Sunteți pe pagina 1din 11

DEFINITIVAT nscriere n octombrie 2013, pentru sesiunea 2014 !NDI"II DE #N$ %IE%E Art.

. 8 Pentru a se putea prezenta la proba scris din cadrul examenului, candidaii trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii: a) calificativul parial pentru anul colar n curs: Bine sau !oarte Bine " b) cel puin media 8 la inspeciile speciale" c) sta#iu efectiv de predare de cel pu$in % an la catedr &sau ore de predare ec'ivalente normei de % an). Art. ( )inisterul *ducaiei +aionale poate acorda dero#are de maximum o lun de la vec'imea la catedr de % an, prevzut la art. 8. Art. %, Personalul didactic se poate prezenta la examen n - sesiuni, n cel mult . ani de la finalizarea sta#iului de % an. n toate ca&uri'e, (ec)imea 'a cate*r+ necesar+ nscrierii se ca'cu'ea&+ *e 'a *ata nca*r+rii n n(++m,nt p,n+ 'a *ata *e 31 au-ust a anu'ui co'ar n care se sus in inspecii'e 'a c'as+ i proba scris+ .nu se iau n ca'cu' perioa*e'e *e conce*iu /+r+ p'at+ sau conce*iu cretere i n-ri0ire copi'12 Art. %/ *xamenul na$ional de acordare a definitivrii n nvm0nt const n: a) sus$inerea a cel pu$in dou inspec$ii speciale la clas" b) o prob scris. Art. %- &%) 1nspec$iile speciale se sus$in n unitatea de nv$m0nt la care este ncadrat candidatul sau, dup caz, ntr2o alt unitate de nv$m0nt, cu avizul inspectorului 3colar pentru dezvoltarea resursei umane 3i al directorului unit$ii de nv$m0nt primitoare. &/) !iecare inspec$ie special se efectueaz la 4 activit$i didactice i este valabil numai pentru anul 3colar n care a fost efectuat. +otele acordate la inspec$ii nu pot fi contestate. &-) 5n situa$ia n care candidatul este ncadrat conform specializrilor6pro#ramelor de studiu nscrise pe diploma6diplomele de absolvire6licen$, sau pe una dintre disciplinele pe care o poate preda conform 7entralizatorului, inspec$iile la clas se efectueaz la disciplina pe care cadrul didactic este ncadrat n anul 3colar respectiv. &4) 5n situa$ia n care candidatul nu este ncadrat conform specializrilor6pro#ramelor de studiu nscrise pe diploma6diplomele de absolvire6licen$, sau pe una dintre disciplinele pe care le poate preda conform 7entralizatorului, inspec$iile la clas se efectueaz la dou activit$i didactice la disciplina pe care este ncadrat n anul 3colar respectiv 3i la dou activit$i didactice la disciplina la care s2a nscris s sus$in examenul.

A TE NE E$A%E 3ENT%4 #N$ %IE%E

Art. 8 &%) 5nscrierea la examen se face la unitile de nvm0nt, pe baza dosarului de nscriere, care conine urmtoarele documente: a) fi3a de nscriere tip 2 completat i confirmat de conducerea unit ii de nv m0nt i semnat de candidat" b) copii le#alizate ale diplomelor de studii, nso$ite de foaia matricol6suplimentul la diplom" c) document le#alizat din care s rezulte ndeplinirea condiiilor le#ale privind absolvirea pro#ramului de pre#tire psi'opeda#o#ic 3i metodic" d) copii ale urmtoarelor documente, certificate conform cu ori#inalul de ctre conducerea unitii de nvm0nt unde candidatul are norma de baz: buletin6carte de identitate, certificat de natere, certificat de cstorie, document privind sc'imbarea numelui 2 dup caz" e) recomandare scris asupra activit$ii candidatului, din partea consiliului profesoral al unit$ii de nv$m0nt unde acesta are norma de baz" &/) 9osarele cadrelor didactice care conin toate documentele menionate la alin &%), litera a) : e) sunt transmise i nre#istrate la inspectoratul colar. N!T5 *ocumente'e, ntr-un sin-ur e6emp'ar, (or /i n*osariate ntr-un *osar cu in+2 *osaru' (a /i (eri/icat *e c+tre ca*ru' *i*actic responsabi' cu /ormarea continu+ *in unitatea *e n(+7+m,nt un*e can*i*atu' este nca*rat2 *ocumente'e se *epun 'a unitatea 8co'ar+ n perioa*a 191092013 1:91092013 8i (or /i a*use 'a I$;, Departamentu' De&(o'tarea %esursei 4mane .camera 141 *e c+tre ca*ru' *i*actic responsabi' cu /ormarea continu+ *in unitatea *e n(+7+m,nt .numai cu a*res+ *e naintare - n *ub'u e6emp'ar1, n perioa*a 219109 2013 - 319109 2013, numai con/orm pro-ram+rii pe &one2 inspec7ii'e 'a c'as+ (or /i sus7inute n perioa*a 2 *ecembrie 2013 < iunie 20139

=%AD4> DIDA TI II nscriere n octombrie 2013, pentru sesiunea 201? !NDI"II DE #N$ %IE%E $ta-iu *e pre*are e/ecti(+ 'a cate*r+ *e 'a ob7inerea definitivatului n n(+7+m,nt 4 ani .sau 3 ani *ac+ me*ia *e 'a e6amenu' *e *e/initi(at este 1012 #n toate ca&uri'e, (ec)imea 'a cate*r+ necesar+ nscrierii se ca'cu'ea&+ *e 'a *ata obinerii *e/initi(atu'ui p,n+ 'a *ata *e 31 au-ust a anu'ui co'ar n care se sus in inspecia specia'+ i probe'e scrise i ora'e .nu se iau n ca'cu' perioa*e'e *e conce*iu /+r+ p'at+ sau conce*iu cretere i n-ri0ire copi'12 a'i/icati(u' ce' pu7in @INE ob7inut 'a aprecieri'e anua'e 8i inspec7ii'e 8co'are .*ac+ au a(ut 'oc1, n u'timii doi ani de activitate premer-+tori nscrierii9 A TE NE E$A%E 3EN%4 #N$ %IE%E cerere tip a*resat+ con*ucerii inspectoratu'ui co'ar .n 2 e6emp'are12 /i8+ *e nscriere - tip, comp'etat+, (i&at+ *e ca*ru' *i*actic responsabi' cu /ormarea continu+ *in unitatea *e n(+7+m,nt 8i con/irmat+ *e con*ucerea 8co'ii .n 2 e6emp'are12 copii 'e-a'i&ate *e pe *ip'oma *e stu*ii, /oaia matrico'+, certi/icatu' *e mo*u' psi)o pe*a-o-ic e'iberat *e un DE3A%TAAENT DE 3E%FE "I!NA%E A %EDITAT, certi/icatu' *e ob7inere a *e/initi(+rii n n(+7+m,nt .c,te 1 e6emp'ar *in /iecare12 copie 'e-a'i&at+ *e pe certi/icatu' *e na8tere 8i copie simp'+ *e pe certi/icatu' *e c+s+torie .n ca&u' sc)imb+rii nume'ui *e /ami'ie1 .c,te 1 e6emp'ar *in /iecare12 recoman*are scris+ asupra acti(it+ii can*i*atu'ui, *in partea consi'iu'ui pro/esora' a' unit+7ii *e n(++m,nt un*e este nca*rat .1 e6emp'ar12 *o(a*a ca'i/icati(e'or ob7inute 'a aprecieri'e anua'e, precum i 'a inspec ii'e co'are .*ac+ au a(ut 'oc1, n u'timii 2 ani 8co'ari 'ucrai .1 e6emp'ar12 memoriu' *e acti(itate pro/esiona'+, semnat *e can*i*at, con/irmat *e *irector .care r+spun*e *e autenticitatea *ate'or nscrise1 8i 8tampi'at .1 e6emp'ar12 copie a raportu'ui scris *e 'a prima inspec7ie curent+ I 1, semnat 8i 8tampi'at pe /iecare pa-in+ Bcon/orm cu ori-ina'u'C .copia (a /i /acut+ *irect *e pe raportu' scris n caietu' *e %apoarte *e inspecii1 .1 e6emp'ar19 copia *e pe autori&a7ia *e /unc7ionare pro(i&orieDacre*itarea 8co'ii pentru ca*re'e *i*actice care /unc7ionea&+ n unit+7i'e *e n(+7+m,nt particu'ar9

N!T5 *ocumente'e (or /i n*osariate ntr-un *osar cu in+2 *osaru' (a /i (eri/icat *e c+tre ca*ru' *i*actic responsabi' cu /ormarea continu+ *in unitatea *e n(+7+m,nt un*e can*i*atu' este nca*rat2 *ocumente'e se *epun 'a unitatea 8co'ar+ n perioa*a 191092013 1:91092013 8i (or /i a*use 'a I$;, Departamentu' De&(o'tarea %esursei 4mane .camera 141 *e c+tre ca*ru' *i*actic responsabi' cu /ormarea continu+ *in unitatea *e n(+7+m,nt .numai cu a*res+ *e naintare - n *ub'u e6emp'ar1, n perioa*a 219109 2013 - 319109 2013, numai con/orm pro-ram+rii pe &one2 ca*re'e *i*actice nscrise pentru acor*area -ra*u'ui *i*actic II care p,n+ 'a *ata sus7inerii -ra*u'ui N4 au ob7inut ce' puin ca'i/icati(u' *e @INE 'a inspec7ii'e curente 8i 'a aprecieri'e anua'e, precum 8i ce'e care au /ost sanc7ionate N4 pot /i propuse pentru acor*area -ra*u'ui *i*actic2 sunt necesare 3 inspec7iiE prima inspec7ie curent+ I 1 sus7inut+ n anu' 8co'ar prece*ent anu'ui co'ar n care se /ace nscrierea2 a *oua inspec7ie curent+ I 2 n anu' 8co'ar n care s-a /+cut nscrierea2 inspec7ia specia'+ - I$ n anu' sus7inerii e6amene'or9

=%AD4> DIDA TI II prenscriere n octombrie 2013, nscriere n octombrie 2014, pentru sesiunea 201<
!NDI"II DE 3%E#N$ %IE%E $ta-iu *e pre*are e/ecti(+ 'a cate*r+ *e 'a ob7inerea definitivatului n n(+7+m,nt 1 an .sau 0 ani *ac+ me*ia *e 'a e6amenu' *e *e/initi(at este 1012 a'i/icati(u' ce' pu7in @INE ob7inut 'a aprecierea anua'+ 8i inspec7ii'e 8co'are .*ac+ au a(ut 'oc1, n u'timu' an 'ucrat nainte *e nscriere9 ereri'e tip se *epun 'a unitatea 8co'ar+ n perioa*a 191092013 1:91092013, (or /i (i&ate, semnate i tampi'ate *e c+tre *irectorii unit+i'or *e n(+ +m,nt 8i (or /i a*use 'a I$;, Departamentu' De&(o'tarea %esursei 4mane .camera 141 *e ca*ru' *i*actic responsabi' cu /ormarea continu+ *in unitatea *e n(+7+m,nt .numai cu a*res+ *e naintare n *ub'u e6emp'ar1 n perioa*a 219109 2013 - 319109 2013, numai con/orm p'ani/ic+rii pe &one9

=%AD4> DIDA TI I nscriere n octombrie 2013, pentru sesiunea 201< !NDI"II DE #N$ %IE%E $ta-iu *e pre*are e/ecti(+ 'a cate*r+ *e 'a ob7inerea gradului II n n(+7+m,nt - 4 ani .sau 3 ani *ac+ me*ia *e 'a e6amenu' *e 'a gradul II este 1019 #n toate ca&uri'e, (ec)imea 'a cate*r+ necesar+ nscrierii se ca'cu'ea&+ *e 'a *ata obinerii -ra*u'ui I p,n+ 'a *ata *e 31 au-ust a anu'ui co'ar n care se sus in inspecia specia'+ i 'ucrarea meto*ico-tiini/ic+ .nu se iau n ca'cu' perioa*e'e *e conce*iu /+r+ p'at+ sau conce*iu cretere i n-ri0ire copi'12 a'i/icati(u' F!A%TE @INE ob7inut 'a aprecieri'e anua'e 8i inspec7ii'e 8co'are .*ac+ au a(ut 'oc1, n u'timii doi ani *e acti(itate premer-+tori nscrierii9 A TE NE E$A%E 3ENT%4 #N$ %IE%E cerere - tip a*resat+ inspectoru'ui 8co'ar -enera' .n 2 e6emp'are12 /i8+ *e nscriere, comp'etat+, (i&at+ *e ca*ru' *i*actic responsabi' cu /ormarea continu+ *in unitatea *e n(+7+m,nt 8i con/irmat+ *e con*ucerea 8co'ii .n 2 e6emp'are12 copii 'e-a'i&ate *e pe *ip'oma *e stu*ii, /oaie matrico'+, certi/icatu' *e mo*u' psi)o pe*a-o-ic e'iberat *e un DE3A%TAAENT DE 3E%FE "I!NA%E A %EDITAT, certi/icatu' *e ob7inere a -ra*u'ui *i*actic II .c,te 1 e6emp'ar *in /iecare12 copie 'e-a'i&at+ *e pe certi/icatu' *e na8tere 8i copie simp'+ *e pe certi/icatu' *e c+s+torie .n ca&u' sc)imb+rii nume'ui *e /ami'ie1 .c,te 1 e6emp'ar *in /iecare12 recoman*are scris+ asupra acti(it+ii can*i*atu'ui, *in partea consi'iu'ui pro/esora' a' unit+7ii *e n(++m,nt un*e este nca*rat .1 e6emp'ar12 *o(a*a ca'i/icati(e'or ob7inute 'a aprecieri'e anua'e, precum i 'a inspec ii'e co'are .*ac+ au a(ut 'oc1, n u'timii 2 ani 8co'ari 'ucrai .1 e6emp'ar12 memoriu' *e acti(itate semnat *e can*i*at, con/irmat *e *irector .care r+spun*e *e autenticitatea *ate'or nscrise1 8i 8tampi'at .1 e6emp'ar12 copie a raportu'ui scris *e 'a prima inspec7ie curent+ I 1, semnat 8i 8tampi'at pe /iecare pa-in+ Bcon/orm cu ori-ina'u'C .copia (a /i /acut+ *irect *e pe raportu' scris n caietu' *e %apoarte *e inspecii1 .1 e6emp'ar19 copia *e pe autori&a7ia *e /unc7ionare pro(i&orieDacre*itarea 8co'ii pentru ca*re'e *i*actice care /unc7ionea&+ n unit+7i'e *e n(+7+m,nt particu'ar9

N!T5 *ocumente'e (or /i n*osariate ntr-un *osar cu in+2 *osaru' (a /i (eri/icat *e c+tre ca*ru' *i*actic responsabi' cu /ormarea continu+ *in unitatea *e n(+7+m,nt un*e can*i*atu' este nca*rat2 *ocumente'e se *epun 'a unitatea 8co'ar+ n perioa*a 191092013 1:91092013 8i (or /i a*use 'a I$;, Departamentu' De&(o'tarea %esursei 4mane .camera 141 *e c+tre ca*ru' *i*actic responsabi' cu /ormarea continu+ *in unitatea *e n(+7+m,nt .numai cu a*res+ *e naintare - n *ub'u e6emp'ar1, n perioa*a 219109 2013 - 319109 2013, numai con/orm pro-ram+rii pe &one2 a*re'e *i*actice nscrise pentru acor*area -ra*u'ui *i*actic I care p,n+ 'a *ata sus7inerii -ra*u'ui N4 au ob7inut ca'i/icati(u' *e F!A%TE @INE 'a inspec7ii'e curente 8i 'a aprecieri'e anua'e, precum 8i ce'e care au /ost sanc7ionate N4 pot /i propuse pentru acor*area -ra*u'ui *i*actic2 $unt necesare 3 inspec7iiE prima inspec7ie curent+ I 1 sus7inut+ n semestru' a' II-'ea a' anu'ui 8co'ar 2012 20139 a *oua inspec7ie curent+ I 2 n anu' 8co'ar 2014 201?9 inspec7ia specia'+ - I$ i susinerea 'ucr+rii meto*ico - tiini/ice, cu comisie *e 'a centru' uni(ersitar un*e are 'ucrarea, n perioa*a 1 octombrie 201? - ? iunie 201<9 !>! VI4> se (a susine n perioa*a ianuarie /ebruarie 2014, 'a centre'e *e per/ec7ionare pentru carea optat can*i*atu'9 A'e-erea temei pentru 'ucrarea meto*ico-tiini/ic+ se /ace n perioa*a *ecembrie 2013 ianuarie 2014, 'a centru' *e per/ec7ionare pentru care a optat can*i*atu'9

=%AD4> DIDA TI I prenscriere n octombrie 2013, nscriere n octombrie 2014, pentru sesiunea 201F
!NDI"II DE 3%E#N$ %IE%E $ta-iu *e pre*are e/ecti(+ 'a cate*r+ *e 'a ob7inerea gradului II n n(+7+m,nt - 0 ani .*ac+ me*ia *e 'a e6amenu' *e -ra*u' II este 10, se trece peste etapa *e prenscriere, /+c,n*u-se *irect I 1 n perioa*a 23 septembrie 11 octombrie 2013 i *epunerea *osaru'ui *e nscriere n octombrie 201312 ereri'e tip se *epun 'a unitatea 8co'ar+ n perioa*a 191092013 1:91092013, (or /i (i&ate, semnate i tampi'ate *e c+tre *irectorii unit+i'or *e n(+ +m,nt 8i (or /i a*use 'a I$;, Departamentu' De&(o'tarea %esursei 4mane .camera 141 *e ca*ru' *i*actic responsabi' cu /ormarea continu+ *in unitatea *e n(+7+m,nt .numai cu a*res+ *e

naintare n *ub'u e6emp'ar1 n perioa*a 2191092013 - 3191092013, numai con/orm p'ani/ic+rii pe &one9

#N ATEN"IA AD%E>!% DIDA TI E A%E $E #N$ %I4 3ENT%4 $4$INE%EA =%ADE>!% DIDA TI E
#n perioa*a e/ectu+rii conce*iu'ui *e cre8tere a copi'u'ui 8i a conce*iu'ui /+r+ p'at+ nu pot /i e/ectuate inspec7ii sau sustinute probe *e e6amen9 an*i*a7ii care (or s+ se nscrie (or 'ua *e 'a copiator I$; 3%AG!VA sau (or *escarca *e pe HHH9is09p)9e*u9roE FIIA DE #N$ %IE%E, E%E%EA DE #N$ %IE%E 8i E%IN"E>E necesare nscrierii 'a e6amene2 Dosaru' *e nscriere trebuie s+ cuprin*+ toate acte'e necesare2 an*i*atu' 8i ca*ru' *i*actic responsabi' cu /ormarea continu+ *in unitatea *e n(+7+m,nt au ob'i-a7ia s+ (eri/ice corectitu*inea a'c+tuirii *osaru'ui, care (a respecta cerin7e'e e6amenu'ui *e -ra* pentru care se /ace nscrierea2 an*i*atu', secretaru', responsabi'u' cu /ormarea continu+ i *irectoru' co'ii (or a(ea -ri0+ ca n /i8a *e nscriere s+ /ie corect comp'etate at,t op7iunea pentru centru' *e per/ec7ionare, c,t 8i anii *e (ec)ime e/ecti(+ 'a cate*r+2 A>IFI ATIVE>E trebuie sa /ie *epuse pentru to7i anii 8co'ari so'icita i 8i *in toate 8co'i'e n care a /unc7ionat can*i*atu' 2 D!$A%E>E IN !A3>ETE V!% FI %E$3IN$E, DA 5 3JN5 >A DATA DE 191292013 can*i*atu' respecti( nu a (eri/icat 8i comp'etat e(entua'e'e nere-u'i *in *osar, 'a so'icitarea inspectoru'ui cu /ormarea continu+ sau 'a cerere 2 3entru -ra*u' *i*actic II, T%AN$FE%4> >A 4N A>T ENT%4 DE 3E%FE "I!NA%E se (a /ace n urma unei cereri a*resate inspectoru'ui 8co'ar -enera' p,n+ 'a *ata *e 19039, anu' susinerii -ra*u'ui *i*actic9 Inspec7ii'e trebuie p'ani/icate mpreun+ cu inspectoru' *e specia'itate n inter(a'u' necesar2 Inspec7ii'e curente sunt (a'abi'e patru ani2 Inspec7ii'e specia'e .pentru -ra*u' II i -ra*u' I1 i inspecii'e 'a c'as+ .pentru *e/initi(at1 sunt (a'abi'e numai n anu' 8co'ar n care se rea'i&ea&+2 3entru *e/initi(at, 'a inspecii'e 'a c'as+ se obine N!T52 3entru -ra*u' II i -ra*u' I, 'a inspecii'e curente se obine A>IFI ATIV 8i 'a inspecii'e specia'e se obine N!T52 AEA!%I4> DE A TIVITATE pentru cei nscri8i 'a -ra*u' II sau I (a /i scris 'a ca'cu'ator .nu mai mu't *e patru pa-ini1 8i (a con7ine *ate *espre acti(itatea *i*actic+ 8i meto*ic+ 'a ni(e'u' 8co'ii 8i 'a ni(e' *e I$;, D, semnat *e *irector .care r+spun*e *e autenticitatea *ate'or nscrise1 8i 8tampi'at9

DEFINITIVAT !NDI"II DE 3%!A!VA%E A EKAAEN4>4I

cel puin @INE A>IFI ATIV &la aprecierea anual 3i la inspec$iiile colare, dac exist) cel puin media L &aceast medie D!45 IN$3E "II >A condiioneaz prezena >A$5 la examen, dar +; este luat n calcul la media final) N!TA DE 3%!A!VA%E cel puin nota L 3%!@A DE EKAAEN

=%AD4> II !NDI"II 3ENT%4 3%!A!VA%EA EKAAEN4>4I cel puin @INE &la aprecierile anuale i la inspectiile colare dupa caz, / ani nainte de nscriere < p0n la obinerea #radului didactic 11) cel puin @INE cel puin nota L &aceast medie condiioneaz prezena la examen, dar +; este luat n calcul la media final) cel puin nota F &fiecare dintre probele scrise sau orale) cel puin nota F

A>IFI ATIV

IN$3E "II 4%ENTE IN$3E "IA $3E IA>5 3%!@E DE EKAAEN AEDIA DE 3%!A!VA%E

=%AD4> I !NDI"II 3ENT%4 3%!A!VA%EA EKAAEN4>4I

A>IFI ATIV IN$3E "II 4%ENTE IN$3E "IA $3E IA>5 3%!@E DE EKAAEN

cel puin F!A%TE @INE &la aprecierile anuale i la inspectiile colare dup caz, % an nainte de nscriere < p0n la obinerea #radului didactic 1) cel puin F!A%TE @INE cel puin nota L &aceast medie condiioneaz prezena la examen i este luat n calcul la media final) =ecenzia lucrrii 2 cel puin nota L >usinerea lucrrii 2 cel puin nota L +ota final a lucrrii metodico2tiinifice ? medie aritmetic ntre recenia lucrrii i susinerea lucrrii cel puin nota L &este media aritmetic obinut din media de la inspecia special i nota final obinut pentru lucrarea metodico2tiinific)

AEDIA DE 3%!A!VA%E

A !%DA%EA =%AD4>4I DIDA TI I 3E @AMA TIT>4>4I TIINIFI DE D! T!%


&%) Personalului didactic ncadrat n nvm0ntul preuniversitar care ndeplinete condiiile prevzute de art. /4/ alin. &@) din Ae#ea educaiei naionale nr. %6/,%%, i se acord #radul didactic 1 dac a ob inut calificativul !oarte bine la aprecierile anuale din ultimii / ani de activitate la catedr, premer#tori nscrierii. &/) 9up efectuarea unei inspecii curente la care a obinut calificativul !oarte bine, candidatul se nscrie la inspectoratul colar pentru ec'ivalarea titlului tiinific de doctor cu #radul didactic 1. &-) 5n acest scop va depune un dosar cuprinz0nd urmtoarele documente: a) cerere adresat conducerii inspectoratului colar" b) copia le#alizat a certificatului de natere sau a certificatului de cstorie n cazul sc'imbrii numelui de familie" n caz de divor sau recstorie se depun acte doveditoare suplimentare n acest sens" c) copia le#alizat a diplomei de doctor" d) copia le#alizat a diplomei de studii nsoit de foaia matricol 6 suplimentul la diplom" e) document le#alizat din care s rezulte c sunt ndeplinite condiiile privind formarea iniial, conform art. /-8 din Ae#ea educaiei naionale nr. %6/,%%" f) document din care s rezulte ncadrarea n nvm0ntul preuniversitar" #) memoriul de activitate profesional, avizat de conductorul unitii colare n care candidatul este ncadrat sau n care i2a desfurat activitatea n ultimii / ani premer#tori nscrierii i din care s rezulte calificativele anuale acordate precum i calificativul obinut la inspecia de specialitate. &4) 1nspectorul de dezvoltare a resursei umane supune spre aprobare consiliului de administraie al inspectoratului colar dosarele candidailor. &.) 1nspectorul de dezvoltare a resurselor umane transmite instituiilor de nvatamant superior 2 centre de perfecionare dosarele candidailor aprobate n consiliul de administraie al inspectoratului colar.
IN$3E T!% !>A% 3ENT%4 DEMV!>TA%EA %E$4%$EI 4AANE, 3ro/9 Aa-*a'ena-Aaria =E!%=E$ 4