P. 1
Marturii Din Tara Fagarasului Despre Parintele Arsenie Boca

Marturii Din Tara Fagarasului Despre Parintele Arsenie Boca

|Views: 10|Likes:
Published by Chiru Toader

More info:

Published by: Chiru Toader on Nov 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2014

pdf

text

original

Capitolul 1 Mama Părintelui Arsenie „Eu am fost pictat din pântecele maicii mele” Ne spunea Părintele: “Când eram copil, în casa mamei mele era o icoana a Maicii Domnului care-mi plăcea, foarte mult. Odată am întrebat-o pe mama: - De ce îmi place a a de mult acea icoană! "ar ea mi-a spus: - #i, dra$ul meu, cât te-am purtat în pântece, foarte mult m-am uitat i m-am ru$at la această icoană%. &ltădată ne-a spus: “Mama mea când a rămas însărcinată cu mine, s-a uitat la icoana Maicii Domnului i a pictat-o în inima ei. & pictat-o ru$ându-se la Maica Domnului, cum se ru$au 'fin(ii "oac)im i &na: “Maica Domnului, î(i cer au copil, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, care să î(i slu*ească (ie, Maicii Domnului i Domnului "isus +ristos. Nu pentru mine îl cer%. #u de*a am fost pictat din pântecele maicii mele. Când mama mea mer$ea să lucre,e la câmp, înaintea ei apărea icoana Maicii Domnului datorită ru$ăciunilor ei. După ce-am terminat studiile, mama credea c-am să mă stabilesc ca orice om la casa lui. Când a aflat ce inten(ii am -să se călu$ărească., mi-a luat capul în mâini, m-a sărutat i m-a binecu/ântat ,icându-mi: 0O, dra$ul meu i scumpul meu, de când mă ro$ eu pentru asta1% De aceea a fost Părintele &rsenie omul lui Dumne,eu, pentru că a fost cerut prin ru$ăciune, crescut cu ru$ăciune. 2i spunea Părintele. “De ce nu face(i i /oi la, fel!1 Dar care din /oi se roa$ă când sunte(i însărcinate: Doamne, dă-mi un copil bun, cuminte, care să-(i slu*ească 3ie4 pentru 5ine Doamne! Care din /oi a(i citit în timpul sarcinii &catistul Maicii Domnului i alte căr(i biserice ti! 6oi ,ice(i că n-a/e(i timp să /ă ru$a(i. Cere(i la Maica Domnului i la Domnul "isus +ristos i /ă /or da. Dacă nu face(i rele, /ă iese i copilul a a cum îl dori(i “. &poi, unei femei căreia îi murise copilul atins de un tren i-a spus:%Ştii de ce 1-a atins trenul? Pentru că 1-ai iubit mai mult decât pe Maica Domnului. Întâi trebuie să-L iubeşti pe Dumnezeu şi apoi pe copil”. &ltei femei i-a spus: !u "ii şi te plân#i că copilul tău e be$i"% dar atunci când a$i zămislit copilul% so$ul tău era beat”% iar alteia, care se plân$ea că are un băiat )o(, i-a spus că i ea a furat când a fost însărcinată cu el. (Miloşan Vionela, &1 ani% 'ecea( Mama sa l-a crescut sin$ură. #a pă,ea oile satului i Părintele îi desena -că era pictor de mic. flori pe mâneci, pe cot la )aine i apoi ea cosea. În "ia$ă am dansat şi eu odată - a spus mama Părintelui - am rotit un dans% atât a% )ost *ocul meu +n "ia$ă”. Maică-sa 7-a crescut i el a în/ă(at, i-a dat silin(a. Părintele în/ă(a lumea cum să trăiască, să nu cur/ească bărbatul cu femeia, ca în sărbători i duminica să nu aibă împreunare i să aibă copii cura(i, căci Părintele a a a fost conceput. ,Mailat Elena% -& de ani% De*ani( Mama sfin(iei sale spunea că sim(ea că a/ea ce/a luminos în pântece i a/ea o mare bucurie. "ar Părintele spunea că tatăl său, plecând în &merica l-a lăsat curat +n pântece”. ,Pr. Petru Vanvulescu( Mama Părintelui, care nu mai tia nimic de dânsul, au,ind că la Mănăstirea 'âmbăta este un părinte care este de loc din localitatea 8rad - +unedoara, i-a ,is: .i#ur% acesta e băiatul meu” i a luat trenul să /ină la 'âmbăta. Părintele, cu darul înainte/ederii ce-7 a/ea, a sim(it că /ine i a trimis un credincios cu căru(a la $ară spunându-i acestuia ora când sose te i locul unde să stea pe peron când /a /eni trenul. Când a sosit trenul, u a /a$onului în care se afla mama Părintelui a oprit e9act în fa(a omului. Coborând, mama Părintelui 7-a întrebat pe acest om, cum poate a*un$e la mănăstire! "ar omul i-a ,is: 0/ino cu mine% că după dumneata m-a trimis Părintele0”,Ierod. Dometie - Mân. 1rânco"eanu( Părintele &rsenie era la 'âmbăta i a trimis pe cine/a care a/ea căru(ă cu cai, să o a tepte în $ara din 6oila pe mama sa, care /roia să-7 /i,ite,e. "-a spus omului: Du-te să o aştep$i pe mama că "ine cu trenul”4 ,ice omul: Părinte% dar nu o cunosc0”2 3u trebuie% du-te că "ine ea la tine2 se opreşte trenul şi +n dreptul uşi de unde eşti tu coboară o.)emeie şi te +ntreabă de mănăstire”. 2i a a a fost. Omul a luat-o în căru(ă i a dus-o la 'âmbăta. ,Gheorghe Silea% 45 ani - .âmbăta de .us( Mama Părintelui, era o femeie micu(ă i semăna cu Părintele foarte mult. Odată a /enit la

mănăstire. :i era dor de Părintele. 2i Părintele a lăsat-o în biserică, nu a ie it din altar. 2i ea a stat, a tot stat, i dacă a /ă,ut că Părintele nu mai iese, a început să plân$ă. & ie it Părintele bucuros i a ,is: 6m "rut să te "edem cum plân#i. & sărutat-o i a mân$âiat-o i i-a ,is: 0 3u plân#e% că uite am "enit”.,Mailat Elena% -& de ani% De*ani( :ntâlnindu-se cu Părintele, mama i-a repro at: 7i-a )ost ruşine cu mine de n-ai "rut să spui la lume că eu sunt mama ta?” i i-a ,is Părintele: 3u mamă% dar dacă spuneam lumea +$i rupea 8ainele de pe matale când "eneai +ncoace”. & spus mama Părintelui, cu oca,ia acestei /i,ite la mănăstire că atunci când era însărcinată cu Părintele, a /ă,ut soarele i luna în pântecele ei i nu tia ce /a fi. 2i a /ă,ut i un peisa*. Când a /enit la 'âmbăta a spus ca a /ă,ut e9act peisa*ul de aici, cu mun(i i mănăstirea. ,Gheroghe Silea% 45 ani - .âmbăta de .us( Mult s-a ,bătut Părintele. 5oată /ia(a i scrierea lui a fost spre sfin(irea familiei. Câte femei au fost la el, s-au )otărât să nu mai a/orte,e Câ(i copii au rămas în pântecele mamelor lor1 Nu e nimeni mai competent să ne strige în acest moment revenirea mamelor la sfinţenia Maicii omnului decât Părintele Arsenie! (Pr. Ioan Sabău Capitolul " Părintele Arsenie# un Moise care ne$a despărţit Marea %o&ie Părintele &rsenie a fost un om e9traordinar, un om al lui Dumne,eu, un mare părinte al 8iscricii noastre. Pentru mine personal, cel mai mare din /eacul nostru; Despre Părintele &rsenie trebuie să /ină /remea, cât mai curând posibil, să se scrie mai mult, să se /orbească mai mult4 i eu sunt absolut si$ur, i mărturisesc cu toată responsabilitatea mea de episcop ca /a /eni timpul rânduit de Dumne,eu, când Părintele &rsenie 8oca /a fi canoni,at; Despre Părintele &rsenie încă se /orbe te în termeni prea lume ti. Dar se /a /edea mai târ,iu. #u îndră,nesc să spun că Părintele &rsenie 8oca a fost pentru <omânia asemeni 'fântului 'erafim de 'aro/ pentru marea <usie. ;&flându-te în pre,en(a i în apropierea Părintelui &rsenie, sim(eai pre,en(a lui Dumne,eu, :l sim(eai pe +ristos trăind i /orbind în Părintele &rsenie. #ra i este un lucru e9traordinar - cum spunea cine/a - în /ia(a noastră, în /ia(a oamenilor, să întâlnim un sfânt. #u pot să spun că acest lucru 7-am sim(it i 7-am trăit i sunt absolut con/ins i responsabil de ceea ce spun acum. Părintele &rsenie tia că la tinere(e se pune temelia /ie(ii omului, a de,/oltării omului pentru mai târ,iu i pentru totdeauna i de aceea era încon*urat de tineri. (PS. Daniil Partoşanul =n comple9 de factori, din )arul lui Dumne,eu, pe deplin fa/orabili, m-au a*utat să cunosc pe tânărul diacon celib >ian 8oca -/iitorul Părinte &rsenie., după /enirea sa de la Muntele &t)os i pe părintele Dumitru Popescu, /iitorul ar)imandrit 'erafim Popescu% stare( la Mănăstirea 'âmbăta între anii 7?@?-7?AA. Părintele dr. Dumitru 'tăniloae% fiind numit rector al &cademiei 5eolo$ice 0&ndrei 2a$una% din 'ibiu -de către mitropolitul Nicolae 8ălan, în 7?BC., a primit locuin(ă pentru familia sa, în clădirea &cademiei, la parter. Părintelui >ian 8oca i părintelui Dumitru Popescu li s-a dat o locuin(ă tot în curtea &cademiei. Cu ei mai stătea i tânărul profesor de teolo$ie dr. Nicolae Mladin, /iitorul mitropolit, formând împreună o triadă de oameni ai lui Dumne,eu, cu totul deosebi(i. Camera din dreapta mi s-a acordat mie, după terminarea 5eolo$iei, de către părintele rector dr. Dumitru 'tăniloae, care m-a an$a*at ca secretar i dactilo$raf al său, respecti/ al &cademiei 5eolo$ice 0&ndreiene%, începând cu 7 ianuarie 7?@D. Eucram amândoi în acela i birou. 'eara, după ce se lini teau studen(ii teolo$i, cei trei călu$ări ie eau în )olul locuin(ei unde împreună, înfră(i(i în acela i ideal de preamărire a lui Dumne,eu, cântau imnuri reli$ioase, înc)eind cu 0&părătoare Doamnă%. :mi era imposibil să rămân i,olat în camera mea de /is F /is i să nu apar i eu între dân ii, frământat de acela i dor de preamărire a Eui, a >iditorului a toate, Dumne,eu. Gire te că, peste ,i, când Părintele &rsenie mai scăpa de la Părintele 'tăniloae, unde împreună lucrau la traducerea manuscriselor Gilocaliei, pe care Părintele &rsenie le adusese de la Muntele &t)os, mai profitam i stăteam de /orbă cu el. :n astfel de momente de fericită oca,ie de a sta de /orbă cu tânărul diacon celib, &rsenie 8oca, am prins, între altele, un moment - unic - cu totul remarcabil: mi-a arătat, centura mona)ală

de piele, pe care a reali,at-o sin$ur, cu mono$ramul metalic: "' +' N" H& -"isus +ristos biruie., pe care urma să o poarte după tunderea în mona)ism -pe data de B mai 7?@D, la Mănăstirea 'âmbăta de 'us, primind numele de &rsenie.. După centură, îmi destăinuia din tainele mona)ismului, cum trebuia să fie un ade/ărat călu$ăr, ca un ade/ărat osta al lui +ristos, îmbrăcat în toate armele lui Dumne,eu -cf. #f. C, 77-7I.. Cu acel prile* mi-a arătat o intimitate a îmbrăcămintei călu$ăre ti -pe care o a tepta i pentru care se pre$ătea.: pe o coală de )ârtie a desenat sc)ima călu$ărească pe care o poartă un călu$ăr până la moarte. &m pus mâna pe ea i îndată m-a aten(ionat: Mă% ai #ri*ă% asta nu-i *ucărie0”9 ,âmbind foarte discret, căci nimeni nu-7 /ă,use -până atunci. râ,ând, ci plân$ând adeseori pentru păcatele oamenilor. :n sfâr it, 7-am /ă,ut i în bucătăria cantinei studen(e ti, unde sin$ur î i pre$ătea mâncarea de post -predominau morco/ii ra i pe ră,ătoare, cru,i., dar fără a face ca, de aceasta. Când îl a*uta pe Părintele 'tăniloae la traducerea Gilocaliei, Părintele &rsenie scria cu mâna tot te9tul filocalic tradus. Mai târ,iu a creat în cadrul Mănăstirii 8rânco/eanu o ade/ărată mi care filocalică împreună cu credincio ii din (inuturile fă$ără ene, care s-a e9tins apoi în aproape toată (ara, cum remarca Nic)ifor Crainic. Ea această mi eare participa inclusi/ studen(imea uni/ersitară, ca într-o 0bulboană spirituală uria ă%, pentru a-7 /edea i asculta pe călu$ărul care răscolea sufletele credincio ilor ce-7 ascultau, Părintele &rsenie. Du)ul filocalic străbătea în mintea i în sufletul ascultătorilor prin cu/intele de foc ale Părintelui. & a a reu it să de/ină primul ctitor al Gilocaliei române ti de la 'ibiu, nu numai prin colaborarea cu Părintele 'tăniloae, la îmbrăcarea te9tului ori$inal în )aina cu/ântului românesc, ci, acum, i prin câ ti$area de abona(i din rândul (ărănimii române ti -în cri,a $roa,nică din anii 7?@C i anii următori, (ăranii, după colectarea cerealelor i /alorificarea lor, au făcut un mare număr de abonamente pentru tipărirea primelor /olume., la 'ibiu. 5o(i ace tia, în frunte cu Părintele &rsenie, sunt ctitori ai Gilocaliei române ti, cum a/ea să e/iden(ie,e Părintele 'tăniloae în prefa(a primelor /olume ale Gilocaliei. #ste un moment istoric pentru cultura românească, când oamenii simpli din popor au făcut cau,ă comună cu oamenii de cultură, pentru promo/area acestor /alori i dăinuirea lor. Giind contemporan cu aceste e/enimente unice, m-am trudit să a*un$ în posesia tuturor celor 7J /olume ale Gilocaliei, inclusi/ cele tipărite la 8ucure ti, după transferul Părintelui 'tăniloae la uni/ersitatea bucure teană. Nu tiu prin ce întâmplare nu am prins /olumul "", care-mi lipsea astfel din colec(ie. Gără să fac publicitate din aceasta, prin 7?C@, aflându-mă la paro)ia 0'f. &r)an$)eli% de pe str. 2tefan cel Mare din 'ibiu, m-am pomenit cu o credincioasă, fiică du)o/nicească de-a Mănăstirii 'âmbăta, că, fără să o cunosc, /ine la mine cu /olumul "" al Gilocaliei semnat pe pa$ina titlului 0&rsenie% i mai *os scris numele ei, Miclea Parasc)i/a, cu cerneală. :mi spune: Părinte% "ă dau dumnea"oastră această carte.” "-am mul(umit din inimă i am ,is: Mari şi minunate sunt lucrurile tale Doamne0” <e/in la intrarea mea în preo(ie. După ce m-am căsătorit i am fost )irotonit preot i du)o/nic, cu data de 7 ianuarie 7?@7 am plecat cu so(ia, renun(ând la confortul ora ului, într-o paro)ie, la peste @D de Km. de 'ibiu, pe 6alea +ârtibaciului, unde am întâlnit o sărăcie lucie între oameni bo$a(i, oameni rup(i de credin(ă, care nu tiau ce-i postul de miercuri i /ineri, nespo/edi(i de JA-@A de ani, cu biserica în para$ină. &ici a trebuit să fac o pastora(ie de ,i i noapte pentru a spar$e carapacea indiferentismului. :ntr-o ,i, pe nea teptate, m-am pomenit cu Părintele &rsenie, care mă cercetea,ă acasă, la paro)ia respecti/ă, foarte scurt la /orbă, serios ca un mare i ade/ărat călu$ăr, pri/ind mai mult în pământ decât în fa(a persoanei -eram i cu so(ia. i spunându-mi că dore te să mer$em împreună peste deal, în satul /ecin, unde a/ea mul(i credincio i care-7 cercetau la Mănăstirea 'âmbăta, mer$ând pe *os sau cu căru(ele. &*un i acolo, într-o sală de la coală, le-am rostit amândoi câte o predică cu sfaturi du)o/nice ti. De acolo, după ce a înnoptat, Părintele a trecut prin alte sate, ca o recuno tin(ă a bunului păstor pentru cei ce 7-au căutat. După ce m-am mutat în paro)ia 5urni or-'ibiu, la câ(i/a ani, desfiin(ându-se mănăstirile de maici, Părintele &rsenie a îndemnat un $rup de măicu(e pripă ite prin <ă inari, fără du)o/nic, să mă caute la paro)ie i să le fiu du)o/nic. 2i am rămas a a până când ele s-au readunat la Mănăstirea

Prislop în *urul Părintelui &rsenie. 'pre anul 7?LD, fiind în căutare de pictor, m-am dus la Dră$ănescu, să-7 caut pe Părintele &rsenie, să-7 ro$ să-mi picte,e noua biserică. &m stat amândoi de /orbă, i-am admirat pictura i 7am ru$at să /ină la 'ibiu, dar m-a refu,at pe moti/ că aici nu ar putea lucra. 2tia dânsul de ce1 Mam mâ)nit ori de câte ori Părintele era acu,at pe nedrept. #ste $reu să te transpui în situa(ia unui călu$ăr urmărit de 'ecuritate i cu domiciliu aproape for(at, a unui călu$ăr care a trăit călu$ăria ca pu(ini al(ii, tiind prea bine ce a scris 'f. &ntonie cel Mare, că un călu#ăr care iese din mănăstire e ca peştele pe uscat”. De aceea nu se a/entura, a/ea e/la/ie, nu sta la taifas - scurt la /orbă, fără $ri*a de a se lansa i face cunoscut. Dialo$ul său era cu sufletul i inima credincio ilor. Cu toate acestea, într-o ,i a /enit la 'ibiu să-mi /adă noua biserică. & fost pentru mine o surpri,ă i ade/ărată bucurie. Ea plecare 7-am ru$at să scrie ce/a în cartea de aur a paro)iei i a scris scurt: 6ici credin$a şi .)aptele sunt una şi aceeaşi e"iden$ă. 1-.1:.1;-< 6rsenie”. =n fost cântăre( de la Mănăstirea 'âmbăta î i aminte te că, atunci când Părintele &rsenie era stare(ul mănăstirii, într-o diminea(ă, ie ind cu Părintele &rsenie din /ec)ea mănăstire spre &ltarul din pădure pentru a să/âr i 'f. Eitur$)ie, el uitându-se în urmă ca să /adă dacă /ine Părintele, s-a cutremurat i a ,is: /ai Părinte% sunte$i tot% )oc0”. 6m sim$it eu că mă arde ce"a” i atât4 s-a ferit să comente,e sau să comunice i altora stările de )ar a milei lui Dumne,eu, care nu 7-a părăsit niciodată. Ne spunea Părintele că ne ştie toate păcatele noastre şi ale neamului nostru2 că a "orbit cu s)in$ii care-i pictează. Cei care mer$eau la el îi sim(eau puterea i a*utorul i pe mul(i îi /indeca pe loc. Prima întrebare pe care o punea Părintele la fiecare era: =â$i copii a"e$i?” i De ce nu "ă )ace$i copii? /ede$i "oi% mă- spunea Părintele - to$i cei care "ă% )eri$i de copii% o să su)eri$i”. (Pr. !odor "ichi#or $ .ibiu( Prima predică pe care am au,it-o - prima i ultima - (inută de Părintele &rsenie 8oca, mi-o aduc aminte foarte bine, am (inut-o minte poate pentru că tiam că o (ine un om deosebit. Mai întâi Parintele a /orbit despre M)aina de nuntăN i a spus că pentru el cu/ântul din 'fânta #/an$)elie despre cel care a intrat fără )aina de nuntă a fost un cu/ânt de care s-a poticnit el de multă /reme, în în(elesul că la un moment dat i-a /ă,ut )aina cu care era îmbrăcat, ca re,ultat al /ie(ii pe care a dus-o probabil Părintele &rsenie, i ,icea Părintele că i-a /ă,ut )aina, e9presia este a lui, “ca o spălătoare%, murdară ca o spălătoare. 2i atuncea, după ce i-a /ă,ut )aina murdară ca o spălătoare, a fost preocupat de cură(irea )ainei, ca să a*un$ă să aibă “)aină de nuntă%. 2i spunea el că ar fi făcut orice numai să- i /adă )aina curată, orice lucru de *os, din lumea aceasta, din câte se pot face 7-ar fi făcut4 a ,is atunci: 6ş )i mutat şi ceea ce nu se poate spune aici”. După o /reme, nu a spus câtă /reme a trecut de atunci, fiind la Mănăstire la 'âmbăta, n-a spus unde a a/ut intui(ia )ainei de nuntă, adică a )ainei pe care o purta, dar la 'âmbăta fiind, după ce s-a încadrat în Mănăstire, a a/ut o /edenie. 'e tăcea că e în biserica Mănăstirii, în locul acela unde se trece din pronaos în naos, în locul acela mai strâmt, a /ă,ut un copil care plutea în aer. Nu se spri*inea de pere(i, ,icea Părintele, plutea în aer i copilul a arătat cu mâna spre Părintele. #l, atunci, s-a uitat la el însu i i i-a /ă,ut )aina cu care era îmbrăcat, de “data aceasta curată, cu o pată pe ea cam de o *umătate de metru, i asta repre,enta un păcat. Nu a spus ce păcat, doar că copilul i-a atras aten(ia că el mai are un păcat pe lân$a cel care se arăta în pata de pe )aină i păcatul acela, i-a dat Părintele seama că e din pricină că a întâmpinat /edenia cu “Doamne%, i atunci a spus el despre cu/ântul “Doamne% că se adresea,ă numai lui Dumne,eu i Domnului +ristos, nici măcar Maicii Domnului, i i-a dat seama că el a făcut acest păcat, păcat care atunci când i-a dat seama că 7-a făcut, copilul a ,âmbit, ceea ce însemna că a nimerit; ;& doua ,i a (inut un cu/ânt de îndrumare pentru credincio ii care erau de fa(ă, de i el a i e9ceptat pe unii, erau ni te copii, pe mine nu m-a e9ceptat, era /orba despre neca,urile care le /in părin(ilor prin copii. Ee-a ,is despre ca,uri când părin(ii sunt responsabili pentru copiii lor, care /in în lumea aceasta cu defecte. & atras aten(ia asupra faptului de a fi oamenii cununa(i la biserică, de a a/ea slu*ba cununiei, a pus în aten(ie faptul că so(ii nu trebuie să consume băuturi alcoolice, deoarece i un pa)ar de /in pe care îl bea cine/a, care după aceea se an$a*ea,ă la conceperea unui

8rânco/eanu. cu un sim(ământ pe care nu 7-am în(eles i descifrat la nici un preot litur$)isitor. . Că el.eiesc al 'fintei (iturg)ii *rtodo+e! . a spus: @3u preotul citeşte B"an#8elia% ci +nsuşi Domnul nostru Aisus% cel contemporan cu noi.it mai târ.a pe care a trăit-o pe front în timpul ră. e9plicând citirea #/an$)eliei. tocmai în sala tronului lui Mi)ai 6itea.iu -numai @ clase. 2i.6mintiri despre du8o"nici pe care i-am cunoscul% 5eo$nost . (%rhim.copil. al nimicniciei omului în fa(a lui Dumne. (Pr. s-au dus la Clu*.ă. i-am spus Părintelui &rsenie despre capela din cetate pentru ele/i i sa bucurat mult i mi-a . "ma$o. care pentru "oi şi pentru mul$i se "arsă% spre iertarea păcatelor” i apoi @6le !ale dintru ale !ale% 7ie 7i-aducem de toate şi pentru toate”% momente sublime ale 'fintei Eitur$)ii la #picle. de instituirea 'fintei #u)aristii. 2i el a . luminată de )arul 'fântului Du). de mai înainte.e la conceperea copiilor. să o ia.iu.boi i se întoarce acasă i încă mai are /isuri cu $roa. Când m-am dus la mănăstire.ă să se nască. despre sublimitatea momentului litur$ic respecti/.ul. Credincio ii fiind i ei lumina(i. mai apoi.nesc cu $reu să scriu despre un om atât de mare.JDDB. putea să. cum a . el s-a despăr(it de ea. momentul de trăire ma9imă du)o/nicească a con tiin(ei umane a credincio ilor i preo(ilor. #ra plânsul amestecat cu lacrimi al Părintelui &rsenie.Ca studen(i la teolo$ie am în/ă(at despre misterul litur$ic i despre mistica litur$ică. JDDB. care atunci nu era folosită. credincio ii. Dar cum au fost rostite de Părintele &rsenie nu au. . C)iar i de pe foto$rafii. :nsă acum a a*uns i el în declin. Prin anul 7?@B s-a or$ani. din 7?@J. cred.#ste aici. trăiau i ei momentul: se au.Mărturii despre Părintele 6rsenie% #d. "icolae Stre&a =n om atât de mic cum sunt. p. are sân$ele contaminat. . la #picle.eau în surdină oftaturi sau c)iar plânsete. Părintele i-a dat seama că ce/a nu e în re$ulă i i-a spus băiatului: ? iubeşti?”. i pe ceea ce îi spunea fi$ura. =el "iu% ne-o propo"ăduieşte şi nouă% ca oarecând +n timpul "ie$ii .is: @Da”. s-a recăsătorit. el trăie te i acum. Or.iceau: >ite% asta este )ata cu care "reau să mă căsăloresc”% i Părintele .is: @Aa-o0”. & atras aten(ia că atâta /reme cât cine/a care a fost în ră. ar fi sus(inut-o i în suferin(ă i nu ar mai fi făcut nici un ca. #ra plânsul omului ce se afla în fa(a celui mai mare mister.icea: 3u-i bună” sau Îi bună”.Mai târ. după ce s-au căsătorit ei.eu. câtă /reme mai are astfel de traume să . era plânsul mistic. 2i atuncea Părintele a .boiului. nu a fost un e ec al Părintelui. în cetatea Gă$ăra ului.is să a*utăm din toate puterile cântarea la strană. Gata a/ea ce/a la un oc)i. & a că Părintele era de atunci. 2i a luat-o.. . dacă o iube te. la Cina cea de 5aină.icem. :n acela i timp. nu mai are (inere de minte. J?-B@.i dea seama i de pe fi$ura omului despre starea lui sufletească.=n bărbat a /rut să se căsătorească cu o fată. are /reo LD de ani. fie că era /orba de preo(i de mir sau de mona)i i c)iar ierar)i. dar să în(ele$em i mai bine valoarea 'fintei (iturg)ii! . momentul sublim i dumne. să aducă aminte credincio ilor momentul instaurării 'fintei #u)aristii. Copiii îi sunt sănăto i. de responsabilitatea părin(ilor pentru copiii lor.. Nu mai recunoa te oamenii. de /reme ce i-a spus că. 2i omul nu a mai /rut să stea cu ea.eiesc. nu are /oie să se an$a*e. 6eneau oamenii la el cu foto$rafia cui/a i . moment de o trăire i încărcătură spirituală cum nu mai au. la o clinică i s-a constatat că femeia e bolna/ă.ale pământeşti”% prin $ura preotului litur$)isitor. :n realitate.isem. Părintele a*un$ea la momentul când se rosteau cu/intele Domnului.ă.at o capelă pentru ele/ii de liceu i fetele de la $imna. de care am au.iu. deoarece copiii pot să aibă neputin(e de pe urma faptului că părin(ii nu sunt destul de lini ti(i. lucruri pe care Părintele &rsenie le cuno tea. a/ând i cuno tin(e de artă. 2i aceasta s-a socotit un e ec al Părintelui &rsenie. în$enunc)ia(i.ân#ele Meu% al Le#ii celei nouă -a a rostea Părintele &rsenie.Părintele. 5recând de imnele mari de la &naforaua litur$ică. contând. este dăunător pentru copilul care urmea. !eo#il Părăian $ Mân. al omului ce se socotea ne/rednic să facă acest lucru dumne. <ostirea cu/intelor era amestecată cu plânsul Părintelui &rsenie. . spuse de Domnul +ristos la Cina de 5aină din Ooia cea mare: @Lua$i% mânca$i% acesla este !rupul Meu% =are se )rân#e pentru "oi% spre iertarea păcalelor” i @1e$i dintru acesta to$i% acesta este . dar le i trăia. dacă ar fi iubit-o. îndră.isem niciodată la /reun preot i nici după aceea. preocupat de c)estiuni de felul acesta.

cu nimic. 'erafim mai i $re ea i anume atunci când nu se ru$a . numai #l rămâne infailibil în /eci. )uli(i.. & fost deci. au fost bat*ocori(i. a făcut-o pentru că dânsul tia plămada fiecăruia dintre noi. De aceste cate$orii de oameni a a/ut parte i mai are încă Părintele. ori din rea credin(ă. când dânsul pri/ind omul cu care /orbea îi spunea totul despre /ia(a lui. Nu trebuia să mer$i la dânsul de . 'unt oameni mul(i care 7-au iubit i-7 mai iubesc încă. precum i profe(iile altor mari sfin(i nu s-au ade/erit. Dar trebuie să fie i din ace tia4 căci spune 'fânta 'criptură: /ai de "oi% când to$i oamenii "ă "or #răi de bineC.facându-le rău sau /orbindu-i de rău . un $i$ant al /ie(ii spirituale. Dumne. Numai 8unul Dumne. a fost i aspru. un trimis special al lui Dumne.eu: să întâlne ti în /ia(a ta un sfânt1 :nfă(i area sa. Dar 'f. =ând răspundeam cu mintea mea% )ăceam #reşeliC(. Prin acestea a trecut i Părintele. bătu(i i mul(i dintre ei omorâ(i.eu este i rămâne &de/ărul absolut.ile. 'i$ur. ori din ne tiin(ă.ă cu nimic sfin(enia lor. apoi oameni buni.eu să /ă ierte pe to(i care 7-a(i /orbit de rău i-7 mai /orbi(i încă. în $ri*a unui sfânt care trăise pe pământ cu /reo două sute de ani înainte: 'fântul 'erafim de 'aro/ -icoana acestui mare sfânt a fost pictată de Părintele &rsenie la biserica Dră$ănescu.eu: @Pui de năpârci% cum a$i putea "oi să spune$i lucruri bune% când "oi sunte$i răi? =ăci din prisosul inimii "orbeşte #ura9 =ăci din cu"intele tale "ei )i scos )ără "ină% şi din cu"intele tale "ei )i osândit”-Mt.. 2i ti(i de ce. atunci cum a putea eu să îndră. ce/a tainic din adâncul sufletului. un sfânt al lui Dumne. el tot om rămâne. :l bat*ocore te pe Dumne. oameni buni! Pentru că pe sfin(i nu po(i să-i descrii4 ca să-i descrii trebuie să fii tu însu(i sfânt . toate păcatele pe care le-a să/âr it bietul om. Omul rămâne om.săi în(ele$i /ia(a i trăirea lui. "-a răspuns 'f. în trăire i-n în/ă(ătură. nu s-au ade/erit -după spusele unora. Cine îi bat*ocore te pe sfin(i. că acest Părinte &rsenie a fost omul lui Dumne. o face ori din in/idie. 7J. o asprime sfântă. dar toate aceste “neîmpliniri% ale spuselor acestor sfin(i nu diminuea. 2i spune 'fântul &postol Pa/el în #pistola către Qalateni: %%3u .eu. pentru că sfin(ii sunt casnicii lui Dumne. Pentru ace tia din urmă da(i-mi /oie să amintesc ce/a din 'fânta 'criptură.fost i rămâne sfântul Părinte &rsenie 8oca. Dumne. Dacă unele afirma(ii pe care le-a făcut Părintele. 'fin(ii trăiesc în tăcere. oameni care 7-au iubit i pre(uit.: Pe când era la Muntele &t)os. din mul(imea -miile. din toate timpurile. 'fin(ii lui Dumne. Pot spune. au a/ut neca. Dar. Dar cine s-a le$at de sfin(i . tot tia despre fiecare i $ândurile oamenilor le tia. care a fost i rămâne un mare sfânt pentru sufletul meu i sunt si$ur că nu numai pentru al meu. dar cu aceia dintre noi cu care trebuia să fie a a.nesc a scrie mai mult la adresa Părintelui &rsenie 8oca. Odată un om 7-a întrebat: Părinte% cum ştii aşa de bine toată "ia$a mea?C. oricât a căuta să descriu persoana dânsului.eu lucrea.en(a sa. ca ace tia să ia aminte la /ia(a lor i ca să se smerească. în pre. fără să e9a$ere. Cine /orbe te altfel la adresa dânsului. că nu ti(i ce . este o îndră. /edeai în dânsul un în$er întrupat. de proorociri pe care Părintele &rsenie le-a făcut. n-a putea s-o fac cum trebuie. aduce(i/ă aminte că nici profe(iile 'fântului Nifon i ale 'fântului Calinic le$ate de sfâr itul lumii nu s-au ade/erit.idească. mai buni decât sfin(ii lui Dumne. dar este pu(in spus4 a fost un uria . 'erafim /edea ce e în inima fiecărui om i a/ea darul proorociei. felul său de a fi. edit. cu/intele sale. dar î(i mai impunea ce/a. timp de @D de . care se potri/e te acestora care se cred mai cura(i. înc)i i în temni(e. dar i du mani.uri. Desi$ur că fiecare sfânt a a/ut în /ia(a lui. 2i cum ar putea să fie numit altfel. î(i impunea imediat respect i dra$oste. B@-BI.eu. Dacă sfin(ii nu se descriu unul pe altul decât prea pu(in. mai “dur% cum spun al(i.eu.ă cum tie #l. i-7 /or iubi mereu. nu ca să dărâme omul.eu.. Oricât de în(elept ar fi i de sfânt. unii le-au re(inut i le po/estesc i la al(ii numai pe cele câte/a care nu s-au ade/erit. pentru că era o trăire a fiin(ei tale de om.s-au le$at de fapt de Dumne. pu(ine la număr. ci ca să-7 . ca i după mutarea lui la cele /e nice.eu.neală să încerci să scrii despre ei.ice(i1 Dacă Părintele &rsenie le-a /orbit unor oameni mai aspru. dar sunt i oameni care-7 /orbesc de rău pe Părintele. Dumnezeu este cel care ştie taina inimii tale% eu sunt doar un du8o"nicC. 'erafim: %%Bu nu ştiu nimic% eu mă ro#% şi primul #ând care +mi "ine +n inima mea +l stiu cu"ânt de la Dumnezeu.eu4 i pentru aceasta nu-(i trebuia teolo$ie sau altfel de în/ă(ătură. Pn. &m amintit acest lucru pentru că. mai în(elep(i.eu. mai drep(i. &m spus mare. Maica Domnului l-a dat pe Părintele &rsenie. 'f.eci de ori ca să(i dai seama ce mare binecu/ântare (i-a dat bunul Dumne.

m-a fascinat c)iar i aceasta pentru că /orbea cu fiecare în parte în au. ceea ce într-o /ia(ă întrea$ă.Dacă "oi nu )ace$i bine% cum de aştepta$i binele0? La $i#anii tineri să nu le da$i că e păcat. Nu te clatini la orice /orbă a unora.. 6eni(i. Ne spunea cât de amărât a a*uns Domnul +ristos din cau.. -6eni(i acum cât mai e /reme. Părintele &rsenie /orbea pu(in. Când îl /e. 8inecu/ântată să-(i fie memoria ta. '-a uitat la el i s-a $ândit să-i dea căciula lui de călu$ăr. era lume peste lume în acea . &tunci a a/ut loc i cedarea 8asarabiei către <usia -7?@D. (Pr. #rau A strofe. & spus Părintele &rsenie că atunci a în(eles multe lucruri."ă +nsela$iD Dumnezeu nu se lasă să )ie bat*ocoritC.elă care să-i (ină de foame până a*un$e la mănăstire.eu primitele sale ru$ăciuni. mielul care ia păcatele noastre..i. bucurie să ne dăruie ti. 2i el a/ea un mic ba$a* i o fran. /eni(i. în acele frac(iuni de secundă cât s-a aplecat să ia fran. ci rămâi cu +ristos i în +ristos.i pierdea timpul. Dar. atunci i credin(a de/ine /ie. Părintele a a*uns la ultimul tren.ela i să i-o dea lui. &tâta durere e9primau oc)ii lui încât primul $est al Părintelui a fost să se aplece să ia fran. să facă icoane din acelea acoperite cu metal. 6eni(i la 'âmbăta de 'us.ut pe Domnul +ristos în $ară la Ploie ti. Ne c)eamă Părintele &rsenie. aceea /a i secera1 Părintele &rsenie m-a impresionat în mod deosebit.. ca de acolo de unde este. 'tuden(ii de la Gacultatea de 5eolo$ie din 'ibiu îi făcuseră o cântare frumoasă Părintelui &rsenie: <efren: Ne c)eamă la sfin(enie Părintele &rsenie4 6eniti. de ne. Oamenii se împin$eau dispera(i să a*un$ă în tren. tu /iu rămâi în /eci. un în(eles adânc: era +ristos1 #ra c)ipul de care /orbea "saia.i pe +ristos /iu i ade/ărat.ul tuturor.ut aproape de el pe cine/a îmbrăcat sărăcăcios i care se uita i el cu atâta milă la acei oameni cum nu mai /ă. Părinte al meu.a păcatelor noastre -atunci era i comunismul în floare. Părinte &rsenie1 &min. i ne sfătuia: Eace$i milostenie% da$i la săraci% da$i la neputincioşi% la orbi% la şc8iopi.eu i să-7 ro$ din toata fiin(a mea. dar nu le (in minte.use în /ia(a lui a a ce/a. iar asta 7-a i sc)imbat. pentru că dânsul ne-a spus nouă că de acolo de sus ne poate a*uta mai mult. 8iserica era plină de oameni i curtea bisericii la fel. când a /ă. /eni(i 2i crucea lui +ristos primi(i1 6eni(i acum să luăm darul Ea Mănăstirea 8rânco/eanu. /eni(i.druncinat. să-mi a*ute să rămân credincios lui Dumne. & fost trimis în 8asarabia la C)i inău. 'e uita cu milă la oameni. c)ipul durerilor. 2i el E-a întâlnit de câte/a ori. M-am +ntors să i-o dau% dar nu 1-am mai "ăzutC.i în care cine /oia putea să plece. nu te sminte ti la orice faptă. Ce seamănă omul..('ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Părintele &rsenie spunea că Domnul "isus +ristos /ine în /ia(a noastră din /reme în /reme. c)iar du)o/nicească. nu. <u ii au lăsat o sin$ură . pentru că nu e9istă moarte pentru cei /ii. /eni(i.ut pe Domnul +ristos plin de bube. tu /iu e ti. Plân$ea Părintele când î i amintea i plân$ea i lumea din sală. Cu fiecare în parte. Când a întins mâna acela nu mai era1 &tunci a a/ut un fior. Pace (ie. ca să nu se uite ade/ărul absolut al e9isten(ei 'ale reale. !o$i tinerii pot munciC.)i*rian "egrean Ne-a spus odată cum a /ă. amărât i fără căciulă. i de acolo de unde e ti tu. Părintele nu-i lăsa să cânte i spunea: C3-o cânta$i% că mă . n-ar fi putut în(ele$e. să mă a*ute cu sfintele i de Dumne. 'punea că 7-a /ă. ca să în/ă(ăm unul de la altul a ne feri de rău i ne în/ă(a pe to(i ce este bine. =erceta$i bolna"ii% da$i-le de mâncare% da$i-le apă.eu i să rămân credincios Maicii Domnului. ca om. ca să în/e(e metaloplastia.ela acel om a dispărut pur i simplu. Mie nu-mi re/ine decât să-l port în inima i în sufletul meu pe un astfel de om al lui umne. fiecare cu problemele /ie(ii lui. la subiect i concret. renun(au i la ba$a*e numai să nu rămână la ru i. ca persoană.

le era frică de faptul că. trec două i au intrat în panică cei cel pă. au /rut să îl căsătorească. dă-i bine. '-a dus acolo. cum îi spunem acum.eu să-i descopere ce să facă: să se călu$ărească sau să se facă preot de mir. stând mai mult de /orbă cu el a . Părintele &rsenie i-a blocat pe so/ietici de n-au putut să /ină la noi în (ară. dar nici ma ina nu pornea.is celui ce-7 pă. să-7 areste. 2i i-a apărut un în$er care i-a /orbit i i-a spus a a: 7i-am ascultat ru#ăciunea% du-te că "oi da ploaie% şi spune la lume să se +ntoarcă din căile releC% iar după ce a coborât. fiind pedepsi(i pentru neaten(ie. &poi.ea: Îmi dai "oie să mă odi8nesc pu$in?C. Cum /enea Părintele /enea i securitatea cu "M'-ul -ma ina.nicii mai în amănunt i până la urmă Părintele a spus că a fost la înmormântarea mamei sale1 'au interesat i într-ade/ăr la orele acelea Părintele fusese la înmormântare1 Când 7-am /ă. & a*uns până la mai marele înc)isorilor. Ee-am . după el. '-a ru$at mai intens la Maica Domnului i a /enit Maica Domnului. Din momentul acela cum să mai fie bucuros când /e. Cu ru$ăciunea. nu putea fi arestat de nicăieri.eau. Când au /enit securi tii să-7 ia. Doamne.ă un ră. &cesta 7-a în/ă(at /ia(a călu$ărească. era mâ)nit. să fie preot de mir. că ne-a a*utat i ne a*ută mereu. :nc)ideau celula i iar îl /edeau i s-au înspăimântat.prăpastie mare i în stân$a i în dreapta . în /ârful muntelui. E-au căutat i nu 7-au $ăsit nicăieri. după care a /enit. la multă lume i n-am urmat nimic din ele.eau îl /edeau cu cartea. :nainte de a a*un$e la mănăstirea 'âmbăta.ut că nu porne te. " se luase dreptul de a slu*i 'fânta Eitur$)ie la Prislop i cea mai mare durere a Părintelui &rsenie a fost cred asta: că ne-a descoperit nouă multe taine. &/eam i o ru$ăciune cu care mă ru$am pentru Părintele &rsenie. 7-au lăsat pe Părintele să facă ce a/ea de făcut. E-au luat cu for(a i 7-au urcat în ma ină.is: /-am spus să mă lăsa$i pu$in şi mer#emC. Odată a terminat mult mai de/reme norma i a .eu să fie arestat. Odată am au. Ea un moment dat Părintele a apărut i i-a . (Paraschiva %nghel.e. dă-i iertare de păcate. Când era la canal.ba(i pentru îndreptarea omului i el tot rău este. &cela 7-a lăsat să se odi)nească. s-au urcat în ma ină i a . după ce a terminat teolo$ia.nicului: !i-am cerut "oie să mă odi8nesc% mi-ai dat "oie% de ce m-ai mai căutat?C Dar 7-au c)estionat pa.e te i de rele îl fere te.ească bine în /ia(a călu$ărească.lea#ăC. îl pă..ă plecămC./onise ca urmea.ut eu pe Părintele &rsenie la Dră$ănescu. E-au dus la canal i în alte păr(i. (ine fericit pe Părintele &rsenie iubit4 îl apără. Dacă nu era în$ăduit de Dumne. de câte ori a/ea ne/oie de du)o/nic mer$ea în locul acela sin$ur. aici la 'âmbăta. După care a spus Părintele &rsenie: . Dacă au /ă.is Părintele: .pre mâ8nirea mea% nu s-a +ntors lumea la credin$ăC. i a/ea de ce să fie. 5ocmai se . citea i se ru$a. E-a dus pe /ârful muntelui i 7-a încredin(at unui sfânt care trăise cu JDD de ani înainte: 'fântul 'erafim de 'aro/. s-a urcat sus în munte să se roa$e i i-a $ăsit un loc prielnic -la c)ilia Părintelui &rsenie.is: 3oi nu putem să $inem aşa ce"a aici% cum de $inem un om ne"ino"at +n puşcărie?C.. :mpără(ia cea cereascăR. Când desc)ideau celula nu mai era nimeni.i că te . 2i a a/ut un /is i i s-a spus: MănăstireaC.eau pe Părintele.pe care nu puteai mer$e nicicum cu piciorul liber.boi -in/adarea Ce)oslo/aciei. '-a ru$at cu lacrimi multe.is-o multor femei: RDoamne. >icea Părintele: Lăsa$i-mă pu$in% că mer#em imediatC. & plecat la Muntele &t)os ca să primească în/ă(ături du)o/nice ti i s-a ru$at mult la Mântuitorul i la Maica Domnului să-7 îndrume la un du)o/nic iscusit. sănătate. cei care îl pă. o să intre în locul lui. &sta a fost cea mai mare mâ)nire.ut apoi că trece o oră. a intrat în . Când era înc)is în celulă.it că e la biserica Dră$ănescu i am fost de mai multe ori. :n 7?@C când a fost seceta cea mare. 2i Părintele s-a ru$at la Dumne. care. & /ă. 7-a luat de mână i 7-a dus pe un munte înalt . 2i totu i Părintele nu a fost supărat pe noi.is pa. a început să plouă până s-a umflat pământul de apă. la to(i. #l a . /ia(ă lun$ă pământească i dă-i. N-au /rut nicicum. l-a întâlnit pe Părintele &rsenie i atunci i-a spus cum a primit el un du)o/nic. 'punea părintele Daniil că în 7?CL el era la Dră$ănescu i 7-a trimis să-7 c)eme din biserică. Părintele muncea din $reu i î i depă ea întotdeauna norma i era foarte apreciat de cei care îl pă. De*ani( Mie mi-a spus mo ul Codrea că atunci când s-a dus în munte. cu lumânarea aprinsă. care să-7 călău. pe nici unii. Părintele nu era pre$ătit să plece.

de la /ecini. să scoată nu numai o carte. & plâns Părintele pentru neamul românesc. acolo mer$eau la mănăstire.e mintea ierar)ilor din 'inod. i-a tiut puterea dumne. . '-a ters repede la oc)i.is că da. După un timp $ardianul trecând în control a sesi. =nii se descura*au. Când 7-am cunoscut eu. Dacă /reodată se întâmpla de te certa. Mitropolitului &ntonie îi spusese la Prislop: Mă% tu o să a*un#i mitropolit% tu a*un#i un om mareC% de i :naltul era student sau seminarist pe /remea aceea. iar Părintele &rsenie i-a spus: CMă% când "ei )i cu toia#ul +n mână să-$i aduci aminte şi de noiC. m-a întrebat de Părintele &rsenie i am stat pu(in de /orbă i 7am întrebat atunci dacă este ade/ărată această /orbă a Părintelui &rsenie.icea: Du-te mă şi te spo"edeşte la preotul satului% la preotul paro8 şi să-$i dea canon% eu $i-am spus cât $i-am spus. Când a fost aici :naltul &ntonie.i i noapte. i /ecinii i am a/ut i o rudă la Po*orta care a fost ca un ucenic al Părintelui. ca să facă pasul acesta. de la rude. în anii în care a stat. '-a dat telefon la primarul din satul Părintelui -6a(a. -3ârsan Elena .'âmbăta de 'us. Nu 7-au $ăsit. dar nu-7 $ăsea4 s-a dus în altar i 7-a $ăsit în $enunc)i.eu i-a rânduit să a*un$ă acolo să îi mai încura*e. i bunicii mei.!. Părintele era a a un om.eiască. i-a tiut /ia(a.eu să a*un$ă ar)iereu. Părintele îi trimitea să se împărtă ească la preotul paro)iei. 'ăpa a a de repede că imediat făcea norma i a*uta i la altul. Părintele 8unescu s-a dus în locul unde a lost Părintele i era umed locul de la plânsul Părintelui. 2i imediat a .. mitropolitul &rdealului -Nicolae Mladin.e. Dumne. 8ineîn(eles că la 'âmbăta. plâns. cum e preasfin(itul Eauren(iu.eiască.C. #u cred că :naltul &ntonie care 7-a cunoscut. era foarte în/ă(at. Păcat că s-a îmbolnă/it Mitropolitul &ntonie. 01erod! 1eronim Coldea4 Părintele &rsenie umbla /ara cu lapi de lemn cu curea. &colo sau adunat toate amintirile despre Părintele. ci să7 canoni.eu. Părintele săpa în locul celor care nu puteau să. de dra$ul Părintelui i de puterca sa dumne.. ale sătenilor no tri din (ara Gă$ăra ului. 2ti(i că a fost o bună /reme la Mănăstirea 'âmbăta.en(a Părintelui acolo. oamenii acolo se spo/edeau. de la to(i care 7-au căutat i s-au folosit de Părintele &rsenie. dar nimeni nu tia taina lui. să-7 canoni. a fost i pe la Canal. la sfin(irea unui monument al eroilor. -Pr! Petru /anvulescu. & fost unic în felul lui.. Ea Părintele au fost i părin(ii mei.area Părintelui. deci nu-i atră$ea a a ca un ma$net ca să risipească paro)ia i lucrul acesta îl făcea i când era la Dră$ănescu4 .e4 plus că a/em câ(i/a ierar)i deosebi(i care 7-au cunoscut pe Părintele. Pentru mine Părintele e un sfânt.e. i a . Când 7-a lo/it foarte tare.'âmbăta de 'us.eu i în(elepciunea lui Dumne.eu o să lumine. Când a a*uns la 8ucure ti. #u i-am spus de Părintele &rsenie. Mi-a spus-o c)iar el. de î(i plăcea de el i când te certa. Părintele a spus: De acum% mâna aceasta a ta nu "a mai bate pe nimeniC. Părintele a făcut câte/a facultă(i. sărea peste căpi(ele de fân. au fost i rudele mele. care este din 'âmbăta. 0Pr! 1oan Ciungara2 Copăcel. 8eclean. tot timpul . Când era arestat la Canal. la 8ra o/. Cătălina i-a arătat unui preot. el i familia lui N. un om cu o mână ce o (inea nemi cată i i-a spus: M Omul acesta 7-a bătut pe Părintele &rsenie în înc)isoare. 5răia foarte modest. confirmându-se înmormântarea i pre. Ea întrebat mai târ. la doctorat.e pe Părintele &rsenie. :l /edeam noi plân$ând în catedrală. după care a dat alarmă $enerală..âmbea.i facă norma. el nu era niciodată supărat. 7-a cunoscut pe Părintele i Părintele 7-a sfătuit să ia drumul călu$ăriei4 i-a a*utat Dumne.biserică. -Prof. Nu i-a răspuns.iu de ce a plâns. :nsă totu i. ar fi facut primul pas în 'fântul 'inod pentru canoni. 2i s-a întors către Dumne. #ra tot timpul /esel. dar mai apoi i-a . -(ucia 3ârsan.at absen(a Părintelui. i atunci î(i plăcea. dar la ora 7I Părintele a apărut unde îl lăsase $ardianul. Părintele a suferit. :ncă când era copil. C!. pentru că dânsul a căutat.e pe oameni. în multă ru$ăciune i lucra aproape . tiu eu. M-am pomenit cunoscându-7: de la părin(i. --)eorg)e 'ilea. Nu mă îndoiesc că puterea lui Dumne. &poi preasfin(itul Daniil. la care Părintele le răspunde că a fost la înmormântarea mamei sale.bierat acela căci mâna i s-a făcut moale. pentru că de multe ori. în catedrala din 'ibiu. care mi-a fost cole$ de facultate. acolo se împărtă eau. a făcut multe minuni. & fost întrebat unde a fost.is că ru ii sunt la $rani(ele (ării. @A ani . a cerut permisiunea $ardianului de a-i acorda trei ore de odi)nă -până la ora 7I.

de credincio i. /a fi spulberat pe toate 0stră. m-am dus acolo i mi-a arătat un album cu mai multe tipuri de icoane. 'e /orbe te i despre /iitoarea canoni. mai cu seamă al sfin(eniei familiei. că Părintele ne-a con/ertit într-o /ia(ă cre tină demnă.eu. s-a tras un fir de apă cur$ătoare prin $rădină.: pictura este cea de pe coperta căr(ii. Dimpotri/ă. & a E-a /ă.us( Capitolul 5 Pictor de icoane &i de suflete E-am cunoscut ca fiind i pictor. Vasile Vlad 6in a 7@-a oară. Simion !atdoran Părintele 'erafim Popescu spunea: @3ouă ne dă Dumnezeu 8arul cu picătura% lui 6senie i l-a dat cu #ăleata”. ed. Nu am $ăsit nici una potri/ită i atunci Părintele a spus: 0. Când un $ardian 7-a întrebat de ce nu pleacă. Ea acel lac au lucrat studen(ii în 7?@C i s-a numit Eacul studen(ilor. atunci destinul neamului nostru /a fi doar o amintire. De ce! Pentru că îl socot că este cel mai dâr.i poporul român ar fi fost altul. Mutându-se la 'c)itul Maicilor. :FFG( (Pr. .noi. Nu să fie (inut ascuns. Dar. amena*ându-se mese de piatră. s-au adus pietre mari. s-au plantat pomi.ileR lumii care ne a teaptă i ne îmbie. Părintele mia spus: =u timpul% această icoană o să )ie un bun de "oloare”. Ceea ce ne-a răscolit atunci pe noi tinerii.i cu îndreptă(ire . decât cei de afarăS. Destinul neamului nostru. în care scria cam a a: Îi mul$umesc lui Dumnezeu că mi-a o)erit această şansă% +nc8isoarea. el i-a răspuns că cei din înc)isoare au mai multă ne/oie de el. iar în stân$a i dreapta ploua1 '-a petrecut o minune1 :n icoană. Nu e treaba noastră.:. :FFG( (Pr. al ucenicilor.a. ne-a prins o ploaie toren(ială în Predeal. Părintele &rsenie ne-a dat o icoană pictată de . dacă do/edim în fa(a mai-marilor no tri. în partea de *os. oseaua era uscată. care este până în . lân$ă care s-au făcut bănci de mesteacăn..cea mai bună mărturie că Părintele &rsenie a fost sfântR. în toată (ara. lac în forma de inimă.eu are răbdare. in/itat de 0&cademia Du)o/niceascăR de la Mănăstirea Prislop i am obser/at că turma Părintelui nu a scă. i a a este sub obroc. ci/ili i biserice ti. s-a făcut un mic lac într-o parte a $rădinii. care i a a e compromis.cu"ânt rostit la mormântul Părintelui 6rsenie% :.ile în înc)isoare. al sfin(eniei. a adresat o scrisoare episcopului &ndrei de la &rad. Dar Dumnc. . Părintele a mai rămas J . Păcat că poporul acesta nu a tiut să-7 fructifice pe Părintele la /aloarea lui P'punea Părintele un cu/ânt al principesei "leana: C'omânia e sin#ura $ară +n care succesul nu are succesCS. Când oare 'fântul 'inod al 8isericii noastre se /a $ândi să ia o )otărâre pri/ind fenomenul acesta. .cu"ânt rostit la mormântul Părintelui 6rsenie% :. ed. 0Maica Adriana $ .& amena*at i o $rădină frumoasă lân$ă stăre(ie. răscole te acum marea masă. :ncă de când era la 'âmbăta de 'us.i în . de sfin(enie. suntem fără îndoială . este Moise care ne-a despăr(it Marea <o ie. -G ani( Dupa ce ne-a dat binecu/ântarea pentru cununie.are a Părintelui.ut. destinul poporului care este însetat de Dumne. O să $i-L pictez aşa cum L-am "ăzut eu”.entant al trăirii /ie(ii pe pământ. după 7@ ani. (Stre&a "icolae. la mânăstiri. Dacă ne /om arăta netrebnici la ceasul acesta de răscruce. :FF:. "icolae 'oboia -Porumbacul de .c8itul =ornet. Ea întoarcere. Părintele î i măre te turma de ucenici. repre. apar i Mun(ii Gă$ăra ului -cu Gereastra Mare i Gereastra Mică. 6m )ăcut lucrarea Lui.i să sporim pa ii no tri la mormântul Părintelui i să îl considerăm că a fost un sfânt în /ia(a noastră i ne-a răscolit inima.noi. cu motocicleta.iua de a. când se afla la Mânăstirea 'âmbăta de 'us -n.i. &colo am plantat i eu o salcie pletoasă.: După ce a fost eliberat. Când a ie it din înc)isoarea de la Canal. o mână de oameni. (Pr. . PN. Când am mers după icoană cu sora mea Maria 'tre. dar dacă împlinim porunca Părintelui. 7-am ru$at să-mi facă o icoană cu Mântuitorul. pe unde treceam noi -cu icoana. 0Pr! 1oan 'ofonea4 &/em momente i prile*uri din .noi. să a/em îndră. &. al mi cării spirituale le$ate de persoana Părintelui! #l s-a sacrificat pentru semenii săi. de ani( Părintele &rsenie este c)i/otul care ne-a despăr(it "ordanul. -.Pr. 6m ieşit mai +ntărit ca niciodutăC. flori.neala i să ne asumăm destinul neamului. Ioan Sab+u.=u"ânt la mormântul Părintelui 6rsenie . Dar este de trebuin(ă ca o mână de preo(i.ut Părintele &rsenie pe Mântuitorul. la seminarii.. &r fi trebuit să fie folosit la facultă(ile de teolo$ie.

nicăieri nu e9istă asemenea pictură. Părintele a /enit în biserică i am purtat o discu(ie despre pictură.i o prescură i ni te bănu(i i . dar i albul era un alb transparent. pentru ru$ăciunile martirilor 8rânco/eni.ice: Du-te la mănăstire% la .boi.is: 0 L-am pictat cum L-am "ăzut”. Mi-a spus: 0 3u "orbea mult% se ru#a mult% mânca pu$in% dar niciodată nu 1-am "ăzut să se urce sus pe scară.e în inimile oamenilor credin(ă. :7 /e. adică albă. & început să râdă i a . Ieronim )oldea Ea prima întâlnire cu Părintele &rsenie 8oca. M-a luat de după $ât i am mers cu el până unde e clopotni(a unde se /indeau iconite i lăn(i oare. & a a pictat. find pictor. mi-am luat i mâncarea i am pornit.ut1 Părintele &rsenie a spus că putea să fie oriunde în lumea asta. i-a pictat după cum i-a /ă.Elisabeta . 2i a /enit. cum se pictea.. m-am dus lân$ă Părintele &rsenie i am . D+mboiu Victor. Pe to(i. :mi dă într-o . . remarca op(iunea acestuia. se făcea cură(enie acolo.Gheorghe Silea% 45 ani .unt din 'âuşor”2 De ce ai "enit aici?”2 6m adus o prescură şi mi-a spus mama că dumnea"oastră sunte$i mare slu*itor şi să "ă ru#a$i pentru )ratele meu% care "rea să se +nsoare”. Mam îmbrăcat. Pe drum.ăruH mâna Părinte0 @2 1ăi% de unde eşti?”2 . Părintele mi-a spus că i-a plăcut mult fi.. în altarul din pădure. pre edintele pictorilor pe (ară. care era patronată de mitropolie. /rând să se făcă a/iator. După un anumit timp. ci după cum a /ă.ă normal.au. #ra în ră. 2i a reu it1 . Pe )rân#8ie se urca0”. :ntr-o sâmbătă după-masă.Pr. la Dră$ănescu: 0 Părinte% ce )rumos a$i pictat pe Mântuitorul0 ” i i-a .us( <eferitor la pictura de la Dră$ănescu.ani% Eă#ăraş( Ea înmormântare a /orbit Părintele 8unescu. &*un$ând.bura. -Prof. i pe sfin(i i pe Maica Domnului. în pictură. Capitolul 6 Prima întâlnire cu Părintele &i# următoarele7 #u m-am dus la Părintele &rsenie pentru tata.ut Părintele &rsenie. prin Eisa m-am $ândit să-mi iau ni te (i$ări. Dacă stai departe.boi. i acolo i mi-a dat o iconi(ă cu Maica Domnului i mi-a . m-a trimis în biserică să /ăd picturile făcute de sfin(ia sa.is: 0 /ine% măi% şi tătucul tău”.ut1 2i toate scenele de acolo sunt pictate după cum le-a /ă. Iai că te $in trei zile aici% +$i dă şi de mâncare”. Părintele a spus că s-a făcut o pictură la Dră$ănescu nu după căr(i. Pictura Părintelui &rsenie este un unicat pe $lob. culorile raiului. să picte. să facă din oameni icoane /ii. &/ea o putere fi.S . am început să mă încred în mine .sfin(ia sa spunându-ne ca /a fi apărătoare casei noastre. #ram ele/ i a/eam un frate care /roia să se căsătorească i.i ca atunci când a intrat la ucenici i a . dar nu s-a făcut c)iar dacă nu a renun(at încă la ideea de a . C. pe care a făcut-o inspirat din 8iblie i 'fânta 5radi(ie.ica i matematica. +aina Mântuitorului era ca un abur.âmbăta de . #u am pictat o biserică în Dră$u cu un mare pictor roman.eu la noi. la Dră$ănescu.G. ()ismaş Eugenia. Când am /ă. dar 7-a rânduit Dumne. cum eram copii mul(i la părin(i. 'âuşor( & spus un părinte când s-a dus acolo.ili*% De*ani( Pe Părintele 7-am cunoscut cu 0a*utorul% unei (i$ări1 M-a trimis mama prin 7?BB-7?B@ 7a mănăstire. iar Părintele &rsenie.Mariana P.is: Aei prescura asta şi o duci acolo şi tu te #răbeşti să te duci acasă?”2 %%3u mă #răbesc”2 1ine. &.ut că sunt bă$at în seamă. .ică foarte mare. i m-am dat pe lân$ă dânsul i 7-am întrebat: Părinte% când "ine tătucul?” 2i m-a întrebat: >nde-i tătucul tău?” 5ătucu era în ră. pentru culorile desc)ise i /ii. (Ierod. $ Eă#ăraş( Ea Dră$ănescu este sin$urul portret al Domnului nostru "isus +ristos făcut din puncte $ +ristos după în/iere. fetele din sat îl refu. Pe atunci eram la 'ibiu la o 2coală reli$ioasă.âmbăta% că e un călu#ăr acolo% dra#uH mami% şi roa#ă-l să% )acă nişte slu*be”. ne-a spus că oricât am căuta nu o să /edem culoarea nea$ră acolo Pîntr-o scrisoare pe care Nic)ifor Crainic i-a trimis-o Părintelui &rsenie.is: . Mântuitorul i-a spus să fie pictor de suflete.is Pace "ouă0”. la români. picta cu el i 7-am întrebat pe acela: 0=e ai obser"at la s)in$ia sa deosebit?”.

îmi dau seama că Părintele &rsenie a fost ce/a rar pe pământul românesc.eu pentru ce ne dă.is: =a Domnul Irisios cu apostolii @2 6şa măi% aşa. 'ă-i mul(umim lui Dumne. 2i de aici. primul păcat. "ubi(ii mei. 2i în loc de perină a/ea o pietroaie la cap. Mă dau într-un col( să-mi aprind o (i$ară. Parcă-7 citea. 2i când s-a dus i-a spus: !u să #a$i slănina din traistă şi să #a$i $i#ările din scorbură de unde le-ai pus @. 6m )ăcut un pălan şi el a zis ca m-am bă#at la el% eu am zis că nu9”2 Şi ce-ai "rut mă% ai luat securea să-i dai +n cap?9 Du securea aia acasă% că alt)el să ştii că e rău de tine”.. i simteam ne/oia să-mi aprind o (i$ară.is: 0 Mai stăm pu$in că trebuie să mai "ină unul de pe drum că s-a bă#at +n capul Lisei +ntr-o #rădinu$ă şi a luat câte"a cepe @. Mai stau pu(in i /ăd pe alee că /ine un om: 0 1ăi% ia aruncă pac8etul şi #ata mă% cu ele0”.ivoiu. &colo% la canal. Înaltul Mitropolit 1ălan nu prea e de acord cu ce )acem noi. Mă% tu de cancer la plămâni "ei muri”% că fuma foarte mult. #ra să cadă acela de . E-au dus pe Părintele acolo. &m plecat înapoi acasă că îmi era frică . Nu era nimeni.uri în familie i el . 3u plec0 Locul meu este aici. era după masă. &m a*uns până la urmă acolo i când mi-a spus pe nume -0&na% . in$ineri.is să nu întreb nici un poli(ist când mă duc la Dră$ănescu. Părintele.ibiu( #u 7-am cunoscut când eram copil tata lucra cu Părintele &rsenie la c)ilia de sus din munte. Şi "ă spun eu duminică% după slu*bă% dacă ne mai urcăm sau nu. a /rut să facă o crimă. ca pe o carte. duceau profesori uni/ersitari. 5ata cu cumnatul său -în total 7J in i. era o femeie de /reo AD de ani. După ce a apărut i acela i-a spus: 6i +ntârziat. parali.-mândria. mai po/esteau i adesea /enea Părintele la ei i le spunea: 0 Eace$i linişte că eu trebuie să mă ro#0 @. &m .ice celor de la bucătărie: 0 La băiat +i da$i mâncare cât +i trebuie% ca acasă la mama”% i apoi către mine:. Părintele ser/ea masa acolo i .icea: 6*ută-mă Părinte să )ac cruce0” i când a stri$at Părintele odată la ea: 0Du8 mut si surd% ieşi9 Iai% )ă-$i cruce odată0” i încet-îneet i-a făcut cruce. dar la I diminea(a $ăseau toate u ile desc)ise.is că a/em neca.eu am încremenit i nici nu am mai .. Nu a mai durat mult i pe Părintele 7-au arestat i 7-au dus în cetate.icea că asta înseamnă ca ne iube te Dumne. &poi a .” :n ultima /ineri a . Mâine diminea$ă te $ii de mine”. s-a făcut litur$)ie i deodată a intrat un cetă(ean de la sat în biserică i-i stri$ă Părintele: 0 1ăi J8eor#8e% ce-ai a"ut cu "ecinul tău azi diminea$ă?”2 Păi ne-am certat Părinte.is. Ea c)ilie. O fată de colonel de securitate.icea: 0 =am cum suntem noi aici? ” i tata a .de unde mă cuno tea cu numele &na!1 &poi am re/enit după un an-doi. aici la Gă$ăra . Dar i acolo le era frică de Părintele. de frică. 'ă ne ru$ăm pentru /ră*ma i. (Pr. De multe ori . Când a ie it Părintele din biserică. când nu era slu*bă.eu pentru toate. Când m-am dus tocmai pe un poli(ist am întrebat i mi-a arătat unde era Părintele. /ă duce$i să "ă spăla$i şi aştepta$i% că s-ar putea să nu mai urcăm.is: 6cum coborâm *os. &m a/ut un fin i s-a $ândit să mear$ă i el să se spo/edească i să se cuminece la Părintele &rsenie. într-ade/ăr. E-a scos. 2i a ie it omul i a început să plân$ă i ne spunea că el. &poi m-a dus cu el la masă i le .a pe Părintele i s-a ru$at de tatăl său să-7 scoată pe Părintele de acolo de la canal.icea să a/em răbdare i mai .eu. $enerali.l-au dus la canal. îl simpati. &cum.unar îl ascundea ca să nu-7 audă. 'ă a/em răbdare. &m fost cu un frate care-i bolna/ de sc)i. !e-ai bă#at +n capul Lisei +ntr-o #rădinu$ă de ai luat ce"a ceapă @. 5ot a a spunea ca să repetăm i noi 0 =e a"em% aşa ne trebuie @. ne aduna pe toată lumea i îi spunea la fiecare câte ce/a. când mă $ândesc.icea: =e a"e$i% aşa "ă trebuie @. & a a fost întâlnirea mea cu Părintele. că tie Dumne. #u cu fratele meu plecam sâmbăta pe *os i dormeam acolo. (%na -i. 'punea că 0)ărădele#ile oamenilor aduc pustiirea pe pământ”.ată de mâna dreaptă i . ne-am dus la biserică. D+mboiu Victor. 6 zis că% )acem cuib de partizani. 2i Părintele a .is nici un cu/ânt. au lucrat acolo J săptămâni.ă le dau la oameni cura* @. a început utrenia. ” & a s-a întâmplat i nu s-au mai dus. . prin 7?@L. înainte să doarmă. 'âuşor( E-am cunoscut pe Părintele în 7?IB-7?I@ i persoana care m-a trimis a . Când era Părintele &rsenie se aduna foarte multă lume la 'âmbăta. colonei. dar el nici nu postise i fuma mult. Deodată aud stri$ând pe cine/a: 01ăi% tu de acolo% aruncă $i#ara0”.i i cu o cădere de apă. Când se ru$a i ceasul de bu. . Ea 'âmbăta e o alee cu un $ard /iu de bra.ofrenie i i-a spus: .

Nu /oiam însă facultatea i preo(ia de mir. eram preocupat mai de$rabă de fotbal. sub un nuc mare. deodată pe c)ipul lui a apărut a a. am prins a mă $ândi la Dumne. am pufnit în râs. am sim(it pre. pe Părintele &rsenie 8oca. alba tri .ut-o. un unc)i bolna/ de sclero. dar am stat A. eram cu totul lipsit de ambi(ie.i po/esteau neca.eu. tot pri/indu-mă în oc)i.âmbet ce /oia parcă să-mi spună: Bi% "ezi că ştii?09” De atunci. cu/ânt cu cu/ânt. . Mama i-a spus. îmi /enea să-i răspund: 6şa-$i trebuie% dacă ai )ăcut numai un copil @. 7-am urmat mereu pe Părintele &rsenie. Pur i simplu le spunea oamenilor ce $ândeam eu1 2i.ă mare în care eram eu. în stân$a i-n dreapta noastră se a e. mă an$a*asem la o filatură de bumbac. după ce mi-a murit unul din copii. căci pe atunci Părintele apărea rar i nu a/ea /oie să spo/edească. &m fost atunci pentru B . &m mai fost la Dră$ănescu de câte/a ori i nu 7-am mai $ăsit pe Părintele. uite a a mi s-a ridicat părul pe mână i mi-am . =n . "ar întâlnirea aceasta a/ea cu ade/ărat să-mi sc)imbe /ia(a. în sc)imb am fost $ăsit de Părintele. n-am /orbit direct cu el.ile. a luat cu ea o po.. /oiam călu$ăria. Când a /enit acasă i mi-a spus. de la 'i)ăstria. Mama a încercat să-i arate i alte foto$rafii. o fată bolna/ă tot de sclero.eu4 am fost dansator i nu prea căutam biserica. 6i să "ezi cum te primeşte0 @ i când a a*uns acasă a primit-o bărbatul cu bucurie. cereau sfat. tot în acea . 'im(eam du)ul Părintelui acolo. de cum a /ă. după care.ile înainte de a muri Părintele. am mers la Prislop.Gheorghe Silea% 45 ani . Părintele . Cu un an de .ă-i spui să )acă !eolo#ia0 3eapărat să-i spui% m-auzi? @. un .âmbăta de . c)iar dacă nu 7-am /ă. de fete.mie. care ascundea cele mai adânci subîn(elesuri. pri/indu-mă tot pe mine: 6şa-$i trebuie dacă ai. sfaturi du)o/nice ti foarte bune de care însă nu am (inut cont. 2i i-a spus Părintele: !e duci liniştită acasă că nu-$i )ace nimic. în sfâr it. bătrân. era părintele Daniil acolo i m-a întrebat ce neca. M-a luat părintele Daniil a treia . &poi /orbea altul i altul i altul. & a se face că 7-am cunoscut mai târ.ă în plăci. i /ă spun cu mâna pe inimă că toate sfaturile i $ândurile care îmi treceau prin minte erau rostite de Părintele &rsenie 8oca. . unii /eneau doar să-7 /adă.i.ă în plăci i mul(i al(ii.âmbet straniu. După câte/a luni.ut pe Părintele.i.au din când în când pe scaune oameni care. Ce am a/ut eu de spus i s-a spus Părintelui1 &m trăit momente deosebite.ă ştii că băiatul matale n-are ambi$ie.ut eu i se uita fi9 la mine. de ce-7 caut a a pe Părintele &rsenie. nicidecum de cele biserice ti. ca să-7 cunosc.)ăcut numai un copil”. Nu a/eam cura* să stau de /orbă cu un du)o/nic bun pentru că tiam cât sunt de păcătos. prin 7?LI.i i mi-a . minune. dintre to(i. numai că în tinere(e nu am a/ut o /ia(ă tocmai plăcută lui Dumne. N-am putut să mai spun ce/a. în mintea mea. :ntr-o /ară.iu. Bu "reau să stau de "orbă cu Părintele aşa% să primesc binecu"ântare% să mă ia sub acoperământul lui @. era cam bolna/.ut în realitate. . Dacă mai dădea o dată la% )acultate% reuşea0 @ De unde să fi tiut că dădusem la Polite)nică i nu reu isem! :ntr-ade/ăr.en(a Părintelui. el i-a amintit imediat: A-ai spus )iului tău să dea la !elo#ie?”. :mi amintesc că nu /roiam să plec.urile. tata. plecând m-am )otărât să fac un ocol pe la Dră$ănescu.it multe lucruri despre Părintele &rsenie de la tatăl meu i-mi doream să-7 cunosc. sin$urătatea. Ea Dră$ănescu 7-am /ă. &bia prin anul 7?LC.us( Când mama a mers la Părintele &rsenie. am urcat în mun(ii Neam(ului.ă"ăstreni( #u am au. A-am spus Părinte% dar nu "rea9@. sora mea. Curios. fără să se întoarcă spre omul acela. ume. care plecase la Mănăstirea Clococio/ încă din 7?L@. . M-am cutremurat1 Cred că am început să tremur la propriu. &/eam ispite i îndoieli mari. bunicul.is: 0 /ai de mine% să "ezi că Părintele ăsta +mi citeşle #ândurile9 @.Dobrin Ioan% <& ani% . #ra acolo i o femeie care a plecat de acasă i nu a tiut bărbatul ei nimic. Când m-am dus la altar să mă înc)in. a a. Omul din dreapta îi spunea: @Părinte% am un băiat care s-o căsătorit şi m-o lăsat sin#ur şi mă bat*ocoreşte9” .cel pu(in a a i-am /ă. noduros. '-a bucurat că a fost ne/astă-sa la Părintele &rsenie. abia sc)i(at. Nu am /orbit cu el4 ne-a spus la modul $eneral multe lucruri..icea imediat. la Părintele Cleopa. deodată. '-a dus la Părintele i îi era frică că întorcându-se o s-o bată.is: Erate% #ri*ile tale sunt rezol"ate @. lepădarea de lume. &/ea ni te oc)i mari. fără a mă scăpa din pri/ire. . #ram flămând să mă spo/edesc lui. să-7 asculte. Părintele era acolo.ru ine. Părintele s-a oprit cu pri/irea asupra mea: =ine-i băiatul?”.uri am. @Părinte% nu am nici un necaz% necazurile pe care le am eu% mi le-a dat Dumnezeu pentru păcatele mele şi le merit. mama a fost iară i la Părintele i. 'tăteam fa(ă în fa(ă la o masă lun$ă din curtea casei paro)iale. dar Părintele a spus: 3u% pe mine ăsta mă interesează.

& doua oară când am mers la Părintele n-am putut .ice Domnul +ristos mo ului: 0&du 8iblia mică sau testamentul i cite te la &pocalipsă cap. care a/ea /edenii i care nu mânca decât o dată în .ile la neca. &colo scrie: 0Pe unii dintre /oi /a să-i arunce dia/olul în temni(ă. După A .iu mi-am dat scama că a fost răspunsul cel mai potri/it.. "-am spus că se intră $reu la 'ibiu. te a teaptă securitatea%. ca să fi(i pu i la-ncercare i /e(i a/ea 7D . Când am trecut prin fa(a poli(iei i securită(ii.”.isD Bu ştiu un Părinte 6rsenie% du-te la el @. /ersetul 7DU. &< de ani( &m /enit la mănăstire i când am a*uns s-a (inut o predică. ca pictor. Mo "lie a în(eles că trebuie să-i facă o raclă din ar$int. Mă duc la eu acolo. a .ile 7-a c)emat directorul spitalului de nebuni i a . am a/ut ni te neca. nici nu prea /oiam să a*un$ preot de mir.Părintele Dumitru.ă mă +nsor sau sau mă călu#ăresc? @. E-am întrebat unde e i a . fară cap.) Alie -6lbac( #ra un mo . Ea un moment dat a apărut: 0 =e "rei mă @2 . pâine i . i odată . Mănăstirea . :n salon cu mine era un bucure tean care mi-a . Mama soacră tot mereu ne ducea la Părintele.ice decât atât: @Părinte% am :< de ani şi nu ştiu ce să )ac.unt bolna"% am "enit la dumnea"oastră să "ă cer un s)at @2 Du-te mă şi )ă-$i opera$ia şi scoate-$i ami#dalele că doctorii au dreptate. 5âr. cu bani. 'cenele de pe raclă -în le$ătură cu 'f. dar nu-l /ă.i ea continuă să conducă lucrările ce se fac la Mân.ătorul. Pe mo ul "lie 7-au dus la un spital de nebuni i un nebun îl pă. 2i când s-au împlinit 7D . Bu nu cred că eKistă Dumnezeu @. Domnul "isus +ristos i-a arătat la 8ucium o încăpere la subsol.ă%.ar. &m rămas foarte impresionat de predica pe care o (inut-o Părintele. Când am /enit cu racla. :n plus. Mo ul era de*a arestat.. J. "lie. '-a uitat la mine i . Pn. &/eam o urticarie cronică i am fost internat în spital la 8ucure ti i acolo nu m-au putut /indeca.eu. &poi nu l-am mai /ă. făceau toate minunile i eu mă uitam la ei i nu mi se părea firesc ceea ce făceau. că ă tia mă omoară%. "oan 8ote. căci ar fi trebuit să mă căsătoresc. unde erau moa tele unui sfânt. 6i de #ri*ă că sunt ăia de la securitate şi ne urmăresc @.ea.. iar din altă /edenie a în(eles că este /orba de 'fântul "oan 8ote.)ânt% peste tot locul şi nu-s nebuni şi cred% acum n-am ce să-$i spun mai mult. i i-a dat poruncă 0să-i facă ceea ce trebuie%.anul mor(ii Părintelui &rsenie . .usem de la 7J ani. 6m citit destule @2 1iblia ai citit-o "reodată? @2 6m citit ce"a din /ec8iul !estament% ce"a din 3oul !estament% dar nu am terminat niciodată 1iblia @2 /ezi mă% atunci de unde ştii tu că nu eKistă Dumnezeu? >ită-te la mine% nu-s numai pictor.ătonil. #l a a/ut poruncă de la Domnul să facă o mănăstire la 8ucium. &m tot fost pe acolo. sc)i(ele. 2i astă.: Men(ionăm că #lisabeta 2andru a fost numită de mo ul "lie să se ocupe atât de construirea Mânăstirii 8ucium cât i a raclei.ice către mine: Mă% tu ai "reun . În lumea aceasta sunt atâ$ia oameni care s-au dus şi au cercetat pe la Muntele . Părintele &rsenie nu contenea să-mi poruncească să dau la 5eolo$ie. ori eu râ/neam călu$ăria. au fost făcute de Părintele &rsenie -proiectul.ile mo ul . ed. că se intră cu rela(ii. Mo ul a murit la ?7 de ani. 6ltce"a ce mai ai? @2 Mai am o nedumerire. Mo ul m-a trimis să aduc racla i a . ceilal(i care erau cu mine au fu$it.is către fetele lui: 0'ă-mi căuta(i două rânduri de )aine că pe mine mă arestea. 5ot a a tuns era. &m /enit cu racla. #ra prima/ara lui TL? . când m-am dat *os din tren. .is 0Mo ule.i atunci marele du)o/nic aproape mi-a poruncit: 0 Dă la !eolo#ie% căci eu o să mă ro# pentru tine şi-o să reuşeşti0 >ltimul meu #ând pentru tine este acestaD )ă !eolo#ia% căci prin !elo#ie "ei a*un#e la călu#ărie.is un om: 0Nelule.icea: 0Doamne nu mai pot împlini porunca 5a. & /rea să am i eu mentalitatea dumitale la /ârsta dumitale%.uri.is că e pe la 'c)itul Maicilor. După ce m-am /indecat am /enit acasă. &poi Domnul +ristos i-a spus mo ului "lie că de 'fântul Nicolae trebuie sfin(ită racla. Părintele s-a uitat a a la mine i mi-a spus: Măi% nu eşti bun acuma nici de una% nici de alta9 @. 8ucium -0Casa PelerinuluiR.uri% i nu /i se /a întâmpla nici un rău. Când am a*uns acasă. cu barbă. 2i atunci .ice: =e pro)esie ai? @2 Îs maistru mecanic @2 %%6i citit mulle căr$i”.a/at fiert.i -până la ora I.Ioan 'ica. la Dră$ănescu.4 pe atunci lucra la &telierele Patriar)iei -de la 'c)itul Maicilor.ut pe Părintele până la JA-JC de ani. unul demn de un mare du)o/nic. dumneata pleci acasă. De*a intrase în mine frica de Dumne. în custodieS. :ntro altă /edenie. cu sare i o(et. a/eam trei fra(i i săreau prin casă. <acla se află în biserica din +ure. 5rebuia să-mi facă i o opera(ie să-mi scot ami$dalele din $ât. am trecut prin fa(a lor i nu mi s-a întâmplat nimic1 2i s-a sfin(it racla.

is: =um să te duci mai băiete acolo% că eu nu am nici un spri*in2 taică-tău e mort% iar la )acultate mer# oameni cu bani% nu intri aşa uşor şi )ără spri*in @. ne-a spus că noi ne împăcăm bine unul cu altul.ă ştii că eu am )ost mort şi am +n"iat @. M-am dus la o măicu(ă care a murit i e înmormântată la Prislop. &poi Părintele a spus: Îl spui% ori $i-1 spun eu @. Dimineata ea a mers la preot. Când soacra s-a spo/edit Părintelui &rsenie. mi-a spus: Dacă eşti aşa nelinişlită% +ntreabă pe cine"a şi să )aci un canon”.boi i totdeauna când le /enea ordin de încorporare la oameni se duceau la Părintele să se spo/edească.is: 0 !u nu meri$i nici ceartă% nici aspru să )iu cu tine pentru că ai a"ut o "ia$ă . "ar care au fost oamenii mănăstirii. Când am fost odată la Părintele.iua de 'fântul "oan a /enit acasă. @D de in i de pe sate i mer$eam pe rând în fa(a irului.icea: >ite ce de ru#ăciune )ace Părintele .is să nu mă mai necă*esc.ut. Ne punea să-i cântăm cântări de la mănăstire. #u am /isat asta în data de JL decembrie i în . iar către . din $re eală. 2i a mai trăit trei săptămâni. iar băiatul nu /a sta nici un an de .era)im şi cu Părintele 6rsenie şi ce de cete +n#ereşti0 ” & fost în comă de duminică dimineata până mar(i seara. 1a mă duc tu Mărie% că nu mă pocăiesc @. c)iar de la aceasta. dar în realitate asta n-a spus-o i a stat sub patra)ir mult i nu i-o mai amintea.duşman +n lumea asta? @2 Da% am pe =eauşescu @2 >ită-te la mine% cât "a trăi ăsta "a )i bine de "oi% când nu "a mai trăi% "a )i "ai de capul "ostru @. Nu s-o mai dus socrul dacă i-a spus a a. După ce s-a de teptat ne-a spus: /ai ce c8inuri sunt +n iad09 . :nainte de a. băiatul /roia să dea la facultate. Nu m-a certat cu toate că a/ea de ce să mă certe. &cesta. mai punea câte o (i$ară în $ură.icea că a fost mort i a în/iat i că o să mai trăiască pu(in. s-a împărtă it. &poi când mcr$ea lumea pe *os.ă te duci să-l prinzi pu$in de #ât să "ezi cum scoate un #las ca un clopo$el @.ăpada. când a ie it de pe pământul mănăstirii. în noaptea aceea am fost la Pite ti unde era băiatul arestat i pe la două noaptea m-am dus i am dormit.isD 6oleu% Părinte% n-o )i blestemul din păntece? ” %%1a da @. #ram însărcinată i m-am dus pe *os4 eram /reo BD. 2i m-am dus la Părintele căci eram i foarte bolna/ă atunci i a . 2i a . :i plăcea . Cum s-a întâmplat! & /enit un pocăit acolo în /ecini i anun(a să mear$ă lume că /a predica.is Părintele: Iai mă +ncoace şi mă strân#e să-mi capăt "ocea @. ace tia nu se mai duceau. 2i o . cu toate că are A ani.is: Întocmeşte parastas .is: !ăticule% matale mai stai pu$in şi apoi "ii la mine”. să nu mă mai supăr că am să mă îmbolnă/esc de inimă. .ice: .is că a spus tot ce a tiut. 'e uita a a (intit la tine i apoi . 2i a a a fost. 2i mama credea că păcatul e iertat1 După ce a murit so(ul. a aruncat (i$ările i mai mult nu a mai pus în $ură (i$ări.icea. Noi ne duceam pe *os 7C-7I Km.iua am /isat că a /enit 'fântul Nicolae i mi-a .i da sfâr itul a a/ut o /edenie i . Diminea(a când s-au dus./erban %le0e. de era Părintele aici. dar n-o de. s-a spo/edit.is că nu /rea ca el să mear$ă la pocăi(i. 7-a certat pu(in. Mi-a . astfel ca nu numai unul să rupă . căci era iarnă. la un pa)ar.is să-mi ale$ un 'fânt i să-i citesc acatistul C săptămâni. Părintele predica i socrul fuma. 2i după un an i ce/a a murit so(ul. &tunci o .ile la înc)isoare. &m ales pe 'fântul Nicolae i i-am citit acatistul C săptămâni i după ce am terminat de citit. iar so(ul meu i-a . J8eor#8e% dacă te duci% eu să 8iu al 8ăluia . 'oacra a . &G de ani% Lisa( &m fost cu so(ul la Dră$ănescu i când ne-a /ă.icea: =ela ce dă un pas către Dumnezeu% Dumnezeu dă 1FF către el% deci paşii la mănăstire sunt plăti$i @. da pe mine nu. iar în timpul acesta sufletul lui a umblat i a fost purtat i în iad i în rai. i-a citit ni te desle$ări.ut pe so(ul meu mort. a /orbit cu el: era cu doi copii într-o $rădină cu floricele.is Părintele: 0 Măi% cei ce iau )ocul +n #ură nu "or "edea )a$a lui Dumnezeu” i s-a uitat a a cu oc)ii drept la socrul meu.le$at blestemul din pântece. .amarineanca la% )ântână”% Lece )ecioare”9 #rau i care mer$eau la Părintele i dacă nu le con/enea ce/a. 2i soacra era moartă i 7-am întrebat dacă pe mama n-a /ă. 'ocrul meu.el picta acolo într-un col( i nu a/ea /oie să /orbească pentru că era urmărit de 'ecuritate -şi pe băiat lasă-l% că reuşeşte @. lucrând la mănăstire. i eu am . 5ata de colea. Părintele mi-a spus că so(ul meu a/ea blăstămul încă din pântecele mamei lui. . &ltce/a ce mi-a spus tata: era ră.dracului( că nu mai sunt )emeia ta% nici nu mă mai culc cu tine @.ut-o: 3-am "ăzut-o dar am auzit-o @9 2i . dar o să ne despăr(im. tata sta mai în spate i i-a . aceia mer$eau. a . Pe data de I /a /eni acasă. :n timp ce a fost în comă 7-a /ă. E-a certat pe al meu.

el î(i spunea tot. sora mea s-a dus la mănăstirea Prislop. !atăl tău locuieşte +n al patrulea cer”. cu elicopterul i Părintele i-a spus e9act unde să se ducă să-7 caute. la mănăstire.iu. Când a a*uns la poartă au început să bată clopotele. când am mers la Părintele. 2i de atunci nu a mai a/ut femeia probleme. încât credeai că le-a de. -< ani% /oila( E-am cunoscut pe Părintele la 'âmbăta.. când am mers la miruit.is Părintele &rsenie.iarul i am /ă. (Măniş Se*timia. unde s-a făcut călu$ăr. Părintele a îmbră(i at-o i i-a spus: !atăl tău a murit. Mai târ. & a a i fost4 am picat a patra.ice: @/ai de mine% Părintele ăsta-i s)ânt0 De unde ştia el ce nu ştiam decât eu şi Dumnezeu? =ând mi-a spus ce am )ăcut am crezut că o să cadă cerul pe mine şi eu mă cu)und +n pământ”. După ce a intrat a întrebat: Dar de ce bate$i clopotele?” i maica a răspuns: 6 zis Părintele 6rsenie că e la poartă Maica Ble)teria şi că a murit tatăl ei”. pe două femei nu a /rut să le miruiască i să le lase să sărute crucea. &m mers la 'f. Părintele adresându-mi-se. ani% =odlea( Pe când a/eaun 7L ani. Dacă era cine/a de a/ea un neca. "-a spus că e un om foarte cumsecade. ne-am dus iarna i nu era . m-am întâlnit cu Părintele &rsenie la 'ibiu i m-a întrebat dacă am di/or(at. 'ecea% &1 ani( 'urorile mele s-au făcut maici. fără ca eu să-i fi spus ce/a.ăpadă pe mormânt. a spus: Ştii% ca să mer#i la mănăstire . Mănăstire 8rânco/eanu împreună cu scumpa mea mamă Maria. căruia îi spune: 1ine ai "enit nene Petre% ca să te spo"edesc” i 7-a spo/edit. sora mea 7-a /ă. Ee-a .)oarte #rea @2 m-a încura*at ca să pot să trec prin ce am a/ut de trecut.ut pe Părintele &rsenie cum iese în )ainele de Eitur$)ie i cu crucea în mână i mer$e până la clopotni(ă unde era tatăl meu. &m fost cu cine/a care îi tot mureau animalele i nu a/ea noroc de ele i i-a spus: Dar de câte ori $i-a )ătat "aca% ai dat la cine"a un M# de lapte de pomană? . 5atăl meu a fost rotar i se purta foarte frumos cu toată lumea. cu $ândul să ne spo/edim. tot a a era. înainte de a se călu$ări. îl c)ema deoparte i discuta cu el. &. Bl s-a ru#at lui Dumnezeu să "ă )ace$i "oi maici”% le-a . &ici am /enit cu un $rup de tineri. &m aflat că într-ade/ăr bunica mea a a/ut un frate ce a fu$it în 3ara <omânească. Odată. ('eleana Ileana. Mi-a spus că nu o să intru în primul an pentru că sunt o fire emoti/ă i după ce o să ies de la e9amen o să-mi dau seama ce am $re it. N-au /rut să-mi spună ce le-a spus Părintele.$ropat din pământ.Milşan Vionela.icând: 6şa-i că de când te-a bătut bărbatul% nu-l mai po$i "edea?”% mi-a spus că nu ne potri/im i că ar fi bine să mă despart de el. Ne-am dus i /ara. Nu trebuia să-i spui absolut nimic. am participat la slu*ba 'fintei Eitur$)ii. Când s-a dus i el la Mănăstirea 'âmbăta.)ismaş Eugenia. Părintele &rsenie i-a spus că în familia noastră a/em un călu$ăr. "-am spus că nu i m-a sfătuit să o fac pentru că el nu stă cu tine şi +mpăr$i$i păcatele”. Mul$i călu#ări ar "rea sa a*un#ă unde e tatăl tău% dar nu a*un#.i. mai mare. de i. Nu se supăra dacă-7 întrebai. Pe urmă nu m-am mai dus la Părintele. de pe noptieră. Când ie eau de acolo erau a a de ră/ă ite. iar când a /enit aici toată lumea 7-a primit cu bucurie. dar de atunci una din doamne /enea mereu la mănăstire. & /enit i la tata i 7-a întrebat: Măi% tu ce problemă ai? ” 5ata i-a spus că eu doresc să dau admitere la facultate. Ea *udecătorie ne-a di/or(at de la prima înfă(i are. (Maria Stre&a. când eram fată.is: @/oi mer#e$i mai +ntâi să "ă spăla$i pe buze9 6m ce"a să "ă spun "ouă. 8iblia i Psaltirea nu-i lipseau acasă. mai deosebit.ut că 7au $ăsit până la urmă.ile. iar în urma predicii Părintelui &rsenie am plâns i m-am în/ino/ă(it că nu sunt bună de nimic4 am rămas cu acest fior toată /ia(a. &tunci. împreună cu tatăl meu. tot dând la facultate i nereu ind. =neia din ele. erau flori.urile ce le au.ani% Eă#ăraş( :ntr-o . & fost o lemeie de la 8ra o/ la care i-a plecat băiatul pe munte i nu s-a mai întors. am mers pentru prima dată la Dră$ănescu. de obicei. îmi încol(ise un $ând: să mer$ la mănăstire. acest lucru dura ani de . 'ecea( E-am cunoscut pentru prima dată pe Părintele &rsenie în iunie 7?@J.au când $i-a )âtat oaia? 6tunci du-te şi dă prima mulsoare”. Părintele obi nuia să mear$ă printre oameni i întreba pe câte cine/a cu ce problemă a /enit. /re$i să "ă spun +n public sau "eni$i )iecare la mine +n căsu$a aceea?” '-au dus fiecare în parte. (inea post. Ea multă lume le spunea toate neca. &. Pe mine m-a primit . . Ne-am dus însă la mormânt. E-au căutat cu a/ionul. &m urmărit . După moartca tatălui meu. =na din ele .

ător i nici /ră*itor. #u nu am a/ut nici o ceartă cu ea.ut niciodată!%. 6ici sunt două )emei cu mintea #oală% şi ştii care”. când am plecat la Părintele &rsenie cu o problema de familie. . Dar cum să mai îndră. 'ă tii că te c)eamă1 % După două . unde era foarte multă lume. Când i-a arătat foto$rafia. 5recuse o /reme i nu-mi mai $ăseam nici scopul.at-o imediat. M-am dus la mama mea i i-am spus despre /is. =n amănunt: în /isul meu Părintele era îmbrăcat într-un costum de culoare maro i a/ea oc)elari de /edere cu rama aurie. 2i totu i 7-am a/ut printre noi. /orbindu-le oamenilor. ca să o determine să plece. îmi aduc aminte că îmi spusese când era acasă. pentru că în foto$ralie era doar ea femeie. dorind s-o mărite. s-a uitat unde/a sus. că nu /a /eni.isese. "ar Părintele. unde eram eu. îmbrăcat în acel costum maro i cu oc)elarii cu acea ramă aurie. nu mai întrebăm pe nimeni nimic. Părintele. :mi plecase so(ia de acasă -în lipsa mea.it-o. că ce a făcut a făcut bine i să nu mă duc după ea să o aduc acasă. Părinte%. so(ia i cei doi copii ai no tri. răspunse la $ândul meu.is: “Cum l-ai /isat pe Părintele că tu nu 7-ai /ă. &poi a adău$at un cu/ânt care m-a surprins.Mariana P.Eă#ăraş( #ra în anul 7?LB. "ar eu am $ândit în acel moment.ile am plecat la Dră$ănescu i nu mică mi-a fost uimirea când 7-am /ă. am gândit doar2 precis i s-a arătat cine/a . înainte de a /orbi cu mine. 3in minte că mer$eam prin locuri unde nu mă prea întâlneam cu oameni. îmi spusese cine/a de Părintele &rsenie.trebuie să )ii pentru aşa ce"a @. &răta e9act ca în /isul meu. Mama mi-a .i că o să-l $ăsim acolo. cu ce/a timp înainte să plece de acasă. ca să mă duc să-7 caut i să /orbesc cu dânsul.” 2tia ce am $ândit1 11 2i am rămas în(epenit locului. spunându-i că 7-am /isat i m-a c)emat. plân$ând i spunând: Pentru ce Doamne! De ce Doamne! După o /reme. într-un col( al bisericii cu o pri/ire atât de dră$ăstoasă i parcă ru$ătoare în acela i timp. ce n-am cre.eu ni 7-a binecu/ântat să-7 a/em.ul tuturor. repet. Părintele s-a uitat apoi la mine cu acela i .ut niciodată în /ia(a mea a a oc)i minuna(i1 &/ea ce/a dumne. mai si$ur pe mine de data aceasta. pri/ind foto$rafia a spus cu $las tare: @Minte mă% minte.âmbet. pentru că pe acea persoană care fusese înaintea mea o repe. iar în fa(a tuturor era Părintele &rsenie. spunându-i că nu-i $)icitor i nici /ră*itor i i-a spus să plece. Cu două . i-am spus Părintelui: “Părinte. i iată cum: 'e făcea că intrasem într-o încăpere mare. 3in minte că. m-a întrebat: @Şi ce $i-a zis mă?”. @Aa dă mă% s-o "ăd şi eu @. făcându-mi semn cu mâna: @Mă% tu ăla de acolo% "ino +ncoace mă% "ino aici9 ” i m-am tre. spunându-mi: @3o mă% care-i baiuN?”. printre altele. &poi Părintelc mi-a spus ce/a ce m-a uimit. Părintele a repe. mi-a spus a a: @Mă% n-ai la tine o )oto#ra)ie cu ea% s-o "ăd şi eu% aşa% ca pictor?”% i cu timiditate iam spus: % 8a da. că este sătulă de /ia(ă. ce oc)i frumo i a/ea. dar nu am tiut să-7 ascultăm i nici să pre(uim un astfel de om pe care Dumne. !u să-$i duci "ia$a aşa9”% i îmi spuse cum să-mi duc /ia(a. spunându-mi: @Lasă mă principiul tău şi tu . spunându-i că el nu este clar/ă. Mi-a . precum îl /isasem.ile înainte de a pleca la dânsul. de altfel. că este sătulă de /ia(ă. a /orbit cu o femeie care îi arătase foto$rafia cu fiica ei. :n orice ca. Desi$ur că nu tiam./reun în$er sau /reun sfânt . &m spus Părintelui că îmi . în locuri mai retrase. eu nu beau din principiu%. în au. îl /isasem fără să-7 fi /ă. "ar eu. luând copiii i lucruri din casă.it.ând că Părintele &rsenie tia $ândurile omului i că mă aflu în fa(a unui om.âmbind u or: % 3u mă% mă uit aşa% ca pictor mă. ce albastru curat i frumos1 Nu am /ă.ut în /ia(a mea că poate să e9iste.i /orbe te cu dânsul.is a a: % Mă% să ai #ri*ă0 3u cum"a să te apuci să bei000 @. &m rămas blocat pentru că i eu a/eam la mine o foto$rafie.ut pe Părintele &rsenie. Părintele mi-a rete. Doamne. ne suim în tren i plecăm la Dră$ănescu i ai să /e. afară doar de faptul că dorea să se mute în 8ra o/.is: “Dra$ul mamei.eiesc în ei i în toată fiin(a sa. lăsându-mi un bilet pe masă. ea a . locuiau i fra(ii i părin(ii ei. nici rostul în /ia(a aceasta. unde. . 'punându-i mamei cum arăta în /is i cum m-a c)emat la dânsul. & a i-am spus Părintelui po/estea mea.nesc să i-o arăt1! Când a a*uns în dreptul meu.ise.ut /reodată în /ia(a mea. Nu tiam ce să mai fac. Căutam să-7 /ăd mai bine i dânsul se uita la mine i îmi .. pe care scrisese. /ă. fără să coboare pri/irea aceea minunată.ise. Pri/ind-o Părintele &rsenie cu aten(ie. 2i dânsul mi-a spus: @Ba şi cu mă-sa mă” a adău#at: @Lasă mă% că "a "eni o zi când "a da socoteală pentru tot ceea ce a )ăcut. cu cât/a timp înainte de a pleca. .

cum m-ai a*utat1 . =na dintre ele /orbea cu Părintele &rsenie. un timbru al /ocii.it $lasul Părintelui &rsenie spunându-mi de trei ori: @Măă09 Măăă09 Măăăă0”% iar eu fiind trea. prietene foarte bune. spre bucuria mea. Simio#i !odoran Ea prima întâlnire cu Părintele &rsenie 8oca. aceste cu/inte ale Părintelui le-am în(eles cam a a: % Mă. mă!% 2i din acel moment. când cealaltă era în spatele Părintelui. nefericire. 'punea sărmana de ea că a sim(it că se duce în adâncul pământului de ru ine. deci tia că sunt profesoară de biolo$ie. a a cum spusese Părintele. Mi s-a adresat . că este . Când 7-am /ă. pri/indu-i picturile din biserică.. C)iar atunci. ni te mi cări i o înfă(i are )arismatică. cum îl (ine%. :ncepusem cu o bere i a*unsesem treptat la cinci beri pe . . nu e9istă Dumne.i. prin orice stări a fi trecut: bucurie.ătoare.i. :n acea . pentru că Părintele &rsenie de obicei nu prea punea mâna pe oameni. din acel ceas. se întoarce cu fa(a spre aceasta i îi spune: %%Şi totuşi mă% să ştii că este Dumnezeu”% apoi s-a întors cu fa(a la cealaltă i a continuat discu(ia cu ea. Părintele &rsenie o lasă pe prietena acesteia /orbind. #ram la răspântie de drumuri.i de <usalii. 'e mirau oamenii cum mă (inea Părintele i nu-mi dădea drumul din mâinile dânsului cât timp a /orbit cu mine. fără să-7 /ăd /enind. mi-am dat seama de ce i pot să afirm că Părintele ia pus mâinile pe mâinile mele ca să-mi dea putere.ut pe Părintele. Ea un moment dat. neluându. ce (i-am spus eu (ie să nu bei. Păriniele mi-a spus: Începând de astăzi% dacă numele meu te "a +nso$i +$i "a pricinui şi bucurii si necazuri”. (Pr. M-am întors acasă i nu după mult timp. 5oata lumea se mira de cum proceda Părintele i spuneau: “=ite. poate după o lună sau cel mult două. Dânsul i ru$ăciunile lui m-au a*utat1 'ă mă ierte bunul Dumne. =itasem deci acea profe(ie a dânsului.icându-mi că /in de la mare distan(ă i că eu predau codul $enetic. in$inera M. durere. lipite de corp. din acea clipa. s-au dus la Părinte la biserica Dră$ănescu să /orbească cu dânsul. neîmplinire. m-am tre. #ra plină curtea bisericii i biserica de oameni. Dar tiu că nu este meritul meu. &bia mai târ. m-a străpuns ce/a în inimă. cred că era ora C. nu tiam în ce direc(ie s-o iau. am început să beau: o bere pe . 2i din acele e9cep(ii am făcut i eu parte. Po/estea aceasta mi-a spus-o in$inera când a ie it din 8iserică. înfă(i area lui. printr-un 0telefon fără fir% am aflat că unde/a lân$ă 8ucure ti.iu.eu a fost Părintele Arsenie i cu $reu se mai poate na te un astfel de *m într-un neam între$. pentru că eram deprimat atunci.ul de 8ucure ti s-a pornit o furtună. minunându-se de unde i-a tiut Părintele &rsenie $ândurile.i. ci al Părintelui &rsenie. &*ută-mă.eu i Maica luminii.i fără să mă îmbăt. apoi trei pană am a*uns la “marea performan(ă% de cinci beri pe . După ce m-am urcat în autobu. Mă miram i eu de mirarea oamenilor. :mpreună cu al(i tineri din Gă$ăra am plecat în noaptea dinainte de 7C iunie -<usaliile din anul acela. Dar într-o diminea(ă.Două in$inere. M-a trimis apoi în biserică să /ăd picturile făcute de sfin(ia sa. apoi două beri în altă . spunându-mi că după ce i-a spus Părintele că totu i este Dumne. la Dră$ănescu. a sim(it că i se face rău de emo(ie. am au. pentru că a/eam “antrenament%. de la acest *m al lui umne. cu unele e9cep(ii.iu mi-am dat seama că de fapt oamenii a/eau dreptate să se mire. &poi mi-a dat foto$rafia înapoi i a pus mâinile sale pe mâinile mele -pe care le (ineam lateral. se află un mare du)o/nic care poate să-(i spună toată /ia(a ta i să-(i arate calea pe care trebuie să mer$i. că are o putere deosebită.eu! Cu toată responsabilitatea mea..iua mea de na tere sau a altora. acu.eu. nici un strop de alcool nu am mai băut.'ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Când eram student în ultimul an la 'ibiu.is în $ândul ei: 0&. spre 8ucure ti. fiindcă urma sa /ină o furtună foarte mare. uitându-se la picturi a . 2i a a a fost. în care îmi spunea: @Mă% să nu cum"a să te apuci să bei0”. uitând de fapt de toate sfaturile pe care le-am primit de la acest om. Mi-a atras aten(ia să nu mă mai /opsesc pe păr ca să nu-mi pierd mântuirea i mi-a mai spus numărul copiilor pe care nu i-am adus pe lume i care mă /or stri$a pe lumea cealaltă.eu%.it cu Părintele lân$ă mine. Mi-am dat seama că nu /ăd un om oarecare.i mâinile sale de pe mâinile mele. . i să mă ier(i sfinte Părinte &rsenie. că nu 7-am ascultat. spun că *mul lui umne. Pro#. din spatele Părintelui. în localitatea Dră$ănescu. &/ea o pri/ire pătrun. &poi m-a îndemnat să plec la autobu.uscultă ce-$i spun eu0”.ându-mă de fapta mea. dra$ă.Q. în /ia(a mea nu am mai băut niciodată. spunându-mi mai departe ce să fac i cum să fac cu /ia(a mea. 5âr.

Din momentul acela au amu(it dia/olii. cu ru$ăciuni multe i fapte bune.!4 Capitolul 8 9cenici ai Părintelui Părintele ometie Moian. tia doar că-i plecat pe front. care au fost preo(i. dar nu i-a dat /oie să plece.ii. &desea Părintele spunea la lume: 6m +n lume călu#ări mai călu#ări ca +n mănăstiri” i se uita la mo uV Codrea i la bunica. o doamnă îl abordea. i-au apărut iar dia/olii i 7-au încurcat.Ea o altă întâlnire cu Părintele mi-a . Mo ul Codrea era născut în Dră$u căsătorit în Câr(i oara. & trecut Părintele &rsenie prin 6oila i aceasta i-a spus: Părinte% sunt necă*ită% nu mai ştiu nimic de băiatul ăsta @2 Părintele .is să plec repede că /ine securitatea i /erifică oamenii $ăsi(i aici4 într-ade/ăr în drum spre autobu. stând i cu$etând mai mult timp i-a amintit că i-a fă$ăduit lui Dumne. 'ă /ă po/estesc despre Părintele Nicodim! Părin(ii mamei mele 7-au bote. să-i ba$e pe linia întâi.eu ca mo uV Codrea să moară la mănăstire la 'âmbăta. de la unitatea militară. Eucrurile s-au petrecut întocmai. la Părintele &rsenie. 7-au pus la toate aparatele. #l trebuia să a*un$ă la ser/iciu. Părintele îi răspunde că nu o să mai /ină pentru că din cau. :i /ine părintelui Dometie ordin să plece pe front i pleacă. dar Părintele &rsenie i-a spus dinainte ca să citească &catistul Mântuitorului i B .a. în armată fiind.ut i-a i spus: 0 =e-i măi Dănilă?”% i fără a mai a tepta răspuns îi . să repare ni te u i căci intra ursul i mânca /acile în . profesoară.uri cu securitatea. am întâlnit ma ina securită(ii care era în drum spre biserică. 0Prof! C!. era om de /ia(ă. cum i-a dorit mult de tot. bun. încât numai la au. a lucrat la fabrica de a/ioane de la 8ra o/ i s-a dus i s-a spo/edit la Părintele &rsenie. 'e uită.at a uitat de acest $ând i a /rut să se căsătorească de mai multe ori i nu reu ea nicicum.is: 08un. atunci Părintele Dometie spune: 6 zis Părintele 6rsenie că aşa-i”. când era mic s-a $ândit să se facă călu$ăr.eu că se /a face călu$ăr. care a murit nu de mult.ă pe Părintele spunându-i că are un băiat. 7-au consultat. apoi 7-au trimis acasă. Părintele Dometie a fost ales ca ucenic al Părintelui &rsenie. Mama părintelui Dometie era necă*ită că nu mai tie nimic de feciorul ei. & a a rânduit Dumne. &cestuia Părintele i-a descoperit multe taine. părintele Nicolae. la o intersec(ie de drumuri. la *ocuri stri$a tot felul de stri$ături. Duceau o /ia(ă curată. este cel mai iubit ucenic al Părintelui &rsenie. & a a făcut. Dar )ii 8otărât @. Când s-a dus înapoi la ser/iciu nu a a/ut însă nici o problemă1 Cred că atunci a e9plodat fabrica i 7-a (inut Părintele &rsenie acolo ca să nu fie la fabrică. bun. Prea 'fin(itul aniil2 care este episcop la 6âr e(. Mă% aminteşte-$i ce i-ai )ă#ăduit tu lui Dumnezeu când ai )ost mic”. odată cu topirea . Când dă să plece îi . &ltă dată. Când a trecut data următoare pe la intersec(ia de drumuri. când a plecat de la 8rea. Putere mare a a/ut Părintele &rsenie asupra du)urilor necurate. i locul a fost cel indicat de Părintele.ăpe. nu are ce face.iuă a i fost la mănăstire. dar să-7 lase până la primă/ară când “/a ie i sin$ur%. Când a trecut prin fa(a comisiei i-au .ice: 3-ai plecat bine”.ă pe cei de acolo. de profesie in$iner. la 'âmbăta.ice: 0 /ei mai trece pe acolo% dar )ii% )ără teamă şi spune-le aşaD 6 zis Părintele 6rsenie că aşa-i.ile n-a mâncat. nu mai /ede nimic. care a plecat în Mun(ii 8uce$i de ase săptămâni i nu s-a mai întors acasă. &tunci părintele Dometie.icândui: 0 3u-i aşa0”. când s-a făcut . Părintele &rsenie 7-a (inut acolo /reo J săptămâni până 7-a spo/edit.ut într-o prăpastie i i-a indicat c)iar i locul.ile să nu mănânce nimic înainte de o prime*die mare. E-au e9aminat din nou.at i el era cu lumea. Dometie Moian. Ea un moment dat îi selectea. B . =nul din ei a murit.ul numelui Părintelui &rsenie s-au cutremurat i au dispărut. Mo ul Codrea a a/ut J băie(i. n-a băut apă. După mai multe încercări s-a dus la Părintele: 0Părinte% nu ştiu ce să mă )ac că nu pot să mă căsătoresc”. cine/a 7-a oprit din drum i-7 contra. Eucra tâmplărie i a a 7-a c)emat Părintele &rsenie la mănăstire.ice: 3umai că nu-l "ezi @. Cu primul tren a apărut acasă.a unei a/alan e a că. Duminică diminea(a. dar după ce s-a maturi. cu tine ce-i!%.icea mereu la ceea ce $ândea. Părintele când 7-a /ă. Părintele nu /oia să am neca. . iar părintele Codrea trăie te. fiind încă la coală.

mama sa era în fa(a por(ii i râdea.'ogdan (uncu . pri/ind-o pe femeie a spus: Da mă% ea are necazul cel mai mare”. Ieronim )oldea Capitolul : Mo&tenirea &i ispă&irea păcatelor 4!rebuie să *lătim *entru *ăcatele noastre3 Ne spunea odată: 0 /in oameni la mine pentru că au necazuri. Le spunD Lice$i după mine O6şa ne trebuie0P. ca la telefon.is: 6m "orbit cu mama ta şi i-am spus că *oi te duci acasă”.us( N-am a teptat mult i Părintele a intrat în biserică. a lui /asile a lui PcutareS. Cine/a din mul(ime a spus că o femeie în /ârstă care era parali. nici căsătorie. &*un$ând acasă *oi. maica a fost dusă dincolo% dar . "ar Părintele &rsenie. .. Amediat am adormit şi a "enit Părintele şi mi-a spus care-i treaba @. & de/enit ucenicul Părintelui &rsenie. 0 Lasă că +i dau eu un tele)on @. Odată Părintele le-a spus: 1)+nd 2mi da. & stat acolo. !rebuie să plătim pentru păcatele noastre9 =e ne dă% aşa ne trebuie” .us( #u am /enit în decembrie 7?CB la mănăstire i în 7?CL-VID 7-am cunoscut pe Părintele.i-a mai spus Părintele &rsenie . .is. $ânde te că am pă(it ce/a%.spunând numele sau porecla pe care o a/eau în sat acele rude ale ei . 3u "roia să zică nici unul% dar ăsta-i ade"ărul. 6r )i bine să stăm pu$in de "orbă @. 0Părinte. 1onel2 care mer$ea la Prislop. 0Nu a/em%.tu le duci pe ba$e acestea% pe tine au căzut”. Părintele &rsenie i-a scris a a în bilet: Înainte de a trece la cele "eşnice% "ei "edea ce"a deosebit şi acelea "or )i lucruri ade"ărate”1 :nainte de a muri cu ce/a timp. /oi a/e(i telefon aici!%. #a a fost încredin(ată că ceea ce a /isat i ce i-a spus Părintele e ade/ărat i a a a fost. 3in minte că. eu a mai sta. =ă şi aşa cocioaba asta se rabla#eşte ea”% mai spuse Părintele referinduse la corpul omului. @Lasă mătuşică% nu mai plân#e atâta că cine"a +$i poartă de #ri*ă. "onel a mers odată la Prislop i i-a spus Părintele &rsenie: 0 Măi Aonele% tu ai tot "enit aici şi n-am stat +ncă de "orbă.âmbăta de . 2i după ce a plecat Părintele /ine o măicu(ă i "onel o întreabă: 0Maică. dar el era necă*it căci /roia să se căsătorească i nu reu ea.ată de la brâu în *os. 8ătrânica dădea din cap că nu tie i plân$ea cu amar. Din cau. Părintele i-a .Gheorghe Silea% 45 ani .că tu duci sau por$i păcatele lui J8eor#8e a lui PcutareS.ă ştii . s-a uitat la noi i ne-a întrebat care are cel mai mare neca. numai mănăstire. Deci Părintele i-a spus în /is totul. (Ierod. Dacă te $ândeai la Părintele.. Şi ştii cine? 2i arătă cu de$etul în sus $răindu-i: Dumnezeu”. #u am un frate preot care se ducea mereu la Părintele &rsenie i acum se duce mereu la Prislop. Dar după o *umătate de oră Părintele a /enit. Luni pe la 1F mi-a "enit un somn de n-am putut să mai stau trează şi m-am dus şi m-am culcat. E-a (inut Părintele câte/a .ile la mănăstire. la mormânt. '-a apropiat de ea i i-a . când era bolna/ă. a lucrat i $ândea că Părintele s-a dus cu calul sau cu căru(a până în 'il/a ul de 'us. Părintele &rsenie i-a pus mâna după cap i i-a spus: 0 Măi% stai pe aici că te linişteşti @% i când a pus mâna.Eă#ăraş( Maica 5eoctista. . dar ea era /eselă i primul lucru ce i-a spus a fost: L-am "ăzut şi eu pe Părintele tău.$ra*d. Euni au mers să facă un $ard i au săpat $ropi unde au pus apoi stâlpii de $ard i pe la ora 7D . &sta a fost duminică. Dar un sfânt nu are numai un ucenic. prin mâna Părintelui a sim(it o ener$ie i din momentul acela Părintelui Nicodim nu i-a mai trebuit nici casă. a lui Aoan a lui PcutareS .ice Părintele &rsenie: 0 Bu mă duc să dau un tele)on la mama ta @. :n 'il/a ul de 'us nu putea a*un$e i întoarce într-o *umătate de oră. unde a/ea cine/a telefon. to(i cei care-i urmea. a*un$ând în fa(a sfântului altar.. . tele#onul 3 .i. Ne po/estea că Părintele &rsenie i-a dat o putere mare spunându-i: Dacă este cine"a bolna" şi crede +n Dumnezeu şi "rea să se )acă bine% numai să te #ândeşti la mine şi eu +l a*ut @.ă sfatul sunt ucenici. #l credea că mama lui este supărată că a stat atât de mult. Prima dată am au. a/ea un sunet în cap foarte puternic i alte boli $ra/e.is: @Ştii tu% mătuşică% de ce eşti aşa?”.a plânsului nu putea /orbi i atunci a dat din cap că nu tie. Dacă nu "rem de bună "oie% "rem de ne"oie. dar nu era /orba de telefonul propriu-. dar dacă nu mă duc acasă mama se supără.it de Părintele &rsenie de la un cetă(ean din "dici.i şi nu ştiu de unde vine. Părintele sim(ea că cine/a îi cere a*utor.i 1tele#on3 să stărui.Morar Gheorghe% >cea de . că vin 1tele#onne3 din mai multe *ăr.

i/. Mama fetelor luase un bătrân pentru a a/ea $ri*ă de el.pentru smerenie n-a spus prea mult. au fost oameni de treabă i-au /ă. apoi a murit i au înmormântat-o la Prislop. Dumne. bineîn(eles că. (Pr. # drept că în #/an$)elie spune că se lasă numai până la al B-lea neam. ne-au îndrumat bine. Părintele i-a spus să se ducă să se împace cu sora ei. Dumne. Ne-au crescut. #ra la mănăstirea 8istrita i după ce s-a îmbolnă/it. înainta ii lui n-au putut să-l ispă ească. Părintele /roia intre în le$ătură cu înainta ii mei. fetele au murit pe rând. a/ut ni te părin(i. care trebuia să le să/âr ească ea. nu era ca. . dar a suferit pentru cine/a din neamul ei pe care astfel 7-a sal/at.i de faptele rele. 2i anume.a de Eisieu9: @.i i-a spus ce păcat a făcut. "-a mai spus ce/a: 0 Înainte de a te muta din lumea asta "ei "edea lucruri deosebite2” să nu $i se pură că sunt 8ulucina$ii% căci "or )i ade"ărate”. Când a plecat. ceea ce $ândea ei că sunt. i-au pus aparate i când au au. fi. După B ore lumea a început să /ocifere. ci pentru bunici. 5ot Părintele &rsenie i-a spus că.: 0 =e te mai minunezi de năcazul ăsta al tău% căci al 14-lea strămoş al tău a )ăcut cutare păcat”. Ao "ăd prin "oi până la al treilea neam”. a /enit într-o .$omotul pe care-7 are s-a speriat doctorul i a . de ani( "-a spus Părintele cui/a care a/ea un mare neca. să /adă e/entual din ce tâl)ari am apărut eu în această lume. 2i a a i s-a întâmplat înainte de a muri. poate că la /ârsta aceea. nu pentru ea a suferit.. .is: 0 =um poate să reziste o persoană cu asemenea z#omot +n cap?0”. i-am dat răspunsul care era de fapt. slu*ba fiind în plină desfă urare la &ltarul de /ară i terminându-se slu*ba. i-am spus că niciodată nu mi-a /enit să omor un om. 2i. de 7B ani i *umătate. mă ro$. Pentru că Părintele tia că copilul este o$linda părin(ilor că fiecare dintre noi aducem o încărcătură din străfunduri de e9isten(ă.Când m-am spo/edit la Părintele m-a întrebat un lucru care mi s-a părut curios ca mă întrebă.âmbăta de . i rădăcina păcatului de acolo s-a tras.eu tie de toate. nu i-am dat un răspuns e/a.iolo$ic i social în care am /enit lume. Părintele a întrebat-o pentru ultima dată: ? ier$i pe sora ta?”. #a a fost curată.JDDB.'ălan Silvica $ Eă#ăraş( Din comuna Dăe ti .ul să îmi pun o astfel de întrebare. să-i ceară sfat pri/ind împăr(irea a/erii. & /enit o femeie la Părintele.us( Ao ştiu mai multe despre "oi% decât şti$i "oi despre "oi@ . 8rânco/eanu. C)inurile iadului. Părintele a c)emat-o din mul(imea de oameni spunându-i că are trei fete i că dacă le /a căsători.i la Părintele o femeie care a/ea trei fete. Mul(umesc lui Dumne.D-na M. 6tunci "ei "ede pentru cine ai su)erit0”.*ud. 0Nu o iert % Dacă n-o ier$i te "a călca o maşină”.( . după căsătorie. -. apoi la Qu teri(a -lân$ 'ibiu.ut de îndatoririle pe care le-au a/ut. a /enit în 6oila.icea Părintele câteodată. &*un$ând la mănăstire. Nu mă împac%. #a n-a a/ut păcate $rele. străbunici. au făcut în sc)imb alte păcate. /a /edea i pentru cine a suferit. m-a întrebat dacă mi-a /enit /reodată în minte să omor /reun om. nu pot . Probabil s-a $ândit la aceasta fiind un ne/ă.e de câte/a ori să /adă ce i cum. străbunici. & fost la medici. care atunci era la mănăstirea 'âmbăta de 'us i se )otără te să-i ceară a*utorul pentru căsătoria fiicelor ei. &cuma. :ntre timp femeia aude de e9isten(a Părintelui &rsenie.ător. . dar ea o (inea una i bună: “Nu o iert.e. 6orbea în pilde i te făcea să te ru ine. ca să sufere. 6âlcea. c)iar dacă m-am mirat. dar i-a bătut *oc de el i i-a luat toată a/erea. Ne(inând însă cont de sfatul primit. (Ierod. =nei maici i-a scris Părintele &rsenie un bilet i i-a spus a a La capătul acestei su)erin$e "a )i mântuirea ta. (%rhim. apoi în 'ibiu la cine/a.%. !eo#il Părăian $ Mân. toate trei /or muri pentru păcatul să/âr it cu acel bătrân.eu.it . de i. la Dră$ănescu. a /rut să tie dacă părin(ii mei sunt. Nu ale$em noi părin(ii i nici părin(ii nu ne ale$ pe noi i /enim în lume în conte9tul fi. (Gheorghe Silea.ă şti$i că eu am a"ut nişte părin$i s)in$i”% nu pot . fiind un “născut între tâl)ari%. întrade/ăr.. Eucru ce s-a i întâmplat după o /reme. Ioan Sabău. bunici. până unde a*un$e spectrul /ital al e9isten(ei noastre. căci to(i /eniseră să primească sfatul Părintelui. la capătul acestei suferin(e.ic. &/ea un /â*âit în cap tot timpul.ice lucrul acesta: dar. Ieronim )oldea . 5rei ore Părintele i-a tot spus acest lucru. fiind un “copil născut în lan(uri%. după aceea mi-am dat seama de ce mi-a pus-o. după ce s-a înc)inat la icoane. "-a spus Părintele &rsenie: În capul tău e iadul% să nu-$i umble nimeni la cap” . Că o fi a/ând i ei /reo /ină.6mintiri despre du8o"nici pe care i-am cunoscut% 5eo$nost . le a/ea în cap.a înainta ilor no tri: părin(i. Dar păcatul pe care 7-a făcut.ice ca 'fânta 5ere.că au /rut să o opere. 45 ani% .eu tie. că fiecare dintre noi suntem sinte. în orice ca.

îi trebuie omului ca să se mântuiască dă Dumne. De aceea.eu în momentul conceperii i Dumne. Ma$a. Disperat.ă că nu 7-a ascultat i i-a spusD @!u nu ştii% dar )ata aceea a. cerea odi)nă. acesta n-a ascultat po/a(a Părintelui i a a/ut o a/entură cu o fată pe care n-a mai întâlnit-o după aceea. :n armată fiind.uie te po.'ă nu crede(i ca /e(i intra după moarte întru :mpără(ia în care n-a(i trăit pe pământ1 . 1iruin$ele lui au toală #reutatea% )ărădele#ii. .eu /a fi cu el. − Nu suntem din maimu(ă4 dar mer$em cu pa i repe.eu îi pedepse te. Căuta întoarcerea.uie te po.u)lelele drep$ilor +nsă% ca un şu"oi de )oc urcă la cer% ca unele ce s-au +mbo#ă$it +n )ocul Du8ului .Numai cât neca.i facă de lucru cu fete până la căsătorie.eu sin$ur.ibiu( . =ând sunt spo"edite dar numai pe patul mor$ii şi n-a mai rămas timp de canon şi +ndreptare% ei . #l nu era un om care e9a$era în canoane i nici în altce/a. să cau(i 8iserica.i(ia fa(ă de Dumne.i re/i.c8itul =ornet( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie. pentru necredin(ă. =ând biruin$ele lor rămâm consim$ite toată "ia$a şi neşterse de taina pocăin$ei% omul acela% deşi botezat% s-a )ăcut )iul aceluia de care a ascultat. atitudinea fa(ă de Dumne. iar pa$uba i-a fost imputată lui.Dia/olul pre. cam un milion pe an1S (Maica %driana $ . M-am spo/edit. în urma cercetărilor urmând a mer$e i la înc)isoare. . 6enit din armată s-a an$a*at $estionar la o întreprindere. Părintele 7-a recunoscut.)ânt @.ul. fa(ă de Domnul "isus +ristos. ca să putem munci. =ând aceste biruin$e sunt spo"edite şi ispăşite prin canon şi necazuri% acelea nu mai au nici o #reutate la cântarul *udecă$ii particulare. .iu i când am intrat în birou to(i au fu$it1 Părintele mi-a e9plicat: =um să stea dia"olul +n )a$a lui Dumnezeu2 tu a"eai pe Dumnezeu% de aceea au pierit to$i din birou @.eu omului. ne$ăsindu-se ade/ăra(ii )o(i.ul.ă. dacă (inem cont că din 7?L? până acum s-au făcut JD milioane de pruncucideri. Pentru noi care trăiam în lume.ă în codul $enetic al fiecăruia.'ufletul e trimis de Dumne.intă patimile din om ca plăcute i u oare.i(ia fa(ă de Dumne. tie ce /a fi cu copilul acela.eu.po"edania% taina Pocăin$ei% prin care puterea lui Dumnezeu dată preo$ilor şter#e biruin$ele dia"olului asupra omului% căci păcatul este o conspira$ie +ntre dia"ol şi minte +mpotri"a lui Dumnezeu sau +mpotri"a unei porunci a Lui% la ascultarea omului de .i re/i. fa(ă de 8iserică. $ Păcatele se înre$istrea. Odată m-am dus la Părintele de :ntâmpinarea Domnului. .is că trebuie să răbdăm şi să iubim”. =ei cumpli$i au câşti#at su)letul ?mului.i /ină în fire i să. − Capitolul : <aina 'povedaniei 1)u cei ce se grăbesc eu nu mă grăbesc3 &cestea sunt scrise în biserica din Dră$ănescu de Părintele &rsenie: . #ste cu dreptate să tra$i scurta -neca.i(ia. acesta mer$e din nou la Părintele. dar m-am dus mai târ.Cei ce cred nu au /oie să nu creadă. Ea ser/iciu a/eam probleme i mi-a . dar amintindu-i ce-i spusese înainte de armată îi repro ea. când fac rău. )ăcut crimă . .edit. să te duci la 'fânta Eitur$)ie. ca să nu mai poată lucra nimic.a"ort( şi tu te duci acum la puşcărie nu pentru lipsa din #estiune% ci ca să plăleşti crima ei0” . Numai te tre. prefăcându-se că /ine pentru prima dată i i-a po/estit neca.e ti la bătrâne(e cu ispă irea pentru copiii pe care nu i-ai lăsat să se nască sau c)iar i-ai a/ortat. . Dumne. 6a fi mai $reu de copiii celui ce nu. m-am cuminecat diminea(a i m-am dus la ser/iciu. Pn. .eu.=nui tânăr din 8ra o/.Nu-7 *udeca pe cer etor că fumea.eu.%na -i.atana% şi nu de Dumnezeu. mirenii. atunci i Dumne.dia"olii( "in şi +n)ricoşează su)letul cu necaz şi ur#ie mare2 dacă +nsă omul le-a ars pe pământ măcar cu o lacrimă% acesta nu se pierde% ci poate atra#e mila lui Dumnezeu.ia pe care o $estiona a fost spartă. Când omul î i re/i.: să ne $ândim acum cât mai are de ispă it poporul român. pentru ca să. cu ce capacită(i ar fi /enit în lume i ce /a fi i ce /a face în lume. . care 7-a căutat pe Părinte înainte de a mer$e în armată.ivoiu.uiască po. Părintele i-a spus să fie serios i să nu.i spre ea.

âmbăta de . Părintele Dometie a /ă. Părintele i-a spus: 0 Du-te la râu% ia o piatră aşa% cam cum crezi că $i-e păcatul de mare”% i s-a dus omul i a /enit cu o piatră. "nsista însă spunând că se căie te i de ce nu-7 spo/ede te. atunci trebuie să sapi cu târnăcopul până îl de. Dacă (i-a spus cum trebuie să trăie ti cre tine te nu trebuia să(i mai dea i canon.ice: 0 Eerici$i cei milosti"i9 @.)ânta Litur#8ie şi "ei continua să participi +n sărbători )ace )oarte mult @. ie eau pu(in i se dădeau înapoi. dar în(elesul tainelor nu se de. 55 ani( Părintele nu prea dădea canon la spo/edanie. =n post între$. Ca să te mântuie ti trebuie să împline ti toate le$ile. 2i a a bine s-au sim(it de sunt i acum măicu(e care (in acest canon.ă pe toate la un loc. decât poate în ca. fie că le (inea sub . de ce /in copiii nenoroci(i. Părintele &rsenie n-a pus ba.Mailat Elena% -& de ani% De*ani( &ltă dată ne-a spus: 0 Măi% eu iubesc *e aceia care se s*ovedesc de şase ori *e an5 câte o dată +n cele două posturi mici -ale 'fintei Marii i ale 'f. &ceasta s-a întâmplat tot prin Părintele &rsenie. @ Părintele îi selec(iona pe care să-i spo/edească i pe care să nu-i spo/edească. Ea 6ladimire ti 7-au trimis pe părintele Cleopa.ut ce/a deosebit când se spo/edea o femeie la Părintele &rsenie.icea: Eaptul că ai stat aici la .is: .ibiu( Mamei mele i-a fost frică la început să se ducă acolo. #l spunea ce-i bine. el i-a desc)is oc)ii suflete ti părintelui Dometie să /adă cu sufletul. dar dacă e ti milosti/ nu înseamnă neapărat că te mântuie ti. Cine /rea. Părintele spunea taine. #ra odată cine/a la spo/edit i a spus: Părinte% nu ne da$i canon? @.i i până îl po(i scoate. Petru i Pa/el. uneori a*utând pe penitent i amintindu-i de fapte pe care fie că le uitase..ă numai pe post. i până la urmă s-au tras înapoi i când a ie it afară i-a . de ce /ine pedeapsa lui Dumne. ru$ăciune sau numai pe milostenie4 a pus ba. ” Dar când 7-a întrebat: 0 Mă% +$i pare rău că l-ai omorât pe omul acela? @% 3u-mi pare rău% Părinte0”% Păi "ezi% nu $i-am spus că de#eaba "orbesc cu tine?”. dacă e un pom mare. Pe aceia eu +i iubesc. 6cum duce$i-"ă şi le pune$i amândoi la loc cum au )ost )iecare @. Odată un obicei înrădăcinat în om nu u or îl stârpe ti.Maria "icolescu% .Părintele îndemna mult la 'po/edanie i :mpărtă anie. . 2i mai . când e mic.ici nu /edem nimic i s-o întoarcă pe femeia asta să spună i ultimul păcat. a stat acolo. Celălalt a . :n căr(ile sfinte e o pildă că dacă e un pomi or mic.uri deosebite. Dar s-a spo/edit i a /enit acasă cu canon să (ină post din Postul 'fintei Marii până la >iua Crucii. Cel care a fost cu piatra mare a putut să o pună. & /ă. oamenii sim(eau că s-au spo/edit1 'po/edea pu(ină lume. Părintele nu prea dădea canon. pentru ca să nu cadă în sla/ă de artă.ă.Gheorghe Silea% 45 ani . deoarece sfin(ia sa cuno tea firea omului. căci cu oc)ii ă tia fi.us( :n timpul spo/edaniei. Nu-mi amintesc să dea cui/a canon să facă ce/a deosebit. şi de câte două ori +n cele două posturi mari. . Dacă /rei să fii cre tin ade/ărat. Nu-i u or să te la i de obiceiuri.Greavu !oma. de ce se întâmplă a a.rădăcine. postul mare. de la Părintele &rsenie. =nul spunea că a omorât un om i că Părintele nu /rea nicicum să-7 spo/edească. dar acela care a fost cu pietricelele nu le-a putut pune1 . Când ie eau de la spo/edit. spunea ce-i rău i spunea de ce /in neca.i de el i-7 sco(i. &p. cel mai $reu păcat al ei../ăluiau uneori decât după moartea celui în cau. a a cum trebuie. 1a "ă dau% să nu mai )ace$i ce a$i )ăcut ” # un canon destul de $reu. Ee-a dat un canon: =a să "ă trezi$i şi să "ă "ină mintea la cap% să nu mânca$i carne% ulei şi za8ăr un an de zile”.ut cum ie eau erpi din $ura ei. prin. toate le spunea Părintele. î(i trebuie luptă.urile.us( '-au spo/edit oamenii i unul a . 2i 7-a trimis i pe el la râu să adune pietre cam cât păcatele lui i a /enit cu multe pietricele. apoi pe Părintele &rsenie.is: 0 De ce n-ai spus ce a"eai de spus acolo% tot”2 6m spus0 @% =um ai spus% eu am "ăzut că nu ai spus0 ” i s-a întors înapoi la Părintele &rsenie i i-a mărturisit ultimul păcat i a dat afară to(i erpii. &poi a . la Părintele. dacă tu nu e ti curat cu inima. Părintele &rsenie a mers acolo i le-a $ăsit pe măicu(e într-o stare *alnică. 3o 8ai mă% dacă tu c8iar "rei aşa de mult.Morar Gheorghe% >cea de .is: Părinte am un păcat mare @. Pentru că . pri/ind starea morală i de păcăto enie.eu peste oameni. .is: 0 Bu nu am păcate aşa mari% am multe şi mărunte @. inter/enea acolo unde socotea necesar. faci tu rânduiala.

a doua oară tia că nu mai era a a aspru. dând din nou recomandările tiute: ru$ăciune.icea: 0 Mam săturat să tot aprind lumânările şi iar să cadă% iar le aprind şi iar cad @. 2i erau foarte mul(i oameni la spo/edit. în 'ărbători mari i să /ină la scaunul 'po/edaniei. Când am fost eu la el. /eni$i la mine% apoi mer#e$i acasă şi lumea nu ştie că a$i )ost la mine. Cu copiii /orbea frumos. până î(i aduceai aminte de toate păcatele. Celor care se spo/edeau o dată la 'fin(ia 'a. în toate 'fintele Posturi.. pro$resul făcut. P. 3i-a dat un canon i 7-ai făcut. să nu lucre. ca într-o o$lindă. sau a bat*ocorit. :n posturi. ori de câre ori simt că-i necesar. să nu-7 pomenească pe cel rău. spo/edania acestuia dura c)iar ore între$i.ile i săptămâni între$i. 5e (inea acolo sub patra)ir i o oră i două până ce î(i aduceai aminte tot. să te con/in$ă să te la i de ce-i rău. #ra un om din 8ucium căruia îi plăcea foarte mult să cânte.e.Mărturii despre Părintele 6rsenie% #d. după păcatele tale -de citit de A sau de 7D ori Psaltirea. cum era fa(a lui urâtă. sau a cle/etit. să nu în*ure de Dumne. Bu nu am timp de pierdut. Cine a a*uns de s-a spo/edit o dată la Părintele. O aten(ie deosebită dădea celor căsători(i i uneori îi c)ema împreună la 'po/edanie. le cerea să se spo/edească apoi. intelectualilor.. după ce a citit de 7D ori Psaltirea.uri mai deosebite. După spo/edanie î(i dădea un canon. Când era /orba de un om mai în /ârstă. 'im(eai că într-ade/ăr te mărturise ti. stăteau la rând i câte două . Cânta în crâ mă. spre folosul du)o/nicesc al peniten(ilor. Dar cu lumea era mai aspru. că @oamenii caută minuni şi pe aşa-zişii )ăcători de minuni% dar cea mai mare minune este sc8imbarea "ie$ii% după modelul Domnului Aisus Iristos @. . :l punea să lucre.eu. . (Pr. <ecomanda tuturor sc)imbarea /ie(ii. #l /roia ca cine a*un$e la dânsul la spo/edit să cunoască că a a*uns.ile. Când a a*uns la spo/edit a . studen(ilor în teolo$ie. la următoarea spo/edanie. printr-o con tiin(ă cre tină precisă i căuta să /adă. cercetarea sfintelor biserici în duminici i sărbători. 5e (intuia. spo/edindu-se. recunoscând pe fiecare ce mer$ea a doua oară sau de mai multe ori i tia ce pro$res a făcut. le dădea o aten(ie sporită i trata pe fiecare după $radul lui de cultură. .S &cest dar al “înainte /ederii% Părintele &rsenie îl folosea numai în ca. Prin T@C-V@L m-am spo/edit la sfin(ia sa. /reau să spună lumeaD omul ăsta nu mai e ca până ieri @. era . i-a dat Părintele canon. se /edea pe el însu i sub patra)ir. se plimba prin pădure. (Ierod Ieronim )oldea De la 'âmbăta. Găcea a a ca să-(i tămăduiască sufletul. Părintele îi spunea că trebuie să citească Psaltirea de atâtea ori că din cau.le$are la împărtă anie. .tăcere. între so(i.a asta este bolna/. Călu$ărilor. până am fost la coală. 'punea a a: Bu% dacă "eni$i la mine şi stau de "or8ă cu "oi% atunci ce "ă spun eu aş "rea să şi )ace$i. i când considera dânsul că 7-a spo/edit a a cum trebuie îi dădea de. (-us Silvia. dacă nu posteai nu te împărtă ea. "icolae Stre&a Pentru mine Părintele a fost un sfânt. nu spo/edea prea multă lume. Deci /ă da(i seama1 & fost puterea lui Dumne. sau au o problemă spirituală mai deosebită. Dar nu de prima dată1 Niciodată nu împărtă ea de prima dată. că a purtat du mănie.ilele de sărbători -mai ales (ăranilor liberi. @?. Cu/intele lui erau mai scumpe decât orice altce/a. "ma$o. Mai .. &/ea o memorie e9cep(ională. te duceai din nou la Mărturisire i apoi te împărtă ea.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Părintele nu era mul(umit dacă te duceai i nu faceai ce-(i spune. numai i numai spre a descifra tot răul din /ia(a acestuia i spre îndreptarea lui. post. p. adesea.i problemele ce se i/esc. te-a împărtă it i mai departe să te (ii tot de rele1! Ea el nu mer$ea a a. să citească de 7D ori Psaltirea i.eu de s-a /ă. sau acatiste i să poste ti. ce să /ă pot spune4 pe cine spo/edea Părintele îl (inea acolo la mănăstire.âmbitor i blând.ut fa(a luminată.is că. atâta te (inea sub patra)ir. întunecată. 2i după aceea am fost la Prislop de ne-am spo/edit. 'punea adeseori. i după ce-(i făceai canonul. <& ani% De*ani( Ea spo/edit. s-a dus din nou să se spo/edească i i-a /ă. Dacă stau de "orbă cu "oi "reau să se simtă ce"a.e în . cu o /ia(ă mai tumultoasă i cu probleme mai deosebite. După ce s-a spo/edit. Când mai /eneai i altădată te spo/edea normal. spre a limpe.. &m socotit că e un om deosebit.ut pe el însu i cât este de păcătos. JDDB. dar Părintele ne-o mânat însă la alt preot.

Nu e prea bun /icle u$ul tău că nu putem câ ti$a prea mul(i cu el. &ltă /orbă a Părintelui: Măi% )ă post0”.Nici cu acest /icle u$ nu putem câ ti$a prea mul(i. în rai i iad. dar foarte mul(i nu-l ascultau. în *udecata de apoi.ar/ă mare. eu .Ierod.eu. i-i . a treia oară. Dar satana îi . i sunt destui mai răsări(i la minte printre oameni care tiu că e9istă Dumne. dar totodată. total nepre$ăti(i i atunci ei sunt ai no tri. stând pe o bancă în $rădina Mănăstirii i pri/ind spre munte. la moarte4 a/ea o lo$ică e9traordinară. pe munte. te a*u(i sin$ur.ise: . numai ce /ede că apare în /ârful muntelui un nor mare.ice: . Doctorul are inten(ia să te a*ute. "ar când /enea a doua. fără odi)nă să le optim de mii de ori: @3u "ă #răbi$i cu pocăin$a ade"ărată% lăsa$i-o mai la bătrâne$e căci moartea e departe şi mai petrece$i% #usta$i dulcea$a "ie$ii% )ace$i-"ă toate po)tele% mai e "reme destulă0” i /ră*i(i de oapta noastră ademenitoare nici nu /or obser/a trecerea /remii. înc)inându-se până la pământ: . #l a/ea /orba asta. 'ă /ină altul.ise: . te duce la ruinare. îl întreba: De ce ai "enit% că tot nu m-ai ascultat?0”. &bia acum satana î i strâmbă c)ipul într-un rân*et de bucurie dia/olească i cu înfri$urarea $rabei le . dacă îi ascul(i po/e(ele. cuno tea multe i din tainele medicinii i te ducea până acolo încât te lămurea că păcatul cutare sau cutare.ă un drac i se înc)ină până la pământ lui 'caraosc)i.iu. /ede un scaun împărătesc încon*urat de flăcări de foc i pe satana pe scaun. am $ăsit de cu/iin(ă să optim în mintea oamenilor că nu este Dumne. acesta era cel mai mare canon al Părintelui &rsenie.eu i că #l le /a da răsplata după fapte.Pr. desi$ur. dar nu este rai i iad i că /ia(a aceasta este numai până la mormânt. într-o . îi respec(i tratamentul. .:ntunecimea /oastră.ând Părintele că mul(i din cei pe care îi spo/edea nu.ice.i. iar din el se au. dar nu îi primeau canonul. tiindu-se c)e. în timp ce /ră*i(i de oapta ademenitoare a /iclenilor draci nu. să facem o împără(ie mai mare ca a lui Dumne. Ioan )iungara. ne$ru i întunecat. Ca un medic: dacă îi prime ti re(eta. de la seminar sau paro)ie. =opăcel( 6ă. încon*urat de toată ceata drăcească. ci continuau cu poftele i păcatele. 2i.Mer$e(i i a a să face(i1 Deci numai de formă i de oc)ii lumii î i îndeplineau acei oameni datoriile cre tine ti.eu. 1rânco"eanu( O femeie. co/âr it de $ri*a datoriei sale preo(e ti. 'atana. lăsând sfaturile Părintelui i ade/ărata pocăin(ă pentru la bătrâne(e. căci +ristos când '-a înăl(at la cer a . Nu m-am spo/edit niciodată la Părintele &rsenie.is ucenicilor: În casa !atălui Meu multe lăcaşuri sunt . că pu(in timp mai este! &tunci se înfă(i ea. Pri/ind cu mare aten(ie.9( Mă duc să "ă #ătesc loc% ca unde sunt Bu să )i$i şi "oi” -"oan 7@.ea multă $ălă$ie i . de i /enise mai târ.icând cu $las tare către draci: . 'ă /ină altul.is: 0 Părinte% primi$i-mă mai repede la spo"edit că am . pentru că ne trimitea la du)o/nicii no tri de la teolo$ie.eu. c)ib.eu. ne trimitea pe fiecare la du)o/nicul din paro)ia sa. la boală. 2i /ine al doilea i . . #l a/ea /orba asta în sensul că Dacă mă ascul$i şi )aci ceea ce-$i spun% +ntr-ade"ăr te a*ut0”. 2i /ine al treilea i .a pentru sufletele lor.ic mai bine să-i lăudăm pe oameni pentru credin(a lor în Dumne. să te /indece. s-a ru$at lui Dumne.:ntunecimea /oastră. Nu dădea canoane deosebite. Găcuse i medicina. ca să-i tra$em de partea noastră i să câ ti$ăm suflete mai multe. Dometie $ Mân. îi .i sc)imbau purtările i continuau cu poftele i păcatele. obser/ă că deodată norul se desparte în două păr(i.uind. să-i lăsăm să creadă că este Dumne. 'e duceau i se minunau de ceea ce le spunea.ice: .ice: .:ntunecimea /oastră.i sc)imbau purtările lor. J-B. Moartea /enind pe nea teptate îi /a $ăsi. iar în mi*locul norului. dar canonul era părăsirea păcatului.Părintele a/ea o /orbă: 0 Mă% a*ută-mă să te a*ut0 @.eu să-i descopere care este pricina pentru care oamenii nu se lasă de păcate. .Care din /oi este a a de iscusit să $ăsească un /icle u$ i să-7 opti(i în mintea oamenilor. i-a .

Din pricina acestei lupte între con/in$eri i patimi.. &ltce/a nu mi-a mai spus în le$ătură cu aceasta. nu s-au lăsat de această rânduială i an de an. ..ic @Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu”% i dând aerul afară din piept @miluieşte-mă pe mine păcătosul”. 8rânco/eanu.eu de tine. atâta /reme atârnă pedeapsa lor asupra noastră. capabile să stă/ilească anar)ia din creier i din or$anisinul nostru.is Părintele. că a /enit i m-a în/ă(at o ru$ăciune: & a să te ro$i: @Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% a*ută pe to$i necă*i$ii% pe to$i asupri$ii şi% Doamne% a*ută-ne şi pe noi0 @.eu. dar prin spo/edanie sinceră i împărtă irea cu 'fânta #u)aristie ne refacem.5o(i a/em o $enă onco$enă i ne putem îmbolnă/i de mai multe ori fără să tim. :nainte de a pleca acasă m-am $ândit că Părintele nu a mâncat toată .Gheorghe Silea% 45 ani% .ani% Eă#ăras( Nouă ne-a spus că cea mai puternică ru$ăciune este Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% miluieşte-mă pe mine% păcătosul”.oameni la lucru şi sunt #răbită @. cei care au primit canonul acesta de a să/âr i taina 'fântului Maslu. ascunse cu /oia. Gactorul supranatural se do/ede te capabil de atâtea ori să ne scape din multe încurcături.tră$ând aerul în piept. prime*dia mor(ii o înlătură Dumne. ci în $ând. să . =u omul care se #răbeşte eu nu mă #răbesc”. Cea mai lun$ă cale este calea care duce de la urec)i la inimă. . cei care 7-au cunoscut pe Părintele. când . adică silin(e ale con tiin(ei întărite de /oin(ă.icea apoi i o ectenie: Aartă Doamne păcatele părin$ilor% din neştiin$ă”. De îndată însă ce mărturisim păcatele i /ino/ă(ia. &m luat aminte la ce mi-a .: 0 Măi% +n 7ara Eă#ăraşului e multă ru#ăciune @% poate pentru că se fac multe Masluri. c)eamă preo(ii să să/âr ească taina aceasta. &m primit un bra( de căr(i de la Părintele. cu ener$ie du)o/nicească.icea de multe ori la 8ucure ti -Dră$ănescu.Mi-a spus că această ru$ăciune să o . 2i-a dat seama că eu nu pot rămâne acolo.ic în $ând. deci fără să inspir i fără să e9pir. .Pr. Capitolul = Post &i rugăciune . Părintele i-a dat seama de asta i atuncea a . că a putea face eu ceea ce fac călu$ării. & adar. adică să . .&tâta /reme cât (inem păcatele nemărturisite. De aceea. i l-am /isat noaptea pe Părintele. între care i 05âlcuirea 'fintei Eitur$)ii% i mi-a recomandat să stau de /orbă mai mult cu fetele i femeile de la noi din sat.is. dec+t 2n *icioare4 &m a/ut odată un neca. de aceea sfin(ii ade/ăra(i sunt cei ce nu tiu că sunt sfin(i.)ismaş Eugenia% &.eu de deasupra noastră. ori Maslul . 5rebuie să ne întărim cu 'fintele 5aine.taina aceasta . odată cu aceasta.are o mare putere i de aceea e multă e/la/ie i e multă ru$ăciune în 3ara Gă$ăra ului.Cea mai prime*dioasă este mândria sfântului.icând: %%Mâncarea mea este să )ac "oia lui Dumnezeu% că de . . totu i.Mai mare este omul 2n genunchi. !eo#il Părăian $ Mân. dar Părintele mi-a i răspuns la $ând. să zicD @Doamne” . pot să . =opăcel( :nainte de 'fânta :mpărtă anie. la boală sau la un neca.. nu cu cu/ântul /orbit.âmbăta de .icea 0 =red Doamne şi mărturisesc9”% părintele plân$ea cu lacrimi i .Maria Stre&a% -< ani% /oila( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie. acolo unde se întâlne te o respira(ie cu cealaltă. s-o lipesc de respira(ie în felul următor: :ntre respira(ii.iua stând cu noi. să le a*ut în credin(ă. . . ca o sabie care stă să cadă peste /ia(a noastră.ic:@Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% miluieşte-mă pe mine% păcătosul”. (%rhim. 'punea Părintele: Maslul e un paznic puternic pentru casă% pentru )amilie”. − Cât ascul(i de Dumne. Ioan )iungara.ic că Părintele &rsenie a fost un ctitor la e9isten(a mea. nefiind absol/ent de 5eolo$ie i nea/ând /ârsta la care se poate )otărî cine/a să se facă călu$ăr i a/ând i deficien(a cu care am străbătut prin /ia(ă. călu$ăria e dătătoare de )ar i numărată la 5aina Pocăin(ei.Nici o patimă nu /rea să părăsească firea fără ne/oin(e. atât ascultă i Dumne.us( M-a îndrumat Părintele să fac ru$ăciunea cu care se mântuiesc călu$ării. Părintele &rsenie . Părintele i-a spus: Du-te% #ată-$i şura şi "ino. . ce (in mor(i că-s păcăto i. .

.is: Da măi% că bu)ni$a se ba#ă +n lemnul scorburos.aceea a$i "enit aici ca să "ă a*ut.ic.Paraschiva %nghel. ca tânăr. în $eneral. lapte crud i . #u .e ti i la 7D i la 7J . "-a spus: 'oa#ă-te pentru el% nu mai plăti.Maria Stre&a% -< ani% /oila( Părintele ne cerea post i ru$ăciune. & spus că tinere$ea nu-i pentru distrac$ii% tinere$ea e pentru +n"ă$ătură% că la tinere$e se +n"a$ă cel mai bine”. "-am spus: 0 Părinte% eu sunt mai sensibil% parcă tot timpul am ispite” i mi-a . Părinte%. Desfrânat e un om care nu mai are frâne: nici la /orbire. &tunci e ca o ma ină care nu mai are frâne. Nu totdeauna sănătatea e ce/a bun. Postul până la durere de cap nu mai e post% e osândă.ă "ă duce$i să "ede$i cum e un bara*. Că tinere(ea are ni te ener$ii care te aruncă în lucruri ne/oite. 6şa e şi cu omul.uri. 'ănătatea e bună dacă o folose ti bine. dar dacă tu 1-ai osândit% l-ai #ătat2 atunci nu-i postit% e osândă9 .is că mersul "remii este după purtarea oamenilor”. referindu-se.. . #u i-am spus că sunt mai sensibil i poate nu re.ivoiu. dacă ai prea multă i nu o folose ti.i cu încă un cole$ de-al fratelui care făcea seminarul la &r$e . Părintele le-a spus lor: 6$i )ost la bara*?”. că acela nu e somn odi)nitor. .. 6dică omul să aibă un bara*% care% când "in ispitele% să reziste la presiunea ispitelor% să nu cedeze. 'punea să mâncăm tot timpul lapte ca să a/em ec)ilibru de calciu în or$anism să nu se producă dere$lări. # bun dacă tii s-o folose ti: 3u "inu-i rău% be$ia e rea”% adică nu lucrul e rău.iu la ora 7D seara să te pui în pat să te odi)ne ti. Bu am mâncat% dar nu şti$i mâncarea pe care am mâncat-o eu”. că trupul e templul sufletului i dacă e obosit nici ru$ăciunea nu e făcută bine. Bste mai primită ru#ăciunea mamei decât a preotului. Dumnezeu +$i dă un anumit timp să-$i por$i mă#arul -la trup îi . .is. e cam prime*dios. M-am dus odată la Părintele cu fratele . dar nu am apucat să-i spunem.icea că din moment ce calciul scade încep să apară dere$lări i tot felul de boli.icea mă$ar.care-i preot . =ă dacă cedează la ispite% atunci nu mai produce lumină. 0N-am fost. Părintele a tiut însă i ie ind în fa(a 'fântul &ltar ne-a spus: Măi% eu ştiu că "oi a$i "enit cu #ând să "ă )ac ru#ăciuni pentru ploaie şi am desc8is cartea să )ac ru#ăciuni% dar o mână ne"ăzută mi-a +nc8is cartea% şi am auzit o "oce care mi-a spusD O3u te ru#a de Mine să le dau ploaie% Bu ştiu ce să le dau. 6i plătit de-1 po$i cântări +n bani.uri sin$ura solu(ie e să te ro$i i să ai răbdare. Că dacă te culci înainte de 7D te po(i tre. 'oa#ă-te tu% ca mamă% nu plăti preo$ilor. @ O preoteasă i-a . dacă radioul e stricat nu prinde undele. :mi amintesc că am mers la Părintele i pentru a ne ru$a să facă ru$ăciuni pentru ploaie.i i la B i la @ i e ti om. Părintele /orbea despre frână. ci întrebuin(area $re ită a lucrurilor. nici la mâncare. cad toate pe rând până omul scapă de neca. . Dacă erai sănătos )ăceai multe păcate”. la tineri: 6"e$i destulă sănătate% dacă nu "-o c8eltui$i cu )emeile şi cu des)râurile”.ă postească mai mult tineretul% că bătrânii sunt slabi @.%na -i. Ne sfătuia să ne odi)nim. . <ecomanda la ma*oritatea să consume brân. 6i destulă sănătate. Când dai de neca. Cel târ. . 'oa#ă-te de ei să )acă "oia MeaP @. De*ani( Părintele spunea că +n războiul "ăzut se luptă ostaşii pentru +mpărat% iar +n războiul ne"ăzut se luptă Împăratul pentru ostaşi”. Dacă nu cedează atunci dă şi Dumnezeu a*utor şi +ncepe să producă omul lumină”.DD. Dacă radioul e bun prinde undele. dar nu era e9a$erat.iceam: Părinte% mă doare stomacul de la "arză% de la carto)i”2 Măi% nu mânca% pentru că bolna"ii nu au post”. 'punea i de radio.ist să fac coală. Dacă e ti cu $ri*ă scapi.ibiu( Odată a /enit o femeie plân$ându-se că băiatul ei e pe front. Niciodată să nu te culci după 7J -J@. Ne-a mai . dar el a .ă de /aci. #u a/eam peste JA de ani. Dacă bara*ul e tare% rezistă la presiunea apei% dacă e slab se rupe şi nu mai produce lumină şi strică pe unde se duce apa% iar ducă nu se rupe bara*ul% apa se urcă până la turbine şi pe urmă produce curent% dacă nu% nu produce. :ndemna pe tineri să facă o coală sau o meserie.is că o doare capul i i-a răspuns: 0 3u mai posti atâta. nici la băutură4 adică i-a pierdut frânele. dacă nu ai $ri*ă. >ice 'fântul &postol Pa/el unde/a că suntem +mpreună lucrători cu Dumnezeu”. mi-a po/estit multe lucruri. numai )uruie. Părintele mi-a dat multe sfaturi du)o/nice ti. că acolo e un efort i moral i fi.ă +i mul$umeşti la Dumnezeu că ai su)erin$a asta.iua. 2i mai spunea că la cine are răbdare. dar dacă te culci după 7J te tre.

fiind încă cople it de e9perien(a i marea minune prin care trecusem. "-am spus ceea ce /ă.ut deodată că ce/a ca un nor alb. Ierortim )oldea( :ntr-o noapte citind din 'fânta 'criptură.is să-mi duc credin(a în Dumne. “Părinte.ă mă a*uta$i Părinte% să-mi pot $ine credin$a +n Dumnezeu până la moarte pentru că eKistă Dumnezeu”. unde scrie: @Aisus a răspuns şi i-a zisD Dacă Mă iubeşte cine"a "a păzi cu"antul Meu% şi !atăl Meu +l "a iubi% şi "om "eni la el şi "om )ace locaş la el”.ul pentru a mer$e la ser/iciu. când te duci dincolo pofta cre te i nu mai e9istă posibilitatea stăpânirii i nu mai po(i să te duci să-(i cumperi (i$ări.JD am ie it din casă ca să iau autobu. Dumnezeu nu e o po"este% e o realitate. dar care sunt necredincio i c)iar dacă /ăd focul iadului tot nu cred până ce nu a*un$. o iubire atât de mare către Dumne. în inima mea1! Nu puteam să în(ele$1 După ce am terminat capitolul de citit. cu mâinile împreunate 0pentru că mâinile împreunate înseamnă i smerenia omului înaintea lui Dumne.ice că dorin(a e a a de mare încât te arde. . mă aflam la mama i /orbeam despre Dumne.i-mi arată cum să mă ro$. din toată inima mea1%.Părintele spunea despre /ia(a de dincolo: de ceea ce nu te po(i lăsa în /ia(a pământească. M-a cople it.eu i oameni încât.. mi-a fost dat să trăiesc o mare minune.arătându-mi po. a a cum ne ducea pe noi mintea i e9act la ora 7B. să ridice spre cer mâinile curate. pace i iubire a/eam în toată fiin(a mea fa(ă de toate i fa(ă de to(i. o stare de iubire.% Părintele îmi . 6ii pe o căldură a a mare i (i-e sete a a de tare. spre e9emplu.însă cea de bucurie întrecea cu mult pe cea de frică4 apoi am sim(it o stare de pace pe care nu tiu cum să o descriu. sco(ându-mi orice fel de $ând din mintea mea. acolo. în casa mea. l-am căutat pe Părintele &rsenie 8oca.is: “Părinte. neîndoielnice i a a să se roa$e lui Dumne. pe to(i oamenii îi /edeam buni i cura(i4 câtă bucurie.eu. cap. Când am a*uns în dreptul por(ii. i să. Dore ti să ai lucrul ăsta i nu-7 po(i ob(ine. Păstreaz-o mă% +n inima ta şi lasă tu propa#anda care o )aci la ser"iciu% că să ştii% cole#ii tăi au +nceput să te "orbească. dar pe care nu am cunoscut-o niciodată până atunci. Părintele mi-a replicat: @Mă% să nu te mai ro#i aşa % că nici eu nu am cura* să mă ro# aşa. dar .eu @de la un#8iile picioarelor până la "âr)ul )irului de păr din cap”. nu pentru aceasta am /enit la dumnea/oastră. Nu mai tiam că e9istă răutate.mi-a spus-o de trei ori. mă aflam la #/an$)elia de la "oan.eu. Când am spus aceasta mi-au dat lacrimile. e ca i când (i-ar fi sete. 5e duci dincolo i dore ti lucrul ăsta. "ată că într-o . 6cum e pe crezute% atunci "a )i pe "ăzute0”. ca o cea(ă.i facă lăca la mine. e9act a a cum le (ineam eu în timp ce mă ru$am. 'punea că oamenii cred că Dumne. &poi.eu e numai o po/este. 'punea că oamenii care sunt credincio i cred i fără să /adă.eu 5atăl -de fapt 'fânta 5reime.i(ia mâinilor.Ierod. &stea sunt c)inurile de dincolo.ice: @3u% mă? 6tunci pentru ce ai "enit? Şi am răspuns părinteluiD @. De acum să te ro#i cu mâinile aşa% mă0” .ice: @=um mă% aşa?” . . C)inul ăsta nu e u or.eu. dar i de frică. că dore ti un lucru cu care ai fost obi nuit aici pe pământ. Părintele mi-a spus: @Erumos mă% )rumos0”. Părinte1% . Dacă noi care suntem +n drept să )acem propa#andă şi nu suntem lăsa$i% apăi tu cine eşti s-o )aci?” îmi spuse Părintele. a doua . apoi mi-a spus: @!u cum te ro#i% mă ?”. JB. probabil ca să nu mă în$âmf.eu. După această mare minune i trăire din /ia(ă. :ntâlnindu-mă cu dânsul i-am . &poi. de sim(i că ai bea o fântână întrea$ă. am stins lumina i m-am îndreptat spre locul de ru$ăciune -un $eam al camerei care dă spre răsărit. am /ă.ă te punem la +ncercare% mă0”.usem în plină noapte când mă ru$am4 era foarte atent la tot ceea ce-i spuneam.i. "-am spus: “Da. &m început să mă ro$ la 8unul Dumne. După ce m-a binecu/ântat am plecat $ândindu-mă mereu la ceea ce-mi spusese Părintele. am i eu problemele mele lume ti dar. pe la prân. Cu mâinile ridicate se roa$ă numai pustnicii . pe to(i. &m lăsat pu(in 'fânta 'criptură i mă $ândeam: cum este cu putin(ă să /ină Domnul "isus +ristos.7@.eu%. a . &poi a adău$at: @.. Mi-a mai spus: @? să ai multe necazuri +n "ia$ă% dar şi cu mai multă putere o să le +n)run$i”% iar apoi mi-a mai . că bărbatul să se roa$e în orice loc.âmbind u or. împreună cu Dumne. adică numai oamenii despătimi(i%.i. inclusi/ /ersetul pe care nu îl în(ele$eam i ru$ândumă lui Dumne. am un $eam care dă spre răsărit i încerc să transpun în /ia(a mea ceea ce spune 'fântul &poslol Pa/el. dar nu ai de unde să o bei. &m sim(it o stare de mare-mare >ucurie. îmi /enea să stri$ în $ura mare: “6ă iubesc1 6ă iubesc oameni buni. Părintele îmi . mi-a spus a a: @Mă% eu +$i spun cum po$i să-$i $ii credin$a. ca nu mai e9istă materia.

eram ca (intit locului. . . "ar dacă /a /eni asupra ta /reo furtună i /reo clătinare. Dar mama a rămas la ceea ce îmi spusese prima dată: din cau.. decât în picioare. uneori mult mai puternice decât ra(iunea i credin(a. nu-7 poate /ătăma. Dar mama îmi spune: @!u ştii bine% cum +i taică-tu”.ile. face do/ada armoniei i /alorii sale.Gapt e că credin(a e o asce. spun Părin(ii. .Păstrarea capacită(ii de încadrare în disciplină a unui suflet. acestea /or fi pe măsura neascultării tale. :n$er Pă.” Ne-am uitat i nu mai era nimeni pe toată strada. de nutri(ie. cre. &cel tânăr frumos răspunde . . de orice fel. a fost un fel de du-te /ino al norului.coborât de sus pe lân$ă stâlpul casei i teiul din fa(a casei. nu /or scăpa de prime*dii. . . "a-o în bra(e în orice moment. M-am frecat la oc)i. ale omului: de înmul(ire.Mântuirea se lucrea. i-am spus mamei: @Mamă acesta nu-i om0”.Mai multă ru$ăciune către 'f.:nainte de o prime*die mare să se citească &catistul Mântuitorului trei .5o(i cei ce umblă după plăceri. 'ă desă/âr im lepădarea de lume cu lepădarea de sine.i.eu credin(a de copil. .ol/i tu totul4 fără a*utorul supranatural te /a face să e9plode.Mai bine de *umătate din numărul patimilor sunt ale min(ii.'olu(ia nu e de a aduna totul în tine.Dreapta socoteală îi mai mare ca postul. &poi de câte/a ori. dar n-am putut să fac nimic. De accea trebuie să (inem seama de ace ti factori esen(iali ai /ie(ii.ă numai pe ruinele e$oismului. :n al doilea rând ne lepădăm i de toate asemănările noastre lăuntrice cu lumea. pe care po(i s-o ai i-n mi*locul lumii stând. . tra$edia omului. /roiam să fac ce/a.Mi se pare că factorii esen(iali ai /ie(ii sunt instinctele primordiale. nu-i bine. &m sim(it atunci ce/a deosebit în toată fiin(a mea. cu ra(iunea i credin(a. Dar eu îi spun mamei: @!u mamă% #ăzduieşte-1 +n camera dinspre stradă”.âmbind: @6m )ost% dar nu am #ăsit nici un loc”.a făcut o înclinare u oară din cap drept salut. .ând că am ce/a cu oc)ii i când am dat să /ăd mai bine ce este. . . Eepădarea de lume e o con/in$ere. &tunci i-am spus mamei: @Iai sa ne uităm şi ai să "ezi că nu mai este. timp în care să nu se mănânce i să nu se bea nimic. Mama îi spune: @Dra#ă% la cetate eKistă un 8otel% du-te acolo”.i. . căci cel rău tie doar ce /orbe ti nu i ce $ânde ti i (i le nimice te. (inându-i în ec)ilibru. între stâlp.Mai mare este omul în $enunc)i.ă a ra(iunii.âmbit. "-am spus mamei ca totu i să-7 $ă. &cestea sunt patimile. pom i casă.ă i asupra acestora. &poi acel tânăr a făcut din nou o înclina(ie a capului drept salut i a făcut doi pa i. ('ogdan (uncu $ Eă#ăraş( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie. de îmbrăcăminte.duit. . de a încerca să re. Căci pe cel ce ascultă cu ade/ărat. . precum po(i să n-o ai în adâncul pustiei petrecând.Mai bine o ru$ăciune pentru cel care în*ură.Eepădarea de lume are două trepte. căci sub orice plăcere e încolăcit un arpe. :l întreb din nou: @=ât de departe?” 2i el îmi răspunde: @Eoarte de departe0”. suficient cât să iasă din /ederea noastră. "ar mie mi s-a transmis mental a a: @6i "ăzut tu bine de unde am "enit de ce mă mai +ntrebi de unde "in?”. Mama îmi spune: @=um "orbeşti aşa% dra#ul mamei?”.5oate ru$ăciunile sunt bune4 e mai bună ru$ăciunea /ame ului: @Doamne Aisuse Iristoase% Eiul lui Dummnezeu% miluieşte-mă pe mine păcătosul”. .ele e9isten(ei. de foame. . 'olu(iile de mi*loc nu pot depă i cri.duiască. a apărut în fa(a mea i a mamei un tânăr. &poi 7-am întrebat: @De unde "ii?” iar el mi-a răspuns: @De departe "in”. dar cu ascultare de du)o/nic. decât o obser/a(ie. .'ă-mi (ină Dumne. Postul lucrea. /roiam să în$enunc)e. apoi ne-a spus: @3u a"e$i un loc de #ăzduit?”.a tatei nu poate fi $ă. -'ă nu /orbe ti niciodată despre proiectele tale. nici dia/olul însu i.=n or$anism topit cu postul nu mai are putere să sc)imbe con/in$erile con tiin(ei. . năra/urile i toate slăbiciunile noastre personale.Când e ti împră tiat. iar eu fără să-mi e9plic până astă.a .itor. profunde.:ntâi ne lepădăm de lumea din afară i de tot ce ne-ar putea (ine le$a(i de ea.

Dar acum nu o mai pot duce căci e prea mare.ă la moarte. : i spunea apoi. Odată i-a smuls crucea cu care îmbla în mână i i-a aruncat-o în fântână ca să mear$ă după . tot cu epilepsie. #l a dus-o în biserică.ice că nu poate.'ă căutăm "erusalimul din noi. 5oatc reperele din traseu le-a /ă. Într-un. =ând m-am dus lân#ă ea am #ăsit-o +ncremenită şi cu spumă la #ură. dar cu fapte. 6ni +ntre#i am stat prin spitale şi sanatorii din toată $ara. nici unde este. nu cel din "srael.idul bisericii pe omul din /is. (Pr. pe care îl tră$ea satana la apă. 6m )ost cu eu pe la mănăstiri% prin biserici% prin spitale% prin toate păr$ile.is: =e. Părintele a spus să (ină post i să facă ru$ăciune pentru ea i 'fântul Maslu cu I preo(i. care nu poate accepta moartea. Cer etorul a urcat i i-a mul(umit. 3oi am )ost la sapă şi acolo era un pârâu mai mare.eu. Du-te şi roa#ă-te lui Dumnezeu.+n "is a "ăzut eKact trenul(% +n "a#onul acesta% cobori la sta$ia cutare2 acolo te duci la auto#ară şi te sui +n autobuzul acesta . 6m auzit că este un om al lui Dumnezeu% 6rsenie. − Cel cu un talant. &m au. ? soră medicală% +nainte de a ieşi din spital mi-a spusDODe#eaba tot iei medicamente şi-$i pui năde*di +n medici şi spitale. Du-te şi roa#ă-te% poate +l #ăseşti. repetat: O3u se poate să nu eKiste Dumnezeu. 3u se poate să mor şi să nu mai eKiste nimic cu mineP% o spunea aproape disperat. dar să.ut în $enunc)i.is: Bi% "ezi că dacă ai crezut% ai a*uns?” i se *uca în mână cu biletul de autobu. Nu tiu dacă acum mai trăie te. care e nemuritor. de i c)eltuise o a/ere pe medicamente..i sc)imbe /ia(a. 3-am putut s-o aduc căci e prea mare”. i-a . că nu mult timp după Maslu fata a murit. un cer etor s-a ru$at insistent de ofer să-7 ia i pe el fără bani.is oferului: Lasă-l să urce% că-i plătesc eu” i i-a dat bani pentru bilet.emat de . mai credincio i.)aci? 6i +nnebunit? 1olna"ă cum eşti "rei să o iei pe coclauri după "isele tale0?” Până la urmă a lăsat-o: Dacă "rei să mori% mori0” :ntr-o sta(ie. #rau din &le9andria.. Părintele &rsenie 7-a întrebat de la ce /ârstă are epilepsie i acela i-a spus: @De la < ani .is că se /a face bine. Diminea(a însă bărbatul i-a . din 'fânta #/an$)elie. 'punea Părintele: @Eerici$i cei ce au epilepsie% căci osânda şi-o )ac pe lumea asta şi mer# direct +n rai9 numai să nu moară 2neca.ul i talantul lui i se /a da celor fără bote. 2i în noaptea aceea a a/ut un /is: 6m "isat un Părinte +ntr-un anteriu alb% care mi-a zisD Eemeie% te scoli diminea$ă % te sui +n trenul acesta . Gemeia săraca a că. Dar oferul a .i sau 2n #oc3. =e să% )ac% Părinte?”.ând cum moare încet-încet.is: 0 Dacă n-ai bani% *os0” Gemeia. : i aduse aminte de numele Părintelui &rsenie i se ru$a: Cine e ti Părinte &rsenie! &*ută-mă1 Nici nu tia dacă trăie te sau dacă a murit. Eeti$a se *uca +n pârâu şi deodată am auzit că $ipă. #ra la mănăstire unul Dumitru.. la fântână sau la lacuri. Mai erau doi bătrâni lân$ă mine. Când s-a apropiat. 2i a făcut întocmai. a făcut o ru$ăciune i i-a . Când a a*uns la biserica din /is.it apoi. 'ă /ină numai cei care /or să /ină.. plân$ând: @Părinte am o )ată% sin#urul copil pe care-1 am şi are epilepsie. Părintele i-a . :ncepuse să se roa$e cu ce cu/inte tia. Dar să caute pe preo(ii care crede că sunt mai buni.)inal miau zis să mă duc acasă că +n :-G luni "oi muri. 'tând acasă i /ă. Ea un moment dat s-a $ândit că nu se poate ca omul să moară i să dispară pur i simplu. credin(a era pentru ea o prostie. Pe o copertă a buletinului a/eam po. 2i dacă o să-i spună o dată unui preot să /ină i . Ea un moment dat am scos buletinul să caut ce/a.acuma are 1<(.şi a "ăzut şi şo)erul şi atobuzul(% cobori +n sta$ia asta% o iei pe drumul acesta şi mă #ăseşti la biserica asta”.is cu mare supărare. l-a /ă.ut re. dat cer etorului.ut în /is. ?mul acesta m-a sal"at% m-a scos din moarte su)letească9 6"eam boli ale #landelor endocrine.a Părintelui &rsenie. 5rebuie să se întâmple ce/a cu el. 2i i-a sc)imbat /ia(a din temelii. slăbise în $reutate foarte mult. După un timp însă femeia a obser/at că cer etorul nu mai era în autobu. are numai bote. )i*rian "egrean Odată a /enit un om i a . :ncepuse să $ândească cu sufletul. Capitolul ? /indecări &i sfaturi 1De acum să nu mai *ăcătuieşti4 #ram la Mănăstirea <âme(i i a teptam un autobu. să nu insiste. Doamna mai în /ârstă m-a întrebat imediat: L-a$i cunoscut pe Părintele 6rsenie? Dra#ule% eu 1-am cunoscut. pe Părintele &rsenie.P Dar ea nu credea în Dumne. începuse să se $ândească cu $roa.

dar prin ru$ăciunile Părintelui i după de. Eitur$)ie. După 'fânta Eitur$)ie a /enit din nou la el. Numele de fată îl a/eam &ndreia . Găcea ca o clo că atunci când î i c)eamă puii. Când a început să /ină la biserică. #ra tot timpul cu cartea în mână. 8ietul epileptic luase o piatră mare de *os i a aruncat după Părintele. #lena. era bolna/ă de oc)i -o dureau oc)ii. “7L păuni se ba$ă în mine%. de câte ori îl întâlnea. Dar a dat Dumne. fiind orb. când spo/edea în biserică. să în*ure.'ălan Silvica . ba maică-sa. să drăcuiască sau să cle/etească pe cine/a. aproape ca 'criptura. când a început 'f. miel i mă$ar spunea că nu se poate face.ile au citit: ba citea el. & /enit Părintele cu o carte i cu patrafirul i i-a citit din ea. 'e $ândea să mear$ă la 8ucure ti pentru opera(ie. &cela a amu(it.ă nu te duci la medic la 1ucureşti să )aci opera$ie”. a coborât din altar cu 'fânta Cruce în mână i 7-a bătut cu crucea de lemn peste $ură. & lo/it u a c)iar în momentul în care Părintele a înc)is-o. 'punea Părintele: @>ita$i-"ă la Dumitru să "ede$i şi "oi ce )ace satana”. îi cur$eau lacrimile i îi scădea /ederea.ică un cu/ânt rău. #u am /ă.eau din el foarte multe /oci deodată -ca pe stadion. dânsul era primul pe treptele bisericii. ba o mătu ă i înainte de a termina cartea i s-a făcut rău i după aceca s-a lini tit. '-a făcut sănătos. Ea un moment dat l-a spo/edit. Părintele îi spunea. Dar nici nu 7-am /ă.eu i 7-a /indecat Părintele. .Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Când eram copil locuiam în Eisa. 'fânta Eitur$)ie se să/âr ea la altarul din pădure. :7 (inea tatăl său i un băiat. 2i lumea a /rut să-7 a*ute.it în BL de ani cât am trăit cu socrul. nu departe de Mânăstirea 8rânco/eanu. @Mi-l rupe”% a . 7-a mân$âiat i ia spus: Erate Dumitru% te doare?”. &u sărit cu to(ii i i-au pus un lemn în $ură ca să nu.ea.is Părintele.bătea de mi ca patul cu to(i ase. & a am a*uns să mer$ i eu în fiecare duminică. făcea ca toate animalele. & fost i un parali. i Mi)ail.is i a intrat în mănăstire -erau în fa(a mănăstirii. Părintele &rsenie a . &/eam 7B ani când sora mea cea mare. 3u Părinte% nu mă doare”. 'erafim -Popescu. 'e . Mă )ac orice târâtoare” i făcea ca orice animal.le$ări s-a făcut sănătos. a ie it Părintele &rsenie din biserică i a stri$at -era multă lume. Odată. de JB de ani. de părin(ii &rsenie. fiind la mănăstire. căci spunea că au /enit toate le$iunile. .ut.. 2ase oameni mari îl (ineau în pat. &ltădată a /enit un tată cu băiatul său bolna/ de epilepsie i 7-a apucat boala c)iar acolo la mănăstire.is să fie (inu(i departe to(i copiii. &cela era de la Constan(a i a /enit la Prislop. &lteori se au.is să-l lase sin$ur. & apucat cu din(ii un col( din patrafir. #u stăteam lân$ă el i au. . &poi a /enit Părintele i i-a spus: 3o% de acum +ncolo să ştii că nu o să mai )ii bolna"” i s-a pus băiatul în $enunc)i în fa(a lui i plân$ând îi săruta picioarele.is: Măi )ra$ilor% eu "ăd0”. pe un epileptic l-a trântit dia/olul i a început să stri$e din el: @Mă )ac câine” i lătra ca un câine.. dar i-a doborât cel bolna/. să (ină credin(a mai departe. era i un cetă(ean orb de multă /reme. #l era numai cu ru$ăciunea în $ură.is Părintele să se dea *os din .eam tot ce spune. dar o carte foarte $roasă.is să iasă afară din biserică.ă nu lipseşti la s)ânta biserică duminica şi de sărbători”.at la pat. 2i când a a*uns la u ă a .că socru mer$ea duminica la crâ mă: @. @>ite ce )ace satana0@% a . De atunci a mers tot timpul la mănăstire i ne-a luat i pe noi. De aceea era le$at cu lan(uri la picioare ca să nu poată fu$i repede. Dar într-o duminică.. Odată a început o numărătoare: 7. după aceea 7-a împărtă it i i-a . De*ani( Duminica.i mu te limba. #ram 7D fra(i -A băie(i i A fete.ut când Părintele a făcut bine un băiat bolna/ de epilepsie. "-a dat Părintele o carte cu Patimile Mântuitorului. & fost ca stricat de cine/a i n-a mai fost normal la cap. numai porumbel. dar Părintele a . 2i de atunci a /ă. Când s-a apropiat i-a spus: !u eşti bolna"ă cu oc8ii.ă laşi prietenii şi dacă bei un pa8ar de rac8iu să-l bei aşa% ca medicament% dacă crezi că te po$i $ine% iar dacă nu% să nu-1 bei0 . & a a făcut i boala i-a trecut imediat. l-a dus cu căru(a la mănăstire i i-a . i nu tiu câte . =mbla Dumitru cu crucea în mână i spunea: @Părintele m-a scăpat de boala #rea pe care am a"ut-o0”.: Leana din Lisa% "ino-ncoace”. "-a adus apă sfin(ită: =u ea să te speli pe oc8i@. Odată. Cred că tia aproape *umate de Psaltire i &catiste. Nu 7-am au. surorile. "-a spus a a Părintele . @/ede$i ce )ace satana? Dacă mă lo"ea mă omora cu bolo"anul ăla0” (Paraschiva %nghel. 7L.. J..ut /reodată să mai fie ner/os sau să .Eă#ăraş( 'ocrul meu a fost bolna/. -'ălan Silvica $ Eă#ăraş( Odată.

/or cu putere /indecătoare de orice boală. Getele cu ne/asta lui au intrat în biserică. iar duminică oamenii 7-au dus în biserică. :ntr-o . .ibiu( #u. @'idică-te +n picioare şi ziD Doamne% Aisuse Iristoase% a*ută-mă0 Dai un pas% mai dai un pas şi ziD Doamne% Aisuse Iristoase% Eiul lui Dumnezeu% )ă ca . #l a ./erban Ioan $ /oila( Părintele cuno tea medicină i de multe ori ne spunea că 0transpirăm% din cau. fiind i.is unuia: @3u-l lua de bra$% J8eor#8e 9 'idică-te +n picioare”. baluri. din nou 7-a luat i i-a . E-a întrebat ne/astă-sa: =e-i cu tine% mă 3icule?”2 .ă bine rinic)ii. O fată de 7B ani.ile la mănăstire i cânta mereu o cântare despre pace.at lân$ă ne/astă-sa i a trecut Părintele pe lân$ă el. #l nu mai fusese niciodată în biserică i la ne/asta lui nu-i /enea să creadă. 2i el s-a dat *os i de atunci a umblat.is că /ede mai bine. . &pa de acolo de/enise sfin(ită prin ru$ăciunile lui. 'fatul lui a fost să .i orbul a /ă. Părintele &rsenie se i.ăre te ce/a. Dar după J ani. acel olo$ a rămas în urmă.âmbăta de . n-a mai sim(it nici o răceală. iar el ne dădea remedii. &. a*utată. 6or fi /remuri $rele. . &poi am plecat i am spus Părintelui că mai /enim. 55 ani( =n orb a stat o lună de . să ne spo/edim i să ne împărtă im.amă$ire era în sufletul oricărui om de acolo1 2i a ie it Părintele afară i a . Nu mai $ăseam cu/inte. dar eu în nai/itatea mea am . 2tiu că atunci m-am pierdut.. după /ecernie. #ram foarte bolna/ă i nu a/eam nici o ansă să stau la rând. dintr-un sat din &rdeal. că i părul trebuie să se )rănească i ne spunea să facem $ălbenu de ou cu ulei de ricin i să ne spălăm capul i să-7 clătim cu o(et de mere.is să se uite în sus i să-i spună dacă /ede ce/a i i-a răspuns că parcă .eu.'+rsan Elena . 6ă da(i seama câtă de. după /ecernie. după ce au ie it to(i din biserică.is: Iai% "ino +năuntru”.is iară i: Dacă crezi +n Aisus Iristos% scoală-te şi "ino la mine0 &tunci feti(a s-a sculat pe picioarele ei. Ea un moment dat ruda noastră din ma ină n-a mai sim(it nici o durere.căru(ă. Patru oameni 7-au dus în bra(e. Ea fel i-a întrebat i pe părin(ii fetei care au răspuns că i ei cred. nu mai tiam nici de ce m-am dus. & intrat în biserică i s-a a e. Părintele &rsenie 7-a luat pe orb afară i i-a . @Dar% Părinte de patru ani de zile nu am mai umblat0”. părintele 8unescu. i a mers spre Părintele &rsenie. ea fiind pusă pe un scaun în fa(a altarului. Părintele &rsenie a făcut ru$ăciuni asupra fetei. 'âmbătă seara 7-a spo/edit.ă ştii că era să mori de multe ori”. . iar mama lui plân$ea de bucurie de uda pământul.is: Părinte% eu sunt bolna"ă% dar nu c8iar de moarte”. Odată cu noi a /enit la mănăstire i un băiat de /reo JA de ani. olo$.is fetei: Dacă crezi% scoală-te şi mer#i0 #a a răspuns că nu poate. &tunci Părintele i-a .ă că nu ne func(ionea.ut i mai bine. dar Părintele &rsenie i-a . iar cei ce se /or osteni până acolo /or fi pă.)ismaş Eugenia.i.is că-s bolna/ă. din nefericire. :ntre timp înăuntru se (inea slu*bă de către preotul satului. iar orbul i-a . :n a treia . depărtând $ândurile rele i du)urile necurate. numai o dată am mers la dânsul dar m-a impresionat enorm de mult.Parcă nu mai a"eam nici o durere% trebuia să mă dau *os din maşină şi să intru +n biserică2 parcă cine"a m-a dat *os din maşină% se mişca maşina cu mine”.ivoiu% . 5otdeauna ne dădea solu(ii la probleme de sănătate.ani% Eă#ăraş( & fost un neam de-al nostru din 8ucure ti care nu putea mer$e i ne-am dus cu el cu ma ina până acolo. 2i l-a împărtă it i a ie it din biserică la bra( cu acei oameni./or de mântuire cre tinească. :n circa o săptămână orbul s-a /indecat. & doua .%na -i. Oamenii s-au apropiat să-7 ridice. :i spuneam că îmi cade părul.ola de lume la i. Părintele i-a spus că atât cât /a trăi să nu se ducă în lume la distrac(ii.us( :nainte de căsătorie ne-am dus amândoi la Mănăstirea Prislop pentru a primi de la Părintele &rsenie binecu/ântare pentru căsătorie.)ânta Împărtăşanie să pătrundă +n toate +nc8eieturile mele% +n to$i rărunc8ii mei şi să mă )ac sănătos”. Ea un moment dat am . parcă era în aer i plutea i dându-se *os a mers în biserică.Greavu !oma.e în mâinile lui Dumne. Părintele a întrebat-o : =rezi +n Aisus Iristos% +n Dumnezeu-!atăl% +n Maica Domnului? #a a răspuns: =red din toată inima. oloa$ă./orul din pădure. dansuri i să se încredin(e. Părintele i-a . a mers la un bal i astfel la scurt timp fata a murit.is: . iar el stătea în ma ină i fuma în acest timp.i(i i răsplăti(i de Domnul "isus +ristos i /or a/ea putere în credin(ă. la 7A ani. Când ne-am împărtă it cu to(ii.i. .is să pri/ească spre cer. Mul(i credincio i /in la acest i. la Părintele. fiind frumoasă. '-a mirat toată lumea. a stat o săptămână la mănăstire. 2tiu că îmi doream din tot sufletul să /orbesc cu dumnealui4 era seară se făcuse JD:BD i spunea că nu mai ia pe nimeni.

.a era pe cale să de/ină desfrânată.ultat: cancer. =ând "ei mai imbătrâni te "ei +mbolnă"i de o boală #rea% +$i "a cur#e apă din corp% prin piele”. la 8ra o/.'ogdan (uncu $ Eă#ăraş( Ea un moment dat intră în biserică o bătrână la bra( cu o altă femeie. -Stre&a "icolae.ă te duci şi să te operezi. care a/ea probleme cu oc)ii -cataractă. 6cum% după un an de la inter"en$ia c8irur#icală% am internat-o iarăşi că nu se simte bine2 ce ne s)ătui$i să )acem?”.eu.a de metasta. &ltădată /enise la Părintele un in$iner cu fiica lui i cu foto$rafia so(iei lui. Omul în toată firea a început să plân$ă ca un copil i a a a ie it din biserică.ă nu o opereze. Mure i 8ucure ti. & /enit i timpul să mear$ă la control. 8ătrânica îi răspunse: @/ai Părinte% mă ierta$i% dar c8iar pentru asta am "enit la s)in$ia "oastră”. căci în perioada în care împreună cu părintele 'tăniloae traducea Gilocalia. 5oate anali. 6şa-i?”. a fost la mai multe spitale mari din (ară -8ra o/. Dacă nu o operează% o mai duce un an”. . dar a*unsă în fa(a lui. spunându-i că =el ce a )ăcut cerul şi pământul e +n stare să lipească o piele ruptă”. Primă"ara% să pui o sticlu$ă la "i$a de "ie% şi din se"a pe care o aduni +n sticlu$ă% să iei câte"a picături cu pipeta şi să-$i pui +n oc8i şi nu o să mai ai ne"oie de opera$ie”. De abia după ce am plecat de acolo mi s-a luminat mintea i am început să mă tre. &poi. care face mult. pentru că îi trecuse cataracta cu se/a de la /i(a de /ie. Părintele &rsenie îi spune: @Mă% şi ce $i-au spus doctorii? . Omul îi răspunde: @>lcer% Părinte”. nu a putut scoate un cu/ânt . '-a dus la Dră$ănescu când a/ea de*a dureri mari i i-a po/estit Părintelui toate.D-na Pro). Nu mai a/ea nici urmă de cancer. O femeie din Gă$ăra . Părintele &rsenie îl întreabă: @Şi ce au zis doctorii cu are la stomac?”. &cest om îi spune Părintelui: @Părinte% acum un an pe so$ia mea am internat-o +n spital pentru o inter"en$ie c8irur#icală la stomac. să cred în Dumne.a început să-i cur$ă apă prin piele .is să ia )rean plămădit cu miere de albine. precum îi spusese Părintele.ele i filmele. . . Ea un moment dat însă. Clu*. Mersese la Părintele o femeie din Gă$ăra -d-na 8urlea. . #a nu tia de boală. & intrat în sfântul altar. 5$. 5$. &tunci Părintele i-a spus: Lasă mă% nu mai plân#e% că n-ai cancer”..ă )aci ce-$i spun eu. o /reme destul de îndelun$ată a întrerupt le$ătura cu Părintele probabil perioada cât a fost înc)is i când a fost dus la Canal. Părintele pri/indu-7 îi spune: @3u are ulcer% mă% cancer are. . i-au dispărut durerile. Dacă o operează% moare. 8ucure ti. a ie it cu un măr i i-a spus: Aa mărul acesta şi să-l măn+nci numai când a*un#i acasă. După câte/a . că a a*uns să-7 cunoască foarte bine pe Părintele. Comparând cu filmele dinainte to(i au e9clamat: 3u se poate. :n acest timp însă. maica s-a îmbolnă/it de cancer. femeia a a*uns la bătrâne(e i -a a cum i-a spus Părintele.particip la 'fânta Eitur$)ie.ibiu( &ltădată a /enit un bolna/ de plămâni i Părintele i-a . @Da% Părinte”. după spusa medicilor.esc la realitate.. cum o /ede.ele medicale arătau că este în stadiu a/ansat. Părintele o întreabă : @3-ai "enit pentru asta% mă0 3u ai "enit pentru oc8i?”. iar ea îi răspunde: @Păi Părinte% am "enit aşa% ca să "ă "ăd%”. LB ani.e i internându-se în spital î i a tepta. femeia a uitat pentru ce a /enit la dânsul. Când a a*uns acasă femeia a mâncat mărul. de când era la Mânăstirea 8rânco/eanu. ). apoi Clu*. destul de în /ârstă.Maria "icolescu% .ile a sim(it o ameliorare în toată fiin(a ei. sfâr itul /ie(ii.-or )i sc8imbat )ilmele sau altce"a nu este +n re#ulă”. i-a re/enit pofta de mâncare i se sim(ea plină de /ia(ă. căci era în e/iden(a lor. Părintele.. stili.ând te9tul. a a că-i enumără simptomele i obser/ând un domn în apropiere. &cum. care a/ansase până la fa. a apărut Părintele aie/ea lân$ă patul ei i i-a spus pe numele dinainte de călu$ărie: @Lorica% am "enit să te "indec0”% după care a dispărut la . "-au făcut din nou anali.se $ândea de unde tia Părintele că este medic1 Gemeii i-a spus că dacă nu făcea sclero. După un timp m-am întâlnit cu femeia i cu ade/ărat nu a mai fost ne/oie de inter/en(ie c)irur$icală. Gemeia îl cuno tea de mult pe Părintele &rsenie. Părintele îl îndeamnă să . =ând ai să te duci la control la doctori şi te "or +ntreba ce ai mâncat% tu să le spui că ai mâncat de toate. îi spune: @!u ai scleroză +n plăci”. Părintele o întreabă: @=are-i baiuH mă )emeie?”. dânsa a*uta la traducere.( Ne po/estea maica 5eodosia Ea(cu -poeta >orica Ea(cu. nu în doctori.ă nu te temi% că nu ai cancer şi nu "ei muri. bolna/ă fiind în spital. Mure . . 6ictoria D. i to(i doctorii i-au dat acela i re. @Mă% +i spune Părintele% să nu te duci la opera$ie% că o să rămâi oarbă.ică mai departe simptomele bolii4 domnul s-a blocat.

a faptelor sale.ă nu +n)iezi% că nu ştii al cui este% tu mai bine orientează-te asupra unui copil de mic şi urmăreşte-1 şi a*ută-l până când acel copil +şi "a a"ea banii lui”.De obicei pătimesc de cancer cei care nu postesc niciodată. un nepot. Ee spunea ce păcat au făcut i ce să facă pentru a-7 ispă i mai u or. Dacă se duce la operă si#ur +i place muzica% +i place arta. a pus mâna pe capul lui i i-a spus a a: 3u te mai c8inui măi% acest copil a )ost zămislit +ntr-o zi de sărbătoare şi aşa "a rămâne” i într-ade/ăr acum este în /ârstă i a a este de rău1 5ot le$at de înfiatul de copii. 'e /ede că prin el se pedepse te lăcomia mâncărilor i obâr ia desfrânării.is: Măi% moşteneşte pe un bunic be$i". O cuno tin(ă de a mea a înfiat un copil.a a/orturilor. Dacă "a mer#e la biserică% copilul respecti" "a mer#e la biserică@. plimbându-se.6ladimire ti. '-a dus un bărbat la Părintele: 0 Părinte% mă bate copilul”2 Mă% tu #ândeşte-te ce i-ai )ăcut lui când era el +n pânlece. . . $ 8olile încep de la suflet. . − Cei bolna/i să (ină re$imul bolii în loc de post.au familia4 era cu desă/âr ire împotri/a a/orturilor. #ra de /reo A ani ori.ibiu( & /enit o femeie din &puseni i se plân$ea Părintelui &rsenie că o bate bărbatul Părintele i-a spus să 0de. Părintele i-a spus: 3ici nu o să se căsătorească% aici $i se opreşte neamul. & mai trăit câte/a .Parali.ia lo/e te de obicei pe cei nesătui de a/ere i poate fi mo tenită. atunci ei nasc i cresc mă$ari. de la minte. ai )i )ost lipsă la apel”-se referea la apelul turmei sale de păstori(i. Odată.Gumatul slăbe te nu numai plămânii. Păcatele părin(ilor le tra$ ei.8ătrâne(ea-i un ca/ou a*utător. Deci copiii se aduc pe lume în cură(enie. Dacă în timpul sarcinii sunt rela(ii din astea. 'unt e9presii dure. O perioadă de timp femeia se stricase la cap aflând în ce pericol a a*uns din cau. . Părintele i-a dat canon să citească o carte despre "isus +ristos i să se împace cu bărbatul ei.Maica %driana $ .âmbăta de . . 6orbea pe în(elesul tuturor. De multe ori /eneau copii la 7@ ani cu musta(ă i când îi /edea spunea că în timpul sarcinii so(ul nu are /oie să aibă rela(ii cu so(ia. "ubea copiii. .us( O bună parte din în/ă(ăturile Părintelui /i. 03ârsan Elena $ .ut Părintele copilul.%na -i.uri. O cuno tin(ă bună s-a dus la dânsul i a . după care s-a ridicat din pat i a doua . dar asta e realitatea..ec)ilibrul mintal.eci de ani.Gheorghe Silea% 45 ani . .i a/ea metania i care s-a redesc)is după 7?L? .i3 "-am spus Părintelui că fratele e bolna/ de ner/i i a . Dacă mama +n timpul sarcinii )umează şi bea% ăla "a ieşi precis un destrăbălat. 'ă nu cârtim la neca. căci acei copii î i blestemă părin(ii pentru că sunt la întuneric.c8itul =ornet( 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie. 6cestea sunt urmările la be$ie iar educa$ia unui copil se dă +n timpul sarcinii. dar le spunea la părin(i că pentru faptele lor o să fie copilul bolna/.” 5ot din cau.is: Părinte% am necazuri% copiii )ac aşa şi aşa”4 =e te miri mă% câ$i copii ai?”2 Doi părinte”4 =eilal$i până la cinci unde sunt? Pe cei care erau buni i-ai omorat şi i-ai $inut pe ăştia care te c8inuie”.fel cum apăruse. murind după /ârsta de LD de ani în mănăstirea unde. Cancerul încă nu are leac i apare fără alte e9plica(ii. &poi atât ea cât i so(ul au a*uns buni cre tini. =ât este copilul +n pântecele mamei% atunci se dă educa$ie. ci i mintea omului.i strică *e cei #ăcu. Părintele repro ându-i de ce nu l-a mai căutat:@Dacă s-ar )i +ntâmplat ce"a +ntre timp Pdacă ar fi muritS. era o doamnă la Părintele i se plân$ea că are un sin$ur băiat care nu se căsătore te.i a fost $ăsită de medic pe coridorul spitalului.us( :n pri/in(a a/orturilor era mai aspru1 & fost cine/a la Părintele i a . &cest copil era foartefoarte rău i doamna respecti/ă a luat copilul i s-a dus la Părintele i când a /ă. . Capitolul 1@ Căsătoria! 4)o*iii ne#ăcu.âmbăta de . După e9ternare s-a dus la Părintele să-i mul(umească. de la concep(ia despre lume.$roape% pe cei @ copii pe care i-a în$ropat.i atât de curat. :n următoarele ore a început să elimine tot răul din ea. încât credin(a nu o mai /e. decât ca o frână pedepsitoare a desfrânării stomacului.ivoiu% ..is: 0 Părinte% eu n-am copii şi "reau să +n)iez un copil” i Părintele îi spune a a: . copiii. de la de. 6cuma +$i dă +napoi0”.

Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( #ra clar/ă. Mai bine lasă-l0” 2i atunci în(ele$eau tinerii căsători(i sau mai în /ârstă. 2i s-a dus i ea la mănăstire cu $ândul că Părintele nu are ce să-i spună.e le$ătura firească dintre so(i. .it când Părintele &rsenie a recomandat unei femei care a/ea <) ne$ati/ să mear$ă la $inecolo$ pentru a i se stabili perioada de fertilitate i ca în felul acesta să nu se afecte. "-a spus unuia: Du-te repede acasă% că ne"as-tă-ta "rea să mear#ă acuma să-şi )acă c8iureta* -a/ort.ice: Ştii de ce? Eiindcă tu ai iubit mai mult copilul decât pe Dumnezeu% +n loc să-i mul$umeşti lui Dumnezeu de copilul pe care $i l-a dat”.Dobrin -osalia.is femeii: =opilul ăsta te c8inuieşte cât ceilal$i . 3ici cât timp alăptezi”.ice: 0 Bu am a"ut un necaz9”. '-a căsătorit.)urat când ai. dar am fost să-7 întreb i pe Părintele care mi-a . 'e uita doar la om i spunea1 &ltcine/a . .Mailat Elena% -& de ani% De*ani( Dânsul era împotri/a a/orturilor.ă. :mi spunea: @Mamă% stau de "orbă cu el cât stau şi de-abia aştept să plece% să nu-l mai "ăd”.is: @Dacă tu nu. =opăcel( O /ecină a/ea un copil )andicapat i s-a $ândit să se ducă la Părintele &rsenie la biserica Dră$ănescu. să se despartă.ă-l lase0 =â$i be$i"i care se lasă de băut ai "ăzut? Po$i să-i numeri pe de#ete0”. & $ăsit-o mai păcătoasă ca toate. . . M-am dus la Părintele la biserica Dră$ănescu i i-am spus că fata mea are BD de ani i nu se poate le$a de nici un băiat i l-am întrebat dacă să se mai căsătorească sau nu.)ost +nsărcinată cu el”.ător Părintele1 'punea la femei: tu ai umblat rău sau ai făcut a/orturi. be(i/. te lup(i ca să nu destrami o familie. pe care i-ai omorât”. dar si$ur a a este. Peste /reo JD de ani fata a născut la rândul ei doi $emeni. se sim(ea dreaptă. ?dată ce ai rămas #ra"idă să nu mai ai +mpreunare cu bărbatul. >icea: Bu copii n-am a"ut aşa că n-am )ăcut păcate% am ştiut un sin#ur bărbat”. am au. com. "-a spus de copil i Părintele i-a răspuns: @Jinerele a trăit cu soacră-sa.is odată: @M-am silit mult şi cu ru#ăciunea şi cu predica şi cu toate% dar tot nam putut. Părintele i-a . Gata mea cea mică a/ea un suflet bun. să-i unească. 2i cântărea(ă i de teaptă.Mariana P $ Eă#ăraş( Ea Dră$ănescu o femeie a spus că are un băiat bolna/. Pentru ca să se e/ite a/ortul atunci când sarcina este inter. du-te repede că +ncă o prinzi şi să nu )acă păcatul acesta”. atunci tu. Du-te acasă şi mai adu pe lume un copil ca să aibă cine să aibă #ri*ă de amărâtul acela”. dar la to(i le $ăsea /ină. dar Părintele spunea deseori: Lasă-l% că uite% te omoară% se +ntâmplă ce"a. Părintele . Mi-a spus că o să se căsătorească. 2i ne-am ru$at pentru el i s-a ru$at i Părintele &rsenie că s-a lăsat de băut i de fumat i nu mai era nici rău .eu. ca preot.is cu blânde(e: @=e "re$i măi de la mine să "ă spun?”. #a nu s-a cununat însă cu bărbatul ei: 1ărbatul se mutase la mine şi am ştiut că ăsta e bărbatuH meu”.)aci copilul ăsta%)ata asta% omori mama a doi preo$i”. Când cine/a are în casă un be(i/. i i-a . Gata spunea că îi este milă de el. să le dea po/e(e ce să facă ca să aibă copila i cura(i. ce/a bun din ea se pierde i copiii care /or urma o să aibă de suferit ca urmare a acestei lipse $enerate de a/ort. Ioan )iungara. dar acela era be(i/ i după o lună a bătut-o4 era )otărâtă să di/or(e. Părintele .!a#lan Maria. 2i a mai născut o fată. care face rele când se îmbată. cuno tea băie(i buni. dar nu se putea le$a de nimeni. Pentru asta a luptat mult Părintele. & mers odată la sfin(ia sa o femeie cu un copil bolna/. . #ra multă lume acolo i a arătat-o Părintele cu de$etul i i-a spus: !u trăieşti cu bărbatul tău +n )ărădele#e% +n cur"ie”% că ea n-a fost cununată cu el i a di/or(at. Părintele i-a .)ismaş Gheorghe% Eă#ăraş( '-a dus la Părintele o femeie însărcinată care nu /roia să aibă copii. pentru că s-ar fi a*uns la o crimă în familia aceea4 tia Părintele ce le spune.ice: %%Dar şi tu ai. că /a a*un$e un mare be(i/ i /a dormi prin anturi amărât ca /ai de capul lui. .is: Ştii de ce? Eiindcă% n-ai )ost atentă când ai rămas +nsărcinată cu so$ul”. O /ecină de aici. ?mul ascultă% dar tot cum ştie el )ace”. 6rpaşu de Qos( Părintele &rsenie se bucura foarte mult de tineri.Pr. nu a/ea copii. Mândra( Ne spunea Părintele: @Dacă "re$i să a"e$i copii cura$i% să a"e$i +mpreunare cu bărbatul numai mar$i şi *oi% pentru că celelalte sunt zile oprite2 să nu )i$i bău$i. . să-i binecu/ânte. să mear$ă pe calea lui Dumne. De aceea a dat Dumnezeu palma aceasta.e.Părintele spunea că în momentul în care o femeie a/ortea. &ltă femeie a spus ca băiatul ei a furat.)ace ce-am "rut eu.e.. Părintele &rsenie i-a . 8ărbatul ei a fost be(i/.is: @. Nu am aflat dacă au a*uns preo(i. Mi-a .isă.

căci păcatele i obiceiurile rele ale părin(ilor /or trece asupra copiilor. Ea un moment dat a /ă. Când a intrat i 7-a /ă. & luat în bra(e copilul i fu$ea cu el prin 'ibiu. că ea făcuse a/orturi. #a credea că are tenie.i. De*ani( Părintele ne spunea să nu ne împreunăm pe timpul sarcinii i alăptării. După 'f. dar medicii nu i-au spus ce are.boi. După apro9imati/ JD de ani. ea tot timpul a făcut milostenie. Olimpia a murit după J ani de cancer. a aflat că so(ul ei a murit. a apărut deasupra noastră o pasăre mare.. Când. Când a intrat la el. >icea Părintele că %%din cauza a"orturilor ne "or stăpâni $i#anii”.” :n timp ce-i /orbea. pentru a. Odată 7-a dus i pe so(ul ei la Părinte. după re/olu(ie. 6ede(i că a. 3u% tu eşti "ino"ată. Părintele i-a spus: =e ai )ăcul Jeor#eta? Decât să omori% mai bine să mori. Pentru că +n tribunalul pământesc% dacă omori pe cine"a% trebuie să plăteşti cu "ia$a9 Dar tu nu po$i plăti cele & "ie$i căci ai o sin#ură "ia$ă.nădă*duită i descumpănită s-a dus i a a/ortat copilul din pântece.i în colin.ut că era plină de sân$e. a făcut trei ocoluri asupra noastră.i "rod e în fiecare familie.Parashiva %nghel. s-a întors i mi-a răspuns: 3u pot să "in să stăm de "orbă căci trebuie să dau lucrarea asta #ata. . am au. care /a fi doispre. Ea doi tineri care au /enit la Părintele. #u. !u nu trebuia să )aci a"ort% c8iar dacă te omora.ând că dia/olul face ce /rea i în mănăstire. /ăitându-se1 Când am a*uns la mănăstire. lân$ă 8ucure ti. dar a spus ca i acela-i face neca. a aflat că Părintele este la 8iserica Dră$ănescu.#ra în ră. în Cetatea Gă$ăra ului. am . &u. le-a spus că le dă binecu/ântarea numai dacă sunt de acord să nu umble la numărul copiilor -să nu facă a/orturi. Noi îl *udecăm pe "rod . &ici a fost /i. Cătălina.. Eitur$)ie Părintele a ie it i a stri$at: =ătălină% =ătălină% ce ai. cre tini ade/ăra(i1 "ar noi am a*uns 0mai rău decât necredincio ii%. Petru Vanvulescu :ntr-o duminică.eu. 3u-$i. & fost dus -înc)is. 6i să plăteşti dincolo +n "eşnicie% la nes)ârşit.” (Pr. & murit cu foto$rafia Părintelui pe piept. Mi-a tiut $ândul.)ace destul” i-a .at i cununat. &cum e foarte cumsecade. Odată.”. Dar dacă-1 lăsai pe cel din pântece9 6i omorât un copil cu care Dumnezeu a"ea un plan mare0”. Aar pe ea ai s-o pierzi@. Da. .ă a/orturile. /ă. )i*rian "egrean .uri.ind apoi de Părintele &rsenie s-a dus i ea la Mânăstirea 'âmbăta.ece. căreia Părintele i-a spus că o /a a*uta i el când ea /a trece dincolo.is Părintele.ut a început a plân$e. :n pântece a/ea alt copil.ea. !rebuia să ai & copii şi nu ai decât unul”.ca înainte. :n $ândul meu întrebam: Părinte% de ce nu "eni$i *os să stăm de "orbă?”. O femeie din 'ibiu. O sc)i*ă îi omorâse i copilul din bra(e. De. Până să moară.us( O femeie din =cea de 'us. Părintele era cu spatele la ea i picta în fa(a altarului. îi spunea: =e ai )ăcut Jeor#eta? =e-ai )ăcut0 7ine minteD decât să omori% mai bine să mori0” După câte/a luni a a/ut o dorin(ă puternică de a-l /edea pe Părintele &rsenie i s-a dus la Dră$ănescu. Părintele i-a spus: Dacă nu $i-au spus doctori +$i spun eu. era rău. căruia i-a spus: =u tine nu am ce discuta căci eşti necredincios. După C ani au a/ut o feti(ă. a )otărât să a/orte.!u ai cancer. De aceea neamul nostru nu pro$resea.ă. când mer$eam spre mănăstirea 8rânco/eanu împreună cu surorile #lena i Olimpia i cu o fată din sat. mare: 0E-au luat pe Părintele%. dar îl acceptăm aproape în fiecare familie. (Pr. #a a recunoscut că are numai unul. >cea de . Du-te şi pre#ăteşte-te de plecare0” & început a plân$e i a spune că so(ul e /ino/at. sora Olimpia -atunci locuia în 6ictoria. /ă spun de aici. pentru binecu/ântare în /ederea căsătoriei. Du-te şi pre#ăteşte-te de plecare căci Dumnezeu $i-a scurtat "ia$a. că a omorât copiii.is: 0:i $ata cu noi%. 2i omorâm ale i ai lui Dumne. trăind ca orice necredincioasă. :n noaptea de după a/ort a a/ut un /is în care Părintele &rsenie -de i nu-7 cuno tea.)ăcut0 Ştiu că $i-a murit so$ul şi copilul.itat numai de preoteasa Ciocănelea. 2i printre ei sunt cre tini. 6i )ost +ncercată. mi-a slăbit credin(a i am plecat în lume. Ne omorâm sin$uri copiii prin a/orturi. fără să-i spună nimeni. a bote. Părintele s-a apropiat i i-a spus: De#eaba plân#i% că Dumnezeu +ncă n-a 8otărât ce )ace cu criminalele” . !u nu trebuia să )aci asta. de i era credincioasă i tia că a/ortul este păcat. m-am dus la Părintele cu o femeie.i ispă i din păcate. & plecat acolo.e pentru că a/ea un bărbat care o bătea. ca un câine.tia. era be(i/. că el a îndemnat-o. mona)ul 'ebastian ne-a spus că au un neca.” După un timp iar am a/ut $ândul acela i iar Părintele mi-a răspuns: Măi% $i-am spus că nu pot să "in% n-am timp.Morar Gheorghe. 6ar/ara.it că ă tia liberali.

/or.ice asupra acestor femei. totu i de trei ori a a/ut aceste cri.ă o spo"edesc şi să o +mpărtăşesc?”% de unde Părintele îi răspunde @Da mă% dar nu tu2 un altul să o spo"edească şi să o +mpărtăşească”.ut pe Părintele în fa(a altarului.. &tunci m-am retras într-o strană plân$ând. &tunci Părintele m-a c)emat la dânsul i mi-a . Când am intrat în biserică -care era plină de lume.s-a îmbolnă/it $ra/. care o (inea în bra(e. Când plân$ea î i în$)i(ea limba i nu mai putea respira.ă i s-a adresat mul(imii din biserică.is Mamă0”. la i. putea să plece dacă nu /roia să .ut copila din bra(e.e. a adus medicamente cu care se putea întrerupe sarcina -mai a/eam A copii. i a continat . Când am a*uns la i. . După un an am plecat la Părintele. După aceea a făcut o parante. care recur$ la aceste anormalită(i. Desi$ur că omul /enind a a de departe nu a mai a/ut ce să facă i a . Dar până la urmă am rămas însărcinată de J ori.ă că erau mul(i care intrau în fa(ă.. O tânără în /ârstă de 7?-JD de ani.ică. Duminică am fost la Mânăstirea 8rânco/eanu. Dar până la urmă m-am resemnat i eram mul(umită i numai pentru faptul că puteam să-l /ăd. căci nu eram /rednică să /orbesc cu el. mi-a pus mâna pe cap spunându-mi: !u eşti mul$umită numai că mă "ezi”. care a . &m luat pastilele. care mi-a spus doar atât: .ă nu o duci la doctor că o omoară@. Găceam orice numai să nu plân$ă. &cum are JJ de ani i n-a mai a/ut acele cri. Cu toate acestea.. 'o(ul nu /roia. 'o(ul. &tunci Părintele &rsenie îi spuse: @1a ştii% mă0”.+l "or ai tăi şi că +i place să . dar m-am îmbolnă/it foarte rău. Dar feti(a. la care Părintele &rsenie a spus @Drumul% mă”% altfel spus. Ea numai C săptămâni feti(a.icând: @Măi oameni buni% eu aş putea să "ă "orbesc +n termeni medicali% dar nu o să +n$ele#e$i to$i% de aceea o să "ă "orbesc +n termeni populari% să mă +n$elea#ă toată lumea”.e. am pierdut sarcina.is în $ândul meu: @Şi aici mer#e ca la comunişti% căci şi Părintele ia pe cine "rea”. &tunci Părintele &rsenie îl întreabă:@=8iar mă% nu şti de ce este aşa?”. Când Părintele a trecut prin dreptul la fiecare. Părinte% sunt bătrână% am 4F de ani şi mă râde lumea”. Nu ascultasem nimic din ce ne-a spus la mănăstire. &cesta a fost semnul că s-a /indecat căci atunci când începea să plân$ă nu mai putea /orbi i se în/ine(ea. Malco/ici #lena. &m început să plân$. :l mai întreabă o dată Părintele: @=8iar nu ştii mă?”.arătând către una din cele două foto$rafii . Părintele &rsenie i-a spus: @Lasă% mă% nu-mi spune tu9” i a adău$at: @6şa-i că pe ăsta . Li mă% care-i baiulH?” :nsă preotul a spus că nu poate să spună tare.. cu o lumină -aureolă.'ălan Silvica $ Eă#ăraş( #ra în mul(imea aceea de oameni i un preot din împre*urimile Gă$ăra ului -din Dră$u . Preotul răspunde: @3u% Părinte”.icând preotului: @Mă% este ade"ărat că +n lipsa ta% dar cu acordul tău% a "enit cine"a şi i-a le#at trompele ca să nu mai poată )ace copii. 'e înne$rea la fa(ă.. . preotul a întrebat: @=e să )ac Părinte? . Ea e9act @B de ani am născut însă o feti(ă. &m plecat la Părintele cu remu cări i plân$ând continu. am păcătuit în continuare. întorcându-se din străinătate. După ce a ascultat ce a spus Părintele &rsenie.is: Da mă% aşa mer#e% ca la comunişti. pier. a*un$ând la mine. Părintele a mai spus apoi un lucru e9traordinar i anume că nu e ruşinos să se "orbească despre lucrurile )ireşti oriunde s-ar a)la omul% dar a )ace lucruri +mpotri"a )irii% acela este lucru ruşinos”. . #ra /ineri. @3u% Părinte”.is: @Părinte% "reau să "ă spun ce"a +ntre patru oc8i”.ând însă sarcinile. în *urul capului.” 2i a adău$at: @Ştii tu ce urmări asupra psi8icului )emeii are loc când se să"ârşesc ast)el de lucruri?”% i a continuat să spună lucruri de-a dreptul uimitoare la adresa sănătă(ii psi)ice i fi. 3-ai să te mântuieşti dacă nu ai al şaselea copil +n "ia$ă”. s-a împiedicat de o rădăcină de brad i i-a că. Dar când te-ai duce +n iad nu te-a râde lumea?”. căci tiam că dacă începe să plân$ă î i în$)ite limba. Părintele &rsenie îi spune: @3u +ntre patru oc8i% ci tare mă% tare% că aşa "e$i +n"ă$a unul de la altul. &m . &m sărit repede să o iau de *os în bra(e. Şi tu eşti bolna"ă% pentru cele trei pastile pe care le-ai luat. cu lacrimi în oc)i a . =u capitolul Limpi ai terminat. na a feti(ei. Până la 4G de ani ai timp să )aci al şaselea copil”% mi-a spus la despăr(ire. a/ea în mâna ei două foto$rafii cu doi tineri i a încercat să spună ce este cu ace tia din foto$rafie. 7-am /ă. cu toate păcatele mele. Nu a*un$eam la Părintele i de frică i din cau. De ce eşti bolna"ă su)leteşte? Pentru că a murit Limpi? -eu îl *udecam în $ând pe Părintele de ce a lăsat-o pe Olimpia să moară. Şi ce ai mă? Bşti bolna"ă?”.Maria ./orul Părintelui. =ând "ei trece dincolo "ei şti de ce a murit. &colo am a teptat de la ora L la 7A.unt bolna"ă şi su)leteşte şi trupeşte”.is: @Părinte% so$ia mea este )oarte ner"oasă de o "reme şi nu ştiu ce să mă mai )ac cu ea”.&m plecat i eu la 8iserica Dră$ănescu.

so(ul a încremenit cu cu(itul în mână deasupra ei. Bste un băiat )oarte cuminte0” Părintele.a complica(iilor. Părintele îi . pri/ind foto$rafia. Omul a plecat supărat fără să spună un cu/ânt. pri/indu-7. & a am apărut eu pe lume. & rămas apoi însărcinată.I ani. era foarte rău bătută de so(ul ei pentru că mer$ea la biserică. iar so(ia lui este cât se poate de lini tită. Gemeia mer$ea pe ascuns la mănăstirea 'âmbăta de 'us de unde se întorcea cu ni te saci de ur. Când s-a dus la Părintele.ice: @Mă% tu lucrezi +n mediu cu raze 'Rnt#en . s-au dus i i-au spus Părintelui că dacă ar ti că nu pot a/ea copii. Părintele îi spune: Mă% câ$i copii a"e$i?”. a trântit-o i s-a repe. iar Părintele pri/ind-o de sus până *os i de *os până sus. femeia 7-a stri$at în $ând pe Părintele i în acel moment.it. dar nu a îndră.i laude copilul i a . nu sunt I . pentru că I ani. '-a dus la Părintele la 'âmbăta. iar astă. au /enit să o consulte un medic i o asistentă i s-au mirat foarte tare: BKtraordinar% cum de ai rămas +nsărcinată0”.i trăiesc în pace i bună armonie. Când Părintele &rsenie a a*uns în dreptul unei femei tinere din Gă$ăra . Desi$ur că acest a/ertisment 7-a în$ro. dar Părintele i-a spus: @. a . apoi a adău$at tare să audă toată lumea: Mă% nu mai preacur"i cu mâna% mă0”. =n cole$ de ser/iciu.. Gata s-a întors. au di/or(at din /ina părin(ilor lui. lăsând-o blocată pe biata femeie i pe copilul ei.binecu"ântată e numai zămislirea de prunci”. sau I luni.nit să spună Părintelui mai mult. &stă. i nu tie ce să mai facă cu el.ici. so(ul ei i-a dat seama de unde /ine i.âmbind: Lasă% mă% nu mai plân#e% că după & ani% "ă "e$i +mpăca”. s-a dus la Părintele &rsenie pentru că a/ea mari probleme cu so(ia lui. Părintele adău$ă: @D-aia nu po$i mă% că tu eşti iradiată”.. ci . Gemeia i-a dat Părintelui foto$rafia cu so(ul ei. îi răspunse fata. i-a spus: % Mă% +nainte ca să te mări$i% să-i spui "iitorului tău so$ că nu po$i să )aci copii”. Ea un moment dat. Părintele i-a stri$at tare: lasă mă copiii să "ină% nu unu-doi% ci patru-cinci mă% că ducă nu "a +nnebuni% mă. . O femeie din ora ul 6ictoria -lân$ă Gă$ăra . Doi in$ineri.. Părintele a întrebat-o dacă nu are o foto$rafie cu el.icea i pra/ila Părintelui .. a început să. Când a a*uns la maternitate.ut sau nu pe Părintele &rsenie. au mai făcut un copil.uri cu so(ul ei. . din cau. :i datore.u)eră şi tu% că şi su)erin$a asta are un rost”. <adu C. Părintele însă le-a .S(% aşa-i mă?” Da% Părinte”. pentru a nu da de bănuit unde fusese. femeia a început să plân$ă în )o)ote i i-a spus Părintelui că are mari neca. la Părintele &rsenie. De aceea.ile sau I săptămâni.is: 3u mă% Dumnezeu să "ă binecu"ânteze căsătoria cu copii”. Părintele. /ia(a Părintelui &rsenie i de aceea am cura* să mărturisesc despre el. dar timp de J ani n-au a/ut copii. au cinci copii. iar Părintele a adău$at: @Lasă-l mă tu pe ăsta% ia-l pe ăsta . so( i so(ie din fabrica unde am lucrat i eu. a început să plân$ă i să-i spună de situa(ia ei. 2i i-a spus Părintelui &rsenie că nu tie ce să mai facă cu ea. Când femeia s-a aflat în dreptul Părintelui. Cole$ul îi spune: >nul Părinte% că "ia$a +i #rea şi nu am cu ce să-i cresc”. i-a po/estit toate cele întâmplate iar Părintele i-a răspuns: @L-am tot lăsat% dar cănd am .pentru că şi părin$ii tăi% până la urmă% "or zice ca tine”. care a/ea în *ur de 7L ani. i-a spus ne/estei ce i-a spus Părintele.'ogdan (uncu . atunci ei ar dori să ducă o /ia(ă curată.arătându7 pe celălalt din foto$rafie . fiind foarte ner/oasă.Eă#ăraş( Părin(ii mei s-au căsătorit cu binecu/ântarea Părintelui &rsenie.is cu $las tare: Mă% pe ăsta se dărâmă zidul% lasă-l mă0”. dar se sim(ea foarte-foarte rău. Gemeia a di/or(at de el la scurt timp. i când a a*uns în dreptul u ii bisericii să dea să iasă afară. . după o bătaie stra nică. Părintele i-a spus imediat: Mă% nu unu-doi% ci patru-cinci copii să ai mă% ai +n$eles?0”. se în(ele$ foarte bine i au i cu ce să îi )rănească pe copii. Nicolae Q.it la ea cu un cu(it ca s-o omoare. iar Părintele i-a spus: . de ru ine -so(ul acestei femei era )omose9ual. a . cum . Gata răspunse că nu tie.tai% mă0”. Gata i-a răspuns că da. &*uns acasă.ă $ii minte ce $i-am spus0”. de calmă. Când 7-a /ă. Cert este că e9act la I ani s-au împăcat.is cu un $las domol. Gata a dat să plece.âmbind: Da mă% +i cuminte”. Nu tiu dacă in$inera 7-a cre. Părintele &rsenie îi spune. Părintele îi repetă: ” 1a nu po$i mă% şi ştii de ce nu po$i?”. &u tot ce le trebuie. că a di/or(at de so(ul ei din /ina socrilor i ca are i o feti(ă i nu tie ce să facă. O mamă s-a dus cu fiul ei. :n disperare. Gata îi răspunde: @1a pot Părinte”..i. . 'o(ul era propa$andist de partid i probabil a/ea neplăceri la ser/iciu.is: Părinte% am un băiat cuminte% nu bea% nu )umează% nu are treabă cu )etele.bea?”.ut pe Părintele &rsenie. femeia -#lena Q.

6i zămislit acest copil +n noaptea de Paşti. Ea fel. de ". mi-a în$ădui./orul 5ămăduirii. putem spune că ne e i ru ine a $răi despre aceasta. sin$ura sal/are a neamului nostru ca să rămână cu nume.Copiii născu(i numai după distrac(ii i destrăbălări au ie it răi. se odi)nesc. mă $ândesc: Oare n-a lăsat Părintele &rsenie în nimeni acest du) al mustrării. . <e. ca să poată în/ă(a. Pa/el. rar. ca i 'f. apropiindu-se de Părintele &rsenie. are ne/oie de completare endocrină.Căsătoria-i pentru mântuire i prunci. să rupem i noi orice le$ătură cu toate cele străine de familie -a/orturile. cu sămân(ă i cu rădăcină. care să ne aducă aminte de *usti(ia di/ină. mărită-te i ia-7 în spate. să încercăm reabilitarea /ie(ii noastre familiale. de pedeapsa di/ină pentru cele ce se întâmplă a. .Dacă nu po(i /orbi cu copiii despre Dumne.i piardă rădăcina.Onania are urmări foarte $ra/e. întreruperile de sarcini. sămân(a i numele. trebuie so(ii să se împreune. era în pericol să. &u rămas aceia uimi(i: De unde tie1! (Pr. în afară de posturi -'t. fi. Părintele. 2i erau slu$i1 .eu. este rea e. Aar tu du-te la so$ul tău% că ai trei copii@. Gemeia -luată din bărbat.dra a c)emat poporul la pocăin(ă i ru$ăciune i au făcut un nou le$ământ. 6ăd i acum acea scenă când o femeie î i ducea în bra(e copilul )andicapat.Căsătoria e sacul cu păcate. întrebându-l dacă se potri/esc. "icolae 'oboia :n 7?B? mă aflam la Mânăstirea 8rânco/eanu. .ică i mentalăS . i-a . &cum. seara i să se scoale la ora A diminea(a.eu.dra. în numele Părintelui &rsenie.dra a rupt le$ăturile cu femeile străine.c8itul =ornet( &u /enit doi concubini la Părintele să-7 ispitească.:n timpul sarcinii. .Copiii . Când poporul "srael.. i să o facem prin le$ământ -cum a făcut #. .Maica %driana $ . & a cum #. după JD de ani să se căsătorească. . ener$ia lor aproape total i nu au a/ut ne/oie de femeie. să încercăm un le$ământ către Dumne. .Părul pe oc)i la băie(i i fete le strică i mintea. .Cei care opresc copiii de la credin(ă sunt osândi(i mai rău ca sinuci$a ii.a a/orturilor ne /or stăpâni (i$anii. prin . 2i să se ferească de prieteniile rele.5inerele fete. .Decât cancer mai bine copii. .Pe cei necununa(i să nu-i împărtă e ti.Din cau. când familia este atât de discreditată. pentru că se con/ertesc mai u or ener$iile în inteli$en(ă. copilul /a a/ea precocitate se9uală.is: Bi% ce să-$i )ac maică dra#ă. 6şa este?”. înainte de a o întreba cum o c)eamă i de unde este. De aceea. Pnumai în timpul somnului dintre orele JJ-J@ or$anismul uman produce un )ormon de cre tere i refacere a celulelor. &p.5inerii să se mute de la bătrânii care le strică casa. nu se refac. .Copiii nefăcu(i strică pe cei făcu(i. 6şa@ a . endocrin.mult mai $ra/ ca lipsa de basma la ru$ăciune. &/em obli$a(ia să nu lăsăm (ara calomniată prin prostitu(ie i în*osiri ale familiei. celulele . de castitate.&bstinen(a se9uală dă /i$oare.e."ăzut că depăşeşte măsura% am zis TPână aici0U”.colari să se culce la ora 7D -JJ. 'e tie că marii sa/an(i î i con/ertesc. . mama să nu stea în fum i să nu ia medicamente.a căsătoriilor cu femeile străine. . .Cine face curte nu face carte4 . să nască copii. când. căci ispitele mari sunt. din cau. di/or(urile. . /orbe te cu Dumne.is femeia.Pantalonii la femei . #. aici la mormântul Părintelui &rsenie. &postol Pa/el. . Când dormim în afara acestor ore.area sfin(eniei familiale. (Pr.i! Căci spune în(eleptul 'olomon: =ând nu mai eKistă "edenie de prooroc% poporul acela se pustieşte”.eu despre ei. Ee-a spus Părintele: Mă% tu du-te la so$ia ta% că ai patru copii. dar nu se repară. "oba$ii a/eau câte 7C copii. toate cele ce au compromis familia. Ioan Sabău 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie..i or$anismul între$.ultatul: cei ce nu dorm între JJ-J@. Nici o problemă nu 7-a preocupat mai mult pe Părintele &rsenie ca sfin(enia /ie(ii familiale. nu pentru plăceri i desfrânare.Dacă nu-i dă pace la copil în /remea sarcinii.#9amenele se iau mai u or în stare de înfrânare. . îmbătrânesc mai repede i nu au detentă -spontaneitate. 'in$urătatea nu e bună: i o fată poate cădea u or. dar din când în când.

(Pr. Gemeile care nu primesc combustibil masculin. care se poate ob(ine numai în /ia(a con*u$ală.. Părintelui nu puteai să-i spui că e ti altce/a decât e ti. (Morar . a$resi/itate etc. nu i-am cerut a*utorul niciodată. Părintele i-a spus cu/ântul i re"enirea n-a mai fost cu probleme. 2i a /enit Mitropolitul 8ălan i a spus că se pot spo/edi i împărtă i.. &. idei de sinucidere.Gheorghe Silea% 45 ani . :n T@L când a fost re"enirea -$reco-catolicilor la ortodo9ie. . iar eu . fie că se ab(in de la raporturi con*u$ale. Mă tot întrebam cine i-a spus i de unde tia ce am eu în $ând să fac! . dacă nu cred în "isus +ristos.ic cu foamea. Căci trupului acestuia de noi nu-i pasă dacă ne ba$ă în focul iadului. dar le-a dat binecu/ântare ca să mear$ă să ceară aprobare de la /lădică. sau ale sterilită(ii.is: Măi% şi cu lupii ăştia mă +n$ele#% numai cu "oi nu mă pot +n$ele#e” i din clipa aceea imediat s-a sc)imbat atmosfera. .âmbăta de . Ioan )iungara. de la episcop. a*un$ la an9ietate -stare de nelini te. copăcenii no tri nu tiu mai nimic despre Părintele &rsenie. de la bărbat. De aceea ar trebui ca nici nouă să nu ne pese de poftele lui. *enă în respira(ic etc. dar Părintele &rsenie a/ea un c)ip. 2i cine/a a .iolo$ice. dar care sim(eau ortodo9. trebuie să /ă înfrâna(i cu postul. unde erau aduna(i i catolicii i ortodoc ii. ca să pute(i face lucrul acesta."elu 'ica% &< de ani( Despre sectari ne-a . Nu pot sta fără foto$rafia lui. înso(ită de palpita(ii.contact. ce/a aparte de lume i mi-a intrat la inimă. fie din lipsa căsătoriei. o înfă(i are.Murar Maria% && ani% 6rpuşu de . Goarte multă lume din sat de aici mer$ea acolo la mănăstire pentru că era ortodo9ă.is să nu ne le$ăm. (Greavu !oma. dar odată am /rut să fac un lucru rău i el m-a oprit. că /or da socoteală. Pentru men(inerea sănătă(ii are ne/oie de combustibil masculin. ne/ro. Părintele a fost trimis la &lba "ulia. Când spunea predica părea că îmi spune numai mie. Ea început nu i-a primit la împărtă anie pe $reco-catolici.is 0 Măi% Părintele ăsta 6rsenie a c8emat lupii din pădure?0 Aa "ede$i% ce )ace acolo?”. după JD de ani. & ie it afară din biserică. Capitolul 11 Catolici2 greco$catolici2 sectanţi2 legionari 1Sectan. 2i când au ie it din biserică a început să-i mân$âie i a . în biserica aceea. dar n-am mai făcut-o. /or mer$e în iad cu 8iblia în mână1 . . :nsă. Părintele parcă nu a/ea nici un cu/ânt să-i lămurească. i nu departe era o pădure i a c)emat lupii din pădure.. &i no tri -ortodoc ii. în Maica Domnului i în 'fânta Cruce. Nu m-am spo/edit la Părintele &rsenie. le$ală ci/il i biserice te4 ce se face prin desfrânare este spre pedeapsă.us( Pocăi(ilor le spunea că. >iceam: @Doamne% oare ştie ce am eu +n #ând să )ac?0”.e.Gemeia e necesar să fie căsătorită. că te tia cine e ti. &/eam de $ând să fac o prostie.)ismaş Eugenia. căci sunt atât de înrăi(i încât: 0 Mie% au sărit şi mi-au rupt cartea”. ci să le mai ucidem cu postul. căutau să-i lămurească.e din 8iblie i ei dacă au /ă. Părintele a )otărât să le ar$umente. &colo. &m /enit acasă plân$ând. de a teptare încordată. să-i lăsăm în pace. =opăcel( #rau $reco-catolici atunci. >icea: Mer#e$i la /oila% la biserica "oastră% la preo$ii "oştri”% c)iar dacă oamenii se duceau de dra$ul lui. întâlnită în unele boli de ner/i. &cestea pot fi i efecte ale /ădu/iei for(ate -moartea prematură a so(ului. 55 ani( 'ectanţi >icea să nu ne prindem mintea cu sectan(ii pentru că nu putem să reu im cu ei. el a fost trimis ca dele$at de la 'ibiu. i a început să-i mân$âie.us( Greco $ )atolici &ici în Copăcel.icea: sectele sunt proorocul mincinos”. . '-a încins acolo o ceartă de nu se mai în(ele$ea om cu om. ca să fie împărtă i(i.ii sunt *roorocul mincinos4 )atolici #u eram catolică.ut că nu pot să-i răspundă au sărit să-i rupă cartea.6rei copii pu(ini! Nu lăsa bărbatul să se atin$ă de tine. a a cum Daniil îi mân$âia pe lei.ani% Eă#ăraş( Părintele &rsenie . ceilal(i se opuneau i bineîn(eles a ie it un scandal mare în 8iserică. de la /ârsta împlinirii fi. :n /remea aceea Copăcelul era în marea ma*oritate $reco-catolic i Părintele nu primea pe $reco-catolici i pe catolici.

2i s-a dus i le-a spus că duminică ei mer$ la mănăstire i să-i a tepte în capul drumului să-i ia cu ei în căru(ă. Părintele a ie it din biserică i i-a luat pe cei doi. Când a a*uns acolo.iu.is că. >cea de . . Cred că printre ei era i 6ică Ne$ulescu. dar acesta a stri$at: @!u% ăla de acolo.'eleaua Ileana. ducându-i spre lacuri până au a*uns lân$ă un bolo/an rotund. Ee-a spus Părintele: @Bu "ă cunosc pe "oi căci a"e$i pecetea satanei pe. #rau în <ecea doi bătrâni. 'ora Eeana însă s-a dus i. de i nu era Părintele &rsenie acolo. Ee-a întors i pe pocăite. a a o dra$oste a prins de mănăstire.us( Ni te oameni din 6i tea 7-au in/itat pe Părintele să facă /ecernia în 6i tea de 'us. .ă ai credin$ă tare0”.P . De*ani( (egionari #u am fost martor cum Părintele &rsenie le transmitea i le dădea traistele acestea pline cu alimente pentru cei din mun(i. Odată a stat mai mult de /orbă cu unul din ei i apoi ne-a spus: 0 =âte i-am spus. & fost i la biserica din Dră$ănescu. Dar a /enit securitatea i 7-a luat pe Părintele. #ra pre. :ncet-încet. dar n-am reu it. M-am dus la ea să o con/in$ să /ină măcar o dată la mănăstire. #ra cu frică de păcat i se ru$a pentru fetele ei.isten(a românească. dar Părintele &rsenie 7-a făcut sănătos.is: @Mă% n-a$i +n$eles? /ă cos #ura cu drotul0”.ă iasă to$i a)ară0”. 6ictoria n-a /enit în acea duminică. să-7 ducă duminică la mănăstire pe /ecinul lui Q)eor$)e. #d..is: Iai soră Leană +n biserică” i a stat de /orbă cu ea.e. căruia Părintele i-a . drept răsplată că 7-a scăpat de acele căr(i.ut. 5oader a recunoscut că are într-ade/ăr aruncate prin pod acele căr(i. de i se codeau. Eui Q)eor$)e i s-a făcut frică când a /ă. c)iar Părintele i-a desc)is u a i i-a . . 3-a $inut nimic minte din toate ce i-am spus”.is că are în pod ni te căr(i de la pocăi(i i să le dea *os. &poi Părintele i-a . . :ntr-o . care /eneau să or$ani. #ra la noi unul 5oader.S &m asistat la con/orbirile de pe malul lacului dintre Părintele &rsenie i cei para uta(i prin anii aceia din Qermania. Pe aici a intrat% pe aici a ieşit. #rau i doi pocăi(i în acea mul(ime /enită din toată (ara care spuneau că icoanele sunt c)ipuri cioplite i că e păcat să te înc)ini lor. & de/enit sora Eeana foarte credincioasă. Cum. !aci din #ură că-$i cos #ura cu drotul0”. 'ecea( Părintele &rsenie nu-i suferea pe pocăi(i. #rau din =ră$u . :n fiecare duminică i sărbătoare luau pe băiatul lor i mer$eau cu căru(a la mănăstire. Odată a /enit la Părintele un parti. "-am spus Părintelui i mia ..Paraschiva %nghel. -&mintirile Mitropolitului %ntonie Plămădeală. După ce au ie it to(i. 3inea toate posturile i nu lipsea de la biserică în nici o duminică i sărbătoare. puternic. N-a reu it nici împreună cu 5oader.is: @Dar ce "ăd aici? ? mul$ime de persoane care nu-şi pot )ace .is să mă ro$ pentru ea: @? să mă ro#% dar ru#a$i-"ă şi dumnea"oastră% căci n-aş "rea să o "ăd la pocăi$i”. Nu1 #l o făcea în numele credintei cre tine i în numele datoriei lui îi a*uta pe cei persecuta(i. "ar femeia a /isat că s-a dus Părintele &rsenie la ea i i-a . so( i so(ie. Părintele i-a rostit cu/ântul. care de i nu mer$ la biserică. Eeana. 7???. foarte mare i i-a spus lui Q)eor$)e să-l ridice. Nu-l cuno tea pe Părintele. să le distru$ă. Când Părintele era :ncă la Mănăstirea 'âmbăta. &poi s-a aplecat i 7-a întors el.e re.ice Părintele. nici măcar să-l mi te pu(in din loc. &ceia au în(eles că despre ei este /orba i au plecat. 2i a continuat a /orbi despre icoane.)runte şi "ă arăt cu de#elul”. Dar când a a*uns acolo. Părintele a .Gheorghe. #ram tare supărată.is: @Marie% să te duci la sora Leana a lui =omşa din 'ecea şi la sora /ictoria a lui Eloca% să le c8emi la mănăstire”. &ceia iar au comentat între ei. Cu $reu a reu it 5oader să-7 ducă pe Q)eor$)e la mănăstire.isten(ă comunismului în . cel care a scris de curând o carte i nu spune că Părintele &rsenie era le$ionar cum/a. 8ucure ti. Păi +ntoarce-1 măi% dacă eşti aşa de tare”. iar Părintele a . /roia să se pocăiască. ci mai târ.)ânta =ruce. despre icoane i altele. Părintele însă nu m-a lăsat.entă oricând era ce/a de făcut pentru biserică. că a a a spus Părintele &rsenie.i de “Duminica Ortodo9iei% Părintele /orbea despre Cruce. #rau departe de Părintele. cu numele Niculici. După Eitur$)ie. dintre aceia care au opus re.an.is Părintele. 8ătrânul a fost nebun. sora mea. că mer$ea mereu. #rau mul(i sectari acolo. nu mai mer$ nici la pocăi(i. & murit la LL de ani.a securită(ii. au ie it. &cesta era un om $ras care mereu spunea că el este un om tare. În primul rând să te ro#i la Dumnezeu şi nu să spui că eşti tare”% i-a . iar Părintele nu mai lăsa pe nimeni să /ină din cau. Celor ce se uitau după ei le-a spus: @3u "ă mai uita$i după ei că şi pe "oi "ă "oi "edea +n curând umblând pe alte cărări”.

Poate că în /remile acelea abia /or mai fi cre tini. al(ii nu ascultau. Parti. ru$ăciunea cea mai de pe urmă a Mântuitorului în lume.anilor care s-au împotri/it re$imului comunist le spunea însă că nu puteau să fie i cu crucea i cu arma în mână. aceia trebuie să treacă peste ceea ce ar fi foarte bine să treacă cre tinătatea /remii noastre i să fie una.Dracii nu au putere asupra cre tinului ortodo9. până când! . Nu /or scăpa de sub tă/ălu$ul ur$iilor istoriei până nu /or /eni i la mintea aceea să asculte i să împlinească. 5răiam o /ia(ă foarte frumoasă.beau nicicum4 i-a lăsat Părintele până seara i n-au putut să spună răspunsul perfect.ice: @Doamne nu am )ăcut minuni +n numele !ău? 3u ne-am +nc8inat noi 7ie?” Ea toate acestea Dumne.âmbăta de . . 5endin(a Papei de a atra$e în acela i staul pe to(i cre tinii nu se /a reali. drept i e păcat. Părintele &rsenie . care atunci când /or fi lepăda(i de dreptul Oudecător /or . Prime*dia comună s-a arătat în lume. strâmbă în(elesul oricărui cu/ânt. printre care multe fete care astă. ori cu crucea. &ce tia sunt mucării de a.us( Ee da sfaturi la tineri să se ducă să. cum au lost la început. . luându-se după amă$iri satanice.icea atunci când se duceau femeile la mănăstire: Măi Mărie% de ce nu te duci la biserică +n satul tău?”2 6poi "ezi Părinte% părintele nostru mai pipă% mai bea% nu-i ca dumneata.mun(i. de /reme ce el nu stă în ade/ăr. în 8iscrică. adică sectarii.i facă datoria pe front. însă dia/ole te. − 8a unii /or a*un$e ca. #i erau i cu Dumne.Pr. Ieronim )oldea Despre le$ionari spunea că-s oameni credincio i. . . unirea cre tinătă(ii întâr.'ectarii au pro/ocat o libertate cate)etică care-i duce la ere. deci de a*un$ere la sobornicitate. măcar la sfâr it.ul pocăi(ilor -de tot felul. să po$oare c)iar foc din cer amă$ind c)iar i pe sfin(ii ade/ăra(i.i.âmbăta de . deoarece 8iscrica are un sin$ur Păstor: "isus +ristos.'e /orbe te de unirea 8isericilor.a niciodată.Numai sila unei pri$oane peste tot pământul împotri/a cre tinilor îi /a )otărî să lase la o parte orice /ra*bă confesională i să fie una. . Papa nu /a a*un$e niciodată la o turmă i un Păstor în staulul <omei. i i-a spus Părintelui: @Părinte ce să )ac? .eu le /a răspunde: @Duce$i-"ă de la Mine blestema$ilor )iindcă nu "ă cunosc pe "oi” Capitolul 1" acă vreţi preoţi >uni2 na&teţi copii cre&tini &u /enit odată ni te studen(i de la teolo$ie la Părintele &rsenie la 'âmbăta: Părinte% ieşim şi noi preo$i dacă Dumnezeu ne "a rândui.Dia/olul tie i el 'criptura. de ani( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie .is Părintele: Eoarte bine% bună +ntrebare% dar să-mi răspunde$i "oi mie cu ce demonstra$i că eKistă Dumnezeu”.Nu da cu bâta în /iespele sectare.”2 6i copii% ai )ete măritate2 să te duci şi să spui la )etele tale să zămislească copii care să se )acă preo$i aşa cum "ă place "ouă”. De*ani( Cunosc pe cine/a care s-a dus la Părintele să-i dea binecu/ântare să mear$ă în mun(i. & .icea Părintele &rsenie: Dacă "ezi un preot beat +n şan$% ridicăl şi du-1 acasă şi a doua zi du-te şi te spo"edeşte la el% că 8arul nu i se ia”.Paraschiva %nghel. bote.eu. este lepădare de primul bote. nu ră.ie. cu a*utorul demonilor. .i sunt stare(e de mănăstiri.Gheorghe Silea% 45 ani% . au luat după 'criptură.ie Doamne. dar erau i cu arma. ci în minciună.. dar prea se *ură4 acesta era 0salutul% lor: 0Our1% Ouratul este un păcat. (Ierod.Gheorghe Silea% 45 ani . . Ea sobornicitatea 8isericii a*un$ cei ce renun(ă la confesionalitate.ă mă duc cu puşca +n mun$i sau nu?”% la care Părintele îi spune că nu poate lupta cu două arme: ori cu pu ca. Ioan Sabău. .us( #ram la coala normală când 7-am cunoscut pe Părintele &rsenie. =u ce putem noi să demonstrăm la lume că eKistă Dumnezeu?”. dar oricâ(i /or rămâne. din mi*locul /ostru. 8ote. i Părintele i-a spus: 3u lupta cu două arme% ori cu puşca ori cu crucea” i a lăsat acela crucea i s-a dus în mun(i. Ea care Părintele &rsenie le spune a a: Mă% prezen$a "oastră trebuie să demonstreze eKisten$a lui Dumnezeu% când te "ede lumea pe tine% să zică că eKistă Dumnezeu”.at după rânduială. Ne ducea în pădure i acolo ne adunam mul(i studen(i. . '-au apucat. deoarece mintea lui fiind nebună. -. =nii ascultau. Mai .

2i e9act după B luni a murit tata. BKplica$i pu$in taina asta% de ce totuşi dacă po$i să-l a*u$i pe om% să nu-l a*u$i?” 2i iată ce mi-a spus: Dacă Dumnezeu "rea să +ndrăcească pe cine"a% lasă să rânduiască Dumnezeu ce "a )i cu el% nu trebuie să te amesteci tu +n planurile lui Dumnezeu% pentru că Dumnezeu aşa "rea să-l mântuiască pe omul acela”. lucru care a stârnit uimire în <ăsărit. 'punea: Măi% nu rasism% nu sân#ele albastru trebuie urmărit% ci să naştem copii creştini”.Miloşan Vionela% 'ecea% &1 ani( Odată mi-a spus: Măi% să nu cum"a să *udeca$i pe preo$i% căci cei ce *udecă pe preo$i a*un# la *udecata lui Dumnezeu. 8iserica <omano-Catolică a canoni..)ântul 6ltar l-ar mânca0”. &cest preot nu e9a$era cu nimic.le$ări ale 'fântului 6asile i mi-a spus: !u să nu le )aci0 !u cunoşti pe preotul din Iârseni% 3icolae 7eposu% care ziceD OPărinte 6rsenie% eu citesc dezle#ări şi am succes9 "in creştinii la mine 9P. =eilal$i preo$i care slu*esc la . că atunci când se căsătoresc e un moment mare. 8iserică fără preo(i nu e9istă i nici preo(i fără 8iserică. Părinte% sunt preot tânăr şi9”. Şi ei #reşesc% şi ei sunt oameni. #u am fost în 7?LA în &merica i când am /ă. Ioan So#onea( Pe cei ce furau îi descoperea4 pe femeile /opsite le certa4 pe fumători îi oprea de la fumat4 pe preo(ii care fumau îi certa aspru i le . . . . 3u m-a ascultat şi "ezi cum l-a bătut dia"olul% so$ia l-a părăsit% )amilia s-a destrămat% copiii 1-au părăsit +n paro8ie% i-a stricat dia"olul "ia$a de preot”. cu un ec)ilibru moral deosebit. #l a fost lăudat de Părintele &rsenie. dacă /rea pe cine/a să-7 îndrăcească.ată i un pas a e.Pr. domol4 niciodată nu se $răbea.ut biserica lui 'atan am rămas uimit: iată că satanismul e o realitate. D+mboiu Victor. E-am întrebat pe Părintele. să-7 c)inuie.Ierod. pentru felul lui a e. Dacă zice cine"a ce"a rău de preo$i% să mă dai eKemplu pe mine9”. tie pentru ce. Măi% nu le mai citi% că nu-s pentru tine% lasă% să le citească călu#ăriiD O3u Părinte% eu nu mă pot lăsaP. i atunci a trebuit să-mi las barbă. nici la /orbă. >cea de . Eoc +i da$i lui Iristos% )oc "ă "a da şi Bl "ouă0” .Morar Gheorghe.at.is: 3u-i nimic% o să-$i laşi tu”% i mi-a arătat a a trei de$ete. LicD Părinte% dezle#ările acestea sunt puse +n Molit)elnic.ice Părintele &rsenie: Mă% ce smerenie. sfaturi de moralitate. 1ate-"oi păstorii şi se "or risipi oile”. De aceea nu mai a/em nici preo(i.ivoiu% . 6m )ost pictat din pântece0”.Părintele &rsenie ne spunea i căuta să spună la lume i la tineret. un neca. Mama a pictat icoana Maicii Domnului +n su)letul ei şi eu am ieşit pictor.at o îndrăcită pentru munca ei cu ispitele timp de o /ia(ă.at.eu. că a a e rânduiala. Pe omul ăsta eu a a 7-am tiut @D de ani cât am fost împreună.Pr. 'âuşor( Părintele dădea sfaturi de con/ie(uire con*u$ală cre tinească. i dacă /oi fi preot. Părintele a a spunea: că Dumne. de felul cum trebuie adu i copiii pe lume: în credin(ă i în ru$ăciune. Măi 3icolae% are să te bată Dumnezeu% dia"olul are să "ină asupra ta.icea: /oi sunte$i purtători de Iristos că "ă Împărtăşi$i şi-L a"e$i pe Iristos +n "oi% şi "oi +i pune$i lui Iristos $i#ara +n #ură. . /oi fi preot cu barbă. Ba mer#ea +n câmp la sapă şi "edea +naintea ei% la sapă% cum săpa% icoana Maicii Domnului la care s-a +nc8inat. '-a uitat la mine -era multă lume. Părintele a spus unui preot din 6oi/odeni: Măi% pu$ini preo$i sunt ca tine0”. ca preot.ibiu( M-arn dus ca preot i m-a întrebat: !u de ce nu ai barbă”. despre acele de. nu slu*ea decât numai în duminici i sărbători i a/ea a a o /orbă a e.%na -i. 2i am (inut canonul ăsta de atunci. !ot timpul ea "edea icoana aia. 2i mai spunea Părintele: De ce nu )ace$i şi "oi )emeilor aşa% să "ă ru#a$i la Dumnezeu cât sunteti +nsărcinate% să citi$i /isul Maicii Domnului% să citi$i căr$ile bisericeşti? 6poi% dacă nu )ace$i rele% "ă iese şi copilul aşa cum +l dori$i”. Ee spunea oamenilor: Dacă "re$i să a"e$i preo$i buni% aduce$i pe lume copii buni% din care să iasă preo$i buni” . îi spunea: Păi da% uite% păcatul ăsta 1-a . Păcatul poate să /ină i de 7a al aptelea neam. 1rânco"eanu( Părintele ne-a spus a a: Bu am )ost pictat +n pântecele maicii mele% )iindcă mama mea când o "ăzut că-i +nsărcinată s-a uitat la icoana Maicii Domnul şi a zisD Maica Domnului% eu doresc acest copil să nu-mi )ie pentru mine% ci să-$i slu*ească $ie2 pentru tine Doamne”. Dacă cine/a mer$ea cu un copil bolna/.us( 'o(ia Părintelui <ădule( era însărcinată cu &ni oara care acum e la facultate i i-a arătat foto$rafia cu părintele i . le-a înclinat spre mine. Dometie $ Mân. i a . de lăsarea poftelor rele. nici la pas.

. 'au păcatul mer$e până la a7 I-lea neam. Dumne. iar al(ii /or construi altele noi. fiindcă cei ce ascultă de preo(ii ei. &tunci.iu de cum procedau de obicei i sperau să a*un$ă măcar la predică. i nu e ti bine pre$ătit sau nu e familia bine pre$ătită. Din satul Eisa. i a dus-o.eu nu for(ea.a"ut stră-străbunicul şi "a trebui plătit de & #enera$ii”.i a /enit la dânsul o fată cu $ând să-l ispitească. Părintele spunea că dia/olul stă lini tit acolo ca un trântor întru-un stup4 dacă te duci cu bă(ul i .Ierod. − Gra(ilor. iar mama sa era unul din ucenicii părintelui &rsenie. iar Părintele &rsenie era în altar -citea pomelnicele i era fără )aine preo(e ti. a/eau tendin(a de a renun(a. pe care-7 spo/edise Parintele cu o lună înainte de a pleca i îi spusese să /ină la împărtă it după o lună de la întoarcerea de pe front. /orbea cu o fată din 6oila cu care era cole$ de $rupă la Gacultatea de Gi. dar Părintele îi . <oadele slăbirii în dreapta credin(ă a teolo$ilor în facultă(i i seminarii /or fi preo(ii. părintele Petcu Eucian.ut pe cine a a teptat Părintele cu predica. Părintele i-a răspuns: Dumnezeu nu se lasă +mpuşcat de #loan$e0”(Maica %driana /erb $ . . 1rânco"eanu( & fost întrebat odată de cine/a dacă este căsătorit i el a răspuns: Da% sunt +nsurat şi am copii% unii c8iar mai bătrâni decât mine0”. împreună cu încă cine/a. Mer$ea la Patriar)ie cu prietena lui. dar i pentru mine care au. +ârseni.eu ascultă.ut. Părintele a . s-a mirat mult când a /ă. Cine are minte să ia aminte. Dometie-Mân. . de Dumne. albinele /in asupra ta4 i bineîn(eles că. . pentru cele două femei.c8itul =ornet( Preotul care este acum la Dră$ănescu. care era de fa(ă la slu*bă. când la Dră$ănescu slu*ea Părintele 8unescu. Capitolul 15 Maica Aamfira 1Sunt 2nsurat şi am co*ii. Mărioara. Mărturise te că a/ea mantaua toată ciuruită de $loan(e i din bu.$ândări acolo.că a fost de fa(ă când s-a întors de pe front un tânăr. După slu*bă. =opăcel( 'faturi &i îndemnuri ale Părintelui Arsenie $ 6ine timpul.ică din 8ucure ti4 erau prieteni i ea era credincioasă. dar /a cădea i acesta. dacă nu-7 la i în pace. #ra foarte de tept.ie cu predica căci trebuie să mai a*un$ă cine/a de pe drum.'ălan Silvica .Eă#ăraş( :ntr-o .ă mântuirea nimănui.ile i-a /enit mirele -moartea. #a l-a con/ins să mear$ă la Părintele &rsenie.ise: !u% )ată% "ăd că +$i cau$i mirele% dar pre#ăteşte-te că e pe drum şi "ine să te ducă”. Părintele terminase 'fânta Eitur$)ie i le spusese oamenilor că o să mai întâr.Gherghe Silea. i e foarte aproape. însă sim(eau un îndemn să se silească încă. cu bicicletele4 însă drumul este lun$ i $reu din satul său natal. a început predica. prietena părintelui . Când a intrat la Părintele i l-a /ă. cucu/elele /or cânta întrînsele. Din momentul acela s-a con/ertit. care /or fi i mai slabi ca în/ă(ătorii lor4 mai ales în 5ransil/ania ortodo9ia aproape că /a dispare. 8unica. 2i după câte/a . unii chiar mai bătr+ni dec+t mine63 :ntr-o duminică. dar nelucrând ei la sufletul omului.is. a a cum sunt. nu e bine i nu e potri/it. Ioan Sabău% -. mer$ea la biserică. când to(i preo(ii /or repara bisericile. asculta(i de 8iserică.us( Capitolul 16 Alte mărturii despre darurile &i sfinţenia Părintelui Arsenie 5atăl meu po/este te că într-o duminică diminea(a a pornit. cum spunea Părintele.âmbăta de .Pr. a sim(it un curent de sus i până în călcâie. i7 pomene ti în de.isem /orba lor: Măi% eu sunt călu#ăr şi sunt aşa cum m-a )ăcut mama”. 5ot tatăl meu po/este te. De abia după ce au a*uns. de ani( Maica >amfira l-a ocrotit foarte mult pe Părintele &rsenie. Ioan )iungara. nea/ând /oie să slu*ească. Plecaseră i cam târ. o femeie din acel sat a .Pr. spre mănăstirea 'âmbăta de 'us. urcu ul fiind i mai $reu. 45 ani -.is către alta tot din sat: 0& /enit i ne/asta pictorului%. /or rămâne bisericile $oale.unarul de la piept a scos un $lon( pe care i l-a arătat Părintelui i i-a spus că se oprise acolo. ultima redută /a fi 'ibiul. a intrat în biserică Maica >amfira.le$ările acestea.. Printre discu(iile ce le-au a/ut atunci.

La biserică să te duci.Stre&a Maria( E-am căutat pe Părintele la Dră$ănescu cu o problemă mare. . dar acolo nu ploua. care l-a *udecat i condamnat pe Ceau escu la moarte. a a/ut /reo A opera(ii la stomac. După ce s-au căsătorit Părintele Daniil i-a spus lui Eucian: !e duci şi )aci teolo#ia”. repede4 toată lumea a început să se mi te pe acolo cu umbrelele. într-o perioadă. Părintele n-a /orbit. 2i el . iar Părintele &rsenie .i era ultima .. să stăpânească natura. (inându-7 în mână. fiind foamete i sărăcie. mi-a spus cine/a că e o femeie care desc)ide cartea i de fiecare dată când am /rut să mă duc la ea. a început să se facă de ploaie.us( & /enit odată un om bătrân. & fost un proces cu u ile înc)ise -Popa Qică a fost pre edintele Con$resului de Oudecată. Părintele le-a spus: 0 Pune-$i măi umbrelele% că nu plouă@. Ee spunea să ia mai întâi cei de departe ca să aibă bani de drum i alimente -el nu punea mâna pe bani . apoi a făcut i masterul. &ce ti bani erau pu i într-un /as.at.i i i-a zisD Părinte% am amarul ăsta de )emeie% se mai )ace bine?” i Părintele îi spune: /ezi tu% brazii ăia din "âr)ul muntelui% ăia cad mai repede decât tu)ele astea care se ascund aşa de "ânt% totdeauna "ântul bate-n brazi nu-n tu)e@% n-a durat mult i unc)iul a parali. &tunci îi *udeca pentru ani $rei de pu cărie pe cei care erau împotri/a lui Ceau escu i apoi îl *udecă i pe Ceau escu1. Nu accepta patimile astea1 &m a/ut o mătu ă care era foarte bolnă/icioasă.ă nu laşi 1iserica pe )emei şi pe #8icituri şi altele de )elul acesta. pe care 7-au a/ut ca du)o/nic i care i-a îndemnat să se căsătorească.is Lua$i% mânca$i” a început să se cutremure mănăstirea. 2i când s-a dus.is Părintele: !u când mori o să )ii anun$at”. a /enit cu pu(ină făină i cu un pomelnic i bani. 5ot la 'âmbăta..icea numai către cei săraci să ia din /asul acela. 2i Părintele mi-a spus: >nde ai "rut să te duci? La o )emeie care ştie şi spune? .ă nu "ă )ie teamă% el nu are "ină nici +n "aloare de 5F de bani% el a )ost mult mai +n urmă ca ceilal$i”. de i slu*ea. cum /ine ploaia la munte.Eucian. Q)eor$)e i Q)eor$)e. Ieronim )oldea( #rau la mănăstire doi oameni. Părintele a/ea i puterea asta de la Dumne.Ierod. . după puterea lui.us( Părintele &rsenie în timpul rărboiului era căutat de foarte multă lume. Lasă că o să "ezi tu atunci”. . După mai mul(i ani s-au căsătorit cu binecu/ântarea părintelui Daniil.ice: 6m adus şi eu Părinte% să-mi )aci şi mie o ru#ăciune”2 ? moşule% du )ăina acasă şi banii şi adu pomelnicul”.” . unul din ei aprinse o (i$ară de la celălalt i Părintele când i-a întâlnit le-a . Părintele l-a recunoscut i i-a spus: . îmi spunea o /ecină. Când $raiul i s-a desc)is i i-a dat drumul era în timpul prefacerii4 când a .idurile.is: @J8eor#8e a dat% J8eor#8e a luat” i au rămas oamenii a a mira(i. s-a întâmplat câte ce/a de nu m-am putut duce.ă te pre#ăteşti de o cale lun#ă”% dar el n-a întrebat ce fel de cale i când a /enit acasă mi-a . nu tiu ce s-a întâmplat. i-a spus părintelui &rsenie: Părinte% dintre noi doi nu ştim care-i mai bun”2 Mă% +ntotdeauna cel care mer#e la biserică este mai bun decât cel care nu mer#e la biserică”. cu acela i nume4 pe drum.eu.is: 3-o )i ăsta anun$ul de care mi-a spus Părintele?” Peste J săptămâni a murit omul.âmbăta de . & doua . .icând că sunt de ertăciunea de ertăciunii i spurcăciunea pământului. .. #ra o (i$ancă lacomă care lua i de B ori bani din /as. acolo în pădure.nic i o dată spune: Mă duc până la Părintele că nu mă simt c8iar bine% să mă a*ute pu$in”.i de înscriere la teolo$ie. După /reo JD de ani a /enit la mănăstire ca pa. apoi a murit i mătu a a trăit LD i ce/a de ani4 era numai o mână de femeie.ice: Dar cine mă "a anun$a”. Când predica odată. =nc)iul era un om cât un munte i a mers la Părintele într-o . Cei mai înstări(i aduceau pe lân$ă alimente i bani. :n 8ra o/. mai necă*it. 2i . #ra furtună./erban Ioan .is Părintele: Ştiu că a"e$i un necaz mare% dar nu trebuie să "ă supăra$i% ştiu că băiatul "ostru este +nc8is. de toată lumea s-a înfrico at.'+rsan Elena . '-a dus i s-a înscris la teolo$ie i a terminat. B ani a stat pe pat. Mai trimiteam i noi la mănăstire câte o pâine de secară. la ru$ămintea mea l-a sus(inut pe fiul nostru. Doar un a/ocat din Pite ti. sin$urul. . După aceea s-a preo(it ca preot misionar i s-a dus preot la Dră$ănescu. foarte ener$ică i foarte puternică i bineîn(eles că îl pomenea mereu pe Părintele &rsenie.Gheorglre Silea% 45 ani ..âmbăta de . . 2i-a luat un canon al tăcerii./oila( =nui om din 'âmbăta de 'us i-a . 2i a . Nici un a/ocat nu /roia.

iar Părintele îi . din clipa aceea. N-a mai . a stat i dintr-o dată a . Giul ei. 6m ne"oie de piatra asta. De mai multe ori a /rut să se spo/edească.iceai că o duce cine/a.. după C luni de . &m adus la Părintele pe o doamnă de la 8ra o/. dar Părintele le-a spus: Dar "oi de ce nu zice$i de băie$ii "oştri ce au )ăcut ? =e au a"ut cu )emeile alea bătrâne care s-au dus cu ulcica să ia paştile de la .5răie te până astă.i1 Mi-a spus că erau o dată la Părintele ni te femei din Eisa.Pr. cum 7-au omorât. !e duci acasă şi ne"asta ta te "a aştepta +n porti$ă9”% Păi e-n pat Părinte9 e +n pat% e bolna"ă”% 6scultă ce-$i spun eu.is Părintele: Iai tu Leano% 8ai că tu ai năcaz”. . .”% Dar cine o pune +n car?@% !u cu ne"asta% unul de un cap% celălalt de altul. Dar când a a*uns. cum 7-au c)inuit. s-au apropiat în a a măsură de Dumne.is: !u% Marie să nu mai )aci "ră*i0 =u "ră*ile tale pe mul$i ai "ră*it. ea n-a mai re. pentru că î i pierduse cel mai mare spri*in moral. #ra ca Maria Ma$dalena.ă ştii că dacă mai trăieşte până la & ani şi nu moare% atunci să ştii că mai trăieşte +n continuare @. &*un$e la Părintele &rsenie -femeia aceasta începuse să facă cu ciubărul1. Părintele &rsenie era un sfânt. din familie mare. Ioan )iungara. Nu a a/ut până atunci 0tan$en(ă% cu Dumne. 2i într-ade/ăr. au ridicat- . . Nu-i scăpa nici un băiat frumos. Părintele i-a luat-o înainte i i-a spus: Măi omule% ia "ino-ncoace. !u ai o piatră mare +n curte. era biserica plină i spunea: V=utareW ieşi a)ară% du-te mai )ă copii% sau du-te mai +mbracă copii% sau du-te mai botează% pentru că o să a*un#i rău de tot @. Gemeia aceea.Pria 7udovica.eu. &poi a trimis-o la o mănăstire de maici. aici fiind de călu$ări. iar Părintele i-a . a /enit la mănăstire i a . 'ecea( <e$elui Mi)ai i-a spus că pentru nele$iuirile tatălui său /a pierde coroana.is să mai stea că încă nu este timpul. i ei fiind be(i pe acolo. i-au bătut *oc de ele4 mamele n-au spus nimic. & a plân$ea biata femeie când am adus-o de la Prislop până la Gă$ăra . Numai în Părintele î i $ăsea lini te. Mie mi-a . au pus capul în pământ i au plâns. Nu era .is: Lasă-l pe bărbatul tău că e securist şi te omoară2 taică-său a )ost be$i"% bunul său a )ost be$i"% ce "rei să ştii mai mult% du-te şi lasă-l repede% că ăla te omoară @.ist. dar Părintele i-a . Părintele le-a spus unde să-7 caute i e9act acolo. -F de ani( Odată a /enit o femeie. au $ăsit rămă i(e din cel decedat. dar a a se ducea încât .'eleaua Ileana.ile.Paraschiva %nghel. Ba te aşteaptă +n porti$ă.ani% Eă#ăraş( O femeie foarte frumoasă din 'ibiu. /ezi cărarea aceea? Du-te pe ea şi nu te mai opri0”.is nici una nimic. =apăcel( O femeie din familia noastră a mers la Părintele i nu prea a/ea cura* să se apropie de el să-i spună pentru ce a mers i a stat.ut acolo. Pui boii la car şi o pui +n car. . numită Olimpia.istat. .” i a a a fost cură(ită i mântuită. &.i sau săptămână să nu fie trenul plin de fă$ără eni.ice: !u% să nu mai )aci cu ciubărul că n-o să rezişti la ce "ezi acolo”. cum 7-au luat. . plecând pe munte în concediu cu ni te străini din domeniul uni/ersitar. '-a dus acasă. cum 7-au le$at. la nimeni.is că nu mai pleacă de acolo. pentru familie. împreună cu so(ul. &m fost soră la Mănăstirea 8istri(a. 2i a a a fost.Ea Dră$ănescu /enise cine/a de la 5âr$u Mure i plân$ea. că e restaurant lân$ă mănăstire. Maria. Odată însă. pe Părintele &rsenie.is că o să mă duc la mănăstire. & început să plân$ă i îi era frică să se ducă.)ânta Mănăstire?”. să nu fie biserica plină de fă$ără eni.)ismaş Eugenia. ne-a destăinuit femeia ce a /ă. 2apte erpi au ie it din ea. de încărcătura păcatelor. i s-a dus la spo/edanie. Iai că sunt aici )emei )oarte păcătoase şi mint% dar le-am spus eu ade"ărul” i s-a dus acolo i i-a spus: Părinte uite% am băiatul ăla bolna" de9” iar Părintele i-a răspuns: . i s-a dus. & fost omorât acolo în munte. Părintele i-a . după îndrumarea Părintelui.eu încât. De*ani( 2ti(i cum a a*uns piatra aceea mare de la Mănăstirea 'âmbăta! =n om din Calbor s-a dus la Părintele ca să-7 roa$e să facă ni te slu*be pentru so(ia lui care era la pat. a pus boii i a pus mâna pe piatră cu toată încrederea.biera Olimpia în mănăstire.@% Dar Părinte% are sute de Mile0”% Măi% de ce nu "rei să +n$ele#i? =rezi +n Dumnezeu? Puterea lui Dumnezeu te a*ută”. nu s-a mai întors. i a/eau J băie(i care au făcut lucruri murdare. dar n-o să re. că în lume a făcut prea multe păcate. Ea fiecare îi spunea câte ce/a i nici nu se uita la oameni -căci picta. iar Părintele îi spunea: De ce ai "enit? Bu $i-am spus să mai stai. $ra/ bolna/ă. Două bătrâne s-au dus la mănăstire la Pa ti.

Diminea(a i-au continuat drumul spre mănăstire.Mănăstire .at rămânând imobili. Simion !odoran( Prin anii 7?@L mă aflam la mănăstirea de la 'âmbăta de 'us i munceam în cadrul mănăstirii la bucătărie i în alte locuri. au fost întâmpina(i de părintele &rsenie. După ce au cumpărat. a sim(it un $ând clar. le-am întrebat cine le-a trimis i de unde a/eau adresa mea. i-a lăsat-o i nici nu 7-a mai /ă. :n târ$ s-a întâlnit cu doi călu$ări cu care se cuno tea i care 7-au ru$at pe Q)eor$)e să le ducă i purceii lor. 'urprinsă.ile am fost anun(ată de la <âmnicu 6âlcea că tatăl meu a murit. au sc)imbat purceii.ată la pat.). dar acolo era pu)oi de lume. . Părintele &rsenie tia $ândurile oamenilor.is lui Q)eor$)e: =e )ăcuşi mă astă noapte% sc8imbaşi . Ea intrarea spre stăre(ie.is: Bi% ai +n$eles? 6cum du-te la autobuz”. .mănăstirea atunci se reconstruia. dar. Părintele a scos de sub scaun o traistă i i-a spus: Aa-$i traista0” Două maici -surori.âmbăta( Ea câ(i/a ani după ce 7-am cunoscut pe Părintele. a /enit multă lume la mănăstire deoarece a fost foarte îndră$it. care peste mul(ime. &m fost ne/oită să mă interne. . considerând că purceii mănăstirii sunt mai frumo i. După cam un an. au pus-o în car i au dus-o la 'âmbăta. :n acela i timp. :n acea perioadă la mănăstire era sfântul Părinte &rsenie care era asaltat de mult popor ce /enea din toate păr(ile (ării4 alături de el erau adesea doi oameni de încredere ce făceau ordine. căci era multă lume pentru binecu/ântare. au pornit la drum. femeia s-a dus la Părintele &rsenie.ic sco(ând pietre din râu . 2i bătrâna po/este te că a luat o plasă cu mere i altele. dându-mi seama de /aloarea lui. când.ut unde/a.7a&ăr -udol#$ -udi% >cea de . &bia după anun(area mor(ii tatălui meu am reali. i-a .” Omul i-a . Noaptea. am mers i eu să-mi dea binecu/ântare căci urma să plece definiti/ de aici. Când acesta a murit. într-o diminea(ă.ării” de la poartă2 să ne sc)imbăm /ia(a i să de/enim mai buni4 toate acestea ni le-a lăsat ca pe un testament.Sora %urica !inca.ile pentru a-mi /eni în a*utor la în$ri*irea mamei. După e9ternarea din spital. controlat de 'ecuritate. #u eram mai retrasă i nu îndră. dar în aceste . care era $reu de $ăsit. care i-a .is Mul$am” i a plecat cu tot cu plasă. deodată. 7a Dră$ănescu. căci ea nu $ândea a a de clar i de lucid: Dacă "rei să )ii mona8 trebuie să duci şi păcatele tale şi ale neamului% ale neputincioşilor% este o cruce #rea% etc. Despre mine a spus: Pe tine nu te trimit la mănăstire% tu să stai să rabzi anii "ie$ii% aici% +n mănăstirea . 'im(ea că nu-i $ândul ei. După înmormântare a /ă. =na din fete este măicu(ă la 5ismana. la care ele m-au întrebat dacă pot să rămână câte/a . a mers 7a un târ$ din 5ălmaciu să cumpere purcei. :naltul Mladin spunea predici foarte frumoase despre Maica Domnului i /enea multă lume să asculte.neam să-7 aborde. 'tăteau i se $ândeau ce ar putea face căci peste o *umătate de oră pleca autobu.ile. 2tia că nu e $ândul ei4 era peste puterea ei de a $ândi atunci. era (esută din lână. #a nu inten(iona să-i dea i plasa.ut pe acolo. diminea(a la ora A. mai la mar$ine.s-au oprit în satul lui Q)eor$)e. etc. îi citea ca pe o carte.Pr. 'tătea cu capul în *os $ândindu-se cum să întrebe. )i*rian "egrean( 'punea Părintele &rsenie: =reştinul ade"ărat este de tot timpul% +n )iecare clipă trebuie să-l +ntruc8ipezi +n propria ta persoană pe Aisus Iristos @. Pro#. După ce a spo/edit-o. &cel $ând i-a mai /enit încă o dată i atunci a ridicat capul i s-a uitat de departe la părintele &rsenie.âmbăta”% care e mănăstire de călu$ări. au sunat la poarta casei noastre două fete.at că au fost trimise de Părintele &rsenie pentru a fi lân$ă mama. Părintele &rsenie era la Dră$ănescu. cu ea în spital.o. . un bătrân mai amărât i i-a spus: >ite% ia astea pentru su)letul lui Mladin. după care le-am poftit în casă i le-am întrebat de scopul /i. :n 7?@L. iar părintele era de multe ori obosit deoarece muncea foarte mult i fi.. dacă omul nu i-a dat-o.ul i n-a/eau cum a*un$e la Părintele &rsenie. lucid. Da. după c)inuri mari. mama mea a parali. Q)eor$)e cu so(ia lui i la cererea ei. eu putând astfel să particip la înmormântarea tatălui meu. spunând că sunt din 8ucure ti. ca să dea de pomană.”. înnoptându-se. &m acceptat să rămănă câte/a . Getele sau esc)i/at i nu au răspuns. alături de Părintele 'erafim Popescu i Părintele &rsenie. cealaltă locuie te în 5urda. &tunci ne-a spus să ne ţinem de 3iserică &i să învăţăm cele patru Evang)elii2 să nu uităm pe Bla.us( Po/estea o bătrânică că atunci când a murit mitropolitul Mladin -era bolna/. Ee-am pus mai multe întrebări pentru a putea să le cunosc mai bine. de la 'c)itul Cornet po/esteau că erau ne)otârâte dacă să intre sau nu în mona)ism. în dreptul por(ii mari. una din ele se $ândea cum să-i pună întrebarea: Părinte% ce să )ac% să mă căsătoresc sau să intru +n mona8ism?”.Pr. =n anume Q)eor$)e. pe Părintele.itei lor. care locuia în apropierea mănăstirii 8rânco/eanu. '-au dus la biserica Dră$ănescu.

=n$urii /or mai mult decât &rdealul. De aceea strădui(i-/ă să crede(i cu ade/ărat..eu cu profetul "ona din pântece i nu i-a pedepsit pe oameni pentru că a /ă. Mariana Dodi din 8ucure ti.i restul anilor mai mult pe la mănăstirea Grăsinei.eu nu măsoară timpul în ani.is: Bu mai puteam să trăiesc% dar nu mai "reau să trăiesc pentr-u că 6pocalipsa e )oarte aproape% c8iar trăim +n timpul 6pocalipsei”. De aceea se spune că cei ce /or crede în /remea din urmă /or fi mult mai mari înaintea lui Dumne. Ea această femeie Părintele îi spunea mereu că ea are să scape din toate”. Dumne. '-a scris c)iar o carte la 8ucure ti care este intitulată “Mariana Dodi%. Deci primim di/inul stăpânirii.'ă bă$ăm de seamă ca nu cum/a cre tinismul să se ia de la noi. Dumne.Gheorghe Silea.it că ar fi lăsat la maicile de la 'inaia un buc)et de lumânări.eu1 -" 5esaloniceni A.eu decât cei ce au cre. =opăcel( Părintele &rsenie spune că.. Dar a a de mari /or fi ispitele în /remea aceea că până i ale ii lui Dumne.D-na M.. nu trebuie să i se supună.eu poate să mai (ină lumea mii de ani. Dar nu tim când /a fi acesta. aruncându-le pe amândouă în mi*locul stră. De câte ori mer$eam la Dră$ănescu. că nu ne mai poate suporta.eu care /or cădea în păcat. dar refu.3u este stăpânire )ără numai de la Dumnezeu” -<om. @?S .purceii?”.ii scăpând astfel cu /ia(ă în timp ce restul locatarilor au murit. atunci când puternicii /remii ridicau mâna asupra slu*itorilor lui Dumne.6. n-a mai dăinuit puterea lor. .icea: Bu "ă a*ut şi când n-oi mai )i”.ibiu( Părintele &rsenie . ..=nei stăpâniri de stat -sau ef.eu /-ar ru$a prin noi: împăca(i-/ă cu Dumne.Din toate timpurile se tie că. ci să se întoarcă să fie /iu. de oamenii lui Dumne. nici 'fânta 8iserică . -Pr.ut în /remea de început. în &pocalipsă. a . întâlneam o credincioasă. Pe simplul moti/ că noi. a a cum se obi nuie te în asemenea situa(ii. Dacă trăim mai mult poate-7 prindem. .ia cutremurului din 7?II. B4 Euca J7. pentru B . Q)eor$)e a suferit o cădere psi)ică petrecându. împreună cu o femeie care urma să nască i pe care o $ă. că Dumne. După toate astea. )i*rian "egrean( 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie . 45 ani .. 'ă fi(i deci pre$ăti(i să pune(i capul pe butuc dacă credin(a o /a cere.eu să ne $ate odată. lJ.eu /or cădea în păcat. dar Dumne.Pr. "nstala(iile fiind foarte /ec)i.eu.. dar cei care au fost în prea*ma Părintelui când a murit a a spun. JD. .eu nu /rea moartea păcătosului.2i cum a făcut Dumne.duia. . dar noi prin faptele noastre îl for(ăm pe Dumne. # /orba de cei despre care profetul Daniel spunea: =el ce "a +ntoarce pe cine"a din necredin$ă la credin$ă% se "a mântui pe sine şi "a acoperi mul$ime de păcate şi "a străluci ca stelele cerului”. .eu -"" Corinteni A.ivoiu. .%na -i. . . &m au. care nu se supune lui Dumne. .i slu*itorii ei. c)iar dacă nu /or face ceea ce au făcut cei dintâi. Nu tiu la ce timpuri să ne a teptăm. când /a /eni /remea sfâr itului.ăm păcatul ei. . care pre$ătea plicule(e cu mir i le împăr(ea la credincio i. a a i noi dacă ne căim. & adar în numele lui +ristos /ă ru$ăm ca i cum Dumne. . 7B. &cest lucru s-a ade/erit i cu oca. Eocuind la un bloc cu nouă eta*e.eu are un plan. Când a murit -7?L?.ut credin(a lor. foarte /ec)i.6a lua (ara foc din Prislop Pe /orba de RfoculR Du)ului 'fânt: Ec. 77.uri mai mari decât Mun(ii Gă$ăra ului . AA4 "saia 7B?.us( 'punea că în /remurile din urmă călu$ării /or fi ca mirenii i mirenii ca dracii.<u$ăciunile i *ertfa 'fin(ilor 8rânco/eni m-a adus pe mine pentru (ara aceasta a noastră.6or /eni neca. blocul a e9plodat.ile4 #l n-are timp. când se spune că "or cădea stelele cerului pe pământ” e /orba de oamenii credincio i. 7.âmbăta de .eu.Nu /a putea a/ea omul pace pe pământ de nu /a a/ea pace cu Dumne.( Capitolul 18 'fâr&itul lumii depinde de purtarea lumii Părintele &rsenie spunea că s)ârşitul lumii depinde de purtarea lumii% nu de Dumne. Ioan )iungara. în timpul cutremurului au intrat sub tocul u ii.ile i B nop(i. nu /reau să fiu un pesimist. .eu.

decât în /remea în$ăduită lui de Dumne. cu măriri. .eu. ci presupune o fa(ă socială4 nimeni nu se mântuie te sin$ur4 de mântuirea sa se mai lea$ă o mul(ime de oameni.eu-Giul.eu i 8iserică i preo(i.Pentru o alunecare a omului de la nume la număr2 au să dea seama to(i în. ... am mai #ost acolo63 :n postul Pa tilor.Cei /ec)i tiau pricina pentru care nu se arăta &nti)rist în .eu. B. 77. B.eu.eu-5atăl.'fânta Eitur$)ie mai (ine lumea. în. Capitolul 1: Moartea Părintelui 1/tiu unde mă duc. cu răspunderi.eu. Căci pentru mul(imea farădele$ilor. să se $ătească de pedeapsă. cu puteri i cu tot felul de )aruri. în realitate.. însă Dumne. .Neamurile au un destin ascuns în Dumne. Ea înmormântare am a/ut impresia puternică că /ăd moa tele unui sfânt i mi-am . <e$ele Da/id.estrat deodată cu darul stăpânirii i cu darul proorociei. :n JL noiembrie 7?L? am primit un telefon care m-a întristat mult de tot.ilele lor. Ceea ce doresc să /ă spun este că. ci i o faptă a libertă(ii noastre. anul 7?L?. Darul proorociei i s-a luat o /reme. nu aducem roadele acestui cre tinism: oameni după c)ipul lui "isus. încât /a fi sălbăticirea i nebunia urii -Ec. Cel ce este iubirea de oameni i de toată firea. L-?.cre tinii. la Dră$ănescu. 2tiind $ândul meu mi-a răspuns: 3u% eu am să plec pentru totdeauna”. De multe ori.eu. acum nu mai are pe nimeni! .nu al lui Dumne. numai atunci el intră oficial în sfin(enia poporului.trebuie să fim martorii care să determinăm luarea acestei deci. de mult ar fi trebuit Dumne. căci 'fântul Pa/el /orbe te despre taina aceasta în c)ip ascuns. "ată de ce. dar n-o nume te -"" 5esaloniceni. marea taină. încât /or . a a 'fânta Eitur$)ie. numai fiindcă a îndră. pe Părintele. ascunsă iară i sub c)ip smerit.Când fărădele$ile /or încle ta mintea i inima oamenilor i-i /or sălbătici a a de tare.D$na M. 7D.eu la cele /e nice.i doar el $re ise. . urma sfâr itul Părintelui &rsenie: JL W" 7?L?. .Pr. #u am $ândit că e ultima dată în luna aceea. Deci. care /a tirăni sub ascultarea sa tot pământul.an(i în timpul /ie(ii. #a este cea care opre te să nu se arate &nti)rist sau omul nele$iuirii -"" 5esaloniceni J.eu. cu o lună înainte de a-7 c)ema Dumne. pentru mântuirea fiecărui suflet în parte. Cel rău /rea să ocupe scaunul lui Dumne. .i eu personal . Crede(i dumnea/oastră că dacă Părintele a a/ut opo.nit să numere poporul -"" <e$i J@. toată lumea ar trebui să /ie la 'fânta Eitur$)ie. − #l e 0acela% care /a /eni în numele său . mi*locind milosti/irea de la #l.ă. pentru că mă le$asem suflete te de Părinte. căci am aflat că Părintele a plecat din lumea aceasta. dar noi . mereu 'e aduce pe 'ine Oertfă 'fântă înaintea lui Dumne. iar din popor i-au murit ID. %. Când î i urmea. .Mântuirea nu se câ ti$ă cu o faptă ră. Părintele &rsenie îl /ede pe &ndrei i bătându-7 pe umăr îi spune că este “ultimul calendar%.ă destinul. au apărarea lui Dumne. :mi părea rău.ă sfâr itul lumii dar. înaintestătătorii i de(inătorii puterii au să dea seama. i apoi :nsu i ne-a în/ă(at.ice că nu le mai trebuie Dumne..lea(ă. .e/reu de neam. Căci 0acela% /a primi să fie împărat peste strălucirea tuturor împără(iilor pământului -Mt.estra(ii lui Dumne.7I. Simion !odoran( . J. mântuie te lumea sau o fere te de ur$iile lui &nti)rist.Mântuirea noastră nu e numai un dar de la Dumne. despre care a $răit Domnul prin Daniil -Daniil 7J. @. ceea ce se scrie despre Părintele &rsenie este cu tendin(ă. că pentru dăinuirea lumii e darul acesta pe pământ. cei cu daruri. :n JI octombrie 7?L?. sub c)ip smerit.DDD de oameni .eu-5atăl să sfâr ească lumea. # 'fânta Eitur$)ie sau Oertfa cea de-a pururi. C.eu . Dar mi-a spus: Mă duc% dar de acolo de unde mă "oi duce% am să "ă a*ut mult mai mult decât am )ăcut până aici”.( :n 7?L? m-am $ândit să mai cercete. a căpătat o stra nică pedeapsă. dacă autoritatea superioară a 8isericii declară pe cine/a sfânt. mi-a spus la despăr(ire: Bste ultima dată când ne "edem”. mă aflam cu fratele &ndrei -fiul protopopului Qalea din 'ibiu.ii. atunci /ine sfâr itul. Noi ne $ândeam că urmea. nu poporul -"" <e$i J@.Precum 5aina Pocăin(ei e un dar al cerului. c)iar de /enirea sabiei după dreptate. peste tot pământul. Când i-7 trădea. .is: Părinte% ai )ost mare +n "ia$ă% mare te-a lăsat şi moartea aceasta”. Pro#.

/ăluie. pentru că nici nu.ut au spus că a fost du)ul lui #no) în Părintele &rsenie. '-a întâmplat în anul JDD7. Părintele s-a ru$at la Dumne. Când s-a )otărât.ia să-7 atin$.ă"ăstreni( Părintele s-a i ru$at să moară mucenic i Dumne.ut treaba asta. care este acum la Dră$ănescu.)inte !are% . Constantin Ourco/an din <ecea. Părintele i-a spus: 6cum e prea târziu. . . #u nu . . #l răspunde: 3u "reau să mai "ăd deşertăciunile acestei lumi” i a murit ca simplu mona).is: Pe mine aici mă "e$i +n#ropa @. & a s-a întâmplat. dar cunosc doi băie(i care au /ă. '-a ru$at la Părintele &rsenie i după /reo două săptămâni /ine la mănăstire i-i mul(ume te părintelui că 7-a îndrumat să se roa$e la un a a sfânt care 7-a a*utat. Odată. domnul 6âlcea. #ra acolo i Părintele 'ebastian. a apărut pe cer un nor alb.FX. iar acesta i-a spus: . când i-am sărutat mâna. fiind descoperit la fa(ă. Când să iasă din biserică Părintele ar fi desc)is oc)ii.us( &m fost i la înmormântare.Dobrin Ioan% <& ani% .-. cu litere tot din nori formate. 'tând pe mar$ine acolo am au. care nu e9ista să pomenească de Părintele &rsenie i să nu-i dea lacrimile.ător. iar Părintele &rsenie 7-a întrebat la /remea respecti/ă: Mă omule% "rei să-$i dau "ederea şi să te )ac preot? @. după cum i-a spus Părintele. că a mers la Prislop cu Părintele &rsenie.ă mă +nmormânteze la Prislop% că e mănăstire săracă @. mi-a spus Părintele Nicodim -care a a*uns ucenicul Părintelui &rsenie printr-o minune. care a fost stare(. De*ani( Cu un an sau doi înainte de a muri. atunci a . a spus că atunci când săpau $roapa Părintelui. cum mă a teptam.it pe unii. Cei care au /ă. Ea înmormântare. Părintele 'ebastian era ne/ă. & fost i părintele Dometie.eu. &sta este una din minunile Părintelui &rsenie.is că acolo să fie înmormântat. to(i stăteau pe loc. am /ă. care i-a . #ra numai meseria ul.tia că /a /eni multă lume în pelerina*.âmbăta de ./ăluie celelalte taine. =nul din cei care au fost la înmormântare. numai cu ob tea mănăstirii Prislop i n-a primit binecu/ântare. De i el a fost .Paraschiva %nghel. N-a putut să slu*ească. &u intrat în alertă că nu tiau ce-i acolo. ca o cea(ă.ă te ro#i la Părintele 6rsenie că te "a a*uta”. . Cred că acolo /roia să de. Nu au fost la înmormântare atât de mul(i. Ee-a spus la măicu(e: 0 =ât am )ost +n "ia$ă% nu "-am putut a*uta% dar o să "ă a*ut după moarte @. era iarnă i pe mormântul dânsului erau flori.)inte Dumnezeule% . la 'âmbăta.. am a*uns la mănăstire la Prislop i nu a/ea cine să acopere cu indrilă acoperi ul por(ii. pe care scria cu ne$ru #no). :n timpul slu*bei de înmormântare noi ne-am dus pentru pu(ină /reme ca să mâncăm. Când am a*uns înapoi lumea era ie ită afară i cânta . Când a scris pe cruce anul mor(ii 1. .. #ra necă*it omul i i-a spus părintelui Eucian. a acceptat acest lucru. Obra*ii îi erau ro ii. #u îl pomenesc pe Părintele &rsenie la mor(i când fac pomelnic cu mor(ii i când înc)ei ru$ăciunile mă ro$ ca la un sfânt.eu i-a împlinit dorin(a. i-au le$at o năframă nea$ră i au plecat cu el mai departe.is Părintelui &rsenie: 3u #răbim?”% i Părintele a .Gheorghe Silea. Până atunci se tia că Părintele /a fi înmormântat aici. că ar fi spus Părintele lui Ceau escu: După o lună de zile după ce mor eu% mori şi tu @.is să ia @ pociumpi -(ăru i.Părintele &rsenie a /rut să fie înmormântat la Mănăstirea 'âmbăta.eu să-i fie în$ăduit să fie înmormântat la Prislop i când a primit în$ăduin(ă de la Dumne. După câte $ândesc eu.uri mari: a cumpărat o casă.ut că a/ea un$)iile la mână. & /rut să slu*ească 'fânta Eitur$)ie într-un $rup restrâns.i dă seama cum a făcut rost de bani să plătească. a dat ar/ună o sumă mare i mai trebuia să dea i nu mai a/ea de unde să strân$ă. 45 ani% . După moartea Părintelui mi-a spus Părintele Eucian că un om a/ea ni te neca. care a făcut i crucea Părintelui &rsenie. dar un$)iile le a/ea. & trecut la cele /e nice neîmpăcat pentru că a plecat cu multe taine pe care nu a a/ut cui să i le de.ut. a a/ut o defec(iune la oc)i i a rămas fără /edere.ic că nu a fost torturat. dar nu de la început. ” i-a .)inte )ără de moarte9 @% dar nu mai înainta. :mpre*urul sicriului se sim(ea mireasmă de mir. "e ind.: 1ate unul aici% unul acolo% unul acolo şi unul acolo @% iar după ce i-a bătut a .is: 3ici un ceas din 1. #u nu am /ă. Ori de câte ori îl pomenea îi dădeau lacrimile. & murit *oi i 7-au înmormântat luni i era ca /iu atunci. Când a murit Părintele &rsenie a fost pentru prima dată în /ia(ă când am a/ut oca./erban %le0e% &G de ani% Lisa( Ea Prislop am fost i eu. iar părintele 6eniamin.

i. #u am făcut $roapa Părintelui la Prislop. &cesta i-a .it că i al(ii au /ă. s-a întors către noi i ne-a întrebat: 3u "re$i un măr? @.is odată către mine: Mă% tu ai "ăzut o cruce9 şi nu trebuia să o ară$i la lume”. @. -Pr. 5ot la înmormântare. pe măsura )arului. când au scos sicriul din biserică. dar cu oc)ii alba tri.ice Mă% de ce ară$i% te ro# să nu mai ară$i% că lucrurile cereşti nu se arată”. bărbatul a rămas ca parali. Părea de /reo sută de ani. i brusc.Ioan 'ica% &< de ani2 /oi"odeni( Ea înmormântare nu m-am dus că era tare fri$. am tras cu urec)ea i am au. i crucea a pornit. i a apărut o cruce albă de pe clopotni(ă până la el -în /ă. i-a îndreptat mâna spre inimă i deodată a făcut a a. am /ă. :n acest timp. plânsă. amândoi (ărani din păr(ile Gă$ăra ului. înspăimânta(i. #u am spus că da. încă din pântece a fost ales. Ieronim )oldea( =n preot care a fost ucenic al Părintelui &rsenie a adormit în Domnul. #u sunt mai mofturos.it în predica părintelui 8unescu -la înmormântare. Nu putea mer$e decât cel mult A-7D pa i4 o duceam cu un cărucior pentru in/ali. unde /enisem cu o fată foarte credincioasă. a a/ut cruce $rea.c8itul =ornet( Părintele &rsenie a . un $las aproape mustrător i totu i nu. ca i Cu/iosul Mucenic 2tefan cel Nou. #ram foarte aproape de sicriu -D. eram to(i afară. cu oc)ii mari. omul /ă.is să scrie: 1De ce căuta.Maica %driana. & a ar trebui scris pe crucile celor ce cred în +ristos. )i*rian "egrean( 3in minte că-n . cu /oce înceată. 2i a a a scris. când s-a întors sicriul cu 7LD de $rade.ă. $ârbo/ită. &stfel am urcat împreună spre un i. 'o(ia lui nu tia ce să scrie pe crucea de marmură de la mormânt i a întrebat un preot. cam la J Kilometri mai sus de mănăstire. dar dacă el a . pe cer. a cărui mucenicie tocmai o pictase Pprofe(ieS pe absida altarului din biserica Dră$ănescu1 Pe pictură este scrisă /ina pentru care a fost omorât 'fântul 2tefan cel Nou: Şte)an mi-a )ăcut temni$a mănăstire”. din c)ilia lui. & murit pe JL noiembrie. &m /ă.Pr.at. n-am arătat nimănui. ce/a ce m-a uluit.. De i se afla cam la o sută de pa i.ut bărbatul acela. când a dat să plece./orul acela. în mare oaptă: Muoaaaa)))1N. o cruce de stele! O minune le$ată de Părintele &rsenie.ut clar oc)ii alba tri.ă în plăci de 7I ani.A metri. mer$ la c)ilie. Mie nu-mi place unde e lume multă. pentru a pleca spre cimitir.i3./ora .idit-o cu cărămidă. Cred că Părintele &rsenie a lucrat cu un du) de la un 'fânt. Nu pot uita. Părintele mai . &sta a fost după 7?ID.is: 1ine”% i-a luat apă de la i. 'crie Părintele &rsenie în Cărarea :mpără(iei: Iristos "ine oriunde este c8emat şi-l c8eamă iubirea. .mucenic în fiecare . & spus a a: 6i trăit ca un cu"ios şi ai murit ca un martir”.Ierod.ă.is că dacă mă duc la Părintele mă duc când nu e lume.icea i lucrul acesta: Bu după ce mor "ă a*ut mai mult ca până trăiesc” şi mai spunea a a: Bu ştiu unde mă duc% eu am mai )ost acolo0 @. înaltă. #9istă o asemănare mare între /ia(a acestui sfânt i /ia(a Părintelui &rsenie.ut că a/ea de$etele mâinilor sub dulamă.i. dar am au.is să nu arăt. am /ă. Petru Panvulescu( Ea înmormântarea Părintelui. Când m-am dus la Prislop i-am mai spus de-o arătare i . i când mer$eam cu to(i spre $roapă. După aceea a fost dus în biserică. Dar atunci nu am tiut de ce /orbe te el a a.ut i eu la mănăstirea 'âmbăta în 7??D.ut acest lucru.use sus. căci cel adormit nu e acolo ci la +ristos pe care 7-a iubit.ut-o. eram în casa unei cre tine i am plecat direct la îrunormântare.ut foarte clar cum Părintele &rsenie a desc)is oc)ii1 "-am /ă. #u am . Ca i acesta. i un bărbat foarte înalt. am /ă.ă i s-a nimicit norul i crucea s-a dus către mia. am în(eles că nu a fost o nălucire. în spatele meu era o femeie îmbrobodită. "-am urmărit prin curtea mănăstirii doar-doar /oi afla ce-o fi /ă. a apărut semnul unei cruci în formă de 0W%.ut eu asta. >ic: 3o% mâine aş "rea să urc până la c8ilia Părintelui 6rsenie% sub poalele Eă#ăraşului9 @.i.iua în care am aflat că Părintele &rsenie /a fi înmormântat la Prislop.i *e cel viu *rintre cei mor. Nu tiu de ce. .it: cu toate că era amia. 2i s-a dus norul să pră/ălească crucea albă i nu a pră/ălit-o i a /enit alt nor cu altă /ite. bătrâna a ridicat oc)ii spre mine i m-a întrebat: =8iar "rei să mer#i la c8ilie9 ?”. . bolna/ă $ra/ de sclero. 2i cum stăteam amândoi lân$ă i. am ./or i. după moartea lui. . de un ar$int auriu ce strălucea ca soarele.du). un $las ce /enea parcă să ne certe din lumea cealaltă. Când s-a făcut slu*ba de înmormântare din 8iserică. Când am au. M-am mirat i m-am întrebat de ce au făcut a a. pe după mănăstire. =n $las ce a*un$ea până la noi cu o ireală putere. Cât a durat drumul cu trenul mi-a tot /enit să plân$. #u po/esteam cu fata asta. Nu /ă pot spune ce /oce a/ea femeia asta. în poiană apare o bătrână a cărei înfă(i are era imposibil să nu-(i atra$ă aten(ia. plini de /ia(ă. Dar am /ă. 8ătrâna a . Noi am . 2i când a /enit crucea a /enit i un nor mare.

Când am a*uns *os.ice: Mai +ncerc doar să cobor până +n drum% c-am "ăzut că m-ai tras cam #reu pe panta asta @. dar am au. am un loc aparte pentru el în sufletul meu4 nu putem să nu /orbim despre el. că trec printr-o cri.eu ar)imandritului $rec să /ină la 'f. Prietenii care mă a teptau la ma ină nu au în(eles nimic. 'au 'f.usem atunci la Dră$ănescu. =. fata . & a cum a descoperit Dumne. spune: Măi% nu ştiu% parcă simt aşa% o putere +n picioare9”% iar eu am îndemnat-o în $lumă: Măcar dacă ai mer#e până la mănăstire% să nu mă tot obosesc să +mpin# de cărucior prin #ro8otişul ăsta”.i. fără /oia noastră. .6lbac( Ea înmormântarea părintelui &rsenic 8oca. cu pantofi decupa(i i talpă de plută.Credeau că am înnebunit.ice: Iai% că +ncerc să mer# până la cărucior @. =opăcel( 'c)imbarea mea s-a petrecut cu /ite. unul pentru mine.iceau la rându-le.). un dor sfă ietor să rămân acolo. spunea: 6ici% astăzi% suntem cei c8ema$i de Părintele 6rsenie 1oca2 to$i aceştia ne "om +ntâlni cu Părintele +n rai”.eu să calce oameni păcăto i peste el.Maica Maria $ Măn.it că preo(ii care 7-au dus la mormânt pe Părintele &rsenie. . Când a a*uns la cărucior . 8ătrâna s-a îndepărtat i fata îmi . :ntr-o secundă am lăsat în urmă tot: o carieră strălucită. Prislop( Pentru mine Părintele &rsenie este un "oan 8ote. 2i se /a arăta multora. "oan "acob a lăsat scris să se roa$e pentru el că se /a duce în iad deoarece n-a făcut fapte /rednice de mântuire. Ioan )iungara.E.D$na Pro#. după JD de ani de la înmormântare.Părintele Dumitru% Mânăstirea . :mbrăcată sub(ire. "oan cel Nou de la Neam(. &rsenie de la Prislop /a /eni cine/a care /a spune că neapărat trebuie să7 descoperim pentru că i s-a arătat. ne-am înc)inat la moa tele lui. lacrimă care s-a imprimat pe fa(a Părintelui i nu s-a mai ters niciodată.$ropat la I ani de la înmormântare. &m mai . lu9ul i toate de ertăciunile /ârstei. 'ă a teptăm să-7 scoată Dumne.ut nimic.Pr. Dar.spus: Da”. Deodată.ăbo/it pu(in i când a fost să plecăm. celălalt pentru fată i atunci m-am uitat la piciorul ei. Alie . &m aler$at după batrână dar.ă-mi lăsa$i trupul +n mormânt. ca preot. Mai mult. (a mormântul Părintelui însă. ce/a s-a năruit în mine. că n-au /ă.ice: Măi% parcă intrau oc8ii ei prin mine% sim$eam că trece pri"irea ei prin mine% că-mi intră +n carne% +n corp9 @. &m început să plân$ fără contenire i prin fa(a oc)ilor îmi treceau toate păcatele pe care le să/âr isem. &tunci era o ploaie lini tită care mi-a inspirat cu/intele: Aubi$i credincioşi% da$i umbrelele la o parte% căci aceasta nu este o . pe poteca aceea /eneau spre noi ni te turi ti care . cu toate că nu trecuseră nici două minute de la plecarea ei. Găcuse a a o febră musculară că sâmbătă n-a mai coborât de la c)ilie. numărul @A sau c)iar @C. Nu tiu cât timp am stat la mormânt. la care n-a mai lăsat Dumne. . să nu mă mai despart de Părintele.i. Mi-a părut rău că nu a fost de. i 'f. despre ce a fost i a făcut Părintele. mă plimbam ca un fotomodel printre oameni. . :nsă din acea . a/eam un dor cumplit de mântuire. lumea /orbea că Maica 'tare(ă de la Prislop se consulta odată cu Părintele despre $reută(ile materiale pe care le a/ea. &tunci ea s-a oprit.a i tăria unui ful$er. pe care-i /ă. smerenia călu$ărească a a trebuie să fie. &m câ ti$at infinit mai mult: a*utorul i mân$âierea Părintelui. & a i cu Părintele &rsenie.ă nu-l deran*a$i până la 6 Doua /enire CW.urile materiale.ut o lacrimă pe fa(a Părintelui. tot a a i la 'f. au /ă. #a i-a bă$at mâna în strai(ă i a scos două mere mari. în 7?L?.ă "ezi că a )ost Părintele0 @. nici o bătrână. n-am mai $ăsit-o nicăieri. Părintele i-a răspuns că /a /eni /remea când toată /alea aceasta /a fi plină de lume i atunci /a scăpa de neca.( Părintele /a fi /e nic în amintirea fă$ără enilor1 2i eu. pe amândoi ne-a străful$erat un $ând: . la drum. s-a uitat spre cer i a de/enit foarte serioasă: Doamne% n-aş "rea să mer# decât ca să nu-i mai supăr pe al$ii0” i a mers cei doi Kilometri pe *os. .. o casă superbă în cartierul Primă/erii din 8ucure ti. Nu am fost la înmormântare.ă de delir mistic. dar când am re/enit în curtea bisericii. Ea scurt timp Părintele a murit4 de atunci i până acum este o afluen(ă mare de oameni în pelerina* la mormântul Părintelui &rsenic 8oca. fata aceea mer$e pe picioarele ei. #ra peste puterile mele să mai plec.ătorul al românilor. $albene. 'pun unii că nu se mai desface mormântul căci a a spune cartea V . părintele 8unescu -preotul paro) din Dră$ănescu. "ar eu puteam să *ur că erau aceia i oc)i mari. Ea înmormântarea Părintelui. "oan lacob i să-7 descopere pentru a-7 $ăsi a a cum 7-au $ăsit. alba tri i ume.eu din mormânt. 'i$ur că da. a a cum s-a imprimat i pe foto$rafie.i i până astă. =n picior nefiresc de mare pentru o femeie.

ă cursurile "nstitutului 5eolo$ic din 'ibiu. păcatul cu miile lui de $)eare.Când sora moarte ne de. fară să tim i fără să /rem. de aceea. se simte că poporul are o sete du)o/nicească deosebită care nu i se poate astâmpăra decât prin cu/ântul cel /iu i ade/ărat al lui Dumne. trupul /a în/ia din mor(i. cine este i cine mi*loce te în mod deosebit. spun teolo$ii ortodoc i.ând $rafica primelor patru /olume. Nu trupul este răul. Cu această oca. − :mplini(i-mi dorin(ele. &ici îi de/in cunoscute talentele sale de pictor și de/ine interpret la flaut. Qorunul lui >ian.ie participă și la cursurile de anatomie ale profesorului Grancisc Crainer și la prele$erile de mistică ale lui Nec)ifor Crainic. Capitolul 1C Părintele Arsenie Note >iografice 8n 9: se*tembrie .eu e Cel ce le sc)imbă. "icolae 'oboia( 'fântul "lie. 8n .ilele de )ram i de pra.eu. :n moarte-i în/ierea. să se apropie de sfm(i ca să se poată apropia de Dumne. la /reme. 6propia$i-"ă de mine”% parcă ar /rea să ne spună preacu/iosul Părintele nostru &rsenie.ilele de pră. 6propia$i-"ă de mine” . Mai are o soră care moare de tânără. este trimis la 8ucurești de către Mitropolitul Nicolae 8ălan pentru a urma "nstitutul de 8elle &rte.eu.:.ent. aceasta este solu(ia i pentru neamul nostru ortodo9 de pretutindeni. prin părțile Dra$ului.:==. dintr-o familie de țărani simpli. prin moarte încetea. Dar mai încoace. de focul )arului lui Dumne.ă. în toate . 8n . i poporul s-a apropiat din nou de omul lui Dumne.:=>. . "osif și Cristina. .lea$ă de trup.eu i prin tot ceea ce se scrie bine. i în duminici i sărbători. ca din partea lui Dumne. a a cum a/ea să spună cu pu(in timp înainte să plece dintre noi: /a lua $ara )oc din Prislop0”.nic. conform documentelor ar)i/ei &r)iepiscopiei 'ibiului. este marcat de cole$i cu epitetul de 'fântul. i prin tot ceea ce se publică bine despre Părintele &rsenie. de la 'fin(ii &postoli i până la 'fin(ii . sim(ea ne/oie ca poporul să se apropie de el. de Părintele &rsenie. dar prin moarte se omoară răul cu desă/âr ire. este )irotonit întru citeț și )ipodiacon și tot atunci este )irotonit diacon celib. 'im(im cu to(ii. /a purta numele.eu. sunt întru-un fel +ntruparea Du8ului . 5atăl său cunoaște de pantofar. cât de mare prooroc era.ilele de pomenire. căci Dumne. după aproape 7@ ani de la plecarea în /e nicie a Părintelui &rsenie. unde este remarcat de profesori ca un student de elită. să nu mai faci cutare1%. <ăul e osândit de moarte. Daniil Partoşanul 'faturi &i îndemnuri ale Părintele Arsenie $ <ar să $ăse ti un om care să dea sens reli$ios mor(ii. 'imte poporul i se apropie de mănăstirea Prislop. 'fin(ii. .bă/ire si$ură din împără(ia păcatului. ci spunea. pentru că Dumne. am au. în toate .ploaie normală. întunerecul. a/ea ne/oie. problemele /oastre. iată. s-a depărtat poporul de cei care-7 duceau în rătăcire i idolatrie. a*unsese la maturitate spirituală căci nici nu plân$ea. transmis nouă prin 'fin(ii Părin(i. adică s-o a tepte cu bucurie. ne face un mare bine.6cestea sunt lacrimile Părintelui% pe care le-a "ărsat pentru poporul acesta”.)ânt @. =rmea.icea 'fântul "lie către poporul rătăcit al lui "srael. deci moartea ni-i un a*utor. care apărut la 'ibiu.eu de 'fântul "lie. *udețul +unedoara. neputin(ă. fără să fiu eu pre. reali.<. absol/ă ca șef de promoție Eiceul &/ram "ancu la 8rad. Ea începuturi.at: 0Mă. se naște în localitatea 6ața de 'us. conform părintelui 6eniamin 5o)ănescu.ă cu cole$ii la absol/ire. i tot poporul s-a apropiat de 'fântul "lie.eu. (PS. că poporul nostru românesc simte cine a fost. 6propia$i-"ă de mine0”. &ceasta este sal/area. & părăsit poporul pe preo(ii lui 8aal. primește numele de >ian. de focul Du)ului 'fânt.eu situa(iile. sfaturile minime i /ă sc)imbă Dumne. să se apropie de +ristos apropiindu-se de sfin(i. &*ută pe părintele Dumitru 'tăniloaie la traducerea Gilocaliei.nuire ale acestei sfinte mănăstiri. # /orba de focul ceresc.ilelor noastre. 6propia$i-"ă de mine” pentru că cine se apropie de 'fin(i se apropie de Dumne. ca pe-o i. 5ot ce e rău în lumea asta: ne tiin(ă. cu/ântul autori.it că Părintele /ărsa lacrimi multe când slu*ea i predica. de mormântul sfin(iei sale. în toate . nici nu râdea. 8n se*tembrie . iar ște*arul pe care îl plantea. dar credincioși.eu transpare prin 'fin(i i ni se descoperă prin 'fin(i.:9:.Pr.

Părintele &rsenie. Părintele &rsenie nu mai este stareț. postind @D de .:A@.ământul mănăstiresc de la 'inaia. la &telierele Patriar)iei de sc)itul maicilor. 8n . este an$a*at ca pictor muncitor. ci rămâne du)o/nic. începe pictura 8isericii de la Dră$ănescu la care /a osteni timp de 7A ani. ar fi refăcut și traseul parcurs de &postolul Pa/el în Qrecia. :n iunie se înc)ino/ia.. când primește numele de &rsenie.ă /iața du)o/nicească de aici. căruia i se inter.ice să mai slu*ească ca preot. 8n .:@:. la fel și părintele &rsenie. Clădirea este transformată într-un cămin de bătrâni. $reco-catolicii au re/enit la ortodo9ie.at că e le$ionar. mer$e la Muntele &t)os. părintele este din nou ridicat de securitate. după un an de la )irotonie întru preot.:?:. Du*ă . 8n . 8n .:><. 8n 9@ noiembrie . 8n . este pensionat cu o pensie minoră. 8n . 8n . #ste numit stareț al acestei mănăstiri. părintele re/ine la Prislop după ce.:>.:=:.:?@. părintele Dumitru 'tăniloaie remarca amploarea mișcării du)o/nicești de la 'âmbăta de 'us. 8n = mai . este arestat și torturat de securitate.ă într-un așe. participând la slu*be doar ca și cântăreț. se reor$ani.:A: *+nă 2n .ea.8n .:?<.:>:. $reco-catolici.ământ mănăstiresc la 'inaia. este mutat la mănăstirea Prislop de Mitropolitul Nicolae 8ălan. 'telian Manolac)e cu numele Dometie și Eeonida Plămădeală. cu numele &ntonie. se desființea.:>9. 8n . după o lun$ă pribe$ie prin 8ucurești.>$. a stat nouă luni la canal înainte fiind și la Ocnele Mari. #ste înmormântat pe data de ? decembrie .:@: la Prislop. fiind acu.:>:. După unii aceste trei luni. deține un atelier de pictură și c)ilie la proaspătul înființat așe.:?9.? se*tembrie . este )irotonit preot și numit stareț al mănăstirea. Prislop de/ine mănăstire de maici.:?=. 8n . maicile sunt alun$ate.ă la Mănăstirea 'âmbăta de 'us.. se tunde în mona)ism la Prislop. :n 7?@L. maicile alun$ate de la Prislop. 8n mai . condamnat. până în 7?IC când se redesc)ide mănăstirea. părintele a încetat din /iață la 'inaia.ile.:A. #9perimentea. are loc tunderea în mona)ism. Mănăstirea era într-o stare *alnică fiind părăsită de ultimii trei /iețuitori călu$ări.< a*rilie .:@:. cu spri*inul său la 'âmbăta. s-a ținut o sfătuire ce a dus la unitate de luptă a tuturor forțelor anti-comuniste din țară.ă mănăstirea Prislop. unde stă trei luni. lucru pe care părintele l-a ne$at c)iar dacă în 7?@I.A ianuarie . .:?@. 8n . 8n 9> noiembrie . al mănăstirii iar stareță este numită mona)ia >amfira.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->