Sunteți pe pagina 1din 24

antreprenoriNg

igNic - Ionel Gabriel Niculescu, Bucuresti vers 2.1 13 februarie 2011


descarca in format .ppt pentru animatie si calitate maxima > www.a.e11.ro

constructie inovatoare - sociala, culturala, profesionala, antreprenoriala si politica

programul antreprenor iNg


o initiativa igNic sustinuta e casaNiculescu un program cu larg ori!ont spatio-temporal o invitatie la cooperare nationala, europeana, mon iala un portofoliu consistent e initiative si proiecte un portofoliu valoros e solutii sociale un portofoliu important e solutii economice un portofoliu consoli at e solutii te"nologice solutii antreprenoriale mo erne, revolutionare ori!ont cultural pe termen lung

#2 - #i!iune si #alori

Crezul nostru este emnitatea con itiei umane Datoria noastra este sa aparam a evarul, libertatea si reptatea pentru e$primare creativa, sociala, culturala, profesionala, antreprenoriala si politica Misiunea noastra este cunoasterea si comunicarea Esenta noastra spirituala este inovarea si progresul Dorinta noastra este sa promovam onestitatea si loialitatea fata e %& si 'ocietate si fata e valorile spirituale istoric constituite ale (manitatii Vointa noastra este sa facem si sa aparam constructia sociala in toate aspectele si sferele ei e e$primare si activitate

misiune si obiective

e$primarea si valorificarea potentialului profesional propriu transpunerea in economie a proiectelor e e!voltare cercetare si investitii in portofoliul personal i entificarea e oameni e calitate, posibili parteneri pentru e!voltarea e proiecte cooperarea cu societatea civila, cu me iul economic si cultural si cu cel politic pentru re!olvarea problemelor e viata sociali!are si construirea e relatii e calitate construirea e retele culturale social, profesional, politic constructie e avere - spirituala, culturala si patrimoniala material si intelectual spi)inirea oamenilor e calitate pentru e!voltare personala si profesionala inclusiv antreprenoriala e!voltarea cunoasterii - e!voltare e sistem filo!ofic , cunoastere stiintifica si e!oterica e!voltarea Inventicii constructie si e!voltare politica e inalta calitate si spiritualitate

sc"ita generala a programului

structura * continut e entitati

mIT

casaNiculescu fun atie pentru cultura

In orinta e a valorifica superior la nivel socio-profesional si cultural reali!arile inaintasilor nostri si e a promova spiritul antreprenorial al acestora +asaNiculescu finantea!a programe importante la inceput e mileniul III

programul antreprenor.ing mo erni!area spirituala si patrimoniala a ,om-niei si afirmarea plenara in .uropa si in lume programul .(-,%-&%/.,N proiect care-si propune sa coopere!e cu toate proiectele importante cu obiective similare si in care csNic si grup0 lansea!a proiecte e e!voltare

cercetare inovare pentru e!voltarea cunoasterii filo!ofie, cunoastere stiintifica, cunoastere e!oterica 1ca emia ,omana e +unoastere si Inventica mo erni!area con itiei 2aranului ,om-n asistenta sociala prin consoli area e ucatiei si implicarea celor asistati in activitati vi!an inclu!iunea sociala e!voltarea e retele e competente si interese sociale, profesionale, culturale ...

proiect se iu filiale fun atie si consult reg


facilitati secretariat si centru de birotica centru media-web pentru informare-documentare sala de lectura si intruniri seminarii si conferinte camere de oaspeti atelier si laborator centru de recreere

Personalitate moderna in forme traditionale pentru toate zonele RO

m3r4etingI2 5 grup0

2001 - m3r4etingI2 - mI2 oportunitati e e!voltare 2006 - m3r7%&g0.1 mar4eting si comunicare 2008 - m3r4IN#.N2g0.2 Inventica pentru &ileniul III 20$$ - m3r42I+*9ogg0.3 infrastructura informatica si logistica 20$$ - m3r4IN#.'2g0.: - investitii mari 20$$ - m3r4(&1g0.; resurse umane 20$$ - m3r4IN/g0.8 - pro uctie in ustriala roboti!ata 20$$ - m3r4'.,#g0.0 - servicii aferente pro uctiei

.(-,%-<,%I.+2. 5 0consult reg


retea nationala e minim = cabinete e consultanta pentru activitati e e!voltare personala, socio-profesionala, culturala si politica reali!ata in parteneriat cu organi!atii si oameni e afaceri in cele = regiuni e e!voltare a ,om-niei completata cu cabinete la nivelul (niunii .uropene

,N+/ ,etea Nationala e +ompetente pentru /e!voltare


organi!atii afiliate oameni e afaceri specialisti persoane cu competente socio-profesionale, culturale, politice autoritati centrale si locale organi!atii ale societatii civile organi!atii publice si private europene care cooperea!a lans-n si asum-n u-si proiecte e e!voltare.

cum functionea!a>

proiecte

u t cu rt s arf n ac i it s i go l

mIT

*ar

is

esu or ii c i vr p es

competente si actionariat

competente si actionariat

or i e c t e

!ona e ifu!ie si concentrare e interese, resurse si competente

co si mp ac et tio en na te ria t

co si mp ac et tio en na te ria t

e t ce i

e t ce i

or p

1firmare si e$celenta

or p

ba!a legala si contractuala


asociere in participatiune pe proiect contract e prestari servicii contract e afiliere actionariat

anga)are si colaborare elegare etasare

asociere in participatiune - proce ura


scrisoare e intentie si eclaratie e interese si?sau memoran um e fun amentare si asociere preliminara stu ii si reali!are ocumente preliminare prin asumarea e activitati elaborare contract negocieri semnare contract constituirea si isponibili!area aportului financiar si in natura proces verbal constituirea ec"ipelor emararea proiectului

asociere in participatiune - contractul


i entificarea partilor implicate obiectul contractului sustinerea, finantarea, implementarea, a ministrarea proiectului@lorA BCC9D, E obiectivele asocierii obiectivele legate e proiect@eA, tratate etaliat termene activitatile propuse competentele cerute si resursa umana necesarul e resurse, mai putin financiare bugetul asociatiei asumarea si reparti!area e responsabilitati, sarcini si activitati participarea cu resurse a asociatilor acest capitol va fi tratat etaliat pentru evi entierea aportului si evaluarea corecta a acestuia evaluari si masuratori cantitative si calitative reparti!area beneficiilor ocumentele si a ministrarea asociatiei contabilitatea asociatiei inc"i erea proiectului si asocierii escarcarea e responsabilitati, e gestiune, etc. operatiuni patrimoniale si financiare e final repturi si obligatii comunicare si alte preve eri finale

asociere in participatiune contractul simplu

pentru proiecte simple se poate opta pentru versiunea simplificata ba!ata pe un contract e asociere in participatiune ca ru cu ane$e - contracte e prestari servicii contractele e servicii vor preve e serviciile prestate, ofertele e pret si termenii comerciali aferenti contractul cu beneficiarul se semnea!a e partenerul convenit sau conform negocierilor e asemenea se poate inc"eia contract cu mai multe parti implicate )uri ic

principiile sociale si te"nice ale asociatiei 1


principiul e ba!a este onestitatea si loialitatea parteneriala se pre!uma bunele intentii, competentele oferite si bunele practici si resursele anga)ate ca fiin in limitele normalitatii functie e vec"imea, natura si gra ul e afinitate si coe!iune a relatiilor statuate se pre!uma ca incre erea, ca factor socio-profesional fun amental pentru asociere, se construieste si se vali ea!a in timp prin practica asocierii, prin cooperare si colaborare si prin activitatile prestate in comun se pre!uma si se statuea!a contractual reptul fiecarei parti e a verifica si controla orican ocumentele si resursele e orice fel, parta)ate preve erile contractuale trebuiesc sa fie clare, etaliate, prevenin si cre-n con itii pentru re ucerea la minim a riscurilor e practici neloiale in interiorul asociatiei. 1ceasta are rolul e a crea si intretine un climat rela$at, optimist si po!itiv necesar obtinerii e performante profesionale ma$imi!ate conte$tual pre!entul material se constituie ca ane$a primara la contractul e asociere

principiile te"nice ale asociatiei 2

e principiu fiecare membru preia portiuni e activitate pe care le re!olva in regie proprie, re!ultatele isponibili!an u-le o ata cu toti ceilalti membri vali!i, pe ba!a e ocumente evi enta intregii activitati se tine

etaliat, central, electronic parta)at astfel incat membrii sa poata salva local si tiparii orican , upa orinta, intreaga situatie a acesteia

resursele se asigura in timp e fiecare parte anga)ata ar se isponibili!ea!a la ata implicarii lor in activitati pentru fiecare segment e activitate se evi entiea!a resursele necesare e orice fel

principiile te"nice ale asociatiei 3

ocumentele e inc"i ere ale fiecarui segment e activitate primite confirmat e toti membri cu atributii e isponibili!are e resurse pentru segmentul urmator solicita obligativitatea isponibili!arii resurselor in cau!a conform planificarii, altfel membrul in cau!a este scos automat in asociatie pana la reglementarea situatiei conform contractului, riscan pier eri orice element e natura sa afecte!e incre erea intre parteneri sau care generea!a riscuri neevi entiate si neacceptate in ocumentele e activitate se a uc la cunostinta tuturor partenerilor ime iat ce s-a aflat espre el practicile neloiale uc la pier erea temporara instantanee a reptului e membru la momentul faptuirii

resurse
tip resurse

sursa

cunoastere, competente si e$perienta informatii si ocumentatie

casaNiculescu F capital pasiv imobili!at solutii te"nologice brevetabile >>>

>>

relatii parteneri, furni!ori, clienti spatii pentru activitati mi)loace fi$e si instrumental mi)loace e garantare finante

membri relatiilor contractuale parteneri pentru finantare sponsori!ari si onatii Instrumentele 'tructurale 2000-2013 E finantari nerambursabile nationale finantari nerambursabile bilaterale finantari rambursabile programe pentru cercetare ale (. G<0 alte fon uri nationale si europene

reflectii
<rima si cea mai importanta resursa a unei natiuni si singura avere care nu se pier e, ainuin incolo e vietuire, sunt membrii ei cu visurile, sentimentele frumoase, orintele si interesele legitime, ragostea lor culta, competentele, puterea lor e a impune istoriei progresul si civili!atia, buna simtire, buna gan ire, buna faptuire si buna convietuire. 1ceia intre ei care sunt asaH

carte e vi!ita

contact
Ionel Gabriel Niculescu - igNic igNic3eu-ro-proiecte.ro tel. 003; =0= 636 IebJ KKK.g.e11.ro KKK.eu-ro-proiecte.ro publicatii KebJ KKK.gs.e11.ro

... viitorul pe care 2I-l oresti pre!entul e care 1I nevoie ...

pentru ca: Doar IMPREUNA ne va fi mai bine!