Sunteți pe pagina 1din 4

Despre etnobotanice

1. ISTORICUL ETNOBOTANICELOR N ROMNIA Baronul drogurilor din Galai


EUROPA: 2008: nceputul anului - Sistemul european de avertizare timpurie a monitorizat produsele de tip spice n magazine online i/sau magazine de tip head sau smart (care v nd e!taze legale" n cel pu#in $ state mem%re &': (epu%lica )eh*+ ,ermania+ -etonia+ -ituania+ -u!em%urg+ .ustria+ /olonia+ /ortugalia+ (egatul &nit0 dup* 1um*tatea anului+ piaa online a drogurilor a devenit prezent* n 23 *ri europene+ ma1oritatea comercian#ilor cu am*nuntul online 4iind identi4icai n (egatul &nit (536"+ ,ermania (276"+ 8*rile de 9os (2:6" i Romnia (7%). ROMNIA A in Rotar 2008: vara ; primul magazin online toamna ; primul magazin 4izic n ,alai 200$: 4ranciz* se deschid treptat numeroase magazine pe tot cuprinsul (om niei: (aportul <nspectoratului ,eneral al /oli#iei (om ne ; la nceputul anului 200$ 4unc#ionau 1! "a#a$ine care comercializau produsele men#ionate0 -a s4 ritul lunii august 200$ au 4ost identi4icate 1%1 &e ast'e &e "a#a$ine+ ceea ce reprezint* o cretere de =326 n ase luni0 2020: .0(0 devine produc*tor (import* precursorii din )hina+ produce n la%oratoare din )ipru+ des4ace mar4a n (om nia" mutarea sediului social n )ipru Societatea i e#is ati() ro"*nesc 200$: raport*rile &nit*#ilor de /rimiri &rgen#e ; la nivelul ntregii #*ri+ n primele ase luni ale anului 200$+ s-au nregistrat %+! &e ca$)ri de persoane care au solicitat asisten#* spitaliceasc*+ printre acestea a4l ndu-se i un num*r mare de minori (de e!emplu+ potrivit raport*rii >irec#iei de S*n*tate /u%lic* <ai+ din == de cazuri+ 20 au 4ost minori? Spitalul )linic de &rgen#* pentru )opii @ucureti a raportat 25 cazuri"0 2020: 'ebr)arie ; nchiderea magazinelor de vise datorit* Ardonanei de &rgen* nr0=/2000202020 care prevede interzicerea a 27 de substane i !"ante coninute n produsele etno%otanice

Alin Rotaru manager Spice Shop Distribution Romnia: #$!e%&m s& %e'enim !e !ia& (nt%)o "un&*+ apri ie ; redeschiderea magazinelor de vise care comercializeaz* neB 4ormula drugs+ conin nd produse nea4late pe noua list* de interzise i+ prin urmare+ cu statut de000 legale0

Alin Rotaru (,i ateniona -anii .a/eboo0: 12& %o3 mu"t a'ei 3%i4& /e b&3ai (n 'oi* Ma%e 3%i4& "a nou" !%odus 25627 (...) a/est !%odus este -oa%te /an/e%i3en ,i !e%i/u"os*+

%. CONINUTUL ETNOBOTANICELOR Dincolo de prafuri i pliculee


!"#$ ! 'tno%otanicele au devenit cunoscute i comercializate su% 4orm* de produse de tip spice i cuprind: produse pentru 4umat pe %az* de ier%uri pilule pentru petreceri/pastile produse pentru prizat/pra4uri <n4orma#iile de pe am%ala1ele de tip spice indic* 4aptul c* acestea sunt constituite din ingrediente de origine vegetal* i reprezint*: concentrate 4olosite ca ngr**m nt natural pentru diverse tipuri de plante produse care prin ardere eman* un miros pl*cut i intens+ put nd 4i 4olosite ca i aromatizan#i de camer* /u%licul #int* vizat sunt: cei interesa#i de studiul etno%otanic sau colec#ionarii de plante Carmacologia i to!icologia real* a constituienilor este insu4icient cunoscut* i nu este prezentat* pu%licului/clienilor0

R A%"!A! A 'tno%otanicele sunt produse ce au n componen#* plante i su%stan#e cu propriet*#i psihoactive0 EUROPA: >in comunic*rile )entrului 'uropean de Donitorizare a >rogurilor i a .%uzului de >roguri de la -isa%ona ('D)>>."+ rezult* c* la nivel european sunt supuse controlului plante i su%stan#e psihoactive care nu se reg*sesc n prezent n ta%elele conven#iilor interna#ionale n materie de droguri0 .ceast* lacun* permite tra4ican#ilor de droguri s* trans4ere c mpul de operare din statele n care su%stan#ele sunt de1a interzise pe teritoriul #*rilor n care acestea sunt legale0

ROMNIA: / n* n 200$-2020 n ta%elele din ane!ele celor dou* legi care sta%ilesc regimul 1uridic al su%stan#elor stupe4iante i psihotrope n (om nia+ nu se reg*seau plantele i su%stan#ele con#inute n produsele etno%otanice0 /rin urmare+ produsele n discu#ie au 4ost considerate ++droguri legale i au putut 4i comercializate n magazinele de pro4il (magazine de vise+ spice shops"0 )ele dou* legi rom neti privitoare la droguri sunt: -egea nr0 2:5/2000 privind prevenirea i com%aterea tra4icului i consumului ilicit de droguri -egea nr0 55$/2007 privind regimul 1uridic al plantelor+ su%stan#elor i preparatelor stupe4iante i psihotrope

#$"&" /iaa internaional* a drogurilor este acaparat* din anii E80 p n* n prezent de dezvoltarea aa numitelor droguri de sintez* (designer drugs" ; pe %az* de: 4entanil n anii F80+ 4enetilamine cu lan# su%stituit la s4 ritul anilor F80+ triptamine n anii F$0+ piperazine i deriva#i de catinon* n anii 20000 .pari#ia cana%inoidelor sintetice marcheaz* ultima 4az* n dezvoltarea acestor droguri de sintez*0

Gn compoziia produselor de tip spice (etno%otanice" au 4ost identi4icate 4ragmente vegetale mi!ate/impregnate cu unele dintre urm*toarele categorii de su%stane chimice: 1. Canabinoi$i sintetici ,co"p)-i canabi"i"etici./ 9HI-028 (cel mai r*sp ndit+ dar i omologii s*i 9HI-035+ 9HI-200 i )/ :3+:$3" ; are o structur* chimic* care di4er* su%stan#ial de tetrahidrocana%inol (JI)"+ principiul activ principal al tuturor produselor din cana%is0 -a animalele pe care s-au e4ectuat studii+ 9HI-028 produce aceleai e4ecte ca JI) dar s-a raportat c* este mai puternic0 A' Rotaru: 8$)a inte%9is /anabino"u" sinteti/ :;<)56=7 ia% a/um unii -o"oses/ un /anabino" ;IN)>>)>>> /a%e nu a -ost testat !e oameni7 s)au -a/ut teste doa% !e soa%e/i si se !a%e /a n)au -ost !%ea O?. In @onstanta sunt niste /o!ii in/onstienti /a%e 'and a/est /anabino" ;IN -oa%te !e%i/u"os. $i 8Ma3i/ bA !u%e8 e !e%i/u"os. P%o'oa/a e%u!tii /utanate7 !ie%de%i de memo%ie ma4o%e7 de!endenta. A/um un an toti 'indeau me!Bed%ona si :;<)56=7 a/um se im!o%ta din @Bina toate 3unoaie"e8. %. Deri(ai &e catinon0 :-metilmetcatinona (mephedrona ; Special gold/Sarea de %aie" :-meto!imetcatinona (metedrona" 4luorometcatinona (4le4edrona" 1. 2ipera$ine ; n comprimate i capsule+ cu e4ecte compara%ile cu cele produse de consumul de am4etamine i mecanism de ac#iune asem*n*tor cu D>D. (ecstasK"

)// (cloro4enilpiperazina" @L/ (%enzilpiperazina" JCD// (tri4luorometil4enilpiperazina.

3. Deri(ai &e a"'eta"ine droguri cu e4ecte halucinogene >A) (2+7-dimeto!i-:-cloroam4etamina" >A< (2+7-dimeto!i-:-iodoam4etamina" 4. 5eta"ina ; su%stan#* 4olosit* n medicina veterinar* cu e4ecte halucinogene i analgezice asupra omului0 6. Deri(ai &e opiacee Aripavina ; derivat al the%ainei+ constituent natural al opiumului+ din categoria stupe4iantelor+ cu poten#ial analgezic+ dar cu un inde! terapeutic mult mai mic i o to!icitate mult mai mare dec t mor4ina +. 2rec)rsori pentr) &ro#)ri i e#a e (e!0 -S>+ ,@I" !. 2 ante7specii &e p ante Salvinorin .-C Salvia divinorum Joate speciile din genul /silocK%e - ciuperc* cu e4ecte halucinogene ce con#ine ca su%stan#* activ* psilocK%in .manita muscaria