Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADIIONAL

la actele constitutive ale S.C. ........................


nmatriculat la Oficiul Registrului Comerului
al ................ sub nr. ............................
Subscrisa S.C. .............................................................. cu sediul
n ...................................... str. .............................................................. nr. ................,
bloc ..............., sectorul ..........................., nmatriculat la Oficiul Registrului Comerului
sub nr. ........................................................................, reprezentat
prin ............................................., avnd funcia de ......................................................,
n baza hotrrii Adunrii Generale/deciziei asociatului unic
nr. ............................................ din ............................... i a contractului de cesiune
de pri sociale autentificat sub nr. .................... din .................................... la Biroul
Notarial ............................................ actele constitutive ale
S.C. ........................................... se modific astfel:
1. ..............................................................................................................................................
....
2. ..............................................................................................................................................
....
3. ..............................................................................................................................................
....
Celelalte dispoziii ale actelor constitutive ale S.C. ................................. rmn
neschimbate.
Redactat i editat n ....................... exemplare, la .................. .
S-au eliberat ........................ exemplare.
ASOCIAI/ASOCIAT UNIC