Sunteți pe pagina 1din 40

Lucrare profesionala Grupa II, anul III, semestrul II

Stagiara CECCAR Filiala Timis

II. Audit statutar al situatiilor financiare (5 intrebari) 1. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiul intangibilitatii bilantului de deschidere? Raspuns: Potrivit principiului intangibilitatii bilantului de deschidere, bilantul de deschidere al unui exercitiu financiar trebuie sa corespunda bilantului de inchidere al exercitiului precedent. Concret, la inchiderea unui exercitiu financiar, toate conturile se soldeaza prin debitul si creditulcontului extrabilantier 892 Bilant de inchidere (conturile de activ, cu sold debitor, prin debitulacestui c ont, iar conturile de pasiv, cu sold creditor, prin creditul acestui cont). Apoi, la inceputulexercitiului financiar, toate valorile din contul 892 Bilant de inchidere se transfera in creditul sidebitul contului 891 Bilant de deschidere (in debitul contului, creditarea conturilor de pasiv, pentru crearea unui sold initial creditor, iar in creditul contului, debitarea conturilor de activ, pentru a crea un sold initial debitor). Astfel bilantul de deschidere este acelasi cu bilantul de inchidere alexercitiului precedent. Acest bilant de deschidere este intangibil, in sensul in care orice modificari de politici, procedurisau metode contabile efectuate in cursul unui exercitiu financiar nu pot fi aplicate retroactiv astfelincat sa modifice valorile inregistrate in bilantul de deschidere. Orice modificari ale politicilor sau procedurilor pot intra in vigoare abia la inceputului unui exercitiu financiar. De asemenea, orice erori descoperite, aferente perioadei precedente, vor fi corectate pe seama rezultatului reportat si nu prin modificarea bilantului de deschidere. 2. Probele de audit sunt mai credibile atunci cand: a)sunt obtinute dintr-o sursa independenta,din exteriorul intreprinderii b)este furnizata de un alt auditor c)este obtinuta pe suport de hartie sub forma unei fotocopii Raspuns: a, b, c 3. Care sunt informatiile pe care auditorul trebuie sa le colecteze in etapa de acceptare a mandatului? Raspuns: Actiunile intreprinse in etapa de acceptare a mandatului permit auditorului sa colecteze informatiile necesare fundamentarii deciziei de acceptare a misiunii, si se refera la: - cunoasterea globala a intreprinderii; - examenul de independenta si de absenta a incompatibilitatilor; - examenul competentei; - contactul cu fostul auditor sau cenzor; - decizia de acceptare a mandatului; - fisa de acceptare a mandatului.

4. Prezentati patru tipuri de misiuni speciale de audit Raspuns: Misiunile de audit cu scop special se pot referi la : Situatii financiare stabilite dupa un referential contabil diferit de standardele internationale de raportare financiara si de normele nationale;

Conturi sau elemente de bilant sau rubrici din situatiile financiare; Respectarea clauzelor contractuale; Situatii financiare condensate (rezumate).

5. In calitate de auditor verificati modul in care o societate inregistreaza salariile pentru un nr de 3 salariati. Ion, salariul realizat 8.000 lei, grupa normala, Vasile salariul realizat 3.500 lei, grupa speciala si Popescu salariul realizat 5.900 lei, grupa deosebita. Care este inregistrarea pentru luna respectiva aferenta contributiei CAS care este suportata de asigurati? Raspuns: Calcul contributii CAS salariati-Pensie suplimentara: Ion : 8000 x 10,5% = 840 lei Vasile : 3500 x 10,5% = 368 lei Popescu : 5900 x 10,5% = 620 lei Calcul contributii CAS angajator( BASS ): Ion contributii BASS- conditii normale 20,8% 8000 x 20,8% = 1664 lei Vasile contributii BASS- conditii speciale 30,8% 3500 x 30,8% = 1078 lei Ion contributii BASS- conditii deosebite 25,8% 5900 x 25,8% = 1522 lei Inregistrari contabile: 1. inreg. fond salarii unitate 641=421 17.400 2. Retineri salarii ( CAS salariati ) 421 = 4312 1828 3. inregistrare contributii angajator 6451 = 4311 4264

IV. Evaluarea intreprinderii (3 intrebari) 1. Care este valoarea unei intreprinderi daca are o capacitate beneficiara exprimata prin profitul net de 10.000, iar costul capitalului acestei intreprinderi este de 15%? Raspuns: V = CB/I = 10.000/15% = 66.667 2. Care este inversul ratei de capitalizare aplicabile unor beneficii constante sau care cresc cu o rata constanta pe o perioada nedeterminata (infinita) de timp? Raspuns: Inversul ratei de capitalizare aplicabile unor beneficii constante sau care cresc cu o rata constanta pe o perioada nedeterminata (infinita) in timp este: .

3. Se dau urmatoarele informatii: imobilizari corporale 29.000; fond de comert 1.000; stocuri 20.000; creante 50.000; disponibilitati 5.000; capitaluri proprii 50.000; diferente din reevaluare 25.000; obligatii nefinanciare 25.000 si imprumuturi bancare 5.000; rata de remunerare a valorii substantiale brute este de 15%; capacitatea beneficiara exprimata prin profitul previzional net 1.000/an; rata de actualizare este de 12%. Se cere sa evaluati intreprinderea calculnd o renta a goodwillului redusa la 5 ani. Raspuns: t = 15% i = 12% n = 5 ani an = anuitati ANC = Capitaluri proprii Diferente din evaluare = 50.000 - 25.000 = 25.000 V = an*(CB-ANC*i) = = 3,35*(1.000*5-25.000*12%) = 6.700

VI. Administrarea si lichidarea intreprinderii (4 intrebari) 1. Societatea X nu mai face fata datoriilor sale exigibile. Societatea intra in faliment avnd la baza cererea introdusa la tribunal de catre unul dintre creditori. Situatia patrimoniului conform bilantului contabil de incepere a lichidarii se prezinta astfel: Echipamente tehnologice 30.000 lei Amortizarea echipamentelor tehnologice 15.000 lei Marfuri 900 lei Ajustari pentru deprecierea marfurilor 100 lei Conturi la banci in lei 2.000 lei Cheltuieli in avans 1.000 lei Furnizori 12.000 lei Venituri in avans 1.250 lei Capital subscris varsat 2.500 lei Rezerve legale 200 lei Alte rezerve 4.000 lei Rezultatul reportat 1.150 lei Aportul asociatilor la capitalul social in baza statutului si contractului de societate se prezinta dupa cum urmeaza: - asociatul A :1.750 lei (70% din capitalul social) - asociatul B: 750 lei (30% din capitalul social) Operatiile de lichidare efectuate de lichidator au fost: a) Vnzarea echipamentelor tehnologice la pretul de 7.000 lei, TVA 19%; b) Vnzarea marfurilor la pretul de 1.200 lei, TVA 19%; c) Incasarea chiriei platite in avans in suma de 1.000 lei; d) Restituirea chiriei incasate anticipat in suma de 1.250 lei; e) Stabilirea sumelor de acoperit de catre cei doi asociati pentru plata datoriei fata de furnizori; f) Achitarea datoriei fata de furnizori. Se cere: a) Inregistrarile contabile aferente operatiilor de lichidare. b) Intocmirea bilantului inainte de partaj. c) Inregistrarile contabile aferente operatiilor de partaj la asociati. Raspuns: a) nregistrrile contabile aferente operaiilor de lichidare A.Intocmirea bilantul initial al soc. X A.ACTIVE IMOBILIZATE I.IMOBILIZARI CORPORALE (30.000-15.000) = 15.000 ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL = 15.000 ACTIVE CIRCULANTE I.STOCURI (900-100)= 800 II. CASA SI CONTURI LA BANCI = 2000 ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL = 2.800

CHELTUIELI IN AVANS = 1.000 DATORII CURENTE = 12.000 ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (active circulante total +cheltuieli in avans-datorii curente-venituri in avans) = -9450 TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE (active imobilizatetotal+active circulante nete = 15.000-9.450) = 5.550 VENITURI IN AVANS = 1.250 CAPITAL SI REZERVE I.CAPITAL SUBSCRIS VARSAT = 2.500 II.REZERVE (200+4.000) = 4.200 REZUTATUL REPORTAT (pierdere) = 1.150 TOTAL CAPITALURI PROPRII (2.500+4.200-1.150) = 5.550 TOTAL CAPITALURI = 5.550 a) Valorificarea echipamentelor tehnologice (imobilizarilor corporale): 461 = % 7583 4427 8.330 7.000 1.330

-scaderea din evidenta a echipamentelor tehnologice % = 2131 30.000 2813 15.000 6583 15.000 -incasarea contravalorii echipamentelor tehnologice 5121 = 461 8.330 - inchiderea contului 7583 7583= 121 7.000 -inchiderea contului 6583 121 = 6583 15.000 b) Valorificarea marfurilor: 4111 = % 1.428 707 1.200 4427 228 - incasarea contravalorii marfurilor vandute 5121 = 4111 1.428

- scaderea din gestiune a marfurilor vandute 607 = 371 900 - anularea provizionului 397=7814 100

- inchiderea conturilor 707 si 7814 % = 121 1.300 707 1.200 7814 100 - inchiderea contului 607 121 = 607 900 c) incasarea chiriei platite in avans: 5121 = 471 1.000 d)restituirea chiriei incasate anticipat: 472 = 5121 1.250 Regularizarea si plata TVA 4427 = 4423 1.558 4423 = 5121 1.558 Situatia conturilor 121 si 5121 inainte de efectuarea partajului:

b) ntocmirea bilanului nainte de partaj ACTIVE CIRCULANTE I. CASA SI CONTURI LA BANCI ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL DATORII CURENTE ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (active circulante datorii curente) CAPITAL SI REZERVE I.CAPITAL SUBSCRIS VARSAT II. REZERVE (aceasta suma este formata din repartizarea profitului net in anii anteriori)

9.950 9.950 12.000 -2.050

2.500 4.200

III. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR - din exercitiul curent - din lichidare TOTAL CAPITALURI PROPRII (capital+rezerve-rezultatul ex) TOTAL CAPITALURI PROPRII

8.750 1.150 7.600 -2.050 -2.050

1).Determinarea capitalului propriu (activului net): CP(AN) = 9.950 12.000 = -2.050 lei Rezulta ca, pentru achitarea furnizorilor in suma de 2.050 lei, capitalul propriu(activul net) este insuficient. In cazul in care bunurile care alcatuiesc averea societatii in nume colectiv nu sunt suficiente pentru plata datoriilor, judecatorul sindic va recurge la procedura de executare silita impotriva asociatilor. Societatea "X" se incadreaza in prevederile de aplicare a cotei de 16%impozit pe profit. 2). Calcularea si varsarea impozitului pe profit si impozitului pe dividende: 2.1)Decontarea rezervelor legale 1061 = 456 200

2.2)Impozit pe profit aferent rezervelor legale (200*16%) 456 = 441 32 2.3)virarea acestuia 441 = 5121 32 2.4) Decontarea altor reserve 1068 = 456 4.000 2.5). Impozit pe dividende (4.000 + 200 - 32 = 4.168 x 16%) 456 = 446 667 446 = 5121 667 Situatia partajului capitalului propriu (activului net) si a datoriilor pe asociati : Cap. social 1.750 750 2.500 Rezerve legale 118 50 168 Alte rezerve 2.333 1.000 3.333 TOTAL 4.201 1.800 6.001

Asociatul A 70% Asociatul B 30% TOTAL Pierderi si furnizori

Asociatul A 70% Asociatul B 30%

Pierderi din ex curent 805 345

Pierderi din lichidare 5.320 2.280

Furnizori 8.400 3.600

Total 14.525 6.225

Diferente 1.0324 4.425

TOTAL

1.150

7.600

12.000

20.750

14.749 (20.750-6.001)

4.)Inregistrari privind partajul capitalului propriu (activului net) si a sumelor depuse de asociati pentru plata furnizorilor: a)capitalul social de restituit asociatilor 1012 = 456 2.500 b) pierderea curenta si pierderea din lichidare 456 = 121 8.750 (1.150+7.600) c) depunerea de catre asociati a sumelor necesare achitarii furnizorilor (ct. 456) 5121 = 456 2.749 Asociatul A 1.924 Asociatul B 825 Asociatul A: 2.749 x70% = 1.924 Asociatul B: 2.749 x 30% = 825 d) achitarea furnizorilor 401 = 5121 12.000 e) situatia conturilor 456 si 121, dupa terminarea operatiunilor de lichidare, seprezinta astfel:

2. Care este termenul in care lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor de la sedinta comitetului creditorilor? Raspuns: Lichidatorul va convoca adunarea general a creditorilor n termen de maximum 20 de zile de la data edinei comitetului creditorilor, ntiinndu-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului i a procesului-verbal al edinei comitetului creditorilor privind raportul (OUG nr. 173/2008 pentru completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenei).

3. Rolul administratorului special si atributiile sale. Raspuns: Rolul administratorului special, evidentiat prin atributiile si obligatiile legale, implica: Indeplinirea intocmai si la termenele stabilite a prevederilor mandatului special acordat de MTCT; Examinarea activitatii societatii in raport cu situatia de fapt; Supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului societatii; Identificarea masurilor necesare pentru redresarea activitatii societatii; Urmarirea incasarii creantelor societatii si efectuarea tuturor platilor catre creditorii bugetari, furnizorii de servicii/utilitati si creditorii comerciali, conform graficelor stabilite cu acestia; Supravegherea directa a indeplinirii sarcinilor transmise societatii, prin participarea la sedintele adunarii generale a actionarilor si ale consiliului de administratie; Monitorizarea, evaluarea si raportarea evolutiei situatiei economico-financiare, juridice si sociale a societatii, ca urmare a aplicarii masurilor imperative si exceptionale prevazute de lege pentru accelerarea procesului de privatizare.

4. Care sunt cazurile cnd judecatorul sindic va decide prin sentinta intrarea in faliment? Raspuns: Judecatorul-sindic va decide, prin sentinta sau, dupa caz, prin incheiere, intrarea in faliment in urmatoarele cazuri: - debitorul si-a declarat intentia de a intra in procedura simplificata; - debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau, la cererea creditorului de deschidere a procedurii, a contestat ca ar fi in stare de insolventa fara posibilitatea de redresare; - debitorul si-a declarat intentia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat; - obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in conditiile stipulate prin planul confirmat sau desfasurarea activitatii debitorului in decursul reorganizarii sale aduce pierderi averii sale; - a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, dupa caz, intrarea debitorului in faliment.

VII. Studii de fezabilitate (8 intrebari) 1. Din punct de vedere strategic, ce presupune o investitie de modernizare? Raspuns: Dupa caracterul investitiilor, ntlnim: a) investitii n sfera productiva, care pot fi: de nlocuire, de modernizare, de dezvoltare si strategice; b) investitii n sfera neproductiva care se realizeaza n nvatamnt, cultura si arta, stiinta, sanatate si asistenta sociala.; n legislatia romna nu se face o delimitare clara ntre investitiile de modernizare, de dezvoltare si celelalte categorii de investitii. n literaturile de specialitate distinctia este clara, din punct de vedere al elementelor pe care le contin si din punctul de vedere al modului n care poate fi evoluat proiectul respectiv. O investitie de modernizare are n vedere doar ameliorarea conditiilor de productie cu sau fara modificarea volumului produs. De aici, rezultatul este de a obtine o economie la costurile de productie si mbunatatirea rentabilitatii activelor ntreprinderii. Inventiile de modernizare prezinta o serie de avantaje, cum ar fi: - pornesc de la o baza tehnica-materiala existenta; - durata realizarii investitiei este mica; - creste gradul de fiabilitate si rentabilitate, concomitent cu prelungirea duratei de viata a utilajului; - efortul investitional este orientat spre echipamentul de productie si mai putin spre alte investitii conexe si laterale. Decizia privind realizarea proiectului de modernizare se preteaza unei analize financiare. Cheltuielile de investitie si economiile la costurile de exploatare sau cresterea productivitatii sunt cunoscute pot fi estimate de catre ntreprindere.

2. Prin prisma strategica, ce presupune o investitie de inlocuire? Raspuns: Investitiilor de modernizare le sunt asemanate si cele de nlocuire: acestea viznd nlocuirea si revizuirea echipamentelor tehnice, uzate din punct de vedere fizic si moral.

3. Potrivit legislatiei autohtone, care sunt principalele parti ale unui studiu de fezabilitate, piese scrise? Raspuns: Hotararea de Guvern Nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea coninutului -cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, prezinta in Anexa 2 Continutul-cadru al studiului de fezabilitate cu date generale referitoare la piesele scrise, si anume: 1. denumirea obiectivului de investiii; 2. amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul); 3. titularul investiiei; 4. beneficiarul investiiei;

5. elaboratorul studiului. Informaii generale privind proiectul 1. situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului; 2. descrierea investiiei: a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiii pe termen lung (n cazul n care au fost elaborate n prealabil) privind situaia actual, necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei, precum i scenariul tehnico-economic selectat; b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse (n cazul n care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiii pe termen lung): - scenarii propuse (minimum dou); - scenariul recomandat de ctre elaborator; - avantajele scenariului recomandat; c) descrierea constructiv, funcional i tehnologic, dup caz; 3. date tehnice ale investiiei: a) zona i amplasamentul; b) statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat; c) situaia ocuprilor definitive de teren: suprafaa total, reprezentnd terenuri din intravilan/extravilan; d) studii de teren: - studii topografice cuprinznd planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere n sistem de referin naional; - studiu geotehnic cuprinznd planuri cu amplasamentul forajelor, fielor complexe cu rezultatele determinrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandrile pentru fundare i consolidri; - alte studii de specialitate necesare, dup caz; e) caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de investiii, specifice domeniului de activitate, i variantele constructive de realizare a investiiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare; f) situaia existent a utilitilor i analiza de consum: - necesarul de utiliti pentru varianta propus promovrii; - soluii tehnice de asigurare cu utiliti; g) concluziile evalurii impactului asupra mediului; 4. durata de realizare i etapele principale; graficul de realizare a investiiei. Costurile estimative ale investiiei 1. valoarea total cu detalierea pe structura devizului general; 2. ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei. Analiza cost- beneficiu: 1. identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referin; 2. analiza opiunilor :Varianta zero (variant fr investiie), varianta maxim (variant cu investiie maxim), varianta medie (variant cu investiie medie); se va preciza varianta selectat. 3. analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar: fluxul cumulat, valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i aportul cost beneficiu; 4. analiza economic este obligatorie doar n cazul investiiilor publice majore, inclusiv calcularea indicatorilor de performan economic: valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu;

5. analiza de senzitivitate; 6. analiza de risc Sursele de finanare a investiiilor se constituie n conformitate cu legislaia n vigoare i constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte surse legal constituite. Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei 1. numr de locuri de munc create n faza de execuie; 2. numr de locuri de munc create n faza de operare. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei 1. valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei) (n preuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),din care: construcii-montaj (C+M); 2. ealonarea investiiei (INV/C+M): - anul I; - anul II .................; 3. durata de realizare (luni); 4. capaciti (n uniti fizice i valorice); 5. ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup caz. Avize i acorduri de principiu 1. avizul beneficiarului de investiie privind necesitatea i oportunitatea investiiei; 2. certificatul de urbanism; 3. avize de principiu privind asigurarea utilitilor (energie termic i electric, gaz metan,ap-canal, telecomunicaii etc.); 4. acordul de mediu; 5. alte avize i acorduri de principiu specifice.

4. Ce reprezinta durata de viata a unui proiect investitional? Raspuns: Durata de viata a unui proiectului investitional este privita din diferite puncte de vedere de aceea s-au desprins diferite idei despre aceasta astfel: - Din punct de vedere contabil se sustine ideea ca durata de via a unui proiect investiional se pliaza pe durata normat de exploatare a mijlocului fix, respectiv durata din catalogul normelor de amortizare. - Un alt punct de vedere, caracteristic analizelor economice, presupun ca durata de via a unui proiect investiional reprezinta orizontul de timp de-a lungul cruia estimarea fluxurilor de venituri i cheltuieli s poat fi fcut cu rezonabil incredere.

5. Un proiect investitional, cu o valoare totala a Care sunt metodele prin care se pot evalua, prin prisma fezabilitatii economicofinanciare, proiectele investitionale? Dezvoltati pe scurt. Raspuns: Evaluarea financiara a proiectelor investitionale de investitii urmareste in general doua obiective. In primul rand se urmareste asigurarea unei comparatii intre proiectele concurente, intre care trebuie sa se stabileasca ordinea de prioritate. In al doile a rand se urmareste formularea unei aprecieri asupra valorii intrinseci a proiectului. Evaluarea financiara a proiectelor de investitii se realizeaza, fie prin metode care pun accentul pe rentabilitatea medie a proiectelor, fie prin metode fondate pe actualizare. 1. Metode traditionale - fondate pe rentabilitatea medie 1.1. Rata medie de rentabilitate in exploatare 1.2. Termenul de recuperare a cheluielilor 2. Metode bazate pe actualizarea cash-flow-urilor 2.1. Utilizarea notiunii de actualizare 2.2. Valoarea actuala neta (VAN) 2.3. Rata interna de rentabilitate(RIR)

6. Un proiect investiional, cu o valoare total a investitiei de 11.445 lei, prezinta urmatoarea structura a fluxurilor de numerar: An Cost Costuri de Total cost Total incasari Cash-flow anual net investitie exploatare 0 11.445 lei 6.420 lei 17.865 lei 8.520 lei -9.345 lei 1 6.420 lei 6.420 lei 9.440 lei 3.020 lei 2 6.420 lei 6.420 lei 9.440 lei 3.020 lei 3 6.500 lei 6.500 lei 9.700 lei 3.200 lei 4 6.500 lei 6.500 lei 9.700 lei 3.200 lei 5 6.500 lei 6.500 lei 9.700 lei 3.200 lei Total 11.445 lei 38.760 lei 50.205 lei 56.500 lei 6.295 lei Calculati termenul de recuperare a investitiei neactualizate. Raspuns: Termenul de recuperare al investitiei neactualizat se calculeaza ca si raport intre investitia totala si cash flow-ul mediu anual. Tr = It / CF mediu anual It = 11.455 lei CF mediu anual = (CF0 + CF1 + CF2 + CF3 + CF4 + CF5) / 6 = (-9345 + 11445 + 3020 + 3020 + 3200 + 3200 + 3200 )/6 = 17740/ 6 = 2957 Tr = 11445 / 2957 = 3,87 Termenul de recuperare al investitiei neactualizate este de 3,8.

7. Un proiect investitional, cu o valoare totala a investitiei de 11.445 lei si cu o rata de actualizare de 20% prezinta urmatoarea structura a fluxurilor de numerar:

An 0 1 2 3 4 5 Total

Cost investitie 11.445 lei

11.445 lei

Costuri de exploatare 6.420 lei 6.420 lei 6.420 lei 6.500 lei 6.500 lei 6.500 lei 38.760 lei

Total cost 17.865 lei 6.420 lei 6.420 lei 6.500 lei 6.500 lei 6.500 lei 50.205 lei

Total incasari 8.520 lei 9.440 lei 9.440 lei 9.700 lei 9.700 lei 9.700 lei 56.500 lei

Cash-flow anual net -9.345 lei 3.020 lei 3.020 lei 3.200 lei 3.200 lei 3.200 lei 6.295 lei

Calculati valoarea actualizata neta si apreciati fezabilitatea investitionala prin intermediul acestui indicator. Raspuns: AN 1 2 3 4 5 20% Cost investitie Cost exploatare Total cost Total incasari Cash flow anual net Factor actualizare Total costuri actualizate Total incasari actualizate Cash flow anual net 0 11445 6420 17865 8520 1 2 FACTOR DE ACTUALIZARE RATA DE ACTUALIZARE 0.833 0.604 0.579 0.482 0.402 Ani 3 20 %

Total 4 5 11445

6420 6420 9440

6420 6420 9440 3020 0.694 4.458

6500 6500 9700 3200 0.579 3.762

6500 6500 9700 3200 0.482 3.135

6500 6500 9700 3200 0.402 2.612

38760 50205 50500 6206 2.990612 37.182

- 9346 30200 0.833 17865 5.350

8520

7.867

6.558

5.613

4.678

3.898

37.132

-9345

2.517 VAN

2.097 - 50

1.852

1.543

1.286

VAN = -I+ CFt / (1+r)t + Vrez / (1+r)n I = costul investitiei; CFt = cash-flow-ul aferent anului t; Vrez = valoarea reziduala; r=rata de actualizare(20 %); n=durata de viata a proiectului exprimata in ani. VAN determina urmatoarele optiuni de decizie: daca VAN > 0, investitia se accepta; daca VAN = 0, investitia este respinsa din motive de prudenta; daca VAN < 0, investitia este respinsa. Pentru a determina valorile actualizate vom folosi urmatoarea formula:

unde: a = rata de actualizare; n = anul

8. Un proiect investitional, cu o valoare totala a investitiei de 15.000 lei si cu o rata de actualizare de 20% prezinta urmatoarea structura a fluxurilor de numerar: An Cost Costuri de Total cost Total investitie exploatare incasari 0 15.000 15.000 1 6.420 6.420 9.440 2 6.620 6.620 9.640 3 7.500 7.500 10.700 4 6.500 6.500 11.700 5 8.500 8.500 22.700 6 11.445 35.540 50.540 64.180 Calculati valoarea actualizata neta si apreciati fezabilitatea investitionala prin intermediul acestui indicator.

Raspuns:

Valoarea actualizata neta (VAN) reprezinta diferenta pozitiva sau negativa de valoare intre fluxurile de lichiditati disponibile actualizate, generate de exploatarea unei investitii pe durata vietii sale economice, si valoarea actualizata a investitiei. O valoare actualizata neta pozitiva se poate interpreta ca un cstig de capital (sau de valoare a firmei) suplimentar fata de asteptarile furnizorilor de capital, pe cnd o valoare actualizata neta negativa se poate interpreta ca o pierdere in raport cu asteptarile acestora. VAN determina urmatoarele optiuni de decizie: daca VAN > 0, investitia se accepta; daca VAN = 0, investitia este respinsa din motive de prudenta; daca VAN < 0, investitia este respinsa. VAN = -I+ CFt/ (1+r)t+ Vrez/ (1+a)n I = costul investitiei=15.000; CFt= cash-flow-ul aferent anului t; Vrez= valoarea reziduala; r=rata de actualizare; n=durata de viata a proiectului exprimata in ani. Pentru a determina valorile actualizate vom folosi urmatoarea formula: si n=anul.
Anul Costul investitiei Costuri de exploatare Total cost Total incasari Cash flow net
-15.000 9.440 9.640 10.700 11.700 22.700 64.180 3.020 3.020 3.200 5.200 14.200 13.640

, unde a=ratade actualizare

Rata de actualizare
1 0,833 0,694 0,579 0,482 0,402

Total costuri actualizate


15.000 5.347,86 4.594,28 4.342,5 3.133 3.417 35.834,64

Total incasari actualizate


0 7.863,52 6.690,16 6.195,3 5.639,4 9.125,4 35.513,78

Cashflow net actualizat


-15.000 2.515,66 2.095,88 1.852,8 2.506,4 5.708,4 -320,86

0 1 2 3 4 5 Total

15.000 6.420 6.620 7.500 6.500 8.500 15.000 35.540

15.000 6.420 6.620 7.500 6.500 8.500 50.540

VAN=-320.86<0 rezulta ca investitia este respinsa.

VIII. Analiza-diagnostic a intreprinderii (6 intrebari) 1. Analizati pozitia financiara pentru cei trei ani pentru care sunt mentionate informatii financiare in tabelul de mai jos pentru societatea comerciala Turism, hoteluri, restaurante Marea Neagra S.A. 2007(RON) 301.303.329,00 40.966.192,00 2.807.528,00 38.067.192,00 339.370.521,00 2.126.869,00 154.510,00 19.311.469,00 335.724.644,00 20.206.523,00 4.934.397,00 42.690.123,00 69.933.003,00 51.188.575,00 18.744.428,00 1.724.449,00 378.691,00 1.345.758,00 20.090.186,00 0,00 0,00 0,00 71.657.452,00 51.567.266,00 20.090.186,00 16.816.624,00 0,00 0,00 2006(RON) 211.861.938,00 16.721.980,00 2.687.857,00 13.405.832,00 225.267.770,00 2.564.703,00 650.392,00 19.311.469,00 222.171.128,00 6.399.043,00 5.252.560,00 39.539.514,00 43.671.680,00 36.642.317,00 7.029.363,00 518.633,00 432.009,00 86.624,00 7.115.987,00 0,00 0,00 0,00 44.190.313,00 37.074.326,00 7.115.987,00 5.863.818,00 2005(RON) 202.029.293,00 16.734.652,00 918.246,00 15.829.018,00 217.858.311,00 187.872,00 924,00 19.265.351,00 216.804.162,00 2.421.047,00 1.106.118,00 37.251.511,00 39.744.898,00 36.467.667,00 3.277.231,00 1.174.968,00 408.116,00 766.852,00 4.044.083,00 0,00 0,00 0,00 40.919.866,00 36.875.783,00 4.044.083,00 3.326.886,00 0,00 0,00

Active imobilizate - Total Active circulante - Total Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total Active circulante, respectiv datorii curente nete Total active minus datorii curente Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total Venituri in avans Capital subscris varsat Total capitaluri proprii Creante - Total Datorii - Total Cifra de afaceri neta Venituri din exploatare - Total Cheltuieli din exploatare - Total Rezultat din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultat financiar Rezultat curent Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Rezultat extraordinar Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat brut Rezultat net Rezultat / actiune Plati restante - Total Furnizori restanti - Total

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)

0,00 0,00 777

0,00 0,00 840

Raspuns: 1 Indicatori de lichiditate : Indicatorul lichiditatii curente : Active curente/ Datorii curente 2 Indicatori de risc: Indicatorul gradului de indatorare :

2005 18,22

2006 6,22

2007 14,59

0,0862 Capital imprumutat/Capital propriu X100 3 Indicatori de activitate: Vi teza de rotatie a debitelor -clienti 23,7220 Sold mediu clienti / CA * 365 ( am presupus ca total creante = total sold clienti) Viteza de rotatie a activelor imobilizate 0,1843 CA / Active imobilizate Viteza de rotatie a activelor totale 0,1702

1,1385

0,6335

59,0713

172,7655

0,1866

0,1416

0,1729

0,1247

CA / Active totale 4 Indicatori de profitabilitate: Marja bruta din vanzari Profitul brut din vanzari/CA X100 10,8561

134,2613

134,2613

2. Din contul de profit si pierderi al societatii din exercitiul precedent se cunosc urmatoarele informatii: Indicator u.m. Cheltuieli de exploatare platibile 2800 Amortizare 300 Cheltuieli cu dobnzi 100 Impozit pe profit 200 Sa se calculeze si sa se interpreteze ratele de solvabilitate si cele de rentabilitate pentru intreprindere. Raspuns: Solvabilitatea exprima capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile pe termen mediu si lung, de a asigura sursele banesti capabile sa sustina continuitatea exploatarii pe termen lung. In perioada de criza valoarea de lichidare este frecvent inferioara valorii contabile a activelor, antrenand pierderi exceptionale. Solvabilitatea mai inseamna asigurarea unor fonduri banesti, a unor disponibilitati capabile sa sustina continuitatea exploatarii, sa permita un flux normal al fondurilor. Solvabilitatea exprima gradul in care capitalul social asigura acoperirea creditelor pe termen mediu si lung (autonomie financiara). Solvabilitatea patrimoniala (SP) este egala cu: SP = capital propriu x 100 , Credite pe termen mediu si lung + capitalul social Capitalul social este cel varsat nu cel subscris. Creditele (datoriile) pe termen mediu si lung cuprind atat pe cele in termen cat si pe cele nerambursabile la scadenta, amanate. Indicatorul solvabilitatii patrimoniale se apreciaza ca fiind pozitiv pentru valori intre 40-60%. Limita minima este apreciata ca fiind 30%. solvabilitatea generala = active totale > 2 datorii totale rata solvabilitatii generale = activ circulant . obligatii pe termen scurt Ratele de solvabilitate realizeaza o raportare a activelor realizate la obligatiile exigibile in vederea evaluarii riscului de faliment. Rata solvabilitatii generale permite aprecierea gradului de acoperire a obligatiilor pe termen scurt de catre activul circulant. Ra tele de rentabilitate impozit pe profit = 200 profit inaintea impozitarii = 200 / 0,16 = 1250 Rata rentabilitatii economice masoara performantele patrimoniului total al intreprinderii, reflecatnd performanta economica a acestuia independent de modul de finantare si de sistemul fiscal. rata rentabilitatii economice = rezultatul exploatarii x 100 activ total Rata rentabilitatii financiare exprima capacitatea intreprinderii de a degaja profit net din capitalul propriu angajat in activitatea sa. Rentabilitatea financiara este un indicator prin prisma caruia posesorii de capital apreciaza eficienta investitiei lor, respectiv oportunitatea mentinerii acesteia in afacere.

rata rentabilitatii financiare =

profit net x 100 capital propriu Rentabilitatea financiara mai poate fi masurata si cu urmatoarele rate: - rata rentabilitatii financiare inainte de impozit rfi = rezultat curent inainte de impozit capital propiru are avantajul ca elimina incidenta activitatii exceptionale - randamentul capitalului propriu rf = dividende capital propriu 3. Sa se calculeze rezultatele intermediare in maniera anglosaxona pentru intreprinderea care e caracterizata prin urmatoarele venituri si cheltuieli: Indicator u.m. Venituri din vnzarea marfurilor 3000 Subventii de exploatare 1000 Productia vnduta 25000 Productia stocata 2000 Cheltuieli cu materii prime 13000 Costul marfurilor vndute 2200 Cheltuieli salariale 15000 Cheltuieli cu amortizarea 2000 Cheltuieli cu chirii 500 Venituri din dobnzi 100 Cheltuieli cu dobnzi 1400 Impozit pe profit 1500

Raspuns: Indicator u.m. 1 Venituri din vanzarea marfurilor 3.000 2 Costul marfurilor vandute 2.200 3 MARJA COMERCIALA (1-2) 800 4 Productia vanduta 25.000 5 Productia stocata 2.000 6 PRODUCTIA EXERCITIULUI (4+5)27.000 Marja comerciala (3) 800 Productia exercitiului (6) 27.000 7 Cheltuielile exercitiului de la terti 13.500 8 VALOAREA ADAUGATA (3+6-7) 14.300 Valoarea adaugata (8) 14.300 Subventii de exploatare 1.000 9 Cheltuieli salariale 9 15.000 EXCEDENT BRUT DIN EXPLOATARE (8-9) 300 10 Excedent brut din exploatare (10) 300 11 Cheltuieli cu amortizarea 2.000

12 REZULTATUL EXPLOATARII (10-11) -1.700 Rezultatul exploatarii (12) -1.700 13 Venituri financiare 100 14 Cheltuieli finanicare 1.400 15 REZULTATUL CURENT INAINTE DE IMPOZITARE (12+13-14) -3.000 16 Impozit pe profit 1.500 17 PROFIT DUPA IMPOZIT (15-16) -4.500

4. O intreprindere produce anual un numar de 150000 de produse la un pret unitar de 5 u.m. intreprinderea inregistreaza cheltuieli cu materii prime si materiale in valoare de 250000 u.m., cheltuieli de personal de 200000 u.m. din care 75% reprezinta salariile personalului direct productiv, cheltuieli cu utilitati si chirii in cuantum de 40000 u.m., cheltuieli cu amortizarea de 50000 u.m. si cheltuieli cu dobnzi de 50000 u.m. Sa se calculeze si sa se interpreteze pragul de rentabilitate financiar si operational exprimat in unitati fizice si valorice. Raspuns : Analiza punctului critic (pragului de rentabilitate). Analiza punctului critic prevede c consumurile i cheltuielile totale ale ntreprinderii indiferent de aceea, se refer ele la costuri sau se scad din venituri la determinarea rezultatului financiar, trebuie s fie divizate n variabile i constante. Dup coninut, aceast analiz se reduce la determinarea punctului critic (punct de echilibru, prag de rentabilitate). Prin punctul critic se nelege volumul vnzrilor, la care ntreprinderea deja nu mai are pierderi, dar nu are nc nici profit. In punctul critic veniturile totale din vnzri sunt egale cu consumurile i cheltuielile totale ale ntreprinderii, iar profitul este egal cu zero. Punctul critic poate fi exprimat n uniti naturale i monetare. Scopul analizei punctului critic const n alegerea unui asemenea volum al vnzrilor, care va asigura ntreprinderii un rezultat financiar nul. La baza analizei corelaiei "cost-volum-profit" st una din ecuaiile de baz ale microeconomiei: Volumul vnzrilor=Consumuri i cheltuieli variabile+Consumuri i cheltuieli constante+Profit Deoarece profitul n punctul critic este egal cu zero, pentru acest punct: Volumul vnzrilor=Consumuri i cheltuieli variabile+Consumuri i cheltuieli constante sau Preul pentru o unitateXCantitatea unitilor = Consumuri i cheltuieli variabile pe o unitateXCantitatea unitilor +Consumuri i cheltuieli constante innd cont de aceast ecuaie poate fi determinat punctul critic n uniti de produse: Pragul de rentabilitate (n uniti de produse) =Consumuri i cheltuieli fixe Preul pentru o unitate- Consumuri i cheltuieli variabile pe o unitate a) Pragul de rentabilitate operational Volumul vanzarilor = 250.000 + (200.000 + 40.000 + 50.000) = 540.000 u.m. Cheltuieli fixe = 200.000 + 40.000 + 50.000 = 290.000 Cheltuieli variabile = 250.000 Cheltuieli variabile unitare = 250.000 / 150.000 = 1.67 u.m/buc Pragul de rentabilitate (in unitati de produse) = 290.000 / (5 1.67) = 87.087,09 buc b) Pragul de rentabilitate financiar Volumul vanzarilor = 250.000 + (200.000 + 40.000 + 50.000 +50.000) = 590.000 u.m. Cheltuieli fixe = 200.000 + 40.000 + 50.000 + 50.000 = 340.000

Cheltuieli variabile = 250.000 Cheltuieli variabile unitare = 250.000 / 150.000 = 1.67 u.m/buc Pragul de rentabilitate (in unitati de produse) = 340.000 / (5 1.67) = 102.102,10 buc

5. Sa se calculeze fluxul de numerar de gestiune si cel disponibil in cazul unei intreprinderi pentru care se cunosc urmatoarele elemente: cifra de afaceri 40000 u.m., cheltuieli materiale 20000 u.m., cheltuieli salariale 10000, cheltuieli cu amortizarea 1500 u.m., cheltuieli cu dobnzi 800 u.m., impozit pe profit 1000 u.m., imobilizarila inceputul anului 2000 u.m., imobilizari la sfrsitul anului 2100 u.m., cresterea activului circulant net 100 u.m Raspuns : A.Activitatea de exploatare Profit nainte de impozitare 1300 lei + cheltuieli cu amortizarea 1000 lei + cheltuieli du dobnda 200 lei = Profitul din exploatare naintea deducerii variaiei necesarului de fond de rulment din exploatare 2500 lei - creteri ale creanelor comerciale (200) lei + descreteri n valoarea stocurilor 100 lei + creteri n valoarea furnizorilor 500 lei + cescreteri n valoarea obligaiilor fiscale 200 lei = Numerar generat din activitatea de exploatare 3100 lei - dobanzi platite (200) lei - impozit pe profit pltit (200) lei = FNT din activitatea de exploatare 2700 lei B. Activitatea de investiii - pli pentru achizitia de imobilizri (3000) lei = FNT din activitatea de investiii (3000) lei C. Activitatea de finantare - plati privind reduceri de capitaluri proprii (100) lei + cresteri de datorii financiare 500 lei - rambursare credite de trezorerie (50) lei = FNT din activitatea de finanare 350 lei 6. Din contul de profit si pierderi al societatii din exercitiul precedent se cunosc urmatoarele informatii: Indicator u.m. Cheltuieli de exploatare platibile 2700 Amortizare 300 Cheltuieli cu dobnzi 150 Impozit pe profit 200 Sa se calculeze si sa se interpreteze ratele de solvabilitate si cele de rentabilitate pentru intreprindere.

Raspuns : Solvabilitatea exprima capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile pe termen mediu si lung, de a asigura sursele banesti capabile sa sustina continuitatea exploatarii pe termen lung. In perioada de criza valoarea de lichidare este frecvent inferioara valorii contabile a activelor, antrenand pierderi exceptionale. Solvabilitatea mai inseamna asigurarea unor fonduri banesti, a unor disponibilitati capabile sa sustina continuitatea exploatarii, sa permita un flux normal al fondurilor. Solvabilitatea exprima gradul in care capitalul social asigura acoperirea creditelor pe termen mediu si lung (autonomie financiara). Solvabilitatea patrimoniala (SP) este egala cu: SP = capital propriu x 100 , Credite pe termen mediu si lung + capitalul social Capitalul social este cel varsat nu cel subscris. Creditele (datoriile) pe termen mediu si lung cuprind atat pe cele in termen cat si pe cele nerambursabile la scadenta, amanate. Indicatorul solvabilitatii patrimoniale se apreciaza ca fiind pozitiv pentru valori intre 40-60%. Limita minima este apreciata ca fiind 30%. solvabilitatea generala = active totale > 2 datorii totale rata solvabilitatii generale = activ circulant . obligatii pe termen scurt Ratele de solvabilitate realizeaza o raportare a activelor realizate la obligatiile exigibile in vederea evaluarii riscului de faliment. Rata solvabilitatii generale permite aprecierea gradului de acoperire a obligatiilor pe termen scurt de catre activul circulant. Ra tele de rentabilitate impozit pe profit = 200 profit inaintea impozitarii = 200 / 0,16 = 1250 Rata rentabilitatii economice masoara performantele patrimoniului total al intreprinderii, reflecatnd performanta economica a acestuia independent de modul de finantare si de sistemul fiscal. rata rentabilitatii economice = rezultatul exploatarii x 100 activ total Rata rentabilitatii financiare exprima capacitatea intreprinderii de a degaja profit net din capitalul propriu angajat in activitatea sa. Rentabilitatea financiara este un indicator prin prisma caruia posesorii de capital apreciaza eficienta investitiei lor, respectiv oportunitatea mentinerii acesteia in afacere. rata rentabilitatii financiare = profit net x 100 capital propriu Rentabilitatea financiara mai poate fi masurata si cu urmatoarele rate: - rata rentabilitatii financiare inainte de impozit rfi = rezultat curent inainte de impozit capital propiru are avantajul ca elimina incidenta activitatii exceptionale - randamentul capitalului propriu

rf =

dividende capital propriu

X. Organizarea auditului si controlului intern al intreprinderii (4 intrebari) 1. Realizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul Achizitii-Plati pina la nivelul intocmirii matricei riscurilor si a raportului intermediar , inclusiv.

Raspuns : Auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care da unei intreprinderi asigurarea in ceea ce priveste gradul de control asupra operatiunilor, o indruma pt a-i imbunatati operatiunile si contribuie la adaugarea unui plus de valoare. Aceasta operatiune este efectuata de un profesionist contabil din cadrul intreprinderii si are ca obiecttiv verificarea eficacitatii sistemelor contabile si de control intern. O misiune de audit presupune parcurgerea mai multor etape. In acest sens, seful compartimentului de audit intern intocmeste un Plan de audit intern, respectand cerintele standardelor de audit intern. Etapele parcurse in misiunea de audit sunt dupa cum urmeaza: a. Intocmirea planului de audit de catre seful compartimentului de audit. PLAN DE AUDIT Nr.crt. Tema misiunii Obiective Unitatea Per.supusa auditarii Per.de desfasurare 1. Verificarea ciclului achizitii Eliminarea achizitiilor inutile ALPHA SRL 01.01.2012 - 01.09.2012 01.10.2012 01.11.2012 Reducerea cheltuielilor cu achizitiile Achizitiile sa fie efectuate doar in interesul intreprinderii 2. Verificarea ciclului plati Plati efectuate doar in baza documentelor ALPHA SRL 01.01.2012 01.09.2012 01.10.2012 01.11.2012 Respectarea termenelor de plata pt evitarea penalitatilor b. Emiterea ordinului de misiune de catre comitetul de audit Destinatar Seful departamentului de audit Copie pt informare Seful activitatii auditate Obiectul misiunii Verificarea ciclului de achizitii-plati c. Intocmirea ordinului de serviciu Ordinul de serviciu se intocmeste de catre conducatorul departamentului de audit intern si prin acesta se numesc auditorii interni, precum si sarcinile de serviciu ale fiecaruia. ORDIN DE SERVICIU In conformitate cu prevederile ordinului de misiune nr 1 si cu planul anual de audit intern, se va efectua o misiune de audit intern la SC ALPHA SRL in perioada 01.10.2012 01.11.2012. Scopul misiunii este verificarea operatiunilor legate de ciclul de Achizitii si Plati. Echipa misiunii de audit este formata din urmatorii auditori: -Ionescu Ana, seful misiunii de audit; -Popescu Ion, auditor; -Stefan Dan, auditor. d. Declansarea misiunii de audit In aceasta etapa se trimite o notificare privind declansarea misiunii de audit catre conducatorul activitatii auditate. e. Colectarea si prelucrarea informatiilor

Aceasta etapa presupune: -identificarea domeniului de activitate al unitatii auditate: -domeniul de activitate al societatii ALPHA SRL comert cu ridicata-verificarea contractelor cu furnizorii; -verificarea comenzilor catre furnizori; -se verifica daca achizitiile efectuate sunt conform cu comenzile facute -verificarea contractelor cu clientii; -verificarea comenzilor de la clienti; -verificarea registrului de casa si a extrasului de cont; -se verifica daca achitiile nu sunt prea mari in raport cu comenzile lintilor -verificarea stocurilor; -se verifica daca stocurile nu sunt prea mari, acest lucru demonstrand faptul ca nu se fac comenzi conform cererii clientilor si se blocheaza banii in stocuri -verificarea respectarii termenelor scadente la facturi; -verificarea existentei sau nu a unor penalitati pt nerespectarea termenelor de plati; -confruntarea situatiei fiecarui furnizor din evidenta societatii cu situatia primita de la fiecare furnizor; f. Se intocmeste Tabelul analiza riscurilor (matricea riscurilor) MATRICEA RISCURILOR Nr. crt. Risc DA NU 1. Exista contracte cu furnizorii? x 2. Achizitiile corespund cu comenzile? x 3. Exista contracte cu clientii? x 4. Exista comenzi de la clienti? x 5. Achizitiile se fac tinand seama de comenzile clientilor? x 6. Platile numerar sunt toate trecute in registrul de casa? x 7. Stocurile sunt prea mari in raport cu ritmul de vanzare? x 8. S-au respectat termenele scadente la plati? x 9. Exista penalitati de intarziere? x 10. Exista neconcordante intre situatia platilor din evidentale societatii si evidentele furnizorilor? x Riscul reprezinta orice eveniment, actiune, situatie sau comportament cu impact nefavorabil asupra capacitatii entitatii publice de a-si realize obiectivele.

2. Realizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul Venituri-Cheltuieli inclusiv intocmirea matricei riscurilor si a raportului intermediar. Rspuns: Principalele obiective ale misiunilor de audit intern sunt: evaluarea managementului riscurilor, aferente activitilor desfurate n cadrul entitii; evaluarea funcionalitii sistemului de control intern n acord cu obiectivele misiunii;

consilierea managementului

n baza planului anual de audit intern, se efectueaz misiunea de audit intern privind activitatea de conducere. Etapele misiunii de audit intern sunt: 1. pregtirea misiunilor de audit - presupune colectarea datelor i informaiilor i elaborarea documentelor prevzute de normele generale, important fiind procedura de analiz a riscurilor ce const n identificare obiectelor auditabile, identificarea riscurilor ataate acestora, aprecierea nivelurilor riscurilor, clasarea i ierarhizarea acestora n vederea selectrii obiectelor auditabile; 2. intervenia la faa locului -prin care se realizeaz colectarea i prelucrarea informaiilor, colectarea dovezilor, testarea pe eantioanele stabilite i elaborarea foilor de lucru, chestionarea i intervievarea n vederea analizei i evalurii propriu-zise, pe terena obiectelor auditabile selectate, pentru obinerea probelor de audit intern; 3. raportul de audit intern-prin care se urmrete structurarea acestuia pe Tematica n detaliu a misiunii de audit , obinut n procedura de analiz a riscurilor i transferarea Fielor de identificare i analiz a problemelor (FIAP) precum i a Formularului de constatare i raportare a iregularitilor(FCIR) ntr-o manier standardizat pentru a facilita utilizarea acestuia de ctre managementul general i cel de linie; 4. urmrirea recomandrilor-prin care se asigur asupra faptului c recomandrile cuprinse n Raportul de audit intern sunt transferate n Fia de urmrire a recomandrilor i vor fi implementate ntocmai i la termenele stabilite. n cadrul etapei de pregtire a misiunii de audit , conform cadrului normativ, se vor parcurge urmtoarele proceduri: - iniierea auditullui ; -colectarea i prelucrarea informaiilor ; -identificarea i analiza riscurilor; -elaborarea programului de audit; -edina de deschidere. Procedura de iniiere a auditului implic elaborarea documentelor care autorizeaz misiunea de audit (prin Ordinul de serviciu), informeaz entitatea audiat despre misiunea planificat( prin Notificarea privind declanarea misiunii de audit intern) i se asigur de existena independenei auditorilor interni fa de cei auditai(prin Declaraiile de independen).

Modelul privind completarea Ordinului de serviciu: Procedura PO1:Iniierea auditului

SC BETA SRL Serviciul Audit Intern Nr .12 din 20.10.2011 ORDIN DE SERVICIU n conformitate cu prevederile legii nr.672/2002 privins auditul public intern, a OMFP nr.38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea activitii de audit intern, a ordinului managerului general nr.34 din 2005 prin care s-au aprobat Normele proprii de exercitare a auditului intern n cadrul entitii i a Planului de audit intern pentru anul 2009, se va efectua misiunea de audit intern la Entitatea BETAa n perioada 01.10.2011-12.12.2011. Scopul misiunii de audit este de a da asigurri cu privire la ciclul venituri-cheltuieli, la nivelul entitii i a conformitii cu cadrul legislativ i normativ aplicabil din cadrul domeniul auditabil financiar-contabil.

Auditor intern: Vasile Mircea eful compartimentului de Audit Intern: Andreescu Lucian

Declararea independenei se realizeaz de ctre auditorii interni n faa efului compartimentului de audit intern, nainte de nceperea fiecrei misiuni , prin care l asigur c sunt independeni fa de misiunea repartizat, nu se afl n niciuna dintre situaiile de incompatibilitate , prevzut de cadrul normativ, i, n consecin vor pute fi obiectivi pe parcursul misiunii de audit. Notificarea privind declanarea misiunii de audit intern trebuie s cuprind : -domeniul i sfera entitii auditate ; -informaii privind scopul misiunii de audit ; -principalele obiective stabilite n vederea auditrii ; -perioada de derulare a misiunii de audit intern ;

-informarea cu privire la interveniile la faa locului ; -solicitarea de date, informaii i documente. Sursele pentru colectarea informaiilor sunt : dosarele permanente ale entitii; dosarele misiunilor de audit anterioare; registrele de coresponden cu entitile externe; interviurile cu managementul, obinute pa baza Chestionarelor de luare la cunotiin-CLC.

Pentru msurarea riscurilor , se utilizeaz urmtorii factori de risc; 1. Aprecierea controlului intern care cuprinde: riscul de fraud, riscul neimplementrii recomandrilor din misiunile anterioare, riscul inexistenei procedurilor operaionale de lucru. 2. Aprecierea cantitativ se realizeaz prin analiza efectelor riscului n cazul n care s -ar produce i nivelul impactului acestuiase poate exprima pe trei nivele: impact sczut,moderat,ridicat. 3. Aprecierea calitativ se realizeaz prin examinarea probabilitii de apariie a riscurilor lund n considerare resursele umane, complexitatea operaiilor, mijloacele tehnice. Identificarea riscurilor asociate obiectelor auditabile trebuie s in seama de formele controlului intern , respectiv de existena i funcionalitate procedurilor operaionale de lucru,tiind c pentru orice activitate se elaboreaz proceduri de lucru, care vor conine i activiti de control intern. Pentru identificarea riscurilor in cazul firmei BETA SRL al crui obiect de activitate este de prestri servicii de transport marf ntocmim procedura de analiz a riscurilor. Procedura:Analiza riscurilor SC BETA SRL Identificarea riscurilor Denumirea lucrrii:Elaborarea planului de activitate anual Domeniul: Financiar-Contabilitate ntocmit de :eful serviciului de audit intern Nr.crt 1 Activiti auditabile Riscuri identificate Observaii

ntocmirea facturilor de - inexistena atributului codului de prestri servicii nregistare n scopuri de TVA din rile

intracomunitare

intracomunitare -inexistena unei comenzi cu privire la efectuarea transportului respectiv; -completarea inexact a CMR-ului

ntocmirea facturilor de -necorelarea dintre facturile emise i prestri servicii interne ordinele de deplasare; -neprecizarea cursului BNR din ziua emiterii facturii pentru serviciile facturate n valut

Evidena cheltuielilor -lipsa numrului autovehiculului de pe privind combustibilul bonurile fiscale privind achiziia de combustibil -intocmirea incorect a foilor de parcurs

Evidena cheltuielior -calcul greit al indemnizaiilor pentru privind deplasrile deplasrile oferilor

n funcie de criteriile de risc selectate stabilimurmtorele ponderi ale factorilor de risc: -aprecierea controlului intern -aprecierea cantitativa -aprecierea calitativ -modificri legislative -vechimea personalului 40% 25% 20% 10% 5%

Procedura:Analiza riscurilor

SC BETA SRL Tmioara STABILIREA FACTORILOR, PONDERILOR I NIVELURILOR DE APRECIERE A RISCULUI

Denumiree lucrrii:Elaborarea planului de activitate anual: Domeniul: Financiar-contabilitate ntocmit:eful serviciului de audit intern Nivelul/ Ponderea Criteriul de risc Aprecierea Controlului Intern 40 Nivelul 5 Nivelul 4 Nivelul 3 Nivelul 2 Nivelul 1

Nu exist Exist proceduri proceduri, dar nu sunt actualizate i nu sunt cunoscute Impact financiar foarte ridicat Impact financiar important

Exist proceduri, dar nu sunt cunoscute

Exist Exist proceduri,sunt proceduri i cunoscute, se aplic dar nu se aplic

Aprecierea cantitatic

25

Impact financiar mediu

Impact financiar slab

Impact financiar sczut Vulnerabilitate foarte sczut > 2 ani

Aprecierea calitativ

20

Vulnerabilita- Vulnerabili- Vulnerabili- Vulnerabilite foarte tate ridicat tate medie tate sczut ridicat

Modificri legislative Calitatea personalului

10

1-3 luni

< 6 luni

< 1 an

< 2 ani

< 1 an

< 3 ani

< 5 ani

< 6 ani

> 6 ani

Determinarea punctajului total pe baza formulei : Pt = Pi x Ni, unde: Pt= punctaj total Pi = ponderea riscurilor pentru fiecare factor; Ni = nivelul riscului pentru fiecare factor utilizat Procedura: Analiza riscurilor

SC BETA SRL Tiisoara DETERMINAREA PUNCTAJULUI TOTAL Denumirea lucrrii: Elaborarea planului de activitate anual Domeniul: Financiar-contablitate ntocmit:eful serviciului de audit intern Nr.crt Activiti auditabile Riscuri identificate P1 P2 P3 P4 P5 Punctaj 40% 25% 20% 10% 5% total F1 F2 F3 F4 F5 3 2 2 2 3,05

ntocmirea facturilor - inexistena atributului 4 de prestri servicii codului de nregistare n intracomunitare scopuri de TVA din rile intracomunitare -inexistena unei comenzi cu privire la efectuarea transportului respectiv; -completarea inexact a CMR-ului

ntocmirea facturilor -necorelarea dintre 3 de prestri servicii facturile emise i interne ordinele de deplasare; -neprecizarea cursului BNR din ziua emiterii facturii pentru serviciile facturate n valut

2,75

Evidena cheltuielilor -lipsa numrului 5 privind combustibilul autovehiculului de pe bonurile fiscale privind achiziia de combustibil

3,95

-intocmirea incorect a foilor de parcurs 4 Evidena cheltuielior -calcul greit al 3 privind deplasrile indemnizaiilor pentru deplasrile oferilor 3 2 3 2 2,75

ntruct s-a obinut o clasare a obiectelor auditabile ca avnd riscuri la nivel mare i mediu, toate aceste activiti auditabile vor intra n faza de ierarhizare a riscurilor. Elaborarea proiectului raportului de audit intern care mai poart numele i de raport intermedir, presupune respectarea urmtoarelor cerine: 1. constatrile trebuie s aparin obiectivelor misiunii de audit intern i s fie susinute prin documente justificative corespunztoare; 2. recomandrile trebuie s fie n concordan cu constatrile i s determine reducerea riscurilor poteniale; 3. reportul trebuie s exprime concluziile auditorului intern bazate pe constatrile efectuate; 4. raportul de audit intern se ntocmete pe baza Fielor de identificare i analiz a problemelor (FIAP) i a celorlalte documente de lucru i reprezint de fapt o succesiune de FIAP-uri comentate de auditorii interni.

Planul de aciune i Calendarul de implementare a recomandrilor

Nr.crt Recomandarea

Plan de aciune

Calendarul Responsabil implementrii cu implementarea Director Resurse Umane

Dezvoltarea unui sistem de instruire i pregtire a salariailor astfel nct metodologia specific domeniului de activitate s fie aplicat corespunztor

Comunicarea eficient a 10.06.2011 normelor,legislaiei i metodologiei n domeniile de activitate

Stabilirea clar i precis a -corelarea atribuiilor din 10.06.2011 resposabilitii personalului i fiele postului cu atribuiile

Director Resurse

compartimentelor implicate n compartimentului; procesul de relizare a -instruirea personalului n activitilor vederea cunoaterii responsabilitilor ce-i revin 3 Contientizarea managementului cu privire la definirea unui set de atribuii pentru asigurarea ariei de competen necesar realizrii unei activiti Organizarea edinelor de 31.05.2011 pregtire cu managementul n vederea contientizrii definirii obiectivelor, activitilor, atribuiilor i sarcinilor

Umane

Managementul organizaiei

3. Intocmiti o CARTA de Audit Intern si un Regulament general de aplicare a CARTEI de Audit intern la o societate comerciala din domeniul productiei industriale. Raspuns: Obiectivele generale ale auditului intern sunt: - sa asigure conducerea, actionarii, n general, ca societatea satisface sau nu standardele minime de calitate; - sa consacre metode adecvate de evaluare interna si sa demonstreze prin probe si documente relevante starea procesului de productie si cercetare din societate; - sa auditeze autoevaluarea, sa coopereze cu evaluatorii externi si sa contribuie la asigurarea si cresterea calitatii; - sa faca cunoscute conducerii activitatile si procesele de productie care nu ndeplinesc standardele minime de calitate si sa faca propuneri pentru mbunatatirea lor. n principal, unei misiuni de audit i se pot atribui trei obiective principale: - verificarea conformitatii procedurilor si a operatiunilor specifice proceselor de productie si de cercetare din societate cu normele legale - auditul de regularitate; - evaluarea rezultatelor obtinute si compararea lor cu obiectivele propuse; - examinarea impactului activitatilor desfasurate asupra calitatii proceselor de productie si de cercetare din sociectate auditul de performanta.- evaluarea sistemelor de management auditul de sistem.

Carta de audit intern urmareste: - sa defineasca sfera de activitate a auditului intern; - sa stabileasca pozitia structurii de audit intern in cadrul societatilor comerciale - sa autorizeze accesul la documente, personale si bunuri fizice, autorizare necesara pentru indeplinirea obiectivelor auditului intern. Cuprins: 1. Definirea activitatii de audit intern 2. Misiunea 3. Obiectivele auditului intern 4. Autoritatea 5. Responsabilitatea 6. Principiile aplicate auditului intern si auditorului intern 7. Metodologie 8. Reguli de conduita 9. Norme profesionale aplicate
1.

Definirea activitatii de audit intern Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatii societatii in scopul furnizarii unei evaluari independente a modului de gestionare a riscurilor, a sistemelor de control intern si a proceselor de conducere a societatii.

2. Misiunea

Misiunea auditului intern este de a da asigurari si consiliere managementului societatii, de pe pozitii de independenta si obiectivitate, astfel incat sa contribuie la imbunatatirea activitatii societatii.
3. Obiectivele auditului intern

Auditul intern are drept obiective urmatoarele: - verificarea conformitatii operatiunilor din societate cu reglementarile legale si cu politicile, procedurile si obiectivele societatii; - aprecierea modului de aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuatede conducerea societatii; - aprecierea daca datele destinate conducerii pt cunoasterea realitatii din societate suntadecvate si revizuirea mijloacelor utilizate; - revizuirea modului de protejare a elementelor patrimoniale si identificarea metodelor deprevenire a fraudelor de orice fel; - evaluarea economiei si eficientei cu care sunt angajate resursele in cadrul societatii.

4. Autoritatea

In indeplinirea misiunii auditorul intern este autorizat sa aiba acces integral, liber si nerestrictionat la toate functiile societatii, inregistrarile, activele si personalul acesteia. Activitatea de audit intern se desfasoara in conformitate cu normele profesionale aplicabile si auditorul intern trebuie sa respecte Codul Etic. De asemenea garanteaza confidentialitatea misiunilor de audit. Dosarele de audit sunt confidentiale.
5. Responsabilitatea

Auditorul intern este responsabil pentru: - elaborarea planului de audit - prezentarea planului intern de audit Consiliului de Administratie - indeplinirea misiunilor mentionate in planul de audit -raportarea periodica (semestrial) catre Consiliul de Administratie asupra constatarilor, concluziilor, recomandarilor rezultate din activitatea de audit - prezentarea anuala catre Consiliul de Administratie a unui raport de activitate din care sereiasa scopul activitatii de audit intern, autoritatea responsabilitatea precum si observatiile

semnificative facute in cadrul misiunilor de audit si recomandatile propuse - elaborarea politicilor si procedurilor de lucru proprii auditului intern

6. Principiile aplicabile auditului intern si auditorului intern

- independenta si obiectivitatea - competenta profesionala - programul de asigurare si imbunatatire a calitatii


7. Metodologie

- Planul de audit intern se elaboreaza pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor structuri, activitati , programe precum si tinand seama de criteriile Consiliului de Administratie; - Contactarea responsabililor structurilor auditate: acestia sunt informati inainte de inceperea misiunii de audit cu privire la data inceperii , scopul si obiectivele misiunii de audit; - Realizarea misiunilor la fata locului: auditul trebuie realizat intr-un climat de incredere, asigurat prin insusi rolul auditului intern care in esenta vizeaza imbunatatirea functionarii societatii. La aceasta contribuie sedinta de deschidere in care sunt prezentate scopul siobiectivele misiunilor, stabilirea intalnirilor si contactelor, precum si Carta Auditului Intern;

- Transmiterea rezultatelor: proiectul raportului precum si observatiile si recomandarile auditorului intern se transmit responsabililor structurilor auditate, care isi vor formula punctelelor de vedere referitoare la recomandari, raspunsuri care vor fi incluse in raportul final alauditorului care va fi inaintat Consiliului de Administratie; - Urmarirea punerii in practica a recomandarilor propuse de auditorii interni: auditorul intern vastabili un sistem permanent de verificare a punerii in practica a recomandarilor. In acest scop, responsabilii structurilor auditate vor propune planul de actiune insotite de un calendar de implementare, tot ei vor asigura urmarirea aplicarii planului si vor informa auditorii interni pe masura realizari actiunilor.
8. Reguli de conduita

Auditorii interni trebuie sa respecte Codul Etic si principiile acestuia. Ei trebuie sa exercite o functie de evaluare independenta, care se concretizeaza in recomandari. Trebuie sa comunice prin raportul sau rezultatele muncii sale catre Consiliul de Administratie si sa semnaleze acestuia orice tip de neregula care face obiectul auditului.
9. Norme profesionale aplicate

- Ordinul 1267/2000 privind Normele minimale de audit intern - OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar cu modificarile ulterioare - Normele Auditului Intern - Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania - Hotararea CAFR nr .88/2007

4. Principala sursa de informare pentru management este contabilitatea. Transformarea contabilitatii intr-o contabilitate orientata spre conducere trebuie sa aduca in prim plan sustinerea deciziilor conducerii si nu documentatia activitatii trecute. Identificati informatiile furnizate de contabilitate pentru echipa manageriala. Studiu de caz: Societate de prestari servicii. Raspuns: Managementul financiar are rolul de a face legatura intre management si contabilitate. Managementul general stabileste obiectivele si strategiile generale ale unei companii, avand in vedere toate componentele activitatii firmei, din punct de vedere comercial, managerial si financiar. Managementul financiar are in vedere asigurarea stabilitatii financiare a afacerii, monitorizarea eficientei utilizarii tuturor resurselor companiei si ajustarea "punctelor critice" care genereaza pierderi, optimizarea costurilor si cashflow-ului la dinamica afacerii.

Managerul, pe baza informatiilor financiar-contabile prelucrate corespunzator nevoilor proprii, poate sa evalueze si sa administreze eficient resursele de care dispune firma (resurse financiare, materiale si umane) in vederea realizarii obiectivelor si strategiilor stabilite pentru dezvoltarea si consolidarea activitatii firmei. Contabilitatea financiara este orientata catre persoanele din exteriorul firmei (actionari, banci, etc), iar informatiile sunt furnizate sub forma unor rapoarte standardizate, cum ar fi : Bilantul Contabil, Contul de Rezultate, Fluxul de Numerar. Contabilitatea manageriala este orientata catre persoanele din interiorul firmei (manageri, specialisti, etc.) iar rapoartele nu au o forma standardizata, ci sunt intocmite in functie de cerintele utilizatorilor. Principalele instrumente ale managementului financiar sunt : - situatiile financiare-contabile prelucrate conform cerintelor interne de raportare manageriala : contul de rezultate, bilantul financiar, fluxul de numerar - diagnosticul financiar pe baza de indicatori - analiza veniturilor, costurilor si profitului - determinarea pragului minim de rentabilitate - analiza incasarilor si platilor ; codificarea clientilor si furnizorilor - politicile interne ale firmei - sistemul de bugete ale firmei si controlul bugetar Managementul financiar ofera informatiile de baza pentru realizarea lucrarilor de analiza economicofinanciara si pentru elaborarea planurilor financiare pe termen lung si scurt. Pentru cunoasterea starii de sanatate a firmei este necesar sa functioneze un sistem intern de raportari manageriale, care sa semnaleze punctele tari si punctele slabe din activitatea companiei Managementul financiar este domeniul prin care se dezvolta un sistem de comunicare intre specialistii din domeniul economico-financiar (economisti, contabili, analisti financiar etc) si topmanagerii nefinantisti. STUDIU DE CAZ companie de dimensiune medie SC CONSTRUCT SRL Managerii stabilesc obiective generale cum ar fi: cifra de afaceri, profitul net, nivelul minim al disponibilitatilor banesti. Analistii financiari asista conducerea sa stabileasca obiectivele, analizeaza rezultatele obtinute si anticipeaza performantele financiare pe termen lung si scurt Economistii din dep. Contabilitate inregistreaza toate documentele aferente veniturilor si cheltuielilor si cele aferente investitiilor ; Economistii din dep. Financiar inregistreaza toate documentele aferente incasarilor si platilor 1.Managerul a stabilit ca obiectiv pentru anul 2012 : Cifra de Afaceri = 100.000 euro si disponilibilitati banesti la sfarsitul perioadei in valoare de 10.000 euro 2.Analistul financiar verifica realismul acestui obiectiv si coordoneaza fundamentarea bugetului cifrei de afaceri tinand cont de estimarea vanzarilor pe categorii de produse, pe zone de desfacere, pe categorii de clienti, pe retele de desfacere etc ; obiectivul este realist daca estimarile privind CA grupe de produse = CA pe zone = CA pe clienti = CA pe zone geografice = CA pe retele de desfacere = 100.000 euro ; deasemenea, va propune politicile de finantare comerciala sau bancara astfel incat sa se realizeze si obiectivul privind disponibilitatile stabilite. 3.Economistii din dep. contabilitate vor organiza evidenta financiar-contabila astfel incat sa poata oferi informatiile necesare pentru compararea rezultatelor obtinute cu estimarile elaborate pe elemente componente. Conturile contabile generale aferente cifrei de afaceri vor fi detaliate conform necesitatilor de analiza si raportare cerute de contabilitatea manageriala 704 / zona geografica / grupa de produse

4. Economistii din dep. Financiar vor urmari sa mentina echilibrul intre fluxul de incasari si cel de plati astfel incat sa se atinga obiectivul stabilit. Managerii sunt preocupati atat de contabilitatea generala cat si de contabilitatea de gestiune. Economistii din dep. Financiar-contabil sunt interesati mai ales de contabilitatea generala, care presupune intocmirea situatiilor financiare conform normelor legale. Analistii financiari sunt preocupati mai ales de contabilitatea manageriala. . Managementul financiar presupune identificarea acelor metode si instrumente care se adapteaza cel mai bine conditiilor existente si obiectivelor stabililite pe termen lung si scurt.