Sunteți pe pagina 1din 2

La baza prezentului Regulament Intern au fost luate n considerare urmtoarele acte legislative: (1) Legii nr. 5 !

"## $ %odul muncii & republicata' modificat prin: $ (rdonan)a de *rgen) a +uvernului ,5!"##5' privind modificarea -i completarea Legii nr. 5 !"## ' publicat n .onitorul (ficial nr. 5/, din #5.#/."##50 $ (rdonan)a de *rgen) ,5!"##5 a fost de asemenea modificat prin Legea de aprobare /1!"##5 (publicat n .onitorul (ficial nr.1.11/ din 12 decembrie "##5)0 $ (rdonan)a de *rgen) a +uvernului nr.55!"##, care a modificat -i completat Legea 5 !"## privind %odul .uncii (fiind publicat n .onitorul (ficial nr./33 din 13 septembrie "##,)0 $ Legea 21!"##/ privind aprobarea (rdonan)ei de urgen) a +uvernului nr. 55!"##, pentru modificarea -i completarea Legii nr. 5 !"## $ %odul muncii' publicat n .onitorul (ficial nr.",1!12 aprilie "##/0 $ Legea " /!"##/ privind modificarea alineatului (1) al articolului ",2 din Legea nr. 5 !"## $ %odul muncii' publicat n .onitorul (ficial nr. 12/ ! "5.#/."##/0 $ Legea nr. "#"!"##3 din "1!1#!"##3 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 1 din Legea nr. 5 !"## $ %odul muncii' publicat n .onitorul (ficial nr. /"3 din "3!1#!"##3' actul intr4nd n vigoare la data de 1 octombrie "##30 $ (rdonan)a de *rgen) a +uvernului 113!"##3 pentru modificarea Legii nr.5 !"## & %odul .uncii' publicat n .onitorul (ficial nr./,5 5artea I din 1 .11."##30 $ Legea 1!"##2 care a modificat lit.e) a alin.(1) al art. "/, din Legea 5 !"## $ %odul .uncii' fiind publicata in .onitorul oficial' 5artea I nr. //2 din 1 !11!"##2' actul intrand in vigoare la data de 1, noiembrie "##20 $ Legea 12!"#1# a modificat art.5, si ,1 din Legea 5 !"## $ %odul .uncii' fiind publicata in .onitorul (ficial' 5artea I nr. 125 din "2!# !"#1#0 $ Legea 1#!"#11 privind modificarea Legii 5 !"## $ %odul .uncii' fiind publicata in .onitorul (ficial' 5artea I nr. ""5 din 1 martie "#110 ( ) Legea 12!"##, privind securitatea -i sntatea n munc' publicat n .onitorul (ficial' 5artea I nr. ,1, din ",!#/!"##,0 (1) (*+ 2,!"## privind protec)ia maternit)ii la locurile de munc' a-a cum a fost modificat -i completat ulterior prin Legea nr. "5!"##1 -i (*+ 153!"##50 au fost luate n considerare inclusiv 6ormele .etodologice ale (*+ 2,!"## 0 (5) Legea "1#!1222 privind concediul paternal' publicat n .onitorul (ficial ,51!12220 (,) (*+ 153!"##5 privind concediile -i indemniza)iile de asigurri sociale de sntate' a-a cum a fost modificat -i completat ulterior prin (+ 1!"##,' (+ 5!"##,' Legea 22!"##,' (*+ 21!"##,0

(/) (*+ 113!"##5 privind sus)inerea familiei n vederea cre-terii copilului a-a cum a fost modificat -i completat ulterior prin (+ 1!"##,' (*+ 11!"##,' Legea 5#3!"##,' Legea /!"##/' (*+ 113!"##3' Legea "5/!"##3' (*+ "",!"##3' 7+ 1,,"!"##30 (3) Legea "#"!"##" privind egalitatea de -anse -i de tratament dintre brba)i -i femei' a-a cum a fost republicat n temeiul art. III din (*+ 5,!"##, pentru modificarea -i completarea Legii nr. "#"!"##"' publicat n .onitorul (ficial al Rom4niei' 5artea I' nr. /,3 din 3 septembrie "##,' aprobat cu modificri -i completri prin Legea nr. 5#/!"##,' publicat n .onitorul (ficial al Rom4niei' 5artea I' nr. 1# din 3 ianuarie "##/0 Legea "#"!"##" a fost republicat a doua oar n .onitorul (ficial' 5artea I' nr. 15# din #1.# ."##/0 (2) Legea 8ducatiei 6ationale' nr.1!"#110 (1#) Regulamentul de organizare -i func)ionare a unit)ii de nv)m4nt preuniversitar de stat (R.(.9.*.I.5.)0 (11) :lte acte normative elaborate de ..8.%.;.<.

S-ar putea să vă placă și