Sunteți pe pagina 1din 17

pag. !

Obiectul i domeniul de interes: impactul mediului cu sntatea omului, problem abordat din punct de vedere chimic. Substane vizate: cele cu care omul ajunge n contact, periodic i timp mai ndelungat, i care i afecteaz sntatea pe termen lung. Componentele de interes ale mediului: - apa (potabil) ; - aerul ; - alimentele ; - modulatorii chimici (conservan i, aromatizan i, pesticide, regulatori de cretere, ngrminte chimice etc.).

Chimia Sanitar a Mediului

pag. "

Parametri de calitate Criteriul I - subiectivi (parametri aprecia i organoleptic sau prin observa ii vizuale) ; - obiectivi (parametri determina i prin metode chimice sau fizicochimice) ; Criteriul II - globali (parametri dependen i de prezen a mai multor specii chimice, cu identitatea nespecificat, n sistemul analizat) ; - specifici (parametri dependen i de o singur specie sau de o singur clas de specii chimice, cu identitatea cunoscut, n sistemul analizat)

Scopul cursului
- prezentarea, din punct de vedere chimic, a claselor de compui care afecteaz sntatea omului la contacte repetate i pe termen lung ; - prezentarea limitelor admise ale parametrilor de calitate ale componentelor mediului ;

pag. &

- descrierea metodelor chimice analitice cantitative de control al parametrilor de calitate ; - descrierea modalit ilor posibile de interven ie n cazurile n care parametri de calitate nu corespund limitelor admise ; - prezentarea ac iunii substan elor duntoare ( #no$elor%) asupra snt ii omului i a simptomelor de manifestarea ale acestor ac iuni negative ; - descrierea i aprecierea valorii nutritive i a factorilor care influen eaz valoarea trofinelor din alimente ; - prezentarea cazurilor de mbolnviri i intoleran alimentar ; - aprecierea cantit ii minime zilnic necesare a trofinelor

pag. ,

Utilizare, provenien
'rmtoarele trei scopuri prezint interes din punct de vedere sanitar ( - scopuri alimentare ; - splri ; - scopuri industriale

Chimia sanitar a apei

)a utilizarea apei trebuie inut cont de sursa de provenien ; n acest sens apa poate fi ( - ap de suprafa ; - ap meteoric ; - ap subteran *arametri de calitate e$isten i ai apei depind de provenien a acesteia. *arametri e$isten i pot s corespund, sau s nu corespund, utilizrii preconizate. +n cel de-al doilea caz se impune modificarea (mbunt irea) parametrilor e$isten i prin diferite procedee.

n cons e cin, apa s ecaracte rize az prin param e tri -e xis te ni (de pe nde ni deprove nie n) ; - im pu i (de pe nde ni deutilizara pre conizat)

pag. -

pag. =

c *arametri obiectivi specifici (e$prim cantitativ prezen a unor substan e sau ioni cu identitate specificat, iar determinarea lor se e$ecut prin metode obiective (fizice sau chimice). 5oncentra ii ma$ime admise n apa potabil (; diferite forme de o$idare)
specia chim. 5a!2 <g!2 4e!2 8n!2 *b!2 conc. ma$ima admis 633 mg/l .3 mg/l 3,6 mg/l . mg/l 3,6 mg/l specia chim. 5r; 5u!2 7s; 5d!2 5l conc. ma$ima admis .3 g/l 6 mg/l .3 g/l 63 g/l !.3 mg/l specia chim. 09" conc. ma$ima admis 63 mg/l 3,6 mg/l !33 mg/l !.3 g/l 3,. mg/l specia chim. 50 conc. ma$ima admis 63 g/l absent absent .3 g/l . mg/l

Dup m odul dem s urarei e xprim are , param e tri decalitateai ape i s unt: a) param e tri s ubie ctivi g lobali (s unt apre ciai prin me todes ubie ctive ), de e xe m plu: -g us t; - miros b) param e tri obie ctivi g lobali (s unt m s urai prin m e tode izicesau c!im ice ), dee xe m plu: - culoare; - turbiditate; - duritate; - re ziduu ix la # $% o& ; -s us pe ns ii totale; - alcalinitate - aciditate - pote ntial re dox - p" (e s tede te rm inat dedive rs i acizi) - cantitatedecompu i e nolici

09! :9&
!

1!: *9&
"

5l! 4

7l"2 01&2

pag. >

'n lue na compone nte lor c!im icedin apa potabil as upra s ntii
(u ae nde m ic (dis tro ietire opat) )oala e s tecauzat deconinutul pre a re dus (s ub % g *l) a iodului +n apa potabil, - e ciune a apare+n tim p ie s te caracte ris tic zone lor g e og ra ice+n careapa cons um at de populaienu conine cantitate am inim ne ce s ar deiod (+n orm a de anion iodur, ' ), &ariede ntar .a apartiia pre a re cve nt a cariilor de ntare , unul din actorii incrim inai e s teionul luorur (/ ), 'onul luorur e s te de apt un actor cariopre ve ntiv, 0rg anizaia 1ondial a 2ntii (012) re com and luorizare a controlat ape i potabile+n ve de re a pre ve nirii cariilor de ntare , /luoroza e nde m ic 3xce sul deion luorur +n apa potabil (pe ste#,% m g *l) e s teduntoare ,- e ciune as em ani e st prin apariia unor pe tepe s upra aa dinilor i prin acce ntuare a ragilitii ace s tora, Dac conce ntraia ionului / de p e tevaloare a de% m g *l pe ntru o pe rioad de tim pm ai lung , pot aparea e ciuni alee s utului os os (dee xe m plu, os te oporoz),

pag. 63 !"eciuni cardiovasculare <ineralizarea insuficient a apei potabile poate genera n timp afec iuni cardiovasculare. ?onii incrimina i sunt( 5a!2, <g!2, @2. Methemo#lobinemie in"antil Aermenul se refer la into$ica ia produs de ionii azotat ( 09" ) i azotit ( 09! ) prezen i n apa potabil. ?nto$ica ia este deosebit de periculoas la copii mici n primii ani de via . 5a urmare a proceselor de reducere chimic, desfurate n intestin, ionul azotat se transform n ion azotit. 7nionul azotit se leag de hemoglobin (1b) transformBnd-o n methemoglobin, incapabil de transportul o$igenului spre esuturi.

Hb NO3

reducere intestinal

NO2

Methem oglobin ( incapabil de a lega O2 )

Saturnism Aermenul se refer la into$ica ie cu sruri de plumb. 5azurile de saturnism au fost mai frecvente n trecut (cauzate de conductele de ap, confec ionate din plumb). :rurile de plumb pot apare n apa potabil ca urmare a polurii indistriale. ?onul *b!2 se fi$eaz cumulativ n esutul osos. )a into$icare plumbul apare n sBnge i n urin.
pag. 6!

pag. 66

Controlul parametrilor de calitate ai apei


Into$icaie cu Cd%& (maladia C?tai - ?taiC) ?nto$ica ia cu sruri de cadmiu a fost semnalat prima dat n Daponia n 6>-3. ?onul 5d!2 apare n mediul nconjurtor ca urmare a polurii industriale (acoperiri ale suprafe elor metalice cu cadmiu - CcadmiereC). ?onul 5d!2 se fi$eaz n rinichi i cumulativ n pr (din probe de pr se poate pune n eviden prin spectrometrie de absorb ie atomic, iar prin analiza diferitelor por iuni ale firului de pr se poate urmri desfurarea n timp a procesului de into$ica ie). Aulburrile produse de into$icare cu 5d!2 se localizeaz la rinichi i sunt nso ite de eliminare masiv de ioni 5d!2 pe cale urinar. !ciunea deter#enilor Eetergen ii (substan e tensioactive) au efect to$ic propriu numai la concentra ii mari (F 6 g/l) dar, datorit capacit ii de emulsionare i solubilizare a altor substan e to$ice, favorizeaz absorb ia intestinal a acestora. Proprieti or#anoleptice
'ustul 7pa potabil de calitate corespunztoare consumului are gust plcut (datorit substan elor minerale i gazelor dizolvate), fiind capabil s potoleasc senza ia de sete. Gustul amrui indic prezen a ionului <g!2 la concentra ie mai mare decBt &33 mg/l. Gustul astringent indic prezen a srurilor metalelor grele ( H 63 - 6. mg/l ) 5ontrolul gustului apei se e$ecut chiar la locul de recoltare, imediat dup recoltare, proba de ap avBnd temperatura de 63 - 6. I5. Mirosul 7pa potabil de calitate corespunztoare consumului este fr miros. Eac apare un miros, acesta se poate datora( - substan elor organice n descompunere ; - substan elor volatile, poluan i de provenien industrial. 5ontrolul mirosului se e$ecut asupra probelor de ap aduse la ,3 I5. 0ivelul ma$im admis pentru gust i miros este de ! grade (scar subiectiv, conven ional).

pag. 6"

pag. 6&

Proprieti "izice

Eefini ia conven ional a gradelor de gust i miros 4e rce pe re fr miros i gust perceput numai de un e$pert 'nte ns itate inodor foarte slab (rade # " 2 3 ! 5

(emperatura *entru determinarea temperaturii probelor de ap se utilizeaz un termometru cu rezolu ia de 6/63 I5. Culoarea *robele de ap deseori sunt colorate din cauza prezen ei substan elor dizolvate, a sistemelor coloidale i a suspensiilor fine. Eeterminarea (semi)cantitativ se e$ecut vizual, pe baza compara iei cu o serie de solu ii etalon. Soluie etalon cu cloroplatinat de cobalt ( 6 grad de culoare este echivalent cu culoarea unei solu ii de he$acloroplatinat de cobalt, cu concentra ie de 6 mg 5o*t5l, / litru de solu ie.
6,!&. g @!*t5l, 6,333 g 5o5l!.,1!9 1!9 bidist. Eizolvare 1!9 bidist. 633 ml 15l conc. 6333 ml .33 grade 6

perceput de un consumator comun slab net perceptibil senza ie neplcut la consum imposibil de consumat perceptibil pronun at foarte pronun at

Grad ma$im admis pentru apa potabil ( ! grade


pag. 6.

pag. 6,

Ein solu ia stoc (nr. 6.) se prepar, prin dilu ii (dup tabelul de mai jos) o serie de solu ii de lucru, solu ii care au gradul de culoare stabilit prin conven ie i cu care se compar (vizual) proba de ap investigat.
*olutie " (m l) )pa bidist (m l) 'rad culoare # "## " 2 ($ "# ! (& 2# & (! 3# $ (2 !# "# (# 5# "2 $$ &# 2! $& %# "& $! $#

Soluie etalon cu dicromat de cobalt ( :olu ia se prepar din dicromat de potasiu i sulfat de cobalt (??) conform schemei de mai jos.
6 3,3=-. g @!5r!9- (anh) ! g 5o:9&.-1!9 1!9 bidist. Eizolvare 1!9 bidist. 633 ml 1!:9& conc. ! 6333 ml 6333 ml

1!9 bidist. 6 ml 1!:9& conc. .33 ml 1!9 bidist.

+n practic se compar culoarea probei (n eprubete speciale) cu culorile seriei de solu ii etalon determinBnd astfel gradul de culoare al probei. Eac proba este tulbure se sedimenteaz sau se centrifugheaz (dar nu se filtreaz). *robele de ap cu gradul de culoare mai mare decBt =3 se dilueaz iar la e$primarea rezultatelor se ia n considerare dilu ia practicat.

*ol+ " (m l) 'r+ culoare

# #

" 5

2 ($ "#

3 (% "5

&

"# "2 "! "&

*ol+ 2 (m l) "## ((

(& (5 (! (3 (# $$ $& $! 2# 25 3# !# 5# &# %# $#

pag. 6-

pag. 6=

(urbiditatea Aurbiditatea probelor de ap este cauzat de particule fine n suspensie; aceste particule deseori constituie suport nutritiv pentru germeni patogeni. <surarea turbidit ii se realizeaz pe una din urmtoarele modalit i( - prin efectul Tyndall (nefelometrie) ; - prin msurarea absorb iei optice Jstimarea (semi)cantitativ a turbidit ii se bazeaz pe compararea (vizual sau instrumental) cu suspensii etalon, preparate cu caolin. Prepararea suspensiei etalon de caolin
63 g caolin 15l (6:!) +ndeprtarea 1!9 bidist. carbona ilor splare pBn la liber de acid 'scare, calcinare

...

ndeprtarea subst. volatile

triturare cBntrire

.g

!33 ml 1!9

agitare ! ore repaus &= ore

pulbere cu masa constant 1!9 bidist. 633 ml

evaporare la sec, uscare la 63. o5

633 ml supernatant

diluare cu 1!9 bidistilat pn la 633 mg :i9!/l

solu ie (6)

...
pag. 6>

solu ie (6) (ml) 1!9 bidistilat grad de turbiditate

3,! 6,3 !,3 &,3 =,3 6!, 6,,3 6>,= 6>,3 6=,3 6,,3 6!,3 =,3 &,3 6 . 63 !3 &3 ,3 =3
pag. !3

Aurbiditatea probei de ap se estimeaz (vizual sau instrumental) n compara ie cu turbiditatea seriei de solu ii etalon. )a msurarea turbidit ii cu ajutorul absorb iei optice se determin absorban a probei de ap la urmtoarele grosimi de cuv i lungimi de und(

Suspensii totale Eeterminarea suspensiilor solide se bazeaz pe filtrarea probei de ap (pentru ndeprtarea particulelor macroscopice), evaporarea la sec i determinarea masei reziduului (m7). *aralel se evapor la sec (fr filtrare prealabil), acelai volum de ap i se cBntrete reziduul solid (mL). :chema de mai jos ilustreaz secven a opera iilor. +n posesia maselor m7 i mL se calculeaz masa suspensiilor n unitatea de volum de prob (se e$prim n mg suspensii / litru prob). *roba (M litri) *roba (M litri) filtrare evaporare la sec evaporare la sec cBntrire cBntrire m7 (mg) mL (mg)

d6 K 3,. cm ; 6 K .33 nm d! K 6,3 cm ; ! K &!3 nm


Eac proba de ap este colorat, se centrifugheaz iar supernatantul se utilizeaz n cuva de compara ie (ntr-un spectrofotometru cu fascicul dublu).

suspensii (mg/l ) =

mL m7 M

m7 i mL se e$prim n miligrame ; M se e$prim n litri

pag. !6

pag. !!

Proprieti chimice #lobale

)eziduul "i$ 7ceast no iune e$prim totalitatea substan elor organice i anorganice, dizolvate n proba de ap, care nu sunt volatile la temperatura de 63. I5. Eeterminarea se bazeaz pe evaporarea probei la sec, urmat de nclzire la 63. o5. Neziduul remanent se cBntrete la balan a analitic. Nezultatul se e$prim ca mas remanent rezultat din unitatea de volum a probei de ap (mg / l). )eziduul calcinat Neziduul care rmBne dup calcinare la .!. O !. I5 (pBn la mas constant) reprezint reziduul calcinat. Nezultatul se e$prim ca masa remanent rezultat din unitatea de volum a probei de ap (mg / l).

!lcalinitatea

7lcalinitatea unei probe de ap este cauzat de prezen a bicarbona ilor metalelor alcaline i alcalino-pmBntoase, carbona ilor alcalini i hidro$izilor solubili.

Alcalinitatea permanent - se datoreaz prezen ei bazelor libere i a carbona ilor alcalini. :e determin prin titrare cu acid clorhidric n prezen a indicatorului acido-bazic fenolftalein (viraj la p1 =,!). 0a91 2 15l @!59" 2 15l 0a5l 2 1 !9 @159" 2 @5l

Alcalinitatea total - se datoreaz bazelor libere, carbona ilor alcalini i


bicarbona ilor alcalino-pmBntoi. :e determin prin titrare cu acid clorhidric n prezen a indicatorului acido-bazic CmetilorangeC (viraj la p1 &,&).

0a91 2 15l @!59" 2 !15l 5a(159")! 2 !15l

0a5l 2 1 !9 1!59" 2 !@5l 5a5l! 2 !1!59"


pag. !&

pag. !"

Observaie ( clorul rezidual din apa tratat cu clor interfer n timpul titrrii; acesta se poate ndeprta cu cBteva picturi de solu ie de tiosulfat de sodiu ( 0a!:!9" ) 3,6 0 adugate probei nainte de titrare. 5l! 2 !:!9"!!5l- 2 :&9,!-

Potenialul redo$ - e$prim cantitativ caracterul predominant o$idant sau reductor al probelor de ap. *oten ialul redo$ este e$primat n Cunit i r1C( logaritmul (n baza 63), cu semnul schimbat, al presiunii de hidrogen gazos, aflat n echilibru cu hidrogenul molecular dizolvat n solu ie (prob). Maloare mare de r1 indic putere reductoare pronun at a probei de ap la care se refer. Determinare experimental : n faza apoas studiat se imerseaz un electrod de hidrogen, un electrod de referin i un electrod de sticl (pentru msurarea p1-lui solu iei). *resiunea hidrogenului gazos deasupra fazei lichide se poate modifica i msura. :e msoar n aceste condi ii poten ialul electrodului de hidrogen (J) fa de electrodul de referin i simultan p1-ul indicat de electrodul de sticl. *entru !. I5 valoarea r1 a probei se calculeaz cu o rela ie care con ine poten ialul electrodului de hidrogen i valoarea p1-lui indicat de electrodul de sticl+

!ciditatea - e$prim cantitativ prezen a dio$idului de carbon liber i a srurilor cu hidroliz acid. 7ciditatea probelor de ap se determin prin titrare cu solu ie 3,6 < de hidro$id de sodiu. )a titrarea n prezen a indicatorului fenolftalein se determin "aciditatea total" (include i 59! liber) )a titrarea n prezen a indicatorului CmetilorangeC se determin "aciditatea real" (include numai acizii minerali) 5lorul rezidual deranjeaz determinarea acidit ii - se ndeprteaz nainte de titrare prin tratarea probei de ap cu cantit i mici de solu ie (3,6 0) de tiosulfat de sodiu.

pag. !.

pag. !, +uritatea apei - este determinat de prezen a tuturor cationilor cu e$cep ia cationilor metalelor alcaline. 5ei mai importan i cationi implica i sunt 5a!2 i <g!2 ; din acest motiv determinarea durit ii apei este practic echivalent cu determinarea acestor cationi. 7pa cu duritate pronun at( - are gust neplcut ; - depune sruri insolubile la fierbere ; - formeaz spunuri insolubile (spumare redus) - incriminat de producerea unor afec iuni cardiovasculare (la folosirea ndelungat)

1!

*aza #azoas ( p"5 )

J + 3,3.= p1 r1 = 3,3!>
( pentru !. o5 ; poten ialul J se e$prim n vol i ) Eac n faza apoas apare un reductor (Ned), echilibrul de ionizare al hidrogenului dizolvat (1!) este deplasat spre forma neionizat (1!).

*aza apoas ( p" ) (1!)dizolvat !e- 2 !1& J

7pa potabil Cprea moaleC(

Ned

9$

:e deosebesc dou tipuri de duritate( duritatea temporar (CcarbonatatC), care se datoreaz bicarbona ilor de calciu i magneziu; duritatea permanent (CnecarbonatatC), care se datoreaz prezen ei altor sruri de calciu i magneziu (azotat, sulfat, clorur etc.). :uma celor dou durit i reprezint duritatea total.

5oncentra ia mai mare a hidrogenului dizolvat implic o presiune de echilibru (p1 ) ! mai mare a hidrogenului n faza gazoas, deci o valoare r1 mai mic. *entru valoarea r1 cuprins ntre 3 - !- proba de ap este considerat reductoare. *entru valoarea r1 cuprins ntre != - .& proba de ap este considerat o$idant

pag. !Exprimarea duritii : - grade germane ( 6 gr. G K 63 mg 5a9/l ) ; - grade franceze ( 6 gr. 4 K 63 mg 5a59"/l ). Determinarea duritii totale : se e$ecut prin titrare cu (JEA7)1!0a! n prezen a indicatorului negru de Jriocrom (viraj( de la rou la albastru).

pag. != Determinarea duritii temporare : se realizeaz prin titrarea bicarbona ilor i carbona ilor de calciu i magneziu cu un acid mineral (acid clorhidric 3,6 <) n prezen a indicatorului acido-bazic CmetilorangeC (viraj( de la galben la galbenportocaliu). 5a(159 ) 2 !15l
" !

(JEA7)1!0a! 2

<e!2

p1 63 P 01&5l / 01&91 Q

5a5l 2 !59 2 !1 9
! ! !

PJEA7<eQ

!-

!0a2

!12

<g59 2 !15l
"

<g5l 2 59 2 1 9
! ! !

Euritatea total, e$primat n grade germane, se calculeaz cu rela ia de mai jos (

Euritatea temporar, e$primat n grade germane, se calculeaz cu rela ia de mai jos (

M 4 3,.,6 gr.germane = 6333 v 63

M - volumul (ml) de solu ie 3,36 <


(JEA7)1!0a! consumat la titrare ;

4 - factorul solu iei de (JEA7)1!0a! ; v - volumul (ml) probei de ap.

M 4 !,= gr.germane = 6333 v 63

M - volumul (ml) de solu ie 3,6 <


15l consumat la titrare ; 4 - factorul solu iei de 15l ; v - volumul (ml) probei de ap.

pag. !> Substane o$idabile 7cest parametru global e$prim cantitatea de substan e organice (o$idabile) n proba de ap. ?mportan a acestui parametru const n faptul c prezen a n ap a compuilor organici o$idabili favorizeaz dezvoltarea unor germeni patogeni. Determinare : 6) determinare prin titrare la cald cu solu ie @<n9& n mediu acid. :olu ia @<n9& este adugat n e$ces; dup terminarea reac iilor de o$idare e$cesul de @<n9& se retitreaz cu solu ie de acid o$alic (punctul de echivalen este indicat prin decolorarea solu iei). !<n9& 2 ,12 P9Q 2 Ned !) determinare prin titrare cu solu ie de @!5r!9- n mediu acid; e$cesul de reactiv se retitreaz cu sare Mohr n prezen a indicatorului de feroin. +n procesul de retitrare, ionul 4e!2 din sarea Mohr se o$ideaz la ionul 4e"2 (viraj( de la albastru deschis la rou). 5r!9!!-

pag. "3

2 =12

cald 9$

!5r"2 2 &1!9 2 "P9Q

P9Q 2 Ned 5r!9-

9$idare cu e$ces de reactiv Netitrarea e$cesului de reactiv

2 ,4e!2 2 6&12

!5r"2 2 -1!9 2 ,4e"2

cald 9$

!<n!2 2 "1!9 2 .P9Q

9$idare cu e$ces de permanganat Netitrarea e$cesului de reactiv cu acid o$alic

N N

-e

3,

N N

-e
2,

2,

!<n9& 2 ,12 2 .5!1!9&

Mirajul indicatorului de feroin

!<n!2 2 "1!9 2 .P9Q

-e

-e

3,

albastru deschis

rou
pag. "!

pag. "6

Operaii de modi"icare a parametrilor #lobali de calitate ai apei !zot total - este un parametru global care e$prim cantitatea de azot din compuii organici i din substan ele minerale ale probei de ap (01&2 , 09! , 09" , 50 etc.) Determinarea analitic : implic urmtoarele etape( - reducerea azotului pBn la 01" ; - separarea amoniacului din prob prin distilare (antrenare cu vapori de ap) ; - captarea amoniacului n solu ie acid (1!:9&) ; - titrarea acidului rmas n vasul de captare, cu solu ie 0a91 (3,6 <) n prezen a indicatorului rou de metil
+n vederea ameliorrii parametrilor de calitate, apa este supus unor procese fizice i/sau chimice. 5ele mai importante procedee de tratare a apei ( )educerea salinitii - distilare ; - electroliz ; - re inerea ionilor pe rini scumbtoare de ioni (cationit i/sau anionit) ,ndeprtarea #azelor dizolvate (59! , 1!: , 9! , 9") - filtrarea apei prin strat de calcar ; - tratarea apei cu var (hidro$id de calciu) ( 59! se ndeprteaz ca 5a59" practic insolubil), urmat de pulverizare n turnuri speciale (pentru ndeprtarea 1!:) - filtrare prin strat de achii de o el (ndeprtarea e$cesului de 9! i 9" dizolvat).

!meliorarea #ustului - mirosului apei - filtrare prin strat de crbune activ ; - tratare cu 5u:9& ( 3,6 - 6 mg/l ) +ezin"ectarea apei (ndeprtarea microorganismelor) Metode fizice : - ultrasunete ; - radia ii 'M ; - radia ii ionizante ( radia ii R, radia ii ) Metode chimice : a) 5lorinare - cu clor gazos (5l!) ; - cu Cvar clorosC ( hipoclorit de calciu, 5a(5l9) ! ) ; - cu hipoclorit de sodiu ( 0a5l9 ) ;

pag. ""

pag. "&

5lorinare (continuare) - cu dio$id de clor (5l9!) ;

2.lO2 , H2O dio/id de clor

H.lO2 ,H.lO3 o/iaci0i ai clorului

- cu cloramine (cloramina A , cloramina L)


O ++Na, * N .l O 1 .loram ina 2 1 )r-*O2-N-.l ,H2O cloram in O ++Na, * N .l O 1 .loramina 3 1 )r-*O2-NH2 , .lO

H3.

anion hipoclorur
pag. ",

pag. ".

5lorinare (continuare)
5lorinarea apei este contraindicat dac con ine fenol sau deriva i fenolici, deoarece n acest caz se formeaz deriva i fenolici clorura i (foarte to$ici). Eac n urma clorinrii con inutul de clor depete 3,. mg/l , apa se declorineaz prin tratare cu tiosulfat alcalin (
! 5l! 2 !:!9" ! !5l- 2 :&9, -

Proprieti chimice obiective i speci"ice Cantitate de dio$id de carbon (59!) Eio$idul de carbon liber se afl n ap
n echilibru chimic cu urmtorii ioni( 59" i 159" ( ! !159"59" - 2 59! 2 1!9 *rezen a 59! liber poate men ine n solu ie o cantitate suplimentar practic insolubil
!-

5a59" 2 59!

5a(159")!
slab insolubil

de ion 5a!2

b) 9zonizare (tratarea apei cu aer ozonizat, " - & g 9"/m")


7ceast metod de tratare prezint, n compara ie cu clorinare, urmtoare avantajele ( - viteza de dezinfec ie este mai mare ; - e$cesul de 9" se descompune fr a genera produi nocivi

Eio$idul de carbon legat n una din formele ionice nu se manifest prin propriet i corosive. 5antitatea liber de dio$id de carbon, neimplicat n echilibrul chimic de mai sus, constituie Cdio$idul de carbon agresivC. Determinarea cantitativ a dioxidului de carbon liber : se adaug probei hidro$id de sodiu n e$ces iar e$cesul de baz se retitreaz cu acid clorhidric n prezen a indicatorului de fenolftalein.

c) Aratare cu argint metalic 7rgintul metalic este depus pe particule de


nisip. +n contact cu apa, se elibereaz ioni 7g2 care inhib nmul irea microorganismelor.

59! 2 0a91 0a91 2 15l

0a159" 0a5l 2 1!9

(0a91 in e$ces) (retitrarea e$cesului de 0a91)

pag. "-

pag. "= Aitrarea iodului se poate efectua i cu o$id fenilarsonic (

Cantitatea de o$i#en dizolvat .n ap (9!) - este cel mai important parametru de calitate al apei rBurilor i lacurilor. 5on inutul minim necesar de o$igen n apa potabil este ! ppm iar n apa cresctoriilor de peti = ppm. Determinare cantitativ (reac ia Winkler) (
Mn ,2OH Mn(OH)2
2,

43 ,

O 6am idon7 )s ,2H2O - 4 - 2H4 o/id de fenilarsin

O )s OH OH acid fenilarsonic

" , O2 2

Mn(OH)2 H2MnO3
2,

,2OH - 2H2O -

2MnO3

Eeterminarea este deranjat de ionul azotit ( 09! ) care o$ideaz cantit i suplimentare de ion ?" la iod elementar (

,?" 2 =12 2 !09!

>?! 2 0! 2 &1!9

2, MnO3 ,24 ,!H

42 ,Mn ,H2O ,2OH

(iodura 5n e/ces)

Ein acest motiv, nainte de determinarea o$igenului prin metoda Winkler, azoti ii se descompun cu azid de sodiu (0a0") (

4 2 ,4

43

0a0" 2 12 10" 2 09!

224 3 ,2*2O3 34 ,*!O& 6am idon7


pag. ">

0a2 2 10" (acid azothidric) 0! 2 0!9 2 91 &0! 2 1!9


pag. &3

!10" 2 0!9

Consumul biochimic de o$i#en (9$igen Liochimic 0ecesar - 9L0) este cantitatea de o$igen (e$primat n mg) consumat de microorganismele din unitatea de volum (6 litru) de ap.

O$i#enul chimic necesar (950) - reprezint cantitatea necesar de o$igen pentru o$idarea, pBn la 59! i 1!9, a tuturor substan elor organice solubile n ap. Determinare : - ! ml prob de ap ; - 3,. ml solu ie @!5r!9- (3,6 0) ; - 3,3" g 7g!:9& ; - 3,3" g 1g:9& 7mestecul se nchide ermetic i se nclzete la 6.3 I5, timp de ! ore. Eup rcire se determin spectrofotometric - ionul 5r"2 la ,!3 nm, sau - ionul 5r!9-!- la &!3 nm ?onul 7g2 catalizeaz reac iile de o$idare. ?onul 1g!2 leag ionul 5l- n forma 1g5l! greu disociabil (msur necesar pentru a evita o$idarea ionului 5l- la 5l!).

Determinare - R.L. Alessandrano i W.G. Charaklis (6>-!) ( :e msoar


modificarea de presiune (p) ntr-un volum nchis, n spa iul deasupra probei de ap (faza gazoas) i se calculeaz masa de o$igen care s-a consumat din faza gazoas. +n ap se introduce 01&5l (sare nutritiv) iar 59! se absoarbe in )i91.

( pi , A , $i )
*aza #azoas *aza apoas :tarea ini ial

Mg Ma

( pf , A , $f )
*aza #azoas *aza apoas :tarea final
!

Mg Ma

9L0 =

Sp Mg < 9 Ma N A

pag. &6 Cantitatea de ozon dizolvat .n ap (9") 9" este un o$idant mai puternic decBt 9!. 9zonul poate fi prezent n apa potabil ca urmare a proceselor de dezinfectare cu ozon (ozonizare). 9zonul este o substan to$ic. 7bsoarbe radia iile ultraviolete n domeniul !&= - !.3 nm. Determinare : 6) <etoda bazat pe formarea periodatului de cupru ( Wagnerova D.M., E ks hlager !., "iska #. Coll/ Czech/ Comm/, 0123, 4%, &3"! ) +n prezen a perioda ilor ozonul o$ideaz ionul 5u!2 la starea de o$idare 5u"2.

pag. &!

:chema de mai jos red succesiunea opera iilor n procesul de determinare a ozonului i a modalitatea preparrii solu iei de periodat de 5u(??).

:e amestec volume egale

63 ml prob de ap . ml solu ie periodat de 5u(??) 1! 9 !. ml

solu ie 3," < 5u:9& solu ie 3,6. < 1.?9, solu ie 6,. < @91

!5u!2

2 9" 2

!12

P ?9,.- Q

!5u"2

21!9 2 9!

*eriodatul de 5u(???) se poate spectrofotometra (ma$im de absorban la &6. nm). <etoda este specific pentru ozon ; o$igenul dizolvat n ap nu deranjeaz determinarea. )imita de detec ie, declarat de autori este ( . g 9" / 63 ml prob.

<surarea absorban ei la &6. nm

pag. &"

pag. &&

!) <etoda bazat pe formarea pirofosfatului comple$ ( $o%mann &., "tern &. !nal/ Chim/ !cta, 0121, 56, 6&> ) +n mediu de acid sulfuric ozonul o$ideaz cantitativ (n apro$imativ " minute) manganul comple$at cu acid pirofosforic, din starea de o$idare !2 la starea de o$idare "2. !P<n(1!*!9-)"Q&- 2 9" 2 !12 !P<n(1!*!9-)"Q"- 2 9! 2 1!9

:chema etapelor determinrii ( a' &repararea solu(iei de piro%os%at de Mn)**'

6. ml sol. 6 < <n:9&

633 ml

*irofosfatul comple$ de <n(??) nu reac ioneaz cu 15l9 & , 5l9"- , 5l9&- . Neac ioneaz cu 5l9! dar foarte lent, deci reac ia poate fi considerat practic specific pentru 9". )imita de detec ie a ozonului, cu aceast metod, este ( 6 mg 9 " / litru prob.

,3 ml sol. 3,-. < 0a!1!*!9-

6!,. ml 1!:9& (dil. 6 ( &)

1!9

pag. &.

+' E,e uatrea determinrii


633 ml prob de ap 7gitare ; . min. repaus <surarea absorban ei la .!3 nm n cuv de !3 cm, fa de o prob CoarbC.

Determinare : 5u sarea de amoniu a acidului aurintricarbo$ilic

pag. &,

(CaluminonC) se formeaz un comple$ rou (un lac), spectrofotometrabil la ."3 nm (Armeanu #., .i ules u /., 0rasareanu D. )ev/ )oum/ Chim/ , 0134, %5, ",>). :tabilitatea comple$ului depinde de p1-ul mediului, de temperatura, de concentra ia reactivului i de prezen a sau absen a unui coloid protector. Maloarea optim a p1-lui este .," (tampon acetat alcalin - acid acetic) iar intensitatea culorii devine ma$im dup 6. minute la temperatura camerei. )a lungimea de und indicat (."3 nm) i n condi ii optime de e$ecu ie comple$ul colorat are absorbtivitatea molar egal cu
HO HO HOO. . 6 NH!OH 7 - 3H, .OOH HO O ,)l3, . O O .OOH O )l HOO.

. ml sol. pirofosfat <n (??)

Ionul .n ap ?onul apare n ap ca urmare a contactului apei cu roci, argil sau pmBnt cu con inut de o$id sau silicat de aluminiu. *oate s apare n apa potabil (pBn la !3 - .3 g/l), n urma opera iilor de tratare a apei cu alaun (re inerea suspensiilor pe suprafa a precipitatului de hidro$id de aluminiu). )a e$punere continu, aluminiul produce diferite afec iuni (e$emplu este incriminat n producerea bolii Al-heimer).
pag. &'n reactiv cu structura nrudit cu cea a aluminonei, utilizat pentru determinarea cantitativ spectrofotometric a ionului 7l"2, este CJriocrom cianin NC ( 7lt metod pentru determinarea aluminiului se bazeaz pe formarea unui compus cu fluorescen verde cu reactivul C<orinC. Neac ia este foarte sensibil permi Bnd determinarea urmelor de aluminiu. ?onii de Ga, ?n, Le, Ah, :c i 8r produc fluorescen similar care ns se poate distinge de cea a aluminiului

!l4&

7l"2

3
HO

.OOH

(."3 nm) K 66333 l/(mol.cm)


pag. &=

comple$ rou

Ionul 785 .n ap
'nele ape minerale con in ionul de amoniu. <ai poate apare n apa potabil ca urmare a degradrilor biologice sau datorit polurii n unele zone industriale. 5oncentra ia ma$im admis a ionului amoniu n apa potabil este . mg/l. Determinare : *robele de ap se alcalinizeaz, dup care se distil un volum suficient de mare pentru a antrena practic ntreaga cantitate de amoniac eliberat din proba alcalinizat. 7l i ioni anorganici rmBn n blaz, astfel amoniacul este izolat. +n vasul de colectare se introduce o solu ie acid pentru a capta amoniacul n forma de cation amoniu. Eeterminarea se bazeaz pe reac ia dintre ionul amoniu i reactivul .essler (hidro$id de tetraiodomercuriat).

&

(.". nm) K -&.63" l/mol.cm).


?nterferen a cu al i ioni este prevenit prin eliminarea ionilor metalelor grele din proba de ap prin alegerea convenabil a p1-lui amestecului de reac ie.
HO NaOO. H3. . .H3 O .OONa *O3Na

OH O OH HO O OH

Hg
2, NH! ,26Hg4 !7 ,!OH

3H2O ,%4 , O Hg

NH

reacti8 Nessler

)a cantitate mare de ion amoniu se formeza un precipitat maro

# Jriocrom cianin N #

# <orin #

culoare galben (m a/+ la !25 nm )

pag. &>

pag. .3

Eeterminarea cantitativ a ionului amoniu (continuare) Etapele e,e utarii anali-ei


Mas de distilare (blaz) distilare Mas de captare 01" 2 12 01&2

!rsen .n apa potabil 7rsenul poate s fie present n apele naturale ca anion arsenit ( 7s9""- ) sau ca anion arseniat ( 7s9&"- ). Determinare 6) Eeterminare fotometric cu dietil-ditiocarbamat de argint
(0ode $., $a hmann !. 9/ !nal/ Chem/, 0123, %%1, !,6 i 012:, %50, 6=)

*roba de ap

:olu ie 0a91

01" gazos

Neac ie de culoare :pectrofotometrare la &!. nm Neactiv .essler

:olu ie (distilat) con inBnd ionul 01&2

7nionii arsenit i arseniat sunt redui (cu 8n i 15l) la arsin (7s1"), un compus volatil care este izolat din prob prin distilare (fierbere 6. min.) i captat n solu ie de dietil-ditiocarbamat de argint n piridin (sau n amestec cloroform-efedrin). 7s9""- 2 "8n 2 >1
2 2

7s1" 2 "8n!2 2 "1!9 7s1" 2 &8n!2 2 &1!9


pag. .!

7s9&"- 2 &8n 2 661


pag. .6

7rsina (7s1") reac ioneaz cu dietil-ditiocarbamatul de argint i se formeaz un sol (coloid) de argint (n stare de o$idare zero), stabil, rou-brun, spectrofotometrabil, la .&3 nm.
)g* . * )sH3 , & (.2H5)2N H* . * &)g , 3 (.2H5)2N *

") Eeterminare bazat pe reducerea diferitelor forme de o$idare ale arsenului la arsen elementar coloidal, urmat de msurarea absorban ei la lungimea de und de ,6! nm a solului de arsen (Evans R.". !nal;st, 01%1, 65, .!&). &repararea solu(iilor :olu ia a) ( :e prepar un amestec format din solu ie saturat de hipofosfit de sodiu i acid clorhidric astfel ncBt solu ia rezultat s fie "0 n raport cu acidul clorhidric. :olu ia b) ( 6 gram sulfat de cupru (cu . molecule de ap de cristalizare) se dizolv n ap distilat ntr-un balon cotat de 633 ml, iar dup dizolvare se aduce con inutul balonului cotat la semn cu ap distilat. :ol. saturat de 0a1!*9! :ol. 15l (6 ( 6) solu ia a) "0 n 15l solu ia b) 633 ml 6 g 5u:9& .1!9
1!9

,
(.2H5)2N

3, . * )s

7bsobtivitatea molar a solului la lungimea de und de .&3 nm este

6",..63" dm"/(mol.cm). Jfectul deranjant al 1!: i *1" se poate nltura trecBnd vaporii, n timpul distilrii. print-un strat de vat mbibat cu solu ie de acetat de plumb. ?onul 5u!2 n cantitate mare deranjeaz determinarea. !) 7rsina rezultat din reducerea cu 8n i 15l se poate determina cantitativ prin spectrometrie de absorb ie atomic la lungimea de und de 6>",-3 nm sau de 6>-,!3 nm. *rin acest tehnic se poate depista arsenul n concentra ii de ordinul 3,3333! ppm.

pag. ." E,e utarea anali-ei *rin precipitarea 4e(91)", mpreun cu arseniatul de 4e(???), se separ 7s de <o i 1g , elemente care ar deranja determinarea analitic a arsenului. *roba de ap acidulare cu 15l " - & picturi solu ie 4e5l" nclzire la -3 - =3 I5 solu ie 01&91 (nu n e$ces T) precipitare 4e(91)" mpreun cu 4e7s9& filtrare precipitat de 4e(91) " i 4e7s(91)& dizolvare

pag. .&

<or .n apa potabil


Lorul poate fi prezent n unele ape minerale n forma de anion borat (L9"" ) sau ca anion metaborat (L9!- ). Lorul este to$ic pentru om (concentra ia ma$im admis este F 6 ppm). )a concentra ii mai mari afecteaz sistemul nervos central, produce hipertensiune i ac ioneaz specific asupra hipofizei. +n mediu de acid sulfuric borul (n forma de acid boric sau metaboric) formeaz, cu unii coloran i, compui stabili, colora i.

Determinare
6) reac ie cu chinalizarin
OH O OH OH 2(O)OH OH O O 2 O OH

1! 9 .3 ml nclzire "3 minute

15l fierbinte ( K 6,6 g/cm" ) 63 ml

solu ie (c)
OH O

-H O
2

solu ie (d) ; msurarea abs. la ,6! nm (l.d. 6 g/!3 ml ap)

" - & picturi solu ie 4e5l" ! ml solu ie (b) . ml solu ie (a)


pag. ..

OH O

chinalizarin

compus colorat ma$. abs. la ,63 nm


pag. .,

!) reac ie cu curcumin
.H3O HO H H . . O O H H . .

OMe OH

.H3O HO

H H . . O

H H . . OH

5ompus galben (curcumin)


OMe OH

2(OH)3

Neac ia se e$ecut n mediu slab acid. 7ceast reac ie constituie cea mai sensibil metod pentru depistarea borului. +n func ie de condi iile de reac ie se formeaz fie rozocianin cu absorb ie ma$im la ... nm, avBnd absorbtivitate molar foarte mare, 6=3.63" dm"/(mol.cm), n care fiecare atom de bor leag ! molecule de curcumin, fie rubrocurcumin (redat mai sus), care se formeaz n prezen a de acid o$alic i con ine numai o singur molecul de curcumin per atom de bor. Jvident, n cel de-al doilea caz sensibilitatea este numai jumtate din sensibilitatea realizat n primul caz. Aoate substan ele care pot forma comple$ cu bor, sau poate descompune curcumina prin o$idare, deranjeaz determinarea. :rurile metalelor grele diminueaz intensitatea de culoare. 7nionii fluorur, perclorat, azotat i azotit deranjeaz de asemenea determinarea. *entru evitarea interferen elor determinarea propriu-zis este precedat de izolarea borului din prob prin distilare ca ester metilic sau prin e$trac ie n amestec metanol - diizopropil eter.

- 2H O
2

.H3O HO

H H . . O O

H H . .

OMe OH

2 O

5ompus rou-brun (rubrocurcumin) ma$. abs. la ... nm

pag. .-

") reac ie cu acid carminic Neac ia ofer sensibilitate foarte avansat. ?nterferen a cu anionii azotat i azotit se poate elimina prin adugarea cBtorva picturi de acid clorhidric. Eeterminarea nu este deranjat de prezen a ionilor elementelor 7l, Le, 5e, 4e, Ge, <o, :i, ', M. Ee asemenea, nu deranjeaz 01", anionul fluorur i anionul fosfat.
HO HO

Cadmiu .n apa potabil

pag. .=

.H3 O

OH O

OH OH .H3

HO HO . O O

OH OH OH

acid carminic (rou-brun)

L(91)" P 1!:9& >, U Q - !1!9


O O OH OH .H3

O 2

.H3 O

5admiu este un element foarte to$ic. *oate fi prezent n ap ca urmare a polurii industriale accidentale. 5oncentra ia ma$im admis este 63 g/l. 5onsumat n apa potabil produce( Determinare : ?onul 5d!2 formea- to$icitate hepato-renal ; z chelat colorat cu difeniltiocarba- inhibarea enzimelor dependente de =:1 ; zona, solubil n 55l&. 5omple$ul colorat prezint un ma$im de ab- anemie, astenie, ulcera ii nazale ; sorb ie la lungimea de und de .!3 - nefrit cronic ; nm. 7bsorbtivitatea molar n solu ie - osteoz cadmic, fisuri osoase ; - moarte prin insuficien respiratorie de 55l& este =. 63" dm"/mol cm).

OH OH OH . O O

2*

compus albastru

N N . H N N H

,.d - 2H

2,

N N * . N N H

.d

(,63 nm) K .,-.63" dm"/(mol.cm)


pag. .>

Eietil-tiocarbazon ( #Eitizon% )

5omple$ colorat (ma$. abs. la .!3 nm)

pag. ,3 ajustare p1 la - - = cu 63 U 01&91 sau cu 6 < 109" !3 ml solu ie 0a91 63 U . ml solu ie 63 U tartrat de sodiu i potasiu !3 ml reactiv CEitizonC (solu ie de Eitizon !. mol/l) - agitare energic "3 secunde - separarea fazelor faza organic faza apoas !3 ml prob

Executarea analizei : <etoda de lucru prezentat n continuare este recomandat de firma C<ercVC. Eitizonatul de cadmiu, spre deosebire de ditizonatul altor cationi, se descompune n prezen a acizilor minerale dilua i, n schimb este deosebit de stabil n mediu foarte alcalin. Erept mediu organic se recomand tetraclorura de carbon, deoarece aceasta permite separarea ditizona ilor de cadmiu i de zinc. Eeterminarea descris mai jos nu este deranjat de cantitatea de cantitatea de 6 g a urmtoarelor ioni( Lr , ? , 5l , :9" 5u!2 , 5o!2 , 0i!2 , 1g!2 , 4e"2 i <n!2,

- -

!-

:9&!-

solu ie ! U 0a91 - agitare energic "3 secunde - separarea fazelor faza organic faza apoas

09"- , acetat , Li"2 , 8n!2 , *b!2 , Al2. Eeterminarea interfer cu ionii ns aceti ioni se pot e$trage n prealabil din proba de ap cu ditizon n mediu acid.

msurarea absorban ei la .!3 nm

!nionul azotat .n apa potabil


*rezen a ionului azotat n ap se datoreaz ( - descrcrilor electrice n atmosfer ( - conversiei 092 6/! 9! (bacterii nitrat-formatoare) ;
!

pag. ,6

Determinare
6) <etoda Chamot E.1 &ratt D. /. !mer/ Chem, Soc/, >01?1 , 40, >!!

pag. ,!

0! 2 9! 0! 2 !9!
"

!09 !09! &109" &109"

7nionul azotat, n mediu de acid sulfuric concentrat, nitreaz fenolul, rezultBnd acid ,-nitro-!,&-fenildisulfonic, produs colorat n galben.
OH ,2H2*O! ,NO3 (conc+)
OH O2N *O3H

09-

"9! 2 &09 2!1!9 9! 2 &09! 2 !1!9

- descompunerii unor reziduuri proteice (formarea 09" este ultimul stagiu) ; 7c iuniea fiziopatologic a anionul 09" ( - degradeaz calitatea apei potabile ; - stimuleaz creterea e$cesiv a unor alge ; - cauzeaz methemoglobinemie la copii (peste un prag de concentra ie) ; - cauzeaz afec iuni respiratorii i digestive 5oncentra ia ma$im admis n apa potabil (e$primat ca 0 elementar) este( 63 mg 0/l
pag. ,"

- depozitrii i utilizrii ngrmintelor chimice n agricultur (e$. 01&09") Eeterminarea este deranjat de(

- OH- 2H2O

*O3H

acid &-nitro-29!-fenildisulfonic (m a/im de absorb ie : !"# nm )

- 5ompui organici colora i. +ndeprtare acestora se realizeaz prin filtrare cu cWrbune activ, coprecipitare cu 7g5l sau coprecipitare cu 7l(91)" . - 7nionul azotit ( 09! ). 7cest neajuns se depete prin descompunerea azoti ilor, sau prin o$idare la ionul azotat i determinarea azotitului prin diferen .

+ndeprtarea prin descompunere a ionului azotit ( 09! ) deranjant din prob se poate realiza prin nclzirea probei cu sruri de amoniu sau cu uree (

pag. ,& J$ecutarea determinrii *rob de ap (con inBnd 3,3! X 3,6. mg 0 din ionul azotat) evaporare la sec

NH!

,NO
2

5ncl0ire

N2 ,2H2O 2N2 ,.O2 ,H2O ,2OH

H2N - 5ncl0ire . O ,2NO2 slab H2N

9$idarea ionului azotit (09! ) deranjant din prob la ionul azotat (09" ) se poate realiza cu permanganat alcalin sau cu ap o$igenat (

&H ,5 NO2 ,2MnO! NO ,H O


,
2 2 2

- 3H O 2Mn ,5NO ,
2,

dizolvare la cald spectrofotometrare (ma$im de absorb ie la &63 nm) 1!9 633 ml filtrat filtrare 1!9 apro$. la !3 ml

! ml solu ie acid fenoldisulfonic (F !,. < n 1!:9& conc.) 5omponentele organice se descompun

- ,H O NO3 2

+n acest caz se o$ideaz anionul azotit, din rezent n prob la azotat i se determin azotatul total (e$istent ini ial n prob, mpreun cu cel rezultat la o$idare). +n continuare se determin, din aceeai cantitate de prob, anionul azotit (prin metoda Griess, vezi mai jos). Ein diferen a celor diu determinri se poate calcula cantitatea de anion azotat din proba ini ial.

apro$. - ml solu ie concentrat de 01&91 reziduu