Sunteți pe pagina 1din 2

Print monografie

Achizitionare imobilizari corporale in LEASING


Achizitionarea mijlocului fix in val. de !!! lei"#$A% cu dobanda totala de &!! lei 'lea(ing pe ) ani*+ Cont debitor , ) -./echipamente tehnologice reflectarea extrabilantiera a operatiilor 1!)& redevente% locatii de ge(tiune% chirii (i alte datorii a(imilate / !!! Cont creditor &0 alte imprumuturi (i datorii a(imilate Suma !!!

1!2 / dobanzi aferente contarctelor de lea(ing (i altor contracte a(imilate% neajun(e la (cadenta. Amortizarea lunara a a echipamentului tehnologic+ /rata lunara de amortizare+ !!!3)& luni4,0.01 lei Cont debitor &1 chelt. de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

&!!

Cont creditor

Suma ,0.01

,1 ) amortizarea in(talatiilor% mijloacelor de tran(port% animalelor (i plantatiilor

5ontarea facturilor de lea(ing primite lunar '(umele (unt exemplificative*+ Cont debitor Cont creditor contare rata leasing

Suma

,! &0 alte imprumuturi (i datorii a(imilate 66,& #$A deductibila contare diferente de curs rata leasing &211 alte chelt. exploatare 66,& #$A deductibila daca diferenta de curs este negativa se face reglarea contului de cheltuieli &211 alte chelt. exploatare inregistrare pentru dobanda de leasing &&& chelt. privind dobanzile 66,& 'daca e(te cazul* #$A deductibila contare diferente de curs dobanda (cu TVA) 6!6 furnizori de imobilizari 6!6 furnizori de imobilizari ! 0211 alte venituri exploatare 2 6!6 furnizori de imobilizari 6!6 furnizori de imobilizari 2 6!6 furnizori de imobilizari 6!6 furnizori de imobilizari ,,.1 ' ,!7 89*

,.12 ' 27 89*

.8 ' !7 89*

&211 alte chelt. exploatare 66,& 'daca e(te cazul* #$A deductibila achitare factura leasing 6!6 furnizori de imobilizari creditare conturi extrabilantiere / /

6!6 furnizori de imobilizari 6!6 furnizori de imobilizari 2 , banci lei

!.20 ')7 89*

0&. ,

1!)& ,! 1!2 !

La finalul perioadei (e face tran(ferul de proprietate la valoarea reziduala+ Cont debitor Cont creditor &0 alte imprumuturi (i datorii a(imilate 66,& #$A deductibila achitare factura leasing 6!6 furnizori de imobilizari creditare conturi extrabilantiere / 1!)& 2 , banci lei 6!6 furnizori de imobilizari 6!6 furnizori de imobilizari

Suma ,!!

)1 ',!!7 89*

,)1

,!!