P. 1
Marturii Din Tara Fagarasului Despre Parintele Arsenie Boca

Marturii Din Tara Fagarasului Despre Parintele Arsenie Boca

|Views: 10|Likes:
Published by Chiru Toader

More info:

Published by: Chiru Toader on Nov 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2014

pdf

text

original

Capitolul 1 Mama Părintelui Arsenie „Eu am fost pictat din pântecele maicii mele” Ne spunea Părintele: “Când eram copil, în casa mamei mele era o icoana a Maicii Domnului care-mi plăcea, foarte mult. Odată am întrebat-o pe mama: - De ce îmi place a a de mult acea icoană! "ar ea mi-a spus: - #i, dra$ul meu, cât te-am purtat în pântece, foarte mult m-am uitat i m-am ru$at la această icoană%. &ltădată ne-a spus: “Mama mea când a rămas însărcinată cu mine, s-a uitat la icoana Maicii Domnului i a pictat-o în inima ei. & pictat-o ru$ându-se la Maica Domnului, cum se ru$au 'fin(ii "oac)im i &na: “Maica Domnului, î(i cer au copil, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, care să î(i slu*ească (ie, Maicii Domnului i Domnului "isus +ristos. Nu pentru mine îl cer%. #u de*a am fost pictat din pântecele maicii mele. Când mama mea mer$ea să lucre,e la câmp, înaintea ei apărea icoana Maicii Domnului datorită ru$ăciunilor ei. După ce-am terminat studiile, mama credea c-am să mă stabilesc ca orice om la casa lui. Când a aflat ce inten(ii am -să se călu$ărească., mi-a luat capul în mâini, m-a sărutat i m-a binecu/ântat ,icându-mi: 0O, dra$ul meu i scumpul meu, de când mă ro$ eu pentru asta1% De aceea a fost Părintele &rsenie omul lui Dumne,eu, pentru că a fost cerut prin ru$ăciune, crescut cu ru$ăciune. 2i spunea Părintele. “De ce nu face(i i /oi la, fel!1 Dar care din /oi se roa$ă când sunte(i însărcinate: Doamne, dă-mi un copil bun, cuminte, care să-(i slu*ească 3ie4 pentru 5ine Doamne! Care din /oi a(i citit în timpul sarcinii &catistul Maicii Domnului i alte căr(i biserice ti! 6oi ,ice(i că n-a/e(i timp să /ă ru$a(i. Cere(i la Maica Domnului i la Domnul "isus +ristos i /ă /or da. Dacă nu face(i rele, /ă iese i copilul a a cum îl dori(i “. &poi, unei femei căreia îi murise copilul atins de un tren i-a spus:%Ştii de ce 1-a atins trenul? Pentru că 1-ai iubit mai mult decât pe Maica Domnului. Întâi trebuie să-L iubeşti pe Dumnezeu şi apoi pe copil”. &ltei femei i-a spus: !u "ii şi te plân#i că copilul tău e be$i"% dar atunci când a$i zămislit copilul% so$ul tău era beat”% iar alteia, care se plân$ea că are un băiat )o(, i-a spus că i ea a furat când a fost însărcinată cu el. (Miloşan Vionela, &1 ani% 'ecea( Mama sa l-a crescut sin$ură. #a pă,ea oile satului i Părintele îi desena -că era pictor de mic. flori pe mâneci, pe cot la )aine i apoi ea cosea. În "ia$ă am dansat şi eu odată - a spus mama Părintelui - am rotit un dans% atât a% )ost *ocul meu +n "ia$ă”. Maică-sa 7-a crescut i el a în/ă(at, i-a dat silin(a. Părintele în/ă(a lumea cum să trăiască, să nu cur/ească bărbatul cu femeia, ca în sărbători i duminica să nu aibă împreunare i să aibă copii cura(i, căci Părintele a a a fost conceput. ,Mailat Elena% -& de ani% De*ani( Mama sfin(iei sale spunea că sim(ea că a/ea ce/a luminos în pântece i a/ea o mare bucurie. "ar Părintele spunea că tatăl său, plecând în &merica l-a lăsat curat +n pântece”. ,Pr. Petru Vanvulescu( Mama Părintelui, care nu mai tia nimic de dânsul, au,ind că la Mănăstirea 'âmbăta este un părinte care este de loc din localitatea 8rad - +unedoara, i-a ,is: .i#ur% acesta e băiatul meu” i a luat trenul să /ină la 'âmbăta. Părintele, cu darul înainte/ederii ce-7 a/ea, a sim(it că /ine i a trimis un credincios cu căru(a la $ară spunându-i acestuia ora când sose te i locul unde să stea pe peron când /a /eni trenul. Când a sosit trenul, u a /a$onului în care se afla mama Părintelui a oprit e9act în fa(a omului. Coborând, mama Părintelui 7-a întrebat pe acest om, cum poate a*un$e la mănăstire! "ar omul i-a ,is: 0/ino cu mine% că după dumneata m-a trimis Părintele0”,Ierod. Dometie - Mân. 1rânco"eanu( Părintele &rsenie era la 'âmbăta i a trimis pe cine/a care a/ea căru(ă cu cai, să o a tepte în $ara din 6oila pe mama sa, care /roia să-7 /i,ite,e. "-a spus omului: Du-te să o aştep$i pe mama că "ine cu trenul”4 ,ice omul: Părinte% dar nu o cunosc0”2 3u trebuie% du-te că "ine ea la tine2 se opreşte trenul şi +n dreptul uşi de unde eşti tu coboară o.)emeie şi te +ntreabă de mănăstire”. 2i a a a fost. Omul a luat-o în căru(ă i a dus-o la 'âmbăta. ,Gheorghe Silea% 45 ani - .âmbăta de .us( Mama Părintelui, era o femeie micu(ă i semăna cu Părintele foarte mult. Odată a /enit la

mănăstire. :i era dor de Părintele. 2i Părintele a lăsat-o în biserică, nu a ie it din altar. 2i ea a stat, a tot stat, i dacă a /ă,ut că Părintele nu mai iese, a început să plân$ă. & ie it Părintele bucuros i a ,is: 6m "rut să te "edem cum plân#i. & sărutat-o i a mân$âiat-o i i-a ,is: 0 3u plân#e% că uite am "enit”.,Mailat Elena% -& de ani% De*ani( :ntâlnindu-se cu Părintele, mama i-a repro at: 7i-a )ost ruşine cu mine de n-ai "rut să spui la lume că eu sunt mama ta?” i i-a ,is Părintele: 3u mamă% dar dacă spuneam lumea +$i rupea 8ainele de pe matale când "eneai +ncoace”. & spus mama Părintelui, cu oca,ia acestei /i,ite la mănăstire că atunci când era însărcinată cu Părintele, a /ă,ut soarele i luna în pântecele ei i nu tia ce /a fi. 2i a /ă,ut i un peisa*. Când a /enit la 'âmbăta a spus ca a /ă,ut e9act peisa*ul de aici, cu mun(i i mănăstirea. ,Gheroghe Silea% 45 ani - .âmbăta de .us( Mult s-a ,bătut Părintele. 5oată /ia(a i scrierea lui a fost spre sfin(irea familiei. Câte femei au fost la el, s-au )otărât să nu mai a/orte,e Câ(i copii au rămas în pântecele mamelor lor1 Nu e nimeni mai competent să ne strige în acest moment revenirea mamelor la sfinţenia Maicii omnului decât Părintele Arsenie! (Pr. Ioan Sabău Capitolul " Părintele Arsenie# un Moise care ne$a despărţit Marea %o&ie Părintele &rsenie a fost un om e9traordinar, un om al lui Dumne,eu, un mare părinte al 8iscricii noastre. Pentru mine personal, cel mai mare din /eacul nostru; Despre Părintele &rsenie trebuie să /ină /remea, cât mai curând posibil, să se scrie mai mult, să se /orbească mai mult4 i eu sunt absolut si$ur, i mărturisesc cu toată responsabilitatea mea de episcop ca /a /eni timpul rânduit de Dumne,eu, când Părintele &rsenie 8oca /a fi canoni,at; Despre Părintele &rsenie încă se /orbe te în termeni prea lume ti. Dar se /a /edea mai târ,iu. #u îndră,nesc să spun că Părintele &rsenie 8oca a fost pentru <omânia asemeni 'fântului 'erafim de 'aro/ pentru marea <usie. ;&flându-te în pre,en(a i în apropierea Părintelui &rsenie, sim(eai pre,en(a lui Dumne,eu, :l sim(eai pe +ristos trăind i /orbind în Părintele &rsenie. #ra i este un lucru e9traordinar - cum spunea cine/a - în /ia(a noastră, în /ia(a oamenilor, să întâlnim un sfânt. #u pot să spun că acest lucru 7-am sim(it i 7-am trăit i sunt absolut con/ins i responsabil de ceea ce spun acum. Părintele &rsenie tia că la tinere(e se pune temelia /ie(ii omului, a de,/oltării omului pentru mai târ,iu i pentru totdeauna i de aceea era încon*urat de tineri. (PS. Daniil Partoşanul =n comple9 de factori, din )arul lui Dumne,eu, pe deplin fa/orabili, m-au a*utat să cunosc pe tânărul diacon celib >ian 8oca -/iitorul Părinte &rsenie., după /enirea sa de la Muntele &t)os i pe părintele Dumitru Popescu, /iitorul ar)imandrit 'erafim Popescu% stare( la Mănăstirea 'âmbăta între anii 7?@?-7?AA. Părintele dr. Dumitru 'tăniloae% fiind numit rector al &cademiei 5eolo$ice 0&ndrei 2a$una% din 'ibiu -de către mitropolitul Nicolae 8ălan, în 7?BC., a primit locuin(ă pentru familia sa, în clădirea &cademiei, la parter. Părintelui >ian 8oca i părintelui Dumitru Popescu li s-a dat o locuin(ă tot în curtea &cademiei. Cu ei mai stătea i tânărul profesor de teolo$ie dr. Nicolae Mladin, /iitorul mitropolit, formând împreună o triadă de oameni ai lui Dumne,eu, cu totul deosebi(i. Camera din dreapta mi s-a acordat mie, după terminarea 5eolo$iei, de către părintele rector dr. Dumitru 'tăniloae, care m-a an$a*at ca secretar i dactilo$raf al său, respecti/ al &cademiei 5eolo$ice 0&ndreiene%, începând cu 7 ianuarie 7?@D. Eucram amândoi în acela i birou. 'eara, după ce se lini teau studen(ii teolo$i, cei trei călu$ări ie eau în )olul locuin(ei unde împreună, înfră(i(i în acela i ideal de preamărire a lui Dumne,eu, cântau imnuri reli$ioase, înc)eind cu 0&părătoare Doamnă%. :mi era imposibil să rămân i,olat în camera mea de /is F /is i să nu apar i eu între dân ii, frământat de acela i dor de preamărire a Eui, a >iditorului a toate, Dumne,eu. Gire te că, peste ,i, când Părintele &rsenie mai scăpa de la Părintele 'tăniloae, unde împreună lucrau la traducerea manuscriselor Gilocaliei, pe care Părintele &rsenie le adusese de la Muntele &t)os, mai profitam i stăteam de /orbă cu el. :n astfel de momente de fericită oca,ie de a sta de /orbă cu tânărul diacon celib, &rsenie 8oca, am prins, între altele, un moment - unic - cu totul remarcabil: mi-a arătat, centura mona)ală

de piele, pe care a reali,at-o sin$ur, cu mono$ramul metalic: "' +' N" H& -"isus +ristos biruie., pe care urma să o poarte după tunderea în mona)ism -pe data de B mai 7?@D, la Mănăstirea 'âmbăta de 'us, primind numele de &rsenie.. După centură, îmi destăinuia din tainele mona)ismului, cum trebuia să fie un ade/ărat călu$ăr, ca un ade/ărat osta al lui +ristos, îmbrăcat în toate armele lui Dumne,eu -cf. #f. C, 77-7I.. Cu acel prile* mi-a arătat o intimitate a îmbrăcămintei călu$ăre ti -pe care o a tepta i pentru care se pre$ătea.: pe o coală de )ârtie a desenat sc)ima călu$ărească pe care o poartă un călu$ăr până la moarte. &m pus mâna pe ea i îndată m-a aten(ionat: Mă% ai #ri*ă% asta nu-i *ucărie0”9 ,âmbind foarte discret, căci nimeni nu-7 /ă,use -până atunci. râ,ând, ci plân$ând adeseori pentru păcatele oamenilor. :n sfâr it, 7-am /ă,ut i în bucătăria cantinei studen(e ti, unde sin$ur î i pre$ătea mâncarea de post -predominau morco/ii ra i pe ră,ătoare, cru,i., dar fără a face ca, de aceasta. Când îl a*uta pe Părintele 'tăniloae la traducerea Gilocaliei, Părintele &rsenie scria cu mâna tot te9tul filocalic tradus. Mai târ,iu a creat în cadrul Mănăstirii 8rânco/eanu o ade/ărată mi care filocalică împreună cu credincio ii din (inuturile fă$ără ene, care s-a e9tins apoi în aproape toată (ara, cum remarca Nic)ifor Crainic. Ea această mi eare participa inclusi/ studen(imea uni/ersitară, ca într-o 0bulboană spirituală uria ă%, pentru a-7 /edea i asculta pe călu$ărul care răscolea sufletele credincio ilor ce-7 ascultau, Părintele &rsenie. Du)ul filocalic străbătea în mintea i în sufletul ascultătorilor prin cu/intele de foc ale Părintelui. & a a reu it să de/ină primul ctitor al Gilocaliei române ti de la 'ibiu, nu numai prin colaborarea cu Părintele 'tăniloae, la îmbrăcarea te9tului ori$inal în )aina cu/ântului românesc, ci, acum, i prin câ ti$area de abona(i din rândul (ărănimii române ti -în cri,a $roa,nică din anii 7?@C i anii următori, (ăranii, după colectarea cerealelor i /alorificarea lor, au făcut un mare număr de abonamente pentru tipărirea primelor /olume., la 'ibiu. 5o(i ace tia, în frunte cu Părintele &rsenie, sunt ctitori ai Gilocaliei române ti, cum a/ea să e/iden(ie,e Părintele 'tăniloae în prefa(a primelor /olume ale Gilocaliei. #ste un moment istoric pentru cultura românească, când oamenii simpli din popor au făcut cau,ă comună cu oamenii de cultură, pentru promo/area acestor /alori i dăinuirea lor. Giind contemporan cu aceste e/enimente unice, m-am trudit să a*un$ în posesia tuturor celor 7J /olume ale Gilocaliei, inclusi/ cele tipărite la 8ucure ti, după transferul Părintelui 'tăniloae la uni/ersitatea bucure teană. Nu tiu prin ce întâmplare nu am prins /olumul "", care-mi lipsea astfel din colec(ie. Gără să fac publicitate din aceasta, prin 7?C@, aflându-mă la paro)ia 0'f. &r)an$)eli% de pe str. 2tefan cel Mare din 'ibiu, m-am pomenit cu o credincioasă, fiică du)o/nicească de-a Mănăstirii 'âmbăta, că, fără să o cunosc, /ine la mine cu /olumul "" al Gilocaliei semnat pe pa$ina titlului 0&rsenie% i mai *os scris numele ei, Miclea Parasc)i/a, cu cerneală. :mi spune: Părinte% "ă dau dumnea"oastră această carte.” "-am mul(umit din inimă i am ,is: Mari şi minunate sunt lucrurile tale Doamne0” <e/in la intrarea mea în preo(ie. După ce m-am căsătorit i am fost )irotonit preot i du)o/nic, cu data de 7 ianuarie 7?@7 am plecat cu so(ia, renun(ând la confortul ora ului, într-o paro)ie, la peste @D de Km. de 'ibiu, pe 6alea +ârtibaciului, unde am întâlnit o sărăcie lucie între oameni bo$a(i, oameni rup(i de credin(ă, care nu tiau ce-i postul de miercuri i /ineri, nespo/edi(i de JA-@A de ani, cu biserica în para$ină. &ici a trebuit să fac o pastora(ie de ,i i noapte pentru a spar$e carapacea indiferentismului. :ntr-o ,i, pe nea teptate, m-am pomenit cu Părintele &rsenie, care mă cercetea,ă acasă, la paro)ia respecti/ă, foarte scurt la /orbă, serios ca un mare i ade/ărat călu$ăr, pri/ind mai mult în pământ decât în fa(a persoanei -eram i cu so(ia. i spunându-mi că dore te să mer$em împreună peste deal, în satul /ecin, unde a/ea mul(i credincio i care-7 cercetau la Mănăstirea 'âmbăta, mer$ând pe *os sau cu căru(ele. &*un i acolo, într-o sală de la coală, le-am rostit amândoi câte o predică cu sfaturi du)o/nice ti. De acolo, după ce a înnoptat, Părintele a trecut prin alte sate, ca o recuno tin(ă a bunului păstor pentru cei ce 7-au căutat. După ce m-am mutat în paro)ia 5urni or-'ibiu, la câ(i/a ani, desfiin(ându-se mănăstirile de maici, Părintele &rsenie a îndemnat un $rup de măicu(e pripă ite prin <ă inari, fără du)o/nic, să mă caute la paro)ie i să le fiu du)o/nic. 2i am rămas a a până când ele s-au readunat la Mănăstirea

Prislop în *urul Părintelui &rsenie. 'pre anul 7?LD, fiind în căutare de pictor, m-am dus la Dră$ănescu, să-7 caut pe Părintele &rsenie, să-7 ro$ să-mi picte,e noua biserică. &m stat amândoi de /orbă, i-am admirat pictura i 7am ru$at să /ină la 'ibiu, dar m-a refu,at pe moti/ că aici nu ar putea lucra. 2tia dânsul de ce1 Mam mâ)nit ori de câte ori Părintele era acu,at pe nedrept. #ste $reu să te transpui în situa(ia unui călu$ăr urmărit de 'ecuritate i cu domiciliu aproape for(at, a unui călu$ăr care a trăit călu$ăria ca pu(ini al(ii, tiind prea bine ce a scris 'f. &ntonie cel Mare, că un călu#ăr care iese din mănăstire e ca peştele pe uscat”. De aceea nu se a/entura, a/ea e/la/ie, nu sta la taifas - scurt la /orbă, fără $ri*a de a se lansa i face cunoscut. Dialo$ul său era cu sufletul i inima credincio ilor. Cu toate acestea, într-o ,i a /enit la 'ibiu să-mi /adă noua biserică. & fost pentru mine o surpri,ă i ade/ărată bucurie. Ea plecare 7-am ru$at să scrie ce/a în cartea de aur a paro)iei i a scris scurt: 6ici credin$a şi .)aptele sunt una şi aceeaşi e"iden$ă. 1-.1:.1;-< 6rsenie”. =n fost cântăre( de la Mănăstirea 'âmbăta î i aminte te că, atunci când Părintele &rsenie era stare(ul mănăstirii, într-o diminea(ă, ie ind cu Părintele &rsenie din /ec)ea mănăstire spre &ltarul din pădure pentru a să/âr i 'f. Eitur$)ie, el uitându-se în urmă ca să /adă dacă /ine Părintele, s-a cutremurat i a ,is: /ai Părinte% sunte$i tot% )oc0”. 6m sim$it eu că mă arde ce"a” i atât4 s-a ferit să comente,e sau să comunice i altora stările de )ar a milei lui Dumne,eu, care nu 7-a părăsit niciodată. Ne spunea Părintele că ne ştie toate păcatele noastre şi ale neamului nostru2 că a "orbit cu s)in$ii care-i pictează. Cei care mer$eau la el îi sim(eau puterea i a*utorul i pe mul(i îi /indeca pe loc. Prima întrebare pe care o punea Părintele la fiecare era: =â$i copii a"e$i?” i De ce nu "ă )ace$i copii? /ede$i "oi% mă- spunea Părintele - to$i cei care "ă% )eri$i de copii% o să su)eri$i”. (Pr. !odor "ichi#or $ .ibiu( Prima predică pe care am au,it-o - prima i ultima - (inută de Părintele &rsenie 8oca, mi-o aduc aminte foarte bine, am (inut-o minte poate pentru că tiam că o (ine un om deosebit. Mai întâi Parintele a /orbit despre M)aina de nuntăN i a spus că pentru el cu/ântul din 'fânta #/an$)elie despre cel care a intrat fără )aina de nuntă a fost un cu/ânt de care s-a poticnit el de multă /reme, în în(elesul că la un moment dat i-a /ă,ut )aina cu care era îmbrăcat, ca re,ultat al /ie(ii pe care a dus-o probabil Părintele &rsenie, i ,icea Părintele că i-a /ă,ut )aina, e9presia este a lui, “ca o spălătoare%, murdară ca o spălătoare. 2i atuncea, după ce i-a /ă,ut )aina murdară ca o spălătoare, a fost preocupat de cură(irea )ainei, ca să a*un$ă să aibă “)aină de nuntă%. 2i spunea el că ar fi făcut orice numai să- i /adă )aina curată, orice lucru de *os, din lumea aceasta, din câte se pot face 7-ar fi făcut4 a ,is atunci: 6ş )i mutat şi ceea ce nu se poate spune aici”. După o /reme, nu a spus câtă /reme a trecut de atunci, fiind la Mănăstire la 'âmbăta, n-a spus unde a a/ut intui(ia )ainei de nuntă, adică a )ainei pe care o purta, dar la 'âmbăta fiind, după ce s-a încadrat în Mănăstire, a a/ut o /edenie. 'e tăcea că e în biserica Mănăstirii, în locul acela unde se trece din pronaos în naos, în locul acela mai strâmt, a /ă,ut un copil care plutea în aer. Nu se spri*inea de pere(i, ,icea Părintele, plutea în aer i copilul a arătat cu mâna spre Părintele. #l, atunci, s-a uitat la el însu i i i-a /ă,ut )aina cu care era îmbrăcat, de “data aceasta curată, cu o pată pe ea cam de o *umătate de metru, i asta repre,enta un păcat. Nu a spus ce păcat, doar că copilul i-a atras aten(ia că el mai are un păcat pe lân$a cel care se arăta în pata de pe )aină i păcatul acela, i-a dat Părintele seama că e din pricină că a întâmpinat /edenia cu “Doamne%, i atunci a spus el despre cu/ântul “Doamne% că se adresea,ă numai lui Dumne,eu i Domnului +ristos, nici măcar Maicii Domnului, i i-a dat seama că el a făcut acest păcat, păcat care atunci când i-a dat seama că 7-a făcut, copilul a ,âmbit, ceea ce însemna că a nimerit; ;& doua ,i a (inut un cu/ânt de îndrumare pentru credincio ii care erau de fa(ă, de i el a i e9ceptat pe unii, erau ni te copii, pe mine nu m-a e9ceptat, era /orba despre neca,urile care le /in părin(ilor prin copii. Ee-a ,is despre ca,uri când părin(ii sunt responsabili pentru copiii lor, care /in în lumea aceasta cu defecte. & atras aten(ia asupra faptului de a fi oamenii cununa(i la biserică, de a a/ea slu*ba cununiei, a pus în aten(ie faptul că so(ii nu trebuie să consume băuturi alcoolice, deoarece i un pa)ar de /in pe care îl bea cine/a, care după aceea se an$a*ea,ă la conceperea unui

=el "iu% ne-o propo"ăduieşte şi nouă% ca oarecând +n timpul "ie$ii . momentul de trăire ma9imă du)o/nicească a con tiin(ei umane a credincio ilor i preo(ilor.iu. credincio ii. a/ând i cuno tin(e de artă.at o capelă pentru ele/ii de liceu i fetele de la $imna. tocmai în sala tronului lui Mi)ai 6itea. (Pr. cu un sim(ământ pe care nu 7-am în(eles i descifrat la nici un preot litur$)isitor. <ostirea cu/intelor era amestecată cu plânsul Părintelui &rsenie. mai apoi. J?-B@. contând.ân#ele Meu% al Le#ii celei nouă -a a rostea Părintele &rsenie. Că el. nu mai are (inere de minte.ale pământeşti”% prin $ura preotului litur$)isitor.ă. Gata a/ea ce/a la un oc)i. Prin anul 7?@B s-a or$ani. :n realitate. Or.i dea seama i de pe fi$ura omului despre starea lui sufletească. moment de o trăire i încărcătură spirituală cum nu mai au. de instituirea 'fintei #u)aristii. :nsă acum a a*uns i el în declin. de responsabilitatea părin(ilor pentru copiii lor. în$enunc)ia(i. nu are /oie să se an$a*e. deoarece copiii pot să aibă neputin(e de pe urma faptului că părin(ii nu sunt destul de lini ti(i.ul. preocupat de c)estiuni de felul acesta.=n bărbat a /rut să se căsătorească cu o fată. i-am spus Părintelui &rsenie despre capela din cetate pentru ele/i i sa bucurat mult i mi-a .JDDB.eau în surdină oftaturi sau c)iar plânsete. a spus: @3u preotul citeşte B"an#8elia% ci +nsuşi Domnul nostru Aisus% cel contemporan cu noi. să o ia.is: @Aa-o0”.copil. el s-a despăr(it de ea. cum a . 2i el a .it mai târ. e9plicând citirea #/an$)eliei. spuse de Domnul +ristos la Cina de 5aină din Ooia cea mare: @Lua$i% mânca$i% acesla este !rupul Meu% =are se )rân#e pentru "oi% spre iertarea păcalelor” i @1e$i dintru acesta to$i% acesta este . 2i a luat-o. . are sân$ele contaminat.eiesc al 'fintei (iturg)ii *rtodo+e! .nesc cu $reu să scriu despre un om atât de mare..ă. la o clinică i s-a constatat că femeia e bolna/ă.Ca studen(i la teolo$ie am în/ă(at despre misterul litur$ic i despre mistica litur$ică. 2i atuncea Părintele a . 2i aceasta s-a socotit un e ec al Părintelui &rsenie. lucruri pe care Părintele &rsenie le cuno tea.. era plânsul mistic.iceau: >ite% asta este )ata cu care "reau să mă căsăloresc”% i Părintele . & a că Părintele era de atunci. C)iar i de pe foto$rafii. 6eneau oamenii la el cu foto$rafia cui/a i . din 7?@J.Părintele. ar fi sus(inut-o i în suferin(ă i nu ar mai fi făcut nici un ca. trăiau i ei momentul: se au. i pe ceea ce îi spunea fi$ura.Mai târ.ă să se nască. Când m-am dus la mănăstire.Mărturii despre Părintele 6rsenie% #d. care atunci nu era folosită.6mintiri despre du8o"nici pe care i-am cunoscul% 5eo$nost . este dăunător pentru copilul care urmea. "ma$o. Părintele a*un$ea la momentul când se rosteau cu/intele Domnului.#ste aici. al omului ce se socotea ne/rednic să facă acest lucru dumne.eiesc. de care am au.a pe care a trăit-o pe front în timpul ră. . dar le i trăia.e la conceperea copiilor. al nimicniciei omului în fa(a lui Dumne.icea: 3u-i bună” sau Îi bună”. în cetatea Gă$ăra ului. dacă ar fi iubit-o. #ra plânsul omului ce se afla în fa(a celui mai mare mister.isem niciodată la /reun preot i nici după aceea. la #picle. s-a recăsătorit. la Cina cea de 5aină. Dar cum au fost rostite de Părintele &rsenie nu au. cred. "icolae Stre&a =n om atât de mic cum sunt. s-au dus la Clu*. .boi i se întoarce acasă i încă mai are /isuri cu $roa. luminată de )arul 'fântului Du).boiului. putea să. Credincio ii fiind i ei lumina(i.eu. . Nu mai recunoa te oamenii. & atras aten(ia că atâta /reme cât cine/a care a fost în ră. are /reo LD de ani. care pentru "oi şi pentru mul$i se "arsă% spre iertarea păcatelor” i apoi @6le !ale dintru ale !ale% 7ie 7i-aducem de toate şi pentru toate”% momente sublime ale 'fintei Eitur$)ii la #picle. îndră. Copiii îi sunt sănăto i.icem.is: @Da”. !eo#il Părăian $ Mân. 8rânco/eanu. câtă /reme mai are astfel de traume să . el trăie te i acum. de /reme ce i-a spus că. 2i omul nu a mai /rut să stea cu ea. 5recând de imnele mari de la &naforaua litur$ică.iu -numai @ clase. :n acela i timp. de mai înainte. nu a fost un e ec al Părintelui. p. fie că era /orba de preo(i de mir sau de mona)i i c)iar ierar)i. dacă o iube te. să aducă aminte credincio ilor momentul instaurării 'fintei #u)aristii. JDDB. Părintele i-a dat seama că ce/a nu e în re$ulă i i-a spus băiatului: ? iubeşti?”.is să a*utăm din toate puterile cântarea la strană. despre sublimitatea momentului litur$ic respecti/. . momentul sublim i dumne. după ce s-au căsătorit ei. (%rhim. 2i.isem. #ra plânsul amestecat cu lacrimi al Părintelui &rsenie.iu. dar să în(ele$em i mai bine valoarea 'fintei (iturg)ii! .

ca i după mutarea lui la cele /e nice. Desi$ur că fiecare sfânt a a/ut în /ia(a lui. pentru că era o trăire a fiin(ei tale de om. B@-BI. 2i ti(i de ce.eu: să întâlne ti în /ia(a ta un sfânt1 :nfă(i area sa.fost i rămâne sfântul Părinte &rsenie 8oca. oameni care 7-au iubit i pre(uit.en(a sa.eu să /ă ierte pe to(i care 7-a(i /orbit de rău i-7 mai /orbi(i încă. o asprime sfântă. Oricât de în(elept ar fi i de sfânt.eu lucrea. care se potri/e te acestora care se cred mai cura(i. pentru că sfin(ii sunt casnicii lui Dumne. este o îndră. un sfânt al lui Dumne. 2i cum ar putea să fie numit altfel. Omul rămâne om.ice(i1 Dacă Părintele &rsenie le-a /orbit unor oameni mai aspru. în $ri*a unui sfânt care trăise pe pământ cu /reo două sute de ani înainte: 'fântul 'erafim de 'aro/ -icoana acestui mare sfânt a fost pictată de Părintele &rsenie la biserica Dră$ănescu. Pn. au a/ut neca. tot tia despre fiecare i $ândurile oamenilor le tia. o face ori din in/idie. Dumne. când dânsul pri/ind omul cu care /orbea îi spunea totul despre /ia(a lui. în trăire i-n în/ă(ătură. Dar cine s-a le$at de sfin(i . "-a răspuns 'f. în pre.s-au le$at de fapt de Dumne. timp de @D de . bătu(i i mul(i dintre ei omorâ(i. mai în(elep(i. Dumne. 'f.eu: @Pui de năpârci% cum a$i putea "oi să spune$i lucruri bune% când "oi sunte$i răi? =ăci din prisosul inimii "orbeşte #ura9 =ăci din cu"intele tale "ei )i scos )ără "ină% şi din cu"intele tale "ei )i osândit”-Mt. precum i profe(iile altor mari sfin(i nu s-au ade/erit.săi în(ele$i /ia(a i trăirea lui. =ând răspundeam cu mintea mea% )ăceam #reşeliC(. dar sunt i oameni care-7 /orbesc de rău pe Părintele. Dar trebuie să fie i din ace tia4 căci spune 'fânta 'criptură: /ai de "oi% când to$i oamenii "ă "or #răi de bineC. î(i impunea imediat respect i dra$oste. Cine îi bat*ocore te pe sfin(i. nu s-au ade/erit -după spusele unora..: Pe când era la Muntele &t)os. oricât a căuta să descriu persoana dânsului.ă cum tie #l.eu este i rămâne &de/ărul absolut. fără să e9a$ere. Dumnezeu este cel care ştie taina inimii tale% eu sunt doar un du8o"nicC.eu.ă cu nimic sfin(enia lor. Maica Domnului l-a dat pe Părintele &rsenie. 'erafim mai i $re ea i anume atunci când nu se ru$a . nu ca să dărâme omul.idească.eci de ori ca să(i dai seama ce mare binecu/ântare (i-a dat bunul Dumne.eu. toate păcatele pe care le-a să/âr it bietul om.neală să încerci să scrii despre ei. un trimis special al lui Dumne. 'erafim /edea ce e în inima fiecărui om i a/ea darul proorociei. n-a putea s-o fac cum trebuie. înc)i i în temni(e. 7J. atunci cum a putea eu să îndră. care a fost i rămâne un mare sfânt pentru sufletul meu i sunt si$ur că nu numai pentru al meu.eu.. Odată un om 7-a întrebat: Părinte% cum ştii aşa de bine toată "ia$a mea?C. ci ca să-7 . că nu ti(i ce .. unii le-au re(inut i le po/estesc i la al(ii numai pe cele câte/a care nu s-au ade/erit. edit. De aceste cate$orii de oameni a a/ut parte i mai are încă Părintele. numai #l rămâne infailibil în /eci. Numai 8unul Dumne. un $i$ant al /ie(ii spirituale.uri. Nu trebuia să mer$i la dânsul de . ori din ne tiin(ă. Dacă sfin(ii nu se descriu unul pe altul decât prea pu(in. dar toate aceste “neîmpliniri% ale spuselor acestor sfin(i nu diminuea. cu/intele sale. 2i spune 'fântul &postol Pa/el în #pistola către Qalateni: %%3u . ce/a tainic din adâncul sufletului. apoi oameni buni. au fost bat*ocori(i.eu4 i pentru aceasta nu-(i trebuia teolo$ie sau altfel de în/ă(ătură. a fost i aspru. 'unt oameni mul(i care 7-au iubit i-7 mai iubesc încă. din mul(imea -miile. ca ace tia să ia aminte la /ia(a lor i ca să se smerească. de proorociri pe care Părintele &rsenie le-a făcut. /edeai în dânsul un în$er întrupat. & fost deci. 'i$ur. 'fin(ii trăiesc în tăcere. a făcut-o pentru că dânsul tia plămada fiecăruia dintre noi. pu(ine la număr. i-7 /or iubi mereu. cu nimic. Prin acestea a trecut i Părintele. Cine /orbe te altfel la adresa dânsului. &m amintit acest lucru pentru că.facându-le rău sau /orbindu-i de rău . &m spus mare. dar i du mani. dar este pu(in spus4 a fost un uria .eu. Dacă unele afirma(ii pe care le-a făcut Părintele. :l bat*ocore te pe Dumne. mai buni decât sfin(ii lui Dumne. dar î(i mai impunea ce/a. dar cu aceia dintre noi cu care trebuia să fie a a.eu. 'fin(ii lui Dumne. mai drep(i. oameni buni! Pentru că pe sfin(i nu po(i să-i descrii4 ca să-i descrii trebuie să fii tu însu(i sfânt . el tot om rămâne.nesc a scrie mai mult la adresa Părintelui &rsenie 8oca. Dar. 'erafim: %%Bu nu ştiu nimic% eu mă ro#% şi primul #ând care +mi "ine +n inima mea +l stiu cu"ânt de la Dumnezeu.ile.eu. mai “dur% cum spun al(i. că acest Părinte &rsenie a fost omul lui Dumne. din toate timpurile. felul său de a fi. Pot spune. Dar 'f. aduce(i/ă aminte că nici profe(iile 'fântului Nifon i ale 'fântului Calinic le$ate de sfâr itul lumii nu s-au ade/erit. )uli(i. ori din rea credin(ă. Pentru ace tia din urmă da(i-mi /oie să amintesc ce/a din 'fânta 'criptură.

să-mi a*ute să rămân credincios lui Dumne. /eni(i. fiecare cu problemele /ie(ii lui.ul tuturor.. 2i el a/ea un mic ba$a* i o fran.elă care să-i (ină de foame până a*un$e la mănăstire. mielul care ia păcatele noastre. Părinte &rsenie1 &min. în acele frac(iuni de secundă cât s-a aplecat să ia fran."ă +nsela$iD Dumnezeu nu se lasă să )ie bat*ocoritC. 'punea că 7-a /ă. =erceta$i bolna"ii% da$i-le de mâncare% da$i-le apă. -6eni(i acum cât mai e /reme. ca să nu se uite ade/ărul absolut al e9isten(ei 'ale reale. să facă icoane din acelea acoperite cu metal. Ce seamănă omul. Când a întins mâna acela nu mai era1 &tunci a a/ut un fior. 2i el E-a întâlnit de câte/a ori. atunci i credin(a de/ine /ie.('ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Părintele &rsenie spunea că Domnul "isus +ristos /ine în /ia(a noastră din /reme în /reme.eu primitele sale ru$ăciuni. m-a fascinat c)iar i aceasta pentru că /orbea cu fiecare în parte în au. Nu te clatini la orice /orbă a unora.i pierdea timpul.eu i să rămân credincios Maicii Domnului. renun(au i la ba$a*e numai să nu rămână la ru i.i în care cine /oia putea să plece. ci rămâi cu +ristos i în +ristos. n-ar fi putut în(ele$e. nu te sminte ti la orice faptă. Ne c)eamă Părintele &rsenie. /eni(i. (Pr..i pe +ristos /iu i ade/ărat. 6eni(i la 'âmbăta de 'us.ela i să i-o dea lui. 8inecu/ântată să-(i fie memoria ta. c)iar du)o/nicească. 'e uita cu milă la oameni. Dar. & fost trimis în 8asarabia la C)i inău. & spus Părintele &rsenie că atunci a în(eles multe lucruri. ca să în/e(e metaloplastia.ut aproape de el pe cine/a îmbrăcat sărăcăcios i care se uita i el cu atâta milă la acei oameni cum nu mai /ă. tu /iu rămâi în /eci. ceea ce într-o /ia(ă întrea$ă.ut pe Domnul +ristos plin de bube.. bucurie să ne dăruie ti. să mă a*ute cu sfintele i de Dumne. pentru că dânsul ne-a spus nouă că de acolo de sus ne poate a*uta mai mult. aceea /a i secera1 Părintele &rsenie m-a impresionat în mod deosebit. Când îl /e. când a /ă.Dacă "oi nu )ace$i bine% cum de aştepta$i binele0? La $i#anii tineri să nu le da$i că e păcat. iar asta 7-a i sc)imbat. 8iserica era plină de oameni i curtea bisericii la fel. un în(eles adânc: era +ristos1 #ra c)ipul de care /orbea "saia. Cu fiecare în parte.i. tu /iu e ti. 6eni(i. Plân$ea Părintele când î i amintea i plân$ea i lumea din sală. pentru că nu e9istă moarte pentru cei /ii. Oamenii se împin$eau dispera(i să a*un$ă în tren. ca om. dar nu le (in minte. Pace (ie.)i*rian "egrean Ne-a spus odată cum a /ă. ca să în/ă(ăm unul de la altul a ne feri de rău i ne în/ă(a pe to(i ce este bine.. Ne spunea cât de amărât a a*uns Domnul +ristos din cau.druncinat. Părintele &rsenie /orbea pu(in. ca persoană. /eni(i 2i crucea lui +ristos primi(i1 6eni(i acum să luăm darul Ea Mănăstirea 8rânco/eanu. nu. Părinte al meu. i de acolo de unde e ti tu. i ne sfătuia: Eace$i milostenie% da$i la săraci% da$i la neputincioşi% la orbi% la şc8iopi. 'tuden(ii de la Gacultatea de 5eolo$ie din 'ibiu îi făcuseră o cântare frumoasă Părintelui &rsenie: <efren: Ne c)eamă la sfin(enie Părintele &rsenie4 6eniti. era lume peste lume în acea .use în /ia(a lui a a ce/a.ela acel om a dispărut pur i simplu.a păcatelor noastre -atunci era i comunismul în floare. &tâta durere e9primau oc)ii lui încât primul $est al Părintelui a fost să se aplece să ia fran. ca de acolo de unde este.. !o$i tinerii pot munciC. <u ii au lăsat o sin$ură . &tunci a a/ut loc i cedarea 8asarabiei către <usia -7?@D. '-a uitat la el i s-a $ândit să-i dea căciula lui de călu$ăr.ut pe Domnul +ristos în $ară la Ploie ti. de ne. la subiect i concret. /eni(i. Mie nu-mi re/ine decât să-l port în inima i în sufletul meu pe un astfel de om al lui umne. #rau A strofe.eu i să-7 ro$ din toata fiin(a mea. M-am +ntors să i-o dau% dar nu 1-am mai "ăzutC. c)ipul durerilor. Părintele a a*uns la ultimul tren. Părintele nu-i lăsa să cânte i spunea: C3-o cânta$i% că mă . amărât i fără căciulă.

stând mai mult de /orbă cu el a . îl pă.eau pe Părintele.pre mâ8nirea mea% nu s-a +ntors lumea la credin$ăC. Părintele &rsenie i-a blocat pe so/ietici de n-au putut să /ină la noi în (ară. E-au dus la canal i în alte păr(i. 2i Părintele s-a ru$at la Dumne. Când au /enit securi tii să-7 ia. s-a urcat sus în munte să se roa$e i i-a $ăsit un loc prielnic -la c)ilia Părintelui &rsenie.eu să fie arestat. era mâ)nit..is Părintele: . E-au luat cu for(a i 7-au urcat în ma ină. & a*uns până la mai marele înc)isorilor.is: 3oi nu putem să $inem aşa ce"a aici% cum de $inem un om ne"ino"at +n puşcărie?C. Ea un moment dat Părintele a apărut i i-a . după el. să fie preot de mir. 2i a a/ut un /is i i s-a spus: MănăstireaC. cum îi spunem acum. Odată a terminat mult mai de/reme norma i a . &cesta 7-a în/ă(at /ia(a călu$ărească. '-a dus acolo. &sta a fost cea mai mare mâ)nire.pe care nu puteai mer$e nicicum cu piciorul liber. &poi. 7-a luat de mână i 7-a dus pe un munte înalt . (ine fericit pe Părintele &rsenie iubit4 îl apără. trec două i au intrat în panică cei cel pă. a început să plouă până s-a umflat pământul de apă.eu să-i descopere ce să facă: să se călu$ărească sau să se facă preot de mir. '-a ru$at cu lacrimi multe.ea: Îmi dai "oie să mă odi8nesc pu$in?C. cei care îl pă. le era frică de faptul că. De*ani( Mie mi-a spus mo ul Codrea că atunci când s-a dus în munte. s-au urcat în ma ină i a .nicii mai în amănunt i până la urmă Părintele a spus că a fost la înmormântarea mamei sale1 'au interesat i într-ade/ăr la orele acelea Părintele fusese la înmormântare1 Când 7-am /ă. 5ocmai se . 2i i-a apărut un în$er care i-a /orbit i i-a spus a a: 7i-am ascultat ru#ăciunea% du-te că "oi da ploaie% şi spune la lume să se +ntoarcă din căile releC% iar după ce a coborât. E-au căutat i nu 7-au $ăsit nicăieri. Odată am au. &cela 7-a lăsat să se odi)nească.lea#ăC. " se luase dreptul de a slu*i 'fânta Eitur$)ie la Prislop i cea mai mare durere a Părintelui &rsenie a fost cred asta: că ne-a descoperit nouă multe taine.is celui ce-7 pă. după ce a terminat teolo$ia. în /ârful muntelui. Ee-am . o să intre în locul lui. #l a . că ne-a a*utat i ne a*ută mereu.prăpastie mare i în stân$a i în dreapta . 2i totu i Părintele nu a fost supărat pe noi.nicului: !i-am cerut "oie să mă odi8nesc% mi-ai dat "oie% de ce m-ai mai căutat?C Dar 7-au c)estionat pa. & plecat la Muntele &t)os ca să primească în/ă(ături du)o/nice ti i s-a ru$at mult la Mântuitorul i la Maica Domnului să-7 îndrume la un du)o/nic iscusit.i că te . au /rut să îl căsătorească./onise ca urmea.e te i de rele îl fere te. Dacă au /ă. Dacă nu era în$ăduit de Dumne.ească bine în /ia(a călu$ărească. care. &/eam i o ru$ăciune cu care mă ru$am pentru Părintele &rsenie. Doamne.is: /-am spus să mă lăsa$i pu$in şi mer#emC. 7-au lăsat pe Părintele să facă ce a/ea de făcut. Cu ru$ăciunea. Părintele muncea din $reu i î i depă ea întotdeauna norma i era foarte apreciat de cei care îl pă. :mpără(ia cea cereascăR. i a/ea de ce să fie. citea i se ru$a. dar nici ma ina nu pornea. care să-7 călău. nu putea fi arestat de nicăieri. fiind pedepsi(i pentru neaten(ie. /ia(ă lun$ă pământească i dă-i. aici la 'âmbăta. la multă lume i n-am urmat nimic din ele.ut că nu porne te. cu lumânarea aprinsă. să-7 areste.it că e la biserica Dră$ănescu i am fost de mai multe ori.ă plecămC. pe nici unii. Părintele nu era pre$ătit să plece. Când era înc)is în celulă. după care a /enit.ă un ră. :nc)ideau celula i iar îl /edeau i s-au înspăimântat.eau. sănătate.ba(i pentru îndreptarea omului i el tot rău este. de câte ori a/ea ne/oie de du)o/nic mer$ea în locul acela sin$ur.ut apoi că trece o oră.is pa.boi -in/adarea Ce)oslo/aciei. :n 7?@C când a fost seceta cea mare.. a intrat în . & /ă. Din momentul acela cum să mai fie bucuros când /e.ut eu pe Părintele &rsenie la Dră$ănescu. la to(i.is-o multor femei: RDoamne. dă-i iertare de păcate. >icea Părintele: Lăsa$i-mă pu$in% că mer#em imediatC. 'punea părintele Daniil că în 7?CL el era la Dră$ănescu i 7-a trimis să-7 c)eme din biserică. N-au /rut nicicum. După care a spus Părintele &rsenie: . (Paraschiva %nghel. l-a întâlnit pe Părintele &rsenie i atunci i-a spus cum a primit el un du)o/nic. Cum /enea Părintele /enea i securitatea cu "M'-ul -ma ina.eau îl /edeau cu cartea. Când desc)ideau celula nu mai era nimeni. Când era la canal. '-a ru$at mai intens la Maica Domnului i a /enit Maica Domnului. :nainte de a a*un$e la mănăstirea 'âmbăta. dă-i bine. E-a dus pe /ârful muntelui i 7-a încredin(at unui sfânt care trăise cu JDD de ani înainte: 'fântul 'erafim de 'aro/.e.

de la /ecini. Când a fost aici :naltul &ntonie. 01erod! 1eronim Coldea4 Părintele &rsenie umbla /ara cu lapi de lemn cu curea. =nii se descura*au. Pentru mine Părintele e un sfânt.. la 8ra o/. Părintele 8unescu s-a dus în locul unde a lost Părintele i era umed locul de la plânsul Părintelui.eu o să lumine. &colo sau adunat toate amintirile despre Părintele. în catedrala din 'ibiu. cum e preasfin(itul Eauren(iu. Nu 7-au $ăsit. pentru că dânsul a căutat. :nsă totu i. -(ucia 3ârsan. C!. de î(i plăcea de el i când te certa.biserică.en(a Părintelui acolo. acolo mer$eau la mănăstire. 8ineîn(eles că la 'âmbăta. Părintele a făcut câte/a facultă(i. i-a tiut /ia(a.eu i în(elepciunea lui Dumne. la doctorat. &poi preasfin(itul Daniil. '-a ters repede la oc)i. oamenii acolo se spo/edeau.'âmbăta de 'us. iar Părintele &rsenie i-a spus: CMă% când "ei )i cu toia#ul +n mână să-$i aduci aminte şi de noiC.at absen(a Părintelui. ale sătenilor no tri din (ara Gă$ăra ului. Cătălina i-a arătat unui preot.e. în anii în care a stat. --)eorg)e 'ilea.. la sfin(irea unui monument al eroilor. pentru că de multe ori. Părintele a suferit. a făcut multe minuni.area Părintelui. #ra tot timpul /esel. a fost i pe la Canal.. #u cred că :naltul &ntonie care 7-a cunoscut.eu.C.âmbea. ci să7 canoni. i bunicii mei. Părintele îi trimitea să se împărtă ească la preotul paro)iei. & plâns Părintele pentru neamul românesc. Când era arestat la Canal. Părintele era a a un om.iu de ce a plâns.i facă norma. acolo se împărtă eau. Părintele săpa în locul celor care nu puteau să.'âmbăta de 'us.icea: Du-te mă şi te spo"edeşte la preotul satului% la preotul paro8 şi să-$i dea canon% eu $i-am spus cât $i-am spus. confirmându-se înmormântarea i pre. Când a a*uns la 8ucure ti. m-a întrebat de Părintele &rsenie i am stat pu(in de /orbă i 7am întrebat atunci dacă este ade/ărată această /orbă a Părintelui &rsenie. la care Părintele le răspunde că a fost la înmormântarea mamei sale. Ea întrebat mai târ. i-a tiut puterea dumne.is că ru ii sunt la $rani(ele (ării.e. un om cu o mână ce o (inea nemi cată i i-a spus: M Omul acesta 7-a bătut pe Părintele &rsenie în înc)isoare. :l /edeam noi plân$ând în catedrală. au fost i rudele mele. de dra$ul Părintelui i de puterca sa dumne.!. 2ti(i că a fost o bună /reme la Mănăstirea 'âmbăta. 7-a cunoscut pe Părintele i Părintele 7-a sfătuit să ia drumul călu$ăriei4 i-a a*utat Dumne. dar la ora 7I Părintele a apărut unde îl lăsase $ardianul. -3ârsan Elena .eu să a*un$ă ar)iereu. Nu mă îndoiesc că puterea lui Dumne. #u i-am spus de Părintele &rsenie. & fost întrebat unde a fost. Dacă /reodată se întâmpla de te certa. mitropolitul &rdealului -Nicolae Mladin. dar nu-7 $ăsea4 s-a dus în altar i 7-a $ăsit în $enunc)i.e mintea ierar)ilor din 'inod.e pe oameni.is că da. & fost unic în felul lui. deci nu-i atră$ea a a ca un ma$net ca să risipească paro)ia i lucrul acesta îl făcea i când era la Dră$ănescu4 . 'ăpa a a de repede că imediat făcea norma i a*uta i la altul.. După un timp $ardianul trecând în control a sesi. Mitropolitului &ntonie îi spusese la Prislop: Mă% tu o să a*un#i mitropolit% tu a*un#i un om mareC% de i :naltul era student sau seminarist pe /remea aceea. în multă ru$ăciune i lucra aproape .eu i-a rânduit să a*un$ă acolo să îi mai încura*e. plâns. -Prof. dar nimeni nu tia taina lui. el i familia lui N.i i noapte. Mi-a spus-o c)iar el.bierat acela căci mâna i s-a făcut moale. i /ecinii i am a/ut i o rudă la Po*orta care a fost ca un ucenic al Părintelui. @A ani . :ncă când era copil. Când 7-am cunoscut eu. de la to(i care 7-au căutat i s-au folosit de Părintele &rsenie. sărea peste căpi(ele de fân. 8eclean. tot timpul .eiască. să scoată nu numai o carte. '-a dat telefon la primarul din satul Părintelui -6a(a. el nu era niciodată supărat. 5răia foarte modest. 2i imediat a . -Pr! Petru /anvulescu. Nu i-a răspuns. M-am pomenit cunoscându-7: de la părin(i. 2i s-a întors către Dumne. i a . Părintele a spus: De acum% mâna aceasta a ta nu "a mai bate pe nimeniC. Păcat că s-a îmbolnă/it Mitropolitul &ntonie. i atunci î(i plăcea. 0Pr! 1oan Ciungara2 Copăcel. Dumne. Când 7-a lo/it foarte tare. Ea Părintele au fost i părin(ii mei. era foarte în/ă(at. de la rude. să-7 canoni. . care mi-a fost cole$ de facultate.e pe Părintele &rsenie.eiască. a cerut permisiunea $ardianului de a-i acorda trei ore de odi)nă -până la ora 7I. ca să facă pasul acesta. care este din 'âmbăta. ar fi facut primul pas în 'fântul 'inod pentru canoni. după care a dat alarmă $enerală. tiu eu. dar mai apoi i-a .e4 plus că a/em câ(i/a ierar)i deosebi(i care 7-au cunoscut pe Părintele.

. ed. PN. la mânăstiri. al ucenicilor. ne-a prins o ploaie toren(ială în Predeal. apar i Mun(ii Gă$ăra ului -cu Gereastra Mare i Gereastra Mică.Pr. :ncă de când era la 'âmbăta de 'us. care i a a e compromis.i în . (Pr. Păcat că poporul acesta nu a tiut să-7 fructifice pe Părintele la /aloarea lui P'punea Părintele un cu/ânt al principesei "leana: C'omânia e sin#ura $ară +n care succesul nu are succesCS.i cu îndreptă(ire .are a Părintelui. de credincio i. Nu am $ăsit nici una potri/ită i atunci Părintele a spus: 0. ed. flori. & a E-a /ă. s-a tras un fir de apă cur$ătoare prin $rădină.noi.us( Capitolul 5 Pictor de icoane &i de suflete E-am cunoscut ca fiind i pictor. /a fi spulberat pe toate 0stră.cea mai bună mărturie că Părintele &rsenie a fost sfântR. Când a ie it din înc)isoarea de la Canal. Când oare 'fântul 'inod al 8isericii noastre se /a $ândi să ia o )otărâre pri/ind fenomenul acesta.ut. amena*ându-se mese de piatră. atunci destinul neamului nostru /a fi doar o amintire. &colo am plantat i eu o salcie pletoasă. Simion !atdoran Părintele 'erafim Popescu spunea: @3ouă ne dă Dumnezeu 8arul cu picătura% lui 6senie i l-a dat cu #ăleata”. în partea de *os. 6m ieşit mai +ntărit ca niciodutăC. că Părintele ne-a con/ertit într-o /ia(ă cre tină demnă. al mi cării spirituale le$ate de persoana Părintelui! #l s-a sacrificat pentru semenii săi. dar dacă împlinim porunca Părintelui. s-au adus pietre mari. Vasile Vlad 6in a 7@-a oară. :FFG( (Pr. :FFG( (Pr.=u"ânt la mormântul Părintelui 6rsenie . Nu e treaba noastră. Mutându-se la 'c)itul Maicilor. 7-am ru$at să-mi facă o icoană cu Mântuitorul. este Moise care ne-a despăr(it Marea <o ie.: pictura este cea de pe coperta căr(ii.i poporul român ar fi fost altul.: După ce a fost eliberat.noi.a. Dar Dumnc.iua de a.& amena*at i o $rădină frumoasă lân$ă stăre(ie. ci/ili i biserice ti. . dacă do/edim în fa(a mai-marilor no tri. care este până în . Dimpotri/ă. lac în forma de inimă. 6m )ăcut lucrarea Lui. de sfin(enie. destinul poporului care este însetat de Dumne. să a/em îndră.ileR lumii care ne a teaptă i ne îmbie. Nu să fie (inut ascuns. "icolae 'oboia -Porumbacul de .ile în înc)isoare.i. 'e /orbe te i despre /iitoarea canoni. &. Părintele mia spus: =u timpul% această icoană o să )ie un bun de "oloare”. s-a făcut un mic lac într-o parte a $rădinii. Dar este de trebuin(ă ca o mână de preo(i. i a a este sub obroc.ut Părintele &rsenie pe Mântuitorul.i să sporim pa ii no tri la mormântul Părintelui i să îl considerăm că a fost un sfânt în /ia(a noastră i ne-a răscolit inima.cu"ânt rostit la mormântul Părintelui 6rsenie% :. la seminarii. -G ani( Dupa ce ne-a dat binecu/ântarea pentru cununie. repre.eu. o mână de oameni. Dacă ne /om arăta netrebnici la ceasul acesta de răscruce.entant al trăirii /ie(ii pe pământ. . -. Când am mers după icoană cu sora mea Maria 'tre. răscole te acum marea masă. Ea acel lac au lucrat studen(ii în 7?@C i s-a numit Eacul studen(ilor. al sfin(eniei.cu"ânt rostit la mormântul Părintelui 6rsenie% :. când se afla la Mânăstirea 'âmbăta de 'us -n. Ceea ce ne-a răscolit atunci pe noi tinerii. a adresat o scrisoare episcopului &ndrei de la &rad. oseaua era uscată. de ani( Părintele &rsenie este c)i/otul care ne-a despăr(it "ordanul. O să $i-L pictez aşa cum L-am "ăzut eu”.noi. De ce! Pentru că îl socot că este cel mai dâr. in/itat de 0&cademia Du)o/niceascăR de la Mănăstirea Prislop i am obser/at că turma Părintelui nu a scă.. cu motocicleta. el i-a răspuns că cei din înc)isoare au mai multă ne/oie de el. Destinul neamului nostru. &r fi trebuit să fie folosit la facultă(ile de teolo$ie.neala i să ne asumăm destinul neamului. în toată (ara.:. Părintele î i măre te turma de ucenici. :FF:.c8itul =ornet. . s-au plantat pomi.. Când un $ardian 7-a întrebat de ce nu pleacă. 0Pr! 1oan 'ofonea4 &/em momente i prile*uri din . (Stre&a "icolae. Ea întoarcere. iar în stân$a i dreapta ploua1 '-a petrecut o minune1 :n icoană. lân$ă care s-au făcut bănci de mesteacăn. Dar. 0Maica Adriana $ . m-am dus acolo i mi-a arătat un album cu mai multe tipuri de icoane. suntem fără îndoială .eu are răbdare. Părintele a mai rămas J . după 7@ ani. Părintele &rsenie ne-a dat o icoană pictată de . pe unde treceam noi -cu icoana. decât cei de afarăS. mai cu seamă al sfin(eniei familiei. în care scria cam a a: Îi mul$umesc lui Dumnezeu că mi-a o)erit această şansă% +nc8isoarea. Ioan Sab+u.

+aina Mântuitorului era ca un abur. Pictura Părintelui &rsenie este un unicat pe $lob. :mi dă într-o .G. Când am /ă. După un anumit timp.is Pace "ouă0”.ăruH mâna Părinte0 @2 1ăi% de unde eşti?”2 . #ram ele/ i a/eam un frate care /roia să se căsătorească i. picta cu el i 7-am întrebat pe acela: 0=e ai obser"at la s)in$ia sa deosebit?”.âmbăta de .boi. să facă din oameni icoane /ii.âmbăta% că e un călu#ăr acolo% dra#uH mami% şi roa#ă-l să% )acă nişte slu*be”. Dacă stai departe.i o prescură i ni te bănu(i i . i acolo i mi-a dat o iconi(ă cu Maica Domnului i mi-a . Părintele mi-a spus că i-a plăcut mult fi. ci după cum a /ă. i-a pictat după cum i-a /ă. Capitolul 6 Prima întâlnire cu Părintele &i# următoarele7 #u m-am dus la Părintele &rsenie pentru tata.bura. Pe drum. #u am pictat o biserică în Dră$u cu un mare pictor roman.i ca atunci când a intrat la ucenici i a .Pr. Ieronim )oldea Ea prima întâlnire cu Părintele &rsenie 8oca. la Dră$ănescu: 0 Părinte% ce )rumos a$i pictat pe Mântuitorul0 ” i i-a . Părintele a spus că s-a făcut o pictură la Dră$ănescu nu după căr(i.ică foarte mare. . la Dră$ănescu.is: . cum se pictea.eu la noi. pentru ru$ăciunile martirilor 8rânco/eni. pe care a făcut-o inspirat din 8iblie i 'fânta 5radi(ie. Mam îmbrăcat. în altarul din pădure.is: Aei prescura asta şi o duci acolo şi tu te #răbeşti să te duci acasă?”2 %%3u mă #răbesc”2 1ine.Mariana P. & început să râdă i a . să picte. prin Eisa m-am $ândit să-mi iau ni te (i$ări. fetele din sat îl refu. pre edintele pictorilor pe (ară.ice: Du-te la mănăstire% la . dar 7-a rânduit Dumne. C. & a a pictat. iar Părintele &rsenie. m-am dus lân$ă Părintele &rsenie i am . Iai că te $in trei zile aici% +$i dă şi de mâncare”. i pe sfin(i i pe Maica Domnului.S .ut Părintele &rsenie.ut1 2i toate scenele de acolo sunt pictate după cum le-a /ă. se făcea cură(enie acolo.boi. &/ea o putere fi. cum eram copii mul(i la părin(i. pentru culorile desc)ise i /ii. 2i a reu it1 . #ra în ră. find pictor.au..is: 0 /ine% măi% şi tătucul tău”. /rând să se făcă a/iator. :ntr-o sâmbătă după-masă.ă normal.ut că sunt bă$at în seamă. dar nu s-a făcut c)iar dacă nu a renun(at încă la ideea de a .ut1 Părintele &rsenie a spus că putea să fie oriunde în lumea asta. dar i albul era un alb transparent. &*un$ând.ili*% De*ani( Pe Părintele 7-am cunoscut cu 0a*utorul% unei (i$ări1 M-a trimis mama prin 7?BB-7?B@ 7a mănăstire.is: 0 L-am pictat cum L-am "ăzut”. am început să mă încred în mine .us( <eferitor la pictura de la Dră$ănescu. M-a luat de după $ât i am mers cu el până unde e clopotni(a unde se /indeau iconite i lăn(i oare.unt din 'âuşor”2 De ce ai "enit aici?”2 6m adus o prescură şi mi-a spus mama că dumnea"oastră sunte$i mare slu*itor şi să "ă ru#a$i pentru )ratele meu% care "rea să se +nsoare”. D+mboiu Victor.Gheorghe Silea% 45 ani . Pe atunci eram la 'ibiu la o 2coală reli$ioasă.ani% Eă#ăraş( Ea înmormântare a /orbit Părintele 8unescu. -Prof. mi-am luat i mâncarea i am pornit. . în pictură. Pe )rân#8ie se urca0”.sfin(ia sa spunându-ne ca /a fi apărătoare casei noastre. 2i a /enit. Pe to(i. la români. 'âuşor( & spus un părinte când s-a dus acolo. (Ierod. Părintele a /enit în biserică i am purtat o discu(ie despre pictură. Mântuitorul i-a spus să fie pictor de suflete. i m-am dat pe lân$ă dânsul i 7-am întrebat: Părinte% când "ine tătucul?” 2i m-a întrebat: >nde-i tătucul tău?” 5ătucu era în ră.. :7 /e. culorile raiului.ica i matematica. &.e în inimile oamenilor credin(ă. nicăieri nu e9istă asemenea pictură. $ Eă#ăraş( Ea Dră$ănescu este sin$urul portret al Domnului nostru "isus +ristos făcut din puncte $ +ristos după în/iere. ne-a spus că oricât am căuta nu o să /edem culoarea nea$ră acolo Pîntr-o scrisoare pe care Nic)ifor Crainic i-a trimis-o Părintelui &rsenie.Elisabeta . adică albă. care era patronată de mitropolie. Mi-a spus: 0 3u "orbea mult% se ru#a mult% mânca pu$in% dar niciodată nu 1-am "ăzut să se urce sus pe scară. m-a trimis în biserică să /ăd picturile făcute de sfin(ia sa. ()ismaş Eugenia. remarca op(iunea acestuia.

l-au dus la canal.eu pentru toate. primul păcat. Şi "ă spun eu duminică% după slu*bă% dacă ne mai urcăm sau nu.is să nu întreb nici un poli(ist când mă duc la Dră$ănescu. După ce a apărut i acela i-a spus: 6i +ntârziat.eu pentru ce ne dă. &m a*uns până la urmă acolo i când mi-a spus pe nume -0&na% . a început utrenia. 2i când s-a dus i-a spus: !u să #a$i slănina din traistă şi să #a$i $i#ările din scorbură de unde le-ai pus @. 'ă-i mul(umim lui Dumne. Părintele.ice celor de la bucătărie: 0 La băiat +i da$i mâncare cât +i trebuie% ca acasă la mama”% i apoi către mine:.is că a/em neca. &m . ” & a s-a întâmplat i nu s-au mai dus.eu. Nu era nimeni. i simteam ne/oia să-mi aprind o (i$ară.icea că asta înseamnă ca ne iube te Dumne. Deodată aud stri$ând pe cine/a: 01ăi% tu de acolo% aruncă $i#ara0”. &colo% la canal. "ubi(ii mei.eu am încremenit i nici nu am mai .. 5ata cu cumnatul său -în total 7J in i. & a a fost întâlnirea mea cu Părintele. ne aduna pe toată lumea i îi spunea la fiecare câte ce/a. &m fost cu un frate care-i bolna/ de sc)i.unar îl ascundea ca să nu-7 audă. 'ă ne ru$ăm pentru /ră*ma i. 6m )ăcut un pălan şi el a zis ca m-am bă#at la el% eu am zis că nu9”2 Şi ce-ai "rut mă% ai luat securea să-i dai +n cap?9 Du securea aia acasă% că alt)el să ştii că e rău de tine”.a pe Părintele i s-a ru$at de tatăl său să-7 scoată pe Părintele de acolo de la canal. !e-ai bă#at +n capul Lisei +ntr-o #rădinu$ă de ai luat ce"a ceapă @. Când era Părintele &rsenie se aduna foarte multă lume la 'âmbăta. Înaltul Mitropolit 1ălan nu prea e de acord cu ce )acem noi. 3u plec0 Locul meu este aici. de frică. au lucrat acolo J săptămâni.is: 0 Mai stăm pu$in că trebuie să mai "ină unul de pe drum că s-a bă#at +n capul Lisei +ntr-o #rădinu$ă şi a luat câte"a cepe @. 'ă a/em răbdare. Mă% tu de cancer la plămâni "ei muri”% că fuma foarte mult.i i cu o cădere de apă. 6 zis că% )acem cuib de partizani.” :n ultima /ineri a . Mâine diminea$ă te $ii de mine”. 'âuşor( E-am cunoscut pe Părintele în 7?IB-7?I@ i persoana care m-a trimis a . 2i a ie it omul i a început să plân$ă i ne spunea că el. &poi a . colonei. Ea 'âmbăta e o alee cu un $ard /iu de bra. Dar i acolo le era frică de Părintele.ivoiu. prin 7?@L. a /rut să facă o crimă. O fată de colonel de securitate. duceau profesori uni/ersitari. 5ot a a spunea ca să repetăm i noi 0 =e a"em% aşa ne trebuie @. (Pr. ne-am dus la biserică. De multe ori .ofrenie i i-a spus: . Parcă-7 citea. că tie Dumne. Când m-am dus tocmai pe un poli(ist am întrebat i mi-a arătat unde era Părintele. E-a scos. înainte să doarmă.ată de mâna dreaptă i . într-ade/ăr.is: =a Domnul Irisios cu apostolii @2 6şa măi% aşa. când nu era slu*bă. Mai stau pu(in i /ăd pe alee că /ine un om: 0 1ăi% ia aruncă pac8etul şi #ata mă% cu ele0”. Când a ie it Părintele din biserică. 2i de aici. dar la I diminea(a $ăseau toate u ile desc)ise. era după masă. /ă duce$i să "ă spăla$i şi aştepta$i% că s-ar putea să nu mai urcăm. îl simpati. &m a/ut un fin i s-a $ândit să mear$ă i el să se spo/edească i să se cuminece la Părintele &rsenie. &cum. D+mboiu Victor.ă le dau la oameni cura* @.icea să a/em răbdare i mai . &poi m-a dus cu el la masă i le . #ra să cadă acela de . (%na -i. Ea c)ilie. Când se ru$a i ceasul de bu.de unde mă cuno tea cu numele &na!1 &poi am re/enit după un an-doi. Părintele ser/ea masa acolo i .-mândria. 2i Părintele a . îmi dau seama că Părintele &rsenie a fost ce/a rar pe pământul românesc. Mă dau într-un col( să-mi aprind o (i$ară. Nu a mai durat mult i pe Părintele 7-au arestat i 7-au dus în cetate.is nici un cu/ânt. era o femeie de /reo AD de ani.is.icea: =e a"e$i% aşa "ă trebuie @. in$ineri.uri în familie i el . #u cu fratele meu plecam sâmbăta pe *os i dormeam acolo. . 'punea că 0)ărădele#ile oamenilor aduc pustiirea pe pământ”. mai po/esteau i adesea /enea Părintele la ei i le spunea: 0 Eace$i linişte că eu trebuie să mă ro#0 @. s-a făcut litur$)ie i deodată a intrat un cetă(ean de la sat în biserică i-i stri$ă Părintele: 0 1ăi J8eor#8e% ce-ai a"ut cu "ecinul tău azi diminea$ă?”2 Păi ne-am certat Părinte. 2i în loc de perină a/ea o pietroaie la cap.ibiu( #u 7-am cunoscut când eram copil tata lucra cu Părintele &rsenie la c)ilia de sus din munte.is: 6cum coborâm *os. . E-au dus pe Părintele acolo. aici la Gă$ăra .. când mă $ândesc. dar el nici nu postise i fuma mult. ca pe o carte. &m plecat înapoi acasă că îmi era frică .icea: 6*ută-mă Părinte să )ac cruce0” i când a stri$at Părintele odată la ea: 0Du8 mut si surd% ieşi9 Iai% )ă-$i cruce odată0” i încet-îneet i-a făcut cruce. parali.icea: 0 =am cum suntem noi aici? ” i tata a . $enerali.

prin 7?LI. am sim(it pre. cereau sfat. fără să se întoarcă spre omul acela. #ra acolo i o femeie care a plecat de acasă i nu a tiut bărbatul ei nimic. Nu a/eam cura* să stau de /orbă cu un du)o/nic bun pentru că tiam cât sunt de păcătos. Mama i-a spus.ile înainte de a muri Părintele. mama a fost iară i la Părintele i.ru ine.en(a Părintelui. "ar întâlnirea aceasta a/ea cu ade/ărat să-mi sc)imbe /ia(a. pri/indu-mă tot pe mine: 6şa-$i trebuie dacă ai. era cam bolna/.. alba tri .eu. unii /eneau doar să-7 /adă.i i mi-a . . Curios.Gheorghe Silea% 45 ani . sin$urătatea. căci pe atunci Părintele apărea rar i nu a/ea /oie să spo/edească. /oiam călu$ăria. am urcat în mun(ii Neam(ului.uri am. de fete. i /ă spun cu mâna pe inimă că toate sfaturile i $ândurile care îmi treceau prin minte erau rostite de Părintele &rsenie 8oca. deodată.urile. c)iar dacă nu 7-am /ă. dintre to(i. lepădarea de lume. eram cu totul lipsit de ambi(ie. 'tăteam fa(ă în fa(ă la o masă lun$ă din curtea casei paro)iale.ă ştii că băiatul matale n-are ambi$ie.ut în realitate. mă an$a*asem la o filatură de bumbac. n-am /orbit direct cu el. :ntr-o /ară. a a. .is: Erate% #ri*ile tale sunt rezol"ate @. a luat cu ea o po. 'im(eam du)ul Părintelui acolo. Când m-am dus la altar să mă înc)in. 6i să "ezi cum te primeşte0 @ i când a a*uns acasă a primit-o bărbatul cu bucurie. de cum a /ă. M-am cutremurat1 Cred că am început să tremur la propriu. Părintele era acolo. care plecase la Mănăstirea Clococio/ încă din 7?L@. îmi /enea să-i răspund: 6şa-$i trebuie% dacă ai )ăcut numai un copil @. :mi amintesc că nu /roiam să plec. &m fost atunci pentru B . sora mea. în sfâr it.ă-i spui să )acă !eolo#ia0 3eapărat să-i spui% m-auzi? @. noduros. '-a bucurat că a fost ne/astă-sa la Părintele &rsenie. . plecând m-am )otărât să fac un ocol pe la Dră$ănescu. eram preocupat mai de$rabă de fotbal. Nu am /orbit cu el4 ne-a spus la modul $eneral multe lucruri. Pur i simplu le spunea oamenilor ce $ândeam eu1 2i.ut eu i se uita fi9 la mine.ut pe Părintele.cel pu(in a a i-am /ă. @Părinte% nu am nici un necaz% necazurile pe care le am eu% mi le-a dat Dumnezeu pentru păcatele mele şi le merit. de ce-7 caut a a pe Părintele &rsenie. bătrân. am mers la Prislop. ca să-7 cunosc. deodată pe c)ipul lui a apărut a a. .ă mare în care eram eu.i po/esteau neca.i.i. fără a mă scăpa din pri/ire.âmbăta de . Părintele s-a oprit cu pri/irea asupra mea: =ine-i băiatul?”. tata. Mama a încercat să-i arate i alte foto$rafii.ă în plăci i mul(i al(ii. Cu un an de . &poi /orbea altul i altul i altul. în stân$a i-n dreapta noastră se a e. Omul din dreapta îi spunea: @Părinte% am un băiat care s-o căsătorit şi m-o lăsat sin#ur şi mă bat*ocoreşte9” .ă în plăci. dar Părintele a spus: 3u% pe mine ăsta mă interesează. el i-a amintit imediat: A-ai spus )iului tău să dea la !elo#ie?”. minune. &bia prin anul 7?LC.âmbet ce /oia parcă să-mi spună: Bi% "ezi că ştii?09” De atunci. =n . Bu "reau să stau de "orbă cu Părintele aşa% să primesc binecu"ântare% să mă ia sub acoperământul lui @.au din când în când pe scaune oameni care.mie. &m mai fost la Dră$ănescu de câte/a ori i nu 7-am mai $ăsit pe Părintele. un . pe Părintele &rsenie 8oca. în sc)imb am fost $ăsit de Părintele.ile. bunicul.Dobrin Ioan% <& ani% . am pufnit în râs. Părintele . '-a dus la Părintele i îi era frică că întorcându-se o s-o bată.. după care. N-am putut să mai spun ce/a. care ascundea cele mai adânci subîn(elesuri. Ea Dră$ănescu 7-am /ă.us( Când mama a mers la Părintele &rsenie. la Părintele Cleopa.âmbet straniu. Ce am a/ut eu de spus i s-a spus Părintelui1 &m trăit momente deosebite. #ram flămând să mă spo/edesc lui. o fată bolna/ă tot de sclero. M-a luat părintele Daniil a treia . un unc)i bolna/ de sclero.ut-o. de la 'i)ăstria. am prins a mă $ândi la Dumne. . După câte/a luni.is: 0 /ai de mine% să "ezi că Părintele ăsta +mi citeşle #ândurile9 @. uite a a mi s-a ridicat părul pe mână i mi-am . după ce mi-a murit unul din copii. tot pri/indu-mă în oc)i.it multe lucruri despre Părintele &rsenie de la tatăl meu i-mi doream să-7 cunosc.ă"ăstreni( #u am au. Nu /oiam însă facultatea i preo(ia de mir. &/ea ni te oc)i mari. nicidecum de cele biserice ti. Când a /enit acasă i mi-a spus. dar am stat A. sub un nuc mare. A-am spus Părinte% dar nu "rea9@. tot în acea .iu. numai că în tinere(e nu am a/ut o /ia(ă tocmai plăcută lui Dumne.eu4 am fost dansator i nu prea căutam biserica. sfaturi du)o/nice ti foarte bune de care însă nu am (inut cont. să-7 asculte. în mintea mea. era părintele Daniil acolo i m-a întrebat ce neca. ume. cu/ânt cu cu/ânt. &/eam ispite i îndoieli mari. 2i i-a spus Părintele: !e duci liniştită acasă că nu-$i )ace nimic. & a se face că 7-am cunoscut mai târ. 7-am urmat mereu pe Părintele &rsenie.icea imediat. Dacă mai dădea o dată la% )acultate% reuşea0 @ De unde să fi tiut că dădusem la Polite)nică i nu reu isem! :ntr-ade/ăr. abia sc)i(at.)ăcut numai un copil”.

E-am întrebat unde e i a . a . :n salon cu mine era un bucure tean care mi-a . nici nu prea /oiam să a*un$ preot de mir. Mo ul era de*a arestat. căci ar fi trebuit să mă căsătoresc. <acla se află în biserica din +ure.4 pe atunci lucra la &telierele Patriar)iei -de la 'c)itul Maicilor. am a/ut ni te neca.) Alie -6lbac( #ra un mo . iar din altă /edenie a în(eles că este /orba de 'fântul "oan 8ote. am trecut prin fa(a lor i nu mi s-a întâmplat nimic1 2i s-a sfin(it racla.Părintele Dumitru. În lumea aceasta sunt atâ$ia oameni care s-au dus şi au cercetat pe la Muntele . J.ile mo ul .ice către mine: Mă% tu ai "reun .ice: =e pro)esie ai? @2 Îs maistru mecanic @2 %%6i citit mulle căr$i”.a/at fiert.i ea continuă să conducă lucrările ce se fac la Mân. După ce m-am /indecat am /enit acasă. 2i când s-au împlinit 7D .ice decât atât: @Părinte% am :< de ani şi nu ştiu ce să )ac. "oan 8ote. ca pictor. Domnul "isus +ristos i-a arătat la 8ucium o încăpere la subsol. în custodieS. Ea un moment dat a apărut: 0 =e "rei mă @2 . După A . :ntro altă /edenie. :n plus. 5rebuia să-mi facă i o opera(ie să-mi scot ami$dalele din $ât.ut pe Părintele până la JA-JC de ani. Mă duc la eu acolo.”.eu.i atunci marele du)o/nic aproape mi-a poruncit: 0 Dă la !eolo#ie% căci eu o să mă ro# pentru tine şi-o să reuşeşti0 >ltimul meu #ând pentru tine este acestaD )ă !eolo#ia% căci prin !elo#ie "ei a*un#e la călu#ărie. pâine i .is către fetele lui: 0'ă-mi căuta(i două rânduri de )aine că pe mine mă arestea. Pn. 6m citit destule @2 1iblia ai citit-o "reodată? @2 6m citit ce"a din /ec8iul !estament% ce"a din 3oul !estament% dar nu am terminat niciodată 1iblia @2 /ezi mă% atunci de unde ştii tu că nu eKistă Dumnezeu? >ită-te la mine% nu-s numai pictor. 6ltce"a ce mai ai? @2 Mai am o nedumerire. Când am trecut prin fa(a poli(iei i securită(ii. Părintele &rsenie nu contenea să-mi poruncească să dau la 5eolo$ie. i odată . au fost făcute de Părintele &rsenie -proiectul. Bu nu cred că eKistă Dumnezeu @.ile la neca.ă mă +nsor sau sau mă călu#ăresc? @. Mănăstirea . &m /enit cu racla. te a teaptă securitatea%. sc)i(ele. că ă tia mă omoară%. dumneata pleci acasă.Ioan 'ica. 'cenele de pe raclă -în le$ătură cu 'f. '-a uitat la mine i . ori eu râ/neam călu$ăria. "lie. &poi nu l-am mai /ă. cu sare i o(et.iu mi-am dat scama că a fost răspunsul cel mai potri/it. 2i astă. 2i atunci . Mo ul a murit la ?7 de ani. /ersetul 7DU.ice Domnul +ristos mo ului: 0&du 8iblia mică sau testamentul i cite te la &pocalipsă cap.is că e pe la 'c)itul Maicilor.uri% i nu /i se /a întâmpla nici un rău.ătonil. ed. că se intră cu rela(ii.isD Bu ştiu un Părinte 6rsenie% du-te la el @.. cu barbă.usem de la 7J ani. & /rea să am i eu mentalitatea dumitale la /ârsta dumitale%. Mama soacră tot mereu ne ducea la Părintele.ar.unt bolna"% am "enit la dumnea"oastră să "ă cer un s)at @2 Du-te mă şi )ă-$i opera$ia şi scoate-$i ami#dalele că doctorii au dreptate. când m-am dat *os din tren.i -până la ora I.uri. care a/ea /edenii i care nu mânca decât o dată în .ătorul. &colo scrie: 0Pe unii dintre /oi /a să-i arunce dia/olul în temni(ă. Când am a*uns acasă.)ânt% peste tot locul şi nu-s nebuni şi cred% acum n-am ce să-$i spun mai mult.ile 7-a c)emat directorul spitalului de nebuni i a . făceau toate minunile i eu mă uitam la ei i nu mi se părea firesc ceea ce făceau. 5âr. &m tot fost pe acolo. 6i de #ri*ă că sunt ăia de la securitate şi ne urmăresc @. &/eam o urticarie cronică i am fost internat în spital la 8ucure ti i acolo nu m-au putut /indeca. cu bani. fară cap. 5ot a a tuns era. Mo "lie a în(eles că trebuie să-i facă o raclă din ar$int. la Dră$ănescu. 8ucium -0Casa PelerinuluiR.anul mor(ii Părintelui &rsenie . "-am spus că se intră $reu la 'ibiu.ă%. unde erau moa tele unui sfânt..ea. .is un om: 0Nelule. Mo ul m-a trimis să aduc racla i a . Părintele s-a uitat a a la mine i mi-a spus: Măi% nu eşti bun acuma nici de una% nici de alta9 @.icea: 0Doamne nu mai pot împlini porunca 5a. Când am /enit cu racla. &poi Domnul +ristos i-a spus mo ului "lie că de 'fântul Nicolae trebuie sfin(ită racla. i i-a dat poruncă 0să-i facă ceea ce trebuie%. &m rămas foarte impresionat de predica pe care o (inut-o Părintele. dar nu-l /ă. ..: Men(ionăm că #lisabeta 2andru a fost numită de mo ul "lie să se ocupe atât de construirea Mânăstirii 8ucium cât i a raclei.is 0Mo ule.& doua oară când am mers la Părintele n-am putut . ca să fi(i pu i la-ncercare i /e(i a/ea 7D . &< de ani( &m /enit la mănăstire i când am a*uns s-a (inut o predică. unul demn de un mare du)o/nic. ceilal(i care erau cu mine au fu$it. a/eam trei fra(i i săreau prin casă. #ra prima/ara lui TL? . De*a intrase în mine frica de Dumne. Pe mo ul "lie 7-au dus la un spital de nebuni i un nebun îl pă. #l a a/ut poruncă de la Domnul să facă o mănăstire la 8ucium.

:n timp ce a fost în comă 7-a /ă. c)iar de la aceasta. 2i a .icea: =ela ce dă un pas către Dumnezeu% Dumnezeu dă 1FF către el% deci paşii la mănăstire sunt plăti$i @. dar în realitate asta n-a spus-o i a stat sub patra)ir mult i nu i-o mai amintea. s-a împărtă it. .duşman +n lumea asta? @2 Da% am pe =eauşescu @2 >ită-te la mine% cât "a trăi ăsta "a )i bine de "oi% când nu "a mai trăi% "a )i "ai de capul "ostru @.ut pe so(ul meu mort. Pe data de I /a /eni acasă. 'ocrul meu.dracului( că nu mai sunt )emeia ta% nici nu mă mai culc cu tine @. tata sta mai în spate i i-a . Când soacra s-a spo/edit Părintelui &rsenie.is că a spus tot ce a tiut.icea că a fost mort i a în/iat i că o să mai trăiască pu(in.amarineanca la% )ântână”% Lece )ecioare”9 #rau i care mer$eau la Părintele i dacă nu le con/enea ce/a. Mi-a . a . Noi ne duceam pe *os 7C-7I Km.is: Întocmeşte parastas .iua am /isat că a /enit 'fântul Nicolae i mi-a . Când am fost odată la Părintele. băiatul /roia să dea la facultate.el picta acolo într-un col( i nu a/ea /oie să /orbească pentru că era urmărit de 'ecuritate -şi pe băiat lasă-l% că reuşeşte @.is Părintele: Iai mă +ncoace şi mă strân#e să-mi capăt "ocea @.is Părintele: 0 Măi% cei ce iau )ocul +n #ură nu "or "edea )a$a lui Dumnezeu” i s-a uitat a a cu oc)ii drept la socrul meu. #ram însărcinată i m-am dus pe *os4 eram /reo BD. 2i a mai trăit trei săptămâni. 5ata de colea. &cesta. Nu s-o mai dus socrul dacă i-a spus a a.icea.era)im şi cu Părintele 6rsenie şi ce de cete +n#ereşti0 ” & fost în comă de duminică dimineata până mar(i seara. Dimineata ea a mers la preot. . în noaptea aceea am fost la Pite ti unde era băiatul arestat i pe la două noaptea m-am dus i am dormit. &ltce/a ce mi-a spus tata: era ră. să nu mă mai supăr că am să mă îmbolnă/esc de inimă. mai punea câte o (i$ară în $ură.ă te duci să-l prinzi pu$in de #ât să "ezi cum scoate un #las ca un clopo$el @.is că nu /rea ca el să mear$ă la pocăi(i. &poi când mcr$ea lumea pe *os.is: =um să te duci mai băiete acolo% că eu nu am nici un spri*in2 taică-tău e mort% iar la )acultate mer# oameni cu bani% nu intri aşa uşor şi )ără spri*in @. 'oacra a . 2i o . din $re eală. Părintele predica i socrul fuma. @D de in i de pe sate i mer$eam pe rând în fa(a irului. &m ales pe 'fântul Nicolae i i-am citit acatistul C săptămâni i după ce am terminat de citit. căci era iarnă. După ce s-a de teptat ne-a spus: /ai ce c8inuri sunt +n iad09 . 7-a certat pu(in. dar n-o de. Cum s-a întâmplat! & /enit un pocăit acolo în /ecini i anun(a să mear$ă lume că /a predica. 2i mama credea că păcatul e iertat1 După ce a murit so(ul. 2i după un an i ce/a a murit so(ul.is să nu mă mai necă*esc. astfel ca nu numai unul să rupă . dar o să ne despăr(im. iar în timpul acesta sufletul lui a umblat i a fost purtat i în iad i în rai. &G de ani% Lisa( &m fost cu so(ul la Dră$ănescu i când ne-a /ă.is să-mi ale$ un 'fânt i să-i citesc acatistul C săptămâni. cu toate că are A ani. iar către . când a ie it de pe pământul mănăstirii. Părintele mi-a spus că so(ul meu a/ea blăstămul încă din pântecele mamei lui. :nainte de a. iar so(ul meu i-a . &tunci o . . mi-a spus: Dacă eşti aşa nelinişlită% +ntreabă pe cine"a şi să )aci un canon”. :i plăcea .ice: . 'e uita a a (intit la tine i apoi .isD 6oleu% Părinte% n-o )i blestemul din păntece? ” %%1a da @. la un pa)ar. i-a citit ni te desle$ări. #u am /isat asta în data de JL decembrie i în . "ar care au fost oamenii mănăstirii.le$at blestemul din pântece. Nu m-a certat cu toate că a/ea de ce să mă certe. da pe mine nu.ăpada. s-a spo/edit. J8eor#8e% dacă te duci% eu să 8iu al 8ăluia .is: !ăticule% matale mai stai pu$in şi apoi "ii la mine”. lucrând la mănăstire. ne-a spus că noi ne împăcăm bine unul cu altul./erban %le0e.iua de 'fântul "oan a /enit acasă. aceia mer$eau. Diminea(a când s-au dus. i eu am . de era Părintele aici.ile la înc)isoare. 2i soacra era moartă i 7-am întrebat dacă pe mama n-a /ă.is: 0 !u nu meri$i nici ceartă% nici aspru să )iu cu tine pentru că ai a"ut o "ia$ă .boi i totdeauna când le /enea ordin de încorporare la oameni se duceau la Părintele să se spo/edească.ă ştii că eu am )ost mort şi am +n"iat @. ace tia nu se mai duceau. iar băiatul nu /a sta nici un an de . 2i m-am dus la Părintele căci eram i foarte bolna/ă atunci i a . E-a certat pe al meu.i da sfâr itul a a/ut o /edenie i . M-am dus la o măicu(ă care a murit i e înmormântată la Prislop. a /orbit cu el: era cu doi copii într-o $rădină cu floricele. 1a mă duc tu Mărie% că nu mă pocăiesc @. a aruncat (i$ările i mai mult nu a mai pus în $ură (i$ări.ut-o: 3-am "ăzut-o dar am auzit-o @9 2i . &poi Părintele a spus: Îl spui% ori $i-1 spun eu @. 2i a a a fost.ut.icea: >ite ce de ru#ăciune )ace Părintele . Ne punea să-i cântăm cântări de la mănăstire.

N-au /rut să-mi spună ce le-a spus Părintele.iu.is: @/oi mer#e$i mai +ntâi să "ă spăla$i pe buze9 6m ce"a să "ă spun "ouă. am mers pentru prima dată la Dră$ănescu. &m aflat că într-ade/ăr bunica mea a a/ut un frate ce a fu$it în 3ara <omânească. &. Ea multă lume le spunea toate neca. Ne-am dus i /ara. Părintele &rsenie i-a spus că în familia noastră a/em un călu$ăr. Pe urmă nu m-am mai dus la Părintele. Părintele adresându-mi-se. &m fost cu cine/a care îi tot mureau animalele i nu a/ea noroc de ele i i-a spus: Dar de câte ori $i-a )ătat "aca% ai dat la cine"a un M# de lapte de pomană? . Când ie eau de acolo erau a a de ră/ă ite. Nu trebuia să-i spui absolut nimic. . cu $ândul să ne spo/edim. înainte de a se călu$ări. "-am spus că nu i m-a sfătuit să o fac pentru că el nu stă cu tine şi +mpăr$i$i păcatele”. =neia din ele. Când s-a dus i el la Mănăstirea 'âmbăta. Bl s-a ru#at lui Dumnezeu să "ă )ace$i "oi maici”% le-a . el î(i spunea tot. când am mers la miruit.)ismaş Eugenia. Ee-a . 8iblia i Psaltirea nu-i lipseau acasă. am participat la slu*ba 'fintei Eitur$)ii. 5atăl meu a fost rotar i se purta foarte frumos cu toată lumea. tot a a era. "-a spus că e un om foarte cumsecade. Ea *udecătorie ne-a di/or(at de la prima înfă(i are. -< ani% /oila( E-am cunoscut pe Părintele la 'âmbăta. pe două femei nu a /rut să le miruiască i să le lase să sărute crucea. (Maria Stre&a. de obicei.ut pe Părintele &rsenie cum iese în )ainele de Eitur$)ie i cu crucea în mână i mer$e până la clopotni(ă unde era tatăl meu. Ne-am dus însă la mormânt. &m urmărit . Odată. Mai târ.ice: @/ai de mine% Părintele ăsta-i s)ânt0 De unde ştia el ce nu ştiam decât eu şi Dumnezeu? =ând mi-a spus ce am )ăcut am crezut că o să cadă cerul pe mine şi eu mă cu)und +n pământ”. când am mers la Părintele. sora mea s-a dus la mănăstirea Prislop. După ce a intrat a întrebat: Dar de ce bate$i clopotele?” i maica a răspuns: 6 zis Părintele 6rsenie că e la poartă Maica Ble)teria şi că a murit tatăl ei”. încât credeai că le-a de. iar când a /enit aici toată lumea 7-a primit cu bucurie. mai mare. Nu se supăra dacă-7 întrebai.Milşan Vionela. fără ca eu să-i fi spus ce/a. Mănăstire 8rânco/eanu împreună cu scumpa mea mamă Maria. &tunci. Pe mine m-a primit . m-am întâlnit cu Părintele &rsenie la 'ibiu i m-a întrebat dacă am di/or(at. ne-am dus iarna i nu era . (inea post. acest lucru dura ani de . sora mea 7-a /ă. &. de pe noptieră. Când a a*uns la poartă au început să bată clopotele. & /enit i la tata i 7-a întrebat: Măi% tu ce problemă ai? ” 5ata i-a spus că eu doresc să dau admitere la facultate. cu elicopterul i Părintele i-a spus e9act unde să se ducă să-7 caute. Dacă era cine/a de a/ea un neca. îmi încol(ise un $ând: să mer$ la mănăstire..iarul i am /ă. a spus: Ştii% ca să mer#i la mănăstire .ut că 7au $ăsit până la urmă. tot dând la facultate i nereu ind. Mul$i călu#ări ar "rea sa a*un#ă unde e tatăl tău% dar nu a*un#.ile. erau flori. Părintele a îmbră(i at-o i i-a spus: !atăl tău a murit. dar de atunci una din doamne /enea mereu la mănăstire. 2i de atunci nu a mai a/ut femeia probleme. mai deosebit.ăpadă pe mormânt. la mănăstire. unde s-a făcut călu$ăr.au când $i-a )âtat oaia? 6tunci du-te şi dă prima mulsoare”. (Măniş Se*timia. când eram fată. Părintele obi nuia să mear$ă printre oameni i întreba pe câte cine/a cu ce problemă a /enit. &ici am /enit cu un $rup de tineri. 'ecea% &1 ani( 'urorile mele s-au făcut maici. ani% =odlea( Pe când a/eaun 7L ani.$ropat din pământ. de i. /re$i să "ă spun +n public sau "eni$i )iecare la mine +n căsu$a aceea?” '-au dus fiecare în parte.is Părintele &rsenie. împreună cu tatăl meu. ('eleana Ileana.)oarte #rea @2 m-a încura*at ca să pot să trec prin ce am a/ut de trecut.ani% Eă#ăraş( :ntr-o . & fost o lemeie de la 8ra o/ la care i-a plecat băiatul pe munte i nu s-a mai întors. & a a i fost4 am picat a patra. !atăl tău locuieşte +n al patrulea cer”.urile ce le au. &m mers la 'f. După moartca tatălui meu. =na din ele . Mi-a spus că nu o să intru în primul an pentru că sunt o fire emoti/ă i după ce o să ies de la e9amen o să-mi dau seama ce am $re it. căruia îi spune: 1ine ai "enit nene Petre% ca să te spo"edesc” i 7-a spo/edit. îl c)ema deoparte i discuta cu el. 'ecea( E-am cunoscut pentru prima dată pe Părintele &rsenie în iunie 7?@J.icând: 6şa-i că de când te-a bătut bărbatul% nu-l mai po$i "edea?”% mi-a spus că nu ne potri/im i că ar fi bine să mă despart de el. iar în urma predicii Părintelui &rsenie am plâns i m-am în/ino/ă(it că nu sunt bună de nimic4 am rămas cu acest fior toată /ia(a. E-au căutat cu a/ionul.i.

3in minte că. în au. pri/ind foto$rafia a spus cu $las tare: @Minte mă% minte. s-a uitat unde/a sus.ut niciodată!%. . unde. Dar cum să mai îndră.ile am plecat la Dră$ănescu i nu mică mi-a fost uimirea când 7-am /ă. @Aa dă mă% s-o "ăd şi eu @.. i iată cum: 'e făcea că intrasem într-o încăpere mare.ul tuturor.ise. nu mai întrebăm pe nimeni nimic. Părintele a repe.it-o. m-a întrebat: @Şi ce $i-a zis mă?”. i-am spus Părintelui: “Părinte.is: “Cum l-ai /isat pe Părintele că tu nu 7-ai /ă. locuiau i fra(ii i părin(ii ei.trebuie să )ii pentru aşa ce"a @. pe care scrisese. că ce a făcut a făcut bine i să nu mă duc după ea să o aduc acasă. pentru că în foto$ralie era doar ea femeie.ise. ea a . ca să mă duc să-7 caut i să /orbesc cu dânsul. so(ia i cei doi copii ai no tri. /ă. 3in minte că mer$eam prin locuri unde nu mă prea întâlneam cu oameni.ător i nici /ră*itor. spunându-i că 7-am /isat i m-a c)emat. ce n-am cre. că este sătulă de /ia(ă. spunându-i că nu-i $)icitor i nici /ră*itor i i-a spus să plece. Părintele. Mi-a . făcându-mi semn cu mâna: @Mă% tu ăla de acolo% "ino +ncoace mă% "ino aici9 ” i m-am tre.ut pe Părintele &rsenie. eu nu beau din principiu%. plân$ând i spunând: Pentru ce Doamne! De ce Doamne! După o /reme. Nu tiam ce să mai fac. nici rostul în /ia(a aceasta.eu ni 7-a binecu/ântat să-7 a/em.i /orbe te cu dânsul. &m spus Părintelui că îmi . cu cât/a timp înainte de a pleca. precum îl /isasem.âmbind u or: % 3u mă% mă uit aşa% ca pictor mă. îmbrăcat în acel costum maro i cu oc)elarii cu acea ramă aurie. M-am dus la mama mea i i-am spus despre /is. repet. am gândit doar2 precis i s-a arătat cine/a . Părintele s-a uitat apoi la mine cu acela i .Eă#ăraş( #ra în anul 7?LB. printre altele.ile înainte de a pleca la dânsul. spunându-mi: @3o mă% care-i baiuN?”. Când i-a arătat foto$rafia.Mariana P. "ar eu. :n orice ca. Părinte%. că nu /a /eni. Cu două . unde eram eu. ne suim în tren i plecăm la Dră$ănescu i ai să /e. /orbindu-le oamenilor. ce albastru curat i frumos1 Nu am /ă. "ar Părintele. !u să-$i duci "ia$a aşa9”% i îmi spuse cum să-mi duc /ia(a. ce oc)i frumo i a/ea. că este sătulă de /ia(ă. =n amănunt: în /isul meu Părintele era îmbrăcat într-un costum de culoare maro i a/ea oc)elari de /edere cu rama aurie. . &poi a adău$at un cu/ânt care m-a surprins. &răta e9act ca în /isul meu. &poi Părintelc mi-a spus ce/a ce m-a uimit.” 2tia ce am $ândit1 11 2i am rămas în(epenit locului.âmbet. îmi aduc aminte că îmi spusese când era acasă. Doamne. a /orbit cu o femeie care îi arătase foto$rafia cu fiica ei. îl /isasem fără să-7 fi /ă. înainte de a /orbi cu mine. unde era foarte multă lume.i că o să-l $ăsim acolo. când am plecat la Părintele &rsenie cu o problema de familie. 2i dânsul mi-a spus: @Ba şi cu mă-sa mă” a adău#at: @Lasă mă% că "a "eni o zi când "a da socoteală pentru tot ceea ce a )ăcut.ut niciodată în /ia(a mea a a oc)i minuna(i1 &/ea ce/a dumne. fără să coboare pri/irea aceea minunată. 'ă tii că te c)eamă1 % După două . de altfel. răspunse la $ândul meu.at-o imediat. 6ici sunt două )emei cu mintea #oală% şi ştii care”. Mama mi-a . dar nu am tiut să-7 ascultăm i nici să pre(uim un astfel de om pe care Dumne. mai si$ur pe mine de data aceasta. iar în fa(a tuturor era Părintele &rsenie.ut în /ia(a mea că poate să e9iste. :mi plecase so(ia de acasă -în lipsa mea. & a i-am spus Părintelui po/estea mea. în locuri mai retrase. #u nu am a/ut nici o ceartă cu ea.ând că Părintele &rsenie tia $ândurile omului i că mă aflu în fa(a unui om. 'punându-i mamei cum arăta în /is i cum m-a c)emat la dânsul.nesc să i-o arăt1! Când a a*uns în dreptul meu. . Pri/ind-o Părintele &rsenie cu aten(ie.is: “Dra$ul mamei. 2i totu i 7-am a/ut printre noi. îmi spusese cine/a de Părintele &rsenie. dorind s-o mărite. lăsându-mi un bilet pe masă. &m rămas blocat pentru că i eu a/eam la mine o foto$rafie. Părintele mi-a rete. într-un col( al bisericii cu o pri/ire atât de dră$ăstoasă i parcă ru$ătoare în acela i timp.ut /reodată în /ia(a mea. Căutam să-7 /ăd mai bine i dânsul se uita la mine i îmi . luând copiii i lucruri din casă. spunându-mi: @Lasă mă principiul tău şi tu . ca să o determine să plece. 5recuse o /reme i nu-mi mai $ăseam nici scopul.it.is a a: % Mă% să ai #ri*ă0 3u cum"a să te apuci să bei000 @. afară doar de faptul că dorea să se mute în 8ra o/. cu ce/a timp înainte să plece de acasă. spunându-i că el nu este clar/ă./reun în$er sau /reun sfânt . Desi$ur că nu tiam. pentru că pe acea persoană care fusese înaintea mea o repe.isese. mi-a spus a a: @Mă% n-ai la tine o )oto#ra)ie cu ea% s-o "ăd şi eu% aşa% ca pictor?”% i cu timiditate iam spus: % 8a da.eiesc în ei i în toată fiin(a sa. "ar eu am $ândit în acel moment.

ul de 8ucure ti s-a pornit o furtună. acu.iua mea de na tere sau a altora. &poi mi-a dat foto$rafia înapoi i a pus mâinile sale pe mâinile mele -pe care le (ineam lateral. pentru că a/eam “antrenament%.ându-mă de fapta mea. nu e9istă Dumne. s-au dus la Părinte la biserica Dră$ănescu să /orbească cu dânsul.eu i Maica luminii. ci al Părintelui &rsenie. Dar tiu că nu este meritul meu.eu%. poate după o lună sau cel mult două.i. . spre 8ucure ti. a a cum spusese Părintele. am început să beau: o bere pe . =na dintre ele /orbea cu Părintele &rsenie. spunându-mi mai departe ce să fac i cum să fac cu /ia(a mea. Pro#.. spunându-mi că după ce i-a spus Părintele că totu i este Dumne. =itasem deci acea profe(ie a dânsului. cum m-ai a*utat1 . din acel ceas. (Pr. că are o putere deosebită. se află un mare du)o/nic care poate să-(i spună toată /ia(a ta i să-(i arate calea pe care trebuie să mer$i.i mâinile sale de pe mâinile mele. M-a trimis apoi în biserică să /ăd picturile făcute de sfin(ia sa. fără să-7 /ăd /enind. neluându. când cealaltă era în spatele Părintelui. minunându-se de unde i-a tiut Părintele &rsenie $ândurile.icându-mi că /in de la mare distan(ă i că eu predau codul $enetic. 2i a a a fost. la Dră$ănescu.eu. uitându-se la picturi a . Mă miram i eu de mirarea oamenilor. că nu 7-am ascultat. lipite de corp. C)iar atunci. prietene foarte bune. spun că *mul lui umne. :ncepusem cu o bere i a*unsesem treptat la cinci beri pe .is în $ândul ei: 0&. cred că era ora C.i fără să mă îmbăt. Păriniele mi-a spus: Începând de astăzi% dacă numele meu te "a +nso$i +$i "a pricinui şi bucurii si necazuri”. pentru că Părintele &rsenie de obicei nu prea punea mâna pe oameni. în /ia(a mea nu am mai băut niciodată. cum îl (ine%. 2i din acele e9cep(ii am făcut i eu parte. #ra plină curtea bisericii i biserica de oameni. Po/estea aceasta mi-a spus-o in$inera când a ie it din 8iserică. m-a străpuns ce/a în inimă. . din acea clipa. Mi-a atras aten(ia să nu mă mai /opsesc pe păr ca să nu-mi pierd mântuirea i mi-a mai spus numărul copiilor pe care nu i-am adus pe lume i care mă /or stri$a pe lumea cealaltă.eu a fost Părintele Arsenie i cu $reu se mai poate na te un astfel de *m într-un neam între$. Dar într-o diminea(ă. durere. de la acest *m al lui umne. 'punea sărmana de ea că a sim(it că se duce în adâncul pământului de ru ine. Când 7-am /ă. nici un strop de alcool nu am mai băut. prin orice stări a fi trecut: bucurie.uscultă ce-$i spun eu0”. se întoarce cu fa(a spre aceasta i îi spune: %%Şi totuşi mă% să ştii că este Dumnezeu”% apoi s-a întors cu fa(a la cealaltă i a continuat discu(ia cu ea. neîmplinire.Două in$inere. După ce m-am urcat în autobu. că este . ce (i-am spus eu (ie să nu bei. Părintele &rsenie o lasă pe prietena acesteia /orbind. apoi două beri în altă . Mi-am dat seama că nu /ăd un om oarecare. fiindcă urma sa /ină o furtună foarte mare. cu unele e9cep(ii.iu. uitând de fapt de toate sfaturile pe care le-am primit de la acest om. 5oata lumea se mira de cum proceda Părintele i spuneau: “=ite. dra$ă. Ea un moment dat. :n acea . in$inera M. în localitatea Dră$ănescu. pentru că eram deprimat atunci. apoi trei pană am a*uns la “marea performan(ă% de cinci beri pe . din spatele Părintelui. spre bucuria mea. 'e mirau oamenii cum mă (inea Părintele i nu-mi dădea drumul din mâinile dânsului cât timp a /orbit cu mine. #ram la răspântie de drumuri. Mi s-a adresat .eu! Cu toată responsabilitatea mea.iu mi-am dat seama că de fapt oamenii a/eau dreptate să se mire.'ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Când eram student în ultimul an la 'ibiu. nu tiam în ce direc(ie s-o iau. un timbru al /ocii. în care îmi spunea: @Mă% să nu cum"a să te apuci să bei0”. mi-am dat seama de ce i pot să afirm că Părintele ia pus mâinile pe mâinile mele ca să-mi dea putere. printr-un 0telefon fără fir% am aflat că unde/a lân$ă 8ucure ti. ni te mi cări i o înfă(i are )arismatică. &bia mai târ. &*ută-mă.it cu Părintele lân$ă mine. :mpreună cu al(i tineri din Gă$ăra am plecat în noaptea dinainte de 7C iunie -<usaliile din anul acela. i să mă ier(i sfinte Părinte &rsenie. Simio#i !odoran Ea prima întâlnire cu Părintele &rsenie 8oca. mă!% 2i din acel moment.Q.ătoare. deci tia că sunt profesoară de biolo$ie.i de <usalii. pri/indu-i picturile din biserică.. M-am întors acasă i nu după mult timp.i. am au. înfă(i area lui. aceste cu/inte ale Părintelui le-am în(eles cam a a: % Mă. &poi m-a îndemnat să plec la autobu.it $lasul Părintelui &rsenie spunându-mi de trei ori: @Măă09 Măăă09 Măăăă0”% iar eu fiind trea.ut pe Părintele. Dânsul i ru$ăciunile lui m-au a*utat1 'ă mă ierte bunul Dumne. 5âr. &/ea o pri/ire pătrun.i. m-am tre. a sim(it că i se face rău de emo(ie. nefericire.

când s-a făcut . bun. la *ocuri stri$a tot felul de stri$ături. &cestuia Părintele i-a descoperit multe taine.ice: 3-ai plecat bine”. Mama părintelui Dometie era necă*ită că nu mai tie nimic de feciorul ei. apoi 7-au trimis acasă. care a murit nu de mult.ile să nu mănânce nimic înainte de o prime*die mare. Când a trecut data următoare pe la intersec(ia de drumuri. Ea un moment dat îi selectea. 7-au consultat. era om de /ia(ă. Mă% aminteşte-$i ce i-ai )ă#ăduit tu lui Dumnezeu când ai )ost mic”. la 'âmbăta. 7-au pus la toate aparatele. am întâlnit ma ina securită(ii care era în drum spre biserică. Părintele când 7-a /ă. când a plecat de la 8rea. Mo ul Codrea era născut în Dră$u căsătorit în Câr(i oara.ă pe cei de acolo.ice: 3umai că nu-l "ezi @. care a plecat în Mun(ii 8uce$i de ase săptămâni i nu s-a mai întors acasă. când era mic s-a $ândit să se facă călu$ăr. &ltă dată.icea mereu la ceea ce $ândea.ut într-o prăpastie i i-a indicat c)iar i locul. bun. Prea 'fin(itul aniil2 care este episcop la 6âr e(.is să plec repede că /ine securitatea i /erifică oamenii $ăsi(i aici4 într-ade/ăr în drum spre autobu. 'ă /ă po/estesc despre Părintele Nicodim! Părin(ii mamei mele 7-au bote.iuă a i fost la mănăstire. în armată fiind. dar să-7 lase până la primă/ară când “/a ie i sin$ur%. &tunci părintele Dometie. #l trebuia să a*un$ă la ser/iciu.a. i-au apărut iar dia/olii i 7-au încurcat. Dar )ii 8otărât @.eu ca mo uV Codrea să moară la mănăstire la 'âmbăta. n-a băut apă. cine/a 7-a oprit din drum i-7 contra. & a a rânduit Dumne. încât numai la au. nu are ce face. Când s-a dus înapoi la ser/iciu nu a a/ut însă nici o problemă1 Cred că atunci a e9plodat fabrica i 7-a (inut Părintele &rsenie acolo ca să nu fie la fabrică. stând i cu$etând mai mult timp i-a amintit că i-a fă$ăduit lui Dumne. de la unitatea militară. Duceau o /ia(ă curată. cu ru$ăciuni multe i fapte bune. 0Prof! C!. Părintele îi răspunde că nu o să mai /ină pentru că din cau.eu că se /a face călu$ăr. Când a trecut prin fa(a comisiei i-au . a lucrat la fabrica de a/ioane de la 8ra o/ i s-a dus i s-a spo/edit la Părintele &rsenie.!4 Capitolul 8 9cenici ai Părintelui Părintele ometie Moian. Din momentul acela au amu(it dia/olii. & a a făcut. =nul din ei a murit. Părintele nu /oia să am neca. tia doar că-i plecat pe front. i locul a fost cel indicat de Părintele. :i /ine părintelui Dometie ordin să plece pe front i pleacă. Mo ul Codrea a a/ut J băie(i. Putere mare a a/ut Părintele &rsenie asupra du)urilor necurate. Dometie Moian. să-i ba$e pe linia întâi. la Părintele &rsenie.at i el era cu lumea. o doamnă îl abordea.ăpe.icândui: 0 3u-i aşa0”. profesoară.uri cu securitatea. .ice: 0 /ei mai trece pe acolo% dar )ii% )ără teamă şi spune-le aşaD 6 zis Părintele 6rsenie că aşa-i. să repare ni te u i căci intra ursul i mânca /acile în . cu tine ce-i!%.ă pe Părintele spunându-i că are un băiat. Cu primul tren a apărut acasă. dar Părintele &rsenie i-a spus dinainte ca să citească &catistul Mântuitorului i B . &desea Părintele spunea la lume: 6m +n lume călu#ări mai călu#ări ca +n mănăstiri” i se uita la mo uV Codrea i la bunica. dar nu i-a dat /oie să plece. Părintele &rsenie 7-a (inut acolo /reo J săptămâni până 7-a spo/edit.at a uitat de acest $ând i a /rut să se căsătorească de mai multe ori i nu reu ea nicicum. Părintele Dometie a fost ales ca ucenic al Părintelui &rsenie. care au fost preo(i. Duminică diminea(a.ile n-a mâncat. atunci Părintele Dometie spune: 6 zis Părintele 6rsenie că aşa-i”. & trecut Părintele &rsenie prin 6oila i aceasta i-a spus: Părinte% sunt necă*ită% nu mai ştiu nimic de băiatul ăsta @2 Părintele .ut i-a i spus: 0 =e-i măi Dănilă?”% i fără a mai a tepta răspuns îi . Când dă să plece îi . Eucrurile s-au petrecut întocmai.Ea o altă întâlnire cu Părintele mi-a . 'e uită. părintele Nicolae. Eucra tâmplărie i a a 7-a c)emat Părintele &rsenie la mănăstire. nu mai /ede nimic. de profesie in$iner.a unei a/alan e a că.is: 08un. cum i-a dorit mult de tot.ii. este cel mai iubit ucenic al Părintelui &rsenie. iar părintele Codrea trăie te. După mai multe încercări s-a dus la Părintele: 0Părinte% nu ştiu ce să mă )ac că nu pot să mă căsătoresc”. la o intersec(ie de drumuri.ul numelui Părintelui &rsenie s-au cutremurat i au dispărut. B . dar după ce s-a maturi. fiind încă la coală. E-au e9aminat din nou. odată cu topirea .

Prima dată am au.ile la mănăstire. nici căsătorie.. tele#onul 3 . că vin 1tele#onne3 din mai multe *ăr. Euni au mers să facă un $ard i au săpat $ropi unde au pus apoi stâlpii de $ard i pe la ora 7D .âmbăta de . 8ătrânica dădea din cap că nu tie i plân$ea cu amar.spunând numele sau porecla pe care o a/eau în sat acele rude ale ei . (Ierod. E-a (inut Părintele câte/a . la mormânt. Amediat am adormit şi a "enit Părintele şi mi-a spus care-i treaba @.is. to(i cei care-i urmea.us( #u am /enit în decembrie 7?CB la mănăstire i în 7?CL-VID 7-am cunoscut pe Părintele. Şi ştii cine? 2i arătă cu de$etul în sus $răindu-i: Dumnezeu”. mama sa era în fa(a por(ii i râdea. & stat acolo.Eă#ăraş( Maica 5eoctista.us( N-am a teptat mult i Părintele a intrat în biserică. dar dacă nu mă duc acasă mama se supără. &*un$ând acasă *oi. Dar după o *umătate de oră Părintele a /enit. a lui /asile a lui PcutareS.i.it de Părintele &rsenie de la un cetă(ean din "dici. &sta a fost duminică.Gheorghe Silea% 45 ani . 0Nu a/em%. 0 Lasă că +i dau eu un tele)on @. Dacă te $ândeai la Părintele. Ieronim )oldea Capitolul : Mo&tenirea &i ispă&irea păcatelor 4!rebuie să *lătim *entru *ăcatele noastre3 Ne spunea odată: 0 /in oameni la mine pentru că au necazuri. pri/ind-o pe femeie a spus: Da mă% ea are necazul cel mai mare”.tu le duci pe ba$e acestea% pe tine au căzut”. Deci Părintele i-a spus în /is totul. a/ea un sunet în cap foarte puternic i alte boli $ra/e.Morar Gheorghe% >cea de .i 1tele#on3 să stărui. . #u am un frate preot care se ducea mereu la Părintele &rsenie i acum se duce mereu la Prislop. a lui Aoan a lui PcutareS . 3in minte că.ice Părintele &rsenie: 0 Bu mă duc să dau un tele)on la mama ta @. . Le spunD Lice$i după mine O6şa ne trebuie0P. ca la telefon. $ânde te că am pă(it ce/a%. eu a mai sta. 3u "roia să zică nici unul% dar ăsta-i ade"ărul. Părintele &rsenie i-a scris a a în bilet: Înainte de a trece la cele "eşnice% "ei "edea ce"a deosebit şi acelea "or )i lucruri ade"ărate”1 :nainte de a muri cu ce/a timp. =ă şi aşa cocioaba asta se rabla#eşte ea”% mai spuse Părintele referinduse la corpul omului. "onel a mers odată la Prislop i i-a spus Părintele &rsenie: 0 Măi Aonele% tu ai tot "enit aici şi n-am stat +ncă de "orbă. Dar un sfânt nu are numai un ucenic. . Odată Părintele le-a spus: 1)+nd 2mi da. 1onel2 care mer$ea la Prislop.ă sfatul sunt ucenici.i şi nu ştiu de unde vine. 0Părinte.is: 6m "orbit cu mama ta şi i-am spus că *oi te duci acasă”. dar el era necă*it căci /roia să se căsătorească i nu reu ea.a plânsului nu putea /orbi i atunci a dat din cap că nu tie. @Lasă mătuşică% nu mai plân#e atâta că cine"a +$i poartă de #ri*ă.că tu duci sau por$i păcatele lui J8eor#8e a lui PcutareS. . !rebuie să plătim pentru păcatele noastre9 =e ne dă% aşa ne trebuie” . & de/enit ucenicul Părintelui &rsenie. Părintele &rsenie i-a pus mâna după cap i i-a spus: 0 Măi% stai pe aici că te linişteşti @% i când a pus mâna. Părintele sim(ea că cine/a îi cere a*utor. "ar Părintele &rsenie. numai mănăstire. maica a fost dusă dincolo% dar .ă ştii . :n 'il/a ul de 'us nu putea a*un$e i întoarce într-o *umătate de oră. 2i după ce a plecat Părintele /ine o măicu(ă i "onel o întreabă: 0Maică..'ogdan (uncu . dar nu era /orba de telefonul propriu-.i-a mai spus Părintele &rsenie . prin mâna Părintelui a sim(it o ener$ie i din momentul acela Părintelui Nicodim nu i-a mai trebuit nici casă. când era bolna/ă. '-a apropiat de ea i i-a . /oi a/e(i telefon aici!%. a lucrat i $ândea că Părintele s-a dus cu calul sau cu căru(a până în 'il/a ul de 'us. Din cau.. 6r )i bine să stăm pu$in de "orbă @.ată de la brâu în *os. #l credea că mama lui este supărată că a stat atât de mult. unde a/ea cine/a telefon. a*un$ând în fa(a sfântului altar. Ne po/estea că Părintele &rsenie i-a dat o putere mare spunându-i: Dacă este cine"a bolna" şi crede +n Dumnezeu şi "rea să se )acă bine% numai să te #ândeşti la mine şi eu +l a*ut @.$ra*d. s-a uitat la noi i ne-a întrebat care are cel mai mare neca. Părintele i-a . Cine/a din mul(ime a spus că o femeie în /ârstă care era parali. Luni pe la 1F mi-a "enit un somn de n-am putut să mai stau trează şi m-am dus şi m-am culcat. #a a fost încredin(ată că ceea ce a /isat i ce i-a spus Părintele e ade/ărat i a a a fost.is: @Ştii tu% mătuşică% de ce eşti aşa?”. dar ea era /eselă i primul lucru ce i-a spus a fost: L-am "ăzut şi eu pe Părintele tău. Dacă nu "rem de bună "oie% "rem de ne"oie.

ceea ce $ândea ei că sunt. 2i. Mama fetelor luase un bătrân pentru a a/ea $ri*ă de el. /a /edea i pentru cine a suferit.JDDB. înainta ii lui n-au putut să-l ispă ească. i-am spus că niciodată nu mi-a /enit să omor un om. până unde a*un$e spectrul /ital al e9isten(ei noastre. Ao "ăd prin "oi până la al treilea neam”. Probabil s-a $ândit la aceasta fiind un ne/ă. fetele au murit pe rând.i la Părintele o femeie care a/ea trei fete.'ălan Silvica $ Eă#ăraş( Din comuna Dăe ti . Ieronim )oldea . i-au pus aparate i când au au. au fost oameni de treabă i-au /ă. După B ore lumea a început să /ocifere. 2i anume.( . de i. (Ierod. după ce s-a înc)inat la icoane. 5ot Părintele &rsenie i-a spus că. că fiecare dintre noi suntem sinte.ic. 45 ani% .. &*un$ând la mănăstire. 6orbea în pilde i te făcea să te ru ine. Dumne. . apoi la Qu teri(a -lân$ 'ibiu.$omotul pe care-7 are s-a speriat doctorul i a . 0Nu o iert % Dacă n-o ier$i te "a călca o maşină”. de 7B ani i *umătate. Ne-au crescut. -.eu. Când a plecat. a /enit într-o .pentru smerenie n-a spus prea mult. i-am dat răspunsul care era de fapt. nu pentru ea a suferit.ice lucrul acesta: dar.icea Părintele câteodată. C)inurile iadului. (%rhim. căci to(i /eniseră să primească sfatul Părintelui.e.e de câte/a ori să /adă ce i cum. apoi a murit i au înmormântat-o la Prislop. Ne(inând însă cont de sfatul primit.it . fiind un “copil născut în lan(uri%.%. în orice ca.D-na M.is: 0 =um poate să reziste o persoană cu asemenea z#omot +n cap?0”. după căsătorie. m-a întrebat dacă mi-a /enit /reodată în minte să omor /reun om. . Dar păcatul pe care 7-a făcut. Dumne. străbunici.*ud. care trebuia să le să/âr ească ea. (Gheorghe Silea. Părintele a c)emat-o din mul(imea de oameni spunându-i că are trei fete i că dacă le /a căsători. 5rei ore Părintele i-a tot spus acest lucru. i rădăcina păcatului de acolo s-a tras. # drept că în #/an$)elie spune că se lasă numai până la al B-lea neam.ul să îmi pun o astfel de întrebare.ut de îndatoririle pe care le-au a/ut. Părintele a întrebat-o pentru ultima dată: ? ier$i pe sora ta?”.âmbăta de . c)iar dacă m-am mirat. să-i ceară sfat pri/ind împăr(irea a/erii. Mul(umesc lui Dumne. 6âlcea. Părintele i-a spus să se ducă să se împace cu sora ei.Când m-am spo/edit la Părintele m-a întrebat un lucru care mi s-a părut curios ca mă întrebă. Părintele /roia intre în le$ătură cu înainta ii mei. Nu ale$em noi părin(ii i nici părin(ii nu ne ale$ pe noi i /enim în lume în conte9tul fi. Pentru că Părintele tia că copilul este o$linda părin(ilor că fiecare dintre noi aducem o încărcătură din străfunduri de e9isten(ă. &/ea un /â*âit în cap tot timpul. a /rut să tie dacă părin(ii mei sunt. 8rânco/eanu.ător.ice ca 'fânta 5ere. ne-au îndrumat bine. Ioan Sabău. &cuma. dar i-a bătut *oc de el i i-a luat toată a/erea. străbunici. "-a spus Părintele &rsenie: În capul tău e iadul% să nu-$i umble nimeni la cap” .6mintiri despre du8o"nici pe care i-am cunoscut% 5eo$nost . nu i-am dat un răspuns e/a.i de faptele rele. apoi în 'ibiu la cine/a. de ani( "-a spus Părintele cui/a care a/ea un mare neca. toate trei /or muri pentru păcatul să/âr it cu acel bătrân. mă ro$. (Pr. & fost la medici. bunici.eu tie de toate.a înainta ilor no tri: părin(i. :ntre timp femeia aude de e9isten(a Părintelui &rsenie. Eucru ce s-a i întâmplat după o /reme. 2i a a i s-a întâmplat înainte de a muri. . poate că la /ârsta aceea. #a n-a a/ut păcate $rele. a/ut ni te părin(i. a /enit în 6oila. dar a suferit pentru cine/a din neamul ei pe care astfel 7-a sal/at. Nu mă împac%. nu pot .că au /rut să o opere. după aceea mi-am dat seama de ce mi-a pus-o. & /enit o femeie la Părintele.ă şti$i că eu am a"ut nişte părin$i s)in$i”% nu pot . fi. întrade/ăr. la Dră$ănescu.: 0 =e te mai minunezi de năcazul ăsta al tău% căci al 14-lea strămoş al tău a )ăcut cutare păcat”. #a a fost curată. le a/ea în cap. la capătul acestei suferin(e. =nei maici i-a scris Părintele &rsenie un bilet i i-a spus a a La capătul acestei su)erin$e "a )i mântuirea ta. dar ea o (inea una i bună: “Nu o iert. slu*ba fiind în plină desfă urare la &ltarul de /ară i terminându-se slu*ba. #ra la mănăstirea 8istrita i după ce s-a îmbolnă/it. au făcut în sc)imb alte păcate. bineîn(eles că.i i-a spus ce păcat a făcut. nu era ca.iolo$ic i social în care am /enit lume. ca să sufere. fiind un “născut între tâl)ari%.us( Ao ştiu mai multe despre "oi% decât şti$i "oi despre "oi@ .i/. ci pentru bunici. Că o fi a/ând i ei /reo /ină. care atunci era la mănăstirea 'âmbăta de 'us i se )otără te să-i ceară a*utorul pentru căsătoria fiicelor ei. "-a mai spus ce/a: 0 Înainte de a te muta din lumea asta "ei "edea lucruri deosebite2” să nu $i se pură că sunt 8ulucina$ii% căci "or )i ade"ărate”. să /adă e/entual din ce tâl)ari am apărut eu în această lume.eu tie.a de Eisieu9: @. !eo#il Părăian $ Mân. 6tunci "ei "ede pentru cine ai su)erit0”..

Ea ser/iciu a/eam probleme i mi-a .%na -i. :n armată fiind. îi trebuie omului ca să se mântuiască dă Dumne.edit.eu. Părintele 7-a recunoscut.eu în momentul conceperii i Dumne. să cau(i 8iserica. dar m-am dus mai târ.uiască po. .is că trebuie să răbdăm şi să iubim”.ul. . ca să putem munci. mirenii.ibiu( . cu ce capacită(i ar fi /enit în lume i ce /a fi i ce /a face în lume. Numai te tre. .eu omului.i(ia fa(ă de Dumne. M-am spo/edit.Numai cât neca.u)lelele drep$ilor +nsă% ca un şu"oi de )oc urcă la cer% ca unele ce s-au +mbo#ă$it +n )ocul Du8ului . #ste cu dreptate să tra$i scurta -neca. fa(ă de 8iserică. )ăcut crimă . prefăcându-se că /ine pentru prima dată i i-a po/estit neca.Nu-7 *udeca pe cer etor că fumea.uie te po.i spre ea. să te duci la 'fânta Eitur$)ie.ă. − Nu suntem din maimu(ă4 dar mer$em cu pa i repe.iu i când am intrat în birou to(i au fu$it1 Părintele mi-a e9plicat: =um să stea dia"olul +n )a$a lui Dumnezeu2 tu a"eai pe Dumnezeu% de aceea au pierit to$i din birou @. Părintele i-a spus să fie serios i să nu.eu sin$ur.i facă de lucru cu fete până la căsătorie. Ma$a. − Capitolul : <aina 'povedaniei 1)u cei ce se grăbesc eu nu mă grăbesc3 &cestea sunt scrise în biserica din Dră$ănescu de Părintele &rsenie: . ca să nu mai poată lucra nimic.eu. pentru ca să. . Pentru noi care trăiam în lume.ivoiu. #l nu era un om care e9a$era în canoane i nici în altce/a. 1iruin$ele lui au toală #reutatea% )ărădele#ii.Dia/olul pre. .'ufletul e trimis de Dumne. când fac rău. Căuta întoarcerea. m-am cuminecat diminea(a i m-am dus la ser/iciu.i re/i. atitudinea fa(ă de Dumne.eu.c8itul =ornet( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie. 6enit din armată s-a an$a*at $estionar la o întreprindere.eu îi pedepse te. dar amintindu-i ce-i spusese înainte de armată îi repro ea. Disperat. De aceea. acesta n-a ascultat po/a(a Părintelui i a a/ut o a/entură cu o fată pe care n-a mai întâlnit-o după aceea. . în urma cercetărilor urmând a mer$e i la înc)isoare. 6a fi mai $reu de copiii celui ce nu.ă că nu 7-a ascultat i i-a spusD @!u nu ştii% dar )ata aceea a. atunci i Dumne. $ Păcatele se înre$istrea. Când omul î i re/i.i re/i. =ând sunt spo"edite dar numai pe patul mor$ii şi n-a mai rămas timp de canon şi +ndreptare% ei .)ânt @. cam un milion pe an1S (Maica %driana $ .atana% şi nu de Dumnezeu. dacă (inem cont că din 7?L? până acum s-au făcut JD milioane de pruncucideri. cerea odi)nă. =ând aceste biruin$e sunt spo"edite şi ispăşite prin canon şi necazuri% acelea nu mai au nici o #reutate la cântarul *udecă$ii particulare.uie te po. tie ce /a fi cu copilul acela.intă patimile din om ca plăcute i u oare. =ei cumpli$i au câşti#at su)letul ?mului.dia"olii( "in şi +n)ricoşează su)letul cu necaz şi ur#ie mare2 dacă +nsă omul le-a ars pe pământ măcar cu o lacrimă% acesta nu se pierde% ci poate atra#e mila lui Dumnezeu. .ul. iar pa$uba i-a fost imputată lui.ă în codul $enetic al fiecăruia. acesta mer$e din nou la Părintele. care 7-a căutat pe Părinte înainte de a mer$e în armată.Cei ce cred nu au /oie să nu creadă. Dumne. Pn.: să ne $ândim acum cât mai are de ispă it poporul român. Odată m-am dus la Părintele de :ntâmpinarea Domnului.i /ină în fire i să.e ti la bătrâne(e cu ispă irea pentru copiii pe care nu i-ai lăsat să se nască sau c)iar i-ai a/ortat.eu /a fi cu el. pentru necredin(ă. .'ă nu crede(i ca /e(i intra după moarte întru :mpără(ia în care n-a(i trăit pe pământ1 .po"edania% taina Pocăin$ei% prin care puterea lui Dumnezeu dată preo$ilor şter#e biruin$ele dia"olului asupra omului% căci păcatul este o conspira$ie +ntre dia"ol şi minte +mpotri"a lui Dumnezeu sau +mpotri"a unei porunci a Lui% la ascultarea omului de .ia pe care o $estiona a fost spartă.i(ia fa(ă de Dumne. =ând biruin$ele lor rămâm consim$ite toată "ia$a şi neşterse de taina pocăin$ei% omul acela% deşi botezat% s-a )ăcut )iul aceluia de care a ascultat.i(ia.=nui tânăr din 8ra o/. ne$ăsindu-se ade/ăra(ii )o(i.a"ort( şi tu te duci acum la puşcărie nu pentru lipsa din #estiune% ci ca să plăleşti crima ei0” . fa(ă de Domnul "isus +ristos.

@ Părintele îi selec(iona pe care să-i spo/edească i pe care să nu-i spo/edească. de la Părintele &rsenie.)ânta Litur#8ie şi "ei continua să participi +n sărbători )ace )oarte mult @. el i-a desc)is oc)ii suflete ti părintelui Dometie să /adă cu sufletul. spunea ce-i rău i spunea de ce /in neca. Petru i Pa/el.eu peste oameni. Odată un obicei înrădăcinat în om nu u or îl stârpe ti. a a cum trebuie.uri deosebite. Dacă (i-a spus cum trebuie să trăie ti cre tine te nu trebuia să(i mai dea i canon. toate le spunea Părintele. 55 ani( Părintele nu prea dădea canon la spo/edanie.ici nu /edem nimic i s-o întoarcă pe femeia asta să spună i ultimul păcat. =n post între$. pentru ca să nu cadă în sla/ă de artă. dacă e un pom mare. Dar s-a spo/edit i a /enit acasă cu canon să (ină post din Postul 'fintei Marii până la >iua Crucii.ice: 0 Eerici$i cei milosti"i9 @. #ra odată cine/a la spo/edit i a spus: Părinte% nu ne da$i canon? @.urile. Celălalt a . :n căr(ile sfinte e o pildă că dacă e un pomi or mic. cel mai $reu păcat al ei. & /ă. dar dacă e ti milosti/ nu înseamnă neapărat că te mântuie ti.Morar Gheorghe% >cea de . 6cum duce$i-"ă şi le pune$i amândoi la loc cum au )ost )iecare @. 2i 7-a trimis i pe el la râu să adune pietre cam cât păcatele lui i a /enit cu multe pietricele.is: 0 Bu nu am păcate aşa mari% am multe şi mărunte @. Cine /rea. faci tu rânduiala.is: . când e mic. Pe aceia eu +i iubesc.. de ce /ine pedeapsa lui Dumne.Greavu !oma. atunci trebuie să sapi cu târnăcopul până îl de. ” Dar când 7-a întrebat: 0 Mă% +$i pare rău că l-ai omorât pe omul acela? @% 3u-mi pare rău% Părinte0”% Păi "ezi% nu $i-am spus că de#eaba "orbesc cu tine?”.icea: Eaptul că ai stat aici la . postul mare.ibiu( Mamei mele i-a fost frică la început să se ducă acolo. de ce se întâmplă a a. . ru$ăciune sau numai pe milostenie4 a pus ba. decât poate în ca. =nul spunea că a omorât un om i că Părintele nu /rea nicicum să-7 spo/edească. fie că le (inea sub .Gheorghe Silea% 45 ani .Mailat Elena% -& de ani% De*ani( &ltă dată ne-a spus: 0 Măi% eu iubesc *e aceia care se s*ovedesc de şase ori *e an5 câte o dată +n cele două posturi mici -ale 'fintei Marii i ale 'f. dacă tu nu e ti curat cu inima. a stat acolo.ut cum ie eau erpi din $ura ei.âmbăta de . la Părintele. ie eau pu(in i se dădeau înapoi./ăluiau uneori decât după moartea celui în cau. deoarece sfin(ia sa cuno tea firea omului.Maria "icolescu% . î(i trebuie luptă. &ceasta s-a întâmplat tot prin Părintele &rsenie. şi de câte două ori +n cele două posturi mari.us( '-au spo/edit oamenii i unul a . Părintele &rsenie n-a pus ba. Ee-a dat un canon: =a să "ă trezi$i şi să "ă "ină mintea la cap% să nu mânca$i carne% ulei şi za8ăr un an de zile”. . 1a "ă dau% să nu mai )ace$i ce a$i )ăcut ” # un canon destul de $reu. inter/enea acolo unde socotea necesar. oamenii sim(eau că s-au spo/edit1 'po/edea pu(ină lume.ă numai pe post. 3o 8ai mă% dacă tu c8iar "rei aşa de mult. i până la urmă s-au tras înapoi i când a ie it afară i-a .is: 0 De ce n-ai spus ce a"eai de spus acolo% tot”2 6m spus0 @% =um ai spus% eu am "ăzut că nu ai spus0 ” i s-a întors înapoi la Părintele &rsenie i i-a mărturisit ultimul păcat i a dat afară to(i erpii.rădăcine. 2i a a bine s-au sim(it de sunt i acum măicu(e care (in acest canon. Când ie eau de la spo/edit. de ce /in copiii nenoroci(i. Ea 6ladimire ti 7-au trimis pe părintele Cleopa. dar în(elesul tainelor nu se de. Părintele nu prea dădea canon. #l spunea ce-i bine.is: Părinte am un păcat mare @. "nsista însă spunând că se căie te i de ce nu-7 spo/ede te. Dacă /rei să fii cre tin ade/ărat. 2i mai . Părintele &rsenie a mers acolo i le-a $ăsit pe măicu(e într-o stare *alnică. pri/ind starea morală i de păcăto enie. Ca să te mântuie ti trebuie să împline ti toate le$ile. &poi a .ut ce/a deosebit când se spo/edea o femeie la Părintele &rsenie. Părintele Dometie a /ă.i i până îl po(i scoate. prin.Părintele îndemna mult la 'po/edanie i :mpărtă anie..us( :n timpul spo/edaniei. dar acela care a fost cu pietricelele nu le-a putut pune1 . . uneori a*utând pe penitent i amintindu-i de fapte pe care fie că le uitase. Părintele i-a spus: 0 Du-te la râu% ia o piatră aşa% cam cum crezi că $i-e păcatul de mare”% i s-a dus omul i a /enit cu o piatră.ă. Nu-mi amintesc să dea cui/a canon să facă ce/a deosebit. Pentru că . Cel care a fost cu piatra mare a putut să o pună. apoi pe Părintele &rsenie. căci cu oc)ii ă tia fi.ă pe toate la un loc. &p.i de el i-7 sco(i. Nu-i u or să te la i de obiceiuri. Părintele spunea taine.

S &cest dar al “înainte /ederii% Părintele &rsenie îl folosea numai în ca. se plimba prin pădure. /eni$i la mine% apoi mer#e$i acasă şi lumea nu ştie că a$i )ost la mine. i după ce-(i făceai canonul.eu. întunecată. . Bu nu am timp de pierdut. 2i erau foarte mul(i oameni la spo/edit. Cine a a*uns de s-a spo/edit o dată la Părintele. după păcatele tale -de citit de A sau de 7D ori Psaltirea. să nu în*ure de Dumne.a asta este bolna/. în 'ărbători mari i să /ină la scaunul 'po/edaniei. te duceai din nou la Mărturisire i apoi te împărtă ea. Cu/intele lui erau mai scumpe decât orice altce/a..e. spre folosul du)o/nicesc al peniten(ilor. a doua oară tia că nu mai era a a aspru. Călu$ărilor. "icolae Stre&a Pentru mine Părintele a fost un sfânt. Dacă stau de "orbă cu "oi "reau să se simtă ce"a. spre a limpe. ce să /ă pot spune4 pe cine spo/edea Părintele îl (inea acolo la mănăstire. (-us Silvia. să nu-7 pomenească pe cel rău. (Ierod Ieronim )oldea De la 'âmbăta. Prin T@C-V@L m-am spo/edit la sfin(ia sa. :n posturi. 2i după aceea am fost la Prislop de ne-am spo/edit. dând din nou recomandările tiute: ru$ăciune. ori de câre ori simt că-i necesar. i când considera dânsul că 7-a spo/edit a a cum trebuie îi dădea de. atâta te (inea sub patra)ir. JDDB. printr-o con tiin(ă cre tină precisă i căuta să /adă. @?. sau a cle/etit. intelectualilor. 3i-a dat un canon i 7-ai făcut. . Cu copiii /orbea frumos. 5e (intuia. numai i numai spre a descifra tot răul din /ia(a acestuia i spre îndreptarea lui.. să citească de 7D ori Psaltirea i. spo/edania acestuia dura c)iar ore între$i. 'im(eai că într-ade/ăr te mărturise ti. "ma$o. .tăcere. pro$resul făcut. post.uri mai deosebite. /reau să spună lumeaD omul ăsta nu mai e ca până ieri @.ile i săptămâni între$i. &/ea o memorie e9cep(ională. ca într-o o$lindă. După ce s-a spo/edit. &m socotit că e un om deosebit. între so(i. Celor care se spo/edeau o dată la 'fin(ia 'a.Mărturii despre Părintele 6rsenie% #d. în toate 'fintele Posturi. sau acatiste i să poste ti. <ecomanda tuturor sc)imbarea /ie(ii. stăteau la rând i câte două . să te con/in$ă să te la i de ce-i rău. Găcea a a ca să-(i tămăduiască sufletul. dacă nu posteai nu te împărtă ea. Dar nu de prima dată1 Niciodată nu împărtă ea de prima dată. Dar cu lumea era mai aspru. până î(i aduceai aminte de toate păcatele. cercetarea sfintelor biserici în duminici i sărbători. Când a a*uns la spo/edit a . s-a dus din nou să se spo/edească i i-a /ă. studen(ilor în teolo$ie. . le cerea să se spo/edească apoi.le$are la împărtă anie. le dădea o aten(ie sporită i trata pe fiecare după $radul lui de cultură.ilele de sărbători -mai ales (ăranilor liberi. O aten(ie deosebită dădea celor căsători(i i uneori îi c)ema împreună la 'po/edanie.i problemele ce se i/esc.âmbitor i blând. Când am fost eu la el. cum era fa(a lui urâtă. dar Părintele ne-o mânat însă la alt preot.icea: 0 Mam săturat să tot aprind lumânările şi iar să cadă% iar le aprind şi iar cad @. #l /roia ca cine a*un$e la dânsul la spo/edit să cunoască că a a*uns. După spo/edanie î(i dădea un canon. :l punea să lucre. P. nu spo/edea prea multă lume. până am fost la coală. Mai . 'punea a a: Bu% dacă "eni$i la mine şi stau de "or8ă cu "oi% atunci ce "ă spun eu aş "rea să şi )ace$i. cu o /ia(ă mai tumultoasă i cu probleme mai deosebite. era .ut fa(a luminată. spo/edindu-se. să nu lucre.ile. după ce a citit de 7D ori Psaltirea. la următoarea spo/edanie. Cânta în crâ mă. te-a împărtă it i mai departe să te (ii tot de rele1! Ea el nu mer$ea a a.. p.ut pe el însu i cât este de păcătos. (Pr.is că. se /edea pe el însu i sub patra)ir. adesea. sau au o problemă spirituală mai deosebită. Părintele îi spunea că trebuie să citească Psaltirea de atâtea ori că din cau. 5e (inea acolo sub patra)ir i o oră i două până ce î(i aduceai aminte tot. sau a bat*ocorit. Când era /orba de un om mai în /ârstă. că @oamenii caută minuni şi pe aşa-zişii )ăcători de minuni% dar cea mai mare minune este sc8imbarea "ie$ii% după modelul Domnului Aisus Iristos @. Când mai /eneai i altădată te spo/edea normal. i-a dat Părintele canon.eu de s-a /ă. 'punea adeseori.. #ra un om din 8ucium căruia îi plăcea foarte mult să cânte. recunoscând pe fiecare ce mer$ea a doua oară sau de mai multe ori i tia ce pro$res a făcut.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Părintele nu era mul(umit dacă te duceai i nu faceai ce-(i spune.e în . că a purtat du mănie. Deci /ă da(i seama1 & fost puterea lui Dumne. <& ani% De*ani( Ea spo/edit.

eu . în rai i iad.eu. fără odi)nă să le optim de mii de ori: @3u "ă #răbi$i cu pocăin$a ade"ărată% lăsa$i-o mai la bătrâne$e căci moartea e departe şi mai petrece$i% #usta$i dulcea$a "ie$ii% )ace$i-"ă toate po)tele% mai e "reme destulă0” i /ră*i(i de oapta noastră ademenitoare nici nu /or obser/a trecerea /remii.i sc)imbau purtările lor. Dar satana îi .eu i că #l le /a da răsplata după fapte.ic mai bine să-i lăudăm pe oameni pentru credin(a lor în Dumne. 'e duceau i se minunau de ceea ce le spunea. 'ă /ină altul. ci continuau cu poftele i păcatele. i-i . &bia acum satana î i strâmbă c)ipul într-un rân*et de bucurie dia/olească i cu înfri$urarea $rabei le . 'ă /ină altul. =opăcel( 6ă.eu. c)ib. îl întreba: De ce ai "enit% că tot nu m-ai ascultat?0”. în timp ce /ră*i(i de oapta ademenitoare a /iclenilor draci nu. s-a ru$at lui Dumne. să te /indece. că pu(in timp mai este! &tunci se înfă(i ea. de i /enise mai târ. Doctorul are inten(ia să te a*ute.Pr. /ede un scaun împărătesc încon*urat de flăcări de foc i pe satana pe scaun.:ntunecimea /oastră.:ntunecimea /oastră. #l a/ea /orba asta.eu să-i descopere care este pricina pentru care oamenii nu se lasă de păcate. dar canonul era părăsirea păcatului. 2i /ine al treilea i . numai ce /ede că apare în /ârful muntelui un nor mare. iar din el se au. desi$ur. . ne$ru i întunecat. .Mer$e(i i a a să face(i1 Deci numai de formă i de oc)ii lumii î i îndeplineau acei oameni datoriile cre tine ti.ea multă $ălă$ie i . obser/ă că deodată norul se desparte în două păr(i. total nepre$ăti(i i atunci ei sunt ai no tri. Ioan )iungara. 1rânco"eanu( O femeie.ice: . i sunt destui mai răsări(i la minte printre oameni care tiu că e9istă Dumne. pentru că ne trimitea la du)o/nicii no tri de la teolo$ie. te duce la ruinare.ise: . dar totodată.ar/ă mare. de la seminar sau paro)ie. să-i lăsăm să creadă că este Dumne. Găcuse i medicina. lăsând sfaturile Părintelui i ade/ărata pocăin(ă pentru la bătrâne(e. dar nu este rai i iad i că /ia(a aceasta este numai până la mormânt. 2i /ine al doilea i . într-o . pe munte. Ca un medic: dacă îi prime ti re(eta. iar în mi*locul norului. Pri/ind cu mare aten(ie.i. îi respec(i tratamentul. "ar când /enea a doua.eu. la moarte4 a/ea o lo$ică e9traordinară.ise: . i-a .ice: . înc)inându-se până la pământ: .Care din /oi este a a de iscusit să $ăsească un /icle u$ i să-7 opti(i în mintea oamenilor.is: 0 Părinte% primi$i-mă mai repede la spo"edit că am . a treia oară. ne trimitea pe fiecare la du)o/nicul din paro)ia sa.ice: .is ucenicilor: În casa !atălui Meu multe lăcaşuri sunt . dar foarte mul(i nu-l ascultau. acesta era cel mai mare canon al Părintelui &rsenie.icând cu $las tare către draci: . te a*u(i sin$ur. cuno tea multe i din tainele medicinii i te ducea până acolo încât te lămurea că păcatul cutare sau cutare. să facem o împără(ie mai mare ca a lui Dumne. ca să-i tra$em de partea noastră i să câ ti$ăm suflete mai multe. &ltă /orbă a Părintelui: Măi% )ă post0”. în *udecata de apoi. 'atana. 2i. Nu dădea canoane deosebite. Moartea /enind pe nea teptate îi /a $ăsi. dacă îi ascul(i po/e(ele. tiindu-se c)e.ând Părintele că mul(i din cei pe care îi spo/edea nu.:ntunecimea /oastră. stând pe o bancă în $rădina Mănăstirii i pri/ind spre munte.9( Mă duc să "ă #ătesc loc% ca unde sunt Bu să )i$i şi "oi” -"oan 7@.eu.Ierod.ă un drac i se înc)ină până la pământ lui 'caraosc)i.Nici cu acest /icle u$ nu putem câ ti$a prea mul(i.ice. . #l a/ea /orba asta în sensul că Dacă mă ascul$i şi )aci ceea ce-$i spun% +ntr-ade"ăr te a*ut0”. J-B. Dometie $ Mân. căci +ristos când '-a înăl(at la cer a . la boală.a pentru sufletele lor. am $ăsit de cu/iin(ă să optim în mintea oamenilor că nu este Dumne. co/âr it de $ri*a datoriei sale preo(e ti. încon*urat de toată ceata drăcească.Nu e prea bun /icle u$ul tău că nu putem câ ti$a prea mul(i cu el.iu.i sc)imbau purtările i continuau cu poftele i păcatele. Nu m-am spo/edit niciodată la Părintele &rsenie.Părintele a/ea o /orbă: 0 Mă% a*ută-mă să te a*ut0 @. îi . dar nu îi primeau canonul.uind.

(%rhim. De aceea.5o(i a/em o $enă onco$enă i ne putem îmbolnă/i de mai multe ori fără să tim. De îndată însă ce mărturisim păcatele i /ino/ă(ia. prime*dia mor(ii o înlătură Dumne. acolo unde se întâlne te o respira(ie cu cealaltă. totu i. &m primit un bra( de căr(i de la Părintele. 5rebuie să ne întărim cu 'fintele 5aine.. .is.Gheorghe Silea% 45 ani% . Capitolul = Post &i rugăciune . nu s-au lăsat de această rânduială i an de an. pot să . 8rânco/eanu.iua stând cu noi. &ltce/a nu mi-a mai spus în le$ătură cu aceasta. nefiind absol/ent de 5eolo$ie i nea/ând /ârsta la care se poate )otărî cine/a să se facă călu$ăr i a/ând i deficien(a cu care am străbătut prin /ia(ă. că a /enit i m-a în/ă(at o ru$ăciune: & a să te ro$i: @Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% a*ută pe to$i necă*i$ii% pe to$i asupri$ii şi% Doamne% a*ută-ne şi pe noi0 @.: 0 Măi% +n 7ara Eă#ăraşului e multă ru#ăciune @% poate pentru că se fac multe Masluri. &m luat aminte la ce mi-a . să . călu$ăria e dătătoare de )ar i numărată la 5aina Pocăin(ei. Gactorul supranatural se do/ede te capabil de atâtea ori să ne scape din multe încurcături.ic în $ând. ascunse cu /oia. ori Maslul . la boală sau la un neca. =opăcel( :nainte de 'fânta :mpărtă anie.. Părintele i-a spus: Du-te% #ată-$i şura şi "ino.Maria Stre&a% -< ani% /oila( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie.oameni la lucru şi sunt #răbită @. deci fără să inspir i fără să e9pir.ic că Părintele &rsenie a fost un ctitor la e9isten(a mea. Ioan )iungara. . 2i-a dat seama că eu nu pot rămâne acolo.icea de multe ori la 8ucure ti -Dră$ănescu. că a putea face eu ceea ce fac călu$ării. dar prin spo/edanie sinceră i împărtă irea cu 'fânta #u)aristie ne refacem. . dar Părintele mi-a i răspuns la $ând.ic @Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu”% i dând aerul afară din piept @miluieşte-mă pe mine păcătosul”. − Cât ascul(i de Dumne. între care i 05âlcuirea 'fintei Eitur$)ii% i mi-a recomandat să stau de /orbă mai mult cu fetele i femeile de la noi din sat.Nici o patimă nu /rea să părăsească firea fără ne/oin(e.us( M-a îndrumat Părintele să fac ru$ăciunea cu care se mântuiesc călu$ării.ic:@Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% miluieşte-mă pe mine% păcătosul”. nu cu cu/ântul /orbit.Pr. i l-am /isat noaptea pe Părintele. Părintele i-a dat seama de asta i atuncea a .tră$ând aerul în piept. . atât ascultă i Dumne. de aceea sfin(ii ade/ăra(i sunt cei ce nu tiu că sunt sfin(i.&tâta /reme cât (inem păcatele nemărturisite. s-o lipesc de respira(ie în felul următor: :ntre respira(ii. cu ener$ie du)o/nicească. . . când . ca o sabie care stă să cadă peste /ia(a noastră. ce (in mor(i că-s păcăto i.icea apoi i o ectenie: Aartă Doamne păcatele părin$ilor% din neştiin$ă”. capabile să stă/ilească anar)ia din creier i din or$anisinul nostru. Părintele &rsenie . . :nainte de a pleca acasă m-am $ândit că Părintele nu a mâncat toată . Din pricina acestei lupte între con/in$eri i patimi. dec+t 2n *icioare4 &m a/ut odată un neca. atâta /reme atârnă pedeapsa lor asupra noastră. să le a*ut în credin(ă. !eo#il Părăian $ Mân. cei care au primit canonul acesta de a să/âr i taina 'fântului Maslu. .is Părintele. cei care 7-au cunoscut pe Părintele. adică să . =u omul care se #răbeşte eu nu mă #răbesc”.are o mare putere i de aceea e multă e/la/ie i e multă ru$ăciune în 3ara Gă$ăra ului.eu de deasupra noastră. odată cu aceasta.eu.taina aceasta . . 'punea Părintele: Maslul e un paznic puternic pentru casă% pentru )amilie”. Cea mai lun$ă cale este calea care duce de la urec)i la inimă.ani% Eă#ăras( Nouă ne-a spus că cea mai puternică ru$ăciune este Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% miluieşte-mă pe mine% păcătosul”. & adar.Cea mai prime*dioasă este mândria sfântului.Mi-a spus că această ru$ăciune să o . adică silin(e ale con tiin(ei întărite de /oin(ă. ci în $ând.âmbăta de ..icând: %%Mâncarea mea este să )ac "oia lui Dumnezeu% că de . să zicD @Doamne” . c)eamă preo(ii să să/âr ească taina aceasta.Mai mare este omul 2n genunchi.icea 0 =red Doamne şi mărturisesc9”% părintele plân$ea cu lacrimi i .eu de tine.)ismaş Eugenia% &.

'oa#ă-te de ei să )acă "oia MeaP @. & spus că tinere$ea nu-i pentru distrac$ii% tinere$ea e pentru +n"ă$ătură% că la tinere$e se +n"a$ă cel mai bine”.DD. <ecomanda la ma*oritatea să consume brân. dar dacă te culci după 7J te tre. ca tânăr.iua. Dacă erai sănătos )ăceai multe păcate”. Că tinere(ea are ni te ener$ii care te aruncă în lucruri ne/oite. >ice 'fântul &postol Pa/el unde/a că suntem +mpreună lucrători cu Dumnezeu”. Desfrânat e un om care nu mai are frâne: nici la /orbire. 6i plătit de-1 po$i cântări +n bani. referindu-se. 'ănătatea e bună dacă o folose ti bine. e cam prime*dios. Părintele /orbea despre frână. cad toate pe rând până omul scapă de neca.ic. dar nu era e9a$erat.e ti i la 7D i la 7J . Niciodată să nu te culci după 7J -J@.is că mersul "remii este după purtarea oamenilor”.i i la B i la @ i e ti om. lapte crud i . că acolo e un efort i moral i fi.ă de /aci. Ne sfătuia să ne odi)nim. dar el a . .Maria Stre&a% -< ani% /oila( Părintele ne cerea post i ru$ăciune. dar dacă tu 1-ai osândit% l-ai #ătat2 atunci nu-i postit% e osândă9 . că acela nu e somn odi)nitor. =ă dacă cedează la ispite% atunci nu mai produce lumină. Cel târ.. Dacă e ti cu $ri*ă scapi.uri sin$ura solu(ie e să te ro$i i să ai răbdare. Nu totdeauna sănătatea e ce/a bun. . De*ani( Părintele spunea că +n războiul "ăzut se luptă ostaşii pentru +mpărat% iar +n războiul ne"ăzut se luptă Împăratul pentru ostaşi”. dacă radioul e stricat nu prinde undele.ă "ă duce$i să "ede$i cum e un bara*.is: Da măi% că bu)ni$a se ba#ă +n lemnul scorburos. #u .is. nici la băutură4 adică i-a pierdut frânele. dacă nu ai $ri*ă. &tunci e ca o ma ină care nu mai are frâne. Părinte%. 6dică omul să aibă un bara*% care% când "in ispitele% să reziste la presiunea ispitelor% să nu cedeze. . Când dai de neca. Bu am mâncat% dar nu şti$i mâncarea pe care am mâncat-o eu”. . Dacă radioul e bun prinde undele. "-a spus: 'oa#ă-te pentru el% nu mai plăti.ibiu( Odată a /enit o femeie plân$ându-se că băiatul ei e pe front. :ndemna pe tineri să facă o coală sau o meserie. "-am spus: 0 Părinte% eu sunt mai sensibil% parcă tot timpul am ispite” i mi-a . dacă ai prea multă i nu o folose ti.. 6şa e şi cu omul.ă postească mai mult tineretul% că bătrânii sunt slabi @.aceea a$i "enit aici ca să "ă a*ut. că trupul e templul sufletului i dacă e obosit nici ru$ăciunea nu e făcută bine. Părintele mi-a dat multe sfaturi du)o/nice ti. 0N-am fost.icea că din moment ce calciul scade încep să apară dere$lări i tot felul de boli. 'punea i de radio. Părintele le-a spus lor: 6$i )ost la bara*?”. Ne-a mai . # bun dacă tii s-o folose ti: 3u "inu-i rău% be$ia e rea”% adică nu lucrul e rău. dar nu am apucat să-i spunem.i cu încă un cole$ de-al fratelui care făcea seminarul la &r$e . Postul până la durere de cap nu mai e post% e osândă. 2i mai spunea că la cine are răbdare. numai )uruie. Că dacă te culci înainte de 7D te po(i tre.iu la ora 7D seara să te pui în pat să te odi)ne ti. .iceam: Părinte% mă doare stomacul de la "arză% de la carto)i”2 Măi% nu mânca% pentru că bolna"ii nu au post”. Dacă bara*ul e tare% rezistă la presiunea apei% dacă e slab se rupe şi nu mai produce lumină şi strică pe unde se duce apa% iar ducă nu se rupe bara*ul% apa se urcă până la turbine şi pe urmă produce curent% dacă nu% nu produce. #u a/eam peste JA de ani. ci întrebuin(area $re ită a lucrurilor. :mi amintesc că am mers la Părintele i pentru a ne ru$a să facă ru$ăciuni pentru ploaie.ivoiu.uri. Dacă nu cedează atunci dă şi Dumnezeu a*utor şi +ncepe să producă omul lumină”. M-am dus odată la Părintele cu fratele . Părintele a tiut însă i ie ind în fa(a 'fântul &ltar ne-a spus: Măi% eu ştiu că "oi a$i "enit cu #ând să "ă )ac ru#ăciuni pentru ploaie şi am desc8is cartea să )ac ru#ăciuni% dar o mână ne"ăzută mi-a +nc8is cartea% şi am auzit o "oce care mi-a spusD O3u te ru#a de Mine să le dau ploaie% Bu ştiu ce să le dau.ist să fac coală. la tineri: 6"e$i destulă sănătate% dacă nu "-o c8eltui$i cu )emeile şi cu des)râurile”. Bste mai primită ru#ăciunea mamei decât a preotului. #u i-am spus că sunt mai sensibil i poate nu re. în $eneral. Dumnezeu +$i dă un anumit timp să-$i por$i mă#arul -la trup îi .icea mă$ar.Paraschiva %nghel. @ O preoteasă i-a . mi-a po/estit multe lucruri. nici la mâncare.ă +i mul$umeşti la Dumnezeu că ai su)erin$a asta.care-i preot .is că o doare capul i i-a răspuns: 0 3u mai posti atâta. 'oa#ă-te tu% ca mamă% nu plăti preo$ilor.%na -i. . . 6i destulă sănătate. 'punea să mâncăm tot timpul lapte ca să a/em ec)ilibru de calciu în or$anism să nu se producă dere$lări.

Părintele mi-a replicat: @Mă% să nu te mai ro#i aşa % că nici eu nu am cura* să mă ro# aşa. că bărbatul să se roa$e în orice loc. &poi a adău$at: @. mi-a fost dat să trăiesc o mare minune. spre e9emplu. După ce m-a binecu/ântat am plecat $ândindu-mă mereu la ceea ce-mi spusese Părintele.is să-mi duc credin(a în Dumne. 5e duci dincolo i dore ti lucrul ăsta. mi-a spus a a: @Mă% eu +$i spun cum po$i să-$i $ii credin$a.i(ia mâinilor. când te duci dincolo pofta cre te i nu mai e9istă posibilitatea stăpânirii i nu mai po(i să te duci să-(i cumperi (i$ări. 6ii pe o căldură a a mare i (i-e sete a a de tare. Dacă noi care suntem +n drept să )acem propa#andă şi nu suntem lăsa$i% apăi tu cine eşti s-o )aci?” îmi spuse Părintele. mă aflam la mama i /orbeam despre Dumne. Părintele îmi . l-am căutat pe Părintele &rsenie 8oca. am stins lumina i m-am îndreptat spre locul de ru$ăciune -un $eam al camerei care dă spre răsărit.eu.âmbind u or. 6cum e pe crezute% atunci "a )i pe "ăzute0”. cap.Părintele spunea despre /ia(a de dincolo: de ceea ce nu te po(i lăsa în /ia(a pământească.eu.JD am ie it din casă ca să iau autobu. dar pe care nu am cunoscut-o niciodată până atunci.mi-a spus-o de trei ori. Când am spus aceasta mi-au dat lacrimile. Dumnezeu nu e o po"este% e o realitate. Mi-a mai spus: @? să ai multe necazuri +n "ia$ă% dar şi cu mai multă putere o să le +n)run$i”% iar apoi mi-a mai . e ca i când (i-ar fi sete.eu.ul pentru a mer$e la ser/iciu. &poi.. pe to(i. De acum să te ro#i cu mâinile aşa% mă0” . Păstreaz-o mă% +n inima ta şi lasă tu propa#anda care o )aci la ser"iciu% că să ştii% cole#ii tăi au +nceput să te "orbească. mă aflam la #/an$)elia de la "oan. Când am a*uns în dreptul por(ii. . cu mâinile împreunate 0pentru că mâinile împreunate înseamnă i smerenia omului înaintea lui Dumne.eu%. &poi.eu 5atăl -de fapt 'fânta 5reime. probabil ca să nu mă în$âmf. M-a cople it. dar nu ai de unde să o bei. "ată că într-o .ice că dorin(a e a a de mare încât te arde. ca nu mai e9istă materia. de sim(i că ai bea o fântână întrea$ă. fiind încă cople it de e9perien(a i marea minune prin care trecusem.ă te punem la +ncercare% mă0”. 'punea că oamenii cred că Dumne. Dore ti să ai lucrul ăsta i nu-7 po(i ob(ine. &m început să mă ro$ la 8unul Dumne. JB. în casa mea. am i eu problemele mele lume ti dar.ut deodată că ce/a ca un nor alb. am /ă. pe la prân.ă mă a*uta$i Părinte% să-mi pot $ine credin$a +n Dumnezeu până la moarte pentru că eKistă Dumnezeu”. "-am spus: “Da. După această mare minune i trăire din /ia(ă. pe to(i oamenii îi /edeam buni i cura(i4 câtă bucurie. sco(ându-mi orice fel de $ând din mintea mea.i. i să.arătându-mi po. dar i de frică.% Părintele îmi .eu @de la un#8iile picioarelor până la "âr)ul )irului de păr din cap”.is: “Părinte. că dore ti un lucru cu care ai fost obi nuit aici pe pământ. a a cum ne ducea pe noi mintea i e9act la ora 7B. a doua . "-am spus ceea ce /ă. din toată inima mea1%. nu pentru aceasta am /enit la dumnea/oastră.i facă lăca la mine.eu.eu e numai o po/este.i-mi arată cum să mă ro$.i. îmi /enea să stri$ în $ura mare: “6ă iubesc1 6ă iubesc oameni buni.. am un $eam care dă spre răsărit i încerc să transpun în /ia(a mea ceea ce spune 'fântul &poslol Pa/el. apoi mi-a spus: @!u cum te ro#i% mă ?”. să ridice spre cer mâinile curate. Părintele mi-a spus: @Erumos mă% )rumos0”.ice: @=um mă% aşa?” . o stare de iubire.eu i oameni încât. Nu mai tiam că e9istă răutate. în inima mea1! Nu puteam să în(ele$1 După ce am terminat capitolul de citit. Ierortim )oldea( :ntr-o noapte citind din 'fânta 'criptură.7@.ice: @3u% mă? 6tunci pentru ce ai "enit? Şi am răspuns părinteluiD @. Cu mâinile ridicate se roa$ă numai pustnicii . dar care sunt necredincio i c)iar dacă /ăd focul iadului tot nu cred până ce nu a*un$. adică numai oamenii despătimi(i%. a .însă cea de bucurie întrecea cu mult pe cea de frică4 apoi am sim(it o stare de pace pe care nu tiu cum să o descriu.usem în plină noapte când mă ru$am4 era foarte atent la tot ceea ce-i spuneam. . &stea sunt c)inurile de dincolo. “Părinte. împreună cu Dumne. C)inul ăsta nu e u or. inclusi/ /ersetul pe care nu îl în(ele$eam i ru$ândumă lui Dumne. pace i iubire a/eam în toată fiin(a mea fa(ă de toate i fa(ă de to(i.Ierod. &m lăsat pu(in 'fânta 'criptură i mă $ândeam: cum este cu putin(ă să /ină Domnul "isus +ristos. &m sim(it o stare de mare-mare >ucurie. ca o cea(ă. unde scrie: @Aisus a răspuns şi i-a zisD Dacă Mă iubeşte cine"a "a păzi cu"antul Meu% şi !atăl Meu +l "a iubi% şi "om "eni la el şi "om )ace locaş la el”. neîndoielnice i a a să se roa$e lui Dumne. acolo. o iubire atât de mare către Dumne. Părinte1% . 'punea că oamenii care sunt credincio i cred i fără să /adă. :ntâlnindu-mă cu dânsul i-am . dar . e9act a a cum le (ineam eu în timp ce mă ru$am.

:n$er Pă. tra$edia omului.Mai bine de *umătate din numărul patimilor sunt ale min(ii. . . Dar mama îmi spune: @!u ştii bine% cum +i taică-tu”. 'ă desă/âr im lepădarea de lume cu lepădarea de sine. i-am spus mamei: @Mamă acesta nu-i om0”. năra/urile i toate slăbiciunile noastre personale. nu /or scăpa de prime*dii. -'ă nu /orbe ti niciodată despre proiectele tale.:nainte de o prime*die mare să se citească &catistul Mântuitorului trei .Mântuirea se lucrea.ă numai pe ruinele e$oismului.Când e ti împră tiat. &poi 7-am întrebat: @De unde "ii?” iar el mi-a răspuns: @De departe "in”.duiască. de a încerca să re.eu credin(a de copil. Căci pe cel ce ascultă cu ade/ărat. Eepădarea de lume e o con/in$ere. &tunci i-am spus mamei: @Iai sa ne uităm şi ai să "ezi că nu mai este.Păstrarea capacită(ii de încadrare în disciplină a unui suflet.=n or$anism topit cu postul nu mai are putere să sc)imbe con/in$erile con tiin(ei.ând că am ce/a cu oc)ii i când am dat să /ăd mai bine ce este. "ar mie mi s-a transmis mental a a: @6i "ăzut tu bine de unde am "enit de ce mă mai +ntrebi de unde "in?”. de orice fel. cu ra(iunea i credin(a.ol/i tu totul4 fără a*utorul supranatural te /a face să e9plode.âmbit. suficient cât să iasă din /ederea noastră. .:ntâi ne lepădăm de lumea din afară i de tot ce ne-ar putea (ine le$a(i de ea. Mama îmi spune: @=um "orbeşti aşa% dra#ul mamei?”. /roiam să în$enunc)e. :n al doilea rând ne lepădăm i de toate asemănările noastre lăuntrice cu lumea.a tatei nu poate fi $ă. de foame.a .'ă-mi (ină Dumne.a făcut o înclinare u oară din cap drept salut. spun Părin(ii. ale omului: de înmul(ire. . &poi acel tânăr a făcut din nou o înclina(ie a capului drept salut i a făcut doi pa i. "a-o în bra(e în orice moment. între stâlp. căci sub orice plăcere e încolăcit un arpe.itor. .Mai multă ru$ăciune către 'f.Mai bine o ru$ăciune pentru cel care în*ură. de îmbrăcăminte. eram ca (intit locului. face do/ada armoniei i /alorii sale. . Dar mama a rămas la ceea ce îmi spusese prima dată: din cau. . timp în care să nu se mănânce i să nu se bea nimic. . de nutri(ie. . Mama îi spune: @Dra#ă% la cetate eKistă un 8otel% du-te acolo”. Postul lucrea. "-am spus mamei ca totu i să-7 $ă. "ar dacă /a /eni asupra ta /reo furtună i /reo clătinare. decât o obser/a(ie. acestea /or fi pe măsura neascultării tale. căci cel rău tie doar ce /orbe ti nu i ce $ânde ti i (i le nimice te.” Ne-am uitat i nu mai era nimeni pe toată strada. . (inându-i în ec)ilibru. Dar eu îi spun mamei: @!u mamă% #ăzduieşte-1 +n camera dinspre stradă”. ..5o(i cei ce umblă după plăceri.coborât de sus pe lân$ă stâlpul casei i teiul din fa(a casei. . cre. profunde.ă a ra(iunii. a apărut în fa(a mea i a mamei un tânăr. &cestea sunt patimile. . dar n-am putut să fac nimic.ă i asupra acestora. .ile.5oate ru$ăciunile sunt bune4 e mai bună ru$ăciunea /ame ului: @Doamne Aisuse Iristoase% Eiul lui Dummnezeu% miluieşte-mă pe mine păcătosul”.Mi se pare că factorii esen(iali ai /ie(ii sunt instinctele primordiale. :l întreb din nou: @=ât de departe?” 2i el îmi răspunde: @Eoarte de departe0”. . uneori mult mai puternice decât ra(iunea i credin(a. ('ogdan (uncu $ Eă#ăraş( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie.Gapt e că credin(a e o asce.ele e9isten(ei. nu-i bine.i. pom i casă.i.âmbind: @6m )ost% dar nu am #ăsit nici un loc”.Dreapta socoteală îi mai mare ca postul.duit. &m sim(it atunci ce/a deosebit în toată fiin(a mea. 'olu(iile de mi*loc nu pot depă i cri. nici dia/olul însu i. nu-7 poate /ătăma. &poi de câte/a ori. iar eu fără să-mi e9plic până astă.Eepădarea de lume are două trepte. pe care po(i s-o ai i-n mi*locul lumii stând. . .Mai mare este omul în $enunc)i. . &cel tânăr frumos răspunde . apoi ne-a spus: @3u a"e$i un loc de #ăzduit?”. De accea trebuie să (inem seama de ace ti factori esen(iali ai /ie(ii.'olu(ia nu e de a aduna totul în tine. M-am frecat la oc)i. /roiam să fac ce/a. dar cu ascultare de du)o/nic. decât în picioare. precum po(i să n-o ai în adâncul pustiei petrecând. a fost un fel de du-te /ino al norului.

3-am putut s-o aduc căci e prea mare”.+n "is a "ăzut eKact trenul(% +n "a#onul acesta% cobori la sta$ia cutare2 acolo te duci la auto#ară şi te sui +n autobuzul acesta . − Cel cu un talant.şi a "ăzut şi şo)erul şi atobuzul(% cobori +n sta$ia asta% o iei pe drumul acesta şi mă #ăseşti la biserica asta”.emat de ..eu. dar cu fapte. 2i i-a sc)imbat /ia(a din temelii.)inal miau zis să mă duc acasă că +n :-G luni "oi muri. #ra la mănăstire unul Dumitru.ând cum moare încet-încet. ? soră medicală% +nainte de a ieşi din spital mi-a spusDODe#eaba tot iei medicamente şi-$i pui năde*di +n medici şi spitale.is: Bi% "ezi că dacă ai crezut% ai a*uns?” i se *uca în mână cu biletul de autobu. pe Părintele &rsenie. care e nemuritor. )i*rian "egrean Odată a /enit un om i a . repetat: O3u se poate să nu eKiste Dumnezeu. 6m )ost cu eu pe la mănăstiri% prin biserici% prin spitale% prin toate păr$ile. #l a dus-o în biserică. dat cer etorului.i sau 2n #oc3. Du-te şi roa#ă-te% poate +l #ăseşti. 6ni +ntre#i am stat prin spitale şi sanatorii din toată $ara. credin(a era pentru ea o prostie. slăbise în $reutate foarte mult.acuma are 1<(. are numai bote. 3u se poate să mor şi să nu mai eKiste nimic cu mineP% o spunea aproape disperat. Odată i-a smuls crucea cu care îmbla în mână i i-a aruncat-o în fântână ca să mear$ă după .ut re. 2i a făcut întocmai. Dar acum nu o mai pot duce căci e prea mare. Diminea(a însă bărbatul i-a . Părintele a spus să (ină post i să facă ru$ăciune pentru ea i 'fântul Maslu cu I preo(i. care nu poate accepta moartea. Gemeia săraca a că.is că se /a face bine. Într-un. &m au. =e să% )ac% Părinte?”.ul i talantul lui i se /a da celor fără bote. să nu insiste.is cu mare supărare.i sc)imbe /ia(a.ice că nu poate. : i spunea apoi.ut în $enunc)i. l-a /ă. Părintele i-a . (Pr. Pe o copertă a buletinului a/eam po.)aci? 6i +nnebunit? 1olna"ă cum eşti "rei să o iei pe coclauri după "isele tale0?” Până la urmă a lăsat-o: Dacă "rei să mori% mori0” :ntr-o sta(ie. tot cu epilepsie. Dar să caute pe preo(ii care crede că sunt mai buni. 5rebuie să se întâmple ce/a cu el. Eeti$a se *uca +n pârâu şi deodată am auzit că $ipă. că nu mult timp după Maslu fata a murit. un cer etor s-a ru$at insistent de ofer să-7 ia i pe el fără bani.. 5oatc reperele din traseu le-a /ă.ut în /is. =ând m-am dus lân#ă ea am #ăsit-o +ncremenită şi cu spumă la #ură. Când s-a apropiat. Doamna mai în /ârstă m-a întrebat imediat: L-a$i cunoscut pe Părintele 6rsenie? Dra#ule% eu 1-am cunoscut. dar să. la fântână sau la lacuri.P Dar ea nu credea în Dumne. nu cel din "srael. Dar oferul a . 'tând acasă i /ă. nici unde este. Capitolul ? /indecări &i sfaturi 1De acum să nu mai *ăcătuieşti4 #ram la Mănăstirea <âme(i i a teptam un autobu.. : i aduse aminte de numele Părintelui &rsenie i se ru$a: Cine e ti Părinte &rsenie! &*ută-mă1 Nici nu tia dacă trăie te sau dacă a murit. 'ă /ină numai cei care /or să /ină. pe care îl tră$ea satana la apă. #rau din &le9andria. plân$ând: @Părinte am o )ată% sin#urul copil pe care-1 am şi are epilepsie. i-a .ă la moarte. 6m auzit că este un om al lui Dumnezeu% 6rsenie. începuse să se $ândească cu $roa.is: =e. mai credincio i. :ncepuse să se roa$e cu ce cu/inte tia. :ncepuse să $ândească cu sufletul.is: 0 Dacă n-ai bani% *os0” Gemeia.idul bisericii pe omul din /is. 2i în noaptea aceea a a/ut un /is: 6m "isat un Părinte +ntr-un anteriu alb% care mi-a zisD Eemeie% te scoli diminea$ă % te sui +n trenul acesta . 3oi am )ost la sapă şi acolo era un pârâu mai mare. Când a a*uns la biserica din /is.is oferului: Lasă-l să urce% că-i plătesc eu” i i-a dat bani pentru bilet. După un timp însă femeia a obser/at că cer etorul nu mai era în autobu. Cer etorul a urcat i i-a mul(umit. 2i dacă o să-i spună o dată unui preot să /ină i .'ă căutăm "erusalimul din noi.a Părintelui &rsenie. Du-te şi roa#ă-te lui Dumnezeu.. de i c)eltuise o a/ere pe medicamente. Nu tiu dacă acum mai trăie te. Mai erau doi bătrâni lân$ă mine. din 'fânta #/an$)elie. ?mul acesta m-a sal"at% m-a scos din moarte su)letească9 6"eam boli ale #landelor endocrine. Ea un moment dat am scos buletinul să caut ce/a. Ea un moment dat s-a $ândit că nu se poate ca omul să moară i să dispară pur i simplu. 'punea Părintele: @Eerici$i cei ce au epilepsie% căci osânda şi-o )ac pe lumea asta şi mer# direct +n rai9 numai să nu moară 2neca. a făcut o ru$ăciune i i-a .it apoi. Părintele &rsenie 7-a întrebat de la ce /ârstă are epilepsie i acela i-a spus: @De la < ani .

miel i mă$ar spunea că nu se poate face. Odată. & fost ca stricat de cine/a i n-a mai fost normal la cap. @Mi-l rupe”% a ..at la pat. Dar într-o duminică. "-a spus a a Părintele .. Numele de fată îl a/eam &ndreia . Odată a început o numărătoare: 7. aproape ca 'criptura. dar o carte foarte $roasă. când a început 'f. 7L. . dar i-a doborât cel bolna/. De aceea era le$at cu lan(uri la picioare ca să nu poată fu$i repede. să în*ure. #ra tot timpul cu cartea în mână.eu i 7-a /indecat Părintele.ile au citit: ba citea el. &u sărit cu to(ii i i-au pus un lemn în $ură ca să nu. ba o mătu ă i înainte de a termina cartea i s-a făcut rău i după aceca s-a lini tit.le$ări s-a făcut sănătos..Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Când eram copil locuiam în Eisa..it în BL de ani cât am trăit cu socrul.is să-l lase sin$ur. & apucat cu din(ii un col( din patrafir. a coborât din altar cu 'fânta Cruce în mână i 7-a bătut cu crucea de lemn peste $ură. De atunci a mers tot timpul la mănăstire i ne-a luat i pe noi. l-a dus cu căru(a la mănăstire i i-a . 'punea Părintele: @>ita$i-"ă la Dumitru să "ede$i şi "oi ce )ace satana”. &lteori se au. Nu 7-am au.ut /reodată să mai fie ner/os sau să .eam tot ce spune.ă nu lipseşti la s)ânta biserică duminica şi de sărbători”. 7-a mân$âiat i ia spus: Erate Dumitru% te doare?”. după aceea 7-a împărtă it i i-a .ea. J. de câte ori îl întâlnea. @/ede$i ce )ace satana? Dacă mă lo"ea mă omora cu bolo"anul ăla0” (Paraschiva %nghel.ică un cu/ânt rău. &cela a amu(it.is Părintele.is să iasă afară din biserică. Mă )ac orice târâtoare” i făcea ca orice animal.: Leana din Lisa% "ino-ncoace”. a ie it Părintele &rsenie din biserică i a stri$at -era multă lume.is i a intrat în mănăstire -erau în fa(a mănăstirii. Găcea ca o clo că atunci când î i c)eamă puii. "-a adus apă sfin(ită: =u ea să te speli pe oc8i@. era bolna/ă de oc)i -o dureau oc)ii. 'erafim -Popescu. fiind orb. :7 (inea tatăl său i un băiat.ă laşi prietenii şi dacă bei un pa8ar de rac8iu să-l bei aşa% ca medicament% dacă crezi că te po$i $ine% iar dacă nu% să nu-1 bei0 . 2i lumea a /rut să-7 a*ute. Eitur$)ie. “7L păuni se ba$ă în mine%. Când s-a apropiat i-a spus: !u eşti bolna"ă cu oc8ii. &poi a /enit Părintele i i-a spus: 3o% de acum +ncolo să ştii că nu o să mai )ii bolna"” i s-a pus băiatul în $enunc)i în fa(a lui i plân$ând îi săruta picioarele. Părintele îi spunea. îi cur$eau lacrimile i îi scădea /ederea. & a a făcut i boala i-a trecut imediat.că socru mer$ea duminica la crâ mă: @.ă nu te duci la medic la 1ucureşti să )aci opera$ie”. fiind la mănăstire. "-a dat Părintele o carte cu Patimile Mântuitorului. #u am /ă. . #ram 7D fra(i -A băie(i i A fete. să drăcuiască sau să cle/etească pe cine/a. &/eam 7B ani când sora mea cea mare. 8ietul epileptic luase o piatră mare de *os i a aruncat după Părintele. După 'fânta Eitur$)ie a /enit din nou la el. când spo/edea în biserică. & /enit Părintele cu o carte i cu patrafirul i i-a citit din ea. 2i când a a*uns la u ă a . surorile. de JB de ani. @>ite ce )ace satana0@% a .bătea de mi ca patul cu to(i ase. 2i de atunci a /ă. pe un epileptic l-a trântit dia/olul i a început să stri$e din el: @Mă )ac câine” i lătra ca un câine. nu departe de Mânăstirea 8rânco/eanu. 'e $ândea să mear$ă la 8ucure ti pentru opera(ie. De*ani( Duminica.is: Măi )ra$ilor% eu "ăd0”. -'ălan Silvica $ Eă#ăraş( Odată. #l era numai cu ru$ăciunea în $ură. Ea un moment dat l-a spo/edit. dar Părintele a . dânsul era primul pe treptele bisericii. Odată.Eă#ăraş( 'ocrul meu a fost bolna/.is să fie (inu(i departe to(i copiii. & lo/it u a c)iar în momentul în care Părintele a înc)is-o. de părin(ii &rsenie. numai porumbel. '-a făcut sănătos. i nu tiu câte . Când a început să /ină la biserică. era i un cetă(ean orb de multă /reme. &ltădată a /enit un tată cu băiatul său bolna/ de epilepsie i 7-a apucat boala c)iar acolo la mănăstire.ut.eau din el foarte multe /oci deodată -ca pe stadion.. Dar nici nu 7-am /ă. Dar a dat Dumne. căci spunea că au /enit toate le$iunile. & a am a*uns să mer$ i eu în fiecare duminică. ba maică-sa.is Părintele să se dea *os din .ut când Părintele a făcut bine un băiat bolna/ de epilepsie. #lena. Cred că tia aproape *umate de Psaltire i &catiste. #u stăteam lân$ă el i au.'ălan Silvica . &cela era de la Constan(a i a /enit la Prislop. 'e . să (ină credin(a mai departe. i Mi)ail. 3u Părinte% nu mă doare”. dar prin ru$ăciunile Părintelui i după de. 2ase oameni mari îl (ineau în pat. =mbla Dumitru cu crucea în mână i spunea: @Părintele m-a scăpat de boala #rea pe care am a"ut-o0”. . 'fânta Eitur$)ie se să/âr ea la altarul din pădure. Părintele &rsenie a . & fost i un parali.i mu te limba. făcea ca toate animalele.

/or de mântuire cre tinească. Părintele &rsenie a făcut ru$ăciuni asupra fetei.i(i i răsplăti(i de Domnul "isus +ristos i /or a/ea putere în credin(ă. Când ne-am împărtă it cu to(ii. baluri. nu mai tiam nici de ce m-am dus.ibiu( #u. oloa$ă. 5otdeauna ne dădea solu(ii la probleme de sănătate. Părintele &rsenie 7-a luat pe orb afară i i-a . &pa de acolo de/enise sfin(ită prin ru$ăciunile lui. numai o dată am mers la dânsul dar m-a impresionat enorm de mult. iar duminică oamenii 7-au dus în biserică. :n circa o săptămână orbul s-a /indecat. iar el ne dădea remedii. n-a mai sim(it nici o răceală.ivoiu% . Getele cu ne/asta lui au intrat în biserică. Părintele i-a spus că atât cât /a trăi să nu se ducă în lume la distrac(ii. a mers la un bal i astfel la scurt timp fata a murit.Greavu !oma.i. după /ecernie. depărtând $ândurile rele i du)urile necurate. după /ecernie.Parcă nu mai a"eam nici o durere% trebuia să mă dau *os din maşină şi să intru +n biserică2 parcă cine"a m-a dat *os din maşină% se mişca maşina cu mine”. O fată de 7B ani. să ne spo/edim i să ne împărtă im. parcă era în aer i plutea i dându-se *os a mers în biserică. :ntr-o . dar eu în nai/itatea mea am .us( :nainte de căsătorie ne-am dus amândoi la Mănăstirea Prislop pentru a primi de la Părintele &rsenie binecu/ântare pentru căsătorie. din nefericire. că i părul trebuie să se )rănească i ne spunea să facem $ălbenu de ou cu ulei de ricin i să ne spălăm capul i să-7 clătim cu o(et de mere./or cu putere /indecătoare de orice boală. #l nu mai fusese niciodată în biserică i la ne/asta lui nu-i /enea să creadă. iar orbul i-a . E-a întrebat ne/astă-sa: =e-i cu tine% mă 3icule?”2 . 'fatul lui a fost să . la 7A ani. &tunci Părintele i-a . Ea fel i-a întrebat i pe părin(ii fetei care au răspuns că i ei cred. Nu mai $ăseam cu/inte. a stat o săptămână la mănăstire.'+rsan Elena . 6ă da(i seama câtă de. părintele 8unescu./erban Ioan $ /oila( Părintele cuno tea medicină i de multe ori ne spunea că 0transpirăm% din cau.is că /ede mai bine. olo$.is iară i: Dacă crezi +n Aisus Iristos% scoală-te şi "ino la mine0 &tunci feti(a s-a sculat pe picioarele ei. 6or fi /remuri $rele.is: .âmbăta de . Oamenii s-au apropiat să-7 ridice. 55 ani( =n orb a stat o lună de .is: Iai% "ino +năuntru”.ă bine rinic)ii. 'âmbătă seara 7-a spo/edit. @Dar% Părinte de patru ani de zile nu am mai umblat0”.is unuia: @3u-l lua de bra$% J8eor#8e 9 'idică-te +n picioare”.e în mâinile lui Dumne.căru(ă. Ea un moment dat ruda noastră din ma ină n-a mai sim(it nici o durere. dar Părintele &rsenie i-a . .)ânta Împărtăşanie să pătrundă +n toate +nc8eieturile mele% +n to$i rărunc8ii mei şi să mă )ac sănătos”. :n a treia . & intrat în biserică i s-a a e. . fiind frumoasă.ile la mănăstire i cânta mereu o cântare despre pace.is fetei: Dacă crezi% scoală-te şi mer#i0 #a a răspuns că nu poate. Ea un moment dat am . . Părintele i-a .is să pri/ească spre cer. iar el stătea în ma ină i fuma în acest timp. la Părintele.ă că nu ne func(ionea. iar cei ce se /or osteni până acolo /or fi pă.ani% Eă#ăraş( & fost un neam de-al nostru din 8ucure ti care nu putea mer$e i ne-am dus cu el cu ma ina până acolo. :i spuneam că îmi cade părul.amă$ire era în sufletul oricărui om de acolo1 2i a ie it Părintele afară i a . 2i el s-a dat *os i de atunci a umblat. dansuri i să se încredin(e.ut i mai bine. Patru oameni 7-au dus în bra(e. 2i l-a împărtă it i a ie it din biserică la bra( cu acei oameni. .is că-s bolna/ă. 2tiu că atunci m-am pierdut.is să se uite în sus i să-i spună dacă /ede ce/a i i-a răspuns că parcă .%na -i.ă ştii că era să mori de multe ori”. Odată cu noi a /enit la mănăstire i un băiat de /reo JA de ani. 2tiu că îmi doream din tot sufletul să /orbesc cu dumnealui4 era seară se făcuse JD:BD i spunea că nu mai ia pe nimeni. a*utată. dintr-un sat din &rdeal. acel olo$ a rămas în urmă.i orbul a /ă.. Dar după J ani.at lân$ă ne/astă-sa i a trecut Părintele pe lân$ă el. Mul(i credincio i /in la acest i. #ram foarte bolna/ă i nu a/eam nici o ansă să stau la rând.eu. Părintele &rsenie se i. '-a mirat toată lumea. & doua .is: Părinte% eu sunt bolna"ă% dar nu c8iar de moarte”. iar mama lui plân$ea de bucurie de uda pământul. ea fiind pusă pe un scaun în fa(a altarului./orul din pădure.ăre te ce/a. #l a .ola de lume la i. fiind i. &. @'idică-te +n picioare şi ziD Doamne% Aisuse Iristoase% a*ută-mă0 Dai un pas% mai dai un pas şi ziD Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% )ă ca . Părintele a întrebat-o : =rezi +n Aisus Iristos% +n Dumnezeu-!atăl% +n Maica Domnului? #a a răspuns: =red din toată inima. i a mers spre Părintele &rsenie. . :ntre timp înăuntru se (inea slu*bă de către preotul satului. din nou 7-a luat i i-a .)ismaş Eugenia. &poi am plecat i am spus Părintelui că mai /enim.i. după ce au ie it to(i din biserică.

femeia a uitat pentru ce a /enit la dânsul. 6şa-i?”. nu în doctori. . precum îi spusese Părintele. la 8ra o/. care a/ansase până la fa.. @Mă% +i spune Părintele% să nu te duci la opera$ie% că o să rămâi oarbă.ele medicale arătau că este în stadiu a/ansat. 6ictoria D. & /enit i timpul să mear$ă la control. dânsa a*uta la traducere.-or )i sc8imbat )ilmele sau altce"a nu este +n re#ulă”. O femeie din Gă$ăra . destul de în /ârstă. :n acest timp însă. 5$. &ltădată /enise la Părintele un in$iner cu fiica lui i cu foto$rafia so(iei lui. Ea un moment dat însă.Maria "icolescu% . căci era în e/iden(a lor. Dacă o operează% moare. Primă"ara% să pui o sticlu$ă la "i$a de "ie% şi din se"a pe care o aduni +n sticlu$ă% să iei câte"a picături cu pipeta şi să-$i pui +n oc8i şi nu o să mai ai ne"oie de opera$ie”. femeia a a*uns la bătrâne(e i -a a cum i-a spus Părintele. &tunci Părintele i-a spus: Lasă mă% nu mai plân#e% că n-ai cancer”. de când era la Mânăstirea 8rânco/eanu.e i internându-se în spital î i a tepta. o /reme destul de îndelun$ată a întrerupt le$ătura cu Părintele probabil perioada cât a fost înc)is i când a fost dus la Canal.ă nu te temi% că nu ai cancer şi nu "ei muri. căci în perioada în care împreună cu părintele 'tăniloae traducea Gilocalia. spunându-i că =el ce a )ăcut cerul şi pământul e +n stare să lipească o piele ruptă”. &poi. Părintele o întreabă : @3-ai "enit pentru asta% mă0 3u ai "enit pentru oc8i?”. & intrat în sfântul altar. ). #a nu tia de boală. a fost la mai multe spitale mari din (ară -8ra o/.ultat: cancer. .is să ia )rean plămădit cu miere de albine.. apoi Clu*.ă )aci ce-$i spun eu.'ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Ea un moment dat intră în biserică o bătrână la bra( cu o altă femeie. Gemeia îl cuno tea de mult pe Părintele &rsenie.ă te duci şi să te operezi. stili. Părintele îl îndeamnă să . Părintele pri/indu-7 îi spune: @3u are ulcer% mă% cancer are. LB ani. =ând "ei mai imbătrâni te "ei +mbolnă"i de o boală #rea% +$i "a cur#e apă din corp% prin piele”. . "-au făcut din nou anali. '-a dus la Dră$ănescu când a/ea de*a dureri mari i i-a po/estit Părintelui toate. Părintele.ă nu o opereze.esc la realitate. iar ea îi răspunde: @Păi Părinte% am "enit aşa% ca să "ă "ăd%”. . 8ătrânica îi răspunse: @/ai Părinte% mă ierta$i% dar c8iar pentru asta am "enit la s)in$ia "oastră”.ibiu( &ltădată a /enit un bolna/ de plămâni i Părintele i-a . . i-au dispărut durerile. să cred în Dumne. îi spune: @!u ai scleroză +n plăci”.a era pe cale să de/ină desfrânată. care face mult. i to(i doctorii i-au dat acela i re. i-a re/enit pofta de mâncare i se sim(ea plină de /ia(ă. .( Ne po/estea maica 5eodosia Ea(cu -poeta >orica Ea(cu. .particip la 'fânta Eitur$)ie.D-na Pro).se $ândea de unde tia Părintele că este medic1 Gemeii i-a spus că dacă nu făcea sclero. Mersese la Părintele o femeie din Gă$ăra -d-na 8urlea. dar a*unsă în fa(a lui. maica s-a îmbolnă/it de cancer. Dacă nu o operează% o mai duce un an”. 5oate anali. sfâr itul /ie(ii. care a/ea probleme cu oc)ii -cataractă.a de metasta. Clu*. bolna/ă fiind în spital. &cest om îi spune Părintelui: @Părinte% acum un an pe so$ia mea am internat-o +n spital pentru o inter"en$ie c8irur#icală la stomac. Când a a*uns acasă femeia a mâncat mărul. a apărut Părintele aie/ea lân$ă patul ei i i-a spus pe numele dinainte de călu$ărie: @Lorica% am "enit să te "indec0”% după care a dispărut la . a ie it cu un măr i i-a spus: Aa mărul acesta şi să-l măn+nci numai când a*un#i acasă.. 5$. nu a putut scoate un cu/ânt . după spusa medicilor. Nu mai a/ea nici urmă de cancer. Părintele o întreabă: @=are-i baiuH mă )emeie?”. Mure i 8ucure ti. Părintele &rsenie îi spune: @Mă% şi ce $i-au spus doctorii? .ând te9tul. că a a*uns să-7 cunoască foarte bine pe Părintele. &cum.ile a sim(it o ameliorare în toată fiin(a ei. =ând ai să te duci la control la doctori şi te "or +ntreba ce ai mâncat% tu să le spui că ai mâncat de toate. cum o /ede. 8ucure ti.ică mai departe simptomele bolii4 domnul s-a blocat. După câte/a . Părintele &rsenie îl întreabă: @Şi ce au zis doctorii cu are la stomac?”. Omul în toată firea a început să plân$ă ca un copil i a a a ie it din biserică. -Stre&a "icolae. Omul îi răspunde: @>lcer% Părinte”. Comparând cu filmele dinainte to(i au e9clamat: 3u se poate. pentru că îi trecuse cataracta cu se/a de la /i(a de /ie.eu.ele i filmele. @Da% Părinte”. După un timp m-am întâlnit cu femeia i cu ade/ărat nu a mai fost ne/oie de inter/en(ie c)irur$icală. Mure .a început să-i cur$ă apă prin piele . 6cum% după un an de la inter"en$ia c8irur#icală% am internat-o iarăşi că nu se simte bine2 ce ne s)ătui$i să )acem?”. De abia după ce am plecat de acolo mi s-a luminat mintea i am început să mă tre. a a că-i enumără simptomele i obser/ând un domn în apropiere.

dar le spunea la părin(i că pentru faptele lor o să fie copilul bolna/. 03ârsan Elena $ . . . O perioadă de timp femeia se stricase la cap aflând în ce pericol a a*uns din cau. 6orbea pe în(elesul tuturor.âmbăta de . . un nepot.De obicei pătimesc de cancer cei care nu postesc niciodată. Odată.eci de ani. Părintele repro ându-i de ce nu l-a mai căutat:@Dacă s-ar )i +ntâmplat ce"a +ntre timp Pdacă ar fi muritS.ia lo/e te de obicei pe cei nesătui de a/ere i poate fi mo tenită. murind după /ârsta de LD de ani în mănăstirea unde. după care s-a ridicat din pat i a doua .Maica %driana $ . :n următoarele ore a început să elimine tot răul din ea.is: Măi% moşteneşte pe un bunic be$i". Părintele i-a spus: 3ici nu o să se căsătorească% aici $i se opreşte neamul. copiii. Capitolul 1@ Căsătoria! 4)o*iii ne#ăcu. 6cuma +$i dă +napoi0”. 'e /ede că prin el se pedepse te lăcomia mâncărilor i obâr ia desfrânării. de la concep(ia despre lume.i a fost $ăsită de medic pe coridorul spitalului.a faptelor sale.8ătrâne(ea-i un ca/ou a*utător.. de la minte.fel cum apăruse.c8itul =ornet( 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie. 'ă nu cârtim la neca. . Deci copiii se aduc pe lume în cură(enie. ai )i )ost lipsă la apel”-se referea la apelul turmei sale de păstori(i. Dacă "a mer#e la biserică% copilul respecti" "a mer#e la biserică@..ibiu( & /enit o femeie din &puseni i se plân$ea Părintelui &rsenie că o bate bărbatul Părintele i-a spus să 0de.Gheorghe Silea% 45 ani . Părintele i-a dat canon să citească o carte despre "isus +ristos i să se împace cu bărbatul ei. O cuno tin(ă bună s-a dus la dânsul i a . $ 8olile încep de la suflet. Dacă mama +n timpul sarcinii )umează şi bea% ăla "a ieşi precis un destrăbălat. Ee spunea ce păcat au făcut i ce să facă pentru a-7 ispă i mai u or.ec)ilibrul mintal. plimbându-se.Gumatul slăbe te nu numai plămânii.6ladimire ti.âmbăta de . #ra de /reo A ani ori. încât credin(a nu o mai /e.$roape% pe cei @ copii pe care i-a în$ropat.Parali. =ât este copilul +n pântecele mamei% atunci se dă educa$ie. Cancerul încă nu are leac i apare fără alte e9plica(ii.us( :n pri/in(a a/orturilor era mai aspru1 & fost cine/a la Părintele i a . "ubea copiii. Dacă se duce la operă si#ur +i place muzica% +i place arta. O cuno tin(ă de a mea a înfiat un copil.au familia4 era cu desă/âr ire împotri/a a/orturilor. &cest copil era foartefoarte rău i doamna respecti/ă a luat copilul i s-a dus la Părintele i când a /ă. de la de.i3 "-am spus Părintelui că fratele e bolna/ de ner/i i a . Păcatele părin(ilor le tra$ ei. .i atât de curat.i a/ea metania i care s-a redesc)is după 7?L? . − Cei bolna/i să (ină re$imul bolii în loc de post.ă nu +n)iezi% că nu ştii al cui este% tu mai bine orientează-te asupra unui copil de mic şi urmăreşte-1 şi a*ută-l până când acel copil +şi "a a"ea banii lui”. era o doamnă la Părintele i se plân$ea că are un sin$ur băiat care nu se căsătore te.ut Părintele copilul. decât ca o frână pedepsitoare a desfrânării stomacului. ci i mintea omului. Dacă în timpul sarcinii sunt rela(ii din astea. De multe ori /eneau copii la 7@ ani cu musta(ă i când îi /edea spunea că în timpul sarcinii so(ul nu are /oie să aibă rela(ii cu so(ia. dar asta e realitatea. & mai trăit câte/a .is: 0 Părinte% eu n-am copii şi "reau să +n)iez un copil” i Părintele îi spune a a: .a a/orturilor. '-a dus un bărbat la Părintele: 0 Părinte% mă bate copilul”2 Mă% tu #ândeşte-te ce i-ai )ăcut lui când era el +n pânlece. a pus mâna pe capul lui i i-a spus a a: 3u te mai c8inui măi% acest copil a )ost zămislit +ntr-o zi de sărbătoare şi aşa "a rămâne” i într-ade/ăr acum este în /ârstă i a a este de rău1 5ot le$at de înfiatul de copii. 6cestea sunt urmările la be$ie iar educa$ia unui copil se dă +n timpul sarcinii.us( O bună parte din în/ă(ăturile Părintelui /i. 'unt e9presii dure. După e9ternare s-a dus la Părintele să-i mul(umească. &poi atât ea cât i so(ul au a*uns buni cre tini.%na -i.uri. .ivoiu% .i strică *e cei #ăcu.” 5ot din cau. căci acei copii î i blestemă părin(ii pentru că sunt la întuneric.is: Părinte% am necazuri% copiii )ac aşa şi aşa”4 =e te miri mă% câ$i copii ai?”2 Doi părinte”4 =eilal$i până la cinci unde sunt? Pe cei care erau buni i-ai omorat şi i-ai $inut pe ăştia care te c8inuie”. . atunci ei nasc i cresc mă$ari. .

Părintele i-a . 6rpaşu de Qos( Părintele &rsenie se bucura foarte mult de tineri.e.isă. .is cu blânde(e: @=e "re$i măi de la mine să "ă spun?”.!a#lan Maria. 3ici cât timp alăptezi”.)ismaş Gheorghe% Eă#ăraş( '-a dus la Părintele o femeie însărcinată care nu /roia să aibă copii. Părintele . pentru că s-ar fi a*uns la o crimă în familia aceea4 tia Părintele ce le spune. .is: @Dacă tu nu. se sim(ea dreaptă. dar la to(i le $ăsea /ină. Ioan )iungara.Pr. ca preot. Părintele &rsenie i-a . 2i cântărea(ă i de teaptă. să le dea po/e(e ce să facă ca să aibă copila i cura(i.e. Gata mea cea mică a/ea un suflet bun. . cuno tea băie(i buni. dar acela era be(i/ i după o lună a bătut-o4 era )otărâtă să di/or(e. Mai bine lasă-l0” 2i atunci în(ele$eau tinerii căsători(i sau mai în /ârstă.is femeii: =opilul ăsta te c8inuieşte cât ceilal$i . =opăcel( O /ecină a/ea un copil )andicapat i s-a $ândit să se ducă la Părintele &rsenie la biserica Dră$ănescu. atunci tu. "-a spus de copil i Părintele i-a răspuns: @Jinerele a trăit cu soacră-sa. be(i/. "-a spus unuia: Du-te repede acasă% că ne"as-tă-ta "rea să mear#ă acuma să-şi )acă c8iureta* -a/ort.it când Părintele &rsenie a recomandat unei femei care a/ea <) ne$ati/ să mear$ă la $inecolo$ pentru a i se stabili perioada de fertilitate i ca în felul acesta să nu se afecte. Gata spunea că îi este milă de el. să-i binecu/ânte. ?mul ascultă% dar tot cum ştie el )ace”. 2i ne-am ru$at pentru el i s-a ru$at i Părintele &rsenie că s-a lăsat de băut i de fumat i nu mai era nici rău .is: Ştii de ce? Eiindcă% n-ai )ost atentă când ai rămas +nsărcinată cu so$ul”.e le$ătura firească dintre so(i.is: @. dar Părintele spunea deseori: Lasă-l% că uite% te omoară% se +ntâmplă ce"a. pe care i-ai omorât”. 2i a mai născut o fată. & $ăsit-o mai păcătoasă ca toate. du-te repede că +ncă o prinzi şi să nu )acă păcatul acesta”.ice: 0 Bu am a"ut un necaz9”. O /ecină de aici. :mi spunea: @Mamă% stau de "orbă cu el cât stau şi de-abia aştept să plece% să nu-l mai "ăd”. Pentru ca să se e/ite a/ortul atunci când sarcina este inter. să se despartă. ce/a bun din ea se pierde i copiii care /or urma o să aibă de suferit ca urmare a acestei lipse $enerate de a/ort.)ost +nsărcinată cu el”.ă-l lase0 =â$i be$i"i care se lasă de băut ai "ăzut? Po$i să-i numeri pe de#ete0”. Peste /reo JD de ani fata a născut la rândul ei doi $emeni. Nu am aflat dacă au a*uns preo(i.ă. dar si$ur a a este.Mailat Elena% -& de ani% De*ani( Dânsul era împotri/a a/orturilor.Mariana P $ Eă#ăraş( Ea Dră$ănescu o femeie a spus că are un băiat bolna/.ice: Ştii de ce? Eiindcă tu ai iubit mai mult copilul decât pe Dumnezeu% +n loc să-i mul$umeşti lui Dumnezeu de copilul pe care $i l-a dat”. com. '-a căsătorit.)urat când ai.ice: %%Dar şi tu ai.Părintele spunea că în momentul în care o femeie a/ortea. &ltă femeie a spus ca băiatul ei a furat. Du-te acasă şi mai adu pe lume un copil ca să aibă cine să aibă #ri*ă de amărâtul acela”. >icea: Bu copii n-am a"ut aşa că n-am )ăcut păcate% am ştiut un sin#ur bărbat”. i i-a . Mi-a . Mândra( Ne spunea Părintele: @Dacă "re$i să a"e$i copii cura$i% să a"e$i +mpreunare cu bărbatul numai mar$i şi *oi% pentru că celelalte sunt zile oprite2 să nu )i$i bău$i.)ace ce-am "rut eu. M-am dus la Părintele la biserica Dră$ănescu i i-am spus că fata mea are BD de ani i nu se poate le$a de nici un băiat i l-am întrebat dacă să se mai căsătorească sau nu. Părintele . dar am fost să-7 întreb i pe Părintele care mi-a . & mers odată la sfin(ia sa o femeie cu un copil bolna/. Mi-a spus că o să se căsătorească. De aceea a dat Dumnezeu palma aceasta. 'e uita doar la om i spunea1 &ltcine/a .is odată: @M-am silit mult şi cu ru#ăciunea şi cu predica şi cu toate% dar tot nam putut. 8ărbatul ei a fost be(i/. să mear$ă pe calea lui Dumne. am au.. . Pentru asta a luptat mult Părintele. te lup(i ca să nu destrami o familie. dar nu se putea le$a de nimeni. #ra multă lume acolo i a arătat-o Părintele cu de$etul i i-a spus: !u trăieşti cu bărbatul tău +n )ărădele#e% +n cur"ie”% că ea n-a fost cununată cu el i a di/or(at.eu. . care face rele când se îmbată. nu a/ea copii. 2i s-a dus i ea la mănăstire cu $ândul că Părintele nu are ce să-i spună. #a nu s-a cununat însă cu bărbatul ei: 1ărbatul se mutase la mine şi am ştiut că ăsta e bărbatuH meu”. .)aci copilul ăsta%)ata asta% omori mama a doi preo$i”. Părintele i-a .Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( #ra clar/ă. .ător Părintele1 'punea la femei: tu ai umblat rău sau ai făcut a/orturi.Dobrin -osalia. să-i unească. Când cine/a are în casă un be(i/. ?dată ce ai rămas #ra"idă să nu mai ai +mpreunare cu bărbatul. că /a a*un$e un mare be(i/ i /a dormi prin anturi amărât ca /ai de capul lui.

6i să plăteşti dincolo +n "eşnicie% la nes)ârşit. 2i printre ei sunt cre tini. 6ar/ara. când mer$eam spre mănăstirea 8rânco/eanu împreună cu surorile #lena i Olimpia i cu o fată din sat. Pentru că +n tribunalul pământesc% dacă omori pe cine"a% trebuie să plăteşti cu "ia$a9 Dar tu nu po$i plăti cele & "ie$i căci ai o sin#ură "ia$ă. ea tot timpul a făcut milostenie. căruia i-a spus: =u tine nu am ce discuta căci eşti necredincios.ind apoi de Părintele &rsenie s-a dus i ea la Mânăstirea 'âmbăta. mi-a slăbit credin(a i am plecat în lume. căci păcatele i obiceiurile rele ale părin(ilor /or trece asupra copiilor.ca înainte. Cătălina. Mi-a tiut $ândul. Ea un moment dat a /ă.it că ă tia liberali. a apărut deasupra noastră o pasăre mare. am au. 3u% tu eşti "ino"ată. 2i omorâm ale i ai lui Dumne.ut că era plină de sân$e. că ea făcuse a/orturi.eu. De aceea neamul nostru nu pro$resea. Când a intrat la el. /ă. Du-te şi pre#ăteşte-te de plecare căci Dumnezeu $i-a scurtat "ia$a.boi.ece. Odată 7-a dus i pe so(ul ei la Părinte.Parashiva %nghel. m-am dus la Părintele cu o femeie. !u nu trebuia să )aci a"ort% c8iar dacă te omora. căreia Părintele i-a spus că o /a a*uta i el când ea /a trece dincolo. mona)ul 'ebastian ne-a spus că au un neca. cre tini ade/ăra(i1 "ar noi am a*uns 0mai rău decât necredincio ii%. O femeie din 'ibiu. !u nu trebuia să )aci asta. Petru Vanvulescu :ntr-o duminică. Când a intrat i 7-a /ă. Părintele i-a spus: Dacă nu $i-au spus doctori +$i spun eu. a bote.” (Pr. dar îl acceptăm aproape în fiecare familie. Părintele i-a spus: =e ai )ăcul Jeor#eta? Decât să omori% mai bine să mori. >cea de .e pentru că a/ea un bărbat care o bătea. dar medicii nu i-au spus ce are. )i*rian "egrean .)ăcut0 Ştiu că $i-a murit so$ul şi copilul. &ici a fost /i. Dar dacă-1 lăsai pe cel din pântece9 6i omorât un copil cu care Dumnezeu a"ea un plan mare0”. &cum e foarte cumsecade.ă. Părintele era cu spatele la ea i picta în fa(a altarului. Părintele s-a apropiat i i-a spus: De#eaba plân#i% că Dumnezeu +ncă n-a 8otărât ce )ace cu criminalele” .us( O femeie din =cea de 'us. :n pântece a/ea alt copil. /ă spun de aici. :n noaptea de după a/ort a a/ut un /is în care Părintele &rsenie -de i nu-7 cuno tea. După C ani au a/ut o feti(ă. & plecat acolo.#ra în ră.itat numai de preoteasa Ciocănelea. în Cetatea Gă$ăra ului. După apro9imati/ JD de ani. sora Olimpia -atunci locuia în 6ictoria.ea. Odată. Noi îl *udecăm pe "rod . Eitur$)ie Părintele a ie it i a stri$at: =ătălină% =ătălină% ce ai. . & murit cu foto$rafia Părintelui pe piept. După 'f. pentru a. că el a îndemnat-o. era rău. #u. a făcut trei ocoluri asupra noastră.ut a început a plân$e. s-a întors i mi-a răspuns: 3u pot să "in să stăm de "orbă căci trebuie să dau lucrarea asta #ata. ca un câine. Du-te şi pre#ăteşte-te de plecare0” & început a plân$e i a spune că so(ul e /ino/at. :n $ândul meu întrebam: Părinte% de ce nu "eni$i *os să stăm de "orbă?”. O sc)i*ă îi omorâse i copilul din bra(e. #a credea că are tenie. 6i )ost +ncercată. #a a recunoscut că are numai unul. care /a fi doispre.i ispă i din păcate. Da. a aflat că so(ul ei a murit. Până să moară. >icea Părintele că %%din cauza a"orturilor ne "or stăpâni $i#anii”.is Părintele. Ea doi tineri care au /enit la Părintele. de i era credincioasă i tia că a/ortul este păcat. & fost dus -înc)is. & luat în bra(e copilul i fu$ea cu el prin 'ibiu. 6ede(i că a.tia.nădă*duită i descumpănită s-a dus i a a/ortat copilul din pântece. De*ani( Părintele ne spunea să nu ne împreunăm pe timpul sarcinii i alăptării. îi spunea: =e ai )ăcut Jeor#eta? =e-ai )ăcut0 7ine minteD decât să omori% mai bine să mori0” După câte/a luni a a/ut o dorin(ă puternică de a-l /edea pe Părintele &rsenie i s-a dus la Dră$ănescu.is: 0:i $ata cu noi%.)ace destul” i-a . Când. a )otărât să a/orte.. că a omorât copiii. . lân$ă 8ucure ti.ă a/orturile..” :n timp ce-i /orbea. a aflat că Părintele este la 8iserica Dră$ănescu.i "rod e în fiecare familie. 3u-$i. &u. !rebuia să ai & copii şi nu ai decât unul”.uri. Olimpia a murit după J ani de cancer. mare: 0E-au luat pe Părintele%. pentru binecu/ântare în /ederea căsătoriei.”.i.ând că dia/olul face ce /rea i în mănăstire. (Pr.Morar Gheorghe.i în colin. dar a spus ca i acela-i face neca. după re/olu(ie. De.” După un timp iar am a/ut $ândul acela i iar Părintele mi-a răspuns: Măi% $i-am spus că nu pot să "in% n-am timp. trăind ca orice necredincioasă. Aar pe ea ai s-o pierzi@. le-a spus că le dă binecu/ântarea numai dacă sunt de acord să nu umble la numărul copiilor -să nu facă a/orturi. Ne omorâm sin$uri copiii prin a/orturi.!u ai cancer. fără să-i spună nimeni. era be(i/.at i cununat. am . /ăitându-se1 Când am a*uns la mănăstire.

Nu a*un$eam la Părintele i de frică i din cau. pier. am pierdut sarcina. i a continat . am păcătuit în continuare. Găceam orice numai să nu plân$ă. Dar până la urmă m-am resemnat i eram mul(umită i numai pentru faptul că puteam să-l /ăd. s-a împiedicat de o rădăcină de brad i i-a că. &m .. Părintele &rsenie i-a spus: @Lasă% mă% nu-mi spune tu9” i a adău$at: @6şa-i că pe ăsta . Părintele a mai spus apoi un lucru e9traordinar i anume că nu e ruşinos să se "orbească despre lucrurile )ireşti oriunde s-ar a)la omul% dar a )ace lucruri +mpotri"a )irii% acela este lucru ruşinos”. Dar când te-ai duce +n iad nu te-a râde lumea?”. #ra /ineri.&m plecat i eu la 8iserica Dră$ănescu. După aceea a făcut o parante. 'e înne$rea la fa(ă. Şi tu eşti bolna"ă% pentru cele trei pastile pe care le-ai luat. . totu i de trei ori a a/ut aceste cri. preotul a întrebat: @=e să )ac Părinte? . Şi ce ai mă? Bşti bolna"ă?”. 'o(ul nu /roia. &tunci Părintele &rsenie îi spuse: @1a ştii% mă0”. . dar m-am îmbolnă/it foarte rău. a/ea în mâna ei două foto$rafii cu doi tineri i a încercat să spună ce este cu ace tia din foto$rafie.Maria . =ând "ei trece dincolo "ei şti de ce a murit. &m luat pastilele.e. 'o(ul. Părintele &rsenie îi spune: @3u +ntre patru oc8i% ci tare mă% tare% că aşa "e$i +n"ă$a unul de la altul./or./orul Părintelui.. . =u capitolul Limpi ai terminat. Nu ascultasem nimic din ce ne-a spus la mănăstire.” 2i a adău$at: @Ştii tu ce urmări asupra psi8icului )emeii are loc când se să"ârşesc ast)el de lucruri?”% i a continuat să spună lucruri de-a dreptul uimitoare la adresa sănătă(ii psi)ice i fi. cu lacrimi în oc)i a . &tunci Părintele &rsenie îl întreabă:@=8iar mă% nu şti de ce este aşa?”.. Li mă% care-i baiulH?” :nsă preotul a spus că nu poate să spună tare. care mi-a spus doar atât: ..ice asupra acestor femei. &m început să plân$. căci tiam că dacă începe să plân$ă î i în$)ite limba. &m plecat la Părintele cu remu cări i plân$ând continu. După ce a ascultat ce a spus Părintele &rsenie. După un an am plecat la Părintele. Până la 4G de ani ai timp să )aci al şaselea copil”% mi-a spus la despăr(ire.icând preotului: @Mă% este ade"ărat că +n lipsa ta% dar cu acordul tău% a "enit cine"a şi i-a le#at trompele ca să nu mai poată )ace copii. De ce eşti bolna"ă su)leteşte? Pentru că a murit Limpi? -eu îl *udecam în $ând pe Părintele de ce a lăsat-o pe Olimpia să moară. a adus medicamente cu care se putea întrerupe sarcina -mai a/eam A copii. Duminică am fost la Mânăstirea 8rânco/eanu.ă că erau mul(i care intrau în fa(ă. Ea e9act @B de ani am născut însă o feti(ă.'ălan Silvica $ Eă#ăraş( #ra în mul(imea aceea de oameni i un preot din împre*urimile Gă$ăra ului -din Dră$u .is Mamă0”. Când am intrat în biserică -care era plină de lume. care a . &tunci m-am retras într-o strană plân$ând. &m sărit repede să o iau de *os în bra(e. mi-a pus mâna pe cap spunându-mi: !u eşti mul$umită numai că mă "ezi”. 3-ai să te mântuieşti dacă nu ai al şaselea copil +n "ia$ă”. la care Părintele &rsenie a spus @Drumul% mă”% altfel spus. Ea numai C săptămâni feti(a.ă o spo"edesc şi să o +mpărtăşesc?”% de unde Părintele îi răspunde @Da mă% dar nu tu2 un altul să o spo"edească şi să o +mpărtăşească”. Când am a*uns la i. Malco/ici #lena.is în $ândul meu: @Şi aici mer#e ca la comunişti% căci şi Părintele ia pe cine "rea”. cu toate păcatele mele.ând însă sarcinile. Cu toate acestea..is: @Părinte% so$ia mea este )oarte ner"oasă de o "reme şi nu ştiu ce să mă mai )ac cu ea”. Dar feti(a. care o (inea în bra(e. Dar până la urmă am rămas însărcinată de J ori.icând: @Măi oameni buni% eu aş putea să "ă "orbesc +n termeni medicali% dar nu o să +n$ele#e$i to$i% de aceea o să "ă "orbesc +n termeni populari% să mă +n$elea#ă toată lumea”. căci nu eram /rednică să /orbesc cu el. în *urul capului. Desi$ur că omul /enind a a de departe nu a mai a/ut ce să facă i a .ică. la i.is: @Părinte% "reau să "ă spun ce"a +ntre patru oc8i”.s-a îmbolnă/it $ra/. putea să plece dacă nu /roia să .ut pe Părintele în fa(a altarului. întorcându-se din străinătate. &colo am a teptat de la ora L la 7A.unt bolna"ă şi su)leteşte şi trupeşte”. &cesta a fost semnul că s-a /indecat căci atunci când începea să plân$ă nu mai putea /orbi i se în/ine(ea. a*un$ând la mine.+l "or ai tăi şi că +i place să . cu o lumină -aureolă. na a feti(ei.ă nu o duci la doctor că o omoară@. @3u% Părinte”. Preotul răspunde: @3u% Părinte”. 7-am /ă. &cum are JJ de ani i n-a mai a/ut acele cri. Când plân$ea î i în$)i(ea limba i nu mai putea respira. :l mai întreabă o dată Părintele: @=8iar nu ştii mă?”.ut copila din bra(e. care recur$ la aceste anormalită(i.ă i s-a adresat mul(imii din biserică. &tunci Părintele m-a c)emat la dânsul i mi-a . Când Părintele a trecut prin dreptul la fiecare. Părinte% sunt bătrână% am 4F de ani şi mă râde lumea”. O tânără în /ârstă de 7?-JD de ani.arătând către una din cele două foto$rafii .is: Da mă% aşa mer#e% ca la comunişti.e.

&u tot ce le trebuie. pentru că I ani.ice: @Mă% tu lucrezi +n mediu cu raze 'Rnt#en . s-a dus la Părintele &rsenie pentru că a/ea mari probleme cu so(ia lui. Omul a plecat supărat fără să spună un cu/ânt. cum .binecu"ântată e numai zămislirea de prunci”. Părintele însă le-a . Nicolae Q. Părintele. iar so(ia lui este cât se poate de lini tită. iar Părintele a adău$at: @Lasă-l mă tu pe ăsta% ia-l pe ăsta .arătându7 pe celălalt din foto$rafie . Când a a*uns la maternitate.u)eră şi tu% că şi su)erin$a asta are un rost”.. so(ul ei i-a dat seama de unde /ine i. Gata a dat să plece. din cau. pri/ind foto$rafia. iar Părintele pri/ind-o de sus până *os i de *os până sus. Gata îi răspunde: @1a pot Părinte”. . s-au dus i i-au spus Părintelui că dacă ar ti că nu pot a/ea copii. . <adu C. după o bătaie stra nică. îi răspunse fata. Desi$ur că acest a/ertisment 7-a în$ro. era foarte rău bătută de so(ul ei pentru că mer$ea la biserică. la Părintele &rsenie.i. nu sunt I . au /enit să o consulte un medic i o asistentă i s-au mirat foarte tare: BKtraordinar% cum de ai rămas +nsărcinată0”. femeia -#lena Q.bea?”. & rămas apoi însărcinată. Când femeia s-a aflat în dreptul Părintelui. so(ul a încremenit cu cu(itul în mână deasupra ei. & a am apărut eu pe lume. :n disperare.Eă#ăraş( Părin(ii mei s-au căsătorit cu binecu/ântarea Părintelui &rsenie. Când Părintele &rsenie a a*uns în dreptul unei femei tinere din Gă$ăra . =n cole$ de ser/iciu.. au mai făcut un copil. au di/or(at din /ina părin(ilor lui. i-a spus ne/estei ce i-a spus Părintele. so( i so(ie din fabrica unde am lucrat i eu.âmbind: Lasă% mă% nu mai plân#e% că după & ani% "ă "e$i +mpăca”. Părintele &rsenie îi spune. Gata s-a întors..is cu $las tare: Mă% pe ăsta se dărâmă zidul% lasă-l mă0”. De aceea. femeia 7-a stri$at în $ând pe Părintele i în acel moment. Nu tiu dacă in$inera 7-a cre. a început să plân$ă i să-i spună de situa(ia ei. Părintele a întrebat-o dacă nu are o foto$rafie cu el. /ia(a Părintelui &rsenie i de aceea am cura* să mărturisesc despre el.. dar timp de J ani n-au a/ut copii. Părintele îi repetă: ” 1a nu po$i mă% şi ştii de ce nu po$i?”. dar Părintele i-a spus: @. a trântit-o i s-a repe. lăsând-o blocată pe biata femeie i pe copilul ei. a .is: Părinte% am un băiat cuminte% nu bea% nu )umează% nu are treabă cu )etele. Gemeia a di/or(at de el la scurt timp. femeia a început să plân$ă în )o)ote i i-a spus Părintelui că are mari neca. a .i laude copilul i a . Doi in$ineri. i nu tie ce să mai facă cu el. dar se sim(ea foarte-foarte rău.I ani.icea i pra/ila Părintelui . ci .ut sau nu pe Părintele &rsenie. Părintele îi . i când a a*uns în dreptul u ii bisericii să dea să iasă afară. 2i i-a spus Părintelui &rsenie că nu tie ce să mai facă cu ea. Gemeia mer$ea pe ascuns la mănăstirea 'âmbăta de 'us de unde se întorcea cu ni te saci de ur.S(% aşa-i mă?” Da% Părinte”. i-a po/estit toate cele întâmplate iar Părintele i-a răspuns: @L-am tot lăsat% dar cănd am .uri cu so(ul ei.is: 3u mă% Dumnezeu să "ă binecu"ânteze căsătoria cu copii”. &stă. apoi a adău$at tare să audă toată lumea: Mă% nu mai preacur"i cu mâna% mă0”. pentru a nu da de bănuit unde fusese. se în(ele$ foarte bine i au i cu ce să îi )rănească pe copii.ă $ii minte ce $i-am spus0”. . O mamă s-a dus cu fiul ei. Bste un băiat )oarte cuminte0” Părintele. a început să. &*uns acasă.tai% mă0”. Părintele i-a stri$at tare: lasă mă copiii să "ină% nu unu-doi% ci patru-cinci mă% că ducă nu "a +nnebuni% mă.a complica(iilor. atunci ei ar dori să ducă o /ia(ă curată. că a di/or(at de so(ul ei din /ina socrilor i ca are i o feti(ă i nu tie ce să facă.. pri/indu-7. care a/ea în *ur de 7L ani. . O femeie din ora ul 6ictoria -lân$ă Gă$ăra . '-a dus la Părintele la 'âmbăta.i trăiesc în pace i bună armonie. i-a spus: % Mă% +nainte ca să te mări$i% să-i spui "iitorului tău so$ că nu po$i să )aci copii”. Cert este că e9act la I ani s-au împăcat. 'o(ul era propa$andist de partid i probabil a/ea neplăceri la ser/iciu.âmbind: Da mă% +i cuminte”.ici. Când s-a dus la Părintele.it. de ru ine -so(ul acestei femei era )omose9ual.is cu un $las domol. dar nu a îndră. :i datore. Părintele i-a spus imediat: Mă% nu unu-doi% ci patru-cinci copii să ai mă% ai +n$eles?0”. iar astă. Părintele adău$ă: @D-aia nu po$i mă% că tu eşti iradiată”.ut pe Părintele &rsenie. au cinci copii. Gata răspunse că nu tie. sau I luni. Cole$ul îi spune: >nul Părinte% că "ia$a +i #rea şi nu am cu ce să-i cresc”. Gemeia i-a dat Părintelui foto$rafia cu so(ul ei. Părintele îi spune: Mă% câ$i copii a"e$i?”.nit să spună Părintelui mai mult.ile sau I săptămâni. Gata i-a răspuns că da. Ea un moment dat. fiind foarte ner/oasă.pentru că şi părin$ii tăi% până la urmă% "or zice ca tine”. iar Părintele i-a spus: . de calmă. Când 7-a /ă.it la ea cu un cu(it ca s-o omoare.'ogdan (uncu .

6i zămislit acest copil +n noaptea de Paşti. care să ne aducă aminte de *usti(ia di/ină. Când poporul "srael.dra a c)emat poporul la pocăin(ă i ru$ăciune i au făcut un nou le$ământ.c8itul =ornet( &u /enit doi concubini la Părintele să-7 ispitească. să rupem i noi orice le$ătură cu toate cele străine de familie -a/orturile. nu pentru plăceri i desfrânare. mă $ândesc: Oare n-a lăsat Părintele &rsenie în nimeni acest du) al mustrării.Dacă nu po(i /orbi cu copiii despre Dumne. are ne/oie de completare endocrină. . celulele .Cine face curte nu face carte4 .5inerii să se mute de la bătrânii care le strică casa. aici la mormântul Părintelui &rsenie.5inerele fete.Decât cancer mai bine copii. (Pr.Onania are urmări foarte $ra/e.a căsătoriilor cu femeile străine. . . i să o facem prin le$ământ -cum a făcut #. să nască copii. Când dormim în afara acestor ore.dra.ică i mentalăS . i-a ./orul 5ămăduirii.is: Bi% ce să-$i )ac maică dra#ă. <e. dar din când în când. di/or(urile. ener$ia lor aproape total i nu au a/ut ne/oie de femeie. rar. mărită-te i ia-7 în spate. 2i să se ferească de prieteniile rele. . . cu sămân(ă i cu rădăcină. . . apropiindu-se de Părintele &rsenie.eu despre ei.i or$anismul între$. . . endocrin. căci ispitele mari sunt. toate cele ce au compromis familia. . 'in$urătatea nu e bună: i o fată poate cădea u or.dra a rupt le$ăturile cu femeile străine. copilul /a a/ea precocitate se9uală. din cau. înainte de a o întreba cum o c)eamă i de unde este. 'e tie că marii sa/an(i î i con/ertesc.is femeia. să încercăm un le$ământ către Dumne. &/em obli$a(ia să nu lăsăm (ara calomniată prin prostitu(ie i în*osiri ale familiei. . în afară de posturi -'t. când familia este atât de discreditată. 6şa@ a . mama să nu stea în fum i să nu ia medicamente.i! Căci spune în(eleptul 'olomon: =ând nu mai eKistă "edenie de prooroc% poporul acela se pustieşte”. fi. de castitate. & a cum #. Ee-a spus Părintele: Mă% tu du-te la so$ia ta% că ai patru copii.a a/orturilor ne /or stăpâni (i$anii..Copiii născu(i numai după distrac(ii i destrăbălări au ie it răi.&bstinen(a se9uală dă /i$oare. 6ăd i acum acea scenă când o femeie î i ducea în bra(e copilul )andicapat. dar nu se repară.e. 2i erau slu$i1 .Pantalonii la femei . mi-a în$ădui. este rea e. Aar tu du-te la so$ul tău% că ai trei copii@. ca i 'f. pentru că se con/ertesc mai u or ener$iile în inteli$en(ă. Nici o problemă nu 7-a preocupat mai mult pe Părintele &rsenie ca sfin(enia /ie(ii familiale. după JD de ani să se căsătorească.eu.#9amenele se iau mai u or în stare de înfrânare.Căsătoria e sacul cu păcate.Pe cei necununa(i să nu-i împărtă e ti. Ioan Sabău 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie. întrebându-l dacă se potri/esc. de ". . nu se refac.colari să se culce la ora 7D -JJ. de pedeapsa di/ină pentru cele ce se întâmplă a. De aceea.Dacă nu-i dă pace la copil în /remea sarcinii.eu. #. întreruperile de sarcini.Copiii . "icolae 'oboia :n 7?B? mă aflam la Mânăstirea 8rânco/eanu.Maica %driana $ . era în pericol să. . îmbătrânesc mai repede i nu au detentă -spontaneitate. Părintele.ultatul: cei ce nu dorm între JJ-J@. Ea fel. să încercăm reabilitarea /ie(ii noastre familiale.. .:n timpul sarcinii.i piardă rădăcina. "oba$ii a/eau câte 7C copii. în numele Părintelui &rsenie. &postol Pa/el. se odi)nesc. &p. . sămân(a i numele."ăzut că depăşeşte măsura% am zis TPână aici0U”.Cei care opresc copiii de la credin(ă sunt osândi(i mai rău ca sinuci$a ii. ca să poată în/ă(a. când. Pa/el.Părul pe oc)i la băie(i i fete le strică i mintea. sin$ura sal/are a neamului nostru ca să rămână cu nume. &cum. Gemeia -luată din bărbat. putem spune că ne e i ru ine a $răi despre aceasta. /orbe te cu Dumne. prin . 6şa este?”. trebuie so(ii să se împreune. . Pnumai în timpul somnului dintre orele JJ-J@ or$anismul uman produce un )ormon de cre tere i refacere a celulelor. &u rămas aceia uimi(i: De unde tie1! (Pr. .area sfin(eniei familiale. seara i să se scoale la ora A diminea(a.mult mai $ra/ ca lipsa de basma la ru$ăciune.Din cau.Căsătoria-i pentru mântuire i prunci.Copiii nefăcu(i strică pe cei făcu(i.

Pentru men(inerea sănătă(ii are ne/oie de combustibil masculin. ca să pute(i face lucrul acesta. nu i-am cerut a*utorul niciodată. dar care sim(eau ortodo9. Părintele a )otărât să le ar$umente. . Gemeile care nu primesc combustibil masculin.. Nu pot sta fără foto$rafia lui. dacă nu cred în "isus +ristos. &colo. /or mer$e în iad cu 8iblia în mână1 .e din 8iblie i ei dacă au /ă. ceilal(i se opuneau i bineîn(eles a ie it un scandal mare în 8iserică. copăcenii no tri nu tiu mai nimic despre Părintele &rsenie. Nu m-am spo/edit la Părintele &rsenie. care se poate ob(ine numai în /ia(a con*u$ală.Gheorghe Silea% 45 ani .ic cu foamea. unde erau aduna(i i catolicii i ortodoc ii.. Căci trupului acestuia de noi nu-i pasă dacă ne ba$ă în focul iadului. idei de sinucidere.us( Greco $ )atolici &ici în Copăcel. ci să le mai ucidem cu postul. ca să fie împărtă i(i. >iceam: @Doamne% oare ştie ce am eu +n #ând să )ac?0”. dar Părintele &rsenie a/ea un c)ip.us( Pocăi(ilor le spunea că. (Pr. a*un$ la an9ietate -stare de nelini te. *enă în respira(ic etc. =opăcel( #rau $reco-catolici atunci. ce/a aparte de lume i mi-a intrat la inimă. Capitolul 11 Catolici2 greco$catolici2 sectanţi2 legionari 1Sectan. . a a cum Daniil îi mân$âia pe lei. &i no tri -ortodoc ii. în Maica Domnului i în 'fânta Cruce. le$ală ci/il i biserice te4 ce se face prin desfrânare este spre pedeapsă. Goarte multă lume din sat de aici mer$ea acolo la mănăstire pentru că era ortodo9ă. dar n-am mai făcut-o. de la bărbat. el a fost trimis ca dele$at de la 'ibiu.Murar Maria% && ani% 6rpuşu de . a$resi/itate etc. i nu departe era o pădure i a c)emat lupii din pădure. De aceea ar trebui ca nici nouă să nu ne pese de poftele lui. >icea: Mer#e$i la /oila% la biserica "oastră% la preo$ii "oştri”% c)iar dacă oamenii se duceau de dra$ul lui. dar le-a dat binecu/ântare ca să mear$ă să ceară aprobare de la /lădică. că /or da socoteală. i a început să-i mân$âie.)ismaş Eugenia. Părintelui nu puteai să-i spui că e ti altce/a decât e ti. 55 ani( 'ectanţi >icea să nu ne prindem mintea cu sectan(ii pentru că nu putem să reu im cu ei.ut că nu pot să-i răspundă au sărit să-i rupă cartea. de la /ârsta împlinirii fi. de la episcop. :n T@L când a fost re"enirea -$reco-catolicilor la ortodo9ie. (Greavu !oma.âmbăta de . :n /remea aceea Copăcelul era în marea ma*oritate $reco-catolic i Părintele nu primea pe $reco-catolici i pe catolici. Părintele i-a spus cu/ântul i re"enirea n-a mai fost cu probleme.ani% Eă#ăraş( Părintele &rsenie . să-i lăsăm în pace. Ioan )iungara. (Morar . 2i când au ie it din biserică a început să-i mân$âie i a .is 0 Măi% Părintele ăsta 6rsenie a c8emat lupii din pădure?0 Aa "ede$i% ce )ace acolo?”.iolo$ice. &m /enit acasă plân$ând. Când spunea predica părea că îmi spune numai mie.e.ii sunt *roorocul mincinos4 )atolici #u eram catolică.is: Măi% şi cu lupii ăştia mă +n$ele#% numai cu "oi nu mă pot +n$ele#e” i din clipa aceea imediat s-a sc)imbat atmosfera. înso(ită de palpita(ii. trebuie să /ă înfrâna(i cu postul. fie că se ab(in de la raporturi con*u$ale.Gemeia e necesar să fie căsătorită. & ie it afară din biserică. dar odată am /rut să fac un lucru rău i el m-a oprit. :nsă. .contact. iar eu . sau ale sterilită(ii. în biserica aceea. căutau să-i lămurească. Ea început nu i-a primit la împărtă anie pe $reco-catolici. . 2i a /enit Mitropolitul 8ălan i a spus că se pot spo/edi i împărtă i. că te tia cine e ti.6rei copii pu(ini! Nu lăsa bărbatul să se atin$ă de tine. &/eam de $ând să fac o prostie.is să nu ne le$ăm. întâlnită în unele boli de ner/i. Mă tot întrebam cine i-a spus i de unde tia ce am eu în $ând să fac! . fie din lipsa căsătoriei.icea: sectele sunt proorocul mincinos”. o înfă(i are. '-a încins acolo o ceartă de nu se mai în(ele$ea om cu om. după JD de ani."elu 'ica% &< de ani( Despre sectari ne-a .. căci sunt atât de înrăi(i încât: 0 Mie% au sărit şi mi-au rupt cartea”. de a teptare încordată. ne/ro. &. Părintele a fost trimis la &lba "ulia. 2i cine/a a . Părintele parcă nu a/ea nici un cu/ânt să-i lămurească. &cestea pot fi i efecte ale /ădu/iei for(ate -moartea prematură a so(ului.

e. Nu-l cuno tea pe Părintele. puternic. au ie it. Când a a*uns acolo. 6ictoria n-a /enit în acea duminică. . cu numele Niculici.iu. -&mintirile Mitropolitului %ntonie Plămădeală. După Eitur$)ie. #rau mul(i sectari acolo. 5oader a recunoscut că are într-ade/ăr aruncate prin pod acele căr(i. Odată a /enit la Părintele un parti. 'ora Eeana însă s-a dus i. #rau departe de Părintele. Păi +ntoarce-1 măi% dacă eşti aşa de tare”. #ra cu frică de păcat i se ru$a pentru fetele ei. cel care a scris de curând o carte i nu spune că Părintele &rsenie era le$ionar cum/a. #ra pre. de i nu era Părintele &rsenie acolo.)runte şi "ă arăt cu de#elul”.isten(ă comunismului în . "-am spus Părintelui i mia . care /eneau să or$ani. Părintele i-a rostit cu/ântul.. Cu $reu a reu it 5oader să-7 ducă pe Q)eor$)e la mănăstire.S &m asistat la con/orbirile de pe malul lacului dintre Părintele &rsenie i cei para uta(i prin anii aceia din Qermania. Dar când a a*uns acolo. ci mai târ. despre icoane i altele. 3-a $inut nimic minte din toate ce i-am spus”. & murit la LL de ani. Părintele a ie it din biserică i i-a luat pe cei doi. Ee-a întors i pe pocăite.e re.i de “Duminica Ortodo9iei% Părintele /orbea despre Cruce.entă oricând era ce/a de făcut pentru biserică. :ncet-încet.ă iasă to$i a)ară0”. Eui Q)eor$)e i s-a făcut frică când a /ă.is că are în pod ni te căr(i de la pocăi(i i să le dea *os. 7???. & de/enit sora Eeana foarte credincioasă. 2i a continuat a /orbi despre icoane. Odată a stat mai mult de /orbă cu unul din ei i apoi ne-a spus: 0 =âte i-am spus. Cum.. "ar femeia a /isat că s-a dus Părintele &rsenie la ea i i-a . În primul rând să te ro#i la Dumnezeu şi nu să spui că eşti tare”% i-a . 3inea toate posturile i nu lipsea de la biserică în nici o duminică i sărbătoare. &ceia iar au comentat între ei. #rau din =ră$u . &poi s-a aplecat i 7-a întors el. Părintele a . #rau în <ecea doi bătrâni. Când Părintele era :ncă la Mănăstirea 'âmbăta.'eleaua Ileana.ice Părintele. Cred că printre ei era i 6ică Ne$ulescu. N-a reu it nici împreună cu 5oader. După ce au ie it to(i.is: @Mă% n-a$i +n$eles? /ă cos #ura cu drotul0”. de i se codeau.Paraschiva %nghel. sora mea. drept răsplată că 7-a scăpat de acele căr(i.Gheorghe.ă ai credin$ă tare0”. #rau i doi pocăi(i în acea mul(ime /enită din toată (ara care spuneau că icoanele sunt c)ipuri cioplite i că e păcat să te înc)ini lor. nu mai mer$ nici la pocăi(i. 'ecea( Părintele &rsenie nu-i suferea pe pocăi(i.a securită(ii. că a a a spus Părintele &rsenie. căruia Părintele i-a .)ânta =ruce. so( i so(ie. Nu1 #l o făcea în numele credintei cre tine i în numele datoriei lui îi a*uta pe cei persecuta(i.is că. 8ătrânul a fost nebun.P . care de i nu mer$ la biserică. nici măcar să-l mi te pu(in din loc. >cea de .is: Iai soră Leană +n biserică” i a stat de /orbă cu ea. M-am dus la ea să o con/in$ să /ină măcar o dată la mănăstire. Celor ce se uitau după ei le-a spus: @3u "ă mai uita$i după ei că şi pe "oi "ă "oi "edea +n curând umblând pe alte cărări”. a a o dra$oste a prins de mănăstire. #d.is să mă ro$ pentru ea: @? să mă ro#% dar ru#a$i-"ă şi dumnea"oastră% căci n-aş "rea să o "ăd la pocăi$i”. iar Părintele a . Pe aici a intrat% pe aici a ieşit. 8ucure ti. dar acesta a stri$at: @!u% ăla de acolo.is Părintele. Ee-a spus Părintele: @Bu "ă cunosc pe "oi căci a"e$i pecetea satanei pe. De*ani( (egionari #u am fost martor cum Părintele &rsenie le transmitea i le dădea traistele acestea pline cu alimente pentru cei din mun(i.is: @Dar ce "ăd aici? ? mul$ime de persoane care nu-şi pot )ace .us( Ni te oameni din 6i tea 7-au in/itat pe Părintele să facă /ecernia în 6i tea de 'us.ut. . !aci din #ură că-$i cos #ura cu drotul0”. ducându-i spre lacuri până au a*uns lân$ă un bolo/an rotund. #ram tare supărată.an. iar Părintele nu mai lăsa pe nimeni să /ină din cau. . :n fiecare duminică i sărbătoare luau pe băiatul lor i mer$eau cu căru(a la mănăstire. . Eeana. că mer$ea mereu. :ntr-o . să le distru$ă. #ra la noi unul 5oader. /roia să se pocăiască. să-7 ducă duminică la mănăstire pe /ecinul lui Q)eor$)e. foarte mare i i-a spus lui Q)eor$)e să-l ridice. Părintele însă nu m-a lăsat. &ceia au în(eles că despre ei este /orba i au plecat.is: @Marie% să te duci la sora Leana a lui =omşa din 'ecea şi la sora /ictoria a lui Eloca% să le c8emi la mănăstire”. 2i s-a dus i le-a spus că duminică ei mer$ la mănăstire i să-i a tepte în capul drumului să-i ia cu ei în căru(ă. &cesta era un om $ras care mereu spunea că el este un om tare. dar Părintele &rsenie 7-a făcut sănătos. dar n-am reu it. dintre aceia care au opus re. &poi Părintele i-a . Dar a /enit securitatea i 7-a luat pe Părintele.isten(a românească. & fost i la biserica din Dră$ănescu. c)iar Părintele i-a desc)is u a i i-a .

. adică sectarii. printre care multe fete care astă. Nu /or scăpa de sub tă/ălu$ul ur$iilor istoriei până nu /or /eni i la mintea aceea să asculte i să împlinească. 5endin(a Papei de a atra$e în acela i staul pe to(i cre tinii nu se /a reali.Dia/olul tie i el 'criptura. deci de a*un$ere la sobornicitate. Ioan Sabău. dar erau i cu arma. care atunci când /or fi lepăda(i de dreptul Oudecător /or . al(ii nu ascultau. luându-se după amă$iri satanice. Părintele &rsenie . . 5răiam o /ia(ă foarte frumoasă.Nu da cu bâta în /iespele sectare.i sunt stare(e de mănăstiri.Pr. =u ce putem noi să demonstrăm la lume că eKistă Dumnezeu?”. . deoarece 8iscrica are un sin$ur Păstor: "isus +ristos. până când! . & .Numai sila unei pri$oane peste tot pământul împotri/a cre tinilor îi /a )otărî să lase la o parte orice /ra*bă confesională i să fie una.us( #ram la coala normală când 7-am cunoscut pe Părintele &rsenie. Ea care Părintele &rsenie le spune a a: Mă% prezen$a "oastră trebuie să demonstreze eKisten$a lui Dumnezeu% când te "ede lumea pe tine% să zică că eKistă Dumnezeu”. unirea cre tinătă(ii întâr. de ani( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie . (Ierod. − 8a unii /or a*un$e ca. Ea sobornicitatea 8isericii a*un$ cei ce renun(ă la confesionalitate. .icea Părintele &rsenie: Dacă "ezi un preot beat +n şan$% ridicăl şi du-1 acasă şi a doua zi du-te şi te spo"edeşte la el% că 8arul nu i se ia”.ie Doamne. . din mi*locul /ostru. '-au apucat.is Părintele: Eoarte bine% bună +ntrebare% dar să-mi răspunde$i "oi mie cu ce demonstra$i că eKistă Dumnezeu”.at după rânduială.âmbăta de .'e /orbe te de unirea 8isericilor. dar oricâ(i /or rămâne. De*ani( Cunosc pe cine/a care s-a dus la Părintele să-i dea binecu/ântare să mear$ă în mun(i. 8ote. Parti.icea atunci când se duceau femeile la mănăstire: Măi Mărie% de ce nu te duci la biserică +n satul tău?”2 6poi "ezi Părinte% părintele nostru mai pipă% mai bea% nu-i ca dumneata. . Prime*dia comună s-a arătat în lume.eu le /a răspunde: @Duce$i-"ă de la Mine blestema$ilor )iindcă nu "ă cunosc pe "oi” Capitolul 1" acă vreţi preoţi >uni2 na&teţi copii cre&tini &u /enit odată ni te studen(i de la teolo$ie la Părintele &rsenie la 'âmbăta: Părinte% ieşim şi noi preo$i dacă Dumnezeu ne "a rândui.ă mă duc cu puşca +n mun$i sau nu?”% la care Părintele îi spune că nu poate lupta cu două arme: ori cu pu ca. de /reme ce el nu stă în ade/ăr. ru$ăciunea cea mai de pe urmă a Mântuitorului în lume.us( Ee da sfaturi la tineri să se ducă să. ci în minciună.ul pocăi(ilor -de tot felul. i Părintele i-a spus: 3u lupta cu două arme% ori cu puşca ori cu crucea” i a lăsat acela crucea i s-a dus în mun(i. .Gheorghe Silea% 45 ani .a niciodată.eu. însă dia/ole te. Mai . este lepădare de primul bote.anilor care s-au împotri/it re$imului comunist le spunea însă că nu puteau să fie i cu crucea i cu arma în mână. i i-a spus Părintelui: @Părinte ce să )ac? .i. deoarece mintea lui fiind nebună.beau nicicum4 i-a lăsat Părintele până seara i n-au putut să spună răspunsul perfect. . drept i e păcat. măcar la sfâr it. =nii ascultau.ie.mun(i. Ne ducea în pădure i acolo ne adunam mul(i studen(i.âmbăta de .”2 6i copii% ai )ete măritate2 să te duci şi să spui la )etele tale să zămislească copii care să se )acă preo$i aşa cum "ă place "ouă”. -. Poate că în /remile acelea abia /or mai fi cre tini.Paraschiva %nghel. Papa nu /a a*un$e niciodată la o turmă i un Păstor în staulul <omei. #i erau i cu Dumne.ice: @Doamne nu am )ăcut minuni +n numele !ău? 3u ne-am +nc8inat noi 7ie?” Ea toate acestea Dumne.Dracii nu au putere asupra cre tinului ortodo9. nu ră.Gheorghe Silea% 45 ani% . Ieronim )oldea Despre le$ionari spunea că-s oameni credincio i. aceia trebuie să treacă peste ceea ce ar fi foarte bine să treacă cre tinătatea /remii noastre i să fie una. dar prea se *ură4 acesta era 0salutul% lor: 0Our1% Ouratul este un păcat. bote.'ectarii au pro/ocat o libertate cate)etică care-i duce la ere. ori cu crucea. să po$oare c)iar foc din cer amă$ind c)iar i pe sfin(ii ade/ăra(i. cu a*utorul demonilor.. au luat după 'criptură. &ce tia sunt mucării de a. . în 8iscrică. cum au lost la început.i facă datoria pe front. strâmbă în(elesul oricărui cu/ânt.

nici la pas. /oi fi preot cu barbă. 8iserică fără preo(i nu e9istă i nici preo(i fără 8iserică. Şi ei #reşesc% şi ei sunt oameni. nu slu*ea decât numai în duminici i sărbători i a/ea a a o /orbă a e. Măi 3icolae% are să te bată Dumnezeu% dia"olul are să "ină asupra ta. nici la /orbă. să-7 c)inuie.. Dacă zice cine"a ce"a rău de preo$i% să mă dai eKemplu pe mine9”. de felul cum trebuie adu i copiii pe lume: în credin(ă i în ru$ăciune. BKplica$i pu$in taina asta% de ce totuşi dacă po$i să-l a*u$i pe om% să nu-l a*u$i?” 2i iată ce mi-a spus: Dacă Dumnezeu "rea să +ndrăcească pe cine"a% lasă să rânduiască Dumnezeu ce "a )i cu el% nu trebuie să te amesteci tu +n planurile lui Dumnezeu% pentru că Dumnezeu aşa "rea să-l mântuiască pe omul acela”. 1ate-"oi păstorii şi se "or risipi oile”.le$ări ale 'fântului 6asile i mi-a spus: !u să nu le )aci0 !u cunoşti pe preotul din Iârseni% 3icolae 7eposu% care ziceD OPărinte 6rsenie% eu citesc dezle#ări şi am succes9 "in creştinii la mine 9P.Morar Gheorghe. sfaturi de moralitate. Mama a pictat icoana Maicii Domnului +n su)letul ei şi eu am ieşit pictor. 2i e9act după B luni a murit tata. . . Dacă cine/a mer$ea cu un copil bolna/.)ântul 6ltar l-ar mânca0”.ată i un pas a e. Părintele a a spunea: că Dumne. cu un ec)ilibru moral deosebit. le-a înclinat spre mine. LicD Părinte% dezle#ările acestea sunt puse +n Molit)elnic. Părintele a spus unui preot din 6oi/odeni: Măi% pu$ini preo$i sunt ca tine0”.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Odată mi-a spus: Măi% să nu cum"a să *udeca$i pe preo$i% căci cei ce *udecă pe preo$i a*un# la *udecata lui Dumnezeu.us( 'o(ia Părintelui <ădule( era însărcinată cu &ni oara care acum e la facultate i i-a arătat foto$rafia cu părintele i . 2i am (inut canonul ăsta de atunci. .ice Părintele &rsenie: Mă% ce smerenie. i atunci a trebuit să-mi las barbă. Păcatul poate să /ină i de 7a al aptelea neam. De aceea nu mai a/em nici preo(i. 8iserica <omano-Catolică a canoni. dacă /rea pe cine/a să-7 îndrăcească. 1rânco"eanu( Părintele ne-a spus a a: Bu am )ost pictat +n pântecele maicii mele% )iindcă mama mea când o "ăzut că-i +nsărcinată s-a uitat la icoana Maicii Domnul şi a zisD Maica Domnului% eu doresc acest copil să nu-mi )ie pentru mine% ci să-$i slu*ească $ie2 pentru tine Doamne”.%na -i. 6m )ost pictat din pântece0”.Pr. >cea de . lucru care a stârnit uimire în <ăsărit. 3u m-a ascultat şi "ezi cum l-a bătut dia"olul% so$ia l-a părăsit% )amilia s-a destrămat% copiii 1-au părăsit +n paro8ie% i-a stricat dia"olul "ia$a de preot”.at. Părinte% sunt preot tânăr şi9”. pentru felul lui a e. i dacă /oi fi preot. D+mboiu Victor. Eoc +i da$i lui Iristos% )oc "ă "a da şi Bl "ouă0” . 'âuşor( Părintele dădea sfaturi de con/ie(uire con*u$ală cre tinească. tie pentru ce. Măi% nu le mai citi% că nu-s pentru tine% lasă% să le citească călu#ăriiD O3u Părinte% eu nu mă pot lăsaP. Pe omul ăsta eu a a 7-am tiut @D de ani cât am fost împreună. 'punea: Măi% nu rasism% nu sân#ele albastru trebuie urmărit% ci să naştem copii creştini”.Părintele &rsenie ne spunea i căuta să spună la lume i la tineret. . &cest preot nu e9a$era cu nimic.eu. ca preot.ibiu( M-arn dus ca preot i m-a întrebat: !u de ce nu ai barbă”. i a . că atunci când se căsătoresc e un moment mare. domol4 niciodată nu se $răbea.ut biserica lui 'atan am rămas uimit: iată că satanismul e o realitate. Dometie $ Mân. #l a fost lăudat de Părintele &rsenie.Pr.icea: /oi sunte$i purtători de Iristos că "ă Împărtăşi$i şi-L a"e$i pe Iristos +n "oi% şi "oi +i pune$i lui Iristos $i#ara +n #ură. '-a uitat la mine -era multă lume. îi spunea: Păi da% uite% păcatul ăsta 1-a . 2i mai spunea Părintele: De ce nu )ace$i şi "oi )emeilor aşa% să "ă ru#a$i la Dumnezeu cât sunteti +nsărcinate% să citi$i /isul Maicii Domnului% să citi$i căr$ile bisericeşti? 6poi% dacă nu )ace$i rele% "ă iese şi copilul aşa cum +l dori$i”.at o îndrăcită pentru munca ei cu ispitele timp de o /ia(ă.ivoiu% . despre acele de. că a a e rânduiala.is: 3u-i nimic% o să-$i laşi tu”% i mi-a arătat a a trei de$ete. E-am întrebat pe Părintele. =eilal$i preo$i care slu*esc la . Ba mer#ea +n câmp la sapă şi "edea +naintea ei% la sapă% cum săpa% icoana Maicii Domnului la care s-a +nc8inat. Ioan So#onea( Pe cei ce furau îi descoperea4 pe femeile /opsite le certa4 pe fumători îi oprea de la fumat4 pe preo(ii care fumau îi certa aspru i le . #u am fost în 7?LA în &merica i când am /ă. Ee spunea oamenilor: Dacă "re$i să a"e$i preo$i buni% aduce$i pe lume copii buni% din care să iasă preo$i buni” . de lăsarea poftelor rele. !ot timpul ea "edea icoana aia. un neca.Ierod.at.

s-a mirat mult când a /ă. 5ot tatăl meu po/este te. nea/ând /oie să slu*ească.âmbăta de . dacă nu-7 la i în pace. 'au păcatul mer$e până la a7 I-lea neam.isem /orba lor: Măi% eu sunt călu#ăr şi sunt aşa cum m-a )ăcut mama”. unii chiar mai bătr+ni dec+t mine63 :ntr-o duminică. când la Dră$ănescu slu*ea Părintele 8unescu.Eă#ăraş( :ntr-o .unarul de la piept a scos un $lon( pe care i l-a arătat Părintelui i i-a spus că se oprise acolo. Dumne. care /or fi i mai slabi ca în/ă(ătorii lor4 mai ales în 5ransil/ania ortodo9ia aproape că /a dispare. nu e bine i nu e potri/it.ut. a intrat în biserică Maica >amfira. #ra foarte de tept.Pr. După slu*bă. Mer$ea la Patriar)ie cu prietena lui.că a fost de fa(ă când s-a întors de pe front un tânăr.eu nu for(ea.is către alta tot din sat: 0& /enit i ne/asta pictorului%. mer$ea la biserică. .us( Capitolul 16 Alte mărturii despre darurile &i sfinţenia Părintelui Arsenie 5atăl meu po/este te că într-o duminică diminea(a a pornit. De abia după ce au a*uns. spre mănăstirea 'âmbăta de 'us. 2i după câte/a . fiindcă cei ce ascultă de preo(ii ei. Părintele spunea că dia/olul stă lini tit acolo ca un trântor întru-un stup4 dacă te duci cu bă(ul i .Ierod.$ândări acolo. a/eau tendin(a de a renun(a. #a l-a con/ins să mear$ă la Părintele &rsenie. Cine are minte să ia aminte. − Gra(ilor.le$ările acestea. a sim(it un curent de sus i până în călcâie. care era de fa(ă la slu*bă. asculta(i de 8iserică. 8unica.c8itul =ornet( Preotul care este acum la Dră$ănescu. Capitolul 15 Maica Aamfira 1Sunt 2nsurat şi am co*ii. când to(i preo(ii /or repara bisericile.. dar Părintele îi . /or rămâne bisericile $oale. pe care-7 spo/edise Parintele cu o lună înainte de a pleca i îi spusese să /ină la împărtă it după o lună de la întoarcerea de pe front. +ârseni. . cu bicicletele4 însă drumul este lun$ i $reu din satul său natal.'ălan Silvica . iar mama sa era unul din ucenicii părintelui &rsenie. de Dumne. însă sim(eau un îndemn să se silească încă.iu de cum procedau de obicei i sperau să a*un$ă măcar la predică. cucu/elele /or cânta întrînsele.a"ut stră-străbunicul şi "a trebui plătit de & #enera$ii”. Ioan Sabău% -.is.eu ascultă. Printre discu(iile ce le-au a/ut atunci. .ile i-a /enit mirele -moartea. &tunci.Pr. cum spunea Părintele.ă mântuirea nimănui. i7 pomene ti în de. Părintele i-a răspuns: Dumnezeu nu se lasă +mpuşcat de #loan$e0”(Maica %driana /erb $ .Gherghe Silea. o femeie din acel sat a . Mărturise te că a/ea mantaua toată ciuruită de $loan(e i din bu. dar i pentru mine care au. ultima redută /a fi 'ibiul. Ioan )iungara. împreună cu încă cine/a. a a cum sunt. de ani( Maica >amfira l-a ocrotit foarte mult pe Părintele &rsenie. i a dus-o. iar Părintele &rsenie era în altar -citea pomelnicele i era fără )aine preo(e ti. pentru cele două femei. urcu ul fiind i mai $reu.i a /enit la dânsul o fată cu $ând să-l ispitească. Din satul Eisa. . 45 ani -. /orbea cu o fată din 6oila cu care era cole$ de $rupă la Gacultatea de Gi. i e foarte aproape. dar /a cădea i acesta. Plecaseră i cam târ. Părintele terminase 'fânta Eitur$)ie i le spusese oamenilor că o să mai întâr. Mărioara. a început predica.ie cu predica căci trebuie să mai a*un$ă cine/a de pe drum. Părintele a . 1rânco"eanu( & fost întrebat odată de cine/a dacă este căsătorit i el a răspuns: Da% sunt +nsurat şi am copii% unii c8iar mai bătrâni decât mine0”. Dometie-Mân.ică din 8ucure ti4 erau prieteni i ea era credincioasă. Din momentul acela s-a con/ertit. Când a intrat la Părintele i l-a /ă. i nu e ti bine pre$ătit sau nu e familia bine pre$ătită. dar nelucrând ei la sufletul omului. albinele /in asupra ta4 i bineîn(eles că. iar al(ii /or construi altele noi. =opăcel( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie $ 6ine timpul.ise: !u% )ată% "ăd că +$i cau$i mirele% dar pre#ăteşte-te că e pe drum şi "ine să te ducă”. prietena părintelui . <oadele slăbirii în dreapta credin(ă a teolo$ilor în facultă(i i seminarii /or fi preo(ii.ut pe cine a a teptat Părintele cu predica. părintele Petcu Eucian.

& fost un proces cu u ile înc)ise -Popa Qică a fost pre edintele Con$resului de Oudecată. . mi-a spus cine/a că e o femeie care desc)ide cartea i de fiecare dată când am /rut să mă duc la ea. mai necă*it.. Nici un a/ocat nu /roia.at. pe care 7-au a/ut ca du)o/nic i care i-a îndemnat să se căsătorească. dar acolo nu ploua. Mai trimiteam i noi la mănăstire câte o pâine de secară. a a/ut /reo A opera(ii la stomac.ice: 6m adus şi eu Părinte% să-mi )aci şi mie o ru#ăciune”2 ? moşule% du )ăina acasă şi banii şi adu pomelnicul”. s-a întâmplat câte ce/a de nu m-am putut duce.is: @J8eor#8e a dat% J8eor#8e a luat” i au rămas oamenii a a mira(i. 2i .i i i-a zisD Părinte% am amarul ăsta de )emeie% se mai )ace bine?” i Părintele îi spune: /ezi tu% brazii ăia din "âr)ul muntelui% ăia cad mai repede decât tu)ele astea care se ascund aşa de "ânt% totdeauna "ântul bate-n brazi nu-n tu)e@% n-a durat mult i unc)iul a parali.Ierod.Stre&a Maria( E-am căutat pe Părintele la Dră$ănescu cu o problemă mare. unul din ei aprinse o (i$ară de la celălalt i Părintele când i-a întâlnit le-a . & doua . apoi a murit i mătu a a trăit LD i ce/a de ani4 era numai o mână de femeie. Părintele l-a recunoscut i i-a spus: .ă nu laşi 1iserica pe )emei şi pe #8icituri şi altele de )elul acesta. #ra furtună. Părintele n-a /orbit. .us( Părintele &rsenie în timpul rărboiului era căutat de foarte multă lume. Lasă că o să "ezi tu atunci”. . 2i a . iar Părintele &rsenie . Părintele a/ea i puterea asta de la Dumne. sin$urul.âmbăta de . într-o perioadă. După ce s-au căsătorit Părintele Daniil i-a spus lui Eucian: !e duci şi )aci teolo#ia”. Când $raiul i s-a desc)is i i-a dat drumul era în timpul prefacerii4 când a . Doar un a/ocat din Pite ti.is Părintele: !u când mori o să )ii anun$at”.. Ee spunea să ia mai întâi cei de departe ca să aibă bani de drum i alimente -el nu punea mâna pe bani . B ani a stat pe pat. nu tiu ce s-a întâmplat. După mai mul(i ani s-au căsătorit cu binecu/ântarea părintelui Daniil. Nu accepta patimile astea1 &m a/ut o mătu ă care era foarte bolnă/icioasă.us( & /enit odată un om bătrân.eu. apoi a făcut i masterul. să stăpânească natura. (inându-7 în mână.is Lua$i% mânca$i” a început să se cutremure mănăstirea. foarte ener$ică i foarte puternică i bineîn(eles că îl pomenea mereu pe Părintele &rsenie.” . După aceea s-a preo(it ca preot misionar i s-a dus preot la Dră$ănescu. 2i Părintele mi-a spus: >nde ai "rut să te duci? La o )emeie care ştie şi spune? .i de înscriere la teolo$ie. cum /ine ploaia la munte.âmbăta de . de i slu*ea. a /enit cu pu(ină făină i cu un pomelnic i bani.is Părintele: Ştiu că a"e$i un necaz mare% dar nu trebuie să "ă supăra$i% ştiu că băiatul "ostru este +nc8is. 2i când s-a dus. Ieronim )oldea( #rau la mănăstire doi oameni. îmi spunea o /ecină. La biserică să te duci. . Q)eor$)e i Q)eor$)e.'+rsan Elena . 5ot la 'âmbăta. repede4 toată lumea a început să se mi te pe acolo cu umbrelele. Părintele le-a spus: 0 Pune-$i măi umbrelele% că nu plouă@. Când predica odată. 2i el .is: 3-o )i ăsta anun$ul de care mi-a spus Părintele?” Peste J săptămâni a murit omul.nic i o dată spune: Mă duc până la Părintele că nu mă simt c8iar bine% să mă a*ute pu$in”. &ce ti bani erau pu i într-un /as. cu acela i nume4 pe drum.Eucian. la ru$ămintea mea l-a sus(inut pe fiul nostru. . . fiind foamete i sărăcie.icea numai către cei săraci să ia din /asul acela.ă nu "ă )ie teamă% el nu are "ină nici +n "aloare de 5F de bani% el a )ost mult mai +n urmă ca ceilal$i”. .ice: Dar cine mă "a anun$a”.icând că sunt de ertăciunea de ertăciunii i spurcăciunea pământului. după puterea lui. După /reo JD de ani a /enit la mănăstire ca pa.idurile./oila( =nui om din 'âmbăta de 'us i-a . de toată lumea s-a înfrico at. =nc)iul era un om cât un munte i a mers la Părintele într-o . care l-a *udecat i condamnat pe Ceau escu la moarte. '-a dus i s-a înscris la teolo$ie i a terminat. acolo în pădure..i era ultima . i-a spus părintelui &rsenie: Părinte% dintre noi doi nu ştim care-i mai bun”2 Mă% +ntotdeauna cel care mer#e la biserică este mai bun decât cel care nu mer#e la biserică”. :n 8ra o/. a început să se facă de ploaie.. Cei mai înstări(i aduceau pe lân$ă alimente i bani.Gheorglre Silea% 45 ani . &tunci îi *udeca pentru ani $rei de pu cărie pe cei care erau împotri/a lui Ceau escu i apoi îl *udecă i pe Ceau escu1. #ra o (i$ancă lacomă care lua i de B ori bani din /as.ă te pre#ăteşti de o cale lun#ă”% dar el n-a întrebat ce fel de cale i când a /enit acasă mi-a . 2i-a luat un canon al tăcerii./erban Ioan .

ile. împreună cu so(ul. '-a dus acasă. pentru că î i pierduse cel mai mare spri*in moral. . 'ecea( <e$elui Mi)ai i-a spus că pentru nele$iuirile tatălui său /a pierde coroana. dar Părintele le-a spus: Dar "oi de ce nu zice$i de băie$ii "oştri ce au )ăcut ? =e au a"ut cu )emeile alea bătrâne care s-au dus cu ulcica să ia paştile de la . au ridicat- . să nu fie biserica plină de fă$ără eni.ă ştii că dacă mai trăieşte până la & ani şi nu moare% atunci să ştii că mai trăieşte +n continuare @. Ea fiecare îi spunea câte ce/a i nici nu se uita la oameni -căci picta. i s-a dus la spo/edanie. pe Părintele &rsenie. -F de ani( Odată a /enit o femeie. cum 7-au luat.i sau săptămână să nu fie trenul plin de fă$ără eni. . că e restaurant lân$ă mănăstire. Două bătrâne s-au dus la mănăstire la Pa ti. N-a mai .5răie te până astă. 2i într-ade/ăr. Ba te aşteaptă +n porti$ă.ist. s-au apropiat în a a măsură de Dumne. Părintele i-a luat-o înainte i i-a spus: Măi omule% ia "ino-ncoace. &. & început să plân$ă i îi era frică să se ducă. #ra ca Maria Ma$dalena. !e duci acasă şi ne"asta ta te "a aştepta +n porti$ă9”% Păi e-n pat Părinte9 e +n pat% e bolna"ă”% 6scultă ce-$i spun eu. . Mie mi-a . Giul ei. cum 7-au le$at.Pr. cum 7-au c)inuit. a stat i dintr-o dată a . & a plân$ea biata femeie când am adus-o de la Prislop până la Gă$ăra . Pui boii la car şi o pui +n car. după C luni de .Ea Dră$ănescu /enise cine/a de la 5âr$u Mure i plân$ea. .is: !u% Marie să nu mai )aci "ră*i0 =u "ră*ile tale pe mul$i ai "ră*it.i1 Mi-a spus că erau o dată la Părintele ni te femei din Eisa.)ismaş Eugenia. 6m ne"oie de piatra asta. Gemeia aceea. i-au bătut *oc de ele4 mamele n-au spus nimic. plecând pe munte în concediu cu ni te străini din domeniul uni/ersitar. a pus boii i a pus mâna pe piatră cu toată încrederea. &*un$e la Părintele &rsenie -femeia aceasta începuse să facă cu ciubărul1.'eleaua Ileana.ice: !u% să nu mai )aci cu ciubărul că n-o să rezişti la ce "ezi acolo”.biera Olimpia în mănăstire. /ezi cărarea aceea? Du-te pe ea şi nu te mai opri0”. =apăcel( O femeie din familia noastră a mers la Părintele i nu prea a/ea cura* să se apropie de el să-i spună pentru ce a mers i a stat.ut acolo. &m adus la Părintele pe o doamnă de la 8ra o/. dar a a se ducea încât . De*ani( 2ti(i cum a a*uns piatra aceea mare de la Mănăstirea 'âmbăta! =n om din Calbor s-a dus la Părintele ca să-7 roa$e să facă ni te slu*be pentru so(ia lui care era la pat.is Părintele: Iai tu Leano% 8ai că tu ai năcaz”. !u ai o piatră mare +n curte. Ioan )iungara. $ra/ bolna/ă. Dar când a a*uns.is că nu mai pleacă de acolo. la nimeni. 2i a a a fost. Părintele le-a spus unde să-7 caute i e9act acolo. că în lume a făcut prea multe păcate. aici fiind de călu$ări.@% Dar Părinte% are sute de Mile0”% Măi% de ce nu "rei să +n$ele#i? =rezi +n Dumnezeu? Puterea lui Dumnezeu te a*ută”. Nu a a/ut până atunci 0tan$en(ă% cu Dumne. dar n-o să re. ne-a destăinuit femeia ce a /ă. . De mai multe ori a /rut să se spo/edească.” i a a a fost cură(ită i mântuită. Nu-i scăpa nici un băiat frumos. cum 7-au omorât.is că o să mă duc la mănăstire. a /enit la mănăstire i a . din familie mare. pentru familie. Părintele i-a . iar Părintele i-a . &poi a trimis-o la o mănăstire de maici.iceai că o duce cine/a.Pria 7udovica.ani% Eă#ăraş( O femeie foarte frumoasă din 'ibiu.is să mai stea că încă nu este timpul. dar Părintele i-a . nu s-a mai întors. era biserica plină i spunea: V=utareW ieşi a)ară% du-te mai )ă copii% sau du-te mai +mbracă copii% sau du-te mai botează% pentru că o să a*un#i rău de tot @.is: Lasă-l pe bărbatul tău că e securist şi te omoară2 taică-său a )ost be$i"% bunul său a )ost be$i"% ce "rei să ştii mai mult% du-te şi lasă-l repede% că ăla te omoară @.Paraschiva %nghel. Nu era . au pus capul în pământ i au plâns. Părintele &rsenie era un sfânt.is nici una nimic. de încărcătura păcatelor. Iai că sunt aici )emei )oarte păcătoase şi mint% dar le-am spus eu ade"ărul” i s-a dus acolo i i-a spus: Părinte uite% am băiatul ăla bolna" de9” iar Părintele i-a răspuns: . 2apte erpi au ie it din ea. .)ânta Mănăstire?”.eu. din clipa aceea. după îndrumarea Părintelui. & fost omorât acolo în munte. iar Părintele îi spunea: De ce ai "enit? Bu $i-am spus să mai stai.eu încât. Numai în Părintele î i $ăsea lini te. numită Olimpia. i a/eau J băie(i care au făcut lucruri murdare.. i s-a dus. iar Părintele îi . au $ăsit rămă i(e din cel decedat. Odată însă.”% Dar cine o pune +n car?@% !u cu ne"asta% unul de un cap% celălalt de altul. Maria. i ei fiind be(i pe acolo.istat. &m fost soră la Mănăstirea 8istri(a. ea n-a mai re.

ut unde/a. iar părintele era de multe ori obosit deoarece muncea foarte mult i fi. a mers 7a un târ$ din 5ălmaciu să cumpere purcei. care peste mul(ime.at că au fost trimise de Părintele &rsenie pentru a fi lân$ă mama. lucid. spunând că sunt din 8ucure ti. i-a .Sora %urica !inca.ul i n-a/eau cum a*un$e la Părintele &rsenie. =na din fete este măicu(ă la 5ismana. dar acolo era pu)oi de lume.is: Bi% ai +n$eles? 6cum du-te la autobuz”. 2i bătrâna po/este te că a luat o plasă cu mere i altele. Părintele &rsenie tia $ândurile oamenilor. care era $reu de $ăsit.7a&ăr -udol#$ -udi% >cea de . dar în aceste .itei lor. . După cam un an. deodată. După e9ternarea din spital.”. căci era multă lume pentru binecu/ântare. diminea(a la ora A. a /enit multă lume la mănăstire deoarece a fost foarte îndră$it. un bătrân mai amărât i i-a spus: >ite% ia astea pentru su)letul lui Mladin. =n anume Q)eor$)e. căci ea nu $ândea a a de clar i de lucid: Dacă "rei să )ii mona8 trebuie să duci şi păcatele tale şi ale neamului% ale neputincioşilor% este o cruce #rea% etc. la care ele m-au întrebat dacă pot să rămână câte/a . după care le-am poftit în casă i le-am întrebat de scopul /i. într-o diminea(ă. am mers i eu să-mi dea binecu/ântare căci urma să plece definiti/ de aici. După ce a spo/edit-o. '-au dus la biserica Dră$ănescu. i-a lăsat-o i nici nu 7-a mai /ă. etc.s-au oprit în satul lui Q)eor$)e. Ee-am pus mai multe întrebări pentru a putea să le cunosc mai bine. înnoptându-se. 'tătea cu capul în *os $ândindu-se cum să întrebe. 'tăteau i se $ândeau ce ar putea face căci peste o *umătate de oră pleca autobu.Pr. după c)inuri mari. :n acela i timp. &cel $ând i-a mai /enit încă o dată i atunci a ridicat capul i s-a uitat de departe la părintele &rsenie. ca să dea de pomană. în dreptul por(ii mari. le-am întrebat cine le-a trimis i de unde a/eau adresa mea. . Noaptea. de la 'c)itul Cornet po/esteau că erau ne)otârâte dacă să intre sau nu în mona)ism. era (esută din lână. 'urprinsă. Despre mine a spus: Pe tine nu te trimit la mănăstire% tu să stai să rabzi anii "ie$ii% aici% +n mănăstirea . femeia s-a dus la Părintele &rsenie. )i*rian "egrean( 'punea Părintele &rsenie: =reştinul ade"ărat este de tot timpul% +n )iecare clipă trebuie să-l +ntruc8ipezi +n propria ta persoană pe Aisus Iristos @. Ea intrarea spre stăre(ie. au sc)imbat purceii.âmbăta( Ea câ(i/a ani după ce 7-am cunoscut pe Părintele. care locuia în apropierea mănăstirii 8rânco/eanu. care i-a .ile pentru a-mi /eni în a*utor la în$ri*irea mamei. 'im(ea că nu-i $ândul ei.is lui Q)eor$)e: =e )ăcuşi mă astă noapte% sc8imbaşi . Da. :n 7?@L.âmbăta”% care e mănăstire de călu$ări. când. :n acea perioadă la mănăstire era sfântul Părinte &rsenie care era asaltat de mult popor ce /enea din toate păr(ile (ării4 alături de el erau adesea doi oameni de încredere ce făceau ordine. Q)eor$)e cu so(ia lui i la cererea ei. au pus-o în car i au dus-o la 'âmbăta. mama mea a parali. Părintele &rsenie era la Dră$ănescu. una din ele se $ândea cum să-i pună întrebarea: Părinte% ce să )ac% să mă căsătoresc sau să intru +n mona8ism?”. alături de Părintele 'erafim Popescu i Părintele &rsenie. 2tia că nu e $ândul ei4 era peste puterea ei de a $ândi atunci.ic sco(ând pietre din râu . . dându-mi seama de /aloarea lui.. Simion !odoran( Prin anii 7?@L mă aflam la mănăstirea de la 'âmbăta de 'us i munceam în cadrul mănăstirii la bucătărie i în alte locuri. #u eram mai retrasă i nu îndră. 7a Dră$ănescu.at rămânând imobili. Pro#. Părintele a scos de sub scaun o traistă i i-a spus: Aa-$i traista0” Două maici -surori. &bia după anun(area mor(ii tatălui meu am reali.mănăstirea atunci se reconstruia.Pr. &tunci ne-a spus să ne ţinem de 3iserică &i să învăţăm cele patru Evang)elii2 să nu uităm pe Bla. Diminea(a i-au continuat drumul spre mănăstire. au sunat la poarta casei noastre două fete.ile am fost anun(ată de la <âmnicu 6âlcea că tatăl meu a murit. au fost întâmpina(i de părintele &rsenie.ut pe acolo. considerând că purceii mănăstirii sunt mai frumo i. . Când acesta a murit. :n târ$ s-a întâlnit cu doi călu$ări cu care se cuno tea i care 7-au ru$at pe Q)eor$)e să le ducă i purceii lor. controlat de 'ecuritate.ării” de la poartă2 să ne sc)imbăm /ia(a i să de/enim mai buni4 toate acestea ni le-a lăsat ca pe un testament. &m fost ne/oită să mă interne.ată la pat. După ce au cumpărat.). pe Părintele. dar.” Omul i-a . cu ea în spital. îi citea ca pe o carte. #a nu inten(iona să-i dea i plasa. &m acceptat să rămănă câte/a .o. eu putând astfel să particip la înmormântarea tatălui meu.us( Po/estea o bătrânică că atunci când a murit mitropolitul Mladin -era bolna/. Getele sau esc)i/at i nu au răspuns. cealaltă locuie te în 5urda. dacă omul nu i-a dat-o. După înmormântare a /ă.is Mul$am” i a plecat cu tot cu plasă. mai la mar$ine.Mănăstire .ile. a sim(it un $ând clar. :naltul Mladin spunea predici foarte frumoase despre Maica Domnului i /enea multă lume să asculte. au pornit la drum.neam să-7 aborde.

.eu. împreună cu o femeie care urma să nască i pe care o $ă. . . 7..eu. '-a scris c)iar o carte la 8ucure ti care este intitulată “Mariana Dodi%. Dar a a de mari /or fi ispitele în /remea aceea că până i ale ii lui Dumne.âmbăta de .eu /or cădea în păcat.2i cum a făcut Dumne. Deci primim di/inul stăpânirii. &m au.eu decât cei ce au cre. De câte ori mer$eam la Dră$ănescu. Dumne. .ile4 #l n-are timp.3u este stăpânire )ără numai de la Dumnezeu” -<om. că nu ne mai poate suporta. @?S . Nu tiu la ce timpuri să ne a teptăm.6or /eni neca. care pre$ătea plicule(e cu mir i le împăr(ea la credincio i.6a lua (ara foc din Prislop Pe /orba de RfoculR Du)ului 'fânt: Ec.D-na M. De aceea strădui(i-/ă să crede(i cu ade/ărat. .Din toate timpurile se tie că.i slu*itorii ei. . După toate astea. Dar nu tim când /a fi acesta.purceii?”. de oamenii lui Dumne. blocul a e9plodat. pentru B .Nu /a putea a/ea omul pace pe pământ de nu /a a/ea pace cu Dumne.eu nu măsoară timpul în ani. dar Dumne. . întâlneam o credincioasă. a . dar cei care au fost în prea*ma Părintelui când a murit a a spun.. dar refu.it că ar fi lăsat la maicile de la 'inaia un buc)et de lumânări. )i*rian "egrean( 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie . lJ. Dumne.ii scăpând astfel cu /ia(ă în timp ce restul locatarilor au murit. -Pr.icea: Bu "ă a*ut şi când n-oi mai )i”. Ioan )iungara. 'ă fi(i deci pre$ăti(i să pune(i capul pe butuc dacă credin(a o /a cere. 77.ut credin(a lor. .ibiu( Părintele &rsenie .eu are un plan. în &pocalipsă. 45 ani .uri mai mari decât Mun(ii Gă$ăra ului . . "nstala(iile fiind foarte /ec)i.%na -i.. Q)eor$)e a suferit o cădere psi)ică petrecându.eu -"" Corinteni A.<u$ăciunile i *ertfa 'fin(ilor 8rânco/eni m-a adus pe mine pentru (ara aceasta a noastră.i restul anilor mai mult pe la mănăstirea Grăsinei.us( 'punea că în /remurile din urmă călu$ării /or fi ca mirenii i mirenii ca dracii. când /a /eni /remea sfâr itului.Pr. ci să se întoarcă să fie /iu.is: Bu mai puteam să trăiesc% dar nu mai "reau să trăiesc pentr-u că 6pocalipsa e )oarte aproape% c8iar trăim +n timpul 6pocalipsei”. # /orba de cei despre care profetul Daniel spunea: =el ce "a +ntoarce pe cine"a din necredin$ă la credin$ă% se "a mântui pe sine şi "a acoperi mul$ime de păcate şi "a străluci ca stelele cerului”. nu trebuie să i se supună.eu.eu care /or cădea în păcat. care nu se supune lui Dumne.ivoiu.eu poate să mai (ină lumea mii de ani.eu cu profetul "ona din pântece i nu i-a pedepsit pe oameni pentru că a /ă. JD.=nei stăpâniri de stat -sau ef. 7B. Dacă trăim mai mult poate-7 prindem. .ăm păcatul ei. B4 Euca J7.ia cutremurului din 7?II. atunci când puternicii /remii ridicau mâna asupra slu*itorilor lui Dumne.eu nu /rea moartea păcătosului. nu /reau să fiu un pesimist. Ea această femeie Părintele îi spunea mereu că ea are să scape din toate”. că Dumne. c)iar dacă nu /or face ceea ce au făcut cei dintâi. De aceea se spune că cei ce /or crede în /remea din urmă /or fi mult mai mari înaintea lui Dumne. foarte /ec)i..Gheorghe Silea. .eu1 -" 5esaloniceni A. nici 'fânta 8iserică . & adar în numele lui +ristos /ă ru$ăm ca i cum Dumne.6. . Eocuind la un bloc cu nouă eta*e. . a a i noi dacă ne căim.'ă bă$ăm de seamă ca nu cum/a cre tinismul să se ia de la noi. aruncându-le pe amândouă în mi*locul stră. Mariana Dodi din 8ucure ti. dar noi prin faptele noastre îl for(ăm pe Dumne. =opăcel( Părintele &rsenie spune că. a a cum se obi nuie te în asemenea situa(ii. .duia.eu /-ar ru$a prin noi: împăca(i-/ă cu Dumne.=n$urii /or mai mult decât &rdealul. în timpul cutremurului au intrat sub tocul u ii. Când a murit -7?L?..ut în /remea de început.( Capitolul 18 'fâr&itul lumii depinde de purtarea lumii Părintele &rsenie spunea că s)ârşitul lumii depinde de purtarea lumii% nu de Dumne. AA4 "saia 7B?. Pe simplul moti/ că noi. &cest lucru s-a ade/erit i cu oca. n-a mai dăinuit puterea lor.eu să ne $ate odată.ile i B nop(i. când se spune că "or cădea stelele cerului pe pământ” e /orba de oamenii credincio i.

Mântuirea noastră nu e numai un dar de la Dumne.Mântuirea nu se câ ti$ă cu o faptă ră.i eu personal . cu o lună înainte de a-7 c)ema Dumne. acum nu mai are pe nimeni! . ci i o faptă a libertă(ii noastre.eu-5atăl.is: Părinte% ai )ost mare +n "ia$ă% mare te-a lăsat şi moartea aceasta”.ă destinul.ice că nu le mai trebuie Dumne.eu. Pro#. .cre tinii. a a 'fânta Eitur$)ie. însă Dumne. Ea înmormântare am a/ut impresia puternică că /ăd moa tele unui sfânt i mi-am . că pentru dăinuirea lumii e darul acesta pe pământ. Părintele &rsenie îl /ede pe &ndrei i bătându-7 pe umăr îi spune că este “ultimul calendar%.ii. cu măriri. iar din popor i-au murit ID. sub c)ip smerit.eu-Giul. .estra(ii lui Dumne. :n JL noiembrie 7?L? am primit un telefon care m-a întristat mult de tot.. pentru că mă le$asem suflete te de Părinte.. care /a tirăni sub ascultarea sa tot pământul. numai fiindcă a îndră. .Neamurile au un destin ascuns în Dumne. 7D. @. dacă autoritatea superioară a 8isericii declară pe cine/a sfânt. Cel rău /rea să ocupe scaunul lui Dumne. marea taină. în. De multe ori.Când fărădele$ile /or încle ta mintea i inima oamenilor i-i /or sălbătici a a de tare. 2tiind $ândul meu mi-a răspuns: 3u% eu am să plec pentru totdeauna”.eu . L-?. :n JI octombrie 7?L?.i doar el $re ise. J. peste tot pământul. Simion !odoran( .7I. ci presupune o fa(ă socială4 nimeni nu se mântuie te sin$ur4 de mântuirea sa se mai lea$ă o mul(ime de oameni.nit să numere poporul -"" <e$i J@.eu-5atăl să sfâr ească lumea.e/reu de neam.lea(ă. cu răspunderi. Când i-7 trădea. anul 7?L?.nu al lui Dumne.estrat deodată cu darul stăpânirii i cu darul proorociei. Crede(i dumnea/oastră că dacă Părintele a a/ut opo. să se $ătească de pedeapsă. Când î i urmea.DDD de oameni . pentru mântuirea fiecărui suflet în parte. atunci /ine sfâr itul. dar noi . la Dră$ănescu.eu. încât /a fi sălbăticirea i nebunia urii -Ec. 77. B.trebuie să fim martorii care să determinăm luarea acestei deci. #a este cea care opre te să nu se arate &nti)rist sau omul nele$iuirii -"" 5esaloniceni J. înaintestătătorii i de(inătorii puterii au să dea seama.. mântuie te lumea sau o fere te de ur$iile lui &nti)rist. mă aflam cu fratele &ndrei -fiul protopopului Qalea din 'ibiu. . în realitate.an(i în timpul /ie(ii. decât în /remea în$ăduită lui de Dumne. căci am aflat că Părintele a plecat din lumea aceasta.ilele lor. <e$ele Da/id. a căpătat o stra nică pedeapsă.ă. ceea ce se scrie despre Părintele &rsenie este cu tendin(ă. căci 'fântul Pa/el /orbe te despre taina aceasta în c)ip ascuns. .eu. C. "ată de ce. #u am $ândit că e ultima dată în luna aceea.Pr. nu aducem roadele acestui cre tinism: oameni după c)ipul lui "isus. B. ascunsă iară i sub c)ip smerit. toată lumea ar trebui să /ie la 'fânta Eitur$)ie. urma sfâr itul Părintelui &rsenie: JL W" 7?L?.D$na M.Cei /ec)i tiau pricina pentru care nu se arăta &nti)rist în . de mult ar fi trebuit Dumne. Căci 0acela% /a primi să fie împărat peste strălucirea tuturor împără(iilor pământului -Mt. Dar mi-a spus: Mă duc% dar de acolo de unde mă "oi duce% am să "ă a*ut mult mai mult decât am )ăcut până aici”.Precum 5aina Pocăin(ei e un dar al cerului. i apoi :nsu i ne-a în/ă(at. Ceea ce doresc să /ă spun este că. .'fânta Eitur$)ie mai (ine lumea. c)iar de /enirea sabiei după dreptate. # 'fânta Eitur$)ie sau Oertfa cea de-a pururi. . mi*locind milosti/irea de la #l. cu puteri i cu tot felul de )aruri. dar n-o nume te -"" 5esaloniceni.eu la cele /e nice. Darul proorociei i s-a luat o /reme.. mereu 'e aduce pe 'ine Oertfă 'fântă înaintea lui Dumne.eu. Capitolul 1: Moartea Părintelui 1/tiu unde mă duc. Cel ce este iubirea de oameni i de toată firea.Pentru o alunecare a omului de la nume la număr2 au să dea seama to(i în. mi-a spus la despăr(ire: Bste ultima dată când ne "edem”. despre care a $răit Domnul prin Daniil -Daniil 7J. .ă sfâr itul lumii dar.( :n 7?L? m-am $ândit să mai cercete. − #l e 0acela% care /a /eni în numele său .eu i 8iserică i preo(i. numai atunci el intră oficial în sfin(enia poporului. au apărarea lui Dumne. Căci pentru mul(imea farădele$ilor.eu. %. Noi ne $ândeam că urmea.eu. pe Părintele. . :mi părea rău. încât /or . Deci. cei cu daruri. am mai #ost acolo63 :n postul Pa tilor. nu poporul -"" <e$i J@.

#ra necă*it omul i i-a spus părintelui Eucian. Până atunci se tia că Părintele /a fi înmormântat aici. numai cu ob tea mănăstirii Prislop i n-a primit binecu/ântare. care nu e9ista să pomenească de Părintele &rsenie i să nu-i dea lacrimile. pe care scria cu ne$ru #no).ut că a/ea un$)iile la mână. a dat ar/ună o sumă mare i mai trebuia să dea i nu mai a/ea de unde să strân$ă.ă"ăstreni( Părintele s-a i ru$at să moară mucenic i Dumne. #u nu . Odată.is: Pe mine aici mă "e$i +n#ropa @.is: 3ici un ceas din 1.)inte !are% .tia că /a /eni multă lume în pelerina*. a acceptat acest lucru.ia să-7 atin$..eu.ut.Paraschiva %nghel. era iarnă i pe mormântul dânsului erau flori. &u intrat în alertă că nu tiau ce-i acolo. 'tând pe mar$ine acolo am au.FX. ” i-a .ător.Gheorghe Silea.is Părintelui &rsenie: 3u #răbim?”% i Părintele a . mi-a spus Părintele Nicodim -care a a*uns ucenicul Părintelui &rsenie printr-o minune.âmbăta de . Când a murit Părintele &rsenie a fost pentru prima dată în /ia(ă când am a/ut oca.ă mă +nmormânteze la Prislop% că e mănăstire săracă @. domnul 6âlcea. care este acum la Dră$ănescu. . dar cunosc doi băie(i care au /ă. & murit *oi i 7-au înmormântat luni i era ca /iu atunci. :n timpul slu*bei de înmormântare noi ne-am dus pentru pu(ină /reme ca să mâncăm. .-. Când am a*uns înapoi lumea era ie ită afară i cânta . am /ă. ca o cea(ă. & a s-a întâmplat. Cei care au /ă. când i-am sărutat mâna. =nul din cei care au fost la înmormântare. iar acesta i-a spus: . Când a scris pe cruce anul mor(ii 1.Dobrin Ioan% <& ani% ./erban %le0e% &G de ani% Lisa( Ea Prislop am fost i eu.eu i-a împlinit dorin(a. după cum i-a spus Părintele. iar părintele 6eniamin. "e ind. '-a ru$at la Părintele &rsenie i după /reo două săptămâni /ine la mănăstire i-i mul(ume te părintelui că 7-a îndrumat să se roa$e la un a a sfânt care 7-a a*utat. la 'âmbăta. & fost i părintele Dometie.ut au spus că a fost du)ul lui #no) în Părintele &rsenie.us( &m fost i la înmormântare. care a fost stare(.eu să-i fie în$ăduit să fie înmormântat la Prislop i când a primit în$ăduin(ă de la Dumne. fiind descoperit la fa(ă. #l răspunde: 3u "reau să mai "ăd deşertăciunile acestei lumi” i a murit ca simplu mona).is să ia @ pociumpi -(ăru i. Ee-a spus la măicu(e: 0 =ât am )ost +n "ia$ă% nu "-am putut a*uta% dar o să "ă a*ut după moarte @. a spus că atunci când săpau $roapa Părintelui. De*ani( Cu un an sau doi înainte de a muri. Cred că acolo /roia să de. #ra numai meseria ul. care i-a . #u îl pomenesc pe Părintele &rsenie la mor(i când fac pomelnic cu mor(ii i când înc)ei ru$ăciunile mă ro$ ca la un sfânt. . #ra acolo i Părintele 'ebastian.ă te ro#i la Părintele 6rsenie că te "a a*uta”. &sta este una din minunile Părintelui &rsenie. Când să iasă din biserică Părintele ar fi desc)is oc)ii./ăluie celelalte taine. Părintele i-a spus: 6cum e prea târziu. N-a putut să slu*ească.is că acolo să fie înmormântat. am a*uns la mănăstire la Prislop i nu a/ea cine să acopere cu indrilă acoperi ul por(ii. #u nu am /ă. Când s-a )otărât. cum mă a teptam. După moartea Părintelui mi-a spus Părintele Eucian că un om a/ea ni te neca. că ar fi spus Părintele lui Ceau escu: După o lună de zile după ce mor eu% mori şi tu @. dar nu de la început. :mpre*urul sicriului se sim(ea mireasmă de mir. Părintele 'ebastian era ne/ă. 45 ani% . Părintele s-a ru$at la Dumne. De i el a fost .. & /rut să slu*ească 'fânta Eitur$)ie într-un $rup restrâns.ic că nu a fost torturat. După câte $ândesc eu.i dă seama cum a făcut rost de bani să plătească. pentru că nici nu.: 1ate unul aici% unul acolo% unul acolo şi unul acolo @% iar după ce i-a bătut a .uri mari: a cumpărat o casă. a a/ut o defec(iune la oc)i i a rămas fără /edere. i-au le$at o năframă nea$ră i au plecat cu el mai departe. to(i stăteau pe loc. Ori de câte ori îl pomenea îi dădeau lacrimile. cu litere tot din nori formate. atunci a .ut treaba asta.Părintele &rsenie a /rut să fie înmormântat la Mănăstirea 'âmbăta.)inte )ără de moarte9 @% dar nu mai înainta. care a făcut i crucea Părintelui &rsenie. Ea înmormântare. că a mers la Prislop cu Părintele &rsenie. . Obra*ii îi erau ro ii./ăluie. Nu au fost la înmormântare atât de mul(i. '-a întâmplat în anul JDD7. iar Părintele &rsenie 7-a întrebat la /remea respecti/ă: Mă omule% "rei să-$i dau "ederea şi să te )ac preot? @. Constantin Ourco/an din <ecea. a apărut pe cer un nor alb. dar un$)iile le a/ea. . & trecut la cele /e nice neîmpăcat pentru că a plecat cu multe taine pe care nu a a/ut cui să i le de.)inte Dumnezeule% .it pe unii.

A metri.idit-o cu cărămidă.it: cu toate că era amia.ă i s-a nimicit norul i crucea s-a dus către mia. când a dat să plece. 'o(ia lui nu tia ce să scrie pe crucea de marmură de la mormânt i a întrebat un preot. i brusc.ut i eu la mănăstirea 'âmbăta în 7??D. &m /ă.i. căci cel adormit nu e acolo ci la +ristos pe care 7-a iubit. pe cer. După aceea a fost dus în biserică.Ierod. Dar am /ă. când s-a întors sicriul cu 7LD de $rade. mer$ la c)ilie. =n $las ce a*un$ea până la noi cu o ireală putere. Când am au.ut eu asta. Dar atunci nu am tiut de ce /orbe te el a a. i un bărbat foarte înalt. eram to(i afară. .ut bărbatul acela.is că dacă mă duc la Părintele mă duc când nu e lume. Nu /ă pot spune ce /oce a/ea femeia asta. am tras cu urec)ea i am au. & a ar trebui scris pe crucile celor ce cred în +ristos. #9istă o asemănare mare între /ia(a acestui sfânt i /ia(a Părintelui &rsenie. 2i când a /enit crucea a /enit i un nor mare. & murit pe JL noiembrie. Cât a durat drumul cu trenul mi-a tot /enit să plân$.i. i-a îndreptat mâna spre inimă i deodată a făcut a a. &stfel am urcat împreună spre un i. plini de /ia(ă. "-am urmărit prin curtea mănăstirii doar-doar /oi afla ce-o fi /ă. n-am arătat nimănui.i3.mucenic în fiecare . după moartea lui. cu /oce înceată. a cărui mucenicie tocmai o pictase Pprofe(ieS pe absida altarului din biserica Dră$ănescu1 Pe pictură este scrisă /ina pentru care a fost omorât 'fântul 2tefan cel Nou: Şte)an mi-a )ăcut temni$a mănăstire”. ce/a ce m-a uluit. dar am au. i a apărut o cruce albă de pe clopotni(ă până la el -în /ă. i crucea a pornit. #u po/esteam cu fata asta.i.use sus. pe după mănăstire. 2i s-a dus norul să pră/ălească crucea albă i nu a pră/ălit-o i a /enit alt nor cu altă /ite. încă din pântece a fost ales. înaltă. #u am spus că da. a a/ut cruce $rea. înspăimânta(i. omul /ă. când au scos sicriul din biserică. o cruce de stele! O minune le$ată de Părintele &rsenie. #u am făcut $roapa Părintelui la Prislop.ut că a/ea de$etele mâinilor sub dulamă.du). plânsă. Cred că Părintele &rsenie a lucrat cu un du) de la un 'fânt. am .is să nu arăt./ora .Maica %driana. am /ă.is: 1ine”% i-a luat apă de la i. unde /enisem cu o fată foarte credincioasă. Ca i acesta. Nu tiu de ce. -Pr. ca i Cu/iosul Mucenic 2tefan cel Nou. bolna/ă $ra/ de sclero. &sta a fost după 7?ID.ă. în spatele meu era o femeie îmbrobodită. dar cu oc)ii alba tri. Când m-am dus la Prislop i-am mai spus de-o arătare i .ă.at. pentru a pleca spre cimitir. :n acest timp. @. în poiană apare o bătrână a cărei înfă(i are era imposibil să nu-(i atra$ă aten(ia./or i. amândoi (ărani din păr(ile Gă$ăra ului. dar dacă el a . #ram foarte aproape de sicriu -D. )i*rian "egrean( 3in minte că-n . a apărut semnul unei cruci în formă de 0W%. Nu putea mer$e decât cel mult A-7D pa i4 o duceam cu un cărucior pentru in/ali.ut foarte clar cum Părintele &rsenie a desc)is oc)ii1 "-am /ă. un $las ce /enea parcă să ne certe din lumea cealaltă. Petru Panvulescu( Ea înmormântarea Părintelui. de un ar$int auriu ce strălucea ca soarele. am în(eles că nu a fost o nălucire. Ieronim )oldea( =n preot care a fost ucenic al Părintelui &rsenie a adormit în Domnul.Ioan 'ica% &< de ani2 /oi"odeni( Ea înmormântare nu m-am dus că era tare fri$.it în predica părintelui 8unescu -la înmormântare. &cesta i-a . & spus a a: 6i trăit ca un cu"ios şi ai murit ca un martir”. i când mer$eam cu to(i spre $roapă.i *e cel viu *rintre cei mor. 2i cum stăteam amândoi lân$ă i. am /ă. #u am .iua în care am aflat că Părintele &rsenie /a fi înmormântat la Prislop. . în mare oaptă: Muoaaaa)))1N.it că i al(ii au /ă. 8ătrâna a . Mie nu-mi place unde e lume multă. Părea de /reo sută de ani. cu oc)ii mari. . am /ă. 'crie Părintele &rsenie în Cărarea :mpără(iei: Iristos "ine oriunde este c8emat şi-l c8eamă iubirea. De i se afla cam la o sută de pa i. M-am mirat i m-am întrebat de ce au făcut a a.ut acest lucru.c8itul =ornet( Părintele &rsenie a .is să scrie: 1De ce căuta.ut clar oc)ii alba tri. Când s-a făcut slu*ba de înmormântare din 8iserică. 2i a a a scris. Nu pot uita. Părintele mai . din c)ilia lui. . s-a întors către noi i ne-a întrebat: 3u "re$i un măr? @. un $las aproape mustrător i totu i nu.Pr..ice Mă% de ce ară$i% te ro# să nu mai ară$i% că lucrurile cereşti nu se arată”. #u sunt mai mofturos. pe măsura )arului. bătrâna a ridicat oc)ii spre mine i m-a întrebat: =8iar "rei să mer#i la c8ilie9 ?”. Noi am .is odată către mine: Mă% tu ai "ăzut o cruce9 şi nu trebuia să o ară$i la lume”. >ic: 3o% mâine aş "rea să urc până la c8ilia Părintelui 6rsenie% sub poalele Eă#ăraşului9 @. eram în casa unei cre tine i am plecat direct la îrunormântare. cam la J Kilometri mai sus de mănăstire. bărbatul a rămas ca parali./orul acela. $ârbo/ită. 5ot la înmormântare.icea i lucrul acesta: Bu după ce mor "ă a*ut mai mult ca până trăiesc” şi mai spunea a a: Bu ştiu unde mă duc% eu am mai )ost acolo0 @.ă în plăci de 7I ani.ut-o.

în 7?L?. Când a a*uns la cărucior . celălalt pentru fată i atunci m-am uitat la piciorul ei. pe poteca aceea /eneau spre noi ni te turi ti care . =opăcel( 'c)imbarea mea s-a petrecut cu /ite. lumea /orbea că Maica 'tare(ă de la Prislop se consulta odată cu Părintele despre $reută(ile materiale pe care le a/ea. 'i$ur că da. 'ă a teptăm să-7 scoată Dumne. s-a uitat spre cer i a de/enit foarte serioasă: Doamne% n-aş "rea să mer# decât ca să nu-i mai supăr pe al$ii0” i a mers cei doi Kilometri pe *os. i 'f. &m mai . &tunci era o ploaie lini tită care mi-a inspirat cu/intele: Aubi$i credincioşi% da$i umbrelele la o parte% căci aceasta nu este o . a a cum s-a imprimat i pe foto$rafie.iceau la rându-le. mă plimbam ca un fotomodel printre oameni. Găcuse a a o febră musculară că sâmbătă n-a mai coborât de la c)ilie. Când am a*uns *os. cu toate că nu trecuseră nici două minute de la plecarea ei. unul pentru mine. Părintele i-a răspuns că /a /eni /remea când toată /alea aceasta /a fi plină de lume i atunci /a scăpa de neca. numărul @A sau c)iar @C. 2i se /a arăta multora.ut o lacrimă pe fa(a Părintelui.ăbo/it pu(in i când a fost să plecăm. &m câ ti$at infinit mai mult: a*utorul i mân$âierea Părintelui. #ra peste puterile mele să mai plec. după JD de ani de la înmormântare. am un loc aparte pentru el în sufletul meu4 nu putem să nu /orbim despre el.i. 'pun unii că nu se mai desface mormântul căci a a spune cartea V .Pr.6lbac( Ea înmormântarea părintelui &rsenic 8oca. &tunci ea s-a oprit. "oan lacob i să-7 descopere pentru a-7 $ăsi a a cum 7-au $ăsit. nici o bătrână. =.E.Credeau că am înnebunit. un dor sfă ietor să rămân acolo. Prietenii care mă a teptau la ma ină nu au în(eles nimic. Prislop( Pentru mine Părintele &rsenie este un "oan 8ote.ut nimic. =n picior nefiresc de mare pentru o femeie.Maica Maria $ Măn. fata . "oan "acob a lăsat scris să se roa$e pentru el că se /a duce în iad deoarece n-a făcut fapte /rednice de mântuire. Alie . cu pantofi decupa(i i talpă de plută. & a cum a descoperit Dumne. :nsă din acea .$ropat la I ani de la înmormântare. Ea înmormântarea Părintelui.( Părintele /a fi /e nic în amintirea fă$ără enilor1 2i eu. :ntr-o secundă am lăsat în urmă tot: o carieră strălucită. că n-au /ă. fără /oia noastră.i i până astă. ne-am înc)inat la moa tele lui.eu ar)imandritului $rec să /ină la 'f.D$na Pro#.i. lu9ul i toate de ertăciunile /ârstei.). spunea: 6ici% astăzi% suntem cei c8ema$i de Părintele 6rsenie 1oca2 to$i aceştia ne "om +ntâlni cu Părintele +n rai”. părintele 8unescu -preotul paro) din Dră$ănescu. Deodată. 8ătrâna s-a îndepărtat i fata îmi .ice: Mai +ncerc doar să cobor până +n drum% c-am "ăzut că m-ai tras cam #reu pe panta asta @. "ar eu puteam să *ur că erau aceia i oc)i mari. &m aler$at după batrână dar.eu din mormânt. & a i cu Părintele &rsenie.ătorul al românilor. a/eam un dor cumplit de mântuire. dar am au. ce/a s-a năruit în mine. . la care n-a mai lăsat Dumne. să nu mă mai despart de Părintele.ă "ezi că a )ost Părintele0 @. #a i-a bă$at mâna în strai(ă i a scos două mere mari. Mi-a părut rău că nu a fost de. ca preot. Ioan )iungara. :mbrăcată sub(ire. .eu să calce oameni păcăto i peste el. dar când am re/enit în curtea bisericii.ice: Măi% parcă intrau oc8ii ei prin mine% sim$eam că trece pri"irea ei prin mine% că-mi intră +n carne% +n corp9 @. despre ce a fost i a făcut Părintele.urile materiale. Ea scurt timp Părintele a murit4 de atunci i până acum este o afluen(ă mare de oameni în pelerina* la mormântul Părintelui &rsenic 8oca.spus: Da”. spune: Măi% nu ştiu% parcă simt aşa% o putere +n picioare9”% iar eu am îndemnat-o în $lumă: Măcar dacă ai mer#e până la mănăstire% să nu mă tot obosesc să +mpin# de cărucior prin #ro8otişul ăsta”. .it că preo(ii care 7-au dus la mormânt pe Părintele &rsenie. lacrimă care s-a imprimat pe fa(a Părintelui i nu s-a mai ters niciodată. Nu am fost la înmormântare. Dar.ă-mi lăsa$i trupul +n mormânt. 'au 'f. (a mormântul Părintelui însă. pe amândoi ne-a străful$erat un $ând: . că trec printr-o cri. Mai mult.Părintele Dumitru% Mânăstirea . n-am mai $ăsit-o nicăieri.ice: Iai% că +ncerc să mer# până la cărucior @. fata aceea mer$e pe picioarele ei. $albene. &m început să plân$ fără contenire i prin fa(a oc)ilor îmi treceau toate păcatele pe care le să/âr isem. alba tri i ume.ă de delir mistic. smerenia călu$ărească a a trebuie să fie.ă nu-l deran*a$i până la 6 Doua /enire CW.a i tăria unui ful$er.usem atunci la Dră$ănescu. &rsenie de la Prislop /a /eni cine/a care /a spune că neapărat trebuie să7 descoperim pentru că i s-a arătat. "oan cel Nou de la Neam(. tot a a i la 'f. Nu tiu cât timp am stat la mormânt. au /ă. la drum. .. pe care-i /ă. . o casă superbă în cartierul Primă/erii din 8ucure ti.

sim(ea ne/oie ca poporul să se apropie de el. 5ot ce e rău în lumea asta: ne tiin(ă.eu.eu. 8n . unde este remarcat de profesori ca un student de elită. neputin(ă. cu/ântul autori. nici nu râdea. dintr-o familie de țărani simpli. iar ște*arul pe care îl plantea. . de mormântul sfin(iei sale.eu i prin tot ceea ce se scrie bine.eu transpare prin 'fin(i i ni se descoperă prin 'fin(i. în toate .ă cursurile "nstitutului 5eolo$ic din 'ibiu.)ânt @. absol/ă ca șef de promoție Eiceul &/ram "ancu la 8rad.:==. ca din partea lui Dumne. de focul )arului lui Dumne. 'fin(ii. de focul Du)ului 'fânt. să nu mai faci cutare1%. (PS. ci spunea. să se apropie de sfm(i ca să se poată apropia de Dumne. a*unsese la maturitate spirituală căci nici nu plân$ea. & părăsit poporul pe preo(ii lui 8aal. spun teolo$ii ortodoc i. i în duminici i sărbători. &ceasta este sal/area. ca pe-o i. se simte că poporul are o sete du)o/nicească deosebită care nu i se poate astâmpăra decât prin cu/ântul cel /iu i ade/ărat al lui Dumne. Ea începuturi.it că Părintele /ărsa lacrimi multe când slu*ea i predica. iată. dar credincioși.nic. s-a depărtat poporul de cei care-7 duceau în rătăcire i idolatrie. &*ută pe părintele Dumitru 'tăniloaie la traducerea Gilocaliei.ă.<.Pr. 6propia$i-"ă de mine” pentru că cine se apropie de 'fin(i se apropie de Dumne. . . fără să fiu eu pre.ând $rafica primelor patru /olume. este marcat de cole$i cu epitetul de 'fântul.ilelor noastre. a/ea ne/oie. în toate . /a purta numele. :n moarte-i în/ierea. Cu această oca. "osif și Cristina. conform documentelor ar)i/ei &r)iepiscopiei 'ibiului. sunt întru-un fel +ntruparea Du8ului . 6propia$i-"ă de mine” . Capitolul 1C Părintele Arsenie Note >iografice 8n 9: se*tembrie . căci Dumne. să se apropie de +ristos apropiindu-se de sfin(i. Mai are o soră care moare de tânără. de la 'fin(ii &postoli i până la 'fin(ii .Când sora moarte ne de. prin moarte încetea. pentru că Dumne. − :mplini(i-mi dorin(ele. sfaturile minime i /ă sc)imbă Dumne. este trimis la 8ucurești de către Mitropolitul Nicolae 8ălan pentru a urma "nstitutul de 8elle &rte. problemele /oastre. întunerecul. cine este i cine mi*loce te în mod deosebit. care apărut la 'ibiu.ilele de )ram i de pra. dar prin moarte se omoară răul cu desă/âr ire. 5atăl său cunoaște de pantofar. de Părintele &rsenie. 8n se*tembrie . Daniil Partoşanul 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie $ <ar să $ăse ti un om care să dea sens reli$ios mor(ii.nuire ale acestei sfinte mănăstiri. *udețul +unedoara. am au. "icolae 'oboia( 'fântul "lie. Qorunul lui >ian. deci moartea ni-i un a*utor.eu situa(iile. adică s-o a tepte cu bucurie.6cestea sunt lacrimile Părintelui% pe care le-a "ărsat pentru poporul acesta”. fară să tim i fără să /rem. ne face un mare bine. transmis nouă prin 'fin(ii Părin(i. 6propia$i-"ă de mine”% parcă ar /rea să ne spună preacu/iosul Părintele nostru &rsenie. <ăul e osândit de moarte. =rmea. 8n .:.at: 0Mă.:9:. conform părintelui 6eniamin 5o)ănescu. 6propia$i-"ă de mine0”.bă/ire si$ură din împără(ia păcatului. prin părțile Dra$ului.eu. &ici îi de/in cunoscute talentele sale de pictor și de/ine interpret la flaut.ilele de pomenire. i prin tot ceea ce se publică bine despre Părintele &rsenie. # /orba de focul ceresc. la /reme. 'imte poporul i se apropie de mănăstirea Prislop. că poporul nostru românesc simte cine a fost. cât de mare prooroc era. trupul /a în/ia din mor(i. de aceea. se naște în localitatea 6ața de 'us. Nu trupul este răul.eu e Cel ce le sc)imbă. primește numele de >ian. este )irotonit întru citeț și )ipodiacon și tot atunci este )irotonit diacon celib.eu.ie participă și la cursurile de anatomie ale profesorului Grancisc Crainer și la prele$erile de mistică ale lui Nec)ifor Crainic.icea 'fântul "lie către poporul rătăcit al lui "srael. 'im(im cu to(ii. aceasta este solu(ia i pentru neamul nostru ortodo9 de pretutindeni.ilele de pră. în toate .eu de 'fântul "lie. i tot poporul s-a apropiat de 'fântul "lie.ă cu cole$ii la absol/ire. păcatul cu miile lui de $)eare. după aproape 7@ ani de la plecarea în /e nicie a Părintelui &rsenie. i poporul s-a apropiat din nou de omul lui Dumne. Dar mai încoace.ent.lea$ă de trup.ploaie normală. a a cum a/ea să spună cu pu(in timp înainte să plece dintre noi: /a lua $ara )oc din Prislop0”.:=>. reali.

al mănăstirii iar stareță este numită mona)ia >amfira.ă într-un așe. a stat nouă luni la canal înainte fiind și la Ocnele Mari.:?9.. 8n .:><.A ianuarie .ă la Mănăstirea 'âmbăta de 'us. s-a ținut o sfătuire ce a dus la unitate de luptă a tuturor forțelor anti-comuniste din țară.at că e le$ionar.>$.:>.. până în 7?IC când se redesc)ide mănăstirea. după o lun$ă pribe$ie prin 8ucurești.ământ mănăstiresc la 'inaia. Prislop de/ine mănăstire de maici.ă /iața du)o/nicească de aici.:A@. la &telierele Patriar)iei de sc)itul maicilor. ci rămâne du)o/nic. se tunde în mona)ism la Prislop.:?<.:@:.:?=. condamnat.ea. este pensionat cu o pensie minoră. fiind acu. este an$a*at ca pictor muncitor. este mutat la mănăstirea Prislop de Mitropolitul Nicolae 8ălan. cu numele &ntonie. postind @D de . căruia i se inter. părintele Dumitru 'tăniloaie remarca amploarea mișcării du)o/nicești de la 'âmbăta de 'us. la fel și părintele &rsenie. Părintele &rsenie nu mai este stareț.:>:. când primește numele de &rsenie. se reor$ani. 8n .ice să mai slu*ească ca preot. .:?:. Părintele &rsenie.:?@. se desființea.:?@.ământul mănăstiresc de la 'inaia. 8n .:A. cu spri*inul său la 'âmbăta. 8n = mai . 8n . :n 7?@L.:=:.:>9. :n iunie se înc)ino/ia.:@:. 8n . maicile alun$ate de la Prislop. începe pictura 8isericii de la Dră$ănescu la care /a osteni timp de 7A ani.ă mănăstirea Prislop. maicile sunt alun$ate.ile.8n . ar fi refăcut și traseul parcurs de &postolul Pa/el în Qrecia. $reco-catolici. are loc tunderea în mona)ism. este arestat și torturat de securitate. după un an de la )irotonie întru preot. lucru pe care părintele l-a ne$at c)iar dacă în 7?@I. 'telian Manolac)e cu numele Dometie și Eeonida Plămădeală.:>:. 8n 9@ noiembrie . deține un atelier de pictură și c)ilie la proaspătul înființat așe. mer$e la Muntele &t)os. $reco-catolicii au re/enit la ortodo9ie. 8n . părintele a încetat din /iață la 'inaia. unde stă trei luni. 8n . părintele re/ine la Prislop după ce. 8n . Mănăstirea era într-o stare *alnică fiind părăsită de ultimii trei /iețuitori călu$ări. Clădirea este transformată într-un cămin de bătrâni.< a*rilie . participând la slu*be doar ca și cântăreț. După unii aceste trei luni. Du*ă . #9perimentea. părintele este din nou ridicat de securitate. 8n 9> noiembrie .:@: la Prislop. #ste numit stareț al acestei mănăstiri. 8n .? se*tembrie . 8n . 8n mai . este )irotonit preot și numit stareț al mănăstirea.:A: *+nă 2n . #ste înmormântat pe data de ? decembrie .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->