Sunteți pe pagina 1din 15

Inginerie economic n agricultur Inginerie i management n alimentaie public i agroturism Inginerie i management n industria turismului LISTA ORIENTATIV A TE!

ELOR "E LI#EN$ sesiunea iulie %&'( #on)* "r* +eli, Arion - Lect* "r* Iulia !urean... ! Bazele Managementului, Managementul Resurselor Umane, Management n Turism Structuri de primire turistic, Turism internaional, Tehnica operaiunilor de turism #on)* "r* #ristian !erce " Microeconomie, Macroeconomie Lect* "r* Ileana Andreica % #onta$ilitate Lect* "r* "iana "umitra & Metode de cercetare n turism, Managementul proiectelor, Management agricol Lect* "r* !arioara Ilea , 'naliz economio()inanciar, Bazele e*alurii a)acerii, #onta$ilitate )inanciar, #ontrol )inanciar +i audit Lect* "r* !ugurel .itea . -inane generale, 'dministrarea )inanciar a ntreprinderii, 'sigurri Lect* "r* Valentin !i/ai. 11 Bazele turismului, /conomia turismului, 'groturism, 0eogra)ie economic Lect* "r* #ristina 0ocol... 1! /conomie rural Lect* "r* !arius Sabu - Lect* "r* Adriana !an. 12 Mar1eting 1" Lect* "r* Ale,andru Todea..... 3rept )unciar 4i legisla5ia mediului, 3reptul a)acerilor Lect* "r* #amelia Todoran..... 1% 6gien 4i nutri5ie, 7roduse alimentare agricole, #ulturi de c8mp Not1 Teme propuse sunt au doar caracter orientati*. Studenii sunt ncura9ai s contacteze cadrul didactic titular n cazul n care doresc o alt tem din cadrul unei discipline. Sunt pre)erate temele au caracter multidisciplinar, care presupun ndrumarea de ctre echip de coordonatori +tiini)ici. 1

#on)* "r* +eli, Arion- Lect* "r* Iulia !urean

"isciplina1 2a3ele !anagementului 0rogram de studii de licen1 IEA4 I!A0A4 I!IT 1. Metode 4i tehnici moderne de management utilizate n cadrul unei )irme !. 3imensiunea managerial a acti*it5ii de cercetare(dez*oltare 2. 7er)ec5ionarea sistemului decizional n cadrul )irmei : ". Strategii 4i tactici organiza5ionale n *ederea cre4terii e)icien5ei economice n cadrul )irmei : %. Managementul )unc5iei comerciale;resurselor umane n cadrul )irmelor &. Managementul )unc5iei de cercetare(dez*oltare; produc5ie n cadrul )irmelor ,. 'doptarea deciziei de cre4tere;descre4tere a *olumului acti*it5ii n cadrul )irmei < =. Rolul ntreprinztorului n susinerea economiei de pia5

"isciplina1 !anagementul resurselor umane 0rogram de studii de licen1 IEA4 I!A0A4 I!IT 1. 'naliza managementului resurselor umane n cadrul )irmei : !. Metode 4i tehnici de recrutare a resurselor umane n cadrul )irmei < 2. Metode 4i tehnici de antrenare a resurselor umane n cadrul )irmei < ". Metode 4i tehnici de e*aluare a resurselor umane n cadrul )irmei : %. >ormarea 4i salarizarea muncii n cadrul )irmei : &. 7olitici 4i instrumente de ocupare a )or5ei de munc n cadrul '?@-M din 9ude5ul : ,. 'naliza, e*aluarea 4i proiectarea posturilor din cadrul societ5ii : =. #onsultan managerial n domenii speci)ice

"isciplina1 !anagement n turism 0rogram de studii de licen1 I!A0A4 I!IT 1. #aracterizarea capacit5ii de cazare din cadrul unit5ii < !. 'naliza calit5ii ser*iciilor turistice n cadrul unit5ii : 2. Managementul )inanciar al unit5ilor de cazare ". Tehnici de sta$ilire a pre5urilor hoteliere %. Managementul unit5ilor de alimenta5ie pu$lic &. 'naliza acti*it5ii turistice n cadrul )irmei : ,. 6mpactul sezonalit5ii asupra acti*it5ii turistice n cadrul )irmei : =. :ield managementul n )irmele de turism .. /la$orarea strategiilor de consolidare Adez*oltareB a acti*it5ii turistice la S# < 1 . 3ez*oltarea ruralului prin n)iinarea unei pensiuni turistice rurale; sat de *acan5 n zona <

"isciplina1 Structuri de primire turistic 0rogram de studii de licen1 I!A0A4 I!IT 1. 'naliza comparati* a sistemelor de clasi)icare a structurilor de primire turistic cu )unc5iune de cazare !. 'naliza comparati* a sistemelor de clasi)icare a structurilor de primire turistic cu )unc5iune de alimenta5ie pu$lic

2. 'naliza acti*it5ii turistice a structurilor de primire turistic cu )unc5iune de cazare din 9ude5ul;localitatea C A'naliz economico()inanciarB ". 'naliza acti*it5ii structurilor de primire turistic cu )unc5iune de alimenta5ie pu$lic din 9ude5ul;localitatea C A'naliz economico()inanciarB %. 'naliza sistemelor de organizare a unit5ilor de alimenta5ie pu$lic A6gien 4i nutri5ieB &. #onceperea structurii unui restaurant cu autoser*ire n localitatea C A-inan5e;6gien 4i nutri5ie; Managementul proiectelorB "isciplina1 Turism interna5ional 0rogram de studii de licen1 I!A0A4 I!IT 1. 'naliza calit5ii destina5iei turistice interna5ionale C !. Turismul interna5ional 4i cre4terea economic n 5ara C A/conomia turismuluiB 2. Strategii de relansare a turismului interna5ional al Rom8niei A$alnear, montan, rural etc.B A/conomia turismului sau 'groturismB ". Docul 4i rolul turismului interna5ional n 5ara C AMacroeconomieB %. Studiu comparati* pri*ind o)erta turistic dintre destina5ia C 4i destina5ia < &. 3ez*oltarea turismului interna5ional din zona;destina5ia < ,. Regiunea C E destina5ie turistic interna5ionalF =. 'naliza pro)ilului turi4tilor rom8ni care cltoresc n 5ara < AMar1etingB .. 'naliza ciclului de *ia al destinaiei turistice C "isciplina1 Te/nica opera5iunilor de turism 0rogram de studii de licen1 I!IT 1. Structura organizatorica a unei agen5ii de turism !. Mediul agen5iilor de turism 2. #onceperea 4i comercializarea unui produs turistic ". -luGul instrumentelor de plat speci)ice acti*it5ii turistice %. 'naliza calit5ii ser*iciilor unei agen5ii de turism &. #ercetri pri*ind o)erta turistic a ageniilor de turism din localitatea C !ultidisciplinare4 pe ba3a unor proiecte e,istente 6de pre)erat competene de limba engle37 0rogram de studii de licen1 IEA4 I!A0A4 I!IT 1. #erti)icarea produselor locale +i;sau tradiionale n Rom8nia. Stri de )apt +i tendine !. 'naliza comparati* a sistemului de 'gri$usiness din /uropa +i Rom8nia 2. #erine pri*ind competenele )orei de munc n domeniul agroalimentar ecologic ". Strategii de promo*are online a ser*iciilor AHe$ +i reele socialeB %. 'nimarea spaiului rural &. #rearea, implementarea e*aluarea clusterelor speci)ice

#on)* "r* #ristian !erce "iscipline1 !icroeconomie4 !acroeconomie 0rogram de studii de licen1 IEA4 I!A0A4 I!IT 1. 7ia5a interna5ional a $unurilor agricole !. 6n)la5ia n Rom8nia E dimensiune 4i consecin5e 2. /Gportul n economia Rom8neasc ". 6mportul n economia Rom8neasc %. 7ia5a muncii n Rom8nia

"

Lect* "r* Ileana Andreica "isciplina1 #ontabilitate 0rogram de studii de licen1 I!A0A4 I!IT '* #ONTA2ILITATEA #A0ITAL8RILOR 1.1. #onta$ilitatea capitalului propriu 1.!. #onta$ilitatea capitalului mprumutat 1.2. #onta$ilitatea capitalului permanent 1.". #onta$ilitatea rezultatului eGerciiului si a rezultatului reportat 1.%. #onta$ilitatea creditelor $ancare pe termen lung 1.&. #onta$ilitatea mprumuturilor +i datoriilor asimilate 1.,. #onta$ilitatea pro*izioanelor a)erente capitalurilor %* #ONTA2ILITATEA A#TIVELOR I!O2ILI9ATE !.1. #onta$ilitatea imo$ilizrilor necorporale !.!. #onta$ilitatea imo$ilizrilor corporale !.2. #onta$ilitatea imo$ilizrilor n curs !.". #onta$ilitatea imo$ilizrilor )inanciare !.%. #onta$ilitatea a9ustrilor pentru deprecierea sau pierderea de *aloare a acti*elor imo$ilizate :* #ONTA2ILITATEA A#TIVELOR #IR#8LANTE 2.1. #onta$ilitatea stocurilor de materii prime si materiale 2.!. #onta$ilitatea produc5iei n curs de eGecu5ie 2.2. #onta$ilitatea produselor 2.". #onta$ilitatea stocurilor a)late la ter5i 2.%. #onta$ilitatea animalelor 2.&. #onta$ilitatea mr)urilor 2.,. #onta$ilitatea am$ala9elor 2.=. #onta$ilitatea in*esti5iilor )inanciare pe termen scurt 2... #onta$ilitatea *alorilor de ncasat 2.1 . #onta$ilitatea opera5iilor e)ectuate prin conturile $ancare 2.11. #onta$ilitatea decontrilor n numerar 2.1!. #onta$ilitatea altor *alori de trezorerie 2.12. #onta$ilitatea acrediti*elor 2.1". #onta$ilitatea a*ansurilor de trezorerie 2.1% #onta$ilitatea a9ustrilor pentru deprecierea si pierderea de *aloare a acti*elor circulante (* #ONTA2ILITATEA "E#ONT RILOR #8 TER;II ".1. #onta$ilitatea decontrilor cu )urnizorii si clien5ii ".!. #onta$ilitatea decontrilor cu personalul 4i cu $ugetele de asigurri si protec5ie social ".2. #onta$ilitatea decontrilor cu $ugetul statului ".". #onta$ilitatea decontrilor cu de$itorii 4i creditorii di*er4i ".% #onta$ilitatea a9ustrilor pentru deprecierea crean5elor <* #ONTA2ILITATEA #=ELT8IELILOR >I VENIT8RILOR &.1. Structura cheltuielilor 4i *eniturilor n conta$ilitatea )inanciar &.!. #onta$ilitatea cheltuielilor &.2. #onta$ilitatea *eniturilor %

Lect* "r* "iana "umitra "isciplina1 !etode de cercetare n turism Speciali3are1 I!IT 1. 7osi$ilit5i de *alori)icare turistic a parcurilor na5ionale;naturale din Rom8nia !. 6denti)icarea ne*oii de cercetare n mediul pri*at;pu$lic din turism 2. 'naliza e*olu5iei cererii turistice cu a9utorul seriilor cronologice ". 'naliza statistic a cererii 4i o)ertei turistice ntr(o anumit zon Asau a unei )orme de turismB %. 'naliza statistic a agen5iilor de turism din...Ase poate alege o regiune, un ora4, o localitate etc.B &. #ercetri pri*ind di*ersi)icarea ser*iciilor turistice o)erite de .... Ase poate alege o agen5ie de turism, o pensiune, un lan5 hotelier etc.B ,. 'naliza poten5ialului turistic pe microregiuni =. Studiu pri*ind e*aluarea pre)erin5elor turi4tilor )a5 de ser*iciile o)erite de ... Ase poate alege o agen5ie de turism, o pensiune, un lan5 hotelier etc.B .. Studiu pri*ind e*aluarea gradului de satis)ac5ie a turi4tilor n ... Ase poate alege o regiune, un ora4, o localitate etc.B 1 . 'naliza comportamentului turi4tilor n...Ase poate alege un parc na5ional;natural, o sta5iune etc.B

"isciplina1 !anagementul proiectelor Speciali3are1 IEA4 I!IT4 I!A0A 1. Managementul proiectelor la ni*elul unei eGploata5ii agricole !. Managementul proiectelor la ni*elul unei pensiuni turistice; agro(turistice 2. 'tragerea de )onduri neram$ursa$ile pentru n)iin5area unei eGploata5ii agricole ". 'tragerea de )onduri neram$ursa$ile pentru n)iin5area unei pensiuni turistice; agro(turistice %. Rolul managementului scopului n ela$orarea unei propuneri de proiect. Studiu de caz. &. Rolul managementului timpului n ela$orarea unei propuneri de proiect. Studiu de caz. ,. Rolul managementului costului n ela$orarea unei propuneri de proiect. Studiu de caz. =. Rolul managementului calit5ii n ela$orarea unei propuneri de proiect. Studiu de caz. .. 'naliza triunghiului constr8ngerilor n managementul proiectelor AdetaliiI analiza scopului, timpului 4i costului la ni*elul unui proiectB 1 . /*aluarea ciclului de *ia5 a unui proiect la ni*elul unei eGploata5ii agricole ; pensiuni

"isciplina1 !anagement agricol Speciali3are1 IEA 1. -undamentarea 4i analiza procesului decizional ntr(o eGploata5ie agricol !. Studiu comparati* pri*ind dimensiunea eGploata5iilor agricole la ni*elul Uniunii /uropene 2. /la$orarea unei strategii de management la ni*elul unei eGploata5ii agricole ". Rolul optimizrii sec*en5iale a )actorilor de produc5ie ntr(o eGploata5ie agricol %. Rolul optimizrii glo$ale a )actorilor de produc5ie ntr(o eGploata5ie agricol &. 'naliza 4i optimizarea structurii de produc5ie a eGploata5iilor agricole. Studiu de caz. ,. 7lani)icarea acti*it5ii n cadrul eGploata5iilor agricole. Studiu de caz. =. 'naliza *alorii produc5iei 4i a pro)itului. Studiu de caz. .. Simularea strategiei de derulare a acti*it5ii de produc5ie n cadrul unei eGploata5ii agricole 1 . 'naliza comparati* a sistemului de produc5ie con*en5ional cu cel ecologic

&

Lect* "r* !arioara Ilea "isciplina1 Anali3 economico?)inanciar 0rogram de studii de licen1 IEA4 I!A0A4 I!IT 1.'naliza ci)rei de a)aceri si ela$orarea strategiei comerciale a )irmei !. 'naliza principalelor categorii de cheltuieli la S.#....... 2. 'naliza diagnostic a per)ormantei )inanciare a unei entiti economice ".'naliza diagnostic a *ia$ilitii economice %.'naliza poziiei )inanciare la S.#............. &. 'naliza echili$rului )inanciar la S.#....... ,.'naliza diagnostic pentru e*aluarea unei entiti economice =.'naliza )actorial a cheltuielilor la1 lei ci)ra de a)aceri. ..'naliza diagnostic. 3eterminarea rezultatului unei entiti economice 1 . 3iagnosticul soldurilor intermediare de gestiune la S# 11.Studiu de caz pri*ind analiza acti*itii de cazare turistic 1!. Studiu de caz pri*ind analiza acti*it5ii de produc5ie 12./)ectele modi)icrii produc5iei )izice 4i a calit5ii asupra indicatorilor economico()inanciari la o eGploataie agricola 1". 'naliza producti*it5ii muncii la S.#..... 1%. 3iagnosticul gestiunii clien5ilor la S# 1&. 3iagnosticul resurselor umane la S# 1,. 'naliza ratelor de renta$ilitate la S.#....... 1=. 'naliza riscului de eGploatare la S.#....... "isciplina1 2a3ele e@alurii a)acerii 0rogram de studii de licen1 I!IT 1.3eterminarea acti*ului net cori9at la o unitate turistica. !.0oodHill(ul n e*aluarea ntreprinderii. Studiu de caz. 2.Metode 4i tehnici de e*aluare a ntreprinderilor a)late in di)icultate ".Raportul 7/R in e*aluarea ntreprinderilor. Studiu de caz. &. /*aluarea unei pensiuni turistice aplic8nd a$ordarea patrimoniala. ,. 'plicarea metodelor de actualizare in e*aluarea potenialului turistic. Studiu de caz. =. 3eterminarea capacitii $ene)iciare la o unitate turistica. ..3iagnosticul de e*aluare a unei pensiuni turistice. 1 . Ree*aluarea *alorilor mo$iliare. Studiu de caz. 11./*aluarea ntreprinderilor cotate la $ursa. Studiu de caz. "isciplina1 #ontabilitate bugetar 0rogram de studii de licen1 IEA 1. 7articularit5i ale conta$ilit5ii instituiilor pu$lice. !. Bugetul instituiilor pu$lice E caracteristici 4i structur Studiu de caz. 2.Metode 4i tehnici de e*aluare ale instituiilor pu$lice. ". /la$orarea 4i analiza $ilan5ului conta$il al instituiilor pu$lice. &. Managementul gestionarii documentelor )inanciar conta$ile la instituiilor pu$lice. ,. Managementul ntocmirii situaiilor )inanciare anuale la instituiile pu$lice. =. Sistemul in)ormaional al unei instituii pu$lice. ,

"isciplina1 #ontrol )inanciar i audit 0rogram de studii de licen1 IEA4 I!A0A4 I!IT 1./Gercitarea controlului intern la S#..... !.@rganizarea controlului intern n entit5i pu$lice 2.#ontrolul )iscal eGercitat de 'gen5ia >a5ional de 'dministrare )iscal ".Studiu pri*ind auditul intern al )ondurilor europene ( la ni*el european 4i naional %.Re)erin5e conta$ile n auditarea )ondurilor europene &.7roceduri de audit pentru o$5inerea pro$elor de audit ,.3ocumentarea misiunii de audit. Studiu de caz ='uditul )inanciar eGtern eGercitat de ctre #urtea de #onturi ..7articularit5i ale auditului )inanciar al stocurilor la S.#............... 1 .7articularit5i ale auditului )inanciar al imo$ilizrilor la S.#............ 11.7articularit5i ale auditului )inanciar al crean5elor 4i ter5ilor la S.#............ 1!.'uditul pozi5iei )inanciare a entit5ii economice. 12. 'uditul per)orman5ei )inanciare a entit5ii economice.

Lect* "r* !ugurel .itea +inane generale 0rogram de studii de licen1 IEA4 I!A0A4 I!IT 1. Re)orma )iscal n Rom8niaJ prezent 4i perspecti*. !. 6mpozitele indirecte n sistemul )iscal din Rom8nia. 2. Docul 4i rolul impozitelor directe n resursele )inanciare pu$lice. ". Bugetele locale, instrumente de realizare 4i consolidare a autonomiei administra5iei pu$lice locale. %. Bugetul de stat al Rom8niei n perioada de tranzi5ie ctre economia de pia5. &. 7olitici $ugetare 4i )iscale promo*ate de Rom8nia n perioada de tranzi5ie. ,. Rolul impozitelor indirecte n sistemul )iscal din Rom8nia. =. Rolul 4i locul impozitelor directe n structura *eniturilor pu$lice din Rom8nia. .. 6mpozitele E p8rghii de stimulare economic. 1 . 7olitica )iscal din Rom8nia ntre deziderat 4i realizate. 11. 7resiunea )iscal 4i e)ectele ei n economia de pia5. 1!. 'naliza *eniturilor 4i cheltuielilor pu$lice n Rom8nia n perioada de tranzi5ie. 12. Re)orma )iscal E parte component a re)ormei economice. 1". Studiu pri*ind *eniturile 4i cheltuielile pu$lice n Rom8nia n condi5iile trecerii la economia de pia5. 1%. 7olitica statului rom8n pri*ind )ormarea resurselor )inanciare pu$lice n etapa tranzi5iei la economia de pia5. 1&. Re)orma )iscal din Rom8nia. @$iecti*ele 4i modul de n)ptuire a acesteia n perioada de tranzi5ie la economia de pia5. 1,. 'utonomia )inan5elor pu$lice locale n Rom8nia, n perioada tranzi5iei la economia de pia5. 1=. /la$orarea 4i )undamentarea $ugetelor localeJ posi$ilit5i de asigurare a echili$rului $ugetar 1.. Rolul impozitelor 4i taGelor locale n constituirea *eniturilor unit5ilor administrati*( teritoriale. ! . Bugetul de stat al Rom8niei E principalul plan )inanciar al statului la ni*el central. !1. #heltuielile pu$liceI ni*el, destina5ie 4i con5inut economicJ op5iuni 4i priorit5iJ e)icien5 4i e)icacitate. !!. Sistemul )iscal al Rom8nieiI caracterizare general, posi$ilit5i de per)ec5ionare. !2. 6mpozitele directeI structur, e)ecte economice 4i sociale. Administrarea )inanciar a ntreprinderii 0rogram de studii de licen1 IEA4 I!A0A4 I!IT 1. Structura capitalului societii comerciale ......................... !. Studiu pri*ind )ormarea 4i utilizarea capitalurilor ntreprinderii...... 2. -inanarea in*estiiilor e)ectuate de ctre societatea comerciala.................... ". /*aluarea 4i selectarea proiectelor de in*esti5ii la societatea comercial................................... %. /*aluarea oportunitii realizrii unei in*estiii la societatea comercial................................... &. Studiu de )eza$ilitate pentru o in*esti5ie la S.#. .. ,. 7lanul de a)aceri pentru o in*esti5ie la S.#. .. =. 'naliza presiunii )iscale asupra rezultatelor S.#. .. .. 'naliza contri$u5iei )inanciare a S.#. .. la )ormarea $ugetului. 1 . 'mortizarea acti*elor imo$ilizate la S.#..................................................... .

11. Rolul creditelor pe termen scurt n )inan5area S.#. .. 1!. #reditarea ntreprinderilor mici 4i mi9locii 12. Rolul crean5elor n )inan5area societilor comerciale 1". 'naliza ratelor de renta$ilitate la S.#. .. 1%. 6n)luen5a structurii )inanciare a ntreprinderii asupra renta$ilit5ii capitalurilor proprii. Studiu de caz. 1&. Studiu )inanciar pri*ind dimensionarea stocurilor la S#....... 1,. Kntocmirea planului de trezorerie la o societate comercial. 1=. Kntocmirea $ugetului de produc5ie 4i a costurilor la o societate comercial. 1.. Strategia societ5ii comerciale pentru apro*izionare 4i des)acere. ! . Studiu de cazI 6mpactul creditului asupra rezultatelor )inanciare ale S.#. .. !1. 0estiunea )inanciar a stocurilor la S.#. .. !!. 0estiunea )inanciar a crean5elor la S.#. .. !2. 0estiunea )inanciar a crean5elor(clien5i la S.#. . !". 6n)luen5a structurii )inanciare a ntreprinderii asupra renta$ilit5ii capitalurilor proprii. !%. -ondul de rulment E surs de )inan5are a acti*elor circulante. !&. -undamentarea necesarului de )inan5are a eGploatrii. Asigurri 0rogram de studii de licen1 IEA4 I!A0A4 I!IT 1. Docul 4i rolul asigurrilor n plan economico ( )inanciar 4i social. !. 'sigurri de $unuri 4i cldiri. 2. 'sigurarea compleG a gospodriei. ". 'sigurarea $unurilor n timpul transportului. %. 'sigurri auto. &. 'sigurri de a*ia5ie. ,. 'sigurri maritime 4i )lu*iale. =. 'sigurri agricole. .. 'sigurrile de persoane ca modalitate de trans)er al riscului. 1 . 3eterminarea primei de asigurare la asigurrile de *ia5. 11. 'sigurrile de rspundere ci*il n transportul rutier 4i )ero*iar. 1!. 'sigurrile de rspundere ci*il n transportul maritim 4i )lu*ial. 12. 'sigurrile de rspundere ci*il n transportul aerian. 1". 'sigurrile de rspundere ci*il altele dec8t cele legate de transport. 1%. 'sigurrile de riscuri )inanciare 4i politice. 1&. 'sigurrile de credite. 1,. 'sigurrile de garan5ii.

Lect* "r* Valentin !i/ai "iscipline1 2a3ele turismului i Economia turismului 0rogram de studii de licen1 I!A0A4 I!IT 1. Ser*iciile de $aza n turism. Studiu de cazI hotelul C, pensiunea turistic :. !. Ser*icii turistice suplimentare n turism. Studiu de cazI hotelul C, pensiunea turistic :. 2. 3eterminarea +i analiza indicatorilor de msurare a circulaiei turistice. ". Lalori)icarea potenialului turistic al localitii;staiunii .... Metoda T/#3/L. %. /)iciena economic n turism. Studiu de caz la hotelul, *ila, motelul etc. &. /)ectul multiplicator al turismului. Studiu de cazI impactul cre+terii numrului de sosiri turi+ti n localitatea C asupra economiei zonei. "isciplina Agroturism* 0rogram de studii de licen1 I!IT 1. Lalori)icarea potenialului turistic al localitii .................. !. 3ez*oltarea unei a)aceri n agroturism. Studiu de cazI n)iinarea;modernizarea pensiunii agroturistice C, n localitatea :. 2. Turismul de a*entur n Rom8nia. #ererea pentru turismul de a*entur. ". Turismul eco(acti*. 7osi$iliti de practicare n Rom8nia. Aeogra)ie economic* 0rogram de studii de licen1 IEA4 I!A0A4 I!IT 1. 3eterminarea indicelui dez*oltrii umane n Regiunea de dez*oltare >ord Lest. !. >i*elul de dez*oltare economic +i turismul.

11

Lect* "r* #ristina 0ocol "isciplina Economie rural 0rogram de studii de licen1 IEA4 I!A0A4 I!IT 1. ' ndrzni pentru a reu+iI antreprenorialul n mediul rural, idei de a)aceri !. 3ez*oltarea competenelor antreprenoriale n mediul rural 2. 'ntreprenoriat n mediul rural, la genul )eminin ". ')acerea mea n mediul rural %. -inanarea a)acerilor din mediul rural &. Kntrirea legturilor dintre rural +i ur$an (( calea spre o dez*oltare regional echili$rat ,. Kntinerirea satelor (( msuri de stimulare a tinerilor din mediul rural =. 3ez*oltarea sustena$il a spaiului rural .. -uncia rezidenial a spaiului rural +i dez*oltarea zonelor periur$ane 1 . Srcia rural, eGcluziunea social +i m$untirea calitii *ieii n zonele rurale 11. /conomia social (( )orm de spri9in a grupurilor *ulnera$ile din mediul rural 1!. /conomia )orestier +i dez*oltarea spaiului rural 12. Lalori)icarea produselor secundare ale pdurii +i dez*oltarea zonelor rurale de deal +i munte 1". /conomia ser*iciilor n mediul rural 1%. 3i*ersi)icarea acti*itilor economice din mediul rural 1&. #aracteristicile consumului alimentar n mediul rural 1,. Securitatea alimentar 1= 7iee +i )iliere ale produselor agroalimentare 1.. 'portul agriculturii la dez*oltarea spaiului rural ! . #alitatea produselor agricole (( un )actor cheie pentru dez*oltarea zonelor rurale n Uniunea /uropean !1. 7roduse locale +i circuite scurte de apro*izionare !!. 7romo*area produselor tradiionale rom8ne+ti prin participarea la t8rguri +i eGpoziii !2. 7roduse tradiionale +i mall(uri !". 'naliza preurilor produselor agroalimentare !%. Resursele )unciare +i importana acestora la dez*oltarea agriculturii !&. /*oluia )orei de munc din agricultur n Rom8nia +i U/ !,. #apitalul ( )actor de producie n agricultur !=. 'rendarea terenurilor agricole !.. 'capararea terenurilor agricole din Rom8nia ( ameninare pentru zonele ruraleF 2 . Structura eGploataiilor agricole 21. 6nputuri +i outputuri n agricultur 2!. 'socierea ( +ans pentru comunitile rurale 22. 'gricultura ecologic /ste Rom8nia Mgrdina $ioM a /uropeiF 2". 'picultura +i dez*oltarea spaiului rural 2%. 7olitica 'gricol #omun ( trecut, prezent +i *iitor 2&. Su$*enionarea agriculturii prin 7olitica 'gricol #omun 2,. 7olitica de dez*oltare regional 2=. #aracterizarea regiunilor de dez*oltare din Rom8nia cu a9utorul indicatorilor socio(economici 2.. /*oluia indicelui dez*oltrii umane n Rom8nia " . 7olitica de coeziune 1!

Lect* "r* !arius Sabu - Lect* "r* Adrian !an "isciplina !arBeting 0rogram de studii de licen1 IEA4 I!A0A4 I!IT 1. Strategii de dez*oltare 4i modernizare a acti*it5ii economice la s.c. !. 3ez*oltarea, di*ersi)icarea 4i modernizarea procesului de distri$u5ie la s.c.. 2. 7rogram de mar1eting pentru organizarea campaniei promo5ionale la s.c. ". 7olitica de mar1eting(miG. Studiu de caz. %. 'naliza mediului de mar1eting. Studiu de caz &. #ercetarea concuren5ei pe pia5a produsului AntreprinderiiB ... ,. 'titudinea consumatorilor pri*ind pu$licitatea prin tele*iziune ; radio ; pres la produsul.. .. =. 'titudini ale consumatorilor Acu pri*ireB la produsul G .. 'titudinea consumatorilor )a5 de produsele marca magazinului 1 . #ercetarea inten5iilor de cumprare ale consumatorilor pri*ind produsul.... 11. Studierea o$iceiurilor de cumprare a produsului C n localitatea ; 9ude5ul... 1!. #ercetarea pre)erin5elor consumatorilor pentru produsul.... 12. #omportamentul de cumprare a *inurilor 1". 7roduse tradi5ionale ( produse con*en5ionale ( produse modi)icate genetic 1%. 'titudinea rom8nilor )a5 de insecte ca produse alimentare 1&. #ercetarea pre)erin5elor consumatorilor de ser*icii turistice pentru destina5ia.... 1,. 7ia5a ser*iciilor n turism. /Gplorarea poten5ialul turistic n .... 1=. 7osi$ilit5i de dez*oltare a turismului rural n 9ude5ul C 1.. MiGul de mar1eting al ser*iciilor o)erit de compleGul $alnear;sta5iunea C ! . Strategii de mar1eting pentru dez*oltarea pensiunii ' !1. 6nstrumente promo5ionale utilizate n promo*area destina5iilor turistice. Studiu de caz !!. Duarea deciziei de cumprare in cazul ser*iciilor turistice !2. 7rogram de organizare 4i comercializare a unui produs turistic cu tem !". Lalori)icarea patrimoniului etnogra)ic, istoric, naturalB localit5ii ' prin dez*oltarea turismului .... Amontan, rural, culturalB. !%. MiGul de mar1eting n cazul destina5iilor eco(turistice !&. Mar1etingul locurilor. Studiu de caz !,. /mar1eting n Rom8nia !=. 'naliza pu$licit5ii pe 6nternet !.. Mar1etingul prin 6nternet 4i implica5iile utilizrii acestuia asupra acti*it5ii )irmei.

12

Lect* "r* Ale,andru Todea "isciplina1 "rept )unciar Ci legisla5ia mediului 0rogram de studii de licen1 IEA 1. Regimul 9uridic al eGproprierii pentru cauz de utilitate pu$lic la n)iin5area perdelelor )orestiere de protec5ie. !. Regimul 9uridic al eGproprierii pentru cauz de utilitate pu$lic pentru e)ectuarea unor lucrri de m$untiri )unciare. 2. Regimul 9uridic al eGproprierii pentru cauz de utilitate pu$lic pentru amena9area teritoriului localit5ii ". 'specte 9uridice pri*ind )ondul )unciar al localit5ii . . . . . %.3inamica legislati*a pri*ind regimul 9uridic al propriet5ii )unciare n localitatea &.Studiul pri*ind reconstituirea 4i constituirea dreptului de proprietate pri*at asupra terenurilor n comuna . . . . . "isciplina1 "reptul A)acerilor 0rogram de studii de licen1 IEA4 I!A0A4 I!IT 1. #onstituirea unei Societ5i cu rspundere limitat ASRD(3B )acilit5i )inanciare !. -alimentul, analiza riscului de )aliment la societatea . . . . 2. 6n)luen5a elementelor )ondului de comer5 asupra patrimoniului societ5ii ". 7ersoana )izic autorizat 4i Societatea comercial Ea*anta9e 4i deza*anta9e %. #ontractele comercialeI li$ertatea contractual, condi5ii de *ala$ilitate, rspunderea, nulitatea contractelor &. -ormele rspunderii 4i sanc5iunile n domeniul a)acerilor

1"

Lect* "r* #amelia Torodan "isciplina1 Igien Ci nutri5ie 0rogram de studii de licen1 I!A0A4 I!IT 1. #ercetri pri*ind principiile de securitate alimentar n unit5ile de alimenta5ie pu$lic 4i agroturism !. Studii pri*ind perioada de *ala$ilitate a produselor alimentare n unit5ile de alimenta5ie pu$lic 2. Studii pri*ind $olile in)ec5ioase 4i parazitare care se transmit la om prin consum de alimente ". 6giena +i protecia mediului %. Studii pri*ind inocuitatea produselor alimentare &. Sistemul calit5ii in unit5ile de alimenta5ie pu$lic "isciplina1 0roduse alimentare agricole 0rogram de studii de licen1 I!A0A4 I!IT 1. Lalori)icarea produciei o$inute n sistemele de agricultur ecologic +i con*enional !. Studii pri*ind pia5a de des)acere a unor produse alimentare agricole "isciplina1 #ulturi de cDmp 0rogram de studii de licen1 IEA 1. Testarea +i comportarea unor soiuri +i hi$rizi su$ in)luen5a )itohormonilor naturali, precum +i m$untirea calitii produciei. !. Studii 4i analize pri*ind importanta principalelor culturi dintr(o anumita zon 2. Studii pri*ind tehnologia aplicat pe di)erite perioade de *egetaie la cultura porum$ului ". 'naliza culti*rii unor hi$rizi de porum$ n sistem irigat 4i neirigat 4i calculul e)icien5ei economice

1%