Sunteți pe pagina 1din 2

SCOP Identificarea, dezbaterea, analizarea i soluonarea (sustinerea) initiativei antreprenoriale prin elaborarea de strategii i programe n spiritul principiilor democraiei

moderne, integrarea si reintegrarea populatiei cu probleme de ordin social Obiective ! # $ & ' ( ) "ezvoltarea unor activitati economice proprii in vederea autofinantarii precum si accesarea de fonduri publice sau private din tara sau strainatate "ezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara sau strainatate Promovarea, spri%inirea, realizarea si coordonarea de activitati care sa contribuie la dezvoltarea mediului rural din punc de vedere economic, social, educational, cultural, ecologic si turistic Sustinerea autoritatilor locale sau a institutiilor publice sau private in vederea promovarii principiilor democratice Sustinerea si creearea de parteneriate in sectorul public sau privat in scopul crearii si dezvoltatii constiintei civice Organizarea sau sutinerea de campanii in mediul rural cu privire la dezvoltarea economica si accesarea de fonduri structurale si pentru dezvoltare Sustinerea micilor intreprinzatori in vederea te*nologizarii+ rete*nologizarii productiei si a imbunatatirii nivelului de trai

, In domeniul spri%inirii si dezvoltarii locale si regionale- va initia si implementa programe legate de promovarea imaginii regiunii in .uropa/ va spri%ini planurile de dezvoltare ale comunitatii locale/ va initia, si va derula proiecte de dezvoltare locala si regionala in domeniul economico0social, cu finantari proprii, sau prin accesarea de fonduri publice sau private, din tara sau din strainatate/ 1 2a acorda consultanta in domeniul managerial, mar3eting, economic si turistic in scopul ridicarii gradului de profesionalism si competenta al localnicilor !4 "esfasurarea de activitati si proiecte ce au ca scop dezvoltarea resurselor umane !! Cresterea accesului i furnizarea de servicii sociale i de baz pentru grupuri vulnerabile !#. "esafasurarea oricaror altor activitati, in conformitate cu scopul propus si care nu contravin legislatiei in vigoare

Identificarea, dezbaterea, analizarea i soluonarea problemelor specifice tinerilor prin elaborarea de strategii i programe n spiritul principiilor democraieimoderne, formarea

si dezvoltarea capacitatilor asociative si profesionale ale tinerilor care doresc sa se implice in viata societatii civile din 5omania si dezvoltarea cooperarii dintre O67 de tineret, autoritatile publice centrale si locale, sectorul de afaceri, alte organizatii cu activitati ce pot contribui la dezvoltarea durabila a societatii civile romanesti Promovarea de relaii de colaborare cu alte asociaii, fundaii i organisme, persoane %uridice interne sau e8terne/