Sunteți pe pagina 1din 7

2.5. 2.5.01.

ZUGRAVELI SI VOPSITORII

GENERALITATI Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia zugravelilor si vopsitoriilor, asemanatoare ca materiale si tehnologie de executie si sint prezentate fiecare in subcapitole separate. Continutul subcapitolelor este urmatorul: - Zugraveli de var - Vopsitorie de ulei - Zugraveli culori apa - Vopsitorie cu Vinarom 2.5.02. MATERIALE Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor si normelor de productie interne specificate in subcapitolele respective. 2.5.03. LIVRAREA, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA MATERIALELOR - Varul in bulgari si huma livrate in vrac se transporta in vagoane inchise. psosul se livreaza numai in saci de hirtie si se transporta in vagoane inchise. !epozitarea materialelor pentru zugraveli se face in spatii inchise ferite de umezeala. - Materialele utilizate la lucrarile de vopsitorie, livrate in bidoane de tabla, in butoaie "VC cu saci de polietilena la interior, vor fi depozitate separat pe loturi, in locuri uscate si ferite de inghet si ambala#ele ermetic inchise. - !epozitele trebuie sa satisfaca conditiile de securitate impotriva incendiilor. $e recomanda ca temperatura la locul de depozitare sa fie cuprinsa intre %&'C si %(''C. 2.5.04. LUCRARI CARE TREBUIE TERMINATE INAINTE DE INCEPEREA ZUGRAVELILOR SI VOPSITORIILOR - nainte de inceperea lucrarilor de zugraveli vor fi terminate lucrarile de tencuieli, gleturi, placa#e, pardoselile reci, exclusiv lustruirea, instalatiile electrice, sanitare si incalzire inclusiv remedierile si probele acestora. - n incaperile cu pardoseli din "VC, parchet, mochete, zugravelile se vor executa inaintea executarii imbracamintii parsoselii. $tratul suport al pardoselii se va prote#a contra umiditatii si murdariei. - )implaria de lemn si metalica trebuie sa fie montata si revizuita, cu exceptia drucarelor, sildurilor si cremoanelor ce se vor fixa dupa vopsirea timplariei. - *ltimul strat al vopsitoriei se aplica dupa terminarea completa a zugravelilor si inainte de finisarea pardoselii: - raschetare parchet, ceruire ".C., lustruire marmura si mozaic. $e vor lua masuri de protectie contra murdariei imbracamintii pardoselilor. 2.5.05. PREGATIREA SUPRAFETELOR 2.5.05.1. Supr !"#" #"$%u&#" ' u (" )"#*$ - n vederea finisarii cu zugraveli de var, suprafetele trebuie discuite cit mai fin, urmele de drisca sa fie putin vizibile: toate eventualele reparatii sa fie executate cu gri#a, terminate si uscate. - n cazul suprafetelor de beton toti porii ramasi de la turnare se vor umple cu mortar de ciment - var, dupa ce bavurile si dungile iesinde au fost indepartate iar petele de decofral se vor freca cu piatra de slefuit sau cu perie de sirma. 2.5.05.2. Supr !"#" +,"#u&#" - $uprafetele de tencuieli gletuite +var sau ipsos,, trebuie sa fie plane si netede, fara desprinderi si fisuri. - )oate fisurile si neregularitatile se chituiesc sau se spacluiesc cu pasta de aceeasi compozitie cu a gletului. "asta de ipsos folosita pentru chituire: preparata in volume +( parti ipsos la - parte apa, in cantitati mici. "entru suprafetele mai mari se prepara pasta ipsos-var, - parte ipsos si - parte lapte de var folosita in cel mult (' minute de la preparare. - !upa uscare suprafetele reparate se slefuiesc cu hirtie de slefuit, peretii de sus in #os, si se curata de praf cu perii sau bidinele curate si uscate. 2.5.05.3. Supr !"#" (" ,"-$ - )implariile trebuie sa fie revizuite si reparate degradarile acolo unde este cazul, din transport sau monta#. - Vopsitorul verifica si corecteaza suprafetele de lemn astfel ca nodurile sa fie taiate, cuiele ingropate si bine curatate. - *miditatea timplariei inainte de vopsitorie sa depaseasca -. /, verificata cu aparatul electric tip 012gromette3. - Accesoriile metalice ale timplariei care nu sint alamite, nichelate sau lacuite din fabricatie, vor fi grunduite anticoroziv si vopsite cu vopsea de ulei. 2.5.05.4. Supr !"#"," -"# ,&%" - $uprafetele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina, grosimi de orice fel, vopsea veche, noroi etc. 4ugina se indeparteaza prin frecare cu peria de sirma, spacluri de otel, hirtie sticlata sau sau solutii decapante +feruginol etc.,. "etele de grasime se sterg de grasime cu solventi, exclusiv petrol lampant si benzina auto.

- )implaria metalica se aduce pe santier grunduita cu un grund anticoroziv corespunzator vopselelor de ulei. 2.5.0.. CONDITII DE E/ECUTIE - Zugravelile si vopsitoriile se vor executa in conformitate cu proiectul de executie si prevederile din prezentul Caiet de sarcini. - 5ucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe la temperatura aerului, in mediu ambiant, de cel putin %.'C, in cazul zugravelilor, regim de temperatura ce se va tine in tot timpul executiei lucrarilor si cel putin . ore pentru zugraveli si -. zile pentru vopsitorii, dupa executarea lor. - 6inisa#ele nu se vor executa pe timp de ceata si nici la un interval mai mic de ( ore de la incetarea ploii si nici pe timp de vint puternic sau arsita mare. - nainte de inceperea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se va verifica daca suprafetele suportau umiditatea de regim: 7/ suprafetele tencuite si 8/ suprafetele gletuite. n conditii de umiditate a aerului de pina la 9'/ si temperatura %-.-(' 'C, acestea se obtin in 7' zile de la tencuire si -. zile de la gletuire. *miditatea se verifica cu aparatul 012gromette3 sau similar. $e poate verifica umiditatea si cu o solutie fenolftaleina -/, ce se aplica cu pensula pe o suprafata mica, daca se coloreaza in violet sau roz, stratul respectiv are umiditate mai mare de 7/. - !iferenta de temperatura intre aerul incon#urator si suprafata care se vopseste nu trebuie sa fie mai mare de 9'C, pentru evitarea condensarii vaporilor. - :u se vor folosi vopsele cu termen de utilizare depasit. $e pot folosi numai pe baza de confirmare a unui laborator de specialitate a pastrarii calitatilor vopselelor in limitele standardelor si normelor de fabricatie. 2.5.0..1. Zu+r 0",& %u , p#" (" 0 r n acest subcapitol se cuprind specificatiile tehnice privind executia zugravelilor cu lapte de var +spoieli, ce se aplica la interiorul constructiei pe pereti si tavane pe suprafate tencuite sau pe beton. 2.5.0..1.01. S# $( r(" (" r"!"r&$# p"$#ru - #"r& ," $)A$ -;9-&8 Var pentru constructii< $)A$ &='-8; Apa pentru constructii< $)A$ .;.>--8' psos pentru constructii< $)A$ (&-'-&' *lei tehnic de floarea soarelui< $)A$ -8-&' *lei de in tehnic< $)A$ -.8->(-97 1irtie pentru slefuire uscata< $)A$ ;.=7-8; Corpuri abrazive cu liant ceramic. S# $( r(" (&$ &$(u'#r& %1&-&% 2 ?xizi, pigmenti pentru vopsele, paminturi decolorante, produse absorbante etc. 2.5.0..1.02. Sp"%&!&% #&& pr&0&$( "3"%u#& - 5aptele de var este preparat din - parte var pasta gata stins si -,. parti apa +in volume, ce se amesteca pina la omogenizare. - 5aptelui de var i se adauga, amestecind continuu, ulei tehnic de floarea soarelui +sau similar, in proportie de --(/. - 5a zugravelile colorate se adauga pigmenti in praf, pina la nuanta ceruta, pentru care se vor prezenta mostre, ce se vor aviza de beneficiar. Cantitatea preparata trebuie sa a#unga pentru incaperi intregi, preparata cu (; ore inainte de strecurare. - Compozitia se va strecura inainte de intrebuintare, prin sita fina +.'' ochiuri > cm (, din sirma de alama, pentru retinerea impuritatilor, var nestins sau colorant nedizolvat. - Compozitia de zugraveala se transporta si se pastreaza in galeti de tabla zincata. 2.5.0..1.03. E3"%u# r" 4u+r 0",&,*r - $poielile +fara pigmenti si grasimi, si zugravelile de var se executa in trei straturi. - "rimul strat grundul creeaza o suprafata uniforma ca porozitate, putere de absorbtie si culoare. $e aplica la (-; ore de la terminarea lucrarilor pregatitoare, manual cu bidineaua sau aparatul de pulverizare. - $uprafetele ce se zugravesc diferit se delimiteaza prin linii subtiri. Zonele adiacente liniei de demarcatie se zugravesc cu pensula. - Zugraveala +stratul ( si 7, se aplica cu aparate de pulverizare. Manual se poate aplica numai pe suprafete mici. - ntinderea manuala a straturilor se face prin miscarea bidinelei pe directii perpendiculare< la tavane ultimul strat se aplica pe directia luminii, iar la pereti in sens orizontal. n timpul lucrului, materialul se agita cu bidineaua. - 6iecare strat se aplica numai dupa uscarea celui precedent. - 5a incaperile cu lambriuri in vopsea de ulei se zugraveste partea superioara a peretelui impreuna cu tavanul iar apoi se executa lambriul de ulei. - nainte de aplicarea cu aparatul de pulverizare a zugravelilor, se executa operatiile pregatitoare: umplerea prin sita a rezervorului cu compozitia de zugraveala, se ridica presiunea prin pompare la 7-. atm., se regleaza #etul. @etul sub care compozitia de zugraveala iese din duza

pulverizatorului trebuie sa fie cu stropi fini si in unghi drept, fata de suprafata respectiva, la distanta de ',&.--.'' m, astfel incit compozitia sa nu cada in #os si sa nu ricoseze. - $e aplica o compozitie uniforma, a zugravelii, cu duza pulverizatorului miscat in spirala: stratul urmator se aplica dupa uscarea celui precedent. 2.5.0..2. Zu+r 0",& &$ %u,*r& (" p $e cuprind in acest subcapitol specificatiile tehnice ce se refera la modul de preparare si executare a zugravelilor in culori de apa, preparate cu huma sau caolin, aplicate la interior la pereti si tavane in incaperi cu umiditate sub 9'/, pe suprafete tencuite si gletuite. 2.5.0..2.01. S# $( r(" '& $*r- #&0" p"$#ru - #"r& ," $)A$ .;.>--8' psos pentru constructii< $)A$ ;888 -&9 Caolin de 1arghita< $)A$ (7(> Caolin de Aghires< :orme interne tehnice ale producatorului 1uma $)A$ &='-8; Apa pentru constructii< $)A$ 88-89 Clei de oase< $)A$ 8=-89 Clei de piele< $)A$ -8=-&& $apun pasta pentru zugraveli< $)A$ -.8->--87 1irtie pentru slefuit uscata< $)A$ ;.=7-8; Corpuri abrazive cu liant ceramic< :. . *CAC?M ;.8=-97 "raf de matase 0Micalux3 $tandarde seria l-& ind. chimica oxizi, pigmenti pentru vopsele, paminturi decolorate, colorante si produse absorbante. 2.5.0..2.02. Sp"%&!&% #&& pr&0&$( "3"%u#& 2.5.0..2.02.1. Pr"p r r" %*-p*4&#&"& (" 4u+r 0&# - nmuierea humei cu apa se face in proportie de cca. ( litri de apa la - Bg huma bulgari marunti. $e toarna apa peste huma cit sa acopere bulgarii iar restul de apa se adauga dupa inmuierea acestora< dupa -.-(; ore amestecul se omogenizeaza< colorantii se inmoaie in apa cu (; ore inainte de prepararea compozitiei. - $olutia de clei se prepara din clei si apa in proportie - Bg clei la . litri apa. Cleiul se inmoaie in apa (; ore, dupa care vasul cu amestecul de clei se fierbe in alt vas cu apa care fierbe. - "repararea compozitiei se face prin: - turnarea in amestecul de huma cu apa solutiei de clei, in proportie de ',-'' Bg solutie de clei la - litru huma cu apa, se adauga colorantii inmuiati in apa, pina la obtinerea nuantei cerute< - se prepara cantitati suficiente pentru zugravirea unor incaperi intregi< - compozitia se strecoara prin sita de ='' ochiuri>cm(. - Concomitent se prepara si o solutie de sapun, - Bg la -9 litri de apa calda si se strecoara prin sita de ='' ochiuri>cm(. 2.5.0..2.02.2. Ap,&% r" 4u+r 0",&& - $e aplica un prim strat de solutie de sapun, dupa care se fac reparatiile necesare cu pasta de ipsos. !upa uscarea si slefuirea repartiilor se aplica un strat de sapun pe portiunile separate. - $e aplica compozitia de zugraveala in trei straturi, pe intreaga suprafata. - $olutia de sapun si primul strat de zugraveala se aplica manual cu bidineaua< ultimele doua straturi se aplica mecanizat cu aparatul de pulverizat< pe suprafete mici sau in cazuri speciale zugraveala se poate aplica si cu bidineaua. - Compozitia de zugraveala, dupa ce a fost amestecata cu solutie de clei, se poate intrebuinta pina la ;8 ore de la preparare, intrucit se altreaza in special vara. - Celelalte indicatii tehnologice privind aplicarea manuala sau mecanica a zugravelii sint aceleasi ca la zugravelile cu lapte de var +subcapitolul ,. 2.5.0..3. V*p'&#*r&" %u 0*p'"," (" u,"& $e cuprind in acest subcapitol specificatiile tehnice, conditiile si modul de executare a lucrarilor de vopsitorie pe suprafete interioare gletuite cu glet de ipsos, la interior si exterior pe timplarie de lemn si metalica, balustrade, grile, alte elemente metalice etc. 2.5.0..3.01. S# $( r(" '& $*r-" (" r"!"r&$# p"$#ru - #"r& ," 5 (7 5acuri, vopsele, emailuri +vopsea de ulei,< $)A$ -8-&' *lei tehnic de in< $)A$ 9.=(-8' Chituri pe baza de ulei< $)A$ ;.-89 Cenzina de extractie< :. . grunduri anticorozive pe baza de minium de plumb, oxid de fier< $)A$ .-=(-&= Drund de astupat porii< $)A$ -.8->(-87 1irtie pentru slefuire uscata< $)A$ ;.=7-8; Corpuri abrazive cu liant ceramic< $)A$ .;.>--8' psos pentru constructii<

$)A$ 7-(;-&. !iluant special pentru produse pe baza de ulei. 2.5.0..3.02. Sp"%&!&% #&& pr&0&$( "3"%u#& - Vopsitura de ulei se aplica pe glet de ipsos sau pe suprafata de lemn sau de metal, dupa terminarea tuturor lucrarilor pregatitoare. - "e glet de ipsos se aplica un grund de imbinare. )implaria de lemn si metalica se livreaza pe santier gata grunduita cu grund de imbibare si respectiv grund anticoroziv. - Drundul se va aplica intotdeauna manual, cu pensula pentru a asigura o legatura mai buna a vopsitoriei cu suprafata suport. - !upa grunduire se executa chituirea defectelor locale, slefuirea locurilor chituite si stergerea de praf dupa uscare< se executa doua spacluiri complete ale suprafetelor, urmate fiecare de slefuire dupa uscare si stergerea prafului rezultat. - Chituirea si spacluirea se face cu chit de ulei pentru aplicare cu spaclu +chit de cutit,. Materialul pentru spacluit se prepara din chit de cutit la consistenta necesara prin diluare cu diluant special, cu ulei sau cu vopsea la culoare. - $lefuirea succesiva de ',(-',. mm grosime, se face cu hirtie de slefuit, cu granulatie din ce in ce mai mica, pentru diferitele straturi, pentru obtinerea unei rugozitati reduse a suprafetelor. - Aplicarea vopselei se face in trei straturi. nainte de aplicare, vopseaua se strecoara prin sita fina +='' ochiuri>m(, se aduce la consistenta de lucru prin amestecarea de .--'/ cu un diluant corespunzator vopselei respective. - Vopseaua se aplica intr-un strat uniform, fara a lasa urme mai groase sau mai subtiri de vopsea si va fi intinsa pina la obtinerea unei bune adeziuni de stratul inferior. )implaria detasabila se va vopsi in pozitie orizontala. - $traturile de vopsea succesive se intind pe directii perpendiculare, unul fata de celalalt. *ltimul strat se va intinde astfel: - pe pereti, de sus in #os< - pe elemente de lemn, in lungul fibrelor< - !upa aplicarea primului strat de vopsea, acesta se netezeste cu o pensula speciala cu parul moale, dupa uscare suprafata se slefuieste cu hirtie de slefuit, granulozitate 8'. - "entru obtinerea unei vopsitorii de calitate superioara, dupa primele doua straturi se executa chituirea si chituiri-slefuiri intermediare. Chituirea se face cu chit de ulei. !upa slefuire se sterge praful cu pensula moale. - $lefuirea si aplicarea unui strat se face numai dupa maximum (; ore de la aplicarea stratului precedent, dupa uscarea acestuia. - ncaperile in care se executa vopsitorii trebuie sa fie lipsite de praf si bine aerisite, fara curenti puternici de aer. - ncaperile cu vapori de apa +umiditate peste 9'/, vopsitoria va fi executata neted. - 4adiatoarele, dupa grunduire cu grund anticorosiv se vopsesc in trei straturi cu vopsele speciale pentru radiatoare +rezistente la caldura,. - 6oile de usi, cercevelele ferestrelor si alte elemente detasabile pot fi vopsite in primele doua straturi si inainte de montarea lor. Afectuarea lucrarilor si depozitarea lor se va face intr-o incapere lispita de praf si curent. - Calustradele, grilele si alte confectii metalice, grunduite cu grund anticoroziv se vopsesc in trei straturi pe locul de monta#. - 5a executarea vopsitoriei cu mi#loace mecanizate se vor lua toate masurile pentru asigurarea unor lucrari de calitate superioara, in conditiile respectarii succesiunii operatiilor timpul de uscare, numarul straturilor ca cele indicate la vopsea manuala precum si intretinerii instalatiilor respective conform recomandarilor fabricantului. - $uprafetele care trebuiesc vor fi prote#ate printr-un element separator +carton, hirtie speciala etc.,. 2.5.0..4. V*p'&#*r&" %u 0&$ r*n acest subcapitol se cuprind specificatiile tehnice, conditiile si modul de executie a vopsitoriei cu V :A4?M aplicat la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos in incaperi cu umiditate relativa a aerului pina la 9'/, la pereti si tavane. 2.5.0..4.01. S# $( r(" '& $*r-" (" r"!"r&$# p"$#ru - #"r& ," $)A$ &7.=-8= Vopsea V :A4?M, pe baza de poliacetat< de vinil in dispersie< $)A$ &='-8; Apa pentru constructii< $)A$ .;.>--8' psos pentru constructii< $)A$ -.8->(-87 1irtie pentru slefuire uscata. 2.5.0..4.02. Sp"%&!&% #&& pr&0&$( "3"%u#& - Vopsitoria cu vopsea Vinarom se va aplica pe suprafetele interioare tencuite si gletuite cu glet de ipsos. - Vopsitoria cu vopsea Vinarom se realizeaza in urmatoarea ordine: - grund de vopsea Vinarom<

- vopsea Vinarom diluata aplicata in doua straturi. - n prealabil se face verificarea gletului si rectificarea eventuala a suprafetei acestuia. - "entru prepararea grundului se introduce in vasul de pregatire un volum de vopsea Vinarom si un volum egal de apa si se omogenizeaza. - Drundul se aplica numai manual cu bidineaua sau cu pensula lata< timpul de uscare este de minimum ( ore la temperatura %-.'C si o ora la %(.'C sau mai mare. - Vopsitoria de Vinarom se realizeaza aplicind doua straturi de vopsea diluata cu apa in proportie de ;:- +volumetric,< aplicarea se va face cu pistolul sub presiune< inainte de folosire vopseaua se strecoara prin sita cu ='' ochiuri>cm(. Cidoanele si vasele cu vopsea se vor inchide etans. 5a reluarea lucrului, vopseaua va fi bine omogenizata. 2.5.05. C*$(&#&& (" % ,&# #" '& 0"r&!&% r" ,u%r r&,*r +Comune punctelor (.9.-.< (.9.(.< (.9.7.< (.9.;., - "e parcursul executarii lucrarilor se verifica in mod special de catre investitor +dirigintele de lucrare,: - indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetei suport specificate mai sus< - calitatea principalelor materiale introduse in executie, conform standardelor si normelor interne de fabricatie< - respectarea prevederilor din proiect si dispozitiilor de santier< - corectitudinea executiei cu respectarea specificatiilor mentionate. - 5ucrarile executate fara respectarea celor mentionate in fiecare subcapitol si gasite necorespunzatoare se vor reface sau remedia. - 4eceptia lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se va face numai dupa uscarea lor completa. 2.5.05.1. Zu+r 0",& - "rin examinarea vizuala a zugravelilor se verifica: - corespondenta acestora cu proiectul< - aspectul suprafetelor zugravite: sa aiba un ton de culoare uniforma, fara pete, scurgeri, co#iri, fire de par, urme de bidinea, corecturi sau retusuri locale ce distoneaza cu tonul general. - Aderenta zugravelilor se constata prin frecare usoara cu palma pe perete. ? zugraveala aderenta, de calitate, nu trebuie sa se ia pe palma. - 4ectiliniaritatea liniaturii de separatie se verifica vizual si daca este cazul si cu un dreptar de lungime potrivita avind o latime uniforma si fara inadituri: se admite o deviere izolata, care sa nu se abata de la linia dreapta cu mai mult de ( mm. 2.5.05.2. V*p'&#*r&& - $e controleaza daca s-a format o pelicula rezistenta, ce se constata prin ciocanire usoara a vopsitoriilor cu degetul in mai multe puncte. - $e verifica vizual aspectul vopsitoriilor si anume: -. vopsitoriile de ulei trebuie sa prezinte pe toata suprafata acelasi ton de culoare si aspect lucios sau mat +cum s-a cerut,< (. vopseaua trebuie sa fie aplicata si sa se prezinte in conditii foarte bune, perfecte, fara straturi stravezii, pete, desprinderi, cute, basici, scurgeri, crapaturi, fisuri, care pot genera desprinderi, aglomerari de coloranti, neregularitari din chituire sau slefuire, fire de par, urme de vopsea insuficient amestecata si altele asemenea< 7. vopsitoria aplicata pe timplarie se va verifica vizual acoperirea foarte buna cu pelicula de vopsea a suprafetelor de lemn sau metal bine chituite si slefuite< se va controla ca drucerele, sildurile, cremoane, olivere sa nu fie patate de vopsea< ;. nu se admit pete de mortar sau zugraveala pe suprafetele vopsite< .. verificarea respectarii tehnologiei de pregatire a suprafetelor manuale de vopsire +curatire, slefuire, chituire rosturi etc., se va face prin sonda#, indepartindu-se cu gri#a vopseaua pina la stratul suport< 9. se verifica vizual vopsirea tevilor, radiatoarelor etc. daca sint vopsite in culoarea prescrisa sau vopseaua este de culoare uniforma, fara pete, urme de pensula sau alte defecte< de asemenea, se va controla daca pregatirea pentru vopsire s-a facut si pe fetele laterale si pe spatele acestora, ca elementele respective, nu au locuri neacoperite sau necuratate de mortar si zugraveala< pentru verificarea spatelui conductelor radiatoarelor etc. se va folosi oglinda< se va controla prin sonda# aplicarea vopselei pe suprafete corect pregatite si succesiunea indicata. &. liniatura, frizurile, bordurile trebuie sa fie de latime egala pe toata lungimea< sa nu prezinte curburi, frinturi pe acelasi aliniament, iar inadirile sa nu fie vizibile de la distanta mai mare de m< 8. separatiile intre vopsitorii si zugraveli pe acelasi perete si cele dintre zugraveala peretilor si tavanelor, trebuie sa fie distincte, fara suprapuneri, ondulatii etc.< verificarea rectilinitatii liniilor de separatie se va face cu un dreptar de lungime cit mai mare< pe intreg peretele sa nu existe mai mult de o denivelare izolata si care sa nu se abata de la linia dreapta cu mai mult de ( mm.

2.5.05.3.

M 'ur #*r& '& ("%*$# r" + - V, -. Zugravelile de orice fel se vor deconta la metru patrat. $uprafetele si dimensiunile de calcul pentru decontare se determina si sint aceleasi ca pentru tencuieli interioare. (. Vopsitoriile pe timplarie de lemn, inclusiv +tocurile si captuselile pina la -= cm latime, se deconteaza la metru patrat suprafata de calcul pentru decontare: - ferestre simple, vopsite pe ambele fete +cu un rind de cercevele, ) - ferestre si luminatoare fixe % - ferestre duble +cu doua rinduri de cercevele, sau cuplate, vopsite pe toate fetele ( - glasEanduri simple +pe tocuri, vopsite pe ambele fete " - usi simple pe toc doua ori ! - usi simple pe captuseli + - usi duble, vopsite cele patru fete 1 - pervazuri si rame la ferestre si usi I - captuseli cu latimi mai mare de -= cm idem idem $uprafata desfasurata real vopsita $uprafata reala care depaseste lat. de -= cm masurata desfasurat -,'' (,=' ;,.' $uprafata geamu-pe rilor se scade de doua ori -,'' idem idem suprafata cuprinsa in conturul exterior al tocului sau captuselilor idem 7,'' Coef. de multiplicare a suprafetei de baza -..

',&.

idem

-,(.

(,.' $uprafata geamurilor se scade de

7. Vopsitorie pe timplaria metalica, inclusiv tocurile se deconteaza la metru patrat. $uprafata de calcul pentru decontare: Coef. de multiplicare a suprafetei de baza - ferestre simple fixe vopsite pe ambele fete ) - ferestre simple cu deschidere inter. sau exter., vopsite pe ambele fete % - ferestre simple cuplate, vopsit ambele fete ( - usi simple, vopsite pe ambele fete $uprafata cuprinsa in conturul exterior al tocurilor idem ',.

-,''

idem

(,''

idem

(,.'

$e scad geamurile de doua ori suprafata lor.

Vopsitoriile de ulei si Vinarom, pe epreti si tavane se deconteaza la metru patrat.

$uprafata de calcul pentru decontare este suprafata reala vopsita cu scaderea golurilor nevopsite mai mari de ; mp, dar se adauga suprafata glafurilor, spaletiilor, grinzilor etc. existente pe suprafetele respective. Vopsitorii la balustrade, grile si parapeti metalici, se deconteaza la metru patrat. $uprafata cuprinsa in conturul exteriorul proiectiei verticale a acestor elemente -,'' Vopsitorii la elemente de instalatii< se deconteaza la metru patrat si la m. - radiatoare $uprafata reala vopsita calculata pe baza de tabele de suprafete +mp, 5ungimea real vopsita +m,

-,'' -,''

) - la conducte cu diametre exter. pina la 7; mm inclusiv % - conducte cu diametrul exterior mai mare de 7; mm

$uprafata desfasurata real vopsita

-,''

Vopsitoria elementelor de tabla de zinc, se deconteaza la metru patrat. $uprafata desfasurata efectiv vopsita, cu scaderea golurilor mai mari de ',(.m ( -,''