Sunteți pe pagina 1din 2

D100_A1.1.9 / 14.02.

2013

Versiuni

Agenia Naional de Administrare Fiscal

DECLARAIE PRIVIND OBLIGAIILE DE PLAT LA BUGETUL DE STAT ?


Anul

100
Luna 03 2013

Perioada de raportare: A. Date de identificare a pltitorului Cod de identificare fiscal Denumire Adresa Telefon

RO

S.C. D MIRAJ IMPEX SRL Loc. BUCURESTI sector 2 str. CUPRULUI nr. 5A 2412796 Fax E-mail

B. Date privind creana fiscal I. Impozite si taxe care se platesc in contul unic

Nr. Crt.
1 Scadena plii: Cod bugetar: Nr. de eviden a plii: 25/04/2013 20470101XX 10103010313250413100029

Denumire crean fiscal


02. (103)- Impozit pe profit datorat/ plati anticipate - persoane juridice romane

Informatii Adugare Stergere

Suma (lei) 1. Datorat 2. De plat 3. De recuperat 0 0 0

Nr. Crt.
2
06. (121)- Imp.pe ven. microintreprinderilor

Denumire crean fiscal


25/04/2013 20470101XX 10121010313250413100029

Scadena plii: Cod bugetar: Nr. de eviden a plii:

Informatii Adugare Stergere

Suma (lei) 1. Datorat 2. De plat 3. De recuperat 0 0 0

Total obligaii de plat (I)

0
Atentie ! Pentru situatiile prev.la art.206^7 alin.(1) lit.b) si c), alin.(7), (8) si (9) din codul Fiscal, operatorii economici au obligatia de a depune imediat o declaratie de accize la autoritatea competenta.

II. Impozite si taxe care nu se platesc in contul unic

Nr. Crt.
1 Scadena: Cod bugetar: Nr. de eviden a plii:

Denumire crean fiscal ?


Obligatii cu alte termene decat 25/LU

Informatii Adugare Stergere

Suma (lei) 1. Datorat 2. Deductibil/Datorat anterior 3. De plat (rd.1-rd.2) 4. De restituit

Total obligaii de plat (II)

Sum de control

Prezenta declaraie reprezint titlu de crean i produce efectele juridice ale ntiinrii de plat de la data depunerii acesteia, n condiiile legii. Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele din aceast declaraie sunt corecte i complete. Nume Prenume MIREA DUMITRA

Aurora Stoica

Digitally signed by Aurora Stoica DN: c=RO, givenName=Aurora, sn=Stoica, cn=Aurora Stoica Date: 2013.04.21 17:04:07 +03'00'

Funcia/Calitatea administrator

Semntura
Atentie ! Puteti semna numai dupa VALIDARE.

VALIDARE
Loc rezervat organului fiscal Numr de inregistrare Data

Import XML

Numr de operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.99/bs