Sunteți pe pagina 1din 9

STABILIREA TIPURILOR SI DOTARILOR DIN POSTURILOR DE TRANSFORMARE

tehnica mecanica

STABILIREA TIPURILOR SI DOTARILOR DIN POSTURILOR DE TRANSFORMARE

2.1. Stabilirea sarcinilor maxime pe posturile de transformare


In zona analizata se proiecteaza si se echipeaza doua posturi de transformare: PT1 si 131j91b PT2. Puterea acti a maxima pe post se calculeaza prin insumarea puterilor de calcul ale !rupurilor de ile" dupa aplicarea coeficientului de simultaneitate" cu puterile acti e de calcul ale celorlalti consumatori alimentati direct din postul de transformare. Puterea racti a maxima pe post e data de relatia:

# puterea acti a maxima pe postul de transformare$ # factorul de putere. Puterea aparenta maxima pe post e data de relatia:

%alculul sarcinilor maxime pe postul de transformare PT1


&in postul PT1 se alimenteaza: ilele de tip: 1"2"3"'" complexul comercial" banca si iluminatul public. %unoscand puterile fiecarui consumator" se or calcula: ( puterea acti a maxima pe postul PT1: ( puterea reacti a maxima pe postul PT1:

puterea aparenta maxima pe postul PT1:

%alculul sarcinilor maxime pe postul de transformare PT2


&in postul PT2 se alimenteaza: ilele de tip ) si *" centrala telefonica si benzinaria. %unoscand puterile de calcul ale fiecarui consumator se pot calcula: ( puterea acti a maxima pe postul PT2: ( puterea reacti a maxima pe postul PT2:

puterea aparenta maxima pe postul PT2:

2.2. +le!erea transformatoarelor si a tipului posturilor de transformare


2.2.1. +le!erea transformatoarelor din posturile de transformare

+le!erea tipurilor de transformare din postul de transformare se face in functie de : ( sarcina maxima anuala S,1" care e de asteptat sa re ina in primul an de exploatare fiecaruia dintre transformatoarele instalate in post$ ( durata de utilizare anuala la sarcina maxima TS, din P- 1')./) se or lua coeficienti de incarcare la limita sa inferioara 01inf si respecti " la limita sa superioara 01sup" care se dau pentru primul an de exploatare al transformatorului in functie de durata de utilizare TS,$ ( se determina puterea nominala economica Snec" folosind una din urmatoarele doua ariante de calcul" ambele conduc la o aceeasi treapta de putere nominala$ 1. se determina puterea teoretica maxima in primul an de functionare" conform relatiei:

&in scoaterea alorilor standardizate se adopta puterea nominala imediat inferioara alorii teoretice Sn ,+1. 2. se determina puterea teoretica minima in primul an de functionare" conform relatiei:

Se adopta din scoaterea alorilor standardizate transformatorul cu puterea nominala imediat superioare alorii teoretice sn min . +le!erea puterilor nominale economice se poate face din dia!rama corespunzatoare transformatoarelor cuprinse intre 122.1*22 03+" care se !aseste in P- 1')./). 4n transformator in decursul exploatarii poate fi mentinut intr#un acelasi post atat timp cat incarcarile sale maxime anuale se mentin in domeniul delimitat de coeficientii de incarcare 5I67 si 5S4P" indicati in 1')./)" care se ale! in functie de TS, . 5I67 si 5S4P # coeficienti de incarcare la limita inferioara si superioara in restulanilor de exploatare a transformatorului. &aca in exploatare" incarcarea maxima anuala ajun!e sa coboare la aloarea 5I67" se recomanda ca in cel mult un an transformatorul respecti sa fie inlocuit cu o unitate a and o putere nominala mai mica" astfel incat incarcarea maxima in primul an dupa inlocuire sa se incadreze in frontierele: 01inf # 01sup. &aca in exploatare incarcarea maxima anuala creste pana la 5S4P" se recomanda ca in cel mult un an transformatorul respecti sa fie inlocuit cu o unitate de putere mai mare.

+le!erea transformatoarelor pentru postul PT1


Sarcina maxima anuala a postului de transformare PT1 a fost calculata la subpunctul anterior si ea este: S,1 8 *2'")'303+ &urata de utilizare a sarcinii maxime anuale este: TS, 8 )222h.an &in P- 1')./) se iau alorile coeficientilor de incarcare la limita inferioara si superioara" in primul an de exploatare a transformatorului: 01inf 8 2"')$ 01sup 8 2"92. %unoscand aceste date" se pot calcula: 3. puterea teoretica maxima in primul an de exploatare:

&in scara alorilor standardizate se adopta transformatorul cu puterea nominala: S1nec 8 122203+ '. puterea teoretica minima in primul an de exploatare:

Se ale!e transformatorul de putere nominala: S1nec 8 122203+ +ceasta solutie" de a a ea in postul PT1 un sin!ur transformator de 122203+" nu e o solutie foarte buna" deoarece in caz de a arie la transformator" consumatorii nu mai pot

fi alimentati cu ener!ie electrica. Se prefera folosirea a doua transformatoare de putere mai mica" acestea putandu#se rezer a reciproc" in caz de a arie toti consumatorii putand fi preluati de un sin!ur transformator. Posibilitatea de defectare a ambelor transformatoare e foarte mica" astfel asi!urandu#se continuitate in alimentarea consumatorilor cu ener!ie electrica. %alculul se reia pentru cazul cand postul PT1 e echipat cu doua transformatoare de putere mai mica de 1222 03+. 7olosindu#se aceleasi alori pentru puterea maxima pe post" durata de utilizare la sarcina maxima si coeficientii de incarcare" se pot calcula: ). puterea teoretica maxima in primul an de exploatare a transformatoarelor:

Se ale! din scara alorilor standartizate transformatoarele de putere nominala: *. puterea teoretica minima in primul an de exploatare a transformatoarelor:

Se ale!e puterea nominala pentru cele doua transformatoare cu care postul PT1:

a fi echipat

&in catalo!ul :Transformatoare de putere trifazate in ulei # 7iliasi:" se ale!e tipul de transformator: TT4 # *3203+" cu bobinaj de j.t." din banda de aluminiu ;infasurarea de m.t. e din conductor de aluminiu izolat cu hartie" infasurarea de j.t. e din banda de aluminiu cu izolatie de hartie<" ;= x l x > 8 1"/ x 1 x 1"9)<m3. %oeficienti de incarcare la limita superioara si inferioara in urmatorii ani de functionare a transformatoarelor sunt:

In primul an de exploatare se asteapta o incarcare maxima:

01 se incadreaza in inter alul ;5I67" 5S4P<" ceea ce inseamna ca transformatoarele alese pot asi!ura puterea ceruta de consumatorii alimentati din postul PT1.

Inlocuirea cu o unitate de 122203+ a celei de *3203+ ar fi indicata daca in decursul exploatarii" incarcarea la sarcina maxima anuala ar ajun!e la alori de ordinul 0S4P 8 2"/.

+le!erea transformatoarelor pentru postul PT2


Sarcina maxima anuala a postului de transformare PT2 a fost calculata la subcapitolul anterior si ea este: &urata de utilizare a sarcinii maxime anuale este: &in P- 1')./) se iau alorile coeficientilor de incarcare la limita superioara si inferioara" in primul an de exploatare: %unoscand aceste date" se pot calcula: 9. puterea teoretica maxima in primul an de exploatare: Se ale!e transformatorul de putere nominala: /. puterea teoretica minima in primul an de exploatare:

Se ale!e transformatorul de putere nominala: Se prefera folosirea a doua transformatoare de putere mai mica" astfel asi!urandu#se o continuitate in alimentarea cu ener!ie electrica a consumatorilor. %alculul se reia pentru cazul cand postul PT2 este echipat cu doua transformatoare" iar parametrii sunt aceeasi ca mai sus. Se calculeaza: 9. puterea teoretica maxima in primul an de exploatare: Se ale! transformatoarele de putere nominala: 12. puterea teoretica minima pentru primul an de exploatare: Se ale!e putere nominala pentru cele doua transformatoare cu care se echipeaza postul PT2: In primul an de exploatare se asteapta o incarcare maxima: %oeficientii de incarcare la limita superioara si inferioara in urmatorii ani de exploatare a transformatoarelor sunt: Se constata ca si 01 se incadreaza in domeniul limita " ceea ce inseamna ca transformatoarele pot asi!ura puterea ceruta de consumatorii alimentati din postul PT2. %ele doua posturi de transformare or a ea fiecare cate doua transformatoare cu puterea nominala: . %aracteristicile transformatorului:

11. tip: TT4 # +I # *3203+ ;transformator trifazat in ulei" cu bobinaj de joasa tensiune din banda de aluminiu si puterea nominala de *3203+<$ 12. pierderi in !ol: $ 13. pierderi in infasurari: : $ 1'. tensiunea de scurtcircuit: $ 1). curentul la mers in !ol: $ 1*. raportul de transformare: $ 19. 41 # tensiune primara$ 1/. 42 # tensiune secundara 19. !reutatea totala: 2''20!$ 22. re!lajul tensiunii primare: ?)@$ 21. !reutatea uleiului: *920!$

2.2.2. &eterminarea pierderilor de putere in transformator


Pierderile de putere sunt cauzate in exclusi itate de incalzirea transformatorului la trecerea curentului electric. Pierderile de putere din posturile de transformare au doua componente: pierderi de putere acti a" care se calculeaza cu relatia: n # numarul de transformatoare din post$ a # !radul de incarcare al transformatorului dat de raportul dintre sarcina reala si cea nominala$ &P2 # pierderile de putere acti a la mersul in !ol in miezul transformatorului ;piederile in fier &P7e <$ &PS% #piederile de putere acti a in re!im de scurtcircuit" la sarcina nominala a transformatorului ;pierderile in cupru &P%u <$ ( pierderile de putere reacti a calculate cu relatia: &A2 # pierderile de putere reacti a la functionarea in !ol a transformatorului$ &AS% # pierderile de putere reacti a in re!im de scurtcircuit. Bradul de incarcare al transformatorului este: S% # puterea apartenta reala a transformatorului$ Sn # puterea nominala a transformatorului. Pierderile de putere reacti a la functionarea in !ol a transformatorului sunt date de relatia: i2 # curentul de mers in !ol al transformatorului. Pierderile de putere reacti a in re!im de scurtcircuit sunt date de relatia: $ uS% # tensiunea de scurtcircuit a transformatorului.

Calculul pierderilor pe postul de transformare PT1


Pierderile de putere reactiva sunt date de relatia: Pierderile de putere activa sunt date de relatia:

Calculul pierderilor de putere pe postul de transformare PT2

Pierderile de putere reactiva sunt date de relatia: Pierderile de putere activa sunt date de relatia:

2.2.3. Calculul pa amet il! t an"#! mat! ului


Se adopta ca schema echi alenta pentru transformatorul trifazat" cu " schema in :B: care este mai usor de folosit in cazul transformatorului. %ei patru parametri ai transformatorului se pot conecta sub forma unor impedante C si admitante D localizate" cadrul unei scheme de cuadripoli echi alenti B" care a fi reprezentata in fi!ura 2.1.
7i!ura 2.1 Schema de cuadripoli echi alenti B

-lementele electrice ale transformatorului trifazat sunt: ( rezistenta transformatorului: ( ( ( reactanta transformatorului: susceptanta capaciti a a transformatorului: conductanta transformatorului:

In functie de aceste alori ale parametrilor transformatorului" se pot calcula: ( impedanta echi alenta a transformatorului: ( admitanta echi alenta a transformatorului:

2.2.$. Ale%e ea tipului p!"tu il! &e t an"#! ma e


3arianta de post de transformare aleasa este cea supraterana" in cabina de zid" cu doua unitati. %onstructia postului a cuprinde: ( camera de medie tensiune" in care se or monta celulele de 2'03 si transformatoarele$ ( camera de joasa tensiune abonat" in care se a monta tabloul !eneral abonat si !rupul de masura. Postul se a echipa cu doua transformatoare de putere trifazate" cu racire in ulei" cu puterea nominala de *3203+ si raportul de transformare 12;22<.2"'03 ;tip TT4 # +I # &En # )<. +cesta functioneaza cu un !rup de celule noi" de !abarit redus" de 2'03" cu izolatie in S7* sau id si anume: ( doua celule de transformator echipate cu un separator de sarcina si si!urante fuzibile de *3+. Separatoarele de sarcina or a ea posibilitatea de a fi actionate de protectia la supratemperatura$ ( patru celule de linie echipate cu separator de sarcina$ ( o celula de cupla echipata cu separator de sarcina.

Separatoarele de sarcina or fi actionate prin telecomanda" printr#un motoras de actionare de '/3.c.c. In post se a pre edea protectie la supratemperatura pentru transformator ; a declansa intreruptorul de pe tabloul de j.t abonat si separatorul de sarcina din celula de transformator< si semnalizare la scurtcircuit monofazat si polifazat ;se a realiza pe fiecare distribuitor" in celula de linie<. Protectia la supratemperatura a transformatorului se realizeaza" cu termostatul IT2 " cu plaja de la *2o% la 122o% re!lat la /)o% pentru inchiderea contactelor ;declansare<. Postul e pre azut cu instalatie de punere la pamant" cu rezistenta de dispersie FG1H. =a instalatia de punere la pamant se or le!a toate partile metalice" care in mod normal nu ar fi sub tensiune" dar care pot fi puse accidental. Si!urantele fuzibile sunt montate pe liniile principale" pe deri atiile din aceste linii si pe racordurile consumatorilor. Prin utilizarea patroanelor fuzibile" in cazul unui defect" se or scoate din functiune numai instalatia la care s#a produs a aria. Instalatia de medie tensiune este amplasata intr#o incapere separata" celulele fiind asezate pe un sin!ur rand. In fata celulelor se !aseste canalul de cabluri" acoperit cu dale de beton sau cu tabla striata" acoperirea canalului ducand la formarea cordonului de acces pentru mane re si supra e!here. Instalatia de distributie de j.t e formata la ambele posturi de transformare din doua tablouri de j.t" care sunt racordate la bornele transformatoarelor prin bare de aluminiu. Transformatoarele sunt separate prin zid de celelalte instalatii" pentru a asi!ura o protectie ridicata in momentul producerii unei a arii. Sub fiecare transformator se !aseste o cu a din beton cli isit" cu !ratar deasupra. Transformatoarele sunt amplasate pe o cale de rulare" necesara la inlocuirea acestora. Sunt imobilizate prin instalarea unor opritori" utilizate in cazul cutremurilor de pamant. Iesirea cablurilor din post se face prin intermediul unor tuburi din P3%" amplasate in fundatia postului" la fiecare capat al cladirii. Pentru asi!urarea unei entilatii naturale" atat de peretele de lan!a transformator" cat si usile metalice de la intrare sunt pre azute cu jaluzele.

Instalatia de joasa tensiune a postului PT1


-ste formata din doua tablouri de joasa tensiune racordate la bornele celor doua transformatoare" fiind pre azute cu cuple lon!itudinale" realizata cu bareti de cupru pe fiecare faza. Se apeleaza la aceasta solutie in caz de a arie cand unul dintre tablouri nu#si mai poate alimenta consumatorii. Iaretii se monteaza manual" astfel toti consumatorii or fi alimentati prin transformatorul care functioneaza" ceea ce inseamna ca se asi!ura o rezer are 122@. Iaretii fiind bare de cupru" deci nea and fuzibil" au fost preferati in defa oarea si!urantelor fuzibile pentru echiparea cuplei dintre cele doua tablouri ale postului" acestia a and o fiabilitate mai ridicata. 7iecare dintre tablouri a a ea 12 plecari catre posibili consumatori. 4nele dintre plecari or ramane libere pentru ca posturile de transformare se proiecteaza tinand cont de iitoare aparitie a noilor consumatori. Tot din postul PT1 se a alimenta un post de aprindere care are un tablou separat" din care se a alimenta numai luminatul public" acest tablou a and ) plecari. Pentru aprinderea si stin!erea centralizata a iluminatului public se foloseste un contactor

%T+122. -ste echipat si cu un transformator de curent %IFS # 2")03" *2.)+ care e pre azut cu contori de putere acti a %+'3 si reacti a %F'3. Toti consumatorii: banca" complexul comercial si ilele din !rupele 1"2"3 si ' or fi alimentate cu dubla cale din postul de transformare" astfel asi!urandu#se rezer area 122@. In caz de defect se a realiza o separatie" prin scoaterea si!urantei fuzibile din nisa si curentul a alimenta consumatorul pe cealalta cale. Transformatoarele din PT1 or a ea rezer area necesara pentru a putea prelua inte!ral liniile de j.t care au ramas nealimentate in caz de a arie. Pentru protectia transformatoarelor de *3203+ ;922+< se foloseste: un intrerupator de tip JFJ,+1 1222+" doua si!urante fuzibile SIST *21.*32+" le!area nulului sau la bara de nul si termostatul IT2 pentru protectia la supratemperatura.

Instalatia de joasa tensiune a postului PT2


-ste compusa din doua tablouri de j.t racordate la bornele celor doua transformatoare. Tablourile sunt pre azute cu cupla lon!itudinala cu bareti de cupru pe fiecare faza" asi!urandu#se o rezer are 122@ a acestora. 7iecare dintre tablouri or a ea cate ) plecari" unele din ele ramanand libere" in ederea unei extinderi posibile in iitor. 3ilele din !rupele ) si * or fi alimentate din post printr#o retea buclata cu functionare radiala" deci au o rezer are 122@. Ienzinaria este alimentata direct din post pe o sin!ura cale de curent" ea nu necesita rezer are pentru ca nu e un consumator important. %entrala telefonica se alimenteaza direct din barele postului de transformare" prin deri atie din barele principale ce pleaca din cele doua transformatoare" deci si in acest caz rezer area este 122@. S#a ales aceasta solutie pentru ca este un consumator important" de putere mai mare" care ocupa multe plecari ale tablourilor postului" astfel are posibilitatea de a#si crea propria camera j.t abonat" cu dulapurile lui de j.t echipate in functie de necesitatile personale. %a echipament de protectie pe barele de deri atie catre centrala telefonica se monteaza: cate un separator STIm # 303"12)2+" transformatoarele de curent %IFT # 2")03" )22.)+ montate in boxa transformatorului direct pe bare. +cestea din urma sunt pre azute cu un contor electronic de ener!ie acti a si reacti a care a inre!istra consumul abonatului. %ei doi contori isi trimit impulsurile la o unitate centrala" numita sumator. Transformatoarele de putere or a ea si ele rezer are totala si or fi dotate cu acelasi tip de echipamente de protectie ca in cazul postului PT1. Posturile de transformare PT1 si PT2 sunt posturi de retea si toate echipamentele acestora sunt de 2203" cu exceptia si!urantelor fuzibile" care sunt de 1203. Se face o astfel de dotare a posturilor pentru ca se pre!ateste trecerea la 2203 pe medie tensiune" iar echipamentele existente trebuie sa reziste la noua tensiune. Schemele monofilare ale posturilor PT1 si PT2 sunt reprezentate in plansele 3 si '.