Sunteți pe pagina 1din 7

Plan de afaceri

1. Informaii administrative Data nfiinrii Numr angajai <an/luna> <introducei numrul de angajai (full time/part time din statul de plata pe luna martie !""1 (dac ai avut activitate > <introducei data depunerii la $dministraia %inanciar a &ilanului din ultimul an fiscal de activitate' dac este ca(ul> <introducei cifra de afaceri din ultimul &ilan' n *+,- la rata de sc.im& *uroinfo n luna /artie !""1' 1 *+,- 0 !1.231 4*I' dac este ca(ul> <introducei valoarea profitului net din ultimul &ilan' dac este ca(ul' n *+,-' rata de sc.im& *uroinfo n luna /artie !""1' 1 *+,- 0 !1.231 4*I 6i procentul profitului n cifra de afaceri total din ultimul &ilan. Introducei o not e7plicativ scurt (ma7im 3 r8nduri dac &ilanul nu se refer la 1! luni calendaristice> <introducei valoarea pierderilor nregistrate n ultimul &ilan' dac este ca(ul' n *+,-' rata de sc.im& *uroinfo n luna /artie !""1' 1 *+,- 0 !1.231 4*I. Introducei o not e7plicativ (ma7im 1 pagin nsoit de o declaraie financiar referitoare la &alana de verificare la 91 /artie !""1' care demonstrea( c situaia pierderilor a fost dep6it>

#ilanul depus la $dministraia %inanciar

)ifra de afaceri

5rofit net

5ierderi

5rocent din capitalul ntreprinderii deinut de acionari privai rom8ni 5rocent din capitalul ntreprinderii deinut de acionari privai nregistrai n statele mem&re +* 6i/sau n rile 5.are 5rocent din capitalul ntreprinderii deinut de solicitant 6i/sau drepturile de vot' n ntreprinderea solicitantului' deinute de o societate de orice naionalitate care are mai mult de !1: angajai 5rocent din capitalul 6i/sau drepturile de vot deinute de solicitantul de orice naionalitate ntr;o ntreprindere care are mai mult de !1: angajai $sociai < acionari deintori ai drepturilor de vot (pentru fiecare eventual partener $sociai 5ersoane fi(ice 1. 5ersoane juridice $dresa complet < nregistrare' cod fiscal tel.' nr. Numr angajai Naionalitate $ciuni (= 7 Naionalitate $ciuni (=

1. >->$4? 1""= *ntiti legale n care solicitantul deine aciuni 6i/sau drepturi de vot (pentru fiecare eventual partener Nume complet 1. !. !. /*DI+4 D* 5I$AB !.1 )lieni? < pre(entai aici care este piaa dv. de produse/servicii. C adresai e7clusiv pieei locale; localitatea' ara' regiuneaD )are dintre acesteaD *7portai produsele/serviciile dvD Dac da' n ce riD )8i poteniali clieni avei pe aceasta/aceste pieeD )are sunt clienii dv. actuali? > Nume client $dresa (ara' %orma de proprietate regiune' jude (specificai pu&lic/privat ponderea = $nul 6i valoarea tran(aciilor 6i >ip $dresa completa < tel.' Numr nr. nregistrare' cod fiscal angajai Naionalitate $ciuni deinute de @olicitant (=

!.! @istemul de distri&uie actual 6i previ(ionat <)um v distri&uii produsele/serviciile. )e m&untiri considerai c sunt necesare> !.9 )oncurena (nume' informaii cunoscute despre ace6tia <)ine sunt concurenii dv. pe piaD )e informaii deinei despre ace6tiaD )are este ponderea acestora pe pia comparativ cu a dvD Dac ace6tia au o cot mai mare de pia' de ceD $ce6tia sunt pre(eni pe pia de mai mult timp dec8t dvD $lte informaii 6i consideraii despre concuren.> !.1 5o(iionarea produselor societii dv. comparativ cu cea a concurenei <)um sunt produsele/serviciile dv. po(iionate pe pia comparativ cu cele ale concurenilorD 5rodusele/serviciile dv. sunt mai &une calitativ dec8t cele ale concureneiD $vei preuri mai reduseD Cindei pe creditD $vei puncte de desfacere n apropierea clienilorD @ortimentul dv. este mai convena&il clienilor dvD )umD )are sunt diferenele dintre dv. 6i concurenD etc. !.3 Descrierea pieei pentru produsele/serviciile re(ultate din implementarea proiectului < Descriei c8t mai n detaliu 5I$A$ creia produsele/serviciile re(ultate din implementarea proiectului dv. se va adresa? c8i clieni poteniali estimai c vei c86tiga pentru produsele/serviciile re(ultate din proiectD $ce6ti clieni sunt e7clusiv localiD 5iaa dv. este numai n jude/regiuneD Cei e7porta produsele dvD Dac da' unde 6i c8ndD Dac avei informaiile necesare' completai ta&elul de mai jos?> Nume client Aara Data estimativ a 5rodus tran(aciei (luna = din Caloarea anual v8n(ri (*+,-

!.E $vantajele principale ale produselor societii dv. (pre' calitate' caracteristici specifice' altele? <Detaliai>

!.2 )oncureni poteniali <Detaliat? )ine vor fi concurenii poteniali' care este po(iionarea pe piaD )ompletai ta&elul de mai jos> Nume 6i adres )ota de pia *7plicaie

!.F $ctiviti de promovare a v8n(rilor? <Detaliai? )um au aflat clienii dv. despre produsele dv.D )are va fi &ugetul alocat pentru activiti de promovareD )e metode de pu&licitate vei utili(aD > !.: $lte elemente referitoare la strategia de marGeting? <detaliai? ce modificri estimai c vor apare pe piaD )um v vei adapta la aceste modificriD > !.1" C8n(ri estimate n urmtorii 1 ani pentru produsele 6i serviciile re(ultate din proiect? !""!? !""9? !""1? !""3? HHHHHHHH HHHHHHHH HHHHHHHH HHHHHHHH *+,*+,*+,*+,-

Nota? datele de mai sus tre&uie justificate prin descrierea mediului concurenial de pe piaa 9. INC*@>IAI$ 54$NI%I)$>B II 54$N+4 D* I/54*/*N>$,* 9.1 Caloarea investiiei (total ? HHHHHHHHHH *uro Din care? )ontri&uia din fonduri pu&lice? HHHHHHHHHH *uro )ontri&uia solicitantului? HHHHHHHHHH *uro contri&uia n numerar HHHHHHHHHH *uro contri&uia n natur HHHHHHHHHH *uro

9.! @copul investiiei? investiie nou e7tinderea capacitii e7istente diversificarea produciei cre6terea productivitii m&untirea calitii investiii n soft (licene' softJare' etc altele (specificai

9.9 >ipul investiiei ; construcie (nou' e7tindere' moderni(are HHHHHHH *uro ; ec.ipamente/faciliti/altele? noi sau second .and HHHHHHH *uro ; mijloace de transport? noi sau second .and HHHHHHH *uro ; capital circulant HHHHHHH *uro ; altele (specificai HHHHHHH *uro 9.1 Descrierea investiiei planificate

(ma7. 1 pagin conin8nd motivarea deci(iei de investiie' detalii despre investiie 9.3 )rearea de noi locuri de munc (numr mediu anual ? ; D$ $n 1 ...... ; N+ 9.E Aara/regiunea de origine a &unurilor/serviciilor ac.i(iionate ............................................................... 9.2 5rogramarea n timp a implementrii investiiei/operaiunii <programarea pentru finali(area construciei' importarea 6i punerea n funciune a ec.ipamentului>? Data estimativ de ncepere? HHHHHHHHH Data estimativ de ncepere? HHHHHHHHH Data estimativ pentru intrarea n producie la ntreaga capacitate?HHHHHHHHH (dac este ca(ul $ctivitate Durata 5lanificarea activitii 4una1 lunar 4una ! pentru 4una 9 implementarea .... $n ! ..... $n 9 ...... $n 1 ...... ...... ...... $n n ......

9.F $specte legale relevante <De e7emplu? )e alte licene' autori(aii sunt necesare pentru implementarea proiectuluiD Important? Dac proiectul include construcia de cldiri sau rea&ilitarea acestora' c8te o copie dup autori(aia de construcie 6i alte autori(aii solicitate vor fi necesare nainte de contractare> 1. I5->*K*/5,*@+5+N*,I *)-N-/I)* 1.1 @ituaia actual 6i previ(ionarea veniturilor mii *uro Nr 1 ! ! 9 1 Descriere C8n(ri $lte venituri din activitatea curent >->$4 C*NI>+,I )+,*N>* (1 L ! Cenituri %inanciare Cenituri *7traordinare $. >->$4 C*NI>+,I (! L 9 L 1 3 /aterii prime !""" (*uro *stimativ !""1 (*uro *stimativ !""! (*uro *stimativ !""9 (*uro

E 2 F : 1" 19 11 13

+tiliti 6i energie @alarii 6i alte costuri asimilate (asigurri sociale' impo(it pe salarii $morti(area $lte c.eltuieli curente

>->$4 )M*4>+I*4I )+,*N>* (3L...L11 ).eltuieli %inanciare ).eltuieli *7traordinare #. >->$4 )M*4>+I*4I (13 L 1E L 12 ). ,*K+4>$>+4 *)-N-/I) ($; # ' din care?

5,-%I> 5I*,D*,* D. I/5-KI> 5* 5,-%I> 5,-%I> N*> () ; D ' din care? 5,-%I> 5I*,D*,* ,ata de sc.im& 4*I/*+,- utili(at n calcul? HHHHHHHHHHHHHHHHHHH 1.! Ipote(e/5resupuneri <Ca rugm descriei ipote(ele/presupunerile pre(entate n 9.1 privind cre6terea cifrei de afaceri' cre6terea previ(ionat a ratei de utili(are a capacitii (= ' profita&ilitatea investiiei (e7? inclu(8nd pragul de renta&ilitate > 3. 5,-%I4+4 $%$)*,II II )$D,+4 -,N$NIK$AI-N$4 3.1 Informaii despre societate @curt pre(entare a istoricului societii (ma7. 1 pag (sau e7periena managerial anterioar pentru societile nou nfiinate *voluia din momentul nceperii activitii (dac este ca(ul %actori relevani pentru afacere (e7. amplasarea' evaluarea proprie asupra te.nologiei utili(ate nvec.it' la fel ca 6i concurena' te.nologie nou ' politica de nlocuire a activelor' sistemul de informaii al managementului 3.! Informaii despre persoanele c.eie din societate Ca rugm completai ta&elul de mai jos 6i s ane7ai curriculum vitae pentru fiecare persoan (ve(i model recomandat n seciunea urmtoare ?

3.9 Disponi&iliti financiare' te.nice' manageriale n societate <detaliai> 3.1 Numr de angajai pe categorii producie/v8n(are/ administrativ/au7iliar' din care? Din care? $ngajai Numr )ategorie = din total )ontracte de munca pe = din total perioada nedeterminat )onvenii civile sau alte forme de angajare temporara

E )+,,I)+4+/ CI>$* Nume? 5renume? Data 6i locul na6terii? )etenie? @tudii (numai dac sunt certificate prin diplome sau atestri de participare' dar diplomele sau atestrile de participare nu se vor ata6a la curriculum vitae ? )uno6tine de lim&i strine? citit' vor&it' scris (notai cu 1 la 3 competena respectiv )alificri c.eie 6i referine principale relevante pentru proiect? (descriei cuno6tinele relevante proiectului 6i e7plicai n ce mod e7periena profesional satisface cerinele proiectului propus )uno6tine de computer (de e7emplu' programele de soft utili(ate' utili(area Internetului $partenena la asociaii profesionale? *7periena n alte ri n afara ,om8niei? Aara' perioada? de la (luna/anul la (luna/anul ' descriere *7periena profesional? -rgani(aia' perioada? de la (luna/anul la (luna/anul ' descriere a funciei 6i a principalelor activiti ndeplinite $ltele (pu&licaii' participri la seminarii/conferine

1. )opie nelegali(at dup certificatul actuali(at de nmatriculare la ,egistrul )omeruluiO !. )ertificat constatator emis de )amera de )omer teritorial ; registrul ,-4*N' atest8nd c solicitantul nu este falimentar sau su&iect al unor procese pentru declararea falimentului' nu are activitile suspendate 6i nu are afacerile administrate de tri&unal. )ertificatul tre&uie s fi fost emis dup data 1 ianuarie !""1 (nu se solicit pentru ntreprinderi noi start;up O 9. )opie nelegali(at dup certificatul de nregistrare fiscalO 1. )opie nelegali(at dup statul de plat pentru luna martie !""1' nregistrat 6i avi(at la Direcia Neneral Pudeean a /uncii 6i 5roteciei @ociale' dac ntreprinderea s;a nfiinat 6i a funcionat p8n la acea datO 3. Dovada n original' emis de Direcia Neneral Pudeean a /uncii 6i 5roteciei @ociale' privind plata contri&uiilor la asigurrile sociale p8n la 91 martie !""1' dac ntreprinderea a fost nfiinat 6i 6i;a nceput activitatea p8n la acea datO E. Dovada n original' emis de Direcia Neneral Pudeean a %inanelor 5u&lice 6i )ontrolului %inanciar de @tat' /inisterul de %inane' privind plata impo(itelor 6i ta7elor p8n la 91 martie !""1' dac ntreprinderea a fost nfiinat 6i 6i;a nceput activitatea p8n la acea datO 2. Dovada n original' emis de )asa Pudeean a $sigurrilor de @ntate' privind plata asigurrilor de sntate p8n la 91 martie !""1' dac ntreprinderea a fost nfiinat 6i 6i;a nceput activitatea p8n la acea datO F. )opie nelegali(at dup document(e ce atest proprietatea solicitantului asupra contri&uiei n natur sau declaraia pe proprie rspundere c activele propuse ca 6i contri&uie n natur vor deveni proprietatea firmei solicitante nainte de data semnrii contractuluiO :. Documente care justific valoarea propus pentru contri&uia n natur' a6a cum este e7plicat n N.idul solicitantului' seciunea !.1.1.c O 1". )opie nelegali(at dup autori(aia de construcie' dac este o&ligatorie' emis de 5rimrie' vala&il cel puin p8n la 91 decem&rie !""1 6i/sau certificatul de ur&anism 6i/sau Qavi(ul de principiuQ vala&il la data depunerii cererii de finanare neram&ursa&il.

>oate documentele justificative vor fi numerotate ca mai sus 6i ane7ate la 5lanul de afaceri n ordinea de mai sus' dup numrul de identificare' cu o pagin de copert pe care sunt scrise ane7ele.