Sunteți pe pagina 1din 3

Articolul

Articolul este parte de vorbire flexibila dupa gen, numar, caz care determina un substantiv .Nu are inteles de sine statator , nu apare niciodata singur ,ci numai in prezenta unui substantiv. Tipuri de articole : a.Hotarat arata ca obiectul denumit de substantiv este cunoscut atat de emitator cat si de receptor. se alipeste la sfarsitul substantivului ,formand cu acesta o unitate sonora si grafica

Forme: Masculin singular plural N.Ac


D.G. -lui

Feminin plural -i
-lor

Neutru plural singular -l


-i

singular -a -le

-l,-le,-a
-lui -lor

-lor
-lor

articolul horatat lui apare in fata unor nume proprii

!x: "ui #an, lui Mihai

b.Nehotarat arata ca obiectul denumit de substantiv este mai putin cunoscut emitatorului si receptorului acesta apare inaintea substantivului fiind un cuvant scris separat.

Forme:

Masculin singular plural N.Ac #.$. unor un unui niste unor o plural

Feminin singular niste unei unor plural un

Neutru singular niste unui

c. genitival sau posesiv face legatura dintre substantivul in genitiv si substantivul determinat de acesta se acorda in gen si numar cu substantivul determinat in genitiv intr-o enumerare de substantive in genitiv ,articolul genitival se reia inaintea fiecarui substantiv.

Forme: %ingular Masculin Feminin al a &lural ai ale

d. demonstrativ sau ad'ectival leaga ad'ectivul de substantivul regent a'uta la substantivizarea ad'ectivului si a numeralului

Forme: %ingular Masculin Feminin cel cea &lural cei cele