Sunteți pe pagina 1din 19

Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Oradea

CUPRINS
CUPRINS.......................................................................................................................3 PRINCIPIILE DIDACTICII............................................................................................4
Definire.....................................................................................................................................................................4 Caracteristici generale............................................................................................................................................4 Funciile principiilor...............................................................................................................................................4 Caracterul general- normativ, sistemic, dinamic i deschis al principiilor........................................................4 Principiul interdependenei dintre teorie i practic...........................................................................................6 egatura intre principiile didactice.......................................................................................................................!

VALORIFICAREA ACESTUI PRINCIPIU IN ACTIVITATEA DE PREDARE INVATARE EVALUARE...............................................................................................7


"ipuri de lectii..........................................................................................................................................................! #etodologia activitii didactice..........................................................................................................................$% CLARIFICRI CONCEPTUALE.....................................................................................................................11 #etode de invatamant intalnite la educatie fi&ica..............................................................................................$' #i(loacele de )nvm*nt......................................................................................................................................$! CLASIFICARE..................................................................................................................................................1 Cate!orii de "i#loace de i$%ata"a$t i$ educatie &izica......................................................................................1' #etode de evaluare...............................................................................................................................................$+

PRINCIPIILE DIDACTICII
Definire
)o" co$sidera pri$cipiile didactice ca &ii$d siste"ul $or"ati% care circu"scrie acti%itatea cadrului didactic* i$di&ere$t de $i%elul la care presteaz+ sau discipli$a de predare. ,$ li"-a lati$+* ter"e$ul principium .$sea"$+ &ie nceput* &ie baz (fundament/* &ie imperativ. ,$ acest se$s* de&i$i" pri$cipiile didactice ca $or"e !e$erale care stau la -aza proiect+rii*or!a$iz+rii 0i des&+0ur+rii acti%it+1ii de predare-.$%+1are* .$ %ederea realiz+rii opti"e a o-iecti%elor educa1io$ale.

Caracteristici generale - au la -az+ raportul de co$di1io$are di$tre2 $atura copilului* scopul educa1iei 0i 0tii$1+* e&ectele i$structi%-&or"ati%e3 - su$t pri$cipii didactice &u$da"e$tate psi4olo!ic3 - ser%esc drept .$dru"ar .$ proiectarea 0i realizarea procesului de .$%+1+"5$t3 - au aplica-ilitate lar!+ .$ toate do"e$iile educa1iei 67 principii fundamentale ale educaiei/.

Funciile principiilor ,rientea& procesul educati% .$spre o-iecti%ele propuse de cadrul didactic3 -ormea& practica educati%+* pri$ respectarea u$or particularit+1i psi4olo!ice* peda!o!ice* deo$tolo!ice* 0tii$1i&ice3 Prescrie "oduri de rela1io$are .$ raport cu situa1ia de .$%+1are3 .eglea& acti%itatea didactic+ atu$ci c5$d rezultatele 0i per&or"a$1ele la care se a#u$!e $u su$t cele sco$tate.

Caracterul general- normativ, sistemic, dinamic i deschis al principiilor Caracter normativ/

Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Oradea %izeaz+ toate co"po$e$tele &u$c1io$ale ale procesului de .$%+1+"5$t3 su$t aplica-ile .$ procesul de predare-.$%+1are la toate discipli$ele 0i .$ toate acti%it+1ile didactice* pe toate $i%elurile de 0colarizare3 caracterul $or"ati% este dat de &u$c1ia lor orie$tati%+ 0i re!latoare .$2 sta-ilirea o-iecti%elor* structurarea co$1i$uturilor* ale!erea &or"elor de realizare a procesului de predare-.$%+1are* sta-ilirea strate!iilor* e%aluarea 0.a. 3 respectarea acestor pri$cipii duc la u$ co"porta"e$t didactic "odelat de $or"e 0tii$1i&ice* iar proiectarea lec1iei de%i$e u$ act de crea1ie deri%at di$ aceste pri$cipii. Caracter sistemic 0interacionist1/ ele tre-uie aplicate .$ a$sa"-lu .$ &iecare &or"+ de acti%itate* repreze$t5$d sisteme de norme .$tre care e8ist+ str5$se i$terrela1ii3 .$c+lcarea u$ui pri$cipiu poate duce la a$ularea sau ate$uarea celorlalte.

Caracter dinamic, deschis/ este deter"i$at de ceri$1ele $oi ale dez%olt+rii sociale* de pro!resele realizate .$ 0tii$1ele socio-u"a$e 6.$deose-i .$ psi4olo!ie- raportate la scopul !e$eral al educa1iei 0i la idealul educa1io$al/. A0a cu" a" ar+tat* pri$cipiile didactice &or"eaz+ u$ siste"* sta-ili$d i$terdepe$de$1e* co$di1io$+ri* i$&lue$1+ri reciproce. Nu"+rul* precu" 0i &or"ularea ca atare a pri$cipiilor didactice %ariaz+ de la u$ autor la altul* a0a .$c5t %o" recur!e la preze$tarea celor "ai &rec%e$t &or"ulate pri$cipii .$ didactic+. Acestea su$t2 Pri$cipiul respect+rii particularit+1ilor de %5rst+ 0i i$di%iduale3 Pri$cipiul particip+rii co$0tie$te 0i acti%e a ele%ilor .$ acti%itatea didactic+3 Pri$cipiul corela1iei di$tre se$zorial 0i ra1io$al* di$tre co$cret 0i a-stract 6pri$cipiul i$tui1iei/3 Pri$cipiul i$terdepe$de$1ei di$tre teorie 0i practic+3 Pri$cipiul siste"atiz+rii 0i co$ti$uit+1ii .$ .$%+1are3 Pri$cipiul accesi-ilit+1ii cu$o0ti$1elor* priceperilor* depri$derilor.

I$ educatie &izica* u$ul di$tre cei "ai aplicati pri$cipii este pri$cipiul i$terdepe$de$tei di$tre teorie si practica.

Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Oradea

Principiul interdependenei dintre teorie i practic


Ne a%ertizeaz+ c+* de0i .$%+1area tre-uie s+ se ridice la &or"e a-stracte* co$ce$trate .$ idei* si"-olizate* ea $u se poate opri aici. Alt&el spus* .$c4eierea cu$oa0terii odat+ cu a#u$!erea la !e$eraliz+ri 0i siste"atiz+ri* su- &or"a de&i$i1iilor* le!ilor* &or"ulelor de tot &elul* ar .$se"$a realizarea .$%+1+rii doar pe #u"+tate. Co$ti$uarea &ireasc+* at5t .$ -e$e&iciul clarit+1ii* c5t 0i al te"ei$iciei* ar tre-ui s+ &ie aplicarea acestor co$cluzii a-stracte* la situa1ii particulare* co$crete* i$cluse .$ e$titatea de$u"it+ !e$eric practic+. Sus1i$erea acestei proced+ri de%e$ise de#a loc co"u$ .$c+ di$ %re"ea c5$d Co"e$ius 0i* respecti%* :er-art propu$eau o structur+ orie$tati%+ pe$tru lec1ie* co$&or" etapelor2 e8positio-e8plicatio-aplicatio* potri%it lui Co"e$ius 6c&. 1; 9/* respecti%* claritatea-asocierea-siste"ul-"etoda* dup+ :er-art 6c&. 1; </ pe$tru a"5$doi ulti"a etap+ &ii$d co$sacrat+ c4iar tra$spu$erii .$ situa1ii co$crete.=oti%a1iile ese$1iale ale acestui pri$cipiu s-ar rezu"a ast&el2 a. aplicarea asi!ur+ .$1ele!erea co"plet+ a co$1i$uturilor .$%+1ate* &ie ele tra$spuse .$ cele "ai %ariate co$te8te2 s+ $e !5$di"* de pild+* c+ "ultiplele pro$u$1ii ale literelor 6su$etelor/ sau !rupurilor de litere 6su$ete/ ale li"-ii e$!leze $u ar putea &i .$1elese 0i re1i$ute dec5t .$ co$te8te practice 6ca s+ $e li"it+" la u$ si$!ur e8e"plu/3 -. tot ea asi!ur+ tra$s&or"area i$stru"e$tal+ a oric+ror co$1i$uturi .$%+1ate2 depri$derile de calcul se .$su0esc $u"ai dup+ ce re!ulile au &ost puse .$ aplicare .$ &elurite situa1ii3 >epri$derile 0i capacit+1ile de rezol%are de pro-le"e* de "+surare* de e8peri"e$tare .$ &izic+* sau c4i"ie* sau -iolo!ie* depri$derile de a$aliz+ !ra"atical+ sau literar+ etc. $u pot s+ se .$su0easc+ dec5t tot pri$ situarea ele%ului .$ situa1ii co$crete de l+"urit 0i rezol%at. >ar ce tre-uie .$1eles pri$ practic+? Ne i$tereseaz+ &aptul de a dep+0i co$cluzia reduc1io$ist+* ."p+rt+0it+ &rec%e$t* c+ practica propriu-zis+ s-ar a8a pe actul producerii -u$urilor "ateriale. F+r+ s+ $e!+" i"porta$1a acestei laturi a $o1iu$ii* %o" opta* .$s+* pe$tru cupri$derea 0i a altor $ua$1e .$ acela0i co$cept2 o practic+ a %ie1ii cotidie$e 6sociale* culturale/3 o practic+ a %ie1ii 0tii$1i&ice* adic+ a cercet+rii3 c4iar 0i o practic+ didactic+* adic+ desti$at+ special .$%+1+rii. Toate aceste &a1ete ale practicii tre-uie s+ -e$e&icieze de o!li$direa ce li se cu%i$e* pri$ ac1iu$i speci&ice &iec+reia2 practica didactic+* &ie pe calea e8e"pli&ic+rilor ce ur"eaz+ e$u$1ului &iec+rei de&i$i1ii* &ie pri$ rezol%area de e8erci1ii* pro-le"e* situa1ii de %ia1+ a&ere$te &iec+rui de"ers teoretic* di$ cadrul di%erselor "aterii de .$%+1+"5$t3 practica %ie1ii sociale 0i culturale* pri$ a$tre$area ele%ilor .$ ac1iu$i co$crete ce apar1i$ acestei s&ere 6de pild+* dup+ predarea teoretic+ a $or"elor co$%ie1uirii sociale* este $or"al ca ele%ului s+ i se atri-uie respo$sa-ilitatea practic+ .$ "icrosocietatea pe care o reprezi$t+ de#a 0coala3 practica 0tii$1ei* <

Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Oradea pri$ co$ti$uarea* .$ la-orator sau ca-i$et de specialitate* a i$%esti!+rii teoretice di$ clas+* sau c4iar predarea siste"atic+ .$ acest co$te8t 6%ezi predarea &izicii* c4i"iei* -iolo!iei etc./3 practica producerii -u$urilor "ateriale* pri$ acti%itatea co$cret+ di$ cadrul atelierului 0colar. I$ -re%e* acest pri$cipiu su-li$iaza &aptul de a $u tra$s&or"a i$struirea i$ scop de si$e* adica de a $u i$susi su-iectii u$ele ele"e$te de co$ti$ut doar de dra!ul i$struirii. Tot ceea ce se i$suseste* sau aproape tot* tre-uie %alori&icat i$ %iata* i$ acti%itati practice sau special co"petitit%e. >epri$derile si priceperile "otrice care se i$%ata tre-uie sa &ie tra$s&era-ile i$ acti%itatile practice de ti"p li-er special or!a$izate* sa ai-a %aloare practica* sa poata &i &olosite ori de cate ori este $e%oie. >e aceea i$ educatia &izica u$a di$ co"po$e$tele "odelului structural este capacitatea de !e$eralizare* deci de aplicare i$ co$ditii %ariate* a ceea cea a &ost i$susit i$ procesul de i$struire. Aceasta capacitate de !e$eralizare se dez%olta &olosi$du-se ca pri$cipale "i#loace #ocurile sporti%e -ilaterale* parcursurile sau traseele applicati%e* u$ele #ocuri de "iscare.

Legatura intre principiile didactice


Pri$cipiile didactice depi$d u$ul de celalalt* &ii$dca su$t stra$s le!ate i$tre ele. Ne!li#a$d* @calca$dA u$ pri$cipiu* duce i$e%ita-il la calcarea celorlalte pri$cipii* iar respecta$d u$ul se respecta si cel di$ ur"a* si cel ur"ator. Pri$cipiile didactice au o co$e8iu$e -i$e de&i$ite i$tre ele si su$t i$separa-ili 6 %ed. Caracter siste"ic /.

Valorificarea acestui ri!ci iu i! acti"itatea #e re#are i!"atare e"aluare


Tipuri de lectii
$. ecia de transmitere2)nsuire de cunotine Pri$ acest tip de lec1ie se ur"+re0te at5t ac4izi1ia de cu$o0ti$1e 6date co$crete* $o1iu$i* pri$cipii* le!i/* c5t 0i &or"area la ele%i a capacit+1ilor de a opera cu acestea 6de a le i$terpreta* aplica* a$aliza* si$tetiza 0i e%alua/. Structura !e$eral+ a acestui tip de lec1ie este ur"+toarea2

Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Oradea 1. "o"e$tul or!a$izatoric* preze$t .$ orice lec1ie 0i pri$ care se asi!ur+ co$di1iile u$ei -u$e des&+0ur+ri a lec1iei3 B. reactualizarea cu$i0ti$1elor .$su0ite a$trerior* care co$st+ .$ actualizarea* de re!ul+ pri$ co$%ersa1ie* a u$or cu$o0ti$1e a$terioare* $ecesare $oii .$%+1+ri3 (. a$u$1area su-iectului 6titlului/ 0i a o-iecti%elor lec1iei. Acestea di$ ur"+ %or &i preze$tate ele%ilor .$tr-o &or"+ accesi-il+ .$ %ederea "oti%+rii 0i coi$teres+rii lor pe parcursul lec1iei3 C. tra$s"iterea cu$o0ti$1elor2 este etapa de -az+ a lec1iei* care ocup+ cea "ai "are parte a ti"pului. Pri$ strate!ii speci&ice* pro&esorul prezi$t+ $oul co$1i$ut 0i diri#eaz+ .$%+1area ele%ilor* asi!ur5$d o participare acti%+ a acestora* p5$+ la o-1i$erea per&or"a$1ei %izate3 9. &i8area cu$o0ti$1elor* care se poate realiza pri$ co$%ersa1ii sau aplica1ii practice. <. realizarea &eed--acDului . asi!urarea rete$1iei 0i a tra$s&erului '. a$u$1area 0i e8plicarea te"ei pe$tru acas+. )aria$te ale lec1iei de tra$s"itere de cu$o0ti$1e2 lec1ia prele!ere3 lec1ia dez-atere3 lec1ia i$troducti%+3 lec1ia %izit+. '. ecia de formare de priceperi i deprinderi Se .$t5l$e0te la o %arietate de o-iecte de .$%+1+"5$t care au ca o-iecti% &or"area 0i e8ersarea depri$derilor i$telectuale 6"ate"atic+* !ra"atic+/* depri$derilor "otorii 6educa1ie &izic+* te4$olo!ic+* lucr+ri de atelier/ sau capacit+1ilor creatoare 6"uzic+* dese$* co"pu$ere/. Structur+ !e$eral+2 1. "o"e$tul or!a$izatoric* care cap+t+ o i"porta$1+ sporit+ .$ cazul .$ care e8ersarea se -azeaz+ pe utilizarea u$or "i#loace de .$%+1+"5$t speci&ice 6.$ atelier* la-orator etc./3 B. a$u$1area su-iectului 0i a o-iecti%elor lec1iei3 (. actualizareaEpreze$tarea* pri$ e8plica1ii sau co$%ersa1ie* a u$or cu$o0ti$1e* ce reprezi$t+ suportul teoretic al e8ers+rii3 C. e8plicarea 0i de"o$strarea "odelului ac1iu$ii de e8ecutat* realizate de re!ul+ de cadrul didactic* .$ %ederea &or"+rii la ele%i a "odelului i$ter$ al ac1iu$ii respecti%e3 9. e8ersarea propriu-zis+* care se realizeaz+ "ai .$t5i su- .$dru"area pro&esorului 0i apoi i$depe$de$t* su- &or"a u$or e8erci1ii %ariate* dozate 0i !radate3 <. e%aluarea rezultatelor o-1i$ute. Adesea depri$derile $u pot &i &or"ate .$tr-o si$!ur+ lec1ie* e8ersarea lor realiz5$du-se pe parcursul "ai "ultor ore* care se pot des&+0ura c4iar succesi%* .$ aceea0i zi.

'

Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Oradea Pri$tre %aria$tele acestui tip de lec1ie* deter"i$ate de $atura di%ers+ a depri$derilor de &or"at c5t 0i de %arietatea resurselor "ateriale i"plicate* se $u"+r+2 lec1ia .$ atelier3 lec1ia .$ la-orator3 lec1ia de rezol%are de pro-le"e3 lec1ia de educa1ie &izic+ 6lec1ia de &or"are de depri$deri "otrice/. 3. ecia de recapitulare Pri$ acest tip de lec1ie se ur"+re0te co$solidarea* siste"atizarea* apro&u$darea 0i u$eori c4iar co"pletarea cu$o0ti$1elor 0i depri$derilor ele%ilor. Se or!a$izeaz+ la s&5r0itul u$ui capitol* la s&5r0itul se"estrului 0i al a$ului 0colar 6recapitulare &i$al+/* .$ai$tea lucr+rilor scrise sau la .$ceputul a$ului 0colar. Structura !e$eral+ 1. e$u$1area su-iectului 0i a o-iecti%elor lec1iei3 B. recapitularea propriu-zis+* care se poate &ace .$ ur"+toarele %aria$te2 co$%ersa1ie pe -aza u$ui pla$ 6a$u$1at ele%ilor di$ ti"p* care s-au pre!+tit .$ preala-il/3 e&ectuarea de c+tre ele%i a u$ei te"e cu caracter aplicati% 6de e8e"plu* rezol%are de pro-le"e* lucr+ri de la-orator/3 preze$tarea 0i discutarea u$or re&erate* proiecte3 e8pu$ereFsi$tez+ a cadrului didactic3 (. aprecierea rezultatelor. 4. ecia de evaluare pune )n eviden )n special funciile de diagno& i de cone4iune invers ale evalurii. Structura !e$eral+ a acestui tip de lec1ie este ur"+toarea2 1. a$u$1area o-iecti%elor3 B. e%aluarea propriu-zis+ 6.$ &u$c1ie de "etodele &olosite* $otele su$t a$u$1ate pe loc sau co""u$icate .$ orele ur"+toare/3 (. Aprecieri !e$erale* co$cluzii* reco"a$d+ri %iz5$d a"eliorarea acti%it+1ii. Acest tip de lec1ie se co$cretizeaz+ .$ di&erite %aria$te2 lec1ia de e%aluare oral+3 lec1ia de e%aluare pri$ pro-e scrise3 lec1ia de e%aluare pri$ pro-e practice3 lec1ia de e%aluare cu a#utorul calculatorului. 5. ecia mi4t 0com6inat1. >e$u"irea este dat+ de ur"+rirea co$co"ite$t+ a "ai "ultor o-iecti%e didactice2 tra$s"itere de cu$o0ti$1e sau &i8are 0i e%aluare. Este tipul de lec1ie cel "ai r+sp5$dit .$ practica 0colar+* .$ special la clasele pri"are 0i !e$erale* u$de %olu"ul cu$o0ti$1elor de tra$s"is este "ai "ic. Structur+ !e$eral+2 1. "o"e$tul or!a$izatoric3

Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Oradea B. %eri&icarea cu$o0ti$1elor 0i depri$derilor a$terioare do-5$dite 60i .$ pri"ul r5$d/ %eri&icarea te"ei pe$tru acas+3 (. pre!+tirea pe$tru te"a $ou+3 C. a$u$1area su-iectului 0i a o-iecti%elor lec1iei3 9. tra$s"iterea $oilor cu$o0ti$1e3 <. &i8area cu$o0ti$1elor3 . a$u$1area 0i e8plicarea te"ei pe$tru acas+. Acest tip de lec1ie poate ."-r+ca u$ $u"+r "are de %aria$te* dete"i$ate de2 succesiu$ea etapelor 6%eri&icarea poate &i &+cut+ co$co"ite$t cu tra$s"iterea cu$o0ti$1elor sau* .$ etapa de do-5$dire de cu$o0ti$1e pot &i i$tercalate "o"e$te de &i8are par1ial+/* de strate!ie do"i$a$t+* de "i#loacele de .$%+1+"5$t &olosite. Ale!erea* .$ cadrul &iec+rui tip de lec1ie* a %aria$tei opti"e este* .$ ulti"+ i$sta$1+* o e8presie a creati%it+1ii cadrului didactic.

Metodologia activitii didactice


,$tre ele"e$tele co"po$e$te ale procesului de .$%+1+"5$t 6o-iecti%e* co$1i$ut* "etode* "i#loace de .$%+1+"5$t* pro&esor* ele%i / e8ist+ o i$terdepe$de$1+ &u$c1io$al+. Procesul i$structi%-educati% este o acti%itate co"ple8+* co$stituit+ di$tr-o co$ti$u+ ."pletire de ac1iu$i de predare 0i ac1iu$i de .$%+1are* .$ cadrul c+rora* "etodolo!ia didactic+ ocup+ o pozi1ie ce$tral+2 Profesor O-iecti%e opera1io$ale G >e"ersuri de predare G #etodologia didactic G =odi&ic+ri .$ perso$alitatea ele%ilor 1H 7levi O-iecti%e opera1io$ale G >e"ersuri de .$%+1are G

Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Oradea 6cu$o0ti$1e* a-ilit+1i* co"porta"e$te etc./ G Realizarea &eed--acDului 6percep1ia pro&esorului* ac1iu$i e&ecti%e etc./ G Re!larea de"ersurilor didactice

CLARIFIC$RI CONCEPTUALE
>i$ pu$ct de %edere etimologic* termenul 8metod8 pro%i$e di$ li"-a !reac+ 6I"et4aI 7 IspreI3 IodosI 7 IcaleI/ 0i dese"$eaz+ o cale e&icie$t+ de ur"at pe$tru ati$!erea a$u"itor scopuri. Pri$ Imetod de )nvm*ntI se .$1ele!e* a0adar* o "odalitate co"u$+ de ac1iu$e a cadrului didactic 0i a ele%ilor .$ %ederea realiz+rii o-iecti%elor peda!o!ice. Cu alte cu%i$te* "etoda reprezi$t+ Ju$ "od de a proceda care ti$de s+ plaseze ele%ul .$-tr-o situa1ie de .$%+1are* "ai "ult sau "ai pu1i$ diri#at+A Su- raportul structur+rii* "etoda este u$ a$sa"-lu or!a$izat de opera1ii* de procedee. ,$ a$u"ite situa1ii* o "etod+ poate de%e$i procedeu .$ cadrul altei "etode 6e8. pro-le"atizarea poate &i i$clus+ .$tr-o de"o$stra1ie/. #etodologia didactic dese"$eaz+ siste"ul "etodelor utilizate .$ procesul de .$%+1+"5$t precu" 0i teoria care st+ la -aza acestuia. Su$t luate .$ co$siderare2 $atura* &u$c1iile* clasi&icarea "etodelor de .$%+1+"5$t* precu" 0i caracterizarea* descrierea lor* cu precizarea ceri$1elor de utilizare. =etodele de .$%+1+"5$t su$t u$ ele"e$t de -az+ al strate!iilor didactice* .$ str5$s+ rela1ie cu "i#loacele de .$%+1+"5$t 0i cu "odalit+1ile de !rupare a ele%ilor. >e aceea* op1iu$ea pe$tru o a$u"it+ strate!ie didactic+ co$di1io$eaz+ utilizarea u$or "etode de .$%+1+"5$t speci&ice. Totodat+* "etodele de .$%+1+"5$t &ac parte di$ co$di1iile e8ter$e ale .$%+1+rii* care deter"i$+ e&icie$1a acesteia. >e aici decur!e i"porta$1a ale!erii #udicioase a "etodelor corespu$z+toare &iec+rei acti%it+1i didactice. Sistemul metodelor de nvmnt co$1i$e2 - "etode tradiionale* cu u$ lu$! istoric .$ i$stitu1ia 0colar+ 0i care pot &i p+strate cu co$di1ia reco$sider+rii 0i adapt+rii lor la e8i!e$1ele .$%+1+"5$tului "oder$3

11

Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Oradea - "etode moderne* deter"i$ate de pro!resele .$re!istrate .$ 0tii$1+ 0i te4$ic+* u$ele di$tre acestea de e8e"plu* se apropie de "etodele de cercetare 0tii$1i&ic+* pu$5$du-l pe ele% .$ situa1ia de a do-5$di cu$o0ti$1ele pri$tr-u$ e&ort propriu de i$%esti!a1ie e8peri"e$tal+3 altele %alori&ic+ te4$ica de %5r& 6si"ulatoarele* calculatorul/. ,$ coala modern* di"e$siu$ea de -az+ .$ &u$c1ie de care su$t co$siderate "etodele de .$%+1+"5$t este caracterul lor activ adic+ "+sura .$ care su$t capa-ile s+ decla$0eze a$!a#area ele%ilor .$ acti%itate* co$cret+ sau "e$tal+* s+ le sti"uleze "oti%a1ia* capacit+1ile co!$iti%e 0i creatoare. U$ criteriu de apreciere a e&icie$1ei "etodelor .l reprezi$t+ %ale$1ele &or"ati%e ale acestora* i"pactul lor asupra dez%olt+rii perso$alit+1ii ele%ilor. >eoarece ele%ii prezi$t+ o serie de particularit+1i psi4oi$di%iduale care .i di&ere$1iaz+* se i"pu$ e$ecesitatea utiliz+rii u$ei !a"e c5t "ai a"ple de "etode care s+ le pu$+ .$ e%ide$1+ 0i s+ le %alori&ice pote$1ialul de care dispu$.

Alegerea* di$ %arietatea metodelor de nvmnt* pe cele considerate cele mai eficiente pentru o anumit activitate didactic, este n exclusivitate rezultatul deciziei profesorului . ,$ luarea acestei decizii* cadrul didactic 1i$e sea"a de ur"+toarele considerente2 o-iecti%ele peda!o!ice ur"+rite3 speci&icul co$1i$utului de .$%+1at3 particularit+1ile ele%ilor3 co$di1iile "ateriale locale 6"i#loace de .$%+1+"5$t* spa1iu 0colar etc./3 ti"pul dispo$i-il3 propriile sale co"pete$1e peda!o!ice 0i "etodice. Alter$area "etodelor de .$%+1+"5$t* di%ersi&icarea procedeelor didactice pe care acestea le i$clud co$stituie o e8presie a creati%it+1ii cadrului didactic.

Metode de invatamant intalnite la educatie fi ica


9lgoritmi&area Al!orit"izarea reprezi$ta o "etoda didacticaEde i$%ata"a$t care a$!a#eaza u$ la$t de e8ercitii diri#ate* i$te!rate la $i%elul u$ei sc4e"e de actiu$e didactica sta$dardizata* care ur"areste i$depli$irea sarci$ii de i$struire i$ li"itele de"ersului prescris de pro&esor i$ se$s u$i%oc. Reusita "etodei depi$de de capacitatea al!orit"ilor peda!o!ici alesi de a i$ter%e$i ca "odele operatio$ale care e&icie$tizeaza acti%itatea de i$%atare pri$ i$ter"ediul aplicarii u$or re!uli* 1B

Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Oradea &or"ule sau coduri de actiu$e didactica e8acte si ri!uroase. Speci&icul al!orit"ilor didactici rezulta di$ co$te8tul peda!o!ic i$ care are loc actiu$ea auto"atizata. i$ alte situatii aceasta actiu$e $u presupu$e i$tele!erea operatiilor si a "eca$is"elor sale speci&ice. Acti%itatea didactica solicita i$sa actiu$i auto"atizate care tre-uie $u $u"ai i$telese de ele%* ci si co$struite u$eori de acesta pri$ a$!a#area directa a proceselor sale co!$iti%e superioare 6 >e La$ds4eere* Kil-ert* 1; ;* pa!. 9-</. )alori&icarea al!orit"ilor didactici i"plica ratio$alizarea procesului de i$struire la $i%elul u$ui i$%ata"a$t pro!ra"at care Ico$duce ele%ul spre rezultat pe caile cele "ai e&icie$teI. A$!a#area lor i$ actiu$i de i$struire pro!ra"ate pe calculator sti"uleaza dezoltarea psi4olo!ica a ele%ului pri$ Ii$la$tuirea operatiilor preze$tate i$tr-o ordi$e &oarte deter"i$ata care per"ite rezol%area u$ei pro-le"e sau a u$ei clase de pro-le"eI 6 =ialaret* Kasto$* 1;;1* pa!.;C* ;9/. Clasi&icarea al!orit"ilor didactici poate &i realizata pri$ raportare la criteriul clasic propus de psi4olo!ul rus La$da* care %izeaza co$ti$utul o-iecti%elor opera#io$ale propuse. I$ aceasta perspecti%a pot &i deli"itate doua cate!orii de al!orit"i didactici2 a/ al!orit"i de ide$ti&icare* care a%a$seaza o lista de i$tre-ari ierar4izate special pe$tru sesizarea clasei de pro-le"e i$ %ederea ela-orarii u$ei a$u"ite clasi&icari cu %aloare de si$teza3 -/ al!orit"i de rezol%are* care a%a$seaza o succesiu$e de operatii $ecesare pe$tru e%aluarea e8acta a u$ei situatii de i$struire i$ %ederea ela-orarii u$ei decizii e&icie$te. >ez%oltarea acestui criteriu la $i%elul sarci$ilor de proiectare cure$ta a lectiei per"ite e%ide$tierea ur"atoarelor tipuri de al!orit"i didactici 6 Lo$tas* Ioa$* 1;;C* pa!. 1<(/2 - al!orit"i de siste"atizare a "ateriei* aplica-ili pri$ i$ter"ediul u$or re!uli de de&i$ire a co$cep telor* pri$cipiilor* le!ilor3 de realizare a #udecatilor si ratio$a"e$telor3 de stapa$ire a &or "ulelor3 de a$aliza-si$teza a teoriilor3 - al!orit"i de rezol%are a pro-le"elor* aplica-ili pri$ i$ter"ediul u$or re!uli si ipoteze de lucru* de calcul* de proiectare* de i$%esti!atie etc3 - al!orit"i de co$solidare a cu$osti$telor do-a$dite* aplica-ili pri$ re!uli de proiectare si per&ectio$are a u$or depri$deri i$telectuale* sociale sau psi4o"otorii3 - al!orit"i de opti"izare a u$or capacitati* aplica-ili pri$ re!uli de per&ectio$are a sta$dardelor de rezol%are a u$or pro-le"e3 - al!orit"i de creatie* aplica-ili pri$ re!uli de rezol%are a u$or situatii-pro-le"a* e8pri"ate la $i%elul u$or te4$ici de !a$dire di%er!e$ta producti%a3 - al!orit"i de pro!ra"are a "ateriei* aplica-ili pri$ re!uli de ierar4izare a sec%e$telor didactice la $i%elul u$or coduri speci&ice 6i$struirii pro!ra"ate sau i$struirii asistata pe 1(

Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Oradea calculator/. Resursele peda!o!ice ale "etodei al!orit"izarii pot &i a$!a#ate di$colo de li"itele caracterului sau sta$dardizat. )ale$tele sale euristice su$t %alori&ica-ile pe tot parcursul u$ei acti%itati didactice. Pe$tru pro&esor aceasta presupu$e deli"itarea "o"e$telor i$ care i$susirea al!orit"izata a cu$osti$telor solicita desc4iderea spre a$u"ite orizo$turi de ordi$ euristic. Ele au ca e&ect &or"area capacitatii ele%ului de a ela-ora treptat propriile sale sc4e"e de i$struire al!orit"izata* aplica-ile i$ di&erite circu"sta$te didactice sau e8tradidactice.

Conversaia Co$%ersa1ia prezi$t+ u$ dialo!* ce are loc .$tre pro&esor 0i ele%* trezi$d i$teresul ele%ului pri$tr-u$ set de .$tre-+ri* care .$ &i$al duc la a&larea ade%+rului. ,$tre-+rile su$t de tip producti%* solicit5$d cu prioritate !5$direa .$ prelucrarea 0i siste"atizarea datelor cu$oscute .$ %ederea u$or co"par+ri* i$terpret+ri sau e8pri"+ri de opi$ii perso$ale. Se a#u$!e ast&el la cu$o0ti$1e $oi* JdescoperiteA de ele%i pri$ e&ort perso$al 6eti"olo!ic2 Ie%risDei$I* !r. 7 Ia descoperiI/. Se "ai $u"e0te 0i co$%ersa1ie socratic+3 p+ri$tele ei &ii$d co$siderat &iloso&ul !rec Socrate. Pri$ aceast+ "etod+* ele%ii su$t deter"i$a1i s+ &ac+ propriile pli"-+ri .$ u$i%ersul cu$oa0terii* 0i s+ &ac+ le!+turile $ecesare di$tre cu$o0ti$1ele !+site. Aceste co$e8iu$i .$tre i$&or"a1iile pri"ite a#ut+ la a&larea de $oi cu$o0ti$1e. Acest tip de &or"+ de predare cere o i$teli!e$1+ producti%+* curiozitate* li-ertate 0i .$depe$de$1+ .$ !.$dire. ,$tre-+rile* utilizate la predare* pot %aria de la spo$ta$eitate p.$+ la arti&icialitate. ,$tre-area este !ra$i1a di$tre tiu 0i nu tiu* de acea are u$ succes "are .$ cazul oric+rei situa1ii de .$%+1are. ,$tre-area este cea care sc4i"-+ "oduri de !.$dire* e&ectueaz+ trecerea de la o i$&or"a1ie li"itat+ la u$a co$cret+ 0i clar+. Ea este o i$%ita1ie la ac1iu$e* u$ i$stru"e$t* cu a#utorul c+ruia se poate o-1i$e cu$o0ti$1e. La &el* reprezi$t+ o structur+ cu co$1i$ut i$co"plet* cu desti$a1ia F vreau s tiu. ,$ "o"e$tul .$ care o .$tre-are este la$sat+* de#a reprezi$t+ o parte a r+spu$sului* iar restul tre-uie !+sit di$ -aza de cu$o0ti$1e i$i1ial depozitate .$ creier. ,$tre-area* "ai are rolul de a sc4i"-+ u$ele p+reri* care au e8istat a$terior. =odul .$ care este pus+ .$tre-area* reprezi$t+ "odul .$ care rezol%i pro-le"ele 0i le .$tele!i. Formularea ntrebrilor presupu$e respectarea ur"+toarelor cerine2 s+ &ie &or"ulate corect* si"plu* accesi-il3 s+ &ie adresate .$tre!ii clase3 s+ $u su!ereze r+spu$sul3 s+ &ie !radate 0i %ariate3 s+ sti"uleze opera1iile !5$dirii* s+ decla$0eze* pe$tru !+sirea r+spu$sului* o 1C

Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Oradea acti%itate i$telectual+ c5t "ai i$te$s+3 s+ &ie ur"ate de o pauz+ su&icie$t+ pe$tru co$struirea r+spu$sului. ,$tre-+rile* cer dup+ si$e o di$a"ic+* .$ depe$de$1+ de le!+turile* co"plet+rile di$tre ele. O .$tre-are Jc4ea"+A o alt+ .$tre-are* pri$ reac1ii .$ la$1* dar .$ acela0i ti"p poate ascu$de la spate alte .$tre-+ri $e&or"ulate .$c+. Ele%ii tre-uie solicita1i 0i .$dru"a1i s+ adreseze 0i ei .$tre-+ri cadrului didactic sau cole!ilor.

74erciiul E8erci1iile su$t ac1iu$i e&ectuate .$ "od co$0tie$t 0i repetat de c+tre ele% cu scopul do-5$dirii u$or priceperi* depri$deri 0i cu$o0ti$1e $oi* pe$tru a u0ura alte acti%it+1i 0i a co$tri-ui la dez%oltarea altor aptitudi$i. ,$su0irea cu$o0ti$1elor de i$&or"atic+ este or!a$ic le!at+ de e8ersarea utiliz+rii u$or so&turi de aplica1ie* de rezol%area u$or pro-le"e de pro!ra"are* etc. Nu e8ist+ lec1ie .$ care s+ $u se aplice aceast+ "etod+. A%a$ta#ele "etodei su$t co$cretizate .$ rezultatele aplic+rii ei2 - &or"eaz+ o !5$dire producti%+* - o&er+ posi-ilitatea "u$cii i$depe$de$te* - o&er+ posi-ilitatea a$alizei di%erselor "etode 0i solu1ii de rezol%are a pro-le"elor* - acti%eaz+ si"1ul critic 0i autocritic 0i .i .$%a1+ pe ele%i s+-0i aprecieze rezultatele 0i "etodele de lucru* - o&er+ posi-ilitatea depist+rii 0i eli"i$+rii erorilor. Este li"pede c+ aceast+ "etod+ $u co$tri-uie $u"ai la &or"area priceperilor 0i depri$derilor* ci aduce u$ aport su-sta$1ial la dez%oltarea u$ui ra1io$a"e$t &le8i-il 0i opera$t. Demonstratia Aceast+ "etod+ co$st+ .$ preze$tarea* de c+tre cadrul didactic* a u$or o-iecte sau &e$o"e$e reale sau a u$or su-stitute ale acestora* sau a u$or ac1iu$i* opera1ii ce ur"eaz+ a &i .$%+1ate 0i diri#area* pri$ i$ter"ediul cu%5$tului* a perceperii acestora de c+tre ele%i. ,$ &elul acesta* se do-5$desc $oi cu$o0ti$1e* se co$&ir"+ ade%+ruri a$terior .$su0ite sau se &or"eaz+ "odelul i$ter$ al u$ei $oi ac1iu$i. Pri$ de"o$stra1ie se asi!ur+ u$ suport co$cret se$zorial .$ acti%itatea de cu$oa0tere* i$tuirea realit+1ii de c+tre ele%i &ii$d diri#at+ pri$ cu%5$tul cadrului didactic. =etoda de

19

Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Oradea .$%+1+"5$t are deci u$ caracter i$tuiti%* ceea ce o deli"iteaz+ de de"o$stra1ia lo!ic+* -azat+ pe ra1io$a"e$te. ,$ &u$c1ie de "aterialul de"o$strati% utilizat* "etoda poate ."-r+ca di&erite forme de"o$stra1ia cu a#utorul o-iectelor $aturale* .$t5l$it+ .$ special la 0tii$1ele $aturii3 de"o$stra1ia cu a#utorul o-iectelor te4$ice 6dispoziti%e* aparate* utila#e/ &olosite la discipli$ele te4$ice .$ %ederea .$1ele!erii structurii* pri$cipiilor &u$c1io$ale sau utilizare a o-iectelor te4$ice3 de"o$stra1ia cu a#utorul "aterialelor !ra&ice 6pla$0e* 4+r1i* dia!ra"e etc./3 de"o$stra1ia cu a#utorul "i#loacelor audio %izuale 6&il"e* diapoziti%e etc./3 de"o$stra1ia cu a#utorul dese$ului didactic* e8ecutat de cadrul didactic la ta-l+3 de"o$strarea ac1iu$ilor de e8ecutat* .$ situa1iile .$ care se ur"+re0te .$%+1area u$or depri$deri 6dese$ te4$ic* educa1ie &izic+ etc./. I$di&ere$t de &or"a aleas+* .$ utilizarea de"o$stra1iei se cer respectate ur"+toarele cerine de -az+2 ale!erea u$ui "aterial de"o$strati% se"$i&icati%* repreze$tati% 0i accesi-il3 asi!urarea recept+rii acestuia .$ -u$e co$di1ii de c+tre .$trea!a clas+ pri$ a0ezarea corespu$z+toare a ele%ilor .$ clas+ 0i pri$ corecta pozi1io$are a cadrului didactic3 I$tuirea siste"atic+ a "aterialului de"o$strati%* pri$ alter$area preze$t+rii si$tetice 6.$tre!ul/ cu cea a$alitic+ 6pe p+r1i/3 acti%area ele%ilor pe parcursul de"o$stra1iei pri$ sti"ularea curiozit+1ii* distri-uirea de sarci$i de ur"+rit 0i e8ecutat etc. :ocul de rol

Se -azeaz+ pe ideea descoperirii "ai "ultor solu1ii pe$tru aceea0i situa1ieEpro-le"+ Pri$ e"patie ele%ul se pu$e .$tr-o a$u"it+ situa1ie care are ca scop .$%+1area !+sirii "ai "ultor c+i de rezol%are Etape2

1. Sta-ilirea o-iecti%elorEa te"eiEa pro-le"ei B. Pre!+tirea &i0elor cu descrierile de rol (. Sta-ilirea "odului de des&+0urare a #ocului de rol2c51i ele%i %or #uca roluriEc51i %or &i o-ser%atoriEse i$terpreteaz+ si"ulta$ .$ !rupuri "iciEtoat+ clasa C. Sta-ilirea "odului de des&+0urare6po%estireEsce$et+Eproces/ 9. ,$c+lzirea !rupului pri$tr-o situa1ie "ai u0oar+* ase"+$+toare cu cea di$ #ocul de rol propriu-zis <. A$alizarea situa1iei de c+tre ele%i 0i pre!+tirea rolului . I$terpretarea rolurilor de c+tre ele%i 1<

Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Oradea '. =o"e$te de pauz+Ere&lec1ie Este i"porta$t ca ele%ii s+ re&lecteze la acti%itatea des&+0urat+* s+ o co$0tie$tizeze ca o e8perie$1+ de .$%+1are.

Mi!loacele de "nvm#nt
=i#loacele de .$%+1+"5$t su$t i$stru"e$te sau co"ple8e i$stru"e$tale "e$ite a &acilita tra$s"iterea u$or cu$o0ti$1e* &or"area u$or priceperi 0i depri$deri* e%aluarea u$or ac4izi1ii* realizarea u$or aplica1ii practice .$ cadrul procesului i$structi%-educati%. Ele su$t utilizate e&icie$t .$ ur"+toarele scopuri2 Se$si-ilizarea ele%ilor .$ %ederea des&+0ur+rii acti%it+1ii didactice Spri#i$irea perceperii $oului de c+tre ele%i Co"u$icarea* tra$s"iterea* de"o$strareaEilustrarea $oului ,$1ele!erea $oului de c+tre ele%i Aplicarea 0i e8ersarea $oilor cu$o0ti$1e teoretice 0i practice Fi8area 0i co$solidarea $oilor cu$o0ti$1e 0i co"pete$1e )eri&icarea 0i e%aluarea cu$o0ti$1elor 0i a-ilit+1ilor ele%ilor

CLASIFICARE
=i#loacele de .$%+1+"5$t se pot !rupa .$ dou+ "ari cate!orii2 A). Mijloacele de nvmnt ce cuprind mesaj didactic: O-iecte $aturale* ori!i$ale O-iecte su-stituti%e* &u$c1io$ale 0i ac1io$ale 6"ac4ete* "ula#e* "odele etc./ Suporturi &i!urati%e 0i !ra&ice 64+r1i* pla$0e ico$ice* al-u"e &oto!ra&ice* pa$ouri etc./ =i#loace si"-olico-ra1io$ale 6ta-ele cu &or"ule* pla$0e* sc4e"e structurale sau &u$c1io$ale etc./ =i#loace te4$ice audio%izuale

B). Mijloacele de nvmnt care faciliteaz transmiterea mesajelor didactice: I$stru"e$te* aparate 0i i$stala1ii de la-orator 1

Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Oradea Ec4ipa"e$te te4$ice pe$tru ateliere =a0i$i de i$struit 0i calculatoare electro$ice Mocuri didactice 6o-iectuale* electrote4$ice* electro$ice/ Si"ulatoare didactice etc.

=i#loacele te4$ice de i$struire preti$d respectarea u$or $or"e te4$ice de utilizare speciale.

Cate%orii #e &i'loace #e i!"ata&a!t i! e#ucatie fi(ica


1/ =i#loace speci&ice F i$cluse direct i$ procesul de e8ersare practica2 a/ E8ercitiul &izic2 este "i#locul speci&ic de -aza pe$tru ati$!erea o-iecti%elor propuse3 este u$ act "otric special si specializat3 tre-uie realizat i$tr-u$ "od stii$ti&ic pe$tru o-ti$erea e&ice$tei. Co$ti$utul e8ercitiului &izic depi$de de2 scopul i$ care este realizat si &i$alitatea realizata3 i$tre aceste ele"e$te tre-uie sa &ie corsepo$de$ta. Ese$ta co$ti$utului e8ercitiului &izic i$sea"$a e&ortul &izic* psi4ic si "iscarile corpului sau ale se!"e$telor. Co$ti$utul se apreciaza pri$ i$&lue$tele asupra or!a$izaari ele%ilor. For"a e8ercitiului &izicreprezi$ta "odul particular i$ care se scced "iscarile co"po$e$te ale &iecarui e8ercitiu precu" si le!aturile i$tre acestea de-alu$!ul e&ectuarii actiu$ii "otrice de -aza. Relatia di$tre co$ti$ut si &or"a este de tip dialectic* co$ti$utul are rol deter"i$a$t iar &or"a ca ele"e$t de le!atura i$tre scop si &i$alitate* este depe$de$ta de co$ti$ut. Niciodata &or"a $u poate deter"i$a es$tial co$ti$utul* dar poate a%ea i$&lue$te acti%e asupra acestuia. Clasi&icari2 dupa criteriul a$ato"ic 6e8ercitiului &izic pe$tru i$tre!ului corp sau se!"e$te/3 dupa pozitia ele%ului &ata de aparatele la care lucreaza3 dupa calitatile "otrice pe care le dez%olta3 dupa tipul depri$derilor "otrice care se i$%ata3 dupa caracterul succesiu$ii "iscarilor co"po$e$te 6e8ercitii ciclice* aciclice* "i8te/3 dupa i$te$sitatea e&ortului &izic 6e8ercitii &izice supra"a8i"ale* su-"a8i"ale* de i$te$sitate "edie* "ica/3 dupa $atura co$tractiei "usculare 6e8. di$a"ice* statice* "i8te/. B/ Aparatura de specialitate2 1'

Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Oradea Aparatura pri$ calitate si ca$titate i$&lue$teaza e&icie$ta practicarii e8ercitiilor &izice* co$tri-uie la deter"i$are %alorilor de$sitatii "otrice* asi!ura$d %alori &u$ctio$ale deose-ite. Aparatura este i"plicate $e"i#locit i$ practicarea "a#oritatii e8ercitiilor &izice* e8ceptie &aca$d e8ercitiile &izice li-ere* u$ele e8ercitii i$ perec4i sau cu parte$er. Cate!orii2 a/ i$stalatii 6porti* pa$ouri* -ara &ia8a/3 -/ aparate si "ateriale 6"i$!i* scara &i8a* saltele* -a$ci/.

Metode de evaluare
9. #etode tradiionale de evaluare F F F pro-e orale pro-e scrise pro-e practice porto&oliul3 4+r1ile co$ceptuale3 proiectul3 #ur$alul re&le8i%3 te4$ica (-B-13 "etoda R.A. I.3 studiul de caz3 o-ser%area siste"atic+ a acti%it+1ii 0i a co"porta"e$tului ele%ului3 &i0a pe$tru acti%itatea perso$al+ a ele%ului3 i$%esti!a1ia3 i$ter%iul3 .$re!istr+ri audio 0iEsau %ideo

;. #etode complementare2 alternative de evaluare

;. #etode alternative de evaluare/ ,$ practica 0colar+ s-au ."-u$+t+1it "etodele 0i te4$icile de e%aluare .$ scopul realiz+rii u$or corela1ii e&icie$te .$tre predare-.$%+1are-e%aluare 0i pe$tru a ati$!e dezideratele propuse pe$tru &or"area perso$alit+1ii auto$o"e* li-ere 0i creatoare.

1;

Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Oradea Spre deose-ire de "etodele tradi1io$ale care realizeaz+ e%aluarea rezultatelor 0colare o-1i$ute pe u$ ti"p li"itat 0i de re!ul+ cu o arie "ai "are sau "ai "ic+ de co$1i$ut* dar oricu" de&i$it+ - metodele alternative de evaluare prezi$t+ cel pu1i$ dou+ caracteristici2 pe de o parte realizeaz+ e%aluarea rezultatelor .$ strns legtur cu instruirea!nvarea, de "ulte ori concomitent cu aceasta3 pe de alt+ parte ele pri%esc rezultatele 0colare o-1i$ute pe o perioad+ "ai .$delu$!at+* care %izeaz+ &or"area u$or capaciti, do-5$direa de competene 0i "ai ales sc4i"-+ri .$ pla$ul intereselor, atitudinilor, corelate cu acti%itatea de nvare" <alene formative ale metodelor alternative de evaluare/ sti"uleaz+ i"plicarea acti%+ .$ sarci$+ a ele%ilor* ace0tia &ii$d "ai co$0tie$1i de respo$sa-ilitatea pe care 0i-o asu"+3 asi!ur+ o "ai -u$+ pu$ere .$ practic+ a cu$o0ti$1elor* e8ersarea priceperilor 0i capacit+1ilor .$ %ariate co$te8te 0i situa1ii3 o&er+ o perspecti%+ de a$sa"-lu asupra acti%it+1ii ele%ului pe o perioad+ "ai lu$!+ de ti"p* dep+0i$d $ea#u$surile altor "etode tradi1io$ale de e%aluare cu caracter de so$da# .$ "aterie 0i .$tre ele%i3 asi!ur+ u$ de"ers i$teracti% al actelor de predare-e%aluare3 reduce &actorul stres .$ "+sura .$ care pro&esorul este u$ co$silier* iar e%aluarea are ca scop .$ pri"ul r5$d ."-u$+t+1irea acti%it+1ii 0i sti"ularea ele%ului3

BH

Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Oradea

;=; =,>.9F=7
Cer!4it Ioa$.*6BHH</- =etode de .$%+1+"5$t* Edi1ia a I)* re%+zut+ 0i ad+u!it+* Ed.Poliro"* Ia0i Loco0 =u0ata* Muca$ >a$a 6BHH /- Teoria 0i "etodolo!ia i$struirii. Teoria 0i "etodolo!ia e%alu+rii* Ed.Paralela C9* Pite0ti Stoica A. 6coord/* @E%aluarea cure$t+ 0i e8a"e$eleA* K4id pe$tru pro&esori* Ed. Pro!$osis* Lucure0ti* BHH1