Sunteți pe pagina 1din 24

HOTRRE Nr. 1239 din 29 noiembrie 2000 *** Republicat pri ind aprobarea Re!

ulamentului de aplicare a di"po#i$iilor Ordonan$ei %u ernului nr. 92&2000 pri ind or!ani#area 'i (unc$ionarea "er iciilor de proba$iune E)*TENT+ %,-ERN,. RO)N*E* /,0.*12T 3N+ )ON*TOR,. O4*1*2. NR. 566 din 17 decembrie 2005 *8 Republicat 9n temeiul art. ** din Hotr:rea %u ernului nr. ;6;&2005 pentru modi(icarea 'i completarea Re!ulamentului de aplicare a di"po#i$iilor Ordonan$ei %u ernului nr. 92&2000 pri ind or!ani#area 'i (unc$ionarea "er iciilor de reinte!rare "ocial a in(ractorilor 'i de "upra e!<ere a e=ecutrii "anc$iunilor nepri ati e de libertate> aprobat prin Hotr:rea %u ernului nr. 1.239&2000> publicat 9n )onitorul O(icial al Rom:niei> /artea *> nr. ??; din 23 iulie 2005> d:ndu@"e te=telor o nou numerotare. Hotr:rea %u ernului nr. 1.239&2000 a (o"t publicat 9n )onitorul O(icial al Rom:niei> /artea *> nr. 7?1 din 13 decembrie 2000. 2RT. 1 Ae aprob Re!ulamentul de aplicare a di"po#i$iilor Ordonan$ei %u ernului nr. 92&2000 pri ind or!ani#area 'i (unc$ionarea "er iciilor de proba$iune> pre #ut 9n ane=a care (ace parte inte!rant din pre#enta <otr:re. 2RT. 2 /re#enta <otr:re "e aplic dup numirea 9n (unc$ie a con"ilierilor de reinte!rare "ocial 'i "upra e!<ere**8 prin ordin al mini"trului Bu"ti$iei> dar nu mai t:r#iu de 30 de #ile de la aprobarea bu!etului de "tat pe anul 2001> cu e=cep$ia art. 1 alin. C28 din re!ulament> care "e aplic de la data intrrii 9n i!oare a pre#entei <otr:ri. @@@@@@@@@@@@ **8 3n pre#ent> art. ;9 din .e!ea nr. 123&2007 pri ind "tatutul per"onalului din "er iciile de proba$iune pre ede c denumirea D"er icii de protec$ie a ictimelor 'i reinte!rare "ocial a in(ractorilorD> cuprin" 9n actele normati e 9n i!oare> "e 9nlocuie'te cu denumirea D"er icii de proba$iuneD> iar denumirea DEirec$ia de protec$ie a ictimelor 'i reinte!rare "ocial a in(ractorilorD> cuprin" 9n actele normati e 9n i!oare> "e 9nlocuie'te cu denumirea DEirec$ia de proba$iuneD. 2nterior> .e!ea nr. 211&2006 pri ind unele m"uri pentru a"i!urarea protec$iei ictimelor in(rac$iunilor a pre #ut c denumirea D"er icii de reinte!rare "ocial a in(ractorilor 'i de "upra e!<ere a e=ecutrii "anc$iunilor nepri ati e de libertateD "au denumirea D"er icii de reinte!rare "ocial 'i "upra e!<ereD "e 9nlocuie'te cu denumirea D"er icii de protec$ie a ictimelor 'i reinte!rare "ocial a in(ractorilorD 9n toate actele normati e 9n i!oare. 2NEF2 1

RE%,.2)ENT de aplicare a di"po#i$iilor Ordonan$ei %u ernului nr. 92&2000 pri ind or!ani#area 'i (unc$ionarea "er iciilor de proba$iune 12/. 1 Ei"po#i$ii !enerale 2RT. 1 C18 Aer iciile de proba$iune "unt or!ani"me "peciali#ate> (r per"onalitate Buridic> a(late "ub autoritatea )ini"terului Gu"ti$iei> care au ca principale atribu$ii reinte!rarea "ocial a per"oanelor care au " :r'it in(rac$iuni> men$inute 9n "tare de libertate> "upra e!<erea e=ecutrii obli!a$iilor "tabilite de in"tan$a de Budecat 9n "arcina ace"tora> precum 'i a"i"ten$a 'i con"ilierea per"oanelor condamnate> la cererea ace"tora. C28 Aer iciile de proba$iune "e or!ani#ea# 'i (unc$ionea# pe l:n! (iecare tribunal. Aediile ace"tora "e "tabile"c prin ordin al mini"trului Bu"ti$iei. C38 Aer iciile de proba$iune colaborea# cu alte in"titu$ii 'i or!ani#a$ii !u ernamentale 'i ne!u ernamentale> 9n ederea reducerii (enomenului in(rac$ional 'i cre'terii !radului de "i!uran$ "ocial. C68 Aer iciile de proba$iune utili#ea# 9n acti itatea lor "er iciile interpre$ilor 'i traductorilor autori#a$i prin intermediul tribunalelor pe l:n! care (unc$ionea# ori de c:te ori acea"t utili#are e"te nece"ar. 2RT. 2 /rincipiile acti it$ii de reinte!rare "ocial a in(ractorilor 'i de "upra e!<ere a e=ecutrii "anc$iunilor nepri ati e de libertate "unt+ a8 re"pectarea le!ii 'i a <otr:rilor Budectore'tiH b8 re"pectarea drepturilor omului 'i a demnit$ii umane 'i e itarea di"criminrii pe orice temeiH c8 "priBinirea 'i 9ncuraBarea permanent a per"oanelor "upra e!<eate> a"i"tate 'i con"iliate> 9n ederea reinte!rrii lor 9n "ocietate 'i 9n ederea a"umrii re"pon"abilit$ii propriilor ac$iuni> prin (ormarea unei atitudini corecte (a$ de munc> ordinea de drept 'i re!ulile de con ie$uire "ocial. 2RT. 3 C18 1oordonarea acti it$ii de reinte!rare "ocial a in(ractorilor 'i de "upra e!<ere a e=ecutrii "anc$iunilor nepri ati e de libertate "e reali#ea# de ctre Eirec$ia de proba$iune din cadrul )ini"terului Gu"ti$iei. C28 1ontrolul acti it$ii de reinte!rare "ocial 'i "upra e!<ere "e reali#ea# de ctre in"pectorii de proba$iune din cadrul direc$iei pre #ute la alin. C18. 12/. 2 2cti itatea "er iciilor de proba$iune AE1I*,NE2 1

1ompeten$a teritorial a "er iciilor de proba$iune 2RT. 6 C18 Aer iciul de proba$iune e"te competent " e=ercite atribu$iile pre #ute de le!e cu pri ire la per"oanele (a$ de care "@au di"pu" m"urile pre #ute la art. 57J3 alin. 1 din 1odul penal "au una ori mai multe dintre obli!a$iile pre #ute la art. 57J3 alin. 3 "au la art. 103 alin. 3 din 1odul penal> precum 'i cu pri ire la inculpa$ii pentru care in"tan$a a "olicitat re(erate de e aluare> care locuie"c 9n circum"crip$ia tribunalului pe l:n! care (unc$ionea# "er iciul de proba$iune. C28 3n ca#ul per"oanelor condamnate la o pedeap" cu pri are de libertate> care "unt inclu"e 9n pro!rame de re"ociali#are> competent e"te "er iciul de proba$iune de pe l:n! tribunalul 9n a crui circum"crip$ie "e a(l unitatea penitenciar la care ace"tea 9'i e=ecut pedeap"a. 2RT. ? C18 3n de"('urarea acti it$ii de reinte!rare "ocial 'i "upra e!<ere "er iciul de proba$iune 9'i eri(ic din o(iciu competen$a. C28 3n ca#ul 9n care "er iciul de proba$iune con"tat c nu e"te competent din punct de edere teritorial " 9'i e=ercite atribu$iile> 9n'tiin$ea# de 9ndat in"tan$a de Budecat care l@a "e"i#at. AE1I*,NE2 a 2@a Re(eratele de e aluare 2RT. 7 C18 Re(eratul de e aluare> 9ntocmit de "er iciul de proba$iune con(orm di"po#i$iilor art. 11 alin. C18 lit. d8 din Ordonan$a %u ernului nr. 92&2000 pri ind or!ani#area 'i (unc$ionarea "er iciilor de proba$iune> aprobat cu modi(icri 'i completri prin .e!ea nr. 129&2002> cu modi(icrile ulterioare> e"te un re(erat "cri"> cu caracter con"ultati 'i de orientare> a :nd rolul de a o(eri in"tan$ei de Budecat date pri ind per"oana inculpatului "au> dup ca#> per"oanele men$ionate la art. 1 din Ordonan$a %u ernului nr. 92&2000> ni elul in"truc$iei 'colare> comportamentul> (actorii care in(luen$ea# "au care pot in(luen$a conduita !eneral> precum 'i per"pecti ele reinte!rrii 9n "ocietate. C28 Re(eratul de e aluare trebuie " (ie obiecti > conci"> concret> clar 'i coerent. 2RT. ; C18 Re(eratul de e aluare e"te 9ntocmit de con"ilierul de proba$iune> 9n ba#a uneia "au mai multor 9ntre ederi cu per"oana pentru care in"tan$a a "olicitat re(erat de e aluare. C28 Ori de c:te ori aprecia# c e"te nece"ar> "er iciul de proba$iune a "olicita autorit$ilor competente de"emnarea unor "peciali'ti 9n ederea 9ntocmirii re(eratului de e aluare. 2ce'ti "peciali'ti pot (i p"i<olo!i> "ociolo!i> cadre

didactice> medici "au oricare al$i "peciali'ti a cror opinie e"te con"iderat nece"ar. C38 1on"ilierul de proba$iune a contacta> dup ca#> membrii (amiliei> 'coala "au unitatea la care per"oana 9'i de"('oar acti itatea> precum 'i orice alte per"oane care ar putea o(eri in(orma$ii utile pentru 9ntocmirea re(eratului de e aluare. C68 3n ca#ul 9n care per"oana cu pri ire la care "e 9ntocme'te re(eratul de e aluare nu colaborea# la reali#area ace"tuia> con"ilierul de proba$iune a men$iona 9n re(erat re(u#ul de cooperare. C?8 3n ca#ul 9n care per"oana cu pri ire la care e"te "olicitat 9ntocmirea re(eratului de e aluare nu e"te !"it> "er iciul de proba$iune 9naintea# or!anului Budiciar care a "olicitat 9ntocmirea re(eratului> o not in(ormati 9n"o$it de do e#i care " ate"te "itua$ia de (apt con"tatat 'i impo"ibilitatea 9ntocmirii re(eratului de e aluare. C78 Eo e#ile pre #ute la alin. C?8 (ac re(erire inclu"i la colaborarea cu or!anele de poli$ie 9n ederea identi(icrii per"oanei. C;8 3n "itua$ia pre #ut la alin. C68> precum 'i 9n "itua$ia pre #ut la alin. C?8> atunci c:nd 9ntocmirea re(eratului de e aluare a (o"t "olicitat 9n ba#a art. 652 din 1odul de procedur penal> con"ilierul de proba$iune 9ntocme'te re(eratul de e aluare (r " (ac re(erire 9n cuprin"ul ace"tuia la datele pre #ute la art. 9 alin. C18 lit. d8 'i e8. 2RT. 5 1on"ilierul de proba$iune de"emnat " 9ntocmea"c re(eratul de e aluare+ a8 "tabile'te de 9ndat> dar nu mai t:r#iu de ? #ile de la data primirii "olicitrii in"tan$ei de Budecat> locul> data 'i ora primei 9ntre ederi cu per"oana pentru care "@a "olicitat re(eratul de e aluare. /rima 9ntre edere cu per"oana pentru care "@a "olicitat re(eratul de e aluare trebuie " aib loc 9n termen de ; #ile de la data primirii "olicitrii in"tan$ei de Budecat. 3n ca#ul minorilor con"ilierul de proba$iune "tabile'te locul> data 'i ora 9ntre ederii "au 9ntre ederilor cu minorul> precum 'i cu prin$ii> cu cel care l@a adoptat> cu tutorele "au> dup ca#> cu per"oanele "au cu repre#entan$ii in"titu$iilor crora le@a (o"t 9ncredin$at "upra e!<erea minoruluiH b8 contactea# per"oanele 'i in"titu$iile care ar putea (urni#a in(orma$ii utile de"pre per"oana e aluat> ni elul in"truc$iei 'colare> comportamentul ace"teia> mediul "ocial 'i (amilialH c8 con"emnea#> cu oca#ia (iecrei 9ntre ederi> datele nece"are 'i utile pentru 9ntocmirea re(eratului de e aluareH d8 propune 'e(ului "er iciului de proba$iune> atunci c:nd con"ider nece"ar> luarea m"urilor pre #ute la art. ; alin. C28H e8 9ntocme'te re(eratul de e aluare pe ba#a in(orma$iilor ob$inute 'i 9l "upune "pre anali# 'i "emnare 'e(ului "er iciului de proba$iuneH (8 9naintea# re(eratul de e aluare in"tan$ei de Budecat 9n termen de 16 #ile de la primirea "olicitrii.

2RT. 9 C18 Re(eratul de e aluare cuprinde urmtoarele pr$i+ a8 introducereH b8 "ur"ele de in(orma$ii utili#ate la 9ntocmirea luiH c8 date pri ind per"oana pentru care a (o"t "olicitatH d8 (actorii care in(luen$ea# "au pot in(luen$a conduita !eneral a per"oanei pentru care a (o"t "olicitatH e8 per"pecti ele de reinte!rare 9n "ocietate. C28 Re(eratul de e aluare a purta pe prima pa!in> 9n col$ul din "t:n!a "u"> antetul "er iciului de proba$iune> iar 9n col$ul din dreapta "u"> men$iunea DAtrict con(iden$ial dup completareD. C38 4iecare pa!in "cri" a re(eratului de e aluare a purta 9n col$ul din dreapta Bo" 'tampila 'i "emntura 'e(ului "er iciului de proba$iune. C68 )odelul re(eratului de e aluare> cu elementele pe care le cuprinde> e"te pre#entat 9n ane=a nr. 1 la pre#entul re!ulament. C?8 Eup completarea datelor cuprin"e 9n introducere celelalte pr$i ale re(eratului de e aluare or (i pre#entate pe "curt> 9ntr@o (orm narati > e it:ndu@ "e pe c:t po"ibil (olo"irea unor termeni de "pecialitate "au a unor e=primri care ar (ace di(icil 9n$ele!erea con$inutului re(eratului de e aluare. C78 3n ca#ul 9n care 9n con$inutul re(eratului de e aluare rm:n pa!ini "au "pa$ii libere> ace"tea "e or bara dup 9ntocmirea re(eratului de e aluare. 2RT. 10 C18 Aur"ele de in(orma$ii care au (o"t utili#ate la 9ntocmirea re(eratului de e aluare or (i pre#entate "intetic> a :ndu@"e 9n edere at:t per"oanele cu care au a ut loc 9ntre ederi> c:t 'i e entualele documente con"ultate. C28 Aur"ele de in(orma$ii or cuprinde urmtoarele preci#ri+ a8 numrul de 9ntre ederi a ute 'i> dup ca#> re(u#ul de cooperare "au e entualele 9ndoieli pri ind acurate$ea in(orma$iilor> pre#entate moti atH b8 "ur"ele de in(orma$ii la care nu a (o"t po"ibil acce"ul. 2RT. 11 Redactarea pr$ii din re(eratul de e aluare> re(eritoare la datele pri ind per"oana pentru care ace"ta a (o"t "olicitat> "e a (ace di(eren$iat> dup cum "e re(er la inculpa$i "au la per"oanele pre #ute la art. 1 din Ordonan$a %u ernului nr. 92&2000. 2RT. 12 C18 3n ca#ul inculpa$ilor datele pri ind per"oana ace"tora "e re(er la+ a8 trecutul in(rac$ionalH b8 mediul (amilial 'i "ocialH c8 ni elul in"truc$iei 'colare 'i al pre!tirii pro(e"ionaleH d8 comportamentul per"oanei 9nainte 'i dup comiterea (apteiH e8 (actorii care au (a ori#at comportamentul in(rac$ionalH (8 dac e"te ca#ul> modul 9n care au 9ndeplinit anterior obli!a$iile "tabilite de in"tan$a de Budecat.

C28 3n ca#ul inculpa$ilor minori datele pri ind per"oana ace"tora or pri i 'i condi$iile 9n care au cre"cut 'i au trit> precum 'i modul 9n care prin$ii> cei care i@au adoptat "au tutorele 9'i 9ndepline'te obli!a$iile ce 9i re in. C38 2tunci c:nd con"ider nece"ar con"ilierul de proba$iune a include 9n re(eratul de e aluare date pri ind "tarea (i#ic 'i mintal> precum 'i de# oltarea intelectual 'i moral a inculpatului> (urni#ate de "peciali'ti de"emna$i 9n ace"t "cop. 2RT. 13 C18 3n ca#ul per"oanelor pre #ute la art. 1 din Ordonan$a %u ernului nr. 92&2000 datele pri ind per"oana ace"tora "e re(er la mediul (amilial 'i "ocial> e olu$ia per"oanei din punct de edere educa$ional 'i pro(e"ional> comportamentul pe perioada "upra e!<erii> precum 'i modul 9n care au e=ecutat obli!a$iile "tabilite de in"tan$a de Budecat. C28 3n ca#ul minorilor a(la$i "ub "upra e!<ere datele pri ind per"oana ace"tora or pri i 'i modul 9n care prin$ii> cei care i@au adoptat "au tutorele 9'i 9ndepline'te obli!a$iile ce 9i re in> precum 'i> dup ca#> modul de colaborare dintre "er iciul de proba$iune 'i per"oana "au in"titu$ia le!al 9n"rcinat cu "upra e!<erea minorului "au cu in"titu$ia public la care minorul e=ecut obli!a$ia pre #ut la art. 103 alin. 3 lit. c8 din 1odul penal. C38 Ei"po#i$iile art. 12 alin. C38 "e aplic 9n mod core"pun#tor. 2RT. 16 C18 4actorii care in(luen$ea# "au care pot in(luen$a conduita !eneral a per"oanei pentru care a (o"t "olicitat re(eratul de e aluare "e re(er at:t la (actorii de natur " in<ibe de# oltarea comportamentului in(rac$ional> c:t 'i la (actorii de natur " accentue#e de# oltarea ace"tuia. C28 3n ca#ul per"oanelor "upra e!<eate ace"t capitol a cuprinde 'i re(eriri pri ind ri"cul de " :r'ire din nou a unor in(rac$iuni 'i ri"cul pentru "i!uran$a public> precum 'i ri"cul de "inucidere "au de auto tmare. 2RT. 1? C18 /er"pecti ele de reinte!rare 9n "ocietate or (i e"timate 9n (unc$ie de (actorii pre #u$i la art. 16 alin. C18 care au rele an$ a"upra comportamentului iitor al per"oanei 'i or (i pre#entate pe "curt> obiecti 'i moti at> cu men$ionarea re"ur"elor indi iduale> (amiliale 'i comunitare ce pot (i utili#ate 9n "u"$inerea reinte!rrii "ociale a per"oanei. C28 3n ca#ul 9n inui$ilor 'i inculpa$ilor nu "e (ac propuneri "au recomandri or!anului Budiciar pri ind "olu$ia ce urmea# " (ie dat 9n cau#. C38 3n ca#ul per"oanelor pre #ute la art. 1 din Ordonan$a %u ernului nr. 92&2000> dac "e con"tat c 'an"ele de reinte!rare 9n "ocietate "unt redu"e> "e a (ace doar men$iune 9n ace"t "en"> (r a "e (ormula propuneri "au recomandri in"tan$ei de Budecat pri ind m"ura ce trebuie luat. AE1I*,NE2 a 3@a Aupra e!<erea 9n comunitate

K1. 2ctele nece"are 9n ederea "upra e!<erii 2RT. 17 C18 3ndeplinirea obli!a$iilor impu"e de in"tan$a de Budecat 9n "arcina per"oanelor men$ionate la art. 1 din Ordonan$a %u ernului nr. 92&2000 e"te "upra e!<eat de "er iciile de proba$iune. C28 Aer iciile de proba$iune or 9nc<eia protocoale cu or!ani#a$iile ne!u ernamentale care de"('oar acti it$i 9n domeniu> 9n ederea colaborrii 9n proce"ul de reinte!rare a in(ractorilor 'i a "upra e!<erii e(iciente a ace"tora. C38 1on en$iile ci ile cu colaboratorii pre #u$i la art. ? alin. C28 din Ordonan$a %u ernului nr. 92&2000 "e 9nc<eie cu aprobarea Eirec$iei de proba$iune 'i cu a i#ul Eirec$iei !enerale economice din cadrul )ini"terului Gu"ti$iei. 2RT. 1; /er"oanele "upu"e "upra e!<erii 9n comunitate de ctre "er iciile de proba$iune> con(orm art. 11 alin. C18 lit. a8 @ c8 din Ordonan$a %u ernului nr. 92&2000> "unt+ a8 per"oanele condamnate> crora in"tan$a de Budecat le@a impu" re"pectarea m"urilor pre #ute la art. 57J3 alin. 1 din 1odul penalH b8 per"oanele condamnate> crora in"tan$a de Budecat le@a impu" re"pectarea uneia "au mai multora dintre obli!a$iile pre #ute la art. 57J3 alin. 3 din 1odul penalH c8 minorii crora in"tan$a de Budecat le@a impu" re"pectarea uneia "au mai multora dintre obli!a$iile pre #ute la art. 103 alin. 3 din 1odul penal. 2RT. 15 3n ca#ul 9n care> din moti e obiecti e> <otr:rea Budectorea"c prin care "@au di"pu" m"urile pre #ute la art. 57J3 alin. 1 din 1odul penal "au una ori mai multe dintre obli!a$iile pre #ute la art. 57J3 alin. 3 "au la art. 103 alin. 3 din 1odul penal nu poate (i pu" 9n e=ecutare temporar "au de(initi > con"ilierul de proba$iune a 9n'tiin$a 'e(ul "er iciului> care> la r:ndul "u> a "e"i#a moti at Budectorul dele!at cu e=ecutarea> 9n ederea lurii m"urilor care "e impun. 2RT. 19 C18 3n ca#ul 9n care in"tan$a a di"pu" "upra e!<erea per"oanelor pre #ute la art. 1;> "e 9ntocme'te pentru (iecare per"oan un do"ar de "upra e!<ere a e=ecutrii obli!a$iilor "tabilite de in"tan$> denumit 9n continuare do"ar de "upra e!<ere. C28 Eo"arul de "upra e!<ere a con$ine+ a8 <otr:rea in"tan$ei de Budecat> 9n copie> "au un e=tra" de pe acea"taH b8 proce"ul@ erbal 9ntocmit cu oca#ia primei 9ntre ederiH c8 planul de "upra e!<ereH d8 re(eratul de e aluare 9ntocmit 9nainte de pronun$area <otr:rii Budectore'ti> atunci c:nd e"te ca#ulH

e8 re(eratul de e aluare "olicitat de in"tan$ pe perioada "upra e!<erii> atunci c:nd e"te ca#ul. (8 do e#i pri ind modul de 9ndeplinire a m"urilor 'i obli!a$iilor impu"e de in"tan$a de Budecat per"oanei a(late 9n "upra e!<ere. C38 .a "(:r'itul perioadei de "upra e!<ere> con"ilierul de proba$iune 9ntocme'te un raport (inal 9n care "e con"emnea# modul 9n care per"oana condamnat "au minorul a re"pectat m"urile de "upra e!<ere 'i> dup ca#> obli!a$iile impu"e de in"tan$> precum 'i e"timarea ri"cului de a " :r'i alte in(rac$iuni> a ri"cului pentru "i!uran$a public 'i a ri"cului de "inucidere "au de auto tmare> precum 'i orice alte in(orma$ii rele ante re(eritoare la comportamentul per"oanei condamnate "au al minorului pe perioada "upra e!<erii. 2RT. 20 C18 .a primirea <otr:rii Budectore'ti 'e(ul "er iciului de"emnea# un con"ilier de proba$iune re"pon"abil cu "upra e!<erea modului 9n care per"oana 9ndepline'te m"urile 'i> e entual> obli!a$iile impu"e de in"tan$ 9n "arcina "a. C28 .a de"emnarea con"ilierului re"pon"abil de ca# "e are 9n edere dac a (o"t "au nu 9ntocmit un re(erat de e aluare 9n cau#> iar 9n ca#ul 9n care a (o"t 9ntocmit un a"t(el de re(erat de e aluare> "upra e!<erea e"te> de re!ul> 9ncredin$at con"ilierului de proba$iune care a 9ntocmit re(eratul re"pecti . 2RT. 21 C18 1u cel pu$in 3 #ile 9nainte de data primei 9ntre ederi> con"ilierul re"pon"abil de ca# contactea# per"oana condamnat 'i> 9n ca#ul minorului> repre#entantul le!al al ace"tuia> 9n "copul de a tran"mite in(orma$iile re(eritoare la locul> data 'i ora la care trebuie " aib loc prima 9ntre edere> precum 'i adre"a "er iciului de proba$iune> numrul de tele(on 'i numele con"ilierului re"pon"abil de ca#. C28 /rima 9ntre edere cu per"oana "upra e!<eat trebuie " aib loc 9n termen de 10 #ile lucrtoare de la data comunicrii <otr:rii Budectore'ti. C38 .a prima 9ntre edere con"ilierul de proba$iune aduce la cuno'tin$ per"oanei "upra e!<eate> 9n "cri" 'i erbal> e=plic:ndu@i 9n ce con"tau "copul> obiecti ele 'i modul de de"('urare a "upra e!<erii> m"urile "au obli!a$iile impu"e de in"tan$a de Budecat per"oanei re"pecti e pe perioada "upra e!<erii> precum 'i con"ecin$ele 9ndeplinirii "au ne9ndeplinirii ace"tora. C68 Ee a"emenea> per"oanei "upra e!<eate i "e pune 9n edere c trebuie " re"pecte re!ulile de conduit care "e re(er> 9n principal> la a nu a ea un comportament iolent "au a!re"i ori o atitudine nepotri it "au un limbaB necore"pun#tor> care ar putea preBudicia per"onalul de proba$iune> precum 'i alte per"oane a(late "ub "upra e!<ere. C?8 1on"ilierul de proba$iune re"pon"abil de ca# 9ncuno'tin$ea# per"oana "upra e!<eat de"pre po"ibilitatea de a (ormula pl:n!ere la 'e(ul "er iciului 9n ca#ul 9n care con"ider c tratamentul aplicat de "er iciul de proba$iune pe perioada "upra e!<erii e"te necore"pun#tor.

C78 1u oca#ia primei 9ntre ederi> con"ilierul de proba$iune (ace aplicarea di"po#i$iilor pre #ute la art. 66 alin. C68. C;8 2"pectele adu"e la cuno'tin$ "e con"emnea# 9ntr@un proce"@ erbal care "e "emnea# de con"ilierul de proba$iune> de per"oana "upra e!<eat 'i de repre#entantul le!al al ace"teia> atunci c:nd e"te ca#ul. C58 O copie a proce"ului@ erbal pre #ut la alin. C;8 "e 9nm:nea# per"oanei "upra e!<eate. 2RT. 22 C18 .a prima 9ntre edere> con"ilierul de proba$iune reali#ea# e aluarea ini$ial a "itua$iei per"oanei "upra e!<eate> 9n ederea 9ntocmirii planului de "upra e!<ere. C28 .a reali#area e alurii "e or lua 9n con"iderare in(orma$iile con$inute 9n re(eratul de e aluare> dac e"te ca#ul. C38 Eac re(eratul de e aluare a (o"t 9ntocmit de un alt "er iciu de proba$iune> "er iciul de proba$iune cruia 9i re ine "upra e!<erea "olicit tran"miterea unei copii a ace"tuia. C68 E aluarea per"oanei i#ea# urmtoarele a"pecte+ a8 anali#a comportamentului in(rac$ionalH b8 "itua$ia (amilial> "ocial 'i economic 'i atitudinea (a$ de acea"taH c8 planurile "ale de iitor pe termen "curt 'i mediu 'i indicarea modalit$ilor concrete prin care inten$ionea# " le pun 9n practic. C?8 Eac "e con"tat c per"oana "upra e!<eat con"um 9n e=ce" anumite "ub"tan$e> 9n cadrul proce"ului de e aluare "e or a ea 9n edere+ tipul "au tipurile de "ub"tan$e utili#ate> cantitatea> (rec en$a 'i metodele de admini"trare a "ub"tan$ei> i"toricul con"umului> conte=tul 9n care "e mani(e"t ace"t con"um 'i in"titu$ia 'i&"au or!ani#a$ia de "pecialitate 9n e iden$a creia "e a(l "au "@a a(lat per"oana e aluat 'i> dac e"te ca#ul> con"ilierul de proba$iune "e"i#ea#> potri it le!ii> or!anele competente. C78 Eatele ob$inute 9n proce"ul de e aluare "e con"emnea# 9ntr@o (i' de e aluare. C;8 /er"oanei "upra e!<eate i "e a comunica data urmtoarei 9ntre ederi. 2RT. 23 Ori de c:te ori aprecia# c e"te nece"ar> "er iciul de proba$iune a "olicita autorit$ilor competente de"emnarea unor "peciali'ti> 9n ederea 9ntocmirii 'i derulrii planului de "upra e!<ere. 2ce'ti "peciali'ti pot (i p"i<olo!i> "ociolo!i> cadre didactice> medici "au oricare al$i "peciali'ti a cror opinie e"te con"iderat nece"ar. 2RT. 26 C18 .a a doua 9ntre edere> con"ilierul de proba$iune re"pon"abil de ca# a pre#enta 'i a e=plica per"oanei "upra e!<eate planul de "upra e!<ere. C28 /lanul de "upra e!<ere a (i "emnat de ctre con"ilierul de proba$iune 'i de per"oana condamnat 'i> dac e"te ca#ul> de ctre repre#entantul le!al al ace"teia.

C38 O copie a planului de "upra e!<ere a (i 9nm:nat per"oanei condamnate 'i repre#entantului le!al al ace"teia> atunci c:nd e"te ca#ul. C68 Eac> prin <otr:rea Budectorea"c> in"tan$a de Budecat (i=ea# (rec en$a 9ntre ederilor la un inter al mai mare de o lun> con"ilierul de proba$iune aduce la 9ndeplinire di"po#i$iile alin. C18 la prima 9ntre edere. 2RT. 2? C18 /lanul de "upra e!<ere con$ine urmtoarele capitole+ a8 introducere+ numele> prenumele> data 'i locul na'terii per"oanei "upra e!<eate> adre"a de domiciliu> in(rac$iunea " :r'it> numrul <otr:rii in"tan$ei de Budecat> "anc$iunea aplicat> perioada de "upra e!<ere> men$ion:ndu@"e data 9nceperii 'i 9ncetrii ace"teia> numele 'i prenumele con"ilierului de proba$iune re"pon"abilH b8 m"urile 'i> e entual> obli!a$iile impu"e de in"tan$a de Budecat> precum 'i miBloacele utili#ate de con"ilierul de proba$iune pentru a"i!urarea 9ndeplinirii obli!a$iilor 'i&"au a m"urilor "tabilite de in"tan$a de Budecat 9n "arcina per"oanei "upra e!<eateH c8 ne oile crimino!ene 'i cele "ociale ale per"oanei "upra e!<eate> precum 'i obiecti ele "tabilite 9n ederea diminurii ace"toraH d8 ri"cul " :r'irii de noi in(rac$iuni> ri"cul pentru "i!uran$a public> precum 'i ri"cul de "inucidere "au de auto tmareH e8 metode de inter en$ie propu"e 9n ederea "olu$ionrii ne oilor identi(icate 'i a diminurii ri"culuiH (8 data> locul 'i (rec en$a 9ntre ederilor dintre con"ilierul de proba$iune 'i per"oana "upra e!<eat> (i=ate pe perioada termenului de 9ncercare. C28 3n ca#ul 9n care per"oanei condamnate i@a (o"t impu" prin <otr:rea Budectorea"c obli!a$ia de a participa la derularea unui pro!ram de inter en$ie> 9n cuprin"ul planului de "upra e!<ere "e de"crie pe "curt con$inutul pro!ramului> durata 'i modalitatea de derulare a ace"tuia. C38 3n ca#ul 9n care per"oanei condamnate i@a (o"t impu" prin <otr:rea Budectorea"c obli!a$ia de a pre"ta o acti itate neremunerat 9ntr@o in"titu$ie de intere" public> planul de "upra e!<ere a con$ine de"crierea acti it$ii> locul de e=ecutare a ace"teia 'i pro!ramul de lucru al per"oanei condamnate. C68 3n perioada de "upra e!<ere> con"ilierul de proba$iune "tabile'te> cu oca#ia (iecrei 9ntre ederi> 9n ce m"ur obiecti ele planului de "upra e!<ere "unt adu"e la 9ndeplinire. C?8 /lanul de "upra e!<ere a (i re i#uit> prin intermediul unor ane=e ale planului de "upra e!<ere> ori de c:te ori> 9n "itua$ia per"oanei "upra e!<eate> inter in "c<imbri care in(luen$ea# ne oile ace"teia 'i ri"curile identi(icate. C78 3n ca# de re i#uire a planului de "upra e!<ere> di"po#i$iile art. 26 "e aplic 9n mod core"pun#tor. 2RT. 27 C18 /lanul de "upra e!<ere a purta pe prima pa!in> 9n col$ul din "t:n!a "u"> antetul "er iciului de proba$iune.

C28 4iecare pa!in "cri" a planului de "upra e!<ere a purta> 9n col$ul din dreapta Bo"> 'tampila "er iciului de proba$iune 'i "emntura con"ilierului de proba$iune re"pon"abil de ca#. C38 Ei"po#i$iile alin. C18 'i C28 "e aplic 'i ane=elor de re i#uire a planului de "upra e!<ere. C68 )odelul planului de "upra e!<ere e"te pre#entat 9n ane=a nr. 2 la pre#entul re!ulament> cuprin#:nd (ormularul tipi#at al introducerii. C?8 Eup completarea (ormularului tipi#at al introducerii celelalte capitole ale planului de "upra e!<ere or (i pre#entate pe "curt> 9ntr@o (orm narati > e it:ndu@"e pe c:t po"ibil (olo"irea unor termeni de "pecialitate "au a unor e=primri care ar (ace di(icil 9n$ele!erea con$inutului ace"tuia. K2. Aupra e!<erea e=ecutrii m"urilor pre #ute la art. 57J3 alin. 1 din 1odul penal 2RT. 2; /entru "upra e!<erea re"pectrii de ctre per"oana condamnat> pe durata termenului de 9ncercare> a m"urilor de "upra e!<ere pre #ute la art. 57J3 alin. 1 din 1odul penal "er iciul de proba$iune a proceda potri it di"po#i$iilor art. 25 @ 31 din pre#entul re!ulament. 2RT. 25 C18 1on ocarea per"oanei condamnate la "er iciul de proba$iune "e (ace printr@o comunicare "cri" "au tele(onic> cu cel pu$in 3 #ile 9nainte de data primei 9ntre ederi> a locului> #ilei 'i orei la care trebuie " "e pre#inte> precum 'i a numrului de tele(on 'i&"au adre"ei "er iciului. C28 1on"ilierul de proba$iune trebuie " "tabilea"c 9n planul de "upra e!<ere numrul> durata> (rec en$a 'i locul 9ntre ederilor cu per"oana "upra e!<eat. C38 3n ca#ul 9n care> din moti e obiecti e> per"oana "upra e!<eat nu "e poate pre#enta la una dintre 9nt:lnirile "tabilite> comunic ace"t lucru con"ilierului de proba$iune re"pon"abil de ca# 9naintea 9ntre ederii "au> 9n condi$iile 9n care nu e"te po"ibil ace"t lucru> "e pre#int la "ediul "er iciului de proba$iune dup ma=imum 3 #ile de la momentul 9n care cau#ele care au determinat impo"ibilitatea nepre#entrii au 9ncetat. C68 *mpo"ibilitatea obiecti de pre#entare "e Bu"ti(ic de ctre per"oana "upra e!<eat prin do e#i depu"e la do"ar. C?8 1on"ilierul de proba$iune re"pon"abil de ca# eri(ic moti ele in ocate 'i> dac "e con"tat c nepre#entarea per"oanei "upra e!<eate la "er iciul de proba$iune la termenul (i=at nu e"te Bu"ti(icat de moti e obiecti e> 9i tran"mite ace"teia un a erti"ment "cri" 9n care i "e reaminte"c con"ecin$ele 9nclcrii m"urii 'i "e men$ionea# data urmtoarei 9ntre ederi. C78 Eac "e con"tat c> dup 9nm:narea a dou a erti"mente> per"oana "upra e!<eat nu "e pre#int la termenele (i=ate> con"ilierul re"pon"abil de ca# 9n'tiin$ea# 'e(ul "er iciului de proba$iune> care a "e"i#a Budectorul dele!at cu e=ecutarea.

2RT. 29 C18 /er"oana condamnat e"te obli!at " anun$e 9n prealabil "er iciul de proba$iune 9n le!tur cu orice "c<imbare de domiciliu> re'edin$ "au locuin$> precum 'i de"pre orice depla"are care dep'e'te 5 #ile> comunic:nd noua adre"> numrul de tele(on> precum 'i> dup ca#> data 9ntoarcerii. C28 /er"oana "upra e!<eat anun$ 9n "cri" "er iciului de proba$iune "c<imbarea domiciliului> re'edin$ei "au a locuin$ei> cu e=cep$ia ca#urilor ur!ente> c:nd anun$area "e a (ace mai 9nt:i tele(onic. C38 3n ca#ul "c<imbrii domiciliului> re'edin$ei "au locuin$ei> per"oana "upra e!<eat pre#int con"ilierului de proba$iune> 9n termen de 30 de #ile> do e#i din care " re#ulte acea"t "itua$ie. C68 3n ca#ul 9n care per"oana "upra e!<eat 9'i "c<imb domiciliul> re'edin$a "au locuin$a 9ntr@o localitate care nu "e a(l 9n competen$a "er iciului de proba$iune do"arul a (i tran"mi" 9n termen de 3 #ile lucrtoare "er iciului de proba$iune competent> anun$:ndu@"e de 9ndat in"tan$a de e=ecutare. C?8 3n ca#ul oricrei depla"ri care dep'e'te 5 #ile per"oana "upra e!<eat> cu oca#ia comunicrii> a pune la di"po#i$ie con"ilierului de proba$iune adre"a 'i&"au numrul de tele(on la care poate (i !"it pe perioada depla"rii. 2RT. 30 C18 /er"oana condamnat e"te obli!at " comunice 'i " Bu"ti(ice orice "c<imbare a locului de munc "er iciului de proba$iune. C28 1u oca#ia primei 9ntre ederi cu per"oana condamnat> con"ilierul de proba$iune pune la di"po#i$ie ace"teia numrul de tele(on 'i adre"a "er iciului de proba$iune la care trebuie " comunice de 9ndat orice "c<imbare a locului de munc. C38 1omunicarea "e (ace numai 9n "cri"> preci#:ndu@"e moti ele "c<imbrii locului de munc> noul loc de munc al per"oanei condamnate> natura muncii pe care o de"('oar 'i de"crierea acti it$ii> ane=:ndu@"e> 9n termen de 30 de #ile de la data an!aBrii> documente Bu"ti(icati e 9n ace"t "en". C68 1on"ilierul de proba$iune e"te obli!at " eri(ice autenticitatea ace"tor in(orma$ii prin contactarea unit$ii an!aBatoare. 2RT. 31 C18 /er"oana condamnat are obli!a$ia " comunice "er iciului de proba$iune orice in(orma$ii prin care pot (i controlate miBloacele "ale de e=i"ten$. C28 1on"ilierul de proba$iune 9i a "olicita per"oanei condamnate> la prima 9ntre edere> in(orma$ii re(eritoare la "itua$ia locati > la "itua$ia "a (inanciar> locul de munc 'i durata pentru care e"te an!aBat 'i> dup ca#> la per"oanele a(late 9n 9n!riBirea "a ori la per"oanele 9n 9n!riBirea crora acea"ta "e a(l. C38 1omunicarea in(orma$iilor "e (ace 9n "cri"> (iind 9n"o$it de do e#i pre#entate con"ilierului de proba$iune 9n termen de 30 de #ile de la data primei 9ntre ederi.

C68 /e perioada "upra e!<erii> con"ilierul de proba$iune re"pon"abil de ca# monitori#ea# orice "c<imbare pri ind miBloacele de e=i"ten$ ale per"oanei "upra e!<eate. K3. Aupra e!<erea e=ecutrii obli!a$iilor pre #ute la art. 57J3 alin. 3 din 1odul penal 2RT. 32 Ori de c:te ori in"tan$a di"pune re"pectarea de ctre per"oana condamnat a obli!a$iilor pre #ute la art. 57J3 alin. 3 din 1odul penal> "er iciul de proba$iune a proceda potri it di"po#i$iilor art. 33 @ 39 din pre#entul re!ulament. 2RT. 33 C18 3n ca#ul 9n care condamnatul e"te obli!at " de"('oare o acti itate "au " urme#e un cur" de 9n $m:nt ori de cali(icare> con"ilierul de proba$iune eri(ic ni elul in"truc$iei 'colare "au al pre!tirii pro(e"ionale> 9n ederea 9n"crierii per"oanei "upra e!<eate la un cur" core"pun#tor. C28 3n ace"t "cop con"ilierul de proba$iune identi(ic pe plan local unit$ile de 9n $m:nt 'i in"titu$iile de cali(icare pro(e"ional care or!ani#ea# a"t(el de cur"uri. C38 1on"ilierul de proba$iune re"pon"abil de ca# eri(ic periodic dac per"oana "upra e!<eat urmea# cur"urile de 9n $m:nt "au de cali(icare. C68 Eac prin <otr:rea Budectorea"c nu e"te "tabilit tipul acti it$ii la care e"te obli!at per"oana condamnat> con"ilierul de proba$iune "tabile'te tipul de acti itate 'i modalitatea de de"('urare a ace"teia. C?8 Eac in"tan$a de Budecat "tabile'te> 9n ba#a art. 57J3 alin. 3 lit. a8 din 1odul penal> obli!a$ia ca per"oana condamnat " de"('oare o acti itate neremunerat 9ntr@o in"titu$ie de intere" public> art. 63 "e aplic 9n mod core"pun#tor. 2RT. 36 C18 3n ca#ul 9n care per"oana condamnat a (o"t obli!at prin <otr:re Budectorea"c " nu 9'i "c<imbe domiciliul "au re'edin$a ori " nu dep'ea"c limita teritorial "tabilit> dec:t 9n condi$iile (i=ate de in"tan$> con"ilierul de proba$iune re"pon"abil de ca# 9i a pune 9n edere> la prima 9ntre edere> " depun acte din care " re#ulte "itua$ia ace"teia re(eritoare la domiciliu "au la re'edin$. C28 /entru a eri(ica dac per"oana "upra e!<eat re"pect obli!a$ia "tabilit de in"tan$ con"ilierul de proba$iune re"pon"abil de ca# a colabora cu or!anele de poli$ie 'i cu primria din localitatea de domiciliu "au de re'edin$ a per"oanei "upra e!<eate> care or "e"i#a orice "c<imbare inter enit 9n "itua$ia ace"teia. C38 3n termen de ? #ile lucrtoare de la data primei 9ntre ederi> "er iciul de proba$iune tran"mite or!anelor de poli$ie> pre #ute la alin. C28> o in(ormare pri ind per"oana a(lat 9n "upra e!<ere 9n "arcina creia a (o"t impu" o a"t(el de obli!a$ie> "olicit:nd ca> 9n condi$iile 9n care "e con"tat nere"pectarea obli!a$iei> " (ie anun$at 9n "cri" "er iciul de proba$iune competent.

C68 1on"ilierul de proba$iune e(ectuea# controale inopinate la domiciliul "au la re'edin$a per"oanei "upra e!<eate pentru a con"tata "tarea de (apt. C?8 Ei"po#i$iile art. 29 alin. C68 "e aplic 9n mod core"pun#tor. 2RT. 3? C18 3n ca#ul 9n care per"oana condamnat e"te obli!at " nu (rec ente#e anumite locuri "tabilite de in"tan$ con"ilierul de proba$iune eri(ic periodic 'i ori de c:te ori e"te "e"i#at de alte per"oane dac per"oana "upra e!<eat re"pect interdic$ia. C28 1on"ilierul de proba$iune re"pon"abil de ca# p"trea# o le!tur permanent cu repre#entan$i ai autorit$ilor locale> ai or!anelor de poli$ie> precum 'i cu orice per"oane (i#ice 'i Buridice care ar putea o(eri in(orma$ii pri ind (rec entarea de ctre per"oana "upra e!<eat a locului "upu" interdic$iei. C38 2tunci c:nd con"ilierul de proba$iune con"tat pre#en$a per"oanei "upra e!<eate 9n locul "au 9n locurile a cror (rec entare i@a (o"t inter#i"> 9i 9nm:nea# un a erti"ment "cri"> proced:nd la e=plicarea erbal a con$inutului ace"tuia. C68 Ei"po#i$iile art. 36 alin. C38 "e aplic 9n mod core"pun#tor. C?8 Obli!a$ia e"te con"iderat ne9ndeplinit atunci c:nd> dup 9nm:narea a dou a erti"mente> con"ilierul de proba$iune con"tat c per"oana "upra e!<eat e"te "au a (o"t pre#ent 9n locul "au 9n locurile a cror (rec entare i@a (o"t inter#i". 2RT. 37 C18 3n ca#ul 9n care per"oana condamnat are obli!a$ia de a nu intra 9n le!tur cu anumite per"oane "tabilite de in"tan$a de Budecat con"ilierul de proba$iune re"pon"abil de ca# trebuie " ia m"urile nece"are 9n ederea identi(icrii 'i contactrii per"oanelor care ar putea (urni#a in(orma$ii rele ante 9n ca#ul re"pecti > colabor:nd cu or!anele de poli$ie 'i cu alte in"titu$ii 9n"rcinate cu a"i!urarea ordinii 'i lini'tii publice. C28 1on"ilierul de proba$iune re"pon"abil de ca# e(ectuea# i#ite inopinate la domiciliul 'i la locul de munc ale per"oanei "upra e!<eate 'i colaborea# cu (amilia ace"teia 9n ederea re"pectrii obli!a$iei "tabilite. C38 Ei"po#i$iile art. 36 alin. C38 "e aplic 9n mod core"pun#tor. 2RT. 3; C18 3n ca#ul 9n care per"oana condamnat e"te obli!at " nu conduc niciun e<icul "au anumite e<icule con"ilierul de proba$iune eri(ic modul de re"pectare a ace"tei obli!a$ii. C28 1on"ilierul de proba$iune re"pon"abil de ca# p"trea# o le!tur permanent cu repre#entan$i ai or!anelor de poli$ie> precum 'i cu orice per"oane (i#ice 'i Buridice care ar putea o(eri in(orma$ii pri ind 9ndeplinirea "au ne9ndeplinirea de ctre per"oana "upra e!<eat a ace"tei obli!a$ii. C38 Ei"po#i$iile art. 36 alin. C38 "e aplic 9n mod core"pun#tor. 2RT. 35

C18 3n ca#ul 9n care per"oana condamnat e"te obli!at " "e "upun unor m"uri de control> tratament "au 9n!riBire> 9n "pecial 9n "copul de#into=icrii> "er iciul de proba$iune identi(ic pe plan local> 9n termen de 10 #ile lucrtoare de la data primei 9ntre ederi> unit$ile "anitare> precum 'i or!ani#a$iile> in"titu$iile "au "peciali'tii care de"('oar pro!rame de recuperare a to=icomanilor "au alcoolicilor> 9n ederea includerii per"oanei "upra e!<eate 9n ace"te pro!rame. C28 1on"ilierul de proba$iune> cu oca#ia 9ntre ederilor cu per"oana "upra e!<eat> precum 'i prin le!tura permanent cu per"oanele implicate 9n tratarea ace"teia> eri(ic dac per"oana re"pect pro!ramul de tratament "au de 9n!riBire. C38 3n ederea ducerii la 9ndeplinire a di"po#i$iilor alin. C18 'i C28> "er iciile de proba$iune 9nc<eie protocoale cu unit$i "anitare> in"titu$ii> or!ani#a$ii 'i "peciali'ti prin care " "e re!lemente#e proceduri concrete de colaborare. C68 Obli!a$ia pre #ut la art. 57J3 alin. C38 lit. (8 din 1odul penal e"te con"iderat ne9ndeplinit 9n "itua$iile 9n care per"oana "upra e!<eat+ a8 re(u# 9n mod neBu"ti(icat includerea 9n pro!rame de tratament derulate 9n "copul de#into=icrii> b8 9ntrerupe 9n mod neBu"ti(icat tratamentul de de#into=icare> c8 re(u# e(ectuarea te"telor de eri(icare a con"umului de "ub"tan$e. 2RT. 39 C18 3n ca#ul 9n care con"ilierul de proba$iune con"tat ne9ndeplinirea m"urilor 'i&"au obli!a$iilor impu"e per"oanei condamnate de ctre in"tan$> pre #ute la art. 57J3 alin. 1 'i 3 din 1odul penal> 9ntocme'te un raport care cuprinde un re#umat al proce"ului de "upra e!<ere 'i (ace men$iuni cu pri ire la do e#ile prin care "e con"tat 9nclcarea obli!a$iei. C28 Raportul 9ntocmit potri it alin. C18> 9mpreun cu do e#ile 9n copie> or (i 9naintate "pre in(ormare 'e(ului "er iciului de proba$iune care> atunci c:nd con"ider nece"ar> a "e"i#a Budectorul dele!at la compartimentul de e=ecutri penale> care a proceda potri it le!ii. C38 3n ca#ul 9n care 'e(ul "er iciului de proba$iune aprecia# c nu "unt 9ndeplinite condi$iile pentru "e"i#area in"tan$ei 9n ederea re ocrii "u"pendrii> re"pin!e 9n "cri" 'i moti at> 9n termen de 30 de #ile> propunerea con"ilierului de proba$iune. C68 Eac pe perioada "upra e!<erii per"oana "upra e!<eat " :r'e'te o alt in(rac$iune> in"tan$a de Budecat poate "olicita "er iciului de proba$iune care a e=ercitat "upra e!<erea re(eratele de e aluare pre #ute la art. 13 alin. C18. K6. Aupra e!<erea e=ecutrii obli!a$iilor pre #ute la art. 103 alin. 3 din 1odul penal 2RT. 60

Ori de c:te ori in"tan$a "tabile'te 9n "arcina minorului una "au mai multe obli!a$ii dintre cele pre #ute la art. 103 alin. 3 din 1odul penal> "er iciul de proba$iune a proceda potri it di"po#i$iilor art. 61 @ 63 din pre#entul re!ulament. 2RT. 61 C18 3n ca#ul 9n care minorul e"te obli!at " nu (rec ente#e anumite locuri "tabilite> con"ilierul de proba$iune eri(ic periodic 'i ori de c:te ori e"te "e"i#at de alte per"oane dac minorul re"pect interdic$ia. C28 1on"ilierul de proba$iune re"pon"abil de ca# trebuie " p"tre#e o le!tur permanent cu (amilia ace"tuia "au> dup ca#> cu per"oana ori cu in"titu$ia le!al 9n"rcinat cu "upra e!<erea minorului> cu repre#entan$i ai autorit$ilor locale> ai or!anelor de poli$ie> precum 'i cu orice per"oane (i#ice "au Buridice care ar putea o(eri in(orma$ii pri ind (rec entarea de ctre minor a locului "upu" interdic$iei. C38 Ei"po#i$iile art. 36 alin. C38 "e aplic 9n mod core"pun#tor. C68 2tunci c:nd con"ilierul de proba$iune con"tat pre#en$a minorului 9n locul "au 9n locurile a cror (rec entare i@a (o"t inter#i"> 9i 9nm:nea# un a erti"ment "cri"> proced:nd la e=plicarea erbal a con$inutului ace"tuia. C?8 2tunci c:nd> dup 9nm:narea a dou a erti"mente> con"ilierul de proba$iune con"tat c minorul a (o"t pre#ent 9n locul "au 9n locurile a cror (rec entare i@a (o"t inter#i"> 9n'tiin$ea# de 9ndat 'e(ul "er iciului de proba$iune. 2ce"ta din urm 9n'tiin$ea# de 9ndat per"oana "au per"oanele crora li "@a 9ncredin$at "upra e!<erea minorului> precum 'i in"tan$a de Budecat. 2RT. 62 C18 3n ca#ul 9n care minorul are obli!a$ia de a nu intra 9n le!tur cu anumite per"oane "tabilite de in"tan$a de Budecat con"ilierul de proba$iune re"pon"abil de ca# trebuie " ia m"urile nece"are 9n ederea identi(icrii 'i contactrii per"oanelor care ar putea (urni#a in(orma$ii rele ante 9n ca#ul re"pecti > colabor:nd cu (amilia ace"tuia "au> dup ca#> cu per"oana ori cu in"titu$ia le!al 9n"rcinat cu "upra e!<erea minorului> precum 'i cu or!anele de poli$ie 'i cu alte in"titu$ii 9n"rcinate cu a"i!urarea ordinii 'i lini'tii publice. C28 Ei"po#i$iile art. 36 alin. C38 "e aplic 9n mod core"pun#tor. C38 Totodat con"ilierul de proba$iune re"pon"abil de ca# e(ectuea# i#ite inopinate la domiciliu 'i> dup ca#> la locul de munc "au la 'coala la care 9n a$ minorul 'i colaborea# cu (amilia ace"tuia 9n ederea re"pectrii obli!a$iei. C68 3n ca#ul 9n care minorul nu 9ndepline'te obli!a$ia impu" con"ilierul de proba$iune re"pon"abil de ca# a 9n'tiin$a de 9ndat 'e(ul "er iciului de proba$iune. 2ce"ta din urm 9n'tiin$ea# de 9ndat per"oana "au per"oanele crora li "@a 9ncredin$at "upra e!<erea minorului> precum 'i in"tan$a de Budecat. 2RT. 63 3n ca#ul 9n care minorul e"te obli!at " pre"te#e o acti itate neremunerat 9ntr@ o in"titu$ie de intere" public "tabilit de in"tan$> "er iciul de proba$iune "upra e!<ea# 9ndeplinirea ace"tei obli!a$ii 9n condi$iile "tabilite prin ordin al mini"trului Bu"ti$iei.

AE1I*,NE2 a 6@a 2"i"ten$a 'i con"ilierea 2RT. 66 C18 2"i"ten$a 'i con"ilierea per"oanelor condamnate 'i a minorilor "anc$iona$i cu m"ura educati a libert$ii "upra e!<eate au ca "cop reinte!rarea ace"tora 9n "ocietate> 9ntrirea !radului de "i!uran$ "ocial 'i pre enirea " :r'irii din nou a unor in(rac$iuni. C28 2"i"ten$a 'i con"ilierea "e or reali#a pe ba#a unui plan de a"i"ten$ 'i con"iliere adaptat ne oilor indi iduale ale per"oanei "upra e!<eate. Ae or e"tima perioada de timp 'i m"ura 9n care ne oile identi(icate pot (i acoperite numai prin inter en$ia "er iciului de proba$iune ori 9n colaborare cu or!ani#a$ii ne!u ernamentale> in"titu$ii publice 'i&"au pri ate ori cu per"oane (i#ice "au Buridice. C38 3n derularea ace"tei acti it$i "er iciile de proba$iune urmre"c+ a8 corectarea comportamentului in(rac$ional prin con'tienti#area de ctre minori "au de ctre per"oanele condamnate a (aptei " :r'ite> a con"ecin$elor ace"teia 'i a"umarea re"pon"abilit$ii pentru (apta comi"H b8 moti area minorului "au a per"oanei condamnate 9n ederea de# oltrii re"pon"abilit$ii 'i autodi"ciplineiH c8 elaborarea 'i derularea unor pro!rame e(iciente de a"i"ten$ 'i con"iliere a per"oanelor condamnate "au a minorilor> 9n (unc$ie de ne oile identi(icate ale ace"toraH d8 "priBinirea condamnatului "au a minorului 9n ederea "ati"(acerii ne oilor "ociale re(eritoare la educa$ie> pre!tire pro(e"ional> loc de munc> locuin$ "au altele a"emenea. C68 Ori de c:te ori in"tan$a de Budecat di"pune "upra e!<erea unei per"oane condamnate "au a unui minor de ctre "er iciul de proba$iune> cu oca#ia primei 9ntre ederi cu per"oana "upra e!<eat i "e a (ace cuno"cut po"ibilitatea de a "olicita a"i"ten$ 'i con"iliere pe perioada "upra e!<erii> e=plic:ndu@i@"e modalit$ile practice 9n care poate (i "priBinit 9n ederea reinte!rrii 9n "ocietate. C?8 /entru a bene(icia de "er iciile de a"i"ten$ 'i con"iliere per"oana "upra e!<eat depune o cerere "cri" la "er iciul de proba$iune. C78 1ererea per"oanei "upra e!<eate> prin care "olicit a"i"ten$ 'i con"iliere> "e depune la do"arul de reinte!rare "ocial 'i "upra e!<ere. 2RT. 6? C18 /entru (iecare per"oan "upra e!<eat care a "olicitat a"i"ten$ 'i con"iliere "e 9ntocme'te un do"ar de reinte!rare "ocial 'i "upra e!<ere. C28 Eo"arul de reinte!rare "ocial 'i "upra e!<ere con$ine documentele a(erente do"arului de "upra e!<ere pre #ute la art. 19 alin. C28 'i documentele "peci(ice acti it$ii de a"i"ten$ 'i con"iliere> dup cum urmea#+ a8 cererea "cri" pri ind a"i"ten$a 'i con"iliereaH

b8 planul de a"i"tareH c8 re(eratele periodice de reinte!rare "ocial 'i "upra e!<ere> care con$in pe "curt in(orma$ii cu pri ire la re#ultatele 9nre!i"trate de ctre per"oana a"i"tat 'i con"iliat 'i care "e 9ntocme"c cel pu$in o dat la 7 luni "au ori de c:te ori "e 9nre!i"trea# o e olu$ie po#iti ori ne!ati 9n proce"ul de reinte!rare a per"oanei re"pecti eH d8 conclu#iile con"ilierului de proba$iune> care (ac obiectul unui re(erat de reinte!rare "ocial 'i "upra e!<ere (inal> 9ntocmit la e=pirarea perioadei de a"i"ten$ 'i con"iliere> preci#:ndu@"e 9n ce m"ur per"oana re"pecti are per"pecti e "au "@a reinte!rat 9n "ocietate. C38 /lanul de a"i"tare e"te 9ntocmit cu implicarea per"oanei "olicitante 9n termen de ma=imum 20 de #ile lucrtoare de la momentul "olicitrii a"i"trii 'i con"ilierii. C68 /lanul de a"i"tare cuprinde urmtoarele capitole+ a8 introducere+ numele> prenumele> data 'i locul na'terii per"oanei "upra e!<eate> in(rac$iunea " :r'it 'i numrul <otr:rii in"tan$ei de Budecat> "anc$iunea aplicat> perioada de "upra e!<ere> men$ion:ndu@"e data 9nceperii 'i 9ncetrii ace"teia> numele 'i prenumele con"ilierului de proba$iune re"pon"abil de ca#H b8 ne oile "au problemele identi(icateH c8 obiecti ele acti it$ii de a"i"tareH d8 plani(icarea acti it$ilor 9n atin!erea obiecti elorH e8 re"ur"e implicate 9n de"('urarea acti it$ilorH (8 pro!ramul 9nt:lnirilor dintre con"ilierul re"pon"abil de ca# 'i per"oana a"i"tatH !8 timpul e"timat 9n ederea reali#rii. C?8 /lanul de a"i"tare a (i re i#uit ori de c:te ori e"te ca#ul> 9n cadrul unor ane=e ale planului de a"i"tare. C78 Eo"arul de reinte!rare "ocial 'i "upra e!<ere "e p"trea# 9n ar<i a "er iciului de proba$iune> con"ilierul de proba$iune re"pon"abil de ca# (iind obli!at " p"tre#e con(iden$ialitatea in(orma$iilor cuprin"e 9n do"ar. C;8 Le(ul "er iciului de proba$iune are obli!a$ia de a con"ulta (iecare do"ar periodic "au ori de c:te ori con"ider nece"ar> pentru a eri(ica dac "e re"pect pro!ramul de re"ociali#are a per"oanei a"i"tate 'i con"iliate 9n ceea ce pri e'te termenele> calitatea 'i ritmicitatea ace"tuia> precum 'i orice alte obli!a$ii care 9i re in con"ilierului de proba$iune pe durata a"i"ten$ei 'i con"ilierii. C58 3n ca#ul 9n care con"ilierul de proba$iune re"pon"abil de ca# e"te 9n impo"ibilitate permanent "au temporar de a@'i 9ndeplini atribu$iile 9n ceea ce pri e'te 9ntocmirea do"arului> 'e(ul "er iciului de proba$iune de"emnea# un alt con"ilier pe perioada amintit> care " preia re"pon"abilit$ile ca#ului re"pecti . C98 /er"oana a"i"tat 'i con"iliat 'i aprtorul ace"teia or putea con"ulta do"arul de reinte!rare "ocial 'i "upra e!<ere numai 9n pre#en$a con"ilierului de proba$iune re"pon"abil de ca# "au a 'e(ului "er iciului de proba$iune 'i numai 9n

incinta "er iciului de proba$iune> dup care "e a 9ntocmi un proce"@ erbal "emnat de per"oana care l@a "tudiat 'i de repre#entantul "er iciului. 2RT. 67 C18 3n termen de 20 de #ile lucrtoare de la primirea cererii "cri"e din partea per"oanei "upra e!<eate> prin care acea"ta "olicit a"i"ten$ 'i con"iliere> "er iciul de proba$iune poate lua m"urile nece"are 9n ederea includerii ace"teia 9ntr@un pro!ram de inter en$ie "peciali#at> adaptat ne oilor identi(icate ale per"oanei re"pecti e> atunci c:nd e"te po"ibil. C28 2cti itatea pre #ut la alin. C18 "e poate de"('ura pe ba#a unui protocol de colaborare cu in"titu$ii "au cu or!ani#a$ii care de"('oar acti it$i de reinte!rare "ocial. C38 /rotocolul de colaborare a cuprinde+ a8 pr$ile "emnatareH b8 obiectul protocolului> care con"t 9n colaborarea pr$ilor 9n ini$ierea 'i derularea planurilor de reinte!rare "ocial 'i "upra e!<ere> a :ndu@"e 9n edere reinte!rarea "ocial a per"oanelor a"i"tate 'i con"iliate de "er iciile de proba$iuneH c8 tipul de "er icii "peciali#ate de care pot bene(icia per"oanele a"i"tate 'i con"iliateH d8 durata protocoluluiH e8 obli!a$iile pr$ilorH (8 data 9nc<eierii protocoluluiH !8 "emntura pr$ilor. 2RT. 6; C18 2cti itatea de a"i"ten$ 'i con"iliere "e poate de"('ura 'i 9n unit$ile penitenciare> includerea 9n a"t(el de pro!rame a per"oanelor condamnate (iind po"ibil numai cu acordul ace"tora> 'i numai cu 7 luni 9nainte ca "itua$ia per"oanei " (ie eli!ibil pentru anali#are 9n comi"ia de liberare condi$ionat. C28 4iecare "er iciu de proba$iune de pe l:n! tribunalul 9n a crui circum"crip$ie "e a(l una "au mai multe unit$i penitenciare poate 9nc<eia un protocol de colaborare cu admini"tra$ia "au cu admini"tra$iile penitenciare> 9n ederea "tabilirii de comun acord a cate!oriilor de per"oane condamnate care pot (i inclu"e 9n pro!rame de re"ociali#are> precum 'i a con$inutului 'i duratei ace"tor pro!rame. C38 2cti itatea de a"i"ten$ 'i con"iliere acordat per"oanelor pre #ute la alin. C18 pre"upune+ a8 identi(icarea ne oilor cu care per"oana anticipea# c "e a con(runta la momentul liberriiH b8 identi(icarea re"ur"elor interne ale per"oanei condamnate cum ar (i moti a$ia> aptitudinile 'i abilit$ile ace"teiaH c8 identi(icarea re"ur"elor e=i"tente 9n comunitatea 9n care per"oana condamnat urmea# " "e libere#e 'i in(ormarea cu pri ire la ace"te re"ur"eH

d8 indicarea modalit$ilor prin care per"oana condamnat poate acce"a "er iciile o(erite de in"titu$iile a(late 9n comunitatea 9n care urmea# " "e libere#e. 2RT. 65 2cti itatea de a"i"ten$ 'i con"iliere 9ncetea# 9n urmtoarele ca#uri+ a8 la cererea per"oanei a"i"tate 'i con"iliateH b8 ca urmare a lip"ei de cooperare "au a comportamentului neadec at al per"oanei a"i"tate 'i con"iliateH c8 la e=pirarea duratei a"i"ten$ei 'i con"ilierii. 2NEF2 1 la re!ulament
MINISTERUL JUSTIIEI completare Serviciul de probaiune de pe ln Tribunalul !!!!!!!!!!!! Strict confidenial dup

RE"ER#T $E E%#LU#RE I! Introducere &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& ' Numele (i prenumele inculpatului)per*oanei condamnate)minorului+ ' ' ' ' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& ' $ata (i locul na(terii+ ' ' ' ' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& ' #dre*a+ ' ' ' ' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& ' "apta)faptele pentru care *ubiectul referatului de evaluare e*te '

' inculpat)condamnat)*ancionat cu o m*ur educativ+ ' ' ' ' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& ' In*tana de ,udecat care a *olicitat referatul de evaluare+ ' ' ' ' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& ' Numrul do*arului penal)*entinei penale+ ' ' ' ' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& ' Termenul de ,udecat+ ' ' ' ' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& ' Numrul (i data adre*ei de *e*i-are din partea in*tanei de ,udecat+ ' ' ' ' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& ' .erioada de *uprave /ere+ ' ' ' ' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&

' Numele (i prenumele con*ilierului de probaiune+ ' ' ' ' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&' II! Sur*ele de informaii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!! !!! !!!

III! $ate privind per*oana pentru care a fo*t *olicitat referatul de evaluare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! I%! "actorii care influenea- *au care pot influena conduita eneral a per*oanei pentru care a fo*t *olicitat referatul de evaluare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! %! .er*pectivele de reinte rare 0n *ocietate !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1ntocmit! 2on*ilier de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4ef *erviciu3 !!!!!!!!!!!!!!!!

!!! !!!

$ata 0ntocmirii (i *emnrii referatului !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! probaiune3 !!!

2NEF2 2 la re!ulament )*N*ATER,. G,AT*I*E* Aer iciul de proba$iune de pe l:n! Tribunalul ............... /.2N EE A,/R2-E%HERE *. *ntroducere Numele 'i prenumele per"oanei condamnate&minorului+ Eata 'i locul na'terii+

*n(rac$iunea " :r'it+ Numrul <otr:rii in"tan$ei+ Aanc$iunea aplicat per"oanei condamnate&minorului+ /erioada "upra e!<erii+ Eata 9nceperii+ Eata 9nc<eierii+ Numele 'i prenumele con"ilierului de proba$iune+ **. )"urile 'i&"au obli!a$iile impu"e de in"tan$a de Budecat 'i miBloacele utili#ate pentru a"i!urarea 9ndeplinirii lor .......................................................................... ***. Ne oile crimino!ene 'i "ociale ale per"oanei condamnate&minorului 'i obiecti ele "tabilite 9n ederea diminurii ace"tora .......................................................................... *-. Ri"cul " :r'irii din nou a unor in(rac$iuni&ri"cul de a pune 9n pericol "i!uran$a public 'i ri"cul de "inucidere "au auto tmare .......................................................................... -. )etodele de inter en$ie propu"e 9n ederea "olu$ionrii ne oilor identi(icate 'i diminurii ri"cului .......................................................................... -*. Eata> locul 'i (rec en$a 9ntre ederilor dintre con"ilierul de proba$iune 'i per"oana condamnat&minor pe perioada "upra e!<erii .......................................................................... -**. Ee"crierea pro!ramului de inter en$ie> "tabilit ca obli!a$ie de ctre in"tan$ Cdac e"te ca#ul8 .......................................................................... -***. Ee"crierea acti it$ii> a locului de e=ecutare 'i a pro!ramului de lucru> 9n ca#ul per"oanei condamnate&minorului (a$ de care "@a "tabilit pre"tarea unei acti it$i neremunerate 9ntr@o in"titu$ie de intere" public Cdac e"te ca#ul8 .......................................................................... /er"oana condamnat&minorul a luat cuno'tin$ de con$inutul planului de "upra e!<ere 'i 9n$ele!e " coopere#e 9n e=ecutarea obli!a$iilor ce 9i re in. Eata "emnrii planului de "upra e!<ere ................
2on*ilier de probaiune3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

#m luat cuno(tin! .er*oana condamnat)minor3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@@@@@@@@@@@@@@@