Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Prob scris de limba i literatura romn
PROBA A
Varianta 6

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Subiectul I (40 de puncte)

Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul
de mai jos:
Din valurile vremii, iubita mea, r sai
Cu bra ele de marmur, cu p rul lung, b lai
i fa a str vezie ca fa a albei ceri
Sl bit e de umbra duioaselor dureri!
Cu zmbetul t u dulce tu mngi ochii mei,
Femeie ntre stele i stea ntre femei,
i ntorcndu- i fa a spre um rul t u stng,
n ochii fericirii m uit pierdut i plng.

Cum oare din noianul de neguri s te rump,


S te ridic la pieptu-mi, iubite nger scump,
i fa a mea n lacrimi pe fa a ta s-o plec,
Cu s rut ri aprinse suflarea s i-o-nec
i mna friguroas s-o nc lzesc la sn,
Aproape, mai aproape pe inima-mi s-o in.

Dar vai, un chip aievea nu e ti, astfel de treci


i umbra ta se pierde n negurile reci,
De m g sesc iar singur cu bra ele n jos
n trista amintire a visului frumos
Zadarnic dup umbra ta dulce le ntind:
Din valurile vremii nu pot s te cuprind.
(Mihai Eminescu, Din valurile vremii)

1. Men ioneaz cte un sinonim pentru sensul din text al fiec ruia dintre
urm toarele cuvinte: str vezie, umbra, noianul, zadarnic.
2. Eviden iaz rolul virgulei n versul S te ridic pe pieptu-mi, iubite nger scump.
3. Alc tuie te cte un enun n care cuvintele lacrim i a nc lzi s aib sens conotativ.
4. Scrie patru expresii/ locu iuni care s con in substantivul inim .
5. Men ioneaz dou teme/ motive literare romantice, existente n poezie.
6. Motiveaz structurarea textului sub forma unui monolog.
7. Explic semnifica ia unei figuri de stil diferite din a doua strof .
8. Motiveaz ncadrarea poeziei n lirica romantic , prin eviden ierea a dou tr s turi
prezente n text.
9. Prezint semnifica ia titlului, n rela ie cu textul poeziei date.
10. Comenteaz , n 6 10 rnduri, prima strof , prin eviden ierea rela iei
dintre ideea poetic i mijloacele artistice.

4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Te nume ti Vasile/ Vasilica Irimescu i te afli cu p rin ii n sta iunea Bu teni. Redacteaz , pe o
pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 20 de rnduri, adresat prietenului t u, George,
n care s descrii frumuse ea peisajului montan. n scrisoare, vei integra (indiferent de ordinea i de
forma lor n context) urm toarele cuvinte: gola e, v i, a se mpleti, neumblate, a reverbera,
s lb ticie. Data redact rii scrisorii este 29.06.2007.
Aten ie! n scrisoare, trebuie:
- s utilizezi conven iile specifice stilului epistolar;
4 puncte
12 puncte
- s ai con inutul i structura adecvate acestui tip de compunere;
- s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie, a ezarea
n pagin , lizibilitatea.
4 puncte

1
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 6

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Not ! Este obligatorie folosirea numai a datei i a numelor precizate. Punctajul pentru redactare se
acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu precizat .

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu argumentativ, de 2 - 3 pagini, despre forme ale dramaturgiei n teatrul modern, ilustrate
ntr-o oper literar studiat , pornind de la ideile exprimate n urm toarea afirma ie:
,,Teatrul este un domeniu n care, mai mult ca oriunde, obi nuin ele, cli eele, tiparele gata f cute,
procedeele mecanice, sunt greu de urnit. Iner ia lor e ucig toare.
Nu e r u, ca din cnd n cnd, s p trund n aceast lume nchis un om care s poat arunca o privire
nou asupra altor lucruri vechi. (Mihail Sebastian, Jurnal II)

Not ! n elaborarea textului, vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza, constnd n
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tem , argumenta ia (cu minimum 4 argumente) i
concluzia/ sinteza. Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14
puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare 3 puncte; abilit i de analiz i
de argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte; a ezarea n pagin , lizibilitatea
1 punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum dou pagini.

2
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 6

S-ar putea să vă placă și