Sunteți pe pagina 1din 11

Microprocesoarele firmei INTEL Microprocesoare de 8 bii.

INTEL 8080
Este un microprocesor monocip care are urmtorii parametri: 1. magistrala de date (M ! " 8 bii #. magistrala de adrese (M$! " 1% bii &. 'rec(ena de tact " #)* M+, -. numrul de operaii pe secund " .*0.000 *. tensiunile de alimentare / 0*12 01#12 / *12 %. permite 'uncionarea 3n regim de 3ntreruperi pe un ni(el 4i lucrul cu acces direct la memorie

56 acumulator " registru paralel de 8 bii ce ser(e4te pentru pstrarea unui operand 4i pentru memori,area re,ultatului operaiei. 56 temporar " pentru pstrarea operandului $ 3n timpul e'ecturii operaiei. $cumulatorul temporar " registru ce se(e4te pentru transmiterea operandului 7 la $L8. 56 'laguri " conine in'ormaia adugtoare despre operaia e'ectuat. 7locul de registre conine:

56 de u, general (de memorie! " ser(esc 3n calitate de memorie supraoperati( 9) :) ;) <) ) E) +) L. 56 9 4i : nu s3nt accesibile programatorului) s3nt utli,ate de procesor la necesitatea lui. 5egistrele +) L pot lucra c3te # 3mpreun pentru memori,area codurilor de 1% bii. ;< " contorul de program " registru 3n care se pstrea, adresa instruciunii curente 4i 3n el se 'ormea, adresa instruciunii urmtoare (este de 1% bii!. =; " indicatorul memoriei sti(e " 56 de 1% bii 3n care se pstrea, adresa de (r' a celulei din memoria sti(. Increment> ecrement " ser(e4te pentru incrementarea sau decrementarea oricrui 56 din blocul de registre. Tamponul M 4i tamponul M; " ser(esc pentru stabilirea legturii dintre magistrala intern 4i magistrala de sistem. Tamponul M$ " permite transmiterea 3n M$ cuninutul oricrui 56. M8? " direcionea, cu datele dintr/un registru 3n altul. 56 Instruciunii " un 56 paralel de 8 bii 3n care se pstre, codul instruciunii pe perioada e@ecutrii ei. 8nitatea de comand este cu logic cablat 4i permite 3ndeplinirea a .8 de instruciuni . =emni'icaia =emnalelor de <omand 95 " acest semnal este acti( c3nd M se a'l 3n starea de transmitere a in'ormaiei din microprocesor 3n e@terior 7I/N " de(ine acti( c3nd prin M se transmit datele spre microprocesor INT " cerere de intrerupere de la dispo,iti(ele e@terne INT$ " de(ine acti( atunci c3nd cererea de 3ntrerupere este acceptat +AL " cerere de acces direct la memorie (regimul N$! +AL $ " semnal de permitere a accesului direct la memorie 5E$ B " semnali,ea, microprocesorului c prin magistrala de date se transmit datele 9$IT " semnali,ea, 'aptul c procesorul se a'l 3n starea de a4teptare a datelor prin M
#

=BN< " (sincroni,are! de(ine acti( atunci c3nd prin M se transmite cu(3ntul de comand 5E=ET " semnal de iniiali,are) se generea, din e@terior " opre4te e@ecutarea programului curent) se 3ntrerup toate regimurile) se rulea, toate registrele 4i se 3ncepe rularea programului de iniiali,are 7IA= C1 4i C# " dou serii de impulsuri de sincroni,are (semnale de ceas! generate de generatorul de sistem. Duncionarea Microprocesorului INTEL 8080 Duncia de ba, a microprocesorului este e@ecutarea programului care const din instruciuni 3n limbaEul codurilor 4i este depo,itat 3n 5$M 3ncep3nd cu o adres oarecare. Fn contorul de program ;< se 3nscrie adresa primei instruciuni) microprocesorul 3ncepe e@ecutarea cu aceea c prin magistrala de adrese transmite adresa primei instruciuni 4i concomitent se generea, semnalul de citire a memoriei MEM 5 (a controlorului de sistem! 4i a semnalului 9$IT (a4teapt prin M !. <3nd datele s3nt gata de transmitere) memoria generea, semnalul 5E$ B) coninutul celulei se transmite prin M la microprocesor) acest cod se 'i@ea, 3n 56 instruciuni) din 56 instruciunii codul este transmis la 8<) 8< decodi'ic codul instruciunii 4i 'ormea, ciclul de 3ndeplinire a ei. <oncomitent cu e@ecutarea instruciunii) coninutul ;< se incrementea, automat. up terminarea e@ecutrii primei instruciuni coninutul ;< iar4i se transmite ctre memorie prin M$. Microprocesorul INTEL 8085 Fn procesul utili,rii microprocesorului INTEL 808* s/au e(ideniat urmtoarele neaEunsuri: / (ite,a mic de lucru ('rec(ena de tact mic) arGitectura intern nedes(3r4it! / pentru elaborarea sistemelor pe ba,a acestui microprocesor se cerea un numr mare de microcircuite integrate adugtoare / a(ea ne(oie de & tensiuni de alimentare / numrul mic de instruciuni a limbaEului de asamblare
&

8nele din aceste neaEunsuri 3n scurt timp au generat apariia microprocesorului INTEL 808*) care are urmtoarele particulariti: 1. este reali,at 3ntr/o capsul cu -0 de pini (picioru4e! #. este compatibil cu INTEL 8080 dup setul de instruciuni) 'rec(ena de tact & M+, &. necesit o singur tensiune de alimentare (0*1! -. conine 3ncorporate c3te(a module care e@ecut 'unciile urmtoarelor microcircuite integrate adugtoare: a! generator de sistem care e@ecut b! controlor de 3ntreruperi c! controlor de sistem d! porturi serie

$LE " semnal de strobare a adresei) este acti( c3nd prin M se transmite codul de adres =I " =erial Input e(ice " intrarea de la dispo,iti(ul serial T5$; " intrare de cerere 3ntrerupere de la dispo,iti( cu prioritate ma@imal
-

IA>M " alege dispo,iti(ul de la care sau spre care se transmit datele
RD
WR

/ citirea in'ormaiei / 3nscrierea ctre dispo,iti(ele I>A sau memorie (cu negaie deoarece semnalul

acti( este 0!. up setul de instruciuni I 808* este compatibil cu I 8080.

Microprocesorul firmei Zilog Z 80


Microprocesorul : 80 este compatibil cu I 8080 4i I 808*. principalele caracteristici ale : 80: 1. are o (ite, de 'uncionare mult mai mare ca INTEL 8080 4i cGiar I 808*) 'rec(ena de tact pentru : 80 $ " - M+,) : 80 7 " % M+,. #. conine controller intern pentru regenerarea memoriei interne prin dublarea blocului de registre de u, general. &. 3mbuntirea arGitecturii interne prin dublarea blocului de registre de u, general C " impulsuri de sincroni,are (semnale de ceas! generate de generatorul de sistem
RFSH

/ regenerarea memoriei) de(ine acti( 3n

momentele de timp 3n a'ara instruciunilor) cu aEutorul M$ are loc regenerarea memoriei dinamice. NMI " 3ntrerupere mascat +$LT " iniiali,area altor dispo,iti(e ale sistemului M " semnal de alegere a memoriei I>A " semnal de alegere a unui dispo,iti( de intrare>ie4ire 7locul de registre de re,er( se utili,ea, pentru lucrul cu subrutinele.

Microprocesorul INTEL 8086

Microprocesoare de 16 bii
Microprocesoarele de 8 bii au urmtoarele neaEunsuri: 1. lungimea mic a cu(intului de date #. (olumul mic al memoriei adresabile &. posibilitile limitate ale setului de instruciuni -. (ite,a de lucru mic) cau,at de: / 'rec(ena mic de tact / arGitectura microprocesoarelor de 8 bii nu permite e'ectuarea operaiilor 3n paralel. 1H.0 " 'irma Intel lansea, microprocesorul Intel 808% care este primul microprocesor de 1% bii. Intel 808% are urmtoarele caracteristici: 1. M de 1% bii2 M$ de #0 bii #. (olumul memoriei adresabile: 1MbIte &. setul de instruciuni este lrgit) apar instruciuni pentru 3ndeplinirea operaiilor ca: 3nmulirea) 3mprirea 4i prelucrarea cu(3ntului de date. -. adresarea prin inde@area memoriei

*. compatibilitatea cu microprocesoarele de 8 bii " pentru a o asigura 3n microprocesoarele Intel 808% este utili,at segmentarea memoriei a c3te %JbItes %. Intel 808% poate lucra 3n sisteme multiprocesorale (lucrul procesoarelor 3n paralel! 7I8 " unitatea de inter'a cu magistrala E8 " unitatea de e@ecuie a instruciunilor 7I8 " modulul de 'ormare a magistralelor care 3ndepline4te 'unciile: 1. 'ormarea magistralelor nemiElocit #. 'ormarea adreselor 'i,ice a memoriei 8nitatea de E@ecuie E8 conine $L8) 8< 4i reali,ea, e@ecuia operaiilor cu cu(inte de 1% bii. 56 de u, general " ser(esc 3n calitate de memorie supraoperati(. 56 adres " un bloc de registre 3n care se conin adresele) codurile instruciunilor 4i a datelor 3n segmentul dat de memorie. 56 de adres conin: =; " indicatorul memoriei sti( 1; " adresa datelor =I " inde@ul sursei I " inde@ul destinanarului ;< " adresa instruciunilor ce se e@ecut 56 de instruciuni pstre, codul instruciunii pe timpul e@ecutrii ei. $cesta pre,int un registru cu mai multe 'a,e (tacte!) organi,ea, citirea preliminar a instruciunilor 4i pregtirea lor pentru e@ecuie) aceasta permite 3nlturarea strilor de a4teptare a microprocesorului 3n timpul operaiilor de citire din memorie. 56 de segment are urmtoarea structur: <= " segmentul codului = " segmentul datelor == " segmentul memoriei sti( E= " segmentul suplimentar care se utili,ea, 3n operaii cu lanuri de date
.

=M " sumatorul care calculea, adresa 'i,ic de #0 de bii prin adunarea coninutului unui 56 de adres cu coninutul 56 de segment.<oninutul 56 de adres 3n paralel se deplasea, cu - po,iii binare 3n st3nga. Inter'aa de Magistral e'ectuea, scimbul de in'ormaii 3ntre microprocesor 4i celelalte blocuri ale sistemului.

$dresarea memoriei
Microprocesorul Intel 808%) permite de a adresa 3n memorie cu(inte cu lungimea de 1 bIte 4i de # bItes. ac ac ac
A0

K02 K12 K02

BHE K0

" regim de " lucrm cu " lucrm cu stocul in'erior.

adresare a cu(intelor de 1% bii.


A0

BHE K0

stocul superior al memoriei.


A0

BHE K1

Forma ul I!s ruciu!ii


Lungimea unei instruciuni la Intel 808% poate a(ea de la 8 p3n la % bItes

Instruciunea conine <A;) mod de adresare) adresa nemiElocit 4i date nemiElocite. <A; " codul opreraiei care trebuie e@ecutat Mod de adresare " conine in'ormaia despre registrele cu aEutorul crora se 'ormea, adresa 'i,ic $dresa nemiElocit " adresa care se 3nscrie 3n unul din registrele de adres atele nemiElocite " poate 'i unul din operan,i sau ambii

"egis rul Flagurilor #I! el 8086$


? ? ? ? AD D ID TD =D :D ? $D ? ;D ? <D

:D " 'anionul re,ultatului 0) dac :DK1) re,ultatul este egal cu 02 <D " 'lagul trans'erului) trans'er 3n bitul al 1%/lea (superior! 3napoi2 =D " 'anionul semnului) =DK1) re,ultatul este nagati(2 ;D " 'lagul paritii) ;DK1) a(em un numr par de uniti 3n re,ultat2 $D " 'anionul semitrans'erului) trans'er din tetrada in'erioar) 3n tetrada superioar " se utili,ea, c3nd lucrm cu coduri binar/,acimal2 AD " 3n ca,ul c3nd a(em supra3ncrcare) c3nd re,ultatul cptat este mai maredec3t posibilitatea de repre,entare binar (3ntrece 1 bIte sau # bItes!2 ID " permisiune de 3ntrerupere) IDK1 " 3ntrerupere permis2 TD " 'lagul trasrii " se utili,ea, pentru regimurile de acces direct la memorie. D " arat c re,ultatul este de 1 bIte sau # bItes ('anionul datelor!) 1 bIte " lucrm cu cu(inte de 1% bii.

Microprocesorul I! el 80186 #I 8088$


Fn 1H81 apare Intel 8018% care este analogic lui 808% dar conine 3ntr/o singur capsul * dispo,iti(e adugtoare.
H

<ele * dispo,iti(e s3nt: 1. 6eneratorul de =istem #. ecodi'icatorul de $dres &. <ontroller M$ -. Tempori,atoare (Timere! *. <ontroller de Fntreruperi

INT " 3ntrerupere NMI " 3ntrerupere mascat ecodi'icatorul de adres generea, . semnale de tipul <= pentru adresarea circuitelor de memorie 4i % semnale pentru adresarea porturilor de I>A. <ontrollerul M$ poate deser(i # cereri de acces direct la memorie. <ontrollerul de 3ntreruperi poate deser(i o cerere de 3ntrerupere 'i,ic NMI (intrare! 4i - cereri de la - dispo,iti(e e@terne care pot cere 3ntreruperi. Timerele s3nt destinate pentru 'ormarea di'eritor semnale de sincroni,are cu 'rec(ene di'erite.

10

Un nou portal informaional! Dac deii informaie interesant si doreti s te impari cu noi atunci scrie la adresa de e-mail : support@sursa.md

11