Sunteți pe pagina 1din 47

V1-2008-A1. - Cldiri industriale 5.000 mp - Terenuri construite 1.000 mp - Maini luate cu chirie - Echipamente industriale - Licene - Cheltuieli de n!

iinare 1.500.000 lei 100.000 lei 150.000 lei 4.500.000 lei 80.000 lei "0.000 lei

- #mo$ili%ri !inanciare &1.000 aciuni deinute la societatea Matel din totalul de "0.000 aciuni' "0.000 lei - (tocuri ".500.000 lei - Creane ).000.000 lei - (ume la $nci *00.000 lei - Capital social &10.000 aciuni' 4.000.000 lei - +e%er,e 50.000 lei - -ro!it nereparti%at "50.000 lei - -ro,i%ioane pentru riscuri i cheltuieli "00.000 lei - .urni%ori-creditori 8./"0.000 lei - 0$li1aii $u1et 150.000 lei - 0$li1aii salariai )00.000 lei - 0$li1aii $ancare 850.000 lei &din care pe termen lun1' "00.000 lei 2lte in!ormaii3 - echipamente industriale n ,aloare de "00.000 lei au !ost !olosite n medie4 n ultimii * ani4 doar n proporie de 556 restul echipamentelor industriale au !ost e,aluate de o !irm de consultant la 5.000.000 lei6 - dou instaiatii n ,aloare de "50.000 lei au !ost nchiriate unei alte !irme4 acum " ani6 - un teren situat n incinta societii a !ost ,7ndut acum 5 %ile cu "50 lei pe m.p.6 - creane n ,aloare de 400.000 iei sunt ne ncasate de peste 100 de %ile6 - societatea Matel a transmis c urmare unei ree,aluri recente acti,ul net corectat al acesteia a !ost de 1.000.000 lei6 - rata de capitali%are a societii4 determinat pe $a%a costului capitalului este de 1556 - ,eniturile din ,7n%ri ale anului au !ost de 1).500.0006 - capacitatea $ene!iciar a societii e8primat prin pro!itul net a !ost sta$ilit de e8peri la 500.000 lei9an6 - pro,i%ioanele pentru riscuri i cheltuieli au caracter de re%er,6 - pro!itul nainte de impo%itare i do$7n%i a !ost de *00.000 lei6 - stocurile de materii prime care repre%int *05 din totalul stocurilor au !ost e,aluate de o !irm de consultant la 1.100.000 lei. Se cere: 1. ( ela$orai $ilanul conta$il pe principalele mase conta$ile &045 p' ". ( ela$orai $ilanul economic6 s aratai semni!icaia i rolul acestuia &145 p' *. ( ela$orai $ilanul !inanciar i $ilanul !uncional6 s artati rolul i semni!icaia acestora6 s comentai !uncia de !inanare a societii i cum !olosete societatea e!ectul de le,ier n !inanare &* p' 4. :eterminai acti,ul net corectat al societii i ,aloarea intrinsec a aciunilor societii &"45 p' 5. Calculai ,aloarea su$stanial $rut i ,aloarea su$stanial net &045 p' ). E,aluai riscul de !aliment &1 p' ;. Estimai ,aloarea de renta$ilitate continu a societtii &1 p'

<ilant conta$il3 1

2cti, #mo$ili%ari necorporale4 din care3 - cheltuieli in!iintare - licente #mo$ili%ari corporale4 din care - Terenuri - Cladiri - Echipamente #mo$ilitari !inanciare #mo$ili%ari = total (tocuri Creante (ume la $anci Total
<ilant

(ume -asi, 100.000Capital social 10.000act 8400 lei "0.000+e%er,e 80.000-ro!it nereparti%at ).100.000-ro,i%ioane pentru riscuri icheltuieli 100.000.urni%ori = creditori 1.500.0000$li1aii $u1et 4.500.0000$li1aii salariai "0.000:atorii la $nci ).""0.000-din care mai mare de 1 an "00.000lei ".500.000 ).000.000 *00.000 15.020.000

(ume 4.000.000 50.000 "50.000 "00.000 8./"0.000 150.000 )00.000 850.000

15.020.000

2cti, #mo$ili%ari necorporale4 din care3 - cheltuieli in!iintare - licente #mo$ili%ari corporale4 din care - Terenuri - Cladiri - Echipamente #mo$ilitari !inanciare #mo$ili%ari = total

2>ustari-asi, 100.000 - 100.000Capital social "0.000 80.000 ).100.000

2>ustari 4.000.000

-"0.000+e%er,e 50.000 ?"00.000 - 80.000-ro!it nereparti%at "50.000 )50.000-ro,i%ioane pentru "00.000 -"00.000 riscuri i cheltuieli 100.000 ?150.000.urni%ori - creditori 8./"0.000 1.500.000 -0$li1aii $u1et 150.000 4.500.000 ?500.0000$li1aii salariai )00.000 "0.000 ?*0.000:atorii la $nci 850.000 ).""0.000 ?580.000 :i!erenta din ?5*0.000 ree,aluare (tocuri "500.000 ?*50.000 Creante ).000.000 -400.000 (ume la $anci *00.000 Total 15.0"0.000 5*0.000 Total 15.0"0.000 5*0.000 - stocuri3 1.100.000-&*058".500.000'@*50.000lei - imo$ili%ari !inanciare3 1.000.000 9 "0.000 8 1.000 @ 50.0006 plus ,aloare ? *0.000 - imo$ili%ari corporale 3 echipamente3 5.000.000-4.500.000@500.000 Terenuri3 &"50-100'81000mp@150.000 - re%er,e @ 50.000?"00.000@"50.000

<ilant economic
2

2cti, #mo$ili%ari (tocuri Creante (ume la $anci

Total

-asi, ).800.000Capital social ".850.000+e%er,e 5.)00.000-ro!it nereparti%at *00.000:i!erenta din ree,aluare .urni%ori - creditori 0$li1aii $u1et 0$li1aii salariai :atorii la $nci 15.550.000

4.000.000 "50.000 "50.000 5*0.000 8./"0.000 150.000 )00.000 850.000 15.550.000

Evaluarea unei intreprinderi se face pe baza bilantului economic al intreprinderii, intocmit dupa anumite reguli si principii referitoare la evaluare. Acesta cuprinde patrimoniul exprimat in valori economice, precum si un rezultat financiar determinat tinand cont de conditiile normale de piata si nu de politicile interne ale intreprinderii. <ilantul !inanciar = pe $a%a $ilantului economic 2cti, -asi, #mo$ili%ari ).800.000Capitaluri permanente (tocuri ? Creante 8.450.0000$li1atii ne!inanciare :isponi$il la $anci *00.0000$li1atii !inanciare Total 15.550.000

5."*0.000 /.);0.000 )50.000 15.550.000

.+ @ Capital permanent = #mo$ili%ari @ 5."*0.000-).800.000 @ -1.5;0.000 A.+ @ Creante ? (ocuri = 0$li1atii ne!inanciare @ 8.450.000 = /.);0.000 @ -1.""0.000 TA @ :isponi$il = 0$li1atii !inanciare @ .+-A.+@ *00.000-)50.000@ -1.5;0.000?1.""0.000@ -*50.000

Bilantul financiar - este instrumentul de analiza, pe baza posturilor din bilantul contabil, a celor trei mari mase financiare ale intreprinderii: - fondul de rulment net global ; necesarul de fond de rulment ; trezoreria intreprinderii. Pornind de la un anumit echilibru care trebuie sa existe intre durata unei operatii de finantat si durata mi loacelor de finantare corespunzatoare, bilantul financiar pune in evidenta doua reguli principale ale finantarii, respectiv nevoile permanente vor fi acoperite din capitaluri permanente, indeosebi din capitalurile proprii, in timp ce nevoile temporare vor fi in mod normal, finantate din resurse temporare. !erespectarea regulilor de finantare va determina o situatie de dezechilibru financiar. Partea de sus a bilantului reflecta echilibru financiar pe termen lung, iar partea de os echilibrul financiar pe termen scurt. <ilantul !unctional = pe $a%a $ilantului economic 2cti, -asi, #mo$ili%ari ).800.000Capitaluri proprii (tocuri ? Creante = :atorii ne!inanciare -1.""0.0000$li1atii !inanciare (ume la $anci *00.000 Total 5.880.000 "unctia de investitii # imobilizari3 ).800.000
3

5.0*0.000 850.000 5.880.000

"unctia de exploatare: $tocuri % &reante # 'atorii nefinanciare @ - 1.""0.000lei si :isponi$ilul la $anci3 *00.000 "unctia de finantare: &apitaluri proprii % 'atorii financiare @ 5.880.000 Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii, punand in evidenta resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare. "unctia de investitii sta la baza strategiei de reinnoire, mai mult sau mai putin rapida a echipamentelor cat a optiunilor de oportunitate a dezvoltarii, intre investitiile productive si participatiile financiare. .unctia de !inantare sta la $a%a strate1iei optime de !inantare a intreprinderii4 moti,ata de cresterea ,alorii acesteia prin reducerea costului mediu ponderat al capitalurilor. .unctiei de e8ploatare ii corespund !lu8urile de apro,i%ionare productie si ,an%ari 1eneratoare de stocuri reale si !inanciare4 care se reinnoiesc cu o anumite re1ularitate.
Efectul de levier: Le,ierul !inanciar repre%inta e!ectul asupra renta$ilitatii !inanciare a unei intreprinderi4 a recur1erii intr-o masura mai mare sau mai mica la imprumuturi4 pornind de la o renta$ilitate economi0ca data. Ka = R + (R-r !Total "atorii fi#a#ciare$Su%a ca&italurilor &ro&rii R = rata re#ta'ilitatii ec= (rofit i#ai#te de i%&o)itare *i de do'a#)i$ Total active('ila#tul ec r = rata de &aitali)are Efectul de levier = R-r + @ *00.000915.550.000@0401/@14/05 +@ 155 Ba@ 15?&041/-15'8850.00095.0*0.000@ 1"5 A+, : 2diti,a3 Capitaluri proprii -9?:i!erente din ree,aluare @ 4.500.000?5*0.000@5.0*0.000 (u$stracti,a3 2cti,e totale cori>ate = Total datorii @ 15.550.000 - 10.5"0.000@5.0*0.000 Valoarea i#tri#*eca@ 2AC9Ar de actiune@ 5.0*0.000910.000@50*lei9act VS- = Total active cori.ate + -u#uri folo*ite de *ocietate fara a fi &ro&rietara (c/irie --u#uri #efolo*ite(date cu c/irie @ 15.550.000 ? 150.000-"50.000@15.450.000 VS+ = VS- 0 "atorii totale @ 15.450.000- 10.5"0.000@ 4./*0.000

Ri*cul de fali%e#t = 11221 + 11322 + 41424 + 01523 + 125 C1 @ Capital circulant@2cti,e circulante 9 Total acti,e @ 8.;50.00915.550.000@ 045) C" @ -ro!it net-:i,idende 9 Total acti,e @ "50.000915.550.000@ 0401) C* @ -ro!it inainte de do$9 Total acti,e @ *00.0009 15.550.000@ 0401/ C4 @ Capital social 9 :atorii TL @ 4.000.0009"00.000@"0 C5 @ Ci!ra de a!aceri 9 Total 2cti,e @ 1).500.000915.550.000@ 140)
D @ 14"8045) ? 14480401) ? *4*80401/ ? 04)8"0? 18140) @1*481 E * @E situatie di!icila 118 6 7 8 4 =8 alerta-*ituatie dificila 764 a&roa&e de fali%e#t Valoarea de re#ta'ilitate = ,a&acitatea 'e#efica $ rata de actuali)are= 500.000$0115=4.444.444

2009- V1-A2. (ocietatea 2 a$soar$e (ocietatea <6 $ilanurile celor dou societti se pre%int ast!el3 Societatea A Cheltuieli de n!iinare Terenuri Cldiri Echipamente Titluri de participare (tocuri Creane din care (oc. < :isponi$iliti Capital social &10.000 aciuni' +e%er,e -ro!it 0$li1aii ne!inanciare 0$li1aii !inanciare Societatea Cheltuieli de n!iinare #mo$ili%ri necorporale &BF' #mo$ili%ri corporale (tocuri Creane :isponi$iliti Capital social &".500 aciuni' +e%er,e -ro!it -ro,i%ioane 0$li1aii ne!inanciare 0$li1aii !inanciare
80.000

"40.000 1)0.000 500.000 100.000 1."00.000 1.;00.000 1"0.000 "0.000 1."00.000 40.000 40.000 1.080.000 1.)40.000 40.000 80.000 )00.000 1.000.000 1.500400 "0.000 500.000 "0.000 "0.000 110.000
1."00.000

1.*/0.000

(roiectul de fu)iu#e &revede: - metoda de !u%iune3 prin a$sor$ie &2 a$soar$e <'6 si raportul de schim$ se sta$ilete pe $a%a ,alorii matematice &intrinsece' a titlurilor !iecrei societti &,alori determinate prin metoda 2AC'6

Alte i#for%a:ii:
- ,alorile de aport sta$ilite prin e,aluarea de ctre o societate speciali%at a patrimoniului societii a'*or'ite sunt3 - !ond comercia3 "00.0006 imo$ili%ri corporale3 800.0006 - stocuri3;00.0006 creane 1.400.000 -a'*or'a#ta3 !ondul comercial al societtii a$sor$ante a !ost e,aluat la *00.0003 imo$ili%rile corporale ale a$sor$antei au !ost e,aluate la 1.500.0006a$sor$anta preia inte1ral datoriile a$sor$itei c7t i elementele pentru care s-au creat pre,i%ionale pentru risc conta$ili%ate6 a$sor$anta detine 500 de titluri n societatea <.

Se cere: 1. :eterminarea raportului de schim$ ". Calculul numrului de aciuni de emis de ctre (ocietatea 2 *. :eterminarea primei de !u%iune 4. Conta$ili%area operaiunilor la (ocietatea 2 - modi!icarea capitalului social - preluarea acti,elor i pasi,elor (ocietii < - conta$ili%area o$li1aiilor reciproce 5. ntocmirea $ilanului dup !u%iune "p. "p. 1 p. " p.

* p.

1.

"eter%i#area ra&ortului de *c/i%'


5

Galoare de aport 23 Capital social ? 1."00.000 +e%er,e ? 40.000 -ro!it ? 40.000 2cti,e !icti,e &cheltuieli de in!intare' -80.000 -lus ,aloare actiuni < &500 8 &"1" = "00' ? ).000 -lus ,aloare imo$ili%ari corporale ? )00.000 -lus ,aloare !ond comercial ?*00.000 Total 2AC ?".10).000 Galoare intrinseca actiuni 2 @ 2AC 9 Ar. act@ ".10).000 9 10.000 @ "11 lei9act Galoare nominala actiuni 2 @ Bs9Ar. 2ct @ 1."00.000 9 10.000 @ 1"0 lei 9act Galoare de aport <3 Capital social +e%er,e -ro!it -ro,i%ioane 2cti,e !icti,e &cheltuieli de in!intare?imo$ili%ari necorporale' -lus ,aloare !ond comercial -lus ,aloare imo$ili%ari corporale -lus ,aloare stocuri -lus ,aloare creante Total 2AC Galoare intrinseca actiuni < @ 2AC9 Ar.act @ 5*0.0009".500 @ "1" lei9act Galoare nominala actiuni < @ Bs9Ar.act @ 500.000 9 ".500 @ "00 lei9act 1 Ra&ort de *c/i%' @ 2ctiunea < 9 2ctiunea 2 @ "1"9 "11 @ 1400 1 actiune < @ 1400 actiuni 2 2 ,alcul #u%arului de actiu#i e%i* de *ocietatea A : Nr act abs*Rs @ 5*0.000 9 "11 @ "51) H 805 @"00/ actiuni @ &"500-500' 8 "1" 9 "11 @ ".00/ actiuni 4 "eter%i#area &ri%ei de fu)iu#e: ANC abs(proportional cu nr de act nedetinute ABS Crestere de capital + plus val act detinute (ri%a de e%i*iu#e = +r act #edeti#ute de A-S ! V, a'* = 5*0.000H809100@4"4.000 Cresterea de capital social @ "00/ act 8 1"0 lei 9 act @ "41.080 2port 2 @ 5*0.000 8 805 @ 4"4.000 -rima !u%iune complementara@ 500 8 &"1"-"00'@).000 -rima de !u%iune3 4"4.000-"41080?).000@188./"0 ? 500.000 ? "0.000 ? "0.000 ? 110.000 - 1"0.000 ? "00.000 ? "00.000 - *00.000 - 100.000 ?5*0.000

5 ,o#ta'ilitatea la *ocietatea A: - ma>orarea capitalului3 45) @ 5 101" ")1 104" - preluarea acti,elor societatii <3 5 @ 45) "1* *88 418 51"1 "0;1 - preluarea elementelor de pasi,3 45) @ 5 0$li1atii ne!inanciare 0$li1atii !inanciare Conta$ili%area operatiunilor reciproce3 401 @ 411 1"0.000 lei 4.

5*0.000 "41.080 100.000 188./"0 *.1"0.000 800.000 ;00.000 1.400.000 "0.000 "00.000 ".5/0.000 1."00.000 1.*/0.000

#ntocmirea $ilantului dupa !u%iune3 -asi, "00.000Capital social ".*00.000-rime de capital 10).000+e%er,e 1./00.000-ro!it "./80.000:i!erente din reea,aluare 40.0000$li1atii ne!inanciare 0$li1atii !inanciare ;.5").000Total

2cti, .ond comercial #mo$ili%ari corporale #mo$ili%ari !inanciare (tocuri Creante :isponi$ilitati

1.441.080 188./"0 40.000 40.000 5"). 000 ".")0.000 *.0*0.000 ;.5").000

Total

V1-2009-Audit 1. (re)e#ta:i 10 &roceduri (dili;e#te &e#tru auditarea i%o'ili)<rilor cor&orale. #n,entarierea 1enerala si totala a imo$ili%arilor cel putin o data pe an . 2nali%a documentelor de sinte%a ale in,entarierii si con!runtarea cu e,identele conta$ile. #denti!icarea achi%itiilor e8ercitiului6 Geri!icarea daca conta$ili%area s-a !acut la data receptiei6 7

Cercetarea achi%itiilor de la s! anului pentru a se asi1ura ca nu s-a omis conta$ili%area in acti, in e8ercitiul respecti,6 Geri!icarea !acturilor !urni%orilor pentru a ,a asi1ura ca intreprinderea este proprietara acti,ului 4 ca ,aloarea achi%itiei a !ost $ine determinata6 Geri!icarea cheltuielilor accesorii achi%itiei $unului si modul de conta$ili%are3 ta8e recupera$ile4 cheltuieli !inanciare4 ch de transport an1a>ate dupa instalarea acti,ului4 comisioane4 onorarii. 2nali%a modului de !inantare si consecintele asupra structurii !inanciare a !irmei pentru imo$ili%arile de ,alori importante6 -entru achi%itiile de imo$ili%ari de la intreprinderi le1ate sau de la actionari4 identi!icati e,entualele de%echili$re a !irmei si anomalii6 #denti!icarea imo$ili%arilor produse de intreprindere.

2. (re)e#ta:i 3 deo*e'iri fu#da%e#tale =#tre auditul *tatutar >i auditul i#ter#.

Audit i#ter# &respectarea procedurilor interne sta$ilite de conducerea entitii si alte comen%i sau solicitri ale conducerii'. .ace parte din controlul intern al entitii. (e reali%ea% de re1ul prin an1a>ai &ser,icii4 $irouri etc.' independeni de celelalte structuri e8ecuti,e. Au are o$li1aii e8tra entitate &de re1ul'. #ndependena e limitat la ni,elul nele1erii conducerii e8ecuti,e. Auditul *tatutar &auditarea situaiilor !inanciare si alte sarcini sau o$iecti,e sta$ilite de le1e' (e reali%ea% prin persoane !i%ice sau >uridice sta$ilite de acionari. (e respect normele unui or1anism pro!esional. 2si1ur credi$ilitatea necesar pentru teri asupra situaiilor !inanciare ale entitii. #ndependena - principiul de $a% pentru credi$ilitate.
3. "efi#i:i auditul *tatutar >i ide#tifica:i ele%e#tele fu#da%e#tale ale defi#i:iei.

-rin audit statutar se nele1e e8aminarea e!ectuat de un pro!esionist conta$il competent i independent asupra situaiilor !inanciare ale unei entiti n ,ederea e8primrii unei opinii moti,ate asupra ima1inii !idele4 clare i complete a po%iiei i situaiei !inanciare precum i a re%ultatelor &per!ormanelor' o$inute de acesta. 2lt!el spus4 auditul statutar este auditul !inanciar e!ectuat de auditori statutari care e8aminea% i certi!ic n totalitatea lor situaiile !inanciare4 potri,it normelor de audit4 inclusi, acti,iti i operaii speci!ice intreprinderii auditate4 n ,irtutea unor dispo%iii le1ale &le1ea conta$ilitii4 le1ea societilor comerciale4 le1ea pieelor de capital etc.'4 ca urmare a mandatului primit din partea proprietarilor intreprinderii &acionari4 asociai'.

Elementele de baz ale conceptului de audit statutar sunt3 pro!esionistul competent i independent care poate !i o persoan !i%ic sau persoan >uridic6 o$iectul e8aminrii e!ectuat de pro!esionistul conta$il l constituie situaiile !inanciare ale entitii4 n totalitatea lor3 $ilan4 cont de pro!it i pierdere i celelalte componente ale situaiilor !inanciare44 n !uncie de re!erenialul conta$il aplica$il6
8

scopul e8aminrii3 e8primarea unei opinii moti,ate cu pri,ire la ima1inea !idel4 clar i complet a po%iiei !inanciare &patrimoniului'4 a situaiei !inanciare i a re%ultatelor o$inute de entitatea auditat6 criteriul de calitate n !uncie de care se !ace e8aminarea i se e8prim opinia l constituie standardele &normele' de audit i standardele &normele' conta$ile. 0rice de!iniie a auditului statutar tre$uie s in cont de ne,oile i ateptrile utili%atorilor4 n msura n care acestea sunt re%ona$ile4 precum i de capacitatea auditorului statutar de a rspunde la aceste ne,oi i ateptri. -u$licul se ateapt ca auditorul statutar s >oace un rol n prote>area intereselor sale4 prin o!erirea unei resi1urri re!eritoare la3 acurateea declaraiilor !inanciare6 continuitatea e8ploatrii i sol,a$ilitatea !irmei6 e8istena unor !raude6 respectarea de ctre !irm a o$li1aiilor sale le1ale6 comportamentul responsa$il al !irmei !a de pro$lemele le1ate de mediu i pro$leme sociale
4. ,e *u#t ele%e#tele &ro'a#te >i care *u#t &ri#ci&alele te/#ici &e#tru o':i#erea ace*tora?

-otri,it (tandardelor #nternaionale de 2udit4 elementele pro$ante ntr-o misiune de audit &Iaudit e,idenceJ sau IelKments pro$antsJ' repre%int in!ormaii o$inute de auditor pentru a a>un1e la conclu%ii pe care acesta i !ondea% opinia6 aceste in!ormaii constau n documente >usti!icati,e i documente conta$ile care stau la $a%a situaiilor !inanciare i care sunt coro$orate cu in!ormaii din alte surse. Elementele pro$ante sunt o$inute printr-o com$inare adec,at a testelor de procedur cu controalele su$stanti,e sau numai prin controalele su$stanti,e. Testele de procedur sunt testele care permit o$inerea de elemente pro$ante pri,ind e!icacitatea conceperii i !uncionrii sistemelor conta$ile i de control intern. Controalele su$stanti,e sunt controale proprii ale auditorului n conta$ilitatea intreprinderii i constau n proceduri care urmresc o$inerea elementelor pro$ante prin care sunt detectate anomalii semni!icati,e n situaiile !inanciare6 ele sunt de dou tipuri3 - controale pri,ind tran%aciile4 operaiile i soldurile conturilor6 - proceduri analitice care constau n anali%a tendinelor i ratiourilor &rapoartelor' semni!icati,e4 e8amenul ,ariaiilor i e8amene de coeren cu alte in!ormaii. Elementele pro$ante tre$uie s ndeplinesc cumulati, dou condiii de calitate pentru a putea s stea la $a%a !ondrii unei opinii3 s !ie su!iciente i s !ie >uste &adec,ate'. Ln ca%ul o$inerii de elemente pro$ante pornind de la testele de procedur4 aspectele sistemelor conta$ile i de control intern asupra crora auditorul ,a str7n1e elemente pro$ante se re!er la3 - conceperea sistemelor conta$ile i de control intern6 sunt aceste sisteme concepute de o manier care s pre,in sau s detecte%e i corecte%e anomalii semni!icati,eM - !uncionarea sistemelor conta$ile i de control intern6 aceste sisteme au !uncionat de o manier satis!ctoare pe toat perioadaM Ln colectarea elementelor pro$ante pornind de la procedurile de con!ormitate4 auditorul se asi1ur de posi$ilitatea o$inerii unor a!irmaii n materie3

de e8isten3 controlul intern e8istM de e!icacitate3 controlul intern !uncionea% e!icaceM de permanen3 controlul a !uncionat e!icace pe toat perioada n cursul creia auditorul nele1e s se spri>ine pe elM

Ln ca%ul o$inerii de elemente pro$ante pornind de la controalele su$stanti,e4 auditorul tre$uie s determine dac elementele re%ultate din aceste controale precum i din testele de procedur sunt su!iciente i adec,ate pentru a sta$ili dac la ela$orarea situaiilor !inanciare de ctre conducerea ntreprinderii au !ost ntrunite criteriile urmtoare3 de existen ! un element al activului sau pasivului exist la un moment dat"
9

de drepturi #i obli$a ii! un element de activ este un drept al intreprinderii iar un element de pasiv este o obli$a ie pentru intreprinderea dat% la un moment dat" de apartenen (de realitate& tranzac iile sau evenimentele se re'er la intreprinderea dat #i s( au produs )n cursul perioadei respective" de ex*austivitate! activele% datoriile% tranzac iile sau evenimentele au 'ost )nre$istrate #i toate 'aptele importante au 'ost men ionate" de evaluare! )nre$istrarea unui activ sau a unei datorii s(a 'cut la valoarea lor de inventar" de msurare! o opera ie sau un eveniment este )nre$istrat la valoarea sa de tranzac ionare #i un venit sau o c*eltuial apar in perioadei" de prezentare si publicitate! o in'orma ie este prezentat% clasat #i descris con'orm re'eren ialului contabil aplicabil+

2009- V1-"eo#tolo;ie:
1. ,are *u#t or;a#ele de co#ducere >i de co#trol ale ,.E.,.,.A.R.? (ediul central al Corpului este in municipiul <ucuresti. CECC2+ are !iliale !ara personalitate >uridica in !iecare resedinta de >udet si municipiul <ucuresti. Este ast!el or1ani%at incat sa isi poata indeplini atri$utiile de or1anism de autore1lementare. La ni,el central3
10

0r1ane de deci%ie3 o Con!erinta Aationala o Consiliul (uperior o <iroul -ermament o -resedintele Corpului - 0r1ane de e8ecutie3 o :irectorul 1eneral o :epartamente La ni,el de !iliala3 - 0r1ane de deci%ie3 o 2dunarea 1enerala o Consiliul !ilialei o <iroul -ermament o -resedintele !ilialei 0r1ane de e8ecutie3 o :irectorul e8ecuti, o (ectoare L2 A#GEL CEAT+2L 0r1ane de deci%ie &le1islati,' Con!erina Aaional Consiliul (uperior <iroul permanent -reedintele Corpului (eciuni4 comisii L2 A#GEL :E .#L#2LO 2dunarea Neneral Consiliul !ilialei <iroul -ermanent -reedintele !ilialei (eciuni

0r1ane de e8ecuie (ecretariatul Neneral (ectoare i departamente (ecretariatul !ilialei (ectoare

2.,e =#:ele;e:i &ri# i#te;ritatea &rofe*io#i*tului co#ta'il? #nte1ritatea presupune ca pro!esionistul conta$il tre$uie sa !ie drept si onest in relatiilor pro!esionale si de a!aceri si sa nu se asocie%e la declaratii !alse sau care ar putea induce in eroare consumatorii &utili%atorii'. Pn pro!esionist conta$il nu tre$uie sa se asocie%e la rapoartele4 e,identele4 comunicatele sau alte in!ormatii cand aprecia%a ca acestea3 contin o declaratie in mod semni!icati, !alsa sau care induce in eroare6 contin declaratii sau in!ormatii eronate6 omit sau ascund in!ormatii4 atunci cand aceste omisiuni induc in eroare.

4. "e ce e*te #ece*ar u# or;a#i*% al &rofe*io#i*tilor co#ta'ili? -entru satis!acerea interesului pu$lic pro!esionistii conta$ili tre$uie sa se asocie%e ast!el incat sa re%ulte un or1anism cu menirea sa asi1ure unitatea de conceptie si de metoda pentru ser,iciile pro!esionale pe care le e!ectuea%a ca an1a>ati sau in practica li$era.
11

Aecesitatea unor or1anisme pro!esionale puternice la ni,el national re%ulta din responsa$ilitatea pe care o are pro!esia conta$ila pentru prote>area interesului pu$lic4 cel putin din punctul de ,edere al trei domenii4 care constituie comandamentele !undamentale ale oricarui or1anism pro!esional3 educatia4 etica si controlul de calitate 2tat pu$licul4 cat si entitatea $ene!iciara a ser,iciilor pro!esionale tre$uie prote>ate de o e,entuala incompetenta a pro!esionistilor conta$ili6 aceasta protectie este asi1urata atunci cand or1anismul pro!esional sta$ileste masuri e!iciente in ceea ce pri,este educatia pro!esionistilor conta$ili si in ceea ce pri,este calitatea ser,iciilor !urni%ate de pro!esionistii conta$ili. -u$licul tre$uie prote>at de e,entualele intele1eri necon!orme intre pro!esionistii conta$ili si entitatile $ene!iciare ale ser,iciilor prestate de catre acestia6 aceasta protectie este asi1urata atunci cand or1anismul pro!esional sta$ileste masuri de etica si deontolo1ie pro!esionala e!iciente. 0r1anismele pro!esionale de conta$ilitate sunt responsa$ile de asi1urarea !aptului ca mem$rii continua sa isi de%,olte si sa isi mentina competenta necesara rolurilor pro!esionale si ceruta de utili%atorii ser,iciilor. (ro%ovarea de)voltarii &rofe*io#ale co#ti#ue *i i%&orta#ta ace*teia re&re)i#ta co%&o#e#te vitale ale activitatilor &e care or;a#i*%ul &rofe*io#al de co#ta'ilitate *i le a*u%a &e#tru a-*i &a*tra credi'ilitatea *a *i &e cea a %e%'rilor *ai. :e%,oltarea pro!esionala continua nu asi1ura !aptul ca toti mem$rii ,or !urni%a intotdeauna ser,icii pro!esionale de calitate4 dar este o componenta-cheie a sistemului de asi1urare a calitatii al or1anismului pro!esional de conta$ilitate & care include si controlul asi1urarii calitatii acti,itatii mem$rilor si sistemelor de in,esti1are si disciplinare'. 3.,e *u#t *erviciile &rofe*io#ale? (er,iciile pro!esionale repre%int orice ser,iciu care cere aptitudini conta$ile nrudite4 prestat de un conta$il pro!esionist4 ca de e8emplu3 -ser,icii de conta$ilitate - audit - !iscalitate - consultant mana1erial - mana1ement !inanciar (er,iciu3 - o munc prestat n !olosul sau n interesul cui,a4 dar potri,it normelor si re1ulilor pro!esiei prestatorului6- ndeplinirea unei ndatoriri !at de cine,a4 $a%ata pe ultimele e,oluii din practic4 le1islaie i tehnic. Pn pro!esionist conta$il ar tre$ui s acione%e cu pruden i n con!ormitate cu standardele tehnice i pro!esionale aplica$ile n !urni%area de ser,icii pro!esionale. 5.,e e*te @AA,? #.2C = .ederatia #nternationala a Conta$ililor - s-a in!iintat in anul 1/;; cu )* de mem$ri !ondatori din 51 de tari - -in pre%ent #.2C este o or1ani%atie 1lo$ala care cuprinde 155 de or1anisme mem$re si asociate din 118 state Misiunea #.2C = o constituie intarirea pro!esiei conta$ile capa$ila sa contri$uei la de%,oltarea economiilor internationale prin promo,area aderarii la standarde pro!esionale de inalta calitate CECC2+ este mem$ru plin #.2C din anul 1//).
2008- V2-A1
A1. (30B La o societate comercial care ncheie situaiile !inanciare ia *1 decem$rie i le d pu$licitii la 15 aprilie anul ,iitor4 un anumit numr de e,enimente au aprut dup nchiderea e8erciiului la *1 dec.an A3 Se cere: a. ( anali%ai !iecare operaiune. $. ( preci%ai incidena conta$il a !iecrei operaiuni

1. 2nunarea unei restructurri importante dintr-o u%in a societii. 2nunul a !ost reali%at pe "8 decem$rie A4 dar in7nd seama de sr$tori4 acesta nu a !ost cunoscut de pu$lic dec7t pe " ianuarie A?1. Anuntul a 'ost 'acut in decembrie iar publicul a luat la cunostinta inainte de ,- aprilie % in concluzie societatea trebuie sa recunoasca provizioane ptr restructurare+ ". 2nunarea n data de 15 mai A?1 a unui plan de ncetare a acti,itii. 12

Nu a 'ecteaza exercitiul 'inanciar% deoarece este trecut de ,- aprilie nu este recunoscut ca eveniment ulterior bilantului% in consecinta entitatea nu isi a.usteaza situatiile 'inanciare a'erente anului N+ *. Pn contract de construcii4 n curs la *1 decem$rie A4 este constatat de!icitar la 1 iulie A?1. Nu isi a.usteaza situatiile 'inanciare deoarece este eveniment ulterior datei bilantului dar nu a'ecteaza exercitiul 'inanciar+ 4. 2chi%iionarea n martie A?1 a unui ansam$lu de drepturi de proprietate industrial i comercial a unui produs. Entitatea nu isi a.usteaza situatiile 'inanciare% deoarece este un eveniment care nu are le$atura cu exercitiul 'inanciar a'erent anului N+ 5. nscrierea n acti, a cheltuielilor de de%,oltare. #n!ormaiile cunoscute n martie A?1 ne las s credem c produsul ,i%at de cheltuielile an1a>ate are puine anse de reuit. Societatea isi a.uteaza situatiile 'inanciare % aceasta trebuie sa inre$istreze o depreciere a celtuielilor de dezvoltare+ ). :eterminarea manierei de!initi,e a preului de achi%iie a unui $un imo$ili%at recepionat nainte de nchidere. /eterminarea ulterior datei bilantului a costului activelor dobandite reprezinta un eveniment carea .usteaza situatiile 'inanciare% in sensul a.ustarii valorilor recunoscute sau al recunoasterii unor elemente care nu au 'ost recunoscute+ ;. E8perti% care permite de1a>area unei ,alori in!erioare celei constatate n conta$ilitate. Cesiunile de imo$ili%ri e!ectuate dup nchidere dau impresia unei ,alori in!erioare ,alorii conta$ile de nchidere. 0btinerea ulterior datei bilantului dar nu mai traziu de ,- aprilie a unor in'ormatii care indica 'aptul ca un activ a 'ost depreciat la data bilantului sau ca valoarea pierderii din depreciere recunoscuta anterior% entitatea trebuie sa a.usteze situatiile 'inanciar+ 8. Cesiunea la nceputul A?1 a unui imo$il de $irouri care 1enerea% o plus-,aloare. Entitatea nu inre$istreaza nici o a.ustare a situatiilor 'inanciare deoarece vanzarea se inre$istreaza pe vanit la data vanzarii+ /. Cunoaterea4 n cursul primului trimestru din A?14 a unor elemente de e,aluare le1ate de perspecti,e de reali%are sau de renta$ilitate recente i de modi!icri de con>unctur care dau impresia unei scderi a ,alorii titlurilor de participare. +ecepia4 ulterioar nchiderii a unor situaii !inanciare i alte in!ormaii pri,ind o !ilial pun7nd n e,iden o diminuare permanent a ,alorii in,estitiei. Societatea nu isi a.usteaza situatiile 'inanciare + 10. (cderea su$stanial n raport cu ,aloarea de in,entar a cursului $ursier a titlurilor imo$ili%ate altele dec7t participatiile. Entitatea nu isi a.usteaza situatiile 'inanciare% deoarece titlurile se iau in ultima zi a anului +
11. (cdere a preului datorit produciei a$undente de produse !inite. Galoarea reali%rii stocurilor la *1 martie A?1 de,ine in!erioar celei de la *1 decem$rie A. Societatea isi a.usteaza situatiile 'inanciare deoarece stocurile existente in societate ca incidenta contabila inre$istreaza o depreciere a stocurilor+ 1". Gariaia su$stanial a ratelor de schim$ ,alutar &dolar i euro'4 dup 1 ianuarie A?1. Entitatea nu isi a.usteaza situatiile 'inanciare+

A2. (40B (ocietatea 0me1a (2 pre%int la *1 decem$rie anul A urmtoarea situaie patrimonial3 Capital social *5.000 &*50 aciuni a 100 lei'4 imo$ili%ri corporale 50.0004 imo$ili%ri necorporale &licen' 5.0004 imo$ili%ri !inanciare 10.000 &1.000 aciuni ca ,aloare nominal de 104 deinute la societatea Nama4 repre%ent7nd 505 din numrul de aciuni ale acesteia'4 re%er,e 10.0004 pro!ituri nereparti%ate 10.0004 stocuri 180.000 &materii prime i materiale "0.0004 producie n curs 1*5.0004 produse !inite "5.000'4 creane "50.000 &din care incerte "0.000' !urni%ori i creditori "80.0004 datorii la $nci 1;5.000 &din care termen lun1 50.000'4 disponi$iliti $neti 15.000. 2lte in!ormaii3 13

cldirile care repre%int ;55 din acti,ele corporale amorti%a$ile au o ,aloare de pia cu 105 mai mare dec7t ,aloarea conta$il6 - acti,ul net corectat al societii Nama (2 a !ost la *1 decem$rie A de 40.0006 - di!erenele de curs a!erente o$li1aiilor n ,alut sunt de ?10.0006 - stocurile !r micare sunt n sum de 15.0006 din ree,aluarea stocurilor au re%ultat di!erene !a,ora$ile de 55.000. Se cere: 1. ( e8plicai trecerea de la $ilanul conta$il la $ilanul economic i s ela$orai $ilanul economic al societii 0me1a (2 la *1 decem$rie A. ". ( determinai ,aloarea intrinsec a unei aciuni 0me1a (2 la *1 decem$rie A. *. ( ela$orai $ilanul !uncional i $ilanul !inanciar ale societii 0me1a (2 la *1 decem$rie anul A. 4. -e $a%a celor * $ilanuri de rnai sus !acei o scurt pre%entare a situaiei !inanciare a societii 0me1a (2 la *1 decem$rie anul A. 2cti, -asi, Elemente Gal ct$ 2>ustari Gal ec Elemente Gal ct$ 2>ustari Gal ec #om$ili%ari 5.000 -5.000 - Capital *5.000 *5.000 necorporale social #mo$ili%ari 50.000 ?*.;50 5*.;50 +e%er,e 10.000 10.000 corporale #mo$ili%ari 10.000 ?10.000 "0.000 -ro!ituri 10.000 10.000 !inanciare31000ac nereparti%ate t C 10lei la soc Nama (tocuri 180.000 ?40.000 ""0.000 .urni%ori si "80.000 ?10.000 "/0.000 creditori Creante "50.000 -"0.000 "*0.000 :atorii la 1;5.000 1;5.000 -incerte3"0.000 $anci TL350.000lei :isponi$il $anesti 15.000 15.000 :i!. ree,al 18.;50 18.;50 Total active 510.000 28..C50 548.C50 Total &a*ive 510.000 28.C50 548.C50 #mo$ili%ari corporale3 ;55850.000@*;.5008109100@*.;50 #mo$ili%ari !inanciare3 40.0009".000@"0 6 &"0-10'81.000@10.000 (tocuri@ -15.000?55.000@ 40.000 :i!erente din ree,aluare @ "8.;50 = 10.000@18.;50 Trecerea de la $ilantul conta$il la $ilantul economic se !ace prin eliminarea acti,elor imo$ili%ante necorporale cu e8ceptia celor de de%,oltare4 ree,aluarea acti,elor corporale4 imo$ili%arile !inanciare se e,aluea%a in !unctie de tipul titlurilor4la ni,elul stocurile s elimina cele cu miscare lenta4 iar creantele se elimina cele incerte si se ree,aluea%a cele in ,aluta la cursul <A+ la ultima %i a lunii precedente. <ilantul economic Elemente #mo$ili%ari (tocuri Creante :isponi$il $anesti Total 2cti,

(ume ;*.;50 ""0.000 "*0.000 15.000 5*8.;50

Elemente Capital propriu .urni%ori9creditori :atorii la $anci Total -asi, 14

(ume ;*.;50 "/0.000 1;5.000 5*8.;50

Valoarea i#tri#*eca = A+,$+r actiu#i = C4.C50$450= 2101C A+,= ,a&italuri &ro&riu +$-"if di# reev @ ;*.;50 A+,= Total active 0Total datorii @ 5*8.;50-4)5.000@;*.;50 <ilant !unctional pe $a%a $ilanutului economic Elemente (ume .. #AG 3 ;*.;50 #mo$ili%ari ..EC-L3 1)0.000 (tocuri?Creante.urni%ori9creditori .. T+ED 15.000 :isponi$il $anesti Total Activ 238.C50

Elemente Capital propriu :atorii la $anci

(ume

.. ;*.;50 .# A2A 1;5.000 T2 +E

Total (a*iv

238.C50

.unctia de in,etitie @ 2cti,e imo$ili%ate corporale?2cti,e imo$ili%ate !inanciare .unctia de e8ploatare @ (tocuri?Creante-0$li1atii ne!inanciare .unctia de tre%orerie @ :isponi$il $anesti .unctia de !inantare@ Capital propriu ?0$li1atii !inanciare pe T( <ilant !inanciar pe $a%a $ilantului economic Elemente (ume #mo$ili%ari (tocuri ? creante :isponi$il $anesti Total Activ

;*.;50 450.000 15.000 548.C50

Elemente Capital permanent .urni%ori9creditori :atorii la $anci T( Total (a*iv

(ume 1"*.;50 "/0.000 1"5.000 548.C50

.+ @ Capital permanent- #mo$ili%ari @ 1"*.;50 = ;*.;50 @ 50.000 A.+ @ (tocuri ? Creante =.uni%ori9Creditori @ 450.000 = "/0.000 @ 1)0.000 TA @ :isponi$il = :atorii la $anci T( @ 15.000 = 1"5.000 @- 110.000 TA @ .+- A.+ @ 50.000-1)0.000 @ -110.000 0$ser,am o preocupare redusa a conducerii pentru in,estitie4 desi pre%inta un !ond de rulment po%iti, ceea ce inseamna ca are un capital permanent care !inantea%a acti,ele imo$ili%ante si o parte din acti,ele circulante. (ocietatea pre%inta un surplus de ne,oi temporare in raport cu resursele temporare posi$ile de mo$ili%at.#n ca%ul in care conducerea ar duce o politica de in,estitie atunci se e8plica ca o situatie normala cresterea ne,oii de !inantare a ciclului de e8ploatare. :e%echili$rul !inanciar al entitatii este dat de de!icitul monetar4 prin an1a>area de noi credite pe T(4 adica dependenta societatii de resurse e8terne4 se urmareste o$tinerea celui mai mic cost de procurare al noilor credite prin ne1ocierea mai multor resurse de ast!el de capital. 2009-V2-A4 1. (re)e#ta:i 5 ele%e#te de 'a)< ale ra&ortului de audit *tatutar.

+aportul unei misiuni de audit de $a% tre$uie s conin n mod o$li1atoriu urmtoarele elemente de $a%3 titlul4 destinatarul4 para1ra!ul introducti,4 para1ra!ul cuprin%7nd natura i ntinderea lucrrilor de audit4 para1ra!ul opiniei4 semntura4 adresa i data raportului.
2. (re)e#tati 10 &roceduri (dili;e#te folo*ite =# auditarea *tocurilor la o =#tre&ri#dere i#du*trial< 15

3.

(tocurile !ac o$iectul unui in,entar !i%ic la s!arsitul e8ercitiului in mod o$li1atoriu4 indi!erent daca in cursul e8ercitiului s-a aplicat metoda in,entarului permanent.2siatare la in,entarul !i%ic si re,i%uirea procedurilor !olosite. #ndeti!icarea di!eritelor cate1orii de mar!uri in !unctie de acti,itatea intreprinderii. -reci%ati daca in,entarul !i%ic pri,este toate cate1oriile de stocuri4 in inte1ralitatea lor sau prin sonda>. -reci%ati data la care s-a e!ectuat in,entarul !i%ic si con!runtati-l cu datele inre1istrate in conturi la s!arsitul anului. Geri!icati daca intreprinderea a redactat si a adus la %i o procedura scrisa de in,entar !i%ic anual. #denti!icati4 e8hausti,4 toate locali%arile de stocuri6 identi!icati daca e8ista stocuri la terti si procedati la circulari%area acestora. #denti!icati ca%urile de stocuri e8istente !i%ic in intreprindere4 dar care nu ii apartin acesteia. -entru acti,itatile de productie4 apreciati stocurile in curs6 daca sunt semni!icati,e4 includeti-le in sonda>ele pre,a%ute in continuare. -reci%ati metoda de e,aluare a iesirilor din stoc !olosita de intreprindere si pronuntati-,a cu pri,ire la respectarea principiului permanentei metodelor. Metodele curent !olosite sunt .#.0 si CMP- .Metosa L#.0 poate !i !olosita4 dar este intersi%a de standardele internationale . :aca a !ost schim$ata metoda4 se ,a sta$ili impactul asupra re%ultatelor si se ,a ,eri!ica daca s-au !acut mentiuni in ane8e. E!&lica:i rela:ia di#tre auditul fi#a#ciar >i auditul *tatutar.

0 misiune de audit !inanciar poate !i preala$il unei misiuni de audit operaional sau unei misiuni de audit de 1estiune. (inta1ma Iaudit !inanciarJ este mult mai cuprin%toare dec7t cea de Iaudit statutarJ. +e1lementarea european &:irecti,a a G###-a' i re1lementrile naionale se re!er numai la auditul statutar4 adic auditul asupra situaiilor !inanciare ale entitii. :in acest punct de ,edere4 considerm c !olosirea sinta1mei Iaudit !inanciarJ n le1islaia rom7neasc n ,i1oare n locul celei de Iaudit statutarJ !olosit n le1islaia european este de natur a crea con!u%ii. -rin audit statutar se nele1e e8aminarea e!ectuat de un pro!esionist conta$il competent i independent asupra situaiilor !inanciare ale unei entiti n ,ederea e8primrii unei opinii moti,ate asupra ima1inii !idele4 clare i complete a po%iiei i situaiei !inanciare precum i a re%ultatelor &per!ormanelor' o$inute de acesta. 2lt!el spus4 auditul statutar este auditul !inanciar e!ectuat de auditori statutari care e8aminea% i certi!ic n totalitatea lor situaiile !inanciare4 potri,it normelor de audit4 inclusi, acti,iti i operaii speci!ice intreprinderii auditate4 n ,irtutea unor dispo%iii le1ale &le1ea conta$ilitii4 le1ea societilor comerciale4 le1ea pieelor de capital etc.'4 ca urmare a mandatului primit din partea proprietarilor intreprinderii &acionari4 asociai'.

3. (ara;raful i#troductiv al ra&ortului de audit.

2cest para1ra! cuprinde identi!icarea situaiilor !inanciare auditate precum i o meniune a responsa$ilitilor conducerii entitii auditate i ale auditorului. +aportul de audit tre$uie s identi!ice situaiile !inanciare ale entitii4 care au !cut o$iectul auditului4 c7t i data i perioada acoperite prin aceste documente. +aportul tre$uie s menione%e c situaiile !inanciare sunt n sarcina &responsa$ilitatea' conducerii entitii i c responsa$ilitatea auditorului este ca4 pe $a%a auditului e!ectuat4 s e8prime o opinie asupra acestor situaii !inanciare.
16

(ituaiile !inanciare constituie repre%entarea !aptelor de ctre conducere. -re1tirea lor presupune c direciunea !ace estimri conta$ile i aduce >udeci care au o inciden semni!icati,4 c ea sta$ilete principiile i metodele conta$ile potri,ite4 care tre$uie s !ie utili%ate pentru pre1tirea situaiilor !inanciare. :impotri,4 responsa$ilitatea auditorului este de a audita aceste situaii !inanciare4 nc7t s poat e8prima asupra acestora o opinie. 2cest para1ra! poate4 de e8emplu4 a,ea !ormularea urmtoare3 IAoi am procedat la auditarea situaiilor !inanciare ale societii ICJ4 ncheiate la *1 decem$rie "00Q4 aa cum sunt pre%entate n ane8ele la pre%entul +aport. 2ceste situaii !inanciare au !ost sta$ilite su$ responsa$ilitatea conducerii entitii. +esponsa$ilitatea noastr este4 ca pe $a%a auditului nostru4 s e8primm o opinie asupra acestor conturi anualeJ.

2009-V2- "octri#D >i deo#tolo;ie &rofe*io#alD 1. Care sunt atri$uiile adunrii 1eneraleM &" p.'

2tri$uiile 2dunrii 1enerale ale !ilialei CECC2+ sunt: 2pro$a raportul de acti,itate pre,a%ut de Consiliul !ilialei pentru perioada raportata. 2pro$a e8ecutia $u1etului de ,enituri si cheltuieli pentru anul e8pirat4 insotit de raportul cen%orilor asupra 1estiunii !ilialei 4 precum si $u1etul de ,enituri si cheltuieli pentru e8ercitiul ,iitor6. #a cunostinta de raportul Consiliului !ilialei pri,ind re%ultatele anali%ei acti,itatii pro!esionale a mem$rilor conta$ili si apro$a lista mem$rilor care ,or !i supusi controlului de calitate in anul ,iitor6 2le1e si re,oca presedintele si mem$rii Comisiei de :isciplina a !ilialei. 2le1e si re,oca presedintele si mem$rii Consiliului4 precum si cen%orii6 -ropune dintre mem$rii sai4 candidatii pentru !unctia de presedinte si de mem$ru in Consiliul (uperior6 2dopta lista mem$rilor de onoare ai !ilialei.
17

#ndeplineste orice alte atri$utii pre,a%ute de le1e4 de +e1ulament4 de Codul etic national al pro!esionistilor conta$ili sau hotarate de Consiliul (uperior.
2. ,u% e!&lica:i #ece*itatea u#ui or;a#i*% al e!&er:ilor co#ta'ili?

-entru satis!acerea interesului pu$lic pro!esionistii conta$ili tre$uie sa se asocie%e ast!el incat sa re%ulte un or1anism cu menirea sa asi1ure unitatea de conceptie si de metoda pentru ser,iciile pro!esionale pe care le e!ectuea%a ca an1a>ati sau in practica li$era. Aecesitatea unor or1anisme pro!esionale puternice la ni,el national re%ulta din responsa$ilitatea pe care o are pro!esia conta$ila pentru prote>area interesului pu$lic4 cel putin din punctul de ,edere al trei domenii4 care constituie comandamentele !undamentale ale oricarui or1anism pro!esional3 educatia4 etica si controlul de calitate 2tat pu$licul4 cat si entitatea $ene!iciara a ser,iciilor pro!esionale tre$uie prote>ate de o e,entuala incompetenta a pro!esionistilor conta$ili6 aceasta protectie este asi1urata atunci cand or1anismul pro!esional sta$ileste masuri e!iciente in ceea ce pri,este educatia pro!esionistilor conta$ili si in ceea ce pri,este calitatea ser,iciilor !urni%ate de pro!esionistii conta$ili. -u$licul tre$uie prote>at de e,entualele intele1eri necon!orme intre pro!esionistii conta$ili si entitatile $ene!iciare ale ser,iciilor prestate de catre acestia6 aceasta protectie este asi1urata atunci cand or1anismul pro!esional sta$ileste masuri de etica si deontolo1ie pro!esionala e!iciente. 0r1anismele pro!esionale de conta$ilitate sunt responsa$ile de asi1urarea !aptului ca mem$rii continua sa isi de%,olte si sa isi mentina competenta necesara rolurilor pro!esionale si ceruta de utili%atorii ser,iciilor. (ro%ovarea de)voltarii &rofe*io#ale co#ti#ue *i i%&orta#ta ace*teia re&re)i#ta co%&o#e#te vitale ale activitatilor &e care or;a#i*%ul &rofe*io#al de co#ta'ilitate *i le a*u%a &e#tru a-*i &a*tra credi'ilitatea *a *i &e cea a %e%'rilor *ai. :e%,oltarea pro!esionala continua nu asi1ura !aptul ca toti mem$rii ,or !urni%a intotdeauna ser,icii pro!esionale de calitate4 dar este o componenta-cheie a sistemului de asi1urare a calitatii al or1anismului pro!esional de conta$ilitate & care include si controlul asi1urarii calitatii acti,itatii mem$rilor si sistemelor de in,esti1are si disciplinare'.

4. Rolul &rofe*iei co#ta'ile &e#tru a&<rarea i#tere*ului &u'lic.

-ro!esia conta$ila se distin1e !ata de celelalte pro!esii4 printre altele4 prin asumarea responsa$ilitatii !ata de interesul pu$lic4 !ata de toate partile interesate in acti,itatile des!asurate de intreprindere3 actionari4 salariati4 !urni%ori4 $anci4 $u1et4 etc. Chiar daca pro!esionistul conta$il este platit de un client determinat care este $ene!iciarul !inal al ser,iciului de ela$orare sau auditare a situatiilor !inanciare4 in!ormatiile desprinse din aceste situatii !inanciare sunt utili%ate de cei care !ormea%a pu$licul. -ro!esia conta$ila se distin1e prin acceptarea responsa$ilitatii sale !ata de pu$lic4 prin pu$lic intele1andu-se3 - clientii6 - Nu,ernul6 - an1a>atorii6 - in,estitorii - oamenii de a!aceri6 - comunitatile !inanciare6
18

donatorii de !onduri6 orice alta persoana4 care dau incredere in o$iecti,itatea si inte1ritatea pro!esionistilor conta$ili pentru $una !unctionare a economiei. 2ceasta incredere acordata de pu$lic impune pro!esiei conta$ile o responsa$ilitate in materie de interes 1eneral. #nteresul 1eneral semni!ica satis!actia colecti,a a persoanelor si institutiilor pentru care lucrea%a pro!esionistii conta$ili4 in slu>$a carora se a!la. -astrarea acestui statut4 pri,ile1iat4 al pro!esionistilor conta$ili presupune o!erirea de ser,icii potri,it unor criterii care sa >usti!ice increderea pu$licului. #nteresul pu$lic este $unastarea colecti,a a comunitatii si a institutiilor deser,ite de conta$ilul pro!esionist. (tandardele pro!esiei conta$ile sunt puternic determinate de interesul pu$lic3 auditorii independenti a>uta la mentinerea inte1ritatii si e!icientei situatiilor !inanciare pre%entate institutiilor !inanciare ca suport partial pentru imprumuturi si aciionarilor pentru a o$tine capital6 responsa$ilii !inanciari & directorii economici' cu atri$utii in di,erse domenii de mana1ement !inanciar contri$uie la utili%area e!icienta si e!ecti,a a resurselor or1ani%atiei6 auditorii interni !urni%ea%a asi1urarea in le1atura cu un sistem de control intern corect4 care sporeste increderea in in!ormatiile !inanciare e8terne ale patronului6 e8pertii in impo%ite a>uta la sta$ilirea increderii si e!icientei4 precum si la aplicarea corecta a sistemului de impo%itare6 consilierii de 1estiune si consultantii mana1erieli au o responsa$ilitate !ata de interesul pu$lic in sustinerea luarii unor deci%ii mana1eriale corecte. -ro!esionistii conta$ili au un rol important in societate. Comunitatea4 pu$licul contea%a pe pro!esionistii conta$ili pentru o conta$ilitate !inanciara si o raportare corecte4 pentru un mana1ement !inanciar e!icient si s!aturi competente re!eritoare la o ,arietate de aspecte le1ate de a!aceri si impo%ite. .
3. ,u% e!&lica:i rolul *ocial al co#ta'ilului?

-ro!esionistii conta$ili >oaca un rol social important. 2titudinea si comportamentul acestora in le1atura cu ser,iciile prestate au repercursiuni asupra proprietatii economice a colecti,itatii si a intre1ii tari. #n plus4 lucrarile prestate de acestia in domeniul salari%arii si al sta$ilirii ,enititurilor mem$rilor societatii sunt indispensa$ile societatii. #n,estitorii4 donatorii de !onduri4 an1a>atorii si alte sectoare din lumea a!acerilor4 precum si Nu,ernul si pu$licul4 in sens lar14 tre$uie sa ai$a inredere in capacitatea acestora de a pune in !unctiune sisteme ri1uroase de 1estiune si in!ormare4 capa$ile sa asi1ure o 1estiune !inanciara e!icienta4 si de a o!eri s!aturi a,i%ate asupra unui numar mare de pro$leme4 asupra 1estiunii a!acerilor sau de ordin !iscal.
5. E#u%era:i 3 *ta#darde &rofe*io#ale e%i*e de ,E,,AR care co#*tituie criterii de a&reciere a calit<:ii activit<:ii %e%'rilor *<i.

R (tandardul pro!esional nr."1 Misiunea de inere a conta$ilitii4 ntocmirea i pre%entarea situaiilor !inanciare. R (tandardul pro!esional nr."" Misiunea de e8aminare a conta$ilitii4 intocmirea i pre%entarea situaiilor !inanciare. R (tandardul pro!esional nr."* 2cti,tatea de cen%or n societile comerciale. R (tandardul pro!esional nr.*" Misiunea e8perilor conta$ili pentru !u%iuni i di,i%ri. R (tandardul pro!esional nr.*5 E8perti%ele conta$ile. R (atndardul pro!esional nr.*; Misiunea de e,aluare a ntreprinderii. R (tandardul pro!esional nr.*/Misiunea de consultan pentru crearea ntreprinderilor.
19

R Nhidul e8perilor conta$ili i al conta$ililor autori%ai n acti,itatea de pre,enire i com$atere a splrii $anilor.

2009- V4-A1 A1. (30B Ave:i ur%<toarele i#for%a:ii de*&re o =#tre&ri#dere: - &ri# dia;#o*ticul efectuat e!&er:ii au *ta'ilit rata cu ri*curi a =#tre&ri#derii @a 19B1 iar coeficie#tul &ri%ei de ri*c la 1120E - o'li;a:iile fi#a#ciare1 care re&re)i#t< 40B di# %a*a ca&italurilor folo*ite de =#tre&ri#dere1 *u#t de 3.000E - c/eltuielile fi#a#ciare *u#t de 1.000 iar ve#iturile fi#a#ciare 500E - rata de 'a)< luat< =# calcul de e!&er:i e*te de 3B iar =#tre&ri#derea e*te *u&u*< i%&o)itului &e &rofit cu 15B. Se cere: a. S< &re)e#ta:i %etodele &e#tru deter%i#area ratei de ca&itali)are1 fructificare *au actuali)are. (2 &. '. S< e!&lica:i eta&ele &e#tru deter%i#area ratei &ri# %etoda co*tului ca&italului1 (2 &. c. S< deter%i#a:i rata =#tre&ri#derii &e 'a)a i#for%a:iilor de %ai *u* (orice calcul tre'uie =#*o:it de e!&lica:ii . (5 &. a 20

Viitor-(re)e#t-Trecut: F=!$(1+i G Trecut-(re)e#t-Viitor: F=!(1+i G

u#de (1+i G e*te factorul de ca&itali)are E F=A+,

2009- V4-A2
A2. (40B (ocietatea 0ltina (2 pre%int la *1 decem$rie anul A urmtoarea situaie patrimonial3 capital social /0.000 &/00 aciuni a 100 lei'4 imo$ili%ri corporale 100.0004 imo$ili%ri necorporale &licen' 5.0004 imo$ili%ri !inanciare 10.000 &1.000 aciuni ca ,aloare nominal de 104 deinute la societatea Nama repre%ent7nd 505 din numrul de aciuni ale acesteia'4 re%er,e 10.0004 pro!ituri nereparti%ate 10.0004 stocuri 150.000 &materii prime i materiale "0.0004 producie n curs 105.0004 produse !inite "5.000'4 creane "50.000 &din care incerte "0.000' !urni%ori i creditori 180.0004 datorii la $nci 100.000 &din care pe termen lun1 50.000'4 disponi$iliti $neti 10.000. 2lte in!ormaii3 - cldirile care repre%int 505 din acti,ele corporale amorti%a$ile au o ,aloare de pia cu "05 mai mare dec7t ,aloarea conta$il6 - acti,ul net corectat al societtii Nama (2 a !ost la *1 decem$rie A de 40.0006 di!erentele de curs a!erente creanelor n ,alut sunt la *1 decem$rie de ?*0.000 lei. - di!erenele de curs a!erente o$li1aiilor n ,alut sunt de ?10.000 lei6 - stocurile !r micare sunt n sum de 1540006 din ree,aluarea stocurilor au re%ultat di!erene !a,ora$ile de 85.000.

Se cere: 1. ( e8plicai trecerea de la $ilanul conta$il la $ilanul economic i s ela$orai $ilanul economic al societtii 0ltina (2 la *1 decem$rie A. 21

". ( determinati ,aloarea intrinsec a unei aciuni 0ltina (2 la *1 decem$rie A. *. ( ela$orai $ilanul !uncional i $ilanul !inanciar al societtii 0ltina (2 la *1 decem$rie anul A. 4. -e $a%a $ilanurilor de mai sus !acei o scurt pre%entare a situaiei !inanciare a societii 0ltina (2 la *1 decem$rie anul A. 2cti, Elemente #om$ili%ari necorporale #mo$ili%ari corporale #mo$ili%ari !inanciare31000ac t C 10lei la soc Nama (tocuri Creante -incerte3"0.000 :isponi$il $anesti Total active -asi, Gal ct$ 2>ustari Gal ec Elemente 5.000 -5.000 - Capital social 100.000 ?10.000 110.000 +e%er,e 10.000 ?10.000 "0.000 -ro!ituri nereparti%ate

Gal ct$ 2>ustari Gal ec /0.000 /0.000 10.000 10.000 10.000 10.000

150.000 "50.000

?;0.000 ?10.000

10.000 525.000

95.000

""0.000 .urni%ori si creditori ")0.000 :atorii la $anci TL350.000lei 10.000 :i!. ree,al 520.000 Total &a*ive

180.000 100.000

?10.000 -

1/0.000 100.000

1*5.000 490.000

85.000 95.000

""0.000 520.000

#mo$ili%ari corporale3 5058100.000@50.0008"09100@10.000 #mo$ili%ari !inanciare3 40.0009".000@"0 6 &"0-10'81.000@10.000 Creante @ -"0.000?*0.000@ 10.000 (tocuri@ -15.000?85.000@ ;0.000 :i!erente din ree,aluare @ /5.000 = 10.000@85.000 Trecerea de la $ilantul conta$il la $ilantul economic se !ace prin eliminarea acti,elor imo$ili%ante necorporale cu e8ceptia celor de de%,oltare4 ree,aluarea acti,elor corporale4 imo$ili%arile !inanciare se e,aluea%a in !unctie de tipul titlurilor4la ni,elul stocurile s elimina cele cu miscare lenta4 iar creantele se elimina cele incerte si se ree,aluea%a cele in ,aluta la cursul <A+ la ultima %i a lunii precedente. <ilantul economic Elemente (ume Elemente (ume #mo$ili%ari 1*0.000 Capital propriu **0.000 (tocuri ""0.000 .urni%ori9creditori 1/0.000 Creante ")0.000 :atorii la $anci 100.000 :isponi$il $anesti 10.000 Total Activ 520.000 Total (a*iv 520.000 Valoarea i#tri#*eca = A+,$+r actiu#i = 440.000$900=45515Clei A+,= ,a&italuri &ro&riu +$-"if di# reev @ **0.000 A+,= Total active 0Total datorii @ )"0.000-"/0.000@**0.000 <ilant !unctional pe $a%a $ilanutului economic Elemente (ume Elemente .. #AG 3 1*0.000 Capital propriu #mo$ili%ari ..EC-L3 "/0.000 :atorii la $anci 22

(ume

.. **0.000 .# A2A 100.000

(tocuri?Creante.urni%ori9creditori .. T+ED :isponi$il $anesti Total Activ

10.000 340.000 Total (a*iv 340.000

T2 +E

.unctia de in,etitie @ 2cti,e imo$ili%ate corporale?2cti,e imo$ili%ate !inanciare .unctia de e8ploatare @ (tocuri?Creante-0$li1atii ne!inanciare .unctia de tre%orerie @ :isponi$il $anesti .unctia de !inantare@ Capital propriu ?0$li1atii !inanciare pe T( <ilant !inanciar pe $a%a $ilantului economic Elemente (ume #mo$ili%ari (tocuri ? creante :isponi$il $anesti Total Activ

1*0.000 480.000 10.000 520.000

Elemente Capital permanent .urni%ori9creditori :atorii la $anci T( Total (a*iv

(ume *80.000 1/0.000 50.000 520.000

.+ @ Capital permanent- #mo$ili%ari @ *80.000 = 1*0.000 @ "50.000 A.+ @ (tocuri ? Creante =.uni%ori9Creditori @ 480.000 = 1/0.000 @ "/0.000 TA @ :isponi$il = :atorii la $anci T( @ 10.000 =50.000 @ - 40.000 TA @ .+- A.+ @ "50.000-"/0.000 @ -40.000 0$ser,am o preocupare redusa a conducerii pentru in,estitie4 desi pre%inta un !ond de rulment po%iti, ceea ce inseamna ca are un capital permanent care !inantea%a acti,ele imo$ili%ante si o parte din acti,ele circulante. (ocietatea pre%inta un surplus de ne,oi temporare in raport cu resursele temporare posi$ile de mo$ili%at.#n ca%ul in care conducerea ar duce o politica de in,estitie atunci se e8plica ca o situatie normala cresterea ne,oii de !inantare a ciclului de e8ploatare. :e%echili$rul !inanciar al entitatii este dat de de!icitul monetar4 prin an1a>area de noi credite pe T(4 adica dependenta societatii de resurse e8terne4 se urmareste o$tinerea celui mai mic cost de procurare al noilor credite prin ne1ocierea mai multor resurse de ast!el de capital. V4-2009-Audit 1. (re)e#ta:i C &roceduri (dili;e#te &e#tru auditul ciclului vH#)<ri - clie#:i la o =#tre&ri#dere i#du*trial<. (ta$iliti un ta$lou de sinte%a din care sa re%ulte e,olutia4 in timpul e8ercitiului 4 a conturilor de acti, si de pasi, pri,ind clientii 3 creante acti,4 a,ansuri primite in pasi,4 ,enituri constatate in a,ans in pasi,6 con!runtati soldurilecu sumele din $ilant6 asi1urati,a ca in $ilant nu s-au !acut compensari intre soldurile de$itaore si creditoare. Geri!icati daca societateta inre1istrea%a distinct clientii in !unctie de re1imul de TG2 . #denti!icati creantele intra1rup. 0$tineti o $alanta analitica a clientilor la inchiderea e8ercitiului si aomparati-o cu sumele din $alanta 1enerala si cu cele din $ilant. Circulari%ati soldurile clientilor. 2plicati metoda circulari%arii e8terne. Geri!icati daca acele creante care au !ost luate in calculul pro,i%ioanelor sa !is !ara TG2. 2. (re)e#ta:i ele%e#tele fu#da%e#tale ale defi#i:iei auditului fi#a#ciar.

23

(emni!icaia auditului !inanciar3 dac este ,or$a de Iaudit !inanciar care conduce la certi!icarea situaiilor !inanciareJ4 !r nici o ndoial este ,or$a de o parte din auditul le1al4 controlul le1al sau auditul statutar. :enumirea simpl de Iaudit !inanciarJ poate !i !olosit pentru a desemna numeroase alte misiuni ca4 de e8emplu3 auditul !inanciar al procedurilor in!ormati%ate de inere a conta$ilitii6 auditul !inanciar al operaiunilor de schim$ pentru a ,eri!ica pre%entarea re1ulamentar a acestora n situaiile !inanciare6 auditul !inanciar al conta$ili%rii cheltuielilor sociale pentru a ,eri!ica respectarea le1islaiei sociale6 auditul !inanciar asupra situaiei !iscale6 auditul !inanciar asupra conturilor de clieni pentru a ,eri!ica dac e,aluarea creanelor ndoielnice s-a !cut de o manier prudent etc. 2lt!el spus4 orice anali%4 orice control4 orice ,eri!icare i orice studiu asupra unei seciuni sau a unei pri din conta$ilitate sau din situaiile !inanciare ale unei entiti poate !i cali!icat ca Iaudit !inanciarJ. 0 misiune de audit !inanciar poate !i preala$il unei misiuni de audit operaional sau unei misiuni de audit de 1estiune. :in cele pre%entate re%ult c sinta1ma Iaudit !inanciarJ este mult mai cuprin%toare dec7t cea de Iaudit statutarJ. +e1lementarea european &:irecti,a a G###-a' i re1lementrile naionale se re!er numai la auditul statutar4 adic auditul asupra situaiilor !inanciare ale entitii. :in acest punct de ,edere4 considerm c !olosirea sinta1mei Iaudit !inanciarJ n le1islaia rom7neasc n ,i1oare n locul celei de Iaudit statutarJ !olosit n le1islaia european este de natur a crea con!u%ii. Elementele principale care de!inesc auditul3 e8aminarea unei in!ormaii tre$uie s !ie e8clusi, o e8aminare pro!esional6 scopul e8aminrii unei in!ormaii este acela de a e8prima o opinie asupra acesteia6 opinia e8primat asupra unei in!ormaii tre$uie s !ie responsa$il i independent4 ceea ce presupune c persoana care !ace aceast e8aminare are anumite responsa$iliti pentru acti,itatea sa i tre$uie s !ie o persoan independent6 e8aminarea tre$uie s se !ac nu oricum ci dup anumite re1uli dinainte sta$ilite4 cuprinse ntrun standard sau norm le1al sau pro!esional care constituie criteriu de calitate.
3. @de#tificarea re*&o#*a'ilit<:ilor =#tr-u# ra&ort de audit.

+esponsa$ilitatea entitatatii pentru situatiile !inanciare si an1a>amentele care si le asuma prin semnarare scrisorii de an1a>ament. +esponsa$ilitile auditorului sunt de trei naturi3 responsa$ilitatea de $a%6 pentru opinia sa n le1tur cu situaiile !inanciare auditate6 responsa$iliti secundare care au urmtoarele caracteristici3 re%ult din te8te de le1i4 re1lementri di,erse sau norme ale or1anismului pro!esional6 nu necesit tehnici i proceduri di!erite de cele !olosite pentru misiunea de audit de $a%6 nu presupune e8primarea unei opinii distincte &opinia este implicit ca4 de e8emplu4 rspunsul la o$li1aia le1al de ,eri!icare dac re1istrele conta$ile au !ost inute corect i la %i'6 responsa$iliti adiionale care au urmtoarele caracteristicii3 re%ult din te8te de le1i i alte re1lementri4 pot !i a$ordate tehnici i proceduri care nu sunt o$li1atorii pentru misiunea de $a%6 presupun e8primarea n mod e8plicit a unei opinii sau conclu%ii6 raportarea se poate !ace separat sau poate !i inte1rat n raportul de audit & n cuprins sau n ane8e la acesta'. :e e8emplu4 con!ormitatea cu unele re1lementri speci!ice &piaa de capital4 $nci4 asi1urri etc.' sau raportul asupra controlului intern.
24

3. (re)e#ta:i *c/e%a %etodolo;ic< a auditului *tatutar.

-rin audit statutar se nele1e e8aminarea e!ectuat de un pro!esionist conta$il competent i independent asupra situaiilor !inanciare ale unei entiti n ,ederea e8primrii unei opinii moti,ate asupra ima1inii !idele4 clare i complete a po%iiei i situaiei !inanciare precum i a re%ultatelor &per!ormanelor' o$inute de acesta. 2lt!el spus4 auditul statutar este auditul !inanciar e!ectuat de auditori statutari care e8aminea% i certi!ic n totalitatea lor situaiile !inanciare4 potri,it normelor de audit4 inclusi, acti,iti i operaii speci!ice intreprinderii auditate4 n ,irtutea unor dispo%iii le1ale &le1ea conta$ilitii4 le1ea societilor comerciale4 le1ea pieelor de capital etc.'4 ca urmare a mandatului primit din partea proprietarilor intreprinderii &acionari4 asociai'. Elementele de $a% ale conceptului de audit statutar sunt3 pro!esionistul competent i independent care poate !i o persoan !i%ic sau persoan >uridic6 o$iectul e8aminrii e!ectuat de pro!esionistul conta$il l constituie situaiile !inanciare ale entitii4 n totalitatea lor3 $ilan4 cont de pro!it i pierdere i celelalte componente ale situaiilor !inanciare44 n !uncie de re!erenialul conta$il aplica$il6 scopul e8aminrii3 e8primarea unei opinii moti,ate cu pri,ire la ima1inea !idel4 clar i complet a po%iiei !inanciare &patrimoniului'4 a situaiei !inanciare i a re%ultatelor o$inute de entitatea auditat6 criteriul de calitate n !uncie de care se !ace e8aminarea i se e8prim opinia l constituie standardele &normele' de audit i standardele &normele' conta$ile. 0rice de!iniie a auditului statutar tre$uie s in cont de ne,oile i ateptrile utili%atorilor4 n msura n care acestea sunt re%ona$ile4 precum i de capacitatea auditorului statutar de a rspunde la aceste ne,oi i ateptri. -u$licul se ateapt ca auditorul statutar s >oace un rol n prote>area intereselor sale4 prin o!erirea unei resi1urri re!eritoare la3 acurateea declaraiilor !inanciare6 continuitatea e8ploatrii i sol,a$ilitatea !irmei6 e8istena unor !raude6 respectarea de ctre !irm a o$li1aiilor sale le1ale6 comportamentul responsa$il al !irmei !a de pro$lemele le1ate de mediu i pro$leme sociale.
V4-2009- "octri#< *i deo#tolo;ie &rofe*io#al< 1. ,are *u#t criteriile >i co#di:iile &e#tru a&recierea calit<:ii u#ei re;le%e#t<ri a &rofe*iei co#ta'ile?

+e1lementarea tre$uie sa !ie de calitate pentru a raspunde interesului pu$lic4 adica tre$uie sa !ie3 -

proportionala6 transparenta6 sa nu !ie impotri,a competitiei6 nediscriminatorie6 precisa6 se1mentata in !unctie de tinta sa6 implementata consec,ent si >ust6 supusa unei e8aminari periodice. 2. (rofe*ia co#ta'il<: co#ce&t >i *tructur<.
25

Totalitatea acti,itatilor9ser,iciilor care presupun cunostinte in domeniul conta$ilitatii4 a specialistilor care le e!ectuea%a9prestea%a4 precum si or1anismele lor pro!esionale. 2cti,itatile care compun pro!esia conta$ila3 tinerea conta$ilitatii ela$orarea4 e8aminarea si pre%entarea situatiilor !inanciare auditul statutar alte lucrari de audit !inanciar-conta$il mana1ement !inanciar-conta$il ser,icii !iscale &consultanta4 consiliere si asistenta !iscala' ser,icii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor e,aluari de intreprinderi si titluri alte ser,icii conta$ile si paraconta$ile Clasi!icare3 #n !unctie de statutul >uridic3 dependenti4 cu statut de an1a>ati6 independenti sau li$er-pro!esionisti conta$ili4 !urni%ori ai ser,iciilor componente ale pro!esiei conta$ile. :in punct de ,edere al modului de or1ani%are a acti,itatii li$er-pro!esionistilor conta$ili4 acestia pot sa-si des!asoare acti,itatea3 indi,idual6 in !orme asociati,e potri,it le1islatiei !iecarei >urisdictii. 4. E!&lica:i rela:ia co#ta'ilitate - fi*calitate di# &u#ct de vedere a doctri#ei &rofe*io#ale. -ro!esia conta$ila este in pre%ent principalul !urni%or de ser,icii !iscale pentru toate sectorele de a!aceri. (er,iciile !iscale constituie o parte componenta a pro!esiei conta$ile si sunt o!erite in interesul pu$lic. :e%,oltarea le1islatiei !iscale a in!luentat de%,oltarea pro!esiei conta$ile. Aatura din ce in ce mai comple8a a le1ii !iscale si a conta$ilitatii !inanciare4 in special pentru companiile mari care se con!runta cu le1i !iscale si re1lementari di!erite la ni,el local4 national si international4 necesita o e8perti%a specili%ata apro!undata din partea pro!esionistilor conta$ili. 2cti,itatea !iscala4 ca parte componenta a pro!esiei conta$ile4 acopera la randul ei o arie lar1a de ser,icii3 con!ormarea la re1ulile !iscale4 plani!icarea si consultanta !iscala4 repre%entarea in !ata instantelor >uridice si ser,icii le1ate de impo%itarea corporatiilor. 0$iecti,ul unui pro!esionist conta$il este de a a>uta clientii sa se con!orme%e e!icient la cerintele de raportare si completare a returnarilor de impo%itein tarile in care detin acti,esi sa isi minimi%e%e impo%itele ,iitoare printr-o plani!icare si o consultanta corespun%atoare.
3. ,are *u#t atri'u:iile co%i*iilor de di*ci&li#< di# cadrul ,E,,AR?

&omisia $uperioara de 'isciplina are urmatoarea competenta: a' anali%ea%a plan1erile re!eritoare la a$ateri de la conduita etica si pro!esionala ale mem$rilor Consiliului (uperior si ai consiliilor !ilialelor4 !ac7nd propuneri de sanctionare a acestora Con!erintei Aationale care hotaraste6 $' solutionea%a plan1erile re!eritoare la a$aterile de la conduita etica si pro!esionala a presedintilor Consiliului (uperior si Consiliului !ilialei4 precum si a persoanelor !i%ice straine carora le-a !ost recunoscut dreptul de a e8ercita pro!esia de e8pert conta$il sau conta$il autori%at in +om7nia si aplica4 dupa ca%4 sanctiunile pre,a%ute in art. 1) din 0.N. nr. )591//44 apro$ata si modi!icata prin Le1ea nr.4"91//54 cu modi!icarile si completarile ulterioare3 - mustrare6 - a,ertisment6
26

- suspendarea dreptului de a e8ercita pro!esia de e8pert conta$il sau de conta$il autori%at pe o perioada de * luni la un an6 - inter%icerea dreptului de a e8ercita pro!esia de e8pert conta$il sau de conta$il autori%at6 - sanctiunile disciplinare care se sta$ilesc in !unctie de a$ateri4 pronuntate de Comisiile de :isciplina ale !ilialelor4 c' re%ol,a contestatiile !ormulate impotri,a hotar7rilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale !ilialelor. d' aplica sanctiunea inter%icerii dreptului de a e8ercita pro!esia de e8pert conta$il sau conta$il autori%at mem$rilor Corpului care au sa,7rsit a$ateri 1ra,e &ompetentele &omisiei de 'isciplina a filialei sunt3 a' ,e1hea%a la respectarea Codului etic si a +e1ulamentului si normelor Corpului. (anctiunile se aplica in !unctie de a$aterile disciplinare4 de 1ra,itatea incalcarii si urmarile acestora4 precum si de persoana in cau%a6 $' sanctionea%a a$aterile disciplinare sa,arsite de EC4C24mem$ri ai !ilialei4 cu domiciliul in ra%a teritoriala a acesteia4 chiar daca a$aterile au !ost sa,arsite in ra%a teritoriala a altei !iliale6 c' instiintea%a presedintele Consiliului !ilialei si pe repre%entantul Ministerului Economiei si .inantelor despre reclamatiile primite & e8ceptie !ac reclamatiile indreptate impotri,a mem$rilor <iroului -ermanent4 al pro!esionistilor societasilor straine4 care se adresea%a Comisiei (uperioare de :isciplina'.
5. ,are *u#t do%e#iile aco&erite de *ta#dardele @#ter#a:io#ale ale &rofe*iei?

:omeniile acoperite de standarde #nternationale ale pro!esiei sunt6 conta$ilitatea 4 auditul 4 e,aluarea si deontolo1ia.

V3-2009-A.1 La *1 decem$rie A situaia patrimonial a societii 2l!a se pre%int ast!el3


Galori $rute 2morti%ri sau deprecieri Galori nete

Cheltuieli de instalare <re,ete .ond comercial Echipamente Titluri de participare :atorii asupra imo$ili%rilor (tocuri Clieni :e$itori di,eri Galori mo$iliare :isponi$iliti

100.000 180.000 "00.000 8"0.000 *0.000 140.000 ;0.000 *"0.000 80.000 *5.000 ;0.000
27

"0.000 )0.000 "40.000 10.000 *0.000 -

80.000 1"0.000 "00.000 580.000 *0.000 140.000 )0.000 "/0.000 80.000 *5.000 ;0.000

Cheltuieli de e8ploatare n a,ans Cheltuieli de reparti%. pe 5 ani Capital social &1.000 aciuni' +e%er,e -ro!itul nereparti%at (u$,enii pentru in,estiii -ro,i%ioane -ro,i%ioane pentru riscuri -ro,i%ioane pentru cheltuieli mprumuturi $ancare din care pe t.l. .urni%ori :atorii !iscale i sociale Genituri n a,ans &de e8ploatare'
Se cere *< i#dica:i:

15.000 100.000 450.000 *00.000 /0.000 "0.000 *0.000 10.000 40.000 *50.000 *00.000 180.000 "0.000 10.000

"0.000 -

15.000 80.000 450.000 *00.000 /0.000 "0.000 *0.000 10.000 40.000 *50.000 *00.000 180.000 "0.000 10.000

1. ,aloarea imo$ili%rilor necorporale. &" p.' ". .rn1. &1 p.' *. A.+. &1 p.' 4. tre%oreria !irmei. &1 p.' 5. pe $a%a maselor !inanciare o$inute !acei un comentariu asupra echili$rului !inanciar al !irmei. &" p.' ). admi7nd c pro,i%ioanele constituite au caracter de re%er, i c nu e8ist distorsiuni ntre ,alorile conta$ile i ,alorile economice ale $unurilor corporale determinai ,aloarea intrinsec a unei aciuni. &* p.'

Galoarea acti,elor necorporale @ Cheltuieli de instalare ? .ond comercial ? <re,ete @ 80.000?1"0.000?"00.000@400.000

-ila#t co#ta'il:
Elemente Gal conta$ile Elemente (ume

2cti,ei#mo$ili%ante -necorporale -corporale -!inanciare (tocuri Clienti :e$itori di,ersi Galori mo$iliare :isponi$ilitati Cheltuieli in a,ans Cheltuieli de reparti%at pe 5 ani Total acti,e

1.010.000 400.000 580.000 *0.000 )0.000 "/0.000 80.000 *5.000 ;0.000 15.000 80.000

Capital social +e%er,e -ro!it nererparti%at (u$,entii ptr in,estitii -ro,i%ioane -ro,i%ioane ptr riscuri -ro,i%ioane ptr cheltuieli :atorii asupra imo$ili%arilor .urni%ori :atorii !iscale si sociale Ganituri in a,ans

450.000 *00.000 /0.000 "0.000 *0.000 10.000 40.000 140.000 180.000 "0.000 10.000 *50.000 1.)40.000

#mprumuturi $ancare-din care TL3*00.000 1.)40.000 Total pasi,

-ila#t fi#a#ciar &e 'a)a 'ila#tului co#ta'il: Elemente (uma Elemente #mo$ili%ari 1.010.000 Capital permanent (tocuri ? Creante 5"5.000 0$li1atii ne!inanciare 28

(uma 1."50.000 *40.000

:isponi$ilitati Total acti,e

105.000 0$li1atii !inanciare T( 1.)40.000

50.000 1.)40.000

AR=,a&ital &er%a#e#t 0 i%o'ili)ari @ 1."50.000-1.010.000@"40.000 +AR=Stocuri+,rea#te-I'li;atii #efi#a#ciare @ 5"5.000-*40.000@185.000 T+= "i*&o#i'il-I'li;atii fi#a#ciare TS@ 105.000-50.000@55.000 T+=AR-+AR@"40.000-185.000@55.000 Entitatea pre%inta un echili$ru !inanciar pe termen lun1 4 a,and un .+ po%iti, care contri$uie si la reali%area echili$rului !inanciar pe termen scurt.A.+ po%iti,a repre%inta surplus de ne,oi temporare in raport cu resursele temporare posi$ile de mo$ili%at 4 situatie normala daca este re%ultatul unei politici de in,estitii pri,ind cresterea ne,oi de !inantare a ciclului de e8ploatare.TA po%iti,a e,identia%a echili$rul !inanciar al societatii 4 entitatea nu estse dependenta de resurse e8terne.

<ilant
Elemente Gal conta$ile 2>ustari Gal economice Elemente (ume

2cti,ei#mo$ ili%ante -necorporale -corporale -!inanciare (tocuri Clienti :e$itori di,ersi Galori mo$iliare :isponi$ilita ti Cheltuieli in a,ans Cheltuieli de reparti%at pe 5 ani

1.010.000 -400.000 400.000 -400.000 580.000 *0.000 )0.000 "/0.000 80.000 *5.000 ;0.000 15.000 -15.000 80.000 -80.000

)10.000 580.000 *0.000 )0.000 "/0.000 80.000 *5.000 ;0.000 -

Capital social +e%er,e -ro!it nererparti%at (u$,entii ptr in,estitii -ro,i%ioane -ro,i%ioane ptr riscuri -ro,i%ioane ptr cheltuieli :atorii asupra imo$ili%arilor .urni%ori :atorii !iscale si sociale Ganituri in a,ans #mprumuturi 29

450.000 *00.000 /0.000 "0.000 *0.000 10.000 40.000 140.000 180.000 "0.000 10.000

?80.000 -*0.000 -10.000 -40.000 ?10.000 -10.000

450.000 *80.000 /0.000 "0.000 140.000 1/0.000 "0.000 -

*50.000

*50.000

Total acti,e

1.)40.000 -4/5.000

1.145.000

$ancare-din care TL3*00.000 :i! ree,aluare Total pasi,

1.)40.000

-4/5.000 -4/5.000

-4/5.000 -1.145.000

A+, =aditiva: K&ro&rii +$- dif reevaluare@ /40.000-4/5.000@445.000 Su*tractiva: Total active reevaluate 0"atorii totale@1.145.000-;00.000@445.000 Valoare i#tri#*eca: A+,$+r actiu#i@445.00091.000@445 V3-2009-A2. (ocietatea 2 a$soar$e societatea <6 $ilanurile celor " societi se pre%int ast!el Societatea A

Terenuri Cldiri i echipamente (tocuri Creane :isponi$iliti Capital social &1*.000 aciuni' +e%er,e -ro!it -ro,i%ioane 0$li1aii ne!inanciare 0$li1aii !inanciare
Societatea -

"40.000 ".150.000 1."00.000 1.;00.000 "00.000 ".*40.000 50.000 50.000 500.000 1.""0.000 1.410.000 150.000 1.150.000 800.000 500.000 ".*50.000 100.000 1.000.000 100.000 50.000 *.150.000 ;50.000

#mo$ili%ri necorporale &licen' #mo$ili%ri corporale #mo$ili%ri !inanciare (tocuri Creane :isponi$iliti Capital social &10.000 aciuni' +e%er,e -ro!it 0$li1aii ne!inanciare 0$li1aii !inanciare

-roiectul de !u%iune pre,ede3 - metoda3 !u%iune prin a$sor$ie &2 a$soar$e pe <' - raportul de schim$ se sta$ilete pe $a%a acti,ului net corectat al !iecrei societi 2lte in!ormaii3 - 2$sor$anta preia inte1ral datoriile a$sor$itei. - +apoartele de e,aluare a celor dou societi au sta$ilit urmtoarele a>ustri ale elementelor patrimoniale ale celor dou societi3

.ond comercial #mo$ili%ri corporale

(ocietatea 2 500.000 ;00.000


30

(ocietatea < 150.000 *50.000

(tocuri Creane
(e cere3

-"00.000 -100.000

50.000 -"50.000
"p. " p. 1 -. " p. * p.

1. :eterminarea raportului de schim$ ". Calculul numrului de aciuni de emis de ctre (ocietatea 2 *. :eterminarea primei de !u%iune 4. Conta$ili%area operaiunilor la (ocietatea 2 5. Lntocmirea $ilanului dup !u%iune Elemente (uma Capital social 1.000.000 +e%er,e 100.000 -ro!it 50.000 2cti,e !icti,e -150.000 .ond comercial ?150.000 :i!. din ree,al. imo$ili%ari ?*50.000 (tocuri ?50.000 Creante -"50.000 Total A+, -1.400.000 V,- =A+,a'*$+r actiu#i = 1.*00.000910.000@1*0lei9act V+-=,a&ital *ocial$+r actiu#i=1.000.000910.000@100lei9act Elemente (uma Capital social ".*40.000 +e%er,e 50.000 -ro!it 50.000 -ro,i%ioane 500.000 .ond comercial ?500.000 2cti,e !icti,e -80.000 :i!. din ree,al. imo$ili%ari ?;00.000 :i!. din ree,al. (tocuri -"00.000 :i!. din ree,al. Creante -100.000 Total A+, -A 4.C50.000 V,A=A+, A-S$+r actiu#i=*.;)0.00091*.000@"8/4"*lei9actS"/0

V+A=,a&ital *ocial$+r de actiu#i=".*40.00091*.000@180lei9act


Ra&ort de *c/i%' =V, a'*$V, A-S=1*09"/0@04448" +r de atc care t' e%i*: 10.00081*09"/0@448" ,re*terea ca&itatului *ocial: +r de act care t' e%i* ! V+ a'*=448"8180@80).;)0 (ri%a de fu)iu#e : A+, a'* 0 ,re*terea de ca&ital *ocial = 1.*00.000-80).;)0@4/*."40 @#re;i*trari co#ta'ile *oc. A: #nre1istrarea ree,aluarii acti,elor3 "18 @105 ;00.000 )814@*/1 "00.000 )814@4/1 100.000 31

45)@ 5 101" 104"

1.*00.000 80).;)0 4/*."40

5 @ 8/1 5."00.000 #mo$ corp ".*00.000 (tocuri 550.000 Creante ".100.000 :isponi$ilitati 100.000 .ond comercial 150.000 8/1 @ 5 5."00.000 0$li1atii !in ;50.000 0$li1atii ne!in *.150.000 45) 1.*00.000 <ilant !u%iune Elemente (ume #mo$ili%ari necorporale corporale !inanciare (tocuri Creante :isponi$il Total Activ

Elemente Capital social +e%er,e -ro!it -rima de !u%iune -ro,i%ioane :i!erente din ree, 0$li1atii ne!inanciare 0$li1atii !inanciare 11.090.000 Total (a*iv 5.540.000 150.000 4.5/0.000 800.000 1.550.000 *.;00.000 *00.000

(ume *.14).;)0 50.000 50.000 4/*."40 500.000 *"0.000 4.*;0.000 ".1)0.000 11.090.000

2009- V3-Audit 1. (re)e#ta:i 10 &roceduri (dili;e#te &e#tru auditul ciclului fur#i)ori - cu%&<r<tori.

1. sinteti%area cumpararilor a!erente e8ercitiului !inanciar auditat 6 ". reconcilierea totalului intrarilor cu t,a cu deconturile de t,a 6 *. daca e8ista un >urnal al cumpararilor 6 4. ,eri!icarea unui esantion de !acturi4incepand cu inre1istrarea lor in re1istrul cumpararilor %ilnice4apoi in cartea mare si in contul adec,at din >urnalul cumpararilor 6 5. ,eri!icarea unui esantion al inre1istrarilor in conturile de cumparari si cheltuieli din cartea mare si din >urnalul cumparatorului inapoi pana la !acturile respecti,e ). daca nu e8ista un >urnal al cumpararilor tre$uie sa e8iste su!iciente documente re!eritoare la cumparari 9cheltuieli si la soldul !inal al creditorilor prin care sa se demonstre%e ca aceste inre1istrari au !ost determinate de tran%actii reale. ;. e8aminarea analitica pri,ind compararea cumpararii9cheltuielilor a!erente e8ercitiului !inanciar auditat cu cel din anul anterior si cu cele pro1no%ate in $u1et 6 8. ,aloarea cumpararilor tre$uie corelata cu ,aloarea ,eniturilor din ,an%ari iar orice discrepante depistate tr$uiesc in,esti1ate 6 /. tre$uie comparate inre1istrarile din !iecare cont de cheltuieli iar ,ariatiile neo$isnuite tre$uiesc in,esti1ate 10. ,eri!icarea unui esantion al $unurilor pe $a%a notelor de receptii.
32

2. "efi#i:i auditul =# ;e#eral >i ide#tifica:i ele%e#tele fu#da%e#tale ale defi#i:iei.

-rin audit4 n 1eneral4 se nele1e e8aminarea pro!esional a unei in!ormaii n ,ederea e8primrii unei opinii responsa$ile i independente prin raportarea la un criteriu &standard4 norm' de calitate. (e rein elementele principale care de!inesc auditul4 n 1eneral4 a cror a$sen poate pune n discuie dac o acti,itate este sau nu audit i anume3 e8aminarea unei in!ormaii tre$uie s !ie e8clusi, o e8aminare pro!esional3 scopul e8aminrii unei in!ormaii este acela de a e8prima o opinie asupra acesteia6 opinia e8primat asupra unei in!ormaii tre$uie s !ie responsa$il si independent4 ceea ce presupune c persoana care !ace aceast e8aminare are anumite responsa$iliti pentru acti,itatea sa i tre$uie s !ie o persoan independent6 e8aminarea tre$uie s se !ac nu oricum ci dup anumite re1uli dinainte sta$ilite4 cuprinse ntr-un standard sau norm le1al sau pro!esional care constituie criteriu de calitate.

4. "efi#i:i >i e!&lica:i &ra;ul de *e%#ifica:ie =# audit. Ln 1eneral4 prin pra1 de semni!icaie se nele1e ni,elul4 mrimea unei sume peste care auditorul consider c o eroare4 o ine8actitate sau o omisiune poate a!ecta re1ularitatea i sinceritatea situaiilor !inanciare4 c7t i ima1inea !idel a re%ultatului4 a situaiei !inanciare i a patrimoniului intreprinderii. 2lt!el spus4 pra1ul de semni!icaie repre%int ceea ce n conta$ilitatea an1lo-sa8on poart denumirea de materialitate4 adic ni,elul de eroare su$ care nele1erea i interpretarea situaiilor !inanciare nu ,or !i a!ectate semni!icati,. :e e8emplu4 di!erena dintre un pro!it net de 4//mii lei i unul de 500 mii lei nu pare s in!luene%e e,aluarea unei societi comerciale4 n timp ce dou ci!re alternati,e de "50 mii lei i 500 mii lei par s !ie su$stanial di!erite i pro$a$il ,or duce la o e,aluare destul de di!erit a societii. La nceputul misiunii4 sta$ilirea unui pra1 1lo$al de semni!icaie este necesar pentru a determina domeniile i sistemele semni!icati,e. Ln cursul misiunii4 pra1urile de semni!icaie determinate pentru controlul !iecrei seciuni din situaiile !inanciare permite orientarea pro1ramelor de munc spre riscurile e8istente4 prin sta$ilirea mai corect a eantioanelor de control6 aceasta e,it an1a>area n lucrri care nu ,or ser,i la !undamentarea opiniei asupra situaiilor !inanciare. 2ceste pra1uri sunt4 n 1eneral4 in!erioare pra1ului 1lo$al pentru a ine cont de cumulul posi$il al erorilor constatate. La s!7ritul misiunii4 pra1ul 1lo$al permite auditorului s aprecie%e dac erorile constatate tre$uie s !ie cori>ate sau s !ac o$iectul unei meniuni n raport4 dac intreprinderea re!u% s le cori>e%e. Ca urmare4 sta$ilirea unor pra1uri de semni!icaie permite3 orientarea mai $un i plani!icarea misiunii6 e,itarea lucrrilor inutile6 >usti!icarea deci%iilor re!eritoare la opinia emis. -entru determinarea pra1ului de semni!icaie pot !i utili%ate di!erite elemente de re!erin3 capitalurile proprii4 re%ultatul net4 ci!ra de a!aceri etc. :e!inirea pra1ului de semni!icaie permite auditorului nc de la nceputul acti,itii &misiunii' sale s aprecie%e mai $ine sistemele i conturile suscepti$ile s conin erori sau ine8actiti semni!icati,e4 iar la s!7ritul misiunii s aprecie%e dac anomaliile pe care le-a descoperit tre$uie s !ie corectate n cadrul e8erciiului4 n scopul de a putea emite o opinie !r re%er,e. Pnele circumstane particulare tre$uie a,ute n ,edere la determinarea pra1ului de semni!icaie3 e8istena unor pre,ederi le1ale4 statutare sau contractuale6 e,oluia important de la un an la altul a unor posturi6
33

capitaluri proprii sau re%ultate anormale.


3. ,e *u#t *i*te%ele >i do%e#iile *e%#ificative =# audit? -ro!esionistul conta$il are posi$ilitatea s i oriente%e misiunea n !uncie de domeniile i sistemele semni!icati,e6 aceast orientare are ca o$iecti, identi!icarea riscurilor care pot a,ea o inciden semni!icati, asupra situaiilor !inanciare i deci asupra pro1ramrii i plani!icrii misiunii de audit4 permi7nd3 determinarea naturii i ntinderii controalelor n raport cu pra1ul de semni!icaie ales6 or1ani%area lucrrilor de audit ast!el nc7t s !ie atins o$iecti,ul de a certi!ica situaiile !inanciare n mod raional4 cu ma8im de e!icacitate i n cadrul termenelor con,enite cu clientul La nceputul misiunii4 sta$ilirea unui pra1 1lo$al de semni!icaie este necesar pentru a determina domeniile i sistemele semni!icati,e.

V3-2009- "octri#< *i deo#tolo;ie &rofe*io#al<

1. "efi#i:i &rofe*ia co#ta'il< >i ar<ta:i activit<:ile care o co%&u#. Totalitatea acti,itatilor9ser,iciilor care presupun cunostinte in domeniul conta$ilitatii4 a specialistilor care le e!ectuea%a9prestea%a4 precum si or1anismele lor pro!esionale. 2cti,itatile care compun pro!esia conta$ila3 tinerea conta$ilitatii ela$orarea4 e8aminarea si pre%entarea situatiilor !inanciare auditul statutar alte lucrari de audit !inanciar-conta$il mana1ement !inanciar-conta$il ser,icii !iscale &consultanta4 consiliere si asistenta !iscala' ser,icii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor e,aluari de intreprinderi si titluri

alte ser,icii conta$ile si paraconta$ile 2. "e ce e*te #ece*ar< re;le%e#tarea &rofe*iei co#ta'ile? -entru a atain1e o$iecti,ele &comandamentele' !undamentale si anume3 - educatie3 asi1urarea unei de%,oltari pro!esionale continue a mem$rilor lor6 - etica3 comportamentul deontolo1ic al mem$rilor lor6 - calitatea3 certi!icarea calitatii ser,iciilor o!erite de mem$rii lor4 0r1anismele pro!esionale tre$uie sa sustina si sa promo,e%e practicile pro!esionale la ni,el inalt4 inclusi, prin intermediul re1lementarii4mem$rilor lor. 0r1anismul pro!esional tre$uie sa re1lemente%e acti,itatile si conduita mem$rilor sai pentru a se asi1ura ca responsa$ilitatea sa !ata de interesul pu$lic este indeplinita4 chiar si atunci cand e8ista o re1lementare e8terna semni!icati,a a pro!esiei din partea unei a1entii 1u,ernamentale.
34

0 pro!esie4 in 1eneral4 este de!inita si >udecata prin cunostintele4 aptitudinile4 atitudinea si etica celor implicati in aceasta pro!esie6 re1lementarea unei pro!esii este un raspuns precis la ne,oia de standarde si1ure4 care sa !ie indeplinite de mem$rii acelei pro!esii. Aecesitatea re1lementarii si natura acestei re1lementari depinde3 - pro!esia insasi4 capacitatea ei de a raspunde e!ecti, si e!icient cererilor economiei si societatii6 - conditiile de piata in care acti,ea%a pro!esia6 - calitatea ser,iciilor !urni%ate de mem$rii sai6 re1lementarea este necesara pentru a certi!ica !aptul ca ser,iciile conta$ile de pe piata sunt de calitate adec,ata4ceea ce implica3 adoptarea de standarde pro!esionale4 tehnice6 adoptarea de re1uli etice6 ne,oia de repre%entare a utili%atorilor necontractati ai ser,iciilor conta$ile4 precum in,estitorii4 creditorii. 4. ,are *u#t atri'u:iile ,o#*iliului Su&erior al ,or&ului? 2tri$utiile presedintelui Consiliului (uperior al Corpului sunt3 a) Con,oaca si conduce sedintele C.(. si ale <.-. $' Conduce si coordonea%a de%$aterile. c' -re%inta anual C.(.4 spre adoptare4 proiectul de $u1et pentru e8ercitiul ,iitor.

3. ,e e*te ,o#feri#:a +a:io#al<1 cu% *e co#*tituie >i care *u#t atri'u:iile ace*teia? Con!erinta nationala are urmatoarele atri$utii3 a *ta'i1e*te directiile de 'a)a pentru asi1urarea $unei e8ercitari a pro!esiei de e8pert conta$il si de conta$il autori%at6 $' a&ro'a Re;ula%e#tul de or;a#i)are si !unctionare a Corpului E8peritior Conta$ili si Conta$ililor 2utori%ati4 modi!icarile si completarile acestuia4 a,i%ate de Ministerul .inantelor si de Ministerul Tustisiei4 precum si Codul pri,ind conduita etica si pro!esionala a e8pertilor conta$ili si a conta$ililor autori%ati6 c a&ro'a 'u;etul de ve#ituri *i c/eltuieli si 'ila#tul co#ta$il al Corpului E8pertilor Conta$ili si Conta$ililor 2utori%ati6 d' a&ro'a *i*te%ul de *alari)are pentru conducerea Corpului E8pertilor Conta$ili si Conta$ililor 2utori%ati si a !ilialelor acestuia4 precum si pentru aparatul propriu al acestora6 e' ale;e *i revoca %e%'rii Consiliului superior al Corpului E8pertilor Conta$ili si Conta$ililor 2utori%ati ai comisiei de cen%ori a acestuia6 !' e!a%i#ea)a activitatea de*fa*urata de ,o#*iliul Su&erior *i de co#*iliile filialelor Corpului E8pertilor Conta$ili si Conta$ililor 2utori%ati si dispune masurile necesare6 1' /otara*te *a#ctio#area di*ci&li#ara a %e%'rilor Consiliului superior si ai consiliilor !ilialelor Corpului E8pertilor Conta$ili si Conta$ililor 2utori%ati in con!ormitate cu pre,ederile art. 1)4 la propunerea comisiei superioare de disciplina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Con!erinta nationala poate !i !acuta la (ectia contencios administrati, a Curtii de 2pel4 in termen de *0 de %ile de la data instiintarii o!iciale. Fotar7rile Curtii de 2pel sunt de!initi,e. h' a&ro'a &la#urile a#uale de activitate ale ,o#*iliului *u&erior *i co#*iliilor filialelor Corpului E8pertilor Conta$ili si Conta$ililor 2utori%ati6 i' ale;e *i revoca &re*edi#tele *i doi %e%'ri ai comisiei superioare de disciplina >' @#de&li#e*te orice alte atri'utii pre,a%ute de pre%enta ordonanta 5. ,u% *e o':i#e calitatea de e!&ert co#ta'il?
35

Calitatea de e8pert conta$il se o$tine prin e8amen. E8amenul se des!asoara in $a%a normelor Corpului si a re1ulamentului pentru e!ectuarea sta1iului si prin e8amenul de aptitudini4 in ,ederea accesului la calitatea de e8pert conta$il si conta$il autori%at. E8amen de admitere pri,ind accesul 6 (ta1iu * ani &tutore9sistem colecti,4 "00 ore9semestru?pre1atire deontolo1ica si doctrina pro!esionala' E8amen de aptitudini &e8amen scris4 pro$a orala '

5. ,are *u#t *erviciile (lucr<rile &e care le &oate efectua e!&ertul co#ta'il? a ti#erea *au *u&rave;/erea co#ta'ilitatii *i i#toc%irea 'ila#tului co#ta'il: R acordarea asistentei pri,ind or1ani%area si tinerea conta$ilitatii4 inclusi, in ca%ul sistemelor in!ormatice6 R ela$orarea si punerea in aplicare a procedeelor conta$ile4 a planului de conturi adaptat unitatii4 a conta$ilitatii de 1estiune4 a ta$loului de $ord4 a controlului de 1estiune si controlului prin $u1et4 in $a%a si cu respectarea normelor 1enerale. ' efectuarea de a#ali)e eco#o%ico-fi#a#ciare: R anali%a structurilor !inanciare6 R anali%a 1estiunii !inanciare si a renta$ilitatii capitalului in,estit6 R tehnici de anali%a si de 1estiune a !ondului de rulment6 R sistem de credit leasin14 !actorin1 etc.6 R ela$orarea de ta$louri de !inantare si planuri de tre%orerie6 R ela$orarea de ta$louri de utili%ari si resurse6 R asistenta in pre,enirea si inlaturarea di!icultatilor unitatii. c efectuarea de audit fi#a#ciar co#ta'il1 ca3 R dia1nostic-!inanciar = cresterea4 renta$ilitatea4 echili$rul si riscurile !inanciare6 R audit intern - or1ani%area sau controlul re1ularitatii si sinceritatii sistemului6 R studii4 asistenta pentru reali%area de in,estitii !inanciare6 R audit statutar si certi!icarea $ilantului conta$il4 cu respectarea re1lementarilor speci!ice6 d efectuarea de evaluari &otrivit Sta#dardelor @#ter#atio#ale de Evaluare1 ca: R e,aluari de $unuri si acti,e patrimoniale6 R e,aluari de intreprinderi si de ,alori mo$iliare pentru ,an%ari4 succesiuni4 parta>e4 donatii sau la cererea celor interesati6 R e,aluari de elemente intan1i$ile. e efectuarea de e!&erti)e co#ta'ile dispuse de or1anele >udiciare sau solicitate de persoane !i%ice ori >uridice in conditiile pre,a%ute de le1e4 ca3 R e8perti%e amia$ile &la cerere'6
36

R e8perti%e conta$il->udiciare6 R ar$itra>e n cau%e ci,ile6 R e8perti%e de 1estiune. ! e!ecutarea de lucr<ri cu caracter fi#a#ciar-co#ta'il4 ca3 R ntocmirea de situaii periodice6 R consolidarea conturilor i $ilanului6 R intocmirea de planuri de !inanare pe termen mediu i lun1. 1 e!ecutarea de lucr<ri cu caracter fi*cal4 ca3 R studii i consultaii pe pro$leme de ordin !iscal6 R participarea la ntocmirea i depunerea declaraiilor !iscale6 R asisten n pro$leme de T.G.2. i impo%ite6 R !iscalitate imo$iliar6 R asisten n aplicarea tari!ului ,amal6 R asistarea contri$ua$ilului cu oca%ia ,eri!icrilor. R ,i%area declaratiilor !iscale anuale ale a1entilor economici6 h' efectuarea de lucr<ri de or;a#i)are ad%i#i*trativ< >i i#for%atic<6
R or1ani1rame4 structuri4 de!iniri de !uncii6 R le1turi ntre ser,icii4 circulaia documentelor i in!ormaiilor6 R anali%a i or1ani%area !lu8ului in!ormaional6 R !ormarea pro!esional continu6 R contri$uii la protecia patrimoniului unitii6 R mecani%area i automati%area prelucrrii in!ormaiilor4 ale1erea echipamentelor6 R ale1erea so!turilor necesare. i' ndeplinete4 potri,it dispo%iiilor le1ale4 atri$uiile pre,%ute n mandatul de cen%or la societile comerciale6 >' acord asistena de specialitate necesar pentru n!iinarea i reor1ani%area societilor comerciale6 U' e!ectuea% pentru persoane !i%ice i >uridice ser,icii pro!esionale care presupun cunotine de conta$ilitate. l' ndeplinete atri$utiile pre,a%ute de le1e in procedurile de reor1ani%are >udiciara si !aliment4 cun ar !i3 !u%iuni4 di,i%ari4 di%ol,ari4 retra1erea sau e8cluderea unor asociati etc.6

2009- V5-A1. <ilanurile conta$ile ale ntreprinderii pe ultimii trei ani se pre%int ast!el3 A-" #mo$ili%ri necorporale &$re,ete' #mo$ili%ri corporale (tocuri Creane :isponi$iliti Capital social +e%er,e 0$li1aii ne!inanciare 0$li1aii !inanciare (e cere3 a. ( anali%ai n dinamic principalele !uncii ale ntreprinderii i e,oluia strii de echili$ru !inanciar al ntreprinderii. &4 p.' 37 *00.000 /00.000 1.500.000 1.800.000 150.000 450.000 /0.000 ".""0.000 1.8/0.000 A-1 *00.000 )00.000 1.)80.000 1.)80.000 1"0.000 450.000 )0.000 "."50.000 1.)"0.000 A *00.000 480.000 1.800.000 1.8)0.000 180.000 450.000 )0.000 ".;00.000 1.410.000

$. ( anali%ai e,oluia pra1ului de renta$ilitate al ntreprinderii tiind c rata de remunerare a acti,elor n pia s-a meninut la 1"54 iar rata de capitali%are a !irmei a !ost de 155. &4 p.' c. Ce ,aloare ar !i a,ut $ilanul total din anul n4 la !inele anilor n-) i n?44 &" p.' 2.-entru anali%a n dinamic a !unciilor ntreprinderii este necesar reali%area $ilanului !uncional.

A#ali)a fu#c:iei de i#ve*ti:ii: *e !ace prin raportarea i%o'ili)<rilor $ total active ! 100 n-" n-1 n ----au sc%ut in,estiiile. A#ali)a fu#c:iei de e!&loatare: se !ace prin raportarea activelor circula#te totale 0 o'li;a:iile #efi#. total activ n-" n-1 n 1.080.000 9".1*0.000H100 @ 504;05 1.110.000 91.8*0.000H100 @ )04))5 /)0.000 91.)"0.000H100 @ 5/4")5 /00.000 9".1*0.000H100 @ 4"4"55 )00.000 91.8*0.000H100 @ *"4;/5 480.000 91.)"0.000H100 @ "/4)*5

(e o$ser, canali%area e!orturilor ntreprinderii spre producie. A#ali)a fu#c:iei de tre)orerie: 100 0 fu#c:ie de i#ve*ti:ii 0 fu#c:ia de e!&loatare n-" n-1 n 100-4"4"5-504; @ ;4055 100-*"4;/-)04)) @ )4555 100-"/4)*-5/4") @ 114115
<#L2AV .PACV#0A2L 2CT#G
Au#ctia de i#ve*titii

A-"

A-1

-2(#G Capitaluri proprii

A-"

A-1

@%o'ili)ari Stoc+,rea#teI'li;atii #efi#a#ciare

/00.000

)00.000

480.000

"40.000

"10.000

"10.000 .unctia de !inantare

Au#ctia de e!&loatare Au#ctia de tre)orerie

1.080.000 150.000

1.110.000 1"0.000

/)0.000 180.000

0$li1atii !inanciare

1.8/0.000

1.)"0.000

1.410.000

"i*&o#i'ilitati

T0T2L

".1*0.000

1.8*0.000

1.)"0.000

T0T2L

".1*0.000

1.8*0.000

1.)"0.000

38

Lichiditile !luctuea% ca urmare a creterii 9 descreterii interesului !a de !unciile de in,estiii i e8ploatare. A#ali)a fu#c:iei de fi#a#:are. -entru anali%a !unciei de !inanare4 rele,ant este calcularea capacitii de ndatorare i a le,ierului !inanciar. ,a&acitatea de =#datorare @ ca&italuri &ro&rii $ ca&ital &er%a#e#t n-" n-1 n "40.000 9".1*0.000 @ 0411") "10.000 9 1.8*0.000 @ 04114; "10.000 9 1.)"0.000 @ 041"/

(e o$ser, o cretere a capacitii de ndatorare i dac ,a depi pra1ul de 045 ,a e8prima alte posi$iliti de ndatorare. Jevierul fi#a#ciar e*te u# i#dicator de ri*c fi#a#ciar = "atorii totale $ ca&italuri &ro&rii. 2,7nd n ,edere c cerina este anali%a !unciilor ntreprinderii4 n calculul le,ierului nu lum o$li1aiile ne!inanciare. n-" n-1 n 1.8/0.000 9"40.000 @ ;488 1.)"0.000 9"10.000 @ ;4;1 1.410.000 9 "10.000 @ )4;1

(e o$ser, c a crescut puterea de acoperire a datoriilor din capitalurile proprii. @#ver*ul levierului e*te rata auto#o%iei fi#a#ciare = ca&italuri &ro&rii $ datorii totale4

care dac este E 1 arat capacitatea de acoperire a datoriilor din capitalurile proprii.
n-" n-1 n 19;488 @ 0.1")/ W 1 19;.;1 @ 0.1"/; W 1 19).;1 @ 0.14/0 W 1

:ei coe!icientul ratei autonomiei !inanciare a crescut n timp4 n nici o perioad nu se pot acoperi datoriile din capitalurile proprii.

(ra;ul de re#ta'ilitate = activ #et corectat K i 4 i@ rata de remunerare a acti,elor 2cti, net corectat @ capital propriu
A-" A-1 A

2cti, net corectat

"40.000

"10.000

"10.000

39

-ra1 de reanta$ilitate

"8.800

"5."00

"5."00

A+, = ,a&italuri &ro&rii = Total active 0 "atorii@ "10.000

-entru determinarea ,alorii $ilantului din anul n corespun%ator anului n-) se !oloseste tehnica capitali%arii3 8&1?i'n @ X 4 unde X @ 2AConta$il @ "100004 i @ 1554 n@) re%ulta C@ /0.;8/

8@"10.0009&1?0415'@/0.;8/ -entru determinarea ,alorii $ilantului din anul n corespun%ator anului n?4 !olosim tehnica actuali%arii3 8 @ X 9 &1?i'n4 unde 8 @ 2AConta$il @ "100004 i @ 1554 n@4 re%ulta X@ *);."/1 X@ "10.000&1?0415'@*);"/1
"00/-G5-2". &*05' (ituaia patrimonial a unei ntreprinderi4 n ,alori conta$ile se pre%int ast!el3 - #mo$ili%ri necorporale &BnoY-hoY' - #mo$ili%ri corporale - #mo$ili%ri !inanciare &plasamente !inanciare' - (tocuri - Creane - :isponi$iliti - Capital social &1.000 aciuni' - +e%er,e - -ro!it - 0$li1aii ne!inanciare - 0$li1aii !inanciare - din care pe termen lun1 Se cere: 1. ( e8plicai care sunt a>ustrile ce ar tre$ui e!ectuate pentru ca pe $a%a $ilanului conta$il s ela$orai $ilanul economic al acestei ntreprinderi. &* p.' ". Ztiind c la e,aluarea recent !cut de o !irm de consultan a re%ultat c ,aloarea economic a !ost sta$ilit la3 *.000.000 lei la imo$ili%ri corporale4 500.000 lei la imo$ili%ri !inanciare4 ;.*00.000 lei la stocuri i 8.)00 000 lei la creane4 determinai ,aloare intrinsec a unei aciuni. &4 p.' *. :eterminai principalele mase !inanciare ale ntreprinderii pe $a%a $ilanului !inanciar al !irmei. &* p.' 40 *00.000 ".400.000 *00.000 ;.500.000 /.000.000 450.000 *.000.000 *00.000 450.000 11.400.000 4.800.000 *.000.000

A.u*tari eli%i#are #o# valori i#locuirea valorilor co#ta'ile cu valorile eco#o%ice


Val ct' a.u*tari Val eco#o% ele%e#te Val ct' a.u*tari Val eco#o%

ele%e#te

#mo$ necorp #mo$ corp #mo$ !in (tocuri Creante :ispon

*00.000 ".400.000 *00.000 ;.500.000 /.000.000 450.000

-*00.000 ?)00.000 ?"00.000 -"00.000 -400.000 0

0 *.000.000 500.000 ;.*00.000 8.)00.000 450.000

Cap.social +e%er,e -ro!it +e%er,a ree, 0$li1 ne!in 0$li1 !in

*.000.000 *00.000 450.000 0 11.400.000 4.800.000

0 0 0 -100.000 0 0

*.000.000 *00.000 450.000 -100.000 11.400.000 4.800.000

Total

19.850.000

-100.000

19.850.000

Total

19.950.000

-100.000

19.850.000

<ilant economic Ele%e#te #mo$ili%ari (tocuri Creante :isponi$ilitati Total activ Su%e Ele%e#te Su%e *.)50.000 11.400.000 4.800.000

*.500.000 Capital propriu ;.*00.000 0$li1atii ne!inanciare 8.)00.000 0$li1atii !inanciare 450.000 19.850.000 Total (a*iv

19.850.000

Valoarea i#tri#*eca= activ #et corectat $ #r actiu#i 2cti, net corectat @ *.)50.0009 1000 act @ *)50 lei

-ila#t fi#a#ciar Elemente #mo$ili%ari (ume Elemente *.500.000 Capital permanent 41 (ume ).)50.00

(tocuri?Creante :isponi$ilitati Total 2cti,e

15./00.000 0$li1atii ne!inanciare 450.000 0$li1atii !inanciare 1/.850.000 Total -asi,e

11.400.000 1.800.000 11/.850.000

AR fi#a#ciar = ,a& &er%a#e#t 0 activ i%o'ili)at @ ).450.000- ".;00.000 @ *.;50.000 (au @ activ circula#t 0 datorii &e ter% *curt @ 1)./50.000 = 1*."00.000 @ *.;50.000

AR &ro&riu = ,a&ital &ro&riu 0 activ i%o'ili)at @ *.450.000-".;00.000 @ ;50.000

AR i%&ru%utat = AR fi#a#ciar 0 AR &ro&riu @ *.000.000

+AR = active circula#te ( fara di*&o#i' 0 datorii &e ter%e# *curt ( fara datorii fi#a#ciare @ 1).500.000- 11.400.000 @ 5.100.000

T+ = AR 0 +AR @ *.;50.000 = 5.100.000 @ - 1.*50.000 T+= "i*&o#i'il 0 "atorii fi#a#ciare TS@ 450.000-1.800.000@ -1.*50.000

2009- V5-Audit 1. ,o#:i#utul &ara;rafului de o&i#ie di# ra&ortul de audit *tatutar. Lntr-o misiune de audit de $a% e8ist dou !orme de e8primare a opiniei asupra situaiilor !inanciare care au aceeai ,aloare3 Idau o ima1ine !idelJ sau Ipre%int n mod sincer n toate aspectele lor semni!icati,eJ. 42

E8i%t 4 tipuri de opinie3 opinia !r re%er,e6 opinia cu re%er,e6 opinia de!a,ora$il6 imposi$ilitatea de a e8prima o opinie.

2. "efi#i:i co#ce&tul de i%a;i#e fidel< =# audit. Aoiunea de ima1ine !idel n audit nu este clar de!init6 de o manier 1eneral4 ns4 ima1inea !idel este un concept ce nu poate !i disociat de re1ularitatea i sinceritatea conta$ilitii. +ENPL2+#T2TE2 presupune con!ormitate la re1ulile i procedurile conta$ile4 deci la principiile conta$ile 1eneral admise6 (#ACE+#T2TE2 presupune aplicarea cu $un credin a re1ulilor i procedurilor conta$ile4 n !uncie de cunoaterea pe care responsa$ilii conturilor tre$uie s o ai$ despre realitatea i importana operaiilor4 e,enimentelor i situaiilor din ntreprindere -entru a putea s se pronune cu pri,ire la ima1inea !idel4 auditorul tre$uie s se asi1ure c urmtoarele ) criterii au !ost respectate cu oca%ia ela$orrii situaiilor !inanciare3 E8hausti,itatea &inte1ralitatea'3 toate operaiile care pri,esc ntreprinderea sunt nre1istrate n conta$ilitate. +ealitatea3 criteriul realitii operaiilor presupune c toate elementele materiale din scripte corespund cu cele identi!ica$ile !i%ic i c toate elementele de acti,4 de pasi,4 de ,enituri sau de cheltuieli re!lect ,alori reale i nu !icti,e sau care nu pri,esc ntreprinderea n cau%6 alt!el spus4 toate in!ormaiile pre%entate prin situaiile !inanciare tre$uie s poat !i >usti!icate i ,eri!icate. Corecta nre1istrare n conta$ilitate si pre%entare n situaiile !inanciare a operaiilor presupune c aceste operaii tre$uie3

s !ie conta$ili%ate n perioada corespun%toare4 urmrindu-se deci respectarea independenei e8erciiilor6 criteriul perioadei corecte3 s !ie corect e,aluate4 adic sumele s !ie $ine determinate4 aritmetic e8acte4 urmrindu-se respectarea tuturor re1ulilor si principiilor conta$ile Criteriul corectei imputari Criteriul corectei pre%entari in conturile anuale 4. (re)e#ta:i 5 deo*e'iri fu#da%e#tale =#tre auditul i#ter# >i auditul *tatutar. Audit i#ter# &respectarea procedurilor interne sta$ilite de conducerea entitii si alte comen%i sau solicitri ale conducerii'. .ace parte din controlul intern al entitii. (e reali%ea% de re1ul prin an1a>ai &ser,icii4 $irouri etc.' independeni de celelalte structuri e8ecuti,e. Au are o$li1aii e8tra entitate &de re1ul'. #ndependena e limitat la ni,elul nele1erii conducerii e8ecuti,e. Auditul *tatutar &auditarea situaiilor !inanciare si alte sarcini sau o$iecti,e sta$ilite de le1e' 43

(e reali%ea% prin persoane !i%ice sau >uridice sta$ilite de acionari. (e respect normele unui or1anism pro!esional. 2si1ur credi$ilitatea necesar pentru teri asupra situaiilor !inanciare ale entitii. #ndependena - principiul de $a% pentru credi$ilitate. 3. ,e *u#t co#turile *e%#ificative =# audit? Conturile semni!icati,e sunt acele conturi a cror ,aloare repre%int o parte importanta din situaiile !inanciare sau cele care prin natura lor ar putea repre%enta o parte important din acestea i care pot ascunde erori sau ine8actiti semni!icati,e a cror importan relati, e direct le1at de re1ularitatea conta$ilitii4 in!luen7nd semni!icati, aceste situaii !inanciare. #denti!icarea conturilor semni!icati,e se spri>in n mod esenial pe e8amenul analitic4 un ansam$lu de tehnici care const n3 e!ectuarea de comparaii ntre datele din conturi cu cele trecute i ulterioare6 anali%a !luctuaiilor i tendinelor6 studiul i anali%a elementelor neo$inuite. Pnele conturi care sunt la pruna ,edere nesemni!icati,e4 pot ascunde o mare pro$a$ilitate de erori ca4 de e8emplu3 conturi cu solduri mici dar care tran%itea% sume importante6 conturi puternic a!ectate de aprecieri &pro,i%ioane'6 conturi care presupun tehnici conta$ile comple8e6 conturi cu anomalii aparente &solduri creditoare la cas4de e8emplu'6 conturi care prin natur sunt purttoare de riscuri &conturide re1ulari%are'.

2009- V5-"octri#a >i deo#tolo;ia &rofe*iei co#ta'ile 1. ,e =#:ele;e:i &ri# i#de&e#de#:a &rofe*io#i*tului co#ta'il?

#ndependenta repre%inta un ansam$lu de mi>loace prin care e8pertul conta$il demonstrea%a pu$licului ca isi poate e8ercita misiunea &ser,iciul pro!esional' intr-o maniera o$iecti,a si corecta. #ndependenta a$soluta si independenta relati,a a e8pertului conta$il. Componentele independentei3 1. #ndependenta de spirit &in 17ndire'3 [ (tare de 17ndire care permite o!erirea unei opinii4 a unui ser,iciu pro!esional !ar\ s\ !ie a!ectat] >udecata pro!esionala6 [ Ea presupune inte1ritate si o$iecti,itate. ". #ndependenta in aparent\3 [ repre%inta capacitatea de a demonstra c\ riscurile la adresa independentei de spirit au !ost limitate sau eliminate4 ast!el incat o terta persoana sa nu puna la indoiala o$iecti,itatea pro!esionistului conta$il6
44

[ este componenta !undamentala a independentei. Pn !unctionar pu$lic nu poate !i niciodata independent. 2cti,itatea de e8pert conta$il este incompati$il\ cu orice alta acti,itate curent\. Cerintele de independenta se aplica tuturor pro!esionisti1or conta$ili cu practica li$eral\4 cu deose$ire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masur\ de a in!luenta lucr]rile pro!esionistului conta$il. (e considera ca independenta pro!esionistului conta$il tre$uie sa si 1seasc mani!estarea deplina n e8ercitarea pro!esiei si n prote>area ei4 cu respectarea inte1rala a dispo%itiilor le1ale si re1ulilor sta$ilite de Corp. R Pn semn distincti, al pro!esiei conta$ile l constituie asumarea responsa$ilittii de a actiona n interes pu$lic. 2sadar4 responsa$ilitatea unui pro!esionist conta$il nu const e8clusi, n a satis!ace ne,oile unui client sau unui an1a>ator indi,idual. 2ction7nd n interes pu$lic4 un pro!esionist conta$il ar tre$ui s respecte si s se con!orme%e pre,ederilor etice ale acestui Cod. R -u$licul pro!esiunii conta$ile este !ormat din clienti4 donatori de credite4 1u,ernanti4 an1a>atori4 an1a>ati4 in,estitori4 comunitatea oamenilor de a!aceri4 a !inantatorilor si alte persoane care se $a%ea% pe o$iecti,itatea si inte1ritatea pro!esionistilor conta$ili pentru a mentine !unctionarea corespun%toare a economiei. 2ceasta ncredere impune pro!esiunii conta$ile o rspundere pu$lica. #nteresul pu$lic este de!init drept $unstarea colecti,a a comunittii si a institutiilor deser,ite de pro!esionistul conta$il

2. ,u% e!&lica:i rolul e!&ertului co#ta'il &e#tru de)voltarea eco#o%iei?

Au e8ista pro1res uman !ara de%,oltarea pietelor4 dar pietele nu se pot de%,olta !ara pro!esionisti conta$ili4 deci pro!esionistii conta$ili satis!ac un interes 1eneral. <ilantul conta$il si situatiile !inanciare in ansam$lul lor constituie cea mai $una carte de ,i%ita a unei intreprinderi iar pro!esionistul conta$il este arti%anul acesteia. Tre$uie mentionat rolul social al pro!esionistilor conta$ili4 pe de o parte4 prin !aptul ca determinarea si plata tuturor ,eniturilor in societate constituie una din lucrarile importanteale pro!esionistilor conta$ioli4 iar pe de alta parte4 de calitatea muncii lor depin%and $unastarea salariatilor si a cetatenilor unei tari. Toti pro!esionistii conta$ili au misiunea de a actionapeste tot in interes pu$lic4 iar aceasta misiune tre$uie indeplinita indi!erent de locul in care isi des!asoara acti,itatea3 in insititutii4 in a!aceri4 in educatie sau in practica li$era.

4. ,e e*te ,E,,AR >i cu% e*te el or;a#i)at?

C.E.C.C.2.+.4 Corpul E8pertilor Conta$ili si Conta$ililor 2utori%ati din +omania4 este o persoana >uridica de utilitate pu$lica si autonoma4 din care !ac parte e8pertii conta$ili si conta$ilii autori%ati4 precum si societatile comerciale de e8perti%a conta$ila si societatile comerciale de conta$ilitate4 in conditiile pre,a%ute de le1e. (ediul central al Corpului este in municipiul <ucuresti. CECC2+ are !iliale !ara personalitate >uridica in !iecare resedinta de >udet si municipiul <ucuresti. Este ast!el or1ani%at incat sa isi poata indeplini atri$utiile de or1anism de autore1lementare.
45

Ja #ivel ce#tral: - 0r1ane de deci%ie & alese' 3 o Con!erinta Aationala o Consiliul (uperior o <iroul -ermament o -resedintele Corpului - 0r1ane de e8ecutie & numire sau desemnare'3 o :irectorul 1eneral e8ecuti,e6 o (ectoare & departamente4 ser,icii'. Ja #ivel de filiala: - 0r1ane de deci%ie &alese' 3 o 2dunarea 1enerala o Consiliul !ilialei o <iroul -ermament o -resedintele !ilialei 0r1ane de e8ecutie & numite sau desemnate' 3 o :irectorul e8ecuti, (ectoare & departamente 4 ser,icii'
3. ,are *u#t or;a#ele de co#ducere >i de co#trol ale ,E,,AR?

La ni,el central3 - 0r1ane de deci%ie & alese' 3 o Con!erinta Aationala o Consiliul (uperior o <iroul -ermament o -resedintele Corpului - 0r1ane de e8ecutie & numire sau desemnare'3 o :irectorul 1eneral e8ecuti,e6 o (ectoare & departamente4 ser,icii'. La ni,el de !iliala3 - 0r1ane de deci%ie &alese' 3 o 2dunarea 1enerala o Consiliul !ilialei o <iroul -ermament o -resedintele !ilialei 0r1ane de e8ecutie & numite sau desemnate' 3 o :irectorul e8ecuti, (ectoare & departamente 4 ser,icii' 0r1anele si structurile Corpului cu atri$utii de in,esti1are4 >udecare si tra1ere la raspundere sunt3 La ni,el central3 Comisia (uperioara de :isciplina La ni,el teritorial3 Comisia de :isciplina a .ilialei

46

5. ,are *u#t co%a#da%e#tele fu#da%e#tale ale &rofe*iei co#ta'ile? Comandamentele !undamentale sunt3

educatie3 asi1urarea unei de%,oltari pro!esionale continue a mem$rilor lor6 etica3 comportamentul deontolo1ic al mem$rilor lor6 calitatea3 certi!icarea calitatii ser,iciilor o!erite de mem$rii lor4

47