P. 1
Psihologia Muncii - Note de curs.pdf

Psihologia Muncii - Note de curs.pdf

|Views: 11|Likes:
Published by Liliana ionela
psihologıa muncii
psihologıa muncii

More info:

Published by: Liliana ionela on Nov 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI Facultatea de Psihologie

PSIHOLOGIA MUNCII Lector univ. Dr. Ovidiu Brazdău - Note de curs -

Copyright © Ovidiu Brazdău www.ovidiubrazdau.ro

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI Facultatea de Psihologie

PSIHOLOGIA MUNCII - CUPRINS
Programa analitică – Studii de zi Programa analitică – Învăţământ cu frecvenţă redusă Managementul Performanţei – Studiu de caz Managementul Resurselor Umane – Studiu de caz Anexă – Ghid de realizare a referatului

Copyright © Ovidiu Brazdău www.ovidiubrazdau.ro

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE DOMENIUL DE STUDII: PSIHOLOGIE PROGRAMUL DE STUDII: LICENŢA ZI

1

FIŞA DISCIPLINEI „PSIHOLOGIA MUNCII”
Statutul disciplinei: Obligatorie Nivelul de studii: Licenţă Anul de studii: 2010-2011, Semestrul: 3 Titularul cursului: Lector univ. dr. BRAZDĂU OVIDIU Număr de ore / Verificare / Credit Curs Seminar Laborator Proiect 2 1 A. OBIECTIVELE DISCIPLINEI • cunoaşterea aparatului conceptual şi a sistemului de idei specific domeniului psihosocial al cunoaşterii muncii; • deprinderea de analiză a diferitelor probleme psihosociale ale muncii; • realizarea unor comparaţii şi interpretări ale evoluţiei pieţei muncii din perspectiva psihologiei; • formarea unei sistem obiectiv de autoapreciere a rezultatelor muncii şi a unei atitudini pozitive faţă de muncă. . B. PRECONDIŢII DE ACCESARE A DISCIPLINEI 1101 - Fundamentele psihologiei 1 1202 - Fundamentele psihologiei 2 C. COMPETENŢE SPECIFICE 1. Cunoaştere şi înţelegere • Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor şi teoriilor explicative ale psihologiei muncii • Utilizarea adecvată a noţiunilor aferente domeniului • Capacitatea de a identifica şi descrie principalele metode şi tehnici ale psihologiei muncii 2. Explicare şi interpretare • Dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi utilizare a cadrului teoretic prezentat • Înţelegerea skills-uri specifice managerului modern, adaptate companiilor mici, medii sau multinaţionale 3. Instrumental – aplicative • Abilitatea de a realiza un plan de dezvoltare individuală pentru angajaţii unei companii • Capacitatea de a identifica şi evalua competenţele profesionale ale angajaţilor unei companii în funcţie de tipul şi obiectivele companiei 4. Atitudinale • Utilizarea conceptelor şi teoriilor asimilate în vederea explicării comportamentului de munca • Cultivarea interesului pentru studiul stiintific al muncii

Examinare E

Credite 4

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE D. CONŢINUTUL DISCIPLINEI TEMA 1. Obiectul, sarcinile şi istoria psihologiei muncii 2. Metodologia cercetării în psihologia muncii şi organizaţională 3. Recrutarea şi selecţia profesională 4. Pregătirea profesională: formare şi dezvoltare. Managementul Resurselor umane. Planul individual de dezvoltare 5. Aprecierea performanţelor. Managementul performanţei 6. Motivaţia şi satisfacţia 7. Comportamentul în grup la locul de muncă 8. Recapitulare E. EVALUARE STABILIREA NOTEI FINALE TIP ACTIVITATE Răspunsuri la examen Activităţi aplicative: laborator / lucrări practice / referate Teste de evaluare intermediară pe parcursul semestrului Prezenţa activă la curs şi activităţile de seminar / laborator NR. Referate: 1 % 60% 25% 15% CS 2 4 4 4 4 4 4 2 ACTIVITĂŢI SEM LAB 1 2 2 2 2 2 2 1 AA

2

F. REPERE METODOLOGICE Cursul se va realiza în mai multe variante, alternând tipul prelegere cu tipul de curs interactiv, bazat pe dialog. Se vor utiliza exemplificări. La seminar se vor realiza aplicaţii utilizându-se metoda de lucru în echipă şi prezentarea în plen a rezultatelor echipelor. G. BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE Bogathy, Zoltan (coord.), 2004, Manual de psihologia muncii şi organizaţională, Editura Polirom, Iaşi

BIBLIOGRAFIE Pitariu, Horia, 1994, Managementul resurselor umane. Măsurarea RECOMANDATĂ performanţelor profesionale, Editura ALL, Bucureşti WEB Asociaţia Psihologilor din România www.psihologie.net Colegiul Psihologilor din România www.copsi.ro

Data avizării în catedră: Şef catedră Conf. univ. dr. Tamara Bârsanu _____________________ Titular disciplină Lector univ. dr. Ovidiu Brazdău _____________________

filiala. La realizarea referatului se vor respecta cerintele de forma din Ghidul de realizare a referatului. • • Referatul va fi scris la calculator va avea între 3-10 pagini (2500-3000 de cuvinte). disciplina. director departament. 4 Prezentarea sistemului de management al performantei din compania unde va desfasurati activitatea..) o modul de evaluare a competentelor profesionale (cine il realizeaza. data predării (zi/lună/an).com) . o modul de evaluare a performantei / modalitatea de masurare a performantei o sistemul de bonificatii oferit pentru realizarea si depasirea obiectivelor o sistemul de sanctionare pentru neindeplinirea obiectivelor (neatingerea targetelor) Cap. 2 Datele de identificare. anul şi grupa. si departamentele cu care interactionati Cap. sau locul de munca al unei persoane apropiate sau din familie. frecventa evaluarii) o sistemul de training/formare oferit salariatilor o descrieti jobul dvs. Se vor prezenta si descrie: o nr. 1 Prezentarea obiectului de activitate al companiei in care va desfasurati activitatea Cap. numele şi prenumele studentului. (daca nu este confidentiala) • • NOTA: Daca in prezent nu lucrati descrieti fostul loc de munca. facultatea. de salariati o organigrama o structura ierarhica / nivelurile ierarhice din companie (manager. sef de sectie etc. disponibil la sefa de an si pe grupul de discutii online al studentilor la psihologie! (pe yahoogroups. 3 Prezentarea sistemului de management al resurselor umane existent in compania in care lucrati. Se vor prezenta si descrie: o modul in care sunt stabilite obiectivele jobului dvs. In referat. cum se realizeaza evaluarea. 5 Fisa postului ocupat de dvs. titlul referatului.UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 3 CERINTE PENTRU REALIZAREA REFERATULUI – PSIHOLOGI A MUNCII Referatul va contine urmatoarele: • • • Cap. pe prima pagină se vor trece obligatoriu şi exclusiv următoarele informaţii: universitatea. email si un telefon de contact al companiei Cap.

7. 6. 2. apărută la întâlnirea dintre psihologie şi sociologie. formarea unei sistem obiectiv de autoapreciere a rezultatelor muncii şi a unei atitudini pozitive faţă de muncă. memoria. Managementul Resurselor umane. LA: liber aleasă (facultativă) Obligatorii (condiţionate) DISCIPLINE ANTERIOARE: Recomandate DESCRIEREA CURSULUI (pe scurt): Introducere în psihologie socială Psihologie organizaţională şi managerială DD OB Psihologia muncii este o disciplină de graniţă. DD: în domeniul licenţei. prin prezentări interactive ale managementului resurselor umane şi managementului performanţei. DC: complementară Categoria de opţionalitate a disciplinei: OB: obligatorie. 3. TEMA ACTIVITĂŢI 1. motivaţia şi de aici implicarea. comunicarea şi satisfacţiile generate de muncă. LAB: laborator. Obiectul. sarcinile şi istoria psihologiei muncii Metodologia cercetării în psihologia muncii şi organizaţională Recrutarea şi selecţia profesională Pregătirea profesională: formare şi dezvoltare. realizarea unor comparaţii şi interpretare a evoluţiei pieţei muncii din perspectivă psihosocială. deprinderea de analiză a diferitelor probleme psihosociale ale muncii. Reţinem pentru cursul de faţă doar acele probleme ale persoanei antrenate într-un efort în care nu doar latura strict profesională este angajată. AA: activităţi aplicative . BRAZDĂU OVIDIU CODUL DISCIPLINEI: SSP P 07 2231 AN UNIVERSITAR Ştiinţe sociale şi politice Psihologie Psihologie 2010-2011 SEMESTRU: ∗ 3 CS 2 28 NUMĂR DE CREDITE: SEM 1 14 LAB - 4 AA - Domeniul: Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Specializarea: ACTIVITĂŢI Ore / săptămână: 4 ore Total / semestru: 56 ore CATEGORIA FORMATIVĂ A DISCIPLINEI: DF: disciplină fundamentală. Domeniul de intersecţie este MUNCA – o activitate specific umană care poate fi analizată din mai multe puncte de vedere. DS: de specialitate. Planul individual de dezvoltare Aprecierea performanţelor. 4. SEM: seminar. ci o serie de procese psihice precum: voinţa. Cursul pune accent pe abordarea modernă a muncii. 8. dr. Managementul performanţei Motivaţia şi satisfacţia Comportamentul în grup la locul de muncă Recapitulare CS 2 4 SEM 1 2 LAB AA OBIECTIVE DE ÎNVĂŢARE: CONŢINUT (teme): 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 ∗ CS: curs. precum şi a procesului de selecţie şi recrutare în viziunea modernă pusă în aplicare de companiile multinaţionale. 5. • • • • cunoaşterea aparatului conceptual şi a sistemului de idei specific domeniului psihosocial al cunoaşterii muncii. OP: opţională.UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 1 PROGRAMA ANALITICĂ Invăţământ cu frecvenţă redusă DENUMIREA DISCIPLINEI: PSIHOLOGIA MUNCII TITULAR CURS: Lector univ. atenţia.

2 Datele de identificare. (daca nu este confidentiala) • • . 2004. Referatul va contine urmatoarele: • • • Cap. studenţii vor avea obligaţia să realizeze un referat. 3 Prezentarea sistemului de management al resurselor umane existent in compania in care lucrati. CO: colocviu. 4 Prezentarea sistemului de management al performantei din compania unde va desfasurati activitatea.) o modul de evaluare a competentelor profesionale (cine il realizeaza. 1994. director departament. Iaşi Pitariu. Zoltan (coord. Bucureşti Asociaţia Psihologilor din România www.). Măsurarea performanţelor profesionale. Se vor prezenta si descrie: o modul in care sunt stabilite obiectivele jobului dvs. cum se realizeaza evaluarea. LC: lucrări de control / practice) TIP ACTIVITATE Răspunsuri la examen (susţinerea referatului) Activităţi aplicative: laborator / lucrări practice / referate Teste de evaluare intermediară pe parcursul semestrului Prezenţa activă la curs şi activităţile de seminar / laborator NR. 1 Prezentarea obiectului de activitate al companiei in care va desfasurati activitatea Cap. si departamentele cu care interactionati Cap. Referate: 1 EX % 30% 50% 20% STABILIREA NOTEI FINALE RESURSE NECESARE BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ WEB ALTE RESURSE LISTA MATERIALELOR DIDACTICE NECESARE Bogathy. 5 Fisa postului ocupat de dvs..net Colegiul Psihologilor din România www. Managementul resurselor umane.ro ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR LA ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ! Având în vedere specificul IFR. sef de sectie etc. Editura ALL. o modul de evaluare a performantei / modalitatea de masurare a performantei o sistemul de bonificatii oferit pentru realizarea si depasirea obiectivelor o sistemul de sanctionare pentru neindeplinirea obiectivelor (neatingerea targetelor) Cap.psihologie. în vederea verificării şi evaluării semestriale. Editura Polirom. Se vor prezenta si descrie: o nr.UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2 FORMA DE EVALUARE (EX-S: examen scris. de salariati o organigrama o structura ierarhica / nivelurile ierarhice din companie (manager. Horia. email si un telefon de contact al companiei Cap. Manual de psihologia muncii şi organizaţională. EX-O: examen oral. frecventa evaluarii) o sistemul de training/formare oferit salariatilor o descrieti jobul dvs.copsi.

disciplina. Nu puneti intrebari pe acest e-mail.UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE NOTA: Daca in prezent nu lucrati descrieti fostul loc de munca. Verificati sa atasati documentul in word. Daca este restanta / diferenta – se trece acest lucru in subiectul mailului. Filiala Exemplu: POPA (STANCU) MARIANA. in format WORD. facultatea. anul şi grupa. ca atasament. La realizarea referatului se vor respecta cerintele de forma din Ghidul de realizare a referatului. filiala.com) . In referat. nu alte fisiere sau documente! Data limită de predare a referatului: ultima zi a sesiunii de examene • • Referatul va fi scris la calculator va avea între 3-10 pagini (2500-3000 de cuvinte). disponibil la sefa de an si pe grupul de discutii online al studentilor la psihologie! (pe yahoogroups. titlul referatului.ro. Subiectul mailului va fi exclusiv : NUME SI PRENUME. dupa nume! Referatul se trimite in format electronic pe e-mailul: referatmuncii@brazdau. numele şi prenumele studentului. data predării (zi/lună/an). pe prima pagină se vor trece obligatoriu şi exclusiv următoarele informaţii: universitatea. sau locul de munca al unei persoane apropiate sau din familie. nu vi se va raspunde. Mangalia 3 Atentie! Adresa de e-mail este setata astfel incat sa trimita automat confirmari de primire.

MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI Setarea obiectivelor şi evaluarea performanţei .Studiu de caz Copyright © Ovidiu Brazdău www.ro .ovidiubrazdau.

Etape START START Stabilirea Stabilirea obiectivelor obiectivelor generale generale ale ale companiei companiei Stabilirea Stabilirea obiectivelor obiectivelor managerilor managerilor (Nivel (Nivel managerial managerial 1-3) 1-3) Stabilirea Stabilirea obiectivelor obiectivelor individuale individuale (Nivel (Nivel 4) 4) Întâlnirea Întâlnirea de de calibrare calibrare a a obiectivelor obiectivelor Agreerea Agreerea obiectivelor obiectivelor cu cu managerul managerul direct direct Evaluarea Evaluarea periodic periodică ăa a performan performanţ ţei ei FINAL FINAL 1 Managementul performanţei .

STABILIREA OBIECTIVELOR .

Instrumente de lucru FORMULARUL 1A – OBIECTIVE GENERALE STRATEGICE 3 Managementul performanţei .

Instrumente de lucru FORMULARUL 1B – OBIECTIVE SPECIFICE 4 Managementul performanţei .

Instrumente de lucru FORMULARUL PENTRU DETALIEREA OBIECTIVELOR COMPLEXE ( MINI-PROIECTE) 5 Managementul performanţei .

Instrumente de lucru FORMULAR DE BUGET ( MINI-PROIECTE) 6 Managementul performanţei .

Instrumente de lucru FORMULARUL 2 – TIMELINE ACTIVITĂŢI CURENTE 7 Managementul performanţei .

Instrumente de lucru FORMULARUL 3 – EVALUAREA GLOBALĂ A PERFORMANŢEI 8 Managementul performanţei .

Instrumente de lucru FORMAT • Obiectivele trebuie scrise în formatul standard (formularul ataşat. săptămânal. Excel) • Obiectivele trebuie să fie SMART (Specifice. Realiste şi definite in Timp) • Modul de raportare poate fi zilnic. ne-măsurabile. cu condiţia să fie utile şi necesare dezvoltării departamentului / postului • Volumul de muncă necesar pentru atingerea fiecărui obiectiv va fi cuantificat în x% (procentul de volum din totalul activităţilor salariatului) CONŢINUT • Creşterea performanţei activităţii • Perfecţionarea şi Dezvoltarea unui subdomeniu al activităţii personale / departamentale • Dezvoltarea de noi proiecte / programe / structuri organizaţionale. iniţiative strategice etc. Măsurabile. 9 Managementul performanţei . necesare pentru dezvoltarea organizaţională. Agreate cu conducerea.Setarea obiectivelor . periodic (la xx zile) • Obiectivele trebuie să fie cât mai cuantificabile posibil. măsurând mai degrabă rezultatele decât activităţile • Pot fi trecute şi obiective nespecifice. lunar.

Instrumente de lucru ALEGEREA OBIECTIVELOR • Obiectivele generale vor fi minim 1 maxim 5 • Obiectivele specifice vor fi maxim 15 şi reprezintă detalieri / concretizări ale obiectivelor generale.Setarea obiectivelor . APROBAREA OBIECTIVELOR • Obiectivele trebuie semnate de două nivele de management. Având în vedere apariţiile lunare ale publicaţiilor. 10 Managementul performanţei . • Unul dintre obiectivele specifice va fi obligatoriu Realizarea activităţilor curente. timeline-ul va fi şi el lunar. detaliate în Timeline-ul lunar (în funcţie de specificul activităţii. volumul de muncă necesar pentru realizarea acestui obiectiv va fi între 30-100%) • Timeline-ul activităţilor curente conţine desfăşurarea pe zile a activităţilor care se repetă periodic şi a celor permanente. imediat superioare.

planificarea se va face obligatoriu pe zile • Pentru activităţile între 1-6 luni. • În timeline-ul lunar se vor trece şi activităţile care trebuie realizate permanent. activităţile şi desfăşurătorul lor vor fi detaliate în formularul de mini-proiect • Dacă activităţile se întind pe durata sub 1 lună. conform fişei postului (vezi anexa).Activităţi FORMULARUL PENTRU ACTIVITĂŢI COMPLEXE • Pentru toate obiectivele specifice complexe (de exemplu dezvoltarea de noi structuri). activităţile se detaliază pe săptămâni • Pentru activităţile care necesită cheltuieli financiare pe mai mulţi itemi se va completa Propunerea de buget în formatul standard TIMELINE-UL LUNAR (Desfăşurătorul lunar al activităţilor) • Conţine în principal termenele de finalizare a unor activităţi. 11 Managementul performanţei . deadline pentru predarea de documente.Punerea în aplicare a obiectivelor . rapoarte etc.

EVALUAREA PERFORMANŢEI .

Procesul de revizuire şi evaluare a performanţei START START Calcularea Calcularea rezultatelor rezultatelor companiei companiei Evaluarea Evaluarea intermediar intermediară ă (simultan (simultan cu cu evaluarea evaluarea competen competenţ ţelor) elor) Autoevaluare Autoevaluare % % Obiectiv Obiectiv + + Modul Modul de de realizare realizare (“CUM?”) (“CUM?”) Evaluarea Evaluarea managerului managerului Calibrarea Calibrarea ratingurilor ratingurilor Întâlnirea Întâlnirea de de evaluare evaluare a a performan performanţ ţei ei Adaptarea Adaptarea ş şii revizuirea revizuirea obiectivelor obiectivelor specifice specifice / / modului modului de de punere punere în în aplicare aplicare FINAL FINAL 13 Managementul performanţei .

în procesul de evaluare şi revizuire a performanţei Evaluarea managerului este considerată finală 14 Managementul performanţei .Procesul de revizuire şi evaluare a performanţei Pentru evaluare se utilizează coloana rezervată din cele 3 instrumente • FORMULARUL 1A – OBIECTIVE GENERALE STRATEGICE • FORMULARUL 1B – OBIECTIVE SPECIFICE • FORMULARUL 2 – TIMELINE ACTIVITĂŢI CURENTE Această parte se completează periodic.

în termeni cantitativi (CE) şi calitativi (CUM) zonele de sub-performanţă care necesită o atenţie specială Evaluarea managerului este considerată finală şi stă la baza deciziilor privind salarizarea şi evoluţia în carieră 15 Managementul performanţei .Procesul de revizuire şi evaluare a performanţei Acest formular va sta la baza discuţiei de evaluare a performanţei Atât salariatul cât şi manageruloferă exemple privind CE şi CUM s-a realizat Atât salariatul cât şi vor sublinia.

pentru realizarea în proporţie de 100% a două treimi dintre obiectivele specifice stabilite. plata pentru atingerea unui obiectiv se face numai pentru minim 80 % realizare. se va acorda un BONUS salarial. 16 Managementul performanţei . Bonus-uri salariale pentru performanţe mari • Semestrial.Evaluarea performanţei Criteriu salarial • După perioada necesară pentru implementarea sistemului de management al performanţei. între 15-150% din salariul lunar net. trimestrial sau periodic. Pentru atingerea obiectivelor în proporţie de 81-100% plata se face proporţional.

ovidiubrazdau.ro .Studiu de caz Copyright © Ovidiu Brazdău www.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Evaluarea şi dezvoltarea competenţelor .

-2-2INTERVIU INTERVIU Ş ŞI I DISCU DISCUŢ ŢII II INDIVIDUALE INDIVIDUALE CU CU MANAGERUL MANAGERUL DIRECT DIRECT Discuţia se bazează pe concluziile rezultate în urma evaluării. 1 Managementul resurselor umane . Luarea Luarea deciziei deciziei privind privind EVOLU EVOLUŢ ŢIA IA ÎN ÎN CARIER CARIERĂ Ă Managerul direct alege una din cele 8 opţiuni privind evoluţia profesională. bazat pe structura competenţelor de bază. măsurile adecvate şi durata fiecărei acţiuni. -3-3Elaborarea PLANULUI INDIVIDUAL Elaborarea PLANULUI INDIVIDUAL DE DE DEZVOLTARE DEZVOLTARE Planul precizează ce competenţe trebuie dezvoltate.Etape -1-1EVALUAREA EVALUAREA COMPETEN COMPETENŢ ŢELOR ELOR (Auto-evaluare (Auto-evaluare + + Evaluarea Evaluarea managerului managerului direct) direct) Evaluarea competenţelor se face utilizând formularul de evaluare.

Evaluarea competenţelor de bază Copyright © Ovidiu Brazdău www.ovidiubrazdau.ro .

ceea ce va conduce la obţinerea unui avantaj competitiv pentru CAPRICORN MEDIA în toate domeniile unde concurăm 3 Managementul resurselor umane .Modelul competenţelor de bază din cadrul CAPRICORN MEDIA ! ! Competenţele de bază din cadrul CAPRICORN MEDIA reprezintă elemente clare şi coerente privind atitudinile. comportamentele. dezvoltarea. abilităţile şi cunoştinţele necesare salariaţilor Acestea vor fi utilizate ca şi criterii pentru angajarea. promovarea şi înlocuirea salariaţilor la toate nivelurile.

prin utilizarea resurselor pe care le are la îndemână şi a instrumentelor de lucru • Categoria conţine 10 Competenţe de bază. 4 Managementul resurselor umane . Se referă la abilitatea de a pune în aplicare activităţile planificate. Se referă la aptitudini înnăscute şi dobândite. Specificul activităţii companiei presupune un nivel ridicat de dezvoltare a acestor competenţe. Conţine abilităţi manageriale absolut necesare pentru lucrul în echipă şi pentru coordonarea unei echipe. la toate nivelurile ierarhice. atitudini şi comportamente necesare pentru planificarea şi organizarea activităţii personale în vederea obţinerii performanţei • Categoria conţine 5 Competenţe de bază.Cele 30 + 5 competenţe de bază Planificare Planificare ş şii organizare organizare • Categoria conţine 10 Competenţe de bază. 5 5 Cerin Cerinţ ţe eş şii aptitudini aptitudini specifice specifice • Categoria se referă la un set de cerinţe specifice companiei la nivelul actual de dezvoltare. Îndeplinirea acestor cerinţe este un factor esenţial pentru integrarea în colectivul companiei şi recunoaşterea performanţei de către ceilalţi membri ai echipei de lucru. Perfecţionarea acestora implică un efort susţinut de dezvoltare personală. inclusiv în timpul liber. Se referă la aptitudini. strict necesare pentru a îndeplini sarcinile în bune condiţii. la nivel de specialist sau de management. Execu Execuţ ţie ie Personalitate Personalitate Abilit Abilităţ ăţii manageriale manageriale specifice specifice • Categoria conţine 5 Competenţe de bază.

din care va putea alcătui Planul său Individual de Dezvoltare • Pentru a ajuta la Evaluarea Competenţelor. pentru a-l ajuta să-şi identifice necesităţile şi potenţialul.Evaluarea competenţelor de bază – Ghid de utilizare • Bi-anual. Persoana care efectuează evaluarea trebuie să citească fiecare trăsătură listată pe fiecare pagină şi să noteze dacă a observat sau nu respectiva trăsătură la persoana evaluată. • Evaluarea finală se va face de managerul direct. De asemenea. mulţi oameni vor demonstra trăsăturile necesare unor nivele ierarhice sau manageriale mai înalte • Procesul de evaluare se realizează în două secvenţe: • Auto-evaluarea. în iunie şi decembrie (sau mai frecvent. fiecare dintre cele 30 competenţe va fi definită prin trăsături observabile – care ar putea fi cunoştinţe. fiecare salariat are obligaţia de a fi sincer şi onest în ceea ce priveşte auto-aprecierea. în funcţie de situaţie). Un angajat ar trebui să demonstreze aceste trăsături până la şi incluzând nivelul în care lucrează în momentul de faţă. În cazul în care există aspecte contradictorii sau discutabile decizia se poate lua cu sprijinul nivelul următor de management. abilităţi sau comportamente – pentru fiecare nivel generic de responsabilitate şi management. • Evaluarea realizată de managerul direct al salariatului. Majoritatea oamenilor au lacune în competenţă până la acel nivel. 5 Managementul resurselor umane . fiecare salariat CAPRICORN MEDIA va participa la o Evaluare a Competenţei folosind cele 30+5 de Competenţe de Bază.

evaluatorul poate face uz de judecată pentru a decide care dintre cele 5 notări rezumat ar trebui acordate persoanei evaluate pentru competenţa respectivă: • NU Corespunde (NU): nu are competenţele precizate. 6 Managementul resurselor umane . Evenimentele excepţionale sau eventualele observaţii legate de competenţă vor fi trecute în secţiunea Observaţii. nici măcar la un nivel satisfăcător • Corespunde parţial (CP): are o parte din competenţa precizată. dar există lacune de competenţă care trebuiesc eliminate urgent pentru a fi eficient în poziţia respectivă • Corespunde (C): competenţa necesară pentru poziţia respectivă a fost demonstrată satisfăcător • Corespunde complet (CC): competenţa necesară pentru poziţia respectivă a fost demonstrată complet • Competenţe maxime (CMAX): competenţele unui nivel superior de management au fost deja demonstrate • Acordarea notării se face luând în considerare comportamentul şi atitudinea generală din perioada luată în calcul.Evaluarea competenţelor de bază – Ghid de utilizare • După ce a fost analizată fiecare competenţă.

Evaluarea competenţelor de bază – Ghid de utilizare 7 Managementul resurselor umane .

Evaluarea competenţelor de bază – Ghid de utilizare 8 Managementul resurselor umane .

5. Adaptabilitate la situaţia concretă Capacitate de analiză a situaţiei curente Respectarea angajamentelor luate în relaţia cu colegii / şefii ierarhici / subordonaţii / clienţii / partenerii 9 Managementul resurselor umane . 2.PLANIFICARE ŞI ORGANIZARE Categoria conţine 10 Competenţe de bază. Capacitatea de a prevedea şi evalua desfăşurarea şi consecinţele unei acţiuni. 4. 8. Se referă la aptitudini. 7. Capacitate de planificare a activităţilor pe termen lung Capacitate de planificare a activităţilor pe termen scurt Bună organizare a timpului Bun management al informaţiilor Abilitatea de a lua decizii personale Asumarea răspunderii pentru sarcinile personale (Responsabilitatea completă privind sarcinile de îndeplinit) Previziune. 9. 3. 6. 10. atitudini şi comportamente necesare pentru planificarea şi organizarea activităţii personale în vederea obţinerii performanţei 1.

2. Performanţa în activitate (Atingerea obiectivelor stabilite) Respectarea deadlinelor Buna utilizare a instrumentelor de lucru Focalizarea pe sarcină (Utilizarea tuturor resurselor pentru atingerea scopului) Perseverenţa 10 Managementul resurselor umane .EXECUŢIE Categoria conţine 5 Competenţe de bază. 4. 3. prin utilizarea resurselor pe care le are la îndemână şi a instrumentelor de lucru 1. Se referă la abilitatea de a pune în aplicare activităţile planificate. 5.

Spirit de echipă (Colaborează. 3. 2. vine în întâmpinare) Timp de reacţie scurt (Promptitudinea în reacţii / Rapiditatea acţiunii de răspuns). Spirit de iniţiativă Proactivitate (Nu aşteaptă reacţia clientului. inclusiv în timpul liber. Perfecţionarea acestora implică un efort susţinut de dezvoltare personală. 9. se ajută reciproc cu colegii în vederea atingerii obiectivelor) Preocupare pentru dezvoltarea competenţelor Simţ practic (Ancorarea în realitate) Abilităţi de relaţionare inter-umană Abilităţi de comunicare Intuiţie (Abilitatea de a sesiza oportunităţile) Implicare şi interes în activităţi neprecizate de fişa postului în scopul îndeplinirii obiectivelor companiei 11 Managementul resurselor umane . 1. 4. 8. 7.PERSONALITATE Categoria conţine 10 Competenţe de bază. 5. Se referă la aptitudini înnăscute şi dobândite strict necesare pentru a îndeplini sarcinile în bune condiţii. 10. 6. ci prevede şi acţionează.

2. Conţine abilităţi manageriale absolut necesare pentru lucrul în echipă şi pentru coordonarea unei echipe.) Gestiunea şi facilitarea transmiterii informaţiilor (inclusiv rapoarte) Delegarea sarcinilor în mod eficient 12 Managementul resurselor umane . Capacitatea de a lucra în condiţii de minimă supervizare Viziune de ansamblu asupra departamentului / sarcinilor Managementul echipei (formare. 5. verificare. la toate nivelurile ierarhice. Specificul activităţii companiei presupune un nivel ridicat de dezvoltare a acestor competenţe.ABILITĂŢI MANAGERIALE SPECIFICE Categoria conţine 5 Competenţe de bază. 3. stimulare. 4. 1. soluţionarea conflictelor etc.

Respectarea şi utilizarea corectă a metodologiilor / procedurilor de lucru 13 Managementul resurselor umane . 4. 2. Îndeplinirea acestor cerinţe este un factor esenţial pentru integrarea în colectivul companiei şi recunoaşterea performanţei de către ceilalţi membri ai echipei de lucru. 1.5 Cerinţe şi aptitudini specifice Categoria se referă la un set de cerinţe specifice companiei la nivelul actual de dezvoltare. a pieţei / concurenţei etc. 5. la nivel de specialist sau managerial. 3. Realizarea documentelor scrise (Office) în conformitate cu standardele interne de calitate şi imagine Prestanţa (Calitatea imaginii personale în relaţia cu clienţii / colaboratorii) Extinderea portofoliului de clienţi / colaboratori (Interes constant pentru newbusiness) Interes şi documentare pentru prospectarea şi cunoaşterea domeniului de responsabilitate.

Evoluţia în carieră .

managerul alege una din cele 8 opţiuni pentru evoluţia profesională 1. 4. 2. Termen de realizare: ___________________ Schimbare pe altă poziţie din cadrul departamentului Mutare într-un alt departament pe o poziţie similară Schimbare pe poziţie inferioară Recalificare pentru un alt post. 8. Avansare în funcţie Rămâne pe poziţia curentă Rămâne pe poziţia curentă cu condiţia să-şi dezvolte competenţele. 5. Termen de realizare: ___________________ Încetarea colaborării 15 Managementul resurselor umane . 3. 7.Evoluţia în carieră În baza evaluării. 6.

Colective Colective SGR. Director HR. Art Director. -5-5COLABORATORI COLABORATORI 16 Managementul resurselor umane . Contabil etc. Echipe. -3-3MANAGEMENT SPECIFIC MANAGEMENT SPECIFIC / / ECHIPE ECHIPE DE DE LUCRU LUCRU Echipe. director de marketing. Director PR. Director vânzări etc. director editorial -2-2MANAGEMENT MANAGEMENT MEDIU MEDIU Departamente Departamente Director distribuţie. Coordonator evenimente -4-4SPECIALIST SPECIALIST Redactor.Evoluţia în carieră Niveluri manageriale -1-1TOP TOP MANAGEMENT MANAGEMENT Director general. Sales manager. director financiar.

Planul individual de dezvoltare .

18 Managementul resurselor umane . măsurile adecvate şi durata fiecărei acţiuni.Planul individual de dezvoltare Planul precizează ce competenţe trebuie dezvoltate.

Descrierea competenţelor (model) .

Capacitate de planificare a activităţilor pe termen lung Definiţie Sdfa asdf asdf asdf sadf asdf asdf asdf sad fasd fsa df asdf sadf asdf as fsa f safd sad fas fas fd safd sadf as fsa df asdf asd f dsaf asd fas df sadf sad fas fd saf sa fsa f as fsa f safd sad fs adf saf sadf sa fdsafas Individ / specialist Sdfsfsdfsd asdfdsfa as Lider de echipă Sdfsfsdfsd asdfdsfa as sdFasf AsfAsfd As sf Fasf asdg shd dh fdh fdh fgd hd fh fdh fdgh gfd Sdgf sg sd gsd gf sdg sd gs h tyri treh gyrtw y retu tyri etr f qwetr wre y etru tw g ewqt rew yt rehg we asrg Sdgf sg sd gsd gf sdg sd Director de departament Sdfsfsdfsd asdfdsfa as Top manager Sdfsfsdfsd asdfdsfa as sdFasf AsfAsfd As sf Fasf asdg shd dh fdh fdh fgd hd fh fdh fdgh gfd Sdgf sg sd gsd gf sdg sd sdFasf AsfAsfd As sf Fasf asdg shd dh fdh fdh fgd hd fh fdh fdgh gfd Sdgf sg sd gsd gf sdg sd sdFasf AsfAsfd As sf Fasf asdg shd dh fdh fdh fgd hd fh fdh fdgh gfd Sdgf sg sd gsd gf sdg sd gs h tyri treh qwetr wre y etru tw g ewqt rew yt rehg we asrg Sdgf sg sd gsd gf sdg sd gs h tyri treh gyrtw y retu tyri etr f qwetr wre y etru tw g ewqt rew yt rehg we asrg Sdgf sg sd gsd gf sdg sd gs h tyri treh gyrtw y retu tyri etr f qwetr wre y etru tw g ewqt rew yt rehg we asrg Sdgf sg sd gsd gf sdg sd gs h tyri treh qwetr wre y etru tw g ewqt rew yt rehg we asrg zc z czx czx Sdgf sg sd gsd gf sdg sd gs h tyri treh gyrtw y retu tyri etr f qwetr wre y etru tw g ewqt rew yt rehg we asrg zc z czx czx Sdgf sg sd gsd gf sdg sd gs h tyri treh gyrtw y retu tyri etr f qwetr wre y etru tw g ewqt rew yt rehg we asrg gs h tyri treh gyrtw y retu tyri etr f qwetr wre y etru tw g ewqt rew yt rehg we asrg zc z czx czx Sdgf sg sd gsd gf sdg sd gs h tyri treh gyrtw y retu tyri etr f qwetr wre y etru tw g ewqt rew yt rehg we asrg zc z czx czx Sdgf sg sd gsd gf sdg sd gs h tyri treh qwetr wre y etru tw g ewqt rew yt rehg we asrg gs h tyri treh gyrtw y retu tyri etr f qwetr wre y etru tw g ewqt rew yt rehg we asrg gs h tyri treh gyrtw y retu tyri etr f yt rehg we asrg 20 Managementul resurselor umane .

al analizei datelor şi al argumentării. 3. de asemenea. etc. Marginile documentului (pentru zona de text) vor fi setate astfel: Spaţiu liber în partea stângă: 3 cm Spaţiu liber în partea dreaptă şi jos: 2 cm Spaţiu liber în partea de sus: 2. I. 4. Un referat care are un nivel satisfăcător. Cluj Napoca. Paginile vor fi numerotate cu litere arabe. să fie corect din punct de vedere metodologic.UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 1 GHID DE REDACTARE A REFERATULUI ∗ de Ovidiu Brazdau Referatul reprezintă o componentă esenţială a evaluării activităţii studentului. 3.3. în stilul limbajului ştiinţific. Formatul referatului Referatul trebuie să cuprindă următoarele părţi: 1. 2.5 cm (depinde de existenţa sau nu a header-ului) Fiecare capitol va fi început pe o nouă pagină. în conformitate cu standardele academice de calitate. 2. dar nu şi subcapitolele şi subpunctele. Aceasta testează abilităţile de a concepe şi a realiza o analiză independentă a temei. să aibă o structură logică. Pagina de titlu Cuprins (dacă este cazul) Conţinutul referatului Bibliografie Anexe (dacă este cazul) Referatul va fi redactat pe computer în format A4. Ghidul are la bază instrucţiunile pentru redactarea lucrării de licenţă. precum şi a de a o redacta conform regulilor comunităţii ştiinţifice. 5. la fel şi subcapitolele (1.2. mărimea literelor fiind de 12 puncte. ∗ .). Universitatea Babeş-Bolyai. Capitolele vor fi numerotate cu numere arabe (1. trebuie să demonstreze familiaritatea studentului cu literatura relevantă pentru tema abordată. Acesta are datoria să îşi redacteze referatul în conformitate cu cerinţele prezentate mai jos.1. în concordanţă cu standardele academice. în partea de jos şi centrală a fiecărei pagini. la un rând şi jumătate distanţă. 1. în Times New Roman. Nerespectarea acestor norme atrage după sine penalizări în notare.5 . Întreaga responsabilitate privind realizarea referatului îi revine studentului. realizate de un colectiv de autori de la Facultatea de Psihologie. Aspectul de formă trebuie să fie. Scopul acestui material este de a furniza studenţilor un ghid general de redactare a referatului. să fie redactat coerent.

lexic. diagrame. data predării (zi/lună/an). sunt proprietatea intelectuală a autorilor sau instituţiei care au produs acele materiale.1. Ex: (aşa se procedează). sau 1. • • • II. punct (. ( nu aşa ) IV.2. dar şi parafrazarea şi sumarizarea ideilor exprimate de aceştia. alte materiale relevante pentru studiul întreprins. Stilul şi limbajul de redactare Referatul trebuie redactat într-un limbaj academic impersonal. Bibliografia va fi redactată conform standardelor APA (American Psychological Association). .conform cerintelor specificate in Programa analitica III. anul şi grupa.1. caracteristic lucrărilor de cercetare. Întregul referat trebuie să fie coerent. ca în exemplele oferite la punctul IV. etc. ilustraţii. dar nu şi între interiorul parantezei şi text. respectiv bibliografia şi anexele. • Pe prima pagină (pagina de titlu) se vor trece obligatoriu şi exclusiv următoarele informaţii: universitatea.1. Nu sunt admise greşelile gramaticale de redactare (acord. Se citează nu doar preluarea unor fraze de la alţi autori.2. facultatea. Ideile prezentate trebuie să decurgă logic şi coerent din cele anteriore. două puncte (:). Conţinutul referatului . virgulă. 33 Nu se lasă spaţiu înainte de virgulă (. semnul întrebării (?) Înainte de paranteză se lasă spaţiu. Eludarea acestor norme etice poartă numele de plagiat. Se vor respecta regulile esenţiale de redactate pe calculator a documentelor: • • • • Referatul se scrie cu diacritice (ăîşţâ) După punct. disciplina. numele şi prenumele studentului.) şi subpunctele (1. Ex: Str. 1.). Prin urmare. tabele. etc). cu indicarea paginaţiei corespunzătoare din text. 1. semn de exclamaţie (!). Simion Bărnuţiu nr.2. inclusiv figuri. etc). primare sau secundare.2. respectând cerinţele descrise la acelaşi punct. autorul referatului trebuie să citeze în mod corect toate sursele incluse în referat. subcapitolelor şi subpunctelor. Cuprinsul va conţine numele capitolelor. subcapitolelor şi subpunctelor vor fi scrise în bold. prelucrări preliminarii (dacă este cazul). două puncte se lasă 1 spaţiu. ilustraţii suplimentare. Titlul capitolelor.1. Anexele pot conţine scalele / probele utilizate. Citarea bibliografică Toate sursele bibliografice.UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 2 1. titlul referatului.).3. Relaţia dintre idei trebuie să fie clară. punctuaţie. publicate sau nepublicate.

după cum toţi autorii incluşi în lista bibliografică trebuie să fie inseraţi în textul lucrării. Springer.F. (1995). J. după numele primului autor.. acestea trebuie să se regăsească în finalul listei. T. vor fi notate adresele de pagină web. Numele revistei sau a cărţii din care a fost preluată ideea se va scrie cu litere italice. R. Journal of Psychotherapy Practice and Research.. H. Doar în cazul în care sunt mai mulţi de trei autori. Lion (ed. 2nd edn. (1981).J. iar link-ul din pagină (1. E.UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 3 Toate sursele bibliografice incluse în lucrare trebuie să se regăsească în lista bibliografică finală. NY: McGraw-Hill Companies. vezi exemplele de mai jos. iar ceilalţi autori se vor insera sub eticheta et al sau ş. se va scrie numele şi iniţiala prenumelui autorului şi anul publicaţiei. Pentru sursele preluate de pe internet.org. & Parks. J. Pentru ilustrare. Inc. dar şi prin ghilimele şi forma italică a literelor. MD: Williams & Wilkins. A preliminary report of short-term cognitive-behavioral group therapy for inpatients with personality disorders. Atunci când sursa citată este indirectă. L. Stephens. <http://www. În bibliografia finală.goalproject. Work in the 21st century. 3 etc va fi poziţionat imediat după încheierea citatului) Se va utiliza un singur stil de citare bibliografică. 5. În lista bibliografică se vor scrie numele tuturor autorilor sursei citate. Baltimore... Datele lucrării din care se citează materialul se inserează ca note de subsol automat (din mediul Insert / foot note). .a.telehealth. S. 2. Behavior therapy of personality disorders.org/sources. (2004). care va conţine lucrările ordonate alfabetic. cel al APA. Preluarea identică a unei fraze sau paragraf va fi citată prin indicarea inclusiv a paginii din sursa utilizată.html> Toate lucrările citate şi incluse în notele de subsol din referat vor fi adunate la un loc în finalul referatului.. & Conte. în secţiunea Bibliografie. adică preluată de la un alt autor. R. K. 57-71. Buchtel. Personality Disorders: Diagnosis and Management. Lohr. & Silk. : an introduction to industrial and organizational psychology. N.html> <http://www. A. cu indicarea în paranteză a autorului şi anului apariţiei sursei indirecte din care s-a citat.). F. H. în text se va scrie numele primilor trei. Exemple: Landy. In J..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->