Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

I.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR I INFRASTRUCTURII AUTORITATEA RUTIER ROM!N " A.R.R.

II.

III.

CERERE
Copii #on$or%e a&e &i#en'ei #o%unitare pentru transportu& rutier #ontra #ost de %(r$uri Copii #on$or%e a&e &i#en'ei #o%unitare pentru transportu& rutier #ontra #ost de persoane

Nr. intrare %%%%%% !ata: %%%%%%

IV. C(tre) Autoritatea Rutier( Ro%*n( + ARR ,. Su-se%nat .u&/a0%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. domiciliat &n %%%%%%..................... str. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.. nr. %%% bloc %%.. scara %% eta' %.. ap. %%%.. 'ude(sector %%%%%%%%%. cod po tal %%%%%%% ara %%%%%%%%%%%%%% telefon %%%%%.. fax %%%%%.. act identitate%%% seria %%% nr. %%.. eliberat de %%%%%%%%%%%%%%%%% la data %%%%%%.. CN)(NI* %%%%%%%%%%%.......... repre$entant legal+ conform %%%..%%%%%.. a",nd funcia de %%%%%%%%%%%%%%%......... 1. pentru operatoru& de transport rutier: %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.... titu&ar a& &i#en'ei #o%unitare seria ............................. nr. ................................................................................... 2. 3n te%eiu& Ordonan'ei 4u5ernu&ui nr. 16/17,, pri5ind transporturi&e rutiere i a& Ordinu&ui %inistru&ui transporturi&or i in$rastru#turii nr. 897/17,, pentru apro-area Nor%e&or %etodo&ogi#e pri5ind ap&i#area pre5ederi&or re$eritoare &a organi:area i e$e#tuarea transporturi&or rutiere i a a#ti5it('i&or #one;e a#estora sta-i&ite prin Ordonan'a 4u5ernu&ui nr. 16/17,, pri5ind transporturi&e rutiere) so&i#it<
Copii conforme ale licenei comunitare pentru transportul rutier contra cost de mrfuri+ &n nr. de %%%+
conform documentelor anexate &ntreprinderea &ndeplinind condiia de capacitate financiar pentru un nr. suplimentar de %%% conforme copii

Copii conforme ale licenei comunitare pentru transportul rutier contra cost de persoane+ &n nr. de %%+
conform documentelor anexate &ntreprinderea &ndeplinind condiia de capacitate financiar pentru un nr. suplimentar de %%% conforme copii

V. Categorii i tipuri de transport


Naional Internaional Mrfuri perisabile Animale "ii #er"icii regulate speciale Contra cost n cont propriu Mrfuri i de euri periculoase Agabaritic #er"icii oca$ionale

Transport rutier de mrfuri:


Mrfuri generale !e euri

Transport rutier de persoane:


#er"icii regulate

VI., Lista auto5e=i#u&e&or pentru #are se so&i#it( e&i-erarea unui nr. sup&i%entar de #opii #on$or%e a&e &i#en'ei #o%unitare) pre#u% i a re%or#i&or/se%ire%or#i&or uti&i:ate 3n ansa%-&uri #u a#este auto5e=i#u&e
Nr. &nmatriculare . , Marca "e-icul / Categ. "e-icul 0 Nr. identificare 1

An fabricaie 3

Categ. poluare 4

2rad confort 5

Masa proprie 8

Masa max. autori$at 6

Nr. locuri .7 )

Mod deinere .. 8

Categ. transp. ./ N I M )

Tip transport .0 ! A 9 # :

Nr. &nmatriculare . 1

Marca "e-icul /

Categ. "e-icul 0

Nr. identificare 1

An fabricaie 3

Categ. poluare 4

2rad confort 5

Masa proprie 8

Masa max. autori$at 6

Nr. locuri .7

Mod deinere .. ) 8

Categ. transp. ./ N I M ) !

Tip transport .0 A 9 # :

Nr. &nmatriculare . >1

Marca "e-icul /

Categ. "e-icul 0

Nr. identificare 1

An fabricaie 3

Categ. poluare 4

2rad confort 5

Masa proprie 8

Masa max. autori$at 6

Nr. locuri .7

Mod deinere .. ) 8

Categ. transp. ./ N I M ) !

Tip transport .0 A 9 # :

VII. Opis de do#u%ente depuse de so&i#itant Nr. !enumirea actului Nr. i data actului(;mitent crt. . Cerere &n original / !ocument pri"ind &ndeplinirea condiiei de capacitate <
.

Nr. file

<

Instruciuni completare: Po:. 2 " Categ. 5e=i#u&Po:. ? " Categ. po&uarePo:. 6 " 4rad #on$ortPo:. ,," Mod de'inerePo:. ,2 " Tip transportAAutocamionA;1;uro 1 i 3#.: stea))roprietateMMrfuri generale=Cap tractorA;0;uro 0#/!ou stele88easing))erisabile+ animale "iiCAutocisternA;uro /#0Trei #telenc-iriere!Mrfuri+ de euri periculoase!Autospeciali$atC;uro /#1)atru stelePo:. ,1"Categ. transp.AAgabaritice;9emorc=;uro .C.Categoria INTrafic naional9Curse regulate*#emiremorc!.;uro .C/Categoria IIITrafic internaional#Curse regulate speciale2Autobu$;;uro 7C0Categoria III<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:Curse oca$ionale>Microbu$*Non ;uroC1Categoria I?<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< !atele &nscrise &n cerere "or fi conforme cu cele din Cartea de identitate a "e-iculului
@CI?A i Certificatul de &nmatriculare @CIA < 8a po$iiile 0+ 4 i 5 se &nscriu codurile corespun$toare < 8a po$iiile ..+ ./ i .0 se bifea$ cu BCD csuele corespun$toare
/

#e "a continua completarea listei+ dac este ca$ul+ prin adugarea unui numr de tabele corespun$tor numrului de auto"e-icule pentru care se solicit eliberarea copiilor conforme ale licenei comunitare+ precum i a remorcilor(semiremorcilor utili$ate &n ansambluri cu aceste auto"e-icule.

/a /b

financiar !ocument pre"$ut la 5 alin. @.A din 9egulamentul @C;A .75.(/776 !ocument pre"$ut la 5 alin. @/A din 9egulamentul @C;A .75.(/776

VIII. @o#u%ente&e ane;ate $a# parte integrant( din pre:enta #erere. Anto#%it( 3ntr"un e;e%p&ar) pe propria r(spundere) #unos#*nd dispo:i'ii&e Codu&ui pena& #u pri5ire &a $a&su& 3n de#&ara'ii. Sunt de a#ord #a date&e #uprinse 3n pre:enta #erere s( $ie pre&u#rate i s( intre 3n -a:a de date a Autorit('ii Rutiere Ro%*ne + ARR i 3n Registru& e&e#troni# na'iona& a& operatori&or de transport rutier. Autoritatea 9utier 9om,n E A99 se oblig s respecte drepturile pre"$ute de 8egea nr. 455(/77..

!ata %%%%%%%%%

#emntura %%%%%%%%.

8.#.

Evaluare