Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director, Subsemnatul , angajat in functia de in cadrul societatii , prin prezenta va aduc la cunostinta ca doresc incetarea contractului meu

de munca, nr.din data zz/ll/aa, in baza art. 79 din Codul muncii egea !"/#$$" modificata si completata, prin demisie si cu respectarea preavizului de zile prevazut de legea mai sus mentionata. Cu stima Data%