Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Stat din Moldova Facultatea tiine Economice Catedra Marketing i REI

!ro"at la edina catedrei Marketing i REI din #$%&'%(&#( e) catedr*+ ,ri"incea le-andru.............

Su"iecte !entru e-amenul de admitere la masterat/ sesiunea (&#(/ la disci!lina0urism 1entru !rogramele de masterat din domeniul general de studii tiine Economice/ 2##% Servicii3 2#(% 0urism
1. 2. 3. !. ". #. %. ). Economia i organi4area serviciilor 5oteliere 6M17 #(& credite Economia i organi4area serviciilor turistice 6M17 #(& credite

Sectorul Ageniilor turistice din Moldova (SAT). Ageni economici care practic activitatea de turism. Deficienele n activitatea agenilor economici. Direcii strategice n activitatea turistic a agenilor economici. Documentele privind activitatea de turism. Documente necesare pentru organi$area activitii de turism n cadrul firmelor turistice. &peraiunile de acordare' eli(erare sau retragere a licenei. *ondiiile de liceniere precum +i documentele necesare pentru o(inerea licenei turistice. ,. Statistica +i investigaii n domeniul turismului n Moldova. 1-. *ercetrile statistice n turismul moldovenesc. 11. Deficienele cercetrilor statistice n turismul moldovenesc. 12. Direcii strategice n cercetrile statistice n domeniul turismului n Moldova. 13. &rganele administraiei turistice naionale pe parcursul anilor 1,,-.2-11!. /unciile principale ale 0TA. 1". Sistemul de administrare actual n sectorul turistic n Moldova. 1#. Statisticile +i investigaiile n sectorul turismului n Moldova. 1%. 1nstituiile statale care se ocup cu culegerea datelor n domeniul turismului n Moldova. 1). 0ecesitatea statisticilor pentru gestiunea +i organi$area activitii turistice. 1,. Direciile strategice pentru ameliorarea statisticilor naionale n turism 2-. &rganul naional pentru gestiune +i organi$are a activitii turistice. 21. Agenia Turismului a 2epu(licii Moldova (AT2M). 22. &rgani$area activitii AT2M. 23. /unciile' drepturile +i atri(uiile AT2M. 2!. Documentele privind activitatea de turism. 2". 3ouc4erul turistic. 2#. *aracteristicile vouc4erului turistic. 2%. Avanta5ele +i de$avanta5ele utili$arii vouc4erului turistic. 2). Documentele de (a$ privind activitatea de turism. 2,. Strategia de de$voltare dura(il a turismului n 2epu(lica Moldova anii 2--3.2-1". 3-. Deficienele cadrului normativ n turism n Moldova. 31. Direcii strategice n soluionarea acestor deficiene.

32. &rganele internaionale n turism. 33. &rgani$aiile internaionale de turism. 3!. 2olul +i activitatea 607T&. 3". Anali$ai funciile 607T&. 3#. &rganele regionale n turism. 3%. *onsiliul interguvernamental pentru turism a statelor.mem(re *S1 (*18T62). 3). /unciile *18T62. 3,. Activitile organi$ate de *18T62. !-. &rganele internaionale n turism. !1. 9lac: Sea ;conomic *ooperation (9S;*)< 8rupul de lucru pentru turism. !2. *erinele necesare de o asociere n sectorul turismului la nivel internaional. !3. Direcii strategice ale activitii n domeniul turismului din regiunea 9S;*. !!. &rganele naionale nonguvernamentale pentru gestiune +i organi$are a activitii turistice. !". Asociaia 0aional a Agenilor de Turism dim Moldova (A0AT). !#. Scopurile +i o(iectivile de (a$ ale A0AT (nivel naional +i internaional). !%. Aciunele efeciente ntreprinse de A0AT. !). &rganele internaionale n turism. !,. &rgani$aiile internaionale de turism. "-. 2olul +i activitatea 607T&. "1. /unciile 607T&. "2. &rganele nonguvernamentale n turism. "3. Asociaia 0aional pentru turismul rural' ecologic +i cultural< A0T2;*.Moldova. "!. =rogramul >De$voltarea dura(il prin eco.turism?. "". /unciile principale ale A0T2;*.Moldova. "#. =lanificarea activitii turistice. "%. &peraiunile principale necesare pentru ela(orarea unui program (plan) naional (speciali$at' funcional' raional' segmentar' etc.) pentru de$voltarea turismului. "). &(iectivele +i scopurile principale ale concepiilor +i strategiilor n domeniul turismului. ",. Model pentru ela(orarea programului (planului)' segmentar n cadrul de$voltrii turismului internaional.