Sunteți pe pagina 1din 2

Expoziia: Oraul nevzut: Proiecte ale concursurilor de arhitectur desfurate la Sibiu ntre anii 188 !

1"#
Locul de desfasurare: Palatul Brukenthal, Cabinetul de Stampe, Piata Mare 4 Durata: 15.12.2010-20.01.2011 Vernisaj: Miercuri, 15.12.2010, ora 12 Curatori: imo !a"en - #$toric de %rt&, !eidelber" 'i (rank- homa$ )ie"ler * Cu$tode colec+iile Brukenthal, Parohia ,-an"helic& C. %. Sibiu Partener: Parohia ,-an"helic& C.%. Sibiu

Colaboratori: %rhi-a Central& a Bi$ericii ,-an"helice C.%. din .om/nia 0 SibiuSiebenb1r"i$ch-S2ch$i$cher 3ulturrat e. 4.

5n6&+i'area unui ora' e$te dat& de cl&dirile $ale. Caracteri$ticile ace$tei 7n6&+i'&ri nu $unt niciodat& 7nt/mpl&toare, ci $unt 7ntotdeauna re8ultatul unei ale"eri con'tiente, la care contribuie at/t criterii practice, c/t 'i cele e$tetice. Cei mai "r&itori martori 7n ace$t $en$ $unt proiectele concur$urilor de arhitectur&. Pentru un 7ntre" 'ir de cl&diri care a8i de6ine$c 7n6&+i'area Sibiului, e9i$t& nu numai planurile con6orm c&rora $-au reali8at, ci 'i unele care au 6o$t depu$e la concur$ul de arhitectur& pentru edi6iciul re$pecti-, dar nu $-au reali8at niciodat&. :a ace$tea $e adau"& $chi+e e9ecutate la comand& $au din ini+iati-a arhitec+ilor care, nici ele, nu au a;un$ $& 6ie concreti8ate. 5n totalitatea lor, ace$te de$ene 'i planuri r&ma$e 7n 6a8a de proiect, $chi+ea8& 7n6&+i'area unui ora' care de 6apt nu a 6o$t con$truit, ci tr&ie'te numai pe h/rtie: un ora' ne-&8ut, un ora' -irtual. Prin pre8entarea unui "rup de pe$te patru8eci de a$emenea de$ene, e9po8i+ia o6er& pentru prima dat& oca8ia de a e9perimenta acea$t& latur& ne-&8ut& a ora'ului Sibiu. Ma;oritatea planurilor de con$truc+ie e9pu$e au 6o$t reali8ate pentru cl&diri care urmau $& "&8duia$c& in$titu+ii de cultur& $au de 7n-&+&m/nt, printre care 'coli, un mu8eu de art& decorati-& $au o arhi-&. Schi+ele e9ecutate 7n di6erite tehnici "ra6ice $unt operele celor mai importan+i arhitec+i locali 'i $tr&ini care au contribuit la de6inirea a$pectului de a8i al ora'ului Sibiu. Pentru a con-in"e comanditarul at/t de calitatea tehnic& 'i practic& a cl&dirii proiectate, c/t 'i de 6rumu$e+ea ace$teia, planurile de con$truc+ie $unt nu doar per6ecte din punct de -edere tehnic, ci au 'i un a$pect e$tetic $emni6icati-, implic/nd 'i o latur& arti$tic&. Proiectele e9pu$e re7n-ie i$toria con$truc+iei unor cl&diri importante din Sibiu. Centrul i$toric al Sibiului, a c&rui $ub$tan+& arhitectonic& <dat/nd din perioada dintre $ecolele =4-==> $-a p&$trat ca un an$amblu 7nchi$, a 6o$t unul dintre moti-ele pentru care ora'ul a 6o$t ale$ capitala cultural& a ,uropei 7n anul 200?. Cu a;utorul de$enelor e9pu$e, i$toria $a poate 6i 7n+elea$& mai pro6und. Prin compara+ia proiectelor concurente 'i prin pre8entarea unor documente de con$truc+ie, articole de pre$& $au publica+ii contemporane, e9po8i+ia in-e$ti"hea8& 7mpre;ur&rile 'i 6actorii care au contribuit la ale"erea unui anumit concept, mod $au $til de con$truc+ie. #mpul$ul pentru acea$t& e9po8i+ie a 6o$t o6erit de de$coperirea unui con-olut de de$ene de arhitectur& 7n arhi-a Parohiei ,-an"helice C.%. Sibiu. 5n cur$ul anului 2010 ace$te de$ene au 6o$t 7n totalitate in-entariate 'i 7ncadrate din punct de -edere al importan+ei i$torice 'i culturale, 7n cadrul unui proiect 'tiin+i6ic $pri;init de Beau6tra"ter der Bunde$re"ierun" 61r 3ultur und Medien prin Siebenb1r"i$ch-S2ch$i$cher 3ulturrat e. 4. <@undel$heim am Aeckar, @ermania>. ,9po8i+ia pre8int& cele mai 6rumoa$e 'i intere$ante de$ene din ace$t con-olut 7mpreun& cu o $erie de lucr&ri $imilare din colec+ia Mu8eului Aa+ional Brukenthal 'i cea a %rhi-ei Centrale a Bi$ericii ,-an"helice C.%. din .om/nia.