Sunteți pe pagina 1din 6

PARTEA D SENALE SONORE I LUMINOASE REGULA 32 a) Definiii Termenul fluier nseamn orice aparat de

PART D - SOUND AND LIGHT SIGNALS RULE 32 a) "Definition " T'e (ord )('istle) means an* sound signaling

semnalizare sonor capabil de a emite semnale prescrise i conforme specificaiilor din Anexa III a prezentului regulament. b) c) Expresia sunet scurt nsemn un sunet a Expresia sunet lung nseamn un sunet a crui durat este de aproximati ! secund ".) crui durat este de # p$n la % secunde "&). REGULA 33 !E"#i$%&ent $ent'( e&n%)e ono'e a) - na a $nd o lungime de !. metri sau mai mare trebuie s fie pre zut cu un fluier i un clopot/ o na a crei lungime este de !00 metri sau mai mare trebuie s aib n plus/ un gong al crui sunet sau timbru nu trebuie s poat fi confundat cu acelea ale clopotului. 1luierul/ clopotul i gongul trebuie s satisfac specificaiile din Anexa III a prezentului regulament. 2lopotul sau gongul/ sau am$ndou/ pot fi nlocuite cu un alt ec'ipament a $nd/ respecti / aceleai caracteristici sonore/ cu condiia s fie posibil b) ntotdeauna acionarea manual pentru producerea semnalelor prescrise. - na cu o lungime mai mic de !. metri nu

appliance capable of producing t'e prescribed blasts and ('ic' complies (it' t'e specifications in Annex III to t'ese +egulations. b) c) T'e term )s'ort blast) means a blast of about T'e term )prolonged blast) means a blast of one second,s duration ".). from four to six seconds, duration "&). RULE 33 a) "E*(i$&ent fo' So(n+ Si,n%) "

A essel of !. metres or more in lengt' s'all

be pro ided (it' a ('istle and a bell and a essel of !00 metres or more in lengt' s'all/ in addition/ be pro ided (it' a gong/ t'e tone and sound of ('ic' cannot be confused (it' t'at of t'e bell. T'e ('istle/ bell and gong s'all compl* (it' t'e specifications in Annex III to t'ese +egulations. T'e bell or gong or bot' ma* be replaced b* ot'er e4uipment 'a ing t'e same respecti e sound c'aracteristics/ pro ided t'at manual sounding of t'e prescribed signals s'all al(a*s be possible. b) A essel of less t'an !. metres in lengt' s'all

este obligat s aib la bord ec'ipamentele de semnalizare sonor prescrise la paragraful "a) din prezenta regul/ dar trebuie n lipsa acestora/ s fie dotat cu un alt mi3loc de emitere a unui semnal sonor eficace. REGULA 3- !Se&n%)e +e &%ne.'/ 0i +e %tenion%'e a) Atunci c$nd na ele se d unele pe altele/ o

not be obliged to carr* t'e sound signaling appliances prescribed in paragrap' "a) of t'is +ule but if s'e does not/ s'e s'all be pro ided (it' some ot'er means of ma5ing an efficient sound signal.

RULE 3a)

"M%noe(.'in, %n+ 1%'nin, i,n%) "

9'en essels are in sig't of one anot'er/ a

na cu propulsie mecanic n mar/ mane r$nd aa cum este autorizat sau prescris de prezentele +eguli/ trebuie s indice aceste mane re prin urmtoarele semnale/ emise cu fluierul6 un sunet scurt pentru a spune 67in la tribord ".)8 dou sunete scurte pentru a spune67in la

po(er:dri en essel under(a*/ ('en manoeu ring as aut'orized or re4uired b* t'ese +ules/ s'all indicate t'at manoeu re b* t'e follo(ing signals on 'er ('istle6 one s'ort blast to mean )I am altering m* course to starboard) ".)8 t(o s'ort blasts to mean )I am altering m*
%;

babord " . . )8 trei sunete scurte pentru a spune6Am maina napoi " . . . ). b) fluierul Toate na ele pot completa semnalele cu prescrise la paragraful "a) cu semnale b)

course to port)" . . )8 t'ree s'ort blasts to mean )I am operating astern propulsion) " . . . ). An* essel ma* supplement t'e ('istle signals prescribed in paragrap' "a) of t'is +ule b* lig't signals/ repeated as appropriate/ ('ilst t'e manoeu re is being carried out !) t'ese lig't signals s'all 'a e t'e follo(ing significance6 one flas' to mean )I am altering m* course to starboard)8 t(o flas'es to mean )I am altering m* course to port)8 t'ree flas'es to mean )I am operating astern propulsion)8 .) t'e duration of eac' flas' s'all be about one second/ t'e inter al bet(een flas'es s'all be about one second/ and t'e inter al bet(een successi e signals s'all be not less t'an ten seconds8 <) t'e lig't used for t'is signal s'all/ if fitted/ be an all:round ('ite lig't/ isible at a minimum range of > miles/ and s'all compl* (it' t'e pro isions of Annex I to t'ese +egulations. c) 9'en in sig't of one anot'er in a narro( !) a essel intending to o erta5e anot'er s'all in compliance (it' +ule = "e) "!) indicate 'er intention b* t'e follo(ing signals on 'er ('istle6 t(o prolonged blasts follo(ed b* one s'ort blast to mean )I intend to o erta5e *ou on *our starboard side) " & & . )8 t(o prolonged blasts follo(ed b* t(o s'ort blasts to mean )I intend to o erta5e *ou on *our port side) " & & . . ). .) t'e essel about to be o erta5en ('en acting in accordance (it' +ule = "e) "!) s'all indicate 'er agreement b* tile follo(ing signal on 'er ('istle6 one prolonged/ one s'ort/ one prolonged and c'annel or fair(a*

luminoase repetate/ dac este necesar/ pe toat durata mane rei8 !)aceste semnale luminoase au urmtoarea semnificaie6 sclipire pentru a spune6 7in la tribord8 dou sclipiri pentru a spune6 7in la babord8 trei sclipiri pentru a spune 6Am maina napoi. .) fiecare sclipire trebuie s dureze aproximati o secund/ inter alul ntre sclipiri s fie aproximati ! sec. i inter alul ntre semnalele

succesi e trebuie s fie de cel puin !0 secunde8 <) lumina folosit pentru acest semnal/ dac exist/ trebuie s fie o lumin alb izibil pe ntreg orizontul la o distan de cel puin cinci mile marine i trebuie s fie conform dispoziiilor din Anexa I a acestei reguli. c) 2$nd na ele sunt n edere ntr:un enal sau !) na care intenioneaz s depeasc o alt na / conform dispoziiilor de la regula = "e) "!)/ trebuie s indice intenia sa emi$nd cu fluierul semnalele urmtoare6 dou sunete lungi urmate de un sunet scurt pentru a spune6 Intenionez s depesc prin tribord" & & . )8 dou sunete lungi urmate de dou sunete scurte pentru a spune6 Intenionez s depesc prin babord" & & . . ). .) na a care urmeaz a fi depit trebuie/ mane r$nd conform dispoziiunilor din regula ="e) "!) s:i dea acordul sau emi$nd cu fluierul urmtorul semnal6
%?

pe o cale de acces ngust 6

un sunet lung/ un sunet scurt/ un sunet lung i un sunet scurt/ emise n aceast ordine " & . & . ). d)

one s'ort blast/ in t'at order " & . & . ). 9'en essels in sig't of one anot'er are

d)

2$nd dou na e care sunt n edere i se

approac'ing eac' ot'er and from an* cause eit'er essel fails to understand t'e intentions or actions of t'e ot'er/ or is in doubt ('et'er sufficient action is being ta5en b* t'e ot'er to a oid collision/ t'e essel in doubt s'all immediatel* indicate suc' doubt b* gi ing at least fi e s'ort and rapid blasts on t'e ('istle. @uc' signal ma* be supplemented b* a lig't signal of at least fi e s'ort and rapid flas'es " . . . . . )8 e) A essel nearing a bend or an area of a essels ma* be c'annel or fair(a* ('ere ot'er

apropie una de alta/ dar din o cauz oarecare una din ele nu nelege inteniile sau aciunile celeilalte/ sau nu tie dac cealalt na ia msuri suficiente pentru a e ita coliziunea/ na a care are ndoieli a exprima aceasta imediat emi$nd cu fluierul o serie rapid de cel puin cinci sunete scurte. Acest semnal poate fi completat cu un semnal luminos alctuit din cel puin cinci sclipiri scurte i rapide " . . . . . )8 e) - na care se apropie de un cot sau de o parte a unui enal de o cale de acces unde alte na e ar putea fi mascate de un obstacol/ trebuie s emit un sunet lung " & ).-rice na care ine n direcia sa i care aude semnalul din cealalt parte a cotului sau napoia obstacolului trebuie s rspund la acest semnal emi$nd un sunet lung " & )8 f) 2$nd la bordul na ei sunt instalate fluiere la o distan mai mare de !00 metri unul de altul/ nu trebuie s se foloseasc pentru emiterea semnalelor de mane r i a semnalelor de a ertizare dec$t un singur fluier.
REGULA 32 Se&n%)e ono'e 3n .i4i5i)it%te 'e+( /

obscured b* an inter ening obstruction s'all sound one prolonged blast. @uc' signal s'all be ans(ered (it' a prolonged blast b* an* approac'ing essel t'at ma* be (it'in 'earing around t'e bend or be'ind t'e inter ening obstruction " & )8 f) If ('istles are fitted on a essel at a distance apart of more t'an !00 metres/ one ('istle onl* s'all be used for gi ing manoeu ring and (arning signals.

RULE 32 "So(n+ Si,n%) in 'e t'i"te+ .i i5i)it6" In or near an area of restricted +ule s'all be used as follo(s6 a) A po(er:dri en essel ma5ing (a* t'roug' t'e & )8 isibilit*/ ('et'er b* da* or nig't/ t'e signals prescribed in t'is

At$t ziua c$t i noaptea nuntrul sau n apropierea unei zone n care izibilitatea este redus/ semnele prescrise de prezenta regul trebuie s fie folosite dup cum urmeaz6 a) - na cu propulsie mecanic care se & )8 deplaseaz prin ap/ trebuie s emit un sunet lung la inter ale care nu or depi dou minute " & b) - na cu propulsie mecanic n mar/ dar

(ater s'all sound at inter als of not more t'an . minutes one prolonged blast " & b) A po(er:dri en essel under(a* but stopped

stopat i care nu se mai deplaseaz prin ap/ trebuie s emit la inter ale care nu or depi dou minute/ dou sunete lungi separate printr:un inter al de aproximati dou secunde " & & c) & & )8 - na care nu este stp$n pe mane r/ o ele/ o

and ma5ing no (a* t'roug' t'e (ater s'all sound at inter als of not more t'an . minutes t(o prolonged blasts in succession (it' an inter al of about . seconds bet(een t'em " & & c) A & & )8 essel essel
%=

essel not under command/ a

na a crei capacitate de mane r este redus/ o na st$n3enit de pesca3ul su/ o na cu

restricted in 'er abilit* to manoeu re/ a

constrained b* 'er draug't/ a sailing essel/ a essel

na care pescuiete i o na care remorc'eaz sau mpinge o alt na trebuie s emit/ n locul semnalelor prescrise la paragrafele "a) i "b) trei sunete consecuti e/ i anume 6 un sunet lung urmat de dou sunete scurte/ la inter ale ce nu or fi mai mari de dou minute " & . . )8 d) - na anga3at n operaiuni de pescuit/ c$nd se afl la ancor i o na cu capacitate de mane r redus c$nd i desfoar acti itatea la ancor trebuie s emit n locul semnalelor prescrise n paragraful "g) al prezentei reguli/ semnalele prescrise de paragraful "c) din prezenta regul e) - na remorcat sau n cazul n care se

engaged in fis'ing and a essel engaged in to(ing or pus'ing anot'er essel s'all/ instead of t'e signals prescribed in paragrap's "a) or "b) of t'is +ule/ sound at inter als of not more t'an . minutes t'ree blasts in succession/ namel* one prolonged follo(ed b* t(o s'ort blasts " & . . )8 d) A essel engaged in fis'ing/ ('en at anc'or/ and a essel restricted in 'er abilit* to manoeu re ('en carr*ing out 'er (or5 at anc'or/ s'all instead of t'e signals prescribed in paragrap' "g) of t'is +ule sound t'e signal prescribed in paragrap' "c) of t'is +ule. e) A essel to(ed or if more t'an one essel is

remorc'eaz mai multe na e/ ultima din con oi /dac are ec'ipa3 la bord/ trebuie s emit la inter ale nu mai mari de dup minute patru sunete consecuti e i anume6 un sunet lung urmat de trei sunete scurte. 2$nd este posibil/ acest semnal trebuie emis imediat dup semnalul emis de na a care remorc'eaz "& ...)8 f) Atunci c$nd un remorc'er mpingtor i o na mpins nainte sunt conectate rigid/ form$nd o unitate compus/ ele trebuie considerate ca o na cu propulsie mecanic i trebuie s emit semnalele prescrise n paragrafele "a) sau "b) ale prezentei reguli. g) - na aflat la ancor trebuie s bat clopotul rapid/ timp de aproximati > secunde/ la inter ale de cel mult un minut. Aa o na cu lungimea de !00metri sau mai mult se a bate clopotul la pro a na ei i imediat dup aceea se a bate rapid gongul timp de aproximati > secunde la partea din pupa a na ei. na aflat la ancor poate/ n plus/ s emit trei sunete consecuti e i anume/ un sunet scurt/ unul lung i unul scurt pentru a ertizarea unei na e care se apropie/ asupra poziiei sale i posibilitatea unei coliziuni. ') - na euat trebuie s bat clopotul i dac este ne oie s bat gongul conform paragrafului "g) al prezentei reguli i n plus/ imediat nainte i dup btile rapide de clopot a emite < lo ituri de clopot separate i distincte. Bn plus o na euat poate emite
;0

to(ed t'e last essel of t'e to(/ if manned/ s'all at inter als of not more t'an . minutes sound four blasts in succession/ namel* one prolonged follo(ed b* t'ree s'ort blasts. 9'en practicable/ t'is signal s'all be made immediatel* after t'e signal made b* t'e to(ing essel " & . . . )8 f) 9'en a pus'ed essel and a essel being pus'ed a'ead are rigidl* connected in a composite unit t'e* s'all be regarded as a po(er:dri en essel and s'all gi e t'e signals prescribed in paragrap's "a) or "b) of t'is +ule. g) A essel at anc'or s'all at inter als of not more t'an one minute ring t'e bell rapidl* for about > seconds. In a essel of !00 metres or more in lengt' t'e bell s'all be sounded in t'e forepart of t'e essel and immediatel* after t'e ringing of t'e bell t'e gong s'all be sounded rapidl* for about > seconds in t'e after part of t'e essel. A essel at anc'or ma* in addition sound t'ree blasts in succession/ namel* one s'ort/ one prolonged and one s'ort blast/ to gi e (arning of 'er position and of t'e possibilit* of collision to an approac'ing essel. ') A essel aground s'all gi e t'e bell signal and if re4uired t'e gong signal prescribed in paragrap' "g) of t'is +ule and s'all/ in addition/ gi e t'ree separate and distinct stro5es on t'e bell immediatel* before and after t'e rapid ringing of t'e bell. A essel aground

cu fluierul un semnal corespunztor. i) Ca cu lungimea de !. metri nu este obligat s emit semnalele mai sus menionate/ dar n cazul n care nu le emite trebuie s emit un alt semnal sonor/ eficient/ la inter ale care s nu depeasc . minute. 3) - pilotin/ atunci c$nd se afl anga3at n ser iciul

ma* in addition sound an appropriate ('istle signal. i) A essel of less t'an !. metres in lengt' s'all not be obliged to gi e t'e abo e:mentioned signals but/ if s'e does not/ s'all ma5e some ot'er efficient sound signal at inter als of not more t'an . minutes. 3) A pilot essel ('en engaged on pilotage dut*

de pilota3/ poate s emit/ pe l$ng semnalele prescrise n paragraful "a)/"b) sau "g) ale prezentei/ reguli/ un semnal de identificare const$nd din patru sunete scurte " . . . . ). R EGULA 37 Se&n%)e $ent'( %t'%,e'e% %teniei -rice na / dac socotete c este necesar s atrag atenia unei alte na e/ poate emite semnale luminoase sau sonore care s nu poat fi confundate cu nici unul din semnalele prescrise de oricare din prezentele reguli/ sau s ndrepte lumina proiectorului su/ n direcia pericolului care amenin na a/ n aa fel nc$t lumina proiectorului s nu st$n3eneasc alte na e. -rice lumin pentru atragerea ateniei unei alte na e trebuie s fie de o asemenea natur nc$t s nu poat fi confundat cu nici un mi3loc de semnalizare de na igaie. Bn nelesul acestor reguli trebuie e itat utilizarea luminilor intermitente sau rotati e de mare intensitate cum ar fi luminile tip stroboscop. R EGULA 38 !Se&n%)e +e $e'i"o)! - na D care este n pericol i cere a3utor trebuie sD foloseasc sau sD arate semnalele descrise n Anexa I7 a prezentului regulament. PARTEA E- S9UTIRI REGULA 3: !S"(ti'i -rice na D "sau categorie de na e) care ndeplinete prescripiile +egulilor Internaionale din !=%0 pentru pre enirea coliziunilor pe mare i a crei c'ilD a fost pusD/ sau se aflD ntr:o fazD de construcie ec'i alentD/ nainte de intrarea n igoare a prezentului regulament/ poate beneficia de urmtoarele scutiri de la pre ederile acestuia6 a) Instalarea luminilor a cror distanD de igoare a prezentului izibilitate este prescrisD la regula ../ patru ani ncep$nd de la data intrrii n

ma* in addition to t'e signals prescribed in paragrap's "a)/ "b) or "g) of t'is +ule sound an identit* signal consisting of four s'ort blasts " . . . . ). RULE 37 "Si,n%) to %tt'%"t Attention" If necessar* to attract t'e attention of anot'er essel an* essel ma* ma5e lig't or sound signals t'at cannot be mista5en for an* signal aut'orized else('ere in t'ese +ules/ or ma* direct t'e beam of 'er searc'lig't in t'e direction of t'e danger/ in suc' a (a* as not to embarrass an* attract t'e attention of anot'er essel. An* lig't to essel s'all be suc'

t'at it cannot be mista5en for an* aid to na igation. 1or t'e purpose of t'is +ule t'e use of lig't intensit* intermittent or re ol ing lig'ts/ suc' as strobe lig'ts/ s'all be a oided.

RULE 38

"Di t'e

Si,n%) "

9'en a essel is in distress and re4uires assistance s'e s'all use or ex'ibit t'e signals described in Annex I7 to t'ese +egulations. PART E - E;EMPTIONS RULE 3: "E<e&$tion " An* essel "or class of essels) pro ided t'at s'e complies (it' t'e re4uirements of t'e International +egulations for Ere enting 2ollisions at @ea/ !=%0/ t'e 5eel of ('ic' is laid or ('ic' is at a corresponding stage of construction before t'e entr* into force of t'ese +egulations ma* be exempted from compliance t'ere(it' as follo(s6 a) T'e installation of lig'ts (it' ranges prescribed in +ule ../ until four *ears after t'e date of entr* into force of t'ese +egulations.
;!

regulament. b) Instalarea luminilor a cror culoare este prescrisD la seciunea ; din Anexa I/ patru ani socotii de la data intrrii n igoare a prezentului regulament. c) @c'imbarea locului luminilor ca rezultat al trecerii de la sistemul de msurare britanic la sistemul metric i rotun3irea cifrelor msurtorilor/ scutire permanentD. d) !) @c'imbarea locului luminilor de catarg la bordul na elor a cror lungime este mai micD de !>0 metri/ sc'imbare ce rezultD din prescripiile seciunii <"a)/ din Anexa I a acestor reguli6 scutire permanentD8 .) @c'imbarea locului luminilor de catarg la bordul na elor a $nd o lungime de !>0 metri/ sau mai mare/ care rezultD din prescripiile seciunii <"a) din Anexa I a acestor reguli/ = ani de la data intrrii n igoare a prezentului regulament. e) @c'imbarea locului luminilor de catarg conform igoare a

b)

T'e

installation

of

lig'ts

(it'

color

specifications as prescribed in @ection ; of Annex I to t'ese +egulations/ until four *ears after t'e date of entr* into force of t'ese +egulations. c) T'e repositioning of lig'ts as a result of con ersion from Imperial to metric units and rounding off measurement figures/ permanent exemption. d) !) T'e repositioning of mast'ead lig'ts on essels of less t'an !>0 metres in lengt'/ resulting from t'e prescriptions of @ection < "a) of Annex I to t'ese +egulations/ permanent exemption. .) T'e repositioning of mast'ead lig'ts on essels of !>0 metres or more in lengt'/ resulting from t'e prescriptions of @ection <"a) of Annex I to t'ese +egulations/ until nine *ears after t'e date of entr* into force of t'ese +egulations. e) T'e repositioning of mast'ead lig'ts resulting from t'e prescriptions of @ection ."b) of Annex I to t'ese +egulations/ until nine *ears after t'e date of entr* into force of t'ese +egulations. f) T'e repositioning of sidelig'ts resulting from t'e prescriptions of @ections ."g) and <"b) of Annex I to t'ese +egulations/ until nine *ears after t'e date of entr* into force of t'ese +egulations. g) T'e re4uirements for sound signal appliances prescribed in Annex III to t'ese +egulations/ until nine *ears after t'e date of entr* into force of t'ese +egulations. ') T'e repositioning of all:round lig'ts resulting from t'e prescription of section ="b) of Annex I to t'ese +egulations/ permanent exemption.

prescripiilor de la seciunea ."b) din Anexa I a acestor reguli/ = ani socotii de la data intrrii n prezentului regulament. f) @c'imbarea locului luminilor din borduri rezult$nd din prescripiile seciunii ."g) i <"b) din Anexa I/ a acestor reguli 6 = ani socotii de la data intrrii n igoare a prezentului regulament. g) @pecificaiile pentru ec'ipamentul de semnalizare sonorD prescrise de anexa III a acestor 6 = ani socotii de la data intrrii n igoare a prezentului regulament. ') +eamplasarea luminilor izibile pe ntreg orizontul n urma prescripiilor din seciunea ="b) Anexa I la prezentul regulament/ scutire permanentD.

;.