Sunteți pe pagina 1din 3

Nulitatea logodnei Sanctiunea care intervine at cand nu sunt respectage cerintele prevazute de leg e pentru logodna.

Cazuri de nulitate absoluta a logodnei: 1. Incalcarea dispozitiilor legale privitoare la varsta Se aplica aceleasi dispoz ca in materia casatoriei. 2. Logodna incheiata intre persoane de acelasi sex 3. Nerespectarea dispozitiilor privitoare la consimtamant 4. Persoana logodita era casatorita 5. Nerespectarea dispozitiilor legale privitoare la rudenie 6. Persoana logodita era alienat sau debil mintal Actiunea este imprescriptibila, nulitatea poate fi invocata de orice pers inter esata si de regula, nu se acopera cauza de nulitate. In mod exceptional, daca pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de constatare a nulitatii, persoana respectiva a implinit varsta legala, nulita tea se acopera. Cazurile de nulitate relativa: 1. Lipsa incuviintarii prevazute de lege pentru minorul care a implinit varsta d e 16 ani; 2. Vicierea consimtamantului prin eroare, dol sau violenta; 3. Lipsa vremelnica a discernamantului; 4. Logodna incheiata cu tutorele persoanei respective. Regimul juridic al nulitatii relative Se invoca de catre cel ocrotit prin norma incalcata. Actiunea in anulare poate fi intentata in termen de 6 luni, care curge de la da te diferite in raport de cauza de nulitate. Dreptul la actiune nu se transmite mostenitorilor, insa acestia pot continua ac tiunea deja exercitata. Incetarea logodnei Sens restrans ( stricto sensu) intervine in 2 situatii: cand a fost incheiata c asatoria partilor si atunci cand decedeaza unul dintre logodnici. In caz de deces, declarare judecat a decesului unuia dintre logodnici- legea pre vede dispensa de la restituirea darurilor pe care logodnicii le-au primit. Sens larg ( lato sensu): incetarea logodnei include si ruperea logodnei. Poate interveni prin act bilateral, sau prin act unilateral. Act unilateral: rupere din motive intemeiate( absenta indelungata a unuia dintr e logodnici, contractarea unei boli rusinoase) Ruperea logodnei din pur capriciu Forma pe care tb sa o imbrace ruperea logodnei: se aplica simetria juridica

Efectele ruperii logodnei Inceteaza drepturile si obligatiile ce deriva din situatia de persoane logodite . Persoana care a avut logodna nu poate fi obligata la incheierea casatoriei. Ruperea logodnei produce efecte patrimoniale: restituirea darurilor, obligarea la despagubiri pt ruperea abuziva. Logodnicii sunt obligati sa restituie darurile pe care le-au primit pe timpul l ogodnei. Sunt exceptati de la oblig de restituire darurile obisnuite.

Sumele de bani primite cu titlu de dar, se restituie la valoarea actualizata fa ra dobanzi. Dobanzile se platesc doar de la data chemarii in judecata. Daca bunul nu mai exista de restituie contravaloarea. Actiunea se prescrie in termen de 1 an, care curge de la data ruperii logodnei. Restituirea se poate face si pe cale voluntara. Plata de despagubiri Angajarea raspunderii intervine in urmatoarele situatii: 1. Daca o parte rupe logodna in mod abuziv 2. Daca o parte, in mod culpabil, a determinat-o pe cealalta sa rupa logodna Forma intermediara de respundere: raspunderea pt exercitarea abuziva a unui drept. Intinderea raspunderii: Partea in culpa poate fi obligata la despagubiri pentru cheltuielile facute sau contractate, in vederea casatoriei precum si pt orice alte prejudicii cauzate. Termenul in care poate fi executata actiunea este de 1 an de la data ruperii lo godnei. Clauza penala stipulata pt ruperea logodnei este considerata nescrisa. Clauza penala: suma de bani cu care este despagubita pers vatamata, in cazul in care nu se realizeaza casatoria. In aceasta materie, partile nu au voie sa incheie clauza penala. Casatoria " casa" coliba, bordei si " thorus" pact conjugal Casatoria are mai multe semnif: drept fundam al unei pers de a se casatori, act juridic care intervine intre persoanele respective, institutia juridica a casato riei: ansamblul de norme jur care reglem casatoria, situatia juridica a celor ca re s-au casatorit, formalitatile incheierii casatoriei. Natura juridica Casatoria: act juridic suisgeneris, de dr familiei, bilateral, solemn si irevoc abil. Caracterele juridice 1. Uniune intre un barbat si o femeie. 2. Casatoria este liber consimtita intre soti. 3. Casatoria este monogama 4. Casatoria este solemna 5. Casatoria este laica ( produce efecte numai casatoria civila, casat religioas a se realiz numai dupa casatoria civila) 6. Casatoria se incheie pe viata 7. Se intemeiaza numai prin egalitatea dintre femei si barbati 8. Casatoria se incheie in scopul intemeierii unei familii Conditiile de fond ale incheierii casatoriei: Conditii de fond negative ( impedimente la casatorie) si cond pozitive. 1. Varsta matrimoniala se mai numeste varsta nubila ( regula: 18 ani atat pt bar bati cat si pt femei) Conditii dispensa de varsta: exceptia: 1. Minorul care a obtinut varsta de 16 ani 2. Sa existe motive temeinice 3. Exista un aviz medical, tb sa ateste aptitudinea de a se casatori 4. Exista incuviintarea parintilor, tutorelui, persoanei sau institutiei care ex ercita dr parintesti Incuviintarea se da la primaria competenta sa incheie casatoria. Act juridic uni lateral care poate fi revocat pana in momentul in care se incheie casatoria.

Este un act personal. Acordarea dispensei este de competenta instantei de tutela, care potrivit legii autorizeaza casatoria. Nu exista o limita de varsta maxima, pentru incheierea casatoriei. Nu exista cerinte referitoare la diferenta de varsta intre soti. 2. Diferenta de sex 3. Consimtamantul la casatorie Consimtamantul tb exprimat personal si impreuna de catre viitorii soti, fiind e xclusa incheierea casatoriei prin reprezentare. Consimtamantul tb exprimat expres prin raspunsuri succesive si afirmative ale v iitorilor soti la intrebarea ofiterului de stare civila daca vor sa se casatorea sca. Consimtamantul tb exprimat in mod public in prezenta a 2 martori. Consimtamantul tb sa fie constatat in mod direct de catre ofiterul de stare civ ila. Lipsa consimtamantului poate fi materiala sau psihica. Lipsa materiala intervine at cand, ofiterul de stare civila se afla in eroare c u privire la exprimarea consimtamantului. Lipsa psihica intervine in sit in care, pers raspunde afirmativ la intrebarea o fiterului, dar este lipsit de facultatile mintale in acel moment ( stare betie, alienat mental, debil mintal). Viciile consimtamantului la casatorie 1. Eroarea: camp de aplicare restrans, vizeaza doar identitatea fizica a celuila lt viitor sot. 2. Dolul sau viclenia: elem subiectiv- eroarea, elem obiectiv - manoperele vicio ase Tb sa vizeze elem care sunt necesare pt incheierea unei casatorii Dolul poate imbraca si forma reticentei: se omite. 3. Violenta poate imbraca forma de violenta fizica si violenta psihica. Simpla temere reverentiala nu constituie viciu de consimtamant ( respectul pe c are il ai fata de parinti sau de alti descendenti). 4. Inexistenta bigamiei 5. Inexistenta rudeniei firesti Este interzisa casatoria intre rudele dreapta, rudele in linie colaterala pana la gr 4, inclusiv. Rude in linie colaterala, cu aviz medical, cu motive temeinice, este permisa ca satoria. 6. Inexistenta rudeniei civile 7. Inexistenta tutelei 8. Inexistenta alienatiei sau debilitatii mintale 9. Aprobarea prealabila a conducatorului institutiei in care estr angajat preotu l militar ( legea 195/2000 care prevede ac cond la casatoria preotului militar c u o pers apatrida, sau care nu are exclusiv cetatenia romana).