Sunteți pe pagina 1din 27

Solicitant

Asociatia Internationala Antidrog (AIA)

DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI Prenume i Nume Funcie Numr de tele on Numr de a* Adres -ot electronic CONSTANTIN Gheorghe Lector Institutul Financiar Bancar !!"!#$%&'%$&%(&)% !!"!#$%&'%+&,'&)% constantingeorge.hotmail&com

DOMENIUL MAJOR DE INTER EN!IE /omeniul ma0or de inter1enie TIPUL PROIECTULUI Ti-ul -roiectului CLASI"ICAREA DOMENIILOR Clasi icarea domeniilor LOCA!IA PROIECTULUI 4ara Tari mem3re 26 Tari la granite 267 a late -e rutele de trans-ort ale drogurilor Altele O#IECTI E ORI$ONTALE ALE PROIECTULUI O3iecti1e ori;ontale %& Crearea unui cadru de in ormare7 monitori;are i e1aluare a tra icului i consumului de droguri la rontiere 26 si tarile din 1ecinatatea a-ro-iata Crearea unor -arteneriate 1ia3ile cu organi;aii nongu1ernamentale din rile -artenere din a ara s-aiului comunitar Crearea unui cadru de de inire a unor iniiati1e -e termen lung cu im-licarea actorilor nongu1ernamentali i gu1ernamentali la ni1el naional i internaional 5ea3ilitare sociala a to*icode-endentilor Crearea unui cadru stiinti ic in ormational7 care sa o ere datele i e*-erti;a necesar -entru acti1itile -roiectului i cam-aniile 1iitoare 8studii7 anchete legate 5omania 2ngaria7 Bulgaria7 8Grecia9 :oldo1a7 2craina7 Turcia7 5usia7 Belarus7 A;er3ai0an7 Georgia 2r3an International

$& '&

"& +&

de tra icul i consumul de droguri7 modele de -lanuri de inter1enie etc9 <& Creterea ni1elului de com-eten a -ersonalului anga0at sau 1oluntar im-licat =n di eritele segmente de acti1itate legate de -re1enirea i inter1eniile =n consumul de droguri i su3stane -sihotro-e Organi;area unor cam-anii targetate de -re1enire i inter1enie

(& DURATA PROIECTULUI /urata 6*eriena rele1ant a solicitantului -entru domeniul -roiectului

<! de luni Proiectul doreste ormarea7 -er ectionarea si de;1oltarea unui set de com-etente s-eci ice unctiei didactice au*iliare e*ercitate -entru e icienti;area acti1itatii si asigurarea calitatii -ro esionale&

PARTENERIATUL %N CADRUL PROIECTULUI Partenerii P&' i()est Tec*nologies P+' ONG Ungaria P,' ONG #)lgaria P-' ONG Grecia In de;1oltarea ideii de -roiect7 Solicitantul 1a im-lica + ONG> uri din 5omania7 mem3er ale AIA7 un -artener national 8P%9 si ' -arteneri internationali 8P$7P'7P"97 a1and in 1edere com-etentele iecaruia dintre ei care 1or contri3ui la im-lementarea -roiectului&Solicitantul 1a reali;a coordonarea acti1itatilor -artenerilor7 iind im-licat in derularea tuturor acti1itatilor -roiectului&Solicitantul 1a i im-licat atat in eta-a de ela3orare a strategiei si a -lanurilor de actiune7 cat si in eta-a de sustinere si -romo1are a unei -olitici coerente in domeniul com3aterii consumului si tra icului de droguri& Totodata7 Solicitantul 1a des asura acti1itati de cercetare a-ro undata -ri1ind ne1oile de asistenta sociala si o erirea de solutii de inclu;iune sociala -ersoanele consumatoare de droguri7 inclusi1 tutun si alcool& Pentru reali;area acti1itatii e1aluare7 monitori;are si constienti;are a -ericolului consumului si tra icului de droguri 1or i im-licate toti -artenerii7 in unctie de e*-erienta s-eci ica a iecaruia dintre ei& In acest sens7 P%7 ormator s-eciali;at in domeniul TIC7 1a i im-licat in reali;area unui -ortal ?e3 dedicat 8/e;1oltare unctionalitate single sign on cu -lat orm si Integrare -lat orma 1ideocon erinta97 -recum si crearea unei 3a;e de date in lim3ile romana7 engle;a si rusa7 contri3uind cu un @no?>ho? semni icati1 in domeniu7 ast el incat sa se asigure -e de o -arte trans erul cunostintelor de ultima ora catre -artenerii si s-ecialistii im-licati in Proiect& Partenerii P$7 P'7 P" 1or i im-licati in des asurarea tuturor a;elor si acti1itatilor din -roiect si 1or contri3ui cu e*-erti;a7 resurse umane7 logistice si inanciare& Prin s-ecialistii sai7 Solicitantul 8AIA9 1a asigura com-etentele necesare si a3ilitatile legale necesare sustinerii de -rograme de in ormare si ormare -ro esionala7 consiliere si asistenta -sihologica indi1iduali;ata -entru toti mem3rii gru-ului tinta& 5e;umand7 -artenerii a ost im-licati in de;1oltarea ideii de -roiect7 in des asurarea

/escrierea -arteneriatul -entru -roiect

tuturor acti1itatilor -roiectului si 1or contri3ui cu e*-erti;a si resurse umane7 logistice si inanciare necesare 3unei des asurari a -roiectului& In cadr)l .roiect)l)i/ co0inantarea 1a 0i s).ortata de catre Solicitant si cei -.arteneri/ d).a c)2 )r2ea3a4 S'555567P&'5556 P+'555567 P,'5555667 P-'555555lei6

DESCRIERE PROIECT & O3iecti1ul -roiectului O3iecti1 generalA/e;1oltarea si di1ersi icarea -rogramelor de ormare 8-rin actiuni de de;1oltare a instrumentelor si metodelor de lucru ino1atoare97consiliere si acordare de asistenta -sihosociala destinate -ersoanelor de-endente de droguri si ostilor de-endenti de droguri7 acestea a1and ca re;ultat consolidarea ca-acitatii unctionale din domeniul ser1iciilor sociale integrate o erite -t integrare acestor -ersoane -e -ta muncii&O3iecti1ul 1a i atins -rin consilierea a %$!! de de-endenti de droguri sau osti de-endenti si instruirea a "!! dintre acestia in 1ederea gasirii ulterioare a unui loc de munca& O3iecti1ul general este in concordanta cu o3iecti1ul AP<BPromo1area inclu;iunii socialeC7/:I<&$& BIm3unatatirea acces si a -artici-arii gru-urilor 1ulnera3ile -e -iata munciiC de acilitare a accesului -e -ta muncii a gru-urilor 1ulnera3ile si de -romo1are a unei societati inclusi1e si coe;i1e in sco- asigurarii 3unastarii cetatenilor& O3iecti1e s-eci iceACercetare7anali;a si e1aluare -ri1ind ne1oile de asistenta sociala ale gru-ului tinta8-ersoane de-endente sau oste de-endente de droguri9DO erirea de solutii s-eci ice de inclu;iune sociala -entru orientarea si integrarea acestor -ersoaneDPregatirea resurselor destinate im-lementarii -rogramelor educationale7 in 1ederea initierii7cali icarii si -er ectionarii -ersoanelor din gru-ul tintaDOrgani;area si im-lementarea -rogramelor -sihosociale -entru %$!! de de-endenti si osti de-endenti de droguriDOrgani;area si im-lementarea -rogramelor de cali icare si -er ectionare -entru "!! de -ersoaneD/erularea de acti1itati de in ormare si consiliere -ro esionala -entru gru-ul tinta in 1ederea ocu-arii& Proiectul contri3uie la inde-linirea o3iecti1elor Strategiei de la Lisa3ona7de atragere si mentinerea -e -iata ortei de munca a cat mai multor -ersoane&Proiectul constituie o masura acti1a in 1ederea inde-linirii o3iecti1elor sta3ilite in cadrul PN58Piata :uncii97Str Nationale -entru Ocu-area Fortei de :unca $!!"> $!%!8/inamica si structura soma0ului97Planul Strategic Pri1ind Inclu;iunea Sociala81i;ea;a masuri acti1e de ocu-are975a-ortul National Strategic -entru Prot Sociala si Inclu;iune Sociala8cresterea generala a standardului de 1iata al -o-ulatiei si stimularea castigurilor o3tinute din munca -rin acilitarea ocu-arii si -romo1area -oliticilor inclusi1e97CSN5 $!!(>$!%'8Ca-ital uman9& Proiectul s-ri0ina inde-linirea unuia dintre o3iecti1ele Str Nationale Antidrog $!!+>$!%$ de mentinere a unui ni1el sca;ut al consumului de droguri in randul -o-ulatiei generale si al unuia dintre o3iecti1ele 26 -e /roguri $!!+>$!%$ -rin care 26 isi -ro-une sa contri3uie la asigurarea unui ni1el inalt de -rotectie a sanatatii73unastarii si coe;iunii sociale -rin com-letarea actiunii Statelor :em3re de -re1enire si reducere a consumului de droguri si a riscurilor la

adresa sanatatii si societatii asociate consumului de droguri& Acti1itile eligi3ile ale -roiectului A%>:anagement de -roiect 8inclusi1 achi;itia de 3unuri si ser1icii necesare in -roiect9 85es-onsa3ilAS9 A $> In ormare7-romo1are si diseminare re;ultate -roiect 85es-onsa3ilAS7P%9 A'>Achi;itia de 3unuri si ser1icii necesare in -roiect 85es-o0nsa3ilAS9 A">Cercetare a-ro undata -ri1ind ne1oile de asistenta sociala si o erirea de solutii de inclu;iune sociala -entru orientare si integrare a de-endentilor de droguri si ostilor de-endenti 85es-onsa3ilAS7P%9 A+>Anali;a -ri1ind ne1oile de de;1oltare educationala si de asistenta -siho>sociala a de-endentilor si ostilor de-endenti de droguri 85es-onsa3ilAS7P%9 A<>Cam-anie de constienti;are in randul -o-ulatiei asu-ra unui ni1el inalt de -rotectie a sanatatii73unastarii si coe;iunii sociale -rin -re1enirea si reducerea consumului de droguri 85es-onsa3ilAS7P%9 A(> In iintarea unor centre de asistenta si inclu;iune sociala in " regiuni de de;1oltare 85es-onsa3ilAS7P%9 A,>Pregatirea resurselor7inclusi1 a cursurilor in ormat multimedia7destinate im-lementarii -rogramelor educationale in 1ederea initierii7cali icarii si -er ectionarii -ersoanelor din gru-ul tinta 85es-onsa3ilAS7P%7P$7P'9 A)>Programe de ormare s-eciali;ata a -ro esionistilor din cele " centre de inclu;iune sociala 8+ -ers * " centre E $! -ersoane9 85es-onsa3ilAS7P%9 A%!>Selectia si organi;area gru-ului tinta in 1ederea -artici-arii la -rogramele educationale si de asistenta -siho> sociala 85es-onsa3ilAS9 A%%>Organi;area si im-lementarea -rogramelor -sihosociale -entru %$!! de de-endenti si osti de-endenti 85es-onsa3ilAS7P%7P$ 9 A%%&%>Consiliere si asistenta -sihologica indi1iduali;ata -entru toti mem3rii gru-ului tinta 8%$!!9 85es-onsa3ilAS7P%7P$ 9 A%%&$>/erularea unui -rogram de initiere IT -entru "!! -ersoane 8gru-e de %+7durata , ;ile9 din gru-ul tinta care 1or utili;a aceste com-etente in acti1itatea ulterioara 85es-onsa3ilAP$9 A %%&'> Programe de cali icare si -er ectionare -entru "!! de -ersoane 8gru-uri de %+7durata %! ;ile9 85es-onsa3ilAP'9 A%%&">61aluarea com-etentelor do3andite de -artici-anti 85es-onsa3ilAP'9 61aluarea im-actului -roiectului se 1a des asura din -unct de 1edere al mem3rilor gru-ului tinta -rin e1aluarea ormularelor de eed>3ac@ com-letate in tim-ul cursurilor& A%$>61aluarea im-actului si e icacitatii -rogramelor de cali icare des asurate -rin metode moderne 85es-onsa3ilAS7P%7P$7P'9 A%'>O-timi;area -rocesului instructi1>educati1 in 1ederea im3unatatirii re;ultatelor 1iitoare si asigurarii sustena3ilitatii -roiectului 85es-onsa3ilAS7P%7P$9 A%">Acti1itati de in ormare si consiliere -ro esionala -entru gru-ul tinta in 1ederea ocu-arii 85es-onsa3ilAS7P%9 A%+>Audit 85es-onsa3ilAS9 n#a Atingerea o3iecti1elor -roiectului este asigurata de generarea urmatoarelor re;ultate imediateA 5$A % strategie de cam-anie reali;ataDcomunicate de -resaA% s-ot radio cu $! di u;ari7% s-otTF cu %! di u;ariD% cam-anie de -romo1are7' articole de -resa in $ -u3licatiiD$+!! de -liante#3rosuri de -romo1are& 5"A % ra-ort -ri1ind ne1oile de asistenta sociala si o erirea de solutii de inclu;iune sociala -entru orientare si integrare a

Acti1itile neeligi3ile care contri3uie la =nde-linirea o3iecti1ului -roiectului 5e;ultate antici-ate

de-endentilor de droguri si ostilor de-endentiD 5(A " centre de ;i -entru consiliere7asistenta sociala si ser1icii de inclu;iune sociala7 cate % in iecare regiune de de;1oltareD 5)A Programe de cali icare si -er ectionare -entru "!! de -ersoane 5%%A "!! de de-endenti si osti de-endenti de droguri cali icati 8di-lome acredite de CNFPA9D %$!! de de-endenti si osti de-endenti de droguri consiliati in 1ederea renuntarii de initi1e la consumul de drogur si in 1ederea integrarii -e -iata munciiD % sistem eLearning im-lementat la ni1el central si con igurat in unctie de necesitatile gru-ului tinta7care 1a asigura comunicarea in toate cele " centre in iintateD% -ortal e>learning creat7de;1oltat si actuali;at -ermanent7care sa includa materiale si in ormatii de ultima ora7 atat -entru -ro esionistii din cele " centre de inclu;iune sociala7 cat si -entru gru-ul tinta7dar si -u3licului largD 5%$A % ra-ort de e1aluare a im-actului7e icacitii -rogramelor de cali icare#-er ectionare des asurate -rin metode moderne si o-timi;area -rocesului instructi1>educati1 in 1ederea im3unatatirii re;ultatelor 1iitoare si asigurarii sustena3ilitatii -roiectului& Alte 3ene icii o erite -rin im-lementarea -roiectului se re era la a-tul ca 1or i de;1oltate o serie de materiale de catre mem3rii organi;atiei solicitantului cu recunoastere in domeniu7iar altele7-reluate din sursele si 3a;ele de date romanesti si internationale 1or i dis-oni3ile celor interesati -rin intermediul ?e3site>ului& Nu in ultimul rand7acti1itatea si ser1iciile o erite de institutiile rele1ante7-rintre care si cele care 1or cola3ora in -roiect71or i mai usor accesi3ile7-rin includerea unor lin@>uri directe catre site>urile ?e3 ale acestora& /u-a inali;area -roiectului7-lat orma e>learning 1a i sustinuta si de;1oltata in continuare de catre solicitant7din onduri -ro-rii& Conte*tul -roiectului Strategia 26 de la Lisa3ona a irma necesitatea moderni;arii modelului social euro-ean -rin in1estitii in resurse umane si com3aterea e*clu;iunii sociale& Se recomanda ca Statele :em3re sa in1esteasca in educatie si ormare si sa de;1olte o -olitica acti1a de anga0are& In acest conte*t7construirea unui sistem e icient de asistenta integrata a consumatorilor de droguri sta la 3a;a -oliticilor de ocu-are a ortei de munca7contri3uind la trans erarea locurilor de munca de -e -iata neagra -e -iata legala si de;1oltarea modalitatilor de lucru -entru gru-urile de;a1anta0ate sau e*cluse social7din care ac -arte si de-endentii de droguri sau cu alte ti-uri de de-endente& In 267,G din intre-renderi sunt de ti- social a1and ca anga0ati %!G din totalul acestora 8) milioane97in tim- ce in 5omania numarul intre-rinderilor sociale este nesemni icati1& 2n studiu reali;at de Agentia Nationala Antidrog7in anul $!!(7cu -ri1ire la consumul de droguri7a-recia;a ca in 5omania7-re1alenta consumului in randul -o-ulatiei de %+><" ani este ingri0oratoare 8cca&%7(G9&/intre -ersoanele admise la ser1iciile de tratament7<(G sunt ara ocu-atie7someri sau inacti1i&In $!!(7con orm ::SF7 unctionau %%<" de urni;ori acreditati de ser1icii sociale la ni1el national7din care ("$ -ri1ati si "$$ -u3lici& In ra-ortul HLocul si rolul ONG -e -iata ser1iciilor sociale in 5omaniaC ela3orat de F/SC7in $!!(7se arata ca ser1iciile si institutiile de -rotectie a co-ilului sunt mai ras-andite7com-arati1 cu cele -entru -ersoane cu di;a3ilitati71arstnici sau de-endentii de droguri& 5a-ortul

national -ri1ind situatia drogurilor din 5omania in $!!( arata ca dintre ser1iciile o erite consumatorilor de droguri -rocentul cel mai ridicat 8+%G9 este aco-erit de asistenta -sihologica7urmat de tratamentul su3stituti17urmarirea -e termen lung si e1aluarea 8%!>%,G97iar -rocentul cel mai sca;ut>$G este re-re;entat de ser1icii sociale&Ast el7-rogramele de reinsertie socio>-ro esioanala destinate -ersoanelor care au consumat sau consuma droguri sunt in stadiu inci-ient7nu sunt inca a3ordate ca o solutie de inclu;iune sociala7-entru orientarea si reintegrarea acestei categorii de -o-ulatie&5a-ortul mai arata ca este necesara im3unatatirea cadrului legislati1 si institutional si e*tinderea -arteneriatului cu institutii internationale cu e*-erienta si cu societatea ci1ila& /e;3aterile -u3lice organi;ate de Agentia Nationala Antidrog7in calitatea sa de integrator al -oliticilor -u3lice in domeniul adictiilor cu -artenerii sai sociali si alti actori -u3lici acti1i in domeniul ser1iciilor sociale au aratat ca ser1iciile de inclu;iune sociala a de-endentilor de droguri7mai ales cele ti- Hcentre de ;iC7nu sunt su icient de;1oltate si -romo1ate7ceea ce determina ne1oia de ast el de ser1icii care sa com-lete;e sistemul national integrat de asistenta medicala7-sihologica si sociala a consumatorilor de droguri& Proiectul creea;a -remisele in iintarii de noi ser1icii de inclu;iune sociala -entru consumatorii de droguri7ca grusu-us marginali;arii si e*clu;iunii sociale si ras-unde ne1oii de recomandari -entru im3unatatirea cadrului institutional si ne1oii de in ormatii7com-etente si instrumente s-eci ice73a;ate -e modele de succes& Ast el7ser1iciile din domeniul adictiilor 1or -utea i com-letate ulterior cu 1eriga cea mai sla3 de;1oltata7de tera-ie -rin munca si reinsertie sociala& Proiectul ras-unde -rioritatii sta3ilite in PN5 -ri1ind im3unatatirea calitatii resurselor umane7stimularea ocu-arii ortei de munca si reali;arii unei -iete a muncii a1ora3ile crearii de locuri de munca si -rioritatii CSN5 -ri1ind de;1oltarea si olosirea mai e icienta a ca-italului uman& Iusti icarea necesitii im-lementrii -roiectului Politicile de ras-uns la dinamica enomenului legat de consumul de droguri 1i;ea;a atat cadrul legislati17cat si sistemul institutional si de ser1icii7care desi au inregistrat -rogrese7necesita o continua de;1oltare si o a3ordare integrata& Princi-alele -ro3leme identi icate de solicitant7cu im-act asu-ra e icientei si e icacitatii actiunilor de tratament al de-endentilor sunt urmatoareleA de iciente in cadrul de reglementare a organi;arii si inantarii in rastructurii socialeD distri3utia teritoriala neuni orma a urni;orilor -u3lici si -ri1ati de ser1icii sociale7cea mai mare concentrare a acestora iind in Transil1ania7in tim- ce in alte regiuni si mai ales in Bucuresti numarul este redus7com-arati1 cu ne1oileD insu icienta de;1oltarii ser1iciilor de asistenta integrate7in s-ecial a celor de ni1el ' 8s-eciali;at97care asigura reintegrarea socio-ro esionala a de-endentilor7-rin inter1entii s-eci ice si ser1icii cu un inalt ni1el de s-eciali;areD numarul comunitatilor tera-eutice si ca-acitatea acestora sunt e*trem de reduse 8in 0ur de +! de locuri in cele " comunitati tera-eutice in unctiune9D li-sa -ersonalului s-eciali;at si ne1oi de s-eciali;are identi icate in cadrul unui studiu reali;at de Agentia Nationala Antidrog in cadrul unui -roiect cu asistenta germana7a1and in 1edere caracterul -luridisci-linar al domeniilor de inter1entie& Consecinta acestor nea0unsuri

este im-osi3ilitatea im-lementarii tuturor masurilor -re1a;ute in Planul Indi1idual de Asistenta 8PIA9 a -ersoanelor de-endente&In con ormitate cu Standardele sistemului national de asistenta medicala7-sihologica sociala a consumatorilor de droguri7 ser1icile integrate de asistenta sunt organi;ate -e ' ni1eluri7in unctie de com-le*itatea ca;ului& Ser1iciile s-eciali;ate de ni1el '7carora se adresea;a -roiectul7necesita ormarea -ro esionistilor din -rimele $ ni1ele de asistenta in domeniul inclu;iunii sociale si ser1iciilor e acest ti- -entru a i ca-acitati sa acorde su-ort 3ene iciarilor in identi icarea a-titudinilor7dar si reinsertia socio>-roe esionala a acestora si de;1oltarea unor a aceri& 5olul CT 8comunitatii tera-eutice97ca ser1iciu s-eciali;at de ni1el '7care -receda ser1iciile de inclu;iune sociala de tiHcentru de ;iC este acela de a o eri ser1icii de asistenta s-eciali;ate7a0utand re;identii sa constienti;e;e norme si 1alori sociale7sa de;1olte a-titudini sociale si -ro esionale si sa>i asiste in gasirea unui loc de munca -rin cola3orarea cu structurile im-licate in -rocesul de asistenta integrata a adictiilor7-recum si cu amilia consumatorului de droguri 8munca in retea9&/urata de re;identa intr>un centru tera-eutic este de <>$" luni7de aceea7-e langa ser1iciile de asistenta medicala si -sihologica7acestia 1or 3ene icia de ser1icii care sa ii a0ute ulterior in reintegrarea -e -iata munciiAcursuri de ormare si acti1itati in cadrul unor ateliere de lucru7care ar -utea i organi;ate -e -rinci-iul unei intre-rinderi sociale& Pentru e*tinderea -osi3ilitatilor de insertie#reinsertie -e -iata muncii a de-endentilor este ne1oie de cat mai multe ser1icii sociale de inlu;iune sociala tiHcentru de ;i7in cadrul sau in a ara CT7de -ersonal s-eciali;at si de -arteneriate -u3lic>-ri1at7ada-tarea cadrului legislati1 si incheierea unor con1entii de cola3orare intre structurile im-licate in -rocesul de asistenta integrata& Proiectul 1a contri3ui la cresterea ni1elului de s-eciali;are a ormatorilor si 1a orma s-ecialisti in e1aluarea multidisci-linara a de-endentilor si in asistenta indi1iduali;ata a acestora in sco-ul cresterii moti1atiei -entru cresterea a3ilitatilor si com-etentelor -ersonale si -ro esionale si im-licit -entru accesarea unui loc de munca&In acest el7-roiectul 1a contri3ui la cresterea ni1elului de s-eciali;are7la crestearea accesului si sanselor gru-urilor de;a1anta0ate la -iata muncii si la crearea -remiselor -entru im-lementarea unor ser1icii de inclu;iune sociala de ;i7 ca mi0loc e icient de tratament si reinsertie -e -iata muncii a de-endentilor de droguri& 5esursele alocate -entru im-lementarea -roiectului Alocarea resurselor s>a reali;at con orm -rinci-iului cost> e icientei a-licat de solicitant in toate acti1itatile sale& 56S25S6 :AT65IAL6A Solicitantul detine in rastructura necesara asigurarii managementului -roiectului J com-utere cu acces la internet7 tele oane7 a*7 co-iatorare7 auto1ehicule7 s-atii si mo3ilierul necesar intalnirilor de lucru7 -recum si salile de curs -entru des asurarea acti1itatilor de ormare& P$ res-onsa3il cu de;1oltarea si im-lementarea solutiei so t?are a -roiectului detine intreaga in rastructura logistica necesara sustinerii acti1itatilor asumateA s-atii de lucru # echi-amente hard?areA ser1ere dedicate -entru de;1oltare si testare a-licatii eLearning7 statii de lucru toti e*-ertii im-licati # in rastructura so t?are necesara reali;arii de continut digital& 56S25S6 2:AN6A Solicitantul a -re1a;ut resursele umane

su iciente -entru im-lementarea cu succes a -roiectului& In echi-a de im-lementare7 alaturi de resursele Solicitantului7 1or i im-licate si resurse de la -arteneri& Sunt -re1a;ute resurse umane cu -regatire si e*-erienta rele1anta -entru toate ;onele s-eci ice ale -roiectuluiA management7 0uridic7 economic si tehnic& In total 1or -artici-a la -roiect <! de -ersoane din care ) 1or asigura managementul -roiectului7 iar +% sunt e*-erti 8" din -artea Solicitantului7 < din -artea P% si '% din -artea P$ si %! din -artea P'8acestia din urma cu contract de cola3orare99& 56S25S6 FINANCIA56A Co inantarea e asigurata de toti -artenerii7 res-ectandu>se modul de alocare si -rocentul cheltuielilor in -roiect7 acest lucru iind -re;entat in detaliu in Acordul de Parteneriat7 1alorile a erente iecaruia sunt -re;entate si in ca-itolul H/escrierea -arteneriatuluiC& Costurile administrati1e si de consuma3ile 1or i im-artite intre cele doua organi;atii -artenere& :anagementul -roiectului :anagementul -roiectului este asigurat de 6chi-a de :anagement 86:9 constituita la ni1elul S din ) -ersoane si a1and rolul de a asigura atat su-er1i;area inde-linirii re;ultatelor -roiectului -rin reali;area acti1itatilor cat si luarea deci;iilor in tim- real cu -ri1ire la modul de o-erationali;are al -roiectuluiA>:anagerul de -roiect 8:P9 8min&+ ani e*-7st&su-9 J coordonarea echi-ei de -roiect7su-er1i;area -lanului de lucru7monitori;area des asurarii acti1itatilor si inde-linirii indicatorilor de -er ormanta asumati7a-ro3area cheltuielile e ectuate7coordonarea -regatirii ra-oartelor tehnice si inanciare si a cererilor de ram3ursareD>Asistent -roiect 8min&$ ani e*-&7st&su-9D>5es-onsa3il inanciar 8minim + ani e*-erienta7st&su- economice9 J atri3utii de e*-ert conta3ilAreali;ea;a inregistrarile conta3ile si tine e1identa conta3ila analitica distincta a -roiectului7intocmeste si semnea;a cererile de ram3ursare7administrea;a 3ugetul -roiectului7intocmeste ra-oartele inanciareD>Consilier 0uridic 8minim + ani e*-&7cunotine de dre-t ci1il7dre-t comercial7dre-tul muncii si achi;iii -u3lice9 > coordonea;a initierea si derularea -rocedurilor de achi;itie7ela3orea;a contractele de atri3uireD>Coordonator -entru asigurarea calitatii 8minim ' ani e*-&sau st&su-9D>Coordonatori IT J $ -ersoane7de la S si P$ 8minim + ani e*-&7st&su- tehnice9 J coordonea;a acti1itatile de de;1oltare7im-lementare si testare a sistemului in ormatic7reali;area modulelor digitale de curs si instruirea utili;atorilorD> Coordonator stiinti ic -entru ela3orarea materialelor digitale 8minim + ani e*-&7st&su-9 J su-er1i;ea;a echi-a tehnica a P$D>Coordonator logistica J 8minim ' ani e*-&sau st&su-9 J asigura toate mi0loacele logisti1e necesare 3unei des asurari a acti1itatilorD> Coordonator tehnic al sistemului integrat 8din -artea P$9 8minim + ani e*-&7st&su-9&Alaturi de 6: in -roiect sunt im-licati ") de e*-erti din care '% sunt e*-erti -e termen lungAa9 din -artea S > % 6*-ert organi;are e1enimete7relatii cu mass>media 8minim ' ani e*-9D> % Consilier -entru res-ectarea elementelor de 1i;i3ilitatea si -entru -romo1area -roiectului 8minim ' ani e*-&7st&su-9D>2 Experti strategii si programe de studiu (minim 3 ani exp.,st.sup) asigura suport din punct de vedere metodologic pentru realizarea scenariilor de curs interactiv si supervizeaza activitatile de instruire din proiect;b) din partea P1,

experti pe termen lung!>" 6*-erti Asistenta Sociala 8min&' ani e*-&7st&su-9 J rol de traineri si indrumatori -entru consilierii din centreD>% Psiholog 8minim ' ani e*-&7st&su-9 J asista echi-a de consilieri ai centrelor in consilierea -sihologica a gru-ului tintaD>% 6*-ert comunicare si relatii cu -u3licul 8minim ' ani e*-&7st&su-9Dc9 din -artea P$7din '% e*-erti7$% -e termen lungA>% e*-ert inanciar 8min&' ani e*-&7st&su-9D>% su-er1i;or de;1oltare continut digital 8minim ' ani e*-&7st&su-9 > coordonea;a echi-a de;1oltatorilor de continut digitalD>, de;1oltatori continut digital 8minim ' ani e*-&7st&su-9 J trans orma continutul stiinti ic al cursurilor in o3iectelor digitale ale in1atarii si asam3lea;a -achetele inale de cursuri interacti1eD>< scenaristi 8minim ' ani e*-&7st&su-9 J asigura -roiectarea -edagogica a scenariilor7in 1ederea crearii unui conte*t sugesti1 care sa acilite;e intelegerea usoara a notiunilorD>" s-ecialisti 1alidare>testare 8minim ' ani e*-&7st&su-9 J res-onsa3ili -entru asigurarea calitatii continutului digital reali;at si 3unei unctionari a sistemului integratD>% e*-ert in managementul instruirii 8minim + ani e*-&7st&su-9 > asista scenaristii7in 1ederea res-ectarii anumitor -rinci-ii -siho>-egagogice la reali;area scenariilor de curs&d9 din -artea P3!" 1# lectori (minim 3 ani exp.,st.sup) vor livra cursurile de cali$icare si per$ectionare catre grupul tinta.%nstrumente si metode de management!&P va $i responsabil de indeplinirea obiectivelor asumate,cu respectarea parametrilor re$eritori la buget si termene.Ast el7se 1a urmari a-licarea -rinci-iilor unui management de -roiect e icientAe icienta#economie#calitate&Acti1itatile de management de -roiect 1or include coordonarea generala a -roiectului7managementul inanciar7ra-ortarea intermediara si inala in cadrul careia 1or i transmise -eriodic ra-oarte inantatorului7con orm cerintelor sti-ulate de contractul de inantare7monitori;area -roiectului&Se 1a sta3ili in detaliu un -lan de lucru7cu-rin;and -rogramul de des asurare a acti1itatilor si mo3ili;area echi-ei de -roiect7metodele de monitori;are si -unctele critice in care se 1a ace anali;a -rogresului&Partea de monitori;are si e1aluare a acti1itatilor -roiectului7constituie o acti1itate continua care are in 1edere monitori;area interna a -roiectului cu accent -e controlul neintreru-t al acti1itatilor7-e legatura cu -artenerii im-licati in -roiect dar si cu cei e*terni -roiectului7-e autoe1aluarea acti1itatilor7-e ela3orarea de strategii si deci;ii de remediere ca urmare a controlului7a e1aluarii si monitori;arii&Acest lucru se 1a reali;a -rin intrumente s-eci ice de monitori;are si e1aluare&Acti1itati ori;ontaleAA9 INFO5:A56 SI P2BLICITAT6APromo1area se 1a reali;a -rin acti1itati s-eci iceAreali;area unui -lan de comunicare al -roiectului si a elementelor de identitate 1i;uala7con &de -resa la lansarea si inali;area -roiectului in cele " regiuni7e1enimente de -resa oca;ionate de acce-tanta sistemului integrat cola3orati17diseminarea -u3lica a re;ultatelor studiilor lor e ectuate7reali;area si distri3uirea de materiale in ormati1e 8-liante si 3rosuri7a ise7autocolante73annere97-u3licarea de articole si communicate de -resa7cam-anie de -romo1are online inclusi1 actuali;area si -o-ularea -ermanenta a -lat ormei de cola3orare cu materiale in ormati1e des-re derularea -roiectului&Organi;area e1enimentelor -re1a;ute in

-roiect -entru in ormare7-u3licitate si diseminarea re;ultatelor -roiectului7-recum con erinta de lansare a -roiectului7cea de inali;are71or im-lica urmatoarele eta-eAsta3ilirea datelor si a listelor de -artici-anti7selectarea urni;orilor de ser1icii7-regatirea materialelor si a logisticii necesare&P% 1a asigura transmiterea in ormatiilor la ni1el local7im-licandu>se atat in acti1itatile de -romo1are ale -roiectului7cat si in cele de diseminare a re;ultatelor -roiectului&Pentru ma*ima 1i;i3ilitate a re;ultatelor 1or i di u;ate s-oturi radio si t1&Pentru coordonarea acestor acti1itati S a -re1a;ut in echi-a de im-lementare $ e*-erti s-eciali;ati&B9 ACKILITIIL6Ain 1ederea im-lementarii -roiectului 1or i achi;itionate atat 3unuri cat si ser1icii&Pentru reali;area achi;itiilor -u3lice 1a i ormata o echi-a com-usa din :P7res-onsa3ilul inanciar7res-onsa3ilul 0uridic si Coordonatorul IT&Aceasta echi-a 1a intocmi documentatiile de atri3uire71a -u3lica anuntul de -artici-are71a aduce clari icari documentatiei in ca;ul in care 1or i solicitate de o ertanti71a orma comisia de e1aluare a o ertelor si se 1a ocu-a de deschiderea si e1aluarea acestora71a intocmi ra-ortul de e1aluare71a noti ica re;ultatele achi;itiei71a anunta atri3uirea contractelor de achi;itii si se 1a ocu-a de semnarea acestora&6chi-a 1a asigura rece-tia 3unurilor sau ser1iciilor achi;itionate7cu su-ort din -artea coordonatorului IT in ceea ce -ri1este achi;itiile de echi-amente hard?are&Se 1a res-ecta legislatia in 1igoare in domeniul achi;itiilor -u3lice7res-ecti1 O2G nr&'"#$!!< -ri1ind -rocedurile de achi;itie -u3lica&C9 AuditA1or i contractate ser1iciile unui auditor inanciar inde-endent&Acesta 1a 1eri ica a-tul c toate cheltuielile declarate de S =n cererea de ram3ursare intermediar sau inal sunt reale7inregistrate corect i eligi3ile =n con ormitate cu -re1ederile contractului de inanare i emite un ra-ort de 1eri icare a cheltuielilor&Acesta 1a intocmi ast el de ra-oarte si la s Mritul iecarui an inanciar al -roiectului& :etodologia de im-lementare :etodologia reali;arii acestui -roiect -orneste de la a3ordarea -artici-ati1a a gru-urilor tinta com-letata cu asigurarea e*-erti;ei de s-ecialitate in des asurarea acti1itatilor7toate acestea cu sco-ul de a o3tine un ra-ort o-tim intre resursele im-licate si atingerea o3iecti1elor -ro-use& Princi-iile a1ute in 1edere in im-lementarea acti1itatilor suntAcomunicare7 -artici-are7 im-licare7 cola3orare7 delegare7 alocarea resurselor -entru des asurarea in conditii o-time a acti1itatilor& :etodologia -roiectului 1a urmari 1a urmari -rinci-alele a;e de im-lementare7res-ecti1 initiere7-lani icare7e*ecutie si control a -roiectului& La initierea -roiectului se 1a in iinta un comitet de management de -roiect7care 1a include re-re;entantii -artenerilor7care 1a -lani ica7su-er1i;a si e1alua inde-linirea acti1itatilor&Are loc sedinta de lansare a -roiectului& In -rima luna de im-lementare se 1or initia toate acti1itatile -remergatoare im-lementarii -roiectului7res-ecti1 organi;area si logistica&In urma acestor acti1itati7se 1a ela3ora -lanul de lucru7care 1a i utili;at ca si instrument de monitori;are si e1aluare&Acesta 1a contine structura echi-ei7acti1itatile -roiectului si de-endintele tem-orale intre acti1itati&Planul de -roiect 1a mosteni -lanul de acti1itati si estimarea e ortului de im-lementare descrise in Cererea de Finantare&Acesta

urmea;a a i actuali;at -ermanent -e -arcursul -roiectului& In acest sco-7 iecare mem3ru al echi-ei de -roiect 1a asigura monitori;area acti1itatilor a late in res-onsa3ilitatea sa7cat si gestiunea adec1ata a documentelor de su-ort a erente&Coordonatorul unei echi-e 1a i cel care 1a centrali;a aceste in ormatii si 1a ra-orta la randul sai mem3rilor echi-ei de management&Periodic7-e 3a;a datelor re;ultate din -rocesul de monitori;are>e1aluare7managerul de -roiect7asistat de mem3rii echi-ei71a -regati ra-oartele tehnice de -rogres7ce 1or e1identia re;ultatele si indicatorii de -er ormanta reali;ati7ane*and de asemenea documentatia de su-ort cores-un;atoare& 5olurile si res-onsa3ilitatile -ersonalului de management 1or i -re1a;ute in isele -ostului s-ecial de inite -entru -roiect& For i organi;ate intalniri -eriodice ale echi-ei de im-lementare7in cursul carora -lanul de lucru 1a i re1i;uit si actuali;at7cu sta3ilirea o3iecti1elor -entru eta-a urmatoare& In tim-ul im-lementarii este res-onsa3ilitatea :anagerului de Proiect sa se asigure de res-ectarea sumele 3ugetate in -roiect -recum si de alocarea resurselor necesare in 1ederea incadrarii in tim- al acti1itatilor -re1a;ute in -roiect& :anagementul inanciar si controlul intern in cadrul organi;arii -roiectului se constituie ca un ansam3lu de masuri7metode si -roceduri in sco-ul reali;arii atri3utiilor la un ni1el colecti1 cores-un;ator si al inde-linirii cu regularitate7in mod economic7e icace si e icient a acti1itatilor -roiectului7a res-ectarii legalitatii7a -rote0arii acti1elor si resurselor7a e ectuarii si mentinerii de inregistrari conta3ile corecte si com-lete in 1ederea urni;arii la tim- de in ormatii corecte si com-lete&/e asemenea7se 1or ela3ora dosarele de -lati -entru decontarile inanciare din cadrul -roiectului& Acti1itatea de digiti;are a continutului stiinti ic al -rogramelor de ormare se 1a reali;a con orm re;ultatelor anali;ei de ne1oie de ormare a gru-ului tinta&O echi-a a P$ 1a trans-une aceste in ormatii in cadrul curriculei cursurilor7ada-tand ormatul standard la cerintele s-eci ice ale meme3rilor gru-ului tinta&Crearea materialelor de instruire in ormat digital 1a i sustinuta -rin e*-erti;a P$ si 1a i monitori;ata de Solicitant73ene iciind de o-inii a1i;ate -entru de;1oltarea unui continut adec1at necesitatilor de ormare&In cadrul acestei acti1itati se 1or sta3ili in ormatiile care 1or i trans-use digital in ormat multimedia7se 1or -roiecta din -unct de 1edere -edagogic scenariile dinamice utili;ate in cadrul cursurilor si se 1or reali;a lectiile interacti1e a erente modulelor de curs&Fiecare modul 1a i ormat din mai multe lectii&Programele de ormare o erite necesita -rocesare inaintea eta-ei de li1rare7in 1edereaA >armoni;arii tematicii cursurilor cu noile standarde in domeniu >autori;area cursurilor >-ortarii cursurilor -e -ortalul educational si -regatirea li1rarii acestora -rin instrumente TIC 2lterior inali;arii im-lementarii7re-re;entanti ai Solicitantului sta3iliti de acesta si ormatorii im-licati in -roiect 1or -artici-a la o sesiune de ormare in 1ederea crearii ca-acitatii de administrare si intretinere a -ortalului de instruire& Inaintea des asurarii cursurilor 1a a1ea loc o intalnire de lucru a echi-ei de im-lementare a -roiectului7in care se 1a sta3ili metodologia de organi;are si urni;are a cursurilor si se 1a agrea modalitatea o-tima de a3ordare a roll>out>ului cursurilor&Su-ortul de curs8manualul de curs7C/ cu resurse

curriculare91a i multi-licat si distri3uit -artici-antilor la -rogramele de ormare& Programele de cali icare se 1or des asura la ni1el national&Cursurile se 1or des asura in sali dotate cu echi-amente hard?are7dotari de retea si o3iecte de 3irotica necesare in -roiect& Programele de ormare si de consiliere urni;ate -rin -roiect se 1or des asura -e -arcursul a ) luni& Programele de ormare 1or i sustinute -rin metode clasice 8 ata in ata9D ormatorii 1or a1ea acces direct la -ortalul de instruire7ast el incat sa utili;e;e si sa s-ri0ine gru-ul tinta in trans erul s-re utili;area acilitatilor multimedia adec1ate cursului sustinut&/e asemenea sunt -re1a;ute sesiuni de clasa 1irtuala7-rin intermediul -ortalului de instruire>instruire la distanta7-entru a o3isnui mem3rii gru-ului tinta cu acest mod de -redare& La s arsitul sesiunilor de ormare se 1or distrui3ui chestionarele de e1aluare de im-act7-entru -artici-antii la cursuri&Partici-antii 1or i im-licati in -roiect -rin com-letarea unor chestionare asemanatoare7ulterior -artici-arii la seminariil sustinute in -roiect&5e;ultatele e1aluarii de im-act 1or i olosite -entru a im3unatati metodele de lucru si a identi ica -ro3leme e*istente7-recum si -entru a o3tine un eed3ac@ asu-ra im-actului -rogramelor de ormare& In cadrul -roiectului toate documentele ela3orate7distri3uite si -romo1ate 1or res-ecta -re1ederile manualului de identitate 1i;uala si cerintele de in ormare si -u3licitate din 5egulamentul Comisiei 8C69 nr&%,$,#$!!< si 5egulamentului Consiliului 8C69 nr&%!,'#$!!<& Proiect generator de 1enit N2

DESCRIERE PROIECT + Sustena3ilitatea -roiectului Proiectul include o-eratiuni si acti1itati -entru a asigura continuarea71alori;area7a3ordarea integrata a re;ultatelor du-a inali;area -roiectuluiAast el -agina ?e3 1a asigura acces acil la in ormatiile si re;ultatele -roiectului -entru continuarea acestuia si re-licarea lui si in alte regiuni&Fom -u3lica -e ?e3siteul -roiectului cursurile de ormare intr>un sistem ino1ator 3a;at -e eLearning la care 1or a1ea acces toate -ersoanele interesate&Ast el acest site#-ortal din cadrul -roiectului o era -osi3ilitatea ras-andirii in ormatiei si in celelalte regiuni si 1a constitui o -otentiala sursa in ca;ul multi-licarii -roiectului in restul regiunilor&Proiectul este sustena3il si -rin -risma continuarii acti1itatii de consiliere si moti1are a -ersoanelor actuale sau oste de-endente de droguri in 1ederea integrarii sau reintegrarii in randul -o-ulatiei si du-a inali;area inantarii -rin intermediul -ersoanelor instruite din cadrul organi;atiilor 3ene iciare care 1or continua aceasta acti1itate&In 1ederea asigurarii sustena3ilitatii7consilerea 1a i continuata -entru inca ' ani de la inali;area -roiectului de catre S im-reuna cu -artenerii in cele " oraseABucuresti7Craio1a7Iasi si Si3iu&Proiectul este a3solut ino1ati1 atat -entru im-ortanta continua de constienti;are a riscului consumului de droguri ce este intr>o crestere ingri0oratoare con orm ra-oartelor ANA din anii -recedenti7cat si -rin sistemul eLearning 3a;at -e o continua ormare si consiliere&Cu a0utorul celor " centre de consiliere se asigura sustena3ilitatea -roiectului -e 1iitor a-t care 1a

o eri acestor -ersoane ce -re;inta un risc de inclu;iune sociala7o sansa la 1iata si la un tratament normal in randul -o-ulatiei&Programele de ormare -ro-use se constituie intr> un e*em-lu de 3una -ractica in ceea ce -ri1este ela3orarea si im-lementarea unui -rogram de ormare care oloseste ca su-ort un -ortal de instruire&/u-a incheierea inantarii neram3ursa3ile7 unctionalitatea -roiectului 1a i asigurata -rin inantare din onduri -ro-rii si -rin atragerea altor inantari din onduri -u3lice sau -ri1ate7altele decat FS6&Anali;a de ne1oi se 1a reali;a anual7iar sumele estimate 1or i -re1a;ute in 3ugetul -entru ormare din anul urmator&Formarea ormatorilor constituie o necesitate7iar -re;entul -roiect asigura doar demararea si sta3ilirea unei linii directoare -entru ast el de actiuni&Odata cu im-lementarea sistemului de eLearning si ormarea re-re;entantilor solicitantului si a ormatorilor in de;1oltarea si administrarea continutului digital7se asigura multi-licarea re;ultatelor catre alte gru-uri tinta olosind in continuare resursele umane 8 ormatorii -ro-rii care 1or acumula e*-erienta in cadrul -roiectului9 si cele materiale 8un -ortal de instruire7cursurile in ormat i;ic si digital7echi-amentele achi;itionate9&Pentru continuarea initiati1elor de acest gen7S 1a aloca sume din 3ugetul -ro-riu7in concordanta cu necesitatile de instruire identi icate&Anali;a acestora se 1a actuali;a anual7iar sumele estimate 1or i -re1a;ute in 3ugetul -entru ormare din anul urmator&/atorita e*-erientei acumulate7-ersoanele ormate -rin -roiectul inantat din Fondul Social 6uro-ean 1or a1ea ca-acitatea de trans erare a re;ultatelor si la alt ni1el&In acest sens7?e3site>ului -roiectului deschide -osi3ilitatea crearii unei comunitati 1irtuale si schim3ului de idei si de resurse7in timreal7-rin -u3licarea -orto oliilor create de cursanti si ormatori deo-otri1a&Trans erarea re;ultatelor catre alte gru-uri tinta se 1a reali;ea;a si in mod indirect7-rin intermediul acti1itatilor de -romo1are a -roiectului si a re;ultatelor sale& Bugetul necesar -entru asigurarea sustena3ilitatii 1a i aco-erit -rintr>o ta*a de consultanta si o ta*a de -artici-are la instruire -rin -lat orm moderna de in1atare& 6galitate de anse In acti1itatile de scriere a -roiectului au ost im-licate cu -re-onderenta emei7atat din -artea Solicitantului cat si din -artea Partenerului%&6chi-a de management -recum si cea de im-lementare a -roiectului 1or asigura res-ectarea -rinci-iului egalitatii de sanse in ela3orarea materialelor din -roiect7-rogramele de ormare si e1enimentele ce 1or i organi;ate&5e-re;entantii gru-urilor si -o-ulatiilor de;a1anta0ate sau 1ulnera3ile 1or i in1itate sa -artici-e in cadrul acti1itatilor -roiectului&In 1ederea asigurarii accesului -ersoanelor cu di;a3ilitati la cursurile de ormare derulate in cadrul -roiectului7cursurile 1or i organi;ate si in locatii -re1a;ute cu 1ariante de acces -entru acest gru- tinta&Pentru selectarea gru-ului tinta se 1a tine cont de a-artenenta la gru-urile 1ulnera3ile&Tre3uie mentionat ca -rogramele de ormare -ro esionala si consiliere sunt reali;ate -e 3a;a -rinci-iul egalitatii de sanse 1i;and consilierea7cali icarea si s-eciali;area -entru -ersoane de am3ele se*e&2n as-ect deose3it de im-ortant -entru egalitatea de sanse este acela ca -roiectul 1i;ea;a cu -re-onderenta -ersoanele 1ulnera3ile si anume -ersoanele de-endente de droguri sau in curs de rea3ilitare&Aceste -ersoane sunt greu de integrat in societate

si sunt adesea -erce-ute negati1 de -o-ulatie7iar in ceea ce -ri1este integrarea sau reintegrarea7aceste gru-uri 1ulnera3ile au ne1oie de un s-ri0in com-le*7conditii adec1ate de inclu;iune si asistenta in ceea ce -ri1este de-asirea -ro3lemelor lor curente&Promotorul -roiectului este Solicitantul care intelege si a-lica in 1iata de ;i cu ;i -rinci-iul egalitatii de sanse&In cadrul organi;atiei7 emeile au un rol acti1 atat in acti1itati de management cat si in acti1itati educationale si ormare&Nu in ultimul rand -romotorul -roiectului este 3ene iciarul altor -roiecte care 1i;ea;a egalitatea de sanse&Acest -roiect urmareste si cresterea constienti;arii asu-ra -rinci-iului egalitatii de sanse si de gen in cadrul societatii ci1ile7inclu;and intreg -ersonalul7e*-erti etc&Ast el se o3tine -romo1area culturii sanatatii7com3aterea consumului de droguri7com3aterea tra icului de droguri71iolentei in amilii etc& Alte o3iecti1e ori;ontale 6ducatia e un actor cheie -t de;1oltarea dura3ila la ni1el glo3al&Prin Strategia Nationala -t /e;1oltare /ura3ila7Ori;onturi $!%'>$!$!>$!'!75omania i*ea;a ca o3iecti1 -rioritar de im-ortanta strategica im3unatatirea radicala si di1ersi icarea o ertei educationale a intregului sistem de in1atamant si FPC7conditie o3ligatorie -t trans-unerea in a-t a -rinci-iilor de;1oltarii dura3ile -e termen mediu si lung&Societatea romaneasca recunoaste a-tul ca educatia re-re;inta actorul strategic al de;1oltarii 1iitoare a tarii -rin contri3utia sa esentiala la modelarea multidimensionala si antici-ati1a a ca-italului uman7re-re;entand o cale s-re de;1oltarea dura3ila&Acti1itatile -roiectului -ro-us 1or urmari -rinci-iile de;1oltarii dura3ile -e -arcursul di1erselor eta-e de im-lementareAa in1ata -t a cunoaste7-t a actiona7-t a con1ietui si -t a se innoi -e sine si societatea&Prin temele atinse de -roiect7se o era cunostinte legate de conser1area mediului7e*-loatarea e icienta si econologica a resurselor di-oni3ile7asigurand o educatie in s-iritul in s-iritul conser1arii ca-italului natural e*istent si de;1oltare economica dura3ila&Proiectul contri3uie la de;1oltarea dura3ila -rin atingerea -rioritatilor sta3ilite in Agenda $%>Planul Glo3al de Actiuni -t /e;1oltare /ura3ila7ado-tat la 5io de Ianeiro7in %))$&Prin olosirea unor metode de -redare care com3ina metode ino1ati1e de -redare si ada-tate la cerintele 267 ormarea ata in ata cu olosirea -ortalului de instruire7se 1a e icienti;a si 1a crea accesul la in ormatie si cunostinte&La ni1elul -roiectului se 1a urmari un -lan de de;1oltare dura3ila&6l se 1a im-lementa -e mai multe ni1eluriAeconomic73a;at -e -rinci-iul generarii unui 1enit ma*im in conditiile mentinerii ca-italuluiDconta3il -rin e icienti;area cheltuielilor si incadrarea in 3ugetul alocat -roiectuluiDecologic7-rin colectarea si de-unerea la centre s-eciali;ate a tuturor materialelor recicla3ileDsocio> cultural73a;at -e mentinerea sta3ilitatii sistemelor sociale7educationale si culturale -rin -astrarea di1ersitatii culturale si incura0area -luralismului de idei7e ect al unei educatii -ermanente si care 1i;ea;a am-li icarea -otentialului uman7im3unatatirea acestuia cu noi 1alente&Ino1are si TICAPromo1area cercetarii si a ino1arii se a la in centrul strategiei 26 -t crestere economica si crearea de locuri de munca&O3iecti1ul 26 e de a dedica 'G din PIB cercetarii si

de;1oltarii7din care $G ar tre3ui sa -ro1ina din sectorul -ri1at&Proiectul se incadrea;a in s era ino1arii si TIC>ului7in derularea lui iind -re1a;ute im-lementarea de a-licatii si -roduse TIC cat si instruirea -t utili;area acestora&Su3iectul -ro-us e unul ino1ati1 si de interes -t intreaga societate romaneasca7datorita a-tului caAtematica -ro-usa e una de actualitate si de interes nu numai local7ci si nationalDa3ordarea din -roiect are un caracter dualJteoretic si a-licati1>-roiectul -ro-us isi 1a -utea gasi o larga audienta in randurile gru-urilor tinta&Solicitantul 1a -utea ada-ta curricula si materialul digital -t derularea de cursuri -rin intermediul -ortalului de instruire -ri1ind di1erse s-eciali;ari7crescand calitatea sistemului intern de instruire si ada-tarea acestuia la necesarul actual de -e -iata muncii&Pt derularea acti1itatilor se utili;ea;a echi-amente IT si a-licatii ino1ati1e care 1in sa s-ri0ine si sa de;1olte accesi3ilitatea sistemului intern de instruire si ormare& Com-lementaritatea cu alte strategii#-rograme#-roiecte Contri3uie la inde-linirea o3iecti1elor sta3ilite in cadrul Strategiei de la Lisa3ona7de atragere si mentinerea -e -iata ortei de munca a cat mai multor -ersoane&Proiectul7-rin o3iecti1ele -ro-use este com-lementar cu urmatoarele -rograme si strategii nationale sau euro-eneAPN/ $!!(>$!%'> Prin acest -rogram se are in 1edere o3tinerea unei rate de inclu;iune in -rogramele de ormare -ro esionala continua a-ro-iata de media euro-eana&Prin o erirea cursurilor de -er ectionare -ersonali;ate domeniului7-roiectul 1ine in s-ri0inului PN/ $!!(>$!%'&BStr Nat -t /e;1oltare /ura3ila7Ori;onturi $!%'>$!$!>$!'!C>5omania i*ea;a ca o3iecti1 -rioritar de im-ortanta strategica im3unatatirea radicala si di1ersi icarea o ertei educationale a intregului sistem de in1atamant si ormare -ro esionala continua7conditie o3ligatorie -entru trans-unerea in a-t a -rinci-iilor de;1oltarii dura3ile -e termen mediu si lung&Prin ormarea gru-ului tinta initial si -rin continuarea -rocesului de ormare chiar du-a terminare inantarii neram3ursa3ile7-roiectul este com-lementar acestei strategii&Str Gu1ernului 5omaniei $!!)J$!%$ -re;inta doua directii -rioritare7de;1oltarea ca-italului uman si cresterea com-etiti1itatii -rin ormare initiala si continua7-entru o -iata a muncii le*i3ila si glo3ali;ata7-e de o -arte7si sustinerea de;1oltarii si utili;arii de continut in ormatic dedicat in1atarii -e tot -arcursul 1ietii&-e de alta&Proiectul -ro-us a0uta la reali;area o3iecti1elor Ca-itolului +>6ducatieAB/e;1oltarea ca-italului uman si cresterea com-etiti1itatii -rin ormare initiala si continua7-entru o -iata a muncii le*i3ila si glo3ali;ataCDal a3eti;area digitala si in ormationalaDcultura si ci1ili;atia tehnologicaDgandirea critica7ca-acitatea de ada-tare la situatii noiDHGenerali;area in1atarii in ormati;ateC&POS CC6 AP$>Cresterea com-etiti1itatii economice -rin cercetare> de;1oltare si ino1are si AP'>Tehnologia in ormatiilor si comunicatiilor -entru sectoarele -ri1at si -u3lic7deoarece este in concordanta cu o3iecti1ele acestor a*e si cu o3iecti1ele acestora7in sensul ca -artici-a laAcali icarea resurselor umane in utili;area a-licatiilor ino1atoare7de;1oltarea resurselor umane in com-etiti1itatea -e -iata muncii -rin de;1oltarea com-etentelor si a-titudinilor TIC&Programul de in1atare -e tot -arcursul 1ietii>Programul Trans1ersal>Acti1itatea cheie '> TIC>Proiectul sustineAde;1oltarea resurselor umane in

com-etiti1itatea -e -iata muncii -rin de;1oltarea com-etentelor si a-titudinilor TIC&Proiectul este in acord cu o3iecti1ul TIC -ro-us de toate Programele O-erationale7dar si cu o3iecti1ele unor -rograme su-limentare7cum ar iAPC(7CIP7eContent-lus&Proiectul este com-lementar cu HStrategia -e termen scurt si mediu -entru ormarea -ro esionala continua $!!+>$!%!C>KG ,(+#$!!+>strategia a ost ela3orata a1and in 1edere tinta de la Lisa3ona>ni1elul mediu de -artici-are la -rocesul de in1atare -e tot -arcursul 1ietii sa ie7-ana in $!%!7de cel -utin %$7+G -entru -o-ulatia adulta&La ni1elul anului $!%!7ocu-atiile 1or necesita -regatire continua +!G7-regatire medie "!G7-regatire redusa %!>%+G iar ,!G din ocu-atii 1or necesita a3ilitati de utili;are a tehnologiei in ormatiei si comunicarii 8TIC9&In linia strategiei7-roiectul ormea;a anga0atii si de;1olta cunostintele IT&Str 6uro-eana in domeniul /rogurilor $!!+>$!%$ su3linia;a necesitatea a3ordarii echili3rate a -ro3lemei drogurilor si adictiilor -rin consultari adec1ate cu un gru- larg de centre stiinti ice7-ro esionsiti7re-re;entanti ai organi;atiilor non> gu1ernamentale7societatea ci1ila si comunitatile locale&Str Nationala Antidrog $!!+>$!%$ are ca o3iecti1 unctionarea unui sistem integrat de institutii si ser1icii -u3lice7care sa asigure reducerea incidentei si -re1alentei consumului de droguri in randul -o-ulatiei7sa im3unatateasca asistenta medicala7-sihologica si sociala -entru consumatorii de droguri si sa e icienti;e;e acti1itatile de -re1enire si com3atere a -roductiei si tra icului ilicit de droguri si -recursori&Proiectul -resu-une -e de o -arte im3unatatirea ni1elului de com-etente a celor im-licati in acti1itati de asistenta sociala -rin do3andirea de cunostinte s-eci ice antre-renoriatului de ti- social7iar -e de alta -arte crearea unui instrument s-eci ic de lucru>ghidul -ri1ind modele de intre-rinderi sociale7ce 1a -utea i utili;at in 1ederea crearii si gestionarii unor ast el de intre-rinderi&PO 5egional>AP'>/:I'&$> 5ea3ilitarea#moderni;area#de;1oltarea si echi-area in rastructurilor ser1iciilor sociale -resu-une si moderni;area cladirilor -entru in intarea de noi centre socialeDamena0area unor ateliere de lucru in cadrul centrelor socialeDdotarea cu echi-amente ada-tate ne1oilor 3ene iciarilor de ser1icii o erite de centrele sociale&Proiectul este com-lementar cu initiati1ele ce se de;1olta -rin PO57-regatind resursele umane din cadrul urni;orilor de ser1icii sociale la un ni1el adec1at gestionarii unor centre de economie sociala& Alte in ormaii rele1ante In lim3a0ul institutional romanesc7conce-tul de inclu;iune i de;1oltare sociala a intrat =n u; =nce-and cu anul $!!%7odat cu ado-tarea K&G&,$)#$!!$7-ri1ind Planul National Anti> Saracie i Promo1are a Inclu;iunii Sociale J PNAinc&Proiectul 1ine in s-ri0inul o3iecti1elor de de;1oltare ale Solicitantului 7inscriindu>se -e latura de ino1atie si le*i3ilitate cu contri3utii -ri1ind de;1oltarea strategiei de ormare a acestuia -rin a3ordarea unei tehnologii moderne in domeniul instruirii si ormarii -ro esionale si la un ra-ort cost>3ene iciu o-tim&Proiectul de;1olta resurse -ro-rii -rin -regatirea resurselor destinate im-lementarii -rogramelor educationale si de asistenta -siho>sociala7a1and ca sco- ela3orarea -rocedurilor si instrumentelor -entru re erirea ca;urilor din sistemul -u3lic de asistenta a consumatorilor de droguri in sistemul de ser1icii creat in cadru -roiectului&Sistemul -ortal

de instruire 1i;at cat si cursurile digitale interacti1e de;1oltate -rin -roiect 1or i olosite ca material au*iliar cursurilor in ormat clasic&Solicitantul isi undamentea;a inali;area cu succes a acestui -roiect -e 3a;a ca-acitatilor interne7dar si -e e*-erti;a si e*-erienta -e -lan mondial&/omeniile ce 1or i a3ordate -rin cursurile de ormare suntA/e;1oltarea a3ilitatilor necesare -entru o3tinerea unui loc de muncaA6la3orare CF7sustinerea unui inter1iu de anga0are7consiliere -entru integrarea# reintegrarea -e -iata munciiDInitiere in utili;area com-uterului cu sco-uri lucrati1e 8utili;area -achetului :icroso t O ice9 7Programul s-eci ic de asisten -sihosocial destinat -ersoanelor cu antecedente =n to*icomanieDProgramul s-eci ic de asisten -sihosocial destinat -ersoanelor a late intro a;a inci-ienta a consumului de droguri sau alte ti-uri de su3stanteDProgramul s-eci ic de asisten -sihosocial i de -re1enie a 3olilor in ectioase asociate consumului de droguriD:eseriiAse 1or o eri cursuri de instruire in 1ederea o3tinerii unui certi icat in ocu-atii&

GRA"ICUL ACTI IT8!ILOR PROIECTULUI

Acti1itatea (9)

D)rat:

Organi3a;ia care i2.le2entea3: .roiect)l (9) Solicitantului &&& Solicitantului &&& Solicitantului &&& Solicitantului &&& Solicitantului &&& Solicitantului &&& Solicitantului &&& Solicitantului &&& Solicitantului &&&

Anul J % % $ ' " + < ( , ) A%&:anagement d&&& A$&In ormare si&&& A'&Achi;itii 3u&&& A"&Cercetare a-&&& A+&Anali;a -ri1&&& A<&Cam-anie de &&& A(&In iintarea &&& A,&Pregatirea r&&& A%+&Audit

Anul J $ % $ ' A%&:anagement d&&& A$&In ormare si&&& A,&Pregatirea r&&& Solicitantului &&& Solicitantului &&& Solicitantului &&&

" + < ( , )

A)&Programe de &&& A%!&Selectia si&&& A%%&Organi;area&&& A%%&%&Consilier&&& A%%&$&Basic IT &&& A%%&'&Programe &&&

Solicitantului &&& Solicitantului &&& Solicitantului &&& Solicitantului &&& Partener naio&&& Partener naio&&& Partener naio&&& Solicitantului &&& Solicitantului &&& Solicitantului &&& Solicitantului &&&

%! A%%&"&61aluarea&&& %% A%$&61aluarea i&&& %$ A%'&O-timi;area&&& %' A%"&Acti1itati &&& %" A%+&Audit Anul J ' Acti1itatea (9)

Organi3a;ia care i2.le2entea3: .roiect)l (9) Solicitantului Solicitantului Partener naional % Solicitantului Solicitantului Partener naional % Solicitantului Partener naional % Solicitantului Partener naional % Solicitantului Partener naional % Solicitantului Partener naional % Partener naional $ Partener naional ' Solicitantului Solicitantului Solicitantului Partener

Anul J % % $ ' " A%&:anagement de -roiect A$&In ormare si -u3licitate A'&Achi;itii 3unuri siser1icii necesare A"&Cercetare a-ro undata -ri1ind ne1oile de asistenta sociala si o erirea de solutii de inclu;iune sociala -entru orientare si integrare a de-endentilor de droguri si ostilor de-endenti A+&Anali;a -ri1ind ne1oile de de;1oltare educationala si de asistenta -siho>sociala a de-endentilor si ostilor de-endenti de droguri A<&Cam-anie de constienti;are in randul -o-ulatiei asu-ra unui ni1el inalt de -rotectie a sanatatii7 3unastarii si coe;iunii sociale -rin -re1enirea si reducerea consumului de droguri A(&In iintarea unor centre de asistenta si inclu;iune sociala in " regiuni de de;1oltare 8N9 A,&Pregatirea resurselor destinate im-lementarii -rogramelor educationale in 1ederea initierii7 cali icarii si -er ectionarii -ersoanelor din gru-ul tinta A%+&Audit A%&:anagement de -roiect A$&In ormare si -u3licitate

<

( ,

) % $

Anul J $

naional % ' A,&Pregatirea resurselor destinate im-lementarii -rogramelor educationale in 1ederea initierii7 cali icarii si -er ectionarii -ersoanelor din gru-ul tinta Solicitantului Partener naional % Partener naional $ Partener naional '

" + <

A)&Programe de ormare s-eciali;ata a -ro esionistilor din cele " Solicitantului Partener centre de inclu;iune sociala 8+ -ers * " centre E $! -ersoane9 naional % A%!&Selectia si organi;area gru-ului tinta in 1ederea -artici-arii la -rogramele educationale si de asistenta -siho>sociala A%%&Organi;area si im-lementarea -rogramelor -sihosociale -entru %$!! de de-endenti si osti de-endenti A%%&%&Consiliere si asistenta -sihologica indi1iduali;ata -entru toti mem3rii gru-ului tinta 8%$!!9 Solicitantului Solicitantului Partener naional % Partener naional $ Partener naional ' Solicitantului Partener naional %

( , )

A%%&$&Basic IT s@ills -entru "!! -ersoane 8gru-e de %+7 durata , Partener naional $ ;ile9 A%%&'&Programe de cali icare si -er ectionare -entru "!! de -ersoane 8gru-uri de %+7 durata %! ;ile9 Partener naional ' Partener naional ' Solicitantului Partener naional % Partener naional $ Partener naional ' Solicitantului Partener naional % Partener naional $ Solicitantului Partener naional % Solicitantului

%! A%%&"&61aluarea -artici-antilor %% A%$&61aluarea im-actului i e icacitii -rogramelor de cali icare#-er ectionare des asurate -rin metode moderne %$ A%'&O-timi;area -rocesului instructi1>educati1 in 1ederea im3unatatirii re;ultatelor 1iitoare si asigurarii sustena3ilitatii -roiectului 8im3unatatirea materialelor digitale -rin im-lementarea eed>3ac@>ului de la 3ene iciarii instruirii9 %' A%"&Acti1itati de in ormare si consiliere -ro esionala -entru gru-ul tinta in 1ederea ocu-arii %" A%+&Audit Anul J '

Date "inanciare PAC<ETUL DE "INAN!ARE A PROIECTULUI

An)l & % 5esurse umane $ Partici-ani ' Alte ti-uri de costuri '&% /in care F6/5 8%!G -entru AP %>+ inclusi17 %+G -entru AP <9

An)l +

An)l , !&!! !&!! !&!! !&!! !&!! !&!! !&!!

Total (%()!%<&!! ,""!!!&!! %'"")+!&!! '$""!!&!! "<,'),&'! ),'<'<"&'! "(++),&$$

',+'$!!&!! ''$+,%<&!! !&!! )<$"+!&!! '$""!!&!! $"!(,$&+! ,""!!!&!! ',$+!!&!! !&!! $$(<%+&,!

" 5e;er1a de contingenta +G ma*& + Total costuri directe 8%O$O'O"9 < Total cheltuieli generale de administraie ( FALOA56A 6LIGIBILP A P5OI6CT2L2I 8+O<9

+!+<"'$&+! "(())'%&,! $'<<!%&<' $',))<&+)

+$)'!'"&%' +!%,)$,&')

!&!! %!'%%)<$&+$

, /in care acti1iti transnaionale ) Contri3uia solicitantului %! ASIST6N4P FINANCIA5P N65A:B25SABILP SOLICITATP 8(>)9

!&!! %!+,<!&<,

!&!! %!!'(,&+(

!&!! !&!!

!&!! $!<$')&$+

+%,(%('&"+ ")%,+")&,$ %%,(&+! %%,(&+!

!&!! %!%!+($'&$( !&!! $'(+&!!

%% Faloarea neeligi3il a -roiectului %$ Faloarea total a -roiectului 8(O%%9 F rugm s 0usti icai i s detaliai 3ugetul

+$)"$$%&<' +!$!%%+&,)

!&!! %!'%"''(&+$

COST25I /I56CT6 ale -roiectuluiA%&56S25S6 2:AN6ATotalA(&%()&!%< lei&6*-licitareA%&%&J Cheltuieli cu -ersonalulATotal <&,)+&$!!lei > 8a9 Salari;are 6chi-a de management , -ersoane7total %&%)$&!!! leiA:anager de Proiect 8$" luniD$h#;iD%$! ;ile * $!!! lei E $"!&!!! lei9 # Asistent -roiect 8$" luniD$h#;iD%$! ;ile * <!! lei E ($&!!! lei9 # 5es-onsa3il inanciar 8a ost 3ugetat la ca-itolul cheltuieli generale de administratie9 # Consilier 0uridic 8a ost 3ugetat la ca-itolul cheltuieli generale de administratie9 # Coordonator -entru asigurarea calitatii 8$" luniD$h#;iD%$! ;ile * %<!! lei E %)$&!!! lei9 # Coordonator IT J 8SolicitantA$" luniD"h#;iD%"! ;ile * %<!! lei E ',"&!!! lei9DCoordonator stiinti ic -entru ela3orarea materialelor digitale 8%! luniD"h#;iD%!! ;ile * %<!! lei E %<!&!!! lei9 # Coordonator logistica 8$" luniD$h#;iD%$! ;ile * %$!! lei E %""&!!! lei9D39 Salari;are e*-erti din -artea Solicitantului " -ersoane7total $&%,"&!!! leiA6*-ert organi;are e1enimente si relatii cu mass media 8, luniD"h#;iD,! ;ile * ,!! lei E <"&!!! lei9 Consilier -entru res-ectarea elementelor de 1i;i3ilitatea si -entru -romo1area -roiectului 8, luniD"h#;iD,! ;ile * ,!! lei E <"&!!! lei97 $Q6*-ert strategii si -rograme de studiu 8$" luniD$h#;iD'<!;ile * %$!! lei E ,<"&!!! leiD c9 Salari;are e*-erti P% < -ersoane7total )"!&,!! leiA6*-ert asistenta sociala 8%, luniD<h#;iD" -ersoane7total %!,! ;ile * <"! lei E <)%&$!! lei9 # -siholog 8%, luniD<h#;iD% -ersoana7total $(! ;ile * <"! lei E %($&,!! lei9 # 6*-ert comunicare si relatii cu -u3licul 8, luniD<h#;iD% -ersoana7total %$! ;ile * <"! lei E (<&,!! lei9 d9 Salari;are e*-erti P$7total '$ -ersoane7total $&(++&$!!leiARe3>de1elo-er 8' luniD<h#;iD$ -ersoane7total )! ;ile * +<! lei E +!&"!! lei9 # 6*-ert inanciar 8$" luniD$h#;iD%$! ;ile * ,!! lei E )<&!!! lei9 Coordonoator tehnic al sistemului integrat 8%, luniD"h#;iD%,! ;ile * %&$!! lei E $%<&!!! lei9 # Arhitect solutie 8' luniD<h#;iD"+ ;ile * <"! lei E $,&,!! lei9 # Inginer su-ort tehnic 8' luniD,h#;iD$ -ersoane7total %$! ;ile * <"! lei E (<&,!! lei9 # Su-er1i;or de;1oltare continut 8%! luniD<h#;iD%+! ;ile * <"! lei E )<&!!! lei9 # /e;1oltator continut $/#'/#scri-t 8%! luniD,h#;iD, -ersoane7total %<!! ;ile * +<! lei E,)<&!!! lei9 # Scenarist 8%! luniD,h#;iD< -ersoane7total %$!! ;ile * +<! lei E <($&!!! lei9 # S-ecialist 1alidare>testare 8%! luniD,h#;iD" -ersoane7total ,!! ;ile * +<! lei E "",&!!! lei9 # 6*-ert in managementul instruirii 8$% luniD"h#;iD$%! ;ile * ,!! lei E %<,&!!! lei9 # Lectori eLearning 8% lunaD<h#;iD% -ersoana7total %+ ;ile * ",! lei E (&$!! lei9 # Lectori IT 8" luniD<h#;iD" -ersoane7total $"! ;ile * ",! lei E %%+&$!!! leiDe9 Salari;are e*-erti P'7total %! -ersoane7total )!!&!!!leiA8%! -ersoane7total (+! ;ile9 %&$ J Cheltuieli cu ca;are7trans-ort si diurna a erente -ersonaluluiA$,'&,%<

leiD$&PA5TICIPANTIAtotal ,""&!!! lei din care $&%&Cheltuieli cu ca;area7trans-ortul i diurna 8a erente -artici-anilor9A,""&!!! lei&'&ALT6 TIP25I /6 COST25I total %&'""&)+! leiA'&% /in care F6/5 '$"&"!! lei J hard?areA+ ser1ere E ,!&!!! lei7s?itchOrouterE '%!! lei7$ licente ser1er E $<&!!! lei7licenta 3a;e de date E <+!! lei7alte echi-amente TIC -entru im-lementareA$, la-to->uri E (!&!!! lei7$, -achete a-licatii o ice E ''&<!! lei7$, solutii anti1irus E ,&"!! lei7$! de sisteme des@to- -entru la3oratoarele de studiu7inclusi1 sisteme o-erare si solutii anti1irus E "<&!!! lei7a-aratura 3iroticaA" * 1ideo-roiectoare # ecrane -roiectie # co-iatoare # a-arat indosariat # ghilotina # laminator # distrugator documente # calculatoare de 3irou E $(&,!! lei&'&$&Ta*e7total ! lei&'&'&Cheltuieli inanciare i 0uridice7total ,"&!!! leiA/eschidere si gestionare cont 3ancar E "!!! lei7Audit E ,!&!!! leiD'&"&Cheltuieli -entru =nchirieri7total %<,&!!! leiAsali -entru %$ con erinte si chirie 3irouri -entru centre E %<,&!!!leiD'&+&Cheltuieli de in ormare i -u3licitate7total <'<&!+! leiA5eali;area -lanului de comunicare al -roiectului E $+&!!! lei7identitate 1i;uala 8siglaOslogan7etc9 E (!&!!! lei7reali;are comunicate -resa si organi;are con erinte E ++&!!! lei7conce-tie materiale -u3licitare E <!&!!! lei7cam-anie -romo1are online E (!&!!! lei7articole de -resa E $%&!!! lei7ti-arire materiale -u3licitare E )!&%+! lei73annere E <!!! lei7reali;are si $! * di u;are s-oturi radio E ',&!!! lei7reali;are si %! * di u;are s-oturi t1 E $!!&!!! lei&'&<&Cheltuieli a erente managementului de -roiect7total %'$&+!! leiAch&cu -roceduri de ach&E <+!! lei7hartie si -a-etarie 8 artie7instrum&de scris7accesorii 3irou7organi;are si arhi1are7consuma3ile 3irotica si medii de stocare J cd#d1d7etc9 E '<&!!! lei7multi-licare E $+!! lei7hrana E (+&!!! lei7com3usti3il E %$&+!! lei&"&56L65FA /6 CONTING6NTAA"<,&'),7'! lei&+&TOTAL COST25I /I56CT6A)&,'<&'<"7'! lei& <& TOTAL CK6LT2I6LI G6N65AL6 /6 A/:INIST5ATI6A Ch& Sunt in -rocent de +G E "(+&+),7$$ lei& (& FALOA56A 6LIGIBILA A P5OI6CT2L2I este com-usa din ch& directe si ch& de administratie E %!&'%%&)<$7+$ lei& )& CONT5IB2TIA SOLICITANT2L2IA $!<&$')7$+ lei 8detaliata la descrierea -arteneriatului9& %!& ASIST6NTA FIN&N65A:B25SABILAA %!&%!+&($'7$< lei& %%& FALOA56A N66LIGIBILA A P5&A $&'(+ lei7 re-re;inta TFA>ul a erent com3usti3ilului achi;itionat -rin -roiect si necesar derularii acti1itatilor& Cantitatea estimata este de circa $&+!! de litri&

Indicatori Indicatori

ID ')( '),

Indicatori =& o)t.)t> Numrul -artici-anilor la -rogramele de cali icare#recali icare destinate gru-urilor 1ulnera3ile Numrul -artici-anilor la -rogramele de cali icare#recali icare destinate gru-urilor 1ulnera3ile7 din careA -ersoane de etnie rom

aloare "!! $!! !

')) Numrul -artici-anilor la -rogramele de cali icare#recali icare destinate gru-urilor

1ulnera3ile7 din careA -ersoane cu di;a3iliti "!! Numrul -artici-anilor la -rogramele de cali icare#recali icare destinate gru-urilor 1ulnera3ile7 din careA tineri care -rsesc sistemul de stat de -rotecie a co-ilului ! ! %$!! %$!! "!! ! $!! ! aloare )! (! ! ! $! '! ! ! ! ! aloare aloare )! )! (!

"!% Numrul de -ersoane de-endente s-ri0inite "!< Numr de -artici-ani la instruire J acces -e -iaa muncii "!( Numr de -ersoane care au 3ene iciat de consiliere#orientare J acces -e -iaa muncii

"!, Numr de -artici-ani FS6 J emei "!) Numr de -artici-ani FS6 > -ersoane cu di;a3iliti "%! Numr de -artici-ani FS6 J -ersoane de etnie roma "%% Numrul de locuri de munc nou create J acces -e -iaa muncii ID "!$ "!' "!" Indicatori =+ res)lt> Ponderea -artici-anilor la -rogramele de cali icare#recali icare -entru gru-urile 1ulnera3ile care o3in certi icare Ponderea -artici-anilor la -rogramele de cali icare#recali icare -entru gru-urile 1ulnera3ile care o3in certi icare7 din careA -ersoane de etnie rom Ponderea -artici-anilor la -rogramele de cali icare#recali icare -entru gru-urile 1ulnera3ile care o3in certi icare7 din careA -ersoane cu di;a3iliti

Ponderea -artici-anilor la -rogramele de cali icare#recali icare -entru gru-urile "!+ 1ulnera3ile care o3in certi icare7 din careA tineri care -rsesc sistemul de stat de -rotecie "%$ "%' "%" "%+ Ponderea -ersoanelor care =n termen de < luni du- -artici-area la -rograme integrate i>au gsit un loc de munc 8G9 Ponderea -ersoanelor care =n termen de < luni du- -artici-area la -rograme integrate urmea; o alt orm de -regtire Numr de -artici-ani la instruire care au gsit un loc de munc =n termen de < luni > acces -e -iaa muncii Numr de -artici-ani la instruire care urmea; o alt orm de -regtire J acces -e -iaa muncii

"%< Numr de -artici-ani la instruire certi icai > acces -e -iaa muncii "%( Parteneri transnaionali im-licai =n -roiect > acces -e -iaa muncii ID ID < ( , Indicatori adi;ionali =o)t.)t> Indicatori adi;ionali =res)lt> Ponderea -ersoanelor din gru-ul tinta care declara ca -rogramele de ormare au core-uns ne1oilor -erce-ute 8G9 Ponderea -artici-antilor care e1aluea;a metodele de -redare digitala dre-t ino1ati1e si e iciente 8G9 Ponderea -artici-antilor care o3tin note de -este , la e*amenele de certi icare 8G9

Gr). ;int:

GRUP !INT8

ID ' " Alte gru-uri 1ulnera3ile Anga0ai

Gr). ;int:

aloare ! ! ! ! +!! ! ! ! ! ! ! ! ! '!! ! '!! ! )!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

$% /elinc1eni 0u1enili '$ Familii mono-arentale '' Femei '( Imigrani "% :anageri +, Persoane a ectate de 3oli care le in luenea; 1iaa -ro esional i social 8e*& KIF#SI/A7 cancer etc&9

+) Persoane a ectate de 3oli ocu-aionale <! Persoane a late anterior =n detenie <% Persoane a late =n detenie << Persoane care solicit a;il <, Persoane cu di;a3iliti <) Persoane de etnie roma (! Persoane de-endente de alcool (% Persoane de-endente de droguri ($ Persoane r ad-ost (" Persoane oste de-endente de droguri ,< Personal al Centrelor de Inclu;iune Social )" Personal al organi;aiilor societii ci1ile %$% 5e ugiai %'% Tineri -este %, ani care -rsesc sistemul instituionali;at de -rotecie a co-ilului %'' Fictime ale tra icului de -ersoane %'" Fictime ale 1iolenei =n amilie %'+ Foluntari %<$ Familii care au mai mult de $ co-ii %," Anga0ati ai administraiei -u3lice locale %,+ Personal al agentiilor -u3lice#-ri1ate care urni;ea; ser1icii sociale i de ocu-are gru-urilor 1ulnera3ile

"inantare anterioara ASISTEN!8 "INANCIAR8 NERAM#URSA#IL8 PRIMIT8 %N PRE$ENT SAU ANTERIOR DIN "ONDURI PU#LICE

Ai 3ene iciat de asisten neram3ursa3il din onduri -u3lice sau de =m-rumut din -artea Institutelor Financiare Internaionale =n ultimii ' ani7 rele1ant -entru domeniul -roiectuluiS & Scurt descriere a -roiectului

/A

Proiectarea7im-lementarea si derularea unui sistem de ormare continu7inter>regional si trans>national7-entru o3tinerea com-etentelor antre-renoriale&Proiectul =si -ro-une cresterea constienti;rii si -romo1area atitudinii -o;iti1e ata de cultura antre-renorial7=m3unttirea ada-ta3ilittii7atMt a =ntre-rinderilor7=n s-ecial a micro=ntre-rinderilor si I::> urilor7cMt si a anga0atilor7la mediul economic =n schim3are si la -ro1ocrile glo3ali;rii&Proiectul =si doreste s -romo1e;e educatia antre-renorial =n 5omMnia7=ntr>o orm institutionali;at si -ro esionali;at& POS/52#)#'&%#S#) J I/ ,+ %("+$!%%&!! $!!,

4ara de inter1enie i linia 3ugetar Suma Anul o3tinerii + Scurt descriere a -roiectului

6/2CATI6 J 6*celent doctoral 2manist =n CercetareAA-licatii si Teorii Interdisci-linare&Proiectul rs-unde Strategiei 6uro-ene de Ocu-are -rin o erta de 3urse doctorale =n domeniul umanist7arhitectur si ur3anism7asadar -rin cresterea sanselor de ocu-are =n cercetare si =n =n1tmMntul su-erior din 5omMnia7cu res-ectarea egalittii de sanse&Se asigur ast el o noua 3a; -entru de;1oltarea ca-italului uman im-licat =n -rocesul de cercetare doctoral si ci -er ormante -entru ormarea unor ca-acitati -ro esionale de =nalt cali icare7o3tinut -rin -rogramul -ro-us& POS/52 #<#%&+#S#$ J I/ ()!$ %!,!!!!!&!! $!!,

4ara de inter1enie i linia 3ugetar Suma Anul o3tinerii , Scurt descriere a -roiectului

/e;1oltarea -roiectat si -er ormant =n cercetarea doctoral de ti- interdisci-linar Proiectul 1i;ea; =m3unttirea ormrii 1iitorilor cercettori =n cadrul ciclului de studii uni1ersitare de doctorat -rinA> =m3unttirea -artici-rii la ciclul de studii uni1ersitare de doctorat =n domeniile -rioritare ale Strategiei Nationale de Cercetare /e;1oltare $!!( >$!%' =n domeniile de doctoratAsociologie7stiinte ale comunicrii7stiinte ale educatiei7-sihologie si i;icD> s-ri0inirea unui numr de ,' doctoran;i =n domeniile -rioritare ale Strategiei Nationale de Cercetare /e;1oltare $!!(>$!%' =n domeniile de doctoratAsociologie7stiinte ale comunicrii7stiinte ale educatiei7-sihologie si i;icD> =m3unttirea mo3ilittii

academice =n cadrul ciclului de studii uni1ersitare de doctorat -entru un numr de ,' doctoran;i& 4ara de inter1enie i linia 3ugetar Suma Anul o3tinerii Scurt descriere a -roiectului Burse doctorale =n s-ri0inul acti1ittii de cercetare =n domeniul stiintelor -olitice Sco-ul -roiectului este integrarea -rogramelor doctorale =n domeniile dre-t7stiinte -olitice7istorie7 iloso ie7matematic si in ormatic =n s-atiul 6uro-ean al cercetrii7de;1oltrii si ino1rii7si ormarea unei orte de munc =nalt cali icate =n aceste domenii&Proiectul contri3uie la de;1oltarea unei societti 3a;ate -e cunoastere -rin cresterea atracti1ittii si moti1atiei 8=n rMndul a3sol1entilor ni1elului ' al studiilor uni1ersitare9 -entru o carier =n cercetare =n aceste domenii&O3iecti1ul general al -roiectului este =m3unttirea ormrii 1iitorilor cercettori =n cadrul ciclului de studii uni1ersitare de doctorat -rin asigurarea unui cadru moti1ational7stimulati1 si 3a;at -e com-etitie -entru doctoran;i&Proiectul 1a contri3ui la constituirea unui s-atiu com-etiti1 al cercetrii intensi1e din -ers-ecti1a interdisci-linar7corelat cu S-atiul 6uro-ean al Tn1tmMntului Su-erior&S-ri0inul acordat doctoran;ilor contri3uie la =m3unttirea -artici-rii la ciclul de studii uni1ersitare de doctorat si la =m3unttirea ormrii initiale a cercettorilor -rin cresterea accesului la resurse euro-ene de =n1tare si cercetare&Se urmreste ast el7con orm o3iecti1ului PO7o-timi;area de;1oltrii unui ca-ital uman =nalt cali icat si le*i3il =n domeniul cercetrii si ino1rii7corelat cu e*igentele moderne ale -ietei muncii&Prin intermediul acestui -rogram7doctoran;ii =si 1or -utea concentra mai 3ine e orturile -entru =nde-linirea sarcinilor care le re1in din urmarea -rogramelor doctorale -entru care au o-tat& POS/52 #<#%&+#S#%$ J I/ <,$( ),%+%!!&,$ $!!, POS/52 #<#%&+#S#%! J I/ ('') (<)%),!&,! $!!,

4ara de inter1enie i linia 3ugetar Suma Anul o3tinerii ? Scurt descriere a -roiectului

Su-ort inanciar -entru studii doctorale -ri1ind com-le*itatea din natur7mediu si societatea uman Proiectul =si -ro-une stimularea7sustinerea si -er ectionarea -rocesului de ormare a resursei umane7-entru cercetarea undamental si a-licat a structurilor si -roceselor com-le*e 8de la ni1el molecular la unittile com-le*e de organi;are ale 1ietii si mediului a3iotic9 din natur7mediu si societate si a interactiunilor s-atio> tem-orale dintre ele7=n cadrul ciclului de studii uni1ersitare de doctorat&Proiectul rs-unde de asemenea cerintei de crestere a -er ormantei -rocesului de ormare initial a cercettorilor -rinA> di1ersi icarea si -er ectionarea acti1ittilor de ormare si cercetare din -rogramele de studii doctoraleD> s-ri0inirea accesului la resursele euro-ene de cercetare si =n1tareD>

de;1oltarea ca-acittii de a undamenta stiinti ic -rogramele de -rotectie a mediului si de de;1oltare socio>economic dura3ilD> de;1oltarea ca-acittii de gestionare a -roiectelor de cercetare multi si transdisci-linar 4ara de inter1enie i linia 3ugetar Suma Anul o3tinerii @ Scurt descriere a -roiectului Proiect -ilot -entru -romo1area si de;1oltarea -arteneriatelor =ntre uni1ersitti7=ntre-rinderi si alte institutii =n 1ederea acilitrii tran;itiei de la sistemul de educatie la 1iata acti1&Proiectul are dre-t sco- acilitarea tran;itiei de la scoal la locul de munc7res-ecti1 cresterea rele1antei educatiei si ormrii -ro esionale -entru -iata muncii7=m3unttirea ni1elului de cali icare a anga0atilor =n -ers-ecti1a =n1trii -e -arcursul =ntregii 1ieti si =n conte*tul societtii 3a;ate -e cunoastere7do3Mndirea com-etentelor necesare integrrii si mentinerii -e -iata muncii&O3iecti1ele acestuia suntA> -romo1area si de;1oltarea -arteneriatelor =ntre uni1ersitti7=ntre-rinderi si alte institutii =n 1ederea acilitrii tran;itiei de la sistemul de educatie la 1iata acti1D> cresterea ada-ta3ilittii tinerilor a3sol1enti la cerintele -rimului lor loc de munc =n 1ederea cresterii gradului de ocu-are -entru studentii din =n1tmMntul tertiar si monitori;area insertiei a3sol1entilor -e -iata munciiD> de;1oltarea si urni;area ser1iciilor de orientare7consiliere si =ndrumare =n s-ri0inul tran;itiei de la scoal la 1iata acti1& POS/52 #$$#$&%#G#(<<% J I/ (<<% %(!)',)&)< $!!) POS/52 #<#%&+#S#$" J I/ (+"< +'$+($'&(< $!!,

4ara de inter1enie i linia 3ugetar Suma Anul o3tinerii A Scurt descriere a -roiectului

Formarea si -er ectionarea -ersonalului didactic au*iliar83i3liotecari7redactori7documentaristi9 din =n1tmMntul -reuni1ersitar Proiectul doreste ormarea7-er ectionarea si de;1oltarea unui set de com-etente s-eci ice unctiei didactice au*iliare e*ercitate -entru e icienti;area acti1ittii si asigurarea calittii -ro esionale -rinA> consolidarea com-etentelor -ro esionale a $"! 3i3liotecari -rin -artici-area la ' module didactice 8Bi3lioteconomie generala7:anagement si :ar@eting si TIC9 cu -otential de e*tindere a =n1trii -e -arcursul =ntregii 1ietiD> ormarea unor de-rinderi si com-etente -entru utili;area acti1 si concret a -otentialului in ormational si cultural al crtiiD> ormarea unor de-rinderi =n 1ederea sensi3ili;rii -u3licului tint si a celui larg at de as-ectele concrete ale -rocesului cultural de integrare euro-ean7ca si o-timi;area accesului la in ormare si la documentareD> de;1oltarea unui set de com-etente didactice 8de comunicare si relationare7de management in ormational7metodologice7in ormatice si tehnologice9 care s certi ice -er ormanta si 1ocatia -ro esionalD> cunoasterea

metodelor si tehnicilor mar@etingului de 3i3liotec =n sco-ul -romo1rii ser1iciilorD> cunoasterea metodelor si tehnicilor de management ale structurilor in odocumentare =n 1ederea -lani icrii7coordonrii7organi;rii7antrenrii7controlului si e1alurii acti1ittii acestoraD> integrarea noilor tehnologii =n acti1itatea structurilor in odocumentareD> ormarea de-rinderilor de utili;are a noilor tehnologii si a sistemelor integrate de 3i3liotecD> cresterea ni1elului de cunoastere a legislatiei7a institutiilor de ormare si de documentare si a -rogramelor 26 =n acest domeniu& 4ara de inter1enie i linia 3ugetar Suma Anul o3tinerii POS/52 #%)#%&'#G#%+!%) J I/ %+!%) "(!+$$&+! $!!)