Sunteți pe pagina 1din 0

1

albumose f. (chim., biol.) albumoz.


albumosurie f. (med.) albumozurie.
alcade m. (admin.) primar (n Spania); (nv.) alcade, judector.
alcaque adj. (stil.) alcaic.
alcalescence f. (chim.) stare de alcalinizare.
alcalescent, e adj. (chim.) alcalinizat, alcalin.
alcali
1
m. (chim.) alcaliu.
alcali
2
- (afix.) alcali-, prefixoid cu semnificaia alcalin.
alcalifiant, e adj. care alcalinizeaz, alcalinizant.
alcalimtre m. (chim.) alcalimetru.
alcalimtrie f. (chim. fiz.) alcalimetrie.
alcalin, e adj. (chim) alcalin.
alcaliniser vt. (chim.) a alcaliniza.
alcalinit f. (chim.) alcalinitate.
alcalinoterreux, euse adj. (chim., n expr.) mtaux ~ metale
alcalino-pmntoase.
alcalode m (chim.) alcaloid.
alcalose f. (med.) alcaloz.
alcane m. (chim.) alcan, parafin.
alcaptonurie f. (med.) alcaptonurie, boal ereditar care se
manifest prin culoarea neagr a urinei.
alcarazas m. alcarazas, vas poros pentru rcirea apei prin
evaporare.
alcazar m. (ist.) alcazar.
alcne m. (chim.) alchen, olefin.
alchmille f. (bot.) plant (din familia rozacee) cu flori mici
apetale verzi-glbui.
alchimie f. alchimie.
alchimique adj. alchimic, referitor la alchimie.
alchimiste m. alchimist.
alcool
1
m. (chim., cul.) alcool; (p. ext., fam.) un pahar de
alcool; m., pl. buturi spirtoase; noyer son chagrin dans
l~ a-i neca amarul n butur; sombrer dans l~ a cdea n
patima alcoolului.
alcool
2
- (afix.) alcool-, prefixoid cu semnificaia alcool.
alcool m. allylique (chim.) alcool alilic, alcool etilic derivat din
petrol.
alcool m. amylique (chim.) alcool amilic.
alcool m. butylique (chim.) alcool butilic
alcool m. camphr (chim.) alcool camforat.
alcool m. dnatur (chim.) spirt denaturat.
alcool m. thylique (chim.) alcool etilic.
alcool m. mthylique (chim.) alcool metilic.
alcool m. terpnique (chim.) alcool terpenic.
alcool m. vinylique (chim.) alcool vinilic.
alcoolat m. (chim., farm.) alcoolat.
alcoolature f. (chim., farm.) macerat, medicament obinut prin
macerarea unei plante n alcool.
alcool m. tinctur.
alcoolmie f. (med.) alcoolemie.
alcoolier m. industrie de buturi alcoolice.
alcoolification f. alcoolificare, fermentaie.
alcoolique m., f. (despre persoane) alcoolic; adj. (nv.) care
conine alcool, alcoolic; v. alcoolis.
alcoolisable adj. alcoolizabil.
alcoolisation f. alcoolizare.
alcoolis, e adj. alcoolizat, alcoolic; boisson ~ butur
alcoolic.
alcooliser vt. a alcooliza; vr. a se mbta, a bea fr msur.
alcoolisme m. (med.) alcoolism, etilism.
alcoolo adj., m., f. (fam.) alcoolic, beiv.
alcoologie f. (med.) alcoologie, studiul alcoolismului.
alcoologue m., f. alcoolog.
alcoolsol m. (chim. fiz. ) alcoolsol.
alcoomanie f. (med.) alcoolomanie.
alcoomtre m. (chim. fiz., instr.) alcoolmetru.
alcoomtrie f. (chim. fiz.) alcoolmetrie.
alcooscope m. (chim. fiz.,instr.) alcoolscop.
alcootest m. (instr.) aparat portabil pentru testarea alcoolemiei.
alcoran m. (relig., nv.) Coran.
alcve f. alcov.
alcoylation f. (chim.) alchilare.
alcoyle m. (chim.) alchil.
alcyne f. (chim.) alchin (C
n
H
2n-2
).
alcyon m. (mit.) alcion, pasre marin legendar; (zool.) animal
marin ce formeaz colonii de polipi.
alcyon m. pie (ornit., n expr.) pescru albastru (din Africa i
Asia de Sud-Vest).
alcyonaires m. pl. (zool.) octocoralieri.
Aldbaran m. (astron.) steaua Aldebaran.
aldhyde
1
m. (chim.) aldehid.
aldhyde m. actique (chim.) aldehid acetic.
aldhydique adj. (chim.) referitor la aldehide.
alderman m. (n Marea Britanie, n S.U.A.) magistrat.
aldin, e adj. (tipogr.) aldin, ngroat.
aldol m. (chim.) aldol.
aldose m. (chim.) aldoz.
aldostrone f. (biol.) aldosteron.
ale f. bere englezeasc.
ala m. risc, hazard, soart.
alatoire adj. aleatoriu, nesigur, la ntmplare; problematic;
(lit.) uvre ~ oper care se continu n funcie de preferinele
cititorlilor.
alatoirement adv. n mod aleatoriu.
alatorisme m. (filoz.) aleatorism.
almanique m., f. (cu maj.), adj. (locuitor) din regiunea
german a Elveiei.
alne f. (tehn.) sul, var. alne.
alne f. (tehn.) sul, var. alne.
alnois adj. m. (bot., n expr.) cresson ~ creson, hreni.
alentour adv. n jur, prin preajm; d~ din mprejurimi; ~ de
n jurul.
alentours m. pl. mprejurimi, proximitate, vecintate; (despre
goblenuri, tapierii) bordur.
aloute m., f. (cu maj.), adj. din Insulele Aleutine; m. limba
vorbit pe alocuri n Insulele Aleutine i Alaska; var.
aloutien.
aloutien, enne m., f. (cu maj.), adj. din Insulele Aleutine; m.
limba vorbit pe alocuri n Insulele Aleutine.
aleph m. invar., (lingv.) alef, prima liter a alfabetului ebraic;
(mat.) transfinit, puterea unui ansamblu infinit.
alpine f. (text.) estur de ln i mtase.
alrion m. (herald.) pui de vultur (fr picioare i cioc).
alerte
1
f. alert; alarm, siren; (p. ext.) ameninare,
avertisment; situaie critic; en ~ n alarm, n gard.
alerte
2
adj. sprinten, ager; (nv.) vigilent; interj. atenie!
alertement adv. (n mod) alert, iute, prompt, cu promptitudine.
alerter vt. a da alarma, a alerta, a preveni, a pune n gard.
alsage m. (auto., tehn.) alezaj, alezare.
alse f. alez, pnz aezat sub cearceaf pentru protejarea
saltelei, var. alaise.
als, e adj. (tehn.) alezat; (herald.) ale crei extremiti nu
ating marginile blazonului, var. alais.
alser vt. (tehn.) a aleza.
alseur, euse m., f. (tehn.) muncitor care lucreaz la o main
de alezat.
alseuse f. (tehn.) alezor, main de alezat.
alsie f. (med.) alezie.
alsoir m. (tehn.) alezor, unealt pentru alezare.
althique adj. (log., n expr.) modalits ~s modaliti aletice.
ALB - ALE
2
aleur(o)- (afix.) aleuro-, prefixoid cu semnificaia fin.
aleurite f. (bot.) arbore din Extremul Orient din familia
euforbiaceelor; (geol.) aleurit.
aleuritique adj. (mineral.) aleuritic.
aleurode m. (bot., entom.) pduche de frunze.
aleurolite m. (mineral.) aleurolit.
aleuromtre m. (tehn., instr.) aleurometru.
aleuronate m. (med.) aleuronat.
aleurone f. (bot.) aleuron.
aleuronique adj. (bot.) aleuronic.
alevin m. (iht.) alevin, plevuc, puiet de pete.
alevinage m. (iht.) alevinaj, popularea cu alevini.
aleviner vt. a popula (cu alevini).
alevinier, re m., f. alevinier, cresctorie de peti.
alexandra m. (cul.) alexandra, cocteil din lapte cu ciocolat i
alcool.
alexandrin, e m., f. (cu maj.), adj. alexandrin, (locuitor) din
Alexandria; m. (stil.) vers alexandrin, dodecasilab; adj. (p.
ext.) alexandrin, de o subtilitate excesiv.
alexandrinisme m. (art, filoz.) alexandrinism.
alexandrite f. (mineral.) alexandrit, crisoberil.
alexie f. (med.) alexie, cecitate verbal.
alexine f. (biol.) alexin, complement, anticorp.
alexique f. m. (med.) alexic.
alezan, e adj. roib, de culoare roaib; m. (cal) roib.
alfa m. (bot.) alfa; papier d~ hrtie de alfa, hrtie de calitate
superioar (fabricat din alfa).
alfange f. (nv.) iatagan arbesc.
alfatier, re adj. (bot.) care se refer la alfa.
alfnide m. (met.) alpaca folosit la fabricarea tacmurilor.
algarade f. ieire violent, izbucnire.
algazelle f. (zool.) specie de antilop din Sahara.
algbre f. algebr; (fig., nv.) ceva de neneles / greu de neles,
"chinez"; (fig.) calcul, analiz la rece.
algbrique adj. algebric.
algbriquement adv. pe cale algebric, algebric.
algbriser vi. (mat.) a algebriza.
algbriste m., f. (mat.) algebrist, specialist n algebr.
algbrologique f. algebrologic.
algrien, enne m., f. (cu maj.), adj. algerian.
algrois, e m., f. (cu maj.), adj. (locuitor) din Alger.
algsie f. (med.) algezie, durere.
algsimtre m. (med. instr.) algezimetru, algometru.
algsimtrie f. (med.) algezimetrie.
algicide m. (biochim.) algicid.
algide adj. (med.) algid.
algidit f. (med.) algiditate.
algie
1
f. (med.) algie.
-algie
2
(afix.) algie, sufixoid cu semnificaia "durere".
alginate m. (chim.) alginat; (med.) preparat pe baz de alginat,
pentru amprente dentare.
algine f. (biol., chim.) algin.
alginique adj. (chim., n expr.) acide ~ acid extras din anumite
alge.
algique adj. (med.) algic, referitor la durere, care provoac
durere.
algo- (afix.) algo-, prefixoid cu semnificaia alge; prefixoid
cu semnificaia durere.
algobactries f. pl. (biol.) algobacterii.
algocnose f. (biol.) algocenoz.
algoculture f. algocultur, cultivarea algelor marine.
algogne adj. (med.) algogen.
algol m. (inform.) algol, limbaj folosit n programarea
calculatoarelor.
algolagnie f. (psih.) erotizarea suferinei cauzate (sadism) sau
ndurate (masochism).
algologie f. (bot.) algologie, studiul algelor.
algologique adj. (bot.) algologic.
algologue m., f. (med.) algolog, specialist n algologie.
algomanie f. algomanie.
algonkien, enne adj., m., f. (geol.) algonkian, proterozoic, var.
algonquien.
algonkin, e m. (lingv.) limba vorbit de algonkini, var.
algonquin.
algonquien, enne adj., m., f. (geol.) algonkian, proterozoic.
algonquin, e m. (lingv.) limba vorbit de algonkini.
algophilie f. (med.) algofilie.
algophobie f. (med.) algofobie, team de durere.
algorithme m. (mat.) algoritm.
algorithmique adj. (mat.) algoritmic; f. algoritmic, aplicaie
a algoritmilor n informatic.
algorithmisation f. (mat.) algoritmizare.
algorithmist, e m., f. (mat.) algoritmist.
algospasme m. (med.) algospasm.
algostase f. (med.) algostaz.
algothrapie f. (med.) algoterapie.
algraphie f. (tipogr.) algrafie.
algue f. (bot.) alg.
alias adv. (lat.) alias, zis i; m. (info.) alias, fiier folosit ca
scurttur pentru a ajunge la un alt fiier.
alibi m. alibi, pretext, justificare.
aliboufier m. (bot.) stirax.
alicament m. (compus de la aliment + medicament) alicament,
aliment-medicament
alicante m. (bot.) alicante, soi de vi de vie; vin alicante.
alicyclique adj. (chim.) aliciclic.
alidade
1
f. (opt., instr., tehn.) alidad.
alidade f. pinnules (opt., instr.) alidad cu pinule.
alinabilit f. (jur.) alienabilitate, nstrinare (de bunuri).
alinable adj. (jur.) alienabil, care poate fi nstrinat.
alinant, e adj. care nrobete / supune la constrngeri.
alinataire adj., m., f. (jur.) alienatar, persoan creia i este
transferat un bun prin alienare.
alinateur, trice m., f. (jur.) alienator, persoan care alieneaz.
alination f. (jur.) alienare, transmitere a dreptului de
proprietate; (psih.) alienaie, nebunie, demen; (filoz.)
alienare, nstrinare; (fig.) renunare la / pierdere a unui bun
natural; ostilitate / aversiune colectiv.
aline m. (chim.) alen.
alin, e adj. (despre lucruri) nstrinat, cedat prin alienare;
(despre persoane) alienat, cu tulburri de personalitate; m., f.
(psih.) alienat, nebun.
aliner vt. (psih.) a aliena, a nnebuni; (jur.) a aliena, a
nstrina; (fig., nv.) a ndeprta, a face ostil.
aliniste m., adj.(nv.) alienist, psihiatru.
alifre adj. (entom.) cu aripi.
aliforme adj. aliform, n form de arip.
align, e adj. aliniat.
alignement m. aliniere; (mil., topogr.) aliniament.
alignement m. des fibres (dendr.) sensul fibrelor lemnului, var.
fil du bois.
aligner vt., vr. a (se) alinia.
aligot m. (cul.) pireu de cartofi cu brnz.
aligot m., adj. m. (oen.) (vin, vi de vie) aligote.
aliment m. aliment; m. pl. (jur.) pensie alimentar.
alimentaire adj. alimentar; m. sector economic al
alimentaiei.
alimentation f. alimentaie, comer de produse alimentare;
(tehn.) alimentare (cu combustibili); (p. ext.) aprovizionare.
ALE - ALI
3
alimenter vt. a alimenta, a hrni; (p. ext.) a aproviziona; (fig.) a
ntreine, a menine.
alina m. alineat, paragraf.
alinaire adj. care marcheaz un alineat.
alios m. (geol.) alios, gresie.
aliphatique adj. (chim.) alifatic.
aliquante adj. (mat.) alicuant.
aliquote adj., f. (mat.) alicot, divizor.
alise f. (bot.) fructul sorbului.
alisier m. (bot.) sorb. (sorbus torminalis).
alisier m. blanc (bot.) sorb alb, sorb finos (sorbus aria).
alisier m. nain (bot.) sorb pitic (sorbus chamaemespilus).
alisier m. torminal (bot.) sorb (sorbus torminalis).
alisma m. (bot.) limbari, ptlagin-de-ap.
alismaces f. (bot.) alismatacee.
alisme m. (bot.) limbari, ptlagin-de-ap, var. alisma.
alitement m. cdere la pat, zcere.
aliter vt.(despre bolnavi) a pune la pat, a intui la pat; vr. a
zcea la pat.
alittraire adj. (lit.) aliterar, neliterar.
alizari m. (bot., nv.) rdcin de roib.
alizarine f. (chim.) alizarin.
aliz adj. masc., m. (vnt) alizeu.
alize f. (bot.) fructul sorbului var. alise.
alizen, enne adj. alizeic.
alizier m. (bot.) sorb. (sorbus torminalis); var. alisier.
alkkenge m. (bot.) pplu.
alkerms m. (cul.) alkermes, lichior de scorioar i cuioare.
alkyle m. (chim.) alchil, var. alcoyle.
alla breve loc. adv. (muz., it.) alla breve.
allaitement m. alptare.
allaiter vt. a alpta, a da sn.
allant, e adj. vioi, sprinten, activ; m. vioiciune, antren,
nsufleire; m. pl. (n expr.) allants et venants (fig.)
miunare de oameni, du-te vino.
allantode f. (fiziol.) alantoid.
allantodien m., adj. m. (zool.) alantoidian.
allantone f. (biochim.) alantoin.
allargando adv. (muz., it.) allargando.
allchant, e adj. apetisant, mbietor; (fig.) seductor, tentant.
allcher vt. a mbia, a atrage; (fig.) a seduce, a tenta.
alle f. alee; (arheol.) alee acoperit; (nv.) culoar, loc de
trecere; (reg., n Elveia) hol de intrare ntr-un imobil; ~ et
venue du-te vino, alergtur;.
allgation f. (jur.) alegaie.
allge f. (constr., la ferestre) parapet; (nav.) gabar, aland.
allg, e adj., m. (despre produse alimentare) degresat.
allgeance f. (jur.) obligaie de supunere (fa de un stat); (ist.)
vasalitate, fidelitate fa de suveran.
allgement m. uurare, diminuare a greutii; degrevare (de
obligaii), var. allgement.
allgement m. uurare, diminuare a greutii; degrevare (de
obligaii), var. allgement.
allger vt. (despre greuti) a uura, a descrca; (despre sarcini,
obligaii) a degreva / a reduce; (fam.) a parli, a uura (de
ceva).
allgorie f. (lit.) alegorie.
allgorique adj. (lit.) alegoric.
allgoriquement adv. (n mod) alegoric.
allgorisant, e adj. alegorizant.
allgorisation f. (lit.) alegorizare.
allgoris, e adj. (lit.) alegorizat.
allgoriser vt. (lit.) a alegoriza.
allgorisme m. (lit.) alegorism.
allgre adj. vioi, vesel, voios, sprinten.
allgrement adv. cu vioiciune, cu vivacitate, cu sprinteneal,
var. allgrement.
allgrement adv. cu vioiciune, cu vivacitate, cu sprinteneal,
var. allgrement.
allgresse f. (livr.) alegree, vioiciune, veselie, sprinteneal.
allgretto adv., m. (muz., it.) allegretto var. allegretto.
allegretto adv., m. (muz., it.) allegretto.
allegro adv., m. (muz., it.) allegro; m. (balet) allegro, parte
executat rapid.
allgro adv., m. (muz., it.) allegro; m. (balet) allegro, parte
executat rapid, var. allegro.
allguer vt. (jur.) a alega; a pretexta, a invoca (drept scuz).
allle f. (biol.) alel.
alllique adj. (biol.) alelic.
alllisme m. (biol.) alelism, fenomen prin care dou (sau mai
multe) gene afecteaz acelai organism.
alllomorphe adj. (biol.) alelomorf.
alllotropie f. (chim. fiz.) alelotropie.
allluia interj. (bis.) aleluia; m. (bis.) aleluia; (poet.) refren de
bucurie; (bot.) mcriul-iepurelui.
allemand, e m., f. (cu maj.), adj. german; m. limba german;
querelle d~ ceart fr motiv.
allemande f. (muz.) al(l)emand.
allne m. (chim.) alen, H
2
C=C=CH
2
.
aller
1
vi. a merge, a se duce, a pleca; (ref. la vehicule) a circula,
a avea destinaia; (ref. la obiecte) a se potrivi; (ref. la situaii)
a evolua; a conveni; (abstract, ref. la persoane, despre
aciuni) a se mica, a aciona; (cu prep. , p. ext.) a duce la, a
se termina la, a se ntinde / a ajunge pn la; (cu prep. , ref.
la lucruri) a fi destinat (cuiva), a-i avea locul (undeva); (cu
prep. , ref. la sentimente, gesturi) a merge ctre / la, a fi
adresat (cuiva); (cu prep. avec, ensemble, abstract) a merge
mpreun, a se potrivi, a se asorta; (cu prep. contre) a fi n
contra, a se opune; (cu prep. jusqu, p. ext.) a duce pn la, a
se termina la, a se ntinde / a ajunge pn la; (cu prep.
jusqu, fam., temporal) a fi valabil pn, a dura pn; (cu
prep. jusqu, despre bilete) a fi valabil / pltit pn la; (cu
prep. sur, despre vrst) a merge pe, a porni pe; (cu adv. bien,
mal, etc., ref. la haine) a veni / a sta / a edea (bine / ru etc.),
a (nu) se potrivi; (cu adv. bien, mal, etc., ref. la culori, stil) a
(nu) se asorta; a (nu) se potrivi; (cu adv. bien, mal, etc., ref. la
lucruri) a funciona, a merge (bine / ru); (cu adv. bien, mal,
etc., despre sntate) a se simi, a fi; (n expr. fr prep.) ~
bon jeu, bon argent a proceda deschis, pe fa; ~ bon train a
merge foarte repede; ~ cahin-caha (fam.) a o duce tr-
grpi; a-i duce zilele; ~ chercher de la laine et revenir
tondu a cdea n capcan, a se lsa tras pe sfoar, a fi luat ca
din oal; ~ garder ses dindes a se retrage la ar; ~ grand
train a merge repede; ~ grand-erre a merge (prea) repede; ~
loin (fig.) a ajunge departe; ~ plus vite que les violons (fig.) a
precipita lucrurile; ~ rejoindre ses vieilles lunes a iei din uz,
a se demoda; ~ tout droit a merge tot / drept nainte; ~ vite
(abstract) a se mica repede, a aciona rapid; ~ vite en
besogne a munci cu spor, a fi iute de mn; ~ voir pcher les
chats a se lsa uor convins; allez filer votre quenouille!
vezi-i de treab!, nu te bga!; allez interj. (ndemn, incit la
aciune) haidei, dai-i (nainte); (ndeamn la resemnare,
conciliere) hai(dei) c trece; las / lsai, nu-i nimic; allez,
ouste! haidei!, micai!, vitez!; allons donc! ai!, fugi de-
aici!; allons interj. (ndemn, incit la aciune) haidei, s-i
dm (nainte)!; comment allez-vous? ce mai faci?, cum o
duci cu sntatea?; laisser ~ a lsa s mearg de la sine; ne
pas ~ loin (fig., fam.) a fi lipsit de valoare, a nu ajunge
departe; a fi cu un picior n groap; se laisser ~ a se lsa n
voia soartei, a nu-i mai psa de nimic; va donc! (indic
ALI - ALL
4
dispre) du-te bi de-aici!; hai bi, las-m-n pace!; va interj.
(ndemn, incit la aciune) hai, haide, d-i (nainte);
(ndeamn la resemnare, conciliere) hai c trece; las, nu-i
nimic; (n expr. cu prep. ) ~ Argenton (pop.) a primi
bani; ~ bride abattue a fugi mncnd pmntul, a-i scpra
clciele; ~ Cachan (pop.) a se ascunde, a se piti; ~
Canossa (fig.) a face mea culpa, a-i recunoate vina; ~
contre-courant a merge / a lupta mpotriva curentului; a nu
merge n pas cu vremea; ~ Cracovie (pop.) a spune
braoave, a vorbi cte n lun i n stele; ~ Crevant (pop.) a
da ortul popii, a-i da duhul; ~ dam (arg.) a face o trnt; ~
Dormillon (pop.) a se duce la culcare, a merge la nani; ~
Dourdan (pop.) a mnca btaie; ~ fond de train a goni
nebunete, a merge cu vitez mare; ~ la botte (fig.) a spune
lucruri picante; ~ la dorme (pop.) a merge la culcare; ~ la
marmite (arg.) a face un denun poliiei; ~ lme a merge la
suflet / la inim, a impresiona; ~ la pche (pop., fig.) a fi pus
pe liber, a fi dat afar din slujb; ~ la poule (arg.) a face o
plngere; ~ la rebiffe (arg.) a se revolta; ~ la rencontre
de qqn. a iei / a merge n ntmpinarea cuiva; ~ la ronfle
(pop.) a se duce la culcare; ~ lautel (fam.) a-i pune
pirostriile, a se cstori; ~ lencontre de a se opune, a fi
mpotriva; ~ Lunel (pop.) a fi ntr-o ureche; ~ Montretout
(pop.) a se arta la doctor; ~ Niort (pop) a lua pe "nu" n
brae; ~ pattes (fam.) a merge pe jos; ~ ravir a i se potrivi,
a-i edea de minune; ~ reculons a da napoi ca racul; ~
Rouen (pop.) a se ruina; ~ ses affaires a-i vedea de treab,
a-i vedea de drum, a se duce n treaba lui; ~ ttons a bjbi;
~ tout vent a se lsa uor influenat; ~ travers choux a se
purta ca un znatic; ~ au bain (pop.) a se duce dracului; ~ au
caisse (arg.) a plti; ~ au deuil (arg.) a face o reclamaie; ~
au dentiste (arg.) a cuta ceva de mncare; ~ au-devant de
qqn. a iei n ntmpinarea cuiva; ~ au-devant de qqn. avec
la croix et la bannire a-i iei cuiva nainte cu pine i sare; ~
(droit) au fait a trece direct la fapte, a intra direct n subiect;
~ au feu (fig.) a pleca la rzboi / la lupt; ~ au fond de lme
a merge pn n inima lucrurilor; ~ au pas a merge la pas; ~
au plus court a proceda energic i rapid; ~ au plus press a
ncepe cu ceea ce e mai urgent; ~ au plus sr a alege calea
cea mai bun; ~ au ressaut (arg.) a se indigna; ~ au safran
(pop.) a-i face inim rea; ~ au viandis (vn., despre cervide)
a iei la pscut; ~ aux bois sans crochet a se duce la
vntoare fr puc; ~ aux cris (arg.) a face trboi; ~ aux
eaux a se duce ntr-o staiune; ~ aux urnes (fam.) a vota; ~
vau-leau a se duce pe apa smbetei; ~ Versailles (pop.) a
se rsturna cu maina; ~ bride la main a fi prudent; ~ droit
au but a merge drept la int; ~ droit au cur a merge drept
la inim; ne pas ~ la ceinture de qqn. a nu ajunge nici pn
la degetul cel mic al cuiva, a nu se putea compara cu cineva;
se laisser ~ (+ inf.) a nu se mai abine de la, a-i da drumul
s; (n expr. cu prep. comme) ~ comme le diable la
descente a fi pe duc, a nu (o) mai duce mult; ~ comme le
Pont Neuf a fi sntos tun, a o duce bine cu sntatea; ~
comme sur des roulettes a merge ca pe roate, a merge strun;
~ comme un chat maigre a fugi ct l in picioarele, a se duce
ca vntul; ~ comme une bague un chat a se potrivi ca nuca-
n perete; ~ comme un gant a se potrivi ca o mnu, a se
potrivi de minune; ~ comme un tablier une vache a se
potrivi ca nuca-n perete; il en va de... comme de... e valabil
pentru... ca i pentru..., cum e pentru... e i pentru...; (n
expr. cu prep. contre) ~ contre le fil de leau a nota contra
valurilor, a merge mpotriva curentului; ~ contre vents et
mares a lua n piept greutile; (n expr. cu prep. dans) ~
dans lautre monde a se duce pe lumea cealalt; ~ dans le
monde a iei n lume, a-i scoate obrazul n lume; (n expr.
cu prep. de) ~ dassurance (vn., despre copitate) a merge
linitit; ~ de bon pied (dans une affaire) a munci cu tragere
de inim; ~ de bouche en bouche a trece din gur n gur, a
se rspndi; ~ de compagnie (avec) a merge mpreun cu; ~
de front (avec) a merge mpreun cu; ~ de lavant a face
progrese, a nainta cu repeziciune; ~ de mal en pis a merge
din ru n mai ru, a da din groap n groap; ~ de mieux en
mieux a merge din ce n ce mai bine; ~ de pair a se potrivi, a
merge mn-n mn; ~ de par le monde a cutreiera lumea n
lung i-n lat; ~ de traviole a merge pe dou crri; ~ du blanc
au noir a trece de la o extrem la alta; a va de soi e de la
sine neles; (n expr. cu prep. / adv. en) ~ en avant a
progresa; ~ en bas a cobor; ~ en fume a se alege praful;
(pop.) ~ en rabattant a nainta n vrst, a mbtrni; (pop.) ~
en taule a intra la rcoare; ~ en vadrouille a umbla capiu /
bezmetic, a umbla creanga, a umbla teleleu; (n expr. cu
prep. pour) ~ dcrocher la lune pour qqn. a ncerca
imposibilul pentru cineva; il en va de mme pour... e la fel i
pentru, acelai lucru e valabil i pentru; va pour de acord (cu),
e bine aa; (n expr. cu prep. sans) a va sans dire e de la
sine neles; ne pas ~ sans (fig.) a nu se putea fr; (n expr.
cu pron. adv. y) allez-y! (ndemn, ncurajare) haidei (odat)!,
nu v lsai!; a y va merge bine (treaba), se mic lucrurile; il
y va de a fi n joc; ne pas y aller de main morte a lovi tare, a
fi violent; (p. ext.) a nu umbla cu mnui, a nu avea limite;
vas-y (ndemn, ncurajare) hai (odat)!, nu te lsa!, d-i tare!;
y ~ (un peu) fort a sri peste cal, a merge prea departe; y ~
bon poids a proceda cinstit; y ~ carrment a merge drept la
int; y ~ de (qqch.) a pune n joc, a participa (la o activitate
colectiv); y ~ doucement a o lua ncet, a se purta cu grij; y
~ fort a o lua (prea) tare, a exagera; y ~ franco (pop.) a merge
drept la int; y ~ mollo a o lua ncet, a se purta cu grij; y ~
mollo a se lsa pe tnjal, a proceda fr brutalitate; y ~ mou
a se lsa pe tnjal, a proceda fr brutalitate; y ~ rondement
a aciona pe fa, fr rezerve; y ~ tout droit a se duce glon /
ntins / ntr-un suflet; (n expr. cu alte prep.) ~ par monts et
par vaux a umbla peste mri i ri, a hoinri prin lume, a
cutreiera lumea n lung i-n lat; ~ selon le vent a merge dup
cum bate vntul; ~ sur le pr a iei pe teren; a se duela.
aller
2
(s) vr.(n expr.) sen aller a pleca, a se cra; (+ inf.) a se
duce s, a merge s; (despre lucruri) a disprea, a se duce, a
se terge; (concret) a se nltura, a se duce, a se cura, a se da
la o parte; (abstract) a trece; (nv., lit., despre persoane) a
muri, a se duce; sen ~ de la caisse a muri de tuberculoz.
aller
3
v. aux. (+ inf.) ajut la formarea viitorului apropiat; (nv.,
cu prep. pour + inf.) exprim viitorul apropiat; (+ gerunziu /
part. prezent) exprim aspectul durativ sau progresiv: ~
croissant a fi n cretere; ~ en diminuant (fam.) a fi n
scdere.
aller
4
vt. (n expr.) ~ son chemin a-i face drumul, a merge
unde trebuie mers; ~ son petit bonhomme de chemin a
merge nainte ncet dar sigur; ~ son petit train-train (fam.) a
duce o via linitit; ~ son train (fig.) a-i urma neabtut
calea; ~ le droit chemin a merge pe calea cea dreapt.
aller
5
m. plecare, drum (de dus); (p. ext.) bilet de dus; ~ (et)
retour bilet dus-ntors; ~ et retour (fam.) pereche de palme;
au pis ~ (loc adv.) n cel mai ru caz; match ~ (sport) meci
tur.
allergne adj., m. (med.) alergen.
allergnique adj. alergenic.
allergide f. (med.) alergid, afeciune alergic.
allergie f. (med. i fig.) alergie.
allergique adj. (med. i fig.) alergic.
allergisant, e adj., m. (med.) alergen.
allergologie f. (med.) alergologie.
ALL - ALL
5
allergologique adj. alergologic.
allergologiste m., f. (specialist) alergolog, var. allergologue.
allergologue m., f. (specialist) alergolog.
aller-retour m. (tur.) bilet dus-ntors.
alleu m. (ist.) alodiu.
alleutier m. (ist.) propietarul unui alodiu.
alliac, e adj. aliaceu, referitor la usturoi, care conine usturoi.
alliage m. (chim., met.) aliaj.
alliaire f. (bot.) usturoi, frunza-voinicului.
alliance f. (pol., jur.) alian, coaliie, lig; acord; (jur.) alian,
nrudire prin alian; (eliptic) verighet; (fam.) combinaie (de
elemente diverse).
alli, e adj., m., f. (pol.) aliat; (jur.) rude / (persoane) nrudite
prin alian; m., f. prieten, sprijin.
allinie f. (med.) alienie, lipsa splinei.
allier (s) vr. (cu prep. , avec) a se alia, a se uni, a se asocia, a
coaliza; (jur.) a se cstori, a se uni prin cstorie; (fig.) a se
asocia, a se combina; vt. (tehn., despre metale) a alia; (fig.)
a altura, a asocia.
alligator m. (zool.) aligator (alligator missippiensis - din apele
Americii; alligator sinensis- n apele Chinei).
alligatorids f., pl. (zool.) aligatoride (alligatoridae).
allitratif, ive adj. (lit.) aliterativ
allitration f. (stil.) aliteraie.
allo
1
interj. alo; var. all.
allo
2
- (afix.) alo-, prefixoid cu semnificaia altul, diferit.
all interj. alo; var. allo.
alloborges m. pl. (ist., cu maj.) aloborgi, populaie din sudul
Franei.
alloc f. (fam., abr. allocation) alocaie, alocare.
allocarpe adj. (biol.) alocarp.
allocarpie f. (biol.) alocarpie.
allocataire m., f. beneficiarul unei alocaii.
allocation f. alocaie, alocare.
allocentrisme m. (psiho.) alocentrism.
allochirie f. (biol.) alochirie.
allochromatique adj. (opt.) alocromatic.
allochromatisme m. (opt.) alocromatism.
allochromie f. (opt.) alocromie.
allochtone adj., m. (geol.) teren alohton; (bot., zool.) (specie)
alohton (recent aprut ntr-o anumit regiune).
allocinsie f. (med.) alochinezie.
allocutaire m., f. (lingv.) persoan creia i se adreseaz
locutorul, receptor.
allocution f. alocuiune, cuvntare scurt.
allodial, e adj. (ist.) alodial, care se refer la un alodiu.
allodialisme m. (ist.) alodialism, alodialitate.
allodialit f. (ist.) alodialitate.
allogame adj., m., f. (bot.) alogam.
allogamie f. (bot.) alogamie.
allogne adj. (populaie) alogen(), de origine strin; (biol.)
alogen.
allogntique adj. (biol.) alogenetic, alogen.
allogreffe f. (med.) alogref.
allogreffon m. (med.) alogrefon.
allolalie f. (med.) alolalie.
allomorphe m. ((crist., lingv.) alomorf.
allomorphie f. (crist.) alomorfie, alomorfism.
allonge f. (sport.) alonj; (tehn.) prelungitor.
allong, e adj. alungit, lungit; ntins, culcat; mine ~e fa
lung / plouat; caf ~ cafea lung / slab.
allongement m. cretere, lungire; (mec.) alungire, (pre)lungire.
allonger vt. a lungi, a alungi; (p. ext.) a face s par mai lung;
(despre membre) a ntinde; (ref. la durat) a prelungi; vi.
(ref. la durat) a se lungi, a crete; vr. a crete, a se alungi, a
se ntinde, a se culca; (vulg.) a se ntinde; (fig., pop.) a
mrturisi, a vorbi; ~ la courroie a trgna o treab; ~ la
sauce (fig.) a lungi pelteaua; ~ le compas a mri compasul; ~
le pas a mri / a lungi pasul, a se grbi, a merge mai repede; ~
le tir a mri / a urca preul; (cu prep. ) ~ de largent qqn. a
da bani cuiva; ~ qqn. au tapis a lsa pe cineva lat, a trnti pe
cineva la pmnt; ~ un coup de pied qqn. a trage cuiva un
picior n spate; ~ une giffle qqn. a da o palm cuiva; a-i lipi
cuiva o palm.
allonyme m. (livr.) alonim.
allopathe adj., m. (medic) alopat.
allopathie f. (med.) alopatie.
allopathique adj. (med.) alopatic.
allopatrique adj. (biol.) alopatric.
allophone m., adj. (lingv.) alofon.
alloplastique f. (med.) aloplastie, aloplastic.
allopurinol m. (farm.) alopurinol, medicament utilizat n
tratarea gutei.
allorythmie f. aloritmie, aritmie periodic.
allosaurus m. (paleont.) alosaur.
allosome m. (biol.) alozom, heterocromozom.
allostrie f. (biochim.) alosterie, inhibarea unei enzime
proteice.
allostrique adj. (chim., biol.) referitor la inhibarea enzimelor
proteice cu molecule.
allotir vt. a mpri, a diviza (n loturi).
allotissement m. (transp.) lotizare, mprire n loturi.
allotrio- (afix.) alotrio-, prefixoid cu semnificaia strin.
allotriomorphe adj. (cris) alotriomorf.
allotriomorphisme m. (cris) alotriomorfism.
allotriophagie f. (med.) alotriofagie.
allotro- (afix.) alotro-, prefixoid cu semnificaia divers.
allotrophique adj. (biol.) alotrofic.
allotropie f. (chim. fiz., cris.) alotropie.
allotropique adj. (chim.) alotropic.
allotropisme m. (biochim.) alotropism, alotropie.
allouer vt. a aloca, a acorda.
allouette f. sans tte (cul.) rulad de carne.
alloxan m. (biochim.) aloxan.
alluchon m. (tehn.) dinte de angrenaj.
allumage m. (ma., tehn.) aprindere.
allum, e adj. aprins, iluminat, luminat; (fig.) nebun.
allume-cigarette m. brichet.
allume-feu m. material (surcele etc.) de aprins focul.
allume-gaz m. invar. aprinztor de gaz.
allumer vt. a aprinde, a da foc; (despre lumin) a aprinde; (p.
meton.) a (i)lumina; (despre electrice) a pune n funciune, a
porni, a aprinde, a deschide; (fig.) a aprinde, a aa; (fam.) a
excita, a seduce, a ademeni; (arg.) a trage asupra cuiva (cu o
arm de foc); (arg., fig.) a critica violent; vr. a se aprinde, a
lumina; (despre electrice) a se aprinde, a se pune n funciune;
(fig.) a deveni strlucitor; ~ le brandon de la discorde a
provoca ceart, a semna znzanie / discordie; ~ le sang a
aa spiritele, a aprinde sngele.
allumette f. chibrit.
allumettier, re m., f. fabricant de chibrituri.
allumeur
1
, euse m., f. lampagiu; m. (tehn.) dispozitiv
(automat) de aprindere.
allumeur m. retard (tehn. mil.) percutor cu aciune ntrziat.
allumeuse f. (fam.) vamp, femeie cochet.
allumoir m. aprinztor, brichet.
allure f. alur, nfiare, aspect; mers, pas, vitez de deplasare;
fel de a se mica / de a se ine; (p. ext.) inut, distincie, clas;
(mar., nav.) alur; (fig.) atitudine, comportament; (fam.)
atmosfer; avoir de l~ a avea inut / clas, a impresiona.
ALL - ALL
6
allur, e adj. ic, elegant.
allusif, ive adj. aluziv, care conine o aluzie; (despre persoane)
care vorbete prin aluzii.
allusion f. aluzie, insinuare, subneles; faire ~ a face
aluzie, (fam.) a trage un ibriin.
allusivement adv. (n mod) aluziv, cu aluzii.
alluvial, e adj. (geol.) aluvial, aluvionar.
alluvion f. (geol.) aluviune.
alluvionnaire adj. (geol.) aluvionar.
alluvionnement m. (geol.) aluvionare.
alluvionner vi. (ref. la un curs de ap) a depune aluviuni.
allyle m. (chim.) alil.
allylique adj. (chim., n expr.) alcool ~ alcool alilic.
alma mater f. invar. (lat.) alma mater, universitate.
almageste m. (astron.) almageste.
almanach m. almanah.
almandine, e m., f. (mineral.) almandin.
almasilicium m. aliaj din aluminiu, magneziu i siliciu.
alme f. (muz.) almee, dansatoare egiptean educat; (p. ext.)
dansatoare oriental.
almicantarat m. (astron.) almicantarat.
alos m. (bot.) aloe.
alotique adj. (farm.) aloetic, care conine aloe.
alogique adj. alogic, lipsit de logic.
alogisme m. (filoz.) alogism.
aloi m. (nv.) aliaj; de bon ~ de soi bun, de bun calitate; de
mauvais ~ de soi ru, de calitate proast.
alopcie f. (med.) alopecie.
alopcique adj. (med.) alopecic.
alophan m. (geol.) alofan.
alors adv. (ref. la timp) atunci, n momentul acela, pe timpul
acela; (introduce o consecin) atunci, aa c, astfel; ~ que
(loc. conj.) n timp ce, chiar dac, dei; a ~! (exprim
mirarea surprinderea) asta-i bun!, auzi acolo!, nu mai
spune!, ei poftim!, alta acum!; d~ de atunci, din acea vreme;
jusqu~ pn atunci; non, mais ~! (exprim indignarea) asta
mai lipsea!
alose f. (iht.) specie de sardea din Marea Mediteran.
alosome m. (anat. ) alozom, cromozom sexual.
alouate m. (zool.) specie de maimu din America de Sud.
alouchier m. (bot.) sorb alb, sorb finos (sorbus aria), var.
alisier blanc.
alouette
1
f. (ornit.) ciocrlie (alauda arvensis arvensis);
mirroir aux ~s capcan cu oglinzi folosit pentru a prinde
ciocrlii; (fig.) capcan, momeal.
alourdir vt. a ngreuna; (tehn.) a (supra)ncrca; (p. ext.) a
ncetini; vr. a se ngreuna.
alourdissant, e adj. apstor.
alourdissement m. ngreunare, apsare.
aloyage m. titrare (de metale preioase).
aloyau m. (cul.) muchi de vit.
aloyer vt. a titra (metale preioase).
alpaga m. (zool.) alpaca, alpaga; (text.) ln alpaca / alpaga.
alpage m. pune alpin.
alpaguer vt. (arg.) a nha, a aresta.
alpax m. (met.) alpax, aliaj de aluminiu i siliciu.
alpe f. pune alpin, var. alpage; f. pl. (cu maj., geogr.)
munii Alpi.
alpenstock m. (nv.) baston de munte, alpenstoc, piolet.
alpestre adj. alpestru, alpin.
alpha m. invar., (lingv., fiz.) alfa.
alpha-actif adj. (nucl., rad.) alfa-activ, radioactiv alfa
alpha-activit f. (nucl., rad.) activitate alfa.
alphabet m. alfabet, abecedar; (info.) limbaj.
alphabtique adj. alfabetic.
alphabtiquement adv. n ordine alfabetic.
alphabtisation f. alfabetizare.
alphabtis, e adj., m., f. (persoan) alfabetizat() la vrst
adult.
alphabtiser vt. a alfabetiza.
alphabtisme m. (lingv.) sistem de scriere alfabetic.
alpha-dosimtrie f. (tehn. nucl.) dozimetrie alfa
alpha-metteur m. (nucl., rad.) emitor alfa.
alphanumrique adj. alfanumeric.
alphapage m. pager.
alpha-radioactivit f. (nucl., rad.) radioactivitate alfa.
alphatron m. (tehn. nucl.) alfatron.
alpin, e adj. alpin; m. (mil.) vntor de munte; chasseur ~
(mil.) vntor de munte; troupe ~e (mil.) trup de vntori de
munte.
alpinetum m. (silv.) alpinetum, form de vegetaie.
alpinisme m. (sport) alpinism.
alpiniste m., f. alpinist.
alpiste m. (bot.) iarba-cnraului.
alquifoux m. (mineral.) galen, sulfur de plumb.
alsace m. (eliptic) vin de Alsacia.
alsacien, enne m., f. (cu maj.), adj., alsacian, (locuitor) din Al-
sacia; m. (lingv.) dialect alsacian.
altaque adj. din munii Altai; langues ~s (lingv.) limbi
altaice, familie de limbi turce i mongolice.
Altar m. (astron.) steaua Altair.
altate m. (geol.) altait.
alter ego m. invar. (lat.) alter ego.
alter ego m. invar. alter ego, om de ncredere, prieten
nedesprit.
altrabilit adj. alterabilitate.
altrable adj. alterabil.
altragne m., adj. m. (biol.) (agent exterior) care determin
alterarea celulelor vii.
altrant, e adj. care altereaz, alterant; care provoac sete.
altration f. alterare, degradare, deteriorare; (rar, tehn.)
modificare, transformare; (jur.) denaturare, falsificare; (muz.)
alteraie.
altercation f. altercaie, ceart, conflict.
altr, e adj. alterat, falsificat, denaturat, (despre fiine) nsetat.
altrer vt. (ref. la ageni chimici, despre alimente) a altera, a
strica; (rar, tehn.) a modifica, a transforma; (muz.) a altera;
(jur.) a denatura, a falsifica; (p. ext.) a provoca sete, a nseta
(i fig.); vr. a se altera, a se strica, a se descompune.
altrit f. (filoz.) alteritate.
alternance f. alternan, alternare.
alternant, e adj. alternant.
alternat m. alternan, succesiune regulat; (info.) semiduplex;
lalternat alternativ.
alternateur m. (el.) alternator.
alternatif, ive adj. alternativ; obligation alternative (jur.)
obligaie alternativ.
alternative f. alternativ; (la coride, despre lupttorul cu
tureni) ceremonie de acordare a dreptului de a omor taurul;
(nv.) alternan; f. pl. alternan (succesiune de lucruri
contrare).
alternativement adv. (n mod) alternativ, rnd pe rnd.
alterne adj. (bot., mat.) altern; m. (silv.) altern, mod de
aezare a frunzelor.
altern, e adj. alternat; culture ~e (agr.) asolament.
alterner vi. a alterna, a se succede alternativ; vt. (agr.) a
alterna (culturile), a asola.
alterniflore adj. (bot.) alterniflor.
altesse f. alte.
altha f. (bot.) nalb-de-grdin; m. specie de hibiscus.
ALL - ALT
7
althorn m. (muz. instr.) althorn.
alti-(afix.) alti-, prefixoid cu semnificaia "nlime",
"altitudine".
altier, re adj. seme, arogant; (nv.) nalt, elevat,
altigraphe m (meteo., instr.) altigraf.
altimtre
1
m. ( meteo, instr., geod.) altimetru, altitelemetru.
altimtre m. absolu (instr.) altimetru absolut
altimtre m. anrode (instr.) altimetru aneroid
altimtre m. enregistreur (instr.) altigraf, altimetru nre-
gistrator
altimtrie f. (geod., meteo.) altimetrie.
altimtrique adj. altimetric.
altipiste f. (av.) altipist, pist de aterizare pe zpad.
altiport m. (av.) teren de aterizare alpin.
altise m. du chne (entom.) gndacul de frunz al stejarului
(haltica quercetorum).
altiste m., f. (muz.) altist.
altitude f. altitudine; mal d~ ru de nlime.
altitudinal, e adj. altitudinal.
alto m., adj. (muz.) (voce, instrument) alto; (muz., instr.) viol;
f. contralto; m., f. persoan care cnt la viol.
altocumulus m. (meteo.) (nor) altocumulus.
altogravure f. (art) altogravur.
altorelief m. (art) altorelief.
altostratus
1
m. (meteo.) (nori) altostratus.
altostratus m. pais (meteo.) (nor) altostratus opacus.
altostratus m. pars (meteo.) (nor) altostratus translucidus.
altruisalte adj. altruist.
altruisme m. altruism, generozitate, mrinimie.
altruiste adj., m., f. altruist, generos, mrinimos.
altuglas m. altuglas, material sintetic, var. altuglass.
altuglass m. altuglas, material sintetic, var. altuglas.
alu m. (fam. abr. aluminium) aluminiu.
alucite f. (entom.) viermele-alb-al-grnelor.
aluminage m. (tehn.) biuire cu alumin.
aluminate m. (chim.) aluminat.
alumine m. (geol.) alumin, alumin.
aluminer vt. (met.) a acoperi cu aluminiu.
aluminerie f. (n Canada) uzin de fabricare a aluminiului.
alumineux, euse adj. aluminos, care conine alumin.
aluminiage m. (tehn.) aluminizare, alitare, acoperire a pieselor
metalice cu aluminiu.
aluminifre adj. (geol.) aluminifer.
aluminisation f. (tehn.) aluminizare, alitare, acoperire a
pieselor metalice cu aluminiu.
aluminite m. (geol.) aluminit.
aluminium m. (chim.) aluminiu, simb. Al.
alumino- (afix.) alumino-, prefixoid cu semnificaia "aluminiu".
aluminose f. (med.) aluminoz.
aluminosilicate m. (mineral.) alumosilicat.
aluminothermie f. (tehn.) aluminotermie.
aluminure f. (tehn.) aluminizare, var. aluminisation.
alun m. (chim.) alaun.
alunage m. (text.) impregnare (a unui material) cu alaun.
aluner vt. (text.) a impregna (un material) cu alaun.
alunifere adj. care conine alaun.
alunir vi. a aseleniza, a aluniza.
alunissage m. aselenizare, alunizare.
alunite f. (mineral.) alunit.
alvol- (afix.) alveol(o)-, prefixoid cu semnificaia "alveol".
alvolaire adj. alveolar.
alvole m. alveol.
alvol, e adj. alveolat, cu alveole.
alvolite f. (med.) alveolit.
alvoloclasie f. (med.) alveoloclazie.
alvolon m. (med.) alveolon.
alvolotomie f. (chir.) alveolotomie.
alvolyse f. (med.) alveoliz.
alvin, e adj. (med.) alvin, hipogastric / flux-diaree.
alysse f. (bot) albi.
alysson m. (bot) albi.
alyte m. (zool.) broasc-mamos.
alzheimer m. (med.) alzheimer.
am loc. adv. (abr. ante meridiem, a.m.) a.m., nainte de prnz.
amabilit f. amabilitate, bunvoin, politee.
amadou m. (bot.) iasc.
amadouer vt. a mbuna, a ctiga de partea sa.
amadouvier m. (bot.) iasca fagului i stejarului (fomes
fomentarius).
amagntique adj. (magn.) amagnetic, antimagnetic
amaigrir vt. a slbi; (agr.) a srci (pmntul); (tehn.) a subia;
vr. a slbi.
amaigrissant, e adj., m. (medicament) care slbete; rgime
~ cur de slbire.
amaigrissement m. slbire; cure d~ cur de slbire.
amalgamation f. (met.) amalgamare.
amalgame m. (met.) amalgam; (fig.) amestec, talme-balme,
combinaie nepotrivit.
amalgam, e adj. (chim., metal.) amalgamat, amestecat.
amalgamer vt. a amesteca; (chim., metal.) a amalgama; (fig.) a
combina, a asocia; vr. (cu prep. , avec) a se amesteca, a se
combina; a fuziona.
aman m. (ar.) mil, ndurare; demander l~ a cere iertare /
ndurare.
amandaie f. plantaie de migdali.
amande f. (bot.) migdal, miez (de smbure).
amanderaie f. plantaie de migdali var. amandaie.
amandier
1
m. (bot.) migdal.
amandier m. commun (bot.) migdal (prunus amygdalus).
amandier m. nain (bot.) migdal pitic (prunus nana).
amandine f. (cul.) amandin, tart cu migdale.
amanite f. (bot.) amanit, specie de ciuperc otrvitoare.
amant, e m., f. amant, iubit, ibovnic.
amarantaces f. pl. (bot.) amarantacee.
amarante f. (bot.) tir-prost; bois d~ (bot.) acaju de
Cayenne.
amareyeur, euse m., f. ngrijitor la o cresctorie de stridii.
amaril, e adj. (med.) referitor la frigurile galbene; fivre ~
friguri galbene.
amarinage m. (mar.) obinuire cu marea (a unui echipaj),
echipare (a unui vas capturat).
amariner vt. (mar.) a obinui cu marea (un echipaj), a echipa
(un vas capturat).
amarrage m. (mar.) amaraj, amarare.
amarre f. (mar.) parm, amar.
amarrer vt. (mar.) a amara, a lega cu parme.
amaryllidaces f. pl. (bot.) amarilidacee.
amaryllis f. (bot.) amarilis.
amas
1
m. grmad, ngrmdire, roi.
amas m. damas galactique (astron.) roi uria de stele.
amas m. dtoiles (astron.) roi de stele.
amas m. ouvert (astron.) roi de stele cu densitate mic.
amas m. stellaire (astron.) roi de stele.
amasser vt. a ngrmdi, a strnge; a acumula, a aduna; vr. a
se aduna, a se strnge (n numr mare).
amastie f. (med.) amastie, absena congenital sau atrofia
glandelor mamare.
amateur, trice m., adj. amator, iubitor; avis aux ~s aviz
amatorilor.
amateurisme m. amatorism, diletantism.
ALT - AMA
8
amathie f. (zool.) amathia, crustaceu din Mediterana.
amatir vt. (tehn.) a mtui (un metal preios).
amaurose f. (med.) amauroz, cecitate.
amaurotique adj. (med.) amaurotic, suferind de amauroz.
amaxophobie f. (med.) amaxofobie.
amazomachie f. (mit.) amazonomahie.
amazone f. amazoan; (echit.) fust pentru clrie; (fam.)
traseist.
amazonien, enne m., f. (cu maj.), adj. amazonian.
amazonite f. (mineral.) amazonit.
ambages f. pl. ocoliuri; sans ~s (loc. adv.) fr ocoliuri.
ambarvales f. pl. (ist.) ambarvale.
ambassade f. (pol.) ambasad; (nv.) solie.
ambassadeur, drice m., f. ambasador, sol; (nv.) soie de
ambasador.
ambi- (afix.) ambi-, prefixoid cu semnificaia mpreun.
ambiance f. ambian; climat; (fig.) mediu, anturaj; (fam.)
veselie, antren; d~ (loc. adj.) de ambian; mettre de l~ a
face atmosfer.
ambiant, e adj. ambiant, nconjurtor.
ambidextre m., f. adj. (med.) ambidextru.
ambidextrie f. (med.) ambidextrie.
ambient m. ambian; (livr.) ambient.
ambiental, e adj. (livr.) ambiental, ambiant.
ambigne adj. (gram.) ambigen.
ambigu, adj. ambiguu, neclar, echivoc, confuz, nesigur;
(filoz.) nedeterminat, bivalent; m. (nv.) amestec (de lucruri
de natur diferit).
ambigut f. (lingv.) ambiguitate, confuzie, neclaritate,
amfibolie; expresie ambigu; (filoz.) ambivalen.
ambigument adv. (n mod) ambiguu.
ambiophonie f. ambiofonie, ambian sonor creat prin
reverberaie artificial.
ambisexu, e adj. (anat., rar) bisexuat.
ambitieusement adv. cu ambiie, n mod ambiios.
ambitieux, euse adj. ambiios; (peior.) orgolios, ncpnat.
ambition f. ambiie, aspiraie, dorin; orgoliu.
ambitionner vt. a rvni, a cuta cu rvn (s).
ambitus m. (muz.) ambitus.
ambivalence f. ambivalen.
ambivalent, e adj. ambivalent.
amble m. (despre patrupede) buiestru.
ambler vi. (ref. la patrupede) a merge n buiestru.
ambleur, euse adj. (nv., despre patrupede) buiestra, care
merge n buiestru.
ambly(o)- (afix.) ambli(o)-, prefixoid cu semnificaia
"diminuat", "ters".
amblyope adj., m., f. (med.) ambliop.
amblyopie f. (med.) ambliopie.
amblyoscope m. (med.) aparat pentru examinarea vederii.
amblypodes m. pl. (zool.) amblipode.
amblystome m. (zool.) amblistom (amblystoma).
ambone m. (bot.) amboin, lemn exotic (pterocarpus indicus).
ambon m. amvon.
amboyna f. (false) (bot.) paduc indochinez / maidu
(Pterocarpus pedatus); var. maidu, mai-dou.
ambre
1
m. chihlimbar; adj. invar. galben-roiatic; couleur
d~ (de culoare) galben auriu, de culoarea chihlimbarului.
ambre m. gris ambr (de caalot).
ambre m. jaune chihlimbar galben, succin.
ambr, e adj. ambrat, care miroase a ambr; de culoarea
chihlimbarului.
ambrine f. alcool extras din ambr.
ambrer vt. a ambra, a parfuma cu ambr.
ambrette f. (bot.) achena pesmei.
ambroisie f. (mit.) ambrozie.
ambroisien, enne adj. (relig.) ambrozian.
ambrosiaque adj. ambroziac, minunat, dumnezeiesc.
ambulacraire adj. (zool.) ambulacrar, referitor la ambulacre.
ambulacre m. (zool.) ambulacru.
ambulance f. ambulan; (ist.) ambulan, spital militar de
campanie; tirer sur une ~ a npstui pe cineva btut de
soart.
ambulancier, re m., f. infirmier, brancardier (de ambulane);
ofer de ambulan.
ambulant, e adj. ambulant; (med., despre boli infecioase) care
se ntinde n plci succesive; m., f. (pota) care triaz
corespondena ntr-un vagon potal; adj. ambulant.
ambulatoire adj. mictor, fr loc stabil; (jur.) fr domiciliu
stabil; (med.) ambulatoriu, ambulator.
me
1
f. suflet; (nv., psih.) contiin, spirit, simire; (concret,
ref. la obiecte) inim, nucleu, centru, interior, parte esenial;
(fig.) suflare; (n expr. fr verbe) ~ forte fiin energic;
tat d~ stare de spirit; vague l~ melancolie; (n expr. cu
verbe) avoir ~ charge d~ a avea responsabilitate moral
(asupra cuiva); avoir l~ cheville au corps a duce o via
aspr, a avea nou viei; avoir l~ sur le bord des lvres a fi
pe moarte; avoir la mort dans l~ a fi cu spaima / moartea n
suflet, a fi adnc ndurerat; ne pas trouver / voir / rencontrer
~ qui vive a nu gsi / a nu vedea / a nu ntlni suflare de om;
rendre l~ a-i da sufletul; se donner corps et ~ a se drui
trup i suflet.
me f. souder (tehn.) srma electrodului (la sudur).
me f. du cable (el., tehn.) miezul cablului.
me f. du rail (ferov.) inima inei.
amlanchier m. (bot.) amelanchier (amelanchier ovalis).
amliorable adj. ameliorabil, care poate fi mbuntit.
amliorant, e adj. ameliorant; (despre plante, culturi) care
amelioreaz fertilitatea solului.
amlioratif, ive adj. ameliorativ.
amlioration f. mbuntire, ameliorare; perfecionare; (agr.)
amelioraie; f. pl. (jur.) (lucrri de) mbuntire.
amliorer vt. a ameliora, a mbunti, a perfeciona; (despre
spaii) a restaura; (despre soluri) a ameliora, a fertiliza; vr. a
ameliora; a se mbunti.
amen interj., m. invar. amin; dire ~ a aproba / a consimi fr
ezitare.
amnageable adj. amenajabil, care se poate amenaja.
amnagement m. amenajare; (colectiv) aranjare, dispunere,
organizare; (p. ext.) adaptare, modificare; (ec., admin.)
amenajare (teritorial), urbanism; (jur.) amendament; (silv.,
constr.) amenajament.
amnager vt. a amenaja, a aranja, a dispune; (silv.) a amenaja.
amnageur, euse m., f. urbanist, specialist n amenajare
teritorial.
amnagiste m., f. (silv.) amenajist, specialist n amenajarea
pdurilor.
amendable adj. care se poate mbunti / amenda; (jur., despre
legi) amendabil, modificabil; (n Elveia) pasibil de amend.
amende f. amend, contravenie; faire ~ honorable a-i face
mea culpa, a-i recunoate greeala, a-i cere iertare n public.
amendement
1
m. (agr.) amendament, amendare, mbuntire;
(jur., pol.) amendament.
amendement m. calcaire (silv.) amendare cu calcar.
amender vt. (agr.) a amenda, mbunti, a ngra (pmntul);
(jur., pol.) a amenda, a da o amend; a aduce un amendament.
amne adj. (lit.) agreabil, amabil, politicos, curtenitor.
amene
1
f. (tehn.) aducie, aducere, transport; (elipt., tehn.)
conduct(); d~ de aducie.
amene f. dair aerisire.
AMA - AME
9
amener vt. (concret) a aduce / a duce (cu sine), a conduce (pe
cineva undeva); (mar.) a cobor; (fig.) a determina (pe cineva
la ceva); a conduce (pe cineva la ceva); a face (pe cineva s);
(despre consecine) a pricinui, a avea drept urmare; vr.
(fam.) a veni; amne-toi! f-te-ncoace!; ~ de force a aduce
pe sus; ~ la conversation sur a aduce / a deschide vorba
despre; ~ leau au moulin de qqn. a da cuiva ap la moar; ~
les ds a da cu zarul; ~ pavillion a cobor pavilionul; (fig.)a se
da btut, a se recunoate nvins; ~ tambour battant a aduce
pe sus; s~ la gueule enfarine (pop.) a cdea din lun.
amnit f. amenitate, politee, amabilitate.
amnomanie f. (psih.) amenomanie, delir vesel.
amnorrhe f. (med.) amenoree.
amensal, e adj. (bot.) inhibat n cretere de o alt specie.
amensalisme m. (bot.) inhibarea creterii unei plante de ctre o
alta.
amentaces f. pl. (bot.) amentacee.
amentales f. pl. (bot.) amentifere.
amentifres m. pl., adj. (bot.) amentifere.
amenuisement m. subiere, micorare, diminuare.
amenuiser vt. a subia, a micora; (fig.) a diminua importana
(unui lucru); vr. a se micora, a se reduce.
amer, re adj. amar; (fig.) amar, trist, dureros; dur; m. infuzie
amar, bitter, vermut; (mar.) reper pentru navigaie; (nv.,
despre animale) fiere.
amrement adv. cu amrciune, cu tristee.
amricain, e adj. american, din america; le quart dheure ~
(la petrecerile dansante) momentul n care femeile invit
brbaii la dans; nuit ~e (cin.) noapte american.
amricain, e m., f. (cu maj.) american; m. (limba) englez
american; course l~e (sport) curs ciclist cu tafet;
homard l~e (cul.) homar (gtit) n stil american (prjit cu
roii, ceap, vin alb, etc.).
amricaine f. (eliptic) igar american; automobil american;
(sport) curs ciclist cu tafet.
amricanisation f. americanizare.
amricaniser vt., vr. a (se) americaniza.
amricanisme m. (lingv.) americanism, mprumut din limba
englez american; (antrop.) americanistic, studiu al culturii
i civilizaiei americane; (nv.) americanism, tendin de a
imita stilul de via american.
amricaniste adj., m., f. americanist, specialist n
americanistic.
amricium m. (chim.) americiu, simb. Am.
amrindien, enne m., f. ( cu maj.), adj. amerindian.
amerloque m., f. (fam., peior.) american din Statele Unite.
amerrir vi. (av.) a ameriza.
amerrissage m. (av.) amerizare.
amerrisseur m. (nav.) amerizor.
amertume f. amreal, gust amar; (fig.) amrciune, dezgust,
resentiment, ranchiun.
amtabole f., adj. (entom.) ametabol.
amtallique adj. (n expr.) systme ~ (ec., fin.) sistem ametalic.
amthyste f. (mineral.) ametist.
amtrope adj., m., f. (med.) ametrop.
amtropie f. (med., opt.) ametropie.
ameublement m. mobilier, mobilare; comercializare / industrie
de mobil.
ameublir vt. (agr.) a afna; (jur., despre bunuri imobile) a
transforma n bunuri mobile.
ameublissement
1
m. (agr.) afnare; (jur., despre bunuri
imobile) tranformare n bunuri mobile.
ameublissement m. du sol m. (agr.) afnarea solului.
ameutement m. asmuire, instigare.
ameuter vt. (vn., despre cini) a asmui; (despre persoane) a
instiga; (p. ext.) a alerta.
amharique m. (lingv.) limba oficial din Etiopia.
ami
1
, e f. m. prieten, tovar, amic; (fig.) partizan, adept;
faux ~ (lingv.) prieten fals; (p. eufem.) petit(e) ~(e) iubit().
ami
2
, e adj. prietenesc, amical, cordial, afectuos; aliat.
amiable adj. amiabil, prietenos; (jur.) amiabil, mpciuitor;
l~ (n expr.) adv. pe cale amiabil, prietenete.
amiante m. amiant(), azbest.
amiante-ciment m. (constr.) azbociment.
amiantifre adj. amiantifer.
amibe f. (zool.) amib.
amibiase f. (med.) amibiaz.
amibien, enne adj. (despre boli) amibian, cauzat de o amib;
m. (zool.) amibian, protozoar din clasa amibelor.
amibocyte m. (biol.) amibocit.
amibode adj. (biol.) amiboid, referitor la amibe.
amical, e adj. amical, prietenesc; (p. ext.) cordial, clduros;
association ~e asociaie (de persoane cu aceeai profesie).
amicale f. (eliptic) asociaie (de persoane cu aceeai profesie).
amicalement adv. (n mod) amical, cu prietenie.
amicrobien adj. amicrobian, care nu conine microbi.
amict m. (bis.) patrafir (la catolici).
amidase f. (chim.) amidaz.
amide m. (chim.) amid.
amidine f. (chim.) amidin.
amidol m. (foto.) amidol.
amidon m. amidon (C
6
H
10
O
5
)
n
; empois d ~ scrobeal.
amidonnage m. scrobire.
amidonner vt. a scrobi; (fig.) a stiliza (excesiv).
amidonnerie f. fabric de amidon.
amidonnier, re adj. referitor la amidon; m., f. fabricant de
amidon.
amidopyrine f. (farm.) amidopirin, piramidon.
aminois, e m., f. (cu maj.), adj. (locuitor) din regiunea Amiens
(Frana).
amimie f. (med.) amimie.
amimique adj., m., f. (med.) amimic, (persoan) care sufer de
amimie.
amincir vt., vr. a (se) subia, a slbi, a (se) micora.
amincissant, e adj. care subiaz, care slbete.
amincissement m. subiere, slbire.
amine f. (chim.) amin.
amin, e adj. (chim.) de amin; acide ~ aminoacid.
aminoacide m. (chim., biol.) aminoacid.
aminoacidmie f. (fiziol.) aminoacidemie.
aminoacidurie f. (fiziol.) aminoacidurie.
aminobenzne m. (chim.) aminobenzen, anilin.
aminogne m. (chim.) aminogen.
aminophylline f. (chim., farm.) derivat al teofilinei folosit n
medicin.
aminoplaste m. (chim.) aminoplast.
amino-sucres m. pl. (chim.) aminozaharuri.
amiotrophie f. (med.) amiotrofie.
amiral, e m., f. (mar.) amiral; vaisseau ~ nav amiral.
amirale f. (nv.) soie de amiral.
amiraut f. (mar.) amiralitate.
amiti f. prietenie, amiciie, camaraderie; (p. ext.) afeciune;
gest prietenesc; f. pl. cuvinte prietenoase, urri de bine; ~
particulire (nv.) relaie homosexual; se lier d~ avec qqn.
a se mprieteni cu cineva.
amitieux, euse adj. (reg., n Belgia) amabil; afectuos.
amitose f. (biol.) amitoz.
amitotique adj. (biol.) amitotic.
ammocte f. (iht.) larva lampretei.
AME - AMM
10
ammodyte f. (zool.) viper cu corn.
ammonal m. (chim.) amonal.
ammoniac
1
m. (chim.) amoniac, NH
3
; crude ~ m. (tehn.)
reziduu al gazului de iluminat folosit ca ngrmnt; gaz ~
amoniac; sel ~ clorur de amoniu.
ammoniac
2
, aque adj. referitor la amoniac, amoniacal.
ammoniacal, e adj. (chim.) amoniacal, de amoniac.
ammoniacate m. (chim.) amoniacat, amoniat.
ammoniaque f. (chim.) soluie de amoniac.
ammoniaqu, e adj. care conine amoniac.
ammonimie f. (med.) amoniemie.
ammonification f. (chim., biol.) amonificare.
ammoniotlique adj. (biol.) amoniotelic, urotelic.
ammonisation f. (chim., biol.) amonificare.
ammonite f. (paleont.) amonit.
ammonium m. (chim.) amoniu, NH
4
.
ammoniurie f. (med.) amoniurie.
ammophile adj. (biol.) amofil, arenicol, care triete n nisip;
f. (entom.) viespe Sphex.
ammophos m. (chim.) amofos, ngrmnt chimic.
amnsie f. (med.) amnezie.
amnsique adj., m., f. (med.) amnezic.
amnstique adj., m. (med.) amnestic, (substan) care provoac
amnezie.
amnio- (afix.) amnio-, prefixoid cu referire la "amnios".
amniocentse f. (chir.) amniocentez, puncia cavitii uterine
n timpul sarcinii.
amnios m. (biol.) amnios.
amnioscopie f. (med.) amnioscopie, examen endoscopic al
lichiduiui amniotic.
amniotes adj., m. pl. (zool., anat.) amniote.
amniotique adj. (fiziol.) amniotic.
amnistiable adj. (jur.) amnistiabil, care poate fi amnistiat.
amnistiant, e adj. (jur.) care determin amnistierea; grce ~e
(jur.) graiere.
amnistie f. (jur.) amnistie.
amnisti, e adj., m., f. (jur.) amnistiat.
amnistier vt. (jur.) a amnistia, a acorda amnistie.
amocher vt. (fam.) a desfigura, a slui, a poci.
amodiataire m., f. arenda.
amodiateur, trice m., f. (agr.) proprietar care d n arend.
amodiation f. (agr.) arendare, arend, nimeal, ornd.
amodier vt. a arenda, a da n arend.
amoindrir vt., vr. a (se) micora, a reduce, a diminua, a scdea.
amoindrissement m. micorare, reducere, diminuare.
amok m. (psih., antrop.) amoc, (un fel de) nebunie temporar.
amolissant, e adj. (fig.) moleitor.
amollir vt. a (se) nmuia; (fig.) a (se) molei.
amollissement m. (fiz., tehn.) nmuiere; (fig.) moleire.
amome m. (bot.) ghimber, ghimbir.
amonceler vt. a ngrmdi; (fig.) a aduna, a cumula; vr. se
ngrmdi, a se aduna.
amoncellement m. ngrmdire (i fig.), acumulare.
amont
1
m. amonte; en ~ n amonte, n susul, n sus de, mai
sus de; vent d~ (p. ext.) vnt care sufl dinspre uscat nspre
mare.
amont
2
adj. invar. (despre schi) de mai sus, de deasupra;
amontillado m. amontillado, vin de Xeres.
amoral, e adj. amoral.
amoralisme m. amoralitate; (filoz.) amoralism.
amoraliste m., f., adj. (filoz.) amoralist.
amoralit m. amoralitate.
amorage
1
m. amorsare, amorsaj; (info.) ncrcare.
amorage m. double (info.) ncrcare dual.
amorce
1
f. (mil.) amors, detonator, aprinztor; (pesc., vn.)
momeal, nad; (p. ext., constr.) amors a drumului; (info.)
amors, serie de instruciuni care permit introducerea unui
program; (fig.) nceput.
amorce f. percutante (tehn. mil.) caps de iniiere.
amorce-dtonateur f. (mil.) caps detonant (pirotehnic).
amorcement m. amorsare, amorsaj, var. amorage.
amorcer vt. (mil., constr.) a amorsa; (pesc., vn.) a momi; (fig.)
a ncepe.
amoroir m. (pesc.) momitor, unealt de prins nada; (nv., mil)
amors.
amoroso adv. (muz.) amoroso, duios.
amorphe adj. (chim. fiz.) amorf, moale, inert, apatic.
amorphisme m. amorfism.
amorti m. (sport) diminuarea sriturii mingii; (fam., peior.)
babac, mucegit.
amortie f. (sport) minge amortizat.
amortir vt. (mec.) a amortiza; a atenua; (fin.) a amortiza, a
stinge o datorie prin rambursare; (fig.) a calma, a potoli; (fam.)
a face rentabil, a rentabiliza; vr. a se amortiza.
amortissable adj. (fin.) amortizabil.
amortissement m. ( fin.) amortizare, amortisment.
amortisseur
1
m. (ac., el., mec.) amortizor.
amortisseur
2
, euse adj. care amortizeaz, amortizor.
amortisseur m. de queue amortizor de coad, bechie.
amortisseur m. en cartouche amortizor de arm de vntoare.
amortisseur m. perfor (tehn.) amortizor (de sunet) perforat.
amouillante adj. fem., f. (vac) pe punctul de a fta.
amour m. iubire, amor, dragoste, afeciune; (p. ext.) ataament,
devotament, pasiune; (p. eufem.) dragoste fizic, sex; m. pl.
aventur (amoroas), legtur; (n expr. fr verbe) ~
illgitime concubinaj; ~ libre (jur.) uniune liber; ~-en-cage
m. (bot.) pplu; (n expr. cu verbe) faire l~ a face
dragoste / sex; (nv.) a face curte; filer le parfait ~ a fi fericit
n dragoste, a se nelege bine; l~ du prochain iubirea de
aproape; pour l~ de lart de amorul artei; pour l~ de qqn.
de dragul cuiva; pour l~ du ciel! pentru numele lui
Dumnezeu!; vivre d~ et deau frache a tri cu aer.
amouracher (s) vr. (peior.) a se ndrgosti de cineva, a-l apuca
dragostele.
amourette f. (bot.) tremurtoare; (nv.) dragoste trectoare, flirt,
capriciu; f. pl. (cul.) mduva din vertebrele fierte (de viel,
berbec etc.); bois d~ lemn de acacia folosit n decoraiuni.
amoureusement adv. cu dragoste.
amoureux, euse adj., m., f. ndrgostit, amorezat; (cu prep. de)
pasionat, iubitor; adj. drgstos, afectuos; (p. ext.) lasciv,
sexual; ~ des onze mille / des cent mille vierges don Juan,
ndrgostit de toate femeile; tomber ~ (de qqn.) a se
ndrgosti.
amour-propre m. amor-propriu, iubire de sine; (p. ext.)
egoism, mndrie.
amovibilit f. (jur.) amovibilitate; (tehn.) mobilitate.
amovible adj.(jur.) amovibil, care poate fi nlocuit / concediat;
(tehn.) amovibil, mobil, deplasabil.
amplidaces f. pl. (bot.) ampelidacee, vitacee.
amplo- (afix.) ampelo-, prefixoid cu semnificaia "referitor la
via-de-vie".
amplographe m., f. (instr.) ampelograf.
amplographie f. (oen.) ampelografie.
amplographique adj. (oen.) ampelografic.
amplologie f. (oen.) ampelologie.
amplopsis m. (oen.) ampelopsis; (bot.) vi slbatic
urctoare.
amplothrapie f. (med.) ampeloterapie, cur de struguri.
amprage m. (el.) amperaj.
AMM - AMP
11
ampre
1
m. (el., unit.) amper.
ampre m. tour (el., unit.) amper-spir.
ampre-heure m. (el.) amperor.
ampreheuremtre m. (el., instr.) amperormetru.
ampremtre m. (el., instr.) ampermetru.
ampex m. (tele.) ampex.
amph(i)- (afix.) amfi-, prefixoid cu semnificaia "dublu", "din
ambele pri".
amph f. (fam., abr. amphtamine) amfetamin.
amphtamine f. (farm.) amfetamin.
amphte f. (fam., abr. amphtamine) amfetamin.
amphi m. (fam., abr. amphithtre) amfiteatru.
amphiarthrose f. (anat.) amfiartroz, articulaie semimobil.
amphibie adj., m. (biol.) amfibiu.
amphibiens m. pl. (zool.) amfibieni, batracieni.
amphibiose f. amfibioz.
amphibole f. (mineral.) amfibol; adj. (despre o boal) n
stadiul premergtor defervescenei.
amphibolie f. (lit.) amfibolie, amfibologie.
amphibolique f. (lit.) amfibolic, amfibologic.
amphibolite f. (geol.) amfibolit.
amphibologie f. (lingv.) amfibologie, ambiguitate, amfibolie.
amphibologique adj. amfibologic, amfibolic; echivoc,
ambiguu.
amphibrachique adj. (stil.) amfibrahic.
amphibraque m. (stil.) amfibrah.
amphicarpe adj. (bot.) amficarp.
amphicarpie f. (bot.) amficarpie.
amphictyon m. (ist.) amficion.
amphictyonie f. (ist.) amficionie.
amphictyonique adj. (ist.) amfictionic, referitor la amficionii.
amphidromique adj. (mar.) amfidromic.
amphigonie f. (biol.) amfigonie.
amphigouri m. babilonie, scriere sau vorbire neinteligibil.
amphigourique adj. (despre scriere, vorbire, stil) amfiguric,
obscur, neinteligibil.
amphimacre m. (stil.) amfimacru.
amphimixie f. (biol.) amfimixie.
amphineures m. pl. (zool.) amfineurieni.
amphioxus m. (zool.) amfiox (branchiostoma lanciolatum),
amfioxus.
amphiphile adj. (chim., despre molecule) hidrofile i
hidrofobe.
amphipodes m. pl. (zool.) amfipode.
amphiprostyle m. (ist., arhit.) amfiprostil.
amphisbne m. (zool.) reptil insectivor din America; (nv.)
arpe cu dou capete.
amphithtre m. (arhit.) amfiteatru.
amphithrium m. (paleont.) amfiteriu.
amphitryon, onne m., f. (livr.) amfitrion, gazd.
ampholyte m. (chim. fiz.) electrolit amfoteric.
amphore f. amfor.
amphotre adj. (chim.) amfoter.
amphotonie f. (med.) amfotonie.
ampicilline f. (farm.) ampicilin.
ample adj. amplu, larg; (despre spaii) vast, cuprinztor; ntins.
amplectif, ive adj. (bot.) amplectiv.
amplement adv. (n mod) amplu, din plin, din belug.
ampleur f. amploare; (despre haine) lrgime; (p. ext.)
abunden, dezvoltare.
amplexi - (afix.) amplexi-, prefixoid cu semnificaia "care
mbrieaz".
amplexicaule adj. (bot.) amplexicaul.
amplexiflore adj. (bot.) amplexiflor.
amplexion f. amplexiune, cuprindere; tratare sumar.
ampli m. (fam., abr. amplificateur) amplificator.
ampliatif, ive adj. (jur., despre acte) ampliativ, care
completeaz /dezvolt cele specificate ntr-un act precedent;
care constituie un act suplimentar.
ampliation f. (jur.) copie legalizat, act suplimentar (al unui act
precedent); (ec.) list de difuzare; ~ thoracique (med.)
creterea volumului cutiei toracice la inspiraie.
amplidyne f. (el.) amplidin.
amplifiant adj. (log.) amplifiant.
amplifiant, e adj. (rar) care amplific, care mrete.
amplificateur
1
, trice adj., m. amplificator.
amplificateur m. contrecouplage (el.) amplificator cu con-
trareacie.
amplificateur m. couplage par rsistance-capacit (el.)
amplificator cu cuplaj rezisten-capacitate.
amplificateur m. deux tages (el.) amplificator cu dou
trepte.
amplificateur m. hacheur (el.) amplificator cu ntreruptor
mecanic.
amplificateur m. ractance (el.) amplifcator parametric.
amplificateur m. rsistance-capacit (el.) amplificator cu
cuplaj rezisten-capacitate / rezisten-condensator.
amplificateur m. accord (el.) amplificator acordat / de rezo-
nan.
amplificateur m. de dflexion (el.) amplificator de deflexie /
de deviaie.
amplificateur m. quilibr (el., tele.) amplificator n con-
tratimp.
amplificateur m. maser (fiz., tele.) amplificator maser.
amplificateur m. push-pull (tele.) amplificator n contratimp.
amplificatif, ive adj. (lingv.) augmentativ.
amplification f. amplificare, amplificaie; (opt.) mrire; (stil.)
extindere, dezvoltare; (peior.) exagerare.
amplifier vt. a amplifica; a multiplica, a spori; (opt.) a mri;
(stil.) a extinde; (peior.) a exagera.
amplitude f. amplitudine; (p. xt.) amploare, importan.
ampli-tuner m. (tehn.) element format din amplificator,
preamplificator i tuner.
amplydine f. (el.) amplidin.
ampoule
1
f. bec, globul de sticl al becului; (chim.) fiol,
flacon; (med.) bic; (rad.) tub, bec; (zool.) ampul, organ de
deplasare la echinoderme; (anat.) ampul, extremitate dilatat
a unui canal; la sainte ~ (ist., bis.) vas care coninea uleiul
cu care erau uni regii Franei la ncoronare.
ampoule f. de Coolidge (rad.) tub Coolidge.
ampoule f. du rayon X (rad.) tub Roentgen.
ampoul, e adj. (fig., despre stil) emfatic, bombastic, pompos.
amputation f. (med.) amputare, tiere; (fig.) tietur (dintr-un
text), scurtare, pierdere.
amput, e adj. amputat; m. persoan care a suferit o
amputaie.
amputer vt. a amputa; a tia, a detaa; (fig.) a diminua, a
mutila.
amur (s) vr. (fon., despre sunete) a deveni mut, a se nmuia.
amussement m. (fon., despre sunete) dispariie, nmuiere.
amulette f. amulet, talisman.
amure
1
f. (mar.) mur, parte sub vnt (a unei nave); point
d~ (mar.) punct de mur.
amure f. de misaine (mar.) mura trincei.
amurer vt. (mar.) a lega mura unei pnze.
amusant, e adj. amuzant, distractiv; haios, comic, hazliu; subst.
neutru partea amuzant, ceea ce e amuzant.
amuse-bouche m. (eufem.) gustare, aperitiv.
amuse-gueule m. (fam.) gustare, aperitiv; (fig.) mizilic.
AMP - AMU
12
amusement m. amuzament, distracie, divertisment, agrement;
(nv.) pcleal, neltorie, pierdere de vreme.
amuser vt. a distrage atenia; (nv.) a pcli; vr. a se amuza, a
se distra, a se simi bine; (nv.) a pierde timpul cu nimicuri;
(peior.) a petrece, a duce o via destrblat; ~ la galerie a
distra pe cei din jur (ndreptndu-le atenia asupra sa); ~ le
tapis a pierde vremea cu nimicuri (ateptnd lucrurile
serioase); s~ la bagatelle a pierde vremea; s~ la
moutarde a pierde vremea; s~ comme une crote de pain
derrire une malle (fam.) a se plictisi de moarte; si a
tamuse dac aa vrei, dac ai chef.
amusette f. (reg. fam., n Belgia) persoan frivol, neserioas,
libertin; (nv.) distracie, amuzament.
amuseur, euse m., f. bufon, comic, animator.
amusie f. (med.) amuzie; (livr.) ignoran, amuzie.
amylie f. (med.) amielie.
amylinique adj. (med.) amielinic, lipsit de mielin.
amysite f. (constr.) amiezit,
amygdal(o)- (afix.) amigdal(o, e)-, prefixoid cu referire la
amigdale.
amygdale f. (anat.) amigdal.
amygdalectomie f. (chir.) amigdalectomie.
amygdalien adj. (anat.) referitor la amigdale.
amygdaline f. (biochim.) amigdalin.
amygdalite f. (med.) amigdalit.
amygdalode adj. amigdaloid, n form de migdal; (mineral.)
amigdaloid, roc cu intruziuni n form de migdal.
amygdalotome m. (chir., instr.) amigdalotom.
amygdalotomie m. (chir.) amigdalotomie, tonsilotomie.
amyl(o)- (afix.) amil(o)-, prefixoid cu semnificaia "amidon".
amylac, e adj. amilaceu, care conine amidon.
amylase f. (biochim.) amilaz.
amyle m. (biochim.) amil.
amylne m. (chim.) amilen.
amylique adj. (chim.) amilic.
amylobacter m. (biol.) amilobacter.
amylodextrine f. (chim.) amilodextrin.
amylogramme f. (tehn.) amilogram.
amylographe f. (tehn., instr.) amilograf.
amylodose f. (med.) amiloidoz.
amylolyse f. (chim.) amiloliz.
amylopectine f. (chim.) amilopectin.
amyloplastes f., pl. (biochim.) amiloplaste.
amylose f. (med.) amiloz, amiloidoz.
amyoplasie f. (med.) amioplazie.
amyostasie f. (med.) amiostazie, tremur muscular.
amyosthnie f. (med.) amiostenie.
amyotaxie f. (med.) amiotaxie.
amyotonie f. (med.) amiotonie.
amyotrophie f. (med.) amiotrofie, miatrofie.
amyotrophique adj. (med.) amiotrofic.
amyxie f. (med.) amixie.
an
1
m. an; (n expr. fr verbe) ~ par ~ an de an; bon ~ mal
~ una peste alta; le Nouvel ~ Anul Nou; par ~ anual; (n
expr. cu verbe) tre charg d~s a fi foarte btrn, a fi
ncovoiat de ani; attendre cent sept ans a atepta la infinit;
sen moquer comme de l~ quarante (fig.) a-l durea n cot.
an
2
- (afix.) prefixoid care exprim negaia.
ana
1
m. culegere de anecdote.
ana
2
- (afix.) ana-, prefixoid cu semnificaiile: "n sus",
"napoi", "din nou", "de-a curmeziul".
anabaptisme m. (relig.) anabaptism.
anabaptiste adj., m., f. (relig.) anabaptist.
anabas m. (iht.) anabas, specie de pete amfibiu din Asia.
anabasine f. (biochim.) anabazin.
anabatique adj. (meteo.) anabatic, curent ascendent; (med.)
anabatic, care crete.
anabiose f. (biol.) anabioz.
anabolique adj. (biol.) anabolic.
anabolisant, e adj., m. (med.) anabolizant.
anabolis, e adj. (despre animale) tratat cu anabolizante.
anabolisme m. (biol.) anabolism, asimilaie.
anabolite m. (fiziol.) substan produs prin anabolism.
anacarde m. (bot.) anacard, fructul anacardierului.
anacardiaces f. pl. (bot.) anacardiacee, terebintacee.
anacardier m. (bot.) anacardier, arbust tropical.
anachlorhydrie f. (med.) anaclorhidrie, aclorhidrie.
anachorte m. anahoret, pustnic, sihastru, ascet.
anachortique adj. (relig.) anahoretic, modest, srccios.
anachortisme m. (relig.) anahoretism, via de anahoret.
anachromatique adj. (opt.) anacromatic.
anachronique adj. anacronic, depit, nvechit, ieit din uz.
anachronisme m. anacronism.
anacidit f. (med.) anaciditate, lips a secreiei gastrice.
anaclase f. (stil.) anaclaz.
anaclinal, e adj. (geol.) anaclinal.
anaclitique adj. (psih., n expr.) dpression ~ tulburare
psihologic a copilului separat brusc de mam n primul an de
via.
anacoluthe f. (gram.) anacolut.
anaconda m. (zool.) anaconda.
anacousie f. (med.) anacuzie, cofoz, surzenie.
anacrontique adj. (lit.) anacreontic.
anacrontisme adj. (lit.) anacreontism.
anacroiss m. pl. joc de cuvinte ncruciate.
anacrouse f. (lit.) anacruz; (muz.) anacruz, auftact.
anacyclique adj., m. (stil.) (cuvnt, vers) anaciclic.
anadiplose f. (stil.) anadiploz, geminaie, reduplicaie.
anadipsie f. (med.) anadipsie, sete exagerat.
anadrome adj. (iht., despre petii marini) anadrom, care urc
n amonte pentru a depune icrele.
anadyomne adj. (lit.) anadiomene.
anarobe adj. (biol.) anaerobiotic.
anarobie adj. (biol.) (microorganism) anaerob, anaerobiotic.
anarobiontes f. pl. (biol.) anaerobionte, bacterii anaerobe.
anarobiose f. (biol.) anaerobioz, anoxiobioz.
anarobiotique adj. (biol.). anaerobiotic, anaerob.
anagalactique adj. (astron.) anagalactic, n afara Cii Lactee.
anagense f. (biol.) anagenez, regenerare a esuturilor.
anaglyphe m. (art) anaglif(), sculptur n relief, basorelief;
(mat., fiz.) anaglif(), imagine n relief.
anaglyptique adj., f. (tipogr.) (scris) anagliptic, imprimat n
relief.
anagnoste m. (ist. Romei) anagnost.
anagogie f. (relig.) anagogie, elevaie mistic.
anagogique adj. (relig.) anagogic, referitor la anagogie.
anagrammatique adj. anagramatic, de anagram.
anagrammatiser vt. a anagrama; (rar) a anagramatiza.
anagramme f. anagram.
anal, e adj. (anat.) anal.
analectes f. pl. (lit.) analecte, crestomaie.
analemme f. (astron.) analemm.
analpsie f. (med.) analepsie, refacere a forelor.
analeptique adj., m. (med., farm.) analeptic, fortifiant, tonic,
ntritor.
analgsie f. (med.) analgezie.
analgsique adj., m. (farm.) analgezic, calmant.
analit f. (psih.) analitate, predominan a erotismului anal.
anallergique adj. analergic, care nu provoac reacii alergice.
analogie f. asociere, legtur; (log., mat., lingv., biol.) analogie.
AMU - ANA
13
analogique adj. analogic.
analogiquement adv. (n mod) analogic.
analogisme m. (log.) analogism, gndire analogic.
analogon m. element al unei analogii.
analogue adj. analog, asemntor, similar.
analphabte adj., m., f. analfabet, incult, neinstruit.
analphabtisme m. analfabetism.
analycit f. (log.) analitism.
analysable adj. analizabil.
analysant, e m., f. (psih.) analizat, persoan supus
psihanalizei.
analyse
1
f. analiz, analizare, cercetare, examinare, studiere,
investigaie.
analyse f. de Fourier (fiz.) analiz armonic / Fourier.
analyse f. par absorption (fiz. mol., chim. fiz.) analiz prin
absorbie.
analyse f. par diffusion (fiz. mol., miel.) analiz prin difuzie /
prin mprtiere.
analyse f. par dilution (tehn. nucl.) analiz prin diluie.
analyse f. par prcipitation (chim. fiz.) analiz prin precipitare.
analys, e m., f. (psih.) analizat, persoan supus unui tratament
psihanalitic
analyser vt. a analiza, a examina, a studia, a cerceta, a
investiga.
analyseur
1
m. (opt., tehn., instr.) analizor; (psih., nv.) analist,
persoan care practic analiza psihologic; (anat.) analizator.
analyseur m. de Fourier (mec.) analizor armonic / Fourier.
analyseur m. de gaz (chim., fiz., tehn.) analizor de gaze
analyseur m. sintaxique m. (info) corector, controlor de
gramatic, grammar checker.
analyste m., f. (matematician) analist; (psih.) psihanalist.
analyste-programmeur, euse m., f. (inform.) analist-
programator.
analyticit f. (log.) analitism; var. analycit.
analytique
1
f. (filoz.) analitic; ~ transcendantale analitic
transcendental, studiul formei a priori de cunoatere (la
Kant).
analytique
2
adj. analitic.
analytiquement adv. (n mod) analitic.
analytisme m. analitism.
anamnse f. (med., filoz., bis.) anamnez.
anamnesis f. (filoz.) anamnez, anamnesis.
anamnestique adj. (med.) anamnestic.
anamniotes f. pl. (zool.) anamniote.
anamorphisme m. (mineral.) anamorfism.
anamorphosateur m. (fiz., opt., instr.) anamorfozator.
anamorphos adj. (fiz., opt.) anamorfozat, deformat.
anamorphose f. (fiz., opt., biol.) anamorfoz; (cin.)
anamorfozare.
anamorphoser vt. (fiz., opt.) a anamorfoza.
ananas m. (bot.) ananas.
anancastique adj. (livr.) anacastic, anancast, obsesiv,
obsesional.
anandrie f. (biol.) anandrie.
anantapodotone m. (stil.) anantapodoton.
anapeste m. (stil.) anapest.
anapestique adj. (stil.) anapestic.
anaphase f. (biol.) anafaz.
anaphilactique adj. (med.) anafilactic.
anaphilaxie f. (med.) anafilaxie.
anaphore f. (stil.) anafor.
anaphorse f. (chim. fiz.) anaforez.
anaphorique adj., m. (stil.) (termen) anaforic.
anaphrodisiaque adj., m. (farm.) anafrodiziac.
anaphrodisie f. (med.) anafrodizie, lips a dorinetor sexuale,
frigiditate.
anaphylactique adj. (med.) anafilactic.
anaphylaxie f. (med.) anafilaxie.
anaplasie f. (biot.) anaplazie.
anaplastie f. (chir.) anaplastie.
anaplastique f. (biol.) anaplastic.
anaptyctique adj. (fon.) anaptictic, referitor la anaptix.
anaptyxe f. (fon.) anaptix.
anar adj., m., f. (abr. fam. anarchiste) anarhist.
anarchie f. (pol.) anarhie; anarhism; (p. ext.) haos, dezordine.
anarchique adj. anarhic, dezorganizat, haotic.
anarchiquement adv. (n mod) anarhic, dezorganizat, haotic
anarchisant, e adj., m., f. (pol.) anarhist, (persoan) cu tendine
anarhice.
anarchisme m. (pol.) anarhism.
anarchiste m., adj. (pol.) anarhist, partizan al anarhismului; (p.
ext.) revoltat.
anarcho-individualisme m. anarhoindividualism.
anarcho-individualiste m., f., adj. anarhoindividualist, adept al
anarhoindividualismului.
anarcho-syndicalisme m. anarhosindicalism.
anarcho-syndicaliste adj., m., f. anarhosindicalist.
anarthrie f. (med.) anartrie.
anasarque f. (med.) anasarc, anasarhie.
anastaltique adj. (farm.) anastaltic.
anastatique adj. (tipogr.) anastatic.
anastigmat m. (foto., opt.) anastigmat, obiectiv anastigmatic;
adj. masc. anastigmat(ic).
anastigmatique adj. masc. (opt.) anastigmat(ic).
anastigmatisme m. (opt.) anastigmatism.
anastomose f. (anat., chir.) anastomoz.
anastomoser vt. (chir.) a anastomoza; vr. a forma o
anastomoz.
anastomotique adj. (bot., anat.) anastomotic.
anastrophe f. (stil.) anastrof, inversiune.
anastylose f. (art) restaurare, renovare.
anatase f. (chim.) anataz, bioxid de titan.
anatexie f. (geol.) anatexie.
anathmatisation f. (bis.) anatemizare.
anathmatiser vt. (bis.) a anatemiza, a excomunica; var.
anathmiser.
anathme m. (bis.) anatem, excomunicare; m., f.
excomunicat.
anathmiser vt. (bis.) a anatemiza, a excomunica; var.
anathmatiser.
anatids m. pl. (ornit.) anatide, familie de palmipede (avnd ca
tip raa).
anatife m. (zool.) anatif, specie de crustaceu marin.
anatocisme m. (fin.) anatocism, capitalizarea dobnzii unei
sume mprumutate, dobnd la dobnd.
anatom(o)- (afix.) anatom(o)-, prefixoid cu semnificaia
"anatomic".
anatomie f. anatomie; (p. ext.) structura unui organ / organism;
dvoiller son ~ (fam.) a se dezbrca de fa cu altcineva, a-
i arta anatomia; une belle ~ (fam.) un fizic / corp frumos /
plcut.
anatomique adj. anatomic, adaptat la anatomia omului.
anatomiquement adv. (din punct de vedere) anatomic.
anatomiser vt. (nv.) a diseca.
anatomiste m., f. anatomist, specialist n anatomie; (fig., nv.)
analist minuios.
anatomo- (afix.) anatomo-, prefixoid cu semnificaia
"anatomic".
ANA - ANA
14
anatomopathologie f. anatomopatotogie, studiul modificrilor
anatomice datorate bolii.
anatomopathologique adj. (med.) anatomopatologic.
anatomopathologiste m., f. (med.) anatomopatolog.
anatomophysiologique adj. (med.) anatomofiziologic.
anatoxine f. (chim., med.) anatoxin.
anatoxithrapie f. (med.) anatoxiterapie.
anatrope adj. (bot.) anatrop, (despre ovul) cu axa ntoars.
anauxite f. (mineral.) anauxit.
anavenin m. (med.) anitvenin, vaccin mpotriva mucturii de
arpe.
ancestral, e adj. ancestral, strmoesc, (p. ext.) arhaic,
strvechi; motenit.
anctre m., f. ancestru, strmo, predecesor.
anche f. (muz.) ancie, instrument cu ancie.
anchoade f. (cul.) past / sos de anoa.
anchois m. (iht.) anoa, sardea.
anchois m. de Norvge (iht.) sprot.
anchoyade f. (cul.) past / sos de anoa, var. anchoade.
ancien
1
, enne adj. (dup subst.) vechi, btrn, antic; (naintea
subst.) fost, ex; trecut, depit; de demult, cest de lhistoire
ancienne e de domeniul trecutului.
ancien
2
, enne m. vechi(ul), ceea ce e vechi; (silv.) arbore de
rezerv; m., f. decan de vrst; (fam., elipt.) fostul (iubit) /
fosta (iubit); m. pl. (cu maj.) scriitorii antici; l~enne n
stil vechi, n stilul de altdat, aa cum era odinioar, n stil
tradiional.
ancien m. de deuxime classe (silv.) arbore de rezerv de trei
cicluri.
ancien m. de premire classe (silv.) arbore de rezerv de patru
cicluri.
anciennement adv. pe vremuri, odinioar.
anciennet f. vechime; de toute ~ din cele mai vechi timpuri.
ancillaire adj. (livr.) ancilar, referitor la servitori.
ancolie f. (bot.) cldru.
ancon m. (arhit.) ancon.
ancrage m. (mar., constr.) ancoraj, ancorare.
ancre
1
f. (nav.) ancor; (constr.) ancor, pies de metal care
ntrete legtura dintre elementele unei construcii; ~ de
misricorde / ~ de salut (fig.) ultim scpare / ans, colac de
salvare; jeter l~ a ancora, a arunca ancora; (fig.) a se instala
(ntr-un loc); lever l~ a ridica ancora; (fig., fam.) a pleca, a o
terge.
ancre f. jas (mar.) ancor cu brae fixe / cu travers.
ancre f. de misricorde (mar.) ancor de salvare.
ancre f. de salut (mar.) ancor de salvare.
ancre f. flottante (mar.) ancor plutitoare.
ancre f. sans jas (mar.) ancor cu brae oscilante, ancor
patent.
ancrer vt. a ancora; (abstract) a nrdcina, a fixa; (tehn.) a
ancora, a fixa cu o ancor; vr. a se ancora; (fig.) a se fixa.
andabate m. (ist.) andabat, gladiator.
andain m. (agr.) brazd de fn.
andainage m. (agr.) strngerea / adunarea brazdelor de fn.
andaineur m. (agr., tehn., ma.) aparat rotativ pentru strngerea
brazdelor de fn.
andalou, se m., f. (cu maj.), adj. (locuitor) din Andaluzia,
andaluzian.
andalousite m. (mineral.) andaluzit.
andante m., adv. (muz., it.) andante.
andantino m., adv. (muz., it.) andantino.
andsine f. (mineral.) andezin.
andsite f. (mineral.) andezit.
andsitique adj. (mineral.) andezitic.
andin, e m., f. (cu maj.), adj. andin, (locuitor) din Anzi.
andorran, e m., f. (cu maj.), adj. (locuitor) din Andorra.
andouille f. (cul.) caltabo; (fam.) imbecil, nerod, ntru;
faire l~ a face pe prostul; un (grand) dpendeur d~s (fam.
nv.) lungan mare i prost.
andouiller m. (zool.) ramificaie la coarnele de cerb.
andouillette f. (cul., specialitate francez) crncior de porc.
-andre (afix.) andrin-, sufixoid cu semnificaia "brbat",
"brbtesc".
andrne m. (entom.) viespe de pmnt.
-andrie (afix.) andrie-, sufixoid cu semnificaia "brbat",
"brbtesc".
andrinople f. (text.) pnz ieftin de bumbac.
andro- (afix.) andro-, prefixoid cu semnificaia "brbat",
"brbtesc".
androce m. (bot.) androceu.
androcphale adj. (despre statui de animale) androcefal, cu
cap de brbat.
androgne adj., m. androgen.
androgense f. (biol.) androgenez.
andrognie f. (biol.) androgenie.
andrognique adj. androgenic, referitor la hormonii androgeni.
androgyne m., f., adj. (bot., zool., mit.) androgin, hermafrodit.
androgynie f. (med., zool.) androginie.
androde m. (livr.) android.
androltre m., f. (relig., antrop.) androlatru.
androltrie f. (relig., antrop.) androlatrie.
andrologie f. (med.) andrologie.
andrologue m., f. specialist n andrologie, androlog.
andromastie f. (med.) andromastie.
Andromde f. (astron.) constelaia Andromeda (Andromeda).
andromdides f. pl. (astron.) andromedide.
andropatie f. (med.) andropatie.
andropause f. (med.) andropauz, climacteriu masculin.
androphile m., f., adj. androfil.
androphilie f. androfilie.
androphobe m., f., adj. (psih.) androfob.
androphobie f. (psih.) androfobie.
androphore m. (bot.) androfor.
androstrone m. (med., biochim.) androsteron.
ne m. mgar, (fig.) neghiob, idiot, imbecil; (n expr. fr
verbe) ~ bt (nv., despre persoane) bdran, bou, dobitoc;
dos-d~ relief format din dou povrniuri; n form de U;
peau d~ (peior., fam.) diplom, patalama; tte d~ laban,
chefal; ttu comme un ~ ncpnat ca un catr; (n expr.
cu verbe) cest le pont aux ~s e la mintea cocoului; tre
comme l~ de Buridan a fi nehotrt; faire l~ pour avoir du
son a face pe prostul (pentru a obine o informaie util); le
coup de pied de l~ lovitura / copita mgarului; passer du
coq l~ a trece de la una la alta.
anantir vt. a nimici, a anihila, a pustii, a distruge; (fig.) a
zdrobi; a extenua, a epuiza; vr. a disprea; (relig.) a se umili
n faa lui Dumnezeu.
anantissement m. anihilare, nimicire, pustiire; (fig.) prbuire,
extenuare.
anecdote f. (lit.) anecdot; glum, banc.
anecdotier, re m., f. (lit.) anecdotist.
anecdotique adj. (lit.) anecdotic.
anecdotiser vi. a anecdotiza, a spune glume.
anchode adj. (constr., muz.) anecoid, lipsit de ecou.
anel m. (tehn.) inel.
anlasticit f. lips de elasticitate (a unui material).
anlastique adj. (despre un material) fr elasticitate, neelastic.
anlectrique adj. (el., chim. fiz.) neelectrizabil.
anmiant, e adj. (med.) anemiant.
anmie f. (med.) anemie, anemiere.
ANA - ANE
15
anmi, e adj. (med.) anemiat; (fig.) slbit, vlguit.
anmier vt., vr. (med.) a (se) anemia; (fig.) a slbi, a vlgui.
anmique adj., m., f. (med.) anemic.
anmo- (afix.) anemo-, prefixoid cu semnificaia vnt.
anmochore adj. (bot.) anemocor.
anmochorie f. (bot.) anemocorie.
anmocorde m. (muz.) anemocord.
anmogame m., f., adj., (bot.) anemogam()
anmogamie f. (bot.) anemogamie.
anmogramme m. (meteo) anemogram.
anmographe m. (meteo. instr.) anemograf.
anmographie f. (meteo.) anemografie.
anmolithe m. (geol.) anemolit.
anmomtre
1
(meteo. instr.) anemometru.
anmomtre m. enregistreur (meteo. instr.) anemograf,
anemometru nregistrator.
anmomtrie f. (meteo.) anemometrie.
anmomtrique adj. (meteo.) anemometric.
anmone
1
f. (bot.) anemon.
anmone f. de mer (zool.) actinie, anemon-de-mare.
anmone f. des bois f. (bot.) bnuel, bnu, prlu (Bellia
perennis); var. paquerette
anmophile m., f., adj. (bot.) anemofil, anemogam.
anmophilie f. (bot.) anemofilie.
anmorumbographe m. (instr., meteo.) anemorumbograf,
instrument pentru nregistrat direcia vntului.
anmoscope m. (meteo., instr.) anemoscop.
anmostat m. (tehn.,instr.) anemostat.
anmotrope m. (tehn.,instr.) anemotrop, motor eolian.
anmotropisme m. (biol.) anemotropism.
anencphale adj., m., f. (med.) anencefal.
anencphalie f. (med.) anencefalie.
anencphalique adj. (med.) anencefalic.
anpigraphe adj. anepigraf, fr inscripie.
anrection f. (med.) lipsa ereciei, anerecie.
anergie f. (med., biol.) anergie.
anrgique adj. (med.) anergic.
nerie f. mgrie, nerozie; (nv.) prostie, imbecilitate.
anrode adj. (fiz., n expr.) baromtre ~ barometru aneroid.
nesse f. (zool.) mgri, femela mgarului.
anesthsiant, e adj., m. (farm.) anesteziant, anestezic.
anesthsie f. (med.) anestezie, anesteziere.
anesthsier vt., (med.) a anestezia; (fig., lit.) a calma, a adormi.
anesthsimtre m. (med., instr.) anestezimetru.
anesthsiologie f. (med.) anesteziologie, tiina anesteziei.
anesthsiologiste m., f. anesteziolog, specialist n
anesteziologie.
anesthsiologue f. (med.) anesteziolog.
anesthsique adj., m. (farm.) anestezic.
anesthsiste m., f. (medic) anestezist.
anesthtique adj. inestetic, urt, neplcut, dizgraios; (filoz.)
anestetic.
aneth m. (bot.) mrar.
anthol m. (chim.) anetol.
aneuplode adj. (biol.) aneuploid.
aneuplodie f. (biol.) aneuploidie.
aneurie f. (med.) aneurie, aneuroz, paralizie.
aneurine f. (farm.) aneurin, vitamina B1.
aneurose f. (med.) aneuroz, aneurie.
anvrismal, e adj. (med.) anevrismal, referitor la anevrism.
anvrismatique adj. (med.) anevrismatic.
anvrisme m. (med.) anevrism.
anvrismorraphie f. (chir.) anevrismorafie.
anvrysmal, e adj. (med.) anevrismal, referitor la anevrism.
anvrysme m. (med.) anevrism.
anfractueux adj. anfractuos, adnc i cu neregulariti.
anfractuosit f. anfractuozitate; (anat.) cavitate adnc i
neregulat.
angarie f. (jur., mar.) angarie, drept al unui stat de a
rechiziiona navele din apele sale teritoriale (n timp de
rzboi).
ange m. nger; (iht.) specie de rechin; (fig.) persoan
desvrit, nger; (n expr. fr verbe) ~ gardien nger
pzitor; beau comme un ~ frumos ca un nger(a); cheveu
d~ beteal / ghirland pentru bradul de Crciun; faiseuse
d~s femeie care avorteaz clandestin; nid d~ (vest.) scule
cu glug pentru bebelui; patience d~ rbdare dumnezeiasc;
(n expr. cu verbe) discuter du sexe des ~s a vorbi degeaba,
a plvrgi fr rost; dormir comme un ~ a dormi ca un
ngera, a dormi dus; tre aux ~s a fi n al noulea cer; rire
aux ~s a rde ca prostul / prostete.
angiologie f. (anat.) angiologie var. angiologie.
angite f. (med.) angeit, vascularit, inflamare a vaselor
sanguine, var. angiite.
angelet m. ngera.
anglique adj. angelic, ngeresc; f. (bot.) angelic (angelica
archangelica); (cul.) lichior de angelic.
anglisme m. angelism, puritate extrem.
anglo- (afix.) angelo-, prefixoid cu semnificaia "nger",
"ngeresc".
angloltre m., f., adj. (relig.) angelolatru.
angloltrie f. (relig.) angelolatrie.
anglologie f. (relig.) angelologie.
angelot m. (art). ngera.
anglus m. (bis.) Angelus, rugciune catolic ncepnd cu acest
cuvnt.
angevin, e m., f. (cu maj.), adj. (locuitor) din oraul Angers,
(locuitor) din provincia Anjou.
angi(o)- (afix.) angio-, prefixoid cu semnificaia "receptacul",
"vas", "canal".
angiectasie f. (med.) angiectazie.
angiectasique adj. (med.) angiectazic.
angiectomie f. (chir.) angiectomie.
angiite f. angeit, vascularit, inflamare a vaselor sanguine, var.
angite.
angine f. (med.) angin, anghin; ~ de poitrine anghin
pectoral.
angineux, euse (med.) adj. anghinos, referitor la anghin; m.,
f. persoan care sufer de anghin.
angiocardiographie f. (med.) angiocardiografie.
angiocholcystite f. (med.) angiocolecistit.
angiocholite f. (med.) angiocolit.
angiofluorographie f. (med.) angiofluorografie.
angiognie f. (med.) angiogenie.
angiographie f. (med.) angiografie.
angiographique adj. (med.) angiografic.
angiologie f. (anat.) angiologie.
angiologique adj. (anat.) angiologic.
angiologue m., f. doctor specialist n angiologie.
angiome m. (med.) angiom.
angioneurose f. (med.) angionevroz.
angioneurotique adj. (med.) angionevrotic.
angiopathie f. (med.) angiopatie.
angioplastie
1
f. (med.) angioplastie.
angioplastie f. transluminale (med.) angioplastie
transluminal, tehnic de tratare a stenozei arteriate cu
ajutorul unei sonde.
angiorrhagie f. (med.) angioragie.
angiospasme m. (med.) angiospasm.
angiospermes f. pl., adj. (bot.) angiosperme.
ANE - ANG
16
angiostnose f. (med.) angiostenoz.
angiotensine f. (chim., biol.) angiotensin, renin.
angiotomie f. (med., chir.) angiotomie.
angitripsie f. (med.) angiotripsie.
angkorien, enne adj. din Angkor (din Cambogia).
anglais, e adj. englez(esc); (folosit abuziv) britanic; m., f. (cu
maj.) englez; m. limba englez; assiette ~e asortiment de
mezeluri; capote ~e prezervativ (masculin); cl ~e (tehn.)
cheie reglabil; semaine ~e sptmn de lucru de cinci zile.
anglaise f. (dans) anglez, contradans; (lit., tipogr.) scriere
cursiv aplecat spre dreapta; (bot.) varietate de ciree
acrioare; f. pl. bucle de pr spiralate; l~ (fam.) pe
ascuns, pe furi; filer l~e a o terge englezete.
anglaiser vt. (hip., n expr.) ~ un cheval a tia coada
langlaise.
angle
1
m. col; (mat.) unghi; (fig.) asperitate, duritate, asprime;
arrondir les ~s a aplana cearta, a atenua nenelegerile;
sous tel ~ din acest punct de vedere.
angle m. commun (geom.) unghi adiacent.
angle m. dEuler (mec.) unghi Euler.
angle m. dincidence brewsterienne (opt.) unghi Brewster / de
inciden brewsterian.
angle m. de Bragg (rad) unghi Bragg / de razant.
angle m. de Brewster (opt.) unghi Brewster / de incident
brewsterian.
angle m. de cap (mil.) unghiul de prezentare a intei.
angle m. de choc (mec.) unghi de ciocnire.
angle m. de contact (fiz. mol.) unghi de contact / de racordare /
marginal.
angle m. de dcalage (el., mec.) unghi de defazaj.
angle m. de hausse (mil.) unghi de nltor.
angle m. de jet (mil.) unghi de ochire.
angle m. de lacet (av., mar.) unghi de ambordaj, unghi de
instabilitate n direcie.
angle m. de Mach (mec.) unghi Mach.
angle m. de mire (mil., sport.) unghi de mir.
angle m. de nutation (mec.) unghi de nutaie.
angle m. de prcession (mec.) unghi de precesie.
angle m. de prise de vue (loto) unghi de fotografiere.
angle m. de raccordement (fiz. mol., mec.) unghi de contact /
de racordare / marginal.
angle m. de relvement (mil.) unghi de zvcnire.
angle m. de roulis (av., mar.) unghi de ruliu, unghi de nclinare
lateral.
angle m. de site (mil., sport.) unghi de vizare.
angle m. de tangage (av., mar.) unghi de tangaj.
angle m. de tir (mil., sport) unghi de tragere.
angle m. de tranage (geom.) unghi de remanen.
angle m. mort (opt.) unghi mort.
angle m. parallactique (opt.) unghi paralactic.
angle m. solide unghi solid / spaial / steric.
angledozer m. (constr.) screper cu lam oblic.
anglet m. (tehn., arhit.) cavitate n unghi drept.
anglican, e adj., m., f. (relig.) anglican.
anglicanisme m. (relig.) anglicanism.
angliche m., f. adj. (cu maj., fam.) englez.
angliciser vt. a angliciza, a da un aer / accent englezesc; vr. a
se angliciza, a cpta caracter englezesc.
anglicisme m. (lingv.) anglicism, englezism.
angliciste m, f. anglicist, anglist.
angliste m., f. anglicist, anglist, specialist n anglistic.
anglo- (afix.) anglo-, prefixoid cu semnificaia "englez".
anglo-amricain, e adj. anglo-american, comun Angliei i
S.U.A.; m., f. (cu maj.) anglo-american (de origine anglo-
saxon); m. (limba) englez american.
anglo-arabe adj., m. (hip.) (de) ras ncruciat ntre pur snge
englez i arab.
anglomane m., f., adj. angloman, anglofil.
anglomanie f. anglomanie, anglofilie.
anglomatose f. (med.) boal caracterizat prin formarea de
angioame.
anglo-normand adj. anglo-normand; m. (lingv., ist.) dialect
din nordul Franei, vorbit n sec. XI-XIV.
anglophile m., f., adj. anglofil, angloman.
anglophilie f. anglofilie, anglomanie.
anglophobe adj., m., f. anglofob.
anglophobie f. anglofobie.
anglophone adj., m., f., anglofon.
anglo-saxon, onne m., f., adj. (cu maj., ist) anglo-saxon; m.
limba anglo-saxon, engleza veche.
angoissant adj. angoasant, nelinititor.
angoisse f. angoas, nelinite, anxietate; cest l~ (fam.) e
penibil; poire d~ (ist.) clu de tortur.
angoiss, e adj. (livr.) angoasat, nelinitit; m., f. (med.)
anxios.
angoisser vt., vr. (livr.) a (se) angoasa, a (se) neliniti; vi. a se
necji, a-i face griji.
angolais, e m., f. (cu maj.), adj. (locuitor) din Angola.
angon m. (ist.) suli zimat, utilizat de franci.
angor m. (med.) anghin pectoral.
angora adj. (despre rase de animale) de angora; m. pisic /
iepure de angora; (text.) angora, mohair.
angstrm m. (fiz., unit.) angstrom, 10
-10
m., simb. .
anguiforme adj. n form de arpe.
anguille f. (iht.) ipar, anghil.
anguillre f. vivier / bazin / cresctorie pentru ipari, var.
anguillire.
anguillids m. pl. (iht.) anghilide.
anguillire f. vivier / bazin / cresctorie pentru ipari, var.
anguillre.
anguilliforme adj. (zool.) n form de anghil; m., pl.
anghiliforme.
anguillule f. (zool.) specie de vierme parazit.
anguillulose f. (med.) boal provocat de un vierme intestinal.
angulaire adj. unghiular, coluros; pierre ~ piatr de temelie
(i fig.).
anguleux, euse adj. unghiular, angulos, cu unghiuri, cu coluri;
(fig.) dificil, aspru.
angusticlave m. (ist.) angusticlav, nsemn rou la tunicile
cavalerilor romani; tunic purtat de cavalerii romani.
angustifoli, e adj. (bot.) cu frunze foarte nguste.
angustura f. (bot.) angustura, scoara unei specii de arbust din
America de Sud; (cul.) angustura, bitter preparat din aceast
scoar.
anharmonicit f. (mec) anarmonicitate.
anharmonique adj. (mec., mat.) anarmonic.
anhlation f. (med.) respiraie grea, dispnee, gfit.
anhler vi. a respira greu, a gfi.
anhrse f. (stil.) anerez.
anhidrose f. (med.) anhidroz, var. anidrose.
anhidrotique m., f., adj. (med.) anhidrotic.
anhistorique adj. anistoric.
anhydre adj. (chim.) anhidru, lipsit de ap.
anhydride m. (chim.) anhidrid; ~ arsnieux oricioaic.
anhydrite f. (mineral.) anhidrit.
anhydrobiose f. (biol.) anhidrobioz.
anhydromylie f. (med.) anhidromielie.
aniconique adj. (relig., art) aniconic.
anicroche f. incident, piedic.
anictrique adj. (med.) anicteric.
ANG - ANI
17
anidrose f. (med.) anhidroz, var. anhidrose.
nier, re m., f. persoan care mn mgarii.
anil m. (bot.) anil, plant exotic din care se extrage indigoul.
anilide m. (chim.) anilid.
aniline f. (chim.) anilin.
anilisme m. (med.) anilism, intoxicaie cu anilin.
animadversion f. reprobare, condamnare, repro.
animal
1
, e m. (biol.) animal; dobitoc; (fig., njurtur)
animalule! dobitocule!. ~ - machine (filoz.) animal-main,
fiin necugettoare; ~ pur (relig.) animal pur / curat; ~
impur animal impur / necurat.
animal
2
, e adj. animalic; de animal; (fig.) josnic, brutal,
degradant, inuman.
animal m. de tte animal conductor (de turm).
animalcule m. (biol.) animalcul, animal microscopic.
animalculisme m. (biol.) animalculism.
animalculiste m. (biol.) animalculist, spermatist.
animalerie f. laborator destinat experienelor cu animale;
magazin de animale.
animalesque adj. animalic.
animalier, re adj. animalier, referitor la animale; m., f., adj.
responsabil cu ntreinerea animalelor ntr-un laborator; (art)
pictor / sculptor care nfieaz animale.
animaliser vt. a animaliza, a degrada, a abrutiza.
animalit f. animalitate, bestialitate, instinct.
animateur, trice m., f., adj. nsufleitor, nviortor; organizator
de grup; m., f. (tele.) animator, prezentator; (cin.) (tehnician)
animator (al desenelor animate).
animation f. animaie; agitaie, micare intens; (despre
atitudini) nsufleire, pasiune; (ec.) organizare / conducere a
unui grup; (relig.) nsufleire (a corpului); (cin.) animare,
animaie (a desenelor animate) ; (rar) a da via.
animato adv. (muz.) animato, vivace.
anim, e adj. animat, nsufleit; plin de agitaie / micare;
(muz.) vivace.
animelles f. pl. (cul.) momie (testicule de berbec).
animer vt. a anima; a nsuflei, a umple de via / de micare;
(ref. la lucruri) a inspira, a stimula, a impulsiona, a nflcra;
(fig.) a nveseli; vr. a se anima, a se pune n micare; (fig.) a
se nveseli, a se nsuflei, a se dinamiza.
animisme m. (relig.) animism.
animiste adj., m., f. (relig.) animist, referitor la animism, adept
al animismului.
animosit f. animozitate, dumnie, ur; agresivitate,
vehemen.
anion m. (fiz. at., chim. fiz, el.) anion, ion negativ.
anionique adj. (chim.) referitor la anioni.
anionite m. (chim fiz) anionit.
anionode m. (chim fiz) anionoid, nucleofil.
aniridie f. (biol., med.) aniridie.
anis m. (bot.) anason.
anis m. (cul.) lichior (cu arom) de anason.
aniser vt. (cul.) a aromatiza cu anason.
anisette f. (cul.) aniset, lichior de anason; (p. ext.) pahar cu
lichior de anason.
anisidine f. (chim.) anisidin.
anisien m. (geol.) anisian, virglorian.
aniso- (afix.) anizo-, prefixoid cu semnificaia "inegal".
anisocorie f.(med.) anizocorie.
anisocytose f. (med.) anizocitoz.
anisogame adj. (bot.) anizogam.
anisogamie f. (biol.) anizogamie, heterogamie.
anisol m. (chim.) anisol.
anisomtropie f. (med.) anizometropie.
anisoptale adj. (bot.) anizopetal.
anisophyle adj. (bot.) anizofil; f. anizofil.
anisotrope adj. (cris, opt. fiz.) anizotrop.
anisotropie f. (cris. fiz., opt.) anizotropie.
anisurie f. (biol.) anizurie.
anite f. (med.) anit, inflamaie a anusului.
ankylo- (afix.) anchilo-, prefixoid cu semnificaia "nepenire".
ankyloblpharon m. (med.) anchiloblefaron.
ankylocheilie f. (med.) anchilocheilie.
ankyloglossie f. (med.) anchiloglosie.
ankylose f. (med.) anchiloz, anchilozare.
ankylos, e adj. (med.) anchilozat, nepenit.
ankyloser vt. a anchiloza, a nepeni; vr. a se anchiloza; (p.
ext.) a-i pierde agerimea.
ankylostome m. (zool.) anchilostom.
ankylostomiase f. (med.) anchilostomiaz.
annal, e adj. (jur.) anual, care se aplic pe termen de un an /
care dureaz un an.
annales f. pl. (lit., ist.) anale; (p. ext.) istorie.
annaliste m., f. (lit., ist.) analist, autor de anale; memorialist,
istoric.
annalistique adj. (lit., ist.) analistic, referitor la analistic; f.
analistic, studiul analelor.
annamite m., f. (cu maj.), adj. (ist., relig.) anamit, locuitor din
Annam; (nv.) limba anamit.
anneau
1
m. inel; form rotund, cerc; (tehn.) manon, colier,
inel, bucl; (bot.) inel; (fig.) verig; m. pl. (sport, la
gimnastic) inele.
anneau m. damarrage (tehn.) inel de amarare, inel de dan.
anneau m. de chane (tehn.) ochi de lan.
anneau m. de collision (nucl.) accelerator de particule (fr
int fix).
anneau m. de cordage (nav.) colac de parm.
anneau m. de Haidinger (opt., folosit la pl.) inele Haidinger
anneau m. de Liesegang (fiz. mol. , folosit la pl.) inele
Liesegang.
anneau m. de Newton (opt. , folosit la pl.) inele Newton.
anneau m. de suspension (av.) inel de acroare (la nacel).
anneau m. Debye Scherrer (cris, rad) inel Debye Scherrer.
anneau m. occulaire (opt.) cerc ocular.
anneau m. olympique (sport, folosit la pl.) cercurile olimpice.
anneau m. routier inel-centur al centrului oraului.
anneau m. sphrique (geom.) inel sferic.
anne
1
f. (durata de un) an; f. pl. les ~s folles (ist.) perioada
1920-1930; Bonne ~ ! Un An Nou fericit!
anne f. astronomique (astron.) an astronomic.
anne f. climatrique (ist.) an climateric, multiplu de 7 sau de
9, reprezentnd o vrst critic, dificil de trecut.
anne f. de glande (silv.) an de ghind.
anne f. de lumire (unit., astron.) an-lumin.
anne f. sainte (bis.) an sfnt, pentru care papa proclam
jubileu.
anne f. sidrale (astron.) an sideral.
anne f. tropique (astron.) an tropic.
anne-lumire f. (unit., astron.) an-lumin.
annlation f. (silv.) inelare (a arborilor).
annel, e adj. inelat (i bot., zool.).
anneler vt. (rar) a bucla; (silv., despre arbori) a inela (pentru
combaterea insectelor); (despre animale) a pune belciug.
annelet m. inelu, inelu.
annlides m., pl. (zool.) anelide.
annexe adj. anex; complementar, secundar; minor, lipsit de
importan; f. anex, adaos, material suplimentar, apendice;
(constr., despre amenajri) anex, dependin; (mar.)
ambarcaie secundar; (anat.) element anex al unui organ,
organ anex.
ANI - ANN
18
annexer vt. a anexa, a altura, a ataa, a aduga; (pol.) a anexa,
a ncorpora (un teritoriu).
annexion f. anexare, alipire; (pol.) anexiune, ncorporare.
annexionnisme m. (pol.) anexionism.
annexionniste adj., m., f. (pol.) anexionist.
annexite f. (med.) anexit, salpingoovarit.
annihilant adj. anihilant, care anihileaz.
annihilateur adj. anihilator, care anihileaz.
annihilation f. anihilare, nimicire, distrugere; (fiz.) anihilare;
(jur.) anulare.
annihiler vt. a anihila, a nimici; a inhiba; (jur.) a anula; vr. a
se anihila, a se distruge.
anniversaire adj. aniversar, comemorativ; f. aniversare;
aniversar, srbtorire.
annomination f. (stil.) anominaie.
annonce
1
f. anun, ntiinare, aviz, notificare; (ref. la
evenimente) semn, indiciu; l~ de la aflarea (unei veti);
les petites ~s mica publicitate; petite ~ anun (n ziar).
annonce f. judiciaire (jur.) anun oficial (n monitorul oficial).
annoncer vt. a anuna, a aduce la cunotin, a vesti, a
comunica; (despre evenimente viitoare) a prezice, a prevesti;
(despre sensuri, semnificaii) a denota, a indica, a semnala;
vr. a se anuna.
annonceur, euse m., f. spicher, crainic; m. persoan /
societate care public un anun.
annonciateur, trice adj. (pre)vestitor, precursor; m. (tele.,
tehn.) anunciator.
annonciation f. (relig. cu maj.) Buna Vestire.
annoncier, re m., f. responsabil cu rubrica "mica publicitate"
(la ziar).
annone f. (ist.) annona; impozit anual (n Roma antic).
annotateur, trice m., f. adnotator.
annotation f. adnotare, nsemnare, observaie, not
(explicativ).
annoter vt. a adnota.
annuaire
1
m. anuar, publicaie (informativ) anual.
annuaire f. tlphonique carte de telefoane.
annualisation f. (admin.) anualizare.
annualiser vt. (admin.) a anualiza.
annualit f. anualitate.
annucl, e adj. (fiz., chim.) anucleat, fr nucleu.
annuel, elle adj. anual, n fiecare an, o dat pe an; care dureaz
un an.
annuelle f. anual, manifestare organizat n fiecare an.
annuellement adv. anual, n fiecare an.
annuit f. (jur., fin.) anuitate, plat anual.
annulabilit f. anulabilitate, caracterul a ceea ce poate fi anulat.
annulable adj. anulabil, care se poate anula.
annulaire adj., m. (degetul) inelar, anular.
annulatif, ive adj. (jur.) anulativ, care anuleaz.
annulation f. anulare, suprimare, anulaie; (jur.) abrogare,
invalidare, revocare.
annuler vt. a anula; (jur.) a anula, a abroga, a invalida, a
revoca, a rezilia; vr. a se anula, a se neutraliza.
anoa m. (zool.) anoa.
anobie f. (entom.) car.
anobli, e adj., m., f. nnobilat.
anoblir vt. a nnobila.
anoblissement m. nnobilare.
anode
1
f. (el.) anod.
anode f. de Kunsman (plasm.) anod Kunsman
anode f. en cloche (tehn., nucl., rad.) anod n form de clopot
anode f. fendue (el.) anod secionat.
anodin, e adj. anodin, nensemnat; inofensiv; (nv., despre
remedii) paliativ, calmant.
anodique adj. (el.) anodic.
anodisation f. (tehn.) anodizare.
anodis, e adj. (tehn.) anodizat.
anodiser vt. (tehn.) a anodiza.
anodoluminescence f. (el., opt.) luminiscen anodic.
anodonte adj. (biol.) anodont, fr dini; m. (zool.) anodont,
scoic de lac.
anodontie f. (med.) anodonie, lips a dinilor.
anomal, e adj. (gram.) anomal, anormal, aberant; (gram.)
neregulat.
anomala m. (entom.) scarabeu duntor viei de vie, var.
anomale.
anomale m. (entom.) scarabeu duntor viei de vie, var.
anomala.
anomalie
1
f. anomalie, ciudenie; (gram.) excepie de la
regul, neregularitate; (biol.) malformaie, diformite,
monstruozitate.
anomalie f. de Bouguer (geofiz.) anomalie Bouguer .
anomalon m. (fiz.) anomalon.
anomalure m. (zool.) specie de roztor crtor din Africa.
anomie f. (soc.) anomie, dezorganizare, lips a autoritii;
(med.) anomie, neputina de a a evoca nume.
anomique adj. (soc.) anomic, dezorganizat.
anomoures m. pl. (zool.) subordin de crustacee decapode.
non m. mgru, pui de mgar.
anonaces f. (bot.) anonacee.
anone f. (bot.) anona, specie de arbore ecuatorial; fructul
acestui arbore (Anona muricata).
nonnement m. ezitare, blbial.
nonner vt. a bigui, a se blbi.
anonymat m. anonimat, anonimitate, caracter anonim;
garder l~ pstra anonimatul.
anonyme adj., m., f. anonim, necunoscut; (despre scrisori,
documente) nesemnat; (jur.) anonim; (fig., despre stil)
impersonal, neutru.
anonymement adv. (n mod) anonim, pstrnd anonimatul, sub
anonimat.
anonymographe m., f. autor de mesaje anonime.
anophle m. (entom.) (nar) anofel.
anophlisme m. (biol.) anofelism.
anophlogne adj. (biol.) anofelogen.
anophtalmie f. (med.) anoftalmie.
anopistographe m., adj. (poligr.) anopistograf.
anopistographique adj. (poligr.) anopistografic.
anoplothrium m. (paleot.) anoploteriu.
anoplures f. pl. (entom.) anoplure, ordin de pduchi.
anopsie f. (med., livr.) anopsie, orbie.
anorak m. (vest.) hanorac.
anorchidie f. (med.) anorhidie.
anordir vi. (mar., ref. la vnt) a-i schimba direcia ctre nord.
anorectique m., f., adj. (med.) anorectic, bolnav de anorexie.
anorexie f. (med.) anorexie, inapeten.
anorexigne adj., m. (farm) anorexigen, (substan) care
provoac anorexie.
anorexique adj., m., f. anorectic, (suferind) de anorexie.
anorganicien, enne m., f. (chim.) anorganician.
anorganique adj. (chim.) anorganic; (med., despre o tulburare)
neorganic.
anorgasmie f. (med.) anorgasmie, absena sau insuficiena
orgasmului.
anormal, e adj. anormal, neobinuit, ciudat; adj., m., f.
dezechilibrat, handicapat.
anormalement adv. n mod anormal, neobinuit.
anormalit f. anormalitate.
anosmie f. (med.) anosmie.
ANN - ANO
19
anostose f. (med.) anostoz, atrofie a oaselor.
anoure adj. lipsit de coad; m. pl. (zool.) anure.
anovarie f. (biol.) anovarie, lipsa ovarelor, absena secreiei
interne ovariene.
anovulation f. (med.) anovulaie, lipsa ovulaiei.
anovulatoire adj. (med., n expr.) cycle ~ ciclu lipsit de
ovulaie.
anoxmie f. (med.) anoxemie.
anoxibiose f. (biol.) anoxibioz, anaerobioz.
anoxie f. (med.) anoxie.
ANPE f. (abr. agence nationale pour lemploi, A.N.P.E.)
agenia naional a locurilor de munc.
anse f. toart; (biol., med., arhit.) ans; (geogr.) ans, golf mic.
ans, e adj. cu toart, cu mner.
ansriformes m. pl. (ornit.) anseriforme; adj. (despre psri)
palmipede.
ansrine f. (bot.) spanac-porcesc.
antagonique adj. antagonic, advers, antagonist.
antagonisme m. antagonism, opoziie; (fiziol.) antagonism.
antagoniste m. adversar, duman, concurent; adj. antagonist,
opus.
antalgie f. (med.) calmarea durerii, antalgie.
antalgique adj. (med., farm.) antalgic, calmant; m. substan
antalgic.
antan (d) loc adj. (lit.) de altdat, de odinioar.
antanaclase f. (stil.) antanaclaz.
antanagoge f. (stil.) antanagog, contraargument.
antarctique m. (cu maj., geogr.) (continentul) Antarctica;
adj. (geogr.) antarctic.
Antares m. (astron.) steaua Antares.
ant- (afix.) ante-, prefixoid cu semnificaia "nainte"; var.
avant-.
ante f. (arhit.) ant.
antebois m. distanier (care mpiedic frecarea mobilei de
perete); var. antbois.
antcambrien, enne adj., m., f. (geol., nv.) antecambrian,
precambrian.
antcdence f. (geol.) anteceden.
antcdent, e adj. antecedent, anterior; (geol.) antecedent; m.
antecedent (i log.).
antchrist m. (relig.) antihrist.
antclise f. (geol.) antecliz.
antdiluvien, enne adj. antediluvian; (fig.) demodat, foarte
vechi, preistoric.
antfixe f. (arhit.) antefix.
antflexion f. (anat.) anteflexiune.
anthypophyse f. (anat.) lob anterioral hipofizei.
antislamique adj. (relig.) anterior islamului.
antenais, e adj. (despre ovine) n al doilea an.
antnatal, e adj. (med.) prenatal.
antennates m. pl. (zool.) antenate.
antenne f. (el., tele.) anten; (nav.) anten, verg oblic;
(entom, zool.) anten; avoir des ~s (fig.) a avea intuiie;
avoir des ~s dans (fig.) a avea surse de informaie (undeva);
tre / sur l~ (tele., fig.) a fi n emisie / emisiune; garder l~
(tele., fig.) a rmne pe frecven; passer l~ qqn. (tele.,
fig.) a da legtura (cuiva); rendre l~ au studio (tele., fig.) a
da legtura n studio; temps d~ (tele., fig.) spaiu / timp de
emisie.
antenniste m., f. specialist n amplasarea antenelor T.V,
instalator de antene.
antnuptial, e adj. antenupial.
antpnultime adj. antepenultim; f. (gram.) antepenultima
silab ntr-un cuvnt.
antposer vt. (lingv.) a antepune, a pune nainte.
antposition f. (lingv.) antepunere.
antprdicatif, ive adj. (log.) anterior unei propoziii
predicative.
antrieur, e adj. anterior, din fa; dinainte, precedent; (gram.)
anterior; (fon.) palatal.
antrieurement adv. nainte (de).
antriorit f. anterioritate; prioritate (temporal), ntietate.
antrograde adj. anterograd, anterior; amnsie ~ (med.)
amnezie anterograd.
antro-postrieur, e adj. anteroposterior.
antsocle m. (arhit.) antesoclu.
antversion f. (med.) anteversie, ntoarcere / deplasare
anterioar a unui organ.
anthe- (afix.) ante-, prefixoid cu semnificaia la "floare".
anthlie f. (astron.) antelie.
anthelminthique adj. (med.) antihelmintic, vermifug.
anthmis
1
f. (bot.) mueel slbatic, romani (Anthemis).
anthmis f. des champs (bot.) romani proast (Anthemis
arvensis).
anthmis f. noble (bot.) romani (Anthemis nobilis).
anthre f. (bot.) anter.
anthridie f. (bot.) anteridie.
anthrozode m. (bot.) anterozoid.
anthse f. (bot.) antez, dezvoltarea organelor florale.
antho- (afix.) anto-, prefixoid cu semnificaia floare.
anthocros m. (bot.) antocer, plant din clasa hepaticeelor.
anthocyane m. (chim.) antocian.
anthologie f. (lit.) antologie.
anthologique adj. antologic.
anthologiste m., f. antologist, antologator, autor de antologii.
anthonomage m. (hort.) antonomaj, distrugere a grgrielor
florilor de pomi fructiferi.
anthonome m. (entom.) antonom, grgri duntoare
pomilor fructiferi.
anthorisme m. (stil.) antorism.
anthozoaires m. pl. (zool.) antozoare.
anthrac- (afix.) antrac(o)-, prefixoid cu semnificaia "crbune".
anthracne m. (chim.) antracen (C
14
H
10
).
anthracnique adj. (chim.) antracenic.
anthracite m. (mineral.) antracit; adj. invar. gri nchis.
anthraciteux, euse adj. antracitos, cu aspect de antracit.
anthracnose f. (agr., bot.) antracnoz.
anthraco- (afix.) antraco-, prefixoid cu semnificaia "crbune".
anthracode adj. antracoid.
anthracose f. (med.) antracoz.
anthranilique adj. (chim.) (acid) antranilic.
anthranol m. (chim.) antranol.
anthraquinone f. (chim.) antrachinon.
anthraquinonique adj. (chim.) antrachinonic.
anthrax m. (med.) antrax, dalac.
anthrne m. (entom.) molie.
-anthrope (afix.) -antrop, sufixoid cu semnificaia "om".
-anthropie- (afix.) -antropie, sufixoid cu semnificaia "om".
anthropien, enne adj., m., f. (paleont.) antropian, hominid cu
caractere fizice proprii tipului uman.
anthropique
1
adj. antropic, antropogen, antropogenic.
-anthropique
2
(afix.) -antropic, sufixoid cu semnificaia "om".
anthropisme m. (relig.) antropism.
anthropo- (afix.) antropo-, prefixoid cu semnificaia "om".
anthropobiocnose f. (biol.) antropobiocenoz.
anthropobiologie f. antropobiologie,antropologie fizic.
anthropocentrique adj. (filoz.) antropocentric.
anthropocentrisme m. (filoz.) antropocentrism.
anthropochore f. (bot.) antropocor; adj. antropocor.
anthropochorie f. (bot.) antropocorie.
ANO - ANT
20
anthropogne m. (geol.) perioada antropogenic.
anthropogense f. (antrop.) antropogenez, antropogenie.
anthropogntique adj. (antrop.) antropogenetic, antropic.
anthropognie f. (antrop.) antropogenez, antropogenie.
anthropogographie f. antropogeografie.
anthropogographique adj. antropogeografic.
anthropographie f. (anat.) antropografie.
anthropode adj. m., f. antropoid.
anthropoltre m., f. (relig.) antropolatru.
anthropoltrie f. (relig.) antropolatrie.
anthropologie f. antropologie.
anthropologique adj. antropologic.
anthropologisme m., f. (filoz.) antropologism.
anthropologiste m., f. (cercettor) antropolog.
anthropologue m., f. (cercettor) antropolog.
anthropomtre m. antropometru.
anthropomtrie f. antropometrie, somatometrie.
anthropomtrique adj. antropometric, de antropometrie.
anthropomorphe adj. antropomorf.
anthropomorphids f. pl. antropomorfide, antropomorfe.
anthropomorphique adj. antropomorfic.
anthropomorphiser vt. (relig.) a antropomorfiza.
anthropomorphisme m. antropomorfism.
anthropomorphiste m., f., adj. antropomorfist.
anthroponomastique f. (lingv.) antroponomastic; adj.
(lingv.) antroponomastic, antroponimic.
anthroponosologie f. (med.) antroponosologie.
anthroponyme m. (lingv.) antroponim.
anthroponymie f. (lingv.) antroponimie, antroponomastic.
anthroponymique adj. (lingv.) antroponim(ic),
antroponomastic.
anthropopathisme m. antropopatism.
anthropophage adj., m., f. antropofag, canibal.
anthropophagie f. antropofagie, canibalism.
anthropophile adj. (despre animale, plante) antropofil, care
triete n medii locuite de oameni.
anthropophobe f. antropofobie.
anthropophobe m., f., adj. antropofob.
anthropopithque m. (paleont.) antropopitec.
anthroposomatologie f. (med., anat.) antroposomatologie.
anthroposophie f. (filoz.) antropozofie.
anthropotechnique f. antropotehnic.
anthropozoque adj. (geol.) antropozoic; m. (geol.)
antropozoic, era cuaternar.
anthume adj. (lit.) antum, publicat n timpul vieii autorului.
anthurium m. (bot.) anthurium, plant ornamental din familia
araceelor.
anthyllide f. (bot.) vtmtoare (Anthyllis Vulneraria).
anthyllis f. (bot.) vtmtoare (Anthyllis Vulneraria).
anti- (afix.) anti- / ante-, prefixoid cu semnificaia "(n) contra",
"mpotriva", "opus", "n faa", "nainte de".
antiacadmique adj. antiacademic.
antiacide adj. antiacid, rezistent la acid.
antiacridien, enne adj. antiacridian, referitor la combaterea
acridienilor.
antiadhsif, ive adj. antiadeziv; m. (tehn.), (strat de
acoperire) care mpiedic aderena.
antiarien, enne adj. (mil.) antiaerian.
anti-ge adj. invar. antirid.
antialcoolique adj. antialcoolic.
antialcoolisme m. antialcoolism, atitudine mpotriva
alcoolismului.
antiallergique m., adj. (farm.) antialergic, contra strilor
alergice.
antiamaril, e adj. (med.) contra frigurilor galbene.
antiamricain adj. antiamerican.
antiamricanisme m. antiamericanism.
antiamricaniste m., f., adj. antiamericanist.
antianticorps m. (biol.) antianticorp.
antiapoplectique adj. (med.) antiapoplectic.
antiaristocratique adj. antiaristocratic.
antiarte f. (lit.) antiart.
antiarthritrique m., adj. (farm.) antiartitric.
antiasthmatique adj., m. (farm.) (medicament) antiastmatic.
antiatome m. (fiz.) antiatom, atom de antimaterie.
antiatomique adj. antiatomic.
antiautoritaire adj. antiautoritarist, ostil autoritarismului.
antibactrien, enne adj. antibacterian.
antibelliciste adj. antirzboinic.
antibiogramme m. (med., biol.) antibiogram.
antibiose f. (biol.) antibioz.
antibiothrapie f. (med.) antibioterapie, tratament cu
antibiotice.
antibiotique adj. m. (farm.) antibiotic.
antiblocage adj. invar. (autom.) antiblocaj, antiblocare.
antibois m. distanier (care mpiedic frecarea mobilei de
perete), var. antebois.
antibourgeois, e adj. (pol.) antiburghez, mpotriva burgheziei.
antibrouillage m. (tehn.) antibruiaj, procedeu / dispozitiv de
mpiedicare a bruiajului undelor electromagnetice.
antibrouillard
1
adj. invar. care strpunge ceaa; phare ~ far
de cea.
antibrouillard
2
m. far de cea.
antibruit adj. invar. antifonic, de protecie fonic.
anticabreur adj., m. (despre un dispozitiv mecanic) care se
opune cabrajului unui vehicul, anticabrare.
anticalcaire adj. anticalcar, care mpiedic depunerea
calcarului.
anticalcique adj., m. (farm.) (medicament) care regularizeaz
ritmul cardiac.
anticalophile adj. anticalofil.
anticancreux, euse adj., m. (med., farm.) (medicament)
anticanceros.
anticanonique adj. (livr.) anticanonic.
anticapitaliste adj. (pol.) anticapitalist.
anticatalyse f. (chim.) anticataliz.
anticatharral m., adj. (farm.) anticataral, care combate catarul.
anticathode f. (el. tehn. nucl.) anticatod.
anticaustique f. (opt, mec) anticaustic.
anticellulite adj. invar. (med.) anticelulitic, anticelulit.
anticentre m. (geofiz.) anticentru.
antichambre f. anticamer; (fig.)intrare, prim pas n; faire ~
(fig.) a atepta s fie primit, a face anticamer; courir les ~s
(fig.) a bate la ua unuia i a altuia.
antichar adj. (mil.) anticar, antitanc.
antichimique adj. (mil.) antichimic, (care protejeaz) mpotriva
armei chimice.
antichlore m. (chim.) anticlor.
antichoc adj. (fiz.) antioc.
anticholrique adj. (med., farm.) antiholeric.
antichrse f. (jur.) anticrez, antihrez.
antichrtien, enne m., f. adj. (relig.) anticretin.
antichristianisme m. (relig.) anticretinism, anticristianism.
anticiclone m. (meteo.) anticiclon, zon de presiune sczut.
anticipatif, ive adj. anticipativ.
anticipation f. anticipare, previziune; executare anticipat / n
avans / nainte de termen; (muz.) anticipaie; (stil.) proleps;
(ec.) speculare.
anticipatoire adj. anticipativ, care anticipeaz.
anticip, e adj. anticipat, speculat; (sport) prevzut.
ANT - ANT
21
anticiper vt. a anticipa, a face ceva dinainte; (sport) a specula, a
prevedea; vi. (cu prep. sur) a-i asuma dinainte, a face
previziuni.
anticlrical, e adj., m., f. (bis.) anticlerical, care este mpotriva
clerului.
anticlricalisme m. (bis.) anticlericalism.
anticlimax m. anticlimax.
anticlinal, e m., adj. (geol., geogr.) anticlinal; pli ~ anticlinal.
anticlinorium m. (geol.) anticlinoriu.
anticoagulant adj., m. (med.) anticoagulant.
anticodon m. (biol.) anticodon.
anticoncidence f. (tehn nucl) anticoinciden.
anticolonialisme m. (pol.) anticolonialism.
anticolonialiste adj., m., f. (pol.) anticolonialist.
anticommunisme m. (pol.) anticomunism.
anticommuniste adj., m., f. (pol.) anticomunist.
anticommutatif, ive adj. (mat.) anticomutativ.
anticonceptionnel, elle adj., m. (med.) anticoncepional,
contraceptiv.
anticoncurrentiel, elle adj. (ec.) anticoncurenial.
anticonformisme m. anticonformism, nonconformism.
anticonformiste adj., m., f. anticonformist, nonconformist.
anticonglant m. anticongelant.
anticonjoncturel, elle adj. (ec.) anticonjunctural.
anticonstitutionnel, elle adj. (pol.) anticonstituional.
anticonstitutionnellement adv. (pol.) (n mod)
anticonstituional.
anticonvulsif, ive m., adj. anticonvulsiv.
anticorps m. (med., biol.) anticorp.
anticorpuscule m. (fiz.) antiparticule.
anticorrosif f. (chim., tehn.) anticorosiv.
anticorrosion adj. invar. (metal., tehn.) anticoroziv.
anticryptogamique adj., m. (chim.) anticriptogamic, fungicid.
anticulturel, elle adj. anticultural, mpotriva culturii.
anticyclique adj. (ec.) anticiclic, destinat combaterii efectelor
ciclurilor economice.
anticyclonal, e adj. (meteo.) anticiclonic, referitor la un
anticiclon.
anticyclone m. (meteo.) anticiclon.
anticyclonique adj. (meteo.) anticiclonic, referitor la un
anticiclon.
antidatation f. antedatare.
antidate f. antedat.
antidater vt. a antedata.
antidflagrant adj. (tehn.) antideflagrant.
antidmocratique adj. (pol.) antidemocratic.
antidplacement m. (mat.) antideplasare.
antidpresseur adj. m., (farm.) antidepresiv, (medicament)
mpotriva depresiei nervoase.
antidpressif, ive adj. (farm.) antidepresiv.
antidrapant, e adj. m. (auto.) antiderapant.
antidtonance f. (auto.) antidetonan.
antidtonant, e adj., m. (chim., tehn.) antidetonant.
antidiabtique adj. (med., farm.) antidiabetic.
antidiphtrique adj. (med., farm.) antidifteric.
antidiurtique adj., m. (farm.) (medicament) antidiuretic.
antidogmatism m. antidogmatism.
antidopage adj. invar. (sport) antidopaj, antidoping, contra
dopingului.
antidoping adj. invar. (sport) antidoping, contra dopingului.
antidote m. antidot, contra-otrav; (fig.) remediu.
antidouleur adj. invar. analgezic, calmant.
antidrogue adj. invar. antidrog.
antidumping m. (ec., angl.) antidumping.
antidynastique adj. antidinastic.
anticonomique adj. (ec.) antieconomic, contrar principiilor
unei economii sntoase.
anticumeux m., adj. (chim.) antispumant.
antilectron m. antielectron, pozitron.
antimtique adj., m. (farm.) antiemetic, antivomitiv.
antimtisant, e adj., m. (farm.) antiemetic, antivomitiv.
antiengin adj. invar. (mil., nv.) antirachet, destinat
neutralizrii proiectilelor teleghidate.
antienne f. (muz., bis.) antifon; (fig.) refren, repetiie
obositoare, lucru repetat la nesfrit; chanter toujours la
mme ~ (fig.) a cnta mereu aceeai melodie, a sci, a bate la
cap.
antienzyme f. (biol., chim.) antienzim.
antipidmique adj. (med.) antiepidemic.
antipileptique adj., m. (farm.) antiepileptic.
antiesclavagiste adj., m., f. antisclavagist.
antiesthtique adj. antiestetic.
antitatique adj. (pol.) care se opune unei influene prea mari a
statului.
antifading m. (tehn., tele.) antifading, reglaj (automat) al
amplificrii.
antifascisme m. (pol.) antifascism.
antifasciste adj., m., f. (pol.) antifascist.
antifbrile adj. (med., farm.) antifebril, febrifug.
antifbrine f. (med., farm.) antifebrin.
antifminisme m. antifeminism.
antifministe adj. antifeminist.
antifodal adj. antifeudal.
antiferment m. (chim.) antiferment, antienzim.
antiferrolectricit f. (el.) antiferoelectricitate.
antiferrolectrique m. (el.) antiferoelectric, substan
antiferoelectric.
antiferromagntique m. (magn.) antiferomagnetic, substan
antiferomagnetic.
antiferromagntisme m. (fiz.) antiferomagnetism.
antiferromagntisme m. (magn.) antiferomagnetism
antifiscal, e adj. (ec.) antifiscal, care se opune creterii
impozitelor.
antifongique adj., m. (farm., chim.) fungicid.
antiforme f., adj. (geol., geogr.) anticlinal.
antifriction f., adj. invar. (metal., tehn.) antifriciune.
antifume adj. invar., m. (tehn.) (substan) antifum / care
mbuntete arderea unui combustibil lichid.
anti-g adj. invar. (fiz., abr. antigravitationnel) anti-g,
antigravitaional.
antigang f., adj. invar. (unitate) de intervenie, anti-tero.
antigel m. (tehn.) antigel; adj. anticongelant.
antiglif m. (constr.) substan care protejeaz betonul de
nghe.
antigne m. (med.) antigen.
antignique adj. (med.) antigenic.
antigivrage m. (tehn.) antigivraj.
antigivrant, e adj., m. (av.) antigivrant, (substan) care
mpiedic givrajul.
antigivre adj. invar., m. (av.) antigivrant, (substan) care
mpiedic givrajul.
antigivreur, euse adj., m. (av.) antigivrant, (substan) care
mpiedic givrajul.
antiglisse adj. invar. antialunecare.
antigouvernemental, e adj. (pol.) antiguvernamental.
antigravifique adj. (fiz.) antigravitaional.
antigravitation f. (fiz.) antigravitaie.
antigravitationnel, elle adj. (fiz.) antigravitaional.
antigrve adj. invar. antigrev, mpotriva grevei, care se opune
unei greve.
ANT - ANT
22
antigrisouteux, euse (tehn.) antigrizutos.
antihalo adj. invar., m. (foto.) antihalo.
antihausse adj. invar. (ec.) mpotriva creterii (preurilor), care
se opune inflaiei.
antihelmintique m., adj. antihelmintic, vermifug, mpotriva
viemilor.
antihmorragique adj. (med., farm.) antihemoragic.
antihros m. (lit.) antierou.
antihistaminique adj., m. (farm.) antihistaminic.
antihitlrien, enne m., f., adj. antihitlerist.
antihormone m. (med.) antihormon.
antihumain, e adj. antiuman, antiumanitar.
antihumanisme m. (filoz., ist., art) antiumanism.
antihyginique adj. neigienic, contrar normelor de igien.
antihypron m. (nucl) antihiperon.
anti-imprialisme m. (pol.) antiimperialism.
anti-imprialiste adj. (pol.) antiimperialist.
anti-infectieux, euse m., f., adj. antiinfecios.
anti-inflammatoire adj., m. (farm.) antiinflamator.
anti-inflationniste adj. (ec.) antiinflaionist, care se opune
inflaiei.
antiintellectualisme m. (filoz.) antiintelectualism.
antiintellectualiste m., f. adj. (filoz.) antiintelectualist.
antijeu m. (sport) joc nesportiv, atitudine nesportiv.
antilacet adj. invar. (ferov.) care genereaz un cuplu opus
rotaiei boghiului n jurul unui ax vertical.
antilepton m. (nucl) antilepton.
antilithique adj., m. (med.) care previne formarea calculilor.
antillais, e m., f. (cu maj.), adj. (locuitor) din (insulele) Antile.
antillanisme m. (lingv.) antilanism.
antilogarithme m. (mat.) antilogaritm.
antilogie f. antilogie.
antilope f. (zool.) antilop.
antilutique m., f., adj. antiluetic, antisifilitic.
antimaonnique adj. antimasonic, care este mpotriva
francmasoneriei.
antimalarique m., adj. (med., farm.) antimalaric, antipaludic.
antimarxisme m. antimarxism.
antimarxiste m., f., adj. antimarxist.
antimatire f. (fiz.) antimaterie, antisubstan.
antimphitique m., adj. (med., farm.) antimefitic.
antimridien m. antimeridian.
antimson m. (fiz. nucl.) antimezon.
antimtabole f. (stil.) antimetabol, antimetatez,
antimetaleps.
antimtalepse f. (stil.) antimetaleps.
antimtathse f. (stil.) antimetatez, antimetabol.
antimilitarisme m. (pol.) antimilitarism.
antimilitariste adj., m., f. (pol.) antimilitarist.
antiministriel, elle adj. (pol.) antiministerial.
antimissile adj. invar. (mil.) antirachet, destinat neutralizrii
proiectilelor teleghidate, var. antiengin.
antimite(s) adj. invar., m. (insecticid) mpotriva moliilor.
antimitotique adj., m. (biol.) antimitotic.
antimoine m. (chim.) antimoniu, stibiu, simb. Sb.
antimonarchique adj. (pol.) antimonarhic, antimonarhist.
antimonarchiste adj., m., f. (pol.) antimonarhist.
antimoniate m. (chim.) antimoniat.
antimoni, e adj. (chim.) care conine antimoniu.
antimonique adj. (chim.) antimonic.
antimonite m. (mineral.) antimonit, stibin.
antimoniure m. (chim.) antimoniur.
antimonopolistique adj. antimonopolist, mpotriva
monopolurilor.
antimonyle m. (chim.) antimonil.
antimoral, e adj. imoral.
antimycosique adj., m. fungicid.
antinatalist adj. antinatalist, care vizeaz reducerea natalitii,
malthusian.
antinational, e adj. antinaional.
antinaupathique adj., m. (med., farm.) antinaupatic,
(medicament) mpotriva rului de mare / de nlime.
antinazi, e adj., m., f. antinazist, antifascist.
antinphrtique m., adj. (med., farm.) antinefretic.
antineutrino m. (nucl) antineutrin(o).
antineutron m. (fiz. nucl.) antineutron.
antinvralgique adj. m. (farm.) antinevralgic.
antinicotinique m., adj. (med., farm.) antinicotinic.
antinomie f. (filoz.) antinomie, antinomism, contradicie.
antinomique adj. (filoz.) antinomic, contradictoriu.
antinuclaire adj., m., f. antinuclear, (persoan) ostil folosirii
energiei i armelor nucleare.
antinuclus m. antinucleu.
antioxydant m., adj. (chim.) antioxidant.
antioxygne m. (chim.) antioxigen, antioxidant.
antipaluden, enne adj., m. (farm.) antipaludic, antimalaric.
antipaludique adj., m. (farm.) antipaludic, antimalaric.
antipape m. (bis.) antipap, pap fals.
antipapisme m. (bis.) antipapism.
antiparallle adj. (mat.) antiparalel.
antiparasitaire m., adj. (biol.) antiparazitar.
antiparasite adj. invar. (tele.) antiparazit.
antiparasiter vt. (tele.) a echipa cu un dispozitiv antiparazit.
antiparastase f. (stil.) antiparastaz.
antiparlementaire adj. (pol.) antiparlamentar; m., f. oponent
al regimului parlamentar.
antiparlementarisme m. (pol.) antiparlamentarism.
antiparti adj. invar. (pol., n expr.) groupe ~ grup antipartidic,
opozani n interiorul unui partid.
antiparticule f. (fiz., nucl.) antiparticul.
antipasti m., pl. (it., cul.) antipasti, salat de legume / fructe de
mare servit ca aperitiv.
antipathie f. antipatie, aversiune, resentiment; (nv.)
nepotrivire, incompatibilitate.
antipathique adj. antipatic, dezagreabil; (nv.) incompatibil.
antipatriotique adj. antipatriotic, lipsit de patriotism.
antipatriotisme m. antipatriotism, atitudine antipatriotic.
antipelliculaire adj. anti-mtrea, mpotriva mtreii.
antipepsine f. antipepsin.
antipriodicit f. antiperiodicitate.
antipristaltique adj. (med.) antiperistaltic.
antipristaltisme m. (med.) antiperistaltism.
antipersonnel adj. (mil., n expr.) mine ~ min antipersonal.
antiphase f. (tele.) antifaz, opoziie de faz.
antiphilosophique adj. antifilozofic.
antiphlogistique adj. (med., nv.) antiflogistic, antiinflamator.
antiphonaire m. (bis., muz.) antifonar, carte de cntri
bisericeti.
antiphone m. antifon.
antiphonie f. (muz. ant.) antifonie.
antiphonique f. (muz.) antifonic.
antiphrase f. (stil.) antifraz.
antipodaire f. (mat) antipodar.
antipodal adj. (opt) antipodal.
antipode m. antipod; (p. ext.) contrariu; aux ~s (fig.) la
captul pmntului.
antipodisme m. (sport) figur acrobatic executat cu
picioarele (din poziia culcat pe spate).
antipodiste m., f. (sport) acrobat care execut figuri cu
picioarele (din poziia culcat pe spate).
ANT - ANT
23
antipotique adj. (lit.) antipoetic, contrar poeziei.
antipoison adj. invar. (med., n expr.) centre ~ centru pentru
prevenirea i tratarea intoxicaiilor.
antipolio adj. (med., abr. antipoliomylitique)
antipoliomielitic.
antipoliomylitique adj. (med.) antipoliomielitic.
antipolitique adj. antipolitic.
antipollution adj. invar. antipoluant, folosit mpotriva polurii.
antiprotase f. (med.) antiproteaz.
antiprotectionniste adj., m., f. (ec.) antiprotecionist.
antiproton m. (fiz. nucl.) antiproton.
antiprurigineux, euse adj., m. (farm.) antipruriginos, folosit n
prurigo.
antipsychiatre m., f. psihiatru adept al antipsihiatriei.
antipsychiatrie f. antipsihiatrie, contestare a psihiatriei
tradiionale.
antipsychiatrique adj. referitor la antipsihiatrie.
antipsychotique adj., m. (farm.) (medicament) utilizat
mpotriva psihozei.
antiputride adj. (med., farm.) antiputrid.
antipyrtique adj., m. (farm.) antipiretic, antitermic, febrifug.
antipyrine f. (farm.) antipirin.
antiquaille f. (fam., peior.) vechitur.
antiquaire m. anticar.
antique
1
m. art antic; f. obiect de art din antichitate;
l~ (loc. adv.) dup moda veche.
antique
2
adj. antic, din antichitate; (fam.) vechi, degradat, uzat,
nvechit; (p. ext.) demodat.
antiquit f. (cu maj.) antichitate; vechime, epoca strveche; f.
pl. antichiti, opere de art antice; (fam., peior.) vechituri;
de toute ~ dintotdeauna, din cele mai vechi timpuri.
antirabique adj., m. (med., fam.) (medicament) antirabic,
contra turbrii.
antirachitique adj. (med.) antirahitic.
antiracisme m. antirasism.
antiraciste adj., m., f. antirasist.
antiradar m., adj. (mil.) (dispozitiv) antiradar.
antiradiation adj. antiradiaie, care protejeaz de anumite
radiaii.
antirationnalisme m. (filoz.) antiraionalism.
antirationnel, elle adj. (filoz.) antiraional, iraional.
antiraction f. (el.) reacie negativ.
antiractivit f. (el.) reactivitate negativ.
antireflet adj. invar. (fiz.) antireflex.
antirflexif, ive adj. (mat.) antireflexiv.
antirglementaire adj. antireglementar, neregulamentar.
antirejet adj. invar. (med.) care nltur intolerana la grefe.
antireligieux, euse adj. antireligios.
antirpublicain adj., m., f. (pol.) antirepublican.
antirpublicanisme m. (pol.) antirepublicanism.
antirsonance f. (el.) antirezonan.
antirsonant adj. (el.) antirezonant.
antiretour adj. invar. (tehn.) antiretur.
antirvolutionnaire adj., m. contrarevoluionar.
antirhumatismal m., adj. (farm.) (medicament) contra
reumatismului.
antiride(s) m., adj. antirid, (cosmetic) contra ridurilor.
antiripage m. (angl., info.) antiskating.
antiroman m. (lit.) antiroman.
antirouille adj. invar., m. (tehn.) antirugin, (substan) care
mpiedic / distruge rugina.
antiroulis adj. (tehn., auto., nav.) antiruliu, care mpiedic
apariia ruliului.
antisalissure adj. care nu se murdrete, care nu reine
murdria.
antisatellite adj. (mil.) antisatelit, destinat neutralizrii
sateliilor.
antiscientifique adj. opus tiinei / spiritului tiinific.
antiscorbutique adj. (med.) antiscorbutic.
antische f. (arg. c.) fiuic, copiu.
antisgrgationniste adj., m., f. antisegregaionist.
antismite adj., m., f. antisemit.
antismitique adj., m., f. antisemitic, antisemit.
antismitisme m. antisemitism.
antisepsie f. (med.) antisepsie.
antiseptique adj., m. (farm.) antiseptic.
antisrum m. (farm.) antiser.
antisiccatif, ive m., adj. (chim.) antisicativ.
antisida adj. invar. antisida.
antisismique adj. antiseismic, rezistent la seisme.
antiskating adj. invar. (info.) antiskating.
antisociable adj. nesociabil.
antisocial, e adj. antisocial.
antisolaire adj. antisolar.
anti-sous-marin adj., m. (mil.) antisubmarin.
antisovitique adj. (pol.) antisovietic.
antispasmodique adj., m. (farm.) antispasmodic, antispastic,
antispasmatic.
antispaste m. (stil.) antispast.
antispastique m., adj. (farm.) antispastic, spasmolitic,
medicament antispasmodic.
antisportif, ive adj. nesportiv.
antistatique adj., m. (el.) antistatic.
antistreptolysine f. (biol.) anticorp mpotriva infeciei cu
streptococi.
antistrophe f. (ist, lit.) antistrof.
anti-substance f. (fiz.) antisubstan, antimaterie.
antisudoral, e adj. antisudoral.
antisymtrique adj. (mat., fiz.) antisimetric.
antisyndical, e adj. antisindical, mpotriva sindicatelor.
antisyphilitique adj. (med.) antisifilitic, antiluetic.
antitabac adj. invar. mpotriva fumatului, antitabac, antifumat.
antitache(s) adj. (chim.) care elimin petele / mpiedic
formarea petelor.
antiterroriste adj. (mil., pol.) antiterorist, mpotriva
terorismului.
antittanique adj. (med.) antitetanic.
antithtre m. antiteatru.
antithermique adj., m. (med.) antitermic.
antithse f. (stil) antitez.
antithtique adj. antitetic.
antithrombine f. (chim.) antitrombin.
antithyrodien, enne adj., m. (med.) antitiroidian.
antitout adj. invar., m., f. (fam.) Gic-contra, refractar la orice.
antitoxine f. (fiziol.) antitoxin.
antitoxique adj. (med.) antitoxic.
antitraditionnel, elle m., f., adj. antitradiionalist.
antitrinitaire m., f., adj. (bis.) antitrinitar.
antitrinitarisme m. (bis.) antitrinitarism.
antitrust adj. antitrust.
antitrypsine f. (biochim.) antitripsin.
antituberculeux, euse adj., m. (farm.) (medicament)
antituberculos.
antitumoral, e adj. (med.) antitumoral.
antitussif, ive adj., m. (farm.) antitusiv, (medicament)
mpotriva tusei.
antitytphique m., adj. (farm.) (medicament) antitific, mpotriva
tifosului.
antiulcreux, euse adj., m. (farm.) (medicament) mpotriva
ulcerului.
ANT - ANT
24
antiunitaire adj. (pol.) antiunitar, ostil unitii unui partid.
antivariolique adj. (med.) antivariolic.
antivnneux, euse adj. (med.) antiveninos.
antivnrien, enne adj. (med.) antiveneric.
antivnimeux, euse adj. (med.) antiveninos.
antivibrateur adj. (tehn.) antivibrator.
antiviral, e adj., m. (med.) (substan) antivirus.
antivirus m. (biol.) antivirus; (info.) program antivirus.
antivoile f. (foto.) antivoal.
antivol adj. invar., m. (dispozitiv) antifurt.
antivomitif, ive m., adj. (farm.) antivomitiv, antiemetic.
antivrilleur m. (pesc.) vrtej, antirsucitor.
antizymique m., adj. (chim.) antizimic, care mpiedic
fermentaia.
antoinisme m. (relig.) antoinism, religie fondat de Louis
Antoine.
antonomase f. (stil.) antonomaz.
antonyme m. (lingv.) antonim.
antonymie f. (lingv.) antonimie.
antonymique adj. (lingv.) antonimic.
antophyllite m. (mineral) antofilit.
antophytes f., pl. (bot.) antofite, fanerogame.
antophytose f. (bot.) antofitoz.
antre m. peter, grot; (anat.) antru, cavitate; (fig.) mister,
ascunzi, labirint; loc retras, colior; cest l~ du lion (fig.)
e groap fr fund, e loc fr ntoarcere, din asta / de aici nu se
mai iese.
antrustion m. (ist.) antrustion, soldat din suita regilor
merovingieni.
anurie f. (med.) anurie.
anus m. (anat.) anus, orificiu anal.
anuscope m. (med., instr.) anuscop.
anuscopie f. (med.) anuscopie.
anversois, e m., f. (cu maj.), adj. din (regiunea) Anvers (n
Belgia).
anxit f. (med.) anxietate, angoas; ngrijorare.
anxieusement adv. cu nerbdare.
anxieux, euse adj. (med.) anxios; ngrijorat, agitat; (cu prep. de
+ inf.) dornic de, avid de, nerbdtor s.
anxiogne adj. (psih.) anxiogen, care strnete anxietatea.
anxiolytique adj., m. (med.) calmant, tranchilizant.
AOC f. (ec., abr. appellation dorigine contrle, A.O.C.)
D.O.C., denumire de origine controlat.
aoriste m. (gram.) aorist.
aoristique adj. (gram.) aoristic.
aorte f. (anat.) aort.
aortectomie f. (chir.) aortectomie.
aortique adj. (anat.) aortic.
aortite f. (med.) aortit.
aortographie f. (med.) aortografie.
aot m. august.
aotage m. (des plants) m. (dendr.) lemnificare a tinerelor
ramuri toamna.
aotat m. (entom.) larva cpuei.
aot, e adj. (despre fructe) copt n august.
aotement m. (dendr.) lemnificare a tinerelor ramuri toamna.
aotien, enne m., f. (fam.) persoan care pleac n vacan n
luna august.
apache m. (cu maj.), adj. apa; m. (nv.) derbedeu, ho,
bandit.
apadna f. (ist.) apadana, sala tronului n palatele persane.
apagogie f. (log.) apagogie, demonstraie apagogic,
raionament prin absurd.
apagogique adj. (log.) apagogic, prin absurd.
apaisant, e adj. linititor, calmant.
apaisement m. potolire, linitire.
apaiser vt., vr. a (se) calma, a (se) liniti; a (se) potoli.
apanage m. apanaj, proprietate; (ist.) apanaj.
aparaturies f. pl. (ist.) aparaturii, srbtori n cinstea lui Venus.
apart m. (teatru) aparteu, conversaie ntre patru ochi; replic
spus ca pentru sine; en ~ (loc. adv.) aparte, spus sie nsui,
vorbind cu sine.
apartheid m. (pol.) apartheid.
apathie f. apatie (i med.), insensibilitate, dezinteres,
indiferen; (filoz.) apatie, impasibilitate.
apathique adj. apatic, moleit, nepstor, pasiv; m., f. (med.)
apatic.
apatite f. (mineral.) apatit.
apatride adj., m., f. (jur.) apatrid.
apatridie f. (jur.) apatridie, ccsituaia juridic a apatridului.
apax m. (lingv.) hapax (legomenon).
apepsie f. (med.) apepsie.
aperceptibilit f. (filoz.) aperceptibilitate.
aperceptible adj. aperceptibil, care poate fi perceput.
aperceptif, ive adj. (filoz., estet.) aperceptiv, de apercepie,
obinut prin apercepie.
aperception f. (filoz.) apercepie.
apercevoir vt. (despre lucruri, persoane) a percepe, a discerne;
(despre lucruri) a descoperi, a nelege, a constata; (psih.) a
apercepe, a asimila, a percepe clar; vr. (cu prep. de) a-i da
seama, a nelege, a remarca, a constata; (reciproc) a se vedea,
a se zri.
aperu m. idee general / n mare, rezumat; impresie / apreciere
rapid.
apriodique adj. (fiz., mat.) aperiodic.
apriteur, trice adj., m. (jur.) asigurant principal.
apritif, ive adj. care stimuleaz pofta de mncare, care
deschide apetitul; m. (cul.) aperitiv, butur servit nainte
de mas; (p. ext.) momentul servirii aperitivului.
apro m. (abr. apritif, fam.) aperitiv, butur servit nainte de
mas.
aperto adv. (muz., it.) aperto, deschis; (despre instrumentele de
suflat) fr surdin.
apertomtre m. (opt) apertometru.
aperture f. deschidere, deschiztur; (fon., fiz., opt.) apertur.
apesanteur f. (fiz., mec.) imponderabilitate.
aptale (bot.) adj. apetal, lipsit de petale; f. pl. (bot.) apetale.
-peu-prs m. invar. aproximaie; (fam.) lucru imprecis /
imperfect; (nv.) calambur; adv. aproape.
apeur, e adj. (lit.) speriat, nfricoat.
apeurer vt. (lit.) a speria, a nfricoa.
apex m. (anat., astron.) apex; (mat.) apex, cretet, vrf; (ist.)
apex, bonet, mitr.
aphasie f. (med.) afazie.
aphasique adj., m., f. (med.) afazic.
aphlie m. (astron.) afeliu.
aphmie f. (med.) afemie.
aphrse f. (stil.) aferez.
aphids m. pl. (entom.) afide.
aphlogistique adj. aflogistic, neinflamabil.
aphone adj. afon.
aphonie f. (med.) afonie.
aphonisation f. (lingv.) afonizare; (med.) asurzire.
aphonisation f. (lingv.) afonizare; (med.) asurzire.
aphorisme m. aforism; (peior.) banalitate.
aphoristique adj. aforistic.
aphotique adj. afotic().
aphrasie f. (med.) afrazie.
aphrodisiaque adj., m. afrodiziac; (ist., relig.) dedicat / n
onoarea Afroditei.
ANT - APH
25
aphrodisie f. afrodizie.
aphte m. (med.) aft.
aphteux, euse adj. (med. vet.) aftos.
aphtode adj. (med.) aftoid.
aphylle adj. (bot.) afil, fr frunze.
api
1
- (afix.) api-, prefixoid cu semnificaia "(referitor la)
albin".
API
2
m. (abr. alphabet de lassociation phontique
internationale, A.P.I.) A.F.I., alfabetul fonetic internaional.
api
3
(hort., n expr.) pomme d~ (soi de) mr rou.
-pic m. (geogr.) perete vertical (al unei stnci, faleze),
denivelare (de teren) major.
apical, e adj. (anat., fon.) apical; f. (fon.) (consoan) apical.
apicole adj. apicol.
apicolyse f. (med., anat.) apicoliz.
apicul adj. (bot.) apiculat.
apiculteur, trice m., f. apicultor, cresctor de albine.
apiculture f. apicultur, albinrit, creterea albinelor.
apids m. pl. (entom.) apide.
apiol m. (chim.) apiol.
apioline f. (farm.) apiolin.
apion m. (zool.) apion, coleopter ce atac fructele.
apiquage m. (mar.) nclinare a vergilor.
apiquer vt. (mar.) a nclina (vergile).
apithrapie f. (med.) apiterapie.
apitoiement m. milostivire; mil, compasiune.
apitoyer vt. a emoiona, a milostivi; a nduioa, a nmuia; vr.
(cu prep. sur) a se milostivi, a se nduioa, a-i fi mil.
aplanat m. (opt) aplanat, obiectiv aplanetic.
aplantique adj. (opt.) aplanetic, care prezint aplanetism.
aplantisme m. (opt.) aplanetism.
aplanir vt. a aplana, a liniti, a potoli; (constr.) a aplana, a
nivela, a netezi, a egaliza; (fig.) a netezi (calea), a facilita, a da
la o parte (din drum).
aplanissement m. aplanare, linitire, potolire; (constr.)
aplanare, netezire, nivelare.
aplasie f. (med.) aplazie, atrofiere.
aplasique adj. (med.) aplazic, referitor la aplazie.
aplastique adj. (med.) aplastic.
aplat m. (art) aplat.
-plat m. (art) aplat.
aplati, e adj. aplatizat, netezit, turtit.
aplatir vt. a aplatiza, a netezi, a turti; vr. a se aplatiza; (cu
prep. contre) a se lipi (strns) de, a se turti de; (fam.) a cdea,
a se ntinde pe jos; ~ le ballon (sport, la rugby) a marca un
eseu; s~ comme une crpe a fi ca o crp, a se umili ca o
slug, a se da btut uor; s~ devant qqn. (fig.) a se tri n
faa cuiva, a se umili.
aplatissage m. (tehn.) laminare, aplatizare.
aplatissement
1
m. aplatizare, turtire; (fig.) zdrobire, cdere,
platitudine.
aplatissement m. du flux (mec. fl., tehn., nucl.) uniformizare a
distribuiei de debit.
aplatisseur m. (agr.) main de zdrobit cereale.
aplatissoir m. (tehn.) laminor de nivelare.
aplite f. (mineral.) aplit.
aplomb m. aplomb; (ref. la poziie) direcie vertical,
verticalitate; (ref. la stare) echilibru; (fig.) ndrzneal,
siguran; (peior.) tupeu, ndrzneal sfruntat, nesimire;
d~ (loc. adv.) vertical, pe vertical; n echilibru; (fig.) n bun
stare (de sntate), cu moralul ridicat.
aplomber vt. (n Canada) a potrivi, a stabiliza, a echilibra; vr.
a se echilibra, a se redresa.
aplustre m. (mar., ist.) aplustr.
apne f. (med.) apnee.
apnique adj. apneic, de apnee.
apo- (afix.) apo-, prefixoid cu semnificaia "deprtare",
"pierdere", "separare", "desfacere", "difereniere".
apoastre m. (atron.) apoastru; apogeu.
apocalypse f. apocalips, apocalips; (livr.) lucrare escatologic;
(p. ext.) sfritul lumii; (cu maj., relig.) Apocalipsa, ultima
carte a Noului Tesament.
apocalyptique adj. apocaliptic, de sfrit de lume; (fig.)
ngrozitor, groaznic, nfiortor.
apocarpe adj. (bot.) apocarp, care prezint apocarpie.
apocarpie f. (bot.) apocarpie.
apocatastase f. (filoz.) apocatastaz.
apochromat m. (opt) apocromat, obiectiv apocromatic.
apochromatique adj. (opt) apocromatic.
apochromatisme m. (opt) apocromatism.
apocope f. (fon., med.) apocop.
apocop, e adj. (fon.) apocopat.
apocoper vt. (fon.) a apocopa, a produce o apocop.
apocrine adj. (biol.) apocrin.
apocryphe adj., m. (document) apocrif; nerecunoscut de ctre
biseric; (fig.) controversat, fals, neautentic.
apocynaces f. pl. (bot.) apocinacee.
apode adj., m. (zool.) apod.
apodictique adj. (filoz.) apodictic; care nu se pune n discuie,
axiomatic.
apodie f. (med.) apodie, lips congenital a picioarelor.
apodioxis m. (filoz.) apodioxis.
apodose f. (lingv.) apodoz.
apoenzyme m. sau f. (biochim.) apoenzim.
apotique adj. apoetic, lipsit de poezie.
apogalaxie f. (astron.) apogalaxie.
apogame adj. (bot.) apogam.
apogamie f. (bot.) apogamie.
apogamique adj. (bot.) apogamic.
apoge m. apogeu; (fig.) vrf, punctul / gradul cel mai nalt.
apolaire adj. (el.) apolar.
apolitique adj., m., f. apolitic.
apolitisme m. apolitism.
apollinien, enne adj. (filoz.) apolinic.
apollon m. (cu maj.) (zeul) Apolo; (fam.) apolo, adonis, brbat
foarte frumos; (entom.) fluturele lui Apollo (Parnassius
Apollo).
apologtique adj. apologetic; f. (bis.) apologetic.
apologie f. apologie; (fam.) laud, elogiu.
apologisme m. apologism.
apologiste m., f. apologet, apologist.
apologue m. (lit.) apolog, fabul.
apomixie f. (bot.) apomixie.
apomorphe adj. (biol.) apomorf.
apomorphine f. (farm.) apomorfin.
aponvrectomie f. (chir.) aponevrectomie.
aponvrose f. (anat.) aponevroz.
aponvrosite f. (med.) aponevrozit.
aponvrotique adj. (anat.) aponevrotic.
aponvrotomie f. (chir.) aponevrotomie.
apophantique adj. (filoz.) apofantic.
apophonie f. (fon.) apofonie, alternan vocalic.
apophtegmatique adj. apoftegmatic.
apophtegme m. (stil.) apoftegm, sentin; aforism, maxim,
precept.
apophysaire adj. (anat.) apofizar, al apofizei.
apophyse f. (anat.) apofiz.
apoplectiforme adj. (med.) apoplectiform.
apoplectique adj., m., f. (med.) apoplectic.
apoplexie (med.) apoplexie.
APH - APO
26
apoprotein f. (biochim.) apoprotein.
aportique adj. (filoz.) aporetic, cu caracter de aporie; nesigur;
m., f. (filoz.) aporetic, sceptic, adept al lui Pyrrhon; f.
(filoz.) aporetic.
aporie f. (filoz.) aporie; nesiguran, ndoial, problem dificil.
aposiopse f. (stil.) aposiopez, ntrerupere.
apostasie f. (relig.) apostazie, abjurare; renunare la credin;
(fig.) abandon, renunare, renegare.
apostasier vi. (relig.) a abjura, a renega (o credin).
apostat adj., m. (relig.) apostat; (fig.) renegat, dezertor.
apost, e adj. (nv.) plasat, instalat, aezat (la pnd).
aposter vt. (mil.) a posta; a pune n post.
apostriorit f. (filoz.) caracterul a ceea ce este a posteriori,
aposterioritate.
aposthie f. (med.) apostie.
apostilb m.(opt, unit.) apostilb.
apostille f. (jur.) apostil, semntur; recomandare.
apostiller vt. a apostila, a pune o apostil (pe un act).
apostolat m. (bis.) apostolat; prozelitism, rspndire a credinei.
apostolicit f. apostolicitate, caracter apostolic.
apostolique adj. apostolic, al apostolilor, de la apostoli; al
Sfntului Scaun, de la Sfntul Scaun.
apostoliquement adv. (n mod) apostolic, papal; (fam.) cu zel,
cu druire.
apostrophe f. apostrofare, certare, mustrare; (gram.) apostrof;
(stil., lit.) apostrof, interpelare.
apostropher vt. (fam.) a apostrofa, a mustra.
apothcie f. (bot.) apotecie, apoteciu.
apothme m. (geom.) apotem.
apothose f. apoteoz; (ist.) zeificare, glorificare; (fig.)
nflorire, apogeu, punct culminant.
apothotique adj. apoteotic.
apothicaire m. (nv.) poticar, farmacist; compte d~ cont
lung i complicat.
aptre m. apostol; (p. ext.) predicator, susintor al credinei
(cretine); (fig.) susintor, aprtor, militant (pentru o cauz);
faire le bon ~ a fi lup prefcut, a se preface.
apotropaque adj. apotropaic.
appairage m. grupare (de elemente) n perechi, mperechere.
appairer vt. a grupa n perechi, a mperechea.
appalachien, enne adj. (geogr.) din (munii) Apalai.
apparatre vi. a aprea, a se ivi, a se vedea; (tipogr.) a aprea, a
iei de sub tipar; (+ complement) a prea (cumva); (cu prep.
comme) a aprea sub forma / sub form de, a prea (cumva);
(fig.) a se descoperi, a se dezvlui; faire ~ a arta, a
dezvlui; il apparat que rezult (de aici) c, este clar /
evident c.
apparat m. solemnitate, pomp, strlucire; (p. ext.) fast,
ostentaie, etalare, afiare; (nv.) vocabular / lexic (al unui
autor); ~ critique aparat critic.
apparatchik m. (pol.) aparacic, membru important al partidului
comunist sovietic.
apparaux m. pl. (mar.) aparate / instrumente de manevr;
(sport) aparate de gimnastic.
appareil
1
m. (tehn., instr.) aparat, instrument, mainrie,
dispozitiv; (anat.) aparat, sistem; (arhit.) dimensiune (a
materialelor); (cul.) pregtire, preparare specific; (sport)
(orice) aparat pentru gimnastic; (fam.) telefon, avion, aparat
dentar, aparat medical; (lit., nv.) apariie, ceremonie, decor,
fast, pomp; dans le plus simple ~ mbrcat sumar, n
neglijeu; gol-golu, mbrcat n costumul lui Adam.
appareil m. aiguille (el., tehn.) aparat cu ac indicator.
appareil m. champ tournant (instr., el.) aparat cu cmp
rotitor.
appareil m. quipage mobile (mil.) aparat cu echipaj mobil.
appareil m. lecture directe (instr.) aparat cu citire direct.
appareil m. sous (fam.) bancomat, aparat de schimbat bani
(mruni).
appareil m. automatique (el., tehn.) aparat automat /
automatizat.
appareil m. bolomtrique (instr., el.) bolometru.
appareil m. dOrsat (chim fiz ) aparat Orsat.
appareil m. de Kipp (chim. fiz.) aparat Kipp.
appareil m. de levage (tehn.) main de ridicat.
appareil m. de mesure (el., tehn.) aparat de msur.
appareil m. de pointage (mil.) nltor.
appareil m. de projection (tehn.) proiector.
appareil m. de prothse (med.) protez.
appareil m. de radio (el., tehn.) radiou.
appareil m. de redresement (tehn.) redresor (aparat pentru
cartografierea automat a aerofotografiilor).
appareil m. de surveillance (mil.) aparat de observare.
appareil m. de tlvision (el., tehn.) televizor.
appareil m. de zro (instr) aparat de zero.
appareil m. mnager aparat (de uz) casnic.
appareil m. Soxhlet (chim. fiz.) aparat Soxhlet.
appareil m. stroboscopique (instr., mec.) stroboscop.
appareil m. tendeur vis (ferov.) eclis de cuplare.
appareillable adj. (med.) care poate purta / primi protez.
appareillade f. (ornit.) mperechere.
appareillage m. (tehn.) aparatur, aparataj; (constr.) apareiaj;
(mar.) manevr de plecare; (med.) punere de protez.
appareill adj. mperecheat; dotat cu aparate (necesare);
(constr.) apareiat; (nv.) pregtit.
appareiller vt. a mperechea; a potrivi (n pereche), a asorta;
(constr., arhit.) a apareia; (med.) a pune o protez; (nv.) a
pregti; vi. (mar.) a pleca, a se pregti de plecare; vr. (ref.
la psri) a se mperechea.
appareilleur m. (constr.) maistru zidar; (chir.) medic specialist
n punerea protezelor.
apparemment adv. n aparen, probabil, (n mod) aparent;
dup cum s-ar prea, dup toate aparenele; (nv.) vizibil; dup
cum arat, dup cum se vede; ~ que se pare c.
apparence f. aparen; aspect, form, nveli; (filoz.) aparen,
lips a esenei, irealitate; (nv.) prere (n expr. fr verbe)
contre toute ~ contrar tuturor aparenelor; en ~ (loc. adv.) n
aparen, n mod aparent, pe dinafar; une ~ de o urm de, un
semn de; (n expr. cu verbe) garder les ~s a pstra
aparenele; mnager les ~s a ine la aparene, a pstra
aparenele; sacrifier les ~s a nu ine cont de aparene, a nu-i
psa de gura lumii; sauver les ~s a salva aparenele.
apparent, e adj. aparent; presupus, imaginar; vizibil; (croit.)
decorativ; (fig.) evident, clar.
apparent, e adj. nrudit; (fig.) asemntor, apropiat; adj., m.,
f. (pol.) aliat.
apparentement m. (cu prep. , avec) nrudire; legtur,
asemnare; (pol., la alegeri) grupare de liste de candidai.
apparenter (s) vr. (cu prep. ) a se nrudi (cu), a intra ntr-o
familie (prin cstorie); (pol.) a se alia; (fig.) a se asemna;
vt. (nv.) a bga ntr-o familie (printr-o cstorie), a nrudi, a
alia.
appariement m. mperechere, asortare; (tehn.) cuplare.
apparier vt. (despre psri) a mperechea; (lit.) a cupla, a
asorta, a pune n perechi; vr. (ref. la psri) a se
mperechea.
appariteur m. aprod, uier; ~ muscl (peior.) poliist n civil
(de paz la faculti).
apparition f. apariie, artare; viziune; (tipogr.) tiprire,
publicare, apariie, ieire de sub tipar; (relig.) epifanie; (fig.)
artare, fiin imaginar, fantom, spectru.
APO - APP
27
apparoir vi. (jur.) a aprea, a rezulta, a se constata, a fi evident;
faire ~ de a demonstra evidena, a arta adevrul.
appart m. (fam., abr.) apartament.
appart m. (teatru) aparteu.
appartement
1
m. apartament, locuin; se retirer dans ses
~s (ironic) a se retrage n camera regal, a intra n palat.
appartement m. de fonction locuin de serviciu.
appartement-tmoin m. locuin dat spre vnzare (care este
vizitat de posibilii cumprtori).
appartenance f. apartenen; (mat.) incluziune, apartenen,
(simb. ); f. pl. (rar) dependine, accesorii.
appartenir vi. (cu prep. ) a aparine; a fi al (cuiva), a face
parte din, a ine de; (nv.) a se da, a se oferi; vr. a fi
independent / liber, a-i aparine; il appartient (qqn.) de
este de datoria (cuiva) s, este rolul (cuiva) s.
appas m. pl. (fig.) nuri; farmec, arm, atracie.
appassionata adj., f. (muz., it.) appassionata.
appassionato adv. (muz., it.) appassionato, cu pasiune, cu
nsufleire.
appt m. momeal; (pesc.) nad; (fig.) atracie, tentaie; m. pl.
v. appas.
appter vt. a momi; (pesc.) a ndi, a da nad; (fig.) a atrage, a
tenta, a seduce.
appauvrir vt. a srci (pe cineva), a ruina; (fig.) a epuiza
(resursele), a anemia (sngele), a mpuina; vr. a srci, a-i
pierde averea, a se ruina; (fig.) a se epuiza.
appauvrissement m. srcire, pauperizare; (fig.) epuizare,
anemiere, mpuinare.
appeau m. (vn.) chemtoare, fluier pentru atras psri; pasre
chemtoare; se laisser prendre l~ (fig.) a se lsa pclit,
a se lsa dus de nas; servir d~ qqn. (fig.) a fi prostul cuiva.
appel
1
m. apel, chemare, strigare a numelui; (jur.) apel, recurs;
(sport, la atletism) btaie; (fig., cu prep. de) incitare, impuls,
invitaie, chemare, aspiraie, vocaie; voce, strigt; (n expr.
fr verbe) ~ au peuple (fig.) ntoarcere ctre popor, cerere
(de ajutor, de bani) adresat unei naiuni; cour d~ (jur.)
Curtea de Apel; dcision sans ~ (jur.) decizie fr drept /
posibilitate de apel; jambe d~ (sport) picior de btaie; pied
d~ (sport) picior de btaie; planche d~ (sport) plac de
btaie; prix dappel (ec.) pre promoional; produit d~ (ec.)
produs promoional; sans ~ (fig.) iremediabil, fr drept de
apel, fr discuie; (n expr. cu verbe) devancer l~ a
devansa recrutarea, a merge n armat nainte de 18 ani; faire
~ a face apel la, a cere ajutorul; faire l~ a face apelul, a
striga numele; juger sans ~ (jur.) a judeca fr drept de apel;
manquer l~ (fig.) a nu fi acolo cnd e nevoie de tine;
procder l~ a face prezena / recensmntul / recrutarea;
rpondre l~ a rspunde prezent / la apel; (fig.) a fi sritor;
venir l~ de lancre (mar., despre nave) a se aeza n
direcia lanului ancorei.
appel m. aux armes chemare la arme / la rzboi, mobilizare n
mas.
appel m. dair (tehn.) tiraj de aer.
appel m. doffres (ec.) cerere de oferte, licitaie.
appel m. de fichier (info.) accesarea fiierului (engl. hit).
appel m. de fonds (fin.) apel de fonduri.
appel m. de phares (auto.) semnalizare / semn cu farurile.
appel m. du pied btaie din picior (n semn de nerbdare),
chemare.
appel m. du regard ochead, semn din privire.
appel m. tlphonique (tele.) apel telefonic, telefon.
appelable adj. apelabil.
appelant, e adj., m., f. (jur.) apelant; (vn.) pasre chemtoare.

appel adj. chemat, predestinat; (fig., cu prep. ) desemnat,
ales; m. (mil.) recrut.
appeler vt. a apela, a chema, a striga (pe nume), a interpela; a
atrage (atenia); a evoca (o amintire); a atrage (dup sine);
(despre ntlniri, edine) a convoca, a invita; (ec., admin.) a
alege, a numi (pe o poziie, ntr-un post); (mil.) a recruta, a
ncorpora, a mobiliza; (info.) a accesa; (fam.) a suna, a da
telefon; vi. (jur., cu prep. de) a face recurs, a face apel; vr.
a se numi, a se chema, a avea numele de, a se intitula, a se
autointitula, a-i spune; ~ laide a chema n ajutor; ~ au
secours a striga dup ajutor; ~ les choses par leur nom a
spune lucrurilor pe nume, a fi direct / deschis; en ~ (jur.) a
face recurs / apel la, a supune cauza (unei instituii).
appellatif, ive adj., m. (gram.) apelativ.
appellation
1
f. denumire, adresare, nume; apelare; (fran.)
apelaiune.
appellation f. dorigine (ec.) denumire de origine, DOC.
appendice
1
m. apendice, anex, supliment; prelungire; (anat.)
apendice; (fon.) element fonetic suplimentar; (fam., peior.) nas
(mare).
appendice m. auriculaire (med.) apendice auricular.
appendice m. caudal (zool.) apendice codal, coad.
appendice m. de remplissage (tehn.) supap de umflare /
umplere.
appendice m. xiphode (anat.) apendice xifoid.
appendicectomie f. (chir.) apendi(ce)ctomie.
appendicite f. (med.) apendicit.
appendiculaire adj. apendicular, referitor la apendice, care
formeaz un apendice.
appendiculaires m. pl. (zool.) (subclasa) apendiculare.
appendicule m. apendicul, apendice mic.
appendre vt. (nv.) a aga, a suspenda.
appentis m. (constr.) acoperi cu o singur pant, anex,
polatr.
appenzell m. (cul.) appenzell, varietate de vaier elveian.
appertisation (tehn.) apertizare, sterilizare la cald n recipiente
ermetice.
appertis adj. apertizat.
appertiser vt. (tehn.) a apertiza.
appesantir vt. a ngreuna, a mpovra; (despre micri) a
ncetini; a apsa, a lovi; vr. (cu prep. sur) a se ngreuna; a
insista (asupra).
appesantissement m. ngreuiere, ngreunare, mpovrare,
apsare.
apptence f. apeten; dorin, poft, plcere.
apptissant, e adj. apetisant, mbietor; (fig.) atrgtor,
seductor.
apptit m. poft (de mncare), apetit; dorin; (abstract, cu
prep. de ) nevoie, aspiraie, curiozitate, sete (de); bon ~
(urare) poft bun; l~ vient en mangeant (prov.) pofta vine
mncnd; (fig.) cu ct ai mai mult, cu att vrei mai mult;
mettre en ~ a da / a face poft de mncare.
applaudimtre m. (instr.) aplaudimetru, aparat pentru
msurarea intensitii aplauzelor.
applaudir vi. a bate din palme; (cu prep. ) a saluta (o
iniiativ), a aproba, a fi de acord, a fi n asentiment; vt. a
aplauda, a aclama; (lit.) a aproba; vr. a se felicita, a se
bucura.
applaudissement m. aplaudare; (fig., lit.) aprobare,
compliment, elogiu, laud; m. pl. aplauze.
applicabilit f. aplicabilitate, posibilitate de aplicare.
applicable adj. aplicabil; (geom.) care se poate suprapune, care
se potrivete; tre ~ a se aplica la, a se referi la.
applicage m. (tehn.) aplicare.
applicateur, trice adj., m., f. aplicator, aplicant.
APP - APP
28
applicatif, ive adj. aplicativ, aplicabil.
application f. aplicare; aplicaie, utilizare; silin; (croit.)
ornament; (mil.) aplicaie militar, exerciiu (practic) de
antrenament; (fig., cu prep. ) nclinaie, talent, aptitudine;
mise en ~ punere n practic / n aplicare.
applicativit f. aplicativitate, caracter aplicativ.
appliqu adj. aplicat, plasat; silitor, harnic, muncitor; (fig.)
apsat.
applique f. aplic, ornament, lamp aplicat pe perete.
appliquer vt. a aplica; a pune n practic; (cu prep. ) a folosi
(pentru), a utiliza la; (lit.) a ndrepta (spre), a concentra
(ctre); (cu prep. sur) a suprapune, a lipi; (med.) a administra;
(fig., cu prep. ) a folosi, a utiliza; (fam.) a trage (o palm);
vr. a se aplica, a se plasa; (fig.) a se consacra, a se dedica;
(concret) a corespunde, a fi potrivit pentru, a viza; (nv.) a
ncerca, a se fora, a se strdui; (fr complement) a fi
contiincios, a munci cu contiinciozitate.
appog(g)iature f. (muz.) apogiatur.
appoint m. completare (a unei sume cu mruni); (fig.)
supliment, accesoriu; ajutor, contribuie; apporter son ~ a-
i aduce contribuia; d~ (tehn.) suplimentar, de adaos; faire
l~ a completa (cu mruni); a plti exact (la leu).
appointage m. ascuire (la vrf).
appoint m. (n Elveia) soldat.
appointement m. (mar.) cheu, dan; m. pl. leaf, salariu (al
unui funcionar), apuntamente.
appointer vt. a plti salariul, a da leafa; (tehn.) a ascui (vrful),
a face vrf.
appondre m. (n Elveia) a mbina cap la cap.
appontage m. (av.) apuntare.
appontement
1
m. (mar.) debarcader.
appontement m. de dchargement (constr.) ramp de
descrcare.
apponter vi. (av.) a apunta.
apponteur m. (mar.) apuntor, ofier responsabil cu apuntarea.
apport
1
m. aport, contribuie; (nv.) aducere; m. pl. (jur., ec.)
aport, aducere de bunuri imobile; action d~ (jur.) aport n
natur (al unui acionar).
apport m. en communaut (jur.) bun comun.
apport m. en industrie (jur.) aport n mijloace de producie.
apport m. en nature (jur.) aport n natur.
apport m. en numraire (jur.) aport n numerar.
apport m. en socit (jur.) aport n societate (bunuri aduse de
un asociat).
apporte interj. comanda "aport!" pentru cini.
apporter vt. a aduce, a procura; a da, a cauza, a provoca; (vn.,
despre cini) a aporta; ~ sa pierre ldifice a-i aduce
contribuia.
apporteur m., adj. aductor; (jur.) persoan care face un aport,
aportor.
apposer vt. a aplica, a pune (o semntur); a insera (o clauz
ntr-un act); ~ le scell (jur.) a sigila; ~ sa signature a
semna; ~ son paraphe a semna, a parafa;
appositif, ive adj. apozitiv, cu caracter de apoziie.
apposition f. (gram.) apoziie; (jur.) aplicare, punere; ~ dun
paraphe (jur.) parafare; ~ dun sceau (jur.) sigilare.
appositionnel, elle adj. (gram.) apoziional, referitor la
apoziie.
appouper vt. (mar.) a apupa, a nclina ctre pupa.
apprciabilit f. apreciabilitate.
apprciable adj. apreciabil, evaluabil; sensibil, vizibil; (p. ext.)
notabil, considerabil, (destul de) important.
apprciateur, trice m., f., adj. apreciator, (persoan) care
evalueaz; arbitru, judector.

apprciatif, ive adj. apreciativ, estimativ.
apprciation f. (ec.) apreciere, apreciaie, cretere; (despre
valori) estimare, evaluare; (p. ext.) judecat, considerare; (rar)
prere, impresie, sentiment; (lit.) observaie, notare (pe
marginea unui text).
apprci, e adj. apreciat, plcut, preuit, stimat.
apprcier vt. a aprecia, a preui, a stima; (despre valori) a
estima; (fin.) a evalua; vr. a se aprecia; (fin.) a crete.
apprhender vt. a se teme; (jur.) a prinde, a aresta; (filoz.) a
nelege, a sesiza; (p. ext.) a nha, a pune mna pe.
apprhensif, ive adj. aprehensiv, nencreztor, timid.
apprhension f. aprehensiune, team; sesizare.
apprenant, e m., f. cursant; nvcel.
apprendre vt. a afla; (despre cursani, elevi) a nva (ceva, de
la cineva), a lua lecii, a se instrui; (nv.) a instrui; (cu prep. )
a nva s, a se obinui, a reui; a comunica (cuiva), a da
veti, a informa; vi. (cu prep. ) a nva (pe cineva), a
educa, a antrena; ~ fond a nva serios, a aprofunda; ~
vivre qqn. a da / trage o lecie cuiva, a nva minte pe
cineva, a certa, a pedepsi; ~ par cur a nva pe de rost, a
nva pe dinafar; ~ qqch. de la bouche de qqn. a afla ceva
(chiar) din gura cuiva; cela lui apprendra vivre asta o s-i
fie nvtur de minte, o s fie un exemplu bun, experiena
asta o s-i prind bine mai ncolo; en ~ de belles a afla ceva
grav, a afla lucruri / din alea grele.
apprenti, e m., f. ucenic; nvcel, ajutor (de).
apprentissage m. ucenicie, stagiu; formare, instruire, practic;
~ (info.) loc. adj. cu rspuns, adaptabil (despre programe
capabile s-i adapteze reaciile dup experienele anterioare).
apprt m. apret, apretare, scrobeal; (nv.) pregtire, preparare;
(fig.) afectare, snobism; sans ~ fr fasoane, natural,
deschis.
apprtage m. (text.) apretur, apretare, scrobire.
apprt, e adj. afectat, snob, cu mofturi, cu fasoane.
apprter vt. (text.) a apreta, a trata cu apret; a scrobi; (nv.) a
pregti, a prepara, a aranja; vr. (cu prep. ) a se pregti; a se
aranja, a se gti.
apprteur, euse m., f. (text.) apretor; muncitor care pregtete
materiile prime.
apprteuse f. modist (care se ocup de plrii).
appris adj. nvat, obinuit; instruit, nvat; bien ~ bine
crescut, educat; mal ~ prost crescut, needucat, bdran.
apprivoisable adj. dresabil, de mblnzit, care poate fi
mblnzit.
apprivois adj. mblnzit, domesticit; dresat.
apprivoisement m. mblnzire, dresare, dresaj.
apprivoiser vt. a mblnzi, a dresa, a domestici; (fig.) a liniti;
vr. a se mblnzi, a se obinui (cu).
apprivoiseur, euse adj. mblnzitor, dresor.
approbateur, trice m., f., adj. aprobator; favorabil.
approbatif, ive adj. aprobativ.
approbation f. aprobare; acceptare, acord.
approbativement adv. (n mod) aprobativ, aprobator
approbativit f. (psih.) tendin de aprobare (a tuturor).
approchable adj. accesibil, care poate fi apropiat; abordabil.
approchant, e adj. foarte asemntor; (nv., despre timp)
apropiat; adv. aproximativ; prep. (nv.) cam pe la.
approche f. apropiere; abordare, demers; (despre lucruri)
venire, sosire, apariie; f. pl. mprejurimi; l~ de n
apropiere de, la apropierea de; d~ de apropiere, pentru
apropiere, n vederea apropierii; d~ (+ adj.) de abordat;
travaux d~ (mil.) lucrri de apropiere; (fig.) manevre (pentru
a convinge pe cineva), ducere cu zhrelul.
approch, e adj. apropiat (de), aproximativ.
approchement m. apropiere.
APP - APP
29
approcher vt. a apropia; a pune / a aduce mai aproape; a
aborda, a se apropia de; (p. ext.) a sta lng; vi. a se apropia
(de); (fig.) a fi aproape (de), a merge spre; vr. (cu prep. de) a
se apropia, a veni (mai) aproape, a se aeza (mai) aproape; ~
de la sainte table / de lautel / des sacrements a se
cumineca, a se mprti.
approfondi, e adj. aprofundat, adncit.
approfondir vt. a adnci; a aprofunda; a sonda, a cuta adnc;
vr. a se adnci.
approfondissement m. adncire; aprofundare, analiz,
meditaie.
appropriation f. apropriere, atribuire; adaptare; (nv., reg. n
Belgia) curare.
appropri, e adj. apropriat, potrivit, corespunztor, adecvat.
approprier vt. a apropria, a adapta, a potrivi; (nv., reg. n
Belgia) a cura, a face curat; vr. a-i nsui, a-i apropria;
(livr.) a se adapta, a se potrivi.
approuvable adj. care poate fi aprobat.
approuv, e adj. aprobat.
approuver vt. a aproba, a ncuviina, a fi de acord; (jur.) a
accepta, a autoriza, a admite; (despre opinii, iniiative etc.) a
aprecia, a ncuraja; (despre persoane) a aproba, a luda, a fi de
aceeai prere.
approvisionn, e adj. aprovizionat, dotat.
approvisionnement m. aprovizionare; (concret) provizie,
rezerv, stoc; (ec.) materii prime, produse semi-finite.
approvisionner vt. a aproviziona, a alimenta, a furniza; vr. a
se aproviziona, a-i face provizii; a-i face cumprturile.
approvisionneur, euse m., f. furnizor.
approximatif, ive adj. aproximativ; imprecis, vag.
approximation f. aproximaie, aproximare; estimare; valoare
apropiat.
approximativement adv. (n mod) aproximativ, cu
aproximaie; aproape.
appui
1
m. reazem, sprijin; suport, rezemtoare, susinere;
(constr.) bar / balustrad de sprijin; (la poduri, boli) pilon,
picior de sprijin; (muz.) voce de piept; (abstract) sprijin moral,
ajutor material, asisten, protecie; (fig.) pil, relaie; l~
drept sprijin, pentru ajutor, pentru confirmare; hauteur d~
nlime pn la coate / care s permit sprijinirea pe coate;
mur d~ zid nalt pn la nivelul coatelor, zid pe care te poi
sprijini cu coatele; mur de sous-~ (constr.) parapet; point d~
(tehn.) punct de sprijin; (mil.) baz, defensiv; prendre ~ sur
a se sprijini de / pe; (fig.) a se baza pe; servitude d~ (jur.)
drept de sprijinire (a unei construcii de alta).
appui m. du pont (constr.) aparat de reazem.
appui-bras m. cotier, (loc de) sprijin pentru bra.
appui-main m. (pict.) reazem pentru mn (cea cu pensula,
pentru precizie).
appui-pied m. (auto.) scara mainii.
appui-tte m. suport pentru cap; (auto.) tetier; aprtoare de
cap.
appuy, e adj. apsat, insistent; mpins (cam) prea departe;
fondat, bazat (pe ceva).
appuyer vt. a sprijini; a susine, a menine; (concret, cu prep.
contre, ) a rezema de (dintr-o parte); (concret, cu prep. sur)
a pune pe, a aeza pe, a rezema pe (de deasupra); (abstract) a
baza, a fonda; a apsa, a presa; vi. (cu prep. sur) a apsa; a
fi susinut de; (muz.) a accentua; (rar) a o lua la, a se ndrepta
spre; (fig.) a insista, a sublinia; vr. (cu prep. , sur) a se
sprijini, a se rezema; a se ine; (ref. la persoane, cu prep. sur)
a conta pe, a se baza; (fam., fr prep.) a face fr voie, a face
din obligaie, a suporta.
apragmatisme m. (psih.) apragmatism.

apraxie f. (med.) apraxie.
apraxique adj., m., f. (med.) apraxic.
pre adj. dur, violent, aspru; (despre persoane, cu prep. )
avid, doritor; (nv.) cu asperiti, accidentat, inegal; (fig.) greu,
dificil; tre ~ au gain a fi avid de ctiguri.
aprm m. sau f. invar. (fam., abr. aprs-midi) dup-mas,
dup-amiaz.
prement adv. (n mod) violent, cu nverunare, cu asprime;
(nv.) cu aviditate.
aprs
1
prep. dup; dincolo de; ca urmare a; (ntr-o ierarhie)
sub; (nv.) de, despre; (n expr. fr verbe) ~ a / cela / quoi
dup aceasta, dup toate acestea, dup care; ~ coup prea
trziu, dup ce s-a terminat; ~ tout dup toate acestea, n fond,
n definitiv, dup o gndire atent; ~ vous (formul de
politee) dup dumneavoastr, dumneavoastr primul / mai
nti, luai-o nainte (v rog); d~ dup, conform, care imit,
urmnd modelul, dup prerea; lun ~ lautre unul dup
cellalt, n ordine, n ir; (n expr. cu verbe) attendre ~
(nv.) a atepta cu nerbdare; cercher ~ qqn. a cuta pe
cineva, a umbla dup; demander ~ qqn. a ntreba de cineva, a
umbla dup; tre ~ qqch. (nv.) a se ocupa de, a se ine tare
de, a sta de; tre ~ qqn. a fi toat ziua dup cineva, a umbla
mereu dup coada cuiva, a se ine ntruna dup; ne pas
attendre ~ a nu muri dup, a putea foarte bine fr.
aprs
2
adv. (temporal) dup aceea, mai trziu, ulterior;
(spaial) n spate, mai departe; ci-aprs (ntr-un text) mai
jos, mai departe; d~ urmtor, de dup aceea, ntmplat mai
trziu; et (puis) ~ ? (sfidare) i ce dac?, i dac nu m
intereseaz?; venir ~ a urma.
aprs
3
-

(afix.) prefixoid cu semnificaia "dup", "ulterior".
aprs
4
m. (derivat din prefixoid) perioada de dup.
aprs-demain adv. poimine.
aprs-dner m. (nv.) dup-amiaz.
aprs-guerre m. perioad postbelic.
aprs-midi m. sau f. invar. dup-mas, dup-amiaz.
aprs-rasage adj. invar., m. (loiune) dup ras.
aprs-shampo(o)ing m., adj. (cu efect de) balsam de pr.
aprs-ski m. apres-ski, botine, cizme uoare (folosite dup
desclarea de clpari).
aprs-taxes m. (ec.) beneficiu real, profit net.
pret f. asprime; (abstract) greutate, duritate; (lit., nv.)
violen, brutalitate.
apriorique adj. aprioric.
apriorisme m. apriorism.
aprioriste adj., m., f. apriorist.
aprioritique adj. aprioric.
aproctie f. (med.) aproctie.
-propos m. invar. apropo; pertinen; (nv., lit.) poem / pies
de teatru de circumstan; esprit d~ prezen de spirit;
manquer d~ a fi un spirit greoi.
aprosexie f. (med.) aprosexie.
aprosopie f. (med.) aprozopie.
apsara f. (relig.) apsara, zei inferioar (n mitologia indian).
apsidal, e adj. (astron.) apsidal, referitor la apsid.
apside f. (astron.) apsid.
apte adj. apt, capabil, dotat; (cu prep. ) bun de / la, n stare s,
capabil s; m. apt, capabil.
aptre adj. (ornit., entom., bot.) apter, lipsit de aripi; (arhit.)
fr aripi, fr colonade laterale.
aptrygotes m. pl. (entom.) apterigote.
aptryx m. (ornit.) apterix, pasrea kiwi.
aptien m., adj. (geol.) apian.
aptitude f. aptitudine, nclinaie, talent, dispoziie nativ,
pricepere.
aptyalie f. (med.) aptialie, asialie.
APP - APT
30
aptyalisme m. (med.) aptialism, asialie.
apurement m. (fin.) verificare / regularizare de cont.
apurer vt. (fin.) a verifica / a regulariza un cont.
apyre adj. (rar) rezistent la foc, refractar.
apyrtique adj. (med.) apiretic, afebril.
apyrexie f. (med.) apirexie.
apyrogne adj. (med.) apirogen.
aqua- (afix.) acva-, prefixoid cu semnificaia "ap".
aquacole adj. (biol.) referitor la acvicultur; (nv.) acvatic.
aquaculteur, trice m., f. acvicultor, maricultor.
aquaculture f. acvacultur, maricultur.
aquaforte f. (art) acvaforte.
aquafortiste m., f. (art) acuafortist, acvafortist.
aquamanile m. (ist.) amfor cu ap pentru splat pe mini.
aquamarin m. (mineral.) acvamarin.
aquanaute m., f. acvanaut, aponaut.
aquanautique adj. acvanautic.
aquaplanage m. (auto.) acvaplanare.
aquaplane m. (sport) acvaplan.
aquaplaning m. (auto.) acvaplanare.
aquarelle f. acuarel.
aquarell, e adj. (pict.) pictat n acuarel.
aquarelliste m., f. (pict.) acuarelist.
aquariophile m., f. acvariofil.
aquariophilie f. acvariofilie.
aquariste m. acvarist.
aquaristique f. acvaristic.
aquarium m. acvariu.
aquastat m. (instr.) acvastat.
aquatrarium m. acvaterariu.
aquatinte f. (art) acvatint.
aquatintiste m., f. (art) acvatintist.
aquatique adj. acvatic.
aquatubulaire adj. (tehn.) acvatubular.
aquatypie f. (art) acvatipie.
aquavit m. (cul.) akvavit, uic scandinav; var. akvavit.
aquazole m. acvazol, amestec stabilizat de ap i motorin.
aqueduc m. (tehn.) apeduct; (anat.) canal.
aqueux, euse adj. apos.
aqui-, (afix.) acvi-, prefixoid cu semnificaia "ap".
aquicole adj. (biol.) referitor la acvicultur; (nv.) acvatic; var.
aquacole.
aquiculteur, trice m., f. acvicultor, maricultor; var.
aquaculteur.
aquiculture f. acvacultur, maricultur; var. aquaculture.
aquifaune f. (zool.) acvifaun.
aquifre adj. (geol.) acvifer; m. teren acvifer.
aquilids f. pl. (ornit.) acvilide.
aquilin adj. m. acvilin.
aquilon m. acvilon, vnt din nord; (p. ext.) vnt puternic /
violent; (fig., poet.) nordul.
aquitain, e m., f. (cu maj.), adj. (ist.) (locuitor) din Aquitania
(Frana).
aquitanien m. (geol.) acvitanian.
aquo-ion m. (chim., fiz.) ion hidratat.
aquosit f. apozitate.
ara m. (ornit.) (papagalul) ara.
arabe m., f. (cu maj.), adj. arab, magrebian; m. limba arab.
arabe-islamique adj. arabo-islamic, referitor la islam i la
lumea arab.
arabesque f. (art, dans, sport) arabesc; linie sinuoas
(elegant); (fig.) fantezie (muzical, literar etc.).
arabica m. (bot.) arabica, arbore de cafea originar din Arabia;
cafea arabica (produs de acest arbore).
arabique adj. arbesc; gomme ~ gum arabica.
arabisant, e m., f. arabist, filolog specialist n limba arab.
arabisation f. arabizare; islamizare
arabiser vt. a arabiza, a islamiza, a da un caracter arab.
arabisme m. (lingv.) arabism.
arabit f. arabism, arabitate.
arable adj. (agr.) arabil.
arabophone adj., m., f. arabofon, (popor, persoan) de limb
arab.
arac m. (cul.) arak, rachiu natural de orez / de trestie de zahr.
araces f. pl. (bot.) aracee.
arachide f. (bot.) arahid.
arachn- (afix.) arahn(o)-, prefixoid cu semnificaia "(pnz de)
pianjen".
arachnen, enne adj. arahnian, de pianjen; (lit.) fin ca pnza
de pianjen.
arachnides m. pl. (zool.) arahnide.
arachno- (afix.) arahno-, prefixoid cu semnificaia "(pnz de)
pianjen".
arachnode f. (anat.) (membrana) arahnoid.
arachnodien, enne adj. (anat.) arahnoidian.
arachnodite f. (med.) arahnoidit, inflamaie a arahnoidei.
arachnologie f. (entom.) arahnologie, studiul arahnidelor.
arachnologique adj. (entom.) arahnologic.
arachnologue m., f. arahnolog, specialist n arahnologie.
arack m. (cul.) arak, rachiu natural de orez / de trestie de zahr.
aragonais m., f. (cu maj.), adj. (locuitor) din Aragon (Spania).
aragonaise f. (muz.) aragonez, dans popular spaniol (din
Aragon).
aragonite f. (mineral.) aragonit.
araigne
1
f. (entom.) pianjen; (tehn.) crlig cu mai multe
brae; (buct.) spumier (cu sit de srm); (cul., despre
carne) nervuri; (pesc.) plas cu ochiuri ptrate; ~ du matin,
chagrin, ~ du soir, espoir (formul de ghicit) prop. de trad.
drum de diminea, via, drum de noapte, moarte; avoir une
~ au pwlafond (fig., fam.) a avea pitici pe creier, a fi ntr-o
ureche; toile d~ pnz de pienjen; (fig.) reea, estur,
intrig.
araigne f. de cablage f. (tehn.) diagram de cablare.
araigne f. de mer (zool) crabul-pianjen.
araire m. (nv., agr., instr.) plug fr roi.
arak m. (cul.) arak, rachiu natural de orez / de trestie de zahr.
aramen, enne adj., m. aramaic, semit din Siria i
Mesopotamia; (lingv.) (limba) aramaic.
aramide adj., m. (din) kevlar.
aramon m. (bot.) aramon, soi de vi-de-vie din Languedoc
(sudul Franei).
aranides m. pl. (zool.) araneide, subclas a arahnidelor.
arantle f. (nv.) pnz de pianjen.
arasement m. (geogr.) tocire, eroziune (aproape) total;
(constr.) nivelare; (silv.) cepuire, tierea cepilor din faa
trunchiului.
araser vt. (geogr.) a toci, a eroda; (constr.) a nivela; (silv.) a
cepui.
aratoire adj. (agr.) de arat, aratoriu, agricol.
araucaria m. (bot.) araucaria.
araucariaces f. pl. (bot.) araucariacee.
arbalte f. (ist.) arbalet.
arbaltrier m. (constr.) arbaletrier, (ist., mil.) soldat / trgtor
cu arbaleta; (fig., ornit.) lstun negru.
arbaltrire f. (mil., arhit.) arbaletrier, gaur / loca n zid
pentru trasul cu arbaleta.
arbi m. (nv., peior., pop.) negru african.
arbitrable adj. arbitrabil.
arbitrage m. (jur., sport) arbitraj; (fin.) evaluare.
APT - ARB