Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE MPRUMUT DE FOLOSIN

(COMODAT - BUN IMOBIL)


ncheiat astzi .................
la .....................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. ........................................., reprezentat de cei trei asociai ai si,
a) D ..............................................................., domiciliat
n ................................................................., str. ...................................... nr. ..............,
bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .....,
sector/jude ......................, nscut la data de (ziua, luna,
anul) .................................................... n (localitatea) ......................................
sector/jude ............................, fiul lui .............................. i al .............................,
posesorul buletinului (crii) de identitate seria ......... nr. ........................ eliberat
de .........................., cod numeric personal ........................, i
b) D ............................................................................., domiciliat
n ...................................................., str. .................................... nr. ..............,
bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/jude ......................., nscut la data de (ziua, luna,
anul) ................................................... n (localitatea) ........................................
sector/jude ............................., fiul lui ........................... i al .............................,
posesorul buletinului (crii) de identitate seria ......... nr. ........................ eliberat
de .........................., cod numeric personal......................................., i
c) D ............................................................., domiciliat
n ...................................................................., str. .................................... nr. ..............,
bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/jude ......................, nscut la data de (ziua, luna,
anul) .................................................... n (localitatea) .................................
sector/jude ..............................., fiul lui ............................... i
al ............................, posesorul buletinului (crii) de identitate seria ........
nr. ......................... eliberat de ....................., cod numeric personal................................., n
calitate de comodatar, pe de o parte, i
1.2. S.C. .....................................................................................................
S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social n (localitatea) ........................,
str. .................................... nr. ............................ bloc ............., scara ...........,
etaj ........, apartament ......., jude/sector ......................................., nregistrat la
Oficiul Registrului Comerului ..........................................., sub nr. .......................
din ..............................., cod fiscal nr. ..........................
din ...................................., avnd contul nr. ...............................................,
deschis la ....................................................., reprezentat
de ..............................................., cu funcia de ..................................., n calitate de
comodant, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de comodat (mprumut de folosin),
cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Comodantul d spre folosin comodatarului, ..............................................
camere, cu destinaia de ......................................, n suprafa
de ................................ mp, cu acces la dependine din apartamentul
nr. ................, situat n blocul ................, scara ................., etajul .................., din
..............................., str. .................................. nr. ................, apartament care nu
este sechestrat sau urmrit. Imobilul ce formeaz obiectul prezentului contract
se afl n circuitul civil i a intrat n proprietatea comodantului

prin ........................ nr. ............................. din ..................................... transcris n


Cartea funciar nr. ....................................... din ...............................................,
anex la prezentul contract.
2.2. Comodatarul evalueaz folosina apartamentului, la suma de .......................
(.....................) lei, numai n scopul stabilirii taxei de timbru.
III. OBLIGAIILE PRILOR
3.1. Obligaiile comodatarului sunt urmtoarele:
a) s ngrijeasc i s conserve locuina ca un bun proprietar;
b) s foloseasc locuina conform destinaiei sale, determinat prin natura
sa;
c) s suporte toate cheltuielile de folosin ale locuinei (cheltuieli de
ntreinere, energie electric i termic, abonament telefon, reparaii,
precum i orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului);
d) s predea locuina liber i n bun stare, la data expirrii termenului
contractului;
e) rspunde dac locuina se deterioreaz din vina sa.
3.2. Obligaiile comodantului sunt urmtoarele:
a) s predea spre folosin comodatarului ............ camere din imobilul mai
sus menionat;
b) s rspund de repararea daunelor cauzate de viciile ascunse ale
locuinei;
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Prile au convenit s ncheie prezentul contract de mprumut de folosin pe o
perioad de ........................ ani, cu posibilitatea de prelungire pe perioade
subsecvente.
4.2. Predarea locuinei va avea loc la data de ..............................., dat la care ncepe
executarea contractului a crui durat se ncheie la data de ......................... .
4.3. ntre comodant i asociatul 1, 2 sau 3, exist un contract de nchiriere nregistrat
sub nr. .............................. din .......................... la administraia
financiar ........................., contract ncheiat n vederea folosirii acestui spaiu ca
sediu al societii comerciale ........................... .
V. NCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract nceteaz de plin drept, fr a mai fi necesar intervenia
instanelor judectoreti, n cazul n care una dintre pri:
nu i execut una dintre obligaiile eseniale enumerate la art./pct., din
prezentul contract;
i ncalc vreuna dintre obligaiile sale, dup ce a fost avertizat, printr-o
notificare scris, de ctre cealalt parte, c o nou nerespectare a
acestora va duce la rezoluiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
n termen de ........ zile de la data primirii notificrii prin care i s-a adus la
cunotin c nu i-a executat ori i execut n mod necorespunztor
oricare dintre obligaiile ce-i revin.
5.2. Partea care invoc o cauz de ncetare a prevederilor prezentului contract o va
notifica celeilalte pri, cu cel puin ......... zile de data la care ncetarea urmeaz
s-i produc efectele.
5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaiilor deja
scadente ntre prile contractante.
5.4. Prevederile prezentului (capitol, articol,
alineat) ............................................................................ nu nltur rspunderea
prii care n mod culpabil a cauzat ncetarea contractului.
VI. LITIGII
6.1. Prile au convenit c toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract
sau rezultate din interpretarea, executarea ori ncetarea acestuia s fie rezolvate

pe cale amiabil de reprezentanii lor.


6.2. n cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil, prile se
vor adresa instanelor judectoreti competente.
VII. CLAUZE FINALE
7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre
prile contractante.
7.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din
cuprinsul su, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal
dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui.
7.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care
sufer vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin
echivalent bnesc a obligaiei respective nu nseamn c ea a renunat la acest
drept al su.
7.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ............... exemplare din
care .......................... astzi ........................., data semnrii lui.
COMODANT
COMODATAR