Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

EDUCATOARE: CISMARIU BIANCA ROXANA GRADINITA PN ZARAND NIVEL: II CATEGORIA DE ACTIVITATE: Cunoaterea mediului TEMA ACTIVITII: Toamna MIJLOC DE REALIZARE: Convorbire TIPUL ACTIVITII: Mixt SCOPUL ACTIVITII: Sistematizarea cunotinelor despre anotimpul toamna; consolidarea deprinderii de a formula propoziii
corecte ramatical; dezvoltarea proceselor co nitive!

OBIECTIVELE OPERAIONALE: a) cognitiv-informaionale: S" recunoasc" i s" denumeasc" anotimpurile anului; S" descrie aspectele caracteristice anotimpului toamna: fenomenele naturale specifice; sc#imb"rile survenite $n natur"; aspectul ve etaiei; activitatea oamenilor; plecarea p"s"rilor c"l"toare; pre "tirea animalelor s"lbatice pentru iernat! S" clasifice roadele toamnei: fructe% le ume% cereale i flori; S" descrie $mbr"c"mintea corespunz"toare; S" identifice culorile specifice anotimpului toamna! b) psiho-motorii: S" m&nuiasc" materialul pus la dispoziie;

c) afective: S" manifeste emoii i sentimente fa" de frumuseile toamnei; S" coopereze cu coec#ipierii pentru rezolvarea fiec"rei sarcini; s" se a'ute $ncura'&ndu(se reciproc! STRATEGII DIDACTICE: Metode i procedee: )xerciiul% conversaia% #icitorile% conversaia% explicaia% problematizarea% brainstormin (ul de rup i individual% blazonul% METODA LOTUS! Material didactic folosit: #icitoare% *Televizorul copiilor% le ume i fructe de toamn"% tablourile cu anotimpurile anului% calendar cu lunile de toamn"% tablouri reprezent&nd toamna sub $n diferite ipostaze: $n livad"% $n vie% $n r"dina de le ume% $n r"dina cu flori% pe o oare% $n p"dure% 'etoane reprezent&nd: fenomene ale naturii% fructe% flori% cereale% le ume i fructe de toamn"% culorile toamnei% p"s"ri c"l"toare% blazoane% lipici% stimulente! FORME DE ORGANIZARE: +rontal"% pe rupuri% individual! SARCINA DIDACTICA: ,erificarea i consolidarea cunotinelor despre toamn"! Material i li!"ra#i$: Com"nescu% Maria% -#eor #e% .oina% *Cunoaterea mediului / #idul educatoarei% )!.!0!% 1!2!% 3ucureti% 4556; Silvia 3reban% )lena -on ea% -eor eta 1uiu% Mi#aela +ul a% Metode interactive de grup, )ditura 2rves 7889; Silvia 3reban% )lena -on ea% -eor eta 1uiu% )lena Matei% Cunoaterea mediului $ncon'ur"tor / -#id pentru $nv""m&ntul precolar% )d! 1adical% 7884; ,iorica 0reda% Grdinia altfel scrisori metodice% )d! Inte ral% 3ucureti% 788:; 0ro rama activit"ilor instructiv(educative din r"dinia de copii% )d! ,; Inte ral% 3ucureti 7888;

EVENIMENT DIDACTIC
MOMENT ORGANIZATORIC

CONTINUT STIINTIFIC
2si urarea condiiilor optime necesare desf"ur"rii activit"ii: aerisirea s"lii de rup"% pre "tirea materialului didactic! 0re "tirea climatului psi#o(afectiv necesar desf"ur"rii activit"ii% asi urarea ordinii i disciplinei! Copiii se afl" la m"sue! 0rintr(o #icitoare% se cere copiilor s" numeasc" anotimpul dat! .ra i copii% $mi va fi tare dor de voi% )u v" spun de pe acum C" m" pre "tesc de drum .ar cur&nd% la prim"var"% 2m s" vin la voi iar"! Cuibul vec#i am s"(l repar% Ca s"(mi fac din el cuibar! <i $n cur&nd plec $n zbor% .ucei vestea tuturor= Stii voi de ce plec eu oare > +iindc" ploile incep sa cad"% +runzele(au $n "lbenit Cine oare a venit> ?toamna@ Se descoper" *Televizorul copiilor% la care se va prezenta prima ima ine% un tablou de toamn"!

STRATEGII DIDACTICE

EVALUARE %i&'tr()e&te 'i i&*i$at!ri+

, C!&-er'atia Materiale -#icitoarea% tv copiilor% ima inile specifice Evaluare oral

CAPTAREA ATENTIEI

ANUNTAREA TEMEI ENUNTAREA OBIECTIVELOR

Se anun" tema activit"ii! Se vor stimula curiozitatea i dorina de a $nv"a! Se vor comunica obiectivele activit"ii% pe $nelesul copiilor! Aa *Televizorul copiilor se vor derula treptat ima ini pe baza c"rora se va purta conversaia! Convorbirea se va derula dup" urm"torul plan de $ntreb"ri: Care sunt anotimpurile anului > / Sunt prezentate tablourile cu anotimpurile anului

, C!&-er'atia

Evaluare oral

DIRIJAREA INVATARII

Bn ce anotimp ne afl"m acum > / Se stabilete dup" ce anotimp urmeaz" toamna i care anotimp urmeaz" dup" acesta! Care sunt lunile anotimpului toamna > / Se prezint" calendarul ilustrat cu lunile de toamn"! Care sunt fenomenele specifice toamnei > / Soarele nu mai are foarte mult" putere de $nc"lzire% vremea se r"cete% zilele sunt tot mai scurte% se $ntunec" mai devreme% Copile sunt tot mai lun i i din ce $n ce mai fri uroase% $ncep s" bat" v&nturi reci% cade bruma!0lou" m"runt i des% ploile sunt mai reci! Cum se $mbrac" oamenii toamna spre deosebire de var"> / Copiii i adulii $i sc#imb" $mbr"c"mintea de var" cu cea de toamn"% se $mbrac" mai ros% poart" umbrel" sau pelerin" pe timp de ploaie! .e ce este necesar s" sc#imb"m $mbr"c"mintea > Ce se $nt&mpl" cu plantele i copacii > / Iarba i florile $ncep s" se ofileasc"% se vete'esc i se usuc"! +runzele $n "lbenesc% ru inesc i cad% copacii r"m&n oi! Care sunt roadele toamnei > / Bn prima parte a toamnei $nfloresc crizantemele i tuf"nelele! Bn r"dini i $n livezi se coc i se recolteaz" fructele% le umele i cerealele! .e unde se recolteaz" acestea > fructele se recoltez" din livezi i vii% le umele de pe c&mpuri i din r"dini% iar cerealele de pe o oare! Care sunt activit"ile omului toamna > / Copiii se 'oac" din ce $n ce mai puin pe afar"! Bn r"dini i pe o oare oamenii recolteaz" fructe% le ume% cereale% efectueaz" sem"n"turile de toamn"! Bn ospod"rii se pre "tesc conserve pentru iarn"! Aa sate oamenii se aprovizioneaz" cu lemne pentru foc! .epoziteaz" $n beciuri ?pivnie@% c"m"ri proviziile pentru iarn"! Ce se $nt&mpl" cu p"s"rile s"lbatice > .e ce plec" spre "rile calde > Ce se $nt&mpl" cu micile vieuitoare i animalele din p"dure > ( Insectele ? &zele@ $i fac ad"posturi% se ascund $n p"m&nt! 2nimalele

Materiale tv copiilor% ima inile specifice

Dbservarea modului de cooperare i relaionare $ntre copii

s"lbatice se pre "tesc pentru iernat: $i pre "tesc #rana i culcuul! Care sunt culorile toamnei > Copiii sunt $mp"rii $n patru rupuri% dup" cum se afl" aezai la m"sue! 2cetia vor primi s" lucreze c&te un blazon% dup" cum urmez": )c#ipa 4 / +)CDM)C)A) TD2MC)I )c#ipa 7 / 2S0)CT)A) ,)-)T2TI)I )c#ipa : / IM312C2MICT)2 .) TD2MC2 )c#ipa E / 02S21IA) C2A2TD21) .up" ce vor termina de completat blazoanele primite% vor primi $nc" unul% astfel: )c#ipa 4 / +1FCT)A) )c#ipa 7 / A)-FM)A) )c#ipa : / C)1)2A)A) )c#ipa E / CFAD1IA) TD2MC)I )ducatoarea explic" re ulile: fiecare ec#ip" trebuie s" alea " dintre 'etoanele primite doar acelea care corespund blazonului dat i s" le lipeasc" pe acesta! .up" ce au terminat vor suna clopoelul i vor primi cel de(al doilea blazon spre completare! C&te un reprezentant desemnat de c"tre fiecare ec#ip" $n parte va prezenta blazonul completat% care va fi fixat apoi ca $n ima inea de mai 'os! Coec#ipierii pot aduce complet"ri! .ac" blazonul a fost corect completat% ceilali cole i vor aplauda% iar $n caz contrar ei vor trop"i i vor $ndrepta eventualele reeli!

OBTINEREA PERFORMANTEI

, Bla.!&(l , C!&-er'atia Materiale 3lazoane% 'etoane specifice% lipici

Evaluare oral Dbservarea modului de cooperare i relaionare $ntre copii

RETENTIA

, Met!*a L!t(' , C!&-er'atia Materiale Ta el / 0art1

Evaluare oral

LEGUME

VESTIMEN, TATIE

CEREALE

VEGETATIE

TOAMNA
FENOMENE

PASARI
CALATOARE

FRUCTE

CULORI

2+ INC3EIEREA ACTIVITATII

Se precizeaz" c" #arta pe care au realizat(o $n urma activit"ii $i va a'uta la celelalte teme ce vor fi studiate de(a lun ul anotimpului toamna! Se apreciaz" modul de lucru i cooperare pe ec#ipe! Se $mpart stimulentele dup" merit!

precierea verbal

ANEXA
1ou% lun i must"cios Mai subire ori mai ros% .ulce% vitaminizat 1e e(i peste zarzavat! -#ici% #icitoarea mea! Morcovul <ade m&ndr"(ntr(un picior% A"ud&ndu(se oricui% C" ea poart"(n al ei spate% C"m"i albe i verzui! -#ici% #icitoarea mea! "ar#a 3oabele $i sunt m"r ele% Bns" $n ciorc#ini stau ele! Must i vin din ele fac% Cui $i dai% z"u c" $i plac = -#ici% #icitoarea mea! %trugurele 3alon dezumflat% -alben colorat% 2re must"cioar" <i se c#eam"G!! -#ici% #icitoarea mea 'ara 3uni sunt copi% fieri i pr"'ii <i(s aproape nelipsii% C&nd dorim o arnitur" A&n " oricare friptur"! -#ici% #icitoarea mea! !artofii Bntr(o cuc"(s muli c"ei% Toi sun albi i rotofei% Mama(i pune la mu'dei! Ia #icii! Cine sunt ei > -#ici% #icitoarea mea! $sturoiul Bn b"rcue stau culcai Aaolalt" patru frai! Mie% cel mai mult $mi plac C&nd $i simt $n cozonac! -#ici% #icitoarea mea! &uca Fn rotund puin turtit% Bn livad" "zduit% 2re frunz" i codi"% Must"i% dar nu(i pisicu"! 0e(o 'um"tate(i $nfocat% 0e cealalt"(i luminat! -#ici% #icitoarea mea! Mrul 2crioare sunt i bune 3rum"rii li se mai spun! <i la fiert dac" se pun% +aci cel mai ustos ma iun! -#ici% #icitoarea mea! 'runele Miezul %doar% e de m&ncat! Coa'a e de aruncat! <i $n sac se pot p"stra Sparte% doar% se pot m&nca! -#ici% #icitoarea mea!

2vem o copili" Cu multe roc#ie% C&nd o dezbr"c"m% .in oc#i l"crim"m! -#ici% #icitoarea mea! !eapa Miezul e floare spumoasa% Iar in 'ur frunze de varza= !onopida

&ucile