Sunteți pe pagina 1din 52

Mod Coala Nr. docum. Semn.

Data
Elaborat
Verificat
Litera Coala Coli
TLC 525.3 2013 13
Proiect de an UTM, FIMET
gr. TLC - 111
Matei Diana
Contr.St.
Arobat.
Di!itrac"i S.
C#rin$%
A!lificator de #tere de do#& eta'e.......................................................................................5
Eta'e a!lificatoare contrati!..............................................................................................1(
Eta'e a!lificatoare c# tran)i$tori co!# i ............................................................................1*
+egi!#rile de f#nc ionare a tran)i$torilor ,n eta'ele a!lificatoare ........................................21
Mod#l de a$ig#rare a regi!#rilor de f#nc ionare a tran)i$torilor ............................................2(
Alegerea $c"e!ote"nicii eta'#l#i final...................................................................................2-
Eta'ele refinale $,nt eta'e de regi!#l cla$a A. Eta'ele refinale treb#ie $& a$ig#re co!anda
eta'elor finale ,n a a fel ,nc,t ace$tea $& aib& #n randa!ent c,t !ai !are. iar e de alt& arte $&
a$ig#re olari)area lor c# $co#l de a liniari)a caracteri$tica de tran$fer. Cea !ai $i!la
reolari)are e$te introd#cerea ,ntre ba)e a #nei re)i$ten e +. Ace$tei !etode de olari)are ,i
$#nt caracteri$tice #nele in$#ficien e i an#!e% .......................................................................30
Dac& ten$i#nea ,ntre cele do#& ba)e e$te rea !ic&. caracteri$tica de tran$fer are o !ic& )on&
!oart& i deci oate a&rea di$tor$i#ni de a!lit#dine/ ..........................................................30
Dac& acea$t& ten$i#ne e$te rea !are oate a&rea ericol#l $tr&#ngerii ter!icea
tran)i$toarelor finale................................................................................................................30
Pentr# e0itarea ace$tor in$#ficien e e$te nece$ar ca ten$i#nea de olari)are a ba)elor celor do#&
tran)i$toare finale $& deind& de te!erat#r&. de aceea noi folo$i! #n circ#it de olari)are ba)at
e #tili)area #n#i ter!ore)i$tor +T c# coef. De te!erat#r& negati0....................................30
+e)i$toarele +1 i +2 er!it ob inerea #nei deenden e liniare de te!erat#r&. nece$ar& entr# a
co!en$a deenden a 1dea$e!enea linair&2 ten$i#nii ba)& 3 e!itor a tran)i$toarelor finale de
te!erat#r&.............................................................................................................................31
Dioda 4ener are la bornele ei o ten$i#ne con$tant&. ceea ce a$ig#r& ob inerea #nei ten$i#ni de
olari)are 256E indeendent& de 0aloarea c#rent#l#ide colector al l#i VT1.+e$ecti0 re)i$ten a
reglabil& + er!ite ob inerea c#rent#l#i de rea#$ dorit ,n tran)i$tor#l final. .........................31
A$tfel de $c"e!e $e folo$e$c de$e ori ,n a!lificatoare de #tere reali)ate c# co!onente
di$crete $a# circ#ite integrate "ibride. deoarece a$e!enea $c"e!e a# erfor!an e relati0 b#ne ,n
e7loatare................................................................................................................................31
Calc#l#l eta'#l#i final...............................................................................................................32
Alegerea $c"e!ote"nicii eta'#l#i refinal i regi!#l#i de f#nc ionare .....................................3-
Calc#l#l eta'#l#i refinal..........................................................................................................3-
Metoda de calc#l a circ#itelor de olari)are 8i $tabili)are a eta'elor finale 8i refinale...........(1
Coala
Mod

Coala Document Semntur


TLC 525.3 2013 13
Data
Calc#l#l coeficien9ilor de ar!onici a eta'#l#i final 8i refinal 8i a grad#l#i de reac9ie negati0&
global& nece$ar ,n a!lificator#l de #tere de frec0en & 'oa$& entr# a$ig#rarea factorilor de
ar!onici dat.............................................................................................................................(2
Calc#l#l di$tor$i#nilor de frec0en9& a AP:; c#rin$ c# re9ea de reac9ie negati0& global&.......(<
Calc#l#l re9elelor de +=> ,n AP:; ........................................................................................(*
Calc#larea a!lific&rii nece$are 8i a n#!&r#l#i de eta'e a!lificatoare reli!inare de frec0en9&
'oa$& f&r& tran$for!ator..........................................................................................................(-
Calc#l#l caacit&9ilor conden$atoarelor dec#latoare Cd ie8 8i Cd int 8i conden$ator#l CE1
#tili)ate ,n AP:;......................................................................................................................50
2
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
1. Partea teoretic
Efect#,nd roiect#l de an . a! cercetat roriet&9ile eta'elor a!lificatoare. A! ,n$# it
artic#larit&9ile con$tr#cti0e ale ace$tora 8i o$ibilitatea alc&t#irii $c"e!elor electrice rinciiale.
A! ale$ $c"e!a eta'#l#i final ec"iat& c# tran)i$tori contrati!. deoarece #terea nece$ar& ,n
$arcina de roiectare e$te !ai !are de 5? i an#!e 25?. a$tfel d#& tran)i$torii co!le!entari
de #tere relati0 !ic& a! conectat 2 tran)i$tori de acela$i ti 1n--n2 de #tere !are.
A!lificarea !are ,n c#rent i i!endan a de intrare !are a ace$t#i ti de eta' er!ite
!ic orarea #terii nece$are entr# e7citarea ace$t#ia i ca re)#ltat nece$itatea #tili)&rii ,n eta'#l
refinal al #n#i tran)i$tor de #tere !are de'a n# !ai e$te.
A! #tili)at conectarea CC1colector co!#n2 a tran)i$toarelor biolare ceea ce e$te
deter!inat de indicii calitati0i ,nal i a lor % di$tor$i#ni lineare $i nelineare !ici. )go!ot !ic.
$tabilitatea de a!lificare ,nalt&. VT( $i VT< rere)int& ,n $ine #n reetor e e!itor d#blat. VT5
i VT* rere)int& $c"e!a d#blat& EC c# o reactie negati0a de 100@ aralel& ,n raort c# ie irea.
i re$ecti0. $erie ,n raort c# intrarea. Para!etrii ace$tor bra e core$#nd #nii altora. deoarece
$c"e!a d#blat& EC c# o reac ie negati0& de 100@ ca i reetor#l e e!itor d#bl# $e
caracteri)ea)a rin coinciden a $e!nalelor de ie ire i de intrare d#& fa)&. rin i!edan e !ici de
ie ire i i!edan e de intrare !ari. Sc"e!a c# tran)i$tori co!# i ne ofer& o$ibilitatea de a a0ea
,n eta'#l refinal #n tran)i$tor de #tere !ic&. An cadr#l $electarii $c"e!elor o$ibile de eta' final
a! !ai anli)at i alte circ#ite. ca de e7e!l# c#l#l Darlington. la care a! ren#n at din ca#)a
de)a0anta'#l#i $&# rincial i an#!e c& re)i$ten ele de ie ire a l#i $#nt inegale.
A! ale$ $c"e!a $arcin& dina!ic&. care ,n c#rent alternati0 are rol#l de re)i$ten & colector a
VT1 i an#!e re)i$ten a de ie ire VT2. care ,n c#rent alternati0 de& e te c# c,te0a ordine
re)i$ten a l#i de ie ire ,n c#rent contin##.
>ra ie ace$tei $ol# ii $c"e!ote"nice ,n eta' $e ob ine o re)i$ten & de leg&t#r& colector ,n
c#rent alternati0 !are la c&deri !ici de ten$i#ne. Ace$t efect n# $e oate ob ine ,n eta'ele
obi n#ite c# re)i$ten a de leg&t#r& colector a$i0&. deoarece !arirea +c d#ce la ierderi
$#li!entare e ea a ten$i#nii de ali!entare i re$ecti0 d#ce la $c&derea randa!ent#l#i $c"e!ei.
+e)i$ten a +< introd#$& ,n cir#it#l e!itor al VT2 introd#ce o reac ie negati0& care
$#li!entar !are$te re)i$ten a de ie ire a VT2 i $tabili)ea)& c#rent#l e!itor al VT2 care e$te
egal c# c#rent#l e!itor al VT1. Tran)i$tor#l VT1 ,n conectare diodic& a$ig#r& o ter!o$tabili)are
a VT2. care datorit& re)i$ten ei de ie ire !are ,n c#rent alternati0 oate fi con$iderat #n generator
de c#rent $tabil. La alegerea $c"e!ei de ,nloc#ire a +c a! $t#diat i alte $c"e!e. i an#!e c#
boot$troarea +c. e care ,n$a n# a! ale$-o din ca#)a de)a0anta'#l#i ei i an#!e nece$itatea #nei
caacita i de de)legare foarte !are de ordin#l a $#te i !ii de !icrofara)i c# $co#l de a a0ea o
reactant& ace$tei caacit& i foarte !ici. ,nc,t ea $& oat& fi con$iderat& dret $c#rtcirc#it.
3
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
Eta'ele refinale a$ig#r& co!anda eta'elor finale ,n a a fel ca ele $& o$ede #n randa!ent
c,t !ai !are. iar e de alt& arte a$ig#r& olari)aera lor entr# a lineari)a caracteri$tica lor de
tran$fer.
A! ale$ regi!#l de f#nc ionare regi! cla$a BA6C deoarece el e$te #n co!ro!i$ ,ntre
randa!ent i di$tor$i#ni introd#$e. C# toate ca randa!ent#l la regi!#l de f#nctionare cla$a B6C.
e$te !ai !are D*-.5@. ,n$a di$tor$i#nile oferite de el $,nt !ari. ceea ce n# core$#nde c# $arcina
i!#$& de roiectare 1.2@.
+egi!#l cla$a BA6 C ne ofera #n randa!ent $ati$f&c&tor D <0@ la #n coeficient de di$tor$i#ni
!ai !ic in co!aratie c# cel in regi! cla$a B6C. Deoarece #terea nece$ar& e de$t#l de !are. $-
a# folo$it ,n eta'#l de ie8ire tran)i$tori co!le!entari care a# randa!ent !ai !are. a'#ng,nd ,n&
la *-@. Acea$ta $e e7lic& rin fat#l c& ace8ti tran)i$tori f#nc9ionea)& ,n regi! cla$a B6C.
A!lificarea ,n ten$i#ne fiind #nitar& la intrarea tran)i$toarilor de #tere $-a# folo$it eta'e de
a!lificare ,n te$i#ne. care. ,n$&. l#crea)& ,n regi! cla$a BAC. c# randa!ent#l !a7i! de 50@.
re$ecti0 a$tfel $e !ic8orea)& grad#l de di$tor$i#ni nelineare.
S-a folo$it $c"e!a c# 2 $#r$e de ali!entare care c# toate c& e !ai co!licat de reali)at.
d#ce la !ic8orarea di$tor$i#nilor. An eta'ele de #tere !ic& e$te $#ficient& 8i o $ing#r& $#r$& de
ali!entare. ,n$& ,n cele de #tere $orit&. entr# a a!lifica $e!ierioada negati0&. $e 0a cere o
$#r$& !ai $tabil& dec,t conden$ator#l #tili)at ,n $c"e!ele de alificatoare c# o $ing#r& $#r$& de
ali!entare. Di$tor$i#nile introd#$e ,n $e!nal#l #til $,nt negli'abile. ,n ca)#l $c"e!elor alificatoare
de #tere !ic&. S-a# deter!inat di$tor$i#nile neliniare 8i liniare introd#$e de ele!entele
circ#it#l#i. A! calc#lat grad#l de +=> care treb#ie a$ig#rat entr# a$ig#rarea di$tor$i#nilor
i!#$e de $arcin& de roiectare 1.2@. An cadr#l calc#lelor a! deter!inat ca grad#l de +=>
a$ig#rat de
1
R $i
2
R n# e$te $#ficient. Pentr# a a$ig#ra 0aloarea de 15.1* e7cl#de! reac ia
a$ig#rata de
1
R . introd#c,nd bot$troarea ei.
A! introd#$ #n cir#it $#li!entar de +=> rin re)i$ten & +1 i caacitatea C( care ne a$ig#r&
grad#l dorit de +=>. An cadr#l ace$t#i roiect $-a# ,ndelinit toate cerin ele i!#$e de $arcina de
roiectare ceea ce i treb#ia de reali)at.
Introducere
Circ#itele electronice $#nt acele circ#ite care con9in co!onente electronice.t#b#ri
electronice $a# di$o)iti0e $e!icond#ctoare. a0End caracteri$tici c#rent-ten$i#ne neliniare $i
o$ibilitatea de a co!anda rin $e!nale electrice ara!etrii lor.
5na din alica9iile cele !ai r&$Endite ale ace$tor circ#ite e$te a!lificarea $e!nalelor.
adic& ob9inerea la bornele de ie8ire ale #n#i !onta' . n#!it a!lificator. a #n#i $e!nal. de obicei
de aceia8i for!& $i frec0enta ca cel alicat la intrarea l#i. dar de a!lit#dine !&rit&.
4
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
An ca)#l general . #n a!lificator rere)int& #n c#adriol acti0. re0&)#t c# do#& borne de
intrare i do#& borne de ie8ire . caabil $a redea la ie8ire $e!nale electrice de #tere !#lt !ai
!are decEt cele de la intrare.
Ter!en#l de c#adriol1( oli2 $e refer& la fat#l ca circ#it#l re$ecti0e o$ed& atr#
borne1do#& de intrare i do#& de ie ire2. iar ter!en#l de ACTFV i!lica fat#l ca intre intrare $i
ie8ire e$te intercalata o $#r$a de energie.
Pentr# a ,ndelini acea$ta f#nc9ie . #n a!lificator treb#ie re0&)#t c# o $#r$& de energie
electric&. e $ea!a c&reia $e ob9ine $or#l de #tere de la ie8ire $i c# ele!ente acti0e care $&
tran$for!e o arte din energia ab$orbita de la $#r$a de ali!entare ,n energie de c#rent alternati0.
0ariabil in rit!#l $e!nal#l#i
.
A!lificatoarele de 'oa$& frec0en9& $#nt de$tinate a!lific&rii $e!nalelor a c&ror
band& de frec0en9& e$te c#rin$& ,ntre )eci de "ert)i 8i )eci de Gilo"ert)i. Ace$te
a!lificatoare a# alicabilitate ,n aarat#ra 8i ec"ia!entele electronice #tili)ate ,n cele !ai
di0er$e do!enii te"nice. E7e!le tiice. de cea !ai larg& r&$Endire. le con$tit#ie
a!lificatoarele de a#diofrec0en9&. de$tinate a!lific&rii #nor $e!nale ,n general !ici. c#
frec0en9e c#rin$e aro7i!ati0 ,ntre 20 H) 8i 20 GH). E7citate c# $e!nale !ici ele treb#ie.
ade$ea. $& debite)e #teri ,n$e!nate e i!edan9e de $arcin&. de cele !ai !#lte ori. c#
caracter #r re)i$ti0.
Din acea$t& ca#)&. ,n general. a!lificatoarele de 'oa$& frec0en9& $#nt con$tit#ite dintr-
#n n#!&r oarecare de eta'e de a!lificare ele!entare. care a!lific& ,n ten$i#ne 8i dintr-#n
eta' final care a!lific& ,n #tere. Pentr# #teri !ari c"iar eta'#l care recede eta'#l final
a!lific& ,n #tere. Se cont#rea)& a$tfel ,n $tr#ct#ra #nor a$e!enea a!lificatoare e7i$tenta a
do#& ti#ri de a!lificatoare. a!lificatoare de ten$i#ne 8i a!lificatoare de #tere. conectate
,n ca$cad&.
A!lificator de #tere de do#& eta'e
An re)ent o #tili)are larg& o a# a!lificatoarele c# eta' de ie8ire ,n doi ti!i f&r&
tran$for!ator 8i conectare $#cce$i0& a tran)i$torilor ,n c#rent contin##. Ace$te eta'e. de reg#l&.
f#nc9ionea)& ,n regi!#rile econo!ice cla$a B $a# cla$a AB 1,n ca) de nece$itate ele ot fi
roiectate 8i ,n regi! cla$a A2. +anda!ent#l !a7i! al circ#it#l#i de ie8ire a a$tfel de eta'e ,n
regi!#l cla$a B e$te de 78,5 % 1iar ,n regi!#l cla$a A de doar 50 %2 ca 8i ,n eta'ele c#
5
+
-
+
-
Eal/2
Eal/2
Um.int1
Cd.int
VT1
R1
R2
RC1
VD
RT
RS
RBE4
RBE5
VT2
VT3
VT4
VT5
RE1
CE1
Rs
Eal/2-U0B2-U0B4
U
0
B
2
+
U
0
B
3
+
U
0
B
4
Eal/2-U0B3
U0C1
Um.ies1
U
0
C
4
=
E
a
l
/
2
U
0
C
5
=
E
a
l
/
2
Um.ies
t
0
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
tran$for!ator la ie8ire. ,n$& randa!ent#l real. de reg#l&. $e do0ede8te a fi !ai !are dec,t a cel#i
c# tran$for!ator. care ,ntotdea#na introd#ce ierderi $#li!entare 1n# e$te ideal2.
D#& c#! $-a !ai !en9ionat !ai $#$. cel !ai frec0ent $,nt #tili)ate eta'ele de ie8ire ,n doi ti!i
f&r& tran$for!ator. bra9ele c&rora $,nt conectate c# tran)i$tori co!#8i. adic& doi tran)i$tori de $tr#ct#r&
diferit& 1n-p-n 8i p-n-p2. dar c# ara!etri identici $a# aroae identici 8i doi tran)i$tori de aceea8i
$tr#ct#r& 1a!bii de ti n-p-n $a# p-n-p2. Princial#l a0anta' al eta'elor finale ec"iate c# tran)i$tori
co!#8i con$t& ,n o$ibilitatea #tili)&rii ,n calitate de eta' refinal al #n#i eta' re)i$ti0 !onocicl# c#
leg&t#r& gal0anic& 1re)i$ti0&. direct& etc.2 ,ntre ie8irea l#i 8i eta'#l final. ce d#ce la !ic8orarea n#!&r#l#i de
ele!ente ale a!lificator#l#i 8i la ,!b#n&t&9irea con$iderabil& a caracteri$ticii de a!lit#dine-frec0en9&
(CAF) 8i a caracteri$ticii de fa)&-frec0en9& (CPF).
An fig..e$te re)entat& #na din cele !ai $i!le $c"e!e ale eta'elor finale ,n contrati! 8i
refinal !onocicl# al #n#i a!lificator de $e!nal de frec0en9& 'oa$& c# tran)i$tori co!#8i ,n
eta'#l final. ali!entat de do#& $#r$e de ali!entare 1$a# de o $ing#r& $#r$& de ali!entare de
ten$i#ne d#bl& 8i c# born& !edie2.
Aici tran)i$torii de ie8ire !"# 8i !"5 $,nt de aceea8i $tr#ct#r&. iar tran)i$torii !"$ 8i !"%
de #tere relati0 !ic& $,nt co!le!entari. 6ra9#l eta'#l#i final e tran)i$torii !"$ 8i !"# re)int&
#n reetor e e!itor d#blat. iar cel e tran)i$torii !"% 8i !"5 3 $c"e!a d#blat& c# &C c# o
reac9ie negati0& de 00 % aralel& ,n raort c# ie8irea 1d#& ten$i#ne2 8i $erie ,n raort c# intrarea
1,n circ#it#l e!itor !"% $e alic& toat& ten$i#nea de ie8ire a eta'#l#i2.
Para!etrii ace$tor bra9e core$#nd #nii altora. deoarece $c"e!a d#blat& ,n conectare &C c# o
reac9ie negati0& de 00 %. aralel& la ie8ire 1,n ten$i#ne2 8i $erie la intrare. ca 8i reetor#l e
e!itor d#bl#. $e caracteri)ea)& rin coinciden9a $e!nalelor de ie8ire 8i de intrare d#& fa)&. rin
i!edan9e de ie8ire !ici. i!edan9e de intrare !ari 8i c# #n coeficient de tran$fer ,n ten$i#ne
aroae #nitar. +e)i$toarele
# B&
' 8i
5 B&
'
. conectate ,ntre ba)& 8i e!itor#l tran)i$torilor !"#
8i !"5. ,!b#n&t&9e$c $tabilitatea ter!ic& a eta'#l#i.
+e)i$ten9a lor $e alege de aro7i!ati0 5(0 ori !ai !are ca re)i$ten9a de intrare ,n c#rent
alternati0
# !" . int
'
8i
5 !" . int
'
a tran)i$torilor !"# 8i !"5 la 0aloarea !a7i!& a $e!nal#l#i de
intrare. Alegerea ace$tor re)i$ten9e de 0aloare !ai !ic& !&re8te $tabilitatea ter!ic& de regi!. ,n$&
!ic8orea)& a!lificarea din ca#)a 8#nt&rii lor con$iderabile a circ#itelor de intrare a tran)i$torilor
!"# 8i !"5 ,n c#rent alternati0. Perec"ile de tran)i$tori conecta9i $erie !"$. !"% 8i !"#, !"5
treb#ie ale$e d#& coeficient#l de a!lificare ,n c#rent
& $
) 8i frec0en9a li!it&
& $ )
f . c# o
abatere a ace$tor 0alori de cel !#lt 0($0 %.
6
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
fig. 1 Schema etajului final contratimp i prefinal monociclu alimentat !e !ou
"ur"e !e alimentare
An ca)#l #nor abateri !ai !ari 8i #tili)&rii con$iderabile a ten$i#nii colector ot a&rea
di$tor$i#ni neliniare. condi9ionate de li!itarea $e!nal#l#i.
An eta'#l final deoarece $arcina e7tern& e$te conectat& direct la ie8irea circ#it#l#i
tran)i$torilor. c#rent#l ce c#rge rin $arcin& n# con9ine co!onenta contin#&. deoarece
co!onentele c#rent#l#i contin## de ie8ire a bra9elor $,nt egale ca 0aloare. dar o#$e ca $en$.
+e$ecti0. ierderile $#r$ei de ali!entare ,n $arcin& li$e$c 8i ten$i#nea dintre colector 8i e!itor la
fiecare tran)i$tor al eta'#l#i final 0a fi de
*+
& 5 , 0
. Co!onentele alternati0e ale c#ren9ilor din
bra9e. ca#)ate de $e!nal#l de intrare ,n regi!#l cla$a B. trec rin $arcin& $#cce$i0 fiecare
$e!ierioad& a $e!nal#l#i. cre,nd e $arcin& o ten$i#ne alternati0& de $e!nal c# a!lit#dinea
ie, . -
.
.
Tran)i$tor#l !" din eta'#l refinal !onocicl#. conectat d#& $c"e!a &C. 8i care
l#crea)& ,n regi!#l cla$a A. e$te ali!entat c# ten$i#nea
*+
&
. Leg&t#ra tran)i$tor#l#i !" a
eta'#l#i refinal c# eta'#l final e$te re)i$ti0&/ ,n $c"e!a de leg&t#r& intr& re)i$tor#l
C
'
,n
circ#it#l colector al tran)i$tor#l#i !".
C# a'#tor#l ter!ore)i$tor#l#i
"
' $e ob9ine ten$i#nea de olari)are a tran)i$torilor !"$ 8i
!"% a eta'#l#i final 8i totodat& $e reali)ea)& ter!o$tabili)area c#ren9ilor colector de rea#$ ai
ace$tor tran)i$tori. C# $co#l $i!lific&rii ob9inerii regi!#l#i de ter!o$tabili)are nece$ar. ,n
aralel c# ter!ore)i$tor#l
"
' $e conectea)& o re)i$ten9& de 8#nt /
'
de 0aloare re$tabilit&.
Treb#ie de re!arcat c& 0aloarea re)i$ten9ei
/ "
/ "
/ "
' '
' '
' '
+

. de reg#l&. e$te !#lt !ai !ic& ca


re)i$ten9a colector
C
'
. De a$e!enea treb#ie de re!arcat c& ,n loc#l ter!ore)i$tor#l#i
"
'
7
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
entr# olari)are 8i ter!o$tabili)are oate fi folo$it& o diod& 1linie #nctat& e fig..2 $a# c,te0a
diode !0. Acea$t& 0ariant& e$te de ba)& ,n circ#itele integrate. deoarece ,n ele ob9inerea diodelor
n# re)int& dific#ltate. Ten$i#nea de olari)are la ba)a tran)i$tor#l#i VT1 a eta'#l#i refinal e$te
a$ig#rat& de $#r$a de ali!entare rin inter!edi#l di0i)or#l#i de ten$i#ne
$
' ' . Pentr#
$tabili)area c#rent#l#i de rea#$ colector
C 0
i
a tran)i$tor#l#i !" e$te #tili)at& $tabili)area
e!itor c# a'#tor#l re)i$tor#l#i
&
' . C# c,t e$te !ai !are 0aloarea re)i$tor#l#i
&
' 8i c# c,t e$te
!ai !ic& 0aloarea re)i$ten9ei di0i)or#l#i de ten$i#ne
$
$
$ 0
' '
' '
' ' '
+


. c# at,t !ai !are 0a
fi grad#l reac9iei negati0e locale ,n c#rent contin##. care $e for!ea)& datorit& conect&rii
re)i$tor#l#i
&
' 8i c# at,t !ai !ic e$te c#rent#l colector de rea#$
C 0
i
al tran)i$tor#l#i !".
Pentr# re,nt,!inarea reac9iei negati0e ,n c#rent alternati0 1d#& $e!nal2. condi9ionat& de
re)en9a re)i$tor#l#i
&
' . care red#ce a!lificarea eta'#l#i ,n c#rent alternati0. re)i$tor#l
&
'
$e 8#ntea)& ,n c#rent alternati0 c# #n conden$ator
&
C de 0aloare de$t#l de !are. An
confor!itate c# cla$ificarea re9elelor de reac9ie. acea$t& reac9ie negati0& local& e$te $erie ,n raort
c# intrarea 8i aralel& ,n raort c# ie8irea a!lificator#l#i. De re!arcat c& ,n circ#itele integrate
0arianta c# o a$tfel de re9ea de reac9ie 1adic& f&r& conden$ator#l
&
C 2 e$te de ba)&.
Dac& 0arianta circ#it#l#i din fig..e$te inco!od& din ca#)a #tili)&rii a do#& $#r$e de
ali!entare 1$a# a #nei $#r$e c# born& !edie2 $a#. dac&. confor! cerin9elor te"nice. $arcina e7tern&
treb#ie $& aib& leg&t#r& c# borna co!#n&. at#nci $c"e!a din fig..$e !odific& rin #tili)area #nei
$ing#re $#r$e de ali!entare f&r& born& co!#n&. conect,nd $arcina
1
'
caaciti0. adic& rintr-#n
conden$ator de di0i)are ie, . d
C
. d#& c#! e$te ar&tat ,n fig..$.
D#& rincii#l de f#nc9ionare. $c"e!a din fig..$ n# $e deo$ebe8te de cea din fig.1.1.
Treb#ie doar de !en9ionat f#nc9ia rincial& a conden$ator#l#i ie, . d
C
. e care el o ,ndeline8te ,n
eta'#l final la f#nc9ionarea l#i ,n regi!#l cla$a B. ,!re#n& c# f#nc9iile de ba)& de deconectare a
$arcinii e7terne
1
'
de la tran)i$toarele de ie8ire !"# 8i !"5 ,n c#rent contin## 8i conectarea
ace$tora ,n c#rent alternati0. Ace$t conden$ator. ,nc&rc,nd#-$e ,n& la
*+
& 5 , 0
. la conectarea
$c"e!ei 'oac& rol#l de $#r$& de ali!entare entr# bra9#l inferior al eta'#l#i final ,n acele
$e!ierioade ale $e!nal#l#i ,n care bra9#l de 'o$ $e de$c"ide. iar cel de $#$ $e ,nc"ide. ,ntrer#,nd
ali!entarea bra9#l#i inferior de la redre$or. De re!arcat c& ,n roce$#l de blocare 8i deblocare
$#cce$i0& a bra9elor. ten$i#nea e conden$ator 0a 0aria ne$e!nificati0. cre$c,nd datorit& ,nc&rc&rii
,n ti!#l f#nc9ion&rii bra9#l#i de $#$ 8i de$cre$c,nd datorit& de$c&rc&rii ar9iale ,n ti!#l
f#nc9ion&rii bra9#l#i de 'o$. An$& acea$t& 0aria9ie de ten$i#ne ce are loc e conden$ator#l ie, . d
C

oate fi red#$& ,n& la o 0aloare !ini!& rin alegerea caacit&9ii conden$ator#l#i de 0aloare
de$t#l de !are.
8
+
-
Eal
Um.int1
Cd.int
VT1
R1
R2
RC1
VD
RT
RS
RBE4
RBE5
VT2
VT3
VT4
VT5
RE1
CE1
Rs
Eal/2-U0B2-U0B4
U
0
B
2
+
U
0
B
3
+
U
0
B
4
Eal/2-U0B3
U0C1
Um.ies1
U
0
C
4
=
E
a
l
/
2
U
0
C
5
=
E
a
l
/
2
Cd.ies
t
0
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
fig. # Schema etajului final contratimp i prefinal monociclu alimentat !e o "ur"
!e alimentare
I de)0oltare de !ai dearte a circ#it#l#i a!lificator din fig..$ e$te $c"e!a ar&tat& ,n
fig..%. Deo$ebirea ei de fig..$ e$te c& di0i)or#l de ten$i#ne
$
' ' n# e$te conectat ne!i'locit la
$#r$a de ali!entare. ci la tran)i$tor#l !"5. An ace$t ca). entr# olari)area ba)ei tran)i$tor#l#i
!" $e #tili)ea)& ten$i#nea de ali!entare
% C 0
.
a tran)i$tor#l#i !"%. Totodat&. conco!itent c#
olari)area. ,n $c"e!& $e creea)& o re9ea de reac9ie negati0& global& 1c#rinde toate eta'ele2
aralel&. 8i ,n raort c# intrarea. 8i ,n raort c# ie8irea. C#legerea aralel& a $e!nal#l#i de reac9ie
negati0& de la ie8irea $c"e!ei ,n$ea!n& c& reac9ia negati0& 0a fi ,n ten$i#ne. 8i ,n c#rent contin##.
8i ,n c#rent alternati0 1,n $e!nal2.
An ce ri0e8te reac9ia negati0& general& ,n ten$i#ne alternati0& 1d#& $e!nal2. ea 0a
!ic8ora di$tor$i#nile de fa)&. di$tor$i#nile de frec0en9&. di$tor$i#nile neliniare 8i 0a !a'ora
$tabilitatea coeficient#l#i de a!lificare. Pl#$ la acea$ta. treb#ie de re!arcat c& deoarece reac9ia
9
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
negati0& general& ,n ten$i#ne alternati0& e$te aralel& ,n raort c# intrarea. ea 0a !ic8ora
i!edan9a de intrare 8i coeficient#l de a!lificare ,n c#rent 18i re$ecti0 coeficient#l de
a!lificare ,n ten$i#ne2 al $c"e!ei. Ace$t !o!ent treb#ie l#at ,n con$iderare ,n ti!#l calc#l#l#i
$c"e!ei. Dac& grad#l de reac9ie ,n $e!nal 0a fi !ai !ic ca cel calc#lat la roiectare 1din #nct de
0edere al !ic8or&rii di$tor$i#nilor neliniare 8i de frec0en9&2. at#nci ea oate fi e7cl#$&. ,nloc#ind
re)i$tor#l

' c# do#& re)i$toare 8i introd#c,nd #n conden$ator de de)legare


f
C 1reac9ia negati0&
de ten$i#ne de c#rent contin## ,n ace$t ca) r&!,ne2. iar ,n $c"e!& oate fi introd#$& o reac9ie
negati0& global& ,n c#rent alternati0 d#& $e!nal de #n grad dorit c# a'#tor#l re)i$tor#l#i
'
8i a
conden$ator#l#i dec#lator
C
. de o caacitate de$t#l de !are alea$& din condi9ia
( ) 00 ... 50
'
C

1fig. $.5).
+
-
Eal
Um.int1
Cd.int
VT1
R1
R2
RC1
VD1
RT
RS
RBE4
RBE5
VT2
VT3
VT4
VT5
RE1
CE1
Rs
Eal/2-U0B2-U0B4
U
0
B
2
+
U
0
B
3
+
U
0
B
4
Eal/2-U0B3
U0C1
Um.ies1
Cd.ies
VD2
!
+
-
Eal
Um.int1
Cd.int
VT1
R1
R2
RC1
RT
RS
RBE4
RBE5
VT2
VT3
VT4
VT5
RE1
CE1
Rs
U0C1
Cd.ies
R1
Cf
+
J
C
J
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
fig. $ Schema etajului final contratimp i prefinal monociclu c#rin$ de o re9ea de
reac9ie negati0& general&
Treb#ie de !en9ionat c& ,n toate $c"e!ele anali)ate 0aloarea !are a a!lit#dinii ten$i#nii
de ie8ire a eta'#l#i refinal ie, . - ) % ( $ B ie, . -
. . . +
nece$it& 8i o 0aloare !are a a!lit#dinii
co!onentei alternati0e de c#rent colector 1c#rent de $e!nal2 de la tran)i$tor#l !" rin
re)i$tor#l
C
'
,n circ#it#l colector al ace$t#i tran)i$tor. ceea ce i!#ne !&rirea #terii
tran)i$tor#l#i re$ecti0.

An ca) de nece$itate ace$te !&ri!i 1c#rent#l 8i #terea2 ot fi red#$e rin c,te0a !odific&ri
ale $c"e!ei de conectare a re)i$tor#l#i
C
'
. a8a c#! e$te ar&tat ,n fig.$.3. care e$te $c"e!a din
fig..% !odificat&.
An acea$t& $c"e!&. c# a'#tor#l #n#i circ#it 'C $ecial. toate ten$i#nile $e!nal#l#i de e
$arcina eta'#l#i final $,nt introd#$e ,n circ#it#l colector al tran)i$tor#l#i !" al eta'#l#i refinal ,n
$erie 8i ,n fa)& c# ten$i#nea $e!nal#l#i e
C
'
. ob9in#t& din cont#l c#rent#l#i alternati0 colector
al tran)i$tor#l#i !".
Se oate $#ne c& rin inter!edi#l or9i#nii de circ#it 'C din $c"e!a fig.$.3 e$te
introd#$& o oarecare reac9ie o)iti0&. La alegerea 0alorii re)i$ten9ei re)i$tor#l#i ' ne 0o!
cond#ce de #r!&toarele con$iderente. Dintr-o arte. re)i$tor#l ' de0ine conectat ,n c#rent
alternati0. rin conden$atoarele C 8i ie, . d
C
,n aralel c# $arcina
1
'
.

Document Semntur Data


Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
fig. % Schema etajului final contratimp i prefinal monociclu cuprin" !e circuitul
!e reac&ie R
'
, (
'
De aceea 0aloarea re)i$ten9ei re)i$tor#l#i ' treb#ie $& fie !#lt !ai !are ca
1
'
. entr# a
!ic8ora ierderile de $e!nal e acea$ta.
Din alt& arte. re)i$tor#l ' ,n c#rent contin## e conectat ,n raort c# $#r$a de ali!entare
,n $erie c#
C
'
. deoarece re)i$ten9a re)i$tor#l#i ' treb#ie $& fie !ai !ic& ca a re)i$tor#l#i '
C
.
entr# a red#ce ierderile ten$i#nii de ali!entare. De reg#l&. re)i$ten9a ' $e alege din condi9iile
50'
4
' 0,0,$'
C
. An ce ri0e8te 0aloarea caacit&9ii conden$ator#l#i C. ea $e alege din
condi9ia
( ) 0 ... 5
'
C

.
An ,nc"eierea anali)ei $c"e!elor din figuri+e .(.5 treb#ie de !en9ionat #r!&toarele.
Str#ct#rile tran)i$torilor #tili)a9i ,n ace$te $c"e!e. ,n ca) de nece$itate. ot fi $c"i!bate c#
$c"i!barea conco!itent& a olarit&9ii ten$i#nii de ali!entare. Sre e7e!l#. dac& ,n eta'#l refinal ,n loc
de tran)i$tor#l de $tr#ct#r& n-p-n 1c#! e$te ar&tat ,n fig#rile anali)ate2 0a fi #tili)at #n tran)i$tor de ti
p-n-p 8i ,n ace$t ca) 0a fi ne0oie de $c"i!bat olaritatea $#r$ei de ali!entare 8i re$ecti0 $tr#ct#rile
tran)i$torilor !"$. !"%. !"# 8i !"5% ,n loc de !"$ 0a fi #n tran)i$tor p-n-p. ,n loc de !"%-
tran)i$tor n-p-n. ,n loc de !"# 8i !"5-tran)i$tori p-n-p.
Variantele anali)ate de eta'e finale 8i refinale for!ea)& ba)a !#ltor circ#ite
a!lificatoare de $e!nal de frec0en9& 'oa$& f&r& tran$for!ator. #tili)ate ,n ractic&. Ele ot fi
co!licate rin introd#cerea di0er$elor circ#ite $#li!entare care ,!b#n&t&9e$c caracteri$ticile de
e7loatare ale a!lificatoarelor 1$re e7e!l#. a circ#itelor de rotec9ie a tran)i$toarelor de
ie8ire. ,n ca) de $c#rtcirc#it ,n $arcin&/ circ#ite de corec9ie etc.2.
An ,nc"eierea ace$t#i caitol !en9ion&! c& dac& $#r$a de $e!nal cer#t& c# o F.&.5. &
4ur4
8i c# o re)i$ten9& intern& '
4ur4
n# a$ig#r& la intrarea a!lificator#l#i de #tere din $c"e!ele din
fig..(.5 ni0el#l nece$ar de ten$i#ne 8i c#rent .
-.int
8i I
-.int
nece$ar entr# ob9inerea ,n $arcina
1
'
a ni0el#l#i ten$i#nii de ie8ire .
-.ie,
cer#t 8i #terii de ie8ire P
6
ie,
cer#te de $e!nal #til. at#nci
2
+
-
Eal
Um.int1
Cd.int
VT1
R1
R2
RC1
RT
RS
RBE4
RBE5
VT2
VT3
VT4
VT5
RE1
CE1
Rs
Eal/2-U0B2-U0B4
U
0
B
2
+
U
0
B
3
+
U
0
B
4
Eal/2-U0B3
U0C1
Um.ies1
Cd.ies
C
R
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
la intrarea ace$tor eta'e $e conectea)& $a# eta'e !onocicl# c# conectare re)i$ti0-caaciti0& $a#
gal0anic&. $a# a!lificatoare oera9ionale c# #n coeficient de a!lificare ce a$ig#r& !&ri!ile
.
-.int
8i I
-.int
nece$are. Ace$te eta'e $#li!entare $,nt a!la$ate ,n B'AP-#l din $c"e!a bloc.
fig. ) Schema etajului final contratimp i prefinal monociclu cuprin" !e circuitul !e
reac&ie po*iti+ R(
Ca e7e!l#. ,n fig..5 e$te re)entat& $c"e!a o$ibil& a #n#i a!lificator de #tere c# #
eta'e. a0,nd do#& eta'e reli!inare ec"iate c# tran)i$torii !"
pre+.
8i !"
pre+.$
. 6a)a ace$t#i
a!lificator o con$tit#ie $c"e!a eta'#l#i final c# tran)i$tori co!#8i c#a$i-co!le!entari !"$-
!"% 8i eta'#l refinal c# tran)i$tor#l !". care re)int& o oarecare !odificare a $c"e!ei
a!lificator#l#i ,n do#& eta'e ar&tat& ,n fig..%. Modificarea con$t& ,n ,nloc#irea ele!entelor de
olari)are 8i ter!o$tabili)are '
"
1c# 8#nt#l '
/
) rin diodele !0 8i !0$/ ,n ad&#garea circ#it#l#i
3
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
$ecial 'C entr# $i!lificarea condi9iilor de l#cr# a tran)i$tor#l#i refinal !" 8i ad&#garea
re)i$ten9elor de reac9ie '
7#
8i '
75
,n circ#itele e!itor ale tran)i$torilor de ie8ire !"# 8i !"5 c#
$co#l de a $i!etri)a bra9ele eta'#l#i contrati!. An rincii#. ne$c"i!bat& ,n acea$t& !odifica9ie
r&!,ne #tili)area a do#& $i$te!e de $tabili)are a regi!#l#i de l#cr# a tran)i$torilor eta'#l#i final 3
$i$te!#l de ter!o$tabili)are a c#ren9ilor contin#i colector ai tran)i$torilor de ie8ire 1,n$& c#
!odificarea '
"
8i '
/
rin !0 8i !0$ !en9ionat& !ai $#$2 8i $i$te!#l de $tabili)are a ten$i#nilor
de c#rent contin## colector identice
$
&
.
*+
C 0
e tran)i$torii !"$8!"# 8i !"%8!"5 rin
inter!edi#l #nei re9ele de reac9ie negati0& gal0anic& aralel& at,t ,n raort c# intrarea. c,t 8i c#
ie8irea c# a'#tor#l di0i)or#l#i '

8i '
$
.
Eta'e a!lificatoare contrati!
Etajele !e putere $#nt de$tinate eli!in&rii ,n $arcina dat& a #nei #teri !a7i!ale c# #n
randa!ent !a7i!al 8i di$tor$i#ni liniare ad!i$ibile ,n condi9ii de f#nc9ionare nor!ale.
A!lificatoarele de #tere ot f#nc9iona ,n trei regimuri %
A/
AB/
B.
5tili)area #n#ia $a# alt#ia e$te dictat& de +aloarea !i"tor"iunilor neliniare i ran!amentul
etajului. Dac& cerin9ele referitoare la randa!ent n# $#nt d#re. iar cerin9ele c&tre di$tor$i#ni $#nt
d#re. $e reco!and& regi!#l A()9$0%). An ca). cEnd cerin9ele ce ri0e$c randa!ent#l $#nt d#re.
iar cerin9ele c&tre di$tor$i#nile neliniare n# $#nt ,nalte. $e reco!and& regi!#lB()973,5%). An
celelalte ca)#ri. cEnd cerin9ele $#nt d#re 8i c&tre randa!ent 8i c&tre di$tor$i#ni. $e reco!and&
regi!#l AB.
An fig. $#nt ar&tate o$cilogra!ele. ce e7lic& f#nc9ionarea eta'#l#i a!lificator ,n cele %
regi-uri%

4
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
fig. , Func&ionarea etajului amplificator
D#& c#! $e 8tie. eta'ele de a!lificare c# #n tran)i$tor a# #n randa!ent co!arati0 !ic
1-n ca* i!eal $5%2. Ca#)a e$te. c& f#nc9ionea)& ,n regi! A. 5tili)area regi!#l#i B $a# AB d#ce
la !a'orarea randa!ent#l#i. ,n$& d#ce 8i la !a'orarea br#$c& a di$tor$i#nilor neliniare.
Pentr# a e7cl#de ace$te de)a0anta'e ,n !a'oritatea ca)#rilor $#nt #tili)ate amplificatoare !e
putere contratimp. care co!arati0 c# cele c# #n tran)i$tor a# urmtoarele a+antaje%
1. /rmonicele pare -n "arcin "e intercompen"ea*.
#. 0n "arcin !e a"emenea "e intercompen"ea* 1ruiajul i *gomotul.
$. 0n "ur"a !e alimentare "e intercompen"ea* armonicele impare, ce permite !e a micora
pier!erile ce au loc pe impe!an&a intern a "ur"ei !e alimentare.
%. Prin re*i"ten&a emiter curen&ii !e la fiecare tran*i"tor parcurg -n !iferite !irec&ii, ce permite
!e a micora componenta +aria1il a curentului i, ca urmare, !e a micora capacitatea C& ce
untea* re*i"ten&a -n curent alternati+.
). 0n ca*ul, c2n! "arcina are cuplare mutual cu ieirea etajului prin 1o1ina primar, curen&ii
-n tran*i"tor pleac -n !irec&ii opu"e, ceea, ce !uce la o micorare a magneti*rii mie*ului.
/cea"ta permite, ca la aceeai putere i con!i&ii egale !e a utili*a un tran"formator cu
!imen"iuni mult mai mici !ec2t -n amplificatorul cu un tran*i"tor.
,. Unele elemente "unt comune pentru am1ele tran*i"toare.
De!on$tr&! cele $#$e%
KinEnd cont de fat#l. c& etajele contratimp folo$e$c. de reg#l&. regi!#rile AB 8i B. rela9iile dintre
c#rent#l de ie8ire 8i cel de intrare $e de$cri# c# o ec#a9ie c# grad !ai !are ca #n#.
Eta'ele de #tere entr# $e!nalele de frec0en9& a#dio $e ot reali)a c# tran)i$toare
f#nc9ionEnd ,n cla$& A 1cEnd ele!ent#l acti0 ce debitea)& #tere ,n $arcin& e$te er!anent ,n
cond#c9ie2 $a# ,n cla$& 6. ,n contrati! 1ele!ent#l acti0 ce debitea)& #tere ,n $arcin& e$te ,n
cond#c9ie o $e!ierioad& a $e!nal#l#i2.
A!lificator#l de #tere de cla$& A a$ig#r& o rerod#cere fidel& a $e!nal#l#i ,n $arcin&. dar c# #n
randa!ent $c&)#t. ceea ce deter!in& o #tere di$iat& de ele!ent#l de #tere !are ,n co!ara9ie
c# #terea #til&. A!lificator#l de #tere ,n cla$& 6 ,n contrati! e$te caracteri)at rintr-#n
randa!ent ridicat. ceea ce ,n$ea!n& o b#n& #tili)are a tran)i$toarelor de #tere. dar $e!nal#l ,n
$arcin& 0a fi di$tor$ionat. ,n rincial. datorit& caracteri$ticii de tran$fer neliniare.
5
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
fig. 3 amplificator !e putere !e cla" fig. 4 (aracteri"tica !e
5 -n contratimp tran"fer a etajului i
An $c"e!a de rincii# din fig.1.*. ,n care e$te rere)entat #n a!lificator de #tere de
cla$& 6 ,n contrati! c# tran)i$toarele co!le!entare. c#rent#l rin $arcin& e$te a$ig#rat de
tran)i$tor#l
1
T e $e!ialternan9a o)iti0& 8i de tran)i$tor#l
2
T e $e!ialternan9a negati0&.
Caracteri$tica de tran$fer a eta'#l#i. rere)entat& ,n fig.1.-.a. e$te neliniar&. a$tfel c& la #n $e!nal
$in#$oidal alicat la intrare 1fig.1.-.b2 $e ob9ine. ,n $arcin&. #n c#rent di$tor$ionat 1fig.1.-.c2 /
ace$tea $#nt di$tor$i#nile de neliniaritate 1$a# de trecere2.
(. :#nc9ionarea ,n cla$& A6 $e oate reali)a. de e7e!l#. $#b for!a din fig.1.*. entr# #n
circ#it c# o $ing#r& $#r$& de olari)are. ,n care $arcina $e c#lea)& rin caacitate. Prin re)i$ten9a
R circ#l& c#rent#l de colector al tran)i$tor#l#i
3
T
. care a$ig#r& o c&dere de ten$i#ne de circa 1.2
-1.3 V la bornele ei. $#ficient& entr# !en9inerea ,n cond#c9ie a tran)i$toarelor
1
T 8i
2
T . ,n
ab$en9a $e!nal#l#i 1ten$i#nea contin#& din e!itoarele celor do#& tran)i$toare de #tere $e
$tabile8te rintr-o reac9ie negati0& de c#rent contin##2. +e)i$ten9a
1
R

a$ig#r& ,nc"iderea c#rent#l#i
de colector al tran)i$tor#l#i
3
T
8i contrib#ie la for!area $arcinii de colector a tran)i$tor#l#i
3
T
.
Se!nal#l 0ariabil $e alica e ba)a tran)i$tor#l#i
3
T
.
5. La eta'#l final treb#ie $& $e reali)e)e o la$are corect& a
#nct#l#i $tatic de f#nc9ionare ,n $co#l #tili)&rii cEt !ai b#ne
a ten$i#nii $#r$ei de ali!entare. Se define8te coeficient#l de
#tili)are a ten$i#nii de ali!entare $#b for!a %
c
66
c
E
6
E
6
7


0 0

112. #nde
0
6
- a!lit#dinea $e!nal#l#i de $arcin&. re$##$
$in#$oidal/
66
6
0
- 0aloarea 0Erf la 0Erf a ten$i#nii de ie8ire/
c c
E E 2 - ten$i#nea de ali!entare alicat& efecti0 eta'#l#i
final de #tere.
6
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
P#nct#l $tatic de f#nc9ionare treb#ie a$tfel ale$ ,ncEt
c
E
6
7
!a7 0
!a7

. c# $e!nal de ie8ire
nedi$tor$ionat. $& aib& o 0aloare cEt !ai aroiat& de 1. Pentr# circ#it#l din fig.de !ai $#$.
ten$i#nea e e!itoarele tran)i$toarelor finale n# oate a'#nge la 0 1r&!Ene ten$i#nea de $at#ra9ie a
tran)i$tor#l#i
2
T 2 8i nici la
c
E
1r&!Ene ca diferen9& ten$i#nea
1 5E
6 8i ten$i#nea de $at#ra9ie a
tran)i$tor#l#i
3
T
2. A8a c#! $e 0ede 8i $e ob9ine %
$# inf
6 6
.
<. Din #nct de 0edere energetic. $e ot ded#ce #r!&toarele rela9ii%
- P#terea #til& ,n $arcin& %
"
c
u
R
E 7
P
2
2 2

122 1c# 0aloarea !a7i!& entr#


!a7
7 7 2/
- P#terea ab$orbit& de la $#r$a de ali!entare de eta'#l final %
"
c
a1"
R
E 7
P
L
2
2

132/
- +anda!ent#l %
a1"
u
P
P
M
1(2/
- P#terea di$iat& de tran)i$toarele de #tere %

,
_

1
M
1
M
u u
u
u a1" !
P P
P
P P P
152.
Eta'e a!lificatoare c# tran)i$tori co!# i
Prin tran)i$tori co!# i $e ,n elege o co!bina ie bine deter!inat& din 2 1!ai rar32 tran)i$tori
obi n#i i. ,n care ter!inal#l de ie ire al #n#i tran)i$tor e$te conectat direct 1#neori c# #tili)area
ele!entelor de leg&t#r&2 c# ter!inal#l de intrare al cel#ilalt tran)i$tor. De aceea fiecare tran)i$tor
care intr& ,n co!bina ie oate fi conectat d#& #na din conect&rile c#no$c#te- c# EC . CC. 6C. An
,ntregi!e co!bina ia din cei 213 tran)i$tori2 are 3 borne ec"i0alente 3 de diri'are 1ba)&. grila2.
diri'at 1colector. dren&2 i de e!itere 1e!itor. $#r$&2. o$ed& noi ara!etri i caracteri$tici i oate
fi conectat& ca i #n tran)i$tor ob n#it de a!lificare EC. CC.6C.
Prec&#t&! c,te0a 0ariante de eta'e c# tran)i$tori co!# i. Eta'#l c# tran)i$tori
co!le!entari. folo$ind#-$e ,n fiecare bra c,te 2 tran)i$tori de acela ti 1config#ra ia
DA+LF=>TI=2
0e:*;*nt*2u+<
+

ie" ie"
R R
D
fiindc& p n p n p n ie"
n p n
ie"
p n p
ie"
R R R

> <
+

+


.
1
1
.
1
1
7
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
Eta'#l de ie ire c# tran)i$tori c#a$i-co!le!entari. 1fig.1.102
Eta'#l are acea$t& den#!ire deoarece tran)i$toarele finale n# $#nt co!le!entare ci $#nt de
acela i fel. ele $#nt ,n$& i co!andate de o erec"e de tran)i$toare co!le!entare.
fig. 8 Etajul !e ie ire cu tran*i"tori complementari.
fig. 10 Etajul !e ie ire cu tran*i"tori cua"i9complementari.
8
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
An ace$t fel tran)i$toarele co!le!entare reali)ea)& in0er$area de fa)& nece$ar& entr#
co!anda ,n contrati! a tran)i$toarelor finale.
De)a0anta'#l $c"e!ei%
Eta'#l de co!and& 0ede $re eta'#l final i!edan e neegale/ Antr-o $e!i alternan & i!edan a
de intrare incl#de o $ing#r& 'onc i#ne ba)&-e!itor VT3. iar ,n cealalt&. 2 $erie VT1 i VT2. ceea
ce oate deter!inat di$tor$i#nea $e!nal#l#i de ie ire. An ce$t ca) +
intr1
N+
intr2
. ,n ti! ce
+

ie" ie"
R R
D
.
An fig.11 $e re)int& #n alt eta' de ie ire c# tran)i$tori co!# i i $i!etrie co!le!entar&.
Circ#it#l e$te $i!l#. fiind totodat& $i!etric din #nct de 0edere al intr&rii. ,n $en$ c& ,n
fiecare $e!ialternan & c#rent#l de intrare incl#de o $ing#r& 'onc i#ne ba)&-e!itor 1VT1 $a# VT32.
+
intr1
O+
intr
.
fig. 11 Etaje !e ie ire cu tran*i"tori compu i i "imetrie complementar.
An deenden & de conectarea tran)i$torilor $i!li ce intr& ,n co!bina ie i conectarea
co!bina iei adic& a tran)i$tor#l#i co!#$. $e ot ob ine indici ai eta'#l#i ec"iat c# tran)i$tori
co!# i. i!o$ibil ,n ca) de #tili)are n#!ai a tran)i$torilor obi n#i i. De e7e!l#. re)i$ten a de
intrare e$te !#lt !ai !are. re)i$ten a de ie ire. coeficient#l de a!lificare ,n c#rent !#lt !ai !are
etc.
Cea !ai larg& #tili)are. tran)i$torii co!# i. a# g&$it-o ,n a!lificatoarele de #tere !&rit& i
a!lificatoare integrate. Te"nologia circ#itelor integrate er!ite confec ionarea tran)i$torilor
co!# i c# ara!etri ridica i. ceea ce ,n $f,r it ad#ce la $i!lificarea $c"e!ei electrice a
circ#it#l#i a!lificator integrat.
Eta'#l ec"iat c# tran)i$tori co!# i. rere)int&. ,n rincii#. #n eta' co!licat. eta' co!#$
din 2 eta'e obi n#ite 1!onocicl#2. dintre care ri!#l ,l e7cit& e al doilea. Din ace$te con$iderente.
9
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
eta'#l c# tran)i$tori co!# i $e oate anali)a i calc#la rin #na din cele 2 !etode% $a# ca
a!lificator co!#$ din 2 eta'e. calc#l,nd#-$e fiecare eta' aarte. $a# ca #n $ing#r eta' ec"iat c#
tran)i$tor co!#$ ec"i0alent. re0enti0 deter!in,nd#-$e entr# el ara!etrii ec"i0alen i. Pentr#
fiecare din cele 2 !etode $e ot folo$i rela iile de calc#l al #n#i eta' obi n#it. An ce ri0e te
ara!etrii ec"i0alen i ai tran)i$tor#l#i co!#$ . ei ot fi deter!ina i din $c"e!a ec"i0alent& a
tran)i$tor#l#i co!#$. ob in#t& din $c"e!ele ec"i0alente ale fiec&r#i tran)i$tor ce intr& ,n
co!onen a l#i.
Prec&#t&! c,te0a $c"e!e electrice rinciiale c# 2 eta'e ec"iate c# tran)i$tori co!# i. e
larg #tili)ate ,n te"nica a!lificatoare. An fig.1.12 1a2 e$te ar&tat& $c"e!a #n#i reetor e e!itor
co!#$ 1$a# altfel $#$ reetor e e!itor d#bl#2. c# do#& tran)i$toare VT1 i VT2 de aceea i
$tr#ct#r& n--n 1ot fi i de $tr#ct#r& -n- dar c# olaritatea ten$i#nii de ali!entare de $en$
o#$2. ,n care fiecare tran)i$tor i ,n ,ntregi!e toat& co!bina ia tran)i$toarelor. adic& tran)i$tor#l
co!#$ $#nt ,n conectare CC. A a conectare de tran)i$tori er!ite !a'orarea coeficient#l#i de
a!lificare ,n c#rent i re)i$ten a de intrare a circ#it#l#i i de a$e!enea er!ite !ic orarea
re)i$ten ei l#i de ie ire. ce e larg $e #tili)ea)& at,t ,n eta'ele de intrare. c,t i ,n cele de ie ire a
circ#itelor a!lificatoare.
+eetor#l e e!itor d#bl# din fig.1.12 1a2 oate fi anali)at i calc#lat rin calc#larea fiec&r#i
eta' ,n arte. ,nce,nd c# reetor#l 2 1e VT22. #tili),nd#-$e rela iile ob in#te !ai ,nainte entr#
reetor#l e e!itor obi n#it.
2!
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
fig. 1# Schema unui repetor pe emitor !u1lu:
- repetorul pe emitor !u1lu cu # tran*i"toare
- repetorul pe emitor !u1lu cu un tran*i"tor compu"
Totodat&. reetor#l e e!itor oate fi re)entat i ca #n $ing#r reetor e e!itor. ec"iat
c# #n $ing#r tran)i$tor co!#$ de aceea i $tr#ct#r& 1fig.1.2<1b22. dar c# ara!etrii l#i ec"i0alen i.
An ace$t ca). reetor#l e e!itor co!#$ n# treb#ie anali)at. deoarece entr# calc#l#l l#i ot fi
#tili)ate rela iile de calc#l ale reetor#l#i e e!itor. ec"iat c# #n tran)i$tor $i!l#. ,nloc#ind#-$e
ara!etrii de tran)i$tor $i!l# c# ara!etrii ec"i0alen i de tran)i$tor co!#$.
+egi!#rile de f#nc ionare a tran)i$torilor ,n eta'ele a!lificatoare
=n regi-u+ c+*4* A o)i9ia ini9ial& a #nct#l#i $tatic de f#nc9ionare e dreata de $arcin&
1fig#ra 1.13. b. dreata contin#&2 8i a!lit#dinea c#rent#l#i de intrare $e aleg ,n a8a !od. ca
#nct#l $tatic de f#nc9ionare $& r&!En& ,n li!itele dretei de $arcin&. #nde 0aria9ia c#rent#l#i
colector e$te direct roor9ional& c# 0aria9ia c#rent#l#i ba)&. An fig#ra 1.13. b. ace$te e7tre!e e
dreata de $arcin& $#nt #nctele / 8i 5. deter!inate de c#ren9ii I
(1
8i I
($
. An regi!#l cla$a A
c#rent#l colector F
C
rin tran)i$tor c#rge ,n contin## 1tran)i$tor#l er!anent e$te ,n cond#c9ie.
fig#ra 1.13. a2. Func>ion*re* tr*n:i4toru+ui ?n regi-u+ c+*4* A 4e c*r*cteri:e*:@ prin ce+e
-*i redu4e di4tor4iuni ne+ini*re ?n4@,i ,i r*nd*-entu+ e4te ce+ -*i redu4.
A!lificatoarele 6C. ,n co!ara9ie c# cele EC $a# CC. ,n regi!#l cla$a A $e con$ider& c&
*u ce+ -*i -*re r*nd*-ent. ?n4@,i c)i*r la #terea de ie8ire !a7i!al& o$ibil& randa!ent#l lor
nu dep@,e,te 6 #5A#8%. ,n ca) ideal O50@. +egi!#l cla$a A e$te #tili)at at#nci cEnd cerin9ele
,n ce ri0e8te di$tor$i#nile neliniare $#nt foarte d#re. iar putere* de ie,ire ,i r*nd*-entu+ 4unt
f*ctori 4ecund*ri. =n regi-u+ c+*4* A, de regu+@, func>ione*:@ *-p+ific*to*re+e ?n ten4iune ,i
*-p+ific*to*re+e de putere redu4@ (P
6
B).
La a!lificarea $e!nalelor de 0alori !ici o)i9ia ini9ial& a #nct#l#i $tatic de f#nc9ionare e
!ai bine de ale$ ,n a8a !od c* 4@ 4e oC>in@ ;*+o*re* -*Di-*+@ * p*r*-etru+ui h
21
+* un
con4u- de putere de +* 4ur4* de *+i-ent*re redu4@. +egi!#l ,n c#rent treb#ie ale$ a8a. ca
coeficient#l de a!lificare ,n c#rent $& deind& $lab de 0aria9ia c#rent#l#i I
E
. E de dorit de 9in#t
cont 8i de regi!#l la care rod#c&tor#l tran)i$toarelor garantea)& ara!etrii tiici. An ca) cEnd
$e!nal#l de intrare e$te de 0alori co!arati0 !ari #nct#l $tatic de f#nc9ionare $e alege ,n
!i'loc#l dretei A6. ,n #nct#l I 1fig#ra 1.13. b2.
2
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
Pentr# a a$ig#ra regi!#l de f#nc9ionare ale$. !ai ,ntEi treb#ie de re$tabilit c#rent#l de
reao$ ba)& I
01
;I
1#
. iar a!lit#dinea co!onentei c#rent#l#i alternati0 ba)& n# treb#ie $&
de&8ea$c& diferen9a I
1$
9I
1#
<I
1
. D#& ce $-a $tabilit 0aloarea c#rent#l#i I
01
,n #nct#l $tatic de
f#nc9ionare $e deter!in& 0alorile ini9iale de c#rent I
0(
8i ten$i#ne colector U
0(
. ce core$#nd
#nct#l#i $tatic de f#nc9ionare ale$. Se deter!in& de a$e!enea 8i co!onentele alternati0e a
c#rent#l#i I
cm
8i ten$i#nii U
cm
colector core$#n)&tor.
fig. 1$ Forma "emnalului i caracteri"ticilor "tatice regim cla"a /
La re)i$ten a de leg&t#r& colector 1dren&2 re)i$ti0& a$i0& +
CP
;*+o*re* -*Di-*+@
po4iCi+@ * 4e-n*+u+ui de ie,ire 4e *4igur@ +* ten4iune* U
0C
=E
C
/2. iar !&ri!ea I
0(
$e deter!in&
de $arcina i!#$& $a# $e alege din condi9ia de a ob9ine di$tor$i#ni neliniare !ini!ale a $e!nal#l#i
de ie8ire. An #lti!#l ca) re)i$ten a +
CP
$e alege ,n a8a !od ca $e!ierioadele
cm
U
8i
cm
U

1fig.1.13. a2 $& fie aro7i!ati0 ideal egale. entr# ce dreata de $arcin& dina!ic& $e con$tr#ie8te
entr# cEte0a 0alori de $arcin& 8i $e alege cea la care
cm
U
e$te !ai aroae de
cm
U
.
An ca) cEnd $#r$a de ali!entare alea$& are :EM !ai !are ca ten$i#nea ad!i$ibil& colector
a tran)i$tor#l#i ale$ $c"e!a treb#ie calc#lat& ,n a8a !od. ca cEt la conectarea. atEt 8i la
deconectarea $#r$ei. ten$i#nea dintre colector 8i borna co!#n& $& n# de&8ea$c& ten$i#nea dat& de
,ndr#!ar.
An ca) cEnd $arcina are conectare !#t#al& 1rin tran$for!ator2. 0aloarea !a7i!al& a
ten$i#nii de ie8ire are loc cEnd U
0(
E
(
U
c.ma=
>#. Valoarea c#rent#l#i I
0(
,n ace$t ca) $e deter!in&
de 0aloarea $arcinii colector ,n c#rent contin##.
22
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
P#terea. care tran)i$tor#l o a$ig#r& ,n $arcin& +
CP
. cEnd $e!nal#l de intrare e$te de for!&
$in#$oidal& e$te 1fig#ra 1.13. b2%
?5@ "p /?( "p I U P
cm cm S
. .
2
1
Pe colector#l tran)i$tor#l#i ,n ace$t ca) $e di$i& #terea%
( ( (
U I P
0 0

.
iar a!lificarea ,n c#rent e$te%
o1 1
oc c
1m
cm
i
I I
I I
I
I
A


3
3
.
Calc#lele grafico-analitice ale !&ri!ilor% a!lit#dinea $e!nal#l#i de intrare. i!edan9a de
intrare ,n tran)i$tor. #terea $e!nal#l#i de intrare. a!lificarea ,n ten$i#ne 8i #tere. $e efect#ea)&
9inEnd cont de caracteri$ticile $tatice de intrare a tran)i$tor#l#i c# $arcin& 1fig#ra 1.13. b2. Pentr#
a!lificator#l cla$a A d#& caracteri$tica. ar&tat& ,n fig#ra 1.13. b2 $e deter!in& a!lit#dinea
$e!nal#l#i de intrare d#bl& 8i a!lit#dinea d#bl& a c#rent#l#i de intrare. C#no$cEnd ace$te !&ri!i
$e oate deter!ina #terea $e!nal#l#i de intrare 8i a!lificarea ,n ten$i#ne a a!lificator#l#i.
a!lificarea l#i ,n #tere. 8i i!edan9a de intrare a tran)i$tor#l#i confor! rela iilor%
1m 1m in
U I P
2
1
.
1m
cm
U
U
U
A
/
in
ie
P
P
P
A
/
1m
1m
in
I
U
R
.
=elinearitatea caracteri$ticii de intrare oate $er0i dret ricin& de di$tor$i#ni neliniare
c"iar cEnd regi!#l de f#nc9ionare a tran)i$tor#l#i. d#& caracteri$ticile de ie8ire a fo$t ale$ corect.
Pentr# !ic8orarea di$tor$i#nile neliniare ,n $c"e!ele 6C e de dorit #tili)area $#r$ei de $e!nal c# o
i!edan9& intern& cEt !ai !are.
0n ce pri+ete "chema E( di$tor$i#nile neliniare $#nt ce0a !ai !ari ca la a!lificatoarele
6C. ,n deo$ebi la c#ren9i !ari. Pentr# a !ic8ora di$tor$i#nile $e $e !ic8orea)& a!lit#dinea
$e!nal#l#i de intrare.
An cla$a 6 #nct#l $tatic de f#nc9ionare ini9ial $e alege ,n regi#nea de c#rent colector
red#$. !ai aroae de I
(?
1fig#ra 1.1(. b2. Tran)i$tor#l ,n ace$t ca) cond#ce n#!ai ,ntr-o
$e!ierioad& de $e!nal 1fig#ra 1.1(2. adic& ele!ent#l acti0 f#nc9ionea)& c# #ng"i#l de t&iere de
P0. 5ng"i#l de t&iere 1blocare2 $e n#!e8te '#!&tatea d#ratei de ti! ,n care rin tran)i$tor c#rge
c#rent.
23
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
fig. 1% Forma "emnalului i caracteri"ticilor "tatice -n regim cla"a 5
+egi!#l cla$a 6 $e caracteri)ea)& rin di$tor$i#ni neliniare !&rite. Din acea$t& ca#)&
regi!#l cla$a 6 $e #tili)ea)& n#!ai ,n eta'ele contrati!.
+egi!#l cla$a A6 e$te regi!#l ce $e g&$e8te ,ntre regi!#l cla$a 6 8i regi!#l cla$a A. El de
a$e!enea. ,n !a'oritate. $e #tili)ea)& ,n eta'ele contrati!. 5ng"i#l de t&iere ,n regi!#l cla$a A6
oate a'#nge En& la 120Q130
o
. +egi!#l cla$a A6 e$te !ai econo! ,n co!ara9ie c# regi!#l
cla$a A. 8i $e caracteri)ea)& c# di$tor$i#ni ce0a !ai !ici ca regi!#l cla$a 6.
Mod#l de a$ig#rare a regi!#rilor de f#nc ionare a tran)i$torilor
Circ#itele colector a tran)i$toarelor din toate eta'ele a!lificatoare. de reg#l&. $e
ali!entea)& de la aceea8i $#r$& de ali!entare. Pentr# a e0ita ele!entele ara)ite ce ot a&rea
,ntre eta'e ,n ace$t ca) $e #tili)ea)& filtre dec#latoare de ti +C. Po)i9ia ini9ial& a #nct#l#i $tatic
de f#nc9ionare e dreata de $arcin& $e deter!in& de 0aloarea c#rent#l#i ,n circ#it#l de intrare a
a!lificator#l#i. +egi!#l de f#nc9ionare nece$ar a tran)i$tor#l#i oate fi a$ig#rat rin alicarea la
ba)a l#i ,n raort c# e!itor#l a ten$i#nii de olari)are. care ,n deenden9& de ti#l tran)i$tor#l#i 8i
regi!#l de f#nc9ionare ale$ oate a0ea 0aloarea de la 0.1 En& la 1.0 RVS.
Polari)area ba)ei oate fi a$ig#rat& $a# rin introd#cerea ,n circ#it#l ba)& a #nei $#r$e de
ten$i#ne $ecial& 1a #nei $#r$e de ten$i#ne indeendent& de $#r$a de ali!entare colector. fig#ra
1.15. a2 $a# rin #tili)area $#r$ei de ali!entare colector 1fig#ra 1.15. b. c. d2.
Practic. circ#itele ba)& 8i circ#it#l colector $e ali!entea)& de la #na 8i aceia8i $#r$& de
ali!entare. introd#c,nd $#li!entar ,n circ#it#l ba)ei #n di0i)or de ten$i#ne re)i$ti0 $a# o
re)i$ten9& aten#atoare. Eonc>iune* e-itor ?n *ce4t c*: e4te ?n conect*re in;er4@, i*r
2onc>iune* co+ector direct@.
24
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
An fig#ra 1.10 $#nt ar&tate cEte0a !od#ri de olari)are a ba)ei c# #tili)area $#r$ei de
ali!entare colector. "en4iune* de po+*ri:*re C*:@ po*te fi *p+ic*t@ 4*u ?n p*r*+e+ cu 4ur4*
4e-n*+u+ui de intr*re (fig..5, *,C,c), 4*u ?n 4erie cu e*(fig..5, d). CEnd $#r$a de $e!nal are
o born& co!#n& c# 8ina n#l& a a!lificator#l#i. at#nci ea $e #ne8te c# ba)a 1$a# e!itor#l2
tran)i$tor#l#i rintr-#n conden$ator. n#!it conden$ator $earator. 5nirea $#r$ei de $e!nal c#
tran)i$tor#l rin inter!edi#l conden$ator#l#i $e folo$e8te 8i cEnd $e cere $eararea ,n c#rent
contin## a $#r$ei de $e!nal de ele!ent#l diri'ator 1ba)&2 al tran)i$tor#l#i. Men9ion&! c& ,n a8a
!od de conectare. $#r$a de $e!nal e$te 8#ntat& de circ#it#l de olari)are 8i de i!edan9a de
intrare a tran)i$tor#l#i 1fig#ra 1.15. a. b2.
fig. 1) Meto!e i circuite !e a"igurare a punctului "tatic !e func ionare
An ca)#l cEnd $#r$a de $e!nal n# nece$it& #nire gal0anic& c# borna n#l& a a!lificator#l#i
8i ea di$#ne de cond#ctibilitate gal0anic& 1de e7e!l#. bobina $ec#ndar& a tran$for!ator#l#i de
intrare2. at#nci $#r$a oate fi #nit& ,n $erie c# circ#it#l de olari)are 1fig#ra 1.15. d2. Circ#it#l de
olari)are ,n ace$t ca) $e bloc"ea)& c# #n conden$ator de 0aloare 1caacitate2 !are 1fig#ra 1.15.
d2.
Polari)area ba)ei de la $#r$a de ali!entare colector oate a0ea loc rin do#& !etode %
rin fi7area c#rent#l#i ba)&1fig.1.15. c.d2/
rin fi7area ten$i#nii ba)& 1fig.1.15. a.b2.
d
2
F
0c
E
c
+
c
+
1
C
+
2
F
d
F
0b 5
0c
5
0b
F
0c
E
c
T
U
+
c
F
0e
E
06
U
T
U
T
+
C
V
T
5
0
C
E
c
U
T
+
E
F
0b
F
0e
F
0c
a2 b2 c2
5
0ce
V
T
V
T
E
c
T
+
c
+
1
T
r
C
bl
V
T
U
+
1
5
0b
25
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
La olari)are rin fi7area c#rent#l#i ba)&. c#rent#l
1
I
0
,n #nct#l $tatic de f#nc9ionare $e fi7ea)&
rin inter!edi#l re)i$ten9elor R
1
8i R
E
1fig#ra 1.15. d2 $a# n#!ai rin +
1
1fig.1.15. d2 care $e
deter!in& de rela9ia 1fig.1.15. d2%
1
0
0
R
U E
I
1 c
1

An ca) c& 0aloarea c#rent#l#i I


01
e$te i!#$& 0aloarea l#i $e a$ig#r& de re)i$ten9a R
1
%
1
1 c
I
U E
R
0
0
1

De reg#l&. U
o1
BB E
c
8i re$ecti0 rela9ia 1(*2 $e $i!lific& 8i ri!e8te for!a%
R
1
E
c
>I
01
.
#nde U
01
3 e$te ten$i#nea de olari)are a tran)i$tor#l#i ,n #nct#l $tatic de f#nc9ionare c#
coordonatele 1I
01
, U
01
2.
Sc"e!a de olari)are rin fi7area c#rent#l#i ba)& n# a g&$it o larg& #tili)are ce $e e7lic&
rin $en$ibilitatea ei !arit& la 0aria9ia te!erat#rii.
Polari)area tran)i$torilor rin fi7area ten$i#nii ba)&1de la bateria colector2. #tili)End
di0i)or#l#i de ten$i#ne R
1
8i R
#
1fig#ra 1.15. b2. Pentr# ca c#rent#l ,n #nct#l $tatic de f#nc9ionare
la 0aria9ia te!erat#rii. la ,!b&trEnirea 8i $c"i!barea tran)i$torilor. $&-8i &$tre)e 0aloarea ini9ial&.
re)i$ten9a R
#
treb#ie alea$& de o 0aloare cEt !ai !ic&. An$& c# !ic8orarea re)i$ten9ei R
#
$cade
i!edan9a de intrare a a!lificator#l#i.
An deenden9& de #terea de ie8ire 8i regi!#l de f#nc9ionare a eta'#l#i. curentu+ I
d
ce
curge prin di;i:oru+ de po+*ri:*re '

,'
$
4e *+ege de *proDi-*ti; $A5 ori !ai !are ca
c#rent#l ba)& I
01
,n #nct#l $tatic de f#nc9ionare. Cu -*2or*re* curentu+ui I
d
con4u-u+ de
putere *C4orCit de e+ de +* 4ur4* de *+i-ent*re cre,te, i*r r*nd*-entu+ et*2u+ui
core4pun:@tor 4c*de, ,n$& ,n ace$t ca) $c"i!barea tran)i$torilor n# e$te critic&. Acea$t& !etod&
de olari)are $e reco!and& entr# circ#itele a!lificatoare ce f#nc9ionea)& ,n !edi# c# 0aria9ia
te!erat#rii n# !ai !are de 10Q20
o
C. C#! te!erat#ra infl#ien ea)& circ#it#l a!lificator
ne$tabili)at e$te ar&tat fig#ra 1.1<. #nde ca ele!ent a!lificator e$te #tili)at tran)i$tor#l de
ger!ani# ,n $c"e!a EC.
Fn$tabilitatea de f#nc9ionare a eta'#l#i a!lificator ,n !a'oritate e$te infl#en9at& de% 0aria9ia
c#rent#l#i indirect colector I
(0,
1din ca#)a 0aria iei te!erat#rii2 de 0aria9ia te!erat#rii.
0aria9ia coeficient#l#i de a!lificare ,n c#rent a tran)i$tor#l#i 8i dela$area ter!ic& a
caracteri$ticilor $tatice de intrare U
E5
.
C#rent#l indirect colector I
(0
c# !a'orarea te!erat#rii cre8te e7onen9ial. De e7e!l#.
$c"i!barea te!erat#rii de la 25
o
la 55
o
C ro0oac& !a'or&ri de c#rent colector ter!ice a
tran)i$torilor de ger-*niu de +* 6$00 +* 6300 A, i*r * tr*n:i4tori+or de 4i+iciu de +* 60,8 +*
26
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
6$$ A. La a a 0aria ii de c#rent dac& ,n circ#it#l colector a eta'#l#i incl#de! o re:i4ten>@ de 0
F. at#nci ten$i#nea de c#rent contin## a colector#l#i a tran)i$tor#l#i de ger!ani# $e 0a
4c)i-C* cu #!, 1U
0(
O1(V2. i*r * tr*n:i4toru+ui de 4i+iciu cu 0,$! (U
0C
G0,$!). Din
cifrele ob9in#te #r!ea)&. c& entr# !a'orarea $tabilitat& ii ter!ice de f#nc9ionare a circ#it#l#i
a!lificator treb#ie #tili)a i tran)i$torii de $ilici# 8i de ale$ c#rent#l I
0(
cEt !ai !are.
Men9ion&! c& c#rent#l I
0(
,n #nct#l $tatic de f#nc9ionare c# 0aria9ia te!erat#rii ,n
$c"e!a 6C 0aria)& !ai #9in ca ,n $c"e!a EC.
fig. 1, 6aria ia punctului "tatic !e func ionare pe !reapta !e "arcin
D#& c#! #r!ea)& din fig.1.1< c# !a'orarea te!erat#rii. caracteri$tica $tatic& de
intrare a tran)i$tor#l#i $e dela$ea)& ,n artea c#ren9ilor !a'ora9i. A$ta ,n$ea!n& c& la o 0aloare
fi7& de ten$i#ne U
E5
e 'onc i#nea ba)& e!itor c# !a'orarea te!erat#rii cre8te c#rent#l e!itor 18i
re$ecti0 colector2. 8i ca #r!are $e $c"i!b& regi!#l de f#nc9ionare a tran)i$tor#l#i. Coeficient#l
ter!ic de ten$i#ne e!itor-ba)& entr# tran)i$toarele de ger!ani# 8i $ilici# $e con$ider& egal c#
2!VVgrad. An ,ndr#!are caracteri$ticile $tatice a tran)i$tor#l#i $#nt ar&tate entr# te!erat#ra
tran)i$tor#l#i de 20
o
C. Cre8terea ten$i#nii e!itor-ba)& la te!erat#rile !a7i!al& 1t
'!a7
2 8i
!ini!al& 1t
'!in
2 a 'onc i#nii 6-E 8i dela$area #nct#l#i $tatic de f#nc9ionare ale$ e caracteri$tica
de intrare ot fi calc#late din for!#lele%
(
0
(
0
F
b
O (0 WA
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
<
1
0
1
(
1
-
( - 1
2
U20XC
U<0XC
U-5X
C
E
C
5
Y
0c
5
0c
F
0
c
FY
0c
5
ce

RVS
F
c
R!AS
P
S
P
S
27
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
( )
( )

'


+
C 20 t 002 . 0
t - C 20 002 . 0
o
!a7 ' 0 !a7 0
o
!in ' 0 !a7 0
5E 5E
5E 5E
U U
U U
1(P2
#nde
o
!in '
t
8i
o
!a7 '
t
3 te!erat#ra !ini!al& 8i !a7i!al& a 'onc9i#nii e!iter. C re$ecti0.
An calc#lele ractice $e oate con$idera. c& a!lificarea ,n c#rent Ct. al tran)i$torilor din
ger!ani# 8i $ilici# c# te!erat#ra 0aria)& aro7i!ati0 c# 210
-(
la #n grad de te!erat#r& cel$i#.
Din acea$t& ca#)& entr# a a$ig#ra o $tabilitate de f#nc9ionare indeendent& de 0aria9ia
te!erat#rii ,n circ#itele a!lificatoare $e cere introd#cerea ele!entelor de $tabili)are ter!ic& a
regi!#l#i de f#nc9ionare ,n c#rent contin##. care ar !ic8ora i deenden a ara!etrilor de
te!erat#r&.
2. Proiectarea amplificatorului !e "emnal, cu
puterea -n "arcin #)D
Alegerea $c"e!ote"nicii eta'#l#i final
Valoarea #terii #tile dat& ,n $arcin& la roiectare. e$te de $5B. iar di$tor$i#nile neliniare
ad!i$ibile $#nt de .$%. Din acea$t& ca#)& ,n eta'#l final a! ale$ $re #tili)are tran)i$tori
co!#8i.
28
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
Kin,nd cont de ace8ti doi ara!etri con$ider c& cea !ai bine0enit& $c"e!& de eta' final e$te
$c"e!a contrati!. ec"iat& c# tran)i$tori co!#8i de $tr#ct#r& co!li!entar&. #lti!a fiind o
$ol#9ie eficace ce er!ite !ic8orarea c#rent#l#i ba)& a tran)i$torilor eta'#l#i final 8i core$#n)&tor
a c#rent#l#i colector a eta'#l#i refinal. care de reg#l&. f#nc9ionea)& ,n regi!#l cla$a A 8i la care
randa!ent#l H 9 50%.
A$tfel ierderile ,n eta'#l refinal ot fi !ic8orate e$en9ial.
Deci ,ntr#c,t #terea ,n $arcin& e$te n# !ai !are de 10?. a! con$iderat $tr#ct#ra din $
tran)i$tori .
fig. 13 Structura etajului !e ieire
+egi!#l de f#nc9ionare a tran)i$torilor din eta'#l final oate fi ale$ de cla$a B $a# AB.
+egi!#l cla$a B ro0oac& cele !ai !ari di$tor$i#ni neliniare 1de )eci de rocente2/ e$te
caracteri)at de di$tor$i#ni de treat& 8i )on& !oart& de 0aloare de aro7i!ati0 0,3...0,7!.
Diaa)on#l dina!ic a $e!nal#l#i de intrare e$te de 3 dB.
Din ca#)a celor e7#$e !ai $#$ a! con$iderat c& e$te bine0enit #tili)area regi!#l#i cla$a
AB. c# #tili)area circ#it#l#i de olari)are a eta'elor de ie ire ec"iate c# tran)i$toare
co!le!entare.
Pentr# ali!entarea eta'#l#i folo$i! do#& $#r$e de ali!entare. ce a$ig#r& ali!entarea
fiec&r#i bra9 de eta' la 0alori egale de ten$i#ne. 8i core$#n)&tor e7cl#derea di$tor$i#nilor neliniare
condi9ionate de neidentitatea ten$i#nilor de ali!entare a bra9elor.
29
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
Eta'#l refinal are c#lare re)i$ti0& c# eta'#l final.
fig. 14 Schema etajului final i prefinal
Eta'ele refinale $,nt eta'e de regi!#l c+*4* A. Eta'ele refinale treb#ie $& a$ig#re co!anda
eta'elor finale ,n a a fel ,nc,t ace$tea $& aib& #n randa!ent c,t !ai !are. iar e de alt& arte $&
a$ig#re olari)area lor c# $co#l de a liniari)a caracteri$tica de tran$fer. Cea !ai $i!la
reolari)are e$te introd#cerea ,ntre ba)e a #nei re)i$ten e '. Ace$tei !etode de olari)are ,i $#nt
caracteri$tice #nele in$#ficien e i an#!e%
Dac& ten$i#nea ,ntre cele do#& ba)e e$te rea !ic&. caracteri$tica de tran$fer are
o !ic& )on& !oart& i deci oate a&rea di$tor$i#ni de a!lit#dine/
Dac& acea$t& ten$i#ne e$te rea !are oate a&rea ericol#l $tr&#ngerii
ter!icea tran)i$toarelor finale.
Pentr# e0itarea ace$tor in$#ficien e e$te nece$ar ca ten$i#nea de olari)are a ba)elor celor do#&
tran)i$toare finale $& deind& de te!erat#r&. de aceea noi folo$i! #n circ#it de olari)are ba)at
e #tili)area #n#i termore*i"tor '
"
c# coef. De te!erat#r& negati0.
3!
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
+e)i$toarele '

i '
$
er!it ob inerea #nei deenden e liniare de te!erat#r&. nece$ar& entr#
a co!en$a deenden a 1dea$e!enea linair&2 ten$i#nii ba)& 3 e!itor a tran)i$toarelor finale de
te!erat#r&.
Dioda 4ener are la bornele ei o ten$i#ne con$tant&. ceea ce a$ig#r& ob inerea #nei ten$i#ni de
olari)are $.
B&
indeendent& de 0aloarea c#rent#l#ide colector al l#i VT1.+e$ecti0 re)i$ten a
reglabil& ' er!ite ob inerea c#rent#l#i de rea#$ dorit ,n tran)i$tor#l final.
A$tfel de $c"e!e $e folo$e$c de$e ori ,n a!lificatoare de #tere reali)ate c#
co!onente di$crete $a# circ#ite integrate "ibride. deoarece a$e!enea $c"e!e a#
erfor!an e relati0 b#ne ,n e7loatare.
3
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
Calc#l#l eta'#l#i final
Calc#l#l eta'#l#i contrati! ec"iat c# tran)i$tori co!#8i ,n regi! cla$a BA6C ali!entat c# 2
$#r$e de ali!entare $e efect#ea)& ,n #r!&toarea con$ec#ti0itate%
$e calc#lea)& bra9ele $c"e!ei ec"iate c# tran)i$tori de ie8ire de #tere 8i $tr#ct#r&
identic& VT( 8i VT5/
$e calc#lea)& bra9ele c# tran)i$torii co!le!entari VT2 8i VT3/
$e efect#ea)& calc#l#l entr# bra9#l VT2 8i VT(. ce for!ea)& reetor#l e e!itor
co!#$. iar datele ob9in#te $e #tili)ea)& entr# al doilea bra9.
Deter!in&! #terea ce treb#ie $& a$ig#re tran)i$tor#l eta'#l#i final c# con$ideren9a
ierderii ,n re9ea de reac9ie negati0&%
D P D P
P P
E/ ie"
ie" E/
5 . 2* 25
1 . 1
D
2
D
D D
2

112
A$tfel. afl&! ten$i#nea colector alternati0& entr# VT(%
( ) 1< . 1- 2
2 V 1
D
(

" E/ mc
R P U 1V2 122
Calc#l&! ten$i#nea colector de c#rent contin## ,n PS:%
( )
( ) 6 U
U U
U U U
c
"at c
c mc c
<< . 1P 5 . 1 1< . 1-
3 . 1 .. 2 . 1
( 0
( !in
( !in ( ( 0
+

+
132
U
(min%
3 ten$i#nea colector !ini!al& care de$arte or9i#nea nelinear& a caracteri$ticilor de
ie8ire a tran)i$tor#l#i. =# de&8e8te 11...22V.
Deter!in&! 0aloarea ten$i#nii de ali!entare a tran)i$tor#l#i VT(%
( ) 6 E U E
al c al
(- . 35 2
( 0

1(2
Dac& $tandardi)&! $e ob9ine%
( ) 6 E
al
3<
152
Se alege cea !ai aroiat& de 0aloarea din $tandard#l no!inal. dar n# !ai !ic& dec,t
0aloarea ob9in#t& rin calc#le.
Treb#ie de !en9ionat c& re)er0a de E
al
e$te nece$ar& n# entr# eta'#l final. ci entr# eta'#l
refinal care $e ali!entea)& tot de la acea$t& $#r$& de ali!entare. C# toate ace$tea. treb#ie de
con8tienti)at c& ,n eta'#l final. !a'orarea E
al
0a d#ce la !ic8orarea coeficient#l#i de #tili)are a
ten$i#nii colector
( )
. 0 ( 5
V
ie" m ie" (
U U
8i a randa!ent#l#i circ#it#l#i de ie8ire. c# ce treb#ie $& ne
confor!&!.
Afl&! a!lit#dinea c#rent#l#i contin## colector al l#i VT(%
( ) / i R U I
c " mc mc
02 . 3 V
( !a7 ( (

1<2
Calc#l&! #terea di$iat& e colector#l VT(%
( ) D P P
ie" c
555 5 . 2* Z 202 . 0 202 . 0
D
2 ( !a7

1*2
Alege! tran)i$torele VT( 8i VT5%
( ) ( ) 6 U E U U
a!mi" c al c a!mi" c
1-( . (* / 2 . 1 2 2 . 1
( 0

1-2
32
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
( ) ( ) / i I
c a!mi" c
**5 . 3 3 . 1 .. 2 . 1
( !a7


1P2
( !a7 c a!mi" c
P P
O ).))C D.
1102
( ) ( ) 7E*
"
f
h
f
"
f
h
f 105 (
21
/ ( .. 1
21


1112
/legem ca tran*i"tore 6T% i 6T), tran*i"tore !e tip BD441
- ti n--n c# #r!&torii ara!etri%
a!mi" c
U
; 40 6
a!mi" c
I
; %/
a!mi" c
P
; $, D
21 h
f
; $ME*
Tran)i$tor#l treb#ie #tili)at c# radiator ,n ca)#l ,n care #terea de di$iare e colector ,n
regi!#l ale$ P
C!a7(
e$te !ai !are dec,t #terea er!i$& P
Cer!i$&T!.!a7
a tran)i$tor#l#i f&r& radiator.
Afl&! $#rafa9a nece$ar& a radiator#l#i%
( ) ( )
2
( !a7 !a7 !a7
( !a7 2
-(
1(00
cm
R P T T
P
cm S
c j c m j
c

1122
Con$tr#i! dreata de $arcin& ,n c#rent alternati0 entr# re)i$ten9a bra9#l#i
" 5
R R
D
1152d#cEnd acea$t& dreat& rin #nctele c# coordonatele%
2 1 5* . 15 3< Z 5 . 0 5 . 0
( 0
6 E U
al c

1132
( ) / i
c
0
(

11(2
2 1 02 . 3
( !a7
/ i
c

1152
2 1 5 . 1 0* . 1( 5* . 15
( ( 0 (
6 U U U
mc c c

11<2
P . 0
5* . 15
0* . 1(
( 0
(
!a7

c
mc
U
U

11*2
Alege! c#rent#l
( 0c
i
%
( ) ( ) / i i
c c
0P . 0 02 . 3 Z 3 . 0 05 . 0 .. 01 . 0
( !a7 ( 0

11-2
Afl&! 0aloarea !edie a c#rent#l#i 8i #terii con$#!ate de VT( 8i VT5 de la $#r$a de
ali!entare%
( ) /
i
i
c
cme!
P< . 0
1( . 3
02 . 3
( !a7
5 (

11P2
2 1 < . 5* (2 . 0 Z <0
5 ( 5 0(
D i E P
cme! al


1202
>&$i! c#rent#l de rea#$
( 05
i
. c#rent#l ba)& !a7i!
( !a7 5
i
. a!lit#dinea de c#rent
alternati0%
33
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
( ) m/
h
i
i
o(
5
<
15
00P . 0
!in 21
(
( 0

1212
( ) m/
h
i
i
(
5
201
15
02 . 3
!in 21
( !a7
( !a7

1222
( !a7 ( 0 ( !a7 (
2 1 1P5 < 201
5 5 5 m5
i m/ I I I
1232

fig. 18 (aracteri"tica !inamic a 6T%
( )
( )
( )
( )/ 201
/ <
/ 55- . 0
02P . 1
( !a7
( 0
( 0
( !a7
m/ i
m/ i
6 U
6 U
5
5
5
5

12(2
A!lit#dinea ten$i#nii alternati0e la intrare VT( 0a fi%
( ) 6 U U U
5 5 m5
5 . 0 ( . 1 P . 1
( 0 ( !a7 (

1252
Afl&! re)i$ten9ele de intrare ,n c#rent alternati0 a l#i VT(%
( )
( )
( ) 2 . P
5(
5 . 0
(
(
( int
m/
6
I
U
R
m5
m5
6T 12<2
(alculm parametrii pentru tran*i"torii 6T
#
i 6T
$
34
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
Calc#l&! re)i$ten9ele
( 5E
R 8i
5 5E
R
%
( )
2 2( 1 2/ 1 20
2 . 1P ( . 2 Z - 2 10 ... 5 1
5 (
( int 5 (
E conform R R
R R R
5E 5E
6T 5E 5E


12*2
Deter!in&! re)i$ten9a de intrare a l#i VT( ,n c#rent alternati0 c# con$idera9ia re)i$ten9ei
de 8#nt +
$
%
( )
+

1( . 2
20 ( . 2
20 Z ( . 2
2 ( int
2 ( int D
( int
E 6T
E 6T
R R
R R
R
12-2
Deter!in&! a!lit#dinea c#rent#l#i alternati0 F
!C2
8i 0aloarea c#rent#l#i de rea#$ i
0C2
ce
treb#ie a$ig#rate de VT2%
( )
( )/ 33
20
55- . 0
<
/ 21(
2 . 2
(*1 . 0
2
( 0
( 0 2 0
2
(
2
m/
R
U
i i
m/
R
U
I
E
5
1 (
E
m5
m(
+ +

12P2
Calc#l&! a!lit#dinea ten$i#nii de ie8ire a l#i VT2%
( ) 6 U U U
ie" m m5 ie" m
< . 1- 1< . 1- (*1 . 0
( 2
+ +
1302
Deter!in&! 0aloarea ten$i#nii colector ,n PS: a l#i VT2%
( ) 6 U E U
5 al (
( . 2P 55- . 0 <0 Z 5 . 0 5 . 0
( 0 2 0

1312
Calc#l&! 0aloarea !a7i!& a c#rent#l#i colector 8i 0aloarea !ini!& a ten$i#nii colector-e!itor
a l#i VT2 la #tere de ie8ire no!inal&%
( )
( ) 6 U U U
m/ I i i
ie" m ( (
m( ( c
- . 10 < . 1- ( . 2P
2(* 21( 33
2 2 0 2 !in
2 2 0 2 !a7

+ +
1322
Deter!in&! 0aloarea !edie a c#rent#l#i 8i #terii ab$orbite de la $#r$& de VT2 8i VT3%
( )
( ) D m/ i E P
m/
m/ i
i
(me! al
(
me! (
* . ( < . *- Z <0
< . *-
1( . 3
2(*
3 2 3 02
2 !a7
3 2


1332
Afl&! #terea !a7i!& de di$iare colector entr# VT2 1VT32%
( ) D I U P P
m( mie" ie" (
( . 0
2
202 . 0
202 . 0
2 2
D
3 2 2 !a7


13(2
Deter!in&! ara!etrii nece$ari entr# VT2 8i VT3%
( ) ( ) 6 U U
( a!m (
5< . *0 2 2 . 1
2 0 2

1352
( ) ( ) / m/ i I
c a!m (
0< . 0 2(* . 0 Z 25 . 1 3 . 1 .. 2 . 1
2 !a7 2

13<2
35
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
2 !a7 ( a!m (
P P
O0.(? 13*2

" h h
f f Mh* f ( 3
21 21

O3Z35GH)O105 GH) 13-2
/legem ca tran*i"tore 6T# i 6T$, 5@1$8Cnpn. i 5@1%0Cpnp. re"pecti+
- c# ara!etrii%
a!mi" c
U
; 40 6
a!mi" c
I
; 1,) /
a!mi" c
P
; 1#,) D
21 h
f
;)0 ME*
Con$tr#i! caracteri$ticile $tatice de intrare ale l#i VT2
fig. #0 (aracteri"tica !inamic a 6T#
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) 6 U
6 U
m/ I
m/
h
i
I
m/ h i i
m/ i
m/ i
6 U
5
5
m5
E
(
5
( 5
(
(
(
<-< . 0
*(( . 0
1(
15
21( . 0
1<
15
2(* . 0
2 . 2 V
033 . 0
2(*
- . 10
2 0
2 !a7
2
!in 21
2 !a7
2 !a7
!in 21 ( 0 2 0
2 0
2 !a7
2 !in

13P2
36
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
fig. #1 (aracteri"tica !inamic !e intrare a 6T#
Deter!in&! re)i$ten9ele de intrare ale tran)i$tor#l#i VT2%
( )/ 1( . (
1(
05- . 0
2
2
2 int

m/ I
U
R
m5
m5
6T 1(02
Afl&! a!lit#dinea ten$i#nii de e7citare entr# bra9ele de $#$ 8i de 'o$ a eta'#l#i final
co!licat%
( )
( ) 6 U U U U
6 U U U U
ie" m m5 m5 m
ie" m m5 m5 m
<-P . 1- 1< . 1- (*1 . 0 05- . 0
<-P . 1- 1< . 1- (*1 . 0 05- . 0
5 3 3 int
( 2 2 int
+ + + +
+ + + +
1(12
Deter!in&! re)i$ten9a de intrare VT2 8i VT( 1VT3 8i VT52 ,n eta'#l final%
( )
( )

7 R
7
I
U
R
m5
m
33 . 1
33 . 1
1(
<-P . 1-
3 int
2
2 int
2 int
1(22
Calc#l&! #terea nece$ar& entr# e7citarea eta'#l#i final co!licat%
( ) mD I U P
m5 m
13 01( . 0 Z <-P . 1- Z 5 . 0 5 . 0
2 2 int 3 2 int

1(32
Coeficien9ii de a!lificare a #terii [
ie8
8i ten$i#nii [
# ie8
$,nt%
37
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
1 P* . 0
<-P . 1-
1< . 1-
1P23
013 . 0
25
2 int
3 2 int
D
<

ori
U
U
A
ori
P
P
A
m
ie" fin m
ie"
ie"
ie" fin p
1((2
Ten$i#nea $#!ar& de olari)are a VT1. VT3 8i VT( a eta'#l#i final 0a fi%
( ) 6 U U U U
5 5 5 5
P3 . 1
( 0 3 0 2 0 3 2 0
+ +

1(52
Calc#l&! 0aloarea re)i$ten9ei +
T\
%
( )
2 0 1 0 0 ( 0 3 0 2 0 3 2 0 5 ( TS R TS 5 5 5 5
i i R i R U U U U
TS
+ +

1(<2
Alegerea $c"e!ote"nicii eta'#l#i refinal i regi!#l#i de f#nc ionare
Tran)i$tor#l eta'#l#i refinal !" are c#lare re)i$ti0& c# eta'#l final 8i l#crea)& ,n regi!
cla$a A. Eta'#l refinal treb#ie $& a$ig#re la intrarea eta'#l#i final o ten$i#ne de $e!nal
$ int . -
.
.
adic& o ten$i#ne .
-.ie,
G.
-C
G.
-.int$
. aroiat& de ten$i#nea de ali!entare 0,5&
*+
a fiec&r#i bra9. De
aceea. de la tran)i$tor#l eta'#l#i refinal $e cere o #tili)are !a7i!& a ten$i#nii de ali!entare
colector.
Calc#l#l eta'#l#i refinal
Ten$i#nea colector de c#rent contin## 5
0C1
a tran)i$tor#l#i VT1 0a fi%
( ) 6 U
U U E U
(
R 56T al (
E
2* 5 . 1 5 . 1 <0 Z 5 . 0
5 . 0
1 0
0 3 0 1 0
1


1(*2
Deter!in&! re)i$ten9a re)i$tor#l#i +
C
%
( ) ST/S conform R
R
i I
U U U E
R
(
(
( m5
m 5 5 al
(


+

<-0
P . <<-
00105 . 0 01( . 0
<-P . 1- 55- . 0 <-< . 0 30
5 . 0
1 !in 2
2 int ( 0 2 0
1(-2
Calc#l&! c#rent#l colector al l#i VT1%
( )
( ) m/
R
U U E
i
(
5 5 al
(
2 . (2
5 . 0
1
( 0 2 0
0

1(P2
38
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
Deter!in&! #terea de di$iare a colector#l#i VT1%
( )
!a7
P . 0 0(52 . 0 Z 5 . 21
1 0 1 0 1 !a7
m
T a!m ( ( ( (
P D i U P <
1502
Calc#l&! a!lit#dinea c#rent#l#i de $e!nal rin +
C1
%
( ) m/
R
U
I
(
m
mR
(
( . 2*
<-0
<-P . 1- 2 int

1512
Calc#l&! co!onenta alternati0& $#!ar& a c#rent#l#i colector VT1%
2 1 ( . (1 ( . 2* 1(
2 1
1 1 0 1 !a7
m/ I I I
I i i
mRc m5 m(
m( ( (
+ +
+
1522
Deter!in&! 0aloarea !a7i!& a c#rent#l#i colector a VT1%
( ) m/ I i i
m( ( (
< . -3 ( . (1 2 . (2
1 1 0 1 !a7
+ +
1532
Alege! 0alorile entr# tran)i$tor#l VT1%
( )
( )
( ) 7E* f f f
D P P
m/ i I
6 E U
E h " E h
( Tm a!m (
( a!m (
al a!m (
105 / ( .. 1
1( . 1
/ 0( . 11* < . -3 Z ( . 1 ( . 1
/ - . <( 2 . 1
21 21
/ 1 !a7 !a7
1 !a7
15(2
S-a ale$ ca tran)i$tor VT1 ]] $I#J$%
( )
( )
ME* f
D P
/ I
6 U
E h
Tm a!m (
a!m (
a!m (
3
30
/ 1
/ -0
21
!a7

Calc#l&! re)i$ten9a colector ,n c#rent alternati0%


2/ 1 (< . ((<
1300 <-0
1300 Z <-0
/
D
2 int
2 int D

+

(
(
(
(
R
R R
R R
R
1552
Deter!in&! c#ren9ii
1 !in 1 !a7 1 0
. .
5 5 5
i i i
%
39
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
( )
( )
( )
( )
( )/ *< . 2
/ *( . 2 0* . 0 -1 . 2
/ 0* . 0
15
05 . 1
/ 5* . 5
15
< . -3
/ -1 . 2
15
2 . (2
1 0 1 !a7
^ ^
1
1 !in 1 0
^
1
!in 21
1 !in
1 !in
!in 21
1 !a7
1 !a7
!in 21
1 0
1 0
m/ i i I
m/ m/ m/ i i I
m/
h
i
i
m/
h
i
i
m/
h
i
i
5 5 m5
5 5 m5
E
(
5
E
(
5
E
(
5

15<2
fig. ## (aracteri"tica "tatic !e ieire a lui 6T1
4!
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
fig. #$ (aracteri"tica "tatic !e intrare a 6T1
( )
( )
( )
( )/ 1 . 32
0* . 0 5* . 5
(* . 0 <3* . 0
/ - . 3-< 1 . (0( 0(1( . 0 <-P . 1- 5 . 0 5 . 0
1 !in 1 !a7
1 !in 1 !a7
1 int
3 2 int 1 1
D
17
m/ i i
U U
R
mD P I U P
5 5
5 5
6T
m( m( ie"6T
15*2
(onclu*ie:
Din datele ob in#te ob$er0&! ca VT1 a$ig#r& at,t ten$i#nea c,t i #terea nece$ar&.
Metoda de calc#l a circ#itelor de olari)are 8i $tabili)are a eta'elor finale 8i refinale
+eie8ind din ten$i#nea de olari)are cer#t& a eta'#l#i final. la te!erat#ra de ca!er&
nor!al&. deter!in&! re)i$ten9a re)#ltant& a #nirii ,n aralel +
T
8i +
S
%
2 1 2 . (-
2 . 2 2 . (2
P3 . 1
2 0 1 0
( 0 3 0 2 0

+ +

5 (
5 5 5
TS
i i
U U U
R
15-2
( )
( )

51 0P . 51
( . 0 P<< . 0
( . 0 1 2 . (-
1
T P
T TF
F
m m
m R
R
15P2
P3 . 1 55- . 0 <-< . 0 <-< . 0
( 0 3 0 2 0
+ + + +
5 5 5 !*
U U U U
1<02
Mai dearte $e calc#lea)& electroco!onentele circ#itelor de ob9inere a olari)&rii 8i
$tabili)&rii c#rent#l#i colector i
0C1
a l#i VT1 din eta'#l refinal. An roce$#l de calc#l treb#ie de
9in#t cont de fat#l c& ter!o$tabilitatea c#rent#l#i i
0C1
treb#ie $& fie de$t#l de ,nalt& ,n co!ara9ie
c# 0aloarea !ic& a ten$i#nii re!anente a colector#l#i #
C!in1
a l#i VT1 8i deenden9ei eficacit&9ii de
ter!oco!en$are ,n eta'#l de ie8ire de grad#l de ter!o$tabilitate a c#rent#l#i i
0C1.
1 0RE
U
O0.5Z
al
E
-
3 056T
U
-
2 1 31( . 2 2* <-< . 0 30
1 0
6 U
(

Efect#&! calc#l#l entr# deter!inarea re)i$ten9elor +
1
. +
2
. +
E1
%
( ) ST/S conform 7 R
7
m/ i i
U
R
E
5 (
RE
E


+

(*0
- . (<1
2 -1 . 2 2 . (2 1
31( . 2
1
1 0 1 0
1 0
1
1<12
C# c,t e$te !ai !are +
E1
. c# at,t !ai !are e$te grad#l de reac9ie negati0& local&
1RGH

,n
c#rent contin## 8i ca #r!are e$te !ai efecti0& $tabili)area c#rent#l#i colector i
0C1
,n PS:. An
calc#l#l re)i$ten9ei +
E1
treb#ie re$tabilit& o 0aloare !a7i!& 5
0+e1
.
( )/ 2 . 1 (*0 2 . (- <-0
1 1 1
+ + + +

7 R R R R
E TS ( (
1<22
Deter!in&! re)i$ten9a di0i)or#l#i de olari)are ba)& a VT1%
3 1
3 1
R R
R R
R
@
+


:ie
m/ / i i
5 @
52 . 1 1P0 - -
0

/ 1<32
4
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
( )
+

+
1<P
-1 . 2 Z -
31( . 2 5 . 1
1
1 0 1 0
2
@
RE 5
i
U U
R
1<(2
( )
+

+

7
i i
i R E
R
@ 5
@ al
035 . 1
-1 . 2 5 . 22
1<P Z 0225 . 0 30 5 . 0
1 1 0
1 3
1 1<52
( )/ (5 . 1(
11<P
1<P Z 35 . 0
3 1
3 1

+
7
R R
R R
R
@
1<<2
D#& E2( +
D
O 15 G_
Calc#l#l coeficien9ilor de ar!onici a eta'#l#i final 8i refinal 8i a grad#l#i de reac9ie negati0&
global& nece$ar ,n a!lificator#l de #tere de frec0en & 'oa$& entr# a$ig#rarea factorilor de
ar!onici dat.
D#& c#! re)#lt& din calc#l#l eta'elor finale 8i refinale. tran)i$torii lor l#crea)& ,n regi! de
$e!nal !are. adic& ,n condi9iile #tili)&rii deline a caracteri$ticilor $tatice 8i dina!ice. De aceea. ,n
ace$te eta'e ot a&rea di$tor$i#ni neliniare. condi9ionate de CVA a tran)i$torilor.
Coeficient#l de ar!onici a ace$tor eta'e. c# a'#tor#l c&rora $e arecia)& di$tor$i#nile neliniare a
a!lificator#l#i roiectat. ot de&8i 0alorile ad!i$ibile. Din acea$t& ca#)&. a$ig#rarea factor#l#i
de ar!onici de 0aloare re$tabilit& e$te o roble!& ac#t&. De reg#l&. 0aloarea ad!i$ibil& de
di$tor$i#ni $e ob9ine rin inter!edi#l #nei reac9ii negati0e
/
2 2 ( ( 2 2 "ur"a6T 56T " (6T 56T 56T 6T "ur"a
R i R i u u e + + +
1<*2
/
2 2 !a7 ( !a7 ( !a7 2 !a7 2 !a7 "ur"a6T 6T 5 " 6T ( 6T 5 6T 5 6T "ur"a
R i R i u u e + + +
1<-2
Aici. i
C!a7VT(
$e ia ne!i'locit din dreata de $arcin& entr# VT(. iar 0aloarea l#i #
6!a7VT(
3
ne!i'locit din caracteri$tica dina!ic& de intrare a l#i VT( e i
6!a7VT(
care $e ia din dreata de
$arcina a l#i VT( entr# i
C!a7VT(
. An ceea ce ri0e8te i
6!a7VT2
. entr# a fi deter!inat. e$te nece$ar la
,nce#t de g&$it c#rent#l e!itor a l#i VT2.
!a7 (
!a7 2 !a7 (
2
!a7 2
!a7 2
21 2
1
5 6T
E 6T 5 6T
E 6T
5 6T
E6T
u
i i
R
i
i
h
+

+
/ 1<P2
42
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
( )
( ) ( )
( )
( )
( )/ 55 . 1
/ 0P . 0
/ 02 . 3
/ ( . 2- <-0 2 1 5P . 12 < Z 02 . 3 02P . 1 *(( . 0
/ <( . 3( 1000 1 < 02 . 3 (*1 . 0 05- . 0
^
1
^
0
^
!a7
2 !in
2 2 !in ( !in ( !in 2 !in 2 !in
2 !a7
/ i
m/ i
/ i
6 m/ e
R i R i u u e
6 e
6T "ur"a
"ur"a6T 6T 5 " 6T ( 6T 5 6T 5 6T "ur"a
6T "ur"a

+ + +
+ + +
+ + +
1*02
Calc#l&! 5 0alori !o!entane ale c#rent#l#i de ie8ire a celor 2 bra9e a eta'#l#i c#
con$idera9ia coeficient#l#i de a$i!etrie BbC a bra9elor eta'#l#i. :ie bO0.2%
( ) ( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
( ) ( )/ 2( . 1 1
/ 03< . 0 1
/ -< . 1 2
/ (1< . 2 1
/ <2( . 3 1
^
!a7 !in
^
1 2
^
0 0
^
1 1
^
!a7 !a7
/ 1 i i
/ 1 i i
/ 1 i i
/ 1 i i
/ 1 i i+
+
1*12
D#& for!#lele celor 5 ordonate. calc#l&! a!lit#dinea c#rent#l#i de ie8ire a frec0en9ei
de ba)&
ie" m
I
1
8i a!lit#dinea ar!onicelor c#rent#l#i de ie8ire ie" m ie" m ie" m
I I I
( 3 2
. .
8i. de
a$e!enea. 0aloarea !edie a c#rent#l#i de ie8ire ie" me!
i
%
43
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
( )
( )
( )
( )
( )/ 21 . 1
<
2 1 2
12( . 0
12
< 2 1 (
/ -32 . 0
<
2 1 2
/ (P . 1
(
2
/ ( . 1
3
2 1 !in !a7
0 2 1 !in !a7
(
2 0 !in !a7
3
0 !in !a7
2
2 1 !in !a7
1
/
i i i i
i
/
i i i i i
I
/
i i i i
I
/
i i i
I
/
i i i i
I
ie" m
ie" m
ie" m
ie" m
ie" m

+ + +


+ + +

1*22
Corectit#dinea calc#lelor $e arecia)& d#& c#! $e $ati$face rela9ia%
/ 31((
( 3 2 1 !a7
+ + + +
ie" m ie" m ie" m ie" m ie" m
I I I I i i
1*32
Coeficient#l de ar!onici $e deter!in& de rela9ia%
@ 2 . 12 @ 100
( . 1
015 . 0 * . 0 22 . 2
@ 100
1
2
(
2
3
2
2

+ +

+ +

ie" a
ie" m
ie" m ie" m ie" m
ie" a
A
I
I I I
A
1*(2
1 1 1 1 "ur"a6T 56T 56T 6T "ur"
R i u e +
1*52
44
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
( )
( )
( )/ (* . 0
/ (55 . 1
/ 1(*
1 1 1
1 1 !in 1 !in 1 !in
1 1 !a7 1 !a7 1 !a7
1
2 1
1
6 R i u e
6 R i u e
R R R
R
"ur"a6T 6T 5 6T 5 6T "ur"
"ur"a6T 6T 5 6T 5 6T "ur"
"ur"
6T "ur"a
+
+

,
_

+ +

1*<2
( )
( )
( )
( )
( ) m/ i
m/ i
m/ i
m/ i
m/ i
* . 21
P< . <2
3 . (2
/ < . -3
/ 05 . 1
^
2
^
1
^
0
^
!a7
^
!in

1**2
Se calc#lea)& a!lit#dinea c#rent#l#i refinal a frec0en9ei de ba)& F
!1 ref
8i
a!lit#dinea ar!onicelor c#rent#l#i refinal F
!2 ref
. F
!3 ref
. F
!( ref
8i 0aloarea !edie a
c#rent#l#i refinal i
!ed ref
%
( )
( )
( )
( )
( )/ 32 . (2
<
2 1 2
015 . 0
12
< 2 1 (
/ 03 . 0
<
2 1 2
/ 05 . 0
(
2
/ 2* . (1
3
2 1 !in !a7
0 2 1 !in !a7
(
2 0 !in !a7
3
0 !in !a7
2
2 1 !in !a7
1
m/
i i i i
i
m/
i i i i i
I
/
i i i i
I
m/
i i i
I
m/
i i i i
I
pref m
pref m
pref m
pref m
pref m

+ + +


+ + +

1*-2
Calc#l&! coeficient#l de ar!onici a eta'#l#i refinal%
@ 12 . 0 @ 100
1
2
(
2
3
2
2

+ +

pref m
pref m pref m pref m
pref a
I
I I I
A 1*P2
Coeficient#l de ar!onici a eta'elor refinale 8i finale 0a fi%
@/ 2 . 12 12 . 0 2 . 12
2 2 2 2
+ +
pref a fin a re* a
A A A 1-02
Afl&! !&ri!ea nece$ar& grad#l#i de reac9ie negati0&%
( ) [ ]
( ) [ ] 5 . 112- 2 . 1 2 . 12 10 1
2 . 1
2 . 12
10 1
Z
Z
+
+
Aa gen
!at a re* a
!at a
re* a
Aa gen
A A
A
A

1-12
45
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
Calc#l#l di$tor$i#nilor de frec0en9& a AP:; c#rin$ c# re9ea de reac9ie negati0& global&
D#& c#! $e 8tie. di$tor$i#nile de frec0en9& ,nalt& $,nt ca#)ate de iner9ia tran)i$toarelor 8i de
infl#en9a caacit&9ilor de !onta'. An !a'oritatea ca)#rilor. din ca#)a n#!&r#l#i !ic a caacit&9ilor
de !onta'. de 0alori !ici 1!ai ale$ ,n $c"e!ele integrate2 infl#en9a lor $e negli'ea)&. Kin,nd cont
de ace$t fat. ,n deter!inarea di$tor$i#nilor de frec0en9& la frec0en9a !a7i!& de l#cr# $e 0a 9ine
cont n#!ai de infl#en9a tran)i$toarelor eta'elor final 8i refinal.
An deter!inarea di$tor$i#nilor de frec0en9&%
/
fin "(( pref "E( gen "
M M M
1-22
pref "E(
M
- coeficient#l di$tor$i#nilor de frec0en9& a tran)i$tor#l#i VT1 din eta'#l refinal
conectat ,n $c"e!& c# EC.
/ 0000< . 1
10 3
10 35
1 1
2
<
3
2
1 21

,
_

,
_

+
E h
"
pref "E(
f
f
M 1-32
fin "((
M
- coeficient#l di$tor$i#nilor de frec0en9& a tran)i$tor#l#i #n#i bra9 a eta'#l#i final ,n
contrati! ,n conectarea lor CC.
( )
( )
( )/ 000112 . 1
/ 000052 . 1
0000< . 1 1 1
/ 1
2
( 21
0
2
2 21
0
( 2
ori M
ori M
f
f
f
f
M M M
M A M M
gen "
fin "((
E h E h
6T "E( 6T "E( fin "E(
fin "E( fin fin "E( fin "((

,
_

,
_

+

1-(2
La grad#l +=> nece$ar. coeficient#l di$tor$i#nilor de frec0en9& la frec0en9a $#erioar& de
l#cr# 0a fi%
/ 0
/
/ 0000000PP . 1
10 Z 3
10 Z 35
1 1
2
<
3
2
2 21
!5 M
M M
fh
f
M
RGI gen "
!at " RGI gen "
E
"
RGI gen "

<<

,
_

,
_

+
1-52
An $#bga!a de frec0en9e 'oa$e. di$tor$i#nile de frec0en9& $,nt condi9ionate de caacit&9ile
int
. .
! ! ie" E
( ( (
. Ele la frec0en9a !ini!& de l#cr# deter!in& coeficien9ii re$ecti0i
int 1
. .
j(! j(! ie" j(E
M M M
.
Coeficient#l global al di$tor$i#nilor ,n ori e$te%
46
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
[ ]
[ ]
[ ]
0001 . 1
5 . 112-
1 12 . 1
1
1
1
5 . 2
/ 1
/ 1
/
Z
1
1
int
int


Aa gen
"(E
RG (E j
(E j
ie" (! j
(! j
RG (E j ie" (! j (! j RG gen j
M
M
!5 M
!5 M
!5 M
M M M M


1-<2
Valorile ad!i$ibile ale !&ri!ilor
int
.
j(! j(! ie"
M M
n# treb#ie $& de&8ea$c& 10.5...1.52d6. An
ceea ce ri0e8te
1 j(E
M
. oate fi l#at& #9in !ai !are 12..32d6.
Calc#l#l re9elelor de +=> ,n AP:;
:or!#la de calc#l entr# grad#l +=>. ce $e a$ig#r& c# a'#tor#l circ#it#l#i +
1
+
2
8i care
c#rinde eta'ele refinal 8i final $e ob9ine din for!#la de ba)& entr# deter!inarea grad#l#i de +=
de trecere%
( )
anterior
R R R
R
A
R R
R
A
gen gen
"ur"a 6T
gen gen gen
Z Z
1
1
2 1 int
1
Z Z
3
/ 1((
1000
1
1<P
1
33000
1 1 1 1
/ 1 1


<

,
_

+ +

,
_

+ +
+
+ +

1-*2
Pentr# a !&ri grad#l de reac9ie negati0& local&. introd#ce! bot$troarea re)i$ten9ei +
1
,n
+
1
O+
1a
U+
1b
.
( ) ( ) ( )
( ) ( )/ (-* / 511
/ 1 1000
1 1
1


1 a
R R Fie
ST/S (onform 7 R
1--2
+
1
O+
1a
U+
1b
O PP- _
+= de ten$i#ne alternati0& $e introd#ce c# a'#tor#l re)i$ten9ei
R
8i a conden$ator#l#i
(
.
Deter!in&!
R
din for!#l&%
( )
( )

+
+
+
* . 105P
1
1
/ 5 . 25 - . 20( Z 12 . 0 1 1
gen
gen gen
gen gen
A R
R
A
R R
R

1-P2
47
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
mF
fR R
(
R
(
!
!
3 . 0
2
100 2 100 ... 50 1
100 ..... 50 Z
1
!in
. !in

>rad#l de +=> e$te a$ig#rat de +


1
i +
2
$#ficient.
Calc#larea a!lific&rii nece$are 8i a n#!&r#l#i de eta'e a!lificatoare reli!inare de frec0en9&
'oa$& f&r& tran$for!ator
Mai ,nt,i $e deter!in& ara!etrii rinciali a AP:;. ca 0alorile nece$are a
ten$i#nii 8i c#rent#l#i alternati0. a0,nd ,n 0edere. c& ,n raort c# intrarea. ea e$te aralel&.
Ace$te date $,nt ini9iale entr# calc#l#l canal#l#i de $e!nal ob9in#t. care $ta# ,naintea AP:;.
Mai dearte $e arecia)& ten$i#nea 8i c#rent#l de $e!nal. care le oate a$ig#ra $#r$a de
$e!nal. fiind alicat& la intrarea ace$tor $c"e!e.
Aoi. co!ar&! ten$i#nile 8i c#ren9ii ce ot fi a$ig#ra9i de $#r$& c# cei nece$ari. entr#
e7citarea de$t#l& a AP:; 8i confor! re)#ltatelor ob9in#te. arecie! dac& a0e! ne0oie de eta'e
reli!inare $a# n#.
Ten$i#nea nece$ar& la intrarea eta'elor refinale 8i finale ,n ace$t ca) 0a fi dat& de rela9ia%
( )/ 0--5 . 0
2
1** . 0
2
!in !a7
1 int
6
u u
U U
5 5
mR nec m

1P02
C#rent#l de intrare nece$ar 0a fi !ai !are dec,t cel f&r& +=L c# 0aloarea c#rent#l#i ce
c#rge rin re9ea#a de reac9ie%

'

'

m/ I
m/ I
/ I
R
U U
I
R
U
I
R
U
I
mRGR
mR
mR
m mR
mRGR
mR
mR
6T
mR
mR
3
52 . 0
*5 . 2
1
2
1
1
int 1 1
1
2
2
2
1 int
1
1

1P12
F!edan9a de intrare. din ca#)a +=L aralele la intrare 0a fi !ai !ic& ca cea f&r& reac9ie 8i
$e calc#lea)& din for!#la%
48
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
( )/ 1 . 25
52 . 3
0--5 . 0
int
int
1 int

m/
6
I
U
R
nec m
nec m
1P22
Caacitatea de intrare c# +=> aralel& la intrare 0a fi !ai !are ca f&r& reac9ie%
( )
gen trecR !in
A ( ( ( + + 1
1 1 int 1 int

1P32
( )
1 1 1 1 int
1
6T 5(6T 5E6T !in
A ( ( ( + +
- caacitatea dina!ic& de intrare a VT1
( )
( )/ 1 . -<
2
1
1 2
1
2
1
21 21 21
1
nF
f r f h f r
(
gran E E h E E h 5E
5E6T


1P(2
( )/ <1< . 0 V 02< . 0
1 0

( E
i r

1P52
f
li!
3 frec0en9a de grani9& 3 MH)/
( )
205
0--5 . 0
1< . 1-
/ 211
0--5 . 0
<-P . 1-
/ 1 . -<
1
1 int
2 int
1
1 1m5
ie" m
gen
m
m
6T
(6T 5E6T
U
U
A
U
U
A
nF ( (

1P<2
A!lit#dinea c#rent#l#i de $e!nal 1 int m
I
8i a ten$i#nii de $e!nal a$ig#rate la intrarea
ace$tei $c"e!e 0or fi%
( )
( )/ (* . 1 1 . 25 -5 . 5
/ -5 . 5
1 . 25 1000
3
1 int 1 int 1 int
1 int
1 int
m6 / R I U
/
m6
R R
E
I
m m
"ur"a
"ur"a m
m

1P*2
Deoarece n# $e ,ndeline$c condi9iile nec m m
I I
int 1 int

8i nec m m
U U
int 1 int

. ,n $c"e!& $e
introd#c eta'e reli!inare c# c#lare +C $a# gal0anic&. n#!&r#l c&rora treb#ie $& fie de$t#l entr#
a ob9ine !&ri!ile nec m nec m
I i U
int int .
Coeficien9ii de a!lificare ,n c#rent 8i ten$i#ne nece$ari ai eta'elor reli!inare.
core$#n)&tor 0a fi%
3 . 21
- . 5
0--5 . 0 Z ( . 1 Z ( . 1
. int

m6 U
U
A
et
ie"
prel U 1P-2
( ) -(P
- . 5
52 . 3 ( . 1
5 . 1 .. 3 . 1
1 int
int


/
m/
I
I
A
prel m
nec m
gen prel i

1PP2
49
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
( ) /
7
m6
R R
E
I
prel "ur"a
"ur"a m
prel m
- . 5
1 . 25 1
<
int
int 1

+

11002
An calc#l#l #lterior a eta'elor reli!inare. ti#rile tran)i$torelor de #tere 'oa$& ale8i $e deter!in&
la fel din ,ndelinirea condi9iilor%
( )
150 ... 30 1(0 35 Z (
3 1( . 1
1 0( . 11* ( . 1
-0 2 1 *2 2 . 1
21
1 !a7 !a7
1 !a7
7E* 7E* f
ME* D P P
/ m/ i I
6 6 E U
E h
( Tm a!m (
( a!m (
al a!m (
11012
A$tfel. d#& datele con$iderate. $-a ale$ ca tran)i$tor entr# eta'#l refinal. tran)i$tor#l 2=(P20.
Calc#l#l caacit&9ilor conden$atoarelor dec#latoare C
d ie8
8i C
d int
8i conden$ator#l C
E1
#tili)ate
,n AP:;
Caacitatea conden$atoarelor dec#latoare C
E1
8i C
d int
treb#ie $& fie de 0alori !ari entr#
ca ele. ,ndelinind f#nc9iile $ale directe la frec0en9e inferioare de l#cr#. di$tor$i#nile de frec0en9&
condi9ionate de ele $& n# de&8ea$c& 0aloarea ad!i$ibil&.
Caacitatea conden$ator#l#i de intrare. din #nct de 0edere al di$tor$i#nilor de frec0en9e
ad!i$ibile la frec0en9& !ini!& de l#cr# f
'
. a $e!nal#l#i de intrare M
' Cd int
%
( ) ( )
F
M R R f
(
(! j prel ie" j
!

(P . 25
1 12 . 1 1 . 25 2( 50 1( . 3 2
1
1 2
1
2 2
int . . 1 int .
int .

+

110
22
D#& $tandard E2( C
d.int
O `:.
Caacitatea conden$ator#l#i de bloca' C
E
. $e deter!in& reie8ind din di$tor$i#nile de
frec0en9& ad!i$ibile M
' CE1
la frec0en9& !ini!& de l#cr#%
( )
( ) F
M R R f
h
(
(( j 6T "ur"a j
E6T
E

<( . 5
1 2 33 . 1 1 2 1 . 25 5- . 20 1 Z 50 Z 1( . 3 Z 2
*0 1
1 2
1
2 2
1 int
1 21
1

+
+

+
+

11032
D#& $tandard E2( C
E1
O `:.
5!
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
5
Document Semntur Data
Coala
Mod

Coala
TLC 525.3 2013 13
Schema !e principiu a amplificatorului
52