Sunteți pe pagina 1din 7

Prezentul Contract de servicii de publicitate se ncheie ntre:

S.C. ................................................, cu sediul in ................., str. ......................., sector ......., nregistrata la Registrul Comertului sub nr. .............., cod unic de inregistrare .............., cont numarul ..............deschis la .........................., reprezentat prin ...................., ...................................., n continuare denumita CLIE !"L,
si

S. C. #L$% #$&ER!ISI ' S. R. L., n continuare denumita #'E (I#,...


numite n continuare P)R(ILE. I. %biectul Contractului

Prin prezentul Contract, CLIE !"L numeste #'E (I# ca #gentie de publicitate n Rom*nia, spre a presta servicii de publicitate pentru marcile CLIE !"L"I, ncep*nd cu data semnarii contractului.

Liniile directoare ale relatiei #'E (IE + CLIE ! sunt urmatoarele:


+ ,ar-eting si Comunicare. Partener si consultant al CLIE !"L"I n

+ #'E !I# are in vedere, prin actiunile ntreprinse, prin propunerile de comunicare si consultanta de mar-eting, prin resursele alocate, dezvoltarea si consolidarea unei relatii pe termen lung cu CLIE !"L, prioritatea #'E (IEI .iind dezvoltarea marcii ...................., a marcilor produselor .................. e/istente si sustinerea v*nzarilor. + Partener n dezvoltarea imaginii gamei de produse noi0 relie.area n rezultate a actiunilor ntreprinse0 + Respectarea normelor de Identitate Corporate 1Corporate I$2 ale CLIE !"L"I si a normelor de comunicare impuse0 II. Servicii CE P%! 3I prestate de #'E (IE I C#$R"L PRE4E !"L"I C% !R#C! a2 consultanta n domeniul comunicarii si de mar-eting. #ceasta presupune cunoasterea si ntelegerea a.acerii CLIE !"L"I, identi.icarea .actorilor cheie ce determina succesul pe piata in care activeaza CLIE !"L, consilierea CLIE !"L"I n ceea ce priveste programele de mar-eting ce urmeaza a .i stabilite spre implementare. b2 alcatuirea planurilor strategice de comunicare pentru promovarea serviciilor 5 produselor CLIE !"L"I. Pornind de la ntelegerea a.acerii CLIE !"L"I si rolul de consultant, #'E !I# urmeaza sa stabileasca mpreuna cu CLIE !"L directiile strategice de urmat, pornind de la acestea, directiile principale de

actiune prin planul general de mar-eting si promovarea serviciilor si produselor CLIE !"L"I.

comunicare

pentru

c2 consultanta n domeniul studiilor de piata si in alcatuirea principalelor teme de cercetare de piata. d2 administrare cont publicitar, control bugetar si procedural. #ceasta presupune gestionarea in.ormatiilor primite de la CLIE !, respectarea indicatiilor de actiune ale CLIE !"L"I, controlul bugetului primit de la CLIE ! si respectarea procedurilor de lucru. e2 creatie de gra.ica5te/t pentru orice materiale publicitare destinate sa sustina marca5 serviciile5 produsele CLIE !"L"I0 rezultatul activitatilor de creatie sunt schite si machete gra.ice, precum si te/te0 .2 Servicii de creatie audio + video pentru campanile publicitare derulate de client g2 pregatirea pentru productie 16$!P62 a materialelor de reclama pentru marca5serviciile5produsele CLIE !"L"I0 h2 cumpararea de materiale si servicii necesare productiei materialelor de reclama pentru marca5serviciile5produsele CLIE !"L"I0 i2 plani.icarea achizitionarii de spatiu publicitar n presa scrisa, la televiziune, la radio si outdoor si achizitionarea e.ectiva a acestui spatiu pentru promovarea marcii 5 serviciilor 5 produselor CLIE !"L"I0 72 organizarea de evenimente, nt*lniri cu mass+media si actiuni de relatii publice pentru promovarea marcii 5 serviciilor 5 produselor CLIE !"L"I. #ceasta presupune, con.orm planului general de mar-eting si comunicare, organizarea de evenimente de lansare pentru anumite produse, servicii, organizarea con.erintelor de presa si mentinerea relatiilor cu ziaristii, elaborarea comunicatelor de presa, a anumitor articole, organizarea de interviuri. -2 creatie, e/ecutie si intretinere de 8eb site, actiuni de promovare pe internet a 8eb site+ului CLIE !"L"I. l2 elaborarea de programe de direct mar-eting 1$,2 si actiuni speci.ice pentru promovarea marcii 5 serviciilor 5 produselor CLIE !"L"I. III. #probari

%rice activitate care ar putea sa conduca la cereri de plata naintate CLIE !"L"I de #'E (IE va .i demarata de #'E (IE numai pe baza unei comenzi sau aprobari scrise, semnata de o persoana autorizata din partea CLIE !"L"I. $in momentul semnarii comanda devine automat #ne/a la prezentul Contract. #ceste aprobari pot veni in urma propunerilor #'E (IEI care necesita decizia sau acordul CLIE !"L"I si includ, dar nu se reduc la: planurile de comunicare, propuneri de proiecte, machete, schite, te/te, 6stor9board6+uri !&, 6script6+uri radio, planuri de media, propuneri programe $, si :E;, estimari de cost pentru productie si pentru achizitionarea de spatiu n mass+media, termene si conditii de e/ecutie etc.

<n cazul n care CLIE !"L nt*rzie luarea unei decizii, nt*rzierea va a.ecta in concordanta des.asurarea proiectului con.orm termenelor stabilite initial. #'E (I# nu este raspunzatoare pentru eventualele decala7e de termene care ar putea decurge din aceasta nt*rziere. I&. =. %bligatiile partilor %bligatiile #'E (IEI

a2 sa presteze serviciile solicitate de CLIE ! con.orm comenzilor primite si acceptate si sa .aca dovada prestarii acestor servicii. b2 sa prezinte CLIE !"L"I minim > 1trei2 propuneri de creatie pentru proiectele de campanii 1unde se aplica2 si minim ? 1doua2 propuneri concrete de programe de $,, :E; SI!E, evenimente. c2 sa livreze catre CLIE ! materialele 5 proiectele solicitate con.orm des.asuratorului de timp agreat n prealabil0 timpul ma/im de raspuns al #'E (IEI nu trebuie sa depaseasca @ 1sapte2 zile lucratoare. Sunt e/ceptate numai situatiile care au aprobarea scrisa a CLIE !"L"I d2 n cazul in care din vina #'E (IEI, anumite servicii nu sunt prestate la termenele convenite de ambele parti in ane/a, #'E (I# se obliga sa suporte penalitati in valoare de A.=BC din valoarea serviciului 5 lucrarii in chestiune, pentru .iecare zi de nt*rziere. e2 sa respecte normele procedurale, prezent*nd CLIE !"L"I urmatoarele documente 1prezentate n specimen n # EDE2: status report 1saptam*nal2, contact report 1dupa .iecare nt*lnire cu CLIE !"L2, timing plan 1la nceputul .iecarui proiect2, buget summar9 1lunar2. .2 sa aloce dezvoltarii relatiei cu CLIE !"L o echipa de seniori implicati n planul general si n programele de comunicare, asigur*nd prin aceasta aceleasi servicii de calitate pe parcursul derularii contractului si continuitatea relatiei cu CLIE !"L indi.erent de eventualele schimbari de echipa ce pot surveni 1at*t prin documentele speci.ice, c*t si prin echipa #'E (IEI2. Responsabilitatea trans.erului de in.ormatii n eventualitatea unor eventuale schimbari de echipa revine n totalitate #gentiei. g2 sa .ie la dispozitia CLIE !"L"I permanenta pentru solicitarile urgente ale CLIE !"L"I. ?. %bligatiile CLIE !"L"I: in

a2 sa in.ormeze cu su.icient timp nainte, clar si n scris #'E (I# despre orice proiect pe care doreste ca aceasta sa l realizeze0 comanda trebuie sa includa toate in.ormatiile necesare #'E (IEI pentru a putea realiza proiectul0 n cazul n care din partea CLIE !"L"I intervin ulterior adaugiri sau modi.icari ale in.ormatiei din comanda initiala care conduc la re.aceri 5 reluari ale unor etape de7a realizate de #'E (IE, CLIE !"L se anga7eaza sa suporte eventualele costuri suplimentare si si asuma raspunderea pentru eventualele nt*rzieri si 5 sau modi.icari ale temei initiale care ar putea sa apara ca urmare a schimbarilor pe care le solicita0

b2 la nceputul unui proiect, sa agreeze mpreuna cu #'E (I#, n scris, etapele si termenele de realizare a materialelor de reclama0 c2 sa aprobe 1sau, dupa caz, sa respinga2 n scris propunerile #'E (IEI, con.orm capitolului 6#probari6 din prezentul Contract0 d2 sa plateasca serviciile #'E (IEI con.orm costurilor agreate in prealabil. #'E !I#. e2 &. sa respecte normele procedurale agreate cu Plata serviciilor

Pentru serviciile prestate CLIE !"L"I, #'E (I# va .i compensata dupa cum urmeaza: Servicii Creatie: se vor .actura catre CLIE ! la tari.ul de ....5ora numai dupa ce CLIE !"L aproba in prealabil estimatul de cost a.erent proiectului in discutie. Servicii de administrare cont publicitar. #ici sunt incluse serviciile de client service + gestionarea in.ormatiilor primite de la Client, respectarea n cadrul echipei a indicatiilor de actiune ale Clientului, controlul bugetului primit de la Client si respectarea procedurilor de lucru: compensatiile a.erente acestor servicii vor .i agreate de comun acord inaintea inceperii .iecarui proiect in .unctie de comple/itatea acestuia. Servicii ,edia Planning E ,edia Research: .....C comision #gentie aplicat la bugetul net de media al Clientului Servicii ,edia ;u9ing: #gentie aplicat la bugetul net de media al CLIE !"L"I .....C comision

Servicii Productie: .........C comision #gentie aplicat la .iecare lucrare e/ecutata de #'E (IE pentru CLIE ! Servicii Productie audio + video: .........C comision #gentie aplicat la .iecare lucrare e/ecutata de #'E (IE pentru CLIE ! Consultanta Studii de piata: .........C comision #gentie aplicat la costul total al proiectului e/ecutat de terti pentru CLIE ! si care a necesitat implicarea #'E (IEI. Coordonare directa servicii specializate e/ecutate de terti 1e/: proiecte speciale :E;2: .........C comision #gentie aplicat la costul total al proiectului e/ecutat de terti pentru CLIE ! si care a necesitat implicarea #'E (IEI. Pentru alte proiecte e/ecutate de #'E (IE, care nu sunt prevazute mai sus, care necesita un volum mare de munca si nu pot ncadrate in servicii media, productie sau creatie, compensari separate vor .i agreate de catre CLIE ! numai dupa o 7usti.icare si evaluare a acestora de catre #'E (IE. P)R(ILE vor alcatui ane/e ce vor descrie e/act serviciile prestate de #'E (IE n cadrul acelui proiect si sumele datorate de CLIE ! ca plata pentru respectivele servicii. !oate aceste ane/e sunt acte aditionale la prezentul Contract si devin parte integranta a sa de ndata ce sunt alcatuite si semnate de P)R(I.

$!P+ul va .i considerat cost e/tern, .iind .acturat CLIE !"L"I la un tari. de .........E"R 5 ora numai dupa ce CLIE !"L aproba in prealabil aceste costuri. &I. ,odalitati de plata

!ermenul de plata este de ma/imum B zile de la emiterea .acturii. #'E (I# va .actura CLIE !"L"I valoarea serviciilor prestate ast.el: BAC in avans si BAC dupa .inalizarea proiectului, iar CLIE !"L va plati prin %. P. n contul #'E !IEI aceste servicii la termenul agreeat. $aca termenul de plata nu este respectat, CLIE !"L va plati pentru .iecare zi de nt*rziere o penalitate de A,=BC din suma datorata #'E (IEI. &II. Con.identialitate

F.=. Pe durata prezentului Contract si dupa e/pirarea acestuia, #'E (I# va trata ca secrete comerciale si va pastra ca strict con.identiale toate in.ormatiile si materialele primite de la CLIE ! si toate activitatile des.asurate pentru CLIE !. F.B. Procedura de trans.er a materialelor si in.ormatiilor va .i n concordanta cu respectarea con.identialitatii totale + o singura persoana din partea #gentiei va prelua aceste in.ormatii, pentru cazuri de .orta ma7ora aceasta va avea o rezerva. &III. $rept de proprietate

Cu e/ceptia drepturilor rezervate n mod e/pres unei terte parti si comunicate n scris CLIE !"L"I de catre #'E (IE 1respectiv .otogra.ii din anumite baze de date ce au drept de .olosinta limitat2, #'E (I# recunoaste si este de acord ca, dupa plata tuturor obligatiilor .inanciare catre #'E !IE, CLIE !"L devine proprietarul tuturor spoturilor !& si radio, reclamelor tiparite, .otogra.iilor, creatiilor artistice, machetelor, conceptelor, ideilor, denumirilor, siglelor, marcilor, mesa7elor, temelor, programelor de activitate, precum si al oricaror alte materiale de reclama legate de pregatirea si realizarea conceptelor si a planurilor de mar-eting, reclama si activitati promotionale ale CLIE !"L"I 1numite n continuare 6Creatii62.
Pentru .olosirea materialor produse de #'E !IE in alte tari decat Romania, vor .i agreate compensatii separate. ID. $repturi de autor

#'E (I# este de acord ca drepturile de autor asupra tuturor Creatiilor realizate de terti pentru #'E (IE n cadrul prezentului Contract sa .ie detinute de CLIE ! si se obliga sa depuna toate e.orturile n vederea semnarii tuturor contractelor de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor asupra Creatiilor realizate pentru CLIE !. D. 3ort) ma7ora

endeplinirea sau ndeplinirea cu nt*rziere de catre una dintre P)R(I a vreunei obligatii prevazute n prezentul Contract, av*nd drept cauza un eveniment imprevizibil si insurmontabil 1numit n continuare 6Caz de 3orta ,a7ora62, nu va .i considerata ca o ncalcare a prezentului Contract at*ta timp c*t partea vinovata de nendeplinirea sau nt*rzierea respectiva nu a contribuit ea nsasi la aparitia Cazului de 3orta ,a7ora si continua sa depuna toate e.orturile pentru a respecta, pe c*t posibil, prevederile acestui Contract. <n cazul unei ast.el de situatii, ndeplinirea obligatiei contractuale se va am*na p*na la ncetarea Cazului de 3orta ,a7ora. DI. Cesionare

3ara acordul scris prealabil al celeilalte P)R(I, nici o P#R!E nu va avea dreptul sa si cesioneze drepturile sau sa trans.ere obligatiile ce i revin prin acest Contract. DII. $urata contractului

Prezentul Contract intra n vigoare la data semnarii contractului si este valabil, p*na la data de data de ....................... Prezentul contract poate .i prelungit prin acordul scris al partilor pentru o perioada de ....ani. DIII. <ncetarea Contractului urmatoarele conditii: <ncetarea contractului este ngaduita n

a2 rezilierea unilaterala, n cazul n care oricare dintre P)R(I nu si ndeplineste oricare dintre obligatiile contractuale ma7ore convenite prin prezentul Contract0 b2 acordul comun al P)R(IL%R. ncetarea e/ecutarii Contractului prin

%ricare dintre P)R(I are dreptul sa rezilieze unilateral prezentul Contract, dar numai cu o noti.icare scrisa de >A 1treizeci2 de zile. $repturile si obligatiile P)R(IL%R ram*n valabile pe toata durata noti.icarii. Prezentul Contract nceteaza de drept n momentul nceperii procedurilor de dizolvare sau lichidare 7udiciara a vreunei P)R(I. <n cazul ncetarii Contractului n ast.el de conditii, toate obligatiile contractuale se sting, cu e/ceptia obligatiilor devenite scadente p*na la data ncetarii. CLIE !"L va plati toate cheltuielile .acute de7a de #'E (IE p*na la momentul ncetarii prezentului Contract, indi.erent de .orma si motivele de ncetare a Contractului. DI&. Prevederi valabile

<n cazul ncetarii prezentului Contract, drepturile si obligatiile prevazute n sectiunile &II 16Con.identialitate62, &II 16$repturi de proprietate62 si ID 16$repturi de autor62 vor continua sa ram*na n vigoare si sa produca e.ecte 7uridice con.orm clauzelor continute de sectiunile mentionate pentru o perioada de = an de la e/pirarea contractului.

D&.

#cord unic

Prezentul Contract constituie unicul acord dintre P)R(I si nlocuieste orice alte declaratii, comunicari, ntelegeri si acorduri anterioare sau prezente, scrise sau verbale, ncheiate ntre P)R(I, av*nd obiectul descris mai sus. Prezentul Contract poate .i modi.icat numai n scris de c*te un reprezentant autorizat al .iecarei P)R(I. D&I. Limba Contractului

Prezentul Contract a .ost ntocmit numai n limba rom*na, aceasta .iind singura care va prevala .ata de alte traduceri. !oate documentele si nstiintarile legate de prezentul Contract vor .i ntocmite n limba rom*na. D&II. Legea aplicabila Prezentul Contract si orice dispute, controverse si neconcordante care apar din Contract sau n legatura cu acesta vor .i guvernate, interpretate si aplicate n con.ormitate cu legea rom*na. D&III. Solutionarea litigiilor

P)R(ILE vor actiona, de buna credinta, pentru a solutiona pe cale amiabila orice litigiu, controversa sau nentelegere care ar putea surveni ntre P)R(I, din sau n legatura cu prezentul Contract. $aca nu pot .i solutionate pe aceasta cale, litigiile, controversele sau orice alte nentelegeri vor .i naintate spre solutionare instantelor de 7udecata de pe teritoriul de resedinta al #'E !IEI, in con.ormitate cu regulile acestora. DREPT URMARE, P)R(ILE au dispus ntocmirea si semnarea prezentului Contract la data de ......................, la sediul CLIE !"L"I din ;ucuresti, n ? 1doua2 e/emplare n limba rom*na a c*te G 1sase2 pagini .iecare, c*te = 1un2 e/emplar pentru .iecare parte, si declara si garanteaza aici ca persoanele care semneaza mai 7os erau la data semnarii Contractului autorizate n mod corespunzator, prin masurile statutare necesare, sa semneze prezentul Contract. CLIE !"L ........................................ #'E (I# S. C. #L$% #$&ER!ISI ' S. R. L. $irector 'eneral,

S-ar putea să vă placă și