Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Babes-Bolyai Facultatea de Litere Catedra de Literatur Comparat Centrul de Cercetare a Imaginarului str. Horea 31 400202 Clu -!

a"oca ###."$antas%a.ro

Master interdisciplinar de cercetare a imaginarului ISTORIA IMAGINILOR ISTORIA IDEILOR 2013-201& '2 ani( 4 se%estre) *irector+ con,. univ. dr. -u.andra Cesereanu
/asterul Istoria imaginilor Istoria ideilor este un "ro0ra% interdisci"linar de cercetare a i%a0inarului( dedicat %or,olo0iei 1i sinta.ei i%a0inilor culturale( construit "e te%e( cursuri 1i "ro0ra%e de cercetare de literatur2 co%"arat2( ,iloso,ie( istoria reli0iilor( 1tiin3e sociale 1i "olitice( %u4ic2( arte "lastice( ar$itectur2 1i ,il%. *isci"linele "ro"use sunt +

5 /etode 6n cercetarea i%a0inarului 5 *e la -24boi -ece la Contracultur2 5 7oetica i%a0ina3iei 5 Crea3ia literar2( ocurile lo0ice 1i criti,ic3iunea 5 *ialo0 interartistic. -ela3ia Literatur2 8 /u4ic2 5 9%a0ine 1i i%a0inar 6n ,il%e de cine%atec2 5 !ara3iuni 1i universuri si%bolice 5 9%a0inar istoric 5 9%a0inar ,olcloric 5 9%a0inarul ,e%init23ii 5 9coan2 1i -ealitate. :tructuri ale i%a0inarului reli0ios 5 ;r$itectur2 co%"arat2

Competen e pro!esionale do"#ndite$ < cercetarea literar2( studiul literaturii universale= < cercetarea interdisci"linar2 a i%a0inarului cultural( social( literar( artistic( reli0ios etc.= < abordarea ,eno%enelor de cultur2 1i civili4a3ie( a %ulticulturalis%ului 1i "atri%oniului cultural universal= < redactare 1i inter"retare de te.te= < ar0u%entare 1i 0>ndire critic2 "e %aterial ,ilolo0ic( ,il%ic( istoric( "lastic( %ediatic etc. Statut pro!esional$ < absolventul de %asterat se "oate 6nscrie la doctorat=< cadru didactic 6n 6nv232%>ntul liceal 1i su"erior= < ,ilolo0 'editor( redactor( co%entator( traduc2tor( cercet2tor( scriitor( docu%entarist etc.)= < %ediator cultural( s"ecialist 6n "ublic relations( recla%e 1i %edia etc. < %eserii voca3ionale 'scriitor( critic literar etc.)

&

7roba de ad%itere va consta dintr-un Inter%iu 6n cadrul c2ruia candida3ii vor "re4enta+ - Un "roiect de cercetare 'de "re,erin32 "re02tind Lucrarea de di4erta3ie( dar nu 6n %od obli0atoriu) "e te%e le0ate de i%a0ina3ie 1i i%a0inar 6n literatura universal2( sau la intersec3ia cu istoria artelor( istoria reli0iilor( %u4ic2( "olitic2 1i ideolo0ie( ,il% 1i %edia etc. 7roiectul va ,i adus la interviu 6n 3 e.e%"lare '3-4 "a0ini %a.i%u%). ?l va con3ine o %otiva3ie a te%ei( un su%ar al ideilor 1i o biblio0ra,ie. 7roiectul nu trebuie s2 reia te%a lucr2rii de licen32. La interviu( candida3ii 61i vor sus3ine "roiectul 6n cadrul a 10 %inute( du"2 care le vor ,i adresate 6ntreb2ri din "artea co%isiei. - Un Curriculu% @itae( inclusiv cu list2 de "ublica3ii( 6n 1 e.e%"lar. Candida3ii care au "ublicat articole 6n diverse reviste sunt 6ncura a3i s2 ata1e4e ,otoco"ii ale acestora. Candida3ii vor ,i intervieva3i 6n ordine al,abetic2.