Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV Facultatea de tiine Economice i Administrarea A acerilor S!

eciali"area #onta$ilitate i In ormatic% de &estiune Anul III' (ru!a )*+,

-iaa de ca!ital

Studente/ Moldovan Andreea Nicoleta


Monegu u Dorina - Elena

#u!rins

Cuprins.............................................................................................................................................2 1.Noiuni introductive......................................................................................................................3 1.1.Cererea i oferta de capital.....................................................................................................4 1.1.1.Cererea de capital............................................................................................................4 1.1.2.Oferta de capital..............................................................................................................5 2.Intermediarii pe piaa de capital....................................................................................................7 3.Reglementarea pieei de capital ...................................................................................................8 3.1.Organismul de reglementare i supraveg!ere .......................................................................8 3.2.Cadrul instituional al pieei de capital din Rom"nia ............................................................8 4.#rodusele pieei de capital............................................................................................................$ %c&iuni o'i nuite............................................................................................................................14 %c&iuni preferen&iale..................................................................................................................14 (I()IO*R%+I,............................................................................................................................18

.0 Noiuni introducti1e Trecerea economiei romneti de la o economie cu caracter planificatcentralizat la o adevrat economie de pia, a pre upu i pre upune formarea i dezvoltarea pieei de capital ca una din componentele de !az ale pieei financiare, pia ce ofer o nou alternativ de finanare"creditare# -iaa de ca!ital reprezint mulimea de relaii i mecani me prin care e atrag i e pla eaz fondurile di poni!ile din economie ctre agenii economici au entiti pu!lice i private $ olicitoare de fonduri%, pe termen mediu i lung# Ace te pla amente unt po i!ile prin intermediul !ro&erilor, dealerilor i al ocietilor de intermediere i cu a'utorul emi iunii i tranzacionrii valorii mo!iliare# E(i tena ace tei piei e te trn legat de nece itile curente de trezorerie i inve tiii# De igur, piaa de capital prezint intere i din alte puncte de vedere, permind preluarea controlului a upra unor ocieti prin ac)iziii emnificative de aciuni au o!inerea unor ctiguri pe termen curt prin pecularea modificrilor de cur ale valorilor mo!iliare# *iteratura de pecialitate a tructurat dou concepii +n ceea ce privete piaa de capital, #once!ia an(lo2sa3on% conform creia piaa financiar e te format din piaa de capital i piaa monetar #once!ia continental2euro!ean% conform creia piaa de capital e te tructurat din piaa monetar, piaa ipotecar, piaa financiar# .uncionalitatea pieei de capital e te influenat de mai muli factori precum, tarea economiei logica politicilor monetare, !ugetare i ociale calitatea reglementrilor 'uridice e(i tena proce ului de economi ire la nivel naional# /iaa de capital timuleaz economi irea de re ur e i conduce la o mai !un alocare a ace tora, factorul determinant din punct de vedere al mecani mului de funcionare fiind confruntarea dintre cercetarea i oferta de valori mo!iliare# 4

0pecific pieei de capital e te faptul c e tranzacioneaz active financiare pe termen mediu i lung $mai mare de un an%, a igurndu- e a tfel tran ferul capitalurilor di poni!ile la utilizatorii a cror nece iti unt mai mari dect po i!ilitile de acoperire# 1n funcie de momentul +n care e realizeaz tranzacia, piaa de capital e +mparte +n dou egmente, Pia primar - e te piaa pe care noile emi iuni de valori mo!iliare unt negociate pentru prima dat# 2oncret, e te vor!a de proce ul prin care intermediarii financiari, care, de regul, fac legatura +ntre ocietatea emitent i inve titori, e o!lig pla eze valorile mo!iliare nou emi e +n c)im!ul unui comi ionPia secundar - odat pu e +n circulaie valorile mo!iliare pe piaa primar, ace tea fac o!iectul tranzaciilor pe piaa ecundar# .uncionarea efectiv a pieei ecundare e realizeaz prin intermediul pieelor de negocieri au organizate# 3n principal, e te vor!a de !ur a de valori i de piaa e(tra!ur ier $ au piaa 4T2 - 4ver t)e 2ounter Mar&et%#

Diferena dintre cele dou forme organizate ale pieei de capital $!ur a i piaa 4T2% con t +n e(i tena unor condiii i criterii de eficien economicofinanciar, de informare a inve titorilor, referitor la numrul de aciuni pu e +n circulaie pentru acce ul la !ur , conferind ocietii cotate pe acea t pia garanii uperioare pentru inve titori# .0.0 #ererea i o erta de ca!ital .0.0.0 #ererea de ca!ital

#ererea de ca!ital definete an am!lul nevoilor de capital ale agenilor economici la un moment dat au +ntr-o anumit perioad de timp, avnd +n vedere i nivelul do!nzii pe care unt di pui o uporte olicitanii de capital# /iaa re pectiv include capitalul ocial pentru inve tiii, re ur ele uplimentare nece are funcionrii normale a capitalului +mprumutat, mi'loacele nece are pentru formarea de rezerve# 2ererea de capital poate fi, Cerere structural - determinat de nevoia finanrii unor aciuni economice +n diver e domenii de activitate - ac)iziii de !unuri, finanarea de programe de dezvoltare, con tituirea i ma'orarea fondurilor financiare ale diver elor organi me i in tituii financiar!ancare naionale i international Cerere conjunctural - efect al in uficienei au indi poni!ilitii re ur elor, re tricii +n acordarea creditelor, deficite !ugetare, deficit al !alanei de plti e(terne# 5

Solicitantii, cei care creeaz cererea, pot fi grupai dup, Activitatea desfasurat, guvernein titutii centrale i localecompanii de tat au private!anci comercialealte in titutii !ancare, etc#

Scopul urmrit, - finantarea indu triei- aprovizionarea cu petrol i gaze- tran porturi i ervicii pu!lice, etc# #ererea de ca!ital are ca reprezentani emitenii de valori mo!iliare# Emitenii de valori mo!iliare reprezint organi me pu!lice au private care au emi valori mo!iliare $aciuni, o!ligaiuni, etc% pentru a finana anumite nevoi $de inve tiii, dezvoltare, etc%# 2ategorii de emiten5i de valori mo!iliare , Societi comerciale pe aciuni deinute public (deschise), emit ac5iuni comune 6i o!liga5iuni corporative Autoritile publice locale emit o!liga5iuni municipal Statul-emite o!liga5iuni de tat 6i titluri de tat $certificate de trezorerie% Instituii financiare internaionale, 7E8D, 7M, 7E1, 1.2, etc# .0.0,0 O erta de ca!ital

4ferta de capital cuprinde totalitatea mi'loacelor !neti di poni!ile pentru pla ament la un moment dat au +ntr-o anumit perioad de timp i la un anumit pre $do!nda%# /iata re pectiv include economiile ce e formeaz +n perioada dat, capitalul eli!erat dintr-un +mprumut au utilizare anterioar, tran formarea inactivelor $imo!ilizarilor% +n lic)iditi active, capitalurile di poni!ilizate pentru o perioad de timp# 8eprezentanii ofertei de capital unt in1estitorii, fiind po e orii unui urplu de capital# In1estitorii !ot i, In1estitori indi1iduali- per oane fizice In1estitori institu6ionali 7cali ica6i8 -reprezint o cla ofi ticat de inve titori, care di pun de re ur e financiare impre iona!ile, capa!ili evalueze 6i +6i a ume ri curile inve ti5ionale, din acea t categorie de inve titori fcnd parte $fr ca enumerarea ai! caracter e()au tiv% , 9

- societ%6ile de ser1icii de in1esti6ii inanciare $001.% care au dreptul de tranzac5ionare pe nume 6i +n cont propriu, 6i au dreptul de a u! crie +n !aza unor anga'amente ferme +n cadrul unor oferte pu!lice $de e(emplu oferte pu!lice de vnzare ac5iuni, derulate prin metoda pla amentului garantat% - societ%6ile de in1esti6ii inanciare $01.% , reprezint fonduri +nc)i e de inve ti5ii, +ncadrate +n categoria altor organi me de pla ament colectiv conform legi la5iei incidente pie5ei de capital# 0u! a pect 'uridic, unt organizate u! forma unor ociet5i comerciale pe ac5iuni, de tip de c)i , fiind admi e la cota 7ur ei de 9alori 7ucure6ti din : noiem!rie :;;; 6i avnd drept o!iect de activitatea admini trarea inve ti5iilor, adic a pla amentelor de capital efectuate +n alte ociet5i comerciale, care opereaz +n diferite ectoare ale economiei na5ionale# - societ%6ile de administrare a in1esti6iilor $0A1%, unt per oane 'uridice organizate u! forma ociet5ilor comerciale pe ac5iuni, avnd drept o!iect de activitate admini trarea, +n condi5iile legii, a organi melor de pla ament colectiv +n valori mo!iliare $cuno cute u! denumirea de fonduri de c)i e de inve ti5ii au fonduri mutuale% precum 6i a altor organi me de pla ament colectiv# 3n ace t en , ele ta!ile c 6i aduc la +nfptuire politica inve ti5ional a fondurilor de c)i e de inve ti5ii, +n acord cu prevederile *egii nr# <;="<>>? privind pia5a de capital 6i ale 8egulamentului nr# :@"<>>? emi de 2N9M +n aplicarea ace tui act normativ# De a emenea, +n condi5iile tipulate conform pro pectului de emi iune a fondurilor de c)i e de inve ti5ii privind trategia 6i coordonatele politicii inve ti5ionale, 0A1 admini treaz re ur ele financiare mo!ilizate de la inve titori 6i le pla eaz +n active cu diferite grade de ri c, precum ac5iuni tranzac5ionate $fonduri de ac5iuni%, o!liga5iuni municipale 6i" au corporative $fonduri de o!liga5iuni%, titluri de tat 6i certificate de depozit !ancar $fonduri monetare% au diver e com!ina5ii ale ace tor active $fonduri diver ificate 2 institu6ii de credit 7societ%6i $ancare8 / folo e c in trumentele financiare pecifice pie5ei de capital pentru fructificarea $aprecierea% fondurilor proprii, fie +n copul remunerrii uperioare a depozitelor !ancare atra e de la deponen5i, fie +n copul dezvoltrii activit5ilor opera5ionale# 2 societ%6ile de asi(urare2reasi(urare / e reg e c +n calitate de operatori pe pia5a de capital, +n cutare de oportunit5i inve ti5ionale care fructifice fondurile atra e de la a igura5i u! forma primelor de a igurare, pentru a a igura un anumit nivel de comfort +n ornorarea anga'amentelor financiare a umate fa5 de ace6tia $cu precdere +n cazul a igurrilor de via5- de tip unit lin&ed care e leag de anumite programe inve ti5ionale derulate pe maturit5i +ndelungate%# - onduri de !ensii !ri1ate, utilizeaz ve)icule inve ti5ionale oferite de pia5a de capital, +n definirea trategiei 6i a politicii inve ti5ionale care permit pla area re ur elor atra e de la !eneficiarii ace tor fonduri de pen ii private, +n condi5iile realizrii unor renta!ilit5i ati fctoare pe o !az pruden5ial de diver ificare a ri curilor# *

- or(anisme :i institu6ii inanciare de talie interna6ional% / .ondul Monetar 1nternational, 7anca 2entral European, 7E1, 7E8D, Divizia de 1nve ti5ii 6i .inan5are a 7ncii Mondiale $1.2%# Din punct de vedere al com!ortamentului in1estitional, inve titorii e impart +n 4 cate(orii/ investitori strategici au ca o!iectiv o!inerea unui pac)et de aciuni +n 'urul poziiei ma'oritare- mecani mul, cumprarea companiei, rete)nologizarea ei i vnzarea ei profitinvestitori de portofoliu inve te c +n pac)ete emnificative de aciuni- de e(# fonduri de inve tiii, apoi vnd pac)etul, dar nu neaprat cel ma'oritarinvestitori speculativi vizeaz o!inerea de profit pe termen curt din diferene de pre#

,0 Intermediarii !e !iaa de ca!ital 3n categoria intermediarilor pe pia5a de capital, opereaz +n condi5iile *egii nr# <;="<>>? privind pia5a de capital 6i a altor reglementri incidente $8egulamentul 2N9M nr# A<"<>>B privind erviciile de inve ti5ii financiare% e reg e c ociet5ile de ervicii de inve ti5ii financiare $001.% 6i in titu5iile de credit# /otrivit *egii nr# <;="<>>? privind pia5a de capital, intermediarii pot pre ta cu titlu profe ional urmtoarele categorii de ervicii de inve ti5ii financiare,

I0 Ser1icii !rinci!ale/ a% preluarea 6i tran miterea ordinelor primite de la inve titori +n legtur cu unul au mai multe in trumente financiare!% e(ecutarea ordinelor +n legtur cu unul au mai multe in trumente financiare, altfel dect pe cont propriuc% tranzac5ionarea in trumentelor financiare pe cont propriud% admini trarea portofoliilor de conturi individuale ale inve titorilor, pe !az di cre5ionar, cu re pectarea mandatului dat de ace6tia, atunci cnd ace te portofolii includ unul au mai multe in trumente financiaree% u! crierea de in trumente financiare +n !aza unui anga'ament ferm 6i" au pla amentul de in trumente financiareII0 Ser1icii cone3e/ ;

a% cu todia 6i admini trarea de in trumente financiare!% +nc)irierea de ca ete de iguran5c% acordarea de credite au +mprumuturi de in trumente financiare unui inve titor, +n vederea e(ecutrii unor tranzac5ii cu in trumente financiare, +n care re pectiva ocietate de ervicii de inve ti5ii financiare e te implicat +n tranzac5iid% con ultan5 acordat ociet5ilor cu privire la orice pro!leme legate de tructura de capital, trategie indu trial, precum 6i con ultan5 6i ervicii privind fuziunile 6i ac)izi5iile de ociet5ie% alte ervicii privind u! crierea de in trumente financiare +n !aza unui anga'ament fermf% con ultan5 de inve ti5ii cu privire la in trumentele financiareg% ervicii de c)im! valutar +n legtur cu activit5ile de ervicii de inve ti5ii financiare pre tate# 40 Re(lementarea !ieei de ca!ital 40.0 Or(anismul de re(lementare :i su!ra1e(<ere 1n titu5ia de reglementare 6i upraveg)ere a pie5ei de capital +n 8omnia e te 2omi ia Na5ional a 9alorilor Mo!iliare din 8omnia care potrivit 4#C#D# nr# <@"<>>< privind apro!area 0tatutului 2omi iei Na5ionale a 9alorilor Mo!iliare, apro!at prin *egea nr# @:?"<>><,are urmtoarele o!iective fundamentale , ta!ilirea 6i men5inerea cadrului nece ar dezvoltrii pie5elor reglementate promovarea +ncrederii +n pie5ele reglementate 6i +n inve ti5iile +n in trumente financiare a igurarea protec5iei operatorilor 6i inve titorilor +mpotriva practicilor neloiale, a!uzive 6i frauduloa e promovarea func5ionrii corecte 6i tran parente a pie5elor reglementate prevenirea manipulrii pie5ei 6i a fraudei 6i a igurarea integrit5ii pie5elor reglementate ta!ilirea tandardelor de oliditate financiara 6i de practic one t pe pie5ele reglementate adoptarea m urilor nece are pentru evitarea apari5iei ri cului i temic pe pie5ele reglementate prevenirea afectrii egalit5ii de informare 6i tratament al inve titorilor au al intere elor ace tora# 40,0 #adrul instituional al !ieei de ca!ital din Rom=nia

#NV> ? #omisia Naional% a Valorilor >o$iliare@ BVB ? Bursa de Valori Bucureti $care a devenit +ntre timp ocietate 0#A#% BER ? Bursa Elecronic% RASDAA $fo ta 8A0DAE% SN#DD ? Societatea Naional% de #om!ensare' Decontare i De!o"itare@ SRI ? Societ%ile de Re(istru Inde!endent @ BR> ? Bursa Rom=n% de >%r uri@ B>F>S 2 Bursa >onetar 2 Financiar% i de >%r uri Si$iu@ O-#V> ? Or(anismul de -lasament colecti1 al Valorilor >o$iliare@ SAI ? Societ%i de Administrare a In1estiiilor $au per onalitate 'uridic% FDI ? Fonduri de Administrare $NC au per onalitate 'uridic% SSIF ? Societ%i de Ser1icii de In1estiii Financiare $ ocieti de !ro&era'%# 50 -rodusele !ieei de ca!ital E(i ta A categorii de produ e, Valori mo$iliare !rimare din care fac parte/ 1 aciunile B

! obli"aiunile # drepturi de subscriere $ titluri de "aranie Valori mo$iliare deri1ate/ 1 contracte tip for%ard contracte ne tandardizate ce creeaz pentru pri o!ligaia de a vinde"cumpra o marf la un pre convenit la data +nc)eierii tranzaciei i care e e(ecut prin livrarea efectiv a mrfii i plata la o dat viitoare! contracte tip futures contracte tandardizate ce creeaz pentru pri o!ligaia de a vinde"cumpra un activ uport la data cadenei la un pre convenit la momentul +nc)eierii tranzaciei# contracte tip options contracte tandardizate care +n c)im!ul unei prime creeaz pentru cumprtor dreptul nu i o!ligaia de a cumpra"vinde un activ uport la un pre pre ta!ilit $numit pre de e(ercitare% pn la data e(pirrii# Valori mo$iliare sintetice 2 contracte derivate pe indici bursieri 9alorile mo!iliare primare unt utilizate +n operaiunile de finanare ale emitenilor pe piaa de capital# 9alorile mo!iliare derivate unt reprezentate de contracte la termen care au ca activ uport mrfuri, aciuni, valute, rata do!nzii, etc# Ace te valori mo!iliare unt utilizate i pentru operaiuni de acoperire a ri curilor denumite i operaiuni de haging0 9alorile mo!iliare intetice unt operaiuni relativ recente re pectiv unt derivate pe indici !ur ieri# Valori mo$iliare !rimare/ ele e +mpart +n < cla e, cla a titlurilor de capital eFuitG $aciuni, drepturi% cla a titlurilor de credit de!t $o!ligaiuni, titluri de garanie%#

1. Actiunile comune: De initie/ Aciunile reprezint fraciuni egale din capitalul ocial al unei companii reglementnd raportul 'uridic dintre emitent i acionar# 3n literatura anglo- a(on unt A tipuri de denumiri pentru aciuni, a# )are reprezint aciunea ca o fraciune egal a capitalului ocial al unei ocieti!# toc& reprezint calitatea de acionarc# eFuitie reprezint dreptul la proprietate, de a !eneficia pe viitor de profituri# #lasi icarea actiunilor/ .0 Din !unct de 1edere al dre!turilor !e care la con er% dein%torului e(i t, a actiuni comune (ordinare) confer drepturi i o!ligaiuni egale tuturor deintorilor-

.+

b actiuni prefereniale confer po e orilor drepturi uplimentare, !ucurndu- e de privilegiul unui divident prioritar, fiind de cele mai multe ori lip ite de dreptul de vot# ,0 Din !unct de 1edere al modului de identi icare al !ro!rietarului e(i t, a aciuni nominative $au +n cri numele i pot fi emi e u! forma materializat au dematerializat%!# aciuni la purtator $pot fi emi e doar +n form materializat, deintorul ace tora fiind recuno cut drept acionar%# 40 Din !unct de 1edere al ormei su$ care sunt emise e(i t, a aciuni materiali&ate $imprimate pe uport fizic% b aciuni demateriali&ate $ unt evideniate prin +n criere +n cont, dovada lor fcndu- e printr-un e(tra de cont%# #aracteristicile aciunilor/ :# Aciunile unt fraciuni egale ale capitalului ocial al unei ocieti deoarece genereaz drepturi i o!ligaii egale pentru deintori<# Aciunile au o anumit valoare nominal# 3n 8omnia, valoarea minim a unei aciuni e te de >#: leiA# Aciunile unt indivizi!ile, ele +n (ru! pot fi divizate prin operaiune de plitare $mrire atunci cnd aciunile cre c foarte mult, ca nu +i cad lic)iditatea% i e poate reduce numarul lor prin aciune de con olidare?# Aciunile unt titluri financiare negocia!ile i tranzaciona!ile# Dre!turile si o$li(aiile acionarilor/ Obligaiile acionarilor: :# acionarii unt o!ligai vireze ume de !ani aferente aciunilor u! cri e# Drepturile acionarilor: :# 'reptul la dividende( re pectiv +n cazul +n care emitentul +nregi treaz profit, acionarii au dreptul o!in $ primea c% o cot parte din profitul repartizat pentru dividende proporional cu ponderea +n capitalul ocial<# 'reptul la vot +n ADA, re pectiv acionarii e pot e(prima referitor la mer ul afacerii votnd, +n general, dup principiul o aciune : vot# A# 'reptul la tran&acionare, acionarii au dreptul tranzacioneze li!er aciunile pe o pia reglementat?# 'reptul la informare( acionarii au dreptul fie informai cu privire la mer ul afacerii +n general i e te o!ligatoriu fie informai +n legatura cu raportrile financiare ale companiei, raportul admini tratorilor i raportul cenzorilor i auditorilor#

..

@# 'reptul la reparti&area activului rmas dup acoperirea tuturor datoriilor( +n cazul +n care ocietatea emitent intr n lic)idare au e te declarat +n tare de falimentB# 'reptul comun )n materie( ce impune ocietii +i +nregi treze aciunile la 8egi trul 2omerului i de a ine evidena acionarilor +ntr-un 8egi trul al Acionarilor# =# 'reptul la rspundere limitat( +n limita participrii la capitalul ocial# 3n cazul +n care emitentul intr +n faliment, pierderea ma(im pentru acionari e te limitat la valoarea inve tiiei# A#TIV Acti1e cor!orale Acti1e necor!orale Stocuri Dis!oni$ilit%i Active 1mo!# Active circulante #a!ital Social Re"er1e -e termen scurt -e termen mediu si lun( -ASIV 2apital propriu Datorii

9aloarea nominal, VN C #S D Nr aciuni 9aloarea conta!il, V# C A D Nr Actiuni C - D Nr Aciuni 9aloarea conta!il net, V#N C A ? Datorii D Nr Aciuni C #- D Nr Aciuni 9aloarea net corectat au valoarea conta!il corectat, VN# C Acti1 neta corectat 7AN#8 D Nr aciuni 9aloarea de pia e te dat de raportul dintre cerere i ofert V- C #a!itali"are D Nr Actiuni corect e te #a!itali"area C V- 3 Nr aciuni . Aciuni prefereniale confer po e orilor drepturi uplimentare fa de drepturile comune, !ucurndu- e de privilegiul unui divident prioritar, dar de cele mai multe ori unt lip ite de dreptul de vot# Dividendul aciunilor prefereniale e te pltit cu prioritate fa de dividendul aciunilor comune# 3n 8omnia e(i t < prevederi legale referitoare la aciunile prefereniale, 1 valoarea nominal a aciunilor prefereniale tre!uie fie egal cu valoarea nominal a aciunilor comune<# numrul (valoarea total) a aciunilor prefereniale nu tre!uie depea c H din numrul $valoarea total% a aciunilor comune# #lau"ele aciunilor !re ereniale $ unt drepturi uplimentare%, 1 clau&a de convertibilitate acea t clauz face referire la po i!ilitatea tran formrii aciunilor prefereniale +n aciuni comune ale ocietii .,

emitente# Acea ta e realizeaz +n anumite condiii, +ntr-un anumit moment denumit rata de conversie i e te ta!ilit de ADA, unde e precizeaz raportul +n care e vor tran forma aciunile prefereniale +n aciuni comune $e(# dac rata de conver ie e te de A,: +n eamn c fiecare aciune preferenial poate fi tran format +n A aciuni comune%! clau&a de rscumprare ? reprezint po i!ilitatea ca emitentul +i r cumpere titlurile emi e +n anumite condiii predefinite# clau&a de returnabilitate ? pre upune po i!ilitatea ca deintorii aciunilor le returneze emitentului +n anumite condiii predeterminate# $ clau&a de cumulativitate - pre upune faptul ca, +n ituaia +n care datoriile emitentului ctre deintorul de aciuni prefereniale nu pot fi pltite, ele e raporteaz la un e(erciiu financiar urmtor pn vor fi ac)itate integral# * clau&a dividendului predeterminabil + clau&a privind participarea suplimentar la profit ? e te o clauza care aduce un dividend uplimentar fa de dividendul cuvenit +n mod normal, +n anumite condiii# 4 a!ordare comparativ a celor dou cla e fundamentale de ac5iuni, din punct de vedere al principalelor drepturi conferite de5intorilor, precum 6i cteva a pecte care fac not di cordant, pot fi urprin e +n ta!elele urmtoare, Dre!turi con erite con eritecon erite .0 dre!tul de recu!erare a ca!italului in1estit ,0 dre!tul de 1ot 40 dre!tul de !reem6iune Ac6iuni o$i:nuite Da Ac6iuni !re eren6iale Da - iar recuperarea e face cu prioritate fa5 de de5intorii de ac5iuni o!i6nuite# Nu - +n mod o!i6nuitDa - +n itua5ii e(cep5ionale $preluri, fuziuni, ac)izi5ii% Nu

Da Da

.4

50 dre!tul la di1idende

Da

Da - plata dividendelor e realizeaz cu prioritate fa5 de dividendele pentru ac5iunile o!i6nuite# 3n cazul +n care compania are emi e 6i ac5iuni o!i6nuite 6i ac5iuni preferen5iale, atunci e te o!ligatoriu pltea c +n primul rnd dividendele pentru ac5iunile preferen5iale $dac prioritatea nu e te re pectat, ace ta e te ingurul caz +n care ac5ionarii preferen5iali , pot ac5iona +n 'u ti5ie compania pentru neplata dividendelor% Ac6iuni !re eren6iale

Ac6iuni o$i:nuite

:0 1aloarea nominal%, daca e(i t, :# 1aloarea nominal% e te de cel pu5in e te mic# @ - :> ori mai mare dect cea a ac5iunilor o!i6nuite# <# di1idendele pltite unt varia!ile, +n <# di1idendele unt relativ fi(e 6i unt ta!ilite func5ie de mrimea profitului o!5inut de companie de o!icei - ca procent din valoarea nominal a 6i +n func5ie de politica de dividende ac5iunii preferen5iale practicat# A# au o durata de 1ia6% nelimitat% odat emi e e te po i!il rmn pe pia5 pn cnd ocietatea comercial emitent e dizolv au di pare +n orice alt mod# A# e emit pentru !erioade limitate de tim! 6i e recurge la lan area lor pe pia5 mai ale atunci cnd e con ider c punerea +n circula5ie a ac5iunilor o!i6nuite nu ar avea impact a upra inve titorilor#

?# 1aloarea de !ia6% depinde e(clu iv ?# 1aloarea de !ia6% depinde +n primul de raportul dintre cererea 6i oferta de rnd de a tfel de ac5iuni $evident, raportul rata de referin5 a do!nzii $din cauza cerere" ofert e te influen5at de o dividendului relativ fi( care e te multitudine de al5i factori%# comparat cu acea ta rat% 6i a!ia apoi de raportul cerere" ofert

.5

@# ac5iunile o!i6nuite !ot s% e3iste inde!endent de ac5iunile preferen5iale#

@# pentru ca o companie poat emite ac5iuni preferen5iale, e te nece ar s% i emis En !reala$il cel !u6in o cate(orie de ac6iuni o$i:nuite0

B# e adre eaz En s!ecial inve titorilor B# e adre eaz oric%rui ti! de care prefer o!5in din pla amentele in1estitori# lor un 1enit relati1 sta$il, c)iar daca ace ta e te mai czut# Dre!turi de su$scriere :i titluri de (aranie 'repturile de subscriere ? reprezint materializarea dreptului de preemp5iune u! forma unor tiluri de valoare# 'reptul de preempiune ? reprezint dreptul ac5ionarilor e(i ten5i la momentul emi iunii unor noi ac5iuni, de a u! crie cu prioritate +naintea altor inve titori#0e impune ace t drept pentru ca ac5ionarii -6i men5in cota de ac5iuni# #aracteristicile dre!turilor/ :# unt valori mo!iliare emi e cu valoare nominal zero<# unt valori mo!iliare care au o perioad de e(i ten5 relativ redu , de regul intre : 6i A luni# 'reptul reprezint diferen5a dintre pre5ul preferen5ial 6i cur # Vt C 7# F !e8 3 n NFn unde 9t valori teoreticec cur pe pre5 emi iune, n numr de ac5iuni +nainte de emi iuneN numr de ac5iuni +nainte de emi iune# sau prin calcularea ra!ortului de su$scri!6ie, SCN Vt C # ? !e n SF. !e F Dr G # ' !re6ul de emisiune F dre!turile ac6ionarilor 7$onusul8 tre$uie s% ie mai mic dec=t cursul0

.9

-itlurile de "ranie (.arrants) / reprezint valori mo!iliare care certific faptul c emitentul garanteaz de5intorului c va vinde un numr de ac5iuni comune la un anumit pre5, la o dat viitoare# 36i are originile in certificatul de depozit# #aracteristicile titlurilor de (ran6ie/ :# unt valori mo!iliare emi e cu o anumit valoare nominal<# unt valori mo!iliare care au o durat de e(i ten5 teoretic nelimitat, practic e(i tnd pn la e(cludere# Re(uli !entru in1estitorul Ence!%tor/ E(i t cteva reguli de !az pe care un inve titor +nceptor ar tre!ui le re pecte, a tfel, 0 nu inve te6ti dect !anii ti# 0 nu inve te6ti to5i !anii pe care +i de5ii# 0 nu crezi c dac ai c6tigat a tzi, vei ca6tiga 6i mine# 0 nu pla ezi to5i !anii +ntr-un ingur titlu $diver ificarea portofoliului +n copul diminurii ri cului% 0 alegi cu gri' !ro&erul +n care po5i avea +ncredere# 0 nu te 'enezi +ntre!i, 6i de zece ori, pn +n5elegi# 0 nu emnezi ordinele de tranzac5ionare pn nu le cite6ti# 0-l a cul5i pe !ro&erul tu, dar gnde6ti cu capul tu# 0 nu ui5i te informezi de pre companiile ale cror ac5iuni le-ai cumprat# .ere6te-te de doi du6mani aprigi, frica 6i lcomia# -rinci!ii de construire :i administrare a unui !orto oliu/ :# 'iversificarea riscului 0i administrarea prudenial - pre upune electarea mai multor tipuri de ac5iuni emi e de ociet5i comerciale care au un poten5ial real de cre6tere a afacerii 6i care activeaz +n ectoare performante ale economiei na5ionale# /la amentele de capital +n in trumente financiare tranzac5ionate unt e(pu e unei game variate de ri curi, Riscul de !ia6% e ma oar cu a'utorul coeficien5ilor de volatilitate $7eta% 6i e(prim pro!a!ilitatea +nregi trrii unor pierderi ca urmare a evolu5iei adver e pe care o +nregi treaz pre5urile in trumentelor financiare la nivelul +ntregii pie5e, reflectat pe eama fluctua5iilor negative marcate de un indice !ur ier# Acea t component a ri cului inve ti5ional e te una nediver ifica!il $ e mai nume6te 6i ri c i tematic%, fiind acceptat ca atare de ctre un inve titor

.*

Riscul sectorial e te un ri c opera5ional care afecteaz +n mod negativ cota5iile ac5iunilor emi e de ctre ociet5ile care activeaz +n ace t ector, pe fondul unor evenimente negative, precum, retragerea inve titorilor, interdic5ii comerciale impu e de ctre autorit5i, pierderea unor egmente importante de pia5, litigii, convul ii ociale cauzate de di poni!ilizri 6i re tructurri, !loca'e financiare, etc# Riscul de irm% reprezint o component diver ifica!il a ri cului $e te un ri c ne i tematic% +n en ul c ace t ri c poate fi controlat, 6i implicit diminuat, prin electarea 6i includerea +n portofoliu a ac5iunilor emi e de ociet5i care au +nregi trat performan5e financiare 6i care de5in un real poten5ial de cre6tere"dezvoltare pe viitor# ! 1a2imi&area corelaiei rentabilitate,risc potrivit modelului de pia5 ela!orat de ctre I# Mar&oJitz, inve titorii vor cuta +n permanen5 +6i ma(imizeze c6tigurile fie prin ma(imizarea renta!ilit5ii pe unitatea de ri c, fie prin minimizarea ri cului la un anumit nivel a umat de renta!ilitate# 3n ace t en , e cunoa6te faptul c, +n general, activele cu un grad ridicat de ri c au un poten5ial de a genera renta!ilit5i uperioare, tocmai datorit faptului c inve titorii unt di pu6i le ac)zi5ioneze doar +n condi5iile +n care +6i +n u e6c o Kprim de ri cL# # 'efinirea )ntr,o manier clar 0i consecvent a obiectivelor investiionale , corelat cu profilul de ri c al inve titorului, orizontul de timp pe care dore6te inve tea c pe pia5a de capital precum 6i pozi5ia a financiar# $ Stabilirea unei strate"ii de tran&acionare 0i asumarea unui 3"rad de disciplin4 )n aplicarea acesteia 0pre e(emplu, e pot ta!ili anumite o!iective de profit $:>-:@M% pe o anumit perioad de timp 6i marcarea ace tuia +n momentul +n care pragul a fo t atin # 4dat ce randamentul propu a fo t atin , pute5i vinde +ntreaga de5inere din titlul re pectiv au puteti vinde doar o parte 6i a6tepta5i un randament mai !un pe re tul cantit5ii# Dimpotriv, un inve titor prudent +6i va ta!ili +n permanen5 un prag ma(im de pierdere acceptat# Ace t i tem, numit K top-lo L, e aplic a tfel, daca un anumit titlu atinge un anumit nivel procentual de pierdere, e poate vinde pentru a evita o pierdere 6i mai mare# Aplicarea ace tor trategii +n activitatea de tranzac5ionare e realizeaz cu a'utorul ordinelor de tip K top-lo L au Kta&e profitL#

.;

BIBLIO&RAFIE
:# 9alerian 9oicu $coordonator%, 5iee de capital 6urse de mrfuri 7i valori, Editura *u( *i!ri , 7raov, <>>N<# Maria /ri cariu, 0ilviu Cr u, Alin Andrie , 5iee 7i instrumente financiare, Editura Cniver itii KAle(andru 1oan 2uzaL 1ai, <>>NA# Da!riela Ang)elac)e, Nicolae Dardac, 1on 0tancu, 5iee de capital 7i burse de valori, Editura 0ocietatea KAdevrulL 0A, 7ucureti, :;;<?# /etru /runea, 5iaa de capital )ntre fascinaie 7i raionalitate, Editura Economic, 7ucureti, <>>=@# *iliana 1vanu , 1mona Driga, 5iee de capital 7i burse de valori, /etroani, <>>@B# *egea nr# <;="<>>? privind pia5a de capital $pu!licat +n Monitorul 4ficial nr# @=:"<;#>B#<>>?%7. 8. $. JJJ#piata-de-capital#roJJJ#Jall- treet#roJJJ#!ur a#ro-

1-. JJJ#capital#ro#

.)