Sunteți pe pagina 1din 3

Formalitatile pt incheierea casatoriei Formalit premergatoare si formalit privind incheierea casatoriei Formalitatile premergatoare: 1.

Este prevazuta obligatia comunicatii sanatatii pt ambii soti Aspect pulmonar, veneric, serologic, neuropsihic. 2. Declaratia de casatorie Este actul prin care viitorii soti isi manifesta vointa in vederea manifestarii casatoriei. Declaratia nu este echivalenta cu consimtamantul la casatorie. Declaratia tb semnata de catre declaranti in fata ofiterului d stare civila. 3. Publicarea declaratiei de casatorie Masura de publicitate, se realiz in 2 modalitati: se afiseaza in extras la sediu l primariei competente si publicata pe pagina de internet a acesteia. Se afiseaz a in extras si la sediul primariei de la domiciliul sau resedinta celuilalt sot. Extras- elemente: date de stare civila ale viitorilor soti, incuviintarea parint ilor sau a tutorelui ( minori) , instiintarea ca orice pers poate face opozitie de la casatorie in termen de 10 zile de la afisare, data afisarii. Reinnoirea declaratiei de casatorie este necesara in urm situatii: - cand viitorii soti doresc sa modifice declaratia initiala - cand acea casatorie nu a fost incheiata in 30 de zile de la afisarea declarati ei 4. Opozitia la casatorie Actul prin care o persoana aduce la cunostinta ofiterului de stare civila, exist enta unei imprejurari de fapt sau de drept, care impiedica incheierea casatoriei . Opozitia tb sa indepl urmat conditii: - tb facuta in scris - sa arate imprejurarea care se opune la incheierea casatoriei - sa arate dovezile pe care se sprijina - semnatura pers respective Daca din dovezi rezulta ca opozitia este neintemeiata, ofiterul de stare civila incheie casatoria. Daca nu sunt suficiente dovezi - va suspenda casatoria pt 30 de zile. Daca op este intemeiata nu va incheia casatoria. 2. Formalitatile incheierii casatoriei Ac formalit sunt guvernate de solemnitate si publicitate. Solemnitatea rezulta din urm elem: - acea casat se incheie in fata unor autoritati - casatoria se incheie in prezenta a doi martori - Casatoria se incheie intr-un anume loc - se incheie in prezenta efectiva si concomitenta a viitorilor soti - viitorii soti tb sa-si exprime personal consimtamantul Publicitatea casatoriei rezulta din faptul ca este permis accesul publicului la incheierea casatoriei. Locul si timpul incheierii casatoriei Loc: localitatea incheierii casatoriei ( localit unde isi au domiciliul sau rese dinta a unuia dintre soti, se alege), domiciliul- adresa la care pers declara ca are resedinta principala

Locul- la sediul primariei, serviciul de stare civila Exceptie: primarul poate aproba incheierea casatoriei intr-un alt loc. Legea 119/1996 Este posibila incheierea casatoriei pe o nava, sub pavilion romanesc, daca viito rii soti sunt cetateni romani, iar nava se afla intr-o calatorie in afara apelor teritoriale romane. Comandantul navei indepl atributia de ofiter de stare civila, el inregistreaza c asatoria in jurnalul de bord, elibereaza actelor o dovada, apoi la ajungerea in tara inainteaza actele primariei sectorului 1. Timpul incheierii casatoriei Data incheierii casat: se stab de ofiterul de stare civila, la expirarea celor 1 0 zile de la afisarea declaratiei de cadatorie. Pt motive intemeiata, primarul poate aproba incheierea casat inainte de cele 10 zile. Daca termenul este mai lung de 30 de zile tb reluata procedura. Mom incheierii casat: ofiterul de stare civila ia consimtam viitorilor soti si i i declara casatoriti. Pers care incheie casatoria: ofiter de stare civila ( primari, sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare, comandantii de nave) . Primarii si sefii misiunilor diplom isi deleaga atributia. Competenta ofiterului de stare civila Competenta materiala- determinata de calitatea pers respective si de atributiile conferite. Casat incheiata de o pers care nu avea abilitare legala, este lovita de nulitate . Ca efect al principiului " erros comunis facis pius", casatoria este cons valabi la daca pers respectiva a exercitat in mod public atributiile, cu respectarea tu turor prevederilor legale, iar beneficiarii actului nu cunosteau in mom intocmir ii lui, lipsa acestei calitati. Competenta teritoriala este determ de limitele unitatii adm-teritoriale respecti ve. Incalcarea comp teritoriale nu afecteaza validitatea acesteia. Martorii la casatorie: 2 martori. Sa ateste ca sotii si-au exprimat consimtamantul in mod public. Pot fi martori inclusiv rudele si afinii. Nu pot fi martori la casatorie: - minorii care nu au implinit varsta de 14 ani - pers puse sub interdictie judecat - pers care datorita unei deficiente fizice dau psihice nu au aptitudinea de a a testa exprimarea consimtamantului Celebrarea casatoriei Operatiuni realiz de catre ofiterul de stare civila: 1. Verifica identitatea viitorilor soti 2. Verifica prezenta a 2 martori 3. Constata ca sunt indepl cond legale pt incheierea casatoriri 4. Ia consimtamantul viitorilor soti 5. Declara incheiata casatoria 6. Citeste sotilor dispozitiile legale privind drepturile si obligatiile acestor a 7. Intocmeste actul de casatorie Casat in sit speciale se incheie cu ajutorul unui interpret autorizat ( necunost erea lb romane, surdo muti). Formalit ulterioare incheierii casatoriei - dupa incheierea casat ofiterul de stare civila intocmeste actul de casatorie i

n 2 exemplare originale, care vor fi semnate de soti ( cu numele pe care au conv enit sa il poarte in timpul casat) , martori, ofiterul de stare civila. NCC: Pe actul de casatorie, ofiterul de stare civila va mentiona regimul matrimo nial ales de catre soti. NCC: Ofiterul de stare civila tb sa comunice din oficiu, si de indata la registr ul national notarial al regimurilor matrimoniale si la notarul public care a aut entificat conventia matrimoniala, o copie de pe actul de casatorie. - dupa intocmirea actului de casat, se elibereaza sotilor certif ce casatorie si livretul de familie ( componenta familiei) Ofiterul de stare civila anuleaza actul de identitate al sotului care si-a schim bat numele dupa casatorie. Dovada casatoriei: O casat se dovedeste cu certif de casatorie, iar in sit prevazute de lege ( reco nstituire sau intocmire ulterioara a actelor) se poate admite orice mijloc de pr oba stabilit de lege. - celebrarea religioasa a casatoriei, dupa ce s-a incheiat casat la starea civil a Efectele casatoriei: 1. Nasterea unei familii ( principalul efect) Efectele casat cu privire la rel personale dintre soti: - principiul egalitatii dintre soti ( guverneaza rel patrimoniale dar si cele pe rsonale) Drepturile si indatoririle personale ale sotilor: - indatorirea de respect reciproc - indatorirea de fidelitate sau de credinta - indatorirea de sprijin moral reciproc - indatorirea de cohabitare sau de convietuire - indatorirea conjugala - indatorirea sotilor privitoare la nume ( sa-si pastreze fiecare numele, unul d intre soti sa ia numele celuilalt, sa aleaga ca nume comun numele lor reunite in aceeasi ordine, unul dintre soti isi pastreaza numele dinaintea casatoriei, iar celalalt sot poarta numele lor reunit). Efectele casat cu privire la capac deplina de exercitiu a sotului minor: - prin incheierea casat, minorul implineste capac deplina de exercitiu Efecte cu privire la rel patrimoniale dintre soti: Regim matrimonial poate imbraca una din urm forme: - comunitatea legala - separatia de bunuri - comunitate conventionala Dispozitii obligatorii imperative care configureaza regimul primar. Regimul primar impreuna cu regimul matrimonial ales de catre soti, compun carta patrimoniala a casatoriei.