Sunteți pe pagina 1din 15

Instala ii Electrice Dr.

Florin POP, profesor

Cursul 5-6
Cap. 3 Dimensionarea re elei de distribu ie n incinta consumatorului 3.3 Protec ia receptoarelor electrice Este un truism c electricitatea este periculoas i poate cauza accidente. O mare parte din orice proiect de alimentare cu energie electric este destinat asigur rii ca astfel de accidente s nu se produc , iar dac se produc, efectul lor s fie limitat. Este rezonabil s se aprecieze c aceste considera ii constituie partea cea mai important din sarcina unui inginer proiectant. Printr-o execu ie ngrijit i o exploatare atent a instala iei electrice este evitat pericolul de apari ie a unor defecte. Cu toate acestea, este necesar s se prevad protec ie mpotriva unor defecte posibile. Principiul general al protec iei este acela c circuitul defect trebuie s fie ntrerupt de la alimentare i izolat pn cnd defectul poate fi g sit i nl turat. Dispozitivul de protec ie trebuie s detecteze c exist un defect i trebuie s izoleze acea parte din instala ie n care a fost detectat defectul, restul instala iei r mnnd n func iune. Oricine poate s imagineze diverse c i teoretice pentru ndeplinirea acestor deziderate, dar este necesar s se aib n vedere c metoda adoptat trebuie s conduc la un cost rezonabil n raport cu costul ntregii instala ii. Din punct de vedere istoric, metodele ce pot fi adoptate la un moment dat depind de dispozitivele ce pot fi produse economic n momentul respectiv, dar, odat ce o metod de protec ie a fost adoptat , ea tinde s r mn n func iune i produsele mai noi nu o pot nl tura complet. Dispozitivele de protec ie disponibile pe pia restric ioneaz tipurile de protec ie ce pot fi adoptate. Un sistem ideal care s asigure protec ie mpotriva oric rui defect nu poate fi realizat economic, astfel c proiectarea unui sistem de protec ie trebuie s in cont de oferta comercial . Aceasta ar putea conduce la ideea de a proiecta un sistem de protec ie plecnd de la dispozitivele existente pe pia , rezultnd paleta defectelor ce urmeaz s fie considerate. Este o pozi ie gre it , pentru c s-ar putea astfel asigura instala ia mpotriva unui defect improbabil i ar putea fi uitat un defect capital. Este mult mai rezonabil s se porneasc de la considerarea defectelor ce pot s apar n instala ia analizat i s se propun schemele i echipamentele de protec ie corespunz toare. Dou pericole majore trebuie prevenite - focul i ocul electric al persoanelor (electrocutarea). Aceste pericole sunt produse de patru tipuri de defecte supracurentul, supratensiunea, subtensiunea, punerea la p mnt. Regimuri de func ionare Regimul normal este caracterizat prin men inerea intensit ii curentului la valori inferioare celei admisibile (nominale) pentru care a fost dimensionat elementul conductor al re elei i a tensiunii n limitele admisibile Un U. Condi iile referitoare la al i parametri ce definesc calitatea energiei electrice - frecven a, con inutul de armonici, continuitatea serviciului - nu prezint interes la acest nivel de analiz . Regimul anormal (de avarie) este determinat de nencadrarea intensit ii curentului i tensiunii n limitele men ionate. Se definesc urm toarele situa ii de avarie: (a) Supracuren i = de suprasarcin - apar n circuitele de alimentare a receptoarelor care prin regimul lor de func ionare pot fi supranc rcate - motoarele electrice cu o sarcin mecanic excesiv , cuptoare electrice, motoare func ionnd accidental n dou faze, circuite de lumin echipate cu l mpi de puteri mai mari sau mai multe dect cele stabilite prin proiect (situa ie foarte rar ntlnit datorit faptului c , pe de o parte, circuitele de lumin , n special cele cu incandescen , sunt slab nc rcate, iar pe de alt parte, la montarea unor l mpi cu desc rc ri de

5-2

puteri mai mari trebuie schimbat i echipamentul auxiliar, ceea ce ar putea s o fac doar un cunosc tor sau un electrician autorizat). Norme europene specific obligativitatea ca protec ia s opereze la curen i de suprasarcin care s nu dep easc valoarea de 1,45 Iadm al conductorului circuitului. Dac este necesar o protec ie la valori inferioare ale curentului admisibil (determinat de caracteristicile receptorului alimentat/protejat), aceasta va fi inclus n echipamentul de comand al receptorului respectiv. = de scurtcircuit - un defect de izola ie permite conductorului (conductoarelor) de faz s ajung n contact conductiv (direct sau prin intermediul unei rezisten e de izola ie) cu conductorul altei faze, conductorul neutru, cu p mntul sau cu o conduct metalic n contact cu p mntul. Circuitul de baz caracterizat prin impedan ele conductoarelor de faze ale re elei, al neutrului i ale sarcinii este astfel scurtcircuitat printr-o rezisten de valoare foarte mic (sau neglijabil ), ceea ce conduce la apari ia unui curent de defect foarte mare. Acesta determin efecte termice i mecanice importante. Supranc lzirea conductoarelor va provoca deteriorarea izola iei acestora i, dac persist , poate s produc incendierea conductei electrice. Contactul conductiv al conductorului defect cu o suprafa metalic poate produce electrocutarea unei persoane care atinge acea suprafa . For ele magnetice dezvoltate ntre conductoare parcurse de curen i pot conduce la deform ri sau ruperi ale conductoarelor (n special ale celor de tip bare) sau ale dispozitivelor (izolatoarelor) de fixare sau/ i sus inere. (b) Supratensiune = de comuta ie - conectarea/deconectarea unor sarcini inductive sau capacitive produce n regimul tranzitoriu o supratensiune care poate deteriora echipamente sensibile; acela i efect apare la puneri la p mnt sau la scurtcircuite n re eaua de alimentare. Supratensiunile de comuta ie au un con inut de energie sc zut, dar frontul de und abrupt i amplitudinea tensiunii afecteaz func ionarea corect a echipamentelor electrice. De exemplu, conectarea unor l mpi cu desc rc ri poate provoca supratensiuni de 5-6 kV. = de rezonan - ntr-un regim deformant de func ionare al re elei, caracterizat prin forme nesinusoidale ale undelor de curent i/sau tensiune, este posibil apari ia unei rezonan e de tensiune la o frecven armonic oarecare , care poate cauza str pungerea dielectricului condensatoarelor din re ea (de exemplu, din instala ia de compensare a puterii reactive). = de desc rc ri atmosferice - unda de tensiune produs de o desc rcare atmosferic (tr snet) pe linia electric de alimentare p trunde n instala ia interioar a consumatorului i deterioreaz izola ia electric a conductoarelor sau distruge echipamentul electric. Supratensiunile tranzitorii dureaz un timp extrem de scurt, de cteva zeci de s pn la cteva ms i au o amplitudine ridicat , care poate atinge c iva kV. (c) Subtensiune - sc derea tensiunii de alimentare sub 0,7 Un conduce la oprirea motoarelor electrice, deteriorarea unor echipamente electronice, sc derea fluxului luminos emis de l mpile cu incandescen , stingerea l mpilor cu desc rcari .a. (d) Punerea la p mnt .. .. .. Dispozitive de protec ie Conductoarele active trebuie protejate prin unul sau mai multe dispozitive pentru ntreuperea automat a aliment rii n caz de suprasarcin i scurtcircuit. Dispozitivele de protec ie vor asigura deopotriv ambele protec ii ntreruptoare cu relee de supracurent, ntreruptoare asociate cu siguran e fuzibile, fuzibile de tip gI, gII (pentru linii, circuite/coloane, sarcini f r vfuri de curent) sau aM (pentru motoare, sarcini cu vrfuri de curent) , sau numai una din ele.

5-3

Dispozitivele de protec ie mpotriva curen ilor de suprasarcin trebuie s ntrerup orice curent de suprasarcin din conductoarele circuitului nainte de a se produce o nc lzire periculoas a izola iei, a conexiunilor, a bornelor sau a vecin t ii conductoarelor. Dispozitivele de protec ie mpotriva curen ilor de scurtcicuit trebuie s fie concepute pentru a ntrerupe orice curent de scurtcircuit n conductoare nainte ca acesta sa devin periculos datorit efectelor termice i mecanice produse n conductoare i conexiuni. Siguran fuzibil . Cel mai vechi i mai simplu dispozitiv de protec ie const dintr-un element fuzibil fixat ntre capetele unui suport de por elan sau bachelit . Fuzibilul (fir, lamel ) este astfel dimensionat nct curentul care dep e te valoarea nominal (admisibil ) a circuitului s produc topirea sa i, astfel, s se determine ntreruperea circuitului. - lent-rapid , rapid , ultrarapid , general g, asociat a - curent limitat t iat Releu (declan ator) termic - stare rece, stare cald - reglaj Releu (declan ator) magnetic - reglaj - temporizare Releu (declan ator) de tensiune nul - bobina contactorului sau demarorului ac ioneaz ca un releu de tensiune nul : men ine nchis la tensiunea (0,85 ... 1,1) Un i deconecteaz la tensiunea (0,35 ... 0,7) Un. Releu diferen ial (releu de curent rezidual RCD) - detecteaz curentul care se scurge la p mnt i folose te acest curent pentru a ac iona un mecanismul de deconectare a circuitului defect. Principiul de func ionare al unui releu diferen ial se bazeaz pe trecerea conductoarelor de linie i neutru printr-un miez magnetic toroidal. Un curent de sarcin normal va produce n miezul magnetic fluxuri magnetice egale dar de sensuri contrare. Dac exist o punere la p mnt, curentul prin conductorul de linie este mai mare dect cel ce se ntoarce prin conductorul neutru i va produce un flux magnetic mai mare. Apare astfel un flux rezultant care induce un curent ntr-o nf urare montat pe acela i miez magnetic i se ob ine o comand de ac ionare asupra mecanismului de deconectare a circuitului. Curentul de comand este de 10, 30, 100, 300, 500 mA, timpul de deconectare este instantaneu sau selectiv, cu ntrzieri de 40-300 ms.

5-4

n conformitate cu Norma CEI EN 61008 i 61009, ntreruptoarele diferen iale se clasific dup forma undei de curent n tipurile AC (doar pentru curent alternativ), A (pentru curent alternativ i/sau pulatoriu cu component continu ), S (pentru curent alternativ i/sau pulsatoriu cu component continu cu ntrziere n func ionare, pentru asigurarea selectivit ii ca ntreruptoare diferen iale generale). Se utilizeaz i dispozitive diferen iale adaptabile la ntreruptoare automate. Releu de supratensiune. Instala iile electronice, sistemele de prelucrare i transmitere a datelor, calculatoarele personale, sistemele CAD/CAM, sistemele de m sur , monitorizare i semnalizare sunt elemente esen iale ale vie ii cotidiene i sunt indispensabile n majoritatea proceselor de produc ie, centrelor de calcul, proceselor de gestiune i n domeniul privat. Prevenirea defectelor produse de supratensiuni este posibil prin instalarea unui sistem de protec ie dublu: protec ie de baz , n re eaua consumatorului (la tabloul general i/sau la tablourile principale), care limiteaz supratensiunile bogate n energie la valori nepericuloase i protec ia fin , ce se constituie ntr-un filtru individual montat la intrarea n echipamentul protejat - calculator, unitatea de m sur /semnalizare, instala ia TV, HIFI sau video .a. Releul de supratensiune este pozi ionat ntre conductoarele de faze i neutru, pentru reducerea supratensiunii ntre faze i neutru i la p mnt (BEP - bara de egalizarea poten ialelor). El poate fi realizat cu varistoare (rezistoare cu c rbune sau cu oxid de zinc), cu desc rc toare cu gaz sau cu diode Zener. Releul de supratensiune ce constituie protec ia de baz se monteaz dup un releu diferen ial, n cazul schemelor tip TT. n acest mod, eventuala defectare a protec iei la supratensiune manifestat prin apari ia unor curen i de scurgere la p mnt este detectat de protec ia diferen ial .

Figura 3.?? Conectarea protec iei la supratensiuni pe re eaua de alimentare

1 Sursa de alimentare; 2 - Tabloul general al consumatorului; 3 BEP bara de egalizarea poten ialelor; 4 Dispozitivul de protec ie la supratensiuni; 5 Conexiunea la p mnt (a - prin BEP; b prin conductorul PEN); 6 Echipamentul de utilizare ce trebuie protejat; F Protec ie la supracuren i.

.. .. ..

Relee electronice

Caracteristici de protec ie Siguran fuzibil . Siguran fuzibil automat - curent nominal - al soclului (portfuzibil) - curent nominal al elementului de nlocuire (fuzibil) - In (If)

5-5

- curentul limitat t iat - ilt, valoarea instantanee maxim a curentului prin elementul de nlocuire (fuzibil), atins n cursul func ion rii unei siguran e - capacitatea de rupere Ir - curentul prezumat al unui circuit pe care o siguran l poate ntrerupe - caracteristica timp-curent - integrala Joule I2t= i2(t) dt - integrala p tratului curentului pe un interval de timp dat; se define te ca integrala de prearc (pe durata ini ial de nc lzire a fuzibilului pn la formarea arcului electric) i integrala de arc (pe durata de ardere a fuzibilului, ntre momentul amors rii arcului i stingerea complet a acestuia) Contactor cu releu termic, Demaror electromagnetic (cu protec ie termic ) - tensiune nominal - Un, tensiunea standardizat pentru care a fost construit aparatul; - tensiune de comand (de serviciu) - Uc, tensiunea nominal a elementului de comand (bobina contactorului); - curentul nominal - In; - curentul nominal al releelor termice (curent de serviciu) - Ir; - valoarea reglat a releului termic - It - posibilitate de reglaj fizic specific fiec rui tip de aparat de protec ie, de exemplu It=(0,67 ... 1,00) Ir; este valoarea fa de care se evalueaz suprasarcina din circuit; - curent limit termic (stabilitate termic ). .. .. Ansamblul func ional Siguran fuzibil + Releu termic Siguran a protejeaz instala ia la scurtcircuit, iar releul termic - la suprasarcin . Asocierea acestor dou dispozitive de protec ie trebuie s aib n vedere stabilitatea termic i dinamic a contactorului cu relee termice la curen ii de scurtcircuit care apar n re ea. Condi ia este ca m rimea curentului limitat t iat ilt determinat de caracteristica de limitare a siguran ei fuzibile s fie suportat de contactor f r s se sudeze contactele acestuia. Suprapunnd curbele caracteristice timp-curent, intersec ia acestora trebuie s se produc la o valoare a curentului inferioar curentului limit termic Ilt al releului termic. ntreruptor automat Disjunctor (cu protec ie magnetotermic ). Demaror magnetotermic. - curent limit dinamic (stabilitate dinamic ) Demaroarele magnetotermice sunt utilizate pentru comanda local i protec ia motoarelor electrice trifazate de putere mai mic sau egal cu 11 kW. Acest aparat nlocuie te ansamblul siguran fuzibil (aM) - contactor cu releu termic

5-6

5-7

Figura 3.?? ntreruptor cu protec ie electronic (a) Schema de conexiuni; (b) Placa frontal

5-8

Curentul de ac ionare magnetic Im este cuprins n limite diferen iate dup tipul echipamentului protejat, cu valori de (3-20) In. Se definesc curbele de forma B - (3-5) In, C - (5-10) In i D - (1020) In.

5-9

Selectivitatea protec iei Siguran e fuzibile Se cere ca integrala Joule de prearc a fuzibilului din amonte s fie superioar integralei Joule totale a fuzibilului din aval.

Figura 3.?? Selectivitatea ntre dou siguran e fuzibile

ntreruptor automat n serie cu siguran fuzibil - ntreruptorul automat la intrarea n tabloul general, siguran a fuzibil la plecarea unei coloane din aval. Se cere ca la apari ia unui curent de defect s existe un interval de timp minim t=0,04 s. Eventuala neconcordan se rezolv prin alegerea unui releu magnetic cu valoare mai mare (deplasarea verticalei lui Im spre dreapta) sau introducerea unei temporiz ri n func ionarea declan atorului magnetic (ridicarea palierului orizontal al declan atorului). - siguran fuzibil (la bran ament, pe partea furnizorului) i ntreruptor general automat n aval, la consumator (la intrarea n tabloul general). Se cere ca la apari ia unui curent de defect s existe un interval de timp minim t=0,05 s. Pentru rezolvarea unei neconcordan e se adopt o siguran de valoare mai mare. ntreruptoare automate

Figura 3.?? Selectivitatea ampermetric

Figura 3.?? Selectivitatea cronometric

5-10

Figura 3.?? Selectivitatea energetic

Figura 3.?? Selectivitatea logic

ntreruptoare diferen iale

Figura 3.?? Coordonarea selectivit ii ntre protec ia diferen ial instantanee si selectiv

Curentul de ac ionare diferen ial I n al potec iei de tip S trebuie s fie cel pu in de 3 ori mai mare dect al celui din aval.

5-11

Amplasarea dispozitivelor de protec ie .. .. ..

5-12

Tipuri constructive Aparate de conectare Prize/fi e Contactoare ntreruptoare Separatoare, separatoare de sarcin (cu siguran e fuzibile) .. .. Aparate de protec ie Caracteristici tehnice, func ionale, constructive ..
1 - protec ie la scurtcircuit (modul ntreruptor/disjunctor cu protec ie magnetic ); 2 protec ie la suprasarcin (modul termic); 3 protec ia diferen ial (bloc releu diferen ial); 4 contactor (modul contactor)

Structura protec iei unui motor asincron

* Siguran e fuzibile, siguran e automate, ntreruptoare automate mici Siguran ele fuzibile gI protejeaz contra suprasarcinilor reduse i mari i desigur, contra scurtcircuitelor. Siguran ele aM protejeaz contra suprasarcinilor mari i scurtcircuitelor; ele sunt calculate s reziste la curen ii de pornire ai motoarelor electrice. Aceste siguran e trebuie asociate n mod obligatoriu cu un dispozitiv de protec ie termic contra suprasarcinilor reduse. Siguran ele gI sunt de folosin industrial , general . Siguran ele aM sunt asociate motoarelor electrice. * Contactoare cu relee termice (Startere/Demaroare electromagnetice) .. * ntreruptoare automate (Disjunctoare magnetotermice) .. * ntreruptoare (Startere/Demaroare) electronice (caracteristici de pornire) .. * Protec ie termostatic

* Dispozitive de protec ie la supratensiuni

5-13

Alegerea aparatelor de conectare i protec ie ..... Dimensionarea protec iei Rela ii de calcul, interdependen e .. .. Caracteristica de func ionare a unui dispozitiv care protejeaz un circuit mpotriva suprasarcinilor trebuie s satisfac urm toarele condi ii: IB In Iz I2 1,45Iz, n care IB este curentul de calcul al circuitului; Iz curentul admisibil al circuitului; In curentul nominal al dispozitivului de protec ie (pentru dispozitivele de protec ie reglabile, In - curentul de reglaj ales); I2 curentul care asigur n mod efectiv func ionarea dispozitivului de protec ie; n practic este egal cu: = curentul de func ionare ntr-un timp conven ional, pentru ntreruptoare; = curentul de topire ntr-un timp conven ional, pentru siguran e fuzibile de tip gI; = 0,9curentul de topire ntr-un timp conven ional, pentru siguran e fuzibile de tip gII. Atunci cnd un dispozitiv de protec ie protejeaz mai multe conductoare n paralel, ce transport curen i senisbili egali, valoarea lui Iz este suma curen ilor admisibili n diferitele conductoare.

Figura 3.?? Principiul de dimensionare a protec iei n raport cu sarcina i conducta de alimentare

Orice dispozitiv care asigur protec ia mpotriva curen ilor de scurtcircuit trebuie s satisfac urm toarele dou condi ii: (1) Capacitatea sa de rupere trebuie s fie cel pu in egal cu curentul de scurcircuit calculat/m surat n punctul unde este instalat; (2) Timpul de ntrerupere al oric rui curent care rezult la un scurtcircuit produs ntr-un punct oarecare al circuitului nu trebuie s fie superior timpului care aduce conductoarele la limita maxim admis de temperatur . Pentru scurtcircuite cu o durat t cel mult egal cu 5 s, durata necesar pentru ca un curent de scurtcircuit s creasc temperatura conductarelor de la temperatura maxim n func ionare normal la valoarea limit se poate calcula, cu o prim aproxima ie, cu formula t=kS/I, unde t este durata, n secunde, S sec iunea, n mm2, k=115 pentru conductoare de cupru izolate cu

5-14

policlorur de vinil, 135 pentru conductoare de cupru izolate cu cauciuc, 74 pentru conductoare de aluminiu izolate cu policlorur de vinil, 87 pentru conductoare de aluminiu izolate cu cauciuc, 115 pentru conexiunile lipite cu cositor la conductoarele de cupru. Pentru durate foarte scurte (t<0,1 s), k2S2 trebuie s fie superior energiei I2t pe care o las s treac dispozitivul de protec ie, indicat de constructor. Curen ii de scurtcircuit trebuie determina i n punctele relevante ale instala iei considerate, prin calcul sau prin m surare. Verificarea aparatelor Stabilitate termic Stabilitate dinamic

5-15

Bibliografie 1. Seip Gunter SIEMENS Electrical Installations Handbook, vol. 1,1987 2. Groupe Schneider Manualul inginerului electrician, 1998 3. Legrand Lexic Guide technique de la protection, Disjoncteurs DPX et DX, Edition 1998 4. SR CEI 60364-4-43/1998 Instala ii electrice n construc ii, Partea 4: Mijloace de protec ie pentru asigurarea securit ii, Capitolul 43: Protec ia mpotriva supracuren ilor 5. STAS 4173/1-91 Siguran e fuzibile de joas tensiune. Condi ii generale 6. STAS 4173/2-91 Siguran e fuzibile de joas tensiune. Condi ii suplimentare pentru siguran e fuzibile pentru scopuri industriale 7. SR EN 60947-4-1:1994 Aparataj de joas tensiune. Partea 4: Contactoare i demaroare de motoare. Sec iunea 1: Contactoare i demaroare electromecanice 8. SR EN 60947-2:1993 Aparataj de joas tensiune. Partea 2: ntreruptoare automate 9. *** Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor electrice cu tensiuni pn la 1000 V c.a. i 1500 V c.c. I.7-02 10. Cataloage ABB, Gewiss, Moeller, Legrand, Schneider Electric