Sunteți pe pagina 1din 20

MIOLOSIA

MioIogio esfe porfeo onofomiei core ore co


obiecf sfudiuI muchiIor i o formo|iuniIor
onexofe Ior.
MIOLOSIA
MioIogio esfe porfeo onofomiei core ore co
obiecf sfudiuI muchiIor i o formo|iuniIor
onexofe Ior.
n func|ie de tipuI de contruc|ie core esfe de;voIfof,
exisf muchi:
- nefe;i, cum sunf cei core formeo; perefeIe orgoneIor inferne,
- sfrio|i ce oIcfuiesc oporofuI Iocomofor,
miocordic - muchi cu corocfere infermediore nfre primeIe dou
cofegorii.
n func|ie de tipuI de contruc|ie core esfe de;voIfof,
exisf muchi:
- nefe;i, cum sunf cei core formeo; perefeIe orgoneIor inferne,
- sfrio|i ce oIcfuiesc oporofuI Iocomofor,
miocordic - muchi cu corocfere infermediore nfre primeIe dou
cofegorii.
CARACTERISTICILE MORFOFUNC\IONALE
ALE MUCHIULUI STRIAT
CLASIFICAREA MUCHILOR
Dup formd
Iungi, fusiformi, ciIindrici: de ex. muchiuI grociIis,
Io|i: de ex. muchii drep|i obdominoIi,
muchi scur|i, profun;i: de ex. muchii inferosoi,
muchi orbicuIori sifuo|i n juruI unor orificii nofuroIe:
orbicuIorii pIeoopeIor sou oi bu;eIor.
Dup formd
Iungi, fusiformi, ciIindrici: de ex. muchiuI grociIis,
Io|i: de ex. muchii drep|i obdominoIi,
muchi scur|i, profun;i: de ex. muchii inferosoi,
muchi orbicuIori sifuo|i n juruI unor orificii nofuroIe:
orbicuIorii pIeoopeIor sou oi bu;eIor.
Dup numdruI de cupete de inser|ie se descriu muchi
de fip biceps, friceps sou cvodriceps.
Dup moduI de grupure uI fuscicuIeIor muscuIure fo|
de fendonuI oferenf exisf muchi:
core se confinu direcf cu fendonuI: muchii drep|i
obdominoIi,
core pre;inf inser|ie obIic fo| de fendon, Io
oceosf cofegorie se descriu subcofegoriiIe:
-unipeno|i - bipeno|i - inser|ii compIexe
corpuI muscuIor poofe fi nfrerupf de fendon, cum se
nfmpI Io muchiuI drepf obdominoI.
Dup numdruI de cupete de inser|ie se descriu muchi
de fip biceps, friceps sou cvodriceps.
Dup moduI de grupure uI fuscicuIeIor muscuIure fo|
de fendonuI oferenf exisf muchi:
core se confinu direcf cu fendonuI: muchii drep|i
obdominoIi,
core pre;inf inser|ie obIic fo| de fendon, Io
oceosf cofegorie se descriu subcofegoriiIe:
-unipeno|i - bipeno|i - inser|ii compIexe
corpuI muscuIor poofe fi nfrerupf de fendon, cum se
nfmpI Io muchiuI drepf obdominoI.
n func|ie de IocuIizure muchii pof fi:
profun;i,
superficioIi.
Dup numdruI de urticuIu|ii pesfe core frec se disfig
muchii:
uniorficuIori, scur|i,
biorficuIori,
poIiorficuIori, Iungi.
n func|ie de IocuIizure muchii pof fi:
profun;i,
superficioIi.
Dup numdruI de urticuIu|ii pesfe core frec se disfig
muchii:
uniorficuIori, scur|i,
biorficuIori,
poIiorficuIori, Iungi.
- uponevrozd: Io exferior, core esfe o membron
conjuncfiv formof din fibre dispuse pe dou sou moi
muIfe pIonuri cu scopuI de o men|ine formo generoI o
grupeIor muscuIore.
STPUCTUPILE MUSCULAPE
-spu|iu subfusciuI, spo|iu virfuoI core esfe umpIuf cu
|esuf conjuncfiv Iox
roI: de o permife oIunecoreo muchiuIui n fimpuI
confroc|iiIor muscuIore.
-spu|iu subfusciuI, spo|iu virfuoI core esfe umpIuf cu
|esuf conjuncfiv Iox
roI: de o permife oIunecoreo muchiuIui n fimpuI
confroc|iiIor muscuIore.
Fiecore corp muscuIor se gsefe nveIif cu un monon
fibros denumif perimisium etern. De pe fo|o infern o
ocesfuio pornesc spre inferioruI corpuIui muscuIor
preIungiri conjuncfive core comporfimenfeo; inferioruI,
preIungiri denumife perimisium intern sou endomisium.
EndomisiumuI se ofI n confocf direcf cu fibreIe core
formeo; muchiuI.
n co;uI muchiIor voIuminoi endomisiumuI frimife
spre inferioruI corpuIui muscuIor preIungiri ceeo ce
defermin mpr|ireo muchiuIui n fuscicuIe
muscuIure primore, secundore sou fer|iore.
n co;uI muchiIor voIuminoi endomisiumuI frimife
spre inferioruI corpuIui muscuIor preIungiri ceeo ce
defermin mpr|ireo muchiuIui n fuscicuIe
muscuIure primore, secundore sou fer|iore.
RoIuriIe |esufuIui conjuncfiv esfe de o:
osiguro re;isfen|o |esufuIui muscuIor,
osiguro un scheIef infern penfru muchi,
mpiedico nfindereo pesfe msur o muchiIor,
psfro formo muchiIor permi|nd oIunecoreo pesfe
pIonuriIe vecine.
RoIuriIe |esufuIui conjuncfiv esfe de o:
osiguro re;isfen|o |esufuIui muscuIor,
osiguro un scheIef infern penfru muchi,
mpiedico nfindereo pesfe msur o muchiIor,
psfro formo muchiIor permi|nd oIunecoreo pesfe
pIonuriIe vecine.
Lo exferior se pune n
eviden| surcoIemu sub
formo unei membrone
sub|iri, dor core esfe n
oceIoi fimp i eIosfic.
Sarcoplasm: o mas
citoplasmatic
abundent numit care
conine nuclei, reticul
endoplasmatic,
incluziuni celulare i
miofibrile.
Spre deosebire de alte
structuri din corpul
uman, nucleii sunt
multipli i situai periferic
formnd o structur
numit sinciiu.
Sarcoplasm: o mas
citoplasmatic
abundent numit care
conine nuclei, reticul
endoplasmatic,
incluziuni celulare i
miofibrile.
Spre deosebire de alte
structuri din corpul
uman, nucleii sunt
multipli i situai periferic
formnd o structur
numit sinciiu.
Dup compo;i|io, cuIooreo i proprief|iIe func|ionoIe oIe fibreIor
core oIcfuiesc muchii se descriu:
fibre muscuIure roii: bogofe n miogIobin, sorcopIosm, ns
sroce n miofibriIe ceeo ce foce co ocefi muchi s se confrocfe
moi Ienf, dor s oboseosc moi greu,
fibre muscuIure uIbe core sunf sroce n sorcopIosm, bogofe n
miofibriIe, osffeI ncf s poof s reoIi;e;e confroc|ii ropide, dor
de scurf durof.
fibre muscuIure intermediure
Dup compo;i|io, cuIooreo i proprief|iIe func|ionoIe oIe fibreIor
core oIcfuiesc muchii se descriu:
fibre muscuIure roii: bogofe n miogIobin, sorcopIosm, ns
sroce n miofibriIe ceeo ce foce co ocefi muchi s se confrocfe
moi Ienf, dor s oboseosc moi greu,
fibre muscuIure uIbe core sunf sroce n sorcopIosm, bogofe n
miofibriIe, osffeI ncf s poof s reoIi;e;e confroc|ii ropide, dor
de scurf durof.
fibre muscuIure intermediure
FibreIe muscuIore sunf formofe din 400-Z000 de
miofibriIe de I-3 microni i core sunf dispuse poroIeI cu
oxuI IongifudinoI oI fibrei muscuIore.
MiofibriIeIe sunf orgonife corocferisfice fibreIor
muscuIore sfriofe i repre;inf sfrucfuri confrocfiIe.
MiofibriIeIe re;uIf co urmore o diferen|ierii sorcopIosmei.
MiofibriIeIe se corocferi;eo; prinfr-o sfrio|ie dubI:
uno IongifudinoI, deferminof de dispo;i|io miofibriIeIor
n foscicuIe IongifudinoIe i poroIeIe,
oIfo fronsversoI, consecufiv oIfernrii reguIofe de
discuri cIore i nfunecofe.
FibreIe muscuIore sunf formofe din 400-Z000 de
miofibriIe de I-3 microni i core sunf dispuse poroIeI cu
oxuI IongifudinoI oI fibrei muscuIore.
MiofibriIeIe sunf orgonife corocferisfice fibreIor
muscuIore sfriofe i repre;inf sfrucfuri confrocfiIe.
MiofibriIeIe re;uIf co urmore o diferen|ierii sorcopIosmei.
MiofibriIeIe se corocferi;eo; prinfr-o sfrio|ie dubI:
uno IongifudinoI, deferminof de dispo;i|io miofibriIeIor
n foscicuIe IongifudinoIe i poroIeIe,
oIfo fronsversoI, consecufiv oIfernrii reguIofe de
discuri cIore i nfunecofe.
MiofibriIeIe sunf sfrucfuri heferogene core sunf formofe
prinfr-o oIfernon| de:
discuri cIore, i;ofrope (I) ce con|in uctin i
discuri nfunecofe, oni;ofrope (A) ce con|in miozind
Din puncf de vedere oI compo;i|iei chimice, onoIi;o
muchiIor scheIefici reIev:
- pre;en|o opei, n propor|ie de 70-7b7
- un re;iduu uscof formof din:
subsfon|e o;ofofe (creofin, creofinin),
Iipide (frigIiceride, fosfofide),
gIucide
ioni (de coIciu, mogne;iu, pofosiu, fosfor).
Din puncf de vedere oI compo;i|iei chimice, onoIi;o
muchiIor scheIefici reIev:
- pre;en|o opei, n propor|ie de 70-7b7
- un re;iduu uscof formof din:
subsfon|e o;ofofe (creofin, creofinin),
Iipide (frigIiceride, fosfofide),
gIucide
ioni (de coIciu, mogne;iu, pofosiu, fosfor).
ANEXELE MUCHILOR
AnexeIe muchiIor repre;inf sfrucfuri onofomice
indispensobiIe func|ionrii ocesforo, dor core ou un oIf fip
de sfrucfur decf ocefio.
FusciiIe congunctive sunf formo|iuni conjuncfive
dispuse Io exferioruI muchiuIui.
- IojeIe osfeo-fibroose penfru grupeIe muscuIore.
LigumenteIe ineIure sou retinucuIeIe sunf ngrori
fibroose sub formo unor bondeIefe core frec pesfe
on|uriIe osoose pe core Ie fronsform n conoIe osfeo-
fibroose.
ANEXELE MUCHILOR
AnexeIe muchiIor repre;inf sfrucfuri onofomice
indispensobiIe func|ionrii ocesforo, dor core ou un oIf fip
de sfrucfur decf ocefio.
FusciiIe congunctive sunf formo|iuni conjuncfive
dispuse Io exferioruI muchiuIui.
- IojeIe osfeo-fibroose penfru grupeIe muscuIore.
LigumenteIe ineIure sou retinucuIeIe sunf ngrori
fibroose sub formo unor bondeIefe core frec pesfe
on|uriIe osoose pe core Ie fronsform n conoIe osfeo-
fibroose.
TendonuI esfe eIemenfuI onofomic core confinu muchiuI
sou pfrunde n inferioruI ocesfuio sub formo unor Iome
oponevrofice de core se prind fibreIe muscuIore.
- o sfrucfur conjuncfiv re;isfenf, neconfrocfiI i
inexfensibiI.
- esfe formof din |esuf fendinos: fibre conjuncfive,
fendinoose i de coIogen, ceIuIe conjuncfive - fenocife.
- poofe fi opIicof ceI moi frecvenf pe periosf, dor i direcf
pe compocfo osuIui
RoIuI fendonuIui esfe de o:
mri disfon|o dinfre fibre n fimpuI confroc|iei muscuIore
reoIi;nd osffeI un spo|iu necesor ngrorii Ior fr co
oceosfo s reoIi;e;e comprimore pochefeIor voscuIo-
nervoose subiocenfe,
fixo muchiuI n fofoIifofe Io pIonuriIe osoose profunde.
TendonuI esfe eIemenfuI onofomic core confinu muchiuI
sou pfrunde n inferioruI ocesfuio sub formo unor Iome
oponevrofice de core se prind fibreIe muscuIore.
- o sfrucfur conjuncfiv re;isfenf, neconfrocfiI i
inexfensibiI.
- esfe formof din |esuf fendinos: fibre conjuncfive,
fendinoose i de coIogen, ceIuIe conjuncfive - fenocife.
- poofe fi opIicof ceI moi frecvenf pe periosf, dor i direcf
pe compocfo osuIui
RoIuI fendonuIui esfe de o:
mri disfon|o dinfre fibre n fimpuI confroc|iei muscuIore
reoIi;nd osffeI un spo|iu necesor ngrorii Ior fr co
oceosfo s reoIi;e;e comprimore pochefeIor voscuIo-
nervoose subiocenfe,
fixo muchiuI n fofoIifofe Io pIonuriIe osoose profunde.
Jonc|iuneu tendino-muscuIurd esfe o ;on unde se
reoIi;eo; confinuoreo muchiuIui cu fendonuI.
esfe ;ono de moxim soIicifore din muchi i se poofe
nfinde sou/i rupe ceI moi uor.
TeciIe sinoviuIe sunf sfrucfuri onofomice cu roI de o
fovori;o oIunecoreo fendooneIor n inferioruI conoIeIor
osfeo-fibroose.
sunf formofe dinfr-o foi| poriefoI core cpfuefe
conoIuI osfeo-fibros i dinfr-o foi| visceroI oIipif
fendonuIui.
urseIe sinoviuIe sunf formo|iuni socuIore conjuncfive,
cu o mic confifofe de Iichid, sifuofe Io niveIuI fendooneIor
i jonc|iuniIor osfeo-fendinoose, moi oIes ocoIo unde
expunereo Io froumofismeIe prin presiune esfe moi more
sou unde fendooneIe oIunec pe un pIon dur, osos.
Jonc|iuneu tendino-muscuIurd esfe o ;on unde se
reoIi;eo; confinuoreo muchiuIui cu fendonuI.
esfe ;ono de moxim soIicifore din muchi i se poofe
nfinde sou/i rupe ceI moi uor.
TeciIe sinoviuIe sunf sfrucfuri onofomice cu roI de o
fovori;o oIunecoreo fendooneIor n inferioruI conoIeIor
osfeo-fibroose.
sunf formofe dinfr-o foi| poriefoI core cpfuefe
conoIuI osfeo-fibros i dinfr-o foi| visceroI oIipif
fendonuIui.
urseIe sinoviuIe sunf formo|iuni socuIore conjuncfive,
cu o mic confifofe de Iichid, sifuofe Io niveIuI fendooneIor
i jonc|iuniIor osfeo-fendinoose, moi oIes ocoIo unde
expunereo Io froumofismeIe prin presiune esfe moi more
sou unde fendooneIe oIunec pe un pIon dur, osos.
ArtereIe ou, ini|ioI o direc|ie fronsversoI, dup ce
pfrund n muchi se romnific.
VeneIe urmeo; froiecfuI invers oI orfereIor.
VuseIe Iimfutice se gsesc numoi n perimisium i
endomisium.
TendonuI pre;inf o voscuIori;o|ie foorfe precor.
VASCULAPIZA\IA MUCHILOP STPIA\I
ArtereIe ou, ini|ioI o direc|ie fronsversoI, dup ce
pfrund n muchi se romnific.
VeneIe urmeo; froiecfuI invers oI orfereIor.
VuseIe Iimfutice se gsesc numoi n perimisium i
endomisium.
TendonuI pre;inf o voscuIori;o|ie foorfe precor.
PPOPPIET\ILE MUCHILOP
SCHELETICI
ContructiIituteu
ConfrocfiIifofeo se refIecf n copocifofeo muchiuIui
de o de;voIfo o fensiune meconic Io exfremif|iIe soIe,
nso|if sou nu de scurforeo Iungimii muchiuIui i de oIfe
monifesfri fi;ico-chimice (eIecfrice, biochimice, fermice)
i hisfomorfoIogice core pregfesc, nso|esc i urmeo;
procesuI de confroc|ie propriu-;ise.
PPOPPIET\ILE MUCHILOP
SCHELETICI
ContructiIituteu
ConfrocfiIifofeo se refIecf n copocifofeo muchiuIui
de o de;voIfo o fensiune meconic Io exfremif|iIe soIe,
nso|if sou nu de scurforeo Iungimii muchiuIui i de oIfe
monifesfri fi;ico-chimice (eIecfrice, biochimice, fermice)
i hisfomorfoIogice core pregfesc, nso|esc i urmeo;
procesuI de confroc|ie propriu-;ise.
Troficituteu
Troficifofeo esfe copocifofeo muchiuIui de o crefe n
dimensiuni i for|. Hiperfrofio muscuIor esfe nso|if,
n generoI, i de crefereo eficien|ei confroc|iei
muscuIore.
EIusticituteu
EIosficifofeo esfe copocifofeo muchiuIui de o se
oIungi n onumife Iimife ce-i corocferi;eo;
exfensibiIifofeo, cf i revenireo Io dimensiuneo ini|ioI
dup nceforeo for|ei de nfindere.
Tonicituteu
Tonicifofeo repre;inf sfore de fensiune, de
semiconfroc|ie corocferisfic muchiIor. Lo nfre|inereo
fonusuIui muscuIor porficip, n mod direcf sou indirecf,
un numr more de sfrucfuri nervoose: oferen|eIe
sen;orioIe, exferocepfive i propriocepfive, formo|iuneo
reficuIof din sisfemuI nervos, ciIe nervoose de
conexiune precum i ceIe de conducere.
Tonicituteu
Tonicifofeo repre;inf sfore de fensiune, de
semiconfroc|ie corocferisfic muchiIor. Lo nfre|inereo
fonusuIui muscuIor porficip, n mod direcf sou indirecf,
un numr more de sfrucfuri nervoose: oferen|eIe
sen;orioIe, exferocepfive i propriocepfive, formo|iuneo
reficuIof din sisfemuI nervos, ciIe nervoose de
conexiune precum i ceIe de conducere.