Sunteți pe pagina 1din 0

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


Anul 174 (XVIII) Nr. 148 bis Joi, 16 februarie 2006
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR I TURISMULUI
O R D I N
pentru aprobarea Reglementrii tehnice Cod de proiectare.
Evaluarea aciunii zpezii asupra construciilor, indicativ CR 1-1-32005*)
n conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare,
n temeiul art. 2 pct. 45 i al art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere procesele-verbale de avizare nr. 11 din 14 noiembrie 2005 al Comitetului tehnic de specialitate
CTS 5 i nr. 5 din 28 noiembrie 2005 al Comitetului tehnic de coordonare general,
ministrul transporturilor, construciilor i turismului emite urmtorul ordin:
S U M A R
Pagina Pagina
Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construciilor
i turismului nr. 2.228/2005 pentru aprobarea
Reglementrii tehnice Cod de proiectare.
Evaluarea aciunii zpezii asupra construciilor,
indicativ CR 1-1-32005.......................................... 216
Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construciilor
i turismului nr. 2.230/2005 pentru aprobarea
Reglementrii tehnice Cod de proiectare. Bazele
proiectrii structurilor n construcii, indicativ
CR 02005............................................................... 1832
Art. 1. Se aprob Reglementarea tehnic Cod de
proiectare. Evaluarea aciunii zpezii asupra construciilor,
indicativ CR 1-1-32005, elaborat de Universitatea
Tehnic de Construcii Bucureti UTCB, prevzut n
anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, i intr n vigoare odat cu Ordinul
ministrului transporturilor, construciilor i turismului
nr. 489/2005 pentru aprobarea Reglementrii tehnice Cod
de proiectare seismic Partea I Prevederi de
proiectare pentru cldiri, indicativ P 100-1/2004, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 462 i 462 bis
din 31 mai 2005.
Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin
orice dispoziii contrare i nceteaz aplicabilitatea.
Ministrul transporturilor, construciilor i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucureti, 27 decembrie 2005.
Nr. 2.228.
*) Ordinul nr. 2.228/2005 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 148 din 16 februarie 2006 i este reprodus i n acest
numr bis.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
2
ANEX*)
COD DE PROIECTARE. EVALUAREA ACIUNII ZPEZII ASUPRA CONSTRUCIILOR
INDICATIV CR 1-1-32005
*) Anexa este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
3
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
4
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
5
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
6
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
7
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
8
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
9
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
10
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
11
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
12
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
13
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
14
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
15
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
16
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
17
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR I TURISMULUI
O R D I N
pentru aprobarea Reglementrii tehnice Cod de proiectare.
Bazele proiectrii structurilor n construcii, indicativ CR 02005*)
n conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare,
n temeiul art. 2 pct. 45 i al art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere procesele-verbale de avizare nr. 10 din 14 noiembrie 2005 al Comitetului tehnic de specialitate
CTS 5 i nr. 10 din 28 noiembrie 2005 al Comitetului tehnic de coordonare general,
ministrul transporturilor, construciilor i turismului emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Reglementarea tehnic Cod de
proiectare. Bazele proiectrii structurilor n construcii,
indicativ CR 02005, elaborat de Universitatea Tehnic
de Construcii Bucureti UTCB, prevzut n anexa care
face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, i intr n vigoare odat cu Ordinul
ministrului transporturilor, construciilor i turismului
nr. 489/2005 pentru aprobarea Reglementrii tehnice Cod
de proiectare seismic Partea I Prevederi de
proiectare pentru cldiri, indicativ P 100-1/2004, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 462 i 462 bis
din 31 mai 2005.
Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin
orice dispoziii contrare i nceteaz aplicabilitatea.
Ministrul transporturilor, construciilor i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucureti, 27 decembrie 2005.
Nr. 2.230.
*) Ordinul nr. 2.230/2005 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 148 din 16 februarie 2006 i este reprodus i n acest
numr bis.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
18
ANEX*)
COD DE PROIECTARE. BAZELE PROIECTRII STRUCTURILOR N CONSTRUCII
INDICATIV CR 02005
*) Anexa este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
19
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
20
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
21
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
22
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
23
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
24
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
25
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
26
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
27
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
28
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
29
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
30
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
31
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006
32
Regia Autonom Monitorul Oficial, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom Monitorul Oficial
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 148 bis/16.II.2006 conine 32 de pagini. Preul: 6,40 lei noi/64.000 lei vechi ISSN 14534495
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
&JUYDGY|122802]
Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.