Sunteți pe pagina 1din 7

Monografie contabila: transport rutier marfa

Aspecte generale Cadrul legal in desfasurarea activitatii de transport rutier de marfuri si de persoane il constituie OUG. 109/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta constituie cadrul general pentru organizarea, efectuarea si asigurarea desfasurarii transporturilor rutiere de marfuri si de persoane, precum si a activitatilor conexe acestora pe teritoriul Romaniei, in conditii de siguranta si calitate, cu respectarea principiilor liberei concurente, garantarea accesului liber si nediscriminatoriu la piata transportului rutier si a masurilor de protectie a mediului inconjurator, a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice si pentru satisfacerea necesitatilor economiei nationale si nevoilor de aparare ale tarii.

Activitatile de transport rutier, precum si activitatile conexe acestora se desfasoara astfel incat sa fie respectate reglementarile in vigoare privind conditiile de lucru, de exploatare a vehiculelor rutiere si de utilizare a infrastructurii rutiere, precum si conditiile privind siguranta circulatiei. In toate raporturile generate de activitatea de transport rutier si de activitatile conexe acesteia, protectia vietii umane si a mediului este prioritara.

Costuri cheltuieli fixe si variabile. Calculatia de cost pentru un transport Clasificarea costurilor variabile si a celor fixe in cadrul companiei de transport Costuri fixe: asigurari si alte taxe! cheltuieli logistice "chirii, cu personalul, telefoane, papetarie#! amortizarea. Costuri variabile: taxe in parcurs, in frontiera! autorizatii! salarii soferi "in functie de timp sau $ilometri parcursi#! combustibili, consumabile, reparatii!

diurne cu soferii si vize. Calculatia de cost pentru un transport Calculul costului se poate face in functie de numarul de $ilometri parcursi si in functie de numarul de ore afectate unui transport. %e baza costurilor pe $ilometri si pe ora, se stabileste tariful transportului pe tona. &lementele principale ce se analizeaza in cadrul acestui subiect sunt: numarul de $ilometri atribuiti transportului! numarul de ore atribuite pentru transport! calculul costurilor pe $ilometru! calculul costurilor pe ora! calculul costurilor pe tona. %retul pentru o cursa la intern se taxeaza la $ilometru, iar pe extern in general se taxeaza la cursa. Cresterea pretului este direct influentata de scumpirea carburantilor. Activele fixe si amortizarea lor %entru desfasurarea activitatii, societatea recurge la achizitionarea unor vehicule de la furnizori interni. 'ipul de amortizare folosita este amortizarea lineara. Reflectarea in contabilitate (ocietatea achizitioneaza ) autocamioane de la un furnizor intern de imobilizari. Inregistrare achizitie autocamioane "factura * proces verbal de receptie# + ),- . /0/ 1Instalatii tehnice,mijloace 12urnizori de imobilizari3 de transport animale si plantatii3 //)4 1'5A deductibila3

%otrivit art. 32, punctul 10 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34, din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea ugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar fiscale, in !egea nr. 5"1/2003, privind #odul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, s6 a introdus un articol nou, art. 1.451, intitulat Limitari speciale ale dreptului de deducere . Conform acestuia, nu se mai permite, in anumite conditii, deducerea taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor de vehicule cu o greutate sub -,7 tone, destinate exclusiv transportului de persoane, inclusiv pentru combustibilul necesar functionarii vehiculelor aflate in proprietatea sau in folosinta persoanelor impozabile. Aceasta masura se va aplica in perioada , mai )008 9 -, decembrie )0,0 si prevede si o serie de exceptii ce vizeaza in principal vehiculele utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii economice, precum si combustibilul aferent utilizarii acestora. $lin. %1& al art. 1.451, din #odul fiscal prevede ca eliminarea dreptului de deducere se aplica numai pentru achizitiile de vehicule, care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca -.700 $ilograme si care sa nu aiba mai mult de 8 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului. %rin urmare, vehiculele care prin constructie si echipare sunt destinate transportului mixt, respectiv, atat transportului de persoane, cat si transportului de marfuri "cum ar fi: autofurgonetele, autocamioanele, autodubele#, nu intra sub incidenta noilor prevederi care limiteaza deducerea !"A# chiar daca din punct de vedere al greutatii si al numarului de locuri de pasageri s6ar situa in limitele prevazute de art. 1.451, din #odul fiscal. $lin. %1& mentionat mai sus prevede ca limitarea deducerii '5A se aplica si pentru combustibilul necesar functionarii vehiculelor aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile. 6 %lata integrala furnizor imobilizari: /0/ . 7,) 12urnizori de imobilizari3 1Conturi curente la banci3 6 Inregistrare amortizare mijloc fix : 4:,, . ):,1Cheltuieli de exploatare cu imobilizarile3 1Amortizarea instalatiilor, mijloace transport3 (ocietatea a incheiat un contract de prestari servicii cu un client pentru care va efectua transport de marfa pe ruta Constanta 9 ;radea pentru o perioada de ) luni. (oferului i se va acorda un avans de trezorerie in baza unei dispozitii de plata, in vederea deplasarii in interes de serviciu, pentru a efectua primul transport.

7/) . 7-,, 1Avansuri de trezorerie3 1Casa in lei3 <a intoarcerea din delegatie, soferul justifica avansul primit dupa cum urmeaza, pe baza ordinului de deplasare: factura vulcanizare! factura cazare hotel! diurna acordata de -),7 lei x / zile! bonuri fiscale combustibil. In conformitate cu modificarile #odului fiscal, incepand cu 0,.07.)008, cheltuielile inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un document justificativ, potrivit legii, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune, dupa caz, sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil, conform art. 21, alin. %4&, lit. f&, din !egea nr. 5"1/2003, privind #odul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Inregistrarea in contabilitate a bunurilor achizitionate sau a cheltuielilor efectuate de entitate si achitate pe baza de bon fiscal "cu numerar sau card bancar#, se poate efectua daca: a# entitatea solicita furnizorului factura aferenta bunurilor livrate sau serviciilor prestate, avand ca anexa bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal sau b# entitatea $ustifica cheltuielile efectuate fie prin documente care atesta intrarea in gestiune a bunurilor achizitionate, fie cu alte documente, cum sunt: ordin de deplasare, decont de cheltuieli, la care se anexeaza bonul fiscal, documentele respective fiind avizate de persoana care aproba efectuarea acestor cheltuieli. %xceptie fac si bonurile de combustibil pentru care la acest moment nu se considera obligatorie atasarea facturii la bon fiscal. 6 Inregistrarea in contabilitate a documentelor justificative pentru deplasare: + . /0, factura vulcanizare 12urnizori3 4): 1Alte cheltuieli cu servicii terti3

//)4 1'5A deductibila3 + . /0, factura cazare 12urnizori3 4)7 1Cheltuieli cu deplasari, detasari3 //)4 1'5A deductibila3 + . /0, bonuri fiscale combustibil 12urnizori3 40)) 1Cheltuieli cu combustibilul3 //)4 1'5A deductibila3 6 Decontarea avansului: /0, . 7/) 12urnizori3 1Avansuri de trezorerie3 6 Diurna: 4)7 . 7/) 1Cheltuieli cu deplasari, detasari3 1Avansuri de trezorerie3 6 Restituire avans: 7/) . 7-,, 1Avansuri de trezorerie3 1Casa in lei3

6 (e factureaza clientului contravaloarea cursei de transport marfa pe ruta Constanta 9 ;radea. /,,, 1Clienti3 . + =0/ 15enituri din lucrari si servicii3 //)= 1'5A colectata3 6 Incasarea facturii: 7,), 1Conturi la banci in lei3 . /,,, 1Clienti3

6 (e cumpara de la furnizorii de echipamente de protectie, salopete de protectie pentru mecanic si sofer. + . /0, 12urnizori3 -01;biecte de inventar3 //)4 1'5A deductibila3 >iua urmatoare se dau in folosinta salopetele si se inregistreaza uzura pe baza bonului de consum. 6 70+ suporta societatea: 40- . -01Cheltuieli cu obiectele de inventar3 1;biecte de inventar3 6 70+ suporta angajatii: /):) . + 1Alte creante cu personalul3 =7::

1Alte venituri din exploatare3 //)= 1'5A colectata3 6 Darea in consum: 40- . -01Cheltuieli cu obiectele de inventar3 1;biecte de inventar3 (e achizitioneaza bonuri valorice de motorina de la (C 1?3 (A, conform facturii fiscale. + . /0, 12urnizori3 7-): 1Alte valori3 //)4 1'5A deductibila3 (oferul, aflat in cursa la ;radea, cumpara cu bonurile valorice combustibil de la o statie a (C 1?3 (A motorina, necesara derularii in continuare a cursei, primind chitanta justificativa. 40)) 1Cheltuieli privind combustibilul3 . 7-): 1Alte valori3