Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAIEI al REPUBLICII MOLDOVA COLEGIUL NAIONAL DE COMER al ASEM Catedra "Economie T!

ri"m Ser#icii"

Re$erat
la di"ci%lina "tandardi&are la tema' (Standardi&area e!ro%ean)* Or+ani"me e!ro%ene*,

Ela-orat' Macari Ga-riela Gr!%a T!r./01 Pro$e"or' Cre2! Viorica

C3i4in)! 50/1

Standardi&area E!ro%eana Sco%!l "tandardi&arii este de a armoniza standardele pe o baza europeana pentru a facilita schimbul de bunuri si servicii in UE prin eliminarea barierelor tehnice din calea comertului si asigurarea competitivitatii economice. Im%ortanta "i"tem!l!i e!ro%ean de "tandardi&are Sunt instrumente de crestere a competitivitatii in UE Ajuta la protejarea sanatatii si securitatii cetatenilor europeni Ofera solutii tehnice unor probleme in cadrul schimburilor comerciale in cadrul UE Sprijina transpunerea in practica a legislatiei europene No!a a-ordare in domeni!l "tandardi&arii e!ro%ene

No!a A-ordare contine directive care definesc cerinte esentiale concretizate in standarde europene armonizate Aplicarea obligatorie a marcajului CE care semnifica faptul ca produsul indeplineste cerintele esentiale respective O-iecti#e ale noii a-ordari

Eliminarea barierelor tehnice in cale comertului european

Imbunatatirea competitivitatii internationale a produselor Princi%ii $!ndamentale ale noii a-ordari 1. Cerinte esentiale irectivele stabilesc numai cerintele esentiale de securitate a produselor care trebuie sa asigure protectia sanatatii! a mediului! securitatea muncii si a persoanelor Corelarea dintre directivele si standardele europene armonizate constituie principalul instrument de inlaturare a barierelor tehnice in calea comertului european ". #eferinta la standard

Se introduce conceptul referintei la standardele voluntare! respectiv standarde europene armonizate in scopul definirii caracteristicilor tehnice ale produselor $. Evaluarea conformitatii Aplicarea unor metode armonizate de evaluare a conformitatii si marcare Aceste metode garanteaza ca produsele sunt fabricate in conformitate cu cerintele esentiale din directive Or+ani"me e!ro%ene de "tandardi&are Au rol economic prin suprimarea barierelor tehnice si rol social prin asigurarea securitatii si protejarii si securitatii consumatorilor

& & &

Aceste organisme sunt% Comitetul European de Standardizare 'CE( )* Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnica 'CE(E+EC)* Institutul European de Standardizare in ,elecomunicatii 'E,SI)

CEN este organiza-ia multisectorial. /i activeaz. 0n toate domeniile mai pu-in electrotehnic. /i telecomunica-ii. CENELEC este organiza-ia responsabil. pentru standardizare 0n domeniul electrotehnic. Ele 0/i au sediile pe strada Stassart din 1ru2elles. CE( /i CE(E+EC au reglement.ri comune pentru munca de standardizare '#eglement.ri interne CE(3CE(E+EC) /i pe c4t posibil politici comune 'e2. pentru acceptarea noilor membri! pentru drepturile de autor /i v4nzarea standardelor europene /i pentru opera-ionalizarea unei scheme comune pentru conformarea standardelor europene). ETSI a fost 0nfiin-at 0n 1566 ca r.spuns la Cartea 7erde a Comisiei Europene pe tema dezvolt.rii telecomunica-iilor 0n Europa. E,SI activeaz. 0n domeniul telecomunica-iilor. E,SI are sediul 0n Sophia Antipolis38ran-a

Colaborarea intre aceste institutii asigura prioritatea standardelor europene prin% 9obligativitatea preluarii 'fiecare standard european trebuie sa fie preluat ca standard national)* 9 obligativitatea sistarii 'nici un proiect national de standard avand acelasi subiect cu un standard european nu poate fi definitivat)* 9obligativitatea retragerii 'standardele nationale care vin in contradictie cu cele europene trebuie sa fie retrase)

CE(! CE(E+EC si E,SI sunt organisme de standardizare competente sa adopte standarde europene E( cat si documente de armonizare ': ) si pre&standarde europene 'E(7) Certi$icarea %rod!"elor in Uni!nea E!ro%eana

In anul 156; a aparut o noua conceptie privind armonizarea tehnica si standardizarea in cadrul UE. Astfel! in <(oua Abordare='ne> approach)! sunt prevazute cerinte cu privire la conformitatea produselor cu cerintele esentiale privind sanatatea! securitatea utilizatorilor si protectia mediului inconjurator Consiliul UE a adoptat o conce%tie mod!lara potrivit careia procedurile de evaluare a conformitaii sunt impartite pe mai multe module. S&a stabilit utilizarea unei marci distincte! marca CE. ?rin aceasta marca se atesta conformitatea produselor cu cerintele esentiale prevazute in directivele <noua abordare=. Ea este obligatorie pentru toate produsele care intra sub incidenta acestei directive reprezentand un pasaport care confera produselor dreptul la libera circulatie in tarile comunitare.

@arca CE se aplica direct pe produs dar si pe ambalajul acestuia sau pe documentele insotitoare. ?entru evaluarea conformitaii produselor se pot utiliza mai multe module care prezinta obligatiile ce revin producatorului si organismelor abilitate in procesul evaluarii conformitatii produselor cu cerintele esentiale

S-ar putea să vă placă și