 că avea$ „' perec8i de aripi?P Dă 5unt un „Pri$ordial? i că noi 5unte$ cei care le-a$ dat :n griAă 217 . Vi le a$intiţiI 22. Vă a$intiţi cu$ 5punea$ că oc8ii celor cu care 5tătea$ de vor<ă 5e 5c8i$<au. ani$ică i 5pirituală?3 R/ #ar cea $ai co$pletă 5i$<oli5tică o regă5i$ :n interpretarea nu$erelor vi5ate. !le"andra. 22. Fnteţe te 9lacăra Spiritului cu 9orţa iu<irii ca 5ă pri$e ti coroana vieţii. !colo. c. Sunteţi elev i pro9e5or :n acela"i $o$ent.:n cartea $9 Chei %entru atin#erea nemuririi. au@iţi %ro%riile voa5tre cuvinte. 2. . 5tudenta la Hinetoterapie. iar ceilalţi devin ade()ratele voa5tre oglin@i. 11. $-a$ :ntre<at din ce di$en5iune vine propriul $eu Dreator. A%ocali%sa 56!ntului :oan.. :ntoarcerea la Cu$ină.

#ar 'R2T12 i „Dreatorii? aparţin di$en5iunii a 12-a. D. e5te noua in9or$aţie pe care tre<uie 5-o pri$e ti. 5imţeam toate :nt.nd $ergea$ noaptea la culcare i :nc8idea$ oc8ii.Ma$ei #ivine Zundalini?. %rin propria $ea e"perienţă căpătată :n acea5tă lu$e. adică pe oa$eni. ->-=C 5e organi@ea@ă din nou. Fn realitate era$ :n „!5tral? i cu$ acolo nu $ai e"i5tă corpul 9i@ic care 5ă te proteAe@e. n-a$ $ai 5i$ţit ace5te lucruri la 9el de inten5.ndurile 5unt $ult $ai puternice. de i noaptea trăia$ 9oarte puternic orice „vi5? i era$ 218 . a$ au@it o .W Fntr-adevăr. 0iinţa Fn5ă i 5e reor#ani&ea&) :n $o$entul c. Senti$entele.nd eu a$ devenit o 0iinţă tre@ită1 „#upă ce 5-au ter$inat toate. de nuanţe $ai :nc8i5e.„el9ii 9ără aripi?. a adar :n Bucure ti.? Sunt un „Pri$ordial?. pur i 5i$plu dureau. &u :nţelegea$ de ce nu $ai percep ridicarea corpului a5tral. Vă $ai a$intiţiI „>ricine ar 9i. 9iinţe din di$en5iunea a treia. e$oţiile i g. e$oţiile i g. :n5oţite de pro$i5iunea că ace5tea pot 9i depă ite cu aAutorul . 59ere de lu$ină 5e pli$<au ne5ting8erite pe <ulevardul =niriiO 'R2T12 are i un alt :nţele51 !rcanul cu nu$ărul 12 e5te cartea „!po5tolatului?. 5unteţi voi din trecut. noaptea 5e 5c8i$<a5e :n @i. percepea$ 9oarte puternic ridicarea din corpul 9i@ic i :ntoarcerea3 :n ti$p.. dar creaţia $ea e5te acu$ alta.Stai lini tită. iar eu popo5ea$ :ntr-o lu$e cu „vi5e? 9oarte vii. 5i$ţea$ ca i cu$ $ă reorgani@a$. ace5te ridicări i reveniri 5-au 9ăcut $ult $ai u or..ndurile erau u or de recuno5cut. care aduce pro<e i durere :n ti$pul :ncercărilor din cea de-a „&oua S9eră?.ntătoareW 9oarte :naltă. 0ot Eu a$ pornit pe dru$ul :nvăţării :n a 9i Dreator con"tient.. :nainte de a ador$i.9recvenţă c. aproape :n $od durero5 de real. toate 5enti$entele. dar acu$ 5unt i o nou) 0iinţă tre@ită. . #e la un ti$p. Pentru $ine.$plările prin care trecea$. totul devenea o apă de cle tar. :n plină @i.? Ca :nceput. pentru că am o altă con tiinţă.

Fn5ă di$en5iunea a cincea a%arţine de drept planului mental. indi9erent dacă e5te @i 5au noapte.nd vreau din acea5tă lu$e. LDorpul Atmic repre@intă 5ediul Spiritului. nu de5pre o dorinţă. Fn planul a5tral e"i5tă o &on) unde di$en5iunea a patra 5e :ntrepătrunde cu 5u<5traturile in9erioare ale di$en5iunii a cincea.nt e5te com%us din Dorpurile Supra5en5i<ile. Sunte$ :ncă :n planul a5tral i ne 9ace$ ucenicia $ p. de pe planul a5tral al ilu&iilor. :n di$en5iunea a patra. care aparţine ideilor. a$ 9o5t $ai atentă la ceea ce 9ăcea$.nă la adevărata $aturitate $ai e5te cale lungă de 5tră<ătut. Fn di$en5iunea a cincea tu ai deAa 6ormat „corpul eteric cri5talin de lu$ină?.. iar aici corpul astral vec8i e5te deAa $trecut'. Fntr-o noapte. :n care 5e $ani9e5tă Spiritul. &oi 5unte$ deAa :n „!5tral?. 9ără a $ă ridica din propriul $eu corp 9i@ic. puterea i voinţa divină $ e5te le#at de corpul 6i&ic3 Dorpul Buddhic arată „ca un va5 de ala<a5tru 9in i tran5parent. !$ reali@at că acu$ pot intra i ie i c. !cu$ 5unte$ :ncă :n etapa c.nd e"peri$entă$ toate lecţiile di$en5iunii a patra $ 9ace$ trecerea de la 5tadiul de copil. nu ţine $ult. e8%erienţele ei 5unt esenţiale pentru $aturitatea di$en5iunii a cincea. Vă a$intiţi cu$ a$ 5pu5 că tot ti$pul a$ 9o5t convin5ă de intrarea !linei :n BarouI Era vor<a de5pre o idee deHa $ateriali@ată. E5te vor<a :n realitate de5pre „Dorpul de Slavă?/„Dorpul de !ur al >$ului Solar?/„Jaina de &untă a Su9letului?/„-o So$a JeliaHon? din vec8ile 5crieri e@oterice.pă e5c :n !5tral?. pe cel $ental al lucrurilor concrete. Da 5ă poţi crea acu$. M-a$ vă@ut cu$ . !ce5t Ve $. tre<uie 5ă pără5e ti planul a5tral al dorinţelor i 5ă acce5e@i planul $ental.per9ect con tientă. pentru că propria noa5tră con tiinţă a 9ăcut 5altul 5pre planul a5tral. #ar i corpul mental vec8i tre<uie 5ă 5e puri9ice i s) urce. :năuntrul căruia arde 9lacăra 219 . 5tarea di$en5iunii a patra. la cel de adole5cent i c8iar dacă adole5cenţa.

a'. după ce o$enirea intră :n noua realitate.ne :n ur$ă?. L$3ER' 5e re9eră . el e5te cu$părat. 5ediul intelectului.M X $0arot "i >a.. „Dorpul eteric cri5talin de lu$ină? este c8iar .$puri rotindu-5e :n 5en5uri o%use. 0a<ric. Vă aduceţi a$inte ce a$ 5cri5 :n ulti$a parte din BurnalI „-răia$ o 5en@aţie de valuri $i cătoare. apare 5en@aţia că „propriul no5tru corp 9i@ic ră$. #eoarece ultimul corp 5upra5en5i<il $6a. a9lat :ntr-o legătură intim) cu propriul no5tru corp eteric modi6icat.MX X in9or$aţii de pe +++. e5te cel care ser(e"te drept in5tru$ent celor trei Dorpuri Supra5en5i<ile. %utem 5ă :ncarnă$ noul Su9let :n corpul 9i@ic.la o anu$ită calitate a lu$inii. care 5e a9lă :n legătură cu corpul 9i@ic.i 9acă apariţia :n gară..nd ace5te corpuri 5upra5en5i<ile.3erAa. &. -ot 9elul de 9iguri geo$etrice au :nceput 5ă 5e :nv. :nţelea5ă :n ti$pul celei de-a opt5pre@ecea #ina5tii a Egiptului.rtă :n Aurul $eu.6loarea (ietii. 5ă vină 5pre 220 . noul no5tru $iAloc de tran5port :n di$en5iunea a cincea a pornit i a teptă$ 5ă.ricat' e5te Dorpul Atmic. care va 9i co$plet 9uncţional. iar ace5ta de(ine de drept „ve8iculul pentru Spirit?. 5ediul ini$ii3 Dorpul Cau&al e5te le#at de corpul mental.Ed. Dorpul 6i&ic. dar :n acela"i 5paţiu?3 $>A' 5e re9eră „la 5piritul indi(idual?3 $BA' 5e re9eră „la interpretarea dată de către 5pirit %ro%riei 5ale realităţi particulare :n realitatea o$enea5că i e5te de9inită ca realitatea 9i@ică 5au realitatea corpului :n alte realităţi.Ed. &. noul no5tru ve8icul. #e i data nu a 9o5t trecută :ncă pe <ilet.al)' $ Sa$ael !un Yeor $ pu<licată de Asociaţia Jnostic) de 5tudii Antro%olo#ice "i Culturale -AJEAC/.lui PraAna LSpiritulM'* $ repre@intă sediul Su9letului i e5te le#at de corpul astral. :n ur$a reorientării religiilor către venerarea unui #u$ne@eu al :ntregii creaţii i era vă@ută ca dou) c. unde 5piritele nu au corpuri?.ro.

un g.De 9ru$o5 e5teW. :n călătoria 5pre di$en5iunile 5uperioare. D.5ă deaW căldură pe interior.ndu-ne propria creaţie. :n lu$ea acea5ta. :n @ona gle@nelor. Sunte$ deAa aici i trece$ prin e"perienţele 5au lecţiile pe care noi ni le-a$ propu5. Spre 59. e5te i creaţia noa5tră1 iu<ire sau 9rică. toate 5e regă5e5c :n ea. ..nd ne-a$ 9inali@at toată ucenicia. eu a$ 9ăcut 5altul 5pre 221 . 9iind u or de o<5ervat. Vec8ile corpuri a5tral i $ental tre<uie 5ă „ardă? :n totalitate. a5u$. !poi. unde cre)m con tient. #ar $ai ale5.$ine. !cu$. iar „părinţii no tri din 9a$ilia de 5u9let? 5unt cei care ne aAută 5ă trece$ prin propriile noa5tre e"perienţe. :nainte ca 5ă $erge$ $ai departe. Mai t.nt două lu$i di9erite1 de i 5unte$ aici. ca de :nceput de noapte. vo$ 9ace pa5ul ur$ător. Vă a$intiţi ce a$ 5cri5 :n BurnalI „E5te doar ceea ce ţi-ai ale5 tu 5ă e"peri$ente@iO E5te doar alegerea ta.ni?. era o nuanţă de al<a5tru cati9elat. -re<uie 5ă di5pară din noi orice ur$ă a e$oţiilor i 5enti$entelor pe care nu le pute$ lua. totul a căpătat o culoare al<a5tră. 9urie. :n valuri. !l<a5trul 5e $i ca :n 5u5. nu aveau e5enţă..S-a activat MerHa<aOW Mi 5-a 9ăcut 9rigO? !$ :nţele5 de ce o perioadă de ti$p vor e"i5ta pe Pă$.nd vo$ 9i gata. ură. $i-a$ 5pu5. 5pre 5tarea de „a 9i? :n di$en5iunea a cincea.nd $i-a optit :n Mine1 .r@iu.? &e-a$ nă5cut „<ătr. :n Aurul $eu au apărut ni te ovaluri rotitoare. -u tii de ce ai ale5 a5ta. Ei atunci. Ce vedea$ doar conturul. au :nceput .-a i a +-a vor coe"i5ta. tre<uie 5ă :nvăţă$ 5ă ne st)%!nim „de$onul $inţii? $ a a cu$ 5unte$ noi. a . cu nuanţe care 5e 5c8i$<au continuu. Fntr-un 9inal. pentru că nu ne-a$ pără5it propriile noa5tre corpuri. vor 9i pentru noi „trei lu$i :n acela i $o$ent? $ con tiinţa di$en5iunilor a 2-a. tot 9ără e5enţă.r it. Picioarele. pe care o vo$ pără5i :n $o$entul c. eu i cei ca $ine nu $ai aparţine$ pe deplin ei $ 5unte$ deAa 5upu i lecţiilor lu$ii a5trale.

con tiinţa di$en5iunii a cincea i $ă pregăte5c 5ă $enţin per$anent acea5tă 5tare de con tienţă. a unei noi 0iinţe tre@ite 5au a tuturor ace5tora la un loc. Pentru $ine. %ar graniţa di$en5iunii a cincea a 9o5t trecută odată cu activarea noului no5tru ve8icul pentru acea5tă di$en5iune $ „MerHa<a?. &atura tie ce tre<uie 5ă 9acă i 5e de5curcă 9oarte <ine de una 5ingură :n „curăţarea? propriei energii. !cu$ lucrurile vin pentru noi de la 5ine i propria noa5tră de@voltare nu $ai poate 9i oprită. Sc8i$<area este de $ult aici. a propriului no5tru Dreator. >rice nu e5te potrivit pentru noua realitate 5e tran59or$ă de la 5ine :n lu$ină. e5te %er6ect. $o$entul trecerii graniţei di$en5iunii a patra a 9o5t c. -re<uie doar 5ă ave$ r). dar acu$ ea a aAun5 9oarte departe.dare.t la ace5t nivel nu pătrund dec!t 9recvenţele noa5tre energetice care 5unt pregătite 5ă 9acă ace5t lucru. :nc. =niver5ul e5te at. totu i 5unt de drept :n di$en5iunea a patra. ! teptaţi-vă 5ă vedeţi cu$ realitatea colecti() 5e 5c8i$<ă clipă de clipă. $ult $ai u oară ca de o<icei?. dar 222 . totul 5e tran59or$ă? i că &oi doar 5unte$. #acă aţi trecut printr-o e"perienţă a5e$ănătoare celei pe care a$ trăit-o.i$aterialăW. pentru că $ai a$ lecţii de :nvăţat. aţi 9ăcut „5altul?. indi9erent de 9or$a de con tienti@are pe care ne-a$ a5u$at-o :n $o$entul de !cu$1 a 0iinţei. =itaţi-vă atent :n Aurul vo5tru i o veţi recunoa te. &u uitaţi că „ni$ic nu 5e pierde. dar acu$ tre<uie 5ă :nvăţaţi cu$ 5ă $enţineţi per$anent acea5tă 5tare de con tienţă. Fnţelegeţi că vec8ea realitate nu vă poate a9ecta dec!t dacă voi o aduceţi :n propria voa5tră realitate. „$-a$ 5i$ţit cu$va . 0iţi doar 9oarte atenţi la ceea ce 5e petrece cu voi i :n Aurul vo5tru $ e5te 5ingurul lucru pe care tre<uie 5ă-l 9aceţi. ! doua @i.t de inteligent.nd a$ 5i$ţit „cu$ $ă :nv. pentru a aAunge acolo unde :i e5te locul.rtea$ i era$ vi<raţie care curgea :n 5paţiu?. >rice 9aceţi.

$ple dintr-o dată. printr-o (oinţ) co$ună. Ei $ai ale5. de aceea 5c8i$<area noa5tră nu 5e poate 9ace dintr-o dată. 9iind doar o<5ervatori plini de iu<ire i co$pa5iune. <ucuraţi-vă de ele i daţi-le dru$ulP Pregătiţi-vă pentru ur$ătorul dru$ pe care tre<uie 5ă-l 9aceţiP E5te unul di9erit de tot ceea ce aţi cuno5cut. Nu tre<uie ni$ic gră<it. #e la ele pute$ :nvăţa că toţi 5unte$ per9ecţi pentru e"perienţele i lecţiile prin care tre<uie 5ă trece$ i 5ă acceptă$ propria noa5tră unitate :n diver5itate. 5u< 9or$a unui pu@@le uria . $ental i e$oţional. !$ po$enit de $ai $ulte ori de5pre „:ntoarcerea la =nitate? i 5igur aţi au@it de5pre ace5t lucru.nu vă a teptaţi 5ă 5e :nt. Pri$ul pa5 a 9o5t 9ăcut de către $icuţele i inteligentele noa5tre celule care. un $inunat e8em%lu de per9ecţiune i diver5itate Cn unitate. E(oluţia noa5tră :ncepe cu evoluţia con"tiinţei noa5tre i continuă cu cea a propriului no5tru $odel de #!ndire. !Autaţi-i 5ă-l 9acă. &u e5te un proce5 at. 223 . au ale5 5ă alcătuia5că corpul o$ene5c. Bucuraţi-vă că voi tiţi de5pre 5altul pe care l-aţi 9ăcut i puteţi vedea 5altul pe care :l 9ac ceilalţi. <ucuraţi-vă de $arele dar de viaţă pri$it $ 5unt ulti$ele clipe din vec8iul Aoc.nt?.rul 9i@ic. pentru că 6iecare dintre noi creea@ă :n 9elul 5ău propriu i ace5te creaţii. P!V%&% PE&-G= F&->!GDEGE! C! =&%-!-E &u $ai a$ $ulte de pove5tit. dar 5unt lucruri 9oarte i$portante. ReCntoarcerea la =nitate pre5upune $ai multe etape. E5te vor<a de5pre %ro%ria noa5tră cre tere i evoluţie. tre<uie 5ă 5e ec8ili<re@e. 5ă 5e ar$oni@e@e i 5ă 9or$e@e o i$agine unitar). !cu$ e5te $o$entul 5ă atinge$ echili. proce5 care :ncepe cu tre&irea propriei noa5tre con tiinţe. pline de par9u$ul a$intirilorP Savuraţi-le.t de 5i$plu i el a :nceput odată cu „proiectul Pă$.

energia vec8e nu va pleca u or?. care tre<uie 5ă :nveţe 5ă 9ie o sin#ur) 0iinţă. :n 5curt ti$p. creativă. un nivel su%erior de :nţelegere la nivelul $inţii i o nouă 5tructură unitar) a 5u<5i5te$elor cere<rale. !cu$ ave$ toate condiţiile :ndeplinite1 o 59eră $ai e8tins) de cuprindere a con tiinţei.ele avantaAe. puternic ancorată :n realitatea $aterială.r@iu Cnţele#i că e ti doar -u. Mai t. Fn Burnal a$ 5cri5 că „la 59. E5te vor<a de5pre autocunoa"tere. Noua 5tructură a creierului %ermite o proce5are rapidă. $ă aAută 5ă a$ o g. cele două e$i59ere cere<rale 9uncţionau ca dou) creiere aproape co$plet di9erite. Ca :nceput ai i$pre5ia că altcineva :ncearcă 5ă intre :n 5paţiul tău.P. E$i59era st!n#). !ce5ta e5te pa5ul de :nceput1 o ec8ili<rare. intuitivă. o ar$oni@are i o 9uncţionare e#al) a celor două e$i59ere o<ţin am. analitică. Ea este pentru $ine o poartă di$en5ională i $ă aHut) 5ă devin una cu cel din 9aţa $ea. dintre Ego i Su9let. E5te ca atunci c. rivalitatea i dorinţa de a 9i 5ingurul 5tăp. Ea poate 5ă 5perie. i@ol.ndurile tale. ca%a.nd :ntr-o $a ină 5unt cinci o9eri i 224 . Printr-o ec8ili<rare interioară. pentru că te ve@i a a cu$ e ti $ cu toate a5pectele tale1 e$oţiile.ndu-$ă de ceilalţi.il) 5ă proce5e@e 9oarte u or in9or$aţiile i 5ă :nţeleagă a5pectele a$<elor lu$i $ 5pirituală i $aterială. #ar era vor<a doar de5pre propriul $eu ră@<oi. Ce percepi lupta. > ec8ili<rare %er6ect) a e$i59erelor cere<rale :n5ea$nă o 9uncţionare ma8im) a propriei $ele 0iinţe. dar nu poate 5ă 9acă legături 5u<tile.r it va 9i un ră@<oi puternic.n al per5onalităţii tale. a celor două e$i59ere cere<rale. 5enti$entele i g. devenind o 9iinţă 5pirituală.nă la ace5t $o$ent. Du aAutorul e$i59erei dre%te pot 5ă trăie5c 5pontan :n pre@ent i aAung la o :nţelegere pro9undă. pentru $ai $ulte in9or$aţii 5i$ultane. Pute$ 9ace ur$ătorul pa51 tran59or$area 9iinţei noa5tre p5i8ologice. a a cu$ a$ 5i$ţit i eu.ndire logică i $ă conectea&) la lu$ea 9i@ică.

dar nu a$ putut. a$ au@it ca o c8e$are <l. :n dreapta Mea. dar n-a$ putut 5ă ro5te5c niciun cuv. !$ 5i$ţit cu$ . 225 . odat) cu apariţia Su9letului :n corpul 9i@ic. Ei atunci. %ar ace5t centru de co$andă. cu 9. care poate 5ă le proce5e@e :n $od unitar i tie ce indicaţii 5ă retran5$ită la r.r it. Ca 59.9iecare trece pe r. per5onalitatea noa5tră e5te cea $ai potrivită.. -oate a5pectele noa5tre au :nvăţat i au acceptat. Ei :ncetul cu :ncetul. ! venit $o$entul 5ă ne cunoa te$ $ai <ine i 5ă ne acceptă$ a"a cu$ 5unte$ $ 5ă ne ec8ili<ră$. :ntr-o $are de %u<ire. &ici nu poate 9i alt9el. printr-o (oinţ) co$ună. 5-a a e@at :ncet l. este Spiritul/!devărata 0iinţă. a a cu$ le-a$ de5coperit :n Mine $ 9iecare parte a noa5tră e5te la 9el de preţioa5ă pentru &oi. că e5te . ! venit $o$entul „păcii? pro$i5e. 5ă 9or$e@e o 5ingură 0iinţă.-u?. !poi vin ec8ili<rarea i ar$oni@area tuturor ace5tor a5pecte. care acu$ nu $ai are nevoie de inter$ediar pentru a 9i &oi. Vă aduceţi a$inteI „> căldură puternică. 5ă lă5ă$ 0iinţa 5ă ne :ndru$e.it puternic i răcoro5 de aripi.nt :n li$<a ro$.intru5ulW ie5e din 5paţiul Meu.nd 5ă conducă. după o o<5ervare atent). a$ 5i$ţit căldura de %u<ire :n interiorul Meu.teva cuvinte :ntr-o li$<ă vec8eO !$ :ncercat 5ă vor<e5c. 5ă te accepţi.ndă i a$ 5i$ţit cu$ totul 5e contope te :n Mine. 5ă ne ar$oni@ă$. care altădată 5e co$portau ca ni te entităţi 5eparate. :ncepi 5ă te cuno ti.cu$inţitW i cineva.nă.ndul 5ău. !$ :ncercat 5ă de5c8id oc8ii.ngă $ine. că tre<uie 5ă tran5$ită propriile lor in9or$aţii 5pre centrul de co$andă al 0iinţei noa5tre.l9. Dinci o9eri i o 5ingură $a inăP Fncepi 5ă percepi di5tinct ace5te a5pecte care 5unt doar . 5ă te recuno ti. toţi 5unte$ copiii Ei. iar 0iinţa ne iu<e te pe toţi la 9el.? ! venit $o$entul 5ă :nţelege$ că „Cu$ina? i „=$<ra? 5unt doar părţi ale 0iinţei. ele Cn(aţ) 5ă cola<ore@e. 5en@aţia că ceva :ncearcă 5ă intre :n 5paţiul $euO !$ au@it c. Fiecare a5pect al no5tru are acu$ un rol <ine de9init $ pentru lu$ea $aterială.

o ţară.t „:n 0iinţă?.til) parcurge acela"i dru$. noi nu pute$ 9i dec.neţe i viaţă 9ără de $oarte? nu $ai 5unt 5i$ple pove ti. organe. in9inită. iar Ea e5te adevăratul no5tru Părinte.ntO Micuţele noa5tre celule. care e5te -otul i &i$icul :n acela i $o$ent. inteligente i cu o anu$ită 9or$ă de con tiinţă. pentru a :nvăţa s) 6ie :n „=nitate?. Sunte$ copiii 0iinţei. !pariţia noului „corp eteric cri5talin de lu$ină?. 0iinţa noa5tră su. 2echile noa5tre corpuri 5u<tile Leteric.ntul e5te doar o $ică parte din 0iinţa unică. ar$oni@ea@ă. pentru ca la 59. $entalM 5e puri9ică. cea a 5u6letului. au :nţele5 ace5t lucru :naintea noa5tră $ 5-au unit ca 5ă 9or$e@e ţe5uturi.. de o 9recvenţă $ult 5uperioară. noua „0iinţă tre@ită? e5te com%let) i pregătită 5ă :nţeleagă că . $odi9ică. porţiuni anato$ice 5au corpuri o$ene ti i au ales 5ă cola<ore@e. Fiinţa doar este i raţiunea Ei de a 9i e5te autocunoa"terea.nd că 9ace$ parte din Ea $ că :$preună suntem 0iinţa. ChaArele noa5tre pentru di$en5iunile 5uperioare „aAung? :n @ona propriului no5tru corp 9i@ic. ec8ili<rea@ă. Singurul Dreator care a reu it 5ă 226 . na terea noului Su9let :n corpul 9i@ic au avut loc. in9luenţea@a :n ti$p propriul no5tru corp 9i@ic. ! a cu$ celulele noa5tre 9uncţionea@ă :n cadrul corpului no5tru. „&unta alc8i$ică 9inală? dintre Su9letul o$ene5c i Su9letul no5tru cere5c. #upă parcurgerea ace5tor etape. a5tral. care le cuprinde pe toate i cre"te cu 9iecare 0iinţă nou tre@ită. #ar Pă$. %$aginaţi-vă alt9el de celule. planeta Pă$. con tienti@. de data acea5ta ne$ateriale i un 9el de $e$<rană protectoare. „tinereţea 9ără de <ătr. Pentru că planul $ental nu 5e $ai 5upune legilor 5paţiului i ti$pului. iar noi a$ 9ăcut 5altul 5pre ace5t plan. entităţi cu viaţă proprie. -atăl i Ma$a.=nitatea? nu 5e :nc8eie aici $ 9ace$ %arte din alte organi5$e (ii $ai $ari1 o localitate.Fn acea5tă perioadă. eternă.r it 5ă 5e unea5că Cntr o 5ingură c8aHră.

227 . Dreatorul $eu e5te propriul $eu Sine #ivin. creaţionismul i e(oluţionismul. Cnainte ca organi5$ul 9i@ic 5ă apară pe planetă $ $ateria e5te practic or#ani&at) de in9or$aţii.il) i că noţiunea de „creaţioni5$? pre5upune e"i5tenţa unui ti%ar energetic de9init. dar 5unt :n 9apt copilul 0iinţei.t 5u< 5e$nul unităţii. :n propria $ea cre tere i cunoa tere ca „0iinţă tre@ită?. Gă$.5e $ultiplice la nes6!r"it i 5ă 5e autocunoa5că %rin El :n5u i.uie 5ă ur$e@e aceea i cale1 religia. Qtiu ace5tea i nu tre<uie 5ă de$on5tre@ ni$ic pentru a $erge $ai departe. &oi :n ine 9ace$ ca noile noa5tre creaţii 5ă 5e ec8ili<re@e. dar că nu pot 9uncţiona dec. e(oluţia noa5tră are loc :n $od natural. 9ilo@o9ia. care poate 5ă 9ie doar accept. 5ă 5e ar$oni@e@e i :n 9inal. dar 5unt acum i o nou) 0iinţă tre@ită. &oi suntem părţi din 0iinţă care a$ pri$it darul de Viaţă i e"ploră$ propria Sa Dreaţie.n mereu copilul Părintelui $eu.t de di5putate p.t ca un tot unitar.nd con"tient noţiunea de a 9i „:n 0iinţă?. D8iar dacă etapele ei e"i5tă ca %otenţial :n :n5ă i 0iinţa noa5tră. 5ă 9or$e@e o i$agine unitar).nă i cele două teorii at. >dată cu maturi&area noa5tră. 5unt Sinele $eu #ivin/propriul $eu Dreator i 0iinţa :n acela"i $o$ent. iar „Eu? de(ine „&oi?.nă acu$. Du toate ace5tea. Ea e5te po5i<ilă i oricine poate trece cu u urinţă prin ea.r it. Dreaţia cre te :n %er6ecţiune. nu pot 9uncţiona dec. Pentru tiinţă e5te u or de acceptat că =niver5ul e5te co$pu5 dintr-o $atrice in(i&i. P. repre@entate de tiparele energetice conţinute :n $atricea invi@i<ilă. el continu) :n $od natural. c8iar dacă unii au dorit 5ă creadă alt9el. tiinţa i te8nica. care a reu it 5ă 5e $ultiplice la ne59. E(oluţia :n5ea$nă o nou) treaptă de con tienti@are i odat) :nceput proce5ul evolutiv. -otul tre. e5te nevoie de %ro%ria noa5tră acti(are. viaţa noa5tră de @i cu @i. pentru că 0iinţa e5te aici. Dei din „pri$ul val? 5unte$ aici 5ă de$on5tră$ că cele două teorii 5unt la 9el de adevărate.

Primul $unte 5e re9eră la %lanul a5tral i are repre@entate cele trei corpuri e5enţiale1 eteric. &. Cipton i Steve B8aer$an $ pu<licată de Editura For 1ou. prăpa5tie. E5te i$aginea 5altului evolutiv pe care tre<uie 5ă-l 9ace$.i contri<uţia la :ntreg i <ene9iciind.uddhic. Etiinţele e@oterice vor<e5c de5pre „cei trei $unţi? pe care tre<uie 5ă-i urcă$. 0iecare $unte e5te repre@entat 5u< 9or$a unui triung8i ec8ilateral.nd mentalul no5tru e5te puri9icat i urcat de pe planul a5tral al ilu@iilor pe cel $ental al lucrurilor concrete. care repre@intă %ro%ria noa5tră stare de (id. &. :n care corpul $ental din planul a5tral de(ine corpul cau&al.Ed.ndul 5ău?X. cu v. te a9li "i la <a@a ur$ătorului $unte de urcat. la r. X $E(oluţie s%ontan)' $ Bruce J. aduc. :n care organi5$ele individuale 5upravieţuie5c prin adaptare i 5e de@voltă devenind $e$<rii unei co$unităţi $ai $ari. Fn planul $ental. repre@intă saltul :n evoluţie i noi a$ aAun5 la <a@a celui de-al doilea $unte. a5tral i $ental.$plător. Lrm)torul $unte repre@intă %lanul $ental. unde con"tiinţa poate 9ace saltul :n evoluţie.E5te vor<a de5pre o $e(oluţie ada%ti()'1 „evoluţia nu e5te un proce5 :nt. a5t9el.r9ul unui $unte. care 5e regă5e te :ntr-un plan su%erior de con tiinţă. !5t9el. ci unul voit.r9ul :n $iAlocul <a@ei celui de dea5upra 5a. corpul a5tral are ca i cores%ondent corpul . 228 . 5altul evolutiv e5te 9ăcut u"or de către &atură. $o$entul c. #upă 9iecare $unte vine o #enuneX LX a<i5. Cnce%e cu tre@irea con tiinţei noa5tre i continu) cu 9iecare etapă de cre tere :ntru con tienti@are.ndu. !5t9el. 0iecare participant e5te un $e$<ru interdependent al co$unităţii.M. Mai 5i$plu 5pu5. &atura $ani9e5tă tendinţa de a aAunge la ec8ili<ru i ar$onie.Ed. odată aAun5 :n v.

&-a$ cre@ut niciodată :n „$ae tri?.t de $ulte de de5cooperit c.t „:n 0iinţă?. viaţa $-a :nvăţat ce :n5ea$nă 5ă 9ii de unul 5ingur i totu i :$preună cu ceilalţi. 5altul no5tru este :n „!cu$? i „!ici? $ 5unte$ tot noi. #acă nu e ti :ncă pregătit.>dată 9ăcut 5altul :n evoluţia propriei noa5tre con tiinţe. E5te doar o nou) etapă :n viaţa noa5tră de o$ $ e5te momentul 5ă atinge$ 5tadiul de „>$ #ivin?/„0iinţă tre@ită?. 5ă :nţelege$ că nu pute$ 9i dec. 9iecare devine %ro%riul 5ău $ae5tru i nu e5te nicio calitate :n a5ta. Dei din „pri$ul val? 5unte$ aici 5ă vă 5pune$ că toate ace5tea 5unt reale. ritualuri 5au rigoarea i :ngrădirea dog$elor religioa5e. apoi „a cincea? i 5ă $erge$ $ai departe. ace5ta 5e va re6lecta $ai t. 5ă pă i$ cu :ncredere :n „di$en5iunea a patra?. 6)r) a avea vreodată s6!r"it. 9uncţie de ceea ce i 5e potrive te cel $ai <ine. -re<uia 5ă-$i aleg o cale pe care 5ă $ă 5i$t con9orta<il.aţi. iar tu tii a5ta i le vei căuta.nd i oriunde. Evoluţia 5e petrece 5u< oc8ii no tri. la nivelul propriului no5tru corp 6i&ic. care #r). iar „darurile? de(in 5i$ple :n5u iri. Sunt at. &oi 5unte$ cei prin care 0iinţa : i cunoa"te propria Dreaţie i %rin care acea5tă Dreaţie cre te "i 5e 5c8i$<ă.nd con tienti@e@i cine e tiP Ei oricu$. Poate :ncepe oric.e"te $ult evoluţia per5onală i-ţi 229 . 9ace$ parte dintr-o $are 6amilie de e"ploratori. P!V%&% #E 0%&!C1 #ESPGE GED>&ED-!GE 0iecare dintre noi : i alege propria cale de activare. Veriga li%s) :n evoluţie nu e"i5tă pentru că nu poate e"i5ta. toate vec8ile căi 5unt aici ca 5ă te aAute. 5pre alte di$en5iuni. :n cre terea i de@voltarea Sa1 noi doar tre<uie 5ă reveni$ la „=nitate?.r@iu. &u e"i5tă $ae tri $ :n proce5ul no5tru de evoluţie :n „!cu$?. dar :ntotdeauna 0u ai ale5 calea. dar co$plet schim. S-a :nc8eiat o perioadă :n $ultiplicarea 0iinţei. Fn ceea ce $ă prive te.

$i-au o9erit cu dărnicie „darurile Magilor? i au di5părut. Ei atunci. a$ :nţele5 c. noi de(enim Cu$ina i ne tre&im din 9al5a realitate. pre9er. uit. pentru că nu $i-au aparţinut niciodată pe deplin doar $ie. E5te doar 230 . pentru că nu 9ac dec. Ei au trecut prin viaţa $ea ca ni te 5tele călău@itoare. nu tre<uie 5ă te a tepţi la ni$ic de la cei care au venit la tine.t cel de „!cu$? de a@i3 unii pentru că i-au gă5it propriul dru$ i pot 5ă 5e de5curce 9ără aAutorul tău3 alţii pentru că vor 5ă creadă că doar ei 5unt ră5pun@ători pentru 5c8i$<are.t aţi 9ăcut-o p. Geconectarea Per5onală $i 5-a potrivit i a$ ale5-o. 0iinţa Fn5ă i :n5ea$nă a 9i „!cu$? i „!ici?. :ntr-o cre tere continuă. Pentru ace tia din ur$ă e5te $ai u or 5ă 9ie doar „eu?. Pe care 0u e ti propriul tău $ae5tru. Mulţi vor vrea 5ă 5e :ndepărte@e pentru că tea$a de necuno5cut e5te :ncă g8e$uită :n ei3 puţini pentru că le aduci a$inte de $o$entul de „!cu$? c.t 5ă ne aminteasc) de acea Cu$ină care suntem &oi cu adevărat. =r$ărind evoluţia unora dintre cei care $i-au trecut pragul. vă invit 5ă $ergeţi la ace5t cur5. :n :ncercarea de a vă cunoa te alt9el dec. Cnţele#!nd că $o$entul no5tru de !cu$ a 5o5it. Ei 5unt ai tuturor i ai ni$ănui. tu i totu i altul.nă acu$. $ă credeţiI Ca 5e$inarul de Vindecare Geconectivă nu :nveţi $ai $ulte decat "tii deAa.per$ite 5ă evolue@i de unul sin#ur. !$ :nţele5 că odată ce-ai ale5 5ă duci i tu ace5t dar $ai departe. Ei nu e5te nici <ine. $ereu altul.nd 5ă uite că 5unt „-ot Deea De Sunt $ parte din -ot Deea De E5te?. #acă vă 5pun că 3a#ia 5unteţi (oi.t de puţin a$ $ulţu$it celor care $i-au dăruit e"perienţa edinţelor de Geconectare Per5onală.nd ei te-au căutat i care e5te $ai puţin lu$ino5 dec. dar e ti aAutat 5ă recuno"ti cu u urinţă 9recvenţa acea5ta :n tine i :n Aurul tău3 Cn(eţi 5-o 5u5ţii. ! a că. dacă vreţi 5ă trăiţi @ile de $agie adevărată.nd repede că adevărata lor 0iinţă. nici rău.

r ită li 5e datorea@ă lor :n i i. pentru ca :n 9inal 5ă ve@i cu$ aAung 5ă 5e co$porte ca o sin#ur) 0iinţă. propria ta tran59or$are :n con tiinţă va 9ace 5ă nu $ai e"i5te cale de :ntoarcere. e5te 9oarte u"or 5ă re(ii la ceea ce ai 9o5t.t vei aduce tot $ai $ultă lu$ină :n cel $ai a5cun5 colţ al propriei tale 0iinţe.nă acolo. cu di9icultate.uie 5ă nu 9orţe@ ni$ic. puternic ancorat :n Gealitatea ta cea nouă. cine e5te pregătit. $. Vei dori 5ă 9ii din ce :n ce $ai de5 acea Cu$ină. #acă Cncete&i 5ă 9ii propriul tău o<5ervator. pentru ca ceilalţi 5ă ia at. -re<uie doar 5ă 9ii %re&ent :n acu$ i aici. la nivel con"tient. vei recunoa"te oric. tea$ă 5au :ndoială care :ncearcă 5ă 5e cui<ărea5că din nou :n tine.t c. pentru că Cnt!i tre<uie 5ă. 5ă nu $ai vreau 5ă 9ac „<ine? i a$ :nvăţat că tre.ndrie. din care 9ace$ cu toţii parte.t pot. vei :nţelege propria cre tere. tru9ia.i vindece 9rica de $ine i ne:ncrederea :n ceea ce 5i$t $ ca 5ă poată $erge $ai 231 . >rgoliul. Fn toate ca@urile. Vei reu i 5ă le ec8ili<re@i i 5ă le ar$oni@e@i.t c. clipă de clipă. atent ancorat :n pre@ent. cu at. 5ă prive ti cu o<iectivitate i 5ă recuno ti Aocul. !lţii :ţi vor $ulţu$i prea $ult. Vei :nvăţa 5ă te cuno ti din ce :n ce $ai <ine. nu tre<uie 5ă te a tepţi la $ulţu$iri din partea celor care vin la tine.t vei 9ace $ai $ult ace5t lucru. nu revin cu u urinţă. Ei pentru a5ta. dorinţa de a 9i „cineva? revin :n tiparele cuno5cute. Ei vă $ai 5pun un 5ecret1 cei care $ă 5i$t. $ă 5i$te 9oarte u or. Du c. tre<uie 5ă treci. ade()ratul văl care-ţi acoperă realitatea. Pentru că tre<uie 5ă vă 5pun un „5ecret?1 :n ti$pul edinţelor „nor$ale? de $a5aA.nd i cea $ai $ică u$<ră de orgoliu. prin propriile tale 9rici i te$eri. 6)r) 5ă reali@e@e c!t din $agia 5ăv. !5t9el. 9ru5trare. #ar p.$o$entul de evoluţie asumat. invidie. 5ă dau at. acce%t!nd raţiunea de a 9i a !devăratei 0iinţe. 5ă te ve@i 5u< toate a5pectele tale. 0ii recuno5cător că te-au ale5 drept martor al propriei lor cre teri i te aHut) 5ă evolue@i $ai u or. !$ reu it.t au nevoie. 9ără 5ă 9aci niciun e9ort. tri5teţe. tu tre<uie 5ă te dai un pa5 :n 5pate. >dată ce-ai pornit pe ace5t dru$.

$agia 5unteţi Voi. 232 . identică cu cea a iu<irii necondiţionate. :nveţi 5ă te cuno ti $ai <ine.i inte#re&e acea5tă e"perienţă i 5ă :nţeleagă că Ei 5unt cei care au creat ceea ce i-a 5periat.lne5c doi oa$eni la care c8aHra ini$ii e5te %uternic activată. 5unt lucruri 9oarte „pă$. e ti pro9e5or i elev. :n „practicianul de Vindecare Geconectivă i Geconectare?. :nc. cele $ai tene<roa5e u$<re. :ţi recuno ti cele $ai a5cun5e 9rici.t poţi 5ă sesi&e&i cu u urinţă. nu eu $ că au acelea i „puteri? ca i $ine. Miracolul Vindecării Geconective i al Geconectării :l 5i$ţi doar c. Fiecare e5te %re#)tit 5ă dea i 5ă pri$ea5că. ni$eni altcineva. ! adar.nd că El repre@intă Geconectarea $ celălalt e5te pregătit 5ă accepte ace5t lucru.ntene? $ adică &%M%D. cele $ai ne tiute g. acea5ta e5te esenţa Geconectării1 pri$e ti i dăruie ti :n acela i $o$ent.t de a%roa%e. pentru că a$.nd Vindecarea Geconectivă i Geconectarea nu vă :$<ogăţiţi. :n5ea$nă că 0u e ti at. !tunci c. =nul tie deAa ce i cine e5te. Se :nt. :n oglinda pu5ă la di5po@iţie cu dărnicie de cei care vin 5pre tine.nd 5i$ţi ceva deo5e<it. iar 9iecare are propriul 5ău rit$ de integrare i :nţelegere. care devine cheia alc8i$iei noa5tre. #acă 0u nu e ti aici i acu$. nu 5e :nt. tre<uie 5ă. 6rec(enţa care E"ti.ndouă 5e petrec :n acela"i $o$ent. a a că nu vă o5teniţi degea<a $ cine tre<uie 5ă aAungă la du$neavoa5tră.nd e ti pregătit 5-o 9aci3 :n re5t.$plă ni$ic. Ei niciodată nu tii ce e5te $ai i$portant1 5ă %rime"ti 5au 5ă d)ruie"ti. ceea ce 9ace 5ă e"i5te un %otenţial electro$agnetic de a de5c8ide i ur$ătoarele c8aHre.nduri. aAunge si#ur. !ce5t adevăr e5te greu de acceptat. con tienti@. Ei un ulti$ 5ecret1 practic. Fn 9ond. !$ :nţele5 că $agia Geconectării Per5onale Cnce%e cu o vi<raţie apropiată de cea a lu$inii. Puteţi vor<i cu 100 de per5oane i 5ă nu vină ni$eni.departe.

M-a$ :ntor5 „!ca5ă?.nturi din !devărul a<5olut. iar %rin con tienti@area propriei esenţe. ca 5ă-$i a$inte5c pe unde a$ u$<lat. #oar at. #e aici porne te propria noa5tră 5c8i$<are. 5ervicii <ine plătite. a$ 5tat 5ă $ă odi8ne5c i a$ pornit din nou la dru$. prin propriile noa5tre 6rici. >$enirea e5te pregătită 5ă pri$ea5că „darul? venit din ceruri $ 5unte$ 5u9icient de puternici.$pului electro$agnetic. Pentru $ine a 9uncţionat. care 5e .lniri a lu$inii cu Cu$ina. curaAo i i di5pu i 5ă trece$ la nivel con"tient. evoluţie 5pirituală 5au 9r. Ei :n ti$pul ace5tei :nt. nu la nivelul Ego-ului.t e5te %re#)tit 5-o 9acă. dar 5ă ră$. ce declan ea@ă tre&irea energiei noa5tre pri$ordiale.t c. !cu$ pute$ 5ă recunoa"tem 9al5a realitate. dar ascunse con tientului no5tru.nă nu te-ai :ntor5 aca5ă? $ 5punea cineva $ult $ai :nţelept dec. %ar eu a5ta a$ 9ăcut. !devărata $ea 0iinţă a dorit 5ă revină „!ca5ă?.t $ine.Se produce o cre"tere $are a 9recvenţei de vi<raţie a c. „&-ai 9o5t nicăieri p. ! a a$ rede(enit i eu „!ca5ă?. $ai $ult 5au $ai puţin 5pectaculoa5ă. !cu$ vă invit 5ă vedeţi 5au 5ă revedeţi 9il$ul S0 „S9era? cu alţi oc8i. care acţionea&) a5upra %inealei i deter$ină e$i5ia de D30. pentru $area 5c8i$<are $ a5ta a$ pri$it ca dar din partea Geconectării. Ei $ai ale5. toate 5unt dorinţele noa5tre cele $ai %uternice. vindecări $ai $ult 5au $ai puţin 5pectaculoa5e. c. #ar toate ace5tea sunt la nivelul 0iinţei noa5tre. -oate sunt parte din planul no5tru iniţial pentru acea5tă viaţă i a"tea%t) 5ă 9ie tran5pu5e :n realitatea noastr).nă i aici. Geconectarea e5te darul $agic care aduce la su%ra6aţ) ace5te dorinţe. 6iecare pri$e te i :nţelege doar ceea ce e5te %otri(it pentru acel $o$ent de evoluţie a propriei 5ale 0iinţe. dar :ntotdeauna de6initi(). pentru ca noi 5ă le trans6orm)m :n noua noa5tră realitate. toate sunt ca i %otenţial :n noi.t a dorit 5-o 9acă. 0ai$ă 5au <ani. >ricu$ ar 9i. tran59or$area :ncepe.a&ea&) pe 233 . Geconectarea Per5onală 9uncţionea@ă.

Sunt $e$<ru de drept al ec8ipei „&oul Pă$. propria noa5tră e5enţă. puteţi mer#e $ai departe. c.. $ai puţin departe 5au la acela i nivel de :nţelegere. care repre@intă -ot Deea De E5te i din care toţi i toate 9ace$ parte. Pute$ :nţelege că toate 9ricile 5unt 9al5e. !duceţi-vă a$inte că e5te doar un adevăr po5i<il. 0iind Cn propriul vo5tru adevăr. pentru că nu e5te altceva dec.t de $ult :n5ea$nă pentru noi Cu$ina "i iu<irea necondiţionată.lne5c 5unte$ #u$ne@eu/!devărata 0iinţă u$<l.nd vor 9i unii $ai departe :n :nţelegere dec.ire. Ei un 5ingur adevăr care tiu că nu 5e poate $odi9ica pentru $ine. suntem :n5ă i 0iinţa. Ei 234 .dare 5ă vă revelaţi %ro%riul adevăr i odată a9lat.t :u. c8iar dacă pentru o clipă. „Fnălţarea? :n corpul 9i@ic a :nceputO !$ :ncercat 5ă vă 5pun $ulte. Spuneţi-% cu$ vreţi1 Marele !r8itect/!devărata 0iinţă/ #u$ne@eu/!la8/Budd8a. >ric. :ncepe noul Aoc al „=nităţii? $ . ave$ c8eia ie irii din „Matri"?.i$periul 9ricii. :n $ultitudinea de adevăruri care co$pun „!devărul 9inal?.nd pe Pă$. E5te 5ingurul 59at pe care pot 5ă-l dau din toată ini$a.r it. Ei :nţeleg. credeţi :n el cu tărie i nu vă :ndoiţi nicio clipă de realitatea lui. !veţi r). !$ reali@at co$plet (echea $ea $i5iune. Dredeţi :n voi i 9aceţi alegerile care vin din Su9let.&oul Pă$.nt? pentru 9iecare dintre noi.nt3 a$ Cnţeles. -re<uie doar 5ă acceptă$ că 9iecare 0iinţă are %ro%ria ei cre tere. gata cu vor<a. &iciodată nu 5e va 5upăra pe voi. dar nu tre<uie 5ă $ă credeţi. la Singurul !devăr.nt? i a$ trea<ă. !cela că e"i5tă o sin#ur) 0iinţă.t noi. etc. Dree@ propriul $eu colţ de Gai. aceea de a con"tienti&a că Eu i toţi cei pe care-i :nt. Fn 9apt. Ei-acu$. dar că ele tre<uie 5ă pară reale. ca 5ă le depă i$ i 5ă le pri$i$ „darul?.nd toate ace5tea. ca 5ă aAungeţi :n 59. Ei cu cei care 5unt ca i noi :n „!cu$?.

5teluţa Un ..n"eput !e ! u. eu+ . Cu dra#.vă 59ătuie5c 5ă 9aceţi i voi la 9el.pent u Al.na. Fnvăţaţi 5ă trăiţi i ur$aţi-vă vi5ul.na /. 235 . Succe5.a Re"one"t1 .nte !e Ma0. călătoriP #ru$ <un i vă iu<e5c.

Doa Eu+ !up1 Re"one"ta ea Pe 2onal1 S-au !e2p."at apele&&& 236 .

nţe !e 7.e 4 un5e "u /.e !e la 3u"1t1 .v1# 237 .n!e"a e Re"one"t.Ceaţa al3u . 61 1 /e!.

n!e"a e Re"one"t.le 238 .nţe !e 7. 4 un5e "u /.-a 5. 61 1 /e!.p .v1# !up1 8 5.

4 un5e "u /. 61 1 /e!.nţe !e 7.n!e"a e Re"one"t.v1# !up1 9 5.le

* .51 . !e ve !e&&&
239

Cu v.aţ1 /. 61 1 v.aţ1&&&

P .eten.. -e. 3l:n5.
240

O 6a-.l.e 6e .".t1 /. 0ea-ul -eu !e la 3u"1t1 .e E--a.l "1t e Dou0# Sen5aţ.a !e ++"eva t e3u.e 61"ut; a !.2p1 ut&&&
>n t8e E"perience o9 Per5onal Geconnection L2, t8-2+t8 o9 >cto<er, 2010, Buc8are5t, Go$aniaM % 8ope $7 5tor7 Nill not 5ound too 5trange to 7ou. Ca5t NeeH % 9ound out $ore a<out t8e c8ange5 t8at % a$ going t8roug8, 5o % decided to de5cri<e t8e5e e"perience5, 8oping t8at t8e7 $ig8t <e u5e9ul to 7ou1 - >n t8e 9ir5t nig8t a9ter t8e Geconnection, t8e “Zundalini 5naHe? NoHe up in5ide $e. %nitiall7, % 8ad t8e 9eeling t8at % Na5 <urning on t8e in5ide, and t8en % 9elt liHe $7 interior <eca$e ic7 cold. % 8ad t8e 9eeling t8at $7 <od7 Na5 c8anging Q one cell at a ti$e. -8i5 c7cle repeated t8ree ti$e5 during t8i5 9ir5t nig8t. #uring t8e ne"t 10 da75, t8e5e p875ical 57$pto$5 continued, 9olloNing a 5peci9ic pattern. %n $7 ca5e, t8e nu$<er 222111,,12 can repre5ent t8i5 pattern. % <elieve t8e N8ole
241

10-da7 e"perience need5 to taHe place at 2 di99erent ti$e5 Q % 8ave e"perienced 2 o9 t8e5e c7cle5 5o 9ar. % <elieve t8at t8e pattern $entioned a<ove i5 a He7 9or t8e et8ereal <od7, N8ic8 <eco$e5 activated onl7 N8en t8e 5oul and <od7 are prepared 9or t8e c8ange. -8e He7 i5 o9 pre-5et, per5onal nature, N8ic8 could <e di99erent 9or ot8er people. &evert8ele55, t8e N8ole e"perience need5 to <e perceived a5 a Na7 to activate oneW5 et8ereal <od7. % 8ad and 5till 8ave dou<t5 related to t8e accurac7 o9 $7 per5onal He7, <ut, a55u$ing t8e He7 i5 correct, t8ere are a 9eN intere5ting detail5 a<out it t8at % Nould liHe to outline1 1. 22211T+ digit53 1,,12T+ digit53 L2R2R2R1R1MR L1R,R,R1R2MT11R12T2,X2 Lnu$<er o9 c7cle5MT(2 T(R2T' 2. +1 -8e nu$<er + repre5ent5 t8e $ani9e5tation o9 t8e Eternal BeingW5 con5ciou5ne55 and $ind, N8o5e 5pirit circulate5 acro55 Matter and acro55 t8e + ele$ent5 o9 nature. %t al5o repre5ent5 t8e “Je? letter Q t8i5 letter 8elp5 t8e 8u$an <eing <egin it5 c8ange into t8e cele5tial <eing. -8i5 part $ade $e t8ing a<out t8e “old 8u$an <eing/neN 8u$an <eing? paradig$. 2. 111 -8e nu$<er 11 repre5ent5 t8e $ani9e5tation o9 t8e neN 8u$an <eingW5 Nide-open con5ciou5ne55 at a 5uperior level. %t tran5$it5 t8e $e55age o9 t8e “god5?, di5rupt5 o<5olete eart8l7 5tructure5, and create5 a neN di$en5ion to encourage reconnection. ,. 121 -8e nu$<er 12 9acilitate5 c8ange, an ending, a $utation or a neN c7cle Q it i5 t8e one t8at open5 t8e @odiac o9 t8e evolutionar7 5piral. +. 2,T12R12. -8e nu$<er repre5ent5 t8e co$pletene55 o9 t8e divine and t8e 8u$an entitie5.
242

%t i5 t8e nu$<er o9 a neN c7cle3 t8e end o9 t8e previou5 c7cle alloN5 9or t8e $75ter7 o9 a neN one. N8ic8 Nill <egin in a neN di$en5ion. Be8ova8W5 5acred na$e i5 deco$po5ed in (2 e"plicative na$e5 L“Solo$onW5 clavicle5?M. 21 -8i5 nu$<er repre5ent5 t8e Jol7 V8o5t.R1T'.1M. and % e"perienced 5trong e$otional 5tate5 L9or e"a$ple. t8e de5ire to unite oneW5 oNn Nill Nit8 VodW5. in rever5e order i5 21.R. $ultiplication t8at 57$<oli@e5 t8e return to =nit7. <rig8t 243 . N8ic8 Nill <ring li9e to t8e Matter. 1111 -8i5 nu$<er repre5ent5 t8e -rinit7. t8e re5urrection o9 t8e Son. t8e connection Nit8 evolution.111222. $7 Ao< po5ition got re5tructured and % 8ad to leave t8e co$pan7 % Na5 NorHing 9orM. 8i5 He7 i5 rever5ed. t8e $irror re9lection o9 t8e He7 t8at % e"perienced.T'. 222111. '. and o9 t8e Jol7 V8o5t L2M?. -8e N8ole He7 $ade $e t8inH o91 “%n t8e na$e o9 t8e Cord L222M. '1 -8i5 nu$<er i5 t8e 5euare root o9 2. t8e 9ir5t divine 8u$an-<eing. o9 t8e Son L1113 . 10. 2221 -8i5 nu$<er repre5ent5 5acred co$$unication Lt8e natural order o9 t8e =niver5eM.12. 12. !9ter t8e 9ir5t 10 da75. Since !da$ 9ell and noN ri5e5 again.*.R.. 5ince t8e Ha<<ali5tic value o9 !da$ i5 1R. . t8e $75ter7 o9 t8e -rinit7. and t8e relation58ip $ind-<od7-5pirit.. ). % <elieve t8e5e event5 led to t8e activation o9 + additional c8aHra5 L<rig8t gold. N8ic8.. (.11 % <elieve t8i5 nu$<er i5 accurate. .. 11. %t 57$<oli@e5 t8e per9ection o9 t8e -rinit7. une"pected event5 5tarted 8appening in $7 li9e. (21 %n Za<<ala8.

0inall7. <rig8t purpleN8iteM. <ut % 9eel liHe % a$ getting clo5er. -8roug8out t8e period o9 ti$e 9olloNing $7 Geconnection. !lt8oug8 t8e 5tructure o9 t8i5 Aournal i5 not per9ect. % 8ave lived $an7 intere5ting e"perience5. uneart8l7 color. alt8oug8 5o$e o9 t8e 8ealt8 pro<le$5 % u5ed to 8ave are 5till not co$pletel7 8ealed. % HnoN t8at % 8ave a great need to interact Nit8 ot8er people liHe $eP - - 244 . and $7 <od7 5tarted getting 8ealt8ier. % HnoN t8at $7 $eta$orp8o5i5 i5 not 7et co$plete.. it5 $aterial could <e u5ed 9or a pu<lication.000 i5 t8e nu$<er o9 t8e c8o5en one5M3 % HnoN t8at once enoug8 people 8ave e"perienced t8e activation o9 t8eir per5onal He7.e$erald-green. darH indigo. % 8ave <een Heeping a Aournal. t8e aNaHening proce55 Nill <e ea5ier 9or ot8er53 % HnoN t8at ever7one Nill eventuall7 go t8roug8 t8e 5a$e proce55 Lin t8i5 li9e or in anot8er li9eM3 % al5o HnoN t8at t8i5 c8ange i5 $ore pro9ound t8an N8at it $ig8t 5uper9iciall7 5ee$ to <e. t8at % 5till 8ave a long Na7 to go. % Na5 color <ot8 on t8e in5ide and on t8e out5ide3 % Na5 onl7 <rig8t. 58ould t8i5 t7pe o9 in9or$ation <e 8elp9ul 9or ot8er people going t8roug8 a 5i$ilar proce55. <rig8t N8ite.. % HnoN t8at a certain critical $a55 i5 reeuired L1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful