Sunteți pe pagina 1din 2

MC_MO_an I_C2h/S1h_Semestrul I, 2013-2014

Sistem derulare seminarii Disciplina Managementul Organizaiilor Nota de la seminar (NS 60% din nota final la aceast disciplin) va fi compus din 3 componente: 1. implicare activ n cadrul seminariilor IAS (50 din NS!: participare activ" continu" aductoare de valoare n cadrul discu#iilor $i de%&aterilor din cadrul seminariilor' propunerea de solu#ii la pro&lemele propuse de studiile de ca%' reali%are teme" etc. (ontri&u#iile valoroase vor putea aprea doar ca urmare a citirii suportului de curs i a materialelor puse la dispo%i#ie (portal )*AA sau la ora de seminar! $i a celor recomandate. +. proiect seminar ,S (30 din NS!: proiectul va consta n anali%a unor or-ani%a#ii (firm" institu#ie pu&lic" .N/" etc.! din punct de vedere mana-erial care s a&orde%e cel pu in 0 teme pre%entate n suportul de curs (capitolele 1" +" 3" 5" 1" 2" 3!. 3. test mi4t (-ril $i clasic! 56 (+0 seminar la 7umtatea semestrului. din NS!: evaluarea cuno$tin#elor acumulate la

A$adar" formula de calcul not seminar este urmtoarea: NS = IAS*50% + PS* 0% + !"*#0% $$$ Pentr% fiecare seminar &n parte 'or fi postate materiale pe portal( la sec)i%nea "ana*ement%l or*ani+a)iilor, -n .a+a parc%r*erii s%port%l%i de c%rs i a acestor materiale se 'or p%rta disc%)iile la seminar, $$$ /'al%are0 IAS 1 'a fi reali+at la fiecare seminar &n parte( &n f%nc ie de calitatea( frec'ena( contin%itatea i e'ol%ia rsp%ns%rilor2 PS 'a fi e'al%at din p%nct de 'edere al conin%t%l%i( a'3nd la .a+ criterii prec%m0 capacitatea de anali+ i sinte+ a st%den ilor2 *rad%l de identificare4aplicare4folosire a teoriei &n practic2 fir ro%2 e5emple rele'ante( etc,2 !" note de la 6160, 7ate contact0 dr. (armen Arutei cadru didactic asociat 8AI( carmen.arustei9-mail.com sala :101&

"%lt s%cces &n no%l an %ni'ersitar$

MC_MO_an I_C2h/S1h_Semestrul I, 2013-2014

7etalii proiect
,roiectul va fi reali%at n ec;ipe de +<3 persoane $i va avea ma5im 6# pa*ini (inclusiv cuprins" &i&lio-rafie i ane4e!" 5N=" spa#iere 1.15" A0" mrime font 1+. Acesta va fi pre%entat n ultima parte a semestrului. ,roiectul va fi reali%at pe # or*ani+aii i va cuprinde pe l>n- introd%cere < cum ai obinut informaiile?, o scurt prezentare a organizaiilor (max. 2 pag), structura organizatoric (cu detalii teoretice) < concl%+ii i referine .i.lio*rafice, anali+a or*ani+aiilor din p%nct de 'edere mana*erial" a&ord>nd 0 din temele re-site n suportul de curs: 1. tip%ri de mana*eri pre%en#i n firm" po%i#ii ocupate (denumire func#ie!" func#ii mana-erial ndeplinite (prin e4emplificare activit#i!" roluri mana-eriale ndeplinite (prin e4emplificare activit#i!" instr%mente mana*eriale folosite pentru e4ercitarea func#iilor mana-eriale minim 5 e4emple. +. descrierea c%lt%rii or*ani+a)ionale0 'alori( principii( i alte elemente c%lt%rale acestea vor fi identificate" indentific>ndu<se incl%si' modalitile prin care se p%n &n practic (practice folosite la nivel de or-ani%aie! 3. identificarea $i anali%a misi%nii( 'i+i%nii 8i o.iecti'elor or*ani+a)ionale . *ste misiunea definit corespun%tor? Spre ce este orientat misiunea firmei? (e se poate spune despre vi%iune $i o&iective? 0. anali+ S9:! (mediul e4tern $i intern al or-ani%a#iilor!' anali%a strate-iilor firmei min. + e4emple (dac nu e4ist acces la strate-iile viitoare" spre ce sau orientat strate-iile din trecut?!. (e tipuri de strate-ii sunt@au fost?' prop%nerea %nor direcii 'iitoare 5. sistem%l deci+ional: cine sunt decidenii" -radul de implicare" modalitate de luare a deci%iilor" etc. 1. anali%a#i ac#iunile privitoare la mana*ement%l res%rselor %mane: procurare" de%voltare" men#inere' cum se desf$oar aceste ac#iuni $i ce importan# li se ofer de ctre mana-ement? A. leaders;ip stiluri re-site n or-ani%aie" avanta7e i de%avanta7e ale acestora' posi&ile influene asupra performanelor" climatului or-ani%aional 2. control mana*erial tipuri" scop" practici. BBB Aceste informa#ii pot fi o&#inute de cei care lucrea% n cadrul or-ani%a#iilor respective" n special prin o&servarea direct a activit#ilor" dar recomand $i alte metode" precum: discu#ii cu mana-eri sau cole-i" n func#ie de su&iectul de interes" mini<interviu" etc. BBB Alte or-ani%aii de interes: /ore" C;ole )oods" /oo-le" Semco (cuv>nt c;eie: =ic;ardo Semler!" =ite<Solutions (cuv>nt c;eie: Dim Eavoir!" Einden Ea&" Cirlpool" :est :uF. informaii preioase despre aceste or-ani%aii se re-sesc n cartea Viitorul managementului Hamel ar!, "reen "ill, #d. $ublica' Gedeman" Hosarom. BBB *c;ipele formate" or-ani%aiile alese i temele a&ordate n proiect vor fi anunate p>n la data de #< noiem.rie #06 " la adresa de e<mail carmen,ar%stei=*mail,com.