Sunteți pe pagina 1din 8

CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA FARMACIILOR

STANDARD DESCRIERE CRITERII I STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE I.1 ,armacia are autoriza%ie de .unc%ionare 'n vigoare &i are 'n(cri(e punctele de lucru, unde e(te cazul I.1.1 I.1.2 I.2 numr document termen de valabilitate, dup caz ,armacia are certi.icat de 'nregi(trare la /.iciul pentru 0egi(trul 1omer%ului, 'n(o%it de ane2ele (au certi.icatele con(tatatoare pentru punctele de lucru ale (ociet%ii (au pentru punctele de lucru ale .armaciei din mediul rural, dac e(te cazul numr document ,armacia are (tatut legal din care rezult obiectul de activitate 3(tatut, contract de (ocietate (au act con(titutiv4. ,armacia are autoriza%ie de manipulare a produ(elor (tupe.iante care are 'n(cri( .iecare punct de lucru al .armaciei, dup caz numr document ,armacia, re(pectiv punctul de lucru al .armaciei .unc%ioneaz 'ntr5un (pa%iu de care di(pune 'n mod legal tip document termen de valabilitate ,armacia, re(pectiv punctul de lucru al .armaciei are 0egulament de /rdine Interioar de care 'ntreg per(onalul a luat la cuno&tin% 'n (cri( numrul anga$a%ilor care au luat la cuno&tin% 'n (cri( numrul total al anga$a%ilor ,armacia, re(pectiv punctul de lucru al .armaciei are 0egulament de /rganizare &i ,unc%ionare de care 'ntreg per(onalul a luat la cuno&tin% 'n (cri( numrul anga$a%ilor care au luat la cuno&tin% 'n (cri( numrul total al anga$a%ilor *ocietatea de%ine dovada ac+itrii contribu%iei la ,NUA** numr c+itan% pentru 'nca(are de impozite, ta2e &i contribu%ii /ordin de plat 3cu cel mult #6 de zile anterior vizitei4 ,armacia de%ine dovada a(igurrii de r(pundere civil 'n vigoare DA / NU DA / NU EVALUARE DA / NU

I.2.1 I. I.! I.!.1 I." I.".1 I.".2 I.# I.#.1 I.#.2 I.) I.).1 I.).2 I.8 I.8.1 I.-

DA / NU DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

DA / NU

Pagina 1 din 8

I.-.1 II II.1 II.2 II.

numr document STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL 82i(t un document notarial (au declara%ie pe proprie r(pundere din care reie(e c .armaci(tul &e. nu mai 'ndepline&te acea(t calitate 'n alt .armacie 82i(t un document din care reie(e c .armaci(tul &e. de(emneaz un 'nlocuitor 3.armaci(t4 pe perioada 'n care ace(ta nu (e a.l 'n .armacie ,armaci(tul &e. &i .armaci&tii care lucreaz 'n .armacie, re(pectiv punctul de lucru, au certi.icat de membru al 1olegiului ,armaci&tilor din 0om7nia, valabil numrul .armaci&tilor inclu(iv .armaci(tul &e. care au certi.icat de membru al 1olegiului ,armaci&tilor din 0om7nia numrul total de .armaci&ti inclu(iv .armaci(tul &e. A(i(ten%ii de .armacie care lucreaz 'n .armacie, re(pectiv punctul de lucru au autoriza%ie de liber practic con.orm reglementrilor 'n vigoare numrul a(i(ten%ilor de .armacie care au autoriza%ie de liber practic numrul total al a(i(ten%ilor de .armacie ,armaci(tul &e., .armaci&tii, a(i(ten%ii de .armacie &i cellalt per(onal '&i de(.&oar activitatea re(pect7nd prevederile legale 'n materie, con.orm 1odului 9uncii numrul celor care '&i de(.&oar activitatea re(pect7nd prevederile legale 'n materie numrul total al celor care '&i de(.&oar activitatea 'n .armacie ,armaci(tul &e., .armaci&tii &i a(i(ten%ii de .armacie care lucreaz 'n .armacie, re(pectiv punct de lucru au a(igurare de r(pundere civil 3malpra2i(4 'n vigoare numrul celor care au a(igurare de r(pundere civil 3malpra2i(4 'n vigoare numrul total al .armaci&tilor 3inclu(iv .armaci(tul &e.4 &i a(i(ten%ilor de .armacie ,armaci(tul &e., .armaci&tii &i a(i(ten%ii de .armacie au a.i&at programul de lucru con.orm cadrului legal :n timpul programului de lucru a.i&at, identic cu cel tran(mi( la 1a(a de A(igurri de *ntate, pe 'ntreaga perioad de lucru, 'n .armacie, re(pectiv punctul de lucru, (e a.l un .armaci(t, anga$at al .armaciei re(pective. ,armaci&tii, a(i(ten%ii de .armacie &i cellalt per(onal care lucreaz 'n .armacie, re(pectiv punctul de lucru au .i&e de po(t cu atribu%iile (peci.ice (emnate de titular &i reprezentantul legal numrul .armaci&tilor, a(i(ten%ilor de .armacie &i celuilalt per(onal care au .i&e de po(t numrul total al .armaci&tilor, a(i(ten%ilor de .armacie &i celuilalt per(onal din .armacie Per(onalul are cali.icarea nece(ar 'ndeplinirii atribu%iilor din .i&a de po(t DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU

II. .1 II. .2 II.! II.!.1 II.!.2 II." II.".1 II.".2 II.# II.#.1 II.#.2 II.) II.8

DA / NU

DA / NU DA / NU DA / NU

II.II.-.1 II.-.2 II.16

Pagina 2 din 8

II.11 III III.1 III.2 III. III.! III." III.# III.#.1 III.#.2 III.) III.8

82i(t a.i&at gra.icul de lucru al per(onalului anga$at pentru luna 'n cur( &i e(te (emnat de .armaci(tul &e. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAILOR ,armacia, re(pectiv punctul de lucru, are un program de lucru (tabilit con.orm reglementrilor legale 'n vigoare, a.i&at vizibil din e2terior, identic cu cel tran(mi( la 1a(a de A(igurri de *ntate ,urnizorul are o .irm vizibil din e2terior :n .armacie, re(pectiv punctul de lucru, (e a.l e2pu( la loc vizibil numele ca(ei de a(igurri de (ntate cu care (e a.l 'n contract, adre(a &i numrul de tele.on al ace(teia 3telverde4 Drepturile &i obliga%iile a(igura%ilor (unt a.i&ate la loc vizibil 82i(t a.i&at la loc vizibil numrul de tele.on al (erviciului de urgen% 31124 Per(onalul care lucreaz 'n .armacie, re(pectiv punctul de lucru, poart 'n permanen% un ecu(on pe care (e a.l in(crip%ionat numele &i cali.icarea anga$atului re(pectiv numrul anga$a%ilor prezen%i care poart ecu(on numrul total al anga$a%ilor prezen%i 'n timpul vizitei Pre%ul e(te in(crip%ionat pe ambala$ul .iecrui medicament <a (ediul .armaciei/punctului de lucru a(igura%ii au acce( ne'ngrdit la un regi(tru de reclama%ii &i (e(izri, cu paginile numerotate &i vizat de ca(a de a(igurri de (ntate cu care (e a.l 'n rela%ii contractuale a(igura%ii au acce( la un regi(tru de reclama%ii &i (e(izri regi(trul are paginile numerotate &i vizat de ca(a de a(igurri de (ntate cu care (e a.l 'n rela%ii contractuale STANDARD REFERITOR LA DOTAREA FARMACIEI At7t la intrarea c7t &i 'n interiorul .armaciei, re(pectiv punctului de lucru, nu e2i(t pericol de accidentare (au de vtmare corporal at7t pentru a(igura%i c7t &i pentru per(onal ,armacia, re(pectiv punctul de lucru, a(igur acce(ul per(oanelor cu +andicap locomotor ,armacia, re(pectiv punctul de lucru, de%ine un po(t/terminal tele.onic 3.i2/mobil4 .unc%ional &i (i(tem in.ormatic nece(ar derulrii rela%iilor contractuale cu ca(a de a(igurri de (ntate. ,armacia are adre( de po&t electronic 3e5mail4 .unc%ional ,armacia are contract de (ervice/'ntre%inere pentru aparatura din dotare STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR ,armacia, re(pectiv punctul de lucru, p(treaz/(toc+eaz medicamentele con.orm pro(pectelor ,armacia, re(pectiv punctul de lucru, are o eviden% cantitativ valoric pentru medicamentele e2i(tente

DA / NU

DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU

DA / NU DA / NU da / nu da / nu

III.8.1 III.8.2 IV I;.1 I;.2 I;. I;.! I;." V ;.1 ;.2

DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU

Pagina

din 8

;.

;.! ;." ;.".1 ;.".2 ;.".

,armacia are programul in.ormatic nece(ar pentru a tran(mite ca(elor de a(igurri de (ntate datele (olicitate, programul .iind compatibil cu cel al 1a(ei Na%ionale de A(igurri de *ntate &i avizat de acea(ta :n incinta .armaciei, re(pectiv punctul de lucru, nu e(te permi( acce(ul animalelor :n 0egulamentul de /rganizare &i ,unc%ionare (e men%ioneaz 'n mod e2pre( urmtoarele= 'n 0egulamentul de /rganizare &i ,unc%ionare (e men%ioneaz 'n mod e2pre( obligativitatea pa(trarii con.identialitatii a(upra tuturor in.ormatiilor decur(e din (erviciile .armaceutice acordate a(igura%ilor 'n 0egulamentul de /rganizare &i ,unc%ionare (e men%ioneaz 'n mod e2pre( obligativitatea acordrii (erviciilor .armaceutice 'n mod nedi(criminatoriu a(igura%ilor. 'n 0egulamentul de /rganizare &i ,unc%ionare (e men%ioneaz 'n mod e2pre( obligativitatea in.ormrii a(igura%ilor re.eritor la drepturile ace(tora cu privire la eliberarea medicamentelor cu &i .r contribu%ie per(onal 'n 0egulamentul de /rganizare &i ,unc%ionare (e men%ioneaz 'n mod e2pre( obligativitatea in.ormrii a(igura%ilor a(upra modului de admini(trare al medicamentelor &i a poten%ialelor ri(curi (au e.ecte adver(e 'n 0egulamentul de /rganizare &i ,unc%ionare (e men%ioneaz 'n mod e2pre( obligativitatea ac+izi%ionrii de medicamente care nu e2i(t 'n (tocul .armaciei 'n momentul (olicitrii, 'n intervalul de timp legi.erat 'n 0egulamentul de /rganizare &i ,unc%ionare (e men%ioneaz 'n mod e2pre( obligativitatea pregtirii pro.e(ionale continue pentru .armaci&tii &i a(i(ten%ii .armaciei. 82i(t organigrama .armaciei STANDARD REFERITOR LA RELAIA CONTRACTUAL FURNIZOR - CASA DE ASIGURRI DE SNTATE ,urnizorul a re(pectat clauzele contractuale a&a cum (unt ele de.inite 'n contractul de .urnizare de (ervicii .armaceutice 'nc+eiat cu ca(a de a(igurri de (ntate. TOTAL CRITERII 40

DA / NU DA / NU DA / NU da / nu da / nu da / nu

;.".!

da / nu

;."."

da / nu da / nu DA / NU

;.".# ;.# VI ;I.1

DA / NU

Pagina ! din 8

OBSERVAII

Pagina " din 8

Pagina # din 8

Pagina ) din 8

Pagina 8 din 8